Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Hiệu lực văn bản
Số lượng tìm thấy : 458
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
114/2020/QĐ-UBND04/06/2020

​Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
213/2020/QĐ-UBND20/05/2020

Quy định bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
3 11/2020/QĐ-UBND05/05/2020

Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Quy định đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét công nhận danh hiệu "Nghệ nhân tỉnh Bình Dương", "Thợ giỏi tỉnh Bình Dương", "Người có công đưa nghề mới về địa phương" trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương​.

Văn bản đang có hiệu lực
 
410/2020/QĐ-UBND03/04/2020

​Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 09/8/2011 của UBND tỉnh Bình Dương về việc hỗ trợ đối với sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng​

Văn bản đang có hiệu lực
 
509/2020/QĐ-UBND06/03/2020

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
608/2020/QĐ-UBND06/03/2020

Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

Văn bản đang có hiệu lực
 
707/2020/QĐ-UBND06/03/2020

Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ do UBND tỉnh Bình Dương ban hành 

Văn bản đang có hiệu lực
 
806/2020/UBND-QĐ02/03/2020
​​​​Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động vận hành hệ thống giám sát các nguồn thải trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
905/2020/QĐ-UBND20/02/2020

​Ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương​


​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
1004/2020/QĐ-UBND20/02/2020

Sửa đổi, bổ sung Điều 8 Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
1103/2020/QĐ-UBND14/02/2020

Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành trong lĩnh vực văn hóa, thể thao

của tỉnh Bình Dương.

Văn bản đang có hiệu lực
 
1202/2020/QĐ-UBND06/02/2020

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ​của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực