Tin chỉ đạo điều hành
 

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ủy quyền thực hiện trách nhiệm quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Dương. ​Quyết định này thay thế Quyết định số 2354/QĐ-UBND ngày 01/9/2017.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị với lãnh đạo các tỉnh, thành phố Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2020 tại tỉnh Bình Dương.

 
 

​TTĐT - ​UBND tỉnh thông báo Chương trình làm việc tháng 7/2020 của UBND tỉnh.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng điển hình tiên tiến tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020 – 2025.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2020.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020 (gọi tắt là Kế hoạch).​

 
 

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và điều chỉnh Chương trình làm việc 6 tháng cuối năm 2020 của UBND tỉnhBáo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và điều chỉnh Chương trình làm việc 6 tháng cuối năm 2020 của UBND tỉnh

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và điều chỉnh Chương trình làm việc 6 tháng cuối năm 2020 của UBND tỉnh.

​Theo đó, các đơn vị, tổ chức đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng đầu năm, đề xuất nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của đơn vị; trong đó, đánh giá kết quả của ngành, địa phương mình trong việc triển khai Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 20/01/2020 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Thông báo số 831-TB/TU ngày 29/4/2020 về Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 37 – Khóa X (mở rộng); tác động của dịch bệnh Covid-19 trên từng ngành, lĩnh vực; đánh giá kết quả thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, ước kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và dự kiến kết quả cuối năm 2020 về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu được giao tại Quyết định số 3893/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh, đánh giá những việc làm được và chưa làm được, làm rõ nguyên nhân, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của đơn vị.

Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2020, các đơn vị nghiêm túc đánh giá, kiểm điểm công tác quản lý, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách; nêu rõ những kết quả nổi bật, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Các đơn vị gửi báo cáo về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê chậm nhất vào ngày 11/6/2020; đồng thời gửi file báo cáo về các địa chỉ sau:

tonghopvpub@binhduong.gov.vn; binhduong@gso.gov.vn; tonghopskh@binhduong.gov.vn.

Căn cứ vào Chương trình làm việc năm 2020 của UBND tỉnh, các văn bản của Quốc hội, Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và tình hình thực tế của tỉnh, yêu cầu các đơn vị tích cực, chủ động phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan thống nhất nội dung đăng ký điều chỉnh, bổ sung vào Chương trình làm việc 6 tháng cuối năm 2020 của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và trình các kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2020. Các đơn vị gửi nội dung đăng ký về Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 29/5/2020, đồng thời gửi tập tin điện tử về địa chỉ: tonghopvpub@binhduong.gov.vn.​

Văn bản ​​

5/22/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBáo cáo, sơ kết, 6 tháng, đầu năm, điều chỉnh, Chương trình, cuối năm, UBND tỉnh895-bao-cao-so-ket-cong-tac-6-thang-dau-nam-va-dieu-chinh-chuong-trinh-lam-viec-6-thang-cuoi-nam-2020-cua-ubnd-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
424.00
121,000
0.00
121000
0
Phòng, tránh thiệt hại do dông, lốc, sét và mưa đá trên địa bàn tỉnhPhòng, tránh thiệt hại do dông, lốc, sét và mưa đá trên địa bàn tỉnh

TTĐT - ​Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa có Công văn 684/SNN-CCTL về việc phòng, tránh thiệt hại do dông, lốc, sét và mưa đá trên địa bàn tỉnh.

​Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố triển khai cho các xã, phường, thị trấn thực hiện các biện pháp phòng, tránh thiệt hại do dông, lốc, sét và mưa đá​. Cụ thể, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thường xuyên kiểm tra, chằng néo, gia cố vững chắc nhà cửa, bảng hiệu, pano, áp phích, bảng quảng cáo. Khi xây dựng nhà ở, nhà trọ, công trình kiến trúc khác đặc biệt đảm bảo kết cấu vững chắc; không đi ra ngoài khi có mưa dông, không trú mưa dưới gốc cây to, vật kiến trúc không vững chắc; mé nhánh, chặt hạ những cây có khả năng gãy đổ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả khi có thiên tai sớm ổn định đời sống và sản xuất.   ​

5/13/2016 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtphòng tránh thiên tai, mưa dông, mưa đá, sét, dông lốc504-phong-tranh-thiet-hai-do-dong-loc-set-va-mua-da-tren-dia-ban-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalse
Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Dương lần thứ V Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Dương lần thứ V

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Dương lần thứ V. ​

Mục tiêu Kế hoạch là tổng kết 05 năm (2015-2020) triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh, đánh giá những kết quả nổi bật đã đạt được của phong trào thi đua yêu nước và những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đề ra phương hướng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tiếp theo. Kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân là anh hùng, chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các ngành, các cấp, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế và mọi tầng lớp nhân dân.

Dự kiến tổ chức Đại hội trong quý III/2020 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau), tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương. Số lượng đại biểu khoảng 600 người.

Chủ đề Đại hội: "Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương đoàn kết, thi đua lao động sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc".

Nội dung chương trình Đại hội: Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025; báo cáo tham luận và giao lưu với các điển hình tiên tiến; biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến; phát động phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020 - 2025.

Kế hoạch​

 

 

 

 

​ 

4/15/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, Đại hội ,Thi đua yêu nước,  Bình Dương, lần thứ V 361-ke-hoach-to-chuc-dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-tinh-binh-duong-lan-thu-vThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseYến Nhi
316.00
121,000
0.00
121000
0
Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19

​TTĐT - UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Cục Thuế tỉnh giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định, Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hằng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19; giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm 2020; gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước đối với các khoản phải nộp phát sinh từ tháng 3 năm 2020; thời gian gia hạn không muộn hơn thời điểm ngày 31/12/2020.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của đơn vị và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020 (loại trừ kinh phí lương, các khoản theo lương và kinh phí khoán hoạt động), đặc biệt là các khoản chi mua sắm chưa thực sự cần thiết kể từ ngày 01/6/2020.

Quỹ Đầu tư và Phát triển tỉnh giảm 2% lãi suất cho vay trực tiếp, cho vay gián tiếp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Văn bản ​​​

6/22/2020 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttháo gỡ, khó khăn, sản xuất, kinh doanh, bảo đảm, trật tự, an toàn, xã hội, bối cảnh,  Covid-19248-tiep-tuc-thao-go-kho-khan-cho-san-xuat-kinh-doanh-va-bao-dam-trat-tu-an-toan-xa-hoi-trong-boi-canh-dai-dich-covid-1Thông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
335.00
121,000
0.00
121000
0
Tăng cường công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2020Tăng cường công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2020

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2020.

​Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện; vận động ít nhất 20% cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, đoàn viên, sinh viên hiến máu tình nguyện và phấn đấu đạt chỉ tiêu trên 19.600 đơn vị máu trong năm 2020 an toàn, chất lượng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức, phối hợp thực hiện, đề xuất việc giao chỉ tiêu cho các đơn vị; đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác tuyên truyền, vận động và tiếp nhận máu; tích cực tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc; tổ chức sơ kết, tổng kết và đề xuất tôn vinh, khen thưởng kịp thời; tổng hợp, báo cáo kêt quả về UBND tỉnh.

Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo tổ chức Đoàn, Hội, Công đoàn các cấp vận động đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, công nhân sẵn sàng tham gia hiến máu tình nguyện và phối hợp với Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện các cấp vận động mọi người tham gia hiến máu trong các đợt cao điểm, đột xuất…

Chỉ thị ​​​

1/9/2020 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtVận động, hiến máu, tình nguyện 468-tang-cuong-cong-tac-van-dong-hien-mau-tinh-nguyen-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
288.00
121,000
0.00
121000
0
Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020.

​​Theo đó, các sở, ngành, cơ quan, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020 từ 15/5 đến ngày 30/6/2020 với chủ đ: "Nước sạch nông thôn trong điều kiện hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và dịch bnh", có thể kéo dài đến Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (tuần 3 tháng 9) và lồng ghép với các sự kiện và ngày lễ lớn khác.

Các đơn vị thực hiện treo băng rôn với khẩu hiệu "Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường" đến ngày 25/5/2020 tại trụ sở làm việc của các sở, ngành, tổ chức đoàn thể. Tổ chức cho cán bộ, nhân viên thực hiện tổng vệ sinh làm sạch đẹp cơ quan và khu vực xung quanh để hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường; treo băng rôn, áp phích trên các trục đườn​​g chính, tại các khu vực công cộng, nơi tập trung đông người, các khu công nghiệp, cụm dân cư… Mỗi huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh phát động nhân dân tham gia phong trào tổng vệ sinh nơi ở, nơi công cộng, chợ, đường phố, ngõ hẻm; nạo vét khai thông cống rãnh, kênh mương và những khu vực nước đọng; trồng cây xanh tạo cảnh quan đô thị xanh - sạch - đẹp, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước. Song song đó, tổ chức các chiến dịch tuyền thông thông qua các hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và các tổ chức chính trị để giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch tiết kiệm, hiệu quả và giữ gìn vệ sinh bằng các hình thức tọa đàm, biểu diễn văn nghệ, thi viết, vẽ,...

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hướng dẫn các địa phương nội dung hoạt động trong "Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường" một cách thiết thực nhằm huy động sự tham gia tích cực của toàn thể nhân dân, đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá toàn dân sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường; tăng cường công tác quản lý, vận hành khai thác các công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn sau đầu tư mang lại hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ chất lượng nước sạch sinh hoạt cho người dân sử dụng an toàn. Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp công trình cấp nước sạch tập trung đảm bảo cấp nước liên tục và đủ nước cấp cho người dân sử dụng.

Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 31/8/2020 theo địa chỉ: Chi cục Thủy lợi, số 89 đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; Email:  trungtamnuocbinhduong@gmail.com.

Văn bản ​​​​​

 

5/22/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết hưởng ứng, Tuần lễ, Quốc gia, Nước sạch, vệ sinh, môi trường 178-to-chuc-huong-ung-tuan-le-quoc-gia-nuoc-sach-va-ve-sinh-moi-truong-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
568.00
121,000
0.00
121000
0
Chương trình làm việc tháng 7/2020 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 7/2020 của UBND tỉnh Bình Dương

​TTĐT - ​UBND tỉnh thông báo Chương trình làm việc tháng 7/2020 của UBND tỉnh.

​Theo đó, trong tuần thứ IV (20 – 24/7/2020), UBND tỉnh sẽ thông qua báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7 năm 2020; quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương; chính sách hỗ trợ xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bình Dương (đề nghị xây dựng Nghị quyết quy phạm pháp luật); chính sách hỗ trợ đối với những người tham gia trực tiếp công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương (đề nghị xây dựng Nghị quyết quy phạm pháp luật).

Thông báo ​

7/3/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChương trình, tháng 7/2020, UBND tỉnh577-chuong-trinh-lam-viec-thang-7-2020-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
159.00
121,000
0.00
121000
0
Triển khai Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Bình DươngTriển khai Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ban, ngành, Hiệp hội Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp dịch vụ du lịch tổ chức phát động Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" trên các kênh thông tin truyền thông. Đẩy mạnh công tác truyền thông du lịch trên các phương tiện truyền thông, thông tin rộng rãi về mức độ an toàn, sn sàng thu hút khách du lịch; đồng thời hướng dẫn các quy định về đảm bảo an toàn cho hoạt động du lịch, khách du lịch, người lao động và cộng đồng người dân địa phương. Thông báo về việc miễn lệ phí tham quan tại các điểm đến di tích và danh thắng của tỉnh đến với doanh nghiệp lữ hành, du khách trong và ngoài tỉnh. Vận động, khuyến khích các doanh nghiệp liên quan du lịch ​​trên địa bàn tỉnh tham gia; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện các cam kết khuyến mại khi tham gia Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" đảm bảo môi trường du lịch an toàn, thân thiện và chất lượng. Cùng với đó, thực hiện chương trình kích cầu du lịch, tập trung khai thác thị trường nội địa gồm khách du lịch nội tỉnh và các tỉnh thành khác (Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam bộ, Đồng bằng sông Cửu Long) từ tháng 6 đến hết tháng 12/2020 trên toàn tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, làng nghề truyền thống trong tỉnh tổ chức tham gia quảng bá du lịch Bình Dương nhân các sự kiện diễn ra trong và ngoài tỉnh trong thời gian tới như: Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2020), Liên hoan ẩm thực Bình Dương lần thứ III/2020, Hội chợ Du lịch Quốc tế ITE- HCM 2020, Festival Đờn ca tài tử Quốc gia cần Thơ 2020 và một số sự kiện khác.

Kế hoạch ​​

7/6/2020 5:05 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtViệt Nam, du lịch 515-trien-khai-chuong-trinh-nguoi-viet-nam-di-du-lich-viet-nam-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
405.00
121,000
0.00
121000
0
Thực hiện Đề án "Xã hội hóa Camera an ninh" trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020-2025Thực hiện Đề án "Xã hội hóa Camera an ninh" trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020-2025

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Đề án "Xã hội hóa Camera an ninh" trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020-2025 (gọi tắt là Đề án).

Theo đó, để thực hiện đồng bộ và có hiệu quả trong việc tuyên tuyền vận động nhân dân chung tay, góp sức, ủng hộ và cùng với lực lượng Công an thực hiện Đề án; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Công văn số 5480/UBND-VX ngày 28/10/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về việc xây dựng, củng cố các mô hình, tổ chức quần chúng tham gia giữ gìn an ninh, trật tự; chỉ đạo các ngành, đoàn thể ở cơ sở phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác tuyên tuyền vận động nhân dân chung tay, góp sức, ủng hộ việc thực hiện Đề án.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm các nội dung , đồng thời báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 31/12 hàng năm.

Văn bản ​​​​

6/26/2020 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtXã hội hóa, Camera an ninh809-thuc-hien-de-an-xa-hoi-hoa-camera-an-ninh-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-giai-doan-2020-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
207.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2020-07/Tin 6 -Cmera an ninh.mp3
Tập trung thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc giaTập trung thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 09/01/2020 và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 07/02/2020 về giải pháp tập trung thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia.

​Theo đó, lãnh đạo các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc theo Văn bản số 517/BKHĐT-VP ngày 30/01/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 20/01/2020 và Kế hoạch số 445/KH-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh; chỉ đạo thúc đẩy việc lồng ghép các mục tiêu được giao tại Kế hoạch số 1477/KH-UBND ngày 12/04/2018 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh vào kế hoạch, chiến lược phát triển của ngành mình; đẩy mạnh cải cách, nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, cơ sở hạ tầng, nâng cao năng suất lao động; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm theo Chương trình số 23-CTr/TU ngày 16/8/2016 của Tỉnh ủy về huy động và phát huy các nguồn lực từ các thành phần kinh tế để tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2020; phát triển kết cấu hạ tầng phải gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Văn bản ​

3/13/2020 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết953-tap-trung-thuc-day-tang-nang-suat-lao-dong-quoc-giThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
314.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2020-03/tin 6- tap trung tang nang suat lad quoc gia.mp3
Xây dựng Cổng thông thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình DươngXây dựng Cổng thông thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Đề án xây dựng Cổng thông thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Bình Dương.

​Theo đó, mục tiêu của Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội; góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Cổng thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Bình Dương; quản lý, khai thác, vận hành Cổng thông tin điện tử PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương; xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm phổ biến giáo dục pháp luật để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Bình Dương; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ PBGDPL thông qua ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ làm công tác PBGDPL; xây dựng hệ thống đảm bảo đầy đủ các tính năng cơ bản, giao diện thân thiện, phù hợp với đa số các trình duyệt thông dụng hiện nay, tùy ứng tốt trên các thiết bị và sử dụng tên miền con của binhduong.gov.vn là pbgdpl.binhduong.gov.vn để truy cập Cổng thông tin điện tử PBGDPL.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành và triển khai thực hiện Quy chế cập nhật, quản lý, vận hành và khai thác Cổng thông tin điện tử về PBGDPL.​

Quyết định ​​

6/22/2020 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtXây dựng, Cổng thông thông tin điện tử, Phổ biến, giáo dục, pháp luật804-xay-dung-cong-thong-thong-tin-dien-tu-pho-bien-giao-duc-phap-luat-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
344.00
121,000
0.00
121000
0
Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Bình DươngDanh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định​ về việc phê duyệt Danh mục​ các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, tổng số đoạn sông, suối và hồ phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương là 125 đoạn; trong đó, TP. Thủ Dầu Một: 13 đoạn, TX. Thuận An: 14 đoạn, TX.Dĩ An: 10 đoạn, TX. Bến Cát: 12 đoạn, huyện Bàu Bàng: 14 đoạn, TX. Tân Uyên: 16 đoạn, huyện Bắc Tân Uyên: 13 đoạn, huyện Phú Giáo: 12 đoạn, huyện Dầu Tiếng: 21 đoạn.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành liên quan; UBND cấp huyện, xã; tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành hồ chứa thuỷ lợi, thuỷ điện thi hành Quyết định này.

1/10/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếthành lang bảo vệ,  nguồn nước12-danh-muc-cac-nguon-nuoc-phai-lap-hanh-lang-bao-ve-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
154.00
121,000
0.25
121000
18,664,250
Bình Dương sẽ có quy định về khu vực không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm và vùng nuôi chim yến Bình Dương sẽ có quy định về khu vực không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm và vùng nuôi chim yến

TTĐT - ​Đó là nội dung chính của dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật sẽ được HĐND tỉnh thông qua trong năm 2020 theo Quyết định vừa được Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương ban hành danh mục Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh quy định chi tiết các nội dung được giao trong các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6.​

​Theo đó, có 01 dự thảo Nghị quyết được giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương chủ trì soạn thảo là Nghị quyết về việc ban hành quy định khu vực nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm; vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi khỏi khu vực không được phép chăn nuôi. 

Căn cứ Quyết định này, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành được phân công chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh đảm bảo chất lượng, tiến độ soạn thảo, thời gian trình HĐND tỉnh thông qua vào quý IV năm 2020.      

Quyết định.​

3/27/2019 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtquy định, không được phép chăn nuôi, gia súc, gia cầm, chim yến252-binh-duong-se-co-quy-dinh-ve-khu-vuc-khong-duoc-phep-chan-nuoi-gia-suc-gia-cam-va-vung-nuoi-chim-yenThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
252.00
121,000
0.00
121000
30,492,000
Thực hiện quy hoạch tổng thể các địa điểm nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bình Dương tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050Thực hiện quy hoạch tổng thể các địa điểm nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bình Dương tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện quy hoạch tổng thể các địa điểm nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bình Dương tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050.​

​Theo đó, trong khu vực thành phố Thủ Dầu Một không bố trí thêm nghĩa trang. Người dân tiếp tục chôn cất tại nghĩa trang Truông Bồng Bông và đến năm 2020 tiến hành đóng cửa ngừng chôn cất; đến 2030 di dời các nghĩa trang theo lộ trình. Các n​​ghĩa trang còn lại trên địa bàn đã đóng cửa, tiến hành trồng cây cải tạo thành công viên nghĩa trang; lập kế hoạch di dời về nghĩa trang tập trung của tỉnh khi chuyển đổi chức năng sử dụng đất.

Trong khu vực thị xã Thuận An không bố trí thêm nghĩa trang. Nghĩa trang Lái Thiêu A,B chôn cất lấp đầy và tới năm 2020 đóng cửa ngừng chôn cất. Người dân sử dụng các nghĩa trang cấp tỉnh như Hoa viên nghĩa trang tại thị xã Bến Cát, Nghĩa trang Bình Mỹ tại huyện Bắc Tân Uyên,... Các nghĩa trang còn lại trong khu vực hầu hết không phù hợp quy hoạch, đã đóng cửa ngừng sử dụng từ năm 2015 và cần xây dựng lộ trình di dời khi có nhu cầu chuyển đổi chức năng sử dụng đất. Đến năm 2030 di dời các nghĩa trang theo lộ trình.

Trong khu vực thị xã Dĩ An, đối với nghĩa trang Dĩ An (phường Tân Đông Hiệp) chôn cất đến năm 2020 đóng cửa, ngừng chôn cất; có lộ trình di dời trước năm 2025. Người dân sử dụng các nghĩa trang cấp tỉnh Hoa viên nghĩa trang (tại thị xã Bến Cát) và Nghĩa trang Bình Mỹ (tại huyện Bắc Tân Uyên) theo quy hoạch. Các nghĩa trang còn lại trong khu vực hầu hết đã lấp đầy và không đảm bảo khoảng cách tới khu dân dụng, đã đóng cửa ngừng sử dụng từ năm 2015 và cần xây dựng lộ trình di dời khi có nhu cầu chuyển đổi chức năng sử dụng đất. Đến năm 2030 di dời các nghĩa trang theo lộ trình.

Trong khu vực thị xã Bến Cát, mở rộng quy mô Hoa viên nghĩa trang Bình Dương thêm 100ha tại khu vực Chánh Phú Hòa theo chủ trương của tỉnh. Năm 2020 đầu tư xây dựng nghĩa trang nhân dân cấp IV tại An Điền với quy mô diện tích 26ha. Đối với các nghĩa trang tại khu vực các xã và trong khu vực đô thị không nằm trong danh mục đã đóng cửa, lập kế hoạch di dời vào hệ thống nghĩa trang tập trung của tỉnh đã triển khai xây dựng để tạo quỹ đất xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Còn lại, các nghĩa trang không nằm trong diện di dời giải tỏa, nếu không ảnh hưởng quy hoạch cho phép sử dụng đến khi hết công suất sẽ đóng cửa.

Trong khu vực t​hị xã Tân Uyên, đối với các nghĩa trang tại khu vực các xã và đô thị không nằm trong danh mục, tiến hành đóng cửa, sau giai đoạn này lập kế hoạch di dời vào hệ thống nghĩa trang tập trung của tỉnh đã triển khai xây dựng để tạo quỹ đất xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Giai đoạn sau khi các nghĩa trang hiện có lấp đầy, người dân sử dụng nghĩa trang Bình Mỹ tại huyện Bắc Tân Uyên.

Trong khu vực huyện Bắc Tân Uyên, xây dựng 01 nghĩa trang nhân dân cấp II quy mô 50ha tại khu vực xã Bình Mỹ, trong tương lai có thể nâng lên thành nghĩa trang cấp I với quy mô 100ha phục vụ liên huyện; đầu tư nghĩa trang cấp IV tại Thường Tân với quy mô diện tích khoảng 4ha. Các nghĩa trang hiện có: Tiếp tục chôn cất lấp đầy, không mở rộng đối với các nghĩa trang tại ấp Tân Bình (xã Tân Bình – 8,1ha) tới năm 2050; các nghĩa trang tại xã Thường Tân, Lạc An, Tân Định tiếp tục chôn cất lấp đầy tới năm 2030. Giai đoạn sau năm 2030 đóng cửa, người dân sử dụng nghĩa trang tập trung của huyện tại xã Bình Mỹ; tiến hành di dời có lộ trình đối với các nghĩa trang trên địa bàn xã Bình Mỹ về nghĩa trang tập trung để lấy quỹ đất xây dựng các công trình phúc lợi xã hội.

Trong khu vực huyện Dầu Tiếng, đến năm 2020 tiến hành di dời đối với Nghĩa trang Long Chiểu, xã Long Tân để lấy quỹ đất xây dựng công trình phúc lợi xã hội. Xây dựng nghĩa trang cấp II với quy mô diện tích 50ha tại xã Định An; tới năm 2030 đầu tư xây dựng thêm 01 nghĩa trang quy mô 50ha tại xã Minh Tân-Minh Hòa-Minh Thạnh phục vụ toàn tỉnh. Nghĩa trang cấp III, IV: Giữ lại tiếp tục sử dụng và mở rộng nghĩa trang nhân dân Nông trường Phan Văn Tiến (An Lập) thành nghĩa trang cấp III với quy mô diện tích 10 - 30ha. Hệ thống nghĩa trang cấp IV gồm nghĩa trang nhân dân Thanh An; các nghĩa trang nhân dân Định Hiệp, Long Tân, Thanh Tuyền với quy mô diện tích khoảng 2,0 đến 5,0ha. Thực hiện chôn cất lấp đầy và tiến tới đóng cửa các nghĩa trang hiện hữu vào năm 2030 gồm: Các nghĩa trang tại xã Long Hòa; Nghĩa trang lô 29 nông trường An Lập, xã An Lập; Nghĩa trang Hốc Măng, xã Long Tân; Nghĩa trang ấp Tân Phú, xã Minh Tân; Nghĩa trang Đồng Sơn thuộc xã Minh Thạnh. Đến năm 2030 đóng cửa, ngừng chôn cất đối với các nghĩa trang trên địa bàn xã Định Thành, Thanh Tuyền; Thanh An (trừ nghĩa trang Bến Tranh); các nghĩa trang tại xã Định An; nghĩa địa ấp Tân Phú, xã Minh Tân; nghĩa địa ấp Tân Minh, xã Minh Thạnh.

Trong khu vực huyện Phú Giáo, xây dựng 01 nghĩa trang nhân dân cấp II quy mô 50 ha, dự trữ trong tương lai có thể nâng cấp lên nghĩa trang cấp I quy mô 100ha tại xã Tân Long. Nghĩa trang cấp III, IV, nghĩa trang liên xã, phường: Điều chỉnh vị trí quy hoạch Nghĩa trang nhân dân tại khu vực ấp Sa Dụp, xã Phước Sang theo quy hoạch đã phê duyệt do không đảm bảo về môi trường. Vị trí đề nghị quy hoạch mới tại thửa đất số 132 và 775, tờ bản đồ số 21, ấp Đồng Thồng, xã Phước Sang, huyện Phú Giáo với quy mô diện tích 15ha và nghĩa trang nhân dân ấp Trảng Sắn, xã Vĩnh Hòa với quy mô diện tích 25ha. Tiếp tục chôn cất lấp đầy các nghĩa trang tại ấp Bình Tiến, ấp Cây Cam, ấp Bình Hòa, ấp Cà Na, ấp Đồng Sen tại xã An Bình; nghĩa trang ấp 9, xã An Linh, các nghĩa trang thuộc xã An Long, các nghĩa trang ấp 1A, 2A, Bố Lá thuộc xã Phước Hòa; các nghĩa trang tại ấp Bến Cát, ấp Tân Tiến thuộc xã Phước Sang; các nghĩa trang thuộc thị trấn Phước Vĩnh, xã Tam Lập; các nghĩa trang tại ấp 5 xã Tân Long. Các nghĩa trang còn lại trên địa bàn tới năm 2020 tiến hành đóng cửa ngừng chôn cất.

Trong khu vực huyện Bàu Bàng, xây dựng nghĩa trang cấp IV tại ấp Cây Sắn, xã Lai Uyên với quy mô diện tích khoảng 5ha. Các nghĩa trang cấp III tại ấp Suối Cạn xã Cây Trường II (15ha), ấp Suối Tre xã Long Nguyên (15ha), ấp 3 xã Tân Hưng (20ha). Tiến hành chôn cất lấp đầy đối với các nghĩa trang, nghĩa địa sau: Nghĩa địa ấp Cầu Sắt, ấp Bến Tượng thuộc xã lai Hưng; nghĩa địa xã Cây Trường II tại ấp ông Chài; khu nghĩa trang Hưng Hòa thuộc ấp 1 xã Hưng Hòa; nghĩa trang trên địa bàn xã Trừ Văn Thố; xã Tân Hưng, Long Nguyên. Các nghĩa trang còn lại khoanh ranh giới không mở rộng, tới năm 2020 tiến hành đóng cửa ngưng chôn cất.

Toàn tỉnh Bình Dương dự kiến bố trí 03 cơ sở hỏa táng. Trong đó, 02 cơ sở đã được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng (Đài hỏa táng Hoa Viên nghĩa trang ở thị xã Bến Cát và Phước Lạc Viên ở thị xã Dĩ An), đến năm 2030 đầu tư 01 cơ sở hỏa táng xây dựng trong nghĩa trang cấp tỉnh (Đài hỏa táng tại nghĩa trang Định An, huyện Dầu Tiếng).​

Các đô thị loại V trở lên sẽ được bố trí nhà tang lễ riêng và mỗi nhà tang lễ phục cho tối thiểu 250.000 dân. Mỗi phòng tang lễ có quy mô 300 m2/10.000 dân. Nhà tang lễ có thể kết hợp với nghĩa trang, các bệnh viện, cơ sở tôn giáo, đảm bảo các yêu cầu về quy mô, khoảng cách ly và vệ sinh môi trường theo quy định; tiếp tục sử dụng các nhà tang lễ hiện có trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An, thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên.

Đến năm 2030 xây dựng thêm 01 nhà tang lễ cho thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An để mỗi đô thị có được hai nhà tang lễ. Đến năm 2050 xây dựng mỗi đô thị 01 nhà tang lễ cho thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên, các đô thị thuộc huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo.​

Kế hoạch ​​​​

12/27/2019 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtnghĩa trang, tổng thểThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
1,677.00
0
0.00
0
Triển khai thực hiện Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam Triển khai thực hiện Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Quyết định 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030.

 

​Theo đó, các sở, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố, các đơn vị, tổ chức có liên quan tập trung thực hiện phát triển hệ thống hạ tầng đô thị thông minh; trong đó ưu tiên cho các dự án phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật dùng chung, định hướng đầu tư xây dựng và phát triển các trung tâm quản lý, điều hành thông minh cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật (chiếu sáng, cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông,…); các dự án thuộc lĩnh vực giao thông, lĩnh vực cấp điện, chiếu sáng, lĩnh vực cấp nước, thoát nước. Cùng với đó, đẩy mạnh thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị thông minh.

Các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về các nội dung được nêu trong Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/08/2018 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai các nội dung được nêu trong Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 21/11/2006 của UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt Đề án Thành phố thông minh Bình Dương; Kế hoạch số 13/KH-BĐH ngày 20/02/2019 của Ban điều hành Thành phố thông minh về Kế hoạch triển khai công tác của Ban điều hành Thành phố thông minh năm 2019 tại cuộc họp ngày 03/12/2018.

Các cơ quan báo chí, hệ thống đài tuyền thanh trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tổ chức tuyên tuyền theo các nội dung được nêu và các văn bản khác có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả, mục tiêu phát triển Thành phố thông minh Bình Dương trong các giai đoạn tiếp theo.

Chỉ thị 

 

7/23/2019 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết38-trien-khai-thuc-hien-de-an-phat-trien-do-thi-thong-minh-ben-vung-viet-namThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
352.00
121,000
0.00
121000
42,592,000
/PublishingImages/2019-07/tin 12- trien khai thuc hien de an do thi thong minh.mp3
Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp tích cực phòng, chống bệnh Dịch tả heo châu PhiTập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp tích cực phòng, chống bệnh Dịch tả heo châu Phi

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp tích cực phòng, chống bệnh Dịch tả heo châu Phi (DTHCP).

​Theo đó, nhằm tiếp tục ngăn chặn, không để bệnh DTHCP lây lan rộng hơn, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh trong công tác phòng, chống bệnh; thường xuyên báo cáo tình hình, đề xuất cấp ủy cùng cấp kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống bệnh DTHCP đến toàn bộ hệ thống chính trị, đặc biệt là địa bàn các xã, phường, thị trấn; bảo đảm kinh phí và các nguồn lực cần thiết để khống chế bệnh DTHCP, hạn chế không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, thông tin chính xác và kịp thời về tình hình dịch bệnh, các chính sách cho người dân để vừa đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch, vừa bảo vệ sản xuất tiêu thụ và tránh gây hoang mang trong dư luận xã hội; kịp thời khoanh vùng các ổ dịch, cách ly và tích cực t​hực hiện các biện pháp chống dịch và dập dịch; chủ động huy động, thành lập chốt kiểm soát và tổ, đội phản ứng nhanh xử lý heo bệnh và tiêu hủy heo theo đúng qui định; không để tình trạng vứt xác heo ra môi trường; tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi; tăng cường các hoạt động kiểm soát giết mổ, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào trong và ngoài vùng dịch.​

Văn bản ​​

6/25/2019 11:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtđồng bộ, giải pháp, Dịch tả heo Châu Phi79-tap-trung-thuc-hien-dong-bo-cac-giai-phap-tich-cuc-phong-chong-benh-dich-ta-heo-chau-phThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
335.00
121,000
0.00
121000
40,535,000
/PublishingImages/2019-07/tin 1- tap trung cac giai phap phong chong dich ta heo chau phi.mp3
Triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thưTriển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Công văn triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư.

Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan ngành dọc, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức xã hội, doanh nghiệp nhà nước và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, phổ biến và triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý để thực hiện.

Toàn bộ nội dung Nghị định được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương, địa chỉ: http://sonoivu.binhduong.gov.vn, chuyên mục Văn bản pháp quy.

 Ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế công tác văn thư tại cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP.

 Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, hướng dẫn, triển khai và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP; tham mưu UBND tỉnh rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của tỉnh về công tác văn thư theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Công văn​

4/1/2020 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTriển khai, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP 118-trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-30-2020-nd-cp-cua-chinh-phu-ve-cong-tac-van-thThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseYến Nhi
246.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2020-04/Tin 7 - Nghi dinh 30.mp3
Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước tỉnh Bình Dương năm 2020 Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước tỉnh Bình Dương năm 2020
TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước tỉnh Bình Dương năm 2020.

 ​

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch và phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể liên quan tổ chức Lễ phát động gắn với tổ chức giải bơi lội các nhóm tuổi tỉnh Bình Dương năm 2020 trước ngày 25/5/2020.

Đối với cấp huyện, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước năm 2020, đồng thời triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước cho trẻ em đảm bảo đúng theo quy định và tiến độ đề ra; phấn đấu 100% các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Lễ phát động. Thời gian tổ chức Lễ phát động từ ngày 25/5 đến trước ngày 01/6/2020.

Tùy theo tình hình thực tế và phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, các đơn vị, địa phường xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ phát động đảm bảo đúng quy định và đạt chất lượng. Vận động mọi đối tượng, đặc biệt là toàn thể trẻ em các xã, phường, thị trấn, trường học trên địa bàn tham gia Lễ phát động. Vận động nhân dân, các bậc phụ huynh tích cực đưa trẻ em tham gia các hoạt động hưởng ứng Lễ phát động.

​ Kế hoạch ​​

3/13/2020 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtphát động, toàn dân, tập luyện, môn bơi, đuối nước 88-to-chuc-le-phat-dong-toan-dan-tap-luyen-mon-boi-phong-chong-duoi-nuoc-tinh-binh-duong-nam-2020Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
270.00
121,000
0.00
121000
0
Bổ sung 02 tuyến đường kết nối vùng vào Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Bình DươngBổ sung 02 tuyến đường kết nối vùng vào Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Theo đó, điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch ngành giao thông vận tải tỉnh Bình Dương 02 tuyến đường: Đường Tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng; đường và cầu kết nối tỉnh Bình Dương và tỉnh Tây Ninh.

Cụ thể, đường Tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng: Tuyến kết nối các huyện Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Bàu Bàng; điểm đầu tuyến tại ngã 3 Tân Thành, đường ĐT.746 (cách trụ sở UBND xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên khoảng 100m), điểm cuối tuyến tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng. Đoạn qua huyện Bắc Tân Uyên dài 9,32km, đoạn qua huyện Phú Giáo dài 29,38km, đoạn qua huyện Bàu Bàng dài 8,648km, tổng chiều dài tuyến 47,35km. Quy mô quy hoạch 06 làn xe.

Đường và cầu kết nối tỉnh Bình Dương và tỉnh Tây Ninh: Tuyến kết nối 02 tỉnh Bình Dương và Tây Ninh, điểm đầu tuyến giao với ĐT.744 đoạn qua thị trấn Dầu Tiếng, điểm cuối tuyến tại sông Sài Gòn để kết nối với đường Đất Sét - Bến Củi phía tỉnh Tây Ninh. Tổng chiều dài tuyến 800,39m, trong đó phần cầu dài 330,8m, phần đường đầu cầu phía Bình Dương dài 377,565m và đường đầu cầu phía Tây Ninh dài 92,025m. Quy mô quy hoạch phần đường 06 làn xe, quy mô quy hoạch phần cầu 06 làn xe.

Quyết định

11/27/2019 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết693-bo-sung-02-tuyen-duong-ket-noi-vung-vao-quy-hoach-tong-the-giao-thong-van-tai-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhTrueMai Xuân
300.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2019-12/Tin 9 - Bo sung 2 tuyen duong.mp3
Triển khai thi hành Luật Công an nhân dân Triển khai thi hành Luật Công an nhân dân

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công an nhân dân (Luật CAND) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Công an tỉnh chủ trì nhận và cấp phát tài liệu, tuyên truyền, phổ biến Luật CAND năm 2018 cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an, cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh; cử cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của lực lượng Công an tỉnh dự các lớp tập huấn chuyên sâu về Luật CAND năm 2018 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, biện pháp thi hành do Bộ Công an tổ chức…

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống đài truyền thanh trên địa bàn tỉnh tích cực phối hợp với Công an tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tuyên truyền, phổ biến Luật CAND năm 2018 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, biện pháp thi hành.

Các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật CAND năm 2018 trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật CAND năm 2018 cho các hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ngành, HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thi hành Luật CAND năm 2018; tổ chức kiểm tra, rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật CAND năm 2018, kết quả gửi về Công an tỉnh để tổng hợp, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Công an; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với Luật CAND năm 2018. 

Kế hoạch ​​

6/6/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết Luật Công an nhân dân 187-trien-khai-thi-hanh-luat-cong-an-nhan-danThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
362.00
121,000
0.00
121000
43,802,000
Xử lý việc huy động vốn và chậm làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất trên địa bàn tỉnhXử lý việc huy động vốn và chậm làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về xử lý việc huy động vốn và chậm làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất tại các dự án khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường đăng công khai kết quả kiểm tra cơ sở hạ tầng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; đăng tin, tuyên truyền thông tin trên báo, đài, Cổng thông tin điện tử liên quan đến các quy định, điều kiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong các dự án phát triển nhà ở; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai liên quan đến việc chủ đầu tư dự án khu dân cư chậm làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng; sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở…

4/6/2018 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtgiấy chứng nhận,  sử dụng đất894-xu-ly-viec-huy-dong-von-va-cham-lam-thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-cho-nguoi-su-dung-dat-tren-dia-ban-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
313.00
121,000
0.50
121000
37,933,500
Giao quản lý, sử dụng tài sản thuộc các cơ quan, đơn vị trong tòa nhàGiao quản lý, sử dụng tài sản thuộc các cơ quan, đơn vị trong tòa nhà

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc giao quản lý, sử dụng tài sản thuộc các cơ quan, đơn vị trong tòa nhà.

​Theo đó, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh bàn giao các tài sản và giá trị tài sản, thiết bị đơn lẻ không ảnh hưởng đến hệ thống kỹ thuật của Tòa nhà hành chính như: Bàn, ghế, thảm, màng sáo, cửa,... cho các cơ quan đơn vị hiện đang sử dụng để thuận tiện trong việc quản lý, sử dụng, bảo quản và chủ động mua sắm, thay thế, nhưng phải đảm bảo tính đồng bộ với các tài sản hiện hữu; hạn chế việc thay đổi lại bố trí các vị trí làm việc do ảnh hưởng chung đến hệ thống điện. Tuy nhiên, đối với việc thay đổi vị trí bàn ghế, ổ điện cục bộ tại một vài vị trí khi cần thiết, việc lắp màn chống nắng và các vật dụng cần thiết khác... không ảnh hưởng đến kết cấu, thay đổi việc bố trí chung đã thiết kế.

Văn bản ​

2/15/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtquản lý, sử dụng, tài sản, tòa nhà238-giao-quan-ly-su-dung-tai-san-thuoc-cac-co-quan-don-vi-trong-toa-nhThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
196.00
121,000
0.00
121000
23,716,000
Triển khai cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thônTriển khai cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị đinh số 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

​Theo đó, các sở, ban, UBND huyện, thị, thành phố quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy nhà nước trách nhiệm, nghĩa vụ và nghiêm túc thực hiện theo tinh thần hỗ trợ, ủng hộ doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn theo quy định hiện hành.

Sở chuyên ngành căn cứ quy hoạch ngành được duyệt; UBND huyện, thị, thành phố căn cứ các quy hoạch tại địa phương, nhu cầu phát triển thực tế tại địa phương xây dựng các dự án phù hợp danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp và nông thôn quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trước ngày 15/11/2018, đồng gửi dự án đến Sở chuyên ngành để được hỗ trợ, góp ý. Sở chuyên ngành và UBND​ cấp huyện liệt kê danh mục dự án theo mẫu tại Phụ lục đính kèm.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính và đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện cụ thể chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ; hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn khi đăng ký các thủ tục liên quan đầu tư, đăng ký thành lập doanh nghiệp. Định kỳ 6 tháng có báo cáo về tình hình đăng ký, giải thể các doanh nghiệp nêu trên về UBND tỉnh.

Văn bản 


9/13/2019 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtcơ chế, chính sách, khuyến khíc,h doanh nghiệp, đầu tư, nông nghiệp, nông thôn254-trien-khai-co-che-chinh-sach-khuyen-khich-doanh-nghiep-dau-tu-vao-nong-nghiep-nong-thoThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
356.00
121,000
0.00
121000
43,076,000
Kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản và điều hành với Trục liên thông văn bản quốc gia trong giai đoạn thử nghiệmKết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản và điều hành với Trục liên thông văn bản quốc gia trong giai đoạn thử nghiệm

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản và điều hành (QLVB&ĐH) với Trục liên thông văn bản quốc gia ​trong giai đoạn thử nghiệm.

​Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Cục Bưu điện Trung ương - Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ, khẩn trương triển khai thử nghiệm kết nối, liên thông phần mềm QLVB&ĐH của tỉnh với Trục liên thông văn bản quốc gia theo hướng dẫn tại Công văn số 10143/VPCP-KSTT ngày 18/10/2018 của Văn phòng Chính phủ trước ngày 20/12/2018.

Văn bản ​​

12/13/2018 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKết nối, liên thông, phần mềm, văn bản, điều hành, trục, quốc gia, thử nghiệm293-ket-noi-lien-thong-phan-mem-quan-ly-van-ban-va-dieu-hanh-voi-truc-lien-thong-van-ban-quoc-gia-trong-giai-doan-thu-nghieThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
157.00
121,000
0.00
121000
18,997,000
Kế hoạch phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bình DươngKế hoạch phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP, ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Kế hoạch).

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là phấn đấu đến năm 2025, giảm thiệt hại đối với các loại hình thiên tai có cường độ, quy mô tương đương đã xảy ra trong các năm qua100% chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức và hộ gia đình trên toàn tỉnh được tiếp nhận đầy đủ thông tin về thiên tai100% lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai được đào tạo, tập huấn, phổ biến kỹ năng về phòng, chống thiên tai, đặc biệt là với các loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn tỉnh; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai; nâng cao khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng, công trình phòng, chống thiên tai, nhất là đê điều, hồ đập, hệ thống thoát nước đảm bảo an toàn với tần suất thiết kế và thích ứng với các tác động mới của thiên tai; chủ động trong dự báo, cảnh báo, phòng, chống lũ, sạt lở bờ sông tại những khu vực dân cư tập trung và trọng điểm về kinh tế xã hội; 100% các khu vực thường xuyên bị ngập sâu được lắp đặt các thiết bị cảnh báo100% số hộ dân thuộc khu vực đông dân cư thường xuyên xảy ra thiên tai có nơi ở đảm bảo an toàn.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch này và nhiệm vụ được giao, xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, bảo đảm việc tổ chức thực hiện được triển khai đến cơ sở; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hằng năm về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để báo cáo UBND tỉnh. HĐND, Ủy ban MTTQ và đoàn thể các cấp phối hợp tham gia và giám sát, tuyên truyền trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, đoàn thể có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hàng năm theo quy định.

Kế hoạch​ ​

 ​

11/13/2018 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết phòng chống, thiên tai793-ke-hoach-phong-chong-thien-tai-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
455.00
121,000
0.00
121000
55,055,000
/PublishingImages/2018-11/PHONGCHONGTHIENTAI.mp3
Mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình DươngMức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc triển khai triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:

1. Phụ cấp lưu trú (trừ trường hợp được cử đi công tác làm nhiệm vụ trên biển, đảo)

a. Trường hợp đi công tác trong ngày (đi và về trong ngày)

- Từ 11km đến dưới 20km, mức chi không quá 70.000 đồng/ngày;

- Từ 20 km trở lên, mức chi không quá 120.000 đồng/ngày.

b. Trường hợp đi công tác (ở lại nơi công tác)

- Từ 1lkm đến dưới 20km, mức chi không quá 120.000 đồng/ngày;

- Từ 20 km trở lên, mức chi không quá 170.000 đồng/ngày.

c. Trường hợp đi công tác ở quận thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ, thành phố Đà Nẵng và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh, mức chi tối đa không quá 200.000 đồng/ngày.

2. Các mức chi công tác phí, chi hội nghị khác: Thực hiện bằng với mức quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Ngoài ra, đối với các cơ quan, đơn vị chưa được giao quyền tự chủ tài chính; các cơ quan, đơn vị sử dụng từ nguồn kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ và nguồn kinh phí không thường xuyên, khi thực hiện thanh toán công tác phí gồm: Chi phí đi lại (kể cả vé máy bay); phụ cấp lưu trú; tiền thuê phòng nghỉ; đi công tác theo đoàn phối hợp liên ngành, liên cơ quan thì phải được phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

Về tiêu chuẩn mua vé máy bay đi công tác trong nước:

1. Đối với hạng ghế thương gia (có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,3 trở lên)

2. Đối với hạng ghế thường (có hệ số phụ cấp chức vụ dưới 1,3): Cán bộ lãnh đạo cấp Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh (ngoài điểm 2.1), Giám đốc, Phó Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh và tương đương trở lên; cán bộ lãnh đạo cấp Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; lãnh đạo HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố và tương đương trở lên.

Ngoài các đối tượng nêu trên và các cán bộ, công chức được cử đi công tác bằng phương tiện máy bay từ nguồn kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ và kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên thì phải có ý kiến chấp thuận của UBND tỉnh. Riêng trường hợp phát sinh ở huyện, thị xã, thành phố do UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định.

Trường hợp không được duyệt, nếu đi công tác bằng phương tiện máy bay thì chỉ được thanh toán tiền tàu xe tương đương với giá cước vận tải ô tô hành khách công cộng thông thường hoặc theo giá cước vận tải đường sắt (vé nằm).

Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND​​ 

Văn bản​8/30/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtcông tác phí227-muc-chi-cong-tac-phi-chi-hoi-nghi-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
566.00
121,000
0.00
121000
68,486,000
Hệ thống đường dây nóng tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Hệ thống đường dây nóng tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Đề án thí điểm thành lập Hệ thống đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 – 2020. 

Theo đó, khi người dân, doanh nghiệp cần giải đáp thắc mắc, phản ánh, kiến nghị chỉ cần thực hiện liên lạc một trong các cách sau: Gọi đến đầu số (0274)1022, cước phí gọi là mức cước dịch vụ công ích theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông; thư điện tử (Email), tin nhắn SMS; sử dụng các ứng dụng trên Internet (Zalo, Viber, Skype…); các hình thức liên lạc khác.

Các hình thức liên lạc trên sẽ được Hệ thống đường dây nóng tiếp nhận, xử lý. Nhân viên trực Trung tâm liên lạc của Hệ thống đường dây nóng là người đầu tiên nhận thông tin, trả lời thắc mắc, phản ánh, kiến nghị trong phạm vi khả năng và quy định, sau đó chuyển cuộc gọi đến đầu mối các cơ quan, đơn vị; hoặc ghi nhận lại (trường hợp không thể kết nối ngay được với đầu mối các cơ quan, đơn vị), điều phối thông tin ghi nhận được và phản hồi của các cơ quan, đơn vị.

Ngôn ngữ tiếp nhận: Tiếng Việt.

Thời gian tiếp nhận: 24 giờ trong ngày, 7 ngày/tuần (kể cả ngày nghỉ, lễ, Tết).

Việc xây dựng Hệ thống đường dây nóng là cầu nối hữu hiệu giữa chính quyền và người dân, doanh nghiệp thông qua việc nâng cao hiệu quả, tính chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức trong việc tiếp nhận, hướng dẫn, xử lý và trả lời các nhu cầu chính đáng của người dân, doanh nghiệp, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp có liên quan đến: Lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công các cấp tỉnh – huyện – xã; lĩnh vực xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bình Dương; lĩnh vực môi trường, đất đai; lĩnh vực an toàn thực phẩm và chất lượng vật tư nông nghiệp; lĩnh vực giao thông; lĩnh vực hạ tầng cáp viễn thông; tiếp nhận cuộc gọi khẩn cấp cứu thương (115) và chuyển cuộc gọi đến các số khẩn cấp của ngành y tế; các lĩnh vực khác theo yêu cầu thực tế và khả năng của Hệ thống đường dây nóng.​

Đề án​​

8/30/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtđường dây nóng, phản ánh, kiến nghị729-he-thong-duong-day-nong-tiep-nhan-xu-ly-va-tra-loi-phan-anh-kien-nghi-cua-nguoi-dan-doanh-nghiep-tren-dia-ban-tinh-binh-duongThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
469.00
121,000
2.00
121000
56,991,000
/PublishingImages/2018-08/đuongaynong.mp3
Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

​Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ban ngành liên quan, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn Luật, Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; cập nhật, bổ sung, hoàn thiện các phương án chủ động phòng, chống, ứng phó với thiên tai; nâng cao chất lượng thông tin, dự báo, cảnh báo thời tiết, thiên tai, đồng thời nâng cao năng lực ứng phó, xử lý khi xảy ra thiên tai; quản lý, đầu tư, duy tu, sửa chữa, nâng cấp đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng xây dựng các dự án, công trình trọng điểm về phòng, chống ngập lụt, ngăn triều, sạt lở… để bảo vệ dân cư và ổn định sản xuất, kinh doanh; quản lý, đầu tư trang bị bổ sung các phương tiện, trang thiết bị hiện đại, đủ công năng, công suất đáp ứng yêu cầu công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh gắn với thực hiện tiêu chí "Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng, chống thiên tai tại chỗ" trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống, ứng phó với thiên tai ở các khu vực xung yếu, đông dân cư; tổ chức huấn luyện, diễn tập cho lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn tỉnh…

Kế hoạch ​

4/12/2019 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtthiên tai, tìm kiếm, cứu nạn189-ke-hoach-phong-chong-thien-tai-va-tim-kiem-cuu-nan-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
357.00
121,000
0.00
121000
43,197,000
/PublishingImages/2019-04/tin 3- KH phong chong thien tai va tim kiem cuu nan 2019.mp3
Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2019-2021Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2019-2021

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị​ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2019 – 2021.

Theo đó, định hướng, nhiệm vụ về phát triển kinh tế trong năm 2019 là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt khoảng 8,7%; quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về cơ cấu lại đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tín dụng; phát triển sản xuất công nghiệp theo chiều sâu để từng bước tạo ra những sản phẩm có thương hiệu và có sức cạnh tranh trên thị trường; đẩy mạnh cơ cấu lại, phát triển các ngành logistics, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin, viễn thông và các ngành dịch vụ có lợi thế, có hàm lượng tri thức, công nghệ và giá trị gia tăng cao phù hợp với tiềm năng phát triển của tỉnh; tiếp tục thực hiện hiệu quả, đồng bộ 3 đột phá trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020; rà soát, điều chỉnh Đề án nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) phù hợp với tình hình mới…

Định hướng, nhiệm vụ về phát triển xã hội trong năm 2019 là tiếp tục thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân; tập trung đổi mới, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, đa dạng, khắc phục các biểu hiện xuống cấp về đạo đức xã hội; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; đấu tranh chống lại các thông tin xuyên tạc, sai sự thật, chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Song song đó, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ, kiến tạo phát triển; tiếp tục củng cố tiềm lực, quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn kết chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền.

Việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021 thực hiện theo Thông tư số 54/2018/TT-BTC ngày 08/6/2018 của Bộ Tài chính. Việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 03 năm 2019 – 2021 phải sát với các chỉ tiêu dự báo, phù hợp với điều kiện, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh.

Việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2019 theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ; ưu tiên bố trí vốn đầu tư công năm 2019 để thu hồi vốn ứng trước (nếu có), các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2019, các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án và công trình trọng điểm…​

7/11/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtkế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách 2019142-xay-dung-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-va-ke-hoach-tai-chinh-ngan-sach-nha-nuoc-3-nam-2019-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
623.00
121,000
0.00
121000
75,383,000
Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng  góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mầm non đến năm 2020Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng  góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mầm non đến năm 2020

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch ​thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mầm non đến năm 2020.

Theo đó, mục tiêu của Chương trình là phấn đấu 100% trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non được uống sữa theo Chương trình Sữa học đường; trên 90% phụ huynh của trẻ được truyền thông, giáo dục, tư vấn về dinh dưỡng và cách chăm sóc sức khỏe trẻ em tại gia đình, có kiến thức về sữa học đường và hỗ trợ trẻ em được hưởng quyền lợi theo chương trình; 100% giáo viên, nhân viên y tế học đường, cán bộ y tế tham gia Chương trình Sữa học đường được tập huấn về công tác quản lý, tổ chức uống sữa; đáp ứng 90-95% nhu cầu năng lượng của trẻ mầm non; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em  mầm non dưới 2%...

Chương trình áp dụng cho trẻ trên 1 tuổi đang học trong tất cả các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thụ hưởng: Trẻ được uống 9 tháng trong 01 năm học (37 tuần).

Mỗi trẻ được uống 1 lần/ngày,  uống 5 ngày/1 tuần, mỗi lần uống 180ml/hộp sữa tươi. Trẻ thừa cân - béo phì uống sữa không đường; trẻ không bị thừa cân - béo phì uống sữa có đường.

Sở Y tế phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Nông dân tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện các giải pháp để nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về tầm quan trọng trong việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em; phát huy tính chủ động, thực hiện đầy đủ chủ trương, chính sách về giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh đúng hướng, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với thực tế; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu dinh dưỡng, nguồn kinh phí sử dụng phải hiệu quả và đúng mục đích, tránh thất thoát; áp dụng các quy định về sản phẩm sữa tươi và định mức sữa phù hợp với lứa tuổi nhằm đáp ứng các chỉ tiêu phục vụ Chương trình Sữa học đường đến năm 2020; ban hành các chính sách khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp có sản phẩm sữa tham gia chương trình để đảm bảo nguồn lực, sự bền vững của Chương trình Sữa học đường; thực hiện các giải pháp truyền thông vận động đa dạng loại hình, phương thức truyền thông phù hợp với các nhóm đối tượng và vùng miền; đào tạo tập huấn kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng theo dõi, đánh giá tình trạng dinh dưỡng, sức khỏe của trẻ cho đội ngũ cán bộ y tế, giáo viên tham gia Chương trình.

5/7/2018 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttrẻ em, mầm non112-chuong-trinh-sua-hoc-duong-cai-thien-tinh-trang-dinh-duong-gop-phan-nang-cao-tam-voc-tre-em-mam-non-den-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
539.00
121,000
0.50
121000
65,279,500
1 - 30Next