Thành phố thông minh - Lực lượng lao động
 

​TTĐT - ​Từ đặc điểm lịch sử của một vùng "đất lành", Bình Dương đã trở thành nơi hội tụ nhiều thế hệ cư dân đến sinh cơ lập nghiệp. Bắt đầu là những cư dân đầu tiên khai khẩn đất hoang vào khoảng cuối thế kỷ 16- đầu thế kỷ 17, tiếp theo là giai đoạn di dân theo chiều mở rộng các đồn điền cao su của thực dân Pháp vào đầu thế kỷ 20, đến là đợt di cư của đồng bào công giáo các tỉnh phía Bắc vào năm 1954, đợt xây dựng phát triển kinh tế mới sau giải phóng, và hiện tại là sức hút của phát triển công nghiệp hình thành nên thế hệ cư dân mới… Trong từng giai đoạn phát triển của địa phương, đặc biệt là trong giai đoạn mới, con người Bình Dương luôn thể hiện"nhân tố quan trọng nhất của phẩm chất hội tụ và giao lưu trong thời kỳ hiện đại của Bình Dương chính là thái độ chân thành, cởi mở, thân thiện và không hề kỳ thị đối với mọi tổ chức, cá nhân, mọi con người thật tâm muốn đến đây, cùng sống, lao động, làm giàu và cống hiến cho địa phương, bất kể nguồn gốc, xuất thân, thành phần giai cấp, dân tộc.​

 
 

TTĐT - ​​Trường Đại học Thủ Dầu Một (ĐHTDM) là cơ sở đào tạo đại học công lập của tỉnh Bình Dương, được thành lập năm 2009 trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương. Ngay từ buổi đầu thành lập, ĐHTDM xác định phương hướng chiến lược và quan điểm xây dựng Trường theo định hướng ứng dụng để trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục và khoa học công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ có chất lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của tỉnh Bình Dương, miền Đông Nam Bộ và cả nước. ​

 
 

TTĐT - ​​Phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ quan trọng của mỗi quốc gia, dân tộc, vùng, miền trong mỗi giai đoạn phát triển, đặc biệt là trong giai đoạn nền kinh tế thế giới đang chuyển mạnh sang nền kinh tế tri thức hiện nay. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nêu rõ, một trong ba đột phá chiến lược đó là phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đảm bảo tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững. 

 
 

TTĐT - ​25 năm thành lập và phát triển, Bình Dương đã liên tục đột phá, từ vùng nông nghiệp vươn lên thành tỉnh công nghiệp, rồi phát triển công nghiệp - đô thị - dịch vụ, và hiện nay từng bước chuyển mình sang giai đoạn mới, đón làn sóng cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xây dựng Thành phố thông minh (TPTM), Vùng đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái công nghiệp kiểu mới. Những ​nỗ lực không ngừng đó đã đưa Bình Dương trở thành một tỉnh có cơ sở hạ tầng vững chắc, tỷ lệ đô thị hóa hơn 82%, toàn tỉnh có hơn 60.000 doanh nghiệp, hơn 4.000 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đến từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, đứng thứ hai cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài năm 2022, với tổng vốn khoảng 40 tỉ đô-la. 

 
 

TTĐT - ​Bình Dương là tỉnh công nghiệp phát triển, có tốc độ gia tăng dân số cơ học rất cao, dự báo quy mô dân số đến năm 2030 có thể đạt trên 3,5 triệu người. Với tốc độ gia tăng dân số cao đã gây áp lực lớn, dẫn đến quá tải cho mọi ngành, đặc biệt là ngành y tế và giáo dục. Để tiếp tục duy trì tính bền vững về nhân lực cho ngành y tế Bình Dương đã đạt được trong thời gian qua và góp phần nâng cao chất lượng khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tỉnh trong tương lai, việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành y tế là hết sức cấp thiết hiện nay.

 
 

​TTĐT - Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới, nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia.

 
 

TTĐT - ​Phát huy thành tựu đạt được, vượt lên những khó khăn, thách thức, Bình Dương tiếp tục nỗ lực không ngừng để đem lại những kết quả thiết thực, những cơ hội mới cho các địa phương trong tỉnh phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của mình, gia tăng hiệu quả sử dụng các nguồn lực đất đai, tài nguyên thiên nhiên, vốn, lao động…cũng như huy động thêm các nguồn lực mới từ trong và ngoài nước như tỉnh đã đặt ra, thực hiện tốt mục tiêu hướng tầm phát triển.  

 
 

​TTĐT - Tiếp tục chương trình Diễn đàn Hợ​p tác Kinh tế Ấn Độ-Horasis 2022, chiều 26-9, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương đã diễn ra các Phiên đối thoại với chủ đề "Quản lý chuyển đổi năng lượng" và "Phát triển và đào tạo nhân tài".