Thông tin tuyên truyền - Chuyển đổi số
 

TTĐT - Giáo dục là một trong những lĩnh vực được Chính phủ quyết tâm thực hiện cải cách tổng thể trong vòng 05 năm trở lại đây. Quyết tâm của Chính phủ nói chung và của ngành Giáo dục nói riêng rất cần sự hỗ trợ, chung tay thực hiện của các Tập đoàn chuyên về công nghệ. ​

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.​

 
 

TTĐT - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet.​

 
 

TTĐT - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số (gọi tắt là Chương trình).​

 
 

TTĐT - ​Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã đặt ra một loạt câu hỏi then chốt và nêu giải pháp cho từng vấn đề về chuyển đổi số tại buổi làm việc với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 29/3/2021.

 
 

TTĐT - Có ba mức độ phát triển. Đầu tiên là chính phủ điện tử. Ở mức độ phát triển này, chính phủ tập trung vào việc số hoá các nguồn tài nguyên, ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hoá quy trình nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp.

 
 

TTĐT - ​​​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 09/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (dịch vụ Mobile-Money).​

 
 

TTĐT - Lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp được đào tạo để chuyển đổi nhận thức, sẵn sàng, quyết liệt, làm gương ứng dụng công nghệ số trong công tác chỉ đạo, điều hành; cán bộ, công chức được đào tạo để sử dụng thành thạo công cụ số trong xử lý công việc nội bộ và cung cấp dịch vụ số cho người dân; người dân được đào tạo để có kỹ năng, thói quen sử dụng dịch vụ chính phủ số.

 
 

TTĐT - ​Một số ngành, lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số trước, trong đó, chú trọng tới việc triển khai các sáng kiến nhằm liên kết giữa các ngành, lĩnh vực để cung cấp một trải nghiệm mới, hoàn toàn khác, mang lại giá trị cho người dân, doanh nghiệp và xã hội.

 
 

TTĐ​T - ​Mỗi cơ quan, tổ chức nhà nước cần có một bản chiến lược và một bản kế hoạch hành động phát triển chính phủ số, chính quyền số.