Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Hiệu lực văn bản
Số lượng tìm thấy : 642
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
104/2023/QĐ-UBND03/02/2023

Ban hành Q​​uy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
203/2023/QĐ-UBND31/01/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập ban hành kèm theo Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/ 2018 của UBND tỉnh Bình Dương.

Văn bản đang có hiệu lực
 
302/2023/QĐ-UBND19/01/2023

​Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
401/2023/QĐ-UBND10/01/2023

​Quy định chi tiết các nội dung chi và mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng.  

Văn bản đang có hiệu lực
 
541/2022/QĐ-UBND30/12/2022

Ban hành ​quy định phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
640/2022/QĐ-UBND21/12/2022

Về việc phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt, ban hành, điều chỉnh quy chế quản lý kiến trúc và danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
739/2022/QĐ-UBND13/12/2022

​Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 04/11/2013 của UBND tỉnh Bình Dương.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
820/2022/NQ-HĐND12/12/2022

Quy định mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị làm việc tại Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương.​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
917/2022/NQ-HĐND12/12/2022

Bổ sung Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 25/4/2022  của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo ​​trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​​​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
1016/2022/NQ-HĐND12/12/2022

​Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm học 2022 - 2023. ​

Văn bản đang có hiệu lực
 
1115/2022/NQ-HĐND12/12/2022

Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2023 - 2025.​​​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
1207/2022/HĐND-NQ12/12/2022

Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của HĐND tỉnh Bình Dương.​​​​

Văn bản đang có hiệu lực