Thông tin tuyên truyền - Phòng chống thiên tai
 

TTĐT - ​Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai ​và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thông báo xả nước qua tràn hồ Dầu Tiếng đợt 03 năm 2023.

 
 

TTĐT - ​Văn phòng thường​ trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh báo cáo tình hình ảnh hưởng của triều cường trên sông Sài ​Gòn ngày 26/10/2022.​

 
 

​​​​TTĐT - Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh thông báo Tin bão trên biển Đông (cơn bão số 6) và báo cáo tình hình ảnh hưởng do xả tràn hồ Dầu Tiếng.​

 
 

TTĐT - ​Văn phòng thườ​ng trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh thông báo tình hình hồ Dầu Tiếng điều chỉnh lưu lượng xả nước qua tràn lần 3, đợt 12 năm 2022. 

 
 

TTĐT - ​Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh thông báo tình hình hồ Dầu Tiếng điều chỉnh lưu lượng xả nước qua tràn lần 2, đợt 12 năm 2022. ​

 
 

TTĐT - ​Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thông báo tình hình hồ Dầu Tiếng điều chỉnh lưu lượng xả nước qua tràn lần 1 đợt 12 năm 2022.

 
 
TTĐT - Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương thông báo tin bão gần​​ biển Đông – Bão Noru.​
 
 

TTĐT - ​Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thông báo tình hình hồ Dầu Tiếng xả nước qua tràn xuống sông Sài Gòn đợt 11 năm 2022.

 
 

​TTĐT - Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thông báo tình hình hồ Dầu Tiếng xả nước qua tràn xuống sông Sài Gòn đợt 10 năm 2022.

 
 

​TTĐT - Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thông báo xả nước qua tràn hồ Dầu Tiếng đợt 9 năm 2022.