Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Hiệu lực văn bản
Số lượng tìm thấy : 382
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
112/2019/QĐ-UBND05/06/2019

​Bãi bỏ Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định bố trí các ngành nghề sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
211/2019/QĐ-UBND31/05/2019

​Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND

Văn bản đang có hiệu lực
 
310/2019/QĐ-UBND22/05/2019

​Ban hành Quy định về phân cấp đường, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, vạt góc giao lộ các tuyến đường trên địa bàn Thành phố Thủ Dầu Một và đường Mỹ Phước-Tân Vạn, tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
49/2019/QĐ-UBND10/05/2019

​Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
58/2019/QĐ-UBND04/05/2019

​Quy định mức hỗ trợ khoán quản lý bảo vệ rừng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên không trồng bổ sung trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
66/2019/QĐ-UBND05/04/2019

​Ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
707/2019/QĐ-UBND05/04/2019

​Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
85/2019/QĐ-UBND18/03/2019

​Ban hành giá nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
94/2019/QĐ-UBND11/03/2019

​Ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
103/2019/QĐ-UBND18/02/2019

​Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
1102/2019/QĐ-UBND18/02/2019

​Quy định thời gian hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; quy mô diện tích và thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
121/2019/QĐ-UBND29/01/2019

​Ban hành Quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực