Thông tin tuyên truyền - Chuyển đổi số
 

TTĐT - ​Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương (Ban Chỉ đạo) ban hành các Quyết định về việc thành lập Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo và Tổ Báo cáo viên chuyển đổi số cấp tỉnh.

 
 

TTĐT - ​Chiều 21-6, trong khuôn khổ sự kiện Vinh danh Top 7 Cộng đồng thông minh thế giới năm 2022 đã diễn ra Chương trình hội thảo về phát triển thành phố thông minh, chuyển đổi số. 

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch chuyển đổi số (CĐS) năm 2022.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo kê khai số định danh cá nhân, căn cước công dân (CCCD) vào cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư để đồng bộ với CSDL quốc gia về bảo hiểm.​

 
 

TTĐT - ​Tỉnh ủy Bình Dương vừa ban hành Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 19/5/2022 về chuyển đổi số tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

 
 

TTĐT - Sáng 20-5, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học "Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo: Sức bật của nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Bình Dương".​​​

 
 

TTĐT - ​Sáng 13-5, trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức Lễ bế giảng khóa đào tạo giảng viên nguồn về chuyển đổi số. 

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 505/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số (CĐS) sử dụng ngân sách nhà nước.

 
 

TTĐT - ​Ngày 31/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 411/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Chiến lược).