Văn Bản Đang Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
Ban hành Quy định tiêu chí bảo đảm yêu cầu về phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định24/05/2022  04/06/2022  
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương Quyết định19/05/2022  18/06/2022  
Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Quyết định13/05/2022  12/06/2022  
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương Quyết định11/05/2022  10/06/2022  
Ban hành một số chế độ chi phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết11/05/2022  10/06/2022  
Quy định nội dung và mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết11/05/2022  10/06/2022  
Quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết11/05/2022  10/06/2022  
Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong và ngoài nước thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Dương đến năm 2030 Nghị quyết10/05/2022  09/06/2022  
Ban hành đơn giá đo thống kê đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định27/04/2022  26/05/2022  
Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định27/04/2022  26/05/2022  
Văn Bản Hết Hạn Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
Chế độ, chính sách đối với 02 Đại đội Dân quân thường trực tỉnh  Nghị quyết26/04/2022  25/05/2022  
Hỗ trợ 100% tiền ăn cơ bản, tiền ăn lễ, tết, diễn tập đối với Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Nghị quyết26/04/2022  25/05/2022  
Ban hành Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương Quyết định25/04/2022  24/05/2022  
Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Dương Quyết định19/04/2022  18/05/2022  
Ban hành Bảng đơn giá đo đạc và bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định14/04/2022  13/05/2022  
Ban hành Quyết định phân cấp thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư xây dựng đối với các công trình sử dụng kinh phí quản lý, bảo trì đường tỉnh Quyết định12/04/2022  11/05/2022  
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ​ Quyết định08/04/2022  07/05/2022  
Ban hành Quy định một số chế độ chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết22/03/2022  21/04/2022  
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bình Dương Quyết định18/03/2022  17/04/2022  
Quy định chuẩn nghèo đa chiều tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022 - 2025 Nghị quyết02/03/2022  01/04/2022  
Phân cấp một số nội dung của Luật Kiến trúc năm 2019 và Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ Quyết định07/02/2022  07/03/2022  
Ban hành Quy định hành lang an toàn đường bộ đối với các đoạn đã và đang đầu tư xây dựng thuộc tuyến đường Vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đoạn đi qua địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định26/01/2022  25/02/2022  
Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định31/12/2021  30/01/2022  
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập Quyết định30/12/2021  30/01/2022  
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết22/12/2021  21/01/2022  
Phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý tỉnh Bình Dương Quyết định20/12/2021  20/01/2022  
Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Quyết định14/12/2021  20/12/2021  
Ban hành Quy chế tổ chức, bộ máy và quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Dương Quyết định13/12/2021  12/01/2022  
Sửa đổi một số điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Quyết định22/11/2021  22/12/2021  
Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất do Nhà nước quản lý thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định22/11/2021  21/12/2021  
Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công, mua sắm hàng hóa, dịch vụ, sửa chữa tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương Nghị quyết12/11/2021  11/12/2021  
Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020  Nghị quyết22/10/2021  21/11/2021  
Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất do Nhà nước quản lý thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định20/10/2021  19/11/2021  
Quy định chi tiết việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương Quyết định20/10/2021  19/11/2021  
Ban hành Quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định19/10/2021  18/11/2021  
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương Quyết định18/10/2021  17/11/2021  
Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết16/10/2021  16/11/2021  
Ban hành quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định12/10/2021  12/11/2021  
Quy định chế độ hỗ trợ đối với lực lượng cơ động xử lý sự cố giao thông và lực lượng 113 bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết08/10/2021  08/11/2021  
Quy định số lượng và chế độ hỗ trợ đối với Công an viên bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết08/10/2021  08/11/2021