Thông tin tuyên truyền - Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
 

TTĐT - ​Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh phát động Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh Bình Dương năm 2020.

 
 

TTĐT - ​Sáng 29-5, tại TP.Thủ Dầu Mộ​t, Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". ​

 
 

TTĐT - Theo tin từ Website thị xã Tân Uyên, sáng 23-11, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương do bà Trần Thị Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại thị xã Tân Uyên về thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2015-2020.

 
 

TTĐT - ​Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" (CVĐ) tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện CVĐ năm 2016. 

 
 

TTĐT - Năm 2015, cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" (CVĐ) đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút doanh nghiệp tham gia, hàng Việt dần chiếm ưu thế tại các trung tâm thương mại, khu vực thành thị và tại các vùng nông thôn. Thông qua chương trình bình ổn giá, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng ngày càng sâu rộng.

 
 
  
TTĐT - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Bình Dương, trong 6 tháng đầu năm, cuộc vận động đã nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp (DN).

 
 
 
TTĐT - Tỉnh Ủy Bình Dương vừa ban hành văn bản số 99-CTHĐ/TU về chương trình hành động thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2015-2020.

 

 
 
 
   
TTĐT - Sáng 14-11, tại Văn phòng Tỉnh ủy (tầng 17A), Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương (UBMTTQVNT) tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (gọi tắt là Cuộc vận động).
 
 
  
TTĐT -   Thủ Tướng Chính Phủ về phê duyệt Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (sau đây gọi là Cuộc vận động) giai đoạn 2014 - 2020 tại Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29/04/2014
 
 
  
TTĐT - Sau 3 năm triển khai thực hiện, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (sau đây gọi là Cuộc vận động) bước đầu phong trào mạnh mẽ trong mọi tầng lớp nhân dân trên cả nước đã tạo ra xu hướng lựa chọn tiêu dùng hàng Việt Nam. Ngày 17/09/2012 Thủ tướng Chính phủ đã ký Chỉ thị số 24/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động.