Thông tin tuyên truyền - Truyền thông chính sách
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND về việc quy định phân cấp, phối hợp quản lý Nhà nước về hành nghề Y, Dược tư nhân (HNYDTN) trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024.

 
 

TTĐT - Sáng 11-6, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì họp trực tuyến với các địa phương về các dự thảo Nghị định: Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

 
 

​TTĐT - Sáng 04-6, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 15 (chuyên đề)  - HĐND tỉnh khóa X. Bà Trần Thị Minh Hạnh – Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

 
 

TTĐT - ​Chiều 31-5, tại Trung tâm Hành chính tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn lực tỉnh Bình Dương (gọi tắt Nghị quyết). 

 
 

TTĐT - ​​​UBND tỉnh lấy ý kiến dự thảo Quyết định về việc ban hành đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND về việc Quy định ngành đào tạo phù hợp với các chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh xây dựng Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường và chính sách hỗ trợ cho người thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND về việc ban h​ành đơn giá hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/5/2024.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND quy định đơn giá quan trắc tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2024.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND quy định một số chỉ tiêu ước tính chi phí phát triển và các yếu tố khác hình thành doanh thu phát triển của thửa đất, khu đất thực hiện dự án trong xác định giá đất cụ thể theo phương pháp thặng dư trên địa bàn tỉnh.