Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Hiệu lực văn bản
Số lượng tìm thấy : 336
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
106/2018/QĐ-UBND06/03/2018

Xác định số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt phải nộp trên địa bàn tỉnh Bình Dương​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
205/2018/QĐ-UBND06/03/2018

​Quy định tiêu chí đánh giá, phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
304/2018/QĐ-UBND22/02/2018

​Quy định giá nước cho sinh hoạt đô thị và sản xuất kinh doanh trên địa bàn  Bình Dương từ năm 2018 đến năm 2022 

Văn bản đang có hiệu lực
 
403/2018/QĐ-UBND09/02/2018

​Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
502/2018/QĐ-UBND19/01/2018

​Ban hành Bảng đơn giá đo đạc và bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
601/2018/QĐ-UBND19/01/2018

​Quy định bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

Văn bản đang có hiệu lực
 
732/2017/QĐ-UBND19/12/2017

​Ban hành quy đinh về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
831/2017/QĐ-UBND19/12/2017

​Quy định chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển Kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 – 2020​

Văn bản đang có hiệu lực
 
930/2017/QĐ-UBND18/12/2017

​Quy định bảng giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
1029/2017/QĐ-UBND15/12/2017

​Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý chất rắn trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo theo Quyết định số 23/2016/QĐ-BND ngày 05/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương​

Văn bản đang có hiệu lực
 
1128/2017/QĐ-UBND08/12/2017

​Phân cấp thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng và thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình, dự án đầu tư trong các khu công nghiệp​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
123446/QĐ-UBND07/12/2017

​Đính chính Phụ lục I kèm theo Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương​

Văn bản đang có hiệu lực