Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Hiệu lực văn bản
Số lượng tìm thấy : 442
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
146 /2019/QĐ-UBND15/01/2020

Về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 49/2016/-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 ​và giai đoạn 2017 - 2020.

Văn bản đang có hiệu lực
 
245/2019/QĐ-UBND15/01/2020

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
344/2019/QĐ-UBND20/12/2019

​​Quy định ​giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020

Văn bản đang có hiệu lực
 
443/2019/QĐ-UBND20/12/2019

​ Ban hành Quy chế Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
542/2019/QĐ-UBND20/12/2019

​Ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
641/2019/QĐ-UBND20/12/2019

​Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về một số vấn đề liên quan đến việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 và Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh

Văn bản đang có hiệu lực
 
740/2019/QĐ-UBND20/12/2019

​Quy chế về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
839/2019/QĐ-UBND20/12/2019

​Quy định về việc thu hồi đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
938/2019/QĐ-UBND20/12/2019

​Ban hành Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
1037/2019/QĐ-UBND20/12/2019

​Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
1136/2019//QĐ-UBND20/12/2019

​Ban hành quy định Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
1235/2019/QĐ-UBND19/12/2019

​Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực