Trả lời phản ánh kiến nghị - Trả lời kiến nghị cử tri
 

TTĐT - ​UBND TP.Thuận An trả lời nội dung kiến nghị​ của cử tri gửi đến sau Kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV theo Công văn số 4326 ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - ​Sở Xây dựng b​áo cáo kết quả giải quyết đối với các kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV.​

 
 

TTĐT - Thực hiện Công văn số 4326/UBND-TH ngày 24/08/2022 của UBND tỉnh Bình Dương​, ​​Sở Y tế trả lời kiến nghị cử tri gửi đến sau Kỳ họp thứ 3 – Quốc hội khóa XV​.

 
 

TTĐT -  Thực hiện ​Công văn số 4326/UBND-TH ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh Bình Dương, Sở Giao thông vận tải trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 3 – Quốc hội khóa XV.​

 
 

TTĐT - ​Thực hiện Công văn số 4326/UBND-TH ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phân công trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV; Công văn số 4327/UBND-TH ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phân công trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa IX, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả trả lời các kiến nghị của cử tri.​

 
 

​TTĐT - Thực hiện Công văn số 4326/UBND-TH của UBND tỉnh ngày 24/8/2022 về việc phân công trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 3 - Qu​ốc hội khóa XV, Sở Nội vụ báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri.​

 
 

TTĐT - ​Thực hiện Công văn số 4326/UBND-TH ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh về việc phân công trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV, Công an tỉnh trả lời nội dung được phân công. ​

 
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
Trả lời kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 3 – Quốc hội khóa XV (TP.Thuận An)Trả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 3 – Quốc hội khóa XV (TP.Thuận An)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

TTĐT - ​UBND TP.Thuận An trả lời nội dung kiến nghị​ của cử tri gửi đến sau Kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV theo Công văn số 4326 ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh Bình Dương.

10/7/2022 12:00 PMNoĐã ban hành

Nội dung kiến nghị: ​Trong việc áp giá đền bù dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, người dân phường Vĩnh Phú cho rằng việc lấy giá đền bù ở phường Thuận Giao để người dân phường Vĩnh Phú tham khảo là không hợp lý. Bên cạnh đó, cử tri đề nghị xem xét lại công tác tổ chức họp lấy ý kiến nhân dân (được tiến hành ở từng khu phố) và yêu cầu việc lấy ý kiến phải được tổ chức cùng lúc cho toàn bộ người dân ở phường tham dự.

UBND TP.Thuận An trả lời như sau: 

1. Dự án giải phóng mặt bằng Quốc lộ 13 đoạn từ nút giao Tự do đến ngã tư Lê Hồng Phong dài khoảng 4,9 km thuộc các phường Phú Hòa – TP. Thủ Dầu Một và Thuận Giao – TP.Thuận An. Tiến độ hiện nay đã chi tiền bồi thường khoảng 90%, bàn giao mặt bằng 60% diện tích.

2. Dự án giải phóng mặt bằng Quốc lộ 13 đoạn từ cầu Ông Bố đến nút giao Hữu Nghị dài khoảng 2,9 km thuộc các phường Bình Hòa, Lái Thiêu. Tiến độ hiện nay giá đất bồi thường đã được đơn vị tư vấn thu thập thông tin chuyển nhượng lập Chứng thư trình Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng và UBND TP.Thuận An thông qua trình Sở Tài nguyên và Môi trường lần 1 vào tháng 01/2022. Tuy nhiên sau nhiều lần chỉnh sửa theo góp ý hiện nay đang trình lại lần thứ 3 đến Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định giá đất. Sau khi Sở Tài nguyên và Môi tr​ường thẩm định giá đất trình Sở Tài cchính tham mưu Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Bình Dương xem xét. Sau khi Tổ Giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Bình Dương xem xét chỉnh sửa (nếu có) góp ý đơn vị tư vấn hoàn chỉnh lại Chứng thư thẩm định giá đất trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Bình Dương tổ chức thẩm định. Dự kiến giá đất bồi thường sẽ sớm được phê duyệt trong tháng 10/2022 làm cơ sở lập phương án bồi thường chi trả đến người dân, tổ chức.

3. Dự án giải phóng mặt bằng Quốc lộ 13 đoạn từ cổng chào Vĩnh Phú đến ngã tư cầu Ông Bố dài khoảng 4,9 km thuộc các phường Bình Hòa, Lái Thiêu, Vĩnh Phú. Tiến độ hiện nay: Đang trình Sở Kế hoạch đầu tư thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Sau khi phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sẽ thực hiện lựa chọn đơn vị tư vấn lập chứng thư thẩm định giá đất trình Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng và UBND thành phố Thuận An thông qua trình các cơ quan cấp tỉnh. Nếu tình hình thuận lợi nhất sẽ kịp thẩm định phê duyệt trong năm 2022 và tiến hành chi trả tiền bồi thường đối với các hộ dân đồng thuận và hoàn chỉnh hồ sơ bồi thường.

Trong tháng 6/2022, để thực hiện việc công bố thông tin dự án bồi thường giải phóng mặt bằng Vĩnh Phú, UBND thành phố giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đã tổ chức họp dân trên địa bàn các phường Vĩnh Phú, Bình Hòa, Lái Thiêu để triển khai cho người dân về chủ trương và phạm vi thực hiện dự án. Theo quy định hiện hành thì đây là bước đầu tiên để thực hiện một dự án bồi thường. Sau đó tiến hành thực hiện các bước tiếp theo: Trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, tổ chức điều tra kê khai Kiểm đếm để có đủ các dữ liệu khối lượng bồi thường. Sau đó tiến hành lựa chọn Đơn vị tư vấn để lập chứng thư thẩm định giá đất trình hội đồng bồi thường các cấp thẩm định trước khi trình hội đồng bồi thường thẩm định giá đất cấp tỉnh thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Vì vậy, trong nội dung buổi họp ở các phường: Bình Hòa, Lái Thiêu, Vĩnh Phú vừa qua, đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có thông báo với người dân về việc đến nay chưa có đơn giá đất bồi thường được UBND tỉnh phê duyệt để công bố người dân. Tuy nhiên, có một số người dân mong muốn biết được giá đất bồi thường dự kiến khoảng bao nhiêu. Đại diện ban quản lý dự án thành phố Thuận An cũng báo báo cáo người dân ở bước này là bước đầu tiên của dự án bồi thường nên chưa có đơn giá đất được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt vì thế người dân có thể tham khảo giá đất bồi thường ở phường Thuận Giao được phê duyệt đầu năm 2021. Trong quá trình thu thập hồ sơ để báo cáo UBND tỉnh phục vụ công tác lập dự toán tổng mức đầu tư dự án bồi thường thì nhận thấy giá trị sinh lợi ở dự án Quốc lộ 13 đoạn thuộc phường Bình Hòa, Lái Thiêu, Vĩnh Phú có dữ liệu đầu vào để lập chứng thư thẩm định giá đất sẽ cao hơn một ít so với giá đất bồi thường đoạn thuộc phường Thuận Giao, tuy nhiên giá đất cụ thể phải chờ kết quả lập chứng thư và trình thẩm định phê duyệt sau đó sẽ được công bố rộng rãi và niêm yết theo quy định tại địa phương.

Về việc mời các hộ dân để lấy ý kiến và thông báo về chủ trương đầu tư dự án bồi thường được chủ đầu tư là UBND thành phố Thuận An Tổ chức thông báo rộng rãi, mời tất cả người dân thuộc các phường: Bình Hòa, Vĩnh Phú, Lái Thiêu khoảng 350 hộ dân trên toàn tuyến nên được chia làm nhiều buổi họp với số lượng phù hợp là do UBND các phường chủ động tổ chức để có điều kiện thuận lợi triển khai trực tiếp, sâu sát đối với các hộ dân tham dự có điều kiện nắm được đầy đủ rõ ràng nội dung dự án cần triển khai. Nội dung các cuộc họp đều hoàn toàn giống nhau và đã ghi nhận đầy đủ trên 40 ý kiến người dân, phản hồi giải đáp tại cuộc họp còn lại khoảng 10 ý kiến ngoài thẩm quyền đã tổng hợp trình cơ quan cấp trên cho ý kiến giải quyết.

Hiện nay, UBND thành phố Thuận An đang phối hợp với đơn vị tư vấn lập chứng thư thẩm định giá đất thu thập các thông tin tài sản chuyển nhượng trên địa bàn để lập chứng thư thẩm định giá đất với mong muốn giá đất xây thu thập trong chứng thư thẩm định giá là giá đất thị trường, lấy thông tin từ những giao dịch thành công trong thời gian không quá 24 tháng đối với những lô đất vị trí, giá trị tương đồng với tài sản cần định giá. Tuy nhiên công tác thu thập dữ liệu người mua người bán trong các hồ sơ pháp lý chuyển nhượng đa số không ghi giá cụ thể để đối chiểu với hợp đồng chuyển nhượng được công chứng nên có gặp một số khó khăn nhất định.

Vì vậy công tác hỗ trợ đơn vị tư vấn phối hợp với địa phương để thực hiện phiếu điều tra giá đất thật sự chuyển nhượng ngoài thị trường cũng gây một số khó khăn nhất định về thời gian. Việc lấy giá đất bồi thường phường Thuận Giao đã được phê duyệt để báo cáo với người dân ở phường Vĩnh Phú là để thuyết minh thêm về giá đất giá đất bồi thường hiện nay đã được xây dựng thẩm định phê duyệt rất sát với giá trị chuyển nhượng ngoài thị trường (gần như đa số đất thu hồi của các hộ dân ở dự án này thuộc HLBVĐB không đủ điều kiện chuyển mục đích sang đất ở và cấp phép xây dựng nên theo quy định là bồi thường theo giá đất nông nghiệp). Trong đó đặc biệt là giá đất nông nghiệp được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt ở phường Thuận Giao cao hơn 1 đến 2 lần giá đất bồi thường đất nông nghiệp ở các Quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác trong cả nước so sánh trong cùng thời điểm.

UBND thành phố Thuận An luôn mong muốn rằng các dữ liệu xây dựng chứng thư thẩm định giá đất phải chính xác, tiệm cận giá đất thị trường, giá trị xây dựng chứng thư thẩm định giá đất bồi thường trình thẩm định phải hài hòa giữa lợi ích Nhà nước và nhân dân. Tạo sự đồng thuận cao để dự án có thể được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ đề ra để đảm bảo giải ngân cho dự án trọng điểm này trên địa bàn thành phố Thuận An.

Phương Chi
Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 3 – Quốc hội khóa XV (Sở Xây dựng)Trả lời kiến nghị cử triTinKết quả giải quyết kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 3 – Quốc hội khóa XV (Sở Xây dựng)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

TTĐT - ​Sở Xây dựng b​áo cáo kết quả giải quyết đối với các kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV.​

10/6/2022 11:00 AMNoĐã ban hành

STTNội dung kiến nghịKết quả​Giải pháp và thời ​gian thực hiện
Đã thực hiện xongĐang thực hiện 
1Cử tri phường An Phú, thành phố Thuận An phản ánh: Khu dân cư Việt – Sing còn thiếu nhiều hạng mục như hệ thống đèn đường, trường học, trung tâm thương mại… Nội dung này đã được cử tri phản ánh nhiều lần nhưng chưa được quan tâm giải quyết triệt để. Cử tri đề nghị địa phương phối hợp Chủ đầu tư giải quyết dứt điểm tình trạng trên.X 

Ngày 07/9/2022, Sở Xây dựng phối hợp cùng UBND thành phố Thuận An, UBND phường An Phú và Tổng Công ty Becamex về việc khảo sát thực tế. Theo ghi nhận, các nội dung phản ánh của cử tri phường An Phú là đúng hiện trạng.

- Về trách nhiệm khắc phục:

+ Tổng Công ty Becamex IDC đã khảo sát và đang tiến hành thi công hoàn thiện các hạng mục hạ tầng còn lại như vỉa hè, trồng cây xanh trên công viên, chiếu sáng và sẽ hoàn thành trước ngày 31/12/2022.

 + Trong năm 2022, Công ty sẽ tiến hành khảo sát và lập dự án tiền khả dự án trung tâm thương mại, dự kiến năm 2023 sẽ thiết kế và đầu tư. Riêng quỹ đất xây dựng trường học, Tổng Công ty Becamex IDC sẽ phối hợp với UBND thành phố Thuận An xem xét nhu cầu thực tế để đầu tư.

- Về trách nhiệm theo dõi thực hiện kiến nghị cử tri: Theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh Bình Dương quy định dự án nhóm B, nhóm C thuộc trách nhiệm thực hiện của UBND cấp huyện. Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh chuyển nội dung liên quan về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của dự án khu nhà ở Việt – Sing về địa phương là UBND thành phố Thuận an theo dõi cam kết.

2Dự án tổ hợp căn hộ, văn phòng nhà cao tầng Roxana Plaza hiện đã có 1.088 người dân trả tiền mua căn hộ nhưng đến nay vẫn chưa được bàn giao như đã cam kết trong hợp đồng. Cử tri phườ​ng Vĩnh Phú đề nghị chủ đầu tư và chính quyền tỉnh Bình Dương nhanh chóng giải quyết dứt điểm kiến nghị trên tránh tình trạng người dân tụ tập biểu tình, ảnh hưởng an ninh trật tự tại cửa ngõ ra vào tỉnh Bình Dương​ X

- Thực hiện việc giải quyết các khiếu nại, phản ánh của người dân liên quan đến việc thực hiện ký kết các hợp đồng giao dịch căn hộ của Dự án Khu căn hộ, căn hộ dịch vụ, khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê (Roxana Plaza) theo quy định, Thanh tra Sở đã tham mưu Sở Xây dựng đã tiếp nhận và giải quyết trả lời các đơn khiếu nại, phản ánh của người dân (431 đơn thư của người dân).

- Thanh tra Sở cùng các phòng chuyên môn của Sở Xây dựng đã phối hợp UBND thành phố Thuận An và các Sở, ngành tổ chức cuộc họp đối thoại giữa Công ty TNHH xây dựng dịch vụ thương mại đầu tư bất động sản Tường Phong (gọi tắt là Công ty Tường Phong), Công ty Cổ phần Naviland và các cư dân (khách hàng) để các bên thống nhất phương án giải quyết các kiến nghị, khó khăn của các đơn vị và người dân, tạo điều kiện để các đơn vị thực hiện sớm hoàn thành việc đầu tư dự án và giải quyết các giao dịch đã ký kết với người dân đảm bảo các quyền lợi của người dân theo quy định.

- Ngoài ra, Thanh tra Sở cùng các phòng chuyên môn của Sở Xây dựng đã phối hợp cùng UBND thành phố Thuận An và các Sở, ngành làm việc với Công ty Tường Phong Công ty Cổ phần Naviland để đôn đốc, đề nghị các Công ty khẩn trương, tích cực phối hợp để sớm giải quyết các phản ánh, khiếu nại của người dân liên quan đến Dự án Khu căn hộ, căn hộ dịch vụ, khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê (Roxana Plaza).

- Nhằm kịp thời theo dõi kết quả thực hiện của các Công ty trong việc làm việc, thỏa thuận với người dân, Thanh tra Sở đã tham mưu Sở Xây dựng có Văn bản số 3311/SXD-TTrXD ngày 18/8/2022 về việc phối hợp giải quyết các nội dung liên quan của Dự án Khu căn hộ, căn hộ dịch vụ, khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê (Roxana Plaza) để đề nghị UBND thành phố Thuận An, UBND phường Vĩnh Phú rà soát việc Công ty Tường Phong báo cáo kết quả, tình hình Công ty Tường Phong đã làm việc, thỏa thuận với người dân. Đến nay, UBND thành phố Thuận An chưa có văn bản phản hồi theo đề nghị của Sở Xây dựng.

Phương Chi
Trả lời kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 3 – Quốc hội khóa XV (Sở Y tế)Trả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 3 – Quốc hội khóa XV (Sở Y tế)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

TTĐT - Thực hiện Công văn số 4326/UBND-TH ngày 24/08/2022 của UBND tỉnh Bình Dương​, ​​Sở Y tế trả lời kiến nghị cử tri gửi đến sau Kỳ họp thứ 3 – Quốc hội khóa XV​.

10/6/2022 11:00 AMNoĐã ban hành

Cử tri phản ánh danh mục thuốc thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia Bảo hiểm y tế không đảm bảo; danh mục các loại thuốc đặc trị tương đối ít, chưa đáp ứng nhu cầu phục vụ, đa phần người dân phải tìm đến các nhà thuốc tư nhân để mua. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh sớm có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu thuốc ở các bệnh viện, nhất là từ tuyến tỉnh đến cơ sở để đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh cho người dân.

Trả lời:

Thuốc cung cấp, phục vụ cho công tác khám chữa bệnh ​trong tỉnh do đơn vị mua sắm thuốc tập trung của tỉnh và Trung tâm mua sắm tập trung quốc gia thực hiện mua sắm thông qua đấu thầu thuốc theo hướng dẫn tại Thông tư 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

Trong tháng 4/2022, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã có Quyết định số 483/QĐ-SYT ngày 12/4/2022 và Quyết định số 524/QĐ-SYT ngày 19/4/2022 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu cung cấp thuốc generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2021-2023. Số mặt hàng thuốc trúng thầu/số mặt hàng mời thầu là: 920/1045, tỷ lệ trúng thầu: 88%. Như vậy, thuốc generic cung cấp cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã tương đối đủ thuốc.

Đối với những thuốc đặc trị theo phản ánh của cử tri, đây là những thuốc thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp Quốc gia và Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá bàn hành kèm theo Thông từ 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 của Bộ Y tế do Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia – Bộ Y tế tổ chức thực hiện. Ngày 03/8/2020, Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia đã ban hành Quyết định số 59/QĐ-TTMS ngày 03/8/2020 của Giám đốc Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3: Cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Nam giai đoạn 2022 – 2023.

Trên cơ sở phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3 của Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia, hiện nay Sở Y tế đang đôn đốc các cơ sở y tế trong tỉnh khẩn trương ký kết hợp đồng cung ứng thuốc với các Doanh nghiệp theo hướng dẫn tại công văn số 530/TT​MS-NVĐT ngày 16/8/2022 của Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia để phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Phương Chi
Trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 3 – Quốc hội khóa XV (Sở Giao thông vận tải)Trả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 3 – Quốc hội khóa XV (Sở Giao thông vận tải)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

TTĐT -  Thực hiện ​Công văn số 4326/UBND-TH ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh Bình Dương, Sở Giao thông vận tải trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 3 – Quốc hội khóa XV.​

10/5/2022 11:00 AMNoĐã ban hành

1. Cử tri phản ánh hàng ngày đa số người dân xã Hiếu Liêm, xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên khi đi làm phải di chuyển bằng đò từ huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương sang huyện Vĩnh Cửu, tỉnh​ Đồng Nai. Do đó, kiến nghị tỉnh xem xét phối hợp với tỉnh Đồng Nai nghiên cứu phương án quy hoạch, đầu tư xây dựng cầu bắc qua sông Đồng Nai, nối hai tuyến đường ĐT.746 (thuộc xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên) và tuyến đường ĐT.768 (thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc lưu thông và giao thương hàng hóa, góp phần hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông đường thủy trong mùa mưa lũ, bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản cho người dân.

Sở Giao thông vận tải phúc đáp như sau:

Theo Quy hoạch tổng thể Giao thông vận tải đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3247/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, xây dựng mới cầu Hiếu Liêm kết nối từ ĐT.746, xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên và ĐT.768, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Để có cơ sở triển khai thực hiện, ngày 27/7/2022, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai và UBND tỉnh Bình Dương đã có buổi làm việc về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong liên kết vùng giữa tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai; theo đó lãnh đạo hai tỉnh đã thống nhất nghiên cứu, bổ sung quy hoạch và triển khai các dự án kết nối hạ tầng giao thông 02 tỉnh như sau: Cầu Hiếu Liêm tại khu vực bến phà Hiếu Liêm nối liền bến phà Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên và xã Hiếu Liêm huyện Vĩnh Cửu; cầu nối đường ĐT.746, huyện Bắc Tân Uyên nối liền đường ĐT.768, huyện Vĩnh Cửu; cầu nối cù lao Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên qua xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu đến đường ĐT.768.

Theo danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, không có bố trí đầu tư xây dựng công trình này, hiện ngân sách đồng tư công giai đoạn 2021 – 2025 gặp khó khăn, phải tập trung đầu tư cho các công trình trọng điểm (Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành,…). Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp sở, ngành tham mưu UBND tỉnh đầu tư trong giai đoạn 2025 – 2030, 2031 – 2035.

2. Dải phân cách đường ĐT743 đoạn từ Miếu Ông Cù đến ngã tư Đông Đô quá dài, gây bất tiện trong lưu thông. Một số người dân tham gia lưu thông đã di chuyển theo hướng ngược chiều gây mất an toàn giao thông trên khu vực này. Cử tri phường An Phú đề nghị ngành giao thông vận tải xem xét mở dải phân cách, tạo thuận lợi cho người dân sinh sống hai bên đường thuận tiện trong lưu thông.

Sở Giao thông vận tải phúc đáp như sau:

Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt công trình Nâng cấp, mở rộng ĐT.743, trên ĐT.743 đoạn từ ngã tư miếu Ông Cù đến ngã tư chợ Đông Đô không có vị trí ngắt dải phân cách. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông, Sở Giao thông vận tải đề nghị quý cử tri đồng tình với các vị trí ngắt dải phân cách đã được duyệt, chấp hành Luật Giao thông đường bộ khi tham gia lưu thông.

3. Tuyến đường số 68 và đường số 55 thuộc khu phố 2, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một chưa được lắp đèn chiếu sáng ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân vào ban đêm, đặc biệt ảnh hưởng an ninh, trật tự trên địa bàn phường. Cử tri đề nghị địa phương quan tâm phối hợp Ban Quản lý Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương bố trí lắp đèn chiếu sáng, tạo điều kiện cho người dân lưu thông vào ban đêm.

Sở Giao thông vận tải phúc đáp như sau:

Tuyến đường số 68 và đường số 55 thuộc khu phố 2, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một hiện nay do Tổng Công ty Becamex IDC quản lý, bảo trì. Theo báo cáo của Tổng Công ty Becamex IDC, thời gian qua, Tổng Công ty Becamex đã đầu tư lắp đặt đèn chiếu sáng tại các giao lộ của một số tuyến đường có đông dân cư trong các khu tái định cư thuộc phường Phú Tân. Vừa qua, Tổng Công ty Becamex IDC đã có cuộc họp với UBND Thành phố Thủ Dầu Một thống nhất chủ trương việc tiếp nhận và chi trả tiền điện của hệ thống chiếu sáng các khu tái định cư thuộc hai phường Hòa Phú và phường Phú Tân. Theo đó, Phòng quản lý đô thị thành phố Thủ Dầu Một phối hợp với UBND phường Hòa Phú, Phú Tân và Tổng công ty Becamex IDC khảo sát thực tế và thống nhất khối lượng để bàn giao cho địa phương quản lý. Sau khi có chủ trương tiếp nhận của UBND thành phố Thủ Dầu Một về hệ thống chiếu sáng thì Tổng Công ty Becamex IDC tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống chiếu sáng trên địa bàn phường Hòa Phú và phường Phú Tân (trong thời gian 06 tháng từ khi có chủ trương tiếp nhận).

Theo quy định hiện nay (Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, chiếu sáng đô thị, thoát nước, cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương), chủ đầu tư cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, chủ đầu tư các khu đô thị mới,…có trách nhiệm hoàn thiện đầu tư xây dựng, khai thác, quản lý, bảo trì hạ tầng kỹ thuật có liên quan trước khi bàn giao cho địa phương quản lý.

4. Cử tri phường An Phú, thành phố Thuận An phản ánh Khu dân cư Việt - Sing còn thiếu nhiều hạng mục như hệ thống đèn đường, trường học, trung tâm thương mại… Nội dung này đã được cử tri phản ánh nhiều lần nhưng chưa được quan tâm giải quyết triệt để. Cử tri đề nghị địa phương phối hợp Chủ đầu tư giải quyết dứt điểm tình trạng trên.

Sở Giao thông vận tải phúc đáp như sau:

Nội dung kiến nghị của cử tri về các hạng mục chưa đầu tư trong Khu dân cư Việt – Sing thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Xây dựng (được quy định tại Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, chiếu sáng đô thị, thoát nước, cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương), đồng thời nội dung này cũng đã được chuyển đến Sở Xây dựng tại Công văn này (Số thứ tự thứ 2 Phụ lục Phân công trả lời kiến nghị của cử tri kèm theo Công văn số 4326/UBND-TH ngày 24/8/2022). Do đó, Sở Giao thông vận tải xin không trả lời nội dung này.

Phương Chi
Kết quả trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV (Sở Tài nguyên và Môi trường)Trả lời kiến nghị cử triTinKết quả trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV (Sở Tài nguyên và Môi trường)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

TTĐT - ​Thực hiện Công văn số 4326/UBND-TH ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phân công trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV; Công văn số 4327/UBND-TH ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phân công trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa IX, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả trả lời các kiến nghị của cử tri.​

10/4/2022 11:00 AMNoĐã ban hành

(1)(2)(3)​(4)(5)
SttNội dung kiến nghị​Tiến độKết quả/Kế hoạch thực hiện Ghi chú
Đã thực hiện xongĐang thực hiện
1Hiện nay tình trạng khai thác cát ở lòng hồ Dầu Tiếng đoạn giáp ranh giữa huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương với huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh diễn ra ngày càng phức tạp, tinh vi. Ngoài các doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát, còn nhiều tàu vỏ thép khai thác cát trái phép ở lòng hồ Dầu Tiếng. Cử tri lo ngại việc khai thác cát ồ ạt, thường xuyên trên lòng hồ Dầu Tiếng ở địa phận tỉnh Tây Ninh giáp ranh tỉnh Bình Dương, đặc biệt là tình trạng hút cát gần bờ đập chính khiến lòng hồ sát bờ đập ngày càng sâu, dẫn đến nguy cơ vỡ bờ đập hồ Dầu Tiếng. Bên cạnh đó, hàng ngày có rất nhiều xe tải trọng lớn chở cát liên tục từ sáng đến đêm gây chấn động bề mặt địa chất dẫn đến phần chân đê bị yếu, không đảm bảo an toàn. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh cần phối hợp với các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước sớm chấn chỉnh tình trạng trên nhằm đảm bảo an toàn hồ Dầu Tiếng.x 

Hoạt động khai thác cát, kinh doanh tại khu vực lòng hồ Dầu Tiếng trong thời gian qua diễn ra phức tạp như phản ảnh nêu trên của cử tri. Các ngành chức năng từ trung ương đến UBND tỉnh cũng như UBND huyện Dầu Tiếng, kể cả các địa phương lân cận như UBND tỉnh Tây Ninh, UBND tỉnh Bình Phước cũng đã quan tâm chỉ đạo thực hiện việc lập lại trật tự trong hoạt động khai thác cát và hoạt động của các bến bãi khu vực hồ Dầu Tiếng. Trong đó từ Trung ương Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã chỉ đạo có Văn bản số 4700/VPCP-V.I ngày 21/5/2018 về thường xuyên giám sát, tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác cát xây dựng hồ Dầu Tiếng.

Trong thời gian qua Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã có nhiều văn bản chỉ đạo các sở ngành và địa phương liên quan triệt xóa các phương tiện khai thác cát trái phép; Rà soát lại các bến bãi kinh doanh cát trong phạm vi hồ; Thu hồi Giấy phép bến thủy nội địa, di dời những bến bãi không gắn với Giấy phép khai thác ra khỏi hồ; Tổ chức kiểm tra việc đăng ký, đăng kiểm công năng của các phương tiện tàu, thuyền hoạt động trong khu vực lòng hồ và xử lý vi phạm; xử lý tình trạng xe vận chuyển cát không che chắn, quá tải khi lưu thông; lắp đặt trạm cân để kiểm tra tải trọng xe vận chuyển khoáng sản;

Nhằm tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động khai thác khoáng sản Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập Đội liên ngành 1588/QĐ-UBND kiểm tra đột xuất về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương; trong năm 2022 Đội kiểm tra đã phát hiện và xử lý 04 phương tiện khai thác khoáng sản cát xây dựng trái phép.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 06/07/2021 thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, hoạt động bến thủy nội địa, thuế đối với các bến bãi tập kết, kinh doanh cát trong khu vực hồ Dầu Tiếng. Đoàn do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Giao thông Vận tải, UBND huyện Dầu Tiếng, Công an tỉnh đã kiểm tra 07 đơn vị hoạt động tập kết, khai thác cát xây dựng trên lòng hồ Dầu Tiếng, hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đang tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Về công tác phối hợp quản lý hoạt động khai thác cát xây dựng hồ Dầu Tiếng: Để phối hợp kiểm tra hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tập kết cát trên hồ Dầu Tiếng, UBND tỉnh Bình Dương và UBND tỉnh Tây Ninh đã ký kết Quy chế phối hợp số 1416/QCPH-TN-BD ngày 25/05/2012 theo đó trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm được quyền truy đuổi để xử lý mà không phân biệt ranh giới hành chính giữa hai tỉnh v.v. Nhìn chung, trong thời gian qua các ngành chức năng của 03 tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh nói chung và các ngành chức năng trong tỉnh nói riêng đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai công tác kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, thể hiện quyết tâm trấn áp các đối tượng khai thác không phép, xử lý vi phạm, góp phần lập lại trật tự trong khu vực lòng hồ Dầu Tiếng.

Trong thời gian tới tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục phối hợp với tỉnh Tây Ninh, tỉnh Bình Phước: cưỡng chế giải tỏa các bến bãi hoạt động không có Giấy phép bến thủy nội địa; việc xử lý các tàu bơm hút cát không có trong biên chế của các đơn vị được cấp phép khai thác cát, các tàu thuyền hết hạn đăng kiểm.

- Đối với các đơn vị được cấp giấy phép khai thác cát: Thực hiện nghiêm theo thiết kế đã được phê duyệt, đảm bảo đúng số lượng phương tiện, công suất khai thác, thời gian khai thác, bến bãi tập kết cát …; Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên các phương tiện khai thác, lắp đặt camera giám sát tại các bãi chứa, bến neo đậu tàu thuyền;

Với những hành động quyết liệt như trên, trong thời gian tới hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát trong lòng hồ Dầu Tiếng chắc chắn sẽ được lập lại trật tự.

 
2Cử tri thành phố Dĩ An phản ánh tình trạng một số công ty hoạt động trong khu công nghiệp Sóng Thần 1, Sóng Thần 2 chưa thực hiện nghiêm các quy định về xử lý chất thải công nghiệp trước khi xả thải, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Cử tri đề nghị các ngành chức năng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động trên để kịp thời có biện pháp khắc phục, xử lý. x

Sau khi nhận được phản ánh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Dĩ An, phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Dĩ An, Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ, Công ty cổ phần Đại Nam tiến hành xác minh phản ánh của người dân. Kết quả cho thấy cử tri phản ánh với Đại biểu Quốc hội là Hoàng Văn Đắc ngụ tại số nhà 107 đường số 4, khu Trung tâm Hành chính thành phố Dĩ An đối với 02 doanh nghiệp xả khí thải ảnh hưởng đến người dân đó là: Công ty TNHH Wang Sheng International Việt Nam và Công ty TNHH Uni-President Việt Nam.

Về công tác bảo vệ môi trường đối với 02 đơn vị này hiện nay như sau:

- Công ty TNHH Uni-President Việt Nam tọa lạc tại Khu công nghiệp Sóng Thần 2, hoạt động với ngành nghề chế biến mì ăn liền, bột mì, thức ăn gia súc,… Công ty đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án mở rộng tổ hợp nhà máy sản xuất và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 10/6/2015. Sau khi nhận được phản ánh của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ngày 08/6/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành xác minh đối với Công ty về việc hoạt động sản xuất phát sinh mùi hôi ra môi trường ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống xung quanh. Kết quả xác minh cho thấy Công ty cơ bản chấp hành các quy định pháp luật về môi trường, nguồn khí thải theo phản ánh của cử tri là mùi từ quá trình sản xuất thức ăn chăn nuôi. Tuy nhiên, Công ty đã thu gom và xử lý theo quy trình sau: Khí thải à Lớp tách lỏng (cầu nhựa) à Phun nước à Lớp tách lỏng (cầu nhựa 3 tầng) à Phun nước Javel à Ống phát thải. Hiện nay để giảm thiểu mùi phát sinh ra môi trường xung quanh, Công ty đã lắp đặt bổ sung mới 05 máy tạo Ozon để bổ sung vào các tháp hiện hữu để tăng hiệu quả khử mùi, toàn bộ hệ thống xử lý được điều khiển, vận hành tự động. Thực tế kiểm tra cho thấy mùi hôi đã được khống chế, do vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty thường xuyên kiểm tra, rà soát lại quá trình vận hành, thu gom xử lý mùi hôi đảm bảo không gây ảnh hưởng đến người dân và môi trường xung quanh, đồng thời sẽ theo dõi, giám sát việc thực hiện của Công ty.

- Công ty TNHH Wang Sheng International Việt Nam tọa lạc tại Khu công nghiệp Sóng Thần 2, hoạt động với ngành nghề sản xuất, gia công các linh phụ kiện xe đạp các loại, gia công xử lý bề mặt…. Về mặt môi trường, Công ty thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An. Do vậy, ngay sau khi khảo sát Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An tiến hành kiểm tra, xác minh đối với Công ty và trả lời cho cử tri được rõ, đồng thời có văn bản gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, giám sát.

 
3Cử tri phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một phản ảnh việc xây dựng nhà xưởng trong khu tái định cư của Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương còn phức tạp, một số nhà xưởng hoạt động chưa đảm bảo vệ sinh môi trường, ô nhiễm tiếng ồn, ảnh hưởng đời sống người dân xung quanh. Một số trường hợp đã được người dân phản ánh nhiều lần nhưng vẫn chưa được quan tâm giải quyết. Cử tri kiến nghị địa phương rà soát các nhà xưởng trong khu vực và có biện pháp xử lý quyết liệt đối với các nhà xưởng không đảm bảo điều kiện môi trường để giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Sau khi nhận được phản ánh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thủ Dầu Một, Ủy ban nhân dân phường Phú Tân, Chi nhánh Tổng Công ty đầu tư và phát triển công nghiệp CTCP – Ban Quản lý phát triển Khu liên hợp tiến hành khảo sát xác định việc xây dựng nhà xưởng trong khu tái định cư Phú Tân, thuộc Khu liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ - Đô thị Bình Dương gây ô nhiễm môi trường. Kết quả khảo sát, xác minh cho thấy khu vực cử tri phản ánh là tại Khu tái định cư Phú Tân.

Về thực trạng của Khu tái định cư Phú Tân như sau: Khu tái định cư Phú Tân có diện tích khoảng 1.539,6 hecta gồm 3 khu (khu 1 diện tích 671,06 hecta, khu 2 diện tích 423,72 hecta, khu 3 diện tích 444,82 hecta), với tổng số hộ dân 1.540 hộ với khoảng 6.691 nhân khẩu thường trú; hiện nay, tỷ lệ lấp đầy của khu tái định cư khoảng 50%. Khu tái định cư đã tách riêng hệ thống thoát nước mưa và nước thải, nước thải phát sinh hiện nay khoảng 350 m3/ngày được thu gom về hệ thống xử lý nước thải có công suất xử lý 1.000 m3/ngày đêm để xử lý trước khi thải ra môi trường. Rác thải sinh hoạt trong khu tái định cư được Công ty công trình đô thị Thủ Dầu Một và các đội rác dân lập thu gom, vận chuyển đến bãi rác.

Mặc dù là khu tái định cư nhưng qua khảo sát cho thấy có khoảng 50 hộ dân có kinh doanh các ngành nghề như: kho chứa hàng hóa, sửa chữa xe cơ giới, hoạt động nấu ăn công nghiệp, gia công đồ gỗ gia dụng… đã phát sinh tiếng ồn, khí thải, ảnh hưởng đến dân cư xung quanh. Ngoài ra, qua xác minh cử tri Nguyễn Đình Tiêu có phản ánh Công ty TNHH TM DV Ô Tô Lộc Châu địa chỉ Ô 14, Lô VH-C9, đường N25, tổ 6, khu phố 1, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương hoạt động sửa chữa xe cơ giới làm phát sinh tiếng ồn, mùi hôi, khói hàn… ảnh hưởng đến khu dân cư. Theo ý kiến của địa phương thì Ủy ban nhân dân phường Phú Tân đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Thủ Dầu Một làm việc và yêu cầu Công ty thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo đúng quy định và đảm bảo thời gian làm việc không ảnh hưởng đến giờ giấc nghỉ ngơi của các hộ xung quanh. Tuy nhiên, hiện nay qua xác minh cơ sở này đến nay vẫn chưa khắc phục.

Để giải quyết vấn đề môi trường của Công ty TNHH TM DV Ô Tô Lộc Châu và các cơ sở hoạt động kinh doanh trong khu tái định cư Phú Tân. Ngay sau khi xác minh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thủ Dầu Một phối hợp Ủy ban nhân dân phường Phú Tân khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

- Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH TM DV Ô Tô Lộc Châu và xử lý vi phạm (nếu có).

- Rà soát, thống kê các cơ sở kinh doanh trong khu tái định cư Phú Tân hoạt động phù hợp với quy hoạch; các trường hợp không phù hợp thì vận động và yêu cầu chấm dứt hoạt động.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát và vận động các hộ dân trong khu tái định cư Phú Tân không hoạt động sản xuất và thực hiện việc đấu nối nước thải sinh hoạt vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của khu tái định cư Phú Tân đã đầu tư xây dựng.

Kết quả xử lý phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thủ Dầu Một phải trả lời cử tri được rõ và báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, giám sát.

 
Phương Chi
Trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 3 – Quốc hội khóa XV (Sở Nội vụ)Trả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 3 – Quốc hội khóa XV (Sở Nội vụ)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​TTĐT - Thực hiện Công văn số 4326/UBND-TH của UBND tỉnh ngày 24/8/2022 về việc phân công trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 3 - Qu​ốc hội khóa XV, Sở Nội vụ báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri.​

10/4/2022 11:00 AMNoĐã ban hành

Nội dung kiến nghịTiến độKết quả/Kế hoạch t​hực hiện
Đã thực hiện xongĐang thực hiện
Cử tri Đài Truyền thanh thành phố Dĩ An phản ánh từ năm 2017 đến nay việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thông tin và truyền thông, đặc biệt là biên tập viên, phóng viên Đài Truyền thanh cấp huyện trong thời gian qua chưa được quan tâm tổ chức, dẫn đến nhiều viên chức đủ điều kiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp nhưng không được thi hoặc xét thăng hạng theo quy định. Cử tri đề nghị cần khẩn trương triển khai và có hướng dẫn cụ thể việc thực hiện tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thông tin và truyền thông  nhằm đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên ở cơ sở. X

- Ngày 25/6/2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BTTTT quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2021).

- Căn cứ quy định của Thông tư trên thì việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt, số lượng viên chức ứng với chức danh nghề nghiệp còn thiếu theo yêu cầu của vị trí việc làm và nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời, viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông tham dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng theo quy định của pháp luật.

- Trong thời gian tới, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, nhu cầu đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông theo quy định.

Phương Chi
Trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV (Công an tỉnh)Trả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV (Công an tỉnh)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

TTĐT - ​Thực hiện Công văn số 4326/UBND-TH ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh về việc phân công trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV, Công an tỉnh trả lời nội dung được phân công. ​

10/3/2022 11:00 AMNoĐã ban hành

1. Về nội dung thu lệ phí cấp Căn cước công dân (CCCD)

Từ ngày 01/01/2021, Công an tỉnh bắt đầu triển khai cấp CCCD gắn chip cho công dân trên địa bàn tỉnh, đến nay đã được Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an duyệt cấp hơn 1,3 triệu thẻ CCCD để chuyển phát cho công dân sử dụng trong các giao dịch dân sự và giải quyết các thủ tục hành chính.

Về việc tổ chức thu lệ phí cấp CCCD, Công an tỉnh thực hiện theo Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp CCCD thì có 03 mức lệ phí người dân phải nộp khi làm thủ tục cấp CCCD đó là:

(1) Chuyển từ Chứng minh nhân dân sang thẻ CCCD: 30.000 đồng/thẻ.

(2) Đổi thẻ CCCD khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu: 50.000 đồng/thẻ.

(3) Cấp lại thẻ CCCD khi bị mất thẻ CCCD, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam: 70.000 đồng/thẻ.

Tuy nhiên, do tác động của đại dịch COVID-19, nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi đại dịch và khuyến khích công dân làm thủ tục cấp CCCD, từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2022 theo các Thông tư của Bộ Tài chính[1] quy định thì người dân sẽ được giảm 50% lệ phí khi làm thủ tục cấp CCCD, đồng nghĩa Công an tỉnh chỉ thu mức lệ phí là 15.000 đồng; 25.000 đồng và 35.000 đồng (tương ứng với hình thức cấp mới, đổi và cấp lại CCCD) khi công dân đến làm thủ tục cấp CCCD.

Kể từ ngày 01/7/2022 thì Công an tỉnh áp dụng mức thu lệ phí cấp CCCD theo quy định tại Thông tư 59/2019/TT-BTC là 30.000 đồng, 50.000 đồng và 70.000 đồng (tương ứng với hình thức cấp mới, đổi và cấp lại CCCD).

Hiện nay, các mức lệ phí cấp CCCD đã được cài đặt sẵn trên phần mềm thu nhận hồ sơ CCCD của Bộ Công an và sẽ được Cơ quan Công an in và phát cho người dân khi làm thủ tục cấp CCCD, do đó sẽ giám sát được việc thu lệ phí cấp CCCD, đảm bảo quyền lợi cho người dân.

2. Về giá cước dịch vụ chuyển phát thẻ CCCD

Thực hiện Thỏa thuận phối hợp số 34/BĐBD-CABD ngày 07/7/2021 giữa Công an tỉnh và Bưu điện tỉnh về cung ứng dịch vụ chuyển phát CCCD, tại các điểm cấp CCCD, Bưu điện cử nhân viên trực tiếp thu phí dịch vụ chuyển phát CCCD khi người dân có nhu cầu nhận thẻ tại địa chỉ theo yêu cầu, việc thu phí này hoàn toàn là do Bưu điện thực hiện và "Giá cước dịch vụ chuyển phát CCCD được áp dụng theo quy định"; Cơ quan Công an không thu hộ cho Bưu điện và ngược lại lệ phí cấp CCCD sẽ do cán bộ, chiến sĩ Công an trực tiếp thu.

Về nội dung "Cử tri phản ánh việc thu cước phí chuyển trả căn cước công dân còn cao hơn so với quy định chung…". Công an tỉnh đã trao đổi với Bưu điện tỉnh và được trả lời như sau:

- Từ ngày 27/4/2021: giá cước được xây dựng trên cơ sở Quyết định 1268 của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cho công đoạn "chuyển phát thẻ CCCD" theo quy trình của dịch vụ hành chính công, gồm:

+ Nội tỉnh: Nội huyện/thị xã/thành phố (26.000 đồng); liên huyện/thị xã/thành phố (30.000 đồng).

+ Liên tỉnh: 31.000 đồng.

Giá cước này được ban hành và thống nhất trên toàn bộ địa bàn do Bưu điện tỉnh Bình Dương quản lý.

Về nội dung cử tri phản ánh Bưu điện thu 69.000 đồng/thẻ, Bưu điện sẽ rà soát, kiểm tra các đơn vị và chấn chỉnh những trường hợp thực hiện chưa đúng quy định.

 - Chất lượng phát: thời gian cam kết phát kể từ khi Bưu điện kiểm đếm tiếp nhận th​ẻ CCCD từ cơ quan Công an, cụ thể như sau:

+ Nội huyện, thị xã, thành phố: tối đa 01 ngày;

+ Liên huyện, thị xã, thành phố: tối đa 02 ngày;

+ Liên tỉnh: tối đa 03 ngày.

Thời gian trên được tính từ ngày Bưu điện nhận thẻ CCCD từ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH và Công an huyện/thị xã/thành phố, không bao gồm các ngày nghỉ trong tuần (thứ 7, chủ nhật) và các ngày Lễ, Tết theo quy định.

Trong thời gian qua, do số lượng thẻ CCCD chuyển về nhiều trong một ngày nên việc phát trả trong các ngày gần đây có chậm trễ. Trong thời gian tới, Bưu điện tỉnh cam kết thực hiện phát trả CCCD cho người dân có đăng ký chuyển phát qua Bưu điện và phát tại địa chỉ đúng thời gian đã công bố.

Phương Chi
Phân công trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến sau Kỳ họp thứ 6 – HĐND tỉnh khóa XTrả lời kiến nghị cử triTinPhân công trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến sau Kỳ họp thứ 6 – HĐND tỉnh khóa X/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/21/2022 5:00 PMNoĐã ban hành

STTKIẾN NGHỊ ​CỬ TRINỘI DUNG TRẢ LỜINăm hoàn thành
Cuối năm 2022Năm 2023Năm 2024Năm 2025Những năm tiếp theo
I​​​​​SỞ CÔNG​ THƯƠNG            
      1           Cử tri Đinh Doanh Biên, khu phố 6, phường Hiệp Thành: phản ánh dây điện chằng chịt chưa được thu gọn trên tuyến đường Âu Cơ (gần trường THCS Chu Văn An) làm mất mỹ quan và đã có sự cố cháy chập điện. Đề nghị các ngành chức năng xem xét chỉ đạo các đơn vị liên quan giải quyết đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc bó cáp tránh gây nguy hiểm cho người dân và học sinh.Qua khảo sát thực tế hiện trường trên tuyến đường Âu Cơ (gần trường THCS Chu Văn An) khu phố 1, phường Hiệp Thành ghi nhận dây chằng chịt chưa được thu gọn là các dây cáp viễn thông, truyền hình cáp của các nhà mạng bị chùng thấp sát xuống đường, nhiều đoạn cáp thừa, cáp vô chủ có nguy cơ chạm chập gây mất an toàn về điện, mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trên đoạn đường này. Sở Công Thương sẽ phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông cùng với các đơn vị có liên quan xử lý tình trạng này trong thời gian sớm nhất và báo cáo UBND tỉnh trong năm 2022.x    
      2           Cử tri Nguyễn Thị Minh, khu phố 3, phường Phú Cường: kiến nghị nghị ngành chức năng xem xét, chỉ đạo việc thu gọn các đường dây điện tại các tuyến hẻm của khu phố 3 và các tuyến đường khác trên địa bàn phường Phú Cường để đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn cho người dân.

Qua khảo sát thực tế tại hiện trường tại hẻm 577 và hẻm 591 đường CMT8 khu phố 3, phường Phú Cường ghi nhận các đường dây chưa được thu gọn là các dây cáp viễn thông, truyền hình cáp của các nhà mạng bị cắt bỏ không sử dụng, chùng thấp sát xuống đường gây mất an toàn về điện, mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

- Tại hẻm 577 đường CMT8 ngành điện đã đầu tư lưới điện hạ thế vào đến cuối hẻm, tuy nhiên có 02 khách hàng còn kéo dây sau điện kế từ đầu hẻm vào đến nhà. Điện lực Thủ Dầu Một sẽ liên hệ làm việc với khách hàng để di dời điện kế về lưới điện trước nhà sử dụng trong tháng 9/2022.

- Tại hẻm 591 đường CMT8 hiện có 13 cặp dây duplex kéo dây sau điện kế lắp tại trụ đầu hẻm vào đến nhà các hộ dân với khoảng cách xa nhất khoảng 140 mét. Các đường dây đều được lắp trên trụ điện do các hộ dân tự trồng và đảm bảo an toàn. Trong thời gian qua, ngành điện đã đầu tư phát triển mới, nâng cấp hạ tầng lưới điện trên quy mô toàn tỉnh Bình Dương, trong đó có xây dựng mới đường dây trung hạ áp và trạm biến áp tăng cường cấp điện, đường dây trung hạ thế và trạm biến áp chống quá tải trạm biến áp công cộng, đường dây trung hạ áp và trạm biến áp xóa hình thức câu phụ, dùng chung trên địa bàn TP. Thủ Dầu Một để đảm bảo tỷ lệ hộ gia đình sử dụng điện, nâng cao độ an toàn tin cậy cung cấp điện. Hiện nay, do nguồn vốn đầu tư được cấp còn hạn chế nên ngành điện ưu tiên đầu tư xây dựng lưới điện những khu vực có đông dân cư hơn, những khu vực chưa đủ tiêu chí đầu tư ngành điện sẽ ghi nhận và đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng trong giai đoạn các năm tiếp theo (dự kiến năm 2024).

x    
II​​​​​SỞ XÂY DỰNG            
      3           Cử tri Nguyễn Tiến Trúc, số 34A/11 khu phố Nhị Đồng 1,  phường Dĩ An (*): Phản ánh  hạ tầng trong khu tái định cư Thành Lễ: (1) Đường số 3, 5 hệ thống thoát nước không được nạo vét dẫn đến trời mưa nước không thoát được dẫn đến ngập úng và gây mùi hôi; (2) Đường số 6, 7 xuống cấp trầm trọng, khi trời mưa bão nước ngập rất cao ảnh hưởng đến đời sống của người dân ở khu vực này.

Ngày 31/8/2022 Công ty Cổ phần Đại Nam có Văn bản số 174 CV/ĐN về việc trả lời kiến nghị Cử tri Nguyễn Tiến Trúc, số 34A/11 khu phố Nhị Đồng 1,  phường Dĩ An (*), nội dung như sau:

Về vấn đề này sau khi công ty tiếp nhận thông tin trên, Ban lãnh đạo của Công ty sẽ cho tiến hành thực hiện khẩn trương các biện pháp khắc phục tình trạng ngập nước này bằng cách thuê đơn vị nạo vét các hố ga, khai thông cống thoát nước mưa trên các tuyến đường số 3, 5, 6, 7 cải tạo các đoạn đường bị hư hại, xuống cấp nhanh nhất có thể.

Về trách nhiệm theo dõi thực hiện kiến nghị cử tri: Theo quy định tại Khoản 2, Điều 6, Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh Bình Dương quy định dự án nhóm B, nhóm C thuộc trách nhiệm thực hiện của UBND cấp huyện. Sở Xây dựng sẽ kiến nghị UBND tỉnh chuyển nội dung liên quan về hạ tầng trong khu tái định cư Thành Lễ về UBND thành phố Dĩ An để theo dõi việc cam kết thực hiện của Công ty Cổ phần Đại Nam.

     
III​​​​​SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI            
      4           Cử tri Đặng Thị Thúy Loan, khu phố 7, phường Định Hòa: phản ánh đường Nguyễn Văn Thành (đoạn tuyến ĐT.741 do Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG làm Chủ đầu tư) thường xuyên bị ngập, nước tràn vào nhà dân; Kiến nghị các ngành chức năng rà soát, yêu cầu Chủ đầu tư sớm khắc phục.Hiện Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG đã trình Sở Kế hoạch Đầu tư thẩm định dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.741 tỉnh Bình Dương – phần bổ sung, trong đó có xây dựng hệ thống thoát nước dọc tại những vị trí ngập nước và hệ thống chiếu sáng tại những vị trí chưa có hệ thống chiếu sáng. Ngày 26/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo UBND tỉnh việc đầu tư phần đầu tư bổ sung đường ĐT.741 của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG. Sau khi dự án được phê duyệt, chủ đầu tư dự án sẽ tiến hành thi công ngay các hạng mục bổ sung trên. Sở sẽ báo cáo UBND tỉnh vào cuôí năm 2022.x    
      5           Cử tri Nguyễn Văn Đó, khu phố 5, phường Định Hòa: phản ánh một số hố ga, nắp cống trên tuyến Đại Lộ Bình Dương đoạn từ UBND phường Định Hòa đến ngã tư Sở Sao bị hư hỏng. Đề nghị ngành chức năng rà soát, kiểm tra, sửa chữa, khắc phục tình trạng trên.

Hiện nay, Công ty đang sửa chữa vỉa hè đoạn từ ngã tư Sở Sao đến ngã ba Suối Giữa, trong đó có sửa chữa, bổ sung hố ga, nắp cống của hệ thống cống thoát nước, mương thoát nước đoạn từ UBND phường Định Hòa đến ngã tư Sở Sao, dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2022.

Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc Công ty CP Phát triển Hạ tầng kỹ thuật khắc phục các hư hỏng theo kiến nghị của cử tri và báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

x    
      6           

Cử tri Nguyễn Văn Hùng, khu phố 7, phường Phú Thọ:

(1) Phản ánh vĩa hè trên tuyến Đại Lộ Bình Dương đoạn từ Ngã tư Địa Chất đến giáp ranh khu vực An Thạnh - Thuận An xuống cấp. Kiến nghị ngành chức năng sớm khảo sát, sớm cải tạo, khắc phục tình trạng trên.

(2) Phản ánh miệng hố ga của cống thu gom nước mưa trên tuyến Đại lộ Bình Dương đoạn Suối Cát (Siêu thị Mega Market) bị cát bồi lắp không đảm bảo khả năng tiêu thoát nước khi trời mưa gây ngập thường xuyên (đã kiến nhiều lần nhưng tại các buổi tiếp xúc cử tri nhưng chưa giải quyết). Kiến nghị ngành chức năng tỉnh sớm khắc phục tình trạng trên.

Ngập nước trên Quốc lộ 13 khu vực suối Cát.

- Hiện trạng, lưu lượng nước mưa từ khu vực Hòa Lân, An Thạnh đổ về khu vực suối Cát, cùng với lưu lượng nước đổ về cống suối Cát; trong khi đó, hạ lưu suối Cát và cống suối Con bị bồi lắng, không được nạo vét thường xuyên, khi mưa to nước chảy tràn trên mặt đường Quốc lộ 13 gây ngập cục bộ.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giải pháp xử lý thoát nước đường Quốc lộ 13, ĐT.743, đường Cách Mạng Tháng Tám, thời gian qua, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo Công ty CP Phát triển Hạ tầng Becamex IJC thường xuyên nạo vét hố ga. Đến nay, Công ty Becamex IJC đã thực hiện xong việc nạo vét hố ga thu nước, đồng thời tình hình ngập nước trên Quốc lộ 13 khu vực trên đã được cải thiện.

Đồng thời, Sở Giao thông vận tải đã đề nghị UBND thành phố Thuận An nạo vét suối Con, suối Cát; Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương hoàn thành gói thầu số 10 Trục thoát nước Bưng Biệp Suối Cát.

Vỉa hè Đại lộ Bình Dương đoạn từ ngã tư Địa chất đến giáp ranh khu vực An Thạnh – Thuận An thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đoạn từ cầu Vĩnh Bình đến ngã tư Địa chất, trong quá trình thực hiện nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 sẽ xây dựng mới vỉa hè trên Quốc lộ 13 (phải tuyến, hướng từ cầu Vĩnh Bình về Thủ Dầu Một), trong đó có đoạn vỉa hè như phản ánh của cử tri.

Trước mắt, Sở Giao thông vận tải sẽ đôn đốc Công ty CP Phát triển Hạ tầng kỹ thuật Becamex IJC khảo sát, khắc phục trước các vị trí vỉa hè nguy hiểm, mất an toàn cho người tham gia giao thông; tiếp tục thường xuyên nạo vét hệ thống thoát nước dọc trên Quốc lộ 13.

x    
      7           

Cử tri Trà Ngọc Châu, khu phố 7, phường Tương Bình Hiệp:

(1) Đề nghị bỏ trạm thu phí Suối Giữa vì thời gian thu phí rất lâu ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân khi tham gia giao thông.

(2) Đề nghị ngành chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đối với thu phí Suối Giữa và công bố cho nhân dân biết thời gian hết thu phí.

- Về thời gian thu phí: QL.13 đoạn từ Km1+248 đến Km28+178 (trong đó có trạm thu phí Suối Giữa) thời gian thu phí 35 năm (từ năm 2002 đến năm 2037) theo hợp đồng số 1009/HĐ.BOT.UB ngày 21/4/2000 được ký kết giữa UBND tỉnh với Tổng Công ty Becamex IDC.

- Về việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đối với trạm thu phí trên Quốc lộ 13 đoạn từ Km1+248 đến Km28+178: Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận và sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

x    
      8           Cử tri phường Vĩnh Phú: phản ánh khu vực cổng chào Bình Dương hiện nay cổng chào bị xuống cấp, xụt lún nhiều, bị ngập úng và nước ứ đọng thường xuyên khi trời mưa. Kiến nghị ngành chức năng có biện pháp để giải quyết tình trạng trên.

Theo báo cáo của Công ty CP Phát triển Hạ tầng kỹ thuật – Becamex IJC, tại khu vực cổng chào Bình Dương, công ty đã thi công hệ thống cống và rãnh để thu nước khi trời mưa. Tuy nhiên, hiện nay khi triều cường dâng cao, một số đoạn nước vẫn tràn lên mặt đường. Công ty đã  và đang phối hợp với UBND phường Vĩnh Phú để có giải pháp ngăn triều hạn chế tình trạng trên kết hợp bù lún những đoạn bị trũng, thấp.

Để giải quyết tình trạng triều cường gây ngập khu vực này, ngoài dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 có đề cập đến giải pháp đầu tư hệ thống cống dọc mới, lâu dài, Sở Giao thông vận tải sẽ tham mưu UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu đầu tư xây dựng các cửa ngăn triều.

Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục đôn đốc Công ty Becamex IJC thực hiện nội dung này và báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

x    
      9           Cử tri phường  Bình Hòa: phản ánh hiện nay hệ thống giao thông trên địa bàn thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm như tuyến đường Nguyễn Du từ Ngã ba Cửu Long đến đường vào khu trường học. Đề nghị ngành chức năng xem xét cấm các phương tiện xe có trọng tải lớn (Container, xe tải) lưu thông qua đoạn đường này trong giờ cao điểm.

Ngày 04/5/2021, Sở Giao thông vận tải có Công văn đề nghị UBND thành phố Thuận An phối hợp với Công ty CP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương lắp đặt biển báo cấm ô tô tải có tải trọng toàn bộ trên 5 tấn lưu thông trên đường Nguyễn Du đoạn từ ngã ba Cửu Long đến giao lộ Nguyễn Du – Bùi Hữu Nghĩa vào giờ giao điểm (buổi sáng từ 6h30 – 7h30, buổi chiều từ 16h30 – 18h30).

Sở Giao thông vận tải ghi nhận kiến nghị của cử tri, Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục đôn đốc Công ty CP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương thực hiện phân luồng giao thông tuyến đường trên vào cuối năm 2022 sẽ báo cáo UBND tỉnh.

x    
  10           Cử tri phường An Phú: phản ánh tình trạng các loại xe có trọng tải lớn lưu thông trên tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn, ĐT743 qua địa bàn phường An Phú thường xuyên vi phạm luật giao thông. Kiến nghị ngành chức năng trang bị camera phạt nguội, đồng thời cho phép người dân cung cấp hình ảnh vi phạm tới cơ quan chức năng qua địa chỉ cụ thể nhằm kịp thời xử phạt làm giảm áp lực cho các ngành chức năng trong công tác tuần tra xử lý. 

  Hiện tại Tổng Công ty Becamex IDC đã triển khai thi công hoàn thiện 90% đường giao thông và hệ thống thoát nước mưa theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt. Tuy nhiên còn một số vị trí vướng mặt bằng chưa giải tỏa các hộ dân cụ thể như sau: ngã 3 Phan Đình Giót 1 hộ, Ủy ban phường An Phú 1 hộ, vòng xoay An Phú 1 hộ, Miếu Bà khu phố 2, phường An Phú 1 hộ, hộ bà Kỵ Tân Đông Hiệp và đoạn cuối tuyến 743 từ đường số 2 đến cầu vượt Sóng Thần.

  Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận, sẽ tiếp tục đôn đốc UBND thành phố Thuận An, UBND thành phố Dĩ An đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để Tổng Công ty Becamex triển khai thi công hoàn thiện ĐT.743 sẽ báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

x    
  11           

Cử tri phường Bình Hòa(*):

(1) Phản ánh hiện nay đường Bùi Hữu Nghĩa mặt đường xuống cấp, hư hỏng nặng có nhiều ổ gà lớn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông (cử tri đã kiến nghị nhiều lần trong 05 năm qua nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết). Đề nghị ngành chức năng xem xét, khảo sát nâng cấp sửa chữa tuyến đường này nhằm đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

 (2) Phản ánh đường Bùi Hữu Nghĩa chưa có hệ thống cống thoát nước dọc hai bên đường gây ngập úng khi trời mưa bão; đồng thời nước từ hệ thống thoát nước của khu dân cư Minh Tuấn khu phố Bình Đáng thải ra trục đường Bùi Hữu Nghĩa gây ngập úng tại khu vực này khi trời mưa bão. Đề nghị ngành chức năng nghiên cứu, xem xét có giải pháp khắc phục tình trạng trên.

1. Hiện nay, trên đường Bùi Hữu Nghĩa có vị trí hư hỏng dài khoảng 30m. Nguyên nhân là do tình trạng các hộ dân trong khu vực xả nước thải ra đường kết hợp với xe tải trọng lớn lưu thông dẫn đến mặt đường thường xuyên hư hỏng. Công ty đã khảo sát, dự kiến sửa chữa hoàn thành trong tháng 9/2022.

2. Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.743 đoạn từ miếu Ông Cù – An Phú - Đông Tân - Nguyễn Du - Bình Đức – Bình Đáng được UBND tỉnh ký hợp đồng BOT với Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, theo đó đường Bùi Hữu Nghĩa không có đầu tư hệ thống thoát nước dọc. Sở Giao thông vận tải kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan giải quyết ngập nước đường Bùi Hữu Nghĩa.

- Về tình trạng nước từ hệ thống thoát nước của khu dân cư Minh Tuấn khu phố Bình Đáng thải ra trục đường Bùi Hữu Nghĩa, Sở Giao thông vận tải sẽ kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Thuận An để kiểm tra, xử lý tình trạng trên báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

x    
  12           Cử tri phường  Bình Hòa: phản ánh hiện nay hệ thống giao thông trên địa bàn thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm như tuyến đường Nguyễn Du từ Ngã ba Cửu Long đến đường vào khu trường học. Đề nghị ngành chức năng xem xét cấm các phương tiện xe có trọng tải lớn (Container, xe tải) lưu thông qua đoạn đường này trong giờ cao điểm.

Ngày 04/5/2021, Sở Giao thông vận tải có Công văn đề nghị UBND thành phố Thuận An phối hợp với Công ty CP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương lắp đặt biển báo cấm ô tô tải có tải trọng toàn bộ trên 5 tấn lưu thông trên đường Nguyễn Du đoạn từ ngã ba Cửu Long đến giao lộ Nguyễn Du – Bùi Hữu Nghĩa vào giờ giao điểm (buổi sáng từ 6h30 – 7h30, buổi chiều từ 16h30 – 18h30).

Sở Giao thông vận tải ghi nhận kiến nghị của cử tri, Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục đôn đốc Công ty CP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương thực hiện phân luồng giao thông tuyến đường trên và báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

x    
  13           Cử tri phường An Phú: phản ánh tiến độ thi công đường ĐT743 quá lâu so với thời gian dự kiến hoàn thành làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân, tình hình phát triển kinh tế của địa phương và tình trạng kẹt xe kéo dài vào giờ cao điểm. Kiến nghị ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm sớm hoàn thành công trình đường ĐT743.

  Hiện tại Tổng Công ty Becamex IDC đã triển khai thi công hoàn thiện 90% đường giao thông và hệ thống thoát nước mưa theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt. Tuy nhiên còn một số vị trí vướng mắc mặt bằng chưa giải tỏa các hộ dân cụ thể như sau: ngã 3 Phan Đình Giót 1 hộ, Ủy ban phường An Phú 1 hộ, vòng xoay An Phú 1 hộ, Miếu Bà khu phố 2, phường An Phú 1 hộ, hộ bà Kỵ Tân Đông Hiệp và đoạn cuối tuyến 743 từ đường số 2 đến cầu vượt Sóng Thần.

  Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận, sẽ tiếp tục đôn đốc UBND thành phố Thuận An, UBND thành phố Dĩ An đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để Tổng Công ty Becamex triển khai thi công hoàn thiện ĐT.743 và báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

x    
  14           

Cử tri phường Bình Chuẩn:

(1) Phản ánh ngã tư chợ Đông Đô không có đèn tín hiệu giao thông gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị ngành chức năng xem xét lắp đèn tín hiệu tại ngã tư này nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

(2) Phản ánh dải phân cách trên tuyến đường ĐT743 (đoạn từ ngã tư miếu Ông Cù đến ngã tư chợ Đông Đô) không có lối qua lại, người dân thường xuyên chạy ngược chiều không đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Đề nghị ngành chức năng xem xét mở lối qua lại trên đoạn đường này cho người dân thuận tiện qua lại.

Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt công trình Nâng cấp, mở rộng ĐT.743, trên ĐT.743 đoạn từ ngã tư miếu Ông Cù đến ngã tư chợ Đông Đô không có vị trí ngắt dải phân cách. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông, Sở Giao thông vận tải đề nghị Quý cử tri thống nhất với các vị trí ngắt dải phân cách đã được duyệt, chấp hành Luật Giao thông đường bộ.

Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với các ngành chức năng khảo sát việc lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại chợ Đông Đô (giao lộ ĐT.743 – Phan Đình Giót – Từ Văn Phước) và đã có Công văn số 1986/SGTVT-QLGT ngày 15/6/2022 đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ trên. Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận, sẽ rà soát đôn đốc Tổng Công ty Becamex IDC sớm triển khai thực hiện.

Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục đôn đốc Tổng Công ty Becamex thực hiện nội dung này và báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

x    
  15           Cử tri phường  Vĩnh Phú: phản ánh tại sao dự án nâng cấp mở rộng đại lộ Bình Dương là dự án lớn mà Nhà nước không đấu thầu, mà chỉ định thầu?Hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án BOT Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 10/12/2021. Dự án đang được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi; trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, Sở Giao thông vận tải sẽ cùng Hội đồng thẩm định Dự án trên để tham mưu UBND tỉnh lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định và báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.x    
  16           Cử tri Lưu Vũ Huệ, khu phố Bình Đường 3, phường An Bình: kiến nghị tỉnh sớm triển khai đầu tư đường (hầm chui hoặc cầu vượt) kết nối  từ Trung tâm phường An Bình đến Trung tâm hành chính thành phố Dĩ An (băng ngang qua đường Xuyên Á) để người dân lưu thông được thuận tiện, an toàn.Dự án xây dựng nút giao cầu vượt Sóng Thần đã được UBND tỉnh giao cho Ban QLDA công trình giao thông làm chủ đầu tư. Hiện dự án đang trong giai đoạn lập chủ trương đầu tư và lấy ý kiến các Sở, ngành và UBND thành phố Hồ Chí Minh về quy mô nút giao. Trong quá trình tham gia xây dựng nút giao, Sở Giao thông vận tải sẽ lưu ý ý kiến của quý cử tri, tiếp tục theo dõi và báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.x    
  17           Cử tri Nguyễn Thị Dương, khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An: phản ánh hệ thống đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông trên tuyến đường Quốc lộ 1K hoạt động chưa bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông (khoảng cách 2-3 trụ đèn mới có 1 trụ đèn sáng). Kiến nghị ngành chức năng xem xét khắc phục tình trạng trên để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia lưu thông.

Thời gian qua, UBND thành phố Dĩ An, Sở GTVT nhiều lần đề nghị đơn vị quản lý tuyến đường này (Công ty BOT Quốc lộ 1K, nay là Cục Quản lý Đường bộ IV) khắc phục, đồng thời tham mưu UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương kiến nghị Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị chức năng quan tâm, khắc phục.

    Ngày 12/5/2022 UBND tỉnh đã có Công văn số 2217/UBND-KT đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam khắc phục các tồn đọng và bàn giao QL.1K đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương (phần đường và các hạng mục hạ tầng) cho địa phương quản lý để thuận lợi cho việc duy tu, sửa chữa, chỉnh trang đô thị. Ngày 09/6/2022, Bộ GTVT đã có Công văn số 5753/BGTVT-KCHT về việc khắc phục, sửa chữa các tồn tại và bàn giao đường QL.1K đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu các quy định có liên quan, khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền để công tác bảo trì trên tuyến QL.1K luôn đảm bảo an toàn giao thông như kiến nghị của UBND tỉnh Bình Dương.

 Ngày 10/6/2022, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có Quyết định số 2529/QĐ-TCĐBVN về việc cho phép chuẩn bị đầu tư công trình Sửa chữa đột xuất hệ thống điện chiếu sáng và đèn tín hiệu giao thông trên Quốc lộ 1K, giao Cục Quản lý Đường bộ IV làm chủ đầu tư, quy mô sửa chữa tập trung vào hệ thống đèn tín hiệu giao thông và hệ thống đèn chiếu sáng. Sở tiếp tục thep dõi và báo cáo  UBND tỉnh vào năm 2023.

 x   
  18           Cử tri tổ 8, khu phố Tân Phước, phường Tân Bình: đề nghị ngành chức năng cho biết tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn có mở rộng thêm 2 bên 16m không?  Dự kiến đầu tư cầu vượt trên tuyến đường này (đoạn Đình An Nhơn) khi nào triển khai?

Theo Quyết định số 3247/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và theo Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đường Vành đai 3 đi trùng đường Mỹ Phước – Tân Vạn đoạn từ nút giao Tân Vạn đến phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An (dài 15,3km), có quy mô mặt cắt ngang 64m; hiện tại, đường Mỹ Phước – Tân Vạn có quy mô mặt cắt ngang 32m. Do đó, sẽ giải phóng mặt bằng thêm mỗi bên 16m khi triển khai giai đoạn 2 của dự án đường Vành Đai 3.

Hiện nay, tỉnh Bình Dương đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư các cầu vượt, hầm chui trên đoạn 15,3km đi trùng đường Mỹ Phước – Tân Vạn (từ ngã ba Tân Vạn đến phường Bình Chuẩn) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

x    
  19           Cử tri khu phố Tân Phước, phường Tân Bình: phản ánh tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn (đoạn giao với đường Bùi Thị Xuân) thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, thời gian qua đã có 2 trường hợp tử vong. Kiến nghị ngành chức năng có giải pháp khắc phục tình trạng trên.

Qua 9 tháng năm 2022, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra với nhiều nguyên nhân khác nhau. Qua phân tích của lực lượng chức năng, nguyên nhân tai nạn do ý thức của người tham gia giao thông không chấp hành Luật Giao thông đường bộ chiếm tỷ lệ cao.

Hiện nay, giao lộ đường Mỹ Phước Tân Vạn – đường Bùi Thị Xuân được tổ chức bằng đèn tín hiệu giao thông. Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận kiến nghị của cử tri, Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp với UBND thành phố Dĩ An, Tổng Công ty Becamex và các đơn vị liên quan rà soát lại nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông, cũng như những bất cập về kết cấu hạ tầng tại giao lộ này để có giải pháp xử lý phù hợp trong thời gian tới và báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

x    
  20           

Cử tri Nguyễn Văn Sự, khu phố 4, phường Hội Nghĩa:

(1) Phản ánh tuyến đường ĐT747b (đoạn đường từ ngã tư 349 đến cầu Khánh Vân) không có hệ thống đèn chiếu sáng không đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Kiến nghị các ngành chức năng sớm có giải pháp để lắp đặt hệ thống chiếu sáng tuyến đường này.

(2) Kiến nghị ngành chức năng xem xét lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đoạn giao giữa đường ĐT747a với đường ĐH423 nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

 1. Về đầu tư hệ thống chiếu sáng: Hiện nay, Tổng Công ty Becamex đang triển khai thi công hệ thống đèn chiếu sáng trên ĐT.747 đoạn từ ngã tư 349 đến cầu Khánh Vân, dự kiến hoàn thành trong năm 2022.
 2. Về lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông: Về lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đoạn giao giữa đường ĐT747a với đường ĐH423: Theo hồ sơ dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐH.423 có lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại đầu đường ĐH.423 – ĐT.747a – ĐT.746. Hiện nay, công trình đang triển khai thi công, khi triển khai thi công hoàn thiện, Ban Quản lý dự án thị xã Tân Uyên sẽ lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại vị trí trên. Sở sẽ  báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.
x    
  21           

Cử tri Nguyễn Trung Hiếu, khu phố Phước Hải, phường Thái Hòa:

(1) Kiến nghị ngành chức năng xây dựng vỉa hè dành cho người đi bộ trên tuyến đường ĐT747b.

(2) Kiến nghị ngành chức năng xem xét lắp đặt đèn tín hiệu giao thông trên tuyến đường ĐT747B tại Trường mầm non Kim Yến phường Thái Hoà nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

 1. Về xây dựng vỉa hè:

  Thời gian qua, Sở GTVT đã phối hợp cùng với các đơn vị, địa phương hữu quan, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thị xã Tân Uyên; theo đó, đã đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC khẩn trương hoàn thiện vỉa hè ĐT.747b theo hồ sơ thiết kế. Hiện nay, Tổng Công ty Becamex IDC đang triển khai thi công vỉa hè ĐT.747b, dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2023.
 2.  Về lắp đặt đèn tín hiệu giao thông trên ĐT.747b trước trường mầm non Kim Yến

   Sở Giao thông vận tải ghi nhận kiến nghị của cử tri, sẽ phối hợp với địa phương và Tổng Công ty Becamex khảo sát, có giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trước vị trí trên và  sẽ báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.
x    
  22           Cử tri Trần Thế Chân, tổ 2, khu phố 6, phường Uyên Hưng: phản ánh vị trí quay đầu xe trên đường ĐT747a gần trường tiểu học Uyên Hưng B – đường ĐH411 (ngay Công ty New Décor) thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông do có lưu lượng tham gia giao thông nhiều. Kiến nghị ngành chức năng nghiên cứu bố trí chỗ quay đầu xe ở vị trí khác hợp lý hơn.Vị trí cử tri kiến nghị vị trí quay đầu xe (vị trí ngắt dải phân cách) nằm trên đường ĐH.411 (gần trường tiểu học Uyên Hưng B) do UBND thị xã Tân Uyên quản lý. Tuy nhiên, qua phản ánh của Quý cử tri, Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp với UBND thị xã Tân Uyên để cùng khảo sát, điều chỉnh vị trí ngắt dải phân cách trên ĐH.411 tại khu vực trên cho phù hợp và sẽ báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.x    
  23           Cử tri Trần Văn Sến, ấp An Thành, xã An Tây: phản ánh khu vực chợ Thùng Thơ thường xuyên bị ngập úng cục bộ khi trời mưa bão (nước ngập đến gần dải phân cách) do chưa được lắp đặt hệ thống cống thoát nước. Đề nghị ngành chức năng sớm xem xét, giải quyết khắc phục tình trạng trên.Ngày 24/4/2020, UBND tỉnh có Quyết định số 1122/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống thoát nước trên ĐT.744 đoạn qua xã An Tây, xã Phú An, thị xã Bến Cát, trong đó có xây dựng hệ thống thoát nước dọc khu vực ngã tư Thùng Thơ; dự án do Ban QLDA công trình giao thông làm chủ đầu tư và đang được triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi và Sở tiếp tục đôn đốc báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.x    
  24           Cử tri Võ Kim Cúc, ấp Rạch Bắp, xã An Tây(*): phản ánh tuyến tuyến đường ĐT744 (đoạn ngã ba Rạch Bắp đến đường An Tây 006) khi trời mưa nước tràn vào nhà dân gây sạt lỡ đất do chưa được đầu tư cống thoát nước. Đề nghị ngành chức năng khảo sát sớm lắp đặt hệ thống cống thoát nước dọc tuyến đường ĐT744.Ngày 24/4/2020, UBND tỉnh có Quyết định số 1122/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống thoát nước trên ĐT.744 đoạn qua xã An Tây, xã Phú An, thị xã Bến Cát, trong đó có xây dựng hệ thống thoát nước dọc khu vực ngã tư Thùng Thơ; dự án do Ban QLDA công trình giao thông làm chủ đầu tư và đang được triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi, Sở tiếp tục đôn đốc và báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.x    
  25           Cử tri Lê Bích Thủy, khu phố 4, phường Chánh Phú Hòa: phản ánh tuyến đường Mỹ Phước - Bàu Bàng (đoạn nhà ông Sáu Hoan) hiện nay thường xuyên bị ngập úng và nước đọng lại trên mặt đường khi trời mưa bão ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông và sinh hoạt của người dân xung quanh do chưa được đầu tư hệ thống cống thoát nước. Đề nghị ngành chức năng sớm xem xét, giải quyết khắc phục tình trạng trên. 

Hiện Tổng Công ty BecamexTổng Công ty đã khảo sát vị trí ngập nước trên đường Mỹ Phước – Bàu Bàng (đoạn nhà ông Sáu Hoan) và sẽ khắc phục vị trí ngập trên trong thời gian sớm nhất

Sở Giao thông vận tải sẽ đôn đốc Tổng Công ty Becamex thực hiện nội dung này và báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

x    
  26           Cử tri Nguyễn Hồng Thủy, khu phố 1B, phường Chánh Phú Hòa: phản ánh ngã ba vào Nghĩa trang Hoa viên Bình Dương (đường ĐT741 giao với đường ĐH605) đoạn nhà Ông 8 Thang thường xuyên bị ngập úng khi trời mưa bão. Đề nghị ngành chức năng sớm xem xét, lắp đặt hệ thống cống thoát nước khắc phục tình trạng trên.

Tại giao lộ ĐT.741 – đường ĐH.605 (đường vào Nghĩa trang Hoa viên Bình Dương) chưa có hệ thống thoát nước nên xuất hiện tình trạng ngập nước khi trời mưa. Hiện tại, Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng VRG đã khảo sát, ban gạt lề đất dọc hai bên tuyến để đảm bảo thoát nước mặt đường.

  Hiện Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG đã trình Sở Kế hoạch Đầu tư thẩm định dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.741 tỉnh Bình Dương – phần bổ sung tại tờ trình số 21/TTr-VRG ngày 17/01/2022, trong đó có xây dựng hệ thống thoát nước dọc tại những vị trí ngập nước và hệ thống chiếu sáng tại những vị trí chưa có hệ thống chiếu sáng. Ngày 26/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 1487/SKHĐT-KTN báo cáo UBND tỉnh việc đầu tư phần đầu tư bổ sung đường ĐT.741 của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG. Sau khi dự án được phê duyệt, chủ đầu tư dự án sẽ tiến hành thi công ngay các hạng mục bổ sung trên, trong đó có hệ thống thoát nước trên ĐT.741 đoạn giao với ĐH.605 và báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

x    
  27           Cử tri Cao Bảo Thình, khu phố 3A, phường Thới Hòa: phản ánh Vòng xoay Mỹ Phước - Tân Vạn, đường DE1 - NK13 - XE1 sau khi được thông tuyến với huyện Bàu Bàng thì lưu lượng xe lưu thông ngày càng đông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (đã xảy ra các vụ lật xe tải và xe container lưu thông qua xòng xoay). Kiến nghị các ngành chức năng xem xét, có giải pháp thay thế vòng xoay thành hệ thống đèn tín hiệu giao thông để người dân lưu thông trên tuyến đường này được an toàn hơn.

Thời gian qua, Sở Giao thông vận tải đã kiểm tra và có Công văn đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC thực hiện một số giải pháp tăng cường an toàn giao thông tại giao lộ trên như: Lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống chiếu sáng; cắt tỉa cây xanh đảm bảo tầm nhìn tại giao lộ; lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ, giao nhau với đường ưu tiên trên đường XE1.

Gần đây nhất, ngày 23/8/2022, Sở Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra vòng xoay trên và đã có Công văn đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC thực hiện các giải pháp như cải tạo bán kính rẽ, lắp đặt trụ tiêu phản quang, phát quang cây xanh, bổ sung vạch sơn dẫn hướng,…

Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc Tổng Công ty Becamex IDC thực hiện nội dung này và sẽ báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

x    
  28           Cử tri Phan Thị Thanh Nguyệt, khu phố 5, phường Mỹ Phước: phản ánh hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến đường Quốc lộ 13 (đoạn từ Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Bến Cát đến giáp ranh huyện Bàu Bàng) hư hỏng nhiều tháng nay. Đề nghị các ngành chức năng sớm sửa chữa, khắc phục, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

Hệ thống đèn chiếu sáng trên Quốc lộ 13 đoạn từ Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Bến Cát đến giáp ranh huyện Bàu Bàu do UBND  xã Lai Hưng quản lý. Sở Giao thông vận tải ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ chuyển kiến nghị của cử tri đến UBND xã Lai Hưng xem xét sớm sửa chữa, khắc phục hư hỏng hệ thống đèn chiếu sáng tại đoạn trên.

Sở Giao thông vận tải sẽ đôn đốc UBND huyện Bàu Bàng, UBND xã Lai Hưng sớm khắc phục hư hỏng hệ thống đèn chiếu sáng trên QL13 theo phản ánh của cử tri và báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

x    
  29           Cử tri xã Định Hiệp: phản ánh hiện nay tuyến đường ĐT 750 đoạn từ cổng Công ty gỗ Hồng Trâm Phát đến ngã ba Dáng Hương bị sụp lún, có nhiều hố to và sâu rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông nhất là khu vực trước cổng trường THCS Định Hiệp và ngay ngã ba Dáng Hương. Kiến nghị các ngành chức năng xem xét sửa chữa. Sở Giao thông vận tải ghi nhận kiến nghị của cử tri, hiện tại, Sở Giao thông vận tải đã khảo sát, lập hồ sơ duy tu sửa chữa ĐT.750 đoạn từ Quốc lộ 13 đến ngã tư làng 10, trong đó có đoạn Công ty gỗ Hồng Trâm Phát đến ngã ba Dáng Hương, dự kiến triển khai thi công trong quý IV/2022 và sẽ báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.x    
  30           Cử tri xã Long Hòa: phản ánh tuyến đường ĐT749a đoạn từ ngã ba cầu Thị Tính đến nghĩa trang Sở Gòn mới được đầu tư sửa chữa, tuy nhiên hiện nay lưu lượng xe lưu thông nhiều, trọng tải lớn nên đã hư hỏng trở lại. Kiến nghị xem xét khảo sát, sửa chữa cho người dân lưu thông thuận tiện, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Sở Giao thông Vận tải ghi nhận kiến nghị của cử tri xã Long Hòa, Sở Giao thông vận tải đã kiểm tra và có văn bản yêu cầu đơn vị thi công bảo hành, khắc phục các hư hỏng trên ĐT.749a đoạn từ ngã ba cầu Thị Tính đến giáp ĐT.749b.

Sở Giao thông vận tải đôn đốc đơn vị thi công khắc phục các hư hỏng trên ĐT.749a và báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

x    
  31           Cử tri xã Thanh Tuyền: kiến nghị nạo vét mương, cống thoát nước đường ĐT749d từ nhà ông Ba Lèo đến nhà ông Sáu Thưng và đường ĐT744 đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Tới đến nhà ông Trần Văn Nhỏ, ấp Bưng Còng vì hiện đang trong mùa mưa cống thoát nước hai bên đường bị nghẹt, mưa lớn nước tràn vào nhà dân gâp ngập úng.

- Về nạo vét hệ thống thoát nước trên ĐT.749d đoạn từ nhà ông Ba Lèo đến nhà ông Sáu Thưng: Sở Giao thông vận tải ghi nhận ý kiến của cử tri, sớm triển khai thực hiện, hoàn thành trong quý IV/2022.

- Về nạo vét hệ thống thoát nước trên ĐT.744 đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Tới đến nhà ông Trần Văn Nhỏ, ấp Bưng Còng: Hiện nay, hệ thống thoát nước đoạn trên do UBND huyện Dầu Tiếng quản lý. Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận phản ánh của cử tri, sẽ chuyển kiến nghị đến UBND huyện Dầu Tiếng vạo vét hệ thống thoát nước đoạn trên và báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

x    
  32           Cử tri Nguyễn Thị Hiệp, ấp Cây Cam, xã An Bình: phản ánh tuyến đường ĐT741 (đoạn từ UBND xã An Bình cũ đến hết khu vực ấp Bàu Trư) chưa có hệ thống đèn chiếu sáng. Đề nghị ngành chức năng nghiên cứu lắp đặt đèn chiếu sáng đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho người tham gia giao thông.Hiện Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG đã trình Sở Kế hoạch Đầu tư thẩm định dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.741 tỉnh Bình Dương – phần bổ sung tại tờ trình số 21/TTr-VRG ngày 17/01/2022, trong đó có xây dựng hệ thống thoát nước dọc tại những vị trí ngập nước và hệ thống chiếu sáng tại những vị trí chưa có hệ thống chiếu sáng. Ngày 26/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 1487/SKHĐT-KTN báo cáo UBND tỉnh việc đầu tư phần đầu tư bổ sung đường ĐT.741 của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG. Sau khi dự án được phê duyệt, chủ đầu tư dự án sẽ tiến hành thi công ngay các hạng mục bổ sung trên, trong đó có hệ thống chiếu sáng trên ĐT.741 đoạn từ UBND xã An Bình đến hết khu vực ấp Bàu Trư; sẽ báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.x    
  33           Cử tri Nguyễn Thị Thơm, ấp Bình Thắng, xã An Bình: Kiến nghị ngành chức năng sửa chữa, nâng cấp đường ĐT741 khu vực chợ tự phát xã An Bình.

Khu vực chợ tự phát xã An Bình trên ĐT.741 là đoạn đường mà người dân buôn bán trên hành lang đường và lấn ra cả mặt đường, đồng thời xả nước thải ra mặt đường dẫn đến xuất hiện ổ gà trên mặt đường. Thời gian qua, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng VRG sửa chữa, khắc phục tại vị trí trên.

Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục phối hợp với UBND huyện Phú Giáo, Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG theo dõi vị trí trên sẽ báo cáo UBND tỉnh vào năm 2023.

 x   
  34           Cử tri Hoàng Thị Hằng, ấp Bàu Cỏ, xã Phước Hòa: kiến nghị ngành chức năng xem xét tiếp tục thi công mương thoát nước tuyến đường ĐT750 khu vực cầu số 2 đoạn còn khoảng 20m cho thông thẳng xuống suối tránh tình trạng ngập nước khi mưa lớn.Sở Giao thông vận tải đã khảo sát lập hồ sơ duy tu sửa chữa ĐT.750 đoạn từ ngã tư Bến Trám đến Quốc lộ 13, trong đó có bổ sung hệ thống thoát nước khu vực cầu số 2 (dài khoảng 20m); dự kiến công trình triển khai thi công trong quý IV/2022 và sẽ báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.x    
  35           Cử tri Dương Tấn Trọng, ấp Bàu Cỏ, xã Phước Hòa: phản ánh tuyến đường ĐT 750 từ nhà ông Hoàng Văn Tuyên tổ 5 đến Suối Bàu Cỏ đã có hệ thống mương thoát nước; nhưng đơn vị thi công chỉ đặt nắp đậy trước nhà dân để có lối đi cho người dân, phần còn lại là chưa có nắp đậy, rất nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông. Đề nghị lãnh đạo các cấp xem xét lắp đặt nắp đậy mương thoát nước trên để đảm bảo an toàn giao thông.

Hiện nay, nguồn kinh phí sửa chữa đường bộ phân bổ cho Sở Giao thông vận tải chủ yếu được dùng để sửa chữa mặt đường, hệ thống thoát nước, lề đường,…Với nguồn kinh phí hạn hẹp nên trong quá trình đầu tư hệ thống thoát nước dọc hai bên tuyến ĐT.750, Sở Giao thông vận tải chỉ tập trung bố trí đan trước nhà dân; đồng thời dọc hai bên hệ thống mương thoát nước đều được bố trí hệ thống trụ tiêu để đảm bảo an toàn cho người tham gia lưu thông.

Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận và sẽ cân đối kinh phí đầu tư các tấm đan còn lại trong năm 2022 và 2023 sẽ báo cáo UBND tỉnh vào năm 2023.

 x   
  36           

Cử tri thị trấn Lai Uyên:

(1) Phản ánh hiện nay một số đoạn trên tuyến  Quốc lộ 13 có cống nhưng quá nhỏ trong khi đó lưu lượng nước rất lớn, khi trời mưa lớn nước không thoát kịp ngập cục bộ tràn vào nhà dân. Kiến nghị ngành chức năng khảo sát lại việc chuẩn bị thi công hệ thống thoát nước dọc Quốc lộ 13 để điều chỉnh kích thước cống cho phù hợp theo lộ trình lâu dài.

(2) Kiến nghị ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ đầu tư hệ thống thoát nước dọc Quốc lộ 13 đoạn từ ngã Ba Bằng Lăng hướng về Trung tâm huyện Bàu Bàng để người dân đi lại được thuận lợi và đảm bảo an toàn giao thông.

1. Hệ thống cống thoát nước trên Quốc lộ 13 đã được đầu tư từ lâu, chủ yếu để thoát nước mặt đường Quốc lộ 13. Hiện nay tình trạng đô thị hóa dẫn đến hệ thống cống dọc trên Quốc lộ 13 còn tiếp nhận hệ thống thoát nước mưa từ các đường nhánh dẫn đến tình trạng ngập cục bộ tại một số vị trí trên Quốc lộ 13. Trong quá trình triển khai thi công hệ thống cống thoát nước dọc trên Quốc lộ 13, Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp cùng các đơn vị có liên quan để điều tra, tính toán khẩu độ cống phù hợp.

2. Về đầu tư hệ thống thoát nước dọc Quốc lộ 13 đoạn từ ngã Ba Bằng Lăng hướng về Trung tâm huyện Bàu Bàng đã được khảo sát, bổ sung trong dự án BOT Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13; việc thi công đoạn cống dọc này sẽ được thực hiện đồng bộ với Dự án nâng cấp Quốc lộ 13.

Sở tiếp tục theo dõi và sẽ báo cáo UBND tỉnh vào năm 2023.

 x   
VI​​​​​SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG            
  37           Cử tri phường An Phú: phản ánh một số hộ dân trong khu dân cư ViệtSing đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (khoảng 29 hộ) và một số căn hộ thu nhập thấp cho công nhân lao động vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận sở hữu nhà ở. Kiến nghị ngành chức năng sớm giải quyết để người dân có thể thực hiện giao dịch hành chính.

Khu Định cư Việt - Sing tại phường An Phú – Thuận Giao – Bình Hòa do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (sau đây gọi tắt là Tổng Công ty Becamex) làm chủ đầu tư. Tổng Công ty Becamex đã được Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh mục đích sử dụng đất và giao đất (Đợt 6) tại các Quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 02/11/2017, số 348/QĐ-UBND ngày 14/02/2019, số 2377/QĐ-UBND ngày 20/08/2020 của UBND tỉnh Bình Dương. Đến nay, Tổng Công ty Becamex đã thực hiện nghĩa vụ tài chính và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là một trong những điều kiện để người dân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu dân cư được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện các quyền liên quan đến khu đất.

Văn phòng Đăng ký đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 1343/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 19/4/2022 và số 2697/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 22/7/2022, trong đó thể hiện nội dung: "Để công tác giải quyết kiến nghị cử tri đạt kết quả cao, tránh tình trạng tồn tại các kiến nghị chậm giải quyết và kéo dài. Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp tục đề nghị Tổng Công ty Becamex khẩn trương hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định, để lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại Khu định cư Việt Sing".

Ngày 24/8/2022, UBND tỉnh đã họp với lãnh đạo các sở, ban, ngành và Tổng Công ty Becamex để giải quyết các vướng mắc tại một số dự án do Tổng Công ty Becamex làm chủ đầu tư. Qua cuộc họp đã đề nghị Tổng Công ty Becamex nhanh chóng hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định như: hoàn thiện việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải...., để Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ sở cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người dân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại các dự án do Tổng Công ty Becamex làm chủ đầu tư.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đề nghị Tổng Công ty Becamex khẩn trương hoàn tất các thủ tục theo quy định nêu trên, để lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân và sẽ báo cáo UBND tỉnh vào năm 2023.

 x   
  38           Cử tri Phạm Văn Bé, khu phố Khánh Hòa, phường Tân Phước Khánh(*): chưa thống nhất với báo cáo trả lời ý kiến cử tri của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh về phản ánh của cử tri gửi đến trước kỳ họp đối với Công ty TNHH Modern Food Industries (Việt Nam) đang sử dụng đất công trên địa bàn khu phố Khánh Hòa, phường Tân Phước Khánh (thuê đất) nhưng đã không sử dụng hiệu quả nguồn đất công như: công trình nhà xưởng xuống cấp do đã rất lâu không hoạt động, cây cỏ mọc rất nhiều dễ gây cháy vào mùa khô và muỗi vào mùa mưa. Trên thực tế công ty đã không hoạt động sản xuất rất lâu, không như văn bản trả lời của ngành chức năng là công ty chỉ tạm ngưng sản xuất từ tháng 06/2019 (Quý III năm 2019 có hoạt động kinh doanh sản xuất). Vì vậy, tiếp tục kiến nghị ngành chức năng kiểm tra lại, giao cho UBND phường Tân Phước Khánh quản lý để quy hoạch xây dựng trường học cho học sinh hoặc các công trình phúc lợi phục vụ người dân.

- Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp địa phương kiểm tra hiện trạng sử dụng đất của Công ty TNHH Modern Food Industries (Việt Nam) vào ngày 15/7/2022. Tại thời điểm kiểm tra hiện trạng, Công ty không hoạt động, cỏ dại mọc um tùm trên các lối đi. Trên khu đất có 2 nhà xưởng, 4 kho, 1 dãy nhà văn phòng, 1 dãy nhà lưu trú công nhân. Xung quanh khu đất có tường xây. Đến ngày 16/7/2022, Công ty có Văn bản số 002 về việc xin được sử dụng đất để mở thêm nhà máy sản xuất hạt Điều.

- Theo quy định tại khoản 12 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về xử lý thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai: "Trường hợp đến thời điểm kiểm tra, thanh tra mới xác định hành vi không sử dụng đất đã quá 12 tháng liên tục hoặc đã chậm tiến độ sử dụng đất quá 24 tháng thì thời điểm để tính gia hạn sử dụng đất 24 tháng được tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất quyết định gia hạn. Quyết định gia hạn tiến độ sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền được ban hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả kiểm tra hoặc kết luận thanh tra nếu người sử dụng đất có văn bản đề nghị.

Người sử dụng đất không sử dụng đất đã quá 12 tháng hoặc đã chậm tiến độ sử dụng đất quá 24 tháng có nhu cầu gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng phải có văn bản đề nghị gửi Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất xem xét, quyết định gia hạn.".

- Do đó, hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đang tham mưu UBND tỉnh xem xét đề nghị cho phép Công ty được gia hạn thời gian sử dụng đất theo quy định. Sau thời hạn 24 tháng, Công ty không triển khai dự án thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất và sẽ báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

x    
  39           Cử tri Dương Thị Ánh, khu phố 8, phường Chánh Phú Hòa: phản ánh vào năm 2019, gia đình bà có mua đất nền tái định cư (đã có nhà sẵn) tại khu G đường NE3 của Công ty Hưng Phước (thuộc Tổng Công ty Becamex quản lý), đến nay đã 03 năm vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất nêu trên, đồng thời nhà của tôi hiện nay đã xuống cấp, hư hỏng nặng. Đề nghị ngành chức năng sớm xem xét, giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

          Ngày 24/8/2022, UBND tỉnh đã họp với lãnh đạo các Sở Ban ngành và Tổng Công ty Becamex để giải quyết các vướng mắc tại một số dự án do Tổng Công ty Becamex làm chủ đầu tư. Qua cuộc họp đã đề nghị Tổng Công ty Becamex nhanh chóng hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định như: hoàn thiện việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải...., để Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ sở cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người dân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại các dự án do Tổng Công ty Becamex làm chủ đầu tư.

          Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đề nghị Tổng Công ty Becamex khẩn trương hoàn tất các thủ tục theo quy định nêu trên, để lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân và sẽ báo cáo UBND tỉnh vào năm 2023.

 x   
  40           Cử tri Hà Quốc Hoàng, xã An Long: phản ánh xưởng mủ Thái Hưng Thịnh tại Cầu Suối Thôn gây ô nhiễm môi trường, bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe của người dân. Đề nghị ngành chức năng kiểm tra và có hướng giải quyết tình trạng trên.

Xưởng mủ Thái Hưng Thịnh như cử tri phản ánh là Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Thái Hưng Thịnh tại xã An Long, huyện Phú Giáo hoạt động chế biến mủ cao su và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy chế biến mủ cao su công suất 12.000 tấn sản phẩm/năm.

Về mùi hôi phát sinh tại Công ty theo như phản ánh của cử tri là khi Công ty hoạt động lò sấy mủ phát sinh khói thải có mùi hôi theo hướng gió gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Kết quả kiểm tra ghi nhận khí thải phát sinh từ lò sấy được Công ty thu gom xử lý qua hệ thống tháp hấp thụ sử dụng dung dịch NaOH trước khi thải ra môi trường qua ống khói thải. Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty rà soát và có phương án khắc phục triệt để mùi hôi, đồng thời sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân xã An Long và cử tri theo dõi, giám sát hoạt động sản xuất của Công ty, kiểm tra, xử lý các vi phạm về bảo vệ môi trường theo quy định (nếu có). 

Hiện nay, Luật Bảo vệ môi trường đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành, trong đó yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện thủ tục lập Giấy phép môi trường thay thế cho các hồ sơ môi trường trước đây (Công ty Sản xuất - Thương mại Thái Hưng Thịnh thuộc đối tượng phải xin Giấy phép môi trường). Với đặc thù ngành nghề sản xuất, Sở Tài nguyên và Môi trường khi thẩm định hồ sơ sẽ tập trung xem xét, đánh giá quy trình công nghệ sản xuất và các biện pháp xử lý mùi hôi, đảm bảo việc hoạt động sản xuất tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và không gây tác động, ảnh hưởng đến người dân và môi trường xung quanh.

x    
VII​​​​​SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN            
  41           Cử tri phường Bình Hòa: phản ánh Công ty TNHH Kỹ Thuật Sản Xuất Ô Tô Ân Khoa số 155, khu phố Đông Ba, phường Bình Hòa (gần cầu Tân Phú) thường xuyên để xe lấn chiếm dọc theo bờ kênh làm ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân. Đề nghị các ngành chức năng xử lý tình trạng nêu trên.

Năm 1999, tỉnh Bình Dương thực hiện công tác kiểm kê, đền bù diện tích đất và hoa màu, tài sản trên đất, phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng thi công công trình Hệ thống tiêu nước KCN Sóng Thần - Đồng An; trong đó, có diện tích đất dọc theo hai bên bờ tuyến rạch Lái Thiêu. Năm 2003 tuyến rạch Lái thiêu được thi công hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng.

Năm 2019, Công ty TNHH kỹ thuật sản xuất Ô tô Ân Khoa (Công ty Ân Khoa) lắp đặt cổng chắn trên bờ hữu rạch Lái Thiêu  tại vị trí K0+484,84 (sát cầu Tân Phú), Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn đã yêu cầu Công ty Ân Khoa tháo dỡ cổng chắn nhưng Công ty Ân Khoa không chấp hành với lý do phần diện tích đất trên bờ rạch Công ty thuê của hộ ông Nguyễn Tưởng, địa chỉ thường trú: C1/5A Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm đã liên hệ với ông Nguyễn Tưởng và yêu cầu tháo dỡ cổng chắn, trả lại bờ rạch. Tuy nhiên, ông Nguyễn Tưởng không chấp thuận, với lý do diện tích đất thuộc bờ hữu rạch Lái Thiêu thuộc quyền sở hữu của gia đình ông đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BH686035, thửa đất số 3, tờ bản đồ số 150 (G2), do Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An cấp ngày 08/10/2011.

Hiện phần diện tích đất của hộ Ông Tưởng đã được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ chồng lấn lên bờ hữu rạch Lái Thiêu nên Công ty Ân Khoa đã xây dựng cổng chắn và để xe ô tô trên bờ rạch.

Ngày 09/10/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 2060/SNN-XDCT đề nghị UBND thành phố Thuận An chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai hỗ trợ kiểm tra, trích lục lại bản đồ đo vẽ địa chính để xác định lại diện tích đất đã đền bù công trình: Hệ thống tiêu nước KCN Sóng Thần - Đồng An đối với thửa đất của hộ Ông Nguyễn Tưởng đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thửa đất cho Công ty Ân Khoa thuê) để làm cơ sở xác định ranh đất phạm vi bảo vệ công trình. Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết và Công ty Ân Khoa mới tháo dỡ cổng chắn ngang bờ kênh nhưng vẫn sử dụng phần đất đã được giải tỏa đền bù.

 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ kiến nghị UBND thành phố Thuận An chỉ đạo các phòng chức năng hỗ trợ kiểm tra, trích lục lại bản đồ đo vẽ địa chính để xác định lại diện tích thửa đất của hộ ông Nguyễn Tưởng làm cơ sở xác định ranh đất phạm vi bảo vệ công trình, giải quyết dứt điểm sự việc sẽ báo cáo UBND tỉnh vào năm 2023.

 x   
  42           Cử tri phường Vĩnh Phú: phản ánh Rạch thoát nước kênh tiêu Sóng Thần – Đồng An thi công từ 2007 nhưng đến nay chưa được cắm ranh mốc. Đề nghị ngành chức năng tiến hành cắm ranh mốc để xác định giữa đất Nhà nước đã đền bù và đất của dân.

Hệ thống tiêu nước khu công nghiệp Sóng Thần - Đồng An được đầu tư xây dựng bàn giao đưa vào sử dụng năm 2002; đất công trình đã được nhà nước giải tỏa đền bù. Công trình được giao cho Công ty Cấp Thoát nước-Môi trường Bình Dương quản lý.

Năm 2016, công trình được bàn giao cho Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn quản lý, vận hành. Khi tiếp nhận công trình không có hồ sơ đền bù, không có cọc ranh mốc giải phóng mặt bằng ngoài thực địa (do trước đây cắm mốc ranh đền bù giải phóng mặt bằng bằng cọc tre, gỗ, không có hệ định vị VN2000, qua thời gian các mốc đã bị hư hỏng, bị mất) gây khó khăn cho công tác phục hồi ranh mốc đền bù.

Hiện nay, Trung tâm đang rà soát, lập kế hoạch, khôi phục lại ranh mốc đền bù, giải phóng mặt bằng đề xuất trình xin chủ trương thực hiện trong năm 2024 - 2025.

x    
  43           Cử tri ấp Hòa Cường, xã Minh Hòa: kiến nghị Trung tâm Đầu tư - Khai thác nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Dương lắp đặt hệ thống nước sạch cho người dân tổ 8 ấp Hòa Cường.

Ngày 29 tháng 8 năm 2022, Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Minh Hòa thực hiện khảo sát tuyến đường hẻm tại Tổ 8, ấp Hòa Cường, xã Minh Hòa, kết quả như sau:

Tuyến đường hẻm từ đường ĐT 749B đến nhà Ông Chi, Tổ 8, ấp Hòa Cường dài khoảng 500m, hiện có 14 hộ dân sinh sống; trong đó có 07 hộ dân ở khu vực đầu hẻm gần tuyến đường ống cấp nước dọc đường ĐT 749B đã tự đầu tư đường ống cấp nước và sử dụng nước của Trạm cấp nước tập trung nông thôn xã Minh Hòa; 07 hộ dân còn lại ở khu vực cuối đường hẻm chưa có dường ống cấp nước sạch.

Trong năm 2023, Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn sẽ cân đối, sử dụng nguồn kinh phí đầu tư phát triển của đơn vị đầu tư đường ống cấp nước cho 07 hộ dân còn lại.

 x   
X​​​​​SỞ Y TẾ​            
  44           Cử tri xã Định Thành: phản ánh theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch, đến nay văn bản được thực hiện đã 11 năm, chế độ tiền trực của nhân viên Trạm Y tế trực 24 giờ chỉ được chi trả là 25.000 đồng (Khoản 3 Điều 2) là quá thấp so với thời giá hiện tại cũng như công sức mà nhân viên y tế bỏ ra. Kiến nghị ngành chức năng tỉnh xem xét đề xuất kiến nghị tăng tiền trực cho nhân viên Trạm Y tế và rà soát lại một số chế độ còn thấp so với thời giá hiện nay.

Trong năm 2022, Sở Y tế đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định 06/2022/QĐ-UBND ngày 29/01/2022 về việc hỗ trợ cho viên chức và nhân viên y tế cơ sở thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương, theo đó đã hỗ trợ:

- Về chế độ, chính sách cho các nhân viên hợp đồng tại các Trạm Y tế lưu động (Bác sĩ, chức danh chuyên môn y tế, chức danh khác): Về chế độ lương cho các trường hợp hợp đồng ngắn hạn tại các Trạm Y tế lưu động thực hiện theo hướng dẫn của Sở Nội vụ tại Công văn số 1239/SNV-CCVC ngày 07/9/2020 về việc hướng dẫn thực hiện thang bảng lương theo Bộ luật Lao động (Bác sĩ: 5.304.000 đồng; Y sĩ - Điều dưỡng - Hộ sinh: 5.083.000 đồng; Nhân viên không có chuyên môn y tế: 4.862.000 đồng…).

- Với viên chức công tác tại Trạm Y tế: 5.000.000 đồng (năm triệu đồng chẵn) đối với chức danh Bác sĩ; 3.000.000 đồng (ba triệu đồng chẵn) đối với chức danh chuyên môn y tế; 2.000.000 đồng (hai triệu đồng chẵn) đối với chức danh khác không có chuyên môn y tế.

- Về chế độ phụ cấp phòng, chống dịch theo Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ và các văn bản có liên quan: mức chi 200.000 đồng/người ngày (quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP) theo số ngày thực tế phát sinh.

Sở Y tế sẽ tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng 04 nhóm chính sách:

+ Chính sách tăng thu nhập cho y tế công lập;

+ Chính sách về đào tạo, bồi dưỡng đặc thù cho nhân lực y tế (Đề án 1816, Đề án Bệnh viện vệ tinh, đặt hàng đào tạo nhân lực chuyên khoa, hợp tác quốc tế và khuyến khích đào tạo nước ngoài những chuyên ngành y tế kỹ thuật cao ...).

+ Chính sách về môi trường làm việc (Mua Bảo hiểm nghề nghiệp, Đề án đảm bảo an ninh trong các cơ sở y tế ...);

+ Chính sách định hướng xã hội hóa y tế;

Đặc biệt chú trọng sửa đổi Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 03/08/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định chính sách, chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế tỉnh Bình Dương, nỗ lực tham mưu có thêm chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động của Ngành Y tế cho phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

x    
  45           Cử tri Nguyễn Kim Phụng, tổ 1, ấp Nhựt Thạnh, xã Thạnh Hội: kiến nghị ngành chức năng nâng mức phụ cấp cho cán bộ y tế ấp, khu phố từ 0,25% lên 0,5% tương đương với Chi hội trưởng các đoàn thể ấp. Nhằm động viên tinh thần, cũng như nâng cao trách nhiệm hơn nữa đối với lực lượng cán bộ y tế.Sở Y tế tiếp thu ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri, sẽ xem xét, tham mưu và báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.x    
XIII​​​​​SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH            
  46           Cử tri phường Vĩnh Phú: phản ánh khu vực cổng chào Bình Dương hiện nay cổng chào bị xuống cấp kiến nghị ngành chức năng có biện pháp để giải quyết tình trạng trên.

- Hiện nay Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp cùng Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Tổng công ty Becamex IDC) chỉnh trang đô thị, trang trí tại khu vực cổng chào Bình Dương để chuẩn bị chào mừng Tết dương lịch 2023 và đón Tết cổ truyền Tân Mão 2023.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi thiết kế phương án Cổng chào Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương. Đồng thời, sẽ tổ chức thi thiết kế mẫu cổng chào trong năm 2022 và dự kiến khởi công xây dựng trong năm 2023.

 x   
Phương Chi
Trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến sau Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa X (đã thực hiện)Trả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị của cử tri gửi đến sau Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa X (đã thực hiện)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/20/2022 4:00 PMNoĐã ban hành

STTKIẾN NGHỊ CỬ TRINỘI DUNG TRẢ LỜI
ICÔNG AN TỈNH​  
      1           Cử tri Đinh Doanh Biên, khu phố 6, phường Hiệp Thành: phản ánh tuyến đường Đại Lộ Bình Dương (khu vực Mũi Tàu) đã gắn biển báo yêu cầu các xe dừng lại khi đèn đỏ ngay chốt đèn giao thông nhưng người dân tham gia giao thông (xe hai bánh) không chấp hành. Đề nghị Công an tỉnh có phương án bố trí lực lượng trực chốt, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm.

Trong thời gian qua, Công an tỉnh Bình Dương thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên tuyến đường Đại lộ Bình Dương, đặc biệt là đoạn đi qua địa bàn thành phố Thủ Dầu Một. Công tác xử lý vi phạm đối với người điều khiển xe mô tô hai bánh trên tuyến Đại lộ Bình Dương đoạn qua khu vực ngã ba mũi tàu, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một thường xuyên được thực hiện.

Tuy nhiên, tại khu vực mũi tàu, có đường hẻm tổ 78, khu phố 6, phường Hiệp Thành giao với Đại lộ Bình Dương có mặt đường chỉ 03m và không được lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông, phương tiện lưu thông rất ít, chủ yếu là phương tiện mô tô hai bánh. Đồng thời, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên tuyến Đại lộ Bình Dương chưa có ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, không chấp hành biển báo "Xe hai bánh dừng lại khi đèn đỏ". Nên khi quan sát thấy không có lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ hoặc không có phương tiện lưu thông ra từ đường hẻm tổ 78 thì không chấp hành tín hiệu đèn giao thông (vượt đèn đỏ) gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khác.

Qua phản ánh của cử tri, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường, nhất là tăng cường tuần tra kiểm soát trên tuyến Đại lộ Bình Dương để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm các trường hợp xe mô tô hai bánh không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, Công an tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông trên tuyến Đại lộ Bình Dương, ghi nhận các trường hợp vi phạm pháp luật về giao thông và xử lý theo đúng quy định.

      2           Cử tri thị trấn Dầu Tiếng: phản ánh chế độ chi trả cho Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản hiện nay rất thấp: Tổ trưởng: 0,20 x mức lương cơ sở/người/tháng; Tổ phó: 0,15 x mức lương cơ sở/người/tháng (Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương). Từ khi xảy ra dịch bệnh Covid – 19 đến nay khối lượng công việc của Tổ nhân dân tự quản rất nhiều, với mức hỗ trợ áp dụng từ năm 2018 đến nay chưa phù hợp. Kiến nghị ngành chức năng tỉnh xem xét tăng phụ cấp đối với Tổ nhân dân tự quản.

Trước đây Tổ nhân dân tự quản hoạt động theo Quyết định số 209/1999/QĐ-UB ngày 18/11/1999 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Tổ nhân dân tự quản và không có nguồn kinh phí để chi hỗ trợ đối với Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 về tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh Bình Dương; đồng thời trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 về chính sách hỗ trợ đối với Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trong thời gian đảm nhận công việc, mỗi tháng Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản được hưởng phụ cấp, nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách cấp xã theo phân cấp ngân sách hiện hành, cụ thể: Tổ trưởng: mức hỗ trợ  0,20 x mức lương cơ sở/người/tháng là 298.000 đồng; Tổ phó: mức hỗ trợ 0,15 x mức lương cơ sở/người/tháng là 223.500 đồng.

So với trước đây, Tổ nhân dân tự quản hiện nay đã có chế độ chính sách hỗ trợ và được thực hiện thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó cũng thể hiện sự quan tâm của các cấp chính quyền đến hoạt động của Tổ nhân dân tự quản.

Nhiệm vụ của Tổ nhân dân tự quản đã được quy định tại Điều 7, Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 về tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh Bình Dương, chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ tuyên truyền, vận động Nhân dân trong Tổ chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác… Riêng đối với tình hình dịch bệnh Covid-19 xảy ra trong thời gian qua, đây là tình huống phòng, chống dịch bệnh đột xuất, bất ngờ, UBND tỉnh Bình Dương đã có các chế độ chính sách đặc thù để hỗ trợ dành riêng cho các lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 như Bảo vệ dân phố, Dân phòng, Tổ nhân dân tự quản...

Qua phản ánh kiến nghị của cử tri về tăng phụ cấp cho Tổ nhân dân tự quản, đây là chính sách đặc thù của địa phương cần có lộ trình và sự cân đối các nguồn ngân sách, Công an tỉnh xin ghi nhận, tiếp thu ý kiến và sẽ nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh, HĐND tỉnh. Trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo cho Công an các địa phương tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa hoạt động của Tổ nhân dân tự quản, đảm bảo khối lượng công việc được giao phù hợp và theo đúng các quy định; thường xuyên cung cấp thông tin, tình hình liên quan đến an ninh trật tự; quan tâm bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ cho Tổ nhân dân tự quản; kịp thời khen thưởng động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, tùy tình hình thực tế của địa phương, vận động các nguồn kinh phí xã hội để hỗ trợ thêm cho hoạt động của Tổ nhân dân tự quản, từ đó khuyến khích tinh thần tham gia của Tổ nhân dân tự quản đối với công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

      3           Cử tri phường Bình Chuẩn: phản ánh hiện nay Bưu điện cấp trả giấy CCCD cho người dân quá chậm, theo báo cáo của ngành Bưu điện và Công an thì còn tồn đọng nhiều. Đề nghị lãnh đạo Công an tỉnh và Bưu điện phải có sự phối hợp giám sát chặt chẽ, Bưu điện nên cấp phát hết thẻ tồn đọng thì Công an mới giao thẻ mới để phát tiếp cho dân. Để tránh trường hợp chuyển cho bưu điện quá nhiều không kịp giao cho người dân.

Tính đến ngày 03/9/2022, Công an tỉnh Bình Dương đã thu được 1.890.437 hồ sơ cấp CCCD, đã nhận được 1.325.135 thẻ CCCD từ Bộ Công an và đã trả được 1.301.944 thẻ CCCD, còn 23.191 thẻ đang tiếp tục cấp phát cho người dân (trong đó có 18.371 thẻ CCCD mới nhận từ Bộ Công an, 4.820 thẻ CCCD Bưu điện chưa liên hệ được người dân (do người dân thay đổi chỗ ở, số điện thoại hoặc cung cấp sai thông tin người nhận…) để chuyển phát, lực lượng Công an đang hỗ trợ xác minh nơi ở hiện tại để liên hệ trả thẻ).

Thời gian qua, Công an tỉnh thường xuyên trao đổi, làm việc với Bưu điện tỉnh để đề nghị Bưu điện phải thực hiện nghiêm nội dung đã thỏa thuận giữa cơ quan Công an và ngành Bưu điện trong việc trả thẻ CCCD, như sau: trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận thẻ CCCD do cơ quan Công an bàn giao, Bưu điện phải trả thẻ CCCD đến người dân. Đối với các trường hợp đăng ký nhận qua dịch vụ Bưu chính thì có 02 cách để nhận: Bưu điện sẽ giao đến tận nhà theo địa chỉ công dân đã đăng ký hoặc người dân đến nhận thẻ trực tiếp tại Bưu điện và sẽ được hoàn lại tiền phí đã đóng. Đối với các trường hợp không đăng ký nhận qua Bưu điện, cơ quan Công an sẽ có trách nhiệm thông báo cho người dân đến cơ quan Công an để nhận thẻ.

Ngoài ra, để biết chính xác tình trạng thẻ CCCD của mình, người dân có thể chủ động liên hệ với Cơ quan Công an theo 02 cách như sau:

(1) Trực tiếp đến Công an cấp xã hoặc Đội Cảnh sát Quản lý hành chính của Công an cấp huyện nơi đã thu nhận hồ sơ để được giải đáp cụ thể.

(2) Gọi điện hoặc nhắn tin qua các số điện thoại đường dây nóng, các kênh thông tin, mạng xã hội chính thống để được trả lời, hướng dẫn cụ thể.

- Về vấn đề yêu cầu Bưu điện trả hết thẻ tồn đọng mới tiếp tục giao thẻ CCCD mới để trả cho công dân:

Căn cứ Luật Căn cước công dân và ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh phải nghiêm túc thực hiện quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp CCCD theo đúng thời gian quy định. Do đó, ngay sau khi nhận thẻ CCCD từ Bộ Công an, Công an tỉnh phải nhanh chóng phân loại và chuyển cho Bưu điện để kịp thời trả thẻ CCCD đến tay người dân, không để chậm trễ, gây phiền hà cho nhân dân.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ trả thẻ CCCD, Công an tỉnh đã đề nghị Bưu điện cần đẩy nhanh tiến độ trả thẻ, trực tiếp chuyển phát thẻ đến địa chỉ công dân đã đăng ký trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận thẻ từ cơ quan Công an; thực hiện đúng quy trình tiếp nhận và trả thẻ cho công dân theo Thỏa thuận phối hợp đã ký, không để thất thoát thẻ của công dân. Đồng thời, Bưu điện đang nhanh chóng nghiên cứu xây dựng website quản lý trả thẻ CCCD để người dân tra cứu thông tin, địa điểm nhận thẻ CCCD được thuận lợi. Duy trì số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và giải đáp thắc của người dân liên quan đến phát trả CCCD, không đùn đẩy trách nhiệm giữa cơ quan Công an và Bưu điện. Tăng cường nguồn nhân lực; chấn chỉnh, nâng cao công tác tuyển chọn cộng tác viên (tuyển chọn người có trình độ, hoạt bát,...), có thái độ lịch sự khi tiếp xúc, tiếp nhận trả thẻ cho công dân đảm bảo việc trả thẻ CCCD trong thời gian nhanh nhất, tránh phiền hà, gây bức xúc cho nhân dân.

Đồng thời, Công an tỉnh thường xuyên cử cán bộ chiến sĩ theo dõi, kiểm tra tình hình trả thẻ CCCD của Bưu điện. Chỉ đạo Công an cấp huyện phối hợp chặt chẽ với Bưu điện cùng cấp để kịp thời nắm bắt những khó khăn, tồn đọng để cùng Bưu điện có giải pháp linh hoạt không để tồn số thẻ phát sinh mới, đối với những nơi tập trung đông dân cư, có thể trả thẻ tại công ty, khu nhà trọ... Thường xuyên cập nhật thông tin tình trạng trả thẻ CCCD lên các website, fanpage và tuyên truyền đến người dân biết, truy cập các trang thông tin trên để tra cứu tình trạng thẻ và địa điểm nhận thẻ CCCD.

IISỞ NỘI VỤ  
      4           Cử tri Nguyễn Hoàng Hải, khu phố Chánh Lộc 7, phường Chánh Mỹ: phản ánh hiện nay đời sống cán bộ công chức còn rất khó khăn, lương cơ sở còn thấp kiến nghị ngành chức năng nghiên cứu có giải pháp tăng thu nhập và đề xuất cấp có thẩm quyền tăng lương cơ sở cho cán bộ công chức trong thời gian tới.

- Căn cứ Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân và người lao động trong doanh nghiệp, thì mục tiêu cụ thể đối với khu vực công là: "tiếp tục tăng mức lương cơ sở theo Nghị quyết của Quốc hội, bảo đảm không thấp hơn chỉ số giá tiêu dùng và phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế"; theo đó, việc tăng mức lương cơ sở thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Tại Nghị quyết số 86/2019/QH14 ngày 12/11/2019 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Quốc hội đã dự kiến tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 nên ngày 12/11/2020, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 128/2020/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và quyết định không tăng lương cơ sở và lương hưu (tính theo lương cơ sở) trong năm 2020 và 2022 để dành kinh phí cho phòng chống dịch Covid-19.

- Đối với thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức và người lao động được thực hiện theo quy định tại Khoản 7 và Khoản 8 Điều 3 của Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước, trong đó quy định về việc sử dụng kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được và mức chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức và người lao động do Thủ trưởng cơ quan quyết định sau khi thống nhất ý kiến với tổ chức công đoàn cơ quan.

      5           Cử tri xã Định Thành phản ánh theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của HĐND tỉnh Quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương tại khoản 1 Điều 21 chỉ áp dụng hỗ trợ thâm niên đối với bác sĩ công tác tại cơ sở y tế công lập, không áp dụng đối với hộ sinh, y sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên,…Kiến nghị ngành chức năng xem xét hỗ trợ thêm thâm niên đối với viên chức ngành y tế ngoài bác sĩ và rà soát lại một số chế độ còn thấp so với thời giá hiện nay để có thể thu hút và giữa chân được lực lượng viên chức ngành y tế công tác tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Khoản 1 Điều 21 Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND hiện chỉ quy định chế độ hỗ trợ thâm niên cho bác sĩ công tác tại các cơ sở y tế công lập và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có sử dụng bác sĩ. Việc ban hành chế độ hỗ trợ này nhằm thu hút và giữ chân bác sĩ là nhân lực tỉnh còn rất thiếu để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh. Tỉnh chỉ xem xét ban hành chế độ hỗ trợ đối với nhân lực các ngành, lĩnh vực mà tỉnh thật sự cần và rất khó tuyển dụng.

Ngoài ra, việc xem xét hỗ trợ thêm thâm niên đối với viên chức ngành y tế ngoài bác sĩ và rà soát lại một số chế độ còn thấp còn phụ thuộc vào ngân sách của tỉnh. Vì vậy, hiện nay tỉnh chỉ xem xét hỗ trợ hỗ trợ thâm niên đối với bác sĩ công tác ở cơ sở y tế công lập, chưa thể mở rộng đến các đối tượng khác theo đề nghị của cử tri

IIISỞ CÔNG THƯƠNG  
      6           Cử tri Nguyễn Hoàng Hải, khu phố Chánh Lộc 7, phường Chánh Mỹ: phản ánh hiện nay giá xăng, dầu đã điều chỉnh giảm qua 4 lần, tuy nhiên giá hàng hóa trên thị trường vẫn giữ nguyên không giảm. Kiến nghị nghị các ngành chức năng cần có giải pháp để bình ổn giá cả hàng hóa tạo sự đồng thuận và lợi ích cho người dân.

Sở Công Thương đã ban hành Văn bản số 1983/SCT-QLTM ngày 11/8/2022 về việc bình ổn thị trường hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh Bình Dương; trong đó; Sở Công Thương đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý Thị trường tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị phân phối hàng hóa trên địa bàn tỉnh hỗ trợ phối hợp thực hiện công tác bình ổn thị trường với một số nội dung như sau:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hỗ trợ phối hợp, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp Cục Quản lý thị trường tỉnh trong công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các cơ sở chế biến, kinh doanh mặt hàng thịt gia súc (đặc biệt là thịt heo), gia cầm, trứng, rau củ quả trên địa bàn tỉnh đảm bảo cung ứng lượng hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân với mức giá hợp lý.

2. Cục Quản lý Thị trường : Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các đơn vị phân phối hàng hóa thiết yếu, lương thực, thực phẩm, đặc biệt là mặt hàng thịt heo (các cơ sở giết mổ và thương nhân phân phối thịt gia súc, các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi..) trong việc chấp hành pháp luật về giá, các biện pháp kê khai, niêm yết giá, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng để tăng giá bất hợp lý.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo các phòng, ban có liên quan thường xuyên, theo dõi sát giá cả, biến động cung cầu hàng hóa thiết yếu, mặt hàng lương thực, thực phẩm trên địa bàn để xử lý kịp thời khi có biến động bất thường, vận động tiểu thương tại các chợ tuân thủ việc niêm yết giá, đa dạng hóa nguồn cung và đề nghị nhà cung cấp hạ giá hàng hóa cung cấp tại các chợ để tăng tính cạnh tranh.

4. Các doanh nghiệp phân phối trên địa bàn tỉnh: Các doanh nghiệp tham gia chương trình BOTT (các siêu thị, trung tâm thương mại, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi…), các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mặt hàng thiết yếu, nhất là mặt hàng thịt heo trên địa bàn tỉnh tập trung nguồn lực tiết giảm chi phí sản xuất, kinh doanh; thực hiện bình ổn thị trường hàng hóa thiết yếu theo Kế hoạch số 6149/KH-UBND ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh Bình Dương về bình ổn thị trường hàng hóa thiết yếu năm 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và ứng phó với dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn bình thường mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương; đồng thời, có kế hoạch bảo đảm nguồn cung dồi dào trong thời gian tới.

      7           Cử tri Phạm Văn Minh, khu phố 1, phường Hòa Phú: phản ánh Chợ Hòa Lợi, thuộc khu phố 1 khi mới thành lập, người dân có tham gia đăng ký mua bán tại chợ và đóng tiền đặc cọc giữ vị trí bán trong Chợ từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Hiện nay, được biết Chủ đầu tư Chợ Hòa Lợi (Công ty Becamex) đã chuyển đổi mục đích sử dụng khác. Kiến nghị ngành chức năng rà soát, yêu cầu Chủ đầu tư sớm hoàn trả lại số tiền mà các tiểu thương đã đặc cọc trước đây.

Chợ Hòa Lợi nằm trong "Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Bình Dương đến năm 2020" ban hành tại Quyết định 4109/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh; thiết kế chợ hạng 3, đã xây dựng nhà lồng nhưng không hoạt động (do chủ đầu tư chưa kêu gọi được tiểu thương vào kinh doanh và công tác quản lý, khai thác không được đảm bảo), nằm trong Quy hoạch tỷ lệ 1/500 của Becamex.

  Ngày 08/7/2022, Sở Công Thương ban hành Công văn số 1611/SCT-QLTM ý kiến về việc thành lập Phòng khám đa khoa ở Khu tái định cư Hòa Lợi, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một; trong đó, đề nghị chủ đầu tư báo cáo thực trạng, tình hình hoạt động chợ Hòa Lợi trong thời gian qua, hoàn thiện hồ sơ ngưng hoạt động kinh doanh chợ để thành lập Phòng khám đa khoa và đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh gửi Sở Công Thương, để Sở báo cáo tham mưu UBND tỉnh.

Về vấn đề hoàn trả lại số tiền mà các tiểu thương đã đặt cọc trước đây: Khách hàng có ký hợp đồng thuê mặt bằng tại chợ Hoà Lợi cũ nếu chứng minh được công ty còn nghĩa vụ tài chính đối với khách hàng vui lòng liên lạc theo sđt: 0899.53.4449 (Phí) để giải quyết.

Địa chỉ văn phòng: Trung tâm thể thao Cộng Đồng, Số 1, Huỳnh Thúc Kháng, Khu phố 3, P. Hoà Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương (Hỏi bảo vệ văn phòng của công ty để được hướng dẫn)

          Khi đến vui lòng gọi trước để đặt hẹn và mang theo tất cả giấy tờ chứng minh công ty còn nợ nghĩa vụ tài chính đối với quý khách hàng. Công ty sẽ không giải quyết đối với các trường hợp không có giấy tờ đến làm việc.

IVSỞ XÂY DỰNG  
      8           Cử tri phường Bình Hòa: phản ánh do chi phí xăng dầu, nhân công lao động, giá xử lý rác thải tăng, nên các tổ rác dân lập trên địa bàn phường thu tiền rác trong các hộ dân cũng tăng theo, có nơi thu tăng gấp đôi, gấp ba lần khung giá do nhà nước quy định. Kiến nghị ngành chức năng điều chỉnh khung giá thu gom rác cho phù hợp để thống nhất theo giá của nhà nước, tránh tình trạng tự tăng giá thu gom rác như hiện nay của tổ rác dân lập. 

Ngày 05/9/2022 UBND thành phố Thuận An có Văn bản số 2288/UBND-TH trả lời kiến nghị cử tri phường Bình Hoà, nội dung như sau:

- Hiện nay Quyết định 64/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương vẫn còn hiệu lực thi hành. Do đó hành vi tự ý nâng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt cao hơn Quyết định 64/2016/QĐ-UBND là trái quy định.

- Tuy nhiên, hiện nay do giá nhiên liệu, nhân công đã tăng so với thời điểm UBND tỉnh ban hành Quyết định 64/2016/QĐ-UBND, vì vậy để đáp ứng với thực tế, đảm bảo chất lượng đối với hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn phường Lái Thiêu và Bình Hòa nói riêng và thành phố Thuận An nói chung, UBND thành phố kiến nghị Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành mức giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt khác thay thế mức giá quy định tại Quyết định 64/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

      9           Cử tri Hồ Xuân Tám, khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên: Phản ánh hiện nay dọc theo Quốc lộ 13 rất đông và các tuyến đường chính trên địa bàn dân cư tập trung về sinh sống nhiều. Dó đó để đảm bảo về vấn đề môi trường, kiến nghị ngành chức năng xem xét đầu tư hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt dọc Quốc lộ 13.

Ngày 05/9/2022 Ban QLDA chuyên ngành nước thải tỉnh Bình Dương có Văn bản số 270/CV-CNNT-BQL trả lời kiến nghị Cử tri Hồ Xuân Tám, khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, nội dung như sau:

Trong quá trình đô thị hóa trên tuyến Quốc lộ 13 đoạn  khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên có mật độ dân cư sinh sống tương đối đông, phát sinh nước thải sinh hoạt. Hiện nay UBND tỉnh Bình Dương đã lập quy hoạch để tiến tới lập dự án thu gom nước thải sinh hoạt trên địa bàn chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải, giải quyết ô nhiễm môi trường trong địa bàn tỉnh Bình Dương.

  10           Cử tri phường An Phú: phản ánh Khu dân cư Việt Sing do Công ty Becamex làm chủ đầu tư đã tiến hành bàn giao đất cho người dân xây dựng. Tuy nhiên về hạ tầng của khu đến nay vẫn chưa hoàn thiện một số hạng mục như cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng, vỉa hè vẫn chưa được đầu tư, một số hệ thống công thoát nước chưa đảm bảo một số nơi còn ngập khi trời mưa. Kiến nghị ngành chức năng quan tâm chỉ đạo giải quyết các vấn đề nêu trên.

Ngày 07/9/2022 Sở Xây dựng phối hợp cùng UBND thành phố Thuận An, UBND phường An Phú và Tổng Công ty Becamex về việc khảo sát thực tế. Theo nội dung ghi nhận: Các nội dung phản ánh của cử tri phường An Phú là đúng hiện trạng.

- Về trách nhiệm khắc phục: Tổng Công ty Becamex IDC cho khảo sát và đang thi công hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án, kể cả vị trí ngập cục bộ tại đường D39,  Công ty cam kết thực hiện hoàn thành trước ngày 31/12/2022. Đồng thời kiến nghị địa phương xử lý những trường hợp người dân che chắn, để những vật dụng gây cản trở trước cửa thu nước mưa hố ga hoặc đổ bê tông lấp cửa thu nước.

- Về trách nhiệm theo dõi thực hiện kiến nghị cử tri: Theo quy định tại Khoản 2, Điều 6, Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh Bình Dương quy định dự án nhóm B, nhóm C thuộc trách nhiệm thực hiện của UBND cấp huyện. Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh chuyển nội dung liên quan về đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của dự án khu nhà ở Việt – Sing về địa phương là UBND thành phố Thuận An theo dõi cam kết.

  11           Cử tri Phạm Thị Dung, khu phố 4, phường Định Hòa: phản ánh hiện nay cây xanh trên tuyến Đại lộ Bình Dương; Mỹ Phước - Tân Vạn che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông. Kiến nghị ngành chức năng rà soát, chỉ đạo khắc phục tình trạng trên.

Ngày 31/8/2022, Tổng Công ty Becamex IDC trả lời kiến nghị Cử tri Phạm Thị Dung, khu phố 4, phường Định Hòa, nội dung như sau:

- Theo kế hoạch cắt tỉa cây xanh Quý 3 năm 2022, sẽ thực hiện cắt tỉa, rong cành trên tất cả các tuyến đường trong đó có đường Đại lộ Bình Dương và đường Mỹ Phước Tân Vạn để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

- Về trách nhiệm theo dõi thực hiện kiến nghị cử tri: theo quy định tại  Khoản 2, Điều 13 Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh quy định trách nhiệm quản lý nhà nước đường Đại lộ Bình Dương và đường Mỹ Phước Tân Vạn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Giao thông và Vận tải, kiến nghị UBND tỉnh chuyển nội dung đến Sở Giao thông và Vận tải để theo dõi và yêu cầu đầu thực hiện trách nhiệm đầu tư theo dự án được duyệt.

  12           Cử tri Phan Duy Trung, khu phố 7, phường Chánh Nghĩa: kiến nghị ngành chức năng thực hiện khảo sát, đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải tại hẻm tổ 375, khu phố 7 vì hiện nay khu vực này chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải.

Ngày 05/9/2022 Ban QLDA chuyên ngành nước thải tỉnh Bình Dương có Văn bản số 270/CV-CNNT-BQL về việc trả lời kiến nghị Cử tri Phan Duy Trung, khu phố 7, phường Chánh Nghĩa, nội dung như sau:

Khu vực khu phố 7 phường Chánh Nghĩa nơi Cử tri Phan Duy Trung đang sinh sống thuộc lưu vực đầu tư hệ thống thu gom nước thải giai đoạn I của dự án Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương. Qua khảo sát thì khu vực này nằm trong lưu vực thấp nên chảy ngược không gom về được hệ thống trạm bơm nâng. Hiện nay dân cư đã làm nhà sinh sống khu vực này có mật độ tương đối đông, vì vậy kiến nghị của cử tri đầu tư hệ thống thu gom là chính đáng.

 Ban Quản lý chuyên ngành nước thải đang trình ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương lập dự án mới để thực hiện đầu tư hệ thống thu gom các lưu vực chưa được đầu tư trong khu vực thanh phố Thủ Dầu Một nhằm phát huy hiệu quả của dự án.

Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi và đôn đốc ban Quản lý chuyên ngành nước thải thực hiện.

VSỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  
  13           

Cử tri Nguyễn Ngọc Lâm, khu phố Mỹ Hảo 2, phường Chánh Mỹ:

(1) Phản ánh Trạm thu phí BOT Cầu Phú Cường hoạt động thu phí đã lâu; đề nghị ngành chức năng tỉnh rà soát, cho biết khi nào ngưng thu phí tại trạm này và công khai về khoảng thời gian thực hiện việc thu phí cho người dân biết.

(2) Đề nghị ngành chức năng tỉnh chỉ đạo Công ty BOT Phú Cường thường xuyên rà soát, duy tu, sửa chữa tuyến đường Huỳnh Văn Cù để đảm bảo việc đi lại của người dân.

 Theo Hợp đồng số 01 ngày 10/3/2014 về việc điều chỉnh Hợp đồng số 870/2009/HĐ-BOT-UB, thời gian thu phí của dự án Nâng cấp, mở rộng cầu Phú Cường và đường Huỳnh Văn Cù là 29 năm (tính từ năm 2007 và là thời gian tạm tính). Trong đó, thời gian thu phí dự kiến đến năm 2031, thời gian hoàn vốn vào năm 2022 (tạm tính).

 Các thông tin về thời gian thu phí, giá vé,… đều được công khai tại nhà điều hành trạm thu phí BOT cầu Phú Cường.

Thời gian qua, Sở Giao thông vận tải thường xuyên đề nghị các doanh nghiệp BOT trên địa bàn tỉnh duy tu, sửa chữa, sơn lại vạch sơn đường, bổ sung, khắc phục biển báo…trên các tuyến đường do doanh nghiệp quản lý.

  14           Cử tri phường Vĩnh Phú: phản ánh trên tuyến đường Đại lộ Bình Dương và  khu vực cổng chào Bình Dương đang tái diễn tình trạng xe khách thường xuyên dừng để lên xuống khách, hàng hóa  không đảm bảo an toàn giao thông, gây mất an ninh trật tự và vệ sinh môi trường. Kiến nghị ngành chức năng có biện pháp để giải quyết tình trạng trên. Hiện tại, khu vực này đã lắp đặt biển báo cấm các phương tiện ô tô dừng, đỗ. Thời gian qua, Sở Giao thông vận tải thường xuyên chỉ đạo Thanh tra Giao thông vận tải  phối hợp với lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 13 (trong đó, có khu vực cổng chào Bình Dương), xử lý các phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định nhưng khi không có lực lượng chức năng các phương tiện vẫn dừng đỗ. Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục chỉ đạo Thanh tra Giao thông vận tải tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực này. Rất mong quý cử tri chia sẻ.
  15           Cử tri Cao Hoàng Minh, tổ 2, ấp Nhựt Thạnh, xã Thạnh Hội: kiến nghị ngành chức năng kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định về giảm thuế GTGT từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022 đối với các Trạm thu phí thuộc Dự án BOT trên địa bàn tỉnh. Vì hiện nay các Trạm thu phí trên địa bàn tỉnh chỉ giảm thuế GTGT cho những xe thu phí tự động, đối với thu phí thủ công vẫn chưa áp dụng theo Nghị định trên.

Sở Giao thông vận tải đã có Công văn đề nghị các doanh nghiệp BOT trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm chính sách miễn, giảm thuế giá trị gia tăng tại các trạm thu phí trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ. Theo báo cáo của các chủ đầu tư, các trạm thu phí đã miễn giảm giá vé qua trạm. Qua phản ánh của Quý cử tri, Sở Giao thông vận tải sẽ rà soát và thông tin lại cho quý cử tri được rõ.

 

  16           Cử tri Nguyễn Quốc Cường, khu phố 2, phường Chánh Phú Hòa: kiến nghị ngành chức năng xem xét, lắp hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã ba nhà bà 5 Cô Đơn thuộc khu phố 3 giao với phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên do đoạn đường này có lưu lượng xe lưu thông lớn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.Nội dung phản ánh của cử tri không rõ vị trí trên thuộc tuyến đường nào nên Sở Giao thông vận tải không có cơ sở xem xét, giải quyết.
  17           Cử tri Vũ Xuân Nam, ấp Bình Thắng; Nguyễn Thị Hiệp, ấp Cây Cam; Lê Xuân Vũ, ấp Bình Thắng, xã An Bình: phản ánh tuyến đường ĐT741 từ ấp Nước Vàng đến ấp Bàu Trư mỗi khi mưa xuống có nhiều vũng nước lớn đọng trên mặt đường gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông. Kiến nghị ngành chức năng xử lý tình trạng ngập úng và làm đường thoát nước đúng quy trình đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.Trong mùa mưa năm 2021, tại khu vực tuyến đường ĐT741 từ ấp Nước Vàng đến ấp Bàu Trư mỗi khi mưa xuống có đọng nước mưa ở mép  đường ( phần lề gia cố cho xe thô sơ, và làn xe 02 bánh ) nặng tại 03 điểm là điểm Km41+800 bên phải tuyến; điểm Km42+413 bên phải tuyến; điểm Km44+710 bên trái tuyến. Việc này, Công ty đã cho đơn vị duy tu thực hiện xây dựng hố thu, đặt ống thoát nước D250 và đã giải quyết xong vào đầu mùa mưa năm 2022. Bên cạnh đó, Công ty đã cho ban gạt, vét đất đá lề đường trên toàn tuyến đảm bảo thông thoáng, hạn chế ngập nước trên lề đường.
  18           

Cử tri Trần Thanh Long, ấp 1B, xã Phước Hòa:

(1) Phản ánh tình trạng tuyến đường ĐT741 mưa thì ngập nước, nắng thì bụi rất nhiều gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị ngành chức năng có biện pháp xử lý.

(2) Phản ánh tình trạng xe tải chạy quá tốc độ, chở quá tải, tình trạng tai nạn giao thông chết người trên tuyến đường ĐT741, mà Công an xã, huyện không có thẩm quyền xử lý do tuyến đường ĐT 741 thuộc thẩm quyền của tỉnh; do đó, khi có vấn đề xảy ra báo về tỉnh sẽ mất rất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến người tham giao thông. Đề nghị ngành chức năng xem xét có hướng xử lý tình trạng trên.

1. Hiện Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG đã trình Sở Kế hoạch Đầu tư thẩm định dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.741 tỉnh Bình Dương – phần bổ sung tại tờ trình số 21/TTr-VRG ngày 17/01/2022, trong đó có xây dựng hệ thống thoát nước dọc tại những vị trí ngập nước và hệ thống chiếu sáng tại những vị trí chưa có hệ thống chiếu sáng. Ngày 26/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 1487/SKHĐT-KTN báo cáo UBND tỉnh việc đầu tư phần đầu tư bổ sung đường ĐT.741 của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG. Sau khi dự án được phê duyệt, chủ đầu tư dự án sẽ tiến hành thi công ngay các hạng mục bổ sung trên.

2. Tình trạng xe chở quá tải, tốc độ

- Thời gian qua, Sở Giao thông vận tải đã thường xuyên chỉ đạo Thanh tra Giao thông vận tải tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các phương tiện chở quá khổ, quá tải trọng lưu thông trên ĐT.741.

- Tuyến ĐT.741 hiện do Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh quản lý về an ninh trật tự. Qua phản ánh của cử tri, Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận và chuyển đến Phòng CSGT – Công an tỉnh xem xét, xử lý.

Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp với Công an tỉnh để có ý kiến về thẩm quyền xử lý vi phạm trên các tuyến đường tỉnh.

  19           

Cử tri Nguyễn Quang Trên, ấp Bố Lá, xã Phước Hòa:

(1) Kiến nghị ngành chức năng làm việc với Trạm thu phí Bố Lá giảm phí phù hợp cho người dân địa phương vì người dân hàng ngày phải đưa rước con em đi học tại các Trường học trên tuyến ĐT741 đều phải đi qua trạm thu phí với mức phí cao gây khó khăn cho người dân.

(2) Đề nghị ngành chức năng trả lại số tiền thu phí đường bộ trong thời gian thực hiện giản cách xã hội cho người dân. Lý do: Năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã thực hiện giản cách xã hội, nhưng vẫn thu phí đường bộ của người dân là không hợp lý.

1. Về xem xét giảm thu phí:

Giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông theo phương thức hợp đồng BOT là khoản thu để hoàn lại kinh phí mà nhà đầu tư đã bỏ ra để thực hiện việc đầu tư nâng cấp, mở rộng công trình giao thông (đường, cầu,...) và dùng để duy tu, sửa chữa kết cấu hạ tầng các dự án trên. Theo quy định trên, các nhà đầu tư triển khai thu phí giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên cơ sở hợp đồng đã ký kết với UBND tỉnh, Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh quy định đối với từng loại phương tiện.

Việc thu phí các phương tiện ô tô qua trạm ngoài việc hoàn vốn cho nhà đầu tư, mà còn chi thực hiện các công tác khác: khai thác, quản lý, bảo trì, duy tu, sửa chữa, đầu tư một số hạng mục phát sinh (vĩa hè, thoát nước …).

Rất mong Quý cử tri đồng tình với chính sách, thực hiện nghĩa vụ khi qua trạm thu phí.

Hiện nay, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ được quy định tại Thông tư số 70/2021/TT-BTC ngày 12/8/2021. Theo quy định trên, xe ô tô không chịu phí sử dụng đường bộ phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Bị hủy hoại do tai nạn hoặc thiên tai.

b) Bị tịch thu hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

c) Bị tai nạn đến mức không thể tiếp tục lưu hành phải sửa chữa từ 30 ngày trở lên.

d) Xe kinh doanh vận tải thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kinh doanh vận tải (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) tạm dừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên.

đ) Xe ô tô của doanh nghiệp không tham gia giao thông, không sử dụng đường thuộc hệ thống giao thông đường bộ (chỉ được cấp Giấy chứng nhận kiểm định và không cấp Tem kiểm định theo quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của Bộ Giao thông vận tải), chỉ sử dụng trong phạm vi Trung tâm sát hạch lái xe, nhà ga, cảng, khu khai thác khoáng sản, nông, lâm, ngư nghiệp, công trường xây dựng (giao thông, thủy lợi, năng lượng).

e) Xe ô tô đăng ký, đăng kiểm tại Việt Nam nhưng hoạt động tại nước ngoài liên tục từ 30 ngày trở lên.

g) Xe ô tô bị mất trộm trong thời gian từ 30 ngày trở lên.

 Trường hợp xe ô tô đó đã được nộp phí sử dụng đường bộ, chủ phương tiện sẽ được trả lại số phí đã nộp (áp dụng cho xe ô tô bị hủy hoại; bị tịch thu hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe không tiếp tục lưu hành) hoặc được trừ vào số phí phải nộp của kỳ sau (áp dụng đối với xe ô tô vẫn tiếp tục được lưu hành) tương ứng với thời gian không sử dụng đường bộ.

      Trường hợp các phương tiện không lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội không thuộc trường hợp được trả lại phí đường bộ theo quy định.

  20           Cử tri thị trấn Lai Uyên: phản ánh hiện nay tuyến đường ĐT741c xuống cấp gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Kiến nghị ngành chức năng xem xét nâng cấp, sửa chữa tuyến đường này và giám sát quá trình thi công.Sở Giao thông vận tải đã khảo sát, lập hồ sơ duy tu sửa chữa ĐT.741c, hiện đang trình thẩm định, phê duyệt, dự kiến công trình triển khai thi công trong quý IV/2022.
  21           

Cử tri xã Bình Mỹ: 

(1) Phản ánh dải phân cách trên đường ĐT747 đoạn đi qua xã Bình Mỹ rất ít lối qua lại, người dân muốn sang đường phải di chuyển một đoạn đường khá dài.  Kiến nghị các ngành chức năng có liên quan nghiên cứu, khảo sát mở thêm các lối qua lại trên tuyến đường này để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia lưu thông.

(2) Phản ánh việc bố trí hệ thống thoát nước trên tuyến đường ĐT747 đoạn đi qua xã Bình Mỹ hiện nay chưa hợp lý, khi trời mưa đường bị ngập sâu và tràn vào nhà dân. Kiến nghị các ngành chức năng nghiên cứu, khảo sát xây dựng hệ thống thoát nước phù hợp khắc phục tình trạng nêu trên.

Trước khi triển khai thi công dải phân cách trên ĐT.747 đoạn qua xã Bình Mỹ đã được Sở Giao thông vận tải phối hợp với các ngành chức năng (VP Ban ATGT tỉnh, UBND huyện Bắc Tân Uyên, UBND xã Bình Mỹ,…) khảo sát thống nhất các vị trí ngắt dải phân cách. Do vậy, đề nghị quý cử tri đồng tình, tuân thủ các quy định Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông, các vị trí đóng, mở dải phân cách trên ĐT.747a hiện hữu.

Về đầu tư hệ thống thoát nước trên ĐT.747 đoạn qua địa bàn xã Bình Mỹ: Hiện nay nguồn vốn duy tu, sửa chữa phân bổ cho Sở Giao thông vận tải có hạn nên việc đầu tư hệ thống thoát nước dọc trên ĐT.747a được phân kỳ theo từng năm để thực hiện, cụ thể: Năm 2021, Sở Giao thông vận tải đã đầu tư tuyến cống tròn BTCT Ø800 từ Km30+000 đến Km30+623 - bên phải tuyến và từ Km30+000 đến Km30+681 - bên trái tuyến; năm 2022, đầu tư tiếp cống tròn BTCT Ф800 và cống hộp BTCT 80xH (cm) từ Km29+180 đến Km30+000 và xây dựng bổ sung cống Ф800 từ Km30+681 đến Km30+689 (trái tuyến) và từ Km30+623 đến Km30+692 (phải tuyến). Trong quá trình triển khai thực hiện, Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục phối hợp với UBND xã Bình Mỹ để khảo sát, thống nhất các vị trí cần ưu tiên đầu tư hệ thống thoát nước kịp thời giải quyết tình trạng ngập nước vào nhà dân. 

VISỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  
  22           Cử tri Phạm Văn Hiệp, khu phố 1 và cử tri khu phố 3, phường Hòa Phú: phản ánh hiện nay các hộ dân thuộc diện quy hoạch trong khu tái định cư Visip II mở rộng, đất tái định cư đã được cấp nhiều năm trước nhưng đến nay vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị ngành chức năng tỉnh sớm xem xét, chỉ đạo việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân.

- Qua rà soát, dự án khu tái định cư của Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt Nam - Singapore đang lập thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư. Sở Tài nguyên và Môi trường chưa nhận được hồ sơ đề nghị giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án khu tái định cư.

- Về thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc diện tái định cư thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

- Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, lập thủ tục đất đai theo quy định để bàn giao cho UBND cấp huyện thực hiện giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư cho người dân. 

  23           Cử tri Cao Xuân Đức, khu phố 9, phường Phú Hòa: phản ánh Công ty Shijar hoạt động thải khói, bụi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Kiến nghị ngành chức năng sớm có biện pháp xử lý tình trạng trên.

Qua phản ánh của cử tri, vào các ngày 15/7/2022 và 02/8/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp cùng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thủ Dầu Một, UBND phường Phú Hòa kiểm tra và xác minh phản ánh tại Công ty TNHH Shijar Việt Nam, địa chỉ khu phố 9, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một. Kết quả kiểm tra ghi nhận: Công ty TNHH Shijar Việt Nam hoạt động sản xuất gạch men và gạch ốp tường từ năm 1995 đến nay và đã được Sở Khoa học – Công nghệ và Môi trường tỉnh Sông Bé phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án sản xuất gạch men cao. Các nội dung phản ánh của cử tri đã được ghi nhận, xác định nguyên nhân và thực hiện các biện pháp khắc phục, cụ thể:

- Đối với việc phát sinh khí thải gây ô nhiễm môi trường: Quá trình hoạt động sản xuất Công ty sử dụng lò khí hóa than để cung cấp nhiệt cho quá trình sấy nguyên liệu thô và nung gạch thành phẩm, kết quả đo đạc khí thải (thông số CO, NOx, SO2) tháp sấy phun tại thời điểm kiểm tra đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường. Tuy nhiên, công đoạn này phát sinh nhiều hơi nước do quá trình sấy nguyên liệu bùn lỏng thành nguyên liệu bùn khô, đồng thời, tại lò khí hoá than còn phát sinh hơi nước dư trong quá trình đốt lò, lượng hơi nước này có màu trắng, phát tán thành cột khói gây nhầm lẫn phát sinh khí thải ô nhiễm.

- Đối với nội dung phản ánh mùi hôi (than đá): nguyên nhân là do trước đây Công ty sử dụng nhiên liệu đốt lò hơi (than đá) từ các nước Châu Âu, tuy nhiên do ảnh hưởng từ dịch Covid nên từ cuối năm 2021 Công ty không nhập được than đá từ Châu Âu về Việt Nam, Công ty đã chuyển đổi nhập tạm thời than đá từ nước Indonesia về sử dụng, chất lượng của than đá không được tốt nên khi đốt phát sinh mùi hôi (mùi khét) ra môi trường vả theo hướng gió ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Qua quá trình sản xuất, Công ty cũng đã nhận thấy vấn đề phát sinh mùi này nên đã tiến hành tìm nguồn than đá có chất lượng cao khác thay thế, đảm bảo không phát sinh mùi than đá ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

- Đối với phản ánh bụi: do đặc thù ngành nghề của Công ty là sản xuất gạch men, nguyên liệu chủ yếu là cao lanh, đất, cát, than đá, ... được xay nhuyễn,.... trong quá trình nhập liệu, vận chuyển nguyên liệu và dọn dẹp vệ sinh trong nhà xưởng đã phát tán bụi ra môi trường xung quanh. Ngoài ra, khu vực chứa nguyên vật liệu giáp với khu vực nhà dân chưa được che chắn kín, do đó thời điểm nhập liệu phát tán bụi gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Công ty cam kết sẽ tăng cường quản lý việc vận chuyển và nhập liệu khu vực đường giao thông trước Công ty cũng như trong khu vực nhà xưởng, che chắn khu vực chứa nguyên liệu và than đá để không phát sinh bụi thải gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Qua kết quả kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tổng hợp, xử lý các vi phạm về bảo vệ môi trường của Công ty theo quy định pháp luật và yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, hiện nay Luật Bảo vệ môi trường đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành, trong đó yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện thủ tục lập Giấy phép môi trường thay thế cho các hồ sơ môi trường trước đây (Công ty TNHH Shijar Việt Nam thuộc đối tượng phải xin Giấy phép môi trường). Với đặc thù ngành nghề cũng như tốc độ phát triển đô thị khu vực Công ty hoạt động, Sở Tài nguyên và Môi trường trong quá trình thẩm định hồ sơ sẽ tập trung xem xét, đánh giá quy trình công nghệ sản xuất và chuyển đổi nguyên nhiên liệu sử dụng phù hợp, đảm bảo việc hoạt động sản xuất tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, không gây tác động, ảnh hưởng đến người dân và môi trường xung quanh.

  24           Cử tri phường An Phú: phản ánh việc giao đất có thu tiền sử dụng đất của Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Bình Dương đối với Công ty kỹ nghệ gỗ Trường Thành có đúng quy định của pháp luật về đất đai hay không? Bởi phần đất trước đây có nguồn gốc là đất công do nhà nước quản lý, nay được Công ty chuyển toàn bộ qua đất ở tại đô thị đồng thời đã chuyển nhượng toàn bộ phần đất này cho tư nhân để xây dựng khu dân cư thương mại, chợ gây bức xúc trong nhân dân đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét trả lời cụ thể cho cử tri được rõ.

- Khu đất có nguồn gốc của Công ty TNHH Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành) được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Căn cứ Khoản 3 Điều 98 Luật Đất đai năm 2003, quy định: Thời điểm người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với đất chuyển hình thức thuê đất sang hình thức giao đất được xác định từ khi thực hiện xong nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 110 Luật Đất đai 2003 quy định: Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì có các chuyển nhượng quyền sử dụng đất và công trình kiến trúc, kết cấu hạ tầng đã được xây dựng gắn liền với đất.

- Căn cứ quy định nêu trên, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành cho cá nhân là phù hợp.

- Sau khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm quản lý, sử dụng đất và thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

- Theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thuận An đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 05/01/2022, vị trí khu đất của dự án thuộc quy hoạch đất ở tại đô thị.

  25           Cử tri phường Bình Chuẩn: phản ánh Công ty Vitaly thuộc khu sản xuất Bình Chuẩn, trong quá trình sản xuất gây tiếng ồn làm nứt nhà dân, khói bụi gây ô nhiễm môi trường; công ty gần trường học nên ảnh hưởng sức khỏe học sinh và nhân dân trong khu vực. Đề nghị ngành chức năng kiểm tra xử lý tình trạng nêu trên.

Qua phản ánh của cử tri, vào các ngày 20/7/2022 và 11/8/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp cùng UBND phường Bình Chuẩn kiểm tra và xác minh phản ánh tại Công ty Cổ phần Vitaly, địa chỉ: đường N1, khu sản xuất tập trung Bình Chuẩn, khu phố Bình Phú, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An.

Kết quả kiểm tra ghi nhận: Công ty Cổ phần Vitaly hoạt động sản xuất gạch và đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 3139/QĐ-UBND ngày 13/7/2007. Nội dung phản ánh của cử tri đã được ghi nhận, xác định nguyên nhân và thực hiện các biện pháp khắc phục, cụ thể: Theo nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường Công ty sử dụng khí hóa than cho toàn bộ quá trình sấy phun nguyên liệu, tuy nhiên qua kiểm tra ghi nhận hoạt động sấy phun nguyên liệu sử dụng nhiên liệu đốt trực tiếp là than đá, khí thải được thu gom xử lý qua cyclone sau đó thải ra ống thải ra môi trường đường kính 450mm chiều cao  28 m, bụi và khí thải chưa được thu gom, xử lý triệt để gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Để khắc phục vấn đề này, Công ty đã chuyển sử dụng nhiên liệu sạch là CNG nhằm đảm bảo hơn cho công tác bảo vệ môi trường, để không phát sinh khí thải, bụi thải gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Qua kết quả kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tổng hợp, xử lý các vi phạm về bảo vệ môi trường của Công ty theo quy định pháp luật và yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.

  26           Cử tri Võ Văn Mê, ấp An Sơn, xã An Điền: phản ánh hiện nay nhu cầu tách thửa, xây dựng nhà ở của người dân rất nhiều, điều kiện kinh tế của nhiều hộ dân còn khó khăn; tuy nhiên, chi phí chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở nông thôn (ONT) rất cao. Đề nghị ngành chức năng có các chính sách hỗ trợ giá chuyển mục đích sử dụng đất cho người dân.

Căn cứ Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ, quy định: Hộ gia đình, cá nhân (gồm: người có công với cách mạng; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) được ghi nợ tiền sử dụng đất trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng sang đất ở để xây dựng nhà không thuộc trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất. Do đó, đề nghị cử tri thực hiện theo quy định.

Trường hợp, Chính phủ lấy ý kiến điều chỉnh Nghị định số 79/2019/NĐ-CP thì Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ góp ý bổ sung đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất theo kiến nghị của cử tri.

  27           Cử tri Ngô Thanh Phúc, Khu phố 5, phường Chánh Phú Hòa: phản ánh năm 2018, đất nhà ông nằm trong quy hoạch đường tạo lực Mỹ Phước - Bàu Bàng, ông đã được hỗ trợ mua đất tái định cư và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong vòng từ 06 tháng đến 01 năm nhưng đến nay đã gần 02 năm, ông vẫn chưa được cấp  giấy chứng nhận  quyền sử dụng đất dẫn đến việc không thể thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở để có nơi cư trú ổn định. Đề nghị ngành chức năng cho biết nguyên nhân chậm cấp  giấy chứng nhận  quyền sử dụng đất và sớm xem xét, giải quyết cấp  giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên.

Ngày 24/8/2022, UBND tỉnh đã họp với lãnh đạo các sở, ban, ngành và Tổng Công ty Becamex để giải quyết các vướng mắc tại một số dự án do Tổng Công ty Becamex làm chủ đầu tư. Qua cuộc họp đã đề nghị Tổng Công ty Becamex nhanh chóng hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định như: hoàn thiện việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải...., để Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ sở cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người dân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại các dự án do Tổng Công ty Becamex làm chủ đầu tư.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đề nghị Tổng Công ty Becamex khẩn trương hoàn tất các thủ tục theo quy định nêu trên, để lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân.

VIISỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  
  28           Cử tri phường Vĩnh Phú (*): chưa đồng tình về ý kiến trả lời của ngành chức năng về đoạn đê bao sông Sài Gòn khu vực doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh. Cử tri tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh phối hợp các Bộ ngành có liên quan thu hồi diện tích đất thuộc tuyến đê bao do doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh quản lý để đầu tư tuyến đê bao sông Sài Gòn được thông suốt toàn tuyến.        

Tuyến đê bao ven sông Sài Gòn đoạn từ K4+980 đến KF (từ đường Vĩnh Phú 14 đến đường Vĩnh Phú 03), phường Vĩnh Phú được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Cảnh thực hiện đầu tư bằng nguồn vốn của doanh nghiệp, với kết cấu bờ bao có mặt đê bao rộng 06m, cao trình mặt đê +2,0m và có gia cố cừ bê tông cốt thép dài 22m phía sông để đảm bảo việc ngăn mặn, chống lũ 22 ha khu vực và cho xe tải nhẹ lưu thông và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất tại Văn bản số 418/CV-CTVT-TK2 ngày 13 tháng 12 năm 2002.

Việc tham mưu, đề xuất thu hồi diện tích đất thuộc tuyến đê bao do Doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh quản lý thuộc lĩnh vực của ngành Tài nguyên và Môi trường. Ngày 10 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An chủ trì mời các Sở, ngành và đơn vị có liên quan (Sở Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thủy lợi, HĐND thành phố Thuận An, các phòng chuyên môn: Quản lý Đô thị, Tài chính Kế hoạch, Kinh tế và UBND phường Vĩnh Phú) họp giải quyết kiến nghị cử tri phường Vĩnh Phú về thu hồi đất thuộc tuyến đê bao do Doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh quản lý; Qua trao đổi và thống nhất của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thuận An - Nguyễn Thành Úy giao:

- Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp Phòng Quản lý đô thị, UBND phường Vĩnh Phú tham mưu UBND thành phố khảo sát, bổ sung công trình đoạn đê bao trên vào danh mục đầu tư công trung hạn với giai đoạn đầu tư phù hợp.

- Sau khi công trình được bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn, UBND thành phố kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét trình UBND tỉnh bổ sung danh mục thu hồi đất theo đúng trình tự quy định.

  29           

Cử tri phường Vĩnh Phú:

(1) Phản ánh khi nâng cao đường đê bao kênh tiêu thoát nước Sóng thần – Đồng An mà không đồng thời nâng các con dốc lên xuống giao nhau với các tuyến đường Vĩnh Phú nên gây rất nguy hiểm cho người dân khi lưu thông xe máy (đã có trường hợp té ngã khi lên xuống dốc). Kiến nghị ngành chức năng quan tâm xem xét đắp lài các con dốc các đầu đường Vĩnh Phú giáp đê bao kênh tiêu đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

(2) Phản ánh hiện nay 02 tuyến đường dọc theo hai bên bờ kênh tiêu nước Sóng Thần – Đồng An và 02 cây cầu (Cầu Lớn và Cầu Móng) bị xuống cấp. Đề nghị ngành chức năng xem xét sửa chữa 02 cây cầu và nâng cấp 02 tuyến đường dọc theo kênh tiêu nước bằng bê tông xi măng hoặc lán nhựa nóng để đường lâu bị xuống cấp, tạo điều kiện cho người dân giao thông thuận lợi, tạo mỹ quan đô thị phù hợp với phường văn minh đô thị.

(1) Năm 2020, Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn đã thực hiện sửa chữa đắp tôn cao bờ bao rạch Cầu Miễu đạt theo cao trình thiết kế +2,5m, bề rộng bờ B = 4m, các đầu hẻm tiếp giáp bờ rạch Cầu Miễu đã được đơn vị thi công đắp vuốt nối theo mặt bằng hiện hữu.

Năm 2021, theo kiến nghị của Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Phú tại Công văn số 490/UBND-KT ngày 12/4/2021 về việc sửa chữa dốc lên xuống các tuyến đường tiếp giáp đê bao kênh tiêu nước Sóng Thần - Đồng An.

Ngày 27 tháng 4 năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã mời các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan (UBND thành phố Thuận An, Chi cục Thủy lợi, UBND phường Vĩnh Phú và Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn) kiểm tra thực tế hiện trạng các tuyến đường tiếp giáp bờ rạch Cầu Miễu. Qua kiểm tra dọc tuyến bờ bao còn 05 điểm vuốt nối từ các tuyến đường, hẻm lên bờ bao rạch Cầu Miễu do chênh lệch độ dốc lớn, mặt bằng tại tiếp giáp không đảm bảo bán kính cong (các tuyến đường tiếp giáp vuôn gốc với bờ rạch, bề rộng đường nhỏ), người dân xây tường rào che khuất tầm nhìn nên gây khó khăn cho việc đi lại của người dân trong khu vực.

Qua khảo sát và trao đổi các thành viên thống nhất như sau: Dự án Gia cố, nâng cấp bờ bao các tuyến rạch thuộc Hệ thống tiêu nước KCN Sóng Thần - Đồng An và vùng phụ cận kết hợp làm đường giao thông nội đồng hiện Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và PTNT đã lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định. Khi triển khai thực hiện dự án sẽ nâng cấp đồng bộ tuyến bờ bao và các tuyến đường, hẻm tiếp giáp với bờ bao rạch Cầu Miễu kết hợp giao thông nội đồng; do đó, trước mắt đề nghị địa phương phối hợp, hỗ trợ các hộ dân gia cố tạm thời các dốc lên xuống, mở rộng mặt bằng tại điểm tiếp giáp tạo bán kính cong lớn hơn để đảm bảo thuận tiện hơn cho người dân lưu thông đi lại (Biên bản kiểm tra ngày 27 tháng 4 năm 2021).

(2) - Về nâng cấp tuyến bờ bao kênh tiêu nước Sóng Thần - Đồng An:

Hiện Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và PTNT đã hoàn thành báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Gia cố, nâng cấp bờ bao các tuyến rạch thuộc Hệ thống tiêu nước khu công nghiệp Sóng Thần - Đồng An và vùng phụ cận kết hợp làm đường giao thông nội đồng trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định; tuy nhiên, ngày 23/6/2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 1720/SKHĐT-KTN về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 23/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, hiện nay nguồn vốn ngân sách tỉnh chưa đủ nguồn để cân đối thực hiện các dự án khởi công mới nên không đủ cơ sở về nguồn vốn để xem xét tham mưu trình cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư mới và chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh sau khi có rà soát chung của toàn tỉnh.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh có chủ trương chấp thuận cho Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn thực hiện sửa chữa, san lấp ổ gà mặt bờ tả rạch Cầu Miễu, bờ hữu rạch Vĩnh Bình thuộc công trình  Hệ thống tiêu nước khu công nghiệp Sóng Thần - Đồng An; hiện đơn vị đang triển khai thực hiện và sẽ hoàn thành trong năm 2022.

- Đối với việc sửa chữa 02 cây cầu (Cầu Móng và Cầu Lớn): Hiện nay một số thanh sắt mặt cầu bị rỉ sét, Trung tâm sẽ trình xin chủ trương thực hiện sửa chữa, thay thế mặt cầu để đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua cầu trong năm 2023.

VIIIBAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH  
  30           Cử tri Đinh Hữu Phước, ấp Tân Lợi, xã Đất Cuốc: phản ánh các hộ dân có đất quy hoạch khu công nghiệp Đất Cuốc mở rộng đến nay đã 18 năm nhưng không thực hiện, người dân không thể đầu tư xây dựng nhà ở, phát triển kinh tế. Kiến nghị ngành chức năng xem xét nếu không còn phù hợp thì nên bỏ quy hoạch để người dân được xây dựng nhà ở, phát triển kinh tế gia đình.

Thực hiện Công văn số 189/TTg ngày 19/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng Khu công nghiệp Đất Cuốc, tỉnh Bình Dương và Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt quy mô, ranh giới quy hoạch mở rộng Khu công nghiệp Đất Cuốc - xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, Chủ đầu tư khu công nghiệp đã tiến hành công tác đền bù, giải phóng mặt cho khu công nghiệp Đất Cuốc mở rộng cụ thể:

A. Mở rộng giai đoạn 1.

 1. Tổng Diện tích ảnh hưởng: 129,6ha.
 2. Tổng số hộ: Khoảng 47 hộ gia đình, cá nhân và 04 tổ chức.
 3. Thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng:

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bắc Tân Uyên phối hợp cùng Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân.

 1. Đã đền bù: 110,9ha/40 hộ gia đình, cá nhân và 02 tổ chức, đạt 85,6% khối lượng.

Chưa đền bù: 18,7ha/07 hộ gia đình, cá nhân và 02 tổ chức, đạt 14,4% khối lượng.

B. Mở rộng giai đoạn 2.

I. Tổng diện tích: 187,76ha.

 1. Khu A: 43,0ha.
 2. Khu B: 144,76ha.

II. Tổng số hộ: 121 hộ gia đình, cá nhân và 05 tổ chức.

 1. Khu A: 20 hộ gia đình, cá nhân và 02 tổ chức.
 2. Khu B: 101 hộ gia đình, cá nhân và 03 tổ chức.

III. Công tác thực hiện kiểm đếm, đo đạc:

 1. Đã kiểm đếm: 108 hộ dân/126 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức, đạt 85,7% khối lượng
 2. Chưa kiểm đếm: 14 hộ dân và 04 tổ chức/126 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức, đạt 14,3% khối lượng.
 3. Công tác đo đạc:

  Đến nay, đã tiến hành đo đạc diện tích 137,9ha/187,76, đạt 73,5% khối lượng. Còn lại 49,86ha/187,76ha chưa đo đạc, đạt 26,5% khối lượng.
 4. Thông báo thu hồi đất: Đã ban hành 124 thông báo thu hồi đất. Còn 05 trường hợp của các tổ chức chưa ban hành.
IXSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
  31           Cử tri Nguyễn Văn Út, khu phố Phú Thọ, phường Phú Chánh: phản ánh Sách giáo khoa cho học sinh có quá nhiều nguồn, nhiều bậc phụ huynh mua chuẩn bị cho con tại các nhà sách nhưng khi mua về nhà trường báo lại sách mua ngoài không sử dụng được cho chương trình giảng dạy tại nhà trường. Kiến nghị ngành ngành giáo dục thống nhất đồng bộ chương trình sách giáo khoa cho học sinh để tránh trường hợp mua sách về không sử dụng được gây lãng phí.

Căn cứ Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 của Bộ GDĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo đó, Chương trình giáo dục phổ thông mới được thực hiện theo quan điểm một chương trình nhiều bộ sách. Bộ GDĐT đã thẩm định và ban hành quyết định công nhận (trong đó mỗi môn học có ít nhất 3 quyển sách. Riêng môn Tiếng Anh có từ 7 đến 10 quyển sách được Bộ GDĐT phê duyệt).

Căn cứ danh mục sách được Bộ GDĐT phê duyệt, mỗi tỉnh thành lập 01 Hội đồng lựa chọn một hoặc một số quyển/mỗi môn học để sử dụng trong toàn tỉnh theo đúng tinh thần Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong cơ sở GDPT.

Ngày 26/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ra Quyết định số 1229/QĐ-UBND phê duyệt danh mục SGK lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Ngày 03/6/2022, Sở GDĐT đã ban hành Công văn số 1222/SGDĐT-GDTrHTX về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1229/QĐ-UBND. Trong đó, Sở GDĐT đã hướng dẫn rõ việc lựa chọn bộ SGK để dùng trong giảng dạy chính khóa cũng như trang bị cho giáo viên tham khảo những bộ sách còn lại.

Sở GDĐT cũng đã yêu cầu lãnh đạo các phòng GDĐT, các trường THPT trong tỉnh công bố công khai danh mục SGK sử dụng trong năm học 2022-2023 trên các hệ thống thông tin như bảng thông báo, website trường và các thông báo tuyển sinh. Vì vậy, phụ huynh khi mua SGK tại các nhà sách cần xem kĩ thông báo danh mục SGK đã được phê duyệt để mua cho chính xác. Đối với lớp 10, ngoài những môn học và các hoạt động giáo dục bắt buộc theo yêu cầu của Bộ GDĐT (Ngữ văn; Toán; Ngoại ngữ 1; Lịch sử; Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Nội dung giáo dục của địa phương) thì học sinh sẽ thực hiện lựa chọn 4 môn học từ các môn học tự chọn (Địa lí; Giáo dục kinh tế và pháp luật; Vật lí; Hóa học; Sinh học; Công nghệ; Tin học; Âm nhạc; Mĩ thuật) cùng với việc chọn 3 cụm chuyên đề học tập của 3 môn học phù hợp với nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của nhà trường. Chính vì vậy, phụ huynh cần tìm hiểu kĩ hơn về việc thông báo danh mục SGK cũng như cần phải thực hiện đăng kí nguyện vọng cho con em mình tại trường trước khi mua SGK tại các nhà sách để đáp ứng được chương trình giảng dạy tại nhà trường.

Để khắc phục tình trạng thừa thiếu SGK cũng như mua SGK không đúng theo danh mục được phê duyệt, sau khi có kết quả lựa chọn Bộ sách theo quy định, theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT đã ban hành công văn yêu cầu các đơn vị đăng kí số lượng SGK sử dụng tại đơn vị. Việc cho phụ huynh đăng kí mua SGK tại trường là việc làm không bắt buộc, nhằm hạn chế việc mua nhầm SGK, không đúng theo yêu cầu.

Việc thực hiện một chương trình nhiều bộ sách đã được thực hiện từ năm học 2021-2022 (áp dụng đối với lớp 1, lớp 2 và lớp 6) theo quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Năm học 2022-2023 sẽ thực hiện đổi SGK đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10. Mỗi tỉnh sẽ thực hiện lựa chọn những bộ SGK không giống nhau, không giống như Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006 (Chương trình giáo dục hiện hành vẫn đang tiếp tục thực hiện ở các lớp 4, lớp 5, lớp 8, lớp 9, lớp 11 và lớp 12). Chính vì vậy, Sở GDĐT mới thực hiện cho các đơn vị đăng kí số lượng và chuyển số lượng đăng kí về các nhà xuất bản để kịp thời in ấn.

Nhằm tiết kiệm thời gian và tránh mua nhầm SGK, phụ huynh học sinh có thể đến trường đăng kí bộ SGK (theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018) đúng theo bộ SGK do tỉnh lựa chọn.

XSỞ Y TẾ  
  32           Cử tri Nguyễn Thị Sỹ, ấp Đồng Trâm, xã Phước Sang: phản ánh vừa qua tại bệnh viện tỉnh Bình Dương có ca bệnh tên Nguyễn Văn Biếc tổ 11, ấp Đồng Trâm, xã Phước Sang. Ông bị mổ thận ở bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM đã được xuất viện về nhà nhưng mấy ngày sau ông cảm thấy mệt nên gia đình đã đưa đến bệnh viện tỉnh Bình Dương để thăm khám và được bệnh viện chỉ định nhập viện và điều trị được 5 ngày nhưng bệnh tình không thuyên giảm và đau nhức. Khi đó gia đình đề nghị bệnh viện cho ông Nguyễn Văn Biếc được chuyển viện nhưng bệnh viện không đồng ý với lí do là ông Biếc chỉ bị huyết áp cao nếu gia đình muốn chuyển viện thì tự chuyển viện và gia đình đã gọi xe Taxi để đưa ông Biếc đến bệnh viện Chợ Rẫy sau 01 giờ đồng hồ ông Biếc được bệnh Chợ Rẫy mổ cấp cứu lần nữa. Vấn đề này gia đình rất bức xúc đề nghị cấp trên có biện pháp chấn chỉnh thái độ làm việc của đội ngũ y Bác sĩ tại bệnh viện tỉnh Bình Dương tạo thêm niềm tin cho người dân khi đến khám và điều trị bệnh tại đây.

Lúc 06 giờ 44 phút ngày 08/05/2022 Bệnh viện có tiếp nhận người bệnh khai tên Nguyễn Văn Biếc, sinh năm 1961, địa chỉ ấp Đồng Trâm, xã Phước Sang, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương được Bác sĩ thăm khám với tình trạng người bệnh tỉnh, tiếp xúc tốt, mạch rõ, niêm hồng, huyết áp 140/80 mmHg, thở đều, sốt từng cơn, ấn đau hạ sườn (P); chẩn đoán Viêm túi mật cấp + Theo dõi nhiễm trùng đường mật + Theo dõi nhiễm trùng đường tiểu + Tăng huyết áp + Đái tháo đường và được các Bác sĩ từng chuyên khoa thăm khám mỗi ngày, điều trị theo phác đồ thuốc kháng sinh, thuốc hạ áp, thuốc hạ đường huyết. Qua quá trình điều trị tình trạng, sức khoẻ người bệnh diễn tiến không ổn định vẫn còn đau hạ sườn (P), còn sốt, Bác sĩ cho chỉ định chụp CT-Scanner ổ bụng có thuốc cản quang để có hướng điều trị hoặc phẫu thuật thích hợp nhưng thân nhân người bệnh từ chối chỉ định điều trị của Bác sĩ, ký cam kết xin về để tự chuyển lên tuyến trên.

Qua trường hợp người bệnh Nguyễn Văn Biếc Bệnh viện nhận thấy các Bác sĩ đã cố gắng để tìm hướng điều trị cho người bệnh  được tốt hơn nhưng không nhận được sự đồng thuận, phối hợp của thân nhân người bệnh và Bệnh viện không quyết định chuyển tuyến vì đây là trường hợp không vượt quá khả năng chuyên môn của Bệnh viện.

Trong thời gian vừa qua, Bệnh viện đã triển khai thực hiện các biện pháp tuyên truyền, giáo dục nhân viên bệnh viện nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, thực hiện tốt các quy định về giao tiếp-ứng xử nhằm hướng tới sự hài lòng của người bệnh, với phương châm: "Bệnh nhân đến tiếp đón niềm nở, Bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, Bệnh nhân về dặn dò chu đáo". Ban Lãnh đạo Bệnh viện luôn coi trọng việc giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, nội quy, quy chế của ngành, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, quy tắc ứng xử của nhân viên y tế đối với người bệnh. Bệnh viện luôn nhắc nhở nhân viên thực hiện đúng phác đồ điều trị, Quy trình chuyên môn kỹ thuật của Bộ Y tế ban hành.

Bệnh viện đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra thường quy, cũng như đột xuất về kỹ năng giao tiếp và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Từ đó, đưa ra những điểm hạn chế cần cải tiến, xử lý nghiêm những trường hợp để xảy ra sai sót, phát huy những kết quả tốt đã đạt được. Qua thời gian triển khai kiểm tra, giám sát việc thực hiện, Bệnh viện ghi nhận thái độ phục vụ, ứng xử nhân viên bệnh viện ngày càng hoàn thiện hơn. Bệnh viện vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động nêu trên để ngày càng hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

          Bệnh viện xin ghi nhận ý kiến đóng góp của cử tri, kịp thời chấn chỉnh những sai sót, thường xuyên nhắc nhở nhân viên về giao tiếp, giải thích cho người bệnh rõ ràng để người bệnh an tâm, tin tưởng vào điều trị giúp cho công tác khám, chữa bệnh ngày càng tốt hơn nhằm hướng đến sự hài lòng của người bệnh.

  33           Cử tri Nguyễn Hải Cừ, khu phố 2, phường Mỹ Phước: phản ánh hiện nay, số lượng y, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên ngành Y tế nghỉ việc, chuyển công tác rất nhiều gây ảnh hưởng đến nguồn nhân lực ngành Y tại các bệnh viện của tỉnh. Đề nghị các ngành chức năng xem xét, có giải pháp thu hút nguồn nhân lực trong thời gian tới.

Sau thời gian chống dịch, tỷ lệ nhân viên y tế hệ công lập nghỉ việc, bỏ việc, chuyển công tác gia tăng.

Năm 2021, số lượng nhân viên y tế nghỉ việc, bỏ việc là 162 người (24 BS và BS Chuyên khoa, 66 DS, Điều dưỡng, NHS; 72 nhân viên khác).

Năm 2022, Số lượng nhân viên y tế nghỉ việc, bỏ việc tại các đơn vị công lập tính đến ngày 15/06/2022 là 166 người (35 Bác sĩ, 60 Điều dưỡng-Nữ Hộ sinh; 6 Kỹ thuật viên y và 65 nhân viên y tế khác).

Nguyên nhân cán bộ, viên chức, nhân viên y tế xin thôi việc, bỏ việc

- Lương và chế độ thấp;

- Công việc vất vả;

- Hoàn cảnh gia đình: chăm sóc gia đình trong hoàn cảnh dịch;

- Nhu cầu phát triển bản thân (đi học, lựa chọn khác);

- Môi trường làm việc áp lực, tiếp xúc liên tục với các yếu tố nguy hại

* Ngành Y tế đã có nhiều văn bản, tổ chức nhiều cuộc họp, hội nghị chỉ đạo nhiều giải pháp nhằm hạn chế tình trạng cán bộ, viên chức xin bỏ việc, thôi việc:

- Tạo điều kiện thời gian;

- Tạo điều kiện cho đi học;

- Động viên, làm công tác tư tưởng;

- Để khắc phục tình trạng cán bộ, viên chức ngành y tế xin thôi việc, bỏ việc tất cả các đơn vị thuộc Ngành Y tế trong diễn biến dịch phức tạp đã động viên nhân viên y tế vững tâm công tác; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ chi trả các chế độ chính sách hỗ trợ, chế độ phụ cấp. Biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với cán bộ, viên chức tích cực tham gia có nhiều đóng góp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đã chủ động tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Bộ Y tế, Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh;

a) Với Bộ Y tế

- Nhanh chóng hướng dẫn Thông tư về định biên biên chế cho các đơn vị y tế, đặc biệt là y tế cơ sở, cụ thể: Trung tâm Y tế quản lý toàn diện và điều phối nguồn lực của các trạm y   tế xã, phường thị trấn; kiện toàn tổ chức các khoa chuyên môn thuộc Trung tâm Y tế huyện/Bệnh viện đa khoa huyện bảo đảm đáp ứng các nhiệm vụ theo chức năng; trong đó, tập trung ưu tiên kiện toàn các khoa chuyên môn về lĩnh vực cấp cứu hồi sức, truyền nhiễm, cận lâm sàng để có thể đáp ứng cung cấp dịch vụ tối thiểu khi  dịch bệnh xảy ra trên địa bàn; tại các xã, phường có quy mô dân số lớn (> 20.000 dân), đề xuất tăng biên chế 15-20 người/cơ sở cơ sở của trạm y tế để tăng cường khả năng cung ứng dịch vụ hoặc 15000 dân có thêm 05 biên chế trạm y tế.

b) Với Chính phủ

- Có chính sách phù hợp để thu hút, duy trì nguồn nhân lực y tế ở địa phương; trong đó, quan tâm đến chế độ, chính sách cho cán bộ các bộ y tế cơ  sở, y tế dự phòng

- Tăng lương, phụ cấp với mức lương ban đầu đảm bảo 03 lần mức lương cơ sở vùng 1 (13.260.000 đồng) với bác sĩ; 1,5-2 lần mức lương cơ sở vùng 1 (6.630.000-8.840.000 nghìn đồng) cho điều dưỡng, y sĩ, dược sĩ tiếp nhận việc ban đầu tại tuyến y tế cơ sở;

- Sớm ban hành Quyết định về một số chế độ chính sách cho cán bộ y tế cơ sở, y tế dự phòng để nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở góp phần nâng cao năng lực cho hệ thống y tế dự phòng đồng thời đưa y tế cơ sở thực sự là tuyến đầu phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

- Chính phủ xem xét, ban hành Nghị quyết về giải pháp thực hiện chính sách đối với đội ngũ nhân viên y tế y tế khu phố ấp;

- Đề xuất cấp có thẩm quyền tăng biên chế cho các đơn vị thuộc Ngành Y tế, đặc biệt là tỉnh Bình Dương.

c) Nỗ lực tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng các chính sách đặc thù của tỉnh:

- Nghị quyết về Quy định chính sách, chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức Ngành Y tế tỉnh Bình Dương;

- Nghị quyết hỗ trợ thu hút, đào tạo, bồi dưỡng; phát triển nhân lực y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022-2025;

- Nghị quyết hỗ trợ phát triển Y học cổ truyền; Phục hồi chức năng;  Y học dự phòng; và Y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Để chuẩn bị nhân lực cho bệnh viện, Sở Y tế đã đề ra các giải pháp tập trung vào việc thu hút bác sĩ, tăng cường ký hợp đồng đào tạo bác sĩ theo địa chỉ sử dụng, tham mưu chính sách đãi ngộ giữ chân bác sĩ, thực hiện tự chủ chi thường xuyên, cải thiện môi trường làm việc … trong đó tham mưu sửa chính sách quan trọng là Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của HĐND Ban hành quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương. Ghi nhận kết quả tích cực của việc thực hiện các giải pháp này như sau:

 

Đăng ký tuyển dụng năm 2022 là 850 chỉ tiêu biên chế với 270 vị trí.

- Nguồn cung nhân lực bác sĩ từ chương trình đào tạo địa chỉ sử dụng tỉnh Bình Dương: Tổng số cử đi đào tạo là 202 thí sinh (tốt nghiệp từ năm 2021, trung bình 30 bác sĩ/ năm).

Nỗ lực cử đào tạo Sau đại học trúng tuyển thấp hàng năm trung bình 20-25 Bác sĩ/ năm (năm 2021 chỉ trúng tuyển có 02 BS CKII), không đạt yêu cầu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

- Số lượng bác sĩ đăng ký tuyển dụng tăng (năm 2019 là 43 bác sĩ, năm 2020 47 bác sĩ và tuyển dụng năm 2021: 106 bác sĩ).

Trong nâng cao chất lượng nhân lực:

- Tỉnh đã có chính sách đãi ngộ, thu hút đối với cán bộ y tế, nhưng tình trạng chênh lệch thu nhập giữa cơ sở y tế trong và ngoài công lập vẫn ở mức cao. Đây là vấn đề cốt lõi nếu không được giải quyết thì trong thời gian tới, bác sĩ trẻ có trình độ sau đại học ở y tế công lập sẽ tiếp tục chuyển ra y tế ngoài công lập làm việc.

- Sở Y tế đã tham mưu Đề án đảm bảo nguồn nhân lực ngành y tế và nguồn nhân dân y tế chất lượng cao giai đoạn 2021 – 2025, đồng thời đang xây dựng dự thảo Đề án tổng thể phát triển ngành y tế tỉnh Bình Dương đến năm 2030.

- Về công tác đào tạo:

+ Liên kết đào tạo ĐH Y Hà Nội: Trường Đại học Y Hà Nội đã đồng thuận tổ chức tuyển sinh và đào tạo các lớp chuyên khoa tập trung theo chứng chỉ tại tỉnh Bình Dương năm 2022 cụ thể như sau:

Chuyên khoa I: Nội khoa (25 chỉ tiêu), Ngoại khoa (25 chỉ tiêu), Sản khoa (25 chỉ tiêu), Nhi khoa (35 chỉ tiêu).

Chuyên khoa II: Quản lý y tế (20 chỉ tiêu).

+ Liên kết đào tạo ĐH Y Cần Thơ: Trường Đại học Y Cần Thơ thống nhất mở các lớp như sau: Chuyên khoa I: Hồi sức cấp cứu (20 học viên), Chẩn đoán hình ảnh ((20 học viên), Dược lý Dược lâm sàng (20 học viên), Điều dưỡng (20 học viên).

+ Đã đặt hàng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 107 chỉ tiêu đào tạo đại học năm 2022, trong đó có 50 chỉ tiêu Bác sĩ, còn lại là Răng Hàm Mặt, Điều dưỡng, Nữ Hộ sinh,...

+ Đặt hàng CĐYT đào tạo điều dưỡng, nữ hộ sinh, có văn bản đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ cho đối tượng là NHS, do đối tượng này đang thiếu trầm trọng.

- Để đảm bảo nhân lực có trình độ chuyên môn cao, cần kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyển dụng và đào tạo phát triển nhân lực và quá trình này cần ít nhất là 5 - 10 năm.

  34           Cử tri Nguyễn Thị Lan, khu phố 7, phường Tân An: phản ánh trước đây người dân mua BHYT căn cứ thông tin trên CMND không thể hiện ngày, tháng ở cột thông tin năm sinh. Khi người dân đổi từ CMND sang CCCD thì cột thông tin này thể hiện đầy đủ ngày, tháng, năm sinh do vậy thông tin giữa BHYT và CCCD không đồng nhất, bệnh viện không tiếp nhận mà yêu cầu điều chỉnh thông tin trên thẻ BHYT, người dân liên hệ Bảo hiểm để cập nhật thông tin thì phát sinh thêm việc phải chứng thực "Sao y bản chính" CCCD, lại phát sinh thêm thủ tục. Kiến nghị ngành chức năng và cơ quan Bảo hiểm, Y tế xem xét giảm thiểu thủ tục cho người dân.

Căn cứ Quyết định 222/QĐ-BHXH ngày 25/02/2021 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính được thay thếm bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam; Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/03/2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc sửa đổi bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Quy trình điều chỉnh thông tin trên thẻ BHYT đối với người tham gia BHYT hộ gia đình như sau:

- Người tham gia nộp hồ sơ cho đại lý thu (nay là tổ chức dịch vụ thu) hoặc cơ quan BHXH trực tiếp thu.

- Hồ sơ điểu chỉnh thông tin trên thẻ BHYT do thay đổi thông tin về nhân thân kèm theo gồm một trong các giấy tờ sau: Chứng minh thư (CMND) hoặc thẻ căn cước công dân (CCCD) hoặc hộ chiếu.

Bản sao là bản chụp từ bản chính hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc. Đơn vị, người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN khi nộp "bản sao" theo hướng dẫn tại Văn bản này phải kèm theo bản chính để cơ quan BHXH kiểm tra, đối chiếu và trả lại cho đơn vị, người tham gia. Thành phần hồ sơ quy định tại văn bản này nếu không quy định là bản chính thì có thể nộp bản chính hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu, bản sao được chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc.

Căn cứ theo quy định trên, đối với trường hợp điều chỉnh thông tin nhân thân trên thẻ BHYT, nếu người tham gia nộp hồ sơ điều chỉnh trực tiếp cho cơ quan BHXH, thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ của cơ quan BHXH sẽ đối chiếu với bản chính CMND/CCCD và sau đó trả lại cho người tham gia, không yêu cầu phải chứng thực sao y bản chính; trường hợp người tham gia nộp cho tổ chức dịch vụ thu hoặc khi nộp cho cơ quan BHXH mà không có bản chính để đối chiếu thì nộp bản sao được chứng thực theo quy định.

XISỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  
  35           Cử tri tổ 03, khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp: phản ánh theo quy định của  Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thì người lao động nhận tiền trợ cấp thất nghiệp phải đến nhận trong ngày được ấn định, nếu không đến đúng thời gian quy định (với bất kỳ lý do gì) thì không được nhận tiền. Kiến nghị ngành chức năng  nếu tháng trước người dân không đến nhận được thì cho truy lãnh vào tháng sau để không thiệt thòi cho người lao động.

Căn cứ Luật Việc làm năm 2013, tại Điều 52 quy định về "Thông báo về việc tìm kiếm việc làm", tại khoản 1 Điều 53 quy định "Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 của Luật này".

Việc thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng nhằm để kiểm tra người lao động đã có việc làm mới hay chưa tìm kiếm được việc làm mới để tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Vì vậy, người lao động phải có trách nhiệm thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng, qua đó giúp hạn chế được tình trạng người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp không đúng quy định phải thu hồi tiền.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến của quý cử tri và sẽ báo cáo kèm vào văn bản báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại kỳ báo cáo gần nhất.

  36           Cử tri Nguyễn Đình Thành, tổ 1A, ấp Đồng Tâm, xã Tam Lập: phản ánh các đối tượng người có công hưởng theo Quyết định 290 và 142, 49 hàng năm được hưởng tiền quà tết, riêng Quyết định 62 chưa được quan tâm. Đề nghị Nhà nước quan tâm đến chế độ cho đối tượng này.

Ngoài ngân sách Trung ương chi tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán, hàng năm Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chi tặng quà cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh, trong đó có các đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi (hàng tháng và một lần) theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (gọi tắt là Quyết định 62) và các đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế (gọi tắt là Quyết định 49). Tuy nhiên, hiện nay do ngân sách địa phương còn hạn chế nên các đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo Quyết định 62 được nhận xuất quà của Ủy ban nhân dân tỉnh. Riêng các đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 62 và các đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49 trên địa bàn tỉnh (có số lượng lớn), nên số đối tượng này chưa được nhận xuất quà của Ủy ban nhân dân tỉnh.   

Thời gian tới, tùy theo tình hình thu, chi ngân sách của địa phương, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho các đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 62 và các đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49 được nhận xuất quà của Ủy ban nhân dân tỉnh.

XII​SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  
  37           Cử tri Nguyễn Anh Kim, khu phố 1, phường Phú Hòa: chưa đồng tình với nội dung trả lời kiến nghị cử tri của ngành chức năng về việc rà soát, khắc phục xử lý trụ Angten tại Bưu Điện tỉnh Bình Dương. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trưởng xử lý trụ Angten tại Bưu điện Bình Dương không để đến cuối năm 2022 mới có giải pháp thực hiện, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân ở xung quanh khu vực này.

Sở Thông tin và Truyền thông chưa nhận được nội dung phản ánh cụ thể của cử tri Nguyễn Anh Kim và nội dung trả lời của cơ quan chức năng trước đây. Ngày 08/9/2022, Sở có mời cử tri Nguyễn Thị Anh Kim và các cơ quan, đơn vị có liên quan để ghi nhận lại phản ánh của cử tri để có phương hướng giải quyết. Tại buổi làm việc, Sở đã ghi nhận lại phản ánh của cử tri: từng có một số vật thể (óc-vít, bu-long,…) rơi từ cột ăng-ten gây mất an toàn cho người dân xung quanh; việc lắp đặt các thiết bị phát sóng viễn thông ảnh hưởng đến sức khỏe cộng động; tiếng ồn từ máy phát điện (khi cúp điện) ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh.

Sở Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị tham dự buổi làm việc thống nhất yêu cầu Viễn thông Bình Dương phải thuê đơn vị đánh giá an toàn công trình xây dựng (cột ăng-ten), đo kiểm thiết bị phát sóng và kiểm tra tiếng ồn của máy phát điện. Thời gian thực hiện trong 3 tháng và phải báo cáo kết quả về Sở trước ngày 10/12/2022 để có cơ sở xử lý và trả lời kiến nghị của cử tri.

  38           Cử tri Nguyễn Hải Cừ, khu phố 2, phường Mỹ Phước: phản ánh tình trạng quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội, việc này gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tài sản, niềm tin của người tiêu dùng (như quảng cáo bệnh tiểu đường không phải là bệnh nan y và một số bệnh lý khác rất dễ chữa khỏi, uống thuốc chỉ 4 đến 5 ngày là hết bệnh,..). Đề nghị ngành chức năng sớm có giải pháp chấn chỉnh, xử lý tình trạng trên.

Theo quy định của Luật Quảng cáo, thuốc chữa bệnh, thực phẩm, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được xác định là hàng hóa, dịch vụ đặc biệt, vì vậy, khi thực hiện quảng cáo phải bảo đảm đúng điều kiện quảng cáo quy định tại Điều 20 của Luật Quảng cáo. Tại khoản 4, Điều 20 Luật Quảng cáo quy định: "Quảng cáo thuốc được phép quảng cáo theo quy định của pháp luật về y tế; phải có giấy phép lưu hành tại Việt Nam đang còn hiệu lực và tờ hướng dẫn sử dụng do Bộ Y tế phê duyệt", "Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phải có giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn hành nghề do ngành y tế cấp theo quy định của pháp luật..", đồng thời Chính phủ sẽ quy định điều kiện quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt khác khi có phát sinh trên thực tế (khoản 5, Điều 20 Luật Quảng cáo).

Tại Bình Dương, nhằm bảo đảm chất lượng hàng hóa, quyền lợi người tiêu dùng, tháng 8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban ngành trong công tác quản lý nhà nước về quảng cáo sản phẩm thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong đó chỉ đạo Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý thị trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh,… thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh phát hành quảng cáo trên môi trường mạng (qua trang thông tin điện tử, mạng xã hội như facebook, youtube,…) sai sự thật, nội dung quảng cáo chưa được cơ quan chuyên môn thẩm định hoặc không đúng với nội dung đã được thẩm định.

Để có thể thực hiện triệt để công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh phát hành quảng cáo trên môi trường mạng sai sự thật, nội dung quảng cáo không phù hợp gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng, tỉnh cần sự phối hợp của người dân tham gia phản ánh, cung cấp thông tin khi phát hiện các tổ chức, cá nhân này. Thông tin phản ánh gửi về Sở Y tế, Sở Công Thương, Cục quản lý thị trường tỉnh Bình Dương, Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Hệ thống đường dây nóng 1022 của tỉnh để cơ quan chức năng kịp thời kiểm tra, xử lý.

  39           Cử tri La Văn Bình, tổ 4, ấp Đồng Tâm, xã Tam Lập: phản ánh sóng các mạng viễn thông tại khu vực tổ 4, ấp Đồng Tâm yếu, chập chờn gây khó khăn cho người dân trong việc thông tin liên lạc. Đề nghị ngành chức năng khảo sát, lắp đặt thêm trạm trạm thu phát sóng viễn thông khắc phục tình trạng trên.Sở Thông tin và Truyền thông ghi nhận nội dung phản ánh của cử tri La Văn Bình. Trong tháng 9/2022, Sở sẽ phối hợp với các nhà mạng viễn thông tiến hành khảo sát, đo kiểm thực tế và xác định vị trí sóng viễn thông di động yếu tại khu vực ấp Đồng Tâm để có giải pháp khắc phục hoặc có kế hoạch đầu tư trạm phát sóng thông tin di động tại khu vực
  40           Cử tri Đinh Doanh Biên, khu phố 6, phường Hiệp Thành: phản ánh dây mạng viễn thông chằng chịt chưa được thu gọn trên tuyến đường Âu Cơ (gần trường THCS Chu Văn An) làm mất mỹ quan và đã có sự cố cháy chập điện. Đề nghị các ngành chức năng xem xét chỉ đạo các đơn vị liên quan giải quyết đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc ngầm hóa cáp viễn thông, tránh gây nguy hiểm cho người dân và học sinh.

Thời gian qua, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông ngày càng lớn của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các doanh nghiệp viễn thông không ngừng nỗ lực đầu tư phát triển hạ tầng mạng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về dùng chung hạ tầng và tình hình thực tế tại địa phương, khi hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư đồng bộ, đặc biệt là tại các khu dân cư hiện hữu (tự phát), các ngõ, hẽm chưa có quy hoạch và đầu tư đồng bộ, nên nhiều đoạn đường không có vỉa hè, hoặc vỉa hè nhỏ nhưng đang có nhiều hệ thống hạ tầng khác (cấp điện, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng) và cây xanh, nên việc đầu tư hệ thống cột treo cáp viễn thông tách rời với hệ thống cột điện là khó khả thi, vì vậy việc dùng chung cột điện để treo cáp viễn thông vẫn còn tồn tại và đó là lý do mà mạng cáp điện, cáp viễn thông treo chằng chịt, mất mỹ quan, an toàn ở một số tuyến đường, khu vực.

Để giải quyết vấn đề trên, đối với các khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị mới, Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên góp ý ngay từ giai đoạn quy hoạch cho đến khi triển khai thực hiện dự án nên hạ tầng cáp viễn thông tại khu vực này được ngầm hóa 100%. Đối với các khu dân cư hiện hữu, thì từ năm 2017, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các Kế hoạch hạ ngầm cáp viễn thông trên địa bàn tại Quyết định số 2667/QĐ-UBND (cho giai đoạn 2017 - 2020) và Quyết định số 555/QĐ-UBND (cho giai đoạn 2021 – 2025). Đến nay, tại các đô thị, khu dân tư tập trung hiện hữu, các nhà mạng viễn thông đã phối hợp hạ ngầm 100% cáp viễn thông tại 8 tuyến đường (Dĩ An – 1; Thuận An – 3; Thủ Dầu Một – 4). Dự kiến trong quý 4 năm 2022 sẽ tiếp tục thực hiện hạ ngầm cáp viễn thông tại 16 tuyến đường khu vực chợ Thủ Dầu Một và một số tuyến khác trên địa bàn Thủ Dầu Một, Bến Cát. Bên cạnh triển khai các Kế hoạch hạ ngầm cáp, Sở cũng thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, nhắc nhỡ và xử lý vi phạm hành chính đối với các nhà mạng cố tình kéo cáp không đảm bảo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Song song với việc hạ ngầm cáp, từ năm 2021 đến nay, Công ty Điện lực Bình Dương cũng đã tích cực phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các doanh nghiệp viễn thông tiến hành xử lý các điểm mất an toàn, dễ gây chập cháy giữa cáp điện và cáp viễn thông, đồng thời cũng sắp xếp lộ trình làm gọn các tuyến cáp chưa có kế hoạch hạ ngầm.

Đối với trường hợp cử tri Đinh Doanh Biên phản ánh cáp viễn thông chằng chịt, mất an toàn tại từng khu vực Trường Chu Văn An, ngày 09/9/2022, Sở đã phối hợp với các nhà mạng viễn thông thực hiện xong việc làm gọn cáp viễn thông tại khu vực này.

 Thời gian qua, Hệ thống đường dây nóng 1022 cũng đã triển khai việc tiếp nhận thông tin phản ánh sự cố cáp viễn thông và chuyển thông tin đến các nhà mạng kịp thời xử lý, bước đầu đạt được một số kết quả khả quan. Vì vậy, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị quý cử tri, khi phát hiện sự cố hoặc tình trạng bất cập của mạng cáp viễn thông thì vui lòng phản ánh về Hệ thống đường dây nóng 1022 để các doanh nghiệp viễn thông kịp thời xử lý, khắc phục.

  41           Cử tri Nguyễn Trung Ninh, khu phố 3, phường Phú Lợi: phản ánh hiện các dây mạng cáp quang trên các tuyến đường trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một nhiều dây chằng chịt dễ gây chập cháy, mất mỹ quan đô thị và nguy hiểm cho người lưu thông. Đề nghị cơ quan chức năng  xem xét xử lý xử lý tình trạng trên để đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn cho người dân.
  42           Cử tri Nguyễn Thị Minh, khu phố 3, phường Phú Cường: kiến nghị nghị ngành chức năng xem xét, chỉ đạo việc thu gọn các đường dây mạng viễn thông tại các tuyến hẻm của khu phố 3 và các tuyến đường khác trên địa bàn phường Phú Cường để đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn cho người dân.
  43           Cử tri Nguyễn Tiến Trúc, số 34A/11 khu phố Nhị Đồng 1,  phường Dĩ An (*): Phản ánh tình trạng các loại cáp viễn thông mắc chung với đường điện, nhiều dây chằng chịt, dày đặc dễ gây chập cháy và mất mỹ quan đô thị. Kiến nghị ngành chức năng chỉ đạo chủ đầu tư có giải pháp khắc phục tình trạng nêu trên và bàn giao hạ tầng lại cho UBND thành phố Dĩ An quản lý.​​
Phương Chi
Trả lời kiến nghị của cử tri TP.Dĩ An gửi đến Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnhTrả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị của cử tri TP.Dĩ An gửi đến Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/5/2022 5:00 PMNoĐã ban hành

​​Câu 1: Thực hiện Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (Nghị định số 31), ngày 23/3/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND (Quyết định số 09) quy định về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh, qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi và tác động tích cực đến các đối tượng là người có công, thân nhân người có công được giảm tiền sử dụng đất và cải thiện về nhà ở để ổn định đời sống. Ngày 15/02/2022, Nghị định số 31 hết hiệu lực và được thay thế bằng Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021. Tuy nhiên, UBND tỉnh chưa ban hành Quyết định mới thay thế Quyết định số 09. Do đó, địa phương đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành quy định mới nhằm tiếp tục thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi người có công theo quy định.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Việc giải quyết chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trước đây thực hiện theo quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Ngày 30/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 131/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2022, tại Nghị định có sửa đổi, bổ sung về đối tượng, chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng, đồng thời thay thế các văn bản thực hiện trước đây. Do đó, Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 của UBND tỉnh không còn phù hợp với quy định của Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

Hiện nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm tham mưu ban hành Quy định thủ tục giải quyết chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất cho các đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh; thay thế, bãi bỏ Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

Câu 2: Cử tri kiến nghị bổ sung chế độ thăm, tặng quà ít nhất mỗi năm một lần nhân dịp các ngày lễ lớn đối với các trường hợp người có công hưởng trợ cấp một lần nhằm tri ân người có công với cách mạng và thực hiện đạo lý "Uống nước, nhớ nguồn" của dân tộc.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 và Tết Nguyên đán hàng năm, ngoài quy định của Trung ương thì các đối tượng là người có công với cách mạng hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần đều được nhận suất quà của UBND tỉnh.

Văn bản 

Phương Chi
Trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa X (thường lệ giữa năm 2022) trên địa bàn huyện Dầu TiếngTrả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa X (thường lệ giữa năm 2022) trên địa bàn huyện Dầu Tiếng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/26/2022 3:00 PMNoĐã ban hành

ST​TKIẾN NGHỊ CỬ TRIXÃ, PHƯỜNG, T.TRẤNĐƠN VỊ TRẢ LỜINỘI DUNG TRẢ LỜIGHI CHÚ
1        Cử tri xã Thanh An và An Lập: kiến nghị ngành chức năng xem xét tăng mức phụ cấp cho người hoạt động ấp, khu phố; hỗ trợ tiền phụ cấp cho Chi hội phó của các chi hội đoàn thể ấp, khu phố vì hiện nay số lượng người tham gia hoạt động tại các ấp, khu phố giảm, công việc nhiều, đề nghị quan tâm để tạo động lực.Thanh An, An LậpSở Nội vụ

1.1. Đối với kiến nghị ngành chức năng xem xét tăng mức phụ cấp cho người hoạt động ấp, khu phố:

- Khoản 6, Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ quy định các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố gồm: "Bí thư Chi bộ ấp, khu phố; Trưởng ấp, khu phố và Trưởng Ban công tác mặt trận ấp, khu phố" với mức phụ cấp 1,0 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

- Đồng thời, tại điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Bình Dương quy định mức hỗ trợ hàng tháng là: 0,50 x mức lương cơ sở/người/tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố.

- Hiện tại người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố ngoài mức phụ cấp theo quy định của Trung ương, tỉnh đã hỗ trợ thêm 0,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng (tổng mức hưởng là 1,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng) gần bằng với người hoạt động không chuyên trách cấp xã có trình độ trung cấp (1,86 lần mức lương cơ sở/người/tháng). Như vậy, tổng mức phụ cấp và hỗ trợ của tỉnh đối với người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố khá cao so với các địa phương khác trong vùng. Do đó, chưa có cơ sở để cơ quan tham mưu đề xuất UBND tỉnh tăng thêm mức hỗ trợ đối với đối tượng này.

1.2. Đối với kiến nghị hỗ trợ tiền phụ cấp cho Chi hội phó của các chi hội đoàn thể ấp, khu phố:

Khoản 6, Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ quy định các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố gồm: "Bí thư Chi bộ ấp, khu phố; Trưởng ấp, khu phố và Trưởng Ban công tác mặt trận ấp, khu phố. Người tham gia công việc ở ấp, khu phố ngoài 03 chức danh nêu trên không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của ấp, khu phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có)". Như vậy, việc quy định phụ cấp cho Chi hội phó của các chi hội đoàn thể ở ấp, khu phố chưa có cơ sở để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành quy định về phụ cấp đối với các chức danh theo kiến nghị của cử tri.

 
2        

Cử tri ấp Bàu Khai, xã An Lập: phản ánh trên tuyến đường ĐT748 đoạn đường từ  trụ điện 160 đến trụ 162  hướng chảy ra sông Thị Tính và  đoạn từ trụ điện 174 đến trụ 176 thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng, sạt lở gây huy hiểm cho người tham gia giao thông và sinh hoạt của các hộ dân xung quanh khu vực này. Đề nghị ngành chức năng khảo sát làm bờ kè chống sạt lở và khắc phục tình trạng ngập úng 02 đoạn đường nêu trên.

 

An LậpSở Giao thông Vận tải

Sở GTVT xin ghi nhận phản ánh của Quý cử tri, sẽ chỉ đạo đơn vị quản lý, bảo dưỡng các tuyến đường tỉnh thực hiện nạo vét mương đất tại 2 đoạn đường ngập úng trên trong tháng 8/2022.

Sở sẽ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

 
3        

Cử tri xã An Lập: kiến nghị nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT 749d từ cầu Phú Bình đi qua ấp Đường Long, xã Thanh Tuyền để đảm bảo lưu lượng giao thông như hiện nay; đồng thời lắp đặt đèn tín hiệu giao thông đường ĐT749d từ ngã tư nông trường cao su xã An Lập tiếp giáp với trường Tiểu học An Lập, trường THCS An Lập để đảm bảo an toàn giao thông.

 

An LậpSở Giao thông Vận tải

- Về nâng cấp, mở rộng ĐT.749d: giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn có hạn, phải ưu tiên đầu tư trước các tuyến đường kết nối Vùng, giải quyết ùn tắc giao thông, nên việc đầu tư tuyến đường này (kết hợp xây dựng hệ thống thoát nước dọc) sẽ được các Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh thực hiện sau năm 2025. Rất mong Quý cử tri chia sẻ, đồng thuận.

- Để giải quyết lưu thông trong giai đoạn trước mắt, năm 2020, Sở GTVT đã nâng cấp được 1,51Km từ Km17+154 đến ngã tư Chú Thai. Năm 2021, Sở GTVT tiếp tục nâng cấp đoạn từ Km12+248 đến Km17+154 (dài 4,91km, bao gồm đoạn qua ấp Đường Long) mở rộng mặt đường từ  5m lên 7m. Trong năm 2022, Sở GTVT sẽ tiếp tục nâng cấp đoạn từ Km0+000 đến Km3+000.

- Về lắp đặt đèn tín hiệu giao thông: Sở GTVT xin ghi nhận phản ánh của quý cử tri, sẽ phối hợp với địa phương và các đơn vị có liên quan khảo sát, có ý kiến phúc đáp đến Quý cử tri trong tháng 8/2022.

 

 
4        Cử tri xã An Lập: kiến nghị nghị đơn vị đấu thầu thuốc BHYT mở rộng danh mục thuốc BHYT những loại thuốc có chất lượng hơn để cấp phát cho người dân, hiện nay thuốc phát theo danh mục BHYT thường là thuốc chất lượng không cao gây mất niềm tin trong nhân dân khi tham gia Bảo hiểm y tế.An LậpSở Y tế

Danh mục thuốc đấu thầu được thực hiện theo Thông tư 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 của Bộ Y tế về ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá có 1.593 hoạt chất. Trừ những thuốc vượt quá phạm vi chuyên môn kỹ thuật, thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia và Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá, Sở Y tế đã lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc với 1.045 mặt hàng thuốc, kết quả lựa chọn được 920 mặt hàng thuốc trúng thầu, tỷ lệ đạt 88%. Hiện Sở Y tế đang tiếp tục tham mưu tổ chức lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc bổ sung cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó việc đánh giá hồ sơ dự thầu, lựa chọn mặt hàng thuốc trúng thầu đảm bảo theo các tiêu chuẩn kỹ thuật của thuốc được quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

Như vậy, các thuốc trúng thầu đã đảm bảo các tiêu chí kỹ thuật, có chất lượng với giá cả hợp lý theo các quy định của pháp luật để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh.

 
5        

Cử tri ấp Tân Hòa, xã Long Hòa: phản ánh khu vực cầu Đen, cầu Đỏ đường ĐT 750 hướng ra Dầu Tiếng hiện nay cống rất nhỏ, vào mùa mưa lượng nước tràn về nhiều gây ngập sâu toàn bộ khu vực và có dấu hiệu sụp lún đường, rất nguy hiểm. Kiến nghị ngành chức năng  khảo sát xây dựng cầu tại khu vực nêu trên tạo điều kiện cho nhân dân được thuận tiện đi lại vào mùa mưa.

 

Long HòaSở Giao thông Vận tải

       Sở GTVT đang khảo sát, lập hồ sơ thiết kế duy tu, sửa chữa ĐT.750; trong đó, có xây dựng thay thế 04 vị trí cống thoát nước ngang đường đoạn Km36+363 ÷ Km36+580 (khu vực Cầu Đỏ - Cầu Đen) bằng cống hộp BTCT 2 (2.5x2.5)m. Dự kiến hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng trong tháng 12/2022.

       Sở sẽ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

 
6        Cử tri ấp Đồng Bà Ba, xã Long Hòa: Kiến nghị các ngành chức năng xem xét gắn hệ thống đèn chiếu sáng dọc trên tuyến đường ĐT 750 (đoạn từ giáp đường ĐT 749 đến giáp xã Cây Trường) để nhân dân đi lại thuận lợi.Long HòaSở Giao thông Vận tải

Hiện nay, nguồn kinh phí cấp cho Sở GTVT được dùng để duy tu, sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước trên các tuyến đường tỉnh, không thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ bản Việc đầu tư mới hệ thống chiếu sáng trên đường ĐT.750 (đoạn từ giáp đường ĐT.749a đến giáp xã Cây Trường) Sở GTVT sẽ phối hợp với UBND huyện Bàu Bàng để được xem xét, giải quyết.

Sở sẽ báo cáo kết quả về UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

 
7        

Cử tri ấp Long Chiểu, xã Long Tân: phản ánh hiện nay tuyến đường ĐT749a đoạn từ UBND xã Long Tân hướng về xã Long Nguyên đã nâng cấp, sửa chữa mặt đường; tuy nhiên, hiện trạng đường cao hơn so với nhà dân và hệ thống cống thoát nước còn hạn chế chưa được đầu mới dẫn đến khi mưa lớn dẫn đến hiện tượng ngập cục bộ đối với khu vực này, gây thiệt hại về tài sản, khó khăn trong sinh hoạt của người dân. Kiến nghị ngành chức năng tổ chức khảo sát và có giải pháp khắc phục tình trạng trên.

 

Long TânSở Giao thông Vận tải

Hệ thống thoát nước dọc hai bên đường ĐT.749a phần lớn là mương đất, thời gian qua Sở GTVT thường xuyên nạo vét, khơi thông dòng chảy để đảm bảo thoát nước mặt đường, tuy nhiên xảy ra tình trạng một số hộ dân làm lối ra, vào nhà đã san lắp mương đất tự nhiên, ảnh hưởng đến việc thoát nước mặt đường cũng như gây ra tình trạng ngập úng cục bộ tại một số vị trí bị san lắp. Do đó, Sở GTVT sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, vận động người dân tự lắp đặt cống lối ra, vào nhà, Sở GTVT sẽ thực hiện nạo vét mương dọc để khơi thông dòng chảy, nhằm đảm bảo thoát nước mặt đường, hạn chế việc hư hỏng xảy ra do đọng nước trên đường.

      Sở sẽ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

 
8        Cử tri ấp Hòa Cường, xã Minh Hòa: phản ánh tuyến đường ĐT74b đoạn từ đầu đường đôi cầu Giáp Minh đến khu vực ngã tư giao nhau với đường ĐH704 góc ngã tư đèn xanh, đèn đỏ trên trục đường ĐT 749B, do xe tải trọng thường xuyên lưu thông dẫn đến đường bị lún, mặt nhựa bị lồi lõm gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Bên cạnh đó hệ thống thoát nước trên đường ĐT749b đoạn cầu Giáp Minh đến khúc cua nhà bà Lụa đã được đầu tư xây dựng một phía bên tay phải, phía còn lại chưa được đầu tư nên vẫn còn xảy ra tình trạng ngập úng khi mưa xuống. Kiến nghị ngành chức năng duy tu sữa chữa và  tiếp tục đầu tư hệ thống thoát nước của các đoạn đường nêu trên.Minh HòaSở Giao thông Vận tải

      - Về mặt đường ĐT.749b bị lún: đường ĐT.749b đoạn từ đầu đường đôi đến ngã tư Minh Hòa thuộc Công trình: Nâng cấp ngã tư Minh Hòa do UBND huyện Dầu Tiếng làm chủ đầu tư. Sở Giao thông Vận tải đã đề nghị UBND huyện Dầu Tiếng rà soát, sớm sửa chữa, khắc phục hư hỏng mặt đường đoạn đường trên.

     - Về đầu tư hệ thống thoát nước: Hiện Sở GTVT đang khảo sát và lập hồ sơ thiết kế duy tu, sửa chữa ĐT.749b, trong đó có đầu tư hệ thống thoát nước dọc bên trái tuyến đoạn từ cầu Giáp Minh đến khúc cua nhà bà Lụa dự kiến thi công và hoàn thành trong năm 2022.

Sở sẽ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trong thời gian tới.

 
9        Cử tri ấp Lò Gạch, xã Minh Thạnh(*): phản ánh nội dung trả lời kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba, Sở GTVT trả lời: tuyến đường ĐT 749b (đoạn từ cầu Bà Và, tỉnh Bình Phước đến xã Minh Hòa huyện Dầu Tiếng trong giai đoạn 2021 – 2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn có hạn, phải ưu tiên đầu tư trước các tuyến đường kết nối vùng, giải quyết ùn tắc giao thông, nên việc đầu tư tuyến đường này (kết hợp xây dựng hệ thống nước dọc ) sẽ được các sở ngành tham mưu UBND tỉnh thực hiện sau năm 2025. Tuy nhiên, hiện nay tuyến đường ĐT 749b (đoạn từ cầu Bà Và, tỉnh Bình Phước đến xã Minh Hòa huyện Dầu Tiếng) có lưu lượng xe qua lại nhiều, đường quá hẹp. Vì vậy, cử tri tiếp tục kiến nghị ngành chức năng sớm quan tâm nâng cấp mở rộng tuyến đường này đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.Minh ThạnhSở Giao thông Vận tải

- Việc nâng cấp, mở rộng các tuyến đường tỉnh là cần thiết tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, hiện ngân sách đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 có hạn, phải ưu tiên đầu tư trước các tuyến đường kết nối Vùng, giải quyết ùn tắc giao thông, nên việc đầu tư tuyến đường này (kết hợp xây dựng hệ thống thoát nước dọc) sẽ được các Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh thực hiện sau năm 2025. Rất mong Quý cử tri chia sẽ với ngành GTVT và UBND tỉnh.

- Để đảm bảo an toàn giao thông, Sở GTVT hàng năm đều tiến hành duy tu, sửa chữa mặt đường, gia cố lề đường đảm bảo giao thông an toàn và thông suốt.

Sở GTVT xin ghi nhận kiến nghị của Quý cử tri, sẽ phối hợp với các ngành tham mưu UBND tỉnh thực hiện Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.749b sau khi cân đối được nguồn vốn.

Sở sẽ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trong lộ trình sắp tới, sau năm 2025.

 
10    Cử tri ấp Xóm Mới, xã Thanh An: phản ánh tình trạng khai thác cát trên Sông Sài Gòn của Công ty khai thác cát Minh Hưng (tỉnh Tây Ninh) hiện nay làm sạt lở đất của người dân dọc bờ sông Sài Gòn. Kiến nghị ngành chức năng xem xét giải quyết tình trạng nêu trên.Thanh AnSở Tài nguyên và Môi tường

Việc cấp phép khai thác cát xây dựng tại sông Sài Gòn, trước đây UBND tỉnh đã ký Văn bản thỏa thuận với Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc phân chia khu vực cấp phép hoạt động khai thác cát tại sông Sài Gòn, cụ thể:

- Năm 2001, hai đơn vị là: Công ty Vật liệu xây dựng Bình Dương và Doanh nghiệp tư nhân cát đá sỏi Minh Hưng (Tây Ninh) đã đầu tư thăm dò cát trên đoạn sông Sài Gòn từ Km số 05 đến Km 36 và được Bộ Công nghiệp phê duyệt trữ lượng

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ủy quyền cho Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cấp giấy phép khai thác cho Doanh nghiệp tư nhân cát đá sỏi Minh Hưng đoạn từ Km 19 đến Km 29 (10km) với trữ lượng cát là 700.000 m3.

- Ngược lại, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ủy quyền cho Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp giấy phép cho Công ty Vật liệu xây dựng Bình Dương đoạn đầu (từ km 05 đến km 19) và đoạn cuối (từ km 29 đến km 36), với tổng chiều dài là 20km, trữ lượng cát là 700.000 m3.

Vấn đề tiếp tục cấp giấy phép gia hạn cho DNTN cát đá sỏi Minh Hưng đã có Báo cáo kiến nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương có văn bản đề nghị UBND tỉnh Tây Ninh thu hồi giấy phép khai thác cát trên sông Sài Gòn đối với DNTN Cát đá sỏi Minh Hưng. Lý do: Đoạn sông có dòng chảy mạnh và chịu ảnh hưởng của thuỷ triều lên xuống, lòng sông rộng khoảng 80m ÷ 150m, đoạn sông có một số uốn khúc mạnh, thời gian khai thác đã kéo dài từ 2002 đến nay, khối lượng cát đánh giá còn lại là lượng cát bồi lắng, bổ cập hàng năm, do đó nếu tiếp tục kéo dài thời gian khai thác sẽ có nguy cơ gây sạt lở ảnh hưởng đến người dân 2 bên bờ sông.

Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương chấm dứt ủy quyền cho UBND tỉnh Tây Ninh cấp phép theo đoạn sông trên Sông Sài Gòn. Trường hợp Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh không thống nhất theo kiến nghị nêu trên, thì UBND tỉnh Bình Dương sẽ thực hiện quyền quản lý nhà nước theo địa giới hành chính.

Thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương các văn bản yêu cầu UBND tỉnh Tây Ninh rút giấy phép khai thác cát xây dựng sông Sài Gòn của DNTN cát đá sỏi Minh Hưng và sẽ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

 
Phương Chi
Trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa X (thường lệ giữa năm 2022) trên địa bàn huyện Bắc Tân UyênTrả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa X (thường lệ giữa năm 2022) trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/26/2022 3:00 PMNoĐã ban hành

STTKIẾN NGHỊ CỬ TRIXÃ, PHƯỜNG, T.TRẤNĐƠN VỊ TRẢ LỜINỘI DUNG TRẢ LỜIGHI CHÚ
1        Cử tri Trần Thanh Long, ấp Suối Voi, xã Đất Cuốc: Khu tưởng niệm chiến khu Đ trên địa bàn ấp Đá Bàn, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên hiện tại còn rất nhiều hạng mục, công trình chưa được đầu tư, có một số công trình hoàn thành chưa đưa vào sử dụng nhưng đã xuống cấp. Đề nghị ngành chức năng có liên quan quan tâm, đẩy nhanh tiến độ để các hạng mục còn lại sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.Đất CuốcSở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch

Di tích lịch sử Chiến khu Đ (xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên) được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia theo Quyết định số 1631/QĐ-BVHTTDL ngày 11/5/2010. Trước đó, ngày 08/04/2008 UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tưởng niệm chiến khu Đ tại Quyết định số 1021/QĐ-UBND với diện tích là 39,8 ha, bao gồm các khu chức năng như: Khu trung tâm, Khu trưng bày ngoài trời, Khu du lịch nghỉ dưỡng, Khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao, Khu cây xanh cảnh quan, Đất giao thông, bãi xe và chia làm nhiều giai đoạn đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công và xã hội hóa (kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa gồm: Khu du lịch nghỉ dưỡng, Khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao).

Năm 2019, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Tỉnh sau khi đầu tư xây dựng đã bàn giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý một số công trình như: Cổng chào chính; Trục trung tâm; Nhà đón tiếp điều hành khu (mới chỉ hoàn thành phần xây lắp nhưng chưa đầu tư phần thiết bị theo dự án); Nhà bia tưởng niệm; Nhà truyền thống (mới chỉ hoàn thành phần xây lắp nhưng chưa đầu phần thiết bị theo dự án); Vườn thơ Huỳnh Văn Nghệ; San nền; Đường giao thông; Hệ thống thoát nước mưa; Hệ thống cấp điện, chiếu sáng (hoàn thành hệ thống điện hạ thế, chiếu sáng nhưng chưa đầu tư nguồn điện cấp vào các hạng mục công trình). Hiện nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Tỉnh đang tiếp tục thực hiện các hạng mục còn lại của dự án như: Hệ thống thông tin liên lạc; Tượng đài trung tâm; Hệ thống cấp nước; Hệ thống chống sét (tượng đài trung tâm); Vệ sinh môi trường (các thùng rác loại 240lít); Thiết bị Nhà đón tiếp điều hành khu và Nhà truyền thống. 

Bên cạnh các công trình do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Tỉnh trực tiếp tổ chức triển khai, UBND tỉnh đã cho giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư xây dựng công trình Trưng bày mỹ thuật Khu tưởng niệm Chiến khu Đ (giai đoạn 1). Công trình đã được tổ chức khởi công vào tháng 11/2020 và đã hoàn thành vào tháng 3/2022. Hiện nay, Sở đang lập hồ sơ xin tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 Trưng bày mỹ thuật Khu tưởng niệm Chiến khu Đ.

Mặc dù thời gian qua, Khu tưởng niệm chiến khu Đ đã được các cấp, các ngành quan tâm và được các chủ đầu tư tổ chức triển khai. Tuy nhiên, xét về mặt tổng thể việc phân kỳ đầu tư còn kéo dài, thiếu đồng bộ (chủ yếu hoàn thành phần xây lắp nhưng chưa đầu tư phần thiết bị theo dự án; Hoàn thành hệ thống điện hạ thế, chiếu sáng nhưng chưa đầu tư nguồn điện cấp vào các hạng mục công trình,…), do đó việc đưa vào hoạt động là rất khó khăn. Đối với những hạng mục công trình đã hoàn thành nhưng chưa được đưa vào sử dụng rất nhanh xuống cấp, nhất là trong điều kiện thời tiết có những năm lượng mưa lớn, kéo dài.  

Với vai trò, chức năng tham mưu quản lý nhà nước về di tích, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định đây là công trình có ý nghĩa quan trọng và cần sớm được đưa vào hoạt động nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục cách mạng, đồng thời là điểm tham quan của khách du lịch. Vì vậy, trong thời gian tới Sở sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Tỉnh tham mưu UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình còn lại; đồng thời chỉ đạo các phòng chuyên môn và Bảo tàng tỉnh xây dựng các kế hoạch, đề án về quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích chiến khu Đ nhằm đáp ứng sự quan tâm, kỳ vọng của cử tri. 

 

 
2        Cử tri xã Hiếu Liêm: phản ánh dự án tuyến đường dọc Sông Bé huyện Bắc Tân Uyên được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương thời gian thực hiện dự án năm 2021-2024 trên tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm, địa phương đã tổ chức họp dân, tiến hành cắm móc với sự đồng thuận rất cao của người dân hiến đất để làm dự án. Tuy nhiên hiện nay, chủ trương này vẫn chưa được triển khai thực hiện, người dân có đất nằm trong dự án không dám đầu tư, sản xuất. Kiến nghị ngành chức năng xem xét, bố trí đủ vốn thực hiện dự án, tạo động lực phát triển kinh tế của huyện nhà.Hiếu LiêmSở Giao thông Vận tảiTuyến đường dọc sông bé huyện Bắc Tân Uyên đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, thời gian thực hiện từ 2021-2024; theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được phê duyệt, dự án chỉ được bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, không có bố trí vốn thực hiện nên dự án chưa đủ điều kiện trình phê duyệt "Trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trường hợp có nguồn vốn bổ sung, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí vốn thực hiện dự án theo quy định." sẽ báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022. 
3        Cử tri Phạm Thị Phúc Vân, ấp 2, xã Lạc An: Kiến nghị nghành giáo dục nên xem xét việc thi tuyển đầu vào lớp 10, vì hiện nay nhà nước đã đầu tư trường học về vùng xâu vùng xa cụ thể xã Thường Tân có 1 trường học cấp 3 học sinh các xã Hiếu Liêm, Lạc An, Thường Tân, Tân Mỹ cùng về học với mục đích chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, nâng cao trình độ dân trí, tuy nhiên hiện nay thi đầu vào lớp 10 tỉ lệ chọi cao do đó một số em không đủ điều kiện sẽ không được vào trường này học và hiện nay trên địa bàn huyện chưa có trường đào tạo nghề, do đó nếu gia đình khá thì tạo điều kiện học, còn gia đình không đủ điều kiện thì các em phải nghỉ học đi làm thuê, ở lứa tuổi các em khi thi không đạt thường có tâm lý ngại, không muốn học.  Do đó đề nghị Sở giáo dục xem xét điều kiện học lớp 10 một cách phù hợp để các em hoàn thành chương trình THPT.Lạc AnSở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025" (Đề án 522). Thực hiện theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ GDĐT, Sở GDĐT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 2446/UBND-VX ngày 04/6/2018 về việc triển khai thực hiện Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông giai đoạn 2018-2025" và Kế hoạch số 3017/KH-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Qua đó, những năm qua ngành GDĐT tỉnh Bình Dương tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) với chỉ tiêu khoảng 70% học sinh trúng tuyển vào học lớp 10 THPT công lập, số học sinh còn lại tiếp tục học tập tại các đơn vị trường học nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp.

Tuy vậy, chủ trương phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) tiếp tục học tập tại các đơn vị trường học nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và học sinh sau khi tốt nghiệp THPT tiếp tục học tập tại các đơn vị trường học nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng chưa đạt tỉ lệ như mục tiêu kế hoạch đã đề ra. Một trong những nguyên nhân đó là một số cha mẹ học sinh vẫn chưa nhận thức hết tầm quan trọng của giáo dục nghề nghiệp và hướng nghiệp, phân luồng học sinh cũng như chưa thực sự quan tâm đúng mức đến việc học và năng lực của học sinh, đã ảnh hưởng việc lựa chọn trường học và ngành nghề học của học sinh sau tốt nghiệp THCS, THPT.

Mục tiêu đến năm 2025: Phấn đấu ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp.

Vì vậy, ngành GDĐT tiếp tục kiên trì mục tiêu Đề án 522; thúc đẩy công tác hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS trong những năm tiếp theo.

Đối với các huyện chưa có Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên như Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, các em không trúng tuyển vào lớp 10 THPT có thể đăng ký học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên. Ngành GDĐT tiếp tục nghiên cứu để có giải pháp phù hợp hơn.

 
4        

Cử tri Nguyễn Tấn Sỹ, ấp Giáp Lạc, xã Tân Mỹ: 

(1) Phản ánh tuyến đường ĐT746 đoạn qua các xã Tân Mỹ, Thường Tân, Lạc An đã xuống cấp, hư hỏng, đường lại hẹp không đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia lưu thông; đồng thời, trên tuyến đường này thường xuyên xảy ra tình trạng xe tải phóng nhanh, vượt ẩu gây mất an toàn cho người tham gia giao thông và đã có nhiều vụ tại nạn thương tâm sảy ra. Kiến nghị ngành chức năng  khắc phục tình trạng xe tải phóng nhanh, vượt ẩu trên tuyến đường này (đoạn từ phường Uyên Hưng thị xã Tân Uyên đến xã Hiếu Liêm huyện Bắc Tân Uyên).

 

Tân MỹCông an tỉnh

Tuyến đường ĐT746 là đoạn đường trọng điểm về vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ ở Bắc Tân Uyên. Nguyên nhân chủ yếu là do hiện nay, trên địa bàn các xã Tân Mỹ, Thường Tân có 17 hầm mỏ, 26 công ty khai thác, chế biến khoáng sản và 15 bến thủy nội địa, tập trung số lượng lớn xe ôtô tải vận chuyển khoáng sản từ các hầm mỏ đi qua tuyến ĐT746 để ra các bến thủy nội địa và vận chuyển đi các địa phương khác trong và ngoài tỉnh với lưu lượng trên 2.000 lượt xe/01 ngày đêm. Bên cạnh đó, nhằm phục vụ việc thi công các công trình trọng điểm của huyện như: Trung tâm hành chính huyện, đường Thủ Biên - Đất Cuốc, đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng nên các phương tiện vận chuyển vật liệu đất, đá trên tuyến ĐT746 ngày càng nhiều, đã ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện nói chung và địa bàn các xã Tân Mỹ, Lạc An, Tân Định nói riêng. Nhằm chủ động trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến ĐT746, Công an huyện Bắc Tân Uyên đã triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, điều khiển xe quá tốc độ, chở hàng hóa quá tải trọng cho phép, chở quá số người quy định... Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 28/6/2022, Công an huyện đã phát hiện 1.680 trường hợp vi phạm, ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách Nhà nước với tổng số tiền 3.682.300.000 đồng.

Công an huyện Bắc Tân Uyên đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh, tiến hành tuần tra, kiểm soát khép kín các tuyến đường trên địa bàn huyện (trọng tâm là tuyến ĐT 746 đoạn qua xã Tân Mỹ, Thường Tân). Qua đó, đã tổ chức được 92 cuộc tuần tra kiểm soát với 1.012 lượt CBCS tham gia, đã phát hiện và lập biên bản xử lý 214 trường hợp, trong đó: 82 trường hợp chở hàng quá tải trọng cho phép, 19 tự ý cải tạo phương tiện, 113 trường hợp chở hàng rơi vãi. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách Nhà nước với tổng số tiền 932.500.000 đồng.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an huyện Bắc Tân Uyên tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đặc biệt là trên tuyến ĐT 746 đoạn qua khu vực xã Tân Mỹ, xã Thường Tân, trong đó sẽ tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp chạy quá tốc độ cho phép, các phương tiện chở hàng hóa quá khổ, quá tải trọng, bấm còi vượt quá cường độ âm thanh quy định, giải quyết dứt điểm tình trạng mất an toàn giao thông do cử tri phản ánh, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

 
5        

Cử tri Nguyễn Tấn Sỹ, ấp Giáp Lạc, xã Tân Mỹ: 

(1) Phản ánh tuyến đường ĐT746 đoạn qua các xã Tân Mỹ, Thường Tân, Lạc An đã xuống cấp, hư hỏng, đường lại hẹp không đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia lưu thông; đồng thời, trên tuyến đường này thường xuyên xảy ra tình trạng xe tải phóng nhanh, vượt ẩu gây mất an toàn cho người tham gia giao thông và đã có nhiều vụ tại nạn thương tâm sảy ra. Kiến nghị ngành chức năng  sớm đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, mở rộng tuyến đường này (đoạn từ phường Uyên Hưng thị xã Tân Uyên đến xã Hiếu Liêm huyện Bắc Tân Uyên).

(2) Phản ánh tuyến đường Thủ Biên – Đất Cuốc đã gần hoàn thiện, phương tiện lưu thông nhiều tuy nhiên tại các điểm giao nhau với các tuyến đường khác chưa được lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Kiến nghị ngành chức năng sớm khảo sát và lắp đặt đèn tín hiệu nhằm hạn chế tại nạn giao thông.

 

 Sở Giao thông Vận tải

(1) Về sửa chữa ĐT.746: Sở GTVT đang khảo sát và lập hồ sơ thiết kế duy tu, sửa chữa ĐT.746, dự kiến thi công và hoàn thành trong năm 2022.

- Về nâng cấp, mở rộng ĐT.746 đoạn qua các xã Tân Mỹ, Thường Tân, Lạc An: dự án Nâng cấp đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án, thời gian thực hiện dự án: 2022-2024. Hiện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông đang lập hồ sơ mời thầu lựa chọn đơn vị tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán.

- Về khắc phục tình trạng xe phóng nhanh, vượt ẩu: Sở GTVT xin ghi nhận, sẽ cử lực lượng chức năng phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông huyện Bắc Tân Uyên tăng cường tuần tra, xử lý.

(2) Về lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại các giao lộ trên đường Thủ Biên – Đất Cuốc: UBND tỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình Xây dựng đường Thủ Biên – Đất Cuốc với quy mô 4 làn xe (giai đoạn 1); tại vị trí tại nút giao đầu tuyến (nút giao với đường ĐT.746), nút giao với đường ĐH.414 (tại Km7+030) và nút giao cuối tuyến (nút giao với đường ĐH.411) được thiết kế bố trí hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Các nút giao còn lại được tổ chức giao thông bằng biển báo hiệu giao thông và sơn đường. Hiện công trình đang triển khai thi công, dự kiến thi công hoàn thành hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các giao lộ trên trong quý III năm 2022 và sẽ báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

 
6        Cử tri Nguyễn Tấn Sỹ, ấp Giáp Lạc, xã Tân Mỹ: Phản ánh  tình trạng ô nhiễm môi trường của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản (Đá) trên địa bàn xã Tân Mỹ, Thường Tân ngày càng nghiêm trọng ảnh hưởng rất lớn đến người dân. Tuy nhiên, việc kiểm tra, xử lý của chính quyền cấp xã, cấp huyện gặp khó khăn do hầu hết các doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản (Đá) trên địa bàn xã Tân Mỹ, Thường Tân đều do tỉnh quản lý. Kiến nghị ngành chức năng nghiên cứu phân cấp quản lý cho UBND huyện, xã nhằm kiểm tra, xử lý vị phạm của các doanh nghiệp này.Tân MỹSở Tài nguyên và Môi tường

Các Công ty hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Thường Tân, Tân Mỹ thuộc thẩm quyền quản lý về bảo vệ môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường, trong thời gian qua, công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp được thực hiện thường xuyên, qua đó đã chấn chỉnh những tồn tại và kịp thời xử lý những vi phạm về bảo vệ môi trường; tuy nhiên, những ảnh hưởng về môi trường trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản không thể tránh khỏi. Đối với quy định về thẩm quyền thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực bảo vệ môi trường đã được quy định tại Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022,

Căn cứ các quy định trên, trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật thì UBND cấp huyện tổ chức việc thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường theo thẩm quyền; đồng thời có văn bản gửi cơ quan chức năng để thông tin kết quả tránh việc chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

 
Phương Chi
Trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa X (thường lệ giữa năm 2022) trên địa bàn TX.Bến CátTrả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa X (thường lệ giữa năm 2022) trên địa bàn TX.Bến Cát/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/25/2022 3:00 PMNoĐã ban hành

STTKIẾN NGHỊ CỬ TRIXÃ, PHƯỜNG, T.TRẤNĐƠN VỊ TRẢ LỜINỘI DUNG TRẢ LỜIGHI CHÚ
1        Cử tri Nguyễn Văn Ngọt và cử tri Phạm Văn Hải, ấp Kiến Điền, xã An Điền: phản ánh khu vực dọc khu công nghiệp An Tây, Mai Trung, Việt Hương 2 (đoạn qua xã An Điền) đã được đầu tư hệ thống cống thoát nước; tuy nhiên, khi mưa bão gây ngập úng cục bộ và làm ngập nước vườn cây ăn trái (cây măng cụt và sầu riêng) của người dân sinh sống xung quanh, vấn đề này đã kiến nghị hơn 01 năm nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. đồng thời, các tấm đan xi măng dọc hai bên đường thoát nước khu vực này hư hỏng, gây nguy hiểm khi người dân tham gia giao thông. Đề nghị các ngành chức năng sớm giải quyết, khắc phục tình trạng trên. An ĐiềnUBND thị xã Bến Cát

- Đối với nội dung cử tri phản ánh liên quan đến hệ thống thoát nước không đảm bảo gây ngập úng cục bộ và ngập vườn cây ăn trái của người dân: Ngày 23/6/2022 Ủy ban nhân dân xã An Điền phối hợp cùng đơn vị thi công dự án Hệ thống thoát nước bên ngoài hàng rào các Khu công nghiệp An Tây – Mai Trung - Việt Hương 2 (Công ty TNHH SX XD TM Đại Á Châu) kiểm tra, xác minh và thực hiện hỗ trợ thiệt hại về cây trồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Đồng thời, hiện nay dự án đã xây dựng các đoạn cống thu nước tại các khu vực trũng thấp nên cơ bản giải quyết vấn đề ngập úng cục bộ như người dân phản ánh.   

- Đối với nội dung cử tri phản ánh liên quan đến các tấm đan xi măng dọc hai bên đường thoát nước khu vực bị hư hỏng, gây nguy hiểm khi người dân tham gia giao thông: Ngày 30/6/2022 Ủy ban nhân dân thị xã đã chỉ  đạo Phòng Quản lý đô thị phối hợp cùng Ủy ban nhân dân xã An Điền tiến hành kiểm tra, khảo sát hiện trạng theo nội dung kiến nghị của cử tri. Qua khảo sát, nhận thấy một số tấm đan mương dọc thuộc tuyến đường dọc hai bên kênh thoát nước bị hư hỏng, nứt kết cấu, không đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia lưu thông. Đồng thời, Dự án Hệ thống thoát nước bên ngoài hàng rào các Khu công nghiệp An Tây – Mai Trung - Việt Hương 2 do Ban Quản lý dự án chuyên ngành nước thải tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư. Do đó, để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia lưu thông qua khu vực này, UBND thị xã đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án chuyên ngành nước thải tỉnh Bình Dương sớm kiểm tra, khảo sát và khắc phục.

 
2        Cử tri Nguyễn Thanh Phong, ấp Kiến An, xã An Điền: phản ánh vòng xoay tại ngã 4 An Điền có diện tích lớn, lưu lượng xe có tải trọng lớn lưu thông qua khu vực nhiều,  thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị ngành chức năng có giải pháp khắc phục tình trạng này.  An ĐiềnSở Giao thông Vận tải

Vòng xoay An Điền được xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường 7A, được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn. Để đảm bảo an toàn giao thông, Sở GTVT rất mong Quý cử tri và người dân chấp hành đúng quy định khi tham gia giao thông trên đường (giảm tốc độ khi vào giao lộ và nhường đường cho phương tiện bên trái vào giao lộ).

Sở GTVT sẽ phối hợp với UBND thị xã Bến Cát khảo sát, đánh giá nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông và thống nhất giải pháp xử lý, sẽ báo cáo kết quả về UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

 
3        Cử tri Phạm Văn Hải và Cử tri Phan Văn Em, ấp Kiến Điền, xã An Điền: phản ánh hiện nay lưu lượng xe lưu thông trên tuyến đường ĐT748 (đoạn qua công ty Cổ phần An Điền) lớn, đường hẹp, xuất hiện nhiều ổ gà gây nguy hiểm, không đảm bảo an toàn người tham gia giao thông. Đề nghị ngành chức năng duy tu dặm vá và nạo vét mương thoát nước dọc hai bên tuyến đường này.An ĐiềnSở Giao thông Vận tải

Hàng năm Sở GTVT đều tiến hành duy tu, dặm vá hư hỏng, phát sinh trên đường ĐT.748. Năm 2022, Sở GTVT đang khảo sát và lập hồ sơ thiết kế duy tu, sửa chữa ĐT.748, dự kiến thi công và hoàn thành trong quý IV năm 2022.

Sở sẽ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

 
4        Cử tri Phan Văn Hoa, ấp Kiến An và cử tri Phạm Văn Hải, ấp Kiến Điền, xã An Điền: phản ánh công ty Dương thi công nạo vét khai thông dòng chảy trên sông Thị Tính (đoạn qua địa bàn xã An Điền); tuy nhiên, không đảm bảo việc đầu tư và gia cố đê bao  ven sông thị Tính. Đề nghị ngành chức năng xem xét giải quyết vấn đề nêu trên.An ĐiềnSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phương án duy tu, bảo dưỡng thường xuyên Công trình thủy lợi sông Thị Tính được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giao cho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dương làm Chủ đầu tư, thực hiện bằng nguồn vốn của Công ty và được phép tận thu và sử dụng đất, cát từ quá trình duy tu, bảo dưỡng thường xuyên để bù đắp chi phí đầu tư.

Với mục tiêu, nhiệm vụ: Thực hiện duy tu, bảo dưỡng thường xuyên sông Thị Tính để chống và giảm ngập cho 1.760 ha tự nhiên ven sông Thị Tính và các nhánh suối đảm bảo khả năng thoát nước cho sản xuất nông nghiệp và đô thị trong khu vực; hạn chế ngập úng trong mùa mưa, phát huy hiệu quả của dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Quy mô thực hiện: Thực hiện theo quy mô, thông số kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế công trình thủy lợi sông Thị Tính được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Đối với sông Thị Tính thực hiện thi công nạo vét trong phạm vi đã bồi thường, giải phóng mặt bằng (mỗi bên 20m); đối với các nhánh suối thực hiện thi công trong phạm vi hành lang bảo vệ suối (do các nhánh suối không có bồi thường giải phóng mặt bằng). Trong quá trình thực hiện nếu xảy ra sạt lở bờ sông vượt ranh giải phóng mặt bằng thì Công ty Dương phải có biện pháp khắc phục và bồi thường cho các hộ bị thiệt hại theo quy định.

Thời gian thực hiện dự án 10 năm, trong đó: từ năm thứ 01 đến năm thứ 04 thực hiện nạo vét, khai thông dòng chảy theo bản vẽ thiết kế và phương án duy tu, bảo dưỡng thường xuyên đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; từ năm thứ 5 đến năm thứ 10 thực hiện duy tu, bảo dưỡng thường xuyên công trình. Thời gian bắt đầu triển khai thực hiện thi công nạo vét tính từ ngày hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng; hoàn thành thủ tục quản lý tài nguyên khoáng sản, quản lý an toàn giao thông thủy.

Đến nay, Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Dương đã thực hiện cơ bản hoàn thành các thủ tục, dự án đủ điều kiện khởi công và được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho khởi công dự án.

Ngày 29 tháng 10 năm 2020, Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Dương có Văn bản thông báo khởi công dự án vào ngày 02/11/2020.

Tuy nhiên, do dự án chưa được UBND tỉnh phê duyệt quyền khai thác khoáng sản đối với khối lượng đất, cát tận thu từ quá trình thực hiện dự án. Nên hiện nay, Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Dương chỉ triển khai công tác thi công phát quang, dọn dẹp mặt bằng thi công 02 bên bờ.

 
5        Cử tri xã An Điền: phản ánh hiện nay Sở Nội vụ đang dự thảo xây dựng Nghị quyết sửa đổi quy định về chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét giữ nguyên mức hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã như Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND, ngày 31/7/2019 của HĐND tỉnh Bình Dương để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã có các văn bằng Đại học (vừa làm vừa học, từ xa…) được hỗ trợ, hoạt động được ổn định.An ĐiềnSở nội vụ

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND, Sở Nội vụ đã dự thảo các văn bản để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan theo quy trình của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020). Dự thảo có sửa đổi, bổ sung Điều 24 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND theo hướng giảm mức hỗ trợ hàng tháng đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Việc ban hành chế độ hỗ trợ này trước đây xuất phát từ yêu cầu thu hút người có trình độ đại học về công tác tại cấp xã do số lượng người công tác ở cấp xã trước đây còn rất ít và yêu cầu tuyển dụng cán bộ, công chức cấp xã chỉ là trung cấp. Sau nhiều năm thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, đến nay số lượng cán bộ, công chức cấp xã có trình độ đại học trở lên chiếm tỷ lệ khá cao (đến tháng 12/2021, cán bộ, công chức cấp xã có trình độ đại học trở lên đạt 94,11%; người hoạt động không chuyên trách có trình độ đại học trở lên đạt 77,09%). Mặt khác, ngày 06/11/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BNV hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Theo đó, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của công chức cấp xã khi tuyển dụng phải từ trình độ đại học trở lên (trừ các xã miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo…yêu cầu trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên). Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và quy định hiện hành về trình độ tuyển dụng công chức cấp xã, cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị điều chỉnh chỉ hỗ trợ cho cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã tốt nghiệp đại học chính quy và sau đại học. Ngoài ra, mức hỗ trợ theo dự thảo cũng có sự điều chỉnh cho ngang bằng với mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức có trình độ sau đại học công tác tại các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp… quy định tại Điều 19 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND để tạo sự thống nhất giữa người có cùng trình độ làm việc ở các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh.

Hiện nay, Sở Nội vụ đang tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND, trong đó có chế độ hỗ trợ hàng tháng cho cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Đối với các nội dung chưa thống nhất, còn có ý kiến khác nhau, Sở Nội vụ sẽ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định trước khi trình Thường trực HĐND tỉnh cho chủ trương xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND nêu trên.

 
6        Cử tri xã An Điền: phản ánh hiện nay công tác tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng theo công văn số 572/SLĐTBXH-NCC, ngày 14/4/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đã dừng. Để tạo điều kiện cho người dân là người có công với cách mạng được giải quyết chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm ban hành Quy định về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bình Dương thay thế cho Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 23/3/2015.An ĐiềnSở Lao động, Thương binh và Xã hội

Việc giải quyết chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trước đây thực hiện theo quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 131/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2022, tại Nghị định có sửa đổi, bổ sung về đối tượng, chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng, đồng thời thay thế các văn bản thực hiện trước đây. Do đó, Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh không còn phù hợp với quy định của Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

Trong thời gian chờ Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu ban hành Quy định thủ tục giải quyết chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất cho các đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh; thay thế, bãi bỏ Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 Ban hành Quy định về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 572/SLĐTBXH-NCC ngày 14/4/2022 về việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng. 

Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thủ tục giải quyết chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất cho các đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ thông báo đến các huyện, thị xã, thành phố và người có công biết để thực hiện.       

 
7        Cử tri Dương Văn Nghĩa, phường Chánh Phú Hòa: kiến nghị ngành chức năng quan tâm xem xét việc lắp đặt đèn tín hiệu đèn giao thông tại cua Paris (đoạn ranh giữa thị xã Bến Cát và huyện Bắc Tân Uyên) vì khu vực này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.Chánh Phú HòaSở Giao thông Vận tải

- Để tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cua Pari, Sở GTVT đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra và đề nghị Chủ đầu tư thực hiện nhiều giải pháp kỹ thuật, đến nay, Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG bố trí đầy đủ hệ thống vạch sơn đường, biển báo, sơn gồ giảm tốc và bố trí hệ thống đèn chiếu sáng.

- Việc lắp đặt đèn tín hiệu giao thông chỉ được lắp đặt tại các giao lộ, không thể lắp đặt trên đường cong, đường thẳng. Qua kiến nghị của Quý cử tri, Sở GTVT sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan khảo sát, thực hiện các giải pháp tăng cường an toàn giao thông tại khu vực này trong tháng 8/2022 và sẽ báo cáo kết quả về UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

 
8        Cử tri Phạm Văn Lắc, khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi(*):  phản ánh tuyến đường ĐT741 (đoạn ranh khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi - phường Chánh Phú Hòa) chưa lắp đặt hệ thống chiếu sáng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, dọc theo đường ĐT741 (trên địa bàn phường Hòa Lợi) chưa được lắp đặt hệ thống cống thoát nước dẫn đến nguy cơ ngập úng cục bộ khi mưa, bão. Đề nghị các ngành chức năng sớm xem xét giải quyết tình trạng trên.Hòa LợiSở Giao thông Vận tải

Hiện Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng VRG đã trình Sở Kế hoạch Đầu tư thẩm định dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.741 tỉnh Bình Dương – phần bổ sung, trong đó, có xây dựng hệ thống thoát nước dọc tại những vị trí ngập nước và hệ thống chiếu sáng tại những vị trí chưa có hệ thống chiếu sáng. Ngày 26/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn báo cáo UBND tỉnh việc đầu tư phần bổ sung đường ĐT.741 của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG. Sau khi dự án được phê duyệt, chủ đầu tư dự án sẽ tiến hành thi công ngay các hạng mục bổ sung trên.

       Sở sẽ báo cáo kết quả về UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

 
9        Cử tri Đào Nhất Trí, khu phố Phú Hòa, phường Hòa Lợi: phản ánh tuyến đường ĐT741 (đoạn ngã 3 Phú Hòa, phường Hòa Lợi) thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Kiến nghị ngành cấp trên xem xét lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại đoạn đường này.Hòa LợiSở Giao thông Vận tải

Ngày 17/6/2022, Sở Giao thông Vận tải phối hợp cùng với địa phương và các ngành chức năng kiểm tra hiện trường, thống nhất một số giải pháp tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại một số giao lộ trên đường ĐT.741, trong đó, có ngã ba Phú Hòa. Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên tham dự đoàn kiểm tra, Sở Giao thông Vận tải đã có Công văn đề nghị Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng – VRG lắp đặt bổ sung trụ đèn tín hiệu trên đường vào Khu phố Phú Hòa vận hành đồng bộ với hệ thống đèn tín hiệu tại giao lộ; đồng thời điều chỉnh tăng thời gian pha đèn xanh trên đường ĐT.741 thêm 10 giây (hiện hữu là 19 giây) để giải phóng hết lưu lượng phương tiện dừng chờ tín hiệu đèn trên đường ĐT.741 để lưu thông qua giao lộ.

Sở sẽ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

 
10    Cử tri phường Hòa Lợi: đề nghị ngành chức năng xem xét nâng giới hạn tốc độ tối đa trên các tuyến đường tỉnh như: Mỹ Phước - Tân Vạn, Đại lộ Bình Dương để người dân tham gia lưu thông được thuận lợi.Hòa LợiSở Giao thông Vận tải

Đường Mỹ Phước – Tân Vạn, Đại lộ Bình Dương là đường đôi (có dải phân cách giữa) đi qua các địa bàn thành phố Dĩ An, thành phố Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát và huyện Bàu Bàng.

Theo quy định của Thông tư số 31/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải:

 • Trong khu vực đông dân cư:

  + Các phương tiện xe cơ giới được phép lưu thông với tốc độ tối đa cho phép là 60km/h.

  + Các phương tiện xe máy chuyên dùng, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự khi tham gia giao thông tốc độ tối đa không quá 40km/h.
 • Ngoài khu vực đông dân cư:

  + Xe ô tô con, xe ô tô chở người đến 30 chỗ (trừ xe buýt); ô tô tải có trọng tải nhỏ hơn hoặc bằng 3,5 tấn được phép lưu thông với tốc độ tối đa cho phép là 90km/h.

  + Xe ô tô chở người trên 30 chỗ (trừ xe buýt); ô tô tải có trọng tải trên 3,5 tấn (trừ ô tô xi téc). được phép lưu thông với tốc độ tối đa cho phép là 80km/h.

  + Ô tô buýt; ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc; xe mô tô; ô tô chuyên dùng (trừ ô tô trộn vữa, ô tô trộn bê tông). được phép lưu thông với tốc độ tối đa cho phép là 70km/h.

  + Ô tô kéo rơ moóc; ô tô kéo xe khác; ô tô trộn vữa, ô tô trộn bê tông, ô tô xi téc được phép lưu thông với tốc độ tối đa cho phép là 60km/h.

  + Các phương tiện xe máy chuyên dùng, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự khi tham gia giao thông tốc độ tối đa không quá 40km/h.

  Sở Giao thông vận tải mong quý cử tri đồng tình và chấp hành đúng quy định về tốc độ khi tham gia giao thông.
 
11    Cử tri Phạm Văn Lắc, khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi(*): phản ánh cử tri đã kiến nghị nhiều lần về quy hoạch đất ở khu công nghiệp Đồng An 2 mở rộng kéo dài đã lâu (trên 15 năm) nhưng người dân vẫn chưa được thực hiện được các thủ tục cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, nhu cầu tách thửa, xây dựng nhà ở. Đề nghị cấp có thẩm quyền trả lời người dân được rõ.Hòa LợiSở Tài nguyên và Môi tường

- Dự án Khu công nghiệp Đồng An 2 (giai đoạn 2) do Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất Hưng Thịnh làm chủ đầu tư được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương mở rộng ranh giới quy hoạch phê duyệt điều chỉnh mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng với diện tích 52ha.

- Theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thủ Dầu Một được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt khu công nghiệp Đồng An 2 mở rộng thuộc quy hoạch đất khu công nghiệp.

- Hiện nay, Trung tâm Phát triển thành phố Thủ Dầu Một đang thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Do đó, đề nghị cử tri liên hệ Trung tâm Phát triển thành phố Thủ Dầu Một để được biết tiến độ thực hiện.

Sở sẽ tiếp tục đôn đốc và báo cáo kết quả về UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

 
12    Cử tri khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi: kiến nghị ngành Điện lực xem xét, khảo sát và thi công lưới điện trung thế tại khu vực từ giáp khu nhà ở Becamex Hòa Lợi đến ngã ba nhà ông 6 Mèo (khu phố Phú Nghị) phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân.Hòa LợiSở Công Thương

1. Hiện nay, tại khu vực khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi đã có lưới hạ thế trạm công cộng và các hộ dân đang sử dụng điện thuộc lưới hạ thế trạm Mọi Nước 1, hiện nay khu vực này có rất nhiều nhà trọ nên nhu cầu cần điện trung thế để lắp đặt trạm biến áp riêng phục vụ cho nhu cầu của nhà trọ. Hiện tại lưới điện trung thế đã kéo tới đầu đường ngay Khu nhà ở thương mại Hòa Lợi (cách vị trí ngã ba nhà ông 6 Mèo khoảng 250m).

2. Hiện tại Điện lực Trung Tâm (trực thuộc Công ty Điện lực Bình Dương) cũng đã đưa vào danh mục công trình đầu tư xây dựng chống quá tải, dự kiến sẽ thi công vào năm 2023 (khối lượng gồm xây dựng mới đường dây trung thế 12,7kV, dài 500m và 01 trạm biến áp 1x75kVA) để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân tại khu vực này.

Sở sẽ báo cáo kết quả về UBND tỉnh vào cuối năm 2023.

 
13    Cử tri Lưu Văn Long, khu phố, phường Mỹ Phước: phản ánh vào ngày 03/12/2019,  gia đình cử tri (gồm con của ông Lưu Văn Thánh và bà Nguyễn Thị Tầm) và các hộ dân có đất giáp ranh, lân cận với phần đất khiếu nại của ông Phạm Trọng Hữu đến làm việc tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Mỹ Phước với Tổ công tác Thanh tra Chính phủ (theo Quyết định số 787/QĐ-TTg ngày 06/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ) về việc "xác định quá trình sử dụng đất của ông Phạm Trọng Hữu". Tại buổi làm việc, cử tri thống nhất hiến đất mở đường đi chung qua đất của cử tri vào phần đất của ông Phạm Trọng Hữu và vào tận suối (chiều rộng mặt đường là 4m). Đến nay đã hơn 2,5 năm, cử tri vẫn chưa nhận được kết quả giải quyết, tiến độ xử lý từ cơ quan có thẩm quyền. Đề nghị ngành chức năng xem xét, có ý kiến để Tổ công tác Thanh tra Chính phủ theo Quyết định số 787/QĐ-TTg ngày 06/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền giải quyết, có kết luận trả lời để gia đình cử tri được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định.Mỹ PhướcUBND thị xã Bến CátUBND thị xã Bến Cát tiếp thu ý kiến góp ý của cử tri và sẽ xem xét, giải quyết, báo cáo kết quả về UBND tỉnh và HĐND cùng cấp theo quy định. 
14    Cử tri Nguyễn Văn Lý, ấp Bến Liễu, xã Phú An(*): phản ánh theo quy định việc trừ phần diện tích hành lang lộ giới 11m dọc theo các tuyến đường giao thông nông thôn hiện nay là quá lớn, ảnh hưởng việc xây dựng nhà ở của người dân. Đề nghị tỉnh xem xét, điều chỉnh quy định cho phù hợp. Phú AnUBND thị xã Bến Cát

Hiện tại, việc cấp giấy phép xây dựng thời gian qua tại địa bàn xã Phú An được căn cứ theo quy định tại Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Bến Cát và quy hoạch nông thôn mới xã Phú An. Theo đó, quy định về hành lang lộ giới các tuyến đường nông thôn tại xã hiện nay là lớn, điều này gây ảnh hưởng đến việc xây dựng nhà ở của người dân.

Ngày 10 tháng 02 năm 2022, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Công văn số 410/UBND-KT về việc chủ trương lập quy hoạch phân khu các xã An Điền, An Tây và Phú An đến năm 2040.

Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân thị xã sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, cập nhật và tham mưu UBND thị xã trình UBND tỉnh điều chỉnh Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Bến Cát; đồng thời rà soát, cập nhật các đồ án quy hoạch tại địa bàn thị xã trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt điều chỉnh cho đồng bộ. Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2023.

 
15    Cử tri Nguyễn Minh Phụng, ấp Bến Liễu, xã Phú An: phản ánh đường ĐT748 hiện đã triển khai công tác giải tỏa đền bù vào năm 2022, nhưng đến năm 2026 mới thi công dẫn đến việc áp giá đền bù cho người dân bị thiệt thòi. Đề nghị các ngành chức năng xem xét giải quyết cho phù hợp.Phú AnUBND thị xã Bến Cát

- Theo Quyết định số 3892/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐT748 đoạn từ giáp giao lộ ngã tư Phú Thứ đến vành đai Bắc thị trấn Mỹ Phước, thời gian thực hiện dự án được phê duyệt là từ năm 2021-2028, được chia làm 02 giai đoạn, cụ thể như sau:

Giai đoạn 2021 – 2025: thực hiện công tác giải phóng mặt bằng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho toàn tuyến gồm hai địa bàn xã Phú An, An Điền; Đoạn từ nút giao thông với đường Vành đai  4 đến giao lộ ngã tư An Điền được triển khai thi công trước.

          Giai đoạn 2026 - 2028: sẽ tiếp tục thi công xây dựng công trình Đoạn từ ngã tư Phú Thứ đến nút giao với đường Vành đai 4 và đoạn còn lại là từ ngã tư An Điền đến cuối tuyến.

- Ngày 29/12/2021, UBND thị xã Bến Cát ban hành Kế hoạch số 319/KH-UBND về việc thu hồi đất, khảo sát, đo đạc, kiểm điếm đất đai và tài sản gắn liền với đất để thực hiện Công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐT748 đoạn từ giáp giao lộ ngã tư Phú Thứ đến vành đai Bắc thị trấn Mỹ Phước, hiện nay UBND thị xã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất triển khai thực hiện công tác đo đạc và kiểm điếm tài sản trên đất, thuê đơn vị tư vấn xây dựng đơn giá đền bù về đất đối với công trình nêu trên.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 4 Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBND tỉnh Bình Dương "Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của từng loại đất thu hồi do UBND tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất" và Điều 7 Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBND tỉnh Bình Dương quy định "Giá đất để tính tiền bồi thường là giá đất cụ thể theo mục đích đang sử dụng của loại đất bị thu hồi, được UBND tính quyết định đối với từng dự án…" . Theo quy định trên, sau khi đơn vị tư vấn xây dựng đơn giá đất bồi thường về đất và được UBND tỉnh phê duyệt UBND thị xã thị xã Bến Cát chỉ đạo cơ quan chuyê môn thực hiện việc áp giá và xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân theo quy định cho hai địa bàn xã Phú An và xã An Điền cùng một thởi điểm.

Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã đang triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐT748 đoạn từ giáp giao lộ ngã tư Phú Thứ đến vàng đai Bắc thị trấn Mỹ Phước theo đúng tiến độ;  đơn giá bồi thường về đất đảm bảo thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Khoản 2, Điều 4 và Điều 7 của Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBND tỉnh Bình Dương

 
16    Cử tri Lữ Văn Mượng, khu phố 1, phường Tân Định: phản ánh tuyến đường ĐT741 (đoạn từ Ngã tư Sở Sao hướng về Phú Giáo) khi mưa bão gây ngập nước cục bộ (đoạn từ Ngã tư sở sao đến Hòa Lợi) dẫn đến tình trạng chỉ lưu thông được 04/06 làn đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm thi công lắp đặt hệ thống cống thoát nước tại tuyến đường này.Tân ĐịnhSở Giao thông Vận tải

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG đã trình Sở Kế hoạch Đầu tư thẩm định dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.741 tỉnh Bình Dương – phần bổ sung, trong đó có xây dựng hệ thống thoát nước dọc tại những vị trí ngập nước và hệ thống chiếu sáng tại những vị trí chưa có hệ thống chiếu sáng. Ngày 26/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn báo cáo UBND tỉnh việc đầu tư phần đầu tư bổ sung đường ĐT.741 của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG. Sau khi dự án được phê duyệt, chủ đầu tư dự án sẽ tiến hành thi công ngay các hạng mục bổ sung trên.

Sở sẽ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

 
17    Cử tri Nguyễn Nam Thanh,  khu phố 3, phường Tân Định: kiến nghị ngành chức năng xem xét, có phương hướng xử lý hiệu quả việc ngập cục bộ khi mưa bão  tại khu vực chợ Hoàng Gia (dọc Quốc lộ 13, phường Tân Định (khu vực này đã được đầu tư hệ thống cấp thoát nước).          Tân ĐịnhSở Giao thông Vận tải

Hệ thống thoát nước trên đoạn đường này đã được thi công, tuy nhiên vẫn còn hiện tượng nước thoát chậm khi trời mưa lớn. Nguyên nhân do hiện tại tất cả các đường nhánh dọc hai bên đoạn đường này đều đấu nối thoát nước vào QL13, trong khi đó, hạ lưu thoát nước cách xa khoảng 1.500 mét, độ dốc thoát vào hạ lưu thấp, do đó khi mưa lớn có hiện tượng nước động trên mặt đường. Để hạn chế tình trạng trên Công ty sẽ tăng cường công tác khai thông hệ thống cống, vệ sinh hố ga, miệng thu nước thường xuyên.

Sở Giao thông Vận tải sẽ theo dõi và báo cáo kết quả về UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

 
18    Cử tri Lữ Văn Mượng, Khu phố 1, phường Tân Định: phản ánh Trường đua khu du lịch Đại Nam thường xuyên tập luyện gây tiếng ồn (tiếng pô xe) ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của người dân sinh sống xung quanh và việc học tập của các học sinh trường THPT Bình Phú. Kiến nghị ngành chức năng giải quyết tình trạng trên.Tân ĐịnhUBND thành phố Thủ Dầu MộtUBND thành phố Thủ Dầu Một tiếp thu ý kiến góp ý của cử tri và sẽ xem xét, giải quyết, báo cáo kết quả về UBND tỉnh theo quy định. 
19    

Cử tri Nguyễn Văn Quý, Khu phố 2, phường Thới Hòa:

(1) phản ánh đường Quốc lộ 13 ( đoạn ngã ba lăng xi) khi mưa bão gây ngập úng cục bộ tại khu vực này. Kiến nghị các ngành chức năng khắc phục tình trạng này.

(2) Phản ánh vòng xoay Mỹ Phước - Tân Vạn được thiết kế  lớn, người dân khi lưu thông qua khu vực bị che khuất tầm nhìn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đề nghị ngành chức năng có giải pháp khắc phục tình trạng này. 

Thới HòaSở Giao thông Vận tải

1) Về ngập nước đoạn ngã ba Lăng Xi: Quốc lộ 13 đoạn từ UBND phường Tân Định đến ngã ba Lăng Xi Công ty BecamexIJC đã thi công cống thoát nước dọc và vỉa hè hai bên. Hiện nay trên QL13 đoạn trên không có hiện tượng ngập nước cục bộ khi trời mưa.

Qua rà soát, hiện tượng ngập úng cục bộ tại khu vực này là ngập trên đường Ba lăng xi – Hòa Lợi do UBND thị xã Bến Cát quản lý, Sở GTVT sẽ chuyển kiến nghị của Quý cử tri đến UBND thị xã Bến Cát để được xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả về UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

(2) Về vòng xoay Mỹ Phước – Tân Vạn: Sở GTVT ghi nhận kiến nghị của cử tri, đề nghị Ban soạn thảo ghi nhận kiến nghị của cử tri cần ghi rõ địa điểm, vị trí kiến nghị để Sở GTVT có cơ sở trả lời. Tuy nhiên, qua rà soát, các vòng xoay trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quy định hiện hành. Qua buổi kiểm tra an toàn giao thông trên địa bàn thị xã Bến Cát, Sở GTVT đã nhận thấy và đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC: tại Giao lộ vòng xoay đường DE1 với đường NK13 và đường XE1: Lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống chiếu sáng; cắt tỉa cây xanh đảm bảo tầm nhìn tại giao lộ; lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ, giao nhau với đường ưu tiên trên đường XE1.

Sở Giao thông Vận tải sẽ theo dõi kết quả và báo cáo về UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

 
Phương Chi
Trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa X (thường lệ giữa năm 2022) trên địa bàn huyện Phú GiáoTrả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa X (thường lệ giữa năm 2022) trên địa bàn huyện Phú Giáo/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​​

7/25/2022 3:00 PMNoĐã ban hành

STTKIẾN NGHỊ CỬ TRIXÃ, PHƯỜNG, T.TRẤNĐƠN VỊ TRẢ LỜINỘI DUNG TRẢ LỜIGHI CHÚ
1        Cử tri Tống Văn Hiển, ấp 4, xã Tân Hiệp: phản ánh Sở Nội vụ ban hành Công văn số 883/SNV-ĐTTTr ngày 25/5/2022 về việc góp ý các dự thảo văn bản để xin chủ trương xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND. Theo đó, tại tờ trình của UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách thu hút, chế độ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của HĐND tỉnh có nêu nội dung sửa đổi Điều 24 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND như sau: cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, kể cả đối tượng tạo nguồn của tỉnh đang công tác ở cấp xã tốt nghiệp đại học hệ chính quy hoặc sau đại học được hỗ trợ hàng tháng với mức trình độ đại học hệ chính quy 0,2 x mức lương cơ sở/người/tháng; trình độ Thạc sỹ 0,5 x mức lương cơ sở/người/tháng; trình độ tiến sỹ 0,7 x mức lương cơ sở/người/tháng. Sẽ gây ảnh hưởng đến mức thu nhập, không đảm bảo cuộc sống của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Vì vậy, kiến nghị ngành chức năng xem xét giữ nguyên mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Điều 24 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của HĐND tỉnh.Tân HiệpSở Nội vụ

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND, Sở Nội vụ đã dự thảo các văn bản để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan theo quy trình của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020). Dự thảo có sửa đổi, bổ sung Điều 24 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND theo hướng giảm mức hỗ trợ hàng tháng đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Việc ban hành chế độ hỗ trợ này trước đây xuất phát từ yêu cầu thu hút người có trình độ đại học về công tác tại cấp xã do số lượng người công tác ở cấp xã trước đây còn rất ít và yêu cầu tuyển dụng cán bộ, công chức cấp xã chỉ là trung cấp. Sau nhiều năm thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, đến nay số lượng cán bộ, công chức cấp xã có trình độ đại học trở lên chiếm tỷ lệ khá cao (đến tháng 12/2021, cán bộ, công chức cấp xã có trình độ đại học trở lên đạt 94,11%; người hoạt động không chuyên trách có trình độ đại học trở lên đạt 77,09%). Mặt khác, ngày 06/11/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BNV hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Theo đó, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của công chức cấp xã khi tuyển dụng phải từ trình độ đại học trở lên (trừ các xã miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo…yêu cầu trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên). Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và quy định hiện hành về trình độ tuyển dụng công chức cấp xã, cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị điều chỉnh chỉ hỗ trợ cho cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã tốt nghiệp đại học chính quy và sau đại học. Ngoài ra, mức hỗ trợ theo dự thảo cũng có sự điều chỉnh cho ngang bằng với mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức có trình độ sau đại học công tác tại các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp… quy định tại Điều 19 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND để tạo sự thống nhất giữa người có cùng trình độ làm việc ở các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh.

Hiện nay, Sở Nội vụ đang tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND, trong đó có chế độ hỗ trợ hàng tháng cho cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Đối với các nội dung chưa thống nhất, còn có ý kiến khác nhau, Sở Nội vụ sẽ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định trước khi trình Thường trực HĐND tỉnh cho chủ trương xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND nêu trên.

 
2        Cử tri Nguyễn Ái Liên và cử tri Trần Văn Thuận, ấp 7, xã Tân Long: đề nghị ngành chức năng xem xét về mức giá bồi thường, đền bù của dự án đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng cho người dân vì mức bồi thường hiện nay là quá thấp.Tân LongSở Tài nguyên và Môi tường

1. Hộ bà Nguyễn Ái Liên

a) Đơn giá bồi thường về đất của hộ bà Nguyễn Ái Liên

- Hộ bà Nguyễn Ái Liên đã được UBND huyện Phú Giáo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ: 01670/QSDĐ ngày 27/5/2004, diện tích 699 m2, mục đích sử dụng đất sản xuất nông nghiệp (LN), thuộc thửa đất số 316, tờ bản đồ 28.

- Theo Mảnh trích lục địa chính đo đạc diện tích hiện trạng sử dụng đã được Chi cục Quản lý đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 25/9/2020, thu hồi toàn bộ diện tích đất của bà Nguyễn Ái Liên là 759 m2 thuộc thửa đất số 316, tờ bản đồ 28, thuộc vị trí 1, tiếp giáp với đường ĐT-750 nhựa (Đoạn từ Cầu số 1, xã Phước Hòa đến Cầu số 4 Tân Long). Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã áp giá bồi thường về diện tích đất 729 m2 x 1.648.000 đồng/m2 = 1.250.832.000 đồng, theo đúng đơn giá đất cụ thể tại Quyết định về việc phê duyệt đơn giá đất bồi thường để thực hiện dự án đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng, dự án Trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng, huyện Bắc Tân Uyên (đoạn qua địa bàn huyện Phú Giáo).

b) Đơn giá bồi thường, hỗ trợ Công trình xây dựng nhà, Công trình phụ - vật kiến trúc Công trình xây dựng nhà, Công trình phụ - vật kiến trúc, cây trồng của hộ bà Nguyễn Ái Liên

- Trung tâm Phát triển quỹ đất Tỉnh đã áp giá bồi thường, hỗ trợ Công trình xây dựng nhà ở 01 tầng (xây dựng năm 2003), công trình phụ - vật kiến trúc, cây trồng cho bà theo đúng quy định

- Trường hợp bà Nguyễn Ái Liên được bố trí tái định cư theo Quyết định của UBND huyện Phú Giáo về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Giải phóng mặt bằng đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo – Bàu Bàng (đợt 8), đoạn qua xã Vĩnh Hòa và xã Tân Long.

- Hiện nay, UBND huyện Phú Giáo đã ban hành về việc thụ lý và giao nhiệm vụ xác minh nội dung đơn khiếu nại của bà Nguyễn Ái Liên và giải quyết theo thẩm quyền.

2. Hộ ông Trần Văn Thuận

a) Đơn giá bồi thường về đất của hộ ông Trần Văn Thuận

- Hộ ông Trần Văn Thuận đã được UBND huyện Phú Giáo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ: 01556/QSDĐ ngày 14/5/2004, diện tích 235 m2, mục đích sử dụng đất sản xuất nông nghiệp (LN), thuộc thửa đất số 308, 314 tờ bản đồ 28.

- Theo Mảnh trích lục địa chính đo đạc diện tích hiện trạng sử dụng đã được Chi cục quản lý đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 25/9/2020, thu hồi toàn bộ diện tích đất của ông Trần Văn Thuận là 315,1 m2 thuộc thửa đất số 314, 308 tờ bản đồ 28, thuộc vị trí 1, tiếp giáp với đường ĐT-750 nhựa (Đoạn từ Cầu số 1 xã Phước Hòa đến Cầu số 4 Tân Long). Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã áp giá bồi thường về diện tích đất 315,1 m2 x 1.648.000 đồng/m2 = 519.284.800 đồng, theo đúng đơn giá đất cụ thể tại Quyết định số 2907/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt đơn giá đất bồi thường để thực hiện dự án đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng, dự án Trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng, huyện Bắc Tân Uyên (đoạn qua địa bàn huyện Phú Giáo).

b) Đơn giá bồi thường cây trồng của hộ ông Trần Văn Thuận

- Trung tâm Phát triển quỹ đất Tỉnh đã áp giá bồi thường cây trồng (Tràm, khoai mì, ổi, xoài) cho ông Trần Văn Thuận theo đúng quy định tại Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Hiện nay, UBND huyện Phú Giáo đã ban hành Thông báo số 153/TB-UBND ngày 22/6/2022 và Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 của UBND huyện Phú Giáo về việc thụ lý và giao nhiệm vụ xác minh nội dung đơn khiếu nại của ông Trần Văn Thuận, giải quyết theo thẩm quyền.

 
3        Cử tri Nguyễn Văn Kiệm, ấp Bưng Riềng, xã Vĩnh Hòa: kiến nghị ngành chức năng xây dựng hệ thống cống thoát nước dọc trên tuyến đường ĐT741.Vĩnh HòaSở Giao thông Vận tải

Hiện Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG đã trình Sở Kế hoạch Đầu tư thẩm định dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.741 tỉnh Bình Dương – phần bổ sung, trong đó có xây dựng hệ thống thoát nước dọc tại những vị trí ngập nước và hệ thống chiếu sáng tại những vị trí chưa có hệ thống chiếu sáng. Ngày 26/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn báo cáo UBND tỉnh việc đầu tư phần đầu tư bổ sung đường ĐT.741 của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG. Thời gian tới, chủ đầu tư dự án sẽ tiến hành thi công ngay các hạng mục bổ sung trên khi dự án được phê duyệt.

Sở sẽ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

 
4        

Cử tri Vũ Đình Cẩn, ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hòa:

(1) Phản ánh việc tiếp cận vốn ưu đãi đầu tư của tỉnh hiện nay còn quá phức tạp, kiến nghị đổi mới cách xét duyệt cho vay.

(2) Phản ánh hiện nay hạn mức cho vay và thời hạn cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội là quá ít. Đề nghị ngành chức năng nghiên cứu tăng thêm hạn mức cho vay và thời hạn cho vay.

Vĩnh HòaNgân hàng Chính sách Xã hội

(1) Việc tiếp cận vốn ưu đãi đầu tư của tỉnh hiện nay cón quá phức tạp, kiến nghị đổi mới cách xét duyệt cho vay?:

        Hiện nay trên địa bàn xã Vĩnh Hòa, NHCSXH đang cho vay các chương trình tín dụng chính sách xã hội của Nhà nước theo 02 lĩnh vực sau:

        - Lĩnh vực sản xuất: cho vay hộ nghèo, cho vay hộ cận nghèo, cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm.

        - Lĩnh vực phi sản xuất: Cho vay học sinh sinh viên có hoán cảnh khó khăn, cho vay nhà ở xã hội, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

        Về phương thức cho vay: NHCSXH cho vay trực tiếp đến người vay có ủy thác một số công việc trong quy trình cho vay cho các tổ chức chính trị xã hội (gồm Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên) và thông qua Tổ Tiết kiệm và vay vốn.

        Về quy trình cho vay: 

        Người vay viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay gửi Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) nơi cư trú, Tổ TK&VV tổ chức họp bình xét công khai dưới sự giám sát, chứng kiến của Trưởng khu, ấp và hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã, lập Danh sách khách hàng đề nghị vay vốn NHCSXH, trình UBND cấp xã xác nhận.

Sau khi UBND cấp xã xác nhận, Tổ TK&VV gửi hồ sơ đề nghị vay vốn tới ngân hàng, ngân hàng kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của bộ hồ sơ, phê duyệt cho vay, cùng người vay lập Hợp đồng tín dụng (Sổ vay vốn) và tổ chức giải ngân cho người vay tại Điểm giao dịch xã hoặc tại trụ sở NHCSXH nơi cho vay.

 Với quy trình như trên, trong quá trình vay vốn người vay chỉ phải viết Giấy đề nghị vay vốn  gửi tổ TK&VV nơi cư trú và cùng ngân hàng lập Hợp đồng tín dụng (Sổ vay vốn) do đó rất dễ dàng, thuận lợi cho người vay và không phải trả bất kỳ khoản phí nào khi vay vốn.

(2) Hiện nay, hạn mức cho vay và thời hạn cho vay của NHCSXH là quá ít. Đề nghị ngành chức năng nghiên cứu tăng thêm hạn mức cho vay và thời hạn cho vay?

Trả lời: Các chương trình tín dụng chính sách xã hội của Nhà nước thông qua NHCSXH về cơ chế thực hiện theo các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Nội dung phản ánh của ông Vũ Đình Cẩn, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Dương ghi nhận và tiếp tục gửi cho cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

 
Phương Chi
Trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa X (thường lệ giữa năm 2022) trên địa bàn huyện Bàu BàngTrả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa X (thường lệ giữa năm 2022) trên địa bàn huyện Bàu Bàng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/25/2022 3:00 PMNoĐã ban hành

STTKIẾN NGHỊ CỬ TRIXÃ, PHƯỜNG, T.TRẤNĐƠN VỊ TRẢ LỜINỘI DUNG TRẢ LỜIGHI CHÚ
1        Cử Tri Phùng Đình Tư, ấp 2, xã Hưng Hòa: phản ánh hiện tại đường ĐT741b lượng xe lưu thông nhiều, đường nhỏ hẹp xuống cấp hư hỏng gây ách tắc giao thông. Năm 2020, tỉnh đã có phương án nâng cấp mở rộng, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thấy khởi công và thông báo cho người dân được biết về chủ trương nâng cấp, mở rộng. Kiến nghị ngành chức năng quan tâm để tuyến đường ĐT741b sớm được nâng cấp, mở rộng để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông.Hưng HòaSở Giao thông Vận tải

Công trình Nâng cấp, mở rộng ĐT.741B đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư thời gian thực hiện dự án 2020-2024, Ngày 15/3/2022, UBND tỉnh đã có Công văn "Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh việc giãn, hoãn các danh mục các dự án giao thông chưa thật sự cấp thiết để tập trung nguồn vốn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025". Qua đề xuất của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông xin tạm dừng thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.741B, Sở GTVT đã có Công văn báo cáo UBND tỉnh chấp thuận cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông giãn, hoãn công trình Nâng cấp, mở rộng ĐT.741B để có nguồn vốn thực hiện dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư công trình đường Mỹ Phước – Tân Vạn đồng thời do việc đầu tư dự án với quy mô 02 làn xe sẽ không phát huy hiệu quả của dự án. Để đảm bảo giao thông, an toàn giao thông, trước mắt, Sở GTVT sẽ dùng vốn sự nghiệp để duy tu, sửa chữa.

Sở sẽ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh sau năm 2025.

 
2        Cử tri tổ 4 và tổ 6, ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng: phản ánh đất tái định cư khu công nghiệp Bàu Bàng dọc Quốc lộ 13 do Becamex chủ trì thực hiện đến nay chưa cấp sổ cho người dân ấp Cầu Sắt. Đề nghị ngành chức chức năng quan tâm, xem xét chỉ đạo thực hiện cấp sổ cho người dân.Lai HưngSở Tài nguyên và Môi tường

- Liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận cho người dân nhân đất tái định cư tại các dự án Khu dân cư do Tổng Công ty Becamex làm chủ đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản để nghị Tổng Công ty Becamex khẩn trương chủ động, phối hợp với Uỷ ban huyện, thị xã, thành phố rà soát, thống kê danh sách các trường hợp thuộc đối tượng tái định cư đến nay chưa được bố trí và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trên cơ sở đó, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận các trường hợp thuộc diện tái định cư, gửi hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh thu hồi đất, giao cho UBND cấp huyện cấp đất tái định cư cho người dân.

- Qua rà soát hồ sơ, hiện nay trên địa bàn cử tri phản ánh có khu dân cư 5A ấp 5 tại thị trấn Lai Uyên do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (sau đây gọi tắt là Tổng Công ty Becamex) làm chủ đầu tư: Đối với các khu dân cư này, Tổng Công ty Becamex đã được Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh diện tích, vị trí các loại đất đã được giao đất do thay đổi quy hoạch chi tiết xây dựng; đồng thời giao đất (đợt 2) cho Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP để thực hiện dự án Khu dân cư 5A ấp 5, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng. Đến nay, Tổng Công ty đã thực hiện nghĩa vụ tài chính và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là một trong những điều kiện để người dân nhận đất tái định cư, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu dân cư được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện các quyền liên quan đến khu đất. Hiện nay, Tổng Công ty đang thực hiện rà soát và lập thủ tục thu hồi đất cấp tái định cư cho các hộ dân trong khu vực thuộc dự án khu dân cư 5A ấp 5 tại thị trấn Lai Uyên. Sau khi nhận được hồ sơ của Tổng Công ty, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ trình Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi đất và giao về cho Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng cấp đất tái định cư cho các hộ dân thuộc diện tái định cư theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ báo cáo kết quả về UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

 
3        Cử tri khu phố Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên(*): phản ánh việc cấp giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất cho các hộ dân được tái định cư tại khu dân cư 5A, khu phố Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên là rất chậm.  Nội dung này đã kiến nghị nhiều năm liền nhưng chỉ được trả lời chung chung với nhiều lý do khác nhau, hẹn kéo dài. Kiến nghị các ngành chức năng quan tâm giải quyết trả lời cụ thể về tiến độ giải quyết cho người dân.Lai UyênSở Tài nguyên và Môi tường

- Liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận cho người dân nhân đất tái định cư tại các dự án Khu dân cư do Tổng Công ty Becamex làm chủ đầu tư, ngày 01/9/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản để nghị Tổng Công ty Becamex khẩn trương chủ động, phối hợp với Uỷ ban huyện, thị xã, thành phố rà soát, thống kê danh sách các trường hợp thuộc đối tượng tái định cư đến nay chưa được bố trí và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trên cơ sở đó, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận các trường hợp thuộc diện tái định cư, gửi hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh thu hồi đất, giao cho UBND cấp huyện cấp đất tái định cư cho người dân.

- Qua rà soát hồ sơ, hiện nay trên địa bàn cử tri phản ánh có khu dân cư 5A ấp 5 tại thị trấn Lai Uyên do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (sau đây gọi tắt là Tổng Công ty Becamex) làm chủ đầu tư: Đối với các khu dân cư này, Tổng Công ty Becamex đã được Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh diện tích, vị trí các loại đất đã được giao đất do thay đổi quy hoạch chi tiết xây dựng; đồng thời giao đất (đợt 2) cho Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP để thực hiện dự án Khu dân cư 5A ấp 5, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng. Đến nay, Tổng Công ty đã thực hiện nghĩa vụ tài chính và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là một trong những điều kiện để người dân nhận đất tái định cư, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu dân cư được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện các quyền liên quan đến khu đất. Hiện nay, Tổng Công ty đang thực hiện rà soát và lập thủ tục thu hồi đất cấp tái định cư cho các hộ dân trong khu vực thuộc dự án khu dân cư 5A ấp 5 tại thị trấn Lai Uyên. Sau khi nhận được hồ sơ của Tổng Công ty, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ trình Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi đất và giao về cho Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng cấp đất tái định cư cho các hộ dân thuộc diện tái định cư theo quy định.

Sở đã đề nghị Tổng Công ty Becamex trước mắt xử lý việc cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân thuộc đối tượng tái định cư tại Khu dân cư 5A ấp 5.

Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ báo cáo kết quả về UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

 
4        Cử tri khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên: phản ánh đường ĐT749c có mật độ lưu thông đông nhưng nhiều xe tải, xe ben chạy quá tốc độ quy định trên tuyến đường này. Đề nghị ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý tình trạng trên để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.Lai UyênCông an tỉnh

Đường ĐT749C có chiều dài khoảng 7,7km đi qua địa bàn thị trấn Lai Uyên đến xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tuyến đường đi cắt ngang qua Khu công nghiệp Bàu Bàng. Đoạn đường mà cử tri phản ánh là đoạn tiếp giáp giữa tuyến Quốc lộ 13 và Khu công nghiệp Bàu Bàng, có chiều dài khoảng 2km, có bề rộng mặt đường là 7m, có mật độ các xe ô tô vận tải lưu thông để vào Khu công nghiệp Bàu Bàng là trung bình. Đoạn đường chưa được hoàn thiện, nhất là đoạn tiếp giáp Khu công nghiệp Bàu Bàng chưa thi công xong mặt đường; hiện chưa được lắp đặt biển hạn chế tốc độ nên việc kiểm tra, xử lý chưa thực hiện.

Ngay từ đầu năm, Công an huyện Bàu Bàng đã xây dựng và triển khai kế hoạch về Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022; Kế hoạch về tuần tra, kiểm soát – xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn trên địa bàn huyện Bàu Bàng.

Trong đó, thực hiện Kế hoạch về tuần tra, kiểm soát - xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn trên địa bàn huyện Bàu Bàng, thời gian qua Công an huyện Bàu Bàng đã tổ chức 160 ca tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính với 960 lượt CBCS tham gia, qua đó phát hiện, lập biên bản 1.076 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt 1.745 trường hợp vi phạm với tổng số tiền 5.796.155.000đ.

Qua phản ánh kiến nghị của cử tri, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo phòng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Bàu Bàng tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác tuần tra kiểm soát trong thời gian tới, nhất là tăng cường tuần tra kiểm soát vào ban đêm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm vận chuyển hàng hóa quá tải, quá khổ. Đồng thời rà soát, tham mưu lắp đặt hoàn thiện hệ thống biển báo hiệu giao thông (hạn chế tốc độ tối đa, khu vực đông dân cư,…) để có căn cứ xử lý các hành vi vi phạm chạy quá tốc độ quy định nếu có.

 
5        Cử tri Nguyễn Văn Thu, khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên: phản ánh Quốc lộ 13 (đoạn dọc từ Tượng đài chiến thắng Bàu Bàng đến khu phố Đồng Sổ) có nhiều điểm ngập kéo dài khi trời mưa lớn, đã xảy nhiều vụ tai nạn giao thông chết người. Đề nghị ngành chức năng ưu tiên đầu tư thi công hệ thống thoát nước dọc đoạn đường này để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.Lai UyênSở Giao thông Vận tải
 • Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật - Becamex IJC đã hoàn thành công tác khảo sát, thiết kế đầu tư hệ thống thoát nước khu vực này từ đầu năm 2021; tuy nhiên để thực hiện được cần phải vận động người dân bàn giao mặt bằng để xây dựng hạ lưu thoát nước từ cống ngang tại Km53+610 xuống suối Đồng Xa.
 • Để thi công đoạn cống dọc trên, ngày 08/11/2021, Sở GTVT đã có Công văn đề nghị:

+ Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng và địa phương tuyên truyền, vận động người dân thống nhất, bàn giao mặt bằng cho Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật – Becamec IJC tổ chức thi công công trình.

+ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật – Becamec IJC tiếp tục chỉ đạo bộ phận hữu quan phối kết hợp với các đơn vị, địa phương trong việc vận động người dân bàn giao mặt bằng, tổ chức triển khai thi công ngay khi được bàn giao mặt bằng.

Sở GTVT xin ghi nhận, tiếp tục kiến nghị UBND huyện Bàu Bàng xem xét vận động người dân bàn giao mặt bằng để Công ty Becamex IJC tổ chức thi công.

Sở sẽ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

 
6        Cử tri Đỗ Văn Hòa, ấp Mương Đào, xã Long Nguyên: phản ánh dọc tuyến đường ĐT749a có nhiều chỗ bị sạc lở và bụi rậm che khuất tầm nhìn gây mất an toàn giao thông. Đề nghị ngành chức năng thực hiện duy tu bảo dưỡng đường, phát quang bụi rậm để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.Long NguyênSở Giao thông Vận tải

- Về phát quang bụi rậm: Sở GTVT đã chỉ đạo đơn vị thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng các tuyến đường tỉnh thực hiện.

- Về duy tu, bảo dưỡng đường: Sở GTVT đang khảo sát và lập hồ sơ thiết kế duy tu, sửa chữa ĐT.749a cho năm 2022, dự kiến thi công và hoàn thành trong năm 2022.

    Sở sẽ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

 
7        Cử tri Phan Văn Thuận, ấp Bà Phái, xã Long Nguyên: phản ánh hiện nay đèn chiếu sáng dọc tuyến đường ĐT749A (đoạn đường đi qua địa bàn xã Long Nguyên - từ đoạn giáp thị xã Bến Cát lên tới giáp xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng) đã có nhưng do lâu năm nên độ sáng giảm và số lượng hư hỏng ngày càng nhiều. Đề nghị ngành chức năng quan tâm thay mới hệ thống đèn chiếu sáng để người dân đi lại yên tâm vào ban đêm.Long NguyênUBND huyện Bàu BàngNgày 28/3/2022, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 682/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng cấp, lắp hệ thống chiếu sáng trên ĐT-749A xã Long Nguyên. Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện đang chỉ đạo các đơn vị chức năng chuẩn bị các thủ tục đầu tư cần thiết để triển khai thực hiện công trình. Thời gian dự kiến thực hiện: Quý I năm 2023. 
Phương Chi
Trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa X (thường lệ giữa năm 2022) trên địa bàn TP.Dĩ AnTrả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa X (thường lệ giữa năm 2022) trên địa bàn TP.Dĩ An/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/22/2022 2:00 PMNoĐã ban hành

STT​KIẾN NGHỊ CỬ TRIXÃ, PHƯỜNG, T.TRẤNĐƠN VỊ TRẢ LỜINỘI DUNG TRẢ LỜIGHI CHÚ
1        Cử tri Vũ Đức Cán, khu phố Nội Hóa 2, phường Bình An và cử tri Hoàng Trần Thanh Ngọc, khu phố Đông A, phường Đông Hòa: phản ánh hệ thống chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông trên tuyến đường Quốc lộ 1K thường xuyên bị hư hỏng không đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông nhưng địa phương không thể sửa chữa do không thuộc quyền quản lý. Kiến nghị ngành chức năng có giải pháp xử lý tình trạng trên và kiến nghị Trung ương sớm giao tuyến đường Quốc lộ 1K về cho địa phương quản lý để thuận tiện trong công tác duy tu, bảo dưỡng.

Bình An,  

Đông Hòa

Sở Giao thông Vận tải

Thời gian qua, UBND thành phố Dĩ An, Sở GTVT nhiều lần đề nghị đơn vị quản lý tuyến đường này (Công ty BOT Quốc lộ 1K, nay là Cục Quản lý Đường bộ IV) khắc phục, đồng thời tham mưu UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương kiến nghị Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị chức năng quan tâm, khắc phục.

Ngày 12/5/2022 UBND tỉnh đã có Công văn số 2217/UBND-KT đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam khắc phục các tồn đọng và bàn giao QL.1K đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương (phần đường và các hạng mục hạ tầng) cho địa phương quản lý để thuận lợi cho việc duy tu, sửa chữa, chỉnh trang đô thị. Ngày 09/6/2022, Bộ GTVT đã có Công văn số 5753/BGTVT-KCHT về việc khắc phục, sửa chữa các tồn tại và bàn giao đường QL.1K đoạn qua địa bàn tỉnh. Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu các quy định có liên quan, khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền để công tác bảo trì trên tuyến QL.1K luôn đảm bảo an toàn giao thông như kiến nghị của UBND tỉnh.

 Ngày 10/6/2022, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có Quyết định số 2529/QĐ-TCĐBVN về việc cho phép chuẩn bị đầu tư công trình Sửa chữa đột xuất hệ thống điện chiếu sáng và đèn tín hiệu giao thông trên Quốc lộ 1K, giao Cục Quản lý Đường bộ IV làm chủ đầu tư, dự kiến công trình hoàn thành trong quý III năm 2022.

Sở sẽ báo cáo kết quả về UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

 
2        Cử tri Ngô Thị Uyên, H17, khu phố Bình Đường 2, phường An Bình: phản ánh quy hoạch dọc tuyến đường Xuyên Á đã hơn 20 năm gây ảnh hưởng đến quyền lợi sử dụng đất của người dân. Kiến nghị ngành chức năng có giải pháp phù hợp để đảm bảo quyền lợi của người dân.An BìnhSở Tài nguyên và Môi tườngTuyến đường Xuyên Á do Trung ương quản lý, thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan quản lý tại địa phương, do đó, liên quan đến quy hoạch đường Xuyên Á không thuộc thẩm quyền của tỉnh Bình Dương. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An thông tin cụ thể dự án cho người dân trên địa bàn được biết. 
3        Cử tri Hoàng Minh Phượng, Chung cư Hoàng Long, khu phố Nhị Đồng 1, phường Dĩ An: phản ánh dự án chung cư Hoàng Long (phường Dĩ An) có 116 căn hộ hiện đã được cấp giấy chứng nhận sở hữu, nhưng 57 căn hộ còn lại chưa được cấp. Kiến nghị các ngành chức năng tháo gỡ vướng mắc để sớm giải quyết cho người dân.Dĩ AnSở Tài nguyên và Môi tường

Căn cứ Điều 72, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 22 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ), quy định:

"Trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở".

1. Sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở có trách nhiệm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các giấy tờ sau đây:

a) Giấy chứng nhận hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền; chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án, trường hợp có thay đổi nghĩa vụ tài chính thì phải nộp chứng từ chứng minh việc hoàn thiện nghĩa vụ tài chính đối với sự thay đổi đó (trừ trường hợp được miễn hoặc chậm nộp theo quy định của pháp luật);

b) Sơ đồ nhà, đất đã xây dựng là bản vẽ mặt bằng hoàn công hoặc bản vẽ thiết kế mặt bằng có kích thước các cạnh của từng căn hộ đã bán phù hợp với hiện trạng xây dựng và hợp đồng đã ký; Giấy phép xây dựng (nếu có); Thông báo của cơ quan chuyên môn về xây dựng cho phép chủ đầu tư nghiệm thu công trình hoặc chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng; danh sách các căn hộ, công trình xây dựng (có các thông tin số hiệu căn hộ, diện tích đất, diện tích xây dựng và diện tích sử dụng chung, riêng của từng căn hộ; trường hợp nhà chung cư thì sơ đồ phải thể hiện phạm vi (kích thước, diện tích) phần đất sử dụng chung của các chủ căn hộ, mặt bằng xây dựng nhà chung cư, mặt bằng của từng tầng, từng căn hộ;

c) Báo cáo kết quả thực hiện dự án.

2. Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở, công trình xây dựng của chủ đầu tư dự án.

Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi thông báo cho chủ đầu tư dự án về kết quả kiểm tra; gửi thông báo kèm theo sơ đồ nhà, đất đã kiểm tra cho Văn phòng đăng ký đất đai để làm thủ tục đăng ký nhà, đất cho bên mua đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; đăng công khai kết quả kiểm tra trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất."

Theo đề nghị của Doanh nghiệp tư nhân Dịch vụ và Thương mại Hải Long tại Công văn số 20/CV-HL, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 1094/STNMT-CCQLĐĐ ngày 21/3/2018, có ý kiến:

"Về môi trường: Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu DNTN dịch vụ và thương mại Hải Long phải nhanh chóng thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt của khu chung cư trước khi thải ra môi trường; lập Đề án bảo vệ môi trường chi tiết cho khu chung cư cao tầng Sóng Thần 2 và nộp về Sở Tài nguyên và Môi trường để được tổ chức thẩm định theo đúng quy định. Sau khi DNTN dịch vụ và thương mại Hải Long thực hiện xong các yêu cầu trên thì mới xem xét việc chuyển nhượng cấp giấy chứng nhận căn hộ của Doanh nghiệp…

Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ và thương mại Hải Long chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ dân mua nhà tại dự án chung cư cao tầng Sóng Thần 2."

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa tiếp nhận hồ sơ của Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ và thương mại Hải Long chuyển nhượng cho các hộ dân.

Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục đôn đốc Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ và thương mại Hải Long bổ sung hồ sơ để có cơ sở giải quyết theo quy định.

Trường hợp cử tri còn vướng mắc, đề nghị liên hệ Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ và thương mại Hải Long để được trả lời.

 

 
4        Cử tri Phan Thanh Hồng, khu phố Tân Phước, phường Tân Bình: phản ánh người dân trong khu quy hoạch dự án Khu tái định cư Tân Bình (32ha) gần Trường Trung học cơ sở Tân Bình muốn chuyển đổi mục đích, chuyển nhượng đất không được, đời sống của người dân gặp khó khăn. Kiến nghị ngành chức năng cho biết dự án có triển khai thực hiện theo quy hoạch hay không và nếu có triển khai thì cho biết  tiến độ triển khai thực hiện dự án đến nay như thế nào?Tân BìnhUBND thành phố Dĩ An

Dự án tái định cư Tân Bình được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương xây dựng tại công văn số 3567/UBND-SX ngày 11/12/2008. Trên cơ sở đó, UBND huyện (nay là thành phố) Dĩ An lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 vào năm 2011 với quy mô 32,5ha.

Hiện nay, UBND thành phố đang lập Đề án đề nghị công nhận đô thị Dĩ An là đô thị loại 2, trong đó khu tái định cư Tân Bình được định hướng là công trình điểm nhấn của địa phương, xứng tầm là khu vực phát triển đô thị. Thành phố Dĩ An giao phòng Quản lý đô thị rà soát, tham mưu điều chỉnh tổng thể dự án theo hướng tiếp tục giữ nguyên ranh giới quy mô dự án với diện tích 32.5ha như ban đầu. Đồng thời đang trình xin ý kiến UBND tỉnh điều chỉnh dự án "Khu tái định cư Tân Bình" thành dự án "Đầu tư xây dựng khu đô thị mới Tân Bình"

Như vậy, việc giữ nguyên quy hoạch dự án tái định cư Tân Bình là cần thiết. Việc chuyển mục đích sử dụng đất cũng tạm thời giữ nguyên theo hiện trạng GCNQSD đất được cấp. Đến nay, dự án vẫn chưa có quyết định thu hồi đất, do đó người dân có nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất vẫn được xem xét theo quy định.

 
5        Cử tri: Trần Thị Hồng Cúc, tổ 11, khu phố Tân Phú 1, phường Tân Bình: phản ánh Công ty Đông Bình Dương đã hứa hẹn với người dân sẽ cấp tái định cư tuy nhiên hứa hẹn đã nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa cấp tái định cư cho người dân. Đề nghị ngành chức năng làm việc với công ty sớm cấp tái định cư cho người dân.Tân BìnhSở Xây dựngLiên quan đến dự án Khu dân cư thương mại dịch vụ Đông Bình Dương do Công ty TNHH Phát triển Đông Bình Dương đầu tư, hiện nay, Công ty đang thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư để triển khai các thủ tục pháp lý tiếp theo theo quy định, trong đó, có hạng mục đầu tư khu tái định cư theo quy hoạch được duyệt. Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp các Sở, ngành trong triển khai thực hiện liên quan đến dự án này và báo cáo về UBND tỉnh vào cuối năm 2022. 
6        Cử tri Nguyễn Thị Bé Ba, tổ 03, khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp: phản ánh tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn thường xuyên ngập nước; đồng thời xe tải, container thường xuyên chạy vào làn đường xe 02 bánh gây mất ATGT. Kiến nghị cơ quan chức năng có giải pháp xử lý tình trạng trên.Tân Đông HiệpSở Giao thông Vận tải

-  Về đường Mỹ Phước – Tân Vạn bị ngập nước: Kiến nghị của cử tri Nguyễn Thị Bé Ba chưa phản ánh cụ thể vị trí ngập nước trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn. Tuy nhiên, qua rà soát, Sở GTVT nhận thấy đường Mỹ Phước – Tân Vạn đoạn khu vực đình Tân An thường xuyên bị ngập nước. Sở GTVT xin ghi nhận, sẽ phối hợp với Tổng Công ty Becamex IDC để được xem xét, giải quyết, báo cáo UBND tỉnh trong thời gian tới.

- Về tình trạng xe tải, xe container thường xuyên chạy vào làn đường xe 02 bánh: Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận, sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông.

     Sở sẽ báo cáo kết quả về UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

 
7        Cử tri Trần Xuân Dần, tổ 06, khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp: phản ánh khu dân cư tổ 05 và tổ 07 khu phố Chiêu Liêu đã hoàn thành chỉnh trang, đầu tư cơ sở hạ tầng (theo Nghị quyết 35 của Thị ủy Dĩ An), hồ sơ trình Sở Xây dựng đã lâu, nhưng đến nay chưa có văn bản phúc đáp. Kiến nghị các ngành chức năng tỉnh sớm xem xét có hướng dẫn để sớm cấp giấy chứng nhận QSSĐ cho người dân.Tân Đông HiệpSở Tài nguyên và Môi tường

Đối với việc chỉnh trang các khu dân cư tự phát, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo xử lý các khu – điểm nhà ở tự phát (Văn bản số 1542/UBND-KTN ngày 13/4/2018; Văn bản số 3872/UBND-KTN ngày 07/8/2018; Văn bản số 5229/UBND-KT ngày 11/10/2019; Văn bản số 1714/UBND-KT ngày 09/4/2020...).

Liên quan đến lĩnh vực đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 3628/STNMT-VPĐK-CCQLĐĐ ngày 29/8/2017, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện.

Do đó, đề nghị cử tri đến liên hệ với UBND thành phố Dĩ An để được hướng dẫn, giải quyết về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 
Phương Chi
Trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa X (thường lệ giữa năm 2022) trên địa bàn TX.Tân UyênTrả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa X (thường lệ giữa năm 2022) trên địa bàn TX.Tân Uyên/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/22/2022 2:00 PMNoĐã ban hành

STTKIẾN NGHỊ CỬ TRIXÃ, PHƯỜNG, T.TRẤNĐƠN VỊ TRẢ LỜINỘI DUNG TRẢ LỜIGHI CHÚ
1        Cử tri Nguyễn Thị Hạnh, khu phố Tân Lương; cử tri Từ Thị Huệ, khu phố Dư Khánh, phường Thạnh Phước và cử tri Ngô Thị Rí, khu phố Phú Thọ, phường Phú Chánh: phản ánh Ban quản lý dự án ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương trong quá trình triển khai dự án nạo vét gia cố tuyến suối Cái: nội dung thông báo trong cuộc họp triển khai cấm mốc là mỗi bên 58m nhánh suối Cái chính và 38m nhánh phụ nhưng thực tế tại đất bà Nguyễn Thị Hạnh cấm hơn 80m nên gia đình không đồng ý. Bên cạnh đó, gia đình bà Từ Thị Huệ không được mời họp triển khai dự án và bị lấy 40m đất nói lý do là mé đình Dư Khánh nhưng có chỗ chỉ lấy vào 17m, ngoài ra về chính sách tái định cư, giá cả chưa thông báo cho gia đình bà biết. Hiện nay, dự án nạo vét gia cố tuyến suối Cái từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai các hộ dân tại đây chưa nhận được tiền đền bù. Đề nghị ngành chức năng xem xét giải quyết các bất cập qua các ý kiến của cử tri nêu trên.

Thạnh Phước,

Phú chánh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(1) Phản ánh của cử tri Nguyễn Thị Hạnh, khu phố Tân Lương, phường Thạnh Phước phản ánh nội dung thông báo trong cuộc họp triển khai cắm mốc là mỗi bên 58m nhánh suối Cái chính và 38m nhánh phụ nhưng thực tế tại đất bà cắm hơn 80m nên gia đình không đồng ý.​

Theo dự án được duyệt, tuyến suối Cái thiết kế về cơ bản bám theo tuyến suối hiện hữu, mặt cắt ngang thiết kế suối Cái (chính và nhánh) qua phường Thạnh Phước dạng hình thang, gia cố bằng tấm bê tông trên hệ cọc, khung dầm bê tông. Trong đó:

- Tổng bề rộng giải phóng mặt bằng tuyến suối Cái chính khoảng 114,8m, trong đó (bề rộng đáy kênh Bđ=52m, hai mái kênh rộng 28,8m, bờ kênh kết hợp đường giao thông có bề rộng nền đường 2× 17 = 34m). Theo đó, bề rộng giải phóng mặt bằng tính từ tim suối thiết kế ra hai bên trung bình là 58m.

- Tổng bề rộng giải phóng mặt bằng tuyến suối Cái nhánh phụ khoảng 77,92m, trong đó (bề rộng đáy kênh Bđ=20m, hai mái kênh rộng 23,92m, bờ kênh kết hợp đường giao thông có bề rộng nền đường 2×17= 34m). Theo đó, bề rộng giải phóng mặt bằng tính từ tim suối thiết kế ra hai bên trung bình là 38m.

Hiện tại, tuyến suối Cái (nhánh chính, nhánh phụ) hiện hữu qua phường Thạnh Phước nhỏ, hẹp và một số vị trí cong queo. Khi thiết kế mở rộng suối hiện hữu, để đảm bảo yêu cầu tiêu thoát nước và đảm bảo các quy định về an toàn giao thông (bán kính cong của đường hai bên kênh rộng 7,5m). Nên phải thiết kế nắn chỉnh tại các vị trí tuyến suối hiện hữu bị cong queo cho thẳng lại. Vì vậy, dẫn đến tại các vị trí này diện tích đền bù giải phóng mặt bằng không đều theo tim suối hiện hữu, vị trí cong queo lớn thì bề rộng giải tỏa có thể bằng bề rộng giải phóng mặt bằng (114,8m đối với tuyến chính và 77,92m đối với tuyến nhánh).

Trong cuộc họp triển khai cắm mốc giải phóng mặt bằng có thông báo cho các hộ dân là bề rộng giải tỏa từ tim suối Cái chính ra mỗi bên là 58m và 38m nhánh phụ. Như đã phân tích ở trên thì đây là bề rộng giải phóng mặt bằng tính theo tim suối thiết kế và đại diện cho đa số các trường hợp tim suối thiết kế trùng với tim suối hiện hữu. Còn các trường hợp, vị trí cong queo phải nắn thẳng lại thì bề rộng giải phóng mặt bằng có thể lớn hơn, hoặc nhỏ hơn là (58m nhánh chính và 38m nhánh phụ).

Qua kiểm tra hồ sơ thiết kế dự án, trường hợp tại đất của bà Nguyễn Thị Hạnh có phạm vi cắm ranh giải phóng mặt bằng hơn 80m đối với tuyến chính là đúng. Nguyên nhân:

- Vị trí đất tiếp giáp suối Cái chính gần cầu Tổng Bảng: Tuyến suối hiện trạng không vuông góc với cầu, nên tim suối theo thiết kế đã nắn chỉnh cục bộ để đảm bảo thuỷ lực dòng chảy, thuận dòng và đảm bảo an toàn giao thông; Đồng thời, sau cầu có xây dựng thêm 02 cống hai bên cầu để đảo yêu cầu thoát nước nên phạm vi giải tỏa lớn hơn 80m so với tim suối hiện trạng.

- Vị trí đất tiếp giáp suối Cái chính sau cầu Tổng Bảng: Tuyến suối hiện trạng cong queo, tim suối theo thiết kế đã nắn chỉnh cục bộ để đảm bảo thuỷ lực dòng chảy, thuận dòng và đảm bảo an toàn giao thông nên bề rộng giải phóng mặt bằng có lớn hơn 58m so với tim suối hiện trạng.

(2) Phản ánh của cử tri Từ Thị Huệ, khu phố Dư Khánh, phường Thạnh Phước phản ánh không được mời họp triển khai dự án và bị lấy 40m đất nói lý do là né đình Dư Khánh nhưng có chỗ chỉ lấy vào 17m, ngoài ra về chính sách tái định cư, giá cả chưa thông báo cho gia đình bà biết.

- Về không được mời họp triển khai dự án: Qua kiểm tra tại các cuộc họp ngày 25/3/2021 về việc họp dân tham vấn ý kiến cộng đồng và ngày 08/4/2022 về việc công khai dự án, kế hoạch đo đạc phạm vi ảnh hưởng của dự án thì trong danh sách đều có bà Từ Thị Huệ tham dự và ký tên.

- Về phạm vị bị ảnh hưởng đất của bà Từ Thị Huệ là 40m đất nói lý do là né đình Dư Khánh nhưng có chỗ chỉ lấy vào 17m: Lý do tại vị trí này, tuyến suối hiện trạng có bề rộng khoảng 28m, tuyến suối cong. Nên tim suối theo thiết kế đã nắn chỉnh cục bộ để đảm bảo thuận dòng chảy và đảm bảo an toàn giao thông cho tuyến đường rộng 7,5m hai bên kênh. Vì vậy, phạm vi ảnh hưởng là không đồng đều như phản ảnh của cử tri là đúng.

- Về chính sách tái định cư, giá cả chưa thông báo cho gia đình bà biết: Hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng đang ở giai đoạn xác định ranh đất đền bù, đo đạc hiện trạng. Đơn giá bồi thường và chính sách tái định cư sẽ được lập ngay khi công tác đo đạc hiện trạng, kiểm đếm được thực hiện hoàn thiện. Khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đền bù sẽ tổ chức hợp dân để công khai theo quy định (dự kiến đầu năm 2023).

(3) Cử tri Ngô Thị Rí, khu phố Phú Thọ, phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên phản ánh hiện nay, dự án Nạo vét, gia cố suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai các hộ dân tại đây chưa nhận được tiền đền bù.

Hiện đơn giá bồi thường đất (đoạn từ sau cầu Thợ Ụt đến trước cầu Bến Sắn) đã được UBND thị xã Tân Uyên trình Sở Tài Nguyên và Môi trường thẩm định. Sau khi đơn giá đất bồi thường được thẩm định và phê duyệt, Hội đồng bồi thường của dự án sẽ phê duyệt phương án bồi thường. Dự kiến công tác chi trả tiền đền bù cho (đoạn từ sau cầu Thợ Ụt đến trước cầu Bến Sắn) trong tháng 9 ÷ 10 năm 2022.

 

 
2        Cử tri Đinh Văn Nghĩa, tổ 4, khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình: phản ánh Trạm thu phí khu phố Bình Chánh Đông, phường Khánh Bình thuộc đường ĐT747a  khi nào mới chấm dứt thu phí, trả lời cho cử tri biết? Hiện trạng đoạn đường ĐT747a đoạn đi qua khu phố Bình Chánh mặt đường hư hỏng nặng từ lâu, trời mưa lớn làm sạt lỡ nhiều đoạn hai bên đường, trong khi lưu lượng xe nhiều gây cản trở giao thông làm người dân lưu thông qua đoạn đường này thường hay bị tay nạn. Đặc biệt doanh nghiệp thu phí đường bộ nhưng thiếu trách nhiệm kiểm tra sửa chưa kịp thời. Kiến nghị UBND tỉnh xem xét giải quyết tình trạng trên.Khánh BìnhSở Giao thông Vận tải

Dự án ĐT.747b đoạn từ Chùa Thầy Thỏ đến giáp đường ĐT.747a và  ĐT.747a  đoạn từ cầu Ông Tiếp đến Uyên Hưng được đầu tư theo phương thức BOT, thời hạn thu phí 30 năm (kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2002).

- Về hư hỏng đường: Qua công tác tuần tra, kiểm tra kết cấu hạ tầng giao thông, Thanh tra Giao thông vận tải đã phát hiện những hư hỏng mặt đường gây mất an toàn giao thông trên tuyến và Sở Giao thông vận tải đã có nhiều văn bản đề nghị Công ty CP Genimex sửa chữa, khắc phục tình trạng hư hỏng mặt đường dự kiến sẽ sửa chữa trong tháng 8/2022.

Sở GTVT sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc Công ty Cổ phần Genimex sớm sửa chữa hư hỏng mặt đường, báo cáo kết quả về UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

 
3        Cử tri Nguyễn Minh Tuấn, tổ 3, khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình: phản ánh Dự án thành lập khu công nghiệp của thành phố Thủ Dầu Một với diện tích khoản 21ha nằm trên địa bàn phường Phú Tân, sau đó nhà nước không thực hiện dự án diện tích đất trên để lại cho người dân sử dụng. Tuy nhiên việc cấp quyền sử dụng đất cho người dân không đồng loạt người được cấp, người không được cấp, cụ thể trường hợp gia đình nhà ông đất của mẹ ông là bà mẹ Việt Nam anh hùng tách cho 3 người con nhưng nhà nước chỉ cấp quyền sử dụng đất cho 1 người con, còn 2 người con không cấp QSDĐ, bản thân ông đã liên hệ ngành chức năng giải quyết đến nay đã hơn 2 năm vẫn chưa được cấp QSDĐ. Đề nghị ngành chức năng xem xét giải quyết.Khánh BìnhSở Tài nguyên và Môi tường

Trường hợp cử tri Nguyễn Minh Tuấn phản ánh khu đất nằm trong khu 21,36ha tại khu phố 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một thuộc Khu tái định cư Tân Vĩnh Hiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh đang chỉ đạo Sở Xây dựng tại Văn bản số 5702/UBND-KT ngày 08/11/2021 về việc vướng mắc trong điều chỉnh diện tích của quyết định thu hồi đất tại dự án Khu liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ – Đô thị tỉnh Bình Dương. Trường hợp sau khi điều chỉnh dự án đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ ranh giới được duyệt hướng dẫn các thủ tục thu hồi, giao đất theo quy định của pháp luật.

 

 
4        

Cử tri Nguyễn Minh Tuấn, tổ 3, khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình:

(1) Việc chuyển viện khám bệnh BHYT trước đây chỉ xin giấy chuyển viện 1 lần sử dụng cho cả năm. Tuy nhiên thời gian gần đây người bệnh mãn tính đi khám bệnh tuyến trên hàng tháng vẫn phải lập thủ tục xin giấy chuyển viện hàng tháng, việc này gây khó khăn cho người dân. Đề nghị ngành chức năng xem xét giải quyết giảm thủ tục cho người dân.

 (2) Việc cấp thuốc BHYT hàng tháng cho người dân, bắt buộc người dân phải đến nơi cấp thuốc BHYT thì mới được cấp thuốc, trong đó mẹ ông là Mẹ Việt nam anh hùng có bệnh mãn tính không đi lại được và kể cả những người già khác bệnh nặng giống trường hợp mẹ ông cũng phải đến nơi mới cấp phát thuốc. Đề nghị ngành chức năng xem xét giải quyết tạo điều kiện để người thân đi lãnh thuốc thay đối với những trường hợp này.

Khánh BìnhSở Y tế

(1) Căn cứ Điểm d, Khoản 1, Điều 12, Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có quy định như sau: "Điều 12. Sử dụng Giấy chuyển tuyến và Giấy hẹn khám lại trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Sử dụng Giấy chuyển tuyến đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế:

Người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế mắc các bệnh, nhóm bệnh và các trường hợp được sử dụng Giấy chuyển tuyến quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này thì Giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch đó. Trường hợp đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó mà người bệnh vẫn đang điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì Giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết đợt điều trị nội trú đó".

Như vậy, nếu người bệnh mắc bệnh quy định tại Phụ lục 01 thì được cấp giấy chuyển tuyến sử dụng đến hết ngày 31/12 dương lịch. Ông Tuấn không cho biết thông tin người bệnh mắc bệnh gì, có thuộc các bệnh trong Phụ lục 01 hay không nên chúng tôi không có cơ sở trả lời cụ thể cho ông. Đề nghị ông liên hệ cơ sở khám chữa bệnh BHYT đã cấp giấy chuyển tuyến để rà soát, điều chỉnh giấy chuyển tuyến cho phù hợp.

(2) Căn cứ Khoản 1, Điều 15, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế quy định:

"Người tham gia bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh; trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc Giấy xác nhận của Công an cấp xã hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh viên; các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác.".

Vì vậy, bản thân người bệnh phải đến cơ sở khám chữa bệnh BHYT để khám và nhận thuốc. Trước đây, tại nhiều địa phương, trong đó có Bình Dương đã xảy ra nhiều trường hợp lợi dụng thẻ BHYT của người khác để khám, nhận thuốc BHYT mang đi bán, cá biệt có trường hợp khám đến vài chục lần trong một tháng. Để ngăn chặn việc trục lợi quỹ BHYT, cơ quan BHYT và các cơ sở khám chữa bệnh BHYT đề nghị người bệnh phải đến cơ sở khám chữa bệnh để khám bệnh và nhận thuốc theo đúng quy định. Với trường hợp Mẹ ông Tuấn và các trường hợp tương tự như ông nêu trên, nếu quá khó khăn, không thể trực tiếp đi lại nhận thuốc có thể liên hệ Ủy ban nhân dân địa phương xác nhận và liên hệ cơ quan BHXH, cơ sở khám, chữa bệnh để xem xét, hỗ trợ.

 
5        Cử tri Trương Văn Sơn, tổ 1, khu phố Bình Khánh, phường Khánh Bình: phản ánh hiện nay người dân tham gia BHYT phải chi trả các chi phí như găng tay, thuốc…. vì thuốc BHYT được kê trong toa nhưng không được cấp thuốc mà phải mua từ bên ngoài (người dân phải chi trả 2 lần khi khám chữa bệnh). Đề nghị ngành chức năng xem xét và có biện pháp kiểm soát, kiềm chế giá cả thị trường đối với dịch vụ y tế.Khánh BìnhSở Y tế

Sở Y tế đã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu cung cấp thuốc generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2021-2023. Số mặt hàng thuốc trúng thầu/số mặt hàng mời thầu: 920/1045, tỷ lệ trúng thầu: 88%; như vậy, đến thời điểm hiện tại, về cơ bản các cơ sở y tế công lập đã cung ứng đủ thuốc phục vụ cho công tác khám chữa bệnh, cấp thuốc cho người bệnh có thẻ BHYT.

Về biện pháp kiểm soát, kiềm chế giá cả thị trường đối với dịch vụ y tế: Bộ Y tế có Thông tư 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
6        Cử tri Trịnh Văn Chẩn, khu phố Phú Bưng, phường Phú Chánh: phản ánh hiện nay tuyến đường ĐT742 đoạn đi qua phường Phú Chánh có mặt đường hẹp, lưu lượng xe tải, xe contenner lưu thông nhiều, thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe, tai nạn giao thông. Đề UBND tỉnh xem xét nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT742 để người dân an tâm khi tham gia giao thông và nhu cầu lưu thông vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn.Phú ChánhSở Giao thông Vận tải

  Ngày 11/5/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 2162/UBND-KT thống nhất sự cần thiết đầu tư Nâng cấp, mở rộng ĐT.742, đồng thời yêu cầu Sở GTVT khẩn trương tham mưu danh mục thứ tự công trình giao thông ưu tiên đầu tư theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh làm cơ sở cân đối, bố trí vốn đầu tư;

    Sở GTVT đã rà soát Chương trình đột phá số 42-CTr/TU về "Tập trung phát triển hạ tầng giao thông vận tải theo hướng đô thị hóa, xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", trong giai đoạn 2021-2025 không có công trình Nâng cấp, mở rộng ĐT.742. Sở GTVT sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh bổ sung dự án trên trong giai đoạn 2025-2030.

Sở Giao thông Vận tải xin ghi nhận kiến nghị của cử tri, sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về UBND tỉnh vào  sau năm 2025.

 
7        Cử tri Phạm Văn Bé, khu phố Khánh Hòa, phường Tân Phước Khánh: phản ánh Công ty TNHH Modern Food Industries (Việt Nam) đang sử dụng đất công trên địa bàn khu phố Khánh Hòa, phường Tân Phước Khánh (thuê đất) nhưng đã không sử dụng hiệu quả nguồn đất công như: công trình nhà xưởng xuống cấp do đã rất lâu không hoạt động, cây cỏ mọc rất nhiều dễ gây cháy vào mùa khô và côn trùng muỗi vào mùa mưa, làm tăng nguy cơ dịch sốt xuất huyết hiện nay. Cử tri đã kiến nghị nhiều lần và ngành chức năng cũng đã trả lời nhưng cử tri không hài lòng, nay tiếp tục kiến nghị ngành chức năng kiểm tra lại giao cho UBND phường Tân Phước Khánh quản lý để quy hoạch xây dựng Trường học cho học sinh hoặc các công trình phúc lợi phục vụ người dân trên địa bàn.Tân Phước KhánhSở Tài nguyên và Môi tường

Căn cứ kết quả khảo sát hiện trạng sử dụng đất, ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Cục Thuế cho thấy Công ty TNHH Modern Food Industries (Việt Nam) chỉ tạm ngưng sản xuất từ tháng 06/2019 (Quý III năm 2019 có hoạt động kinh doanh sản xuất), nên chưa đủ cơ sở thực hiện việc thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai.

- Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 từ giữa năm 2020 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa thực hiện việc thanh, kiểm tra Công ty TNHH Modern Food Industries (Việt Nam). Trong năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thực hiện công tác thanh, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của Công ty.

Sở sẽ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

 
8        Cử tri Nguyễn Trung Hiếu, khu phố Phước Hải, phường Thái Hòa: phản ánh hiện nay trên tuyến đường ĐT-747 (Chùa Thầy Thỏ đến cầu Ông Tiếp) có 02 trạm thu phí đường bộ, mặt đường nhỏ hẹp, xe lưu thông nhiều, thường xuyên gây ùn tắc giao thông. Đề nghị đại UBND tỉnh xem xét mở rộng tuyến đường này.Thái HòaSở Giao thông Vận tải

Ngày 15/11/2021, Sở GTVT đã triển khai thí điểm phân luồng giao thông trên ĐT.747a, ĐT.747b đoạn từ cầu Ông Tiếp đến ngã tư Thầy Thỏ theo hướng cấm các phương tiện giao thông có tổng tải trọng trên 10 tấn và container, đầu kéo lưu thông vào các giờ cao điểm, tình hình ùn tắc giao thông cơ bản đã được kiểm soát.

Hiện Sở GTVT đang phối hợp với các Sở ngành liên quan và chủ đầu tư bàn bạc thống nhất phương án xử lý các trạm thu phí để tạo thuận lợi trong việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường này. Tuyến đường này không nằm trong danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025, báo cáo kết quả về UBND tỉnh vào cuối năm 2025.

 
9        Cử tri Mai Sông Bé, tổ 3, ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Hội: phản ánh Chủ trương đầu tư dự án Nạo vét, gia cố Suối Cái (đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai) đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐNDngày 10/12/2020. Dự án dự kiến thời gian thi công sẽ kéo dài trong 06 năm với tổng kinh phí khoảng gần 5.000 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ giải quyết tình trạng ngập úng, thoát nước cho 15 xã, phường của huyện Bắc Tân Uyên, thị xã Tân Uyên, thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Thuận An, góp phần cải tạo môi trường, chỉnh trang đô thị, kết hợp phát triển giao thông khu vực. Tôi và cử tri xã Thạnh Hội cùng cử tri cả tỉnh Bình Dương rất đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên về quy mô sau khi hoàn thành dự án thì lưu lượng nước rất lớn ra 02 nhánh (nhánh chính đỗ ra Rạch cầu Tổng Bản và Rạch cầu Bà Kiên) đều đổ thẳng vào Cù lao Thạnh Hội sẽ gây sạt lỡ nghiêm trọng. Đề nghị tỉnh khẩn trương đánh giá thật kỹ tác động tới việc ảnh hưởng sạt lỡ cù lao Thanh Hội khi dự án hoàn thành với lưu lượng nước theo thiết kế. Đề nghị ngành chức năng nên xây dựng kè bảo vệ cù lao Thạnh Hội trước khi triển khai dự án này.Thạnh HộiSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cù Lao Rùa thuộc xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên có diện tích khoảng 277ha được bao bọc bởi dòng chảy chính của sông Đồng Nai và dòng chảy phụ (tẻ nhánh) bao trọn cù lao nhập vào dòng chính và chảy xuôi về Sài Gòn. Trong đó: Nhánh sông chính dài 5,2km, chiều rộng B=(200÷400)m, đoạn rộng nhất ngay tại vị trí cổ Cù Lao Rùa, cao trình đáy sông trung bình khoảng -10m và có xu hướng sâu dần về phía hạ lưu; Nhánh sông phụ dài khoảng 6,3km, chiều rộng B=(120÷220)m, đoạn rộng nhất ngay tại vị trí cổ Cù Lao Rùa, cao trình đáy sông trung bình khoảng (-6 ÷ -7)m và có xu hướng sâu dần về phía hạ lưu.

Từ năm 2015 trở về trước tình hình xói lở diễn biến phức tạp, tồn tại 05 vị trí xói lở bờ với chiều dài từ (60÷750)m và 03 vị trí xói lở lòng dẫn với chiều sâu xói sâu hơn lòng sông trung bình từ (4÷6)m, dài từ (200÷600)m. Từ năm 2015 đến nay các vị trí xói lở này đã ổn định, không mở rộng thêm.

Năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiên cứu và công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh, Đề tài: "Nghiên cứu đánh giá hiện trạng sạt lở đất ở Cù Lao Rùa (Thạnh Hội) trong thời gian qua, nguyên nhân, dự báo và đề xuất giải pháp khắc phục". Theo đó từ năm 2015 trở về trước khu vực Cù Lao Rùa có 05 đoạn sạt lở và 03 vị trí hố xói dưới lòng sông. Nguyên nhân do sạt lở và xói, bao gồm: Yếu tố thủy lực, dòng chảy; Yếu tố mực nước; Yếu tố khai thác cát; Yếu tố sóng do tàu thuyền di chuyển trên sông. Trong đó, yếu tố khai thác cát là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sạt lở đất tại Cù Lao Rùa. Cụ thể:

- 07 vị trí sạt lở (gồm sông chính 05 đoạn dài 1.760m, nhánh phụ 02 đoạn dài 800m) và xuất hiện từ năm 2015 trở về trước (sau 2015 đến nay đã ổn định không mở rộng thêm).

- 03 vị trí xói lở lòng sông từ năm 2015 trở về trước (sau 2015 đến nay đã ổn định không mở rộng thêm): (1) Hố xói 1: Đối diện với cửa ra suối Cái nhánh chính, mép sát bờ Cù Lao Rùa, phạm vi chiều dài của hố xói khoảng 600m; (2) Hố xói 2: Tại đỉnh cong uốn khúc ngay tại cổ Cù Lao Rùa, hố xói lệch về phía bờ lõm (phía Cù Lao Rùa), chiều dài hố xói khoảng 400m; (3) Hố xói 3: Tại hạ lưu cầu Thạnh Hội, hố xói ở giữa lòng sông, dài khoảng 200m.

Cuối năm 2020, HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nạo vét, gia cố suối Cái từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai với nhiệm vụ tiêu thoát nước cho khu công nghiệp, đô thi và hình thành hệ thống đường giao thông kết nối vùng. Qua nghiên cứu, đánh giá thì việc đầu tư xây dựng dự án Nạo vét, gia cố suối Cái từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai không làm gia tăng tác động bất lợi về xói lở cho Cù Lao Rùa. Cụ thể như sau:

- Về diện tích lưu vực thoát nước của tuyến suối Cái 225 km² chỉ bằng 1% so với diện tích lưu vực 23.500 km² của sông Đồng Nai khi tính đến vị trí cửa ra suối Cái nhập lưu vào nhánh phụ sông Đồng Nai. Do vậy, về tổng thể chế độ thủy lực của suối Cái hầu như không ảnh hưởng đến chế độ thủy lực sông Đồng Nai.

     - Về lưu lượng sau khi nạo vét, gia cố Suối Cái tăng nhưng vận tốc dòng chảy giảm kết hợp với dòng chảy từ thượng nguồn xuống và bề rộng sông nhánh phụ tại vị trí cửa ra Suối Cái chính và Suối Cái nhánh rộng (120 – 220)m. Nên dòng chảy từ Suối Cái không ảnh nhiều đến bờ cù lao Rùa. Cụ thể:

+ Lưu lượng tại suối Cái nhánh chính (suối phía cầu Tổng Bảng) tăng từ 540m³/s (hiện trạng) lên 1.046m³/s (sau khi nạo vét). Tuy nhiên, lưu tốc dòng chảy tại cửa ra giảm từ 2,5m/s (hiện trạng) xuống 1,9m/s (sau khi nạo vét) do diện tích mặt cắt kênh tăng từ 216m² (hiện trạng) lên 551m² (sau khi nạo vét).

+ Suối Cái nhánh phụ (suối phía cầu Bà Kiên) lưu lượng thay đổi không đáng kể 312m³/s (hiện trạng) so với 317m³/s (sau khi nạo vét). Lưu tốc dòng chảy tại cửa ra tương đương nhau giữa 2,43m/s (hiện trạng) và 2,40m/s (sau khi nạo vét) do diện tích mặt cắt kênh ít thay đổi 128m² (hiện trạng) và 132m² (sau khi nạo vét).

- Về giải pháp công trình: Tại vị trí cửa ra đối với tuyến suối nhánh chính và nhánh phụ có biện pháp công trình để gia cố cho các vị trí này (dự kiến là thảm đá) để giảm vận tốc dòng chảy và chống xói lở. Đồng thời, thực hiện kết quả nghiên cứu của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương. Từ năm 2020 đến nay, UBND thị xã Tân Uyên đã xây dựng kè bảo vệ vị trí sạt lở tại Đoạn 1 và Đoạn 5 với tổng chiều dài là 1.019m (trong đó: chiều dài bên nhánh sông chính khoảng 569m và nhánh sông phụ khoảng 450m). Và trong những năm tiếp theo tỉnh sẽ đầu tư xây dựng đồng bộ hoàn chỉnh các công trình chống sạt lở cho các đoạn còn lại xung quanh Cù Lao Rùa.

 
10    

Cử tri Trần Văn Hô và cử tri Trần Văn Ngợ, khu phố Tân Lương, phường Thạnh Phước:

(1) Phản ánh tuyến đường ĐT-747 đoạn đi qua phường Thạnh Phước, Khánh Bình, Thái Hòa mặt đường hẹp, không có phân chia thành từng làn xe và không có hành lang cho người đi bộ, không có mương thoát nước gây ngập nước vào mùa mưa, mặt đường xuống cấp trầm trọng, xe tải, xe contenner lưu thông nhiều xảy ra tình trạng kẹt xe, tai nạn giao thông… Đề nghị UBND tỉnh nâng cấp, mở rộng để người dân an tâm khi tham gia giao thông. 

(2) Phản ánh hiện nay phần mặt đường nhựa tiếp giáp với 2 đầu cầu Tổng Bản và Bà Kiên bị sụt lún tạo ra tiếng kêu khi các phương tiện tham gia giao thông như: xe tải, xe contenner… làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân sinh sống xung quanh. Đề nghị ngành chức năng khắc phục tình trạng trên.

Thạnh PhướcSở Giao thông Vận tải

(1) Theo quy mô dự án ĐT.747A đoạn từ cầu Ông Tiếp đến đường Uyên Hưng, dọc hai bên tuyến được bố trí mương đá hộc và mương đất. Tuy nhiên, quá trình phát triển đô thị dẫn đến tình trạng hệ thống mương đất bị bồi lắp.

Ngày 15/11/2021, Sở GTVT đã triển khai thí điểm phân luồng giao thông trên ĐT.747a, ĐT.747b đoạn từ cầu Ông Tiếp đến ngã tư Thầy Thỏ theo hướng cấm các phương tiện giao thông có tổng tải trọng trên 10 tấn và container, đầu kéo lưu thông vào các giờ cao điểm, tình hình ùn tắc giao thông cơ bản đã được kiểm soát.

Hiện Sở GTVT đang phối hợp với các Sở ngành liên quan và chủ đầu tư bàn bạc thống nhất phương án xử lý các trạm thu phí để tạo thuận lợi trong việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường này. Tuyến đường này không nằm trong danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025; báo cáo kết quả về UBND tỉnh vào cuối năm 2025.

(2) Về hư hỏng mặt đường tiếp giáp 02 đầu cầu Tổng Bảng và Bà Kiên: Công ty sẽ khắc phục các hư hỏng trong tháng 8/2022, Sở Giao thông Vận tải sẽ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh vào cuối năm 2025.

 
11    Cử tri Lâm Thị Hai, khu phố Cây Da, phường Thạnh Phước: phản ánh hiện tại gia đình tôi có thửa đất 1560 tờ bản đồ số 09 bị ảnh hưởng công trình đường dây 500KV Sông Mây - Tân Uyên đi qua. Trong quá trình thi công công trình phát sinh phần diện tích đất bị ảnh hưởng cánh tay xà qua đất của gia đình bà nhưng chưa được bồi thường. Bà có gửi đơn kiến nghị đến Trung Tâm phát triển quỹ đất và Ban quản lý các công trình điện Miền Nam xem xét giải quyết. Hiện tại gia đình bà đã làm đơn để được hỗ trợ kinh phí bồi thường theo quy định nhưng đến nay đã hơn 3 năm gia đình bà chưa nhận được kinh phí hỗ trợ bồi thường cũng như văn bản trả lời. Đề nghị ngành chức năng xem xét giúp đỡ giải quyết kịp thời cho gia đình bà nhận được kinh phí hỗ trợ bồi thường theo quy định.Thạnh PhướcSở Công thương

UBND tỉnh tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, vấn đề này sẽ chỉ đạo Sở Công Thương tiếp tục làm việc với chủ đầu tư (Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia) triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng; báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

 

 
12    Cử tri Nguyễn Thị Ngọc Anh, tổ 1, khu phố 5, phường Uyên Hưng: đề nghị xem xét thực hiện bồi thường đường đất xen kẹp đường dây 500KW (Sông Mây – Tân Định); đồng thời xem xét cho người dân được gặp gỡ đối thoại và trao đổi với Tổng công ty Điện lực Miền Nam.Uyên HưngSở Công Thương

1. Việc bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân nằm ngoài hành lang bảo vệ an toàn và giữa hai đường dây dẫn điện trên không điện áp 500kV được quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ.

2. Năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản số 167/UBND-KT ngày 15/01/2021 về việc bố trí vốn thực hiện hỗ trợ đường dây 500kV Sông Mây - Tân Định (giai đoạn 2: bồi thường hỗ trợ đối với phạm vi xem kẹp giữa hai đường dây 500kV). Tuy nhiên đến nay, chủ đầu tư (Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia) chưa triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng.

3. Năm 2022, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên có văn bản số 152/UBND-SX ngày 19/01/2022 gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc phối hợp giải quyết một số tồn tại của các công trình điện trên địa bàn thị xã Tân Uyên, trong đó, có nội dung kiến nghị của cử tri. Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư chưa giải quyết.

4. Trong tháng 8/2022, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp mời các đơn vị có liên quan để họp bàn thống nhất kế hoạch bố trí vốn và thời gian giải quyết bồi thường, hỗ trợ cho người dân, sẽ có báo cáo kết quả về UBND tỉnh vào cuối năm 2022. 

 
13    Cử tri Nguyễn Thị Thân, tổ 1, khu 6, phường Uyên Hưng: phản ánh hiện nay tuyến đường Huỳnh Văn Nghệ và tuyến đường ĐH411 (đoạn ngã ba mười muộn  đi Tân Thành) bị hư hỏng, xuống cấp trầm trọng. Đề nghị ngành chức năng xem xét và có kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thi công, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông được dễ dàng hơn.Uyên HưngSở Giao thông Vận tải

Về hư hỏng giao lộ đường Huỳnh Văn Nghệ và tuyến đường ĐH.411: Giao lộ này thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường Mùa Muộn đi Tân Thành do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông làm chủ đầu tư dự kiến thi công hoàn thành trong tháng 8/2022.

Sở Giao thông Vận tải tiếp tục theo dõi, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

 
Phương Chi
Trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa X (thường lệ giữa năm 2022) trên địa bàn TP.Thủ Dầu MộtTrả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa X (thường lệ giữa năm 2022) trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/21/2022 12:00 PMNoĐã ban hành

STT​KIẾN NGHỊ CỬ TRIXÃ, PHƯỜNG, T.TRẤNĐƠN VỊ TRẢ LỜINỘI DUNG TRẢ LỜICHI CHÚ
1        Cử tri Tất Phúc Lâm, khu phố 1, phường Phú Hòa; cử tri Phan Văn Sinh, khu phố 9, phường Phú Lợi; cử tri Nguyễn Văn Hiếu, khu phố 7, phường TBH; cử tri Võ Hoàng Phương, khu phố 8, phường Hiệp An; cử tri Châu Thị Nga, khu phố 9 phường Chánh Nghĩa: phản ánh tình trạng khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương và Trung tâm Y tế thành phố từ đầu năm 2022 đến nay, người dân đến  điều trị, khám bệnh, lấy thuốc thì không có đủ thuốc, Bác sĩ phải kê toa cho người dân ra ngoài mua thuốc, có nhiều sinh phẩm xét nghiệm không có. Kiến nghị cần chấn chỉnh kịp thời để đảm bảo quyền lợi chăm sóc sức khoẻ của người tham gia BHYT.Phú Hòa, Phú Lợi, Tương Bình Hiệp,  Hiệp An, Chánh NghĩaSở Y tế

Về vấn đề thuốc: Công tác đấu thầu thuốc của Bệnh viện do Đơn vị mua sắm tập trung của tỉnh và Trung tâm mua sắm tập trung quốc gia thực hiện, gói thầu mua thuốc năm 2020 của tỉnh hết hiệu lực hợp đồng từ ngày 14/8/2021. Từ tháng 6 năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cả tỉnh cũng như Bệnh viện phải tập trung cấp bách vào việc thực hiện các gói thầu mua thuốc phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh nên kết quả đấu thầu thuốc năm 2022 của tỉnh có trễ. Trong thời gian chờ kết quả đấu thầu Bệnh viện đã sử dụng những thuốc còn lại trong kho để cấp cho người bệnh đến khám, chữa bệnh và có một số thuốc số lượng đã hết. Từ tháng 04 năm 2022 đến nay, Bệnh viện đã có đầy đủ các thuốc hoá dược thiết yếu, đặc trị để phục vụ công tác khám và điều trị cho người bệnh.

Về vấn đề sinh phẩm y tế: Hàng năm, Bệnh viện phải tổ chức đấu thầu Vật tư y tế - Thuốc để sử dụng cho người bệnh, thời gian tổ chức và lựa chọn nhà thầu thường mất khoảng 06 tháng. Tuy nhiên, không thể làm sớm trước được vì các thủ tục và phải lấy giá kế hoạch cho phù hợp theo quy định. Năm 2021, Bệnh viện được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Mua sinh phẩm chẩn đoán cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương năm 2021". Nhưng do tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp nên Bệnh viện phải tập trung cấp bách vào việc thực hiện các gói thầu Vật tư, sinh phẩm y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, đến thời điểm này khi thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu trên không còn thích hợp với các quy định hiện hành, do đó Bệnh viện đang xin ý kiến Sở Y tế và Uỷ ban nhân dân tỉnh để điều chỉnh Kế hoạch cho phù hợp và đúng quy định.

 
2        Cử tri Nguyễn Văn Sắc, khu phố 1, phường Chánh Nghĩa: phản ánh hệ thống xử lý nước thải đã thực hiện nhiều năm ở các tuyến đường chính nhưng tuyến đường Bàu Bàng đến nay chưa có hệ thống xử lý nước thải đấu nối cho từng hộ dân. Đề nghị ngành chức năng xem xét giải quyết và thông tin cho người dân được biết khi nào thực hiện.Chánh NghĩaSở Xây dựng

     Hệ thống thu gom nước thải của khu vực TP.TDM đã được Ban QLDA Chuyên ngành nước thải đầu tư tại dự án cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương (GĐ1), khu vực đường Bàu Bàng đã thực hiện tuyến ống thu gom chính. Hiện nay, Ban QLDA CNNT đang lập đề xuất dự án để thu gom phần còn lại của TP.TDM chưa đầu tư hệ thống thu gom để đáp ứng nhu cầu cấp thiết đấu nối nước thải sinh hoạt của các hộ dân và khu vực đường Bàu Bàng cũng đã được đưa vào đề xuất dự án. Kế hoạch khảo sát lên phương án thực hiện trong Quý 3 năm 2022.

     Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi đôn đốc triển khai thực hiện nội dung này và báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

 
3        Cử tri Nguyễn Văn Sắc, khu phố 1, phường Chính Nghĩa: phản ánh đợt dịch Covid - 19 vừa qua, Trung ương có cơ chế miễn giảm thuế cho hộ kinh doanh bị ảnh hưởng dịch Covid-19, nhiều tỉnh khác đã thực hiện nhưng tỉnh Bình Dương chưa thực hiện. Đề nghị ngành chức năng sớm thực hiện chủ trương trên.Chánh NghĩaCục Thuế

Ngày 19/10/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc Hội ban hành Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Ngày 27/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 406/NQ- UBTVQH15 của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

Ngày 15/11/2021, Cục Thuế đã ban hành văn bản chỉ đạo số 17406/CTBDU-NVDTPC về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 92/2021/NĐ-CP thi hành Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15. Qua đó, Cục Thuế đã hướng dẫn chi tiết và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Phòng và Chi cục Thuế để chuẩn bị các bước để thực hiện miễn thuế đối với Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 2. Miễn thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, có quy định:

"1. Đối tượng áp dụng:

Hộ kinh doanh, cá nhân là cá nhân cư trú hoạt động trong mọi ngành nghề, hình thức khai thuế, nộp thuế, có hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa bàn huyện, thị xã, quận, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là địa bàn cấp huyện) chịu tác động của dịch Covid-19 trong năm 2021.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ Thông báo trong năm 2021 của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương liên quan đến dịch Covid-19, trong đó có nội dung dừng hoặc ngừng hoặc tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh đối với một hoặc nhiều hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn (bao gồm cả việc phong tỏa, cách ly xã hội một hoặc nhiều khu vực trên địa bàn) để ban hành Danh sách các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch Covid-19 quy định tại khoản này."

Ngày 02/6/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tính Bình Dương đã ban hành Quyết định số 1314/QĐ-UBND về việc ban hành danh sách các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch Covid-19 trong năm 2021 của tính Bình Dương.

Ngày 14/6/2022, Cục Thuế đã ban hành văn bản số 51/CTBDU-HKDCN về việc thực hiện miễn thuế của các tháng trong quý III và quý IV năm 2021 đối với hộ, cá nhân kinh doanh theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Qua đó, Cục Thuế có chí đạo các Chi cục Thuế triển khai thực hiện miễn thuế đối với các hộ, cá nhân kinh doanh theo trình tự, thủ tục miễn thuế được quy định tại khoản 4, Điều 2 Nghị định số Nghị định số 92/2021/NĐ-CP trước 30/6/2022. Sau khi ban hành Quyết định miễn thuế đối với Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thì Chi cục Thuế sẽ thông báo cho Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được miễn thuế biết.

 
4        Cử tri Trần Bách Khoa, khu phố 6, phường Chánh Nghĩa: phản ánh tình trạng chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân trong các khuc vực: khu dân cư Lai Hưng Bàu Bàng; khu thành phố mới Bình Dương; khu Becamex Tower. Đề nghị ngành chức năng xem xét giải quyết tình trạng trên.Chánh NghĩaSở Tài nguyên và Môi tường

1. Đối với khu dân cư Lai Hưng

Năm 2021, Văn phòng Đăng ký đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường có nhận được hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP cho các hộ dân.

Văn phòng Đăng ký đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn lấy ý kiến Sở Xây dựng về việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tại dự án Khu dân cư Lai Hưng của Tổng Công ty.

Ngày 19/10/2021, Sở xây dựng tỉnh đã có văn bản phúc đáp Tổng Công ty Becamex chưa thực hiện thủ tục kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Lai Hưng theo các quy định về công tác quản lý dự án và quản lý chất lượng công trình.

Ngày 21/10/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản trả hồ sơ, đề nghị Tổng Công ty liên hệ Sở Xây dựng để thực hiện thủ tục kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy định.

Đến ngày 27/6/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục có Văn bản đề nghị Tổng Công ty bổ sung văn bản kiểm tra hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để Văn phòng Đăng ký đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường có cơ sở giải quyết hồ sơ theo quy định. Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục đôn đốc Tổng Công ty bổ sung hồ sơ để có cơ sở giải quyết theo quy định.

2. Khu thành phố mới Bình Dương và khu Becamex Tower

Qua rà soát, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Bách Khoa đối với khu đất thuộc Khu thành phố mới Bình Dương và khu Becamex Tower.

Ngày 27/6/2022, Văn phòng Đăng ký đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản đề nghị chủ đầu tư dự án rà soát và liên hệ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả – Sở Tài nguyên và Môi trường nộp hồ sơ để có cơ sở cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Đến nay, Văn phòng Đăng ký đất đai vẫn chưa nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Bách Khoa đối với khu đất thuộc Khu thành phố mới Bình Dương và khu Becamex Tower. Văn phòng Đăng ký đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục có văn bản đôn đốc chủ đầu tư nộp hồ sơ.

Đề nghị ông Trần Bách Khoa liên hệ chủ đầu tư rà soát và nộp hồ sơ để Văn phòng Đăng ký đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường có cơ sở giải quyết cho ông theo quy định.

 
5        Cử tri Phan Duy Trung, khu phố 7, phường Chánh Nghĩa: phản ánh hiện nay giá xăng dầu tăng thường xuyên; đề nghị ngành chức năng tỉnh kiểm soát việc tăng giá; đồng thời rà soát, kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh xăng dầu có hành vi găm hàng trái quy định trước thời điểm xăng tăng giá.Chánh NghĩaSở Công Thương

1. Việc điều chỉnh giá xăng dầu được quy định tại Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu về thời gian điều hành giá xăng. Thời gian điều hành giá xăng dầu vào các ngày mùng 1, ngày 11 và ngày 21 hàng tháng. Đối với các kỳ điều hành trùng vào ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước, thời gian điều hành được lùi sang ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ. Đối với kỳ điều hành trùng vào dịp Tết Nguyên đán, thời gian điều hành được lùi sang kỳ điều hành tiếp theo…". Đồng thời, khi điều chỉnh về giá thì Bộ Công Thương và Bộ Tài chính xem xét quyết định.

2. Về vấn đề rà soát, kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh:

- Sở Công Thương phối hợp với Cục Quản lý thị trường triển khai thực hiện nghiêm việc bảo đảm cung ứng xăng dầu trên địa bàn; Công điện về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với mặt hàng xăng dầu.

- Sở Công Thương chủ động làm việc trực tiếp với 08 thương nhân (đầu mối và phân phối) trên địa bàn tỉnh yêu cầu đảm bảo cung ứng xăng dầu đầy đủ cho các cửa hàng bán lẻ và báo cáo tình hình cung cấp xăng dầu hàng ngày trên địa bàn cho UBND tỉnh để nắm thông tin, kịp thời chỉ đạo giải quyết;

Đồng thời, Sở Công Thương đã thành lập 02 Đoàn kiểm tra để kiểm tra việc chấp hành quy định kinh doanh xăng dầu của doanh nghiệp, nhằm đảm bảo thời gian hoạt động của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đúng theo thời gian mà doanh nghiệp đăng ký, chống tình trạng đóng cửa, găm hàng chờ lên giá để thu lợi bất chính.

 
6        Cử tri Lê Văn Lít, khu phố 1, phường Định Hòa: phản ánh khu dự án khu quy hoạch xây dựng các bệnh viện và một số công trình nhà nước chưa đấu nối hệ thống nước thải ảnh hưởng môi trường của những người dân sinh sống trong dự án. Kiến nghị ngành chức năng sớm khắc phục tình trạng trên.Định HòaSở Xây dựng

Ban QLDA CNNT đang đầu tư hệ thống thu gom nước thải (gồm 2 trạm bơm nâng và đường ống chính dẫn về mạng lưới thu gom của nhà máy nước thải Thủ Dầu Một) để thu gom nước thải của khu vực khu quy hoạch xây dựng các bệnh viện và một số công trình nhà nước và khu vực lân cận; Mạng lưới thu gom (bao gồm đường ống thu gom, hố ga đấu nối) của khu quy hoạch và các hộ dân hiện hữu thuộc phạm vi đầu tư của Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Thủ Dầu Một thực hiện (sau khi thu gom sẽ đấu nối vào hệ thống của Ban QLDA CNNT đầu tư).

Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi đôn đốc triển khai thực hiện nội dung này và báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

 
7        Cử tri Lê Văn Lít, khu phố 1, phường Định Hòa: phản ánh hiện nay nghĩa trang Truông Bồng Bông không còn cho người dân chôn cất nhưng chưa bố trí vị trí khác để thực hiện chôn cất, nhiều gia đình khó khăn không đủ khả năng để chôn cất người thân tại hoa viên nghĩa trang Chánh Phú Hòa. Đề nghị ngành chức năng có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân.Định HòaSở Xây dựng

UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo các nội dung kiến nghị liên quan đến lĩnh vực quy hoạch của ngành xây dựng, trong đó: "Thống nhất tiếp tục thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 3681/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch tổng thể các địa điểm nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bình Dương tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050 và lộ trình theo Kế hoạch số 6148/KH-UBND ngày 02/12/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Quy hoạch tổng thể các địa điểm nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bình Dương tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050". Trên cơ sở báo cáo của các địa phương, Sở Xây dựng đã tổng hợp đề xuất báo cáo UBND tỉnh gia hạn thời gian đóng cửa và chỉ cho phép hình thức chôn cất sau hỏa táng (hoặc cải táng), thời gian gia hạn đến khi nghĩa trang nhân dân mới được đầu tư xây dựng hoàn thành.

Hiện Sở Xây dựng đang đôn đốc các địa phương phía Bắc tổng hợp, báo cáo số liệu các nghĩa trang hiện còn khả năng chôn cất để tham mưu UBND tỉnh phân luồng, hỗ trợ các địa phương phía Nam trong khi chưa có nghĩa trang nhân dân mới.

Ngày 31/5/2022 Sở Xây dựng đã có Văn bản số 2052/SXD-PTĐT&HTKT trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương xin chủ trương đầu tư mới nghĩa trang nhân dân cấp II trên địa bàn tỉnh Bình Dương để đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời gian tới.

 
8        Cử tri Đặng Thị Thúy Loan, khu phố 8, phường Định Hòa: phản ánh hiện tại đoạn giao nhau ngã 4 Tân Vạn Mỹ Phước - Nguyễn Văn Thành, Vòng xoay Tạo lực 6 thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị Sở Giao thông vận tải có giải pháp, hướng giải quyết để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.Định HòaSở Giao thông Vận tải

   Ngã 4 Mỹ Phước – Tân Vạn và Nguyễn Văn Thành: Ngày 17/6/2022, Sở Giao thông Vận tải phối hợp cùng với địa phương và các ngành chức năng kiểm tra hiện trường, thống nhất một số giải pháp tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại một số giao lộ trên đường ĐT.741, trong đó có giao lộ ĐT.741 (Nguyễn Văn Thành) và Mỹ Phước – Tân Vạn. Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên tham dự đoàn kiểm tra, Sở Giao thông vận tải đã có Công văn đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC thực hiện một số giải pháp tại giao lộ trên như: Bổ sung pha đèn, làn đường rẽ trái cho các phương tiện trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn, đường ĐT.741 để tránh xung đột giữa các dòng phương tiện, đảm bảo an trật tự, an toàn giao thông tại nút giao.

Vòng xoay Tạo lực 6 (Mỹ Phước – Tân Vạn – Võ Văn KIệt): Nhằm tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải đã có Công văn đề nghị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP tổ chức lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông (xanh, đỏ, vàng).

Sở GTVT sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc Tổng Công ty Becamex IDC thực hiện.

 

 
9        Cử tri Lâm Văn Cường, khu phố 6, phường Định Hòa: phản ánh tình trạng trộm, cướp tài sản của người dân thường xuyên xảy ra trên địa bàn thành phố Dĩ An, đồng thời trên địa bàn tỉnh xe máy lưu thông rất nhiều nhưng ý thức của người tham gia giao thông chưa cao thường xuyên vi phạm Luật giao thông đường bộ. Đề nghị ngành chức năng tăng cường công tác tuần tra giữ gìn an ninh trật tự và và xử lý các hành vi vi phạm.Định HòaCông an tỉnh

Kiến nghị của cử tri Lâm Văn Cường phản ánh đúng thực trạng diễn biến tình hình tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản và tình hình chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Dĩ An.

Trên cơ sở dự báo diễn biến tình hình an ninh, trật tự nói chung và tình hình tội phạm, trật tự an toàn giao thông nói riêng, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an thành phố Dĩ An triển khai nhiều kế hoạch chuyên đề về phòng, chống tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản; các chuyên đề tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm về sử dụng rượu, bia, chất ma túy khi tham gia giao thông, ôtô quá tải trọng, ôtô đi vào đường cấm và xử lý các nhóm thanh thiếu niên tụ tập tổ chức đua xe trái phép, điều khiển xe đi thành đám đông, nẹt bô, lạng lách, đánh võng…; các kế hoạch tuần tra vũ trang, tuần tra mật phục kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ, đồng thời chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở tăng cường sử dụng lực lượng cơ sở tấn công quyết liệt đối với tội phạm này.

Theo thống kê, trong 06 tháng đầu năm 2022, Công an thành phố Dĩ An đã triệt xóa 25 vụ, bắt 41 đối tượng trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản. Tuần tra, kiểm soát, phát hiện lập biên bản 6.992 trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông và trật tự đô thị; ra quyết định XPHC 6.992 trường hợp vi phạm; tước GPLX có thời hạn 368 trường hợp. Tuy nhiên, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản; vi phạm quy định về an toàn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm trộm nóng xe máy và cướp giật tài sản còn xảy ra nhiều, số vụ tại nạn giao thông tăng do người tham gia giao thông chưa chấp hành đúng quy định Luật giao thông đường bộ.

 Thời gian tới, Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an thành phố Dĩ An tăng cường phối hợp với các ban, ngành chức năng tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa về ý thức tự bảo quản tài sản, ý thức chấp hành pháp luật và tích cực tố giác tội phạm của người dân, đồng thời lực lượng Công an từ thành phố đến các phường tiếp tục tăng cường nhiều giải pháp hơn nữa để quyết liệt tấn công trấn áp, kéo giảm tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản; xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật giao thông đường bộ trên toàn địa bàn thành phố.

 
10    Cử tri Lê Trọng Khanh, khu phố 5, phường Hiệp An: phản ánh về việc cấp phát tiền cho đối tượng chính sách, hiện nay không phát tại phường mà phải ra tới Bưu Điện để nhận, gây khó khăn cho người dân nhất là đối tượng chính sách, người già yếu đi lại không tiện. Đề nghị ngành chức năng tỉnh xem xét cho nhận tại khu phố.Hiệp AnSở Lao động, Thương binh và Xã hộiVới mục tiêu tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả quản lý, minh bạch trong việc chi trả chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Hiện nay, các chế độ trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người có công với cách mạng được chi trả qua hệ thống Bưu điện trên toàn tỉnh Bình Dương nói chung và phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một nói riêng. Người có công với cách mạng trên địa bàn phường Hiệp An nhận trợ cấp ưu đãi hàng tháng tại Bưu Cục phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, thời gian chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi bắt đầu từ ngày 08 hàng tháng. Nếu sau ngày chi trả (sau ngày 8 hàng tháng) các đối tượng vẫn ra Bưu Cục phường Tương Bình Hiệp để nhận chế độ trợ cấp ưu đãi. Đối với các đối tượng ốm đau, già yếu, thương tật nặng,... mà không thể đến điểm chi trả để nhận trợ cấp ưu đãi được thì Bưu Cục phối hợp với công chức thương binh xã hội phường đến tận nhà để chi trả cho đối tượng. Trường hợp các đối tượng chưa kịp nhận trong tháng thì được chuyển tiếp sang kỳ chi trả tiếp theo tại Bưu Cục phường Tương Bình Hiệp mà không phải đến Bưu điện tỉnh để nhận chế độ trợ cấp ưu đãi.   
11    Cử tri Võ Hoàng Phương, khu phố 8, phường Hiệp An: phản ánh Trường học Marie Curie trên đường Nguyễn Chí Thanh trước đây là dự án được sang nhượng qua nhiều người, hiện nay trường học thu phí rất cao, người dân địa phương không có đủ điều kiện cho con học tại trường này. Đề nghị ngành chức năng tỉnh xem xét chấn chỉnh để có mức thu phí phù hợp.Hiệp AnSở Giáo dục và Đào tạo

Tại khoản 4, Điều 8 về nguyên tắc xác định học phí của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định:

"4. Đối với cơ sở giáo dục dân lập, tư thục

a) Cơ sở giáo dục dân lập, tư thục được quyền chủ động xây dựng mức thu học phí và giá các dịch vụ khác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (trừ dịch vụ do Nhà nước định giá) bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý, có trách nhiệm công khai, giải trình với người học và xã hội về mức thu học phí, giá các dịch vụ do mình quyết định.

b) Cơ sở giáo dục dân lập, tư thục có trách nhiệm thuyết minh chi phí giáo dục, đào tạo bình quân một học sinh, mức thu học phí hàng năm, mức thu học phí toàn cấp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và toàn khóa học đối với cơ sở giáo dục đại học; thuyết minh lộ trình và tỷ lệ tăng học phí các năm tiếp theo (tỷ lệ tăng hằng năm không quá 15% đối với đào tạo đại học; tỷ lệ tăng không quá 10% đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông) và thực hiện công khai theo quy định của pháp luật và giải trình với người học, xã hội".

Do Trường TH-THCS-THPT Marie Curie là cơ sở giáo dục ngoài công lập nên đơn vị được chủ động xây dựng mức thu học phí, có trách nhiệm công khai, giải trình với người học và xã hội về mức thu học phí do mình quyết định.

 
12    Cử tri Phan Tấn Nhân, khu phố 8 và cử tri khu phố 9, phường Hiệp An: phản ánh Suối Mù U ở khu phố 8 và khu phố 9 từ năm 2014 đã có dự án cải tạo nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện nên thường xảy ra ngập úng vào mùa mưa rất nguy hiểm cho người đi đường, dễ gây đuối nước cho trẻ em. Đề nghị ngành chức năng xem xét giải quyết sớm thực hiện dự án.Hiệp AnSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tuyến suối Mù U là một đoạn suối thuộc rạch Bưng Cầu nằm trong dự án Trục thoát nước suối Giữa (đoạn từ sau trạm thu phí đến cầu Bà Cô gồm cả rạch Bưng Cầu).

Dự án Trục thoát nước suối Giữa (đoạn từ sau Trạm thu phí đến cầu Bà Cô gồm cả rạch Bưng Cầu) được UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và PTNT làm Chủ đầu tại Công văn số 4025/UBND-KT ngày 18/8/2020.

Hiện dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 và đang trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Ngày 07/4/2022, Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh trình Sở Xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Tuy nhiên, do dự án không được bố trí đủ vốn trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025, nên ngày 23/5/2022 Sở Xây dựng có Văn bản số 1903/SXD-PTĐT&HTKT báo cáo UBND tỉnh đề nghị không phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, giao UBND thành phố Thủ Dầu Một thực hiện nạo vét, khai thông dòng chảy Trục thoát nước suối Giữa (đoạn từ sau trạm thu phí đến cầu Bà Cô gồm cả rạch Bưng Cầu) để đảm bảo thoát nước, chống ngập cho khu vực.

Ngày 25/5/2022, UBND tỉnh có Văn bản số 2485/UBND-KT về việc chưa phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và giao Chủ đầu tư liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án phù hợp với khả năng cân đối vốn.

Hiện Ban Quản lý dự án ngành nông nghiệp và PTNT đang thực hiện các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án phù hợp với khả năng cân đối vốn.

Trong thời gian chờ thực hiện dự án, để giải quyết yêu cầu tiêu thoát nước, chống ngập úng bảo vệ tài sản của người dân. Đề nghị UBND thành phố Thủ Dầu Một thực hiện nạo vét, khai thông dòng chảy Trục thoát nước Suối Giữa (đoạn từ sau trạm thu phí đến cầu Bà Cô gồm cả rạch Bưng Cầu) để đảm bảo thoát nước, chống ngập cho khu vực.

 
13    Cử tri Trần Văn Mén, khu phố 9, phường Hiệp An: phản ánh hệ thống thoát nước trên đường Đại lộ Bình Dương chưa đồng bộ, đoạn từ ngã 3 Định Hòa đến dốc Hòa Mỹ không có cống thoát nước, khi mưa lớn gây ngập nước, nguy hiểm cho người tham gia giao thông; đoạn cổng trước Đại Nam có hệ thống thoát nước nhưng khi mưa lớn nước thoát không kịp gây ngập cục bộ. Đề nghị ngành chức năng xem xét khắc phục tình trạng trên.Hiệp AnSở Giao thông Vận tải

  Đoạn từ ngã 3 Định Hòa đến dốc Hòa Mỹ không có cống thoát nước: Hiện nay Công ty đang khảo sát, thiết kế hệ thống cống dọc, dự kiến triển khai thi công và hoàn thành trong quý IV năm 2022.

   Đoạn khu vực cổng Đại Nam đã triển khai thi công cải tạo hệ thống cống dọc, tuy nhiên vẫn còn hiện tượng nước thoát chậm khi trời mưa lớn. Công ty sẽ tăng cường công tác khai thông hệ thống cống, vệ sinh hố ga, miệng thu nước thường xuyên để hạn chế tình trạng ngập cục bộ.

Sở sẽ báo cáo kết quả về UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

 
14    Cử tri Nguyễn Quốc Dũng, khu phố 8, phường Hiệp Thành: đề nghị ngành chức năng thực hiện tóm tắt tiểu sử các vị anh hùng có công với cách mạng gắn với tên đường hiện hữu trên địa bàn tỉnh để phục vụ nhu cầu nắm bắt thông tin về các Anh hùng có công cách mạng.Hiệp ThànhSở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch

Thời gian qua, việc đặt tên các tuyến đường đô thị trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một được thực hiện theo đúng quy trình, quy định hiện hành. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt 1.215 tên nhân vật lịch sử, anh hùng cách mạng, sự kiện,… để bổ sung vào Danh mục tên đường và xây dựng Ngân hàng dữ liệu tên đường trên địa bàn tỉnh.

      Hiện nay, tại địa bàn phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một đang thực hiện thí điểm gắn Bảng tóm tắt tiểu sử của nhân vật được đặt tên tại 04 tuyến đường do Thành đoàn Thủ Dầu Một phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện. Ngoài ra, trên website của Thành đoàn Thủ Dầu Một cũng đang thí điểm đăng tải thông tin lược sử tên đường của các nhân vật được đặt tên trên địa bàn Thành phố Thủ Dầu Một để người dân truy cập và tìm hiểu thông tin.

      Việc thực hiện Bảng tóm tắt tiểu sử của các nhân vật, sự kiện lịch sử ngoài việc phục vụ nhu cầu chuyển tải thông tin đến người dân mà còn góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là cho thế hệ trẻ. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cảm ơn sự quan tâm của cử tri, đồng thời sẽ tiếp tục phối hợp với UBND các huyện thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị có liên quan để triển khai nhân rộng mô hình này tại các địa phương trong thời gian tới.

 
15    

Cử tri Trần Chí Cường, khu phố 3, phường Hiệp Thành:

(1) Phản ánh Trạm thu phí Suối Giữa hiện còn thu phí, địa điểm tồn tại này có còn hợp lý hay không. Định hướng giải quyết tương lai như thế nào?

(2) Phản ánh việc phân luồng tại trạm thu phí nút giao thông Cầu Phú Long (thành phố Thuận An) không hợp lý dẫn đến khó khăn trong việc tham gia giao thông. Kiến nghị ngành chức năng cần có giải pháp hợp lý.

Hiệp ThànhSở Giao thông Vận tải

 (1) Về thời gian ngưng thu phí:

+ QL.13 đoạn từ Km1+248 đến Km28+178 thời gian thu phí 35 năm (từ năm 2002 đến năm 2037) theo hợp đồng được ký kết giữa UBND tỉnh với Tổng Công ty Becamex IDC.

+ QL.13 đoạn từ Km28+178 đến cầu Tham Rớt thời gian thu phí 33 năm (từ năm 2004 đến năm 2037) theo hợp đồng ký kết giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương với Tổng Công ty Becamex IDC.

(2) Dự án cải tạo, mở rộng QL.13 (trong đó có sắp xếp trạm thu phí tại giao lộ mũi tàu Phú Long) đã được HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 49/NQHĐND ngày 10/12/2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án BOT Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, dự kiến thời gian thực hiện phần bổ sung: Năm 20212023 (có thể thay đổi theo tiến độ của dự án giải phóng mặt bằng). Sau khi có mặt bằng thi công chủ đầu tư dự án sẽ di dời, sắp xếp lại trạm thu phí tại giao lộ này.

 
16    Cử tri Nguyễn Văn Vin, khu phố 2, phường Hòa Phú: kiến nghị các ngành chức năng kiểm tra giám sát lại giá test Covid  19 tại các bệnh viện tư nhân trong thời gian vừa qua.Hòa PhúSở Y tế

Đối với giá dịch vụ xét nghiệm SARSCOV2 tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh được Sở Y tế triển khai theo quy định tại Thông tư 02/2022/TTBYT ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Bộ Y tế quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARSCoV2 và Nghị quyết số 03/2022/NQHĐND ngày 25 tháng 04 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về ban hành quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARSCOV2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Ngoài ra, căn cứ theo Khoản 5, Điều 88 Luật Khám bệnh chữa bệnh quy định, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định: "Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân được quyết định và phải niêm yết công khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh".

Thông qua các đợt thanh, kiểm tra, Sở Y tế đã thực hiện lồng ghép và chuyên đề về các nội dung kiểm tra về giá xét nghiệm SARSCOV2 tại các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh. Sở Y tế cũng đã có văn bản đề nghị các đơn vị y tế ngoài công lập không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá dịch vụ xét nghiệm COVID19. Việc thực hiện quyết định mức giá, kê khai giá, niêm yết giá phải theo đúng quy định, đồng thời gửi bảng giá thu phí xét nghiệm SARSCoV2 của các đơn vị về Sở Y tế để xem xét, kiểm tra khi cần thiết.

 
17    Cử tri Nguyễn Trọng Quyết, khu phố 5, phường Hòa Phú: đề nghị bổ sung các chế độ cho cán bộ nghỉ hưu có huân chương kháng chiến như chế độ đối với thương binh, bệnh binh (cụ thể là chế độ tham quan về nguồn).Hòa PhúSở Lao động, Thương binh và Xã hộiTheo quy định tại Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ưu đãi người có công với cách mạng thì các đối tượng là Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế là người tham gia kháng chiến và được Nhà nước khen tặng Huân chương Kháng chiến, Huân chương Chiến thắng, Huy chương Kháng chiến, Huy chương Chiến thắng không thuộc đối tượng giải quyết chế độ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe theo quy định. 
18    Cử tri Nguyễn Trọng Quyết, khu phố 5, phường Hòa Phú: đề nghị lắp đặt hệ thống đèn chiếu sang tuyến đường 5C, đường số 15 và số 17 của khu phố 5.Hòa PhúUBND thành phố Thủ Dầu MộtUBND thành phố Thủ Dầu Một tiếp thu ý kiến góp ý của cử tri và sẽ xem xét, giải quyết, báo cáo kết quả về UBND tỉnh theo quy định. 
19    Cử tri Phạm Văn Thành, khu phố 8, phường Phú Hòa: phản ánh người dân khu phố 8 không đấu nối được vào hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt do có địa hình lòng chảo. Kiến nghị ngành chức năng có giải pháp phù hợp để khắc phục tình trạng trên.Phú HòaSở Xây dựng

Theo phản ánh, khu vực KP8 – P. Phú Hòa, có địa hình lòng chảo (thấp dần về phía trong), trong khi đó hệ thống thu gom nằm ngoài đường có cao độ cao hơn bên trong, dẫn đến không thể đấu nối nước thải từ bên trong ra ngoài. Hiện nay, Ban QLDA CNNT đang lập đề xuất dự án để thu gom phần còn lại của TP.TDM chưa đầu tư hệ thống thu gom; Theo đó, Ban QLDA sẽ lưu ý các khu vực có địa hình khó khăn cho việc đấu nối tự chảy ra hệ thống nước thải, và có các giải pháp đầu tư phù hợp (như giếng bơm nâng, ...) để có thể khắc phục tình trạng trên. Kế hoạch khảo sát lên phương án thực hiện trong Quý 3 năm 2022.

Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi đôn đốc triển khai thực hiện nội dung này và báo cáo về UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

 
20    Cử tri Huỳnh Thị Liêm, khu phố 1, phường Phú Hòa: phản ánh hàng năm cán bộ trung cao đều được khám sức khoẻ định kỳ 01 lần trong 01 năm nhưng tại sao năm 2021 đến nay vẫn chưa có được khám sức khoẻ định kỳ.Phú HòaBan Tổ chức Tỉnh ủy

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 bùng phát năm 2021, nhân lực tập trung cho phòng chống dịch, kết quả thầu hóa chất hết hạn trong giai đoạn giãn cách xã hội... khi dịch bệnh dần ổn định đơn vị lập hồ sơ đấu thầu hóa chất, đến tháng 6/2022 mới có kết quả. Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Thủ Dầu Một sẽ tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ trung cao dự kiến vào tháng 8, 9/2022.

 

 
21    Cử tri Nguyễn Anh Kim, khu phố 1, phường Phú Hòa: phản ánh Trụ Angten của Bưu điện Bình Dương được xây dựng năm 1994, chiều cao khoảng 125m. Khi trời có sấm sét, sét đánh xuống theo trụ thu lôi nghe ầm ầm rất lớn. Lâu lâu trên trụ angten có rớt vài cây sắt xuống mái nhà người dân, đâm lủng tôn và rất mất an toàn cho các hộ dân sống xung quanh. Đề nghị các ngành chức năng xem sét, có cách xử lý nhằm đảm bảo cho người dân ở xung quanh trụ anten để cho người dân được an toàn trong cuộc sống.Phú HòaSở Thông tin và Truyền thôngSở Thông tin và Truyền thông tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và sẽ xem xét, giải quyết và báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022. 
22    Cử tri Tất Phúc Lâm, khu phố 1, phường Phú Hòa: phản án các dự án cầu vượt, hầm chui làm tại ngã tư Chợ Đình người dân rất quan tâm, cần phải thực hiện nên các bước khảo sát, lấy ý kiến nhân dân về sự phù hợp, cần thiết của dự án và thông tin cho nhân dân được biết về thời gian thực hiện.Phú HòaSở Giao thông Vận tải

Dự án hầm chui tại nút giao ngã tư chợ Đình đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư thời gian thực hiện dự án 20222025. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tiếp tục thực hiện dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư công trình đường Mỹ Phước – Tân Vạn; Theo đó: "Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh việc giãn, hoãn các danh mục các dự án giao thông chưa thật sự cấp thiết để tập trung nguồn vốn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025". Ngày 26/5/2022, Sở Giao thông Vận tải đã báo cáo tham mưu UBND tỉnh xem xét chấp thuận cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông giãn, hoãn Dự án hầm chui tại nút giao ngã tư chợ Đình để có nguồn vốn thực hiện dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư công trình đường Mỹ Phước – Tân Vạn và tập trung cho các dự án trọng điểm, giao thông kết nối liên vùng, liên tỉnh, tháo gỡ các điểm nghẽn về giao thông.

Sở Giao thông Vận tải tiếp tục theo dõi việc triển khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh vào cuối năm 2025.

 
23    Cử tri Huỳnh Thị Liêm, khu phố 1, phường Phú Hòa: phản ánh hiện nay tỉnh đang thiếu biên chế về ngành giáo dục và ngành Y tế nhưng đến nay chưa thông qua tuyển dụng biên chế cho ngành giáo dục và Y tế. Đề nghị xem xét giải quyết tình trạng trên để đảm bảo phục vụ nhân dân.Phú HòaSở Nội vụ

Việc xét tuyển viên chức được UBND tỉnh tổ chức hằng năm nhằm tuyển dụng, bổ sung đội ngũ viên chức đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao của các đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh. Đồng thời, việc xét tuyển phải căn cứ vào chỉ tiêu biên chế, nhu cầu vị trí việc làm của từng đơn vị.

Trong năm 2022, UBND tỉnh có kế hoạch thực hiện xét tuyển theo chỉ tiêu cần tuyển dụng tại các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh (dự kiến tổ chức trong đầu Quý III năm 2022).

 Đối với xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác: Dựa trên bảng đăng ký nhu cầu và chỉ tiêu của các cơ quan, đơn vị gửi, Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác năm 2022.

 Đối với xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục: Ngày 05/2/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 553/UBNDVX về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo. Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã thành phố thực hiện nhiệm vụ trong các đợt xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo.

 
24    Ông Hà Huy Giáp  243/69/2, khu phố 6, phường Phú Lợi: phản ánh Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn do nhân dân bầu ra và có khối lượng công việc nhiều nhưng hiện nay Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn chỉ được hỗ trợ kinh phí hoạt động theo Nghị quyết số 13/2018/NQHĐND ngày 30/11/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh còn thành viên Ban Thanh tra nhân dân không được hưởng kinh phí hỗ trợ vì chưa có quy định trong các văn bản pháp luật. Đề nghị ngành chức năng nghiên cứu để bổ sung quy định về mức trợ cấp cho thành viên Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn.Phú LợiThanh tra tỉnhThanh tra tỉnh tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri; sẽ phối hợp với UBMTTQ tỉnh xem xét, nghiên cứu chế độ chính sách và báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022. 
25    Cử tri Nguyễn Quang Vinh, khu phố 5, phường Phú Lợi: kiến nghị Công ty Cổ phần Nước  Môi trường Bình Dương bảo trì, kiểm tra thay thế các ron cao su của các nắp cống hệ thống nước thải vì hiện nay đã hư hỏng dẫn đến tình trạng xe ô tô chạy qua gây tiếng động lớn ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.Phú LợiSở Xây dựng

 Ban QLDA Chuyên ngành nước thải tiếp thu ý kiến phản ảnh và đã cho đơn vị vận hành đi kiểm tra và thay thế các ron cao su hư hỏng. Sau khi khắc phục hoàn thành sẽ báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện khắc phục nêu trên.

 Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi đôn đốc triển khai thực hiện nội dung này và báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

 
26    Cử tri Nguyễn Thị Chung, khu phố 6, phường Phú Lợi: kiến nghị Công ty Cổ phần Nước  Môi trường Bình Dương đầu tư hệ thống thu gom xử lý nước thải sinh hoạt qua đường hẻm 141211 và hẻm 211/23 Huỳnh Văn Lũy phục vụ nhu cầu đấu nối của nhân dân sinh sống xung quanh khu vực này.Phú LợiSở Xây dựng

 Hiện nay, Ban QLDA chi nhánh nước thải đang lập đề xuất dự án để thu gom phần còn lại của TP.TDM chưa đầu tư hệ thống thu gom và khu vực hẻm 141211 và hẻm 211/23 Huỳnh Văn Lũy cũng đã được đưa vào đề xuất dự án. Kế hoạch khảo sát lên phương án thực hiện trong Quý 3 năm 2022.

  Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi đôn đốc triển khai thực hiện và báo cáo UBND tỉnh nội dung này vào cuối năm 2022.

 
27    Cử tri Thái Lệ Thanh, khu phố 8, phường Phú Lợi: phản ánh việc dự kiến tăng học phí tại các trường học cần phải tính toán đến đối tượng công nhân lao động, người có thu nhập thấp để tạo điều kiện con em những đối tượng này tham gia học tập. Đề nghị ngành chức năng xem xét, cân nhắc việc tăng học phí lần này.Phú LợiSở Giáo dục và Đào tạo

Mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm học 20222023 được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐCP ngày 27/8/2021 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, cụ thể tại điểm a, khoản 2, Điều 9 của Nghị định số 81/2021/NĐCP ngày 27/8/2021 quy định về khung học phí (mức sàn  mức trần) đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên như sau:

Đơn vị: nghìn đồng/học sinh/tháng

VùngNăm học 2022  2023
Mầm nonTiểu họcTrung học
cơ sở
Trung học
phổ thông
Thành thịTừ 300 đến 540Từ 300 đến 540Từ 300 đến 650Từ 300 đến 650
Nông thônTừ 100 đến 220Từ 100 đến 220Từ 100 đến 270Từ 200 đến 330
Vùng dân tộc thiểu số và miền núiTừ 50 đến 110Từ 50 đến 110Từ 50 đến 170Từ 100 đến 220

 

Từ quy định trên, tỉnh Bình Dương đã đề xuất mức thu học phí cho năm học 20222023 bằng mức sàn khung học phí (mức thấp nhất).

Tuy nhiên, Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: "Trong bối cảnh Nhân dân Bình Dương vừa gánh chịu những tổn thất nặng nề do đại dịch COVID19 gây ra; hơn nữa hiện nay, giá xăng dầu tăng cao, ảnh hưởng đến giá cả một số mặt hàng thiết yếu, đời sống nhân dân và công nhân lao động còn gặp rất nhiều khó khăn; thực hiện ý kiến của Chính phủ tại cuộc họp về công tác điều hành giá các mặt hàng quan trọng, thiết yếu ngày 13/6/2022, nhằm tạo điều kiện cho tất cả các học sinh trong tỉnh ở độ tuổi đi học đều được đến trường, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chưa ban hành Nghị quyết để tăng mức thu học phí năm học 2022  2023".  Các sở, ngành liên quan đang phối hợp tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành mức thu học phí trên địa bàn tỉnh cho năm học 20222023 đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại địa phương.

 
28    Cử tri Quách Lắm, khu phố 4, phường Phú Lợi: phản ánh các toà chung cư luôn bám sát đường lớn, mật độ dân cư đông, xe đậu ra đường nhiều làm ảnh hưởng đến lưu thông. Đề nghị ngành chức năng trong tương lai có quy hoạch khu chung cư phải xa đường lớn, khu dân cư phải có đường nội bộ để khắc phục tình trạng trên.Phú LợiSở Xây dựngHiện nay, tỉnh Bình Dương đang trong giai đoạn rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị cho giai đoạn 20212040 trong đó, có thành phố Thủ Dầu Một. Khi đó các khu vực hiện hữu trong đô thị sẽ được xác định cụ thể trong quy hoạch chung đô thị. Theo Quy chuẩn quy hoạch xây dựng 01:2021/BXD của Bộ Xây dựng đối với khu vực chưa đảm bảo về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật cần kiểm soát về chất tải dân số thì sử dụng chỉ tiêu khống chế về hệ số sử dụng đất để thay cho nhóm chỉ tiêu mật độ, tầng cao xây dựng. Khi đó sẽ khắc phục tình trạng các công trình chung cư cao tầng tại khu vực đô thị hiện hữu có mật độ dân cư đông nhưng chưa đảm bảo về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật.   
29    Cử tri Thái Lệ Thanh, khu phố 8, phường Phú Lợi: phản ánh đường Mỹ Phước – Tân Vạn (trước cổng trường tiểu học Phú Lợi 2) và đường Bùi Văn Bình thường xuyên ùn tắc, đề nghị ngành chức năng ban hành quy định cấm xe tải trọng lớn trong giờ đưa đón học sinh và bố trí lực lượng điều tiết giao thông tại khu vực này.Phú LợiSở Giao thông Vận tải

Để giải quyết ùn tắc giao thông vào các khung giờ cao điểm Buổi sáng từ 06 giờ 00 phút đến 8 giờ 00 phút, buổi trưa từ 11 giờ 00 phút đến 14 giờ 00 phút, buổi chiều từ 16 giờ 00 phút đến 18 giờ 00 phút, các đơn vị quản lý đường bộ đã tổ chức, lắp đặt biển báo cấm phương tiện kéo rơmóoc và xe sơmi rơmóoc lưu thông vào buổi sáng, chiều; cấm ô tô tải có trọng tải toàn bộ xe trên 10 tấn lưu thông buổi trưa trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn đoạn qua trường Tiểu học Phú Lợi, cùng với lực lượng Cảnh sát giao thông – Công an thành phố Thủ Dầu Một trực điều tiết giao thông tại giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn – Phú Lợi, tình hình giao thông đã được kiểm soát.

 Về cấm xe trên đường Bùi Văn Bình, Sở GTVT sẽ phối hợp với UBND thành phố Thủ Dầu Một xem xét, giải quyết.

 

 
30    Cử tri Nguyễn Quốc Ân, khu phố 1, phường Phú Tân: phản ánh Khoa Răng Hàm Mặt  Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám chữa bệnh không hiệu quả, mất nhiều thời gian và tiền bạc của nguời dân (trám răng nhưng bắt phải ra phòng khám ngoài để chụp phim do phim chụp trong bệnh viện không rõ; lấy tủy răng đến 08 lần trong khi phòng răng bên ngoài chỉ lấy tủy răng 03 lần; mỗi lần vào khám răng phải gửi xe 5000 đồng/ lần và phải tốn chi phí test Covid). Đề nghị ngành chức năng xem xét khắc phục tình trạng trên.Phú TânSở Y tế

      Việc điều trị nội nha ở răng với một hay nhiều lần lấy tuỷ là tuỳ thuộc vào tình trạng bệnh lý tuỷ và sang thương quanh chóp. Khi bác sĩ tiếp nhận khám, điều trị cho người bệnh bị nang quanh chóp, để đảm bảo người bệnh được điều trị liên tục theo đúng phác đồ, Bác sĩ sẽ tư vấn, giải thích rõ ràng, chi tiết cho người bệnh về vấn đề được quyền lựa chọn phương pháp nhổ bỏ răng hay phương pháp tiếp tục điều trị nội nha (giữ lại răng bị bệnh để điều trị nội). Nếu người bệnh lựa chọn phương pháp điều trị nội nha, bác sĩ sẽ tiến hành lấy sạch sẽ tuỷ răng và cần 2 film chụp Xquang cận chóp (01 film Xquang chẩn đoán và 01 film Xquang kết thúc theo phác đồ điều trị). Tuy nhiên, đã nhiều năm nay Bệnh viện không đấu thầu được film Xquang cận chóp nên khi có trường hợp người bệnh lựa chọn phương pháp điều trị nội nha Bác sĩ hướng dẫn người bệnh đến cơ sở bên ngoài chụp film Xquang cận chóp và được sự đồng thuận của người bệnh.

Trong thời gian dịch bệnh Covid19 diễn biến phức tạp, Bệnh viện vẫn tiếp nhận, thu dung, người bệnh đến khám và điều trị nội trú để đảm bảo không xảy ra lây nhiễm chéo trong Bệnh viện thì người bệnh và thân nhân người bệnh khi vào Bệnh viện phải thực hiện test Covid19 theo quy định.

 
31    Cử tri Nguyễn Tấn Sửu, khu phố 1, phường Phú Tân: phản ánh dự án Khu dân cư Đại Đăng đã triển khai 10 năm nhưng chưa hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng để bàn giao đất cho người dân để xây dựng nhà. Đề nghị ngành chức năng yêu cầu chủ đầu tư dự án khẩn trương khắc phục tình trạng trên.Phú TânSở Xây dựngQua rà soát, trên địa bàn phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, Sở Xây dựng nhận thấy không có dự án tên Khu dân cư Đại Đăng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Tuy nhiên, trên địa bàn phường, năm 2019, Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Đại Đăng có đăng ký đầu tư 01 dự án Khu đô thị Đại Đăng. Đến nay, về mặt chủ trương đầu tư chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, làm cơ sở để Công ty triển khai các bước tiếp theo. 
32    Cử tri Nguyễn Văn Động, khu phố 2, phường Phú Thọ: phản ánh hiện nay còn rất nhiều trụ sở cơ quan cũ của các ban, ngành không sử dụng, có trụ sở trên 15 năm đến nay để trống (Công ty hạt điều Thành lễ, …). Đề nghị ngành chức năng có hướng sử dụng hợp lý, để không gây lãng phí.Phú ThọSở Xây dựng

 Căn cứ Quyết định số 4524/UBNDKTTH ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh về việc xử lý các trụ sở của các cơ quan sau khi di dời vào Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh; hiện có 40 trụ sở cũ sau khi các cơ quan di dời vào Trung tâm Hành chính tỉnh. Trong đó: 27 trụ sở cũ sử dụng, bố trí tạm cho các đơn vị khác; 13 trụ sở cũ bán đấu giá.

 Thực hiện Quyết định trên, Sở Tài chính chủ trì, đã tổ chức bán đấu giá được 05 trụ sở: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Sở Công thương, Hội Cựu chiến binh, Sở GTVT, Hội Chữ thập đỏ.

 Tuy nhiên, ngày 07/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Văn bản số 342/TTgV.I  chỉ đạo về việc tạm dừng thực hiện thủ tục bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Do đó, hiện nay tỉnh Bình Dương tạm dừng thực hiện bán đấu giá các trụ sở cũ theo phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

 Đối với các trụ sở còn lại, chưa xử lý tập trung chủ yếu trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, ngày 01/4/2022, Tỉnh uỷ đã có chủ trương giao các cơ quan chức năng rà soát toàn bộ các khu đất công và trụ sở cũ của các cơ quan, đơn vị đã di dời vào trụ sở mới, phối hợp với thành phố Thủ Dầu Một đề xuất định hướng quy hoạch sử dụng một cách hiệu quả nhất; trong đó, phải quan tâm dành quỹ đất hợp lý để tiếp tục đầu tư xây dựng các công viên, công trình công cộng ở những địa bàn có mật độ dân cư đông để phục vụ người dân vui chơi, giải trí và tạo cảnh quan đô thị.

 Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tổ chức thực hiện. Theo chức năng nhiệm vụ quản lý của ngành xây dựng, Sở Xây dựng  tiếp tục phối hợp trong triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

 
33    Cử tri Nguyễn Văn Động, khu phố 2, phường Phú Thọ: phản ánh gia đình tôi đi lập nghiệp năm 1978 tại ấp Đồng Bà Ba, xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng; sau đó có khai hoang đất trên 15 năm, gia đình có làm hồ sơ xin hợp thức hóa nhưng không được Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Dầu Tiếng giải quyết. Đề nghị ngành chức năng xem xét giải quyết cho gia đình tôi.Phú ThọSở Tài nguyên và Môi tườngSở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ phối hợp với UBND huyện Dầu Tiếng để xem xét trả lời cho cử tri, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh vào cuối năm 2022. 
34    Cử tri Nguyễn Văn Hiếu, khu phố 7, phường Tương Bình Hiệp: phản ánh cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bệnh viện đa khoa tỉnh và các cơ sở y tế bị xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu của người bệnh và thân nhân. Đề nghị ngành y tế xem xét đầu tư thêm trang thiết bị, xây dựng cơ sở hạ tầng cho các Trung tâm Y tế, Trạm Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân được tốt nhất.Tương Bình HiệpSở Y tế

Trong những năm qua, mạng lưới y tế tỉnh được Lãnh đạo tỉnh và các cấp ngành quan tâm đầu tư và phát triển. Nhiều cơ sở hạ tầng của các đơn vị trong ngành đã và đang được tiếp tục đầu tư nâng cấp để hoàn thiện, tạo điều kiện cho các đơn vị trong ngành Y tế có đủ cơ sở để triển khai các hoạt động chuyên môn, khám chữa bệnh.

       Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã được xây dựng từ thập niên 80, hiện đang từng bước sửa chữa, tu bổ, cơi nới mở rộng cơ sở vật chất cho một số bộ phận trong bệnh viện ngày càng tốt hơn phục vụ cho người bệnh. Tuy nhiên, do kết cấu xây dựng quá lâu năm nên vẫn còn tồn tại một số khu vực không đáp ứng được nhu cầu của người bệnh. Bệnh viện đã khắc phục bằng cách thường xuyên duy trì sửa chữa nhỏ (chống thấm, sơn quét vôi, sữa chữa các nhà vệ sinh bị xuống cấp, hư hỏng...). Thời gian tới, Bệnh viện sau khi tiếp nhận và triển khai điều trị cho người bệnh tại Bệnh viện 1500 giường, Bệnh viện sẽ có sơ sở khang trang, sạch sẽ hơn phục vụ tốt hơn nhu cầu như mong đợi của người bệnh.

Về trang thiết bị y tế: Ngành Y tế luôn chú trọng đầu tư theo hướng phát triển hiện đại, tạo điều kiện tăng cường các hoạt động y tế chuyên sâu. Với chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa y tế, trong thời gian qua, một số đơn vị sự nghiệp đã thực hiện tốt trong hoạt động liên doanh liên kết, trang bị thêm máy chụp cộng hưởng từ, XQuang kỹ thuật số, máy chạy thận nhân tạo, máy CT Scanner, hệ thống xét nghiệm Elisa…nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho các bệnh viện. Bên cạnh đó, Sở Y tế đã tích cực vận động các nguồn viện trợ nước ngoài để đầu tư cho các đơn vị trong ngành (về xây dựng, mua sắm thiết bị, đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật …). Các hình thức viện trợ đa dạng bao gồm các khoản viện trợ không hoàn lại; nguồn vốn vay ưu đãi; hợp tác về khoa học kỹ thuật (trao đổi kinh nghiệm, cử chuyên gia giảng dạy, đào tạo cán bộ, chuyển giao công nghệ). Tuy nhiên trang thiết bị chỉ mới được đầu tư ở bệnh viện tuyến tỉnh, ở tuyến cơ sở còn thiếu và khó khăn khi không có các nguồn kinh phí hỗ trợ.

Hiện tại, ngành y tế đang xây dựng Đề án tổng thể phát triển ngành y tế đến năm 2030 trình các cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt và triển khai để công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn, đáp ứng với kỳ vọng của người dân và góp phần vào sự phát triển của tỉnh nhà.

 
35    

Cử tri Trà Ngọc Châu, khu phố 1, phường Tương Bình Hiệp(*):

(1) Phản ánh Trạm thu phí Suối Giữa có thông báo thu phí đến 30 năm sẽ hết hạn, đến nay lại được gia hạn thu phí vì Quốc lộ 13 tiếp tục được nâng cấp, mở rộng. Đề nghị phải có thông báo, công khai rộng rãi cho người dân được biết kinh phí đầu tư nâng cấp là bao nhiêu; việc thu phí của trạm sẽ kéo dài trong thời gian bao lâu, vì vị trí đặt Trạm thu phí Suối Giữa đã kéo dài nhiều năm, gây cản trở lưu thông và ảnh hưởng đời sống của người dân tại địa phương.

(2) Phản ánh một số địa phương đã áp dụng chính sách miễn thu phí cho người dân có ô tô ở gần trạm thu phí trong bán kính 05 km; tuy nhiên, người dân có ô tô ở gần trạm thu phí tại tỉnh Bình Dương chưa được áp dụng chính sách này; một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh Bình Dương có nhiều Trạm thu phí, không đảm bảo khoảng cách giữa 02 trạm thu phí tối thiểu là 70km. Đề nghị ngành chức năng tỉnh xem xét, quả quyết về vấn đề này.

Tương Bình HiệpSở Giao thông Vận tải

1) Về thu phí trạm Suối Giữa: Hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đoạn từ cầu Vĩnh Bình đến đường Lê Hồng Phong đang được Bộ GTVT thẩm định thiết kế cơ sở, nên việc cấu thành phần xây lắp vào thu phí Quốc lộ 13 sẽ được thông tin cho Quý cử tri sau khi dự án được phê duyệt.

 2) Về miễn thu phí: Căn cứ vào Quyết định số 65/2016/QĐUBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh về ban hành quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ để kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Hiện nay tại trạm thu phí Suối Giữa đối tượng thu phí là tất cả các phương tiện ô tô khi lưu thông qua trạm (trừ các loại xe ưu tiên theo luật định)". Tuy nhiên, Sở GTVT sẽ tiếp tục làm việc với địa phương, chủ đầu tư về kiến nghị của cử tri và báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

 

 
36    Cử tri Trà Ngọc Châu, khu phố 1, phường Tương Bình Hiệp: phản ánh dự án Trường Cao đẳng Kinh tế  Công nghệ Đông Nam được quy hoạch trên khu đất công nghĩa địa, đã kéo dài nhiều năm vẫn chưa triển khai thực hiện, gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Kiến nghị ngành chức năng tỉnh xem xét thu hồi thu hồi dự án.Tương Bình HiệpSở Xây dựng

 Theo quy hoạch phân khu phường Tương Bình Hiệp được UBND thành phố Thủ Dầu Một phê duyệt tại Quyết định số 1272/QĐUBND ngày 01/11/2012, khu đất dự kiến đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Kinh tế Đông Nam có quy hoạch là đất giáo dục.

 Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật Trường Cao đẳng Kinh tế Đông Nam được triển khai theo Văn bản số 1080/UBNDVX ngày 28/4/2009 của UBND tỉnh và gia hạn tại Văn bản số 4986/UBNDKTN ngày 19/10/2018 của UBND thành phố Thủ Dầu Một. Hiện nay, Trường Cao đẳng Kinh tế Đông Nam đang trình UBND thành phố Thủ Dầu Một thẩm định hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi.    

 
37    Cử tri Dương Phước Trà, khu phố 1, phường Tương Bình Hiệp: phản ánh một số trường hợp người dân nghèo khi được gia đình hoặc bố mẹ cho chia đất để xây dựng nhà ở riêng nhưng không đủ tiền để chuyển mục đích sử dụng đất sang đất thổ cư, do nhà nước không còn cho nợ tiền đất thổ cư. Đề nghị ngành chức năng tỉnh có chính sách hỗ trợ cho trường hợp gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, có nhu cầu thiết thực (không phải các trường hợp tách thửa, phân lô bán nền).Tương Bình HiệpSở Tài nguyên và Môi tường

Căn cứ Nghị định số 79/2019/NĐCP ngày 26/10/2019 của Chính phủ quy định: Hộ gia đình, cá nhân (gồm: người có công với cách mạng; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế  xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế  xã hội đặc biệt khó khăn) được ghi nợ tiền sử dụng đất trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng sang đất ở để xây dựng nhà không thuộc trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất. Do đó, đề nghị cử tri thực hiện theo quy định.

Trường hợp, Chính phủ lấy ý kiến điều chỉnh Nghị định số 79/2019/NĐCP thì Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ góp ý bổ sung đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất theo kiến nghị của cử tri.

 
Phương Chi
Trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa X (thường lệ giữa năm 2022) trên địa bàn TP.Thuận AnTrả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa X (thường lệ giữa năm 2022) trên địa bàn TP.Thuận An/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/21/2022 12:00 PMNoĐã ban hành

STTKIẾN NGHỊ CỬ TRIXÃ, PHƯỜNG, T.TRẤNĐƠN VỊ TRẢ LỜINỘI DUNG TRẢ LỜIGHI CHÚ
1        Cử tri phường Bình Chuẩn và xã An Sơn: phản ánh CDC Bình Dương vừa qua đã bị Bộ Công an điều tra và bắt tạm giam các vị lãnh đạo có liên quan đến Việt Á, điều tra về công tác mua sắm vật tư phòng chống dịch Covid-19, kít test xét nghiệm liên quan đến công ty Việt Á của bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương và số tiền liên quan đến 20 tỷ đồng. Trước tình hình trên, đề nghị ngành chức năng tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát cán  bộ, đảng viên để phát hiện kịp thời và xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm.Bình  Chuẩn; An SơnThanh tra tỉnh

Thực hiện Hướng dẫn số 68/HD-TTCP ngày 14/01/2​022 về hướng dẫn Thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 và Văn bản số 71/TTCP-KHTH ngày 14/01/2022 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 31/TTr-NV2 ngày 21/01/2022 về việc yêu cầu các đơn vị trên địa bàn tỉnh báo cáo theo đề cương về nội dung theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ nhằm khảo sát, tổng hợp số liệu chuẩn bị thành lập Đoàn thanh tra chuyên đề diện rộng. Ngày 28/01/2022, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 495/UBND-NC, giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn thanh tra liên ngành việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vắc xin và thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC), các cơ sở khám chữa bệnh thuộc tuyến tỉnh và một số đơn vị, tổ chức có liên quan. Đồng thời, giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, triển khai thực hiện thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

1. Đối với đơn vị cấp tỉnh: thành lập 01 Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh về thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC), các cơ sở khám chữa bệnh thuộc tuyến tỉnh và một số đơn vị. Đoàn thanh tra liên ngành gồm: Thanh tra tỉnh (do 01 đồng chí Phó Chánh thanh tra làm Trưởng Đoàn), Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thời kì thanh tra: từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2021. Thời gian thanh tra từ 16/02/2022 đến ngày 30/3/2022. Nội dung thanh tra đã bám sát theo yêu cầu, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Đoàn đã hoàn tất thanh tra trực tiếp và đã ban hành Kết luận thanh tra đúng theo quy định của Thanh tra Chính phủ.

  2. Đối với đơn vị cấp huyện: thành lập 09 Đoàn Thanh tra về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19, hiện đã ban hành 03 Kết luận thanh tra theo quy định, các Đoàn Thanh tra còn lại đang tiếp tục thực hiện để tổng hợp ban hành Kết luận thanh tra đúng theo quy định.

III. Phương hướng trong thời gian tới

- Tiếp tục rà soát thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và của UBND tỉnh về thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại các đơn vị.

- Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện pháp luật PCTN theo kế hoạch; thực hiện quy định về công khai, minh bạch trên các lĩnh vực (đặc biệt trong lĩnh vực đấu thầu mua sắm vật tư y tế, quản lý sử dụng tài sản công,…) nhằm góp phần xây dựng bộ máy nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

 
2        Cử tri phường An Phú: phản ánh rất bức xúc trong việc quản lý đất đai của cơ quan chuyên môn trong thời gian qua, một số vị trí đất trước đây là đất công do nhà nước quản lý, đến nay những khu đất đó được sử dụng vào mục đích tư nhân để kinh doanh chợ, nhà ở: cụ thể Công ty TNHH Gỗ Trường Thành ( Bình Chuẩn) giờ được quy hoạch thành khu chợ, khu dân cư thương mại. Đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét xác minh trả lời cho người dân được rõ.An PhúSở Tài nguyên và Môi tường

Khu đất có nguồn gốc của Công ty TNHH Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành).

Ngày 07/10/2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định cho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành chuyển hình thức từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, với diện tích khu 1 là  3.669,13m² và khu 2 là 12.880,27m².

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định và được Sở Tài nguyên và Môi trường chỉnh lý biến động tại trang 3, Giấy chứng nhận do chuyển hình thức từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo Quyết định của UBND tỉnh.

Ngày 09/12/2011, Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên cho ông Phạm Đức Huy theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được công chứng tại Văn phòng công chứng Tân Uyên. Ngày 14/12/2011, ông Phạm Đức Huy đã được UBND thị xã (nay là thành phố) Thuận An cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Căn cứ quy định của Luật Đất đai 2003 nêu trên, thì việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành cho ông Phạm Đức Huy là phù hợp.

Sau khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì ông Phạm Đức Huy có trách nhiệm quản lý, sử dụng đất và thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thuận An đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thì vị trí khu đất của dự án thuộc quy hoạch đất ở tại đô thị.

 
3        Cử tri phường An Phú: phản ánh việc đấu nối nước thải của nhân dân hiện nay còn rất thấp, nhà nước đã quan tâm đầu tư kinh phí rất lớn cho việc xử lý nước thải. Tuy nhiên người dân chưa tự ý thức đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét lại mức chi phí đấu nối cho người dân có thể thực hiện, đồng thời có biện pháp chế tài đối với những hộ không thực hiện (Vd: ngừng cung cấp nước sạch, xử phạt về môi trường, gia đình văn hóa vv.) để nhằm tiến tới một xã hội xanh, sạch bảo vệ môi trường.An PhúSở Xây dựngBan QLDA Chi ngành nước thải tiếp thu ý kiến phản ảnh và sẽ có những đề xuất hợp lý về việc này với chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý nhà nước. Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi và tham mưu triển khai để giải quyết kiến nghị cử tri, báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022. 
4        Cử tri phường Bình Chuẩn: phản ánh hiện nay vẫn còn nhiều tuyến đường trọng yếu trên địa bàn kẹt xe nhiều, nhất là vào giờ cao điểm như đường Mỹ Phước Tân Vạn, khu vực vòng xoay An Phú, ngã tư 550…Đề nghị Sở giao thông vận tải có phương án, giải pháp trước mắt và lâu dài để giảm thiểu tối đa tình trạng này.Bình ChuẩnSở Giao thông Vận tải

- Giải pháp trước mắt: Sở GTVT đã có Công văn về tổ chức phân luồng giao thông theo giờ, theo tuyến đối với một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh Bình Dương; theo đó, cấm phương tiện kéo rơ-móoc và xe sơ-mi rơ-móoc lưu thông trên các tuyến đường nêu trên vào các khung giờ: Buổi sáng từ 06 giờ 00 phút đến 8 giờ 00 phút, buổi chiều từ 16 giờ 00 phút đến 18 giờ 00 phút; Cấm ô tô tải có trọng tải toàn bộ xe trên 10 tấn (trừ phương tiện kéo rơ-móoc và xe sơ-mi rơ-móoc) lưu thông trên các tuyến đường nêu trên vào buổi trưa từ 11 giờ 00 phút đến 14 giờ 00 phút trên một số tuyến đường trọng điểm, trong đó có đường Mỹ Phước – Tân Vạn: đoạn từ giao lộ Mỹ Phước – Tân Vạn với đường Phú Lợi đến giao lộ Mỹ Phước – Tân Vạn với ĐT.743a (giáp Khu du lịch Thủy Châu); ĐT.743: Đoạn từ giao lộ Mỹ Phước – Tân Vạn với đường Phú Lợi đến giao lộ ĐT.743b với đường Độc Lập (Khu công nghiệp Sóng Thần 1). Qua thời gian triển khai thí điểm, theo đánh giá của các ngành chức năng, đến nay tình hình ùn tắt giao thông đã được cải thiện.

 Ngoài ra, Sở GTVT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 2141/UBND-KTN ngày 10/5/2022 về tổ chức ứng trực, điều tiết giao thông tại các giao lộ có mật độ phương tiện giao thông cao trên địa bàn tỉnh; Theo đó, các giao lộ có mật độ giao thông cao đều có lực lượng Cảnh sát giao thông ứng trực và điều tiết giao thông vào các khung giờ cao điểm

- Giải pháp lâu dài: Sở GTVT đang tiếp tục phối hợp các sở, ngành, đơn vị tham mưu UBND tỉnh triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh:

+ Dự án Cải tạo hạ tầng giao thông công cộng tại Bình Dương (bao gồm đầu tư xây dựng các cầu vượt tại các giao lộ giữa đường Mỹ Phước –Tân Vạn với đường Huỳnh Văn Lũy, Phú Lợi, Thủ Khoa Huân, Nguyễn Thị Minh Khai, ĐT.743 – nút giao An Phú, QL1K);

 + Dự án Tạo cảnh quan, chống ùn tắc giao thông trên tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn, ĐT.746, ĐT.747B, ĐT.743 theo hình thức đối tác công tư đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 20/7/2020 (trong đó có xây dựng 06 cầu vượt, 06 hầm chui tuyến chính, 15 hầm chui đường ngang và 28 cầu vượt cho người đi bộ);

+ Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đoạn từ cầu Vĩnh Bình đến đường Lê Hồng Phong.

+ Dự án đường vành đai 3 đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương.

+ Dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.743 đoạn từ Miếu Ông Cù đến cầu vượt Sóng Thần.

 
5        Cử tri phường Bình Chuẩn: phản ánh tuyến đường ĐT743  đoạn từ ngã tư miếu Ông Cù đi An Phú hiện nay nước đọng trên đường rất nhiều do các miệng hố ga cao hơn mặt đường. Đề nghị các ngành chức năng kiểm tra khắc phục.Bình ChuẩnSở Giao thông Vận tải

Hiện tượng đọng nước mặt đường ĐT.743 đoạn từ ngã tư Miếu Ông Cù đi An Phú do các miệng hố ga cao hơn mặt đường là hiện đơn vị thi công chưa thực hiện thảm bê tông nhựa nóng lớp 2. Dự kiến sẽ hoàn thành công tác thảm bê tông nhựa hoàn thiện mặt đường trong năm 2022.

Sở GTVT xin ghi nhận và đôn đốc Tổng Công ty Becamex IDC sớm thực hiện, báo cáo kết quả về UBND tỉnh vào đầu năm 2023.

 
6        Cử tri phường Bình Chuẩn: phản ánh hiện có 600 hộ dân trong khu dân cư thương mại Bình Chuẩn (khu dân cư Trung Quý) mua đất của dự án từ năm 2006 đến nay vẫn chưa được cấp giấy nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị  ngành chức năng có hướng giải quyết, giúp cho các hộ dân sớm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để yên tâm ổn định cuộc sống.Bình ChuẩnSở Tài nguyên và Môi tường

Ngày 17/10/2012, Cục Thuế tỉnh đã phát hành các Thông báo để thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Công ty TNHH Trung Quý và các hộ dân chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Trung Quý.

Văn phòng Đăng ký đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhiều lần mời Công ty TNHH Trung Quý nhận Thông báo để thực hiện nghĩa vụ tài chính nhưng Công ty TNHH Trung Quý không thực hiện. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giao Thanh tra tỉnh tiến hành thanh, kiểm tra về tình hình quản lý, sử dụng đất, xây dựng của Công ty TNHH Trung Quý để có hướng xử lý theo quy định.

Ngày 08/10/2014 UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 217/TB-UBND về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thanh tra tình hình thực hiện dự án khu dân cư thương mại Bình Chuẩn và dự án Chợ, khu phố chợ Phú An, trong đó chỉ đạo một số nội dung: …Yêu cầu Công ty TNHH Trung Quý liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để nhận Thông báo nộp thuế và phải nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật. Khi thực hiện nghĩa vụ tài chính xong được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Công ty phải thực hiện các thủ tục tiếp theo để giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân đã góp vốn, nhận chuyển nhượng đất trong dự án theo đúng quy định hiện hành… Giao Thanh tra tỉnh thông báo nội dung Kết luận thanh tra, tinh thần kết luận của Thông báo này và giám sát việc thực hiện các biện pháp xử lý nêu trên đối với Công ty TNHH Trung Quý… Nếu quá thời hạn quy định nêu trên, Công ty TNHH Trung Quý cố tình không nộp thuế và khắc phục hậu quả, thì Thanh tra tỉnh chủ động chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an điều tra để xử lý theo quy định.

Ngày 04/11/2014, đại diện Công ty TNHH Trung Quý đã nhận Thông báo thuế. Văn phòng Đăng ký đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều văn bản đề nghị Công ty TNHH Trung Quý nhanh chóng thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa nhận được chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của Công ty TNHH Trung Quý.

Căn cứ Khoản 2, Điều 168, Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 quy định về thời điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất và điều kiện thực hiện các quyền của người sử dụng đất (trong đó, có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất) là phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, theo quy định "Điều kiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền, bao gồm:

a) Chủ đầu tư dự án phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải;

b) Chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có);

Theo quy định trên, Công ty TNHH Trung Quý chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật đất đai để chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư Thương mại Bình Chuẩn. Do đó, Công ty chưa được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định.

Qua phản ánh cho thấy, trước đây giữa Công ty và các hộ dân tự thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi chưa đủ điều kiện theo quy định. Xuất phát từ nguyên nhân trên dẫn đến vụ việc phức tạp, kéo dài nhiều năm chưa giải quyết xong.

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh, vụ việc trên đang được cơ quan Công an điều tra xử lý. Sau khi có kết quả giải quyết của Cơ quan Cảnh sát điều tra và trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ xem xét giải quyết các thủ tục tiếp theo.

 

 
7        Cử tri phường Bình Chuẩn: phản ánh hiện nay tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen, vay qua App  xảy ra rất nhiều trên địa bàn, nhất là đối với công dân nhà trọ; tình trạng đòi nợ, khủng bố qua điện thoại... gây mất an ninh trên địa bàn. Đề nghị ngành Công An có biện pháp ngăn chặn.Bình ChuẩnCông an tỉnh

Tình hình hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh nói chung và thành phố Thuận An nói riêng trong thời gian qua diễn biến phức tạp, dưới nhiều hình thức: vỏ bọc công ty, cho thuê tài chính, cầm đồ thế chấp tài sản cho vay, cho vay qua App, mạng xã hội... Với thủ đoạn hết sức tinh vi, chuyên nghiệp, có nguồn cung cấp tài chính, có tiếp thị cho vay, người đi thu gom nợ, đối tượng đi siết nợ... Hệ lụy của hoạt động "tín dụng đen" làm phát sinh nhiều loại tội phạm như bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, công nhiên chiếm đoạt tài sản, hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích,...

Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTG ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch về việc phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho từng lực lượng nhằm đấu tranh phòng, chống có hiệu quả đối với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh nói chung và địa bàn Thuận An nói riêng, trong đó tập trung:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn phạm tội của loại tội phạm này, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của quần chúng nhân dân. Từ đó, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các tổ chức, cá nhân cho vay tiền với lãi suất cao, hoạt động tín dụng bất hợp pháp.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an trật tự: quản lý chặt chẽ việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, lợi dụng hoạt động kinh doanh để tổ chức hoạt động tín dụng bất hợp pháp; thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt động của các cơ sở kinh doanh, kịp thời phát hiện các dấu hiệu nghi vấn để xác minh làm rõ.

- Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", những hành vi liên quan đến hoạt động "đòi nợ, đòi nợ thuê, đe dọa, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản,...". Rà soát các vụ án, vụ việc đang thụ lý điều tra có liên quan đến hoạt động tín dụng bất hợp pháp, xử lý dứt điểm theo đúng quy định của pháp luật, không để kéo dài và đưa ra xét xử điểm để răn đe, ngăn chặn tình trạng tội phạm.

Kết quả trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng Công an đã triệt phá 03 vụ bắt 05 đối tượng, khởi tố 09 vụ - 16 bị can về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, góp phần răn đe, phòng ngừa loại tội phạm này.

 
8        

Cử tri phường Bình Chuẩn: phản ánh đời sống công nhân hiện rất khó khăn không có điều kiện để mua đất xây dựng nhà ở để ổn định cuộc sống. Đề nghị ngành chức năng có giải pháp, dự án nào về nhà ở xã hội trên địa bàn cho công nhân có thể tiếp cận mua được.

 

Bình ChuẩnSở Xây dựng

- Trong năm 2021, Sở Xây dựng cũng đã phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bình Dương tổ chức các chuyên đề về chính sách phát triển nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh nói chung, trong đó, có bao gồm nội dung về chính sách phát triển xã hội, đến rộng rãi người dân được biết. Trong năm 2022, Sở cũng sẽ tiếp tục phối hợp để triển khai công tác này, trong đó, chú trọng tuyên truyền về định hướng phát triển nhà ở của tỉnh giai đoạn 2021-2025, trọng tâm chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhằm kịp thời cung cấp thông tin về chính sách định hướng phát triển, thu hút đầu tư đầu tư của Tỉnh đối với phân khúc nhà ở này, đến các nhà đầu tư, người dân có nhu cầu.

- Đồng thời, căn cứ quy định của pháp luật về nhà ở, các chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội phải thực hiện đúng các quy định về việc công bố công khai thông tin dự án tại Cổng Thông tin điện tử của Sở Xây dựng; đăng tải ít nhất 01 lần tại báo là cơ quan ngôn luận của chính quyền địa phương để người dân biết, đăng ký và thực hiện việc theo dõi, giám sát. Sở Xây dựng cũng sẽ tăng cường giám sát, đôn đốc việc thực hiện quy định này của các chủ đầu tư dự án, nhằm kịp thời cung cấp rộng rãi thông tin đến người dân.

 
9        

Cử tri phường Bình Chuẩn: phản ánh dự án khu dân cư thương mại Bình Quới do Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Bình Dương làm chủ đầu tư đến nay vẫn chưa thấy thực hiện (đã kiến nghị nhiều lần). Đề nghị ngành chức năng cho biết dự án này khi nào thực hiện vì đã quy hoạch rất nhiều năm nhưng chưa thấy thực hiện.

 

Bình ChuẩnSở Xây dựng- Liên quan đến dự án Khu dân cư thương mại Bình Quới, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa phương tiến hành kiểm tra tình hình sử dụng đất của các dự án đầu tư xây dựng nhà ở đã được Nhà nước giao, cho thuê mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, để báo cáo tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật đất đai. UBND tỉnh đã chấp thuận tại Văn bản số 6077/UBND-KT ngày 25/11/2021. Theo đó: Sở Xây dựng theo chức năng nhiệm vụ, tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành trong triển khai thực hiện và báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022. 
10    Cử tri phường Bình Chuẩn: đề nghị ngành chức năng cho biết khi nào triển khai thực hiện dự án Bến xe mới Bình Dương và cho biết về tiến độ, thời gian cụ thể để thực hiện dự án này.Bình ChuẩnSở Giao thông Vận tải

Hồ sơ lập Quy hoạch chi tiết Bến xe Bình Dương mới đã được Sở Xây dựng thẩm định và trình phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Bến xe Bình Dương mới tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An trình UBND tỉnh Bình Dương xem xét, phê duyệt.

 Thời gian qua, do tuyến đường Vành đai 3 có thay đổi hướng tuyến làm ảnh hưởng đến quy mô bến xe. Do vậy, sau khi dự án đường Vành đai 3 được phê duyệt, Sở GTVT sẽ rà soát, cập nhật và báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

 
11    Cử tri phường Bình Hòa: kiến nghị ngành chức năng nên có chế độ miễn, giảm cho học sinh, sinh viên khi đi học bằng phương tiện xe buýt, qua đó giảm bớt chi phí đi lại cho học sinh, sinh viên đồng thời giảm phương tiên cá nhân (xe máy) lưu thông trên đường.Bình HòaSở Giao thông Vận tải

Theo Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020" quy định:

1. Các đối tượng được miễn tiền vé xe buýt gồm:

- Trẻ em dưới 6 tuổi

- Người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng.

- Mẹ Việt Nam anh hùng.

2. Các đối tượng được ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% vé đi suốt tuyến.

- Các đối tượng chính sách.

- Người có công với cách mạng.

- Người cao tuổi.

- Học sinh, sinh viên

- Cán bộ. Công chức, viên chức, nhan viên các cơ quan đơn vị.

Để được hưởng các chính sách trên, đề nghị học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh liên hệ với Trung tâm Quản lý và và Điều hành vận tải hành khách công cộng để được hướng dẫn thực hiện (số điện thoại đường dây nóng 0274 2240 577).

 
12    Cử tri phường  Bình Hòa: phản ánh Trạm thu phí tại đường ĐT743C (trước trụ sở UBND phường Bình Hòa) thời gian hoạt động của trạm được gia hạn kéo dài đến năm 2031 là không hợp lý, việc thu phí kéo dài thời gian của trạm thu phí trên làm cho người dân phải chịu đóng phí chồng phí (phí bảo trì đường bộ, phí môi trường, phí cầu đường). Ngoài ra việc thu phí của trạm làm ảnh hưởng đến người dân trên địa bàn nhất là các xe trốn trạm vào đường BH01 và BH02 của khu phố Đông Ba gây ùn tắc giao thông, làm cho hệ thống đường giao thông bị hư hỏng. Đề nghị Tỉnh nên mua lại trạm thu phí trước UBND phường Bình Hòa trên để giải quyết cho người dân lưu thông được thuận tiện hơn.   Bình HòaSở Giao thông Vận tải

Về thời hạn thu phí: Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.743 đoạn từ miếu Ông Cù – An Phú - Đông Tân - Nguyễn Du - Bình Đức – Bình Đáng đã được UBND tỉnh ký hợp đồng BOT với Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương bố trí 03 trạm thu phí, thời gian thu phí 26 năm, tính từ năm 2006.

1) Về ùn tắc giao thông: Thời gian qua, việc thi công cầu Ông Bố cùng với việc trốn trạm thu phí của các phương tiện giao thông lưu thông vào đường BH01 làm ùn ứ giao thông trạm thu phí. Để giải quyết vấn đề này, Sở GTVT đã cho điều chỉnh thời lượng pha đèn tại ngã 4 cầu Ông Bố và phân luồng qua cầu tạm khi thi công cầu Ông Bố; Ngoài ra, đã có nhiều văn bản chỉ đạo Thanh tra Giao thông vận tải và UBND thành phố Thuận An tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các phương tiện giao thông vi phạm, nhằm tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn và Công văn đề nghị Công ty  Cổ Phần Vật liệu và xây Dựng Bình Dương rà soát, tổ chức công tác thu phí, phân luồng giao thông  khoa học để các phương tiện lưu thông qua trạm nhanh nhất.

Ngày 10/01/2022, Công ty  Cổ Phần Vật liệu và xây Dựng Bình Dương đã có các giải pháp nhằm hạn chế ùn tắc giao thông đã thực hiện trong thời gian qua:

- Bổ sung biển báo giao thông trên đường Bình Hòa 1 (biển cấm xe tải từ ĐT.743C vào đường BH1; biển cấm xe tải >1,4 tấn từ đường BH1 rẽ trái ra ĐT.743C; biển cấm xe tải đi vào đường BH1 trong giờ cao điểm đặt tại ngã 3 đường BH1 và BH2).

- Khi có hiện tượng ùn ứ tại trạm thu phí thì điều tiết xe ô tô <9 chỗ đi sang làn dự phòng và tổ chức bán vé lưu động, cử lực lượng điều tiết giao thông.

- Đôn đốc và phối hợp với đơn vị thi công cầu Ông Bố hướng dẫn và điều tiết giao thông thường xuyên theo phương án đã được Sở GTVT phê duyệt.

Sở GTVT sẽ tiếp tục đôn đốc UBND thành phố Thuận An; Công ty Cổ phần VẬt liệu và Xây dựng Bình Dương tuần tra, khảo sát trên ĐT.743C và các tuyến đường BH01, BH02.

2) Về thu mua trạm thu phí: Sở GTVT phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện đề án sắp xếp các trạm thu phí trên địa bàn tỉnh, trong đó có trạm thu phí cầu Ông Bố.

Sở GTVT tiếp tục theo dõi và đôn đốc các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các giải pháp chống ùn tắc giao thông.

 
13    Cử tri phường Bình Hòa: phản ánh việc cấp CCCD khi phát hiện sai thông tin thì ngành Công An nên xem xét điều chỉnh lại cho dân tránh gây phiền hà cho dân phải đi lại nhiều lần. Đề nghị Bưu điện hoàn trả lại phí dịch vụ giao CCCD cho người dân mà bưu điện thu của người dân lúc đầu, nếu để người dân ra Bưu điện nhận CCCD. Đề nghị Bưu điện không nên thuê người ngoài của Bưu diện (xe ôm, xe Grap…) để phát thẻ CCCD cho người dân vì có thể kẻ gian lợi dụng chụp thông tin cá nhân trên thẻ CCCD để làm những việc vi phạm pháp luật. Nếu được thì nên chuyển CCCD về Công an phường để người dân tự lên nhận tại Công an phường.Bình HòaCông an tỉnh

Theo quy định của Bộ Công an về việc cấp CCCD, khi phát hiện sai thông tin thì Công an nơi tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD sẽ hướng dẫn cho người dân cung cấp tài liệu, hồ sơ có liên quan đến thông tin của công dân để điều chỉnh thông tin trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư, Công an nơi tiếp nhận hồ sơ CCCD không được tự ý điều chỉnh thông tin của công dân.

Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thành phố Thuận An có văn bản trao đổi, thống nhất với Bưu điện thành phố Thuận An về việc trả thẻ CCCD, như sau:

+ Đối với công dân đã đóng phí dịch vụ trả thẻ CCCD tận nhà, nếu để người dân tự đi đến bưu điện nhận CCCD thì bưu điện phải hoàn lại lệ phí dịch vụ và không thu tiền giữ xe khi công dân đến bưu điện liên hệ liên quan đến việc cấp phát CCCD.

+ Chấn chỉnh, nâng cao công tác tuyển chọn cộng tác viên (tuyển chọn người có trình độ, hoạt bát, giao tiếp lịch sự, tránh gây phiền hà cho người dân...). Bưu điện thành phố có trách nhiệm đảm bảo CCCD được giao trả đến tận tay người dân, tránh để lộ lọt thông tin cá nhân và thất lạc.

 
14    Cử tri phường Hưng Định: đề nghị ngành chức năng trả lời về việc thu phí bảo trì đường bộ của các trạm thu phí trên địa bàn thành phố Thuận An hiện nay trạm nào đã thu hồi vốn, trạm nào chưa thu hồi.Hưng ĐịnhSở Giao thông Vận tảiTheo hợp đồng ký kết giữa UBND tỉnh với Tổng Công ty Becamex IDC (trạm thu phí Phú Long) và Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (trạm thu phí cầu Ông Bố), thời gian thu phí của trạm Phú Long đến năm 2037, trạm thu phí cầu Ông Bố đến năm 2032. 
15    

Cử tri phường Lái Thiêu:

(1) Phản ánh Việc thường xuyên thay đổi chương trình giảng dạy sách giáo khoa gây khó khăn cho gia đình các em học sinh và giáo viên vì phải thường xuyên biên soạn lại chương trình giáo án. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét, chấn chỉnh theo hướng ổn định hơn.

(2) Phản ánh hiện nay người dân rất lo lắng về việc tăng học phí cho học sinh. Mong các cơ quan chức năng xem xét việc tăng học phí lần này.

Lái ThiêuSở Giáo dục và Đào tạo

(1) Chương trình Giáo dục phổ thông thay đổi theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và thay đổi chương trình, sách giáo khoa'; Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT về ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông. Sở GDĐT và các trường học có nhiệm vụ triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Tất cả cán bộ quản lý và giáo viên các trường đều hiểu rõ điều này, cha mẹ học sinh do chưa hiểu rõ nên có thắc mắc. Sở GDĐT sẽ chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông để người dân hiểu rõ hơn về chủ trương đổi mới của Đảng và Nhà nước để hưởng ứng thực hiện tốt.

(2) Mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2022-2023 được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, cụ thể tại điểm a, khoản 2, Điều 9 của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 quy định về khung học phí (mức sàn - mức trần) đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên như sau:

Đơn vị: nghìn đồng/học sinh/tháng

VùngNăm học 2022 - 2023
Mầm nonTiểu họcTrung học
cơ sở
Trung học
phổ thông
Thành thịTừ 300 đến 540Từ 300 đến 540Từ 300 đến 650Từ 300 đến 650
Nông thônTừ 100 đến 220Từ 100 đến 220Từ 100 đến 270Từ 200 đến 330
Vùng dân tộc thiểu số và miền núiTừ 50 đến 110Từ 50 đến 110Từ 50 đến 170Từ 100 đến 220

 

Từ quy định trên, tỉnh Bình Dương đã đề xuất mức thu học phí cho năm học 2022-2023 bằng mức sàn khung học phí (mức thấp nhất).

Tuy nhiên, Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: "Trong bối cảnh Nhân dân Bình Dương vừa gánh chịu những tổn thất nặng nề do đại dịch COVID-19 gây ra; hơn nữa hiện nay, giá xăng dầu tăng cao, ảnh hưởng đến giá cả một số mặt hàng thiết yếu, đời sống nhân dân và công nhân lao động còn gặp rất nhiều khó khăn; thực hiện ý kiến của Chính phủ tại cuộc họp về công tác điều hành giá các mặt hàng quan trọng, thiết yếu ngày 13/6/2022, nhằm tạo điều kiện cho tất cả các học sinh trong tỉnh ở độ tuổi đi học đều được đến trường, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chưa ban hành Nghị quyết để tăng mức thu học phí năm học 2022 - 2023".  Các sở, ngành liên quan đang phối hợp tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành mức thu học phí trên địa bàn tỉnh cho năm học 2022-2023 đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại địa phương.

 
16    Cử tri phường Vĩnh Phú: phản ánh hiện nay tuyến đê bao Sông Sài Gòn qua phường Vĩnh Phú điểm cuối giáp với đường Vĩnh Phú 14, còn đoạn  từ Vĩnh Phú 14 đến Vĩnh Phú 03 được đầu tư và nằm trong đất do Doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh sử dụng. Cử tri phường Vĩnh Phú kiến nghị UBND tỉnh, ngành chức năng thu hồi diện tích đất thuộc tuyến đê bao do DTTN Thanh Cảnh quản lý để đầu tư tuyến đê bao được thông suốt, đồng thời giao cơ quan nhà nước quản lý, vận hành, đầu tư các cống ngăn triều trên đoạn đê bao này để phòng, chống ngập úng, người dân trong khu vực lưu thông được thuận lợi hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo anh ninh trật tự, an toàn xã hội của địa phương.Vĩnh PhúSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tuyến đê bao ven sông Sài Gòn đoạn từ K4+980 đến KF (từ đường Vĩnh Phú 14 đến đường Vĩnh Phú 03), phường Vĩnh Phú được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Cảnh thực hiện đầu tư bằng nguồn vốn của doanh nghiệp, với quy mô: Mặt đê bao rộng 06m, cao trình mặt đê +2,0m và có gia cố cừ bê tông cốt thép dài 22m phía sông để đảm bảo ngăn lũ và cho xe tải nhẹ lưu thông (Công văn số 4659/UB-SX ngày 18 tháng 11 năm 2002).

- Trong phạm vi đoạn đê bao do Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Cảnh quản lý có 04 rạch thoát nước ra ngoài sông Sài Gòn (gồm rạch Ông Hai Liền, rạch Ông Đê, rạch chùa Bình Đông và rạch Cây Xăng).

- Để giải quyết các kiến nghị của cử tri và đảm bảo hiệu quả thoát nước, ngăn triều của các cống mà Doanh nghiệp đã đầu tư trên tuyến đê bao, Doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh cam kết tự bỏ kinh phí thực hiện đầu tư lắp đặt 04 cửa van cống tự động để đảm bảo thoát nước, ngăn triều. Trong đó: 03 cửa cống trong phạm vi đất của Doanh nghiệp (cống rạch Ông Hai Liền, rạch Ông Đê, rạch chùa Bình Đông); 01 cống ngoài phạm vi đất của Doanh nghiệp (cống rạch Cây Xăng).

- Ngày 05/8/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Báo cáo số 1535/BC-SNN; trong đó,  kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương cho Doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh được đầu tư lắp đặt 04 cửa van cống tự động bằng vốn của Doanh nghiệp.

- Ngày 20/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 4117/UBND-KTN giao Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An có ý kiến đối với kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 28/8/2019.   

- Ngày 29/10/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An có Văn bản số 3685/UBND-KT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất việc sửa chữa thay thế cửa van tự động khu vực Doanh nghiệp Thanh Cảnh. 

- Doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh đã lắp đặt 04 cửa van tự động ngăn triều tại 04 cửa cống thoát nước gồm: rạch Ông Hai Liền, rạch Ông Đê, rạch Chùa Bình Đông và rạch Cây Xăng (hoàn thành trong tháng 7/2020), đảm bảo ngăn triều chống ngập úng và tiêu thoát nước từ rạch ra sông Sài Gòn.

- Ngày 19/8/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Chi cục Thủy lợi, UBND thành phố Thuận An, phường Vĩnh Phú và Khu phố Đông kiểm tra công tác quản lý, vận hành đoạn đê bao do Doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh quản lý, kết quả như sau:

+ Doanh nghiệp thực hiện mở cổng ra, vào đê bao từ 05 ÷23 giờ hàng ngày để người dân thuận tiện qua lại theo đúng các nội dung đã cam kết ngày 03/9/2002.

+ Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Phú đã đầu tư cống thoát mưa trên trục đường Vĩnh Phú 09 và đường Vĩnh Phú 14 thoát nước qua đoạn đê bao do Doanh nghiệp quản lý ra sông Sài Gòn và có lắp đặt cửa van  một chiều.

Trong các đợt triều cường đầu năm 2020 đến nay và các đợt xả tràn trên sông Sài Gòn của hồ Dầu Tiếng không xảy ra tình trạng ngập lụt khu vực khu phố Đông và phía trong đê bao do Doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh quản lý.

Tuyến đê bao ven sông Sài Gòn đoạn từ K4+980 đến KF (từ đường Vĩnh Phú 14 đến đường Vĩnh Phú 03) và 04 cống ngăn triều tại các con rạch thoát nước ra sông Sài Gòn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Cảnh tự thực hiện đầu tư bằng nguồn vốn của Doanh nghiệp; hàng năm, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các địa phương và các ngành liên quan tổ chức kiểm tra công tác quản lý, vận hành đoạn đê bao do Doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh quản lý; Doanh nghiệp đã thực hiện quản lý vận hành đê bao và các cống dưới đê đúng theo các nội dung đã cam kết ngày 03/9/2002; Đồng thời, các đợt triều cường vừa qua không còn xảy ra tình trạng ngập lụt trong khu vực. Việc cử tri phường Vĩnh Phú kiến nghị Tỉnh tu hồi diện tích đất thuộc tuyến đê bao do Doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh quản lý và bàn giao việc quản lý, sử dụng, vận hành đoạn đê bao ven sông Sài Gòn (từ đường Vĩnh Phú 14 đến đường Vĩnh Phú 03) gắn với 04 cống ngăn triều nêu trên về cho địa phương quản lý, vận hành là không hợp lý.

 
17    Cử tri phường Vĩnh Phú: phản ánh tuyến dọc đại lộ Bình Dương đi qua phường Vĩnh Phú hiện không có trụ lấy nước phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy khi có sự cố cháy xảy ra. Đề nghị ngành chức năng xem xét khắc phục tình trạng trên.Vĩnh PhúCông an tỉnh

Hằng năm, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thành phố Thuận An thường xuyên phối hợp cùng Chi nhánh cấp nước Thuận An thuộc Công ty Cổ phần nước - Môi trường Bình Dương khảo sát, thống kê các trụ nước đã được lắp đặt trên địa bàn, định kỳ bảo dưỡng, sửa chữa đảm bảo phục vụ việc tiếp nước chữa cháy khi có yêu cầu.

- Qua khảo sát dọc theo tuyến Đại lộ Bình Dương đi qua phường Vĩnh Phú (từ Cổng chào Bình Dương đến Trạm thu phí Lái Thiêu thuộc phường Vĩnh Phú), có tất cả 03 trụ lấy nước phục vụ công tác chữa cháy hiện hữu, cụ thể:

+ Trụ số 1: đặt ngay đầu đường Vĩnh Phú 06, kế bên Tịnh xá Ngọc Minh.

+ Trụ số 2: đặt gần cổng Công ty TNHH Tân Hiệp Phát (cách khoảng 100m).

+ Trụ số 3: đặt gần Trạm thu phí Lái Thiêu (cách khoảng 100m).

Ngoài ra, trên địa bàn phường Vĩnh Phú còn có 33 trụ lấy nước được lắp đạt tại các Khu dân cư Vĩnh Phú 1, Khu dân cư Vĩnh Phú 2, Khu dân cư Ehome 4... và các bể nước dự trữ tại các công ty trên địa bàn phường Vĩnh Phú có thể bổ sung nước dự trữ chữa cháy khi có yêu cầu.

- Vấn đề này, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thành phố Thuận An phối hợp với   Công ty Cổ phần nước - Môi trường Bình Dương có biện pháp xử lý các trụ lấy nước phục vụ cho công tác chữa cháy trên địa bàn thành phố Thuận An.

 
18    

Cử tri phường Vĩnh Phú:

(1) Cử tri tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh xem xét về dự án khu dân cư Tân Vũ Minh chưa hoàn thiện kéo dài quá thời gian, người dân không an tâm sinh sống, định đoạt tài sản; một số khuôn đất bỏ hoang cỏ dại mọc nhiều.

(2) Cử tri thuộc khu dân cư Roxana, phường Vĩnh Phú không đồng tình với việc giải quyết các vấn đề của Chủ đầu tư dự án chung cư Roxana. Kiến nghị ngành chức năng tổ chức cho Cư dân Roxana được đối thoại trực tiếp với chủ đầu tư dự án chung cư.

Vĩnh PhúSở Xây dựng

(1) Đối với Khu dân cư nhà vườn Tân Vũ Minh, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa phương tiến hành kiểm tra tình hình sử dụng đất của các dự án đầu tư xây dựng nhà ở đã được Nhà nước giao, cho thuê mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, để báo cáo tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật đất đai. UBND tỉnh đã chấp thuận tại Văn bản số 6077/UBND-KT ngày 25/11/2021. Theo đó: Sở Xây dựng theo chức năng nhiệm vụ, tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành trong triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh.

(2) Nhằm sớm giải quyết các vụ việc khiếu kiện, tập trung đông người liên quan đến Dự án Khu căn hộ, căn hộ dịch vụ, khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê (Roxana Plaza), ngày 16/06/2022, Sở Xây dựng đã có Văn bản về việc giải quyết tình hình khiếu kiện, tập trung đông người tại Dự án Khu căn hộ, căn hộ dịch vụ, khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê (Roxana Plaza), đề nghị UBND thành phố Thuận An sớm chủ trì tổ chức buổi làm việc giữa Công ty TNHH xây dựng dịch vụ thương mại đầu tư bất động sản Tường Phong, Công ty Cổ phần Naviland và các hộ dân (khách hàng) để các bên thống nhất phương án giải quyết các kiến nghị, khó khăn của các đơn vị và người dân, tạo điều kiện để các đơn vị thực hiện sớm hoàn thành việc đầu tư dự án và giải quyết các giao dịch đã ký kết với người dân đảm bảo các quyền lợi của người dân theo quy định.

Ngày 20/6/2022, UBND thành phố Thuận An đã chủ trì, phối hợp cùng Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan tổ chức buổi đối thoại giữa Công ty TNHH xây dựng dịch vụ thương mại đầu tư bất động sản Tường Phong, Công ty Cổ phần Naviland và các cư dân (khách hàng) tại UBND phường Vĩnh Phú để các bên trao đổi ý kiến và giải pháp giải quyết các vướng mắc, khó khăn của các đơn vị và người dân, đồng thời để các Sở ngành và các đơn vị liên quan trao đổi, cung cấp thông tin liên quan cho Công ty và người dân tham dự được rõ; báo cáo kết quả về UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

 
Phương Chi
Trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa X (đang thực hiện)Trả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa X (đang thực hiện)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/20/2022 5:00 PMNoĐã ban hành

STTĐƠN VỊNỘI DUNGKẾT QUẢ​​​Năm​ hoàn thành ​ ​ ​ ​
Cuối năm 2022Năm 2023Năm 2024Năm 2025Những năm tiếp theo
 1.  
Thanh tra tỉnh1. Ông Hà Huy Giáp, 243/69/2, khu phố 6, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một: phản ánh Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn do nhân dân bầu ra và có khối lượng công việc nhiều nhưng hiện nay Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn chỉ được hỗ trợ kinh phí hoạt động theo Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 30/11/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh còn thành viên Ban Thanh tra nhân dân không được hưởng kinh phí hỗ trợ vì chưa có quy định trong các văn bản pháp luật. Đề nghị ngành chức năng nghiên cứu để bổ sung quy định về mức trợ cấp cho thành viên Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn.Thanh tra tỉnh tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri; sẽ phối hợp với UBMTTQ tỉnh xem xét, nghiên cứu chế độ chính sách và báo cáo UBND tỉnh trả lời cho cử tri được rõ.x    
​2​ ​  ​​Sở Công Thương 2. Cử tri Nguyễn Thị Ngọc Anh, tổ 1, khu phố 5, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên: đề nghị xem xét thực hiện bồi thường đường đất xen kẹp đường dây 500KV (Sông Mây – Tân Định); đồng thời xem xét cho người dân được gặp gỡ đối thoại và trao đổi với Tổng công ty Điện lực Miền Nam.

1. Việc bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân nằm ngoài hành lang bảo vệ an toàn và giữa hai đường dây dẫn điện trên không điện áp 500kV được quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ.

 

2. Năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản số 167/UBND-KT ngày 15/01/2021 về việc bố trí vốn thực hiện hỗ trợ đường dây 500kV Sông Mây - Tân Định (giai đoạn 2: bồi thường hỗ trợ đối với phạm vi xem kẹp giữa hai đường dây 500kV). Tuy nhiên đến nay, chủ đầu tư (Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia) chưa triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng.

 

3. Năm 2022, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên có văn bản số 152/UBND-SX ngày 19/01/2022 gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc phối hợp giải quyết một số tồn tại của các công trình điện trên địa bàn thị xã Tân Uyên, trong đó có nội dung kiến nghị của cử tri. Tuy nhiên đến nay chủ đầu tư chưa giải quyết.

 

4. Trong tháng 8/2022, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp mời các đơn vị có liên quan để họp bàn thống nhất kế hoạch bố trí vốn và thời gian giải quyết bồi thường, hỗ trợ cho người dân, sẽ có báo cáo cho UBND tỉnh để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh trong thời gian tới. 

   x    
3. Cử tri khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bên Cát: kiến nghị ngành Điện lực xem xét, khảo sát và thi công lưới điện trung thế tại khu vực từ giáp khu nhà ở Becamex Hòa Lợi đến ngã ba nhà ông 6 Mèo (khu phố Phú Nghị) phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân.

1. Hiện nay, tại khu vực khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi đã có lưới hạ thế trạm công cộng và các hộ dân đang sử dụng điện thuộc lưới hạ thế trạm Mọi Nước 1, hiện nay khu vực này có rất nhiều nhà trọ nên nhu cầu cần điện trung thế để lắp đặt trạm biến áp riêng phục vụ cho nhu cầu của nhà trọ. Hiện tại lưới điện trung thế đã kéo tới đầu đường ngay Khu nhà ở thương mại Hòa Lợi (cách vị trí ngã ba nhà ông 6 Mèo khoảng 250m).

 

2. Hiện tại Điện lực Trung Tâm (trực thuộc Công ty Điện lực Bình Dương) cũng đã đưa vào danh mục công trình đầu tư xây dựng chống quá tải, dự kiến sẽ thi công vào năm 2023 (khối lượng gồm xây dựng mới đường dây trung thế 12,7kV, dài 500m và 01 trạm biến áp 1x75kVA) để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân tại khu vực này.

 x   
4. Cử tri Lâm Thị Hai, khu phố Cây Da, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên: phản ánh hiện tại gia đình tôi có thửa đất 1560 tờ bản đồ số 09 bị ảnh hưởng công trình đường dây 500KV Sông Mây - Tân Uyên đi qua. Trong quá trình thi công công trình phát sinh phần diện tích đất bị ảnh hưởng cánh tay xà qua đất của gia đình bà nhưng chưa được bồi thường. Bà có gửi đơn kiến nghị đến Trung Tâm phát triển quỹ đất và Ban quản lý các công trình điện Miền Nam xem xét giải quyết. Hiện tại gia đình bà đã làm đơn để được hỗ trợ kinh phí bồi thường theo quy định nhưng đến nay đã hơn 3 năm gia đình bà chưa nhận được kinh phí hỗ trợ bồi thường cũng như văn bản trả lời. Đề nghị ngành chức năng xem xét giúp đỡ giải quyết kịp thời cho gia đình bà nhận được kinh phí hỗ trợ bồi thường theo quy định.

UBND tỉnh tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, vấn đề nay sẽ chỉ đạo Sở Công Thương tiếp tục làm việc với chủ đầu tư (Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia) triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng; báo cáo HĐND tỉnh trong thời gian tới.

 

 

x    
​​​​​​3​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​​​​​​Sở Xây dựng ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​5. Cử tri Nguyễn Văn Sắc, khu phố 1, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một: phản ánh hệ thống xử lý nước thải đã thực hiện nhiều năm ở các tuyến đường chính nhưng tuyến đường Bàu Bàng đến nay chưa có hệ thống xử lý nước thải đấu nối cho từng hộ dân. Đề nghị ngành chức năng xem xét giải quyết và thông tin cho người dân được biết khi nào thực hiện.

     - Hệ thống thu gom nước thải của khu vực TP.TDM đã được Ban QLDA Chuyên ngành nước thải (Ban QLDA CNNT) đầu tư tại dự án cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương (GĐ1), khu vực đường Bàu Bàng đã thực hiện tuyến ống thu gom chính. Hiện nay, Ban QLDA CNNT đang lập đề xuất dự án để thu gom phần còn lại của TP.TDM chưa đầu tư hệ thống thu gom để đáp ứng nhu cầu cấp thiết đấu nối nước thải sinh hoạt của các hộ dân và khu vực đường Bàu Bàng cũng đã được đưa vào đề xuất dự án. Kế hoạch khảo sát lên phương án thực hiện trong Quý 3 năm 2022.

     - Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi đôn đốc triển khai thực hiện nội dung này và báo cáo UBND tỉnh trong thời gian tới.

x    
6. Cử tri Lê Văn Lít, khu phố 1, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một: phản ánh dự án khu quy hoạch xây dựng các bệnh viện và một số công trình nhà nước chưa đấu nối hệ thống nước thải ảnh hưởng môi trường của những người dân sinh sống trong dự án. Kiến nghị ngành chức năng sớm khắc phục tình trạng trên.

- Ban QLDA CNNT đang đầu tư hệ thống thu gom nước thải (gồm 2 trạm bơm nâng và đường ống chính dẫn về mạng lưới thu gom của nhà máy nước thải Thủ Dầu Một) để thu gom nước thải của khu vực khu quy hoạch xây dựng các bệnh viện và một số công trình nhà nước và khu vực lân cận; Mạng lưới thu gom (bao gồm đường ống thu gom, hố ga đấu nối) của khu quy hoạch và các hộ dân hiện hữu thuộc phạm vi đầu tư của Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Thủ Dầu Một thực hiện (sau khi thu gom sẽ đấu nối vào hệ thống của Ban QLDA CNNT đầu tư).

Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi đôn đốc triển khai thực hiện nội dung này và báo cáo UBND tỉnh trong thời gian tới.

     
7. Cử tri Nguyễn Quang Vinh, khu phố 5, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một: kiến nghị Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương bảo trì, kiểm tra thay thế các ron cao su của các nắp cống hệ thống nước thải vì hiện nay đã hư hỏng dẫn đến tình trạng xe ô tô chạy qua gây tiếng động lớn ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

- Ban QLDA CNNT tiếp thu ý kiến phản ảnh và đã cho đơn vị vận hành đi kiểm tra và thay thế các ron cao su hư hỏng. Sau khi khắc phục hoàn thành sẽ báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện khắc phục nêu trên.

- Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi đôn đốc triển khai thực hiện nội dung này.

x    
8. Cử tri Nguyễn Thị Chung, khu phố 6, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một: kiến nghị Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương đầu tư hệ thống thu gom xử lý nước thải sinh hoạt qua đường hẻm 141-211 và hẻm 211/23 Huỳnh Văn Lũy phục vụ nhu cầu đấu nối của nhân dân sinh sống xung quanh khu vực này.

- Hiện nay, Ban QLDA chi nhánh nước thải đang lập đề xuất dự án để thu gom phần còn lại của TP.TDM chưa đầu tư hệ thống thu gom và khu vực hẻm 141-211 và hẻm 211/23 Huỳnh Văn Lũy cũng đã được đưa vào đề xuất dự án. Kế hoạch khảo sát lên phương án thực hiện trong Quý 3 năm 2022.

-  Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi đôn đốc triển khai thực hiện và báo cáo UBND tỉnh nội dung này.

x    
9. Cử tri Trà Ngọc Châu, khu phố 1, phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một: phản ánh dự án Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ Đông Nam được quy hoạch trên khu đất công nghĩa địa, đã kéo dài nhiều năm vẫn chưa triển khai thực hiện, gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Kiến nghị ngành chức năng tỉnh xem xét thu hồi thu hồi dự án.

- Theo quy hoạch phân khu phường Tương Bình Hiệp được UBND thành phố Thủ Dầu Một phê duyệt tại Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 01/11/2012, khu đất dự kiến đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Kinh tế Đông Nam có quy hoạch là đất giáo dục.

- Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật Trường Cao đẳng Kinh tế Đông Nam được triển khai theo Văn bản số 1080/UBND-VX ngày 28/4/2009 của UBND tỉnh và gia hạn tại Văn bản số 4986/UBND-KTN ngày 19/10/2018 của UBND thành phố Thủ Dầu Một. Hiện nay, Trường Cao đẳng Kinh tế Đông Nam đang trình UBND thành phố Thủ Dầu Một thẩm định hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi.    

x    
10. Cử tri phường An Phú, thành phố Thuận An: phản ánh việc đấu nối nước thải của nhân dân hiện nay còn rất thấp, nhà nước đã quan tâm đầu tư kinh phí rất lớn cho việc xử lý nước thải. Tuy nhiên người dân chưa tự ý thức đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét lại mức chi phí đấu nối cho người dân có thể thực hiện, đồng thời có biện pháp chế tài đối với những hộ không thực hiện (Vd:ngừng cung cấp nước sạch, xử phạt về môi trường, gia đình văn hóa vv.) để nhằm tiến tới một xã hội xanh, sạch bảo vệ môi trường.

- Ban QLDA Chi nhánh nước thải tiếp thu ý kiến phản ảnh và sẽ có những đề xuất hợp lý về việc này với chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý nhà nước.

- Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi và tham mưu triển khai để giải quyết kiến nghị cử tri, báo cáo UBND tỉnh trong thời gian tới.

   x    
       
11. Cử tri phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An (*): phản ánh dự án khu dân cư thương mại Bình Quới do Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Bình Dương làm chủ đầu tư đến nay vẫn chưa thấy thực hiện (đã kiến nghị nhiều lần). Đề nghị ngành chức năng cho biết dự án này khi nào thực hiện vì đã quy hoạch rất nhiều năm nhưng chưa thấy thực hiện.- Liên quan đến dự án Khu dân cư thương mại Bình Quới, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa phương tiến hành kiểm tra tình hình sử dụng đất của các dự án đầu tư xây dựng nhà ở đã được Nhà nước giao, cho thuê mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, để báo cáo tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật đất đai. UBND tỉnh đã chấp thuận tại Văn bản số 6077/UBND-KT ngày 25/11/2021. Theo đó: Sở Xây dựng theo chức năng nhiệm vụ, tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành trong triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh.x    

12. Cử tri phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An:

(1) Cử tri tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh xem xét về dự án khu dân cư Tân Vũ Minh chưa hoàn thiện kéo dài quá thời gian, người dân không an tâm sinh sống, định đoạt tài sản; một số khuôn đất bỏ hoang cỏ dại mọc nhiều.

(2) Cử tri thuộc khu dân cư Roxana, phường Vĩnh Phú không đồng tình với việc giải quyết các vấn đề của Chủ đầu tư dự án chung cư Roxana. Kiến nghị ngành chức năng tổ chức cho Cư dân Roxana được đối thoại trực tiếp với chủ đầu tư dự án chung cư.

(1) Đối với Khu dân cư nhà vườn Tân Vũ Minh, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa phương tiến hành kiểm tra tình hình sử dụng đất của các dự án đầu tư xây dựng nhà ở đã được Nhà nước giao, cho thuê mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, để báo cáo tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật đất đai. UBND tỉnh đã chấp thuận tại Văn bản số 6077/UBND-KT ngày 25/11/2021. Theo đó: Sở Xây dựng theo chức năng nhiệm vụ, tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành trong triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh.

(2) Nhằm sớm giải quyết các vụ việc khiếu kiện, tập trung đông người liên quan đến Dự án Khu căn hộ, căn hộ dịch vụ, khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê (Roxana Plaza), ngày 16/06/2022, Sở Xây dựng đã có Văn bản về việc giải quyết tình hình khiếu kiện, tập trung đông người tại Dự án Khu căn hộ, căn hộ dịch vụ, khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê (Roxana Plaza), đề nghị UBND thành phố Thuận An sớm chủ trì tổ chức buổi làm việc giữa Công ty TNHH xây dựng dịch vụ thương mại đầu tư bất động sản Tường Phong, Công ty Cổ phần Naviland và các hộ dân (khách hàng) để các bên thống nhất phương án giải quyết các kiến nghị, khó khăn của các đơn vị và người dân, tạo điều kiện để các đơn vị thực hiện sớm hoàn thành việc đầu tư dự án và giải quyết các giao dịch đã ký kết với người dân đảm bảo các quyền lợi của người dân theo quy định.

Ngày 20/6/2022, UBND thành phố Thuận An đã chủ trì, phối hợp cùng Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan tổ chức buổi đối thoại giữa Công ty TNHH xây dựng dịch vụ thương mại đầu tư bất động sản Tường Phong, Công ty Cổ phần Naviland và các cư dân (khách hàng) tại UBND phường Vĩnh Phú để các bên trao đổi ý kiến và giải pháp giải quyết các vướng mắc, khó khăn của các đơn vị và người dân, đồng thời để các Sở ngành và các đơn vị liên quan trao đổi, cung cấp thông tin liên quan cho Công ty và người dân tham dự được rõ; báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

x    
13. Cử tri Nguyễn Văn Động, khu phố 2, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một: phản ánh hiện nay còn rất nhiều trụ sở cơ quan cũ của các ban, ngành không sử dụng, có trụ sở trên 15 năm đến nay để trống (Công ty hạt điều Thành lễ, …). Đề nghị ngành chức năng có hướng sử dụng hợp lý, để không gây lãng phí.

- Căn cứ Quyết định số 4524/UBND-KTTH ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh về việc xử lý các trụ sở của các cơ quan sau khi di dời vào Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh; hiện có 40 trụ sở cũ sau khi các cơ quan di dời vào Trung tâm Hành chính tỉnh. Trong đó: 27 trụ sở cũ sử dụng, bố trí tạm cho các đơn vị khác; 13 trụ sở cũ bán đấu giá.

- Thực hiện Quyết định trên, Sở Tài chính chủ trì, đã tổ chức bán đấu giá được 05 trụ sở: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Sở Công thương, Hội Cựu chiến binh, Sở GTVT, Hội Chữ thập đỏ.

- Tuy nhiên, ngày 07/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Văn bản số 342/TTg-V.I  chỉ đạo về việc tạm dừng thực hiện thủ tục bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Do đó, hiện nay tỉnh Bình Dương tạm dừng thực hiện bán đấu giá các trụ sở cũ theo phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Đối với các trụ sở còn lại, chưa xử lý tập trung chủ yếu trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, ngày 01/4/2022, Tỉnh uỷ đã có chủ trương giao các cơ quan chức năng rà soát toàn bộ các khu đất công và trụ sở cũ của các cơ quan, đơn vị đã di dời vào trụ sở mới, phối hợp với thành phố Thủ Dầu Một đề xuất định hướng quy hoạch sử dụng một cách hiệu quả nhất; trong đó, phải quan tâm dành quỹ đất hợp lý để tiếp tục đầu tư xây dựng các công viên, công trình công cộng ở những địa bàn có mật độ dân cư đông để phục vụ người dân vui chơi, giải trí và tạo cảnh quan đô thị.

- Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tổ chức thực hiện. Theo chức năng nhiệm vụ quản lý của ngành xây dựng, Sở Xây dựng  tiếp tục phối hợp trong triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trong thời gian tới.

 x   
14. Cử tri: Trần Thị Hồng Cúc, tổ 11, khu phố Tân Phú 1, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An: phản ánh Công ty Đông Bình Dương đã hứa hẹn với người dân sẽ cấp tái định cư tuy nhiên hứa hẹn đã nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa cấp tái định cư cho người dân. Đề nghị ngành chức năng làm việc với công ty sớm cấp tái định cư cho người dân.Liên quan đến dự án Khu dân cư thương mại dịch vụ Đông Bình Dương do Công ty TNHH Phát triển Đông Bình Dương đầu tư, hiện nay, Công ty đang thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư để triển khai các thủ tục pháp lý tiếp theo theo quy định, trong đó, có hạng mục đầu tư khu tái định cư theo quy hoạch được duyệt. Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp các Sở, ngành trong triển khai thực hiện liên quan đến dự án này, báo cáo về UBND tỉnh trong thời gian tới.x    
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​4 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Sở Giao thông​ Vận tải​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​15. Cử tri Trần Văn Mén, khu phố 9, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một: phản ánh hệ thống thoát nước trên đường Đại lộ Bình Dương chưa đồng bộ, đoạn từ ngã 3 Định Hòa đến dốc Hòa Mỹ không có cống thoát nước, khi mưa lớn gây ngập nước, nguy hiểm cho người tham gia giao thông; đoạn cổng trước Đại Nam có hệ thống thoát nước nhưng khi mưa lớn nước thoát không kịp gây ngập cục bộ. Đề nghị ngành chức năng xem xét khắc phục tình trạng trên.

  - Đoạn từ ngã 3 Định Hòa đến dốc Hòa Mỹ không có cống thoát nước: Hiện nay Công ty đang khảo sát, thiết kế hệ thống cống dọc, dự kiến triển khai thi công và hoàn thành trong quý IV năm 2022.

  - Đoạn khu vực cổng Đại Nam đã triển khai thi công cải tạo hệ thống cống dọc, tuy nhiên vẫn còn hiện tượng nước thoát chậm khi trời mưa lớn. Công ty sẽ tăng cường công tác khai thông hệ thống cống, vệ sinh hố ga, miệng thu nước thường xuyên để hạn chế tình trạng ngập cục bộ.

 x   

16. Cử tri Trần Chí Cường, khu phố 3, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một:

(1) Phản ánh Trạm thu phí Suối Giữa hiện còn thu phí, địa điểm tồn tại này có còn hợp lý hay không. Định hướng giải quyết tương lai như thế nào?

(2) Phản ánh việc phân luồng tại trạm thu phí nút giao thông Cầu Phú Long (thành phố Thuận An) không hợp lý dẫn đến khó khăn trong việc tham gia giao thông. Kiến nghị ngành chức năng cần có giải pháp hợp lý.

    (1) Về thời gian ngưng thu phí:

+ QL.13 đoạn từ Km1+248 đến Km28+178 thời gian thu phí 35 năm (từ năm 2002 đến năm 2037) theo hợp đồng được ký kết giữa UBND tỉnh với Tổng Công ty Becamex IDC.

+ QL.13 đoạn từ Km28+178 đến cầu Tham Rớt thời gian thu phí 33 năm (từ năm 2004 đến năm 2037) theo hợp đồng ký kết giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương với Tổng Công ty Becamex IDC.

(2) Dự án cải tạo, mở rộng QL.13 (trong đó có sắp xếp trạm thu phí tại giao lộ mũi tàu Phú Long) đã được HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án BOT Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, dự kiến thời gian thực hiện phần bổ sung: Năm 2021-2023 (có thể thay đổi theo tiến độ của dự án giải phóng mặt bằng). Sau khi có mặt bằng thi công chủ đầu tư dự án sẽ di dời, sắp xếp lại trạm thu phí tại giao lộ này.

 x   
17. Cử tri Tất Phúc Lâm, khu phố 1, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một: phản ánh các dự án cầu vượt, hầm chui làm tại ngã tư Chợ Đình người dân rất quan tâm, cần phải thực hiện nên các bước khảo sát, lấy ý kiến nhân dân về sự phù hợp, cần thiết của dự án và thông tin cho nhân dân được biết về thời gian thực hiện.

Dự án hầm chui tại nút giao ngã tư chợ Đình đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư thời gian thực hiện dự án 2022-2025. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tiếp tục thực hiện dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư công trình đường Mỹ Phước – Tân Vạn; Theo đó: "Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh việc giãn, hoãn các danh mục các dự án giao thông chưa thật sự cấp thiết để tập trung nguồn vốn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025". Ngày 26/5/2022, Sở Giao thông Vận tải đã báo cáo tham mưu UBND tỉnh xem xét chấp thuận cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông giãn, hoãn Dự án hầm chui tại nút giao ngã tư chợ Đình để có nguồn vốn thực hiện dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư công trình đường Mỹ Phước – Tân Vạn và tập trung cho các dự án trọng điểm, giao thông kết nối liên vùng, liên tỉnh, tháo gỡ các điểm nghẽn về giao thông.

Sở Giao thông Vận tải tiếp tục theo dõi việc triển khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

   x 

18. Cử tri Trà Ngọc Châu, khu phố 1, phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một:

(1) Phản ánh Trạm thu phí Suối Giữa có thông báo thu phí đến 30 năm sẽ hết hạn, đến nay lại được gia hạn thu phí vì Quốc lộ 13 tiếp tục được nâng cấp, mở rộng. Đề nghị phải có thông báo, công khai rộng rãi cho người dân được biết kinh phí đầu tư nâng cấp là bao nhiêu; việc thu phí của trạm sẽ kéo dài trong thời gian bao lâu, vì vị trí đặt Trạm thu phí Suối Giữa đã kéo dài nhiều năm, gây cản trở lưu thông và ảnh hưởng đời sống của người dân tại địa phương.

(2) Phản ánh một số địa phương đã áp dụng chính sách miễn thu phí cho người dân có ô tô ở gần trạm thu phí trong bán kính 05 km; tuy nhiên, người dân có ô tô ở gần trạm thu phí tại tỉnh Bình Dương chưa được áp dụng chính sách này; một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh Bình Dương có nhiều Trạm thu phí, không đảm bảo khoảng cách giữa 02 trạm thu phí tối thiểu là 70km. Đề nghị ngành chức năng tỉnh xem xét, quả quyết về vấn đề này.

 1) Về thu phí trạm Suối Giữa: Hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đoạn từ cầu Vĩnh Bình đến đường Lê Hồng Phong đang được Bộ GTVT thẩm định thiết kế cơ sở, nên việc cấu thành phần xây lắp vào thu phí Quốc lộ 13 sẽ được thông tin cho Quý cử tri sau khi dự án được phê duyệt.

 2) Về miễn thu phí: Căn cứ vào Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh về ban hành quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ để kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Hiện nay tại trạm thu phí Suối Giữa đối tượng thu phí là tất cả các phương tiện ô tô khi lưu thông qua trạm (trừ các loại xe ưu tiên theo luật định)". Tuy nhiên, Sở GTVT sẽ tiếp tục làm việc với địa phương, chủ đầu tư về kiến nghị của cử tri và báo cáo UBND tỉnh xem xét.

 

 

     
19. Cử tri phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An: phản ánh tuyến đường ĐT743  đoạn từ ngã tư miếu Ông Cù đi An Phú hiện nay nước đọng trên đường rất nhiều do các miệng hố ga cao hơn mặt đường. Đề nghị các ngành chức năng kiểm tra khắc phục.

Hiện tượng đọng nước mặt đường ĐT.743 đoạn từ ngã tư Miếu Ông Cù đi An Phú do các miệng hố ga cao hơn mặt đường là hiện đơn vị thi công chưa thực hiện thảm bê tông nhựa nóng lớp 2. Dự kiến sẽ hoàn thành công tác thảm bê tông nhựa hoàn thiện mặt đường trong năm 2022.

Sở GTVT xin ghi nhận và đôn đốc Tổng Công ty Becamex IDC sớm thực hiện, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trong thời gian tới.

 x   
20. Cử tri phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An (*): đề nghị ngành chức năng cho biết khi nào triển khai thực hiện dự án Bến xe mới Bình Dương và cho biết về tiến độ, thời gian cụ thể để thực hiện dự án này.

Hồ sơ lập Quy hoạch chi tiết Bến xe Bình Dương mới đã được Sở Xây dựng thẩm định và trình phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Bến xe Bình Dương mới tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An trình UBND tỉnh Bình Dương xem xét, phê duyệt.

 Thời gian qua, do tuyến đường Vành đai 3 có thay đổi hướng tuyến làm ảnh hưởng đến quy mô bến xe. Do vậy, sau khi dự án đường Vành đai 3 được phê duyệt, Sở GTVT sẽ rà soát, cập nhật và báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

     
21. Cử tri Vũ Đức Cán, khu phố Nội Hóa 2, phường Bình An và cử tri Hoàng Trần Thanh Ngọc, khu phố Đông A, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An: phản ánh hệ thống chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông trên tuyến đường Quốc lộ 1K thường xuyên bị hư hỏng không đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông nhưng địa phương không thể sửa chữa do không thuộc quyền quản lý. Kiến nghị ngành chức năng có giải pháp xử lý tình trạng trên và kiến nghị Trung ương sớm giao tuyến đường Quốc lộ 1K về cho địa phương quản lý để thuận tiện trong công tác duy tu, bảo dưỡng.

Thời gian qua, UBND thành phố Dĩ An, Sở GTVT nhiều lần đề nghị đơn vị quản lý tuyến đường này (Công ty BOT Quốc lộ 1K, nay là Cục Quản lý Đường bộ IV) khắc phục, đồng thời tham mưu UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương kiến nghị Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị chức năng quan tâm, khắc phục.

Ngày 12/5/2022 UBND tỉnh đã có Công văn số 2217/UBND-KT đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam khắc phục các tồn đọng và bàn giao QL.1K đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương (phần đường và các hạng mục hạ tầng) cho địa phương quản lý để thuận lợi cho việc duy tu, sửa chữa, chỉnh trang đô thị. Ngày 09/6/2022, Bộ GTVT đã có Công văn số 5753/BGTVT-KCHT về việc khắc phục, sửa chữa các tồn tại và bàn giao đường QL.1K đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu các quy định có liên quan, khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền để công tác bảo trì trên tuyến QL.1K luôn đảm bảo an toàn giao thông như kiến nghị của UBND tỉnh Bình Dương.

 Ngày 10/6/2022, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có Quyết định số 2529/QĐ-TCĐBVN về việc cho phép chuẩn bị đầu tư công trình Sửa chữa đột xuất hệ thống điện chiếu sáng và đèn tín hiệu giao thông trên Quốc lộ 1K, giao Cục Quản lý Đường bộ IV làm chủ đầu tư, dự kiến công trình hoàn thành trong quý II năm 2022.

x    
22. Cử tri Nguyễn Thị Bé Ba, tổ 03, khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An: phản ánh tuyến đường Mỹ Phước – TânVạn thường xuyên ngập nước; đồng thời xe tải, container thường xuyên chạy vào làn đường xe 02 bánh gây mất ATGT. Kiến nghị cơ quan chức năng có giải pháp xử lý tình trạng trên.

-  Về đường Mỹ Phước – Tân Vạn bị ngập nước: Kiến nghị của cử tri Nguyễn Thị Bé Ba chưa phản ánh cụ thể vị trí ngập nước trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn. Tuy nhiên, qua rà soát, Sở GTVT nhận thấy đường Mỹ Phước – Tân Vạn đoạn khu vực đình Tân An thường xuyên bị ngập nước. Sở GTVT xin ghi nhận, sẽ phối hợp với Tổng Công ty Becamex IDC để được xem xét, giải quyết, báo cáo UBND tỉnh trong thời gian tới.

- Về tình trạng xe tải, xe container thường xuyên chạy vào làn đường xe 02 bánh: Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận, sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông.

x    
23. Cử tri Đinh Văn Nghĩa, tổ 4, khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên: phản ánh Trạm thu phí khu phố Bình Chánh Đông, phường Khánh Bình thuộc đường ĐT747a  khi nào mới chấm dứt thu phí, trả lời cho cử tri biết? Hiện trạng đoạn đường ĐT747a đoạn đi qua khu phố Bình Chánh mặt đường hư hỏng nặng từ lâu, trời mưa lớn làm sạt lỡ nhiều đoạn hai bên đường, trong khi lưu lượng xe nhiều gây cản trở giao thông làm người dân lưu thông qua đoạn đường này thường hay bị tay nạn. Đặc biệt doanh nghiệp thu phí đường bộ nhưng thiếu trách nhiệm kiểm tra sửa chưa kịp thời. Kiến nghị UBND tỉnh xem xét giải quyết tình trạng trên.

Dự án ĐT.747b đoạn từ Chùa Thầy Thỏ đến giáp đường ĐT.747a và  ĐT.747a  đoạn từ cầu Ông Tiếp đến Uyên Hưng được đầu tư theo phương thức BOT, thời hạn thu phí 30 năm (kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2002).

- Về hư hỏng đường: Qua công tác tuần tra, kiểm tra kết cấu hạ tầng giao thông, Thanh tra Giao thông vận tải đã phát hiện những hư hỏng mặt đường gây mất an toàn giao thông trên tuyến và Sở Giao thông vận tải đã có nhiều văn bản đề nghị Công ty CP Genimex sửa chữa, khắc phục tình trạng hư hỏng mặt đường dự kiến sẽ sửa chữa trong tháng 8/2022.

Sở GTVT sẽ tiếp tục theo dõi, đốn đốc Công ty CP Genimex sớm sửa chữa hư hỏng mặt đường, abó cáo kết quả về UBND tỉnh.

x    
24. Cử tri Trịnh Văn Chẩn, khu phố Phú Bưng, phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên: phản ánh hiện nay tuyến đường ĐT742 đoạn đi qua phường Phú Chánh có mặt đường hẹp, lưu lượng xe tải, xe contenner lưu thông nhiều, thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe, tai nạn giao thông. Đề UBND tỉnh xem xét nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT742 để người dân an tâm khi tham gia giao thông và nhu cầu lưu thông vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn.

  Ngày 11/5/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 2162/UBND-KT thống nhất sự cần thiết đầu tư Nâng cấp, mở rộng ĐT.742, đồng thời yêu cầu Sở GTVT khẩn trương tham mưu danh mục thứ tự công trình giao thông ưu tiên đầu tư theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh làm cơ sở cân đối, bố trí vốn đầu tư;

    Sở GTVT đã rà soát Chương trình đột phá số 42-CTr/TU về "Tập trung phát triển hạ tầng giao thông vận tải theo hướng đô thị hóa, xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", trong giai đoạn 2021-2025 không có công trình Nâng cấp, mở rộng ĐT.742. Sở GTVT sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh bổ sung dự án trên trong giai đoạn 2025-2030.

Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận kiến nghị của cử tri, sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện sau khi UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư.

    x
25. Cử tri Nguyễn Trung Hiếu, khu phố Phước Hải, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên: phản ánh hiện nay trên tuyến đường ĐT747 (Chùa Thầy Thỏ đến cầu Ông Tiếp) có 02 trạm thu phí đường bộ, mặt đường nhỏ hẹp, xe lưu thông nhiều, thường xuyên gây ùn tắc giao thông. Đề nghị UBND tỉnh xem xét mở rộng tuyến đường này.

    Ngày 15/11/2021, Sở GTVT đã triển khai thí điểm phân luồng giao thông trên ĐT.747a, ĐT.747b đoạn từ cầu Ông Tiếp đến ngã tư Thầy Thỏ theo hướng cấm các phương tiện giao thông có tổng tải trọng trên 10 tấn và container, đầu kéo lưu thông vào các giờ cao điểm, tình hình ùn tắc giao thông cơ bản đã được kiểm soát.

Hiện Sở GTVT đang phối hợp với các Sở ngành liên quan và chủ đầu tư bàn bạc thống nhất phương án xử lý các trạm thu phí để tạo thuận lợi trong việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường này. Tuyến đường này không nằm trong danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.

   x 

26. Cử tri Trần Văn Hô và Trần Văn Ngợ, khu phố Tân Lương, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên:

(1) Phản ánh tuyến đường ĐT747 đoạn đi qua phường Thạnh Phước, Khánh Bình, Thái Hòa mặt đường hẹp, không có phân chia thành từng làn xe và không có hành lang cho người đi bộ, không có mương thoát nước gây ngập nước vào mùa mưa, mặt đường xuống cấp trầm trọng, xe tải, xe contenner lưu thông nhiều xảy ra tình trạng kẹt xe, tai nạn giao thông… Đề nghị UBND tỉnh nâng cấp, mở rộng để người dân an tâm khi tham gia giao thông. 

(2) Phản ánh hiện nay phần mặt đường nhựa tiếp giáp với 2 đầu cầu Tổng Bản và Bà Kiên bị sụt lún tạo ra tiếng kêu khi các phương tiện tham gia giao thông như: xe tải, xe contenner… làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân sinh sống xung quanh. Đề nghị ngành chức năng khắc phục tình trạng trên.

(1) Theo quy mô dự án ĐT.747A đoạn từ cầu Ông Tiếp đến đường Uyên Hưng, dọc hai bên tuyến được bố trí mương đá hộc và mương đất. Tuy nhiên, quá trình phát triển đô thị dẫn đến tình trạng hệ thống mương đất bị bồi lắp.

Ngày 15/11/2021, Sở GTVT đã triển khai thí điểm phân luồng giao thông trên ĐT.747a, ĐT.747b đoạn từ cầu Ông Tiếp đến ngã tư Thầy Thỏ theo hướng cấm các phương tiện giao thông có tổng tải trọng trên 10 tấn và container, đầu kéo lưu thông vào các giờ cao điểm, tình hình ùn tắc giao thông cơ bản đã được kiểm soát.

Hiện Sở GTVT đang phối hợp với các Sở ngành liên quan và chủ đầu tư bàn bạc thống nhất phương án xử lý các trạm thu phí để tạo thuận lợi trong việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường này. Tuyến đường này không nằm trong danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025.

(2) Về hư hỏng mặt đường tiếp giáp 02 đầu cầu Tổng Bảng và Bà Kiên: Công ty sẽ khắc phục các hư hỏng trong tháng 8/2022,  Sở Giao thông Vận tải sẽ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trong thời gian tới.

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    x

  x 
27. Cử tri Nguyễn Thị Thân, tổ 1, khu 6, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên: phản ánh hiện nay tuyến đường Huỳnh Văn Nghệ và tuyến đường ĐH411 (đoạn ngã ba mười muộn  đi Tân Thành) bị hư hỏng, xuống cấp trầm trọng. Đề nghị ngành chức năng xem xét và có kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thi công, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông được dễ dàng hơn.

Về hư hỏng giao lộ đường Huỳnh Văn Nghệ và tuyến đường ĐH.411: Giao lộ này thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường Mùa Muộn đi Tân Thành do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông làm chủ đầu tư dự kiến thi công hoàn thành trong tháng 8/2022.

Sở Giao thông Vận tải tiếp tục theo dõi, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trong thời gian tới.

x    
28. Cử tri Nguyễn Thanh Phong, ấp Kiến An, xã An Điền, thị xã Bến Cát: phản ánh vòng xoay tại ngã 4 An Điền có diện tích lớn, lưu lượng xe có tải trọng lớn lưu thông qua khu vực nhiều, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị ngành chức năng có giải pháp khắc phục tình trạng này. 

Vòng xoay An Điền được xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường 7A, được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn. Để đảm bảo an toàn giao thông, Sở GTVT rất mong Quý cử tri và người dân chấp hành đúng quy định khi tham gia giao thông trên đường (giảm tốc độ khi vào giao lộ và nhường đường cho phương tiện bên trái vào giao lộ).

Sở GTVT sẽ phối hợp với UBND thị xã Bến Cát khảo sát, đánh giá nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông và thống nhất giải pháp xử lý, sẽ báo cáo kết quả về UBND tỉnh trong thời gian tới.

x    
29. Cử tri Phạm Văn Hải và Phan Văn Em, ấp Kiến Điền, xã An Điền, thị xã Bến Cát: phản ánh hiện nay lưu lượng xe lưu thông trên tuyến đường ĐT748 (đoạn qua công ty Cổ phần An Điền) lớn, đường hẹp, xuất hiện nhiều ổ gà gây nguy hiểm, không đảm bảo an toàn người tham gia giao thông. Đề nghị ngành chức năng duy tu dặm vá và nạo vét mương thoát nước dọc hai bên tuyến đường này.

Hàng năm Sở GTVT đều tiến hành duy tu, dặm vá hư hỏng, phát sinh trên đường ĐT.748. Năm 2022, Sở GTVT đang khảo sát và lập hồ sơ thiết kế duy tu, sửa chữa ĐT.748, dự kiến thi công và hoàn thành trong quý IV năm 2022.

Sở sẽ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trong thời gian tới.

x    
30. Cử tri Dương Văn Nghĩa, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát: kiến nghị ngành chức năng quan tâm xem xét việc lắp đặt đèn tín hiệu đèn giao thông tại cua Paris (đoạn ranh giữa thị xã Bến Cát và huyện Bắc Tân Uyên) vì khu vực này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

- Để tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cua Pari, Sở GTVT đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra và đề nghị Chủ đầu tư thực hiện nhiều giải pháp kỹ thuật, đến nay, Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG bố trí đầy đủ hệ thống vạch sơn đường, biển báo, sơn gồ giảm tốc và bố trí hệ thống đèn chiếu sáng.

- Việc lắp đặt đèn tín hiệu giao thông chỉ được lắp đặt tại các giao lộ, không thể lắp đặt trên đường cong, đường thẳng. Qua kiến nghị của Quý cử tri, Sở GTVT sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan khảo sát, thực hiện các giải pháp tăng cường an toàn giao thông tại khu vực này trong tháng 8/2022 và có ý kiến phúc đáp đến Quý cử tri trong thời gian tới.

x    
31. Cử tri Phạm Văn Lắc, khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát (*):  Phản ánh tuyến đường ĐT741 (đoạn ranh khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi - phường Chánh Phú Hòa) chưa lắp đặt hệ thống chiếu sáng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, dọc theo đường ĐT741 (trên địa bàn phường Hòa Lợi) chưa được lắp đặt hệ thống cống thoát nước dẫn đến nguy cơ ngập úng cục bộ khi mưa, bão. Đề nghị các ngành chức năng sớm xem xét giải quyết tình trạng trên.

Hiện Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG đã trình Sở Kế hoạch Đầu tư thẩm định dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.741 tỉnh Bình Dương – phần bổ sung, trong đó có xây dựng hệ thống thoát nước dọc tại những vị trí ngập nước và hệ thống chiếu sáng tại những vị trí chưa có hệ thống chiếu sáng. Ngày 26/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn báo cáo UBND tỉnh việc đầu tư phần bổ sung đường ĐT.741 của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG. Sau khi dự án được phê duyệt, chủ đầu tư dự án sẽ tiến hành thi công ngay các hạng mục bổ sung trên

Sở sẽ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trong thời gian tới.

x    
32. Cử tri Đào Nhất Trí, khu phố Phú Hòa, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát: phản ánh tuyến đường ĐT741 (đoạn ngã 3 Phú Hòa, phường Hòa Lợi) thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Kiến nghị ngành cấp trên xem xét lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại đoạn đường này.

      Ngày 17/6/2022, Sở Giao thông vận tải phối hợp cùng với địa phương và các ngành chức năng kiểm tra hiện trường, thống nhất một số giải pháp tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại một số giao lộ trên đường ĐT.741, trong đó có ngã ba Phú Hòa. Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên tham dự đoàn kiểm tra, Sở Giao thông Vận tải đã có Công văn đề nghị Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng – VRG lắp đặt bổ sung trụ đèn tín hiệu trên đường vào Khu phố Phú Hòa vận hành đồng bộ với hệ thống đèn tín hiệu tại giao lộ; đồng thời điều chỉnh tăng thời gian pha đèn xanh trên đường ĐT.741 thêm 10 giây (hiện hữu là 19 giây) để giải phóng hết lưu lượng phương tiện dừng chờ tín hiệu đèn trên đường ĐT.741 để lưu thông qua giao lộ.

Sở sẽ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trong thời gian tới.

x    
33. Cử tri Lữ Văn Mượng, khu phố 1, phường Tân Định, thị xã Bến Cát: phản ánh tuyến đường ĐT741 (đoạn từ Ngã tư Sở Sao hướng về Phú Giáo) khi mưa bão gây ngập nước cục bộ (đoạn từ Ngã tư sở sao đến Hòa Lợi) dẫn đến tình trạng chỉ lưu thông được 04/06 làn đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm thi công lắp đặt hệ thống cống thoát nước tại tuyến đường này.

Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG đã trình Sở Kế hoạch Đầu tư thẩm định dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.741 tỉnh Bình Dương – phần bổ sung, trong đó có xây dựng hệ thống thoát nước dọc tại những vị trí ngập nước và hệ thống chiếu sáng tại những vị trí chưa có hệ thống chiếu sáng. Ngày 26/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn báo cáo UBND tỉnh việc đầu tư phần đầu tư bổ sung đường ĐT.741 của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG. Sau khi dự án được phê duyệt, chủ đầu tư dự án sẽ tiến hành thi công ngay các hạng mục bổ sung trên.

Sở sẽ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trong thời gian tới.

x    
34. Cử tri Nguyễn Nam Thanh, khu phố 3, phường Tân Định, thị xã Bến Cát: kiến nghị ngành chức năng xem xét, có phương hướng xử lý hiệu quả việc ngập cục bộ khi mưa bão tại khu vực chợ Hoàng Gia (dọc Quốc lộ 13, phường Tân Định (khu vực này đã được đầu tư hệ thống cấp thoát nước).          Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống thoát nước trên đoạn đường này đã được thi công, tuy nhiên vẫn còn hiện tượng nước thoát chậm khi trời mưa lớn. Nguyên nhân do hiện tại tất cả các đường nhánh dọc hai bên đoạn đường này đều đấu nối thoát nước vào QL13, trong khi đó, hạ lưu thoát nước cách xa khoảng 1.500 mét, độ dốc thoát vào hạ lưu thấp, do đó khi mưa lớn có hiện tượng nước động trên mặt đường. Để hạn chế tình trạng trên Công ty sẽ tăng cường công tác khai thông hệ thống cống, vệ sinh hố ga, miệng thu nước thường xuyên.     

35. Cử tri Nguyễn Văn Quý, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát:

(1) Phản ánh đường Quốc lộ 13 (đoạn ngã ba lăng xi) khi mưa bão gây ngập úng cục bộ tại khu vực này. Kiến nghị các ngành chức năng khắc phục tình trạng này.

(2) Phản ánh vòng xoay Mỹ Phước-Tân Vạn được thiết kế lớn, người dân khi lưu thông qua khu vực bị che khuất tầm nhìn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đề nghị ngành chức năng có giải pháp khắc phục tình trạng này. 

1) Về ngập nước đoạn ngã ba Lăng Xi: Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật: Quốc lộ 13 đoạn từ UBND phường Tân Định đến ngã ba Lăng Xi công ty BecamexIJC đã thi công cống thoát nước dọc và vỉa hè hai bên. Hiện nay trên QL13 đoạn trên không có hiện tượng ngập nước cục bộ khi trời mưa.

Qua rà soát, hiện tượng ngập úng cục bộ tại khu vực này là ngập trên đường Ba lăng xi – Hòa Lợi do UBND thị xã Bến Cát quản lý, Sở GTVT sẽ chuyển kiến nghị của Quý cử tri đến UBND thị xã Bến Cát để được xem xét, giải quyết.

(2) Về vòng xoay Mỹ Phước – Tân Vạn: Sở GTVT ghi nhận kiến nghị của cử tri, đề nghị Ban soạn thảo ghi nhận kiến nghị của cử tri cần ghi rõ địa điểm, vị trí kiến nghị để Sở GTVT có cơ sở trả lời. Tuy nhiên, qua rà soát, các vòng xoay trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quy định hiện hành. Qua buổi kiểm tra an toàn giao thông trên địa bàn thị xã Bến Cát, Sở GTVT đã nhận thấy và đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC: tại Giao lộ vòng xoay đường DE1 với đường NK13 và đường XE1: Lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống chiếu sáng; cắt tỉa cây xanh đảm bảo tầm nhìn tại giao lộ; lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ, giao nhau với đường ưu tiên trên đường XE1.

     
36. Cử tri ấp Bàu Khai, xã An Lập, huyện Dầu Tiếng: Phản ánh trên tuyến đường ĐT748 đoạn đường từ  trụ điện 160 đến trụ 162 hướng chảy ra sông Thị Tính và đoạn từ trụ điện 174 đến trụ 176 thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng, sạt lở gây huy hiểm cho người tham gia giao thông và sinh hoạt của các hộ dân xung quanh khu vực này. Đề nghị ngành chức năng khảo sát làm bờ kè chống sạt lở và khắc phục tình trạng ngập úng 02 đoạn đường nêu trên.

Sở GTVT xin ghi nhận phản ánh của Quý cử tri, sẽ chỉ đạo đơn vị quản lý, bảo dưỡng các tuyến đường tỉnh thực hiện nạo vét mương đất tại 2 đoạn đường ngập úng trên trong tháng 8/2022.

Sở sẽ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trong thời gian tới.

x    
37. Cử tri ấp Tân Hòa, xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng: phản ánh khu vực cầu Đen, cầu Đỏ đường ĐT750 hướng ra Dầu Tiếng hiện nay cống rất nhỏ, vào mùa mưa lượng nước tràn về nhiều gây ngập sâu toàn bộ khu vực và có dấu hiệu sụp lún đường, rất nguy hiểm. Kiến nghị ngành chức năng khảo sát xây dựng cầu tại khu vực nêu trên tạo điều kiện cho nhân dân được thuận tiện đi lại vào mùa mưa.

       Sở GTVT đang khảo sát, lập hồ sơ thiết kế duy tu, sửa chữa ĐT.750; Trong đó có xây dựng thay thế 04 vị trí cống thoát nước ngang đường đoạn Km36+363 ÷ Km36+580 (khu vực Cầu Đỏ - Cầu Đen) bằng cống hộp BTCT 2 (2.5x2.5)m. Dự kiến hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng trong tháng 12/2022.

 

 x   
38. Cử tri ấp Long Chiểu, xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng: phản ánh hiện nay tuyến đường ĐT749a đoạn từ UBND xã Long Tân hướng về xã Long Nguyên đã nâng cấp, sửa chữa mặt đường; tuy nhiên, hiện trạng đường cao hơn so với nhà dân và hệ thống cống thoát nước còn hạn chế chưa được đầu mới dẫn đến khi mưa lớn dẫn đến hiện tượng ngập cục bộ đối với khu vực này, gây thiệt hại về tài sản, khó khăn trong sinh hoạt của người dân. Kiến nghị ngành chức năng tổ chức khảo sát và có giải pháp khắc phục tình trạng trên.Hệ thống thoát nước dọc hai bên đường ĐT.749a phần lớn là mương đất, thời gian qua Sở GTVT thường xuyên nạo vét, khơi thông dòng chảy để đảm bảo thoát nước mặt đường, tuy nhiên xảy ra tình trạng một số hộ dân làm lối ra, vào nhà đã san lắp mương đất tự nhiên, ảnh hưởng đến việc thoát nước mặt đường cũng như gây ra tình trạng ngập úng cục bộ tại một số vị trí bị san lắp. Do đó, Sở GTVT sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, vận động người dân tự lắp đặt cống lối ra, vào nhà, Sở GTVT sẽ thực hiện nạo vét mương dọc để khơi thông dòng chảy, nhằm đảm bảo thoát nước mặt đường, hạn chế việc hư hỏng xảy ra do đọng nước trên đường.      
39. Cử tri ấp Hòa Cường, xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng: phản ánh tuyến đường ĐT74b đoạn từ đầu đường đôi cầu Giáp Minh đến khu vực ngã tư giao nhau với đường ĐH704 góc ngã tư đèn xanh, đèn đỏ trên trục đường ĐT749B, do xe tải trọng thường xuyên lưu thông dẫn đến đường bị lún, mặt nhựa bị lồi lõm gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Bên cạnh đó hệ thống thoát nước trên đường ĐT749b đoạn cầu Giáp Minh đến khúc cua nhà bà Lụa đã được đầu tư xây dựng một phía bên tay phải, phía còn lại chưa được đầu tư nên vẫn còn xảy ra tình trạng ngập úng khi mưa xuống. Kiến nghị ngành chức năng duy tu sữa chữa và  tiếp tục đầu tư hệ thống thoát nước của các đoạn đường nêu trên.

- Về mặt đường ĐT.749b bị lún: đường ĐT.749b đoạn từ đầu đường đôi đến ngã tư Minh Hòa thuộc Công trình: Nâng cấp ngã tư Minh Hòa do UBND huyện Dầu Tiếng làm chủ đầu tư. Sở Giao thông Vận tải đã đề nghị UBND huyện Dầu Tiếng rà soát, sớm sửa chữa, khắc phục hư hỏng mặt đường đoạn đường trên.

- Về đầu tư hệ thống thoát nước: Hiện Sở GTVT đang khảo sát và lập hồ sơ thiết kế duy tu, sửa chữa ĐT.749b, trong đó có đầu tư hệ thống thoát nước dọc bên trái tuyến đoạn từ cầu Giáp Minh đến khúc cua nhà bà Lụa dự kiến thi công và hoàn thành trong năm 2022.

Sở sẽ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trong thời gian tới.

 x   
40. Cử tri ấp Lò Gạch, xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng(*): phản ánh nội dung trả lời kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba, Sở GTVT trả lời: tuyến đường ĐT749b (đoạn từ cầu Bà Và, tỉnh Bình Phước đến xã Minh Hòa huyện Dầu Tiếng trong giai đoạn 2021 – 2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn có hạn, phải ưu tiên đầu tư trước các tuyến đường kết nối vùng, giải quyết ùn tắc giao thông, nên việc đầu tư tuyến đường này (kết hợp xây dựng hệ thống nước dọc ) sẽ được các sở ngành tham mưu UBND tỉnh thực hiện sau năm 2025. Tuy nhiên, hiện nay tuyến đường ĐT749b (đoạn từ cầu Bà Và, tỉnh Bình Phước đến xã Minh Hòa huyện Dầu Tiếng) có lưu lượng xe qua lại nhiều, đường quá hẹp. Vì vậy, cử tri tiếp tục kiến nghị ngành chức năng sớm quan tâm nâng cấp mở rộng tuyến đường này đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

- Việc nâng cấp, mở rộng các tuyến đường tỉnh là cần thiết tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, hiện ngân sách đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 có hạn, phải ưu tiên đầu tư trước các tuyến đường kết nối Vùng, giải quyết ùn tắc giao thông, nên việc đầu tư tuyến đường này (kết hợp xây dựng hệ thống thoát nước dọc) sẽ được các Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh thực hiện sau năm 2025. Rất mong Quý cử tri chia sẽ với ngành GTVT và UBND tỉnh.

- Để đảm bảo an toàn giao thông, Sở GTVT hàng năm đều tiến hành duy tu, sửa chữa mặt đường, gia cố lề đường đảm bảo giao thông an toàn và thông suốt.

Sở GTVT xin ghi nhận kiến nghị của Quý cử tri, sẽ phối hợp với các ngành tham mưu UBND tỉnh thực hiện Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.749b sau khi cân đối được nguồn vốn.

Sở sẽ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trong lộ trình sắp tới.

    x
41. Cử tri Nguyễn Văn Kiệm, ấp Bưng Riềng, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo: kiến nghị ngành chức năng xây dựng hệ thống cống thoát nước dọc trên tuyến đường ĐT741.

Hiện Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG đã trình Sở Kế hoạch Đầu tư thẩm định dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.741 tỉnh Bình Dương – phần bổ sung, trong đó có xây dựng hệ thống thoát nước dọc tại những vị trí ngập nước và hệ thống chiếu sáng tại những vị trí chưa có hệ thống chiếu sáng. Ngày 26/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn báo cáo UBND tỉnh việc đầu tư phần đầu tư bổ sung đường ĐT.741 của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG. Thời gian tới, chủ đầu tư dự án sẽ tiến hành thi công ngay các hạng mục bổ sung trên khi dự án được phê duyệt.

Sở sẽ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trong thời gian tới.

x    
42. Cử Tri Phùng Đình Tư, ấp 2, xã Hưng Hòa huyện Bàu Bàng: phản ánh hiện tại đường ĐT741b lượng xe lưu thông nhiều, đường nhỏ hẹp xuống cấp hư hỏng gây ách tắc giao thông. Năm 2020, tỉnh đã có phương án nâng cấp mở rộng, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thấy khởi công và thông báo cho người dân được biết về chủ trương nâng cấp, mở rộng. Kiến nghị ngành chức năng quan tâm để tuyến đường ĐT741b sớm được nâng cấp, mở rộng để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông.

Công trình Nâng cấp, mở rộng ĐT.741B đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư thời gian thực hiện dự án 2020-2024, Ngày 15/3/2022, UBND tỉnh đã có Công văn "Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh việc giãn, hoãn các danh mục các dự án giao thông chưa thật sự cấp thiết để tập trung nguồn vốn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025". Qua đề xuất của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông xin tạm dừng thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.741B, Sở GTVT đã có Công văn báo cáo UBND tỉnh chấp thuận cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông giãn, hoãn công trình Nâng cấp, mở rộng ĐT.741B để có nguồn vốn thực hiện dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư công trình đường Mỹ Phước – Tân Vạn đồng thời do việc đầu tư dự án với quy mô 02 làn xe sẽ không phát huy hiệu quả của dự án. Để đảm bảo giao thông, an toàn giao thông, trước mắt, Sở GTVT sẽ dùng vốn sự nghiệp để duy tu, sửa chữa.

Sở sẽ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trong thời gian tới.

   x 
43. Cử tri Nguyễn Văn Thu, khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng: phản ánh Quốc lộ 13 (đoạn dọc từ Tượng đài chiến thắng Bàu Bàng đến khu phố Đồng Sổ) có nhiều điểm ngập kéo dài khi trời mưa lớn, đã xảy nhiều vụ tai nạn giao thông chết người. Đề nghị ngành chức năng ưu tiên đầu tư thi công hệ thống thoát nước dọc đoạn đường này để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.
 • Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật - Becamex IJC đã hoàn thành công tác khảo sát, thiết kế đầu tư hệ thống thoát nước khu vực này từ đầu năm 2021; tuy nhiên để thực hiện được cần phải vận động người dân bàn giao mặt bằng để xây dựng hạ lưu thoát nước từ cống ngang tại Km53+610 xuống suối Đồng Xa;
 • Để thi công đoạn cống dọc trên, ngày 08/11/2021, Sở GTVT đã có Công văn đề nghị:

+ Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng và địa phương tuyên truyền, vận động người dân thống nhất, bàn giao mặt bằng cho Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật – Becamec IJC tổ chức thi công công trình.

+ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật – Becamec IJC tiếp tục chỉ đạo bộ phận hữu quan phối kết hợp với các đơn vị, địa phương trong việc vận động người dân bàn giao mặt bằng, tổ chức triển khai thi công ngay khi được bàn giao mặt bằng.

Sở GTVT xin ghi nhận, tiếp tục kiến nghị UBND huyện Bàu Bàng xem xét vận động người dân bàn giao mặt bằng để Công ty Becamex IJC tổ chức thi công.

Sở sẽ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trong thời gian tới.

x    
44. Cử tri Đỗ Văn Hòa, ấp Mương Đào, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng: phản ánh dọc tuyến đường ĐT749a có nhiều chỗ bị sạc lở và bụi rậm che khuất tầm nhìn gây mất an toàn giao thông. Đề nghị ngành chức năng thực hiện duy tu bảo dưỡng đường, phát quang bụi rậm để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

- Về phát quang bụi rậm: Sở GTVT đã chỉ đạo đơn vị thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng các tuyến đường tỉnh thực hiện.

- Về duy tu, bảo dưỡng đường: Sở GTVT đang khảo sát và lập hồ sơ thiết kế duy tu, sửa chữa ĐT.749a cho năm 2022, dự kiến thi công và hoàn thành trong năm 2022.

    Sở sẽ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trong thời gian tới.

 x   
45. Cử tri xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên: phản ánh dự án tuyến đường dọc Sông Bé huyện Bắc Tân Uyên được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương thời gian thực hiện dự án năm 2021-2024 trên tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm, địa phương đã tổ chức họp dân, tiến hành cắm móc với sự đồng thuận rất cao của người dân hiến đất để làm dự án. Tuy nhiên, hiện nay, chủ trương này vẫn chưa được triển khai thực hiện, người dân có đất nằm trong dự án không dám đầu tư, sản xuất. Kiến nghị ngành chức năng xem xét, bố trí đủ vốn thực hiện dự án, tạo động lực phát triển kinh tế của huyện nhà.    Tuyến đường dọc sông bé huyện Bắc Tân Uyên đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, thời gian thực hiện từ 2021-2024; theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được phê duyệt, dự án chỉ được bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, không có bố trí vốn thực hiện nên dự án chưa đủ điều kiện trình phê duyệt "Trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trường hợp có nguồn vốn bổ sung, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí vốn thực hiện dự án theo quy định."     

46. Cử tri Nguyễn Tấn Sỹ, ấp Giáp Lạc, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên: 

(1) Phản ánh tuyến đường ĐT746 đoạn qua các xã Tân Mỹ, Thường Tân, Lạc An đã xuống cấp, hư hỏng, đường lại hẹp không đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia lưu thông; đồng thời, trên tuyến đường này thường xuyên xảy ra tình trạng xe tải phóng nhanh, vượt ẩu gây mất an toàn cho người tham gia giao thông và đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra. Kiến nghị ngành chức năng  khắc phục tình trạng xe tải phóng nhanh, vượt ẩu và sớm đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, mở rộng tuyến đường này (đoạn từ phường Uyên Hưng thị xã Tân Uyên đến xã Hiếu Liêm huyện Bắc Tân Uyên).

(2) Phản ánh tuyến đường Thủ Biên – Đất Cuốc đã gần hoàn thiện, phương tiện lưu thông nhiều tuy nhiên tại các điểm giao nhau với các tuyến đường khác chưa được lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Kiến nghị ngành chức năng sớm khảo sát và lắp đặt đèn tín hiệu nhằm hạn chế tai nạn giao thông.

(1) – Về sửa chữa ĐT.746: Sở GTVT đang khảo sát và lập hồ sơ thiết kế duy tu, sửa chữa ĐT.746, dự kiến thi công và hoàn thành trong năm 2022.

- Về nâng cấp, mở rộng ĐT.746 đoạn qua các xã Tân Mỹ, Thường Tân, Lạc An: dự án Nâng cấp đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án, thời gian thực hiện dự án: 2022-2024. Hiện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông đang lập hồ sơ mời thầu lựa chọn đơn vị tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán.

- Về khắc phục tình trạng xe phóng nhanh, vượt ẩu: Sở GTVT xin ghi nhận, sẽ cử lực lượng chức năng phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông huyện Bắc Tân Uyên tăng cường tuần tra, xử lý.

(2) Về lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại các giao lộ trên đường Thủ Biên – Đất Cuốc: UBND tỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình Xây dựng đường Thủ Biên – Đất Cuốc với quy mô 4 làn xe (giai đoạn 1); tại vị trí tại nút giao đầu tuyến (nút giao với đường ĐT.746), nút giao với đường ĐH.414 (tại Km7+030) và nút giao cuối tuyến (nút giao với đường ĐH.411) được thiết kế bố trí hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Các nút giao còn lại được tổ chức giao thông bằng biển báo hiệu giao thông và sơn đường. Hiện công trình đang triển khai thi công, dự kiến thi công hoàn thành hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các giao lộ trên trong quý III năm 2022.

x    
​​​​5 ​ ​ ​ ​ ​​​​​​Sở Tài nguyên và Môi tường ​ ​ ​ ​ ​47. Cử tri Phạm Văn Lắc, khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát (*): phản ánh cử tri đã kiến nghị nhiều lần về quy hoạch đất ở khu công nghiệp Đồng An 2 mở rộng kéo dài đã lâu (trên 15 năm) nhưng người dân vẫn chưa được thực hiện được các thủ tục cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, nhu cầu tách thửa, xây dựng nhà ở. Đề nghị cấp có thẩm quyền trả lời người dân được rõ.

- Dự án Khu công nghiệp Đồng An 2 (giai đoạn 2) do Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất Hưng Thịnh làm chủ đầu tư được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương mở rộng ranh giới quy hoạch phê duyệt điều chỉnh mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng với diện tích 52ha.

- Theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thủ Dầu Một được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt khu công nghiệp Đồng An 2 mở rộng thuộc quy hoạch đất khu công nghiệp.

- Hiện nay, Trung tâm Phát triển thành phố Thủ Dầu Một đang thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Do đó, đề nghị cử tri liên hệ Trung tâm Phát triển thành phố Thủ Dầu Một để được biết tiến độ thực hiện.

   x    
48. Cử tri ấp Xóm Mới, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng: phản ánh tình trạng khai thác cát trên Sông Sài Gòn của Công ty khai thác cát Minh Hưng (tỉnh Tây Ninh) hiện nay làm sạt lở đất của người dân dọc bờ sông Sài Gòn. Kiến nghị ngành chức năng xem xét giải quyết tình trạng nêu trên.

 Việc cấp phép khai thác cát xây dựng tại sông Sài Gòn, trước đây UBND tỉnh đã ký Văn bản thỏa thuận với Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc phân chia khu vực cấp phép hoạt động khai thác cát tại sông Sài Gòn, cụ thể:

- Năm 2001, hai đơn vị là: Công ty Vật liệu xây dựng Bình Dương và Doanh nghiệp tư nhân cát đá sỏi Minh Hưng (Tây Ninh) đã đầu tư thăm dò cát trên đoạn sông Sài Gòn từ Km số 05 đến Km 36 và được Bộ Công nghiệp phê duyệt trữ lượng

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ủy quyền cho Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cấp giấy phép khai thác cho Doanh nghiệp tư nhân cát đá sỏi Minh Hưng đoạn từ Km 19 đến Km 29 (10km) với trữ lượng cát là 700.000 m3.

- Ngược lại, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ủy quyền cho Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp giấy phép cho Công ty Vật liệu xây dựng Bình Dương đoạn đầu (từ km 05 đến km 19) và đoạn cuối (từ km 29 đến km 36), với tổng chiều dài là 20km, trữ lượng cát là 700.000 m3.

Vấn đề tiếp tục cấp giấy phép gia hạn cho DNTN cát đá sỏi Minh Hưng đã có Báo cáo kiến nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương có văn bản đề nghị UBND tỉnh Tây Ninh thu hồi giấy phép khai thác cát trên sông Sài Gòn đối với DNTN Cát đá sỏi Minh Hưng. Lý do: Đoạn sông có dòng chảy mạnh và chịu ảnh hưởng của thuỷ triều lên xuống, lòng sông rộng khoảng 80m ÷ 150m, đoạn sông có một số uốn khúc mạnh, thời gian khai thác đã kéo dài từ 2002 đến nay, khối lượng cát đánh giá còn lại là lượng cát bồi lắng, bổ cập hàng năm, do đó nếu tiếp tục kéo dài thời gian khai thác sẽ có nguy cơ gây sạt lở ảnh hưởng đến người dân 2 bên bờ sông.

Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương chấm dứt ủy quyền cho UBND tỉnh Tây Ninh cấp phép theo đoạn sông trên Sông Sài Gòn. Trường hợp Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh không thống nhất theo kiến nghị nêu trên, thì UBND tỉnh Bình Dương sẽ thực hiện quyền quản lý nhà nước theo địa giới hành chính.

Thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương các văn bản yêu cầu UBND tỉnh Tây Ninh rút giấy phép khai thác cát xây dựng sông Sài Gòn của DNTN cát đá sỏi Minh Hưng.

x    
49. Cử tri tổ 4 và tổ 6, ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng: phản ánh đất tái định cư khu công nghiệp Bàu Bàng dọc Quốc lộ 13 do Becamex chủ trì thực hiện đến nay chưa cấp sổ cho người dân ấp Cầu Sắt. Đề nghị ngành chức chức năng quan tâm, xem xét chỉ đạo thực hiện cấp sổ cho người dân.

- Liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận cho người dân nhân đất tái định cư tại các dự án Khu dân cư do Tổng Công ty Becamex làm chủ đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản để nghị Tổng Công ty Becamex khẩn trương chủ động, phối hợp với Uỷ ban huyện, thị xã, thành phố rà soát, thống kê danh sách các trường hợp thuộc đối tượng tái định cư đến nay chưa được bố trí và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trên cơ sở đó, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận các trường hợp thuộc diện tái định cư, gửi hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh thu hồi đất, giao cho UBND cấp huyện cấp đất tái định cư cho người dân.

- Qua rà soát hồ sơ, hiện nay trên địa bàn cử tri phản ánh có khu dân cư 5A ấp 5 tại thị trấn Lai Uyên do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (sau đây gọi tắt là Tổng Công ty Becamex) làm chủ đầu tư: Đối với các khu dân cư này, Tổng Công ty Becamex đã được Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh diện tích, vị trí các loại đất đã được giao đất do thay đổi quy hoạch chi tiết xây dựng; đồng thời giao đất (đợt 2) cho Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP để thực hiện dự án Khu dân cư 5A ấp 5, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng. Đến nay, Tổng Công ty đã thực hiện nghĩa vụ tài chính và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là một trong những điều kiện để người dân nhận đất tái định cư, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu dân cư được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện các quyền liên quan đến khu đất. Hiện nay, Tổng Công ty đang thực hiện rà soát và lập thủ tục thu hồi đất cấp tái định cư cho các hộ dân trong khu vực thuộc dự án khu dân cư 5A ấp 5 tại thị trấn Lai Uyên. Sau khi nhận được hồ sơ của Tổng Công ty, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ trình Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi đất và giao về cho Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng cấp đất tái định cư cho các hộ dân thuộc diện tái định cư theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ báo cáo kết quả về UBND tỉnh trong thơi gian tới.

     
50. Cử tri khu phố Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng: phản ánh việc cấp giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất cho các hộ dân được tái định cư tại khu dân cư 5A, khu phố Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên là rất chậm.  Nội dung này đã kiến nghị nhiều năm liền nhưng chỉ được trả lời chung chung với nhiều lý do khác nhau, hẹn kéo dài. Kiến nghị các ngành chức năng quan tâm giải quyết trả lời cụ thể về tiến độ giải quyết cho người dân.

- Liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận cho người dân nhân đất tái định cư tại các dự án Khu dân cư do Tổng Công ty Becamex làm chủ đầu tư, ngày 01/9/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản để nghị Tổng Công ty Becamex khẩn trương chủ động, phối hợp với Uỷ ban huyện, thị xã, thành phố rà soát, thống kê danh sách các trường hợp thuộc đối tượng tái định cư đến nay chưa được bố trí và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trên cơ sở đó, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận các trường hợp thuộc diện tái định cư, gửi hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh thu hồi đất, giao cho UBND cấp huyện cấp đất tái định cư cho người dân.

- Qua rà soát hồ sơ, hiện nay trên địa bàn cử tri phản ánh có khu dân cư 5A ấp 5 tại thị trấn Lai Uyên do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (sau đây gọi tắt là Tổng Công ty Becamex) làm chủ đầu tư: Đối với các khu dân cư này, Tổng Công ty Becamex đã được Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh diện tích, vị trí các loại đất đã được giao đất do thay đổi quy hoạch chi tiết xây dựng; đồng thời giao đất (đợt 2) cho Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP để thực hiện dự án Khu dân cư 5A ấp 5, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng. Đến nay, Tổng Công ty đã thực hiện nghĩa vụ tài chính và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là một trong những điều kiện để người dân nhận đất tái định cư, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu dân cư được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện các quyền liên quan đến khu đất. Hiện nay, Tổng Công ty đang thực hiện rà soát và lập thủ tục thu hồi đất cấp tái định cư cho các hộ dân trong khu vực thuộc dự án khu dân cư 5A ấp 5 tại thị trấn Lai Uyên. Sau khi nhận được hồ sơ của Tổng Công ty, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ trình Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi đất và giao về cho Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng cấp đất tái định cư cho các hộ dân thuộc diện tái định cư theo quy định.

Sở đã đề nghị Tổng Công ty Becamex trước mắt xử lý việc cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân thuộc đối tượng tái định cư tại Khu dân cư 5A ấp 5.

Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ báo cáo kết quả về UBND tỉnh trong thơi gian tới.

x    
51. Cử tri Nguyễn Văn Động, khu phố 2, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một: phản ánh gia đình tôi đi lập nghiệp năm 1978 tại ấp Đồng Bà Ba, xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng; sau đó có khai hoang đất trên 15 năm, gia đình có làm hồ sơ xin hợp thức hóa nhưng không được Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Dầu Tiếng giải quyết. Đề nghị ngành chức năng xem xét giải quyết cho gia đình tôi.Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ phối hợp với UBND huyện Dầu Tiếng để xem xét trả lời cho cử tri, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh o thời gian tới.x    
52. Cử tri Phạm Văn Bé, khu phố Khánh Hòa, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên: phản ánh Công ty TNHH Modern Food Industries (Việt Nam) đang sử dụng đất công trên địa bàn khu phố Khánh Hòa, phường Tân Phước Khánh (thuê đất) nhưng đã không sử dụng hiệu quả nguồn đất công như: công trình nhà xưởng xuống cấp do đã rất lâu không hoạt động, cây cỏ mọc rất nhiều dễ gây cháy vào mùa khô và côn trùng muỗi vào mùa mưa, làm tăng nguy cơ dịch sốt xuất huyết hiện nay. Cử tri đã kiến nghị nhiều lần và ngành chức năng cũng đã trả lời nhưng cử tri không hài lòng, nay tiếp tục kiến nghị ngành chức năng kiểm tra lại giao cho UBND phường Tân Phước Khánh quản lý để quy hoạch xây dựng Trường học cho học sinh hoặc các công trình phúc lợi phục vụ người dân trên địa bàn.

Căn cứ kết quả khảo sát hiện trạng sử dụng đất, ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Cục Thuế cho thấy Công ty TNHH Modern Food Industries (Việt Nam) chỉ tạm ngưng sản xuất từ tháng 06/2019 (Quý III năm 2019 có hoạt động kinh doanh sản xuất), nên chưa đủ cơ sở thực hiện việc thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai.

- Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 từ giữa năm 2020 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa thực hiện việc thanh, kiểm tra Công ty TNHH Modern Food Industries (Việt Nam). Trong năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thực hiện công tác thanh, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của Công ty.

x    
6Sở Thông tin và Truyền thông53. Cử tri Nguyễn Anh Kim, khu phố 1, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một: phản ánh Trụ Angten của Bưu điện Bình Dương được xây dựng năm 1994, chiều cao khoảng 125m. Khi trời có sấm sét, sét đánh xuống theo trụ thu lôi nghe ầm ầm rất lớn. Lâu lâu trên trụ angten có rớt vài cây sắt xuống mái nhà người dân, đâm lủng tôn và rất mất an toàn cho các hộ dân sống xung quanh. Đề nghị các ngành chức năng xem sét, có cách xử lý nhằm đảm bảo cho người dân ở xung quanh trụ anten để cho người dân được an toàn trong cuộc sống.Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và sẽ xem xét, giải quyết trong thời gian tới.x    
Phương Chi
Trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa X thuộc thẩm quyền cấp huyệnTrả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa X thuộc thẩm quyền cấp huyện/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/19/2022 5:00 PMNoĐã ban hành

SttCơ​​ quan giải quyếtNội dungKết quả​Kết quả/Kế hoạch thực hiện
Đã thực hiệnĐang thực hiện
1UBND thành phố Thủ Dầu Một1. Cử tri Lữ Văn Mượng, Khu phố 1, phường Tân Định, thị xã Bến Cát: phản ánh Trường đua khu du lịch Đại Nam thường xuyên tập luyện gây tiếng ồn (tiếng pô xe) ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của người dân sinh sống xung quanh và việc học tập của các học sinh trường THPT Bình Phú. Kiến nghị ngành chức năng giải quyết tình trạng trên. xVấn đề này UBND thành phố sẽ xem xét và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.
2. Cử tri Nguyễn Trọng Quyết, khu phố 5, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một: đề nghị lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tuyến đường 5C, đường số 15 và số 17 của khu phố 5. xVấn đề này UBND thành phố sẽ xem xét và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.
2UBND thành phố Dĩ An3. Cử tri Phan Thanh Hồng, khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An: phản ánh người dân trong khu quy hoạch dự án Khu tái định cư Tân Bình (32ha) gần Trường Trung học cơ sở Tân Bình muốn chuyển đổi mục đích, chuyển nhượng đất không được, đời sống của người dân gặp khó khăn. Kiến nghị ngành chức năng cho biết dự án có triển khai thực hiện theo quy hoạch hay không và nếu có triển khai thì cho biết  tiến độ triển khai thực hiện dự án đến nay như thế nào? x

Dự án tái định cư Tân Bình được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương xây dựng tại công văn số 3567/UBND-SX ngày 11/12/2008. Trên cơ sở đó, UBND huyện (nay là thành phố) Dĩ An lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 vào năm 2011 với quy mô 32,5ha.

Hiện nay, UBND thành phố đang lập Đề án đề nghị công nhận đô thị Dĩ An là đô thị loại 2, trong đó khu tái định cư Tân Bình được định hướng là công trình điểm nhấn của địa phương, xứng tầm là khu vực phát triển đô thị. Thành phố Dĩ An giao phòng Quản lý đô thị rà soát, tham mưu điều chỉnh tổng thể dự án theo hướng tiếp tục giữ nguyên ranh giới quy mô dự án với diện tích 32.5ha như ban đầu. Đồng thời đang trình xin ý kiến UBND tỉnh điều chỉnh dự án "Khu tái định cư Tân Bình" thành dự án "Đầu tư xây dựng khu đô thị mới Tân Bình"

Như vậy, việc giữ nguyên quy hoạch dự án tái định cư Tân Bình là cần thiết. Việc chuyển mục đích sử dụng đất cũng tạm thời giữ nguyên theo hiện trạng GCNQSD đất được cấp. Đến nay, dự án vẫn chưa có quyết định thu hồi đất, do đó người dân có nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất vẫn được xem xét theo quy định.

​3 ​ ​  ​​UBND thị xã Bến Cát      4. Cử tri Nguyễn Minh Phụng, ấp Bến Liễu, xã Phú An, thị xã Bến Cát: phản ánh đường ĐT748 hiện đã triển khai công tác giải tỏa đền bù vào năm 2022, nhưng đến năm 2026 mới thi công dẫn đến việc áp giá đền bù cho người dân bị thiệt thòi. Đề nghị các ngành chức năng xem xét giải quyết cho phù hợp. x

- Theo Quyết định số 3892/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐT748 đoạn từ giáp giao lộ ngã tư Phú Thứ đến vành đai Bắc thị trấn Mỹ Phước, thời gian thực hiện dự án được phê duyệt là từ năm 2021-2028, được chia làm 02 giai đoạn, cụ thể như sau:

Giai đoạn 2021 – 2025: thực hiện công tác giải phóng mặt bằng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho toàn tuyến gồm hai địa bàn xã Phú An, An Điền; Đoạn từ nút giao thông với đường Vành đai  4 đến giao lộ ngã tư An Điền được triển khai thi công trước.

          Giai đoạn 2026 - 2028: sẽ tiếp tục thi công xây dựng công trình Đoạn từ ngã tư Phú Thứ đến nút giao với đường Vành đai 4 và đoạn còn lại là từ ngã tư An Điền đến cuối tuyến.

- Ngày 29/12/2021, UBND thị xã Bến Cát ban hành Kế hoạch số 319/KH-UBND về việc thu hồi đất, khảo sát, đo đạc, kiểm điếm đất đai và tài sản gắn liền với đất để thực hiện Công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐT748 đoạn từ giáp giao lộ ngã tư Phú Thứ đến vành đai Bắc thị trấn Mỹ Phước, hiện nay UBND thị xã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất triển khai thực hiện công tác đo đạc và kiểm điếm tài sản trên đất, thuê đơn vị tư vấn xây dựng đơn giá đền bù về đất đối với công trình nêu trên.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 4 Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBND tỉnh Bình Dương "Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của từng loại đất thu hồi do UBND tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất" và Điều 7 Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBND tỉnh Bình Dương quy định "Giá đất để tính tiền bồi thường là giá đất cụ thể theo mục đích đang sử dụng của loại đất bị thu hồi, được UBND tính quyết định đối với từng dự án…" . Theo quy định trên, sau khi đơn vị tư vấn xây dựng đơn giá đất bồi thường về đất và được UBND tỉnh phê duyệt UBND thị xã thị xã Bến Cát chỉ đạo cơ quan chuyê môn thực hiện việc áp giá và xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân theo quy định cho hai địa bàn xã Phú An và xã An Điền cùng một thởi điểm.

Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã đang triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐT748 đoạn từ giáp giao lộ ngã tư Phú Thứ đến vàng đai Bắc thị trấn Mỹ Phước theo đúng tiến độ;  đơn giá bồi thường về đất đảm bảo thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Khoản 2, Điều 4 và Điều 7 của Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBND tỉnh Bình Dương

5. Cử tri Nguyễn Văn Lý, ấp Bến Liễu, xã Phú An, thị xã Bến Cát (*): phản ánh theo quy định việc trừ phần diện tích hành lang lộ giới 11m dọc theo các tuyến đường giao thông nông thôn hiện nay là quá lớn, ảnh hưởng việc xây dựng nhà ở của người dân. Đề nghị tỉnh xem xét, điều chỉnh quy định cho phù hợp.  x

Hiện tại, việc cấp giấy phép xây dựng thời gian qua tại địa bàn xã Phú An được căn cứ theo quy định tại Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Bến Cát và quy hoạch nông thôn mới xã Phú An. Theo đó, quy định về hành lang lộ giới các tuyến đường nông thôn tại xã hiện nay là lớn, điều này gây ảnh hưởng đến việc xây dựng nhà ở của người dân.

Ngày 10 tháng 02 năm 2022, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Công văn số 410/UBND-KT về việc chủ trương lập quy hoạch phân khu các xã An Điền, An Tây và Phú An đến năm 2040.

Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân thị xã sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, cập nhật và tham mưu UBND thị xã trình UBND tỉnh điều chỉnh Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Bến Cát; đồng thời rà soát, cập nhật các đồ án quy hoạch tại địa bàn thị xã trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt điều chỉnh cho đồng bộ. Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2023.

6. Cử tri Nguyễn Văn Ngọt và cử tri Phạm Văn Hải, ấp Kiến Điền, xã An Điền, thị xã Bến Cát: phản ánh khu vực dọc khu công nghiệp An Tây, Mai Trung, Việt Hương 2 (đoạn qua xã An Điền) đã được đầu tư hệ thống cống thoát nước; tuy nhiên, khi mưa bão gây ngập úng cục bộ và làm ngập nước vườn cây ăn trái (cây măng cụt và sầu riêng) của người dân sinh sống xung quanh, vấn đề này đã kiến nghị hơn 01 năm nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. đồng thời, các tấm đan xi măng dọc hai bên đường thoát nước khu vực này hư hỏng, gây nguy hiểm khi người dân tham gia giao thông. Đề nghị các ngành chức năng sớm giải quyết, khắc phục tình trạng trên. x

- Đối với nội dung cử tri phản ánh liên quan đến hệ thống thoát nước không đảm bảo gây ngập úng cục bộ và ngập vườn cây ăn trái của người dân: Ngày 23/6/2022 Ủy ban nhân dân xã An Điền phối hợp cùng đơn vị thi công dự án Hệ thống thoát nước bên ngoài hàng rào các Khu công nghiệp An Tây – Mai Trung - Việt Hương 2 (Công ty TNHH SX XD TM Đại Á Châu) kiểm tra, xác minh và thực hiện hỗ trợ thiệt hại về cây trồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Đồng thời, hiện nay dự án đã xây dựng các đoạn cống thu nước tại các khu vực trũng thấp nên cơ bản giải quyết vấn đề ngập úng cục bộ như người dân phản ánh.   

- Đối với nội dung cử tri phản ánh liên quan đến các tấm đan xi măng dọc hai bên đường thoát nước khu vực bị hư hỏng, gây nguy hiểm khi người dân tham gia giao thông: Ngày 30/6/2022 Ủy ban nhân dân thị xã đã chỉ  đạo Phòng Quản lý đô thị phối hợp cùng Ủy ban nhân dân xã An Điền tiến hành kiểm tra, khảo sát hiện trạng theo nội dung kiến nghị của cử tri. Qua khảo sát, nhận thấy một số tấm đan mương dọc thuộc tuyến đường dọc hai bên kênh thoát nước bị hư hỏng, nứt kết cấu, không đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia lưu thông. Đồng thời, Dự án Hệ thống thoát nước bên ngoài hàng rào các Khu công nghiệp An Tây – Mai Trung - Việt Hương 2 do Ban Quản lý dự án chuyên ngành nước thải tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư. Do đó, để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia lưu thông qua khu vực này, UBND thị xã đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án chuyên ngành nước thải tỉnh Bình Dương sớm kiểm tra, khảo sát và khắc phục.

7. Cử tri Lưu Văn Long, khu phố, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát: phản ánh vào ngày 03/12/2019,  gia đình cử tri (gồm con của ông Lưu Văn Thánh và bà Nguyễn Thị Tầm) và các hộ dân có đất giáp ranh, lân cận với phần đất khiếu nại của ông Phạm Trọng Hữu đến làm việc tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Mỹ Phước với Tổ công tác Thanh tra Chính phủ (theo Quyết định số 787/QĐ-TTg ngày 06/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ) về việc "xác định quá trình sử dụng đất của ông Phạm Trọng Hữu". Tại buổi làm việc, cử tri thống nhất hiến đất mở đường đi chung qua đất của cử tri vào phần đất của ông Phạm Trọng Hữu và vào tận suối (chiều rộng mặt đường là 4m). Đến nay đã hơn 2,5 năm, cử tri vẫn chưa nhận được kết quả giải quyết, tiến độ xử lý từ cơ quan có thẩm quyền. Đề nghị ngành chức năng xem xét, có ý kiến để Tổ công tác Thanh tra Chính phủ theo Quyết định số 787/QĐ-TTg ngày 06/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền giải quyết, có kết luận trả lời để gia đình cử tri được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định. xUBND thị xã Bến Cát tiếp thu ý kiến góp ý của cử tri và sẽ xem xét, giải quyết, báo cáo kết quả về UBND tỉnh và HĐND cùng cấp theo quy định.
4UBND huyện Bàu Bàng8. Cử tri Phan Văn Thuận, ấp Bà Phái, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng: phản ánh hiện nay đèn chiếu sáng dọc tuyến đường ĐT749A (đoạn đường đi qua địa bàn xã Long Nguyên - từ đoạn giáp thị xã Bến Cát lên tới giáp xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng) đã có nhưng do lâu năm nên độ sáng giảm và số lượng hư hỏng ngày càng nhiều. Đề nghị ngành chức năng quan tâm thay mới hệ thống đèn chiếu sáng để người dân đi lại yên tâm vào ban đêm. xNgày 28/3/2022, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 682/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng cấp, lắp hệ thống chiếu sáng trên ĐT-749A xã Long Nguyên. Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện đang chỉ đạo các đơn vị chức năng chuẩn bị các thủ tục đầu tư cần thiết để triển khai thực hiện công trình. Thời gian dự kiến thực hiện: Quý I năm 2023.
Phương Chi
Trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 6 – HĐND tỉnh khóa X (đã thực hiện xong)Trả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 6 – HĐND tỉnh khóa X (đã thực hiện xong)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/18/2022 5:00 PMNoĐã ban hành

STTĐƠN VỊNỘI DUNGKẾT QUẢ
​​​1        ​ ​ ​ ​  ​​​​Công an tỉnh ​ ​ ​ ​  1. Cử tri Lâm Văn Cường, khu phố 6, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một: phản ánh tình trạng trộm, cướp tài sản của người dân thường xuyên xảy ra trên địa bàn thành phố Dĩ An, đồng thời trên địa bàn tỉnh xe máy lưu thông rất nhiều nhưng ý thức của người tham gia giao thông chưa cao thường xuyên vi phạm Luật giao thông đường bộ. Đề nghị ngành chức năng tăng cường công tác tuần tra giữ gìn an ninh trật tự và và xử lý các hành vi vi phạm.

Kiến nghị của cử tri Lâm Văn Cường phản ánh đúng thực trạng diễn biến tình hình tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản và tình hình chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Dĩ An.

Trên cơ sở dự báo diễn biến tình hình an ninh, trật tự nói chung và tình hình tội phạm, trật tự an toàn giao thông nói riêng, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an thành phố Dĩ An triển khai nhiều kế hoạch chuyên đề về phòng, chống tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản; các chuyên đề tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm về sử dụng rượu, bia, chất ma túy khi tham gia giao thông, ôtô quá tải trọng, ôtô đi vào đường cấm và xử lý các nhóm thanh thiếu niên tụ tập tổ chức đua xe trái phép, điều khiển xe đi thành đám đông, nẹt bô, lạng lách, đánh võng…; các kế hoạch tuần tra vũ trang, tuần tra mật phục kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ, đồng thời chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở tăng cường sử dụng lực lượng cơ sở tấn công quyết liệt đối với tội phạm này.

Theo thống kê, trong 06 tháng đầu năm 2022, Công an thành phố Dĩ An đã triệt xóa 25 vụ, bắt 41 đối tượng trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản. Tuần tra, kiểm soát, phát hiện lập biên bản 6.992 trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông và trật tự đô thị; ra quyết định XPHC 6.992 trường hợp vi phạm; tước GPLX có thời hạn 368 trường hợp. Tuy nhiên, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản; vi phạm quy định về an toàn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm trộm nóng xe máy và cướp giật tài sản còn xảy ra nhiều, số vụ tại nạn giao thông tăng do người tham gia giao thông chưa chấp hành đúng quy định Luật giao thông đường bộ.

 Thời gian tới, Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an thành phố Dĩ An tăng cường phối hợp với các ban, ngành chức năng tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa về ý thức tự bảo quản tài sản, ý thức chấp hành pháp luật và tích cực tố giác tội phạm của người dân, đồng thời lực lượng Công an từ thành phố đến các phường tiếp tục tăng cường nhiều giải pháp hơn nữa để quyết liệt tấn công trấn áp, kéo giảm tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản; xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật giao thông đường bộ trên toàn địa bàn thành phố.

2. Cử tri phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An: phản ánh tuyến dọc đại lộ Bình Dương đi qua phường Vĩnh Phú hiện không có trụ lấy nước phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy khi có sự cố cháy xảy ra. Đề nghị ngành chức năng xem xét khắc phục tình trạng trên.

Hằng năm, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thành phố Thuận An thường xuyên phối hợp cùng Chi nhánh cấp nước Thuận An thuộc Công ty Cổ phần nước - Môi trường Bình Dương khảo sát, thống kê các trụ nước đã được lắp đặt trên địa bàn, định kỳ bảo dưỡng, sửa chữa đảm bảo phục vụ việc tiếp nước chữa cháy khi có yêu cầu.

- Qua khảo sát dọc theo tuyến Đại lộ Bình Dương đi qua phường Vĩnh Phú (từ Cổng chào Bình Dương đến Trạm thu phí Lái Thiêu thuộc phường Vĩnh Phú), có tất cả 03 trụ lấy nước phục vụ công tác chữa cháy hiện hữu, cụ thể:

+ Trụ số 1: đặt ngay đầu đường Vĩnh Phú 06, kế bên Tịnh xá Ngọc Minh.

+ Trụ số 2: đặt gần cổng Công ty TNHH Tân Hiệp Phát (cách khoảng 100m).

+ Trụ số 3: đặt gần Trạm thu phí Lái Thiêu (cách khoảng 100m).

Ngoài ra, trên địa bàn phường Vĩnh Phú còn có 33 trụ lấy nước được lắp đạt tại các Khu dân cư Vĩnh Phú 1, Khu dân cư Vĩnh Phú 2, Khu dân cư Ehome 4... và các bể nước dự trữ tại các công ty trên địa bàn phường Vĩnh Phú có thể bổ sung nước dự trữ chữa cháy khi có yêu cầu.

- Vấn đề này, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thành phố Thuận An phối hợp với   Công ty Cổ phần nước - Môi trường Bình Dương có biện pháp xử lý các trụ lấy nước phục vụ cho công tác chữa cháy trên địa bàn thành phố Thuận An.

3. Cử tri phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An: phản ánh hiện nay tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen, vay qua App xảy ra rất nhiều trên địa bàn, nhất là đối với công dân nhà trọ; tình trạng đòi nợ, khủng bố qua điện thoại... gây mất an ninh trên địa bàn. Đề nghị ngành Công An có biện pháp ngăn chặn.

Tình hình hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh nói chung và thành phố Thuận An nói riêng trong thời gian qua diễn biến phức tạp, dưới nhiều hình thức: vỏ bọc công ty, cho thuê tài chính, cầm đồ thế chấp tài sản cho vay, cho vay qua App, mạng xã hội... Với thủ đoạn hết sức tinh vi, chuyên nghiệp, có nguồn cung cấp tài chính, có tiếp thị cho vay, người đi thu gom nợ, đối tượng đi siết nợ... Hệ lụy của hoạt động "tín dụng đen" làm phát sinh nhiều loại tội phạm như bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, công nhiên chiếm đoạt tài sản, hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích,...

Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTG ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch về việc phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho từng lực lượng nhằm đấu tranh phòng, chống có hiệu quả đối với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh nói chung và địa bàn Thuận An nói riêng, trong đó tập trung:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn phạm tội của loại tội phạm này, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của quần chúng nhân dân. Từ đó, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các tổ chức, cá nhân cho vay tiền với lãi suất cao, hoạt động tín dụng bất hợp pháp.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an trật tự: quản lý chặt chẽ việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, lợi dụng hoạt động kinh doanh để tổ chức hoạt động tín dụng bất hợp pháp; thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt động của các cơ sở kinh doanh, kịp thời phát hiện các dấu hiệu nghi vấn để xác minh làm rõ.

- Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", những hành vi liên quan đến hoạt động "đòi nợ, đòi nợ thuê, đe dọa, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản,...". Rà soát các vụ án, vụ việc đang thụ lý điều tra có liên quan đến hoạt động tín dụng bất hợp pháp, xử lý dứt điểm theo đúng quy định của pháp luật, không để kéo dài và đưa ra xét xử điểm để răn đe, ngăn chặn tình trạng tội phạm.

Kết quả trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng Công an đã triệt phá 03 vụ bắt 05 đối tượng, khởi tố 09 vụ - 16 bị can về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, góp phần răn đe, phòng ngừa loại tội phạm này.

4. Cử tri Nguyễn Tấn Sỹ, ấp Giáp Lạc, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên: Phản ánh tuyến đường ĐT746 đoạn qua các xã Tân Mỹ, Thường Tân, Lạc An đã xuống cấp, hư hỏng, đường lại hẹp không đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia lưu thông; đồng thời, trên tuyến đường này thường xuyên xảy ra tình trạng xe tải phóng nhanh, vượt ẩu gây mất an toàn cho người tham gia giao thông và đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra. Kiến nghị ngành chức năng  khắc phục tình trạng xe tải phóng nhanh, vượt ẩu và sớm đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, mở rộng tuyến đường này (đoạn từ phường Uyên Hưng thị xã Tân Uyên đến xã Hiếu Liêm huyện Bắc Tân Uyên).

Tuyến đường ĐT746 là đoạn đường trọng điểm về vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ ở Bắc Tân Uyên. Nguyên nhân chủ yếu là do hiện nay, trên địa bàn các xã Tân Mỹ, Thường Tân có 17 hầm mỏ, 26 công ty khai thác, chế biến khoáng sản và 15 bến thủy nội địa, tập trung số lượng lớn xe ôtô tải vận chuyển khoáng sản từ các hầm mỏ đi qua tuyến ĐT746 để ra các bến thủy nội địa và vận chuyển đi các địa phương khác trong và ngoài tỉnh với lưu lượng trên 2.000 lượt xe/01 ngày đêm. Bên cạnh đó, nhằm phục vụ việc thi công các công trình trọng điểm của huyện như: Trung tâm hành chính huyện, đường Thủ Biên - Đất Cuốc, đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng nên các phương tiện vận chuyển vật liệu đất, đá trên tuyến ĐT746 ngày càng nhiều, đã ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện nói chung và địa bàn các xã Tân Mỹ, Lạc An, Tân Định nói riêng. Nhằm chủ động trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến ĐT746, Công an huyện Bắc Tân Uyên đã triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, điều khiển xe quá tốc độ, chở hàng hóa quá tải trọng cho phép, chở quá số người quy định... Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 28/6/2022, Công an huyện đã phát hiện 1.680 trường hợp vi phạm, ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách Nhà nước với tổng số tiền 3.682.300.000 đồng.

Công an huyện Bắc Tân Uyên đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh, tiến hành tuần tra, kiểm soát khép kín các tuyến đường trên địa bàn huyện (trọng tâm là tuyến ĐT 746 đoạn qua xã Tân Mỹ, Thường Tân). Qua đó, đã tổ chức được 92 cuộc tuần tra kiểm soát với 1.012 lượt CBCS tham gia, đã phát hiện và lập biên bản xử lý 214 trường hợp, trong đó: 82 trường hợp chở hàng quá tải trọng cho phép, 19 tự ý cải tạo phương tiện, 113 trường hợp chở hàng rơi vãi. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách Nhà nước với tổng số tiền 932.500.000 đồng.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an huyện Bắc Tân Uyên tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đặc biệt là trên tuyến ĐT 746 đoạn qua khu vực xã Tân Mỹ, xã Thường Tân, trong đó sẽ tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp chạy quá tốc độ cho phép, các phương tiện chở hàng hóa quá khổ, quá tải trọng, bấm còi vượt quá cường độ âm thanh quy định, giải quyết dứt điểm tình trạng mất an toàn giao thông do cử tri phản ánh, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

5. Cử tri phường Bình Hòa, thành phố Thuận An: phản ánh việc cấp CCCD khi phát hiện sai thông tin thì ngành Công An nên xem xét điều chỉnh lại cho dân tránh gây phiền hà cho dân phải đi lại nhiều lần. Đề nghị Bưu điện hoàn trả lại phí dịch vụ giao CCCD cho người dân mà bưu điện thu của người dân lúc đầu, nếu để người dân ra Bưu điện nhận CCCD. Đề nghị Bưu điện không nên thuê người ngoài của Bưu diện (xe ôm, xe Grap…) để phát thẻ CCCD cho người dân vì có thể kẻ gian lợi dụng chụp thông tin cá nhân trên thẻ CCCD để làm những việc vi phạm pháp luật. Nếu được thì nên chuyển CCCD về Công an phường để người dân tự lên nhận tại Công an phường.

Theo quy định của Bộ Công an về việc cấp CCCD, khi phát hiện sai thông tin thì Công an nơi tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD sẽ hướng dẫn cho người dân cung cấp tài liệu, hồ sơ có liên quan đến thông tin của công dân để điều chỉnh thông tin trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư, Công an nơi tiếp nhận hồ sơ CCCD không được tự ý điều chỉnh thông tin của công dân.

Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thành phố Thuận An có văn bản trao đổi, thống nhất với Bưu điện thành phố Thuận An về việc trả thẻ CCCD, như sau:

+ Đối với công dân đã đóng phí dịch vụ trả thẻ CCCD tận nhà, nếu để người dân tự đi đến bưu điện nhận CCCD thì bưu điện phải hoàn lại lệ phí dịch vụ và không thu tiền giữ xe khi công dân đến bưu điện liên hệ liên quan đến việc cấp phát CCCD.

+ Chấn chỉnh, nâng cao công tác tuyển chọn cộng tác viên (tuyển chọn người có trình độ, hoạt bát, giao tiếp lịch sự, tránh gây phiền hà cho người dân...). Bưu điện thành phố có trách nhiệm đảm bảo CCCD được giao trả đến tận tay người dân, tránh để lộ lọt thông tin cá nhân và thất lạc.

6. Cử tri khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng: phản ánh đường ĐT749c có mật độ lưu thông đông nhưng nhiều xe tải, xe ben chạy quá tốc độ quy định trên tuyến đường này. Đề nghị ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý tình trạng trên để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

Đường ĐT749C có chiều dài khoảng 7,7km đi qua địa bàn thị trấn Lai Uyên đến xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tuyến đường đi cắt ngang qua Khu công nghiệp Bàu Bàng. Đoạn đường mà cử tri phản ánh là đoạn tiếp giáp giữa tuyến Quốc lộ 13 và Khu công nghiệp Bàu Bàng, có chiều dài khoảng 2km, có bề rộng mặt đường là 7m, có mật độ các xe ô tô vận tải lưu thông để vào Khu công nghiệp Bàu Bàng là trung bình. Đoạn đường chưa được hoàn thiện, nhất là đoạn tiếp giáp Khu công nghiệp Bàu Bàng chưa thi công xong mặt đường; hiện chưa được lắp đặt biển hạn chế tốc độ nên việc kiểm tra, xử lý chưa thực hiện.

Ngay từ đầu năm, Công an huyện Bàu Bàng đã xây dựng và triển khai kế hoạch về Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022; Kế hoạch về tuần tra, kiểm soát – xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn trên địa bàn huyện Bàu Bàng.

Trong đó, thực hiện Kế hoạch về tuần tra, kiểm soát - xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn trên địa bàn huyện Bàu Bàng, thời gian qua Công an huyện Bàu Bàng đã tổ chức 160 ca tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính với 960 lượt CBCS tham gia, qua đó phát hiện, lập biên bản 1.076 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt 1.745 trường hợp vi phạm với tổng số tiền 5.796.155.000đ.

Qua phản ánh kiến nghị của cử tri, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo phòng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Bàu Bàng tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác tuần tra kiểm soát trong thời gian tới, nhất là tăng cường tuần tra kiểm soát vào ban đêm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm vận chuyển hàng hóa quá tải, quá khổ. Đồng thời rà soát, tham mưu lắp đặt hoàn thiện hệ thống biển báo hiệu giao thông (hạn chế tốc độ tối đa, khu vực đông dân cư,…) để có căn cứ xử lý các hành vi vi phạm chạy quá tốc độ quy định nếu có.

​2          ​Sở Nội vụ​    7. Cử tri xã Thanh An và An Lập, huyện Dầu Tiếng: kiến nghị ngành chức năng xem xét tăng mức phụ cấp cho người hoạt động ấp, khu phố; hỗ trợ tiền phụ cấp cho Chi hội phó của các chi hội đoàn thể ấp, khu phố vì hiện nay số lượng người tham gia hoạt động tại các ấp, khu phố giảm, công việc nhiều, đề nghị quan tâm để tạo động lực.

1.1. Đối với kiến nghị ngành chức năng xem xét tăng mức phụ cấp cho người hoạt động ấp, khu phố:

- Khoản 6, Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ quy định các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố gồm: "Bí thư Chi bộ ấp, khu phố; Trưởng ấp, khu phố và Trưởng Ban công tác mặt trận ấp, khu phố" với mức phụ cấp 1,0 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

- Đồng thời, tại điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Bình Dương quy định mức hỗ trợ hàng tháng là: 0,50 x mức lương cơ sở/người/tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố.

- Hiện tại người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố ngoài mức phụ cấp theo quy định của Trung ương, tỉnh đã hỗ trợ thêm 0,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng (tổng mức hưởng là 1,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng) gần bằng với người hoạt động không chuyên trách cấp xã có trình độ trung cấp (1,86 lần mức lương cơ sở/người/tháng). Như vậy, tổng mức phụ cấp và hỗ trợ của tỉnh đối với người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố khá cao so với các địa phương khác trong vùng. Do đó, chưa có cơ sở để cơ quan tham mưu đề xuất UBND tỉnh tăng thêm mức hỗ trợ đối với đối tượng này.

1.2. Đối với kiến nghị hỗ trợ tiền phụ cấp cho Chi hội phó của các chi hội đoàn thể ấp, khu phố:

Khoản 6, Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ quy định các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố gồm: "Bí thư Chi bộ ấp, khu phố; Trưởng ấp, khu phố và Trưởng Ban công tác mặt trận ấp, khu phố. Người tham gia công việc ở ấp, khu phố ngoài 03 chức danh nêu trên không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của ấp, khu phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có)". Như vậy, việc quy định phụ cấp cho Chi hội phó của các chi hội đoàn thể ở ấp, khu phố chưa có cơ sở để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành quy định về phụ cấp đối với các chức danh theo kiến nghị của cử tri.

8. Cử tri xã Tân Hiệp[1], huyện Phú Giáo và cử tri xã An Điền, thị xã Bến Cát: phản ánh Sở Nội vụ ban hành Công văn số 883/SNV-ĐTTTr ngày 25/5/2022 về việc góp ý các dự thảo văn bản để xin chủ trương xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND. Theo đó, tại tờ trình của UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách thu hút, chế độ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của HĐND tỉnh có nêu nội dung sửa đổi Điều 24 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND như sau: cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, kể cả đối tượng tạo nguồn của tỉnh đang công tác ở cấp xã tốt nghiệp đại học hệ chính quy hoặc sau đại học được hỗ trợ hàng tháng với mức trình độ đại học hệ chính quy 0,2 x mức lương cơ sở/người/tháng; trình độ Thạc sỹ 0,5 x mức lương cơ sở/người/tháng; trình độ tiến sỹ 0,7 x mức lương cơ sở/người/tháng. Sẽ gây ảnh hưởng đến mức thu nhập, không đảm bảo cuộc sống của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Vì vậy, kiến nghị ngành chức năng xem xét giữ nguyên mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Điều 24 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của HĐND tỉnh.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND, Sở Nội vụ đã dự thảo các văn bản để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan theo quy trình của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020). Dự thảo có sửa đổi, bổ sung Điều 24 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND theo hướng giảm mức hỗ trợ hàng tháng đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Việc ban hành chế độ hỗ trợ này trước đây xuất phát từ yêu cầu thu hút người có trình độ đại học về công tác tại cấp xã do số lượng người công tác ở cấp xã trước đây còn rất ít và yêu cầu tuyển dụng cán bộ, công chức cấp xã chỉ là trung cấp. Sau nhiều năm thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, đến nay số lượng cán bộ, công chức cấp xã có trình độ đại học trở lên chiếm tỷ lệ khá cao (đến tháng 12/2021, cán bộ, công chức cấp xã có trình độ đại học trở lên đạt 94,11%; người hoạt động không chuyên trách có trình độ đại học trở lên đạt 77,09%). Mặt khác, ngày 06/11/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BNV hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Theo đó, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của công chức cấp xã khi tuyển dụng phải từ trình độ đại học trở lên (trừ các xã miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo…yêu cầu trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên). Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và quy định hiện hành về trình độ tuyển dụng công chức cấp xã, cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị điều chỉnh chỉ hỗ trợ cho cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã tốt nghiệp đại học chính quy và sau đại học. Ngoài ra, mức hỗ trợ theo dự thảo cũng có sự điều chỉnh cho ngang bằng với mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức có trình độ sau đại học công tác tại các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp… quy định tại Điều 19 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND để tạo sự thống nhất giữa người có cùng trình độ làm việc ở các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh.

Hiện nay, Sở Nội vụ đang tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND, trong đó có chế độ hỗ trợ hàng tháng cho cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Đối với các nội dung chưa thống nhất, còn có ý kiến khác nhau, Sở Nội vụ sẽ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định trước khi trình Thường trực HĐND tỉnh cho chủ trương xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND nêu trên.

9. Cử tri Huỳnh Thị Liêm, khu phố 1, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một: phản ánh hiện nay tỉnh đang thiếu biên chế về ngành giáo dục và ngành Y tế nhưng đến nay chưa thông qua tuyển dụng biên chế cho ngành giáo dục và Y tế. Đề nghị xem xét giải quyết tình trạng trên để đảm bảo phục vụ nhân dân.

Việc xét tuyển viên chức được UBND tỉnh tổ chức hằng năm nhằm tuyển dụng, bổ sung đội ngũ viên chức đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao của các đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh. Đồng thời, việc xét tuyển phải căn cứ vào chỉ tiêu biên chế, nhu cầu vị trí việc làm của từng đơn vị.

Trong năm 2022, UBND tỉnh có kế hoạch thực hiện xét tuyển theo chỉ tiêu cần tuyển dụng tại các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh (dự kiến tổ chức trong đầu Quý III năm 2022).

- Đối với xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác: Dựa trên bảng đăng ký nhu cầu và chỉ tiêu của các cơ quan, đơn vị gửi, Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác năm 2022.

- Đối với xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục: Ngày 05/2/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 553/UBND-VX về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo. Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã thành phố thực hiện nhiệm vụ trong các đợt xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo.

3Sở Công Thương10. Cử tri Phan Duy Trung, khu phố 7, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một: phản ánh hiện nay giá xăng dầu tăng thường xuyên; đề nghị ngành chức năng tỉnh kiểm soát việc tăng giá; đồng thời rà soát, kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh xăng dầu có hành vi găm hàng trái quy định trước thời điểm xăng tăng giá.

        1. Việc điều chỉnh giá xăng dầu được quy định tại Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu về thời gian điều hành giá xăng. Thời gian điều hành giá xăng dầu vào các ngày mùng 1, ngày 11 và ngày 21 hàng tháng. Đối với các kỳ điều hành trùng vào ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước, thời gian điều hành được lùi sang ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ. Đối với kỳ điều hành trùng vào dịp Tết Nguyên đán, thời gian điều hành được lùi sang kỳ điều hành tiếp theo…". Đồng thời, khi điều chỉnh về giá thì Bộ Công Thương và Bộ Tài chính xem xét quyết định.

2. Về vấn đề rà soát, kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh:

- Sở Công Thương phối hợp với Cục Quản lý thị trường triển khai thực hiện nghiêm việc bảo đảm cung ứng xăng dầu trên địa bàn; Công điện về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với mặt hàng xăng dầu.

- Sở Công Thương chủ động làm việc trực tiếp với 08 thương nhân (đầu mối và phân phối) trên địa bàn tỉnh yêu cầu đảm bảo cung ứng xăng dầu đầy đủ cho các cửa hàng bán lẻ và báo cáo tình hình cung cấp xăng dầu hàng ngày trên địa bàn cho UBND tỉnh để nắm thông tin, kịp thời chỉ đạo giải quyết;

Đồng thời, Sở Công Thương đã thành lập 02 Đoàn kiểm tra để kiểm tra việc chấp hành quy định kinh doanh xăng dầu của doanh nghiệp, nhằm đảm bảo thời gian hoạt động của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đúng theo thời gian mà doanh nghiệp đăng ký, chống tình trạng đóng cửa, găm hàng chờ lên giá để thu lợi bất chính.

​​4 ​ ​ ​​​Sở Xây dựng​ ​​ ​ ​11. Cử tri Lê Văn Lít, khu phố 1, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một: phản ánh hiện nay nghĩa trang Truông Bồng Bông không còn cho người dân chôn cất nhưng chưa bố trí vị trí khác để thực hiện chôn cất, nhiều gia đình khó khăn không đủ khả năng để chôn cất người thân tại hoa viên nghĩa trang Chánh Phú Hòa. Đề nghị ngành chức năng có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân.

UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo các nội dung kiến nghị liên quan đến lĩnh vực quy hoạch của ngành xây dựng, trong đó: "Thống nhất tiếp tục thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 3681/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch tổng thể các địa điểm nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bình Dương tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050 và lộ trình theo Kế hoạch số 6148/KH-UBND ngày 02/12/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Quy hoạch tổng thể các địa điểm nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bình Dương tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050". Trên cơ sở báo cáo của các địa phương, Sở Xây dựng đã tổng hợp đề xuất báo cáo UBND tỉnh gia hạn thời gian đóng cửa và chỉ cho phép hình thức chôn cất sau hỏa táng (hoặc cải táng), thời gian gia hạn đến khi nghĩa trang nhân dân mới được đầu tư xây dựng hoàn thành.

 • Hiện Sở Xây dựng đang đôn đốc các địa phương phía Bắc tổng hợp, báo cáo số liệu các nghĩa trang hiện còn khả năng chôn cất để tham mưu UBND tỉnh phân luồng, hỗ trợ các địa phương phía Nam trong khi chưa có nghĩa trang nhân dân mới.
 • Ngày 31/5/2022 Sở Xây dựng đã có Văn bản số 2052/SXD-PTĐT&HTKT trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương xin chủ trương đầu tư mới nghĩa trang nhân dân cấp II trên địa bàn tỉnh Bình Dương để đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời gian tới.
12. Cử tri Quách Lắm, khu phố 4, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một: phản ánh các toà chung cư luôn bám sát đường lớn, mật độ dân cư đông, xe đậu ra đường nhiều làm ảnh hưởng đến lưu thông. Đề nghị ngành chức năng trong tương lai có quy hoạch khu chung cư phải xa đường lớn, khu dân cư phải có đường nội bộ để khắc phục tình trạng trên.Hiện nay, tỉnh Bình Dương đang trong giai đoạn rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị cho giai đoạn 2021-2040 trong đó, có thành phố Thủ Dầu Một. Khi đó các khu vực hiện hữu trong đô thị sẽ được xác định cụ thể trong quy hoạch chung đô thị. Theo Quy chuẩn quy hoạch xây dựng 01:2021/BXD của Bộ Xây dựng đối với khu vực chưa đảm bảo về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật cần kiểm soát về chất tải dân số thì sử dụng chỉ tiêu khống chế về hệ số sử dụng đất để thay cho nhóm chỉ tiêu mật độ, tầng cao xây dựng. Khi đó sẽ khắc phục tình trạng các công trình chung cư cao tầng tại khu vực đô thị hiện hữu có mật độ dân cư đông nhưng chưa đảm bảo về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật. 
13. Cử tri Nguyễn Tấn Sửu, khu phố 1, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một: phản ánh dự án Khu dân cư Đại Đăng đã triển khai 10 năm nhưng chưa hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng để bàn giao đất cho người dân để xây dựng nhà. Đề nghị ngành chức năng yêu cầu chủ đầu tư dự án khẩn trương khắc phục tình trạng trên.Qua rà soát, trên địa bàn phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, Sở Xây dựng nhận thấy không có dự án tên Khu dân cư Đại Đăng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Tuy nhiên, trên địa bàn phường, năm 2019, Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Đại Đăng có đăng ký đầu tư 01 dự án Khu đô thị Đại Đăng. Đến nay, về mặt chủ trương đầu tư chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, làm cơ sở để Công ty triển khai các bước tiếp theo.
14. Cử tri phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An: phản ánh đời sống công nhân hiện rất khó khăn không có điều kiện để mua đất xây dựng nhà ở để ổn định cuộc sống. Đề nghị ngành chức năng có giải pháp, dự án nào về nhà ở xã hội trên địa bàn cho công nhân có thể tiếp cận mua được.

- Trong năm 2021, Sở Xây dựng cũng đã phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bình Dương tổ chức các chuyên đề về chính sách phát triển nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh nói chung, trong đó, có bao gồm nội dung về chính sách phát triển xã hội, đến rộng rãi người dân được biết. Trong năm 2022, Sở cũng sẽ tiếp tục phối hợp để triển khai công tác này, trong đó, chú trọng tuyên truyền về định hướng phát triển nhà ở của tỉnh giai đoạn 2021-2025, trọng tâm chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhằm kịp thời cung cấp thông tin về chính sách định hướng phát triển, thu hút đầu tư đầu tư của Tỉnh đối với phân khúc nhà ở này, đến các nhà đầu tư, người dân có nhu cầu.

- Đồng thời, căn cứ quy định của pháp luật về nhà ở, các chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội phải thực hiện đúng các quy định về việc công bố công khai thông tin dự án tại Cổng Thông tin điện tử của Sở Xây dựng; đăng tải ít nhất 01 lần tại báo là cơ quan ngôn luận của chính quyền địa phương để người dân biết, đăng ký và thực hiện việc theo dõi, giám sát. Sở Xây dựng cũng sẽ tăng cường giám sát, đôn đốc việc thực hiện quy định này của các chủ đầu tư dự án, nhằm kịp thời cung cấp rộng rãi thông tin đến người dân.

​​​​5 ​ ​ ​ ​ ​ ​​​​​Sở Giao thông Vận tải ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​15. Cử tri Đặng Thị Thúy Loan, khu phố 8, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một: phản ánh hiện tại đoạn giao nhau ngã 4 Tân Vạn Mỹ Phước - Nguyễn Văn Thành, Vòng xoay Tạo lực 6 thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị ngành chức năng có giải pháp, hướng giải quyết để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

   - Ngã 4 Mỹ Phước – Tân Vạn và Nguyễn Văn Thành: Ngày 17/6/2022, Sở Giao thông Vận tải phối hợp cùng với địa phương và các ngành chức năng kiểm tra hiện trường, thống nhất một số giải pháp tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại một số giao lộ trên đường ĐT.741, trong đó có giao lộ ĐT.741 (Nguyễn Văn Thành) và Mỹ Phước – Tân Vạn. Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên tham dự đoàn kiểm tra, Sở Giao thông vận tải đã có Công văn đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC thực hiện một số giải pháp tại giao lộ trên như: Bổ sung pha đèn, làn đường rẽ trái cho các phương tiện trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn, đường ĐT.741 để tránh xung đột giữa các dòng phương tiện, đảm bảo an trật tự, an toàn giao thông tại nút giao.

- Vòng xoay Tạo lực 6 (Mỹ Phước – Tân Vạn – Võ Văn KIệt): Nhằm tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải đã có Công văn đề nghị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP tổ chức lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông (xanh, đỏ, vàng).

Sở GTVT sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc Tổng Công ty Becamex IDC thực hiện.

16. Cử tri phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An: phản ánh hiện nay vẫn còn nhiều tuyến đường trọng yếu trên địa bàn kẹt xe nhiều, nhất là vào giờ cao điểm như đường Mỹ Phước Tân Vạn, khu vực vòng xoay An Phú, ngã tư 550…Đề nghị Sở giao thông vận tải có phương án, giải pháp trước mắt và lâu dài để giảm thiểu tối đa tình trạng này.

- Giải pháp trước mắt: Sở GTVT đã có Công văn về tổ chức phân luồng giao thông theo giờ, theo tuyến đối với một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh Bình Dương; theo đó, cấm phương tiện kéo rơ-móoc và xe sơ-mi rơ-móoc lưu thông trên các tuyến đường nêu trên vào các khung giờ: Buổi sáng từ 06 giờ 00 phút đến 8 giờ 00 phút, buổi chiều từ 16 giờ 00 phút đến 18 giờ 00 phút; Cấm ô tô tải có trọng tải toàn bộ xe trên 10 tấn (trừ phương tiện kéo rơ-móoc và xe sơ-mi rơ-móoc) lưu thông trên các tuyến đường nêu trên vào buổi trưa từ 11 giờ 00 phút đến 14 giờ 00 phút trên một số tuyến đường trọng điểm, trong đó có đường Mỹ Phước – Tân Vạn: đoạn từ giao lộ Mỹ Phước – Tân Vạn với đường Phú Lợi đến giao lộ Mỹ Phước – Tân Vạn với ĐT.743a (giáp Khu du lịch Thủy Châu); ĐT.743: Đoạn từ giao lộ Mỹ Phước – Tân Vạn với đường Phú Lợi đến giao lộ ĐT.743b với đường Độc Lập (Khu công nghiệp Sóng Thần 1). Qua thời gian triển khai thí điểm, theo đánh giá của các ngành chức năng, đến nay tình hình ùn tắt giao thông đã được cải thiện.

 Ngoài ra, Sở GTVT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 2141/UBND-KTN ngày 10/5/2022 về tổ chức ứng trực, điều tiết giao thông tại các giao lộ có mật độ phương tiện giao thông cao trên địa bàn tỉnh; Theo đó, các giao lộ có mật độ giao thông cao đều có lực lượng Cảnh sát giao thông ứng trực và điều tiết giao thông vào các khung giờ cao điểm

- Giải pháp lâu dài: Sở GTVT đang tiếp tục phối hợp các sở, ngành, đơn vị tham mưu UBND tỉnh triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh:

+ Dự án Cải tạo hạ tầng giao thông công cộng tại Bình Dương (bao gồm đầu tư xây dựng các cầu vượt tại các giao lộ giữa đường Mỹ Phước –Tân Vạn với đường Huỳnh Văn Lũy, Phú Lợi, Thủ Khoa Huân, Nguyễn Thị Minh Khai, ĐT.743 – nút giao An Phú, QL1K);

 + Dự án Tạo cảnh quan, chống ùn tắc giao thông trên tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn, ĐT.746, ĐT.747B, ĐT.743 theo hình thức đối tác công tư đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 20/7/2020 (trong đó có xây dựng 06 cầu vượt, 06 hầm chui tuyến chính, 15 hầm chui đường ngang và 28 cầu vượt cho người đi bộ);

+ Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đoạn từ cầu Vĩnh Bình đến đường Lê Hồng Phong.

+ Dự án đường vành đai 3 đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương.

+ Dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.743 đoạn từ Miếu Ông Cù đến cầu vượt Sóng Thần.

17. Cử tri phường Hưng Định, thành phố Thuận An: đề nghị ngành chức năng trả lời về việc thu phí bảo trì đường bộ của các trạm thu phí trên địa bàn thành phố Thuận An hiện nay trạm nào đã thu hồi vốn, trạm nào chưa thu hồi.

      Trên địa bàn thành phố Thuận An có 02 trạm thu phí: Trạm thu phí Mũi tàu Phú Long – Quốc lộ 13 và Trạm thu phí trên đường ĐT.743c.

     -  Về thời gian thu phí trạm Mũi tàu Phú Long – Quốc lộ 13: dự án Nâng cấp, mở rộng QL.13 – tỉnh Bình Dương (đoạn từ cầu Vĩnh Bình đến Đài vệ tinh Tân Định) được bố trí 02 trạm thu phí bao gồm trạm 1 tại Km4+300 (gần ngã ba Mũi Tàu Thuận An) và trạm 2 tại Km21+000 (gần ngã ba Suối Giữa), thời gian thu phí là 35 năm (từ năm 2002 đến năm 2037).

       - Về thời gian thu phí trạm trên đường ĐT.743c: Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.743 đoạn từ miếu Ông Cù – An Phú - Đông Tân - Nguyễn Du - Bình Đức – Bình Đáng được UBND tỉnh ký hợp đồng BOT với Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương tại hợp đồng số 1480/HĐ-UBND ngày 28/3/2006, theo đó có bố trí 03 trạm thu phí (trạm Bình Thung tại Km4+640 đoạn Đông Tân – Bình Thung (ĐT.743a), trạm cầu Ông Bố tại Km0+300 đoạn cầu Ông Bố - Đông Tân (ĐT.743c) và trạm An Phú (đã được UBND tỉnh đã mua lại)), thời gian thu phí 26 năm (từ năm 2006 đến năm 2032).

18. Cử tri Thái Lệ Thanh, khu phố 8, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một: phản ánh đường Mỹ Phước – Tân Vạn (trước cổng trường tiểu học Phú Lợi 2) và đường Bùi Văn Bình thường xuyên ùn tắc, đề nghị ngành chức năng ban hành quy định cấm xe tải trọng lớn trong giờ đưa đón học sinh và bố trí lực lượng điều tiết giao thông tại khu vực này.

Để giải quyết ùn tắc giao thông vào các khung giờ cao điểm Buổi sáng từ 06 giờ 00 phút đến 8 giờ 00 phút, buổi trưa từ 11 giờ 00 phút đến 14 giờ 00 phút, buổi chiều từ 16 giờ 00 phút đến 18 giờ 00 phút, các đơn vị quản lý đường bộ đã tổ chức, lắp đặt biển báo cấm phương tiện kéo rơ-móoc và xe sơ-mi rơ-móoc lưu thông vào buổi sáng, chiều; cấm ô tô tải có trọng tải toàn bộ xe trên 10 tấn lưu thông buổi trưa trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn đoạn qua trường Tiểu học Phú Lợi, cùng với lực lượng Cảnh sát giao thông – Công an thành phố Thủ Dầu Một trực điều tiết giao thông tại giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn – Phú Lợi, tình hình giao thông đã được kiểm soát.

 Về cấm xe trên đường Bùi Văn Bình, Sở GTVT sẽ phối hợp với UBND thành phố Thủ Dầu Một xem xét, giải quyết.

19. Cử tri phường Bình Hòa, thành phố Thuận An: kiến nghị ngành chức năng nên có chế độ miễn, giảm cho học sinh, sinh viên khi đi học bằng phương tiện xe buýt, qua đó giảm bớt chi phí đi lại cho học sinh, sinh viên đồng thời giảm phương tiên cá nhân (xe máy) lưu thông trên đường.

Theo Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020" quy định:

1. Các đối tượng được miễn tiền vé xe buýt gồm:

- Trẻ em dưới 6 tuổi

- Người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng.

- Mẹ Việt Nam anh hùng.

2. Các đối tượng được ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% vé đi suốt tuyến.

- Các đối tượng chính sách.

- Người có công với cách mạng.

- Người cao tuổi.

- Học sinh, sinh viên

- Cán bộ. Công chức, viên chức, nhan viên các cơ quan đơn vị.

Để được hưởng các chính sách trên, đề nghị học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh liên hệ với Trung tâm Quản lý và và Điều hành vận tải hành khách công cộng để được hướng dẫn thực hiện (số điện thoại đường dây nóng 0274 2240 577).

20. Cử tri phường Bình Hòa, thành phố Thuận An: phản ánh Trạm thu phí tại đường ĐT743C (trước trụ sở UBND phường Bình Hòa) thời gian hoạt động của trạm được gia hạn kéo dài đến năm 2031 là không hợp lý, việc thu phí kéo dài thời gian của trạm thu phí trên làm cho người dân phải chịu đóng phí chồng phí (phí bảo trì đường bộ, phí môi trường, phí cầu đường). Ngoài ra việc thu phí của trạm làm ảnh hưởng đến người dân trên địa bàn nhất là các xe trốn trạm vào đường BH01 và BH02 của khu phố Đông Ba gây ùn tắc giao thông, làm cho hệ thống đường giao thông bị hư hỏng. Đề nghị Tỉnh nên mua lại trạm thu phí trước UBND phường Bình Hòa trên để giải quyết cho người dân lưu thông được thuận tiện hơn.     

Về thời hạn thu phí: Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.743 đoạn từ miếu Ông Cù – An Phú - Đông Tân - Nguyễn Du - Bình Đức – Bình Đáng đã được UBND tỉnh ký hợp đồng BOT với Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương bố trí 03 trạm thu phí, thời gian thu phí 26 năm, tính từ năm 2006.

1) Về ùn tắc giao thông: Thời gian qua, việc thi công cầu Ông Bố cùng với việc trốn trạm thu phí của các phương tiện giao thông lưu thông vào đường BH01 làm ùn ứ giao thông trạm thu phí. Để giải quyết vấn đề này, Sở GTVT đã cho điều chỉnh thời lượng pha đèn tại ngã 4 cầu Ông Bố và phân luồng qua cầu tạm khi thi công cầu Ông Bố; Ngoài ra, đã có nhiều văn bản chỉ đạo Thanh tra Giao thông vận tải và UBND thành phố Thuận An tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các phương tiện giao thông vi phạm, nhằm tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn và Công văn đề nghị Công ty  Cổ Phần Vật liệu và xây Dựng Bình Dương rà soát, tổ chức công tác thu phí, phân luồng giao thông  khoa học để các phương tiện lưu thông qua trạm nhanh nhất.

Ngày 10/01/2022, Công ty  Cổ Phần Vật liệu và xây Dựng Bình Dương đã có các giải pháp nhằm hạn chế ùn tắc giao thông đã thực hiện trong thời gian qua:

- Bổ sung biển báo giao thông trên đường Bình Hòa 1 (biển cấm xe tải từ ĐT.743C vào đường BH1; biển cấm xe tải >1,4 tấn từ đường BH1 rẽ trái ra ĐT.743C; biển cấm xe tải đi vào đường BH1 trong giờ cao điểm đặt tại ngã 3 đường BH1 và BH2).

- Khi có hiện tượng ùn ứ tại trạm thu phí thì điều tiết xe ô tô <9 chỗ đi sang làn dự phòng và tổ chức bán vé lưu động, cử lực lượng điều tiết giao thông.

- Đôn đốc và phối hợp với đơn vị thi công cầu Ông Bố hướng dẫn và điều tiết giao thông thường xuyên theo phương án đã được Sở GTVT phê duyệt.

Sở GTVT sẽ tiếp tục đôn đốc UBND thành phố Thuận An; Công ty Cổ phần VẬt liệu và Xây dựng Bình Dương tuần tra, khảo sát trên ĐT.743C và các tuyến đường BH01, BH02.

2) Về thu mua trạm thu phí: Sở GTVT phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện đề án sắp xếp các trạm thu phí trên địa bàn tỉnh, trong đó có trạm thu phí cầu Ông Bố.

Sở GTVT tiếp tục theo dõi và đôn đốc các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các giải pháp chống ùn tắc giao thông.

21. Cử tri phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát: đề nghị ngành chức năng xem xét nâng giới hạn tốc độ tối đa trên các tuyến đường tỉnh như: Mỹ Phước - Tân Vạn, Đại lộ Bình Dương để người dân tham gia lưu thông được thuận lợi.

Đường Mỹ Phước – Tân Vạn, Đại lộ Bình Dương là đường đôi (có dải phân cách giữa) đi qua các địa bàn thành phố Dĩ An, thành phố Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát và huyện Bàu Bàng.

Tốc độ tối đa trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn và Đại lộ Bình Dương được quy định tại Điều 6, Điều 7 và Điều 8, Thông tư số 31/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải, đề nghị Quý cử tri thực hiện theo quy định.

22. Cử tri xã An Lập, huyện Dầu Tiếng: kiến nghị nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT749d từ cầu Phú Bình đi qua ấp Đường Long, xã Thanh Tuyền để đảm bảo lưu lượng giao thông như hiện nay; đồng thời lắp đặt đèn tín hiệu giao thông đường ĐT749d từ ngã tư nông trường cao su xã An Lập tiếp giáp với trường Tiểu học An Lập, trường THCS An Lập để đảm bảo an toàn giao thông.

- Về nâng cấp, mở rộng ĐT.749d: giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn có hạn, phải ưu tiên đầu tư trước các tuyến đường kết nối Vùng, giải quyết ùn tắc giao thông, nên việc đầu tư tuyến đường này (kết hợp xây dựng hệ thống thoát nước dọc) sẽ được các Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh thực hiện sau năm 2025. Rất mong Quý cử tri chia sẻ, đồng thuận.

- Để giải quyết lưu thông trong giai đoạn trước mắt, năm 2020, Sở GTVT đã nâng cấp được 1,51Km từ Km17+154 đến ngã tư Chú Thai. Năm 2021, Sở GTVT tiếp tục nâng cấp đoạn từ Km12+248 đến Km17+154 (dài 4,91km, bao gồm đoạn qua ấp Đường Long) mở rộng mặt đường từ  5m lên 7m. Trong năm 2022, Sở GTVT sẽ tiếp tục nâng cấp đoạn từ Km0+000 đến Km3+000.

- Về lắp đặt đèn tín hiệu giao thông: Sở GTVT xin ghi nhận phản ánh của quý cử tri, sẽ phối hợp với địa phương và các đơn vị có liên quan khảo sát, có ý kiến phúc đáp đến Quý cử tri trong tháng 8/2022.

​​​​​​​​ 6

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​​​​​​​​Sở Tài nguyên và Môi trường ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​23. Cử tri Trần Bách Khoa, khu phố 6, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một: phản ánh tình trạng chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân trong các khuc vực: khu dân cư Lai Hưng Bàu Bàng; khu thành phố mới Bình Dương; khu Becamex Tower. Đề nghị ngành chức năng xem xét giải quyết tình trạng trên.

1. Đối với khu dân cư Lai Hưng

Năm 2021, Văn phòng Đăng ký đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường có nhận được hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP cho các hộ dân.

Văn phòng Đăng ký đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn lấy ý kiến Sở Xây dựng về việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tại dự án Khu dân cư Lai Hưng của Tổng Công ty.

Ngày 19/10/2021, Sở xây dựng tỉnh đã có văn bản phúc đáp Tổng Công ty Becamex chưa thực hiện thủ tục kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Lai Hưng theo các quy định về công tác quản lý dự án và quản lý chất lượng công trình.

Ngày 21/10/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản trả hồ sơ, đề nghị Tổng Công ty liên hệ Sở Xây dựng để thực hiện thủ tục kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy định.

Đến ngày 27/6/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục có Văn bản đề nghị Tổng Công ty bổ sung văn bản kiểm tra hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để Văn phòng Đăng ký đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường có cơ sở giải quyết hồ sơ theo quy định. Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục đôn đốc Tổng Công ty bổ sung hồ sơ để có cơ sở giải quyết theo quy định.

2. Khu thành phố mới Bình Dương và khu Becamex Tower

Qua rà soát, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Bách Khoa đối với khu đất thuộc Khu thành phố mới Bình Dương và khu Becamex Tower.

Ngày 27/6/2022, Văn phòng Đăng ký đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản đề nghị chủ đầu tư dự án rà soát và liên hệ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả – Sở Tài nguyên và Môi trường nộp hồ sơ để có cơ sở cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Đến nay, Văn phòng Đăng ký đất đai vẫn chưa nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Bách Khoa đối với khu đất thuộc Khu thành phố mới Bình Dương và khu Becamex Tower. Văn phòng Đăng ký đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục có văn bản đôn đốc chủ đầu tư nộp hồ sơ.

Đề nghị ông Trần Bách Khoa liên hệ chủ đầu tư rà soát và nộp hồ sơ để Văn phòng Đăng ký đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường có cơ sở giải quyết cho ông theo quy định.

24. Cử tri Ngô Thị Uyên, H17, khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, thành phố Dĩ An: phản ánh quy hoạch dọc tuyến đường Xuyên Á đã hơn 20 năm gây ảnh hưởng đến quyền lợi sử dụng đất của người dân. Kiến nghị ngành chức năng có giải pháp phù hợp để đảm bảo quyền lợi của người dân.Tuyến đường Xuyên Á do Trung ương quản lý, thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan quản lý tại địa phương, do đó, liên quan đến quy hoạch đường Xuyên Á không thuộc thẩm quyền của tỉnh Bình Dương. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An thông tin cụ thể dự án cho người dân trên địa bàn được biết.
25. Cử tri Dương Phước Trà, khu phố 1, phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một: phản ánh một số trường hợp người dân nghèo khi được gia đình hoặc bố mẹ cho chia đất để xây dựng nhà ở riêng nhưng không đủ tiền để chuyển mục đích sử dụng đất sang đất thổ cư, do nhà nước không còn cho nợ tiền đất thổ cư. Đề nghị ngành chức năng tỉnh có chính sách hỗ trợ cho trường hợp gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, có nhu cầu thiết thực (không phải các trường hợp tách thửa, phân lô bán nền).

Căn cứ Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ quy định: Hộ gia đình, cá nhân (gồm: người có công với cách mạng; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn,