Chương trình phát triển KT - XH

Từ khóa
Năm ban hành
Số lượng tìm thấy : 32
Số lượng văn bản tìm thấy : 12
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về
12109/QĐ-UBND 01/09/2021

Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2030

 
22081/QĐ-UBND26/08/2021

​Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030​ 

 
34076/KH-UBND20/08/2021

Kế hoạch thực hiện Chương trình số 20/CTr-TU ngày 31/5/2021 của Tỉnh ủy về tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, đô thị theo hướng văn minh, hiện đại giai đoạn 2021-2025, định hướng 2025-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 

 
43724/KH-UBND04/08/2021

Kế hoạch quản lý và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm, dịch vụ du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh ​​​

 
542/CTr-TU02/08/2021

Tập trung phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đô thị hóa, xây dựng thành phố thông minh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045​

 
61745/QĐ-UBND05/07/2021

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 19 -CTr/TU ngày 31/5/2021 của Tỉnh ủy Bình Dương về Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045​

 
72838/KH-UBND28/06/2021

​Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về Kế hoạch Phát triển giáo dục nghề nghiệp (GDNN) giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Kế hoạch)​

 
819-CTr/TU31/05/2021

​Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045​.

 
920-CTr/TU31/05/2021

​Chương trình tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, đô thị theo hướng văn minh, hiện đại giai đoạn 2021-2025, định hướng 2025-2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

 
102169/KH-UBND21/05/2021

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
111172/QĐ-UBND05/05/2021

​​Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030.

​ 

 
121017/QĐ-UBND19/04/2021

Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Bình Dương giai đoạn 20​21-2030.​​​