Thông tin tuyên truyền - Cải cách hành chính
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, TTHC được sửa đổi, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) liên thông đăng ký khai tử – xóa đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.​

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

 

 
 

TTĐT - ​Sáng 08-9, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã chủ trì Phiên họp thứ nhất Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức trực tuyến với các địa phương.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 
 

TTĐT - ​Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là thước đo đánh giá mức độ thuận lợi về môi trường đầu tư cũng như công tác quản lý và điều hành của chính quyền các tỉnh, thành. Với đặc thù của một địa phương lấy công nghiệp làm nền tảng cho phát triển kinh tế, Bình Dương xác định nhiệm vụ cải thiện, nâng cao Chỉ số PCI là mục tiêu quan trọng, góp phần thu hút đầu tư, phát triển kinh tế bền vững. Tỉnh quyết tâm triển khai các giải pháp để đưa Chỉ số PCI năm 2023 trở lại TOP 10 cả nước. 

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Tài chính.