Tìm kiếm văn bản chỉ đạo điều hành

Từ khóa
Năm ban hành
Loại văn bản
Số lượng tìm thấy : 2983
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
14604/KH-UBND18/09/2020

​Triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TWngày 01 tháng 11 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Văn bản đang có hiệu lực
 
22733/QĐ-UBND16/09/2020

​Điều chỉnh mục đích sử dụng đất, giao đất đợt 2 cho Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP để thực hiện dự án Khu dân cư Lai Hưng tại xã Lai Hưng và thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng​.

Văn bản đang có hiệu lực
 
34528/UBND-KT15/09/2020

​Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Tỉnh ủy đối với công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư công.

Văn bản đang có hiệu lực
 
44522/KH-UBND15/09/2020

​Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025 định hướng đến năm 2030.

Văn bản đang có hiệu lực
 
52717/QĐ-UBND15/09/2020

​Bổ sung danh mục trang thiết bị, dụng cụ y tế thông dụng, rẻ tiền, có nhu cầu nhỏ lẻ, dễ hư hỏng của ngành y tế không áp dụng hình thức mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Dương​.

Văn bản đang có hiệu lực
 
62701/QĐ-UBND15/09/2020

​Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Giao thông vận tải/UBND cấp huyện/UBND cấp xã và các đơn vị khác tỉnh Bình Dương.

Văn bản đang có hiệu lực
 
72700/QĐ-UBND15/09/2020

​Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương/Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bình Dương​.

Văn bản đang có hiệu lực
 
82673/QĐ-UBND14/09/2020

​Thu hồi Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh đối với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP​.

Văn bản đang có hiệu lực
 
92648/QĐ-UBND10/09/2020

​Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ/UBND cấp huyện/UBND cấp xã  tỉnh Bình Dương​.

Văn bản đang có hiệu lực
 
104413/VX-UBND09/09/2020

​Triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
114401/UBND-VX09/09/2020

​Triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII).

Văn bản đang có hiệu lực
 
124364/UBND-VX08/09/2020

​Cho phép hoạt động trở lại ​một số hoạt động​​​ không thiết yếu.​​​

Văn bản đang có hiệu lực