Văn Bản Đang Lấy Ý Kiến
Văn Bản Hết Hạn Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
Quy định giá nước cho sinh hoạt đô thị và sản xuất kinh doanh trên địa bàn Bình Dương từ năm 2018 đến năm 2022  Quyết định17/01/2018  17/02/2018  
Hỗ trợ chính sách cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết10/01/2018  10/02/2018  
Quy định đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định30/12/2017  29/01/2018  
Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập Quyết định20/12/2017  19/01/2018  
Ban hành tiêu chí phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng sách xanh tỉnh Bình Dương Quyết định22/11/2017  22/12/2017  
Chính sách hỗ trợ đối với Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết21/11/2017  21/12/2017  
Quy định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định10/11/2017  10/12/2017  
Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định06/11/2017  06/12/2017  
Sửa đổi, bổ sung Điều 2 và Điều 5 của Quy định về chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quyết định01/11/2017  30/11/2017  
Ban hành Bảng đơn giá đo đạc và bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định01/11/2017  30/11/2017  
Sửa đổi bổ sung Nghị quyết 60/2016/NQ-HDND ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Ban hành một số chế độ chi phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Dương Nghị quyết31/10/2017  30/11/2017  
Mức chi hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Nghị quyết17/10/2017  17/11/2017  
Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết16/10/2017  16/11/2017  
Bãi bỏ Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND7 ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch bưu chính, viễn thông tỉnh Bình Dương đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 Nghị quyết13/10/2017  12/11/2017  
Quy định số lượng nhân viên Thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết12/10/2017  12/11/2017