Hợp tác đầu tư - Quy trình đầu tư
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
Danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 (đợt 1)Danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 (đợt 1)

TTĐT - ​​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định​ công bố điều chỉnh, cập nhật danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020 (đợt 1). Quyết định này thay thế Quyết định số 2529/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của UBND tỉnh Bình Dương.​

Theo đó, có 13 dự án thuộc lĩnh vực Hạ tầng Giao thông, 02 dự án thuộc lĩnh vực Môi trường - Cấp thoát nước, 01 dự án thuộc lĩnh vực Hạ tầng Giáo dục, 01 dự án thuộc lĩnh vực Hạ tầng Y tế, 01 dự án thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường là các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020.

12/10/2020 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết179-danh-muc-du-an-uu-tien-keu-goi-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-giai-doan-2017-2020-dot-1Dự án kêu gọi đầu tưĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2018-2020Danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2018-2020

​UBND tỉnh vừa ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2018-2020.

6/20/2018 9:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết278-danh-muc-du-an-keu-goi-dau-tu-theo-hinh-thuc-xa-hoi-hoa-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-giai-doan-2018-202Dự án kêu gọi đầu tưBan Biên tập
0.00
121,000
0.00
121000
Quy trình đầu tư vào Khu công nghiệp Việt Nam - SingaporeQuy trình đầu tư vào Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore
Mọi thủ tục được tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore;
Địa chỉ: Quầy số 29, Tầng 1, Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;
Điện thoại: (0274)3476903;

Website: http://bqlvsip.binhduong.gov.vn

11/4/2014 4:15 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtQuy trình đầu tư
0.00
0
0.00
Danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 (đợt 1)Danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 (đợt 1)
TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định​ về việc công bố danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020 (đợt 1).

Theo đó, có 18 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh theo Chương trình 23-CTR/TU và Nghị quyết 17-NQ/TU của Tỉnh ủy Bình Dương, gồm: 13 dự án về hạ tầng giao thông, 02 dự án về môi trường - cấp thoát nước, 01 dự án về hạ tầng giáo dục, 02 dự án về hạ tầng y tế.

Bên cạnh đó, có 02 dự án về hạ tầng giáo dục được UBND tỉnh chấp thuận nằm ngoài Chương trình 23-CTR/TU và Nghị quyết 17-NQ/TU.

Tải Danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư.

9/26/2017 2:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết966-danh-muc-du-an-uu-tien-keu-goi-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-giai-doan-2017-2020-dot-1Dự án kêu gọi đầu tưĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Quy trình đầu tư vào các khu công nghiệpQuy trình đầu tư vào các khu công nghiệp

Mọi thủ tục được tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương;

Địa chỉ: Quầy số 25-26, Tầng 1, Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

Điện thoại : (0274)3.831.215;
Fax: (0274)3.823.984;
Email:bqlkcn@binhduong.gov.vn  
 

 

11/4/2014 2:13 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết489-quy-trinh-dau-tu-vao-cac-khu-cong-nghieQuy trình đầu tư
0.00
0
0.00
Điều chỉnh, cập nhật danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 (đợt 1) Điều chỉnh, cập nhật danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 (đợt 1)

​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định​ công bố điều chỉnh, cập nhật danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020 (đợt 1). Quyết định này thay thế Quyết định số 2529/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của UBND tỉnh Bình Dương.​

​Theo đó, có 13 dự án thuộc lĩnh vực Hạ tầng Giao thông, 02 dự án thuộc lĩnh vực Môi trường - Cấp thoát nước, 01 dự án thuộc lĩnh vực Hạ tầng Giáo dục, 01 dự án thuộc lĩnh vực Hạ tầng Y tế, 01 dự án thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường là các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020 (đợt 1).

8/27/2018 9:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết855-dieu-chinh-cap-nhat-danh-muc-du-an-uu-tien-keu-goi-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-giai-doan-2017-2020-dot-1Dự án kêu gọi đầu tưĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Quy trình đầu tư ngoài Khu công nghiệpQuy trình đầu tư ngoài Khu công nghiệp

Nơi tiếp nhận và trả hồ sơ: Bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Địa chỉ:  Tầng 1, Tháp A, Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Điện thoại: (0274)3822926;

Fax (0274)3825191;

Email: sokhdt@binhduong.gov.vn    

 


11/4/2014 4:19 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtquy-trinh-dau-tu-ngoai-khu-cong-nghiepQuy trình đầu tư
0.00
0
0.00
 Huy động và phát huy các nguồn lực từ các thành phần kinh tế để tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội của tỉnh, giai đoạn 2016-2020 Huy động và phát huy các nguồn lực từ các thành phần kinh tế để tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội của tỉnh, giai đoạn 2016-2020

UBND tỉnh ban hành ​Kế hoạch thực hiện Chương trình số 23​-CTr​​​​​/TU​​​ của Tỉnh ủy​ về Huy động và phát huy các nguồn lực từ các thành phần kinh tế ​để tiếp tục đầu tư​ phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - ​xã hội​ của tỉnh, giai đoạn 2016-2020.

11/7/2019 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtHuy động, phát huy, nguồn lực, thành phần, kinh tế, kết cấu, hạ tầng, kinh tế - ​xã hội​635--huy-dong-va-phat-huy-cac-nguon-luc-tu-cac-thanh-phan-kinh-te-de-tiep-tuc-dau-tu-phat-trien-ket-cau-ha-tang-kinh-te-xa-hoi-cua-tinh-giai-doan-2016-202Dự án kêu gọi đầu tưĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000