​​BDBD.png​​​​​Atlas Bình Dương.png

BANNER WEB 1.jpg 
banner 1022-01.png

BANNER CỔNG THÔNG TIN.jpg

 
Điều chỉnh, phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Bình Dương đến năm 2030

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Đề án “Điều chỉnh, phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Bình Dương đến năm 2030”. Quyết định này thay thế Quyết định số 3929/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt "Phương án điều chỉnh bổ sung quy hoạch mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2010 - 2020". 

 
Thông báo về việc tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy

TTĐT - Thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Tỉnh uỷ Bình Dương thông báo về việc tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Nam. ​​

Khai mạc Đường Hoa Bình Dương, Hội Hoa Xuân, Hội Báo Xuân

TTĐT - ​Tối 23-01 (tức 29 tháng chạp âm lịch), tại Công viên Thành phố mới Bình Dương (trước Trung tâm Hành chính tỉnh) đã diễn ra Lễ khai mạc Đường hoa Bình Dương, Hội Hoa Xuân, Hội Báo Xuân chào mừng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. 

Video
Ảnh
Audio
lqlq