Thông tin tuyên truyền - Cải cách hành chính
 

TTĐT - ​UBND phê duyệt Kế hoạch truyền thông hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc bải bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020. ​​

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương năm 2020. 

 
 

TTĐT - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã. Quyết định này thay thế Quyết định số 1556/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020.

 
 

TTĐT - ​Chiều 09-12, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Lễ Khai trương "Cổng Dịch vụ công Quốc gia". Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, các Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương đã đến dự. Lễ Khai trương "Cổng Dịch vụ công Quốc gia" được truyền hình trực tuyến đến 63 tỉnh, thành trong cả nước. 

 
 

TTĐT - Sáng 01-11, tại Hà Nội, ông Mai Tiến Dũng - Bộ tưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Cổng dịch vụ công Quố​​c gia.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quy trình thực hiện nhóm thủ tục hành chính trong công tác thẩm định và cấp phép xây dựng theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

 
 

​UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - Sáng 20-9, tại Trung tâm Hành chính tỉnh, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức Lễ công bố triển khai thí điểm hệ thống Phòng họp không giấy VNPT - e-Cabinet.