Trả lời phản ánh kiến nghị - Trả lời kiến nghị cử tri
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Trả lời phản ánh, kiến nghị của ông Nguyễn Duy BìnhKết quả giải quyết phản ánh kiến nghịTinMai XuânTrả lời phản ánh, kiến nghị của ông Nguyễn Duy Bình/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/25/2020 9:00 AMNoĐã ban hành

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương có ý kiến như sau:

Trên cơ sở báo cáo tại Công văn số 669/BC-VPĐKĐĐ ngày 16/3/2020 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương về việc báo cáo kết quả xử lý và giải quyết đơn phản ánh của công dân, Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương thông báo kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị để ông được biết như sau:

Ngày 25/12/2019 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Bến Cát có tiếp nhận hồ sơ đăng ký biến động chuyển mục đích sử dụng đất của bà Trịnh Thị Thắm, sinh năm 1994 (ủy quyền cho ông Trịnh Xuân Phương nộp hồ sơ và nhận kết quả) theo biên nhận số 2019.0500.21483/TNHS và hẹn trả kết quả ngày 10/01/2020. Ngày 07/01/2020, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Bến Cát phát hành thông báo nộp tiền sử dụng đất và toàn bộ hồ sơ đến bộ phận nhận và trả kết quả thuộc Trung tâm hành chính công thị xã Bến Cát. Sau đó, ngày 07/02/2020 ông Trịnh Xuân Phương nhận Thông báo nộp tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, đến nay ông Trịnh Xuân Phương vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ về tài chính để nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương thông báo kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị để ông được biết.

Văn bản

Trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa IXTrả lời kiến nghị cử triTinPhương ChiTrả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa IX/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/18/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

1. Cử tri phường An Bình, TP.Dĩ An: Phản ánh về tình trạng ô nhiễm khói bụi, mùi hôi vẫn xảy ra tại khu vực Công ty giấy An Bình.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Dĩ An, Ủy ban nhân dân phường An Bình và Ban điều hành khu phố Bình Đường 2 tiến hành kiểm tra và xác minh tại Công ty cổ phần giấy An Bình tọa lạc tại số 27/5 đường Kha Vạn Cân, khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, thành phố Dĩ An vào ngày 18 tháng 2 năm 2020. Qua xác minh cho thấy cử tri phản ánh là bà Nguyễn Thị Sợi (nhà số 46/10A, khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, thành phố Dĩ An, cách tường rào Công ty cổ phần giấy An Bình khoảng 10m), theo ý kiến của bà khoảng đầu tháng 01/2020, thỉnh thoảng vào buổi sáng (4 giờ) ống khỏi lò hơi của Công ty cổ phần giấy An Bình có xuất hiện khói đen sau đó thì hết, ban ngày không có tình trạng trên; không có phản ánh bụi, mùi hôi.

Tại thời điểm kiểm tra cho thấy Công ty cổ phần giấy An Bình thực hiện tương đối tốt các biện pháp bảo vệ môi trường, nước thải và khí thải sau khi qua công trình xử lý đạt quy chuẩn cho phép thải ra môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty xem xét lại chế độ vận hành lò hơi để không xảy ra tình trạng như phản ánh. Theo ý kiến của chính quyền địa phương sau thời điểm kiểm tra thì Công ty đã khắc phục, không còn hiện tượng xả khói gây ảnh hưởng đến môi trường.

2. Cử tri phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An phản ánh về tình trạng thiếu thuốc cấp cho bệnh nhân bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Sở Y tế trả lời:

Trong thời gian qua, tại nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) công lập đã xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), nhất là các thuốc đặc trị và một số vật tư y tế thiết yếu, bởi vì kết quả đấu thầu cũ đã hết không còn hiệu lực mà kết quả đấu thầu tập trung mới của tỉnh lại chưa có, nên các cơ sở KCB không thể mua được.

Để có kết quả đấu thầu, ngành Y tế phải thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế tại Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016/TT-BYT của Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập [Hiện nay, Thông tư này đã được thay thế bởi Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế (có hiệu lực từ ngày 01/10/2019)].

Từ năm 2018 về trước, Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận việc ủy quyền cho Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh là bên mời thầu, BVĐK tỉnh xây dựng kế hoạch đấu thầu mua thuốc chữa bệnh, vắc xin, hóa chất, vật tư y tế cho các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh trình Sở Y tế thẩm định và Sở Y tế sẽ trình UBND tỉnh xin phê duyệt... nên kết quả đấu thầu tương đối nhanh.

Nhưng từ năm 2019, UBND tỉnh yêu cầu ngành Y tế phải có Đơn vị mua thuốc tập trung cấp địa phương (do UBND tỉnh ra Quyết định thành lập) và phải thực hiện theo các quy định của Thông tư số 11/2016/TT-BYT (và nay là Thông tư số 15/2019/TT-BYT). Theo đó, để có kết quả đấu thầu mua thuốc tập trung, Đơn vị mua thuốc tập trung phải thực hiện theo quy trình: Tổng hợp nhu cầu sử dụng thuốc, lập và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện và ký kết hợp đồng hoặc thỏa thuận khung với các nhà thầu được lựa chọn, công bố kết quả lựa chọn nhà thầu và thỏa thuận khung trên Trang Thông tin điện tử của Sở Y tế, ký hợp đồng với các nhà thầu được lựa chọn... Quy trình này mất khá nhiều thời gian. Riêng việc thành lập Đơn vị mua thuốc tập trung cấp địa phương tại tỉnh Bình Dương cũng đã bị kéo dài do vấn đề tham mưu nhân sự lần đầu chưa phù hợp nên phải tham mưu lại. Do đó, đến ngày 15/7/2019, UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 2028/QĐ-UBND về việc thành lập Đơn vị mua thuốc tập trung tỉnh Bình Dương.

Thực hiện theo quy trình nói trên, đến ngày 31/12/2019, Sở Y tế đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc chữa bệnh cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019 - 2021: Gói thầu số 2: Mua thuốc theo tên biệt dược tại Quyết định số 1209/QĐ-SYT. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã ký hợp đồng với các Doanh nghiệp trúng thầu và mua thuốc biệt dược phục vụ công tác khám chữa bệnh. Đến ngày 14/02/2020, Sở Y tế đã phê duyệt tiếp kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc chữa bệnh cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019 - 2021: Gói thầu số 1: Mua thuốc theo tên Generic (đợt 1) tại Quyết định số 163/QĐ-SYT. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hiện nay đang tiếp tục ký hợp đồng với các Doanh nghiệp trúng thầu và tiến hành mua thuốc để đáp ứng nhu cầu điều trị cho người bệnh có thẻ BHYT.

Như vậy, sắp tới các cơ sở KCB công lập trong toàn tỉnh sẽ có đủ nguồn thuốc để phục vụ người bệnh có thẻ BHYT.

3. Cử tri khu phố Bến Lớn, khu phố Bàu Hốt và cử tri khu phố Đồng Chèo thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng phản ánh: Việc quy định "bố trí khu phố có trên 500 hộ gia đình thì có thể bố trí 01 Phó Trưởng khu phố" là không phù hợp, không sát với thực tế khiến cho các địa phương bị động, không có con người để hoạt động, không đủ nhân lực để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chung. Qua thời gian 02 tháng thực hiện theo quyết định, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương xem xét điều chỉnh lại Điều 4, khoản 1, Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND cho phù hợp khi ban hành chính sách phải phù hợp sát với thực tế từng vùng, không cào bằng, không bình quân, không trái với quy định của cấp trên, tạo điều kiện cho các khu phố có con người để hoạt động tốt hơn. Đồng thời, nhằm tạo điều kiện cho các khu phố hoạt động có Trưởng và Phó trưởng khu phố: Đề nghị xem xét điều chỉnh theo Thông tư số 14/2018/TT-BNV Ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ ban hành hoặc điều chỉnh cụ thể như sau: Mỗi ấp có Trưởng ấp, có 01 Phó Trưởng ấp; mỗi khu phố có Trưởng khu phố, có 01 Phó Trưởng khu phố; Trường hợp ấp, khu phố có trên 500-700 hộ gia đình thì có thể bố trí thêm 01 Phó Trưởng ấp, 01 Phó Trưởng khu phố.

Sở Nội vụ trả lời:

Khoản 2, Điều 1, Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố quy định: Mỗi thôn có Trưởng thôn; mỗi tổ dân phố có Tổ trưởng tổ dân phố. Trường hợp cần thiết thì có 01 Phó Trưởng thôn, 01 Phó Tổ trưởng tổ dân phố.

Trên cơ sở cụ thể hóa quy định nêu trên của Thông tư số 14/2018/TT-BNV, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 quy định về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trong đó quy định: Mỗi ấp có Trưởng ấp; mỗi khu phố có Trưởng khu phố. Trường hợp ấp có trên 350 hộ gia đình thì có thể bố trí thêm 1 Phó Trưởng ấp, khu phố có trên 500 hộ gia đình thì có thể bố trí thêm 1 Phó Trưởng khu phố (tối đa chỉ có 1 Phó).

Như vậy, việc kiến nghị các ấp, khu phố có trên 500 - 700 hộ gia đình thì có thể bố trí 02 Phó Trưởng ấp hoặc 02 Phó Trưởng khu phố là không đúng quy định tại khoản 2, Điều 1, Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018. Do đó, tỉnh không thể thực hiện theo kiến nghị này của cử tri.

4. Cử tri ấp Bến Sắn, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng: Trên tuyến đường ĐT749a đã có biển báo cấm, nhưng các xe quá tải trọng vẫn lưu thông nhiều làm cho đường bị xuống cấp và hư hỏng nhiều, gây khó khăn cũng như nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông. Kiến nghị thường xuyên tăng cường kiểm tra xử lý kịp thời các xe quá tải trọng lưu thông trên tuyến đường này.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Hiện nay, trên đường ĐT.749a nói riêng hệ thống đường trên địa bàn tỉnh nói chung đã được lắp đặt đầy đủ biển báo hạn chế tải trọng, phù hợp với khả năng chịu tải của kết cấu cầu, đường từng đoạn tuyến cụ thể. Đồng thời, Thanh tra Giao thông vận tải, Cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng của tỉnh, của các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, đặc biệt là vi phạm về tải trọng phương tiện (tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông). Do lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra Giao thông vận tải mỏng, trong khi địa bàn rộng, đồng thời những người cố tình vi phạm luôn tìm mọi cách "canh" lực lượng chức năng, đối phó, thậm chí chống đối,… nên công tác kiểm soát tải trọng phương tiện luôn gặp nhiều khó khăn.

Sở Giao thông vận tải đã và tiếp tục chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải tăng cường phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, các lực lượng chức năng của địa phương trong công tác tuần tra kiểm soát, đặc biệt là kiểm tra tải trọng xe, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

5. Cử tri ấp Long Bình, xã Long Nguyên kiến nghị: Tuyến đường ĐT749A được tỉnh mở rộng từ xã Long Nguyên giáp ranh thị xã Bến Cát đến xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng nhưng thực tế chỉ thi công đến đoạn giáp ranh giữa ấp Suối Tre và ấp Long Bình phần còn lại vẫn chưa tiến hành làm tiếp. Kiến nghị tỉnh xem xét tiến hành thực hiện tiếp để người dân tham gia giao thông được đảm bảo an toàn và thuận lợi hơn.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

- Năm 2017, 2018, căn cứ hiện trạng đường ĐT.749a đoạn từ giáp ranh thị xã Bến Cát đến xã Long Nguyên (mặt đường chỉ rộng 6m, không đảm bảo giao thông, an toàn giao thông), Sở Giao thông Vận tải đề nghị và được Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương hỗ trợ kinh phí duy tu, mở rộng mặt đường ĐT.749a đoạn từ giáp ranh nội ô thị xã Bến Cát đến chợ Long Nguyên (Km1+275 đến Km9+200); những đoạn còn lại của các tuyến đường tỉnh chỉ đủ kinh phí duy tu mặt đường như hiện hữu, không mở rộng.

- Về việc đầu tư nâng cấp, mở rộng đường ĐT.749a: Xét thấy việc đầu tư nâng cấp mở rộng đường ĐT.749a là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã Bến Cát, huyện Dầu Tiếng nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung, Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 3819/SGTVT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2019, tham mưu UBND tỉnh đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.749a trong giai đoạn 2021 - 2025. Hiện, các ngành của tỉnh đang xem xét chủ trương đầu tư.

6. Cử tri khu phố Bàu Lòng, thị trấn Lai Uyên phản ánh: Hiện nay đoạn đường ngay ngã 3 Bằng Lăng (Quốc lộ 13) hướng vào xã Tân Long, huyện Phú Giáo các xe lưu thông thường xuyên vượt đèn đỏ, tại đây là ngã 3 cũng là nơi ngay cổng trường Mầm non giao nhau với QL 13 hàng ngày có nhiều xe lưu thông và rất nguy hiểm cho các em học sinh. Đề nghị Tỉnh kiến nghị ngành chức năng liên quan thường xuyên trực gác để khắc phục tình trạng trên, nhằm đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông cho người dân.

​Công an tỉnh trả lời:

Trong thời gian qua, Công an tỉnh đã chủ động triển khai các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) nhằm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh. Riêng tuyến Quốc lộ 13 địa bàn huyện Bàu Bàng từ ngày 01/10/2019 đến ngày 13/02/2020, Công an tỉnh đã tổ chức được 42 ca tuần tra, kiểm soát với 210 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia, kết quả đã lập biên bản vi phạm 436 trường hợp, trong đó có 52 trường hợp vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Bên cạnh đó, hàng tuần Công an tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình và Đài Truyền thanh địa phương tuyên truyền đưa tin các vụ tai nạn giao thông, tình hình vi phạm và kết quả xử lý các trường hợp vi phạm tín hiệu đèn giao thông, đi ngược chiều, chở quá tải, quá khổ trên tuyến Quốc lộ 13, khu vực ngã 3 Bằng Lăng… để tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, nhất là đội ngũ lái xe, chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn.

Tuy nhiên, thực trạng quân số cán bộ chiến sỹ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát rất ít, phải tập trung điều tiết, phòng chống ùn tắc giao thông và xử lý vi phạm trên các tuyến đường trọng điểm có tình hình TTATGT phức tạp, mật độ phương tiện tham gia giao thông cao. Tuyến Quốc lộ 13 đoạn qua địa phận huyện Bàu Bàng có mật độ phương tiện tham gia giao thông ít nên có lúc công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên khu vực này còn thực hiện ít hơn so với các địa bàn trọng điểm.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh sẽ có kế hoạch phối hợp các lực lượng giữa tỉnh và Công an huyện Bàu Bàng nhằm tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 13 thuộc huyện Bàu Bàng mà cử tri phản ánh vào giờ cao điểm nhằm đảm bảo TTATGT trên địa bàn. 

7. Cử tri khu phố Cây Sắn, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng kiến nghị: Xem xét sớm mở dải phân cách đoạn ngã 3 Văn phòng khu phố Cây Sắn tạo điều kiện cho nhân dân đi lại mua bán, làm rẫy được thuận tiện, đảm bảo an toàn giao thông, hiện nay người dân phải di vòng mấy cây số, đây là nguyện vọng chính đáng của bà con nhân dân trong khu phố, đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết, trong khi đó các cơ quan chức năng lại mở dải phân cách cho doanh nghiệp cây xăng và các nhà bất động sản buôn bán kinh doanh đoạn không có nhà ở trên địa bàn.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Qua kiểm tra thực tế hiện trường ngày 15/02/2020, Sở Giao thông vận tải và đại diện UBND huyện Bàu Bàng, Công ty Becamex IJC thống nhất với đề xuất của cử tri về việc mở dải phân cách tại Văn phòng Khu phố Cây Sắn, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng. Công ty Becamex IJC sẽ thực hiện và hoàn thành vào tháng 03/2020.

8. Cử tri khu phố Xà Mách, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng: Tiếp tục kiến nghị về việc thi công hệ thống thoát nước tại ngã 3 (trước nhà ông Nguyễn Tươi Sinh, đoạn đầu đường ĐH 618 giáp Quốc lộ 13), việc trả lời kiến nghị là không thỏa đáng không đúng với thực tế, cử tri không đồng tình, tại vị trí ngập nước không đặt miệng cống thoát nước mà bố trí đặt cách xa chục mét, do đó nước không chảy xuống cống được, nếu không mở được miệng cống mới, đề nghị khảo sát lại cán thêm một lớp nhựa nóng tại vị trí ngập nước cho cao lên để nước chảy qua luôn thì sẽ không ngập nữa, đề nghị xem xét giải quyết vì đây là điểm giao nhau ngay ngã 3 thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, vấn đề đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được khắc phục.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Qua kiểm tra thực tế hiện trường ngày 15/02/2020, Sở Giao thông vận tải và đại diện UBND huyện Bàu Bàng, Công ty Becamex IJC thống nhất với đề xuất của cử tri về việc thi công hệ thống thoát nước tại ngã 3 (trước nhà ông Nguyễn Tươi Sinh, đoạn đầu đường ĐH 618 giáp Quốc lộ 13). Công ty Becamex IJC sẽ thực hiện và hoàn thành vào tháng 3/2020.

9. Cử tri khu phố Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng phản ánh: Hiện có rất nhiều hộ dân (khu dân cư 5A, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng), theo quy hoạch công ty Becamex đã giải tỏa lấy đất nhiều năm nhưng chưa được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhất là đối với các trường hợp: tái định cư, trường hợp được mua đất hỗ trợ cùng một số trường hợp mua đất thương mại bán cho người dân của Tổng Công ty Becamex và các Công ty thuộc Tổng Công ty Becamex, nhưng đến nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thời gian qua người dân chưa được cấp sổ nên không xin được giấy phép xây dựng, cất nhà, vay vốn, xây nhà bị phạt....và tình hình mua, bán khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của nhân dân, đã kiến nghị nhiều lần nhưng việc giải quyết rất chậm trễ, cử tri kiến nghị các cấp, các cơ quan có thẩm quyền sớm có chủ trương, giải pháp phù hợp để giải quyết cấp sổ đối với các trường hợp trên, tạo điều kiện xây dựng, cất nhà, vay vốn… đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Qua rà soát hồ sơ, hiện nay trên địa bàn cử tri phản ánh có khu dân cư 5A ấp 5 tại thị trấn Lai Uyên do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (sau đây gọi tắt là Tổng Công ty Becamex) làm chủ đầu tư: Đối với các khu dân cư này, hiện nay Tổng Công ty Becamex đã được Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh diện tích, vị trí các loại đất đã được giao đất tại Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 07/5/2009 do thay đổi quy hoạch chi tiết xây dựng; đồng thời giao đất (đợt 2) cho Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP để thực hiện dự án Khu dân cư 5A ấp 5, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng tại Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 16/01/2020. Hiện nay, hồ sơ đang trong giai đoạn xác định nghĩa vụ tài chính. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tổng Công ty Becamex sau khi đơn vị hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Đây là một trong những điều kiện để người dân nhận đất tái định cư, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu dân cư được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện các quyền liên quan đến khu đất. Thời gian thực hiện đến tháng 6 năm 2020.

10. Cử tri ấp 1, xã Trừ Văn Thố phản ánh: Người dân đã nhiều lần ý kiến về việc mở dải phân cách đoạn đường QL13 vào trường trung học cơ sở Trừ Văn Thố mới xây, nhưng được Sở Giao thông trả lời là không đủ khoảng cách để đảm bảo an toàn, vậy tại sao một số đoạn đường có cây xăng, khoảng cách rất ngắn lại được mở dải phân cách (từ ngã ba bia Chiến thắng Bàu Bàng xuống cây xăng Hạnh Phúc khoảng cách chưa tới 500m, xuống tiếp một đoạn ngã 3 vào dự án bất động sản lại tiếp tục mở dải phân cách). Đây là nguyện vọng của người dân, phục vụ nhu cầu của nhân dân đề nghị cơ quan chức năng xem xét giải quyết, nếu không mở dải phân cách vào trường học các em học sinh tiếp tục đi ngược chiều đoạn ngã 3 Trừ Văn Thố là hết sức nguy hiểm.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Qua kiểm tra thực tế hiện trường ngày 15/02/2020, Sở Giao thông vận tải và đại diện UBND huyện Bàu Bàng, Công ty Becamex IJC thống nhất với đề xuất của cử tri về việc mở dải phân cách tại vị trí đường vào Trường THCS Trừ Văn Thố (mới), xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng. Công ty Becamex IJC sẽ thực hiện và hoàn thành vào tháng 3/2020.

11. Cử tri ấp 1, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng phản ánh: Công ty gỗ Triệu Phát gây ô nhiễm bụi trầm trọng, khói gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh khu vực công ty, khi đang hoạt động sản xuất, người dân đã ý kiến nhiều lần nhưng không có cán bộ xử lý. Đề nghị các ngành liên quan kiểm tra và xử lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Công ty TNHH Chế biến gỗ Triệu Phát hoạt động chế biến gỗ tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng. Qua rà soát hồ sơ cho thấy Công ty đã được UBND huyện Bến Cát cấp Giấy xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường cho dự án nhà máy chế biến gỗ Triệu Phát tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bến Cát (nay là xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng).

Căn cứ theo quy định pháp luật, thẩm quyền kiểm tra, xử lý về bảo vệ môi trường đối với Công ty thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng. Đối chiếu các quy định pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chuyển nội dung phản ánh đến UBND huyện Bàu Bàng để kiểm tra, xử lý và yêu cầu Công ty TNHH Chế biến gỗ Triệu Phát thực hiện các biện pháp khắc phục, không gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh tại Công văn số 636/STNMT-TTr ngày 19/02/2020.

Qua làm việc, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bàu Bàng sẽ tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) đối với Công ty và yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục, báo cáo kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trả lời cử tri trước ngày 30/3/2020.

12. Cử tri xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng kiến nghị: Ngành chức năng chỉ đạo đơn vị thi công lắp đặt dải phân cách cứng trên đường ĐT.744 đoạn trước Trường Tiểu học Thanh An, di dời 06 bục bê tông nằm chắn ngang trên vỉa hè dành cho người đi bộ gây cản trở; khảo sát mở thêm chỗ quay đầu xe tại Nhà Văn hoá ấp Bến Chùa vì đoạn trên quá dài khoảng 800m gây khó khăn cho người dân khi muốn sang đường phải đi 01 đoạn rất dài.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

- Về di dời 06 đốt phân cách nằm trên vỉa hè trước trường tiểu học Thanh An: Sở Giao thông vận tải đã đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công di dời 06 đoạn dải phân cách trên. Đến nay, đơn vị thi công đã thực hiện hoàn thành.

- Về mở dải phân cách trên ĐT.744 tại Nhà văn hóa ấp Bến Chùa: Trong thời gian lắp đặt dải phân cách trên ĐT.744, Sở Giao thông vận tải nhận được nhiều kiến nghị của cử tri và tổ chức về tháo dỡ dải phân cách trên ĐT.744. Sở Giao thông vận tải đã chủ trì cùng với các đơn vị có liên quan và địa phương khảo sát, đồng thời gửi lấy ý kiến của địa phương thống nhất vị trí mở dải phân cách để trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương. Ngày 06/2/2020, UBND huyện Dầu Tiếng có Công văn số 23/BC-UBND, theo đó UBND huyện Dầu Tiếng không thống nhất mở dải phân cách tại Nhà văn hoá ấp Bến Chùa; Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 450/SGTVT-QLGT ngày 13/02/2020 báo cáo UBND tỉnh về việc không mở dải phân cách tại vị trí trên và được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 619/UBND-KT ngày 17/02/2020.

13. Cử tri các xã An Lập và Long Tân, huyện Dầu Tiếng tiếp tục kiến nghị: Qua phần trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương về dự án duy tu, bảo dưỡng thường xuyên công trình thủy lợi sông Thị Tính, cử tri các xã phản ánh, không đồng tình đối với dự án nạo vét sông Thị Tính. Đề nghị ngành chức năng xem xét không tiến hành nạo vét khu vực sông Thị Tính qua địa bàn huyện Dầu Tiếng như đã phản ánh trước kỳ họp 12 hạn chế tình trạng sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời:

Theo nguyện vọng và đề nghị của địa phương về việc tiếp tục nạo vét, duy tu bảo dưỡng thường xuyên công trình thủy lợi sông Thị Tính, ngày 19/10/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 3621/UBND-KTN chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dương thực hiện khảo sát, thu thập số liệu về tình trạng sạt lở bờ sông, hiện trạng bồi lắng lòng sông Thị Tính và các nhánh suối trong lưu vực sông Thị Tính; đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với các Sở ngành liên quan và UBND thị xã Bến Cát, huyện Dầu Tiếng, Bàu Bàng kiểm tra, hướng dẫn Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dương thực hiện các thủ tục, quy trình kỹ thuật khảo sát theo đúng quy định.

Ngày 30/6/2016 Sở Nông nghiệp và PTNT đã mời các Sở, ngành và địa phương có liên quan (các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng. Giao thông Vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện Dầu Tiếng, Bàu Bàng, thị xã Bến Cát) lấy ý kiến góp ý về chuyên môn, về sự cần thiết và trình tự thủ tục thực hiện dự án. Các Sở, ngành và địa phương đều thống nhất tiếp tục nạo vét, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên công trình thủy lợi sông Thị Tính và sẽ kiến nghị UBND tỉnh sớm cho chủ trương để làm cơ sở thực hiện dự án.

Phương án duy tu, bảo dưỡng thường xuyên Công trình thủy lợi sông Thị Tính được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 108/QĐ-UBND, ngày 17/01/2017, giao cho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dương làm Chủ đầu tư, thực hiện bằng nguồn vốn của Công ty và được phép tận thu và sử dụng đất, cát từ quá trình duy tu, bảo dưỡng thường xuyên để bù đắp chi phí đầu tư.

Với mục tiêu, nhiệm vụ: Thực hiện duy tu, bảo dưỡng thường xuyên sông Thị Tính để chống và giảm ngập cho 1.760 ha tự nhiên ven sông Thị Tính và các nhánh suối đảm bảo khả năng thoát nước cho sản xuất nông nghiệp và đô thị trong khu vực; hạn chế ngập úng trong mùa mưa, phát huy hiệu quả của dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Đối với sông Thị Tính thực hiện thi công nạo vét trong phạm vi đã bồi thường, giải phóng mặt bằng (mỗi bên 20m); đối với các nhánh suối thực hiện thi công trong phạm vi hành lang bảo vệ suối (do các nhánh suối không có bồi thường giải phóng mặt bằng). Trong quá trình thực hiện nếu xảy ra sạt lở bờ sông vượt ranh giải phóng mặt bằng thì Công ty Dương phải có biện pháp khắc phục và bồi thường cho các hộ bị thiệt hại theo quy định.

Thời gian thực hiện dự án 10 năm, trong đó: từ năm thứ 01 đến năm thứ 04 thực hiện nạo vét, khai thông dòng chảy theo bản vẽ thiết kế và phương án duy tu, bảo dưỡng thường xuyên đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; từ năm thứ 5 đến năm thứ 10 thực hiện duy tu, bảo dưỡng thường xuyên công trình. Thời gian bắt đầu triển khai thực hiện thi công nạo vét tính từ ngày hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng; hoàn thành thủ tục quản lý tài nguyên khoáng sản, quản lý an toàn giao thông  thủy. Vị trí khu vực nạo vét và khối lượng thi công nạo vét được quy định cụ thể theo từng năm.

Sau khi hoàn thành các thủ tục trên Công ty Dương báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT để tổ chức họp lấy ý kiến các Sở ngành và địa phương có liên quan báo cáo đề xuất UBND tỉnh ra Quyết định khởi công dự án (hiện nay Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dương chưa thực hiện thi công nạo vét, duy tu bảo dưỡng công trình thủy lợi sông Thị Tính).

Khi triển khai thi công Công ty Dương phải liên hệ với địa phương tổ chức họp dân, công khai dự án; Thuê đơn vị tư vấn độc lập có đủ năng lực, kinh nghiệm để giám sát thi công; thành lập giám sát cộng đồng (do địa phương cử) để phối hợp với Đơn vị giám sát độc lập giám sát thi công trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Trong quá trình thi công Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với các sở, ngành và địa phương có liên quan kiểm tra tình hình thực hiện của Công ty Dương để kịp thời đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh; Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn Công ty Dương về trình tự, thủ tục quản lý khối lượng đất, cát tận thu từ duy tu, bảo dưỡng và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường; Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm hướng dẫn về đảm bảo an toàn giao thông thủy nội địa, quản lý hoạt động các phương tiên, thiết bị thi công theo quy định.

Việc thực hiện Phương án duy tu, bảo dưỡng thường xuyên Công trình thủy lợi sông Thị Tính nhằm hạn chế bồi lắng lòng sông, đảm bảo mặt cắt tiêu, thoát nước theo thiết kế ban đầu, chống ngập úng trong khu vực theo yêu cầu của thiết kế là cần thiết. Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến mục tiêu, nhiệm vụ của Phương án duy tu, bảo dưỡng thường xuyên Công trình thủy lợi sông Thị Tính để người dân hiểu và thi hành Quyết định.

14. Cử tri ấp Gò Mối, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng kiến nghị: Lắp đặt cống dọc 02 bên đường ĐT.744 khu vực từ nhà máy chế biến mủ cao su Bến Súc đến giáp ấp Bến Chùa, xã Thanh An vì hàng năm đến mùa mưa khu vực này nước không thoát ra sông gây ngập úng cục bộ ảnh hưởng cuộc sống các hộ dân 02 bên ven đường.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Sở Giao thông vận tải sẽ có văn bản tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước hoàn chỉnh trên ĐT.744 đoạn qua địa bàn huyện Dầu Tiếng bằng nguồn vốn đầu tư công trong giai đoạn 2021 - 2025.

15. Cử tri xã Long Tân phản ánh: Đoạn đường gần đầu cầu Phú Bình (ĐT749d) xuống cấp và hư hỏng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

- Trong năm 2019, Sở Giao thông vận tải đã hoàn thành công tác duy tu sửa chữa toàn tuyến ĐT.749D. Tuy nhiên, trong tháng 01 và tháng 02/2020 phát sinh lưu lượng lớn các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng với tải trọng nặng từ các mỏ trong đường nhánh (đường xã) ra ĐT.749D, gây hư hỏng một phần mặt nhựa tại vị trí tiếp giáp giữa đường xã với ĐT.749D.

- Giải pháp:

+ Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải phối hợp với lực lượng chức năng của địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát tải trọng, xử lý những trường hợp vi phạm tại Công văn số 503/SGTVT-QLGT ngày 18/02/2020.

+ Đồng thời, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị chức năng khẩn trương thực hiện việc duy tu, sửa chữa vị trí hư hỏng trên, dự kiến hoàn thành trong tháng 3 năm 2020.

16. Cử tri xã Thanh Tuyền đề nghị: Ngành chức năng khảo sát khắc phục các khe co giãn cầu Xuy nô gây nguy hiểm cho người dân khi lưu thông trên cầu.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Qua khai thác sử dụng lâu năm, khe co giãn của cầu Xuy Nô (và một số cầu khác trên địa bàn tỉnh) đã hư hỏng và cần được sửa chữa thay thế. Sở Giao thông vận tải đã đưa vào kế hoạch duy tu hệ thống cầu trên đường tỉnh năm 2020, dự kiến triển khai thực hiện trong Quý III năm 2020.

17. Cử tri Nguyễn Văn Trọn, ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo kiến nghị: Về việc ông làm chế độ chính sách và đã nộp hồ sơ về Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết đề nghị ngành chức năng xem xét giải quyết.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trả lời:

Ngày 01/10/2019, Bộ CHQS tỉnh nhận hồ sơ đề nghị giám định thương tật của ông Nguyễn Văn Trọn, ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo (do Ban CHQS huyện Phú Giáo đề nghị), qua thẩm định và đối chiếu với các quy định thủ tục hồ sơ đề nghị giám định thương tật thì hồ sơ của ông Trọn chưa đủ điều kiện, ngày 11/10/2019, Bộ CHQS tỉnh đã trả hồ sơ của ông Trọn về Ban CHQS huyện Phú Giáo, chỉ đạo Ban CHQS huyện Phú Giáo hướng dẫn ông Trọn bổ sung hồ sơ theo quy định. Đến nay Bộ CHQS tỉnh chưa nhận lại hồ sơ đề nghị giám định thương tật của ông Trọn.

Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Ban CHQS huyện Phú Giáo hướng dẫn ông Trọn hoàn chỉnh hồ sơ, tiếp nhận gửi về Bộ CHQS tỉnh theo quy định.

18. Cử tri Trần Thị Nụ, ấp Suối Con, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo có ý kiến phản ánh: Hiện bà đang làm hồ sơ thờ cúng liệt sỹ Bùi Văn Ấn, số hồ sơ 15217 bà làm hồ sơ từ năm 2014 nộp về huyện và huyện chuyển về tỉnh, đến năm 2015 tỉnh yêu cầu gia đình bổ sung hồ sơ và gia đình bà đã bổ sung nộp về huyện và huyện nộp về tỉnh, đến tháng 3/2019 Sở LĐ-TBXH trả hồ sơ đề nghị tiếp tục bổ sung và gia đình đã bổ sung hồ sơ theo phiếu trao đổi nghiệp vụ của Sở, đến ngày 29/10/2019 phòng LĐ-TBXH huyện đã nộp hồ sơ về Sở, đến ngày 04/11/2019 Sở tiếp tục trả hồ sơ về đề nghị gia đình bổ sung. Đề nghị lãnh đạo các cấp xem xét hỗ trợ và hướng dẫn một lần cụ thể để bà không phải đi lại nhiều lần.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời:

- Qua kiểm tra hồ sơ liệt sỹ Bùi Văn Ấn (số hồ sơ: 15217) hồ sơ liệt sỹ là hồ sơ sao y do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh chuyển đến ngày 11/01/2003.

- Hồ sơ thờ cúng liệt sỹ nộp về Sở năm 2015 đến ngày 07/9/2015 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ liệt sỹ là hồ sơ sao y và nêu rõ trong phiếu trao đổi nghiệp vụ là hồ sơ liệt sỹ chỉ có 1 con là bà Bùi Thị Tám, sinh năm 1950, nhưng trong hồ sơ thờ cúng bà Nụ khai là con dâu của liệt sỹ và không có giấy ủy quyền hoặc biên bản họp họ tộc về việc thờ cúng liệt sỹ Bùi Văn Ấn. Nên cần phải bổ sung đầy đủ giấy ủy quyền hoặc biên bản họp họ tộc của thân nhân liệt sỹ và yêu cầu địa phương phải xác minh rõ bà Nụ có mối quan hệ như thế nào với liệt sỹ (liệt sỹ chỉ có 1 con là bà Tám).

- Đến ngày 25/10/2018 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận lại hồ sơ thờ cúng liệt sỹ Bùi Văn Ấn. Ngày 07/11/2018 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản số 3776/SLĐTBXH-NCC gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh về việc đề nghị chuyển hồ sơ bản chính của liệt sỹ Bùi Văn Ẩn.

- Đến ngày 04/01/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương nhận được văn bản trả lời kèm hồ sơ bản chính của liệt sỹ Bùi Văn Ẩn từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai.

- Đến ngày 05/3/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương nhận được văn bản trả lời của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc không quản lý hồ sơ bản chính của liệt sỹ Bùi Văn Ẩn.

- Sau khi nhận được công văn phản hồi và hồ sơ bản chính của liệt sỹ Bùi Văn Ẩn. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương đã kiểm tra toàn bộ hồ sơ do Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh chuyển đến Bình Dương quản lý. Trong hồ sơ liệt sỹ chỉ có vợ tên Phạm Thị Ba, sinh năm 1909 (đã chết) và có 1 con tên là Bùi Thị Tám, sinh năm 1949. Trong hồ sơ không thể hiện liệt sỹ có con tên Đặng Minh Chánh, sinh năm 1936 (đã chết) và bà Đặng Thị Thắm. Nhưng trong hồ sơ thờ cúng liệt sỹ lại có thêm biên bản ủy quyền của bà Đặng Thị Thắm ghi mối quan hệ với người có công là em và bà Nụ là con dâu liệt sỹ.

- Vì vậy, ngày 26/3/2019 Sở LĐTBXH tỉnh Bình Dương đã có phiếu trao đổi nghiệp vụ đề nghị địa phương xác minh trường hợp này, nếu ông Chánh và bà Thắm là con liệt sỹ Bùi Văn Ấn thì lập hồ sơ bổ sung thông tin con liệt sỹ vào hồ sơ theo Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và kiểm tra thông tin năm sinh của bà Tám nếu sai thì đính chính thông tin theo công văn số 1799/NCC của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương.

- Ngày 25/11/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương nhận lại hồ sơ thờ cúng liệt sỹ Bùi Văn Ẩn do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phú Giáo nộp lên bổ sung hồ sơ. Ngày 04/11/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương kiểm tra hồ sơ và nhận thấy Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phú Giáo bổ sung hồ sơ chưa đủ theo quy định của Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH về việc bổ sung tình hình thân nhân liệt sỹ vào hồ sơ gốc phải có "Giấy Khai Sinh" nếu là con liệt sỹ nên đã trả hồ sơ về địa phương.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương đã nhiều lần đề nghị địa phương bổ sung đầy đủ giấy tờ t`heo đúng quy định và kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn thân nhân bổ sung hồ sơ theo quy định. Nhưng địa phương chưa thực hiện đúng khiến hồ sơ nộp lên Sở phải trả lại nhiều lần. Đến nay hồ sơ liệt sỹ Bùi Văn Ấn vẫn chưa bổ sung và nộp đầy đủ về Sở để kiểm tra và ra quyết định thờ cúng liệt sỹ theo đúng quy định.

19. Cử tri khu phố 3 phường Tân Định, TX.Bến Cát phản ánh: Công ty An Hưng Tường (Xưởng sắt) gây ô nhiễm môi trường và xe công ty vận chuyển phế liệu sắt từ cơ sở I đến cơ sơ II không có bạt che đậy, chở quá tải, làm rớt phế liệu trên đường gây nguy hiểm cho người dân. Đề nghị ngành chức năng có biện pháp xử lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Bến Cát, Ủy ban nhân dân phường Tân Định tiến hành kiểm tra và xác minh tại Công ty cổ phần thép VAS An Hưng Tường vào ngày 18 tháng 2 năm 2020. Qua phản ánh cử tri là ông Nguyễn Nam Thanh (tọa lạc tại Tổ số 11, khu phố 3, phường Tân Định), xác minh cho thấy Công ty cổ phần thép VAS An Hưng có sử dụng 2 xe tải vận chuyển phế liệu từ Cơ sở 1 đến Cơ sở 2 (khoảng cách giữa 2 cơ sở khoảng 1,5km) nhưng không có bạt che đậy làm rơi vãi phế liệu trên đường đúng như phản ánh của cử tri.

Sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, Công ty cổ phần thép VAS An Hưng Tường đã thực hiện ngay các biện pháp khắc phục chuyển sắt thép phế liệu từ Cơ sở 1 đến Cơ sở 2, cụ thể: che bạt toàn bộ thùng xe và chở đúng khổ/tải trọng, các thùng xe được gia cố và vận chuyển chậm để không rơi vãi, phát tán bụi ảnh hưởng đến môi trường; tăng tần suất tưới nước trên tuyến đường vận chuyển để hạn chế bụi khuếch tán ra môi trường; đồng thời, Công ty lắp đặt thanh nam châm trên xe bồn tưới đường để hút các vật liệu kim loại có rơi vãi trong quá trình vận chuyển.

Đối với công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy sản xuất (Cơ sở 2) của Công ty thực hiện tương đối tốt các biện pháp bảo vệ môi trường, khí thải và nước thải sau công trình xử lý đạt quy chuẩn cho phép thải ra môi trường. Qua xác minh ý kiến chính quyền địa phương vào ngày 20 tháng 2 năm 2020 thì hiện nay Công ty cổ phần thép VAS An Hưng Tường đã khắc phục các nội dung phản ánh của cử tri, các phương tiện vận chuyển được che phủ bạt và không còn tình trạng phát tán bụi, rơi vãi sắt thép ra môi trường.

20. Cử tri khu phố 3 phường Tân Định, TX.Bến Cát phản ánh: Công ty Minh Nhựt xả khí thải gây ô nhiễm môi trường. Kiến nghị các ngành chức năng xem xét giải quyết.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Chi nhánh Công ty TNHH Gốm sứ Minh Phát - Xưởng sản xuất Minh Nhật tại khu phố 3, phường Tân Định, thị xã Bến Cát hoạt động sản xuất chậu kiểng bằng polymer, chậu xi măng các loại và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt đề án bảo vệ môi trường tại Quyết định số 419/QĐ-STNMT ngày 06/7/2011.

Qua phản ánh của cử tri, ngày 18/2/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra việc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường của Công ty, kết quả kiểm tra cho thấy Công ty đã thu gom xử lý nước thải, hơi dung môi theo đúng Đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt, cụ thể như sau: Nước thải của Công ty bao gồm nước thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của công nhân viên và nước thải sản xuất (từ quá trình mài và quá trình xử lý bụi sơn, hơi dung môi) với tổng lưu lượng khoảng 8 m3/ngày được thu gom về hệ thống xử lý và tuần hoàn tái sử dụng; Bụi sơn và hơi dung môi phát sinh từ quá trình sơn sản phẩm tại 04 buồng phun sơn được thu gom xử lý qua màng nước sau đó phát thải ra môi trường qua ống thải cao khoảng 08m. Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty trong quá trình hoạt động sản xuất đảm bảo chất thải (nước thải, hơi dung môi, bụi thải, chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại) được thu gom, xử lý, quản lý theo quy định, đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường và người dân xung quanh.

21. Cử tri ấp Kiến An, xã An Điền, TX.Bến Cát phản ánh: Công ty MDF gây ô nhiễm môi trường, ngành chức năng đã xử lý nhiều lần nhưng đến nay Công ty vẫn chưa khắc phục. Đề nghị có biện pháp xử lý dứt điểm.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Công ty Cổ phần MDF Việt Nam tại ấp Kiến An, xã An Điền, thị xã Bến Cát hoạt động sản xuất và gia công các loại ván MDF với công suất hiện nay khoảng 3.000m3 sản phẩm/tháng, đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường tại Quyết định số 621/QĐ-STNMT ngày 21/9/2011. Năm 2019, theo phản ánh của người dân, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với Công ty. Qua kiểm tra đã tham mưu UBND tỉnh xử lý vi phạm đối với các hành vi vi phạm về môi trường tại Quyết định số 1977/QĐ-XPVPHC ngày 9/7/2019 với tổng số tiền 310 triệu đồng và yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định. Ngoài ra, đối với phản ánh Công ty xả nước thải làm hoa màu và cây trồng chết, Công ty đã phối hợp với UBND xã An Điền làm việc với người dân có phản ánh và thống nhất phương án thực hiện hỗ trợ thiệt hại, riêng hộ ông Phạm Văn Thiện không thống nhất (hiện Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát đang thụ lý vụ án dân sự giữa ông Thiện và Công ty).

Qua phản ánh của cử tri, ngày 18/2/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra việc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường của Công ty, kết quả kiểm tra cho thấy Công ty đã thực hiện các biện pháp khắc phục theo yêu cầu tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính như không còn sử dụng rìa ván ép để đốt lò hơi, nước thải đã được thu gom toàn bộ về hệ thống để xử lý trước khi thải ra môi trường; Toàn bộ chất thải công nghiệp rắn công nghiệp không nguy hại được chuyển giao cho Công ty TNHH Tuấn Đạt thu gom, vận chuyển và xử lý. Ngoài ra, Công ty đang trong quá trình di dời đến địa điểm sản xuất mới ở tỉnh Bình Định, theo kế hoạch vào cuối tháng 6/2020 sẽ di dời toàn bộ hoạt động sản xuất. Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty trong quá trình hoạt động sản xuất trước khi thực hiện di dời đảm bảo chất thải (nước thải, khí thải, bụi thải, chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại) được thu gom, xử lý, quản lý theo quy định, đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường và người dân xung quanh.

22. Cử tri khu phố 4, phường Chánh Phú Hòa, TX.Bến Cát kiến nghị: Đề nghị trả lời cho người dân rõ về việc công trình cấp thoát nước quy hoạch mở rộng 30ha người dân nghe thông báo đã làm mà chưa triển khai. Như vậy Công ty có thực hiện hay không và triển khai thực hiện vào thời gian nào để nhân dân biết.

Sở Xây dựng trả lời:

Khu đất diện tích khoảng 30 ha như cử tri đề cập thuộc dự án tuyến ống nước thô từ kênh Phước Hòa về khu vực trung tâm đô thị Bình Dương (dự án cấp nước Bắc Bình Dương) phục vụ cấp nước cho khu vực Bến Cát và các vùng lân cận thuộc tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, do điều chỉnh thiết kế thay đổi vị trí hồ chứa nước và vị trí tuyến ống nước thô nên hiện tại dự án tạm ngưng triển khai thực hiện cho tới khi điều chỉnh phương án thiết kế hoàn thành.

Dự kiến Công ty sẽ triển khai thực hiện dự án vào năm 2021.

Mục đích sử dụng khu đất trên dùng để dự phòng phát triển cấp nước trong tương lai (Báo cáo của Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương tại văn bản số 184/CV- CPN-MT ngày 20/02/2020).

23. Cử tri khu phố 1 phường Mỹ Phước, TX.Bến Cát phản ánh: Người tham gia bảo hiểm y tế khi có việc cần sự hỗ trợ y tế nếu rơi vào các ngày nghỉ, ngày lễ hoặc ngoài giờ hành chính thì không được giải quyết. Điều này gây bất lợi cho những người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành có liên quan xem xét và có giải pháp đối với tình trạng trên.

Sở Y tế trả lời:

Trong hoạt động Khám bệnh, chữa bệnh (KCB) Bảo hiểm y tế (BHYT), tùy thuộc cơ sở KCB ký hợp đồng KCB BHYT với cơ quan Bảo hiểm Xã hội (BHXH), đa số các cơ sở KCB công lập chỉ thực hiện KCB BHYT trong những ngày làm việc hành chính; ngày Thứ 7, Chủ Nhật và ngày nghỉ Lễ chỉ dành cho các trừ trường hợp cấp cứu.

Căn cứ vào nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ sở KCB có khả năng đáp ứng được nhu cầu KCB BHYT của người bệnh trong các ngày nghỉ, cơ sở KCB sẽ xin ký bổ sung hợp đồng KCB BHYT với BHXH tỉnh và thông báo khám ngoài giờ và các ngày nghỉ. Hiện nay hầu hết các cơ sở KCB tư nhân đều có đăng ký KCB BHYT ngoài giờ hành chính và các ngày nghỉ, ngày Lễ. Đây hoàn toàn là tự nguyện, Nhà nước không bắt buộc.

Vì vậy, với vấn đề cử tri đề nghị, Sở Y tế cũng chỉ có thể khuyến khích các cơ sở KCB công lập căn cứ khả năng của mình để bổ sung hợp đồng KCB BHYT với BHXH tỉnh và tổ chức KCB vào ngoài giờ hành chính, Thứ 7, Chủ Nhật và ngày Lễ để phục vụ nhu cầu KCB BHYT cho người dân.

24. Cử tri khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, TX.Bến Cát phản ánh: Khu vực trên đường ĐT 741 tại khu phố Phú Nghị có ngã tư đi xuống nghĩa trang khu phố Phú Nghị và ngã còn lại đi hướng qua khu tái định cư Hòa Lợi (đường nhà ông 6 Quới) hiện nay số lượng xe lưu thông qua lại rất nhiều, thường xuyên gây tai nạn giao thông. Đề nghị khảo sát lắp đặt tín hiệu đèn giao thông để hạn chế gây tai nạn tại khu vực này.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Ngày 15/2/2020, Sở Giao thông vận tải đã khảo sát hiện trạng và ngày 18/02/2020, Sở Giao thông Vận tải có Công văn số 502/SGTVT-QLGT trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương giao Công ty TNHH một Thành  viên Đầu tư hạ tầng - VRG đầu tư hệ thống đèn chớp vàng, bổ sung hệ thống biển báo và sơn đường tại giao lộ trên. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp chủ đầu tư dự án và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

25. Cử tri khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi và cử tri khu phố 3A, khu phố 4, phường Thới Hòa, TX.Bến Cát đồng phản ánh: Tình trạng cấp thiếu thuốc đối với người sử dụng thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương, (nhất là tại các tuyến cơ sở), người bệnh phải ra ngoài mua thuốc. Và khi người tham gia bảo hiểm y tế đi khám, chữa bệnh thì có một số bệnh được bác sĩ kê toa nhân viên y tế trả lời không có thuốc thuộc danh mục được hưởng bảo hiểm y tế để điều trị hoặc hết thuốc bảo hiểm y tế và đề nghị người bệnh ra ngoài mua. Đề nghị ngành chức năng xem xét và bổ sung thêm thuốc đặc trị vào bảo hiểm y tế để cấp cho người dân.

Sở Y tế xin trả lời chung như sau:

Trong thời gian qua, tại nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) công lập đã xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), nhất là các thuốc đặc trị và một số vật tư y tế thiết yếu, bởi vì kết quả đấu thầu cũ đã hết không còn hiệu lực mà kết quả đấu thầu tập trung mới của tỉnh lại chưa có, nên các cơ sở KCB không thể mua được.

Để có kết quả đấu thầu, ngành Y tế phải thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế tại Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016/TT-BYT của Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập [Hiện nay, Thông tư này đã được thay thế bởi Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế (có hiệu lực từ ngày 01/10/2019)].

Từ năm 2018 về trước, Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận việc ủy quyền cho Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh là bên mời thầu, BVĐK tỉnh xây dựng kế hoạch đấu thầu mua thuốc chữa bệnh, vắc xin, hóa chất, vật tư y tế cho các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh trình Sở Y tế thẩm định và Sở Y tế sẽ trình UBND tỉnh xin phê duyệt... nên kết quả đấu thầu tương đối nhanh.

Nhưng từ năm 2019, UBND tỉnh yêu cầu ngành Y tế phải có Đơn vị mua thuốc tập trung cấp địa phương (do UBND tỉnh ra Quyết định thành lập) và phải thực hiện theo các quy định của Thông tư 11/2016/TT-BYT (và nay là Thông tư 15/2019/TT-BYT). Theo đó, để có kết quả đấu thầu mua thuốc tập trung, Đơn vị mua thuốc tập trung phải thực hiện theo quy trình: Tổng hợp nhu cầu sử dụng thuốc, lập và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện và ký kết hợp đồng hoặc thỏa thuận khung với các nhà thầu được lựa chọn, công bố kết quả lựa chọn nhà thầu và thỏa thuận khung trên Trang Thông tin điện tử của Sở Y tế, ký hợp đồng với các nhà thầu được lựa chọn... Quy trình này mất khá nhiều thời gian. Riêng việc thành lập Đơn vị mua thuốc tập trung cấp địa phương tại tỉnh Bình Dương cũng đã bị kéo dài do vấn đề tham mưu nhân sự lần đầu chưa phù hợp nên phải tham mưu lại. Do đó, đến ngày 15/7/2019, UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 2028/QĐ-UBND về việc thành lập Đơn vị mua thuốc tập trung tỉnh Bình Dương.

Thực hiện theo quy trình nói trên, đến ngày 31/12/2019, Sở Y tế đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc chữa bệnh cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019 - 2021: Gói thầu số 2: Mua thuốc theo tên Biệt dược tại Quyết định số 1209/QĐ-SYT. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã ký hợp đồng với các Doanh nghiệp trúng thầu và mua thuốc biệt dược phục vụ công tác khám chữa bệnh. Đến ngày 14/02/2020, Sở Y tế đã phê duyệt tiếp kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc chữa bệnh cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019-2021: Gói thầu số 1: Mua thuốc theo tên Generic (đợt 1) tại Quyết định số 163/QĐ-SYT. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hiện nay đang tiếp tục ký hợp đồng với các Doanh nghiệp trúng thầu và tiến hành mua thuốc để đáp ứng nhu cầu điều trị cho người bệnh có thẻ BHYT.

Như vậy, sắp tới các cơ sở KCB công lập trong toàn tỉnh sẽ có đủ nguồn thuốc để phục vụ người bệnh có thẻ BHYT.

26. Cử tri khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi, TX.Bến Cát phản ánh: Nhân viên, y Bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương (nhất là ở khoa cấp cứu) có thái độ thờ ơ, vô tâm với bệnh nhân khi người dân đưa bệnh nhân đến bệnh viện để cấp cứu và điều trị bệnh. Đề nghị chấn chỉnh lại đội ngũ làm việc và thái độ phục vụ của các y bác sĩ của bệnh viện tỉnh.

Sở Y tế trả lời:

Trong thời gian vừa qua, Bệnh viện đã triển khai thực hiện các biện pháp tuyên truyền, giáo dục nhân viên bệnh viện nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, thực hiện tốt các quy định về giao tiếp ứng xử nhằm hướng tới sự hài lòng của người bệnh, với phương châm: "Bệnh nhân đến tiếp đón niềm nở, Bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, Bệnh nhân về dặn dò chu đáo".

Hàng ngày, Khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện tiếp nhận, điều trị cho khoảng 200-250 người bệnh, cá biệt có ngày 300 người bệnh, trong đó hầu hết là các trường hợp cấp cứu, bệnh nặng,… Khi tiếp nhận, nhân viên y tế phải thực hiện theo đúng quy trình quy định, quy chế chuyên môn, phân loại bệnh nhân nặng, khẩn cấp sẽ xử lý trước, các trường hợp nhẹ hơn được xử lý sau. Các trường hợp người bệnh vào cấp cứu đều được nhân viên y tế kịp thời tiếp nhận, xử trí theo đúng quy định cho nên có thể chưa làm vừa lòng thân nhân người bệnh khi đang quá lo lắng về tình trạng bệnh của người bệnh.

27. Cử tri ấp An Thành và ấp Rạch Bắp, xã An Tây, TX.Bến Cát phản ánh: Đường ĐT.744 đã được lắp đặt dải phân cách nhằm giảm tai nạn giao thông nhưng từ UBND xã An Tây xuống tới Trường tiểu học An Tây A mới có chỗ quay đầu xe. Đề nghị các ngành chức năng xem xét cho tháo dở một đoạn dải phân cách cho phép quay đầu xe ngay Chợ An Tây vì nơi đây có nhiều công ty, xí nghiệp trú đóng, để thuận lợi cho người dân qua lại.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Trong thời gian lắp đặt dải phân cách trên ĐT.744, Sở Giao thông vận tải nhận được nhiều kiến nghị của cử tri và tổ chức về tháo dỡ dải phân cách trên ĐT.744. Sở Giao thông vận tải đã chủ trì cùng với các đơn vị có liên quan và địa phương khảo sát, đồng thời gửi lấy ý kiến của địa phương thống nhất vị trí mở dải phân cách, trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương.

Ngày 06/2/2020, UBND thị xã Bến Cát có Công văn số 259/UBND-KT, theo đó, UBND thị xã Bến Cát không thống nhất mở dải phân cách tại chợ An Tây; Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 450/SGTVT-QLGT ngày 13/02/2020 báo cáo UBND tỉnh về việc không mở dải phân cách tại vị trí trên và được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 619/UBND-KT ngày 17/02/2020.

28. Cử tri Bùi Thanh Tuyền, ấp Lồ Ồ, xã An Tây, TX.Bến Cát phản ánh: Công ty Đông Phong sản xuất gỗ gây ô nhiễm môi trường (bụi và tiếng ồn). Bà có làm đơn gửi lên Phòng cảnh sát môi trường Bến Cát (Anh Phúc) thì có cử người xuống khảo sát và đề nghị công ty khắc phục nhưng đến nay Công ty không khắc phục được. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét xử lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Công ty Đông Phong theo như phản ánh là Cơ sở gỗ Tân Phong, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh, mã số: 46C8024425 do UBND thị xã Bến Cát cấp lần đầu ngày 25/7/2016 và đã được UBND xã An Tây cấp Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 01/GXN-UBND ngày 11/8/2016. Căn cứ theo quy định pháp luật, thẩm quyền kiểm tra, xử lý về bảo vệ môi trường đối với Công ty thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã An Tây. Tuy nhiên, cử tri Bùi Thanh Tuyền đã phản ánh nhiều lần nhưng UBND xã An Tây chưa xử lý dứt điểm, theo đó ngày 13/2/2020 phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Bến Cát đã phối hợp với UBND xã An Tây, Ban điều hành ấp Lồ Ồ kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh về môi trường đối với Cơ sở gỗ Tân Phong.

 Đối chiếu các quy định pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chuyển nội dung phản ánh của cử tri Bùi Thanh Tuyền đến Phòng Tài nguyên và Môi trường để tiếp tục kiểm tra, xử lý và yêu cầu Cơ sở chế biến gỗ Đông Phong thực hiện các biện pháp khắc phục, không gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh quanh tại Công văn số 635/STNMT-TTr ngày 19/02/2020.

Qua làm việc, phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Bến Cát đang tổng hợp hồ sơ, xử lý vi phạm đối với Cơ sở và yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục, báo cáo kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trả lời cử tri trước ngày 30/3/2020.

29. Cử tri ấp Lồ Ồ, xã An Tây, TX.Bến Cát phản ánh: Người dân muốn xây nhà phải xin phép xây dựng và đăng ký thổ cư, tuy nhiên giá thổ cư quá cao và hiện nay không cho đăng ký nợ thổ cư nữa. Đề nghị xem xét hỗ trợ cho người dân.

UBND thị xã Bến Cát trả lời:

Hiện nay, việc tính tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương đang áp dụng theo Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về việc quy định bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 và Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Bình Dương quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2020 để tính tiền sử dụng đất đối với các trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất.

Đối với việc ghi nợ tiền sử dụng đất là căn cứ theo quy định Khoản 1, Điều 1 Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ sửa đổi Điều 16, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; qua đó, chỉ được ghi nợ tiền sử dụng đất trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai, không quy định cho ghi nợ trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở.

Căn cứ theo nội dung trên thì giá đất giai đoạn 2020 - 2024 có biến động so với những năm trước và việc hộ gia đình, cá nhân đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất sang đất thổ cư mà không được ghi nợ tiền sử dụng đất là đúng quy định của pháp luật.

30. Cử tri khu phố 8, phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một phản ánh: Đề nghị kiểm tra, xem lại chất lượng nhựa Đường Mỹ Phước - Tân Vạn, một số đoạn trên đường lồi lõm dễ xảy ra tai nạn, đề nghị có biện pháp chấn chỉnh tình trạng quá tải và khắc phục hiện trạng.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn là một trong những trục giao thông huyết mạch vận chuyển hàng hóa từ các khu công nghiệp của tỉnh về cảng biển, sông và ngược lai. Từ khi tuyến đường này đưa vào khai thác, lưu lượng phương tiện ngày một gia tăng về số lượng và tải trọng, nên tại một số vị trí (nhất là đối với làn xe tải trọng nặng và tại các giao lộ) mặt đường có hiện tượng hằn lún vệt bánh xe, đây là hiện tượng kỹ thuật xuất hiện nhiều tuyến đường có lưu lượng giao thông lớn trên địa bàn cả nước, hiện các chuyên gia đầu ngành của Bộ Giao thông vận tải đã và đang nghiên cứu giải pháp khắc phục.

Thực tế, trong thời gian qua Tổng Công ty Becamex IDC đã thường xuyên duy tu, sửa chữa những đoạn đường bị hằn lún vệt bánh xe trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (bằng cách cào bóc, bỏ lớp bê tông nhựa nóng bị biến dạng, thảm lại lớp bê tông nhựa nóng mới).

 Tổng Công ty Becamex IDC sẽ tiếp tục duy tu, sửa chữa những vị trí bị hằn lún vệt bánh xe trong quý II năm 2020.

31. Cử tri khu phố 2, phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một tiếp tục đề nghị: Ngành chức năng xem xét miễn giảm thu phí cho người cao tuổi khi có nhu cầu đi xe buýt và nâng cao chất lượng của xe buýt.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh các tuyến xe buýt hoạt động không được trợ giá từ ngân sách, doanh nghiệp hoạt động theo hình thức tự cân đối thu, chi, giá vé xe buýt phải điều chỉnh để bù đắp chi phí nhiên liệu, tiền lương lái xe, nhân viên phục vụ… đơn vị vận tải xe buýt gần như không có khả năng hoặc không mạnh dạn đầu tư, đổi mới phương tiện. Nên phần lớn các phương tiện vận chuyển hành khách bằng xe buýt đang xuống cấp (trừ phương tiện của Công ty xe buýt Becamex Tokyu và Hợp tác xã 19/5 của thành phố Hồ Chí Minh).

Trước tình hình trên, Sở Giao thông Vận tải đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020; theo Đề án sẽ: "Hỗ trợ 50% giá vé đi suốt tuyến cho người cao tuổi".

Theo quy định trên, người cao tuổi có nhu cầu đi xe buýt, đề nghị liên hệ với bộ phận bán vé tháng xe buýt của Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng tại Bến xe Bình Dương để được hướng dẫn và hỗ trợ.

32. Cử tri khu phố 4, phường Phú Thọ và cử tri khu phố 2, phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một tiếp tục kiến nghị: Tỉnh xem xét lại việc cung cấp thuốc cho dân hiện nay vẫn chưa được khắc phục tình trạng thiếu thuốc, việc trả lời giải trình ý kiến trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh về việc thiếu thuốc cung cấp cho người dân khi khám chữa bệnh là không thuyết phục, đề nghị có biện pháp sớm khắc phục.

Cử tri khu phố 2 phường Phú Tân và khu phố 8, 9, phường Phú Hòa tiếp tục đề nghị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh khắc phục lại việc đấu thầu thuốc không để gián đoạn thiếu thuốc cung cấp cho người dân khi khám chữa bệnh, phải đảm bảo nguồn thuốc để cung cấp cho dân khi có nhu cầu, đề nghị sớm khắc phục tình trạng thiếu thuốc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và tại Trung tâm y tế thành phố.

Cử tri khu phố 4, phường Tương Bình Hiệp phản ánh: Hiện nay thuốc cấp cho các đối tượng thụ hưởng BHYT vẫn chưa được đáp ứng theo nhu cầu. Đề nghị Sở Y tế tỉnh Bình Dương quan tâm, tăng cường công tác tham mưu và sớm có biện pháp giải quyết tình trạng này để đảm bảo nguồn thuốc điều trị cho người mắc bệnh.

Sở Y tế xin trả lời chung như sau:

Trong thời gian qua, tại nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) công lập đã xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), nhất là các thuốc đặc trị và một số vật tư y tế thiết yếu, bởi vì kết quả đấu thầu cũ đã hết không còn hiệu lực mà kết quả đấu thầu tập trung mới của tỉnh lại chưa có, nên các cơ sở KCB không thể mua được.

Để có kết quả đấu thầu, ngành Y tế phải thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế tại Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016/TT-BYT của Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập [Hiện nay, Thông tư này đã được thay thế bởi Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế (có hiệu lực từ ngày 01/10/2019)].

Từ năm 2018 về trước, Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận việc ủy quyền cho Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh là bên mời thầu, BVĐK tỉnh xây dựng kế hoạch đấu thầu mua thuốc chữa bệnh, vắc xin, hóa chất, vật tư y tế cho các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh trình Sở Y tế thẩm định và Sở Y tế sẽ trình UBND tỉnh xin phê duyệt... nên kết quả đấu thầu tương đối nhanh.

Nhưng từ năm 2019, UBND tỉnh yêu cầu ngành Y tế phải có Đơn vị mua thuốc tập trung cấp địa phương (do UBND tỉnh ra Quyết định thành lập) và phải thực hiện theo các quy định của Thông tư số 11/2016/TT-BYT (và nay là Thông tư số 15/2019/TT-BYT). Theo đó, để có kết quả đấu thầu mua thuốc tập trung, Đơn vị mua thuốc tập trung phải thực hiện theo quy trình: Tổng hợp nhu cầu sử dụng thuốc, lập và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện và ký kết hợp đồng hoặc thỏa thuận khung với các nhà thầu được lựa chọn, công bố kết quả lựa chọn nhà thầu và thỏa thuận khung trên Trang Thông tin điện tử của Sở Y tế, ký hợp đồng với các nhà thầu được lựa chọn... Quy trình này mất khá nhiều thời gian. Riêng việc thành lập Đơn vị mua thuốc tập trung cấp địa phương tại tỉnh Bình Dương cũng đã bị kéo dài do vấn đề tham mưu nhân sự lần đầu chưa phù hợp nên phải tham mưu lại. Do đó, đến ngày 15/7/2019, UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 2028/QĐ-UBND về việc thành lập Đơn vị mua thuốc tập trung tỉnh Bình Dương.

Thực hiện theo quy trình nói trên, đến ngày 31/12/2019, Sở Y tế đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc chữa bệnh cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019 - 2021: Gói thầu số 2: Mua thuốc theo tên Biệt dược tại Quyết định số 1209/QĐ-SYT. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã ký hợp đồng với các Doanh nghiệp trúng thầu và mua thuốc biệt dược phục vụ công tác khám chữa bệnh. Đến ngày 14/02/2020, Sở Y tế đã phê duyệt tiếp kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc chữa bệnh cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019-2021: Gói thầu số 1: Mua thuốc theo tên Generic (đợt 1) tại Quyết định số 163/QĐ-SYT. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hiện nay đang tiếp tục ký hợp đồng với các Doanh nghiệp trúng thầu và tiến hành mua thuốc để đáp ứng nhu cầu điều trị cho người bệnh có thẻ BHYT.

Như vậy, sắp tới các cơ sở KCB công lập trong toàn tỉnh sẽ có đủ nguồn thuốc để phục vụ người bệnh có thẻ BHYT.

33. Cử tri Phạm Thị Kế, khu phố 7, phường Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một phản ánh và đề nghị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương rà soát, chấn chỉnh lại thái độ phục vụ của đội ngũ Y, Bác sĩ tại đơn vị, nhất là đối với các nhân viên phục vụ của Khoa Sản.

Sở Y tế trả lời:

Từ cuối năm 2015 đến nay, thực hiện Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế về việc quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế và Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới hài lòng của người bệnh", BVĐK tỉnh đã nhanh chóng triển khai các nội dung theo quy định: Tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp cho cán bộ y tế, thành lập Tổ chăm sóc khách hàng, tăng cường tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh cho người dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thông qua đường dây nóng và hòm thư góp ý,...

Ban Lãnh đạo Bệnh viện luôn coi trọng việc giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, nội quy, quy chế của ngành, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, quy tắc ứng xử của nhân viên y tế đối với người bệnh. Bệnh viện luôn nhắc nhở nhân viên thực hiện đúng phác đồ điều trị, Quy trình chuyên môn kỹ thuật của Bộ Y tế ban hành.

Cán bộ, nhân viên tại Khoa Sản cũng đã được tập huấn và quán triệt khi tiếp nhận người bệnh phải luôn thể hiện thái độ, kỹ năng giao tiếp tốt, ân cần, hướng dẫn chu đáo cho người bệnh, đồng thời đảm bảo thực hiện đúng quy trình, quy định, quy chế chuyên môn; nhờ đó, trong thời gian qua thái độ phục vụ, ứng xử nhân viên đã ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, trước áp lực tiếp nhận phục vụ trung bình mỗi ngày 400-450 lượt người bệnh đến khám bệnh và điều trị nội trú, nên có thể một số ít nhân viên vẫn chưa làm hài lòng người bệnh khi giao tiếp, ứng xử.

Bệnh viện sẽ thường xuyên nhắc nhở nhân viên về giao tiếp, kịp thời chấn chỉnh những sai sót, giải thích cho người bệnh rõ ràng để người bệnh an tâm, tin tưởng vào điều trị giúp cho công tác khám, chữa bệnh ngày càng tốt hơn nhằm hướng đến sự hài lòng của người bệnh.

34. Cử tri phường Bình Hòa, TP.Thuận An phản ánh: Các trạm thu phí giao thông trên địa bàn Thuận An như: ĐT743, Quốc lộ 13 vừa qua đã được dự án cấp thoát nước môi trường Bình Dương đã láng phủ nhựa hoàn chỉnh. Như vậy việc thu phí duy tu bảo dưỡng hàng năm các trạm thu phí này không phải bỏ ra để duy tu. Đề nghị kiểm tra để khấu trừ vào tiền thu phí, giảm trừ số năm quy định.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Theo hợp đồng BOT đã được UBND tỉnh ký kết với các nhà đầu tư BOT trên địa bàn tỉnh, nguồn thu phí không phải để sử dụng duy nhất vào mục đích duy tu mà chủ yếu là để hoàn vốn đầu tư xây dựng, trả lãi vay ngân hàng, chi phí điện chiếu sáng, chi phí quản lý và chi phí duy tu cho toàn bộ công trình, bao gồm nền đường, mặt đường, vỉa hè, hệ thống chiếu sáng, hệ thống thoát nước, cây xanh,… trong suốt thời gian của dự án.

UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo ngành liên quan làm rõ vấn đề này trong thời gian tới.

35. Cử tri phường Bình Hòa, TP.Thuận An phản ánh: Không đồng tình với nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường về ô nhiễm môi trường tại kênh Ba Bò do nước thải từ các khu dân cư mà thực chất là nước thải công nghiệp. Đề nghị đại biểu HĐND các cấp trực tiếp tham gia Đoàn kiểm tra thực tế của tỉnh để có đánh giá cụ thể (khi kiểm tra đề nghị cho nhân dân cùng đi). Đồng thời cho cử tri được biết hiện nay có thành lập đội bảo vệ kênh hay không; đề nghị làm chốt bảo vệ để quản lý, không ai quản lý người dân đổ rác xuống kênh.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Thực hiện Kế hoạch liên tỉnh số 6315/KHLT-UBND ngày 12/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường phối hợp kiểm soát và xử lý triệt để ô nhiễm kênh Ba Bò, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra, giám sát các nguồn thải trên địa bàn tỉnh Bình Dương thải vào kênh Ba Bò cụ thể:

- Đã tiến hành kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các tuyến thoát nước mưa nước thải của Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Sóng Thần 2; phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, Phòng Tài nguyên và Môi trường Thuận An, Dĩ An kiểm tra toàn diện về đất đai, môi trường đối với 19 cơ sở thuê đất của Quân đoàn 4 để hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các tuyến thoát nước mưa và thu gom nước thải của 2 khu công nghiệp Sóng Thần 1 và Sóng Thần 2;

- Kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp trong 2 khu công nghiệp Sóng Thần 1, Sóng Thần 2 về công tác bảo vệ môi trường và tình hình thu gom, đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp trước khi thải vào kênh Ba Bò;

- Đã thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu quan trắc nước thải tự động của các khu công nghiệp thuộc lưu vực kênh Ba Bò (Thành phố Hồ Chí Minh: KCN Bình Chiểu, KCN Linh Trung 2; tỉnh Bình Dương: KCN Sóng Thần 1 và KCN Sóng Thần 2);

- Đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Dĩ An đã tiến hành kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh nằm xen kẽ khu dân cư và kết quả kiểm tra cho thấy các doanh nghiệp đều đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải để xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Bình Hòa cùng với Ban điều hành các Khu phố luôn tuyên truyền vận động người dân không vứt rác và xả nước thải vào khu vực kênh Ba Bò; đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom nước thải của Nhà máy xử lý nước thải Thuận An, Dĩ An.

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng nước thải của 2 khu công nghiệp Sóng Thần 1, Sóng Thần 2 thông qua hệ thống quan trắc nước thải tự động; kiểm tra, lấy mẫu nước thải đột xuất với tần suất 2 lần/tháng. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức quan trắc chất lượng nước trên kênh Ba Bò và tổ chức lấy mẫu nước thải các khu công nghiệp với tần suất 2 lần/tháng. Kết quả quan trắc và giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh đều cho thấy nước thải của các khu công nghiệp được xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường. Tuy nhiên, chất lượng nước trên kênh Ba Bò vẫn còn ô nhiễm hữu cơ. Nguyên nhân là do nước thải sinh hoạt của các khu dân cư, đô thị chưa đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải đô thị thành phố Dĩ An, Thuận An; rác thải sinh hoạt của các điểm bán hàng rong còn thải trực tiếp xuống kênh. Đặc biệt, hiện nay nhà máy xử lý nước thải trên kênh Ba Bò của thành phố Hồ Chí Minh mặc vẫn chưa được đưa vào vận hành chính thức do nhiều nguyên nhân nên nước thải tích tụ lâu ngày gây mùi hôi ảnh hưởng đến khu dân cư kế cận.     

Do vậy, để giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm Kênh Ba Bò Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần Đại Nam và Tổng Công ty TMXNK Thanh Lễ - CTCP xây dựng đường thoát nước riêng của khu công nghiệp Sóng Thần 1, Sóng Thần 2 ra sau hồ điều tiết kênh Ba Bò, không để tình trạng lẫn nước thải sinh hoạt của các hộ dân. Hiện nay, chủ đầu tư 02 khu công nghiệp đang triển khai thực hiện và dự kiến hoàn thành trong năm 2020. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng độ thị khẩn trương đưa vào vận hành chính thức Trạm xử lý nước thải kênh Ba bò; khắc phục mùi hôi từ quá trình hoạt động của Trạm xử lý nước thải đến khu dân cư Đồng An 2 của tỉnh Bình Dương.

Bên cạnh đó, hiện nay, dự án kênh Ba Bò đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An quản lý. Do vậy, phường Bình Hòa đã bố trí lực lượng tuần tra để bảo vệ tuyến kênh; định kỳ tổ chức vớt rác và ngăn chặn việc xả rác thải, nước thải vào kênh Ba Bò, đồng thời tăng cường tuyên truyền vận động người dân không xả rác, nước thải trực tiếp vào kênh Ba Bò; đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải đô thị Thuận An, Dĩ An để xử lý trước khi thải ra môi trường.

36. Cử tri phường Bình Hòa, TP.Thuận An tiếp tục phản ánh và đề nghị: Có biện pháp xử lý việc hệ thống thoát nước tại kênh D đi qua khu phố Đồng An 1 và Đông Ba thường xuyên xả thải mùi hóa chất vào khoảng 20 giờ đến 22 giờ.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Kênh D là nơi tiếp nhận nước mưa, nước thải công nghiệp của khu công nghiệp Đồng An 1 và nước thải sinh hoạt của người dân phường Bình Hòa (trong đó có khu phố Đồng An, khu phố  Đông Ba, khu dân cư Areco,…). Trong năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành khảo sát chất lượng nước thải kênh D vào ngày 08/11/2019. Kết quả khảo sát cho thấy nước trên kênh D có màu vàng đục và mùi hôi theo đúng như phản ánh của cử tri. Do vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng kế hoạch số 5829/KH-STNMT ngày 29/11/2019 nhằm kiểm tra đo đạc, đánh giá tất cả các nguồn thải vào kênh D và dự kiến triển khai trong tháng 01 năm 2020. Tuy nhiên, vào thời điểm ngày 30/12/2019, Cục Cảnh sát môi trường đã tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp Đồng An 1. Kết quả kiểm tra cho thấy tại bể thu gom nước thải đầu vào có 01 miệng cống ở gần đáy bể ở độ sâu khoảng hơn 4m dẫn nước thải chưa qua xử lý ra hố ga thu gom nước thải sau xử lý ở độ sâu khoảng hơn 4m trong hố ga rồi ra thẳng kênh D. Trên cơ sở đó, ngày 13/02/2020 Cục Cảnh sát môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các đơn vị có liên quan yêu cầu và chứng kiến khu công nghiệp đổ bê tông trám lấp đường cống ngầm thải nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Đồng thời, trong thời gian tới Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường tiến hành xử lý vi phạm và yêu cầu khu công nghiệp lắp đặt tuyến thoát nước riêng từ nhà máy xử lý nước thải ra kênh D (không thải chung vào cống thoát nước mưa), rà soát đấu nối triệt để nước thải của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; thời gian hoàn thành dự kiến trong quý 02 năm 2020.

Ngoài ra, đối với nước thải của khu dân cư Areco đang chảy vào hệ thống thoát nước mưa của khu công nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Thuận An tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân khu dân cư Areco đấu nối nước thải vào Nhà máy xử lý nước thải đô thị Thuận An (không để nước thải thải vào cống thoát nước mưa của khu công nghiệp).

37. Cử tri phường Bình Hòa, TP.Thuận An phản ánh: Khu đất tại Tiểu đoàn 100 thuộc Quân đoàn 4 cho thuê đất làm tổng kho. Nhưng hiện nay có xí nghiệp sản xuất thải ra bụi bẩn, mùi hôi rất khó chịu. Đề nghị ngành chức năng kiểm tra, xử lý. Cử tri phường Bình Chuẩn đề nghị: Ngành chức năng kiểm tra xử lý việc Công ty TNHH nhựa Kỹ thuật SAKURA - chi nhánh Bình Dương, Công ty TNHH Hòa Đường, Công ty TNHH Hinh Nguyên Phong, Công ty Minh Đạt Phát, Công ty Hữu Kim, Cơ sở dệt sợi Phúc Thủ thuê đất trên địa bàn sư đoàn 7 Quân đoàn 4 xả bụi, mùi hôi ảnh hưởng sức khoẻ của người dân tại khu phố Bình Quới A.

Sở Tài nguyên và Môi trường xin trả lời chung như sau:

Qua rà soát hồ sơ liên quan, đối chiếu các quy định pháp luật cho thấy thẩm quyền kiểm tra, xử lý về bảo vệ môi trường đối với các đơn vị theo phản ánh của cử tri phường Bình Hòa, phường Bình Chuẩn thuộc Bộ tư lệnh Quân đoàn 4. Sở Tài nguyên và Môi trường đã chuyển các nội dung phản ánh của cử tri đến Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 để xem xét kiểm tra, xử lý và yêu cầu các đơn vị thực hiện các biện pháp khắc phục, không gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh tại Công văn số 613/STNMT-TTr ngày 18/02/2020.

Qua làm việc, Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 sẽ tổ chức kiểm tra đối với các Công ty và yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục, báo cáo kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trả lời cử tri trước ngày 30/3/2020.

38. Cử tri phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An đề nghị: Ngành chức năng lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã ba giao giữa đường vào cụm công nghiệp Bình Chuẩn và đường Mỹ Phước - Tân Vạn do hiện nay người dân lưu thông rất đông và nguy hiểm.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Hệ thống đèn tín hiệu tại giao lộ này Tổng Công ty Becamex IDC đã lắp đặt trong tháng 01/2020, hiện đang đưa vào vận hành, khai thác.

39. Cử tri phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An đề nghị: Ngành chức năng kiểm tra, xử lý một số nắp hố ga trong cụm công nghiệp Bình Chuẩn bị bể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông nhất là khu vực trường Tiểu học Bình Quới rất nguy hiểm cho học sinh. 

UBND thành phố Thuận An trả lời:

UBND thành phố đã chỉ đạo kiểm tra và yêu cầu đơn vị thi công sửa chữa các nắp hố ga trong Cụm công nghiệp Bình Chuẩn. Dự kiến việc sửa chữa hoàn thành vào ngày 22/02/2020.

40. Cử tri phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An phản ánh: Đường Tân Phước Khánh 09 giáp ranh giữa phường Bình Chuẩn và phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên đang thi công làm đường, đồng thời cho cử tri được biết các công trình của người dân tháo dỡ để thi công tuyến đường có được đền bù hay không.

UBND thị xã Tân Uyên trả lời:

Công trình Nâng cấp bê tông nhựa tuyến đường Tân Phước Khánh 09 do UBND thị xã Tân Uyên làm chủ đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thị xã, không có chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng mà vận động các hộ dân, doanh nghiệp hai bên tuyến đường tháo dỡ các công trình để bàn giao mặt bằng thi công.

Dự án được UBND thị xã phê duyệt kết quả đầu thầu thi công xây lắp theo Quyết định số 6174/QĐ-UBND ngày 08/10/2019. Hiện nay công trình đã thực hiện công tác vận động nhân dân bàn giao mặt bằng đạt khoảng 85% (còn 09 hộ chưa đồng tình tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng, trong đó: thị xã Tân Uyên là 05 hộ, thị xã Thuận An là 04 hộ), tiến độ thi công khoảng 30% khối lượng công trình.

41. Cử tri phường An Phú, TP.Thuận An phản ánh: Hiện nay người dân đi khám bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế khi khám bệnh xong không được trả kết quả xét nghiệm, chỉ khi người bệnh yêu cầu thì mới được sao chụp kết quả gây khó khăn cho việc theo dõi và tái khám cho lần sau, đề nghị cơ quan y tế chỉ đạo trả kết quả bệnh án cho người bệnh để tiện việc theo dõi sức khỏe.

Sở Y tế trả lời:

Tại Khoản 2, Điều 3, Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 có quy định nguyên tắc khám bệnh, chữa bệnh như sau: "Tôn trọng quyền của người bệnh; giữ bí mật thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 8, khoản 1 Điều 11 và khoản 4 Điều 59 của Luật này".

Khoản 1 Điều 59 Luật này quy định: "Hồ sơ bệnh án là tài liệu y học, y tế và pháp lý; mỗi người bệnh chỉ có một hồ sơ bệnh án trong mỗi lần khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh." và điểm a Khoản 3 Điều 59 cũng quy định: "Hồ sơ bệnh án được lưu trữ theo các cấp độ mật của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước".

Nhưng quyền của người bệnh cũng được quy định tại Khoản 1 Điều 11 của Luật này: " Được cung cấp thông tin tóm tắt về hồ sơ bệnh án nếu có yêu cầu bằng văn bản, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.".

Vì vậy, việc cơ sở khám chữa bệnh lưu giữ hồ sơ bệnh án (bao gồm cả phim chụp, phiếu siêu âm, xét nghiệm...) là đúng quy định. Khi có yêu cầu bằng văn bản, lãnh đạo cơ sở khám, chữa bệnh sẽ xem xét, đồng ý cung cấp thông tin liên quan hồ sơ bệnh án, trong đó có phiếu kết quả xét nghiệm.

42. Cử tri phường An Phú, TP.Thuận An phản ánh: Hiện nay tình trạng thiếu thuốc chữa bệnh khi đi khám bảo hiểm y tế kể cả khi nhập viện người dân phải tự mua các dụng cụ y tế với chi phí rất cao, được biết các vật tư y tế nằm trong danh mục được bảo hiểm đề nghị xem xét nhanh chóng khắc phục tình trạng thiếu thuốc để người dân an tâm khi sử dụng dịch vụ bảo hiểm y tế.

Sở Y tế trả lời:

Trong thời gian qua, tại nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) công lập đã xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), nhất là các thuốc đặc trị và một số vật tư y tế thiết yếu, bởi vì kết quả đấu thầu cũ đã hết không còn hiệu lực mà kết quả đấu thầu tập trung mới của tỉnh lại chưa có, nên các cơ sở KCB không thể mua được.

Để có kết quả đấu thầu, ngành Y tế phải thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế tại Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016/TT-BYT của Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập [Hiện nay, Thông tư này đã được thay thế bởi Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế (có hiệu lực từ ngày 01/10/2019)].

Từ năm 2018 về trước, Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận việc ủy quyền cho Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh là bên mời thầu, BVĐK tỉnh xây dựng kế hoạch đấu thầu mua thuốc chữa bệnh, vắc xin, hóa chất, vật tư y tế cho các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh trình Sở Y tế thẩm định và Sở Y tế sẽ trình UBND tỉnh xin phê duyệt... nên kết quả đấu thầu tương đối nhanh.

Nhưng từ năm 2019, UBND tỉnh yêu cầu ngành Y tế phải có Đơn vị mua thuốc tập trung cấp địa phương (do UBND tỉnh ra Quyết định thành lập) và phải thực hiện theo các quy định của Thông tư số 11/2016/TT-BYT (và nay là Thông tư số 15/2019/TT-BYT). Theo đó, để có kết quả đấu thầu mua thuốc tập trung, Đơn vị mua thuốc tập trung phải thực hiện theo quy trình: Tổng hợp nhu cầu sử dụng thuốc, lập và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện và ký kết hợp đồng hoặc thỏa thuận khung với các nhà thầu được lựa chọn, công bố kết quả lựa chọn nhà thầu và thỏa thuận khung trên Trang Thông tin điện tử của Sở Y tế, ký hợp đồng với các nhà thầu được lựa chọn... Quy trình này mất khá nhiều thời gian. Riêng việc thành lập Đơn vị mua thuốc tập trung cấp địa phương tại tỉnh Bình Dương cũng đã bị kéo dài do vấn đề tham mưu nhân sự lần đầu chưa phù hợp nên phải tham mưu lại. Do đó, đến ngày 15/7/2019, UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 2028/QĐ-UBND về việc thành lập Đơn vị mua thuốc tập trung tỉnh Bình Dương.

Thực hiện theo quy trình nói trên, đến ngày 31/12/2019, Sở Y tế đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc chữa bệnh cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019 - 2021: Gói thầu số 2: Mua thuốc theo tên Biệt dược tại Quyết định số 1209/QĐ-SYT. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã ký hợp đồng với các Doanh nghiệp trúng thầu và mua thuốc biệt dược phục vụ công tác khám chữa bệnh. Đến ngày 14/02/2020, Sở Y tế đã phê duyệt tiếp kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc chữa bệnh cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019-2021: Gói thầu số 1: Mua thuốc theo tên Generic (đợt 1) tại Quyết định số 163/QĐ-SYT. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hiện nay đang tiếp tục ký hợp đồng với các Doanh nghiệp trúng thầu và tiến hành mua thuốc để đáp ứng nhu cầu điều trị cho người bệnh có thẻ BHYT.

Như vậy, sắp tới các cơ sở KCB công lập trong toàn tỉnh sẽ có đủ nguồn thuốc để phục vụ người bệnh có thẻ BHYT.

43. Cử tri phường An Phú, TP.Thuận An đề nghị: Bổ sung chế độ hỗ trợ tiền tết hàng năm cho cộng tác viên công tác xã hội xã, phường và cộng tác viên công tác trẻ em và bình đẳng giới ở các khu phố - ấp do hiện tại theo danh mục thì UBND tỉnh không chi cho các đối tượng này.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời:

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 78 cộng tác viên công tác xã hội cấp xã và 586 cộng tác viên công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở các khu phố, ấp. Đội ngũ cộng tác viên này là những người hoạt động tự nguyện để hỗ trợ thực hiện các hoạt động bảo trợ, công tác xã hội và công tác trẻ em, bình đẳng giới trên địa bàn cấp xã, khu ấp (không thuộc đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ xã, phường và người hoạt động không chuyên trách cấp xã hưởng lương, phụ cấp). Theo Thông tư số 07/2013/TT-BLĐTBXH ngày 24/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn, nghiệp vụ cộng tác viên công tác xã hội xã, phường, thị trấn; Quyết định số 4216/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bố trí đội ngũ cộng tác viên và chế độ phụ cấp cho cộng tác viên công tác xã hội cấp xã, mỗi cộng tác viên công tác xã hội cấp xã được hỗ trợ hàng tháng là 1,0 lần mức lương cơ sở và theo Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND, ngày 31/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ hỗ trợ đối với cộng tác viên làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở các khu phố, ấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương, mỗi cộng tác viên công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở các khu phố, ấp được hỗ trợ hàng tháng là 0,5 lần mức lương cơ sở. Hiện nay trên địa bàn tỉnh, ngoài đội ngũ cộng tác viên trên, còn có rất nhiều cộng tác viên của các ngành y tế, văn hóa, hội viên các đoàn thể,... trong tình hình ngân sách hiện nay, tỉnh chưa thể cân đối ngân sách để hỗ trợ tiền tết hàng năm cho cộng tác viên.

44. Cử tri phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An tiếp tục đề nghị: Quan tâm vấn đề chỉnh trang đô thị (hai bên Quốc lộ 13, phường Vĩnh Phú), là cửa ngỏ của tỉnh để chào đón các sự kiện trọng đại sẽ diễn ra vào năm 2020.

Sở Xây dựng trả lời:

- Tuyến đường Quốc lộ 13 (Đại lộ Bình Dương) là trục chính đô thị và đoạn tuyến thuộc phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An là vùng cửa ngõ vào đô thị Thuận An, đây là các khu vực được xác định là nơi tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đô thị theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Thuận An ban hành kèm theo Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 12/4/2010 của UBND tỉnh Bình Dương. Theo đó, Tỉnh rất quan tâm đến việc quản lý, đầu tư  xây dựng các khu vực này.

- Hiện nay, tuyến Quốc lộ 13 đã được HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 03/4/2019, về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 13 theo hình thức đối tác công tư (PPP) (Từ cầu Vĩnh Bình- TP Thuận An đến giao lộ ngã tư Lê Hồng Phong- TP TDM), trong đó phần đền bù giải tỏa là vốn tỉnh thực hiện, phần xây dựng chủ đầu tư là Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp. Dự án đang được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình phê duyệt.

Trong dự án này tuyến Quốc lộ 13 sẽ được mở rộng về phía tay phải (theo hướng từ TP HCM đến TP TDM). Như vậy các hộ dân sẽ được đền bù giải tỏa, tạo điều kiện chỉnh trang đô thị tạo bộ khang trang cho quốc lộ 13 đoạn tại phường Vĩnh Phú cửa ngõ vào Bình Dương.

45. Cử tri phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An phản ánh và đề nghị: Sớm khắc phục nút giao thông khu vực từ cầu Phú Long hướng ra Lái Thiêu rất lộn xộn, gây nguy hiểm cho người tham giao thông.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đoạn từ cầu Vĩnh Bình đến đường Lê Hồng Phong, thành phố Thủ Dầu Một đã được các sở ngành thẩm định và trình UBND tỉnh; theo dự án, giao lộ mũi tàu Phú Long sẽ được điều chỉnh tổ chức giao thông, kết hợp với việc sắp xếp trạm thu phí, dự kiến triển thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2022.

Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận sẽ tiếp tục đề nghị lực lượng công an giao thông tăng cường tuần tra, điều tiết giao thông tại khu vực giao lộ này; tiếp tục theo dõi và đôn đốc chủ đầu tư dự án khẩn trương triển khai thực hiện khi có chủ trương của UBND tỉnh.

46. Cử tri phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An phản ánh: Dự án khu dân cư Nhà vườn Tân Vũ Minh hiện không thể hoàn thành dự án, cử tri đề nghị cơ quan chức năng sớm giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những hộ đã có đầy đủ giấy tờ để ổn định cuộc sống.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Ngày 10/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1295/UBND-KTN về việc tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện các dự án khu nhà ở. Đến ngày 26/9/2019, Ủy ban nhân tỉnh tiếp tục ban hành Công văn số 4881/UBND-KTN về việc thực hiện công tác phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo đó, Sở Xây dựng đã lập Kế hoạch kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án nhà ở chậm triển khai trên địa bàn tỉnh trước khi tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định thu hồi chủ trương dự án trong trường hợp dự án không tiếp tục triển khai, kéo dài.

Ngày 21/11/2019, Sở Xây dựng đã chủ trì cùng các Sở, ngành tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Khu dân cư nhà vườn Tân Vũ Minh của Công ty TNHH Xây dựng Đầu tư và Kinh doanh Địa ốc Tân Vũ Minh tại phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An. Đến nay, Sở Xây dựng đang tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sớm chỉ đạo Sở Xây dựng có báo cáo về tiến độ thực hiện dự án Khu dân cư nhà vườn Tân Vũ Minh. Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp và giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ dân. Thời gian thực hiện đến tháng 6 năm 2020.

47. Cử tri phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An phản ánh: Quy định của Bộ Y tế và Bộ Công an không đồng nhất trong việc: những người bị bệnh tâm thần, chấp hành án tù nhưng chưa được cấp giấy chứng minh nhân dân nhưng khi những đối tượng này đi khám, chữa bệnh thì bệnh viện lại yêu cầu phải có giấy chứng minh nhân dân.

Sở Y tế trả lời:

Tại khoản 1, Điều 13, Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 có quy định: "Trường hợp người bệnh bị mất năng lực hành vi dân sự, không có năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người chưa thành niên từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi thì người đại diện hợp pháp của người bệnh quyết định việc khám bệnh, chữa bệnh." Như vậy, khi các đối tượng này (bệnh tâm thần, người bị phạt án tù,…) đi khám bệnh phải được người đại diện hợp pháp của người bệnh quyết định có khám bệnh hay không. Do cử tri không nêu rõ trường hợp này bị án tù hay bị tâm thần và khám bệnh tại cơ sở y tế nào nên Sở Y tế không thể trả lời cụ thể được. Tuy vậy, Sở Y tế cũng xin cung cấp một số thông tin sau đây:

Hiện nay các cơ sở y tế đều thực hiện khám bệnh cho các đối tượng nói trên như sau:

+ Đối với người bệnh tâm thần:

Bệnh tâm thần có nhiều loại như: động kinh, trầm cảm, tâm thần phân liệt… Các bệnh này có thể khởi phát sớm hoặc muộn tùy mỗi người, có những bệnh như động kinh người bệnh vẫn được cấp chứng minh nhân dân (vì đây là bệnh tâm thần nhẹ, xảy ra từng cơn, ngoài cơn người bệnh vẫn bình thường). Hiện nay, bệnh nhân tâm thần vẫn đang được chương trình quốc gia cung cấp một số thuốc điều trị miễn phí; chỉ khi bệnh nhân có nhu cầu mua thuốc khác loại với thuốc của chương trình quốc gia hoặc khám, chữa loại bệnh khác thì phải chịu chi phí điều trị hoặc được cấp thuốc BHYT.

Như vậy, nếu khám bệnh khác với bệnh tâm thần để sử dụng thuốc BHYT thì việc nhân viên y tế yêu cầu cung cấp chứng minh nhân dân là hoàn toàn đúng đối với những bệnh nhân đã có chứng minh nhân dân.

Trường hợp khám điều trị bệnh tâm thần: Nếu biểu hiện bệnh nặng, thông thường người bệnh sẽ được tập trung điều trị tại cơ sở điều trị bệnh tâm thần (sẽ được lập hồ sơ bệnh án để theo dõi); trường hợp được cho điều trị ngoại trú (nhận thuốc từng đợt sau khi tái khám), người nhà người bệnh sẽ đem bệnh nhân đến khám tại cơ sở y tế. Lúc này, cơ sở y tế sẽ căn cứ hồ sơ bệnh án của bệnh nhân để khám, cấp thuốc, không cần sử dụng chứng minh nhân dân.

+ Đối với trường hợp bệnh nhân có án tù:

Thông thường tại trại giam, nhà tù đều có cơ sở y tế để KCB cho phạm nhân. Khi bệnh nặng, cơ sở y tế này sẽ phối hợp cơ sở y tế khác hoặc chuyển viện để khám, điều trị cho phạm nhân. Trường hợp này, cơ sở y tế không yêu cầu chứng minh nhân dân mà chỉ căn cứ vào hồ sơ của Công an để khám, điều trị cho phạm nhân.

48. Cử tri phường Hưng Định, TP.Thuận An đề nghị: Ngành chức năng xem xét việc hỗ trợ trượt giá bồi thường đối với những hộ bị giải tỏa trắng thuộc dự án Trục thoát nước Chòm Sao - Suối Đờn theo thời điểm nhận tiền (vì giá bồi thường thời điểm giải tỏa và thời điểm nhận tiền chênh lệch khá nhiều).

UBND thành phố Thuận An trả lời:

Đối với những hộ bị giải tỏa trắng thuộc dự án Trục thoát nước Chòm Sao - Suối Đờn, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng thị xã đã tổ chức họp dân và giải quyết bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định pháp luật.

49. Cử tri phường Hưng Định, TP.Thuận An đề  nghị: Cho cử tri được biết tiến độ thi công công trình hệ thống thoát nước (khu vực Cầu Trắng) đến nay đã hòan thành chưa. Đồng thời cho cử tri được biết tác động của việc dẫn nước đến môi trường trong khu vực.

Sở Xây dựng trả lời:

- Năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 4425/UBND-KTTH ngày 19/9/2018 về việc tiếp tục triển khai thực hiện gói thầu số 10 thuộc dự án trục thoát nước Bưng Biệp - Suối Cát.

- Hiện nay, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Tỉnh đã tổ chức thi công hoàn thành đoạn từ Quốc lộ 13 đến qua cầu Trắng 71,5m (gói số 16, 8, 9). Gói số 10 (sau cầu Trắng đến rạch Bà Lụa) đang giải phóng mặt bằng và lập hồ sơ thiết kế điều chỉnh. Dự kiến triển khai đoạn này vào quý III năm 2020 và hoàn thành trong năm 2021.

- Dự án Trục thoát nước Bưng Biệp - Suối Cát đầu tư nhằm đảm bảo việc tiêu thoát nước mưa cho lưu vực một phần thành phố Thuận An và Thủ Dầu Một, khắc phục các trường hợp ngập úng cục bộ trong lưu vực, nâng cao chất lượng môi trường đô thị. Riêng nước thải phát sinh từ các nhà máy, các khu công nghiệp và các hộ dân trước khi thải ra hệ thống thoát nước tập trung phải được xử lý đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy định về môi trường.

- Việc quản lý xả thải nước ra trục thoát nước trong thời gian tới rất cần sự quan tâm và cộng tác của người dân để đảm chất lượng môi trường đô thị.

50. Cử tri phường Hưng Định, TP.Thuận An đề nghị: Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Bình Dương cho cử tri được biết nước máy cung cấp có đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng hay không.

Sở Xây dựng trả lời:

Theo quy định về chất lượng nước sau xử lý cấp ra mạng cung cấp nước phải đạt quy chuẩn nước sạch của Bộ Y Tế quy chuẩn VN 01:2009/BYT với được sự giám sát trực tiếp của Trung tâm kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bình Dương theo định kỳ: 15 thông số tần suất A/tuần; 16 thông số tần suất B/6 tháng; 78 thông số tần suất C/2 năm. Ngoài ra, Công ty cũng trực tiếp thực hiện giám sát chất lượng nước cấp hàng giờ đối với nước nguồn, các công đoạn xử lý, nước sau xử lý, mạng lưới cấp đến khách hàng và giám sát trên hệ thống Scada về các thông số như pH, độ đục, độ dẫn điện, Clo dư.

Như vậy, chất lượng nước cấp cho sinh hoạt của người dân từ hệ thống cấp nước tập trung của Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (Trung tâm kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bình Dương) kiểm soát thường xuyên theo quy định và kết quả kiểm soát cho thấy chất lượng nước cấp đạt quy chuẩn nước sạch của Bộ Y Tế QCVN 01: 2009/BYT.

 Tuy nhiên, với vai trò là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động cấp nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp với Sở Y tế, các đơn vị sản xuất nước sạch trên địa bàn tỉnh để đảm bảo việc sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng nước cấp đạt quy chuẩn.

51. Cử tri xã An Sơn, TP.Thuận An kiến nghị: Cần có biển báo hạn chế các loại xe tải lưu thông trong khu tái định cư cụm kho cảng An Sơn (Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - TNHH Một thành viên), do hiện nay các hộ dân có nhu cầu xây dựng nhà ở nhưng Ban Quản lý khu tái định cư cụm kho cảng An Sơn không cho phép xe tải vận chuyển bê tông, vật liệu xây dựng lưu thông dẫn đến gây khó khăn cho các hộ dân khi xây dựng nhà ở.

UBND thành phố Thuận An trả lời:

Việc lắp đặt biển báo, hạn chế các phương tiện có tải trọng nặng lưu thông thường xuyên trong khu dự án là cần thiết. Tuy nhiên, về quy cách và ký hiệu biển báo phải có sự hướng dẫn của cơ quan chức năng trước khi thực hiện việc lắp đặt. Trong khi chờ hướng dẫn thực hiện, để đảm bảo mỹ quan, giảm thiểu hư hỏng cơ sở hạ tầng và đảm bảo an toàn sinh hoạt của cư dân khu dự án, Ban Quản lý khu dân cư sẽ lắp thanh chắn tại một số tuyến đường để hạn chế các phương tiện có tải trọng trên 7,5 tấn lưu thông thường xuyên trong khu vực dự án.

Trước khi xây dựng nhà ở, cư dân cần liên hệ với Ban Quản lý Khu dân cư để được bàn giao mốc xây dựng, bổ sung giấy phép xây dựng và thực hiện ký quỹ với số tiền 30.000.000 đồng/căn đối với nhà trên 2 tầng và 20.000.000 đồng đối với căn nhà từ 02 tầng đến dưới 02 tầng (theo giấy phép xây dựng) để đảm bảo việc xây dựng không làm hư hỏng hệ thống hạ tầng. Trường hợp:

- Hư hỏng hạ tầng mà chủ nhà không khắc phục thì Ban Quản lý khu dân cư sẽ khôi phục hạ tầng bằng tiền ký quỹ.

- Hư hỏng hạ tầng mà chủ nhà khắc phục theo hiện trạng ban đầu thì tiền ký quỹ sẽ được trả lại cho chủ nhà.

Trong quá trình xây dựng, cư dân phải tuân thủ sự hướng dẫn của Ban Quản lý Khu dân cư để đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.

​ 

Trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa IX: Các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban ngànhTrả lời kiến nghị cử triTinPhương ChiTrả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa IX: Các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban ngành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/3/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

​1. Cử tri Nguyễn Văn Trọn, ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo kiến nghị: Về việc ông làm chế độ chính sách và đã nộp hồ sơ về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết đề nghị ngành chức năng xem xét giải quyết.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trả lời:

Ngày 01/10/2019, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh nhận hồ sơ đề nghị giám định thương tật của ông Nguyễn Văn Trọn, ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo (do Ban CHQS huyện Phú Giáo đề nghị), qua thẩm định và đối chiếu với các quy định thủ tục hồ sơ đề nghị giám định thương tật thì hồ sơ của ông Trọn chưa đủ điều kiện, ngày 11/10/2019, Bộ CHQS tỉnh đã trả hồ sơ của ông Trọn về Ban CHQS huyện Phú Giáo, chỉ đạo Ban CHQS huyện Phú Giáo hướng dẫn ông Trọn bổ sung hồ sơ theo quy định. Đến nay Bộ CHQS tỉnh chưa nhận lại hồ sơ đề nghị giám định thương tật của ông Trọn.

Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Ban CHQS huyện Phú Giáo hướng dẫn ông Trọn hoàn chỉnh hồ sơ, tiếp nhận gửi về Bộ CHQS tỉnh theo quy định.

2. Cử tri khu phố Bến Lớn, khu phố Bàu Hốt và cử tri khu phố Đồng Chèo, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng phản ánh: Việc quy định "bố trí khu phố có trên 500 hộ gia đình thì có thể bố trí 01 Phó Trưởng khu phố" là không phù hợp, không sát với thực tế khiến cho các địa phương bị động, không có con người để hoạt động, không đủ nhân lực để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chung. Qua thời gian 02 tháng thực hiện theo quyết định, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương xem xét điều chỉnh lại Điều 4, khoản 1, Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND cho phù hợp khi ban hành chính sách phải phù hợp sát với thực tế từng vùng, không cào bằng, không bình quân, không trái với quy định của cấp trên, tạo điều kiện cho các khu phố có con người để hoạt động tốt hơn. Đồng thời, nhằm tạo điều kiện cho các khu phố hoạt động có Trưởng và Phó trưởng khu phố: Đề nghị xem xét điều chỉnh theo Thông tư số 14/2018/TT-BNV Ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ ban hành hoặc điều chỉnh cụ thể như sau: Mỗi ấp có Trưởng ấp, có 01 Phó Trưởng ấp; mỗi khu phố có Trưởng khu phố, có 01 Phó Trưởng khu phố; Trường hợp ấp, khu phố có trên 500-700 hộ gia đình thì có thể bố trí thêm 01 Phó Trưởng ấp, 01 Phó Trưởng khu phố.

Sở Nội vụ trả lời:

Khoản 2, Điều 1, Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố quy định: Mỗi thôn có Trưởng thôn; mỗi tổ dân phố có Tổ trưởng tổ dân phố. Trường hợp cần thiết thì có 01 Phó Trưởng thôn, 01 Phó Tổ trưởng tổ dân phố.

Trên cơ sở cụ thể hóa quy định nêu trên của Thông tư số 14/2018/TT-BNV, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 quy định về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trong đó quy định: Mỗi ấp có Trưởng ấp; mỗi khu phố có Trưởng khu phố. Trường hợp ấp có trên 350 hộ gia đình thì có thể bố trí thêm 1 Phó Trưởng ấp, khu phố có trên 500 hộ gia đình thì có thể bố trí thêm 1 Phó Trưởng khu phố (tối đa chỉ có 1 Phó).

Như vậy, việc kiến nghị các ấp, khu phố có trên 500 – 700 hộ gia đình thì có thể bố trí 02 Phó Trưởng ấp hoặc 02 Phó Trưởng khu phố là không đúng quy định tại khoản 2, Điều 1, Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018. Do đó, tỉnh không thể thực hiện theo kiến nghị này của cử tri.

3. Cử tri phường Hưng Định, thị xã Thuận An đề nghị: Cho cử tri được biết tiến độ thi công công trình hệ thống thoát nước (khu vực Cầu Trắng) đến nay đã hoàn thành chưa. Đồng thời cho cử tri được biết tác động của việc dẫn nước đến môi trường trong khu vực.

Sở Xây dựng trả lời:

- Năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 4425/UBND-KTTH ngày 19/9/2018 về việc tiếp tục triển khai thực hiện gói thầu số 10 thuộc dự án tục thoát nước Bưng Biệp – Suối Cát.

- Hiện nay, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Tỉnh đã tổ chức thi công hoàn thành đoạn từ Quốc lộ 13 đến qua cầu Trắng 71,5m (gói số 16, 8, 9). Gói số 10 (sau cầu Trắng đến rạch Bà Lụa) đang giải phóng mặt bằng và lập hồ sơ thiết kế điều chỉnh. Dự kiến triển khai đoạn này vào quý III năm 2020 và hoàn thành trong năm 2021.

- Dự án Trục thoát nước Bưng Biệp- Suối Cát đầu tư nhằm đảm bảo việc tiêu thoát nước mưa cho lưu vực một phần thành phố Thuận An và Thủ Dầu Một, khắc phục các trường hợp ngập úng cục bộ trong lưu vực, nâng cao chất lượng môi trường đô thị. Riêng nước thải phát sinh từ các nhà máy, các khu công nghiệp và các hộ dân trước khi thải ra hệ thống thoát nước tập trung phải được xử lý đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, qui chuẩn và qui định về môi trường.

- Việc quản lý xả thải nước ra trục thoát nước trong thời gian tới rất cần sự quan tâm và cộng tác của người dân để đảm chất lượng môi trường đô thị.

4. Cử tri phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An tiếp tục đề nghị: Quan tâm vấn đề chỉnh trang đô thị (02 bên Quốc lộ 13, phường Vĩnh Phú) là cửa ngỏ của tỉnh để chào đón các sự kiện trọng đại sẽ diễn ra vào năm 2020.

Sở Xây dựng trả lời:

- Tuyến đường Quốc lộ 13 (Đại lộ Bình Dương) là trục chính đô thị và đoạn tuyến thuộc phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An là vùng cửa ngõ vào đô thị Thuận An, đây là các khu vực được xác định là nơi tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đô thị theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Thuận An ban hành kèm theo Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 12/4/2010 của UBND tỉnh Bình Dương. Theo đó, Tỉnh rất quan tâm đến việc quản lý, đầu tư  xây dựng các khu vực này.

- Hiện nay, tuyến Quốc lộ 13 đã được HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 03/4/2019, về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 13 theo hình thức đối tác công tư (PPP) (Từ cầu Vĩnh Bình- TP Thuận An đến giao lộ ngã tư Lê Hồng Phong- TP TDM), trong đó phần đền bù giải tỏa là vốn tỉnh thực hiện, phần xây dựng chủ đầu tư là Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp. Dự án đang được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình phê duyệt.

- Trong dự án này tuyến Quốc lộ 13 sẽ được mở rộng về phía tay phải (theo hướng từ TP HCM đến TP TDM). Như vậy các hộ dân sẽ được đền bù giải tỏa, tạo điều kiện chỉnh trang đô thị tạo bộ khang trang cho quốc lộ 13 đoạn tại phường Vĩnh Phú cửa ngõ vào Bình Dương.

5. Cử tri phường Hưng Định, thị xã Thuận An đề nghị: Cho cử tri được biết nước máy cung cấp (Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Bình Dương) chất lượng có đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng hay không?

Sở Xây dựng trả lời:

- Theo quy định về chất lượng nước sau xử lý cấp ra mạng cung cấp nước phải đạt quy chuẩn nước sạch của Bộ Y Tế quy chuẩn VN 01:2009/BYT với được sự giám sát trực tiếp của Trung tâm kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bình Dương theo định kỳ: 15 thông số tần suất A/tuần; 16 thông số tần suất B/6 tháng; 78 thông số tần suất C/2 năm. Ngoài ra, Công ty cũng trực tiếp thực hiện giám sát chất lượng nước cấp hàng giờ đối với nước nguồn, các công đoạn xử lý, nước sau xử lý, mạng lưới cấp đến khách hàng và giám sát trên hệ thống Scada về các thông số như pH, độ đục, độ dẫn điện, Clo dư.

- Như vậy, chất lượng nước cấp cho sinh hoạt của người dân từ hệ thống cấp nước tập trung của Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (Trung tâm kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bình Dương) kiểm soát thường xuyên theo quy định và kết quả kiểm soát cho thấy chất lượng nước cấp đạt quy chuẩn nước sạch của Bộ Y Tế QCVN 01: 2009/BYT.

- Tuy nhiên, với vai trò là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động cấp nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp với Sở Y tế, các đơn vị sản xuất nước sạch trên địa bàn tỉnh để đảm bảo việc sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng nước cấp đạt quy chuẩn.

6. Cử tri khu phố 4, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát kiến nghị: "Đề nghị trả lời cho người dân rõ về công trình cấp thoát nước quy hoạch mở rộng 30 ha người dân phường nghe thông báo đã làm mà chưa được triển khai. Như vậy có thực hiện hay không và triển khai thực hiện vào thời gian nào trả lời cho dân được biết".

Sở Xây dựng trả lời:

Khu đất diện tích khoảng 30 ha như cử tri đề cập thuộc dự án tuyến ống nước thô từ kênh Phước Hòa về khu vực trung tâm đô thị Bình Dương (dự án cấp nước Bắc Bình Dương) phục vụ cấp nước cho khu vực Bến Cát và các vùng lân cận thuộc tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, do điều chỉnh thiết kế thay đổi vị trí hồ chứa nước và vị trí tuyến ống nước thô nên hiện tại dự án tạm ngưng triển khai thực hiện cho tới khi điều chỉnh phương án thiết kế hoàn thành. Dự kiến Công ty sẽ triển khai thực hiện dự án vào năm 2021. Mục đích sử dụng khu đất trên dùng để dự phòng phát triển cấp nước trong tương lai (Báo cáo của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương tại văn bản số 184/CV- CPN-MT ngày 20/02/2020).

7. Cử tri khu phố 2, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một tiếp tục đề nghị: Ngành chức năng xem xét miễn giảm thu phí cho người cao tuổi khi có nhu cầu đi xe buýt và nâng cao chất lượng của xe buýt.

Sở Giao thông Vận tải trả lời:

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh các tuyến xe buýt hoạt động không được trợ giá từ ngân sách, doanh nghiệp hoạt động theo hình thức tự cân đối thu, chi, giá vé xe buýt phải điều chỉnh để bù đắp chi phí nhiên liệu, tiền lương lái xe, nhân viên phục vụ… đơn vị vận tải xe buýt gần như không có khả năng hoặc không mạnh dạn đầu tư, đổi mới phương tiện. Nên phần lớn các phương tiện vận chuyển hành khách bằng xe buýt đang xuống cấp (trừ phương tiện của Công ty xe buýt Becamex Tokyu và Hợp tác xã 19/5 của thành phố Hồ Chí Minh).

Trước tình hình trên, Sở Giao thông Vận tải đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020; theo Đề án sẽ: "Hỗ trợ 50% giá vé đi suốt tuyến cho người cao tuổi".

Theo quy định trên, người cao tuổi có nhu cầu đi xe buýt, đề nghị liên hệ với bộ phận bán vé tháng xe buýt của Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng tại Bến xe Bình Dương để được hướng dẫn và hỗ trợ.

8. Cử tri phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An đề nghị: Ngành chức năng lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã ba giao giữa đường vào Cụm công nghiệp Bình Chuẩn và đường Mỹ Phước - Tân Vạn do hiện nay người dân lưu thông rất đông và nguy hiểm. 

Sở Giao thông Vận tải trả lời:

Hệ thống đèn tín hiệu tại giao lộ này Tổng Công ty Becamex IDC đã  lắp đặt trong tháng 01/2020, hiện đang đưa vào vận hành, khai thác.

9. Cử tri khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát phản ánh: Khu vực trên đường ĐT741 tại khu phố Phú Nghị có ngã tư đi xuống nghĩa trang khu phố Phú Nghị và ngã còn lại đi hướng qua khu tái định cư Hòa Lợi (đường nhà ông 6 Quới) hiện nay số lượng xe lưu thông qua lại rất nhiều, thường xuyên gây tai nạn giao thông. Đề nghị khảo sát lắp đặt tín hiệu đèn giao thông để hạn chế gây tai nạn tại khu vực này.

Sở Giao thông Vận tải trả lời:

Ngày 15/2/2020, Sở GTVT đã khảo sát hiện trạng và ngày 18/02/2020, Sở Giao thông Vận tải có Công văn số 502/SGTVT-QLGT trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương giao Công ty TNHH một Thành  viên Đầu tư hạ tầng – VRG đầu tư hệ thống đèn chớp vàng, bổ sung hệ thống biển báo và sơn đường tại giao lộ trên. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GTVT sẽ phối hợp chủ đầu tư dự án và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

10. Cử tri ấp An Thành và ấp Rạch Bắp, xã An Tây, thị xã Bến Cát phản ánh: Đường ĐT744 đã được lắp đặt dải phân cách nhằm giảm tai nạn giao thông nhưng từ UBND xã An Tây xuống tới Trường tiểu học An Tây A mới có chỗ quay đầu xe. Đề nghị các ngành chức năng xem xét cho tháo dở một đoạn dải phân cách cho phép quay đầu xe ngay Chợ An Tây vì nơi đây có nhiều công ty, xí nghiệp trú đóng, để thuận lợi cho người dân qua lại.

Sở Giao thông Vận tải trả lời:

Trong thời gian lắp đặt dãy phân cách trên ĐT.744, Sở GTVT nhận được nhiều kiến nghị của cử tri và tổ chức về tháo dỡ dãy phân cách trên ĐT.744. Sở GTVT đã chủ trì cùng với các đơn vị có liên quan và địa phương khảo sát, đồng thời gửi lấy ý kiến của địa phương thống nhất vị trí mở dãy phân cách, trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương.

Ngày 06/2/2020, UBND thị xã Bến Cát có Công văn số 259/UBND-KT, theo đó, UBND thị xã Bến Cát không thống nhất mở dãy phân cách tại chợ An Tây; Sở GTVT đã có Công văn số 450/SGTVT-QLGT ngày 13/02/2020 báo cáo UBND tỉnh về việc không mở dãy phân cách tại vị trí trên và được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 619/UBND-KT ngày 17/02/2020.

11. Cử tri xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng kiến nghị: Ngành chức năng chỉ đạo đơn vị thi công lắp đặt dải phân cách cứng đường ĐT744 đoạn trước Trường Tiểu học Thanh An di dời 06 bục bê tông nằm chắn ngang trên vỉa hè dành cho người đi bộ gây cản trở; khảo sát mở thêm chỗ quay đầu xe tại Nhà Văn hoá ấp Bến Chùa vì đoạn trên quá dài khoảng 800m gây khó khăn cho người dân khi muốn sang đường phải đi 01 đoạn rất dài.

Sở Giao thông Vận tải trả lời:

- Về di dời 06 đốt phân cách nằm trên vĩa hè trước trường tiểu học Thanh An: Sở GTVT đã đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công di dời 06 đoạn dải phân cách trên. Đến nay, đơn vị thi công đã thực hiện hoàn thành.

- Về mở dãy phân cách trên ĐT.744 tại Nhà văn hoá ấp Bến Chùa: Trong thời gian lắp đặt dãy phân cách trên ĐT.744, Sở GTVT nhận được nhiều kiến nghị của cử tri và tổ chức về tháo dỡ dãy phân cách trên ĐT.744. Sở GTVT đã chủ trì cùng với các đơn vị có liên quan và địa phương khảo sát, đồng thời gửi lấy ý kiến của địa phương thống nhất vị trí mở dãy phân cách, trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương. Ngày 06/2/2020, UBND huyện Dầu Tiếng  có Công văn số 23/BC-UBND, theo đó UBND huyện Dầu Tiếng không thống nhất mở dãy phân cách tại Nhà văn hoá ấp Bến Chùa; Sở GTVT đã có Công văn số 450/SGTVT-QLGT ngày 13/02/2020 báo cáo UBND tỉnh về việc không mở dãy phân cách tại vị trí trên và được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 619/UBND-KT ngày 17/02/2020.

12. Cử tri ấp Bến Sắn, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng: Trên tuyến đường ĐT749a đã có biển báo cấm, nhưng các xe quá tải trọng vẫn lưu thông nhiều làm cho đường bị xuống cấp và hư hỏng nhiều, gây khó khăn cũng như nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông. Kiến nghị thường xuyên tăng cường kiểm tra xử lý kịp thời các xe quá tải trọng lưu thông trên tuyến đường này.

Sở Giao thông Vận tải trả lời:

Hiện nay, trên đường ĐT.749a nói riêng hệ thống đường trên địa bàn tỉnh nói chung đã được lắp đặt đầy đủ biển báo hạn chế tải trọng,  phù hợp với khải năng chịu tải của kết cấu cầu, đường từng đoạn tuyến cụ thể. Đồng thời, Thanh tra GTVT, Cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng của tỉnh, của các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, đặc biệt là vi phạm về tải trọng phương tiện (tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông). Do lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra GTVT mỏng, trong khi địa bàn rộng, đồng thời những người cố tình vi phạm luôn tìm mọi cách "canh" lực lượng chức năng, đối phó, thậm chí chống đối,… nên công tác kiểm soát tải trọng phương tiện luôn gặp nhiều khó khăn.

Sở GTVT đã và tiếp tục chỉ đạo lực lượng Thanh tra GTVT tăng cường phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, các lực lượng chức năng của địa phương trong công tác tuần tra kiểm soát, đặc biệt là kiểm tra tải trọng xe, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

13. Cử tri ấp Long Bình, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng kiến nghị: Tuyến đường ĐT749A được Tỉnh mở rộng từ xã Long Nguyên giáp ranh thị xã Bến Cát đến xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng nhưng thực tế chỉ thi công đến đoạn giáp ranh giữa ấp Suối Tre và ấp Long Bình phần còn lại vẫn chưa tiến hành làm tiếp. Kiến nghị tỉnh xem xét tiến hành thực hiện tiếp để người dân tham gia giao thông được đảm bảo an toàn và thuận lợi hơn.

Sở Giao thông Vận tải trả lời:

- Năm 2017, 2018, căn cứ hiện trạng đường ĐT.749a đoạn từ giáp ranh thị xã Bến Cát đến xã Long Nguyên (mặt đường chỉ rộng 6m, không đảm bảo giao thông, an toàn giao thông), Sở Giao thông Vận tải đề nghị và được Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương hỗ trợ kinh phí duy tu, mở rộng mặt đường ĐT.749a đoạn từ giáp ranh nội ô thị xã Bến Cát đến chợ Long Nguyên (Km1+275 đến Km9+200); những đoạn còn lại của các tuyến đường tỉnh chỉ đủ kinh phí duy tu mặt đường như hiện hữu, không mở rộng.

- Về việc đầu tư nâng cấp, mở rộng đường ĐT.749a: Xét thấy việc đầu tư nâng cấp mở rộng đường ĐT.749a là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã Bến Cát, huyện Dầu Tiếng nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung, Sở GTVT đã có Công văn số  3819/SGTVT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2019, tham mưu UBND tỉnh đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.749a trong giai đoạn 2021 – 2025. Hiện, các ngành của tỉnh đang xem xét chủ trương đầu tư.

14. Cử tri phường Bình Hòa, thị xã Thuận An phản ánh: Không đồng tình với nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường về ô nhiễm môi trường tại kênh Ba Bò do nước thải từ các khu dân cư mà thực chất là nước thải công nghiệp. Đề nghị có Đoàn kiểm tra thực tế của tỉnh để có đánh giá kết quả cụ thể (đề nghị thành phần có đại biểu HĐND các cấp và người dân cùng tham gia đoàn). Đồng thời cho cử tri được biết hiện nay có thành lập đội bảo vệ kênh hay không; đề nghị làm chốt bảo vệ để quản lý, không ai quản lý người dân đổ rác xuống kênh.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Thực hiện Kế hoạch liên tỉnh số 6315/KHLT-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường phối hợp kiểm soát và xử lý triệt để ô nhiễm kênh Ba Bò, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra, giám sát các nguồn thải trên địa bàn tỉnh Bình Dương thải vào kênh Ba Bò cụ thể:

       - Đã tiến hành kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các tuyến thoát nước mưa nước thải của Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Sóng Thần 2; phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, Phòng Tài nguyên và Môi trường Thuận An, Dĩ An kiểm tra toàn diện về đất đai, môi trường đối với 19 cơ sở thuê đất của Quân đoàn 4 để hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các tuyến thoát nước mưa và thu gom nước thải của 2 khu công nghiệp Sóng Thần 1 và Sóng Thần 2;

        - Kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp trong 2 khu công nghiệp Sóng Thần 1, Sóng Thần 2 về công tác bảo vệ môi trường và tình hình thu gom, đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp trước khi thải vào kênh Ba Bò;

        - Đã thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu quan trắc nước thải tự động của các khu công nghiệp thuộc lưu vực kênh Ba Bò (Thành phố Hồ Chí Minh: KCN Bình Chiểu, KCN Linh Trung 2; tỉnh Bình Dương: KCN Sóng Thần 1 và KCN Sóng Thần 2);

        - Đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Dĩ An đã tiến hành kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh nằm xen kẽ khu dân cư và kết quả kiểm tra cho thấy các doanh nghiệp đều đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải để xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường.

       - Phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Bình Hòa cùng với Ban điều hành các Khu phố luôn tuyên truyền vận động người dân không vứt rác và xả nước thải vào khu vực kênh Ba Bò; đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom nước thải của Nhà máy xử lý nước thải Thuận An, Dĩ An.

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng nước thải của 2 khu công nghiệp Sóng Thần 1, Sóng Thần 2 thông qua hệ thống quan trắc nước thải tự động; kiểm tra, lấy mẫu nước thải đột xuất với tần suất 2 lần/tháng. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức quan trắc chất lượng nước trên kênh Ba Bò và tổ chức lấy mẫu nước thải các khu công nghiệp với tần suất 2 lần/tháng. Kết quả quan trắc và giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh đều cho thấy nước thải của các khu công nghiệp được xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường. Tuy nhiên, chất lượng nước trên kênh Ba Bò vẫn còn ô nhiễm hữu cơ. Nguyên nhân là do nước thải sinh hoạt của các khu dân cư, đô thị chưa đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải đô thị thành phố Dĩ An, Thuận An; rác thải sinh hoạt của các điểm bán hàng rong còn thải trực tiếp xuống kênh. Đặc biệt, hiện nay nhà máy xử lý nước thải trên kênh Ba Bò của thành phố Hồ Chí Minh mặc vẫn chưa được đưa vào vận hành chính thức do nhiều nguyên nhân nên nước thải tích tụ lâu ngày gây mùi hôi ảnh hưởng đến khu dân cư kế cận.     

Do vậy, để giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm Kênh Ba Bò Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần Đại Nam và Tổng Công ty TMXNK Thanh Lê – CTCP xây dựng đường thoát nước riêng của khu công nghiệp Sóng Thần 1, Sóng Thần 2 ra sau hồ điều tiết kênh Ba Bò, không để tình trạng lẫn nước thải sinh hoạt của các hộ dân. Hiện nay, chủ đầu tư 02 khu công nghiệp đang triển khai thực hiện và dự kiến hoàn thành trong năm 2020. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng độ thị khẩn trương đưa vào vận hành chính thức Trạm xử lý nước thải kênh Ba bò; khắc phục mùi hôi từ quá trình hoạt động của Trạm xử lý nước thải đến khu dân cư Đồng An 2 của tỉnh Bình Dương.

Bên cạnh đó, hiện nay, dự án kênh Ba Bò đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An quản lý. Do vậy, phường Bình Hòa đã bố trí lực lượng tuần tra để bảo vệ tuyến kênh; định kỳ tổ chức vớt rác và ngăn chặn việc xả rác thải, nước thải vào kênh Ba Bò, đồng thời tăng cường tuyên truyền vận động người dân không xả rác, nước thải trực tiếp vào kênh Ba Bò; đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải đô thị Thuận An, Dĩ An để xử lý trước khi thải ra môi trường.

15. Cử tri phường An Bình, thị xã Dĩ An phản ảnh: Về tình trạng ô nhiễm khói bụi, mùi hôi vẫn xảy ra tại khu vực Công ty giấy An Bình.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Dĩ An, Ủy ban nhân dân phường An Bình và Ban điều hành khu phố Bình Đường 2 tiến hành kiểm tra và xác minh tại Công ty cổ phần giấy An Bình tọa lạc tại số 27/5 đường Kha Vạn Cân, khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, thành phố Dĩ An vào ngày 18 tháng 2 năm 2020. Qua xác minh cho thấy cử tri phản ánh là bà Nguyễn Thị Sợi ( nhà số 46/10A, khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, thành phố Dĩ An, cách tường rào Công ty cổ phần giấy An Bình khoảng 10m), theo ý kiến của bà khoảng đầu tháng 01/2020, thỉnh thoảng vào buổi sáng (4 giờ) ống khỏi lò hơi của Công ty cổ phần giấy An Bình có xuất hiện khói đen sau đó thì hết, ban ngày không có tình trạng trên; không có phản ánh bụi, mùi hôi.

Tại thời điểm kiểm tra cho thấy Công ty cổ phần giấy An Bình thực hiện tương đối tốt các biện pháp bảo vệ môi trường, nước thải và khí thải sau khi qua công trình xử lý đạt quy chuẩn cho phép thải ra môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty xem xét lại chế độ vận hành lò hơi để không xảy ra tình trạng như phản ánh. Theo ý kiến của chính quyền địa phương sau thời điểm kiểm tra thì Công ty đã khắc phục, không còn hiện tượng xả khói gây ảnh hưởng đến môi trường.

16. Cử tri khu phố 3, phường Tân Định, thị xã Bến Cát phản ánh: Công ty Minh Nhựt xả khí thải gây ô nhiễm môi trường. Kiến nghị các ngành chức năng xem xét giải quyết.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Chi nhánh Công ty TNHH Gốm sứ Minh Phát- Xưởng sản xuất Minh Nhật tại khu phố 3, phường Tân Định, thị xã Bến Cát hoạt động sản xuất chậu kiểng bằng polymer, chậu xi măng các loại và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt đề án bảo vệ môi trường tại Quyết định số 419/QĐ-STNMT ngày 06/7/2011.

Qua phản ánh của cử tri, ngày 18/2/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra việc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường của Công ty, kết quả kiểm tra cho thấy Công ty đã thu gom xử lý nước thải, hơi dung môi theo đúng Đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt, cụ thể như sau: Nước thải của Công ty bao gồm nước thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của công nhân viên và nước thải sản xuất (từ quá trình mài và quá trình xử lý bụi sơn, hơi dung môi) với tổng lưu lượng khoảng 8 m3/ngày được thu gom về hệ thống xử lý và tuần hoàn tái sử dụng; Bụi sơn và hơi dung môi phát sinh từ quá trình sơn sản phẩm tại 04 buồng phun sơn được thu gom xử lý qua màng nước sau đó phát thải ra môi trường qua ống thải cao khoảng 08m. Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty trong quá trình hoạt động sản xuất đảm bảo chất thải (nước thải, hơi dung môi, bụi thải, chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại) được thu gom, xử lý, quản lý theo quy định, đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường và người dân xung quanh.

17. Cử tri khu phố 3, phường Tân Định, thị xã Bến Cát phản ánh: Công ty An Hưng Tường (Xưởng sắt) gây ô nhiễm môi trường và xe Công ty vận chuyển phế liệu sắt từ cơ sở I đến cơ sơ II không có bạt che đậy, chở quá tải, làm rớt phế liệu trên đường gây nguy hiểm cho người dân. Đề nghị ngành chức năng có biện pháp xử lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Bến Cát, Ủy ban nhân dân phường Tân Định tiến hành kiểm tra và xác minh tại Công ty cổ phần thép VAS An Hưng Tường vào ngày 18 tháng 2 năm 2020. Qua xác minh cho thấy cử tri phản ánh là ông Nguyễn Nam Thanh (tọa lạc tại Tổ số 11, khu phố 3, phường Tân Định), qua xác minh cho thấy Công ty cổ phần thép VAS An Hưng có sử dụng 2 xe tải vận chuyển phế liệu từ Cơ sở 1 đến Cơ sở 2 (khoảng cách giữa 2 cơ sở khoảng 1,5km) nhưng không có bạt che đậy làm rơi vãi phế liệu trên đường đúng như phản ánh của cử tri.

Sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, Công ty cổ phần thép VAS An Hưng Tường đã thực hiện ngay các biện pháp khắc phục chuyển sắt thép phế liệu từ Cơ sở 1 đến Cơ sở 2, cụ thể: che bạt toàn bộ thùng xe và chở đúng khổ/tải trọng, các thùng xe được gia cố và vận chuyển chậm để không rơi vãi, phát tán bụi ảnh hưởng đến môi trường; tăng tần suất tưới nước trên tuyến đường vận chuyển để hạn chế bụi khuếch tán ra môi trường; đồng thời, Công ty lắp đặt thanh nam châm trên xe bồn tưới đường để hút các vật liệu kim loại có rơi vãi trong quá trình vận chuyển.

Đối với công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy sản xuất (Cơ sở 2) của Công ty thực hiện tương đối tốt các biện pháp bảo vệ môi trường, khí thải và nước thải sau công trình xử lý đạt quy chuẩn cho phép thải ra môi trường. Qua xác minh ý kiến chính quyền địa phương vào ngày 20 tháng 2 năm 2020 thì hiện nay Công ty cổ phần thép VAS An Hưng Tường đã khắc phục các nội dung phản ánh của cử tri, các phương tiện vận chuyển được che phủ bạt và không còn tình trạng phát tán bụi, rơi vãi sắt thép ra môi trường.

18. Cử tri ấp Kiến An, xã An Điền, thị xã Bến Cát phản ánh: Công ty MDF gây ô nhiễm môi trường, ngành chức năng đã xử lý nhiều lần nhưng đến nay Công ty vẫn chưa khắc phục. Đề nghị có biện pháp xử lý dứt điểm.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Công ty Cổ phần MDF Việt Nam tại ấp Kiến An, xã An Điền, thị xã Bến Cát hoạt động sản xuất và gia công các loại ván MDF với công suất hiện nay khoảng 3.000m3 sản phẩm/tháng, đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường tại Quyết định số 621/QĐ-STNMT ngày 21/9/2011. Năm 2019, theo phản ánh của người dân, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với Công ty. Qua kiểm tra đã tham mưu UBND tỉnh xử lý vi phạm đối với các hành vi vi phạm về môi trường tại Quyết định số 1977/QĐ-XPVPHC ngày 9/7/2019 với tổng số tiền 310 triệu đồng và yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định. Ngoài ra, đối với phản ánh Công ty xả nước thải làm hoa màu và cây trồng chết, Công ty đã phối hợp với UBND xã An Điền làm việc với người dân có phản ánh và thống nhất phương án thực hiện hỗ trợ thiệt hại, riêng hộ ông Phạm Văn Thiện không thống nhất (hiện Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát đang thụ lý vụ án dân sự giữa ông Thiện và Công ty).

Qua phản ánh của cử tri, ngày 18/2/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra việc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường của Công ty, kết quả kiểm tra cho thấy Công ty đã thực hiện các biện pháp khắc phục theo yêu cầu tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính như không còn sử dụng rìa ván ép để đốt lò hơi, nước thải đã được thu gom toàn bộ về hệ thống để xử lý trước khi thải ra môi trường; Toàn bộ chất thải công nghiệp rắn công nghiệp không nguy hại được chuyển giao cho Công ty TNHH Tuấn Đạt thu gom, vận chuyển và xử lý. Ngoài ra, Công ty đang trong quá trình di dời đến địa điểm sản xuất mới ở tỉnh Bình Định, theo kế hoạch vào cuối tháng 6/2020 sẽ di dời toàn bộ hoạt động sản xuất. Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty trong quá trình hoạt động sản xuất trước khi thực hiện di dời đảm bảo chất thải (nước thải, khí thải, bụi thải, chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại) được thu gom, xử lý, quản lý theo quy định, đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường và người dân xung quanh.

19. Cử tri xã An Lập, xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng tiếp tục kiến nghị: Qua phần trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương về dự án duy tu, bảo dưỡng thường xuyên công trình thủy lợi sông Thị Tính, cử tri các xã phản ánh, không đồng tình đối với dự án nạo vét sông Thị Tính. Đề nghị ngành chức năng xem xét không tiến hành nạo vét khu vực sông Thị Tính qua địa bàn huyện Dầu Tiếng như đã phản ánh trước kỳ họp 12 hạn chế tình trạng sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời:

Theo nguyện vọng và đề nghị của địa phương về việc tiếp tục nạo vét, duy tu bảo dưỡng thường xuyên công trình thủy lợi sông Thị Tính, ngày 19 tháng 10 năm 2015 Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 3621/UBND-KTN chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dương thực hiện khảo sát, thu thập số liệu về tình trạng sạt lở bờ sông, hiện trạng bồi lắng lòng sông Thị Tính và các nhánh suối trong lưu vực sông Thị Tính; đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với các Sở ngành liên quan và UBND thị xã Bến Cát, huyện Dầu Tiếng, Bàu Bàng kiểm tra, hướng dẫn Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dương thực hiện các thủ tục, quy trình kỹ thuật khảo sát theo đúng quy định.

Ngày 30/6/2016 Sở Nông nghiệp và PTNT đã mời các Sở, ngành và địa phương có liên quan (các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng. Giao thông Vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện Dầu Tiếng, Bàu Bàng, thị xã Bến Cát) lấy ý kiến góp ý về chuyên môn, về sự cần thiết và trình tự thủ tục thực hiện dự án. Các Sở, ngành và địa phương đều thống nhất tiếp tục nạo vét, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên công trình thủy lợi sông Thị Tính và sẽ kiến nghị UBND tỉnh sớm cho chủ trương để làm cơ sở thực hiện dự án.

Phương án duy tu, bảo dưỡng thường xuyên Công trình thủy lợi sông Thị Tính được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 108/QĐ-UBND, ngày 17/01/2017, giao cho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dương làm Chủ đầu tư, thực hiện bằng nguồn vốn của Công ty và được phép tận thu và sử dụng đất, cát từ quá trình duy tu, bảo dưỡng thường xuyên để bù đắp chi phí đầu tư.

Với mục tiêu, nhiệm vụ: Thực hiện duy tu, bảo dưỡng thường xuyên sông Thị Tính để chống và giảm ngập cho 1.760 ha tự nhiên ven sông Thị Tính và các nhánh suối đảm bảo khả năng thoát nước cho sản xuất nông nghiệp và đô thị trong khu vực; hạn chế ngập úng trong mùa mưa, phát huy hiệu quả của dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Đối với sông Thị Tính thực hiện thi công nạo vét trong phạm vi đã bồi thường, giải phóng mặt bằng (mỗi bên 20m); đối với các nhánh suối thực hiện thi công trong phạm vi hành lang bảo vệ suối (do các nhánh suối không có bồi thường giải phóng mặt bằng). Trong quá trình thực hiện nếu xảy ra sạt lở bờ sông vượt ranh giải phóng mặt bằng thì Công ty Dương phải có biện pháp khắc phục và bồi thường cho các hộ bị thiệt hại theo quy định.

Thời gian thực hiện dự án 10 năm, trong đó: từ năm thứ 01 đến năm thứ 04 thực hiện nạo vét, khai thông dòng chảy theo bản vẽ thiết kế và phương án duy tu, bảo dưỡng thường xuyên đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; từ năm thứ 5 đến năm thứ 10 thực hiện duy tu, bảo dưỡng thường xuyên công trình. Thời gian bắt đầu triển khai thực hiện thi công nạo vét tính từ ngày hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng; hoàn thành thủ tục quản lý tài nguyên khoáng sản, quản lý an toàn giao thông thủy. Vị trí khu vực nạo vét và khối lượng thi công nạo vét được quy định cụ thể theo từng năm.

Sau khi hoàn thành các thủ tục trên Công ty Dương báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT để tổ chức họp lấy ý kiến các Sở ngành và địa phương có liên quan báo cáo đề xuất UBND tỉnh ra Quyết định khởi công dự án (hiện nay Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dương chưa thực hiện thi công nạo vét, duy tu bảo dưỡng công trình thủy lợi sông Thị Tính).

Khi triển khai thi công Công ty Dương phải liên hệ với địa phương tổ chức họp dân, công khai dự án; Thuê đơn vị tư vấn độc lập có đủ năng lực, kinh nghiệm để giám sát thi công; thành lập giám sát công đồng (do địa phương cử) để phối hợp với Đơn vị giám sát độc lập giám sát thi công trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Trong quá trình thi công Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với các sở, ngành và địa phương có liên quan kiểm tra tình hình thực hiện của Công ty Dương để kịp thời đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh; Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn Công ty Dương về trình tự, thủ tục quản lý khối lượng đất, cát tận thu từ duy tu, bảo dưỡng và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường; Sở Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm hướng dẫn về đảm bảo an toàn giao thông thủy nội địa, quản lý hoạt động các phương tiên, thiết bị thi công theo quy định.

Việc thực hiện Phương án duy tu, bảo dưỡng thường xuyên Công trình thủy lợi sông Thị Tính nhẳm hạn chế bồi lắng lòng sông, đảm bảo mặt cắt tiêu, thoát nước theo thiết kế ban đầu, chống ngập úng trong khu vực theo yêu cầu của thiết kế là cần thiết. Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến mục tiêu, nhiệm vụ của Phương án duy tu, bảo dưỡng thường xuyên Công trình thủy lợi sông Thị Tính để người dân hiểu và thi hành Quyết định.

20. Cử tri khu phố 4, phường Phú Thọ và cử tri khu phố 2, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một tiếp tục kiến nghị: Tỉnh xem xét lại việc cung cấp thuốc cho dân hiện nay vẫn chưa được khắc phục tình trạng thiếu thuốc, việc trả lời giải trình ý kiến trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh về việc thiếu thuốc cung cấp cho người dân khi khám chữa bệnh là không thuyết phục, đề nghị có biện pháp sớm khắc phục.

Cử tri khu phố 2 phường Phú Tân và khu phố 8, 9, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một tiếp tục đề nghị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh khắc phục lại việc đấu thầu thuốc không để gián đoạn thiếu thuốc cung cấp cho người dân khi khám chữa bệnh, phải đảm bảo nguồn thuốc để cung cấp cho dân khi có nhu cầu, đề nghị sớm khắc phục tình trạng thiếu thuốc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và tại Trung tâm y tế thành phố.

Cử tri khu phố 4, phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một phản ánh: Hiện nay thuốc cấp cho các đối tượng thụ hưởng BHYT vẫn chưa được đáp ứng theo nhu cầu. Đề nghị Sở Y tế tỉnh Bình Dương quan tâm, tăng cường công tác tham mưu và sớm có biện pháp giải quyết tình trạng này để đảm bảo nguồn thuốc điều trị cho người mắc bệnh.

Cử tri phường An Phú, thị xã Thuận An phản ánh: Hiện nay tình trạng thiếu thuốc chữa bệnh khi đi khám bảo hiểm y tế kể cả khi nhập viện người dân phải tự mua các dụng cụ y tế với chi phí rất cao, được biết các vật tư y tế nằm trong danh mục được bảo hiểm đề nghị xem xét nhanh chóng khắc phục tình trạng thiếu thuốc để người dân an tâm khi sử dụng dịch vụ bảo hiểm y tế.

Cử tri phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An phản ảnh: Về tình trạng thiếu thuốc cấp cho bệnh nhân bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Cử tri khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi và cử tri khu phố 3A, khu phố 4, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát đồng phản ánh: Về tình trạng cấp thiếu thuốc đối với người sử dụng thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương (nhất là tại các tuyến cơ sở), người bệnh phải ra ngoài mua thuốc. Và khi người tham gia bảo hiểm y tế đi khám, chữa bệnh thì có một số bệnh được bác sĩ kê toa nhân viên y tế trả lời không có thuốc thuộc danh mục được hưởng bảo hiểm y tế để điều trị hoặc hết thuốc bảo hiểm y tế và đề nghị người bệnh ra ngoài mua. Đề nghị ngành chức năng xem xét và bổ sung thêm thuốc đặc trị vào bảo hiểm y tế để cấp cho người dân.

Sở Y tế trả lời:

Trong thời gian qua, tại nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) công lập đã xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), nhất là các thuốc đặc trị và một số vật tư y tế thiết yếu, bởi vì kết quả đấu thầu cũ đã hết không còn hiệu lực mà kết quả đấu thầu tập trung mới của tỉnh lại chưa có, nên các cơ sở KCB không thể mua được.

Để có kết quả đấu thầu, ngành Y tế phải thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế tại Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016/TT-BYT của Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập [Hiện nay, Thông tư này đã được thay thế bởi Thông tư 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế (có hiệu lực từ ngày 01/10/2019)].

Từ năm 2019, UBND tỉnh yêu cầu ngành Y tế phải có Đơn vị mua thuốc tập trung cấp địa phương (do UBND tỉnh ra Quyết định thành lập) và phải thực hiện theo các quy định của Thông tư 11/2016/TT-BYT (và nay là Thông tư 15/2019/TT-BYT). Theo đó, để có kết quả đấu thầu mua thuốc tập trung, Đơn vị mua thuốc tập trung phải thực hiện theo quy trình: Tổng hợp nhu cầu sử dụng thuốc, lập và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện và ký kết hợp đồng hoặc thỏa thuận khung với các nhà thầu được lựa chọn, công bố kết quả lựa chọn nhà thầu và thỏa thuận khung trên Trang Thông tin điện tử của Sở Y tế, ký hợp đồng với các nhà thầu được lựa chọn... Quy trình này mất khá nhiều thời gian. Riêng việc thành lập Đơn vị mua thuốc tập trung cấp địa phương tại tỉnh Bình Dương cũng đã bị kéo dài do vấn đề tham mưu nhân sự lần đầu chưa phù hợp nên phải tham mưu lại. Do đó, đến ngày 15/7/2019, UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 2028/QĐ-UBND về việc thành lập Đơn vị mua thuốc tập trung tỉnh Bình Dương.

Thực hiện theo quy trình nói trên, đến ngày 31/12/2019, Sở Y tế đã phê duyệt Gói thầu số 2: Mua thuốc theo tên Biệt dược tại Quyết định số 1209/QĐ-SYT. Các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh đã ký hợp đồng với các Doanh nghiệp trúng thầu và mua thuốc biệt dược phục vụ công tác khám chữa bệnh. Đến ngày 14/02/2020, Sở Y tế đã phê duyệt tiếp Gói thầu số 1: Mua thuốc theo tên Generic (đợt 1) tại Quyết định số 163/QĐ-SYT. Các cơ sở KCB hiện nay đang tiếp tục ký hợp đồng với các Doanh nghiệp trúng thầu và tiến hành mua thuốc Generic để đáp ứng nhu cầu điều trị cho người bệnh có thẻ BHYT.

Như vậy, sắp tới các cơ sở KCB công lập trong toàn tỉnh sẽ có đủ nguồn thuốc để phục vụ người bệnh có thẻ BHYT.

21. Cử tri Phạm Thị Kế, khu phố 7, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một phản ánh và đề nghị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương rà soát, chấn chỉnh lại thái độ phục vụ của đội ngũ Y, Bác sĩ tại đơn vị, nhất là đối với các nhân viên phục vụ của Khoa Sản.

Sở Y tế trả lời:

Từ cuối năm 2015 đến nay, thực hiện Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế về việc quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế và Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới hài lòng của người bệnh", BVĐK tỉnh đã nhanh chóng triển khai các nội dung theo quy định: Tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp cho cán bộ y tế, thành lập Tổ chăm sóc khách hàng, tăng cường tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh cho người dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thông qua đường dây nóng và hòm thư góp ý,...

Ban Lãnh đạo Bệnh viện luôn coi trọng việc giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, nội quy, quy chế của ngành, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, quy tắc ứng xử của nhân viên y tế đối với người bệnh. Bệnh viện luôn nhắc nhở nhân viên thực hiện đúng phác đồ điều trị, Quy trình chuyên môn kỹ thuật của Bộ Y tế ban hành.

Cán bộ, nhân viên tại Khoa Sản cũng đã được tập huấn và quán triệt khi tiếp nhận người bệnh phải luôn thể hiện thái độ, kỹ năng giao tiếp tốt, ân cần, hướng dẫn chu đáo cho người bệnh, đồng thời đảm bảo thực hiện đúng quy trình, quy định, quy chế chuyên môn; nhờ đó, trong thời gian qua thái độ phục vụ, ứng xử nhân viên đã ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, trước áp lực tiếp nhận phục vụ trung bình mỗi ngày 400-450 lượt người bệnh đến khám bệnh và điều trị nội trú, nên có thể một số ít nhân viên vẫn chưa làm hài lòng người bệnh khi giao tiếp, ứng xử.

Bệnh viện sẽ thường xuyên nhắc nhở nhân viên về giao tiếp, kịp thời chấn chỉnh những sai sót, giải thích cho người bệnh rõ ràng để người bệnh an tâm, tin tưởng vào điều trị giúp cho công tác khám, chữa bệnh ngày càng tốt hơn nhằm hướng đến sự hài lòng của người bệnh.

22. Cử tri phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An phản ánh: Quy định của Bộ Y tế và Bộ Công an không đồng nhất trong việc: những người bị bệnh tâm thần, chấp hành án tù nhưng chưa được cấp giấy chứng minh nhân dân nhưng khi những đối tượng này đi khám, chữa bệnh thì bệnh viện lại yêu cầu phải có giấy chứng minh nhân dân.

Sở Y tế trả lời:

Tại khoản 1, Điều 13, Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 có quy định: "Trường hợp người bệnh bị mất năng lực hành vi dân sự, không có năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người chưa thành niên từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi thì người đại diện hợp pháp của người bệnh quyết định việc khám bệnh, chữa bệnh." Như vậy, khi các đối tượng này (bệnh tâm thần, người bị phạt án tù,…) đi khám bệnh phải được người đại diện hợp pháp của người bệnh quyết định có khám bệnh hay không. Do cử tri không nêu rõ trường hợp này bị án tù hay bị tâm thần và khám bệnh tại cơ sở y tế nào nên Sở Y tế không thể trả lời cụ thể được. Tuy vậy, Sở Y tế cũng xin cung cấp một số thông tin sau đây:

Hiện nay các cơ sở y tế đều thực hiện khám bệnh cho các đối tượng nói trên như sau:

+ Đối với người bệnh tâm thần:

Bệnh tâm thần có nhiều loại như: động kinh, trầm cảm, tâm thần phân liệt… Các bệnh này có thể khởi phát sớm hoặc muộn tùy mỗi người, có những bệnh như động kinh người bệnh vẫn được cấp chứng minh nhân dân (vì đây là bệnh tâm thần nhẹ, xảy ra từng cơn, ngoài cơn người bệnh vẫn bình thường). Hiện nay, bệnh nhân tâm thần vẫn đang được chương trình quốc gia cung cấp một số thuốc điều trị miễn phí; chỉ khi bệnh nhân có nhu cầu mua thuốc khác loại với thuốc của chương trình quốc gia hoặc khám, chữa loại bệnh khác thì phải chịu chi phí điều trị hoặc được cấp thuốc BHYT.

Như vậy, nếu khám bệnh khác với bệnh tâm thần để sử dụng thuốc BHYT thì việc nhân viên y tế yêu cầu cung cấp chứng minh nhân dân là hoàn toàn đúng đối với những bệnh nhân đã có chứng minh nhân dân.

Trường hợp khám điều trị bệnh tâm thần: Nếu biểu hiện bệnh nặng, thông thường người bệnh sẽ được tập trung điều trị tại cơ sở điều trị bệnh tâm thần (sẽ được lập hồ sơ bệnh án để theo dõi); trường hợp được cho điều trị ngoại trú (nhận thuốc từng đợt sau khi tái khám), người nhà người bệnh sẽ đem bệnh nhân đến khám tại cơ sở y tế. Lúc này, cơ sở y tế sẽ căn cứ hồ sơ bệnh án của bệnh nhân để khám, cấp thuốc, không cần sử dụng chứng minh nhân dân.

+ Đối với trường hợp bệnh nhân có án tù:

Thông thường tại trại giam, nhà tù đều có cơ sở y tế để KCB cho phạm nhân. Khi bệnh nặng, cơ sở y tế này sẽ phối hợp cơ sở y tế khác hoặc chuyển viện để khám, điều trị cho phạm nhân. Trường hợp này, cơ sở y tế không yêu cầu chứng minh nhân dân mà chỉ căn cứ vào hồ sơ của Công an để khám, điều trị cho phạm nhân.

23. Cử tri phường An Phú, thị xã Thuận An phản ánh: Hiện nay người dân đi khám bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế khi khám bệnh xong không được trả kết quả xét nghiệm, chỉ khi người bệnh yêu cầu thì mới được sao chụp kết quả gây khó khăn cho việc theo dõi và tái khám cho lần sau, đề nghị cơ quan y tế chỉ đạo trả kết quả bệnh án cho người bệnh để tiện việc theo dõi sức khỏe.

Sở Y tế trả lời:

Tại Khoản 2, Điều 3, Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 có quy định nguyên tắc khám bệnh, chữa bệnh như sau: "Tôn trọng quyền của người bệnh; giữ bí mật thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 8, khoản 1 Điều 11 và khoản 4 Điều 59 của Luật này".

Khoản 1 Điều 59 Luật này quy định: "Hồ sơ bệnh án là tài liệu y học, y tế và pháp lý; mỗi người bệnh chỉ có một hồ sơ bệnh án trong mỗi lần khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh." và điểm a Khoản 3 Điều 59 cũng quy định: "Hồ sơ bệnh án được lưu trữ theo các cấp độ mật của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước".

Nhưng quyền của người bệnh cũng được quy định tại Khoản 1 Điều 11 của Luật này: " Được cung cấp thông tin tóm tắt về hồ sơ bệnh án nếu có yêu cầu bằng văn bản, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.".

Vì vậy, việc cơ sở khám chữa bệnh lưu giữ hồ sơ bệnh án (bao gồm cả phim chụp, phiếu siêu âm, xét nghiệm...) là đúng quy định. Khi có yêu cầu bằng văn bản, lãnh đạo cơ sở khám, chữa bệnh sẽ xem xét, đồng ý cung cấp thông tin liên quan hồ sơ bệnh án, trong đó có phiếu kết quả xét nghiệm.

24. Cử tri khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát phản ánh: Nhân viên, y Bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương (nhất là ở khoa cấp cứu) có thái độ thờ ơ, vô tâm với bệnh nhân khi người dân đưa bệnh nhân đến bệnh viện để cấp cứu và điều trị bệnh. Đề nghị chấn chỉnh lại đội ngũ làm việc và thái độ phục vụ của các y bác sĩ của bệnh viện tỉnh.

Sở Y tế trả lời:

Trong thời gian vừa qua, Bệnh viện đã triển khai thực hiện các biện pháp tuyên truyền, giáo dục nhân viên bệnh viện nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, thực hiện tốt các quy định về giao tiếp ứng xử nhằm hướng tới sự hài lòng của người bệnh, với phương châm: "Bệnh nhân đến tiếp đón niềm nở, Bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, Bệnh nhân về dặn dò chu đáo".

Hàng ngày, Khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện tiếp nhận, điều trị cho khoảng 200-250 người bệnh, cá biệt có ngày 300 người bệnh, trong đó hầu hết là các trường hợp cấp cứu, bệnh nặng,… Khi tiếp nhận, nhân viên y tế phải thực hiện theo đúng quy trình quy định, quy chế chuyên môn, phân loại bệnh nhân nặng, khẩn cấp sẽ xử lý trước, các trường hợp nhẹ hơn được xử lý sau. Các trường hợp người bệnh vào cấp cứu đều được nhân viên y tế kịp thời tiếp nhận, xử trí theo đúng quy định cho nên có thể chưa làm vừa lòng thân nhân người bệnh khi đang quá lo lắng về tình trạng bệnh của người bệnh.

25. Cử tri khu phố 1, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát phản ánh: Người tham gia bảo hiểm y tế khi có việc cần sự hỗ trợ y tế nếu rơi vào các ngày nghỉ, ngày lễ hoặc ngoài giờ hành chính thì không được giải quyết. Điều này gây bất lợi cho những người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành có liên quan xem xét và có giải pháp đối với tình trạng trên.

Sở Y tế trả lời:

Trong hoạt động KCB BHYT, tùy thuộc cơ sở KCB ký hợp đồng KCB BHYT với cơ quan Bảo hiểm Xã hội (BHXH), đa số các cơ sở KCB công lập chỉ thực hiện KCB BHYT trong những ngày làm việc hành chính; ngày thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ Lễ chỉ dành cho các trường hợp cấp cứu.

Căn cứ vào nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ sở KCB có khả năng đáp ứng được nhu cầu KCB BHYT của người bệnh trong các ngày nghỉ, cơ sở KCB sẽ xin ký bổ sung hợp đồng KCB BHYT với BHXH tỉnh và thông báo khám ngoài giờ và các ngày nghỉ. Hiện nay hầu hết các cơ sở KCB tư nhân đều có đăng ký KCB BHYT ngoài giờ hành chính và các ngày nghỉ, ngày Lễ. Đây hoàn toàn là tự nguyện, Nhà nước không bắt buộc.

Vì vậy, với vấn đề cử tri đề nghị, Sở Y tế cũng chỉ có thể khuyến khích các cơ sở KCB công lập căn cứ khả năng của mình để bổ sung hợp đồng KCB BHYT với BHXH tỉnh và tổ chức KCB vào ngoài giờ hành chính, thứ 7, chủ nhật và ngày Lễ để phục vụ nhu cầu KCB BHYT cho người dân.

26. Cử tri phường An Phú, thị xã Thuận An đề nghị: Bổ sung chế độ hỗ trợ tiền tết hàng năm cho cộng tác viên công tác xã hội xã, phường và cộng tác viên công tác trẻ em và bình đẳng giới ở các khu phố - ấp do hiện tại theo danh mục thì UBND tỉnh không chi cho các đối tượng này.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời:

- Qua kiểm tra hồ sơ liệt sỹ Bùi Văn Ấn (số hồ sơ: 15217) hồ sơ liệt sỹ là hồ sơ sao y do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh chuyển đến ngày 11/01/2003.

- Hồ sơ thờ cúng liệt sỹ nộp về Sở năm 2015 đến ngày 07/09/2015 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ liệt sỹ là hồ sơ sao y và nêu rõ trong phiếu trao đổi nghiệp vụ là hồ sơ liệt sỹ chỉ có 1 con là bà Bùi Thị Tám, sinh năm 1950, nhưng trong hồ sơ thờ cúng bà Nụ khai là con dâu của liệt sỹ và không có giấy ủy quyền hoặc biên bản họp họ tộc về việc thờ cúng liệt sỹ Bùi Văn Ấn. Nên cần phải bổ sung đầy đủ giấy ủy quyền hoặc biên bản họp họ tộc của thân nhân liệt sỹ và yêu cầu địa phương phải xác minh rõ bà Nụ có mối quan hệ như thế nào với liệt sỹ (liệt sỹ chỉ có 1 con là bà Tám).

- Đến ngày 25/10/2018 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nhận lại hồ sơ thờ cúng liệt sỹ Bùi Văn Ấn. Ngày 07/11/2018 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản số 3776/SLĐTBXH-NCC gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh về việc đề nghị chuyển hồ sơ bản chính của liệt sỹ Bùi Văn Ẩn.

- Đến ngày 04/01/2019 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương nhận được văn bản trả lời kèm hồ sơ bản chính của liệt sỹ Bùi Văn Ẩn từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai.

- Đến ngày 05/03/2019 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương nhận được văn bản trả lời của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc không quản lý hồ sơ bản chính của liệt sỹ Bùi Văn Ẩn.

- Sau khi nhận được công văn phản hồi và hồ sơ bản chính của liệt sỹ Bùi Văn Ẩn. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương đã kiểm tra toàn bộ hồ sơ do Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh chuyển đến Bình Dương quản lý. Trong hồ sơ liệt sỹ chỉ có vợ tên Phạm Thị Ba, sinh năm 1909 (đã chết) và có 1 con tên là Bùi Thị Tám, sinh năm 1949. Trong hồ sơ không thể hiện liệt sỹ có con tên Đặng Minh Chánh, sinh năm 1936 (đã chết) và bà Đặng Thị Thắm. Nhưng trong hồ sơ thờ cúng liệt sỹ lại có thêm biên bản ủy quyền của bà Đặng Thị Thắm ghi mối quan hệ với người có công là em và bà Nụ là con dâu liệt sỹ.

- Vì vậy. Ngày 26/03/2019 Sở LĐTBXH tỉnh Bình Dương đã có phiếu trao đổi nghiệp vụ đề nghị địa phương xác minh trường hợp này, nếu ông Chánh và bà Thắm là con liệt sỹ Bùi Văn Ấn thì lập hồ sơ bổ sung thông tin con liệt sỹ vào hồ sơ theo Thông Tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và kiểm tra thông tin năm sinh của bà Tám nếu sai thì đính chính thông tin theo công văn 1799/NCC của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương.

- Ngày 25/11/2019, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương nhận lại hồ sơ thờ cúng liệt sỹ Bùi Văn Ẩn do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Phú Giáo nộp lên bổ sung hồ sơ. Ngày 04/11/2019 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương kiểm tra hồ sơ và nhận thấy Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Phú Giáo bổ sung hồ sơ chưa đủ theo quy định của Thông Tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH về việc bổ sung tình hình thân nhân liệt sỹ vào hồ sơ gốc phải có "Giấy Khai Sinh" nếu là con liệt sỹ nên đã trả hồ sơ về địa phương.

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội  tỉnh Bình Dương đã nhiều lần đề nghị địa phương bổ sung đầy đủ giấy tờ theo đúng quy định và kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn thân nhân bổ sung hồ sơ theo quy định. Nhưng địa phương chưa thực hiện đúng khiến hồ sơ nộp lên Sở phải trả lại nhiều lần. Đến nay hồ sơ liệt sỹ Bùi Văn Ấn vẫn chưa bổ sung và nộp về Sở để kiểm tra và ra quyết định thờ cúng liệt sỹ theo đúng quy định.

27. Cử tri Trần Thị Nụ, ấp Suối Con, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo có ý kiến phản ánh: Hiện bà đang làm hồ sơ thờ cúng liệt sỹ Bùi Văn Ấn, số hồ sơ 15217 bà làm hồ sơ từ năm 2014 nộp về huyện và huyện chuyển về tỉnh, đến năm 2015 tỉnh yêu cầu gia đình bổ sung hồ sơ và gia đình bà đã bổ sung nộp về huyện và huyện nộp về tỉnh, đến tháng 3/2019 Sở LĐ-TBXH trả hồ sơ đề nghị tiếp tục bổ sung và gia đình đã bổ sung hồ sơ theo phiếu trao đổi nghiệp vụ của Sở, đến ngày 29/10/2019 phòng LĐ-TBXH huyện đã nộp hồ sơ về Sở, đến ngày 04/11/2019 Sở tiếp tục trả hồ sơ về đề nghị gia đình bổ sung. Đề nghị lãnh đạo các cấp xem xét hỗ trợ và hướng dẫn một lần cụ thể để bà không phải đi lại nhiều lần.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời:

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 78 cộng tác viên công tác xã hội cấp xã và 586 cộng tác viên công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở các khu phố, ấp. Đội ngũ cộng tác viên này là những người hoạt động tự nguyện để hỗ trợ thực hiện các hoạt động bảo trợ, công tác xã hội và công tác trẻ em, bình đẳng giới trên địa bàn cấp xã, khu ấp (không thuộc đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ xã, phường và người hoạt động không chuyên trách cấp xã hưởng lương, phụ cấp). Theo Thông tư số 07/2013/TT-BLĐTBXH ngày 24/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn, nghiệp vụ cộng tác viên công tác xã hội xã, phường, thị trấn; Quyết định số 4216/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bố trí đội ngũ cộng tác viên và chế độ phụ cấp cho cộng tác viên công tác xã hội cấp xã, mỗi cộng tác viên công tác xã hội cấp xã được hỗ trợ hàng tháng là 1,0 lần mức lương cơ sở và theo Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND, ngày 31/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ hỗ trợ đối với cộng tác viên làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở các khu phố, ấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương, mỗi cộng tác viên công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở các khu phố, ấp được hỗ trợ hàng tháng là 0,5 lần mức lương cơ sở. Hiện nay trên địa bàn tỉnh, ngoài đội ngũ cộng tác viên trên, còn có rất nhiều cộng tác viên của các ngành y tế, văn hóa, hội viên các đoàn thể,..... trong tình hình ngân sách hiện nay, tỉnh chưa thể cân đối ngân sách để hỗ trợ tiền tết hàng năm cho cộng tác viên.​

Trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa IX: Các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyệnTrả lời kiến nghị cử triTinPhương ChiTrả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa IX: Các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/3/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

​1. Cử tri phường Hưng Định, thành phố Thuận An đề nghị: Ngành chức năng xem xét hỗ trợ trượt giá bồi thường đối với những hộ bị giải tỏa trắng thuộc dự án Trục thoát nước Chòm Sao - Suối Đờn theo thời điểm nhận tiền (vì giá bồi thường thời điểm giải tỏa và thời điểm nhận tiền chênh lệch khá nhiều).

UBND thành phố Thuận An trả lời: 

Đối với những hộ bị giải tỏa trắng thuộc dự án Trục thoát nước Chòm Sao – Suối Đờn, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng thị xã đã tổ chức họp dân và giải quyết bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định pháp luật.

2. Cử tri phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An đề nghị: Ngành chức năng kiểm tra, xử lý một số nắp hố ga trong Cụm công nghiệp Bình Chuẩn bị bể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông nhất là khu vực trường Tiểu học Bình Quới rất nguy hiểm cho học sinh. 

UBND thành phố Thuận An trả lời: 

UBND thành phố đã chỉ đạo kiểm tra và yêu cầu đơn vị thi công sửa chữa các nắp hố ga trong Cụm công nghiệp Bình Chuẩn. Dự kiến việc sửa chữa hoàn thành vào ngày 22/02/2020.

3. Cử tri xã An Sơn, thành phố Thuận An kiến nghị: Cần có biển báo hạn chế các loại xe tải lưu thông trong khu tái định cư cụm kho cảng An Sơn (Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - TNHH một Thành viên), do hiện nay các hộ dân có nhu cầu xây dựng nhà ở nhưng Ban Quản lý khu tái định cư cụm kho cảng An Sơn không cho phép xe tải vận chuyển bê tông, vật liệu xây dựng lưu thông dẫn đến gây khó khăn cho các hộ dân khi xây dựng nhà ở.

UBND thành phố Thuận An trả lời: 

Việc lắp đặt biển báo, hạn chế các phương tiện có tải trọng nặng lưu thông thường xuyên trong khu dự án là cần thiết. Tuy nhiên, về quy cách và ký hiệu biển báo phải có sự hướng dẫn của cơ quan chức năng trước khi thực hiện việc lắp đặt. Trong khi chờ hướng dẫn thực hiện, để đảm bảo mỹ quan, giảm thiểu hư hỏng cơ sở hạ tầng và đảm bảo an toàn sinh hoạt của cư dân khu dự án, Ban Quản lý khu dân cư sẽ lắp thanh chắn tại một số tuyến đường để hạn chế các phương tiện có tải trọng trên 7,5 tấn lưu thông thường xuyên trong khu vực dự án.

Trước khi xây dựng nhà ở, cư dân cần liên hệ với Ban Quản lý Khu dân cư để được bàn giao mốc xây dựng, bổ sung giấy phép xây dựng và thực hiện ký quỹ với số tiền 30.000.000 đồng/căn đối với nhà trên 2 tầng và 20.000.000 đồng đối với căn nhà từ 02 tầng đến dưới 02 tầng (theo giấy phép xây dựng) để đảm bảo việc xây dựng không làm hư hỏng hệ thống hạ tầng. Trường hợp:

- Hư hỏng hạ tầng mà chủ nhà không khắc phục thì Ban Quản lý khu dân cư sẽ khôi phục hạ tầng bằng tiền ký quỹ.

- Hư hỏng hạ tầng mà chủ nhà khắc phục theo hiện trạng ban đầu thì tiền ký quỹ sẽ được trả lại cho chủ nhà.

Trong quá trình xây dựng, cư dân phải tuân thủ sự hướng dẫn của Ban Quản lý Khu dân cư để đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.

4. Cử tri phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An phản ánh: Đường Tân Phước Khánh 09 giáp ranh giữa phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An và phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên đang thi công làm đường, đồng thời đề nghị cho cử tri được biết các công trình của người dân tháo dỡ để thi công tuyến đường có được đền bù hay không?

UBND thị xã Tân Uyên trả lời: 

Công trình Nâng cấp bê tông nhựa tuyến đường ĐĐT Tân Phước Khánh 09 do UBND thị xã Tân Uyên làm chủ đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thị xã, không có chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng mà vận động các hộ dân, doanh nghiệp hai bên tuyến đường tháo dỡ các công trình để bàn giao mặt bằng thi công.

Dự án được UBND thị xã phê duyệt kết quả đầu thầu thi công xây lắp theo Quyết định số 6174/QĐ-UBND ngày 08/10/2019. Hiện nay công trình đã thực hiện công tác vận động nhân dân bàn giao mặt bằng đạt khoảng 85% (còn 09 hộ chưa đồng tình tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng, trong đó: thị xã Tân Uyên là 05 hộ, thị xã Thuận An là 04 hộ), tiến độ thi công khoảng 30% khối lượng công trình.​

5. Cử tri ấp Lồ Ồ, xã An Tây, thị xã Bến Cát phản ánh: Người dân muốn xây nhà phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xin phép xây dựng, đăng ký thổ cư,…tuy nhiên giá đất thổ cư quá cao và hiện nay không cho đăng ký nợ thổ cư nữa. Đề nghị xem xét hỗ trợ cho người dân.

UBND thị xã Bến Cát trả lời: 

Hiện nay, việc tính tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương đang áp dụng theo Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về việc quy định bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 và Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Bình Dương quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2020 để tính tiền sử dụng đất đối với các trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất.

Đối với việc ghi nợ tiền sử dụng đất là căn cứ theo quy định Khoản 1, Điều 1 Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ sửa đổi Điều 16, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; qua đó, chỉ được ghi nợ tiền sử dụng đất trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai, không quy định cho ghi nợ trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở.

Căn cứ theo nội dung trên thì giá đất giai đoạn 2020 - 2024 có biến động so với những năm trước và việc hộ gia đình, cá nhân đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất sang đất thổ cư mà không được ghi nợ tiền sử dụng đất là đúng quy định của pháp luật.

Trả lời kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ Tám - Quốc hội khóa XIVTrả lời kiến nghị cử triTinMai XuânTrả lời kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ Tám - Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/20/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

1. Cử tri phường Tân Định, thị xã Bến Cát kiến nghị: Địa phương xem xét thực hiện quy trình "3 trong 1" liên thông giải quyết 1 lần tại bộ phận 1 cửa 3 loại giấy gồm: giấy khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em nhằm giảm số lần thực hiện thủ tục hành chính cho người dân.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp trả lời:   

- Tại tỉnh Bình Dương, việc liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế được thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 01/7/2015. Việc liên thông thủ tục hành chính tại tỉnh Bình Dương được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT. Mặt khác, để đảm bảo việc cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em được kịp thời, nhanh chóng, Sở Tư pháp đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh đề nghị Cục công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp và Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai việc kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh và cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Dương trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch với Hệ thống cấp Thẻ bảo hiểm y tế qua Trục NGSP (áp dụng từ ngày 01/11/2019).

- Thông tư số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi quy định về 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông với thời hạn trả kết quả như sau:

+ Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế; thời hạn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính và nhận kết quả tối đa không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định.

+ Đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế; thời hạn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi tối đa không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định.

- Tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch quy định "Cá nhân có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính có quyền lựa chọn áp dụng hoặc không áp dụng thực hiện liên thông các thủ tục hành chính".

Tiếp đó, tại Khoản 4 Điều 14 Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT quy định "Trường hợp người nộp hồ sơ có yêu cầu nhận kết quả từng loại thủ tục trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì khi nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã phải yêu cầu cụ thể để ghi vào phiếu hẹn và người nộp hồ sơ sẽ được trực tiếp nhận kết quả theo yêu cầu tại các cơ quan có thẩm quyền giải quyết".

Căn cứ quy định trên, việc liên thông thủ tục hành chính không phải là quy định bắt buộc áp dụng đối với mọi trường hợp. Cụ thể, cá nhân có quyền lựa chọn áp dụng hoặc không áp dụng thực hiện liên thông các thủ tục hành chính nói trên (có thể: chỉ chọn đăng ký khai sinh mà không yêu cầu đăng ký thường trú/cấp Thẻ bảo hiểm y tế). Trường hợp người nộp hồ sơ có yêu cầu nhận kết quả từng loại thủ tục trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì khi nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã phải yêu cầu cụ thể để ghi vào phiếu hẹn và người nộp hồ sơ sẽ được trực tiếp nhận kết quả theo yêu cầu tại các cơ quan có thẩm quyền giải quyết (ví dụ: muốn nhận kết quả đăng ký khai sinh tại Ủy ban nhân dân cấp xã; đăng ký thường trú trực tiếp tại cơ quan cơ quan công an có thẩm quyền; Thẻ bảo hiểm y tế tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh thì các nội dung này sẽ được ghi vào Phiếu hẹn).

Thực hiện quy định tại Khoản 2 Điều 69 Luật Hộ tịch năm 2014; hàng năm, Sở Tư pháp đều có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch; tổ chức hội nghị tập huấn, mở lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hộ tịch, công chứng, chứng thực cho đội ngũ công chức tư pháp hộ tịch, công chức một cửa, (trong đó có nội dung về liên thông thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế), đồng thời thực hiện việc thanh tra, kiểm tra tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp tiếp tục tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thường xuyên theo dõi, quán triệt để các địa phương thực hiện thống nhất, theo quy định pháp luật.

2. Cử tri thị xã Tân Uyên phản ánh: Việc bồi thường giải phóng mặt bằng tuyến đường ĐT743B có sự không công bằng giữa thị xã Tân Uyên và thành phố Thuận An.

Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên trả lời:

Trên địa bàn thị xã Tân Uyên không có tuyến đường ĐT743B, chỉ có tuyến đường ĐT743 đang triển khai dự án Nâng cấp, mở rộng được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt dự án đầu tư giải phóng mặt bằng tại Quyết định số 718a/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 và phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 09/8/2017.

Hiện nay, trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định phương án giá đất để trình Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phê duyệt đơn giá bồi thường công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐT743 (đoạn từ Miếu Ông Cù đến nút giao Sóng Thần) đoạn qua thị xã Tân Uyên làm cơ sở bồi thường cho các hộ dân ảnh hưởng dự án. Do đó, không có cơ sở xác định việc bồi thường không công bằng của dự án giữa thị xã Tân Uyên và thành phố Thuận An.

3. Cử tri phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một phản ánh: Việc trồng cây xanh hai bên vỉa hè nhiều tuyến đường trong nội ô đã góp phần xây dựng hình ảnh đô thị khang trang, xanh sạch đep. Tuy nhiên các cơ quan đơn vị chức năng chưa có những nghiên cứu về đặc điểm sinh học của các loại cây để trồng trên vỉa hè nên nhiều trường hợp sau một vài năm, bộ rễ cây phát triển đã làm hư hỏng các vỉa hè; đồng thời nhiều cây xanh không được quan tâm cắt tỉa kịp thời đúng kỹ thuật đã ảnh hưởng đến các công trình công cộng và nhà của người dân đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan quan tâm sớm khắc phục các vấn đề trên.

Sở Xây dựng trả lời:

Hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 quy định quản lý và bảo bệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, chiếu sáng đô thị, thoát nước, cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trong đó, đã quy định cụ thể về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về cây xanh đô thị bao gồm: Quy hoạch, trồng, chăm sóc, ươm cây, bảo vệ và chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị cụ thể:

+ Theo quy định, cây xanh phải đường trồng đúng chủng loại, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương, phù hợp với từng loại vỉa hè tương thích để cây có thể phát triển tốt, không làm ảnh hưởng, hư hại kết cấu vỉa hè cũng như không ảnh hưởng đến các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị đi nổi và đi ngầm khác.

+ UBND tỉnh đã giao cho UBND các huyện, thị xã, thành phố lập quy hoạch kế hoạch đầu tư, phát triển cây xanh, lập quy hoạch chi tiết cây xanh, vườn hoa đô thị, ban hành danh mục giống cây khuyến khích trồng, cây hạn chế, cấm trồng trên đường phố, công viên vườn hoa,.. trên địa bàn quản lý của mình.

- Bên cạnh đó về chủng loại cây xanh gồm các loại cây đã được quy định tại phụ lục 1, phụ lục 2, Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quản lý cây xanh đô thị; các địa phương sẽ căn cứ vào nội dung đã được quy định để lựa chọn chủng loại cây trồng phù hợp điều kiện thổ nhưỡng và đưa vào dự án để triển khai thực hiện.

4. Cử tri phường An Phú, thành phố Thuận An phản ánh: Hiện nay khá nhiều công trình thoát nước do Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Bình Dương thi công trên các tuyến đường đô thị, tuy nhiên sau khi hoàn thành, đơn vị thi công không trả lại hiện trạng ban đầu của các tuyến đường mà chỉ dặm vá gây mất mỹ quan đô thị, nguy hiểm cho người đi đường. Cử tri đề nghị, UBND tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công nghiêm túc trả lại hiện trạng ban đầu cho các tuyến đường.
Sở Xây dựng trả lời:

Dự án đầu tư xây dựng công trình thoát nước và xử lý nước thải khu vực Dĩ An, Thuận An, Tân Uyên được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt tại Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 22/4/2016, vốn ngân sách tỉnh kết hợp vốn tài trợ ODA thuộc chương trình ORIO, hỗ trợ không hoàn lại của Chính phủ Hà Lan, giao Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2019. Theo dự án được duyệt và điều kiện tài chính của tỉnh hạn chế nên chỉ hoàn trả mặt bằng tại vị trí đào đặt ống thu gom nước thải của các tuyến đường không phủ nhựa toàn bộ lòng đường. Do đó, có thể dễ xẩy ra tình trạng không đảm bảo mỹ quan cho toàn tuyến đường.

Riêng một số tuyến đường chính của thị xã Thuận An sau khi hoàn trả mặt bằng tại vị trí đào đặt ống thu gom nước thải sẽ được thảm thêm 1 lớp bê tông nhựa nóng dày 5 cm toàn bộ mặt đường để góp phần chỉnh trang đô thị. Theo danh sách được phê duyệt tại phường An Phú chỉ có đường An Thạnh- An Phú (đường 22/12) sau khi hoàn trả được thảm thêm lớp bê tông nhựa; các tuyến đường còn lại (không có khu vực phường An Phú) chỉ được hoàn trả mặt bằng tại vị trí đào, đảm bảo giao thông.  
5. Cử tri phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một kiến nghị: Cần xem xét lại tiền thuế chuyển mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang thổ cư phù hợp với điều kiện sống của người dân, nhất là các hộ gia đình khó khăn nhằm giúp người dân có điều kiện để xây cất nhà ở.
Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:
- Do cử tri phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một không nêu cụ thể khu vực, vị trí, tuyến đường... nên cơ quan chức năng chưa thể rà soát tình hình cụ thể việc "cần xem xét lại tiền thuế chuyển mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang thổ cư phù hợp với điều kiện sống của người dân …" theo phản ánh của cử tri.
- Căn cứ theo Điều 3 và khoản 2 Điều 5 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ thì căn cứ để tính thu tiền sử dụng đất (chi phí chuyển thổ cư) của hộ gia đình, cá nhân gồm: diện tích, mục đích được chuyển mục đích và giá đất tính thu tiền sử dụng đất. Đối với giá đất tính thu tiền sử dụng đất thì căn cứ vào tổng giá trị khu đất (thửa đất) chuyển mục đích mà áp dụng bảng giá đất hoặc tính theo giá đất thị trường (giá đất cụ thể tính theo phương pháp hệ số điều chỉnh, phương pháp so sánh trực tiếp, thu nhập, chiết trừ hoặc thặng dư). Bảng giá đất do UBND tỉnh được xây dựng đảm bảo theo đúng nguyên tắc định giá đất theo quy định tại Điều 112 của Luật đất đai, trong quá trình xây dựng bảng giá đất đảm bảo quy trình, trình tự xây dựng và ban hành văn bản pháp luật trong đó có lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân, các cơ quan chuyên môn các cấp và được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trước khi ban hành.
6.Cử tri phường An Phú, thành phố Thuận An và xã Hưng Hòa huyện Bàu Bàng phản ánh: Đối với đối tượng người có công với nước, với cách mạng trong kháng chiến được hưởng chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ( đối tượng tham gia kháng chiến tại chiến trường Campuchia) thì nên quan tâm, bổ sung, có chính sách hỗ trợ và tổ chức thăm hỏi, động viên các đối tượng hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh nhất là trong các ngày lễ, Tết,…
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời:
Các đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính Phủ ( hệ quân chính, hệ dân chính) được giải quyết các chế độ bảo hiểm y tế và mai táng phí theo qui định tai Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05/01/2012. Ngoài chế độ trên, năm 2018, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 về việc chính sách hỗ trợ việc tang đối với một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Dương và được thực hiện từ ngày 01/01/2019, trong đó có bổ sung đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg (ngoài kinh phí trung ương theo qui định, hỗ trợ thêm 20 triệu đồng từ ngân sách địa phương khi đối tượng từ trần).
Đối với việc thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, tết cho đối tượng hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg. Hàng năm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đều có tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, do số lượng đối tượng ngày càng tăng, tỉnh chưa cân đối được nguồn thu ngân sách nên chưa chi quà lễ tết cho các đối tượng này. Do vậy, Sở sẽ ghi nhận và báo cáo lại các cơ quan liên quan (Sở Tài chính, UBND tỉnh) để xem xét.
7. Cử tri xã Tân Định, thị xã Bến Cát phản ánh: Hiện nay, tỷ lệ tội phạm, đặc biệt là tội phạm hình sự gia tăng khá nhiều, chủ yếu là các đối tượng nhập cư từ các tỉnh khác đến, điển hình như vụ án "giết người đổ bê tông" xảy ra tại xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng gây bức xúc dư luận, một phần do công tác quản lý nhân khẩu của địa phương còn lỏng lẻo; đề nghị tăng cường quản lý nhân khẩu chặt chẽ trên địa bàn, nhất là các khu vực đông dân nhập cư, đặc biệt đối với người tạm trú tại các khu nhà trọ.

Công an tỉnh trả lời:

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 383.588 hộ, 2.489.283 nhân khẩu. Trong đó: nhân hộ khẩu thường trú: 276.897 hộ, 1.120.718 nhân khẩu; nhân hộ khẩu tạm trú: 106.691 hộ, 1.368.565 nhân khẩu (chiếm 55% dân số cả tỉnh). Tập trung đông nhất là ở các địa bàn Thị xã Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát, thành phố Thủ Dầu Một.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 22.476 cơ sở kinh doanh cho thuê trọ; trong đó, một số địa phương có số lượng cơ sở kinh doanh cho thuê trọ rất lớn như: Phường Bình Hòa (thị xã Thuận An) 3.358 cơ sở; Phường Thới Hòa (thị xã Bến Cát) 2.281 cơ sở; Phường An Bình (thị xã Dĩ An) 2.213 cơ sở; Phường Thuận Giao (thị xã Thuận An) 1.747 cơ sở, trong đó 19 cơ sở có từ 100 phòng trọ trở lên, cá biệt có 01 hộ kinh doanh cho thuê trọ với số lượng hơn 600 phòng trọ, hàng ngàn nhân khẩu đang tạm trú tại nhà trọ. Mặt khác, trên địa bàn các Phường hiện có một số lượng tương đối lớn các cơ sở trọ không có chủ quản lý (P.Bình Hòa 692 cơ sở, P.Thới Hòa 150 cơ sở...), người chủ không sinh sống tại địa phương, họ chỉ mua đất, xây cất nhà trọ, sau đó giao lại cho một người khác quản lý, mục đích chỉ để thu tiền nhà trọ, họ không quan tâm đến công tác phối hợp giữ gìn ANTT tại nhà trọ nên lực lượng Công an cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý nhân khẩu tại các nhà trọ này.

Trong năm 2019, Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra hành chính 3.707 nhà trọ, 1.964 nhà nghỉ, khách sạn, 3.405 cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện, 1.730 cơ sở kinh doanh, hộ gia đình, phát hiện 5.199 cơ sở vi phạm pháp luật, xử phạt 3.401 trường hợp với số tiền 8 tỷ 902 triệu đồng. Xây dựng triển khai, thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tỉnh Bình Dương; Phối hợp VNPT Bình Dương tổ chức triển khai phần mềm thông báo lưu trú qua mạng Internet cho lực lượng Công an cấp huyện, xã.

Bên cạnh đó, để đảm bảo trật tự an toàn xã hội, Công an tỉnh đã chủ động triển khải nhiều giải pháp tấn công trấn áp tội phạm và chỉ đạo thực hiện quyết liệt như: Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh triển khai thực hiện nhiều kế hoạch, đề án phòng, chống tội phạm của Trung ương trên địa bàn tỉnh (như: Kế hoạch phòng, chống tội phạm năm 2019; Đề án 2 về phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội; Dự án xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy…); Chủ động đề ra nhiều chương trình, kế hoạch phòng, chống tội phạm gắn với tình hình nổi của địa phương (như: Kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen"; Kế hoạch phòng, chống tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội; Kế hoạch phối hợp tuyên truyền phòng ngừa tội phạm; Kế hoạch tiếp tục điều tra cơ bản lĩnh vực đất đai, phân lô bán nên phục vụ phòng ngừa tội phạm liên quan…).

 Công an tỉnh với vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm, đã liên tục mở 02 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, kết hợp lựa chọn, chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội và triển khai thực hiện trên 10 kế hoạch chuyên đề đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm (như: Kế hoạch phòng, chống tội phạm có tổ chức; kế hoạch phòng, chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản; kế hoạch phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản; kế hoạch phòng, chống tệ nạn xã hội; Kế hoạch phối hợp rà roát, giải quyết tình hình tệ nạn xã hội và ma túy…) đây là những loại tội phạm xảy ra nhiều ở địa phương, nhằm kéo giảm tình hình tội phạm.

Đẩy mạnh tuần tra vũ trang trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp phục vụ phòng ngừa, phát hiện tội phạm được duy trì thực hiện với 26.089 cuộc, phát hiện 1.236 vụ 6.163 đối tượng vi phạm pháp luật, trong đó có nhiều vụ phạm tội góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm.

Kết quả: Tình hình pháp hình sự giảm 95 vụ = 12,1%; đã điều tra khám phá đạt tỷ lệ chung là 90,28%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 98,03%; nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, được điều tra khám phá nhanh, được dư luận quan tâm đồng tình, điển hình như vụ "giết người đổ bê tông" như cử tri đã nêu trên. Các loại tội phạm ẩn phát hiện, xử lý tăng so với trước như: Cờ bạc phát hiện 403/275 vụ (tăng 128 vụ = 46,54%), xử lý 1.513 đối tượng. Triệt xóa 38 băng nhóm (tăng 11,76% so với năm 2018), bắt xử lý 198 đối tượng; bắt giữ 35 vụ - bắt 92 đối tượng liên quan đến hoạt động của "tín dụng đen", được Bộ Công an đánh giá là địa phương dẫn đầu cả nước về hiệu quả thực hiện. Tội phạm về kinh tế và tham nhũng phát hiện 878 vụ (tăng 42,99%). Tội phạm về ma tuý phát hiện 686 vụ (tăng 9,76%). Vi phạm pháp luật về môi trường phát hiện 670 vụ (tăng 30,85%), phạt số tiền trên 35 tỷ.

Tuy nhiên, do đặc thù của Bình Dương là địa bàn giáp ranh với 2 trung tâm kinh tế, đô thị lớn (thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai) và mặt trái của phát triển kinh tế, tập trung đông dân nhập cư từ các nơi đến dự báo còn đặt ra nhiều vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự an toàn xã hội cho địa phương trong thời gian tới, nhất là hoạt động của các loại tội phạm.

Để đảm bảo giữ vững ổn định về an ninh trật tự, Công an tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ, phát huy tính chủ động phòng ngừa tội phạm, đồng thời tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về cư trú, nhất là ở các khu, cụm công nghiệp, khu vực đông dân cư tạm trú. Bên cạnh sự nỗ lực của ngành Công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an tỉnh mong muốn tiếp tục được sự hỗ trợ, phối hợp của các Ban, Ngành, Đoàn thể và kêu gọi toàn thể nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đề cao tinh thần cảnh giác, tham gia tố giác tội phạm khi có nghi ngờ trước những vấn đề xung quanh khu vực mình sinh sống, góp phần cùng lực lượng Công an chung tay đấu tranh, phòng, chống tội phạm, giữ gìn môi trường an toàn, an ninh chung tại địa phương.

8. Cử tri phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một phản ánh: "Việc bãi bỏ thu phí bảo trì đường bộ đối với xe máy là một chủ trương đúng đắn, tuy nhiên, cử tri đề nghị xem xét hoàn trả lại tiền phí bảo trì đường bộ đối với xe máy mà người dân đã đóng trước đây cho địa phương."

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Ngày 19/9/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Theo Khoản 1, Điều 3 của Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND quy định: " Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là UBND cấp xã) Là cơ quan thu phí đối với xe mô tô của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân (chủ phương tiện) trên địa bàn.";

Ngày 20/12/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND về việc phân cấp sử dụng quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bình Dương; Theo Khoản 1, Điều 1 của Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND quy định: "Đối với nguồn thu phí sử dụng đường bộ xe mô tô và xe 04 bánh có gắn động cơ 01 xi lanh sẽ phân bổ toàn bộ theo số thực thu của từng huyện, thị xã, thành phố để thực hiện công tác quản lý, bảo trì các tuyến đường đã phân cấp quản lý cho cấp huyện sau khi trích lại phần kinh phí cho tổ chức thu phí của cấp xã. Phần thiếu hụt sẽ được cân đối từ nguồn vốn sự nghiệp theo nhu cầu thực tế và khả năng cân đối của ngân sách.";

Ngày 18/8/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 2125/QĐ-UBND về việc tạm dừng thực hiện Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Theo đó, kể từ ngày 18/8/2015, UBND cấp xã ngưng thu phí bảo trì đường bộ đối với với xe mô tô của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân (chủ phương tiện) trên địa bàn tỉnh;

Ngày 07/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 72/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường ký tháng 9 năm 2015; theo đó, Chính phủ thống nhất tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe mô tổ kể từ ngày 01/01/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ và Nghị quyết số 42/NQ-HĐND8 ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Bình Dương, ngày 23/12/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 3413/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 2125/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tạm dừng thực hiện Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Do vậy, theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ việc tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe mô tô được thực hiện kể từ ngày 01/01/2016. Tuy nhiên, xuất phát từ các điều kiện khó khăn trong công tác thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe mô tô và quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số 2125/QĐ-UBND ngày 18/8/2015, kể từ ngày 18/8/2015, trên địa bàn tỉnh Bình Dương không còn thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe mô tô.

Do vậy, nếu kể từ ngày 01/01/2016 trở về sau, UBND xã, phường, thị trấn   nào trên địa bàn tỉnh còn thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô (nếu có), kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện, thị xã, thành phố hữu quan chỉ đạo phòng chức năng và UBND xã, phường, thị trấn hữu quan giải quyết kiến nghị của cử tri về việc hoàn trả lại tiền phí bảo trì đường bộ đối với xe mô tô thu sau ngày 01/01/2016.

9.Cử tri xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên phản ánh: "Tuyến đường ĐT.741 đoạn qua xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên hiện xuống cấp, đèn chiếu sáng, dãy phân cách hư hỏng, không có cống thoát nước. Cử tri đề nghị chủ đầu tư tuyến đường ĐT.741 khẩn trương khắc phục các điểm nêu trên, đảm bảo hạ tầng, an toàn cho người tham gia giao thông qua khu vực này."

Sở Giao thông vận tải trả lời:

Về khắc phục hư hỏng đèn chiếu sáng, dãy phân cách: Theo báo cáo của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG tại Công văn số 05/VRG ngày 07/01/2020, Công ty sẽ chỉ đạo đơn vị duy tu rà soát, khắc phục trước Tết Nguyên đán năm 2020.

Về đầu tư cống thoát nước: Theo hợp hợp đồng dự án BOT đã được ký kết giữa UBND tỉnh và Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG, hệ thống cống dọc chỉ được đầu tư trong các khu vực đô thị, đông dân cư, các khu vực còn lại thoát nước dọc bằng mương đất và chảy theo địa hình. Theo báo cáo của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG tại Công văn số 05/VRG ngày 07/01/2020, hiện Công ty đang tổ chức lập dự án đầu tư bổ sung (trong đó có đầu tư bổ sung cống dọc tại các vị trí ngập nước) và sẽ đầu tư trong thời gian sớm nhất.