Báo cáo thống kê - Đất đai, đơn vị hành chính, dân số và lao động
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
  
  
  
  
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2023Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/29/2023 6:00 PMNoĐã ban hành180-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-7-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2023Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/21/2023 3:00 PMNoĐã ban hành143-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-6-thang-dau-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2023Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/23/2023 5:00 PMNoĐã ban hành845-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-5-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2023Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/16/2023 6:00 PMNoĐã ban hành274-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-4-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000
Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2023Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/16/2023 4:00 PMNoĐã ban hành964-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-i-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 năm 2023Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế - xã hội tháng 2 năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/15/2023 4:00 PMNoĐã ban hành310-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-2-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2023Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/10/2023 4:00 PMNoĐã ban hành857-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-1-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Bình Dương năm 2022Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế-xã hội tỉnh Bình Dương năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/5/2023 10:00 PMNoĐã ban hành326-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-tinh-binh-duong-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tinh hình kinh tế-xã hội tháng 11 năm 2022Kinh tế - Xã hộiTinTinh hình kinh tế-xã hội tháng 11 năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/5/2023 9:00 PMNoĐã ban hành939-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-11-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế-xã hội tháng 10 năm 2022Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế-xã hội tháng 10 năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/5/2023 8:00 PMNoĐã ban hành771-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-10-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tổng quan kinh tế-xã hội tỉnh Bình Dương năm 2021Kinh tế - Xã hộiTinTổng quan kinh tế-xã hội tỉnh Bình Dương năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/31/2022 12:00 PMNoĐã ban hành

Xem ​Tổng quan kinh tế-xã hội tỉnh Bình Dương năm 2021​ (T​heo Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương năm 2021).

431-tong-quan-kinh-te-xa-hoi-tinh-binh-duong-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Đất đai và đơn vị hành chính tỉnh Bình Dương năm 2021Đất đai, đơn vị hành chính, dân số và lao độngTinĐất đai và đơn vị hành chính tỉnh Bình Dương năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/31/2022 12:00 PMNoĐã ban hành

​Xem Đất đai và đơn vị hành chính tỉnh Bình Dương năm 2021​(theo Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương năm 2021).

488-dat-dai-va-don-vi-hanh-chinh-tinh-binh-duong-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Khí hậu tỉnh Bình Dương năm 2021Môi trườngTinKhí hậu tỉnh Bình Dương năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/31/2022 12:00 PMNoĐã ban hành

Xem ​Khí hậu tỉnh Bình Dương năm 2021(theo Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương năm 2021). 

874-khi-hau-tinh-binh-duong-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Dân số và lao động tỉnh Bình Dương năm 2021Đất đai, đơn vị hành chính, dân số và lao độngTinDân số và lao động tỉnh Bình Dương năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/31/2022 12:00 PMNoĐã ban hành

Xem Dân số và lao động tỉnh Bình Dương​ năm 2021​ (theo Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương năm 2021). 

299-dan-so-va-lao-dong-tinh-binh-duong-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Cơ cấu lao động trong doanh nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2021Đất đai, đơn vị hành chính, dân số và lao độngTinCơ cấu lao động trong doanh nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/31/2022 12:00 PMNoĐã ban hành

​Xem Cơ cấu lao động trong doanh nghiệp năm 2021​(theo Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương năm 2021).

822-co-cau-lao-dong-trong-doanh-nghiep-tinh-binh-duong-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Thiệt hại do thiên tai tỉnh Bình Dương năm 2021Môi trườngTinThiệt hại do thiên tai tỉnh Bình Dương năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/31/2022 12:00 PMNoĐã ban hành

Xem ​Thiệt hại do thiên tai tỉnh Bình Dương năm 2021​​ (theo Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương năm 2021). 

982-thiet-hai-do-thien-tai-tinh-binh-duong-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế-xã hội tháng 9 năm 2022Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế-xã hội tháng 9 năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/23/2022 1:00 PMNoĐã ban hành176-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-9-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 năm 2022Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế-xã hội tháng 8 năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/23/2022 12:00 PMNoĐã ban hành843-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-8-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tinh hình kinh tế-xã hội tháng 6 năm 2022Kinh tế - Xã hộiTinTinh hình kinh tế-xã hội tháng 6 năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/18/2022 11:00 AMNoĐã ban hành938-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-6-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tinh hình kinh tế-xã hội tháng 7 năm 2022Kinh tế - Xã hộiTinTinh hình kinh tế-xã hội tháng 7 năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/18/2022 11:00 AMNoĐã ban hành235-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-7-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Danh mục nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương (nguồn nước mặt)Môi trườngTinDanh mục nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương (nguồn nước mặt)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
TTĐT - UBND tỉnh ban hành Danh mục nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương (nguồn nước mặt)
7/12/2022 10:00 AMNoĐã ban hành48-danh-muc-nguon-nuoc-noi-tinh-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-nguon-nuoc-mat
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2022Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/21/2022 11:00 AMNoĐã ban hành668-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-5-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2022Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/2/2022 11:00 AMNoĐã ban hành72-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-4-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 năm 2022Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế - xã hội tháng 3 năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/13/2022 5:00 PMNoĐã ban hành502-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-3-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 năm 2022Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế - xã hội tháng 2 năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/23/2022 4:00 PMNoĐã ban hành122-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-2-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Bình Dương năm 2021Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế-xã hội tỉnh Bình Dương năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/6/2022 9:00 AMNoĐã ban hành178-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-tinh-binh-duong-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2021Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/8/2021 4:00 PMNoĐã ban hành667-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-9-thang-dau-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2021Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/8/2021 2:00 PMNoĐã ban hành662-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-8-thang-dau-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2021Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/8/2021 1:00 PMNoĐã ban hành612-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-7-thang-dau-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2021Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/1/2021 4:00 PMNoĐã ban hành188-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-6-thang-dau-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
1 - 30Next