Thông tin tuyên truyền - Cải cách hành chính
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

 
 

TTĐT - Chiều 13-3, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố bổ sung 11 dịch vụ công tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; sơ kết 3 tháng vận hành Cổng dịch vụ công Quốc gia và ra mắt Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.


 
 

​TTĐT - Hiện nay dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp, khó lường. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng trong thời điểm này, hạn chế đến trực tiếp cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến và đăng ký nộp hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiêu lực thi hành kể từ ngày 20/03/2020.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao. ​Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 24/02/2020.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 
TTĐT - Sáng 12-02, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử chủ trì Hội nghị trực tuyến Phiên họp của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương. 


 
 

TTĐT - ​UBND phê duyệt Kế hoạch truyền thông hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc bải bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020. ​​

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương năm 2020.