Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Hiệu lực văn bản
Số lượng tìm thấy : 608
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
127/2022/QĐ-UBND27/09/2022

​Quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
226/2022/QĐ-UBND22/09/2022

Ban hành đơn giá dịch vụ sự nghiệp công Thống kê đất đai ​trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

Văn bản đang có hiệu lực
 
325/2022/QĐ-UBND09/09/2022

​Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức, biên chế và cán bộ công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
424/2022/QĐ-UBND29/08/2022

​Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh Bình Dương.​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
523/2022/QĐ-UBND29/08/2022

Về việc phân cấp thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư xây dựng đối với các công trình sử dụng kinh phí quản lý, bảo trì đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
622/2022/QĐ-UBND29/07/2022

Ban hành Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
706/2022/NQ-HĐND20/07/2022

​Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong và ngoài nước thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Dương đến năm 2030​.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
804/2022/NQ-HĐND20/07/2022

Ban hành quy định một số chế độ chi phục vụ hoạt động HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Văn bản đang có hiệu lực
 
917/NQ-HĐND15/07/2022

Về phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 – 2030.​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
1014/NQ-HĐND15/07/2022

​Ban hành Danh mục Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
1110/2022/NQ-HĐND15/07/2022

​Về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023​

Văn bản đang có hiệu lực
 
1205/2022/NQ-HĐND15/07/2022

Quy định chuẩn nghèo đa chiều tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022 - 2025.​​​

Văn bản đang có hiệu lực