Báo cáo thống kê - Môi trường
 
TTĐT - UBND tỉnh ban hành Danh mục nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương (nguồn nước mặt) 
 
TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020. 
 
TTĐT - Sông Sài Gòn, với đoạn chảy qua tỉnh Bình Dương là đoạn sông bị ảnh hưởng bởi chế độ bán nhật triều không đều của Biển Đông, với biên độ triều lớn nhất trong tháng 9/2020 đo được tại trạm thủy văn Lái Thiêu là 290cm; mực nước lớn nhất 149cm, xuất hiện ngày 20; mực nước nhỏ nhất -141cm xuất hiện ngày 26; mực nước trung bình 33cm, cao hơn 10cm so với tháng 8/2020; nhiệt độ nước trung bình 30,10C, cao hơn 0,30C so với tháng 8/2020; nhiệt độ không khí trung bình 26,80C thấp hơn 1,50C so với tháng 8/2020; trong tháng 8 xuất hiện 26 ngày mưa với tổng lượng mưa tháng là 513,9 mm, cao hơn 299,1 mm so với tháng 8/2020. 
 
TTĐT - Trong tháng 9, kết quả quan trắc chất lượng nước mặt tự động trạm Vĩnh Nguyên (Sông Thị Tính) không có nhiều biến động. 
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
  
  
  
  
Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2024Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2024/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/26/2024 10:00 PMNoĐã ban hành379-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-i-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 năm 2024Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế - xã hội tháng 2 năm 2024/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/26/2024 9:00 PMNoĐã ban hành407-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-2-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2024Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2024/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/26/2024 8:00 PMNoĐã ban hành892-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-1-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Đất đai và đơn vị hành chính tỉnh Bình Dương năm 2022Đất đai, đơn vị hành chính, dân số và lao độngTinĐất đai và đơn vị hành chính tỉnh Bình Dương năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/2/2024 11:00 AMNoĐã ban hành145-dat-dai-va-don-vi-hanh-chinh-tinh-binh-duong-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Dân số tỉnh Bình Dương năm 2022Đất đai, đơn vị hành chính, dân số và lao độngTinDân số tỉnh Bình Dương năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/2/2024 11:00 AMNoĐã ban hành

​Dân số tỉnh Bình Dương năm 2022​ (theo Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương năm 2022). ​

409-dan-so-tinh-binh-duong-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Lao động tỉnh Bình Dương năm 2022Đất đai, đơn vị hành chính, dân số và lao độngTinLao động tỉnh Bình Dương năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/2/2024 11:00 AMNoĐã ban hành

Lao động tỉnh Bình Dương năm 2022​ (theo Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương năm 2022). 

639-lao-dong-tinh-binh-duong-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Khí hậu tỉnh Bình Dương năm 2022Môi trườngTinKhí hậu tỉnh Bình Dương năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/2/2024 11:00 AMNoĐã ban hành

​Khí hậu tỉnh Bình Dương năm 2022 ​(theo Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương năm 2022). 

359-khi-hau-tinh-binh-duong-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế-xã hội năm 2023Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế-xã hội năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/25/2024 5:00 PMNoĐã ban hành924-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế-xã hội 11 tháng năm 2023Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế-xã hội 11 tháng năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/25/2024 4:00 PMNoĐã ban hành582-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-11-thang-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2023Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/14/2023 3:00 PMNoĐã ban hành700-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-10-thang-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 năm 2023Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế - xã hội tháng 9 năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/10/2023 6:00 PMNoĐã ban hành490-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-9-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2023Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/10/2023 5:00 PMNoĐã ban hành918-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-8-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2023Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/29/2023 6:00 PMNoĐã ban hành180-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-7-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2023Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/21/2023 3:00 PMNoĐã ban hành143-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-6-thang-dau-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2023Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/23/2023 5:00 PMNoĐã ban hành845-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-5-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2023Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/16/2023 6:00 PMNoĐã ban hành274-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-4-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000
Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2023Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/16/2023 4:00 PMNoĐã ban hành964-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-i-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 năm 2023Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế - xã hội tháng 2 năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/15/2023 4:00 PMNoĐã ban hành310-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-2-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2023Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/10/2023 4:00 PMNoĐã ban hành857-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-1-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Bình Dương năm 2022Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế-xã hội tỉnh Bình Dương năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/5/2023 10:00 PMNoĐã ban hành326-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-tinh-binh-duong-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tinh hình kinh tế-xã hội tháng 11 năm 2022Kinh tế - Xã hộiTinTinh hình kinh tế-xã hội tháng 11 năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/5/2023 9:00 PMNoĐã ban hành939-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-11-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế-xã hội tháng 10 năm 2022Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế-xã hội tháng 10 năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/5/2023 8:00 PMNoĐã ban hành771-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-10-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tổng quan kinh tế-xã hội tỉnh Bình Dương năm 2021Kinh tế - Xã hộiTinTổng quan kinh tế-xã hội tỉnh Bình Dương năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/31/2022 12:00 PMNoĐã ban hành

Xem ​Tổng quan kinh tế-xã hội tỉnh Bình Dương năm 2021​ (T​heo Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương năm 2021).

431-tong-quan-kinh-te-xa-hoi-tinh-binh-duong-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Đất đai và đơn vị hành chính tỉnh Bình Dương năm 2021Đất đai, đơn vị hành chính, dân số và lao độngTinĐất đai và đơn vị hành chính tỉnh Bình Dương năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/31/2022 12:00 PMNoĐã ban hành

​Xem Đất đai và đơn vị hành chính tỉnh Bình Dương năm 2021​(theo Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương năm 2021).

488-dat-dai-va-don-vi-hanh-chinh-tinh-binh-duong-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Khí hậu tỉnh Bình Dương năm 2021Môi trườngTinKhí hậu tỉnh Bình Dương năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/31/2022 12:00 PMNoĐã ban hành

Xem ​Khí hậu tỉnh Bình Dương năm 2021(theo Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương năm 2021). 

874-khi-hau-tinh-binh-duong-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Dân số và lao động tỉnh Bình Dương năm 2021Đất đai, đơn vị hành chính, dân số và lao độngTinDân số và lao động tỉnh Bình Dương năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/31/2022 12:00 PMNoĐã ban hành

Xem Dân số và lao động tỉnh Bình Dương​ năm 2021​ (theo Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương năm 2021). 

299-dan-so-va-lao-dong-tinh-binh-duong-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Cơ cấu lao động trong doanh nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2021Đất đai, đơn vị hành chính, dân số và lao độngTinCơ cấu lao động trong doanh nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/31/2022 12:00 PMNoĐã ban hành

​Xem Cơ cấu lao động trong doanh nghiệp năm 2021​(theo Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương năm 2021).

822-co-cau-lao-dong-trong-doanh-nghiep-tinh-binh-duong-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Thiệt hại do thiên tai tỉnh Bình Dương năm 2021Môi trườngTinThiệt hại do thiên tai tỉnh Bình Dương năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/31/2022 12:00 PMNoĐã ban hành

Xem ​Thiệt hại do thiên tai tỉnh Bình Dương năm 2021​​ (theo Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương năm 2021). 

982-thiet-hai-do-thien-tai-tinh-binh-duong-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế-xã hội tháng 9 năm 2022Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế-xã hội tháng 9 năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/23/2022 1:00 PMNoĐã ban hành176-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-9-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 năm 2022Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế-xã hội tháng 8 năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/23/2022 12:00 PMNoĐã ban hành843-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-8-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
1 - 30Next