​​BDBD.png​​​​​logoWTA.png

BANNER WEB 1.jpg

WTA_vn.jpg ​

Bình Dương: Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

TTĐT - Chiều 16-10, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, ông Trần Văn Nam – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương do ông Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương làm Trưởng đoàn.

Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân

​TTĐT - Chiều 11-10, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Đề án 61 Trung ương do bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính​ trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy Bình Dương về kết quả thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020" (gọi tắt là Kết luận 61) và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc "Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020" (gọi tắt là Quyết định 673).​

Video
Ảnh
Audio
lqlq