Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Hiệu lực văn bản
Số lượng tìm thấy : 479
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
123/2020/QĐ-UBND17/09/2020

Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Dương.​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
204/2020/NQ-HĐND24/08/2020

​Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Văn bản đang có hiệu lực
 
322/2020/QĐ-UBND20/08/2020

Ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, công trình đê điều trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Văn bản đang có hiệu lực
 
421/2020/QĐ-UBND18/08/2020

Ban hành quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Bình Dương​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
520/2020/QĐ-UBND17/08/2020

Về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
6 19/2020/QĐ-UBND13/08/2020

Quy định Mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2030​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
718/2020/QĐ-UBND12/08/2020

Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi  trên địa bàn tỉnh Bình Dương​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
8 17 /2020/QĐ-UBND22/07/2020

​Quy định mức hỗ trợ và số lượng cán bộ theo dõi, quản lý người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​​​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
918/NQ-HĐND20/07/2020

​Về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2020trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
1016/2020/QĐ-UBND20/07/2020

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương ​

Văn bản đang có hiệu lực
 
1105/2020/NQ-HĐND20/07/2020

​Quy định phí tham quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và Bảo tàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
1202/2020/NQ-HĐND20/07/2020

Quy định chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương​​

Văn bản đang có hiệu lực