Thông tin tuyên truyền - Cải cách hành chính
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Quyết định có hiệu lực từ ngày 08/01/2019.


 
 

TTĐT - ​Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Bình Dương năm 2019.

 
 

TTĐT - Sáng 20-12, tại Hà Nội, ông Mai Tiến Dũng – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông (MC, MCLT) trong giải quyết TTHC. 

 
 

​TTĐT - Sáng 18-12, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh đã diễn ra Lễ khai trương dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) các cấp qua Bưu điện tại UBND phường thuộc thành phố Thủ Dầu Một; ký kết hợp tác khai thác ứng dụng Zalo trong cải cách hành chính.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, xã.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trên địa bàn tỉnh Bình Dương triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, được thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương/UBND cấp huyện tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Đề án thí điểm bố trí nhân viên Bưu điện tại bộ phận một cửa của UBND cấp xã thuộc UBND thành phố Thủ Dầu Một để thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) các cấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020 (gọi tắt là Đề án).

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban h​ành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải.