Thông tin tuyên truyền - Cải cách hành chính
 

TTĐT - ​Đó là nội dung trọng tâm được thảo luận tại Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường kinh doanh v​à thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC 04 tháng đầu năm 2019 do ông Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì diễn ra vào chiều 14-5 tại Hà Nội.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành ​Quyết định về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện và UBND cấp xã. ​

 
 

TTĐT - Ngày 13/3/2018, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) kỳ 2014-2018 trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ công tác hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở K​​hoa học và Công nghệ. ​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019.

 
 

​TTĐT - Theo công bố kết quả Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (viết tắt là PAPI) năm 2018, Bình Dương đạt 43,50/80 điểm, đứng thứ 39/63 tỉnh, thành, tăng 23 bậc so với năm 2017. 

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban​ hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục ​hành chính (TTHC) thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã. ​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc rà soát và công bố, công khai thủ tục hành chính (TTHC).

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hàn​h Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.​