Thông tin tuyên truyền - Cải cách hành chính
 

TTĐT - ​Sáng 25-5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số CCHC (PAR INDEX) năm 2021 và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) năm 2021. 

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022. 

 
 

​TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.​

 
 

TTĐT - ​Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) tỉnh Bình Dương năm 2022.

 
 

TTĐT - ​Theo kết quả tại Hội nghị công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) ở Việt Nam năm 2021 diễn ra vào sáng 10-5 tại Hà Nội, Bình Dương đạt 47,178/80 điểm, đứng thứ 2 trong 63 tỉnh, thành cả nước. 

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và cơ quan khác.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới; TTHC được sửa đổi; TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới; TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) đặc thù được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.​