Thông tin tuyên truyền - Cải cách hành chính
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trên địa bàn tỉnh Bình Dương triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, được thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương/UBND cấp huyện tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Đề án thí điểm bố trí nhân viên Bưu điện tại bộ phận một cửa của UBND cấp xã thuộc UBND thành phố Thủ Dầu Một để thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) các cấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020 (gọi tắt là Đề án).

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban h​ành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải.

 
 

TTĐT - ​Cục Hải quan tỉnh Bình Dương luôn xác định đẩy mạnh công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng hàng đầu. Trong thời gian qua, đơn vị đã quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp nhằm cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đ​ầu tư thuận lợi, thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp (DN) phát triển. ​

 
 

TTĐT- ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 818/KH-UBND ngày 23/3/2015 của UBND tỉnh.

 
 

​TTĐT- UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm so​át thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT- UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.​

 
 

​TTĐT- UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới; TTHC sửa đổi, bổ sung; TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT- UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc bãi bỏ 02 thủ tục hành chính lĩnh vực bổ trợ Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương và Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore.

 
 
 
 
Thư mời họp của UBND