Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Hiệu lực văn bản
Số lượng tìm thấy : 379
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
130/2018/QĐ-UBND14/11/2018

​Ban hành Quy định phân cấp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cấp xã giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Văn bản đang có hiệu lực
 
229/2018/QĐ-UBND14/11/2018

​Ban hành Quy chế sử dụng và quyết toán nguồn vốn huy động khác thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020

Văn bản đang có hiệu lực
 
328/2018/QĐ-UBND11/10/2018

Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

​​
Văn bản đang có hiệu lực
 
427/2018/QĐ-UBND03/10/2018

​Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
526//2018/QĐ-UBND28/09/2018

​Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 20/03/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
625/2018/QĐ-UBND27/09/2018

​Ban hành Quyết định quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
724/2018/QĐ-UBND21/09/2018

​Bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân,  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Văn bản đang có hiệu lực
 
823/2018/QĐ-UBND07/09/2018

​Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
922/2018/QĐ-UBND20/08/2018

​Ban hành quy định về đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
104/2018/NQ-HĐND20/07/2018

​Mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

Văn bản đang có hiệu lực
 
1107/2018/NQ-HĐND 20/07/2018

​Mức kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Văn bản đang có hiệu lực
 
1206/2018/NQ-HĐND 20/07/2018

​Quy định mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra và thẩm định báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Văn bản đang có hiệu lực