TP.Thủ Dầu Một: Hướng tới đô thị hiện đại, Thành phố thông minh

TTĐT - ​Chiều 04-6, ông Mai Hùng Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 14/11/2016 của Tỉnh ủy Bình Dương (Nghị quyết số 17) và góp ý dự thảo Nghị quyết về tiếp tục xây dựng và phát triển TP.Thủ Dầu Một, giai đoạn 2024-2030 và các năm tiếp theo.​