Văn Bản Hết Hạn Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
Quy định một số khoản đóng góp, chế độ miễn, giảm và hỗ trợ đối với người cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cộng đồng; chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma tuý tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết17/05/2019  17/06/2019  
Quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức được giao nhiệm vụ thẩm tra, xác minh, tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết17/05/2019  17/06/2019  
Bãi bỏ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế Quyết định08/05/2019  08/06/2019  
Quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc Điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết26/04/2019  25/05/2019  
Hỗ trợ đối với cộng tác viên làm công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở các khu, ấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết26/04/2019  25/05/2019  
Quy định chế độ hỗ trợ cho nhân viên Thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết25/04/2019  23/05/2019  
Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết24/04/2019  24/05/2019  
Ban hành Quy định nội dung chi, mức chi kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Nghị quyết24/04/2019  23/05/2019  
Chế độ, chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, nhân viên, học sinh ngành Giáo dục và Đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bình Dương Nghị quyết23/04/2019  22/05/2019  
Quy định về mức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết19/04/2019  19/05/2019  
Ban hành Quy định mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết16/04/2019  16/05/2019  
Quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ chi sự nghiệp của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết10/04/2019  10/05/2019  
Ban hành Quy chế mẫu tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định08/04/2019  08/05/2019  
Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc, mức chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước tại tỉnh Bình Dương Nghị quyết29/03/2019  28/04/2019  
Ban hành Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định27/03/2019  26/04/2019