Hợp tác đầu tư - Quy trình đầu tư
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
Danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 (đợt 1)Danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 (đợt 1)
TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định​ về việc công bố danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020 (đợt 1).

Theo đó, có 18 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh theo Chương trình 23-CTR/TU và Nghị quyết 17-NQ/TU của Tỉnh ủy Bình Dương, gồm: 13 dự án về hạ tầng giao thông, 02 dự án về môi trường - cấp thoát nước, 01 dự án về hạ tầng giáo dục, 02 dự án về hạ tầng y tế.

Bên cạnh đó, có 02 dự án về hạ tầng giáo dục được UBND tỉnh chấp thuận nằm ngoài Chương trình 23-CTR/TU và Nghị quyết 17-NQ/TU.

Tải Danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư.

9/26/2017 2:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết966-danh-muc-du-an-uu-tien-keu-goi-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-giai-doan-2017-2020-dot-1Dự án kêu gọi đầu tưĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Quy trình đầu tư vào các khu công nghiệpQuy trình đầu tư vào các khu công nghiệp

Mọi thủ tục được tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương;

Địa chỉ: Quầy số 25-26, Tầng 1, Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

Điện thoại : (0274)3.831.215;
Fax: (0274)3.823.984;
Email:bqlkcn@binhduong.gov.vn  
 

 

11/4/2014 2:13 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết489-quy-trinh-dau-tu-vao-cac-khu-cong-nghieQuy trình đầu tư
0.00
0
0.00
Quy trình đầu tư vào Khu công nghiệp Việt Nam - SingaporeQuy trình đầu tư vào Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore
Mọi thủ tục được tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore;
Địa chỉ: Quầy số 29, Tầng 1, Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;
Điện thoại: (0274)3476903;

Website: http://bqlvsip.binhduong.gov.vn

11/4/2014 4:15 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtQuy trình đầu tư
0.00
0
0.00
Quy trình đầu tư ngoài Khu công nghiệpQuy trình đầu tư ngoài Khu công nghiệp

Nơi tiếp nhận và trả hồ sơ: Bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Địa chỉ:  Tầng 1, Tháp A, Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Điện thoại: (0274)3822926;

Fax (0274)3825191;

Email: sokhdt@binhduong.gov.vn    

 


11/4/2014 4:19 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtquy-trinh-dau-tu-ngoai-khu-cong-nghiepQuy trình đầu tư
0.00
0
0.00