Văn Bản Đang Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
Văn Bản Hết Hạn Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 10/08/2017  10/09/2017  
Lấy ý kiến nhân dân đối với dự án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Dương 13/05/2016  13/06/2016  
Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Bến Cát Kế hoạch19/10/2019  19/11/2019  
Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bàu Bàng  Kế hoạch22/11/2019  21/12/2019  
Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Tân Uyên Kế hoạch21/10/2019  20/11/2019  
Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Bàu Bàng Kế hoạch14/11/2018  13/12/2018  
Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Bắc Tân Uyên Kế hoạch26/11/2018  25/12/2018  
Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Bàu Bàng​​ Kế hoạch01/11/2017  30/11/2017  
Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Bắc Tân Uyên  Kế hoạch15/12/2017  14/01/2018  
Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) huyện Bắc Tân Uyên 14/04/2017  14/05/2017  
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Bàu Bàng 11/04/2017  11/05/2017  
Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thị xã Bến Cát  13/03/2017  13/04/2017  
Đề án "Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình dương, giai đoạn 2018-2025 26/07/2018  25/08/2018  
​Đề án tổ chức, xây dựng đại đội Dân quân thường trực tỉnh Bình Dương 26/06/2019  25/07/2019