Văn Bản Đang Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
Văn Bản Hết Hạn Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
Quy hoạch sử dụng đất năm 2030 của thành phố Thuận An - tỉnh Bình Dương 15/04/2021  14/05/2021  
Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của huyện Dầu Tiếng 15/07/2021  15/08/2021  
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Bến Cát Kế hoạch30/12/2020  29/01/2021  
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thủ Dầu Một 01/07/2021  30/07/2021  
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Dĩ An 01/06/2021  30/06/2021  
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bàu Bàng Kế hoạch30/12/2020  29/01/2021  
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Phú Giáo 07/07/2021  06/08/2021  
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Bắc Tân Uyên - tỉnh Bình Dương Kế hoạch27/09/2021  26/10/2021  
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Tân Uyên Kế hoạch27/04/2021  26/05/2021  
Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 10/08/2017  10/09/2017  
Lấy ý kiến nhân dân đối với dự án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Dương 13/05/2016  13/06/2016  
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bắc Tân Uyên - tỉnh Bình Dương Kế hoạch17/11/2021  17/12/2021  
Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Bến Cát Kế hoạch19/10/2019  19/11/2019  
Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bàu Bàng  Kế hoạch22/11/2019  21/12/2019  
Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Tân Uyên Kế hoạch21/10/2019  20/11/2019