Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Hiệu lực văn bản
Số lượng tìm thấy : 448
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
103/2020/QĐ-UBND21/02/2020

Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành trong lĩnh vực văn hóa, thể thao

của tỉnh Bình Dương.

Văn bản đang có hiệu lực
 
2242/QĐ-UBND11/02/2020

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương năm 2019​

 
302/2020/QĐ-UBND11/02/2020

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ​của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

 
4 47/2019/QĐ-UBND31/01/2020

Quy định giá dịch vụ xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
5 01/2020/QĐ-UBND31/01/2020

Bổ sung Điều 1 của Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 20/ 8/ 2018 của UBND tỉnh ban hành Q​uy định về đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
6112 /QĐ-UBND20/01/2020

​Về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết

của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Văn bản đang có hiệu lực
 
746 /2019/QĐ-UBND15/01/2020

Về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 49/2016/-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 ​và giai đoạn 2017 - 2020.

Văn bản đang có hiệu lực
 
845/2019/QĐ-UBND15/01/2020

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
941/2019/QĐ-UBND20/12/2019

​Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về một số vấn đề liên quan đến việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 và Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh

Văn bản đang có hiệu lực
 
1039/2019/QĐ-UBND20/12/2019

​Quy định về việc thu hồi đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
1138/2019/QĐ-UBND20/12/2019

​Ban hành Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
1237/2019/QĐ-UBND20/12/2019

​Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực