Trả lời phản ánh kiến nghị - Trả lời kiến nghị cử tri
 

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành văn bản​ bổ sung nội dung trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 4 - Quốc hội liên quan đến lĩnh vực Y tế.

 
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
Trả lời kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XV (Sở Y tế)Trả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XV (Sở Y tế)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành văn bản​ bổ sung nội dung trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 4 - Quốc hội liên quan đến lĩnh vực Y tế.

3/10/2023 3:00 PMNoĐã ban hành

​​Cử tri Hoàng Văn Luận (xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng) phản ánh hiện nay công tác chăm sóc sức khỏe đối với người cao tuổi trên địa bàn xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng còn nhiều hạn chế, cụ thể là việc cấp phát thuốc Bảo hiểm y tế đặc biệt là những loại thuốc điều trị dành riêng cho người cao tuổi không được đảm bảo đầy đủ. Cử tri kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo sớm có giải pháp khắc phục tình trạng trên, nhằm cung cấp đầy đủ các loại thuốc Bảo hiểm y tế điều trị riêng cho người cao tuổi.

Sở Y tế trả lời như sau:

Ngành Y tế tỉnh Bình Dương trân trọng cảm ơn góp ý của cử tri về hạn chế của công tác chăm sóc sức khỏe đối với người cao tuổi trên địa bàn xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, cụ thể là việc cấp phát thuốc Bảo hiểm y tế đặc biệt là những loại thuốc điều trị dành riêng cho người cao tuổi không được đảm bảo đầy đủ, nguyên nhân khách quan là do vướng thủ tục pháp lý về đấu thầu các thuốc y học cổ truyền dành cho người cao tuổi. Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi trên địa bàn.

Ông Luận cũng phản ánh: Các loại "thuốc" chữa bệnh cho người già: Xương khớp, tiếu đường, mất ngủ... lại được quảng cáo tràn lan trên mạng, đề nghị Nhà nước có biện pháp quản lý để người dân không bị lừa.

Sở Y tế trả lời như sau:

Việc quảng cáo thuốc phải qua quy trình nghiêm ngặt quy định tại Luật Quảng cáo số 47/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018, Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Tổ chức, cá nhân muốn quảng cáo phải được sự cho phép của Bộ Y tế hoặc Sở Y tế (theo phân quyền).

Việc quản lý các hoạt động quảng cáo do ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì. 

Với sự phát triển của hệ thống mạng Internet, hiện nay nhiều tổ chức, cá nhân đã có nhiều hoạt động quảng cáo thuốc không đúng quy định. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, ngành Y tế đã chỉ đạo Thanh tra Sở Y tế chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức nhiều đợt thanh, kiểm tra đối với hoạt động quảng cáo. Ngành Y tế rất mong tiếp tục được nhận những ý kiến góp ý, sự hỗ trợ của toàn thể người dân trên địa bàn tỉnh để công tác quản lý quảng cáo ngày càng đạt hiệu quả tốt hơn.​

Phương Chi
Trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XVTrả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/14/2023 4:00 PMNoĐã ban hành

STTĐƠN VỊNỘI DUNGKẾT QUẢ GIẢI QUYẾT
1Công an tỉnhCử tri Lê Văn Hiệp, Công an thị xã Tân Uyên phản ánh hiện nay chế độ chính sách quy định tại Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018, Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 và  Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh còn khá thấp. Cụ thể phụ cấp đối với lực lượng dân phố: Trưởng ban 1.490.000 đồng/tháng, tổ trưởng 1.117.500 đồng/tháng; tổ viên: 745.000 đồng/tháng. Đối với lực lượng dân phòng: Đội trưởng 1.490.000 đồng/tháng, đội viên 1.117.500 đồng/tháng. Với mức phụ cấp quá thấp dẫn đến khó thu hút được lực lượng hỗ trợ. Cử tri đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chế độ chính sách theo hướng tăng thêm chế độ phụ cấp đối với các đối tượng trên nhằm động viên tinh thần cho các lực lượng này yên tâm công tác.

1. Đối với lực lượng Bảo vệ dân phố

- Lực lượng bảo vệ dân phố (BVDP) hoạt động theo các quy định tại Nghị định số 38/2006/NĐ-CP, ngày 17/4/2006 của Chính phủ về BVDP; Thông tư liên tịch số 02/TTLT-BCA-BLĐTB&XH-BTC, ngày 01/3/2007 của liên Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội và Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP.

- Trước năm 2018, lực lượng bảo vệ dân phố được thụ hưởng các chế độ chính sách theo Quyết định số 41/QĐ-UBND, ngày 12/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định cơ cấu tổ chức, chế độ trang phục, phương tiện hoạt động của lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 67/QĐ-UBND về việc sử​a đổi Khoản 1, 2 Điều 20, Quyết định số 41/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức, chế độ chính sách, trang thiết bị, kỹ thuật phục vụ công tác. Theo đó, mức phụ cấp của lực lượng Bảo vệ dân phố rất thấp, chưa phù hợp với khối lượng công việc và tình hình phát triển kinh tế xã hội hiện nay.

- Năm 2018, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức phụ cấp, chính sách hỗ trợ và kinh phí hoạt động đối với lực lượng BVDP ở phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và được triển khai thực hiện trên toàn địa bàn tỉnh. Theo đó, mức phụ cấp hàng tháng đối với Bảo vệ dân phố đã được thay đổi và tăng lên so với trước đây, cụ thể như sau: Trưởng Ban thụ hưởng phụ cấp hệ số 1.00 tương ứng số tiền 1.490.000đ/ tháng (theo mức lương cơ sở hiện hành), Phó Trưởng Ban thụ hưởng phụ cấp hệ số 0.85 tương ứng số tiền 1.265.000đ/ tháng, Tổ trưởng hưởng phụ cấp hệ số 0.75 tương ứng số tiền 1.117.500đ/ tháng, Tổ phó hưởng phụ cấp hệ số 0.65 tương ứng số tiền 968.500đ/ tháng, Tổ viên hưởng phụ cấp hệ số 0.5 tương ứng số tiền 745.000đ/ tháng.

Ngoài ra, thành viên Bảo vệ dân phố được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định; khi có lệnh triệu tập đột xuất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, thị trấn tham gia tuần tra canh gác; giữ gìn an ninh trật tự; cứu hộ, cứu nạn; phòng cháy, chữa cháy từ 21 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ ngày hôm sau thì được hỗ trợ ngày công lao động là 0,12 x mức lương cơ sở/người/đêm, mỗi tháng triệu tập đột xuất không quá 10 đêm; Kinh phí hoạt động của Ban Bảo vệ dân phố là 20.000.000 đồng/Ban/năm.

- Đối với nhiệm vụ của Bảo vệ dân phố đã được quy định tại Điều 5, Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố, chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ nắm tình hình an ninh, trật tự; tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; vận động nhân dân tham gia cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ và quản lý đối tượng ở địa bàn cơ sở; tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

- Mức phụ cấp, chính sách hỗ trợ và kinh phí hoạt động đối với lực lượng Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn (theo Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh) trên địa bàn tỉnh là chính sách đặc thù của địa phương, thể hiện sự quan tâm của Tỉnh đối với các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và hiện nay cao hơn so với các tỉnh, thành phố khác trong cả nước, hiện tại cũng đã phù hợp, tương xứng với việc thực hiện nhiệm vụ của Bảo vệ dân phố.

2. Lực lượng Dân phòng

- Trước đây lực lượng Dân phòng hoạt động theo quy định tại Quyết định số 142/2004/QĐ-UB ngày 22/10/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Đội Dân phòng; đồng thời hưởng chế độ phụ cấp theo Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND ngày 24/3/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành số lượng đội viên và kinh phí hoạt động của Đội Dân phòng; Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ngày 01/10/2008 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND ngày 24/3/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành số lượng đội viên và kinh phí hoạt động của Đội Dân phòng. Theo đó, mức phụ cấp của lực lượng Dân phòng rất thấp, chưa phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội hiện nay.

- Năm 2019, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định về mức hỗ trợ và kinh phí hoạt động đối với Đội Dân phòng ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 quy định về tổ chức và hoạt động của Đội Dân phòng ở cấp xã trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Dân phòng đã được thay đổi và tăng lên so với trước đây, cụ thể như sau: Đội trưởng hưởng phụ cấp hệ số 1.00 tương ứng số tiền 1.490.000đ/ tháng (theo mức lương cơ sở hiện hành), Đội phó hưởng phụ cấp hệ số 0.85 tương ứng số tiền 1.265.000đ/ tháng, Đội viên hưởng phụ cấp hệ số 0.75 tương ứng số tiền 1.117.500đ/ tháng.

Ngoài ra, thành viên Đội Dân phòng được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định; khi có lệnh triệu tập đột xuất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, thị trấn tham gia tuần tra canh gác; giữ gìn an ninh trật tự; cứu hộ, cứu nạn; phòng cháy, chữa cháy từ 21 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ ngày hôm sau thì được hỗ trợ ngày công lao động là 0,12 x mức lương cơ sở/người/đêm, mỗi tháng triệu tập đột xuất không quá 10 đêm; Kinh phí hoạt động của Đội Dân phòng là 20.000.000 đồng/Đội/năm.

- Đối với nhiệm vụ của Đội Dân phòng cấp xã đã được quy định tại Điều 7, Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 quy định về tổ chức và hoạt động của Đội Dân phòng ở cấp xã trên địa bàn tỉnh, chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ vận động Nhân dân trên địa bàn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; tổ chức tuần tra, kiểm soát để phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn; tham gia bảo vệ hiện trường các vụ án, vụ tai nạn.

- Mức phụ cấp, chính sách hỗ trợ và kinh phí hoạt động đối với Đội Dân phòng ở cấp xã (theo Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh) trên địa bàn tỉnh là chính sách đặc thù của địa phương, thể hiện sự quan tâm của Tỉnh đối với các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và hiện cao hơn so với các tỉnh, thành phố khác trong cả nước. Ngoài chế độ phụ cấp, hàng năm Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã chi ngân sách để tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ, pháp luật cho lực lượng Bảo vệ dân phố và lực lượng Dân phòng.

3. Đối với kiến nghị tăng phụ cấp cho lực lượng Bảo vệ dân phố và lực lượng Dân phòng, đây là chính sách đặc thù của địa phương cần có lộ trình và sự cân đối các nguồn ngân sách của Tỉnh, Công an tỉnh xin ghi nhận, tiếp thu ý kiến và sẽ nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian tới đảm bảo đúng quy định Luật ngân sách và đảm bảo với nhiệm vụ được phân công giao nhiệm vụ cho cả hai lực lượng Bảo vệ dân phố và Dân phòng. Đồng thời, tùy tình hình thực tế địa phương, vận động các nguồn kinh phí xã hội đễ hỗ trợ thêm cho hoạt động của lực lượng Bảo vệ dân phố và lực lượng Dân phòng, từ đó khuyến khích tinh thần tham gia của lực lượng Bảo vệ dân phố và lực lượng Dân phòng đối với công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2Sở Y tếCử tri Hoàng Công Luận, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng phản ánh hiện nay công tác chăm sóc sức khỏe đối với người cao tuổi trên địa bàn xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng còn nhiều hạn chế, cụ thể là việc cấp phát thuốc bảo hiểm y tế đặc biệt là những loại thuốc điều trị dành riêng cho người cao tuổi không được đảm bảo đầy đủ. Cử tri kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo sớm có giải pháp khắc phục tình trạng trên, nhằm cung cấp đầy đủ các loại thuốc bảo hiểm y tế điều trị riêng cho người cao tuổi

- Không có ông Hoàng Công Luận đã gửi Sở Y tế. Theo TYT xã và UBND xã Hưng Hòa trên địa bàn xã Hưng Hòa chỉ có ông Hoàng Văn Luận.

- Nội dung ông Hoàng Văn Luận phản ánh như sau: Các loại "thuốc" (theo ông Luận) chữa bệnh cho người già: Xương khớp, tiểu đường, mất ngủ…lại quảng cáo tràn lan trên mạng, đề nghị Nhà nước có biện pháp quản lý để người dân không bị lừa. ông Luận không có phản ánh nội dung nêu trên.

Với nội dung phản ánh của ông Luận (Hoàng Văn Luận), Sở Y tế xin trả lời như sau:

Việc quảng cáo thuốc phải qua quy trình nghiêm ngặt quy định tại Luật Quảng cáo số 47/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018, Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Tổ chức, cá nhân muốn quảng cáo phải được sự cho phép của Bộ Y tế hoặc Sở Y tế (theo phân quyền).

Với sự phát triển của hệ thống mạng Internet, hiện nay nhiều tổ chức, cá nhân đã có nhiều hoạt động quảng cáo thuốc không đúng quy định. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, ngành Y tế đã chỉ đạo Thanh tra Sở Y tế chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức nhiều đợt thanh, kiểm tra đối với hoạt động quảng cáo. Ngành Y tế rất mong tiếp tục được nhận những ý kiến góp ý, sự hỗ trợ của toàn thể người dân trên địa bàn tỉnh để công tác quản lý quảng cáo ngày càng đạt hiệu quả tốt hơn.

Phương Chi
Kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 - HĐND tỉnh khóa X thuộc thẩm quyền cấp huyệnTrả lời kiến nghị cử triTinKiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 - HĐND tỉnh khóa X thuộc thẩm quyền cấp huyện/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/30/2022 9:00 AMNoĐã ban hành

SttCơ quan giải quyếtNội dungKết quảKết quả/Kế hoạch thực hiện
Đã thực hiệnĐang thực hiện
​1UBND thành phố Thuận An​1. Cử tri phường Thuận Giao: kiến nghị ngành chức năng đề nghị Công ty Becamex cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhằm sử dụng có hiệu quả sân bóng của Cty Becamex vì hiện nay đang bị bỏ hoang, cỏ mọc nhiều, ô nhiễm môi trường gây mất mỹ quan đô thị. x

UBND thành phố đã ban hành Công văn số 3511/UBND-TH ngày 06/12/2022 về việc đề nghị Tổng Công ty đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP giải quyết kiến nghị của cử tri phường Thuận Giao trước kỳ họp cuối năm 2022 – HĐND tỉnh khóa X.

Sau khi có kết quả trả lời của Tổng Công ty đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP, UBND thành phố sẽ có văn bản báo cáo đến UBND tỉnh.

2. Cử tri phường Bình Chuẩn:

(1) Phản ánh mặt đường ĐT743 (đoạn từ ngã tư Miếu Ông Cù đến ngã tư Bình Chuẩn) bị xuống cấp, có những vị trí xuất hiện ổ gà gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Kiến nghị ngành chức năng xem xét khắc phục tình trạng trên.

(2) Kiến nghị ngành chức năng xem xét lắp đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư giao nhau giữa tuyến đường ĐT743 và đường Bình Chuẩn 17, do vào giờ cao điểm tan học, công nhân tan ca, lượng xe lưu thông vào cụm sản xuất Bình Chuẩn và các trường học rất nhiều, dễ gây mất an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

 x

(1) Qua khảo sát đường ĐT743a (đoạn từ ngã tư Miếu ông cù đến ngã tư Bình Chuẩn) có vài điểm mặt đường xuất hiện ổ gà, phòng Quản lý đô thị sẽ tiến hành khắc phục những điểm ổ gà trên vào tháng 12 năm 2022.

(2) Đường ĐT743 giao nhau với đường Bình Chuẩn 17 và Bình Chuẩn 16 hiện đã lắp đặt đèn cảnh báo giao thông. Việc lắp đặt đèn tín hiệu giao thông không thể lắp đặt được. Do bề rộng mặt đường của đường Bình Chuẩn 17 và Bình Chuẩn 16  ko đủ chiều rộng cho 02 làn xe (Chiều rộng 01 làn xe tối thiểu là 3,5m) theo QCVN 7-04:2016/BXD.

2UBND thành phố Dĩ An3. Cử tri Lê Xuân Lợi, khu phố Bình Đường 3, phường An Bình: kiến nghị nghị ngành chức năng cho biết thông tin cụ thể về lộ trình và quy mô đầu tư mở rộng tuyến đường An Bình (từ cầu vượt Sóng Thần đến đường Phạm Văn Đồng). xHiện nay, UBND tỉnh đã có chủ trương giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông nghiên cứu, lập thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án Nâng cấp mở rộng đường An Bình và kết nối cầu vượt Sóng Thần để trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy định của Luật Đầu tư công. UBND thành phố Dĩ An sẽ bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu đã nghiên cứu cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông để thực hiện nhiệm vụ được giao và kiến nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông xem xét, trả lời kiến nghị của cử tri trong thời gian tới.
3UBND thị xã Tân Uyên4. Cử tri Nguyễn Thị Thân, tổ 1, khu phố 6, phường Uyên Hưng: Kiến nghị ngành chức năng chỉ đạo đơn vị quản lý cắt tỉa cây xanh tuyến đường Huỳnh Văn Nghệ (đoạn trước cổng Trường Tiểu học Uyên Hưng B, ngay Công ty New Décor). Vì hiện nay đoạn đường này bị cây xanh cao che khuất tầm nhìn dễ gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông. xNgay sau khi nhận được phản ánh của cử tri, UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị phối hợp Xí nghiệp Công trình công cộng thực hiện cắt tỉa cây xanh dọc tuyến đường Huỳnh Văn Nghệ (đoạn trước cổng Trường Tiểu học Uyên Hưng B, ngày Công ty New Decor). Trong thời gian tới, UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị phối hợp Xí nghiệp Công trình công cộng thực hiện cắt tỉa cây xanh che khuất tầm nhìn tại các tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý.
4UBND huyện Bàu Bàng5. Cử tri Phạm Thị Bảy, tổ 7C, ấp Bà Tứ, xã Cây Trường II: phản ánh năm 2018, gia đình tôi có xin UBND xã cho xây dựng nhà ở. Tuy nhiên, bà được địa phương trả lời do chờ đền bù quy hoạch khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng nên không được xây dựng. Đến nay, việc đền bù này vẫn chưa thực hiện, làm cho gia đình gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng, chăn nuôi, trồng trọt phát triển kinh tế. Kiến nghị ngành chức năng sớm giải quyết việc giải tỏa đền bù để gia đình an tâm, ổn định cuộc sống. x

Theo quy định tại Điều 7, Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quy định về chính sách, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương quy định: "…Giá đất để tính bồi thưởng là giá đất cụ thể theo mục đích đang sử dụng của loại đất bị thu hồi, được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đối với từng dự án. Căn cứ vào hồ sơ khu đất cần định giá, Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp với các tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất tổ chức khảo sát, điều tra, xây dựng phương án giá đất (kèm theo báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất) báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình Hội đồng thẩm định giá đất thông qua, sau đó trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định…". Do đó, đơn vị thực hiện công tác bồi thường đã thuê đơn vị tư vấn thực hiện dịch vụ tư vấn thẩm định giá, xác định giá đất cụ thể để trình thẩm định, phê duyệt làm cơ sở bồi thường thực hiện công trình Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng.

Song song với công tác đo đạc, kiểm đếm, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tham mưu Hội đồng bồi thường thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đơn giá đất bồi thường thực hiện công trình.

Liên quan đến công tác xây dựng giá đất thì từ năm 2019 đến nay, Hội đồng bồi thường đã tổ chức họp để thống nhất giá đất nhiều lần trước khi trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định. Đến ngày 04 tháng 12 năm 2019, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lập Tờ trình số 268/TTr-HĐBT đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định đơn giá đất để bồi thường thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng.

Ngày 07 tháng 01 năm 2020 và ngày 14 tháng 01 năm 2020, Hội đồng thẩm định giá đất tổ chức cuộc họp thông qua đơn giá bồi thường đất trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên, Hội đồng Thẩm định giá đất chưa thống nhất đơn giá đất để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Ngày 27 tháng 5 năm 2020, Chi cục Quản lý đất đai có Văn bản số 319/CCQLĐĐ-KTĐ về việc đơn giá đất bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng. Theo đó, Chi cục Quản lý đất đai trả lời kiến nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh như sau:

- Ngày 14 tháng 5 năm 2020, Hội đồng Thẩm định giá đất tổ chức họp thẩm định đơn giá đất tính nghĩa vụ tài chính đối với dự án Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng. Theo đó, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định giá đất kết luận: Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường liên hệ đơn vị tư vấn khác để thẩm định lại đơn giá đất tính nghĩa vụ tài chính đối với dự án Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng và so sánh với đơn giá đất bồi thường của dự án, nhằm đảm bảo sự phù hợp giữa 02 giá đất trong cùng dự án.

- Hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký hợp đồng thuê Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ - SIAC thẩm định lại đơn giá đất tính nghĩa vụ tài chính nêu trên. Do đó, sau khi nhận được chứng thư thẩm định giá của Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ - SIAC, Chi cục Quản lý đất đai sẽ thẩm định và tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét đơn giá đất bồi thường và đơn giá đất tính nghĩa vụ tài chính đối với dự án Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng.

Ngày 05 tháng 8 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 3438/STNMT-CCQLĐĐ về việc đơn giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường của dự án Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, Đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng, Đường ĐH-618 tại huyện Bàu Bàng. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy đơn giá đất (đối với dự án Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng) do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đề xuất chưa phù hợp (do có chênh lệch lớn với đơn giá đất đã được phê duyệt là dự án đường dây 220kV Chơn Thành – Bến Cát). Việc này sẽ làm phát sinh khiếu nại, khiếu kiện về đơn giá đất của người sử dụng đất có đất thuộc các dự án đang thực hiện. Ngoài ra sẽ ảnh hưởng đến các dự án khác cùng khu vực sẽ triển khai trong tương lai. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh liên hệ với đơn vị tư vấn giá đất phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện khảo sát, thu thập thêm thông tin nhận chuyển nhượng phổ biến trên thị trường trong điều kiện bình thường làm cơ sở xây dựng đơn giá đất để bồi thường cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và có so sánh đánh giá với các đơn giá của các dự án lân cận đã dược Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Sau khi Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh liên hệ với đơn vị tư vấn giá đất phối hợp với địa phương thực hiện khảo sát, thu thập thông tin thì ngày 27 tháng 10 năm 2020, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tiếp tục tổ chức cuộc họp thông qua giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ công trình Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng. Tại buổi họp, các thành viên tham dự cuộc họp chưa thống nhất đơn giá đất do đơn vị tư vấn đề xuất, đề nghị đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát thu thập thêm thông tin chuyển nhượng phổ biến trên thị trường trong điều kiện bình thường làm cơ sở xây dựng đơn giá đất để bồi thường cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Ngày 24 tháng 02 năm 2021, ngày 06 tháng 5 năm 2021, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tiếp tục tổ chức cuộc họp thông qua giá đất cụ thể để trình thẩm định. Và ngày 24 tháng 8 năm 2021, Hội đồng bồi thường đã tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo phương án giá đất để thực hiện công trình.

Đến ngày 08 tháng 10 năm 2021, Hội đồng bồi thường đã chuyển toàn bộ hồ sơ định giá đất đến Sở Tài nguyên và Môi trường để Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trước khi họp hội đồng giá đất tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Ngày 27 tháng 10 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 3828/STNMT-CCQLĐĐ về việc thẩm định giá đất bồi thường để thực hiện dự án. Theo đó, yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh xem xét lại thời điểm thẩm định giá đất và tính toán lại đối với tỉ lệ điều chỉnh giá đất giữa các vị trí.

Ngày 08 tháng 11 năm 2021, Hội đồng bồi thường tiếp tục tổ chức họp thông qua phương án thẩm định giá đất để thực hiện dự án.

Ngày 14 tháng 12 năm 2021, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã có Tờ trình số 1173/TTr-TTPTQĐ trình Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thẩm định đơn giá đất để thực hiện công trình. 

Ngày 07 tháng 01 năm 2022, Tổ giúp việc (QĐ 182) thuộc Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh đã tổ chức họp để rà soát hồ sơ, chứng thư định giá đất và phương án giá đất để thực hiện dự án. Theo đó, các thành viên dự họp thống nhất đề nghị đơn vị tư vấn hoàn chỉnh, bổ sung các ý kiến góp ý vào Chứng thư và gửi về Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để rà soát, có ý kiến gửi Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Ngày 23 tháng 02 năm 2022, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã có văn bản số 161/TTr-TTPTQĐ trình Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thẩm định đơn giá đất để bồi thường dự án.

Ngày 04 tháng 4 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 984/STNMT-CCQLĐĐ về việc thẩm định giá đất bồi thường để thực hiện dự án (lần 2). Theo đó, yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh xem xét lại thời điểm thẩm định giá đất và tính toán lại đối với tỉ lệ điều chỉnh giá đất giữa các vị trí. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã có văn bản gửi đơn vị thẩm định giá đất, yêu cầu hoàn chỉnh chứng thư theo ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 27 tháng 4 năm 2022, Hội đồng bồi thường tổ chức họp thông qua chứng thư của đơn vị Thẩm định giá và báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh về việc thống nhất đơn giá bồi thường để thực hiện công trình. Theo đó, Hội đồng bồi thường thống nhất theo đơn giá nêu ra tại chứng thư.

Ngày 23 tháng 6 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 2163/STNMT-CCQLĐĐ gửi Hội đồng Thẩm định giá đất tỉnh Bình Dương về việc đề nghị thẩm định phương án giá đất bồi thường để thực hiện công trình.

Ngày 15 tháng 7 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 2525/STNMT-CCQLĐĐ gửi Ủy ban nhân dân huyện về việc rà soát bổ sung hồ sơ đề nghị thẩm định đơn giá đất cụ thể để thực hiện công trình.

Ngày 03 tháng 8 năm 2022, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, thu thập hồ sơ pháp lý liên quan đơn giá đất cụ thể để bồi thường dự án theo ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2525/STNMT-CCQLĐĐ ngày 15 tháng 7 năm 2022. Qua rà soát và làm việc, do tài sản so sánh đã và sắp hết thời hạn 02 năm theo Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị dự họp thống nhất đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, đơn vị tư vấn chủ động, phối hợp với địa phương để thu thập lại các tài sản so sánh cho phù hợp với quy định và sớm xây dựng phương án giá đất để Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

Trên cơ sở ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2525/STNMT-CCQLĐĐ ngày 15 tháng 7 năm 2022 về việc rà soát, bổ sung nội dung trong hồ sơ đề nghị thẩm định đơn giá đất cụ thể để bồi thường. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã phối hợp đơn vị tư vấn thu thập hồ sơ pháp lý để làm cơ sở xây dựng lại chứng thư giá đất.

Ngày 13 tháng 10 năm 2022, Hội đồng bồi thường đã họp và thống nhất đơn giá bồi thường về đất.

Ngày 25 tháng 10 năm 2022, Hội đồng bồi thường có Tờ trình số 33/TTr-HĐBT  trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định chứng thư giá đất.

Ngày 07 tháng 11 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 4053/STNMT-CCQLĐĐ gửi Hội đồng Thẩm định giá đất tỉnh về việc thẩm định giá đất bồi thường để thực hiện dự án (lần 3).

Ngày 15 tháng 11 năm 2022, Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định giá tỉnh đã họp và thống nhất đơn giá bồi thường. Tuy nhiên, đến nay Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh chưa tổ chức cuộc họp để trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đã cơ bản hoàn thành công tác kiểm kê, tuy nhiên do quá trình thẩm định đơn giá đất cụ thể để thực hiện công trình còn gặp khó khăn, vướng mắc nên dẫn đến kéo dài thời gian triển khai dự án. Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đơn giá đất bồi thường để thực hiện công trình Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, Ủy ban nhân dân huyện sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để người dân sớm ổn định cuộc sống.​

Phương Chi
Trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 - HĐND tỉnh khóa X (đang thực hiện)Trả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 - HĐND tỉnh khóa X (đang thực hiện)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/30/2022 9:00 AMNoĐã ban hành

STTKIẾN NGHỊ CỬ TRIKẾT QUẢ GIẢI QUYẾT​​NĂM HOÀN THÀNH ​ ​ ​
202320242025Những năm tiếp theo
 I​​​​SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN​ NÔNG THÔN          
 1.  
Cử tri ấp Hòa Lộc, xã Minh Hòa: phản ánh việc cắm mốc cao trình 24.4 khiến các hộ dân người Chăm ấp Hòa Lộc không thể xây nhà, tách thửa, vay vốn. Kiến nghị Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi miền Nam cắm thêm các trụ mốc cao trình để hạn chế mất đất của người dân; xem xét hỗ trợ cho những hộ dân có đất bị vướng vào cao trình 24.4.

Hệ thống công trình thủy lợi hồ Dầu Tiếng do Công ty TNHH một thành viên Khai thác Thủy lợi miền Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, khai thác.

Căn cứ Quyết định số 4548/QĐ-BNN-TCTL ngày 22/10/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ - dự toán đo đạc cắm mốc xác định ranh giới đất thuộc công trình thủy lợi hồ Dầu Tiếng từ cao trình 24,4m trở xuống. Năm 2016, Công ty đã xin Bộ Nông nghiệp và PTNT được nguồn kinh phí và thuê đơn vị tư vấn thực hiện công tác đo đạc, cắm mốc xác định ranh giới đất thuộc công trình thủy lợi hồ Dầu Tiếng từ cao trình +24,4m trở xuống thuộc địa bàn các tỉnh Bình Dương, tỉnh Bình Phước và hoàn thành công tác cắm mốc năm 2017 (trong đó tỉnh Bình Dương 296 mốc, diện tích đất bán ngập xác định khoảng 700 ha); trong quá trình thực hiện có sự tham gia kiểm tra, giám sát của Ủy ban nhân dân các xã Định An, Định Thành, Minh Hòa và Ban quản lý dự án rừng Phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng.

Khoảng cách các mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình được xây dựng theo quy định tại Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi. Tuy nhiên, theo phản ánh của một số hộ dân người Chăm ấp Hòa Lộc, xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng khu vực này có ít mốc (02 mốc) nên người dân khó xác định ranh đất để xây nhà, tách thửa, vay vốn..., theo kiến nghị của cử tri, cần cắm thêm các trụ mốc ở cao trình 24,4m để người dân dễ xác định được ranh đất.

Để quản lý tốt tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi nhằm phát huy hiệu quả khai thác tổng hợp, phục vụ đa mục tiêu của hệ thống công trình thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Công ty sẽ báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT bố trí kinh phí khảo sát, thiết kế cắm mốc bổ sung, với số lượng phù hợp ở khu vực ấp Hòa Lộc, xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương trong năm 2023.

x   
II​​​​SỞ CÔNG THƯƠNG​          
1Cử tri các phường[1] Phú Lợi, Phú Thọ và Hiệp An: tiếp tục kiến nghị ngành chức năng khắc phục tình trạng dây điện mắc không gọn gàng rất mất an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy, cụ thể: cử tri kiến nghị ngành chức năng có giải pháp và kế hoạch cụ thể khắc phục tình trạng nêu trên để đảm bảo mỹ quan và an toàn phòng cháy chữa cháy tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một; tuyến đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Lợi; các tuyến đường trên địa bàn phường Hiệp An; tuyến đường Đại lộ Bình Dương (đoạn gần ngã 4 Sở Sao).Qua khảo sát thực tế hiện trường trên các tuyến đường theo nội dung cử tri phản ánh, thì lưới điện ghi nhận dây chằng chịt chưa được thu gọn là các dây cáp viễn thông, truyền hình cáp của các nhà mạng bị chùng thấp sát xuống đường, nhiều đoạn cáp thừa, cáp vô chủ có nguy cơ chạm chập gây mất an toàn về điện, mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trên đoạn đường này. Sở Công Thương sẽ phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo cho các nhà mạng viễn thông, truyền hình cáp và Công ty điện lực Bình Dương phối hợp xử lý có kế hoạch bó cáp hoặc thu hồi tình trạng này trong thời gian sớm nhất và báo cáo UBND tỉnh trong năm 2023.x   
III​​​​SỞ XÂY DỰNG          
   1Cử tri Huỳnh Thị Thanh Xuân, Chủ đầu tư doanh nghiệp "Hải Long Sóng Thần 2", phường Dĩ An: kiến nghị Sở Xây dựng xem xét lại yêu cầu việc đấu nối của khu chung cư Sóng Thần 2 (chung cư Hoàng Long) vào hệ thống xử lý nước thải tập trung được phù hợp thực tế hơn, vì nếu làm như theo yêu cầu thì phải có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, vượt quá tầm của công ty.

Việc đấu nối hệ thống thoát nước thải của khu chung cư Sóng Thần 2 (chung cư Hoàng Long) vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của tỉnh còn tùy thuộc vào các nội dung hồ sơ pháp lý của dự án (nội dung quy hoạch chi tiết 1/500; hồ sơ môi trường và các quy định khác có liên quan). Trong đó, nội dung quyết định việc đấu nối hệ thống thoát nước thải phụ thuộc vào hồ sơ môi trường của dự án đã được cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt. Do vậy, Cử tri Huỳnh Thị Thanh Xuân cần kiến nghị chủ đầu tư dự án xem xét cung cấp các hồ sơ liên quan đến môi trường của dự án gửi đến cơ quan quản lý nhà nước về môi trường (Cấp bộ: Bộ Tài nguyên; Cấp tỉnh: Sở Tài nguyên; Cấp huyện, thị, thành phố: Phòng Tài nguyên) để được xem xét hướng dẫn theo quy định pháp luật hiện hành.

Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi và hướng dẫn chủ đầu tư dự án thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành và báo cáo UBND tỉnh trong năm 2023.

x   
IV​​​​SỞ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG          
1       

Cử tri Nguyễn Văn Kế, Nguyễn Thanh Thảo và Lê Gia Thức, khu phố 1, phường Phú Cường: Kiến nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh sớm giải quyết tiền tạm cư cho các hộ dân bị thu hồi đất trong dự án Thế kỷ 21 (nay là dự án Công viên Phú Cường) cho các hộ dân.

 

Để hỗ trợ tiền tạm cư, nhằm giải quyết khó khăn cho các hộ dân thuộc diện tái định cư dự án Thế kỷ 21 (nay là dự án Công viên Phú Cường) năm 2022. Ngày 31/10/2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh đã có Công văn số 1119/TTPTQĐ-KHTC gửi Sở TN&MT xem xét, xin ý kiến UBND tỉnh về việc hỗ trợ tiền tạm cư năm 2022 cho các hộ dân thuộc diện tái định cư của dự án Công viên Phú Cường. Tuy nhiên, hiện nay dự án được UBND tỉnh Bình Dương thành lập Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 (gọi tắt là Đoàn Thanh tra 2342) thực hiện việc thanh tra tình hình thực hiện các dự án khu nhà ở thương mại liên quan đến khiếu nại phức tạp đông người trên địa bàn tỉnh (trong đó có dự án Công viên Phú Cường).

Do đó, để có cơ sở tiếp tục hỗ trợ tiền tạm cư cho các hộ dân năm 2022, phải chờ kết quả làm việc của Đoàn thanh tra tình hình thực hiện dự án; sau khi thanh tra, UBND tỉnh sẽ xem xét.

   x   
2       

Cử tri phường Thuận Giao:

(1) Kiến nghị ngành chức năng đề nghị Công ty Becamex sớm có quyết định bãi bỏ quy hoạch đối với những hộ dân không còn nằm trong quy hoạch KDC Việt – Sing, để người dân được thực hiện quyền sử dụng đất của mình.

(2) Phản ánh một số hộ dân mua đất trong khu dân cư Thuận Giao từ năm 2017 đến nay vẫn chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kiến nghị ngành chức năng đề nghị Công ty Becamex sớm bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

(1) Liên quan kiến nghị điều chỉnh quyết định thu hồi đất của các hộ dân có đất nằm trong ranh giới quy hoạch Khu định cư Việt – Sing với diện tích 115.886,8m2, đây là phần diện tích các hộ dân chưa nhận bồi thường đề nghị bỏ ra khỏi ranh quy hoạch để ổn định đời sống và thực hiện quyền lợi về đất đai cho các hộ dân. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức làm việc với Tổng Công ty Becamex và UBND thành phố Thuận An. Dự kiến Sở có Tờ trình kiến nghị UBND tỉnh giảm diện tích trong tháng 12/2022.

(2) Khu dân cư Thuận Giao tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (sau đây gọi tắt là Tổng Công ty Becamex) làm chủ đầu tư.

Ngày 11/8/1997, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 637/TTg để xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư Thuận Giao với diện tích 120 ha (trong đó: Diện tích đất được kinh doanh: 70,6ha; Diện tích xây dựng đường giao thông và trồng cây xanh: 49,4ha).

Ngày 20/10/1997, ngày 06/01/2000, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3111/QĐ-UB và số 48/QĐ-CT phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tổng Công ty Becamex với tổng diện tích là 1.124.696,0m2, trong đó diện tích đã cấp tái định cư và chuyển nhượng cho các hộ dân là 682.636,22m2.

Hiện nay, Tổng Công ty Becamex đang đề nghị được cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích còn lại là 22.285,94m² thuộc 129 vị trí thửa đất. Ngày 22/11/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã mời Tổng Công ty Becamex dự họp để xem xét việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án KDC Thuận Giao. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị Tổng Công ty Becamex rà soát lại toàn bộ diện tích tại dự án Khu dân cư Thuận Giao và có văn bản trình bày cụ thể, cung cấp các giấy tờ tài liệu để giải trình các vấn đề sau:

- Tình trạng tranh chấp, niêm yết các thửa đất đề nghị cấp giấy chứng nhận; lập danh sách đối chiếu diện tích, loại đất Tổng Công ty đã được cấp giấy chứng nhận; diện tích, loại đất còn lại chưa được cấp giấy chứng nhận; diện tích, loại đất được cấp giấy chứng nhận đã chuyển nhượng cho các hộ dân; diện tích, loại đất đã được cấp giấy chứng nhận còn lại.

- Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với dự án Khu dân cư Thuận Giao.

- Giải trình việc chênh lệch giữa diện tích đề nghị được cấp giấy, diện tích tổng dự án theo Quyết định 673/TTg ngày 16/08/1997 của Thủ tướng Chính phủ với diện tích đã được phê duyệt tại phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp.

Ngày 07/12/2022, Văn phòng Đăng ký đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 4094/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN đề nghị Tổng Công ty Becamex khẩn trương hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định để lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho các hộ dân tại KDC Thuận Giao trong thời gian sớm nhất. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ báo cáo kết quả về UBND tỉnh trong năm 2023.

   x   
3       Cử tri Lâm Văn Khanh, khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An: kiến nghị ngành chức năng sớm giải quyết thủ tục pháp lý về khu đất có nguồn gốc thuộc công ty xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân khu vực này.Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với UBND thành phố Dĩ An để thu thập hồ sơ. Dự kiến Sở sẽ báo cáo UBND tỉnh trong năm 2023   x   
4       Cử tri Phạm Thị Ngọc Nhân (SĐT: 0329.806.805), Khu phố 2, phường Mỹ Phước: phản ánh gia đình tôi có mua đất của Công ty cổ phần kinh doanh và phát triển Bình Dương (TDC) 02 thửa đất: Lô: BT1, ô số 41 và Lô BT2, ô số 42 tọa lạc tại khu tái định cư Mỹ Phước 2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát (đường NB2B, KDC Mỹ Phước 2 gần Trường Tiểu học Lương Thế Vinh) đã 11 năm nay, gia đình tôi và một số hộ dân vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kiến nghị các ngành chức năng sớm có giải pháp giải quyết cấp giấy chứng nhận cho người dân.

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP là chủ đầu tư các khu dân cư: Khu tái định cư Mỹ Phước 2, Khu dân cư Thới Hòa (thị xã Bến Cát).

Tại thông báo số 301/TB-UBND ngày 13/9/2022 của UBND tỉnh Bình Dương, liên quan đến việc xem xét, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về đầu tư cơ sở hạ tầng các khu dân cư tại các dự án do Tổng Công ty Becamex làm chủ đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến kết luận và chỉ đạo như sau:

"1. Đối với kiến nghị tại Văn bản số 645/2022/IDC-TTQLQSDD ngày 19/8/52022:

- Yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP khẩn trương rà soát, bổ sung các khu đất đầu tư xây dựng nhà ở xã hội vào phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa theo đúng quy định của pháp luật.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính hướng dẫn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

2. Đối với kiến nghị tại Văn bản số 646/2022/IDC-TTQLQSDD ngày 19/8/52022:

Yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP khẩn trương thực hiện các nội dung liên quan việc triển khai các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Sở Xây dựng, cụ thể như sau:

- Tổ chức rà soát về mốc thời gian tổ chức thực hiện các dự án khu dân cư, khu đô thị và mốc thời gian của các văn bản pháp luật áp dụng; báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chấp thuận làm cơ sở để hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, kiểm tra công tác nghiệm thu các hạng mục công trình và lưu trữ các tài liệu theo quy định.

- Tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm định các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu đô thị đã đầu tư, làm cơ sở cho các cơ quan chuyên môn về xây dựng xem xét, có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng cho từng phân kỳ theo từng dự án.

- Đầu tư xây dựng hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (nếu có) của khu dân cư, khu đô thị theo các quy hoạch chi tiết được duyệt hoặc theo tiến độ được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận, đảm bảo công tác quản lý chất lượng công trình.

- Báo cáo kết quả thực hiện khi hoàn thành các thủ tục pháp lý, đầu tư xây dựng công trình và gửi về Sở Xây dựng để được hướng dẫn các bước tiếp theo về tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định".

Sở TNMT đã có nhiều văn bản đôn đốc, nhắc nhở Tổng Công ty thực hiện theo kết luận của UBND tỉnh. Sở sẽ tiếp tục theo dõi và báo cáo UBND tỉnh trong năm 2023.

    x   
5       Cử tri Nguyễn Minh Tuân, Nguyễn Văn Cu, khu phố 3A, phường Thới Hòa: phản ánh người dân mua đất của Công ty cổ phần kinh doanh và phát triển Bình Dương (TDC) tại đường N12 (đoạn đối diện quán cà phê Thành Tuấn) đã xây nhà ở từ lâu đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị ngành chức năng có hướng giải quyết, giúp cho các hộ dân sớm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để yên tâm ổn định cuộc sống.

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP là chủ đầu tư các khu dân cư: Khu tái định cư Mỹ Phước 2, Khu dân cư Thới Hòa (thị xã Bến Cát).

Theo thông báo số 301/TB-UBND ngày 13/9/2022 của UBND tỉnh, liên quan đến việc xem xét, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về đầu tư cơ sở hạ tầng các khu dân cư tại các dự án do Tổng Công ty Becamex làm chủ đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến kết luận và chỉ đạo như sau:

"1. Đối với kiến nghị tại Văn bản số 645/2022/IDC-TTQLQSDD ngày 19/8/52022:

- Yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP khẩn trương rà soát, bổ sung các khu đất đầu tư xây dựng nhà ở xã hội vào phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa theo đúng quy định của pháp luật.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính hướng dẫn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

2. Đối với kiến nghị tại Văn bản số 646/2022/IDC-TTQLQSDD ngày 19/8/52022:

Yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP khẩn trương thực hiện các nội dung liên quan việc triển khai các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Sở Xây dựng, cụ thể như sau:

- Tổ chức rà soát về mốc thời gian tổ chức thực hiện các dự án khu dân cư, khu đô thị và mốc thời gian của các văn bản pháp luật áp dụng; báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chấp thuận làm cơ sở để hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, kiểm tra công tác nghiệm thu các hạng mục công trình và lưu trữ các tài liệu theo quy định.

- Tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm định các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu đô thị đã đầu tư, làm cơ sở cho các cơ quan chuyên môn về xây dựng xem xét, có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng cho từng phân kỳ theo từng dự án.

- Đầu tư xây dựng hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (nếu có) của khu dân cư, khu đô thị theo các quy hoạch chi tiết được duyệt hoặc theo tiến độ được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận, đảm bảo công tác quản lý chất lượng công trình.

- Báo cáo kết quả thực hiện khi hoàn thành các thủ tục pháp lý, đầu tư xây dựng công trình và gửi về Sở Xây dựng để được hướng dẫn các bước tiếp theo về tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định".

Sở TNMT đã có nhiều văn bản đôn đốc, nhắc nhở Tổng Công ty thực hiện theo kết luận của UBND tỉnh.

   x   
6       Cử tri  Trần Văn Tài, Ấp 2, xã Lạc An: phản ánh Nhà sinh hoạt chung của Giáo xứ Võng Phan xây dựng từ sau năm 1975 đến nay đã xuống cấp hư hỏng, vào tháng 2 năm 2022 giáo xứ có làm đơn, hồ sơ, thủ tục xin sửa chữa, xây mới nhà sinh hoạt chung của giáo xứ, đến tháng 8/2022 thì được biết quy hoạch xây dựng mới nằm ở thửa đất số 1297 tờ bản đồ số 33 diện tích 227,7 mét vuông trong đó có 32,9 mét vuông đã được cấp giấy CNQSĐ Tôn giáo, còn 149,7 mết vuông là đất cây lâu năm, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cho biết phải chuyển đổi 149,7 mét vuông đất trồng cây lâu năm sang đất Tôn giáo, ngày 6/9/2022 chúng tôi có nộp hồ sơ lên Sở  Tài nguyên và Môi trường xin cho phép được chuyển 149,7 mét vuông đất trồng cây lâu năm sang đất Tôn giáo, sau đó Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cấp cho ông giấy hẹn, hẹn sẽ trả kết quả vào ngày 11/10/2022, đến ngày 11/10/2022 ông lên thì Sở  Tài nguyên và Môi trường tỉnh cho biết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của giáo xứ võng phan đã chuyển về UBND tỉnh và cho ông số điện thoại Bà Tuyết Trinh để liên hệ, đến ngày 14/10/2022 ông có liên hệ điện thoại với Bà Tuyết Trinh thì bà cho biết Hồ sơ hiện đang trình lên UBND tỉnh, đến ngày 05/11/2022 ông liên hệ tiếp với Bà Tuyết Trinh thì được Bà trả lời hồ sơ đang trình lên UBND tỉnh, tôi thấy việc giải quyết hồ sơ là chậm trễ gây phiền hà cho người dân. Kiến nghị ngành chức năng xem xét có ý kiến với cơ quan chuyên môn sớm giải quyết hồ sơ thủ tục cho giáo xứ Võng Phan.- Theo hồ sơ Giáo xứ Võng Phan chuyển đến chưa có chủ trương của UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất tôn giáo. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét chủ trương cho phép Giáo xứ Võng Phan chuyển mục đích sử dụng đất. Sau khi có Văn bản chấp thuận của UBND tỉnh, Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh cho phép Giáo xứ chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định và dự kiến xong trong đầu năm 2023. Đồng thời, Sở đã có Văn bản thông báo tiến độ hồ sơ cho Giáo xứ Võng Phan được biết.   x   
7       Cử tri Nguyễn Xuân Thắng, khu phố Suối Tre, thị trấn Tân Bình: phản ánh việc mua bán đất giữa chủ đầu tư Công ty Becamex và các hộ dân tại khu visip 2 mở rộng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cụ thể Tôi có mua 02 lô đất tại Khu Visip 2 mở rộng thuộc tổ 2, khu phố Suối Tre, thị trấn Tân Bình gồm: vị trí ô số 28 (số ô cũ 62) lô đất số A-45, diện tích 150m2 theo hợp đồng số 028/IJC-A45/2017, ngày 10/05/2017 và vị trí ô số 29 (số ô cũ 61) lô đất số A-45, diện tích 150m2 theo hợp đồng số 029/IJC-A45/2017, ngày 10/05/2017 của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex IJC (230 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một). Theo hợp đồng đến tháng 11/2021 thì công ty sẽ tiến hành làm các thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đến nay đã quá hạn 12 tháng, người dân vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin nào từ phía công ty, hiện nay tôi muốn xây dựng nhà nhưng không được. Kiến nghị ngành chức năng chỉ đạo các cơ quan có liên quan thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tôi và các hộ dân tại khu Visip 2 mở rộng để chúng tôi được xây dựng nhà trên phần đất đã mua để ổn định cuộc sống.Khu VSIP II mở rộng - chủ đầu tư là Công ty liên doanh TNHH KCN Việt Nam – Singapore (nằm trong khu liên hợp – dịch vụ - đô thị Bình Dương): Diện tích đất chuyển nhượng thuộc một phần đất tái định cư của dự án (đây là diện tích còn lại sau khi Công ty đã hoàn tất các thủ tục cấp giấy chứng nhận tái định cư cho người dân). Hiện Công ty liên doanh TNHH KCN Việt Nam – Singapore đang tiến hành các thủ tục để thực hiện cấp GCNQSD đất cho người nhận chuyển nhượng.   x   
8       Cử tri Nguyễn Văn Chiến, tổ 16A1, khu phố Tân Phú 1, phường Tân Bình: kiến nghị Tỉnh sớm ban hành quy chuẩn về hạ tầng thực hiện việc chỉnh trang các khu dân cư để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân (theo Nghị quyết 35 của Thành ủy Dĩ An).

Ngày 09/12/2022, Sở Xây dựng đã có báo cáo số 5311/BC-SXD để báo cáo UBND tỉnh nội dung xây dựng Văn bản "Thống nhất điều kiện tối thiểu của hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thực hiện cải tạo, chỉnh trang đô thị" và đã thực hiện soạn thảo dự thảo nội dung thống nhất điều kiện tối thiểu của hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thực hiện cải tạo, chỉnh trang đô thị.

Sau khi UBND tỉnh thống nhất điều kiện tối thiểu của hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thực hiện cải tạo, chỉnh trang đô thị, các địa phương sẽ áp dụng thực hiện chỉnh trang các khu dân cư để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

   x   
9       Cử tri Lê Gia Thức, khu phố 1, phường Phú Cường: phản ánh chủ đầu tư hệ thống xử lý nước thải từ Chợ Đình đến Ngã 3 cống khi xây dựng hệ thống xử lý nước thải thống nhất chừa 1m đất x 2 bên để làm lối đi, nhưng khi thực hiện xong công trình chủ đầu tư rào lại không cho dân đi. Kiến nghị ngành chức năng xem xét giải quyết trả lại lối đi cho người dân.

Trong quá trình thi công tuyến cống hộp có đền bù đất của hộ Vương Kiều Trâm, tuyến cống thoát nước mưa này đã tách đất của hộ Vương Kiều Trâm ra thành 02 thửa. Theo hiện trạng trước đây không có lối đi chung qua khu vực này. Do vậy, sau khi thi công tuyến cống thoát nước xong hộ Vương Kiều Trâm đã thực hiện xây tường bao (bao gồm cả tường bao tuyến cống thoát nước).

Trong quá trình thi công trạm bơm P2.2 nhà thầu có nhờ hộ Vương Kiều Trâm mở tạm lối đi dọc theo đất để vận chuyển vật tư thi công trạm bơm sau thi công xong đã hoàn trả mặt bằng lại cho hộ Vương Kiều Trâm. Đường tạm này dọc theo và kế cận đất của hộ Lê Gia Thức.

Việc kiến nghị của cử tri Lê Gia Thức cần phải có thời gian xác minh nội dung xem xét trả lời đảm bảo đúng thẩm quyền và theo quy định pháp luật. Sở Xây dung tiếp thu nội dung kiến nghị và sẽ thu thập nội dung có liên quan và tham mưu báo cáo UBND tỉnh trong năm 2023.

   x   
10   Cử tri Nguyễn Thị Thu Vân, khu phố 2, phường Phú Tân: kiến nghị ngành chức năng thực hiện cắt tỉa nhánh cây xanh trên các tuyến đường trên địa bàn phường Phú Tân[i].

Hiện nay Tổng Công ty Becamex đang thực hiện triển khai cắt tỉa nhánh cây trên các tuyến đường trên địa bàn. Đến nay đã cắt tỉa hoàn chỉnh nhánh của một số tuyến chính, các tuyến nhanh Công ty đang tiếp tục thực hiện nội dung cắt tỉa. Sau khi nội dung cắt tỉa hoàn thành sẽ có hình ảnh và nội dung báo cáo cho phường và phường sẽ báo cáo Sở Xây dựng được biết.

Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi, đôn đốc  nội dung thực hiện và báo cáo UBND tỉnh trong năm 2023.

   x   
V​​​​SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI          

1

 

Cử tri phường[2] Phú Lợi, Chánh Nghĩa: kiến nghị ngành chức năng sớm triển khai thực hiện cầu vượt tại các nút giao thông trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến đường này.

Sở GTVT đã, đang và sẽ tiếp tục phối hợp các sở, ngành, đơn vị tham mưu UBND tỉnh triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn; trong đó có xây dựng cấu vượt, hầm chui trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn; trong đó có xây dựng cấu vượt, hầm chui trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn như dự án Cải tạo hạ tầng giao thông công cộng tại Bình Dương, dự án Tạo cảnh quan, chống ùn tắc giao thông trên tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn, ĐT.746, ĐT.747B, ĐT.743, dự án đường Vành đai 3.

         Sở GTVT xin ghi nhận kiến nghị của Quý cử tri, sẽ tiếp tục phối hợp với các Sở ngành liên quan triển khai thực hiện các bước tiếp theo để sớm triển khai thực hiện đầu tư các dự án trên để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn. Sở sẽ báo cáo kết quả về UBND tỉnh trong năm 2023.

   x   
2Cử tri Nguyễn Thành Lập, khu phố 2, phường Phú Tân: kiến nghị ngành chức năng xem xét lắp đặt đèn tín hiệu giao thông đoạn từ ngã 3 đường số 68 và đường Nguyễn Văn Linh để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông.Tuyến đường số 68 và Nguyễn Văn Linh, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một hiện nay do Tổng Công ty Becamex IDC quản lý, bảo trì. Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận kiến nghị của Quý cử tri, sẽ phối hợp với Tổng Công ty Becamex IDC khảo sát và có giải pháp đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí trên.   x   
3Cử tri phường An Phú: kiến nghị các ngành chức năng xem xét mở dãy phân cách và lắp đặt tín hiệu giao thông trên tuyến đường ĐT743 tại khu vực giao với đường An Phú 18 vì có rất nhiều phương tiện có nhu cầu rẽ vào đường này để làm giảm áp lực lưu lượng, thời gian, chi phí để xe lưu thông trên khu vực ngã tư miếu ông Cù đoạn thuộc địa phận Bình Chuẩn.Sở Giao thông Vận tải xin ghi nhận kiến nghị của Quý cử tri, sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khảo sát và có giải pháp đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí trên.   x   
4Cử tri phường Bình Hòa: phản ánh hiện nay đường Bùi Hữu Nghĩa không có hệ thống thoát nước dọc 02 bên, không có hành lang, vĩa hè, người dân buôn bán lấn chiếm, đậu xe dọc theo tuyến đường này nhưng không xử lý được do đơn vị quản lý thuộc cấp tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cho đơn vị quản lý (chủ đầu tư) sớm có chủ trương sửa chữa, nâng cấp hoặc bàn giao cho thành phố Thuận An để thực hiện nâng cấp sửa chữa tuyến đường trên.

- Về hư hỏng mặt đường: Công ty  Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương đã khắc phục hư hỏng mặt đường trong tháng 11/2022.

     - Về thoát nước dọc hai bên tuyến: Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.743 đoạn từ miếu Ông Cù – An Phú - Đông Tân - Nguyễn Du - Bình Đức – Bình Đáng được UBND tỉnh ký hợp đồng BOT với Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, theo đó đường Bùi Hữu Nghĩa không có đầu tư hệ thống thoát nước dọc.

 Để giải quyết tình trạng ngập nước dọc hai bên tuyến đường này, Sở GTVT sẽ kiến nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương đầu tư xây dựng mương dọc tại khu vực này, đồng thời thực hiện theo quy định tại Điều 77, Điều 78 của Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 trước khi bàn giao cho UBND thành phố Thuận An quản lý như ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. Sở sẽ tiếp tục theo dõi và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trong năm 2023.

   x   

5

 

 

Cử tri xã An Điền: phản ánh hiện nay tuyến đường ĐT748 bị xuống cấp, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Trong thời gian chờ triển khai thi công công trình đường ĐT748, Kiến nghị ngành chức năng xem xét duy tu, sửa chữa toàn tuyến đường ĐT 748 đoạn qua địa bàn xã An Điền đảm bảo an toàn giao thông thông.Hàng năm Sở GTVT đều tiến hành duy tu, dặm vá hư hỏng, nạo vét mương thoát nước... phát sinh trên đường ĐT.748. Năm 2022, Sở GTVT đang triển khai thi công duy tu, sửa chữa ĐT.748, dự kiến hoàn thành trong quý I năm 2023.   x   
6Cử tri Phan Văn Phích, ấp Rạch Bắp và cử tri Hà Thị Sa, ấp Dòng Sỏi, xã An Tây(*): phản ánh tuyến đường ĐT744 đoạn từ ngã ba Rạch Bắp hướng về xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng và đoạn từ ngã ba Rạch Bắp xuống ấp Dòng Sỏi, xã An Tây hiện chưa được lắp đặt hệ thống cống thoát nước do liên quan công tác đền bù giải phóng mặt bằng thi công cho người dân tại khu vực này thực hiện chưa xong, khi mưa bão gây ngập úng cục bộ gây khó khăn cho người dân sinh sống tại khu vực. Kiến nghị ngành chức năng sớm triển khai thực hiện dự án lắp đặt hệ thống cống thoát nước dọc tuyến đường ĐT744 (đối với nội dung này đã được Sở Giao thông Vận tải trả lời; tuy nhiên, cử tri tiếp tục đề nghị ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án và thông tin cụ thể cho người dân được rõ giải pháp xử lý, tiến độ thực hiện và dự kiến thời gian cụ thể hoàn thành nội dung này).

Hiện nay, tại khu vực ngã 3 Rạch Bắp có xây dựng hệ thống mương hở đá hộc, hiện còn vướng 05 hộ chưa bàn giao mặt bằng nên không thể thi công, gây ngập úng khu vực này. Để giải quyết ngập nước khu vực này, Sở GTVT đã làm việc, đề nghị UBND thị xã Bến Cát vận động người dân bàn giao mặt bằng, Sở GTVT sẽ cho đấu nối thông cống. Để giải quyết triệt để ngập nước khu vực qua địa bàn thị xã Bến Cát, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống thoát nước trên ĐT.744 đoạn qua xã An Tây, xã Phú An, thị xã Bến Cát tại Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 24/4/2020, dự kiến thời gian thực hiện 2021-2024.

 

    x  
7Cử tri Nguyễn Đình Thắng, khu phố 1, phường Tân Định: kiến nghị ngành chức năng sớm xem xét, lắp đặt đèn giao thông rẽ trái tại khu vực ngã tư Mỹ Phước - Tân Vạn (đoạn thuộc khu phố 1, phường Tân Định) để hạn chế xảy ra tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông qua khu vực này.Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận kiến nghị của Quý cử tri, sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khảo sát và có giải pháp đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí trên và báo cáo UBND tỉnh trong năm 2023.   x   
8Cử tri Cao Khánh Thành, khu phố 5, thị trấn Phước Vĩnh: phản ánh tuyến đường ĐT741 đoạn từ đường Bàu Ao, khu phố 5 đến giáp khu phố 6 hiện nay đã xuống cấp và thường xuyên bị ngập nước. Kiến nghị ngành chức năng nâng cấp, sửa chữa đoạn đường này và khắc phục tình trạng ngập nước (đề nghị ngành chức năng xác định thời gian giải quyết cụ thể tình trạng trên không để kéo dài ảnh hưởng đến người tham gia giao thông).Hiện Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG đã trình Sở Kế hoạch Đầu tư thẩm định dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.741 tỉnh Bình Dương – phần bổ sung tại tờ trình số 21/TTr-VRG ngày 17/01/2022, trong đó có xây dựng hệ thống thoát nước dọc tại những vị trí ngập nước và hệ thống chiếu sáng tại những vị trí chưa có hệ thống chiếu sáng. Ngày 26/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 1487/SKHĐT-KTN báo cáo UBND tỉnh việc đầu tư phần đầu tư bổ sung đường ĐT.741 của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG. Sau khi dự án được phê duyệt, chủ đầu tư dự án sẽ tiến hành thi công ngay các hạng mục bổ sung trên. Trước mắt, Sở Giao thông vận tải sẽ chỉ đạo Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG khảo sát, khắc phục những vị trí mặt đường bị hư hỏng, ổ gà, đọng nước.    x   
9Cử tri Nguyễn Văn Minh, tổ 6, khu phố Bến Lớn, thị trấn Lai Uyên: kiến nghị ngành chức năng khảo sát và mở giải phân cách trên tuyến đường Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng (đoạn giao nhau giữa tuyến đường Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng và đường Lai Uyên 73) để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giao thông.Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận kiến nghị của Quý cử tri, sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khảo sát và có giải pháp đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí trên.x   
10Cử tri Lê Văn Quang, tổ 8, khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên: phản ánh hiện nay khi trời mưa lớn, nước trên tuyến đường ĐT749C (đoạn từ Quốc lộ 13 vào Khu Công nghiệp Bàu Bàng) không thoát được, tràn vào nhà dân, gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Kiến nghị ngành chức năng khắc phục tình trạng nêu trên và xem xét, đầu tư thi cống hệ thống thoát nước dọc theo 2 bên tuyến đường ĐT749c.Sở GTVT xin ghi nhận kiến nghị của Quý cử tri, Sở GTVT sẽ phối hợp với địa phương và các đơn vị có liên quan kiểm tra, khắc phục tình trạng ngập nước trên ĐT.749C đoạn từ Quốc lộ 13 đến khu Công nghiệp Bàu Bàng trong năm 2023.x   
11   

Cử tri Nguyễn Văn Bộn, khu phố 2, thị trấn Tân Bình:

(1) Kiến nghị các ngành chức năng khảo sát và lắp đặt hệ thống thoát nước từ Cổng trung tâm văn hóa Tân Bình đến Cua pari vì hiện nay khi mưa lớn khu vực này bị ngập úng cục bộ làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

(2) Phản ánh đoạn đường ĐT741 từ ngã tư Sở Sao đến Phú Giáo có đoạn vẫn chưa được lắp đặt dãi phân cách và hệ thống chiếu sáng. Đề nghị ngành chức năng khảo sát và thực hiện cho đồng bộ dãi phân cách và hệ thống chiếu sáng trên tuyến đường này.

Đường ĐT.741 đoạn qua địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, hiện đã được lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống chiếu sáng và dãy phân cách.

Hiện Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG đã trình Sở Kế hoạch Đầu tư thẩm định dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.741 tỉnh Bình Dương – phần bổ sung tại tờ trình số 21/TTr-VRG ngày 17/01/2022, trong đó có xây dựng hệ thống thoát nước dọc tại những vị trí ngập nước và lắp đặt dãy phân cách giữa, hệ thống chiếu sáng tại những vị trí chưa có dãy phân cách giữa hệ thống chiếu sáng. Ngày 26/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 1487/SKHĐT-KTN báo cáo UBND tỉnh việc đầu tư phần đầu tư bổ sung đường ĐT.741 của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG. Sau khi dự án được phê duyệt, chủ đầu tư dự án sẽ tiến hành thi công ngay các hạng mục bổ sung trên. Sở tiếp tục theo dõi và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trong năm 2023.

   x   
12   Cử tri Trần Đình Ninh, ấp Suối Cạn, xã Cây Trường II: kiến nghị ngành chức năng xem xét nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT750 vì hiện nay tuyến đường này lượng xe lưu thông nhiều, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.    Về nâng cấp, mở rộng ĐT.750: giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn có hạn, phải ưu tiên đầu tư trước các tuyến đường kết nối Vùng, giải quyết ùn tắc giao thông, nên việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường này sẽ được các Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh thực hiện sau năm 2025.            x
13   Cử tri xã Định An: kiến nghị ngành chức năng xem xét nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT744 từ ấp Suối Sâu, xã Định Thành đến ngã 3 xã Minh Hòa tuyến đường hẹp, xe lưu thông nhiều.       Về nâng cấp, mở rộng ĐT.744 từ ấp Suối Sâu, xã Định Thành đến ngã 3 xã Minh Hòa: giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn có hạn, phải ưu tiên đầu tư trước các tuyến đường kết nối Vùng, giải quyết ùn tắc giao thông, nên việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường này sẽ được các Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh thực hiện sau năm 2025.         x
14   

Cử tri Vũ Thắng, ấp Lồ Ồ, xã An Tây:

(1) Phản ánh trên tuyến đường ĐT744, tình trạng không chấp hành tín hiệu đèn giao thông (vượt đèn đỏ) gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khác. Đề nghị Công an tỉnh có giải pháp xử lý và phương án bố trí lực lượng trực chốt, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm.

(2) Phản ánh tuyến đường ĐT744 (đoạn đoạn từ cổng Việt Hương tới Trường Tiểu học An Tây A, xã An Tây) hiện nay mặt đường xuống cấp, hư hỏng nặng, có nhiều ổ gà gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị ngành chức năng xem xét, khảo sát sửa chữa, nâng cấp tuyến đường này nhằm đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

(1) Về không chấp hành tín hiệu đèn giao thông trên ĐT.744: Sở Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với Công an tỉnh sẽ xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

(2) Hàng năm, Sở GTVT đều tiến hành duy tu, dặm vá hư hỏng, nạo vét mương thoát nước... phát sinh trên đường ĐT.744. Sở Giao thông Vận tải sẽ chỉ đạo đơn vị quản lý và bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh khảo sát, sửa chữa những vị trí mặt đường bị ổ gà, hư hỏng mới phát sinh trên tuyến để đảm bảo giao thông, an toàn giao thông trong quý I năm 2023.

x   
XI​​​​SỞ Y TẾ          
1       

Cử tri các phường[3] Tương Bình Hiệp,  Phú Lợi,  Định Hòa,  Hiệp An (*): tiếp tục kiến nghị về công tác khám chữa bệnh chưa đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân gây bức xúc trong nhân dân, cụ thể:

(1)  Phản ánh việc khám và chữa bệnh cho người dân và đối tượng là cán bộ hưu trí tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh thời gian qua còn hạn chế và bất cập do phải kê khai nhiều thông tin, giấy tờ, nhiều loại thuốc, vật tư y tế không có trong danh mục hoặc có trong danh mục bảo hiểm y tế nhưng lại không có trong kho của bệnh viện, người bệnh phải mua bên ngoài rất tốn kém gây bức xúc cho người khám chữa bệnh. Kiến nghị ngành chức năng khắc phục dứt điểm tình trạng trên để phục vụ tốt hơn việc khám, chữa bệnh cho người dân.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Phản ánh hiện nay việc tổ chức đấu thầu mua sinh phẩm, thuốc, trang thiết bị y tế còn chậm nên không đáp ứng kịp thời cho người dân khi có nhu cầu khám, chữa bệnh. Kiến nghị UBND tỉnh, Sở Y tế tỉnh quan tâm có giải pháp khắc phục tình trạng trên đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

 

Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, sinh phẩm y tế là thực tế đang diễn ra tại các bệnh viện trên toàn quốc, không riêng ở bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, nhiều cơ sở y tế có nguy cơ đóng cửa do thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị để hoạt động. Người dân gặp nhiều thiệt thòi khi đi khám chữa bệnh. Bệnh viện xin trả lời thực trạng tại bệnh viện như sau:

Về vấn đề thuốc: Công tác đấu thầu thuốc của Bệnh viện do đơn vị mua sắm tập trung của tỉnh và Trung tâm mua sắm tập trung quốc gia thực hiện, gói thầu mua thuốc năm 2020 của tỉnh hết hiệu lực hợp đồng từ ngày 14/8/2021. Từ tháng 6 năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cả tỉnh cũng như Bệnh viện phải tập trung cấp bách vào việc thực hiện các gói thầu mua thuốc phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh nên kết quả đấu thầu mua thuốc năm 2022 của tỉnh có trễ. Trong thời gian chờ kết quả đấu thầu Bệnh viện đã sử dụng những thuốc còn lại trong kho để cấp cho người bệnh đến khám, chữa bệnh và có một số thuốc số lượng đã hết.

Đối với gói thầu thuốc cấp tỉnh: Từ tháng 04 năm 2022 đến nay, Bệnh viện đã có đầy đủ các thuốc hóa dược thiết yếu, đặc trị để phục vụ công tác khám và điều trị cho người bệnh.

Đối với gói thầu tập trung quốc gia mua sắm thuốc cho năm 2022-2023 đến tháng 8-2022 mới công bố hết quả trúng thầu chỉ 67 mặt hàng nhưng đến nay là tháng 12/2022 lại có 24/67 mặt hàng khó cung ứng do chưa có thuốc hoặc có ít thuốc không đủ cung cấp cho các cơ sở y tế trên toàn quốc nên Bệnh viện vẫn còn thiếu một số thuốc để cấp cho người bệnh.

Về vấn đề sinh phẩm y tế - vật tư y tế: Hàng năm, Bệnh viện phải tổ chức đấu thầu Vật tư – Sinh phẩm y tế để sử dụng cho người bệnh, thời  gian tổ chức và lựa chọn nhà thầu thường mất khoảng 6 tháng. Tuy nhiên, không thể làm sớm trước được vì các thủ tục và phải lấy giá kế hoạch cho phù hợp theo quy định. Năm 2021, Bệnh viện được Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Mua sinh phẩm chẩn đoán cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương năm 2021" theo Quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 25/10/2021. Nhưng do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên Bệnh viện phải tập trung cấp bách vào việc thực hiện các gói thầu Vật tư, sinh phẩm y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, đến thời điểm này khi thực hiện lựa chọn nhà thầu trên không còn thích hợp với các quy định hiện hành, do đó Bệnh viện đang xin phép ý kiến Sở Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh để điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp và đúng quy định.

Để giải quyết vấn đề thiếu thuốc, vật tư – sinh phẩm y tế UBND tỉnh đã có Quyết định thành lập Đơn vị mua thuốc tập trung cấp tỉnh theo hướng dẫn tại Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2022 của Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập. Bên cạnh đó UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở ban ngành tham mưu để UBND tỉnh thành lập Trung tâm mua sắm tập trung vật tư y tế, hóa chất,…để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Về vấn đề kê khai thông tin, giấy tờ: Để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người bệnh khi người bệnh đến khám, chữa bệnh thì nhân viên y tế sẽ hướng dẫn người bệnh hoặc thân nhân người bệnh hoặc thân nhân kê khai mẫu phiếu sau:

- Đến khám bệnh: Phiếu khai thông tin người bệnh

- Điều trị nội trú: Giấy cam kết (V/v tự khai thông tin người bệnh và thực hiện chi phí diều trị) và Phiếu mượn tài sản.

Theo Kết luận của cơ quan Thanh tra chuyên đề mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã chỉ ra một trong những thiếu sót của các bước thực hiện lựa chọn nhà thầu đó là thiếu bước phê duyệt dự toán gói thầu mua sắm theo quy định tại Khoản 3, Điều 34 Luật Đấu thầu năm 2013: "Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập sau khi có quyết định phê duyệt dự án, dự toán mua sắm hoặc đồng thời với quá trình lập dự án, dự toán mua sắm hoặc trước khi có quyết định phê duyệt dự án đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án".

Tuy nhiên, Thông tư 15/2019/TT-BYT không quy định "kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập sau khi có quyết định phê duyệt dự toán mua sắm" mà chỉ yêu cầu 01 trong những tài liệu kèm theo văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là "Quyết định của chủ đầu tư phê duyệt nguồn vốn, …" (theo điểm d, khoản 3 Điều 15 Thông tư 15/2019/TT-BYT theo điểm d, khoản 3 Điều 15 Thông tư 15/2019/TT-BYT).

Do đó, gây vướng mắc trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc phục vụ công tác phòng, chữa bệnh. Sở Y tế đã tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến của BYT và Chính phủ nhưng chưa nhận được văn bản trả lời.

Ngày 05/12/2022, UBND tỉnh có Công văn số 6380/UBND-VX  về việc thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán gói thầu mua sắm thuốc trên cơ sở kết luận số 6376/UBND-VX ngày 05/12/2022 về việc thông báo kết quả biểu quyết bằng hình thức gửi phiếu ghi ý kiến của thành viên UBND tỉnh đối với cơ quan  thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán gói thầu mua sắm thuốc.

Trên cơ sở Công văn số 6380/UBND-VX chỉ đạo Đơn vị mua thuốc tập trung phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh khẩn trương lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc và thực hiện các bước tiếp theo đúng với qui định hiện hành.

Dự kiến trong đầu quí II/2023 sẽ có kết quả lựa chọn nhà thầu mua thuốc đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh.

x   
2       Cử tri phường Thuận Giao, xã An Sơn(*): phản ánh hiện nay người dân khám bệnh bảo hiểm y tế nhưng vẫn phải ra nhà thuốc để mua thuốc điều trị, gây khó khăn cho người dân (cử tri đã kiến nghị nhiều lần). Đề nghị ngành chức năng có giải pháp đảm bảo thuốc bảo hiểm y tế cho người dân khi khám chữa bệnh bằng  bảo hiểm y tế .

Kết luận của cơ quan Thanh tra chuyên đề mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã chỉ ra một trong những thiếu sót của các bước thực hiện lựa chọn nhà thầu đó là thiếu bước phê duyệt dự toán gói thầu mua sắm theo quy định tại Khoản 3, Điều 34, Luật Đấu thầu năm 2013: "Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập sau khi có quyết định phê duyệt dự án, dự toán mua sắm hoặc đồng thời với quá trình lập dự án, dự toán mua sắm hoặc trước khi có quyết định phê duyệt dự án đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án".

Tuy nhiên, Thông tư 15/2019/TT-BYT không quy định "kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập sau khi có quyết định phê duyệt dự toán mua sắm" mà chỉ yêu cầu 01 trong những tài liệu kèm theo văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là "Quyết định của chủ đầu tư phê duyệt nguồn vốn, …" (theo điểm d, khoản 3 Điều 15 Thông tư 15/2019/TT-BYT theo điểm d, khoản 3 Điều 15 Thông tư 15/2019/TT-BYT).

Do đó, gây vướng mắc trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc phục vụ công tác phòng, chữa bệnh. Sở Y tế đã tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến của BYT và Chính phủ nhưng chưa nhận được văn bản trả lời.

Ngày 05/12/2022, UBND tỉnh có Công văn số 6380/UBND-VX  về việc thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán gói thầu mua sắm thuốc trên cơ sở kết luận số 6376/UBND-VX ngày 05/12/2022 về việc thông báo kết quả biểu quyết bằng hình thức gửi phiếu ghi ý kiến của thành viên UBND tỉnh đối với cơ quan  thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán gói thầu mua sắm thuốc.

Trên cơ sở Công văn số 6380/UBND-VX chỉ đạo Đơn vị mua thuốc tập trung phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh khẩn trương lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc và thực hiện các bước tiếp theo đúng với qui định hiện hành.

            Dự kiến trong đầu quí II/2023 sẽ có kết quả lựa chọn nhà thầu mua thuốc đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh.

    
3       Cử tri Nguyễn Minh Tuấn, tổ 3, khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình: phản ánh nguồn thuốc (hoá chất) điều trị tắt nghẽn máu bằng bảo hiểm y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương thường xuyên hết không đảm bảo công tác điều trị cho bệnh nhân. Đề nghị ngành chức năng và Sở Y tế sớm giải quyết để cho người dân yên tâm trong điều trị bệnh.

Kết luận của cơ quan Thanh tra chuyên đề mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã chỉ ra một trong những thiếu sót của các bước thực hiện lựa chọn nhà thầu đó là thiếu bước phê duyệt dự toán gói thầu mua sắm theo quy định tại Khoản 3, Điều 34 Luật Đấu thầu năm 2013: "Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập sau khi có quyết định phê duyệt dự án, dự toán mua sắm hoặc đồng thời với quá trình lập dự án, dự toán mua sắm hoặc trước khi có quyết định phê duyệt dự án đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án".

Tuy nhiên, Thông tư 15/2019/TT-BYT không quy định "kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập sau khi có quyết định phê duyệt dự toán mua sắm" mà chỉ yêu cầu 01 trong những tài liệu kèm theo văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là "Quyết định của chủ đầu tư phê duyệt nguồn vốn, …" (theo điểm d, khoản 3 Điều 15 Thông tư 15/2019/TT-BYT theo điểm d, khoản 3 Điều 15 Thông tư 15/2019/TT-BYT).

Do đó, gây vướng mắc trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc phục vụ công tác phòng, chữa bệnh. Sở Y tế đã tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến của BYT và Chính phủ nhưng chưa nhận được văn bản trả lời.

Ngày 05/12/2022, UBND tỉnh có Công văn số 6380/UBND-VX  về việc thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán gói thầu mua sắm thuốc trên cơ sở kết luận số 6376/UBND-VX ngày 05/12/2022 về việc thông báo kết quả biểu quyết bằng hình thức gửi phiếu ghi ý kiến của thành viên UBND tỉnh đối với cơ quan  thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán gói thầu mua sắm thuốc.

Trên cơ sở Công văn số 6380/UBND-VX chỉ đạo Đơn vị mua thuốc tập trung phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh khẩn trương lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc và thực hiện các bước tiếp theo đúng với qui định hiện hành.

Dự kiến trong đầu quí II/2023 sẽ có kết quả lựa chọn nhà thầu mua thuốc đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh.

xx   
​4       Cử tri xã Định An: phản ánh hiện nay khi người dân sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh, huyện xin các loại thuốc Đông y thông thường như thuốc đại tràng, kim tiền thảo,… thì không có nên người dân phải mua ngoài. Kiến nghị ngành chức năng xem xét có đủ thuốc đông y phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Kết luận của cơ quan Thanh tra chuyên đề mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã chỉ ra một trong những thiếu sót của các bước thực hiện lựa chọn nhà thầu đó là thiếu bước phê duyệt dự toán gói thầu mua sắm theo quy định tại Khoản 3, Điều 34 Luật Đấu thầu năm 2013: "Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập sau khi có quyết định phê duyệt dự án, dự toán mua sắm hoặc đồng thời với quá trình lập dự án, dự toán mua sắm hoặc trước khi có quyết định phê duyệt dự án đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án".

Tuy nhiên, Thông tư 15/2019/TT-BYT không quy định "kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập sau khi có quyết định phê duyệt dự toán mua sắm" mà chỉ yêu cầu 01 trong những tài liệu kèm theo văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là "Quyết định của chủ đầu tư phê duyệt nguồn vốn, …".

Do đó, gây vướng mắc trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc phục vụ công tác phòng, chữa bệnh. Sở Y tế đã tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến của BYT và Chính phủ nhưng chưa nhận được văn bản trả lời.

Ngày 05/12/2022, UBND tỉnh có Công văn số 6380/UBND-VX  về việc thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán gói thầu mua sắm thuốc trên cơ sở kết luận số 6376/UBND-VX ngày 05/12/2022 về việc thông báo kết quả biểu quyết bằng hình thức gửi phiếu ghi ý kiến của thành viên UBND tỉnh đối với cơ quan  thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán gói thầu mua sắm thuốc.

Trên cơ sở Công văn số 6380/UBND-VX chỉ đạo Đơn vị mua thuốc tập trung phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh khẩn trương lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc và thực hiện các bước tiếp theo đúng với qui định hiện hành.

Dự kiến trong đầu quí II/2023 sẽ có kết quả lựa chọn nhà thầu mua thuốc đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh.

xx   

[1] Cử tri Phạm Thị Mùa, khu phố 3, phường Phú Lợi; Cử tri Nguyễn Thị Nhật, khu phố 4, phường Phú Thọ; Cử tri Phan Tấn Nhân, khu phố 8 và cử tri Nguyễn Văn Thiện, khu phố 4, phường Hiệp An;

[2] Cử tri Nguyễn Thái Thanh, khu phố 9, phường Phú Lợi; Cử tri Phan Duy Trung, khu phố 7, phường Chánh Nghĩa.

[3] Cử tri Võ Kim Anh, khu phố 6, phường Tương Bình Hiệp; Cử tri Nguyễn Văn Long, khu phố 2, phường Phú Lợi; Cử tri Văn Văn Hạnh, khu phố 4, phường Định Hòa; Cử tri Nguyễn Văn Thiện, khu phố 5, phường Hiệp An.​​

Phương Chi
Trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ cuối năm 2022 (đã thực hiện)Trả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ cuối năm 2022 (đã thực hiện)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/29/2022 5:00 PMNoĐã ban hành

STTKIẾN NGHỊ CỬ TRIKẾT QUẢ GIẢI QUYẾT
ICÔNG AN TỈNH​  
1Cử tri phường Vĩnh Phú (*): tiếp tục kiến nghị ngành chức năng có giải pháp giải quyết triệt để tình trạng: Khu vực cổng chào Bình Dương xe khách thường đậu trả khách lên xuống và xả rác thải bừa bãi gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

- Tuyến đường Đại lộ Bình Dương (Quốc lộ 13) từ Cầu Vĩnh Bình đến Cầu Tham Rớt đi qua địa bàn thành phố Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát và huyện Bàu Bàng (có tổng chiều dài hơn 62 km), có lưu lượng phương tiện lưu thông rất đông và diễn biến phức tạp, đặc biệt là tình hình ôtô khách hoạt động vận tải hành khách trong các khung giờ từ 03 giờ 00 phút đến 06 giờ 00 phút và từ 18 giờ 00 phút đến 22 giờ 00 phút, người dân đi lại từ tỉnh Bình Phước, Tây Nguyên đến các tỉnh, thành như thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai … và ngược lại để sinh sống, làm việc và học tập.

- Thời gian qua, công tác tuần tra, kiểm soát và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 13 được Công an tỉnh thực hiện đảm bảo. Lực lượng CSGT đã tập trung tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên tuyến khi phát hiện các phương tiện dừng đón, trả hành khách, hàng hóa thì tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Qua đó, đã xử lý trên 200 trường hợp xe ôtô khách vi phạm các lỗi liên quan đến dừng, đỗ và đón, trả hành khách không đúng nơi quy định (riêng từ tháng 9/2022 đến nay, lực lượng CSGT đã tăng cường xử lý được 82 trường hợp xe khách vi phạm các lỗi nêu trên).

- Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn gặp những khó khăn, vướng mắc như: Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận tài xế xe khách và nhà xe còn hạn chế, khi phát hiện có lực lượng Cảnh sát giao thông đang tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm tại khu vực Cổng chào Bình Dương thì các nhà xe tìm cách lẩn tránh như gọi điện thoại cho hành khách di chuyển đến nơi khác để đón hành khách hoặc khi không có lực lượng chức năng xử lý tại khu vực cổng chào Bình Dương thì dừng, đón trả hành khách. Ngoài ra, khung giờ vi phạm của các nhà xe thường rơi vào khung giờ cao điểm, thời điểm này lực lượng Cảnh sát giao thông phải tập trung vào gác chốt cao điểm từ ngã năm Phước Kiến đến ngã tư Cầu Ông Bố và xử lý các phương tiện đi vào giờ cấm, vì thế không thể tập trung xử lý tại khu vực Cổng chào Bình Dương.

- Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông chủ động phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông – Sở Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch chuyên đề tập trung xử lý tình trạng lập bến bãi và dừng đón, trả hành khách không đúng nơi quy định trên tuyến Quốc lộ 13, trong đó tập trung tại khu vực cổng chào Bình Dương. Đề xuất lắp đặt hệ thống camera giám sát tại khu vực cổng chào Bình Dương để phát hiện các trường hợp vi phạm và tiến hành mời chủ phương tiện đến để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh phối hợp Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự Công an thành phố Thuận An, lực lượng Cảnh sát trật tự thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiến hành tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về dừng, đỗ tại khu vực cổng chào Bình Dương; bố trí lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để ghi nhận hình ảnh về các hành vi vi phạm về TTATGT như: dừng, đỗ không đúng nơi quy định; đón, trả hành khách không đúng nơi quy định; vi phạm các quy định liên quan đến "xe dù, bến cóc".

2Cử tri  Hoàng Văn Sang, khu phố 3, phường Tương Bình Hiệp: phản ánh khi làm thủ tục chuyển hộ khẩu về phường Tân An cư trú; ngành Công an thu hồi sổ hộ khẩu, dẫn đến việc xác minh và thực hiện các giấy tờ khác có liên quan gặp khó khăn, mỗi lần phải đến Công an phường làm giấy xác nhận cư trú có giá trị trong vòng 30 ngày. Đề nghị Công an tỉnh Bình Dương có quy định, hướng dẫn và có thời gian dài hơn để tạo thuận lợi cho người dân giải quyết thủ tục hành chính.

- Đối với việc thu Sổ hộ khẩu cũ khi thay đổi đăng ký thường trú: Căn cứ khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú, "Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật này cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022… Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật này và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú". Do đó, việc thu hồi sổ hộ khẩu cũ khi công dân thực hiện thay đổi nơi đăng ký thường trú và cấp Giấy xác nhận cư trú là đúng theo quy định của pháp luật.

- Đối với thời gian quy định đối với Giấy xác nhận cư trú: Căn cứ khoản 3, Điều 33, Luật Cư trú, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 55/2021/TT-BCA quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú. Theo khoản 2, Điều 17 của Thông tư quy định xác nhận thông tin về cư trú có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày cấp. Vì vậy, Công an tỉnh đã thực hiện đúng theo quy định của Bộ Công an, không đủ thẩm quyền quy định, hướng dẫn khác với quy định của Bộ Công an.

- Về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giải quyết thủ tục hành chính: Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" (gọi tắt là Đề án 06/CP) nhằm mục đích phục vụ người dân, doanh nghiệp sử dụng thẻ CCCD gắn chip, dữ liệu cư trú thuận lợi giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, giảm thời gian đi lại…Vì vậy, Công an tỉnh đang nỗ lực tập trung cấp thẻ CCCD cho các trường hợp công dân chưa được cấp thẻ CCCD và vận động người dân đăng ký tài khoản Định danh điện tử để giải quyết các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công với mục tiêu giúp 100% người dân trên địa bàn tỉnh có thẻ CCCD, có tài khoản Định danh điện tử để nhanh chóng, thuận tiện trong việc thực hiện các thủ tục hành chính. Đồng thời, đề nghị công dân chưa được cấp thẻ CCCD liên hệ Công an các huyện, thị xã, thành phố để nhanh chóng làm thẻ CCCD. Khi đó, toàn bộ dữ liệu thông tin công dân được kiểm tra, đảm bảo tính chính xác và liên thông dữ liệu với các sở, ngành (theo lộ trình của Đề án 06/CP) thì người dân không cần phải sử dụng Giấy xác nhận thông tin cư trú để bổ sung hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

3Cử tri xã Định An: kiến nghị ngành chức năng kiểm tra xử lý các tàu cát đang hút cát trên hồ Dầu Tiếng cách bờ từ 100m đến 150m gây nguy cơ sạt lỡ bờ rất cao.

- Hiện nay, UBND tỉnh đã cấp giấy phép khai thác khoáng sản cát cho 07 doanh nghiệp trong khu vực hồ thủy lợi Dầu Tiếng thuộc địa bàn tỉnh, trong đó, có 03 mỏ khai thác nằm trên địa bàn xã Định An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Huy Phát, Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Đại Phát Đạt và Doanh nghiệp tư nhân Châu Dung. Việc cấp phép khai thác, vị trí khai thác đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010, Luật Thủy lợi năm 2017 cùng các Nghị định có liên quan và tham mưu UBND tỉnh cấp phép theo quy định. Các doanh nghiệp đã được Tổng cục Thủy lợi cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định. Căn cứ quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 40, Luật Thủy lợi năm 2017 thì phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi tại vùng phụ cận của lòng hồ chứa nước được tính từ đường biên có cao trình bằng cao trình đỉnh đập trở xuống phía lòng hồ. Hiện tại hồ thủy lợi Dầu Tiếng đã cắm mốc cao trình 24.4 và phương hướng thực hiện việc cắm mốc bán ngập 25.1. Vì vậy, phạm vi bảo vệ công trình vùng phụ cận được tính theo mốc cao trình nêu trên.

- Từ năm 2020 đến nay, Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh đã phát hiện, kiểm tra và xử lý 08 vụ vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên, thủy sản trong khu vực hồ Dầu Tiếng với tổng số tiền xử phạt là 605 triệu đồng, tịch thu tang vật phương tiện gồm: 03 tàu sắt, 01 vỏ lãi kèm động cơ, công cụ kích điện, 65,476 m3 cát với tổng trị giá hơn 658 triệu đồng. Riêng trong năm 2022, Công an huyện Dầu Tiếng đã tiến hành kiểm tra 75 trường hợp nuôi trồng thủy sản (lồng cá bè) và vận động người dân tự tháo dỡ, không nuôi cá lồng bè khu vực hồ thủy lợi.

- Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức các cuộc tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi khai thác khoáng sản trái phép trên lòng hồ Dầu Tiếng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần kiềm chế tình trạng khai thác cát trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

IISỞ NỘI VỤ  
1Cử tri Trần Mạnh Nghĩa, khu phố 7, phường Phú Lợi: phản ánh hiện nay đã thực hiện tinh giản biên chế nhưng chưa có chính sách đãi ngộ cho công chức, viên chức vì công việc kiêm nhiệm nhiều mà mức hỗ trợ chưa phù hợp. Đề nghị tỉnh xem xét bổ sung chế độ đãi ngộ cho công chức, viên chức cơ sở.

     - Khoản 3, Điều 2, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định "Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh mà giảm được 01 người trong số lượng quy định tối đa tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm gồm: 50% mức lương (bậc 1), cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh (kể cả trường hợp Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân) cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm".

- Bên cạnh đó, tỉnh Bình Dương còn ban hành Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của HĐND tỉnh nhằm hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở như: hỗ trợ về đào tạo, bồi dưỡng; hỗ trợ về lương khởi điểm trong thời gian tập sự; hỗ trợ theo trình độ đào tạo,....

 Như vậy, tỉnh đã thực hiện mức hỗ trợ kiêm nhiệm chức danh theo đúng quy định của Trung ương; ngoài ra, tỉnh đã ban hành các chính sách, chế độ hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở như nêu trên. Do đó, tỉnh chưa có cơ sở để thực hiện kiến nghị này của cử tri.

2Cử tri Đặng Văn Long, khu phố 11, phường Phú Cường: Kiến nghị ngành chức năng xem xét việc bầu cử Trưởng khu phố (đã là đại biểu HĐND phường) chỉ nên đề cử, không nên tổ chức bầu cử để giảm chi phí và tránh mất thời gian trong việc thực hiện tổ chức Bầu cử.

Quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng ấp, khu phố đã được quy định tại các văn bản của Trung ương như: Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; khoản 9 Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 30/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Trên cơ sở các quy định nêu trên, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 quy định về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh; trong đó, có quy định cụ thể về quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng ấp, khu phố.

Như vậy, việc cử tri Đặng Văn Long, khu phố 11, phường Phú Cường kiến nghị không nên tổ chức bầu cử chức danh Trưởng khu phố (thay bằng đề cử) để giảm chi phí và tránh mất thời gian trong việc thực hiện tổ chức bầu cử là không phù hợp với quy định của Trung ương; do đó, tỉnh không thể thực hiện kiến nghị này của cử tri.

3Cử tri Nguyễn Ngọc Nghiệp, ấp 9, xã An Linh: phản ánh hiện nay đối với ấp có từ 350 hộ dân trở lên thì được bố trí 01 trưởng ấp và 01 phó trưởng ấp. Đối với ấp có dưới 350 hộ dân thì chỉ bố trí 01 trưởng ấp và không bố trí phó trưởng ấp gây khó khăn cho hoạt động của Ban điều hành ấp vì chỉ có 01 trưởng ấp nên khi trưởng ấp bận việc gia đình hay đi xa nhiều ngày không có tại địa phương thì không thể ký xác nhận các giấy tờ (xác nhận vay vốn, hộ nghèo, các loại giấy tờ khác…) cho người dân. Từ thực trạng trên kiến nghị ngành chức năng xem xét cho bổ sung chức danh phó trưởng ấp cho các ấp có dưới 350 hộ dân.

Khoản 2, Điều 1, Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 30/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố quy định "Mỗi thôn có Trưởng thôn; mỗi tổ dân phố có Tổ trưởng tổ dân phố. Trường hợp cần thiết thì có 01 Phó Trưởng thôn, 01 Phó Tổ trưởng tổ dân phố".

Trước khi ban hành quy định, cơ quan chuyên môn đã tiến hành lấy ý kiến các ấp, khu phố và UBND các xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh về số lượng hộ dân tối thiểu để có thể bố trí 01 Phó trưởng ấp, khu phố.

Trên cơ sở tổng hợp và được sự thống nhất, đồng thuận cao giữa các ngành và các địa phương; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 quy định về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh; trong đó, có quy định đối với ấp có từ 350 hộ dân trở lên thì được bố trí 01 trưởng ấp và 01 phó trưởng ấp.

Như vậy, từ lý luận và trên cơ sở thực tiễn, tỉnh đã ban hành quy định áp dụng chung cho toàn tỉnh. Do đó, tỉnh không thể thực hiện kiến nghị này của cử tri.

IIISỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  
1Cử tri Nguyễn Văn Phương, khu phố 2, phường Hòa Phú: kiến nghị UBND tỉnh cần rà soát và có giải pháp trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn tỉnh năm 2022 đã đạt chỉ tiêu chưa, nếu chưa cần quan tâm và nhanh chóng thi công để đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra.Để phấn đấu đạt được kế hoạch đầu tư công ở mức cao, UBND tỉnh đã triển khai chiến dịch cao điểm "Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công" đến hết ngày 31/01/2023, tập trung cao độ và huy động tối đa các nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại cuối năm, trong đó giao cụ thể chỉ tiêu giải ngân và nhiệm vụ thực hiện cho từng sở, ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư. Đồng thời tỉnh sẽ tiếp tục điều chuyển kế hoạch vốn từ các công trình, dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang các dự án có nhu cầu và khả năng hấp thụ vốn trong cuối năm để tăng tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh.
IVSỞ TÀI CHÍNH  
1Cử tri Hà Thị Kim Hoa, ấp 3, xã Tân Hưng: phản ánh hiện nay giá nước sạch 11.000 đồng/m3 đối với các hộ dân nông thôn là quá cao so với thu nhập của người dân ở nông thôn. Kiến nghị với các ngành chức năng xem xét có chính sách giảm giá nước sạch đối với các hộ dân ở vùng nông thôn để các hộ dân có điều kiện tiếp cận và sử dụng hệ thống nước sạch, góp phần thực hiện đạt tiêu chí Nông thôn mới nâng cao của xã nhà.

UBND tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh và HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 Quy định chính sách hỗ trợ giá nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh với nội dung hỗ trợ như sau:

"3. Định mức hỗ trợ

a)  Định mức hỗ trợ theo sản lượng nước sạch sử dụng vào mục đích sinh hoạt thực tế phát sinh nhưng tối đa không quá 17m3/hộ/tháng.

b) Mức hỗ trợ:

- Đối với các hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này thuộc diện hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số, hộ gia đình chính sách mức hỗ trợ là 4.000 đồng/m3.

- Đối với các hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này không thuộc diện hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số, hộ gia đình chính sách mức hỗ trợ là 2.000 đồng/m3.

4. Phương thức hỗ trợ: Giảm trực tiếp trên giá bán đã được UBND tỉnh quyết định ban hành.

5. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách tỉnh.

6. Thời gian thực hiện: Năm 2023-2025.

VSỞ CÔNG THƯƠNG  
1Cử tri Nguyễn Văn Tấn, ấp Sa Dụp, xã Phước Sang: phản ánh hiện nay tình hình giá xăng dầu không ổn định, các cây xăng hay đóng cửa do hết xăng đã làm cho nhân dân hoang mang, ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân. Kiến ngành chức năng khảo sát và có giải pháp khắc phục tình trạng nêu trên.

 

Sở Công Thương thành lập 02 Đoàn kiểm tra tại Quyết định số 27/QĐ-SCT ngày 10/02/2022 về việc kiểm tra đột xuất các đơn vị kinh doanh xăng dầu và Quyết định số 31/QĐ-SCT ngày 18/02/2022 (kiểm tra theo kế hoạch), để kiểm tra việc chấp hành quy định kinh doanh xăng dầu của doanh nghiệp, nhằm đảm bảo thời gian hoạt động của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đúng theo thời gian mà doanh nghiệp đăng ký, chống tình trạng đóng cửa, găm hàng chờ lên giá để thu lợi bất chính.

Hiện tại, các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn mở cửa bán hàng trở lại bình thường.

2Cử tri phường[1] Tương Bình Hiệp, Phú Lợi: phản ánh hiện nay xăng, dầu bị thiếu hụt và không đủ nguồn cung để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân và phát triển kinh tế - xã hội; tình trạng găm hàng chờ lên giá của các cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn. Kiến nghị ngành chức năng sớm có biện pháp chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên nhằm đảm bảo cung ứng xăng, dầu cho người dân  đảm bảo nhu cầu và đáp ứng cho người dân và các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Sở Công Thương phối hợp với Cục Quản lý thị trường triển khai thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 389/BCT-TTTN ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Công Thương về việc bảo đảm cung ứng xăng dầu trên địa bàn; Công điện số 517/CĐ-BCT ngày 28/01/2022 của Bộ Công Thương về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu và Công văn số 565/UBND-KT ngày 10/02/2022 của UBND tỉnh Bình Dương về việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với mặt hàng xăng dầu.

- Sở Công Thương chủ động làm việc trực tiếp với 08 thương nhân (đầu mối và phân phối) trên địa bàn tỉnh yêu cầu đảm bảo cung ứng xăng dầu đầy đủ cho các cửa hàng bán lẻ và báo cáo tình hình cung cấp xăng dầu hàng ngày trên địa bàn cho UBND tỉnh để nắm thông tin, kịp thời chỉ đạo giải quyết;

Đồng thời, Sở Công Thương thành lập 02 Đoàn kiểm tra tại Quyết định số 27/QĐ-SCT ngày 10/02/2022 về việc kiểm tra đột xuất các đơn vị kinh doanh xăng dầu và Quyết định số 31/QĐ-SCT ngày 18/02/2022 (kiểm tra theo kế hoạch), để kiểm tra việc chấp hành quy định kinh doanh xăng dầu của doanh nghiệp, nhằm đảm bảo thời gian hoạt động của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đúng theo thời gian mà doanh nghiệp đăng ký, chống tình trạng đóng cửa, găm hàng chờ lên giá để thu lợi bất chính.

VISỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  
1       Cử tri phường Vĩnh Phú(*): tiếp tục kiến nghị ngành chức năng có giải pháp giải quyết triệt để tình trạng: Tuyến đường Đại lộ Bình Dương thường xuyên bị đọng nước gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.Giải pháp triệt để giải quyết tình trạng Quốc lộ 13 thường xuyên bị đọng nước: đầu tư hệ thống thoát nước dọc Quốc lộ 13 (đã được khảo sát, bổ sung trong dự án BOT Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13); việc thi công đoạn cống dọc này sẽ được thực hiện đồng bộ với Dự án nâng cấp Quốc lộ 13; đồng thời Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu triển khai đầu tư các kênh thoát nước, các cống ngăn triều từ sông Sài Gòn.
2       Cử tri Nguyễn Minh Tuấn, tổ 3, khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình(*): phản ánh hiện nay tuyến đường ĐT747a thuộc khu vực phường khánh Bình và phường Thạnh Phước có nhiều đoạn mặt đường xuống cấp, nhiều ổ gà, ngập nước …, thường xuyên xảy ra tai nạn thương tâm và rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Kiến nghị ngành chức năng sớm xem xét dặm vá, khơi thông vùng ngập nước kịp thời để tạo điều thuận lợi cho người dân tham gia lưu thông, tránh tình trạng thương vong đáng tiếc xảy ra.  Qua công tác tuần tra, kiểm tra kết cấu hạ tầng giao thông, Thanh tra Giao thông vận tải đã phát hiện những hư hỏng mặt đường gây mất an toàn giao thông trên tuyến và Sở Giao thông vận tải đã có nhiều văn bản đề nghị Công ty CP Genimex sửa chữa, khắc phục tình trạng hư hỏng mặt đường, ngập nước. Đến nay, tình trạng hư hỏng mặt đường, ngập nước cơ bản đã được khắc phục.
3       Cử tri Nguyễn Thị Thân , tổ 1, khu phố 6, phường Uyên Hưng: Phản ánh đoạn đường Huỳnh Văn Nghệ do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, thuộc tổ 1 khu phố 6 phường Uyên Hưng đã được nhà nước đầu tư và được đưa vào sử dụng (đoạn từ ngã ba Mười Muộn đến giáp ranh xã đất cuốc, huyện Bắc Tân Uyên). Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được đầu tư hệ thống chiếu sáng, làm hạn chế tầm nhìn người tham gia giao thông vào ban đêm dẫn đến thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị ngành chức năng xem xét sớm đầu tư hệ thống chiếu sáng để tạo điều kiện cho người dân tham giao thông được tốt hơn để tránh tai nạn thương tâm xảy ra.

(1) Đường Huỳnh Văn Nghệ do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Theo hồ sơ thiết kế được UBND tỉnh phê duyệt có đầu tư hạng mục hệ thống chiếu sáng, hiện đã thi công hoàn thành, nhưng chưa vận hành. Ngày 06/9/2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh đã gửi văn bản cho Phòng Quản lý đô thị thị xã Tân Uyên tiếp nhận các điện kế chiếu sáng, tín hiệu giao thông để vận hành nhằm đảm bảo an toàn giao thông và an ninh khu vực tại địa phương. Tuy nhiên, để làm cơ sở tiếp nhận hạng mục hệ thống chiếu sáng Phòng Quản lý đô thị thị xã Tân Uyên đề nghị Ban bàn giao hạng mục đường, hệ thống thoát nước và cây xanh để vận hành đồng bộ hạng mục hệ thống chiếu sáng. Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh đang hoàn tất các thủ tục để nghiệm thu và bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng. Dự kiến trong tháng 12/2022 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh hoàn thành công tác bàn giao cho địa phương tiếp nhận quản lý vận hành trong đó có hạng mục hệ thống chiếu sáng.

(2) Hiện UBND thị xã Tân Uyên đã chỉ đạo đơn vị chức năng thực hiện cắt tỉa cây xanh tuyến đường Huỳnh Văn Nghệ (đoạn trước cổng Trường Tiểu học Uyên Hưng B, ngay Công ty New Décor), đảm bảo tầm nhìn cho người dân khi tham gia giao thông.

4       Cử tri Trương Văn Em, ấp Kiến Điền, xã An Điền: phản ánh tiến độ triển khai thực hiện Dự án Công trình nâng cấp, mở rộng đường ĐT748 còn chậm. Kiến nghị ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ triển khai thi dự án nhằm sớm hoàn thành công trình đường ĐT748 vào sử dụng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. 

Dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.748 đoạn từ giáp giao lộ ngã tư Phú Thứ đến vành đai Bắc thị trấn Mỹ Phước do Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện dự án từ 2021-2028, cụ thể:

- Giai đoạn 2021-2025: Giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến, thi công đoạn từ nút giao với đường Vành đai 4 đến giao lộ ngã tư An Điền.

- Giai đoạn 2026-2028: Thi công đoạn từ ngã tư Phú Thứ đến nút giao với đường Vành đai 4 và từ ngã tư An Điền đến cuối tuyến.

Hiện công trình đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán giai đoạn 1 đoạn từ nút giao Vành đai 4 đến giao lộ ngã tư An Điền, hiện đang kiểm kê, đền bù giải tỏa.

5       Cử tri Trà Ngọc Châu, ấp Lồ Ồ, xã An Tây: phản ánh tuyến đường ĐT744 (đoạn ngã tư Phú Thứ, xã Phú An lên tới ngã ba Rạch Bắp, xã An Tây) thường xuyên bị ngập úng cục bộ khi mưa bão (nước ngập đến gần dãi phân cách). Đề nghị ngành chức năng sớm xem xét, giải quyết khắc phục tình trạng trên.

Trước đây, đoạn đường đi qua khu vực này có hệ thống mương dọc bằng đất để thoát nước, hiện tại người dân san lắp mặt bằng để xây dựng lối ra, vào làm vô hiệu hóa hệ thống thoát nước nên gây ra tình trạng ngập nước khi trời mưa. Để giải quyết tình trạng này, ngày 24/4/2020, UBND tỉnh có Quyết định số 1122/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống thoát nước trên ĐT.744 đoạn qua xã An Tây, xã Phú An, thị xã Bến Cát; dự án do Ban QLDA công trình giao thông làm chủ đầu tư và đã hoàn thành công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Về giải pháp xử lý: Xây dựng hoàn thiện cống thoát nước dọc hai bên tuyến ĐT.744 đoạn qua địa bàn thị xã Bến Cát.

- Tiến độ thực hiện: Theo Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 24/4/2020, thời gian thực hiện dự án dự kiến 2021-2024.

6       Cử tri Cao Bảo Thình, khu phố 3A, phường Thới Hòa (*): phản ánh Vòng xoay Mỹ Phước - Tân Vạn, đường DE1 - NK13 - XE1 sau khi được thông tuyến với huyện Bàu Bàng thì lưu lượng xe lưu thông ngày càng đông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (đã xảy ra các vụ lật xe tải và xe container lưu thông qua xòng xoay). Kiến nghị các ngành chức năng xem xét, có giải pháp thay thế vòng xoay thành hệ thống đèn tín hiệu giao thông để người dân lưu thông trên tuyến đường này được an toàn hơn (đối với nội dung này đã được Sở Giao thông Vận tải trả lời, tuy nhiên, cử tri đề nghị ngành chức năng thông tin cho người dân được rõ giải pháp xử lý, tiến độ thực hiện và dự kiến thời gian cụ thể hoàn thành nội dung này).

Về vòng xoay Mỹ Phước – Tân Vạn (đường DE1 với đường NK13 và đường XE1): Qua buổi kiểm tra an toàn giao thông trên địa bàn thị xã Bến Cát, Sở GTVT đã nhận thấy và đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC thực hiện một số giải pháp tăng cường an toàn giao thông, cụ thể: tại Giao lộ vòng xoay đường DE1 với đường NK13 và đường XE1: Lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống chiếu sáng; cắt tỉa cây xanh đảm bảo tầm nhìn tại giao lộ; lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ, giao nhau với đường ưu tiên trên đường XE1.

Ngày 23/8/2022, Sở Giao thông Vận tải tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra vòng xoay trên và đã có Công văn số 3041/SGTVT-QLGT đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC thực hiện các giải pháp như cải tạo bán kính rẽ, lắp đặt trụ tiêu phản quang, phát quang cây xanh, bổ sung vạch sơn dẫn hướng,…

Ngày 28/10/2022, Sở Giao thông vận tải tiếp tục có Công văn số 3736/SGTVT-QLGT về việc giải quyết kiến nghị của cử tri phục vụ giám sát của Thường trực HĐND tỉnh. Ngày 16/11/2022, Tổng Công ty Becamex IDC đã có Công văn số 967/2022/CV-IDC-QLHD&CUVT báo cáo: Tổng Công ty Becamex IDC đã thực hiện các công việc như lắp đặt mũi tên phản quang xung quanh vòng xoay, phát quang cây xanh trên vỉa hè che khuất tầm nhìn, sơn vạch phân làn dẫn hướng lưu thông xung quanh vòng xoay và sơn gồ giảm tốc trên các hướng vào vòng xoay.

7       Cử tri xã Long Hòa: phản ánh trong thời gian cách ly vì dịch Covid19 thì tuyến xe buýt từ Mỹ Phước về Dầu Tiếng ngưng hoạt động từ đó đến nay, nhưng hiện nay cuộc sống trở lại trạng thái bình thường do đó cử tri kiến nghị ngành chức năng xem xét mở lại tuyến xe buýt này để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và các em học sinh. Tuyến xe buýt Mỹ Phước – Long Hòa – Dầu Tiếng do ảnh hưởng có tình hình dịch bệnh Covid19 đã xin ngừng tạm hoạt động từ ngày 1/6/2021 để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Tuy nhiên sau đợt dịch Covid–19 bùng phát cùng với giá nhiên liệu tăng cao, lượng hành khách sử dụng xe buýt thấp, phương tiện bị xuống cấp gây khó khăn cho hoạt động xe buýt, các xã viên trên tuyến không còn khả năng về tài chính để tiếp tục di trì hoạt động của tuyến đến ngày 30/9/2022 Hợp tác xã vận tải Bến Cát có Văn bản số 163/CV-HTX về việc ngừng hoạt động tuyến xe buýt Mỹ Phước – Long Hòa – Dầu Tiếng (mst11). Hiện tại Sở Giao thông vận tải đã có Văn bản số 3845/SGTVT-VTPTNL ngày 07/11/2022 về việc thông báo đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến xe buýt và đề nghị các đơn vị vận tải khác nghiên cứu, đăng ký khai thác hoạt động tuyến xe buýt trên.
8       Cử tri Lâm Văn Nghĩa, khu phố Bình Khánh, phường Khánh Bình: phản ánh hiện nay trên các tuyến đường ĐT747b, ĐT746 được nhà nước trồng hoa giấy nhưng rất ít thấy chăm sóc, cắt tỉa, một số đoạn đường có hoa giấy lên cao gây mất tầm nhìn của người dân khi tham gia giao thông. Kiến nghị ngành chức năng thường xuyên chăm sóc, cắt tỉa tạo vẽ mỹ quan đô thị và cắt tỉa những đoạn che khuất tầm nhìn để bảo đảm an toàn cho người dân tham gia giao thông.      Tuyến đường ĐT.747b, ĐT.746 hiện nay do Tổng Công ty Becamex IDC quản lý, bảo trì. Qua các đợt kiểm tra an toàn giao thông, Sở GTVT đều có đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC thường xuyên cắt tỉa cây xanh trong dãy phân cách để đảm bảo an toàn giao thông. Sở GTVT xin ghi nhận kiến nghị của Quý cử tri, sẽ tiếp tục đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC thường xuyên chăm sóc, cắt tỉa hoa giấy trong dãy phân cách giữa nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị và tầm nhìn cho người dân tham gia giao thông.
VIISỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  
1       Cử tri Nguyễn Văn Tấn, ấp Sa Dụp và cử tri Nguyễn Doãn Vượng, ấp Đồng Thông, xã Phước Sang: Phản ánh hiện nay giá thu mua mủ cao su hiện tại đang xuống rất thấp làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Kiến nghị ngành chức năng xem xét và có biện pháp bình ổn giá để người dân yên tâm sản xuất ổn định kinh tế gia đình.Theo Điều 15 của Luật giá năm 2012, mủ cao su không nằm trong danh mục bình ổn giá của quốc gia, do đó chưa có cơ sở để đề xuất bình ổn giá cho giá mủ trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, để duy trì và đảm bảo tình hình sản xuất cao su trên địa bàn tỉnh, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn luôn chủ động hướng dẫn cho người trồng cao su trên địa bàn tỉnh các giải pháp kỹ thuật nhằm giảm chi phí đầu tư sản xuất, hỗ trợ các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại đảm bảo cho vườn cây luôn duy trì ổn định theo quy hoạch; đồng thời khuyến khích thanh lý các vườn cây già cỗi, kém hiệu quả và giống không phù hợp để tái canh giống mới có năng suất và chất lượng cao.
2       Cử tri các ấp Thanh Tân, Bàu Cây Cám, Cà Tong, xã Thanh An: phản ánh việc cấm mốc cao trình 17 khu vực Hồ Cần Nôm làm ảnh hưởng rất lớn đối với đất đai của người dân, sổ đất của dân được cấp năm 1997 có đất ở nhưng hiện tại không cho người dân xây dựng nhà; việc ghi vào sổ đất của người dân "đất thuộc cao trình" làm ảnh hưởng đến giá trị đất. Kiến nghị các ngành chức năng sớm giải quyết dứt điểm (đã kiến nghị nhiều lần) để người dân tiếp tục thực hiện các quyền theo Luật Đất đai.

1. Đối với việc cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ hồ chứa nước Cần Nôm

Hệ thống thủy lợi Cần Nôm được nhà nước đầu tư xây dựng năm 1978 và đưa vào vận hành khai thác năm 1980 với hồ chứa nước có diện tích mặt hồ ứng với mực nước dâng bình thường là 235,7ha; diện tích lưu vực 23km2, dung tích hồ 7,987´106m3. Đập có chiều dài là 800m, chiều rộng mặt đập 6m, chiều cao đập 12m, cao trình đỉnh đập +17,0m. Khi xây dựng công trình nhà nước không giải tỏa, đền bù đất. Hồ chứa nước Cần Nôm đã thực hiện cắm mốc chỉ giới năm 2006.

- Khoản 1, khoản 3 Điều 40, Luật Thủy lợi quy định:

"1. Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi bao gồm công trình và vùng phụ cận.

3. Vùng phụ cận của hồ chứa nước bao gồm vùng phụ cận của đập và vùng phụ cận của lòng hồ chứa nước được quy định như sau:

a) Vùng phụ cận của đập có phạm vi được tính từ chân đập trở ra. Đối với đập đặc biệt tối thiểu là 300m; đập cấp I tối thiểu là 200m; đập cấp II tối thiểu là 100m; đập cấp III tối thiểu là 50m và đập cấp IV tối thiểu là 20m.

b) Vùng phụ cận của lòng hồ chứa nước có phạm vi được tính từ đường biên có cao trình bằng cao trình đỉnh đập trở xuống phía lòng hồ".

- Khoản 2, Điều 43 Luật Thủy lợi quy định:

" Điều 43. Cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

2. Tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi có trách nhiệm cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình đối với công trình thủy lợi đang khai thác. Kinh phí cắm mốc được lấy từ nguồn tài chính trong quản lý, khai thác và nguồn hợp pháp khác".

- Khoản 1, Điều 18 Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT quy định: "1. Việc cắm mc chỉ giới phải căn cứ vào phạm vi bảo vệ, hiện trạng công trình và yêu cầu quản lý".

- Điều 19 Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT quy định:

" Điều 19. Các trường hợp phải cắm mốc chỉ giới.

1. Đập của hồ chứa nước có dung tích từ 500.000 m3 trở lên hoặc đập có chiều cao từ 10 m trở lên.

2. Lòng hồ chứa nước có dung tích từ 500.000 m3 trở lên".

- Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định các trường hợp phải cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ; trong đó có hồ chứa nước Cần nôm.

- Thông báo số 147/TB-UBND ngày 11/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Hùng Dũng tại buổi kiểm tra tình hình quản lý, khai thác hồ Cần Nôm; Trong đó, giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Thủy lợi rà soát, cắm mốc chỉ giới với số lượng phù hợp (có xác định tọa độ GPS của từng mốc để thuận tiện trong công tác quản lý và khôi phục mốc nếu có hư hỏng, mất mát sau này), phối hợp với chính quyền địa phương bàn giao mốc để quản lý và thông báo, tuyên truyền rỗng rãi đến các hộ dân không được phép xây dựng trong phạm vi cắm mốc.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, năm 2020 Sở Nông nghiệp và PTNT đã giao Chi cục Thủy lợi lập hồ sơ thủ tục và thực hiện hoàn thành việc cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình hồ chứa nước Cần Nôm (có gắn GPS) vào tháng 12/2020, với số lượng 184 mốc và đã bàn giao cho UBND xã Thanh An để phối hợp quản lý theo quy định.

Như vậy, căn cứ vào các quy định nêu trên thì việc cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình hồ chứa nước Cần Nôm tại cao trình +17,0m là đúng quy định pháp luật và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Đối với việc xử lý các hộ dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong phạm vi bảo vệ hồ chứa nước Cần Nôm

- Khoản 3, Điều 157, Luật Đất đai năm 2013 quy định: "3. Người đang sử dụng đất được pháp luật thừa nhận mà đất đó nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình thì được tiếp tục sử dụng đất theo đúng mục đích đã được xác định và không được gây cản trở cho việc bảo vệ an toàn công trình".

- Khoản 3, Điều 24 Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTN quy định: "3. Việc sử dụng đất trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý đất đai".

Việc quản lý, sử dụng đất có mặt nước chuyên dùng là hồ chứa thủy lợi, trong đó gồm diện tích vùng bán ngập được quy định tại khoản 2, Điều 163 của Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, như sau: " Việc khai thác, sử dụng đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng phải bảo đảm không ảnh hưởng đến mục đích sử dụng chủ yếu đã được xác định; phải tuân theo quy định về kỹ thuật của các ngành, lĩnh vực có liên quan và các quy định về bảo vệ cảnh quan, môi trường; không làm cản trở dòng chảy tự nhiên; không gây cản trở giao thông đường thủy".

Do đó, đất có mặt nước chuyên dùng là hồ chứa thủy lợi được sử dụng kết hợp cho các mục đích khác, nhưng không được san lấp, tôn nền, thay đổi mục đích sử dụng đất trong lòng hồ làm ảnh hưởng đến các đặc trưng kỹ thuật, làm thay đổi quy mô, nhiệm vụ thiết kế của hồ chứa thủy lợi. Cụ thể, không được san lấp, tôn nền trong lòng hồ, thay đổi mục đích sử dụng đất hồ chứa thủy lợi thành đất ở, đất xây dựng công trình khác.

Điểm a, khoản 1, Điều 44 Luật Thủy lợi quy định:

"1. Trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, các hoạt động sau đây phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thâm quyền.

a) Xây dựng công trình mới."

Mặt khác, Điều 48 Luật Thủy lợi quy định:

" Điều 48. Xử lý công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi:

1. Công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi không ảnh hưởng đến an toàn, năng lực phục vụ của công trình thủy lợi được tiếp tục sử dụng nhưng không được mở rộng quy mô hoặc thay đổi kết cấu.

2. Công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi ảnh hưởng đến an toàn, năng lực phục vụ của công trình thủy lợi phải thực hiện các giải pháp khắc phục; trường hợp không thể khắc phục phải dỡ bỏ hoặc di dời.

Tức là theo Luật Thủy lợi công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được giữ nguyên hiện trạng, không được cơi nới, mở rộng quy mô.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 147/TB-UBND ngày 11/7/2019, Sở Tài nguyên và Môi Trường, Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng đã tổ chức rà soát, thống kê số hộ có đất nằm trong phạm vi bảo vệ hồ Cần Nôm (Báo cáo số 187/BC-UBND ngày 17/10/2019, Báo cáo số 04/BC-UBND ngày 11/01/2022 và Báo cáo số 196/BC-UBND ngày 04/7/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng). Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2404/BC-SNN ngày 28/10/2022 về tỉnh hình quản lý, khai thác hồ Cần Nôm. Trong đó, có kiến nghị cụ thể hướng xử lý đối với đất của dân nằm trong phạm vi bảo vệ hồ Cần Nôm để đảm bảo quy định của Luật Đất đai. Cụ thể như sau:

1. Đối với công trình hiện có được xác định xây dựng trước ngày 01 tháng 9 năm 2020: Thực hiện xử lý công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi tại Điều 13, Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Đối với các công trình hiện có được xác định xây dựng sau ngày 01 tháng 9 năm 2020 (trừ công trình phục vụ phòng, chống lũ, lụt, bão, công trình phụ trợ, công trình đặc biệt và công trình được cấp thẩm quyền cấp phép): Thực hiện tháo dỡ, khôi phục lại hiện trạng như trước ngày 01 tháng 9 năm 2020.

3. Đối với đất trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Thực hiện theo quy định tại Điều 12, Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Giao UBND huyện Dầu Tiếng chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, xác định cụ thể các công trình xây dựng trong phạm vi hành lang bảo vệ đập, hồ chứa nước Cần Nôm trước và sau ngày 01/9/2020.

VIIISỞ XÂY DỰNG  
1       Cử tri Trần Thị Hồng, khu phố 1, phường Hòa Phú: đề nghị ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ thực hiện khu quy hoạch xây dựng các bệnh viện và một số công trình nhà nước sớm đưa vào hoạt động phục vụ người dân.

- Bệnh viện đa khoa 1.500 giường: Đang triển khai thi công, khối lượng thi công đạt khoảng 90% giá trị hợp đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2023.

- Xây dựng khối kỹ thuật Trung tâm và nhà quàn: Đang triển khai thi công, khối lượng thi công đạt khoảng 30% giá trị hợp đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2023.

- Trạm xử lý nước thải cho các bệnh viện thuộc Khu quy hoạch xây dựng các bệnh viện và một số công trình nhà nước: Đang triển khai thi công, khối lượng thi công đạt khoảng 77% giá trị hợp đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2023.

- Hạ tầng kỹ thuật tổng thể: Đang triển khai thi công, khối lượng thi công đạt khoảng 90% giá trị hợp đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2023.

2       Cử tri Nguyễn Văn Kế, Nguyễn Thanh Thảo và Lê Gia Thức, khu phố 1, phường Phú Cường: Phản ánh dự án thế kỷ 21 (nay là dự án Công viên Phú Cường) chậm triển khai làm ảnh hưởng đến đời sống người trong dự án. Đề nghị ngành chức năng sớm có giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án.

Qua thực tế triển khai một số dự án bất động sản chậm triển khai, kéo dài, gây mất an ninh trật tự địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 thành lập Đoàn Thanh tra các dự án nhà ở thương mại liên quan đến khiếu nại, phức tạp đông người, trong đó, có dự án Công viên Phú Cường (trước đây là dự án Thủ Dầu Một Thế kỷ XXI cũ).

Hiện nay, Đoàn Thanh tra đang tiến hành rà soát, làm việc với các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến dự án. Sau khi có kết luận Thanh tra, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện kết luận Thanh tra.

IXSỞ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG  
1       Cử tri Nguyễn Thành Lập, khu phố 2, phường Phú Tân: kiến nghị ngành chức năng đề nghị Công ty Becamex bàn giao đất cho UBND thành phố để thực khảo sát xây dựng trường THPT trên địa bàn phường Phú Tân.

Tổng Công ty Becamex đã có Biên bản thỏa thuận về việc sẽ giao quỹ đất, tại khu tái định cư trong Khu Liên hợp CN – DV – ĐT Bình Dương, để UBND phường Phú Tân làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng Trường học bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Sở TNMT đã có văn bản đề nghị UBND thành phố Thủ Dầu Một chủ trì cùng Tổng Công ty Becamex và các đơn vị có liên quan giải quyết kiến nghị xây dựng trường trên địa bàn phường Phú Tân để giải quyết kiến nghị của cử tri.

2       Cử tri Nguyễn Thái Thanh, khu phố 9, phường Phú Lợi: đề nghị ngành chức năng thông tin đến cử tri về kết quả xét xử vụ việc khu đất 43ha và 145 ha (đất vàng) tại tỉnh Bình Dương và sau khi xét xử xong có thực hiện thu hồi kê biên trả lại đất không?

- Ngày 30/8/2022, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội có ban hành Bản án hình sự sơ thẩm số 327/2022/HSST ngày 30/8/2022 liên quan khu đất 145ha và 43ha tại thuộc phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một.

- Ngày 05/10/2022, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội có Thông báo ngày 05/10/2022 về việc kháng cáo, kháng nghị Bản án sơ thẩm nêu trên. Do đó, sau khi có Bản án phúc thẩm, cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện theo bản án có hiệu lực.

3       Cử tri phường An Phú: Kiến nghị ngành chức năng đề nghị Công ty Becamex giao phần đất dôi ra và bị bỏ hoang trong khu dân cư An Phú cho địa phương quản lý nhằm hạn chế tình trạng xả rác, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.Sở TNMT đã có văn bản đề nghị UBND thành phố Thuận An chủ trì làm việc với Tổng Công ty Becamex để giải quyết kiến nghị của cử tri và thông báo kết quả về STNMT và Quý cử tri được biết.
4       Cử tri phường Lái Thiêu: Kiến nghị ngành chức năng đề nghị Công ty Becamex tăng cường công tác quản lý phần đất khu công viên trước Bệnh viện Quốc tế Becamex, do hiện nay dân tập trung buôn bán, gây mất trật tự, xả rác gây ô nhiễm môi trường.Sở TNMT đã có văn bản đề nghị UBND thành phố Thuận An chủ trì làm việc với Tổng Công ty Becamex để giải quyết kiến nghị của cử tri và thông báo kết quả về STNMT và Quý cử tri được biết.
5       Cử tri Nguyễn Minh Tuấn, tổ 3, khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình: phản ánh diện tích 21ha nằm trong dự án khu Liên hợp dịch vụ đô thị Bình Dương thuộc khu phố 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một không triển khai thực hiện và để lại toàn bộ diện tích đất nói trên cho người dân sử dụng, nhưng đến nay chỉ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân, còn một số hộ dân cụ thể là gia đình ông cũng chưa được cấp. Kiến nghị các ngành chức năng xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân còn lại và gia đình ông, để người dân an tâm sản xuất phát triển kinh tế gia đình.

- Khu 21,36ha tại khu phố 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một thuộc Khu tái định cư Tân Vĩnh Hiệp và đã có Quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh;

- Sở Xây dựng đang thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5702/UBND-KT ngày 08/11/2021 liên quan việc điều chỉnh ranh dự án. Trường hợp khu đất 21,36ha được điều chỉnh ra khỏi quy hoạch thì Sở TNMT sẽ tham mưu UBND tỉnh xem xét các thủ tục thu hồi, giao đất theo quy định của pháp luật.

6       Cử tri Phạm Thị Giồng, tổ 3, khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp: phản ánh hiện nay Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên đôi lúc xả nước thải chưa qua xử lý tràn ra đường và xuống suối Ông Đông bốc mùi hôi khó chịu. Kiến nghị Sở Tài nguyên và môi trường có giải pháp xử lý triệt để không làm ảnh hưởng đến nguồn nước, đời sống và sức khỏe của nhân dân.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhận được Văn bản số 3347/PTNMT-MT ngày 11/10/2022 của Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Tân Uyên về việc kiến nghị kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra việc xả thải của Khu công nghiệp, qua kiểm tra ghi nhận khu công nghiệp đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 4.000 m3/ngày đêm và đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tư động theo quy định. Tại thời điểm kiểm tra, nước thải sau hệ thống xử lý đạt quy chuẩn cho phép, đồng thời qua giám sát của hệ thống quan trắc tự động cho thấy nước thải tại mương quan trắc sau hệ thống xử lý nước thải của Khu công nghiệp đạt quy chuẩn cho phép thải ra môi trường. Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát thường xuyên việc xả nước thải của khu công nghiệp thông qua hệ thống quan trắc tự động, cũng như kiểm tra đột xuất việc xả nước thải của khu công nghiệp, kịp thời xử lý vi phạm (nếu có).

Đồng thời, để kiểm soát việc đấu nối, xả nước thải của các doanh nghiệp, khu dân cư vào hệ thống thoát nước sau xử lý cũng như hệ thống thoát nước mưa của khu công nghiệp sau đó thải vào suối Ông Đông, UBND thị xã Tân Uyên đã ban hành Văn bản số 4062/UBND-KTTH ngày 25/10/2022, giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Tân Uyên chủ trì, phối hợp với UBND xã Tân Hiệp, phường Khánh Bình và các đơn vị có liên quan kiểm tra, tham mưu UBND thị xã xử lý, giải quyết theo quy định.

Từ các vấn đề trên, trong thời gian tới Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp cùng UBND thị xã Tân Uyên rà soát các nguồn thải vào suối ông Đông, kịp thời kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các trường hợp xả thải không qua xử lý, xả thải vượt quy chuẩn cho phép, khắc phục tình trạng các đơn vị xả thải gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến người dân xung quanh khu vực suối ông Đông.

7       Cử tri Nguyễn Văn Thành (SĐT: 0937.330.007), khu phố 2, phường Mỹ Phước: phản ánh Công ty TNHH Giấy Chánh Dương (đường D15, Khu phố 4, phường Mỹ Phước) thường xuyên thải khói sản xuất gây mùi hôi rất khó chịu, ảnh hưởng người dân xung quanh; thời điểm xã khói thải vào lúc sáng sớm và buổi chiều hàng ngày. Kiến nghị ngành chức năng sớm có biện pháp xử lý tình trạng trên.

Công ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương tọa lạc tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 1, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Công ty hoạt động từ năm 2004 đến nay với ngành nghề sản xuất giấy cuộn từ giấy phế liệu. Công ty đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 16814/QĐ-BTNMT ngày 31/7/2020 và Giấy xác nhận số 90/GXN-BTNMT ngày 16/12/2021 về việc đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Công ty đã lắp đặt và kết nối dữ liệu hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động về Sở Tài nguyên và Môi trường. Qua giám sát cho thấy các thông số khí thải sau xử lý đạt quy chuẩn cho phép. Đồng thời trong năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa tiếp nhận thông tin phản ánh về việc Công ty TNHH Xưởng giấy Chánh Dương xả khói thải có mùi hôi. Do vậy, trong thời gian tới Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ chỉ đạo các phòng chuyên môn tiến hành kiểm tra, xác minh phản ảnh và thông báo kết quả giải quyết đến cử tri, chính quyền địa phương được biết.

8       Cử tri Nguyễn Thanh Hải, khu phố Đồng Chèo, thị trấn Lai Uyên: phản ánh hiện nay, trên địa bàn thị trấn có nhiều hộ gia đình xây nhà đã lâu (trước năm 2014) thời điểm đó chưa có quy định là phải chuyển mục đích quyền sử dụng đất thành đất ở hay xin giấp phép xây dựng (hoặc có nhưng là thời điểm đó việc tiếp cận thông tin về nhà ở, đất đai còn hạn chế). Đến nay, người dân muốn chuyển mục đích đất ở tại vị trí nhà đã cất trước năm 2014 để đảm bảo quy định, thì khi cán bộ đến khảo sát lập biên bản phạt. Sau khi đóng phạt mới thực hiện được thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất,  điều này là không hợp lý... Kiến nghị ngành chức năng xem xét lại và có điều chỉnh các quy định cho phù hợp tạo điều kiện cho người dân chấp hành pháp luật và có nhà cửa ổn định cuộc sống.

Theo các quy định Luật Đất đai năm 2003 và năm 2013, có quy định về căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; quy định về các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc người dân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất không phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc chuyển mục đích khi chưa được phép của cơ quan nhà nước (đối với trường hợp phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt) thì đều sẽ bị xử lý vi phạt vi phạm hành chính về đất đai theo quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính Phủ.

UBND Tỉnh đã có văn bản số 2076/UBND-KT ngày 17/5/2021 về việc giải quyết trường hợp xây dựng công trình trên đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân và Căn cứ Điểm a) Khoản 3 Điều 5 Nghị định 91/2019/NĐ-CP, UBND Tỉnh đã ban hành Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 Quy định về mức độ khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Thời gian tới, trên cơ sở tổng hợp báo cáo khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình thực hiện các quy định, hướng dẫn nêu trên, UBND Tỉnh sẽ giao ngành chức năng tham mưu hướng dẫn sửa đổi hoặc kiến nghị cơ quan Trung ương xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật Đất đai để có cơ sở pháp lý giải quyết kiến nghị của cử tri.

9       Cử tri khu phố Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên (*): kiến nghị ngành chức năng xem xét đẩy nhanh tốc độ cấp giấy chứng nhận chứng nhận Quyền sử dụng đất cho các gia đình đã nhận đất tái định cư từ năm 2014 (khu G29, đường N8 (khu nhà ở xã hội 5 lầu)) để phát triển kinh tế, vay vốn ngân hàng (vấn đề này cử tri đã kiến nghị nhiều lần và được trả lời chung chung với nhiều lý do khác nhau chưa đáp ứng nguyện vọng của người dân, cử tri đề nghị ngành chức năng thông tin cho người dân được rõ nguyên nhân, biện pháp xử lý, tiến độ thực hiện và dự kiến thời gian cụ thể hoàn thành nội dung này).

- Trách nhiệm lập thủ tục đề nghị cấp GCN tái định cư cho người dân là trách nhiệm của Chủ đầu tư (Tổng Công ty Becamex) và thẩm quyền cấp GCN là UBND cấp huyện. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 3225/STNMT-CCQLĐĐ ngày 01/9/2021 và số 3894/STNMT-CCQLĐĐ ngày 27/10/2022 để nghị Tổng Công ty Becamex khẩn trương chủ động, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, thống kê danh sách các trường hợp thuộc đối tượng tái định cư đến nay chưa được bố trí và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trên cơ sở đó, UBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận các trường hợp thuộc diện tái định cư, gửi hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường để trình UBND tỉnh thu hồi đất, giao cho UBND cấp huyện cấp đất tái định cư cho người dân.

- Đến nay, Tổng Công ty chưa nộp hồ sơ đề nghị thu hồi đất tái đinh cư dự án giao về UBND huyện Bàu Bàng để cấp tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án Khu dân cư 5A ấp 5 tại thị trấn Lai Uyên. Sau khi nhận được hồ sơ của Tổng Công ty, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ trình UBND tỉnh thu hồi đất và giao về cho UBND huyện Bàu Bàng cấp đất tái định cư cho các hộ dân thuộc diện tái định cư theo quy định.

10   Cử tri Nguyễn Thanh Sơn, khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An: kiến nghị các ngành chức năng tỉnh tham mưu UBND tỉnh sớm có giải pháp xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc tại dự án khu nhà ở thương mại đường sắt (giai đoạn 2) để đảm bảo quyền lợi cho người dân đã mua đất tại dự án này.Hiện nay, Tổ Xác minh 2495 đã có Báo cáo UBND tỉnh các nội dung liên quan đến Dự án Khu Nhà ở thương mại Đường Sắt (mở rộng); trong đó, có nội dung do hiện nay Thanh tra Chính phủ đang thực hiện thanh tra việc cổ phần hoá doanh nghiệp, theo đó, Thanh tra Chính phủ có kế hoạch thanh tra một số nội dung đối với Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam, Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An, nên tại thời điểm hiện nay chưa có cơ sở để giải quyết các kiến nghị của các hộ dân.
XSỞ Y TẾ  
1       Cử tri Trần Thị Hồng, khu phố 1, phường Hiệp An: đề nghị ngành chức năng cần trang bị thêm các trang thiết bị y tế, máy móc hiện đại tầm soát bệnh ung thư tại bệnh viện Đa khoa tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Ngành Y tế đang trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án phát triển tổng thể của ngành Y tế đến năm 2030, tầm nhìn 2050, trong đó có nội dung định hướng phát triển Trung tâm ung bướu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Trong giai đoạn hiện nay, ngành Y tế tập trung đưa vào vận hành bệnh viện đa khoa 1500 giường, các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh (Sản, Nhi). Mặt khác, con người là yếu tố then chốt trong việc sử dụng trang thiết bị y tế trong triển khai kỹ thuật mới. Do vậy, ngành Y tế tăng cường công tác đào tạo nhân lực y tế, tập trung các chuyên ngành có nhu cầu cao, trong đó có lĩnh vực ung bướu; khi có nhân lực, kết hợp với các ứng dụng công nghệ thông tin (đặc biệt là công nghệ AI trong lĩnh vực y tế) để triển khai nhanh các kỹ thuật khám chữa bệnh hiện đại, phù hợp với nhu cầu của người dân trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế xã hội và nâng cao vị thế của ngành trong khu vực.
2       Cử tri Trần Thị Lan, khu phố 1, phường Phú Tân: phản ánh Bác sĩ, Điều dưỡng tại bệnh viện Đa khoa tỉnh chưa hướng dẫn cách sử dụng thuốc khi phát thuốc cho các bệnh nhân. Kiến nghị ngành chức năng khắc phục tình trạng trên. Thực hiện Thông tư số 07/VBHN-BYT ngày 19/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế "Hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh": Thầy thuốc hướng dẫn người bệnh (hoặc người nhà người bệnh) cách dùng thuốc; Điều dưỡng viên, Hộ sinh viên chịu trách nhiệm cho người bệnh dùng thuốc hoặc hướng dẫn người bệnh dùng thuốc để đảm bảo thuốc được dùng đúng cách, đúng thời gian, đủ liều theo y lệnh. Bệnh viện đã triển khai đến tất cả nhân viên y tế để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định, tuy nhiên vẫn còn một số ít nhân viên để xảy ra thiếu sót. Bệnh viện đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra thường quy cũng như đột xuất về thực hiện quy trình chuyên môn của nhân viên y tế (trong đó có hướng dẫn người bệnh sử dụng thuốc). Từ đó, đưa ra những hạn chế cần cải tiến và có hình thức xử lý nghiêm đối với các cá nhân để xảy ra sai sót, phát huy những kết quả tốt đã đạt được để bệnh viện ngày càng hướng tới sự hài lòng của người bệnh và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.
3       Cử tri Trịnh Thị Trường, ấp 4, xã Tân Hưng: phản ánh thái độ của các y bác sĩ khoa sản - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương khi tiếp nhận và chẩn đoán bệnh còn lơ là, tác trách với bệnh nhân (cụ thể: sản phụ đau bụng và có dấu hiệu sinh non nhưng không cho nhập viện mà cho sản phụ về nhà) dẫn đến sự cố cho sản phụ và gia đình. Kiến nghị xem xét chấn chỉnh lại thái độ làm việc của các y bác sĩ của bệnh viện.

Trung bình mỗi ngày khoa Sản tiếp nhận khoảng 300 lượt người bệnh đến khám và điều trị nội trú. Khi Bác sĩ tiếp nhận một trường hợp sản phụ có thai chưa đủ tháng kèm đau bụng và có dấu hiệu sinh như ra huyết, ra nước ối và Bác sĩ thăm khám nhận thấy có cơn gò tử cung, cổ tử cung xóa mở thì ngay lập tức Bác sĩ sẽ có chỉ định cho sản phụ nhập viện ngay. Ngoài ra, có trường hợp sản phụ đến khám với thai chưa đủ tháng, đau bụng, ra nước nhưng khi bác sĩ khám không có cơn gò, cổ tử cung chưa xóa mở, tim thai trong giới hạn bình thường, ra nước là do viêm nhiễm không phải nước ối thì Bác sĩ sẽ cho sản phụ về theo dõi sức khỏe tại nhà, hướng dẫn, dặn dò rõ ràng, chi tiết cho sản phụ phải nhập viện ngay khi có các dấu hiệu bất thường như đau bụng nhiều, ra máu âm đạo, ra nước ối…Trường hợp cử tri phản ánh không nêu rõ thông tin họ tên sản phụ thì bệnh viện cũng không thể kiểm tra thông tin và hồ sơ sức khỏe của sản phụ để phản hồi chính xác, rõ ràng thông tin về việc khám và điều trị cho cử tri được chi tiết.

Bên cạnh đó, khi tiếp nhận người bệnh, nhân viên y tế luôn luôn thể hiện thái độ, kỹ năng giao tiếp tốt, ân cần, hướng dẫn chu đáo cho người bệnh đồng thời đảm bảo thực hiện đúng quy trình, quy định, quy chế chuyên môn. Trong thời gian qua thái độ phục vụ, ứng xử của nhân viên bệnh viện ngày càng tốt hơn. Bệnh viện xin ghi nhận ý kiến đóng góp của cử tri, kịp thời chấn chỉnh những sai sót, thường xuyên nhắc nhở nhân viên về giao tiếp, giải thích cho người bệnh rõ ràng để người bệnh an tâm, tin tưởng vào điều trị giúp cho công tác khám, chữa bệnh ngày càng tốt hơn nhằm hường đến sự hài lòng của người bệnh.

XISỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
1Cử tri phường[2] Tương Bình Hiệp và Phú Lợi: kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cần quan tâm rà soát lại việc xã hội hóa các nguồn thu và khoản vận động, đóng góp của Ban đại diện cha mẹ học sinh, tránh việc lạm thu của các trường học và đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch tại các trường học trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện Công văn số 1709/UBND-VX ngày 23/4/2021 về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực GDĐT năm học 2020-2021; 2021-2022 và công tác chỉ đạo điều hành giá năm 2021. Sở GDĐT đã ban hành Công văn số 718/SGDĐT-KHTC ngày 26/4/2021 về việc quán triệt thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2020-2021; 2021-2022.

Sở GDĐT đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét và HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết  số 16/2022/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 quy định nội dung và mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh.

Việc xã hội hóa giáo dục được Sở GDĐT triển khai thực hiện theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ GDĐT Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Đối với các đơn vị, cơ sở giáo dục có Ban đại diện Cha mẹ học sinh thì thực hiện thu, chi quỹ hoạt động của Ban đại diện Cha mẹ học sinh trên nguyên tắc tự nguyện và phải thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GDĐT.

2Cử tri Trần Mạnh Nghĩa, khu phố 7, phường Phú Lợi: phản ánh hiện nay tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục trong trường. Đề nghị Sở Giáo dục đào tạo tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc dạy thêm, học thêm.

Ngày 16/5/2012, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm học thêm. Tuy nhiên, Bộ GDĐT đã có Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 về việc công bố hết hiệu lực các Điều 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT; trong đó đã bãi bỏ các quy định về cấp phép tổ chức dạy thêm học thêm ngoài nhà trường. Do đó, hiện nay các cơ quan quản lý giáo dục như Sở GDĐT, Phòng GDĐT không cấp phép dạy thêm học thêm ngoài nhà trường.

Ngành GDĐT đã có nhiều biện pháp quản lý chặt chẽ, có hiệu quả việc tổ chức dạy thêm học thêm trong nhà trường theo đúng Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT. Ngành GDĐT cũng đã thường xuyên phổ biến tuyên truyền, giáo dục trong đội ngũ phải thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm học thêm.

Riêng đối với dạy thêm học thêm ngoài nhà trường ngành cũng đã tăng cường phối hợp với Chính quyền địa phương để kiểm tra chấn chỉnh. Qua kiểm tra có phát hiện một số giáo viên tự phát dạy thêm học thêm theo yêu cầu và sự tự nguyện của phụ huynh, sự thỏa thuận giữa phụ huynh và giáo viên theo từng nhóm tại nhà ở cá nhân của giáo viên. Theo quy định, khi kiểm tra các địa điểm dạy thêm này thì cơ quan quản lý giáo dục nhất thiết phải phối hợp với Chính quyền địa phương mới đến nhà riêng kiểm tra được; chỉ riêng ngành giáo dục thì không được phép đến kiểm tra nơi ở cá nhân.

3Cử tri Phạm Văn Bé, khu phố Khánh Hòa, phường Tân Phước Khánh: phản ánh hiện nay tình trạng dạy thêm diễn ra ở nhiều nơi không được kiểm soát, điều này đã gây áp lực cho học sinh và phụ huynh vì nếu không học thêm thì sợ không có kiến thức bằng những học sinh khác, còn tham gia học thêm tất các môn học mà thầy, cô tổ chức dạy thêm thì không đủ thời gian và bị quá tải đối với học sinh, từ đó sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy xấu cho các em. Kiến nghị cơ quan chức năng kiểm tra, quản lý tốt hơn nữa tình trạng dạy thêm trong thời gian tới.

Ngày 16/5/2012, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm học thêm. Tuy nhiên, Bộ GDĐT đã có Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 về việc công bố hết hiệu lực các Điều 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT; trong đó đã bãi bỏ các quy định về cấp phép tổ chức dạy thêm học thêm ngoài nhà trường. Do đó, hiện nay các cơ quan quản lý giáo dục như Sở GDĐT, Phòng GDĐT không cấp phép dạy thêm học thêm ngoài nhà trường.

Ngành GDĐT đã có nhiều biện pháp quản lý chặt chẽ, có hiệu quả việc tổ chức dạy thêm học thêm trong nhà trường theo đúng Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT. Ngành GDĐT cũng đã thường xuyên phổ biến tuyên truyền, giáo dục trong đội ngũ phải thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm học thêm.

Riêng đối với dạy thêm học thêm ngoài nhà trường ngành cũng đã tăng cường phối hợp với Chính quyền địa phương để kiểm tra chấn chỉnh. Qua kiểm tra có phát hiện một số giáo viên tự phát dạy thêm học thêm theo yêu cầu và sự tự nguyện của phụ huynh, sự thỏa thuận giữa phụ huynh và giáo viên theo từng nhóm tại nhà ở cá nhân của giáo viên. Theo quy định, khi kiểm tra các địa điểm dạy thêm này thì cơ quan quản lý giáo dục nhất thiết phải phối hợp với Chính quyền địa phương mới đến nhà riêng kiểm tra được; chỉ riêng ngành giáo dục thì không được phép đến kiểm tra nơi ở cá nhân. Ngành giáo dục đã và sẽ tăng cường hơn nữa việc phối hợp với Chính quyền địa phương và các ngành chức năng để tiếp tục kiểm tra chấn chỉnh.

4Cử tri Phan Thị Lài, khu phố 1, phường Tân Định: phản ánh việc phát hành lại bộ sách giáo khoa hàng năm từ cấp 1 trở lên, không thể tái sử dụng lại trong các năm tiếp theo, gây khó khăn cho phụ huynh, học sinh, không phù hợp với chủ trương thực hiện chống lãng phí. Đề nghị ngành chức năng xem xét, thống nhất sử dụng theo hướng ổn định.

Năm học 2020-2021, thực hiện Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông đối với lớp 1. Căn cứ quy định mỗi cơ sở giáo dục phổ thông sẽ thành lập Hội đồng chọn sách và được chọn 01 bộ sách sử dụng tại cơ sở.

Năm học 2021-2022, thực hiện Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GDĐT về việc Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông đối với lớp 2, lớp 6. Căn cứ quy định mỗi cơ sở giáo dục chỉ đề xuất danh mục sách giáo khoa để làm căn cứ cho Hội đồng chọn sách giáo khoa cấp tỉnh lựa chọn bộ sách sử dụng thống nhất trong toàn tỉnh. Cũng ở năm học này, nhằm tạo sự ổn định, thống nhất các cơ sở giáo dục đã đề xuất Hội đồng chọn sách cấp tỉnh chọn lại sách giáo khoa lớp 1 sử dụng thống nhất trong toàn tỉnh từ năm học 2021-2022. Vì vậy, một số sách giáo khoa lớp 1 ở năm học 2020-2021 được chọn tại các cơ sở giáo dục có thể không trùng với danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong toàn tỉnh từ năm học 2021-2022. Điều này là do yếu tố khách quan và chỉ xảy ra ở năm học 2021-2022. Việc này có thể gây hiểu nhầm ở cử tri Phan Thị Lài là sách giáo khoa mới không được tái sử dụng lại trong các năm tiếp theo.

Ngoài ra, Phòng GDĐT thị xã Bến Cát đã chỉ đạo các đơn vị vào cuối năm học, sách giáo khoa của học sinh sau khi đã sử dụng có thể tặng lại các trường để trao lại cho các học sinh ở lớp dưới. Ngoài ra, để sách giáo khoa tái sử dụng, giáo viên các trường thường xuyên nhắc nhở học sinh giữ gìn, không vẽ, viết vào sách. Giáo dục học sinh bảo vệ sách giáo khoa, cũng là giáo dục phẩm chất, năng lực, ý thức, trách nhiệm cộng đồng cho học sinh. Đồng thời, phát động các đơn vị thực hiện vào cuối năm học nên tổ chức cuộc thi bảo vệ, giữ gìn sách giáo khoa, cùng với đó, vận động học sinh tặng lại sách giáo khoa cũ, tạo tủ sách dùng chung cho nhà trường, giúp đỡ học sinh khó khăn không có điều kiện mua sách giáo khoa.

Ngành GDĐT sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, trường học làm tốt công tác truyền thông về đổi mới chương trình, sách giáo khoa đảm bảo hiệu quả thiết thực, tạo được sự đồng thuận từ phía cha mẹ học sinh và toàn xã hội.

5Cử tri Cao Bảo Thình, Khu phố 3A, phường Thới Hòa: kiến nghị ngành chức năng xem xét, sớm bố trí kinh phí để xây dựng trường Trung học phổ thông tại địa phương vì hiện nay số lượng dân cư sinh sống trên địa bàn Thới Hòa tương đối đông nhưng chưa có trường Trung học Phổ thông phục vụ việc học tập của con em trên địa bàn.

Căn cứ Công văn số 5449/UBND-KT ngày 05/11/2020 của UBND tỉnh về việc thứ tự ưu tiên đầu tư xây dựng các trường học trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Tổng số trường cần đầu tư tại thị xã Bến Cát theo thứ tự ưu tiên gồm 22 công trình (22 trường học). Tất cả các công trình này đều do UBND thị xã Bến Cát làm Chủ đầu tư.

Tính đến cuối năm 2022, đã xây dựng hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 02 trường (THCS An Điền - giai đoạn 2 và Tiểu học An Tây B - giai đoạn 2); đang thi công xây dựng 03 trường (THCS Mỹ Thạnh, THPT Tây Nam và THCS Hòa Lợi - địa điểm xây dựng tại phường Thới Hòa); trong năm 2023 sẽ khởi công xây dựng 01 trường (Tiểu học An Lợi, tại phường Hòa Lợi).

 Trong khi đó danh mục đầu tư Trường THPT Thới Hòa có số thứ tự ưu tiên là 21. Theo quy định của Luật Đầu tư công 2019, để có trường cho học sinh sử dụng cần phải thực hiện tuần tự qua các khâu: Phải có Quyết định cho chủ trương đầu tư của UBND tỉnh, Quyết định phê duyệt dự án đầu tư của UBND tỉnh, Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của UBND thị xã Bến Cát, tổ chức thi công và hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Thời gian từ khâu đầu tiên đến khâu cuối cùng thường là 05 năm, trên cơ sở có quỹ đất sạch và được Tỉnh bố trí đủ vốn đầu tư.

Do nguồn lực đầu tư xây dựng mới trường học hiện nay còn hạn hẹp. Vì vậy khả năng để được Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối nguồn vốn và bố trí vốn chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án xây dựng trường THPT Thới Hòa sẽ trong giai đoạn 2026-2030. Nghĩa là sớm nhất cũng đến đầu năm học 2028-2029 mới có thể thành lập thêm Trường THPT Thới Hòa, giải quyết tăng thêm chỗ học cho học sinh THPT.

Theo định hướng của Sở GDĐT: Quy hoạch đầu tư ban đầu Trường THPT Thới Hòa ít nhất là 30 lớp học 2 buổi/ngày, trên cơ sở quy hoạch tổng mặt bằng là 45 lớp bán trú (45 lớp x 45 học sinh/lớp = 2.025 học sinh), trên tổng diện tích đất tối thiểu là 02 ha (đây cũng là quy mô đầu tư tối đa của một trường THPT theo quy định của Bộ GDĐT).

6Cử tri xã Minh Hòa: kiến nghị ngành chức năng xem xét hỗ trợ miễn, giảm học phí cho tất cả các cấp học trên địa bàn tỉnh (hiện nay đã miễn, giảm cho cấp tiểu học).

Ngày 27/8/2021 Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Theo đó, tại khoản 6 Điều 15 quy định: "Trẻ em mầm non 05 tuổi không thuộc đối tượng quy định tại khoản 5 Điều này được miễn học phí từ năm học 2024 - 2025 (được hưởng từ ngày 01/9/2024)" và khoản 9 Điều 15 quy định: "Học sinh trung học cơ sở không thuộc đối tượng quy định tại khoản 8 Điều này được miễn học phí từ năm học 2025 - 2026 (được hưởng từ ngày 01/9/2025)". Sở GDĐT sẽ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành quy định đối tượng được miễn học phí theo đúng lộ trình quy định của Chính phủ.

Tuy nhiên, thực hiện yêu cầu của Bộ GDĐT tại Công văn số 2903/BGDĐT-KHTC ngày 07/7/2022 về việc lấy ý kiến về đề xuất lộ trình học phí và chính sách miễn học phí đối với học sinh THCS (đề xuất miễn học phí cho học sinh THCS từ năm học 2022-2023). Sở GDĐT đã tham mưu UBND tỉnh thống nhất theo ý kiến đề xuất của Bộ GDĐT. Do đó, khi có chủ trương của cấp thẩm quyền về việc miễn học phí cho học sinh THCS từ năm học 2022-2023, Sở GDĐT sẽ tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện theo quy định.

XIIBẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH  

1

 

Cử tri xã An Sơn: kiến nghị ngành chức năng xem xét cho chủ trương để người có thẻ Bảo Hiểm Y tế được khám và điều trị bất cứ nơi đâu không phải làm thủ tục chuyển tuyến vì hiện nay việc xin chuyển viện đối với người sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế còn nhiều thủ tục gây khó khăn cho người dân.

Điều 27 của Luật BHYT quy định về thủ tục khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT, như sau:

"1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh; trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng với giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó; đối với trẻ em dưới 6 tuổi chỉ phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế.

2. Trường hợp cấp cứu, người tham gia bảo hiểm y tế được khám bệnh, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào và phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng với giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này trước khi ra viện.

3. Trường hợp chuyển tuyến điều trị, người tham gia bảo hiểm y tế phải có hồ sơ chuyển viện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

4. Trường hợp khám lại theo yêu cầu điều trị, người tham gia bảo hiểm y tế phải có giấy hẹn khám lại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh."

Căn cứ quy định tại Khoản 4, Điều 22 của Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT có quy định như sau: "Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này. (Nghĩa là đối với trường hợp này sẽ được hưởng đúng quyền lợi như trường hợp KCB đúng tuyến)

Căn cứ quy định tại Điều 27 của Luật BHYT có quy định như sau: "Trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn kỹ thuật thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có trách nhiệm chuyển người bệnh kịp thời đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế khác theo quy định về chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật."

Theo quy định tại Điều 23 của Luật BHYT co quy định như sau: "Trường hợp chuyển tuyến điều trị, người tham gia bảo hiểm y tế phải có hồ sơ chuyển viện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh."

Căn cứ theo các quy định nêu trên, cơ quan BHXH trả lời đến Cử tri xã An Sơn biết về: Quyền khám bệnh, chữa bệnh BHYT; Cơ sở KCB có trách nhiệm chuyển bệnh nhân lên tuyến trên nếu vượt quá khả năng chuyên môn kỹ thuật theo đúng quy định.

2Cử tri Lê Văn Ninh, ấp Tân Hội, xã Thạnh Hội: phản ánh theo quy định về thời gian sử dụng bảo hiểm y tế tự nguyện hộ gia đình, nếu để hết hạn sử dụng quá 90 ngày thì phải mua lại bảo hiểm y tế, khi người dân mua lại bảo hiểm y tế thì sau 30 ngày mới có giá trị sử dụng. Kiến nghị các ngành chức năng xem xét cho người dân được khám chữa bệnh khi người dân mua lại bảo hiểm y tế mà không phải chờ đến 30 ngày sau mới được sử dụng.  

Theo nội dung phản ánh của cử tri Lê Văn Ninh. Cơ quan BHXH căn cứ theo quy định của Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014 của Quốc Hội, cơ quan BHXH trả lời Cử tri Lê Văn Ninh như sau:

- Căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 12 của Luật BHYT quy định Đối tượng tham gia BHYT thì Cử tri Lê Văn Ninh tham gia BHYT theo "Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình".

- Tại khoản 10 Điều 15 Luật BHYT quy định Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng được quy định như sau: Đối tượng quy định tại khoản 4 (Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng) và khoản 5 (Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình) Điều 12 của Luật này tham gia BHYT từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng BHYT.

Căn cứ theo các quy định nêu trên cơ quan BHXH trả lời đến Cử tri Lê Văn Ninh biết về giá trị sử dụng của thẻ BHYT đối với nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình và có thời gian tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng BHYT.  

3Cử tri Nguyễn Đình Mạnh, tổ 1, khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên: phản ánh Tôi công tác trong quân đội 32 năm liên tục có bảo hiểm y tế nhưng sau khi nghỉ hưu, trên thẻ bảo hiểm của ông để đến ngày 01/9/2027 mới được hưởng 5 năm liên tục. Đề nghị ngành chức năng xem xét, điều chỉnh cấp lại thẻ bảo hiểm y tế Tôi.

- Căn cứ theo Khoản 5, Điều 12 của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định:

 "Thời gian tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên đối với đối tượng phải cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế lần sau nối tiếp lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 03 tháng".

    - Trong thời gian vừa qua cơ quan BHXH đang thực hiện đồng bộ dữ liệu của người tham gia BHXH, BHYT có quá trình tham gia và đóng BHXH, BHYT tại các đơn vị hành chính khác nhau. Trường hợp của cử tri Nguyễn Đình Mạnh (Ông) có khả năng trong quá trình đồng bộ dữ liệu bị lỗi nên dẫn đến thời điểm hưởng 5 năm liên tục trên thẻ BHYT chưa chính xác.

- Ngay khi nhận được phản ánh của Ông, cơ quan BHXH huyện Bàu Bàng đã rà soát và điều chỉnh lại thời hạn 5 năm liên tục cho Ông.

- Ông có thể tra cứu thời điểm tham gia BHYT 5 năm liên tục trên ứng dụng Vssid hoặc Ông đến cơ quan BHXH gần nơi Ông cứ trú để đổi lại thẻ BHYT.

4       Cử tri Lê Phước Tường, ấp Bến Sắn, xã Long Nguyên: phản ánh theo quy định khi tham gia bảo hiểm y tế liên tục 5 năm và cùng nơi khám chữa bệnh ban đầu thì sẽ được miễn giảm về tiền khám và tiền thuốc. Nhưng khi ông đi khám định kỳ hàng tháng tại Bệnh viện đa khoa Mỹ Phước vì bệnh cao huyết áp thì phải đóng các khoản gồm: (lần 1) thu tiền khám chữa bệnh, (lần 02) thu tiền trước khi làm xét nghiệm máu, (lần 3) thu tiền trước khi lấy kết quả để nhận thuốc. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cho biết nếu như cùng chi trả 20% với bảo hiểm thì số tiền do bệnh nhân cùng chi trả là bao nhiêu? cách tính như thế nào? Đồng thời cho biết việc Bệnh viện đa khoa Mỹ Phước thực hiện như vậy có đúng theo quy định hay chưa?

Sau khi nhận được Công văn số 6405/UBND-TH của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, BHXH tỉnh đã ban hành Công văn số 2078/BHXH-GĐBHYT gửi Công ty Cổ phần Bệnh viện Mỹ Phước đề nghị phối hợp trả lời kiến nghị của cử tri. BHXH tỉnh Bình Dương trả lời câu hỏi của cử tri như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 22, Luật Bảo hiểm y tế quy định về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT đúng tuyến đối với các đối tượng tham gia BHYT 5 năm liên tục như sau:

"c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;"

Do đó nếu trường hợp của cử tri Lê Phước Tường đã đủ điều kiện theo quy định nêu trên sẽ được cơ quan BHXH cấp giấy miễn đồng chi trả sử dụng trong năm tài chính và được miễn đồng chi trả chi phí KCB trong phạm vi Quỹ Bảo hiểm thanh toán khi tham gia KCB BHYT theo đúng quy định.

Tuy nhiên theo nội báo cáo tại Công văn số 116/MPH-KHTH của Công ty Cổ phần Bệnh viện Mỹ Phước, Bệnh viện báo cáo lý do phần chi phí thu thêm của cử tri như sau:

"Bệnh viện đa khoa Mỹ Phước là Bệnh viện tư nhân, tự chủ về tài chính, thu phải đảm bảo chi. Bệnh viện thu tiền chênh lệch giữa giá dịch vụ và giá bảo hiểm y tế (công khai và niêm yết giá tại Bệnh viện), cụ thể:

Lần 1: Thu tiền chênh lệch giữa giá khám bệnh viện phí và giá BHYT;

Lần 2: Thu tiền đồng chi trả + chênh lệch giữa giá viện phí và giá BHYT khi có chỉ định cận lâm sàng (CLS);

Lần 3: Kết toán hồ sơ khám bệnh nếu chi phí phát sinh cao hơn số tiền bệnh nhân đã thanh toán thì bệnh nhân phải thanh toán thêm tiền chệnh lệch, đồng chi trả, viện phí, tiền thuốc ..."

Cách tính số tiền đồng chi trả 20% khi tham gia KCB BHYT như sau:

Căn cứ quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật bảo hiểm y tế; khoản 4 và 5 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí KCB trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

Trong trường hợp bệnh nhân thuộc đối tượng có mức hưởng 80% thì phần cùng chi trả là 20% trên tổng chi phí KCB BHYT trong phạm vi được hưởng BHYT.

Do cử tri Lê Phước Tường chưa cung cấp cụ thể thông tin (như ngày, tháng, năm sinh, ngày khám bệnh, mã thẻ BHYT…) nên Công ty Cổ phần Bệnh viện Mỹ Phước không tra cứu được lịch sử KCB do đó không có dữ liệu để phân tích chi tiết được số tiền cùng chi trả 20% chi phí KCB BHYT.

Theo nội dung báo cáo Công ty Cổ phần Bệnh viện Mỹ Phước đã nêu, cử tri Lê Phước Tường có thể liên hệ trực tiếp với Bệnh viện để được giải thích chi tiết các kiến nghị của cử tri hoặc liện hệ với cơ quan BHXH tỉnh Bình Dương qua số điện thoại 0274.3829119 hoặc gửi nội dung về hộp thư điện tử của Phòng Giám định BHYT thuộc BHXH tỉnh Bình Dương qua địa chỉ mail gdbhyt@binhduong.vss.gov.vn để được giải đáp.

5       Cử tri Nguyễn Thị Hường, ấp 5, xã Tân Hưng: phản ánh bản thân bà chưa đi khám bảo hiểm y tế lần nào, nhưng khi đi khám tại phòng khám Ngân Hà huyện Bàu Bàng vào ngày 18/11/2022 thì được phòng khám thông báo đã khám trước đó 01 ngày nên không cho khám bảo hiểm y tế nữa. Kiến nghị cơ quan quản lý thẻ  khám bảo hiểm y tế  có biện pháp để tránh việc trục lợi cá nhân, sử dụng hoặc khai báo  khám bảo hiểm y tế  không đúng đối tượng ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia khám bảo hiểm y tế.

* Nội dung: khi đi khám tại phòng khám Ngân Hà huyện Bàu Bàng vào ngày 18/11/2022 thì được phòng khám thông báo đã khám trước đó 01 ngày nên không cho khám BHYT nữa:

Sau khi nhận được Công văn 6405/UBND-TH của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, BHXH tỉnh đã ban hành Công văn số 2078/BHXH-GĐBHYT đề nghị Công ty TNHH Dịch vụ y tế Ngân Hà phối hợp trả lời kiến nghị của cử tri.

Căn cứ Công văn số 57/2022/BC-NH của Công ty TNHH Dịch vụ y tế Ngân Hà, tại Công văn số 57/2022/BC-NH Công ty TNHH Dịch vụ y tế Ngân Hà đã báo cáo như sau:

Ngày 18/11/2022, Phòng khám có tiếp bệnh nhân Nguyễn Thị Hường với thông tin sau:

- Họ tên: Nguyễn Thị Hường; Sinh ngày: 20/03/1972; Mã thẻ BHYT: HT3744396050597; Số điện thoại liên hệ: 0388 092 506

- Theo phản hồi từ bộ phận tiếp nhận của Phòng khám và qua kiểm tra trên Cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định BHYT "https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn". Bệnh nhân đến phòng khám và qua kiểm tra thẻ BHYT vào lúc 12 giờ 36 phút. Ghi nhận thông tin hiển thị tại Cổng tiếp nhận dữ liệu thông tin giám định BHYT, trước đó bệnh nhân đã đăng ký khám chữa bệnh BHYT tại cơ sở y tế khác vào lúc 09 giờ 05 phút, cùng ngày.

- Bệnh nhân tới khám trong tình trạng tỉnh táo, tự đi lại được, không khó thở, không chóng mặt, không sốt, xác định bệnh nhân hiện không thuộc trong trường hợp cấp cứu. Do đó, để tránh trường hợp đăng ký cùng chuyên khoa, cùng một bệnh mà không phải trường hợp cấp cứu trong cùng một ngày khám tại hai cơ sở y tế do đó Phòng khám đã không tiếp nhận đăng ký khám BHYT cho bệnh nhân.

BHXH tỉnh ghi nhận ý kiến của cử tri, BHXH tỉnh sẽ có Công văn chấn chỉnh công tác KCB BHYT đối với Công ty TNHH Dịch vụ y tế Ngân Hà

* Nội dung: Kiến nghị cơ quan quản lý thẻ BHYT có biện pháp để tránh trục lợi cá nhân, sử dụng hoặc khai báo khám BHYT không đúng đối tượng ảnh hưởng đến quyền lợi người tham giam BHYT.

Cơ quan BHXH tỉnh đã có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh phối hợp và chỉ đạo các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh khi tiếp nhận người bệnh BHYT phải thực hiện theo đúng quy định tại Điều 28 của Luật BHYT, Điều 15 của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính Phủ. Đồng thời đề nghị các cơ sở KCB BHYT khi tiếp nhận người bệnh cần thực hiện các nội dung như sau:

- Ưu tiên tiếp nhận người bệnh BHYT bằng: Căn cước công dân gắn chíp; Hình ảnh thẻ BHYT hoặc mã Qrcode trên ứng dụng Vssid; Thẻ BHYT giấy. Đồng thời phải đối chiếu với các giấy tờ tùy thân do người tham gia BHYT xuất trình gồm một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc Giấy xác nhận của Công an cấp xã hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh viên; các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác.

 - Tra cứu thông tin trên Cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định BHYT https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn để đối chiếu: thông tin cá nhân, thời hạn sử dụng của thẻ BHYT, quá trình KCB BHYT….

BHXH tỉnh ghi nhận ý kiến của cử tri. Ngoài các biện pháp đề nghị các cơ sở KCB BHYT thực hiện nêu trên, cơ quan BHXH tỉnh thường xuyên cử các đoàn đến kiểm tra đột xuất tại các cơ sở KCB BHYT để tránh trục lợi cá nhân hoặc khai báo khám BHYT không đúng đối tượng ảnh hưởng đến quyền lợi người tham giam BHYT.

VIIISỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  
          1         Cử tri các phường Hiệp An,  Hiệp Thành[3]: phản ánh hiện nay tình hình kinh tế rất khó khăn nhiều công ty ngừng hoạt động, công nhân mất việc, giảm giờ làm nên đời sống bị ảnh hưởng. Kiến nghị ngành chức năng có phương án, biện pháp hỗ trợ chế độ chính sách cho người lao động để ổn định cuộc sống, tránh tình trạng thất nghiệp dễ phát sinh tệ nạn xã hội.

Trước những ảnh hưởng của tình hình chính trị, kinh tế thế giới trong năm 2022 đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp ngành xuất khẩu trên địa bàn tỉnh. Qua công tác nắm tình hình trên địa bàn tỉnh Bình Dương cho thấy đa số các doanh nghiệp ngành xuất khẩu đang chịu nhiều ảnh hưởng như: đơn hàng mới không có, nhiều đơn hàng cũ bị hủy, dẫn đến một số doanh nghiệp sau thời gian khó khăn trong việc tìm kiếm đơn hàng đã không thể tiếp tục duy trì việc làm cho người lao động, phải sắp xếp, bố trí cho người lao động giảm giờ làm, nghỉ luân phiên, thỏa thuận cho người lao động tạm hoãn hợp đồng, nghỉ không hưởng lương hoặc thậm chí cắt giảm lao động.

Trước tình hình khó khăn của doanh nghiệp và người lao động, cũng như để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong những tháng cuối năm 2022, hạn chế đến mức thấp nhất phát sinh các vụ ngừng việc, tranh chấp, tránh tình trạng thất nghiệp phát sinh tệ nạn xã hội. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã kịp thời phối hợp cùng các Ngành của tỉnh tham mưu triển khai và thực hiện các giải pháp sau:

- Trong năm 2022, UBND tỉnh chủ trì, tổ chức nhiều cuộc Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc nhằm tăng cường các hoạt động đối thoại, thu hút đầu tư với các doanh nghiệp, các Hiệp hội ngành hàng, Hiệp hội doanh nghiệp…tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Bình Dương cũng như thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Qua đó, tăng cường trao đổi, tiếp xúc giữa lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành với các doanh nghiệp, chi hội doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, ngày 29/11/2022 UBND tỉnh đã chủ trì, tổ chức Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp và Hiệp hội ngành hàng trên địa bàn tỉnh về lao động và việc làm nhằm lắng nghe ý kiến và sẻ chia khó khăn với doanh nghiệp cũng như tìm các giải pháp đảm bảo quyền và lợi ích cho người lao động trước những khó khăn hiện nay.  Tại Hội nghị, các hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao sự quan tâm và những giải pháp kịp thời của tỉnh Bình Dương nhằm san sẻ khó khăn trong thời điểm hiện nay. Đồng thời, đề xuất nhiều kiến nghị về chính sách miễn giảm, giãn thuế, giảm công tác thanh, kiểm tra hay các chính sách về Bảo hiểm xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn với lãi suất ưu đãi để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chăm lo tốt cho người lao động.

- Để ổn định tình hình quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh đặc biệt là vào dịp cuối năm, UBND tỉnh đã có văn bản kịp thời chỉ đạo các Sở, ngành thực hiện nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động trước những khó khăn hiện nay như: hướng dẫn cho các doanh nghiệp và người lao động thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 trong vấn đề ngừng việc, thỏa thuận tạm hoãn hoặc nghỉ việc không hưởng lương trong trường hợp doanh nghiệp quá khó khăn không bố trí được việc làm cho người lao động… Chỉ đạo các Ngành thống kê rà soát tình hình lao động ở các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp để có hướng điều tiết các doanh nghiệp đang cắt giảm lao động sang các doanh nghiệp vẫn đang có nhu cầu tuyển dụng; Tăng cường các hình thức chăm lo đời sống cho người lao động, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán đán Quý Mão năm 2023 sắp đến, góp phần giúp người lao động vượt qua khó khăn, an tâm gắn bó với doanh nghiệp, với Bình Dương.

- Trong năm 2022, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành triển khai, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Đến nay về cơ bản đã có 09/09 địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện giải ngân hoàn thành chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, với tổng số hồ sơ UBND cấp huyện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt là 12.883 lượt doanh nghiệp, cho 1.573.726 lượt lao động, tổng kinh phí phê duyệt 973.765.500.000 đồng. Qua đó, góp phần hỗ trợ người lao động còn khó khăn về nhà ở yên tâm làm việc, phục hồi thị trường lao động của tỉnh sau COVID-19.

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản để đề nghị các ngành tăng cường công tác phối hợp nắm tình hình, kịp thời hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 trong trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn phải giảm quy mô hoạt động sản xuất, giảm lao động, giảm giờ làm…Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh (đơn vị thuộc Sở) tăng cường trong công tác tổ chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) cho người lao động nhanh, đúng và kịp thời. Trong năm 2022 tổng số người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp là hơn 80.000 người. Ngoài ra, TTDVVL tỉnh còn thực hiện kết nối cung – cầu lao động có hiệu quả, tăng cường thu thập thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn để hỗ trợ người lao động tiếp cận với các vị trí việc làm, giới thiệu lao động đến doanh nghiệp nộp hồ sơ ngay trong ngày; Dự báo nhu cầu tuyển dụng cuối năm tại Bình Dương, theo thống kê từ đầu tháng 10/2022 đến nay có gần 200 doanh nghiệp là có đăng ký tuyển dụng với TTDVVL số lượng hơn 4.700 lao động. Trong đó khu vực Thuận An, Thủ Dầu Một và Tân Uyên có nhiều doanh nghiệp tuyển dụng hơn các khu vực còn lại.

Ngoài ra, Sở còn tổ chức hiệu quả "Hội thảo đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2022" với sự tham dự của 34 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hơn 60 doanh nghiệp cùng các Sở ngành và các Hiệp hội Ngành hàng trên địa bàn tỉnh…qua đó đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, gắn kết giữa đào tạo và việc làm, giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, cải thiện năng suất lao động của tỉnh.

- Các Ngành: Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương thường xuyên tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường mới để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thêm đơn hàng sản xuất tạo việc làm cho người lao động; phối hợp với các Sở ngành thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh các biện pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp để các doanh nghiệp duy trì khả năng hoạt động tốt nhất trong điều kiện có thể nhằm tạo thêm việc làm mới giúp giải quyết tình trạng lao động mất việc, xây dựng và ban hành Kế hoạch bình ổn thị trường hàng hóa Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

  - Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động phối hợp cùng chính quyền, tổ chức đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động các chủ nhà trọ miễn, giảm, giãn tiền thuê phòng trọ cho người lao động nhằm kịp thời hỗ trợ, chia sẻ khó khăn của người lao động. Đồng thời, trong dịp Tết Nguyên đán 2022 và Tháng Công nhân, căn cứ vào đề xuất của Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND tỉnh đã tặng quà cho 21.859 CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền là 10 tỷ 929,5 triệu đồng (mỗi suất 500.000đ) và hỗ trợ 5.000 suất quà cho gia đình đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất 1 triệu đồng).

- Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, để thực hiện tốt công tác chăm lo cho Người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội và công nhân lao động nghèo xa quê, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Tờ trình số 152/TTr-SLĐTBXH ngày 04/11/2022 để xây dựng Phương án chi hỗ trợ cho các đối tượng. Trong đó, dự kiến mức chi tăng so với mức chi của các năm 2020, 2021 và năm 2022 cho một số đối tượng, Sở đã đề xuất tổng dự toán kinh phí tạm tính chi hỗ trợ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 là: 214.794.100.000 đồng (trong đó: Ngân sách cấp tỉnh: 156.976.000.000 đồng; Ngân sách cấp huyện: 57.818.100.000 đồng), tăng 58,8% so với kinh phí dự toán của năm 2020 (năm 2020 Ngân sách cấp tỉnh: 100.131.500.000 đồng; Ngân sách cấp huyện: 26.240.000.000 đồng).

 Trong đó, đối tượng công nhân lao động, trước những khó khăn của doanh nghiệp tác động trực tiếp đến cuộc sống người lao động, để góp phần hỗ trợ công nhân lao động nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không đủ điều kiện về quê ăn tết, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã kiến nghị UBND tỉnh tăng mức chi từ 500.000 đồng/suất lên 600.000 đồng/suất, bao gồm 46.500 suất quà cho 46.500 đối tượng cả ngân sách tỉnh và cấp huyện với tổng kinh phí: 27.900.000.000 đồng

          2         Cử tri Huỳnh Văn Tuấn, ấp Tân Lập, xã An Điền: phản ánh tình hình công nhân lao động thất nghiệp dịp cuối năm do công ty giảm giờ làm, cho nghỉ việc…xảy ra liên tục. Đề nghị các ngành chức năng tỉnh xem xét, kịp thời có chính sách hỗ trợ cho nhóm đối tượng này.
          3         Cử tri phường An Phú: phản ánh hiện nay, nhìn chung các đối tượng có công cách mạng, hàng năm nhân các dịp Lễ, tết đều được nhận quà; tuy nhiên đối tượng người có công được hưởng chế độ một lần như Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 và Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 thì không được nhận quà trong các dịp Lễ, Tết. Kiến nghị ngành chức năng quan tâm đến chế độ chính sách cho các đối tượng nêu trên trong các dịp Lễ, Tết.

Ngoài ngân sách Trung ương chi tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán, hằng năm Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh chi tặng quà cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh, trong đó, có các đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (gọi tắt là Quyết định số 62) được nhận xuất quà của UBND tỉnh. Riêng các đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 62 và các đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế (gọi tắt là Quyết định số 49) số lượng lớn, mặt khác hiện nay do ngân sách địa phương còn hạn chế nên số đối tượng này không được nhận xuất quà của UBND tỉnh.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xin ghi nhận kiến nghị của cử tri và thời gian tới, tùy theo tình hình thu, chi ngân sách của địa phương, Sở tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho các đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 62 và các đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49 được nhận xuất quà của UBND tỉnh.   

          4         Cử tri xã An Sơn: kiến nghị ngành chức năng xem xét, thống nhất giao lại cho Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội và Cán bộ Thương binh Xã hội xã, phường chi trả lương, tuất liệt sĩ, thương, bệnh binh, người bị địch bắt tù đày hàng tháng, năm, lễ, tết vì Bưu Điện chi trả quá chậm, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Thực hiện Công văn số 4900/LĐTBXH-KHTC ngày 10/12/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc xin ý kiến về Đề án đổi mới công tác quản lý, chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng theo hướng xã hội hóa, thuê đơn vị cung cấp dịch vụ công; Công văn số 288/LĐTBXH-KHTC ngày 05/02/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng;

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện "Phương án thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện" trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhằm giảm tải số lượng đầu việc thực hiện công tác chi trả của công chức cấp xã trong thời gian qua, đảm bảo việc thực hiện chăm lo cho người có công với cách mạng ngày càng tốt hơn. Thời gian triển khai phương án kể từ tháng 12/2021.

Theo ý kiến của cử tri xã An Sơn, thành phố Thuận An đề xuất giao lại cho Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội và Cán bộ Thương binh Xã hội xã, phường chi trả lương, tuất liệt sĩ, thương, bệnh binh, người bị địch bắt tù đày hàng tháng, năm, lễ, tết thì không thể tách ra và thực hiện được. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương sẽ kết hợp với bưu điện tỉnh Bình Dương kiểm tra, đôn đốc việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Thuận An để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

          5         Cử tri phường Lái Thiêu: Đề nghị ngành chức năng xem xét nâng chế độ tiền lương hàng tháng của các đối tượng chính sách vì hiện nay chế độ thấp hơn so với mức tiêu chí bình xét hộ nghèo, bên cạnh đó đa số người hưởng chế độ đã hết tuổi lao động không có thu nhập khác.Do ý kiến phản ánh của cử tri đối với việc xem xét nâng chế độ tiền lương hàng tháng của các đối tượng chính sách mà chưa được cụ thể là đối tượng chính sách người có công với cách mạng hay đối tượng chính sách bảo trợ xã hội nên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chưa có cơ sở để phản hồi ý kiến đến cử tri. Vì vậy, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xin ghi nhận kiến nghị phán ánh của cử tri phường Lái Thiêu.
          6         Cử tri Phạm Thị Mùa, khu phố 3, phường Phú Lợi: phản ánh hiện nay người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên mới được hưởng chế độ. Kiến nghị ngành chức năng xem xem xét, điều chỉnh hạ tuổi người cao tuổi hưởng trợ cấp xã hội xuống 75 tuổi.

Xin tiếp thu ý kiến của cử tri đã có ý kiến rất chính đáng và phù hợp với xu thế phát triển kinh tế của tỉnh nhà và nhu cầu được xã hội quan tâm, chăm sóc người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Hiện nay người cao tuổi của Bình Dương đang được hưởng chính sách trợ cấp thường xuyên theo một số quy định, cụ thể như sau:

- Theo quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 5, Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định: "Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn" thì được hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng.

- Theo quy định tại điểm c, khoản 5, Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định: "Người từ đủ 80 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp thường xuyên hàng tháng" thì được hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng.

Tuy nhiên, tỉnh Bình Dương không có các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ. Do đó, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 14/9/2021 quy định về mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội và chính sách bảo trợ xã hội cho một số đối tượng đặc thù trên địa bàn tỉnh Bình Dương, trong đó có quy định nhóm "Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh được hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng".

XIVSỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  
1Cử tri Nguyễn Ngọc Hổ, tổ 4, khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình: phản ánh hiện nay vấn đề lừa đảo trên mạng xã hội, các ứng dụng có dấu hiệu lừa đảo, các trang mạng ứng dụng cho vay nặng lãi tràn lan, tin nhắn và cuộc gọi quấy rối hăm doạ nhằm chiếm đoạt tài sản phát sinh nhiều. Kiến nghị Sở Thông tin truyền thông và ngành chức năng sớm có hướng xử lý cũng như thường xuyên thông báo cho người dân về trang mạng cũng như địa chỉ cho vay có dấu hiệu lừa đảo, cho vay nặng lãi để người dân có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn thông tin xấu độc.

- Thời gian qua, Sở Thông tin Truyền thông đã nhận được nhiều phản ánh của người dân về vấn đề lừa đảo trên mạng xã hội về tin nhắn và cuộc gọi quấy rối hăm doạ nhằm chiếm đoạt tài sản. Sở đã phối hợp với Công an tỉnh xác minh những thuê bao trên. Tuy nhiên, qua xác minh những đầu số điện thoại lừa đảo đều là đầu số quốc tế, đầu số được roaming từ nước ngoài, không xác định được chủ thuê bao, thuê bao không chính chủ. Do đó, không xác định được đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo để tiến hành mời làm việc xử lý theo quy định của pháp luật.

- Để hạn chế tình trạng trên, trong thời gian tới, Sở Thông tin truyền thông sẽ phối kết hợp với Công an tỉnh thường xuyên thông báo cho người dân về trang mạng cũng như địa chỉ cho vay có dấu hiệu lừa đảo, cho vay nặng lãi để người dân có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn thông tin xấu độc.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội cho các nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng mạng xã hội, giúp người sử dụng nâng cao nhận thức và hành vi ứng xử, nhận biết thông tin giả mạo, sai sự thật, hướng tới xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn.

- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động đăng ký thông tin thuê bao di động để  hạn chế việc sử dụng sim rác trên thị trường. Phối hợp với Công an tỉnh tăng cường rà soát để kịp thời phát hiện, xử lý đối với những đối tượng dùng số điện thoại, các trang mạng ứng dụng cho vay nặng lãi, tin nhắn và cuộc gọi quấy rối hăm doạ.

- Bên cạnh đó, mỗi người dùng mạng xã hội phải luôn có ý thức kiểm chứng thông tin, cẩn trọng, nâng cao cảnh giác để không trở thành nạn nhân hoặc tiếp tay phát tán thông tin xấu độc. Hạn chế truy cập vào những trang mạng và những ứng dụng cho vay, cảnh giác trước những cuộc gọi không rõ danh tính và không phải là số điện thoại của người thân, bạn bè. Khi đã nghe số điện thoại lạ có dấu hiệu lừa đảo thì người chủ động gọi phản ánh vào Tổng đài 156 của Bộ Thông tin và Truyền thông, đây là Tổng đài tiếp nhận phản ánh về cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo hoặc phản ánh qua Hệ thống đường dây nóng 1022 của tỉnh Bình Dương, Đồng thời gọi báo cho Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh Bình Dương, để cơ quan chức năng kịp thời xử lý.

- Để có thể hạn chế tình trạng lừa đảo, các trang mạng ứng dụng cho vay nặng lãi tràn lan, tin nhắn và cuộc gọi quấy rối hăm doạ, nhằm chiếm đoạt tài sản, cần có sự phối hợp của người dân tham gia phản ánh, cung cấp thông tin khi phát hiện các tổ chức, cá nhân này.

2Cử tri Phạm Văn Tốt, khu phố 1A, phường Chánh Phú Hòa và cử tri Huỳnh Khắc Chung, ấp Dòng Sỏi, xã An Tây: phản ánh dây mạng viễn thông chằng chịt, chưa được thu gọn (tình trạng này phổ biến nhiều nơi trên địa bàn phường Chánh Phú Hòa và xã An Tây) làm mất mỹ quan, tiềm ẩn nguy hiểm. Đề nghị các ngành chức năng xem xét, khắc phục tình trạng nêu trên.

- Đến nay, đã triển khai ngầm hóa cáp viễn thông tại 33 tuyến đường với khoảng 40km trên địa bàn Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An (theo phụ lục đính kèm).

- Năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục triển khai Kế hoạch hạ ngầm và chỉnh trang mạng cáp viễn thông giai đoạn 2021 - 2025.

+ Triển khai hạ ngầm cáp viễn thông trên các tuyến đường đã hoàn thành việc đầu tư hạ tầng ngầm tại Thủ Dầu Một và một số địa phương khác như: Tân Uyên, Dĩ An, Bến Cát, Phú Giáo.

+ Tiếp tục phối hợp Công ty Điện lực Bình Dương và các doanh nghiệp viễn thông chỉnh trang làm gọn mạng cáp viễn thông treo, đặc biệt là tại các vị trí mất an toàn điện, an toàn giao thông.

+ Tiếp nhận và chuyển cho các doanh nghiệp viễn thông kịp thời xử lý sự cố và hiện trường bất cập của mạng cáp viễn thông qua Hệ thống đường dây nóng 1022.

+ Hướng dẫn và phối hợp các địa phương thực hiện việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về quản lý, vận hành và sử dụng mạng cáp viễn thông.

3Cử tri các phường[4] Phú Lợi, Phú Thọ và Hiệp An: tiếp tục kiến nghị ngành chức năng khắc phục tình trạng  dây điện và dây cáp của các nhà mạng viễn thông mắc không gọn gàng rất mất an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy, cụ thể: cử tri kiến nghị ngành chức năng có giải pháp và kế hoạch cụ thể khắc phục tình trạng nêu trên để đảm bảo mỹ quan và an toàn phòng cháy chữa cháy tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một; tuyến đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Lợi; các tuyến đường trên địa bàn phường Hiệp An; tuyến đường Đại lộ Bình Dương (đoạn gần ngã 4 Sở Sao).

- Dịch vụ viễn thông đã trở thành dịch vụ thiết yếu trong đời sống xã hội, là phương tiện kết nối (kết nối con người – con người, kết nối con người – thiết bị, kết nối thiết bị - thiết bị), góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Để đảm bảo cho việc cung cấp dịch vụ viễn thông cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, trong những năm qua, các nhà mạng viễn thông đã nỗ lực rất lớn trong việc đầu tư hạ tầng, mở rộng vùng phục vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ để mang lại dịch vụ tốt nhất cho người dùng.

- Song song với việc phát triển nhanh hạ tầng để kịp thời cung cấp dịch vụ cho người dân/doanh nghiệp đã phát sinh nhiều bất cập, nhất là mạng cáp viễn thông ngày càng chằng chịt, mất mỹ quan, mất an toàn gây bức xúc cho người dân. Mặc dù thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã rất nỗ lực triển khai nhiều biện pháp để cải thiện tình trạng trên, nhưng kết quả đạt được chưa đáp ứng mong mỏi của đông đảo cử tri trên địa bàn.

a. Nguyên nhân

- Nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông của người dân/doanh nghiệp trên địa bàn rất lớn, nhưng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị phát triển không theo kịp với tốc độ đô thị hóa, đặc biệt là các khu dân cư tự phát.

- Các ngành, các cấp chưa đề cao việc đầu tư đồng bộ các loại công trình hạ tầng kỹ thuật: giao thông, thoát nước, cấp nước, điện, chiếu sáng, viễn thông.

- Các doanh nghiệp viễn thông (đơn vị thuê cột) và Công ty Điện lực Bình Dương (đơn vị cho thuê cột và có thu tiền) dùng chung hệ thống cột để vừa treo cáp điện, vừa treo cáp viễn thông nhưng thiếu sự phối hợp, giám sát để đảm bảo an toàn, mỹ quan….

- Công tác quản lý nhà nước còn hạn chế do hạn chế về nguồn lực, chính quyền cấp huyện, cấp xã chưa quan tâm, thể hiện vai trò quản lý nhà nước đối với những tồn tại của mạng cáp điện, cáp viễn thông trên địa bàn quản lý.

b. Một số việc do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì đã triển khai thực hiện trong thời gian qua nhằm từng bước cải thiện mạng cáp viễn thông.

Trước tình trạng bất cập của mạng cáp viễn thông, từ năm 2013 đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã có những hành động để cải thiện tình trạng trên:

- Giai đoạn 2013 – 2016, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 02 Quyết định để phối hợp với Công ty Điện lực Bình Dương và các doanh nghiệp viễn thông thực hiện chỉnh trang làm gọn mạng cáp viễn thông treo chung trên cột điện lực (Công ty Điện lực hỗ trợ kinh phí, được trích từ doanh thu cho thuê cột treo cáp). Kết quả, sau gần 4 năm triển khai các Kế hoạch, đã thực hiện chỉnh trang, bó gọn hơn 250 km cáp viễn thông tại địa bàn Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát (theo phụ lục đính kèm).

- Từ năm 2017 – 2020, Công ty Điện lực Bình Dương không tiếp tục trích kinh phí thu được từ hoạt động cho các doanh nghiệp viễn thông thuê cột treo cáp để thực hiện việc chỉnh trang, làm gọn mạng cáp treo, nên công tác chỉnh trang cáp phải dừng lại (do thiếu kinh phí). Trước những khó khăn về kinh phí chỉnh trang cáp, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định 2667/QĐ-UBND để triển khai Kế hoạch hạ ngầm mạng cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2017 – 2020. Ở giai đoạn này các doanh nghiệp chủ yếu tập trung thực hiện việc đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm, đồng thời do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên công tác hạ ngầm cáp chưa được thực hiện.

- Giai đoạn 2021 – đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông vừa phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông thực hiện hạ ngầm cáp viễn thông tại các tuyến đường đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật ngầm, đồng thời tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hạ ngầm cáp viễn thông giai đoạn 2021 – 2025. Đến cuối năm 2022, đã triển khai hạ ngầm toàn bộ mạng cáp viễn thông tại 33 tuyến đường với khoảng 40km trên địa bàn Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An (có phụ lục kèm theo). Ngoài ra, Công ty Điện lực Bình Dương cũng đã tiếp tục trích kinh phí cho thuê cột treo cáp để phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các doanh nghiệp viễn thông kiểm tra, rà soát và chỉnh trang mạng cáp viễn thông treo chung trên cột điện lực với gần 90 Km.

- Song song với công tác chỉnh trang, bó gọn và hạ ngầm cáp viễn thông. Hàng năm, Thanh tra Sở cũng đã tiến hành nhiều đợt thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và yêu cầu các nhà mạng phải khắc phục các sai phạm về Quy chuẩn kỹ thuật đối với mạng cáp viễn thông. Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã và đang phối hợp với Hệ thống đường dây nóng 1022 để tiếp nhận các phản ánh về sự cố và hiện trường bất cập của mạng cáp viễn thông để chuyển đến các nhà mạng viễn thông xử lý kịp thời.

c. Các nhiệm vụ triển khai cho năm 2023 và các năm tiếp theo.

- Với mạng lưới cáp viễn thông quá lớn (tất cả các tuyến đường giao thông, khu vực có người dân sinh sống thì có mạng cáp viễn thông), nên việc chỉnh trang, hạ ngầm không thể triển khi đồng loạt mà chỉ có thể thực hiện từng bước và ưu tiên các tuyến đường, khu vực trọng điểm, đồng thời phải có sự phối hợp, đồng hành của các ngành, các cấp đặc biệt là chính quyền cơ sở.

- Năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục triển khai Kế hoạch hạ ngầm và chỉnh trang mạng cáp viễn thông giai đoạn 2021 - 2025.

+ Triển khai hạ ngầm cáp viễn thông trên các tuyến đường đã hoàn thành việc đầu tư hạ tầng ngầm tại Thủ Dầu Một và một số địa phương khác như: Tân Uyên, Dĩ An, Bến Cát, Phú Giáo.

+ Tiếp tục phối hợp Công ty Điện lực Bình Dương và các doanh nghiệp viễn thông chỉnh trang làm gọn mạng cáp viễn thông treo, đặc biệt là tại các vị trí mất an toàn điện, an toàn giao thông.

+ Tiếp nhận và chuyển cho các doanh nghiệp viễn thông kịp thời xử lý sự cố và hiện trường bất cập của mạng cáp viễn thông qua Hệ thống đường dây nóng 1022.

+ Hướng dẫn và phối hợp các địa phương thực hiện việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về quản lý, vận hành và sử dụng mạng cáp viễn thông

XXKHO BẠC NHÀ NƯỚC  
1Cử tri Đặng Văn Long, khu phố 11, phường Phú Cường: phản ánh việc chi trả phụ cấp qua thẻ ATM cho các thành viên của hội, chi hội ở khu phố (theo yêu cầu của kho bạc nhà nước) là không phù hợp, do các thành viên đa số lớn tuổi, mức phụ cấp thấp, nên việc trả qua thẻ tốn thời gian. Các thành viên gặp rất nhiều khó khăn trong việc nhận phụ cấp. Kiến nghị ngành chức năng xem xét giải quyết tình trạng bất cập nêu trên.

Căn cứ Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.

Căn cứ Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

Căn cứ Thông tư số 62/2020/TT-BTC ngày 22/6/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Căn cứ Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước tại Khoản 2, Điều 1 có quy định đối tượng bắt buộc chi thanh toán cho cá nhân qua tài khoản là: Cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp hưởng lương từ NSNN; cán bộ hợp đồng hưởng lương từ NSNN (trừ lao động hợp đồng vụ, việc, khoán gọn) và các đối tượng khác hưởng lương từ NSNN.

Căn cứ Công văn số 13747/BTC-KBNN ngày 02/12/2021 của Bộ Tài chính về việc mở rộng địa bàn bắt buộc chi thanh toán cá nhân qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong đó có quy định: "Các khoản thanh toán cho cá nhân qua tài khoản bao gồm: tiền lương và phụ cấp theo lương; tiền công lao động thường xuyên theo hợp đồng; tiền thưởng; tiền phụ cấp và trợ cấp khác, tiền khoán; tiền học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh, sinh viên, công chức, viên chức đi học; tiền công tác phí; phúc lợi tập thể; chi cho cán bộ xã, thôn, bản đương chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản; chi thực hiện chính sách người có công với cách mạng; chi công tác xã hội; chi lương hưu và trợ cấp xã hội; tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non, học sinh; các khoản thanh toán khác cho cá nhân.".

Từ những quy định trên việc chi trả các khoản phụ cấp qua thẻ ATM cho các thành viên của hội, chi hội ở khu phố là đúng quy định.

XXI​VĂN PHÒNG UBND TỈNH  
 1.  
Cử tri Quách Lắm, khu phố 4, phường Phú lợi: đề nghị lãnh đạo tỉnh thực hiện đảm bảo quy định về thời gian tiếp công dân theo quy định.

Ngày 22/02/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 469/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động tiếp công dân và việc tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, theo đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ trong giờ hành chính ấn định vào ngày Thứ Ba của tuần thứ 3 (ba) hàng tháng tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Các công dân có nhu cầu tham dự buổi tiếp công dân định kỳ thực hiện việc đăng ký trực tiếp tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh thông qua Ban Tiếp công dân tỉnh theo hình thức phiếu đăng ký (theo mẫu) hoặc đăng ký tiếp công dân định kỳ qua số điện thoại, hộp mail công vụ của Ban Tiếp công dân tỉnh (có kèm hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung đăng ký) trước ngày 05 của mỗi tháng. Trên cơ sở hồ sơ đăng ký, Ban Tiếp công dân tỉnh rà soát, phân loại hồ sơ, và phối hợp với Thanh tra tỉnh thực hiện công khai danh sách (các trường hợp tiếp trong kỳ, chuyển kỳ sau, từ chối tiếp) để thông báo đến công dân được biết, tham dự buổi tiếp công dân định kỳ.

Trong năm 2022, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành tập trung phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch Covid-19; bên cạnh đó, do các tháng đầu năm 2022 tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp và Chương trình, Lịch công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên thay đổi đột xuất (theo lịch họp trực tuyến của Trung ương); đồng thời rất nhiều Đoàn Công tác của Bộ, Ban, Ngành Trung ương về làm việc với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương… nên ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh theo định kỳ (Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh không được ủy quyền nên buộc phải hoãn, dời lịch tiếp sang thời gian khác phù hợp). Kể từ lúc có Quyết định số 469/QĐ-UBND, Ban Tiếp công dân tỉnh đã nhận được 57 vụ việc đăng ký và tổ chức cho Lãnh đạo tỉnh tiếp 06 cuộc, với 21 lượt công dân. Hiện nay, việc tiếp công dân vẫn diễn ra thường xuyên và định kỳ tại Trụ sở Ban Tiếp công dân theo quy định của pháp luật và mọi công dân có nhu cầu tham dự buổi tiếp công dân định kỳ thực hiện việc đăng ký tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh, để Ban Tiếp công dân tỉnh xây dựng kế hoạch đề xuất Lãnh đạo tỉnh thực hiện việc tiếp công dân định kỳ theo quy định.[1] Cử tri Lê Văn Thân, khu phố 5, phường Tương Bình Hiệp; Cử tri  Trần Mạnh Nghĩa, khu phố 7, phường Phú Lợi.

[2] Cử tri Lê Văn Thân, khu phố 5, phường Tương Bình Hiệp; Cử tri Trần Mạnh Nghĩa, khu phố 7, phường Phú Lợi.

[3] Cử tri  Huỳnh Thanh Minh, khu phố 5, phường Hiệp An; Cử tri Lê Công Tiến, khu phố 6, phường Hiệp Thành.

[4] Cử tri Phạm Thị Mùa, khu phố 3, phường Phú Lợi; Cử tri Nguyễn Thị Nhật, khu phố 4, phường Phú Thọ; Cử tri Phan Tấn Nhân, khu phố 8 và cử tri Nguyễn Văn Thiện, khu phố 4, phường Hiệp An; 

Phương Chi
Trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XVTrả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/17/2022 12:00 PMNoĐã ban hành

STTĐƠN VỊNỘI DUNGKẾT QUẢ GIẢI QUYẾT
1Sở Tài chính1. Cử tri kiến nghị sớm rà soát, kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về việc Ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo đó, đề nghị điều chỉnh quy định Ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động cho Trạm y tế xã, phường, thị trấn được tính theo số người thực tế như chi cho khối hoạt động sự nghiệp phòng bệnh và lĩnh vực dân số Kế hoạch hóa gia đình. Bên cạnh đó, do đặc thù của thành phố Thủ Dầu Một không có bệnh viện nên kiến nghị Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí chi lương 100% cho khối điều trị.

- Hiện nay định mức kinh phí hoạt động thường xuyên/Trạm y tế xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND đã được Sở Tài chính tổ chức họp lấy ý kiến và được sự thống nhất ý kiến của các địa phương (có sự tham gia của UBND huyện, thị xã, thành phố).

Trong trường hợp kinh phí trạm y tế không đảm bảo hoạt động, đề nghị các đơn vị gửi báo cáo đánh giá tình hình sử dụng kinh phí hoạt động thường xuyên/Trạm y tế gửi các đơn vị có liên quan trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh định mức.

- Căn cứ quy định tại khoản 4, Điều 3, Thông tư số 37/2018/TT-BYT và Điều 2, Thông tư số 14/2019/TT-BYT thì chi phí tiền lương đã tính trong giá khám bệnh, ngày giường bệnh và các dịch vụ kỹ thuật y tế. Mặt khác, Trung tâm Y tế thành phố Thủ Dầu Một là đơn vị sự nghiệp dịch vụ công, việc xác định kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP. Do vậy kiến nghị của cử tri là chưa phù hợp với quy định.

2

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

2. Cử tri cho rằng việc đặt tên đường và số nhà trên địa bàn phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An hiện nay không khoa học, chưa hợp lý, chưa theo số thứ tự, từ đó, gây khó khăn cho người dân trong việc tìm địa chỉ liên hệ; đồng thời đoạn đường từ ngã tư Bình Chuẩn, thành phố Thuận An đến Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên hiện có một con đường đất nhỏ chưa được đặt tên đường. Cử tri đề nghị các ngành, địa phương nghiên cứu khắc phục và xử lý các trường hợp trên.

Trong thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố rà soát các tuyến đường trên địa bàn để xem xét, hướng dẫn lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt việc đặt tên đường đảm bảo theo đúng quy định hiện hành. Qua đó, tạo thuận lợi cho người dân trong việc đi lại và quan hệ giao dịch. Tuy nhiên, vẫn còn một số tuyến đường chưa được đặt tên theo phản ánh của cử tri.

Tại Điều 4 Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng quy định: "Các tuyến đường trên địa bàn thành phố, thị xã, thị trấn được xây dựng theo quy hoạch đô thị, được sử sụng ổn định thì được xem xét đặt tên".

Trên cơ sở kiến nghị của cử tri, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ đề nghị UBND thành phố Thuận An rà soát các tuyến đường được xây dựng theo quy hoạch đô thị, được sử dụng ổn định mà chưa được đặt tên (nếu đảm bảo đủ điều kiện đặt tên theo quy định) để lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định hiện hành. Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang trình UBND tỉnh phê duyệt ngân hàng dữ liệu tên đường trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Sau khi được phê duyệt, các địa phương căn cứ vào quy mô, cấp độ các tuyến đường để lựa chọn tên đặt cho phù hợp và đúng quy định.

3​

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

3. Cử tri phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên phản ánh tình trạng dạy và học tại các trường trên địa bàn phường còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là số lượng giáo viên đứng lớp không đảm bảo số lượng, trong khi số lượng học sinh ngày càng tăng, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Cử tri kiến nghị ngành giáo dục địa phương quan tâm và có biện pháp khắc phục tình trạng này.

Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản giao cho các địa phương chủ động trong việc tuyển dụng và hợp đồng giáo viên nhằm kịp thời bổ sung số lượng đội ngũ viên chức của ngành Giáo dục và Đào tạo còn thiếu trong mỗi năm học.

Hàng năm, trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được giao và tình hình thực tế về đội ngũ giáo viên từng môn học của từng cấp học, Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức cho ngành Giáo dục và Đào tạo gửi Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương thẩm định trước khi tổ chức thực hiện (theo hướng dẫn tại Công văn số 1185/SNV-CCVC ngày 07/7/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023 và các năm tiếp theo). Sau khi thực hiện xong công tác tuyển dụng, Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn và thực hiện hợp đồng giáo viên còn thiếu theo hướng dẫn tại Công văn số 4019/UBND-VX ngày 05/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc chủ trương hợp đồng số lượng người làm việc của ngành Giáo dục và Đào tạo còn thiếu trong năm học 2022-2023.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc tuyển dụng, hợp đồng giáo viên ở các địa phương cũng gặp nhiều khó khăn vì không có đủ nguồn để tuyển dụng, do đó, các địa phương không đạt được chỉ tiêu tuyển dụng theo nhu cầu. Sở Giáo dục và Đào tạo đã và đang nghiên cứu các quy định, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, trong đó, có việc thực hiện cử tuyển đối với các bộ môn thiếu nguồn tuyển dụng.

4. Cử tri phản ánh hiện nay có trường hợp người dân lao động từ các tỉnh về Bình Dương sinh sống ổn định và có hộ khẩu trên 10 năm, tuy nhiên khi con em các đối tượng này nộp hồ sơ nhập học phải bắt buộc có bản sao giấy khai sinh, trong khi để có bản sao giấy khai sinh người dân phải về địa phương nơi khai sinh để thực hiện sao lục (mặc dù có giấy khai sinh bản chính) gây khó khăn cho người dân trong quá trình thực hiện. Cử tri kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh nghiên cứu, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi nộp hồ sơ tại các trường trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, theo quy định của ngành Giáo dục và Đào tạo, hồ sơ nhập học của học sinh yêu cầu có Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ. Như vậy, cử tri có thể sử dụng Bản photo công chứng của Giấy khai sinh bản chính để thay thế cho Bản sao Giấy khai sinh mà không cần về địa phương nơi khai sinh để thực hiện sao lục.

Trong quá trình nộp hồ sơ nhập học, nếu có khó khăn, vướng mắc cử tri vui lòng liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đăng ký nhập học (đối với cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) hoặc liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp học trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên; điện thoại liên hệ: 0274.3822.375, e-mail: portal@sgdbinhduong.edu.vn) để được hướng dẫn và hỗ trợ.

​​​​​4 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​​​​​​Sở Y tế ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​5. Cử tri phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên phản ánh tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập, người dân phải tự mua các thiết bị y tế để thực hiện việc khám chữa bệnh dẫn đến nhiều bất cập như không kiểm soát được giá vật tư y tế hoặc mua nhầm sản phẩm kém chất lượng. Cử tri đề nghị sớm có giải pháp khắc phục tình trạng trên giúp nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đây là thực tế đang diễn ra trên toàn quốc, không riêng ở Bình Dương, nhiều cơ sở y tế có nguy cơ đóng cửa do thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị để hoạt động. Người dân gặp nhiều thiệt thòi khi đi khám chữa bệnh.

Trên địa bàn tỉnh, để giải quyết vấn đề này, UBND tỉnh đã có Quyết định thành lập Đơn vị mua thuốc tập trung cấp tỉnh theo hướng dẫn tại Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2022 của Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở ban ngành tham mưu để UBND tỉnh thành lập Trung tâm mua sắm tập trung vật tư y tế, hóa chất, …để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

6. Cần nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 03/08/2012 của của UBND tỉnh quy định chính sách, chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế tỉnh Bình Dương đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay. Đồng thời, xem xét chủ trương để Trung tâm y tế thành phố Thủ Dầu Một được thu giá khám chữa bệnh theo mức giá của bệnh viện hạng III theo Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh Bình Dương về việc xếp loại hạng Trung tâm y tế thành phố Thủ Dầu Một hạng III (ba).

* Nội dung nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 03/08/2012 của UBND tỉnh:

Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 03/08/2012 của của UBND tỉnh quy định chính sách, chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế tỉnh Bình Dương đã ban hành đến nay được 10 năm, chế độ chính sách hiện không còn phù hợp với đời sống kinh tế xã hội của tỉnh.

Thời gian qua, nhất là sau thời điểm tập trung phòng chống dịch Covid-19, số lượng nhân viên y tế nghỉ việc gia tăng rất nhiều do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có nguyên nhân là lương và thu nhập thấp không đủ sống trong khi áp lức công việc quá cao.

Ngành Y tế hiện đang chủ động tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh để điều chỉnh bổ sung chế độ cho nhân viên y tế.

* Đối với nội dung chủ trương để Trung tâm Y tế thành phố Thủ Dầu Một được thu giá khám chữa bệnh theo mức giá của bệnh viện hạng III theo Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh Bình Dương về việc xếp loại hạng Trung tâm Y tế thành phố Thủ Dầu Một hạng III (ba):

Trung tâm Y tế thành phố Thủ Dầu Một được xếp hạng III theo Quyết định số 1785/QĐ-UBND. Tuy nhiên, do TTYT không có điều trị nội trú, vì vậy, cơ quan BHXH Bình Dương chỉ hợp đồng KCB BHYT với TTYT là Phòng khám đa khoa, giá thu dịch vụ chỉ tương đương với cơ sở y tế hạng IV (hoặc không xếp hạng).

7. Hiện nay, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các Trung tâm y tế tuyến huyện còn diễn ra kéo dài do khó khăn trong công tác đấu thầu, mua sắm. Cử tri kiến nghị sớm nghiên cứu thành lập Trung tâm đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế tập trung cấp tỉnh để kịp thời tháo gỡ các khó khăn trên.

Đây là thực tế đang diễn ra trên toàn quốc, không riêng ở Bình Dương, nhiều cơ sở y tế có nguy cơ đóng cửa do thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị để hoạt động. Người dân gặp nhiều thiệt thòi khi đi khám chữa bệnh.

Trên địa bàn tỉnh, để giải quyết vấn đề này, UBND tỉnh đã có Quyết định thành lập Đơn vị mua thuốc tập trung cấp tỉnh theo hướng dẫn tại Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2022 của Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở ban ngành tham mưu để UBND tỉnh thành lập Trung tâm mua sắm tập trung vật tư y tế, hóa chất, …để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

8. Kiến nghị tỉnh cần sớm có chỉ đạo sắp xếp lại các Trung tâm y tế tuyến huyện theo hướng trực thuộc UBND cấp huyện trong năm 2022 theo Nghị quyết số 41/2021/QH15 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Liên quan đến việc phân cấp quản lý Trung tâm Y tế cấp huyện, Trạm Y tế cấp xã theo hướng giao cho UBND cấp huyện quản lý, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 37/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế trực thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong đó quy định UBND cấp tỉnh có trách nhiệm quyết định việc chuyển các Trung tâm Y tế cấp huyện về UBND cấp huyện quản lý khi đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, tài chính theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn này, thẩm quyền quyết định việc chuyển các Trung tâm Y tế cấp huyện thuộc UBND cấp huyện quản lý thì thuộc thẩm quyền của địa phương. 

Sở Y tế đã tham khảo một số tỉnh. Đến thời điểm này trên cơ sở thực hiện cũng có địa phương đánh giá rà soát hoạt động và các điều kiện, đã chuyển Trung tâm Y tế cấp huyện về UBND cấp huyện quản lý, một số tỉnh, thành phố vẫn giữ mô hình TTYT cấp huyện thuộc Sở Y tế quản lý. Khi Thông tư số 37 của Bộ Y tế có hiệu lực từ ngày 15/02/2022, Sở Y tế có mời UBND các huyện, thị, thành phố (nhưng UBND huyện, thị, thành phố ủy quyền cho Giám đốc TTYT dự), TTYT huyện, thị, thành phố họp lấy ý kiến để Sở Y tế trình UBND tỉnh sửa đổi chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế các đơn vị đều thống nhất nên trực thuộc Sở Y tế để thuận tiện chỉ đạo trong công tác điều hành về chuyên môn vì hiện nay về phần tài chính đã thuộc UBND huyện, thị, thành phố. Hiện nay, các Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố trực thuộc Sở Y tế của tỉnh đang hoạt động có hiệu quả và thuận tiện trong công tác tăng cường hỗ trợ khi có dịch bệnh xảy ra.

Sở Y tế đã tham mưu UBND tỉnh Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Dương (tại Quyết định số 28, TTYT các huyện, thị, thành phố vẫn trực thuộc Sở Y tế).

9. Kiến nghị xem xét theo lộ trình ưu tiên bố trí kinh phí sửa chữa, xây mới 08 Trạm y tế phường trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một (phường Tương Bình Hiệp, Phú Thọ, Phú Hòa, Chánh Mỹ, Tân An, Hiệp Thành, Phú Cường, Hiệp An) để đảm bảo thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh và các nhiệm vụ khác tại địa phương.Vấn đề xây dựng các TYT trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Thủ Dầu Một. Theo ý kiến của TTYT thành phố Thủ Dầu Một, UBND thành phố Thủ Dầu Một đã giao việc này cho Ban Quản lý dự án thành phố Thủ Dầu Một tham mưu triển khai thực hiện. TTYT thành phố Thủ Dầu Một đã có văn bản số 813/TTYT-TC ngày 11/11/2022 về việc hỗ trợ cung cấp thông tin dự án xây dựng, sửa chữa Trạm Y tế gửi Ban Quản lý dự án thành phố Thủ Dầu Một.
10. Chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các cơ quan chức năng, UBND cấp huyện có giải pháp bố trí lực lượng, công cụ, phương tiện nhằm đảm bảo an toàn, an ninh cho lực lượng y, bác sỹ và nhân viên y tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh.

Hiện nay, việc đảm bảo an toàn, an ninh tại các cơ sở y tế đang là vấn đề bức xúc của ngành và của cả cộng đồng. Tuy nhiên, do kinh phí còn hạn chế (nhất là ở tuyến xã), biên chế ngành Y tế chưa đủ đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ (do thực hiện giảm biên chế theo Nghị quyết 18, 19; dân số của tỉnh ngày càng tăng).

Ngành Y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế chủ động phối hợp cùng ngành Công an để thực hiện việc đảm bảo an ninh, an toàn tại các cơ sở y tế.

Ngành Y tế sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở y tế, đồng thời tham mưu UBND tỉnh chi đạo các đơn vị chức năng hỗ trợ, phối hợp với các cơ sở y tế trong việc đảm bảo an ninh, an toàn tại các đơn vị

11. Nghiên cứu, bố trí chỉ tiêu biên chế cho hệ thống y tế cơ sở theo quy mô dân số và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của các xã, phường, huyện, thị xã, thành phố để đáp ứng nhu càu khám chữa bệnh cho nhân dân tại địa phương; xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành những quy định về chính sách, chế độ đãi ngộ đặc biệt trong tuyển dụng cán bộ, nhân viên y tế có trình độ cao, tâm huyết với nghề, đồng thời có những chính sách đãi ngộ đặc biệt giữ chân đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế có nhiều kinh nghiệm đang công tác tại y tế tuyến cơ sở; thường xuyên tổ chức gặp gỡ thăm hỏi, động viên lực lượng y tế tại cơ sở.

Việc thực hiện chỉ tiêu biên chế thống nhất theo chỉ tiêu biên chế được giao của tỉnh, định hướng giảm biên chế hàng năm theo Nghị quyết 18,19 (trừ đơn vị sự nghiệp công lập, tuy nhiên, ngành vẫn chưa thể tuyển đủ nhân sự đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ). Ngành Y tế đã nhiều lần tham mưu việc giao chỉ tiêu biên chế của ngành Y tế (cũng như của ngành Giáo dục và Đào tạo) cần phải tỉnh theo dân số.

Ngành Y tế đã tham mưu nhiều văn bản về thu hút, đào tạo nguồn nhân lực (đa được HĐND, UBND tỉnh ban hành và áp dụng nhiều năm qua). Hiện ngành đang tham mưu Nghị quyết về Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số; phối hợp tham mưu điều chỉnh Quyết định 33, Nghị quyết 05…để giải quyết tốt hơn các chế độ, chính sách cho nhân viên y tế.

Lãnh đạo, các phòng chuyên môn của Sở Y tế thường xuyên đi công tác tại cơ sở để hướng dẫn, hỗ trợ, đánh giá hoạt động…của các cơ sở. Hàng năm, ngành Y tế đều tổ chức sự kiện "Ngành Y tế lắng nghe ý kiến người dân" để lắng nghe, năm bắt tâm tư của nhân viên y tế, phản ánh của người dân…để điều chỉnh, cải thiện chất lượng phục vụ của ngành.

Đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn xây dựng và phê duyệt vị trí việc và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ. Vì hiện nay số biên chế vá số người làm việc của ngành Y tế để phục vụ theo dân số tỉnh đang quá tải.

12. Theo Thông tư 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế, các đơn vị mua thuốc tập trung thực hiện các gói thầu mua thuốc không yêu cầu bắt buộc xây dựng dự toán gói thầu mua sắm trang thiết bị phải có chứng thư thẩm định giá. Tuy nhiên, hiện nay các cơ quan tham mưu UBND tỉnh yêu cầu phải thực hiện thủ tục này theo quy định của Luật Đấu thầu, khâu thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu yêu cầu phải có chứng thư thẩm định giá. Do vậy, việc này đang phần nào cản trở thủ tục thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu mua thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu và vị thuốc cổ truyền tập trung, kéo dài tình trạng thiếu thuốc điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền. Kiến nghị cần có văn bản hướng dẫn cụ thể, đồng bộ để triển khai thực hiện hiệu quả.

Hiện nay, theo Kết luận của cơ quan Thanh tra chuyên đề mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã chỉ ra một trong những thiếu sót của các bước thực hiện lựa chọn nhà thầu đó là thiếu bước phê duyệt dự toán gói thầu mua sắm theo quy định tại Khoản 3, Điều 34 Luật Đấu thầu năm 2013, trong khi đó Thông tư số 15/2019/TT-BYT lại không quy định vấn đề này.

Sở Y tế đã có văn bản đề xuất biện pháp xử lý vấn đề này với UBND tỉnh.

 

5UBND thành phố Thuận An13. Cử tri cho rằng việc đặt tên đường và số nhà trên địa bàn phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An hiện nay không khoa học, chưa hợp lý, chưa theo số thứ tự, từ đó, gây khó khăn cho người dân trong việc tìm địa chỉ liên hệ; đồng thời đoạn đường từ ngã tư Bình Chuẩn, thành phố Thuận An đến Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên hiện có một con đường đất nhỏ chưa được đặt tên đường. Cử tri đề nghị các ngành, địa phương nghiên cứu khắc phục và xử lý các trường hợp trên.
 • Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà.
 • Căn cứ Quyết định số 108/2007/QĐ-UBND ngày 11/10/2007 của UBND tỉnh Bình Dương quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
 • Theo Quy trình thủ tục liên thông cấp số nhà giữa Phòng Quản lý đô thị Thuận An và UBND các xã, phường. Theo đó, việc cấp số nhà theo hình thức đơn lẻ do UBND các xã, phường tham mưu xác nhận cho số nhà và đề xuất chứng nhận số nhà dẫn đến một số trường hợp bất cập. UBND thành phố tiếp thu ý kiến của cử tri và từng bước khắc phục. Đề nghị UBND các xã, phường cần nghiên cứu tham mưu đề xuất số nhà đối với các trường hợp đơn lẻ theo thứ tự và theo quy định để thuận tiện cho người dân khi tìm địa chỉ liên hệ.
 • Hiện nay, đề án đặt tên đường cho các xã, phường dự kiến đến tháng 6/2023 sẽ hoàn thiện do mới có 02 phường Bình Nhâm và Hưng Định gửi báo cáo các phường còn lại đang thực hiện. Tên đường trên địa bàn thành phố Thuận An đến năm 2024 sẽ triển khai thực hiện và sẽ do Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Thuận An tham mưu UBND thành phố triển khai. Do đó, việc cấp số nhà theo hình thức đại trà chưa thực hiện được tại thời điểm này. Sau khi các tuyến đường được đặt tên UBND thành phố Thuận An sẽ chỉ đạo các ngành lập kế hoạch đánh và gắn biển số nhà theo hình thức đại trà theo quy định.
Phương Chi
Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri theo thẩm tra của Thường trực HĐND tỉnh (đang thực hiện)Trả lời kiến nghị cử triTinKết quả giải quyết kiến nghị của cử tri theo thẩm tra của Thường trực HĐND tỉnh (đang thực hiện)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/28/2022 6:00 PMNoĐã ban hành

STTKIẾN NGHỊ CỬ TRIKẾT QUẢ GIẢI QUYẾT​NĂM HOÀN THÀNH​ ​ ​
ISỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 202320242025
1       

Cử tri Phan Thanh Hồng, khu phố Tân Phước, phường Tân Bình (SKH3):

 (1) Phản ánh dự án khu dân cư An Trung cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, cấp tái định cư cho người dân ở khu vực thấp chưa xây dựng bờ kè, kiến nghị ngành chức năng chỉ đạo chủ đầu tư dự án An Trung xây kè khu tái định cư cho người dân.

(2) Kiến nghị ngành chức năng xem xét sớm triển khai cấp đất tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án Đông Bình Dương.

(3) Phản ánh cử tri đã nhiều lần kiến nghị ngành chức năng xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân thuộc dự án Trung Thành, Đất Mới nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Kiến nghị ngành chức năng xem xét giải quyết dứt điểm vấn đề trên.

(1) Dự án Khu dân cư An Trung

- Dự án Khu nhà ở thương mại An Trung được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tại Văn bản số 2564/UBND-SX ngày 23/5/2006 tại phường Tân Bình, thành phố Dĩ An; UBND thành phố Dĩ An phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 3759/QĐ-UBND ngày 12/11/2007, điều chỉnh tại Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 27/02/2012 và Quyết định số 6410/QĐ-UBND ngày 12/11/2014 với tổng diện tích 117.462,3m2.

- Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Trung đã được UBND tỉnh giao đất (đợt 1) để thực hiện dự án tại Quyết định số 3824/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 với diện tích 39.077,4m2. Đến nay, Công ty chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

- Liên quan đến việc kiểm tra tình hình triển khai dự án Khu nhà ở thương mại An Trung, UBND tỉnh có Văn bản số 11/UBND-KT ngày 03/01/2020 giao Sở Xây dựng và UBND thành phố Dĩ An rà soát, báo cáo UBND tỉnh. Ngày 27/02/2020, Sở Xây dựng đã Báo cáo số 673/SXD-QLN ngày 27/02/2020 báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự án.

- Liên quan kiến nghị xây dựng bờ kè khu tái định cư cho người dân: kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An chỉ đạo các phòng, ban yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

- Ngày 28/3/2022, UBND tỉnh có Văn bản số 1380/UBND-KT giao Sở Xây dựng chủ trì cùng các đơn vị liên quan xem xét, giải quyết và trả lời kiến nghị, đề nghị của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Trung tại Báo cáo số 01.03/BC-AT ngày 22/3/2022 liên quan đến khó khăn, vướng mắc dự án.  

(2) Dự án Đông Bình Dương

- Dự án Khu dân cư Thương mại Dịch vụ Đông Bình Dương đã được Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 8442/QĐ-UBND ngày 28/11/2011 và Quyết định số 4046/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 với tổng diện tích 126,7ha. Đến nay, Chủ đầu tư đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất 07 đợt với diện tích 111,66ha và đang rà soát để lập thủ tục giao đất đối với phần diện tích còn lại.

- Đến nay, Công ty chưa nộp hồ sơ đề nghị thu hồi đất tái đinh cư dự án giao về UBND thành phố Dĩ An để cấp tái định cư cho các hộ dân. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ có văn bản đôn đốc Công ty. Sau khi nhận được hồ sơ của Công ty, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ trình UBND tỉnh thu hồi đất và giao về cho UBND thành phố Dĩ An cấp đất tái định cư cho các hộ dân thuộc diện tái định cư theo quy định (dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2022).

(3) Dự án Khu nhà ở công nhân Tân Bình và dự án Khu nhà ở Đất Mới

- Theo quy định pháp luật, đây là các dự án khu dân cư nên việc chuyển nhượng phải thực hiện theo quy định tại Khoản 17 và Khoản 22 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ, cụ thể: dự án phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoàn thành việc đầu tư xây dựng theo quy hoạch chi tiết; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải; thuộc khu vực, loại đô thị được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền; Sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư gửi hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở, công trình xây dựng của chủ đầu tư dự án... Đến nay, Công ty Cổ phần Trung Thành chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 02 chủ đầu tư chưa đầu tư cơ sở hạ tầng theo đúng quy hoạch chi tiết được duyệt và chưa hoàn thành xong các nội dung nêu trên chưa đủ điều kiện chuyển nhượng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân.

- Qua rà soát, kiểm tra Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng đã yêu cầu 02 Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, rà soát hoàn thiện thủ tục đất đai, xây dựng, nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch chi tiết được duyệt… làm cơ sở để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng… Đến nay, các dự án đều chưa hoàn thành theo chỉ đạo nêu trên. Do đó, dẫn đến việc người dân nhận chuyển nhượng, đang sinh sống trong dự án bức xúc và kiến nghị đến các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong các kỳ tiếp xúc cử tri hoặc qua Ban Tiếp công dân để được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ổn định. Để có cơ sở giải quyết dứt điểm các vụ việc nêu trên, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người sử dụng đất, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho chủ đầu tư trong việc thực hiện dự án và đảm bảo theo đúng các quy định pháp luật. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 3473/STNMT-CCQLĐĐ ngày 30/9/2021 kiến nghị UBND tỉnh nội dung này (UBND tỉnh đang xem xét chỉ đạo về vấn đề này). Do đó, kiến nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo để xử lý dứt điểm vụ việc.

x  
2       Cử tri Phạm Hữu Huyền, khu phố Tây A, phường Đông Hòa (TKH3): đề nghị sửa đổi Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND và các văn bản có liên quan về tách thửa đất để người dân dễ dàng hơn trong việc tách thửa, đặc biệt là cho các con để ổn định cuộc sống.

Ngày 17/3/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Thông báo số 57/TB-UBND, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, cùng các ngành, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng quy định mới thay thế Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 và Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 03/12/2019.

Ngày 30/5/2022, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Văn bản số 2561/UBND-KT, theo đó UBND tỉnh chấp thuận cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định ban hành quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Quyết định Ban hành Quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương và gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đóng góp ý kiến, đăng tải dự thảo lên Cổng thông tin điện tử tỉnh để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến.

Sau khi nhận được các ý kiến góp ý, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp ý kiến góp ý, tiếp thu, chỉnh sửa hoàn chỉnh dự thảo Quyết định. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang hoàn thiện các bước tiếp theo theo quy định để trình UBND tỉnh ban hành quyết định.

 x  
II​​​​SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI​        
3       Cử tri Nguyễn Minh Tân - ấp 1, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng (TKH3): phản ánh đoạn đường ĐT750 (đoạn từ ngã ba Trừ Văn Thố vào hướng Cây Trường II) bị ngập nước, hư hỏng nặng gây mất an toàn giao thông. Kiến nghị ngành chức năng xem xét, sửa chữa.

Trong năm 2021, Sở GTVT đã xây dựng xong một số đoạn mương dọc tại khu vực ngập nước (đoạn từ Km26+037 đến Km26+133 (đoạn qua xã Cây Trường II), đoạn từ Km28+119 đến Km28+259, đoạn từ Km28+049 đến Km28+119, đoạn từ Km30+716 ÷ Km31+034,...), đã duy tu, sửa chữa xong các hư hỏng trên đoạn tuyến này.

Năm 2022, Sở GTVT đã lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình duy tu, sửa chữa ĐT.750 đoạn từ Quốc lộ 13 đến ngã tư làng 10, trong đó có xây dựng hệ thống thoát nước dọc trên ĐT.750 (đoạn tiếp giáp Quốc lộ 13) và sửa chữa các hư hỏng phát sinh mặt đường; công trình đang thực hiện các thủ tục về lựa chọn nhà thầu thi công, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2022.

x  
4       

Cử tri phường Bình An (SKH2): tiếp tục phản ánh hệ thống chiếu sáng và đèn tín hiệu giao thông tại các ngã ba, ngã tư đường Quốc lộ 1K bị hư hỏng gây mất an toàn giao thông (cử tri đã phản ảnh rất nhiều lần và kéo dài nhiều năm nhưng vẫn chưa được khắc phục). Đề nghị các ngành chức năng tỉnh quan tâm sớm có giải pháp khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông.

 

Thời gian qua, UBND thành phố Dĩ An, Sở GTVT nhiều lần đề nghị đơn vị quản lý tuyến đường này (Công ty BOT Quốc lộ 1K, nay là Cục Quản lý Đường bộ IV) khắc phục, đồng thời, tham mưu UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương kiến nghị Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị chức năng quan tâm, khắc phục.

    Gần đây nhất, ngày 12/5/2022 UBND tỉnh đã có Công văn số 2217/UBND-KT đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam khắc phục các tồn đọng và bàn giao QL.1K đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương (phần đường và các hạng mục hạ tầng) cho địa phương quản lý để thuận lợi cho việc duy tu, sửa chữa, chỉnh trang đô thị. Ngày 09/6/2022, Bộ GTVT đã có Công văn số 5753/BGTVT-KCHT về việc khắc phục, sửa chữa các tồn tại và bàn giao đường QL.1K đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu các quy định có liên quan, khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền để công tác bảo trì trên tuyến QL.1K luôn đảm bảo an toàn giao thông như kiến nghị của UBND tỉnh Bình Dương.

 Ngày 10/6/2022, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có Quyết định số 2529/QĐ-TCĐBVN về việc cho phép chuẩn bị đầu tư công trình Sửa chữa đột xuất hệ thống điện chiếu sáng và đèn tín hiệu giao thông trên Quốc lộ 1K, giao Cục Quản lý Đường bộ IV làm chủ đầu tư, quy mô sửa chữa tập trung vào hệ thống đèn tín hiệu giao thông và hệ thống đèn chiếu sáng. Theo báo cáo của Cục Quản lý Đường bộ IV, công trình dự kiến hoàn thành trong quý IV năm 2022.

x  
Cử tri phường Bình An (TKH3): tiếp tục phản ảnh hệ thống chiếu sáng của Quốc lộ 1K không vận hành gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông. Vấn đề này kiến nghị nhiều lần và đã được Bộ Giao thông vận tải trả lời tại Công văn số 1235/BGTVT ngày 09/02/2021 (trong đó, Bộ Giao thông vận tải có kiến nghị địa phương tiếp nhận công trình này để thuận tiện trong công tác quản lý, sửa chữa và bảo trì) nhưng cử tri chưa đồng tình vì đến nay tình trạng trên vẫn chưa được khắc phục. Đề nghị ngành chức năng xem xét khắc phục tình trạng trên.  
   5Cử tri phường Vĩnh Phú (TKH3): phản ánh tuyến đường Đại lộ Bình Dương đã được Công ty Becamex sửa chữa nhưng chưa mang lại hiệu quả: khi mưa lớn thì còn một số đoạn đường ngập sâu (trước công ty Hoàn Mỹ cũ, trước nhà trọ Cây Xanh…) rất nguy hiểm cho người đi đường. Ngoài ra, đoạn ngay đầu đường Vĩnh Phú 13 thường xuyên ngập nước (mùa khô cũng ngập là do nước từ hố ga chảy ngược ra), tại đây đã xảy ra rất nhiều tai nạn (có cả chết người do người tham gia giao thông tránh vũng nước chạy ra làn xe tải). Người dân kiến nghị nhiều lần mà cơ quan chủ quản chưa quan tâm giải quyết. Đề nghị ngành chức năng xem xét, giải quyết. 
 • Thời gian qua, Sở GTVT đã có nhiều văn bản đề nghị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật – Becamex IJC duy tu, nạo vét, sửa chữa hệ thống thoát nước trên QL.13.
 • Ngày 16/9/2022, Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp cùng với các đơn vị, địa phương (Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An, Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP (Becamex IDC), Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật – Becamex IJC, Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Phú, Ủy ban nhân dân phường Bình Hòa) khảo sát, đề xuất giải pháp trước mắt để xử lý tình trạng ngập úng cục bộ trên Quốc lộ 13 tại một số đoạn tuyến thuộc địa bàn thành phố Thuận An. Trên cơ sở ý kiến của các thành viên tham dự khảo sát, ngày 27/9/2022, Sở GTVT đã có Công văn số 3350/SGTVT-QLGT đề nghị các ngành, đơn vị có liên quan thực hiện các giải pháp trước mắt để khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ trên Quốc lộ 13 tại một số đoạn tuyến thuộc địa bàn thành phố Thuận An
 •  Giải pháp lâu dài: Để giải quyết vấn đề này, HĐND tỉnh đã có Nghị Quyết số 49/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án BOT nâng cấp, mở rộng QL.13; Theo đó, sẽ cải tạo, xây mới một số đoạn cống dọc trên QL.13 trên địa bàn thành phố Thuận An; hiện Hội đồng thẩm định cấp cơ sở dự án BOT nâng cấp, mở rộng QL.13 đang thực hiện thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh.
x  ​

Phương Chi
Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 2, Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa X (đang thực hiện) Trả lời kiến nghị cử triTinKết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 2, Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa X (đang thực hiện) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/27/2022 6:00 PMNoĐã ban hành

STTNỘI DUNGKẾT QUẢ GIẢI QUYẾT​NĂM HOÀN THÀNH​ ​ ​
202320242025
​​​​Trước Kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa X       
I​​​SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI​        
 1. Cử tri Nguyễn Văn Trừ, khu phố Phú Bưng, phường Phú Chánh; cử tri Lê Văn Làng, khu phố 1, phường Vĩnh Tân và một số hộ dân tổ 6, khu phố 5, phường Vĩnh Tân: đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công, nâng cấp tuyến đường ĐT742 để người dân được thuận lợi trong lưu thông; sớm lắp đặt tín hiệu giao thông trước trường Tiểu học Phú Chánh, sửa chữa  đèn tín hiệu giao thông các tuyến đường đấu nối từ khu công nghiệp Vsip IIA đến đường ĐT742 (gần trụ sở UBND phường Vĩnh Tân).

-Về sửa chữa đèn tín hiệu giao thông các tuyến đường đấu nối từ khu công nghiệp Vsip IIA: các chốt tín hiệu trên các tuyến đường của khu công nghiệp Vsip II đấu nối ra ĐT.742 được Công ty liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam- Singapore đầu tư, đang trong thời gian khai thác, bảo trì. Qua rà soát, báo cáo của Công ty, các chốt tín hiệu trên vẫn đang hoạt động bình thường.

 • Về nâng cấp ĐT.742: Sở GTVT đã có Công văn số 1378/SGTVT-QLGT ngày 29/4/2022 kiến nghị UBND tỉnh nghiên cứu đề xuất chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng ĐT.742. Tuy nhiên, giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách đầu tư công có hạn phải tập trung đầu tư vào các dự án trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4... Do vậy, việc đầu tư tuyến đường này sẽ được xem xét trong giai đoạn 2025-2030.

  - Về lắp đặt đèn tín hiệu giao thông trước trường Tiểu học Phú Chánh: theo báo cáo của Phòng Quản lý đô thị thị xã Tân Uyên, hiện đèn tín hiệu giao thông tại vị trí trên đã thi công và hoàn thành.
x  
2. Cử tri Nguyễn Văn Thiện, khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên: đề nghị ngành chức năng đầu tư hệ thống thoát nước dọc theo Quốc lộ 13 đoạn từ Tượng đài chiến thắng Bàu Bàng đến khu phố Đồng Sổ để người dân lưu thông được thuận lợi hơn, vì hiện nay khi trời mưa lớn đoạn đường này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông do phải tránh các chỗ ngập nước.
 • Hiện Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật - Becamex IJC đã hoàn thành công tác khảo sát, thiết kế đầu tư hệ thống thoát nước khu vực này từ đầu năm 2021; Tuy nhiên để thực hiện được cần phải vận động người dân bàn giao mặt bằng để xây dựng hạ lưu thoát nước từ cống ngang tại Km53+610 xuống suối Đồng Xa;
 • Để thi công đoạn cống dọc trên, ngày 08/11/2021, Sở GTVT đã có Công văn số 4077/SGTVT-QLGT đề nghị:

+ Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng và địa phương tuyên truyền, vận động người dân thống nhất, bàn giao mặt bằng cho Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật – Becamec IJC tổ chức thi công công trình.

+ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật – Becamec IJC tiếp tục chỉ đạo bộ phận hữu quan phối kết hợp với các đơn vị, địa phương trong việc vận động người dân bàn giao mặt bằng, tổ chức triển khai thi công ngay khi được bàn giao mặt bằng.

    Ngày 13/7/2022, Sở GTVT tiếp tục có Công văn số 2353/SGTVT-QLGT tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng và địa phương tuyên truyền, vận động người dân thống nhất, bàn giao mặt bằng cho Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật – Becamec IJC tổ chức thi công công trình.

x  
3. Cử tri phường Bình An: phản ánh tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn có một số đoạn mặt đường bị hư hỏng, có đoạn ngập cục bộ, vạch kẻ phân làn đường đã mờ không đảm bảo an toàn giao thông. Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo đơn vị quản lý kiểm tra, khắc phục.

​Qua công tác kiểm tra tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn, Sở Giao thông vận tải nhận thấy c​ác vị trí hư hỏng, hằn lún vệt bánh xe đã được Công ty Becamex IDC khắc phục. Tuy nhiên, do tuyến đường này lưu lượng phương tiện có tải trọng cao lưu thông rất cao, nên việc phát sinh hư hỏng là không tránh khỏi. Sở GTVT xin ghi nhận, sẽ đề nghị Công ty Becamex IDC rà soát, khắc phục.​

4. Cử tri phường Bình Thắng: phản ánh các phương tiện tham gia giao thông thường xuyên đi ngược chiều vào đường dẫn quay đầu dưới dạ cầu Đồng Nai (Quốc lộ 1A), nhất là xe container ra từ cảng Bình Dương; tình trạng tài xế đậu đỗ xe để vào các quán cơm trên đoạn đường này gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Kiến nghị ngành chức năng có giải pháp xử lý nghiêm tình trạng này. 

Tuyến Quốc lộ 1A đoạn từ cầu Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh do Sở GTVT thành phố Hồ Chí Minh quản lý, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị tuần tra, kiểm soát. Việc các phương tiện giao thông lưu thông, đầu đỗ sai quy định trên đoạn tuyến này, Sở GTVT đã đề nghị Sở GTVT thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm trên.

 Sở GTVT xin ghi nhận, sẽ tiếp tục đề nghị các đơn vị hữu quan của thành phố Hồ Chí Minh xem xét, xử lý.

x  
II​​​SỞ XÂY DỰNG        
 5. Cử tri Trà Ngọc Châu cử tri khu phố 7, phường Tương Bình Hiệp: phản ánh dự án trường Đông Nam trên địa bàn khu phố 7 phường Tương Bình Hiệp đã khởi công làm san lắp mặt bằng, nhưng gần 1 năm qua không thấy tiếp tục triển khai thực hiện. Đề nghị ngành chức năng cho biết về tiến độ thực hiện của dự án, nếu không có khả năng thực hiện thì đề nghị UBND tỉnh xem xét phương án thực hiện dự án khác, tránh tình trạng dự án treo.

Theo quy hoạch phân khu phường Tương Bình Hiệp được UBND thành phố Thủ Dầu Một phê duyệt tại Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 01/11/2012, khu đất dự kiến đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Kinh tế Đông Nam có quy hoạch là đất giáo dục.

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật Trường Cao đẳng Kinh tế Đông Nam được triển khai theo Văn bản số 1080/UBND-VX ngày 28/4/2009 của UBND tỉnh và gia hạn tại Văn bản số 4986/UBND-KTN ngày 19/10/2018 của UBND thành phố Thủ Dầu Một. Hiện nay, Trường Cao đẳng Kinh tế Đông Nam đang trình UBND thành phố Thủ Dầu Một thẩm định hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi. Dự kiến hoàn thành trong Quý IV/2022.

Trường hợp dự án không thể thực hiện, việc thu hồi dự án thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đai đai và các quy định khác có liên quan.

x  
6. Cử tri Võ Minh Danh, khu phố 5, phường Phú Hòa: đề nghị ngành chức năng có giải pháp tăng cường công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, tỉnh Bình Dương đang rà soát, điều chỉnh quy hoạch tỉnh cho giai đoạn 2021-2030, 2030-2040, khi lập quy hoạch có rà soát, đề xuất phương án quy hoạch tại các khu đất công trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cho các khu đất này cho giai đoạn tới.

Công tác Quy hoạch tỉnh và quy hoạch xây dựng, đô thị trên các địa bàn cấp huyện dự kiến hoàn thành trong Quí II/2023.

x  
III​​​SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN        
 7. Cử tri Võ Diệm và cử tri Nguyễn Văn Úy, ấp 5, xã Tân Hiệp: đề nghị ngành chức năng có kế hoạch duy tu, bê tông hóa kênh chính Suối Giai để khắc phục tình trạng thấm nước, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất cho nhân dân.

Hệ thống công trình thủy lợi Suối Giai xây dựng năm 1978 - 1980 với diện tích thiết kế tưới cho 2.200 ha. Qua 02 lần điều tra rà soát, đánh giá hiện trạng các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, năng lực phục vụ tưới của công trình được điều chỉnh chỉ còn 190 ha do chuyển đổi cơ cấu cây trồng nên nhu cầu giảm (Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Báo cáo kết quả điều tra, rà soát đánh giá hiện trạng công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Dương).

Năm 2021, tổng diện tích có nhu cầu tưới là 137,27 ha.

Về tình trạng tổn thất do thấm trên kênh chính Suối Giai: Theo hồ sơ thiết kế sửa chữa năm 1990 thì đoạn 3 km đầu kênh đi qua vùng đá ong Laterít có hệ số thấm rất cao, mất nước nhiều, do vậy đoạn này được gia cố lòng kênh bằng bê tông dày 10cm, đoạn còn lại là kênh đất.

Hiện trạng đoạn kênh gia cố bê tông sau thời gian sử dụng (30 năm) đang bị hư hỏng nên không còn khả năng chống thấm như ban đầu.

Công trình Hệ thống thủy lợi Suối Giai là công trình liên tỉnh. Tỉnh Bình Phước quản lý hồ chứa, công trình đầu mối và 1,8 km đầu kênh chính. Tỉnh Bình Dương quản lý toàn bộ kênh tưới còn lại. Hiện nay tỉnh Bình Phước đang lập kế hoạch trình Bộ Nông nghiệp-PTNT xin chủ trương đầu tư sửa chữa công trình đầu mối và bê tông hóa chống thấm 3 km tuyến kênh chính từ K0 đến K3 (đoạn thấm nhiều nhất).

Đối với 6 km kênh chính còn lại lượng thấm không quá lớn, trong khi đó diện tích tưới ít (137 ha). Nếu gia cố chống thấm toàn bộ rất tốn kém kinh phí (Khoảng 13 tỷ đồng), không hiệu quả. Khi nào địa phương có quy hoạch mở rộng sản xuất, nhu cầu sử dụng nước tăng cao, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ trình cấp thẩm quyền chủ trương đầu tư.

x  
​​​​Sau Kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa X       
IV​​​Sở Giao thông Vận tải        
 8. Cử tri Lê Thị Phương Khánh, tổ 2, khu phố Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng: phản ánh tuyến đường Quốc lộ 13 (đoạn khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên) khi trời mưa lớn bị ngập nước gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị ngành chức năng ưu tiên thi công hệ thống thoát nước trên đoạn đường này để người dân lưu thông được thuận lợi đảm bảo an toàn.
 • Hiện Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật - Becamex IJC đã hoàn thành công tác khảo sát, thiết kế đầu tư hệ thống thoát nước khu vực này từ đầu năm 2021; Tuy nhiên để thực hiện được cần phải vận động người dân bàn giao mặt bằng để xây dựng hạ lưu thoát nước từ cống ngang tại Km53+610 xuống suối Đồng Xa;
 • Để thi công đoạn cống dọc trên, ngày 08/11/2021, Sở GTVT đã có Công văn số 4077/SGTVT-QLGT đề nghị:

+ Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng và địa phương tuyên truyền, vận động người dân thống nhất, bàn giao mặt bằng cho Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật – Becamec IJC tổ chức thi công công trình.

+ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật – Becamec IJC tiếp tục chỉ đạo bộ phận hữu quan phối kết hợp với các đơn vị, địa phương trong việc vận động người dân bàn giao mặt bằng, tổ chức triển khai thi công ngay khi được bàn giao mặt bằng.

    Ngày 13/7/2022, Sở GTVT tiếp tục có Công văn số 2353/SGTVT-QLGT tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng và địa phương tuyên truyền, vận động người dân thống nhất, bàn giao mặt bằng cho Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật – Becamec IJC tổ chức thi công công trình.

Sở GTVT xin ghi nhận, tiếp tục kiến nghị UBND huyện Bàu Bàng xem xét vận động người dân bàn giao mặt bằng để Công ty Becamex IJC tổ chức thi công.

x  
​​​​Trước Kỳ họp thứ 3 – HĐND tỉnh khóa X       
V​​​Sở Giao thông Vận tải        
 9. Cử tri ấp 3, xã Tân Định: phản ánh tuyến đường ĐT746 đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Mốt đến quán lẩu Cua Đồng thuộc ấp 3, khi trời mưa nước ngập cục bộ gây khó khăn cho người dân đi lại, địa phương đã nhiều lần kiến nghị nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục, đề nghị ngành chức năng quan tâm xây dựng hệ thống cống thoát nước trên tuyến đường này.

Thời gian qua, Sở GTVT đã tổ chức đào, vét mương dọc để đảm bảo thoát nước đường ĐT.746. Tuy nhiên, một số hộ dân xây dựng lối đi vào nhà, không cho đào mương dọc nên gây ngập úng cục bộ. Vấn đề này, Sở GTVT đã có văn bản đề nghị UBND huyện Bắc Tân Uyên hỗ trợ.

Hiện Sở GTVT đã lập hồ sơ thiết kế xây dựng hệ thống thoát nước dọc trên ĐT.746 đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Mốt đến quán lẩu Cua Đồng, dự kiến thi công và hoàn thành trong năm 2022.

x  
10. Cử tri Nguyễn Văn Nhân, Chánh Lộc 5, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một: Phản ánh hành lang đường bộ trên tuyến đường Đại lộ Bình Dương đoạn từ trạm thu phí đến ngã ba Cây Trôm đã xuống cấp. Đề nghị ngành chức năng khắc phục tình trạng trên.Hiện Công ty CP Phát triển Hạ tầng kỹ thuật – Becamex IJC đang triển khai thi công cải tạo vỉa hè QL.13 đoạn từ ngã ba Cây Trôm đến ngã ba Suối Giữa, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2022.x  
VI

​​​ Sở Tài nguyên và Môi trường​

 11. Cử tri Lê Văn Tuấn, tổ 20D, khu phố Tân Phước, phường Tân Bình (*): tiếp tục kiến nghị ngành chức năng sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân ở khu dân cư Đất Mới và khu dân cư Trung Thành.

- Theo quy định pháp luật, đây là các dự án khu dân cư nên việc chuyển nhượng phải thực hiện theo quy định tại Khoản 17 và Khoản 22 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ, cụ thể: dự án phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoàn thành việc đầu tư xây dựng theo quy hoạch chi tiết; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải; thuộc khu vực, loại đô thị được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền; Sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư gửi hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở, công trình xây dựng của chủ đầu tư dự án... Đến nay, Công ty Cổ phần Trung Thành chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 02 chủ đầu tư chưa đầu tư cơ sở hạ tầng theo đúng quy hoạch chi tiết được duyệt và chưa hoàn thành xong các nội dung nêu trên chưa đủ điều kiện chuyển nhượng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân.

- Qua rà soát, kiểm tra Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng đã yêu cầu 02 Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, rà soát hoàn thiện thủ tục đất đai, xây dựng, nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch chi tiết được duyệt… làm cơ sở để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng… Đến nay, các dự án đều chưa hoàn thành theo chỉ đạo nêu trên. Do đó, dẫn đến việc người dân nhận chuyển nhượng, đang sinh sống trong dự án bức xúc và kiến nghị đến các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong các kỳ tiếp xúc cử tri hoặc qua Ban Tiếp công dân để được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ổn định. Để có cơ sở giải quyết dứt điểm các vụ việc nêu trên, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người sử dụng đất, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho chủ đầu tư trong việc thực hiện dự án và đảm bảo theo đúng các quy định pháp luật. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 3473/STNMT-CCQLĐĐ ngày 30/9/2021 kiến nghị UBND tỉnh nội dung này UBND tỉnh đang xem xét chỉ đạo về vấn đề này.

x  
​​​​SAU KỲ HỌP THỨ 3 – HĐND TỈNH​ ​ ​      
VIISở Xây dựng   
 12. Cử tri Nguyễn Ngọc Đình, khu phố 9, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một: kiến nghị ngành chức năng xem xét đầu tư xây dựng hệ thống thu gom nước thải tại khu phố 9, phường Phú Lợi.

​UBND​ tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng tiếp tục xem xét giải quyết và báo cáo về UBND tỉnh để trả lời cho cử tri được rõ.

x  
Phương Chi
Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đang thực hiện theo thẩm tra của Thường trực HĐND tỉnh (đã thực hiện)Trả lời kiến nghị cử triTinKết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đang thực hiện theo thẩm tra của Thường trực HĐND tỉnh (đã thực hiện)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/26/2022 5:00 PMNoĐã ban hành

STTKIẾN NGHỊ CỬ TRINỘI DUNG GIẢI QUYẾT
ISỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  
1  Cử tri tổ 3, khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp (SKH3): phản ánh mỏ đá của Công ty 3/2 đã hết thời hạn hoạt động nhưng đến nay vẫn còn hoạt động (xay đá) làm ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng sức khỏe người dân. Đề nghị ngành chức năng kiểm tra, xử lý tình trạng trên.

- Công ty đã hoàn thành tháo dỡ toàn bộ máy móc hoàn trả mặt bằng trước ngày 30/6/2022.

- Đến nay Công ty Cổ phần CIC39 vẫn chưa hoàn thành thực hiện một số hạng mục công tác đóng cửa mỏ (chưa hoàn trả hiện trạng, trồng cây xanh khu vực bãi chế biến), Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã xử phạt vi phạm hành chính tại Quyết định số 2159/QĐ-XPHC ngày 09/09/2022.

- Hiện Công ty đang khẩn trương hoàn trả hiện trạng, trồng cây xanh tại khu vực bãi chế biến, gửi văn bản đến cơ quan có thẩm quyền để xác nhận hoàn thành công tác đóng cửa mỏ Tân Đông Hiệp, dự kiến hoàn thành đóng cửa mỏ trước ngày 31/12/2022.

2     

Cử tri Vũ Văn Thọ, khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa (TKH3): kiến nghị các cơ quan chức năng sớm giải quyết các vướng mắc để cấp quyền sử dụng đất cho người dân tại khu dân cư 710.

Cử tri Vũ Văn Thọ, khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An (SKH3): kiến nghị các cơ quan chức năng sớm giải quyết các vướng mắc để cấp quyền sử dụng đất cho người dân tại khu dân cư 710.

- Dự án Khu nhà ở cán bộ công nhân viên của Công ty Công trình giao thông 710 (nay là Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình giao thông 710 - sau đây gọi là Công ty 710) đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tại Công văn số 355/UB-SX ngày 09/02/2001 trên khu đất có diện tích khoảng 4,5ha tại phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An.

- Ngày 09/4/2001, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1064/QĐ-UB về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu nhà ở cán bộ công nhân viên Công ty 710 và phê duyệt điều chỉnh với diện tích 46.837,1m2.

- Do dự án chưa lập thủ tục đất đai, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính nhưng Công ty đã phân chia 246/251 nền đất cho cán bộ, công nhân viên và đã xây dựng được 100 căn nhà (theo kết quả khảo sát tại Biên bản làm việc ngày 14/3/2013 do Sở Xây dựng chủ trì). Ngày 08/02/2014, UBND tỉnh có Công văn số 338/UBND-KTN thống nhất giao Thanh tra tỉnh chủ trì cùng các ngành liên quan thanh tra toàn diện dự án (Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 06/6/2014).

- Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 06/KL-TTr ngày 18/9/2014 về tình hình quản lý, sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính, công tác xây dựng bảo vệ môi trường của Công ty 710. Ngày 10/10/2014, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 233/TB-UBND ý kiến kết luận thanh tra dự án Khu nhà ở cán bộ, công nhân viên của Công ty 710 như sau:

+ Giao Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Xây dựng tham mưu trình tự, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 110/92 và dự án Khu nhà ở cán bộ, công nhân viên của Công ty 710.

+ Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an Điều tra làm rõ xử lý hành vi vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện dự án Khu nhà ở cán bộ, công nhân viên của Công ty 710.

+ Sau khi có kết quả xử lý vi phạm của cơ quan Công an điều tra đối với Công ty 710. UBND tỉnh giao UBND thị xã Dĩ An quản lý, xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân theo quy định.

- Liên quan đến trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường: Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4329/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 110/92/GCN-SB ngày 14/10/1992 cho Công ty 710 và Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty 710, lý do: Công ty không nộp bản chính Giấy chứng nhận do hiện đã thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bến Nghé.

- Qua vụ việc cho thấy, trước đây giữa Công ty và các hộ dân tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi chưa đủ điều kiện theo quy định. Trách nhiệm để xảy ra vụ việc thuộc về Công ty và các hộ dân; các hộ dân đang sử dụng đất khi chưa được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là vi phạm pháp luật đất đai. Xuất phát từ nguyên nhân trên dẫn đến vụ việc phức tạp, kéo dài nhiều năm chưa giải quyết xong. Liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân thuộc dự án Khu dân cư 710 của Công ty 710, UBND tỉnh đã có Văn bản số 4505/UBND-TH ngày 07/9/2021 về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 2 – Hội đồng nhân dân tỉnh gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo đó, vụ việc trên hiện UBND Tỉnh đang giao Công an Tỉnh tiếp tục thụ lý hồ sơ để giải quyết và sẽ báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Sau khi có kết quả giải quyết của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ngành xem xét giải quyết các thủ tục tiếp theo.

IISỞ XÂY DỰNG  
3       Cử tri Phạm Bá Hoán, khu phố Bình Đường 4, phường Bình An (TKH3): phản ánh khu dân cư thuộc công ty Thái Bình đã hoạt động hơn 20 năm nhưng đến nay vẫn chưa bàn giao cho UBND thành phố Dĩ An. Đề nghị ngành chức năng có hướng làm việc với công ty Thái Bình để bàn giao và chỉnh trang lại một số công trình công cộng đã xuống cấp nhằm đảm bảo cho nhân dân được yên tâm sinh sống.

- Theo quy định pháp luật về công tác quản lý, vận hành công trình: Tại Khoản 4, Điều 124, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 quy định "trường hợp chưa bàn giao được công trình cho chủ quản lý sử dụng thì chủ đầu tư có trách nhiệm tạm thời quản lý, vận hành công trình xây dựng".

- Ngày 04/06/2021, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 1830/HD-SXD về việc hướng dẫn công tác tổ chức chuyển giao, tiếp nhận các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bình Dương về cho đơn vị quản lý vận hành, khai thác.

- Trường hợp dự án nhà ở của Công ty Thái Bình hiện nay chưa thực hiện bàn giao dự án hạ tầng kỹ thuật về địa phương quản lý, thì Công ty Thái Bình có trách nhiệm tổ chức việc đầu tư, quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng đảm bảo theo quy định pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình. Việc cử tri đề nghị sớm bàn giao dự án hạ tầng về cho địa phương quản lý, phải dựa trên đề xuất của nhà đầu tư và khả năng tiếp nhận, vận hành dự án của địa phương là UBND thành phố Dĩ An.

- Tại Văn bản số 2876/QLĐT-CV ngày 20/9/2022 của Phòng QLĐT thành phố Dĩ An báo cáo, có nội dung như sau: "Căn cứ Quyết định số 2928/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 của UBND thành phố về việc thành lập Đoàn kiểm tra, phúc tra tiến độ triển khai thực hiện theo kế hoạch trung tuần tháng 11/2022 Đoàn sẽ phúc tra toàn diện các hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội các dự án khu dân cư, khu tái định cư do Công cổ phần thái Bình làm chủ đầu tư. Các kiến nghị của cử tri liên quan đến Công ty Thái Bình sẽ được đưa vào nội dung phúc tra lần này và tổng hợp báo cáo UBND thành phố". Do vậy, kiến nghị UBND tỉnh giao UBND thành phố Dĩ An tiếp tục theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện.

IIISỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  
4       

Cử tri Nguyễn Văn Hưng, ấp Bình Thắng, xã An Bình (SKH3):

Phản ánh việc các xe lớn thường ra vào đường ĐT741 cũ để bán xăng, dầu làm hư hỏng đường, gây ô nhiễm, dễ cháy nổ. Đề nghị ngành chức năng có biện pháp xử lý.

   Phương tiện gây hư hỏng đường ĐT.741 cũ: Hiện, đường ĐT.741 cũ do UBND huyện Phú Giáo quản lý. Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 693/SGTVT-QLGT ngày 10/3/2022, đề nghị UBND huyện Phú Giáo xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo kết quả về UBND tỉnh.
IV​UBND THÀNH PHỐ DĨ AN  
5​   Cử tri phường An Bình (SKH2): kiến nghị sớm có giải pháp tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến dự án khu dân cư Đại Dũng - khu phố Bình Đường 1 để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân vì hầu hết các hộ dân đã mua đất hơn 20 năm nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận. Đề nghị ngành chức năng xem xét, giải quyết.

Khu dân cư đại Dũng đã có Kế hoạch cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2014 theo chủ trương: cấp theo hiện trạng hạ tầng, trừ trong giấy chứng nhận phần diện tích mở rộng đường theo quy định, tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa thể thực hiện được.

Đến thời điểm này, ông Đinh Quý Dũng đã hoàn thành nghĩa vụ thi hành án, nộp đủ số tiền phải thi hành. Do đó, Chi cục thi hành án không tiếp tục áp dụng quản thúc các GCNQSDĐ trong khu dân cư Đại Dũng và có thể giao lại GCNQSDĐ cho UBND thành phố thực hiện chỉnh trang và cấp GCNQSDĐ theo trình tự.

Về giải pháp xử lý: UBND thành phố sẽ làm việc với Chi cục thi hành án để thống nhất xử lý các GCNQSDĐ thuộc khu dân cư, song song đó, UBND thành phố đã giao cho phòng QLĐT phối hợp cùng UBND phường và các ngành liên quan khảo sát thực địa, đề xuất phương án chỉnh trang và tổ chức họp dân thống nhất phương án chỉnh trang.

Hiện phương án chỉnh trang trang đã được các ngành đề xuất và UBND thành phố đã giao cho UBND phường Dĩ An, An Bình tổ chức họp dân, thông báo và vận động các hộ dân trong khu dân cư Đại Dũng tự nguyện đóng góp kinh phí, khảo sát hiện trạng hạ tầng ngầm, lên phương án chỉnh trang, trình Hội đồng chỉnh trang của UBND thành phố thẩm định, phê duyệt phương án làm cơ sở thực hiện chỉnh trang.

Sau khi kết quả chỉnh trang được phê duyệt, UBND thành phố sẽ xem xét cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân sử dụng đất trong khu dân cư Đại Dũng theo quy định.

Phương Chi
Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh (đang thực hiện)Trả lời kiến nghị cử triTinKết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh (đang thực hiện)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/26/2022 5:00 PMNoĐã ban hành

STTKIẾN NGHỊ CỬ TRINỘI DUNG​NĂM HOÀN THÀNH ​ ​
202320242025
​​​​Phần 1 – Trước kỳ họp thứ 6 – HĐND tỉnh khóa X    ​ ​
I​​​Thanh tra tỉnh​        
 1. Ông Hà Huy Giáp, 243/69/2, khu phố 6, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một: phản ánh Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn do nhân dân bầu ra và có khối lượng công việc nhiều nhưng hiện nay Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn chỉ được hỗ trợ kinh phí hoạt động theo Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 30/11/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh còn thành viên Ban Thanh tra nhân dân không được hưởng kinh phí hỗ trợ vì chưa có quy định trong các văn bản pháp luật. Đề nghị ngành chức năng nghiên cứu để bổ sung quy định về mức trợ cấp cho thành viên Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn.

- Việc Ông Hà Huy Giáp đề nghị mức trợ cấp cho thành viên Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn, Thanh tra tỉnh có ý kiến như sau: Căn cứ Thông tư số 63/2017/TT-BTC ngày 19/6/2017 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 30/11/2018, theo đó tại Điều 1 quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cụ thể như sau:

a) Đơn vị hành chính cấp xã loại I: 7.000.000 đồng/Ban/năm;

b) Đơn vị hành chính cấp xã loại II: 6.000.000 đồng/Ban/năm;

c) Đơn vị hành chính cấp xã loại III: 5.000.000 đồng/Ban/năm.

Đồng thời, tại Điều 4 Thông tư số 63/2017/TT-BTC ngày 19/6/2017 của Bộ Tài chính có quy định về nội dung chi hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân như sau:

1. Chi tổ chức cuộc họp, hội nghị.

2. Chi công tác phí phục vụ các cuộc giám sát, xác minh.

3. Chi thù lao trách nhiệm cho các thành viên Ban Thanh tra nhân dân trực tiếp thực hiện công tác thanh tra, giám sát, xác minh vụ việc theo kế hoạch công tác được duyệt.

4. Chi thù lao trách nhiệm cho các thành viên Ban Thanh tra nhân dân hoạt động phối hợp với tổ chức thanh tra nhà nước khi thanh tra tại địa phương, đơn vị (nếu có).

5. Chi mua sắm văn phòng phẩm, cước điện thoại, cước bưu phẩm.

6. Một số khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân theo quy định của pháp luật.

Như vậy, việc kiến nghị của cử tri Hà Huy Giáp đã được thực hiện tại các quy định nêu trên.

- Hiện nay, Thanh tra tỉnh đang triển khai phối hợp với các Sở, ngành, Đoàn thể có liên quan thực hiện việc rà soát lại các quy định về mức kinh phí hỗ trợ cho Ban Thanh tra nhân dân, có thể xem xét kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tăng mức hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (nếu có).

x  
II​​​Sở Công Thương        
 2. Cử tri Nguyễn Thị Ngọc Anh, tổ 1, khu phố 5, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên: đề nghị xem xét thực hiện bồi thường đường đất xen kẹp đường dây 500KV (Sông Mây – Tân Định); đồng thời xem xét cho người dân được gặp gỡ đối thoại và trao đổi với Tổng công ty Điện lực Miền Nam.

a. Trình tự thủ tục:

- Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đơn vị 100% vốn Nhà nước theo quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 2/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ), giao nhiệm vụ Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) đại diện chủ đầu tư quản lý các dự án thuộc các tỉnh thành miền Nam. Trong đó Dự án đường dây 500kV Sông Mây – Tân Định đã được đóng điện đưa vào vận hành trong năm 2013 và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành tại quyết định số 2205/QĐ-EVNNPT ngày 14/9/2015;

- Dự án đường dây 500kV Sông Mây – Tân Định sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới (theo hiệp định 4107-VN) đã được kết thúc hoàn thành công tác vay vốn từ năm 2015 và SPMB xin gia hạn vốn hỗ trợ hành lang xen kẹp là 60 tỷ đồng theo giá đất năm 2016 của UBND tỉnh ban hành;

- Đoạn qua huyện Bắc Tân Uyên đã được hỗ trợ đất theo giá năm 2016 UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1650/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của UBND huyện Bắc Tân Uyên với số tiền 13 tỷ đồng; 33/33 hộ dân đã nhận tiền hỗ trợ; UBND thị xã Tân Uyên chưa phê duyệt phương án hỗ trợ hành lang xen kẹp nên SPMB đã quyết toán kinh phí hỗ trợ hành lang xen kẹp trong năm 2017;

- Theo quy định về bồi thường hỗ trợ về diện tích hành lang kẹp tại các Nghị định (đính kèm);

- Phần diện tích hành lang chỉ được bồi thường hỗ trợ "Nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân" theo điều 20 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP. SPMB chỉ thực hiện chi trả theo Quyết định các của UBND.

b. Cử tri Nguyễn Thị Ngọc Anh, tổ 1, khu phố 5, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên đề nghị:

- Xem xét thực hiện bồi thường đường đất xen kẹp đường dây 500kV (Sông Mây – Tân Định) do cử tri không thông báo rõ hộ gia đình có nhà ở công trình phục vụ sinh hoạt hay không, do đó SPMB không trả lời được cụ thể;

- Cho người dân được gặp gỡ đối thoại và trao đổi với Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam. SPMB kính đề nghị Sở Công thương hỗ trợ, phối hợp với UBND thị xã Tân Uyên mời hộ dân để giải quyết.

x  
 3. Cử tri Lâm Thị Hai, khu phố Cây Da, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên: phản ánh hiện tại gia đình tôi có thửa đất 1560 tờ bản đồ số 09 bị ảnh hưởng công trình đường dây 500KV Sông Mây - Tân Uyên đi qua. Trong quá trình thi công công trình phát sinh phần diện tích đất bị ảnh hưởng cánh tay xà qua đất của gia đình bà nhưng chưa được bồi thường. Bà có gửi đơn kiến nghị đến Trung Tâm phát triển quỹ đất và Ban quản lý các công trình điện Miền Nam xem xét giải quyết. Hiện tại gia đình bà đã làm đơn để được hỗ trợ kinh phí bồi thường theo quy định nhưng đến nay đã hơn 3 năm gia đình bà chưa nhận được kinh phí hỗ trợ bồi thường cũng như văn bản trả lời. Đề nghị ngành chức năng xem xét giúp đỡ giải quyết kịp thời cho gia đình bà nhận được kinh phí hỗ trợ bồi thường theo quy định.

Hiện nay Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 1 – miền Bắc (đơn vị đo đạc và Tư vấn bồi thường) đang làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương để thẩm định và phê duyệt bản vẽ hành lang an toàn từ vị trí trụ G13 Đường dây 500kV Sông Mây – Tân Uyên đến vị trí trụ T72 của Đường dây 220kV Trị An – Bình Hòa để cung cấp cho Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Tân Uyên làm cơ sở trình phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng.

 

x  
 4. Cử tri khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bên Cát: kiến nghị ngành Điện lực xem xét, khảo sát và thi công lưới điện trung thế tại khu vực từ giáp khu nhà ở Becamex Hòa Lợi đến ngã ba nhà ông 6 Mèo (khu phố Phú Nghị) phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân.

1. Hiện nay, tại khu vực khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi đã có lưới hạ thế trạm công cộng và các hộ dân đang sử dụng điện thuộc lưới hạ thế trạm Mọi Nước 1, hiện nay khu vực này có rất nhiều nhà trọ nên nhu cầu cần điện trung thế để lắp đặt trạm biến áp riêng phục vụ cho nhu cầu của nhà trọ. Hiện tại lưới điện trung thế đã kéo tới đầu đường ngay Khu nhà ở thương mại Hòa Lợi (cách vị trí ngã ba nhà ông 6 Mèo khoảng 250m).

2. Hiện tại Điện lực Trung Tâm (trực thuộc Công ty Điện lực Bình Dương) cũng đã đưa vào danh mục công trình đầu tư xây dựng chống quá tải, dự kiến sẽ thi công vào năm 2023 (khối lượng gồm xây dựng mới đường dây trung thế 12,7kV, dài 500m và 01 trạm biến áp 1x75kVA) để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân tại khu vực này.

Sở sẽ báo cáo kết quả về UBND tỉnh vào cuối năm 2023.

x  
III​​​Sở Xây dựng        
 5. Cử tri Trà Ngọc Châu, khu phố 1, phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một: phản ánh dự án Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ Đông Nam được quy hoạch trên khu đất công nghĩa địa, đã kéo dài nhiều năm vẫn chưa triển khai thực hiện, gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Kiến nghị ngành chức năng tỉnh xem xét thu hồi dự án.

Theo quy hoạch phân khu phường Tương Bình Hiệp được UBND thành phố Thủ Dầu Một phê duyệt tại Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 01/11/2012, khu đất dự kiến đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Kinh tế Đông Nam có quy hoạch là đất giáo dục.

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật Trường Cao đẳng Kinh tế Đông Nam được triển khai theo Văn bản số 1080/UBND-VX ngày 28/4/2009 của UBND tỉnh và gia hạn tại Văn bản số 4986/UBND-KTN ngày 19/10/2018 của UBND thành phố Thủ Dầu Một. Hiện nay, Trường Cao đẳng Kinh tế Đông Nam đang trình UBND thành phố Thủ Dầu Một thẩm định hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi. Dự kiến hoàn thành trong Quý IV/2022.

Trường hợp dự án không thể thực hiện, việc thu hồi dự án thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đai đai và các quy định khác có liên quan.

x  
 6. Cử tri phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An (*): phản ánh dự án khu dân cư thương mại Bình Quới do Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Bình Dương làm chủ đầu tư đến nay vẫn chưa thấy thực hiện (đã kiến nghị nhiều lần). Đề nghị ngành chức năng cho biết dự án này khi nào thực hiện vì đã quy hoạch rất nhiều năm nhưng chưa thấy thực hiện.Liên quan đến dự án Khu dân cư thương mại Bình Quới, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa phương tiến hành kiểm tra tình hình sử dụng đất của các dự án đầu tư xây dựng nhà ở đã được Nhà nước giao, cho thuê mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, để báo cáo tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật đất đai. UBND tỉnh đã chấp thuận tại Văn bản số 6077/UBND-KT ngày 25/11/2021. Sở Xây dựng theo chức năng nhiệm vụ, tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành trong triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh.x  
 

7. Cử tri phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An:

(1) Cử tri tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh xem xét về dự án khu dân cư Tân Vũ Minh chưa hoàn thiện kéo dài quá thời gian, người dân không an tâm sinh sống, định đoạt tài sản; một số khuôn đất bỏ hoang cỏ dại mọc nhiều.

(2) Cử tri thuộc khu dân cư Roxana, phường Vĩnh Phú không đồng tình với việc giải quyết các vấn đề của Chủ đầu tư dự án chung cư Roxana. Kiến nghị ngành chức năng tổ chức cho Cư dân Roxana được đối thoại trực tiếp với chủ đầu tư dự án chung cư.

(1) Đối với Khu dân cư nhà vườn Tân Vũ Minh, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa phương tiến hành kiểm tra tình hình sử dụng đất của các dự án đầu tư xây dựng nhà ở đã được Nhà nước giao, cho thuê đất mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, để báo cáo tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật đất đai. UBND tỉnh đã chấp thuận tại Văn bản số 6077/UBND-KT ngày 25/11/2021. Theo đó, Sở Xây dựng theo chức năng nhiệm vụ, tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành trong triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh.

(2) - Sở Xây dựng đã có Văn bản số 2310/SXD-TTrXD ngày 16/06/2022 về việc giải quyết Dự án Roxana Plaza. Đề nghị UBND thành phố Thuận An sớm chủ trì tổ chức buổi làm việc giữa Công ty TNHH Tường Phong, Công ty Cổ phần Naviland và các hộ dân (khách hàng) để các bên thống nhất phương án giải quyết các kiến nghị, khó khăn của các đơn vị và người dân, tạo điều kiện để các đơn vị thực hiện sớm hoàn thành việc đầu tư dự án và giải quyết các giao dịch đã ký kết với người dân đảm bảo các quyền lợi của người dân theo quy định.

- Ngày 20/6/2022, UBND thành phố Thuận An đã chủ trì, phối hợp cùng Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan tổ chức buổi đối thoại giữa Công ty TNHH Tường Phong (Chủ đầu tư), Công ty Cổ phần Naviland và các cư dân (khách hàng) tại UBND phường Vĩnh Phú (để các bên trao đổi ý kiến và giải pháp giải quyết các vướng mắc, khó khăn của các đơn vị và người dân, đồng thời để các Sở ngành và các đơn vị liên quan trao đổi, cung cấp thông tin liên quan cho Công ty và người dân tham dự được rõ). UBND thành phố Thuận An có Báo cáo số 245/BC-UBND ngày 06/7/2022 về tình hình giải quyết khiếu kiện, tập trung đông người tại dự án Roxana Plaza.

- Thực hiện việc giải quyết các khiếu nại, phản ánh của người dân liên quan đến việc thực hiện ký kết các hợp đồng giao dịch căn hộ của dự án Roxana Plaza theo quy định, Sở Xây dựng đã tiếp nhận và giải quyết trả lời các đơn khiếu nại, phản ánh của người dân (431 đơn thư của người dân).

- Hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 thanh tra tình hình thực hiện các dự án Roxana Plaza .

x  
 8. Cử tri: Trần Thị Hồng Cúc, tổ 11, khu phố Tân Phú 1, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An: phản ánh Công ty Đông Bình Dương đã hứa hẹn với người dân sẽ cấp tái định cư tuy nhiên hứa hẹn đã nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa cấp tái định cư cho người dân. Đề nghị ngành chức năng làm việc với công ty sớm cấp tái định cư cho người dân.Liên quan đến dự án Khu dân cư thương mại dịch vụ Đông Bình Dương do Công ty TNHH Phát triển Đông Bình Dương đầu tư, hiện nay, về mặt pháp lý dự án, Công ty đang thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu UBND tỉnh, làm cơ sở để Công ty triển khai các thủ tục pháp lý tiếp theo theo quy định. Trong đó, có đề xuất được phân kỳ đầu tư, để đảm bảo nguồn lực triển khai dự án (có hạng mục đầu tư khu tái định cư theo quy hoạch được duyệt). Theo chức năng nhiệm vụ quản lý của ngành xây dựng, Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp các Sở, ngành trong triển khai thực hiện liên quan đến dự án này.x  
 9. Cử tri Nguyễn Văn Động, khu phố 2, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một: phản ánh hiện nay còn rất nhiều trụ sở cơ quan cũ của các ban, ngành không sử dụng, có trụ sở trên 15 năm đến nay để trống (Công ty hạt điều Thành lễ, …). Đề nghị ngành chức năng có hướng sử dụng hợp lý, để không gây lãng phí.

- Căn cứ Quyết định số 4524/UBND-KTTH ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh về việc xử lý các trụ sở của các cơ quan sau khi di dời vào Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh; hiện có 40 trụ sở cũ sau khi các cơ quan di dời vào Trung tâm Hành chính tỉnh. Trong đó: 27 trụ sở cũ sử dụng, bố trí tạm cho các đơn vị khác; 13 trụ sở cũ bán đấu giá.

- Thực hiện Quyết định trên, Sở Tài chính chủ trì, đã tổ chức bán đấu giá được 05 trụ sở: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Sở Công thương, Hội Cựu chiến binh, Sở GTVT, Hội Chữ thập đỏ.

- Tuy nhiên, ngày 07/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Văn bản số 342/TTg-V.I  chỉ đạo về việc tạm dừng thực hiện thủ tục bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Do đó, hiện nay tỉnh Bình Dương tạm dừng thực hiện bán đấu giá các trụ sở cũ theo phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Đối với các trụ sở còn lại, chưa xử lý tập trung chủ yếu trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, ngày 01/4/2022, Tỉnh uỷ đã có chủ trương giao các cơ quan chức năng rà soát toàn bộ các khu đất công và trụ sở cũ của các cơ quan, đơn vị đã di dời vào trụ sở mới, phối hợp với thành phố Thủ Dầu Một đề xuất định hướng quy hoạch sử dụng một cách hiệu quả nhất; trong đó, phải quan tâm dành quỹ đất hợp lý để tiếp tục đầu tư xây dựng các công viên, công trình công cộng ở những địa bàn có mật độ dân cư đông để phục vụ người dân vui chơi, giải trí và tạo cảnh quan đô thị.

- Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tổ chức thực hiện. Theo chức năng nhiệm vụ quản lý của ngành xây dựng, Sở Xây dựng  tiếp tục phối hợp trong triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

x  
IV​​​Sở Giao thông Vận tải        
 10. Cử tri Trần Văn Mén, khu phố 9, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một: phản ánh hệ thống thoát nước trên đường Đại lộ Bình Dương chưa đồng bộ, đoạn từ ngã 3 Định Hòa đến dốc Hòa Mỹ không có cống thoát nước, khi mưa lớn gây ngập nước, nguy hiểm cho người tham gia giao thông; đoạn cổng trước Đại Nam có hệ thống thoát nước nhưng khi mưa lớn nước thoát không kịp gây ngập cục bộ. Đề nghị ngành chức năng xem xét khắc phục tình trạng trên.

    Theo báo cáo của Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật:

  - Đoạn từ ngã 3 Định Hòa đến dốc Hòa Mỹ không có cống thoát nước: Hiện nay Công ty đang triển khai thi công cải tạo vỉa hè và bổ sung hệ thống thoát nước, dự kiến hoàn thành trong quý IV năm 2022.

     - Đoạn khu vực cổng Đại Nam: Hệ thống thoát nước trên đoạn đường này đã được thi công, tuy nhiên vẫn còn hiện tượng nước thoát chậm khi trời mưa lớn. Nguyên nhân do hiện tại tất cả các đường nhánh dọc hai bên đoạn đường này đều đấu nối thoát nước vào QL13, trong khi đó, hạ lưu thoát nước cách xa khoảng 1.500 mét, độ dốc thoát vào hạ lưu thấp, do đó khi mưa lớn có hiện tượng nước động trên mặt đường. Để hạn chế tình trạng trên Công ty sẽ tăng cường công tác khai thông hệ thống cống, vệ sinh hố ga, miệng thu nước thường xuyên.

x  
 

11. Cử tri Trà Ngọc Châu, khu phố 1, phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một:

(1) Phản ánh Trạm thu phí Suối Giữa có thông báo thu phí đến 30 năm sẽ hết hạn, đến nay lại được gia hạn thu phí vì Quốc lộ 13 tiếp tục được nâng cấp, mở rộng. Đề nghị phải có thông báo, công khai rộng rãi cho người dân được biết kinh phí đầu tư nâng cấp là bao nhiêu; việc thu phí của trạm sẽ kéo dài trong thời gian bao lâu, vì vị trí đặt Trạm thu phí Suối Giữa đã kéo dài nhiều năm, gây cản trở lưu thông và ảnh hưởng đời sống của người dân tại địa phương.

(2) Phản ánh một số địa phương đã áp dụng chính sách miễn thu phí cho người dân có ô tô ở gần trạm thu phí trong bán kính 05 km; tuy nhiên, người dân có ô tô ở gần trạm thu phí tại tỉnh Bình Dương chưa được áp dụng chính sách này; một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh Bình Dương có nhiều Trạm thu phí, không đảm bảo khoảng cách giữa 02 trạm thu phí tối thiểu là 70km. Đề nghị ngành chức năng tỉnh xem xét, quả quyết về vấn đề này.

 1) Về thu phí trạm Suối Giữa: Hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án BOT Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 10/12/2021. Dự án đang được Hội đồng thẩm định cấp cơ sở dự án BOT nâng cấp, mở rộng QL.13 thẩm định hồ sơ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi; nên việc cấu thành phần xây lắp vào thu phí Quốc lộ 13 sẽ được thông tin cho Quý cử tri sau khi dự án được phê duyệt.

 2) Về miễn thu phí: Căn cứ vào Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh về ban hành quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ để kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Hiện nay tại trạm thu phí Suối Giữa đối tượng thu phí là tất cả các phương tiện ô tô khi lưu thông qua trạm (trừ các loại xe ưu tiên theo luật định)".

Ngày 28/7/2022, Sở GTVT đã chủ trì cùng đại diện UBND thành phố Thủ Dầu Một, phường Tương Bình Hiệp, Hiệp An, Định Hòa, Chánh Mỹ, Tân An, Tổng Công ty Becamex IDC và Công ty Becamex IJC họp bàn về việc miễn, giảm thu phí cho người dân có ô tô ở gần trạm thu phí Suối Giữa trên Quốc lộ 13. Trên cơ sở ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp, Sở GTVT đã đề nghị Công ty Becamex IJC trực tiếp làm việc, thống nhất với các địa phương về việc miễn, giảm thu phí cho người dân có ô tô ở gần trạm thu phí, trong đó lưu ý rà soát phạm vi, đối tượng đề xuất thí điểm áp dụng việc miễn, giảm thu phí; trên cơ sở thống nhất giữa Công ty Becamex IJC và địa phương, Công ty Becamex IJC báo cáo về Sở Giao thông vận tải xem xét, tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Sau khi nhận được báo cáo của Công ty Becamex IJC, Sở GTVT sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Sở GTVT xin ghi nhận, sẽ tiếp tục theo dõi và chỉ đạo Công ty Becamex IJC sớm thực hiện và báo cáo về Sở GTVT.

x  
 12. Cử tri phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An (*): đề nghị ngành chức năng cho biết khi nào triển khai thực hiện dự án Bến xe mới Bình Dương và cho biết về tiến độ, thời gian cụ thể để thực hiện dự án này.

Hồ sơ Quy hoạch chi tiết Bến xe Bình Dương mới đã được Sở Xây dựng thẩm định và có Tờ trình số 5153/TTr-SXD ngày 30/12/2020 về việc trình phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Bến xe Bình Dương mới tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An trình UBND tỉnh Bình Dương xem xét, phê duyệt.

 Thời gian qua, do tuyến đường Vành đai 3 có thay đổi hướng tuyến làm ảnh hưởng đến quy mô bến xe. Do vậy, sau khi dự án đường Vành đai 3 được phê duyệt, Sở GTVT sẽ rà soát, cập nhật và báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

x  
 13. Cử tri Vũ Đức Cán, khu phố Nội Hóa 2, phường Bình An và cử tri Hoàng Trần Thanh Ngọc, khu phố Đông A, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An: phản ánh hệ thống chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông trên tuyến đường Quốc lộ 1K thường xuyên bị hư hỏng không đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông nhưng địa phương không thể sửa chữa do không thuộc quyền quản lý. Kiến nghị ngành chức năng có giải pháp xử lý tình trạng trên và kiến nghị Trung ương sớm giao tuyến đường Quốc lộ 1K về cho địa phương quản lý để thuận tiện trong công tác duy tu, bảo dưỡng.

Thời gian qua, UBND thành phố Dĩ An, Sở GTVT nhiều lần đề nghị đơn vị quản lý tuyến đường này (Công ty BOT Quốc lộ 1K, Cục Quản lý Đường bộ IV) khắc phục, đồng thời tham mưu UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương kiến nghị Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị chức năng quan tâm, khắc phục.

    Gần đây nhất, ngày 12/5/2022 UBND tỉnh đã có Công văn số 2217/UBND-KT đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam khắc phục các tồn đọng và bàn giao QL.1K đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương (phần đường và các hạng mục hạ tầng) cho địa phương quản lý để thuận lợi cho việc duy tu, sửa chữa, chỉnh trang đô thị. Ngày 09/6/2022, Bộ GTVT đã có Công văn số 5753/BGTVT-KCHT về việc khắc phục, sửa chữa các tồn tại và bàn giao đường QL.1K đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu các quy định có liên quan, khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền để công tác bảo trì trên tuyến QL.1K luôn đảm bảo an toàn giao thông như kiến nghị của UBND tỉnh Bình Dương.

 Ngày 10/6/2022, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có Quyết định số 2529/QĐ-TCĐBVN về việc cho phép chuẩn bị đầu tư công trình Sửa chữa đột xuất hệ thống điện chiếu sáng và đèn tín hiệu giao thông trên Quốc lộ 1K, giao Cục Quản lý Đường bộ IV làm chủ đầu tư, quy mô sửa chữa tập trung vào hệ thống đèn tín hiệu giao thông và hệ thống đèn chiếu sáng. Theo báo cáo của Cục Quản lý Đường bộ IV, công trình dự kiến hoàn thành trong quý IV năm 2022.

x  
 14. Cử tri Nguyễn Thị Bé Ba, tổ 03, khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An: phản ánh tuyến đường Mỹ Phước – TânVạn thường xuyên ngập nước; đồng thời xe tải, container thường xuyên chạy vào làn đường xe 02 bánh gây mất ATGT. Kiến nghị cơ quan chức năng có giải pháp xử lý tình trạng trên.

-  Về đường Mỹ Phước – Tân Vạn bị ngập nước: Kiến nghị của cử tri Nguyễn Thị Bé Ba chưa phản ánh cụ thể vị trí ngập nước trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn. Tuy nhiên, qua rà soát, Sở GTVT nhận thấy đường Mỹ Phước – Tân Vạn đoạn khu vực đình Tân An thường xuyên bị ngập nước. Ngày 13/7/2022, Sở GTVT đã có Công văn số 2359/SGTVT-QLGT đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả thực hiện về Sở GTVT trước ngày 20/7/2022. Tuy nhiên, đến nay Sở GTVT vẫn chưa nhận được báo cáo của Tổng Công ty Becamex IDC.

- Về tình trạng xe tải, xe container thường xuyên chạy vào làn đường xe 02 bánh: Ngày 13/7/2022, Sở GTVT đã có Công văn số 2357/SGTVT-QLGT đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh phối hợp, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện giao thông vi phạm.

Sở GTVT xin ghi nhận, sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện.

x  
 

​15. Cử tri Phạm Văn Hải và Phan Văn Em, ấp Kiến Điền, xã An Điền, thị xã Bến Cát: phản ánh hiện nay lưu lượng xe lưu thông trên tuyến đường ĐT748 (đoạn qua công ty Cổ phần An Điền) lớn, đường hẹp, xuất hiện nhiều ổ gà gây nguy hiểm, không đảm bảo an toàn người tham gia giao thông. Đề nghị ngành chức năng duy tu dặm vá và nạo vét mương thoát nước dọc hai bên tuyến đường này.

Hàng năm Sở GTVT đều tiến hành duy tu, dặm vá hư hỏng, nạo vét mương thoát nước... phát sinh trên đường ĐT.748. Năm 2022, Sở GTVT đang triển khai các thủ tục về lựa chọn nhà thầu thi công duy tu, sửa chữa ĐT.748, dự kiến thi công và hoàn thành trong quý IV năm 2022.

 16. Cử tri Dương Văn Nghĩa, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát: kiến nghị ngành chức năng quan tâm xem xét việc lắp đặt đèn tín hiệu đèn giao thông tại cua Paris (đoạn ranh giữa thị xã Bến Cát và huyện Bắc Tân Uyên) vì khu vực này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

- Để tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cua Pari, Sở GTVT đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra và đề nghị Chủ đầu tư thực hiện nhiều giải pháp kỹ thuật, đến nay, Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG bố trí đầy đủ hệ thống vạch sơn đường, biển báo, sơn gồ giảm tốc và bố trí hệ thống đèn chiếu sáng.

- Ngày 27/7/2022, Sở GTVT đã phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh, UBND thị xã Bến Cát, UBND phường Chánh Phú Hòa và Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng – VRG kiểm tra hiện trường cua Paris trên đường ĐT.741. Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên tham dự khảo sát hiện trường, giao lộ đường ĐT.741 với đường nhánh khu vực đường cong cua Paris tiềm ẩn các yếu tố mất an toàn giao thông cho các phương tiện dừng chờ tín hiệu đèn trên đường ĐT.741 (khu vực đường cong) và đường nhánh (độ dốc dọc lớn, mặt cắt ngang đường không đủ bề rộng để bố trí vị trí dừng chờ tín hiệu đèn cho các phương tiện) khi lắp đặt đèn tín hiệu giao thông (xanh, đỏ, vàng) như kiến nghị của cử tri. Để đảm bảo an toàn giao thông tại giao lộ đường ĐT.741 với đường nhánh khu vực đường cong cua Paris, ngày 11/8/2022, Sở GTVT đã có Công văn số 2800/SGTVT-QLGT đề nghị địa phương, các đơn vị thực hiện thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông tại giao lộ trên.

x  
 17. Cử tri Phạm Văn Lắc, khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát (*):  Phản ánh tuyến đường ĐT741 (đoạn ranh khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi - phường Chánh Phú Hòa) chưa lắp đặt hệ thống chiếu sáng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, dọc theo đường ĐT741 (trên địa bàn phường Hòa Lợi) chưa được lắp đặt hệ thống cống thoát nước dẫn đến nguy cơ ngập úng cục bộ khi mưa, bão. Đề nghị các ngành chức năng sớm xem xét giải quyết tình trạng trên.Hiện Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG đã trình Sở Kế hoạch Đầu tư thẩm định dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.741 tỉnh Bình Dương – phần bổ sung tại tờ trình số 21/TTr-VRG ngày 17/01/2022, trong đó có xây dựng hệ thống thoát nước dọc tại những vị trí ngập nước và hệ thống chiếu sáng tại những vị trí chưa có hệ thống chiếu sáng. Ngày 26/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 1487/SKHĐT-KTN báo cáo UBND tỉnh việc đầu tư phần đầu tư bổ sung đường ĐT.741 của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG. Sau khi dự án được phê duyệt, chủ đầu tư dự án sẽ tiến hành thi công ngay các hạng mục bổ sung trên.x  
 18. Cử tri Đào Nhất Trí, khu phố Phú Hòa, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát: phản ánh tuyến đường ĐT741 (đoạn ngã 3 Phú Hòa, phường Hòa Lợi) thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Kiến nghị ngành cấp trên xem xét lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại đoạn đường này.

      Ngày 17/6/2022, Sở Giao thông vận tải phối hợp cùng với địa phương và các ngành chức năng kiểm tra hiện trường, thống nhất một số giải pháp tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại một số giao lộ trên đường ĐT.741, trong đó có ngã ba Phú Hòa. Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên tham dự đoàn kiểm tra, Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 2049/SGTVT-QLGT ngày 24/6/2022, đề nghị Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng – VRG lắp đặt bổ sung trụ đèn tín hiệu trên đường vào Khu phố Phú Hòa vận hành đồng bộ với hệ thống đèn tín hiệu tại giao lộ; đồng thời điều chỉnh tăng thời gian pha đèn xanh trên đường ĐT.741 thêm 10 giây (hiện hữu là 19 giây) để giải phóng hết lưu lượng phương tiện dừng chờ tín hiệu đèn trên đường ĐT.741 để lưu thông qua giao lộ. Theo báo cáo của Công ty VRG, hiện Công ty đang triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2022.

 

x  

 

 

19. Cử tri Lữ Văn Mượng, khu phố 1, phường Tân Định, thị xã Bến Cát: phản ánh tuyến đường ĐT741 (đoạn từ Ngã tư Sở Sao hướng về Phú Giáo) khi mưa bão gây ngập nước cục bộ (đoạn từ Ngã tư sở sao đến Hòa Lợi) dẫn đến tình trạng chỉ lưu thông được 04/06 làn đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm thi công lắp đặt hệ thống cống thoát nước tại tuyến đường này.Hiện Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG đã trình Sở Kế hoạch Đầu tư thẩm định dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.741 tỉnh Bình Dương – phần bổ sung tại tờ trình số 21/TTr-VRG ngày 17/01/2022, trong đó có xây dựng hệ thống thoát nước dọc tại những vị trí ngập nước và hệ thống chiếu sáng tại những vị trí chưa có hệ thống chiếu sáng. Ngày 26/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 1487/SKHĐT-KTN báo cáo UBND tỉnh việc đầu tư phần đầu tư bổ sung đường ĐT.741 của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG. Sau khi dự án được phê duyệt, chủ đầu tư dự án sẽ tiến hành thi công ngay các hạng mục bổ sung trên.x  
 

20. Cử tri Nguyễn Văn Quý, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát:

(1) Phản ánh đường Quốc lộ 13 (đoạn ngã ba lăng xi) khi mưa bão gây ngập úng cục bộ tại khu vực này. Kiến nghị các ngành chức năng khắc phục tình trạng này.

(2) Phản ánh vòng xoay Mỹ Phước-Tân Vạn được thiết kế lớn, người dân khi lưu thông qua khu vực bị che khuất tầm nhìn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đề nghị ngành chức năng có giải pháp khắc phục tình trạng này. 

1) Về ngập nước đoạn ngã ba Lăng Xi: Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật: Quốc lộ 13 đoạn từ UBND phường Tân Định đến ngã ba Lăng Xi công ty BecamexIJC đã thi công cống thoát nước dọc và vỉa hè hai bên. Hiện nay trên QL13 đoạn trên không có hiện tượng ngập nước cục bộ khi trời mưa.

Qua rà soát, hiện tượng ngập úng cục bộ tại khu vực này là ngập trên đường Ba lăng xi – Hòa Lợi do UBND thị xã Bến Cát quản lý, Theo báo cáo của UBND thị xã Bến Cát, UBND thị xã đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát đồng thời xây dựng kế hoạch khắc phục, duy tu theo quy định, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2023. Ngày 20/9/2022, Sở GTVT đã có Công văn số 3268/SGTVT-QLGT đề nghị UBND thị xã Bến Cát sớm triển khai thực hiện việc duy tu, khắc phục đoạn đường bị ngập úng cục bộ (đường Ba Lăng Xi) và hoàn thành trong năm 2023.

(2) Về vòng xoay Mỹ Phước – Tân Vạn: Sở GTVT ghi nhận kiến nghị của cử tri, đề nghị Ban soạn thảo ghi nhận kiến nghị của cử tri cần ghi rõ địa điểm, vị trí kiến nghị để Sở GTVT có cơ sở trả lời. Tuy nhiên, qua rà soát, các vòng xoay trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quy định hiện hành. Qua buổi kiểm tra an toàn giao thông trên địa bàn thị xã Bến Cát, Sở GTVT đã nhận thấy và đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC thực hiện một số giải pháp tăng cường an toàn giao thông, cụ thể: tại Giao lộ vòng xoay đường DE1 với đường NK13 và đường XE1: Lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống chiếu sáng; cắt tỉa cây xanh đảm bảo tầm nhìn tại giao lộ; lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ, giao nhau với đường ưu tiên trên đường XE1.

Gần đây nhất, ngày 23/8/2022, Sở Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra vòng xoay trên và đã có Công văn số 3041/SGTVT-QLGT đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC thực hiện các giải pháp như cải tạo bán kính rẽ, lắp đặt trụ tiêu phản quang, phát quang cây xanh, bổ sung vạch sơn dẫn hướng,… Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc Tổng Công ty Becamex IDC thực hiện nội dung này.

x  
 21. Cử tri ấp Tân Hòa, xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng: phản ánh khu vực cầu Đen, cầu Đỏ đường ĐT750 hướng ra Dầu Tiếng hiện nay cống rất nhỏ, vào mùa mưa lượng nước tràn về nhiều gây ngập sâu toàn bộ khu vực và có dấu hiệu sụp lún đường, rất nguy hiểm. Kiến nghị ngành chức năng khảo sát xây dựng cầu tại khu vực nêu trên tạo điều kiện cho nhân dân được thuận tiện đi lại vào mùa mưa.

Qua các đợt mưa lớn năm 2022, Sở GTVT đã lập hồ sơ thiết kế duy tu, sửa chữa ĐT.750; Trong đó có xây dựng thay thế 04 vị trí cống thoát nước ngang đường đoạn Km36+363 ÷ Km36+580 (khu vực Cầu Đỏ - Cầu Đen) bằng cống hộp BTCT 2(2.5x2.5)m. Hiện nay, Sở GTVT đang thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công, dự kiến hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng trong tháng 12/2022.

 

x  
 22. Cử tri ấp Long Chiểu, xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng: phản ánh hiện nay tuyến đường ĐT749a đoạn từ UBND xã Long Tân hướng về xã Long Nguyên đã nâng cấp, sửa chữa mặt đường; tuy nhiên, hiện trạng đường cao hơn so với nhà dân và hệ thống cống thoát nước còn hạn chế chưa được đầu mới dẫn đến khi mưa lớn dẫn đến hiện tượng ngập cục bộ đối với khu vực này, gây thiệt hại về tài sản, khó khăn trong sinh hoạt của người dân. Kiến nghị ngành chức năng tổ chức khảo sát và có giải pháp khắc phục tình trạng trên.

Hệ thống thoát nước dọc hai bên đường ĐT.749a phần lớn là mương đất, thời gian qua Sở GTVT thường xuyên nạo vét, khơi thông dòng chảy để đảm bảo thoát nước mặt đường, tuy nhiên xảy ra tình trạng một số hộ dân làm lối ra, vào nhà đã san lắp mương đất tự nhiên, ảnh hưởng đến việc thoát nước mặt đường cũng như gây ra tình trạng ngập úng cục bộ tại một số vị trí bị san lắp. Ngày 19/7/2022, Sở GTVT đã có Công văn số 2425/SGTVT-QLGT đề nghị UBND huyện Dầu Tiếng vận động người dân tự lắp đặt cống lối ra, vào nhà, Sở GTVT sẽ thực hiện nạo vét mương dọc để khơi thông dòng chảy, nhằm đảm bảo thoát nước mặt đường, hạn chế việc hư hỏng xảy ra do đọng nước trên đường.

Sở GTVT xin ghi nhận, kiến nghị Quý cử tri vận động các hộ dân sống dọc trên đoạn đường này, lắp đặt cống dọc tại các lối ra, vào nhà mình và không san lắp mương thoát nước.

x  
 23. Cử tri Nguyễn Văn Kiệm, ấp Bưng Riềng, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo: kiến nghị ngành chức năng xây dựng hệ thống cống thoát nước dọc trên tuyến đường ĐT741.Hiện Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG đã trình Sở Kế hoạch Đầu tư thẩm định dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.741 tỉnh Bình Dương – phần bổ sung tại tờ trình số 21/TTr-VRG ngày 17/01/2022, trong đó có xây dựng hệ thống thoát nước dọc tại những vị trí ngập nước và hệ thống chiếu sáng tại những vị trí chưa có hệ thống chiếu sáng. Ngày 26/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 1487/SKHĐT-KTN báo cáo UBND tỉnh việc đầu tư phần đầu tư bổ sung đường ĐT.741 của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG. Sau khi dự án được phê duyệt, chủ đầu tư dự án sẽ tiến hành thi công ngay các hạng mục bổ sung trên.x  
       24. Cử tri Nguyễn Văn Thu, khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng: phản ánh Quốc lộ 13 (đoạn dọc từ Tượng đài chiến thắng Bàu Bàng đến khu phố Đồng Sổ) có nhiều điểm ngập kéo dài khi trời mưa lớn, đã xảy nhiều vụ tai nạn giao thông chết người. Đề nghị ngành chức năng ưu tiên đầu tư thi công hệ thống thoát nước dọc đoạn đường này để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.
 • Hiện Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật - Becamex IJC đã hoàn thành công tác khảo sát, thiết kế đầu tư hệ thống thoát nước khu vực này từ đầu năm 2021; Tuy nhiên để thực hiện được cần phải vận động người dân bàn giao mặt bằng để xây dựng hạ lưu thoát nước từ cống ngang tại Km53+610 xuống suối Đồng Xa;
 • Để thi công đoạn cống dọc trên, ngày 08/11/2021, Sở GTVT đã có Công văn số 4077/SGTVT-QLGT đề nghị:

+ Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng và địa phương tuyên truyền, vận động người dân thống nhất, bàn giao mặt bằng cho Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật – Becamec IJC tổ chức thi công công trình.

+ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật – Becamec IJC tiếp tục chỉ đạo bộ phận hữu quan phối kết hợp với các đơn vị, địa phương trong việc vận động người dân bàn giao mặt bằng, tổ chức triển khai thi công ngay khi được bàn giao mặt bằng.

    Ngày 13/7/2022, Sở GTVT tiếp tục có Công văn số 2353/SGTVT-QLGT tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng và địa phương tuyên truyền, vận động người dân thống nhất, bàn giao mặt bằng cho Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật – Becamec IJC tổ chức thi công công trình.

Sở GTVT xin ghi nhận, tiếp tục kiến nghị UBND huyện Bàu Bàng xem xét vận động người dân bàn giao mặt bằng để Công ty Becamex IJC tổ chức thi công.

x  
 

25. Cử tri Nguyễn Tấn Sỹ, ấp Giáp Lạc, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên: 

(1) Phản ánh tuyến đường ĐT746 đoạn qua các xã Tân Mỹ, Thường Tân, Lạc An đã xuống cấp, hư hỏng, đường lại hẹp không đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia lưu thông; đồng thời, trên tuyến đường này thường xuyên xảy ra tình trạng xe tải phóng nhanh, vượt ẩu gây mất an toàn cho người tham gia giao thông và đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra. Kiến nghị ngành chức năng  khắc phục tình trạng xe tải phóng nhanh, vượt ẩu và sớm đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, mở rộng tuyến đường này (đoạn từ phường Uyên Hưng thị xã Tân Uyên đến xã Hiếu Liêm huyện Bắc Tân Uyên).

(2) Phản ánh tuyến đường Thủ Biên – Đất Cuốc đã gần hoàn thiện, phương tiện lưu thông nhiều tuy nhiên tại các điểm giao nhau với các tuyến đường khác chưa được lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Kiến nghị ngành chức năng sớm khảo sát và lắp đặt đèn tín hiệu nhằm hạn chế tai nạn giao thông.

(1) – Về sửa chữa ĐT.746: Qua kiểm tra, đường ĐT.746 đoạn qua địa bàn xã Tân Mỹ, xã Thường Tân có một số đoạn thuộc các doanh nghiệp khai thác đá quản lý, xuất hiện hư hỏng như phản ánh của quý cử tri. Ngày    Sở GTVT đã có Công văn số 2570/SGTVT-QLGT ngày 29/7/2022 đề nghị các doanh nghiệp khai thác đá khẩn trương khắc phục, sửa chữa các hư hỏng trên đường ĐT.746 đoạn do các doanh nghiệp khai thác mỏ đá quản lý. Hiện Sở GTVT đã lập hồ sơ thiết kế duy tu, sửa chữa ĐT.746, đang thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công, dự kiến thi công và hoàn thành trong năm 2022.

- Về nâng cấp, mở rộng ĐT.746 đoạn qua các xã Tân Mỹ, Thường Tân, Lạc An: dự án Nâng cấp đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 05/4/2022, thời gian thực hiện dự án: 2022-2024. Hiện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông đang triển khai khảo sát, lập thiết kế lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán.

- Về khắc phục tình trạng xe phóng nhanh, vượt ẩu: Ngày 13/7/2022, Sở GTVT đã có Công văn số 2354/SGTVT-QLGT đề nghị UBND huyện Bắc Tân Uyên chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm giao thông trên ĐT.746 đoạn qua địa bàn huyện.

(2)Về lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại các giao lộ trên đường Thủ Biên – Đất Cuốc: Theo Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của UBND tỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình Xây dựng đường Thủ Biên – Đất Cuốc với quy mô 4 làn xe (giai đoạn 1); tại vị trí tại nút giao đầu tuyến (nút giao với đường ĐT.746), nút giao với đường ĐH.414 (tại Km7+030) và nút giao cuối tuyến (nút giao với đường ĐH.411) được thiết kế bố trí hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Các nút giao còn lại được tổ chức giao thông bằng biển báo hiệu giao thông và sơn đường. Hiện công trình đang triển khai thi công, dự kiến thi công hoàn thành hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các giao lộ trên trong năm 2022.

Sở GTVT xin ghi nhận, sẽ chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông huyện Bắc Tân Uyên tăng cường tuần tra, xử lý các phương tiện phóng nhanh, vượt ẩu.

- Sở GTVT xin ghi nhận, sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin cho Quý cử tri.

x  
 

26. Cử tri Trần Chí Cường, khu phố 3, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một:

(1) Phản ánh Trạm thu phí Suối Giữa hiện còn thu phí, địa điểm tồn tại này có còn hợp lý hay không. Định hướng giải quyết tương lai như thế nào?

(2) Phản ánh việc phân luồng tại trạm thu phí nút giao thông Cầu Phú Long (thành phố Thuận An) không hợp lý dẫn đến khó khăn trong việc tham gia giao thông. Kiến nghị ngành chức năng cần có giải pháp hợp lý.

    (1) Về thời gian ngưng thu phí:

+ QL.13 đoạn từ Km1+248 đến Km28+178 thời gian thu phí 35 năm (từ năm 2002 đến năm 2037) theo hợp đồng được ký kết giữa UBND tỉnh với Tổng Công ty Becamex IDC.

+ QL.13 đoạn từ Km28+178 đến cầu Tham Rớt thời gian thu phí 33 năm (từ năm 2004 đến năm 2037) theo hợp đồng ký kết giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương với Tổng Công ty Becamex IDC.

(2) Dự án cải tạo, mở rộng QL.13 (trong đó có sắp xếp trạm thu phí tại giao lộ mũi tàu Phú Long) đã được HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án BOT Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, dự kiến thời gian thực hiện phần bổ sung: Năm 2021-2023 (có thể thay đổi theo tiến độ của dự án giải phóng mặt bằng). Sau khi có mặt bằng thi công chủ đầu tư dự án sẽ di dời, sắp xếp lại trạm thu phí tại giao lộ này.

x  
 27. Cử tri Tất Phúc Lâm, khu phố 1, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một: phản ánh các dự án cầu vượt, hầm chui làm tại ngã tư Chợ Đình người dân rất quan tâm, cần phải thực hiện nên các bước khảo sát, lấy ý kiến nhân dân về sự phù hợp, cần thiết của dự án và thông tin cho nhân dân được biết về thời gian thực hiện.

Dự án hầm chui tại nút giao ngã tư chợ Đình đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư thời gian thực hiện dự án 2022-2025. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tiếp tục thực hiện dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư công trình đường Mỹ Phước – Tân Vạn; Theo đó: "Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh việc giãn, hoãn các danh mục các dự án giao thông chưa thật sự cấp thiết để tập trung nguồn vốn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025". Ngày 26/5/2022, Sở Giao thông Vận tải đã báo cáo tham mưu UBND tỉnh xem xét chấp thuận cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông giãn, hoãn Dự án hầm chui tại nút giao ngã tư chợ Đình để có nguồn vốn thực hiện dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư công trình đường Mỹ Phước – Tân Vạn và tập trung cho các dự án trọng điểm, giao thông kết nối liên vùng, liên tỉnh, tháo gỡ các điểm nghẽn về giao thông.

Sở Giao thông Vận tải tiếp tục theo dõi việc triển khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh vào cuối năm 2025.

x  
 28. Cử tri phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An: phản ánh tuyến đường ĐT743  đoạn từ ngã tư miếu Ông Cù đi An Phú hiện nay nước đọng trên đường rất nhiều do các miệng hố ga cao hơn mặt đường. Đề nghị các ngành chức năng kiểm tra khắc phục.

Hiện tượng đọng nước mặt đường ĐT.743 đoạn từ ngã tư Miếu Ông Cù đi An Phú do các miệng hố ga cao hơn mặt đường là hiện đơn vị thi công chưa thực hiện thảm bê tông nhựa nóng lớp 2. Dự kiến sẽ hoàn thành công tác thảm bê tông nhựa hoàn thiện mặt đường trong năm 2022.

Sở GTVT xin ghi nhận và đôn đốc Tổng Công ty Becamex IDC sớm thực hiện, báo cáo kết quả về UBND tỉnh vào đầu năm 2023.

x  
 29. Cử tri Trịnh Văn Chẩn, khu phố Phú Bưng, phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên: phản ánh hiện nay tuyến đường ĐT742 đoạn đi qua phường Phú Chánh có mặt đường hẹp, lưu lượng xe tải, xe contenner lưu thông nhiều, thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe, tai nạn giao thông. Đề UBND tỉnh xem xét nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT742 để người dân an tâm khi tham gia giao thông và nhu cầu lưu thông vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn.

  Ngày 11/5/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 2162/UBND-KT thống nhất sự cần thiết đầu tư Nâng cấp, mở rộng ĐT.742, đồng thời yêu cầu Sở GTVT khẩn trương tham mưu danh mục thứ tự công trình giao thông ưu tiên đầu tư theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh làm cơ sở cân đối, bố trí vốn đầu tư;

    Sở GTVT đã rà soát Chương trình đột phá số 42-CTr/TU về "Tập trung phát triển hạ tầng giao thông vận tải theo hướng đô thị hóa, xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", trong giai đoạn 2021-2025 không có công trình Nâng cấp, mở rộng ĐT.742. Sở GTVT sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh bổ sung dự án trên trong giai đoạn 2025-2030.

Sở Giao thông Vận tải xin ghi nhận kiến nghị của cử tri, sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về UBND tỉnh vào  sau năm 2025.

x  
 30. Cử tri Nguyễn Trung Hiếu, khu phố Phước Hải, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên: phản ánh hiện nay trên tuyến đường ĐT747 (Chùa Thầy Thỏ đến cầu Ông Tiếp) có 02 trạm thu phí đường bộ, mặt đường nhỏ hẹp, xe lưu thông nhiều, thường xuyên gây ùn tắc giao thông. Đề nghị UBND tỉnh xem xét mở rộng tuyến đường này.

    Ngày 15/11/2021, Sở GTVT đã triển khai thí điểm phân luồng giao thông trên ĐT.747a, ĐT.747b đoạn từ cầu Ông Tiếp đến ngã tư Thầy Thỏ theo hướng cấm các phương tiện giao thông có tổng tải trọng trên 10 tấn và container, đầu kéo lưu thông vào các giờ cao điểm, tình hình ùn tắc giao thông cơ bản đã được kiểm soát.

Hiện Sở GTVT đang phối hợp với các Sở ngành liên quan và chủ đầu tư bàn bạc thống nhất phương án xử lý các trạm thu phí để tạo thuận lợi trong việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường này. Tuyến đường này không nằm trong danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025, báo cáo kết quả về UBND tỉnh vào cuối năm 2025.

x  
 

31. Cử tri Trần Văn Hô và Trần Văn Ngợ, khu phố Tân Lương, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên:

(1) Phản ánh tuyến đường ĐT747 đoạn đi qua phường Thạnh Phước, Khánh Bình, Thái Hòa mặt đường hẹp, không có phân chia thành từng làn xe và không có hành lang cho người đi bộ, không có mương thoát nước gây ngập nước vào mùa mưa, mặt đường xuống cấp trầm trọng, xe tải, xe contenner lưu thông nhiều xảy ra tình trạng kẹt xe, tai nạn giao thông… Đề nghị UBND tỉnh nâng cấp, mở rộng để người dân an tâm khi tham gia giao thông. 

(2) Phản ánh hiện nay phần mặt đường nhựa tiếp giáp với 2 đầu cầu Tổng Bản và Bà Kiên bị sụt lún tạo ra tiếng kêu khi các phương tiện tham gia giao thông như: xe tải, xe contenner… làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân sinh sống xung quanh. Đề nghị ngành chức năng khắc phục tình trạng trên.

(1) Theo quy mô dự án ĐT.747A đoạn từ cầu Ông Tiếp đến đường Uyên Hưng, dọc hai bên tuyến được bố trí mương đá hộc và mương đất. Tuy nhiên, quá trình phát triển đô thị dẫn đến tình trạng hệ thống mương đất bị bồi lắp.

Ngày 15/11/2021, Sở GTVT đã triển khai thí điểm phân luồng giao thông trên ĐT.747a, ĐT.747b đoạn từ cầu Ông Tiếp đến ngã tư Thầy Thỏ theo hướng cấm các phương tiện giao thông có tổng tải trọng trên 10 tấn và container, đầu kéo lưu thông vào các giờ cao điểm, tình hình ùn tắc giao thông cơ bản đã được kiểm soát.

Hiện Sở GTVT đang phối hợp với các Sở ngành liên quan và chủ đầu tư bàn bạc thống nhất phương án xử lý các trạm thu phí để tạo thuận lợi trong việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường này. Tuyến đường này không nằm trong danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025; báo cáo kết quả về UBND tỉnh vào cuối năm 2025.

(2) Về hư hỏng mặt đường tiếp giáp 02 đầu cầu Tổng Bảng và Bà Kiên: Công ty sẽ khắc phục các hư hỏng trong tháng 8/2022, Sở Giao thông Vận tải sẽ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh vào cuối năm 2025.

x  
 32. Cử tri ấp Hòa Cường, xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng: phản ánh tuyến đường ĐT74b đoạn từ đầu đường đôi cầu Giáp Minh đến khu vực ngã tư giao nhau với đường ĐH704 góc ngã tư đèn xanh, đèn đỏ trên trục đường ĐT749B, do xe tải trọng thường xuyên lưu thông dẫn đến đường bị lún, mặt nhựa bị lồi lõm gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Bên cạnh đó hệ thống thoát nước trên đường ĐT749b đoạn cầu Giáp Minh đến khúc cua nhà bà Lụa đã được đầu tư xây dựng một phía bên tay phải, phía còn lại chưa được đầu tư nên vẫn còn xảy ra tình trạng ngập úng khi mưa xuống. Kiến nghị ngành chức năng duy tu sữa chữa và  tiếp tục đầu tư hệ thống thoát nước của các đoạn đường nêu trên.

      - Về mặt đường ĐT.749b bị lún: đường ĐT.749b đoạn từ đầu đường đôi đến ngã tư Minh Hòa thuộc Công trình: Nâng cấp ngã tư Minh Hòa do UBND huyện Dầu Tiếng làm chủ đầu tư. Sở Giao thông Vận tải đã đề nghị UBND huyện Dầu Tiếng rà soát, sớm sửa chữa, khắc phục hư hỏng mặt đường đoạn đường trên.

     - Về đầu tư hệ thống thoát nước: Hiện Sở GTVT đang khảo sát và lập hồ sơ thiết kế duy tu, sửa chữa ĐT.749b, trong đó có đầu tư hệ thống thoát nước dọc bên trái tuyến đoạn từ cầu Giáp Minh đến khúc cua nhà bà Lụa dự kiến thi công và hoàn thành trong năm 2022.

Sở sẽ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trong thời gian tới.

x  
 33. Cử tri ấp Lò Gạch, xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng(*): phản ánh nội dung trả lời kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba, Sở GTVT trả lời: tuyến đường ĐT749b (đoạn từ cầu Bà Và, tỉnh Bình Phước đến xã Minh Hòa huyện Dầu Tiếng trong giai đoạn 2021 – 2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn có hạn, phải ưu tiên đầu tư trước các tuyến đường kết nối vùng, giải quyết ùn tắc giao thông, nên việc đầu tư tuyến đường này (kết hợp xây dựng hệ thống nước dọc ) sẽ được các sở ngành tham mưu UBND tỉnh thực hiện sau năm 2025. Tuy nhiên, hiện nay tuyến đường ĐT749b (đoạn từ cầu Bà Và, tỉnh Bình Phước đến xã Minh Hòa huyện Dầu Tiếng) có lưu lượng xe qua lại nhiều, đường quá hẹp. Vì vậy, cử tri tiếp tục kiến nghị ngành chức năng sớm quan tâm nâng cấp mở rộng tuyến đường này đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

- Việc nâng cấp, mở rộng các tuyến đường tỉnh là cần thiết tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, hiện ngân sách đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 có hạn, phải ưu tiên đầu tư trước các tuyến đường kết nối Vùng, giải quyết ùn tắc giao thông, nên việc đầu tư tuyến đường này (kết hợp xây dựng hệ thống thoát nước dọc) sẽ được các Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh thực hiện sau năm 2025. Rất mong Quý cử tri chia sẽ với ngành GTVT và UBND tỉnh.

- Để đảm bảo an toàn giao thông, Sở GTVT hàng năm đều tiến hành duy tu, sửa chữa mặt đường, gia cố lề đường đảm bảo giao thông an toàn và thông suốt.

Sở GTVT xin ghi nhận kiến nghị của Quý cử tri, sẽ phối hợp với các ngành tham mưu UBND tỉnh thực hiện Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.749b sau khi cân đối được nguồn vốn.

Sở sẽ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trong lộ trình sắp tới, sau năm 2025.

x  
 34. Cử Tri Phùng Đình Tư, ấp 2, xã Hưng Hòa huyện Bàu Bàng: phản ánh hiện tại đường ĐT741b lượng xe lưu thông nhiều, đường nhỏ hẹp xuống cấp hư hỏng gây ách tắc giao thông. Năm 2020, tỉnh đã có phương án nâng cấp mở rộng, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thấy khởi công và thông báo cho người dân được biết về chủ trương nâng cấp, mở rộng. Kiến nghị ngành chức năng quan tâm để tuyến đường ĐT741b sớm được nâng cấp, mở rộng để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông.

Công trình Nâng cấp, mở rộng ĐT.741B đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư thời gian thực hiện dự án 2020-2024, Ngày 15/3/2022, UBND tỉnh đã có Công văn "Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh việc giãn, hoãn các danh mục các dự án giao thông chưa thật sự cấp thiết để tập trung nguồn vốn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025". Qua đề xuất của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông xin tạm dừng thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.741B, Sở GTVT đã có Công văn báo cáo UBND tỉnh chấp thuận cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông giãn, hoãn công trình Nâng cấp, mở rộng ĐT.741B để có nguồn vốn thực hiện dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư công trình đường Mỹ Phước – Tân Vạn đồng thời do việc đầu tư dự án với quy mô 02 làn xe sẽ không phát huy hiệu quả của dự án. Để đảm bảo giao thông, an toàn giao thông, trước mắt, Sở GTVT sẽ dùng vốn sự nghiệp để duy tu, sửa chữa.

Sở sẽ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh sau năm 2025.

x  
 35. Cử tri xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên: phản ánh dự án tuyến đường dọc Sông Bé huyện Bắc Tân Uyên được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương thời gian thực hiện dự án năm 2021-2024 trên tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm, địa phương đã tổ chức họp dân, tiến hành cắm móc với sự đồng thuận rất cao của người dân hiến đất để làm dự án. Tuy nhiên, hiện nay, chủ trương này vẫn chưa được triển khai thực hiện, người dân có đất nằm trong dự án không dám đầu tư, sản xuất. Kiến nghị ngành chức năng xem xét, bố trí đủ vốn thực hiện dự án, tạo động lực phát triển kinh tế của huyện nhà.    Tuyến đường dọc sông bé huyện Bắc Tân Uyên đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, thời gian thực hiện từ 2021-2024; theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được phê duyệt, dự án chỉ được bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, không có bố trí vốn thực hiện nên dự án chưa đủ điều kiện trình phê duyệt "Trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trường hợp có nguồn vốn bổ sung, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí vốn thực hiện dự án theo quy định." sẽ báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.x  
V​​​Sở Tài nguyên và Môi trường​        
 36. Cử tri ấp Xóm Mới, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng: phản ánh tình trạng khai thác cát trên Sông Sài Gòn của Công ty khai thác cát Minh Hưng (tỉnh Tây Ninh) hiện nay làm sạt lở đất của người dân dọc bờ sông Sài Gòn. Kiến nghị ngành chức năng xem xét giải quyết tình trạng nêu trên.

- Việc UBND tỉnh Tây Ninh gia hạn giấy phép khai thác cát sông Sài Gòn cho DNTN cát đá sỏi Minh Hưng, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đã có Báo cáo số 950/BC-STNMT ngày 31/03/2022 kiến nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương có Văn bản đề nghị UBND tỉnh Tây Ninh thu hồi giấy phép khai thác cát trên sông Sài Gòn cho DNTN Cát đá sỏi Minh Hưng. STNMT tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục gửi Văn bản cho STNMT tỉnh Tây Ninh thu hồi giấy phép khai thác cát trên sông Sài Gòn của DNTN Cát đá sỏi Minh Hưng.

- Việc xây dựng "Quy chế phối hợp quản lý, kiểm tra hoạt động khoáng sản tại các khu vực giáp ranh", Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành dự thảo và được thẩm định góp ý lần 1. Hiện đang lấy ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước lần 2 trước khi báo cáo Ủy ban nhân dân 03 tỉnh thông qua. Dự kiến ký kết "Quy chế phối hợp quản lý, kiểm tra hoạt động khoáng sản tại các khu vực giáp ranh" vào tháng 12/2022.

x  
 37. Cử tri tổ 4 và tổ 6, ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng: phản ánh đất tái định cư khu công nghiệp Bàu Bàng dọc Quốc lộ 13 do Becamex chủ trì thực hiện đến nay chưa cấp sổ cho người dân ấp Cầu Sắt. Đề nghị ngành chức chức năng quan tâm, xem xét chỉ đạo thực hiện cấp sổ cho người dân.

- Do trách nhiệm lập thủ tục đề nghị cấp GCN tái định cư cho người dân là trách nhiệm của Chủ đầu tư (Tổng Công ty Becamex) và thẩm quyền cấp GCN là UBND cấp huyện. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 3225/STNMT-CCQLĐĐ ngày 01/9/2021 để nghị Tổng Công ty Becamex khẩn trương chủ động, phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố rà soát, thống kê danh sách các trường hợp thuộc đối tượng tái định cư đến nay chưa được bố trí và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trên cơ sở đó, UBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận các trường hợp thuộc diện tái định cư, gửi hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường để trình UBND tỉnh thu hồi đất, giao cho UBND cấp huyện cấp đất tái định cư cho người dân.

- Qua rà soát hồ sơ, dự án Khu dân cư Lai Hưng đã được UBND tỉnh điều chỉnh mục đích sử dụng đất, giao đất (đợt 2) cho Tổng Công ty Becamex tại Quyết định số 2733/QĐ-UBND ngày 16/9/2020. Đến nay, Tổng Công ty đã thực hiện nghĩa vụ tài chính và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là một trong những điều kiện để người dân nhận đất tái định cư, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu dân cư được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện các quyền liên quan đến khu đất.

- Đến nay, Tổng Công ty chưa nộp hồ sơ đề nghị thu hồi đất tái đinh cư dự án giao về UBND huyện Bàu Bàng để cấp tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án Khu dân cư Lai Hưng. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục có văn bản đôn đốc Tổng Công ty. Sau khi nhận được hồ sơ của Tổng Công ty, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ trình UBND tỉnh thu hồi đất và giao về cho UBND huyện Bàu Bàng cấp đất tái định cư cho các hộ dân thuộc diện tái định cư theo quy định (dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2022).

x  
 38. Cử tri khu phố Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng: phản ánh việc cấp giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất cho các hộ dân được tái định cư tại khu dân cư 5A, khu phố Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên là rất chậm.  Nội dung này đã kiến nghị nhiều năm liền nhưng chỉ được trả lời chung chung với nhiều lý do khác nhau, hẹn kéo dài. Kiến nghị các ngành chức năng quan tâm giải quyết trả lời cụ thể về tiến độ giải quyết cho người dân.

- Do trách nhiệm lập thủ tục đề nghị cấp GCN tái định cư cho người dân là trách nhiệm của Chủ đầu tư (Tổng Công ty Becamex) và thẩm quyền cấp GCN là UBND cấp huyện. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 3225/STNMT-CCQLĐĐ ngày 01/9/2021 để nghị Tổng Công ty Becamex khẩn trương chủ động, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, thống kê danh sách các trường hợp thuộc đối tượng tái định cư đến nay chưa được bố trí và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trên cơ sở đó, UBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận các trường hợp thuộc diện tái định cư, gửi hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường để trình UBND tỉnh thu hồi đất, giao cho UBND cấp huyện cấp đất tái định cư cho người dân.

- Qua rà soát hồ sơ, dự án Khu dân cư 5A ấp 5 đã được UBND tỉnh điều chỉnh diện tích, vị trí các loại đất đã được giao đất tại Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 07/5/2009 do thay đổi quy hoạch chi tiết xây dựng; đồng thời giao đất (đợt 2) tại Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 16/01/2020. Đến nay, Tổng Công ty đã thực hiện nghĩa vụ tài chính và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là một trong những điều kiện để người dân nhận đất tái định cư, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu dân cư được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện các quyền liên quan đến khu đất.

- Đến nay, Tổng Công ty chưa nộp hồ sơ đề nghị thu hồi đất tái đinh cư dự án giao về UBND huyện Bàu Bàng để cấp tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án Khu dân cư 5A ấp 5 tại thị trấn Lai Uyên. Sau khi nhận được hồ sơ của Tổng Công ty, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ trình UBND tỉnh thu hồi đất và giao về cho UBND huyện Bàu Bàng cấp đất tái định cư cho các hộ dân thuộc diện tái định cư theo quy định (dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2022).

x  
 39. Cử tri Phạm Văn Bé, khu phố Khánh Hòa, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên: phản ánh Công ty TNHH Modern Food Industries (Việt Nam) đang sử dụng đất công trên địa bàn khu phố Khánh Hòa, phường Tân Phước Khánh (thuê đất) nhưng đã không sử dụng hiệu quả nguồn đất công như: công trình nhà xưởng xuống cấp do đã rất lâu không hoạt động, cây cỏ mọc rất nhiều dễ gây cháy vào mùa khô và côn trùng muỗi vào mùa mưa, làm tăng nguy cơ dịch sốt xuất huyết hiện nay. Cử tri đã kiến nghị nhiều lần và ngành chức năng cũng đã trả lời nhưng cử tri không hài lòng, nay tiếp tục kiến nghị ngành chức năng kiểm tra lại giao cho UBND phường Tân Phước Khánh quản lý để quy hoạch xây dựng Trường học cho học sinh hoặc các công trình phúc lợi phục vụ người dân trên địa bàn.

- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2413/UBND-KT ngày 03/6/2022 về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Modern Food Industries (Việt Nam) trên cơ sở đề nghị của UBND thị xã Tân Uyên. Ngày 15/7/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp địa phương kiểm tra hiện trạng sử dụng đất của Công ty TNHH Modern Food Industries (Việt Nam). Tại thời điểm kiểm tra hiện trạng, Công ty TNHH Modern Food Industries (Việt Nam) không hoạt động, cỏ dại mọc um tùm trên các lối đi. Trên khu đất có 2 nhà xưởng, 4 kho, 1 dãy nhà văn phòng, 1 dãy nhà lưu trú công nhân. Xung quanh khu đất có tường xây, Công ty TNHH Modern Food Industries (Việt Nam) quản lý, sử dụng không có tranh chấp. Sau đó, Công ty có các Văn bản 001 ngày 22/6/2022, Văn bản số 002 ngày 16/7/2022 xin được đóng tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và xin được tiếp tục sử dụng đất để mở rộng thêm nhà máy sản xuất hạt điều.

- Ngày 01/8/2022, UBND tỉnh đã có Văn bản số 3913/UBND-KT giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét xử lý nội dung đề nghị của Công ty tại các văn bản nêu trên. Ngày 28/9/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Giấy mời số 260/GM-STNMT mời địa phương và Công ty dự họp (ngày 05/10/2022) để lấy ý kiến làm cơ sở tham mưu, báo cáo UBND tỉnh theo quy định (để có cơ sở thu hồi đất thì phải làm việc với Công ty, nếu Công ty có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án thì cho gia hạn 24 tháng; còn Công ty không có văn bản đề nghị thì thu hồi đất). Dự kiến báo cáo UBND tỉnh (trong tháng 11/2022).

x  
 40. Cử tri Nguyễn Văn Động, khu phố 2, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một: phản ánh gia đình tôi đi lập nghiệp năm 1978 tại ấp Đồng Bà Ba, xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng; sau đó có khai hoang đất trên 15 năm, gia đình có làm hồ sơ xin hợp thức hóa nhưng không được Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Dầu Tiếng giải quyết. Đề nghị ngành chức năng xem xét giải quyết cho gia đình tôi.UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Dầu Tiếng để rà soát và sẽ báo cáo UBND tỉnh trong năm 2023.x  
VI​​​Sở Thông tin và Truyền thông        
 41. Cử tri Nguyễn Anh Kim, khu phố 1, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một: phản ánh Trụ Angten của Bưu điện Bình Dương được xây dựng năm 1994, chiều cao khoảng 125m. Khi trời có sấm sét, sét đánh xuống theo trụ thu lôi nghe ầm ầm rất lớn. Lâu lâu trên trụ angten có rớt vài cây sắt xuống mái nhà người dân, đâm lủng tôn và rất mất an toàn cho các hộ dân sống xung quanh. Đề nghị các ngành chức năng xem sét, có cách xử lý nhằm đảm bảo cho người dân ở xung quanh trụ anten để cho người dân được an toàn trong cuộc sống.

- Ngày 08/9/2022, Sở Thông tin và Truyền thông có mời cử tri Nguyễn Anh Kim và đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan, gồm: Viễn thông Bình Dương, Sở Xây dựng, UBND thành phố Thủ Dầu Một, UBND phường Phú Hòa cùng làm việc để nắm bắt cụ thể về các phản ánh, kiến nghị của cử tri và lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan. Theo phản ánh của cử tri Nguyễn Anh Kim thì quá trình hoạt động của cột ăng-ten đã phát sinh các vấn đề về sóng điện từ; tiếp đất, chống sét; tiếng ồn (máy phát điện); rơi rớt một số bu-long, ốc-vít,… gây mất an toàn cho cư dân xung quanh và đề nghị di dời cột ăng-ten đi nơi khác.

- Do phản ánh của cử tri Nguyễn Anh Kim cần phải thực hiện việc đo kiểm, đánh giá của các đơn vị có chức năng theo quy định. Vì vậy, các thành viên tham dự họp thống nhất yêu cầu Viễn thông Bình Dương phải thực hiện các quy định về kiểm định, đánh giá an toàn công trình xây dựng (cột ăng-ten và các thiết bị treo trên cột), kiểm định an toàn bức xạ điện từ, đo kiểm tiếng ồn trong khoảng thời gian 3 tháng (tính từ ngày 09/9/2022) và báo cáo kết quả về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 10/12/2022 để làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh và xử lý theo quy định.

x  
Phần 2 – Sau kỳ họp thứ 6 – HĐND tỉnh khóa X  
I - SỞ CÔNG THƯƠNG  
42. Cử tri Đinh Doanh Biên, khu phố 6, phường Hiệp Thành: phản ánh dây điện chằng chịt chưa được thu gọn trên tuyến đường Âu Cơ (gần trường THCS Chu Văn An) làm mất mỹ quan và đã có sự cố cháy chập điện. Đề nghị các ngành chức năng xem xét chỉ đạo các đơn vị liên quan giải quyết đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc bó cáp tránh gây nguy hiểm cho người dân và học sinh.Qua khảo sát thực tế hiện trường trên tuyến đường Âu Cơ (gần trường THCS Chu Văn An) khu phố 1, phường Hiệp Thành ghi nhận dây chằng chịt chưa được thu gọn là các dây cáp viễn thông, truyền hình cáp của các nhà mạng bị chùng thấp sát xuống đường, nhiều đoạn cáp thừa, cáp vô chủ có nguy cơ chạm chập gây mất an toàn về điện, mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trên đoạn đường này; Sở sẽ báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông xem xét, giải quyết.x
43. Cử tri Nguyễn Thị Minh, khu phố 3, phường Phú Cường: kiến nghị nghị ngành chức năng xem xét, chỉ đạo việc thu gọn các đường dây điện tại các tuyến hẻm của khu phố 3 và các tuyến đường khác trên địa bàn phường Phú Cường để đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn cho người dân.

Qua khảo sát thực tế tại hiện trường tại hẻm 577 và hẻm 591 đường CMT8 khu phố 3, phường Phú Cường ghi nhận các đường dây chưa được thu gọn là các dây cáp viễn thông, truyền hình cáp của các nhà mạng bị cắt bỏ không sử dụng, chùng thấp sát xuống đường gây mất an toàn về điện, mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị:

- Tại hẻm 577 đường CMT8 ngành điện đã đầu tư lưới điện hạ thế vào đến cuối hẻm, tuy nhiên còn 02 khách hàng còn kéo dây sau điện kế từ đầu hẻm vào đến nhà. Điện lực Thủ Dầu Một sẽ liên hệ làm việc với khách hàng để di dời điện kế về lưới điện trước nhà sử dụng trong tháng 9/2022.

- Tại hẻm 591 đường CMT8 hiện có 13 cặp dây duplex kéo dây sau điện kế lắp tại trụ đầu hẻm vào đến nhà các hộ dân với khoảng cách xa nhất khoảng 140 mét. Các đường dây đều được lắp trên trụ điện do các hộ dân tự trồng và đảm bảo an toàn. Trong thời gian qua, ngành điện đã đầu tư phát triển mới, nâng cấp hạ tầng lưới điện trên quy mô toàn tỉnh Bình Dương, trong đó có xây dựng mới đường dây trung hạ áp và trạm biến áp tăng cường cấp điện, đường dây trung hạ thế và trạm biến áp chống quá tải trạm biến áp công cộng, đường dây trung hạ áp và trạm biến áp xóa hình thức câu phụ, dùng chung trên địa bàn TP. Thủ Dầu Một để đảm bảo tỷ lệ hộ gia đình sử dụng điện, nâng cao độ an toàn tin cậy cung cấp điện. Hiện nay, do nguồn vốn đầu tư được cấp còn hạn chế nên ngành điện ưu tiên đầu tư xây dựng lưới điện những khu vực có đông dân cư hơn, những khu vực chưa đủ tiêu chí đầu tư ngành điện sẽ ghi nhận và đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng trong giai đoạn các năm tiếp theo (dự kiến năm 2024).

Công ty Điện lực Bình Dương tiếp tục chỉ đạo các Điện lực chủ động thường xuyên kiểm tra, rà soát và phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương, các đơn vị các nhà mạng cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình cáp để xử lý các vị trí này; đồng thời kính đề nghị Sở Công Thương xem xét, có ý kiến thêm với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan chức năng liên quan, các nhà mạng cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình cáp khẩn trương phối hợp xử lý các vị trí này nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành lưới điện, các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn trong giao thông, phòng tránh nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là trong mùa mưa bão hiện nay.

x
II​​​SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI        
 44. Cử tri Đặng Thị Thúy Loan, khu phố 7, phường Định Hòa: phản ánh đường Nguyễn Văn Thành (đoạn tuyến ĐT.741 do Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG làm Chủ đầu tư) thường xuyên bị ngập, nước tràn vào nhà dân; Kiến nghị các ngành chức năng rà soát, yêu cầu Chủ đầu tư sớm khắc phục.Hiện Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG đã trình Sở Kế hoạch Đầu tư thẩm định dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.741 tỉnh Bình Dương – phần bổ sung tại tờ trình số 21/TTr-VRG ngày 17/01/2022, trong đó có xây dựng hệ thống thoát nước dọc tại những vị trí ngập nước và hệ thống chiếu sáng tại những vị trí chưa có hệ thống chiếu sáng. Ngày 26/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 1487/SKHĐT-KTN báo cáo UBND tỉnh việc đầu tư phần đầu tư bổ sung đường ĐT.741 của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG. Sau khi dự án được phê duyệt, chủ đầu tư dự án sẽ tiến hành thi công ngay các hạng mục bổ sung trên.x  
 45. Cử tri Nguyễn Văn Đó, khu phố 5, phường Định Hòa: phản ánh một số hố ga, nắp cống trên tuyến Đại Lộ Bình Dương đoạn từ UBND phường Định Hòa đến ngã tư Sở Sao bị hư hỏng. Đề nghị ngành chức năng rà soát, kiểm tra, sửa chữa, khắc phục tình trạng trên.

Theo báo cáo của Công ty CP Phát triển Hạ tầng kỹ thuật Becamex IJC, hiện nay Công ty đang sửa chữa vỉa hè đoạn từ ngã tư Sở Sao đến ngã ba Suối Giữa, trong đó có sửa chữa, bổ sung hố ga, nắp cống của hệ thống cống thoát nước, mương thoát nước đoạn từ UBND phường Định Hòa đến ngã tư Sở Sao, dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2022.

Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc Công ty CP Phát triển Hạ tầng kỹ thuật khắc phục các hư hỏng theo kiến nghị của cử tri.

x  
 

46. Cử tri Nguyễn Văn Hùng, khu phố 7, phường Phú Thọ:

(1) Phản ánh vĩa hè trên tuyến Đại Lộ Bình Dương đoạn từ Ngã tư Địa Chất đến giáp ranh khu vực An Thạnh - Thuận An xuống cấp. Kiến nghị ngành chức năng sớm khảo sát, sớm cải tạo, khắc phục tình trạng trên.

(2) Phản ánh miệng hố ga của cống thu gom nước mưa trên tuyến Đại lộ Bình Dương đoạn Suối Cát (Siêu thị Mega Market) bị cát bồi lắp không đảm bảo khả năng tiêu thoát nước khi trời mưa gây ngập thường xuyên (đã kiến nhiều lần nhưng tại các buổi tiếp xúc cử tri nhưng chưa giải quyết). Kiến nghị ngành chức năng tỉnh sớm khắc phục tình trạng trên.

Ngập nước trên Quốc lộ 13 khu vực suối Cát

- Hiện trạng, lưu lượng nước mưa từ khu vực Hòa Lân, An Thạnh đổ về khu vực suối Cát, cùng với lưu lượng   nước đổ về cống suối Cát; trong khi đó, hạ lưu suối Cát và cống suối Con bị bồi lắng, không được nạo vét thường xuyên, khi mưa to nước chảy tràn trên mặt đường Quốc lộ 13 gây ngập cục bộ.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2665/UBND-KT ngày 02/6/2022 về việc giải pháp xử lý thoát nước đường Quốc lộ 13, ĐT.743, đường Cách Mạng Tháng Tám, thời gian qua, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo Công ty CP Phát triển Hạ tầng Becamex IJC thường xuyên nạo vét hố ga. Đến nay Công ty Becamex IJC đã thực hiện xong việc nạo vét hố ga thu nước, đồng thời tình hình ngập nước trên Quốc lộ 13 khu vực trên đã được cải thiện.

Đồng thời, Sở Giao thông vận tải đã đề nghị UBND thành phố Thuận An nạo vét suối Con, suối Cát; Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương hoàn thành gói thầu số 10 Trục thoát nước Bưng Biệp Suối Cát.

Vỉa hè Đại lộ Bình Dương đoạn từ ngã tư Địa chất đến giáp ranh khu vực An Thạnh – Thuận An thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đoạn từ cầu Vĩnh Bình đến ngã tư Địa chất, trong quá trình thực hiện nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 sẽ xây dựng mới vỉa hè trên Quốc lộ 13 (phải tuyến, hướng từ cầu Vĩnh Bình về Thủ Dầu Một), trong đó có đoạn vỉa hè như phản ánh của cử tri.

Trước mắt, Sở Giao thông vận tải sẽ đôn đốc Công ty CP Phát triển Hạ tầng kỹ thuật Becamex IJC khảo sát, khắc phục trước các vị trí vỉa hè nguy hiểm, mất an toàn cho người tham gia giao thông; tiếp tục thường xuyên nạo vét hệ thống thoát nước dọc trên Quốc lộ 13

x  
 

47. Cử tri Trà Ngọc Châu, khu phố 7, phường Tương Bình Hiệp:

(1) Đề nghị bỏ trạm thu phí Suối Giữa vì thời gian thu phí rất lâu ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân khi tham gia giao thông.

(2) Đề nghị ngành chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đối với thu phí Suối Giữa và công bố cho nhân dân biết thời gian hết thu phí.

- Về thời gian thu phí: QL.13 đoạn từ Km1+248 đến Km28+178 (trong đó có trạm thu phí Suối Giữa) thời gian thu phí 35 năm (từ năm 2002 đến năm 2037) theo hợp đồng số 1009/HĐ.BOT.UB ngày 21/4/2000 được ký kết giữa UBND tỉnh với Tổng Công ty Becamex IDC.

- Về việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đối với trạm thu phí trên Quốc lộ 13 đoạn từ Km1+248 đến Km28+178 không thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận và sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu báo cáo UBND tỉnh.

x  
 48. Cử tri phường Vĩnh Phú: phản ánh khu vực cổng chào Bình Dương hiện nay cổng chào bị xuống cấp, xụt lún nhiều, bị ngập úng và nước ứ đọng thường xuyên khi trời mưa. Kiến nghị ngành chức năng có biện pháp để giải quyết tình trạng trên.

Theo báo cáo của Công ty CP Phát triển Hạ tầng kỹ thuật – Becamex IJC, tại khu vực cổng chào Bình Dương, công ty đã thi công hệ thống cống và rãnh để thu nước khi trời mưa. Tuy nhiên, hiện nay khi triều cường dâng cao, một số đoạn nước vẫn tràn lên mặt đường. Công ty đã  và đang phối hợp với UBND phường Vĩnh Phú để có giải pháp ngăn triều hạn chế tình trạng trên kết hợp bù lún những đoạn bị trũng, thấp.

Để giải quyết tình trạng triều cường gây ngập khu vực này, dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 có đầu tư hệ thống cống dọc mới khu vực này, dự kiến khời công từ nay đến năm 2023.

x  
 49. Cử tri phường  Bình Hòa: phản ánh hiện nay hệ thống giao thông trên địa bàn thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm như tuyến đường Nguyễn Du từ Ngã ba Cửu Long đến đường vào khu trường học. Đề nghị ngành chức năng xem xét cấm các phương tiện xe có trọng tải lớn (Container, xe tải) lưu thông qua đoạn đường này trong giờ cao điểm.

Ngày 04/5/2021, Sở Giao thông vận tải có Công văn số 1548/SGTVT-QLGT đề nghị UBND thành phố Thuận An phối hợp với Công ty CP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương lắp đặt biển báo cấm ô tô tải có tải trọng toàn bộ trên 5 tấn lưu thông trên đường Nguyễn Du đoạn từ ngã ba Cửu Long đến giao lộ Nguyễn Du – Bùi Hữu Nghĩa vào giờ giao điểm (buổi sáng từ 6h30 – 7h30, buổi chiều từ 16h30 – 18h30).

Ngày 03/10/2022, Sở GTVT tiếp tục có Công văn số 3416/SGTVT-QLGT đề nghị Công ty CP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương sớm triển khai thực hiện lắp đặt biển báo cấm xe theo giờ trên đường Nguyễn Du theo phương án đã thống nhất với Sở Giao thông vận tải, phối hợp với các phòng, ban đơn vị thuộc thành phố Thuận An trong quá trình triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giao thông vận tải trước ngày 15/10/2022.

x  
 50. Cử tri phường An Phú: phản ánh tình trạng các loại xe có trọng tải lớn lưu thông trên tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn, ĐT743 qua địa bàn phường An Phú thường xuyên vi phạm luật giao thông. Kiến nghị ngành chức năng trang bị camera phạt nguội, đồng thời cho phép người dân cung cấp hình ảnh vi phạm tới cơ quan chức năng qua địa chỉ cụ thể nhằm kịp thời xử phạt làm giảm áp lực cho các ngành chức năng trong công tác tuần tra xử lý. 

Về kiến nghị ngành chức năng trang bị camera phạt nguội: Ngày 30/3/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 767/QĐ-UBND ban hành kế hoạch triển khai hệ thống camera giám sát, điều hành giao thông, an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; Theo đó, hệ thống camera trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn, ĐT.743 do Công an tỉnh đầu tư.

Về cho phép người dân cung cấp hình ảnh vi phạm tới cơ quan chức năng qua địa chỉ cụ thể nhằm kịp thời xử phạt làm giảm áp lực cho các ngành chức năng trong công tác tuần tra xử lý: Sở Giao thông vận tải sẽ chuyển kiến nghị của Quý cử tri đến Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh để được xem xét, giải quyết.

x  
 

51. Cử tri phường Bình Hòa(*):

(1) Phản ánh hiện nay đường Bùi Hữu Nghĩa mặt đường xuống cấp, hư hỏng nặng có nhiều ổ gà lớn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông (cử tri đã kiến nghị nhiều lần trong 05 năm qua nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết). Đề nghị ngành chức năng xem xét, khảo sát nâng cấp sửa chữa tuyến đường này nhằm đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

 (2) Phản ánh đường Bùi Hữu Nghĩa chưa có hệ thống cống thoát nước dọc hai bên đường gây ngập úng khi trời mưa bão; đồng thời nước từ hệ thống thoát nước của khu dân cư Minh Tuấn khu phố Bình Đáng thải ra trục đường Bùi Hữu Nghĩa gây ngập úng tại khu vực này khi trời mưa bão. Đề nghị ngành chức năng nghiên cứu, xem xét có giải pháp khắc phục tình trạng trên.

1. Theo báo cáo của Công ty CP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, hiện nay trên đường Bùi Hữu Nghĩa có vị trí hư hỏng dài khoảng 30m. Nguyên nhân là do tình trạng các hộ dân trong khu vực xả nước thải ra đường kết hợp với xe tải trọng lớn lưu thông dẫn đến mặt đường thường xuyên hư hỏng. Công ty đã khảo sát, dự kiến sửa chữa hoàn thành trong tháng 10/2022.

2. Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.743 đoạn từ miếu Ông Cù – An Phú - Đông Tân - Nguyễn Du - Bình Đức – Bình Đáng được UBND tỉnh ký hợp đồng BOT với Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương tại Hợp đồng số 1480/HĐ-UBND ngày 28/3/2006, theo đó đường Bùi Hữu Nghĩa không có đầu tư hệ thống thoát nước dọc. Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận, kiến nghị UBND tỉnh xem xét, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu theo thẩm quyền đã được quy định tại Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh.

- Về tình trạng nước từ hệ thống thoát nước của khu dân cư Minh Tuấn khu phố Bình Đáng thải ra trục đường Bùi Hữu Nghĩa, Sở Giao thông vận tải sẽ chuyển kiến nghị của cử tri đến Sở Xây dựng, UBND thành phố Thuận An để kiểm tra, xử lý tình trạng trên theo thẩm quyền.

x  
 52. Cử tri phường An Phú: phản ánh tiến độ thi công đường ĐT743 quá lâu so với thời gian dự kiến hoàn thành làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân, tình hình phát triển kinh tế của địa phương và tình trạng kẹt xe kéo dài vào giờ cao điểm. Kiến nghị ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm sớm hoàn thành công trình đường ĐT743.

  Theo báo cáo của Tông Công ty Becamex IDC, hiện tại Công ty đã triển khai thi công hoàn thiện 90% đường giao thông và hệ thống thoát nước mưa theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt. Tuy nhiên còn một số vị trí vướng mặt bằng chưa giải tỏa các hộ dân cụ thể như sau: ngã 3 Phan Đình Giót 1 hộ, Ủy ban phường An Phú 1 hộ, vòng xoay An Phú 1 hộ, Miếu Bà khu phố 2, phường An Phú 1 hộ, hộ bà Kỵ Tân Đông Hiệp và đoạn cuối tuyến 743 từ đường số 2 đến cầu vượt Sóng Thần.

  Ngày 03/10/2022, Sở GTVT đã có Công văn số 3419/SGTVT-QLGT đề nghị UBND thành phố Thuận An, UBND thành phố Dĩ An đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để Tổng Công ty Becamex triển khai thi công hoàn thiện ĐT.743.

x  
 53. Cử tri phường Vĩnh Phú: phản ánh tại sao dự án nâng cấp mở rộng đại lộ Bình Dương là dự án lớn mà Nhà nước không đấu thầu, mà chỉ định thầu?Hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án BOT Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 10/12/2021. Dự án đang được Hội đồng thẩm định cấp cơ sở dự án BOT nâng cấp, mở rộng QL.13 thẩm định hồ sơ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi; trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, Sở Giao thông vận tải sẽ cùng Hội đồng thẩm định Dự án trên để tham mưu UBND tỉnh lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định.x  
 54. Cử tri Lưu Vũ Huệ, khu phố Bình Đường 3, phường An Bình: kiến nghị tỉnh sớm triển khai đầu tư đường (hầm chui hoặc cầu vượt) kết nối  từ Trung tâm phường An Bình đến Trung tâm hành chính thành phố Dĩ An (băng ngang qua đường Xuyên Á) để người dân lưu thông được thuận tiện, an toàn.Dự án xây dựng nút giao cầu vượt Sóng Thần đã được UBND tỉnh giao cho Ban QLDA công trình giao thông làm chủ đầu tư. Hiện dự án đang trong giai đoạn lập chủ trương đầu tư và lấy ý kiến các Sở, ngành và UBND thành phố Hồ Chí Minh về quy mô nút giao. Trong quá trình tham gia xây dựng nút giao, Sở Giao thông vận tải sẽ cùng với các đơn vị có liên quan xem xét ý kiến của quý cử tri trong thiết kế nút giao.x  
 55. Cử tri tổ 8, khu phố Tân Phước, phường Tân Bình: đề nghị ngành chức năng cho biết tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn có mở rộng thêm 2 bên 16m không?  Dự kiến đầu tư cầu vượt trên tuyến đường này (đoạn Đình An Nhơn) khi nào triển khai?

Theo Quyết định số 3247/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và theo Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đường Vành đai 3 đi trùng đường Mỹ Phước – Tân Vạn đoạn từ nút giao Tân Vạn đến phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An (dài 15,3km), có quy mô mặt cắt ngang 64m; hiện tại, đường Mỹ Phước – Tân Vạn có quy mô mặt cắt ngang 32m. Do đó, sẽ giải phóng mặt bằng thêm mỗi bên 16m khi triển khai giai đoạn 2 của dự án đường Vành Đai 3.

Theo dự án Tạo cảnh quan, chống ùn tắc giao thông trên tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn, ĐT.746, ĐT.747b, ĐT.743 tại khu vực đình An Nhơn, có xây dựng hầm chui qua đường Mỹ Phước – Tân Vạn (hầm chui kết nối đường Cây Da sang đường Thanh Niên).

Hiện nay, tỉnh Bình Dương đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư các cầu vượt, hầm chui trên đoạn 15,3km đi trùng đường Mỹ Phước – Tân Vạn (từ ngã ba Tân Vạn đến phường Bình Chuẩn) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

x  
 56. Cử tri khu phố Tân Phước, phường Tân Bình: phản ánh tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn (đoạn giao với đường Bùi Thị Xuân) thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, thời gian qua đã có 2 trường hợp tử vong. Kiến nghị ngành chức năng có giải pháp khắc phục tình trạng trên.

Qua 9 tháng năm 2022, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra với nhiều nguyên nhân khác nhau. Qua phân tích của lực lượng chức năng, nguyên nhân tai nạn do ý thức của người tham gia giao thông không chấp hành Luật Giao thông đường bộ chiếm tỷ lệ cao.

Hiện nay, giao lộ đường Mỹ Phước Tân Vạn – đường Bùi Thị Xuân được tổ chức bằng đèn tín hiệu giao thông. Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận kiến nghị của cử tri, Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp với UBND thành phố Dĩ An, Tổng Công ty Becamex và các đơn vị liên quan rà soát lại nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông, cũng như những bất cập về kết cấu hạ tầng tại giao lộ này để có giải pháp xử lý phù hợp trong thời gian tới.

x  
 

57. Cử tri Nguyễn Văn Sự, khu phố 4, phường Hội Nghĩa:

(1) Phản ánh tuyến đường ĐT747b (đoạn đường từ ngã tư 349 đến cầu Khánh Vân) không có hệ thống đèn chiếu sáng không đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Kiến nghị các ngành chức năng sớm có giải pháp để lắp đặt hệ thống chiếu sáng tuyến đường này.

(2) Kiến nghị ngành chức năng xem xét lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đoạn giao giữa đường ĐT747a với đường ĐH423 nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

 1. Về đầu tư hệ thống chiếu sáng

  Hiện nay, Tổng Công ty Becamex đang triển khai thi công hệ thống đèn chiếu sáng trên ĐT.747 đoạn từ ngã tư 349 đến cầu Khánh Vân, dự kiến hoàn thành trong năm 2022.
 2. Về lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông

  Về lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đoạn giao giữa đường ĐT747a với đường ĐH423: Theo hồ sơ dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐH.423 có lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại đầu đường ĐH.423 – ĐT.747a – ĐT.746. Hiện nay, công trình đang triển khai thi công, khi triển khai thi công hoàn thiện, Ban Quản lý dự án thị xã Tân Uyên sẽ lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại vị trí trên.
x  
 

58. Cử tri Nguyễn Trung Hiếu, khu phố Phước Hải, phường Thái Hòa:

(1) Kiến nghị ngành chức năng xây dựng vỉa hè dành cho người đi bộ trên tuyến đường ĐT747b.

(2) Kiến nghị ngành chức năng xem xét lắp đặt đèn tín hiệu giao thông trên tuyến đường ĐT747B tại Trường mầm non Kim Yến phường Thái Hoà nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

 1. Về xây dựng vỉa hè:

  Thời gian qua, Sở GTVT đã phối hợp cùng với các đơn vị, địa phương hữu quan, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thị xã Tân Uyên; theo đó, đã đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC khẩn trương hoàn thiện vỉa hè ĐT.747b theo hồ sơ thiết kế. Hiện nay, Tổng Công ty Becamex IDC đang triển khai thi công vỉa hè ĐT.747b, dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2023.
 2.  Về lắp đặt đèn tín hiệu giao thông trên ĐT.747b trước trường mầm non Kim Yến

  Sở Giao thông vận tải ghi nhận kiến nghị của cử tri, sẽ phối hợp với địa phương và Tổng Công ty Becamex khảo sát, có giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trước vị trí trên.
x  
 59. Cử tri Trần Thế Chân, tổ 2, khu phố 6, phường Uyên Hưng: phản ánh vị trí quay đầu xe trên đường ĐT747a gần trường tiểu học Uyên Hưng B – đường ĐH411 (ngay Công ty New Décor) thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông do có lưu lượng tham gia giao thông nhiều. Kiến nghị ngành chức năng nghiên cứu bố trí chỗ quay đầu xe ở vị trí khác hợp lý hơn.Vị trí cử tri kiến nghị vị trí quay đầu xe (vị trí ngắt dải phân cách) nằm trên đường ĐH.411 (gần trường tiểu học Uyên Hưng B) do UBND thị xã Tân Uyên quản lý. Tuy nhiên, qua phản ánh của Quý cử tri, Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp với UBND thị xã Tân Uyên để cùng khảo sát, điều chỉnh vị trí ngắt dải phân cách trên ĐH.411 tại khu vực trên cho phù hợp.
 60. Cử tri Trần Văn Sến, ấp An Thành, xã An Tây: phản ánh khu vực chợ Thùng Thơ thường xuyên bị ngập úng cục bộ khi trời mưa bão (nước ngập đến gần dải phân cách) do chưa được lắp đặt hệ thống cống thoát nước. Đề nghị ngành chức năng sớm xem xét, giải quyết khắc phục tình trạng trên.Trước đây, đoạn đường đi qua khu vực này có hệ thống mương dọc bằng đất để thoát nước, hiện tại người dân san lắp mặt bằng để xây dựng lối ra, vào làm vô hiệu hóa hệ thống thoát nước nên gây ra tình trạng ngập nước khi trời mưa. Để giải quyết tình trạng này, ngày 24/4/2020, UBND tỉnh có Quyết định số 1122/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống thoát nước trên ĐT.744 đoạn qua xã An Tây, xã Phú An, thị xã Bến Cát, trong đó có xây dựng hệ thống thoát nước dọc khu vực ngã tư Thùng Thơ; dự án do Ban QLDA công trình giao thông làm chủ đầu tư và đang được triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi.
 61. Cử tri Võ Kim Cúc, ấp Rạch Bắp, xã An Tây(*): phản ánh tuyến tuyến đường ĐT744 (đoạn ngã ba Rạch Bắp đến đường An Tây 006) khi trời mưa nước tràn vào nhà dân gây sạt lỡ đất do chưa được đầu tư cống thoát nước. Đề nghị ngành chức năng khảo sát sớm lắp đặt hệ thống cống thoát nước dọc tuyến đường ĐT744.Trước đây, đoạn đường đi qua khu vực này có hệ thống mương dọc bằng đất để thoát nước, hiện tại người dân san lắp mặt bằng để xây dựng lối ra, vào làm vô hiệu hóa hệ thống thoát nước nên gây ra tình trạng ngập nước khi trời mưa. Để giải quyết tình trạng này, ngày 24/4/2020, UBND tỉnh có Quyết định số 1122/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống thoát nước trên ĐT.744 đoạn qua xã An Tây, xã Phú An, thị xã Bến Cát, trong đó có xây dựng hệ thống thoát nước dọc đoạn ngã ba Rạch Bắp đến đường An Tây 006; dự án do Ban QLDA công trình giao thông làm chủ đầu tư và đang được triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi.x  
 62. Cử tri Lê Bích Thủy, khu phố 4, phường Chánh Phú Hòa: phản ánh tuyến đường Mỹ Phước - Bàu Bàng (đoạn nhà ông Sáu Hoan) hiện nay thường xuyên bị ngập úng và nước đọng lại trên mặt đường khi trời mưa bão ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông và sinh hoạt của người dân xung quanh do chưa được đầu tư hệ thống cống thoát nước. Đề nghị ngành chức năng sớm xem xét, giải quyết khắc phục tình trạng trên. 

Theo báo cáo của Tổng Công ty Becamex, hiện Tổng Công ty đã khảo sát vị trí ngập nước trên đường Mỹ Phước – Bàu Bàng (đoạn nhà ông Sáu Hoan) và sẽ khắc phục vị trí ngập trên trong thời gian sớm nhất.

Ngày 03/10/2022, Sở GTVT đã có Công văn số 3415/SGTVT-QLGT đề nghị Tổng Công ty Becamex rà soát, tiếp tục thực hiện các nội dung đề nghị của Sở Giao thông vận tải và xem xét, sớm giải quyết các kiến nghị của cử tri và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giao thông vận tải trước ngày 15/10/2022.

x  
 63. Cử tri Nguyễn Hồng Thủy, khu phố 1B, phường Chánh Phú Hòa: phản ánh ngã ba vào Nghĩa trang Hoa viên Bình Dương (đường ĐT741 giao với đường ĐH605) đoạn nhà Ông 8 Thang thường xuyên bị ngập úng khi trời mưa bão. Đề nghị ngành chức năng sớm xem xét, lắp đặt hệ thống cống thoát nước khắc phục tình trạng trên.

Tại giao lộ ĐT.741 – đường ĐH.605 (đường vào Nghĩa trang Hoa viên Bình Dương) chưa có hệ thống thoát nước nên xuất hiện tình trạng ngập nước khi trời mưa. Hiện tại, Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng VRG đã khảo sát, ban gạt lề đất dọc hai bên tuyến để đảm bảo thoát nước mặt đường.

  Hiện Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG đã trình Sở Kế hoạch Đầu tư thẩm định dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.741 tỉnh Bình Dương – phần bổ sung tại tờ trình số 21/TTr-VRG ngày 17/01/2022, trong đó có xây dựng hệ thống thoát nước dọc tại những vị trí ngập nước và hệ thống chiếu sáng tại những vị trí chưa có hệ thống chiếu sáng. Ngày 26/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 1487/SKHĐT-KTN báo cáo UBND tỉnh việc đầu tư phần đầu tư bổ sung đường ĐT.741 của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG. Sau khi dự án được phê duyệt, chủ đầu tư dự án sẽ tiến hành thi công ngay các hạng mục bổ sung trên, trong đó có hệ thống thoát nước trên ĐT.741 đoạn giao với ĐH.605.

x  
 64. Cử tri Cao Bảo Thình, khu phố 3A, phường Thới Hòa: phản ánh Vòng xoay Mỹ Phước - Tân Vạn, đường DE1 - NK13 - XE1 sau khi được thông tuyến với huyện Bàu Bàng thì lưu lượng xe lưu thông ngày càng đông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (đã xảy ra các vụ lật xe tải và xe container lưu thông qua xòng xoay). Kiến nghị các ngành chức năng xem xét, có giải pháp thay thế vòng xoay thành hệ thống đèn tín hiệu giao thông để người dân lưu thông trên tuyến đường này được an toàn hơn.

Thời gian qua, Sở Giao thông vận tải đã kiểm tra và có Công văn số 2049/SGTVT-QLGT ngày 24/6/2022, đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC thực hiện một số giải pháp tăng cường an toàn giao thông tại giao lộ trên như: Lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống chiếu sáng; cắt tỉa cây xanh đảm bảo tầm nhìn tại giao lộ; lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ, giao nhau với đường ưu tiên trên đường XE1.

Gần đây nhất, ngày 23/8/2022, Sở Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra vòng xoay trên và đã có Công văn số 3041/SGTVT-QLGT đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC thực hiện các giải pháp như cải tạo bán kính rẽ, lắp đặt trụ tiêu phản quang, phát quang cây xanh, bổ sung vạch sơn dẫn hướng,…

Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc Tổng Công ty Becamex IDC thực hiện nội dung này.

x  
 65. Cử tri Phan Thị Thanh Nguyệt, khu phố 5, phường Mỹ Phước: phản ánh hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến đường Quốc lộ 13 (đoạn từ Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Bến Cát đến giáp ranh huyện Bàu Bàng) hư hỏng nhiều tháng nay. Đề nghị các ngành chức năng sớm sửa chữa, khắc phục, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.Hệ thống đèn chiếu sáng trên Quốc lộ 13 đoạn từ Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Bến Cát đến giáp ranh huyện Bàu Bàng do UBND  xã Lai Hưng quản lý. Ngày 03/10/2022, Sở GTVT đã có Công văn số 3414/SGTVT-QLGT đề nghị UBND huyện Bàu Bàng chỉ đạo UBND xã Lai Hưng sớm khắc phục hư hỏng hệ thống đèn chiếu sáng trên Quốc lộ 13 theo phản ánh của cử tri và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giao thông vận tải trước ngày 15/10/2022.x  
 66. Cử tri xã Định Hiệp: phản ánh hiện nay tuyến đường ĐT 750 đoạn từ cổng Công ty gỗ Hồng Trâm Phát đến ngã ba Dáng Hương bị sụp lún, có nhiều hố to và sâu rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông nhất là khu vực trước cổng trường THCS Định Hiệp và ngay ngã ba Dáng Hương. Kiến nghị các ngành chức năng xem xét sửa chữa. Sở Giao thông vận tải ghi nhận kiến nghị của cử tri, hiện tại, Sở Giao thông vận tải đã khảo sát, lập hồ sơ duy tu sửa chữa ĐT.750 đoạn từ Quốc lộ 13 đến ngã tư làng 10, trong đó có đoạn Công ty gỗ Hồng Trâm Phát đến ngã ba Dáng Hương, dự kiến triển khai thi công trong quý IV/2022.x  
 

Sở Giao thông vận tải ghi nhận kiến nghị của cử tri xã Long Hòa, Sở Giao thông vận tải đã kiểm tra và có văn bản yêu cầu đơn vị thi công bảo hành, khắc phục các hư hỏng trên ĐT.749a đoạn từ ngã ba cầu Thị Tính đến giáp ĐT.749b.

Sở Giao thông vận tải đôn đốc đơn vị thi công khắc phục các hư hỏng trên ĐT.749a.

 68. Cử tri xã Thanh Tuyền: kiến nghị nạo vét mương, cống thoát nước đường ĐT749d từ nhà ông Ba Lèo đến nhà ông Sáu Thưng và đường ĐT744 đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Tới đến nhà ông Trần Văn Nhỏ, ấp Bưng Còng vì hiện đang trong mùa mưa cống thoát nước hai bên đường bị nghẹt, mưa lớn nước tràn vào nhà dân gâp ngập úng.

- Về nạo vét hệ thống thoát nước trên ĐT.749d đoạn từ nhà ông Ba Lèo đến nhà ông Sáu Thưng: Sở Giao thông vận tải ghi nhận ý kiến của cử tri, sớm triển khai thực hiện, hoàn thành trong quý IV/2022.

- Về nạo vét hệ thống thoát nước trên ĐT.744 đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Tới đến nhà ông Trần Văn Nhỏ, ấp Bưng Còng: Hiện nay, hệ thống thoát nước đoạn trên do UBND huyện Dầu Tiếng quản lý. Ngày 03/10/2022, Sở GTVT đã có Công văn số 3420/SGTVT-QLGT chuyển kiến nghị trên của cử tri đến Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng để sớm triển khai nạo vét hệ thống thoát nước đoạn tuyến trên trong năm 2022.

x  
 69. Cử tri Nguyễn Thị Hiệp, ấp Cây Cam, xã An Bình: phản ánh tuyến đường ĐT741 (đoạn từ UBND xã An Bình cũ đến hết khu vực ấp Bàu Trư) chưa có hệ thống đèn chiếu sáng. Đề nghị ngành chức năng nghiên cứu lắp đặt đèn chiếu sáng đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho người tham gia giao thông.Hiện Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG đã trình Sở Kế hoạch Đầu tư thẩm định dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.741 tỉnh Bình Dương – phần bổ sung tại tờ trình số 21/TTr-VRG ngày 17/01/2022, trong đó có xây dựng hệ thống thoát nước dọc tại những vị trí ngập nước và hệ thống chiếu sáng tại những vị trí chưa có hệ thống chiếu sáng. Ngày 26/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 1487/SKHĐT-KTN báo cáo UBND tỉnh việc đầu tư phần đầu tư bổ sung đường ĐT.741 của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG. Sau khi dự án được phê duyệt, chủ đầu tư dự án sẽ tiến hành thi công ngay các hạng mục bổ sung trên, trong đó có hệ thống chiếu sáng trên ĐT.741 đoạn từ UBND xã An Bình đến hết khu vực ấp Bàu Trư.
 70. Cử tri Nguyễn Thị Thơm, ấp Bình Thắng, xã An Bình: Kiến nghị ngành chức năng sửa chữa, nâng cấp đường ĐT741 khu vực chợ tự phát xã An Bình.

Khu vực chợ tự phát xã An Bình trên ĐT.741 là đoạn đường mà người dân buôn bán trên hành lang đường và lấn ra cả mặt đường, đồng thời xả nước thải ra mặt đường dẫn đến xuất hiện ổ gà trên mặt đường. Thời gian qua, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng VRG sửa chữa, khắc phục tại vị trí trên.

Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục phối hợp với UBND huyện Phú Giáo, Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG theo dõi vị trí trên.

 71. Cử tri Hoàng Thị Hằng, ấp Bàu Cỏ, xã Phước Hòa: kiến nghị ngành chức năng xem xét tiếp tục thi công mương thoát nước tuyến đường ĐT750 khu vực cầu số 2 đoạn còn khoảng 20m cho thông thẳng xuống suối tránh tình trạng ngập nước khi mưa lớn.

Sở Giao thông vận tải đã khảo sát lập hồ sơ duy tu sửa chữa ĐT.750 đoạn từ ngã tư Bến Trám đến Quốc lộ 13, trong đó có bổ sung hệ thống thoát nước khu vực cầu số 2 (dài khoảng 20m); dự kiến công trình triển khai thi công trong quý IV/2022.

 

 72. Cử tri Dương Tấn Trọng, ấp Bàu Cỏ, xã Phước Hòa: phản ánh tuyến đường ĐT 750 từ nhà ông Hoàng Văn Tuyên tổ 5 đến Suối Bàu Cỏ đã có hệ thống mương thoát nước; nhưng đơn vị thi công chỉ đặt nắp đậy trước nhà dân để có lối đi cho người dân, phần còn lại là chưa có nắp đậy, rất nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông. Đề nghị lãnh đạo các cấp xem xét lắp đặt nắp đậy mương thoát nước trên để đảm bảo an toàn giao thông.

Hiện nay, nguồn kinh phí sửa chữa đường bộ phân bổ cho Sở Giao thông vận tải chủ yếu được dùng để sửa chữa mặt đường, hệ thống thoát nước, lề đường,…Với nguồn kinh phí hạn hẹp nên trong quá trình đầu tư hệ thống thoát nước dọc hai bên tuyến ĐT.750, Sở Giao thông vận tải chỉ tập trung bố trí đan trước nhà dân; đồng thời dọc hai bên hệ thống mương thoát nước đều được bố trí hệ thống trụ tiêu để đảm bảo an toàn cho người tham gia lưu thông.

Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận và sẽ cân đối kinh phí đầu tư các tấm đan còn lại trong năm 2022 và 2023.

 

73. Cử tri thị trấn Lai Uyên:

(1) Phản ánh hiện nay một số đoạn trên tuyến  Quốc lộ 13 có cống nhưng quá nhỏ trong khi đó lưu lượng nước rất lớn, khi trời mưa lớn nước không thoát kịp ngập cục bộ tràn vào nhà dân. Kiến nghị ngành chức năng khảo sát lại việc chuẩn bị thi công hệ thống thoát nước dọc Quốc lộ 13 để điều chỉnh kích thước cống cho phù hợp theo lộ trình lâu dài.

(2) Kiến nghị ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ đầu tư hệ thống thoát nước dọc Quốc lộ 13 đoạn từ ngã Ba Bằng Lăng hướng về Trung tâm huyện Bàu Bàng để người dân đi lại được thuận lợi và đảm bảo an toàn giao thông.

1. Hệ thống cống thoát nước trên Quốc lộ 13 đã được đầu tư từ lâu, chủ yếu để thoát nước mặt đường Quốc lộ 13. Hiện nay tình trạng đô thị hóa dẫn đến hệ thống cống dọc trên Quốc lộ 13 còn tiếp nhận hệ thống thoát nước mưa từ các đường nhánh dẫn đến tình trạng ngập cục bộ tại một số vị trí trên Quốc lộ 13. Trong quá trình triển khai thi công hệ thống cống thoát nước dọc trên Quốc lộ 13, Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp cùng các đơn vị có liên quan để điều tra, tính toán khẩu độ cống phù hợp.

2. Về đầu tư hệ thống thoát nước dọc Quốc lộ 13 đoạn từ ngã Ba Bằng Lăng hướng về Trung tâm huyện Bàu Bàng đã được khảo sát, bổ sung trong dự án BOT Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13; việc thi công đoạn cống dọc này sẽ được thực hiện đồng bộ với Dự án nâng cấp Quốc lộ 13.

 74. Cử tri Nguyễn Thị Dương, khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An: phản ánh hệ thống đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông trên tuyến đường Quốc lộ 1K hoạt động chưa bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông (khoảng cách 2-3 trụ đèn mới có 1 trụ đèn sáng). Kiến nghị ngành chức năng xem xét khắc phục tình trạng trên để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia lưu thông.

Thời gian qua, UBND thành phố Dĩ An, Sở GTVT nhiều lần đề nghị đơn vị quản lý tuyến đường này (Công ty BOT Quốc lộ 1K, nay là Cục Quản lý Đường bộ IV) khắc phục, đồng thời tham mưu UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương kiến nghị Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị chức năng quan tâm, khắc phục.

    Ngày 12/5/2022 UBND tỉnh đã có Công văn số 2217/UBND-KT đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam khắc phục các tồn đọng và bàn giao QL.1K đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương (phần đường và các hạng mục hạ tầng) cho địa phương quản lý để thuận lợi cho việc duy tu, sửa chữa, chỉnh trang đô thị. Ngày 09/6/2022, Bộ GTVT đã có Công văn số 5753/BGTVT-KCHT về việc khắc phục, sửa chữa các tồn tại và bàn giao đường QL.1K đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu các quy định có liên quan, khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền để công tác bảo trì trên tuyến QL.1K luôn đảm bảo an toàn giao thông như kiến nghị của UBND tỉnh Bình Dương.

 Ngày 10/6/2022, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có Quyết định số 2529/QĐ-TCĐBVN về việc cho phép chuẩn bị đầu tư công trình Sửa chữa đột xuất hệ thống điện chiếu sáng và đèn tín hiệu giao thông trên Quốc lộ 1K, giao Cục Quản lý Đường bộ IV làm chủ đầu tư, quy mô sửa chữa tập trung vào hệ thống đèn tín hiệu giao thông và hệ thống đèn chiếu sáng. Sở tiếp tục thep dõi và báo cáo  UBND tỉnh vào năm 2023.

IV​​​SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG   ​ ​ ​
 75. Cử tri Phạm Văn Bé, khu phố Khánh Hòa, phường Tân Phước Khánh(*): chưa thống nhất với báo cáo trả lời ý kiến cử tri của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh về phản ánh của cử tri gửi đến trước kỳ họp đối với Công ty TNHH Modern Food Industries (Việt Nam) đang sử dụng đất công trên địa bàn khu phố Khánh Hòa, phường Tân Phước Khánh (thuê đất) nhưng đã không sử dụng hiệu quả nguồn đất công như: công trình nhà xưởng xuống cấp do đã rất lâu không hoạt động, cây cỏ mọc rất nhiều dễ gây cháy vào mùa khô và muỗi vào mùa mưa. Trên thực tế công ty đã không hoạt động sản xuất rất lâu, không như văn bản trả lời của ngành chức năng là công ty chỉ tạm ngưng sản xuất từ tháng 06/2019 (Quý III năm 2019 có hoạt động kinh doanh sản xuất). Vì vậy, tiếp tục kiến nghị ngành chức năng kiểm tra lại, giao cho UBND phường Tân Phước Khánh quản lý để quy hoạch xây dựng trường học cho học sinh hoặc các công trình phúc lợi phục vụ người dân.

- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2413/UBND-KT ngày 03/6/2022 về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Modern Food Industries (Việt Nam) trên cơ sở đề nghị của UBND thị xã Tân Uyên. Ngày 15/7/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp địa phương kiểm tra hiện trạng sử dụng đất của Công ty TNHH Modern Food Industries (Việt Nam). Tại thời điểm kiểm tra hiện trạng, Công ty TNHH Modern Food Industries (Việt Nam) không hoạt động, cỏ dại mọc um tùm trên các lối đi. Trên khu đất có 2 nhà xưởng, 4 kho, 1 dãy nhà văn phòng, 1 dãy nhà lưu trú công nhân. Xung quanh khu đất có tường xây, Công ty TNHH Modern Food Industries (Việt Nam) quản lý, sử dụng không có tranh chấp. Sau đó, Công ty có các Văn bản 001 ngày 22/6/2022, Văn bản số 002 ngày 16/7/2022 xin được đóng tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và xin được tiếp tục sử dụng đất để mở rộng thêm nhà máy sản xuất hạt điều.

- Ngày 01/8/2022, UBND tỉnh đã có Văn bản số 3913/UBND-KT giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét xử lý nội dung đề nghị của Công ty tại các văn bản nêu trên. Ngày 28/9/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Giấy mời số 260/GM-STNMT mời địa phương và Công ty dự họp (ngày 05/10/2022) để lấy ý kiến làm cơ sở tham mưu, báo cáo UBND tỉnh theo quy định (để có cơ sở thu hồi đất thì phải làm việc với Công ty, nếu Công ty có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án thì cho gia hạn 24 tháng; còn Công ty không có văn bản đề nghị thì thu hồi đất). Dự kiến báo cáo UBND tỉnh (trong tháng 11/2022).

 76. Cử tri Hà Quốc Hoàng, xã An Long: phản ánh xưởng mủ Thái Hưng Thịnh tại Cầu Suối Thôn gây ô nhiễm môi trường, bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe của người dân. Đề nghị ngành chức năng kiểm tra và có hướng giải quyết tình trạng trên.

Xưởng mủ Thái Hưng Thịnh như cử tri phản ánh là Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Thái Hưng Thịnh tại xã An Long, huyện Phú Giáo hoạt động chế biến mủ cao su và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy chế biến mủ cao su công suất 12.000 tấn sản phẩm/năm.

Về mùi hôi phát sinh tại Công ty theo như phản ánh của cử tri là khi Công ty hoạt động lò sấy mủ phát sinh khói thải có mùi hôi theo hướng gió gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Kết quả kiểm tra ghi nhận khí thải phát sinh từ lò sấy được Công ty thu gom xử lý qua hệ thống tháp hấp thụ sử dụng dung dịch NaOH trước khi thải ra môi trường qua ống khói thải. Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty rà soát và có phương án khắc phục triệt để mùi hôi không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 637/QĐ-TTr ngày 19/9/2022 về việc thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Phú Giáo, trong đó có Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Thái Hưng Thịnh. Kết quả thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ báo cáo đến Ủy ban nhân dân tỉnh và trả lời cử tri được biết.

Hiện nay, Luật Bảo vệ môi trường đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành, trong đó yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện thủ tục lập Giấy phép môi trường thay thế cho các hồ sơ môi trường trước đây (Công ty Sản xuất - Thương mại Thái Hưng Thịnh thuộc đối tượng phải xin Giấy phép môi trường). Với đặc thù ngành nghề sản xuất, Sở Tài nguyên và Môi trường khi thẩm định hồ sơ sẽ tập trung xem xét, đánh giá quy trình công nghệ sản xuất và các biện pháp xử lý mùi hôi, đảm bảo việc hoạt động sản xuất tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và không gây tác động, ảnh hưởng đến người dân và môi trường xung quanh.

 77. Cử tri Nguyễn Thị Ngọc Giàu, chung cư An Bình, đường Lê Trọng Tấn, khu phố Bình Đường 2, phường An Bình: phản ánh có mua căn hộ tại chung cư An Bình đã lâu nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận sở hữu. Kiến nghị các ngành chức năng sớm có giải pháp giải quyết cấp giấy chứng nhận cho người dân.

Căn cứ Điều 72, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 22 Điều 1, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ), quy định:

"Trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở

1. Sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở có trách nhiệm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các giấy tờ sau đây:

a) Giấy chứng nhận hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền; chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án, trường hợp có thay đổi nghĩa vụ tài chính thì phải nộp chứng từ chứng minh việc hoàn thiện nghĩa vụ tài chính đối với sự thay đổi đó (trừ trường hợp được miễn hoặc chậm nộp theo quy định của pháp luật);

b) Sơ đồ nhà, đất đã xây dựng là bản vẽ mặt bằng hoàn công hoặc bản vẽ thiết kế mặt bằng có kích thước các cạnh của từng căn hộ đã bán phù hợp với hiện trạng xây dựng và hợp đồng đã ký; Giấy phép xây dựng (nếu có); Thông báo của cơ quan chuyên môn về xây dựng cho phép chủ đầu tư nghiệm thu công trình hoặc chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng; danh sách các căn hộ, công trình xây dựng (có các thông tin số hiệu căn hộ, diện tích đất, diện tích xây dựng và diện tích sử dụng chung, riêng của từng căn hộ; trường hợp nhà chung cư thì sơ đồ phải thể hiện phạm vi (kích thước, diện tích) phần đất sử dụng chung của các chủ căn hộ, mặt bằng xây dựng nhà chung cư, mặt bằng của từng tầng, từng căn hộ;

c) Báo cáo kết quả thực hiện dự án.

2. Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở, công trình xây dựng của chủ đầu tư dự án.

Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi thông báo cho chủ đầu tư dự án về kết quả kiểm tra; gửi thông báo kèm theo sơ đồ nhà, đất đã kiểm tra cho Văn phòng đăng ký đất đai để làm thủ tục đăng ký nhà, đất cho bên mua đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; đăng công khai kết quả kiểm tra trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất."

Theo đề nghị của Doanh nghiệp tư nhân Dịch vụ và Thương mại Hải Long tại Công văn số 05/CV-HL, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 1534/STNMT-CCQLĐĐ ngày 12/5/2022, cụ thể như sau:

"Tuy nhiên trong thành phần hồ sơ của Công ty chưa có Thông báo của cơ quan chuyên môn về xây dựng cho phép chủ đầu tư nghiệm thu công trình hoặc chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

Do đó, đề nghị Doanh nghiệp tư nhân Dịch vụ và Thương mại Hải Long liên hệ cơ quan chuyên môn về xây dựng để được hướng dẫn nghiệm thu công trình hoặc chấp nhận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng. Sau khi Công ty bổ sung đầy đủ hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ xem xét và có văn bản thẩm định theo quy định."

Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục đôn đốc Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ và thương mại Hải Long bổ sung hồ sơ để có cơ sở giải quyết theo quy định.

Trường hợp cử tri còn vướng mắc, đề nghị liên hệ Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ và thương mại Hải Long để được trả lời.

V​​​SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN   ​ ​ ​
 78. Cử tri phường Bình Hòa: phản ánh Công ty TNHH Kỹ Thuật Sản Xuất Ô Tô Ân Khoa số 155, khu phố Đông Ba, phường Bình Hòa (gần cầu Tân Phú) thường xuyên để xe lấn chiếm dọc theo bờ kênh làm ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân. Đề nghị các ngành chức năng xử lý tình trạng nêu trên.

Năm 1999, tỉnh Bình Dương thực hiện công tác kiểm kê, đền bù diện tích đất và hoa màu, tài sản trên đất, phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng thi công công trình Hệ thống tiêu nước KCN Sóng Thần - Đồng An; trong đó, có diện tích đất dọc theo hai bên bờ tuyến rạch Lái Thiêu. Năm 2003 tuyến rạch Lái thiêu được thi công hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng.

Năm 2019, Công ty TNHH kỹ thuật sản xuất Ô tô Ân Khoa (Công ty Ân Khoa) lắp đặt cổng chắn trên bờ hữu rạch Lái Thiêu  tại vị trí K0+484,84 (sát cầu Tân Phú), Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn đã yêu cầu Công ty Ân Khoa tháo dỡ cổng chắn nhưng Công ty Ân Khoa không chấp hành với lý do phần diện tích đất trên bờ rạch Công ty thuê của hộ ông Nguyễn Tưởng, địa chỉ thường trú: C1/5A Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm đã liên hệ với ông Nguyễn Tưởng và yêu cầu tháo dỡ cổng chắn, trả lại bờ rạch. Tuy nhiên, ông Nguyễn Tưởng không chấp thuận, với lý do diện tích đất thuộc bờ hữu rạch Lái Thiêu thuộc quyền sở hữu của gia đình ông đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BH686035, thửa đất số 3, tờ bản đồ số 150 (G2), do Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An cấp ngày 08/10/2011.

Hiện phần diện tích đất của hộ Ông Tưởng đã được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ chồng lấn lên bờ hữu rạch Lái Thiêu nên Công ty Ân Khoa đã xây dựng cổng chắn và để xe ô tô trên bờ rạch.

Ngày 09/10/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 2060/SNN-XDCT đề nghị UBND thành phố Thuận An chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai hỗ trợ kiểm tra, trích lục lại bản đồ đo vẽ địa chính để xác định lại diện tích đất đã đền bù công trình: Hệ thống tiêu nước KCN Sóng Thần - Đồng An đối với thửa đất của hộ Ông Nguyễn Tưởng đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thửa đất cho Công ty Ân Khoa thuê) để làm cơ sở xác định ranh đất phạm vi bảo vệ công trình. Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết và Công ty Ân Khoa mới tháo dỡ cổng chắn ngang bờ kênh nhưng vẫn sử dụng phần đất đã được giải tỏa đền bù.

 Kiến nghị UBND thành phố Thuận An chỉ đạo các phòng chức năng hỗ trợ kiểm tra, trích lục lại bản đồ đo vẽ địa chính để xác định lại diện tích thửa đất của hộ ông Nguyễn Tưởng làm cơ sở xác định ranh đất phạm vi bảo vệ công trình, giải quyết dứt điểm sự việc.

 79. Cử tri phường Vĩnh Phú: phản ánh Rạch thoát nước kênh tiêu Sóng Thần – Đồng An thi công từ 2007 nhưng đến nay chưa được cắm ranh mốc. Đề nghị ngành chức năng tiến hành cắm ranh mốc để xác định giữa đất Nhà nước đã đền bù và đất của dân.

Hệ thống tiêu nước khu công nghiệp Sóng Thần - Đồng An được đầu tư xây dựng bàn giao đưa vào sử dụng năm 2002; đất công trình đã được nhà nước giải tỏa đền bù. Công trình được giao cho Công ty Cấp Thoát nước-Môi trường Bình Dương quản lý.

Năm 2016, công trình được bàn giao cho Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn quản lý, vận hành. Khi tiếp nhận công trình không có hồ sơ đền bù, không có cọc ranh mốc giải phóng mặt bằng ngoài thực địa (do trước đây cắm mốc ranh đền bù giải phóng mặt bằng bằng cọc tre, gỗ, không có hệ định vị VN2000, qua thời gian các mốc đã bị hư hỏng, bị mất) gây khó khăn cho công tác phục hồi ranh mốc đền bù.

Hiện nay, Trung tâm đang rà soát, lập kế hoạch, khôi phục lại ranh mốc đền bù, giải phóng mặt bằng đề xuất trình xin chủ trương thực hiện trong năm 2024 - 2025.

 80. Cử tri ấp Hòa Cường, xã Minh Hòa: kiến nghị Trung tâm Đầu tư - Khai thác nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Dương lắp đặt hệ thống nước sạch cho người dân tổ 8 ấp Hòa Cường.

Ngày 29 tháng 8 năm 2022, Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Minh Hòa thực hiện khảo sát tuyến đường hẻm tại Tổ 8, ấp Hòa Cường, xã Minh Hòa, kết quả như sau:

Tuyến đường hẻm từ đường ĐT 749B đến nhà Ông Chi, Tổ 8, ấp Hòa Cường dài khoảng 500m, hiện có 14 hộ dân sinh sống; trong đó có 07 hộ dân ở khu vực đầu hẻm gần tuyến đường ống cấp nước dọc đường ĐT 749B đã tự đầu tư đường ống cấp nước và sử dụng nước của Trạm cấp nước tập trung nông thôn xã Minh Hòa; 07 hộ dân còn lại ở khu vực cuối đường hẻm chưa có dường ống cấp nước sạch.

Trong năm 2023, Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn sẽ cân đối, sử dụng nguồn kinh phí đầu tư phát triển của đơn vị đầu tư đường ống cấp nước cho 07 hộ dân còn lại.

VI​​​SỞ Y TẾ   ​ ​ ​
 81. Cử tri xã Định Thành: phản ánh theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch, đến nay văn bản được thực hiện đã 11 năm, chế độ tiền trực của nhân viên Trạm Y tế trực 24 giờ chỉ được chi trả là 25.000 đồng (Khoản 3 Điều 2) là quá thấp so với thời giá hiện tại cũng như công sức mà nhân viên y tế bỏ ra. Kiến nghị ngành chức năng tỉnh xem xét đề xuất kiến nghị tăng tiền trực cho nhân viên Trạm Y tế và rà soát lại một số chế độ còn thấp so với thời giá hiện nay.

Văn bản này do Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, áp dụng trên cả nước, vượt quá thẩm quyền của cấp tỉnh. Sở Y tế đang tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Nghị quyết về kinh phí Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số, dự kiến hoàn thành trong năm 2022-2023.

 

 82. Cử tri Nguyễn Kim Phụng, tổ 1, ấp Nhựt Thạnh, xã Thạnh Hội: kiến nghị ngành chức năng nâng mức phụ cấp cho cán bộ y tế ấp, khu phố từ 0,25% lên 0,5% tương đương với Chi hội trưởng các đoàn thể ấp. Nhằm động viên tinh thần, cũng như nâng cao trách nhiệm hơn nữa đối với lực lượng cán bộ y tế.
VII​​​​SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ​ ​ ​ ​
      1           83. Cử tri phường Vĩnh Phú: phản ánh khu vực cổng chào Bình Dương hiện nay cổng chào bị xuống cấp kiến nghị ngành chức năng có biện pháp để giải quyết tình trạng trên.
Phương Chi
Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 2, Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa IX (đã thực hiện)Trả lời kiến nghị cử triTinKết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 2, Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa IX (đã thực hiện)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/25/2022 5:00 PMNoĐã ban hành

STTNỘI DUNGKẾT QUẢ GIẢI QUYẾT
​Phần 1 - Trước kỳ họp thứ​ 2 - HĐND tỉnh khóa IX 
ISỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  
 1. Cử tri Nguyễn Văn Tâm, tổ 2, khu phố Tân Hóa, phường Tân Vĩnh Hiệp:  đề nghị tỉnh sớm đầu tư vỉa hè và trồng cây xanh tuyến đường ĐT746 đoạn đi qua phường Tân Vĩnh Hiệp (từ cầu Tân Phước Khánh đến cầu Tân Hội) để tạo mỹ quan đô thị. Thời gian qua, Sở GTVT đã phối hợp cùng với các đơn vị, địa phương hữu quan, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thị xã Tân Uyên; theo đó, đã đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC khẩn trương hoàn thiện vỉa hè ĐT.746 theo hồ sơ thiết kế. Hiện nay, Tổng Công ty Becamex IDC đã triển khai thi công hoàn thành vỉa hè ĐT.746 đoạn từ cầu Tân Phước Khánh đến cầu Tân Hội, hiện đang thực hiện trồng cây xanh, dự kiến hoàn thành trong năm 2022.
2. Cử tri Trần Thanh Liêm, Nguyễn Văn Dĩnh, Nguyễn Thị Thùy Dung (tổ 1, khu phố 6); tổ 6, khu phố 5, phường Uyên Hưng): đề nghị UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường từ Ngã 3 Mười Muộn đi Tân Thành và tuyến đường ĐT746 nối dài Thủ Biên – Cổng Xanh, người dân đã bàn giao mặt bằng để thi công từ rất lâu nhưng đến nay chưa được thi công.

- Tiến độ thi công đường từ Ngã 3 Mười Muộn đi Tân Thành: Theo báo cáo của chủ đầu tư, công trình hiện đã thi công hoàn thành.

- Tiến độ thi công ĐT.746 nối dài Thủ Biên – Cổng Xanh: Hiện đường ĐT.746 đoạn từ cầu Tân Khánh đến giáp đường ĐH.422 đã thi công và hoàn thành.

3. Cử tri Nguyễn Văn Thương, khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên: đề nghị ngành chức năng sớm lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên đoạn đường ĐT749C đi vào khu công nghiệp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn giao thông khi người dân tham gia giao thông vào ban đêm.UBND tỉnh đã có Công văn số 579/UBND-KT ngày 13/02/2020, chấp thuận chủ trương giao UBND huyện Bàu Bàng nâng cấp, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trên ĐT.749c đoạn qua huyện Bàu Bàng. Hiện đã thi công và hoàn thành.
4. Cử tri Nguyễn Văn Minh, ấp Rạch Bắp, xã An Tây (*): phản ánh việc thi công Công trình công thoát nước đường ĐT744 từ ngã ba Rạch Bắp chưa hoàn thành do người dân chưa bàn giao mặt bằng. khi trời mưa gây đọng nước do không thoát nước được, bốc mùi hôi thối, đễ gây ra bệnh sốt xuất huyết. Đề nghị ngành chức năng sớm đền bù để thi công và hoàn thành công trình.Hạng mục bổ sung hệ thống thoát nước ĐT.744 khu vực ngã 3 Rạch Bắp do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng  tỉnh (nay là Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh) làm chủ đầu tư, hiện đã thi công hoàn thành (Riêng đoạn 136m mương đá hộc thuộc hạng mục xây dựng thượng, hạ lưu cống ngang tại ngã 3 Rạch Bắp do vướng mặt bằng đã được UBND tỉnh chấp thuận không thi công tại Công văn số 3940/UBND-KT ngày 01/8/2022, phần mương đá hộc chưa thi công này sẽ được thay bằng hệ thống cống tròn bê tông cốt thép trong dự án Xây dựng hệ thống thoát nước trên ĐT.744 đoạn qua xã An Tây, xã Phú An, hiện dự án đã được Sở GTVT trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.
IISỞ XÂY DỰNG  
 5. Cử tri Phạm Thị Ngọc Hoa, khu phố 1, phường Hiệp An: đề nghị đấu nối hệ thống nước sạch vào tuyến đường hẻm tổ 5 khu phố 1 (đầu tuyến nhà ông Nguyễn Văn Phượng) để đáp ứng nhu cầu sử dụng cho người dân.

Ngày 03/10/2022 Chi nhánh cấp nước Thủ Dầu Một trực thuộc Công ty Cổ phần Nước – Môi Trường Bình Dương đã có Văn bản số 500/CN-TDM về việc báo cáo kết quả thực hiện nội dung kiến nghị cử tri như sau:

Trách nhiệm khắc phục: Chi nhánh cấp nước Thủ Dầu Một trực thuộc Công ty CP Nước – Môi Trường Bình Dương đã triển khai thi công tuyến ống cấp nước hẻm tổ 5 – khu phố 1 – phường Hiệp An và đưa vào sử dụng cung cấp nước sạch cho nhân dân khu vực này vào quý IV/2021.

IIISỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  
 6. Cử tri phường Đông Hòa (*): tiếp tục đề nghị các ngành chức năng xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân khu dân cư 710 tại khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa.

- Dự án Khu nhà ở cán bộ công nhân viên của Công ty Công trình giao thông 710 (nay là Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình giao thông 710 - sau đây gọi là Công ty 710) đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tại Công văn số 355/UB-SX ngày 09/02/2001 trên khu đất có diện tích khoảng 4,5ha tại phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An.

- Ngày 09/4/2001, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1064/QĐ-UB về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu nhà ở cán bộ công nhân viên Công ty 710 và phê duyệt điều chỉnh với diện tích 46.837,1m2.

- Do dự án chưa lập thủ tục đất đai, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính nhưng Công ty đã phân chia 246/251 nền đất cho cán bộ, công nhân viên và đã xây dựng được 100 căn nhà (theo kết quả khảo sát tại Biên bản làm việc ngày 14/3/2013 do Sở Xây dựng chủ trì). Ngày 08/02/2014, UBND tỉnh có Công văn số 338/UBND-KTN thống nhất giao Thanh tra tỉnh chủ trì cùng các ngành liên quan thanh tra toàn diện dự án (Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 06/6/2014).

- Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 06/KL-TTr ngày 18/9/2014 về tình hình quản lý, sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính, công tác xây dựng bảo vệ môi trường của Công ty 710. Ngày 10/10/2014, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 233/TB-UBND ý kiến kết luận thanh tra dự án Khu nhà ở cán bộ, công nhân viên của Công ty 710 như sau:

+ Giao Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Xây dựng tham mưu trình tự, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 110/92 và dự án Khu nhà ở cán bộ, công nhân viên của Công ty 710.

+ Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an Điều tra làm rõ xử lý hành vi vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện dự án Khu nhà ở cán bộ, công nhân viên của Công ty 710.

+ Sau khi có kết quả xử lý vi phạm của cơ quan Công an điều tra đối với Công ty 710. UBND tỉnh giao UBND thị xã Dĩ An quản lý, xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân theo quy định.

- Liên quan đến trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường: Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4329/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 110/92/GCN-SB ngày 14/10/1992 cho Công ty 710 và Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty 710, lý do: Công ty không nộp bản chính Giấy chứng nhận do hiện đã thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bến Nghé.

- Qua vụ việc cho thấy, trước đây giữa Công ty và các hộ dân tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi chưa đủ điều kiện theo quy định. Trách nhiệm để xảy ra vụ việc thuộc về Công ty và các hộ dân; các hộ dân đang sử dụng đất khi chưa được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là vi phạm pháp luật đất đai. Xuất phát từ nguyên nhân trên dẫn đến vụ việc phức tạp, kéo dài nhiều năm chưa giải quyết xong. Liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân thuộc dự án Khu dân cư 710 của Công ty 710, UBND tỉnh đã có Văn bản số 4505/UBND-TH ngày 07/9/2021 về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 2 – Hội đồng nhân dân tỉnh gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo đó, vụ việc trên hiện UBND Tỉnh đang giao Công an Tỉnh tiếp tục thụ lý hồ sơ để giải quyết và sẽ báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Sau khi có kết quả giải quyết của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ngành xem xét giải quyết các thủ tục tiếp theo.

7. Cử tri xã Tân Định, xã Lạc An: phản ánh Nhà nước khuyến khích nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhưng chưa ổn định được giá cả thị trường, thời gian vừa qua giá trái cây xuống thấp (bưởi, cam), nông dân gặp nhiều khó khăn. Đề nghị Nhà nước, ngành chức năng có biện pháp quản lý chặt chẽ về thị trường nông sản, tránh trường hợp người dân bị thương lái, tiểu thương ép giá; quan tâm phát triển nông nghiệp theo quy mô hợp tác xã, đồng thời có bao tiêu sản phẩm đầu ra và có chính sách bảo hiểm nông nghiệp.

Để cụ thể hóa định hướng chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình ương, từ năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành Nông, lâm, ngư nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025, theo đó diện tích quy mô của các loại cây trồng, vật nuôi được định hướng phát triển dựa trên điều kiện thích nghi và dự báo về nhu cầu, thị trường sản phẩm. Tuy nhiên, quá trình phát triển đối với cây ăn quả có múi trên địa bàn tỉnh có tốc độ phát triển nhanh (Mặc dù có khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương), trong khi năng lực chế biến, thị trường tiêu thụ chưa đồng bộ dẫn đến giá sản phẩm giảm, bị động trong tổ chức thị trường tiêu thụ.

Giải pháp:

(1) Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hơp với Sở Khoa học và Công nghệ, các địa phương xây dựng các đề tài nghiên cứu về xây dựng chuỗi cung ứng trên sản phẩm cây ăn quả có múi; nghiên cứu và ứng dụng các quy trình sơ chế, chế biến sản phẩm và phụ phẩm của sản phẩm bưởi, cam, quýt; nâng cao giá trị và giá trị gia tăng sản phẩm để làm cơ sở phát triển bền vững sản xuất ngành cây ăn quả có múi, tránh bị động trong tổ chức thị trường tiêu thụ sản phẩm.

(2) Hướng dẫn quy trình rải vụ  để tránh ùn ứ sản phẩm. Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công thương hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp nông thôn và bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu trong đại dịch theo công văn số 3673/UBND-VX ngày 04/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

(3) Với mục tiêu hỗ trợ các sản phẩm đặc sản vùng miền, sản phẩm dựa trên các thế mạnh, lợi thế về điều kiện tự nhiên, nguồn nguyên liệu của từng địa phương. Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP tỉnh Bình Dương năm 2021 tại Kế hoạch số 3388/KH-UBND ngày 21/7/2021 và Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 phê duyệt Đề án  chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh bình dương giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025 với nhiều giải pháp hỗ trợ cho các chủ thể nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm (năng suất, nhãn hiệu, kiểm soát an toàn thực phẩm, thị trường tiêu thụ,..) sẽ góp phần quan trọng trong hỗ trợ các trang trại, hộ sản xuất nông nghiệp Bình Dương.

(4) Đối với chính sách bảo hiểm nông nghiệp: Tỉnh Bình Dương được Bộ Nông nghiệp và PTNT chọn áp dụng thí điểm bảo hiểm đối với bệnh lỡ mồm long móng trên trâu, bò; Sở Nông nghiệp và PTNT đã báo cáo UBND tỉnh tại Văn bản 1918/BC-SNN ngày 20/8/2021; sau đó Ngành nông nghiệp đã triển khai khai các quy định có liên quan đến chính sách cho các đơn vị tổ chức thực hiện (Văn bản số 1105/SNN-NN ngày 31/5/2022).

8. Cử tri Đoàn Văn Mười, khu phố 1, thị trấn Tân Bình: phản ánh hiện nay giá vật tư phân bón rất cao, làm ảnh hưởng đến việc chăm sóc cây trồng của nhân dân. Đề nghị các ngành chức năng xem xét giải quyết tháo gỡ khó khăn nêu trên.

Theo thống kê thị trường hiện nay, thị trường vật tư, phân bón tương đối ổn định.

Để kiểm soát tình hình tăng giá phân bón, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Cục Quản lý thị trường và các cơ quan liên quan kiểm tra chất lượng, giá cả phân bón và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

9. Cử tri Nguyễn Thị Diễm, ấp Chánh Hưng, xã Hiếu Liêm: phản ánh tình hình dịch bệnh Covid- 19 thời gian qua diễn biến kéo dài và hết sức phức tạp ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế của người dân, các trang trại trồng trọt, chăn nuôi không xuất được hàng, công nhân mất việc làm, thu nhập không ổn định. Đề nghị các ngành chức năng trong thời gian tới cần có các chính sách, giải pháp nhằm hỗ trợ người dân phát triển nông nghiệp và ổn định cuộc sống.

Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng kế hoạch số 1816/KH-SNN ngày 09/8/2021 về triển khai sản xuất nông nghiệp trong 6 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong tình hình dịch bệnh Covid-19; trong đó, có đề xuất các giải pháp cụ thể về công tác chỉ đạo điều hành, kế hoạch sản xuất. Ngoài các giải pháp được đưa ra trong kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các Sở ngành, địa phương thực hiện một số giải pháp để hỗ trợ sản xuất, cụ thể:

(1) Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hơp với Sở Khoa học và Công nghệ, các địa phương xây dựng các đề tài nghiên cứu về xây dựng chuỗi cung ứng trên sản phẩm cây ăn quả có múi; nghiên cứu và ứng dụng các quy trình sơ chế, chế biến sản phẩm và phụ phẩm của sản phẩm bưởi, cam, quýt; nâng cao giá trị và giá trị gia tăng sản phẩm để làm cơ sở phát triển bền vững sản xuất ngành cây ăn quả có múi, tránh bị động trong tổ chức thị trường tiêu thụ sản phẩm.

(2) Hướng dẫn quy trình rải vụ để tránh ùn ứ sản phẩm. Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công thương hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp nông thôn và bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu trong đại dịch theo công văn số 3673/UBND-VX ngày 04/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

(3) Với mục tiêu hỗ trợ các sản phẩm đặc sản vùng miền, sản phẩm dựa trên các thế mạnh, lợi thế về điều kiện tự nhiên, nguồn nguyên liệu của từng địa phương. Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP tỉnh Bình Dương năm 2021 tại Kế hoạch số 3388/KH-UBND ngày 21/7/2022 và Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 phê duyệt Đề án  chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh bình dương giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025 với nhiều giải pháp hỗ trợ cho các chủ thể nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm (năng suất, nhãn hiệu, kiểm soát an toàn thực phẩm, thị trường tiêu thụ,..) sẽ góp phần quan trọng trong hỗ trợ các trang trại, hộ sản xuất nông nghiệp Bình Dương.

(4) Đối với chính sách bảo hiểm nông nghiệp: Tỉnh Bình Dương được Bộ Nông nghiệp và PTNT chọn áp dụng thí điểm bảo hiểm đối với bệnh lỡ mồm long móng trên trâu, bò, Sở Nông nghiệp và PTNT đã báo cáo UBND tỉnh tại Văn bản 1918/BC-SNN ngày 20/8/2021; sau đó Ngành nông nghiệp đã triển khai khai các quy định có liên quan đến chính sách cho các đơn vị tổ chức thực hiện (Văn bản số 1105/SNN-NN ngày 31/5/2022).

Các chính sách hỗ trợ:

(5) Phối hợp Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh điều chỉnh kế hoạch tái cơ cấu nợ đối với các hộ/cơ sở/doanh nghiệp hưởng chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Theo Quyết định 04/2016/QĐ-UBND và Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND).

(6) Đối với các tổ chức, cá nhân hiện có sản phẩm cần hỗ trợ kết nối tiêu thụ, vận chuyển sản phầm, hàng hóa: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phân công đầu mối là Chi cục Phát triển nông thôn hướng dẫn, hỗ trợ.

​Phần 3 - Trước kỳ họp thứ 3 – HĐND tỉnh khóa IX 
ISở Giao thông Vận tải  
 10. Cử tri Nguyễn Thiên Lài, khu phố 1, phường Phú Tân: đề nghị ngành chức năng lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ đường Võ Văn Kiệt - đường D2, đường D1 nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Để tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại giao lộ đường N4 (Võ Văn Kiệt) với đường D1 và D2, ngày 25/12/2020, Sở GTVT đã phối hợp với UBND thành phố Thủ Dầu Một, Công an tp Thủ Dầu Một, Thanh tra Giao thông vận tải khảo sát hiện trường, thống nhất việc lắp đặt đèn tín hiệu (xanh, đỏ, vàng) để điều tiết giao thông tại giao lộ trên.

Ngày 30/12/2020, Sở GTVT đã có Công văn số 5282/SGTVT-QLGT đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC phối hợp với Công ty CP Đại Nam thực hiện lắp đặt đèn tín hiệu tại giao lộ đường Võ Văn Kiệt với đường D1 và D2. Hiện Tổng Công ty Becamex đã thực hiện lắp đặt đèn tín hiệu tại giao lộ trên.

II

 Sở Tài nguyên và Môi trường​

 11. Cử tri Lê Văn Hiệp, Khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An: phản ánh dự án của khu phát triển nhà ở thương mại đường sắt (giai đoạn 2 mở rộng) bị tạm dừng triển khai cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, người dân đã mua đất tại đây rất bức xúc vì quyền lợi bị ảnh hưởng. Kiến nghị ngành chức năng xem xét, giải quyết.

- Dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt (mở rộng) do Công ty TNHH phát triển nhà xe lửa Dĩ An làm chủ đầu tư. Theo quy định pháp luật, đây là dự án khu dân cư nên việc chuyển nhượng phải thực hiện theo quy định tại Khoản 17 và Khoản 22 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ, cụ thể: được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoàn thành việc đầu tư xây dựng theo quy hoạch chi tiết; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải; thuộc khu vực, loại đô thị được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền; Sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư gửi hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở, công trình xây dựng của chủ đầu tư dự án... Đến nay, Công ty chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa hoàn thành xong các nội dung nêu trên chưa đủ điều kiện chuyển nhượng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân.

- Qua xem xét nội dung đơn kiến nghị của các hộ dân, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2495/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 về việc thành lập Tổ xác minh tham mưu giải quyết đơn của các hộ dân thuộc dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt (mở rộng) do Sở Xây dựng làm tổ trưởng. Do đó, kiến nghị UBND tỉnh chuyển nội dung trên cho Sở Xây dựng.

III

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bàu Bàng

 12. Cử tri ấp 5, xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng: phản ánh dự án quy hoạch đường đập Phước Hòa (dự án kênh, tuyến dẫn từ đập Phước Hòa về phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát) có đi qua khu vực ấp 5, xã Tân Hưng và được triển khai từ năm 2011 đến nay có còn thực hiện không? Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương từng trả lời: "không có hạng mục đầu tư tuyến kênh đi qua xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng về phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát". Tuy nhiên cử tri không đồng ý vì hiện nay quy hoạch sử dụng đất thể hiện tuyến dẫn có đi qua khu vực ấp 5, xã Tân Hưng, do đó người dân có đất tại khu vực này không thể chuyển nhượng, tách thửa. Đề nghị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thông tin rõ để người dân được biết.

- Qua rà soát Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bàu Bàng được UBND tỉnh phê duyệt, vị trí khu vực ấp 5, xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng có dự án Tuyến ống dẫn nước về trung tâm đô thị Bắc Bình Dương đi qua.

- Thông tin sơ bộ về dự án Tuyến ống dẫn nước về trung tâm đô thị Bắc Bình Dương: Tổng chiều dài khoảng 19km, bề rộng khoảng 12m; quy mô tổng diện tích dự án khoảng 22,2ha, đi qua địa bàn các xã Lai Hưng, Lai Uyên, Tân Hưng, Trừ Văn Thố; điểm đầu tại Kênh Phước Hòa, điểm cuối tại Hồ ông Khương, Phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát.

- Do đó, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Bàu Bàng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát lại dự án này để làm cơ sở hướng dẫn người dân thực hiện các quyền của người sử dụng đất quy định.

 

​Phần 4 - Sau kỳ họp thứ 3 – HĐND tỉnh khóa IX​ 
IVSở Giao thông Vận tải  
 13. Cử tri Nguyễn Trung Hiếu, khu phố Phước Hải, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên: Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng triển khai xây dựng hành lang vỉa hè trên tuyến đường ĐT747B (đoạn từ ngã tư chùa Thầy Thỏ đến cầu Khánh Vân) để tạo mỹ quan đô thị và phần đường dành cho người đi bộ.Thời gian qua, Sở GTVT đã phối hợp cùng với các đơn vị, địa phương hữu quan, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thị xã Tân Uyên; theo đó, đã đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC khẩn trương hoàn thiện vỉa hè ĐT.747b theo hồ sơ thiết kế. Hiện nay, Tổng Công ty Becamex IDC đang triển khai thi công vỉa hè ĐT.747b, dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2023.
V​Sở Tài nguyên và Môi trường  
 

14. Cử tri Phạm Huy Hiệp (Sđt 0378.159.479), số nhà 318C/DC48, đường D28 (đại diện 11 hộ dân) khu dân cư Việt Sing, khu phố 4, phường An Phú, thành phố Thuận An (*):

(1) Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng sớm xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân trong khu dân cư Việt Sing vì hiện tại người dân đã nhận chuyển nhượng từ rất lâu đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận QSDĐ, người dân đã nhiều lần khiếu nại đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng. 

(2) Phản ánh khu dân cư Việt Sing khu phố 4 được quy hoạch chi tiết có đầy đủ các hạ tầng khu văn hóa, khu giải trí, Công viên, trường học, chiếu sáng,… nhưng hiện nay một số hạ tầng thiết chế của Khu dân cư chưa được đầu tư xây dựng. Kiến nghị các ngành chức năng sớm đầu tư theo quy hoạch chi tiết và cam kết với người dân.

(1) - Khu Định cư Việt - Sing tại phường An Phú – Thuận Giao – Bình Hòa do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (sau đây gọi tắt là Tổng Công ty Becamex) làm chủ đầu tư. Tổng Công ty Becamex đã được Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh mục đích sử dụng đất và giao đất (Đợt 6) tại các Quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 02/11/2017, số 348/QĐ-UBND ngày 14/02/2019, số 2377/QĐ-UBND ngày 20/08/2020 của UBND tỉnh Bình Dương. Đến nay, Tổng Công ty Becamex đã thực hiện nghĩa vụ tài chính và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là một trong những điều kiện để người dân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu dân cư được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện các quyền liên quan đến khu đất.

- Văn phòng Đăng ký đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 1343/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 19/4/2022, số 2697/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 22/7/2022, trong đó thể hiện: "Để công tác giải quyết kiến nghị cử tri đạt kết quả cao, tránh tình trạng tồn tại các kiến nghị chậm giải quyết và kéo dài. Nay, Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp tục đề nghị Tổng Công ty Becamex khẩn trương hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định, để lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại Khu định cư Việt Sing"

- Ngày 13/9/2022, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 301/TB-UBND về việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Tổng Công ty Becamex. Theo đó, Tổng Công ty Becamex cần thực hiện các nội dung như sau:

+ Rà soát, bổ sung các khu đất đầu tư xây dựng nhà ở xã hội vào phương án sử dụng đất sau khi cổ phần hóa theo đúng quy định của pháp luật.

+ Tổ chức rà soát về mốc thời gian tổ chức thực hiện dự án khu dân cư, khu đô thị và mốc thời gian của các văn bản pháp luật áp dụng; báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chấp thuận làm cơ sở để hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, kiểm tra công tác nghiệm thu các hạng mục công trình và lưu trữ tài liệu theo quy định.

+ Tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm định các hạng mục công trình hạng mục kỹ thuật khu dân cư, khu đô thị đã đầu tư, làm cơ sở cho các cơ quan chuyên môn về xây dựng xem xét, có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng cho từng phân kỳ theo từng dự án.

+ Đầu tư xây dựng hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (nếu có) của khu dân cư, khu đô thị theo các quy hoạch chi tiết được duyệt hoặc theo tiến độ được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận, đảm bảo công tác quản lý chất lượng công trình.

+ Báo cáo kết quả thực hiện khi hoàn thành các thủ tục pháp lý, đầu tư xây dựng công trình và gửi về Sở Xây dựng để được hướng dẫn các bước tiếp theo về tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định.

- Ngày 29/9/2022, Văn phòng Đăng ký đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 3355/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN, tiếp tục đề nghị Tổng Công ty 17Becamex khẩn trương hoàn tất các nội dung nêu trên trong thời gian sớm nhất, để lập thủ tục cấp GCN cho người dân theo quy định.

(2) Theo ý kiến phản ánh của cử tri về Khu dân cư Việt Sing khu phố 4 hiện nay một số hạ tầng thiết chế của Khu dân cư chưa được đầu tư xây dựng. Theo quy định pháp luật, việc đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo quy hoạch chi tiết được duyệt là trách nhiệm của Chủ đầu tư dự án.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã có Văn bản số 3225/STNMT-CCQLĐĐ ngày 27/9/2021 đề nghị Tổng Công ty Becamex khẩn trương hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người dân tại các dự án.​

Phương Chi
Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh (đã thực hiện xong)Trả lời kiến nghị cử triTinBáo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh (đã thực hiện xong)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/24/2022 4:00 PMNoĐã ban hành

STTKIẾN NGHỊ CỬ TRINỘI DUNG
​​​Phần 1 – Trước kỳ họp thứ 6 – HĐND tỉnh khóa X​ ​ ​    
ISở Xây dựng  
1Cử tri Nguyễn Văn Sắc, khu phố 1, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một: phản ánh hệ thống xử lý nước thải đã thực hiện nhiều năm ở các tuyến đường chính nhưng tuyến đường Bàu Bàng đến nay chưa có hệ thống xử lý nước thải đấu nối cho từng hộ dân. Đề nghị ngành chức năng xem xét giải quyết và thông tin cho người dân được biết khi nào thực hiện.

- Ban Quản lý Chuyên ngành nước thải đã khảo sát và trình UBND tỉnh xin làm Chủ đầu tư dự án mở rộng mạng lưới thu gom nước thải trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một.

- Ngày 28/06/2022 Văn phòng UBND tỉnh có Văn bản chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư để xử lý theo quy định. Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang chuyển hồ sơ đến các cơ quan tham mưu để lấy ý kiến.

2Cử tri Lê Văn Lít, khu phố 1, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một: phản ánh dự án khu quy hoạch xây dựng các bệnh viện và một số công trình nhà nước chưa đấu nối hệ thống nước thải ảnh hưởng môi trường của những người dân sinh sống trong dự án. Kiến nghị ngành chức năng sớm khắc phục tình trạng trên.

- Ban Quản lý Chuyên ngành nước thải đã khảo sát và trình UBND tỉnh xin làm Chủ đầu tư dự án mở rộng mạng lưới thu gom nước thải trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một.

- Ngày 28/06/2022 Văn phòng UBND tỉnh có Văn bản chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư để xử lý theo quy định. Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang chuyển hồ sơ đến các cơ quan tham mưu để lấy ý kiến.

3Cử tri Nguyễn Quang Vinh, khu phố 5, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một: kiến nghị Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương bảo trì, kiểm tra thay thế các ron cao su của các nắp cống hệ thống nước thải vì hiện nay đã hư hỏng dẫn đến tình trạng xe ô tô chạy qua gây tiếng động lớn ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.Do các ron cao su các nắp hố ga của hệ thống thu gom nằm trên mặt đường lâu ngày bị chay cứng, khi xe lớn lưu thông có gây tiếng ồn ở một vài vị trí. Ban Quản lý dự án chuyên ngành nước thải báo cáo đã tiếp thu và triển khai sửa chữa khắc phục xong theo nội dung kiến nghị của cử tri. 
4Cử tri Nguyễn Thị Chung, khu phố 6, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một: kiến nghị Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương đầu tư hệ thống thu gom xử lý nước thải sinh hoạt qua đường hẻm 141-211 và hẻm 211/23 Huỳnh Văn Lũy phục vụ nhu cầu đấu nối của nhân dân sinh sống xung quanh khu vực này.

- Ban Quản lý Chuyên ngành nước thải đã khảo sát và trình UBND tỉnh xin làm Chủ đầu tư dự án mở rộng mạng lưới thu gom nước thải trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một

- Ngày 28/06/2022, Văn phòng UBND tỉnh có Văn bản  chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư để xử lý theo quy định. Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang chuyển hồ sơ đến các cơ quan tham mưu để lấy ý kiến.

5Cử tri phường An Phú, thành phố Thuận An: phản ánh việc đấu nối nước thải của nhân dân hiện nay còn rất thấp, nhà nước đã quan tâm đầu tư kinh phí rất lớn cho việc xử lý nước thải. Tuy nhiên người dân chưa tự ý thức đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét lại mức chi phí đấu nối cho người dân có thể thực hiện, đồng thời có biện pháp chế tài đối với những hộ không thực hiện (Vd: ngừng cung cấp nước sạch, xử phạt về môi trường, gia đình văn hóa vv.) để nhằm tiến tới một xã hội xanh, sạch bảo vệ môi trường.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án Chuyên ngành nước thải phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, nơi có hệ thống thu gom nước thải tuyên truyền nhân dân đấu nối vào hệ thống nước thải sinh hoạt đã được đầu tư và chưa có biện pháp chế tài. Các hộ xây dựng mới đều phải lập bản vẽ đấu nối khi xin phép xây dựng.

Trong thời gian đầu vận hành nhà máy để khuyến thích nhân dân đấu nối thì chi phí đấu nối được nhà nước hỗ trợ một phần. Hiện nay kinh phí này đã hết, chi phí đấu nối được khảo sát và lập theo đơn giá định mức nhà nước công bố. Nếu các hộ dân muốn tự đấu nối thì báo đến Chi nhánh nước thải hỗ trợ tư vấn đấu nối đúng kỹ thuật vào hệ thống thu gom.

6Cử tri Phạm Văn Thành, khu phố 8, phường Phú Hòa: "phản ánh người dân khu phố 8 không đấu nối được vào hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt do có địa hình lòng chảo. Kiến nghị ngành chức năng có giải pháp phù hợp để khắc phục tình trạng trên"

- Ban Quản lý Chuyên ngành nước thải đã khảo sát và trình UBND tỉnh xin làm Chủ đầu tư dự án mở rộng mạng lưới thu gom nước thải trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một

- Ngày 28/06/2022, Văn phòng UBND tỉnh có Văn bản  chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư để xử lý theo quy định. Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang chuyển hồ sơ đến các cơ quan tham mưu để lấy ý kiến.

II       Sở Giao thông Vận tải  
7Cử tri Đinh Văn Nghĩa, tổ 4, khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên: phản ánh Trạm thu phí khu phố Bình Chánh Đông, phường Khánh Bình thuộc đường ĐT747a  khi nào mới chấm dứt thu phí, trả lời cho cử tri biết? Hiện trạng đoạn đường ĐT747a đoạn đi qua khu phố Bình Chánh mặt đường hư hỏng nặng từ lâu, trời mưa lớn làm sạt lỡ nhiều đoạn hai bên đường, trong khi lưu lượng xe nhiều gây cản trở giao thông làm người dân lưu thông qua đoạn đường này thường hay bị tay nạn. Đặc biệt doanh nghiệp thu phí đường bộ nhưng thiếu trách nhiệm kiểm tra sửa chưa kịp thời. Kiến nghị UBND tỉnh xem xét giải quyết tình trạng trên.

Dự án ĐT.747b đoạn từ Chùa Thầy Thỏ đến giáp đường ĐT.747a và  ĐT.747a  đoạn từ cầu Ông Tiếp đến Uyên Hưng được đầu tư theo phương thức BOT, thời hạn thu phí 30 năm (kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2002).

Về hư hỏng đường: Qua công tác tuần tra, kiểm tra kết cấu hạ tầng giao thông, Thanh tra Giao thông vận tải đã phát hiện những hư hỏng mặt đường gây mất an toàn giao thông trên tuyến và Sở Giao thông vận tải đã có nhiều văn bản  đề nghị Công ty CP Genimex sửa chữa, khắc phục tình trạng hư hỏng mặt đường.

Công ty đã sửa chữa, khắc phục tình trạng hư hỏng mặt đường đoạn đường trên.

8Cử tri Nguyễn Thị Thân, tổ 1, khu 6, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên: phản ánh hiện nay tuyến đường Huỳnh Văn Nghệ và tuyến đường ĐH411 (đoạn ngã ba mười muộn  đi Tân Thành) bị hư hỏng, xuống cấp trầm trọng. Đề nghị ngành chức năng xem xét và có kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thi công, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông được dễ dàng hơn.Về hư hỏng giao lộ đường Huỳnh Văn Nghệ và tuyến đường ĐH.411: Giao lộ này thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường Mùa Muộn đi Tân Thành do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông làm chủ đầu tư, công trình hiện đã thi công hoàn thành.
9Cử tri Nguyễn Thanh Phong, ấp Kiến An, xã An Điền, thị xã Bến Cát: phản ánh vòng xoay tại ngã 4 An Điền có diện tích lớn, lưu lượng xe có tải trọng lớn lưu thông qua khu vực nhiều, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị ngành chức năng có giải pháp khắc phục tình trạng này. 

Vòng xoay An Điền được xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường 7A, được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn. Để đảm bảo an toàn giao thông, Sở GTVT rất mong Quý cử tri và người dân chấp hành đúng quy định khi tham gia giao thông trên đường (giảm tốc độ khi vào giao lộ và nhường đường cho phương tiện bên trái vào giao lộ).

Ngày 20/9/2022, Sở GTVT đã có Công văn thống nhất với đề xuất của UBND thị xã Bến Cát về các giải pháp an toàn giao thông như: Thường xuyên cắt tỉa cây xanh trong khu vực vòng xoay để người tham gia giao thông không bị che khuất tầm nhìn; Gắn các biển báo hiệu hạn chế tốc độ khi đến khu vực vòng xoay; Sơn gồ giảm tốc vào khu vực vòng xoay để hạn chế tốc độ lưu thông của phương tiện. Đồng thời, Sở SGTVT đề nghị bổ sung thêm biển báo số W.206 "Giao nhau chạy theo vòng xuyến", dán màn phản quang xung quanh đảo vòng xuyến; Rà soát các yếu tố kỹ thuật giao lộ của vòng xuyến (như bán kính đảo vòng xuyến, độ dốc siêu cao mặt đường, …) để có phương án cải tạo, điều chỉnh nếu có; thường xuyên theo dõi tình hình trật tự an toàn giao thông tại giao lộ để kịp thời điều chỉnh tổ chức, phân luồng giao thông.

10Cử tri Nguyễn Nam Thanh, khu phố 3, phường Tân Định, thị xã Bến Cát: kiến nghị ngành chức năng xem xét, có phương hướng xử lý hiệu quả việc ngập cục bộ khi mưa bão tại khu vực chợ Hoàng Gia (dọc Quốc lộ 13, phường Tân Định (khu vực này đã được đầu tư hệ thống cấp thoát nước).Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống thoát nước trên đoạn đường này đã được thi công, tuy nhiên, vẫn còn hiện tượng nước thoát chậm khi trời mưa lớn. Nguyên nhân do hiện tại tất cả các đường nhánh dọc hai bên đoạn đường này đều đấu nối thoát nước vào Quốc lộ 13, trong khi đó, hạ lưu thoát nước cách xa khoảng 1.500 mét, độ dốc thoát vào hạ lưu thấp, do đó khi mưa lớn có hiện tượng nước động trên mặt đường. Để hạn chế tình trạng trên Công ty sẽ tiếp tục tăng cường công tác khai thông hệ thống cống, vệ sinh hố ga, miệng thu nước thường xuyên.
11Cử tri ấp Bàu Khai, xã An Lập, huyện Dầu Tiếng: Phản ánh trên tuyến đường ĐT748 đoạn đường từ  trụ điện 160 đến trụ 162 hướng chảy ra sông Thị Tính và đoạn từ trụ điện 174 đến trụ 176 thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng, sạt lở gây huy hiểm cho người tham gia giao thông và sinh hoạt của các hộ dân xung quanh khu vực này. Đề nghị ngành chức năng khảo sát làm bờ kè chống sạt lở và khắc phục tình trạng ngập úng 02 đoạn đường nêu trên.Sở GTVT  đã chỉ đạo đơn vị quản lý, bảo dưỡng các tuyến đường tỉnh thực hiện nạo vét mương đất tại 2 đoạn đường ngập úng trên.
12Cử tri Đỗ Văn Hòa, ấp Mương Đào, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng: phản ánh dọc tuyến đường ĐT749a có nhiều chỗ bị sạc lở và bụi rậm che khuất tầm nhìn gây mất an toàn giao thông. Đề nghị ngành chức năng thực hiện duy tu bảo dưỡng đường, phát quang bụi rậm để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

- Về phát quang bụi rậm: Sở GTVT đã chỉ đạo đơn vị thực công tác quản lý, bảo dưỡng các tuyến đường tỉnh thực hiện.

   - Về duy tu, bảo dưỡng đường: Hiện Sở GTVT đã lập hồ sơ thiết kế duy tu, sửa chữa ĐT.749a cho năm 2022, đang thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công, dự kiến thi công và hoàn thành trong năm 2022.

 

13Cử tri ấp Đồng Bà Ba, xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng: "Kiến nghị các ngành chức năng xem xét gắn hệ thống đèn chiếu sáng dọc trên tuyến đường ĐT750 (đoạn từ giáp đường ĐT749 đến giáp xã Cây Trường) để nhân dân đi lại thuận lợi."​Hiện nay, nguồn kinh phí cấp cho Sở GTVT được dùng để duy tu, sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước trên các tuyến đường tỉnh, không thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ bản (Theo quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính).

Việc đầu tư mới hệ thống chiếu sáng trên đường ĐT.750 (đoạn từ giáp đường ĐT.749a đến giáp xã Cây Trường); Ngày 19/7/2022, Sở GTVT đã có Công văn chuyển kiến nghị của Quý cử tri đến UBND huyện Dầu Tiếng để được xem xét, giải quyết.

IIISở Tài nguyên và Môi trường
14Cử tri Phạm Văn Lắc, khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát (*): phản ánh cử tri đã kiến nghị nhiều lần về quy hoạch đất ở khu công nghiệp Đồng An 2 mở rộng kéo dài đã lâu (trên 15 năm) nhưng người dân vẫn chưa được thực hiện được các thủ tục cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, nhu cầu tách thửa, xây dựng nhà ở. Đề nghị cấp có thẩm quyền trả lời người dân được rõ.

- Dự án Khu công nghiệp Đồng An 2 (giai đoạn 2) do Công ty cổ phần Thương mại Sản xuất Hưng Thịnh làm chủ đầu tư được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương mở rộng ranh giới quy hoạch và phê duyệt điều chỉnh mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng với diện tích 52ha.

- Theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thủ Dầu Một được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số ngày 05/01/2022, Khu công nghiệp Đồng An 2 mở rộng thuộc quy hoạch đất khu công nghiệp.

- UBND thành phố Thủ Dầu Một đã thành lập Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án và Trung tâm Phát triển thành phố Thủ Dầu Một thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Do tiến độ bồi thường chậm, kéo dài và Chủ đầu tư dự án không đảm bảo tiến độ, trên cơ sở kiến nghị của UBND thành phố Thủ Dầu Một, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh có Văn bản chỉ đạo giải quyết vướng mắc.

- Ngày 21/7/2021, UBND thành phố Thủ Dầu Một có Văn bản số 1778/UBND-VP về việc thu hồi các thông báo thu hồi đất thuộc dự án Khu công nghiệp Đồng An 2 (mở rộng), Khu tái định cư Khu công nghiệp Đồng An 2. Do đó, đề nghị cử tri liên hệ UBND thành phố Thủ Dầu Một, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Thủ Dầu Một để hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận, đăng ký biến động theo quy định.

- Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý các KCN, Sở Xây dựng chủ trì UBND thành phố Thủ Dầu Một rà soát lại tiến độ thực hiện Khu công nghiệp Đồng An 2 (mở rộng), Khu tái định cư Khu công nghiệp Đồng An 2 để tham mưu xử lý theo quy định.

​Phần 2 – Sau kỳ họp thứ 6 – HĐND tỉnh khóa X 
VSỞ XÂY DỰNG  
15Cử tri Nguyễn Tiến Trúc, số 34A/11 khu phố Nhị Đồng 1,  phường Dĩ An (*): Phản ánh  hạ tầng trong khu tái định cư Thành Lễ: (1) Đường số 3, 5 hệ thống thoát nước không được nạo vét dẫn đến trời mưa nước không thoát được dẫn đến ngập úng và gây mùi hôi; (2) Đường số 6, 7 xuống cấp trầm trọng, khi trời mưa bão nước ngập rất cao ảnh hưởng đến đời sống của người dân ở khu vực này.

Ngày 31/8/2022 có Văn bản số 174 CV/ĐN về việc trả lời kiến nghị Cử tri Nguyễn Tiến Trúc, số 34A/11 khu phố Nhị Đồng 1,  phường Dĩ An (*), nội dung như sau:

Về vấn đề này sau khi Công ty Cổ phần Đại Nam tiếp nhận thông tin trên, Ban lãnh đạo của Công ty sẽ cho tiến hành thực hiện khẩn trương các biện pháp khắc phục tình trạng ngập nước này bằng cách thuê đơn vị nạo vét các hố ga, khai thông cống thoát nước mưa trên các tuyến đường số 3, 5, 6, 7, cải tạo các đoạn đường bị hư hại, xuống cấp nhanh nhất có thể.

VISỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  
16

 Cử tri phường Bình Chuẩn:

(1) Phản ánh ngã tư chợ Đông Đô không có đèn tín hiệu giao thông gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị ngành chức năng xem xét lắp đèn tín hiệu tại ngã tư này nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

(2) Phản ánh dải phân cách trên tuyến đường ĐT743 (đoạn từ ngã tư miếu Ông Cù đến ngã tư chợ Đông Đô) không có lối qua lại, người dân thường xuyên chạy ngược chiều không đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Đề nghị ngành chức năng xem xét mở lối qua lại trên đoạn đường này cho người dân thuận tiện qua lại.

Về ngắt dãy phân cách: Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt công trình Nâng cấp, mở rộng ĐT.743, trên ĐT.743 đoạn từ ngã tư miếu Ông Cù đến ngã tư chợ Đông Đô không có vị trí ngắt dải phân cách. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông, Sở Giao thông vận tải đề nghị Quý cử tri thống nhất với các vị trí ngắt dải phân cách đã được duyệt, chấp hành Luật Giao thông đường bộ.

Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với các ngành chức năng khảo sát việc lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại chợ Đông Đô (giao lộ ĐT.743 – Phan Đình Giót – Từ Văn Phước) và đã có Công văn đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ trên.

Ngày 03/10/2022, Sở GTVT đã có Công văn đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC rà soát, tiếp tục thực hiện các nội dung đề nghị của Sở Giao thông vận tải và xem xét, sớm giải quyết các kiến nghị của cử tri và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giao thông Vận tải trước ngày 15/10/2022.

VII​SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  
17Cử tri phường An Phú: phản ánh một số hộ dân trong khu dân cư ViệtSing đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (khoảng 29 hộ) và một số căn hộ thu nhập thấp cho công nhân lao động vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận sở hữu nhà ở. Kiến nghị ngành chức năng sớm giải quyết để người dân có thể thực hiện giao dịch hành chính.

- Khu Định cư Việt - Sing tại phường An Phú – Thuận Giao – Bình Hòa do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (sau đây gọi tắt là Tổng Công ty Becamex) làm chủ đầu tư. Tổng Công ty Becamex đã được Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh mục đích sử dụng đất và giao đất (Đợt 6). Đến nay, Tổng Công ty Becamex đã thực hiện nghĩa vụ tài chính và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là một trong những điều kiện để người dân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu dân cư được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện các quyền liên quan đến khu đất.

- Văn phòng Đăng ký đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản, trong đó thể hiện: "Để công tác giải quyết kiến nghị cử tri đạt kết quả cao, tránh tình trạng tồn tại các kiến nghị chậm giải quyết và kéo dài. Nay, Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp tục đề nghị Tổng Công ty Becamex khẩn trương hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định, để lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại Khu định cư Việt Sing"

- Ngày 13/9/2022, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo  về việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Tổng Công ty Becamex. Theo đó, Tổng Công ty Becamex cần thực hiện các nội dung như sau:

+ Rà soát, bổ sung các khu đất đầu tư xây dựng nhà ở xã hội vào phương án sử dụng đất sau khi cổ phần hóa theo đúng quy định của pháp luật.

+ Tổ chức rà soát về mốc thời gian tổ chức thực hiện dự án khu dân cư, khu đô thị và mốc thời gian của các văn bản pháp luật áp dụng; báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chấp thuận làm cơ sở để hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, kiểm tra công tác nghiệm thu các hạng mục công trình và lưu trữ tài liệu theo quy định.

+ Tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm định các hạng mục công trình hạng mục kỹ thuật khu dân cư, khu đô thị đã đầu tư, làm cơ sở cho các cơ quan chuyên môn về xây dựng xem xét, có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng cho từng phân kỳ theo từng dự án.

+ Đầu tư xây dựng hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (nếu có) của khu dân cư, khu đô thị theo các quy hoạch chi tiết được duyệt hoặc theo tiến độ được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận, đảm bảo công tác quản lý chất lượng công trình.

+ Báo cáo kết quả thực hiện khi hoàn thành các thủ tục pháp lý, đầu tư xây dựng công trình và gửi về Sở Xây dựng để được hướng dẫn các bước tiếp theo về tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định.

- Ngày 29/9/2022, Văn phòng Đăng ký đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn tiếp tục đề nghị Tổng Công ty Becamex khẩn trương hoàn tất các nội dung nêu trên trong thời gian sớm nhất, để lập thủ tục cấp GCN cho người dân theo quy định.

18Cử tri Dương Thị Ánh, khu phố 8, phường Chánh Phú Hòa: phản ánh vào năm 2019, gia đình bà có mua đất nền tái định cư (đã có nhà sẵn) tại khu G đường NE3 của Công ty Hưng Phước (thuộc Tổng Công ty Becamex quản lý), đến nay đã 03 năm vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất nêu trên, đồng thời nhà của tôi hiện nay đã xuống cấp, hư hỏng nặng. Đề nghị ngành chức năng sớm xem xét, giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngày 24/8/2022, UBND tỉnh đã họp với lãnh đạo các sở, ban, ngành và Tổng Công ty Becamex để giải quyết các vướng mắc tại một số dự án do Tổng Công ty Becamex làm chủ đầu tư. Qua cuộc họp đã đề nghị Tổng Công ty Becamex nhanh chóng hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định như: hoàn thiện việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải...., để Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ sở cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người dân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại các dự án do Tổng Công ty Becamex làm chủ đầu tư.

Trên cơ sở ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 301/TB-UBND ngày 13/9/2022, Tổng Công ty Becamex cần thực hiện các nội dung như sau:

- Rà soát, bổ sung các khu đất đầu tư xây dựng nhà ở xã hội vào phương án sử dụng đất sau khi cổ phần hóa theo đúng quy định của pháp luật.

- Tổ chức rà soát về mốc thời gian tổ chức thực hiện dự án khu dân cư, khu đô thị và mốc thời gian của các văn bản pháp luật áp dụng; báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chấp thuận làm cơ sở để hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, kiểm tra công tác nghiệm thu các hạng mục công trình và lưu trữ tài liệu theo quy định.

- Tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm định các hạng mục công trình hạng mục kỹ thuật khu dân cư, khu đô thị đã đầu tư, làm cơ sở cho các cơ quan chuyên môn về xây dựng xem xét, có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng cho từng phân kỳ theo từng dự án.

-  Đầu tư xây dựng hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (nếu có) của khu dân cư, khu đô thị theo các quy hoạch chi tiết được duyệt hoặc theo tiến độ được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận, đảm bảo công tác quản lý chất lượng công trình.

Ngày 29/9/2022, Văn phòng Đăng ký đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn tiếp tục đề nghị Tổng Công ty Becamex khẩn trương hoàn tất các nội dung nêu trên trong thời gian sớm nhất, để lập thủ tục cấp GCN cho người dân theo quy định.

19Cử tri Hoàng Minh Phượng, chung cư Hoàng Long khu phố Nhị Đồng 1, phường Dĩ An (*): tiếp tục kiến nghị ngành chức năng sớm có giải pháp xử lý dứt điểm các vướng mắc tại dự án chung cư Hoàng Long để cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho người dân.

Căn cứ Điều 72 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 22 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ), quy định: "Trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở

1. Sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở có trách nhiệm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các giấy tờ sau đây:

a) Giấy chứng nhận hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền; chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án, trường hợp có thay đổi nghĩa vụ tài chính thì phải nộp chứng từ chứng minh việc hoàn thiện nghĩa vụ tài chính đối với sự thay đổi đó (trừ trường hợp được miễn hoặc chậm nộp theo quy định của pháp luật);

b) Sơ đồ nhà, đất đã xây dựng là bản vẽ mặt bằng hoàn công hoặc bản vẽ thiết kế mặt bằng có kích thước các cạnh của từng căn hộ đã bán phù hợp với hiện trạng xây dựng và hợp đồng đã ký; Giấy phép xây dựng (nếu có); Thông báo của cơ quan chuyên môn về xây dựng cho phép chủ đầu tư nghiệm thu công trình hoặc chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng; danh sách các căn hộ, công trình xây dựng (có các thông tin số hiệu căn hộ, diện tích đất, diện tích xây dựng và diện tích sử dụng chung, riêng của từng căn hộ; trường hợp nhà chung cư thì sơ đồ phải thể hiện phạm vi (kích thước, diện tích) phần đất sử dụng chung của các chủ căn hộ, mặt bằng xây dựng nhà chung cư, mặt bằng của từng tầng, từng căn hộ;

c) Báo cáo kết quả thực hiện dự án.

2. Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở, công trình xây dựng của chủ đầu tư dự án.

Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi thông báo cho chủ đầu tư dự án về kết quả kiểm tra; gửi thông báo kèm theo sơ đồ nhà, đất đã kiểm tra cho Văn phòng đăng ký đất đai để làm thủ tục đăng ký nhà, đất cho bên mua đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; đăng công khai kết quả kiểm tra trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất."

Theo đề nghị của Doanh nghiệp tư nhân Dịch vụ và Thương mại Hải Long, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản, có ý kiến: "Về môi trường: Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu DNTN dịch vụ và thương mại Hải Long phải nhanh chóng thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt của khu chung cư trước khi thải ra môi trường; lập Đề án bảo vệ môi trường chi tiết cho khu chung cư cao tầng Sóng Thần 2 và nộp về Sở Tài nguyên và Môi trường để được tổ chức thẩm định theo đúng quy định. Sau khi DNTN dịch vụ và thương mại Hải Long thực hiện xong các yêu cầu trên thì mới xem xét việc chuyển nhượng cấp giấy chứng nhận căn hộ của Doanh nghiệp…

Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ và thương mại Hải Long chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ dân mua nhà tại dự án chung cư cao tầng Sóng Thần 2."

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa tiếp nhận hồ sơ của Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ và thương mại Hải Long chuyển nhượng cho các hộ dân.

Ngày 29/9/2022, Văn phòng Đăng ký đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản đề nghị Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ và thương mại Hải Long khẩn trương hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định, để lập thủ tục cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân tại dự án Chung cư Hoàng Long.

Trường hợp cử tri còn vướng mắc, đề nghị liên hệ Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ và thương mại Hải Long để được trả lời. Trường hợp các hộ dân không thỏa thuận được với Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ và thương mại Hải Long về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì thực hiện quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định tại Điều 203, Luật Đất đai năm 2013.

20Cử tri Thái Thị Nhung, khu nhà ở Thương mại đường sắt (dự án 2), khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An (*): phản ánh có mua đất tại dự án khu nhà ở Thương mại đường sắt (dự án 2) đã 3 năm nhưng đến nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hệ thống thoát nước chung chưa được đấu nối. Kiến nghị các ngành chức năng tỉnh sớm có giải pháp giải quyết tình trạng nêu trên.

Dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt (mở rộng) do Công ty TNHH phát triển nhà xe lửa Dĩ An làm chủ đầu tư. Theo quy định pháp luật, đây là dự án khu dân cư nên việc chuyển nhượng phải thực hiện theo quy định tại Khoản 17 và Khoản 22, Điều 1, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ, cụ thể: được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoàn thành việc đầu tư xây dựng theo quy hoạch chi tiết; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải; thuộc khu vực, loại đô thị được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền; Sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư gửi hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở, công trình xây dựng của chủ đầu tư dự án... Đến nay, Công ty chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa hoàn thành xong các nội dung nêu trên chưa đủ điều kiện chuyển nhượng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân.

- Qua xem xét nội dung đơn kiến nghị của các hộ dân, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2495/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 về việc thành lập Tổ xác minh tham mưu giải quyết đơn của các hộ dân thuộc dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt (mở rộng) do Sở Xây dựng làm tổ trưởng. Do đó, kiến nghị UBND tỉnh chuyển nội dung trên cho Sở Xây dựng.

Phương Chi
Trả lời chất vấn của đại biểu tại phiên chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh Trả lời kiến nghị cử triTinTrả lời chất vấn của đại biểu tại phiên chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​TTĐT - ​Thực hiện Công văn số 193/HĐND-VP ngày 09/9/2022 của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu Trần Thành Trọng​, Tổ đại biểu TP.Thuận An tại phiên chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh.​

10/10/2022 4:00 PMNoĐã ban hành

Câu hỏi của đại biểu: "Hiện nay, các kiến nghị của doanh nghiệp, Hiệp hội ngành hàng… (doanh nghiệp) rất đa dạng và liên quan đến nhiều sở, ngành. Doanh nghiệp khi gặp khó khăn, vướng  mắc thường có tâm lý muốn gửi kiến nghị đến nhiều cơ quan, thậm chí gửi đích danh Chủ tịch UBND tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh cho biết:

- Đầu mối để doanh nghiệp gửi kiến nghị?

- Cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành như thế nào để cùng UBND tỉnh giải quyết kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp?

- Quy trình theo dõi và kiểm tra để đánh giá mức độ giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp đối với từng sở, ngành và UBND tỉnh".

UBND tỉnh trả lời câu hỏi của đại biểu như sau:

- Về đầu mối để các doanh nghiệp gửi kiến nghị:

Ngày 30/9/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2266/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh của tỉnh và ban hành quy chế phối hợp hoạt động của các thành viên của Tổ (gọi tắt là Tổ công tác 2266), phân công các thành viên thành các nhóm phụ trách địa bàn theo các huyện, thị xã, thành phố và theo các khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhằm chủ động tiếp cận, nắm bắt, tiếp nhận thông tin, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Cụ thể: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương phụ trách đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp, Sở Công Thương phụ trách đối với các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư phụ trách đối với doanh nghiệp ngoài khu, cụm công nghiệp.

- Về cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành để cùng UBND tỉnh giải quyết kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp:

+ Hiện nay, các sở, ban, ngành tiếp tục thông tin tuyên truyền các chính sá​ch về pháp luật lao động, đầu tư, xây dựng, môi trường, lãi suất… đến các doanh nghiệp; cũng như cung cấp số điện thoại đường dây nóng, hệ thống báo cáo trực tuyến và thường xuyên giữ mối liên lạc qua điện thoại, zalo hoặc qua mail với doanh nghiệp nhằm kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động và khó khăn, vướng mắc để tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ cho doanh nghiệp.

+ Đối với những nội dung cần sự phối hợp của các đơn vị, thành viên của Tổ công tác 2266 báo cáo về các Tổ phó (Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư) tổng hợp, báo cáo Tổ trưởng (Chủ tịch UBND tỉnh) để có giải pháp chỉ đạo hiệu quả nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định. Tổ trưởng triệu tập cuộc họp của Tổ công tác trong trường hợp cần thiết. Tổ phó thường trực phối hợp các Tổ phó tham mưu Tổ trưởng tổ chức các cuộc họp của Tổ công tác và tham mưu, chuẩn bị các nội dung để Tổ công tác 2266 làm việc với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

- Về quy trình theo dõi và kiểm tra đánh giá mức độ giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp đối với từng sở, ngành và UBND tỉnh.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư hàng tháng tổng hợp tình hình giải quyết các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đối với từng sở, ngành và báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng thường xuyên tổ chức và tham gia các hội nghị, buổi làm việc với các nhà đầu tư, doanh nghiệp nhằm nắm bắt tình hình thực hiện các dự án lớn trên địa bàn tỉnh; tiếp tục thu hút, mời gọi các dự án đầu tư mới; đồng thời, lắng nghe và chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp để tìm giải pháp tháo gỡ giúp các doanh nghiệp phục hồi và phát triển.

Phương Chi
Trả lời kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 3 – Quốc hội khóa XV (TP.Thuận An)Trả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 3 – Quốc hội khóa XV (TP.Thuận An)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

TTĐT - ​UBND TP.Thuận An trả lời nội dung kiến nghị​ của cử tri gửi đến sau Kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV theo Công văn số 4326 ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh Bình Dương.

10/7/2022 12:00 PMNoĐã ban hành

Nội dung kiến nghị: ​Trong việc áp giá đền bù dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, người dân phường Vĩnh Phú cho rằng việc lấy giá đền bù ở phường Thuận Giao để người dân phường Vĩnh Phú tham khảo là không hợp lý. Bên cạnh đó, cử tri đề nghị xem xét lại công tác tổ chức họp lấy ý kiến nhân dân (được tiến hành ở từng khu phố) và yêu cầu việc lấy ý kiến phải được tổ chức cùng lúc cho toàn bộ người dân ở phường tham dự.

UBND TP.Thuận An trả lời như sau: 

1. Dự án giải phóng mặt bằng Quốc lộ 13 đoạn từ nút giao Tự do đến ngã tư Lê Hồng Phong dài khoảng 4,9 km thuộc các phường Phú Hòa – TP. Thủ Dầu Một và Thuận Giao – TP.Thuận An. Tiến độ hiện nay đã chi tiền bồi thường khoảng 90%, bàn giao mặt bằng 60% diện tích.

2. Dự án giải phóng mặt bằng Quốc lộ 13 đoạn từ cầu Ông Bố đến nút giao Hữu Nghị dài khoảng 2,9 km thuộc các phường Bình Hòa, Lái Thiêu. Tiến độ hiện nay giá đất bồi thường đã được đơn vị tư vấn thu thập thông tin chuyển nhượng lập Chứng thư trình Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng và UBND TP.Thuận An thông qua trình Sở Tài nguyên và Môi trường lần 1 vào tháng 01/2022. Tuy nhiên sau nhiều lần chỉnh sửa theo góp ý hiện nay đang trình lại lần thứ 3 đến Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định giá đất. Sau khi Sở Tài nguyên và Môi tr​ường thẩm định giá đất trình Sở Tài cchính tham mưu Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Bình Dương xem xét. Sau khi Tổ Giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Bình Dương xem xét chỉnh sửa (nếu có) góp ý đơn vị tư vấn hoàn chỉnh lại Chứng thư thẩm định giá đất trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Bình Dương tổ chức thẩm định. Dự kiến giá đất bồi thường sẽ sớm được phê duyệt trong tháng 10/2022 làm cơ sở lập phương án bồi thường chi trả đến người dân, tổ chức.

3. Dự án giải phóng mặt bằng Quốc lộ 13 đoạn từ cổng chào Vĩnh Phú đến ngã tư cầu Ông Bố dài khoảng 4,9 km thuộc các phường Bình Hòa, Lái Thiêu, Vĩnh Phú. Tiến độ hiện nay: Đang trình Sở Kế hoạch đầu tư thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Sau khi phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sẽ thực hiện lựa chọn đơn vị tư vấn lập chứng thư thẩm định giá đất trình Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng và UBND thành phố Thuận An thông qua trình các cơ quan cấp tỉnh. Nếu tình hình thuận lợi nhất sẽ kịp thẩm định phê duyệt trong năm 2022 và tiến hành chi trả tiền bồi thường đối với các hộ dân đồng thuận và hoàn chỉnh hồ sơ bồi thường.

Trong tháng 6/2022, để thực hiện việc công bố thông tin dự án bồi thường giải phóng mặt bằng Vĩnh Phú, UBND thành phố giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đã tổ chức họp dân trên địa bàn các phường Vĩnh Phú, Bình Hòa, Lái Thiêu để triển khai cho người dân về chủ trương và phạm vi thực hiện dự án. Theo quy định hiện hành thì đây là bước đầu tiên để thực hiện một dự án bồi thường. Sau đó tiến hành thực hiện các bước tiếp theo: Trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, tổ chức điều tra kê khai Kiểm đếm để có đủ các dữ liệu khối lượng bồi thường. Sau đó tiến hành lựa chọn Đơn vị tư vấn để lập chứng thư thẩm định giá đất trình hội đồng bồi thường các cấp thẩm định trước khi trình hội đồng bồi thường thẩm định giá đất cấp tỉnh thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Vì vậy, trong nội dung buổi họp ở các phường: Bình Hòa, Lái Thiêu, Vĩnh Phú vừa qua, đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có thông báo với người dân về việc đến nay chưa có đơn giá đất bồi thường được UBND tỉnh phê duyệt để công bố người dân. Tuy nhiên, có một số người dân mong muốn biết được giá đất bồi thường dự kiến khoảng bao nhiêu. Đại diện ban quản lý dự án thành phố Thuận An cũng báo báo cáo người dân ở bước này là bước đầu tiên của dự án bồi thường nên chưa có đơn giá đất được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt vì thế người dân có thể tham khảo giá đất bồi thường ở phường Thuận Giao được phê duyệt đầu năm 2021. Trong quá trình thu thập hồ sơ để báo cáo UBND tỉnh phục vụ công tác lập dự toán tổng mức đầu tư dự án bồi thường thì nhận thấy giá trị sinh lợi ở dự án Quốc lộ 13 đoạn thuộc phường Bình Hòa, Lái Thiêu, Vĩnh Phú có dữ liệu đầu vào để lập chứng thư thẩm định giá đất sẽ cao hơn một ít so với giá đất bồi thường đoạn thuộc phường Thuận Giao, tuy nhiên giá đất cụ thể phải chờ kết quả lập chứng thư và trình thẩm định phê duyệt sau đó sẽ được công bố rộng rãi và niêm yết theo quy định tại địa phương.

Về việc mời các hộ dân để lấy ý kiến và thông báo về chủ trương đầu tư dự án bồi thường được chủ đầu tư là UBND thành phố Thuận An Tổ chức thông báo rộng rãi, mời tất cả người dân thuộc các phường: Bình Hòa, Vĩnh Phú, Lái Thiêu khoảng 350 hộ dân trên toàn tuyến nên được chia làm nhiều buổi họp với số lượng phù hợp là do UBND các phường chủ động tổ chức để có điều kiện thuận lợi triển khai trực tiếp, sâu sát đối với các hộ dân tham dự có điều kiện nắm được đầy đủ rõ ràng nội dung dự án cần triển khai. Nội dung các cuộc họp đều hoàn toàn giống nhau và đã ghi nhận đầy đủ trên 40 ý kiến người dân, phản hồi giải đáp tại cuộc họp còn lại khoảng 10 ý kiến ngoài thẩm quyền đã tổng hợp trình cơ quan cấp trên cho ý kiến giải quyết.

Hiện nay, UBND thành phố Thuận An đang phối hợp với đơn vị tư vấn lập chứng thư thẩm định giá đất thu thập các thông tin tài sản chuyển nhượng trên địa bàn để lập chứng thư thẩm định giá đất với mong muốn giá đất xây thu thập trong chứng thư thẩm định giá là giá đất thị trường, lấy thông tin từ những giao dịch thành công trong thời gian không quá 24 tháng đối với những lô đất vị trí, giá trị tương đồng với tài sản cần định giá. Tuy nhiên công tác thu thập dữ liệu người mua người bán trong các hồ sơ pháp lý chuyển nhượng đa số không ghi giá cụ thể để đối chiểu với hợp đồng chuyển nhượng được công chứng nên có gặp một số khó khăn nhất định.

Vì vậy công tác hỗ trợ đơn vị tư vấn phối hợp với địa phương để thực hiện phiếu điều tra giá đất thật sự chuyển nhượng ngoài thị trường cũng gây một số khó khăn nhất định về thời gian. Việc lấy giá đất bồi thường phường Thuận Giao đã được phê duyệt để báo cáo với người dân ở phường Vĩnh Phú là để thuyết minh thêm về giá đất giá đất bồi thường hiện nay đã được xây dựng thẩm định phê duyệt rất sát với giá trị chuyển nhượng ngoài thị trường (gần như đa số đất thu hồi của các hộ dân ở dự án này thuộc HLBVĐB không đủ điều kiện chuyển mục đích sang đất ở và cấp phép xây dựng nên theo quy định là bồi thường theo giá đất nông nghiệp). Trong đó đặc biệt là giá đất nông nghiệp được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt ở phường Thuận Giao cao hơn 1 đến 2 lần giá đất bồi thường đất nông nghiệp ở các Quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác trong cả nước so sánh trong cùng thời điểm.

UBND thành phố Thuận An luôn mong muốn rằng các dữ liệu xây dựng chứng thư thẩm định giá đất phải chính xác, tiệm cận giá đất thị trường, giá trị xây dựng chứng thư thẩm định giá đất bồi thường trình thẩm định phải hài hòa giữa lợi ích Nhà nước và nhân dân. Tạo sự đồng thuận cao để dự án có thể được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ đề ra để đảm bảo giải ngân cho dự án trọng điểm này trên địa bàn thành phố Thuận An.

Phương Chi
Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 3 – Quốc hội khóa XV (Sở Xây dựng)Trả lời kiến nghị cử triTinKết quả giải quyết kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 3 – Quốc hội khóa XV (Sở Xây dựng)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

TTĐT - ​Sở Xây dựng b​áo cáo kết quả giải quyết đối với các kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV.​

10/6/2022 11:00 AMNoĐã ban hành

STTNội dung kiến nghịKết quả​Giải pháp và thời ​gian thực hiện
Đã thực hiện xongĐang thực hiện 
1Cử tri phường An Phú, thành phố Thuận An phản ánh: Khu dân cư Việt – Sing còn thiếu nhiều hạng mục như hệ thống đèn đường, trường học, trung tâm thương mại… Nội dung này đã được cử tri phản ánh nhiều lần nhưng chưa được quan tâm giải quyết triệt để. Cử tri đề nghị địa phương phối hợp Chủ đầu tư giải quyết dứt điểm tình trạng trên.X 

Ngày 07/9/2022, Sở Xây dựng phối hợp cùng UBND thành phố Thuận An, UBND phường An Phú và Tổng Công ty Becamex về việc khảo sát thực tế. Theo ghi nhận, các nội dung phản ánh của cử tri phường An Phú là đúng hiện trạng.

- Về trách nhiệm khắc phục:

+ Tổng Công ty Becamex IDC đã khảo sát và đang tiến hành thi công hoàn thiện các hạng mục hạ tầng còn lại như vỉa hè, trồng cây xanh trên công viên, chiếu sáng và sẽ hoàn thành trước ngày 31/12/2022.

 + Trong năm 2022, Công ty sẽ tiến hành khảo sát và lập dự án tiền khả dự án trung tâm thương mại, dự kiến năm 2023 sẽ thiết kế và đầu tư. Riêng quỹ đất xây dựng trường học, Tổng Công ty Becamex IDC sẽ phối hợp với UBND thành phố Thuận An xem xét nhu cầu thực tế để đầu tư.

- Về trách nhiệm theo dõi thực hiện kiến nghị cử tri: Theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh Bình Dương quy định dự án nhóm B, nhóm C thuộc trách nhiệm thực hiện của UBND cấp huyện. Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh chuyển nội dung liên quan về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của dự án khu nhà ở Việt – Sing về địa phương là UBND thành phố Thuận an theo dõi cam kết.

2Dự án tổ hợp căn hộ, văn phòng nhà cao tầng Roxana Plaza hiện đã có 1.088 người dân trả tiền mua căn hộ nhưng đến nay vẫn chưa được bàn giao như đã cam kết trong hợp đồng. Cử tri phườ​ng Vĩnh Phú đề nghị chủ đầu tư và chính quyền tỉnh Bình Dương nhanh chóng giải quyết dứt điểm kiến nghị trên tránh tình trạng người dân tụ tập biểu tình, ảnh hưởng an ninh trật tự tại cửa ngõ ra vào tỉnh Bình Dương​ X

- Thực hiện việc giải quyết các khiếu nại, phản ánh của người dân liên quan đến việc thực hiện ký kết các hợp đồng giao dịch căn hộ của Dự án Khu căn hộ, căn hộ dịch vụ, khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê (Roxana Plaza) theo quy định, Thanh tra Sở đã tham mưu Sở Xây dựng đã tiếp nhận và giải quyết trả lời các đơn khiếu nại, phản ánh của người dân (431 đơn thư của người dân).

- Thanh tra Sở cùng các phòng chuyên môn của Sở Xây dựng đã phối hợp UBND thành phố Thuận An và các Sở, ngành tổ chức cuộc họp đối thoại giữa Công ty TNHH xây dựng dịch vụ thương mại đầu tư bất động sản Tường Phong (gọi tắt là Công ty Tường Phong), Công ty Cổ phần Naviland và các cư dân (khách hàng) để các bên thống nhất phương án giải quyết các kiến nghị, khó khăn của các đơn vị và người dân, tạo điều kiện để các đơn vị thực hiện sớm hoàn thành việc đầu tư dự án và giải quyết các giao dịch đã ký kết với người dân đảm bảo các quyền lợi của người dân theo quy định.

- Ngoài ra, Thanh tra Sở cùng các phòng chuyên môn của Sở Xây dựng đã phối hợp cùng UBND thành phố Thuận An và các Sở, ngành làm việc với Công ty Tường Phong Công ty Cổ phần Naviland để đôn đốc, đề nghị các Công ty khẩn trương, tích cực phối hợp để sớm giải quyết các phản ánh, khiếu nại của người dân liên quan đến Dự án Khu căn hộ, căn hộ dịch vụ, khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê (Roxana Plaza).

- Nhằm kịp thời theo dõi kết quả thực hiện của các Công ty trong việc làm việc, thỏa thuận với người dân, Thanh tra Sở đã tham mưu Sở Xây dựng có Văn bản số 3311/SXD-TTrXD ngày 18/8/2022 về việc phối hợp giải quyết các nội dung liên quan của Dự án Khu căn hộ, căn hộ dịch vụ, khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê (Roxana Plaza) để đề nghị UBND thành phố Thuận An, UBND phường Vĩnh Phú rà soát việc Công ty Tường Phong báo cáo kết quả, tình hình Công ty Tường Phong đã làm việc, thỏa thuận với người dân. Đến nay, UBND thành phố Thuận An chưa có văn bản phản hồi theo đề nghị của Sở Xây dựng.

Phương Chi
Trả lời kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 3 – Quốc hội khóa XV (Sở Y tế)Trả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 3 – Quốc hội khóa XV (Sở Y tế)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

TTĐT - Thực hiện Công văn số 4326/UBND-TH ngày 24/08/2022 của UBND tỉnh Bình Dương​, ​​Sở Y tế trả lời kiến nghị cử tri gửi đến sau Kỳ họp thứ 3 – Quốc hội khóa XV​.

10/6/2022 11:00 AMNoĐã ban hành

Cử tri phản ánh danh mục thuốc thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia Bảo hiểm y tế không đảm bảo; danh mục các loại thuốc đặc trị tương đối ít, chưa đáp ứng nhu cầu phục vụ, đa phần người dân phải tìm đến các nhà thuốc tư nhân để mua. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh sớm có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu thuốc ở các bệnh viện, nhất là từ tuyến tỉnh đến cơ sở để đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh cho người dân.

Trả lời:

Thuốc cung cấp, phục vụ cho công tác khám chữa bệnh ​trong tỉnh do đơn vị mua sắm thuốc tập trung của tỉnh và Trung tâm mua sắm tập trung quốc gia thực hiện mua sắm thông qua đấu thầu thuốc theo hướng dẫn tại Thông tư 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

Trong tháng 4/2022, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã có Quyết định số 483/QĐ-SYT ngày 12/4/2022 và Quyết định số 524/QĐ-SYT ngày 19/4/2022 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu cung cấp thuốc generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2021-2023. Số mặt hàng thuốc trúng thầu/số mặt hàng mời thầu là: 920/1045, tỷ lệ trúng thầu: 88%. Như vậy, thuốc generic cung cấp cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã tương đối đủ thuốc.

Đối với những thuốc đặc trị theo phản ánh của cử tri, đây là những thuốc thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp Quốc gia và Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá bàn hành kèm theo Thông từ 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 của Bộ Y tế do Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia – Bộ Y tế tổ chức thực hiện. Ngày 03/8/2020, Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia đã ban hành Quyết định số 59/QĐ-TTMS ngày 03/8/2020 của Giám đốc Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3: Cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Nam giai đoạn 2022 – 2023.

Trên cơ sở phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3 của Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia, hiện nay Sở Y tế đang đôn đốc các cơ sở y tế trong tỉnh khẩn trương ký kết hợp đồng cung ứng thuốc với các Doanh nghiệp theo hướng dẫn tại công văn số 530/TT​MS-NVĐT ngày 16/8/2022 của Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia để phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Phương Chi
Trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 3 – Quốc hội khóa XV (Sở Giao thông vận tải)Trả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 3 – Quốc hội khóa XV (Sở Giao thông vận tải)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

TTĐT -  Thực hiện ​Công văn số 4326/UBND-TH ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh Bình Dương, Sở Giao thông vận tải trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 3 – Quốc hội khóa XV.​

10/5/2022 11:00 AMNoĐã ban hành

1. Cử tri phản ánh hàng ngày đa số người dân xã Hiếu Liêm, xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên khi đi làm phải di chuyển bằng đò từ huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương sang huyện Vĩnh Cửu, tỉnh​ Đồng Nai. Do đó, kiến nghị tỉnh xem xét phối hợp với tỉnh Đồng Nai nghiên cứu phương án quy hoạch, đầu tư xây dựng cầu bắc qua sông Đồng Nai, nối hai tuyến đường ĐT.746 (thuộc xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên) và tuyến đường ĐT.768 (thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc lưu thông và giao thương hàng hóa, góp phần hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông đường thủy trong mùa mưa lũ, bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản cho người dân.

Sở Giao thông vận tải phúc đáp như sau:

Theo Quy hoạch tổng thể Giao thông vận tải đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3247/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, xây dựng mới cầu Hiếu Liêm kết nối từ ĐT.746, xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên và ĐT.768, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Để có cơ sở triển khai thực hiện, ngày 27/7/2022, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai và UBND tỉnh Bình Dương đã có buổi làm việc về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong liên kết vùng giữa tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai; theo đó lãnh đạo hai tỉnh đã thống nhất nghiên cứu, bổ sung quy hoạch và triển khai các dự án kết nối hạ tầng giao thông 02 tỉnh như sau: Cầu Hiếu Liêm tại khu vực bến phà Hiếu Liêm nối liền bến phà Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên và xã Hiếu Liêm huyện Vĩnh Cửu; cầu nối đường ĐT.746, huyện Bắc Tân Uyên nối liền đường ĐT.768, huyện Vĩnh Cửu; cầu nối cù lao Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên qua xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu đến đường ĐT.768.

Theo danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, không có bố trí đầu tư xây dựng công trình này, hiện ngân sách đồng tư công giai đoạn 2021 – 2025 gặp khó khăn, phải tập trung đầu tư cho các công trình trọng điểm (Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành,…). Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp sở, ngành tham mưu UBND tỉnh đầu tư trong giai đoạn 2025 – 2030, 2031 – 2035.

2. Dải phân cách đường ĐT743 đoạn từ Miếu Ông Cù đến ngã tư Đông Đô quá dài, gây bất tiện trong lưu thông. Một số người dân tham gia lưu thông đã di chuyển theo hướng ngược chiều gây mất an toàn giao thông trên khu vực này. Cử tri phường An Phú đề nghị ngành giao thông vận tải xem xét mở dải phân cách, tạo thuận lợi cho người dân sinh sống hai bên đường thuận tiện trong lưu thông.

Sở Giao thông vận tải phúc đáp như sau:

Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt công trình Nâng cấp, mở rộng ĐT.743, trên ĐT.743 đoạn từ ngã tư miếu Ông Cù đến ngã tư chợ Đông Đô không có vị trí ngắt dải phân cách. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông, Sở Giao thông vận tải đề nghị quý cử tri đồng tình với các vị trí ngắt dải phân cách đã được duyệt, chấp hành Luật Giao thông đường bộ khi tham gia lưu thông.

3. Tuyến đường số 68 và đường số 55 thuộc khu phố 2, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một chưa được lắp đèn chiếu sáng ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân vào ban đêm, đặc biệt ảnh hưởng an ninh, trật tự trên địa bàn phường. Cử tri đề nghị địa phương quan tâm phối hợp Ban Quản lý Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương bố trí lắp đèn chiếu sáng, tạo điều kiện cho người dân lưu thông vào ban đêm.

Sở Giao thông vận tải phúc đáp như sau:

Tuyến đường số 68 và đường số 55 thuộc khu phố 2, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một hiện nay do Tổng Công ty Becamex IDC quản lý, bảo trì. Theo báo cáo của Tổng Công ty Becamex IDC, thời gian qua, Tổng Công ty Becamex đã đầu tư lắp đặt đèn chiếu sáng tại các giao lộ của một số tuyến đường có đông dân cư trong các khu tái định cư thuộc phường Phú Tân. Vừa qua, Tổng Công ty Becamex IDC đã có cuộc họp với UBND Thành phố Thủ Dầu Một thống nhất chủ trương việc tiếp nhận và chi trả tiền điện của hệ thống chiếu sáng các khu tái định cư thuộc hai phường Hòa Phú và phường Phú Tân. Theo đó, Phòng quản lý đô thị thành phố Thủ Dầu Một phối hợp với UBND phường Hòa Phú, Phú Tân và Tổng công ty Becamex IDC khảo sát thực tế và thống nhất khối lượng để bàn giao cho địa phương quản lý. Sau khi có chủ trương tiếp nhận của UBND thành phố Thủ Dầu Một về hệ thống chiếu sáng thì Tổng Công ty Becamex IDC tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống chiếu sáng trên địa bàn phường Hòa Phú và phường Phú Tân (trong thời gian 06 tháng từ khi có chủ trương tiếp nhận).

Theo quy định hiện nay (Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, chiếu sáng đô thị, thoát nước, cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương), chủ đầu tư cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, chủ đầu tư các khu đô thị mới,…có trách nhiệm hoàn thiện đầu tư xây dựng, khai thác, quản lý, bảo trì hạ tầng kỹ thuật có liên quan trước khi bàn giao cho địa phương quản lý.

4. Cử tri phường An Phú, thành phố Thuận An phản ánh Khu dân cư Việt - Sing còn thiếu nhiều hạng mục như hệ thống đèn đường, trường học, trung tâm thương mại… Nội dung này đã được cử tri phản ánh nhiều lần nhưng chưa được quan tâm giải quyết triệt để. Cử tri đề nghị địa phương phối hợp Chủ đầu tư giải quyết dứt điểm tình trạng trên.

Sở Giao thông vận tải phúc đáp như sau:

Nội dung kiến nghị của cử tri về các hạng mục chưa đầu tư trong Khu dân cư Việt – Sing thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Xây dựng (được quy định tại Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, chiếu sáng đô thị, thoát nước, cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương), đồng thời nội dung này cũng đã được chuyển đến Sở Xây dựng tại Công văn này (Số thứ tự thứ 2 Phụ lục Phân công trả lời kiến nghị của cử tri kèm theo Công văn số 4326/UBND-TH ngày 24/8/2022). Do đó, Sở Giao thông vận tải xin không trả lời nội dung này.

Phương Chi
Kết quả trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV (Sở Tài nguyên và Môi trường)Trả lời kiến nghị cử triTinKết quả trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV (Sở Tài nguyên và Môi trường)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

TTĐT - ​Thực hiện Công văn số 4326/UBND-TH ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phân công trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV; Công văn số 4327/UBND-TH ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phân công trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa IX, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả trả lời các kiến nghị của cử tri.​

10/4/2022 11:00 AMNoĐã ban hành

(1)(2)(3)​(4)(5)
SttNội dung kiến nghị​Tiến độKết quả/Kế hoạch thực hiện Ghi chú
Đã thực hiện xongĐang thực hiện
1Hiện nay tình trạng khai thác cát ở lòng hồ Dầu Tiếng đoạn giáp ranh giữa huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương với huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh diễn ra ngày càng phức tạp, tinh vi. Ngoài các doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát, còn nhiều tàu vỏ thép khai thác cát trái phép ở lòng hồ Dầu Tiếng. Cử tri lo ngại việc khai thác cát ồ ạt, thường xuyên trên lòng hồ Dầu Tiếng ở địa phận tỉnh Tây Ninh giáp ranh tỉnh Bình Dương, đặc biệt là tình trạng hút cát gần bờ đập chính khiến lòng hồ sát bờ đập ngày càng sâu, dẫn đến nguy cơ vỡ bờ đập hồ Dầu Tiếng. Bên cạnh đó, hàng ngày có rất nhiều xe tải trọng lớn chở cát liên tục từ sáng đến đêm gây chấn động bề mặt địa chất dẫn đến phần chân đê bị yếu, không đảm bảo an toàn. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh cần phối hợp với các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước sớm chấn chỉnh tình trạng trên nhằm đảm bảo an toàn hồ Dầu Tiếng.x 

Hoạt động khai thác cát, kinh doanh tại khu vực lòng hồ Dầu Tiếng trong thời gian qua diễn ra phức tạp như phản ảnh nêu trên của cử tri. Các ngành chức năng từ trung ương đến UBND tỉnh cũng như UBND huyện Dầu Tiếng, kể cả các địa phương lân cận như UBND tỉnh Tây Ninh, UBND tỉnh Bình Phước cũng đã quan tâm chỉ đạo thực hiện việc lập lại trật tự trong hoạt động khai thác cát và hoạt động của các bến bãi khu vực hồ Dầu Tiếng. Trong đó từ Trung ương Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã chỉ đạo có Văn bản số 4700/VPCP-V.I ngày 21/5/2018 về thường xuyên giám sát, tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác cát xây dựng hồ Dầu Tiếng.

Trong thời gian qua Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã có nhiều văn bản chỉ đạo các sở ngành và địa phương liên quan triệt xóa các phương tiện khai thác cát trái phép; Rà soát lại các bến bãi kinh doanh cát trong phạm vi hồ; Thu hồi Giấy phép bến thủy nội địa, di dời những bến bãi không gắn với Giấy phép khai thác ra khỏi hồ; Tổ chức kiểm tra việc đăng ký, đăng kiểm công năng của các phương tiện tàu, thuyền hoạt động trong khu vực lòng hồ và xử lý vi phạm; xử lý tình trạng xe vận chuyển cát không che chắn, quá tải khi lưu thông; lắp đặt trạm cân để kiểm tra tải trọng xe vận chuyển khoáng sản;

Nhằm tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động khai thác khoáng sản Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập Đội liên ngành 1588/QĐ-UBND kiểm tra đột xuất về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương; trong năm 2022 Đội kiểm tra đã phát hiện và xử lý 04 phương tiện khai thác khoáng sản cát xây dựng trái phép.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 06/07/2021 thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, hoạt động bến thủy nội địa, thuế đối với các bến bãi tập kết, kinh doanh cát trong khu vực hồ Dầu Tiếng. Đoàn do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Giao thông Vận tải, UBND huyện Dầu Tiếng, Công an tỉnh đã kiểm tra 07 đơn vị hoạt động tập kết, khai thác cát xây dựng trên lòng hồ Dầu Tiếng, hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đang tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Về công tác phối hợp quản lý hoạt động khai thác cát xây dựng hồ Dầu Tiếng: Để phối hợp kiểm tra hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tập kết cát trên hồ Dầu Tiếng, UBND tỉnh Bình Dương và UBND tỉnh Tây Ninh đã ký kết Quy chế phối hợp số 1416/QCPH-TN-BD ngày 25/05/2012 theo đó trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm được quyền truy đuổi để xử lý mà không phân biệt ranh giới hành chính giữa hai tỉnh v.v. Nhìn chung, trong thời gian qua các ngành chức năng của 03 tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh nói chung và các ngành chức năng trong tỉnh nói riêng đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai công tác kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, thể hiện quyết tâm trấn áp các đối tượng khai thác không phép, xử lý vi phạm, góp phần lập lại trật tự trong khu vực lòng hồ Dầu Tiếng.

Trong thời gian tới tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục phối hợp với tỉnh Tây Ninh, tỉnh Bình Phước: cưỡng chế giải tỏa các bến bãi hoạt động không có Giấy phép bến thủy nội địa; việc xử lý các tàu bơm hút cát không có trong biên chế của các đơn vị được cấp phép khai thác cát, các tàu thuyền hết hạn đăng kiểm.

- Đối với các đơn vị được cấp giấy phép khai thác cát: Thực hiện nghiêm theo thiết kế đã được phê duyệt, đảm bảo đúng số lượng phương tiện, công suất khai thác, thời gian khai thác, bến bãi tập kết cát …; Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên các phương tiện khai thác, lắp đặt camera giám sát tại các bãi chứa, bến neo đậu tàu thuyền;

Với những hành động quyết liệt như trên, trong thời gian tới hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát trong lòng hồ Dầu Tiếng chắc chắn sẽ được lập lại trật tự.

 
2Cử tri thành phố Dĩ An phản ánh tình trạng một số công ty hoạt động trong khu công nghiệp Sóng Thần 1, Sóng Thần 2 chưa thực hiện nghiêm các quy định về xử lý chất thải công nghiệp trước khi xả thải, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Cử tri đề nghị các ngành chức năng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động trên để kịp thời có biện pháp khắc phục, xử lý. x

Sau khi nhận được phản ánh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Dĩ An, phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Dĩ An, Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ, Công ty cổ phần Đại Nam tiến hành xác minh phản ánh của người dân. Kết quả cho thấy cử tri phản ánh với Đại biểu Quốc hội là Hoàng Văn Đắc ngụ tại số nhà 107 đường số 4, khu Trung tâm Hành chính thành phố Dĩ An đối với 02 doanh nghiệp xả khí thải ảnh hưởng đến người dân đó là: Công ty TNHH Wang Sheng International Việt Nam và Công ty TNHH Uni-President Việt Nam.

Về công tác bảo vệ môi trường đối với 02 đơn vị này hiện nay như sau:

- Công ty TNHH Uni-President Việt Nam tọa lạc tại Khu công nghiệp Sóng Thần 2, hoạt động với ngành nghề chế biến mì ăn liền, bột mì, thức ăn gia súc,… Công ty đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án mở rộng tổ hợp nhà máy sản xuất và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 10/6/2015. Sau khi nhận được phản ánh của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ngày 08/6/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành xác minh đối với Công ty về việc hoạt động sản xuất phát sinh mùi hôi ra môi trường ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống xung quanh. Kết quả xác minh cho thấy Công ty cơ bản chấp hành các quy định pháp luật về môi trường, nguồn khí thải theo phản ánh của cử tri là mùi từ quá trình sản xuất thức ăn chăn nuôi. Tuy nhiên, Công ty đã thu gom và xử lý theo quy trình sau: Khí thải à Lớp tách lỏng (cầu nhựa) à Phun nước à Lớp tách lỏng (cầu nhựa 3 tầng) à Phun nước Javel à Ống phát thải. Hiện nay để giảm thiểu mùi phát sinh ra môi trường xung quanh, Công ty đã lắp đặt bổ sung mới 05 máy tạo Ozon để bổ sung vào các tháp hiện hữu để tăng hiệu quả khử mùi, toàn bộ hệ thống xử lý được điều khiển, vận hành tự động. Thực tế kiểm tra cho thấy mùi hôi đã được khống chế, do vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty thường xuyên kiểm tra, rà soát lại quá trình vận hành, thu gom xử lý mùi hôi đảm bảo không gây ảnh hưởng đến người dân và môi trường xung quanh, đồng thời sẽ theo dõi, giám sát việc thực hiện của Công ty.

- Công ty TNHH Wang Sheng International Việt Nam tọa lạc tại Khu công nghiệp Sóng Thần 2, hoạt động với ngành nghề sản xuất, gia công các linh phụ kiện xe đạp các loại, gia công xử lý bề mặt…. Về mặt môi trường, Công ty thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An. Do vậy, ngay sau khi khảo sát Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An tiến hành kiểm tra, xác minh đối với Công ty và trả lời cho cử tri được rõ, đồng thời có văn bản gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, giám sát.

 
3Cử tri phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một phản ảnh việc xây dựng nhà xưởng trong khu tái định cư của Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương còn phức tạp, một số nhà xưởng hoạt động chưa đảm bảo vệ sinh môi trường, ô nhiễm tiếng ồn, ảnh hưởng đời sống người dân xung quanh. Một số trường hợp đã được người dân phản ánh nhiều lần nhưng vẫn chưa được quan tâm giải quyết. Cử tri kiến nghị địa phương rà soát các nhà xưởng trong khu vực và có biện pháp xử lý quyết liệt đối với các nhà xưởng không đảm bảo điều kiện môi trường để giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Sau khi nhận được phản ánh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thủ Dầu Một, Ủy ban nhân dân phường Phú Tân, Chi nhánh Tổng Công ty đầu tư và phát triển công nghiệp CTCP – Ban Quản lý phát triển Khu liên hợp tiến hành khảo sát xác định việc xây dựng nhà xưởng trong khu tái định cư Phú Tân, thuộc Khu liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ - Đô thị Bình Dương gây ô nhiễm môi trường. Kết quả khảo sát, xác minh cho thấy khu vực cử tri phản ánh là tại Khu tái định cư Phú Tân.

Về thực trạng của Khu tái định cư Phú Tân như sau: Khu tái định cư Phú Tân có diện tích khoảng 1.539,6 hecta gồm 3 khu (khu 1 diện tích 671,06 hecta, khu 2 diện tích 423,72 hecta, khu 3 diện tích 444,82 hecta), với tổng số hộ dân 1.540 hộ với khoảng 6.691 nhân khẩu thường trú; hiện nay, tỷ lệ lấp đầy của khu tái định cư khoảng 50%. Khu tái định cư đã tách riêng hệ thống thoát nước mưa và nước thải, nước thải phát sinh hiện nay khoảng 350 m3/ngày được thu gom về hệ thống xử lý nước thải có công suất xử lý 1.000 m3/ngày đêm để xử lý trước khi thải ra môi trường. Rác thải sinh hoạt trong khu tái định cư được Công ty công trình đô thị Thủ Dầu Một và các đội rác dân lập thu gom, vận chuyển đến bãi rác.

Mặc dù là khu tái định cư nhưng qua khảo sát cho thấy có khoảng 50 hộ dân có kinh doanh các ngành nghề như: kho chứa hàng hóa, sửa chữa xe cơ giới, hoạt động nấu ăn công nghiệp, gia công đồ gỗ gia dụng… đã phát sinh tiếng ồn, khí thải, ảnh hưởng đến dân cư xung quanh. Ngoài ra, qua xác minh cử tri Nguyễn Đình Tiêu có phản ánh Công ty TNHH TM DV Ô Tô Lộc Châu địa chỉ Ô 14, Lô VH-C9, đường N25, tổ 6, khu phố 1, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương hoạt động sửa chữa xe cơ giới làm phát sinh tiếng ồn, mùi hôi, khói hàn… ảnh hưởng đến khu dân cư. Theo ý kiến của địa phương thì Ủy ban nhân dân phường Phú Tân đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Thủ Dầu Một làm việc và yêu cầu Công ty thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo đúng quy định và đảm bảo thời gian làm việc không ảnh hưởng đến giờ giấc nghỉ ngơi của các hộ xung quanh. Tuy nhiên, hiện nay qua xác minh cơ sở này đến nay vẫn chưa khắc phục.

Để giải quyết vấn đề môi trường của Công ty TNHH TM DV Ô Tô Lộc Châu và các cơ sở hoạt động kinh doanh trong khu tái định cư Phú Tân. Ngay sau khi xác minh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thủ Dầu Một phối hợp Ủy ban nhân dân phường Phú Tân khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

- Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH TM DV Ô Tô Lộc Châu và xử lý vi phạm (nếu có).

- Rà soát, thống kê các cơ sở kinh doanh trong khu tái định cư Phú Tân hoạt động phù hợp với quy hoạch; các trường hợp không phù hợp thì vận động và yêu cầu chấm dứt hoạt động.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát và vận động các hộ dân trong khu tái định cư Phú Tân không hoạt động sản xuất và thực hiện việc đấu nối nước thải sinh hoạt vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của khu tái định cư Phú Tân đã đầu tư xây dựng.

Kết quả xử lý phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thủ Dầu Một phải trả lời cử tri được rõ và báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, giám sát.

 
Phương Chi
Trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 3 – Quốc hội khóa XV (Sở Nội vụ)Trả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 3 – Quốc hội khóa XV (Sở Nội vụ)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​TTĐT - Thực hiện Công văn số 4326/UBND-TH của UBND tỉnh ngày 24/8/2022 về việc phân công trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 3 - Qu​ốc hội khóa XV, Sở Nội vụ báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri.​

10/4/2022 11:00 AMNoĐã ban hành

Nội dung kiến nghịTiến độKết quả/Kế hoạch t​hực hiện
Đã thực hiện xongĐang thực hiện
Cử tri Đài Truyền thanh thành phố Dĩ An phản ánh từ năm 2017 đến nay việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thông tin và truyền thông, đặc biệt là biên tập viên, phóng viên Đài Truyền thanh cấp huyện trong thời gian qua chưa được quan tâm tổ chức, dẫn đến nhiều viên chức đủ điều kiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp nhưng không được thi hoặc xét thăng hạng theo quy định. Cử tri đề nghị cần khẩn trương triển khai và có hướng dẫn cụ thể việc thực hiện tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thông tin và truyền thông  nhằm đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên ở cơ sở. X

- Ngày 25/6/2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BTTTT quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2021).

- Căn cứ quy định của Thông tư trên thì việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt, số lượng viên chức ứng với chức danh nghề nghiệp còn thiếu theo yêu cầu của vị trí việc làm và nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời, viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông tham dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng theo quy định của pháp luật.

- Trong thời gian tới, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, nhu cầu đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông theo quy định.

Phương Chi
Trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV (Công an tỉnh)Trả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV (Công an tỉnh)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

TTĐT - ​Thực hiện Công văn số 4326/UBND-TH ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh về việc phân công trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV, Công an tỉnh trả lời nội dung được phân công. ​

10/3/2022 11:00 AMNoĐã ban hành

1. Về nội dung thu lệ phí cấp Căn cước công dân (CCCD)

Từ ngày 01/01/2021, Công an tỉnh bắt đầu triển khai cấp CCCD gắn chip cho công dân trên địa bàn tỉnh, đến nay đã được Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an duyệt cấp hơn 1,3 triệu thẻ CCCD để chuyển phát cho công dân sử dụng trong các giao dịch dân sự và giải quyết các thủ tục hành chính.

Về việc tổ chức thu lệ phí cấp CCCD, Công an tỉnh thực hiện theo Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp CCCD thì có 03 mức lệ phí người dân phải nộp khi làm thủ tục cấp CCCD đó là:

(1) Chuyển từ Chứng minh nhân dân sang thẻ CCCD: 30.000 đồng/thẻ.

(2) Đổi thẻ CCCD khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu: 50.000 đồng/thẻ.

(3) Cấp lại thẻ CCCD khi bị mất thẻ CCCD, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam: 70.000 đồng/thẻ.

Tuy nhiên, do tác động của đại dịch COVID-19, nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi đại dịch và khuyến khích công dân làm thủ tục cấp CCCD, từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2022 theo các Thông tư của Bộ Tài chính[1] quy định thì người dân sẽ được giảm 50% lệ phí khi làm thủ tục cấp CCCD, đồng nghĩa Công an tỉnh chỉ thu mức lệ phí là 15.000 đồng; 25.000 đồng và 35.000 đồng (tương ứng với hình thức cấp mới, đổi và cấp lại CCCD) khi công dân đến làm thủ tục cấp CCCD.

Kể từ ngày 01/7/2022 thì Công an tỉnh áp dụng mức thu lệ phí cấp CCCD theo quy định tại Thông tư 59/2019/TT-BTC là 30.000 đồng, 50.000 đồng và 70.000 đồng (tương ứng với hình thức cấp mới, đổi và cấp lại CCCD).

Hiện nay, các mức lệ phí cấp CCCD đã được cài đặt sẵn trên phần mềm thu nhận hồ sơ CCCD của Bộ Công an và sẽ được Cơ quan Công an in và phát cho người dân khi làm thủ tục cấp CCCD, do đó sẽ giám sát được việc thu lệ phí cấp CCCD, đảm bảo quyền lợi cho người dân.

2. Về giá cước dịch vụ chuyển phát thẻ CCCD

Thực hiện Thỏa thuận phối hợp số 34/BĐBD-CABD ngày 07/7/2021 giữa Công an tỉnh và Bưu điện tỉnh về cung ứng dịch vụ chuyển phát CCCD, tại các điểm cấp CCCD, Bưu điện cử nhân viên trực tiếp thu phí dịch vụ chuyển phát CCCD khi người dân có nhu cầu nhận thẻ tại địa chỉ theo yêu cầu, việc thu phí này hoàn toàn là do Bưu điện thực hiện và "Giá cước dịch vụ chuyển phát CCCD được áp dụng theo quy định"; Cơ quan Công an không thu hộ cho Bưu điện và ngược lại lệ phí cấp CCCD sẽ do cán bộ, chiến sĩ Công an trực tiếp thu.

Về nội dung "Cử tri phản ánh việc thu cước phí chuyển trả căn cước công dân còn cao hơn so với quy định chung…". Công an tỉnh đã trao đổi với Bưu điện tỉnh và được trả lời như sau:

- Từ ngày 27/4/2021: giá cước được xây dựng trên cơ sở Quyết định 1268 của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cho công đoạn "chuyển phát thẻ CCCD" theo quy trình của dịch vụ hành chính công, gồm:

+ Nội tỉnh: Nội huyện/thị xã/thành phố (26.000 đồng); liên huyện/thị xã/thành phố (30.000 đồng).

+ Liên tỉnh: 31.000 đồng.

Giá cước này được ban hành và thống nhất trên toàn bộ địa bàn do Bưu điện tỉnh Bình Dương quản lý.

Về nội dung cử tri phản ánh Bưu điện thu 69.000 đồng/thẻ, Bưu điện sẽ rà soát, kiểm tra các đơn vị và chấn chỉnh những trường hợp thực hiện chưa đúng quy định.

 - Chất lượng phát: thời gian cam kết phát kể từ khi Bưu điện kiểm đếm tiếp nhận th​ẻ CCCD từ cơ quan Công an, cụ thể như sau:

+ Nội huyện, thị xã, thành phố: tối đa 01 ngày;

+ Liên huyện, thị xã, thành phố: tối đa 02 ngày;

+ Liên tỉnh: tối đa 03 ngày.

Thời gian trên được tính từ ngày Bưu điện nhận thẻ CCCD từ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH và Công an huyện/thị xã/thành phố, không bao gồm các ngày nghỉ trong tuần (thứ 7, chủ nhật) và các ngày Lễ, Tết theo quy định.

Trong thời gian qua, do số lượng thẻ CCCD chuyển về nhiều trong một ngày nên việc phát trả trong các ngày gần đây có chậm trễ. Trong thời gian tới, Bưu điện tỉnh cam kết thực hiện phát trả CCCD cho người dân có đăng ký chuyển phát qua Bưu điện và phát tại địa chỉ đúng thời gian đã công bố.

Phương Chi
Phân công trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến sau Kỳ họp thứ 6 – HĐND tỉnh khóa XTrả lời kiến nghị cử triTinPhân công trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến sau Kỳ họp thứ 6 – HĐND tỉnh khóa X/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/21/2022 5:00 PMNoĐã ban hành

STTKIẾN NGHỊ ​CỬ TRINỘI DUNG TRẢ LỜINăm hoàn thành
Cuối năm 2022Năm 2023Năm 2024Năm 2025Những năm tiếp theo
I​​​​​SỞ CÔNG​ THƯƠNG            
      1           Cử tri Đinh Doanh Biên, khu phố 6, phường Hiệp Thành: phản ánh dây điện chằng chịt chưa được thu gọn trên tuyến đường Âu Cơ (gần trường THCS Chu Văn An) làm mất mỹ quan và đã có sự cố cháy chập điện. Đề nghị các ngành chức năng xem xét chỉ đạo các đơn vị liên quan giải quyết đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc bó cáp tránh gây nguy hiểm cho người dân và học sinh.Qua khảo sát thực tế hiện trường trên tuyến đường Âu Cơ (gần trường THCS Chu Văn An) khu phố 1, phường Hiệp Thành ghi nhận dây chằng chịt chưa được thu gọn là các dây cáp viễn thông, truyền hình cáp của các nhà mạng bị chùng thấp sát xuống đường, nhiều đoạn cáp thừa, cáp vô chủ có nguy cơ chạm chập gây mất an toàn về điện, mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trên đoạn đường này. Sở Công Thương sẽ phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông cùng với các đơn vị có liên quan xử lý tình trạng này trong thời gian sớm nhất và báo cáo UBND tỉnh trong năm 2022.x    
      2           Cử tri Nguyễn Thị Minh, khu phố 3, phường Phú Cường: kiến nghị nghị ngành chức năng xem xét, chỉ đạo việc thu gọn các đường dây điện tại các tuyến hẻm của khu phố 3 và các tuyến đường khác trên địa bàn phường Phú Cường để đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn cho người dân.

Qua khảo sát thực tế tại hiện trường tại hẻm 577 và hẻm 591 đường CMT8 khu phố 3, phường Phú Cường ghi nhận các đường dây chưa được thu gọn là các dây cáp viễn thông, truyền hình cáp của các nhà mạng bị cắt bỏ không sử dụng, chùng thấp sát xuống đường gây mất an toàn về điện, mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

- Tại hẻm 577 đường CMT8 ngành điện đã đầu tư lưới điện hạ thế vào đến cuối hẻm, tuy nhiên có 02 khách hàng còn kéo dây sau điện kế từ đầu hẻm vào đến nhà. Điện lực Thủ Dầu Một sẽ liên hệ làm việc với khách hàng để di dời điện kế về lưới điện trước nhà sử dụng trong tháng 9/2022.

- Tại hẻm 591 đường CMT8 hiện có 13 cặp dây duplex kéo dây sau điện kế lắp tại trụ đầu hẻm vào đến nhà các hộ dân với khoảng cách xa nhất khoảng 140 mét. Các đường dây đều được lắp trên trụ điện do các hộ dân tự trồng và đảm bảo an toàn. Trong thời gian qua, ngành điện đã đầu tư phát triển mới, nâng cấp hạ tầng lưới điện trên quy mô toàn tỉnh Bình Dương, trong đó có xây dựng mới đường dây trung hạ áp và trạm biến áp tăng cường cấp điện, đường dây trung hạ thế và trạm biến áp chống quá tải trạm biến áp công cộng, đường dây trung hạ áp và trạm biến áp xóa hình thức câu phụ, dùng chung trên địa bàn TP. Thủ Dầu Một để đảm bảo tỷ lệ hộ gia đình sử dụng điện, nâng cao độ an toàn tin cậy cung cấp điện. Hiện nay, do nguồn vốn đầu tư được cấp còn hạn chế nên ngành điện ưu tiên đầu tư xây dựng lưới điện những khu vực có đông dân cư hơn, những khu vực chưa đủ tiêu chí đầu tư ngành điện sẽ ghi nhận và đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng trong giai đoạn các năm tiếp theo (dự kiến năm 2024).

x    
II​​​​​SỞ XÂY DỰNG            
      3           Cử tri Nguyễn Tiến Trúc, số 34A/11 khu phố Nhị Đồng 1,  phường Dĩ An (*): Phản ánh  hạ tầng trong khu tái định cư Thành Lễ: (1) Đường số 3, 5 hệ thống thoát nước không được nạo vét dẫn đến trời mưa nước không thoát được dẫn đến ngập úng và gây mùi hôi; (2) Đường số 6, 7 xuống cấp trầm trọng, khi trời mưa bão nước ngập rất cao ảnh hưởng đến đời sống của người dân ở khu vực này.

Ngày 31/8/2022 Công ty Cổ phần Đại Nam có Văn bản số 174 CV/ĐN về việc trả lời kiến nghị Cử tri Nguyễn Tiến Trúc, số 34A/11 khu phố Nhị Đồng 1,  phường Dĩ An (*), nội dung như sau:

Về vấn đề này sau khi công ty tiếp nhận thông tin trên, Ban lãnh đạo của Công ty sẽ cho tiến hành thực hiện khẩn trương các biện pháp khắc phục tình trạng ngập nước này bằng cách thuê đơn vị nạo vét các hố ga, khai thông cống thoát nước mưa trên các tuyến đường số 3, 5, 6, 7 cải tạo các đoạn đường bị hư hại, xuống cấp nhanh nhất có thể.

Về trách nhiệm theo dõi thực hiện kiến nghị cử tri: Theo quy định tại Khoản 2, Điều 6, Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh Bình Dương quy định dự án nhóm B, nhóm C thuộc trách nhiệm thực hiện của UBND cấp huyện. Sở Xây dựng sẽ kiến nghị UBND tỉnh chuyển nội dung liên quan về hạ tầng trong khu tái định cư Thành Lễ về UBND thành phố Dĩ An để theo dõi việc cam kết thực hiện của Công ty Cổ phần Đại Nam.

     
III​​​​​SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI            
      4           Cử tri Đặng Thị Thúy Loan, khu phố 7, phường Định Hòa: phản ánh đường Nguyễn Văn Thành (đoạn tuyến ĐT.741 do Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG làm Chủ đầu tư) thường xuyên bị ngập, nước tràn vào nhà dân; Kiến nghị các ngành chức năng rà soát, yêu cầu Chủ đầu tư sớm khắc phục.Hiện Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG đã trình Sở Kế hoạch Đầu tư thẩm định dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.741 tỉnh Bình Dương – phần bổ sung, trong đó có xây dựng hệ thống thoát nước dọc tại những vị trí ngập nước và hệ thống chiếu sáng tại những vị trí chưa có hệ thống chiếu sáng. Ngày 26/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo UBND tỉnh việc đầu tư phần đầu tư bổ sung đường ĐT.741 của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG. Sau khi dự án được phê duyệt, chủ đầu tư dự án sẽ tiến hành thi công ngay các hạng mục bổ sung trên. Sở sẽ báo cáo UBND tỉnh vào cuôí năm 2022.x    
      5           Cử tri Nguyễn Văn Đó, khu phố 5, phường Định Hòa: phản ánh một số hố ga, nắp cống trên tuyến Đại Lộ Bình Dương đoạn từ UBND phường Định Hòa đến ngã tư Sở Sao bị hư hỏng. Đề nghị ngành chức năng rà soát, kiểm tra, sửa chữa, khắc phục tình trạng trên.

Hiện nay, Công ty đang sửa chữa vỉa hè đoạn từ ngã tư Sở Sao đến ngã ba Suối Giữa, trong đó có sửa chữa, bổ sung hố ga, nắp cống của hệ thống cống thoát nước, mương thoát nước đoạn từ UBND phường Định Hòa đến ngã tư Sở Sao, dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2022.

Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc Công ty CP Phát triển Hạ tầng kỹ thuật khắc phục các hư hỏng theo kiến nghị của cử tri và báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

x    
      6           

Cử tri Nguyễn Văn Hùng, khu phố 7, phường Phú Thọ:

(1) Phản ánh vĩa hè trên tuyến Đại Lộ Bình Dương đoạn từ Ngã tư Địa Chất đến giáp ranh khu vực An Thạnh - Thuận An xuống cấp. Kiến nghị ngành chức năng sớm khảo sát, sớm cải tạo, khắc phục tình trạng trên.

(2) Phản ánh miệng hố ga của cống thu gom nước mưa trên tuyến Đại lộ Bình Dương đoạn Suối Cát (Siêu thị Mega Market) bị cát bồi lắp không đảm bảo khả năng tiêu thoát nước khi trời mưa gây ngập thường xuyên (đã kiến nhiều lần nhưng tại các buổi tiếp xúc cử tri nhưng chưa giải quyết). Kiến nghị ngành chức năng tỉnh sớm khắc phục tình trạng trên.

Ngập nước trên Quốc lộ 13 khu vực suối Cát.

- Hiện trạng, lưu lượng nước mưa từ khu vực Hòa Lân, An Thạnh đổ về khu vực suối Cát, cùng với lưu lượng nước đổ về cống suối Cát; trong khi đó, hạ lưu suối Cát và cống suối Con bị bồi lắng, không được nạo vét thường xuyên, khi mưa to nước chảy tràn trên mặt đường Quốc lộ 13 gây ngập cục bộ.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giải pháp xử lý thoát nước đường Quốc lộ 13, ĐT.743, đường Cách Mạng Tháng Tám, thời gian qua, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo Công ty CP Phát triển Hạ tầng Becamex IJC thường xuyên nạo vét hố ga. Đến nay, Công ty Becamex IJC đã thực hiện xong việc nạo vét hố ga thu nước, đồng thời tình hình ngập nước trên Quốc lộ 13 khu vực trên đã được cải thiện.

Đồng thời, Sở Giao thông vận tải đã đề nghị UBND thành phố Thuận An nạo vét suối Con, suối Cát; Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương hoàn thành gói thầu số 10 Trục thoát nước Bưng Biệp Suối Cát.

Vỉa hè Đại lộ Bình Dương đoạn từ ngã tư Địa chất đến giáp ranh khu vực An Thạnh – Thuận An thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đoạn từ cầu Vĩnh Bình đến ngã tư Địa chất, trong quá trình thực hiện nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 sẽ xây dựng mới vỉa hè trên Quốc lộ 13 (phải tuyến, hướng từ cầu Vĩnh Bình về Thủ Dầu Một), trong đó có đoạn vỉa hè như phản ánh của cử tri.

Trước mắt, Sở Giao thông vận tải sẽ đôn đốc Công ty CP Phát triển Hạ tầng kỹ thuật Becamex IJC khảo sát, khắc phục trước các vị trí vỉa hè nguy hiểm, mất an toàn cho người tham gia giao thông; tiếp tục thường xuyên nạo vét hệ thống thoát nước dọc trên Quốc lộ 13.

x    
      7           

Cử tri Trà Ngọc Châu, khu phố 7, phường Tương Bình Hiệp:

(1) Đề nghị bỏ trạm thu phí Suối Giữa vì thời gian thu phí rất lâu ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân khi tham gia giao thông.

(2) Đề nghị ngành chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đối với thu phí Suối Giữa và công bố cho nhân dân biết thời gian hết thu phí.

- Về thời gian thu phí: QL.13 đoạn từ Km1+248 đến Km28+178 (trong đó có trạm thu phí Suối Giữa) thời gian thu phí 35 năm (từ năm 2002 đến năm 2037) theo hợp đồng số 1009/HĐ.BOT.UB ngày 21/4/2000 được ký kết giữa UBND tỉnh với Tổng Công ty Becamex IDC.

- Về việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đối với trạm thu phí trên Quốc lộ 13 đoạn từ Km1+248 đến Km28+178: Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận và sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

x    
      8           Cử tri phường Vĩnh Phú: phản ánh khu vực cổng chào Bình Dương hiện nay cổng chào bị xuống cấp, xụt lún nhiều, bị ngập úng và nước ứ đọng thường xuyên khi trời mưa. Kiến nghị ngành chức năng có biện pháp để giải quyết tình trạng trên.

Theo báo cáo của Công ty CP Phát triển Hạ tầng kỹ thuật – Becamex IJC, tại khu vực cổng chào Bình Dương, công ty đã thi công hệ thống cống và rãnh để thu nước khi trời mưa. Tuy nhiên, hiện nay khi triều cường dâng cao, một số đoạn nước vẫn tràn lên mặt đường. Công ty đã  và đang phối hợp với UBND phường Vĩnh Phú để có giải pháp ngăn triều hạn chế tình trạng trên kết hợp bù lún những đoạn bị trũng, thấp.

Để giải quyết tình trạng triều cường gây ngập khu vực này, ngoài dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 có đề cập đến giải pháp đầu tư hệ thống cống dọc mới, lâu dài, Sở Giao thông vận tải sẽ tham mưu UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu đầu tư xây dựng các cửa ngăn triều.

Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục đôn đốc Công ty Becamex IJC thực hiện nội dung này và báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

x    
      9           Cử tri phường  Bình Hòa: phản ánh hiện nay hệ thống giao thông trên địa bàn thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm như tuyến đường Nguyễn Du từ Ngã ba Cửu Long đến đường vào khu trường học. Đề nghị ngành chức năng xem xét cấm các phương tiện xe có trọng tải lớn (Container, xe tải) lưu thông qua đoạn đường này trong giờ cao điểm.

Ngày 04/5/2021, Sở Giao thông vận tải có Công văn đề nghị UBND thành phố Thuận An phối hợp với Công ty CP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương lắp đặt biển báo cấm ô tô tải có tải trọng toàn bộ trên 5 tấn lưu thông trên đường Nguyễn Du đoạn từ ngã ba Cửu Long đến giao lộ Nguyễn Du – Bùi Hữu Nghĩa vào giờ giao điểm (buổi sáng từ 6h30 – 7h30, buổi chiều từ 16h30 – 18h30).

Sở Giao thông vận tải ghi nhận kiến nghị của cử tri, Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục đôn đốc Công ty CP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương thực hiện phân luồng giao thông tuyến đường trên vào cuối năm 2022 sẽ báo cáo UBND tỉnh.

x    
  10           Cử tri phường An Phú: phản ánh tình trạng các loại xe có trọng tải lớn lưu thông trên tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn, ĐT743 qua địa bàn phường An Phú thường xuyên vi phạm luật giao thông. Kiến nghị ngành chức năng trang bị camera phạt nguội, đồng thời cho phép người dân cung cấp hình ảnh vi phạm tới cơ quan chức năng qua địa chỉ cụ thể nhằm kịp thời xử phạt làm giảm áp lực cho các ngành chức năng trong công tác tuần tra xử lý. 

  Hiện tại Tổng Công ty Becamex IDC đã triển khai thi công hoàn thiện 90% đường giao thông và hệ thống thoát nước mưa theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt. Tuy nhiên còn một số vị trí vướng mặt bằng chưa giải tỏa các hộ dân cụ thể như sau: ngã 3 Phan Đình Giót 1 hộ, Ủy ban phường An Phú 1 hộ, vòng xoay An Phú 1 hộ, Miếu Bà khu phố 2, phường An Phú 1 hộ, hộ bà Kỵ Tân Đông Hiệp và đoạn cuối tuyến 743 từ đường số 2 đến cầu vượt Sóng Thần.

  Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận, sẽ tiếp tục đôn đốc UBND thành phố Thuận An, UBND thành phố Dĩ An đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để Tổng Công ty Becamex triển khai thi công hoàn thiện ĐT.743 sẽ báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

x    
  11           

Cử tri phường Bình Hòa(*):

(1) Phản ánh hiện nay đường Bùi Hữu Nghĩa mặt đường xuống cấp, hư hỏng nặng có nhiều ổ gà lớn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông (cử tri đã kiến nghị nhiều lần trong 05 năm qua nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết). Đề nghị ngành chức năng xem xét, khảo sát nâng cấp sửa chữa tuyến đường này nhằm đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

 (2) Phản ánh đường Bùi Hữu Nghĩa chưa có hệ thống cống thoát nước dọc hai bên đường gây ngập úng khi trời mưa bão; đồng thời nước từ hệ thống thoát nước của khu dân cư Minh Tuấn khu phố Bình Đáng thải ra trục đường Bùi Hữu Nghĩa gây ngập úng tại khu vực này khi trời mưa bão. Đề nghị ngành chức năng nghiên cứu, xem xét có giải pháp khắc phục tình trạng trên.

1. Hiện nay, trên đường Bùi Hữu Nghĩa có vị trí hư hỏng dài khoảng 30m. Nguyên nhân là do tình trạng các hộ dân trong khu vực xả nước thải ra đường kết hợp với xe tải trọng lớn lưu thông dẫn đến mặt đường thường xuyên hư hỏng. Công ty đã khảo sát, dự kiến sửa chữa hoàn thành trong tháng 9/2022.

2. Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.743 đoạn từ miếu Ông Cù – An Phú - Đông Tân - Nguyễn Du - Bình Đức – Bình Đáng được UBND tỉnh ký hợp đồng BOT với Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, theo đó đường Bùi Hữu Nghĩa không có đầu tư hệ thống thoát nước dọc. Sở Giao thông vận tải kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan giải quyết ngập nước đường Bùi Hữu Nghĩa.

- Về tình trạng nước từ hệ thống thoát nước của khu dân cư Minh Tuấn khu phố Bình Đáng thải ra trục đường Bùi Hữu Nghĩa, Sở Giao thông vận tải sẽ kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Thuận An để kiểm tra, xử lý tình trạng trên báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

x    
  12           Cử tri phường  Bình Hòa: phản ánh hiện nay hệ thống giao thông trên địa bàn thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm như tuyến đường Nguyễn Du từ Ngã ba Cửu Long đến đường vào khu trường học. Đề nghị ngành chức năng xem xét cấm các phương tiện xe có trọng tải lớn (Container, xe tải) lưu thông qua đoạn đường này trong giờ cao điểm.

Ngày 04/5/2021, Sở Giao thông vận tải có Công văn đề nghị UBND thành phố Thuận An phối hợp với Công ty CP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương lắp đặt biển báo cấm ô tô tải có tải trọng toàn bộ trên 5 tấn lưu thông trên đường Nguyễn Du đoạn từ ngã ba Cửu Long đến giao lộ Nguyễn Du – Bùi Hữu Nghĩa vào giờ giao điểm (buổi sáng từ 6h30 – 7h30, buổi chiều từ 16h30 – 18h30).

Sở Giao thông vận tải ghi nhận kiến nghị của cử tri, Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục đôn đốc Công ty CP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương thực hiện phân luồng giao thông tuyến đường trên và báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

x    
  13           Cử tri phường An Phú: phản ánh tiến độ thi công đường ĐT743 quá lâu so với thời gian dự kiến hoàn thành làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân, tình hình phát triển kinh tế của địa phương và tình trạng kẹt xe kéo dài vào giờ cao điểm. Kiến nghị ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm sớm hoàn thành công trình đường ĐT743.

  Hiện tại Tổng Công ty Becamex IDC đã triển khai thi công hoàn thiện 90% đường giao thông và hệ thống thoát nước mưa theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt. Tuy nhiên còn một số vị trí vướng mắc mặt bằng chưa giải tỏa các hộ dân cụ thể như sau: ngã 3 Phan Đình Giót 1 hộ, Ủy ban phường An Phú 1 hộ, vòng xoay An Phú 1 hộ, Miếu Bà khu phố 2, phường An Phú 1 hộ, hộ bà Kỵ Tân Đông Hiệp và đoạn cuối tuyến 743 từ đường số 2 đến cầu vượt Sóng Thần.

  Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận, sẽ tiếp tục đôn đốc UBND thành phố Thuận An, UBND thành phố Dĩ An đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để Tổng Công ty Becamex triển khai thi công hoàn thiện ĐT.743 và báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

x    
  14           

Cử tri phường Bình Chuẩn:

(1) Phản ánh ngã tư chợ Đông Đô không có đèn tín hiệu giao thông gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị ngành chức năng xem xét lắp đèn tín hiệu tại ngã tư này nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

(2) Phản ánh dải phân cách trên tuyến đường ĐT743 (đoạn từ ngã tư miếu Ông Cù đến ngã tư chợ Đông Đô) không có lối qua lại, người dân thường xuyên chạy ngược chiều không đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Đề nghị ngành chức năng xem xét mở lối qua lại trên đoạn đường này cho người dân thuận tiện qua lại.

Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt công trình Nâng cấp, mở rộng ĐT.743, trên ĐT.743 đoạn từ ngã tư miếu Ông Cù đến ngã tư chợ Đông Đô không có vị trí ngắt dải phân cách. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông, Sở Giao thông vận tải đề nghị Quý cử tri thống nhất với các vị trí ngắt dải phân cách đã được duyệt, chấp hành Luật Giao thông đường bộ.

Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với các ngành chức năng khảo sát việc lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại chợ Đông Đô (giao lộ ĐT.743 – Phan Đình Giót – Từ Văn Phước) và đã có Công văn số 1986/SGTVT-QLGT ngày 15/6/2022 đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ trên. Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận, sẽ rà soát đôn đốc Tổng Công ty Becamex IDC sớm triển khai thực hiện.

Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục đôn đốc Tổng Công ty Becamex thực hiện nội dung này và báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

x    
  15           Cử tri phường  Vĩnh Phú: phản ánh tại sao dự án nâng cấp mở rộng đại lộ Bình Dương là dự án lớn mà Nhà nước không đấu thầu, mà chỉ định thầu?Hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án BOT Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 10/12/2021. Dự án đang được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi; trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, Sở Giao thông vận tải sẽ cùng Hội đồng thẩm định Dự án trên để tham mưu UBND tỉnh lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định và báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.x    
  16           Cử tri Lưu Vũ Huệ, khu phố Bình Đường 3, phường An Bình: kiến nghị tỉnh sớm triển khai đầu tư đường (hầm chui hoặc cầu vượt) kết nối  từ Trung tâm phường An Bình đến Trung tâm hành chính thành phố Dĩ An (băng ngang qua đường Xuyên Á) để người dân lưu thông được thuận tiện, an toàn.Dự án xây dựng nút giao cầu vượt Sóng Thần đã được UBND tỉnh giao cho Ban QLDA công trình giao thông làm chủ đầu tư. Hiện dự án đang trong giai đoạn lập chủ trương đầu tư và lấy ý kiến các Sở, ngành và UBND thành phố Hồ Chí Minh về quy mô nút giao. Trong quá trình tham gia xây dựng nút giao, Sở Giao thông vận tải sẽ lưu ý ý kiến của quý cử tri, tiếp tục theo dõi và báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.x    
  17           Cử tri Nguyễn Thị Dương, khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An: phản ánh hệ thống đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông trên tuyến đường Quốc lộ 1K hoạt động chưa bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông (khoảng cách 2-3 trụ đèn mới có 1 trụ đèn sáng). Kiến nghị ngành chức năng xem xét khắc phục tình trạng trên để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia lưu thông.

Thời gian qua, UBND thành phố Dĩ An, Sở GTVT nhiều lần đề nghị đơn vị quản lý tuyến đường này (Công ty BOT Quốc lộ 1K, nay là Cục Quản lý Đường bộ IV) khắc phục, đồng thời tham mưu UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương kiến nghị Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị chức năng quan tâm, khắc phục.

    Ngày 12/5/2022 UBND tỉnh đã có Công văn số 2217/UBND-KT đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam khắc phục các tồn đọng và bàn giao QL.1K đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương (phần đường và các hạng mục hạ tầng) cho địa phương quản lý để thuận lợi cho việc duy tu, sửa chữa, chỉnh trang đô thị. Ngày 09/6/2022, Bộ GTVT đã có Công văn số 5753/BGTVT-KCHT về việc khắc phục, sửa chữa các tồn tại và bàn giao đường QL.1K đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu các quy định có liên quan, khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền để công tác bảo trì trên tuyến QL.1K luôn đảm bảo an toàn giao thông như kiến nghị của UBND tỉnh Bình Dương.

 Ngày 10/6/2022, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có Quyết định số 2529/QĐ-TCĐBVN về việc cho phép chuẩn bị đầu tư công trình Sửa chữa đột xuất hệ thống điện chiếu sáng và đèn tín hiệu giao thông trên Quốc lộ 1K, giao Cục Quản lý Đường bộ IV làm chủ đầu tư, quy mô sửa chữa tập trung vào hệ thống đèn tín hiệu giao thông và hệ thống đèn chiếu sáng. Sở tiếp tục thep dõi và báo cáo  UBND tỉnh vào năm 2023.

 x   
  18           Cử tri tổ 8, khu phố Tân Phước, phường Tân Bình: đề nghị ngành chức năng cho biết tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn có mở rộng thêm 2 bên 16m không?  Dự kiến đầu tư cầu vượt trên tuyến đường này (đoạn Đình An Nhơn) khi nào triển khai?

Theo Quyết định số 3247/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và theo Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đường Vành đai 3 đi trùng đường Mỹ Phước – Tân Vạn đoạn từ nút giao Tân Vạn đến phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An (dài 15,3km), có quy mô mặt cắt ngang 64m; hiện tại, đường Mỹ Phước – Tân Vạn có quy mô mặt cắt ngang 32m. Do đó, sẽ giải phóng mặt bằng thêm mỗi bên 16m khi triển khai giai đoạn 2 của dự án đường Vành Đai 3.

Hiện nay, tỉnh Bình Dương đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư các cầu vượt, hầm chui trên đoạn 15,3km đi trùng đường Mỹ Phước – Tân Vạn (từ ngã ba Tân Vạn đến phường Bình Chuẩn) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

x    
  19           Cử tri khu phố Tân Phước, phường Tân Bình: phản ánh tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn (đoạn giao với đường Bùi Thị Xuân) thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, thời gian qua đã có 2 trường hợp tử vong. Kiến nghị ngành chức năng có giải pháp khắc phục tình trạng trên.

Qua 9 tháng năm 2022, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra với nhiều nguyên nhân khác nhau. Qua phân tích của lực lượng chức năng, nguyên nhân tai nạn do ý thức của người tham gia giao thông không chấp hành Luật Giao thông đường bộ chiếm tỷ lệ cao.

Hiện nay, giao lộ đường Mỹ Phước Tân Vạn – đường Bùi Thị Xuân được tổ chức bằng đèn tín hiệu giao thông. Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận kiến nghị của cử tri, Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp với UBND thành phố Dĩ An, Tổng Công ty Becamex và các đơn vị liên quan rà soát lại nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông, cũng như những bất cập về kết cấu hạ tầng tại giao lộ này để có giải pháp xử lý phù hợp trong thời gian tới và báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

x    
  20           

Cử tri Nguyễn Văn Sự, khu phố 4, phường Hội Nghĩa:

(1) Phản ánh tuyến đường ĐT747b (đoạn đường từ ngã tư 349 đến cầu Khánh Vân) không có hệ thống đèn chiếu sáng không đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Kiến nghị các ngành chức năng sớm có giải pháp để lắp đặt hệ thống chiếu sáng tuyến đường này.

(2) Kiến nghị ngành chức năng xem xét lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đoạn giao giữa đường ĐT747a với đường ĐH423 nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

 1. Về đầu tư hệ thống chiếu sáng: Hiện nay, Tổng Công ty Becamex đang triển khai thi công hệ thống đèn chiếu sáng trên ĐT.747 đoạn từ ngã tư 349 đến cầu Khánh Vân, dự kiến hoàn thành trong năm 2022.
 2. Về lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông: Về lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đoạn giao giữa đường ĐT747a với đường ĐH423: Theo hồ sơ dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐH.423 có lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại đầu đường ĐH.423 – ĐT.747a – ĐT.746. Hiện nay, công trình đang triển khai thi công, khi triển khai thi công hoàn thiện, Ban Quản lý dự án thị xã Tân Uyên sẽ lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại vị trí trên. Sở sẽ  báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.
x    
  21           

Cử tri Nguyễn Trung Hiếu, khu phố Phước Hải, phường Thái Hòa:

(1) Kiến nghị ngành chức năng xây dựng vỉa hè dành cho người đi bộ trên tuyến đường ĐT747b.

(2) Kiến nghị ngành chức năng xem xét lắp đặt đèn tín hiệu giao thông trên tuyến đường ĐT747B tại Trường mầm non Kim Yến phường Thái Hoà nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

 1. Về xây dựng vỉa hè:

  Thời gian qua, Sở GTVT đã phối hợp cùng với các đơn vị, địa phương hữu quan, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thị xã Tân Uyên; theo đó, đã đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC khẩn trương hoàn thiện vỉa hè ĐT.747b theo hồ sơ thiết kế. Hiện nay, Tổng Công ty Becamex IDC đang triển khai thi công vỉa hè ĐT.747b, dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2023.
 2.  Về lắp đặt đèn tín hiệu giao thông trên ĐT.747b trước trường mầm non Kim Yến

   Sở Giao thông vận tải ghi nhận kiến nghị của cử tri, sẽ phối hợp với địa phương và Tổng Công ty Becamex khảo sát, có giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trước vị trí trên và  sẽ báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.
x    
  22           Cử tri Trần Thế Chân, tổ 2, khu phố 6, phường Uyên Hưng: phản ánh vị trí quay đầu xe trên đường ĐT747a gần trường tiểu học Uyên Hưng B – đường ĐH411 (ngay Công ty New Décor) thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông do có lưu lượng tham gia giao thông nhiều. Kiến nghị ngành chức năng nghiên cứu bố trí chỗ quay đầu xe ở vị trí khác hợp lý hơn.Vị trí cử tri kiến nghị vị trí quay đầu xe (vị trí ngắt dải phân cách) nằm trên đường ĐH.411 (gần trường tiểu học Uyên Hưng B) do UBND thị xã Tân Uyên quản lý. Tuy nhiên, qua phản ánh của Quý cử tri, Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp với UBND thị xã Tân Uyên để cùng khảo sát, điều chỉnh vị trí ngắt dải phân cách trên ĐH.411 tại khu vực trên cho phù hợp và sẽ báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.x    
  23           Cử tri Trần Văn Sến, ấp An Thành, xã An Tây: phản ánh khu vực chợ Thùng Thơ thường xuyên bị ngập úng cục bộ khi trời mưa bão (nước ngập đến gần dải phân cách) do chưa được lắp đặt hệ thống cống thoát nước. Đề nghị ngành chức năng sớm xem xét, giải quyết khắc phục tình trạng trên.Ngày 24/4/2020, UBND tỉnh có Quyết định số 1122/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống thoát nước trên ĐT.744 đoạn qua xã An Tây, xã Phú An, thị xã Bến Cát, trong đó có xây dựng hệ thống thoát nước dọc khu vực ngã tư Thùng Thơ; dự án do Ban QLDA công trình giao thông làm chủ đầu tư và đang được triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi và Sở tiếp tục đôn đốc báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.x    
  24           Cử tri Võ Kim Cúc, ấp Rạch Bắp, xã An Tây(*): phản ánh tuyến tuyến đường ĐT744 (đoạn ngã ba Rạch Bắp đến đường An Tây 006) khi trời mưa nước tràn vào nhà dân gây sạt lỡ đất do chưa được đầu tư cống thoát nước. Đề nghị ngành chức năng khảo sát sớm lắp đặt hệ thống cống thoát nước dọc tuyến đường ĐT744.Ngày 24/4/2020, UBND tỉnh có Quyết định số 1122/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống thoát nước trên ĐT.744 đoạn qua xã An Tây, xã Phú An, thị xã Bến Cát, trong đó có xây dựng hệ thống thoát nước dọc khu vực ngã tư Thùng Thơ; dự án do Ban QLDA công trình giao thông làm chủ đầu tư và đang được triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi, Sở tiếp tục đôn đốc và báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.x    
  25           Cử tri Lê Bích Thủy, khu phố 4, phường Chánh Phú Hòa: phản ánh tuyến đường Mỹ Phước - Bàu Bàng (đoạn nhà ông Sáu Hoan) hiện nay thường xuyên bị ngập úng và nước đọng lại trên mặt đường khi trời mưa bão ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông và sinh hoạt của người dân xung quanh do chưa được đầu tư hệ thống cống thoát nước. Đề nghị ngành chức năng sớm xem xét, giải quyết khắc phục tình trạng trên. 

Hiện Tổng Công ty BecamexTổng Công ty đã khảo sát vị trí ngập nước trên đường Mỹ Phước – Bàu Bàng (đoạn nhà ông Sáu Hoan) và sẽ khắc phục vị trí ngập trên trong thời gian sớm nhất

Sở Giao thông vận tải sẽ đôn đốc Tổng Công ty Becamex thực hiện nội dung này và báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

x    
  26           Cử tri Nguyễn Hồng Thủy, khu phố 1B, phường Chánh Phú Hòa: phản ánh ngã ba vào Nghĩa trang Hoa viên Bình Dương (đường ĐT741 giao với đường ĐH605) đoạn nhà Ông 8 Thang thường xuyên bị ngập úng khi trời mưa bão. Đề nghị ngành chức năng sớm xem xét, lắp đặt hệ thống cống thoát nước khắc phục tình trạng trên.

Tại giao lộ ĐT.741 – đường ĐH.605 (đường vào Nghĩa trang Hoa viên Bình Dương) chưa có hệ thống thoát nước nên xuất hiện tình trạng ngập nước khi trời mưa. Hiện tại, Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng VRG đã khảo sát, ban gạt lề đất dọc hai bên tuyến để đảm bảo thoát nước mặt đường.

  Hiện Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG đã trình Sở Kế hoạch Đầu tư thẩm định dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.741 tỉnh Bình Dương – phần bổ sung tại tờ trình số 21/TTr-VRG ngày 17/01/2022, trong đó có xây dựng hệ thống thoát nước dọc tại những vị trí ngập nước và hệ thống chiếu sáng tại những vị trí chưa có hệ thống chiếu sáng. Ngày 26/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 1487/SKHĐT-KTN báo cáo UBND tỉnh việc đầu tư phần đầu tư bổ sung đường ĐT.741 của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG. Sau khi dự án được phê duyệt, chủ đầu tư dự án sẽ tiến hành thi công ngay các hạng mục bổ sung trên, trong đó có hệ thống thoát nước trên ĐT.741 đoạn giao với ĐH.605 và báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

x    
  27           Cử tri Cao Bảo Thình, khu phố 3A, phường Thới Hòa: phản ánh Vòng xoay Mỹ Phước - Tân Vạn, đường DE1 - NK13 - XE1 sau khi được thông tuyến với huyện Bàu Bàng thì lưu lượng xe lưu thông ngày càng đông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (đã xảy ra các vụ lật xe tải và xe container lưu thông qua xòng xoay). Kiến nghị các ngành chức năng xem xét, có giải pháp thay thế vòng xoay thành hệ thống đèn tín hiệu giao thông để người dân lưu thông trên tuyến đường này được an toàn hơn.

Thời gian qua, Sở Giao thông vận tải đã kiểm tra và có Công văn đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC thực hiện một số giải pháp tăng cường an toàn giao thông tại giao lộ trên như: Lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống chiếu sáng; cắt tỉa cây xanh đảm bảo tầm nhìn tại giao lộ; lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ, giao nhau với đường ưu tiên trên đường XE1.

Gần đây nhất, ngày 23/8/2022, Sở Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra vòng xoay trên và đã có Công văn đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC thực hiện các giải pháp như cải tạo bán kính rẽ, lắp đặt trụ tiêu phản quang, phát quang cây xanh, bổ sung vạch sơn dẫn hướng,…

Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc Tổng Công ty Becamex IDC thực hiện nội dung này và sẽ báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

x    
  28           Cử tri Phan Thị Thanh Nguyệt, khu phố 5, phường Mỹ Phước: phản ánh hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến đường Quốc lộ 13 (đoạn từ Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Bến Cát đến giáp ranh huyện Bàu Bàng) hư hỏng nhiều tháng nay. Đề nghị các ngành chức năng sớm sửa chữa, khắc phục, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

Hệ thống đèn chiếu sáng trên Quốc lộ 13 đoạn từ Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Bến Cát đến giáp ranh huyện Bàu Bàu do UBND  xã Lai Hưng quản lý. Sở Giao thông vận tải ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ chuyển kiến nghị của cử tri đến UBND xã Lai Hưng xem xét sớm sửa chữa, khắc phục hư hỏng hệ thống đèn chiếu sáng tại đoạn trên.

Sở Giao thông vận tải sẽ đôn đốc UBND huyện Bàu Bàng, UBND xã Lai Hưng sớm khắc phục hư hỏng hệ thống đèn chiếu sáng trên QL13 theo phản ánh của cử tri và báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

x    
  29           Cử tri xã Định Hiệp: phản ánh hiện nay tuyến đường ĐT 750 đoạn từ cổng Công ty gỗ Hồng Trâm Phát đến ngã ba Dáng Hương bị sụp lún, có nhiều hố to và sâu rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông nhất là khu vực trước cổng trường THCS Định Hiệp và ngay ngã ba Dáng Hương. Kiến nghị các ngành chức năng xem xét sửa chữa. Sở Giao thông vận tải ghi nhận kiến nghị của cử tri, hiện tại, Sở Giao thông vận tải đã khảo sát, lập hồ sơ duy tu sửa chữa ĐT.750 đoạn từ Quốc lộ 13 đến ngã tư làng 10, trong đó có đoạn Công ty gỗ Hồng Trâm Phát đến ngã ba Dáng Hương, dự kiến triển khai thi công trong quý IV/2022 và sẽ báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.x    
  30           Cử tri xã Long Hòa: phản ánh tuyến đường ĐT749a đoạn từ ngã ba cầu Thị Tính đến nghĩa trang Sở Gòn mới được đầu tư sửa chữa, tuy nhiên hiện nay lưu lượng xe lưu thông nhiều, trọng tải lớn nên đã hư hỏng trở lại. Kiến nghị xem xét khảo sát, sửa chữa cho người dân lưu thông thuận tiện, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Sở Giao thông Vận tải ghi nhận kiến nghị của cử tri xã Long Hòa, Sở Giao thông vận tải đã kiểm tra và có văn bản yêu cầu đơn vị thi công bảo hành, khắc phục các hư hỏng trên ĐT.749a đoạn từ ngã ba cầu Thị Tính đến giáp ĐT.749b.

Sở Giao thông vận tải đôn đốc đơn vị thi công khắc phục các hư hỏng trên ĐT.749a và báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

x    
  31           Cử tri xã Thanh Tuyền: kiến nghị nạo vét mương, cống thoát nước đường ĐT749d từ nhà ông Ba Lèo đến nhà ông Sáu Thưng và đường ĐT744 đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Tới đến nhà ông Trần Văn Nhỏ, ấp Bưng Còng vì hiện đang trong mùa mưa cống thoát nước hai bên đường bị nghẹt, mưa lớn nước tràn vào nhà dân gâp ngập úng.

- Về nạo vét hệ thống thoát nước trên ĐT.749d đoạn từ nhà ông Ba Lèo đến nhà ông Sáu Thưng: Sở Giao thông vận tải ghi nhận ý kiến của cử tri, sớm triển khai thực hiện, hoàn thành trong quý IV/2022.

- Về nạo vét hệ thống thoát nước trên ĐT.744 đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Tới đến nhà ông Trần Văn Nhỏ, ấp Bưng Còng: Hiện nay, hệ thống thoát nước đoạn trên do UBND huyện Dầu Tiếng quản lý. Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận phản ánh của cử tri, sẽ chuyển kiến nghị đến UBND huyện Dầu Tiếng vạo vét hệ thống thoát nước đoạn trên và báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

x    
  32           Cử tri Nguyễn Thị Hiệp, ấp Cây Cam, xã An Bình: phản ánh tuyến đường ĐT741 (đoạn từ UBND xã An Bình cũ đến hết khu vực ấp Bàu Trư) chưa có hệ thống đèn chiếu sáng. Đề nghị ngành chức năng nghiên cứu lắp đặt đèn chiếu sáng đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho người tham gia giao thông.Hiện Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG đã trình Sở Kế hoạch Đầu tư thẩm định dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.741 tỉnh Bình Dương – phần bổ sung tại tờ trình số 21/TTr-VRG ngày 17/01/2022, trong đó có xây dựng hệ thống thoát nước dọc tại những vị trí ngập nước và hệ thống chiếu sáng tại những vị trí chưa có hệ thống chiếu sáng. Ngày 26/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 1487/SKHĐT-KTN báo cáo UBND tỉnh việc đầu tư phần đầu tư bổ sung đường ĐT.741 của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG. Sau khi dự án được phê duyệt, chủ đầu tư dự án sẽ tiến hành thi công ngay các hạng mục bổ sung trên, trong đó có hệ thống chiếu sáng trên ĐT.741 đoạn từ UBND xã An Bình đến hết khu vực ấp Bàu Trư; sẽ báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.x    
  33           Cử tri Nguyễn Thị Thơm, ấp Bình Thắng, xã An Bình: Kiến nghị ngành chức năng sửa chữa, nâng cấp đường ĐT741 khu vực chợ tự phát xã An Bình.

Khu vực chợ tự phát xã An Bình trên ĐT.741 là đoạn đường mà người dân buôn bán trên hành lang đường và lấn ra cả mặt đường, đồng thời xả nước thải ra mặt đường dẫn đến xuất hiện ổ gà trên mặt đường. Thời gian qua, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng VRG sửa chữa, khắc phục tại vị trí trên.

Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục phối hợp với UBND huyện Phú Giáo, Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG theo dõi vị trí trên sẽ báo cáo UBND tỉnh vào năm 2023.

 x   
  34           Cử tri Hoàng Thị Hằng, ấp Bàu Cỏ, xã Phước Hòa: kiến nghị ngành chức năng xem xét tiếp tục thi công mương thoát nước tuyến đường ĐT750 khu vực cầu số 2 đoạn còn khoảng 20m cho thông thẳng xuống suối tránh tình trạng ngập nước khi mưa lớn.Sở Giao thông vận tải đã khảo sát lập hồ sơ duy tu sửa chữa ĐT.750 đoạn từ ngã tư Bến Trám đến Quốc lộ 13, trong đó có bổ sung hệ thống thoát nước khu vực cầu số 2 (dài khoảng 20m); dự kiến công trình triển khai thi công trong quý IV/2022 và sẽ báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.x    
  35           Cử tri Dương Tấn Trọng, ấp Bàu Cỏ, xã Phước Hòa: phản ánh tuyến đường ĐT 750 từ nhà ông Hoàng Văn Tuyên tổ 5 đến Suối Bàu Cỏ đã có hệ thống mương thoát nước; nhưng đơn vị thi công chỉ đặt nắp đậy trước nhà dân để có lối đi cho người dân, phần còn lại là chưa có nắp đậy, rất nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông. Đề nghị lãnh đạo các cấp xem xét lắp đặt nắp đậy mương thoát nước trên để đảm bảo an toàn giao thông.

Hiện nay, nguồn kinh phí sửa chữa đường bộ phân bổ cho Sở Giao thông vận tải chủ yếu được dùng để sửa chữa mặt đường, hệ thống thoát nước, lề đường,…Với nguồn kinh phí hạn hẹp nên trong quá trình đầu tư hệ thống thoát nước dọc hai bên tuyến ĐT.750, Sở Giao thông vận tải chỉ tập trung bố trí đan trước nhà dân; đồng thời dọc hai bên hệ thống mương thoát nước đều được bố trí hệ thống trụ tiêu để đảm bảo an toàn cho người tham gia lưu thông.

Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận và sẽ cân đối kinh phí đầu tư các tấm đan còn lại trong năm 2022 và 2023 sẽ báo cáo UBND tỉnh vào năm 2023.

 x   
  36           

Cử tri thị trấn Lai Uyên:

(1) Phản ánh hiện nay một số đoạn trên tuyến  Quốc lộ 13 có cống nhưng quá nhỏ trong khi đó lưu lượng nước rất lớn, khi trời mưa lớn nước không thoát kịp ngập cục bộ tràn vào nhà dân. Kiến nghị ngành chức năng khảo sát lại việc chuẩn bị thi công hệ thống thoát nước dọc Quốc lộ 13 để điều chỉnh kích thước cống cho phù hợp theo lộ trình lâu dài.

(2) Kiến nghị ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ đầu tư hệ thống thoát nước dọc Quốc lộ 13 đoạn từ ngã Ba Bằng Lăng hướng về Trung tâm huyện Bàu Bàng để người dân đi lại được thuận lợi và đảm bảo an toàn giao thông.

1. Hệ thống cống thoát nước trên Quốc lộ 13 đã được đầu tư từ lâu, chủ yếu để thoát nước mặt đường Quốc lộ 13. Hiện nay tình trạng đô thị hóa dẫn đến hệ thống cống dọc trên Quốc lộ 13 còn tiếp nhận hệ thống thoát nước mưa từ các đường nhánh dẫn đến tình trạng ngập cục bộ tại một số vị trí trên Quốc lộ 13. Trong quá trình triển khai thi công hệ thống cống thoát nước dọc trên Quốc lộ 13, Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp cùng các đơn vị có liên quan để điều tra, tính toán khẩu độ cống phù hợp.

2. Về đầu tư hệ thống thoát nước dọc Quốc lộ 13 đoạn từ ngã Ba Bằng Lăng hướng về Trung tâm huyện Bàu Bàng đã được khảo sát, bổ sung trong dự án BOT Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13; việc thi công đoạn cống dọc này sẽ được thực hiện đồng bộ với Dự án nâng cấp Quốc lộ 13.

Sở tiếp tục theo dõi và sẽ báo cáo UBND tỉnh vào năm 2023.

 x   
VI​​​​​SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG            
  37           Cử tri phường An Phú: phản ánh một số hộ dân trong khu dân cư ViệtSing đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (khoảng 29 hộ) và một số căn hộ thu nhập thấp cho công nhân lao động vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận sở hữu nhà ở. Kiến nghị ngành chức năng sớm giải quyết để người dân có thể thực hiện giao dịch hành chính.

Khu Định cư Việt - Sing tại phường An Phú – Thuận Giao – Bình Hòa do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (sau đây gọi tắt là Tổng Công ty Becamex) làm chủ đầu tư. Tổng Công ty Becamex đã được Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh mục đích sử dụng đất và giao đất (Đợt 6) tại các Quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 02/11/2017, số 348/QĐ-UBND ngày 14/02/2019, số 2377/QĐ-UBND ngày 20/08/2020 của UBND tỉnh Bình Dương. Đến nay, Tổng Công ty Becamex đã thực hiện nghĩa vụ tài chính và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là một trong những điều kiện để người dân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu dân cư được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện các quyền liên quan đến khu đất.

Văn phòng Đăng ký đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 1343/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 19/4/2022 và số 2697/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 22/7/2022, trong đó thể hiện nội dung: "Để công tác giải quyết kiến nghị cử tri đạt kết quả cao, tránh tình trạng tồn tại các kiến nghị chậm giải quyết và kéo dài. Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp tục đề nghị Tổng Công ty Becamex khẩn trương hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định, để lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại Khu định cư Việt Sing".

Ngày 24/8/2022, UBND tỉnh đã họp với lãnh đạo các sở, ban, ngành và Tổng Công ty Becamex để giải quyết các vướng mắc tại một số dự án do Tổng Công ty Becamex làm chủ đầu tư. Qua cuộc họp đã đề nghị Tổng Công ty Becamex nhanh chóng hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định như: hoàn thiện việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải...., để Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ sở cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người dân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại các dự án do Tổng Công ty Becamex làm chủ đầu tư.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đề nghị Tổng Công ty Becamex khẩn trương hoàn tất các thủ tục theo quy định nêu trên, để lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân và sẽ báo cáo UBND tỉnh vào năm 2023.

 x   
  38           Cử tri Phạm Văn Bé, khu phố Khánh Hòa, phường Tân Phước Khánh(*): chưa thống nhất với báo cáo trả lời ý kiến cử tri của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh về phản ánh của cử tri gửi đến trước kỳ họp đối với Công ty TNHH Modern Food Industries (Việt Nam) đang sử dụng đất công trên địa bàn khu phố Khánh Hòa, phường Tân Phước Khánh (thuê đất) nhưng đã không sử dụng hiệu quả nguồn đất công như: công trình nhà xưởng xuống cấp do đã rất lâu không hoạt động, cây cỏ mọc rất nhiều dễ gây cháy vào mùa khô và muỗi vào mùa mưa. Trên thực tế công ty đã không hoạt động sản xuất rất lâu, không như văn bản trả lời của ngành chức năng là công ty chỉ tạm ngưng sản xuất từ tháng 06/2019 (Quý III năm 2019 có hoạt động kinh doanh sản xuất). Vì vậy, tiếp tục kiến nghị ngành chức năng kiểm tra lại, giao cho UBND phường Tân Phước Khánh quản lý để quy hoạch xây dựng trường học cho học sinh hoặc các công trình phúc lợi phục vụ người dân.

- Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp địa phương kiểm tra hiện trạng sử dụng đất của Công ty TNHH Modern Food Industries (Việt Nam) vào ngày 15/7/2022. Tại thời điểm kiểm tra hiện trạng, Công ty không hoạt động, cỏ dại mọc um tùm trên các lối đi. Trên khu đất có 2 nhà xưởng, 4 kho, 1 dãy nhà văn phòng, 1 dãy nhà lưu trú công nhân. Xung quanh khu đất có tường xây. Đến ngày 16/7/2022, Công ty có Văn bản số 002 về việc xin được sử dụng đất để mở thêm nhà máy sản xuất hạt Điều.

- Theo quy định tại khoản 12 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về xử lý thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai: "Trường hợp đến thời điểm kiểm tra, thanh tra mới xác định hành vi không sử dụng đất đã quá 12 tháng liên tục hoặc đã chậm tiến độ sử dụng đất quá 24 tháng thì thời điểm để tính gia hạn sử dụng đất 24 tháng được tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất quyết định gia hạn. Quyết định gia hạn tiến độ sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền được ban hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả kiểm tra hoặc kết luận thanh tra nếu người sử dụng đất có văn bản đề nghị.

Người sử dụng đất không sử dụng đất đã quá 12 tháng hoặc đã chậm tiến độ sử dụng đất quá 24 tháng có nhu cầu gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng phải có văn bản đề nghị gửi Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất xem xét, quyết định gia hạn.".

- Do đó, hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đang tham mưu UBND tỉnh xem xét đề nghị cho phép Công ty được gia hạn thời gian sử dụng đất theo quy định. Sau thời hạn 24 tháng, Công ty không triển khai dự án thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất và sẽ báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

x    
  39           Cử tri Dương Thị Ánh, khu phố 8, phường Chánh Phú Hòa: phản ánh vào năm 2019, gia đình bà có mua đất nền tái định cư (đã có nhà sẵn) tại khu G đường NE3 của Công ty Hưng Phước (thuộc Tổng Công ty Becamex quản lý), đến nay đã 03 năm vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất nêu trên, đồng thời nhà của tôi hiện nay đã xuống cấp, hư hỏng nặng. Đề nghị ngành chức năng sớm xem xét, giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

          Ngày 24/8/2022, UBND tỉnh đã họp với lãnh đạo các Sở Ban ngành và Tổng Công ty Becamex để giải quyết các vướng mắc tại một số dự án do Tổng Công ty Becamex làm chủ đầu tư. Qua cuộc họp đã đề nghị Tổng Công ty Becamex nhanh chóng hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định như: hoàn thiện việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải...., để Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ sở cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người dân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại các dự án do Tổng Công ty Becamex làm chủ đầu tư.

          Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đề nghị Tổng Công ty Becamex khẩn trương hoàn tất các thủ tục theo quy định nêu trên, để lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân và sẽ báo cáo UBND tỉnh vào năm 2023.

 x   
  40           Cử tri Hà Quốc Hoàng, xã An Long: phản ánh xưởng mủ Thái Hưng Thịnh tại Cầu Suối Thôn gây ô nhiễm môi trường, bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe của người dân. Đề nghị ngành chức năng kiểm tra và có hướng giải quyết tình trạng trên.

Xưởng mủ Thái Hưng Thịnh như cử tri phản ánh là Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Thái Hưng Thịnh tại xã An Long, huyện Phú Giáo hoạt động chế biến mủ cao su và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy chế biến mủ cao su công suất 12.000 tấn sản phẩm/năm.

Về mùi hôi phát sinh tại Công ty theo như phản ánh của cử tri là khi Công ty hoạt động lò sấy mủ phát sinh khói thải có mùi hôi theo hướng gió gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Kết quả kiểm tra ghi nhận khí thải phát sinh từ lò sấy được Công ty thu gom xử lý qua hệ thống tháp hấp thụ sử dụng dung dịch NaOH trước khi thải ra môi trường qua ống khói thải. Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty rà soát và có phương án khắc phục triệt để mùi hôi, đồng thời sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân xã An Long và cử tri theo dõi, giám sát hoạt động sản xuất của Công ty, kiểm tra, xử lý các vi phạm về bảo vệ môi trường theo quy định (nếu có). 

Hiện nay, Luật Bảo vệ môi trường đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành, trong đó yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện thủ tục lập Giấy phép môi trường thay thế cho các hồ sơ môi trường trước đây (Công ty Sản xuất - Thương mại Thái Hưng Thịnh thuộc đối tượng phải xin Giấy phép môi trường). Với đặc thù ngành nghề sản xuất, Sở Tài nguyên và Môi trường khi thẩm định hồ sơ sẽ tập trung xem xét, đánh giá quy trình công nghệ sản xuất và các biện pháp xử lý mùi hôi, đảm bảo việc hoạt động sản xuất tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và không gây tác động, ảnh hưởng đến người dân và môi trường xung quanh.

x    
VII​​​​​SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN            
  41           Cử tri phường Bình Hòa: phản ánh Công ty TNHH Kỹ Thuật Sản Xuất Ô Tô Ân Khoa số 155, khu phố Đông Ba, phường Bình Hòa (gần cầu Tân Phú) thường xuyên để xe lấn chiếm dọc theo bờ kênh làm ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân. Đề nghị các ngành chức năng xử lý tình trạng nêu trên.

Năm 1999, tỉnh Bình Dương thực hiện công tác kiểm kê, đền bù diện tích đất và hoa màu, tài sản trên đất, phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng thi công công trình Hệ thống tiêu nước KCN Sóng Thần - Đồng An; trong đó, có diện tích đất dọc theo hai bên bờ tuyến rạch Lái Thiêu. Năm 2003 tuyến rạch Lái thiêu được thi công hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng.

Năm 2019, Công ty TNHH kỹ thuật sản xuất Ô tô Ân Khoa (Công ty Ân Khoa) lắp đặt cổng chắn trên bờ hữu rạch Lái Thiêu  tại vị trí K0+484,84 (sát cầu Tân Phú), Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn đã yêu cầu Công ty Ân Khoa tháo dỡ cổng chắn nhưng Công ty Ân Khoa không chấp hành với lý do phần diện tích đất trên bờ rạch Công ty thuê của hộ ông Nguyễn Tưởng, địa chỉ thường trú: C1/5A Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm đã liên hệ với ông Nguyễn Tưởng và yêu cầu tháo dỡ cổng chắn, trả lại bờ rạch. Tuy nhiên, ông Nguyễn Tưởng không chấp thuận, với lý do diện tích đất thuộc bờ hữu rạch Lái Thiêu thuộc quyền sở hữu của gia đình ông đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BH686035, thửa đất số 3, tờ bản đồ số 150 (G2), do Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An cấp ngày 08/10/2011.

Hiện phần diện tích đất của hộ Ông Tưởng đã được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ chồng lấn lên bờ hữu rạch Lái Thiêu nên Công ty Ân Khoa đã xây dựng cổng chắn và để xe ô tô trên bờ rạch.

Ngày 09/10/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 2060/SNN-XDCT đề nghị UBND thành phố Thuận An chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai hỗ trợ kiểm tra, trích lục lại bản đồ đo vẽ địa chính để xác định lại diện tích đất đã đền bù công trình: Hệ thống tiêu nước KCN Sóng Thần - Đồng An đối với thửa đất của hộ Ông Nguyễn Tưởng đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thửa đất cho Công ty Ân Khoa thuê) để làm cơ sở xác định ranh đất phạm vi bảo vệ công trình. Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết và Công ty Ân Khoa mới tháo dỡ cổng chắn ngang bờ kênh nhưng vẫn sử dụng phần đất đã được giải tỏa đền bù.

 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ kiến nghị UBND thành phố Thuận An chỉ đạo các phòng chức năng hỗ trợ kiểm tra, trích lục lại bản đồ đo vẽ địa chính để xác định lại diện tích thửa đất của hộ ông Nguyễn Tưởng làm cơ sở xác định ranh đất phạm vi bảo vệ công trình, giải quyết dứt điểm sự việc sẽ báo cáo UBND tỉnh vào năm 2023.

 x   
  42           Cử tri phường Vĩnh Phú: phản ánh Rạch thoát nước kênh tiêu Sóng Thần – Đồng An thi công từ 2007 nhưng đến nay chưa được cắm ranh mốc. Đề nghị ngành chức năng tiến hành cắm ranh mốc để xác định giữa đất Nhà nước đã đền bù và đất của dân.

Hệ thống tiêu nước khu công nghiệp Sóng Thần - Đồng An được đầu tư xây dựng bàn giao đưa vào sử dụng năm 2002; đất công trình đã được nhà nước giải tỏa đền bù. Công trình được giao cho Công ty Cấp Thoát nước-Môi trường Bình Dương quản lý.

Năm 2016, công trình được bàn giao cho Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn quản lý, vận hành. Khi tiếp nhận công trình không có hồ sơ đền bù, không có cọc ranh mốc giải phóng mặt bằng ngoài thực địa (do trước đây cắm mốc ranh đền bù giải phóng mặt bằng bằng cọc tre, gỗ, không có hệ định vị VN2000, qua thời gian các mốc đã bị hư hỏng, bị mất) gây khó khăn cho công tác phục hồi ranh mốc đền bù.

Hiện nay, Trung tâm đang rà soát, lập kế hoạch, khôi phục lại ranh mốc đền bù, giải phóng mặt bằng đề xuất trình xin chủ trương thực hiện trong năm 2024 - 2025.

x    
  43           Cử tri ấp Hòa Cường, xã Minh Hòa: kiến nghị Trung tâm Đầu tư - Khai thác nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Dương lắp đặt hệ thống nước sạch cho người dân tổ 8 ấp Hòa Cường.

Ngày 29 tháng 8 năm 2022, Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Minh Hòa thực hiện khảo sát tuyến đường hẻm tại Tổ 8, ấp Hòa Cường, xã Minh Hòa, kết quả như sau:

Tuyến đường hẻm từ đường ĐT 749B đến nhà Ông Chi, Tổ 8, ấp Hòa Cường dài khoảng 500m, hiện có 14 hộ dân sinh sống; trong đó có 07 hộ dân ở khu vực đầu hẻm gần tuyến đường ống cấp nước dọc đường ĐT 749B đã tự đầu tư đường ống cấp nước và sử dụng nước của Trạm cấp nước tập trung nông thôn xã Minh Hòa; 07 hộ dân còn lại ở khu vực cuối đường hẻm chưa có dường ống cấp nước sạch.

Trong năm 2023, Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn sẽ cân đối, sử dụng nguồn kinh phí đầu tư phát triển của đơn vị đầu tư đường ống cấp nước cho 07 hộ dân còn lại.

 x   
X​​​​​SỞ Y TẾ​            
  44           Cử tri xã Định Thành: phản ánh theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch, đến nay văn bản được thực hiện đã 11 năm, chế độ tiền trực của nhân viên Trạm Y tế trực 24 giờ chỉ được chi trả là 25.000 đồng (Khoản 3 Điều 2) là quá thấp so với thời giá hiện tại cũng như công sức mà nhân viên y tế bỏ ra. Kiến nghị ngành chức năng tỉnh xem xét đề xuất kiến nghị tăng tiền trực cho nhân viên Trạm Y tế và rà soát lại một số chế độ còn thấp so với thời giá hiện nay.

Trong năm 2022, Sở Y tế đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định 06/2022/QĐ-UBND ngày 29/01/2022 về việc hỗ trợ cho viên chức và nhân viên y tế cơ sở thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương, theo đó đã hỗ trợ:

- Về chế độ, chính sách cho các nhân viên hợp đồng tại các Trạm Y tế lưu động (Bác sĩ, chức danh chuyên môn y tế, chức danh khác): Về chế độ lương cho các trường hợp hợp đồng ngắn hạn tại các Trạm Y tế lưu động thực hiện theo hướng dẫn của Sở Nội vụ tại Công văn số 1239/SNV-CCVC ngày 07/9/2020 về việc hướng dẫn thực hiện thang bảng lương theo Bộ luật Lao động (Bác sĩ: 5.304.000 đồng; Y sĩ - Điều dưỡng - Hộ sinh: 5.083.000 đồng; Nhân viên không có chuyên môn y tế: 4.862.000 đồng…).

- Với viên chức công tác tại Trạm Y tế: 5.000.000 đồng (năm triệu đồng chẵn) đối với chức danh Bác sĩ; 3.000.000 đồng (ba triệu đồng chẵn) đối với chức danh chuyên môn y tế; 2.000.000 đồng (hai triệu đồng chẵn) đối với chức danh khác không có chuyên môn y tế.

- Về chế độ phụ cấp phòng, chống dịch theo Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ và các văn bản có liên quan: mức chi 200.000 đồng/người ngày (quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP) theo số ngày thực tế phát sinh.

Sở Y tế sẽ tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng 04 nhóm chính sách:

+ Chính sách tăng thu nhập cho y tế công lập;

+ Chính sách về đào tạo, bồi dưỡng đặc thù cho nhân lực y tế (Đề án 1816, Đề án Bệnh viện vệ tinh, đặt hàng đào tạo nhân lực chuyên khoa, hợp tác quốc tế và khuyến khích đào tạo nước ngoài những chuyên ngành y tế kỹ thuật cao ...).

+ Chính sách về môi trường làm việc (Mua Bảo hiểm nghề nghiệp, Đề án đảm bảo an ninh trong các cơ sở y tế ...);

+ Chính sách định hướng xã hội hóa y tế;

Đặc biệt chú trọng sửa đổi Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 03/08/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định chính sách, chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế tỉnh Bình Dương, nỗ lực tham mưu có thêm chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động của Ngành Y tế cho phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.

x    
  45           Cử tri Nguyễn Kim Phụng, tổ 1, ấp Nhựt Thạnh, xã Thạnh Hội: kiến nghị ngành chức năng nâng mức phụ cấp cho cán bộ y tế ấp, khu phố từ 0,25% lên 0,5% tương đương với Chi hội trưởng các đoàn thể ấp. Nhằm động viên tinh thần, cũng như nâng cao trách nhiệm hơn nữa đối với lực lượng cán bộ y tế.Sở Y tế tiếp thu ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri, sẽ xem xét, tham mưu và báo cáo UBND tỉnh vào cuối năm 2022.x    
XIII​​​​​SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH            
  46           Cử tri phường Vĩnh Phú: phản ánh khu vực cổng chào Bình Dương hiện nay cổng chào bị xuống cấp kiến nghị ngành chức năng có biện pháp để giải quyết tình trạng trên.

- Hiện nay Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp cùng Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Tổng công ty Becamex IDC) chỉnh trang đô thị, trang trí tại khu vực cổng chào Bình Dương để chuẩn bị chào mừng Tết dương lịch 2023 và đón Tết cổ truyền Tân Mão 2023.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi thiết kế phương án Cổng chào Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương. Đồng thời, sẽ tổ chức thi thiết kế mẫu cổng chào trong năm 2022 và dự kiến khởi công xây dựng trong năm 2023.

 x   
Phương Chi
Trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến sau Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa X (đã thực hiện)Trả lời kiến nghị cử triTinTrả lời kiến nghị của cử tri gửi đến sau Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa X (đã thực hiện)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/20/2022 4:00 PMNoĐã ban hành

STTKIẾN NGHỊ CỬ TRINỘI DUNG TRẢ LỜI
ICÔNG AN TỈNH​  
      1           Cử tri Đinh Doanh Biên, khu phố 6, phường Hiệp Thành: phản ánh tuyến đường Đại Lộ Bình Dương (khu vực Mũi Tàu) đã gắn biển báo yêu cầu các xe dừng lại khi đèn đỏ ngay chốt đèn giao thông nhưng người dân tham gia giao thông (xe hai bánh) không chấp hành. Đề nghị Công an tỉnh có phương án bố trí lực lượng trực chốt, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm.

Trong thời gian qua, Công an tỉnh Bình Dương thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên tuyến đường Đại lộ Bình Dương, đặc biệt là đoạn đi qua địa bàn thành phố Thủ Dầu Một. Công tác xử lý vi phạm đối với người điều khiển xe mô tô hai bánh trên tuyến Đại lộ Bình Dương đoạn qua khu vực ngã ba mũi tàu, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một thường xuyên được thực hiện.

Tuy nhiên, tại khu vực mũi tàu, có đường hẻm tổ 78, khu phố 6, phường Hiệp Thành giao với Đại lộ Bình Dương có mặt đường chỉ 03m và không được lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông, phương tiện lưu thông rất ít, chủ yếu là phương tiện mô tô hai bánh. Đồng thời, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên tuyến Đại lộ Bình Dương chưa có ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, không chấp hành biển báo "Xe hai bánh dừng lại khi đèn đỏ". Nên khi quan sát thấy không có lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ hoặc không có phương tiện lưu thông ra từ đường hẻm tổ 78 thì không chấp hành tín hiệu đèn giao thông (vượt đèn đỏ) gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khác.

Qua phản ánh của cử tri, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường, nhất là tăng cường tuần tra kiểm soát trên tuyến Đại lộ Bình Dương để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm các trường hợp xe mô tô hai bánh không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, Công an tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông trên tuyến Đại lộ Bình Dương, ghi nhận các trường hợp vi phạm pháp luật về giao thông và xử lý theo đúng quy định.

      2           Cử tri thị trấn Dầu Tiếng: phản ánh chế độ chi trả cho Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản hiện nay rất thấp: Tổ trưởng: 0,20 x mức lương cơ sở/người/tháng; Tổ phó: 0,15 x mức lương cơ sở/người/tháng (Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương). Từ khi xảy ra dịch bệnh Covid – 19 đến nay khối lượng công việc của Tổ nhân dân tự quản rất nhiều, với mức hỗ trợ áp dụng từ năm 2018 đến nay chưa phù hợp. Kiến nghị ngành chức năng tỉnh xem xét tăng phụ cấp đối với Tổ nhân dân tự quản.

Trước đây Tổ nhân dân tự quản hoạt động theo Quyết định số 209/1999/QĐ-UB ngày 18/11/1999 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Tổ nhân dân tự quản và không có nguồn kinh phí để chi hỗ trợ đối với Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 về tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh Bình Dương; đồng thời trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 về chính sách hỗ trợ đối với Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trong thời gian đảm nhận công việc, mỗi tháng Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản được hưởng phụ cấp, nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách cấp xã theo phân cấp ngân sách hiện hành, cụ thể: Tổ trưởng: mức hỗ trợ  0,20 x mức lương cơ sở/người/tháng là 298.000 đồng; Tổ phó: mức hỗ trợ 0,15 x mức lương cơ sở/người/tháng là 223.500 đồng.

So với trước đây, Tổ nhân dân tự quản hiện nay đã có chế độ chính sách hỗ trợ và được thực hiện thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó cũng thể hiện sự quan tâm của các cấp chính quyền đến hoạt động của Tổ nhân dân tự quản.

Nhiệm vụ của Tổ nhân dân tự quản đã được quy định tại Điều 7, Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 về tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh Bình Dương, chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ tuyên truyền, vận động Nhân dân trong Tổ chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác… Riêng đối với tình hình dịch bệnh Covid-19 xảy ra trong thời gian qua, đây là tình huống phòng, chống dịch bệnh đột xuất, bất ngờ, UBND tỉnh Bình Dương đã có các chế độ chính sách đặc thù để hỗ trợ dành riêng cho các lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 như Bảo vệ dân phố, Dân phòng, Tổ nhân dân tự quản...

Qua phản ánh kiến nghị của cử tri về tăng phụ cấp cho Tổ nhân dân tự quản, đây là chính sách đặc thù của địa phương cần có lộ trình và sự cân đối các nguồn ngân sách, Công an tỉnh xin ghi nhận, tiếp thu ý kiến và sẽ nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh, HĐND tỉnh. Trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo cho Công an các địa phương tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa hoạt động của Tổ nhân dân tự quản, đảm bảo khối lượng công việc được giao phù hợp và theo đúng các quy định; thường xuyên cung cấp thông tin, tình hình liên quan đến an ninh trật tự; quan tâm bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ cho Tổ nhân dân tự quản; kịp thời khen thưởng động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, tùy tình hình thực tế của địa phương, vận động các nguồn kinh phí xã hội để hỗ trợ thêm cho hoạt động của Tổ nhân dân tự quản, từ đó khuyến khích tinh thần tham gia của Tổ nhân dân tự quản đối với công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

      3           Cử tri phường Bình Chuẩn: phản ánh hiện nay Bưu điện cấp trả giấy CCCD cho người dân quá chậm, theo báo cáo của ngành Bưu điện và Công an thì còn tồn đọng nhiều. Đề nghị lãnh đạo Công an tỉnh và Bưu điện phải có sự phối hợp giám sát chặt chẽ, Bưu điện nên cấp phát hết thẻ tồn đọng thì Công an mới giao thẻ mới để phát tiếp cho dân. Để tránh trường hợp chuyển cho bưu điện quá nhiều không kịp giao cho người dân.

Tính đến ngày 03/9/2022, Công an tỉnh Bình Dương đã thu được 1.890.437 hồ sơ cấp CCCD, đã nhận được 1.325.135 thẻ CCCD từ Bộ Công an và đã trả được 1.301.944 thẻ CCCD, còn 23.191 thẻ đang tiếp tục cấp phát cho người dân (trong đó có 18.371 thẻ CCCD mới nhận từ Bộ Công an, 4.820 thẻ CCCD Bưu điện chưa liên hệ được người dân (do người dân thay đổi chỗ ở, số điện thoại hoặc cung cấp sai thông tin người nhận…) để chuyển phát, lực lượng Công an đang hỗ trợ xác minh nơi ở hiện tại để liên hệ trả thẻ).

Thời gian qua, Công an tỉnh thường xuyên trao đổi, làm việc với Bưu điện tỉnh để đề nghị Bưu điện phải thực hiện nghiêm nội dung đã thỏa thuận giữa cơ quan Công an và ngành Bưu điện trong việc trả thẻ CCCD, như sau: trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận thẻ CCCD do cơ quan Công an bàn giao, Bưu điện phải trả thẻ CCCD đến người dân. Đối với các trường hợp đăng ký nhận qua dịch vụ Bưu chính thì có 02 cách để nhận: Bưu điện sẽ giao đến tận nhà theo địa chỉ công dân đã đăng ký hoặc người dân đến nhận thẻ trực tiếp tại Bưu điện và sẽ được hoàn lại tiền phí đã đóng. Đối với các trường hợp không đăng ký nhận qua Bưu điện, cơ quan Công an sẽ có trách nhiệm thông báo cho người dân đến cơ quan Công an để nhận thẻ.

Ngoài ra, để biết chính xác tình trạng thẻ CCCD của mình, người dân có thể chủ động liên hệ với Cơ quan Công an theo 02 cách như sau:

(1) Trực tiếp đến Công an cấp xã hoặc Đội Cảnh sát Quản lý hành chính của Công an cấp huyện nơi đã thu nhận hồ sơ để được giải đáp cụ thể.

(2) Gọi điện hoặc nhắn tin qua các số điện thoại đường dây nóng, các kênh thông tin, mạng xã hội chính thống để được trả lời, hướng dẫn cụ thể.

- Về vấn đề yêu cầu Bưu điện trả hết thẻ tồn đọng mới tiếp tục giao thẻ CCCD mới để trả cho công dân:

Căn cứ Luật Căn cước công dân và ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh phải nghiêm túc thực hiện quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp CCCD theo đúng thời gian quy định. Do đó, ngay sau khi nhận thẻ CCCD từ Bộ Công an, Công an tỉnh phải nhanh chóng phân loại và chuyển cho Bưu điện để kịp thời trả thẻ CCCD đến tay người dân, không để chậm trễ, gây phiền hà cho nhân dân.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ trả thẻ CCCD, Công an tỉnh đã đề nghị Bưu điện cần đẩy nhanh tiến độ trả thẻ, trực tiếp chuyển phát thẻ đến địa chỉ công dân đã đăng ký trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận thẻ từ cơ quan Công an; thực hiện đúng quy trình tiếp nhận và trả thẻ cho công dân theo Thỏa thuận phối hợp đã ký, không để thất thoát thẻ của công dân. Đồng thời, Bưu điện đang nhanh chóng nghiên cứu xây dựng website quản lý trả thẻ CCCD để người dân tra cứu thông tin, địa điểm nhận thẻ CCCD được thuận lợi. Duy trì số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và giải đáp thắc của người dân liên quan đến phát trả CCCD, không đùn đẩy trách nhiệm giữa cơ quan Công an và Bưu điện. Tăng cường nguồn nhân lực; chấn chỉnh, nâng cao công tác tuyển chọn cộng tác viên (tuyển chọn người có trình độ, hoạt bát,...), có thái độ lịch sự khi tiếp xúc, tiếp nhận trả thẻ cho công dân đảm bảo việc trả thẻ CCCD trong thời gian nhanh nhất, tránh phiền hà, gây bức xúc cho nhân dân.

Đồng thời, Công an tỉnh thường xuyên cử cán bộ chiến sĩ theo dõi, kiểm tra tình hình trả thẻ CCCD của Bưu điện. Chỉ đạo Công an cấp huyện phối hợp chặt chẽ với Bưu điện cùng cấp để kịp thời nắm bắt những khó khăn, tồn đọng để cùng Bưu điện có giải pháp linh hoạt không để tồn số thẻ phát sinh mới, đối với những nơi tập trung đông dân cư, có thể trả thẻ tại công ty, khu nhà trọ... Thường xuyên cập nhật thông tin tình trạng trả thẻ CCCD lên các website, fanpage và tuyên truyền đến người dân biết, truy cập các trang thông tin trên để tra cứu tình trạng thẻ và địa điểm nhận thẻ CCCD.

IISỞ NỘI VỤ  
      4           Cử tri Nguyễn Hoàng Hải, khu phố Chánh Lộc 7, phường Chánh Mỹ: phản ánh hiện nay đời sống cán bộ công chức còn rất khó khăn, lương cơ sở còn thấp kiến nghị ngành chức năng nghiên cứu có giải pháp tăng thu nhập và đề xuất cấp có thẩm quyền tăng lương cơ sở cho cán bộ công chức trong thời gian tới.

- Căn cứ Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân và người lao động trong doanh nghiệp, thì mục tiêu cụ thể đối với khu vực công là: "tiếp tục tăng mức lương cơ sở theo Nghị quyết của Quốc hội, bảo đảm không thấp hơn chỉ số giá tiêu dùng và phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế"; theo đó, việc tăng mức lương cơ sở thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Tại Nghị quyết số 86/2019/QH14 ngày 12/11/2019 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Quốc hội đã dự kiến tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 nên ngày 12/11/2020, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 128/2020/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và quyết định không tăng lương cơ sở và lương hưu (tính theo lương cơ sở) trong năm 2020 và 2022 để dành kinh phí cho phòng chống dịch Covid-19.

- Đối với thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức và người lao động được thực hiện theo quy định tại Khoản 7 và Khoản 8 Điều 3 của Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước, trong đó quy định về việc sử dụng kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được và mức chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức và người lao động do Thủ trưởng cơ quan quyết định sau khi thống nhất ý kiến với tổ chức công đoàn cơ quan.

      5           Cử tri xã Định Thành phản ánh theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của HĐND tỉnh Quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương tại khoản 1 Điều 21 chỉ áp dụng hỗ trợ thâm niên đối với bác sĩ công tác tại cơ sở y tế công lập, không áp dụng đối với hộ sinh, y sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên,…Kiến nghị ngành chức năng xem xét hỗ trợ thêm thâm niên đối với viên chức ngành y tế ngoài bác sĩ và rà soát lại một số chế độ còn thấp so với thời giá hiện nay để có thể thu hút và giữa chân được lực lượng viên chức ngành y tế công tác tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Khoản 1 Điều 21 Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND hiện chỉ quy định chế độ hỗ trợ thâm niên cho bác sĩ công tác tại các cơ sở y tế công lập và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có sử dụng bác sĩ. Việc ban hành chế độ hỗ trợ này nhằm thu hút và giữ chân bác sĩ là nhân lực tỉnh còn rất thiếu để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh. Tỉnh chỉ xem xét ban hành chế độ hỗ trợ đối với nhân lực các ngành, lĩnh vực mà tỉnh thật sự cần và rất khó tuyển dụng.

Ngoài ra, việc xem xét hỗ trợ thêm thâm niên đối với viên chức ngành y tế ngoài bác sĩ và rà soát lại một số chế độ còn thấp còn phụ thuộc vào ngân sách của tỉnh. Vì vậy, hiện nay tỉnh chỉ xem xét hỗ trợ hỗ trợ thâm niên đối với bác sĩ công tác ở cơ sở y tế công lập, chưa thể mở rộng đến các đối tượng khác theo đề nghị của cử tri

IIISỞ CÔNG THƯƠNG  
      6           Cử tri Nguyễn Hoàng Hải, khu phố Chánh Lộc 7, phường Chánh Mỹ: phản ánh hiện nay giá xăng, dầu đã điều chỉnh giảm qua 4 lần, tuy nhiên giá hàng hóa trên thị trường vẫn giữ nguyên không giảm. Kiến nghị nghị các ngành chức năng cần có giải pháp để bình ổn giá cả hàng hóa tạo sự đồng thuận và lợi ích cho người dân.

Sở Công Thương đã ban hành Văn bản số 1983/SCT-QLTM ngày 11/8/2022 về việc bình ổn thị trường hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh Bình Dương; trong đó; Sở Công Thương đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý Thị trường tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị phân phối hàng hóa trên địa bàn tỉnh hỗ trợ phối hợp thực hiện công tác bình ổn thị trường với một số nội dung như sau:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hỗ trợ phối hợp, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp Cục Quản lý thị trường tỉnh trong công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các cơ sở chế biến, kinh doanh mặt hàng thịt gia súc (đặc biệt là thịt heo), gia cầm, trứng, rau củ quả trên địa bàn tỉnh đảm bảo cung ứng lượng hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân với mức giá hợp lý.

2. Cục Quản lý Thị trường : Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các đơn vị phân phối hàng hóa thiết yếu, lương thực, thực phẩm, đặc biệt là mặt hàng thịt heo (các cơ sở giết mổ và thương nhân phân phối thịt gia súc, các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi..) trong việc chấp hành pháp luật về giá, các biện pháp kê khai, niêm yết giá, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng để tăng giá bất hợp lý.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo các phòng, ban có liên quan thường xuyên, theo dõi sát giá cả, biến động cung cầu hàng hóa thiết yếu, mặt hàng lương thực, thực phẩm trên địa bàn để xử lý kịp thời khi có biến động bất thường, vận động tiểu thương tại các chợ tuân thủ việc niêm yết giá, đa dạng hóa nguồn cung và đề nghị nhà cung cấp hạ giá hàng hóa cung cấp tại các chợ để tăng tính cạnh tranh.

4. Các doanh nghiệp phân phối trên địa bàn tỉnh: Các doanh nghiệp tham gia chương trình BOTT (các siêu thị, trung tâm thương mại, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi…), các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mặt hàng thiết yếu, nhất là mặt hàng thịt heo trên địa bàn tỉnh tập trung nguồn lực tiết giảm chi phí sản xuất, kinh doanh; thực hiện bình ổn thị trường hàng hóa thiết yếu theo Kế hoạch số 6149/KH-UBND ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh Bình Dương về bình ổn thị trường hàng hóa thiết yếu năm 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và ứng phó với dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn bình thường mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương; đồng thời, có kế hoạch bảo đảm nguồn cung dồi dào trong thời gian tới.

      7           Cử tri Phạm Văn Minh, khu phố 1, phường Hòa Phú: phản ánh Chợ Hòa Lợi, thuộc khu phố 1 khi mới thành lập, người dân có tham gia đăng ký mua bán tại chợ và đóng tiền đặc cọc giữ vị trí bán trong Chợ từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Hiện nay, được biết Chủ đầu tư Chợ Hòa Lợi (Công ty Becamex) đã chuyển đổi mục đích sử dụng khác. Kiến nghị ngành chức năng rà soát, yêu cầu Chủ đầu tư sớm hoàn trả lại số tiền mà các tiểu thương đã đặc cọc trước đây.

Chợ Hòa Lợi nằm trong "Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Bình Dương đến năm 2020" ban hành tại Quyết định 4109/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh; thiết kế chợ hạng 3, đã xây dựng nhà lồng nhưng không hoạt động (do chủ đầu tư chưa kêu gọi được tiểu thương vào kinh doanh và công tác quản lý, khai thác không được đảm bảo), nằm trong Quy hoạch tỷ lệ 1/500 của Becamex.

  Ngày 08/7/2022, Sở Công Thương ban hành Công văn số 1611/SCT-QLTM ý kiến về việ