Trả lời phản ánh kiến nghị - Kết quả giải quyết phản ánh kiến nghị
 

TTĐT - ​Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn Trí Nhân; địa chỉ: Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

 
 

​TTĐT - Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của Công ty TNHH thép Kim Yến (Địa chỉ: Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh).

 
 

​TTĐT - ​Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Đậu Thị Hà Giang; địa chỉ thường trú: Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

 
 

​TTĐT - Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Bùi Văn Quang; địa chỉ thường trú: TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

 
 

​TTĐT - Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Dương Thế Chiến; địa chỉ thường trú: Huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

 
 

TTĐT - ​Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn Tý, địa chỉ: Quận 9, TP.Hồ Chí Minh.

 
 

TTĐT - ​Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Đỗ Văn Trị, địa chỉ: TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - ​Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn Văn Mum, địa chỉ: Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - ​Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn Thị Bích, địa chỉ: Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - ​Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Trần Thiện Minh, địa chỉ: Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

 
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
Trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 5 – Quốc hội khóa XVTrả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 5 – Quốc hội khóa XV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/11/2023 10:00 AMNoĐã ban hành

STTĐƠN VỊNỘI DUNG KIẾN NGHỊTRẢ LỜI
01Công an tỉnh1. Cử tri Quách Lắm (khu phố 4, phường Phú Lợi) phản ánh việc đăng ký tạm trú cho các đối tượng thuê nhà trọ gặp nhiều khó khăn do yêu cầu phải có quyết định cấp số nhà trong khi quyết định này đã được cấp từ lâu, dẫn đến một số trường hợp đã thất lạc hoặc hư hỏng không còn thể hiện rõ thông tin. Cử tri cho rằng quy định việc phải có quyết định cấp số nhà là không cần thiết, cần cắt giảm thủ tục này vì thông tin số nhà đã được thể hiện cụ thể trong căn cước công dân của người dân.

1. Theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Cư trú số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020 của Quốc hội, có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2021, trong đó đề cập hồ sơ đăng ký tạm trú gồm 02 loại giấy tờ sau:

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú; đối với người đăng ký tạm trú là người chưa thành niên thì trong tờ khai phải ghi rõ ý kiến đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản.

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp.

2. Đối với Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp được hướng dẫn chi tiết tại Điều 5 Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021, gồm 11 loại giấy tờ, tài liệu. Công dân chỉ cần cung cấp 01 trong 11 loại giấy tờ, tài liệu để đăng ký cư trú. Cụ thể:

- Giấy tờ, tài liệu chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc tài sản gắn liền với đất do cơ quan có thẩm quyền cấp (trong đó có thông tin về nhà ở);

- Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng (đối với trường hợp công trình phải cấp giấy phép xây dựng và đã xây dựng xong);

- Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc giấy tờ về hóa giá thanh lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

- Hợp đồng mua nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh việc đã bàn giao nhà ở, đã nhận nhà ở của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở đầu tư xây dựng để bán;

- Giấy tờ về mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận đổi nhà ở phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và nhà ở;

- Giấy tờ về giao tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, cấp nhà ở, đất ở cho cá nhân, hộ gia đình;

- Giấy tờ của Tòa án hoặc cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền giải quyết cho được sở hữu nhà ở đã có hiệu lực pháp luật;

- Giấy tờ có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã về nhà ở, đất ở không có tranh chấp quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nếu không có một trong các giấy tờ nêu trên;

- Giấy tờ chứng minh về đăng ký, đăng kiểm phương tiện thuộc quyền sở hữu. Trường hợp phương tiện không phải đăng ký, đăng kiểm thì cần có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã về việc phương tiện được sử dụng để ở; Giấy xác nhận đăng ký nơi thường xuyên đậu, đỗ của phương tiện nếu nơi đăng ký cư trú không phải nơi đăng ký phương tiện hoặc phương tiện đó không phải đăng ký, đăng kiểm;

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp là văn bản cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ của cơ quan, tổ chức, cá nhân phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và nhà ở;

- Giấy tờ của cơ quan, tổ chức do thủ trưởng cơ quan, tổ chức ký tên, đóng dấu chứng minh về việc được cấp, sử dụng nhà ở, chuyển nhượng nhà ở, có nhà ở tạo lập trên đất do cơ quan, tổ chức giao đất để làm nhà ở (đối với nhà ở, đất thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức).

Do đó, theo nội dung cử tri phản ánh việc đăng ký tạm trú cho các đối tượng thuê nhà trọ gặp nhiều khó khăn do yêu cầu phải có quyết định cấp số nhà là không đúng quy định. Công an tỉnh ghi nhận và sẽ tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh ngay tình trạng này, nếu có sai phạm sẽ xử lý theo quy định.

Đồng thời để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đối với việc đăng ký cư trú nói chung và đăng ký tạm trú nói riêng, Công an tỉnh đã có Công văn số 538/CAT-PC06 ngày 10/8/2023 về việc yêu cầu Công an cấp xã khi từ chối tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú phải viết giấy hướng dẫn, bổ sung hồ sơ (Phiếu CT05) cho người dân để tránh việc người dân đi lại nhiều lần, đối với các thủ tục đăng ký cư trú phải niêm yết công khai tại Công an cấp xã để người dân nắm rõ và thực hiện đúng quy định.

02​ ​Sở Công Thương2. Về lưới điện trên Quốc lộ 13, hiện nay Quốc lộ 13 đang được nâng cấp, mở rộng, tuy nhiên, lưới điện chưa được di dời. Cử tri phường Thuận Giao đề nghị tỉnh khẩn trương di dời lưới điện nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.Công tác di dời lưới điện đường Quốc lộ 13 còn chậm, nguyên nhân do gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc thống nhất trách nhiệm thực hiện di dời lưới điện trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính Phủ. Hiện nay, Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố Thuận An đang được UBND tỉnh được giao làm chủ đầu tư dự án di dời lưới điện đang triển khai thực hiện các bước tiếp theo để lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, khẩn trương di dời lưới điện theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Dự kiến đến cuối năm 2023 sẽ hoàn thành công tác di dời lưới điện trên đường Quốc lộ 13.
3. Cử tri phường Thuận Giao phản ánh nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh có hệ thống dây điện chằng chịt gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị tỉnh kiểm tra và có giải pháp khắc phục tình trạng trên.

Qua khảo sát các tuyến đường trên địa bàn phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, Công ty Điện lực Bình Dương (Điện lực Thuận An) ghi nhận tình trạng dây thông tin và dây sau điện kế kéo chằng chịt, mất mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đúng như phản ánh của cử tri. Nguyên nhân là do chủ đầu tư một số khu dân cư trên địa bàn hạ tầng lưới điện chưa bàn giao, vận hành lâu ngày gây mất an toàn, các hộ dân và các nhà mạng kéo dây không đảm bảo kỹ thuật; một số tuyến đường các nhà mạng khai thác trụ điện của ngành điện, doanh nghiệp để kéo dây viễn thông, không thực hiện chỉnh trang, bó gọn. Tình trạng này đã được Điện lực Thuận An yêu cầu rất nhiều lần bằng văn bản đến các đơn vị chủ quản cáp viễn thông thông tin để xử lý; tuy nhiên, tiến độ xử lý còn chậm.

Trong thời gian tới, Công ty Điện lực Bình Dương tiếp tục chỉ đạo các Điện lực chủ động thường xuyên kiểm tra, rà soát và phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương, các đơn vị các nhà mạng cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình cáp để xử lý các vị trí này; Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan chức năng liên quan, các nhà mạng cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình cáp khẩn trương phối hợp xử lý tại địa bàn phường Thuận Giao và kể cả trên địa bàn tỉnh theo ý kiến phản ánh của cử tri.

​03 ​ ​​Sở Xây dựng ​ ​4. Cử tri phường An Phú, thành phố Thuận An đề nghị tỉnh xử lý triệt để các dự án xây dựng, kinh doanh bất động sản không đúng quy định pháp luật trên địa bàn tỉnh nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Sở Xây dựng đã tăng cường phối hợp cùng các Sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố chủ động tổ chức phối hợp kiểm tra, tiếp nhận và xác minh kịp thời các nguồn tin phản ánh liên quan đến các vi phạm về xây dựng tại các dự án nhà ở từ các tổ chức, cá nhân, các cơ quan báo chí để xử lý theo quy định. Trong thời gian qua, đã tham mưu UBND tỉnh xem xét xử lý vi phạm hành chính về xây dựng đối với 53 trường hợp vi phạm liên quan đến các dự án nhà ở trên địa bàn (cụ thể: năm 2020 xử lý 21 trường hợp vi phạm; năm 2021: xử lý 06 trường hợp vi phạm; năm 2022: xử lý 22 trường hợp vi phạm; năm 2023: xử lý 04 trường hợp vi phạm).

Đồng thời, cử nhân sự tham gia các Đoàn Thanh tra do UBND tỉnh thành lập để thanh tra về tình hình thực hiện các dự án khu nhà ở thương mại liên quan đến khiếu nại phức tạp đông người trên địa bàn tỉnh, đã thành lập các Đoàn thanh tra tình hình thực hiện dự án khu nhà ở thương mại chậm tiến độ kéo dài trên địa bàn tỉnh và có các Văn bản đề nghị địa phương tổ chức rà soát, thanh tra theo thẩm quyền đối với các dự án trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh[1]. Sở Xây dựng đã ban hành Văn bản số 1325/SXD-TTrXD ngày 18/4/2022 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và phối hợp kiểm tra, rà soát xử lý tình hình liên quan đến một số Dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Sở Xây dựng phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp với các chủ đầu tư đang triển khai các dự án triển khai trên địa bàn thành phố: Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An để xem xét, tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo[2].

5. Cử tri phường Vĩnh Phú đề nghị tỉnh giải quyết dứt điểm những tồn tại tại Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp (Roxana Plaza) nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.Ngày 23/9/2022, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 2342/QĐ-UBND về việc thanh tra tình hình thực hiện dự án khu nhà ở thương mại có liên quan đến khiếu nại, phức tạp tập trung đông người, trong đó có Dự án Khu căn hộ, căn hộ dịch vụ, khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê (Roxana Plaza). Hiện nay, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra đối với Dự án Khu căn hộ, căn hộ dịch vụ, khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê (Roxana Plaza) và đang dự thảo Kết luận thanh tra. Sau khi có Kết luận Thanh tra, các ngành chức năng căn cứ theo nhiệm vụ được giao sẽ tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.
6. Trong thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, cử tri phường An Phú đề nghị tỉnh cần có quy định chung áp dụ​ng cho toàn tỉnh như quy định thùng rác được đặt như thế nào, vị trí đặt, tránh trường hợp mỗi địa phương cấp cơ sở thực hiện các mô hình khác nhau, không thống nhất.

Ngày 05/8/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trong đó quy định hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt như sau:

- Tại điểm a khoản 1 Điều 7 quy định việc thu gom chất thải rắn sinh hoạt trực tiếp từ nguồn phát sinh trên địa bàn tỉnh được thực hiện như sau: "Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các hộ gia đình, hộ kinh doanh nhỏ lẻ được đơn vị thu gom do Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập và quản lý để thu gom, vận chuyển đến điểm tập kết hoặc trạm trung chuyển".

- Tại khoản 3, khoản 4 Điều 11 quy định: "Trên các đường phố chính, các khu thương mại, các công viên, quảng trường, các điểm tập trung dân cư, các đầu mối giao thông và các khu vực công cộng khác phải bố trí các thiết bị lưu chứa phù hợp và điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt. Vị trí bố trí các điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt do Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định; Các thiết bị lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt phải có kích cỡ phù hợp với thời gian lưu giữ. Các thiết bị lưu chứa tại các khu vực công cộng phải bảo đảm tính mỹ quan, không gây rò rỉ, phát tán chất thải.".

- Tại khoản 2 Điều 12 quy định điểm tập kết, trạm trung chuyển, khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt:

"a) Điểm tập kết phải có cao độ nền bảo đảm không bị ngập lụt; có sàn bảo đảm kín khít, không rạn nứt, bằng vật liệu chống thấm;

b) Khu vực lưu giữ tạm thời hoặc trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt không bắt buộc phải xây dựng dưới dạng kho nhưng phải đáp ứng các quy định sau: có cao độ nền bảo đảm không bị ngập lụt, mặt sàn trong khu vực lưu giữ được thiết kế để tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; có sàn bảo đảm kín khít, không rạn nứt, bằng vật liệu chống thấm; mặt sàn có độ dốc phù hợp để đảm bảo toàn bộ nước rỉ rác phát sinh tập trung về hố thu; có hố thu gom nước rỉ rác đảm bảo thu toàn bộ lượng nước rỉ rác phát sinh tại khu vực lưu giữ; có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ".

Việc thu gom, vận chuyển, xử lý và vị trí các điểm tập kết, trạm trung chuyển, khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt đã được UBND tỉnh quy định rất rõ tại Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND. Theo quy định việc quản lý, thu gom chất thải rắn sinh hoạt do UBND huyện, thị xã, thành phố quản lý. Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh chuyển nội dung kiến nghị về địa phương là UBND các huyện, thị xã, thành phố để được theo dõi và trả lời theo nội dung kiến nghị.

​​​​04 ​ ​ ​ ​ ​​​​​​Sở Giao thông Vận tải ​ ​ ​ ​ ​7. Cử tri Phạm Văn Hai (Khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, thành phố Tân Uyên) phản ánh tuyến đường ĐT747A liên tục xảy ra ùn tắt và tai nạn giao thông do lưu lượng phương tiện qua lại quá nhiều so với quy mô tuyến đường. Ngoài ra, do không có hệ thống thoát nước nên tuyến đường thường xuyên bị ngập úng vào mùa mưa, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân hai bên đường. Cử tri đã nhiều lần kiến nghị nâng cấp, mở rộng tuyến đường này nhưng đến nay vẫn chưa được xem xét, giải quyết.

Tuyến đường  ĐT.747a  đoạn từ cầu Ông Tiếp đến Uyên Hưng (qua địa bàn thành phố Tân Uyên) được đầu tư theo phương thức BOT, thời hạn thu phí 30 năm (kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2002). Qua thời gian vận hành khai thác đến nay, với phương tiện giao thông ngày một gia tăng nên việc nâng cấp mở rộng tuyến đường này cùng với đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thoát nước trên tuyến là rất cần thiết, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới.

Trước mắt, để giải quyết tình trạng ùn ứ giao thông vào các giờ cao điểm, Sở Giao thông vận tải đã triển khai phân luồng giao thông trên ĐT.747a, ĐT.747b đoạn từ cầu Ông Tiếp đến ngã tư Miếu Ông Cù (ngã tư Thầy Thỏ) theo hướng cấm ô tô tải có khối lượng chuyên chở lớn hơn 10 tấn và container, đầu kéo lưu thông vào các giờ cao điểm, tình hình ùn tắc giao thông cơ bản đã được kiểm soát; Sở Giao thông vận tải đã có nhiều công văn đề nghị Công ty CP Lâm sản và Xuất nhập khẩu tổng hợp Bình Dương nạo vét hệ thống thoát nước dọc hai bên tuyến, gần đây nhất, Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 2893/SGTVT-QLGT ngày 16/8/2023 đề nghị Công ty CP Lâm sản và Xuất nhập khẩu tổng hợp Bình Dương khảo sát, nghiên cứu các giải pháp thoát nước tạm thời dọc hai bên tuyến đường ĐT.747a để hạn chế tình trạng ngập nước trong mùa mưa.

Về lâu dài, ngày 21/02/2023, Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 468/SGTVT-KHTĐ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh danh mục thứ tự các dự án giao thông ưu tiên đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2021 – 2025 và sau 2025; theo đó, dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.747a đoạn từ cầu Ông Tiếp đến thị trấn Uyên Hưng thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2021 – 2025, sau năm 2025 thực hiện công tác đầu tư. Sau khi có ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp thực hiện.

8. Cử tri Nguyễn Đình Lâm (Giám đốc Bệnh viện Quân y 4) phản ánh việc lắp đặt dải phân cách trước cổng vào Bệnh viện Quân y 4 tọa lạc trên đường ĐT743B, khu phố Thống Nhất 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An hiện nay còn chưa hợp lý, gây khó khăn cho việc lưu thông nên xảy ra trường hợp người tham gia giao thông đi ngược chiều, trong đó có các bệnh nhân đăng ký khám bệnh, chữa bệnh, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao; đồng thời việc lắp đặt dải phân cách như trên làm cho công tác cấp cứu, chuyển viện, điều trị tại bệnh viện còn gặp nhiều khó khăn. Cử tri kiến nghị Sở Giao thông vận tải khảo sát, có phương án điều chỉnh hoặc xem xét tháo dỡ dải phân cách nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong tham gia giao thông của người dân và công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện.

Trước đây, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức khảo sát cùng địa phương, các ban ngành có liên quan (trong đó có Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4) và nhiều lần có văn bản phúc đáp cho Bệnh viện Quân y 4 (gần đây nhất là Công văn số 1573/SGTVT-QLGT ngày 06/5/2021); theo đó, cách vị trí cổng vào bệnh viện Quân y 4 khoảng 311m (Km10+100, theo hướng đi về ngã tư Gò Dưa) là giao lộ giữa ĐT.743b – đường Độc Lập được ngắt dải phân cách giữa và bố trí hệ thống đèn tín hiệu giao thông (xanh, đỏ, vàng), cách vị trí cổng vào bệnh viện Quân y 4 khoảng 249m (Km9+540, theo hướng đi về ngã tư 550) có vị trí ngắt dải phân cách giữa, đồng thời cổng vào Bệnh viện Quân y 4 nằm trong khu vực đường cong của ĐT.743b, do vậy các ban ngành không thống nhất việc mở dải phân cách giữa trên ĐT.743b đoạn trước Bệnh viện Quân y 4.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện như xe cấp cứu, xe chở người bệnh,... ra vào Bệnh viện Quân y 4, ngày 27/4/2021, Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 1489/SGTVT-QLGT đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC điều chỉnh biển báo cấm các phương tiện ô tô quay đầu xe trước giao lộ ĐT.743b – đường Độc Lập bằng biển báo cấm quay đầu xe đối với phương tiện ô tô tải (như vậy xe ô tô con, ô tô cứu thương được phép quay đầu xe).

Hiện nay, lưu lượng phương tiện trên ĐT.743b rất lớn, đặc biệt các phương tiện ô tô tải, container,… lưu thông theo hướng từ ngã tư 550 về cầu vượt Sóng Thần và ngược lại. Bên cạnh đó, vị trí cổng Bệnh viện Quân y 4 nằm trong khu vực đường cong ĐT.743b nên việc mở dải phân cách tại vị trí này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, tai nạn giao thông ngay trước cổng Bệnh viện và dẫn đến ùn tắc giao thông kéo dài trên ĐT.743b. Với khoảng cách từ cổng Bệnh viện đến các vị trí đã mở dải phân cách từ 250 – 300m, đồng thời các phương tiện xe cấp cứu được ưu tiên trong lưu thông (theo quy định của Luật Giao thông đường bộ).

Từ những nội dung trên, Sở Giao thông vận tải nhận thấy việc lưu thông ra vào bệnh viện theo các vị trí đã được ngắt dải phân cách giữa trên ĐT.743b như các ban ngành thống nhất tại các buổi khảo sát trước đây là phù hợp. Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận và sẽ tiếp tục theo dõi tình hình giao thông trên ĐT.743b đoạn qua khu vực Bệnh viện Quân y 4 để có giải pháp điều chỉnh phù hợp khi xuất hiện các yếu tố bất cập, mất an toàn giao thông.

9. Cử tri phường An Phú, thành phố Thuận An kiến nghị tỉnh xem xét đầu tư cầu vượt ở ngã 6 An Phú nhằm giải quyết tình trạng giao thông khá phức tạp ở khu vực này.

Nút giao An Phú là vị trí giao nhau giữa các tuyến giao thông trọng điểm của tỉnh, gồm các tuyến đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh (đoạn đi trùng với đường Mỹ Phước – Tân Vạn), đường Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Chơn Thành và đường đô thị của địa phương, trong đó có dự án Cải tạo hạ tầng giao thông công cộng tại Bình Dương đoạn qua khu vực ngã 6 An Phú có hướng tuyến đi trùng với đường Mỹ Phước – Tân Vạn.

Hiện, Sở Giao thông vận tải đang phối hợp với các Sở, ngành nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về quy mô, phương thức đầu tư đối với các dự án trên, trong đó sẽ tính toán phương án, quy mô đầu tư đối với nút giao An Phú.

Hiện, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP (Becamex IDC) đã thi công cơ bản hoàn thiện nút giao ĐT.743a – đường Mỹ Phước – Tân Vạn (khu vực ngã 6 An Phú) thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.743 (đoạn từ ngã tư Miếu Ông Cù đến nút giao Sóng Thần), tuy nhiên còn vướng mặt bằng 1 hộ (khu vực ngã 6 An Phú) theo báo cáo Tổng Công ty Becamex IDC; nút giao hiện tại đã được mở rộng, cải tạo các nhánh rẽ, các phương tiện lưu thông qua nút giao thuận lợi hơn trước đây. Cùng với đó, được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3369/UBND-KT ngày 06/7/2022, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp cùng các ngành chức năng của tỉnh triển khai phương án phân luồng giao thông theo giờ, theo tuyến đối với một số tuyến đường giao thông trọng điểm của tỉnh từ ngày 01/8/2022, trong đó có ĐT.743a và đường Mỹ Phước – Tân Vạn đoạn qua khu vực ngã 6 An Phú. Hiện tại, tình hình giao thông tại khu vực ngã 6 An Phú đã được cải thiện nhiều so với trước đây.

Trong giai đoạn này, Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc Tổng Công ty Becamex IDC sớm thi công hoàn thiện ĐT.743a khu vực ngã 6 An Phú (ngay khi được bàn giao mặt bằng) và phối hợp với địa phương, các ngành theo dõi tình hình giao thông tại khu vực ngã 6 An Phú để có giải pháp điều chỉnh phù hợp.

10. Cử tri phường Thuận Giao, thành phố Thuận An phản ánh tình trạng giao thông còn nhiều phức tạp ở khu vực trạm thu phí Lái Thiêu, gây khó khăn cho người dân phường Vĩnh Phú trong việc di chuyển qua phường Lái Thiêu. Đồng thời khi đi qua phường Lái Thiêu, người dân phường Vĩnh Phú phải đóng phí sử dụng đường bộ 02 lần (trạm thu phí Lái Thiêu và trạm thu phí đường ĐT743) là không hợp lý.

Thời gian qua, để giải quyết các bất cập tổ chức giao thông khu vực mũi tàu Phú Long, Sở Giao thông vận tải đã chủ trì, phối kết hợp cùng các địa phương, ngành chức năng và các đơn vị có liên quan tổ chức họp, khảo sát thực tế khu vực mũi tàu Phú Long và thống nhất phương án phân luồng, điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời tại khu vực mũi tàu Phú Long. Các phương tiện lưu thông theo tổ chức giao thông điều chỉnh bắt đầu từ ngày 01/5/2023; theo đó, các phương tiện lưu thông như sau:

- Hiện nay, tất các phương tiện lưu thông theo hướng đi từ cầu Phú Long muốn lưu thông về phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An và thành phố Thủ Dầu Một bắt buộc rẽ phải vào Quốc lộ 13 đến giao lộ Quốc lộ 13 – đường Vĩnh Phú 37 – Công ty Tân Hiệp Phát để quay đầu đi về hướng thành phố Thủ Dầu Một và theo các tuyến đường Gia Long, Nguyễn Trãi,… để lưu thông vào khu vực Lái Thiêu (riêng các phương tiện mô tô, xe gắn máy được phép quay đầu xe tại giao lộ Quốc lộ 13 - Vĩnh Phú 41 - Vĩnh Phú 42).

- Theo hướng đi từ đường Cách Mạng Tháng Tám (thành phố Thuận An) về hướng cầu Vĩnh Bình: Tất cả các phương tiện rẽ phải vào đường dẫn vào cầu Phú Long đến vị trí mở dải phân cách (cách giao lộ với Quốc lộ 13 khoảng 260m về hướng cầu Phú Long, được bố trí hệ thống đèn tín hiệu giao thông) để quay đầu xe về Quốc lộ 13 để đi về hướng cầu Vĩnh Bình.

Theo tổ chức giao thông tạm thời như trên, các phương tiện lưu thông từ phường Vĩnh Phú vào phường Lái Thiêu chỉ lưu thông qua trạm thu phí trên Quốc lộ 13 (trạm Lái Thiêu); các phương tiện lưu thông hướng ngược lại lưu thông qua trạm thu phí trên Quốc lộ 13 hoặc trạm thu phí trên đường Cách Mạng Tháng Tám; các phương tiện lưu thông qua lại giữa 2 phường Vĩnh Phú và Lái Thiêu phần lớn không phải lưu thông qua trạm thu phí trên ĐT.743c (khu vực ngã 4 cầu Ông Bố). Từ khi triển khai phương án phân luồng tạm thời đến nay, đã giải quyết hầu hết các luồng giao cắt, xung đột tại khu vực giao lộ Quốc lộ 13 – đường vào cầu Phú Long, giao thông tại giao lộ này trật tự, an toàn hơn trước đây, giảm nguy cơ tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông tại khu vực giao lộ.

Về lâu dài, theo hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Điều chỉnh dự án BOT nâng cấp mở rộng Quốc lộ 13, sẽ di dời trạm thu phí tại Km4+500 trên Quốc lộ 13 xuống khu vực cổng chào Vĩnh Phú và trạm thu phí phụ trên đường Cách Mạng Tháng Tám vào đường dẫn vào cầu Phú Long.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời gian tới, Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương, các ngành, đơn vị có liên quan theo dõi tình hình giao thông tại khu vực mũi tàu Phú Long để có giải pháp điều chỉnh kịp thời; đồng thời sẽ phối hợp với các ngành nghiên cứu giải pháp di dời trạm thu phí trên Quốc lộ 13 để tạo thuận lợi hơn trong tổ chức giao thông và việc lưu thông của người dân tại khu vực mũi tàu Phú Long.

11. Cử tri Nguyễn Văn Bộn (thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên) kiến nghị Tỉnh công khai thời gian ngừng thu phí của trạm thu phí trên địa bàn xã Phước Hoà, ​huyện Phú Giáo.
12. Đồng thời, kiến nghị tỉnh xem xét có chính​ sách hỗ trợ trong việc thu phí đối với người dân của thị trấn Tân Bình và xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên vì phải thường xuyên đưa, đón học sinh đi học trên đoạn đường có trạm thu phí này.
 1. Về thời gian thu phí:
  Theo Hợp đồng số 2654/2009/HĐDA-B.O.T ngày 09/9/2009 về việc xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT) Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.741 từ ngã tư Sở Sao đến ranh tỉnh Bình Phước (đoạn Km0+000 đến Km49+670), được ký kết giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng – VRG (nay là Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng – VRG) (thay thế các Hợp đồng số 2052/HĐ-BOT-UB ngày 19/5/2003 đối với đoạn từ Km21+000 đến Km49+670, Hợp đồng số 232/2005/HĐ-BOT- ĐT741-UB ngày 20/10/2005 đối với đoạn từ Km0+000 đến Km21+000), thời gian thu phí dự kiến của trạm thu phí Phước Hòa đến năm 2034 (là thời gian tạm tính). Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận và sẽ đề nghị Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng – VRG công khai thời gian thu phí tại trạm thu phí trên ĐT.741.
 2. Về miễn giảm thu phí:
  Giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông theo phương thức hợp đồng BOT là khoản thu để hoàn lại kinh phí mà nhà đầu tư đã bỏ ra để thực hiện việc đầu tư nâng cấp, mở rộng công trình giao thông (đường, cầu,...) và dùng để duy tu, sửa chữa kết cấu hạ tầng các dự án trên (Căn cứ pháp lý thực hiện đối với dự án BOT ĐT.741: Nghị định 77-CP ngày 18/6/1997 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (B.O.T) áp dụng cho đầu tư trong nước; Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007 của Chính phủ về việc đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao). Theo quy định trên, các nhà đầu tư triển khai thu phí giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên cơ sở hợp đồng đã ký kết với Ủy ban nhân dân tỉnh, Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đối với từng loại phương tiện.
  Căn cứ vào Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương, hiện nay, tại trạm thu phí Phước Hòa đối tượng thu phí là tất cả các phương tiện ô tô khi lưu thông qua trạm (trừ các loại xe ưu tiên theo luật định) và không có quy định chính sách hỗ trợ đối với người dân ở gần trạm thu phí.
  Rất mong Quý cử tri đồng tình với chính sách, thực hiện nghĩa vụ khi qua trạm thu phí. Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận và sẽ tiếp tục làm việc, kiến nghị chủ đầu tư xem xét giải quyết các trường hợp cụ thể.
13. Cử tri là giáo viên trường Tiểu học Bình Thuận, phường Thuận Giao phản ánh trường Tiểu học Thuận Giao nằm trên trục đường giao thông có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông nhiều, tiềm ẩn các nguy cơ mất an toàn giao thông. Cử tri đề nghị tỉnh khảo sát, xem xét lắp đặt tín hiệu giao thông giữa đoạn Thủ Khoa Huân giao với đường Thuận Giao 10.Tuyến đường Thủ Khoa Huân và Thuận Giao 10 thuộc tuyến đường do Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An quản lý (theo Điều 13, Điều 15, Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, chiếu sáng đô thị, thoát nước, cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương), Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển kiến nghị nêu trên đến Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.
05Sở Tài nguyên và Môi trường 14. Cử tri Nguyễn Văn Bộn (thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên) phản ánh Công ty TNHH Vĩnh Dụ trong khu Công nghiệp Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên vận chuyển đá nơi khác về nhà máy để xay nhuyễn làm nguyên liệu sản xuất các sản phẩm của công ty gây tiếng ồn, ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Cử tri kiến nghị Tỉnh có giải pháp khắc phục hoặc di dời Công ty để ổn định đời sống người dân xung quanh khu vực này.

Nhà máy 3 - Công ty TNHH Sàn nhà Vĩnh Dụ Việt Nam tại địa chỉ: Lô 2E1, 2E2, 2E3, 2E4 Đường CN3, CN8 và CN10 Khu công nghiệp Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Nhà máy 3 Công ty TNHH Sàn nhà Vĩnh Dụ Việt Nam" tại Quyết định số 151/QĐ-BTNMT ngày 17/02/2022.

Ngày 30/8/2023, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 655/QĐ-TTr ngày 25/8/2023 của Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với đại diện UBND thị trấn Tân Bình tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh đối với Công ty TNHH Sàn nhà Vĩnh Dụ Việt Nam, qua đó ghi nhận:

Công ty hiện đang hoạt động sản xuất ván sàn nhựa với quy trình: Nguyên liệu (bột nhựa, bột đá, phụ gia) → Trộn liệu → Đùn - ép tấm - cắt tấm  → Để nghỉ → Sơn phủ bề mặt  → Làm mát → Sấy khô  → Để nghỉ → Dán lớp đế → Để nghỉ → Phân mảnh - khía cạnh → Sơn phủ cạnh → Kiểm tra → Đóng gói, lưu kho.

Qua kiểm tra hiện trạng, Công ty phát sinh thêm 01 cụm dây chuyền xay đá và 01 cụm dây chuyền nghiền phế phẩm để sản xuất bột đá (là nguyên liệu đầu vào của quy trình sản xuất ván sàn nhựa – theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường bột đá là nguyên liệu được mua từ nhà cung cấp bên ngoài), các dây chuyền sản xuất này được lắp đặt ở hành lang ngoài nhà xưởng 2 của Nhà máy 3 so với nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Đoàn Thanh tra đã yêu cầu Công ty ngừng hoạt động sản xuất bột đá tại dây chuyền xay đá và nghiền phế phẩm, chỉ được hoạt động khi được cơ quan quản lý có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường.

Đoàn thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục thanh tra việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Sàn nhà Vĩnh Dụ Việt Nam, sau khi có kết quả thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ báo cáo đến Ủy ban nhân dân tỉnh và cử tri được biết.

06

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

15. Cử tri phường An Phú đề nghị nhanh chóng triển khai xây dựng trường học trong khu dân cư Việt Sing theo đúng quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập của con em trong khu vực này.

Theo quy định của Luật Đầu tư công 2019, để có trường cho học sinh sử dụng cần phải thực hiện tuần tự qua các khâu: Phải có Quyết định cho chủ trương đầu tư của UBND Tỉnh, QĐ phê duyệt dự án đầu tư của cấp Quyết định đầu tư, vốn ngân sách tỉnh thuộc UBND Tỉnh, QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của UBND thành phố Thuận An, tổ chức thi công và hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Thời gian từ khâu đầu tiên đến khâu cuối cùng thường là 05 năm, trên cơ sở có quỹ đất sạch và được Tỉnh bố trí đủ vốn đầu tư.

Thực hiện Công văn số 5449/UBND-KT ngày 05/11/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thứ tự ưu tiên đầu tư xây dựng các trường học trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Trong đó tổng số trường cần đầu tư tại thành phố Thuận An theo thứ tự ưu tiên gồm 24 công trình (24 trường, tất cả các công trình này đều do UBND thành phố Thuận An làm Chủ đầu tư).

Khu dân cư Việt Sing, thuộc phường An Phú, thành phố Thuận An. Riêng tại phường An Phú, đã được nhà nước đầu tư hệ thống các trường công lập đều kiên cố (lầu hóa), đạt qui mô đầu tư tối đa cho mỗi trường từ mầm non (MN) đến phổ thông (từ lớp 1 đến lớp 12), cụ thể như sau: Trường MN Hoa Cúc 10 - phường An Phú (qui mô đã đầu tư tối đa 20 nhóm, lớp bán trú), Trường Tiểu học (TH) Tuy An - phường An Phú (qui mô đã đầu tư tối đa 30 lớp bán trú), TH An Phú 2 - phường An Phú (qui mô đầu tư tối đa 30 lớp bán trú), Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Văn Trỗi - phường An Phú (qui mô đã đầu tư tối đa 45 lớp bán trú), Trường Trung học phổ thông (THPT) Lý Thái Tổ - phường An Phú (qui mô đã đầu tư tối đa 45 lớp học 2 buổi/ngày). Trong năm học 2023-2024 sẽ khởi công xây dựng mới thêm Trường TH An Phú 3 - phường An Phú (qui mô sẽ đầu tư tối đa 30 lớp bán trú).

Trên địa bàn, thành phố Thuận An, cụ thể tính đến 31/8/2023, đã xây dựng hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng 04 trường: Trường TH Vĩnh Phú - phường Vĩnh Phú; Trường TH Bình Chuẩn 2 - phường Bình Chuẩn; Trường TH An Phú 2- trong khu công nghiệp Việt Sing, quy mô đầu tư tối đa của 01 trường tiểu học - 30 lớp bán trú và Trường MN Hoa Mai 2 - phường Hưng Định; đang thi công xây dựng 02 trường: Trường THPT Trịnh Hoài Đức - giai đoạn 4, Trường THCS Bình Chuẩn - giai đoạn 2; Trong năm học 2023 - 2024 sẽ khởi công xây dựng thêm 03 trường như sau: Xây dựng mới  Trường TH An Phú 3 (để thành lập thêm trường mới) - phường An Phú, quy mô đầu tư tối đa của 01 trường tiểu học - 30 lớp bán trú; Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường THCS Nguyễn Trung Trực - phường Hưng Định; Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ - phường Bình Nhâm.

Trong giai đoạn 2026-2030 sẽ tiếp tục đầu tư thêm Trường THCS An Phú (số thứ tự 15 trong Công văn số 5449/UBND-KT như đã nêu trên) và các trường tiếp theo.

07Sở Lao động, Thương binh và Xã hội16. Cử tri Nguyễn Văn Đức (Khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, thành phố Tân Uyên) kiến nghị được cấp lại bằng "Tổ quốc ghi công" cho 6 liệt sĩ gồm: Liệt sĩ Đỗ Văn Trớ, liệt sĩ Nguyễn Văn Tặc, liệt sĩ Nguyễn Văn Hòa, liệt sĩ Nguyễn Văn Nhỏ, liệt sĩ Nguyễn Văn Đạo và liệt sĩ Nguyễn Văn Tay do bằng được cấp quá lâu dẫn đến hư hỏng, không còn thể hiện rõ thông tin.

Trường hợp này đề nghị ông Nguyễn Văn Đức liên hệ Ban Thương binh và Xã hội phường Thái Hòa để được hướng dẫn lập hồ sơ cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ.

 

08Sở Thông tin và Truyền thông17. Cử tri phường Thuận Giao, thành phố Thuận An phản ánh nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh có hệ thống dây cáp viễn thông chằng chịt gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị tỉnh kiểm tra và có giải pháp khắc phục tình trạng trên.

Dịch vụ viễn thông đã trở thành dịch vụ thiết yếu, không thể thiếu trong đời sống xã hội, giúp cho việc kết nối, trao đổi, cập nhật thông tin phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng của địa phương.

Trong những năm qua, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn nỗ lực lớn để đầu tư hạ tầng, mang lại dịch vụ ngày càng tốt cho người dân, doanh nghiệp tại địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển hạ tầng đã phát sinh nhiều bất cập, mà cụ thể là mạng cáp viễn thông ngày càng chằng chịt, mất mỹ quan, an toàn. Nguyên nhân có cả chủ quan lẫn khách quan.

- Chủ quan: là việc thi công cẩu thả của đội ngủ nhân viên kéo cáp, chưa đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật về mạng cáp ngoại vi; lãnh đạo doanh nghiệp chưa quan tâm chấn chỉnh các vi phạm của nhân viên mình…

- Nguyên nhân chủ quan: đó là nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông ngày càng cao của người dân; hệ thống hạ tầng kỹ thuật dùng chung tại các khu dân cư, đô thị cũ chưa được các địa phương quy hoạch, đầu tư, chỉnh trang đồng bộ; công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật của địa phương (UBND cấp huyện, cấp xã) chưa được quan tâm đúng mức,…

Trước tình hình mạng cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh ngày càng phức tạp, Sở Thông tin và Truyền thông đã và đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ:

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành và chủ trì triển khai các Kế hoạch hạ ngầm các tuyến cáp viễn thông (ưu tiên các tuyến đường trọng điểm tại các đô thị hiện hữu). Năm 2021 – 2022, đã thực hiện hạ ngầm hơn 30 km (trong đó tại Thuận An đã thực hiện khoảng 10 km); năm 2023 sẽ tiếp tục hạ ngầm thêm 40 km trên địa bàn toàn tỉnh (Thuận An hơn 6 km) và cũng sẽ tiếp tục thực hiện cho những năm tiếp theo.

- Thường xuyên tổ chức các cuộc họp với các doanh nghiệp viễn thông để chấn chỉnh tình trạng mất mỹ quan, an toàn của mạng cáp.

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm quy chuẩn kỹ thuật về mạng cáp ngoại vi viễn thông.

- Ngoài các giải pháp quản lý trên, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã triển khai việc tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về sự cố, tình trạng bất cập của mạng cáp viễn thông trên Hệ thống tổng đài 1022 (miễn phí cuộc gọi) và chuyển ngay thông tin đến các nhà mạng để khắc phục kịp thời. Vì vậy cử tri vui lòng phản ánh trực tiếp đến Hệ thống tổng đài 1022 để các nhà mạng sớm khắc phục.

Với các phản ánh, kiến nghị của cư tri phường Thuận Giao, Sở Thông tin và Truyền thông xin cảm ơn, ghi nhận và giải trình như trên để quý cử tri biết các giải pháp mà Sở đang triển khai thực hiện. Đồng thời, Sở đề nghị UBND thành phố Thuận An:

- Khi phê duyệt các dự án đầu tư, chỉnh trang hạ tầng giao thông, nâng cấp vỉa hè cần phải có nội dung chỉnh trang, hạ ngầm cáp viễn thông để triển khai đồng bộ, tránh lãng phí, hạn chế việc đào, lắp vỉa hè nhiều lần.

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn (phòng Văn hóa – Thông tin, phòng Quản lý đô thị) phối hợp với UBND các phường lập Kế hoạch kiểm tra, giám sát và tham mưu xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với những trường hợp vi phạm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn.

09UBND thành phố Dĩ An18. Cử tri phường Bình Thắng kiến nghị UBND tỉnh trong công tác đền bù, bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư liên quan đến dự án đường Vành ​đai 3 cần công khai, minh bạch thông tin trong tất cả các khâu để cử tri được biết, thực hiện và giám sát, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, nhất là đối với quy trình họp dân, công tác đo đạc, kiểm kê, áp giá bồi thường và hỗ trợ tái định cư.Qua rà soát, đối chiếu quy định về triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được quy định tại Hướng dẫn số 1766/HD-​STNMT ngày 26/5/2016 của Sở Tài nguyên- Môi trường quy định chi tiết về trình tự, ​thủ tục, hồ sơ thực hiện trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương, UBND thành phố nhận thấy việc triển khai thực hiện dự án đã đảm bảo tính công khai minh bạch trông tất cả các bước theo quy định.

[1] Văn bản số 923/UBND-NC ngày 02/3/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản l​ý nhà nước và phối hợp kiểm tra, rà soát xử lý tình hình liên quan đến một số Dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh

[2] Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 152/TB-UBND ngày 28/4/2023 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp Tổ chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Phương Chi
Trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 11 (thường lệ giữa năm 2023) trên địa bàn huyện Phú GiáoTrả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 11 (thường lệ giữa năm 2023) trên địa bàn huyện Phú Giáo/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/3/2023 12:00 PMNoĐã ban hành

STTKIẾN NGHỊ CỬ TRIXÃ, PHƯỜNG, T.TRẤNĐƠN VỊ TRẢ LỜINỘI DUNG TRẢ LỜI
1        Cử tri huyện Phú Giáo (*): Hiện nay người dân khi tham gia BHYT không được hưởng quyền lợi khi đi khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh, cụ thể: tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm nên người khám chữa bệnh BHYT phải  chịu chi phí làm xét nghiệm; mua thuốc, vật tư y tế ở bên ngoài gây bức xúc trong nhân dân. Kiến nghị tỉnh sớm có giải pháp giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế trong khám chữa bệnh BHYT, ưu tiên trang thiết bị y tế phục vụ cho việc cấp cứu bệnh nhân và đề nghị tỉnh quan tâm, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ.Các xã, thị trấn

Sở Y tế

 

- Về vấn đề thuốc:

Công tác đấu thầu thuốc của Bệnh viện do đơn vị mua sắm tập trung của tỉnh và Trung tâm mua sắm tập trung quốc gia thực hiện. Theo kết quả đấu thầu, hiện tại Bệnh viện đã cơ bản có đầy đủ các loại thuốc hóa dược thiết yếu, đặc trị để phục vụ công tác khám và điều trị cho người bệnh.

Bên cạnh đó, theo kết quả thầu tập trung các cấp có một số mặt hàng thuốc chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu do không có nhà thầu tham dự, một số mặt hàng thuốc trúng thầu nhưng tạm đứt hàng do nhà thầu đang tiến hành các thủ tục nhập khẩu hoặc sản xuất chưa cung cấp kịp thời. Thêm vào đó, một số hoạt chất không trúng thầu đạt đủ các nhóm thuốc nên đến nay đã hết số lượng thuốc trúng thầu của một số hoạt chất trúng thầu. Tuy nhiên, Bệnh viện vẫn có thuốc cùng loại để thay thế kịp thời phục vụ cho quá trình điều trị của người bệnh.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương đang thực hiện đấu thầu gói thầu Mua sắm thuốc cấp thiết cho Bệnh viện năm 2023 gồm 32 khoản, gói thầu đang trong giai đoạn đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật, dự kiến trong tháng 8/2023 sẽ có kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Về cung ứng hóa chất xét nghiệm:

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/06/2023 về Quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập có hiệu lực từ ngày 01/07/2023. Theo thông tư này, khi áp dụng phương pháp xác định giá gói thầu thì phương pháp được sử dụng đầu tiên là phương pháp thu thập báo giá của các nhà cung cấp. Sau khi không thực hiện được phương pháp này thì mới thực hiện một trong các phương pháp được quy định là Khảo sát giá trúng thầu của hàng hóa, dịch vụ tương tự trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (https://muasamcong.gov.vn) hoặc kết quả thẩm định giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định giá, doanh nghiệp thẩm định giá đối với các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ phải thẩm định giá theo quy định của pháp luật về giá.

Tuy nhiên, với gói thầu hóa chất, vật tư xét nghiệm, sau khi có chủ trương phê duyệt, Bệnh viện đang tiến hành lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu bằng phương pháp sử dụng kết quả đơn vị tư vấn thẩm định giá. Do đó, để trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu này không phù hợp với quy định tại Thông tư mới này. Do đó, Bệnh viện phải xây dựng lại giá gói thầu bằng phương pháp thu thập báo giá, việc này gây khó khăn và mất thêm thời gian trong việc lập và trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong thời gian tới. Để hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định tại Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/06/2023 Bệnh viện đang tích cực tập trung nguồn nhân lực để thực hiện và dự kiến 6 tháng nữa sẽ có hóa chất xét nghiệm phục vụ cho công tác khám và điều trị cho người bệnh.

- Về vấn đề vật tư, sinh phẩm y tế:

Hàng năm, Bệnh viện phải tổ chức đấu thầu Vật tư – sinh phẩm y tế để sử dụng cho người bệnh, thời gian tổ chức và lựa chọn nhà thầu thường mất khoảng 6 – 8 tháng. Tuy nhiên, không thể làm sớm trước được vì các thủ tục và phải lấy giá kế hoạch cho phù hợp theo quy định. Năm 2023, Bệnh viện đã tích cực thực hiện trình chủ trương đấu thầu vật tư - sinh phẩm y tế và đã xây dựng, trình các cấp xin phê duyệt kế hoạch của gói thầu này. Tuy nhiên, công tác cung ứng vật tư – sinh phẩm y tế tại Bệnh viện gặp nhiều khó khăn do:

- Các Thông tư, Nghị định thường xuyên thay đổi và cơ chế đấu thầu mua sắm vật tư - sinh phẩm y tế cần thời gian để thực hiện từng bước theo quy định gồm nhiều thủ tục gây ảnh hưởng đến công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện.

Ngày 04/03/2023 Thủ tướng Chính phủ đã ký và ban hành Nghị quyết 30/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế nhằm giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế. Tuy nhiên các Bộ chưa có hướng dẫn thực hiện Nghị quyết này Bệnh viện vẫn chủ động thực hiện triển khai các thủ tục đấu thầu. Ngày 14/4/2023 Bộ Y tế ban hành thông tư 08/2023/TT-BYT về việc loại bỏ một số văn bản quy định pháp luật do Bộ Y tế ban hành, trong đó loại bỏ Thông tư 14/2020/TT-BYT quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập, do đó Bệnh viện buộc phải hủy bỏ Hồ sơ cũ để làm lại từ đầu.

Đến ngày 30/6/2023 Bộ Y tế ban hành Thông tư số 14/2023/TT-BYT về việc: Quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập. Hiện tại, Bệnh viện đang tập trung nguồn lực để triển khai công tác đấu thầu mua sắm gửi Sở Y tế để Sở Y tế xem xét trình UBND tỉnh xin phê duyệt chủ trương, kế hoạch lựa chọn nhà thầu để tổ chức đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế, dự kiến đến tháng 11/2023 sẽ có đầy đủ vật tư y tế để phục vụ cho người bệnh.

- Công tác thẩm định giá các gói mua sắm vật tư - sinh phẩm y tế gặp nhiều khó khăn, nhiều công ty từ chối không thực hiện do phải đáp ứng các quy định mới quá ngặt nghèo.

- Các vật tư - sinh phẩm y tế mua sắm sử dụng cho người bệnh Covid-19 còn tồn đọng nhiều, có nguy cơ hết hạn sử dụng. Bệnh viện đã có công văn xin ý kiến điều chuyển nguồn sử dụng các vật tư - sinh phẩm y tế này cho bệnh nhân theo các nguồn khác để tránh lãng phí nguồn NSNN nhưng đến nay vẫn chưa có hướng xử lý.

- Thời gian qua, công tác cung ứng, đấu thầu của Bệnh viện gặp rất nhiều khó khăn dẫn đến một số vật tư y tế, sinh phẩm y tế, hóa chất, thuốc không đủ để phục vụ điều trị người bệnh. Để đảm bảo khách quan trong công tác tư vấn cũng như đảm bảo tính pháp lý, Bác sĩ điều trị giải thích người bệnh chuyển lên tuyến trên để tiếp tục quá trình điều trị. Nếu người bệnh/thân nhân không đồng ý chuyển viện thì Bác sĩ có trách nhiệm giải thích đầy đủ, trung thực về tình trạng bệnh, hướng điều trị tiếp theo của người bệnh và tư vấn đồng thuận tự chi trả chi phí đối với các loại thuốc, hóa chất, VTYT, sinh phẩm y tế mà bệnh viện không có khả năng cung ứng và hướng dẫn người bệnh/thân nhân thực hiện ký Giấy cam kết.

- Về vấn đề nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ:

Trong thời gian vừa qua, Bệnh viện đã triển khai thực hiện các biện pháp tuyên truyền, giáo dục nhân viên bệnh viện nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, thực hiện tốt các quy định về giao tiếp - ứng xử nhằm hướng tới sự hài lòng của người bệnh, với phương châm: "Bệnh nhân đến tiếp đón niềm nở, Bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, Bệnh nhân về dặn dò chu đáo". Ban Lãnh đạo Bệnh viện luôn coi trọng việc giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, nội quy, quy chế của ngành, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, quy tắc ứng xử của nhân viên y tế đối với người bệnh.

Bệnh viện luôn quan tâm, chú trọng công tác đào tạo dài hạn, ngắn hạn, tại chỗ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên y tế, luôn nhắc nhở nhân viên thực hiện khám và điều trị cho người bệnh đúng phác đồ điều trị, quy trình chuyên môn kỹ thuật của Bộ Y tế ban hành, mỗi nhân viên y tế tự học hỏi, rút kinh nghiệm chuyên môn thông qua các buổi sinh hoạt khoa học như: kiểm thảo tử vong toàn viện, bình bệnh án toàn viện, sinh hoạt chuyên môn hệ nội, sinh hoạt chuyên môn hệ ngoại định kỳ.

Bệnh viện đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra thường quy, cũng như đột xuất về kỹ năng giao tiếp và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Từ đó, đưa ra những điểm hạn chế cần cải tiến, xử lý nghiêm những trường hợp để xảy ra sai sót, phát huy những kết quả tốt đã đạt được. Qua thời gian triển khai kiểm tra, giám sát việc thực hiện, Bệnh viện ghi nhận thái độ phục vụ, ứng xử nhân viên bệnh viện ngày càng hoàn thiện hơn. Bệnh viện vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động nêu trên để ngày càng hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Bệnh viện xin ghi nhận ý kiến đóng góp của cử tri, kịp thời chấn chỉnh những sai sót, thường xuyên nhắc nhở nhân viên về giao tiếp, giải thích cho người bệnh rõ ràng để người bệnh an tâm, tin tưởng vào điều trị giúp cho công tác khám, chữa bệnh ngày càng tốt hơn nhằm hướng đến sự hài lòng của người bệnh.

2        Cử tri Đinh Ngọc Khương, ấp Nước Vàng, xã An Bình: Thời gian hoạt động của đèn tín hiệu giao thông tại ngã 3 nhà thờ Nước Vàng trên đường ĐT.741  chưa hợp lý (đèn hoạt động vào lúc  6h00, tuy nhiên khoảng 4h00 đến 5h00 giờ thì lưu lượng xe lưu thông nhiều nên dễ dẫn đến tai nạn giao thông). Kiến nghị ngành chức năng xem xét điều chỉnh lại thời gian nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.An Bình

Sở Giao thông vận tải

 

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng VRG, bộ phận điều khiển thời gian của hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên bị hư hỏng dẫn đến không thể đồng bộ hoạt động theo điều kiện thực tế; Công ty sẽ sửa chữa, thay thế bộ phận điều chỉnh thời gian trên trong tháng 7/2023.

Sở Giao thông vận tải sẽ đôn đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG khắc phục hư hỏng hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã 3 nhà thờ Nước Vàng.

3        Cử tri Nguyễn Văn Huy, ấp Cây Cam, xã An Bình: Hiện nay trên tuyến đường ĐT.741 (đoạn trước cửa nhà ông Tuấn và nhà ông Quyền) thường xuyên bị đọng nước khi trời mưa, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Kiến nghị ngành chức năng có biện pháp khắc phục tình trạng trên.An Bình

Sở Giao thông vận tải

 

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG (đơn vị quản lý tuyến đường ĐT.741), trên ĐT.741 – đoạn trước cửa nhà ông Tuấn và ông Quyền là khu vực đường cong, Công ty đã bố trí hệ thống thoát nước tạm dẫn về đường giao thông nông thôn gần đó. Hiện nay, phần hạ lưu hệ thống thoát nước tạm tại khu vực trên đã bị san lấp. Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG sẽ phối hợp với địa phương để tìm hạ lưu thoát nước, đồng thời, trong tháng 7/2023, Công ty đã triển khai ban gạt lề đường khu vực trên để giải quyết tình trạng nước đọng trên mặt đường.
4        Cử tri Nguyễn Doãn Vượng và cử tri Thân Thị Bình, ấp Đồng Thông, xã Phước Sang: Hiện tại phụ cấp cho Chi hội trưởng các hội đoàn thể khu phố rất thấp, Chi hội phó thì không có phụ cấp. Đề nghị cấp trên xem xét tăng phụ cấp cho Chi hội trưởng, hỗ trợ phụ cấp cho Chi hội phó và cấp BHYT cho các Chi hội trưởng, Chi hội phó để các Chi hội trưởng, Chi hội phó yên tâm thực hiện nhiệm vụ.Phước Sang

Sở Nội vụ; Bảo hiểm Xã hội tỉnh

 

(1) Sở Nội vụ trả lời: Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 05/7/2023 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Bình Dương về việc tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và các chế độ, chính sách trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan xem xét ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, theo đó tăng mức bồi dưỡng và hỗ trợ BHYT cho các Chi hội trưởng các đoàn thể ở ấp, khu phố và đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023.

Đối với Chi hội phó các đoàn thể ở ấp, khu phố trong khả năng ngân sách còn hạn hẹp, chưa thực hiện hỗ trợ đối với các đối tượng này.

(2) Bảo hiểm Xã hội tỉnh trả lời: Căn cứ theo Khoản 2, Khoản 3, Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008 và Khoản 6, Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014 thì đối tượng tham gia BHYT được Ngân sách Nhà nước đóng bao gồm:

+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sĩ quân đội đang tại ngũ; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;

+ Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

+ Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

+  Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;

+ Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;

+ Trẻ em dưới 6 tuổi;

+ Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;

+ Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;

+Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;

+ Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại điểm i khoản này;

+ Thân nhân của các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

+ Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật;

+ Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

Căn cứ quy định trên thì Chi hội trưởng, chi hội phó không thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước đóng BHYT. Mặt khác cử tri không nêu rõ tổ chức hội nào nên không thể xác định, đề nghị cử tri đề đạt việc được hỗ trợ cấp thẻ BHYT với tổ chức hội của mình để được xem xét, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ.

 

 

5        Cử tri Bùi Bá Trực, khu phố 1, thị trấn Phước Vĩnh: kiến nghị ngành chức năng xem xét cho các đối tượng theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTG và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được hưởng hỗ trợ BHYT 100%.Phước SangBộ Chỉ huy Quân sự tỉnhCăn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Theo đó, tại Điểm g Khoản 1 Điều 14 về mức hưởng bảo hiểm y tế là 80% chi phí khám chữa bệnh đối với các đối tượng được quy định tại Khoản 5 Điều 3 đây là những trường hợp tham gia kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, đã được hưởng trợ cấp 01 lần nhưng chỉ được hưởng bảo hiểm y tế thanh toán 80% chi phí khám chữa bệnh.
6        Cử tri Huỳnh Thanh Dương, ấp 3, xã Tân Long: đề nghị ngành chức năng sớm lắp đặt cống thoát nước trên tuyến đường ĐT750 (đoạn từ chợ xã Tân Long đến hết Quán Tân Long Quán) vì hiện nay khi trời mưa bão tuyến đường này bị ngập úng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.Tân Long

Sở Giao thông vận tải

 

Sở Giao thông vận tải ghi nhận kiến nghị của cử tri. Hiện nay, nguồn vốn sự nghiệp được phân bổ cho Sở Giao thông vận tải hàng năm hạn hẹp nên công tác duy tu, sửa chữa trên ĐT.750 ưu tiên để sửa chữa các hư hỏng mặt đường, ưu tiên xây dựng hệ thống thoát nước tại các đoạn thường xuyên xảy ra ngập nước. Sở Giao thông vận tải ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ bổ sung xây dựng hệ thống thoát nước trên ĐT.750 (đoạn từ chợ xã Tân Long đến hết Quán Tân Long Quán) trong kế hoạch duy tu, sửa chữa năm 2024.
7        Cử tri xã Tân Long(*):Nhà máy mủ Thái Hưng Thịnh (nay là Công ty TNHH Sản xuất cao su Tuấn Huyền thuộc địa bàn xã An Long), mặc dù đã được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra và yêu cầu khắc phục nhưng đến nay vẫn bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Cảnh sát Môi trường tỉnh kiểm tra xử lý dứt điểm tình trạng trên.Tân Long

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

- Công ty TNHH Sản xuất cao su Tuấn Huyền hoạt động ngành nghề chế biến mủ cao su trên cơ sở nhận chuyển nhượng toàn bộ đất và tài sản của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Thái Hưng Thịnh tại ấp Xóm Quạt, xã An Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

- Kết quả thanh tra trong năm 2022 của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 637/QĐ-TTr ngày 19/9/2022 về việc thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Thái Hưng Thịnh cho thấy mùi hôi phát sinh là khi Công ty hoạt động lò sấy mủ làm phát sinh khói thải kèm theo mùi hôi gây ảnh hưởng đến người dân và môi trường xung quanh. Kết quả thanh tra ghi nhận khí thải phát sinh từ lò sấy mủ được Công ty thu gom, xử lý qua hệ thống tháp hấp thụ sử dụng dung dịch NaOH trước khi thải ra môi trường qua ống khói thải, đồng thời Đoàn thanh tra đã trưng cầu Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đo đạc đột xuất, lấy mẫu phân tích, giám định có sự tham gia phối hợp chứng kiến của đại diện Ủy ban nhân dân xã An Long, kết quả khí thải thải ra môi trường đạt quy chuẩn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kv = 1,2; Kp = 1.

- Đối với việc hoạt động sản xuất phát sinh mùi hôi, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các công đoạn sản xuất có phát sinh mùi để có biện pháp xử lý triệt để; duy trì công tác thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ lò sấy mủ đảm bảo xử lý đạt quy chuẩn cho phép thải ra môi trường. Tuy nhiên, hiện nay việc khắc phục của Công ty vẫn chưa triệt để gây ảnh hưởng đến người dân và môi trường xung quanh. Do đó, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đã thành lập Đoàn thanh tra số 508/QĐ-TTr ngày 17/7/2023 về việc thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Sản xuất cao su Tuấn Huyền, có sự phối hợp của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Giáo, Ủy ban nhân dân xã An Long và các đơn vị có liên quan. Sau khi có kết quả thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ báo cáo đến Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri được biết.

8        Cử tri xã Tân Long: Việc tuyển sinh lớp 10 tại trường THPT Tây Sơn, huyện Phú Giáo có điểm chuẩn cao hơn so với mặt bằng chung của huyện nên số lượng học sinh trúng tuyển ít so với kế hoạch khai tuyển sinh hằng năm của trường, làm ảnh hưởng rất nhiều đến việc đi lại, học tập khi học sinh không trúng tuyển tại trường, phải đi học ở các trường lân cận rất xa như Bàu Bàng, Chơn Thành, Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Phú Giáo. Kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo có hướng giải quyết phân luồng để con em có điều kiện học tập.Tân Long

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Thực hiện Kế hoạch số 3017/KH-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về việc triển khai thực hiện Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 1320/KH-SGDĐT ngày 12/7/2019 về việc triển khai thực hiện Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025.

Hằng năm, ngành GDĐT đã tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập, thực hiện tuyển sinh 70% tổng số thí sinh đủ điều kiện xét tuyển (tổ chức thi tuyển với 3 môn: Toán, Văn và tiếng Anh). Thực hiện kế hoạch phân luồng vào lớp 10 các trường THPT công lập trong tỉnh, năm học 2022-2023, số học sinh trúng tuyển vào lớp 10 trong năm học 2022-2023 là 11.361 học sinh/16.144 thí sinh đủ điều kiện xét tuyển, đạt tỷ lệ 70,35% số học sinh tuyển vào lớp 10 THPT). Năm học 2023-2024, Sở GDĐT đã tổ chức Kỳ thi tuyển lớp 10 THPT cho 22.059 thí sinh đăng ký dự thi, dự kiến tuyển 12.700 học sinh vào các trường THPT công lập và 3.248 học sinh vào các trường tư thục.

Để bảo đảm kế hoạch phân luồng, bảo đảm việc tuyển sinh vào lớp 10 ở các trường THPT công lập có chất lượng; hằng năm trên cơ sở chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT công lập đã được UBND tỉnh phê duyệt (số lớp, số học sinh); tổng số thí sinh có nguyện vọng đăng kí vào các trường (NV1, NV2), từ đó Sở GDĐT xây dựng và công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường. Năm học 2022-2023, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT của Trường THPT Tây Sơn là 120 thí sinh, số lượng thí sinh trúng tuyển là 116 thí sinh (trong đó, 114 thí sinh trúng tuyển hình thức thi tuyển, 02 thí sinh trúng tuyển theo hình thức tuyển thẳng). Mặt khác, trong những năm qua, tỷ lệ học sinh được trúng tuyển vào lớp 10 tại khu vực các trường THPT ở huyện Phú Giáo đều vượt 70% (năm học 2020-2021: 70.81%, năm học 2021-2022: 74.62%, năm học 2022-2023: 74.51%). Như vậy, số thí sinh mà Sở GDĐT đã tuyển cho Trường THPT Tây Sơn đã đủ so với chỉ tiêu tuyển sinh của Trường THPT Tây Sơn nói riêng và của huyện Phú Giáo nói chung.

Bên cạnh đó, số học sinh tham gia dự thi nhưng không trúng tuyển vào lớp 10 dự kiến sẽ tham gia học tại các trường THPT lân cận (nếu có đăng ký nguyện vọng 02) hoặc tham gia học tại các trường tư thục, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh, các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên hoặc học tại các trường trung cấp trong tỉnh.

9        Cử tri Nguyễn Văn Kiệm, ấp Bưng Riềng, xã Vĩnh Hòa: đề nghị ngành chức năng chỉ đạo chủ đầu tư dự án BOT tuyến đường ĐT741 làm cống thoát nước dọc 2 bên tuyến đường ĐT741 vì hiện nay khi trời mưa lớn xảy ra tình trạng ngập úng, không đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.Vĩnh Hòa

Sở Giao thông vận tải

 

     Hiện Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG đã trình Sở Kế hoạch Đầu tư thẩm định dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.741 tỉnh Bình Dương – phần bổ sung tại tờ trình số 21/TTr-VRG ngày 17/01/2022, trong đó có xây dựng hệ thống thoát nước dọc tại những vị trí ngập nước và hệ thống chiếu sáng tại những vị trí chưa có hệ thống chiếu sáng. Ngày 26/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 1487/SKHĐT-KTN báo cáo UBND tỉnh việc đầu tư phần đầu tư bổ sung đường ĐT.741 của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG. Ngày 28/2/2023, UBND tỉnh có Thông báo số 63/TB-UBND tại cuộc họp nghe báo cáo các nội dung liên quan đến một số dự án BOT giao thông đường bộ và sắp xếp các trạm thu phí trên địa bàn tỉnh, theo đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hệ thống lại quá trình triển khai dự án và các chủ trương của tỉnh để rà soát tham mưu UBND tỉnh. Sau khi dự án được phê duyệt, chủ đầu tư dự án sẽ tiến hành thi công ngay các hạng mục bổ sung trên.
Phương Chi
Trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 11 (thường lệ giữa năm 2023) trên địa bàn huyện Bàu BàngTrả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 11 (thường lệ giữa năm 2023) trên địa bàn huyện Bàu Bàng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/3/2023 12:00 PMNoĐã ban hành

STT​KIẾN NGHỊ CỬ TRIXÃ, PHƯỜNG, T.TRẤNĐƠN VỊ TRẢ LỜINỘI DUNG TRẢ LỜI
1        Cử tri thị trấn Lai Uyên và xã Tân Hưng: Hiện nay người dân khi tham gia BHYT không được hưởng quyền lợi khi đi nằm viện, người bệnh phải mua thuốc, trang thiết bị y tế ở nhà thuốc bên ngoài do bệnh viện hết thuốc và vật tư y tế gây bức xúc trong nhân dân. Kiến nghị tỉnh sớm có giải pháp giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế trong khám chữa bệnh BHYT, ưu tiên trang thiết bị y tế phục vụ cho việc cấp cứu bệnh nhân.Tân Hưng, Lai Uyên

Sở Y tế

 

- Về vấn đề thuốc:

Công tác đấu thầu thuốc của Bệnh viện do đơn vị mua sắm tập trung của tỉnh và Trung tâm mua sắm tập trung quốc gia thực hiện. Theo kết quả đấu thầu, hiện tại Bệnh viện đã cơ bản có đầy đủ các loại thuốc hóa dược thiết yếu, đặc trị để phục vụ công tác khám và điều trị cho người bệnh.

Bên cạnh đó, theo kết quả thầu tập trung các cấp có một số mặt hàng thuốc chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu do không có nhà thầu tham dự, một số mặt hàng thuốc trúng thầu nhưng tạm đứt hàng do nhà thầu đang tiến hành các thủ tục nhập khẩu hoặc sản xuất chưa cung cấp kịp thời. Thêm vào đó, một số hoạt chất không trúng thầu đạt đủ các nhóm thuốc nên đến nay đã hết số lượng thuốc trúng thầu của một số hoạt chất trúng thầu. Tuy nhiên, Bệnh viện vẫn có thuốc cùng loại để thay thế kịp thời phục vụ cho quá trình điều trị của người bệnh.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương đang thực hiện đấu thầu gói thầu Mua sắm thuốc cấp thiết cho Bệnh viện năm 2023 gồm 32 khoản, gói thầu đang trong giai đoạn đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật, dự kiến trong tháng 8/2023 sẽ có kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Về cung ứng hóa chất xét nghiệm:

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/06/2023 về Quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập có hiệu lực từ ngày 01/07/2023. Theo thông tư này, khi áp dụng phương pháp xác định giá gói thầu thì phương pháp được sử dụng đầu tiên là phương pháp thu thập báo giá của các nhà cung cấp. Sau khi không thực hiện được phương pháp này thì mới thực hiện một trong các phương pháp được quy định là Khảo sát giá trúng thầu của hàng hóa, dịch vụ tương tự trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (https://muasamcong.gov.vn) hoặc kết quả thẩm định giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định giá, doanh nghiệp thẩm định giá đối với các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ phải thẩm định giá theo quy định của pháp luật về giá.

Tuy nhiên, với gói thầu hóa chất, vật tư xét nghiệm, sau khi có chủ trương phê duyệt, Bệnh viện đang tiến hành lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu bằng phương pháp sử dụng kết quả đơn vị tư vấn thẩm định giá. Do đó, để trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu này không phù hợp với quy định tại Thông tư mới này. Do đó, Bệnh viện phải xây dựng lại giá gói thầu bằng phương pháp thu thập báo giá, việc này gây khó khăn và mất thêm thời gian trong việc lập và trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong thời gian tới. Để hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định tại Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/06/2023 Bệnh viện đang tích cực tập trung nguồn nhân lực để thực hiện và dự kiến 6 tháng nữa sẽ có hóa chất xét nghiệm phục vụ cho công tác khám và điều trị cho người bệnh.

- Về vấn đề vật tư, sinh phẩm y tế:

Hàng năm, Bệnh viện phải tổ chức đấu thầu Vật tư – sinh phẩm y tế để sử dụng cho người bệnh, thời gian tổ chức và lựa chọn nhà thầu thường mất khoảng 6 – 8 tháng. Tuy nhiên, không thể làm sớm trước được vì các thủ tục và phải lấy giá kế hoạch cho phù hợp theo quy định. Năm 2023, Bệnh viện đã tích cực thực hiện trình chủ trương đấu thầu vật tư - sinh phẩm y tế và đã xây dựng, trình các cấp xin phê duyệt kế hoạch của gói thầu này. Tuy nhiên, công tác cung ứng vật tư – sinh phẩm y tế tại Bệnh viện gặp nhiều khó khăn do:

- Các Thông tư, Nghị định thường xuyên thay đổi và cơ chế đấu thầu mua sắm vật tư - sinh phẩm y tế cần thời gian để thực hiện từng bước theo quy định gồm nhiều thủ tục gây ảnh hưởng đến công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện.

Ngày 04/03/2023 Thủ tướng Chính phủ đã ký và ban hành Nghị quyết 30/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế nhằm giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế. Tuy nhiên các Bộ chưa có hướng dẫn thực hiện Nghị quyết này Bệnh viện vẫn chủ động thực hiện triển khai các thủ tục đấu thầu. Ngày 14/4/2023 Bộ Y tế ban hành thông tư 08/2023/TT-BYT về việc loại bỏ một số văn bản quy định pháp luật do Bộ Y tế ban hành, trong đó loại bỏ Thông tư 14/2020/TT-BYT quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập, do đó Bệnh viện buộc phải hủy bỏ Hồ sơ cũ để làm lại từ đầu.

Đến ngày 30/6/2023 Bộ Y tế ban hành Thông tư số 14/2023/TT-BYT về việc: Quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập. Hiện tại, Bệnh viện đang tập trung nguồn lực để triển khai công tác đấu thầu mua sắm gửi Sở Y tế để Sở Y tế xem xét trình UBND tỉnh xin phê duyệt chủ trương, kế hoạch lựa chọn nhà thầu để tổ chức đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế, dự kiến đến tháng 11/2023 sẽ có đầy đủ vật tư y tế để phục vụ cho người bệnh.

- Công tác thẩm định giá các gói mua sắm vật tư - sinh phẩm y tế gặp nhiều khó khăn, nhiều công ty từ chối không thực hiện do phải đáp ứng các quy định mới quá ngặt nghèo.

- Các vật tư - sinh phẩm y tế mua sắm sử dụng cho người bệnh Covid-19 còn tồn đọng nhiều, có nguy cơ hết hạn sử dụng. Bệnh viện đã có công văn xin ý kiến điều chuyển nguồn sử dụng các vật tư - sinh phẩm y tế này cho bệnh nhân theo các nguồn khác để tránh lãng phí nguồn NSNN nhưng đến nay vẫn chưa có hướng xử lý.

- Thời gian qua, công tác cung ứng, đấu thầu của Bệnh viện gặp rất nhiều khó khăn dẫn đến một số vật tư y tế, sinh phẩm y tế, hóa chất, thuốc không đủ để phục vụ điều trị người bệnh. Để đảm bảo khách quan trong công tác tư vấn cũng như đảm bảo tính pháp lý, Bác sĩ điều trị giải thích người bệnh chuyển lên tuyến trên để tiếp tục quá trình điều trị. Nếu người bệnh/thân nhân không đồng ý chuyển viện thì Bác sĩ có trách nhiệm giải thích đầy đủ, trung thực về tình trạng bệnh, hướng điều trị tiếp theo của người bệnh và tư vấn đồng thuận tự chi trả chi phí đối với các loại thuốc, hóa chất, VTYT, sinh phẩm y tế mà bệnh viện không có khả năng cung ứng và hướng dẫn người bệnh/thân nhân thực hiện ký Giấy cam kết.

- Về vấn đề nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ:

Trong thời gian vừa qua, Bệnh viện đã triển khai thực hiện các biện pháp tuyên truyền, giáo dục nhân viên bệnh viện nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, thực hiện tốt các quy định về giao tiếp - ứng xử nhằm hướng tới sự hài lòng của người bệnh, với phương châm: "Bệnh nhân đến tiếp đón niềm nở, Bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, Bệnh nhân về dặn dò chu đáo". Ban Lãnh đạo Bệnh viện luôn coi trọng việc giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, nội quy, quy chế của ngành, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, quy tắc ứng xử của nhân viên y tế đối với người bệnh.

Bệnh viện luôn quan tâm, chú trọng công tác đào tạo dài hạn, ngắn hạn, tại chỗ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên y tế, luôn nhắc nhở nhân viên thực hiện khám và điều trị cho người bệnh đúng phác đồ điều trị, quy trình chuyên môn kỹ thuật của Bộ Y tế ban hành, mỗi nhân viên y tế tự học hỏi, rút kinh nghiệm chuyên môn thông qua các buổi sinh hoạt khoa học như: kiểm thảo tử vong toàn viện, bình bệnh án toàn viện, sinh hoạt chuyên môn hệ nội, sinh hoạt chuyên môn hệ ngoại định kỳ.

Bệnh viện đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra thường quy, cũng như đột xuất về kỹ năng giao tiếp và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Từ đó, đưa ra những điểm hạn chế cần cải tiến, xử lý nghiêm những trường hợp để xảy ra sai sót, phát huy những kết quả tốt đã đạt được. Qua thời gian triển khai kiểm tra, giám sát việc thực hiện, Bệnh viện ghi nhận thái độ phục vụ, ứng xử nhân viên bệnh viện ngày càng hoàn thiện hơn. Bệnh viện vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động nêu trên để ngày càng hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Bệnh viện xin ghi nhận ý kiến đóng góp của cử tri, kịp thời chấn chỉnh những sai sót, thường xuyên nhắc nhở nhân viên về giao tiếp, giải thích cho người bệnh rõ ràng để người bệnh an tâm, tin tưởng vào điều trị giúp cho công tác khám, chữa bệnh ngày càng tốt hơn nhằm hướng đến sự hài lòng của người bệnh.

2        Cử tri Bùi Văn Chẳng,  ấp Bà Tứ, xã Cây Trường II: Dự án Bê tông nhựa nóng tuyến đường 48 (tuyến Ông Hùng - Ông Lộc và tuyến cao su Bà Bảy đến suối Đồng Bảy, ấp Bà Tứ, xã Cây Trường II) là dự án sử dụng nguồn vốn của tỉnh hỗ trợ cho cấp huyện; dự án đã được khảo sát và dự kiến sẽ khởi công vào năm 2021 nhưng đến nay chưa thực hiện do bị cắt vốn. Kiến nghị tỉnh quan tâm, xem xét đầu tư để tạo điều kiện cho người dân đi lại được thuận lợi.Cây Trường IISở Kế hoạch và Đầu tư

Hiện nay, trong tình hình nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của tỉnh còn hạn hẹp, tiếp tục thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cần tập trung vốn đầu tư các công trình giao thông trọng điểm mang tính chất liên kết vùng, tạo động lực phát triển mới của tỉnh và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam[1]; tỉnh đã cắt giảm nguồn vốn, giãn, hoãn tiến độ các công trình đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và thực hiện sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án đầu tư thuộc các ngành, lĩnh vực nên chưa thể xem xét tham mưu bố trí cho các dự án này (hiện nay, các dự án trọng điểm của tỉnh đang thiếu khoảng hơn 140.000 tỷ đồng).

Từ những cơ sở phân tích nêu trên, trong điều kiện quá cấp thiết cần thực hiện dự án để đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Bàu Bàng nghiên cứu bố trí nguồn ngân sách cấp huyện để đầu tư cho dự án; rà soát, sắp xếp hợp lý các nội dung chi và trong khả năng cân đối của ngân sách cấp huyện để thực hiện cho phù hợp. Trong trường hợp có nguồn vốn bổ sung, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ địa phương triển khai thực hiện dự án theo thứ tự ưu tiên các dự án giao thông.

3        Cử tri khu phố Bàu Bàng và khu phố Cây Sắn, thị trấn Lai Uyên: Hiện nay tuyến đường Quốc lộ 13 (đoạn khu phố Bàu Bàng, Xà Mách, Bàu Hốt) có nhiều điểm ngập úng khi trời mưa, gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông. Kiến nghị ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ đầu tư hệ thống thoát nước dọc Quốc lộ 13 để người dân đi lại được thuận lợi và đảm bảo an toàn.Lai Uyên

Sở Giao thông vận tải

 

Hiện, Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật - Becamex IJC đã hoàn thành công tác khảo sát, thiết kế đầu tư hệ thống thoát nước khu vực này từ đầu năm 2021; Tuy nhiên để thực hiện được cần phải vận động người dân bàn giao mặt bằng để xây dựng hạ lưu thoát nước từ cống ngang tại Km53+610 xuống suối Đồng Xa. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 01 hộ dân chưa thể vận động bàn giao mặt bằng.

Ngày 17/7/2023, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với UBND huyện Bàu Bàng, Cty Becamex IJC khảo sát thống nhất hướng thoát nước trên Quốc lộ 13 được dẫn theo đường Lai Uyên 86 để đi ra suối. Dự kiến trong cuối Quý III/2023, Công ty Becamex IJC sẽ triển khai thi công hệ thống thoát nước tại vị trí trên.

4        

Cử tri xã Tân Hưng:

(1) Tuyến đường ĐT.741b (đi qua địa phận xã Hưng Hòa và xã Tân Hưng) đã có chủ trương nâng cấp mở rộng và đã cắm mốc lộ giới nhiều năm nhưng vẫn chưa thực hiện. Kiến nghị ngành chức năng xem xét sớm nâng cấp, sửa chữa và mở rộng tuyến đường ĐT.741b để đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông.

(2) Hiện nay trên tuyến đường ĐT.741b đã có biển cấm xe trọng tải trên 30 tấn và xe đầu kéo nhưng vẫn còn nhiều xe lớn chạy tốc độ cao, lấn làn đường dành cho người đi xe gắn máy, xe đạp tham gia lưu thông trên đường. Kiến nghị ngành chức năng có giải pháp đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Tân Hưng

Sở Giao thông vận tải

 

(1) Công trình Nâng cấp, mở rộng ĐT.741B đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 3794/QĐ-UBND ngày 14/12/2020, thời gian thực hiện dự án 2020-2024, Ngày 15/3/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 1107/UBND-KT ngày 15/3/2022 "Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh việc giãn, hoãn các danh mục các dự án giao thông chưa thật sự cấp thiết để tập trung nguồn vốn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 2904/QĐ-UBND ngày 20/12/2021".  Qua đề xuất của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông xin tạm dừng thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.741B tại Công văn số 147/QLDA-ĐHDA ngày 31/3/2022, ngày 26/5/2022, Sở GTVT đã có Công văn số 1723/SGTVT-QLGT báo cáo UBND tỉnh chấp thuận cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông giãn, hoãn công trình Nâng cấp, mở rộng ĐT.741B để có nguồn vốn thực hiện dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư công trình đường Mỹ Phước – Tân Vạn đồng thời do việc đầu tư dự án với quy mô 02 làn xe sẽ không phát huy hiệu quả của dự án.

Để đảm bảo giao thông, an toàn giao thông, trước mắt, thời gian qua, Sở GTVT dùng vốn sự nghiệp để duy tu, sửa chữa. Đồng thời, nhằm tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, kết cấu hạ tầng giao thông trên ĐT.741b trong thời gian tuyến đường chưa được nâng cấp mở rộng, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp địa phương, các ngành chức năng khảo sát, tham mưu và được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận triển khai phương án cấm phương tiện ô tô tải trọng nặng lưu thông trên đường ĐT.741b từ ngày 01/5/2023.

(2) Về tình trạng nhiều xe lớn chạy tốc độ cao, lấn làn đường dành cho người đi xe gắn máy, xe đạp, Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận, sẽ chuyển kiến nghị của cử tri đến UBND huyện Bàu Bàng, Công an huyện Bàu Bàng để địa phương tăng cường công tác tuần tra, xử lý phương tiện vi phạm trên tuyến ĐT.741b.

Sở Giao thông vận tải sẽ đề nghị UBND huyện Bàu Bàng kiểm tra, xử lý các trường hợp phương tiện vi phạm biển báo cấm khi tham gia lưu thông.

5        Cử tri Lê Viết Dàng, ấp 3, xã Tân Hưng: Hiện nay có một số luật sư hoạt động mang tính lợi nhuận, vi phạm đạo đức nghề nghiệp làm ảnh hưởng đến người dân, làm cho tình hình đơn thư khiếu nại tố cáo gia tăng. Kiến nghị ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra đối văn phòng luật sư.Tân HưngSở Tư pháp

Đối với ý kiến của cử tri, chưa nêu rõ nội dung vụ việc, tên luật sư và văn phòng luật sư, do đó, Sở Tư pháp chưa có đầy đủ thông tin để kiểm tra, xác minh cụ thể. Tuy nhiên, với vai trò tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về luật sư tại địa phương, thời gian qua, Sở Tư pháp đã thực hiện tốt công tác quản lý luật sư và hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh như: Sở Tư pháp đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời ban hành các quyết định công khai các thủ tục hành chính về luật sư, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chỉ đạo các ngành phối hợp tích cực tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hành nghề luật sư. Kết quả, số lượng và chất lượng đội ngũ luật sư, tổ chức hành nghề luật sư tăng đều qua các năm, đội ngũ luật sư của tỉnh ngày càng có những đóng góp tích cực cho địa phương. Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương có mối liên hệ chặt chẽ  trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về luật sư. Sở Tư pháp chủ động rà soát các nội quy, quy định, quyết định của Đoàn Luật sư bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật; Xây dựng, thực hiện Quy chế Phối hợp năm 2012 (sửa đổi năm 2017 và năm 2021) giữa Sở Tư pháp với Đoàn luật sư tỉnh góp phần thuận lợi trong công tác quản lý hoạt động hành nghề luật sư. Qua công tác phối hợp góp phần thực hiện tốt nguyên tắc kết hợp quản lý nhà nước với phát huy vai trò tự quản của Đoàn Luật sư, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp có văn bản gửi các địa phương cấp huyện thông báo để cơ quan, tổ chức, công dân cung cấp thông tin, phản ánh về những hành vi vi phạm pháp luật thông qua lĩnh vực hoạt động luật sư. Hàng năm, Sở Tư pháp đã ban hành các văn bản nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về luật sư như: Công văn tăng cường vai trò tự quản của Đoàn Luật sư[2], Công văn hướng dẫn chế độ báo cáo[3], Công văn cung cấp thông tin về lĩnh vực luật sư[4], tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương[5]. Các văn bản đã được triển khai đến toàn thể các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật trên địa bàn tỉnh, tạo chuyển biến tích cực, đưa hoạt động luật sư trên địa bàn tỉnh vào nề nếp và hoạt động ngày càng hiệu quả.

Tăng cường công tác thanh tra, thường xuyên rà soát, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời xem xét, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật:

Thực hiện quy định của Luật Luật sư và các văn bản có liên quan, hàng năm, Sở Tư pháp đều xây dựng Kế hoạch thanh tra, trong đó có thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, xử lý nghiêm các sai sót. Năm 2022, Sở Tư pháp đã tiến hành 02 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 05 tổ chức, chi nhánh. Chánh Thanh tra Sở đã ban hành 05 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 78.000.000 đồng. Sai sót chủ yếu của các tổ chức hành nghề luật sư là đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động không đúng thời hạn với cơ quan có thẩm quyền; công bố nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư không đúng thời hạn; Theo Kế hoạch thanh tra năm 2023, Sở Tư pháp dự kiến tiến hành thanh tra 01 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 03 Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư trong Quý IV.

Từ năm 2020 đến nay, Sở Tư pháp tiếp nhận 07 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến hoạt động luật sư. Các đơn thư chủ yếu phản ánh doanh nghiệp không phải tổ chức hành nghề luật sư nhưng hoạt động giống như tổ chức hành nghề luật sư. Khi nhận được các đơn thư, Sở Tư pháp đều đã tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin theo quy định, xử lý theo thẩm quyền khi phát hiện có hành vi vi phạm, đồng thời, cung cấp thông tin, tài liệu thu thập đến các cơ quan có liên quan để xem xét xử lý. Trường hợp Công ty TNHH Luật Nguyễn Hải ở địa bàn huyện Dầu Tiếng, Sở nhận được 03 đơn tố cáo của công dân tố cáo Giám đốc Công ty TNHH Luật Nguyễn Hải treo bảng hiệu liên quan đến lĩnh vực pháp lý và trưng bày các vật dụng như tổ chức hành nghề luật sư, giả mạo luật sư, tổ chức hành nghề luật sư để trục lợi. Qua kiểm tra, xác minh Sở Tư pháp chưa phát hiện ông Nguyễn Hồng Tâm - Giám đốc Công ty TNHH Luật Nguyễn Hải và Công ty TNHH Luật Nguyễn Hải có hành vi vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Sở Tư pháp đã tổ chức cuộc họp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa thể thao và du lịch đồng thời đã có văn bản cung cấp thông tin và một số tài liệu có liên quan hoạt động của Công ty TNHH Luật Nguyễn Hải để các cơ quan liên quan xem xét theo chức năng, thẩm quyền. Sở Tư pháp cũng đã có báo cáo Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp về một số doanh nghiệp không phải tổ chức hành nghề luật sư nhưng hoạt động giống như tổ chức hành nghề luật sư để được xem xét, hướng dẫn xử lý.

Theo ghi nhận từ Báo cáo số 06/ĐLSBD-BC ngày 18/7/2023 của Đoàn Luật sư tỉnh: Ban Chủ nhiệm đã đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 201/QĐ-HĐLSTQ ngày 13/12/2019 của Hội đồng Luật sư toàn quốc về việc ban hành Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư đến từng tổ chức hành nghề luật sư thông qua các luật sư Trưởng Văn phòng và Giám đốc các Công ty luật. Thời gian qua, Đoàn Luật sư tỉnh nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, tăng cường hoạt động giám sát của Đoàn Luật sư tỉnh với các luật sư thành viên, tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Nội quy của Đoàn Luật sư. Trong năm 2022 và 2023 không phát sinh trường hợp luật sư vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Trong thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ kiến nghị Bộ Tư pháp và Liên đoàn Luật sư Việt Nam đưa chương trình bồi dưỡng bắt buộc về quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư đối với tất cả các luật sư thành viên; đồng thời tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kiên quyết, kịp thời các vi phạm liên quan đến đạo đức nghề nghiệp của luật sư để hoạt động luật sư ngày càng nề nếp, hiệu quả, góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

6        Cử tri Nguyễn Thị Hồng, ấp 2, xã Trừ Văn Thố: Tuyến đường ĐT.750 (đoạn qua khu vực ấp 2, xã Trừ Văn Thố) không có hệ thống thoát nước nên khi trời mưa bị ngập úng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Kiến nghị ngành chức năng xem xét đầu tư hệ thống thoát nước để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.Trừ Văn Thố

Sở Giao thông vận tải

 

Sở Giao thông vận tải ghi nhận kiến nghị của cử tri. Hiện nay, nguồn vốn sự nghiệp được phân bổ cho Sở Giao thông vận tải hàng năm hạn hẹp nên công tác duy tu, sửa chữa trên ĐT.750 ưu tiên để sửa chữa các hư hỏng mặt đường, ưu tiên xây dựng hệ thống thoát nước tại các đoạn thường xuyên xảy ra ngập nước. Sở Giao thông vận tải ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ bổ sung xây dựng hệ thống thoát nước trên ĐT.750 (đoạn qua khu vực ấp 2 xã Trừ Văn Thố) trong kế hoạch duy tu, sửa chữa năm 2024.[1] Thông báo số 05/TB-BCSĐ ngày 11/01/2023 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; Công văn số 536/UBND-KT ngày 10/02/2023 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đường bộ cao tốc quan trọng quốc gia, trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

[2] Công văn số 1790/STP-BTTP ngày 26/09/2022 của Sở Tư pháp về việc tăng cường vai trò tự quản của Đoàn Luật sư tỉnh

[3] Công văn số 1650/STP-BTTP ngày 07/09/2022 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ của luật sư

[4] Công văn số 251/STP-BTTP ngày 15/02/2023 của Sở Tư pháp về việc cung cấp thông tin về lĩnh vực luật sư

[5] Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 01/11/2022 của UBND tỉnh

Phương Chi
Trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 11 (thường lệ giữa năm 2023) trên địa bàn huyện Bắc Tân UyênTrả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 11 (thường lệ giữa năm 2023) trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/3/2023 12:00 PMNoĐã ban hành

STTKIẾN NGHỊ CỬ TRIXÃ, PHƯỜNG, T.TRẤNĐƠN VỊ TRẢ LỜINỘI DUNG TRẢ LỜI
1        Cử tri Phạm Thị Bích Vân, ấp 2, xã Lạc An: Kiến nghị tỉnh sớm bố trí vốn đầu tư xây dựng Trường dạy nghề và Trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện để phục vụ nhu cầu đào tạo nghề, học tập của địa phương.Lạc AnSở Kế hoạch và Đầu tưThực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung vốn đầu tư các công trình trọng điểm mang tính chất liên kết vùng, tạo động lực phát triển mới của tỉnh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; trong điều kiện vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của tỉnh còn hạn hẹp, Tỉnh phải cắt giảm nguồn vốn, giãn, hoãn tiến độ các công trình đã được phê duyệt chủ trương đầu tư của một số dự án chưa thật sự cấp thiết để tập trung vốn cho các dự án trọng điểm. Do đó, đối với việc đầu tư xây dựng Trường nghề và Trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện để phục vụ nhu cầu đào tạo nghề; Đề nghị UBND huyện Bắc Tân Uyên rà soát quy hoạch của địa phương, tính cấp thiết của dự án, chủ động bố trí vốn cho dự án từ nguồn vốn phân cấp theo tiêu chí cho huyện hoặc các nguồn vốn huy động hợp pháp khác để thực hiện.
2        Cử tri Hồ Đăng Phát, khu phố Suối Tre, thị trấn Tân Bình: Hiện nay mức phụ cấp của lực lượng bảo vệ dân phố còn rất thấp, công cụ hỗ trợ chưa đảm bảo, Kiến nghị ngành chức năng xem xét nâng mức phụ cấp và bố trí thêm công cụ hỗ trợ cho lực lượng  bảo vệ dân phố.Tân Bình

 

Công an tỉnh

 

- Lực lượng bảo vệ dân phố hoạt động theo các quy định tại Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố; Thông tư liên tịch số 02/TTLT-BCA-BLĐTB&XH-BTC ngày 01/3/2007 của liên Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP.

Trước năm 2018, lực lượng bảo vệ dân phố được thụ hưởng các chế độ chính sách theo Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 12/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về quy định cơ cấu tổ chức, chế độ trang phục, phương tiện hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 67/QĐ-UBND về việc sửa đổi Khoản 1, 2 Điều 20 Quyết định số 41/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức, chế độ chính sách, trang thiết bị, kỹ thuật phục vụ công tác. Theo đó, các chế độ, chính sách của lực lượng bảo vệ dân phố còn thấp, chưa phù hợp với khối lượng công việc và tình hình phát triển kinh tế xã hội hiện nay.

Năm 2018, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức phụ cấp, chính sách hỗ trợ và kinh phí hoạt động đối với lực lượng bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương và được triển khai thực hiện trên toàn địa bàn tỉnh. Theo đó, các chế độ chính sách của lực lượng bảo vệ dân phố đã được quan tâm, tăng thêm so với trước đây, cụ thể:

+ Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định; khi có lệnh triệu tập đột xuất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, thị trấn tham gia tuần tra canh gác; giữ gìn an ninh trật tự; cứu hộ, cứu nạn; phòng cháy, chữa cháy từ 21 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ ngày hôm sau thì được hỗ trợ ngày công lao động là 0,12 x mức lương cơ sở/người/đêm, mỗi tháng triệu tập đột xuất không quá 10 đêm; kinh phí hoạt động của Ban Bảo vệ dân phố là 20.000.000 đồng/Ban/năm.

 + Đồng thời theo quy định tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì từ ngày 01/7/2023, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1,8 triệu đồng. Do vậy mức phụ cấp hàng tháng đối với Bảo vệ dân phố đã được thay đổi và tăng lên so với trước đây, cụ thể như sau: Trưởng Ban hưởng phụ cấp hệ số 1.00 tương ứng số tiền 1.800.000đ/ tháng (theo mức lương cơ sở hiện hành), Phó Trưởng Ban hưởng phụ cấp hệ số 0.85 tương ứng số tiền 1.530.000đ/tháng, Tổ trưởng hưởng phụ cấp hệ số 0.75 tương ứng số tiền 1.350.000đ/tháng, Tổ phó hưởng phụ cấp hệ số 0.65 tương ứng số tiền 1.170.000đ/tháng, Tổ viên hưởng phụ cấp hệ số 0.5 tương ứng số tiền 900.000đ/ tháng.

- Mức phụ cấp, chính sách hỗ trợ và kinh phí hoạt động đối với lực lượng bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương (theo Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh) là chính sách đặc thù của địa phương, thể hiện sự quan tâm của tỉnh Bình Dương đối với các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và hiện nay cao hơn so với các tỉnh, thành phố khác trong cả nước, tương xứng với việc thực hiện nhiệm vụ của bảo vệ dân phố được quy định tại Điều 5, Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố (chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ nắm tình hình an ninh, trật tự; tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; vận động nhân dân tham gia cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ và quản lý đối tượng ở địa bàn cơ sở; tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác).

- Về công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ dân phố: Theo quy định tại khoản 4, Điều 9 Thông tư số 17/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ Công an quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ thì Ban Bảo vệ dân phố được xem xét trang bị loại công cụ hỗ trợ thuộc các loại sau: dùi cui điện, dùi cui cao su, dùi cui kim loại, áo giáp, găng tay bắt dao.

Đồng thời tại khoản 1, Điều 12, Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 12/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về quy định cơ cấu tổ chức, chế độ trang phục, phương tiện hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh thì bảo vệ dân phố được trang bị và sử dụng vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Một tổ bảo vệ dân phố được trang bị ban đầu là: 02 gậy cao su, 02 gậy điện, 02 đèn pin/1 năm. Đối với trang cấp công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ dân phố do Ủy ban nhân dân phường, thị trấn tổng hợp nhu cầu sử dụng, dự trù nguồn kinh phí để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh duyệt cấp kinh phí và tổ chức trang cấp (theo quy định tại Điều 18, Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 12/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

Đối với kiến nghị tăng phụ cấp và bố trí thêm công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ dân phố, đây là chính sách đặc thù của địa phương cần có lộ trình và sự cân đối các nguồn ngân sách của Tỉnh, Công an tỉnh xin ghi nhận, tiếp thu ý kiến và sẽ nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian tới đảm bảo đúng quy định Luật Ngân sách và đảm bảo với nhiệm vụ được phân công giao nhiệm vụ cho lực lượng bảo vệ dân phố. Đồng thời, tùy tình hình thực tế địa phương, vận động các nguồn kinh phí xã hội để hỗ trợ thêm cho hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố, từ đó khuyến khích tinh thần tham gia của lực lượng bảo vệ dân phố đối với công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

3        Cử tri  Trần Văn Gôm, khu phố 1, thị trấn Tân Bình: Đề nghị Sở Giao thông vận tải quan tâm làm các gờ giảm tốc độ  trên đường ĐT 741 tại các điểm giao nhau với đường Tân Bình 02, Tân Bình 06 nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.Tân Bình

Sở Giao thông vận tải

 

Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận kiến nghị của Quý cử tri. Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG, Công ty sẽ triển khai thi công sơn gồ giảm tốc trên ĐT.741 tại các giao lộ với đường Tân Bình 02, đường Tân Bình 06; trong Quý IV/2023.

Sở Giao thông vận tải sẽ đôn đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG thực hiện sơn gồ giảm tốc tại các vị trí trên.

4        Cử tri ấp 3, xã Tân Định kiến nghị: Tuyến đường ĐT.746 (đoạn từ ngã ba UBND xã Tân Định đến Quán Cua đồng) được tỉnh, huyện quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng và xây mương thoát nước, tuy nhiên công trình vừa hoàn thiện thì các nắp bê tông trên mương nước bị bể, hư hỏng. Đề nghị ngành chức năng xem xét, khắc phục.Tân Định

Sở Giao thông vận tải

 

UBND tỉnh tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị rà soát và báo cáo UBND tỉnh trong thời gian tới.
5        Cử tri Đào Đức Nhã, ấp 06, xã Thường Tân: Hiện nay tình trạng dạy thêm, học thêm diễn ra ở nhiều nơi nhưng chương trình, giáo án và mức thu học phí học thêm thì chưa được quản lý. Kiến nghị ngành giáo dục tăng cường công tác kiểm tra, quản lý việc dạy thêm, học thêm.Thường TânSở Giáo dục và đào tạo

- Sở GDĐT đã triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định về dạy thêm học thêm (DTHT); hướng dẫn các cơ sở giáo dục, đội ngũ các quy trình, thủ tục tổ chức DTHT.

- Sở GDĐT đã chỉ đạo các Phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục thường xuyên kiểm tra công tác DTHT; tăng cường kiểm tra các hoạt động tổ chức dạy học ngoài nhà trường; không để xảy ra tình trạng DTHT trái quy định.

- Ngày 14/12/2022, Sở GDĐT đã ban hành Công văn số 2796/SGDĐT-GDTrHTX hướng dẫn, chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức dạy thêm - học thêm trong và ngoài nhà trường. Trong đó nhấn mạnh các nội dung:

+ Ngưng tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép tổ chức DTHT ngoài nhà trường có nội dung thuộc chương trình THPT hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình THPT trước tháng 11/2019.

+ Yêu cầu các phòng GDĐT không cấp giấy phép cho các tổ chức, cá nhân hoạt động DTHT ngoài nhà trường có nội dung thuộc chương trình THCS hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình THCS; tổ chức, sắp xếp thu hồi các quyết định cấp phép cho các tổ chức, cá nhân hoạt động DTHT ngoài nhà trường trái quy định.

+ Các đơn vị xây dựng kế hoạch DTHT trong nhà trường (nếu có) và tự chủ trong việc tổ chức thực hiện; đảm bảo không ảnh hưởng đến các hoạt động giáo dục của nhà trường; góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách của học sinh; phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý; không gây quá tải về thời gian học tập và khả năng tiếp thu của người học; không cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá để đưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá.

+ Chỉ dạy thêm cho học sinh có nhu cầu, tự nguyện và được sự đồng ý của gia đình; không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc gia đình học sinh, học sinh học thêm.

+ Khi sắp xếp học sinh vào các lớp dạy thêm trong nhà trường phải căn cứ vào năng lực học tập của học sinh.

+ Công khai kế hoạch DTHT trong nhà trường; quản lý việc thu, chi kinh phí DTHT theo quy định.

- Sở GDĐT đã thường xuyên thanh tra, kiểm tra chấn chỉnh hoạt động tổ chức DTHT, kể cả DTHT trong nhà trường và tổ chức dạy học ngoài nhà trường.

- Sở GDĐT đã phối hợp với các ban, ngành có liên quan như Công an, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thường xuyên kiểm tra các hoạt động tổ chức dạy học ngoài nhà trường trên địa bàn tỉnh.

Như vậy, trong thời gian qua, Sở GDĐT đã triển khai đầy đủ các quy định về DTHT đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, thanh tra việc tổ chức các hoạt động của các cơ sở giáo dục (trong đó có hoạt động DTHT) nhằm chấn chỉnh kịp thời các sai phạm (nếu có).

Phương Chi
Trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 11 (thường lệ giữa năm 2023) trên địa bàn TP.Tân UyênTrả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 11 (thường lệ giữa năm 2023) trên địa bàn TP.Tân Uyên/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/2/2023 12:00 PMNoĐã ban hành

STT​KIẾN NGHỊ CỬ TRIXÃ, PHƯỜNG, T.TRẤNĐƠN VỊ TRẢ LỜINỘI DUNG TRẢ LỜI
1        

Cử tri Phạm Trọng Tây, khu phố 1, phường Hội Nghĩa:

(1) Kiến nghị ngành chức năng lắp đặt bảng dừng, đỗ xe có quy định thời gian cụ thể trên tuyến đường ĐT.747a (đoạn từ cầu Bình Cơ đến ngã tư 49) để những hộ kinh doanh dọc hai bên đường có thể nhập hàng hóa, buôn bán được thuận tiện; đồng thời lắp đặt bảng hạn chế tốc độ trên tuyến đường này tránh mất an toàn giao thông.

(2) Cầu vượt 550 hiện tại có 4 làn xe nhưng cấm xe máy lưu thông. Kiến nghị ngành chức năng xem xét có thể cho xe máy lưu thông trên cầu vượt để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông.

Hội Nghĩa

Sở Giao thông vận tải

 

(1) Về việc cấm dừng đỗ trên ĐT.747a đoạn từ cầu Bình Cơ đến ngã tư 49: Đường ĐT.747a đoạn từ cầu Bình Cơ đến ngã tư 49 đã được Sở GTVT bàn giao cho UBND thành phố Tân Uyên quản lý vận hành từ tháng 8/2022. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến và tạo điều kiện đối với các hộ kinh doanh, buôn bán trên các đoạn cấm dừng đỗ xe, Sở GTVT sẽ phối hợp UBND thành phố Tân Uyên và các đơn vị có liên quan rà soát, có giải pháp điều chỉnh phù hợp trong thời gian tới.

(2) Về việc cho xe máy lưu thông trên cầu vượt ngã tư 550: Nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực ngã tư 550, thời gian vừa qua, Sở GTVT đã chủ trì phối hợp cùng các địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức họp bàn và thống nhất phương án cho xe mô tô (trừ xe gắn máy, xe máy điện) lưu thông trên cầu vượt vào các giờ cao điểm sáng (6:00÷8:00), chiều (16:30÷18:30). Hiện, Tổng Công ty Becamex IDC đang hoàn chỉnh phương án chi tiết làm cơ sở triển khai phương án cho xe mô tô lưu thông trên cầu vượt. Sở GTVT sẽ theo dõi, đôn đốc Tổng Công ty Becamex IDC sớm triển khai thực hiện.

2        Cử tri Lê Ngọc Chuyn, khu phố 2, phường Hội Nghĩa: phản ánh việc khám và chữa bệnh cho người dân có BHYT tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh thời gian qua còn hạn chế về cơ số thuốc, vật tư y tế không có trong danh mục hoặc có trong danh mục bảo hiểm y tế nhưng lại không có trong nhà thuốc của bệnh viện, người bệnh phải mua ở ngoài rất tốn kém. Kiến nghị ngành y tế tỉnh quan tâm có giải pháp khắc phục sớm tình trạng trên đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân.Hội Nghĩa

Sở Y tế

 

- Về vấn đề thuốc:

Công tác đấu thầu thuốc của Bệnh viện do đơn vị mua sắm tập trung của tỉnh và Trung tâm mua sắm tập trung quốc gia thực hiện. Theo kết quả đấu thầu, hiện tại Bệnh viện đã cơ bản có đầy đủ các loại thuốc hóa dược thiết yếu, đặc trị để phục vụ công tác khám và điều trị cho người bệnh.

Bên cạnh đó, theo kết quả thầu tập trung các cấp có một số mặt hàng thuốc chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu do không có nhà thầu tham dự, một số mặt hàng thuốc trúng thầu nhưng tạm đứt hàng do nhà thầu đang tiến hành các thủ tục nhập khẩu hoặc sản xuất chưa cung cấp kịp thời. Thêm vào đó, một số hoạt chất không trúng thầu đạt đủ các nhóm thuốc nên đến nay đã hết số lượng thuốc trúng thầu của một số hoạt chất trúng thầu. Tuy nhiên, Bệnh viện vẫn có thuốc cùng loại để thay thế kịp thời phục vụ cho quá trình điều trị của người bệnh.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương đang thực hiện đấu thầu gói thầu Mua sắm thuốc cấp thiết cho Bệnh viện năm 2023 gồm 32 khoản, gói thầu đang trong giai đoạn đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật, dự kiến trong tháng 8/2023 sẽ có kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Về cung ứng hóa chất xét nghiệm:

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/06/2023 về Quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập có hiệu lực từ ngày 01/07/2023. Theo thông tư này, khi áp dụng phương pháp xác định giá gói thầu thì phương pháp được sử dụng đầu tiên là phương pháp thu thập báo giá của các nhà cung cấp. Sau khi không thực hiện được phương pháp này thì mới thực hiện một trong các phương pháp được quy định là Khảo sát giá trúng thầu của hàng hóa, dịch vụ tương tự trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (https://muasamcong.gov.vn) hoặc kết quả thẩm định giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định giá, doanh nghiệp thẩm định giá đối với các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ phải thẩm định giá theo quy định của pháp luật về giá.

Tuy nhiên, với gói thầu hóa chất, vật tư xét nghiệm, sau khi có chủ trương phê duyệt, Bệnh viện đang tiến hành lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu bằng phương pháp sử dụng kết quả đơn vị tư vấn thẩm định giá. Do đó, để trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu này không phù hợp với quy định tại Thông tư mới này. Do đó, Bệnh viện phải xây dựng lại giá gói thầu bằng phương pháp thu thập báo giá, việc này gây khó khăn và mất thêm thời gian trong việc lập và trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong thời gian tới. Để hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định tại Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/06/2023 Bệnh viện đang tích cực tập trung nguồn nhân lực để thực hiện và dự kiến 6 tháng nữa sẽ có hóa chất xét nghiệm phục vụ cho công tác khám và điều trị cho người bệnh.

- Về vấn đề vật tư, sinh phẩm y tế:

Hàng năm, Bệnh viện phải tổ chức đấu thầu Vật tư – sinh phẩm y tế để sử dụng cho người bệnh, thời gian tổ chức và lựa chọn nhà thầu thường mất khoảng 6 – 8 tháng. Tuy nhiên, không thể làm sớm trước được vì các thủ tục và phải lấy giá kế hoạch cho phù hợp theo quy định. Năm 2023, Bệnh viện đã tích cực thực hiện trình chủ trương đấu thầu vật tư - sinh phẩm y tế và đã xây dựng, trình các cấp xin phê duyệt kế hoạch của gói thầu này. Tuy nhiên, công tác cung ứng vật tư – sinh phẩm y tế tại Bệnh viện gặp nhiều khó khăn do:

- Các Thông tư, Nghị định thường xuyên thay đổi và cơ chế đấu thầu mua sắm vật tư - sinh phẩm y tế cần thời gian để thực hiện từng bước theo quy định gồm nhiều thủ tục gây ảnh hưởng đến công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện.

Ngày 04/03/2023 Thủ tướng Chính phủ đã ký và ban hành Nghị quyết 30/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế nhằm giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế. Tuy nhiên các Bộ chưa có hướng dẫn thực hiện Nghị quyết này Bệnh viện vẫn chủ động thực hiện triển khai các thủ tục đấu thầu. Ngày 14/4/2023 Bộ Y tế ban hành thông tư 08/2023/TT-BYT về việc loại bỏ một số văn bản quy định pháp luật do Bộ Y tế ban hành, trong đó loại bỏ Thông tư 14/2020/TT-BYT quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập, do đó Bệnh viện buộc phải hủy bỏ Hồ sơ cũ để làm lại từ đầu.

Đến ngày 30/6/2023 Bộ Y tế ban hành Thông tư số 14/2023/TT-BYT về việc: Quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập. Hiện tại, Bệnh viện đang tập trung nguồn lực để triển khai công tác đấu thầu mua sắm gửi Sở Y tế để Sở Y tế xem xét trình UBND tỉnh xin phê duyệt chủ trương, kế hoạch lựa chọn nhà thầu để tổ chức đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế, dự kiến đến tháng 11/2023 sẽ có đầy đủ vật tư y tế để phục vụ cho người bệnh.

- Công tác thẩm định giá các gói mua sắm vật tư - sinh phẩm y tế gặp nhiều khó khăn, nhiều công ty từ chối không thực hiện do phải đáp ứng các quy định mới quá ngặt nghèo.

- Các vật tư - sinh phẩm y tế mua sắm sử dụng cho người bệnh Covid-19 còn tồn đọng nhiều, có nguy cơ hết hạn sử dụng. Bệnh viện đã có công văn xin ý kiến điều chuyển nguồn sử dụng các vật tư - sinh phẩm y tế này cho bệnh nhân theo các nguồn khác để tránh lãng phí nguồn NSNN nhưng đến nay vẫn chưa có hướng xử lý.

- Thời gian qua, công tác cung ứng, đấu thầu của Bệnh viện gặp rất nhiều khó khăn dẫn đến một số vật tư y tế, sinh phẩm y tế, hóa chất, thuốc không đủ để phục vụ điều trị người bệnh. Để đảm bảo khách quan trong công tác tư vấn cũng như đảm bảo tính pháp lý, Bác sĩ điều trị giải thích người bệnh chuyển lên tuyến trên để tiếp tục quá trình điều trị. Nếu người bệnh/thân nhân không đồng ý chuyển viện thì Bác sĩ có trách nhiệm giải thích đầy đủ, trung thực về tình trạng bệnh, hướng điều trị tiếp theo của người bệnh và tư vấn đồng thuận tự chi trả chi phí đối với các loại thuốc, hóa chất, VTYT, sinh phẩm y tế mà bệnh viện không có khả năng cung ứng và hướng dẫn người bệnh/thân nhân thực hiện ký Giấy cam kết.

- Về vấn đề nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ:

Trong thời gian vừa qua, Bệnh viện đã triển khai thực hiện các biện pháp tuyên truyền, giáo dục nhân viên bệnh viện nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, thực hiện tốt các quy định về giao tiếp - ứng xử nhằm hướng tới sự hài lòng của người bệnh, với phương châm: "Bệnh nhân đến tiếp đón niềm nở, Bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, Bệnh nhân về dặn dò chu đáo". Ban Lãnh đạo Bệnh viện luôn coi trọng việc giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, nội quy, quy chế của ngành, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, quy tắc ứng xử của nhân viên y tế đối với người bệnh.

Bệnh viện luôn quan tâm, chú trọng công tác đào tạo dài hạn, ngắn hạn, tại chỗ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên y tế, luôn nhắc nhở nhân viên thực hiện khám và điều trị cho người bệnh đúng phác đồ điều trị, quy trình chuyên môn kỹ thuật của Bộ Y tế ban hành, mỗi nhân viên y tế tự học hỏi, rút kinh nghiệm chuyên môn thông qua các buổi sinh hoạt khoa học như: kiểm thảo tử vong toàn viện, bình bệnh án toàn viện, sinh hoạt chuyên môn hệ nội, sinh hoạt chuyên môn hệ ngoại định kỳ.

Bệnh viện đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra thường quy, cũng như đột xuất về kỹ năng giao tiếp và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Từ đó, đưa ra những điểm hạn chế cần cải tiến, xử lý nghiêm những trường hợp để xảy ra sai sót, phát huy những kết quả tốt đã đạt được. Qua thời gian triển khai kiểm tra, giám sát việc thực hiện, Bệnh viện ghi nhận thái độ phục vụ, ứng xử nhân viên bệnh viện ngày càng hoàn thiện hơn. Bệnh viện vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động nêu trên để ngày càng hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Bệnh viện xin ghi nhận ý kiến đóng góp của cử tri, kịp thời chấn chỉnh những sai sót, thường xuyên nhắc nhở nhân viên về giao tiếp, giải thích cho người bệnh rõ ràng để người bệnh an tâm, tin tưởng vào điều trị giúp cho công tác khám, chữa bệnh ngày càng tốt hơn nhằm hướng đến sự hài lòng của người bệnh.

3        Cử tri Nguyễn Minh Tuấn, tổ 3, khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình: Kiến nghị ngành chức năng trong khi chờ đợi nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT.747a thì cần lắp đặt hệ thống thoát nước dọc 02 bên tuyến đường này nhằm chống ngập úng và tạo cảnh quan sạch đẹp cho đô thị Tân Uyên.Khánh Bình

Sở Giao thông vận tải

 

Tuyến đường ĐT.747a đoạn từ cầu Ông Tiếp đến Uyên Hưng (qua địa bàn thành phố Tân Uyên) được đầu tư theo phương thức BOT, thời hạn thu phí 30 năm (kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2002). Việc nâng cấp mở rộng tuyến đường này cùng với đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thoát nước trên tuyến là rất cần thiết; việc đầu tư hệ thống thoát nước dọc hai bên tuyến cần được thực hiện đồng bộ trong dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường, tránh gây lãng phí khi phải di dời hoặc không tận dụng được hệ thống thoát nước nếu đầu tư trong giai đoạn chưa mở rộng tuyến đường.

Hiện Sở GTVT đang phối hợp với các Sở ngành liên quan và chủ đầu tư bàn bạc thống nhất phương án xử lý các trạm thu phí để tạo thuận lợi trong việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường này.

Sở GTVT xin ghi nhận, sẽ kiểm tra, chỉ đạo Công ty CP Lâm sản và Xuất nhập khẩu tổng hợp Bình Dương có những giải pháp tạm thời để hạn chế tình trạng ngập úng.

4        

Cử tri Nguyễn Ngọc Hổ, tổ 3, khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình:

(1) Hiện trên địa bàn tỉnh có tình trạng lợi dụng trẻ em để đi ăn xin và bán vé số, gây ảnh hưởng không tốt trong xã hội. Đề nghị các ngành chức năng có liên quan sớm có biện pháp kiểm tra và xử lý tình trạng nêu trên.

(2) Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành sắp xếp thời gian cùng dự các buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn tỉnh để trả lời trực tiếp các ý kiến của cử tri trong buổi tiếp xúc, hạn chế tình trạng ghi nhận ý kiến và hứa trả lời cho cử tri nhưng thời gian trả lời kéo dài hoặc không trả lời thỏa đáng cho cử tri.

Khánh BìnhSở Lao động, Thương binh và Xã hội;  Văn phòng UBND tỉnh trả lời

(1) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời: Tình trạng trẻ em bán vé số là một hình thức trẻ em tham gia hoạt động kinh tế và là thực tế trong cuộc sống hiện nay. Tuy nhiên, hiện vẫn có tình trạng cha mẹ, người chăm sóc trẻ em bắt buộc trẻ em đi bán vé số để lợi dụng lòng thương hại của mọi người, đây là hành vi bóc lột trẻ em và sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. Thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2025, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai và hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên thực hiện công tác truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực của chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, đặc biệt là người sử dụng lao động về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em; Hỗ trợ lao động trẻ em, trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em và gia đình tiếp cận chính sách, chương trình, dịch vụ giảm nghèo, an sinh xã hội, giáo dục phổ thông và đào tạo nghề phù hợp và từng huyện, thị xã, thành phố triển khai các mô hình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em phù hợp với thực tiễn địa phương. Ngoài ra tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách về phòng ngừa lao động trẻ em. Xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp sử dụng lao động trẻ em.

(2) Văn phòng UBND tỉnh trả lời: Vấn đề này, ngày 10/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc nâng cao chất lượng chuẩn bị các kỳ họp HĐND tỉnh, giải quyết kiến nghị của cử tri và phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND tỉnh; trong đó có yêu cầu Sở, ban, ngành nâng cao vai trò, trách nhiệm và quan tâm chỉ đạo, tập trung giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; chủ động khảo sát thực tế để nắm rõ thực trạng, trả lời chính xác. Thời gian tới, Văn phòng UBND tỉnh sẽ phối hợp Văn phòng ĐĐBQH-HĐND và các sở, ngành để xem xét việc mời các đơn vị cùng tham dự để trả lời trực tiếp các ý kiến của cử tri trong buổi tiếp xúc.

5        Cử tri Phạm Văn Tường, khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh: Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thì các doanh nghiệp hoạt động sản xuất phải có Giấy phép môi trường, tuy nhiên chi phí lập hồ sơ Giấy phép môi trường hiện nay do các đơn vị tư vấn báo giá quá cao gây khó khăn cho doanh nghiệp nhất là trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Đề nghị các ngành chức năng xem xét gia hạn thời gian thực hiện quy định này lại để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp tục sản xuất vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện nay.Tân Phước Khánh

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

- Theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thì đối tượng phải có giấy phép môi trường gồm:

+ Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và Nhóm II có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức;

+ Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như đối tượng trên.

- Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thì "Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật này đã đi vào vận hành chính thức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành phải có giấy phép môi trường trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, giấy phép xử lý chất thải nguy hại, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi (sau đây gọi chung là giấy phép môi trường thành phần). Giấy phép môi trường thành phần được tiếp tục sử dụng như giấy phép môi trường đến hết thời hạn của giấy phép môi trường thành phần hoặc được tiếp tục sử dụng trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành trong trường hợp giấy phép môi trường thành phần không xác định thời hạn". Do vậy, trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động đã có giấy phép môi trường thành phần thì doanh nghiệp sẽ được tiếp tục sử dụng đến khi hết hạn (đối với các giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, giấy phép xử lý chất thải nguy hại, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước) hoặc được tiếp tục sử dụng trong thời hạn 5 năm kể từ này Luật có hiệu lực (đến năm 2027 đối với Giấy xác nhận hoàn thành công trình công trình bảo vệ môi trường).

- Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, Luật Xử lý vi phạm hành chính không có quy định liên quan đến gia hạn thời gian lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, do vậy Sở Tài nguyên và Môi trường không có cơ sở xem xét đối với kiến nghị nêu trên.

- Đối với chi phí lập hồ sơ Giấy phép môi trường: đây là thỏa thuận dân sự giữa các doanh nghiệp/cơ sở với các đơn vị có chức năng hoạt động tư vấn môi trường nên cơ quan quản lý nhà nước không có ý kiến đối với vấn đề này.

6        Cử tri Nguyễn Văn Tâm, khu phố Tân Mỹ, phường Thái Hòa: Cử tri đã kiến nghị nhiều lần về tình trạng bờ kè Suối Cầu thuộc khu phố Tân Mỹ giáp đất gia đình ông bị sạt lở, khi trời mưa lớn nước tràn vào nhà, gây thiệt hại tài sản và hoa màu nhưng đến nay chưa được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét giải quyết. Kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét giải quyết nhằm khắc phục tình trạng nêu trên.Thái Hòa

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

 

Suối Cầu là suối tự nhiên bắt nguồn từ phường An Phú, thành phố Thuận An chảy qua địa bàn phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, rồi xuống phường Thái Hòa, thành phố Tân Uyên.

Hiện nay, phần suối Cầu đi qua địa bàn phường An Phú và phường Tân Bình đã được thành phố Thuận An và Dĩ An thực hiện làm bờ kè, lát đá lòng bờ suối, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước, riêng phần suối đi qua phường Thái hòa, thành phố Tân Uyên, trước đây mới chỉ được Ủy ban nhân dân phường Thái Hòa kè phía bên phải một đoạn dài 150m, nhưng đến nay do địa hình, cao độ thoát nước phía phường An Phú và Tân Bình cao hơn, cộng thêm hệ thống thoát nước đã được đầu tư hoàn chỉnh nên lượng nước tập trung chảy xuống suối đoạn qua phường Thái Hòa rất nhanh, đoạn bờ kè cũ đã bị sạt lở, đoạn chưa được kè bị nước gây xói mòn, sạt lở, nước tràn vào nhà dân khi trời mưa to. Tình trạng này đã được người dân kiến nghị với Ủy ban nhân dân phường Thái Hòa và  UBND thành phố Tân Uyên đã có Tờ trình số 1129/TTr-UBND ngày 22/6/2023 gửi Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh xem xét cho sửa chữa từ nguồn Quỹ phòng, chống thiên tai. Ngày 28/6/2023, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có Công văn số 1435/SNN-PCTT về việc hỗ trợ nguồn kinh phí Quỹ phòng, chống thiên tai, Theo đó, hiện nay, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đang tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Dương; thành lập tổ chức bộ máy quản lý và điều hành Quỹ gồm: Hội đồng quản lý Quỹ, Ban kiểm soát Quỹ và Cơ quan quản lý Quỹ theo quy định của Nghị định số 78/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Do đó, trong thời gian chờ Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý và điều hành Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh, tạm thời chưa tham mưu hỗ trợ nguồn kinh phí Quỹ phòng, chống thiên tai cho các địa phương.

Ngoài ra, Quỹ phòng, chống thiên tai chỉ hỗ trợ tối đa không quá 03 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư 01 công trình, Nên không đủ thực hiện việc nạo vét, gia cố bờ suối Cầu. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Tân Uyên xem xét bố trí nguồn ngân sách để thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Tân Uyên báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

7        Cử tri Phạm Thị Râm, tổ 4, khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa: Tổ công tác 446 chưa thực hiện theo đúng nội dung của văn bản số 2660 ngày 12/8/2014 của UBND tỉnh. Đề nghị ngành chức năng có liên quan tổ chức gặp gỡ đối thoại giữa ông Trần Văn Do và ông Đoàn Thanh Hương theo đúng nội dung văn bản số 2660 ngày 12/8/2014 của UBND tỉnh để giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất đai giữa ông Trần Văn Do và ông Đoàn Thanh Hương.Thái HòaThanh tra tỉnh

1. Quá trình giải quyết vụ việc khiếu nại về tranh chấp đất đai của ông Đoàn Thanh Hương với gia đình ông Trần Văn Do và bà Phạm Thị Râm:

Việc khiếu nại phát sinh từ kết quả giải quyết tranh chấp giữa ông Đoàn Thanh Hương và gia đình ông Trần Văn Do, bà Phạm Thị Râm. Vị trí khu đất tranh chấp thuộc thửa đất 259, tờ bản đồ số 4 tọa lạc khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên (nay là thành phố Tân Uyên), diện tích qua đo đạc thực tế là 4.151,4m2 (Bản đồ phục vụ giải quyết tranh chấp QSDĐ ngày 27/9/2013 và Bản đồ đo vẽ bổ sung ngày 21/01/2015).

Từ năm 1999, Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên đã thụ lý và giải quyết tranh chấp tại Quyết định số 590/QĐ-UB ngày 13/8/1999, tuy nhiên các bên tranh chấp không đồng ý và liên tục khiếu nại.

Trên cơ sở đó từ năm 2013, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 23/02/2013 thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra, xem xét lại toàn bộ vụ việc tranh chấp để giải quyết dứt điểm vụ việc (thành viên gồm : Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, UBND huyện Tân Uyên). Từ kết quả kiểm tra của Tổ công tác, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức họp các Sở, Ban ngành, cùng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban pháp chế HĐND tỉnh và Đoàn Luật sư tỉnh để thống nhất hướng giải quyết tranh chấp. Qua ý kiến thống thống nhất của cuộc họp và đối chiếu Bản đồ lập ngày 21/01/2015 (được trích lục theo bản đồ phục vụ tranh chấp QSDĐ lập 19/9/2013) được đo vẽ bổ sung theo sự chỉ dẫn mốc ranh, sự chứng kiến của các thành phần làm việc, thể hiện vị trí, diện tích khu mộ, công trình xây dựng…và chia khu đất thành các khu A, B, C là có đủ tính pháp lý và có cơ sở để giải quyết tranh chấp.

Ngày 08/12/2015, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 về việc giải quyết khiếu nại của ông Đoàn Thanh Hương đối với Quyết định số 590/QĐ-UB ngày 13/08/1999 của Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên.

Ngoài ra tại thời điểm năm 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức gặp gỡ, đối thoại với bà Phạm Thị Râm và ông Đoàn Thanh Hương tại Thông báo số 380/TB-UBND ngày 28/3/2016. Theo đó, Thanh tra tỉnh đã chủ trì cùng các ngành đối thoại với bà Râm, ông Hương vào ngày 07/4/2016, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh (Báo cáo số 43/BC-TTr ngày 12/4/2016 của Thanh tra tỉnh).

Theo đó, quá trình thực hiện Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 08/12/2015, UBND thị xã Tân Uyên gặp vướng mắc trong việc xác định ranh giới ngoài thực địa nên báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. Ngày 28/2/2019, UBND tỉnh tổ chức họp các Sở ngành và UBND thị xã Tân Uyên về việc giải quyết khiếu nại của ông Đoàn Thanh Hương, kết luận cuộc họp thống nhất điều chỉnh Quyết định số 3208/QĐ-UBND, chỉnh lý sơ đồ vị trí đất đúng hiện trạng thực tế, kiểm tra tính pháp lý đối với đối tượng được công nhận giao quản lý đất mồ mả…Theo đó, ngày 19/4/2019, Văn phòng đăng ký đất đai lập Bản trích lục địa chính phần diện tích công nhận cho ông Đoàn Thanh Hương và phần diện tích công nhận cho ông Trần Văn Do, bà Phạm Thị Râm.

Ngày 14/5/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1226/QĐ-UBND với nội dung điều chỉnh Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 08/12/2015.

Như vậy đối với các Quyết định nêu trên, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã nhiều lần xem xét, giải quyết tranh chấp đất giữa ông Đoàn Thanh Hương và ông Trần Văn Do, bà Phạm Thị Râm (thửa đất 259, tờ bản đồ số 4 tọa lạc khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên) trên cơ sở đảm bảo quy định pháp luật; sự thống nhất của các Sở ngành liên quan; các Sơ đồ hiện trạng thực tế của khu đất được cơ quan chuyên môn xác lập với sự chứng kiến, chỉ ranh giới và xác nhận của các bên. Kết quả giải quyết đảm bảo tính khách quan, hài hòa lợi ích các bên, phù hợp pháp luật và tình hình thực tế quản lý của địa phương.

Bên cạnh đó từ năm 2020, ông Trần Văn Do thực hiện quyền khởi kiện hành chính đối với 03 Quyết định gồm: Quyết định số 590/QĐ-UB ngày 13/8/1999 của Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên, Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 và Quyết định số 1226/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Hiện Tòa án nhân dân tỉnh đang thụ lý giải quyết vụ án theo Thông báo số 24/2020/TLST-HC ngày 11/5/2020.

Ngày 27/6/2022, Tòa án nhân dân tỉnh ban hành Bản án sơ thẩm số 18/2022/HC-ST giải quyết khiếu kiện; theo đó tuyên xử bác đơn khởi kiện của ông Trần Văn Do đối với yêu cầu tuyên hủy 03 Quyết định nêu trên. 

2. Về nội dung trả lời kiến nghị cử tri:

Từ quá trình giải quyết vụ việc trên, cho thấy:

- Việc đối thoại với bà Phạm Thị Râm, ông Đoàn Thanh Hương liên quan kết quả giải quyết khiếu nại tại Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện tại Thông báo số 380/TB-UBND ngày 28/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó Thanh tra tỉnh đã chủ trì cùng các ngành chức năng thực hiện đối thoại với bà Phạm Thị Râm và ông Đoàn Thanh Hương vào ngày 07/6/2016 (tại Báo cáo số 43/BC-TTr ngày 12/4/2016 của Thanh tra tỉnh).

  - Việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Trần Văn Do và ông Đoàn Thanh Hương đã được cơ quan chính quyền xem xét, giải quyết hết thẩm quyền theo quy định pháp luật tại 03 Quyết định hành chính, gồm: Quyết định số 590/QĐ-UB ngày 13/8/1999 của Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên, Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 và Quyết định số 1226/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo đó, phía ông Trần Văn Do đã thực hiện quyền khởi kiện hành chính yêu cầu hủy 03 Quyết định nêu trên và được Tòa án nhân dân tỉnh thụ lý, giải quyết vụ án tại Bản án sơ thẩm số 18/2022/HC-ST ngày 27/6/2022 tuyên xử bác đơn khởi kiện.

 

8        Cử tri Nguyễn Tấn Hương, khu phố 5, phường Uyên Hưng: Kiến nghị ngành chức năng xem xét đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đường ĐT.746 nối dài đến xã Tân Mỹ huyện Bắc Tân Uyên để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giao thông.Uyên Hưng

Sở Giao thông vận tải

 

Dự án Nâng cấp đường ĐT.746 đoạn từ Cầu Gõ đến Bến đò Hiếu Liêm đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 05/4/2022. Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh đang trình thẩm định phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán của công trình trên.

Sở GTVT sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục để sớm triển khai thi công công trình.

9        Cử tri Huỳnh Văn Tân và Nguyễn Văn Nhỏ, khu phố 8, phường Uyên Hưng: Kiến nghị ngành chức năng xem xét nâng cấp hệ thống thoát nước trên tuyến đường ĐT.747a, cụ thể: đoạn đối diện quán ăn 39 gần cầu rạch tre và đoạn đối diện công ty ChenChiaWood thuộc phường Uyên Hưng vì hiện nay khi trời mưa, nước thoát không kịp, tràn vào nhà dân; mặt khác tuyến đường trên thường xuyên bị  đọng nước gây khó khăn cho người dân sinh sống tại đây và người dân khi tham gia giao thông. Uyên Hưng

Sở Giao thông vận tải

 

Tuyến đường  ĐT.747a đoạn từ cầu Ông Tiếp đến Uyên Hưng (qua địa bàn thành phố Tân Uyên) được đầu tư theo phương thức BOT, thời hạn thu phí 30 năm (kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2002). Việc nâng cấp mở rộng tuyến đường này cùng với đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thoát nước trên tuyến là rất cần thiết; việc đầu tư hệ thống thoát nước dọc hai bên tuyến cần được thực hiện đồng bộ trong dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường, tránh gây lãng phí khi phải di dời hoặc không tận dụng được hệ thống thoát nước nếu đầu tư trong giai đoạn chưa mở rộng tuyến đường.

Hiện Sở GTVT đang phối hợp với các Sở ngành liên quan và chủ đầu tư bàn bạc thống nhất phương án xử lý các trạm thu phí để tạo thuận lợi trong việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường này.

Sở GTVT xin ghi nhận, sẽ kiểm tra, chỉ đạo Công ty CP Lâm sản và Xuất nhập khẩu tổng hợp Bình Dương có những giải pháp tạm thời để hạn chế tình trạng ngập úng.

10    Cử tri Nguyễn Thị Thân, tổ 1, khu 6, phường Uyên Hưng: Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 và khủng hoảng kinh tế nên một số doanh nghiệp trên địa bàn ngừng sản xuất, kinh doanh, nhiều công nhân thất nghiệp về quê sinh sống, dẫn đến các hộ kinh doanh nhà trọ gặp rất nhiều khó khăn. Đề nghị ngành chức năng xem xét giảm thuế và giảm tiền thu rác cho hộ kinh doanh nhà trọ trên địa bàn tỉnh.Uyên Hưng

Cục Thuế tỉnh; UBND thành phố Tân Uyên

 

 

(1) Cục Thuế tỉnh trả lời:  Căn cứ Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

 Tại điểm b khoản 4 Điều 13 Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn về quản lý thuế đối với hộ khoán:

  "Điều 13. Quản lý thuế đối với hộ khoán

  4. Xác định doanh thu và mức thuế khoán

  b) Điều chỉnh doanh thu và mức thuế khoán

  Hộ khoán trong năm có đề nghị điều chỉnh doanh thu, mức thuế khoán do thay đổi hoạt động kinh doanh thì cơ quan thuế điều chỉnh lại mức thuế khoán theo quy định tại khoản 3 Điều 51 Luật Quản lý thuế kể từ thời điểm có thay đổi. Cụ thể như sau:

  b.1) Hộ khoán thay đổi quy mô kinh doanh (diện tích kinh doanh, lao động sử dụng, doanh thu) thì phải khai điều chỉnh, bổ sung Tờ khai thuế theo mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư này. Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế của hộ khoán, cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế nếu xác định doanh thu khoán thay đổi từ 50% trở lên so với doanh thu đã khoán thì ban hành Thông báo (mẫu số 01/TB-CNKD ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ) về việc điều chỉnh mức thuế khoán kể từ thời điểm có thay đổi trong năm tính thuế. Trường hợp qua cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế, số liệu xác minh, kiểm tra, thanh tra, cơ quan thuế có căn cứ xác định hộ khoán không đáp ứng điều kiện để được điều chỉnh mức thuế khoán theo quy định thì cơ quan thuế ban hành Thông báo về việc không điều chỉnh mức thuế khoán theo mẫu số 01/TBKĐC-CNKD ban hành kèm theo Thông tư này.

  ..."

  Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Hộ kinh doanh có biến động doanh thu thì phải thực hiện khai điều chỉnh, bổ sung Tờ khai thuế theo mẫu số 01/CNKD theo hướng dẫn tại điểm b khoản 4 Điều 13 Thông tư số 40/2021/TT-BTC trích dẫn trên và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế để cơ quan thuế xem xét điều chỉnh doanh thu khoán cho phù hợp với tình hình kinh doanh của hộ kinh doanh.

(2) UBND thành phố Tân Uyên trả lời: 

a) Về ý kiến xem xét miễn giảm thuế

Căn cứ Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Tại điểm b khoản 4 Điều 13 Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn về quản lý thuế đối với hộ khoán:

"Điều 13. Quản lý thuế đối với hộ khoán

4. Xác định doanh thu và mức thuế khoán

b) Điều chỉnh doanh thu và mức thuế khoán

Hộ khoán trong năm có đề nghị điều chỉnh doanh thu, mức thuế khoán do thay đổi hoạt động kinh doanh thì cơ quan thuế điều chỉnh lại mức thuế khoán theo quy định tại khoản 3 Điều 51 Luật Quản lý thuế kể từ thời điểm có thay đổi. Cụ thể như sau:

b.1) Hộ khoán thay đổi quy mô kinh doanh (diện tích kinh doanh, lao động sử dụng, doanh thu) thì phải khai điều chỉnh, bổ sung Tờ khai thuế theo mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư này. Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế của hộ khoán, cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế nếu xác định doanh thu khoán thay đổi từ 50% trở lên so với doanh thu đã khoán thì ban hành Thông báo (mẫu số 01/TB-CNKD ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ) về việc điều chỉnh mức thuế khoán kể từ thời điểm có thay đổi trong năm tính thuế. Trường hợp qua cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế, số liệu xác minh, kiểm tra, thanh tra, cơ quan thuế có căn cứ xác định hộ khoán không đáp ứng điều kiện để được điều chỉnh mức thuế khoán theo quy định thì cơ quan thuế ban hành Thông báo về việc không điều chỉnh mức thuế khoán theo mẫu số 01/TBKĐC-CNKD ban hành kèm theo Thông tư này.

..."

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Hộ kinh doanh có biến động doanh thu thì phải thực hiện khai điều chỉnh, bổ sung Tờ khai thuế theo mẫu số 01/CNKD theo hướng dẫn tại điểm b khoản 4 Điều 13 Thông tư số 40/2021/TT-BTC trích dẫn trên để được cơ quan thuế xem xét điều chỉnh doanh thu khoán.

b) Đối với kiến nghị xem xét giảm tiền thu rác

Hiện tại, các đơn vị thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố áp dụng đơn giá thu gom theo Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương (vẫn đang còn hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh), trong đó mức thu đối với nhà trọ là 10.000 đồng/phòng trọ/tháng. Như vậy, việc bà Nguyễn Thị Thân có ý kiến đề nghị ngành chức năng xem xét giảm tiền thu rác cho hộ kinh doanh nhà trọ trên địa bàn tỉnh là không có cơ sở xem xét giải quyết.

Phương Chi
Trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 11 (thường lệ giữa năm 2023) trên địa bàn TX.Bến CátTrả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 11 (thường lệ giữa năm 2023) trên địa bàn TX.Bến Cát/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/2/2023 12:00 PMNoĐã ban hành

​STTKIẾN NGHỊ CỬ TRIXÃ, PHƯỜNG, T.TRẤNĐƠN VỊ TRẢ LỜINỘI DUNG TRẢ LỜI
1        

Cử tri phường Chánh Phú Hòa[1], Hòa Lợi[2]: 

(1) Trên tuyến đường ĐT.741, gồm: đoạn từ Nha khoa Sài Gòn 2 - cách trụ sở UBND phường Chánh Phú Hòa 500 mét đến Cua Paris và đoạn ngã ba Trung tâm Nhà nuôi thuộc khu phố 1B đến giáp đầu khu phố 1A (phường Chánh Phú Hòa) chưa lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng nên hai đoạn đường này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Kiến nghị ngành chức năng sớm xem xét, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

(2*) Hiện nay tuyến đường ĐT.741 thường xuyên bị ngập úng cục bộ khi trời mưa bão do chưa có hệ thống thoát nước dọc. Đề nghị ngành chức năng sớm triển khai thực hiện dự án lắp đặt hệ thống thoát nước dọc tuyến đường này.  

Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi

Sở Giao thông vận tải

 

Hiện, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG đã trình Sở Kế hoạch Đầu tư thẩm định dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.741 tỉnh Bình Dương – phần bổ sung tại tờ trình số 21/TTr-VRG ngày 17/01/2022, trong đó có xây dựng hệ thống thoát nước dọc tại những vị trí ngập nước và hệ thống chiếu sáng tại những vị trí chưa có hệ thống chiếu sáng. Ngày 26/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 1487/SKHĐT-KTN báo cáo UBND tỉnh việc đầu tư phần đầu tư bổ sung đường ĐT.741 của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG. Ngày 28/2/2023, UBND tỉnh có Thông báo số 63/TB-UBND tại cuộc họp nghe báo cáo các nội dung liên quan đến một số dự án BOT giao thông đường bộ và sắp xếp các trạm thu phí trên địa bàn tỉnh, theo đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hệ thống lại quá trình triển khai dự án và các chủ trương của tỉnh để rà soát tham mưu UBND tỉnh. Sau khi dự án được phê duyệt, chủ đầu tư dự án sẽ tiến hành thi công ngay các hạng mục bổ sung trên.
2        Cử tri xã An Điền: Tuyến đường ĐT.748 trong thời gian qua đã được Sở Giao thông Vận tải thực hiện công tác duy tu, sửa chữa, đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân; tuy nhiên do tuyến đường hẹp, lưu lượng xe có tải trọng lớn lưu thông nhiều nên mặt đường tiếp tục hư hỏng, xuống cấp gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị ngành chức năng thường xuyên duy tu, dặm vá mặt đường và san lắp hai bên lề của tuyến đường này nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.An Điền

Sở Giao thông vận tải

 

Thực hiện công tác duy tu sửa chữa đường ĐT.748 năm 2023, Sở GTVT đã khảo sát, rà soát các vị trí hư hỏng mặt đường trên tuyến để kịp thời duy tu, sửa chữa, đồng thời dự kiến khối lượng sửa chữa các đoạn lề đường xuống cấp, xói lở, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.  Hiện, Sở GTVT đang hoàn thiện công tác phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Duy tu, sửa chữa đường ĐT.748, dự kiến triển khai thi công trong quý III năm 2023.
3        Cử tri xã An Điền: Đề nghị ngành chức năng xem xét, mở rộng thêm đối tượng là người hoạt động không chuyên trách cấp xã được học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên.An Điền

Sở Nội vụ

 

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017, đối tượng áp dụng đào tạo, bồi dưỡng gồm:

a) Cán bộ trong các cơ quan nhà nước;

b) Công chức trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị-xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã);

c) Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo quy định nêu trên, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã không thuộc phạm vi và đối tượng để cử đi đào tạo, bồi dưỡng, trong đó có bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

  Hiện nay, số lượng cán bộ, công chức, viên chức nói chung và cán bộ, công chức cấp xã nói riêng chưa được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên còn nhiều. Tuy nhiên, tỉnh ghi nhận ý kiến của cử tri về việc bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khi được quy hoạch các chức danh để có hướng giải quyết phù hợp với quy định của trung ương và tình hình thực tế của địa phương.

4        Cử tri Nguyễn Thị Thẻ, ấp Dòng Sỏi xã An Tây phản ánh: tình trạng ngập úng cục bộ trên tuyến đường ĐT.744 (đoạn từ khu vực chợ An Tây đến trụ sở UBND xã An Tây) khi trời mưa gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông do chưa có hệ thống thoát nước dọc. Đề nghị ngành chức năng cho biết nguyên nhân vì sao dự án lắp đặt hệ thống thoát nước dọc trên tuyến đường ĐT744 đến nay chưa triển khai thực hiện và giải pháp để tháo gỡ các khó khăn để dự án sớm được triển khai.An Tây

Sở Giao thông vận tải

 

Dự án Xây dựng hệ thống thoát nước trên ĐT.744 đoạn qua xã An Tây, xã Phú An, thị xã Bến Cát được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 24/4/2023, theo đó dự án được bố trí vốn thực hiện trong giai đoạn 2021-2024.

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 13/05/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại Thông báo số 244-TB/TU ngày 25/10/2021 về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025, phải ưu tiên đầu tư các dự án, công trình trọng điểm tạo động lực cho phát triển như Vành đai 3, 4, nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 tại Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 và được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2904/QĐ-UBND ngày 20/12/2021; theo đó dự án được giãn tiến độ và bố trí vốn khởi công mới giai đoạn 2021 – 2025 và hoàn thành sau 2025.

Hiện nay, dự án đang gặp khó khăn vướng mắc liên quan đến mặt bằng thi công do các hộ dân dọc tuyến đường ĐT 744 kiến nghị bổ sung chi phí giải phóng mặt bằng phần đất thuộc hành lang an toàn đường bộ.

Tại Công văn số 3149/UBND-KT ngày 26/6/2023, UBND tỉnh giao UBND thị xã Bến Cát sẽ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để sớm giải quyết khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng của dự án và giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi để trình thẩm định phê duyệt dự án.

 Sở GTVT sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

5        Cử tri Trần Văn Nhựt, ấp Rạch Bắp, xã An Tây: Tình trạng các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Rạch Bắp (đoạn cống hở đường AT018) xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường khi trời mưa, ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh. Kiến nghị các ngành chức năng xem xét giải quyết tình trạng trên.An Tây

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

- Khu công nghiệp Rạch Bắp của Công ty Cổ phần Công nghiệp An Điền đã đầu tư hạ tầng thu gom nước mưa, nước thải riêng biệt; đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất 3.000 m3/ngày.đêm và được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép môi trường số 189/GPMT-BTNMT ngày 09 tháng 6 năm 2023. Đồng thời, trong quá trình hoạt động Công ty đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động và kết nối dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường 24/24 giờ để giám sát nước thải trước khi thải ra môi trường. Kết quả quan trắc cho thấy nước thải sau hệ thống xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.

- Đối với phản ánh của người dân về việc các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Rạch Bắp lợi dụng trời mưa xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Bến Cát, Ủy ban nhân dân xã An Tây tiến hành kiểm tra, rà soát toàn diện hạ tầng thu gom và đấu nối nước thải của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Rạch Bắp bao gồm chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạch Bắp nhằm xác định cụ thể việc thu gom, đấu nối nước thải của từng doanh nghiệp. Quá trình kiểm tra nếu phát hiện vi phạm sẽ tiến hành xử lý theo quy định. Kết quả kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp và thông tin đến cử tri được rõ.

6        Cử tri xã An Tây: Hiện nay cơ quan bảo hiểm không cấp thẻ bảo hiểm y tế giấy cho người dân tham giao bảo hiểm y tế mà yêu cầu cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trên điện thoại; tuy nhiên đối tượng là người già, người lớn tuổi không biết hoặc ít sử dụng điện thoại gặp nhiều khó khăn khi đăng ký. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ BHYT bằng giấy cho người dân thuận tiện trong việc khám chữa bệnh nhất là người già, lớn tuổi.An Tây

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

 

Theo quy định cơ quan BHXH vẫn đang thực hiện việc cấp thẻ BHYT giấy cho người mới tham gia lần đầu, cấp lại do mất, đổi hỏng thẻ BHYT.

 Ngày 03/03/2023, BHXH tỉnh Bình Dương đã ban hành công văn số 317/BHXH-TST về việc thông báo người lao động sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên trên ứng dụng VssID hoặc Căn cước công dân khi KCB BHYT nhằm khuyến khích người lao động trên địa bàn sử dụng CCCD hoặc ứng dụng VssID, thay thế thẻ BHYT giấy khi đi khám chữa bệnh BHYT.

Trong trường hợp người lao động chưa cài đặt ứng dụng VssID hoặc CCCD chưa được xác thực với cơ sở dữ liệu BHXH Việt Nam quản lý hoặc người lao động có yêu cầu thì liên hệ cơ quan BHXH tỉnh hoặc BHXH cấp huyện (tỉnh Bình Dương) nơi gần nhất để được cấp thẻ BHYT giấy theo quy định.

7        Cử tri Hoàn Văn Thái, khu phố 8, phường Chánh Phú Hòa: Gia đình tôi cùng 100 hộ dân có mua đất của Công ty cổ phần kinh doanh và phát triển Bình Dương (TDC) tại khu G thuộc khu tái định cư Mỹ Phước 3 (khu phố 8, phường Chánh Phú Hoà, thị xã Bến Cát) từ năm 2013 đến nay nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị ngành chức năng có hướng giải quyết, giúp cho các hộ dân sớm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để yên tâm ổn định cuộc sống.Chánh Phú Hòa

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Khu đất cử tri Hoàn Văn Thái kiến nghị thuộc khu dân cư ấp 5 Chánh phú Hòa. Đối với khu dân cư ấp 5 Chánh Phú Hòa, hiện nay Văn phòng Đăng ký đất đai đang thực hiện các thủ tục để cấp giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng. Đề nghị, ông Hoàng Văn Thái liên hệ Công ty cổ phần kinh doanh và phát triển Bình Dương nhanh chóng nộp hồ sơ để được cấp giấy chứng nhận theo quy định.
8        Cử tri phường Chánh Phú Hòa[3]: Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp được hoán đổi đất do thuộc các hộ được đền bù thuộc dự án đầu tư giải phóng mặt bằng công trình Đường tạo lực Mỹ Phước - Bàu Bàng (đoạn qua thị xã Bến Cát) và được cấp 8 thửa đất (thửa số 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72) tại khu tái định cư Mỹ Phước 3 thuộc khu phố 5, phường Chánh Phú Hoà, thị xã Bến Cát từ năm 2020 đến nay nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị ngành chức năng sớm có hướng giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để người dân yên tâm ổn định cuộc sống.   Chánh Phú Hòa

Sở Tài nguyên và Môi trường

 ​

Thửa đất cử tri Nguyễn Thị Ngọc Điệp kiến nghị thuộc Khu dân cư ấp 7 Chánh Phú Hòa. Đối với các trường hợp được hoán đổi đất do thuộc các hộ được đền bù thuộc dự án đầu tư giải phóng mặt bằng công trình Đường tạo lực Mỹ Phước - Bàu Bàng, hiện nay Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP đang rà soát, tổng hợp để nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho người dân. Đề nghị cử tri Nguyễn Thị Ngọc Điệp liên hệ Tổng Công ty nhanh chóng nộp hồ sơ để được cấp giấy chứng nhận theo quy định.


[1] Cử tri Lê Thị Bích Thủy, Lê Thị Phấn, khu phố 1B, phường Chánh Phú Hòa.

[2] Cử tri Trần Chí Tâm, khu phố Phú Hòa, phường Hòa Lợi.

[3] Cử tri Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Khu phố 2, Cử tri Ngô Thanh Phúc, Khu phố 5 và cử tri Huỳnh Thị Gái, Khu phố 4.

Phương Chi
Trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 11 (thường lệ giữa năm 2023) trên địa bàn huyện Dầu TiếngTrả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 11 (thường lệ giữa năm 2023) trên địa bàn huyện Dầu Tiếng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/2/2023 12:00 PMNoĐã ban hành

STTKIẾN NGHỊ CỬ TRIXÃ, PHƯỜNG, T.TRẤNĐƠN VỊ TRẢ LỜINỘI DUNG TRẢ LỜI
1        Cử tri huyện Dầu Tiếng(*): Hiện nay người dân khi tham gia BHYT không được hưởng quyền lợi khi đi khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh, cụ thể: tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm nên người khám chữa bệnh BHYT phải  chịu chi phí làm xét nghiệm; mua thuốc, vật tư y tế ở bên ngoài gây bức xúc trong nhân dân. Kiến nghị tỉnh sớm có giải pháp giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế trong khám chữa bệnh BHYT nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân..

Các xã,

thị trấn

Sở Y tế

 

- Về vấn đề thuốc:

Công tác đấu thầu thuốc của Bệnh viện do đơn vị mua sắm tập trung của tỉnh và Trung tâm mua sắm tập trung quốc gia thực hiện. Theo kết quả đấu thầu, hiện tại Bệnh viện đã cơ bản có đầy đủ các loại thuốc hóa dược thiết yếu, đặc trị để phục vụ công tác khám và điều trị cho người bệnh.

Bên cạnh đó, theo kết quả thầu tập trung các cấp có một số mặt hàng thuốc chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu do không có nhà thầu tham dự, một số mặt hàng thuốc trúng thầu nhưng tạm đứt hàng do nhà thầu đang tiến hành các thủ tục nhập khẩu hoặc sản xuất chưa cung cấp kịp thời. Thêm vào đó, một số hoạt chất không trúng thầu đạt đủ các nhóm thuốc nên đến nay đã hết số lượng thuốc trúng thầu của một số hoạt chất trúng thầu. Tuy nhiên, Bệnh viện vẫn có thuốc cùng loại để thay thế kịp thời phục vụ cho quá trình điều trị của người bệnh.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương đang thực hiện đấu thầu gói thầu Mua sắm thuốc cấp thiết cho Bệnh viện năm 2023 gồm 32 khoản, gói thầu đang trong giai đoạn đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật, dự kiến trong tháng 8/2023 sẽ có kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Về cung ứng hóa chất xét nghiệm:

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/06/2023 về Quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập có hiệu lực từ ngày 01/07/2023. Theo thông tư này, khi áp dụng phương pháp xác định giá gói thầu thì phương pháp được sử dụng đầu tiên là phương pháp thu thập báo giá của các nhà cung cấp. Sau khi không thực hiện được phương pháp này thì mới thực hiện một trong các phương pháp được quy định là Khảo sát giá trúng thầu của hàng hóa, dịch vụ tương tự trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (https://muasamcong.gov.vn) hoặc kết quả thẩm định giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định giá, doanh nghiệp thẩm định giá đối với các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ phải thẩm định giá theo quy định của pháp luật về giá.

Tuy nhiên, với gói thầu hóa chất, vật tư xét nghiệm, sau khi có chủ trương phê duyệt, Bệnh viện đang tiến hành lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu bằng phương pháp sử dụng kết quả đơn vị tư vấn thẩm định giá. Do đó, để trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu này không phù hợp với quy định tại Thông tư mới này. Do đó, Bệnh viện phải xây dựng lại giá gói thầu bằng phương pháp thu thập báo giá, việc này gây khó khăn và mất thêm thời gian trong việc lập và trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong thời gian tới. Để hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định tại Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/06/2023 Bệnh viện đang tích cực tập trung nguồn nhân lực để thực hiện và dự kiến 6 tháng nữa sẽ có hóa chất xét nghiệm phục vụ cho công tác khám và điều trị cho người bệnh.

- Về vấn đề vật tư, sinh phẩm y tế:

Hàng năm, Bệnh viện phải tổ chức đấu thầu Vật tư – sinh phẩm y tế để sử dụng cho người bệnh, thời gian tổ chức và lựa chọn nhà thầu thường mất khoảng 6 – 8 tháng. Tuy nhiên, không thể làm sớm trước được vì các thủ tục và phải lấy giá kế hoạch cho phù hợp theo quy định. Năm 2023, Bệnh viện đã tích cực thực hiện trình chủ trương đấu thầu vật tư - sinh phẩm y tế và đã xây dựng, trình các cấp xin phê duyệt kế hoạch của gói thầu này. Tuy nhiên, công tác cung ứng vật tư – sinh phẩm y tế tại Bệnh viện gặp nhiều khó khăn do:

- Các Thông tư, Nghị định thường xuyên thay đổi và cơ chế đấu thầu mua sắm vật tư - sinh phẩm y tế cần thời gian để thực hiện từng bước theo quy định gồm nhiều thủ tục gây ảnh hưởng đến công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện.

Ngày 04/03/2023 Thủ tướng Chính phủ đã ký và ban hành Nghị quyết 30/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế nhằm giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế. Tuy nhiên các Bộ chưa có hướng dẫn thực hiện Nghị quyết này Bệnh viện vẫn chủ động thực hiện triển khai các thủ tục đấu thầu. Ngày 14/4/2023 Bộ Y tế ban hành thông tư 08/2023/TT-BYT về việc loại bỏ một số văn bản quy định pháp luật do Bộ Y tế ban hành, trong đó loại bỏ Thông tư 14/2020/TT-BYT quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập, do đó Bệnh viện buộc phải hủy bỏ Hồ sơ cũ để làm lại từ đầu.

Đến ngày 30/6/2023 Bộ Y tế ban hành Thông tư số 14/2023/TT-BYT về việc: Quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập. Hiện tại, Bệnh viện đang tập trung nguồn lực để triển khai công tác đấu thầu mua sắm gửi Sở Y tế để Sở Y tế xem xét trình UBND tỉnh xin phê duyệt chủ trương, kế hoạch lựa chọn nhà thầu để tổ chức đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế, dự kiến đến tháng 11/2023 sẽ có đầy đủ vật tư y tế để phục vụ cho người bệnh.

- Công tác thẩm định giá các gói mua sắm vật tư - sinh phẩm y tế gặp nhiều khó khăn, nhiều công ty từ chối không thực hiện do phải đáp ứng các quy định mới quá ngặt nghèo.

- Các vật tư - sinh phẩm y tế mua sắm sử dụng cho người bệnh Covid-19 còn tồn đọng nhiều, có nguy cơ hết hạn sử dụng. Bệnh viện đã có công văn xin ý kiến điều chuyển nguồn sử dụng các vật tư - sinh phẩm y tế này cho bệnh nhân theo các nguồn khác để tránh lãng phí nguồn NSNN nhưng đến nay vẫn chưa có hướng xử lý.

- Thời gian qua, công tác cung ứng, đấu thầu của Bệnh viện gặp rất nhiều khó khăn dẫn đến một số vật tư y tế, sinh phẩm y tế, hóa chất, thuốc không đủ để phục vụ điều trị người bệnh. Để đảm bảo khách quan trong công tác tư vấn cũng như đảm bảo tính pháp lý, Bác sĩ điều trị giải thích người bệnh chuyển lên tuyến trên để tiếp tục quá trình điều trị. Nếu người bệnh/thân nhân không đồng ý chuyển viện thì Bác sĩ có trách nhiệm giải thích đầy đủ, trung thực về tình trạng bệnh, hướng điều trị tiếp theo của người bệnh và tư vấn đồng thuận tự chi trả chi phí đối với các loại thuốc, hóa chất, VTYT, sinh phẩm y tế mà bệnh viện không có khả năng cung ứng và hướng dẫn người bệnh/thân nhân thực hiện ký Giấy cam kết.

- Về vấn đề nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ:

Trong thời gian vừa qua, Bệnh viện đã triển khai thực hiện các biện pháp tuyên truyền, giáo dục nhân viên bệnh viện nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, thực hiện tốt các quy định về giao tiếp - ứng xử nhằm hướng tới sự hài lòng của người bệnh, với phương châm: "Bệnh nhân đến tiếp đón niềm nở, Bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, Bệnh nhân về dặn dò chu đáo". Ban Lãnh đạo Bệnh viện luôn coi trọng việc giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, nội quy, quy chế của ngành, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, quy tắc ứng xử của nhân viên y tế đối với người bệnh.

Bệnh viện luôn quan tâm, chú trọng công tác đào tạo dài hạn, ngắn hạn, tại chỗ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên y tế, luôn nhắc nhở nhân viên thực hiện khám và điều trị cho người bệnh đúng phác đồ điều trị, quy trình chuyên môn kỹ thuật của Bộ Y tế ban hành, mỗi nhân viên y tế tự học hỏi, rút kinh nghiệm chuyên môn thông qua các buổi sinh hoạt khoa học như: kiểm thảo tử vong toàn viện, bình bệnh án toàn viện, sinh hoạt chuyên môn hệ nội, sinh hoạt chuyên môn hệ ngoại định kỳ.

Bệnh viện đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra thường quy, cũng như đột xuất về kỹ năng giao tiếp và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Từ đó, đưa ra những điểm hạn chế cần cải tiến, xử lý nghiêm những trường hợp để xảy ra sai sót, phát huy những kết quả tốt đã đạt được. Qua thời gian triển khai kiểm tra, giám sát việc thực hiện, Bệnh viện ghi nhận thái độ phục vụ, ứng xử nhân viên bệnh viện ngày càng hoàn thiện hơn. Bệnh viện vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động nêu trên để ngày càng hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Bệnh viện xin ghi nhận ý kiến đóng góp của cử tri, kịp thời chấn chỉnh những sai sót, thường xuyên nhắc nhở nhân viên về giao tiếp, giải thích cho người bệnh rõ ràng để người bệnh an tâm, tin tưởng vào điều trị giúp cho công tác khám, chữa bệnh ngày càng tốt hơn nhằm hướng đến sự hài lòng của người bệnh.

2        Cử tri các xã Thanh Tuyền, Thanh An, Định Thành và thị trấn Dầu Tiếng: Trước khi dịch bệnh Covid19 xảy ra, trên địa bàn xã Thanh Tuyền, Thanh An và thị trấn Dầu Tiếng có tuyến xe buýt số 79 chạy từ bến xe Củ Chi đến bến xe buýt thị trấn Dầu Tiếng nhưng kể từ sau khi hết dịch đến nay tuyến xe buýt này không còn hoạt động, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Kiến nghị ngành chức năng xem xét, tạo điều kiện cho tuyến xe buýt Củ Chi – Dầu Tiếng tiếp tục hoạt động trở lại để tạo thuận lợi cho người dân trong việc đi lại bằng phương tiện xe buýt.Thanh Tuyền, Thanh An, Định Thành, Dầu Tiếng

Sở Giao thông vận tải

 

Tuyến xe buýt Đền Bến Dược đi Dầu Tiếng được Hợp tác xã vận tải xe buýt và Du lịch Quyết Tiến đảm nhận khai thác (Hợp tác xã vận tải xe buýt và Du lịch Quyết Tiến do Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh quản lý). Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 xảy ra tuyến xe buýt trên đã xin tạm ngừng hoạt động để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế. Sau thời gian dịch bệnh Covid-19, HTX vận tải xe buýt và Du lịch Quyết Tiến và Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh  có gửi Văn bản số 9442/SGTVT-VTĐB ngày 09/9/2022 đến Sở Giao thông vận tải Bình Dương để lấy ý kiến khôi phục lại tuyến xe buýt Bến Dược – Dầu Tiếng. Sau khi nhận được văn bản của Sở Giao thông vận tải TP.HCM, Sở Giao thông vận tải Bình Dương đã có văn bản phúc đáp số 3287/SGTVT-VTPTNL ngày 21/9/2022 về việc thống nhất phương án khôi phục tuyến xe buýt liền kề 61-4. Tuy nhiên đến nay tuyến xe buýt trên mới chỉ khôi phục hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (từ bến xe Củ Chi đến cầu Bến Súc) còn trên địa bàn tỉnh Bình Dương thì chưa hoạt động.

Trong thời gian tới, Sở GTVT sẽ đề nghị Sở GTVT thành phố Hồ Chí Minh và Hợp tác xã vận tải xe buýt và Du lịch Quyết Tiến xem xét để tiếp tục khôi phục lại tuyến xe buýt Bến Dược – Dầu Tiếng để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

3        Cử tri xã An Lập: Hiện nay tuyến đường ĐT.749d (đoạn từ cầu Phú Bình, xã An Lập đến giáp ấp Đường Long, xã Thanh Tuyền) bị hư hỏng nặng, không đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Kiến nghị ngành chức năng sớm duy tu, sửa chữa tuyến đường trên. An Lập

Sở Giao thông vận tải

 

Thực hiện công tác duy tu, sửa chữa hàng năm trên ĐT.749d, từ quý II/2023, Sở GTVT đã tổ chức khảo sát, lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Duy tu, sửa chữa đường ĐT.749d, trong đó có khối lượng sửa chữa hư hỏng mặt đường, đảm bảo giao thông trên ĐT.749d đoạn từ cầu Phú Bình đến ấp Đường Long, xã Thanh Tuyền. Hiện, Sở GTVT đang hoàn thiện công tác phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình trên, dự kiến triển khai thi công trong quý III năm 2023.
4        Cử tri ấp Bàu Khai, ấp Hố Cạn, xã An Lập: Kiến nghị ngành chức năng xem xét, lắp đặt đèn tín hiệu giao thông trên tuyến đường ĐT.749d (đoạn từ ngã tư Nông trường cao su An Lập tiếp giáp các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở) vì trên tuyến đường này lưu lượng xe tải lưu thông rất nhiều và chạy với tốc độ cao, gây mất an toàn giao thông, nhất là vào buổi sáng và buổi chiều giờ tan ca của công nhân và học sinh.An Lập

Sở Giao thông vận tải

 

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên ĐT.749d, Sở GTVT đã khảo sát, bổ sung hạng mục hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ ĐT.749d – đường vào nông trường cao su An Lập (tiếp giáp với các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở An Lập) vào hồ sơ công trình Duy tu, sửa chữa đường ĐT.749d. Hiện, Sở GTVT đang hoàn thiện công tác phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình trên, dự kiến triển khai thi công trong quý III năm 2023.
5        Cử tri ấp Kiến An, xã An Lập: Kiến nghị ngành chức năng thực hiện nạo vét mương thoát nước dọc tuyến đường ĐT.748 (đoạn từ Công ty May Sài Gòn, Công ty 3F Việt và Công ty Mayhoam) vì hiện nay mưa lớn, nước không thoát được, ngập ra đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. An Lập

Sở Giao thông vận tải

 

Thực hiện công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh, trong đó có tuyến ĐT.748, mỗi quý trong năm Sở GTVT đều tiến hành công tác bảo dưỡng hệ thống hạ tầng giao thông trên ĐT.748 như: nạo vét, khai thông hệ thống mương rãnh, cống thoát nước dọc, thanh thải dòng chảy các cống ngang đường. Thời gian vừa qua, các trận mưa lớn xảy ra với mật độ dày đặc, hệ thống mương rãnh thoát nước dọc nhanh chóng bị bồi lắng, ảnh hướng đến thoát nước mặt đường trên ĐT.748, Sở GTVT sẽ tiếp tục rà soát, kịp thời khơi thông, nạo vét hệ thống mương, rãnh thoát nước dọc để đảm bảo thoát nước mặt đường trên tuyến.
6        

Cử tri ấp Đồng Sến, xã Định An: Kiến nghị ngành chức năng xem xét mở rộng và làm hệ thống thoát nước dọc tuyến đường ĐT.744 (đoạn từ ngã ba Bình Mỹ đến Trạm xăng dầu Tuấn Loan Phát) để đấu nối với hệ thống thoát nước đoạn từ ngã 3 Bình Mỹ vào Nhà Văn hóa ấp Đồng Sến vì hiện nay khu vực này không có hệ thống thoát nước, khi trời mưa gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

 

Định An

Sở Giao thông vận tải

 

Hàng năm, Sở GTVT đã tiến hành công tác duy tu sửa chữa, qua đó cải tạo, bổ sung hệ thống thoát nước, tăng cường mặt đường trên ĐT.744; tuy nhiên, do nguồn kinh phí duy tu có hạn, mỗi năm Sở GTVT ưu tiên tăng cường mặt đường các đoạn tuyến qua khu vực có nhiều dân cư sinh sống, như đoạn từ ngã 4 Kiểm Lâm đến Km53+160, theo đó đảm bảo mặt đường thông thoáng, an toàn cho các phương tiện lưu thông và xây dựng hệ thống thoát nước dọc đoạn giáp ngã tư Kiểm Lâm; đối với các đoạn tuyến khác, Sở GTVT sẽ tiếp tục rà soát, có giải pháp cải tạo mặt đường, xây dựng hệ thống mương rãnh thoát nước để đảm bảo lưu thông trên tuyến. Sở GTVT xin ghi nhận kiến nghị của Quý cử tri và sẽ rà soát, có giải pháp thiết kế thoát nước phù hợp đối với đoạn tuyến từ ngã ba Bình Mỹ đến Trạm xăng dầu Tuấn Loan Phát.
7        

Cử tri ấp Tân Hòa, xã Long Hòa: Tuyến đường ĐT.749a (đoạn từ cầu Thị Tính đến Văn phòng ấp Tân Hòa) đã được Sở Giao thông vận tải sửa chữa, tuy nhiên, hiện nay mặt đường đã hư hỏng trở lại, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Kiến nghị Sở Giao thông vận tải tiếp tục khảo sát sửa chữa, dặm vá nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

 

Long Hòa

Sở Giao thông vận tải

 

Thời gian qua, Sở GTVT đã thường xuyên duy tu, dặm vá đảm bảo an toàn giao thông trên ĐT.749a, trong đó có đoạn đoạn từ cầu Thị Tính đến Văn phòng ấp Tân Hòa; tuy nhiên, đoạn tuyến này có lưu lượng phương tiện tải trọng nặng lưu thông thường xuyên cộng với các đợt mưa lớn diễn ra với mật độ dày đặc, trên tuyến đã xuất hiện thêm các hư hỏng. Sở GTVT sẽ tiếp tục khảo sát, sửa chữa kịp thời các vị trí hư hỏng mặt đường của đoạn tuyến trên.
8        Cử tri ấp Thị Tính, xã Long Hòa(*): Trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, Sở Giao thông vận tải đã có văn bản trả lời kiến nghị cử tri là đang xem xét, vận động một đơn vị vận tải khác để mở lại tuyến xe buýt số 11 Mỹ Phước - Dầu Tiếng, nhưng đến nay vẫn chưa mở lại tuyến xe buýt này. Kiến nghị Sở Giao thông vận tải xem xét, sớm mở lại tuyến xe buýt số 11 Mỹ Phước - Dầu Tiếng để người dân và học sinh đi lại được thuận tiện.Long Hòa

Sở Giao thông vận tải

 

Tuyến xe buýt Mỹ Phước – Long Hòa – Dầu tiếng được HTX vận tải Bến cát đảm nhận khai thác từ năm 2006, trong thời gian qua việc vận hành tuyến xe buýt gặp nhiều khó khăn khi năm 2013 không còn được ngân sách  hỗ trợ, đồng thời bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và biến động giá nhiên liệu tăng cao chi phí hoạt động không đủ để thực hiện duy trì tuyến. Ngày 30/9/2022 HTX vận tải Bến Cát có văn bản số 163/CV-HTX về việc ngừng hoạt động tuyến xe buýt Mỹ Phước – Long Hòa – Dầu tiếng. Sau khi nhận được văn bản 163/CV-HTX của HTX vận tải Bến Cát Sở Giao thông vận tải đã giao nhiệm vụ cho Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng liên hệ HTX vận tải Bến Cát động viên khích lệ tìm phương pháp tháo gỡ để tuyến xe buýt hoạt động trở lại phục vụ người dân nhưng tất cả xã viên của HTX điều bán xe không đủ phương tiện để tiếp tục hoạt động. Ngày 09/12/2022 Sở Giao thông vận tải ban hành Văn bản số 3845/SGTVT – VTPTNL  chấp thuận ngừng khai thác tuyến xe buýt Mỹ Phước – Long Hòa – Dầu Tiếng.

Đến nay, Sở Giao thông vận tải đã công bố các tuyến xe buýt ngừng hoạt động sau đại dịch Covid-19 để tìm kiếm đơn vị có đủ nhân lực để tiếp quản khai thác tuyến xe buýt Mỹ Phước – Long Hòa – Dầu Tiếng nhằm khôi phục lại mạng lưới tuyến xe buýt của tỉnh đồng thời phục vụ nhu cầu đi lại của người dân ngày càng tốt hơn tuy nhiên đến nay vẫn chưa đơn vị nào đăng ký khai thác do nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện nay khá thấp (chỉ đạt bình quân 05 hành khách/chuyến đối với 22 tuyến xe buýt đang khai thác) do đó chưa khuyến khích doanh nghiệp vận tải đầu tư khai thác tuyến xe buýt. Trong thời gian tới, Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục vận động các doanh nghiệp vận tải xe buýt đăng ký khai thác tuyến xe buýt trên nhằm phục vụ nhu cầu của người dân.

9        Cử tri xã Long Tân: Kiến nghị ngành chức năng xem xét lắp đặt đèn tín hiệu giao thông trên tuyến đường ĐT.749c tại ngã ba Đòn Gánh giáp với xã Long Nguyên để hạn chế tai nạn giao thông khi các xe từ khu công nghiệp Bàu Bàng đi ra đường ĐT.749a.Long Tân

Sở Giao thông vận tải

 

Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận kiến nghị của cử tri. Qua khảo sát, Sở Giao thông vận tải nhận thấy hiện nay tình hình trật tự an toàn giao thông tại ngã ba Đòn Gánh (giao lộ giữa ĐT.749a – ĐT.749c) vẫn đảm bảo. Sở Giao thông vận tải sẽ xem xét bổ sung hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ trên trong công tác duy tu, sửa chữa năm 2024.
10    Cử tri ấp Hòa Thành, xã Minh Hòa: Hiện nay tuyến đường ĐT.749b đoạn giao nhau giữa ấp Hòa Thành và ấp Hòa Cường (đoạn Cầu đúc nhà ông Thắng Đỏ, tổ 4, ấp Hòa Thành) bị sụp lún có hố sâu, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Kiến nghị ngành chức năng xem xét, sớm sửa chữa nhằm khắc phục tình trạng nêu trên.Minh Hòa

Sở Giao thông vận tải

 

Sở Giao thông vận tải ghi nhận kiến nghị của cư . Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đã khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Duy tu, sửa chữa ĐT.749b trong đó có vị trí hư hỏng như kiến nghị của cử tri trên ĐT.749b (đoạn Cầu đúc nhà ông Thắng Đỏ, tổ 4, ấp Hòa Thành); công trình dự kiến triển khai thi công trong quý IV/2023.
11    Cử tri ấp Cần Đôn, xã Minh Thạnh: Công trình đang thi công đường vào Sở Chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh thuộc ấp Cần Đôn làm ngăn dòng chảy từ các thửa đất của người dân, dẫn đến tình trạng ngập úng ảnh hưởng đến cây cối, hoa màu. Kiến nghị chủ đầu tư sớm xem xét, giải quyết tình trạng trên để không gây thiệt hại cho người dân.Minh Thạnh

Sở Giao thông vận tải

 

Công trình Xây dựng đường vào Khu di tích lịch sử Sở Chỉ huy chiến dịch tiền phương chiến dịch Hồ Chí Minh do UBND huyện Dầu Tiếng làm chủ đầu tư. Sở GTVT xin ghi nhận, sẽ đề nghị UBND huyện Dầu Tiếng rà soát kiểm tra hồ sơ thiết kế, hồ sơ hoàn công, công tác dẫn dòng trong thi công tuyến đường trên có gây ngập úng ảnh hưởng đến cây cối, hoa màu của người dân hay không. Trên cơ sở đó, Sở Giao thông vận tải sẽ phúc đáp đến cử tri biết. Sở Giao thông vận tải sẽ có văn bản đề nghị UBND huyện Dầu Tiếng kiểm tra công trình trên theo nội dung kiến nghị của cử tri.
12    Cử tri ấp Lê Danh Cát, xã Thanh Tuyền: Tuyến đường ĐT.749d từ khi sửa chữa, mở rộng đến nay chưa được đầu tư hệ thống mương thoát nước dọc 02 bên nên khi trời mưa lớn, nước tràn vào nhà dân làm hư hỏng nhà cửa và tài sản. Kiến nghị ngành chức năng sớm đầu tư hệ thống thoát nước dọc trên tuyến đường này để khắc phục tình trạng trên. Thanh TuyềnSở Giao thông vậ​n tảiNhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông trên ĐT.749d, trong các năm vừa qua, Sở GTVT đã thường xuyên duy tu, sửa chữa, trong đó đã triển khai tăng cường mặt đường trên ĐT.749d đoạn qua các khu vực có nhiều dân cư sinh sống như các đoạn thuộc địa bàn các xã Long Tân, Thanh Tuyền; tuy nhiên do nguồn vốn duy tu công trình có hạn, chưa thể đầu tư đồng bộ sửa chữa, cải tạo mặt đường và hệ thống thoát nước, phải ưu tiên sửa chữa mặt đường để đảm bảo giao thông, trong khi lưu lượng phương gia tăng nhanh, nhất là các phương tiện tải trọng nặng, nhiều đoạn tuyến đã được đầu tư xây dựng từ lâu, nhanh chóng xuống cấp, nhiều đoạn tuyến trước đây được đào cắt mương đất, qua thời gian khai thác đã bị bồi lấp. Trong thời gian tới, Sở GTVT sẽ khảo sát, có giải pháp xử lý thoát nước phù hợp tại các đoạn tuyến trên.
Phương Chi
Trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 11 (thường lệ giữa năm 2023) trên địa bàn TP.Thuận AnTrả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 11 (thường lệ giữa năm 2023) trên địa bàn TP.Thuận An/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/1/2023 12:00 PMNoĐã ban hành

STTKIẾN NGHỊ CỬ TRIXÃ, PHƯỜNG, T.TRẤNĐƠN VỊ TRẢ LỜINỘI DUNG TRẢ LỜI
1        

Cử tri Trần Thị Mỹ Dung, khu phố 3, phường An Phú: Đèn tín hiệu giao thông trên tuyến đường ĐT.743 đoạn vào Công ty Thông Dụng bố trí chưa hợp lý nên xe mô tô thường xuyên đi ngược chiều vào giờ cao điểm, gây phức tạp giao thông và tạo điểm đen cho khu vực này. Kiến nghị ngành chức năng xem xét nghiên cứu có phương án bố trí hợp lý nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên đoạn đường này.

 

An Phú

Sở Giao thông vận tải

 

Về vấn đề này, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã chủ trì phối hợp cùng với các đơn vị, địa phương tổ chức họp bàn, thống nhất giải pháp tổ chức giao thông tại khu vực các giao lộ ĐT.743 – đường số 6 KCN VSIP1 và ĐT.743 – đường ĐX1 (vào Công ty Thông Dụng) theo hướng mở dải phân cách trên ĐT.743 tại giao lộ với đường số 6 KCN VSIP1 và bổ sung hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ này, vẫn giữ hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ ĐT.743 – đường ĐX1 để tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện lưu thông từ ĐT.743 ra vào đường số 6 KCN VSIP1, khắc phục tình trạng các phương tiện đi ngược chiều trên ĐT.743 để lưu thông vào đường số 6 KCN VSIP1. Sở GTVT đã có Công văn số 1568/SGTVT-QLGT ngày 10/5/2023 thống nhất với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP (Becamex IDC) theo phương án tổ chức giao thông như trên.

Sở GTVT sẽ đôn đốc Tổng Công ty Becamex IDC khẩn trương triển khai điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực giao lộ này theo phương án đã thống nhất.

2        Cử tri Phan Văn Cư, tổ 7, khu phố 1B, phường An Phú: Kiến nghị ngành chức năng khảo sát lắp đèn tín hiệu giao thông trên tuyến đường ĐT.743, khu vực đầu đường Nguyễn Văn Trỗi (đối diện nhà hàng Rosa) vì vào giờ cao điểm có rất đông học sinh và người điều khiển giao thông qua tuyến đường này. An Phú

Sở Giao thông vận tải

 

Theo hồ sơ thiết kế được duyệt của dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.743 (đoạn từ ngã tư Miếu Ông Cù đến nút giao Sóng Thần), không thiết kế hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ ĐT.743 – đường Nguyễn Văn Trỗi. Sở GTVT xin ghi nhận kiến nghị của Quý cử tri và sẽ phối hợp Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP (Becamex IDC) và các đơn vị có liên quan khảo sát, đề xuất giải pháp tổ chức giao thông phù hợp tại khu vực giao lộ trên.
3        Cử tri Lê Ngọc Sơn, khu phố 4, phường An Phú: Đề nghị cơ quan chức năng xem xét thảm nhựa, đầu tư hệ thống thoát nước, vỉa hè trong Khu dân cư Việt Sing (đoạn số nhà Ô18-DC29) vì hiện nay hạ tầng tại khu vực này vẫn chưa được đầu tư hoàn thiện (chưa được thảm nhựa, chưa có hệ thống thoát nước, vỉa hè…)An Phú

UBND thành phố Thuận An

 

Qua xem xét nội dung, các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP. Do đó, ngày 17/7/2023, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 2081/UBND-TH về việc đề nghị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2023 và thông báo kết quả giải quyết bằng văn bản gửi đến UBND thành phố. Sau khi nhận được văn bản trả lời của nghị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP, UBND thành phố sẽ báo cáo HĐND tỉnh, UBND tỉnh để trả lời cử tri theo quy định.
4        

Cử tri Hà Hữu Lâm, khu phố 4, phường An Phú:

(1) Hiện nay người dân trong khu dân cư Việt Sing vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo cam kết của Công ty Becamex tại buổi tiếp xúc cử tri. Đề nghị ngành chức năng chỉ đạo Công ty Becamex thực hiện đúng cam kết về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

(2) Hạ tầng của khu dân cư Việt Sing có một số nơi chưa hoàn thiện theo cam kết của Công ty Becamex. Kiến nghị ngành chức năng chỉ đạo chủ đầu tư hoàn thiện hạ tầng của khu dân cư.

An Phú 

(1) Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương tại Công văn số 139/UBND-KT ngày 08/6/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan rà soát để tiếp tục xem xét cấp Giấy chứng nhận (GCN) cho người dân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua căn hộ đối với các dự án nêu trên. Đối với các trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Đến nay, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP đã nộp vào Văn phòng Đăng ký Đất đai khoảng 3.590 hồ sơ chuyển nhượng; Văn phòng Đăng ký Đất đai đã chuyển thông tin sang Cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính 2.371 hồ sơ chuyển nhượng (Trong đó có Khu dân cư ViệtSing). Sau khi doanh nghiệp và người dân hoàn thành nghĩa vụ tài chính, Văn phòng Đăng ký Đất đai sẽ cấp GCN cho người dân. Trong quá trình cấp GCN cho người nhận chuyển nhượng, Văn phòng Đăng ký Đất đai tiếp tục nhận hồ sơ để cấp GCN cho các đợt tiếp theo. Đề nghị, ông Hà Hữu Lâm liên hệ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP nhanh chóng nộp hồ sơ để được cấp giấy chứng nhận theo quy định.

(2) UBND thành phố Thuận An trả lời: Qua xem xét nội dung, các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP. Do đó, ngày 17/7/2023, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 2081/UBND-TH về việc đề nghị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2023 và thông báo kết quả giải quyết bằng văn bản gửi đến UBND thành phố. Sau khi nhận được văn bản trả lời của nghị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP, UBND thành phố sẽ báo cáo HĐND tỉnh, UBND tỉnh để trả lời cử tri theo quy định.

5        Cử tri Nguyễn Xuân Đương, khu phố 4, phường An Phú: Hiện nay tình trạng chôn lấp chất thải nguy hại tại một số nơi trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra, một số vụ việc điển hình đã bị cơ quan chức năng xử lý. Kiến nghị trong thời gian tới các ngành chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm vấn đề vi phạm về môi trường nhằm răn đe đối tượng vi phạm.An Phú

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Trong thời gian qua, nhằm chấn chỉnh các cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải và kinh doanh phế liệu tuân thủ các quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra xử lý các cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải và kinh doanh phế liệu (Văn bản số 1286/UBND-KTN ngày 29/4/2016 chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lập Đội kiểm tra liên ngành để kiểm tra toàn diện việc chấp hành quy định về đất đai, xây dựng, môi trường, PCCC, nghĩa vụ tài chính… đối với các cơ sở kinh doanh phế liệu; Văn bản số 736/UBND-KT ngày 21/02/2022; Văn bản số 4481/UBND-KT ngày 29/8/2022 chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường và hoạt động kinh doanh phế liệu trên địa bàn tỉnh…).

Thực hiện các chỉ đạo nêu trên, qua kiểm tra, xử lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố và Công an tỉnh, các cơ sở hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn và kinh doanh phế liệu trên địa bàn tỉnh đã dần đi vào nề nếp. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số cơ sở không chấp hành đúng quy định và lén lút đổ trộm chất thải ra môi trường đúng như phản ánh của cử tri.

Để khắc phục các vấn đề tồn tại trong công tác quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải và kinh doanh phế liệu, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 5179/KH-UBND ngày 04/10/2022 về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp và hoạt động kinh doanh phế liệu trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch này, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện thị triển khai các nội dung sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật và hướng dẫn hoàn thiện các hồ sơ pháp lý.

- Rà soát, lập danh sách và ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên đề đối các tổ chức, cá nhân hoạt động thu gom vận chuyển xử lý chất thải và kinh doanh phế liệu.

- Công an tỉnh chủ động nắm bắt tình hình và phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước để kịp thời phát hiện các hành vi đổ thải hoặc chôn lấp chất thải không đúng quy định và các cơ sở có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ; kiên quyết điều tra, truy tố đối với các trường hợp có dấu hiệu tội phạm.

- Các địa phương rà soát và quy hoạch địa điểm hoạt động của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp và kinh doanh phế liệu trên địa bàn tỉnh.

Với việc triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp như trên sẽ góp phần cho hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn và kinh doanh phế liệu trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, ổn định.

6        Cử tri Huỳnh Văn Truyện, khu phố 1A, phường An Phú: Không thống nhất nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường về vấn đề nguồn gốc đất của Công ty Phú Phong nhận chuyển nhượng lại của Công ty gỗ Trường Thành, bởi người dân nơi đây biết rất rõ nguồn gốc là đất công do nhà nước quản lý. Kiến nghị tỉnh chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an điều tra và trả lời cho cử tri được rõ.An Phú

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Liên quan đến nội dung này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có trả lời các nội dung cử tri kiến nghị. Tuy nhiên, nội dung trả lời của Sở chưa được cử tri Huỳnh Văn Truyện thống nhất, nay Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

- Quy định của pháp luật liên quan đến việc giao đất cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành:

 + Khu 01 diện tích 12.469m2: Có nguồn gốc của Xí nghiệp đũa tre xuất khẩu Vinaprimat đã được UBND tỉnh Sông Bé cho thuê đất tại Hợp đồng thuê đất số 413/HĐ ngày 30/9/1989 thời gian thuê là 10 năm. Đến ngày 12/7/2000, UBND tỉnh có Quyết định số 1987/QĐ-UB thu hồi đất nêu trên, cho thuê và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Trường Thành. Việc cho thuê đất là phù hợp với Luật Đất đai năm 1993.

+ Khu 02 diện tích 3.669,13m2: Có nguồn gốc đất của các hộ dân (ông Võ Trường Thành và ông Nguyễn Quang Thịnh). Ngày 10/5/2001, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1547/QĐ-UBND thu hồi khu đất nêu trên, cho thuê và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Trường Thành.

+ Sau đó, Công ty đã chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Về nguồn gốc đất: Theo quy định tại khoản 8 Điều 6 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nguồn gốc đất được thể hiện tại trang 2 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất "Nhà nước cho thuê đất…"; "Nhà nước giao đất…". Qua đó, khu đất Công ty Trường Thành có nguồn gốc đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Theo hồ sơ lưu trữ, thì Công ty Trường Thành đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao nêu trên cho ông Phạm Đức Huy. Việc Công ty Trường Thành chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Phạm Đức Huy là phù hợp quy định của pháp luật đất đai. Không có trường hợp Công ty Trường Thành chuyển nhượng cho Công ty Phú Phong như cử tri Huỳnh Văn Truyện phản ánh.

7        Cử tri Nguyễn Xuân Đương, khu phố 4, phường An Phú: Hiện nay học phí tại các trường công lập trên địa bàn tỉnh quá cao, tạo áp lực về tài chính cho các phụ huynh học sinh là công nhân lao động. Đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ học phí ở mức thấp nhất nhằm giải quyết, chia sẻ tình trạng khó khăn cho công nhân trong giai đoạn khó khăn hiện nay.An Phú

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của HĐND tỉnh quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm học 2022-2023, trong đó điểm a khoản 2 Điều 1 quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên bằng mức sàn (mức thấp nhất) khung học phí đối với các địa bàn thành thị và nông thôn quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP

Tuy nhiên, Mức học phí thực tế học sinh phải nộp trong năm học 2022 -2023 vẫn giữ bằng mức học phí năm học 2021-2022. Phần chênh lệch giữa mức học phí quy định tại Nghị quyết như trên so với mức học phí thực tế học sinh phải nộp được ngân sách nhà nước cấp bù.

* Học phí năm học 2023-2024

Ngày 15/5/2023, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 176/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về vấn đề học phí và sách giáo khoa cho năm học mới. Theo đó, tại khoản 2 Thông báo có giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan khẩn trương sửa đổi, bổ sung Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ để địa phương và các cơ sở giáo dục, đào tạo có căn cứ quyết định thời điểm, mức thu học phí năm học 2023 - 2024, trong đó có đề xuất chính sách, lộ trình thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông phù hợp với khả năng chi trả của người dân; có các cơ chế hỗ trợ đối với các đối tượng chính sách, người nghèo, yếu thế, địa bàn khó khăn để đảm bảo thực hiện chủ trương nhân văn, ưu việt của Đảng, Nhà nước trong phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.

Ngày 14/6/2023, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 244/HĐND-VHXH về việc chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm học 2023-2024 và các năm học tiếp theo (Tờ trình số 2346/TTr-UBND ngày 18/5/2023 của UBND tỉnh).

Đồng thời, theo ý kiến, đề nghị của Ban Văn hóa - Xã hội tại khoản 3 Báo cáo Thẩm tra số 35/BC-HĐND ngày 13/6/2023 của HĐND tỉnh về việc Báo cáo thẩm tra đề nghị xây dựng nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm học 2023 - 2024 và các năm học tiếp theo cũng đã nêu:"Trong quá trình xây dựng nội dung dự thảo Nghị quyết, Ban đề nghị cơ quan tham mưu xây dựng mức thu học phí trên cơ sở các quy định hiện hành và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của tỉnh nhằm tiếp tục tinh thần hỗ trợ, chia sẻ khó khăn về tài chính với người dân góp phần giảm tác động đến xã hội và người học do việc tăng học phí".

Nhằm đảm bảo Nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm học 2023-2024 và các năm học tiếp theo phù hợp với quy định của Trung ương (Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ) và ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo trên cũng như ý kiến của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tại Báo cáo thẩm tra. Sở GDĐT đang trong thời gian lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm tham mưu UBND tỉnh trình HĐND ban hành Nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm học 2023-2024 và đề xuất nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ học phí (phần học phí chênh lệch giữa mức học phí theo quy định và mức học phí thực tế học sinh phải đóng do ngân sách nhà nước cấp để đảm bảo chi thường xuyên cho các cơ sở giáo dục) đối giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông phù hợp với khả năng chi trả của người dân và khả năng cân đối ngân sách của địa phương.

 

8        Cử tri Nguyễn Xuân Quyết, khu phố 4, phường An Phú: Hiện nay trong khu dân cư Việt Sing chưa được đầu tư cơ sở giáo dục theo đúng quy hoạch được phê duyệt, đồng thời số dân sinh sống tại khu dân cư Việt Sing rất đông nên kiến nghị ngành chức năng nghiên cứu xây dựng trường học nhằm phục vụ nhu cầu học tập của các em học sinh.An Phú

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Thực hiện Công văn số 5449/UBND-KT ngày 05/11/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thứ tự ưu tiên đầu tư xây dựng các trường học trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo, theo đó, tổng số trường cần đầu tư tại thành phố Thuận An theo thứ tự ưu tiên gồm 24 công trình (24 trường, tất cả các công trình này đều do UBND thành phố Thuận An làm Chủ đầu tư.

Tính đến 7/2023, đã xây dựng hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng 03 trường (TH Vĩnh Phú, TH Bình Chuẩn 2 và MN Hoa Mai 2 - phường Hưng Định); đang thi công xây dựng 03 trường (THPT Trịnh Hoài Đức - giai đoạn 4, THCS Bình Chuẩn - giai đoạn 2, TH An Phú 2); trong năm học 2023 - 2024 sẽ khởi công xây dựng 03 trường (TH An Phú 3, THCS Nguyễn Trung Trực, THCS Nguyễn Trường Tộ).

Theo quy định của Luật Đầu tư công 2019, để có trường cho học sinh sử dụng cần phải thực hiện tuần tự qua các khâu: Phải có Quyết định cho chủ trương đầu tư của UBND Tỉnh, QĐ phê duyệt dự án đầu tư của UBND Tỉnh, QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của UBND thành phố Thuận An, tổ chức thi công và hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Thời gian từ khâu đầu tiên đến khâu cuối cùng thường là 05 năm, trên cơ sở có quỹ đất sạch và được Tỉnh bố trí đủ vốn đầu tư.

Riêng tại phường An Phú, đã được nhà nước đầu tư hệ thống các trường công lập đều kiên cố (lầu hóa), đạt qui mô đầu tư tối đa cho mỗi trường từ mầm non đến phổ thông (từ lớp 1 đến lớp 12), cụ thể như sau: MN Hoa Cúc 10 (qui mô đã đầu tư tối đa 20 nhóm, lớp bán trú), TH Tuy An (qui mô đã đầu tư tối đa 30 lớp bán trú), TH An Phú 2 (qui mô đầu tư tối đa 30 lớp bán trú, sẽ hoàn thành - bàn giao khai giảng năm học 2023-2024), THCS Nguyễn Văn Trỗi (qui mô đã đầu tư tối đa 45 lớp bán trú), THPT Lý Thái Tổ (qui mô đã đầu tư tối đa 45 lớp học 2 buổi/ngày). Trong năm học 2023-2024 sẽ khởi công xây dựng mới thêm trường TH An Phú 3 (qui mô sẽ đầu tư tối đa 30 lớp bán trú).

Trong giai đoạn 2026-2030 sẽ tiếp tục đầu tư thêm trường THCS An Phú (số thứ tự 15 trong Công văn số 5449/UBND-KT như đã nêu trên).

9        Cử tri Lê Văn Du, khu phố 4, phường An Phú: Hiện nay người dân khi tham gia BHYT không được hưởng quyền lợi khi đi khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh, cụ thể: tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm nên người khám chữa bệnh BHYT phải  chịu chi phí làm xét nghiệm; mua thuốc, vật tư y tế ở bên ngoài gây bức xúc trong nhân dân. Kiến nghị tỉnh sớm có giải pháp giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế trong khám chữa bệnh BHYT.An Phú

Sở Y tế

 

- Về vấn đề thuốc:

Công tác đấu thầu thuốc của Bệnh viện do đơn vị mua sắm tập trung của tỉnh và Trung tâm mua sắm tập trung quốc gia thực hiện. Theo kết quả đấu thầu, hiện tại Bệnh viện đã cơ bản có đầy đủ các loại thuốc hóa dược thiết yếu, đặc trị để phục vụ công tác khám và điều trị cho người bệnh.

Bên cạnh đó, theo kết quả thầu tập trung các cấp có một số mặt hàng thuốc chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu do không có nhà thầu tham dự, một số mặt hàng thuốc trúng thầu nhưng tạm đứt hàng do nhà thầu đang tiến hành các thủ tục nhập khẩu hoặc sản xuất chưa cung cấp kịp thời. Thêm vào đó, một số hoạt chất không trúng thầu đạt đủ các nhóm thuốc nên đến nay đã hết số lượng thuốc trúng thầu của một số hoạt chất trúng thầu. Tuy nhiên, Bệnh viện vẫn có thuốc cùng loại để thay thế kịp thời phục vụ cho quá trình điều trị của người bệnh.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương đang thực hiện đấu thầu gói thầu Mua sắm thuốc cấp thiết cho Bệnh viện năm 2023 gồm 32 khoản, gói thầu đang trong giai đoạn đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật, dự kiến trong tháng 8/2023 sẽ có kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Về cung ứng hóa chất xét nghiệm:

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/06/2023 về Quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập có hiệu lực từ ngày 01/07/2023. Theo thông tư này, khi áp dụng phương pháp xác định giá gói thầu thì phương pháp được sử dụng đầu tiên là phương pháp thu thập báo giá của các nhà cung cấp. Sau khi không thực hiện được phương pháp này thì mới thực hiện một trong các phương pháp được quy định là Khảo sát giá trúng thầu của hàng hóa, dịch vụ tương tự trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (https://muasamcong.gov.vn) hoặc kết quả thẩm định giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định giá, doanh nghiệp thẩm định giá đối với các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ phải thẩm định giá theo quy định của pháp luật về giá.

Tuy nhiên, với gói thầu hóa chất, vật tư xét nghiệm, sau khi có chủ trương phê duyệt, Bệnh viện đang tiến hành lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu bằng phương pháp sử dụng kết quả đơn vị tư vấn thẩm định giá. Do đó, để trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu này không phù hợp với quy định tại Thông tư mới này. Do đó, Bệnh viện phải xây dựng lại giá gói thầu bằng phương pháp thu thập báo giá, việc này gây khó khăn và mất thêm thời gian trong việc lập và trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong thời gian tới. Để hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định tại Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/06/2023 Bệnh viện đang tích cực tập trung nguồn nhân lực để thực hiện và dự kiến 6 tháng nữa sẽ có hóa chất xét nghiệm phục vụ cho công tác khám và điều trị cho người bệnh.

- Về vấn đề vật tư, sinh phẩm y tế:

Hàng năm, Bệnh viện phải tổ chức đấu thầu Vật tư – sinh phẩm y tế để sử dụng cho người bệnh, thời gian tổ chức và lựa chọn nhà thầu thường mất khoảng 6 – 8 tháng. Tuy nhiên, không thể làm sớm trước được vì các thủ tục và phải lấy giá kế hoạch cho phù hợp theo quy định. Năm 2023, Bệnh viện đã tích cực thực hiện trình chủ trương đấu thầu vật tư - sinh phẩm y tế và đã xây dựng, trình các cấp xin phê duyệt kế hoạch của gói thầu này. Tuy nhiên, công tác cung ứng vật tư – sinh phẩm y tế tại Bệnh viện gặp nhiều khó khăn do:

- Các Thông tư, Nghị định thường xuyên thay đổi và cơ chế đấu thầu mua sắm vật tư - sinh phẩm y tế cần thời gian để thực hiện từng bước theo quy định gồm nhiều thủ tục gây ảnh hưởng đến công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện.

Ngày 04/03/2023 Thủ tướng Chính phủ đã ký và ban hành Nghị quyết 30/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế nhằm giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế. Tuy nhiên các Bộ chưa có hướng dẫn thực hiện Nghị quyết này Bệnh viện vẫn chủ động thực hiện triển khai các thủ tục đấu thầu. Ngày 14/4/2023 Bộ Y tế ban hành thông tư 08/2023/TT-BYT về việc loại bỏ một số văn bản quy định pháp luật do Bộ Y tế ban hành, trong đó loại bỏ Thông tư 14/2020/TT-BYT quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập, do đó Bệnh viện buộc phải hủy bỏ Hồ sơ cũ để làm lại từ đầu.

Đến ngày 30/6/2023 Bộ Y tế ban hành Thông tư số 14/2023/TT-BYT về việc: Quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập. Hiện tại, Bệnh viện đang tập trung nguồn lực để triển khai công tác đấu thầu mua sắm gửi Sở Y tế để Sở Y tế xem xét trình UBND tỉnh xin phê duyệt chủ trương, kế hoạch lựa chọn nhà thầu để tổ chức đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế, dự kiến đến tháng 11/2023 sẽ có đầy đủ vật tư y tế để phục vụ cho người bệnh.

- Công tác thẩm định giá các gói mua sắm vật tư - sinh phẩm y tế gặp nhiều khó khăn, nhiều công ty từ chối không thực hiện do phải đáp ứng các quy định mới quá ngặt nghèo.

- Các vật tư - sinh phẩm y tế mua sắm sử dụng cho người bệnh Covid-19 còn tồn đọng nhiều, có nguy cơ hết hạn sử dụng. Bệnh viện đã có công văn xin ý kiến điều chuyển nguồn sử dụng các vật tư - sinh phẩm y tế này cho bệnh nhân theo các nguồn khác để tránh lãng phí nguồn NSNN nhưng đến nay vẫn chưa có hướng xử lý.

- Thời gian qua, công tác cung ứng, đấu thầu của Bệnh viện gặp rất nhiều khó khăn dẫn đến một số vật tư y tế, sinh phẩm y tế, hóa chất, thuốc không đủ để phục vụ điều trị người bệnh. Để đảm bảo khách quan trong công tác tư vấn cũng như đảm bảo tính pháp lý, Bác sĩ điều trị giải thích người bệnh chuyển lên tuyến trên để tiếp tục quá trình điều trị. Nếu người bệnh/thân nhân không đồng ý chuyển viện thì Bác sĩ có trách nhiệm giải thích đầy đủ, trung thực về tình trạng bệnh, hướng điều trị tiếp theo của người bệnh và tư vấn đồng thuận tự chi trả chi phí đối với các loại thuốc, hóa chất, VTYT, sinh phẩm y tế mà bệnh viện không có khả năng cung ứng và hướng dẫn người bệnh/thân nhân thực hiện ký Giấy cam kết.

- Về vấn đề nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ:

Trong thời gian vừa qua, Bệnh viện đã triển khai thực hiện các biện pháp tuyên truyền, giáo dục nhân viên bệnh viện nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, thực hiện tốt các quy định về giao tiếp - ứng xử nhằm hướng tới sự hài lòng của người bệnh, với phương châm: "Bệnh nhân đến tiếp đón niềm nở, Bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, Bệnh nhân về dặn dò chu đáo". Ban Lãnh đạo Bệnh viện luôn coi trọng việc giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, nội quy, quy chế của ngành, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, quy tắc ứng xử của nhân viên y tế đối với người bệnh.

Bệnh viện luôn quan tâm, chú trọng công tác đào tạo dài hạn, ngắn hạn, tại chỗ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên y tế, luôn nhắc nhở nhân viên thực hiện khám và điều trị cho người bệnh đúng phác đồ điều trị, quy trình chuyên môn kỹ thuật của Bộ Y tế ban hành, mỗi nhân viên y tế tự học hỏi, rút kinh nghiệm chuyên môn thông qua các buổi sinh hoạt khoa học như: kiểm thảo tử vong toàn viện, bình bệnh án toàn viện, sinh hoạt chuyên môn hệ nội, sinh hoạt chuyên môn hệ ngoại định kỳ.

Bệnh viện đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra thường quy, cũng như đột xuất về kỹ năng giao tiếp và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Từ đó, đưa ra những điểm hạn chế cần cải tiến, xử lý nghiêm những trường hợp để xảy ra sai sót, phát huy những kết quả tốt đã đạt được. Qua thời gian triển khai kiểm tra, giám sát việc thực hiện, Bệnh viện ghi nhận thái độ phục vụ, ứng xử nhân viên bệnh viện ngày càng hoàn thiện hơn. Bệnh viện vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động nêu trên để ngày càng hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Bệnh viện xin ghi nhận ý kiến đóng góp của cử tri, kịp thời chấn chỉnh những sai sót, thường xuyên nhắc nhở nhân viên về giao tiếp, giải thích cho người bệnh rõ ràng để người bệnh an tâm, tin tưởng vào điều trị giúp cho công tác khám, chữa bệnh ngày càng tốt hơn nhằm hướng đến sự hài lòng của người bệnh.

10    Ông Bùi Xuân Vũ, ấp An Hòa, xã An Sơn: đề nghị UBND tỉnh xem xét lại giá bồi thường dự án đường Vành đai 3 vì đơn giá đền bù (theo Quyết định 1321/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 của UBND tỉnh về phê duyệt đơn giá đất để bồi thường thực hiện dự án đường Vành đai 3) thấp hơn so với giá thị trường rất nhiều, người dân không thể mua đất khác như chỗ ở cũ trước khi bồi thường.  An SơnSở Tài chính

Căn cứ khoản 3 Điều 114 Luật Đất đai "3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. Trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể.

  Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định."

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn liên quan, phương án giá đất Dự án thành phần 6: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận thành phố Thuận An đã được UBND thành phố Thuận An thuê Công ty Cổ phần Thẩm định giá TCVALUE định giá đất và thông qua Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư của UBND Thành phố Thuận An trước khi trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm tra. Sở Tài nguyên và Môi trường sau khi xem xét, đánh giá đã gửi Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thẩm định và thông báo số kết quả thẩm định gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu UBND tỉnh đã phê duyệt.

Sở Tài chính là (Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh) chỉ tham mưu giúp Hội đồng rà soát phương án giá đất theo nguyên tắc quy định tại  khoản 1 Điều 112 Luật Đất đai.

Phương án giá đất Dự án thành phần 6: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận thành phố Thuận An, căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, Sở Tài nguyên và Môi trường trình trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp.

11    Cử tri Nguyễn Văn Đặng, khu phố Thạnh Phú, phường An Thạnh: Gia đình có phần đất bị giải tỏa thuộc dự án đường Vành Đai 3, trên phần đất bị giải tỏa có phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Văn Thiêu. Đề nghị ngành chức năng bố trí phần mộ liệt sỹ Nguyễn Văn Thiêu sau khi bị giải tỏa được an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.An Thạnh

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

 

Về các trường hợp phần mộ liệt sĩ hiện đang được an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ có nguyện vọng đưa vào an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, hồ sơ thủ tục được quy định tại Điều 160, Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ. Ngoài ra, đối với các trường hợp không thuộc quy định nêu trên, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh đã có văn bản xin ý kiến Cục Người có công và hướng dẫn đến các Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện, theo đó căn cứ vào danh sách mộ liệt sĩ do gia đình quản lý, đã hỗ trợ kinh phí một lần xây vỏ mộ liệt sĩ hoặc có Quyết định hỗ trợ kinh phí xây vỏ mộ liệt sĩ do gia đình quản lý. Do vậy, phần mộ liệt sỹ Nguyễn Văn Thiêu thuộc diện giải tỏa, đề nghị thân nhân liệt sĩ liên hệ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn lập thủ tục di dời theo quy định.
12    Cử tri Trương Thị Ngọc Phượng, khu phố Thạnh Lộc, phường An Thạnh: Năm 2021, gia đình tôi được hướng dẫn và hoàn tất hồ sơ xin xét cho Bà Trà Thị Lượm (đã mất) được truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng nhưng đến nay đã 02 năm vẫn chưa có có kết quả. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét giải quyết trường hợp nêu trên.An Thạnh

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

 

Năm 2021, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" đối với bà Trà Thị Lượm, sinh năm 1912 (đã từ trần) theo Tờ trình số 2820/TTr-UBND ngày 20/10/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An. Tuy nhiên, qua kiểm tra, thẩm định thì hồ sơ đề nghị chưa đủ điều kiện theo quy định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã chuyển trả lại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Thuận An để phối hợp Ủy ban nhân dân phường An Thạnh bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Đến ngày 14/7/2023, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận Tờ trình số 2000/TTr-UBND ngày 10/7/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An, kèm hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" đối với bà Trà Thị Lượm đã được bổ sung theo quy định. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với các Sở ngành xem xét, thẩm định và tiến hành các bước theo thủ tục quy định và có thông báo đến Phòng Lao động – TBXH thành phố Thuận An trong thời gian sớm nhất. 

13    Cử tri khu phố Bình Quới A, phường Bình Chuẩn: Hiện nay người dân đi ngược chiều rất nhiều vào giờ cao điểm trên tuyến đường ĐT.743 (đoạn giao nhau với đường Bình Chuẩn 12). Đề nghị ngành chức năng khảo sát, mở dải phân cách trên tuyến đường này để thuận lợi cho người dân qua lại trong việc đưa rước học sinh và đi vào cụm công nghiệp Bình Chuẩn.Bình Chuẩn

Sở Giao thông vận tải

 

Hiện tại, tuyến đường ĐT.743a đoạn qua địa bàn thành phố Thuận An do UBND thành phố Thuận An quản lý khai thác vận hành. Rà soát, đánh giá công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thuận An, Sở GTVT đã có Công văn số 2339/SGTVT-QLGT ngày 05/7/2023 đề nghị địa phương và các đơn vị thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thuận An, trong đó, Sở GTVT đã đề nghị UBND thành phố Thuận An chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị của địa phương sớm triển khai thực hiện các giải pháp điều chỉnh, tăng cường an toàn giao thông tại các điểm mở dải phân cách trên ĐT.743a đoạn qua địa bàn thành phố Thuận An. Sở GTVT sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc UBND thành phố Thuận An sớm triển khai thực hiện, trong đó sẽ phối hợp rà soát, có giải pháp tổ chức giao thông phù hợp tại đoạn qua giao lộ ĐT.743 – đường Bình Chuẩn 12.
14    

Cử tri phường Bình Hòa:

(1)  Đề nghị UBND tỉnh làm việc với Chủ đầu tư dự án BOT tuyến đường ĐT.743b có chính sách hỗ trợ miễn thu phí đối với những hộ dân sống gần trạm thu phí trước trụ sở UBND phường Bình Hòa; đồng thời nghiên cứu mua lại Trạm thu phí nêu trên để tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông và tránh ùn tắc giao thông.

(2) Đường Bùi Hữu Nghĩa hiện nay đã được khắc phục bề mặt đường, tuy nhiên, hệ thống thoát nước dọc 02 bên đường vẫn chưa được đầu tư. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cho đơn vị quản lý (chủ đầu tư) sớm sửa chữa, nâng cấp hoặc bàn giao cho thành phố Thuận An để thực hiện việc nâng cấp, sửa chữa hệ thống thoát nước tuyến đường này.

Bình Hòa

Sở Giao thông vận tải

 

(1) Về miễn thu phí: Căn cứ vào Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh về ban hành quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Hiện nay tại trạm thu phí Bình Hòa đối tượng thu phí là tất cả các phương tiện ô tô khi lưu thông qua trạm (trừ các loại xe ưu tiên theo luật định). Tuy nhiên, Sở GTVT sẽ tiếp tục làm việc với địa phương, chủ đầu tư về kiến nghị của cử tri.

Về việc mua lại trạm thu phí: Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.743 đoạn từ miếu Ông Cù – An Phú - Đông Tân - Nguyễn Du - Bình Đức – Bình Đáng được UBND tỉnh ký hợp đồng BOT với Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương tại Hợp đồng số 1480/HĐ-UBND ngày 28/3/2006, theo đó hết thời hạn Hợp đồng BOT vào tháng 01 năm 2032. Hiện nay, Sở GTVT đang phối hợp cùng các sở ngành của tỉnh nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh sắp xếp lại các trạm thu phí BOT trên địa bàn tỉnh Bình Dương, trong đó có phương án mua lại các trạm thu phí BOT trước thời hạn hợp đồng.

 (2) Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.743 đoạn từ miếu Ông Cù – An Phú - Đông Tân - Nguyễn Du - Bình Đức – Bình Đáng được UBND tỉnh ký hợp đồng BOT với Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương tại Hợp đồng số 1480/HĐ-UBND ngày 28/3/2006, theo đó đường Bùi Hữu Nghĩa không có đầu tư hệ thống thoát nước dọc, vỉa hè.

 Để đầu tư hệ thống thoát nước dọc trên tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa, Sở Giao thông vận tải đã tham mưu và Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất, bàn giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An tiếp nhận, quản lý, đầu tư tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa (theo Công văn số 2341/SGTVT-QLGT ngày 26/7/2019). Qua kiến nghị của Quý cử tri, Sở Giao thông Vận tải kiến nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An tiếp nhận, trường hợp có khó khăn vướng mắc Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.

15    Cử tri phường Bình Hòa: hiện nay đối tượng người có công khi qua đời không có khả năng mua đất tại nghĩa trang Hoa viên Bình Dương. Do đó, đề nghị cơ quan chức năng nghiên cứu, có chủ trương quy hoạch nghĩa trang làm nơi an táng cho các đối tượng chính sách, người có công, thương bệnh binh, cán bộ hưu trí khi qua đời.Bình Hòa

Sở Xây dựng

 

- Ngày 12/9/2022 UBND tỉnh có Văn bản số 4729/UBND-KT về việc phân luồng, hỗ trợ các địa phương phía Nam trong khi chưa có nghĩa trang nhân dân và Sở Xây dựng đã có Văn bản số 3801/SXD-PTĐT&HTKT ngày 20/9/2022 về triển khai nội dung liên quan đến phân luồng, hỗ trợ các địa phương phía Nam trong khi chưa có nghĩa trang, như sau: UBND thành phố Thuận An vận động người dân lựa chọn hình thức chôn cất tại các nghĩa trang nhân dân do nhà nước đầu tư, quản lý tại huyện Phú Giáo; người dân trên địa bàn khu vực Thành phố Thuận An có nhu cầu chôn cất liên hệ UBND thành phố Thuận An để được hướng dẫn vị trí an táng nghĩa trang tại huyện Phú Giáo.

- Ngày 23/6/2023 UBND tỉnh có Văn bản số 3106/UBND-KT về công tác quản lý, đầu tư xây dựng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bình Dương, trong đó có nội dung: "Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu UBND tỉnh Danh mục đầu tư có sử dụng đất để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, chủ đầu tư theo hình thức xã hội hóa đối với các nghĩa trang, cơ sở hỏa táng theo quy định". Sau khi lựa chọn tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng nghĩa trang từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, UBND cấp tỉnh quy định tỷ lệ đất mai táng đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang được cấp có thẩm quyền phê duyệt và hình thức quản lý quỹ đất này để phục vụ cho các đối tượng chính sách xã hội khi qua đời trên địa bàn theo quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 14, Nghị định số 23/2016//NĐ-CP.

16    Cử tri phường Bình Hòa: Bia ghi danh 210 Liệt sỹ tại thị xã Bến Cát đã xây dựng và đưa vào sử dụng, tuy nhiên danh sách của Liệt sĩ còn sai tên, năm sinh, quê quán. Đề nghị cơ quan chức năng  rà soát, khắc phục.Bình Hòa

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

 

Qua nội dung kiến nghị nêu trên, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có văn bản đề nghị Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã Bến Cát kiểm tra, xác minh làm rõ những vấn đề cử tri phản ánh. Theo đó, về danh sách và thông tin của các liệt sĩ thuộc Trung đoàn 205, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã Bến Cát căn cứ theo thông tin của Ban Liên lạc truyền thông Trung đoàn 5 và 205 thống nhất và cung cấp danh sách tên, năm sinh, chức vụ, đơn vị, quê quán, ngày hy sinh của 210 liệt sĩ để khắc lên bia tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sĩ thị xã Bến Cát ( văn bản số 09/BLL ngày 26 tháng 9 năm 2022). Do vậy, các trường hợp thông tin của liệt sĩ còn sai (tên họ, năm sinh, quê quán…) đề nghị thân nhân liệt sĩ liên hệ với Ban Liên lạc truyền thông Trung đoàn 5 và 205 để đính chính gửi đến Phòng Lao động – TBXH thị xã Bến Cát để điều chỉnh lại trên Bia tưởng niệm.
17    Cử tri Hứa Văn Sang, khu phố Chợ, phường Lái Thiêu: Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát vụ kiện tranh chấp mương thoát nước tại khu phố Bình Phước, phường Bình Nhâm, thành phố Thuận An đã kéo dài nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm.Lái Thiêu

Ban Pháp chế HĐND tỉnh

 

Theo quy định của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, hoạt động giám sát của  Hội đồng nhân dân , Thường trực  Hội đồng nhân dân và các Ban của  Hội đồng nhân dân được tổ chức với nhiều hình thức như: xem xét các báo cáo công tác; giám sát chuyên đề; xem xét việc trả lời chất vấn, yêu cầu giải trình, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.... Tùy từng vụ việc, điều kiện cụ thể, Thường trực  Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tổ chức hoạt động giám sát phù hợp, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định. Hiện nay, đối với vụ việc của cử tri Hứa Văn Sang, sau khi đại biểu tiếp nhận đơn của công dân, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã có văn bản số 280/VP-HĐND ngày 18/7/2023 để chuyển đơn của cử tri đến cơ quan có thẩm quyền. Trong thời gian tới, HĐND tỉnh sẽ căn cứ vào kết quả trả lời đơn giải quyết vụ việc của cử tri để giám sát việc giải quyết và thông báo với cử tri về kết quả giải quyết.

 

18    Cử tri Nguyễn Ngọc Dung, tổ 1, khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao: Công ty Becamex đã bãi bỏ quy hoạch đất của một số hộ dân không nằm trong quy hoạch khu dân cư Việt Sing. Đề nghị Công ty Becamex và ngành chức năng ban hành văn bản cụ thể về việc bãi bỏ quy hoạch đối với đất của một số hộ dân không còn nằm trong quy hoạch Khu dân cư Việt Sing để người dân có thể sử dụng đầy đủ quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật..Thuận Giao

UBND thành phố Thuận An

 

Trong quá trình triển khai dự án án Khu định cư Việt - Sing, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex IDC Corp) không thỏa thuận, bồi thường được phần đất của các hộ dân nằm ngoài rìa ranh dự án nên đã đề nghị điều chỉnh phần đất của các hộ dân này ra khỏi ranh dự án Khu định cư Việt - Sing để ổn định đời sống và thực hiện quyền lợi về đất đai cho các hộ dân. Do đó, UBND tỉnh đã có văn bản số 2706/UBND-KT ngày 09/6/2020 về việc chủ trương điều chỉnh ranh giới quy hoạch Khu định cư Việt – Sing; Ngày 14/6/2021, UBND thành phố đã phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 2097/QĐ-UBND.

Đến ngày 22/6/2023, UBND thành phố Thuận An đã ban hành Quyết định số 2582/QĐ-UBND về việc điều chỉnh diện tích thu hồi đất tại Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 27/01/2004 và Quyết định số 1624/QĐ-UBND ngày 18/4/2005 của UBND tỉnh Bình Dương, UBND thành phố đã điều chỉnh giảm phần diện tích 118.345,8m2 đất tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất ra khỏi ranh giới quy hoạch Khu định cư Việt - Sing.

Do đó, UBND thành phố Thuận An thông tin đến cử tri Nguyễn Ngọc Dung, cũng như người dân có liên quan tại Khu định cư Việt - Sing được biết và liên hệ với cơ quan tài nguyên môi trường để thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định.

19    Cử tri phường Vĩnh Phú: Trong thời gian chờ thi công Dự án án nâng cấp Quốc lộ 13, đề nghị cơ quan chức năng có giải pháp khắc phục tạm thời tình trạng Quốc lộ 13 (đoạn qua phường Vĩnh Phú, Lái Thiêu) bị ngập nước sâu khi trời mưa, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Vĩnh PhúSở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – thẩm quyền so giao thong

Để sớm triển khai các giải pháp xử lý ngập úng, nhất là những giải pháp cấp bách theo chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 311-TB/VPTU ngày 23/6/2023, ngày 18/7/2023 lãnh đạo UBND đã họp vào giao UBND thành phố Thuận An tiếp tục phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng công ty Becamex và các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Tiếp thu, hoàn chỉnh nội dung báo cáo tham mưu Thường trực UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến đối với phương án xử lý ngập úng tại các vị trí trước Công ty Tân Hiệp Phát, Siêu thị Lotte Thuận An, khu vực suối Cát và những vị trí khác có nguy cơ ngập. Đề xuất các giải pháp phải mang tính tổng thể, căn cơ, đảm bảo tính đồng bộ, khoa học và khả thi trong quá trình triển khai thực hiện (trước mắt và lâu dài); xác định rõ thời gian và tiến độ thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể từng đơn vị và trách nhiệm phối hợp.

- Căn cứ Thông báo số 311-TB/VPTU ngày 23/6/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy, UBND thành phố Thuận An triển khai nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư, trang bị máy bơm chống ngập, nêu rõ cơ sở pháp lý, sự cần thiết đầu tư, nguồn vốn, phương thức đầu tư, vị trí dự kiến lắp đặt máy bơm và các nội dung khác có liên quan theo quy định.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ UBND thành phố Thuận An trong quá trình lập phương án và thực hiện các thủ tục liên quan thuê hoặc trang bị máy bơm, đầu tư thực hiện nâng cấp, gia cố dự án chống ngập úng.

- Liên quan công tác giải tỏa bồi thường, bàn giao mặt bằng triển khai dự án (01 hộ tại phường Vĩnh Phú): UBND thành phố Thuận An có trách nhiệm thực hiện ngay để giao mặt bằng cho chủ đầu tư và đơn vị thi công.

- Đơn vị quản lý khai thác Quốc lộ 13 có trách nhiệm duy tu, bảo đảm nhiệm vụ thoát nước của dự án.

- UBND thành phố Thuận An thường xuyên kiểm tra nạo vét, khai thông thoát nước và các kênh rạch; xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm, xây dựng trái phép, sai phép, gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng hệ thống thoát nước.

20    Cử tri phường Vĩnh Phú(*): Đề nghị ngành chức năng sớm có giải pháp giải quyết vấn đề thông tuyến đường đê bao sông Sài Gòn tại khu vực Thanh Cảnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc lưu thông của người dân.Vĩnh Phú

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

 

Tuyến đê bao ven sông Sài Gòn đoạn từ K4+980 đến KF (từ đường Vĩnh Phú 14 đến đường Vĩnh Phú 03), phường Vĩnh Phú được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Cảnh thực hiện đầu tư bằng nguồn vốn của doanh nghiệp, với kết cấu bờ bao có mặt đê bao rộng 06m, cao trình mặt đê +2,0m và có gia cố cừ bê tông cốt thép dài 22m phía sông để đảm bảo việc ngăn mặn, chống lũ 22 ha khu vực và cho xe tải nhẹ lưu thông (Công văn số 4659/UB-SX ngày 18 tháng 11 năm 2002) và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất tại Văn bản số 418/CV-CTVT-TK2 ngày 13 tháng 12 năm 2002.

Ngày 05/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Thông báo số 07/TB-UBND Ý kiến kết luận của đồng chí Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh trong buổi kiểm tra, khảo sát một số công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Thuận An. Theo đó, về việc giải quyết các vấn đề liên quan đến đê bao sông Sài Gòn đoạn đi qua Doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh:

Giao Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An thành lập đoàn kiểm tra rà soát toàn diện các vấn đề liên quan hoạt động của Doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh (về đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường, kinh doanh, an ninh trật tự) và việc thực hiện cam kết đầu tư xây dựng, quản lý vận hành các hạng mục đê bao sông Sài Gòn, đoạn đi qua khu vực đất hiện do Doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh quản lý, sử dụng (gồm tuyến đê bao và các cống dưới đê).

Đối với đoạn đê đi qua khu vực đất hiện do Doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh quản lý, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An căn cứ các đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đô thị của địa phương, chủ động xây dựng phương án đầu tư đường trên đê và các hạng mục thủy lợi (cống, bọng) nhằm đồng bộ cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại và đảm bảo phòng, chống lụt bão trên địa bàn.

Như vậy, việc việc giải quyết thông tuyến đường đê bao ven sông Sài gòn tại khu vực đất hiện do Doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh quản lý đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An giải quyết. Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện.

21    Cử tri phường Vĩnh Phú: Kiến nghị tỉnh sớm có giải pháp giải quyết những vấn đề mà cử tri bức xúc, kiến nghị, khiếu nại liên quan đến dự án chung cư cao tầng Roxana tại phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An.  Vĩnh Phú

Sở Xây dựng

 ​

Ngày 23/9/2022, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 2342/QĐ-UBND về việc thanh tra tình hình thực hiện dự án khu nhà ở thương mại có liên quan đến khiếu nại, phức tạp tập trung đông người, trong đó có Dự án Khu căn hộ, căn hộ dịch vụ, khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê (Roxana Plaza). Hiện nay, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra đối với Dự án Khu căn hộ, căn hộ dịch vụ, khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê (Roxana Plaza) và đang dự thảo Kết luận thanh tra. Sau khi có Kết luận Thanh tra, các ngành chức năng căn cứ theo nhiệm được giao sẽ tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.
22    Cử tri phường Vĩnh Phú: Việc chăm sóc cây xanh tại khu vực cổng chào Bình Dương thời gian qua (cắt cành, tỉa nhánh,…) chưa được ngành chức năng quan tâm gây mất mỹ quan của thành phố Thuận An cũng như của tỉnh Bình Dương. Đề nghị cơ quan chức năng quan tâm thực hiện việc chỉnh trang tại khu vực cổng chào Bình Dương.  Vĩnh Phú

UBND thành phố Thuận An

 

Qua xem xét nội dung, các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP. Do đó, ngày 17/7/2023, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 2081/UBND-TH về việc đề nghị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2023 và thông báo kết quả giải quyết bằng văn bản gửi đến UBND thành phố. Sau khi nhận được văn bản trả lời của nghị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP, UBND thành phố sẽ báo cáo HĐND tỉnh, UBND tỉnh để trả lời cử tri theo quy định.
Phương Chi
Trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 11 (thường lệ giữa năm 2023) trên địa bàn TP.Dĩ AnTrả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 11 (thường lệ giữa năm 2023) trên địa bàn TP.Dĩ An/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/1/2023 12:00 PMNoĐã ban hành

STTKIẾN NGHỊ CỬ TRIXÃ, PHƯỜNG, T.TRẤNĐƠN VỊ TRẢ LỜINỘI DUNG TRẢ LỜI
1        Cử tri Vũ Đức Cán, khu phố Nội Hóa 2, phường Bình An: Tôi tham gia cán bộ khu phố hơn 20 năm, nay không tham gia nữa nhưng không được hưởng chế độ hỗ trợ từ nhà nước. Kiến nghị ngành chức năng xem xét có chính sách, chế độ hỗ trợ đối với các cán bộ công tác lâu năm tại khu phố khi nghỉ hưu.Bình An

Sở Nội vụ

 

Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 05/7/2023 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Bình Dương về việc tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và các chế độ, chính sách trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan xem xét ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, trong đó có chính sách hỗ trợ khi thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố. Chính sách này đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023.
2        

Cử tri Tô Ngọc Dưỡng, Phạm Thị Hòa, chung cư Charm Plaza, phường Dĩ An:

(1) Chủ đầu tư chung cư Charm Plaza sử dụng phần diện tích chung (nhà sinh hoạt cộng đồng) trong khu chung cư để bán là không đúng theo thiết kế ban đầu; không xây dựng bãi đỗ xe ô tô, cư dân phải gửi xe ở nơi khác gây bất tiện cho người dân. Kiến nghị ngành chức năng xử lý tình trạng nêu trên.

(2) Đề nghị ngành chức năng cho biết việc cấp phép điều chỉnh mục đích sử dụng đất công viên cây xanh tại chung cư Charm Plaza để xây dựng các shop house có đúng quy định không?

Dĩ An

Sở Xây dựng

 

(1)  Trong quá trình kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan đến việc xây dựng, quản lý, sử dụng tại chung cư Charm Plaza, Sở Xây dựng đã luôn yêu cầu Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam (viết tắt là Công ty) là chủ đầu tư công trình phải thực hiện đúng thiết kế xây dựng, công năng được phê duyệt.

- Công ty đã nhiều lần đề nghị xem xét điều chỉnh công năng trong chung cư Charm Plaza, tuy nhiên Sở Xây dựng đã yêu cầu Công ty phải chấp hành đúng các quyết định, văn bản xử lý của cơ quan có thẩm quyền, tuân thủ quy định pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đồng thời các nội dung điều chỉnh công năng tại công trình phải được lấy ý kiến của cư dân theo đúng quy định.

Từ ý kiến của cử tri, Sở Xây dựng sẽ phối hợp UBND thành phố Dĩ An tiếp tục kiểm tra, làm rõ và yêu cầu chủ đầu tư phải tuân thủ thực hiện đúng thiết kế xây dựng, công năng được phê duyệt tại công trình.

(2) Dự án Khu phức hợp Charm Plaza 1 được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch lần đầu ngày 24/11/2009 theo Quyết định số 5057/QĐ-UBND và điều chỉnh tổng thể quy hoạch tại Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 và Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 31/7/2019. Tỷ lệ diện tích đất cây xanh trong dự án thực hiện theo quy chuẩn quy hoạch xây dựng tại thời điểm điều chỉnh. Dự án Khu liên hợp cao ốc Sóng Thần thuộc Khu phức hợp Charm Plaza 1 gồm nhóm nhà ở liên kế và nhóm nhà ở chung cư, theo đó tỷ lệ diện tích đất trồng cây xanh trong nhóm nhà ở chung cư tối chiếm thiểu 20% diện tích lô đất, diện tích đất cây xanh trong nhóm nhà ở liên kế chiếm tối thiểu 2 m²/người do đó phù hợp theo Quy chuẩn quy hoạch xây dựng 01:2008/BXD của Bộ Xây dựng (Quy chuẩn có hiệu lực tại thời điểm phê duyệt). Đồng thời, việc tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết được chủ đầu tư và đơn vị tư vấn lấy ý kiến cộng đồng dân cư theo quy định tại Điều 20, Điều 21 của Luật quy hoạch đô thị. Trình tự, thủ tục điều chỉnh quy hoạch theo quy định tại Luật quy hoạch đô thị, Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ và Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/06/2016 của Bộ Xây dựng.

3        Cử tri Huỳnh Thị Thanh Xuân, Chủ đầu tư chung cư Hoàng Long, phường Dĩ An(*): Tiếp tục kiến nghị các ngành chức năng có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong xử lý việc đấu nối của khu chung cư Sóng Thần 2 (chung cư Hoàng Long) vào hệ thống xử lý nước thải tập trung để chủ đầu tư thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận cho người dân.Dĩ An

Sở Xây dựng

 

UBND tỉnh tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị rà soát và báo cáo UBND tỉnh trong thời gian tới.
4        Cử tri Phạm Tiến Huy, khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An(*): Kiến nghị UBND tỉnh có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại dự án khu nhà ở thương mại đường sắt mở rộng để người dân được cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất. Dĩ An

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

- Dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt (mở rộng) do Công ty TNHH phát triển nhà xe lửa Dĩ An làm chủ đầu tư. Để thực hiện việc chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện theo quy định tại Khoản 17 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ và Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/04/2023 của Chính phủ, cụ thể: được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoàn thành việc đầu tư xây dựng theo quy hoạch chi tiết; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải; thuộc khu vực, loại đô thị được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền. Qua rà soát, Công ty chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa hoàn thành xong các nội dung nêu trên nên chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

- Tiến độ cụ thể của dự án như sau: Ngày 19/10/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2384/QĐ-UBND thu hồi Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 về việc cho phép Công ty chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt (phần mở rộng). Ngày 01/8/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1859/QĐ-UBND thu hồi Quyết định số 2641/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc phê duyệt đơn giá đất để tính nghĩa vụ tài chính về đất của dự án Khu nhà ở đường sắt. Đến ngày 04/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngừng hoạt động dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt (mở rộng); Theo đó, giao Sở Xây dựng công bố, trao Quyết định cho Công ty; đồng thời cùng UBND thành phố Dĩ An, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát quy hoạch theo ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải.

- Qua xem xét, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2495/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 thành lập Tổ xác minh tham mưu giải quyết đơn của các hộ dân thuộc dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt (mở rộng) do Sở Xây dựng làm tổ trưởng.

 

 

5        Cử tri Lâm Văn Khanh, khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An(*): Tiếp tục kiến nghị ngành chức năng sớm có giải pháp tháo gỡ vướng mắc để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 16 hộ thuộc khu tập thể công ty Lâm Sản.Dĩ An

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

- Sở Tài nguyên và Môi trường có Giấy mời số 164/GM-STNMT ngày 12/6/2023 để làm việc với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lâm Nông sản Sài Gòn liên quan đến việc xử lý kiến nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 16 hộ dân thuộc khu tập thể Lâm Sản.

- Ngày 16/6/2023, Công ty có Văn bản số 15/CT-TCHC-CV, liên quan đến việc xử lý kiến nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 16 hộ dân thuộc khu tập thể Lâm Sản, hiện nay trong Hội đồng quản trị và cổ đông công ty, trong đó có cổ đông Nhà nước (giữ 30% vốn điều lệ) còn có nhiều ý kiến khác nhau nên Ban Giám đốc phải làm thủ tục trình Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông. Do đó, Công ty đề nghị chờ xin ý kiến cổ đông.

- Vụ việc đã kéo dài, UBND thành phố (trước đây là huyện) Dĩ An đã phối hợp với Công ty và các hộ dân giải quyết từ năm 2004 đến nay, tuy nhiên theo trình bày nêu trên thì Công ty vẫn chưa thống nhất hướng giải quyết.

- Để giải quyết dứt điểm, đúng quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tổng hợp báo cáo kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo: UBND thành phố Dĩ An khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ và phối hợp với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lâm nông sản Sài Gòn và các hộ dân làm rõ vị trí sử dụng đất của các hộ dân trên bản đồ trích lục hoặc trích đo khu đất đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1083 QSDĐ/1999 ngày 27/12/1999 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T 704137 ngày 18/5/2004 nêu trên, làm rõ nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và thống nhất phương án giải quyết, đề xuất UBND tỉnh xem xét theo quy định.

6        Cử tri Trần Đức Phúc, khu phố Tân lập, phường Đông Hòa(*): Tiếp tục kiến nghị ngành chức năng sớm có giải pháp tháo gỡ vướng mắc để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân khu dân cư 710 và cung cấp thông tin lộ trình và thời gian, tiến độ giải quyết cho người dân được rõ.Đông Hòa

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

- Dự án Khu nhà ở cán bộ công nhân viên của Công ty Công trình giao thông 710 chưa lập thủ tục đất đai, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính nhưng Công ty đã phân chia nền đất cho cán bộ công nhân viên và đã xây dựng được một số căn nhà. Ngày 08/02/2014, UBND tỉnh có Công văn số 338/UBND-KTN thống nhất giao Thanh tra tỉnh chủ trì cùng các ngành liên quan thanh tra toàn diện dự án (Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 06/6/2014).

- Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 06/KL-TTr ngày 18/9/2014 về tình hình quản lý, sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính, công tác xây dựng bảo vệ môi trường của Công ty 710. Ngày 10/10/2014, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 233/TB-UBND ý kiến kết luận thanh tra dự án Khu nhà ở cán bộ, công nhân viên của Công ty 710 như sau:

+ Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an Điều tra làm rõ xử lý hành vi vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện dự án Khu nhà ở cán bộ, công nhân viên của Công ty 710.

+ Sau khi có kết quả xử lý vi phạm của cơ quan Công an Điều tra đối với Công ty 710. UBND tỉnh giao UBND thị xã Dĩ An quản lý, xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân theo quy định.

Hiện nay, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) - Công an tỉnh Bình Dương thực hiện, sau khi có kết quả điều tra, vụ việc sẽ được thực hiện theo quy định.

7        Cử tri Nguyễn Văn Bính, Vòng Cỏng Mùi, khu phố Tân Phú 1, phường Tân Bình(*): Tiếp tục kiến nghị ngành chức năng sớm có giải pháp tháo gỡ vướng mắc để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân khu dân cư An Trung và cung cấp thông tin lộ trình và thời gian, tiến độ giải quyết cho người dân được rõ.Tân Bình

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

- Ngày 28/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3824/QĐ-UBND giao đất (đợt 1) cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Trung thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại An Trung với diện tích 39.077,4m2. Đến nay, Công ty chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Ngày 28/3/2022, UBND tỉnh có Văn bản số 1380/UBND-KT giao Sở Xây dựng chủ trì cùng các đơn vị liên quan xem xét, trả lời kiến nghị của Công ty Đầu tư Xây dựng An Trung (kiến nghị xem xét thu hồi chủ trương dự án, cho phép Công ty được thực hiện theo hình thức chỉnh trang hạ tầng đô thị, hoàn thành nghĩa vụ thuế, hoàn thành thủ tục đất đai để xem xét cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân đã nhận chuyển nhượng đất nền và nhận tái định cư 392 nền (tương đương 392 hộ dân) lập thủ tục cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân).

- Ngày 28/4/2023, UBND tỉnh có Thông báo số 152/TB-UBND, đối với các dự án chậm triển khai, có khó khăn, vướng mắc giao Sở Xây dựng cùng các ngành, địa phương rà soát từng dự án cụ thể, báo cáo đề xuất Tổ chỉ đạo xem xét, giải quyết.

 - Ngày 07/6/2023, Sở Xây dựng mời các Sở, ngành họp xem xét, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án Khu nhà ở An Trung để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Xây dựng thực hiện trong thời gian tới.

8        Cử tri Trần Trọng Lánh,  Nguyễn Thị Bé Ba, khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp: Kiến nghị ngành chức năng sớm triển khai đầu tư hoàn thiện hệ thống thoát nước Suối Xiệp.Tân Đông Hiệp

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

 

Tuyến kênh rạch Cái Cầu (suối Xiệp), thuộc Hệ thống thoát nước thị trấn Dĩ An và khu công nghiệp Tân Đông Hiệp được UBND tỉnh giao cho Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư.

Tuyến kênh rạch Cái Cầu (suối Xiệp) dài 3.580m (quy mô xây dựng bằng bê tông cốt thép), được chia thành 03 gói thầu; mặt bằng tuyến kênh thuộc địa bàn 02 tỉnh Bình Dương và Đồng Nai (địa phận tỉnh nào, tỉnh đó thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng). Tuyến kênh được Ban Quản lý dự án triển khai thi công từ tháng 10 năm 2021, tiến độ thực hiện như sau:

(1) Gói thầu số 10 (dài 1.391m): Khởi công ngày 01/10/2021 và thời gian hoàn thành theo hợp đồng vào ngày 27/8/2022. Đến ngày 28/4/2022, gói thầu thi công đạt khoảng 75% khối lượng hợp đồng (thông nước được 1.081m/1.391m kênh bê tông), nhưng phải tạm dừng do vướng mặt bằng bên bờ trái thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai. Gói thầu đã được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng (Văn bản số 3675/UBND-KT ngày 21/7/2022). Hiện nay, đoạn kênh còn lại với chiều dài khoảng 310m vẫn chưa được tiếp tục thi công do chưa có mặt bằng.

(2) Gói thầu số 11 ( dài 1.360m): Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 thì gói thầu có thời gian thi công 365 ngày và thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng là Quý III/2021. Tuy nhiên, đến nay toàn bộ mặt bằng bên bờ trái thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, đang được các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai thực hiện công tác bồi thường GPMB, chưa bàn giao mặt bằng nên chưa đủ điều kiện để tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng gói thầu này theo kế hoạch.

(3) Gói thầu số 12 (dài 840m): Khởi công ngày 01/10/2021 và thời gian hoàn thành theo hợp đồng vào ngày 05/3/2023. Đến ngày 01/8/2022, gói thầu đã thi công đạt khoảng 85% khối lượng hợp đồng (thông nước được 730m/840m kênh bê tông) và tạm ngưng thi công do vướng mặt bằng bên bờ trái thuộc địa phận phường Bửu Hoà, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai của 01 hộ dân (ông Huỳnh Văn Sa) với đoạn kênh có chiều dài 110m. Gói thầu đã được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng (Văn bản số 2368/UBND-KT ngày 22/5/2023). Đến nay vẫn chưa tiếp tục triển khai thi công do chưa giải quyết xong mặt bằng.

Qua làm việc, trao đổi với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, thì công tác bồi thường GPMB dự kiến hoàn thành và bàn giao mặt bằng vào Quý IV/2023. Dự kiến sau khi có mặt bằng, tuyến kênh rạch Cái Cầu (suối Xiệp) sẽ thi công hoàn thành trong Quý II/2025. Cụ thể như sau:

- Gói thầu số 10 và 12 dự kiến bắt đầu từ Quý I/2024 và hoàn thành vào Quý III/2024.

- Gói thầu số 11 dự kiến bắt đầu từ Quý I/2024 hoàn thành vào Quý II/2025.

9        Cử tri Phạm Thế Phương, tổ 18, khu phố Đông Tác, phường Tân Đông Hiệp: Hiện nay người dân tại các khu dân cư tự phát đang triển khai chỉnh trang cơ sở hạ tầng theo quy chuẩn của tỉnh nhưng gặp khó khăn, vướng mắc về quy định phải được Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh thẩm định về công tác PCCC của khu dân cư. Kiến nghị ngành chức năng có giải pháp tháo gỡ khó khăn nêu trên để tạo thuận lợi cho người dân.Tân Đông Hiệp

Công an tỉnh

 

Căn cứ vào Điều 13 của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Việc lập đồ án quy hoạch, hồ sơ thiết kế xây dựng dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này phải do đơn vị có đủ điều kiện theo quy định thực hiện và phải được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ mục 20 Phụ lục V của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy của đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các khu chức năng khác theo Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của cấp huyện trở lên.

Ngày 09/12/2022, Công an tỉnh Bình Dương đã có văn bản thống nhất đối với Sở Xây dựng về điều kiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật tối thiểu đối với các dự án Khu nhà ở thực hiện cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản số 596/UBND-KT ngày 13/02/2023 về việc thống nhất điều kiện tối thiểu của hệ thống hạ tầng kỹ thuật để thực hiện cải tạo, chỉnh trang các khu nhà ở tự phát trong đô thị. Qua đó, việc cải tạo hạ tầng kỹ thuật về giao thông, hệ thống cấp nước chữa cháy được bố trí đảm bảo theo quy định và được đấu nối vào hạ tầng kỹ thuật của đô thị được thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

Do đó, đối với hạ tầng kỹ thuật của các khu dân cư tự phát nằm trong các điều kiện như trên phải thực hiện thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC theo quy định. Thời hạn giải quyết TTHC về thẩm duyệt thiết kế theo quy định là 10 ngày làm việc, tuy nhiên đối với hạ tầng các khu dân cư khi nhận được hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế, Công an tỉnh sẽ chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ tiến hành giải quyết theo quy định để đảm bảo thời gian triển khai của chủ đầu tư.

10    Cử tri Nguyễn Thị Bé Ba, khu phố Tân An, phường  Tân Đông Hiệp: Kiến nghị ngành chức năng xem xét tăng mức hỗ trợ trực đêm cho lực lượng dân quân tại các khu phố vì hiện nay mức hỗ trợ là 20.000 đồng/đêm là quá thấp.Tân Đông HiệpBộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 34 Luật Dân quân tự vệ năm 2019; Điểm a Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ quy định như sau:

- Tại Điểm a Khoản 1 Điều 34 Luật Dân quân tự vệ năm 2019, quy định:

"Đối với dân quân tại chỗ, dân quân cơ động, dân quân phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế được trợ cấp ngày công lao động, bảo đảm tiền ăn; được hưởng chế độ khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau, ngày nghỉ, ngày lễ, khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động; được trợ cấp ngày công lao động tăng thêm trong trường hợp được kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ.

Khi làm nhiệm vụ trên biển được hưởng phụ cấp đặc thù đi biển; khi làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú, không có điều kiện đi, về hằng ngày thì được bố trí nơi nghỉ, bảo đảm phương tiện, chi phí đi lại hoặc thanh toán tiền tàu, xe một lần đi và về".

- Tại Điểm a Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ quy định:

"Đối với dân quân tại chỗ, dân quân cơ động, dân quân phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế: Mức trợ cấp ngày công lao động do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định, nhưng không thấp hơn 119.000 đồng, trường hợp được kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ theo quyết định của cấp có thẩm quyền, mức trợ cấp tăng thêm do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định, nhưng không thấp hơn 59.600 đồng".

Căn cứ Điều 34, Luật Dân quân tự vệ năm 2019; Điều 11, Nghị định số 72/2020/NĐ-CP Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 Quy định số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn loại I; mức phụ cấp đối với Ấp đội trưởng, Khu đội trưởng; trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng Dân quân tự vệ; trong đó quy định mức trợ cấp ngày công lao động khi được huy động huấn luyện, làm nhiệm vụ theo Điều 34 là 223.500 đồng/ngày (cao hơn Nghị định 72/NĐ-CP là 104.500 đồng). Trường hợp kéo dài thời gian được thăng thêm 112.000 đồng/ngày (cao hơn Nghị định 72 NĐ-CP là 52.400 đồng).

Vấn đề bà Nguyễn Thị Bé Ba, khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An có ý kiến, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trả lời như sau: Dân quân tại chỗ tham gia trực, gác đêm đó là nhiệm vụ thường xuyên của Dân quân tự vệ, hiện chưa có văn bản nào quy định tăng mức hỗ trợ trực đêm cho lực lượng dân quân tại các khu phố, ấp. Bộ CHQS tỉnh tiếp thu, tổng hợp báo cáo Quân khu và Bộ Quốc phòng xem xét trong thời gian tới.

Phương Chi
Trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 11 (thường lệ giữa năm 2023) trên địa bàn TP.Thủ Dầu MộtTrả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 11 (thường lệ giữa năm 2023) trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/1/2023 11:00 AMNoĐã ban hành

STT​KIẾN NGHỊ CỬ TRIXÃ, PHƯỜNG, T.TRẤNĐƠN VỊ TRẢ LỜINỘI DUNG TRẢ LỜI
1        Cử tri các phường Phú Lợi[1],  Chánh Nghĩa[2], Định Hòa[3], Phú Mỹ[4], Phú Cường[5], Phú Tân[6](*): Hiện nay người dân khi tham gia BHYT không đ​ược hưởng quyền lợi khi đi khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh, cụ thể: tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm nên người khám chữa bệnh BHYT phải  chịu chi phí làm xét nghiệm; mua thuốc, vật tư y tế ở bên ngoài gây bức xúc trong nhân dân. Kiến nghị tỉnh sớm có giải pháp giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế trong khám chữa bệnh BHYT, ưu tiên trang thiết bị y tế phục vụ cho việc cấp cứu bệnh nhân và đề nghị tỉnh quan tâm, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ.Phú Lợi,  Chánh Nghĩa, Định Hòa, Phú Mỹ, Phú Cường, Phú TânSở Y​ tế

- Về vấn đề thuốc:

Công tác đấu thầu thuốc của Bệnh viện do đơn vị mua sắm tập trung của tỉnh và Trung tâm mua sắm tập trung quốc gia thực hiện. Theo kết quả đấu thầu, hiện tại Bệnh viện đã cơ bản có đầy đủ các loại thuốc hóa dược thiết yếu, đặc trị để phục vụ công tác khám và điều trị cho người bệnh.

Bên cạnh đó, theo kết quả thầu tập trung các cấp có một số mặt hàng thuốc chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu do không có nhà thầu tham dự, một số mặt hàng thuốc trúng thầu nhưng tạm đứt hàng do nhà thầu đang tiến hành các thủ tục nhập khẩu hoặc sản xuất chưa cung cấp kịp thời. Thêm vào đó, một số hoạt chất không trúng thầu đạt đủ các nhóm thuốc nên đến nay đã hết số lượng thuốc trúng thầu của một số hoạt chất trúng thầu. Tuy nhiên, Bệnh viện vẫn có thuốc cùng loại để thay thế kịp thời phục vụ cho quá trình điều trị của người bệnh.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương đang thực hiện đấu thầu gói thầu Mua sắm thuốc cấp thiết cho Bệnh viện năm 2023 gồm 32 khoản, gói thầu đang trong giai đoạn đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật, dự kiến trong tháng 8/2023 sẽ có kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Về cung ứng hóa chất xét nghiệm:

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/06/2023 về Quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập có hiệu lực từ ngày 01/07/2023. Theo thông tư này, khi áp dụng phương pháp xác định giá gói thầu thì phương pháp được sử dụng đầu tiên là phương pháp thu thập báo giá của các nhà cung cấp. Sau khi không thực hiện được phương pháp này thì mới thực hiện một trong các phương pháp được quy định là Khảo sát giá trúng thầu của hàng hóa, dịch vụ tương tự trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (https://muasamcong.gov.vn) hoặc kết quả thẩm định giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định giá, doanh nghiệp thẩm định giá đối với các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ phải thẩm định giá theo quy định của pháp luật về giá.

Tuy nhiên, với gói thầu hóa chất, vật tư xét nghiệm, sau khi có chủ trương phê duyệt, Bệnh viện đang tiến hành lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu bằng phương pháp sử dụng kết quả đơn vị tư vấn thẩm định giá. Do đó, để trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu này không phù hợp với quy định tại Thông tư mới này. Do đó, Bệnh viện phải xây dựng lại giá gói thầu bằng phương pháp thu thập báo giá, việc này gây khó khăn và mất thêm thời gian trong việc lập và trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong thời gian tới. Để hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định tại Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/06/2023 Bệnh viện đang tích cực tập trung nguồn nhân lực để thực hiện và dự kiến 6 tháng nữa sẽ có hóa chất xét nghiệm phục vụ cho công tác khám và điều trị cho người bệnh.

- Về vấn đề vật tư, sinh phẩm y tế:

Hàng năm, Bệnh viện phải tổ chức đấu thầu Vật tư – sinh phẩm y tế để sử dụng cho người bệnh, thời gian tổ chức và lựa chọn nhà thầu thường mất khoảng 6 – 8 tháng. Tuy nhiên, không thể làm sớm trước được vì các thủ tục và phải lấy giá kế hoạch cho phù hợp theo quy định. Năm 2023, Bệnh viện đã tích cực thực hiện trình chủ trương đấu thầu vật tư - sinh phẩm y tế và đã xây dựng, trình các cấp xin phê duyệt kế hoạch của gói thầu này. Tuy nhiên, công tác cung ứng vật tư – sinh phẩm y tế tại Bệnh viện gặp nhiều khó khăn do:

- Các Thông tư, Nghị định thường xuyên thay đổi và cơ chế đấu thầu mua sắm vật tư - sinh phẩm y tế cần thời gian để thực hiện từng bước theo quy định gồm nhiều thủ tục gây ảnh hưởng đến công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện.

Ngày 04/03/2023 Thủ tướng Chính phủ đã ký và ban hành Nghị quyết 30/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế nhằm giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế. Tuy nhiên các Bộ chưa có hướng dẫn thực hiện Nghị quyết này Bệnh viện vẫn chủ động thực hiện triển khai các thủ tục đấu thầu. Ngày 14/4/2023 Bộ Y tế ban hành thông tư 08/2023/TT-BYT về việc loại bỏ một số văn bản quy định pháp luật do Bộ Y tế ban hành, trong đó loại bỏ Thông tư 14/2020/TT-BYT quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập, do đó Bệnh viện buộc phải hủy bỏ Hồ sơ cũ để làm lại từ đầu.

Đến ngày 30/6/2023 Bộ Y tế ban hành Thông tư số 14/2023/TT-BYT về việc: Quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập. Hiện tại, Bệnh viện đang tập trung nguồn lực để triển khai công tác đấu thầu mua sắm gửi Sở Y tế để Sở Y tế xem xét trình UBND tỉnh xin phê duyệt chủ trương, kế hoạch lựa chọn nhà thầu để tổ chức đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế, dự kiến đến tháng 11/2023 sẽ có đầy đủ vật tư y tế để phục vụ cho người bệnh.

- Công tác thẩm định giá các gói mua sắm vật tư - sinh phẩm y tế gặp nhiều khó khăn, nhiều công ty từ chối không thực hiện do phải đáp ứng các quy định mới quá ngặt nghèo.

- Các vật tư - sinh phẩm y tế mua sắm sử dụng cho người bệnh Covid-19 còn tồn đọng nhiều, có nguy cơ hết hạn sử dụng. Bệnh viện đã có công văn xin ý kiến điều chuyển nguồn sử dụng các vật tư - sinh phẩm y tế này cho bệnh nhân theo các nguồn khác để tránh lãng phí nguồn NSNN nhưng đến nay vẫn chưa có hướng xử lý.

- Thời gian qua, công tác cung ứng, đấu thầu của Bệnh viện gặp rất nhiều khó khăn dẫn đến một số vật tư y tế, sinh phẩm y tế, hóa chất, thuốc không đủ để phục vụ điều trị người bệnh. Để đảm bảo khách quan trong công tác tư vấn cũng như đảm bảo tính pháp lý, Bác sĩ điều trị giải thích người bệnh chuyển lên tuyến trên để tiếp tục quá trình điều trị. Nếu người bệnh/thân nhân không đồng ý chuyển viện thì Bác sĩ có trách nhiệm giải thích đầy đủ, trung thực về tình trạng bệnh, hướng điều trị tiếp theo của người bệnh và tư vấn đồng thuận tự chi trả chi phí đối với các loại thuốc, hóa chất, VTYT, sinh phẩm y tế mà bệnh viện không có khả năng cung ứng và hướng dẫn người bệnh/thân nhân thực hiện ký Giấy cam kết.

- Về vấn đề nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ:

Trong thời gian vừa qua, Bệnh viện đã triển khai thực hiện các biện pháp tuyên truyền, giáo dục nhân viên bệnh viện nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, thực hiện tốt các quy định về giao tiếp - ứng xử nhằm hướng tới sự hài lòng của người bệnh, với phương châm: "Bệnh nhân đến tiếp đón niềm nở, Bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, Bệnh nhân về dặn dò chu đáo". Ban Lãnh đạo Bệnh viện luôn coi trọng việc giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, nội quy, quy chế của ngành, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, quy tắc ứng xử của nhân viên y tế đối với người bệnh.

Bệnh viện luôn quan tâm, chú trọng công tác đào tạo dài hạn, ngắn hạn, tại chỗ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên y tế, luôn nhắc nhở nhân viên thực hiện khám và điều trị cho người bệnh đúng phác đồ điều trị, quy trình chuyên môn kỹ thuật của Bộ Y tế ban hành, mỗi nhân viên y tế tự học hỏi, rút kinh nghiệm chuyên môn thông qua các buổi sinh hoạt khoa học như: kiểm thảo tử vong toàn viện, bình bệnh án toàn viện, sinh hoạt chuyên môn hệ nội, sinh hoạt chuyên môn hệ ngoại định kỳ.

Bệnh viện đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra thường quy, cũng như đột xuất về kỹ năng giao tiếp và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Từ đó, đưa ra những điểm hạn chế cần cải tiến, xử lý nghiêm những trường hợp để xảy ra sai sót, phát huy những kết quả tốt đã đạt được. Qua thời gian triển khai kiểm tra, giám sát việc thực hiện, Bệnh viện ghi nhận thái độ phục vụ, ứng xử nhân viên bệnh viện ngày càng hoàn thiện hơn. Bệnh viện vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động nêu trên để ngày càng hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Bệnh viện xin ghi nhận ý kiến đóng góp của cử tri, kịp thời chấn chỉnh những sai sót, thường xuyên nhắc nhở nhân viên về giao tiếp, giải thích cho người bệnh rõ ràng để người bệnh an tâm, tin tưởng vào điều trị giúp cho công tác khám, chữa bệnh ngày càng tốt hơn nhằm hướng đến sự hài lòng của người bệnh.

2        

Cử tri các phường Phú Lợi[7],  Chánh Nghĩa[8], Định Hòa[9], Phú Mỹ[10], Phú Cường[11], Phú Tân[12](*): Việc khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn bất cập, chưa đáp ứng nhu cầu của người dân, cụ thể:

(1) Người bệnh khi đến khoa Dược, nơi cấp phát thuốc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh phải chờ đợi rất lâu mới nhận được thuốc và không có bố trí túi để đựng thuốc; việc hướng dẫn cho bệnh nhân cách uống thuốc chưa cụ thể, gây khó khăn cho người bệnh, nhất là người lớn tuổi. Kiến nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh chỉ đạo nhân viên cấp phát thuốc hướng dẫn cụ thể liều dùng, thời gian uống của từng loại thuốc để các bệnh nhân thuận lợi thực hiện, đồng thời, có phương án để người bệnh được nhận thuốc nhanh chóng và trang bị túi đựng thuốc cho người bệnh.

(2) Việc hướng dẫn khám chữa bệnh, công tác khám bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn nhiều bất cập, chưa khoa học. Kiến nghị ngành chức năng chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh nghiên cứu áp dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh để giảm bất tiện cho người khám chữa bệnh, đặc biệt là người lớn tuổi và người dân không phải chờ đợi mất thời gian.

 

Phú Lợi,  Chánh Nghĩa, Định Hòa, Phú Mỹ, Phú Cường, Phú Tân

Sở Y tế

 

(1) Về việc cấp phát và hướng dẫn sử dụng thuốc ngoại trú:

Trong chuỗi hoạt động khám chữa bệnh ngoại trú, khâu cấp phát thuốc BHYT là khâu cuối cùng trong chuỗi hoạt động này. Khi người bệnh kết thúc việc khám chữa bệnh sẽ được Bác sĩ kê toa thuốc và cầm đến quầy thanh toán - cấp phát thuốc để nhận thuốc. Trong trường hợp có xảy ra những sự cố như: trục trặc về đường truyền mạng hay phần mềm kê đơn, phần mềm thanh toán nội bộ...) người bệnh phải ngồi chờ để được nhân viên xử lý, khi đó sẽ xảy ra tình trạng các toa thuốc dồn ứ lại vào một thời điểm. Do đó, xảy ra tình trạng người bệnh chờ đợi hơi lâu ở quầy cấp phát thuốc. Tuy nhiên, Khoa Dược đã lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch tăng cường nhân sự cấp phát thuốc vào giờ cao điểm hoặc những thời điểm có nhiều lượt người bệnh đến khám hoặc thời điểm có sự cố xảy ra nhằm cấp phát thuốc nhanh chóng, kịp thời không để người bệnh chờ đợi.

Hiện nay, Khoa Dược đã triển khai riêng bàn hướng dẫn tại ô số 9 - Quầy cấp phát thuốc BHYT ngoại trú có nhân viên hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn cách sử dụng thuốc chi tiết, rõ ràng, cụ thể cho người bệnh khi nhận thuốc về sử dụng tại nhà.

Từ trước đến nay Bệnh viện vẫn cung ứng đầy đủ bịch nilon đựng thuốc cho người bệnh tại quầy lãnh thuốc.

(2) Về vấn đề hướng dẫn khám chữa bệnh:

Bệnh viện đã có tổ công tác xã hội trực tiếp tư vấn hướng dẫn người bệnh về quy trình khám chữa bệnh và giải quyết những khó khăn vướng mắc khi người bệnh yêu cầu.

Bệnh viện luôn thực hiện chế độ ưu tiên từ khâu tiếp nhận đăng ký, khám bệnh tại phòng khám, thanh toán chi phí KCB và lãnh thuốc đối với đối tượng ưu tiên, trong đó có người cao tuổi. Ngoài ra, tại các lối đi, Bệnh viện cũng bố trí bảo vệ và nhân viên tổ công tác xã hội sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn người bệnh, đặc biệt là người lớn tuổi khi phát hiện có trường hợp cần hỗ trợ, giúp đỡ.

Bệnh viện đã và đang ứng dụng CNTT trong hoạt động khám chữa bệnh như: sử dụng phần mềm lấy số tự động, phần mềm Hsoft khám và điều trị người bệnh. Bệnh viện cũng đang từng bước thực hiện lộ trình "Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong mọi hoạt động của bệnh viện hướng đến xây dựng bệnh viện thông minh". Căn cứ vào tình hình hình thực tiễn của bệnh viện sẽ liệt kê các ứng dụng CNTT theo thứ tự ưu tiên cần được triển khai thực hiện hướng đến bốn mục tiêu cụ thể, bao gồm: (1) không ngừng cải tiến chất lượng phục vụ người bệnh, (2) xây dựng môi trường làm việc thuận lợi cho nhân viên cả về chuyên môn lẫn nghiệp vụ, (3) cải cách thủ tục hành chánh và chất lượng quản lý bệnh viện và (4) đóng góp nguồn dữ liệu chung cho ngành y tế trong công tác quản lý nhà nước, điều phối và dự báo.

Bệnh viện xin ghi nhận ý kiến đóng góp của cử tri, giúp chúng tôi có thể kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, phát huy những việc làm tốt, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân được Đảng, Nhà nước giao cho.

3        

Cử tri Nguyễn Hữu Kính, khu phố Chánh Lộc 7, phường Chánh Mỹ:

(1) Kiến nghị ngành chức năng thông tin cho người dân được biết Trạm thu phí cầu Phú Cường khi nào sẽ dừng việc thu phí.

(2) Kiến nghị ngành chức năng khảo sát, lắp tín hiệu đèn giao thông trên tuyến đường Huỳnh Văn Cù, tại ngã ba giao nhau với đường Nguyễn Văn Cừ (hướng từ cầu Phú Cường xuống rẽ trái vào đường Nguyễn Văn Cừ) nhằm hạn chế tai nạn giao thông tại giao lộ này.

(3) Việc thực hiện gờ giảm sốc nhằm giảm tốc độ trên các tuyến đường nói chung chưa thật sự đem lại hiệu quả trong an toàn giao thông. Đề nghị các ngành chức năng nghiên cứu có giải pháp hợp lý hơn nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường.

Chánh Mỹ

Sở Giao thông vận tải

 

(1) Theo Phụ lục Hợp đồng số 01 ngày 10/3/2014 về việc điều chỉnh Hợp đồng số 870/2009/HĐ-BOT-UB được ký giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và Công ty Cổ phần BOT cầu Phú Cường, thời gian thu phí của dự án Nâng cấp, mở rộng cầu Phú Cường và đường Huỳnh Văn Cù là 29 năm (tính từ năm 2007 và là thời gian tạm tính). Trong đó, thời gian thu phí dự kiến đến năm 2031, thời gian hoàn vốn vào năm 2022 (tạm tính).

(2) Ngày 12/7/2023, Sở GTVT đã phối hợp với Công ty CP BOT cầu Phú Cường, địa phương và các đơn vị có liên quan họp bàn, thống nhất phương án tổ chức giao thông hai chiều đối với hai nhánh đường song hành cầu Phú Cường để tạo thuận lợi hơn cho việc lưu thông của người dân trong khu vực; đối với việc bố trí đèn tín hiệu giao thông trên đường Huỳnh Văn Cù dành cho các phương tiện hướng từ cầu Phú Cường rẽ trái vào đường Nguyễn Văn Cừ, do vị trí trạm thu phí gần giao lộ, khó khăn trong việc tổ chức tín hiệu giao thông trên hướng này, Sở GTVT sẽ tiếp tục theo dõi tình hình giao thông sau khi thực hiện phương án tổ chức giao các nhánh đường song hành cầu Phú Cường và sẽ phối hợp địa phương, các đơn vị có liên quan có giải pháp điều chỉnh phù hợp khi xuất hiện các bất cập.

(3) Hiện nay, nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh được bố trí hệ thống vạch sơn gờ giảm tốc tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, các vị trí cần lưu ý, cảnh giác phương tiện tham gia giao thông, việc bố trí vạch sơn gờ giảm tốc được thực hiện theo hướng dẫn của các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành và là giải pháp tiết kiệm chi phí hơn so với các giải pháp như đèn chớp vàng,… Trong thời gian tới, Sở GTVT sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát giải pháp tăng cường an toàn giao thông tại những vị trí, giao lộ, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên các tuyến đường giao thông.

4        Cử tri Nguyễn Thị Ngọc Ánh, khu phố Chánh Lộc 4, phường Chánh Mỹ: Việc thường xuyên thay đổi sách giáo khoa gây bất lợi cho các gia đình còn khó khăn có con em đang đi học, không tận dụng được sách cũ, lãng phí kinh phí in ấn của Nhà nước. Kiến nghị ngành chức năng có giải pháp khắc phục tình trạng trên.Chánh Mỹ

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Việc thay sách giáo khoa được thực hiện trên toàn quốc theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT, theo đó, Chương trình giáo dục phổ thông mới được thực hiện theo lộ trình như sau:

- Từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1.

- Từ năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6.

- Từ năm học 2022-2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10.

- Từ năm học 2023-2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11.

- Từ năm học 2024-2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

Như vậy, theo lộ trình thì hàng năm đều thực hiện thay đổi sách giáo khoa nhưng không phải thay đổi toàn cấp học mà chỉ thay đổi 01 khối lớp và ổn định khối lớp đó.

Mỗi năm học sẽ thực hiện lựa chọn danh mục sách giáo khoa cho từng cấp học theo đúng quy định và áp dụng danh mục đó cho những năm học tiếp theo nên học sinh có thể tận dụng được sách giáo khoa cũ, sách giáo khoa hiện tại theo chương trình mới đã được điều chỉnh, thiết kế để học sinh có thể sử dụng lại cho năm học sau, tránh lãng phí.

Nhằm tận dụng sách giáo khoa cũ, hỗ trợ, giúp đỡ học sinh có đủ nguồn học liệu trong suốt quá trình học tập, hàng năm, các cơ sở giáo dục đã thực hiện các hoạt động thiện nguyện, quyên góp sách giáo khoa, tài liệu học tập cũ hoặc trang bị sách giáo khoa mới dành cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm học 2020-2021, hàng năm, Sở GDĐT cũng đã thực hiện chương trình "Tiếp sức đến trường" kêu gọi các cơ quan, cá nhân, tổ chức chung tay ủng hộ sách vở, phương tiện, dụng cụ học tập dành cho các học sinh khó khăn trên địa bàn tỉnh với quyết tâm "Không để bất kỳ học sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn phải nghỉ học". Đồng thời, Sở GDĐT cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục phát động phong trào tặng lại sách giáo khoa cũ, xây dựng tủ sách dùng chung để học sinh có thể sử dụng lại. Qua đó cho thấy ngành giáo dục và các học sinh có hoàn cảnh khó khăn luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ, động viên của toàn xã hội và của các cấp lãnh đạo.

5        Cử tri Phạm Tuấn Thành, khu phố 6, phường Chánh Nghĩa: Đường truyền tải trung thế 110KV Thủ Đức - Củ Chi, đi ngang Ban điều hành khu phố 6, phường Chánh Nghĩa có tình trạng dây điện võng xuống tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Đề nghị ngành điện có giải pháp khắc phục để đảm bảo an toàn cho người dân.Chánh Nghĩa

Sở Công Thương

 

Đường dây 110 kV 171 Gò Đậu – 172 Đông Nam – 178 Cầu Bông trước đây là đường dây Sài Gòn - Gò Đậu - Phú Hòa Đông đưa vào vận hành từ năm 1976 với cấp điện áp 66 kV và được cải tạo nâng cấp lên cấp điện áp 110 kV năm 2001 và vận hành cho đến nay. Đặc điểm tuyến đường dây sử dụng trụ BTLT-20m, dây dẫn 397MCM và đi qua địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, trong đó có khu phố 6, phường Chánh Nghĩa.

Năm 2018, EVNSPC giao Ban QLDA Lưới điện miền Nam thực hiện dự án Đầu tư xây dựng cải tạo thay dây dẫn đường dây 110 kV Tân Định - Gò Đậu bao gồm đoạn tuyến đường dây 110kV 171 Gò Đậu – 172 Đông Nam – 178 Cầu Bông (từ trạm Gò Đậu đến trụ 167). Ban QLDA Lưới điện miền Nam và Đơn vị tư vấn đã thực hiện khảo sát và họp dân để lấy ý kiến về phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa thực hiện được do những nguyên nhân sau:

- Công trình không có trong danh mục quy hoạch lưới điện trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo quyết định số 326/QĐ-BCT ngày 03/02/2017 của Bộ Công thương;

- Công ty Điện lực Bình Dương đang phối hợp các đơn vị liên quan góp ý, bổ sung công trình vào kế hoạch phát triển lưới điện tích hợp Quy hoạch tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến 2050;

Trong khi chờ được phê duyệt quy hoạch và triển khai dự án Đầu tư xây dựng cải tạo tuyến đường dây, để đảm bảo an toàn, hiện Đội Cao thế thường xuyên tổ chức tuyên truyền đến các hộ dân sinh sống gần đường dây về an toàn điện và bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp đường dây 110 kV nói trên.

6        Cử tri Nguyễn Thị Dung, khu phố 4, phường Định Hòa: Trong các bồn hoa giải phân cách của tuyến đường Nguyễn Văn Thành và Võ Văn kiệt có rất nhiều rác gây mất mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Kiến nghị các ngành chức năng xem xét giải quyết tình trạng trên.Định Hòa

Sở Giao thông vận tải

 

Tuyến đường Nguyễn Văn Thành (ĐT.741) do Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng – VRG quản lý khai thác, chịu trách nhiệm bảo dưỡng thường xuyên trên tuyến.

Tuyến đường Võ Văn Kiệt do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC) quản lý khai thác, chịu trách nhiệm bảo dưỡng thường xuyên trên tuyến.

Sở GTVT xin ghi nhận kiến nghị của Quý cử tri và sẽ đôn đốc các đơn vị thường xuyên thực hiện công tác cắt tỉa cây xanh, dọn dẹp vệ sinh trên dải phân cách các tuyến đường trên, đảm bảo mỹ quan đô thị.

7        Cử tri Văn Văn Hạnh, khu phố 4, phường Định Hòa: Kiến nghị tỉnh chỉ đạo Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương thực hiện tái chế các phế liệu đã thu gom thành thùng rác có nắp đậy và bán cho người dân có hỗ trợ về giá để người dân sử dụng nhằm khắc phục tình trạng người dân bỏ rác vào bao nilon gây mất mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường.Định Hòa

Sở Xây dựng

 

Hiện nay, Công ty Cổ phần Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương đang là đơn vị thu gom và xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh, thực hiện tái chế các phế liệu đã thu gom thành các sản phẩm như gạch, phân bón, bê tông, đốt rác phát điện từ rác thải.  Việc tái chế phế liệu đã thu gom thành thùng rác có nắp đậy và bán cho người dân có hỗ trợ về giá yêu cầu phải đầu tư dây chuyền và công nghệ sản xuất hiện đại và có nguồn kinh phí để thực hiện. Hiện nay Công ty chưa đầu tư dây chuyền sản xuất thùng rác có nắp đậy để hỗ trợ theo nội dung kiến nghị cử tri. UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Xây dựng đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện trong thời gian tới.
8        Cử tri Võ Châu Báu, khu phố 2, phường Hiệp An: Kiến nghị ngành chức năng cho biết việc Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương thu 10 % phí bảo vệ môi trường trên hóa đơn tiền nước được sử dụng vào mục đích gì.Hiệp An

Sở Xây dựng

 

Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định:

- Mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt là 10% trên giá bán của 1m3 nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

- Tổ chức thu phí:

+ Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của các cơ sở thuộc diện quản lý trên địa bàn. Căn cứ tình hình thực tế quản lý, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải của các cơ sở trên địa bàn.

+ Tổ chức cung cấp nước sạch thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng nguồn nước sạch do mình cung cấp.

+ Ủy ban nhân dân phường, thị trấn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt của tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tự khai thác nước để sử dụng.

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi và phúc đáp trả lời cho cử tri trong thời gian tới, báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

9        Cử tri Nguyễn Văn Thiện, khu phố 4, phường Hiệp An: Trước số nhà 1479 Đại lộ Bình Dương có dây điện, dây cáp được bó lại nhưng bị võng xuống, ngành điện và viễn thông sử dụng một thang tre để chống phần dây điện võng xuống đến nay đã hơn một năm nhưng không có biện pháp để xử lý triệt để. Việc để thang tre trên đường như vậy các em nhỏ hiếu kỳ leo lên sẽ rất nguy hiểm. Kiến nghị các ngành sớm xử lý tình trạng bất cập nêu trên.Hiệp AnSở Công Thương;  Sở Thông tin và Truyền thông

 

Qua khảo sát, kiểm tra xác minh thực tế hiện trường trước số nhà 1479 Đại lộ Bình Dương có các đường dây bó lại, bị võng xuống là các dây cáp viễn thông, truyền hình cáp không có dây điện của ngành điện (Điện lực đã phúc đáp gửi UBND phường Hiệp An tại văn bản số 709/ĐLTDM-KHKT ngày 07/7/2023). Mặt khác, Ngày 17/7/2023, các Doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn đã phối hợp cùng Công ty Điện lực Bình Dương thực hiện chỉnh trang, làm gọn, nâng cao các sợi cáp viễn thông tại khu vực được cử tri phản ánh.

 

 

 

10    Cử tri Huỳnh Văn Thanh, khu phố 5, phường Hiệp An: Đoạn vỉa hè trước căn nhà số 1205 Đại lộ Bình Dương đến nay chưa được Công ty Becamex thi công phần vỉa hè (đã phản ánh từ ngày 29/3/2022 nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết). Kiến nghị các ngành chức năng chỉ đạo Công ty Becamex sớm thi công đoạn vỉa hè trên.Hiệp An

Sở Giao thông vận tải

 

Thời gian vừa qua, Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật – Becamex IJC đã và đang triển khai chỉnh trang, cải tạo vỉa hè một số đoạn tuyến trên Đại lộ Bình Dương (Quốc lộ 13), trong đó có đoạn qua địa bàn phường Hiệp An. Theo thông tin từ Công ty Becamex IJC, do vị trí qua số nhà 1205 Đại lộ Bình Dương là trụ sở kinh doanh tôn thép, phương tiện tải trọng nặng ra vào thường xuyên, Công ty Becamex IJC và UBND phường Hiệp An đã phối hợp làm việc với chủ hộ nêu trên nhưng chưa thống nhất được phương án, giải pháp kết cấu vỉa hè đối với đoạn tuyến này. Sở GTVT xin ghi nhận kiến nghị phản ánh của Quý cử tri và sẽ chỉ đạo Công ty Becamex IJC tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan khảo sát, thống nhất giải pháp thiết kế vỉa hè đối với đoạn tuyến trên, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân.
11    Cử tri Trần Bá Hiền, khu phố 7, phường Hiệp Thành: Khu dân cư Hiệp Thành 3 hiện tại không đúng theo quy hoạch thiết kế ban đầu (khu vui chơi hoặc sinh hoạt cộng đồng không có, hiện nay Trường Petrus Ký sử dụng công viên của Khu dân cư không cho người dân ra vào tự do). Đề nghị cơ quan chức năng xem xét giải quyết bất cập nêu trên.Hiệp Thành

Sở Xây dựng

 

Khu dân cư Hiệp Thành 3 được Uỷ ban nhân dân thị xã (nay là thành phố) Thủ Dầu Một phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 2839/QĐ-UBND ngày 19/06/2009 và điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 25/01/2017. Theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Quy hoạch đô thị quy định: ''Tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa công trình kiến trúc, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở phải phù hợp với quy hoạch chi tiết đô thị đã được phê duyệt, quy chế quản lý kiến trúc và theo quy định của pháp luật về xây dựng...''. Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri, Sở Xây dựng có Văn bản số 2569/SXD-QHKT ngày 17/7/2023 gửi Uỷ ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một để kiểm tra việc quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan tại dự án Khu dân cư Hiệp Thành 3 và có báo cáo gửi về Sở Xây dựng. Sau khi nhận được báo cáo của UBND thành phố Thủ Dầu Một, trường hợp chủ đầu tư dự án thực hiện không đúng quy hoạch, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với UBND thành phố Thủ Dầu Một để xử lý theo quy định pháp luật hiện hành.
12    Cử tri Nguyễn Văn Vui, khu phố 1, phường Hòa Phú: Các khu nghĩa trang tại Phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát và phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một hiện không còn chỗ chôn cất. Kiến nghị ngành chức năng nghiên cứu quy hoạch, mở thêm nghĩa trang mới để phục vụ cho người dân trên địa bàn.Hòa Phú

Sở Xây dựng

 

- Ngày 12/9/2022 UBND tỉnh có Văn bản số 4729/UBND-KT về việc phân luồng, hỗ trợ các địa phương phía Nam trong khi chưa có nghĩa trang nhân dân và Sở Xây dựng đã có Văn bản số 3801/SXD-PTĐT&HTKT ngày 20/9/2022 về triển khai nội dung liên quan đến phân luồng, hỗ trợ các địa phương phía Nam trong khi chưa có nghĩa trang, như sau:

+ UBND thị xã Bến Cát vận động người dân lựa chọn hình thức chôn cất tại các nghĩa trang nhân dân do nhà nước đầu tư, quản lý tại thị xã Bến Cát, huyện Bàu Bàng.

+ UBND thành phố Thủ Dầu Một vận động người dân lựa chọn hình thức chôn cất tại các nghĩa trang nhân dân do nhà nước đầu tư, quản lý tại huyện Dầu Tiếng.

Do đó, người dân trên địa bàn khu vực Bến Cát, Thủ Dầu Một khi có nhu cầu chôn cất liên hệ UBND thị xã Bến Cát, UBND thành phố Thủ Dầu Một để được hướng dẫn vị trí an táng nghĩa trang trên địa bàn theo hướng phân luồng nêu trên.

- Đối với đầu tư mới nghĩa trang:

+ Sở Xây dựng đã tham mưu, đề xuất UBND tỉnh đầu tư mới nghĩa trang nhân dân cấp II và đã được UBND tỉnh chấp thuận giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng nghĩa trang nhân dân Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên.

+ Ngày 23/6/2023 UBND tỉnh có Văn bản số 3106/UBND-KT về công tác quản lý, đầu tư xây dựng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bình Dương, trong đó có nội dung:"Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu UBND tỉnh Danh mục đầu tư có sử dụng đất để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, chủ đầu tư theo hình thức xã hội hóa đối với các nghĩa trang, cơ sở hỏa táng theo quy định".

13    Cử tri Nguyễn Thế Huy, khu phố 1, phường Hòa Phú: Tôi có mua căn hộ tại Khu A4, A5 Khu An sinh xã hội Hòa Lợi đã hơn 03 năm nhưng đến nay chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà chung cư. Đề nghị ngành chức năng có liên quan giải quyết để người dân được nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà chung cư.Hòa Phú

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Đối với các trường hợp mua căn hộ Nhà ở xã hội: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương tại Công văn số 139/UBND-KT ngày 08/6/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan rà soát để tiếp tục xem xét cấp Giấy chứng nhận (GCN) cho người dân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua căn hộ đối với các dự án nêu trên.

Tại dự án Nhà ở xã hội Hòa Lợi: hiện nay Văn phòng Đăng ký Đất đai đang chuyển 345 hồ sơ sang Cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (trong đó có các căn chung cư của Block A4, A5). Sau khi doanh nghiệp và người dân hoàn thành nghĩa vụ tài chính, Văn phòng Đăng ký Đất đai sẽ cấp GCN cho người dân. Trong quá trình cấp GCN cho người nhận chuyển nhượng, Văn phòng Đăng ký Đất đai tiếp tục nhận hồ sơ để cấp GCN cho các đợt tiếp theo.

Đề nghị, ông Nguyễn Thế Huy liên hệ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP nhanh chóng nộp hồ sơ để được cấp giấy chứng nhận theo quy định.

14    Cử tri Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Văn Vui, Nguyễn Văn Bình, khu phố 1, phường Hòa Phú(*): Chưa đồng tình về nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân trong khu tái định cư Vsip II (khu 25 hộ khu phố 1). Đề nghị  Sở Tài nguyên và Môi trường có giải pháp giải quyết các khó khăn, vướng mắc để nhanh chóng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, cụ thể: chủ đầu tư  khu tái định cư Vsip II gửi hồ sơ lên phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thủ Dầu Một để tiến hành các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 25 hộ dân  khu tái định cư Vsip II nhưng Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố Thủ Dầu Một thông báo sai quy hoạch nên không cấp sổ được (lô G).  Hòa Phú

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

UBND tỉnh tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị rà soát và báo cáo UBND tỉnh trong thời gian tới.
15    Cử tri Nguyễn Chính Hải, khu phố 3, phường Hòa Phú: Năm 2017, tôi có mua Khu nhà phố Becamex ICE (chủ cũ mua từ năm 2008, nhà đầu tư cho biết khi đóng được 95% tiền đất là có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), nhưng đến nay vẫn chưa được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, gây khó khăn cho việc vay vốn.  Đề nghị các cơ quan chức năng có liên quan sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.Hòa Phú

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Hiện nay, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP đã nộp vào (VPĐKĐĐ) khoảng 3.590 hồ sơ chuyển nhượng tại các dự án phát triển nhà ở, khu dân cư, khu đô thị; Văn phòng Đăng ký Đất đai đã chuyển thông tin sang Cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính 2.371 hồ sơ chuyển nhượng. Sau khi doanh nghiệp và người dân hoàn thành nghĩa vụ tài chính, Văn phòng Đăng ký Đất đai sẽ cấp GCN cho người dân. Trong quá trình cấp GCN cho người nhận chuyển nhượng, Văn phòng Đăng ký Đất đai tiếp tục nhận hồ sơ để cấp GCN cho các đợt tiếp theo.

Do thông tin dự án của Cử tri Nguyễn Chính Hải là chưa đầy đủ thông tin nên Văn phòng Đăng ký đất đai chưa thể trả lời cụ thể về trường hợp của ông Hải. Đề nghị, ông Nguyễn Chính Hải liên hệ Chủ đầu tư dự án nhanh chóng nộp hồ sơ để được cấp giấy chứng nhận theo quy định.

16    Cử tri Trần Ngọc Thọ, khu phố 6, phường Phú Cường: Trong năm 2023, tôi đến khám chữa bệnh tại khoa Khoa Y học dân tộc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và được bác sĩ Trần Thanh Sơn thực hiện khám, chữa bệnh nhưng trong quá trình khám chữa bệnh  bác sĩ Sơn có thái độ, tác phong chưa đúng mực đối với người bệnh. Đề nghị Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh chấn chỉnh tình trạng bất cập nêu trên.Phú Cường

 

Sở Y tế

 

 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương có tiếp nhận đăng ký khám và điều trị ngoại trú về chuyên khoa YHCT cho người bệnh (NB) Trần Ngọc Thọ, sinh ngày 24/7/1951, địa chỉ: Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương do các Bác sĩ tại khoa Y học cổ truyền luân phiên đảm nhận khám và điều trị, trong đó có sự tham gia của Bs Trần Thanh Sơn. Người bệnh Trần Ngọc Thọ được khám và điều trị chứng mất ngủ từ năm 2022 đến tháng 02/2023, sức khỏe diễn tiến tốt đã hết triệu chứng mất ngủ nhưng NB muốn đến Bệnh viện khám và được Bác sĩ cấp thuốc thêm để điều trị bệnh lý dứt điểm. Tuy nhiên, tại thời điểm NB bức xúc là do Bệnh viện hết thuốc Đông y (YHCT) liên quan đến điều trị bệnh lý mất ngủ của NB, nên Bs Trần Thanh Sơn có giải thích rõ ràng, chi tiết với NB là Bệnh viện đã hết thuốc do vướng mắc, khó khăn trong công tác đấu thầu thuốc tập trung của tỉnh, người bệnh có thể chọn phương pháp khám và điều trị Tây y trong thời gian chờ có lại thuốc đông y (YHCT) nhưng NB Trần Ngọc Thọ bức xúc, lớn tiếng không đồng ý với nội dung Bs Trần Thanh Sơn giải thích và tự ý bỏ về.

 

 

17    Cử tri Nguyễn Văn Nết, khu phố 6, phường Phú Hòa: Kiến nghị ngành chức năng khẩn trương kiểm tra, kịp thời xử lý theo quy định đối với việc thi công công trình chung cư Happy One, do xe trọng tải nặng chở vật liệu ra vào làm hư đường, rơi vãi vật liệu gây mất mỹ quan và thường xuyên bị một số vật liệu xây dựng của công trình rơi xuống mái nhà của các hộ dân… Phú Hòa

Sở Xây dựng

 

Qua rà soát nội dung kiến nghị của cử tri, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 2574/SXD-TTrXD ngày 17/7/2023 về việc tổ chức kiểm tra, xử lý theo kiến nghị của cử tri để đề nghị UBND thành phố Thủ Dầu Một sớm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND phường Phú Hòa kiểm tra, làm rõ và xử lý dứt điểm các nội dung kiến nghị của cử tri. Đồng thời, Sở Xây dựng đã chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn trực thuộc theo dõi, phối hợp, đôn đốc UBND thành phố Thủ Dầu Một chỉ đạo kiểm tra, làm rõ và xử lý các nội dung kiến nghị theo thẩm quyền quy định.
18    Cử tri Nguyễn Thị Anh Kim, khu phố 1, phường phú hòa: Chưa đồng tình với nội trả lời của Sở Thông tin truyền thông về Trụ Ăngten của Bưu điện tỉnh Bình Dương vì thực tế thời gian gần đây đã có trường hợp các cây sắt, bù lon của Trụ Ăngten rớt xuống làm hư nhà dân. Kiến nghị ngành chức năng di dời trụ Ăngten nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, trường hợp nếu không di dời được thì xem xét có chế độ hỗ trợ cho người dân sống gần khu vực trụ Ăngten.Phú Hòa

Sở Thông tin và Truyền thông

 

- Ngày 08/9/2022, Sở Thông tin và Truyền thông có mời cử tri Kim và đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan, gồm: Viễn thông Bình Dương, Sở Xây dựng, UBND thành phố Thủ Dầu Một, UBND phường Phú Hòa cùng làm việc để làm rõ nội dung phản ánh của cử tri Kim.

- Ngày 28/4/2023, sau khi thu thập đầy đủ các tài liệu có liên quan, Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 421/STTTT-CNTT&BCVT về việc trả lời Đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Anh Kim liên quan đến cột ăng-ten của Viễn thông Bình Dương để gửi đến cử tri Kim. Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã có văn bản số 413/STTTT-CNTT&BCVT ngày 27/4/2023 gửi UBND tỉnh để báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri phục vụ công tác giám sát của Thường trực HĐND tỉnh (đính kèm 2 văn bản 413/STTTT-CNTT&BCVT và 421/STTTT-CNTT&BCVT). Theo đó, nội dung phản ánh của cử tri Kim về tiếng ồn máy phát điện và an toàn bức xạ sóng điện từ của trạm thu phát sóng thông tin di động lắp đặt trên cột ăng-ten được Viễn thông Bình Dương cung cấp các tài liệu chứng minh máy phát điện và thiết bị viễn thông đang hoạt động phù hợp với các quy định của pháp luật; đối với nội dung về an toàn công trình xây dựng (cột ăng-ten), Viễn thông Bình Dương tiếp thu phản ánh của cử tri, đã thực hiện kiểm định, đánh giá an toàn công trình xây dựng và tiến hành duy tu, bảo dưỡng theo khuyến cáo của đơn vị kiểm định. Như vậy, 3 nội dung mà cử tri Kim phản ánh liên quan đến cột ăng-ten của Viễn thông Bình Dương cơ bản đã được giải quyết.

Tuy nhiên, cử tri Kim không đồng tình với nội dung trả lời của Sở Thông tin và Truyền thông mà cho rằng thực tế có trường hợp thanh sắt, bu-long của cột ăng-ten rớt xuống làm hư hỏng nhà dân, vấn đề này liên quan đến kết cấu công trình xây dựng (kết cấu cột ăng-ten) thuộc chức năng quản lý của ngành xây dựng. Căn cứ vào Quyết định 03/2022/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quy định phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, chất lượng, thi công xây dựng, bảo trì công trình xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì kiểm tra thực tế và tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết các kiến nghị của cử tri Nguyễn Thị Anh Kim và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trong thời gian tới.

19    Cử tri Lý Sơn Đông, khu phố 8, phường Phú Lợi: Kiến nghị ngành chức năng cần quy định rõ về việc quy định nuôi chó làm thú cưng để xử lý việc nuôi chó gây ô nhiễm môi trường, cắn người… trong khu dân cư.Phú Lợi

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

 

Trung ương và địa phương đã ban hành rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo quản lý chó, mèo nuôi, trong đó có quy định trách nhiệm của chủ nuôi chó, mèo trong việc đăng ký, khai báo nuôi chó, mèo với chính quyền cấp xã; cam kết nuôi nhốt chó, mèo trong khuôn viên gia đình; chó, mèo khi đưa ra khỏi nhà phải được xích, rọ mõm và có người dắt đề phòng cắn người; quy định trách nhiệm của UBND các cấp và các Sở, ngành có liên quan trong công tác quản lý chó nuôi, tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng bệnh dại, điều trị dự phòng sau phơi nhiễm với người, xử phạt vi phạm hành chính nếu có hành vi vi phạm trật tự nơi công cộng,…

1. Văn bản của Trung ương, gồm:

- Bộ Luật dân sự năm 2015: Khoản 4, Điều 603, Bộ luật dân sự quy định: " 3. Trường hợp súc vật thả rông theo tập quán mà gây thiệt hại thì chủ sở hữu súc vật đó phải bồi thường theo tập quán nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội".

- Luật Chăn nuôi năm 2018: Khoản 3 Điều 66 của Luật Chăn nuôi quy định: Chủ nuôi chó, mèo phải thực hiện các yêu cầu "3. Có biện pháp bảo đảm an toàn cho người và vật nuôi khác, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y ".

- Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y: Khoản 2 điều 7 Nghị định số 90/2017/NĐ-CP quy định:

"2. Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Dại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng.

b) Không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng"

Tuy nhiên, khung phạt này đã được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 2 Nghị định số 04/2020/NĐ-CP tăng khung phạt lên từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi nêu trên.

- Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ: Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định vi phạm quy định về trật tự công cộng phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ (300.000 ÷ 2.000.000) đồng đối với những hành vi sau đây: Thả rông động vật trong đô thị hoặc công cộng; Chăn thả gia súc, gia cầm trong chung cư.

- Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; trong đó, quy định rõ về quản lý chó, mèo nuôi như sau:

a) Đối với chủ nuôi chó, mèo (gọi chung là chủ vật nuôi):

+ Phải đăng ký việc nuôi chó với UBND cấp xã tại các đô thị, nơi đông dân cư.

+ Xích, nhốt hoặc giữ chó trong khuôn viên gia đình; bảo đảm vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng xấu tới người xung quanh. Khi đưa chó ra nơi công cộng phải bảo đảm an toàn cho người xung quanh bằng cách đeo rọ mõm cho chó hoặc xích giữ chó và có người dắt.

+ Nuôi chó tập trung phải bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, không gây ồn ào, ảnh hưởng xấu tới những người xung quanh.

+ Chấp hành tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho chó, mèo theo quy định.

+ Chịu mọi chi phí trong trường hợp có chó thả rông bị bắt giữ, kể cả chi phí cho việc nuôi dưỡng và tiêu hủy chó. Trường hợp chó, mèo cắn, cào người thì chủ vật nuôi phải bồi thường vật chất cho người bị hại theo quy định của pháp luật.

b) Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã:

+ Lập sổ quản lý chó nuôi trên địa bàn.

+ Hằng năm trước đợt tiêm phòng phải rà soát, thống kê, cập nhập thông tin về đàn chó nuôi trên địa bàn.

+ Quy định cụ thể việc bắt giữ chó thả rông ở nơi công cộng thuộc địa bàn quản lý; thành lập các đội chuyên trách để bắt chó thả rông và động vật mắc bệnh Dại, có dấu hiệu mắc bệnh Dại; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về địa điểm tạm giữ chó bị bắt để chủ vật nuôi đến nhận; áp dụng các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ vật nuôi; quyết định biện pháp xử lý chó bị bắt giữ trong trường hợp sau 48 giờ kể từ khi có thông báo mà không có người nhận.

+ Phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương tổ chức tập huấn kỹ năng bắt chó thả rông và bắt động vật mắc bệnh Dại hoặc có dấu hiệu mắc bệnh Dại cho các thành viên của đội chuyên trách.

+ Phối hợp với cơ quan y tế tổ chức được tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho các thành viên của đội chuyên trách theo quy định của ngành y tế.

2. Văn bản ở địa phương, gồm:

- Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 5/9/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp quản lý chó nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện "Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại, giai đoạn 2022-2030" trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Công văn số 2455/UBND-KT ngày 26/5/2023 của UBND tỉnh về việc công tác phòng, chống buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam; phòng, chống bệnh Dại.

20    Cử tri Nguyễn Thị Diệp, khu phố 2, phường Phú Tân: Chất lượng công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh chưa đảm bảo và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Tôi bị đau bụng, sau 3 ngày nằm viện tôi được tiêm 6 mũi thuốc để giảm đau, khi về nhà, tôi được người nhà chuyển viện đi Sài Gòn và phát hiện bị viêm ruột thừa. Do vậy nếu trường hợp của tôi mà không chuyển viện và bệnh chuyển biến xấu thì ai sẽ chịu trách nhiệm trong trường hợp này. Kiến nghị ngành chức năng có giải pháp nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện Đa khoa tỉnh.Phú Tân

 

Sở Y tế

 

Qua tra kiểm tra phần mềm lưu trữ thông tin người bệnh, Bệnh viện không tìm thấy thông tin người bệnh có tên: Nguyễn Thị Diệp, khu phố 2, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đến cấp cứu và điều trị như Cử tri thông tin.

Bệnh viện xin ghi nhận ý kiến góp ý của cử tri, Ban Giám đốc Bệnh viện luôn nhắc nhở nhân viên y tế tuân thủ các Nội quy, Quy định, Quy chế chuyên môn, Quy trình chuyên môn kỹ thuật của Bộ Y tế ban hành khi tiếp nhận khám, cấp cứu và điều trị cho người bệnh, đồng thời đưa ra chẩn đoán phù hợp để lựa chọn phác đồ điều trị chính xác. Ngoài ra, Bệnh viện cũng  tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học nhằm để các Bác sĩ học tập, rút kinh nghiệm chuyên môn nâng cao tay nghề như: kiểm thảo tử vong toàn viện, bình bệnh án toàn viện, sinh hoạt chuyên môn hệ nội, sinh hoạt chuyên môn hệ ngoại định kỳ. Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng quan tâm, chú trọng công tác đào tạo dài hạn, ngắn hạn, tại chỗ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên y tế.

21    Cử tri Nguyễn Văn Đông, khu phố 2, phường Phú Thọ: Đề nghị các ngành chức năng xem xét, kiểm tra kho xăng dầu của Công ty Xăng dầu Sông Bé (Petrolimex Sông Bé) thuộc khu phố 2 và cho biết tại địa điểm hiện nay có đảm bảo phù hợp và an toàn cho người dân xung quanh hay không. Nếu không đảm bảo, đề nghị các ngành chức năng có phương án di dời đến địa điểm phù hợp.Phú Thọ

Sở Công Thương

 

- Căn cứ pháp lý: Kho chứa xăng dầu của Công ty Xăng dầu Sông bé TNHH MTV được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương di dời từ Kho chứa Phú Cường về kho chứa Phú Thọ theo văn bản số 2261/UBND-KTN ngày 07/7/2015.

- Về hiện trạng: Khoảng cách an toàn từ bồn chứa đến các đối tượng được bảo vệ là trên 24 mét, đảm bảo theo quy định về khoảng cách an toàn theo quy định tại Nghị định số 25/2019/NĐ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11/02/2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền. Nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình lưu chứa, Sở Công Thương thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, yêu cầu doanh nghiệp thường xuyên tăng cường các giải pháp quản lý an toàn trong quá trình lưu chứa.

- Về quy hoạch: Kho chứa này thuộc Đề án phát triển điều chỉnh, phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Bình Dương đến năm 2030. Sau năm 2030, doanh nghiệp phải di dời kho chứa đến vị trí phù hợp nhằm đảm bảo an toàn.

22    Cử tri Nguyễn Thị Nhật, khu phố 4, phường Phú Thọ: Các đường dây cáp của các nhà mạng viễn thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn phường Phú Thọ không còn sử dụng nhưng vẫn không thu hồi mà chỉ thực hiện bó lại và treo lơ lửng trên các trụ điện, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Đề nghị các ngành chức năng sớm có giải pháp xử lý.Phú Thọ

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông ngày càng lớn của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thời gian qua, các doanh nghiệp viễn thông không ngừng nỗ lực đầu tư phát triển hạ tầng, trong đó có mạng cáp để kịp thời cung cấp dịch vụ cho người dùng. Trong quá trình triển khai mạng cáp, các doanh nghiệp chưa kiểm soát chặt chẽ đội ngũ công nhân thi công đường dây, chính vì thế tình trạng mạng cáp viễn thông ngày càng chằng chịt, không gọn gàng, ảnh hưởng mỹ quan, không đảm bảo an toàn.

Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo các doanh nghiệp làm gọn mạng cáp, đảm bảo việc treo cáp đúng quy chuẩn và triển khai hạ ngầm cáp viễn thông tại một số tuyến. Năm 2022, đã hạ ngầm 33 tuyến đường (khoảng 40 km), năm 2023 sẽ tiếp tục thực hiện hạ ngầm 29 tuyến (khoảng 50 km) trên địa bàn toàn tỉnh, ưu tiên cho các đường trục chính, trung tâm đô thị.

Do khu vực phản ánh của cử tri Nguyễn Thị Nhật có phạm vi lớn (địa bàn phường Phú Thọ, không có vị trí cụ thể), vì vậy Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với địa phương, Công ty Điện lực Bình Dương, các doanh nghiệp viễn thông tiến hành khảo sát và thực hiện chỉnh trang, làm gọn đối với các vị trí mất an toàn, chưa đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật trong tháng 8/2023.

23    

Cử tri Hồ Thị Cúc, khu phố 2 và Nguyễn Thị Phấn, khu phố 8, phường Phú Thọ:  

(1) Đề nghị Công ty Điện lực tỉnh có giải pháp hỗ trợ, gia hạn cho các hộ gia đình đang gặp khó khăn trong việc thanh toán tiền điện để tránh trường hợp bị cắt điện và xử phạt tiền khi những hộ gia đình này chậm thanh toán tiền điện.

(2) Hiện nay Công ty Điện lực tỉnh chỉ còn thực hiện thông báo cho người dân về việc thanh toán tiền sử dụng điện qua điện thoại thông minh và chỉ có thời hạn 4 ngày để thanh toán là quá ngắn, gây rất nhiều khó khăn cho người dân. Kiến nghị  Công ty Điện lực tỉnh xem xét, kéo dài thời gian thanh toán tiền sử dụng điện cho người dân hơn.

Phú Thọ

Sở Công Thương

 

(1) Công ty Điện lực Bình Dương rất thông cảm và chia sẻ với những hộ gia đình đang gặp khó khăn trong việc thanh toán tiền điện. Tuy nhiên, đối với đề nghị gia hạn thanh toán tiền điện của Quý cử tri, PCBD chưa được phép thực hiện (PCBD là doanh nghiệp nhà nước hạch toán phụ thuộc, trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam, thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam). Do đó, Công ty Điện lực Bình Dương phải tuân thủ các quy định của Nhà nước, chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam/Tổng công ty Điện lực miền Nam trong việc thực hiện bán điện, thu hồi tiền điện, quản lý, hạch toán doanh thu tiền điện nhằm đảm bảo thực hiện công tác quản lý tài chính, phòng ngừa các rủi ro, đồng thời đảm bảo thu hồi dòng tiền phục vụ thanh toán chi phí cho các nhà cung cấp, tái đầu tư, duy trì hoạt động cung ứng điện của ngành điện nói chung và Công ty Điện lực Bình Dương nói riêng. Vì vậy, Công ty Điện lực Bình Dương trả lời kiến nghị của cử tri cụ thể như sau:

- Khách hàng đã sử dụng điện xong đến chu kỳ ghi chỉ số thì Điện lực mới tính tiền và hệ thống tự động gửi thông báo tiền điện qua tin nhắn Zalo/App chăm sóc khách hàng mà Quý khách hàng đã cài đặt trước đó. Sau 15 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu nếu khách hàng vẫn chưa thanh toán thì điện lực thực hiện thông báo ngừng giảm cung cấp điện theo quy định tại khoản 2 Điều 7 và khoản 2 Điều 10 Thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương;

- Đối với trường hợp thanh toán tiền điện chậm dẫn đến bị cắt điện thì ngoài việc thanh toán tiền điện, khách hàng thanh toán thêm chi phí đóng/cắt điện, đây không phải là chi phí do Điện lực xử phạt mà là khoản chi phí Điện lực phải thu theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số: 23/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương;

(2) Việc cử tri phản ánh thông báo thời gian thanh toán chỉ có 4 ngày (05 ngày nếu tính luôn ngày thông báo) là thời hạn thanh toán mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện. Ngoài ra, với đặc thù của dịch vụ điện là Khách hàng đã sử dụng điện trước và thanh toán sau. Do đó,  Công ty Điện lực Bình Dương  rất mong Quý cử tri, khách hàng thông cảm, chủ động thanh toán kịp thời các khoản tiền điện khi được thông báo, nhằm giúp ngành Điện thu hồi dòng tiền phục vụ thanh toán chi phí cho các nhà cung cấp, tái đầu tư, duy trì hoạt động cung ứng điện.

24    Cử tri Nguyễn Văn Hiếu, khu phố 7, phường Tương Bình Hiệp: Dự án Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Đông Nam được quy hoạch trên khu đất của người dân và khu đất công nghĩa địa, đã kéo dài nhiều năm vẫn chưa triển khai, gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Dự án quá hạn không triển khai đến nay lại được gia hạn nhưng không tiến hành triển khai thực hiện. Kiến nghị ngành chức năng có giải pháp giải quyết tình trạng trên, đồng thời cho người dân biết thời hạn giao đất cho doanh nghiệp là bao lâu, khi quá hạn thì thời gian nào bàn giao trả lại.  Tương Bình Hiệp

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

- Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Trí Việt đã được UBND tỉnh cho thuê đất trả tiền hàng năm tại Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 08/4/2019, Quyết định số 3479/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 để thực hiện dự án Trường Cao đẳng Kinh tế Đông Nam. Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DB-764030 ngày 14/10/2021 với diện tích 33.331,6m2 đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo tại phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một; thời hạn sử dụng đất đến ngày 08/4/2069.

- Liên quan đến việc triển khai dự án: UBND tỉnh có Văn bản số 58/UBND-KT ngày 06/01/2023 và Thông báo số 225/TB-UBND ngày 19/6/2023, giao UBND thành phố Thủ Dầu Một thường xuyên kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư đầy nhanh tiến độ triển khai dự án, đảm bảo việc sử dụng đất của chủ đầu tư theo đúng mục đích; kịp thời báo cáo UBND tỉnh các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền. UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND thành phố Thủ Dầu Một rà soát, báo cáo UBND tỉnh.


[1] Cử tri Phan Cao Phúc - Khu phố 2, phường Phú Lợi.

[2] Cử tri Nguyễn Hoàng Huynh - Khu phố 9, phường Chánh Nghĩa.

[3] Cử tri Nguyễn Thị Dung - Khu phố 4, phường Định Hòa.

[4] Cử tri Thân Thị Nguyệt - Khu phố 5, phường Phú Mỹ.

[5] Cử tri Trần Ngọc Thọ, Nguyễn Thị Thanh Mãn, Hà Thị Xuân - Khu phố 6, phường Phú Cường.

[6] Cử tri Phạm Huy Châu - Khu phố 1, phường Phú Tân.

[7] Cử tri Phan Cao Phúc - Khu phố 2, phường Phú Lợi.

[8] Cử tri Nguyễn Hoàng Huynh - Khu phố 9, phường Chánh Nghĩa.

[9] Cử tri Nguyễn Thị Dung - Khu phố 4, phường Định Hòa.

[10] Cử tri Thân Thị Nguyệt - Khu phố 5, phường Phú Mỹ.

[11] Cử tri Trần Ngọc Thọ, Nguyễn Thị Thanh Mãn, Hà Thị Xuân - Khu phố 6, phường Phú Cường.

[12] Cử tri Phạm Huy Châu - Khu phố 1, phường Phú Tân.​

Phương Chi
Trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 - HĐND tỉnh khóa X thuộc thẩm quyền cấp huyệnTrả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 - HĐND tỉnh khóa X thuộc thẩm quyền cấp huyện/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/21/2023 4:00 PMNoĐã ban hành

SttCơ quan giải quyếtNội dungKết quảKết quả/Kế hoạch thực hiện
Đã thực hiệnĐang thực hiện
​​1​ ​ ​ ​​​UBND thành phố Thuận An ​ ​ ​1. Cử tri phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An: Việc chăm sóc cây xanh tại khu vực cổng chào Bình Dương thời gian qua (cắt cành, tỉa nhánh,…) c​hưa được ngành chức năng quan tâm gây mất mỹ quan của thành phố Thuận An cũng như của tỉnh Bình Dương. Đề nghị cơ quan chức năng quan tâm thực hiện việc chỉnh trang tại khu vực cổng chào Bình Dương.   xQua xem xét nội dung, các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP. Do đó, ngày 17/7/2023, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 2081/UBND-TH về việc đề nghị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2023 và thông báo kết quả giải quyết bằng văn bản gửi đến UBND thành phố. Sau khi nhận được văn bản trả lời của nghị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP, UBND thành phố sẽ báo cáo HĐND tỉnh, UBND tỉnh để trả lời cử tri theo quy định.
2. Cử tri Lê Ngọc Sơn, khu phố 4, phường An Phú, thành phố Thuận An: Đề nghị cơ quan chức năng xem xét thảm nhựa, đầu tư hệ thống thoát nước, vỉa hè trong Khu dân cư Việt Sing (đoạn số nhà Ô18-DC29) vì hiện nay hạ tầng tại khu vực này vẫn chưa được đầu tư hoàn thiện (chưa được thảm nhựa, chưa có hệ thống thoát nước, vỉa hè…). x
3. Cử tri Hà Hữu Lâm, khu phố 4, phường An Phú, thành phố Thuận An: Hạ tầng của khu dân cư Việt Sing có một số nơi chưa hoàn thiện theo cam kết của Công ty Becamex. Kiến nghị ngành chức năng chỉ đạo chủ đầu tư hoàn thiện hạ tầng của khu dân cư. x
4. Cử tri Nguyễn Ngọc Dung, tổ 1, khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An: Công ty Becamex đã bãi bỏ quy hoạch đất của một số hộ dân không nằm trong quy hoạch khu dân cư Việt Sing. Đề nghị Công ty Becamex và ngành chức năng ban hành văn bản cụ thể về việc bãi bỏ quy hoạch đối với đất của một số hộ dân không còn nằm trong quy hoạch Khu dân cư Việt Sing để người dân có thể sử dụng đầy đủ quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật.. x

Trong quá trình triển khai dự án án Khu định cư Việt - Sing, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex IDC Corp) không thỏa thuận, bồi thường được phần đất của các hộ dân nằm ngoài rìa ranh dự án nên đã đề nghị điều chỉnh phần đất của các hộ dân này ra khỏi ranh dự án Khu định cư Việt - Sing để ổn định đời sống và thực hiện quyền lợi về đất đai cho các hộ dân. Do đó, UBND tỉnh đã có văn bản số 2706/UBND-KT ngày 09/6/2020 về việc chủ trương điều chỉnh ranh giới quy hoạch Khu định cư Việt – Sing; Ngày 14/6/2021, UBND thành phố đã phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 2097/QĐ-UBND.

Đến ngày 22/6/2023, UBND thành phố Thuận An đã ban hành Quyết định số 2582/QĐ-UBND về việc điều chỉnh diện tích thu hồi đất tại Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 27/01/2004 và Quyết định số 1624/QĐ-UBND ngày 18/4/2005 của UBND tỉnh Bình Dương, UBND thành phố đã điều chỉnh giảm phần diện tích 118.345,8m2 đất tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất ra khỏi ranh giới quy hoạch Khu định cư Việt - Sing.

Do đó, UBND thành phố Thuận An thông tin đến cử tri Nguyễn Ngọc Dung, cũng như người dân có liên quan tại Khu định cư Việt - Sing được biết và liên hệ với cơ quan tài nguyên môi trường để thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định.

2UBND thị xã Tân Uyên5. Cử tri Nguyễn Thị Thân, tổ 1, khu 6, phường Uyên Hưng: Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 và khủng hoảng kinh tế nên một số doanh nghiệp trên địa bàn ngừng sản xuất, kinh doanh, nhiều công nhân thất nghiệp về quê sinh sống, dẫn đến các hộ kinh doanh nhà trọ gặp rất nhiều khó khăn. Đề nghị ngành chức năng xem xét giảm thuế và giảm tiền thu rác cho hộ kinh doanh nhà trọ trên địa bàn tỉnh.x​ 

. Về ý kiến xem xét miễn giảm thuế

Căn cứ Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Tại điểm b khoản 4 Điều 13 Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn về quản lý thuế đối với hộ khoán:

"Điều 13. Quản lý thuế đối với hộ khoán

4. Xác định doanh thu và mức thuế khoán

b) Điều chỉnh doanh thu và mức thuế khoán

Hộ khoán trong năm có đề nghị điều chỉnh doanh thu, mức thuế khoán do thay đổi hoạt động kinh doanh thì cơ quan thuế điều chỉnh lại mức thuế khoán theo quy định tại khoản 3 Điều 51 Luật Quản lý thuế kể từ thời điểm có thay đổi. Cụ thể như sau:

b.1) Hộ khoán thay đổi quy mô kinh doanh (diện tích kinh doanh, lao động sử dụng, doanh thu) thì phải khai điều chỉnh, bổ sung Tờ khai thuế theo mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư này. Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế của hộ khoán, cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế nếu xác định doanh thu khoán thay đổi từ 50% trở lên so với doanh thu đã khoán thì ban hành Thông báo (mẫu số 01/TB-CNKD ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ) về việc điều chỉnh mức thuế khoán kể từ thời điểm có thay đổi trong năm tính thuế. Trường hợp qua cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế, số liệu xác minh, kiểm tra, thanh tra, cơ quan thuế có căn cứ xác định hộ khoán không đáp ứng điều kiện để được điều chỉnh mức thuế khoán theo quy định thì cơ quan thuế ban hành Thông báo về việc không điều chỉnh mức thuế khoán theo mẫu số 01/TBKĐC-CNKD ban hành kèm theo Thông tư này.

..."

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Hộ kinh doanh có biến động doanh thu thì phải thực hiện khai điều chỉnh, bổ sung Tờ khai thuế theo mẫu số 01/CNKD theo hướng dẫn tại điểm b khoản 4 Điều 13 Thông tư số 40/2021/TT-BTC trích dẫn trên để được cơ quan thuế xem xét điều chỉnh doanh thu khoán.

2. Đối với kiến nghị xem xét giảm tiền thu rác

Hiện tại, các đơn vị thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố áp dụng đơn giá thu gom theo Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương (vẫn đang còn hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh), trong đó mức thu đối với nhà trọ là 10.000 đồng/phòng trọ/tháng. Như vậy, việc bà Nguyễn Thị Thân có ý kiến đề nghị ngành chức năng xem xét giảm tiền thu rác cho hộ kinh doanh nhà trọ trên địa bàn tỉnh là không có cơ sở xem xét giải quyết.

Phương Chi
Trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 - HĐND tỉnh khóa X (đang thực hiện)Trả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 - HĐND tỉnh khóa X (đang thực hiện)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/20/2023 4:00 PMNoĐã ban hành

STTĐƠN VỊNỘI DUNGKẾT QUẢ GIẢI QUYẾT​​​NĂM HOÀN THÀNH ​ ​ ​
Cuối năm 2023Năm 2024Năm 2025Những năm tiếp theo
​1​ ​ ​

​Sở Xây dựng

 

​ ​
1. Cử tri Trần Bá Hiền, khu phố 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một: Khu dân cư Hiệp Thành 3 hiện tại không đúng theo quy hoạch thiết kế ban đầu (khu vui chơi hoặc sinh hoạt cộng đồng không có, hiện nay Trường Petruský sử dụng công viên của Khu dân cư không cho người dân ra vào tự do). Đề nghị cơ quan chức năng xem xét giải quyết bất cập nêu trên.Khu dân cư Hiệp Thành 3 được Uỷ ban nhân dân thị xã (nay là thành phố) Thủ Dầu Một phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 2839/QĐ-UBND ngày 19/06/2009 và đ​iều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 25/01/2017. Theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Quy hoạch đô thị quy định: ''Tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa công trình kiến trúc, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở phải phù hợp với quy hoạch chi tiết đô thị đã được phê duyệt, quy chế quản lý kiến trúc và theo quy định của pháp luật về xây dựng...''. Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri, Sở Xây dựng có Văn bản số 2569/SXD-QHKT ngày 17/7/2023 gửi Uỷ ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một để kiểm tra việc quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan tại dự án Khu dân cư Hiệp Thành 3 và có báo cáo gửi về Sở Xây dựng. Sau khi nhận được báo cáo của UBND thành phố Thủ Dầu Một, trường hợp chủ đầu tư dự án thực hiện không đúng quy hoạch, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với UBND thành phố Thủ Dầu Một để xử lý theo quy định pháp luật hiện hành; báo cáo UBND tỉnh trong thời gian tới.x   
2. Cử tri Nguyễn Văn Nết, khu phố 6, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một: Kiến nghị ngành chức năng khẩn trương kiểm tra, kịp thời xử lý theo quy định đối với việc thi công công trình chung cư Happy One, do xe trọng tải nặng chở vật liệu ra vào làm hư đường, rơi vãi vật liệu gây mất mỹ quan và bị một số vật liệu xây dựng của công trình thường xuyên rơi xuống mái nhà của các hộ dân….Sở Xây dựng đã có Văn bản số 2574/SXD-TTrXD ngày 17/7/2023 về việc tổ chức kiểm tra, xử lý theo kiến nghị của cử tri để đề nghị UBND thành phố Thủ Dầu Một sớm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND phường Phú Hòa kiểm tra, làm rõ và xử lý dứt điểm các nội dung kiến nghị của cử tri. Đồng thời, Sở Xây dựng đã chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn trực thuộc theo dõi, phối hợp, đôn đốc UBND thành phố Thủ Dầu Một chỉ đạo kiểm tra, làm rõ và xử lý các nội dung kiến nghị theo thẩm quyền quy định; báo cáo UBND tỉnh trong thời gian tới.x   
3. Cử tri Huỳnh Thị Thanh Xuân, Chủ đầu tư chung cư Hoàng Long, phường Dĩ An, thành phố Thuận An (*): Tiếp tục kiến nghị các ngành chức năng có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong xử lý việc đấu nối của khu chung cư Sóng Thần 2 (chung cư Hoàng Long) vào hệ thống xử lý nước thải tập trung để chủ đầu tư thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận cho người dân.UBND tỉnh tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị rà soát và báo cáo HĐND tỉnh trong thời gian tới.x   
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​10​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Sở Giao thông - Vận tải

 

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
4. Cử tri Trần Thị Mỹ Dung, khu phố 3, phường An Phú, thành phố Thuận An: Đèn tín hiệu giao thông trên tuyến đường ĐT.743 đoạn vào Công ty Thông Dụng bố trí chưa hợp lý nên xe mô tô thường xuyên đi ngược chiều vào giờ cao điểm, gây phức tạp giao thông và tạo điểm đen cho khu vực này. Kiến nghị ngành chức năng xem xét nghiên cứu có phương án bố trí hợp lý nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên đoạn đường này.

Sở GTVT đã chủ trì phối hợp cùng với các đơn vị, địa phương tổ chức họp bàn, thống nhất giải pháp tổ chức giao thông tại khu vực các giao lộ ĐT.743 – đường số 6 KCN VSIP1 và ĐT.743 – đường ĐX1(vào Công ty Thông Dụng) theo hướng mở dải phân cách trên ĐT.743 tại giao lộ với đường số 6 KCN VSIP1 và bổ sung hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ này, vẫn giữ hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ ĐT.743 – đường ĐX1 để tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện lưu thông từ ĐT.743 ra vào đường số 6 KCN VSIP1, khắc phục tình trạng các phương tiện đi ngược chiều trên ĐT.743 để lưu thông vào đường số 6 KCN VSIP1. Sở GTVT đã có Công văn số 1568/SGTVT-QLGT ngày 10/5/2023 thống nhất với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP (Becamex IDC) theo phương án tổ chức giao thông như trên.

SGTVT sẽ đôn đốc Tổng Công ty Becamex IDC khẩn trương triển khai điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực giao lộ này theo phương án đã thống nhất.

x   
5. Cử tri Nguyễn Thị Dung - Khu phố 4, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một: Trong các bồn hoa giải phân cách của tuyến đường Nguyễn Văn Thành và Võ Văn kiệt có rất nhiều rác gây mất mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Kiến nghị các ngành chức năng xem xét giải quyết tình trạng trên.

Tuyến đường Nguyễn Văn Thành (ĐT.741) do Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng – VRG quản lý khai thác, chịu trách nhiệm bảo dưỡng thường xuyên trên tuyến.

Tuyến đường Võ Văn Kiệt do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC) quản lý khai thác, chịu trách nhiệm bảo dưỡng thường xuyên trên tuyến.

Sở GTVT xin ghi nhận kiến nghị của Quý cử tri và sẽ đôn đốc các đơn vị thường xuyên thực hiện công tác cắt tỉa cây xanh, dọn dẹp vệ sinh trên dải phân cách các tuyến đường trên, đảm bảo mỹ quan đô thị; báo cáo UBND tỉnh trong thời gian tới.

x   
6. Cử tri Phan Văn Cư tổ 7, khu phố 1B, phường An Phú, thành phố Thuận An: Kiến nghị ngành chức năng khảo sát lắp đèn tín hiệu giao thông trên tuyến đường ĐT.743, khu vực đầu đường Nguyễn Văn Trỗi (đối diện nhà hàng Rosa) vì vào giờ cao điểm có rất đông học sinh và người điều khiển giao thông qua tuyến đường này. Theo hồ sơ thiết kế được duyệt của dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.743 (đoạn từ ngã tư Miếu Ông Cù đến nút giao Sóng Thần), không thiết kế hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ ĐT.743 – đường Nguyễn Văn Trỗi. Sở GTVT xin ghi nhận kiến nghị của Quý cử tri và sẽ phối hợp Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP (Becamex IDC) và các đơn vị có liên quan khảo sát, đề xuất giải pháp tổ chức giao thông phù hợp tại khu vực giao lộ trên; báo cáo UBND tỉnh trong thời gian tới.x   
7. Cử tri khu phố Bình Quới A, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An: Hiện nay người dân đi ngược chiều rất nhiều vào giờ cao điểm trên tuyến đường ĐT.743 (đoạn giao nhau với đường Bình Chuẩn 12). Đề nghị ngành chức năng khảo sát, mở dải phân cách trên tuyến đường này để thuận lợi cho người dân qua lại trong việc đưa rước học sinh và đi vào cụm công nghiệp Bình Chuẩn.Hiện tại, tuyến đường ĐT.743a đoạn qua địa bàn thành phố Thuận An do UBND thành phố Thuận An quản lý khai thác vận hành. Rà soát, đánh giá công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thuận An, Sở GTVT đã có Công văn số 2339/SGTVT-QLGT ngày 05/7/2023 đề nghị địa phương và các đơn vị thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thuận An, trong đó, Sở GTVT đã đề nghị UBND thành phố Thuận An chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị của địa phương sớm triển khai thực hiện các giải pháp điều chỉnh, tăng cường an toàn giao thông tại các điểm mở dải phân cách trên ĐT.743a đoạn qua địa bàn thành phố Thuận An. Sở GTVT sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc UBND thành phố Thuận An sớm triển khai thực hiện, trong đó sẽ phối hợp rà soát, có giải pháp tổ chức giao thông phù hợp tại đoạn qua giao lộ ĐT.743 – đường Bình Chuẩn 12.x   

8. Cử tri phường Bình Hòa, thành phố Thuận An:

(1)  Đề nghị UBND tỉnh làm việc với Chủ đầu tư dự án BOT tuyến đường ĐT.743b có chính sách hỗ trợ miễn thu phí đối với những hộ dân sống gần trạm thu phí trước trụ sở UBND phường Bình Hòa; đồng thời nghiên cứu mua lại Trạm thu phí nêu trên để tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông và tránh ùn tắc giao thông.

(2) Đường Bùi Hữu Nghĩa hiện nay đã được khắc phục bề mặt đường, tuy nhiên, hệ thống thoát nước dọc 02 bên đường vẫn chưa được đầu tư. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cho đơn vị quản lý (chủ đầu tư) sớm sửa chữa, nâng cấp hoặc bàn giao cho thành phố Thuận An để thực hiện việc nâng cấp, sửa chữa hệ thống thoát nước tuyến đường này.

(1) Về miễn thu phí: Căn cứ vào Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh về ban hành quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Hiện nay tại trạm thu phí Bình Hòa đối tượng thu phí là tất cả các phương tiện ô tô khi lưu thông qua trạm (trừ các loại xe ưu tiên theo luật định). Tuy nhiên, Sở GTVT sẽ tiếp tục làm việc với địa phương, chủ đầu tư về kiến nghị của cử tri.

Về việc mua lại trạm thu phí: Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.743 đoạn từ miếu Ông Cù – An Phú - Đông Tân - Nguyễn Du - Bình Đức – Bình Đáng được UBND tỉnh ký hợp đồng BOT với Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương tại Hợp đồng số 1480/HĐ-UBND ngày 28/3/2006, theo đó hết thời hạn Hợp đồng BOT vào tháng 01 năm 2032. Hiện nay, Sở GTVT đang phối hợp cùng các sở ngành của tỉnh nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh sắp xếp lại các trạm thu phí BOT trên địa bàn tỉnh Bình Dương, trong đó có phương án mua lại các trạm thu phí BOT trước thời hạn hợp đồng.

 (2) Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.743 đoạn từ miếu Ông Cù – An Phú - Đông Tân - Nguyễn Du - Bình Đức – Bình Đáng được UBND tỉnh ký hợp đồng BOT với Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương tại Hợp đồng số 1480/HĐ-UBND ngày 28/3/2006, theo đó đường Bùi Hữu Nghĩa không có đầu tư hệ thống thoát nước dọc, vỉa hè.

 Để đầu tư hệ thống thoát nước dọc trên tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa, Sở Giao thông vận tải đã tham mưu và Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất, bàn giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An tiếp nhận, quản lý, đầu tư tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa (theo Công văn số 2341/SGTVT-QLGT ngày 26/7/2019). Qua kiến nghị của Quý cử tri, Sở Giao thông Vận tải kiến nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An tiếp nhận, trường hợp có khó khăn vướng mắc Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.

x   

9. Cử tri Phạm Trọng Tây, khu phố 1, phường Hội Nghĩa, thành phố Tân Uyên:

(1) Kiến nghị ngành chức năng lắp đặt bảng dừng, đỗ xe có quy định thời gian cụ thể trên tuyến đường ĐT.747a (đoạn từ cầu Bình Cơ đến ngã tư 49) để những hộ kinh doanh dọc hai bên đường có thể nhập hàng hóa, buôn bán được thuận tiện; đồng thời, lắp đặt bảng hạn chế tốc độ trên tuyến đường này tránh mất an toàn giao thông.

(2) Cầu vượt 550 hiện tại có 4 làn xe nhưng cấm xe máy lưu thông. Kiến nghị ngành chức năng xem xét có thể cho xe máy lưu thông trên cầu vượt để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông.

(1) Về việc cấm dừng đỗ trên ĐT.747a đoạn từ cầu Bình Cơ đến ngã tư 49: Đường ĐT.747a đoạn từ cầu Bình Cơ đến ngã tư 49 đã được Sở GTVT bàn giao cho UBND thành phố Tân Uyên quản lý vận hành từ tháng 8/2022. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến và tạo điều kiện đối với các hộ kinh doanh, buôn bán trên các đoạn cấm dừng đỗ xe, Sở GTVT sẽ phối hợp UBND thành phố Tân Uyên và các đơn vị có liên quan rà soát, có giải pháp điều chỉnh phù hợp trong thời gian tới.

(2) Về việc cho xe máy lưu thông trên cầu vượt ngã tư 550: Nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực ngã tư 550, thời gian vừa qua, Sở GTVT đã chủ trì phối hợp cùng các địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức họp bàn và thống nhất phương án cho xe mô tô (trừ xe gắn máy, xe máy điện) lưu thông trên cầu vượt vào các giờ cao điểm sáng (6:00÷8:00), chiều (16:30÷18:30). Hiện, Tổng Công ty Becamex IDC đang hoàn chỉnh phương án chi tiết làm cơ sở triển khai phương án cho xe mô tô lưu thông trên cầu vượt. Sở GTVT sẽ theo dõi, đôn đốc Tổng Công ty Becamex IDC sớm triển khai thực hiện.

x   
10. Cử tri Nguyễn Minh Tuấn, tổ 3, khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên: Kiến nghị ngành chức năng trong khi chờ đợi nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT.747a thì cần lắp đặt hệ thống thoát nước dọc 02 bên tuyến đường này nhằm chống ngập úng và tạo cảnh quan sạch đẹp cho đô thị Tân Uyên.

Tuyến đường ĐT.747a đoạn từ cầu Ông Tiếp đến Uyên Hưng (qua địa bàn thành phố Tân Uyên) được đầu tư theo phương thức BOT, thời hạn thu phí 30 năm (kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2002). Việc nâng cấp mở rộng tuyến đường này cùng với đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thoát nước trên tuyến là rất cần thiết; việc đầu tư hệ thống thoát nước dọc hai bên tuyến cần được thực hiện đồng bộ trong dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường, tránh gây lãng phí khi phải di dời hoặc không tận dụng được hệ thống thoát nước nếu đầu tư trong giai đoạn chưa mở rộng tuyến đường.

Hiện Sở GTVT đang phối hợp với các Sở ngành liên quan và chủ đầu tư bàn bạc thống nhất phương án xử lý các trạm thu phí để tạo thuận lợi trong việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường này.

Sở GTVT xin ghi nhận, sẽ kiểm tra, chỉ đạo Công ty CP Lâm sản và Xuất nhập khẩu tổng hợp Bình Dương có những giải pháp tạm thời để hạn chế tình trạng ngập úng.

x   
11. Cử tri Nguyễn Tấn Hương, khu phố 5, phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên: Kiến nghị ngành chức năng xem xét đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đường ĐT.746 nối dài đến xã Tân Mỹ huyện Bắc Tân Uyên để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giao thông.

Dự án Nâng cấp đường ĐT.746 đoạn từ Cầu Gõ đến Bến đò Hiếu Liêm đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 05/4/2022. Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh đang trình thẩm định phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán của công trình trên.

Sở GTVT sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục để sớm triển khai thi công công trình.

x   
12. Cử tri Huỳnh Văn Tân và Nguyễn Văn Nhỏ, khu phố 8, phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên: Kiến nghị ngành chức năng xem xét nâng cấp hệ thống thoát nước trên tuyến đường ĐT.747a, cụ thể: đoạn đối điện quán ăn 39 gần cầu rạch tre và đoạn đối diện công ty ChenChiaWood thuộc phường Uyên Hưng vì hiện nay khi trời mưa, nước thoát không kịp, tràn vào nhà dân; mặt khác tuyến đường trên thường xuyên bị đọng nước gây khó khăn cho người dân sinh sống tại đây và người dân khi tham gia giao thông.

Tuyến đường  ĐT.747a đoạn từ cầu Ông Tiếp đến Uyên Hưng (qua địa bàn thành phố Tân Uyên) được đầu tư theo phương thức BOT, thời hạn thu phí 30 năm (kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2002). Việc nâng cấp mở rộng tuyến đường này cùng với đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thoát nước trên tuyến là rất cần thiết; việc đầu tư hệ thống thoát nước dọc hai bên tuyến cần được thực hiện đồng bộ trong dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường, tránh gây lãng phí khi phải di dời hoặc không tận dụng được hệ thống thoát nước nếu đầu tư trong giai đoạn chưa mở rộng tuyến đường.

Hiện Sở GTVT đang phối hợp với các Sở ngành liên quan và chủ đầu tư bàn bạc thống nhất phương án xử lý các trạm thu phí để tạo thuận lợi trong việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường này.

Sở GTVT xin ghi nhận, sẽ kiểm tra, chỉ đạo Công ty CP Lâm sản và Xuất nhập khẩu tổng hợp Bình Dương có những giải pháp tạm thời để hạn chế tình trạng ngập úng.

    
13. Cử tri Huỳnh Văn Thanh, khu phố 5, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một: Đoạn vỉa hè trước căn nhà số 1205 Đại lộ Bình Dương đến nay chưa được Công ty Becamex thi công phần vỉa hè (đã phản ánh từ ngày 29/3/2022 nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết). Kiến nghị các ngành chức năng chỉ đạo Công ty Becamex sớm thi công đoạn vỉa hè trên.Thời gian vừa qua, Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật – Becamex IJC đã và đang triển khai chỉnh trang, cải tạo vỉa hè một số đoạn tuyến trên Đại lộ Bình Dương (Quốc lộ 13), trong đó có đoạn qua địa bàn phường Hiệp An. Theo thông tin từ Công ty Becamex IJC, do vị trí qua số nhà 1205 Đại lộ Bình Dương là trụ sở kinh doanh tôn thép, phương tiện tải trọng nặng ra vào thưởng xuyên, Công ty Becamex IJC và UBND phường Hiệp An đã phối hợp làm việc với chủ hộ nêu trên nhưng chưa thống nhất được phương án, giải pháp kết cấu vỉa hè đối với đoạn tuyến này. Sở GTVT xin ghi nhận kiến nghị phản ánh của Quý cử tri và sẽ chỉ đạo Công ty Becamex IJC tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan khảo sát, thống nhất giải pháp thiết kế vỉa hè đối với đoạn tuyến trên, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân. x   

14. Cử tri phường Chánh Phú Hòa[1], Hòa Lợi[2], thị xã Bến Cát: 

(1) Trên tuyến đường ĐT.741, gồm: đoạn từ Nha khoa Sài Gòn 2 - cách trụ sở UBND phường Chánh Phú Hòa 500 mét đến Cua Paris và đoạn ngã ba Trung tâm Nhà nuôi thuộc khu phố 1B đến giáp đầu khu phố 1A (phường Chánh Phú Hòa) chưa lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng nên hai đoạn đường này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Kiến nghị ngành chức năng sớm xem xét, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

(2*) Hiện nay tuyến đường ĐT.741 thường xuyên bị ngập úng cục bộ khi trời mưa bão do chưa có hệ thống thoát nước dọc. Đề nghị ngành chức năng sớm triển khai thực hiện dự án lắp đặt hệ thống thoát nước dọc tuyến đường này.  

Hiện, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG đã trình Sở Kế hoạch Đầu tư thẩm định dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.741 tỉnh Bình Dương – phần bổ sung tại tờ trình số 21/TTr-VRG ngày 17/01/2022, trong đó có xây dựng hệ thống thoát nước dọc tại những vị trí ngập nước và hệ thống chiếu sáng tại những vị trí chưa có hệ thống chiếu sáng. Ngày 26/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 1487/SKHĐT-KTN báo cáo UBND tỉnh việc đầu tư phần đầu tư bổ sung đường ĐT.741 của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG. Ngày 28/2/2023, UBND tỉnh có Thông báo số 63/TB-UBND tại cuộc họp nghe báo cáo các nội dung liên quan đến một số dự án BOT giao thông đường bộ và sắp xếp các trạm thu phí trên địa bàn tỉnh, theo đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hệ thống lại quá trình triển khai dự án và các chủ trương của tỉnh để rà soát tham mưu UBND tỉnh. Sau khi dự án được phê duyệt, chủ đầu tư dự án sẽ tiến hành thi công ngay các hạng mục bổ sung trên.x   
15. Cử tri xã An Điền, thị xã Bến Cát: Tuyến đường ĐT.748 trong thời gian qua đã được Sở Giao thông Vận tải thực hiện công tác duy tu, sửa chữa, đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân; tuy nhiên do tuyến đường​ hẹp, lưu lượng xe có tải trọng lớn lưu thông nhiều nên mặt đường tiếp tục hư hỏng, xuống cấp gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị ngành chức năng thường xuyên duy tu, dặm vá mặt đường và san lắp hai bên lề của tuyến đường này nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.Thực hiện công tác duy tu sửa chữa đường ĐT.748 năm 2023, Sở GTVT đã khảo sát, rà soát các vị trí hư hỏng mặt đường trên tuyến để kịp thời duy tu, sửa chữa, đồng thời dự kiến khối lượng sửa chữa các đoạn lề đường xuống cấp, xói lở, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.  Hiện, Sở GTVT đang hoàn thiện công tác phê duyệt hồ sơbáo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Duy tu, sửa chữa đường ĐT.748, dự kiến triển khai thi công trong quý III năm 2023.x   
16. Cử tri Nguyễn Thị Thẻ, ấp Dòng Sỏi xã An Tây, thị xã Bến Cát phản ánh: tình trạng ngập úng cục bộ trên tuyến đường ĐT.744 (đoạn từ khu vực chợ An Tây đến trụ sở UBND xã An Tây) khi trời mưa gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông do chưa có hệ thống thoát nước dọc. Đề nghị ngành chức năng cho biết nguyên nhân vì sao dự án lắp đặt hệ thống thoát nước dọc trên tuyến đường ĐT744 đến nay chưa triển khai thực hiện và giải pháp để tháo gỡ các khó khăn để dự án sớm được triển khai.

Dự án Xây dựng hệ thống thoát nước trên ĐT.744 đoạn qua xã An Tây, xã Phú An, thị xã Bến Cát được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 24/4/2023, theo đó dự án được bố trí vốn thực hiện trong giai đoạn 2021-2024.

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 13/05/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại Thông báo số 244-TB/TU ngày 25/10/2021 về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025, phải ưu tiên đầu tư các dự án, công trình trọng điểm tạo động lực cho phát triển như Vành đai 3, 4, nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 tại Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 và được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2904/QĐ-UBND ngày 20/12/2021; theo đó dự án được giãn tiến độ và bố trí vốn khởi công mới giai đoạn 2021 – 2025 và hoàn thành sau 2025.

Hiện nay, dự án đang gặp khó khăn vướng mắc liên quan đến mặt bằng thi công do các hộ dân dọc tuyến đường ĐT 744 kiến nghị bổ sung chi phí giải phóng mặt bằng phần đất thuộc hành lang an toàn đường bộ.

Tại Công văn số 3149/UBND-KT ngày 26/6/2023, UBND tỉnh giao UBND thị xã Bến Cát sẽ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để sớm giải quyết khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng của dự án và giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi để trình thẩm định phê duyệt dự án.

 Sở GTVT sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

x   
17. Cử tri xã An Lập, Long Tân, thị xã Bến Cát: Tiếp tục kiến nghị cơ quan chức năng sớm nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.749d đoạn qua xã An Lập và xã Long Tân vì hiện nay tuyến đường này hẹp, hai xe ô tô di chuyển ngược chiều không thể tránh nhau, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông trên ĐT.749d, trong các năm vừa qua, Sở GTVT đã thường xuyên duy tu, sửa chữa, trong đó đã triển khai tăng cường mặt đường trên ĐT.749d đoạn qua các khu vực có nhiều dân cư sinh sống như các đoạn thuộc địa bàn các xã Long Tân, Thanh Tuyền; tuy nhiên do nguồn vốn duy tu công trình có hạn, trong khi lưu lượng phương gia tăng nhanh, nhất là các phương tiện tải trọng nặng, nhiều đoạn tuyến đã được đầu tư xây dựng từ lâu, nhanh chóng xuống cấp. Để đảm bảo giao thông trên ĐT.749d đoạn qua trung tâm xã An Lập, Sở GTVT đã khảo sát, thiết kế phương án tăng cường mặt đường để cải thiện mặt cắt ngang đường ĐT.749d đoạn từ ngã tư An Lập đến trường tiểu học An Lập. Hiện, Sở GTVT đang hoàn thiện công tác phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình trên, dự kiến triển khai thi công trong quý III năm 2023.

Việc nâng cấp, mở rộng các tuyến đường tỉnh là cần thiết tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, hiện ngân sách đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 có hạn, phải ưu tiên đầu tư trước các tuyến đờng kết nối Vùng, giải quyết ùn tắc giao thông, nên việc đầu tư tuyến đường này (kết hợp xây dựng hệ thống thoát nước dọc) sẽ được các Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh thực hiện sau năm 2025. Rất mong Quý cử tri chia sẽ với ngành GTVT và UBND tỉnh.

x   
18. Cử tri các xã Thanh Tuyền, Thanh An, Định Thành và thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng: Trước khi dịch bệnh Covid 19 xảy ra, trên địa bàn xã Thanh Tuyền, Thanh An và thị trấn Dầu Tiếng có tuyến xe buýt số 79 chạy từ bến xe Củ Chi đến bến xe buýt thị trấn Dầu Tiếng nhưng kể từ sau khi hết dịch đến nay tuyến xe buýt này không còn hoạt động, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Kiến nghị ngành chức năng xem xét, tạo điều kiện cho tuyến xe buýt Củ Chi – Dầu Tiếng tiếp tục hoạt động trở lại để tạo thuận lợi cho người dân trong việc đi lại bằng phương tiện xe buýt.

Tuyến xe buýt Đền Bến Dược đi Dầu Tiếng được Hợp tác xã vận tải xe buýt và Du lịch Quyết Tiến đảm nhận khai thác (Hợp tác xã vận tải xe buýt và Du lịch Quyết Tiến do Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh quản lý). Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 xảy ra tuyến xe buýt trên đã xin tạm ngừng hoạt động để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế. Sau thời gian dịch bệnh Covid-19, HTX vận tải xe buýt và Du lịch Quyết Tiến và Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh  có gửi Văn bản số 9442/SGTVT-VTĐB ngày 09/9/2022 đến Sở Giao thông vận tải Bình Dương để lấy ý kiến khôi phục lại tuyến xe buýt Bến Dược – Dầu Tiếng. Sau khi nhận được văn bản của Sở Giao thông vận tải TP.HCM, Sở Giao thông vận tải Bình Dương đã có văn bản phúc đáp số 3287/SGTVT-VTPTNL ngày 21/9/2022 về việc thống nhất phương án khôi phục tuyến xe buýt liền kề 61-4. Tuy nhiên đến nay tuyến xe buýt trên mới chỉ khôi phục hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (từ bến xe Củ Chi đến cầu Bến Súc) còn trên địa bàn tỉnh Bình Dương thì chưa hoạt động.

Trong thời gian tới, Sở GTVT sẽ đề nghị Sở GTVT thành phố Hồ Chí Minh và Hợp tác xã vận tải xe buýt và Du lịch Quyết Tiến xem xét để tiếp tục khôi phục lại tuyến xe buýt Bến Dược – Dầu Tiếng để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

x   
19. Cử tri xã An Lập, huyện Dầu Tiếng: Hiện nay tuyến đường ĐT.749d (đoạn từ cầu Phú Bình, xã An Lập đến giáp ấp Đường Long, xã Thanh Tuyền) bị hư hỏng nặng, không đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Kiến nghị ngành chức năng sớm duy tu, sửa chữa tuyến đường trên. Thực hiện công tác duy tu, sửa chữa hàng năm trên ĐT.749d, từ quý II/2023, Sở GTVT đã tổ chức khảo sát, lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Duy tu, sửa chữa đường ĐT.749d, trong đó có khối lượng sửa chữa hư hỏng mặt đường, đảm bảo giao thông trên ĐT.749d đoạn từ cầu Phú Bình đến ấp Đường Long, xã Thanh Tuyền. Hiện, Sở GTVT đang hoàn thiện công tác phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình trên, dự kiến triển khai thi công trong quý III năm 2023.x   
20. Cử tri ấp Bàu Khai, ấp Hố Cạn, xã An Lập, huyện Dầu Tiếng: Kiến nghị ngành chức năng xem xét, lắp đặt đèn tín hiệu giao thông trên tuyến đường ĐT.749d (đoạn từ ngã tư Nông trường cao su An Lập tiếp giáp các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở) vì trên tuyến đường này lưu lượng xe tải lưu thông rất nhiều và chạy với tốc độ cao, gây mất an toàn giao thông, nhất là vào buổi sáng và buổi chiều giờ tan ca của công nhân và học sinh.Nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên ĐT.749d, Sở GTVT đã khảo sát, bổ sung hạng mục hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ ĐT.749d – đường vào nông trường cao su An Lập (tiếp giáp với các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở An Lập) vào hồ sơ công trình Duy tu, sửa chữa đường ĐT.749d. Hiện, Sở GTVT đang hoàn thiện công tác phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình trên, dự kiến triển khai thi công trong quý III năm 2023. x   
21. Cử tri ấp Đồng Sến, xã Định An, huyện Dầu Tiếng: Kiến nghị ngành chức năng xem xét mở rộng và làm hệ thống thoát nước dọc tuyến đường ĐT.744 (đoạn từ ngã ba Bình Mỹ đến Trạm xăng dầu Tuấn Loan Phát) để đấu nối với hệ thống thoát nước đoạn từ ngã 3 Bình Mỹ vào Nhà Văn hóa ấp Đồng Sến vì hiện nay khu vực này không có hệ thống thoát nước, khi trời mưa gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.Hàng năm, Sở GTVT đã tiến hành công tác duy tu sửa chữa, qua đó cải tạo, bổ sung hệ thống thoát nước, tăng cường mặt đường trên ĐT.744; tuy nhiên, do nguồn kinh phí duy tu có hạn, mỗi năm Sở GTVT ưu tiên tăng cường mặt đường các đoạn tuyến qua khu vực có nhiều dân cư sinh sống, như đoạn từ ngã 4 Kiểm Lâm đến Km53+160, theo đó đảm bảo mặt đường thông thoáng, an toàn cho các phương tiện lưu thông và xây dựng hệ thống thoát nước dọc đoạn giáp ngã tư Kiểm Lâm; đối với các đoạn tuyến khác, Sở GTVT sẽ tiếp tục rà soát, có giải pháp cải tạo mặt đường, xây dựng hệ thống mương rãnh thoát nước để đảm bảo lưu thông trên tuyến. Sở GTVT xin ghi nhận kiến nghị của Quý cử tri và sẽ rà soát, có giải pháp thiết kế thoát nước phù hợp đối với đoạn tuyến từ ngã ba Bình Mỹ đến Trạm xăng dầu Tuấn Loan Phát.x   
22. Cử tri ấp Tân Hòa, xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng: Tuyến đường ĐT.749a (đoạn từ cầu Thị Tính đến Văn phòng ấp Tân Hòa) đã được Sở Giao thông vận tải sửa chữa, tuy nhiên, hiện nay mặt đường đã hư hỏng trở lại, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Kiến nghị Sở Giao thông vận tải tiếp tục khảo sát sửa chữa, dặm vá nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.Thời gian qua, Sở GTVT đã thường xuyên duy tu, dặm vá đảm bảo an toàn giao thông trên ĐT.749a, trong đó có đoạn đoạn từ cầu Thị Tính đến Văn phòng ấp Tân Hòa; tuy nhiên, đoạn tuyến này có lưu lượng phương tiện tải trọng nặng lưu thông thường xuyên cộng với các đợt mưa lớn diễn ra với mật độ dày đặc, trên tuyến đã xuất hiện thêm các hư hỏng. Sở GTVT sẽ tiếp tục khảo sát, sửa chữa kịp thời các vị trí hư hỏng mặt đường của đoạn tuyến trên. x   
23. Cử tri xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng: Kiến nghị ngành chức năng xem xét lắp đặt đèn tín hiệu giao thông trên tuyến đường ĐT.749c tại ngã ba Đòn Gánh giáp với xã Long Nguyên để hạn chế tai nạn giao thông khi các xe từ khu công nghiệp Bàu Bàng đi ra đường ĐT.749a.Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận kiến nghị của cử tri. Qua khảo sát, Sở Giao thông vận tải nhận thấy hiện nay tình hình trật tự an toàn giao thông tại ngã ba Đòn Gánh (giao lộ giữa ĐT.749a – ĐT.749c) vẫn đảm bảo. Sở Giao thông vận tải sẽ xem xét bổ sung hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ trên trong công tác duy tu, sửa chữa năm 2024.x   
24. Cử tri ấp Hòa Thành, xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng: Hiện nay tuyến đường ĐT.749b đoạn giao nhau giữa ấp Hòa Thành và ấp Hòa Cường (đoạn Cầu đúc nhà ông Thắng Đỏ, tổ 4, ấp Hòa Thành) bị sụp lún có hố sâu, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Kiến ngành chức năng xem xét, sớm sửa chữa nhằm khắc phục tình trạng nêu trên.Sở Giao thông vận tải ghi nhận kiến nghị của cư . Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đã khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Duy tu, sửa chữa ĐT.749b trong đó có vị trí hư hỏng như kiến nghị của cử tri trên ĐT.749b (đoạn Cầu đúc nhà ông Thắng Đỏ, tổ 4, ấp Hòa Thành); công trình dự kiến triển khai thi công trong quý IV/2023.x   
25. Cử tri ấp Cần Đôn, xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng: Công trình đang thi công đường vào Sở Chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh thuộc ấp Cần Đôn làm ngăn dòng chảy từ các thửa đất của người dân, dẫn đến tình trạng ngập úng ảnh hưởng đến cây cối, hoa màu. Kiến nghị chủ đầu tư sớm xem xét, giải quyết tình trạng trên để không gây thiệt hại cho người dân.

Công trình Xây dựng đường vào Khu di tích lịch sử Sở Chỉ huy chiến dịch tiền phương chiến dịch Hồ Chí Minh do UBND huyện Dầu Tiếng làm chủ đầu tư. Sở GTVT xin ghi nhận, sẽ đề nghị UBND huyện Dầu Tiếng rà soát kiểm tra hồ sơ thiết kế, hồ sơ hoàn công, công tác dẫn dòng trong thi công tuyến đường trên có gây ngập úng ảnh hưởng đến cây cối, hoa màu của người dân hay không. Trên cơ sở đó, Sở Giao thông vận tải sẽ phúc đáp đến cử tri biết.

Sở Giao thông vận tải sẽ có văn bản đề nghị UBND huyện Dầu Tiếng kiểm tra công trình trên theo nội dung kiến nghị của cử tri.

x   
26. Cử tri ấp Lê Danh Cát, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng: Tuyến đường ĐT.749d từ khi sửa chữa, mở rộng đến nay chưa được đầu tư hệ thống mương thoát nước dọc 02 bên nên khi trời mưa lớn, nước tràn vào nhà dân làm hư hỏng nhà cửa và tài sản. Kiến nghị ngành chức năng sớm đầu tư hệ thống thoát nước dọc trên tuyến đường này để khắc phục tình trạng trên. Nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông trên ĐT.749d, trong các năm vừa qua, Sở GTVT đã thường xuyên duy tu, sửa chữa, trong đó đã triển khai tăng cường mặt đường trên ĐT.749d đoạn qua các khu vực có nhiều dân cư sinh sống như các đoạn thuộc địa bàn các xã Long Tân, Thanh Tuyền; tuy nhiên do nguồn vốn duy tu công trình có hạn, chưa thể đầu tư đồng bộ sửa chữa, cải tạo mặt đường và hệ thống thoát nước, phải ưu tiên sửa chữa mặt đường để đảm bảo giao thông, trong khi lưu lượng phương gia tăng nhanh, nhất là các phương tiện tải trọng nặng, nhiều đoạn tuyến đã được đầu tư xây dựng từ lâu, nhanh chóng xuống cấp, nhiều đoạn tuyến trước đây được đào cắt mương đất, qua thời gian khai thác đã bị bồi lắp. Trong thời gian tới, Sở GTVT sẽ khảo sát, có giải pháp xử lý thoát nước phù hợp tại các đoạn tuyến trên.x   
27. Cử tri Đinh Ngọc Khương, ấp Nước Vàng, xã An Bình, huyện Phú Giáo: Thời gian hoạt động của đèn tín hiệu giao​ thông tại ngã 3 nhà thờ Nước Vàng trên đường ĐT.741 chưa hợp lý (đèn hoạt động vào lúc 6h00, tuy nhiên khoảng 4h00 đến 5h00 giờ thì lưu lượng xe lưu thông nhiều nên dễ dẫn đến tai nạn giao thông). Kiến nghị ngành chức năng xem xét điều chỉnh lại thời gian nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng VRG, bộ phận điều khiển thời gian của hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên bị hư hỏng dẫn đến không thể đồng bộ hoạt động theo điều kiện thực tế; Công ty sẽ sửa chữa, thay thế bộ phận điều chỉnh thời gian trên trong tháng 7/2023.

Sở Giao thông vận tải sẽ đôn đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG khắc phục hư hỏng hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã 3 nhà thờ Nước Vàng.

x   
28. Cử tri Nguyễn Văn Huy, ấp Cây Cam, xã An Bình, huyện Phú Giáo: Hiện nay trên tuyến đường ĐT.741 (đoạn trước cửa nhà ông Tuấn và nhà ông Quyền) thường xuyên bị đọng nước khi trời mưa, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Kiến nghị ngành chức năng có biện pháp khắc phục tình trạng trên.Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG (đơn vị quản lý tuyến đường ĐT.741), trên ĐT.741 – đoạn trước cửa nhà ông Tuấn và ông Quyền là khu vực đường cong, Công ty đã bố trí hệ thống thoát nước tạm dẫn về đường giao thông nông thôn gần đó. Hiện nay, phần hạ lưu hệ thống thoát nước tạm tại khu vực trên đã bị san lấp. Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG sẽ phối hợp với địa phương để tìm hạ lưu thoát nước, đồng thời Công ty sẽ triển khai ban gạt lề đường khu vực trên để giải quyết tình trạng nước đọng trên mặt đường trong tháng 7/2023.x   
29. Cử tri Huỳnh Thanh Dương, ấp 3, xã Tân Long, huyện Phú Giáo: đề nghị ngành chức năng sớm lắp đặt cống thoát nước trên tuyến đường ĐT750 (đoạn từ chợ xã Tân Long đến hết Quán Tân Long Quán) vì hiện nay khi trời mưa bão tuyến đường này bị ngập úng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.Sở Giao thông vận tải ghi nhận kiến nghị của cử tri. Hiện nay, nguồn vốn sự nghiệp được phân bổ cho Sở Giao thông vận tải hàng năm hạn hẹp nên công tác duy tu, sửa chữa trên ĐT.750 ưu tiên để sửa chữa các hư hỏng mặt đường, ưu tiên xây dựng hệ thống thoát nước tại các đoạn thường xuyên xảy ra ngập nước. Sở Giao thông vận tải ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ bổ sung xây dựng hệ thống thoát nước trên ĐT.750 (đoạn từ chợ xã Tân Long đến hết Quán Tân Long Quán) trong kế hoạch duy tu, sửa chữa năm 2024.x   
30. Cử tri Nguyễn Văn Kiệm, ấp Bưng Riềng, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo: đề nghị ngành chức năng chỉ đạo chủ đầu tư dự án BOT tuyến đường ĐT741 làm cống thoát nước dọc 2 bên tuyến đường ĐT741 vì hiện nay khi trời mưa lớn xảy ra tình trạng ngập úng, không đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.     Hiện Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG đã trình Sở Kế hoạch Đầu tư thẩm định dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.741 tỉnh Bình Dương – phần bổ sung tại tờ trình số 21/TTr-VRG ngày 17/01/2022, trong đó có xây dựng hệ thống thoát nước dọc tại những vị trí ngập nước và hệ thống chiếu sáng tại những vị trí chưa có hệ thống chiếu sáng. Ngày 26/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 1487/SKHĐT-KTN báo cáo UBND tỉnh việc đầu tư phần đầu tư bổ sung đường ĐT.741 của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG. Ngày 28/2/2023, UBND tỉnh có Thông báo số 63/TB-UBND tại cuộc họp nghe báo cáo các nội dung liên quan đến một số dự án BOT giao thông đường bộ và sắp xếp các trạm thu phí trên địa bàn tỉnh, theo đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hệ thống lại quá trình triển khai dự án và các chủ trương của tỉnh để rà soát tham mưu UBND tỉnh. Sau khi dự án được phê duyệt, chủ đầu tư dự án sẽ tiến hành thi công ngay các hạng mục bổ sung trên.x   
31. Cử tri khu phố Bàu Bàng và khu phố Cây Sắn, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng: Hiện nay tuyến đường Quốc lộ 13 (đoạn khu phố Bàu Bàng, Xà Mách, Bàu Hốt) có nhiều điểm ngập úng khi trời mưa, gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông. Kiến nghị ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ đầu tư hệ thống thoát nước dọc Quốc lộ 13 để người dân đi lại được thuận lợi và đảm bảo an toàn.

Hiện, Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật - Becamex IJC đã hoàn thành công tác khảo sát, thiết kế đầu tư hệ thống thoát nước khu vực này từ đầu năm 2021; Tuy nhiên để thực hiện được cần phải vận động người dân bàn giao mặt bằng để xây dựng hạ lưu thoát nước từ cống ngang tại Km53+610 xuống suối Đồng Xa. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 01 hộ dân chưa thể vận động bàn giao mặt bằng.

Ngày 17/7/2023, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với UBND huyện Bàu Bàng, Cty Becamex IJC khảo sát thống nhất hướng thoát nước trên Quốc lộ 13 được dẫn theo đường Lai Uyên 86 để đi ra suối. Dự kiến trong cuối Quý III/2023, Công ty Becamex IJC sẽ triển khai thi công hệ thống thoát nước tại vị trí trên.

x   

32. Cử tri xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng:

(1) Tuyến đường ĐT.741b (đi qua địa phận xã Hưng Hòa và xã Tân Hưng) đã có chủ trương nâng cấp mở rộng và đã cắm mốc lộ giới nhiều năm nhưng vẫn chưa thực hiện. Kiến nghị ngành chức năng xem xét sớm nâng cấp, sửa chữa và mở rộng tuyến đường ĐT.741b để đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông.

(2) Hiện nay trên tuyến đường ĐT.741b đã có biển cấm xe trọng tải trên 30 tấn và xe đầu kéo nhưng vẫn còn nhiều xe lớn chạy tốc độ cao, lấn làn đường dành cho người đi xe gắn máy, xe đạp. Kiến nghị ngành chức năng có giải pháp đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

1. Công trình Nâng cấp, mở rộng ĐT.741B đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 3794/QĐ-UBND ngày 14/12/2020, thời gian thực hiện dự án 2020-2024, Ngày 15/3/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 1107/UBND-KT ngày 15/3/2022 "Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh việc giãn, hoãn các danh mục các dự án giao thông chưa thật sự cấp thiết để tập trung nguồn vốn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 2904/QĐ-UBND ngày 20/12/2021".  Qua đề xuất của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông xin tạm dừng thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.741B tại Công văn số 147/QLDA-ĐHDA ngày 31/3/2022, ngày 26/5/2022, Sở GTVT đã có Công văn số 1723/SGTVT-QLGT báo cáo UBND tỉnh chấp thuận cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông giãn, hoãn công trình Nâng cấp, mở rộng ĐT.741B để có nguồn vốn thực hiện dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư công trình đường Mỹ Phước – Tân Vạn đồng thời do việc đầu tư dự án với quy mô 02 làn xe sẽ không phát huy hiệu quả của dự án.

Để đảm bảo giao thông, an toàn giao thông, trước mắt, thời gian qua, Sở GTVT dùng vốn sự nghiệp để duy tu, sửa chữa. Đồng thời, nhằm tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, kết cấu hạ tầng giao thông trên ĐT.741b trong thời gian tuyến đường chưa được nâng cấp mở rộng, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp địa phương, các ngành chức năng khảo sát, tham mưu và được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận triển khai phương án cấm phương tiện ô tô tải trọng nặng lưu thông trên đường ĐT.741b từ ngày 01/5/2023.

2. Về tình trạng nhiều xe lớn chạy tốc độ cao, lấn làn đường dành cho người đi xe gắn máy, xe đạp, Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận, sẽ chuyển kiến nghị của cử tri đến UBND huyện Bàu Bàng, Công an huyện Bàu Bàng để địa phương tăng cường công tác tuần tra, xử lý phương tiện vi phạm trên tuyến ĐT.741b.

Sở Giao thông vận tải sẽ đề nghị UBND huyện Bàu Bàng kiểm tra, xử lý các trường hợp phương tiện vi phạm biển báo cấm khi tham gia lưu thông.

x   
33. Cử tri Nguyễn Thị Hồng, ấp 2, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng: Tuyến đường ĐT.750 (đoạn qua khu vực ấp 2, xã Trừ Văn Thố) không có hệ thống thoát nước nên khi trời mưa bị ngập úng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Kiến nghị ngành chức năng xem xét đầu tư hệ thống thoát nước để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.Sở Giao thông vận tải ghi nhận kiến nghị của cử tri. Hiện nay, nguồn vốn sự nghiệp được phân bổ cho Sở Giao thông vận tải hàng năm hạn hẹp nên công tác duy tu, sửa chữa trên ĐT.750 ưu tiên để sửa chữa các hư hỏng mặt đường, ưu tiên xây dựng hệ thống thoát nước tại các đoạn thường xuyên xảy ra ngập nước. Sở Giao thông vận tải ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ bổ sung xây dựng hệ thống thoát nước trên ĐT.750 (đoạn qua khu vực ấp 2 xã Trừ Văn Thố) trong kế hoạch duy tu, sửa chữa năm 2024. x  
34. Cử tri Trần Văn Gôm, khu phố 1, thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên: Đề nghị Sở Giao thông Vận tải quan tâm làm các gờ giảm tốc độ  trên đường ĐT741 tại các điểm giao nhau với đường Tân Bình 02, Tân Bình 06 nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận kiến nghị của Quý cử tri. Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG, Công ty sẽ triển khai thi công sơn gồ giảm tốc trên ĐT.741 tại các giao lộ với đường Tân Bình 02, đường Tân Bình 06; trong Quý IV/2023.

Sở Giao thông vận tải sẽ đôn đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG thực hiện sơn gồ giảm tốc tại các vị trí trên.

x   
​​​11 ​ ​ ​ ​

​​​Sở Tài nguyên và Môi trường

 

​ ​ ​ ​
35. Cử tri ấp 3, xã Tân Định, huyện Bến Cát kiến nghị: Tuyến đường ĐT.746 (đoạn từ ngã ba UBND xã Tân Định đến Quán Cua đồng) được tỉnh, huyện quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng và xây mương thoát nước, tuy nhiên công trình vừa hoàn thiện thì các nắp bê tông trên mương nước bị bể, hư hỏng. Đề nghị ngành chức năng xem xét, khắc phục.UBND tỉnh tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị rà soát và báo cáo UBND tỉnh trong thời gian tới.   Sẽ chuyển SGTVTxem xét trả lời
36. Cử tri Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Văn Vui, Nguyễn Văn Bình, khu phố 1, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một (*): Chưa đồng tình về nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân trong khu tái định cư Vsip II (khu 25 hộ khu phố 1). Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường có giải pháp giải quyết các khó khăn, vướng mắc để nhanh chóng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, cụ thể: chủ đầu tư  khu tái định cư Vsip II gửi hồ sơ lên phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thủ Dầu Một để tiến hành các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 25 hộ dân  khu tái định cư Vsip II nhưng Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố Thủ Dầu Một thông báo sai quy hoạch nên không cấp sổ được (lô G).  UBND tỉnh tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị rà soát và báo cáo UBND tỉnh trong thời gian tới.   Sẽ chuyển TDM xem xét trả lời
37. Cử tri Lâm Văn Khanh, khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An (*): Tiếp tục kiến nghị ngành chức năng sớm có giải pháp tháo gỡ vướng mắc để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 16 hộ thuộc khu tập thể công ty Lâm Sản.

- Sở Tài nguyên và Môi trường có Giấy mời số 164/GM-STNMT ngày 12/6/2023 để làm việc với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lâm Nông sản Sài Gòn liên quan đến việc xử lý kiến nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 16 hộ dân thuộc khu tập thể Lâm Sản.

- Ngày 16/6/2023, Công ty có Văn bản số 15/CT-TCHC-CV, liên quan đến việc xử lý kiến nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 16 hộ dân thuộc khu tập thể Lâm Sản, hiện nay trong Hội đồng quản trị và cổ đông công ty, trong đó có cổ đông Nhà nước (giữ 30% vốn điều lệ) còn có nhiều ý kiến khác nhau nên Ban Giám đốc phải làm thủ tục trình Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông. Do đó, Công ty đề nghị chờ xin ý kiến cổ đông.

- Vụ việc đã kéo dài, UBND thành phố (trước đây là huyện) Dĩ An đã phối hợp với Công ty và các hộ dân giải quyết từ năm 2004 đến nay, tuy nhiên theo trình bày nêu trên thì Công ty vẫn chưa thống nhất hướng giải quyết.

- Để giải quyết dứt điểm, đúng quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tổng hợp báo cáo kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo: UBND thành phố Dĩ An khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ và phối hợp với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lâm nông sản Sài Gòn và các hộ dân làm rõ vị trí sử dụng đất của các hộ dân trên bản đồ trích lục hoặc trích đo khu đất đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1083 QSDĐ/1999 ngày 27/12/1999 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T 704137 ngày 18/5/2004 nêu trên, làm rõ nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và thống nhất phương án giải quyết, đề xuất UBND tỉnh xem xét theo quy định.

x   
38. Cử tri Nguyễn Văn Bính, Vòng Cỏng Mùi, khu phố Tân Phú 1, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An (*): Tiếp tục kiến nghị ngành chức năng sớm có giải pháp tháo gỡ vướng mắc để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân khu dân cư An Trung và cung cấp thông tin lộ trình và thời gian, tiến độ giải quyết cho người dân được rõ.

- Ngày 28/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3824/QĐ-UBND giao đất (đợt 1) cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Trung thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại An Trung với diện tích 39.077,4m2. Đến nay, Công ty chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Ngày 28/3/2022, UBND tỉnh có Văn bản số 1380/UBND-KT giao Sở Xây dựng chủ trì cùng các đơn vị liên quan xem xét, trả lời kiến nghị của Công ty Đầu tư Xây dựng An Trung (kiến nghị xem xét thu hồi chủ trương dự án, cho phép Công ty được thực hiện theo hình thức chỉnh trang hạ tầng đô thị, hoàn thành nghĩa vụ thuế, hoàn thành thủ tục đất đai để xem xét cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân đã nhận chuyển nhượng đất nền và nhận tái định cư 392 nền (tương đương 392 hộ dân) lập thủ tục cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân).

- Ngày 28/4/2023, UBND tỉnh có Thông báo số 152/TB-UBND, đối với các dự án chậm triển khai, có khó khăn, vướng mắc giao Sở Xây dựng cùng các ngành, địa phương rà soát từng dự án cụ thể, báo cáo đề xuất Tổ chỉ đạo xem xét, giải quyết.

 - Ngày 07/6/2023, Sở Xây dựng mời các Sở, ngành họp xem xét, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án Khu nhà ở An Trung để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Do đó, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng về nội dung này.

x  Sẽ Chuyển SXD xem xét trả lời
39. Cử tri xã Tân Long, huyện Phú Giáo (*): Nhà máy mủ Thái Hưng Thịnh (nay là Công ty TNHH Sản xuất cao su Tuấn Huyền thuộc địa bàn xã An Long), mặc dù đã được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra và yêu cầu khắc phục nhưng đến nay vẫn bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Cảnh sát Môi trường tỉnh kiểm tra xử lý dứt điểm tình trạng trên.

- Công ty TNHH Sản xuất cao su Tuấn Huyền hoạt động ngành nghề chế biến mủ cao su trên cơ sở nhận chuyển nhượng toàn bộ đất và tài sản của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Thái Hưng Thịnh tại ấp Xóm Quạt, xã An Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

- Kết quả thanh tra trong năm 2022 của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 637/QĐ-TTr ngày 19/9/2022 về việc thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Thái Hưng Thịnh cho thấy mùi hôi phát sinh là khi Công ty hoạt động lò sấy mủ làm phát sinh khói thải kèm theo mùi hôi gây ảnh hưởng đến người dân và môi trường xung quanh. Kết quả thanh tra ghi nhận khí thải phát sinh từ lò sấy mủ được Công ty thu gom, xử lý qua hệ thống tháp hấp thụ sử dụng dung dịch NaOH trước khi thải ra môi trường qua ống khói thải, đồng thời Đoàn thanh tra đã trưng cầu Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đo đạc đột xuất, lấy mẫu phân tích, giám định có sự tham gia phối hợp chứng kiến của đại diện Ủy ban nhân dân xã An Long, kết quả khí thải thải ra môi trường đạt quy chuẩn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kv = 1,2; Kp = 1.

- Đối với việc hoạt động sản xuất phát sinh mùi hôi, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các công đoạn sản xuất có phát sinh mùi để có biện pháp xử lý triệt để; duy trì công tác thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ lò sấy mủ đảm bảo xử lý đạt quy chuẩn cho phép thải ra môi trường. Tuy nhiên, hiện nay việc khắc phục của Công ty vẫn chưa triệt để gây ảnh hưởng đến người dân và môi trường xung quanh. Do đó, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đã thành lập Đoàn thanh tra số 508/QĐ-TTr ngày 17/7/2023 về việc thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Sản xuất cao su Tuấn Huyền, có sự phối hợp của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Giáo, Ủy ban nhân dân xã An Long và các đơn vị có liên quan. Sau khi có kết quả thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ báo cáo đến Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri được biết.

x   
​​12 ​ ​ ​​

​​​Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

 

​ ​ ​
40. Cử tri phường Vĩnh Phú(*): Đề nghị ngành chức năng sớm có giải pháp giải quyết vấn đề thông tuyến đường đê bao sông Sài Gòn tại khu vực Thanh Cảnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc lưu thông của người dân.

Tuyến đê bao ven sông Sài Gòn đoạn từ K4+980 đến KF (từ đường Vĩnh Phú 14 đến đường Vĩnh Phú 03), phường Vĩnh Phú được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Cảnh thực hiện đầu tư bằng nguồn vốn của doanh nghiệp, với kết cấu bờ bao có mặt đê bao rộng 06m, cao trình mặt đê +2,0m và có gia cố cừ bê tông cốt thép dài 22m phía sông để đảm bảo việc ngăn mặn, chống lũ 22 ha khu vực và cho xe tải nhẹ lưu thông (Công văn số 4659/UB-SX ngày 18 tháng 11 năm 2002) và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất tại Văn bản số 418/CV-CTVT-TK2 ngày 13 tháng 12 năm 2002.

Ngày 05/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Thông báo số 07/TB-UBND Ý kiến kết luận của đồng chí Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh trong buổi kiểm tra, khảo sát một số công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Thuận An. Theo đó, về việc giải quyết các vấn đề liên quan đến đê bao sông Sài Gòn đoạn đi qua Doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh:

Giao Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An thành lập đoàn kiểm tra rà soát toàn diện các vấn đề liên quan hoạt động của Doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh (về đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường, kinh doanh, an ninh trật tự) và việc thực hiện cam kết đầu tư xây dựng, quản lý vận hành các hạng mục đê bao sông Sài Gòn, đoạn đi qua khu vực đất hiện do Doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh quản lý, sử dụng (gồm tuyến đê bao và các cống dưới đê).

Đối với đoạn đê đi qua khu vực đất hiện do Doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh quản lý, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An căn cứ các đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đô thị của địa phương, chủ động xây dựng phương án đầu tư đường trên đê và các hạng mục thủy lợi (cống, bọng) nhằm đồng bộ cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại và đảm bảo phòng, chống lụt bão trên địa bàn.

Như vậy, việc việc giải quyết thông tuyến đường đê bao ven sông Sài gòn tại khu vực đất hiện do Doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh quản lý đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An giải quyết. Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện.

x   
41. Cử tri Trần Trọng Lánh,  Nguyễn Thị Bé Ba, khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp: Kiến nghị ngành chức năng sớm triển khai đầu tư hoàn thiện hệ thống thoát nước Suối Xiệp.

Tuyến kênh rạch Cái Cầu (suối Xiệp), thuộc Hệ thống thoát nước thị trấn Dĩ An và khu công nghiệp Tân Đông Hiệp được UBND tỉnh giao cho Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư.

Tuyến kênh rạch Cái Cầu (suối Xiệp) dài 3.580m (quy mô xây dựng bằng bê tông cốt thép), được chia thành 03 gói thầu; mặt bằng tuyến kênh thuộc địa bàn 02 tỉnh Bình Dương và Đồng Nai (địa phận tỉnh nào, tỉnh đó thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng). Tuyến kênh được Ban Quản lý dự án triển khai thi công từ tháng 10 năm 2021, tiến độ thực hiện như sau:

(1) Gói thầu số 10 (dài 1.391m): Khởi công ngày 01/10/2021 và thời gian hoàn thành theo hợp đồng vào ngày 27/8/2022. Đến ngày 28/4/2022, gói thầu thi công đạt khoảng 75% khối lượng hợp đồng (thông nước được 1.081m/1.391m kênh bê tông), nhưng phải tạm dừng do vướng mặt bằng bên bờ trái thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai. Gói thầu đã được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng (Văn bản số 3675/UBND-KT ngày 21/7/2022). Hiện nay, đoạn kênh còn lại với chiều dài khoảng 310m vẫn chưa được tiếp tục thi công do chưa có mặt bằng.

(2) Gói thầu số 11 ( dài 1.360m): Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 thì gói thầu có thời gian thi công 365 ngày và thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng là Quý III/2021. Tuy nhiên, đến nay toàn bộ mặt bằng bên bờ trái thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, đang được các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai thực hiện công tác bồi thường GPMB, chưa bàn giao mặt bằng nên chưa đủ điều kiện để tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng gói thầu này theo kế hoạch.

(3) Gói thầu số 12 (dài 840m): Khởi công ngày 01/10/2021 và thời gian hoàn thành theo hợp đồng vào ngày 05/3/2023. Đến ngày 01/8/2022, gói thầu đã thi công đạt khoảng 85% khối lượng hợp đồng (thông nước được 730m/840m kênh bê tông) và tạm ngưng thi công do vướng mặt bằng bên bờ trái thuộc địa phận phường Bửu Hoà, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai của 01 hộ dân (ông Huỳnh Văn Sa) với đoạn kênh có chiều dài 110m. Gói thầu đã được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng (Văn bản số 2368/UBND-KT ngày 22/5/2023). Đến nay vẫn chưa tiếp tục triển khai thi công do chưa giải quyết xong mặt bằng.

Qua làm việc, trao đổi với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, thì công tác bồi thường GPMB dự kiến hoàn thành và bàn giao mặt bằng vào Quý IV/2023. Dự kiến sau khi có mặt bằng, tuyến kênh rạch Cái Cầu (suối Xiệp) sẽ thi công hoàn thành trong Quý II/2025. Cụ thể như sau:

- Gói thầu số 10 và 12 dự kiến bắt đầu từ Quý I/2024 và hoàn thành vào Quý III/2024.

- Gói thầu số 11 dự kiến bắt đầu từ Quý I/2024 hoàn thành vào Quý II/2025.

  x 
42. Cử tri Nguyễn Văn Tâm, khu phố Tân Mỹ, phường Thái Hòa: Cử tri đã kiến nghị nhiều lần về tình trạng bờ kè Suối Cầu thuộc khu phố Tân Mỹ giáp đất gia đình ông bị sạt lỡ, khi trời mưa lớn nước tràn vào nhà, gây thiệt hại tài sản và hoa màu nhưng đến nay chưa được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét giải quyết. Kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét giải quyết nhằm khắc phục tình trạng nêu trên.

Suối Cầu là suối tự nhiên bắt nguồn từ phường An Phú, thành phố Thuận An chảy qua địa bàn phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, rồi xuống phường Thái Hòa, thành phố Tân Uyên.

Hiện nay, phần suối Cầu đi qua địa bàn phường An Phú và phường Tân Bình đã được thành phố Thuận An và Dĩ An thực hiện làm bờ kè, lát đá lòng bờ suối, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước, riêng phần suối đi qua phường Thái hòa, thành phố Tân Uyên, trước đây mới chỉ được Ủy ban nhân dân phường Thái Hòa kè phía bên phải một đoạn dài 150m, nhưng đến nay do địa hình, cao độ thoát nước phía phường An Phú và Tân Bình cao hơn, cộng thêm hệ thống thoát nước đã được đầu tư hoàn chỉnh nên lượng nước tập trung chảy xuống suối đoạn qua phường Thái Hòa rất nhanh, đoạn bờ kè cũ đã bị sạt lở, đoạn chưa được kè bị nước gây xói mòn, sạt lở, nước tràn vào nhà dân khi trời mưa to. Tình trạng này đã được người dân kiến nghị với Ủy ban nhân dân phường Thái Hòa và  UBND thành phố Tân Uyên đã có Tờ trình số 1129/TTr-UBND ngày 22/6/2023 gửi Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh xem xét cho sữa chữa từ nguồn Quỹ phòng, chống thiên tai. Ngày 28/6/2023, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có Công văn số 1435/SNN-PCTT về việc hỗ trợ nguồn kinh phí Quỹ phòng, chống thiên tai, Theo đó, hiện nay, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đang tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Dương; thành lập tổ chức bộ máy quản lý và điều hành Quỹ gồm: Hội đồng quản lý Quỹ, Ban kiểm soát Quỹ và Cơ quan quản lý Quỹ theo quy định của Nghị định số 78/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Do đó, trong thời gian chờ Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý và điều hành Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh, tạm thời chưa tham mưu hỗ trợ nguồn kinh phí Quỹ phòng, chống thiên tai cho các địa phương.

Ngoài ra, Quỹ phòng, chống thiên tai chỉ hỗ trợ tối đa không quá 03 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư 01 công trình, Nên không đủ thực hiện việc nạo vét, gia cố bờ suối Cầu. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Tân Uyên xem xét bố trí nguồn ngân sách để thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Tân Uyên báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

 x  
43. Cử tri phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An: Trong thời gian chờ thi công Dự án án nâng cấp Quốc lộ 13, đề nghị cơ quan chức năng có giải pháp khắc phục tạm thời tình trạng Quốc lộ 13 (đoạn qua phường Vĩnh Phú, Lái Thiêu) bị ngập nước sâu khi trời mưa, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Để sớm triển khai các giải pháp xử lý ngập úng, nhất là những giải pháp cấp bách theo chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 311-TB/VPTU ngày 23/6/2023, ngày 18/7/2023 lãnh đạo UBND đã họp vào giao UBND thành phố Thuận An tiếp tục phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng công ty Becamex và các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể (Thông báo số 257/TB-UBND ngày 19/7/2023).x   


[1] Cử tri Lê Thị Bích Thủy, Lê Thị Phấn, khu phố 1B, phường Chánh Phú Hòa.

[2] Cử tri Trần Chí Tâm, khu phố Phú Hòa, phường Hòa Lợi.

Phương Chi
Trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 - HĐND tỉnh khóa X (đã thực hiện)Trả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 - HĐND tỉnh khóa X (đã thực hiện)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/19/2023 4:00 PMNoĐã ban hành

Stt​Đơn vịNỘI DUNGKẾT QUẢ GIẢI QUYẾT
1​Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh1. Cử tri Nguyễn Thị Bé Ba, khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An: Kiến nghị ngành chức năng xem xét tăng mức hỗ trợ trực đêm cho lực lượng dân quân tại các khu phố vì hiện nay mức hỗ trợ là 20.000 đồng/đêm là quá thấp.

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 34 Luật Dân quân tự vệ năm 2019; Điểm a Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ quy định như sau:

- Tại Điểm a Khoản 1 Điều 34 Luật Dân quân tự vệ năm 2019, quy định:

"Đối với dân quân tại chỗ, dân quân cơ động, dân quân phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế được trợ cấp ngày công lao động, bảo đảm tiền ăn; được hưởng chế độ khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau, ngày nghỉ, ngày lễ, khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động; được trợ cấp ngày công lao động tăng thêm trong trường hợp được kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ.

Khi làm nhiệm vụ trên biển được hưởng phụ cấp đặc thù đi biển; khi làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú, không có điều kiện đi, về hằng ngày thì được bố trí nơi nghỉ, bảo đảm phương tiện, chi phí đi lại hoặc thanh toán tiền tàu, xe một lần đi và về".

- Tại Điểm a Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ quy định:

"Đối với dân quân tại chỗ, dân quân cơ động, dân quân phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế: Mức trợ cấp ngày công lao động do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định, nhưng không thấp hơn 119.000 đồng, trường hợp được kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quan tự vệ theo quyết định của cấp có thẩm quyền, mức trợ cấp tăng thêm do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định, nhưng không thấp hơn 59.600 đồng".

Căn cứ Điều 34, Luật Dân quân tự vệ năm 2019; Điều 11, Nghị định số 72/2020/NĐ-CP Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 Quy định số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn loại I; mức phụ cấp đối với Ấp đội trưởng, Khu đội trưởng; trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng Dân quân tự vệ; trong đó quy định mức trợ cấp ngày công lao động khi được huy động huấn luyện, làm nhiệm vụ theo Điều 34 là 223.500 đồng/ngày (cao hơn Nghị định 72/NĐ-CP là 104.500 đồng). Trường hợp kéo dài thời gian được thăng thêm 112.000 đồng/ngày (cao hơn Nghị định 72 NĐ-CP là 52.400 đồng).

Vấn đề bà Nguyễn Thị Bé Ba, khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An có ý kiến, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trả lời như sau: Dân quân tại chỗ tham gia trực, gác đêm đó là nhiệm vụ thường xuyên của Dân quân tự vệ, hiện chưa có văn bản nào quy định tăng mức hỗ trợ trực đêm cho lực lượng dân quân tại các khu phố, ấp. Bộ CHQS tỉnh tiếp thu, tổng hợp báo cáo Quân khu và Bộ Quốc phòng xem xét trong thời gian tới.

2. Cử tri Bùi Bá Trực, khu phố 1, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo: kiến nghị ngành chức năng xem xét cho các đối tượng theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được hưởng hỗ trợ BHYT 100%.Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Theo đó, tại Điểm g Khoản 1 Điều 14 về mức hưởng bảo hiểm y tế là 80% chi phí khám chữa bệnh đối với các đối tượng được quy định tại Khoản 5 Điều 3 đây là những trường hợp tham gia kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, đã được hưởng trợ cấp 01 lần nhưng chỉ được hưởng bảo hiểm y tế thanh toán 80% chi phí khám chữa bệnh.
2

Công an tỉnh

 

3. Cử tri Phạm Thế Phương, tổ 18, khu phố Đông Tác, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An: Hiện nay người dân tại các khu dân cư tự phát đang triển khai chỉnh trang cơ sở hạ tầng theo quy chuẩn của tỉnh nhưng gặp khó khăn, vướng mắc về quy định phải được Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh thẩm định về công tác PCCC của khu dân cư. Kiến nghị ngành chức năng có giải pháp tháo gỡ khó khăn nêu trên để tạo thuận lợi cho người dân.

Căn cứ vào Điều 13 của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Việc lập đồ án quy hoạch, hồ sơ thiết kế xây dựng dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này phải do đơn vị có đủ điều kiện theo quy định thực hiện và phải được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ mục 20 Phụ lục V của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy của đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các khu chức năng khác theo Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của cấp huyện trở lên.

Ngày 09/12/2022, Công an tỉnh Bình Dương đã có văn bản thống nhất đối với Sở Xây dựng về điều kiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật tối thiểu đối với các dự án Khu nhà ở thực hiện cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản số 596/UBND-KT ngày 13/02/2023 về việc thống nhất điều kiện tối thiểu của hệ thống hạ tầng kỹ thuật để thực hiện cải tạo, chỉnh trang các khu nhà ở tự phát trong đô thị. Qua đó, việc cải tạo hạ tầng kỹ thuật về giao thông, hệ thống cấp nước chữa cháy được bố trí đảm bảo theo quy định và được đấu nối vào hạ tầng kỹ thuật của đô thị được thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

Do đó, đối với hạ tầng kỹ thuật của các khu dân cư tự phát nằm trong các điều kiện như trên phải thực hiện thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC theo quy định. Thời hạn giải quyết TTHC về thẩm duyệt thiết kế theo quy định là 10 ngày làm việc, tuy nhiên đối với hạ tầng các khu dân cư khi nhận được hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế, Công an tỉnh sẽ chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ tiến hành giải quyết theo quy định để đảm bảo thời gian triển khai của chủ đầu tư.

4. Cử tri Hồ Đăng Phát, khu phố Suối Tre, thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên: Hiện nay mức phụ cấp của lực lượng bảo vệ dân phố còn rất thấp, công cụ hỗ trợ chưa đảm bảo. Kiến nghị ngành chức năng xem xét nâng mức phụ cấp và bố trí thêm công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ dân phố.

- Lực lượng bảo vệ dân phố hoạt động theo các quy định tại Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố; Thông tư liên tịch số 02/TTLT-BCA-BLĐTB&XH-BTC ngày 01/3/2007 của liên Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP.

Trước năm 2018, lực lượng bảo vệ dân phố được thụ hưởng các chế độ chính sách theo Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 12/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về quy định cơ cấu tổ chức, chế độ trang phục, phương tiện hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 67/QĐ-UBND về việc sửa đổi Khoản 1, 2 Điều 20 Quyết định số 41/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức, chế độ chính sách, trang thiết bị, kỹ thuật phục vụ công tác. Theo đó, các chế độ, chính sách của lực lượng bảo vệ dân phố còn thấp, chưa phù hợp với khối lượng công việc và tình hình phát triển kinh tế xã hội hiện nay.

Năm 2018, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức phụ cấp, chính sách hỗ trợ và kinh phí hoạt động đối với lực lượng bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương và được triển khai thực hiện trên toàn địa bàn tỉnh. Theo đó, các chế độ chính sách của lực lượng bảo vệ dân phố đã được quan tâm, tăng thêm so với trước đây, cụ thể:

+ Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định; khi có lệnh triệu tập đột xuất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, thị trấn tham gia tuần tra canh gác; giữ gìn an ninh trật tự; cứu hộ, cứu nạn; phòng cháy, chữa cháy từ 21 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ ngày hôm sau thì được hỗ trợ ngày công lao động là 0,12 x mức lương cơ sở/người/đêm, mỗi tháng triệu tập đột xuất không quá 10 đêm; kinh phí hoạt động của Ban Bảo vệ dân phố là 20.000.000 đồng/Ban/năm.

 + Đồng thời theo quy định tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì từ ngày 01/7/2023, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1,8 triệu đồng. Do vậy mức phụ cấp hàng tháng đối với Bảo vệ dân phố đã được thay đổi và tăng lên so với trước đây, cụ thể như sau: Trưởng Ban hưởng phụ cấp hệ số 1.00 tương ứng số tiền 1.800.000đ/ tháng (theo mức lương cơ sở hiện hành), Phó Trưởng Ban hưởng phụ cấp hệ số 0.85 tương ứng số tiền 1.530.000đ/tháng, Tổ trưởng hưởng phụ cấp hệ số 0.75 tương ứng số tiền 1.350.000đ/tháng, Tổ phó hưởng phụ cấp hệ số 0.65 tương ứng số tiền 1.170.000đ/tháng, Tổ viên hưởng phụ cấp hệ số 0.5 tương ứng số tiền 900.000đ/ tháng.

- Mức phụ cấp, chính sách hỗ trợ và kinh phí hoạt động đối với lực lượng bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương (theo Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh) là chính sách đặc thù của địa phương, thể hiện sự quan tâm của tỉnh Bình Dương đối với các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và hiện nay cao hơn so với các tỉnh, thành phố khác trong cả nước, tương xứng với việc thực hiện nhiệm vụ của bảo vệ dân phố được quy định tại Điều 5, Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố (chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ nắm tình hình an ninh, trật tự; tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; vận động nhân dân tham gia cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ và quản lý đối tượng ở địa bàn cơ sở; tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác).

- Về công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ dân phố: Theo quy định tại khoản 4, Điều 9 Thông tư số 17/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ Công an quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ thì Ban Bảo vệ dân phố được xem xét trang bị loại công cụ hỗ trợ thuộc các loại sau: dùi cui điện, dùi cui cao su, dùi cui kim loại, áo giáp, găng tay bắt dao.

Đồng thời tại khoản 1, Điều 12, Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 12/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về quy định cơ cấu tổ chức, chế độ trang phục, phương tiện hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh thì bảo vệ dân phố được trang bị và sử dụng vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Một tổ bảo vệ dân phố được trang bị ban đầu là: 02 gậy cao su, 02 gậy điện, 02 đèn pin/1 năm. Đối với trang cấp công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ dân phố do Ủy ban nhân dân phường, thị trấn tổng hợp nhu cầu sử dụng, dự trù nguồn kinh phí để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh duyệt cấp kinh phí và tổ chức trang cấp (theo quy định tại Điều 18, Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 12/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

 • Đối với kiến nghị tăng phụ cấp và bố trí thêm công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ dân phố, đây là chính sách đặc thù của địa phương cần có lộ trình và sự cân đối các nguồn ngân sách của Tỉnh, Công an tỉnh xin ghi nhận, tiếp thu ý kiến và sẽ nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian tới đảm bảo đúng quy định Luật Ngân sách và đảm bảo với nhiệm vụ được phân công giao nhiệm vụ cho lực lượng bảo vệ dân phố. Đồng thời, tùy tình hình thực tế địa phương, vận động các nguồn kinh phí xã hội đễ hỗ trợ thêm cho hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố, từ đó khuyến khích tinh thần tham gia của lực lượng bảo vệ dân phố đối với công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
3Sở Tư pháp5. Cử tri Lê Viết Dàng, ấp 3, xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng: Hiện nay có một số luật sư hoạt động vi phạm đạo đức nghề nghiệp, làm ảnh hưởng đến người dân, làm cho tình hình đơn thư khiếu nại tố cáo gia tăng. Kiến nghị ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra đối văn phòng luật sư.

Đối với ý kiến của cử tri, chưa nêu rõ nội dung vụ việc, tên luật sư và văn phòng luật sư, do đó, Sở Tư pháp chưa có đầy đủ thông tin để kiểm tra, xác minh cụ thể. Tuy nhiên, với vai trò tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về luật sư tại địa phương, thời gian qua, Sở Tư pháp đã thực hiện tốt công tác quản lý luật sư và hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh như: Sở Tư pháp đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời ban hành các quyết định công khai các thủ tục hành chính về luật sư, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chỉ đạo các ngành phối hợp tích cực tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hành nghề luật sư. Kết quả, số lượng và chất lượng đội ngũ luật sư, tổ chức hành nghề luật sư tăng đều qua các năm, đội ngũ luật sư của tỉnh ngày càng có những đóng góp tích cực cho địa phương. Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương có mối liên hệ chặt chẽ  trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về luật sư. Sở Tư pháp chủ động rà soát các nội quy, quy định, quyết định của Đoàn Luật sư bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật; Xây dựng, thực hiện Quy chế Phối hợp năm 2012 (sửa đổi năm 2017 và năm 2021) giữa Sở Tư pháp với Đoàn luật sư tỉnh góp phần thuận lợi trong công tác quản lý hoạt động hành nghề luật sư. Qua công tác phối hợp góp phần thực hiện tốt nguyên tắc kết hợp quản lý nhà nước với phát huy vai trò tự quản của Đoàn Luật sư, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp có văn bản gửi các địa phương cấp huyện thông báo để cơ quan, tổ chức, công dân cung cấp thông tin, phản ánh về những hành vi vi phạm pháp luật thông qua lĩnh vực hoạt động luật sư. Hàng năm, Sở Tư pháp đã ban hành các văn bản nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về luật sư như: Công văn tăng cường vai trò tự quản của Đoàn Luật sư[1], Công văn hướng dẫn chế độ báo cáo[2], Công văn cung cấp thông tin về lĩnh vực luật sư[3], tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương[4]. Các văn bản đã được triển khai đến toàn thể các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật trên địa bàn tỉnh, tạo chuyển biến tích cực, đưa hoạt động luật sư trên địa bàn tỉnh vào nề nếp và hoạt động ngày càng hiệu quả.

Tăng cường công tác thanh tra, thường xuyên rà soát, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời xem xét, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật:

Thực hiện quy định của Luật Luật sư và các văn bản có liên quan, hàng năm, Sở Tư pháp đều xây dựng Kế hoạch thanh tra, trong đó có thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, xử lý nghiêm các sai sót. Năm 2022, Sở Tư pháp đã tiến hành 02 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 05 tổ chức, chi nhánh. Chánh Thanh tra Sở đã ban hành 05 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 78.000.000 đồng. Sai sót chủ yếu của các tổ chức hành nghề luật sư là đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động không đúng thời hạn với cơ quan có thẩm quyền; công bố nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư không đúng thời hạn; Theo Kế hoạch thanh tra năm 2023, Sở Tư pháp dự kiến tiến hành thanh tra 01 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 03 Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư trong Quý IV.

Từ năm 2020 đến nay, Sở Tư pháp tiếp nhận 07 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến hoạt động luật sư. Các đơn thư chủ yếu phản ánh doanh nghiệp không phải tổ chức hành nghề luật sư nhưng hoạt động giống như tổ chức hành nghề luật sư. Khi nhận được các đơn thư, Sở Tư pháp đều đã tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin theo quy định, xử lý theo thẩm quyền khi phát hiện có hành vi vi phạm, đồng thời, cung cấp thông tin, tài liệu thu thập đến các cơ quan có liên quan để xem xét xử lý. Trường hợp Công ty TNHH Luật Nguyễn Hải ở địa bàn huyện Dầu Tiếng, Sở nhận được 03 đơn tố cáo của công dân tố cáo Giám đốc Công ty TNHH Luật Nguyễn Hải treo bảng hiệu liên quan đến lĩnh vực pháp lý và trưng bày các vật dụng như tổ chức hành nghề luật sư, giả mạo luật sư, tổ chức hành nghề luật sư để trục lợi. Qua kiểm tra, xác minh Sở Tư pháp chưa phát hiện ông Nguyễn Hồng Tâm - Giám đốc Công ty TNHH Luật Nguyễn Hải và Công ty TNHH Luật Nguyễn Hải có hành vi vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Sở Tư pháp đã tổ chức cuộc họp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa thể thao và Du lịch đồng thời đã có văn bản cung cấp thông tin và một số tài liệu có liên quan hoạt động của Công ty TNHH Luật Nguyễn Hải để các cơ quan liên quan xem xét theo chức năng, thẩm quyền. Sở Tư pháp cũng đã có báo cáo Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp về một số doanh nghiệp không phải tổ chức hành nghề luật sư nhưng hoạt động giống như tổ chức hành nghề luật sư để được xem xét, hướng dẫn xử lý.

Theo ghi nhận từ Báo cáo số 06/ĐLSBD-BC ngày 18/7/2023 của Đoàn Luật sư tỉnh: Ban Chủ nhiệm đã đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 201/QĐ-HĐLSTQ ngày 13/12/2019 của Hội đồng Luật sư toàn quốc về việc ban hành Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư đến từng tổ chức hành nghề luật sư thông qua các luật sư Trưởng Văn phòng và Giám đốc các Công ty luật. Thời gian qua, Đoàn Luật sư tỉnh nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, tăng cường hoạt động giám sát của Đoàn Luật sư tỉnh với các luật sư thành viên, tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Nội quy của Đoàn Luật sư. Trong năm 2022 và 2023 không phát sinh trường hợp luật sư vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Trong thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ kiến nghị Bộ Tư pháp và Liên đoàn Luật sư Việt Nam đưa chương trình bồi dưỡng bắt buộc về quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư đối với tất cả các luật sư thành viên; đồng thời tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kiên quyết, kịp thời các vi phạm liên quan đến đạo đức nghề nghiệp của luật sư để hoạt động luật sư ngày càng nề nếp, hiệu quả, góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

4Thanh tra tỉnh6. Cử tri Phạm Thị Râm, tổ 4, khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, thành phố Tân Uyên: Tổ công tác 446 chưa thực hiện theo đúng nội dung của văn bản số 2660 ngày 12/8/2014 của UBND tỉnh. Đề nghị ngành chức năng có liên quan tổ chức gặp gỡ đối thoại giữa ông Trần Văn Do và ông Đoàn Thanh Hương theo đúng nội dung văn bản số 2660 ngày 12/8/2014 của UBND tỉnh để giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất đai giữa ông Trần Văn Do và ông Đoàn Thanh Hương.

1. Quá trình giải quyết vụ việc khiếu nại về tranh chấp đất đai của ông Đoàn Thanh Hương với gia đình ông Trần Văn Do và bà Phạm Thị Râm:

Việc khiếu nại phát sinh từ kết quả giải quyết tranh chấp giữa ông Đoàn Thanh Hương và gia đình ông Trần Văn Do, bà Phạm Thị Râm. Vị trí khu đất tranh chấp thuộc thửa đất 259, tờ bản đồ số 4 tọa lạc khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên (nay là thành phố Tân Uyên), diện tích qua đo đạc thực tế là 4.151,4m2 (Bản đồ phục vụ giải quyết tranh chấp QSDĐ ngày 27/9/2013 và Bản đồ đo vẽ bổ sung ngày 21/01/2015).

Từ năm 1999, Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên đã thụ lý và giải quyết tranh chấp tại Quyết định số 590/QĐ-UB ngày 13/8/1999, tuy nhiên các bên tranh chấp không đồng ý và liên tục khiếu nại.

Trên cơ sở đó từ năm 2013, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 23/02/2013 thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra, xem xét lại toàn bộ vụ việc tranh chấp để giải quyết dứt điểm vụ việc (thành viên gồm : Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, UBND huyện Tân Uyên). Từ kết quả kiểm tra của Tổ công tác, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức họp các Sở, Ban ngành, cùng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban pháp chế HĐND tỉnh và Đoàn Luật sư tỉnh để thống nhất hướng giải quyết tranh chấp. Qua ý kiến thống thống nhất của cuộc họp và đối chiếu Bản đồ lập ngày 21/01/2015 (được trích lục theo bản đồ phục vụ tranh chấp QSDĐ lập 19/9/2013) được đo vẽ bổ sung theo sự chỉ dẫn mốc ranh, sự chứng kiến của các thành phần làm việc, thể hiện vị trí, diện tích khu mộ, công trình xây dựng…và chia khu đất thành các khu A, B, C là có đủ tính pháp lý và có cơ sở để giải quyết tranh chấp.

Ngày 08/12/2015, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 về việc giải quyết khiếu nại của ông Đoàn Thanh Hương đối với Quyết định số 590/QĐ-UB ngày 13/08/1999 của Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên.

Ngoài ra tại thời điểm năm 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức gặp gỡ, đối thoại với bà Phạm Thị Râm và ông Đoàn Thanh Hương tại Thông báo số 380/TB-UBND ngày 28/3/2016. Theo đó, Thanh tra tỉnh đã chủ trì cùng các ngành đối thoại với bà Râm, ông Hương vào ngày 07/4/2016, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh (Báo cáo số 43/BC-TTr ngày 12/4/2016 của Thanh tra tỉnh).

Theo đó, quá trình thực hiện Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 08/12/2015, UBND thị xã Tân Uyên gặp vướng mắc trong việc xác định ranh giới ngoài thực địa nên báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. Ngày 28/2/2019, UBND tỉnh tổ chức họp các Sở ngành và UBND thị xã Tân Uyên về việc giải quyết khiếu nại của ông Đoàn Thanh Hương, kết luận cuộc họp thống nhất điều chỉnh Quyết định số 3208/QĐ-UBND, chỉnh lý sơ đồ vị trí đất đúng hiện trạng thực tế, kiểm tra tính pháp lý đối với đối tượng được công nhận giao quản lý đất mồ mả…Theo đó, ngày 19/4/2019, Văn phòng đăng ký đất đai lập Bản trích lục địa chính phần diện tích công nhận cho ông Đoàn Thanh Hương và phần diện tích công nhận cho ông Trần Văn Do, bà Phạm Thị Râm.

Ngày 14/5/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1226/QĐ-UBND với nội dung điều chỉnh Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 08/12/2015.

Như vậy đối với các Quyết định nêu trên, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã nhiều lần xem xét, giải quyết tranh chấp đất giữa ông Đoàn Thanh Hương và ông Trần Văn Do, bà Phạm Thị Râm (thửa đất 259, tờ bản đồ số 4 tọa lạc khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên) trên cơ sở đảm bảo quy định pháp luật; sự thống nhất của các Sở ngành liên quan; các Sơ đồ hiện trạng thực tế của khu đất được cơ quan chuyên môn xác lập với sự chứng kiến, chỉ ranh giới và xác nhận của các bên. Kết quả giải quyết đảm bảo tính khách quan, hài hòa lợi ích các bên, phù hợp pháp luật và tình hình thực tế quản lý của địa phương.

Bên cạnh đó từ năm 2020, ông Trần Văn Do thực hiện quyền khởi kiện hành chính đối với 03 Quyết định gồm: Quyết định số 590/QĐ-UB ngày 13/8/1999 của Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên, Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 và Quyết định số 1226/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Hiện Tòa án nhân dân tỉnh đang thụ lý giải quyết vụ án theo Thông báo số 24/2020/TLST-HC ngày 11/5/2020.

Ngày 27/6/2022, Tòa án nhân dân tỉnh ban hành Bản án sơ thẩm số 18/2022/HC-ST giải quyết khiếu kiện; theo đó tuyên xử bác đơn khởi kiện của ông Trần Văn Do đối với yêu cầu tuyên hủy 03 Quyết định nêu trên. 

2. Về nội dung trả lời kiến nghị cử tri:

Từ quá trình giải quyết vụ việc trên, cho thấy:

- Việc đối thoại với bà Phạm Thị Râm, ông Đoàn Thanh Hương liên quan kết quả giải quyết khiếu nại tại Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện tại Thông báo số 380/TB-UBND ngày 28/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó Thanh tra tỉnh đã chủ trì cùng các ngành chức năng thực hiện đối thoại với bà Phạm Thị Râm và ông Đoàn Thanh Hương vào ngày 07/6/2016 (tại Báo cáo số 43/BC-TTr ngày 12/4/2016 của Thanh tra tỉnh).

  - Việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Trần Văn Do và ông Đoàn Thanh Hương đã được cơ quan chính quyền xem xét, giải quyết hết thẩm quyền theo quy định pháp luật tại 03 Quyết định hành chính, gồm: Quyết định số 590/QĐ-UB ngày 13/8/1999 của Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên, Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 và Quyết định số 1226/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo đó, phía ông Trần Văn Do đã thực hiện quyền khởi kiện hành chính yêu cầu hủy 03 Quyết định nêu trên và được Tòa án nhân dân tỉnh thụ lý, giải quyết vụ án tại Bản án sơ thẩm số 18/2022/HC-ST ngày 27/6/2022 tuyên xử bác đơn khởi kiện.

​5 ​ ​

​Sở Nội vụ

 

​ ​
7. Cử tri Vũ Đức Cán, khu phố Nội Hóa 2, phường Bình An, thành phố Dĩ An: Tôi tham gia cán bộ khu phố hơn 20 năm, nay không tham gia nữa nhưng không được hưởng chế độ hỗ trợ từ nhà nước. Kiến nghị ngành chức năng xem xét có chính sách, chế độ hỗ trợ đối với các cán bộ công tác lâu năm tại khu phố khi nghỉ hưu.Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 05/7/2023 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Bình Dương về việc tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và các chế độ, chính sách trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan xem xét ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, trong đó có chính sách hỗ trợ khi thôi việc  đối với người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố. Chính sách này đang trong giai đoạn trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua.
8. Cử tri Nguyễn Doãn Vượng và cử tri Thân Thị Bình, ấp Đồng Thông, xã Phước Sang: Hiện tại phụ cấp cho Chi hội trưởng các hội đoàn thể khu phố rất thấp, Chi hội phó thì không có phụ cấp. Đề nghị cấp trên xem xét tăng phụ cấp cho Chi hội trưởng, hỗ trợ phụ cấp cho Chi hội phó và cấp BHYT cho các Chi hội trưởng, Chi hội phó để các Chi hội trưởng, Chi hội phó yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

- Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 05/7/2023 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Bình Dương về việc tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và các chế độ, chính sách trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan xem xét ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, theo đó tăng mức bồi dưỡng và hỗ trợ BHYT cho các Chi hội trưởng các đoàn thể ở ấp, khu phố và đang trong giai đoạn trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Đối với Chi hội phó các đoàn thể ở ấp, khu phố trong khả năng ngân sách còn hạn hẹp, chưa thực hiện hỗ trợ đối với các đối tượng này.

9. Cử tri xã An Điền, thị xã Bến Cát: Đề nghị ngành chức năng xem xét, mở rộng thêm đối tượng là người hoạt động không chuyên trách cấp xã được học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017, đối tượng áp dụng đào tạo, bồi dưỡng gồm:

a) Cán bộ trong các cơ quan nhà nước;

b) Công chức trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị-xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã);

c) Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo quy định nêu trên, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã không thuộc phạm vi và đối tượng để cử đi đào tạo, bồi dưỡng, trong đó có bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

          Hiện nay, số lượng cán bộ, công chức, viên chức nói chung và cán bộ, công chức cấp xã nói riêng chưa được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên còn nhiều. Tuy nhiên, tỉnh ghi nhận ý kiến của cử tri về việc bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khi được quy hoạch các chức danh để có hướng giải quyết phù hợp với quy định của trung ương và tình hình thực tế của địa phương.

6Sở Tài chính10. Ông Bùi Xuân Vũ, ấp An Hòa, xã An Sơn, thành phố Thuận An: đề nghị UBND tỉnh xem xét lại giá bồi thường dự án đường Vành đai 3 vì đơn giá đền bù (theo Quyết định 1321/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 của UBND tỉnh về phê duyệt đơn giá đất để bồi thường thực hiện dự án đường Vành đai 3) thấp hơn so với giá thị trường rất nhiều, người dân không thể mua đất khác như chỗ ở cũ trước khi bồi thường.

Căn cứ khoản 3 Điều 114 Luật Đất đai "3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. Trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể.

          Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định."

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn liên quan, phương án giá đất Dự án thành phần 6: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận thành phố Thuận An đã được UBND thành phố Thuận An thuê Công ty Cổ phần Thẩm định giá TCVALUE định giá đất và thông qua Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư của UBND Thành phố Thuận An trước khi trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm tra. Sở Tài nguyên và Môi trường sau khi xem xét, đánh giá đã gửi Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thẩm định và thông báo số kết quả thẩm định gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu UBND tỉnh đã phê duyệt.

Sở Tài chính là (Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh) chỉ tham mưu giúp Hội đồng rà soát phương án giá đất theo nguyên tắc quy định tại  khoản 1 Điều 112 Luật Đất đai.

Phương án giá đất Dự án thành phần 6: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận thành phố Thuận An, căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, Sở Tài nguyên và Môi trường trình trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp.

7Sở Kế hoạch và Đầu tư11. Cử tri Bùi Văn Chẳng, ấp Bà Tứ, xã Cây Trường II, huyện Bàu Bàng: Dự án Bê tông nhựa nóng tuyến đường 48 (tuyến Ông Hùng - Ông Lộc và tuyến cao su Bà Bảy đến suối Đồng Bảy, ấp Bà Tứ, xã Cây Trường II) là công trình sử dụng nguồn vốn của tỉnh hỗ trợ cho cấp huyện; dự án đã được khảo sát và dự kiến sẽ khởi công vào năm 2021 nhưng đến nay chưa thực hiện do bị cắt vốn. Kiến nghị tỉnh quan tâm, xem xét đầu tư để tạo điều kiện cho người dân đi lại được thuận lợi.

Hiện nay, trong tình hình nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của tỉnh còn hạn hẹp, tiếp tục thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cần tập trung vốn đầu tư các công trình giao thông trọng điểm mang tính chất liên kết vùng, tạo động lực phát triển mới của tỉnh và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam[5]; tỉnh đã cắt giảm nguồn vốn, giãn, hoãn tiến độ các công trình đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và thực hiện sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án đầu tư thuộc các ngành, lĩnh vực nên chưa thể xem xét tham mưu bố trí cho các dự án này (hiện nay, các dự án trọng điểm của tỉnh đang thiếu khoảng hơn 140.000 tỷ đồng).

Từ những cơ sở phân tích nêu trên, trong điều kiện quá cấp thiết cần thực hiện dự án để đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Bàu Bàng nghiên cứu bố trí nguồn ngân sách cấp huyện để đầu tư cho dự án; rà soát, sắp xếp hợp lý các nội dung chi và trong khả năng cân đối của ngân sách cấp huyện để thực hiện cho phù hợp. Trong trường hợp có nguồn vốn bổ sung, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ địa phương triển khai thực hiện dự án theo thứ tự ưu tiên các dự án giao thông.

12. Cử tri Phạm Thị Bích Vân, ấp 2, xã Lạc An: Kiến nghị tỉnh sớm bố trí vốn đầu tư xây dựng Trường dạy nghề và Trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện để phục vụ nhu cầu đào tạo nghề, học tập của địa phương.Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung vốn đầu tư các công trình trọng điểm mang tính chất liên kết vùng, tạo động lực phát triển mới của tỉnh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; trong điều kiện vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của tỉnh còn hạn hẹp, Tỉnh phải cắt giảm nguồn vốn, giãn, hoãn tiến độ các công trình đã được phê duyệt chủ trương đầu tư của một số dự án chưa thật sự cấp thiết để tập trung vốn cho các dự án trọng điểm. Do đó, đối với việc đầu tư xây dựng Trường nghề và Trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện để phục vụ nhu cầu đào tạo nghề; Đề nghị UBND huyện Bắc Tân Uyên rà soát quy hoạch của địa phương, tính cấp thiết của dự án, chủ động bố trí vốn cho dự án từ nguồn vốn phân cấp theo tiêu chí cho huyện hoặc các nguồn vốn huy động hợp pháp khác để thực hiện
​​8 ​ ​ ​

​​Sở Công Thương

 

​ ​ ​
13. Cử tri Nguyễn Văn Thiện, khu phố 4, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một: Trước số nhà 1479 Đại lộ Bình Dương có dây điện được bó lại nhưng bị võng xuống, ngành điện sử dụng một thang tre để chống phần dây điện võng xuống đến nay đã hơn một năm nhưng không có biện pháp để xử lý triệt để. Việc để thang tre trên đường như vậy các em nhỏ hiếu kỳ leo lên sẽ rất nguy hiểm. Kiến nghị các ngành sớm xử lý tình trạng bất cập nêu trên.Qua khảo sát, kiểm tra xác minh thực tế hiện trường trước số nhà 1479 Đại lộ Bình Dương có các đường dây bó lại, bị võng xuống là các dây cáp viễn thông, truyền hình cáp không có dây điện của ngành điện (Điện lực đã phúc đáp gửi UBND phường Hiệp An tại văn bản số 709/ĐLTDM-KHKT ngày 07/7/2023). Mặt khác, Điện lực cùng phối hợp với Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Bình Dương thu hồi cáp rác, bó gọn lại cáp và nâng cao độ võng, đã thực hiện hoàn tất trong ngày 17/7/2023.
14. Cử tri Nguyễn Văn Đông, khu phố 2, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một: Đề nghị các ngành chức năng xem xét, kiểm tra kho xăng dầu của Công ty Xăng dầu Sông Bé (Petrolimex Sông Bé) thuộc khu phố 2 và cho biết tại địa điểm hiện nay có đảm bảo phù hợp và an toàn cho người dân xung quanh hay không. Nếu không đảm bảo, đề nghị các ngành chức năng có phương án di dời đến địa điểm phù hợp.

- Căn cứ pháp lý: Kho chứa xăng dầu của Công ty Xăng dầu Sông bé TNHH MTV được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương di dời từ Kho chứa Phú Cường về kho chứa Phú Thọ theo văn bản số 2261/UBND-KTN ngày 07/7/2015.

- Về hiện trạng: Khoảng cách an toàn từ bồn chứa đến các đối tượng được bảo vệ là trên 24 mét, đảm bảo theo quy định về khoảng cách an toàn theo quy định tại Nghị định số 25/2019/NĐ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11/02/2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền. Nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình lưu chứa, Sở Công Thương thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, yêu cầu doanh nghiệp thường xuyên tăng cường các giải pháp quản lý an toàn trong quá trình lưu chứa.

- Về quy hoạch: Kho chứa này thuộc Đề án phát triển điều chỉnh, phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Bình Dương đến năm 2030. Sau năm 2030, doanh nghiệp phải di dời kho chứa đến vị trí phù hợp nhằm đảm bảo an toàn.

15. Cử tri Phạm Tuấn Thành, khu phố 6, phường Chánh Nghĩa: Đường truyền tải trung thế 110KV Thủ Đức - Củ Chi, đi ngang Ban điều hành khu phố 6, phường Chánh Nghĩa có tình trạng dây điện võng xuống ảnh tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, hưởng đến cuộc sống người dân. Đề nghị ngành điện có giải pháp khắc phục để đảm bảo an toàn cho người dân.

Đường dây 110 kV 171 Gò Đậu – 172 Đông Nam – 178 Cầu Bông trước đây là đường dây Sài Gòn - Gò Đậu - Phú Hòa Đông đưa vào vận hành từ năm 1976 với cấp điện áp 66 kV và được cải tạo nâng cấp lên cấp điện áp 110 kV năm 2001 và vận hành cho đến nay. Đặc điểm tuyến đường dây sử dụng trụ BTLT-20m, dây dẫn 397MCM và đi qua địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, trong đó có khu phố 6, phường Chánh Nghĩa.

Năm 2018, EVNSPC giao Ban QLDA Lưới điện miền Nam thực hiện dự án Đầu tư xây dựng cải tạo thay dây dẫn đường dây 110 kV Tân Định - Gò Đậu bao gồm đoạn tuyến đường dây 110kV 171 Gò Đậu – 172 Đông Nam – 178 Cầu Bông (từ trạm Gò Đậu đến trụ 167). Ban QLDA Lưới điện miền Nam và Đơn vị tư vấn đã thực hiện khảo sát và họp dân để lấy ý kiến về phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa thực hiện được do những nguyên nhân sau:

- Công trình không có trong danh mục quy hoạch lưới điện trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo quyết định số 326/QĐ-BCT ngày 03/02/2017 của Bộ Công thương;

- Công ty Điện lực Bình Dương đang phối hợp các đơn vị liên quan góp ý, bổ sung công trình vào kế hoạch phát triển lưới điện tích hợp Quy hoạch tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến 2050;

Trong khi chờ được phê duyệt quy hoạch và triển khai dự án Đầu tư xây dựng cải tạo tuyến đường dây, để đảm bảo an toàn, hiện Đội Cao thế thường xuyên tổ chức tuyên truyền đến các hộ dân sinh sống gần đường dây về an toàn điện và bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp đường dây 110 kV nói trên.

16. Cử tri Hồ Thị Cúc, khu phố 2 và Nguyễn Thị Phấn, khu phố 8, phường Phú Thọ:  

(1) Đề nghị Công ty Điện lực tỉnh có giải pháp hỗ trợ, gia hạn cho các hộ gia đình đang gặp khó khăn trong việc thanh toán tiền điện để tránh trường hợp bị cắt điện và xử phạt tiền khi những hộ gia đình này chậm thanh toán tiền điện.

(2) Hiện nay Công ty Điện lực tỉnh chỉ còn thực hiện thông báo cho người dân về việc thanh toán tiền sử dụng điện qua điện thoại thông minh và chỉ có thời hạn 4 ngày để thanh toán là quá ngắn, gây rất nhiều khó khăn cho người dân. Kiến nghị  Công ty Điện lực tỉnh xem xét, kéo dài thời gian thanh toán tiền sử dụng điện cho người dân hơn.

Công ty Điện lực Bình Dương (PCBD) rất thông cảm và chia sẻ với những hộ gia đình đang gặp khó khăn trong việc thanh toán tiền điện. Tuy nhiên, đối với đề nghị gia hạn thanh toán tiền điện của Quý cử tri, PCBD chưa được phép thực hiện (PCBD là doanh nghiệp nhà nước hạch toán phụ thuộc, trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam, thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam). Do đó, PCBD phải tuân thủ các quy định của Nhà nước, chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam/Tổng công ty Điện lực miền Nam trong việc thực hiện bán điện, thu hồi tiền điện, quản lý, hạch toán doanh thu tiền điện nhằm đảm bảo thực hiện công tác quản lý tài chính, phòng ngừa các rủi ro, đồng thời đảm bảo thu hồi dòng tiền phục vụ thanh toán chi phí cho các nhà cung cấp, tái đầu tư, duy trì hoạt động cung ứng điện của ngành điện nói chung và Công ty Điện lực Bình Dương nói riêng. Vì vậy, Công ty Điện lực Bình Dương trả lời kiến nghị của cử tri cụ thể như sau:

- Khách hàng đã sử dụng điện xong đến chu kỳ ghi chỉ số thì Điện lực mới tính tiền và hệ thống tự động gửi thông báo tiền điện qua tin nhắn Zalo/App chăm sóc khách hàng mà Quý khách hàng đã cài đặt trước đó. Sau 15 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu nếu khách hàng vẫn chưa thanh toán thì điện lực thực hiện thông báo ngừng giảm cung cấp điện theo quy định tại khoản 2 Điều 7 và khoản 2 Điều 10 Thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương;

- Đối với trường hợp thanh toán tiền điện chậm dẫn đến bị cắt điện thì ngoài việc thanh toán tiền điện, khách hàng thanh toán thêm chi phí đóng/cắt điện, đây không phải là chi phí do Điện lực xử phạt mà là khoản chi phí Điện lực phải thu theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số: 23/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương;

- Việc cử tri phản ánh thông báo thời gian thanh toán chỉ có 4 ngày (05 ngày nếu tính luôn ngày thông báo) là thời hạn thanh toán mà các bên đã thỏa thuận trong họp đồng mua bán điện;

- Ngoài ra, với đặc thù của dịch vụ điện là Khách hàng đã sử dụng điện trước và thanh toán sau. Do đó, PCBD rất mong Quý cử tri, khách hàng thông cảm, chủ động thanh toán kịp thời các khoản tiền điện khi được thông báo, nhằm giúp ngành Điện thu hồi dòng tiền phục vụ thanh toán chi phí cho các nhà cung cấp, tái đầu tư, duy trì hoạt động cung ứng điện.

​​​​9 ​ ​ ​ ​ ​

​​​​Sở Xây dựng

 

​ ​ ​ ​ ​
17. Cử tri Nguyễn Văn Vui, khu phố 1, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một: Các khu nghĩa trang tại Phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát và phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một hiện không còn chỗ chôn cất. Kiến nghị ngành chức năng nghiên cứu quy hoạch, mở thêm nghĩa trang mới để phục vụ cho người dân trên địa bàn.

- Ngày 12/9/2022 UBND tỉnh có Văn bản số 4729/UBND-KT về việc phân luồng, hỗ trợ các địa phương phía Nam trong khi chưa có nghĩa trang nhân dân và Sở Xây dựng đã có Văn bản số 3801/SXD-PTĐT&HTKT ngày 20/9/2022 về triển khai nội dung liên quan đến phân luồng, hỗ trợ các địa phương phía Nam trong khi chưa có nghĩa trang, như sau:

+ UBND thị xã Bến Cát vận động người dân lựa chọn hình thức chôn cất tại các nghĩa trang nhân dân do nhà nước đầu tư, quản lý tại thị xã Bến Cát, huyện Bàu Bàng.

+ UBND thành phố Thủ Dầu Một vận động người dân lựa chọn hình thức chôn cất tại các nghĩa trang nhân dân do nhà nước đầu tư, quản lý tại huyện Dầu Tiếng.

Do đó, người dân trên địa bàn khu vực Bến Cát, Thủ Dầu Một khi có nhu cầu chôn cất liên hệ UBND thị xã Bến Cát, UBND thành phố Thủ Dầu Một để được hướng dẫn vị trí an táng nghĩa trang trên địa bàn theo hướng phân luồng nêu trên.

- Đối với đầu tư mới nghĩa trang:

+ Sở Xây dựng đã tham mưu, đề xuất UBND tỉnh đầu tư mới nghĩa trang nhân dân cấp II và đã được UBND tỉnh chấp thuận giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng nghĩa trang nhân dân Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên.

+ Ngày 23/6/2023 UBND tỉnh có Văn bản số 3106/UBND-KT về công tác quản lý, đầu tư xây dựng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bình Dương, trong đó có nội dung:"Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu UBND tỉnh Danh mục đầu tư có sử dụng đất để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, chủ đầu tư theo hình thức xã hội hóa đối với các nghĩa trang, cơ sở hỏa táng theo quy định".

18. Cử tri phường Bình Hòa, thành phố Thuận An: hiện nay đối tượng người có công khi qua đời không có khả năng mua đất tại nghĩa trang Hoa viên Bình Dương. Do đó, đề nghị cơ quan chức năng nghiên cứu, có chủ trương quy hoạch nghĩa trang làm nơi an táng cho các đối tượng chính sách, người có công, thương bệnh binh, cán bộ hưu trí khi qua đời.

- Ngày 12/9/2022 UBND tỉnh có Văn bản số 4729/UBND-KT về việc phân luồng, hỗ trợ các địa phương phía Nam trong khi chưa có nghĩa trang nhân dân và Sở Xây dựng đã có Văn bản số 3801/SXD-PTĐT&HTKT ngày 20/9/2022 về triển khai nội dung liên quan đến phân luồng, hỗ trợ các địa phương phía Nam trong khi chưa có nghĩa trang, như sau: UBND thành phố Thuận An vận động người dân lựa chọn hình thức chôn cất tại các nghĩa trang nhân dân do nhà nước đầu tư, quản lý tại huyện Phú Giáo; người dân trên địa bàn khu vực Thành phố Thuận An có nhu cầu chôn cất liên hệ UBND thành phố Thuận An để được hướng dẫn vị trí an táng nghĩa trang tại huyện Phú Giáo.

- Ngày 23/6/2023 UBND tỉnh có Văn bản số 3106/UBND-KT về công tác quản lý, đầu tư xây dựng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bình Dương, trong đó có nội dung: "Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu UBND tỉnh Danh mục đầu tư có sử dụng đất để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, chủ đầu tư theo hình thức xã hội hóa đối với các nghĩa trang, cơ sở hỏa táng theo quy định". Sau khi lựa chọn tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng nghĩa trang từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, UBND cấp tỉnh quy định tỷ lệ đất mai táng đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang được cấp có thẩm quyền phê duyệt và hình thức quản lý quỹ đất này để phục vụ cho các đối tượng chính sách xã hội khi qua đời trên địa bàn theo quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 14, Nghị định số 23/2016//NĐ-CP.

19. Cử tri phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An: Kiến nghị tỉnh sớm có giải pháp giải quyết những vấn đề mà cử tri bức xúc, kiến nghị, khiếu nại liên quan đến dự án chung cư cao tầng Roxana tại phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An.  Ngày 23/9/2022, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 2342/QĐ-UBND về việc thanh tra tình hình thực hiện dự án khu nhà ở thương mại có liên quan đến khiếu nại, phức tạp tập trung đông người, trong đó có Dự án Khu căn hộ, căn hộ dịch vụ, khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê (Roxana Plaza). Hiện nay, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra đối với Dự án Khu căn hộ, căn hộ dịch vụ, khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê (Roxana Plaza) và đang dự thảo Kết luận thanh tra. Sau khi có Kết luận Thanh tra, các ngành chức năng căn cứ theo nhiệm được giao sẽ tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

20. Cử tri Tô Ngọc Dưỡng, Phạm Thị Hòa, chung cư Charm Plaza, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An:

(1) Chủ đầu tư chung cư Charm Plaza sử dụng phần diện tích chung (nhà sinh hoạt cộng đồng) trong khu chung cư để bán là không đúng theo thiết kế ban đầu; không xây dựng bãi đỗ xe ô tô, cư dân phải gửi xe ở nơi khác gây bất tiện cho người dân. Kiến nghị ngành chức năng xử lý tình trạng nêu trên.

(2) Đề nghị ngành chức năng cho biết việc cấp phép điều chỉnh mục đích sử dụng đất công viên cây xanh tại chung cư Charm Plaza để xây dựng các shophouse có đúng quy định không?

Nội dung (1) :

- Trong quá trình kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan đến việc xây dựng, quản lý, sử dụng tại chung cư Charm Plaza, Sở Xây dựng đã luôn yêu cầu Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam (viết tắt là Công ty) là chủ đầu tư công trình phải thực hiện đúng thiết kế xây dựng, công năng được phê duyệt.

- Công ty đã nhiều lần đề nghị xem xét điều chỉnh công năng trong chung cư Charm Plaza, tuy nhiên Sở Xây dựng đã yêu cầu Công ty phải chấp hành đúng các quyết định, văn bản xử lý của cơ quan có thẩm quyền, tuân thủ quy định pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đồng thời các nội dung điều chỉnh công năng tại công trình phải được lấy ý kiến của cư dân theo đúng quy định.

Từ ý kiến của cử tri, Sở Xây dựng sẽ phối hợp UBND thành phố Dĩ An tiếp tục kiểm tra, làm rõ và yêu cầu chủ đầu tư phải tuân thủ thực hiện đúng thiết kế xây dựng, công năng được phê duyệt tại công trình.

Nội dung (2):

Dự án Khu phức hợp Charm Plaza 1 được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch lần đầu ngày 24/11/2009 theo Quyết định số 5057/QĐ-UBND và điều chỉnh tổng thể quy hoạch tại Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 và Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 31/7/2019. Tỷ lệ diện tích đất cây xanh trong dự án thực hiện theo quy chuẩn quy hoạch xây dựng tại thời điểm điều chỉnh. Dự án Khu liên hợp cao ốc Sóng Thần thuộc Khu phức hợp Charm Plaza 1 gồm nhóm nhà ở liên kế và nhóm nhà ở chung cư, theo đó tỷ lệ diện tích đất trồng cây xanh trong nhóm nhà ở chung cư tối chiếm thiểu 20% diện tích lô đất, diện tích đất cây xanh trong nhóm nhà ở liên kế chiếm thối thiểu 2 m²/người do đó phù hợp theo Quy chuẩn quy hoạch xây dựng 01:2008/BXD của Bộ Xây dựng (Quy chuẩn có hiệu lực tại thời điểm phê duyệt). Đồng thời, việc tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết được chủ đầu tư và đơn vị tư vấn lấy ý kiến cộng đồng dân cư theo quy định tại Điều 20, Điều 21 của Luật quy hoạch đô thị. Trình tự, thủ tục điều chỉnh quy hoạch theo quy định tại Luật quy hoạch đô thị, Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ và Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/06/2016 của Bộ Xây dựng.

21. Cử tri Văn Văn Hạnh, khu phố 4, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một: Kiến nghị tỉnh chỉ đạo Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương thực hiện tái chế các phế liệu đã thu gom thành thùng rác có nắp đậy và bán cho người dân có hỗ trợ về giá để người dân sử dụng nhằm khắc phục tình trạng người dân bỏ rác vào bao nilong gây mất mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường.

- Hiện nay, Công ty Cổ phần Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương đang là đơn vị thu gom và xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh, thực hiện tái chế các phế liệu đã thu gom thành các sản phẩm như gạch, phân bón, bê tông, đốt rác phát điện từ rác thải.

- Việc tái chế phế liệu đã thu gom thành thùng rác có nắp đậy và bán cho người dân có hỗ trợ về giá yêu cầu phải đầu tư dây chuyền và công nghệ sản xuất hiện đại và có nguồn kinh phí để thực hiện.

Hiện nay Công ty chưa đầu tư dây chuyền sản xuất thùng rác có nấp đậy để hỗ trợ theo nội dung kiến nghị cử tri.

22. Cử tri Võ Châu Báu, khu phố 2, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một: Kiến nghị ngành chức năng cho biết việc Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương thu 10 % phí bảo vệ môi trường trên hóa đơn tiền nước được sử dụng vào mục đích gì.

Theo Văn bản số 806/CV-TCTBWE ngày 17/7/2023 Công ty Cổ phần Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương: Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định:

- Mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt là 10% trên giá bán của 1m3 nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

- Tổ chức thu phí:

+ Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của các cơ sở thuộc diện quản lý trên địa bàn. Căn cứ tình hình thực tế quản lý, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải của các cơ sở trên địa bàn.

+ Tổ chức cung cấp nước sạch thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng nguồn nước sạch do mình cung cấp.

+ Ủy ban nhân dân phường, thị trấn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt của tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tự khai thác nước để sử dụng.

Như vậy, Công ty Cổ phần Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương chỉ là đơn vị thu hộ phí bảo vệ môi trường và nộp ngân sách theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sở Xây dựng kiến nghị chuyển nội dung này đến Sở Tài nguyên và Môi trường để tiếp tục theo dõi và phúc đáp trả lời theo đúng lĩnh vực chuyên môn được giao quản lý.

​10 ​ ​

​Sở Giao thông - Vận tải

 

​ ​

23. Cử tri Nguyễn Hữu Kính, khu phố Chánh Lộc 7, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một:

(1) Kiến nghị ngành chức năng thông tin cho người dân được biết Trạm thu phí cầu Phú Cường khi nào sẽ dừng việc thu phí.

(2) Kiến nghị ngành chức năng khảo sát, lắp tín hiệu đèn giao thông trên tuyến đường Huỳnh Văn Cù, tại ngã ba giao nhau với đường Nguyễn Văn Cừ (hướng từ cầu Phú Cường xuống rẽ trái vào đường Nguyễn Văn Cừ) nhằm hạn chế tai nạn giao thông tại giao lộ này.

(3) Việc thực hiện gờ giảm sốc nhằm giảm tốc độ trên các tuyến đường nói chung chưa thật sự đem lại hiệu quả trong an toàn giao thông. Đề nghị các ngành chức năng nghiên cứu có giải pháp hợp lý hơn nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường.

(1) Theo Phụ lục Hợp đồng số 01 ngày 10/3/2014 về việc điều chỉnh Hợp đồng số 870/2009/HĐ-BOT-UB được ký giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và Công ty Cổ phần BOT cầu Phú Cường, thời gian thu phí của dự án Nâng cấp, mở rộng cầu Phú Cường và đường Huỳnh Văn Cù là 29 năm (tính từ năm 2007 và là thời gian tạm tính). Trong đó, thời gian thu phí dự kiến đến năm 2031, thời gian hoàn vốn vào năm 2022 (tạm tính).

(2) Ngày 12/7/2023, Sở GTVT đã phối hợp với Công ty CP BOT cầu Phú Cường, địa phương và các đơn vị có liên quan họp bàn, thống nhất phương án tổ chức giao thông hai chiều đối với hai nhánh đường song hành cầu Phú Cường để tạo thuận lợi hơn cho việc lưu thông của người dân trong khu vực; đối với việc bố trí đèn tín hiệu giao thông trên đường Huỳnh Văn Cù dành cho các phương tiện hướng từ cầu Phú Cường rẽ trái vào đường Nguyễn Văn Cừ, do vị trí trạm thu phí gần giao lộ, khó khăn trong việc tổ chức tín hiệu giao thông trên hướng này, Sở GTVT sẽ tiếp tục theo dõi tình hình giao thông sau khi thực hiện phương án tổ chức giao các nhánh đường song hành cầu Phú Cường và sẽ phối hợp địa phương, các đơn vị có liên quan có giải pháp điều chỉnh phù hợp khi xuất hiện các bất cập.

(3) Hiện nay, nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh được bố trí hệ thống vạch sơn gờ giảm tốc tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, các vị trí cần lưu ý, cảnh giác phương tiện tham gia giao thông, việc bố trí vạch sơn gờ giảm tốc được thực hiện theo hướng dẫn của các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành và là giải pháp tiết kiệm chi phí hơn so với các giải pháp như đèn chớp vàng,… Trong thời gian tới, Sở GTVT sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát giải pháp tăng cường an toàn giao thông tại những vị trí, giao lộ, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên các tuyến đường giao thông

24. Cử tri ấp Kiến An, xã An Lập, huyện Dầu Tiếng: Kiến nghị ngành chức năng thực hiện nạo vét mương thoát nước dọc tuyến đường ĐT.748 (đoạn từ Công ty May Sài Gòn, Công ty 3F Việt và Công ty Mayhoam) vì hiện nay mưa lớn, nước không thoát được, ngập ra đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Thực hiện công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh, trong đó có tuyến ĐT.748, mỗi quý trong năm Sở GTVT đều tiến hành công tác bảo dưỡng hệ thống hạ tầng giao thông trên ĐT.748 như: nạo vét, khai thông hệ thống mương rãnh, cống thoát nước dọc, thanh thải dòng chảy các cống ngang đường. Thời gian vừa qua, các trận mưa lớn xảy ra với mật độ dày đặc, hệ thống mương rãnh thoát nước dọc nhanh chóng bị bồi lắng, ảnh hướng đến thoát nước mặt đường trên ĐT.748, Sở GTVT sẽ tiếp tục rà soát, kịp thời khơi thông, nạo vét hệ thống mương, rãnh thoát nước dọc để đảm bảo thoát nước mặt đường trên tuyến.
25. Cử tri ấp Thị Tính, xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng (*): Trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, Sở Giao thông Vận tải đã có văn bản trả lời kiến nghị cử tri là đang xem xét, vận động một đơn vị vận tải khác để mở lại tuyến xe buýt số 11 Mỹ Phước - Dầu Tiếng, nhưng đến nay vẫn chưa mở lại tuyết xe buýt này. Kiến nghị Sở Giao thông Vận tải xem xét, sớm mở lại tuyến xe buýt số 11 Mỹ Phước - Dầu Tiếng để người dân và học sinh đi lại được thuận tiện.

Tuyến xe buýt Mỹ Phước – Long Hòa – Dầu tiếng được HTX vận tải Bến cát đảm nhận khai thác từ năm 2006, trong thời gian qua việc vận hành tuyến xe buýt gặp nhiều khó khăn khi năm 2013 không còn được ngân sách  hỗ trợ, đồng thời bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và biến động giá nhiên liệu tăng cao chi phí hoạt động không đủ để thực hiện duy trì tuyến. Ngày 30/9/2022 HTX vận tải Bến Cát có văn bản số 163/CV-HTX về việc ngừng hoạt động tuyến xe buýt Mỹ Phước – Long Hòa – Dầu tiếng. Sau khi nhận được văn bản 163/CV-HTX của HTX vận tải Bến Cát Sở Giao thông vận tải đã giao nhiệm vụ cho Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng liên hệ HTX vận tải Bến Cát động viên khích lệ tìm phương pháp tháo gỡ để tuyến xe buýt hoạt động trở lại phục vụ người dân nhưng tất cả xã viên của HTX điều bán xe không đủ phương tiện để tiếp tục hoạt động. Ngày 09/12/2022 Sở Giao thông vận tải ban hành Văn bản số 3845/SGTVT – VTPTNL  chấp thuận ngừng khai thác tuyến xe buýt Mỹ Phước – Long Hòa – Dầu Tiếng.

Đến nay, Sở Giao thông vận tải đã công bố các tuyến xe buýt ngừng hoạt động sau đại dịch Covid-19 để tìm kiến đơn vị có đủ nhân lực để tiếp quản khai thác tuyến xe buýt Mỹ Phước – Long Hòa – Dầu Tiếng nhằm khôi phục lại mạng lưới tuyến xe buýt của tỉnh đồng thời phục vụ nhu cầu đi lại của người dân ngày càng tốt hơn tuy nhiên đến nay vẫn chưa đơn vị nào đăng ký khai thác do nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện nay khá thấp (chỉ đạt bình quân 05 hành khách/chuyến đối với 22 tuyến xe buýt đang khai thác) do đó chưa khuyến khích doanh nghiệp vận tải đầu tư khai thác tuyến xe buýt. Trong thời gian tới, Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục vận động các doanh nghiệp vận tải xe buýt đăng ký khai thác tuyến xe buýt trên nhằm phục vụ nhu cầu của người dân.

​​​​​​​​​​11 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

​​​​​​​​​​Sở Tài nguyên và Môi trường

 

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
26. Cử tri Nguyễn Văn Hiếu, khu phố 7, phường Tương Bình Hiệp: Dự án Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Đông Nam được quy hoạch trên khu đất của người dân và khu đất công nghĩa địa, đã kéo dài nhiều năm vẫn chưa triển khai, gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Dự án quá hạn không triển khai đến nay lại được gia hạn nhưng không tiến hành triển khai thực hiện. Kiến nghị ngành chức năng có giải pháp giải quyết tình trạng trên, đồng thời cho người dân biết thời hạn giao đất cho doanh nghiệp là bao lâu, khi quá hạn thì thời gian nào bàn giao trả lại. 

- Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Trí Việt đã được UBND tỉnh cho thuê đất trả tiền hàng năm tại Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 08/4/2019, Quyết định số 3479/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 để thực hiện dự án Trường Cao đẳng Kinh tế Đông Nam. Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DB-764030 ngày 14/10/2021 với diện tích 33.331,6m2 đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo tại phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một; thời hạn sử dụng đất đến ngày 08/4/2069.

- Liên quan đến việc triển khai dự án: UBND tỉnh có Văn bản số 58/UBND-KT ngày 06/01/2023 và Thông báo số 225/TB-UBND ngày 19/6/2023, giao UBND thành phố Thủ Dầu Một thường xuyên kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư đầy nhanh tiến độ triển khai dự án, đảm bảo việc sử dụng đất của chủ đầu tư theo đúng mục đích; kịp thời báo cáo UBND tỉnh các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền. Do đó, kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo UBND thành phố Thủ Dầu Một rà soát, báo cáo.

27. Cử tri Hà Hữu Lâm, khu phố 4, phường An Phú, thành phố Thuận An: Hiện nay người dân trong khu dân cư ViệtSing vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo cam kết của Công ty Becamex tại buổi tiếp xúc cử tri. Đề nghị ngành chức năng chỉ đạo Công ty Becamex thực hiện đúng cam kết về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương tại Công văn số 139/UBND-KT ngày 08/6/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan rà soát để tiếp tục xem xét cấp Giấy chứng nhận (GCN) cho người dân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua căn hộ đối với các dự án nêu trên.

Đối với các trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Đến nay, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệp – CTCP đã nộp vào Văn phòng Đăng ký Đất đai khoảng 3.590 hồ sơ chuyển nhượng; Văn phòng Đăng ký Đất đai đã chuyển thông tin sang Cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính 2.371 hồ sơ chuyển nhượng (Trong đó có Khu dân cư ViệtSing). Sau khi doanh nghiệp và người dân hoàn thành nghĩa vụ tài chính, Văn phòng Đăng ký Đất đai sẽ cấp GCN cho người dân. Trong quá trình cấp GCN cho người nhận chuyển nhượng, Văn phòng Đăng ký Đất đai tiếp tục nhận hồ sơ để cấp GCN cho các đợt tiếp theo.

Đề nghị, ông Hà Hữu Lâm liên hệ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP nhanh chóng nộp hồ sơ để được cấp giấy chứng nhận theo quy định.

28. Cử tri Nguyễn Thế Huy, khu phố 1, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một: Tôi có mua căn hộ tại Khu A4, A5 khu An sinh xã hội Hòa Lợi đã hơn 03 năm nhưng đến nay chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà chung cư. Đề nghị ngành chức năng có liên quan giải quyết để người dân được nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà chung cư.

Đối với các trường hợp mua căn hộ Nhà ở xã hội: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương tại Công văn số 139/UBND-KT ngày 08/6/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan rà soát để tiếp tục xem xét cấp Giấy chứng nhận (GCN) cho người dân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua căn hộ đối với các dự án nêu trên.

+ Tại dự án Nhà ở xã hội Hòa Lợi: hiện nay Văn phòng Đăng ký Đất đai đang chuyển 345 hồ sơ sang Cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (trong đó có các căn chung cư của Block A4, A5). Sau khi doanh nghiệp và người dân hoàn thành nghĩa vụ tài chính, Văn phòng Đăng ký Đất đai sẽ cấp GCN cho người dân. Trong quá trình cấp GCN cho người nhận chuyển nhượng, Văn phòng Đăng ký Đất đai tiếp tục nhận hồ sơ để cấp GCN cho các đợt tiếp theo.

Đề nghị, ông Nguyễn Thế Huy liên hệ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP nhanh chóng nộp hồ sơ để được cấp giấy chứng nhận theo quy định.

29. Cử tri Nguyễn Chính Hải, khu phố 3, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một: Năm 2017, tôi có mua Khu nhà phố Becamex ICE (chủ cũ mua từ năm 2008, nhà đầu tư cho biết khi đóng được 95% tiền đất là có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), nhưng đến nay vẫn chưa được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, gây khó khăn cho việc vay vốn.  Đề nghị các cơ quan chức năng có liên quan sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hiện nay, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP đã nộp vào (VPĐKĐĐ) khoảng 3.590 hồ sơ chuyển nhượng tại các dự án phát triển nhà ở, khu dân cư, khu đô thị; Văn phòng Đăng ký Đất đai đã chuyển thông tin sang Cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính 2.371 hồ sơ chuyển nhượng. Sau khi doanh nghiệp và người dân hoàn thành nghĩa vụ tài chính, Văn phòng Đăng ký Đất đai sẽ cấp GCN cho người dân. Trong quá trình cấp GCN cho người nhận chuyển nhượng, Văn phòng Đăng ký Đất đai tiếp tục nhận hồ sơ để cấp GCN cho các đợt tiếp theo.

Do thông tin dự án của Cử tri Nguyễn Chính Hải là chưa đầy đủ thông tin nên Văn phòng Đăng ký đất đai chưa thể trả lời cụ thể về trường hợp của ông Hải. Đề nghị, ông Nguyễn Chính Hải liên hệ Chủ đầu tư dự án nhanh chóng nộp hồ sơ để được cấp giấy chứng nhận theo quy định.

30. Cử tri Nguyễn Xuân Đương, khu phố 4, phường An Phú, thành phố Thuận An: Hiện nay tình trạng chôn lấp chất thải nguy hại tại một số nơi trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra, một số vụ việc điển hình đã bị cơ quan chức năng xử lý. Kiến nghị trong thời gian tới các ngành chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm vấn đề vi phạm về môi trường nhằm răn đe đối tượng vi phạm.

Trong thời gian qua, nhằm chấn chỉnh các cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải và kinh doanh phế liệu tuân thủ các quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra xử lý các cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải và kinh doanh phế liệu (Văn bản số 1286/UBND-KTN ngày 29/4/2016 chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lập Đội kiểm tra liên ngành để kiểm tra toàn diện việc chấp hành quy định về đất đai, xây dựng, môi trường, PCCC, nghĩa vụ tài chính… đối với các cơ sở kinh doanh phế liệu; Văn bản số 736/UBND-KT ngày 21/02/2022; Văn bản số 4481/UBND-KT ngày 29/8/2022 chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường và hoạt động kinh doanh phế liệu trên địa bàn tỉnh…).

Thực hiện các chỉ đạo nêu trên, qua kiểm tra, xử lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố và Công an tỉnh, các cơ sở hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn và kinh doanh phế liệu trên địa bàn tỉnh đã dần đi vào nề nếp. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số cơ sở không chấp hành đúng quy định và lén lút đổ trộm chất thải ra môi trường đúng như phản ánh của cử tri.

Để khắc phục các vấn đề tồn tại trong công tác quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải và kinh doanh phế liệu, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 5179/KH-UBND ngày 04/10/2022 về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp và hoạt động kinh doanh phế liệu trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch này, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện thị triển khai các nội dung sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật và hướng dẫn hoàn thiện các hồ sơ pháp lý.

- Rà soát, lập danh sách và ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên đề đối các tổ chức, cá nhân hoạt động thu gom vận chuyển xử lý chất thải và kinh doanh phế liệu.

- Công an tỉnh chủ động nắm bắt tình hình và phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước để kịp thời phát hiện các hành vi đổ thải hoặc chôn lấp chất thải không đúng quy định và các cơ sở có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ; kiên quyết điều tra, truy tố đối với các trường hợp có dấu hiệu tội phạm.

- Các địa phương rà soát và quy hoạch địa điểm hoạt động của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp và kinh doanh phế liệu trên địa bàn tỉnh.

Với việc triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp như trên sẽ góp phần cho hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn và kinh doanh phế liệu trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, ổn định.

31. Cử tri Huỳnh Văn Truyện, khu phố 1A, phường An Phú, thành phố Thuận An: Không thống nhất nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường về vấn đề nguồn gốc đất của Công ty Phú Phong nhận chuyển nhượng lại của Công ty gỗ Trường Thành, bởi người dân nơi đây biết rất rõ nguồn gốc là đất công do nhà nước quản lý. Kiến nghị tỉnh chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an điều tra và trả lời cho cử tri được rõ.

Liên quan đến nội dung này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có trả lời các nội dung cử tri kiến nghị. Tuy nhiên, nội dung trả lời của Sở chưa được cử tri Huỳnh Văn Truyện thống nhất, nay Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

- Quy định của pháp luật liên quan đến việc giao đất cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành:

 + Khu 01 diện tích 12.469m2: Có nguồn gốc của Xí nghiệp đũa tre xuất khẩu Vinaprimat đã được UBND tỉnh Sông Bé cho thuê đất tại Hợp đồng thuê đất số 413/HĐ ngày 30/9/1989 thời gian thuê là 10 năm. Đến ngày 12/7/2000, UBND tỉnh có Quyết định số 1987/QĐ-UB thu hồi đất nêu trên, cho thuê và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Trường Thành. Việc cho thuê đất là phù hợp với Luật Đất đai năm 1993.

+ Khu 02 diện tích 3.669,13m2: Có nguồn gốc đất của các hộ dân (ông Võ Trường Thành và ông Nguyễn Quang Thịnh). Ngày 10/5/2001, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1547/QĐ-UBND thu hồi khu đất nêu trên, cho thuê và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Trường Thành.

+ Sau đó, Công ty đã chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Về nguồn gốc đất: Theo quy định tại khoản 8 Điều 6 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nguồn gốc đất được thể hiện tại trang 2 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất "Nhà nước cho thuê đất…"; "Nhà nước giao đất…". Qua đó, khu đất Công ty Trường Thành có nguồn gốc đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Theo hồ sơ lưu trữ, thì Công ty Trường Thành đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao nêu trên cho ông Phạm Đức Huy. Việc Công ty Trường Thành chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Phạm Đức Huy là phù hợp quy định của pháp luật đất đai. Không có trường hợp Công ty Trường Thành chuyển nhượng cho Công ty Phú Phong như cử tri Huỳnh Văn Truyện phản ánh.

32. Cử tri Phạm Tiến Huy, khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An (*): Kiến nghị tỉnh có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại dự án khu nhà ở thương mại đường sắt mở rộng để người dân được cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất.

- Dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt (mở rộng) do Công ty TNHH phát triển nhà xe lửa Dĩ An làm chủ đầu tư. Để thực hiện việc chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện theo quy định tại Khoản 17 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ và Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/04/2023 của Chính phủ, cụ thể: được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoàn thành việc đầu tư xây dựng theo quy hoạch chi tiết; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải; thuộc khu vực, loại đô thị được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền. Qua rà soát, Công ty chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa hoàn thành xong các nội dung nêu trên nên chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

- Tiến độ cụ thể của dự án như sau: Ngày 19/10/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2384/QĐ-UBND thu hồi Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 về việc cho phép Công ty chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt (phần mở rộng). Ngày 01/8/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1859/QĐ-UBND thu hồi Quyết định số 2641/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc phê duyệt đơn giá đất để tính nghĩa vụ tài chính về đất của dự án Khu nhà ở đường sắt. Đến ngày 04/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngừng hoạt động dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt (mở rộng); Theo đó, giao Sở Xây dựng công bố, trao Quyết định cho Công ty; đồng thời cùng UBND thành phố Dĩ An, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát quy hoạch theo ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải.

- Qua xem xét, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2495/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 thành lập Tổ xác minh tham mưu giải quyết đơn của các hộ dân thuộc dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt (mở rộng) do Sở Xây dựng làm tổ trưởng. Do đó, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì để rà soát, tham mưu liên quan đến Khu nhà ở thương mại đường sắt (mở rộng).

33. Cử tri Trần Đức Phúc, khu phố Tân lập, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An (*): Tiếp tục kiến nghị ngành chức năng sớm có giải pháp tháo gỡ vướng mắc để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân khu dân cư 710 và cung cấp thông tin lộ trình và thời gian, tiến độ giải quyết cho người dân được rõ.

- Dự án Khu nhà ở cán bộ công nhân viên của Công ty Công trình giao thông 710 chưa lập thủ tục đất đai, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính nhưng Công ty đã phân chia nền đất cho cán bộ công nhân viên và đã xây dựng được một số căn nhà. Ngày 08/02/2014, UBND tỉnh có Công văn số 338/UBND-KTN thống nhất giao Thanh tra tỉnh chủ trì cùng các ngành liên quan thanh tra toàn diện dự án (Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 06/6/2014).

- Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 06/KL-TTr ngày 18/9/2014 về tình hình quản lý, sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính, công tác xây dựng bảo vệ môi trường của Công ty 710. Ngày 10/10/2014, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 233/TB-UBND ý kiến kết luận thanh tra dự án Khu nhà ở cán bộ, công nhân viên của Công ty 710 như sau:

+ Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an Điều tra làm rõ xử lý hành vi vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện dự án Khu nhà ở cán bộ, công nhân viên của Công ty 710.

+ Sau khi có kết quả xử lý vi phạm của cơ quan Công an Điều tra đối với Công ty 710. UBND tỉnh giao UBND thị xã Dĩ An quản lý, xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân theo quy định.

Hiện nay, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) - Công an tỉnh Bình Dương thực hiện, sau khi có kết quả điều tra, vụ việc sẽ được thực hiện theo quy định.

34. Cử tri Phạm Văn Tường, khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên: Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thì các doanh nghiệp hoạt động sản xuất phải có Giấy phép môi trường, tuy nhiên chi phí lập hồ sơ Giấy phép môi trường hiện nay do các đơn vị tư vấn báo giá quá cao gây khó khăn cho doanh nghiệp nhất là trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Đề nghị các ngành chức năng xem xét gia hạn thời gian thực hiện quy định này lại để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp tục sản xuất vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện nay.

- Theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thì đối tượng phải có giấy phép môi trường gồm:

+ Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và Nhóm II có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức;

+ Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như đối tượng trên.

- Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thì "Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật này đã đi vào vận hành chính thức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành phải có giấy phép môi trường trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, giấy phép xử lý chất thải nguy hại, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi (sau đây gọi chung là giấy phép môi trường thành phần). Giấy phép môi trường thành phần được tiếp tục sử dụng như giấy phép môi trường đến hết thời hạn của giấy phép môi trường thành phần hoặc được tiếp tục sử dụng trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành trong trường hợp giấy phép môi trường thành phần không xác định thời hạn". Do vậy, trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động đã có giấy phép môi trường thành phần thì doanh nghiệp sẽ được tiếp tục sử dụng đến khi hết hạn (đối với các giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, giấy phép xử lý chất thải nguy hại, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước) hoặc được tiếp tục sử dụng trong thời hạn 5 năm kể từ này Luật có hiệu lực (đến năm 2027 đối với Giấy xác nhận hoàn thành công trình công trình bảo vệ môi trường).

- Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, Luật Xử lý vi phạm hành chính không có quy định liên quan đến gia hạn thời gian lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, do vậy Sở Tài nguyên và Môi trường không có cơ sở xem xét đối với kiến nghị nêu trên.

- Đối với chi phí lập hồ sơ Giấy phép môi trường: đây là thỏa thuận dân sự giữa các doanh nghiệp/cơ sở với các đơn vị có chức năng hoạt động tư vấn môi trường nên cơ quan quản lý nhà nước không có ý kiến đối với vấn đề này.

35. Cử tri Trần Văn Nhựt, ấp Rạch Bắp, xã An Tây, thị xã Bến Cát: Tình trạng các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Rạch Bắp (đoạn cống hở đường AT018) xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường khi trời mưa, ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh. Kiến nghị các ngành chức năng xem xét giải quyết tình trạng trên.

- Khu công nghiệp Rạch Bắp của Công ty Cổ phần Công nghiệp An Điền đã đầu tư hạ tầng thu gom nước mưa, nước thải riêng biệt; đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất 3.000 m3/ngày.đêm và được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép môi trường số 189/GPMT-BTNMT ngày 09 tháng 6 năm 2023. Đồng thời, trong quá trình hoạt động Công ty đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động và kết nối dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường 24/24 giờ để giám sát nước thải trước khi thải ra môi trường. Kết quả quan trắc cho thấy nước thải sau hệ thống xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.

- Đối với phản ánh của người dân về việc các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Rạch Bắp lợi dụng trời mưa xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Bến Cát, Ủy ban nhân dân xã An Tây tiến hành kiểm tra, rà soát toàn diện hạ tầng thu gom và đấu nối nước thải của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Rạch Bắp bao gồm chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạch Bắp nhằm xác định cụ thể việc thu gom, đấu nối nước thải của từng doanh nghiệp. Quá trình kiểm tra nếu phát hiện vi phạm sẽ tiến hành xử lý theo quy định. Kết quả kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp và thông tin đến cử tri được rõ.

36. Cử tri Hoàn Văn Thái, khu phố 8, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát: Gia đình tôi cùng 100 hộ dân có mua đất của Công ty cổ phần kinh doanh và phát triển Bình Dương (TDC) tại khu G thuộc khu tái định cư Mỹ Phước 3 (khu phố 8, phường Chánh Phú Hoà, thị xã Bến Cát) từ năm 2013 đến nay nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị ngành chức năng có hướng giải quyết, giúp cho các hộ dân sớm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để yên tâm ổn định cuộc sống.Khu đất cử tri Hoàn Văn Thái kiến nghị thuộc khu dân cư ấp 5 Chánh phú Hòa. Đối với khu dân cư ấp 5 Chánh Phú Hòa, hiện nay Văn phòng Đăng ký đất đai đang thực hiện các thủ tục để cấp giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng. Đề nghị, ông Hoàng Văn Thái liên hệ Công ty cổ phần kinh doanh và phát triển Bình Dương nhanh chóng nộp hồ sơ để được cấp giấy chứng nhận theo quy định.
37. Cử tri phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát[6]: Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp được hoán đổi đất do thuộc các hộ được đền bù thuộc dự án đầu tư giải phóng mặt bằng công trình Đường tạo lực Mỹ Phước - Bàu Bàng (đoạn qua thị xã Bến Cát) và được cấp 8 thửa đất (thửa số 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72) tại khu tái định cư Mỹ Phước 3 thuộc khu phố 5, phường Chánh Phú Hoà, thị xã Bến Cát từ năm 2020 đến nay nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị ngành chức năng sớm có hướng giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để người dân yên tâm ổn định cuộc sống.  

Thửa đất cử tri Nguyễn Thị Ngọc Điệp kiến nghị thuộc Khu dân cư ấp 7 Chánh Phú Hòa. Đối với các trường hợp được hoán đổi đất do thuộc các hộ được đền bù thuộc dự án đầu tư giải phóng mặt bằng công trình Đường tạo lực Mỹ Phước - Bàu Bàng, hiện nay Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệp – CTCP đang rà soát, tổng hợp để nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho người dân.

Đề nghị cử tri Nguyễn Thị Ngọc Điệp liên hệ Tổng Công ty nhanh chóng nộp hồ sơ để được cấp giấy chứng nhận theo quy định.

12

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

 

38. Cử tri Lý Sơn Đông, khu phố 8, phường Phú Lợi: Kiến nghị ngành chức năng cần quy định rõ về việc quy định nuôi chó làm thú cưng để xử lý việc nuôi chó gây ô nhiễm môi trường, cắn người… trong khu dân cư.

Trung ương và địa phương đã ban hành rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo quản lý chó, mèo nuôi, trong đó có quy định trách nhiệm của chủ nuôi chó, mèo trong việc đăng ký, khai báo nuôi chó, mèo với chính quyền cấp xã; cam kết nuôi nhốt chó, mèo trong khuôn viên gia đình; chó, mèo khi đưa ra khỏi nhà phải được xích, rọ mõm và có người dắt đề phòng cắn người; quy định trách nhiệm của UBND các cấp và các Sở, ngành có liên quan trong công tác quản lý chó nuôi, tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng bệnh dại, điều trị dự phòng sau phơi nhiễm với người, xử phạt vi phạm hành chính nếu có hành vi vi phạm trật tự nơi công cộng,…

1. Văn bản của Trung ương, gồm:

- Bộ Luật dân sự năm 2015: Khoản 4, Điều 603, Bộ luật dân sự quy định: " 3. Trường hợp súc vật thả rông theo tập quán mà gây thiệt hại thì chủ sở hữu súc vật đó phải bồi thường theo tập quán nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội".

- Luật Chăn nuôi năm 2018: Khoản 3 Điều 66 của Luật Chăn nuôi quy định: Chủ nuôi chó, mèo phải thực hiện các yêu cầu "3. Có biện pháp bảo đảm an toàn cho người và vật nuôi khác, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y ".

- Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y: Khoản 2 điều 7 Nghị định số 90/2017/NĐ-CP quy định:

"2. Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Dại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng.

b) Không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng"

Tuy nhiên, khung phạt này đã được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 2 Nghị định số 04/2020/NĐ-CP tăng khung phạt lên từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi nêu trên.

- Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ: Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định vi phạm quy định về trật tự công cộng phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ (300.000 ÷ 2.000.000) đồng đối với những hành vi sau đây: Thả rong động vật trong đô thị hoặc công cộng; Chăn thả gia súc, gia cầm trong chung cư.

- Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; trong đó, quy định rõ về quản lý chó, mèo nuôi như sau:

a) Đối với chủ nuôi chó, mèo (gọi chung là chủ vật nuôi):

+ Phải đăng ký việc nuôi chó với UBND cấp xã tại các đô thị, nơi đông dân cư.

+ Xích, nhốt hoặc giữ chó trong khuôn viên gia đình; bảo đảm vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng xấu tới người xung quanh. Khi đưa chó ra nơi công cộng phải bảo đảm an toàn cho người xung quanh bằng cách đeo rọ mõm cho chó hoặc xích giữ chó và có người dắt.

+ Nuôi chó tập trung phải bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, không gây ồn ào, ảnh hưởng xấu tới những người xung quanh.

+ Chấp hành tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho chó, mèo theo quy định.

+ Chịu mọi chi phí trong trường hợp có chó thả rông bị bắt giữ, kể cả chi phí cho việc nuôi dưỡng và tiêu hủy chó. Trường hợp chó, mèo cắn, cào người thì chủ vật nuôi phải bồi thường vật chất cho người bị hại theo quy định của pháp luật.

b) Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã:

+ Lập sổ quản lý chó nuôi trên địa bàn.

+ Hằng năm trước đợt tiêm phòng phải rà soát, thống kê, cập nhập thông tin về đàn chó nuôi trên địa bàn.

+ Quy định cụ thể việc bắt giữ chó thả rông ở nơi công cộng thuộc địa bàn quản lý; thành lập các đội chuyên trách để bắt chó thả rông và động vật mắc bệnh Dại, có dấu hiệu mắc bệnh Dại; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về địa điểm tạm giữ chó bị bắt để chủ vật nuôi đến nhận; áp dụng các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ vật nuôi; quyết định biện pháp xử lý chó bị bắt giữ trong trường hợp sau 48 giờ kể từ khi có thông báo mà không có người nhận.

+ Phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương tổ chức tập huấn kỹ năng bắt chó thả rông và bắt động vật mắc bệnh Dại hoặc có dấu hiệu mắc bệnh Dại cho các thành viên của đội chuyên trách.

+ Phối hợp với cơ quan y tế tổ chức được tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho các thành viên của đội chuyên trách theo quy định của ngành y tế.

2. Văn bản ở địa phương, gồm:

- Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 5/9/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp quản lý chó nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện "Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại, giai đoạn 2022-2030" trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Công văn số 2455/UBND-KT ngày 26/5/2023 của UBND tỉnh về việc công tác phòng, chống buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam; phòng, chống bệnh Dại.

​​​13 ​ ​ ​  

​​​​Sở Giáo dục và Đào tạo

 

​ ​ ​  
39. Cử tri Nguyễn Thị Ngọc Ánh, khu phố Chánh Lộc 4, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một: Việc thường xuyên thay đổi sách giáo khoa gây bất lợi cho các gia đình còn khó khăn có con em đang đi học, không tận dụng được sách cũ, lãng phí kinh phí in ấn của Nhà nước. Kiến nghị ngành chức năng có giải pháp khắc phục tình trạng trên.

Việc thay sách giáo khoa được thực hiện trên toàn quốc theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT, theo đó, Chương trình giáo dục phổ thông mới được thực hiện theo lộ trình như sau:

- Từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1.

- Từ năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6.

- Từ năm học 2022-2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10.

- Từ năm học 2023-2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11.

- Từ năm học 2024-2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

Như vậy, theo lộ trình thì hàng năm đều thực hiện thay đổi sách giáo khoa nhưng không phải thay đổi toàn cấp học mà chỉ thay đổi 01 khối lớp và ổn định khối lớp đó.

Mỗi năm học sẽ thực hiện lựa chọn danh mục sách giáo khoa cho từng cấp học theo đúng quy định và áp dụng danh mục đó cho những năm học tiếp theo nên học sinh có thể tận dụng được sách giáo khoa cũ, sách giáo khoa hiện tại theo chương trình mới đã được điều chỉnh, thiết kế để học sinh có thể sử dụng lại cho năm học sau, tránh lãng phí.

Nhằm tận dụng sách giáo khoa cũ, hỗ trợ, giúp đỡ học sinh có đủ nguồn học liệu trong suốt quá trình học tập, hàng năm, các cơ sở giáo dục đã thực hiện các hoạt động thiện nguyện, quyên góp sách giáo khoa, tài liệu học tập cũ hoặc trang bị sách giáo khoa mới dành cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm học 2020-2021, hàng năm, Sở GDĐT cũng đã thực hiện chương trình "Tiếp sức đến trường" kêu gọi các cơ quan, cá nhân, tổ chức chung tay ủng hộ sách vở, phương tiện, dụng cụ học tập dành cho các học sinh khó khăn trên địa bàn tỉnh với quyết tâm "Không để bất kỳ học sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn phải nghỉ học". Đồng thời, Sở GDĐT cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục phát động phong trào tặng lại sách giáo khoa cũ, xây dựng tủ sách dùng chung để học sinh có thể sử dụng lại. Qua đó cho thấy ngành giáo dục và các học sinh có hoàn cảnh khó khăn luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ, động viên của toàn xã hội và của các cấp lãnh đạo.

40. Cử tri Nguyễn Xuân Đương, khu phố 4, phường An Phú, thành phố Thuận An: Hiện nay học phí tại các trường công lập trên địa bàn tỉnh quá cao, tạo áp lực về tài chính cho các phụ huynh học sinh là công nhân lao động. Đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ học phí ở mức thấp nhất nhằm giải quyết, chia sẻ tình trạng khó khăn cho công nhân trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của HĐND tỉnh quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm học 2022-2023, trong đó điểm a khoản 2 Điều 1 quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên bằng mức sàn (mức thấp nhất) khung học phí đối với các địa bàn thành thị và nông thôn quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP

Tuy nhiên, Mức học phí thực tế học sinh phải nộp trong năm học 2022 -2023 vẫn giữ bằng mức học phí năm học 2021-2022. Phần chênh lệch giữa mức học phí quy định tại Nghị quyết như trên so với mức học phí thực tế học sinh phải nộp được ngân sách nhà nước cấp bù.

* Học phí năm học 2023-2024

Ngày 15/5/2023, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 176/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về vấn đề học phí và sách giáo khoa cho năm học mới. Theo đó, tại khoản 2 Thông báo có giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan khẩn trương sửa đổi, bổ sung Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ để địa phương và các cơ sở giáo dục, đào tạo có căn cứ quyết định thời điểm, mức thu học phí năm học 2023 - 2024, trong đó có đề xuất chính sách, lộ trình thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông phù hợp với khả năng chi trả của người dân; có các cơ chế hỗ trợ đối với các đối tượng chính sách, người nghèo, yếu thế, địa bàn khó khăn để đảm bảo thực hiện chủ trương nhân văn, ưu việt của Đảng, Nhà nước trong phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.

Ngày 14/6/2023, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 244/HĐND-VHXH về việc chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm học 2023-2024 và các năm học tiếp theo (Tờ trình số 2346/TTr-UBND ngày 18/5/2023 của UBND tỉnh).

Đồng thời, theo ý kiến, đề nghị của Ban Văn hóa - Xã hội tại khoản 3 Báo cáo Thẩm tra số 35/BC-HĐND ngày 13/6/2023 của HĐND tỉnh về việc Báo cáo thẩm tra đề nghị xây dựng nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm học 2023 - 2024 và các năm học tiếp theo cũng đã nêu:"Trong quá trình xây dựng nội dung dự thảo Nghị quyết, Ban đề nghị cơ quan tham mưu xây dựng mức thu học phí trên cơ sở các quy định hiện hành và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của tỉnh nhằm tiếp tục tinh thần hỗ trợ, chia sẻ khó khăn về tài chính với người dân góp phần giảm tác động đến xã hội và người học do việc tăng học phí".

Nhằm đảm bảo Nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm học 2023-2024 và các năm học tiếp theo phù hợp với quy định của Trung ương (Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ) và ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo trên cũng như ý kiến của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tại Báo cáo thẩm tra. Sở GDĐT đang trong thời gian lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm tham mưu UBND tỉnh trình HĐND ban hành Nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm học 2023-2024 và đề xuất nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ học phí (phần học phí chênh lệch giữa mức học phí theo quy định và mức học phí thực tế học sinh phải đóng do ngân sách nhà nước cấp để đảm bảo chi thường xuyên cho các cơ sở giáo dục) đối giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông phù hợp với khả năng chi trả của người dân và khả năng cân đối ngân sách của địa phương.

41. Cử tri Nguyễn Xuân Quyết, khu phố 4, phường An Phú, thành phố Thuận An: Hiện nay trong khu dân cư Việt Sing chưa được đầu tư cơ sở giáo dục theo đúng quy hoạch được phê duyệt, đồng thời số dân sinh sống tại khu dân cư Việt Sing rất đông nên kiến nghị ngành chức năng nghiên cứu xây dựng trường học nhằm phục vụ nhu cầu học tập của các em học sinh.

Thực hiện Công văn số 5449/UBND-KT ngày 05/11/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thứ tự ưu tiên đầu tư xây dựng các trường học trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo, theo đó, tổng số trường cần đầu tư tại thành phố Thuận An theo thứ tự ưu tiên gồm 24 công trình (24 trường, tất cả các công trình này đều do UBND thành phố Thuận An làm Chủ đầu tư.

Tính đến 7/2023, đã xây dựng hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng 03 trường (TH Vĩnh Phú, TH Bình Chuẩn 2 và MN Hoa Mai 2 - phường Hưng Định); đang thi công xây dựng 03 trường (THPT Trịnh Hoài Đức - giai đoạn 4, THCS Bình Chuẩn - giai đoạn 2, TH An Phú 2); trong năm học 2023 - 2024 sẽ khởi công xây dựng 03 trường (TH An Phú 3, THCS Nguyễn Trung Trực, THCS Nguyễn Trường Tộ).

Theo quy định của Luật Đầu tư công 2019, để có trường cho học sinh sử dụng cần phải thực hiện tuần tự qua các khâu: Phải có Quyết định cho chủ trương đầu tư của UBND Tỉnh, QĐ phê duyệt dự án đầu tư của UBND Tỉnh, QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của UBND thành phố Thuận An, tổ chức thi công và hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Thời gian từ khâu đầu tiên đế khâu cuối cùng thường là 05 năm, trên cơ sở có quỹ đất sạch và được Tỉnh bố trí đủ vốn đầu tư.

Riêng tại phường An Phú, đã được nhà nước đầu tư hệ thống các trường công lập đều kiên cố (lầu hóa), đạt qui mô đầu tư tối đa cho mỗi trường từ mầm non đến phổ thông (từ lớp 1 đến lớp 12), cụ thể như sau: MN Hoa Cúc 10 (qui mô đã đầu tư tối đa 20 nhóm, lớp bán trú), TH Tuy An (qui mô đã đầu tư tối đa 30 lớp bán trú), TH An Phú 2 (qui mô đầu tư tối đa 30 lớp bán trú, sẽ hoàn thành - bàn giao khai giảng năm học 2023-2024), THCS Nguyễn Văn Trỗi (qui mô đã đầu tư tối đa 45 lớp bán trú), THPT Lý Thái Tổ (qui mô đã đầu tư tối đa 45 lớp học 2 buổi/ngày). Trong năm học 2023-2024 sẽ khởi công xây dựng mới thêm trường TH An Phú 3 (qui mô sẽ đầu tư tối đa 30 lớp bán trú).

Trong giai đoạn 2026-2030 sẽ tiếp tục đầu tư thêm trường THCS An Phú (số thứ tự 15 trong Công văn số 5449/UBND-KT như đã nêu trên).

42. Cử tri xã Tân Long, huyện Phú Giáo: Việc tuyển sinh lớp 10 tại trường THPT Tây Sơn, huyện Phú Giáo có điểm chuẩn cao hơn so với mặt bằng chung của huyện nên số lượng học sinh trúng tuyển ít so với kế hoạch khai tuyển sinh hằng năm của trường, làm ảnh hưởng rất nhiều đến việc đi lại, học tập khi học sinh không trúng tuyển tại trường, phải đi học ở các trường lân cận rất xa như Bàu Bàng, Chơn Thành, Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Phú Giáo. Kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo có hướng giải quyết phân luồng để con em có điều kiện học tập.

Thực hiện Kế hoạch số 3017/KH-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về việc triển khai thực hiện Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 1320/KH-SGDĐT ngày 12/7/2019 về việc triển khai thực hiện Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025.

Hằng năm, ngành GDĐT đã tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập, thực hiện tuyển sinh 70% tổng số thí sinh đủ điều kiện xét tuyển (tổ chức thi tuyển với 3 môn: Toán, Văn và tiếng Anh). Thực hiện kế hoạch phân luồng vào lớp 10 các trường THPT công lập trong tỉnh, năm học 2022-2023, số học sinh trúng tuyển vào lớp 10 trong năm học 2022-2023 là 11.361 học sinh/16.144 thí sinh đủ điều kiện xét tuyển, đạt tỷ lệ 70,35% số học sinh tuyển vào lớp 10 THPT). Năm học 2023-2024, Sở GDĐT đã tổ chức Kỳ thi tuyển lớp 10 THPT cho 22.059 thí sinh đăng ký dự thi, dự kiến tuyển 12.700 học sinh vào các trường THPT công lập và 3.248 học sinh vào các trường tư thục.

Để bảo đảm kế hoạch phân luồng, bảo đảm việc tuyển sinh vào lớp 10 ở các trường THPT công lập có chất lượng; hằng năm trên cơ sở chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT công lập đã được UBND tỉnh phê duyệt (số lớp, số học sinh); tổng số thí sinh có nguyện vọng đăng kí vào các trường (NV1, NV2), từ đó Sở GDĐT xây dựng và công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường. Năm học 2022-2023, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT của Trường THPT Tây Sơn là 120 thí sinh, số lượng thí sinh trúng tuyển là 116 thí sinh (trong đó, 114 thí sinh trúng tuyển hình thức thi tuyển, 02 thí sinh trúng tuyển theo hình thức tuyển thẳng). Mặt khác, trong những năm qua, tỷ lệ học sinh được trúng tuyển vào lớp 10 tại khu vực các trường THPT ở huyện Phú Giáo đều vượt 70% (năm học 2020-2021: 70.81%, năm học 2021-2022: 74.62%, năm học 2022-2023: 74.51%). Như vậy, số thí sinh mà Sở GDĐT đã tuyển cho Trường THPT Tây Sơn đã đủ so với chỉ tiêu tuyển sinh của Trường THPT Tây Sơn nói riêng và của huyện Phú Giáo nói chung.

Bên cạnh đó, số học sinh tham gia dự thi nhưng không trúng tuyển vào lớp 10 dự kiến sẽ tham gia học tại các trường THPT lân cận (nếu có đăng ký nguyện vọng 02) hoặc tham gia học tại các trường tư thục, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh, các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên hoặc học tại các trường trung cấp trong tỉnh.

43. Cử tri Đào Đức Nhã, ấp 06, xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên: Hiện nay tình trạng dạy thêm, học thêm diễn ra ở nhiều nơi nhưng chương trình, giáo án và mức thu học phí học thêm chưa được quản lý. Kiến nghị ngành giáo dục tăng cường công tác kiểm tra, quản lý việc dạy thêm, học thêm.

- Sở GDĐT đã triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định về DTHT; hướng dẫn các cơ sở giáo dục, đội ngũ các quy trình, thủ tục tổ chức DTHT.

- Sở GDĐT đã chỉ đạo các Phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục thường xuyên kiểm tra công tác DTHT; tăng cường kiểm tra các hoạt động tổ chức dạy học ngoài nhà trường; không để xảy ra tình trạng DTHT trái quy định.

- Ngày 14/12/2022, Sở GDĐT đã ban hành Công văn số 2796/SGDĐT-GDTrHTX hướng dẫn, chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức dạy thêm - học thêm trong và ngoài nhà trường. Trong đó nhấn mạnh các nội dung:

+ Ngưng tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép tổ chức DTHT ngoài nhà trường có nội dung thuộc chương trình THPT hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình THPT trước tháng 11/2019.

+ Yêu cầu các phòng GDĐT không cấp giấy phép cho các tổ chức, cá nhân hoạt động DTHT ngoài nhà trường có nội dung thuộc chương trình THCS hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình THCS; tổ chức, sắp xếp thu hồi các quyết định cấp phép cho các tổ chức, cá nhân hoạt động DTHT ngoài nhà trường trái quy định.

+ Các đơn vị xây dựng kế hoạch DTHT trong nhà trường (nếu có) và tự chủ trong việc tổ chức thực hiện; đảm bảo không ảnh hưởng đến các hoạt động giáo dục của nhà trường; góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách của học sinh; phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý; không gây quá tải về thời gian học tập và khả năng tiếp thu của người học; không cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá để đưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá.

+ Chỉ dạy thêm cho học sinh có nhu cầu, tự nguyện và được sự đồng ý của gia đình; không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc gia đình học sinh, học sinh học thêm.

+ Khi sắp xếp học sinh vào các lớp dạy thêm trong nhà trường phải căn cứ vào năng lực học tập của học sinh.

+ Công khai kế hoạch DTHT trong nhà trường; quản lý việc thu, chi kinh phí DTHT theo quy định.

- Sở GDĐT đã thường xuyên thanh tra, kiểm tra chấn chỉnh hoạt động tổ chức DTHT, kể cả DTHT trong nhà trường và tổ chức dạy học ngoài nhà trường.

- Sở GDĐT đã phối hợp với các ban, ngành có liên quan như Công an, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thường xuyên kiểm tra các hoạt động tổ chức dạy học ngoài nhà trường trên địa bàn tỉnh.

Như vậy, trong thời gian qua, Sở GDĐT đã triển khai đầy đủ các quy định về DTHT đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, thanh tra việc tổ chức các hoạt động của các cơ sở giáo dục (trong đó có hoạt động DTHT) nhằm chấn chỉnh kịp thời các sai phạm (nếu có).

​​14​ ​ ​ ​

​​Sở Y tế

 

​ ​ ​
44. Cử tri các huyện, thị xã, thành phố, thành phố Thủ Dầu Một: Hiện nay người dân khi tham gia BHYT không được hưởng quyền lợi khi đi khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh, cụ thể: tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm nên người khám chữa bệnh BHYT phải chịu chi phí làm xét nghiệm; mua thuốc, vật tư y tế ở bên ngoài gây bức xúc trong nhân dân. Kiến nghị tỉnh sớm có giải pháp giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế trong khám chữa bệnh BHYT, ưu tiên trang thiết bị y tế phục vụ cho việc cấp cứu bệnh nhân và đề nghị tỉnh quan tâm, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sỹ.

- Về vấn đề thuốc:

Công tác đấu thầu thuốc của Bệnh viện do đơn vị mua sắm tập trung của tỉnh và Trung tâm mua sắm tập trung quốc gia thực hiện. Theo kết quả đấu thầu, hiện tại Bệnh viện đã cơ bản có đầy đủ các loại thuốc hóa dược thiết yếu, đặc trị để phục vụ công tác khám và điều trị cho người bệnh.

Bên cạnh đó, theo kết quả thầu tập trung các cấp có một số mặt hàng thuốc chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu do không có nhà thầu tham dự, một số mặt hàng thuốc trúng thầu nhưng tạm đứt hàng do nhà thầu đang tiến hành các thủ tục nhập khẩu hoặc sản xuất chưa cung cấp kịp thời. Thêm vào đó, một số hoạt chất không trúng thầu đạt đủ các nhóm thuốc nên đến nay đã hết số lượng thuốc trúng thầu của một số hoạt chất trúng thầu. Tuy nhiên, Bệnh viện vẫn có thuốc cùng loại để thay thế kịp thời phục vụ cho quá trình điều trị của người bệnh.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương đang thực hiện đấu thầu gói thầu Mua sắm thuốc cấp thiết cho Bệnh viện năm 2023 gồm 32 khoản, gói thầu đang trong giai đoạn đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật, dự kiến trong tháng 8/2023 sẽ có kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Về cung ứng hóa chất xét nghiệm:

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/06/2023 về Quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập có hiệu lực từ ngày 01/07/2023. Theo thông tư này, khi áp dụng phương pháp xác định giá gói thầu thì phương pháp được sử dụng đầu tiên là phương pháp thu thập báo giá của các nhà cung cấp. Sau khi không thực hiện được phương pháp này thì mới thực hiện một trong các phương pháp được quy định là Khảo sát giá trúng thầu của hàng hóa, dịch vụ tương tự trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (https://muasamcong.gov.vn) hoặc kết quả thẩm định giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định giá, doanh nghiệp thẩm định giá đối với các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ phải thẩm định giá theo quy định của pháp luật về giá.

Tuy nhiên, với gói thầu hóa chất, vật tư xét nghiệm, sau khi có chủ trương phê duyệt, Bệnh viện đang tiến hành lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu bằng phương pháp sử dụng kết quả đơn vị tư vấn thẩm định giá. Do đó, để trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu này không phù hợp với quy định tại Thông tư mới này. Do đó, Bệnh viện phải xây dựng lại giá gói thầu bằng phương pháp thu thập báo giá, việc này gây khó khăn và mất thêm thời gian trong việc lập và trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong thời gian tới. Để hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định tại Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/06/2023 Bệnh viện đang tích cực tập trung nguồn nhân lực để thực hiện và dự kiến 6 tháng nữa sẽ có hóa chất xét nghiệm phục vụ cho công tác khám và điều trị cho người bệnh.

- Về vấn đề vật tư, sinh phẩm y tế:

Hàng năm, Bệnh viện phải tổ chức đấu thầu Vật tư – sinh phẩm y tế để sử dụng cho người bệnh, thời gian tổ chức và lựa chọn nhà thầu thường mất khoảng 6 – 8 tháng. Tuy nhiên, không thể làm sớm trước được vì các thủ tục và phải lấy giá kế hoạch cho phù hợp theo quy định. Năm 2023, Bệnh viện đã tích cực thực hiện trình chủ trương đấu thầu vật tư - sinh phẩm y tế và đã xây dựng, trình các cấp xin phê duyệt kế hoạch của gói thầu này. Tuy nhiên, công tác cung ứng vật tư – sinh phẩm y tế tại Bệnh viện gặp nhiều khó khăn do:

- Các Thông tư, Nghị định thường xuyên thay đổi và cơ chế đấu thầu mua sắm vật tư - sinh phẩm y tế cần thời gian để thực hiện từng bước theo quy định gồm nhiều thủ tục gây ảnh hưởng đến công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện.

Ngày 04/03/2023 Thủ tướng Chính phủ đã ký và ban hành Nghị quyết 30/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế nhằm giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế. Tuy nhiên các Bộ chưa có hướng dẫn thực hiện Nghị quyết này Bệnh viện vẫn chủ động thực hiện triển khai các thủ tục đấu thầu. Ngày 14/4/2023 Bộ Y tế ban hành thông tư 08/2023/TT-BYT về việc loại bỏ một số văn bản quy định pháp luật do Bộ Y tế ban hành, trong đó loại bỏ Thông tư 14/2020/TT-BYT quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập, do đó Bệnh viện buộc phải hủy bỏ Hồ sơ cũ để làm lại từ đầu.

Đến ngày 30/6/2023 Bộ Y tế ban hành Thông tư số 14/2023/TT-BYT về việc: Quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập. Hiện tại, Bệnh viện đang tập trung nguồn lực để triển khai công tác đấu thầu mua sắm gửi Sở Y tế để Sở Y tế xem xét trình UBND tỉnh xin phê duyệt chủ trương, kế hoạch lựa chọn nhà thầu để tổ chức đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế, dự kiến đến tháng 11/2023 sẽ có đầy đủ vật tư y tế để phục vụ cho người bệnh.

- Công tác thẩm định giá các gói mua sắm vật tư - sinh phẩm y tế gặp nhiều khó khăn, nhiều công ty từ chối không thực hiện do phải đáp ứng các quy định mới quá ngặt nghèo.

- Các vật tư - sinh phẩm y tế mua sắm sử dụng cho người bệnh Covid-19 còn tồn đọng nhiều, có nguy cơ hết hạn sử dụng. Bệnh viện đã có công văn xin ý kiến điều chuyển nguồn sử dụng các vật tư - sinh phẩm y tế này cho bệnh nhân theo các nguồn khác để tránh lãng phí nguồn NSNN nhưng đến nay vẫn chưa có hướng xử lý.

- Thời gian qua, công tác cung ứng, đấu thầu của Bệnh viện gặp rất nhiều khó khăn dẫn đến một số vật tư y tế, sinh phẩm y tế, hóa chất, thuốc không đủ để phục vụ điều trị người bệnh. Để đảm bảo khách quan trong công tác tư vấn cũng như đảm bảo tính pháp lý, Bác sĩ điều trị giải thích người bệnh chuyển lên tuyến trên để tiếp tục quá trình điều trị. Nếu người bệnh/thân nhân không đồng ý chuyển viện thì Bác sĩ có trách nhiệm giải thích đầy đủ, trung thực về tình trạng bệnh, hướng điều trị tiếp theo của người bệnh và tư vấn đồng thuận tự chi trả chi phí đối với các loại thuốc, hóa chất, VTYT, sinh phẩm y tế mà bệnh viện không có khả năng cung ứng và hướng dẫn người bệnh/thân nhân thực hiện ký Giấy cam kết.

- Về vấn đề nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sỹ:

Trong thời gian vừa qua, Bệnh viện đã triển khai thực hiện các biện pháp tuyên truyền, giáo dục nhân viên bệnh viện nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, thực hiện tốt các quy định về giao tiếp - ứng xử nhằm hướng tới sự hài lòng của người bệnh, với phương châm: "Bệnh nhân đến tiếp đón niềm nở, Bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, Bệnh nhân về dặn dò chu đáo". Ban Lãnh đạo Bệnh viện luôn coi trọng việc giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, nội quy, quy chế của ngành, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, quy tắc ứng xử của nhân viên y tế đối với người bệnh.

Bệnh viện luôn quan tâm, chú trọng công tác đào tạo dài hạn, ngắn hạn, tại chỗ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên y tế, luôn nhắc nhở nhân viên thực hiện khám và điều trị cho người bệnh đúng phác đồ điều trị, quy trình chuyên môn kỹ thuật của Bộ Y tế ban hành, mỗi nhân viên y tế tự học hỏi, rút kinh nghiệm chuyên môn thông qua các buổi sinh hoạt khoa học như: kiểm thảo tử vong toàn viện, bình bệnh án toàn viện, sinh hoạt chuyên môn hệ nội, sinh hoạt chuyên môn hệ ngoại định kỳ.

Bệnh viện đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra thường quy, cũng như đột xuất về kỹ năng giao tiếp và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Từ đó, đưa ra những điểm hạn chế cần cải tiến, xử lý nghiêm những trường hợp để xảy ra sai sót, phát huy những kết quả tốt đã đạt được. Qua thời gian triển khai kiểm tra, giám sát việc thực hiện, Bệnh viện ghi nhận thái độ phục vụ, ứng xử nhân viên bệnh viện ngày càng hoàn thiện hơn. Bệnh viện vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động nêu trên để ngày càng hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Bệnh viện xin ghi nhận ý kiến đóng góp của cử tri, kịp thời chấn chỉnh những sai sót, thường xuyên nhắc nhở nhân viên về giao tiếp, giải thích cho người bệnh rõ ràng để người bệnh an tâm, tin tưởng vào điều trị giúp cho công tác khám, chữa bệnh ngày càng tốt hơn nhằm hướng đến sự hài lòng của người bệnh.

45. Cử tri các phường Phú Lợi[7], Chánh Nghĩa[8], Định Hòa[9], Phú Mỹ[10], Phú Cường[11], Phú Tân[12](*): Việc khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn bất cập, chưa đáp ứng nhu cầu của người dân, cụ thể:

(1) Người bệnh khi đến khoa Dược, nơi cấp phát thuốc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh phải chờ đợi rất lâu mới nhận được thuốc và không có bố trí túi để đựng thuốc; việc hướng dẫn cho bệnh nhân cách uống thuốc chưa cụ thể, gây khó khăn cho người bệnh, nhất là người lớn tuổi. Kiến nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh chỉ đạo nhân viên cấp phát thuốc hướng dẫn cụ thể liều dùng, thời gian uống của từng loại thuốc để các bệnh nhân thuận lợi thực hiện, đồng thời, có phương án để người bệnh được nhận thuốc nhanh chóng và trang bị túi đựng thuốc cho người bệnh.

(2) Việc hướng dẫn khám chữa bệnh, công tác khám bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn nhiều bất cập, chưa khoa học. Kiến nghị ngành chức năng chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh nghiên cứu áp dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh để giảm bất tiện cho người khám chữa bệnh, đặc biệt là người lớn tuổi và người dân không phải chờ đợi mất thời gian.

(1) Về việc cấp phát và hướng dẫn sử dụng thuốc ngoại trú:

Trong chuỗi hoạt động khám chữa bệnh ngoại trú, khâu cấp phát thuốc BHYT là khâu cuối cùng trong chuỗi hoạt động này. Khi người bệnh kết thúc việc khám chữa bệnh sẽ được Bác sĩ kê toa thuốc và cầm đến quầy thanh toán - cấp phát thuốc để nhận thuốc. Trong trường hợp có xảy ra những sự cố như: trục trặc về đường truyền mạng hay phần mềm kê đơn, phần mềm thanh toán nội bộ...) người bệnh phải ngồi chờ để được nhân viên xử lý, khi đó sẽ xảy ra tình trạng các toa thuốc dồn ứ lại vào một thời điểm. Do đó, xảy ra tình trạng người bệnh chờ đợi hơi lâu ở quầy cấp phát thuốc. Tuy nhiên, Khoa Dược đã lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch tăng cường nhân sự cấp phát thuốc vào giờ cao điểm hoặc những thời điểm có nhiều lượt người bệnh đến khám hoặc thời điểm có sự cố xảy ra nhằm cấp phát thuốc nhanh chóng, kịp thời không để người bệnh chờ đợi.

Hiện nay, Khoa Dược đã triển khai riêng bàn hướng dẫn tại ô số 9 - Quầy cấp phát thuốc BHYT ngoại trú có nhân viên hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn cách sử dụng thuốc chi tiết, rõ ràng, cụ thể cho người bệnh khi nhận thuốc về sử dụng tại nhà.

Từ trước đến nay Bệnh viện vẫn cung ứng đầy đủ bịch nylon đựng thuốc cho người bệnh tại quầy lãnh thuốc.

(2) Về vấn đề hướng dẫn khám chữa bệnh:

Bệnh viện đã có tổ công tác xã hội trực tiếp tư vấn hướng dẫn người bệnh về quy trình khám chữa bệnh và giải quyết những khó khăn vướng mắc khi người bệnh yêu cầu.

Bệnh viện luôn thực hiện chế độ ưu tiên từ khâu tiếp nhận đăng ký, khám bệnh tại phòng khám, thanh toán chi phí KCB và lãnh thuốc đối với đối tượng ưu tiên, trong đó có người cao tuổi. Ngoài ra, tại các lối đi, Bệnh viện cũng bố trí bảo vệ và nhân viên tổ công tác xã hội sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn người bệnh, đặc biệt là người lớn tuổi khi phát hiện có trường hợp cần hỗ trợ, giúp đỡ.

Bệnh viện đã và đang ứng dụng CNTT trong hoạt động khám chữa bệnh như: sử dụng phần mềm lấy số tự động, phần mềm Hsoft khám và điều trị người bệnh. Bệnh viện cũng đang từng bước thực hiện lộ trình "Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong mọi hoạt động của bệnh viện hướng đến xây dựng bệnh viện thông minh". Căn cứ vào tình hình hình thực tiễn của bệnh viện sẽ liệt kê các ứng dụng CNTT theo thứ tự ưu tiên cần được triển khai thực hiện hướng đến bốn mục tiêu cụ thể, bao gồm: (1) không ngừng cải tiến chất lượng phục vụ người bệnh, (2) xây dựng môi trường làm việc thuận lợi cho nhân viên cả về chuyên môn lẫn nghiệp vụ, (3) cải cách thủ tục hành chánh và chất lượng quản lý bệnh viện và (4) đóng góp nguồn dữ liệu chung cho ngành y tế trong công tác quản lý nhà nước, điều phối và dự báo.

Bệnh viện xin ghi nhận ý kiến đóng góp của cử tri, giúp chúng tôi có thể kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, phát huy những việc làm tốt, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân được Đảng, Nhà nước giao cho.

46. Cử tri Trần Ngọc Thọ, khu phố 6, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một: Trong năm 2023, tôi đến khám chữa bệnh tại khoa Khoa Y học dân tộc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và được bác sĩ Trần Thanh Sơn thực hiện khám, chữa bệnh nhưng trong quá trình khám chữa bệnh  bác sĩ Sơn có thái độ, tác phong chưa đúng mực đối với người bệnh. Đề nghị Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh chấn chỉnh tình trạng bất cập nêu trên.Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương có tiếp nhận đăng ký khám và điều trị ngoại trú về chuyên khoa YHCT cho người bệnh (NB) Trần Ngọc Thọ, sinh ngày 24/7/1951, địa chỉ: Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương do các Bác sĩ tại khoa Y học cổ truyền luân phiên đảm nhận khám và điều trị, trong đó có sự tham gia của Bs Trần Thanh Sơn. Người bệnh Trần Ngọc Thọ được khám và điều trị chứng mất ngủ từ năm 2022 đến tháng 02/2023, sức khỏe diễn tiến tốt đã hết triệu chứng mất ngủ nhưng NB muốn đến Bệnh viện khám và được Bác sĩ cấp thuốc thêm để điều trị bệnh lý dứt điểm. Tuy nhiên, tại thời điểm NB bức xúc là do Bệnh viện hết thuốc Đông y (YHCT) liên quan đến điều trị bệnh lý mất ngủ của NB, nên Bs Trần Thanh Sơn có giải thích rõ ràng, chi tiết với NB là Bệnh viện đã hết thuốc do vướng mắc, khó khăn trong công tác đấu thầu thuốc tập trung của tỉnh, người bệnh có thể chọn phương pháp khám và điều trị Tây y trong thời gian chờ có lại thuốc đông y (YHCT) nhưng NB Trần Ngọc Thọ bức xúc, lớn tiếng không đồng ý với nội dung Bs Trần Thanh Sơn giải thích và tự ý bỏ về.
47. Cử tri Nguyễn Thị Diệp, khu phố 2, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một: Chất lượng công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh chưa đảm bảo và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Tôi bị đau bụng, sau 3 ngày nằm viện tôi được tiêm 6 mũi thuốc để giảm đau, khi về nhà, tôi được người nhà chuyển viện đi Sài Gòn và phát hiện bị viêm ruột thừa. Do vậy nếu trường hợp của tôi mà không chuyển viện và bệnh chuyển biến xấu thì ai sẽ chịu trách nhiệm trong trường hợp này. Kiến nghị ngành chức năng có giải pháp nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Qua tra kiểm tra phần mềm lưu trữ thông tin người bệnh, Bệnh viện không tìm thấy thông tin người bệnh có tên: Nguyễn Thị Diệp, khu phố 2, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đến cấp cứu và điều trị như Cử tri thông tin.

Bệnh viện xin ghi nhận ý kiến góp ý của cử tri, Ban Giám đốc Bệnh viện luôn nhắc nhở nhân viên y tế tuân thủ các Nội quy, Quy định, Quy chế chuyên môn, Quy trình chuyên môn kỹ thuật của Bộ Y tế ban hành khi tiếp nhận khám, cấp cứu và điều trị cho người bệnh, đồng thời đưa ra chẩn đoán phù hợp để lựa chọn phác đồ điều trị chính xác. Ngoài ra, Bệnh viện cũng  tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học nhằm để các Bác sĩ học tập, rút kinh nghiệm chuyên môn nâng cao tay nghề như: kiểm thảo tử vong toàn viện, bình bệnh án toàn viện, sinh hoạt chuyên môn hệ nội, sinh hoạt chuyên môn hệ ngoại định kỳ. Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng quan tâm, chú trọng công tác đào tạo dài hạn, ngắn hạn, tại chỗ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên y tế.

​​​15 ​ ​ ​ ​

​​​Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

 

​ ​ ​ ​
48. Cử tri Nguyễn Văn Đặng, khu phố Thạnh Phú, phường An Thạnh, thành phố Thuận An: Gia đình có phần đất bị giải tỏa thuộc dự án đường Vành Đai 3, trên phần đất bị giải tỏa có phần mộ của liệt sỹ Nguyễn Văn Thiêu. Đề nghị ngành chức năng bố trí phần mộ liệt sỹ Nguyễn Văn Thiêu sau khi bị giải tỏa được an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.Về các trường hợp phần mộ liệt sĩ hiện đang được an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ có nguyện vọng đưa vào an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, hồ sơ thủ tục được quy định tại Điều 160, Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ. Ngoài ra, đối với các trường hợp không thuộc quy định nêu trên, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh đã có văn bản xin ý kiến Cục Nguời có công và hướng dẫn đến các Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện, theo đó căn cứ vào danh sách mộ liệt sĩ do gia đình quản lý, đã hỗ trợ kinh phí một lần xây vỏ mộ liệt sĩ hoặc có Quyết định hỗ trợ kinh phí xây vỏ mộ liệt sĩ do gia đình quản lý. Do vậy, phần mộ liệt sỹ Nguyễn Văn Thiêu thuộc diện giải tỏa, đề nghị thân nhân liệt sĩ liên hệ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn lập thủ tục di dời theo quy định.
49. Cử tri Trương Thị Ngọc Phượng, khu phố Thạnh Lộc, phường An Thạnh, thành phố Thuận An: Năm 2021, gia đình tôi được hướng dẫn và hoàn tất hồ sơ xin xét cho Bà Trà Thị Lượm (đã mất) được truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng nhưng đến nay đã 02 năm vẫn chưa có có kết quả. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét giải quyết trường hợp nêu trên.

Năm 2021, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" đối với bà Trà Thị Lượm, sinh năm 1912 (đã từ trần) theo Tờ trình số 2820/TTr-UBND ngày 20/10/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An. Tuy nhiên, qua kiểm tra, thẩm định thì hồ sơ đề nghị chưa đủ điều kiện theo quy định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã chuyển trả lại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Thuận An để phối hợp Ủy ban nhân dân phường An Thạnh bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Đến ngày 14/7/2023, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận Tờ trình số 2000/TTr-UBND ngày 10/7/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An, kèm hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" đối với bà Trà Thị Lượm đã được bổ sung theo quy định. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với các Sở ngành xem xét, thẩm định và tiến hành các bước theo thủ tục quy định và có thông báo đến Phòng Lao động – TBXH thành phố Thuận An trong thời gian sớm nhất. 

50. Cử tri phường Tân Bình[13], Đông Hòa, thành phố Dĩ An[14]: Hiện nay trên địa bàn thành phố Dĩ An còn rất nhiều trường hợp chưa được nhận được tiền của chính sách hỗ trợ cho F0, F1 cách ly tại nhà theo Quyết định số 33/UBND-QĐ của UBND tỉnh do chưa được tỉnh cấp kinh phí. Kiến nghị tỉnh xem xét cấp kinh phí để giải quyết chính sách cho người dân.

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19, để việc hỗ trợ đến người dân, người lao động được kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố trong việc thẩm định, phê duyệt danh sách và chi trả kinh phí hỗ trợ; Đồng thời Sở đã ban hành Văn bản hướng dẫn số 6302/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 23/11/2021 về việc triển khai Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ để hướng dẫn các UBND các địa phương, các Ngành có liên trong việc tổ chức triển khai, thực hiện cũng như công tác thẩm định, phê duyệt các đối tượng hỗ trợ đảm bảo đủ điều kiện theo quy định tại Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, đối với các trường hợp người dân, người lao động đủ các điều kiện hỗ trợ theo quy định Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg sẽ được Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố thẩm định, phê duyệt danh sách đồng thời thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ theo quy định.

51. Cử tri phường Bình Hòa, thành phố Thuận An: Bia ghi danh 210 Liệt sỹ tại thị xã Bến Cát đã xây dựng và đưa vào sử dụng, tuy nhiên danh sách của Liệt sỹ còn sai tên, năm sinh, quê quán. Đề nghị cơ quan chức năng  rà soát, khắc phục.Qua nội dung kiến nghị nêu trên, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có văn bản đề nghị Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã Bến Cát kiểm tra, xác minh làm rõ những vấn đề cử tri phản ánh. Theo đó, về danh sách và thông tin của các liệt sĩ thuộc Trung đoàn 205, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã Bến Cát căn cứ theo thông tin của Ban Liên lạc truyền thông Trung đoàn 5 và 205 thống nhất và cung cấp danh sách tên, năm sinh, chức vụ, đơn vị, quê quán, ngày hy sinh của 210 liệt sĩ để khắc lên bia tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sĩ thị xã Bến Cát ( văn bản số 09/BLL ngày 26 tháng 9 năm 2022). Do vậy, các trường hợp thông tin của liệt sĩ còn sai (tên họ, năm sinh, quê quán…) đề nghị thân nhân liệt sĩ liên hệ với Ban Liên lạc truyền thông Trung đoàn 5 và 205 để đính chính gửi đến Phòng Lao động – TBXH thị xã Bến Cát để điều chỉnh lại trên Bia tưởng niệm.
52. Cử tri Nguyễn Ngọc Hổ, tổ 3, khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên: Hiện trên địa bàn tỉnh có tình trạng lợi dụng trẻ em để đi ăn xin và bán vé số, gây ảnh hưởng không tốt trong xã hội. Đề nghị các ngành chức năng có liên quan sớm có biện pháp kiểm tra và xử lý tình trạng nêu trên.Tình trạng trẻ em bán vé số là một hình thức trẻ em tham gia hoạt động kinh tế và là thực tế trong cuộc sống hiện nay. Tuy nhiên, hiện vẫn có tình trạng cha mẹ, người chăm sóc trẻ em bắt buộc trẻ em đi bán vé số để lợi dụng lòng thương hại của mọi người, đây là hành vi bóc lột trẻ em và sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. Thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2025, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai và hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên thực hiện công tác truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực của chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, đặc biệt là người sử dụng lao động về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em; Hỗ trợ lao động trẻ em, trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em và gia đình tiếp cận chính sách, chương trình, dịch vụ giảm nghèo, an sinh xã hội, giáo dục phổ thông và đào tạo nghề phù hợp và từng huyện, thị xã, thành phố triển khai các mô hình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em phù hợp với thực tiễn địa phương. Ngoài ra tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách về phòng ngừa lao động trẻ em. Xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp sử dụng lao động trẻ em.
​16 ​ ​

​Sở Thông tin và Truyền thông

 

​ ​
53. Cử tri Nguyễn Văn Thiện, khu phố 4, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một: Trước số nhà 1479 Đại lộ Bình Dương có dây cáp được bó lại nhưng bị võng xuống, ngành viễn thông sử dụng một thang tre để chống phần dây điện võng xuống đến nay đã hơn một năm nhưng không có biện pháp để xử lý triệt để. Việc để thang tre trên đường như vậy các em nhỏ hiếu kỳ leo lên sẽ rất nguy hiểm. Kiến nghị các ngành sớm xử lý tình trạng bất cập nêu trên.

Ngày 17/7/2023, các Doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn đã phối hợp cùng Công ty Điện lực Bình Dương thực hiện chỉnh trang, làm gọn, nâng cao các sợi cáp viễn thông tại khu vực được cử tri phản ánh.

 

54. Cử tri Nguyễn Thị Anh Kim, khu phố 1, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một: Chưa đồng tình với nội dung trả lời của Sở Thông tin Truyền thông về trụ Ăngten của Bưu điện tỉnh vì thực tế thời gian gần đây đã có trường hợp các cây sắt, bù lon của Trụ Ăngten rớt xuống làm hư nhà dân. Kiến nghị ngành chức năng di dời trụ Ăngten nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, trường hợp nếu không di dời được thì xem xét có chế độ hỗ trợ cho người dân sống gần khu vực trụ Ăngten.

- Ngày 24/8/2022, Sở Thông tin và Truyền thông nhận được văn bản số 4327/UBND-TH của UBND tỉnh về việc phân công trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến sau Kỳ họp thứ 6 – HĐND tỉnh khóa IX.

- Ngày 08/9/2022, Sở Thông tin và Truyền thông có mời cử tri Kim và đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan, gồm: Viễn thông Bình Dương, Sở Xây dựng, UBND thành phố Thủ Dầu Một, UBND phường Phú Hòa cùng làm việc để làm rõ nội dung phản ánh của cử tri Kim.

- Ngày 28/4/2023, sau khi thu thập đầy đủ các tài liệu có liên quan, Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 421/STTTT-CNTT&BCVT về việc trả lời Đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Anh Kim liên quan đến cột ăng-ten của Viễn thông Bình Dương để gửi đến cử tri Kim. Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã có văn bản số 413/STTTT-CNTT&BCVT ngày 27/4/2023 gửi UBND tỉnh để báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri phục vụ công tác giám sát của Thường trực HĐND tỉnh (đính kèm 2 văn bản 413/STTTT-CNTT&BCVT và 421/STTTT-CNTT&BCVT). Theo đó, nội dung phản ánh của cử tri Kim về tiếng ồn máy phát điện và an toàn bức xạ sóng điện từ của trạm thu phát sóng thông tin di động lắp đặt trên cột ăng-ten được Viễn thông Bình Dương cung cấp các tài liệu chứng minh máy phát điện và thiết bị viễn thông đang hoạt động phù hợp với các quy định của pháp luật; đối với nội dung về an toàn công trình xây dựng (cột ăng-ten), Viễn thông Bình Dương tiếp thu phản án của cử tri, đã thực hiện kiểm định, đánh giá an toàn công trình xây dựng và tiến hành duy tu, bảo dưỡng theo khuyến cáo của đơn vị kiểm định. Như vậy, 3 nội dung mà cử tri Kim phản ánh liên quan đến cột ăng-ten của Viễn thông Bình Dương cơ bản đã được giải quyết.

Tuy nhiên, cử tri Kim không đồng tình với nội dung trả lời của Sở Thông tin và Truyền thông mà cho rằng thực tế có trường hợp thanh sắt, bu-long của cột ăng-ten rớt xuống làm hư hỏng nhà dân, vấn đề này liên quan đến kết cấu công trình xây dựng (kết cấu cột ăng-ten) thuộc chức năng quản lý của ngành xây dựng. Căn cứ vào Quyết định 03/2022/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quy định phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, chất lượng, thi công xây dựng, bảo trì công trình xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị UBND tỉnh giao cho Sở Xây dựng chủ trì kiểm tra thực tế và tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết các kiến nghị của cử tri Nguyễn Thị Anh Kim.

55. Cử tri Nguyễn Thị Nhật, khu phố 4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một: Các đường dây cáp của các nhà mạng viễn thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn phường Phú Thọ không còn sử dụng nhưng vẫn không thu hồi mà chỉ thực hiện bó lại và treo lơ lửng trên các trụ điện, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Đề nghị các ngành chức năng sớm có giải pháp xử lý.

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông ngày càng lớn của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thời gian qua, các doanh nghiệp viễn thông không ngừng nỗ lực đầu tư phát triển hạ tầng, trong đó có mạng cáp để kịp thời cung cấp dịch vụ cho người dùng. Trong quá trình triển khai mạng cáp, các doanh nghiệp chưa kiểm soát chặt chẽ đội ngũ công nhân thi công đường dây, chính vì thế tình trạng mạng cáp viễn thông ngày càng chằng chịt, không gọn gàng, ảnh hưởng mỹ quan, không đảm bảo an toàn.

Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo các doanh nghiệp làm gọn mạng cáp, đảm bảo việc treo cáp đúng quy chuẩn và triển khai hạ ngầm cáp viễn thông tại một số tuyến. Năm 2022, đã hạ ngầm 33 tuyến đường (khoảng 40 km), năm 2023 sẽ tiếp tục thực hiện hạ ngầm 29 tuyến (khoảng 50 km) trên địa bàn toàn tỉnh, ưu tiên cho các đường trục chính, trung tâm đô thị.

Do khu vực phản ánh của cử tri Nguyễn Thị Nhật có phạm vi lớn (địa bàn phường Phú Thọ, không có vị trí cụ thể), vì vậy Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với địa phương, Công ty Điện lực Bình Dương, các doanh nghiệp viễn thông tiến hành khảo sát và thực hiện chỉnh trang, làm gọn đối với các vị trí mất an toàn, chưa đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật trong tháng 8/2023.

​17

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

 

56. Cử tri xã An Tây, thị xã Bến Cát: Hiện nay cơ quan bảo hiểm không cấp thẻ bảo hiểm y tế giấy cho người dân tham giao bảo hiểm y tế mà yêu cầu cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trên điện thoại; tuy nhiên đối tượng là người già, người lớn tuổi không biết hoặc ít sử dụng điện thoại gặp nhiều khó khăn khi đăng ký. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ BHYT bằng giấy cho người dân thuận tiện trong việc khám chữa bệnh nhất là người già, lớn tuổi.

Theo quy định cơ quan BHXH vẫn đang thực hiện việc cấp thẻ BHYT giấy cho người mới tham gia lần đầu, cấp lại do mất, đổi hỏng thẻ BHYT.

 Ngày 03/03/2023, BHXH tỉnh Bình Dương đã ban hành công văn số 317/BHXH-TST về việc thông báo người lao động sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên trên ứng dụng VssID hoặc Căn cước công dân khi KCB BHYT nhằm khuyến khích người lao động trên địa bàn sử dụng CCCD hoặc ứng dụng VssID, thay thế thẻ BHYT giấy khi đi khám chữa bệnh BHYT.

Trong trường hợp người lao động chưa cài đặt ứng dụng VssID hoặc CCCD chưa được xác thực với cơ sở dữ liệu BHXH Việt Nam quản lý hoặc người lao động có yêu cầu thì liên hệ cơ quan BHXH tỉnh hoặc BHXH cấp huyện (tỉnh Bình Dương) nơi gần nhất để được cấp thẻ BHYT giấy theo quy định.

57. Cử tri Nguyễn Doãn Vượng và cử tri Thân Thị Bình, ấp Đồng Thông, xã Phước Sang, huyện Phú Giáo: đề nghị cấp BHYT cho các Chi hội trưởng, Chi hội phó để các Chi hội trưởng, Chi hội phó yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Căn cứ theo Khoản 2, Khoản 3, Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008 và Khoản 6, Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014 thì đối tượng tham gia BHYT được Ngân sách Nhà nước đóng bao gồm:

+ Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;

+ Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

+ Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

+  Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;

+ Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;

+ Trẻ em dưới 6 tuổi;

+ Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;

+ Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;

+Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;

+ Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại điểm i khoản này;

+ Thân nhân của các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

+ Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật;

+ Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

Căn cứ quy định trên thì Chi hội trưởng, chi hội phó không thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước đóng BHYT. Mặt khác cử tri không nêu rõ tổ chức hội nào nên không thể xác định, đề nghị cử tri đề đạt việc được hỗ trợ cấp thẻ BHYT với tổ chức hội của mình để được xem xét, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ.

18Cục Thuế tỉnh58. Cử tri Nguyễn Thị Thân, tổ 1, khu 6, phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên: Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 và khủng hoảng kinh tế nên một số doanh nghiệp trên địa bàn ngừng sản xuất, kinh doanh, nhiều công nhân thất nghiệp về quê sinh sống, dẫn đến các hộ kinh doanh nhà trọ gặp rất nhiều khó khăn. Đề nghị ngành chức năng xem xét giảm thuế cho hộ kinh doanh nhà trọ trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

 Tại điểm b khoản 4 Điều 13 Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn về quản lý thuế đối với hộ khoán:

    "Điều 13. Quản lý thuế đối với hộ khoán

    4. Xác định doanh thu và mức thuế khoán

    b) Điều chỉnh doanh thu và mức thuế khoán

    Hộ khoán trong năm có đề nghị điều chỉnh doanh thu, mức thuế khoán do thay đổi hoạt động kinh doanh thì cơ quan thuế điều chỉnh lại mức thuế khoán theo quy định tại khoản 3 Điều 51 Luật Quản lý thuế kể từ thời điểm có thay đổi. Cụ thể như sau:

    b.1) Hộ khoán thay đổi quy mô kinh doanh (diện tích kinh doanh, lao động sử dụng, doanh thu) thì phải khai điều chỉnh, bổ sung Tờ khai thuế theo mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư này. Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế của hộ khoán, cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế nếu xác định doanh thu khoán thay đổi từ 50% trở lên so với doanh thu đã khoán thì ban hành Thông báo (mẫu số 01/TB-CNKD ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ) về việc điều chỉnh mức thuế khoán kể từ thời điểm có thay đổi trong năm tính thuế. Trường hợp qua cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế, số liệu xác minh, kiểm tra, thanh tra, cơ quan thuế có căn cứ xác định hộ khoán không đáp ứng điều kiện để được điều chỉnh mức thuế khoán theo quy định thì cơ quan thuế ban hành Thông báo về việc không điều chỉnh mức thuế khoán theo mẫu số 01/TBKĐC-CNKD ban hành kèm theo Thông tư này.

    ..."

    Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Hộ kinh doanh có biến động doanh thu thì phải thực hiện khai điều chỉnh, bổ sung Tờ khai thuế theo mẫu số 01/CNKD theo hướng dẫn tại điểm b khoản 4 Điều 13 Thông tư số 40/2021/TT-BTC trích dẫn trên và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế để cơ quan thuế xem xét điều chỉnh doanh thu khoán cho phù hợp với tình hình kinh doanh của hộ kinh doanh.

19Văn phòng UBND tỉnh59. Cử tri Nguyễn Ngọc Hổ, tổ 3, khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành sắp xếp thời gian cùng dự các buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn tỉnh để trả lời trực tiếp các ý kiến của cử tri trong buổi tiếp xúc, hạn chế tình trạng ghi nhận ý kiến và hứa trả lời cho cử tri nhưng thời gian trả lời kéo dài hoặc không trả lời thỏa đáng cho cử tri.vấn đề này, ngày 10/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc nâng cao chất lượng chuẩn bị các kỳ họp HĐND tỉnh, giải quyết kiến nghị của cử tri và phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND tỉnh; trong đó có yêu cầu Sở, ban, ngành nâng cao vai trò, trách nhiệm và quan tâm chỉ đạo, tập trung giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; chủ động khảo sát thực tế để nắm rõ thực trạng, trả lời chính xác. Thời gian tới, Văn phòng UBND tỉnh sẽ phối hợp Văn phòng ĐĐBQH-HĐND và các sở, ngành để xem xét việc mời các đơn vị cùng tham dự để trả lời trực tiếp các ý kiến của cử tri trong buổi tiếp xúc.


[1] Công văn số 1790/STP-BTTP ngày 26/09/2022 của Sở Tư pháp về việc tăng cường vai trò tự quản của Đoàn Luật sư tỉnh

[2] Công văn số 1650/STP-BTTP ngày 07/09/2022 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ của luật sư

[3] Công văn số 251/STP-BTTP ngày 15/02/2023 của Sở Tư pháp về việc cung cấp thông tin về lĩnh vực luật sư

[4] Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 01/11/2022 của UBND tỉnh

[5] Thông báo số 05/TB-BCSĐ ngày 11/01/2023 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; Công văn số 536/UBND-KT ngày 10/02/2023 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đường bộ cao tốc quan trọng quốc gia, trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

[6] Cử tri Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Khu phố 2, Cử tri Ngô Thanh Phúc, Khu phố 5 và cử tri Huỳnh Thị Gái, Khu phố 4.

[7] Cử tri Phan Cao Phúc - Khu phố 2, phường Phú Lợi.

[8] Cử tri Nguyễn Hoàng Huynh - Khu phố 9, phường Chánh Nghĩa.

[9] Cử tri Nguyễn Thị Dung - Khu phố 4, phường Định Hòa.

[10] Cử tri Thân Thị Nguyệt - Khu phố 5, phường Phú Mỹ.

[11] Cử tri Trần Ngọc Thọ, Nguyễn Thị Thanh Mãn, Hà Thị Xuân - Khu phố 6, phường Phú Cường.

[12] Cử tri Phạm Huy Châu - Khu phố 1, phường Phú Tân.

[13] Cử tri Phạm Văn Chiến, khu phố Tân Phú 1, phường Tân Bình.

[14] cử tri Lại Trọng Phượng, khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa.

Phương Chi
Trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 5 – Quốc hội khóa XVTrả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 5 – Quốc hội khóa XV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/28/2023 11:00 AMNoĐã ban hành

STTĐƠN VỊNỘI DUNGKẾT QUẢ GIẢI QUYẾT
01Công an tỉnh1. Cử tri Trương Xuân Hòa - phường Thuận Giao, thành phố Thuận An phản ánh ông có đơn khiếu nại đến cơ quan Công an tỉnh về hành vi vu khống, sử dụng giấy tờ giả, hành hung, hủy hoại tài sản, cưỡng đoạt tài sản và xâm phạm chỗ ở của người khác của gia đình bà Huỳnh Thị Mỹ Hiệp ngụ tại số 31, đường Ngô Quyền, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một và một số đối tượng khác theo quy định nhưng chưa được cơ quan Công an tỉnh xử lý.

Năm 2004, gia đình bà Huỳnh Thị Mỹ Hiệp, sinh năm 1960, HKTT: số 31 đường Ngô Quyền, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương là nguyên đơn khởi kiện vụ án dân sự (tranh chấp lối đi chung) đến Tòa án nhân dân thị xã Thuận An (nay là thành phố Thuận An) đối với gia đình ông Trương Xuân Hòa, sinh năm 1964, HKTT: 4/133 khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Trong thời gian chờ Toà án nhân dân giải quyết tranh chấp trên, ngày 31/7/2014 ông Hoà đã thuê thợ xây tường gạch chắn, bít lối đi không cho gia đình bà Hiệp và số người dân đang thuê trọ trên phần đất của bà Hiệp đi lại. Đến 07 giờ 00 ngày 02/8/2014, Đinh Quốc Ân, sinh năm 1984 là con của bà Hiệp rủ theo Lê Vĩnh Vũ Nam, Nguyễn Văn Toàn dùng 02 cái búa và 01 cái xẻng đập phá khoảng tường do ông Hoà đã thuê xây có kích thước 1,9 x 3,8 x 0,2 mét để mở lối đi cho gia đình và người dân ở trọ (trị giá thiệt hại bức tường bị đập thời điểm xảy ra là 2.505.000 đồng). Sự việc xảy ra ông Hoà đã làm đơn tố giác hành vi huỷ hoại tài sản của Đinh Quốc Ân cùng đồng phạm gửi đến Công an phường Thuận Giao và Công an thị xã Thuận An thụ lý theo thẩm quyền. Ngày 11/8/2014, Cơ quan CSĐT Công an Thuận an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Quốc Ân, Lê Vĩnh Vũ Nam, Nguyễn Văn Toàn để điều tra xử lý theo quy định.

Ngày 27/10/2014, Tòa án nhân dân thị xã Thuận An đã ban hành Quyết định số 06/2014/QĐ-BPKCTT, áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời buộc gia đình ông Hòa, gồm: (1)ông Trương Xuân Hòa, (2)ông Trương Vĩnh Phát, (3)ông Trương Thanh Sang, (4)ông Trương Xuân Trí, (5)bà Trương Thị Cẩm Nhung, (6)bà Trương Thị Ngọc Phương và (7)bà Nguyễn Thị Liễu phải tháo dỡ và di dời 02 cánh cổng trên phần đất tranh chấp tiếp giáp với đường Thuận Giao 14; phá bỏ và di dời một phần tường rào trên phần đường đang tranh chấp tiếp giáp đất bà Hiệp để mở lối đi rộng 2,5m; di dời toàn bộ đống đất cao lanh (sản xuất gốm sứ) trên phần đất tranh chấp để tạm thời mở lối đi từ đường công cộng (đường Thuận Giao 14) vào khu đất của bà Huỳnh Thị Mỹ Hiệp thuộc thửa số 183, tờ bản đồ B1 tọa lạc tại khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương (cơ sở trọ Thiên Phú). Cấm gia đình ông Hòa thực hiện bất kỳ hành vi cản trở việc đi lại trên phần đường đi đang tranh chấp nói trên.

Ngày 11/11/2014, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Thuận An đã tổ chức cưỡng chế thi hành Quyết định số 06/2014/QĐ-BPKCTT nêu trên đối với gia đình ông Hòa. Mặc dù lối đi tạm vào khu đất của bà Huỳnh Thị Mỹ Hiệp (Cơ sở trọ Thiên Phú) đã được mở, tuy nhiên gia đình ông Hòa cố ý cho rằng lối đi tạm chỉ bà Hiệp và những người trong gia đình bà Hiệp được đi lại để vào trong khu trọ; còn những người khác (thuê trọ, chở đồ, hàng hóa,...) đều là người lạ nên không được phép sử dụng lối đi tạm và cho rằng những người này gây mất ANTT, xâm phạm khuôn viên chỗ ở của gia đình ông. Theo Quyết định số 06 ngày 27/10/2014 của Tòa án nhân dân Thuận An thì hành vi của gia đình ông Trương Xuân Hòa là vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của gia đình bà Hiệp. Trong vấn đề tranh chấp này, hai bên tiếp tục nộp đơn đến Tòa án cấp cao hơn để được xem xét giải quyết.

Bản án dân sự phúc thẩm số 562/2019/DS-PT ngày 13/11/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh về việc "Tranh chấp quyền sử dụng đất (lối đi chung)", Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 23/2016/DSST ngày 23/9/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương, theo đó: công nhận phần diện tích 224,9m2 (dài 53,55m x rộng 4,2m) là lối đi chung, buộc gia đình ông Trương Xuân Hòa phải mở lối đi chung và buộc bà Huỳnh Thị Mỹ Hiệp phải thanh toán cho gia đình ông Trương Xuân Hòa 1/3 giá trị quyền sử dụng đất là 149.933.333 đồng. Bản án dân sự phúc thẩm nói trên đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày 13/11/2019). Tuy nhiên, gia đình ông Trương Xuân Hòa, bà Huỳnh Thị Mỹ Hiệp vẫn không chấp hành bản án.

Đối với vụ án huỷ hoại tài sản nêu trên do Đinh Quốc Ân cùng đồng phạm thực hiện, Cơ quan CSĐT Công an Thuận An đã tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định được Viện kiểm sát nhân dân Thuận An kiểm sát chặt chẽ theo trình tự tố tụng hình sự. Căn cứ kết quả điều tra cùng tài liệu chứng cứ thu thập, ngày 15/7/2019 Cơ quan CSĐT Công an Thuận An đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra đối với các bị can Đinh Quốc Ân, Lê Vĩnh Vũ Nam, Nguyễn Văn Toàn theo quy định tại khoản 2 Điều 29 BLTTHS, được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp thống nhất việc đình chỉ là có căn cứ, đúng quy định pháp luật.

Xuất phát từ tranh chấp quyền sử dụng đất (lối đi chung) nêu trên, ông Trương Xuân Hoà với gia đình bà Hiệp đã phát sinh nhiều mâu thuẫn, vụ việc gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương. Cụ thể thời gian qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thuận An đã tiếp nhận, giải quyết 04 tin báo, tố giác của ông Hoà gồm:

1. Năm 2014: Tiếp nhận tin báo, xác minh khởi tố điều tra vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Quốc Ân (con trai của bà Huỳnh Thị Mỹ Hiệp) cùng 02 người khác về hành vi Hủy hoại tài sản. Kết quả giải quyết như trên.

2. Năm 2019: Tiếp nhận, giải quyết tin báo, khởi tố vụ án Hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra ngày 03/8/2019 (kính chắn gió xe ô tô của ông Hòa do 01 thanh niên đeo khẩu trang chưa rõ lai lịch đập vỡ); hiện vụ án đang tạm đình chỉ điều tra do chưa xác định được bị can trong vụ án.

 3. Năm 2019: Tiếp nhận, giải quyết tố giác, không khởi tố đối với tố giác Đinh Quốc Ân hủy hoại tài sản (chặt cây lồng mứt) và xâm phạm chỗ ở của người khác. Ngày 01/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an Thuận An ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự theo quy định tại khoản 1 điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự và đã thông báo cho ông Hòa theo quy định.

4 Năm 2020: Tiếp nhận, giải quyết tố giác của ông Trương Xuân Hòa đối với bà Huỳnh Thị Mỹ Hiệp có hành vi Vu khống. Ngày 07/02/2021, Cơ quan CSĐT Công an Thuận An căn cứ quy định tại điểm a, khoản 2, điều 27 Bộ luật Hình sự (đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự) ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự theo quy định tại khoản 5 Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự và đã thông báo cho ông Trương Xuân Hòa biết.

Do không đồng ý với kết quả giải quyết của Toà án nhân dân các cấp đối với tranh chấp dân sự, kết quả thụ lý giải quyết các nguồn tin về tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an Thuận An, ông Trương Xuân Hoà đã làm đơn khiếu nại gửi nhiều nơi, vượt cấp. Các đơn khiếu nại của ông Hoà đã được Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Thuận An, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thuận An xem xét, giải quyết đúng theo quy định của pháp luật. Do đó, việc ông Hoà tiếp tục gửi đơn yêu cầu các cơ quan cấp tỉnh xem xét giải quyết là không có căn cứ, không thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh.

02Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Giao thông Vận tải2. Đối với dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, cử tri thành phố Thuận An đề nghị thông tin dự án này thuộc dự án đấu thầu hay chỉ định thầu; thời hạn thu phí sau khi nâng cấp, mở rộng Quốc lộ; đề nghị các cơ quan giải thích nguyên nhân chỉ nâng cấp, mở rộng một bên đường.

Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 hiện hữu đang thực hiện theo phương thức đối tác công tư trên cơ sở 02 hợp đồng BOT số 221/HĐ.BOT.UB ngày 15/01/2004 và số 819/HĐ.BOT.UB ngày 14/03/2002. Việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường là phần phát sinh, bổ sung của dự án hiện hữu nhằm giải tỏa áp lực giao thông trên tuyến, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân sinh sống trong khu vực; do đó định hướng tỉnh sẽ ký phụ lục hợp đồng đối với phần phát sinh, bổ sung này.

Dự án điều chỉnh BOT Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 10/12/2021; Theo đó, dự án thực hiện theo hình thức PPP, được điều chỉnh hợp đồng BOT theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7574/BKHĐT-KTĐPLT ngày 02/11/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giải pháp và phương thức triển khai thực hiện các dự án theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Hiện nay, các sở ngành của tỉnh đang phối hợp tính toán, điều chỉnh phương án tài chính theo đúng quy định để làm cơ sở ký kết Phụ lục Hợp đồng và triển khai các bước tiếp theo của dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13. Do vậy, trong giai đoạn này chưa có đủ cơ sở để xác định thời hạn thu phí sau khi nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, sau khi tính toán lại phương án tài chính, đơn vị tư vấn sẽ tính toán về thời gian thu phí theo đúng quy định pháp luật.

Trong bối cảnh nguồn vốn ngân sách tỉnh hạn chế, cần tập trung đầu tư nhiều dự án trọng điểm của Quốc gia như đường Vành đai 3-TP.HCM, đường Vành đai 4-TP.HCM, đường Cao tốc TP.HCM – Chơn Thành….Việc mở rộng Quốc lộ 13 về một bên đường phía bên phải tuyến (theo hướng từ cầu Vĩnh Bình đi thành phố Thủ Dầu Một) nhằm tận dụng tối đa quỹ đất công dọc tuyến, hạn chế ảnh hưởng đến nhiều hộ dân, thuận lợi trong việc tổ chức giao thông trong quá trình thi công, tiết kiệm ngân sách trong công tác giải phóng mặt bằng.

03Sở Xây dựng3. Đối với Khu dân cư Thanh Phát: Cử tri phản ánh năm 2016 tỉnh đã có quyết định thu hồi dự án khu dân cư Thanh Phát trên địa bàn phường Vĩnh Phú và chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An tìm chủ đầu tư mới để tiếp tục thực hiện dự án. Tuy nhiên cho đến nay người dân vẫn chưa có thông tin đối với dự án trên, nhất là dự án có được tiếp tục triển khai thực hiện hay không. Đề nghị cần có thông tin đầy đủ đến người dân.

- Qua rà soát trên địa bàn phường Vĩnh Phú không có Khu dân cư Thanh Phát, chỉ có Khu nhà ở công nhân viên phường Vĩnh Phú, do doanh nghiệp tư nhân Thanh Phát làm chủ đầu tư.

- Về tình hình dự án:

+ UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương cho Doanh nghiệp tư nhân Thanh Phát làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở công nhân viên phường Vĩnh Phú tại Quyết định số 1286/2006/QĐ-UBND ngày 17/3/2006.

+ UBND thị xã (nay là thành phố) Thuận An phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 21/04/2010.

 + Ngày 19/10/2016, UBND tỉnh đã có văn bản số 3910/UBND-KTN thu hồi chủ trương dự án Khu nhà ở công nhân viên phường Vĩnh Phú và giao UBND thị xã Thuận An, UBND phường Vĩnh Phú thông báo cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến dự án biết, thực hiện, đồng thời quản lý.

- Trong thời gian tới, khi lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Vĩnh Phú, Phòng Quản lý đô thị thành phố Thuận An sẽ rà soát, báo cáo UBND thành phố xem xét cập nhật điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và định hướng quy hoạch chung thành phố Thuận An được phê duyệt.

04Sở Giao thông Vận tải4. Cử tri phản ánh tuyến đường ĐT.745B (Vành đai 6) nối liền các xã Tân Thành, Tân Định huyện Bắc Tân Uyên và xã Vĩnh Hòa, Tân Hiệp huyện Phú Giáo giao với đường ĐT.750 xã Tân Long, huyện Phú Giáo đã được triển khai từ năm 2020 nhưng đến nay còn chậm. Cử tri kiến nghị Tỉnh quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, sớm hoàn thành tuyến đường ĐT.745B (Vành đai 6) tạo điều kiện thuận lợi về lưu thông và giao thương hàng hóa, qua đó tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo Quy hoạch tổng thể Giao thông vận tải đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3247/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, tuyến đường ĐT.745B có điểm đầu giao Vành đai 4 tại xã Thường Tân (huyện Bắc Tân Uyên), qua Khu công nghiệp Tân Mỹ - Thường Tân, nối liền Tân Thành, Tân Định (huyện Bắc Tân Uyên), Vĩnh Hòa, Tân Hiệp (huyện Phú Giáo) đến giao ĐT.750 tại Tân Long (huyện Phú Giáo); tuyến dài 49,8 Km.

Việc đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.745B là cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, hiện ngân sách đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 có hạn, phải ưu tiên đầu tư trước các tuyến đường kết nối Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, giải quyết ùn tắc giao thông, nên việc đầu tư tuyến đường này sẽ được các Sở, ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện sau năm 2025. Đồng thời tỉnh Bình Dương đang lập quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó, tuyến ĐT.745B đang được rà soát, điều chỉnh nhằm phù hợp theo tình hình thực tế của các địa phương và định hướng phát triển của tỉnh.

Bên cạnh đó, liên quan đến tuyến đường giao thông đang được triển khai đầu tư xây dựng trong giai đoạn này qua địa bàn các xã Tân Thành, Tân Định (huyện Bắc Tân Uyên), xã Vĩnh Hòa, Tân Long (huyện Phú Giáo), có tuyến đường Tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng, chiều dài tuyến khoảng 47,96Km với quy mô 06 làn xe, dự án được phân thành 04 dự án thành phần, cụ thể như sau:

 • Dự án Xây dựng đường từ Tân Thành đến cầu Tam Lập: Do Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên làm chủ đầu tư với chiều dài khoảng 9,32Km. Công trình cơ bản đã hoàn thành, hiện chủ đầu tư đang triển khai các thủ tục để thực hiện nghiệm thu, đưa công trình vào sử dụng trong năm 2023.
 • Dự án Xây dựng đường từ cầu Tam Lập đến Đồng Phú: Do Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo làm Chủ đầu tư với chiều dài khoảng 12,15Km. Công trình, khởi công vào tháng 12/2021, tiến độ đến nay đạt khoảng 40%, theo hợp đồng dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2024.
 • Dự án Xây dựng đường từ Ngã ba Tam Lập đến Bàu Bàng: Do Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo làm chủ đầu tư với chiều dài khoảng 17,79Km. Công trình khởi công vào tháng 10/2021, tiến độ đến nay đạt khoảng 70%, theo hợp đồng dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2024.
 • Dự án Xây dựng đường từ Tân Long đến Lai Uyên: Do Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng làm chủ đầu tư với chiều dài khoảng 8,65Km. Công trình khởi công vào tháng 10/2021, tiến độ đến nay đạt khoảng 90%, theo hợp đồng dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2023.

  Thời gian qua, Sở Giao thông vận tải đã, đang và sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ của công trình này để sớm hoàn thành đưa công trình vào khai thác theo kế hoạch đề ra.
05Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Thi hành án Dân sự tỉnh5. Cử tri phản ánh việc thi hành án dân sự còn nhiều vướng mắc với văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, cụ thể: Bản án, quyết định đã có hiệu lực thi hành nhưng lại không thi hành được do không thể đáp ứng các yêu cầu theo Quyết định 25/2017/QĐ-UBND ngày 17/9/2017 cũng như Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi bổ sung một số Điều tại Quyết định 25/2017/QĐ-UBND ngày 17/9/2017 của UBND tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh. Do vậy, việc người phải thi hành án đã có quyết định xác định tài sản trong khối tài sản chung của hộ gia đình nhưng không thể thực hiện thủ tục tách thửa do không đảm bảo diện tích tối thiểu khi tách thửa nên không bán được tài sản để thi hành án.

Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh phát sinh nhiều trường hợp người sử dụng đất sử dụng phương thức tranh chấp đất đai, sau đó thỏa thuận với nhau và đề nghị cơ quan Tòa án ban hành quyết định công nhận sự thỏa thuận giữa các đương sự để thực hiện bỏ đất làm đường đi, tách thửa... không đúng quy định của pháp luật về lĩnh vực đất đai. Sau đó, người sử dụng đất đã căn cứ vào quyết định công nhận của cơ quan Tòa án để đề nghị thể hiện đường đi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm mục đích tách thửa với diện tích nhỏ, lẻ, manh mún hoặc tách thửa không đảm bảo các điều kiện quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Vấn đề trên gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, phá vỡ quy hoạch sử dụng đất tại địa phương.

Để chấm dứt tình trạng trên, ngày 19/01/2018 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 262/UBND-KTN, đề nghị Tòa án nhân dân các cấp khi xem xét, giải quyết các vụ án liên quan đến lĩnh vực đất đai như tách thửa, tranh chấp lối đi, bỏ đất làm đường đi… phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về lĩnh vực đất đai và quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Ngày 15/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND, quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2023, trong đó đã quy định đối tượng áp dụng quyết định trên gồm Tòa án nhân dân các cấp khi giải quyết các vụ án, cơ quan thi hành án khi tổ chức thi hành án liên quan đến việc tách thửa, hợp thửa đất. Đồng thời cũng đã quy định cụ thể các trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa nhưng không đảm bảo quy định thì được Hội đồng tư vấn xem xét, giải quyết cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, giải quyết các trường hợp có nhu cầu thật sự, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trả lời, hướng dẫn cho người sử dụng đất, cử tri liên quan đến các trường hợp tách thửa.

06Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn6. Cử tri đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An nhanh chóng giải quyết việc cắm móc ranh đất đền bù bờ kênh tiêu Phú Hội.

Công trình Hệ thống tiêu nước Khu công nghiệp Sóng Thần - Đồng An (kênh tiêu Phú Hội) thuộc địa bàn phường Vĩnh Phú, được xây dựng năm 2000, làm nhiệm vụ tiêu thoát nước đã qua xử lý từ Khu công nghiệp Sóng Thần - Đồng An và dân cư vùng phụ cận trong phạm vi 1.787ha. Công trình gồm các đoạn kênh: Kênh D dài 880m, rạch Ông Bố dài 689m, rạch Cầu Miễu dài 1.657m, rạch Vĩnh Bình dài 1.200m, rạch Lái Thiêu đoạn từ đầu tuyến đến cầu Tân Phú đến QL13 dài 568,87m (đoạn từ Cầu Tân Phú-QL13 đến cầu Lái Thiêu, năm 2012 đã bàn giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An quản lý) và 01 nhà quản lý. Công trình được giao cho Công ty Cổ phần nước - Môi trường Bình Dương quản lý, đến năm 2016, được chuyển giao cho Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn (Trung tâm) quản lý.

Các hạng mục công trình này đã được nhà nước giải tỏa đền bù và cắm mốc ranh đền bù ngoài thực địa. Tuy nhiên, mốc ranh không gắn tọa độ, cọc mốc làm bằng tre, gỗ đã bị mục nát, bị mất. Năm 2012, công trình được nâng cấp mở rộng đến cao trình + 2,5m nên mặt bằng công trình thay đổi, do đó không xác định được ranh đất đền bù của công trình.

Khi Trung tâm tiếp nhận không có hồ sơ đền bù, không có cọc ranh giải phóng mặt bằng ngoài thực địa.

Hiện hai bên bờ kênh, rạch có 34 vị trí là bãi chứa đất. Đối với 33 bãi thải chứa đất công trình sau khi Trung tâm tiếp nhận bàn giao (năm 2016), đến năm 2017 đơn vị đã thực hiện rà soát, thống kê và cắm mốc ranh phạm vi đất để quản lý, bảo vệ theo quy định, không bị xâm lấn. Do các bãi thải này có ranh giới là mương thoát nước ngoài thực địa; Riêng có 01 bãi chứa đất thải Công ty Tân Hiệp Phát sử dụng từ trước năm 2016 cho đến nay. Từ khi Trung tâm nhận bàn giao công trình về quản lý, đơn vị đã rà soát hiện trạng bãi thải này và đã có báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, giải quyết tại báo cáo số 284/CCTL-TT ngày 24/6/2020. Ngày 09/9/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với UBND thành phố Thuận An, Ban Quản lý dự án Ngành Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Phú và Công ty Tân Hiệp Phát để bàn hướng xử lý.

Các đoạn bờ kênh còn lại đơn vị quản lý (Trung tâm) đã phối hợp với Công ty tư vấn (Công ty TNHH  Địa tin học) để phục hồi ranh mốc giải phóng mặt bằng công trình kênh tiêu nước Bình Hòa nhưng không thực hiện được do chưa đủ cơ sở:

- Hồ sơ đền bù trước đây căn cứ vào bản đồ giải thửa không ảnh, không có tọa độ, hiện trường không có cọc mốc.

- Năm 2012, thi công nâng cấp mặt bờ kênh, mở rộng bờ kênh nên hiện trạng thay đổi; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân giáp ranh công trình không thể hiện ranh mốc đền bù.

Do đó, hiện tại công tác cắm mốc ranh đền bù giải phóng mặt bằng công trình Kênh tiêu nước Sóng Thần - Đồng An không thực hiện được do không có cơ sở xác định ranh giới đền bù.

Dự kiến thời gian tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn có đủ năng lực thực hiện rà soát, thu thập thêm tài liệu, phục hồi hồ sơ để lập thủ tục cắm mốc ranh đền bù giải phóng mặt bằng cho công trình.

07

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

7. Cử tri thành phố Dĩ An phản ánh công tác tuyển sinh lớp 10, việc thực hiện phân luồng giáo dục từ lớp 9 chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, dẫn đến tình trạng nhiều học sinh lớp 9 không tiếp học theo học lớp 10 tại các trường công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gây ra nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội. Cử tri kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng với Ủy ban nhân dân các cấp trong thực hiện phân luồng học sinh lớp 9 vào các trường công lập và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đảm bảo tất cả học sinh đều được đến trường. Đồng thời, kiến nghị xem xét chủ trương tăng cường đầu tư, xây dưng mới hoặc mở rộng các trường hiện hữu trên địa bàn thành phố Dĩ An, kịp thời đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về số lượng học sinh.

Thực hiện Kế hoạch số 3017/KH-UBND ngày 25/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc triển khai thực hiện Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 1320/KH-SGDĐT ngày 12/7/2019 về việc triển khai thực hiện Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025.

Hàng năm, Ngành GDĐT đã tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập, thực hiện tuyển sinh 70% tổng số thí sinh đủ điều kiện xét tuyển (tổ chức thi tuyển với 3 môn Toán, Ngữ văn và tiếng Anh). Số học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông (THPT) công lập sẽ tham gia học tại các trường tư thục, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh, các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện, thị xã, thành phố hoặc học tại các trường trung cấp trong tỉnh.

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) và THPT vào học chương trình giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh, phấn đấu đạt được các mục tiêu đề ra, hàng năm, Sở GDĐT đã hướng dẫn các cơ sở giáo dục trung học tiếp tục triển khai việc phân luồng học sinh sau THCS và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông, chỉ đạo các trường và các cơ sở giáo dục tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong học sinh, phụ huynh, trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi tầng lớp nhân dân và người học nâng cao nhận thức, hiểu đúng về công tác phân luồng, các Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, hướng dẫn các trường THCS làm tốt hơn nữa công tác giáo dục hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Cung cấp đầy đủ thông tin trước kỳ tuyển sinh hằng năm để học sinh, gia đình các em có nhiều thông tin về thị trường lao động, vốn hiểu biết ngành nghề để chọn đúng trường học, chọn đúng nghề học phù hợp.

Tăng cường công tác phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp để cung cấp kịp thời thông tin, chỉ tiêu, hình thức, đối tượng tuyển sinh của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh trong các trường trung học cơ sở, chú trọng công tác giáo dục, định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông, giúp học sinh có thể lựa chọn ngành, nghề phù hợp với năng lực, sở trường cá nhân và nhu cầu sử dụng lao động của xã hội, địa phương. Tiếp tục thực hiện đề án phổ cập giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi để người học được tham gia học tập bằng nhiều hình thức, đáp ứng nhu cầu phát triển của cá nhân và của địa phương.

Chỉ đạo các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tiếp tục phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức cho học sinh, sinh viên tự nguyên đăng kí tham gia học văn hóa chương trình GDTX cấp THPT theo quy định.

Tóm lại, với chủ trương quyết tâm thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025, lãnh đạo tỉnh rất quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, phát triển hệ thống trường THPT, hệ thống trường trung cấp (cơ sở giáo dục nghề nghiệp) nhằm đảm bảo tất cả học sinh đều được đến trường. Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, rất cần sự đồng hành của mọi tầng lớp Nhân dân, cần sự nhìn nhận đúng đắn của cha mẹ học sinh và học sinh về ý nghĩa, tầm quan trọng của giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông; nhận thức rõ hơn việc học nghề để lập thân, lập nghiệp là một trong những hướng đi đúng đắn, để tiếp tục học tập.

08Sở Lao động, Thương binh và Xã hội8. Cử tri phản ánh trong bối cảnh phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 cũng như những ảnh hưởng chung của nền kinh tế thế giới thời gian qua, doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và đảm bảo các chế độ về lương, phụ cấp cho người lao động. Do đó, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, nghiên cứu, xây dựng các chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động bị mất việc làm, giảm giờ làm trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định nhằm kịp thời tháo gỡ, giải quyết khó khăn, góp phần giúp người lao động ổn định cuộc sống.

Năm 2022, sau dịch COVID-19, nhằm phục hồi nền kinh tế - xã hội của địa phương, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tạo việc làm và nguồn thu nhập ổn định cho lực lượng lao động. Tuy nhiên từ cuối Quý II/2022, ảnh hưởng từ tình hình chính trị, kinh tế thế giới với nhiều diễn biến phức tạp đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương, từ đó đã tác động không nhỏ đến tiền lương, thu nhập và cuộc sống của một bộ phận người lao động, đặc biệt là lao động ngoại tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, trong thời gian vừa qua, bên cạnh công tác hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 có liên quan đến việc cắt giảm lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Sở) còn chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh (TTDVVL) tăng cường trong công tác tổ chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) cho người lao động nhanh, đúng và kịp thời. Trong năm 2022 tổng số người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp là hơn 86.000 người và trong 5 tháng đầu năm 2023 là hơn 29.600 người. Ngoài ra, Sở còn chỉ đạo TTDVVL tỉnh còn thực hiện tốt việc kết nối cung – cầu lao động có hiệu quả, tăng cường thu thập thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn để hỗ trợ người lao động tiếp cận với các vị trí việc làm, giới thiệu lao động đến doanh nghiệp nộp hồ sơ ngay trong ngày nhằm giúp người lao động trong việc tìm kiếm việc làm phù hợp nhanh nhất, góp phần ổn định thu nhập, cuộc sống.

Về các chế độ chính sách hỗ trợ người lao động, căn cứ Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiên tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, ngày 28 tháng 3 năm 2022 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, để bảo đảm thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã giao Sở là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg đến với người lao động và người sử dụng lao động. Qua thời gian triển khai, thực hiện đến nay chính sách đã cơ bản hoàn thành với tổng số người lao động được hỗ trợ 1.615.865 lượt lao động (trong đó:  hỗ trợ Người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp: 1.432.831 lượt lao động và  hỗ trợ Người lao động quay trở lại thị trường lao động: 183.034 lượt lao động với tổng kinh phí là 970.716.000.000 đồng. Qua đó, góp phần hỗ trợ chia sẻ cho người lao động còn khó khăn về nhà ở yên tâm làm việc, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh giữ chân người lao động để phục hồi sản xuất kinh quanh, góp phần phục hồi kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Hiện nay Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu chính sách để hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng việc làm. Ngay khi được ban hành, Sở sẽ nhanh chóng phối hợp các Ngành có liên quan để tổ chức triển khai kịp thời gói hỗ trợ mới này để góp phần tháo gỡ khó khăn, giúp người lao động ổn định cuộc sống.

099. Cử tri thành phố Dĩ An phản ánh việc thực hiện chi trả chế độ hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị do nhiễm Covid-19 (F0) tại nhà theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 hiện nay còn chậm. Kiến nghị tỉnh xem xét, khẩn trương giải ngân chi hỗ trợ cho người dân theo quy định.

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19, để việc hỗ trợ đến người dân, người lao động được kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố trong việc thẩm định, phê duyệt danh sách và chi trả kinh phí hỗ trợ; đồng thời Sở đã ban hành Văn bản hướng dẫn số 6302/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 23/11/2021 về việc triển khai Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ để hướng dẫn các UBND các địa phương, các Ngành có liên trong việc tổ chức triển khai, thực hiện cũng như công tác thẩm định, phê duyệt các đối tượng hỗ trợ đảm bảo đủ điều kiện theo quy định tại Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, đối với các trường hợp đối tượng hỗ trợ đủ điều kiện theo quy định Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg sẽ được Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố thẩm định, phê duyệt danh sách đồng thời thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ theo quy định.

10Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh10. Cử tri xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo phản ánh tình trạng một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh không xét duyệt hồ sơ cho người dân từ 60 tuổi trở lên được vay vốn và cho rằng các ngân hàng có sự phân biệt đối xử với những người lớn tuổi. Cử tri kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh có biện pháp kiểm tra, giám sát và tạo điều kiện cho những người lớn tuổi được vay vốn nếu đủ điều kiện cho vay.

            - Theo quy định tại Điều 7 của Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12:

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quyền tự chủ trong hoạt động kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của mình. Không tổ chức, cá nhân nào được can thiệp trái pháp luật vào hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quyền từ chối yêu cầu cấp tín dụng, cung ứng các dịch vụ khác nếu thấy không đủ điều kiện, không có hiệu quả, không phù hợp với quy định của pháp luật.

            - Theo quy định về điều kiện vay vốn tại Điều 7 của Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng (Thông tư 39):

Tổ chức tín dụng xem xét, quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều kiện sau đây:

1. Khách hàng là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật. Khách hàng là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

2. Nhu cầu vay vốn để sử dụng vào mục đích hợp pháp.

3. Có phương án sử dụng vốn khả thi.

4. Có khả năng tài chính để trả nợ.

5. Trường hợp khách hàng vay vốn của tổ chức tín dụng theo lãi suất cho vay quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư này, thì khách hàng được tổ chức tín dụng đánh giá là có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh.

          Như vậy, việc cấp tín dụng tại các tổ chức tín dụng được thực hiện theo các quy định nội bộ mà không trái với các quy định của pháp luật hiện hành. Căn cứ quy định tại Luật các tổ chức tín dụng, Thông tư 39 thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoàn toàn tự chủ trong hoạt động kinh doanh, có quyền từ chối yêu cầu cấp tín dụng, cung ứng các dịch vụ khác nếu thấy không đủ điều kiện, không có hiệu quả, không phù hợp với quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, thời gian tới Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn thực hiện các giải pháp: đa dạng sản phẩm dịch vụ ngân hàng, đơn giản hóa thủ tục cho vay, niêm yết công khai minh bạch các thủ tục, quy trình vay vốn để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế được bình đẳng và thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng một cách nhanh nhất nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay. Đồng thời, Chi nhánh tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong việc chấp hành quy định của NHNN Việt Nam về tiền tệ, tín dụng, ngân hàng, đảm bảo hoạt động của hệ thống TCTD tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Dương luôn cầu thị lắng nghe và sẵn sàng giải đáp những vướng mắc liên quan lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Trường hợp còn chưa rõ hoặc có nhu cầu giải đáp có liên quan, đề nghị quý đơn vị, cử tri có thể liên hệ trực tiếp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Dương theo thông tin như sau:

Địa chỉ: số 161 đường Phú Lợi, phường Phú Lợi, TP.TDM, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274.3825835; email: tonghopbd@sbv.gov.vn.

11UBND thành phố Thủ Dầu Một11. Đối với Khu dân cư Tân Vũ Minh: Năm 2005, nhiều người dân đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư và hầu hết đã góp 90% giá trị hợp đồng để mua đất thương phẩm dự án khu dân cư Tân Vũ Minh. Tuy nhiên đến nay người dân vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mặc dù đã được các sở, ngành có liên quan hướng dẫn người dân liên hệ đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Cử tri kiến nghị các cấp chính quyền và các cơ quan ban ngành phối hợp xem xét giải quyết dứt điểm vấn đề trên nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Dự án Thủ Dầu Một Thế kỷ 21 (hiện nay là dự án Công viên Phú Cường) do Công ty Tân Vũ Minh làm chủ đầu tư được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương tại Công văn số 4794/UBND-VX ngày 18/9/2006, địa điểm thực hiện dự án tại: khu phố 1 và khu phố 2, thuộc tờ bản đồ 30 và 31, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương với tổng diện tích quy hoạch là 24.833,2m2.

Ngày 21 tháng 01 năm 2016, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 201/UBND-KTN với nội dung thu hồi chủ trương dự án Thủ Dầu Một thế kỷ XXI (nay là dự án Công viên Phú Cường) do Công ty Tân Vũ Minh làm chủ đầu tư, giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất làm chủ đầu tư thực hiện dự án chỉnh trang đô thị. Đến ngày 26 tháng 12 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3577/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 4158/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 về việc phê duyệt dự án đầu tư dự án Thủ Dầu Một thế kỷ 21.

Ngày 23/9/2022, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 2342/QĐ-UBND về việc thanh tra tình hình thực hiện các dự án khu nhà ở thương mại liên quan đến khiếu nại phức tạp đông người trên địa bàn tỉnh, trong đó có dự án Công viên Phú Cường (trước đây là Dự án Thủ Dầu Một thế kỷ 21 do Công ty Tân Vũ Minh làm chủ đầu tư). Hiện nay, UBND thành phố Thủ Dầu Một đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để hỗ trợ công tác thanh tra của Đoàn thanh tra tỉnh đối với dự án trên. Sau khi có kết luận của Đoàn thanh tra đối với dự án Công viên Phú Cường (trước đây là dự án Thủ Dầu Một Thế kỷ 21 do Công ty Tân Vũ Minh làm chủ đầu tư) và chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thành phố sẽ thực hiện các bước tiếp theo theo thẩm quyền quy định. Trong đó, UBND thành phố sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể: trường hợp nào thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố thì thực hiện giải quyết theo quy định, trường hợp nào vượt thẩm quyền, UBND thành phố sẽ tiếp tục báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh trước khi thực hiện.

12​ ​​UBND thành phố Thuận An12. Đối với Khu dân cư Vĩnh Phú 2: Cử tri phản ánh năm 2003, nhiều người dân đã mua các lô đất thuộc dự án khu dân cư Vĩnh Phú 2 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thái Bình Dương (sau đây gọi là Công ty) làm chủ đầu tư và đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Công ty. Tuy nhiên đến nay người dân vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Công ty chưa hoàn thành đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định. Hiện nay nhiều người dân đã mua các lô đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng thông tin thể hiện cấp cho Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng và bất động sản Thái Bình Dương. Cử tri kiến nghị các cấp chính quyền cho phép người dân nơi đây được tự đầu tư hạ tầng và yêu cầu được sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Dự án Khu dân cư Vĩnh Phú II được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương (trước đây là Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 135) làm chủ đầu tư tại Công văn số 2711/UB.SX ngày 27/6/2003. Tuy nhiên, từ khi dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương từ năm 2003 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành việc đền bù giải phóng mặt bằng, chưa đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Việc triển khai đầu tư dự án chậm, dẫn đến không đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gây bức xúc đối với người dân mua đất nền tại dự án.

Theo Điều 41 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai được sửa đổi bởi khoản 17 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP về sửa đổi,bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai như sau: ''Điều kiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền, bao gồm:

a) Chủ đầu tư dự án phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải;

b) Chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có); ".

Với quy định trên, đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương (chủ đầu tư dự án) khẩn trương hoàn thành việc đầu tư cơ sở hạ tầng của dự án và các thủ tục pháp lý liên quan làm cơ sở cho việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân theo quy định.

13. Đối với dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13: những căn cứ áp giá đền bù vì phường Vĩnh Phú giáp ranh Thành phố Hồ Chí Minh nhưng giá đền bù thấp hơn nhiều lần so với Thành phố; đồng thời, cử tri cho rằng giá đền bù còn thấp chưa đảm bảo cho người dân có thể mua đất ở khu vực khác và đề nghị chính quyền địa phương cần khảo sát thực tế các hộ gia đình để có chế độ hỗ trợ phù hợp.

Đối với việc áp giá đền bù dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 thuộc thẩm quyền trả lời của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh. Do đó, ngày 09/6/2023, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 1595/UBND-TH về việc đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 – Quốc hội khóa XV đối với nội dung trên.

Ngày 13/6/2023, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã ban hành Công văn số 634/TTPTQĐ – BTGPMB về việc trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 5 – Quốc hội khóa XV trên địa bàn thành phố Thuận An, nội dung như sau:

Để có cơ sở bồi thường đất đối với dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh đã thuê đơn vị tư vấn khảo sát giá đất cụ thể thep quy định của pháp luật để lập chứng thư giá đất; tại thời điểm khảo sát giá đất là phù hợp  với thực tế nên được Hội đồng Bồi thường thành phố Thuận An thông qua, được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, sau đó báo cáo Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh xem xét và Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh họp thống nhất, trình UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3628/QĐ-UBND ngày 26/12/2022.

Trung tâm thông tin tiến độ thực hiện đoạn qua phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An có 166 hộ, 11 tổ chức thuộc phạm vi giải tỏa.

Đến nay đã phê duyệt bồi thường, hỗ trợ về đất đối với 83 hộ, 2 tổ chức với số tiền là 362,69 tỷ đồng, chưa phê duyệt 83 hộ, 9 tổ chức (trong đó: đã thông qua Hội đồng bồi thường, hỗ trợ 71 hộ, 69 hộ bổ sung bồi thường, hỗ trợ tài sản với số tiền là 310,93 tỷ đồng. Trung tâm đang hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, dự kiến trình thẩm định, phê duyệt trong tháng 6/2023; còn lại 12 hộ, 9 tổ chức chưa thông qua HĐBT, đang hoàn tất hồ sơ pháp lý, áp giá, lập phương án dự kiến thông qua HĐBT trong tháng 6, trình duyệt trong tháng 7/2023).

Đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ về đất đối với 694 hộ với số tiền là 240,67 tỷ  đồng, đạt 75% so với số hộ, tổ chức đã phê duyệt; còn lại 19 hộ, 02 tổ chức chưa nhận tiền với số tiền là 122,02 tỷ đồng, Trung tâm tiếp tục phối hợp với địa phương, chủ đầu tư để vận động nhận tiền và bàn giao mặt bằng, dự kiến hoàn thành trong quý III/2023.

13UBND thành phố Dĩ An chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng14. Cử tri thành phố Dĩ An kiến nghị địa phương cần có giải pháp mạnh mẽ xử lý, giải quyết dứt điểm tình trạng một số chủ đầu tư các dự án khu dân cư trên địa bàn chưa phối hợp hiệu quả với chính quyền địa phương trong thực hiện các yêu cầu về hoàn thiện, sửa chữa cơ sở hạ tầng khu dân cư, dẫn đến hệ thống điện, chiếu sáng, thoát nước… trong khu dân cư ngày càng xuống cấp, hư hỏng, ảnh hưởng đến đời sống người dân như khu nhà ở công nhân Tân Bình, khu nhà ở thương mại An Trung, khu dân cư Đại Quang, trong đó, Công ty TNHH Đại Quang là chủ đầu tư của Khu dân cư Đại Quang đã được địa phương yêu cầu liên hệ phối hợp nhiều lần nhưng chủ đầu tư chây ì, không hợp tác. Cử tri kiến nghị các đơn vị liên quan phối hợp địa phương thực hiện hiệu quả việc chỉnh trang đô thị, nhất là các khu dân cư chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho người dân.

Vấn đề cử tri kiến nghị, UBND thành phố Dĩ An đã giao phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp UBND phường Tân Bình nhiều lần mời, làm việc các Chủ đầu tư khu nhà ở (khu nhà ở công nhân Tân Bình, khu nhà ở thương mại An Trung, khu dân cư Đại Quang, …) yêu cầu chủ động phối hợp chính quyền địa phương khẩn trương thực hiện đầu tư hoàn thiện các hạng mục hạ tầng, khắc phục sửa chữa  những hạng mục xuống cấp, nâng cấp hệ thống cấp điện, chiếu sáng và nạo vét, khai thông hệ thống thoát nước khu dân cư,... đồng thời kiểm tra, tháo dỡ, xử lý tình trạng người dân xây dựng các công trình lấn chiếm lối thoát hiểm.

Tuy nhiên, tinh thần hợp tác thực hiện các Chủ đầu tư trong thời gian qua nhận thấy chưa cao, chưa thật sự triệt để. Nội dung này, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo ngành chuyên môn làm việc, đôn đốc và theo dõi kết quả triển khai, kịp thời thông tin cho cử tri được biết. ​

Phương Chi
Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đang thực hiện theo Báo cáo số 48/BC-HĐND tỉnh ngày 05/7/2022Trả lời kiến nghị cử triTinBáo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đang thực hiện theo Báo cáo số 48/BC-HĐND tỉnh ngày 05/7/2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/31/2023 10:00 AMNoĐã ban hành

STTKIẾN NGHỊ CỬ TRIKẾT QUẢ GIẢI QUYẾT​​Năm hoàn thành ​ ​
ISỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  Cuối năm 2023Năm 2024Năm 2025
 1. Cử tri Phạm Hữu Huyền, khu phố Tây A, phường Đông Hòa (TKH3): đề nghị sửa đổi Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND và các văn bản có liên quan về tách thửa đất để người dân dễ dàng hơn trong việc tách thửa, đặc biệt là cho các con để ổn định cuộc sống.

Ngày 17/3/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Thông báo số 57/TB-UBND, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, cùng các ngành, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng quy định mới thay thế Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 và Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 03/12/2019.

Ngày 30/5/2022, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Văn bản số 2561/UBND-KT, theo đó UBND tỉnh chấp thuận cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định ban hành quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Quyết định Ban hành Quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương và gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đóng góp ý kiến, đăng tải dự thảo lên Cổng thông tin điện tử tỉnh để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến.

Sau khi nhận được các ý kiến góp ý, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp ý kiến góp ý, tiếp thu, chỉnh sửa hoàn chỉnh dự thảo Quyết định. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang hoàn thiện các bước tiếp theo theo quy định để trình UBND tỉnh ban hành quyết định.

x  
II​​​SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI        
   2. Cử tri phường Vĩnh Phú (TKH3): phản ánh tuyến đường Đại lộ Bình Dương đã được Công ty Becamex sửa chữa nhưng chưa mang lại hiệu quả: khi mưa lớn thì còn một số đoạn đường ngập sâu (trước công ty Hoàn Mỹ cũ, trước nhà trọ Cây Xanh…) rất nguy hiểm cho người đi đường. Ngoài ra, đoạn ngay đầu đường Vĩnh Phú 13 thường xuyên ngập nước (mùa khô cũng ngập là do nước từ hố ga chảy ngược ra), tại đây đã xảy ra rất nhiều tai nạn (có cả chết người do người tham gia giao thông tránh vũng nước chạy ra làn xe tải). Người dân kiến nghị nhiều lần mà cơ quan chủ quản chưa quan tâm giải quyết. Đề nghị ngành chức năng xem xét, giải quyết. 
 • Thời gian qua, Sở GTVT đã có nhiều văn bản đề nghị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật – Becamex IJC duy tu, nạo vét, sửa chữa hệ thống thoát nước trên Quốc lộ 13.

  Ngày 16/9/2022, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp cùng với các đơn vị, địa phương (Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An, Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP (Becamex IDC), Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật – Becamex IJC, Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Phú, Ủy ban nhân dân phường Bình Hòa) khảo sát, đề xuất giải pháp trước mắt để xử lý tình trạng ngập úng cục bộ trên Quốc lộ 13 tại một số đoạn tuyến thuộc địa bàn thành phố Thuận An. Trên cơ sở ý kiến của các thành viên tham dự khảo sát, ngày 27/9/2022, Sở GTVT đã có Công văn số 3350/SGTVT-QLGT đề nghị các ngành, đơn vị có liên quan thực hiện các giải pháp trước mắt để khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ trên Quốc lộ 13 tại một số đoạn tuyến thuộc địa bàn thành phố Thuận An. Ngày 02/12/2022, Sở GTVT tiếp tục có Công văn số 4218/SGTVT-QLGT đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị, địa phương thực hiện các giải pháp xử lý tình trạng ngập úng cục bộ trên Quốc lộ 13 tại một số đoạn tuyến thuộc địa bàn thành phố Thuận An. Theo báo cáo của Công ty CP Phát triển Hạ tầng kỹ thuật – Becamex IJC, tại khu vực cổng chào Bình Dương, công ty đã thi công hệ thống cống và rãnh để thu nước khi trời mưa. Tuy nhiên, hiện nay khi triều cường dâng cao, một số đoạn nước vẫn tràn lên mặt đường. Công ty đã và đang phối hợp với UBND phường Vĩnh Phú để có giải pháp ngăn triều hạn chế tình trạng trên kết hợp bù lún những đoạn bị trũng, thấp, đến nay Công ty Becamex IJC đã thảm nhựa, bù lún mặt đường khu vực giao lộ với đường Vĩnh Phú 10 và phối hợp địa phương thực hiện giải pháp ngăn triều tại khu vực giao lộ này.
 • Giải pháp lâu dài: Để giải quyết vấn đề này, HĐND tỉnh đã có Nghị Quyết số 49/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án BOT nâng cấp, mở rộng QL.13; Theo đó, sẽ cải tạo, xây mới một số đoạn cống dọc trên QL.13 trên địa bàn thành phố Thuận An; Hiện Hội đồng thẩm định cấp cơ sở dự án BOT nâng cấp, mở rộng QL.13 đang thực hiện thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh.
x​​  
Phương Chi
Báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri đang thực hiện theo kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh tại Báo cáo số 110/BC-HĐND ngày 06/12/2022Trả lời kiến nghị cử triTinBáo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri đang thực hiện theo kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh tại Báo cáo số 110/BC-HĐND ngày 06/12/2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/31/2023 10:00 AMNoĐã ban hành

STTKIẾN NGHỊ CỬ TRIKẾT QUẢ GIẢI QUYẾT​THỜI GIAN THỰC HIỆN​     
ATrước kỳ họp thứ 6​  Cuối năm 2023Năm 2024Năm 2025
ISở Xây dựng    
1       Cử tri Phạm Văn Thành, khu phố 8, phường Phú Hòa: phản ánh người dân khu phố 8 không đấu nối được vào hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt do có địa hình lòng chảo. Kiến nghị ngành chức năng có giải pháp phù hợp để khắc phục tình trạng trên.

- Ban Quản lý Dự án (BQLDA) chuyên ngành nước thải đã khảo sát và trình UBND tỉnh xin làm Chủ đầu tư dự án mở rộng mạng lưới thu gom nước thải trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một tại Văn bản số 188/CV-BQL-CNNT ngày 27/6/2022.

- Ngày 07/12/2022 UBND tỉnh có Văn bản số 6435/UBND-KT chấp thuận giao cho BQLDA chuyên ngành nước thải nghiên cứu đề xuất dự án mở rộng mạng lưới thu gom nước thãi trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một. Hiện nay, BQLDA chuyên ngành nước thải đang thực hiện khảo sát và triển khai trình tự đầu tư dự án theo quy định pháp luật hiện hành

x  
2       Cử tri Nguyễn Thị Chung, khu phố 6, phường Phú Lợi: kiến nghị Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương đầu tư hệ thống thu gom xử lý nước thải sinh hoạt qua đường hẻm 141-211 và hẻm 211/23 Huỳnh Văn Lũy phục vụ nhu cầu đấu nối của nhân dân sinh sống xung quanh khu vực này.
 • Ban Quản lý Dự án (BQLDA) chuyên ngành nước thải đã khảo sát và trình UBND tỉnh xin làm Chủ đầu tư dự án mở rộng mạng lưới thu gom nước thải trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một tại Văn bản số 188/CV-BQL-CNNT ngày 27/6/2022.

  - Ngày 07/12/2022 UBND tỉnh có Văn bản số 6435/UBND-KT chấp thuận giao cho BQLDA chuyên ngành nước thải nghiên cứu đề xuất dự án mở rộng mạng lưới thu gom nước thãi trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một. Hiện nay, BQLDA chuyên ngành nước thải đang thực hiện khảo sát và triển khai trình tự đầu tư dự án theo quy định pháp luật hiện hành
x  
II​​​Sở Giao thông Vận tải​        
3       Cử tri ấp Đồng Bà Ba, xã Long Hòa: Kiến nghị các ngành chức năng xem xét gắn hệ thống đèn chiếu sáng dọc trên tuyến đường ĐT 750 (đoạn từ giáp đường ĐT 749 đến giáp xã Cây Trường) để nhân dân đi lại thuận lợi.

Hiện nay, nguồn kinh phí cấp cho Sở GTVT được dùng để duy tu, sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước trên các tuyến đường tỉnh, không thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ bản (Theo quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tái chính).

Việc đầu tư mới hệ thống chiếu sáng trên đường ĐT.750 (đoạn từ giáp đường ĐT.749a đến giáp xã Cây Trường) Sở GTVT sẽ tiếp tục phối hợp với UBND huyện Bàu Bàng và UBND huyện Dầu Tiếng để được xem xét, giải quyết.

x  
III​​​Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn        
4       Cử tri Phan Tấn Nhân, khu phố 8 và cử tri khu phố 9, phường Hiệp An: phản ánh Suối Mù U ở khu phố 8 và khu phố 9 từ năm 2014 đã có dự án cải tạo nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện nên thường xảy ra ngập úng vào mùa mưa rất nguy hiểm cho người đi đường, dễ gây đuối nước cho trẻ em. Đề nghị ngành chức năng xem xét giải quyết sớm thực hiện dự án.

Tuyến suối Mù U nẳm trong lưu vực rạch Bưng Cầu thuộc dự án Trục thoát nước suối Giữa (đoạn từ sau Trạm thu phí đến cầu Bà Cô gồm cả rạch Bưng Cầu).

Dự án Trục thoát nước suối Giữa (đoạn từ sau Trạm thu phí đến cầu Bà Cô gồm cả rạch Bưng Cầu) được Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và PTNT làm Chủ đầu tại Công văn số 4025/UBND-KT ngày 18/8/2020.

Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức lập, trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 26/4/2021.

Ngày 07/4/2022, Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và PTNT đã hoàn thành hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi trình Sở Xây dựng thẩm định, nhưng do dự án không được bố trí đủ vốn trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025, nên ngày 23/5/2022 Sở Xây dựng có Văn bản số 1903/SXD-PTĐT&HTKT báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị không phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Ngày 25/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 2485/UBND-KT về việc chưa phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi; trong đó, giao UBND thành phố Thủ Dầu Một thực hiện nạo vét, khai thông dòng chảy của Trục thoát nước Suối Giữa (đoạn từ sau trạm thu phí đến cầu Bà Cô, bao gồm cả rạch Bưng Cầu) và rạch Ông Đành để đảm bảo thoát nước, hạn chế ngập úng cho khu vực.

Trong thời gian chờ thực hiện dự án, đề nghị UBND thành phố Thủ Dầu Một thực hiện nạo vét, khai thông dòng chảy của Trục thoát nước Suối Giữa (đoạn từ sau trạm thu phí đến cầu Bà Cô, bao gồm cả rạch Bưng Cầu) và rạch Ông Đành để đảm bảo thoát nước, hạn chế ngập úng cho khu vực.

x  
5       Cử tri Phan Văn Hoa, ấp Kiến An và cử tri Phạm Văn Hải, ấp Kiến Điền, xã An Điền: phản ánh công ty Dương thi công nạo vét khai thông dòng chảy trên sông Thị Tính (đoạn qua địa bàn xã An Điền); tuy nhiên, không đảm bảo việc đầu tư và gia cố đê bao  ven sông thị Tính. Đề nghị ngành chức năng xem xét giải quyết vấn đề nêu trên.

Phương án duy tu, bảo dưỡng thường xuyên Công trình thủy lợi sông Thị Tính được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 108/QĐ-UBND, ngày 17/01/2017, giao cho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dương làm Chủ đầu tư, thực hiện bằng nguồn vốn của Công ty và được phép tận thu, sử dụng đất, cát từ quá trình duy tu, bảo dưỡng thường xuyên để bù đắp chi phí đầu tư.

Với mục tiêu, nhiệm vụ: Thực hiện duy tu, bảo dưỡng thường xuyên sông Thị Tính để chống và giảm ngập cho 1.760 ha tự nhiên ven sông Thị Tính và các nhánh suối đảm bảo khả năng thoát nước cho sản xuất nông nghiệp và đô thị trong khu vực; hạn chế ngập úng trong mùa mưa, phát huy hiệu quả của dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Quy mô thực hiện: Thực hiện theo quy mô, thông số kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế Công trình thủy lợi sông Thị Tính được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3368/QĐ-CT ngày 24/5/2002; Quyết định số 3708/QĐ-CT ngày 21/5/2004 và Quyết định số 2101/QĐ-UBND ngày 19/5/2006.

Đối với sông Thị Tính thực hiện thi công nạo vét trong phạm vi đã bồi thường, giải phóng mặt bằng (mỗi bên 20m); đối với các nhánh suối thực hiện thi công trong phạm vi hành lang bảo vệ suối (do các nhánh suối không có bồi thường giải phóng mặt bằng).

Thời gian thực hiện dự án 10 năm, trong đó: từ năm thứ 01 đến năm thứ 04 thực hiện nạo vét, khai thông dòng chảy theo bản vẽ thiết kế được duyệt; từ năm thứ 5 đến năm thứ 10 thực hiện duy tu, bảo dưỡng thường xuyên công trình. Thời gian bắt đầu triển khai thực hiện thi công nạo vét tính từ ngày hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng; hoàn thành thủ tục quản lý tài nguyên khoáng sản, quản lý an toàn giao thông thủy.

Đến nay, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dương đã thực hiện cơ bản hoàn thành các thủ tục theo Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 17/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, dự án đủ điều kiện khởi công và được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho khởi công dự án tại Công văn số 4708/UBND-KT ngày 24/9/2020.

Ngày 29 tháng 10 năm 2020, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dương có Văn bản số 01/TB-CTD thông báo khởi công dự án vào ngày 02/11/2020.

Tuy nhiên, hiện nay do dự án chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quyền khai thác khoáng sản đối với khối lượng đất, cát tận thu từ quá trình thực hiện dự án. Nên Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dương chỉ triển khai công tác thi công phát quang, dọn dẹp mặt bằng 02 bên bờ, chưa thi công nạo vét, khai thông dòng chảy sông Thị Tính và các nhánh suối theo thiết kế được duyệt.

x  
B​​​Sau kỳ họp thứ sáu        
I​​​Sở Tài nguyên và Môi trường        
6Cử tri phường Bình Chuẩn: phản ánh hiện có 600 hộ dân trong khu dân cư thương mại Bình Chuẩn (khu dân cư Trung Quý) mua đất của dự án từ năm 2006 đến nay vẫn chưa được cấp giấy nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị  ngành chức năng có hướng giải quyết, giúp cho các hộ dân sớm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để yên tâm ổn định cuộc sống.

Dự án Khu dân cư Thương mại Bình Chuẩn do Công ty TNHH Trung Quý làm chủ đầu tư, đã được UBND tỉnh Bình Dương giao đất (đợt 1) tại Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 27/6/2012.

Ngày 17/10/2012, Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã phát hành các Thông báo để thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Công ty TNHH Trung Quý và các hộ dân chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Trung Quý.

Văn phòng Đăng ký đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhiều lần mời Công ty TNHH Trung Quý nhận Thông báo để thực hiện nghĩa vụ tài chính nhưng Công ty TNHH Trung Quý không thực hiện. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 3322/STNMT-VPĐK ngày 03/10/2013, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giao Thanh tra tỉnh tiến hành thanh, kiểm tra về tình hình quản lý, sử dụng đất, xây dựng của Công ty TNHH Trung Quý để có hướng xử lý theo quy định.

Qua kết quả báo cáo của Thanh tra tỉnh, ngày 08/10/2014 UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 217/TB-UBND về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thanh tra tình hình thực hiện dự án khu dân cư thương mại Bình Chuẩn và dự án Chợ, khu phố chợ Phú An, trong đó chỉ đạo một số nội dung: …Yêu cầu Công ty TNHH Trung Quý liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để nhận Thông báo nộp thuế và phải nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật. Khi thực hiện nghĩa vụ tài chính xong được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Công ty phải thực hiện các thủ tục tiếp theo để giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân đã góp vốn, nhận chuyển nhượng đất trong dự án theo đúng quy định hiện hành… Giao Thanh tra tỉnh thông báo nội dung Kết luận thanh tra, tinh thần kết luận của Thông báo này và giám sát việc thực hiện các biện pháp xử lý nêu trên đối với Công ty TNHH Trung Quý… Nếu quá thời hạn quy định nêu trên, Công ty TNHH Trung Quý cố tình không nộp thuế và khắc phục hậu quả, thì Thanh tra tỉnh chủ động chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an điều tra để xử lý theo quy định.

Ngày 04/11/2014, đại diện Công ty TNHH Trung Quý đã nhận Thông báo thuế. Văn phòng Đăng ký đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều văn bản đề nghị Công ty TNHH Trung Quý nhanh chóng thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa nhận được chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của Công ty TNHH Trung Quý.

Căn cứ Khoản 2 Điều 168, Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 quy định về thời điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất và điều kiện thực hiện các quyền của người sử dụng đất (trong đó có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất) là phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 194 Luật Đất đai năm 2013 và Khoản 1 Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 17 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ), quy định: "Điều kiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền, bao gồm:

a) Chủ đầu tư dự án phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải;

b) Chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có);

Theo quy định trên, Công ty TNHH Trung Quý chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật đất đai để chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư Thương mại Bình Chuẩn. Do đó, Công ty chưa được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất  theo quy định.

Qua phản ánh cho thấy, trước đây giữa Công ty và các hộ dân tự thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi chưa đủ điều kiện theo quy định. Xuất phát từ nguyên nhân trên dẫn đến vụ việc phức tạp, kéo dài nhiều năm chưa giải quyết xong.

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh, vụ việc trên đang được cơ quan Công an điều tra xử lý. Sau khi có kết quả giải quyết của Cơ quan Cảnh sát điều tra và trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ xem xét giải quyết các thủ tục tiếp theo.

x  
7Cử tri phường An Phú: phản ánh một số hộ dân trong khu dân cư Việt-Sing đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (khoảng 29 hộ) và một số căn hộ thu nhập thấp cho công nhân lao động vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận sở hữu nhà ở. Kiến nghị ngành chức năng sớm giải quyết để người dân có thể thực hiện giao dịch hành chính.

Khu định cư Việt - Sing tại phường An Phú – Thuận Giao – Bình Hòa do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (sau đây gọi tắt là Tổng Công ty Becamex) làm chủ đầu tư. Tổng Công ty Becamex đã được Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh mục đích sử dụng đất và giao đất (Đợt 6) tại các Quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 02/11/2017, số 348/QĐ-UBND ngày 14/02/2019, số 2377/QĐ-UBND ngày 20/08/2020 của UBND tỉnh Bình Dương. Đến nay, Tổng Công ty Becamex đã thực hiện nghĩa vụ tài chính và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là một trong những điều kiện để người dân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu dân cư được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện các quyền liên quan đến khu đất.

Văn phòng Đăng ký đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 1343/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 19/4/2022, số 2697/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 22/7/2022 và số 3355/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 29/09/2022, trong đó thể hiện: Để công tác giải quyết kiến nghị cử tri đạt kết quả cao, tránh tình trạng tồn tại các kiến nghị chậm giải quyết và kéo dài. Nay, Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp tục đề nghị Tổng Công ty Becamex khẩn trương hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định, để lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại Khu định cư Việt Sing.

Ngày 24/8/2022, UBND tỉnh đã họp với lãnh đạo các Sở, ban ngành và Tổng Công ty Becamex để giải quyết các vướng mắc tại một số dự án do Tổng Công ty Becamex làm chủ đầu tư. Qua cuộc họp đã đề nghị Tổng Công ty Becamex nhanh chóng hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định như rà soát đầy đủ các khu đất đưa vào phương án sử dụng đất và báo cáo phương án sử dụng đất với cơ quan đại diện chủ sở hữu để có ý kiến theo quy định, hoàn thiện việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải...., để Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ sở cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người dân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại các dự án do Tổng Công ty Becamex làm chủ đầu tư.

x  
8Cử tri Thái Thị Nhung, khu nhà ở Thương mại đường sắt (dự án 2), khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An: phản ánh có mua đất tại dự án khu nhà ở Thương mại đường sắt (dự án 2) đã 3 năm nhưng đến nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hệ thống thoát nước chung chưa được đấu nối. Kiến nghị các ngành chức năng tỉnh sớm có giải pháp giải quyết tình trạng nêu trên.

- Dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt (mở rộng) do Công ty TNHH phát triển nhà xe lửa Dĩ An làm chủ đầu tư. Để thực hiện việc chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện theo quy định tại Khoản 17 và Khoản 22 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ, cụ thể: được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoàn thành việc đầu tư xây dựng theo quy hoạch chi tiết; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải; thuộc khu vực, loại đô thị được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền. Qua rà soát, Công ty chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa hoàn thành xong các nội dung nêu trên nên chưa đủ điều kiện chuyển nhượng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân. 

- Tiến độ cụ thể của dự án như sau: Ngày 01/8/2022,  UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1859/QĐ-UBND về việc thu hồi Quyết định số 2641/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc phê duyệt đơn giá đất để tính nghĩa vụ tài chính về đất của dự án Khu nhà ở đường sắt; đến ngày 04/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1881/QĐ-UBND về việc ngừng hoạt động dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt (mở rộng). Theo đó, giao Sở Xây dựng công bố, trao Quyết định cho Công ty; đồng thời cùng UBND thành phố Dĩ An, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát quy hoạch theo ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải.

 - Qua xem xét, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2495/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 về việc thành lập Tổ xác minh tham mưu giải quyết đơn của các hộ dân thuộc dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt (mở rộng) do Sở Xây dựng làm tổ trưởng. Do đó, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng có ý kiến đối với các kiến nghị liên quan đến Khu nhà ở thương mại đường sắt (mở rộng).

x  
II​​​Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn        
9

Cử tri phường Vĩnh Phú:

(1) Phản ánh khi nâng cao đường đê bao kênh tiêu thoát nước Sóng thần – Đồng An mà không đồng thời nâng các con dốc lên xuống giao nhau với các tuyến đường Vĩnh Phú nên gây rất nguy hiểm cho người dân khi lưu thông xe máy (đã có trường hợp té ngã khi lên xuống dốc). Kiến nghị ngành chức năng quan tâm xem xét đắp lài các con dốc các đầu đường Vĩnh Phú giáp đê bao kênh tiêu đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

 

Năm 2020, Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn đã thực hiện sửa chữa đắp tôn cao bờ bao rạch Cầu Miễu đạt theo cao trình thiết kế +2,5m, bề rộng bờ B = 4m, các đầu hẻm tiếp giáp bờ rạch Cầu Miễu đã được đơn vị thi công đắp vuốt nối theo mặt bằng hiện hữu.

Năm 2021, theo kiến nghị của Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Phú tại Công văn số 490/UBND-KT ngày 12/4/2021 về việc sửa chữa dốc lên xuống các tuyến đường tiếp giáp đê bao kênh tiêu nước Sóng Thần - Đồng An.

Ngày 27 tháng 4 năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã mời các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan (UBND thành phố Thuận An, Chi cục Thủy lợi, UBND phường Vĩnh Phú và Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn) kiểm tra thực tế hiện trạng các tuyến đường tiếp giáp bờ rạch Cầu Miễu. Qua kiểm tra dọc tuyến bờ bao còn 05 điểm vuốt nối từ các tuyến đường, hẻm lên bờ bao rạch Cầu Miễu do chênh lệch độ dốc lớn, mặt bằng tại tiếp giáp không đảm bảo bán kính cong (các tuyến đường tiếp giáp vuôn gốc với bờ rạch, bề rộng đường nhỏ), người dân xây tường rào che khuất tầm nhìn nên gây khó khăn cho việc đi lại của người dân trong khu vực.

Qua khảo sát và trao đổi các thành viên thống nhất như sau: Dự án Gia cố, nâng cấp bờ bao các tuyến rạch thuộc Hệ thống tiêu nước KCN Sóng Thần - Đồng An và vùng phụ cận kết hợp làm đường giao thông nội đồng hiện Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và PTNT đã lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4613/UBND-KT ngày 21/9/2020) và trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định (Tờ trình số 416/TTr-BQL ngày 11/6/2021). Khi triển khai thực hiện dự án sẽ nâng cấp đồng bộ tuyến bờ bao và các tuyến đường, hẻm tiếp giáp với bờ bao rạch Cầu Miễu kết hợp giao thông nội đồng; do đó, trước mắt đề nghị địa phương phối hợp, hỗ trợ các hộ dân gia cố tạm thời các dốc lên xuống, mở rộng mặt bằng tại điểm tiếp giáp tạo bán kính cong lớn hơn để đảm bảo thuận tiện hơn cho người dân lưu thông đi lại (Biên bản kiểm tra ngày 27 tháng 4 năm 2021).

x​  ​
Phương Chi
Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đã thực hiện theo Báo cáo số 48/BC-HĐND tỉnh ngày 05/7/2022 của Thường trực HĐND tỉnhTrả lời kiến nghị cử triTinBáo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đã thực hiện theo Báo cáo số 48/BC-HĐND tỉnh ngày 05/7/2022 của Thường trực HĐND tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/30/2023 4:00 PMNoĐã ban hành

STTKIẾN NGHỊ CỬ TRIKẾT QUẢ GIẢI QUYẾT
ISỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  
 

1. Cử tri Phan Thanh Hồng, khu phố Tân Phước, phường Tân Bình (SKH3):

 (1) Phản ánh dự án khu dân cư An Trung cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, cấp tái định cư cho người dân ở khu vực thấp chưa xây dựng bờ kè, kiến nghị ngành chức năng chỉ đạo chủ đầu tư dự án An Trung xây kè khu tái định cư cho người dân.

(2) Kiến nghị ngành chức năng xem xét sớm triển khai cấp đất tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án Đông Bình Dương.

(3) Phản ánh cử tri đã nhiều lần kiến nghị ngành chức năng xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân thuộc dự án Trung Thành, Đất Mới nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Kiến nghị ngành chức năng xem xét giải quyết dứt điểm vấn đề trên.

Trong các kỳ tiếp xúc cử tri, cử tri trên địa bàn phường Tân Bình liên tục phản ánh, đề nghị liên quan các dự án khu nhà ở của Công ty cổ phần Trung Thành, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Trung, Công ty TNHH Phát triển Đô thị Đông Bình Dương, Công ty cổ phần Đất Mới…

Đối với 04 dự án nêu trên, tính đến thời điểm hiện nay thì việc triển khai dự án quá chậm. Trong đó, có 02 dự án (Khu nhà ở Đất Mới, Khu nhà ở công nhân Tân Bình) chủ đầu tư đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà, sinh sống ổn định khi Chủ đầu tư chưa đủ điều kiện để nhượng quyền sử dụng đất theo quy định; 02 dự án còn lại cũng chưa đủ điều kiện chuyển nhượng nhưng đã thỏa thuận chuyển nhượng cho người dân. Cả 04 dự án đã được thực hiện thanh tra (03 dự án do Thanh tra tỉnh chủ trì), kiểm tra (01 dự án do Sở Xây dựng chủ trì): Trong đó, yêu cầu các Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, rà soát hoàn thiện thủ tục đất đai, xây dựng, nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch chi tiết được duyệt… làm cơ sở để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng… Đến nay, các dự án đều chưa hoàn thành theo chỉ đạo nêu trên, chưa đủ điều kiện để lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đến cho người nhận chuyển nhượng. Do đó, dẫn đến việc người dân nhận chuyển nhượng, đang sinh sống trong dự án bức xúc và kiến nghị đến các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong các kỳ tiếp xúc cử tri hoặc qua Ban Tiếp công dân để được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ổn định. Để có cơ sở giải quyết dứt điểm các vụ việc nêu trên, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người sử dụng đất, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho chủ đầu tư trong việc thực hiện dự án và đảm bảo theo đúng các quy định pháp luật. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 3473/STNMT-CCQLĐĐ ngày 30/9/2021 và Văn bản số 1558/STNMT-CCQLĐĐ ngày 13/5/2022 kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

- Giao UBND thành phố Dĩ An:

+ Yêu cầu các Chủ đầu tư 04 dự án nêu trên báo cáo cụ thể về tình hình triển khai các dự án (Việc lập các thủ tục có liên quan đến đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng so với quy hoạch chi tiết được duyệt, việc đấu nối cơ sở hạ tầng, hiện trạng sử dụng đất, thời điểm chuyển nhượng, danh sách cụ thể các trường hợp đã chuyển nhượng, việc xây dựng nhà của người nhận chuyển nhượng…; tiến độ thực hiện các kết luận thanh, kiểm tra; vướng mắc, khó khăn, đề xuất, kiến nghị để thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng). Trên cơ sở đó, UBND thành phố Dĩ An thống nhất với các Sở, ngành có liên quan và báo cáo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc nêu trên.

+ Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và UBND phường Tân Bình tiếp tục rà soát, xử lý theo quy định các trường hợp vi phạm hành chính trong việc sử dụng đất, xây dựng… tại 04 dự án này.

+ Tổ chức đối thoại, thông tin về tiến độ thực hiện 04 dự án và các quy định pháp luật trong việc thực hiện dự án, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng để người dân hiểu rõ quy định pháp luật và đồng thuận liên quan đến nội dung nêu trên.

- Giao Sở Tài chính tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh xử lý kiến nghị liên quan việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của Công ty cổ phẩn Trung Thành tại dự án Khu nhà ở công nhân Tân Bình; giao Sở Xây dựng chủ trì giải quyết kiến nghị của dự án Khu nhà ở An Trung.

II​SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  
 2. Cử tri Nguyễn Minh Tân - ấp 1, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng (TKH3): phản ánh đoạn đường ĐT750 (đoạn từ ngã ba Trừ Văn Thố vào hướng Cây Trường II) bị ngập nước, hư hỏng nặng gây mất an toàn giao thông. Kiến nghị ngành chức năng xem xét, sửa chữa.

Trong năm 2021 và 2022, Sở GTVT đã xây dựng xong một số đoạn mương dọc tại khu vực ngập nước (đoạn từ Km18+030 đến Km18+309 qua khu vực chợ tiếp giáp giao lộ với Quốc lộ 13, đoạn từ Km26+037 đến Km26+133 (đoạn qua xã Cây Trường II), đoạn từ Km28+119 đến Km28+259, đoạn từ Km28+049 đến Km28+119, đoạn từ Km30+716 ÷ Km31+034,...), nạo vét hệ thống mương, cống dọc hai bên tuyến (trong đó có đoạn qua khu vực chợ tiếp giáp giao lộ với Quốc lộ 13) và đã duy tu, sửa chữa xong các hư hỏng trên đoạn tuyến này.

Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục theo dõi tình hình khai thác trên tuyến và kịp thời sửa chữa hư hỏng mặt đường, xử lý ngập nước trên tuyến nếu có phát sinh

 3. Cử tri phường Bình An (SKH2): tiếp tục phản ánh hệ thống chiếu sáng và đèn tín hiệu giao thông tại các ngã ba, ngã tư đường Quốc lộ 1K bị hư hỏng gây mất an toàn giao thông (cử tri đã phản ảnh rất nhiều lần và kéo dài nhiều năm nhưng vẫn chưa được khắc phục). Đề nghị các ngành chức năng tỉnh quan tâm sớm có giải pháp khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông.

​Thời gian qua, UBND thành phố Dĩ An, Sở GTVT nhiều lần đề nghị đơn vị quản lý tuyến đường này (Công ty BOT Quốc lộ 1K, nay là Cục Quản lý Đường bộ IV) khắc phục, đồng thời, tham mưu UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương kiến nghị Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị chức năng quan tâm, khắc phục; Sở GTVT xin ghi nhận sẽ tiếp tục theo dõi, tham mưu UBND tỉnh, kiến nghị Bộ GTVT khắc phục.

    Gần đây nhất, ngày 28/02/2023 UBND tỉnh đã có Công văn số 817/UBND-KT đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam khắc phục các tồn đọng và bàn giao QL.1K đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương (phần đường và các hạng mục hạ tầng) cho địa phương quản lý để thuận lợi cho việc duy tu, sửa chữa, chỉnh trang đô thị. Ngày 22/02/2023, Bộ GTVT có Công văn số 1643/BGTVT-KCHT thống nhất bàn giao địa phương quản lý, hiện đang lấy ý kiến của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về việc điều chuyển Quốc lộ 1K cho địa phương quản lý.

   Thời gian vừa qua, đơn vị bảo trì Quốc lộ 1K đã tiến hành sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng trên Quốc lộ 1K đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương, đã khắc phục hư hỏng khoảng 45% đèn chiếu sáng bị hư hỏng.

   Đến nay, Khu Quản lý đường bộ IV đã tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên trên Quốc lộ 1K để đảm bảo an toàn giao thông.​

4. Cử tri phường Bình An (TKH3): tiếp tục phản ảnh hệ thống chiếu sáng của Quốc lộ 1K không vận hành gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông. Vấn đề này kiến nghị nhiều lần và đã được Bộ Giao thông vận tải trả lời tại Công văn số 1235/BGTVT ngày 09/02/2021 (trong đó, Bộ Giao thông vận tải có kiến nghị địa phương tiếp nhận công trình này để thuận tiện trong công tác quản lý, sửa chữa và bảo trì) nhưng cử tri chưa đồng tình vì đến nay tình trạng trên vẫn chưa được khắc phục. Đề nghị ngành chức năng xem xét khắc phục tình trạng trên.
Phương Chi
Báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri đã thực hiện theo kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh tại Báo cáo số 110/BC-HĐND ngày 06/12/2022Trả lời kiến nghị cử triTinBáo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri đã thực hiện theo kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh tại Báo cáo số 110/BC-HĐND ngày 06/12/2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/30/2023 4:00 PMNoĐã ban hành

STTKIẾN NGHỊ CỬ TRIKẾT QUẢ GIẢI QUYẾT
ATrước kỳ họp thứ 6  
ISở Xây dựng  
1       Cử tri Nguyễn Văn Sắc, khu phố 1, phường Chánh Nghĩa: phản ánh hệ thống xử lý nước thải đã thực hiện nhiều năm ở các tuyến đường chính nhưng tuyến đường Bàu Bàng đến nay chưa có hệ thống xử lý nước thải đấu nối cho từng hộ dân. Đề nghị ngành chức năng xem xét giải quyết và thông tin cho người dân được biết khi nào thực hiện.

- Ban Quản lý Dự án (BQLDA) chuyên ngành nước thải đã khảo sát và trình UBND tỉnh xin làm Chủ đầu tư dự án mở rộng mạng lưới thu gom nước thải trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một tại Văn bản số 188/CV-BQL-CNNT ngày 27/6/2022.

- Ngày 07/12/2022 UBND tỉnh có Văn bản số 6435/UBND-KT chấp thuận giao cho BQLDA chuyên ngành nước thải nghiên cứu đề xuất dự án mở rộng mạng lưới thu gom nước thãi trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một. Hiện nay, BQLDA chuyên ngành nước thải đang thực hiện khảo sát và triển khai trình tự đầu tư dự án theo quy định pháp luật hiện hành

IISở Giao thông Vận tải  
2       Cử tri Thái Lệ Thanh, khu phố 8, phường Phú Lợi: phản ánh đường Mỹ Phước – Tân Vạn (trước cổng trường tiểu học Phú Lợi 2) và đường Bùi Văn Bình thường xuyên ùn tắc, đề nghị ngành chức năng ban hành quy định cấm xe tải trọng lớn trong giờ đưa đón học sinh và bố trí lực lượng điều tiết giao thông tại khu vực này.

- Trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn đoạn qua trường tiểu học Phú Lợi 2:  Được sự chấp thuận của UBND tỉnh, Sở GTVT đã phối hợp các ngành chức năng, địa phương triển khai phương án phân luồng giao thông theo giờ trên đường Mỹ Phước Tân Vạn từ giao lộ Mỹ Phước – Tân Vạn với đường Phú Lợi đến giao lộ Mỹ Phước – Tân Vạn với ĐT.743a (giáp Khu du lịch Thủy Châu) từ ngày 01/8/2022, theo đó cấm phương tiện kéo rơ-móoc và xe sơ-mi rơ-móoc lưu thông buổi sáng từ 06 giờ 00 phút đến 8 giờ 00 phút, buổi chiều từ 16 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút và cấm ô tô tải có khối lượng chuyên chở lớn hơn 10 tấn lưu thông trên các tuyến đường chính vào buổi trưa từ 11 giờ 00 phút đến 13 giờ 00 phút, đồng thời lắp đặt biển báo cấm dừng đỗ trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn đoạn qua trường tiêu học Phú Lợi 2, cùng với lực lượng Cảnh sát giao thông – Công an thành phố Thủ Dầu Một trực điều tiết giao thông tại giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn – Phú Lợi; đến nay, tình hình giao thông đã được kiểm soát.

 - Trên đường Bùi Văn Bình: Sở GTVT đã phối hợp với UBND thành phố Thủ Dầu Một và các đơn vị có liên quan khảo sát, thống nhất lắp đặt biển báo cấm phương tiện ô tô tải có khối lượng chuyên chở lớn hơn 10 tấn lưu thông trên đường Bùi Văn Bình buổi sáng từ 06 giờ 00 phút đến 8 giờ 00 phút và buổi chiều từ 16 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút. Đến nay đã hoàn tất việc lắp đặt biển báo và triển khai phương án hạn chế tải trọng trên tuyến.

3       Cử tri Đặng Thị Thúy Loan, khu phố 8, phường Định Hòa: phản ánh hiện tại đoạn giao nhau ngã 4 Tân Vạn Mỹ Phước - Nguyễn Văn Thành, Vòng xoay Tạo lực 6 thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị Sở Giao thông vận tải có giải pháp, hướng giải quyết để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

- Giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn – ĐT.741: Ngày 17/6/2022, Sở Giao thông vận tải phối hợp cùng với địa phương và các ngành chức năng kiểm tra hiện trường, thống nhất một số giải pháp tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại một số giao lộ trên đường ĐT.741, trong đó có giao lộ ĐT.741 (Nguyễn Văn Thành) và Mỹ Phước – Tân Vạn. Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên tham dự đoàn kiểm tra, Sở Giao thông vận tải đã có Công văn đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC thực hiện một số giải pháp tại giao lộ trên như: Bổ sung pha đèn, làn đường rẽ trái cho các phương tiện trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn, đường ĐT.741 để tránh xung đột giữa các dòng phương tiện, đảm bảo an trật tự, an toàn giao thông tại nút giao. Tổng Công ty Becamex IDC báo cáo đến nay đã hoàn thiện nội dung trên.

- Vòng xoay giao lộ đường Mỹ Phước Tân Vạn - đường Võ Văn Kiệt (Tạo Lực 6): Thời gian qua, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức khảo sát, làm việc với Tổng Công ty Becamex IDC về giải pháp tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông tại giao lộ trên. Ngày 18/4/2023, Sở Giao thông vận tải đã thống nhất với Tổng Công ty Becamex IDC về giải pháp tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông tại giao lộ này; trong quý II/2023 Tổng công ty Becamex IDCs ẽ tổ chức thực hiện.

BSau kỳ họp thứ sáu  
I​Sở Xây dựng  
4       Cử tri Phan Duy Trung, khu phố 7, phường Chánh Nghĩa: kiến nghị ngành chức năng thực hiện khảo sát, đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải tại hẻm tổ 375, khu phố 7 vì hiện nay khu vực này chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải.
 • Khu vực khu phố 7 phường Chánh Nghĩa nơi Cử tri Phan Duy Trung đang sinh sống thuộc lưu vực đầu tư hệ thống thu gom nước thải giai đoạn I của dự án Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương. Qua khảo sát thì khu vực này nằm trong lưu vực thấp nên ch