Chương trình phát triển KT - XH

Từ khóa
Năm ban hành
Số lượng tìm thấy : 42
Số lượng văn bản tìm thấy : 12
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về
12585/QĐ-UBND 17/10/2022

Kế hoạch thực hiện Chương trình số 42-CTr/TU ngày 02/8/2021 của Tỉnh ủy về Tập trung phát triển hạ tầng giao thông vận tải theo hướng đô thị hóa, xây dựng thành phố thông minh Bình Dương giai đoạn 2021–2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045​​​

 
2874/QĐ-UBND12/04/2022

Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, đị​nh hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh​

 
3791/QĐ-UBND01/04/2022

​Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2030 

 
4742/QĐ-UBND25/03/2022

​Chương trình phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2040​

 
51161/KH-UBND16/03/2022

​​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022 – 2025​

 
62905/QĐ-UBND23/12/2021

 Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025

 
742/NQ-HĐND10/12/2021

​Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022

 
82288/QĐ-UBND 04/10/2021

 Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 – 2030

 
92167/QĐ-UBND 13/09/2021

Kế hoạch ng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025​​

 
10​2156/QĐ-UBND​10/09/2021

Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025​​​

 
112109/QĐ-UBND 01/09/2021

Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2030

 
122081/QĐ-UBND26/08/2021

​Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030​