Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Hiệu lực văn bản
Số lượng tìm thấy : 343
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
114/2018/QĐ-UBND18/05/2018

​Ban hành Quy định phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
213/2018/QĐ-UBND18/05/2018

​Quy định về cấp giấy phép xây dựng công trình và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
311/2018/QĐ-UBND27/04/2018

​Bãi bỏ Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
410/2018/QĐ-UBND27/04/2018

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp

sau đăng ký thành lập​
Văn bản đang có hiệu lực
 
59/2018/QĐ-UBND16/04/2018

​Ban hành Quy định kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên cạn lưu thông trong tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
68/2018/QĐ-UBND30/03/2018
Sửa đổi khoản 2 Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương 
ban hành kèm theo Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
707/2018/QĐ-UBND19/03/2018

​Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

Văn bản đang có hiệu lực
 
806/2018/QĐ-UBND06/03/2018

Xác định số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt phải nộp trên địa bàn tỉnh Bình Dương​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
905/2018/QĐ-UBND06/03/2018

​Quy định tiêu chí đánh giá, phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
1004/2018/QĐ-UBND22/02/2018

​Quy định giá nước cho sinh hoạt đô thị và sản xuất kinh doanh trên địa bàn  Bình Dương từ năm 2018 đến năm 2022 

Văn bản đang có hiệu lực
 
1103/2018/QĐ-UBND09/02/2018

​Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
1202/2018/QĐ-UBND19/01/2018

​Ban hành Bảng đơn giá đo đạc và bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực