Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Hiệu lực văn bản
Số lượng tìm thấy : 387
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
136/2018/QĐ-UBND21/12/2018

​Bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
235/2018/QĐ-UBND21/12/2018

​Sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 

Văn bản đang có hiệu lực
 
334/2018/QĐ-UBND20/12/2018

​Ban hành đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (dạng riêng lẻ) trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
433/2018/QĐ-UBND20/12/2018

​Ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
532/2018/QĐ-UBND20/12/2018

Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

Văn bản đang có hiệu lực
 
631/2018/QĐ-UBND10/12/2018

​Ban hành Quy định quản lý khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
729/NQ-HĐND30/11/2018

​Phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù của tỉnh Bình Dương năm 2019 

Văn bản đang có hiệu lực
 
822/NQ-HĐND30/11/2018

​ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Văn bản đang có hiệu lực
 
930/2018/QĐ-UBND14/11/2018

​Ban hành Quy định phân cấp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cấp xã giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Văn bản đang có hiệu lực
 
1029/2018/QĐ-UBND14/11/2018

​Ban hành Quy chế sử dụng và quyết toán nguồn vốn huy động khác thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020

Văn bản đang có hiệu lực
 
1128/2018/QĐ-UBND11/10/2018

Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

​​
Văn bản đang có hiệu lực
 
1227/2018/QĐ-UBND03/10/2018

​Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực