Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Hiệu lực văn bản
Số lượng tìm thấy : 583
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
114/2022/QĐ-UBND11/05/2022

​Bãi bỏ Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND​ tỉnh Bình Dương về việc quy định tiêu chí đánh giá, phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
213/2022/QĐ-UBND26/04/2022

​Về việc phân cấp thực hiện thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
312/2022/QĐ-UBND26/04/2022

​Bãi bỏ Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 về việc ủy quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường và hoàn thành phương án cải tạo phục hồi môi trường đối với các dự án nằm ngoài khu công nghiệp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
403/2022/NQ-HĐND25/04/2022

Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
502/2022/NQ-HĐND25/04/2022

​Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
601/2022/NQ-HĐND25/04/2022

Quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương. ​​

Văn bản còn hiệu lực một phần
 
711/2022/QĐ-UBND18/04/2022

​Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
810/2022/QĐ-UBND23/03/2022

​Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh về hỗ trợ sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng . ​

Văn bản đang có hiệu lực
 
909/2022/QĐ-UBND18/02/2022

Bãi bỏ Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ tỉnh Bình Dương.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
1008/2022/QĐ-UBND18/02/2022

​Quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
1107/2022/QĐ-UBND17/02/2022

​Ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
1206/2022/QĐ-UBND29/01/2022

 Về việc hỗ trợ viên chức và nhân viên y tế cơ sở thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​​

Văn bản đang có hiệu lực