Thông tin tuyên truyền - Cải cách hành chính
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hàn​h Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dươ​ng và Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore. ​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về thực hiện Kế hoạch số 6328/KH-UBND ngày 27/12/2018 về triển khai thực hiện "Đề án thực hiện liên thông thủ tục hành chính (TTHC): Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí " trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - Chiều 12-3, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã chính thức khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia. Lễ khai trương có kết nối truyền hình trực tuyến với 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố. 

 
 

TTĐT- ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực môi trường, khí tượng thủy văn, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. Quyết định này thay thế Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 về việc công bố Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

 
 

​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/Tổ chức xã hội nghề nghiệp đã được công nhận tỉnh Bình Dương. Quyết định này bãi bỏ các TTHC trong lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng đã được công bố tại Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/UBND cấp huyện/UBND cấp xã.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Quyết định có hiệu lực từ ngày 08/01/2019.


 
 

TTĐT - ​Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Bình Dương năm 2019.

 
 

TTĐT - Sáng 20-12, tại Hà Nội, ông Mai Tiến Dũng – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông (MC, MCLT) trong giải quyết TTHC.