Thông tin tuyên truyền - Cải cách hành chính
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thừa phát lại, hòa giải thương mại, trọng tài thương mại và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại, trọng tài thương mại thuộc phạm​ vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/11/2020.​​

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc côn​g bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cấp huyện tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/11/2020.​​

 
 

​​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của của Sở Tài nguyên và M​ôi trường, cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06/11/2020.​

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/10/2020.​

 
 

TTĐT - ​Sáng 08-10, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Bình Dương do ông Lý Văn Đẹp - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương làm Trưởng đoàn có buổi kiểm tra công tác CCHC trên địa bàn huyện Phú Giáo năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020. Ông Đoàn Văn Đồng -Chủ tịch UBND huyện tiếp và làm việc với Đoàn.

 
 

TTĐT - Sáng 08-10, UBND TP.Thủ Dầu Một tổ chức Lễ công bố hoạt động Cổng thông tin điện tử của thành phố. Đây là một trong những đơn vị đi đầu trong việc thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân trên địa bàn tỉnh.​​

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh b​an hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30/9/2020.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02/10/2020.​​​​

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/9/2020.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường liên quan tới tiếp cận nguồn gen thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Bình Dương. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 23/9/2020.​