Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Hiệu lực văn bản
Số lượng tìm thấy : 539
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
1 18/2021/QĐ-UBND 30/11/2021

​Hỗ trợ cho người có công với cách mạng, ngưòi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Văn bản đang có hiệu lực
 
217/2021/QĐ-UBND17/11/2021

​Ban hành đơn giá chỉnh lý tài liệu lưu trữ giấy trên địa bàn tỉnh Bình Dương​​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
336/NQ-HĐND29/09/2021

Về việc tiếp tục thực hiện số chỉ tiêu biên chế trong đơn vị sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND  tỉnh

Văn bản đang có hiệu lực
 
416/2021/QĐ-UBND27/09/2021

Ban hành quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
529/NQ-HĐND14/09/2021

​Giao UVBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh​

Văn bản đang có hiệu lực
 
628/NQ-HĐND14/09/2021

Về ​kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025​

Văn bản đang có hiệu lực
 
711/2021/NQ-HĐND14/09/2021

Về mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội và chính sách bảo trợ xã hội cho một số đối tượng đặc thù trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
809/2021/NQ-HĐND14/09/2021

Quy định về việc hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
908/2021/NQ-HĐND14/09/2021

​Chế độ hỗ trợ công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
1007/2021/NQ-HĐND 14/09/2021

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây đầu dòng; giống, vườn giống cây lâm nghiệp.​

Văn bản đang có hiệu lực
1106/2021/NQ-HĐND14/09/2021

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
1214/2021/QĐ-UBND06/09/2021

Về việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người nghèo, cận nghèo và người dân đang ở trọ trong khu vực thực hiện tăng cường giãn cách thuộc 15 phường trên địa bàn thành phố Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên để thực hiện phòng chống dịch Covid - 19.​​​​​

Văn bản đang có hiệu lực