Thông tin tuyên truyền - Thành phố thông minh
 

TTĐT - Ban Điều hành Thành phố thông minh (TPTM) Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án TPTM Bình Dương năm 2019.

 
 

TTĐT - Sáng 03-4, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, Sở Công Thương phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức Hội thảo “Làm thế nào Bình Dương có thể trở thành thành phố thông minh (TPTM): Cơ hội và tiềm năng hợp tác bao gồm dự án chiếu sáng thông minh và hiệu quả”.

 
 

TTĐT - Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang đặt ra nhiều cơ hội và thách thức đối với các nước đang phát triển như Việt Nam. Nắm bắt xu hướng của thời đại, Bình Dương đã mạnh dạn đổi mới mô hình phát triển, tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư, hình thành động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững thông qua một chương trình hành động dài hạn, có tên gọi “Đề án Thành phố thông minh (TPTM) Bình Dương”.

 
 

TTĐT  - Chiều 27-3, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, ông Trần Thanh Liêm - Chủ tịch UBND tỉnh tiếp Đoàn công tác Cục Hợp tác Kinh tế, Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản do ông Fujiwara Yutaka - Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn tìm hiểu kế hoạch xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương.

 
 

TTĐT - Chiều 14 - 3, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, ông Mai Hùng Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Điều hành Thành phố thông minh (TPTM) Bình Dương chủ trì họp Ban Điều hành thông qua Kế hoạch thực hiện Đề án TPTM Bình Dương trong năm 2019.

 
 

TTĐT - Chiều 04-3, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì họp nghe các đơn vị báo cáo kế hoạch thực hiện Đề án Thành phố thông minh Bình Dương năm 2019 và chuẩn bị Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Horasis 2019; kiến trúc điều hành cho Thành phố thông minh Bình Dương.

 
 
TTĐT - Chiều 21-02, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Hội thảo phát triển kiến trúc cho Thành phố thông minh (TPTM) Bình Dương.
 
 

TTĐT - Với vai trò là động lực đột phá kinh tế, Đề án Thành phố thông minh (TPTM) Bình Dương khuyến khích xây dựng môi trường kinh doanh tốt cho các doanh nghiệp, mở rộng kết nối các doanh nghiệp hiện hữu, tiến tới khu vực công nghiệp công nghệ cao. Song song với đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng là tiền đề phát triển kinh tế bền vững của Bình Dương.

 
 
TTĐT - Sáng 03-12, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, Ban Điều hành thành phố thông minh (TPTM) Bình Dương đã họp đánh giá tình hình triển khai Đề án TPTM Bình Dương trong năm 2018.
 
 

TTĐT - ​Đề án Thành phố t​​​hông minh (TPTM) Bình Dương xác định một trong những trọng tâm cần thực hiện là tập trung vào hợp tác và huấn luyện, chuyển giao công nghệ quốc tế và  đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong  xu thế toàn cầu hóa và "Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0".​