Thông tin tuyên truyền
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Quyết định có hiệu lực từ ngày 08/01/2019.


 
 

TTĐT - ​Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừ​​a ban hành Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019 và thay thế Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​ Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019 và thay thế Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quy​ết định số 34/2018/QĐ-UBND về đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (dạng riêng lẻ) trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Bình Dương năm 2019.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh. Quyết định​ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh.​ Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019.​

 
 

TTĐT - Với vai trò là động lực đột phá kinh tế, Đề án Thành phố thông minh (TPTM) Bình Dương khuyến khích xây dựng môi trường kinh doanh tốt cho các doanh nghiệp, mở rộng kết nối các doanh nghiệp hiện hữu, tiến tới khu vực công nghiệp công nghệ cao. Song song với đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng là tiền đề phát triển kinh tế bền vững của Bình Dương.

 
 

TTĐT - ​Sáng 27-12, tại TP.Thủ Dầu​ Một, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2016-2018).  ​