​​BDBD.png​​​​​logoWTA.png

BANNER WEB 1.jpg

Trien lam cong nghe VN.png

Giám sát kết quả thực hiện các kiến nghị về cấp giấy phép đầu tư dự án sản xuất công nghiệp ngoài các khu, cụm công nghiệp

TTĐT - ​Sáng 18-12, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Tầm Dương - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã chủ trì buổi giám sát kết quả thực hiện các kiến nghị về tình hình cấp giấy phép đầu tư dự án sản xuất công nghiệp ngoài các khu, cụm công nghi​ệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. ​

Video
Ảnh
Audio
lqlq