Thông tin tuyên truyền - Cải cách hành chính
 

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 20/5/2024 về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng của Sở Tài nguyên và Môi trường.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng của Sở Tài nguyên và Môi trường.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần và dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến. ​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 
 

TTĐT - Chiều 20-5, ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06, thành phố thông minh tỉnh.​

 
 

TTĐT - UBND tỉnh bổ sung một số nhiệm vụ của Kế hoạch số 6898/KH-UBND ngày 29/12​/2023 về công tác cải cách hành chính tỉnh Bình Dương năm 2024.

 
 

TTĐT - ​​​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2024.

 
 

​TTĐT - Chiều 26-4, tại TP.Thủ Dầu Một, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã. Ông Mai Hùng Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 
 

TTĐT - ​​​UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ mới ban hành, TTHC nội bộ bị bãi bỏ trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.​