Văn Bản Hết Hạn Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
Ban hành giá nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định30/06/2022  29/07/2022  
Quy định chi tiết các nội dung chi và mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng  Quyết định28/06/2022  09/07/2022  
Ban hành quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định21/06/2022  20/07/2022  
Ban hành Quyết định ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh Bình Dương. Quyết định17/06/2022  17/07/2022  
Điều chỉnh, bổ sung một số điều quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, nhân viên và học sinh, sinh viên ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của Hội đồng nhân dâ Nghị quyết08/06/2022  07/07/2022  
Quy định công tác quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định06/06/2022  05/07/2022  
Danh sách dự kiến đề nghị Khen thưởng 02/06/2022  06/06/2022  
Quy định nội dung và mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết28/05/2022  27/06/2022  
Quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết28/05/2022  27/06/2022  
Quy định chuẩn nghèo đa chiều tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022-2025 Nghị quyết27/05/2022  26/06/2022  
Quy định Chính sách hỗ trợ kinh phí tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nghị quyết26/05/2022  25/06/2022  
Ban hành Quy chế quản lý Hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương Quyết định26/05/2022  25/06/2022  
Ban hành Quy định tiêu chí bảo đảm yêu cầu về phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định24/05/2022  23/06/2022  
Sửa đổi, bãi bỏ, bổ sung một số điều trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 04/11/2013 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Quyết định23/05/2022  22/06/2022  
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương Quyết định19/05/2022  18/06/2022  
Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Quyết định13/05/2022  12/06/2022  
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương Quyết định11/05/2022  10/06/2022  
Ban hành một số chế độ chi phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết11/05/2022  10/06/2022  
Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong và ngoài nước thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Dương đến năm 2030 Nghị quyết10/05/2022  09/06/2022  
Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương Quyết định06/05/2022  05/06/2022  
Ban hành đơn giá đo thống kê đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định27/04/2022  26/05/2022  
Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định27/04/2022  26/05/2022  
Chế độ, chính sách đối với 02 Đại đội Dân quân thường trực tỉnh  Nghị quyết26/04/2022  25/05/2022  
Hỗ trợ 100% tiền ăn cơ bản, tiền ăn lễ, tết, diễn tập đối với Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Nghị quyết26/04/2022  25/05/2022  
Ban hành Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương Quyết định25/04/2022  24/05/2022  
Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Dương Quyết định19/04/2022  18/05/2022  
Ban hành Bảng đơn giá đo đạc và bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định14/04/2022  13/05/2022  
Ban hành Quyết định phân cấp thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư xây dựng đối với các công trình sử dụng kinh phí quản lý, bảo trì đường tỉnh Quyết định12/04/2022  11/05/2022  
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ​ Quyết định08/04/2022  07/05/2022  
Ban hành Quy định một số chế độ chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết22/03/2022  21/04/2022