Tin chỉ đạo điều hành
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2020-2030 (gọi tắt là Kế hoạch).


 
 

TTĐT - Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Chương trình hành động số 88-CTHĐ/TU của Tỉnh ủy gắn với thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực xây dựng và phát triển văn hóa, con người.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với các tình huống thiên tai, giảm nhẹ thiệt hại trong các tháng cuối năm.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác và hội họp.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp giải quyết hồ sơ, thủ tục đối với chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại Bình Dương.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường triển khai đăng ký sử dụng dịch vụ công đối với tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

 

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh năm 2021.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành văn bản về việc tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện "Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân", "Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ" và Chương trình số 1122/CTPH-UBND-BDV.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh thông báo về Chương trình làm việc tháng 11/2020 của UBND tỉnh.​

 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững năm 2018Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững năm 2018

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản​ về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững năm 2018.

 

​Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố bám sát và thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Kế hoạch số 1477/KH-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh về triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trong năm 2018, rà soát, xây dựng và hoàn thành việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện phát triển bền vững trong ngành, lĩnh vực, địa phương mình, bảo đảm lồng ghép, phát triển bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường. Song song đó, tiếp tục xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, an toàn, minh bạch, giảm chi phí tài chính và thời gian, hướng tới mức trung bình của ASEAN-4 làm nền tảng hướng tới chuẩn mực của OECD; đề cao trách nhiệm giải trình, kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm, các tiêu cực, nhũng nhiễu…

8/16/2018 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtbền vững64-trien-khai-ket-luan-cua-thu-tuong-chinh-phu-tai-hoi-nghi-toan-quoc-ve-phat-trien-ben-vung-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
234.00
121,000
0.00
121000
28,314,000
Bổ sung Danh mục trang thiết bị, dụng cụ y tế của ngành Y tế không áp dụng hình thức mua sắm tập trung Bổ sung Danh mục trang thiết bị, dụng cụ y tế của ngành Y tế không áp dụng hình thức mua sắm tập trung

TTĐT - ​UBND tỉnh bổ sung Danh mục trang thiết bị, dụng cụ y tế thông dụng, rẻ tiền, có nhu cầu nhỏ lẻ, dễ hư hỏng của ngành Y tế không áp dụng hình thức mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, bổ sung thêm 43 loại trang thiết bị, dụng cụ y tế vào Danh mục trang thiết bị, dụng cụ y tế thông dụng, rẻ tiền, có nhu cầu nhỏ lẻ, dễ hư hỏng của ngành y tế không áp dụng hình thức mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Quyế​t định ​​​​​

 

9/22/2020 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBổ sung, Danh mục, trang thiết bị, dụng cụ, y tế, mua sắm tập trung 87-bo-sung-danh-muc-trang-thiet-bi-dung-cu-y-te-cua-nganh-y-te-khong-ap-dung-hinh-thuc-mua-sam-tap-trungThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
117.00
121,000
0.00
121000
0
Thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình DươngThực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Bình Dương thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam (gọi tắt là Kế hoạch).

​Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, Kế hoạch đạt được 7 mục tiêu: Duy trì vững chắc mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 1,8 con, kể cả thành thị và nông thôn), quy mô dân số khoảng 3 triệu người. Mọi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đều được tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại, phòng tránh vô sinh và hỗ trợ sinh sản; giảm 1/3 số vị thành niên mang thai ngoài ý muốn. Tỉ số giới tính khi sinh từ 103-107 bé trai/100 bé gái sinh ra sống; tỉ lệ trẻ em dưới 15 tuổi đạt khoảng 20%, tỉ lệ người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên đạt khoảng 10%, tỉ lệ phụ thuộc chung đạt khoảng 40%. Có 50% tỉ lệ cặp nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn (mỗi năm tăng 10%) đến năm 2025 đạt 90%; 42% phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất (mỗi năm tăng 7%) đến năm 2025 đạt 70%; 50% trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 bệnh bẩm sinh phổ biến nhất "mỗi năm tăng 10%" đến năm 2025 đạt 90%; tuổi thọ bình quân đạt 77 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm. Thúc đẩy đô thị hóa, đưa tỉ lệ dân số đô thị đạt trên 80%; tiếp tục thực hiện bố trí, sắp xếp dân cư hợp lý ở vùng nông thôn, thành thị và khu công nghiệp phát triển; bảo đảm người di cư được tiếp cận đầy đủ và công bằng các dịch vụ xã hội cơ bản. Đạt 100% dân số được đăng ký, quản lý trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thống nhất, dùng chung trên quy mô toàn quốc; 100% ngành, lĩnh vực và địa phương sử dụng dữ liệu chuyên ngành dân số vào xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy tối đa lợi thế cơ cấu dân số vàng, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển đất nước nhanh, bền vững; 70% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được quản lý sức khỏe, khám, chữa bệnh, chăm sóc tại gia đình, cộng đồng, cơ sở chăm sóc tập trung (mỗi năm tăng 5%) đến năm 2025 đạt 95%.

Giao Sở Y tế phối hợp với các sở, ban ngành liên quan, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành mục tiêu đề ra của Kế hoạch theo từng giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 2019-2020 triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, hoạt động của công tác dân số; tập trung vào chuẩn bị cơ sở triển khai toàn diện Kế hoạch thông qua ban hành các chính sách, phát luật về dân số; phê duyệt các chương trình, kế hoạch, các đề án nâng cao chất lượng về dân số; hoàn thành việc kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy chuyên trách làm công tác dân số; hoàn thành xây dựng một số mô hình thí điểm chính sách, biện pháp hỗ trợ khuyến khích sinh đủ 2 con, hỗ trợ sinh sản. Giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030: Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện của giai đoạn trước, điều chỉnh các chính sách, biện pháp và mở rộng các mô hình can thiệp; triển khai toàn diện các giải pháp, nhiệm vụ để đạt được mục tiêu duy trì mức sinh thay thế trên phạm vi toàn tỉnh, đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, tận dụng hiệu quả lợi thế cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, phân bố dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số.

Các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện có hiệu quả; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá, báo cáo kết quả và đúc kết kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân số trong tình hình mới. Định kỳ hàng năm (trước ngày 01/12) báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.​

Kế hoạch ​​

9/29/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết Chiến lược, Dân số, Việt Nam211-thuc-hien-chien-luoc-dan-so-viet-nam-den-nam-2030-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
819.00
121,000
0.00
121000
0
Bình Dương viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnhBình Dương viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh
Kỷ niệm 79 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2009) và mừng xuân Kỷ Sửu 2009, tỉnh Bình Dương đã tổ chức đoàn đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
Sau lễ đặt vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ”, các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, cán bộ cách mạng lão thành, lãnh đạo sở ban ngành, các địa phương đã thắp hương và mặc niệm, ghi nhận những công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc; đồng thời thắp hương trên các phần mộ liệt sĩ. Để xứng đáng với sự hy sinh của các liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương luôn phát huy nội lực, đoàn kết và sáng tạo, ra sức thi đua giành nhiều thành tựu quan trọng về tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội và an ninh quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ và văn minh./.
(Theo www.btv.org.vn)
1/23/2009 7:36 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết707-Binh-Duong-vieng-Nghia-trang-Liet-si-tinhThông tin chỉ đạo, điều hành
Phân công trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIVPhân công trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV

​TTĐT - UBND tỉnh phân công trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét, giải quyết, có văn bản trả lời các kiến nghị của cử tri; nội dung trả lời kiến nghị của cử tri nêu rõ đã giải quyết xong hoặc sẽ tiếp tục giải quyết, giải pháp và thời gian thực hiện.

Đối với những vấn đề liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực và địa phương thì đơn vị được phân công chủ trì có trách nhiệm phối hợp để đảm bảo đầy đủ nội dung, toàn diện; không chuyển nội dung cho ngành, địa phương khác trả lời.

Thời gian gửi nội dung trả lời kiến nghị cử tri về UBND tỉnh chậm nhất đến ngày 08/6/2020; đồng thời gửi tập tin (.doc và .pdf) đến hộp thư điện tử tonghopvpub@binhduong.gov.vn.

Văn bản ​​​

5/22/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtPhân công, trả lời, kiến nghị, cử tri, Kỳ họp,thứ 9, Quốc hội, khóa XIV690-phan-cong-tra-loi-kien-nghi-cua-cu-tri-truoc-ky-hop-thu-9-quoc-hoi-khoa-xiThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
198.00
121,000
0.00
121000
0
Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và điều chỉnh Chương trình làm việc 6 tháng cuối năm 2020 của UBND tỉnhBáo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và điều chỉnh Chương trình làm việc 6 tháng cuối năm 2020 của UBND tỉnh

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và điều chỉnh Chương trình làm việc 6 tháng cuối năm 2020 của UBND tỉnh.

​Theo đó, các đơn vị, tổ chức đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng đầu năm, đề xuất nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của đơn vị; trong đó, đánh giá kết quả của ngành, địa phương mình trong việc triển khai Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 20/01/2020 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Thông báo số 831-TB/TU ngày 29/4/2020 về Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 37 – Khóa X (mở rộng); tác động của dịch bệnh Covid-19 trên từng ngành, lĩnh vực; đánh giá kết quả thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, ước kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và dự kiến kết quả cuối năm 2020 về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu được giao tại Quyết định số 3893/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh, đánh giá những việc làm được và chưa làm được, làm rõ nguyên nhân, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của đơn vị.

Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2020, các đơn vị nghiêm túc đánh giá, kiểm điểm công tác quản lý, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách; nêu rõ những kết quả nổi bật, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Các đơn vị gửi báo cáo về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê chậm nhất vào ngày 11/6/2020; đồng thời gửi file báo cáo về các địa chỉ sau:

tonghopvpub@binhduong.gov.vn; binhduong@gso.gov.vn; tonghopskh@binhduong.gov.vn.

Căn cứ vào Chương trình làm việc năm 2020 của UBND tỉnh, các văn bản của Quốc hội, Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và tình hình thực tế của tỉnh, yêu cầu các đơn vị tích cực, chủ động phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan thống nhất nội dung đăng ký điều chỉnh, bổ sung vào Chương trình làm việc 6 tháng cuối năm 2020 của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và trình các kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2020. Các đơn vị gửi nội dung đăng ký về Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 29/5/2020, đồng thời gửi tập tin điện tử về địa chỉ: tonghopvpub@binhduong.gov.vn.​

Văn bản ​​

5/22/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBáo cáo, sơ kết, 6 tháng, đầu năm, điều chỉnh, Chương trình, cuối năm, UBND tỉnh895-bao-cao-so-ket-cong-tac-6-thang-dau-nam-va-dieu-chinh-chuong-trinh-lam-viec-6-thang-cuoi-nam-2020-cua-ubnd-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
424.00
121,000
0.00
121000
0
Chương trình làm việc tháng 11/2020 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 11/2020 của UBND tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh thông báo về Chương trình làm việc tháng 11/2020 của UBND tỉnh.​

​Theo đó, trong tuần I (02 – 06/11/2020), UBND tỉnh sẽ thông qua một số báo cáo trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2020 về: Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; tình hình và kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; kết quả thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND tỉnh ngày 30/11/2018 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát của HĐND tỉnh về công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương; thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề trẻ em năm 2020; ​kết quả thực hiện lời hứa và kết luận Phiên chất vấn và trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh về kết quả thực hiện chính sách pháp luật về an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020…

Đồng thời thông qua các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về: Điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 2020; điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của HĐND tỉnh về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 (lần 2); xin ý kiến về dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương; quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương; danh mục công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương; quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương; quy định mức hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bình Dương; quy định trợ cấp, trợ giúp xã hội tại cộng đồng, trong các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng và chính sách trợ giúp xã hội khác đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương; phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù của tỉnh Bình Dương năm 2021…

Trong tuần II (9 – 13/11/2020), UBND tỉnh thông qua Chương trình làm việc năm 2021 của UBND tỉnh; thông qua một số nội dung trình kỳ họp cuối năm 2020 HĐND tỉnh; báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2021; báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo và điều hành của UBND tỉnh năm 2020; báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 17 (thường lệ cuối năm 2020) - HĐND tỉnh khóa IX; báo cáo tình hình và kết quả thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020; dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2021…

​Thông báo ​

11/3/2020 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChương trình làm việc, tháng 11/2020, UBND tỉnh Bình Dương981-chuong-trinh-lam-viec-thang-11-2020-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseYến Nhi
728.00
121,000
0.00
121000
0
Tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện “Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”Tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện “Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành văn bản về việc tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện "Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân", "Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ" và Chương trình số 1122/CTPH-UBND-BDV.

​Theo đó, dự kiến tổ chức hội nghị tổng kết cấp tỉnh vào tháng 12/2020. Đối với cấp huyện tùy tình hình thực tế, có thể tổ chức tổng kết riêng hoặc lồng ghép với các nội dung tương tự có liên quan và đảm bảo hoàn thành trước ngày 25/11/2020.

Về khen thưởng UBND tỉnh: Số lượng khen thưởng chung (dự kiến khoảng 60 trường hợp). Mỗi UBND cấp huyện tổ chức lựa chọn 02 tập thể, 02 cá nhân đề nghị UBND tỉnh khen thưởng (trong số 04 chỉ tiêu đề nghị tỉnh khen thưởng có 01 tập thể, 01 cá nhân thuộc UBND cấp xã có thành tích nổi bật nhất). Tập thể, cá nhân của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các đơn vị trực thuộc do Sở Nội vụ đề xuất trên cơ sở báo cáo của các sở, ban, ngành và thẩm định của Sở Nội vụ.

Khen thưởng UBND cấp huyện, số lượng cụ thể do UBND cấp huyện quyết định.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ban Dân vận cùng cấp lựa chọn các mô hình hay, đạt hiệu quả để nhân rộng và đề nghị khen thưởng theo quy định. Báo cáo tổng kết và đề nghị khen thưởng của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện gửi về Sở Nội vụ trước ngày 25/11/2020.

Văn bản ​​ ​

11/6/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttổ chức, tổng kết 05 năm, thực hiện, Chính quyền thân thiện ,vì Nhân dân643-to-chuc-tong-ket-05-nam-thuc-hien-chinh-quyen-than-thien-cua-nhan-dan-do-nhan-dan-va-vi-nhan-danThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseYến Nhi
307.00
121,000
0.00
121000
0
Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh năm 2021Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh năm 2021

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh năm 2021.​

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; các hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi. Ban hành các cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn có liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; đặc biệt là công tác tiêm phòng vắc xin phòng bệnh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi và giám sát dịch bệnh. Bố trí kinh phí ngân sách, nhân lực phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm kịp thời, đầy đủ và đúng quy định. Tổ chức trực phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm thường xuyên và bố trí nguồn lực sẵn sàng tham gia chống dịch khi có dịch bệnh xảy ra.

Cùng đó, triển khai công tác thông tin tuyên truyền thường xuyên, trên diện rộng đến từng đối tượng cụ thể (người chăn nuôi, người kinh doanh, người làm công tác thú y...) về các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, chăn nuôi an toàn sinh học và cảnh báo những tác hại của dịch bệnh gia súc, gia cầm đối với nền kinh tế và ngành chăn nuôi. Đa dạng hóa, hiện đại hóa các hình thức thông tin tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông. Tập huấn cho công chức, viên chức, nhân viên thú y cơ sở trong Cơ quan Thú y các cấp và người chăn nuôi, người kinh doanh về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như chủ trương, chính sách, quy định, hướng dẫn của Nhà nước và Cơ quan Thú y cấp trên về lĩnh vực phòng, chống dịch bệnh động vật.

Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp kỹ thuật như: Quản lý hoạt động chăn nuôi; tiêm phòng vắc xin; giám sát dịch bệnh, định kỳ thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng các hộ/trại chăn nuôi; các điểm buôn bán gia súc, gia cầm sống và sản phẩm gia súc, gia cầm; các khu vực có nguy cơ cao, khu vực công cộng... trên địa bàn tỉnh sau mỗi đợt tiêm phòng vắc xin tập trung. Kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ động vật và kiểm tra vệ sinh thú y. Định kỳ thực hiện kiểm tra chất lượng thuốc thú y, chất lượng thức ăn chăn nuôi và việc sử dụng "chất cấm" tại các cơ sở kinh doanh, buôn bán; kiểm tra điều kiện hành nghề thú y của các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực phối hợp Cơ quan Thú y thực hiện các hoạt động nhằm xây dựng, duy trì điều kiện của các vùng chăn nuôi đã được chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật để đáp ứng tiêu dùng trong tỉnh, trong nước. Đối với bệnh Dịch tả heo Châu Phi, nghiêm túc triển khai thực hiện theo Quyết định số 2496/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện "Kế hoạch Quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi, giai đoạn 2020 - 2025" trên địa bàn tỉnh Bình Dương.          

Kế hoạch ​​

11/11/2020 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtdịch bệnh, gia súc, gia cầm 195-ke-hoach-phong-chong-dich-benh-gia-suc-gia-cam-tren-dia-ban-tinh-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
623.00
121,000
0.00
121000
0
Tăng cường triển khai đăng ký sử dụng dịch vụ công đối với tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệpTăng cường triển khai đăng ký sử dụng dịch vụ công đối với tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường triển khai đăng ký sử dụng dịch vụ công đối với tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

 

Theo đó, để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ định danh, xác thực cho ứng dụng thông tin BHXH trên thiết bị di động, Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam và Cổng dịch vụ công Quốc gia với những dịch vụ mới như: Dịch vụ cho các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh thực hiện dịch vụ liên thông "Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN và báo cáo tình hình thay đổi lao động" theo Bộ luật Lao động; dịch vụ thanh toán trực tuyến "Đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp" trên Cổng dịch vụ công Quốc gia cho các đơn vị tham gia; UBND tỉnh chỉ đạo BHXH tỉnh phối hợp với các cơ quan, địa phương và các đơn vị sử dụng lao động, doanh nghiệp trong việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn đối với việc đăng ký sử dụng dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử đối với cá nhân trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN nhằm nâng cao nhận thức về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm khi tham gia giao dịch điện tử.

Song song đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn đến các đơn vị sử dụng lao động, doanh nghiệp và người lao động đối với việc đăng ký sử dụng dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử đối với cá nhân trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Chủ động hướng dẫn BHXH các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các Phòng chuyên môn thuộc huyện; MTTQ và các đoàn thể của huyện; các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh thực hiện tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn trong việc thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử đối với cá nhân và triển khai kịp thời các tiện ích mới, dịch vụ công trực tuyến mới trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh để các tổ chức, người dân có điều kiện tiếp cận với  các dịch vụ hành chính hiện đại.

Văn bản ​

 

11/11/2020 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtđăng ký, dịch vụ công, lĩnh vực, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp702-tang-cuong-trien-khai-dang-ky-su-dung-dich-vu-cong-doi-voi-to-chuc-ca-nhan-trong-linh-vuc-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-bao-hiem-that-nghieThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
476.00
121,000
0.00
121000
0
Giải quyết hồ sơ, thủ tục đối với chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại Bình DươngGiải quyết hồ sơ, thủ tục đối với chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp giải quyết hồ sơ, thủ tục đối với chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại Bình Dương.

​Theo đó, Sở Ngoại vụ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để phối hợp chặt chẽ trong việc rà soát, sàng lọc và chọn lựa chuyên gia nước ngoài được phép nhập cảnh theo đúng đối tượng quy định tại Văn bản số 2847/CV-BCĐ ngày 23/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Văn bản số 203/TB-VPCP ngày 10/6/2020 và Văn bản số 238/TB-VPCP ngày 12/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, để trình UBND tỉnh cho chủ trương nhập cảnh; đảm bảo tham mưu chặt chẽ và chính xác hơn cho UBND tỉnh trong việc xem xét, chấp thuận chủ trương cho phép chuyên gia nước ngoài vào làm việc tại các doanh nghiệp của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Sở Y tế hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục liên quan đến y tế và các biện pháp cách ly phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chuyên gia nước ngoài nhập cảnh; tổ chức bố trí các phương án cách ly, giám sát y tế và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương theo đúng quy định. ​

Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Quản lý xuất - nhập cảnh tăng cường phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan kiểm soát, quản lý người nước ngoài nhập cảnh; theo dõi, nắm bắt chặt chẽ tình hình, số lượng người nước ngoài tạm trú, làm việc trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Ngoại vụ giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh liên quan đến người nước ngoài; đặc biệt, cần nâng cao cảnh giác và xử lý kiên quyết đối với các tổ chức, cá nhân lén lút chứa chấp, tạo điều kiện cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép đến địa bàn tỉnh mà không qua việc kiểm soát, cách ly, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Văn bản ​​​

11/12/2020 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtPhối hợp, giải quyết, hồ sơ, thủ tục, chuyên gia, nước ngoài, nhập cảnh399-giai-quyet-ho-so-thu-tuc-doi-voi-chuyen-gia-nuoc-ngoai-nhap-canh-vao-lam-viec-tai-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
394.00
121,000
0.00
121000
0
Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác và hội họpChấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác và hội họp

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác và hội họp.​

​Theo đó, các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm quy chế làm việc, chương trình công tác của UBND tỉnh. Chấp hành nghiêm túc các quyết định, ý kiến chỉ đạo, kết luận của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và báo cáo tiến độ thực hiện theo đúng quy định; trường hợp chậm trễ hoặc không thực hiện được phải kịp thời báo cáo và nêu rõ lý do.

Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trong chỉ đạo thực hiện; không được chuyển giao, đùn đẩy nội dung, phần việc thuộc chức năng, thẩm quyền của mình lên UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh hoặc cho các cơ quan, đơn vị khác.

Trước khi đăng ký, trình xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì công việc phải chuẩn bị đầy đủ nội dung trình, có văn bản cụ thể, tham mưu đề xuất giải pháp, phương án giải quyết rõ ràng, thể hiện rõ quan điểm và gửi văn bản trước cho các thành phần dự họp nghiên cứu. Trường hợp cần lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị liên quan thì cơ quan chủ trì gửi văn bản lấy ý kiến tham gia, văn bản phải ghi rõ thời hạn cụ thể để các cơ quan đó nghiên cứu đề xuất ý kiến; nếu quá thời hạn mà cơ quan được yêu cầu không có ý kiến phúc đáp thì coi như thống nhất và phải chịu trách nhiệm về nội dung đó.

Trường hợp nội dung trình của cơ quan được giao chủ trì không bảo đảm chất lượng, chưa có ý kiến của các ngành liên quan, nội dung đề xuất còn chung chung, chưa nêu rõ chính kiến, quan điểm thì UBND tỉnh sẽ không xem xét, giải quyết và Thủ trưởng của cơ quan, đơn vị đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với nội dung đề xuất chưa được giải quyết đó.

Đối với các phiên họp, cuộc họp, buổi làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các cơ quan, đơn vị phải bố trí, cử đúng thành phần tham dự họp; không cử người không đủ thẩm quyền đi dự họp; chuẩn bị tốt các nội dung báo cáo và các ý kiến đề xuất liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình. Trường hợp người thuộc thành phần mời không đến dự được vì lý do bất khả kháng thì phải báo cáo, xin ý kiến cụ thể và được sự chấp thuận của người chủ trì cuộc họp

Văn bản ​

11/12/2020 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChấn chỉnh, kỷ luật, kỷ cương, hành chính, công tác, hội họp843-chan-chinh-ky-luat-ky-cuong-hanh-chinh-trong-cong-tac-va-hoi-hoThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
508.00
121,000
0.00
121000
0
Phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 Phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14

TTĐT - ​UBND chỉ đạo phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của​ Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Theo đó, Cục Thuế tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết xử lý nợ và xây dựng quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo xử lý nợ thuế, hoàn thành trước ngày 30/4/2020; chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các Đài Truyền thanh địa phương để tuyên truyền, phổ biến kịp thời những nội dung của Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội và Chỉ thị số 03/CT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính để các cơ quan, doanh nghiệp, người dân hiểu, thực hiện và giám sát việc thực hiện.

Trước ngày 01/7/2020, rà soát, phân loại nợ theo từng địa bàn, theo từng đối tượng được xử lý nợ thuế đảm bảo chính xác theo đúng quy định tại Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội; phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương các huyện, thị xã, thành phố trong chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn xác minh chính xác tình trạng hoạt động hiện nay của người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh, để trình cấp có thẩm quyền xem xét xử lý nợ thuế theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội; tổ chức tập huấn các nội dung của Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn, hồ sơ, thủ tục hành chính, quy trình xử lý cho cán bộ công chức thuế để triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; thực hiện công khai các quy trình, thủ tục về xử lý nợ để người n​ộp thuế biết, thực hiện và giám sát công chức thuế thực hiện; bố trí cán bộ, công chức chuyên trách quản lý nợ phối hợp với công chức của các bộ phận liên quan tiếp nhận, hỗ trợ, hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế khi thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Văn bản ​​

5/25/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtNghị quyết số 94/2019/QH14 168-phoi-hop-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-94-2019-qh14Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
410.00
121,000
0.00
121000
0
Chủ động phòng ngừa và ứng phó thiên tai các tháng cuối nămChủ động phòng ngừa và ứng phó thiên tai các tháng cuối năm

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với các tình huống thiên tai, giảm nhẹ thiệt hại trong các tháng cuối năm.

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban phòng, chống thiên tai theo quy định, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến thời tiết, khí tượng thủy văn. Tăng cường công tác cảnh báo thiên tai, bảo đảm thông tin chỉ đạo của cấp chính quyền đến từng ấp, khu phố, người dân, đặc biệt người dân ở vùng trũng thấp, ven sông và hạ lưu các hồ chứa để người dân sẵn sàng ứng phó trước các tình huống thiên tai bất thường, cực đoan.

Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương án ứng phó thiên tai được phê duyệt. Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ứng phó, cứu nạn, cứu hộ, cứu sập và sơ tán dân khi có thiên tai xảy ra. Chủ động huy động các nguồn nhân lực của địa phương để ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả nhanh chóng, hiệu quả theo phương châm "4 tại chỗ". Kiểm tra thường xuyên các công trình thủy lợi, đê bao, phòng, chống thiên tai, tiêu thoát nước…; khẩn trương sửa chữa các công trình bị hư hỏng, đặc biệt là hệ thống đê bao, hồ đập, công trình phòng, chống sạt lở, hệ thống lưới điện, thông tin liên lạc, các tuyến đường thường xuyên bị ngập sâu… Xác định các vị trí trọng điểm, xung yếu, bố trí nguồn lực để xử lý đảm bảo an toàn, tổ chức tuần tra canh gác, phát hiện, giải quyết kịp thời các sự cố hư hỏng có thể xảy ra; sẵn sàng các phương án, kịch bản bảo vệ an toàn công trình, tính mạng và tài sản của nhân dân khu vực chịu ảnh hưởng, kể cả tình huống sự cố đê điều, hồ đập, xả lũ khẩn cấp.

Các chủ đầu tư các dự án giao thông, thủy lợi, cải thiện môi trường chủ động tổ chức kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý ngay các vị trí đê bao, bờ bao, kè, cống, kênh dẫn dòng xung yếu, làm rào chắn, cắm biển cảnh cáo tại khu vực nguy hiểm thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thường xuyên đưa tin cảnh báo, dự báo thiên tai, bão, áp thấp nhiệt đới, triều cường; các chỉ đạo của Trung ương và tỉnh để nhân dân kịp thời phòng tránh, ứng phó.

Các sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện và báo cáo kịp thời mọi thông tin về Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh thông qua Văn phòng thường trực: Chi cục Thủy lợi Bình Dương, 89 Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một; điện thoại: 0274.3829.389; Fax: 0274.3829.955; vpttbchpclb@binhduong.gov.vn.

Văn bản ​​​

11/17/2020 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChủ động, phòng ngừa, ứng phó, thiên tai, cuối năm752-chu-dong-phong-ngua-va-ung-pho-thien-tai-cac-thang-cuoi-naThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
564.00
121,000
3,105.00
121000
0
/PublishingImages/2020-11/Chủ động phòng ngừa và ứng phó thiên tai các tháng cuối năm.mp3
Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xeTăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe.

Theo đó, Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở  Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị, thành phố chủ động, tăng cường phối hợp triển khai công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn bằng Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động và các thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe đã được trang cấp; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Song song đó, tăng cường các lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện, kích thước thùng xe ngay tại các đầu nguồn hàng (như: cảng thủy nội địa, bến bãi, nhà ga, mỏ vật liệu, nơi tập kết hàng hóa lên xe ô tô…).

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Tổng cục Đường bộ Việt Nam triển khai kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn địa phương. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tải trọng xe, thiệt hại do xe quá tải gây ra, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển và chủ phương tiện khi vi phạm quy định về tải trọng xe.

Văn bản ​​

11/17/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttải trọng xe, kiểm soát478-tang-cuong-cong-tac-kiem-soat-tai-trong-xThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
236.00
121,000
1,435.00
121000
0
/PublishingImages/2020-11/Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe.mp3
Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nướcXây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

TTĐT - Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Chương trình hành động số 88-CTHĐ/TU của Tỉnh ủy gắn với thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực xây dựng và phát triển văn hóa, con người.​

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trong việc nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân; tiếp tục tham mưu các cấp thẩm quyền quán triệt và chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Chương trình hành động số 88-CTHĐ/TU của Tỉnh ủy "Về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".

Cùng đó, đẩy mạnh xây dựng môi trường và đời sống văn hóa lành mạnh gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; rà soát tiêu chí, quy trình bình xét đảm bảo tính hợp lý, chặt chẽ, khách quan để phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đi vào thực chất, có ý nghĩa thiết thực; nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị, nông thôn mới...; quan tâm công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa, tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa và phát triển con người. Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng, đổi mới hoạt động các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao phục vụ cho công nhân lao động các khu, cụm công nghiệp, khu nhà ở xã hội theo hướng tích hợp, đa chức năng, cung cấp các dịch vụ hữu ích phục vụ đời sống, sinh hoạt, vui chơi, giải trí cho công nhân; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; quản lý và khai thác, phát huy có hiệu quả các di tích văn hóa cấp quốc gia, cấp tỉnh, góp phần phát huy các giá trị truyền thống, xây dựng con người cũng như đáp ứng yêu cầu sinh hoạt và nâng cao đời sống văn hóa của người dân.​

Văn bản ​​

11/26/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtXây dựng, phát triển, văn hóa, con người, Việt Nam, đáp ứng, yêu cầu, phát triển, bền vững, đất nước676-xay-dung-va-phat-trien-van-hoa-con-nguoi-viet-nam-dap-ung-yeu-cau-phat-trien-ben-vung-dat-nuoThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
550.00
121,000
290,900.00
121000
0
/PublishingImages/2020-11/XaydungvanhoaVN.mp3
Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệpChăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2020-2030 (gọi tắt là Kế hoạch).


​Theo đó, Kế hoạch được triển khai trên toàn tỉnh, bao gồm các cơ sở lao động, người sử dụng lao động, người lao động; ưu tiên các cơ sở lao động nhỏ, vừa, khu vực nông nghiệp, làng nghề, lao động nữ, lao động cao tuổi, lao động không có hợp đồng lao động và các cơ sở y tế.​​

Mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu 100% các cơ sở lao động được tư vấn về các bệnh không lây nhiễm, thực hiện các biện pháp phòng chống, nâng cao sức khỏe, dinh dưỡng hợp vệ sinh, phù hợp điều kiện lao động, tăng cường vận động tại nơi làm việc theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế; 50% người lao động tại các cơ sở lao động có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp được tiếp cận thông tin về yếu tố có hại, biện pháp phòng chống, được khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp vào năm 2025 và đạt 100% vào năm 2030; 100% người lao động tiếp xúc với amiăng được quản lý sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp; 100% cơ sở lao động có sử dụng amiăng được giám sát, quan trắc môi trường lao động theo quy định; 100% người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được sơ cấp cứu tại nơi làm việc, khám bệnh, điều trị và phục hồi chức năng; giảm 15% các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể tại các cơ sở lao động và đến năm 2030 giảm 25% so với giai đoạn 2010-2018.

Đến năm 2030, có 100% người lao động tại các khu công nghiệp, cụm sản xuất, các cơ sở lao động ngoài khu công nghiệp được tư vấn và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS và nuôi con bằng sữa mẹ (lao động nữ).

Sở Y tế phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp của các cấp, các ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan, các tổ chức chính trị, xã hội, hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp, cơ sở lao động trong triển khai thực hiện các mục tiêu. Tham mưu góp ý, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách về y tế lao động, vệ sinh lao động. Thực hiện áp dụng hệ thống cung cấp dịch vụ chuyên môn kỹ thuật y tế và tin học hóa theo lộ trình của Bộ Y tế.

Song song đó, đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất và nhân lực để đảm bảo chất lượng quan trắc môi trường lao động, giám sát sức khỏe, sàng lọc, phát hiện, chẩn đoán sớm bệnh nghề nghiệp; sơ cấp cứu tại nơi làm việc; điều trị, giám định, phục hồi chức năng bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động. Áp dụng chuyên môn kỹ thuật; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh lao động, giới hạn tiếp xúc nghề nghiệp, khám chẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tăng cường đào tạo nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn cho đội ngũ cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ theo từng mục tiêu.

Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật về chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động cho các cấp, các ngành, đoàn thể và người dân. Thiết lập hệ thống thông tin truyền thông và củng cố mạng lưới truyền thông giáo dục sức khỏe tại các địa phương…​​

Kế hoạch ​​


11/27/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChăm sóc, nâng cao, sức khỏe, người lao động, bệnh nghề nghiệp960-cham-soc-va-nang-cao-suc-khoe-nguoi-lao-dong-phong-chong-benh-nghe-nghieThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
675.00
121,000
3,521.00
121000
0
/PublishingImages/2020-11/Benhnghenghiep.mp3
Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh nhân dịp Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIViếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh nhân dịp Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

​TTĐT - Nhân dịp Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, UBND tỉnh phối hợp với Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

​​Thời gian viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh từ 6 giờ 30 phút, ngày 13/10/2020 (thứ ba).

Thành phần tham dự gồm lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và các đại biểu khách mời.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh cùng các ngành có liên quan tổ chức lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh thật chu đáo, trang nghiêm, an toàn và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan bố trí xe đưa, đón các đại biểu đến Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh đảm bảo chu đáo, an toàn.

Công an tỉnh đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông và bổ trí xe dẫn đường cho các đại biểu dự lễ viếng.

10/12/2020 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtviếng Nghĩa trang Liệt sĩ, Đại hội Đảng bộ tỉnh275-vieng-nghia-trang-liet-si-tinh-nhan-dip-dai-hoi-dang-bo-tinh-lan-thu-xThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.00
121000
Phân công công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh Bình Dương khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021Phân công công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh Bình Dương khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

​TTĐT - UBND tỉnh phân công công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh Bình Dương khoá IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 

​Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Thao lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành toàn diện mọi hoạt động thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh.

Chịu trách nhiệm phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương.

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: Quốc phòng, an ninh; thanh tra, phòng, chống tham nhũng; cải cách tư pháp; tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; địa giới hành chính nhà nước; an toàn giao thông; thi đua khen thưởng và kỷ luật; ngoại giao và quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế. Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh, các huyện, thị xã và thành phố (trừ các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách); tài chính, ngân sách nhà nước, giá cả; đầu tư công. Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; dự án đầu tư theo Luật Đầu tư; kinh tế đối ngoại, hợp tác quốc tế; phát triển các loại hình doanh nghiệp, thu hút đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài (FDI); vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi.

Gắn với các lĩnh vực công tác nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh, Ban Quản lý Dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Ban Quản lý Dự án chuyên ngành nước thải tỉnh, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh.

Trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh; Chủ tịch một số Hội đồng, Trưởng một số Ban Chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách.

Theo dõi thành phố Thủ Dầu Một và thành phố Thuận An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Hùng Dũng làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới; phòng, chống lụt bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường; đấu giá đất, giá đất, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đo đạc, bản đồ; khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu. Khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin, thông tin và truyền thông, bưu chính – viễn thông. Công tác thi hành án dân sự; công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tỉnh. Theo dõi quản lý và chỉ đạo công tác khối thu ngân sách, gồm: Thuế, hải quan, kho bạc.

Gắn với các lĩnh vực công tác nêu trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Hùng Dũng theo dõi và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Thanh tra tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh, Bưu điện tỉnh, Viễn thông tỉnh.

Trực tiếp làm Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch một số Hội đồng, Trưởng một số Ban Chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

Thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các công việc của Chủ tịch UBND tỉnh khi Chủ tịch UBND tỉnh vắng mặt và được Chủ tịch UBND tỉnh ủy nhiệm. Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo dõi thị xã Bến Cát và huyện Bắc Tân Uyên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Trúc giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Công nghiệp, khu công nghiệp và cụm công nghiệp, vật liệu nổ công nghiệp; điện lực; dịch vụ, thương mại - xuất nhập khẩu; quản lý thị trường, phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; tín dụng, ngân hàng; kinh tế hợp tác và hợp tác xã; hội nhập kinh tế quốc tế; viện trợ phi chính phủ nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGOs). Hỗ trợ Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi chỉ đạo về công tác kế hoạch kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài.

Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Công Thương, Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Cục Thống kê, Liên minh các Hợp tác xã tỉnh, Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh tỉnh và các ngân hàng thương mại, Cục Quản lý thị trường, Công ty Điện lực Bình Dương.

Trực tiếp làm Chủ tịch một số Hội đồng, Trưởng một số Ban Chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo dõi huyện Bàu Bàng, huyện Dầu Tiếng và huyện Phú Giáo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lộc Hà giúp Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể tỉnh, các ban Đảng và các cơ quan thuộc Tỉnh ủy.

Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giáo dục đào tạo, dạy nghề; phát triển nguồn nhân lực; y tế, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, dân số - kế hoạch hóa gia đình; lao động – thương binh và xã hội, chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, giảm nghèo; văn hóa – nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, gia đình, trẻ em; công tác dân tộc, tôn giáo, nhân quyền; dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền; phát thanh truyền hình; báo chí, xuất bản; phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; quy hoạch xây dựng, xây dựng, quản lý và chỉnh trang đô thị, nhà ở, nhà ở xã hội; giao thông vận tải. Hỗ trợ Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi chỉ đạo về trình tự thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản.

Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Xây dựng, Sở Giao thông – Vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Viện Quy hoạch và Phát triển đô thị, Đài Phát thanh - Truyền hình, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh, các tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề. Theo dõi và quản lý nhà nước đối với Trường Chính trị tỉnh, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

Trực tiếp làm Chủ tịch một số Hội đồng, Trưởng một số Ban Chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo dõi thành phố Dĩ An và thị xã Tân Uyên.

Ủy viên UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành thuộc tỉnh theo dõi, tham mưu UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách. Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh và các nội dung có liên quan. Tham dự các cuộc họp, buổi làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh với các sở, ngành, đơn vị và địa phương khi được mời.​

Quyết định ​​

10/29/2020 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtPhân công, công tác, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên, UBND tỉnh Bình Dương, khoá IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021322-phan-cong-cong-tac-cua-chu-tich-pho-chu-tich-va-uy-vien-ubnd-tinh-binh-duong-khoa-ix-nhiem-ky-2016-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
1,521.00
121,000
0.00
121000
0
Phân công trả lời chất vấn của đại biểu tại phiên chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh về an sinh xã hộiPhân công trả lời chất vấn của đại biểu tại phiên chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh về an sinh xã hội

TTĐT - UBND tỉnh phân công trả lời chất vấn của đại biểu tại phiên chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh khóa IX về an sinh xã hội.

 

​Theo đó, Giám đốc Sở Y tế trả lời trực tiếp tại phiên chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh khóa IX 03 câu hỏi chất vấn của đại biểu Nguyễn Xuân Ngàn và 02 câu hỏi chất vấn của đại biểu Nguyễn Văn Vẹn.

Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan trả lời câu hỏi chất vấn số 01 của đại biểu Trịnh Đức Tài; 02 câu hỏi chất vấn của đại biểu Nguyễn Ngọc Văn và 02 câu hỏi chất vấn của đại biểu Nguyễn Thị Thanh Mai.

Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh tham mưu UBND tỉnh trả lời các câu hỏi số 2, 3, 4 của đại biểu Trịnh Đức Tài.

Nội dung trả lời nêu ngắn gọn, trọng tâm những việc đã giải quyết, đang xem xét giải quyết hoặc chưa thực hiện được, lý do cụ thể, giải pháp và thời gian thực hiện hoặc hướng khắc phục trong thời gian tới. Thời gian chậm nhất vào buổi chiều ngày 25/5/2020 gửi về Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, UBND tỉnh; đồng thời, gửi tập tin văn bản đến hộp thư điện tử tại các địa chỉ: vphdnd@binhduong.gov.vn và tonghopvpub@binhduong.gov.vn.​

Văn bản ​​

5/22/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtPhân công, trả lời, chất vấn, đại biểu, phiên chất vấn, kỳ họp, HĐND tỉnh, an sinh, xã hội138-phan-cong-tra-loi-chat-van-cua-dai-bieu-tai-phien-chat-van-giua-hai-ky-hop-hdnd-tinh-ve-an-sinh-xa-hoThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
263.00
121,000
0.00
121000
0
Hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019Hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ba​n hành Quyết định về việc hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.​

​Việc cấp phát tiền Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 cho tất cả các đối tượng được hưởng phải thực hiện xong trước ngày 20/01/2019 (ngày 15/12 Âm lịch).

Cụ thể, hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 từ nguồn ngân sách địa phương cho cán bộ, công chức (CBCC), viên chức, lực lượng vũ trang và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh theo mức hỗ trợ sau:

1. Bà mẹ Việt Nam anh hùng, chồng bà mẹ Việt Nam anh hùng: Mức chi 4.000.000 đồng/định suất, gồm: 3.500.000 đồng tiền mặt và phần quà trị giá 500.000 đồng.

2. Anh hùng lực lượng vũ trang: Mức chi 3.000.000 đồng/định suất, gồm: 2.500.000 đồng tiền mặt và phần quà trị giá 500.000 đồng.

3. Gia đình có 2 liệt sĩ trở lên: Mức chi 2.500.000 đồng/định suất.

4. Gia đình liệt sĩ anh hùng; gia đình có 1 liệt sĩ; gia đình liệt sĩ hưởng mất người nuôi dưỡng; cán bộ cách mạng lão thành, tiền khởi nghĩa; thương binh 1/4, 2/4: Mức chi 2.000.000 đồng/định suất.

5. Thương binh 3/4 và 4/4: Mức chi 1.800.000 đồng/định suất.

6. Bệnh binh 1/3, 2/3: Mức chi 1.700.000 đồng/định suất.

7. Gia đình có công cách mạng; bệnh binh 3/3; thân nhân chủ yếu của gia đình liệt sĩ (chưa đến tuổi trưởng thành hoặc hết tuổi lao động); thân nhân không chủ yếu của liệt sĩ (người đang giữ bằng và thờ cúng liệt sĩ) tính theo liệt sĩ; người thờ cúng anh hùng lực lượng vũ trang từ trần; người hưởng trợ cấp chất độc hóa học (có từ 1 con trở lên nhiễm chất độc hóa học thì hưởng thêm 1 định suất); người nhiễm chất độc da cam /Dioxin (gia đình có hoàn cảnh khó khăn); cán bộ tham gia hoạt động kháng chiến (không hưu), cán bộ bị địch bắt tù đày, đối tượng hưởng chính sách theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg, Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thanh niên xung phong (hưởng trợ cấp một lần ngoài ra không hưởng chế độ nào khác); tuất từ trần thương bệnh binh; cán bộ hưu trí; hưu trí xã; trợ cấp hàng tháng cán bộ xã (cán bộ hưu trí xã có đóng bảo hiểm xã hội): Mức chi 1.500.000 đồng/định suất.

8. CBCC, viên chức thuộc khu vực hành chính sự nghiệp do tỉnh, huyện (gồm huyện, thị xã, thành phố) quản lý và cơ quan Đảng đóng trên địa bàn tỉnh, huyện (kể cả nhân viên hợp đồng được Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các huyện phê duyệt, có thời hạn hợp đồng từ 6 tháng trở lên và có tên trong danh sách lương tháng 01/2019); CBCC thuộc các cơ quan hành chính do trung ương quản lý đóng trên địa bàn  (kể cả nhân viên hợp đồng có tên trong danh sách lương tháng 01/2019); lực lượng vũ trang thuộc tỉnh quản lý (kể cả cán bộ, chiến sĩ đi học); CBCC và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã  hưởng lương, phụ cấp: Mức chi 2.000.000 đồng/người.

9. Người thờ cúng mẹ Việt Nam anh hùng: Mức chi 1.200.000 đồng/định suất.

10. Người có công cách mạng hưởng trợ cấp một lần (huy chương); đối tượng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg, thanh niên xung phong, Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg; Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg và Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ ); cán bộ mất sức lao động; tuất từ trần CBCC, viên chức; cán bộ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Mức chi 1.000.000 đồng/định suất.

11. Công nhân trực tiếp làm công tác vệ sinh, thu gom rác trong những ngày nghỉ Tết (thuộc các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập về công trình đô thị): Mức chi 4.000.000 đồng/người.

12. Các hộ nghèo: Mức chi 1.500.000 đồng/hộ.

13. Cán bộ ấp, khu phố (gọi chung là ấp) hưởng phụ cấp (Bí thư Chi bộ ấp, Trưởng ấp, Trưởng ban công tác Mặt trận ấp, Phó trưởng ấp, Công an ấp, Ấp đội trưởng, Y tế ấp) và Dân quân thường trực, Dân quân tự vệ, Bảo vệ dân phố (theo Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 12/6/2009 của UBND tỉnh Bình Dương), Đội dân phòng tại các xã: Mức chi 500.000 đồng/người.

14. Viên chức thuộc ngành giáo dục, y tế làm việc xa nhà, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không đủ điều kiện về quê ăn Tết: Mức chi 500.000 đồng/người.

15. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo Luật trẻ em; đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng: Mức chi 700.000 đồng/người.

16. Hỗ trợ công nhân lao động nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không đủ điều kiện về quê ăn Tết (trong đó: Khối tỉnh 3.900 suất; khối huyện 6.450 suất): Mức chi 500.000 đồng/suất. Số lượng suất quà nêu trên là mức tối đa đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với các huyện rà soát phân bổ cho đúng đối tượng.Trường hợp các huyện thực hiện cao hơn định mức thì sẽ không được chấp nhận quyết toán.

17. Đối tượng xã hội:

- Trại viên xã hội : Mức chi 400.000 đồng/người (100.000 đồng/người/ngày).

- Bệnh nhân nghèo nội trú tại các bệnh viện công lập: Mức chi 100.000 đồng/người/ngày được hưởng tối đa 04 (bốn) ngày tính theo số ngày thực tế có mặt điều trị nội trú (từ ngày 04/02/2019 đến ngày 07/02/2019) .

18. Hỗ trợ Bí thư Chi đoàn Thanh niên công nhân, Chi hội trưởng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên công nhân nhà trọ, Câu lạc bộ nữ nhà trọ, cán bộ làm công tác đoàn kết tập hợp thanh niên cấp xã: Mức chi 500.000 đồng/suất.

19. Quà tỉnh đi thăm các gia đình chính sách tiêu biểu ở các huyện (mỗi huyện 5 gia đình): Mức chi 2.000.000 đồng/gia đình, gồm 1.500.000 đồng tiền mặt và 01 phần quà trị giá 500.000 đồng.

20. Quà tỉnh đi thăm lực lượng vũ trang, các đơn vị : 1.851 triệu đồng.

21. Quà tỉnh đi thăm các Trung tâm, Trạm, Trại xã hội: 195 triệu đồng.

22. Chi họp mặt, tổ chức Tết gồm: Họp mặt ngoại giao đoàn, họp mặt Việt kiều, triển lãm Mừng Đảng Mừng Xuân, họp mặt chức sắc tôn giáo, họp mặt văn nghệ sĩ: 1.651 triệu đồng.

Quyết định.​

12/29/2018 8:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBình Dương, hỗ trợ tiền Tết, Tết Kỷ Hợi 2019672-ho-tro-tien-tet-nguyen-dan-ky-hoi-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhTruePhương Chi
0.00
121,000
0.00
121000
/PublishingImages/2019-01/03.01.19 ho tro tet.mp3
Chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng qua Bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19Chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng qua Bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện phương án chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng qua Bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

​Theo đó, từ ngày 05/8/2020 đến ngày 25/8/2020, Bưu điện tỉnh Bình Dương thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại các điểm chi trả, điểm giao dịch bưu điện theo lịch chi trả. Trừ một số trường hợp: Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH (người hưởng) từ 80 tuổi trở lên; người hưởng dưới 80 tuổi ốm đau, đi lại khó khăn, không tự đến hoặc không ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại các điểm giao dịch bưu điện; người hưởng bị bệnh mãn tính đang được điều trị ngoại trú sẽ thực hiện chi trả tại nhà.

Riêng kỳ chi trả tháng 9/2020, tùy tình hình diễn biến dịch bệnh, bên cạnh việc tổ chức chi trả tại điểm đảm bảo không tập trung đông nguời, giữ khoảng cách an toàn và trang bị các điều kiện cần thiết để phòng, chống dịch, BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh sẽ tổ chức thêm hình thức chi trả tại nhà. Cụ thể: Bưu điện thực hiện chi trả tại nhà đối với người hưởng từ 80 tuổi trở lên; người hưởng dưới 80 tuổi ốm đau, đi lại khó khăn, không tự đến hoặc không ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại các điểm giao dịch bưu điện; người hưởng bị bệnh mãn tính đang được điều trị ngoại trú.

Đối với các đối tượng còn lại, người hưởng đăng ký thông tin, thời gian nhận tiền trên website​ www.ansinhxahoi.vnpost.vn, tổng đài của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (1900.545481), số điện thoại của Bưu điện huyện đồng thời kết hợp nhân viên bưu điện chủ động điện thoại từng đối tượng để xếp lịch trả tại nhà nếu đối tượng có yêu cầu theo thời gian và lịch trình cụ thể. Đối với người hưởng thuộc địa bàn cách ly do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bưu điện tỉnh, Bưu điện huyện phối hợp với chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 để có phương án chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng phù hợp điều kiện cụ thể của địa bàn.

BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện; kịp thời thông tin đến tất cả các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp trên địa bàn tỉnh biết để thực hiện.​

Văn bản ​

8/10/2020 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtlương hưu, trợ cấp, Bảo hiểm xã hội, Bưu điện, Covid-19311-chi-tra-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-hang-thang-qua-buu-dien-trong-thoi-gian-phong-chong-dich-covid-1Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
474.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2020-08/Tin 2 - Chi tra luong huu.mp3
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018. 

Theo đó, Đoàn kiểm tra gồm lãnh đạo và cán bộ chuyên môn các đơn vị: Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ và một số sở, ban, ngành có liên quan tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính và việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn.

Hình thức kiểm tra gồm: Kiểm tra trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo kế hoạch; kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương và kiểm tra đột xuất.

Đoàn sẽ kiểm tra chung công tác CCHC tại 12 cơ quan, đơn vị; kiểm tra chuyên đề ISO hành chính trực tiếp tại 18 cơ quan, đơn vị; kiểm tra chuyên đề ISO hành chính qua hồ sơ, báo cáo của các đơn vị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ của 8 cơ quan, đơn vị.

3/29/2018 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtcải cách hành chính 2018, CCHC 201872-ke-hoach-kiem-tra-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
229.00
121,000
0.30
121000
27,745,300
Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật s​ửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​Theo đó, UBND tỉnh sẽ tổ chức hội nghị quán triệt việc thi hành Luật cho đại diện các cơ quan, đơn vị của HĐND, UBND các cấp trong quý IV năm 2020.

Trong năm 2021, Sở Tư pháp rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật; tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tình hình tổ chức thi hành pháp luật về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về xây dựng pháp luật.

Hàng năm, Sở Tư pháp kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tình hình tổ chức thi hành pháp luật về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về xây dựng pháp luật; phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật.

Kế hoạch ​​

10/6/2020 8:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết98-trien-khai-thi-hanh-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luatThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
261.00
121,000
0.00
121000
0
Hoàn thành việc công bố đưa vào khai thác các điểm đón trả khách đối với tuyến cố địnhHoàn thành việc công bố đưa vào khai thác các điểm đón trả khách đối với tuyến cố định
  TTĐT - Ngày 2-7, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 2207/UBND-KTN về việc “Công bố đưa vào khai thác các điểm đón trả khách đối với tuyến cố định”.
   
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải hoàn thành công việc công bố đưa vào khai thác các điểm đón trả khách đối với tuyến vận tải khách cố định theo đúng quy định tại Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải. Đồng thời, niêm yết công khai thông tin về điểm dừng đón trả khách của địa phương lên Trang Thông tin điện tử để các đơn vị vận tải biết và thực hiện. Báo cáo kết quả về Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh trước ngày 30/07/2015.
   
Đình Lý
7/6/2015 4:25 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1671-Hoan-thanh-viec-cong-bo-dua-vao-khai-thac-cac-diem-don-tra-khach-doi-voi-tuyen-co-dinhThông tin chỉ đạo, điều hành
Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệpCải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình số 92-CTr/TU ngày 23/11/2018 của Tỉnh ủy Bình Dương thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp (gọi tắt là Nghị quyết số 27).

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phổ biến, triển khai Nghị quyết số 27, Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27, Chương trình số 92-CTr/TU ngày 23/11/2018 của Tỉnh ủy Bình Dương thực hiện Nghị quyết số 27.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung cải cách, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cải cách chính sách tiền lương đến CBCCVC, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý…

Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, tinh giản biên chế, đánh giá, phân loại CBCCVC; thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định; sử dụng quỹ tiền lương và kinh phí chi thường xuyên được giao hàng năm để thuê chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và quyết định mức chi trả thu nhập tương xứng với nhiệm vụ được giao; đề nghị Quốc hội, Chính phủ đồng ý cho tỉnh Bình Dương áp dụng cơ chế thí điểm được chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của CBCCVC thuộc phạm vi quản lý; kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản có liên quan về quản lý CBCCVC, lao động, doanh nghiệp và pháp luật có liên quan đến chính sách tiền lương trên địa bàn tỉnh theo quy định của Trung ương; thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Bình Dương...

Sở Tài chính thực hiện các giải pháp tài chính, ngân sách để tạo nguồn lực cho cải cách chính sách tiền lương.

Kế hoạch ​

5/24/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtCải cách, chính sách, tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động 231-cai-cach-chinh-sach-tien-luong-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-luc-luong-vu-trang-va-nguoi-lao-dong-trong-doanh-nghieThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
508.00
121,000
0.00
121000
61,468,000
/PublishingImages/2019-06/tin 8- CC chinh sach tien luong.mp3
Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo cờ, họp mặt nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo cờ, họp mặt nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo​​ ​​​​​về việc viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo cờ, họp mặt nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Na​m và nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

Theo đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, y ban Mặt trận T quc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 02/02/2018. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, y ban Mặt trận T quc Việt Nam và các đoàn thể trong tỉnh, Chủ tịch UBND thành phTh Du Mt và thị xã Thuận An tổ chức cho cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia L viếng cùng thời gian và địa đim nêu trên. Tại các huyện, thị xã khác, thời gian viếng Nghĩa trang Liệt sĩ do UBND huyện, thị xã bố trí.

Sau lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức họp mặt vào lúc 08 giờ 30 ngày 02/02/2018 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Các công sở, trụ sở các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và các hộ nhân dân phải treo cờ Tổ quốc trong dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 03/02/2017 và trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất từ ngày 14-18/02/2018. Công chức, viên chức được nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất từ ngày 14/02/2018 (tức ngày 29 tháng Chạp âm lịch) đến hết ngày 20/02/2018 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng âm lịch).

Các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí lực lượng trực gác, bảo vệ và tổ chức làm vệ sinh sạch, gọn ở cơ quan, đơn vị mình, ở các đường giao thông, nơi công cộng và khu phố, ấp trước ngày Tết Nguyên đán.

 

1/24/2018 1:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtMậu Tuất,  Tết nguyên đán, Tết 2018Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalse
357.00
0
0.50
0
Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

​TTĐT - UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

​Theo đó, giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương năm 2020 cụ thể như sau: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 8,6-8,8%; GRDP bình quân đầu người là 154,2 triệu đồng; cơ cấu kinh tế Công nghiệp chiếm 66,6%, dịch vụ chiếm 23,1%, nông – lâm nghiệp – thủy sản chiếm  2,5%, thuế sản phẩm trừ nợ cấp sản phẩm chiếm 7,8%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 15,5%; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn hơn 1,4 tỷ đô la Mỹ; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 15%; tổng kim ngạch nhập khẩu tăng 15,5%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 62.200 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương đạt 22.400 tỷ đồng.

Đối với các chỉ tiêu xã hội, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 80%; tạo việc làm mới cho 45.000 lao động; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (thể cân nặng) là 7,7%; tỷ lệ bác sĩ trên 1 vạn dân là 7,5 người; số giường bệnh trên 1 vạn dân (không tính giường bệnh Trạm y tế/ Phòng khám đa khoa/Phòng khám đa khoa khu vục) là 21,3 giường; diện tích nhà ở bình quân đầu người là 30m2/người; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia là 74,4%; tỷ lệ dân số tham gia Bảo hiểm y tế là 90%; tỷ lệ xã phường có thiết chế văn hóa là 60,4%; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện là 99,99%.

Đối với các chỉ tiêu môi trường, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý là 98%; tỷ lệ chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý là 100%; tỷ lệ các khu công nghiệp đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường 100%; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý là 100%; tỷ lệ che phủ cây công nghiệp, cây lâu năm là 57,5%; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh là 100%; tỷ lệ dân cư đô thị sử dụng nước sạch là 100%.​

Quyết định ​​

1/13/2020 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchỉ tiêu, kinh tế - xã hội 193-giao-chi-tieu-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
479.00
121,000
0.00
121000
0
Hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2020Hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2020

TTĐT - ​UBND tỉnh hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2020.

Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt trong tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 15/10 đến ngày 15/11/2020.

Tập trung quán triệt, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam. Đặc biệt là giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội.

Đồng thời phổ biến nội dung cơ bản của các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành có hiệu lực năm 2019, năm 2020; các dự thảo chính sách, quy định của pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; những vấn đề dư luận người dân, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, vấn đề nóng trong xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực: Cải cách hành chính; lao động; đầu tư; phòng, chống tham nhũng; lãng phí; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; đất đai; biên giới, hải đảo...

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương căn cứ điều kiện thực tế, yêu cầu nhiệm vụ chính trị và khả năng nguồn lực để chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 trong cơ quan, đơn vị, lĩnh vực được giao quản lý và địa phương với nội dung, hình thức phù hợp; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai Ngày Pháp luật 9/11 (có thể tham khảo và sử dụng một số khẩu hiệu được đăng tải trên Website của Sở Tư pháp: https://stp.binhduong.gov.vn - banner Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11) từ ngày 15/10/2020..

Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư hướng dẫn, tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 đến các tổ chức thành viên; tích cực vận động thành viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân nghiêm chỉnh tuân thủ, chấp hành Hiến pháp, pháp luật; tham gia xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Tư pháp để phối hợp, tham mưu tháo gỡ kịp thời; đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện trong Báo cáo công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 gửi về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 20/11/2020.

Văn bản ​ ​

7/3/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếthưởng ứng, Ngày pháp luật Việt Nam 300-huong-dan-huong-ung-ngay-phap-luat-viet-nam-9-11-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
487.00
121,000
0.00
121000
0
Thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"  giai đoạn 2019 - 2025 Thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"  giai đoạn 2019 - 2025

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở " giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​Theo đó, đối tượng tham gia là các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị); các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân (sau đây gọi tắt là cán bộ, công chức, viên chức).

Nội dung thi đua đối với tập thể là "Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp". Cụ thể, xây dựng, ban hành các chính sách, quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở; đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa, giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa dịch vụ hành chính công, đảm bảo gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cách hành chính với xây dựng chính quyền điện tử, Thành phố thông minh tỉnh Bình Dương; đảm bảo 100% thủ tục hành chính được công khai, minh bạch; cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính hàng năm; đảm bảo tỷ lệ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính của tỉnh và của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã hàng năm đạt từ 80% trở lên...

Nội dung thi đua đối với cán bộ, công chức, viên chức là "Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp". Cụ thể, thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính; tích cực trau dồi chuyên môn, kỹ năng quản lý, thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ; tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm; thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử…

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cụm, khối thi đua của tỉnh đưa kết quả tổ chức, triển khai thực hiện Phong trào thi đua thành một trong những tiêu chí để đánh giá thi đua và khen thưởng toàn diện hàng năm. Tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng thực hiện theo quy định. Khen thưởng sơ kết: UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết Phong trào thi đua vào cuối năm 2022. Các cơ quan, đơn vị tổ chức sơ kết và khen thưởng theo thẩm quyền; lựa chọn các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu để đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị sơ kết. Khen thưởng tổng kết: UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Phong trào thi đua vào quý III năm 2025; Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua và B​​​​ằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua. 

Kế hoạch​ 

 

8/23/2019 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtphong trào, thi đua, cán bộ, công chức, viên chức, văn hóa, công sở 241-thuc-hien-phong-trao-thi-dua-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-thi-dua-thuc-hien-van-hoa-cong-so-giai-doan-2019-2025Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
605.00
121,000
0.00
121000
73,205,000
1 - 30Next