Thông tin tuyên truyền - Cải cách hành chính
 

TTĐT - ​Sáng 06-10, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dươn​g, ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2021 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

 
 

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch duy trì, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Bình Dương năm 2022 và những năm tiếp theo.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. ​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi lĩnh vực Du lịch (lữ hành) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.​

 
 

TTĐT - ​Chiều 22-9, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, ông Võ Văn Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp nghe các sở ngành báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) năm 2021.​

 
 

TTĐT - ​Sáng 20-9, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do ông Vũ Hải Nam – Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, tinh giản biên chế và đơn vị sự nghiệp công lập tại tỉnh Bình Dương.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

 
 

TTĐT - Sáng 15-9, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị chuyên đề về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. ​