Văn Bản Hết Hạn Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
​Ban hành quy định phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, chất lượng, thi công xây dựng, bảo trì công trình xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương​ Quyết định16/08/2021  26/08/2021  
Quy định chính sách bảo lưu đối với hộ mới thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2022-2025 Nghị quyết10/08/2021  10/09/2021  
Ban hành Tiêu chí đảm bảo yêu cầu về phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định05/08/2021  04/09/2021  
Quy định chi tiết các nội dung chi và mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng  Quyết định03/08/2021  02/09/2021  
Danh sách đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước 02/08/2021  08/08/2021  
Ban hành Quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định23/07/2021  22/08/2021  
Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” năm 2021 23/07/2021  02/08/2021  
Ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định24/06/2021  23/07/2021  
Ban hành đơn giá chỉnh lý tài liệu lưu trữ giấy trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định17/06/2021  16/07/2021  
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương Quyết định16/06/2021  15/07/2021  
Quy định chế độ hỗ trợ công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết04/06/2021  03/07/2021  
Quy định đối tượng bảo trợ xã hội và mức chuẩn trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nghị quyết28/05/2021  27/06/2021  
Chính sách hỗ trợ đối với lực lượng Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết17/05/2021  17/06/2021  
Quy định chính sách khen thưởng công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định13/05/2021  13/06/2021  
Quy định mức hỗ trợ chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết13/05/2021  12/06/2021  
Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Nghị quyết10/05/2021  09/06/2021  
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng một số loại phí trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết29/04/2021  27/05/2021  
Chế độ chính sách của lực lượng 113 bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết27/04/2021  27/05/2021  
Quy định về số lượng, chế độ, chính sách hỗ trợ đối với Công an viên thường trực bán chuyên trách ở xã và Công an viên phụ trách ấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết24/04/2021  23/05/2021  
Hỗ trợ sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng và hình thức đặt hàng đào tạo Nghị quyết14/04/2021  14/05/2021  
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương Quyết định03/03/2021  31/03/2021  
Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định02/03/2021  31/03/2021  
Chính sách phát triển giáo dục mầm non tỉnh Bình Dương 17/02/2021  17/03/2021  
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết18/01/2021  17/02/2021  
Xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh 06/01/2021  29/01/2021  
Danh sách đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước  04/01/2021  07/01/2021  
Ban hành Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định08/12/2020  18/12/2020  
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương Quyết định01/12/2020  30/12/2020  
Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong cơ quan Nhà nước của tỉnh Bình Dương Quyết định20/11/2020  15/12/2020  
Danh sách đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước 05/11/2020  10/11/2020