Tin chỉ đạo điều hành
 

TTĐT - ​UBND tỉnh đề nghị tham gia hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023.

 
 

​TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức sự kiện "Bình Dương: Khởi động - Kết nối - Phát triển mới".

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Dương năm 2023.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai, thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp ngày 10/02/2023 về tình hình triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 (Đề án 06).

 
 

TTĐT - UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng ngừa các sự cố, tai nạn cho nhân dân và người lao động trên địa bàn tỉnh.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) kỳ 2019-2023.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh thông báo Chương trình làm việc tháng 3/2023.

 
 

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2023.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sự kiện "Bình Dương:Khởi động - Kết nối - Phát triển mới" sẽ diễn ra từ ngày 24-25/3/2023NewSự kiện "Bình Dương:Khởi động - Kết nối - Phát triển mới" sẽ diễn ra từ ngày 24-25/3/2023

​TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức sự kiện "Bình Dương: Khởi động - Kết nối - Phát triển mới".

Theo đó, sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 24-25/3/2023 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương.

Thành phần tham dự khoảng 500 đại biểu gồm lãnh đạo Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Bình Dương và các tỉnh, thành phố đã có và dự kiến thành lập Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore; các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương trong tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp, viện trường tại Bình Dương; Tổng Lãnh sự, các Hiệp hội, Chi hội doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Căn cứ Kế hoạch này, các đơn vị chủ trì phụ trách chủ động phân công nhiệm vụ các đơn vị thành viên phối hợp để làm cơ sở triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các sở, ngành thành viên phải chủ động trao đổi, cung cấp thông tin đến các thành viên, thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện công việc và kịp thời báo cáo đề xuất, kiến nghị Ban Tổ chức sự kiện và UBND tỉnh xem xét giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của việc đăng cai tổ chức sự kiện "Bình Dương: Khởi động - Kết nối- Phát triển mới"; xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ nhằm phục vụ nhân dân nhân dịp tổ chức sự kiện. Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới với tinh thần "trọng thị, chu đáo, mến khách", nhất là các cơ sở kinh doanh, các khu, điểm du lịch thường xuyên có du khách đến tham quan, giải trí.

Kế hoạch 

3/21/2023 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtSự kiện, Bình Dương, Khởi động, Kết nối, Phát triển mới, diễn ra, ngày 24-25/3/2023839-su-kien-binh-duong-khoi-dong-ket-noi-phat-trien-moi-se-dien-ra-tu-ngay-24-25-3-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
368.00
121,000
0.00
121000
0
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2023.

​Theo đó, tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, phấn đấu Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng từ 8,5-8,7%.                        

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, thu hồi nợ thuế; kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách; quán triệt nguyên tắc công khai, minh bạch và yêu cầu thực hiện chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ, đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ thống nhất từ khâu lập dự toán đến triển khai phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước (NSNN) điều hành chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết.

Tăng cường quản lý vốn đầu tư công; các cấp, các ngành quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu trong năm 2023; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cả về thể chế, cơ chế, chính sách, trên nguyên tắc cấp nào ban hành, cấp đó phải tháo gỡ, trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo cấp trên trực tiếp; tăng cường phối hợp giữa các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm hiệu quả, thực chất trong xử lý công việc.

Đẩy mạnh triển khai thi hành có hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;  quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai thác có hiệu quả tài sản công, phòng, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng, phát huy nguồn lực nhằm tái tạo tài sản và phát triển kinh tế - xã hội.

Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, khoáng sản. Nguồn lực đất đai được quản lý, khai thác, sử dụng bảo đảm tiết kiệm, bền vững, hiệu quả cao nhất; đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá công bằng và ổn định xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo động lực để tỉnh Bình Dương trở thành tỉnh phát triển nhân dân có mức thu nhập cao đời sống được đảm bảo ấm no, hạnh phúc.

Đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; đẩy mạnh cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn; nâng cao hiệu quả đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các cán bộ, công chức, viên chức trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp về THTK, CLP. Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền cũng như thanh tra, kiểm tra về THTK, CLP gắn với cơ chế khen thưởng, kỷ luật kịp thời nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và tổ chức thực hiện ở các cơ quan, đơn vị.

Quyết định​ 

2/17/2023 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChương trình, thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí, năm 2023579-chuong-trinh-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
570.00
121,000
0.00
121000
0
Hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng Bình Dương SốHướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng Bình Dương Số

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai cài đặt, sử dụng và tạo lập, xử lý dữ liệu kết nối về hệ thống IOC và ứng dụng Bình Dương Số.

​Theo đó, yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có điện thoại thông minh phải cài đặt ứng dụng Bình Dương Số cho mình và cho người thân.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương phát động phong trào cài đặt và hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài ứng dụng Bình Dương Số; đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp truyền thông, quảng cáo hỗ trợ tuyên truyền cho ứng dụng Bình Dương Số trên các màn hình quảng cáo và phổ biến, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bình Dương Số tại các khu vực công cộng (như nhà ga, bến xe, bến bãi, trường học, bệnh viện…).

UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện và chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố, Tổ công nghệ số cộng đồng thông tin, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng Bình Dương Số.

Trung tâm Hành chính công tỉnh phối hợp với Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp huyện và Bộ phận một cửa cấp xã triển khai hình ảnh tuyên truyền bản in và bản điện tử chiếu trên các màn hình để hướng dẫn người dẫn cài đặt ứng dụng Bình Dương Số khi đến thực hiện các thủ tục hành chính.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Báo Bình Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương, Cổng thông tin điện tử tỉnh, các Đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã và các phương tiện truyền thông khác tại địa phương vận động, hướng dẫn người dân thực hiện cài đặt ứng dụng Bình Dương Số trên điện thoại thông minh; chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hiển thị thông báo đề nghị cài đặt ứng dụng Bình Dương Số; chỉ đạo tuyên truyền đến người dân thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở và định kỳ nhắc lại. 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành cử đầu mối phối hợp cung cấp dữ liệu đảm bảo tính đúng, đủ, sạch, sống, có lộ trình cung cấp dữ liệu thời gian thực kết nối về hệ thống IOC và trên ứng dụng Bình Dương Số; lập kế hoạch nâng cấp, mở rộng chức năng nâng cao trải nghiệm cho người dùng trên ứng dụng Bình Dương Số; phối hợp IOC tỉnh hoàn thiện dashboard số liệu chuyên ngành (OC chuyên ngành) phục vụ công tác điều hành tại đơn vị và sử dụng thay thế báo cáo họp, hội nghị.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục triển khai cung cấp, chia sẻ dữ liệu camera giao thông của ngành Công an về IOC và cung cấp hình ảnh camera công khai trên ứng dụng Bình Dương Số để người dân và doanh nghiệp có thể xem hình ảnh giao thông tại các tuyến đường.

Văn bản ​

2/15/2023 9:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtHướng dẫn, hỗ trợ, người dân, cài đặt, ứng dụng, Bình Dương Số552-huong-dan-ho-tro-nguoi-dan-cai-dat-ung-dung-binh-duong-sThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Chương trình làm việc tháng 3/2023 của UBND tỉnh Chương trình làm việc tháng 3/2023 của UBND tỉnh

TTĐT - ​UBND tỉnh thông báo Chương trình làm việc tháng 3/2023.

Theo đó, trong tuần thứ IV (20-24/3/2023), UBND tỉnh sẽ thông qua báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023; báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tháng 3 năm 2023; Quy hoạch tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 23/11/2022 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch phát triển dịch vụ logistics tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đề án "Củng cố, tăng cường, phát triển nguồn nhân lực và cơ sở vật chất của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử trên địa bàn tỉnh.

Trong tháng, UBND tỉnh cũng sẽ thông qua 02 hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh.

Thông báo 

3/10/2023 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChương trình, làm việc, tháng 3/2023, UBND tỉnh 165-chuong-trinh-lam-viec-thang-3-2023-cua-ubnd-tinhThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
265.00
121,000
0.00
121000
0
Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022-2026Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022-2026

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022–2026. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 16/02/2023 và bãi bỏ Quyết định số 3597/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2021.

Cụ thể:

STT​Lĩnh vực đầu tư, cho vay
ILĩnh vực giao thông, môi trường, năng lượng
1Dự án về giao thông
Các dự án đầu tư hệ thống vận tải công cộng​
2Dự án về môi trường
Các dự án đầu tư kết nối đầu tư hệ thống cấp nước sạch, các dự án đầu tư xử lý nước thải, rác thải, khí thải, đầu tư hệ thống tái chế, tái sử dụng chất thải
3Dự án về năng lượng
3.1Các dự án đầu tư lưới điện ở địa bàn có điều kiện đi lại khó khăn
3.2Các dự án di dời lưới điện khi Nhà nước giải phóng mặt bằng dự án đầu tư công
IILĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao và công nghiệp phụ trợ
1Các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp ứng dụng công nghệ cao
2Các dự án đầu tư phát triển công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp cơ khí chế tạo, vật liệu mới
3Các dự án chuyển đổi số và chế tạo Robot
IIILĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
1Các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp các dự án phục vụ sản xuất, phát triển nông thôn, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
2Các dự án đầu tư chế biến, bảo quản sản phẩm từ nông nghiệp
IVLĩnh vực xã hội hóa hạ tầng xã hội
1Dự án nhà ở
1.1Các dự án đầu tư xây dựng nhà lưu trú cho công nhân, ký túc xá sinh viên.
1.2Các dự án đầu tư khu tái định cư; Chung cư thu nhập thấp.
1.3Các dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp các nhà trọ đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật
2Dự án y tế, y dược
2.1Các dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp cải tạo bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh; đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện phục vụ khám chữa bệnh
2.2Các dự án đầu tư cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế
3Dự án văn hóa, thể thao
3.1Các dự án đầu tư xây dựng khu vui chơi giải trí, khu công viên văn hóa có các hoạt động thể thao
3.2Các dự án đầu tư cụm làng nghề truyền thống kết hợp với du lịch, các dự án di chuyển sắp xếp lại các cơ sở sản xuất làng nghề
4Dự án giáo dục
 Các dự án đầu tư mới, mở rộng, mua sắm trang thiết bị của các cơ sở giáo dục (Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông)
5Dự án ưu tiên khác
Các dự án di dời các cơ sở ô nhiễm môi trường

Các dự án về đầu tư, cho vay theo Quyết định số 3597/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2021 đã được ký kết trước khi Quyết định ​này có hiệu lực thi hành, được tiếp tục thực hiện theo hợp đồng đã được ký kết cho đến hết hợp đồng.

Quyết định 


2/20/2023 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtDanh mục, lĩnh vực, đầu tư, cho vay, Quỹ, Phát triển, Bình Dương, giai đoạn, 2022-2026792-danh-muc-linh-vuc-dau-tu-cho-vay-cua-quy-dau-tu-phat-trien-tinh-binh-duong-giai-doan-2022-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
675.00
121,000
0.00
121000
0
Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) kỳ 2019-2023.

Theo đó, Kế hoạch được ban hành nhằm xác định cụ thể nội dung các công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trong việc tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đảm bảo công bố đầy đủ các văn bản QPPL còn hiệu lực, giúp công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật được hiệu quả, thuận tiện, tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật.

Đồng thời, xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan trong việc tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản.

Đối tượng hệ thống hóa được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 167 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 39 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP), bao gồm các văn bản trong Tập hệ thống hóa của kỳ hệ thống hóa trước và các văn bản được ban hành trong kỳ hệ thống hóa hiện tại, gồm cả văn bản được ban hành trong kỳ hệ thống hóa hiện tại nhưng chưa có hiệu lực.

Các hình thức văn bản QPPL khác ngoài hệ thống văn bản QPPL quy định tại Điều 4 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016) và còn hiệu lực tính đến ngày 31/12/2023 cũng thuộc đối tượng hệ thống hóa của kỳ 2019-2023.

Phạm vi hệ thống hóa: Tất cả các văn bản QPPL được ban hành đến ngày 31/12/2023 thuộc trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa văn bản của UBND (bao gồm Nghị quyết của HĐND, Quyết định và Chỉ thị của UBND cùng cấp). Trường hợp giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính thì UBND của đơn vị hành chính mới có trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa văn bản do HĐND, UBND của đơn vị hành chính trước đó ban hành.

Kế hoạch 

3/13/2023 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtHệ thống hóa, văn bản, quy phạm pháp luật, kỳ 2019-2023957-he-thong-hoa-van-ban-quy-pham-phap-luat-ky-2019-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
373.00
121,000
0.00
121000
0
Thực hiện Thông báo số 181-TB/TU ngày 21/8/2021 của Tỉnh ủy​Thực hiện Thông báo số 181-TB/TU ngày 21/8/2021 của Tỉnh ủy​

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nội dung tại Thông báo số 181-TB/TU ngày 21/8/2021 của Tỉnh ủy​.

Theo đó yêu cầu c​ác sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung chỉ đạo tại Thông báo số 181-TB/TU để khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ được giao, đảm bảo kịp thời, hiệu quả và chất lượng.​

Văn bản ​

8/24/2021 7:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtThực hiện, Thông báo số 181-TB/TU, ngày 21/8/2021, Tỉnh ủy​544-thuc-hien-thong-bao-so-181-tb-tu-ngay-21-8-2021-cua-tinh-uyThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023NewGiải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023

TTĐT - ​UBND tỉnh đề nghị tham gia hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023.

Theo đó, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai hưởng ứng Giải báo chí nhằm đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Các bài tham dự Giải có thể thuộc các loại hình báo chí như báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình; các thể loại bài nghiên cứu, phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, phóng sự, phim tài liệu, bản tin, chuyên đề, chuyên mục, tọa đàm, điều tra, ký sự, bình luận, chuyên luận, sản phẩm báo chí đa phương tiện (không nhận các video clip trên báo điện tử).  Tác phẩm được xét trao Giải phải đảm bảo tính chân thực, khách quan, chính xác, có tính thuyết phục, định hướng dư luận cao; có tác động tích cực phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình...) do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép và bảo đảm đúng quy định về thời gian đăng, phát của Ban Tổ chức Giải.

Tác phẩm tham dự Giải cần đáp ứng các nội dung: Phổ biến, tuyên truyền kết quả tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; phát hiện, đấu tranh, lên án những hiện tượng, hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đấu tranh, lên án các biểu hiện bè phái, cục bộ địa phương và "lợi ích nhóm", suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phản ánh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng cả khu vực ngoài Nhà nước; xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; phản ánh vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế giám sát của MTTQ, đoàn thể và nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền những điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay, những thành tựu, kết quả, cách làm có hiệu quả của các cơ quan Trung ương, các địa phương, cơ sở trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; ghi nhận, biểu dương, cổ vũ các gương đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; phản ánh những khó khăn, thách thức và định hướng của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch; phát hiện, phản ánh những chủ trương, chính sách và quy định hiện hành còn chưa đầy đủ, chưa phù hợp, dễ phát sinh các hành vi tham nhũng, tiêu cực, để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật nhằm ngăn chặn hiệu quả hơn nữa các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Thời gian tiếp nhận tác phẩm từ ngày phát động (13/11/2021) đến ngày 31/8/2023 (tính theo dấu bưu điện). 

Các tác giả tham dự gửi tác phẩm về Ban Tuyên giáo cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, số 46 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại liên hệ: 024.39287401 và 098.5802.555 (ông Vũ Đình Long, Phó Trưởng ban) hoặc Ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam, số 59 Lý Thái Tổ, Hà Nội; điện thoại liên hệ: 024.39351071 và 0912995895 (ông Trần Thái Sơn, Phó Trưởng ban). 

Ngoài bì thư ghi rõ: Tác phẩm dự Giải báo chí toàn phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ 4, năm 2022-2023. Tác phẩm cần ghi rõ bút danh (nếu có), địa chỉ, điện thoại, email của tác giả. Ban Tổ chức Giải không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ tham dự giải bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện.

Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về Giải và Thể lệ Giải, tạo sự quan tâm, hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Văn bản 

3/21/2023 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtGiải, báo chí, toàn quốc, phòng, chống, tham nhũng, tiêu cực, lần thứ tư, năm 2022-2023723-giai-bao-chi-toan-quoc-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-lan-thu-tu-nam-2022-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập, tư thục năm học 2023-2024Tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập, tư thục năm học 2023-2024

TTĐT - ​UBND tỉnh thống nhất Kế hoạch và phương thức tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông (THPT) công lập, tư thục trong tỉnh năm học 2023-2024.

Theo đó, thống nhất phê duyệt các nội dung liên quan đến kế hoạch và phương thức tuyển sinh lớp 10 THPT công lập, tư thục trong tỉnh năm học 2023-2024 theo như đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

Cụ thể, tổng số học sinh đang học lớp 9 trung học cơ sở (THCS) năm học 2022-2023 tính đến ngày 30/11/2022 (kể cả công lập và tư thục) là 28.997 học sinh.

Dự kiến được công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2022-2023 là 27.547 học sinh (95% tổng số học sinh lớp 9).

Dự kiến tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 là 19.283 học sinh (70% số học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2022-2023 và có đăng ký dự thi tuyển sinh năm học 2023-2024).

Thời gian tổ chức Kỳ thi: Học sinh thi tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập trong tỉnh được tổ chức vào các ngày 01 và 02/6/2023 riêng các thí sinh thi tuyển vào Trường THPT chuyên Hùng Vương phải thi thêm các môn chuyên vào các ngày 03 và 04/6/2023.

Các trường THPT tư thục không tổ chức thi tuyển như các trường THPT công lập mà chỉ tổ chức xét tuyển sau khi có kết quả điểm thi tuyển vào các trường THPT công lập trong khoảng thời gian được Sở GDĐT quy định. Các trường THPT tư thục xây dựng kế hoạch và phương thức xét tuyển gửi về Sở GDĐT phê duyệt trước ngày 31/3/2023.

Năm học 2023-2024, dự kiến tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Hùng Vương 08 lớp chuyên (280 học sinh), trong đó, Ngữ văn-Lịch sử-Địa lí (35 học sinh), Tiếng Anh (70 học sinh), Toán-Tin học (70 học sinh), Vật lí (35 học sinh), Hoá học (35 học sinh), Sinh học (35 học sinh).

Thực hiện phân luồng hàng năm, dự kiến tuyển 70% học sinh tốt nghiệp THCS đăng kí thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 vào trường THPT chuyên Hùng Vương và các trường THPT công lập không chuyên trong tỉnh theo các chỉ tiêu sau:

 

Huyện/Thị xã/Thành phố

Chỉ tiêu tuyển sinh

năm học 2023-2024

(70% số học sinh TN THCS)

Thủ Dầu Một3.518
Thuận An3.654
Dĩ An3.947
Tân Uyên2.095
Bắc Tân Uyên588
Phú Giáo1.140
Bến Cát2.300
Bàu Bàng922
Dầu Tiếng1.119
Tổng cộng19.283

 

Tuyển sinh lớp 10 trường THPT công lập năm học 2023-2024 theo phương thức thi tuyển.

Tại thời điểm xét tuyển, Giám đốc Sở GDĐT quyết định về điều kiện xét trúng tuyển đối với những học sinh trong trường hợp không thể tham dự Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 do bị ảnh hưởng bởi những yếu tố khách quan như bệnh nặng phải nhập viện, do dịch bệnh, thiên tai... Những học sinh được xếp vào danh sách xét tuyển phải được đánh giá cuối năm học 2022-2023 (năm học lớp 9) về học lực và hạnh kiểm phải đạt từ loại Khá trở lên.

Tất cả học sinh thi tuyển vào lớp 10 năm học 2023-2024 phải dự thi 03 môn bắt buộc là: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh; thí sinh thi tuyển vào Trường THPT chuyên Hùng Vương ngoài việc dự thi 03 môn bắt buộc như trên thì phải dự thi thêm môn chuyên căn cứ vào số môn chuyên mà thí sinh đã đăng kí dự tuyển (mỗi thí sinh chỉ được đăng kí dự thi tối đa 02 môn chuyên).

Giao Sở GDĐT phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện; hướng dẫn Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố, các trường THPT xây dụng kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024 đảm bảo đúng quy chế và thời gian quy định.

Văn bản 

1/30/2023 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTuyển sinh, lớp 10, trung học phổ thông, công lập, tư thục, năm học, 2023-2024890-tuyen-sinh-lop-10-trung-hoc-pho-thong-cong-lap-tu-thuc-nam-hoc-2023-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
690.00
121,000
0.00
121000
0
Nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020Nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định​ về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020" (gọi tắt là Đề án).

Theo đó, mục tiêu của Đề án là phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo quan điểm "tiện dụng cho hành khách, chất lượng tốt, văn minh và thân thiện với môi trường"; phát triển hợp lý về số lượng và chủng loại phương tiện vận tải hành khách công cộng nói chung và xe buýt nói riêng trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo hướng hiện đại, tiện nghi, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường và nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động xe buýt góp phần nâng cao chất lượng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt nhằm khuyến khích người dân sử dụng xe buýt góp phần giảm mật độ giao thông trên đường, hạn chế ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường đạt được tiêu chí 15% đến 20% người dân tham gia vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt...

Thực hiện miễn tiền vé cho trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng và Mẹ Việt Nam anh hùng. Hỗ trợ 50% giá vé đi suốt tuyến cho đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người cao tuổi, học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên các cơ quan, đơn vị với tổng số tiền là 4,531 tỷ đồng (thực hiện thông qua hình thức cấp vé tháng).

Song song đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% lãi suất vay vốn đối với phương án đầu tư phương tiện mới sử dụng năng lượng sạch (CNG, LNG) và hỗ trợ lãi suất ưu đãi bằng 70% lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đối với phương án đầu tư phương tiện mới sử dụng nhiên liệu Diesel.Tổng nguồn vốn hỗ trợ lãi suất vay vốn để doanh nghiệp, hợp tác xã mua 130 phương tiện trong thời gian 7 năm là 42,061 tỷ đồng. Ngân sách tỉnh hỗ trợ 80% vốn vay để đổi mới 111 phương tiện xe buýt cũ hiện nay và 19 phương tiện cho 3 tuyến mở mới với tổng số tiền 197,420 tỷ; hỗ trợ 50% giá dịch vụ lưu đậu cho các tuyến xe buýt nội tỉnh khi chờ đón, trả khách tại các bến xe khách trên địa bàn tỉnh 2,039 tỷ đồng; trợ giá 30% chi phí chuyến trong thời gian 03 năm đầu tiên cho các tuyến xe buýt mở mới thiết yếu như: Mỹ Phước - Cây Trường, Thành phố mới - Bàu Bàng, Thành phố mới – Bến xe Miền Đông mới…

7/17/2018 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtvận tải công cộng,  xe buýt138-nang-cao-chat-luong-van-tai-hanh-khach-cong-cong-bang-xe-buyt-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-giai-doan-2018-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
546.00
121,000
0.00
121000
66,066,000
Đẩy mạnh việc thực hiện tiết kiệm, tiết giảm chi phí điện, điện thoại, văn phòng phẩmĐẩy mạnh việc thực hiện tiết kiệm, tiết giảm chi phí điện, điện thoại, văn phòng phẩm
 
TTĐT - Ngày 04/6/2012, UBND tỉnh đã có Công văn số 1538/UBND – KTTH chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố Thủ Dầu Một thực hiện tiết kiệm, tiết giảm tối đa chi phí điện, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, khánh tiết, hội nghị, công tác phí.
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị, thành phố Thủ Dầu Một có trách nhiệm phổ biến, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị bộ phận trực thuộc, các cán bộ, viên chức trong đơn vị thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu theo yêu cầu của Bộ Tài chính. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện tự chủ về biên chế và kinh phí quản lý hành chính, cơ chế tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính của các đơn vị; đưa chủ trương thực hành tiết kiệm thành trách nhiệm kiểm tra, giám sát của cấp ủy, công đoàn và các đoàn thể thanh niên, phụ nữ… của thanh tra nhân dân trong từng đơn vị; kịp thời sơ kết, đánh giá các giải pháp đã thực hiện để kịp thời sửa đổi, bổ sung.
 
Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra việc thực hiện chi tiêu của các đơn vị để bảo đảm chi đúng chế độ, kiên quyết xuất toán thu hồi hoàn trả ngân sách Nhà nước các khoản chi sai chế độ, báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền xử lý các cá nhân, tập thể gây lãng phí; xử lý nghiêm những sai phạm trong việc thực hiện quy định về tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách, đặc biệt là trong việc chi tiêu hội nghị, tiếp khách, trang bị điện thoại, sử dụng xe ô tô và các tiêu chuẩn định mức khác trong các đơn vị; trường hợp phát hiện vi phạm thực hiện thu hồi ngân sách Nhà nước.
 
Cuối năm, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị, thành phố Thủ Dầu Một gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài chính để Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 
 
 
Phan Anh
6/12/2012 10:37 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết943-Day-manh-viec-thuc-hien-tiet-kiem-tiet-giam-chi-phi-dien-dien-thoai-van-phong-phamThông tin chỉ đạo, điều hành
Chỉ thị của UBND tỉnh về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPTChỉ thị của UBND tỉnh về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT
 
TTĐT - Nhằm đảm bảo cho kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, bảo đảm kết quả thi phản ánh đúng chất lượng dạy và học, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND, ngày 9/5/2012 về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2012.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch chỉ đạo các trường THPT và các Trung tâm giáo dục thường xuyên – kỹ thuật – hướng nghiệp trong tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện về ôn tập kiến thức cho học sinh, về cơ sở vật chất và nhân sự làm công tác thi theo đúng quy định của Bộ. Đồng thời quyết định thành lập Hội đồng in sao đề thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012.
 
UBND các huyện, thị quyết định thành lập Ban bảo vệ và phục vụ các kỳ thi theo quy định của Bộ. Chỉ đạo các đơn vị Công an, Y tế, Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Bưu điện, Đài truyền thanh ở địa phương làm nhiệm vụ bảo vệ, trực cấp cứu, giải quyết kinh phí, thông tin liên lạc, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho các Hội đồng coi thi, cho Hội đồng chấm thi; Chủ tịch UBND các huyện, thị, xã, phường, thị trấn và các sở, ngành, đoàn thể liên quan ở địa phương đảm bảo trật tự, an toàn tuyệt đối cho khu vực bên ngoài các hội đồng thi.
 
Công an tỉnh có kế hoạch bảo vệ bộ phận đề thi từ Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định, bảo vệ tất cả các Hội đồng thi trong suốt thời gian thi, kịp thời ngăn chặn các hiện tượng mất an ninh trật tự ở các khu vực thi; cử cán bộ đến bảo vệ Hội đồng in sao đề thi kỳ thi tốt nghiệp THPT, bảo vệ bộ phận phách, giám sát tổ chấm thi trắc nghiệm, bảo vệ tất cả các tuyến giao đề thi đến các Hội đồng coi thi; chỉ đạo cho công an các huyện, thị cử người tham gia các Ban bảo vệ và phục vụ Hội đồng coi thi, chấm thi và bảo vệ các tuyến giao bài thi về Hội đồng chấm thi.
 
Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị, Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn cử đến mỗi Hội đồng thi trong địa phương mình theo yêu cầu của Hội đồng thi một cán bộ y tế mang theo các loại thuốc cấp cứu để trực tại các Hội đồng thi và làm các thủ tục cần thiết theo quy chế thi. Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước giải quyết kinh phí và tiền mặt kịp thời cho Hội đồng thi có kinh phí và phương tiện làm việc theo quy định.
 
Công ty Điện lực Bình Dương và Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước và Môi trường đảm bảo các điều kiện về điện thắp sáng, điện cho các thiết bị và nước đủ phục vụ trong suốt thời gian các Hội đồng thi làm việc. Bưu điện tỉnh bảo quản và chuyển giao các bưu chứa đĩa mềm cùng các tài liệu khác của Bộ gửi cho Sở Giáo dục và Đào tạo qua đường bưu điện một cách nhanh chóng, an toàn, đầy đủ, đảm bảo bí mật. Viễn thông Bình Dương tạo điều kiện cho các Hội đồng thi được ưu tiên dùng điện thoại, điện báo để thông tin, báo cáo kịp thời, nhanh chóng, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt.
 
Sở Giao thông và Vận tải tạo điều kiện, phương tiện vận chuyển giúp các trường THPT tổ chức đưa rước học sinh đến các Hội đồng coi thi trong cụm. Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những thông tin về kỳ thi trong nhân dân và học sinh.
 
Mai Xuân
5/19/2012 4:14 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết935-Chi-thi-cua-UBND-tinh-ve-to-chuc-ky-thi-tot-nghiep-THPTThông tin chỉ đạo, điều hành
Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ.​

Theo đó, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh khẩn trương quán triệt, tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các  chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27/1/2023, tạo không khí phấn khởi và khí thế mới, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ ngay từ đầu năm; không để chậm trễ ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Đồng thời, xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu được giao tại Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh gắn với kế hoạch công tác năm 2023 của sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị; trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện và phân công đơn vị chủ trì để triển khai thực hiện đảm bảo đạt tiến độ và hiệu quả; theo dõi sát tình hình thực tiễn, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh…

Văn bản 

3/1/2023 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐôn đốc, thực hiện, nhiệm vụ, trọng tâm, kỳ nghỉ,Tết Nguyên đán, Quý Mão, 202342-don-doc-thuc-hien-nhiem-vu-trong-tam-sau-ky-nghi-tet-nguyen-dan-quy-mao-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
234.00
121,000
0.00
121000
0
Triển khai tiêm chủng vắc xin Sởi - Rubella cho nhóm tuổi lớn vùng nguy cơ caoTriển khai tiêm chủng vắc xin Sởi - Rubella cho nhóm tuổi lớn vùng nguy cơ cao
  
TTĐT - Ngày 29-9, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 3391/UBND-VX về việc “Triển khai tiêm chủng vắc xin Sởi - Rubella cho nhóm tuổi lớn vùng nguy cơ cao”.
  
Hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch tiêm chủng, cụ thể: đối tượng tiêm chủng từ 16 - 17 tuổi (bao gồm nam và nữ, sinh từ ngày 01/01/1998 đến ngày 31/12/1999); nữ trong độ tuổi sinh đẻ (18-25 tuổi) tại một số khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát, huyện Bàu. Thời gian triển khai: quý IV/2015 và quý I/2016.
       
Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore chỉ đạo các công ty, xí nghiệp, nhà máy thuộc các khu công nghiệp hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế trong hoạt động tiêm chủng.
  
UBND cấp huyện chỉ đạo các công ty, xí nghiệp, nhà máy không thuộc các khu công nghiệp hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ cùng ngành Y tế trong hoạt động tiêm chủng; chỉ đạo UBND cấp xã triển khai tiêm chủng vắc xin Sởi - Rubella tại từng địa phương một cách quyết liệt.
   
Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các trường học cấp III, các trường nghề trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế trong việc thực hiện tiêm chủng vắc xin cho cán bộ, giáo viên và học sinh theo quy định.
   
Các sở, ban, ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tích cực tham gia vào hoạt động tiêm chủng vắc xin Sởi - Rubella, đảm bảo đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra.
      
Phương Chi
10/1/2015 9:47 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1374-Trien-khai-tiem-chung-vac-xin-Soi-Rubella-cho-nhom-tuoi-lon-vung-nguy-co-caoThông tin chỉ đạo, điều hành
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022

TTĐT - ​​UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đoàn thể và các đơn vị có liên quan, căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các kế hoạch, chương trình, tình hình thực tế và diễn biến dịch Covid-19 của địa phương, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 cho phù hợp và đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân cùng tổ chức hoạt động "tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết" từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 26/3/2022 nhằm thiết thực hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022. Đồng thời, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, truyền thông về thực hiện lối sống xanh, lành mạnh, nói không với việc tiêu thụ, sử dụng động vật hoang dã trái phép, hướng tới tiêu chí "thực phẩm bền vững và tiêu dùng có trách nhiệm". Các cơ sở giáo dục, trường học xây dựng các tiết học giáo dục môi trường, tổ chức các hoạt động ngoại khoá, phát động phong trào thi đua hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất. Tổng kết và ghi lại hình ảnh, video, clip các hoạt động hưởng ứng; đăng tải trên các phương tiện mạng xã hội.

Thực hiện báo cáo kết quả tổ chức Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường) trước ngày 25/4/2022 để tổng hợp chung.

Thông tin, tài liệu tuyên truyền Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 được cập nhật tại Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường http://monre.gov.vn; Cục Quản lý tài nguyên nước http://dwrm.gov.vn; Tổng cục Khí tượng thủy văn http://tckttv.gov.vn/; Cục Biến đổi khí hậu http://www.dcc.gov.vn/ và Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường https://tainguyenmoitruong.gov.vn/. Truy cập, tuyên truyền, chia sẻ Triển lãm Giờ Trái đất 2022 được thực hiện dưới hình thức trực tuyến tại http://trienlamgiotraidat.vn.​

Ngày Nước thế giới 22/3/2022 được Liên hợp quốc phát động với chủ đề là “Nước ngầm - Biến nguồn tài nguyên vô hình thành hữu hình” (Groundwater - Making the invisible visible), nhấn mạnh vai trò quan trọng của nước ngầm trong hệ thống nước và điều kiện vệ sinh, hoạt động nông nghiệp, công nghiệp, hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu; hướng đến kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng cần có những hành động khai thác, bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn nước ngầm; thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng nhu cầu của dân số ngày càng tăng.

Ngày Khí tượng thế giới 23/3/2022 được Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) phát động với chủ đề “Cảnh báo sớm đ hành động sớm - Thông tin khí tượng thủy văn và khí hậu phục vụ hiệu quả giảm nhẹ rủi ro thiên tai” (Early Warning and Early Action. Hydrometeorological and Climate Information for Disaster Risk Reduction). Thông điệp này nhấn mạnh vai trò công tác thông tin, dự báo, cảnh báo sớm, đồng thời cần phải phối hợp, thiết lập mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa các cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia, cơ quan quản lý thiên tai và chính quyền các địa phương. Đây là điều kiện tiên quyết nhằm phòng, chống hiệu quả với thiên tai, góp phần bảo vệ sinh mạng, sinh kế cho người dân, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Giờ Trái đất năm 2022 được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) phát động với chủ đề “Kiến tạo Tương lai - Bây giờ hoặc không bao giờ” (Shape the Future), mong muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng và người dân về vai trò quan trọng trong các hoạt động thích ứng với biến đi khí hậu, ngăn chặn và đảo ngược sự mất mát của đa dạng sinh học trên toàn cầu. Tại Hội nghị COP26, Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra cam kết giảm phát thải khí nhà kính hướng tới phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, giảm phát thải mê-tan toàn cầu đến năm 2030, tăng cường thích ứng với biến đổi khí hậu và tham gia nhiều sáng kiến khác. Cam kết mạnh mẽ tại Hội nghị COP26 để khẳng định với cộng đồng quốc tế quyết tâm cao của Việt Nam trong thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển ít phát thải, thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững.​

Văn bản ​

 

3/22/2022 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTổ chức, hoạt động, hưởng ứng, Nước, thế giới, Ngày, Khí tượng , Chiến dịch, Giờ Trái đất, năm 202221-to-chuc-cac-hoat-dong-huong-ung-ngay-nuoc-the-gioi-ngay-khi-tuong-the-gioi-chien-dich-gio-trai-dat-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
880.00
121,000
0.00
121000
0
Công bố dịch bệnh do vi rút Zika đối với xã, phường thứ hai trên địa bàn tỉnh Bình DươngCông bố dịch bệnh do vi rút Zika đối với xã, phường thứ hai trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - Ngày 02/11/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3009/QĐ-UBND về việc công bố dịch bệnh do vi rút Zika quy mô xã, phường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


Theo đó, Phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An là xã, phường thứ hai của tỉnh Bình Dương được công bố bệnh dịch do vi rút Zika. 

Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với các ngành liên quan thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống dịch do vi rút Zika theo đúng quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; tăng cường quản lý, giám sát và theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến dịch bệnh do vi rút Zika trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng tại các khu dân cư, các khu nhà trọ và hộ gia đình, không để phát sinh ổ dịch mới.

Sở Y tế có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế về các biện pháp và kết quả phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika trên địa bàn tỉnh.

11/2/2016 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtCông bố, dịch bệnh do vi rút Zika, quy mô xã phường, trên địa bàn tỉnh Bình Dương313-cong-bo-dich-benh-do-vi-rut-zika-doi-voi-xa-phuong-thu-hai-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.25
121000
30,250
Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Dương năm 2023NewĐẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Dương năm 2023

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Dương năm 2023.

Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động điều chỉnh, sửa đổi văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác thông tin đối ngoại phù hợp với tình hình thực tế. Trường hợp có xây dựng các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại dài hạn, trung hạn, hàng năm, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường, thị trấn phải lấy ý kiến thẩm định của Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố trước khi phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định hiện hành.

Đồng thời, phân công 01 lãnh đạo phụ trách chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại và 01 cán bộ kiêm nhiệm thực hiện công tác thông tin đối ngoại tại địa phương.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan báo chí cử cán bộ tham gia thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh.

Bên cạnh đó, tổ chức các hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại, nhân quyền, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí cho cán bộ và các đối tượng tham gia hoạt động thông tin đối ngoại, nhân quyền, người phát ngôn, báo cáo viên, tuyên truyền viên là cán bộ các tổ chức đoàn thể với các nội dung trọng tâm: Triển khai các văn bản quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; nhân quyền; phương pháp và kỹ năng công tác thông tin đối ngoại; kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, xử lý khủng khoảng truyền thông; tình hình quốc tế và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; tình hình hội nhập quốc tế của Việt Nam nói chung và Bình Dương nói riêng; tình hình Biển Đông, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới lãnh thổ quốc gia; tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người của Việt Nam và của tỉnh,...

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá nâng cao hình ảnh Bình Dương cho cộng đồng quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài thông qua các hoạt động đoàn ra, đoàn vào; các sự kiện, hội nghị giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao, hợp tác quốc tế, xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa; tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Lào, Campuchia trong tình hình mới; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, hội chợ triển lãm hàng năm của tỉnh. Tham gia chương trình hội nghị, hội thảo về xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước; kêu gọi đầu tư, giới thiệu và cung cấp các thông tin liên quan đến chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh. Triển khai các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, năm tròn, năm chẵn trong quan hệ ngoại giao song phương và đa phương; tổ chức các hoạt động thể thao chuyên nghiệp và phong trào; tham gia các chương trình xúc tiến du lịch, giao lưu văn hóa, văn nghệ mang đậm dấu ấn địa phương - vùng đất có truyền thống lịch sử với nhiều di tích lịch sử văn hóa… 

Kế hoạch ​

3/20/2023 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐẩy mạnh, công tác, thông tin, đối ngoại, Bình Dương, năm 2023954-day-manh-cong-tac-thong-tin-doi-ngoai-tinh-binh-duong-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
618.00
121,000
0.00
121000
0
Từ ngày 12/10/2021, tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách tại Trung tâm Hành chính công tỉnhTừ ngày 12/10/2021, tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

​TTĐT - UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) đặc biệt, cấp bách liên quan đến người dân, doanh nghiệp trong giai đoạn bình thường mới tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Theo đó, từ ngày 12/10/2021, tổ chức tiếp nhận và giải quyết TTHC trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đối với một số TTHC mang tính đặc biệt, cấp bách liên quan đến người dân, doanh nghiệp và các TTHC liên quan việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh. Các TTHC khác tiếp nhận thông qua hình thức trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích. 100% TTHC trả kết quả giải quyết trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính công ích.

Cá nhân, người đại diện doanh nghiệp đến thực hiện TTHC trực tiếp phải có xác nhận tiêm vắc xin phòng Covid-19 đủ 2 mũi hay ít nhất 01 mũi sau 14 ngày hoặc là người mắc Covid-19 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày và đã hoàn thành thời gian tự theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định; đồng thời phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực (trong 72 giờ).

Các sở, ban, ngành rà soát, lập, công khai danh mục TTHC tiếp nhận trực tiếp, số điện thoại hướng dẫn tiếp nhận TTHC. Đồng thời, bố trí nhân sự phối hợp Trung tâm Hành chính công tỉnh tư vấn, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp về cách thức thực hiện TTHC (trực tiếp, trực tuyến, qua bưu chính công ích) và điều kiện để thực hiện TTHC trực tiếp nhằm đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 khi đến thực hiện TTHC ở Trung tâm Hành chính công tỉnh. 

Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh bố trí nhân sự kiểm tra điều kiện thực hiện TTHC của cá nhân, người đại diện doanh nghiệp trước khi vào thực hiện TTHC; đảm bảo việc kiểm soát, phân luồng, điều phối, hướng dẫn người dân di chuyển đảm bảo chỉ đến khu vực một cửa; tổ chức kiểm tra thân nhiệt, khử khuẩn, check in/check out, khai báo y tế và trong cùng một thời điểm có không quá 60 người mỗi khu A, B của Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Hành chính công tỉnh phối hợp các sở, ban, ngành, Ban Quản lý Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh và các đơn vị có liên quan điều phối tổng hợp, xử lý việc tiếp nhận hồ sơ thuận lợi, đúng quy định, đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh.

Văn bản ​​

10/12/2021 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTừ ngày 12/10/2021, tiếp nhận, giải quyết, thủ tục hành chính, đặc biệt, cấp bách, Trung tâm, Hành chính công, tỉnh687-tu-ngay-12-10-2021-tiep-nhan-va-giai-quyet-cac-thu-tuc-hanh-chinh-dac-biet-cap-bach-tai-trung-tam-hanh-chinh-cong-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
471.00
121,000
0.00
121000
0
Đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023Đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023

​TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác phối hợp, tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố nâng cao trách nhiệm, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phối hợp, đồng thời huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương vào dịp cuối năm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

Song song đó, thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích của lực lượng vũ trang trong bảo đảm an ninh, trật tự, hiệu quả hoạt động của các mô hình tự phòng, tự quản.

Đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm, tham gia cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong xã hội không để phát sinh tội phạm. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối tượng tại địa bàn cơ sở, nhất là số người nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy, đối tượng loạn thần, người bị bệnh tâm thần hoặc có tiền sử bị bệnh tâm thần… có nguy cơ phạm tội.

Công an tỉnh phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn vào dịp cuối năm và trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tổ chức chỉ đạo chặt chẽ, triển khai đồng bộ, quyết liệt và có trọng tâm, trọng điểm các biện pháp công tác trong từng lĩnh vực, địa bàn và đối tượng. Tập trung lực lượng, phương tiện, huy động sức mạnh của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm; không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, khiếu kiện, tập trung đông người, vi phạm pháp luật về liên quan đến cờ bạc, cá độ,… nhất là trong thời gian diễn ra vòng Chung kết World Cup 2022 và các Lễ hội đầu Xuân 2023.

Bên cạnh đó, tăng cường các biện pháp tuần tra, kiểm soát nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự công cộng, phòng chống đua xe trái phép, phòng chống cháy nổ; kiên quyết không để xảy ra tình trạng phức tạp về mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép trong dịp Tết, nhất là thời điểm Giao thừa Xuân Quý Mão 2023 trên địa bàn.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự gắn với triển khai quyết liệt các giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân, nhất là tập trung triển khai hoàn thành Kế hoạch 5941/KH-UBND ngày 10/11/2022 về việc triển khai "Cao điểm 45 ngày đêm" thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến ngày 31/12/2022…

Chỉ thị 

12/2/2022 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐảm bảo, an ninh, trật tự, trước, trong, sau, Tết Nguyên Đán, Quý Mão, năm 2023807-dam-bao-an-ninh-trat-tu-truoc-trong-va-sau-tet-nguyen-dan-quy-mao-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Chuẩn bị các phương án để tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 05 đến 12 tuổiChuẩn bị các phương án để tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 05 đến 12 tuổi

​TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch theo tinh thần chỉ đạo tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh với các địa phương.

Theo đó, các địa phương, đơn vị phải đẩy mạnh triển khai thực hiện ngay công tác thông tin, tuyên truyền trên cơ sở cung cấp thông tin của Sở Y tế và định hướng công tác tuyên truyn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy v din biến tình hình dịch bệnh, những hướng dn chuyên môn của ngành liên quan đến công tác phòng, chống dịch.Tăng cường công tác tuyên truyền đối với biến chủng mới của Omicron đang diễn biến phức tạp; thực hiện nhiều nội dung tin, bài để giải thích việc không công bố số ca nhiễm hàng ngày, có những hướng dẫn cụ thể về các trường hợp bị nhiễm (F0) đ họ có kiến thức tự điều trị (phát hiện nhiễm, uống thuốc, khi nào thì cần nhập viện....) thông tin đến từng người dân những nội dung cụ thể, thiết thực về tầm quan trong của từng mũi tiêm vắc xin với hình thức phù hợp, hiệu quả đ mọi người nhận thức đầy đủ, đúng  nêu cao tính chủ động, tinh thn trách nhiệm trong người dân, doanh nghiệp nhằm thích ứng an toàn với dịch bệnh Covid-19.

Ngành Y tế, các địa phương khẩn trương rà soát, xây dựng ngay kế hoạch tổ chức thành chiến dịch tiêm vét vắc xin (mũi 1, mũi 2), tiêm mũi 3 theo quy định và phải hoàn thành trước ngày 20/03/2022. Đồng thời chuẩn bị các phương án để tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 05 đến 12 tuổi; phải huy động cả hệ thống chính trị, tình nguyện viên và người dân chủ động, tích cực tham gia chiến dịch này, chính quyền cơ sở khu phố, ấp, Tổ Covid-19 cộng đồng phải đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người thuộc nhóm nguy cơ cao, bảo đảm không để sót ai thuộc nhóm nguy cơ cao mà không được tiêm vắc xin đầy đủ; bố trí các điểm tiêm hàng ngày tại các Trạm y tế cấp xã, Trung tâm y tế cấp huyện, thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 lưu động ngay tại nhà.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Sở Công Thương chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị để thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho công nhân theo các phương thức và thời gian phù hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin trên địa bàn toàn tỉnh; chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực nhằm đảm bảo cho việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 an toàn, hiệu quả.

UBND các huyện, thị xã, thành phố nâng cao tính chủ động trong công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là công tác triển khai tiêm vắc xin và điều trị, tự điều trị bệnh nhân Covid-19 được đảm bảo, kịp thời và khẩn trương thực hiện mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, kit test; các túi thuốc A... theo tinh thần "bốn tại chỗ", từng địa phương tổ chức mua và trang bị kể cả mua sắm kit test cho các trường học trên địa bàn; thường xuyên củng cố hệ thống y tế cơ sở (đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ công tác điều trị các F0 tại các cơ sở y tế, tại nhà) nhằm chủ động trong công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 tại địa bàn quản lý…

Sở Giáo dục và Đào tạo thường xuyên phối hợp với Sở Y tế và các địa phương căn cứ chỉ đạo của Trung ương và thực tiễn của địa phương để có văn bản hướng dẫn cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh về các giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch cụ thể để thích ứng với việc tổ chức dạy học trực tiếp, trực tuyến được an toàn và phù hợp trong tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên từng địa bàn; tăng cường công tác truyền thông phù hợp để người dân, phụ huynh hiểu, đồng thuận trong công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục.

Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương thực hiện rà soát, cập nhật dữ liệu, xử lý các trường hợp trùng lắp trên cơ sở hệ thông dữ liệu quốc gia nhằm khắc phục

những bất cập về số liệu người tiêm vắc xin, người được điều trị, trên cơ sở đó, hình thành số liệu đồng bộ, thống nhất phục vụ công tác chỉ đạo phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả.     

Văn bản ​​

3/17/2022 8:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChuẩn bị, phương án, tổ chức, tiêm, vắc xin, Covid-19, trẻ, 05 ,12 tuổi355-chuan-bi-cac-phuong-an-de-to-chuc-tiem-vac-xin-phong-covid-19-cho-tre-tu-05-den-12-tuoThông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
825.00
121,000
0.00
121000
0
Hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019Hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ba​n hành Quyết định về việc hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.​

​Việc cấp phát tiền Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 cho tất cả các đối tượng được hưởng phải thực hiện xong trước ngày 20/01/2019 (ngày 15/12 Âm lịch).

Cụ thể, hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 từ nguồn ngân sách địa phương cho cán bộ, công chức (CBCC), viên chức, lực lượng vũ trang và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh theo mức hỗ trợ sau:

1. Bà mẹ Việt Nam anh hùng, chồng bà mẹ Việt Nam anh hùng: Mức chi 4.000.000 đồng/định suất, gồm: 3.500.000 đồng tiền mặt và phần quà trị giá 500.000 đồng.

2. Anh hùng lực lượng vũ trang: Mức chi 3.000.000 đồng/định suất, gồm: 2.500.000 đồng tiền mặt và phần quà trị giá 500.000 đồng.

3. Gia đình có 2 liệt sĩ trở lên: Mức chi 2.500.000 đồng/định suất.

4. Gia đình liệt sĩ anh hùng; gia đình có 1 liệt sĩ; gia đình liệt sĩ hưởng mất người nuôi dưỡng; cán bộ cách mạng lão thành, tiền khởi nghĩa; thương binh 1/4, 2/4: Mức chi 2.000.000 đồng/định suất.

5. Thương binh 3/4 và 4/4: Mức chi 1.800.000 đồng/định suất.

6. Bệnh binh 1/3, 2/3: Mức chi 1.700.000 đồng/định suất.

7. Gia đình có công cách mạng; bệnh binh 3/3; thân nhân chủ yếu của gia đình liệt sĩ (chưa đến tuổi trưởng thành hoặc hết tuổi lao động); thân nhân không chủ yếu của liệt sĩ (người đang giữ bằng và thờ cúng liệt sĩ) tính theo liệt sĩ; người thờ cúng anh hùng lực lượng vũ trang từ trần; người hưởng trợ cấp chất độc hóa học (có từ 1 con trở lên nhiễm chất độc hóa học thì hưởng thêm 1 định suất); người nhiễm chất độc da cam /Dioxin (gia đình có hoàn cảnh khó khăn); cán bộ tham gia hoạt động kháng chiến (không hưu), cán bộ bị địch bắt tù đày, đối tượng hưởng chính sách theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg, Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thanh niên xung phong (hưởng trợ cấp một lần ngoài ra không hưởng chế độ nào khác); tuất từ trần thương bệnh binh; cán bộ hưu trí; hưu trí xã; trợ cấp hàng tháng cán bộ xã (cán bộ hưu trí xã có đóng bảo hiểm xã hội): Mức chi 1.500.000 đồng/định suất.

8. CBCC, viên chức thuộc khu vực hành chính sự nghiệp do tỉnh, huyện (gồm huyện, thị xã, thành phố) quản lý và cơ quan Đảng đóng trên địa bàn tỉnh, huyện (kể cả nhân viên hợp đồng được Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các huyện phê duyệt, có thời hạn hợp đồng từ 6 tháng trở lên và có tên trong danh sách lương tháng 01/2019); CBCC thuộc các cơ quan hành chính do trung ương quản lý đóng trên địa bàn  (kể cả nhân viên hợp đồng có tên trong danh sách lương tháng 01/2019); lực lượng vũ trang thuộc tỉnh quản lý (kể cả cán bộ, chiến sĩ đi học); CBCC và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã  hưởng lương, phụ cấp: Mức chi 2.000.000 đồng/người.

9. Người thờ cúng mẹ Việt Nam anh hùng: Mức chi 1.200.000 đồng/định suất.

10. Người có công cách mạng hưởng trợ cấp một lần (huy chương); đối tượng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg, thanh niên xung phong, Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg; Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg và Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ ); cán bộ mất sức lao động; tuất từ trần CBCC, viên chức; cán bộ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Mức chi 1.000.000 đồng/định suất.

11. Công nhân trực tiếp làm công tác vệ sinh, thu gom rác trong những ngày nghỉ Tết (thuộc các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập về công trình đô thị): Mức chi 4.000.000 đồng/người.

12. Các hộ nghèo: Mức chi 1.500.000 đồng/hộ.

13. Cán bộ ấp, khu phố (gọi chung là ấp) hưởng phụ cấp (Bí thư Chi bộ ấp, Trưởng ấp, Trưởng ban công tác Mặt trận ấp, Phó trưởng ấp, Công an ấp, Ấp đội trưởng, Y tế ấp) và Dân quân thường trực, Dân quân tự vệ, Bảo vệ dân phố (theo Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 12/6/2009 của UBND tỉnh Bình Dương), Đội dân phòng tại các xã: Mức chi 500.000 đồng/người.

14. Viên chức thuộc ngành giáo dục, y tế làm việc xa nhà, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không đủ điều kiện về quê ăn Tết: Mức chi 500.000 đồng/người.

15. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo Luật trẻ em; đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng: Mức chi 700.000 đồng/người.

16. Hỗ trợ công nhân lao động nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không đủ điều kiện về quê ăn Tết (trong đó: Khối tỉnh 3.900 suất; khối huyện 6.450 suất): Mức chi 500.000 đồng/suất. Số lượng suất quà nêu trên là mức tối đa đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với các huyện rà soát phân bổ cho đúng đối tượng.Trường hợp các huyện thực hiện cao hơn định mức thì sẽ không được chấp nhận quyết toán.

17. Đối tượng xã hội:

- Trại viên xã hội : Mức chi 400.000 đồng/người (100.000 đồng/người/ngày).

- Bệnh nhân nghèo nội trú tại các bệnh viện công lập: Mức chi 100.000 đồng/người/ngày được hưởng tối đa 04 (bốn) ngày tính theo số ngày thực tế có mặt điều trị nội trú (từ ngày 04/02/2019 đến ngày 07/02/2019) .

18. Hỗ trợ Bí thư Chi đoàn Thanh niên công nhân, Chi hội trưởng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên công nhân nhà trọ, Câu lạc bộ nữ nhà trọ, cán bộ làm công tác đoàn kết tập hợp thanh niên cấp xã: Mức chi 500.000 đồng/suất.

19. Quà tỉnh đi thăm các gia đình chính sách tiêu biểu ở các huyện (mỗi huyện 5 gia đình): Mức chi 2.000.000 đồng/gia đình, gồm 1.500.000 đồng tiền mặt và 01 phần quà trị giá 500.000 đồng.

20. Quà tỉnh đi thăm lực lượng vũ trang, các đơn vị : 1.851 triệu đồng.

21. Quà tỉnh đi thăm các Trung tâm, Trạm, Trại xã hội: 195 triệu đồng.

22. Chi họp mặt, tổ chức Tết gồm: Họp mặt ngoại giao đoàn, họp mặt Việt kiều, triển lãm Mừng Đảng Mừng Xuân, họp mặt chức sắc tôn giáo, họp mặt văn nghệ sĩ: 1.651 triệu đồng.

Quyết định.​

12/29/2018 8:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBình Dương, hỗ trợ tiền Tết, Tết Kỷ Hợi 2019672-ho-tro-tien-tet-nguyen-dan-ky-hoi-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhTruePhương Chi
0.00
121,000
0.00
121000
/PublishingImages/2019-01/03.01.19 ho tro tet.mp3
Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và nghỉ Tết dương lịch 2023Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và nghỉ Tết dương lịch 2023

TTĐT - ​UBND tỉnh thông báo viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022) và nghỉ Tết dương lịch 01/01/2023.

Theo đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh t chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh vào lúc 6 giờ 30 phút ngày thứ năm 22/12/2022.

Các sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh; UBND TP. Thủ Dầu Một và TP. Thuận An tổ chức cho cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh vào cùng thời gian nêu trên.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh phối hợp cùng các ngành có liên quan tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh thật chu đáo, trang nghiêm và đảm bảo an toàn.

Tại các huyện, thị xã, thành phố khác, thời gian viếng Nghĩa trang Liệt sĩ do UBND huyện, thị xã, thành phố bố trí.

Các công sở, trụ sở các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và các hộ nhân dân phải treo Quốc kỳ trong ngày 01/01/2023.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ 01 ngày 01/01/2023. Do ngày nghỉ Tết Dương lịch trùng vào ngày chủ nhật nên công chức, viên chức được nghỉ bù vào ngày thứ hai 02/01/2023.

Các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang; UBND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các doanh nghiệp phải bố trí lực lượng trực gác bảo vệ cơ quan, đơn vị và khu phố, ấp; chủ động xử lý mọi diễn biến bất thường xảy ra trong dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Tết dương lịch năm 2023, đồng thời báo cáo tình hình kịp thời về UBND tỉnh.

Trước ngày Tết dương lịch, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp tổ chức cho cán bộ, công chức, chiến sĩ, công nhân và nhân dân làm vệ sinh sạch, gọn ở khu vực cơ quan, đơn vị mình (kể cả trụ sở cũ chưa giao đơn vị khác quản lý), các tuyến đường giao thông, nơi công cộng và các khu phố, ấp.

12/9/2022 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtViếng, Nghĩa trang, Liệt sĩ, nhân dịp, kỷ niệm, 78 năm, Ngày thành lập, Quân đội, nhân dân, Việt Nam, nghỉ Tết, dương lịch, 2023488-vieng-nghia-trang-liet-si-nhan-dip-ky-niem-78-nam-ngay-thanh-lap-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-va-nghi-tet-duong-lich-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
449.00
121,000
0.00
121000
0
Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

​Theo đó, UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương năm 2019 cho các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố gồm: Một số chỉ tiêu tổng hợp phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch sản​​ xuất công nghiệp – thương mại – xuất nhập khẩu; kế hoạch sản xuất nông – lâm nghiệp – thủy sản; kế hoạch phát triển nhà ở; kế hoạch vận tải; kế hoạch bảo vệ và phát triển diện tích rừng; chỉ tiêu bảo vệ môi trường; kế hoạch dân số; kế hoạch phát triển giáo dục; kế hoạch sự nghiệp y tế; chỉ tiêu giường bệnh; chỉ tiêu ngành văn hóa – thể thao và du lịch; kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh – truyền hình; kế hoạch Chương trình giảm nghèo và Chương trình về việc làm.

Quyết định​

12/25/2018 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchỉ tiêu, phát triển, kinh tế - xã hội, năm 2019141-giao-chi-tieu-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
192.00
121,000
0.00
121000
23,232,000
/PublishingImages/2018-12/Tin 4 ngay 28.12.18.mp3
Công bố mới, sửa đổi, bổ sung TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương và Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam – SingaporeCông bố mới, sửa đổi, bổ sung TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương và Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam – Singapore

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc công bố mới, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương và Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam – Singapore.  

​Theo đó, có 42 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương và Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam – Singapore.

Quyết định này sửa đổi Quyết định số 3843/QĐ-UBND ngày 26/8/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương; Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 20/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố bổ sung và bãi bỏ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương; Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 10/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam – Singapore.

2/22/2016 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTTHC, Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore 2170-Tin-chi-dao-dieu-hanhThông tin chỉ đạo, điều hànhMai XuânMai Xuân
Điều chỉnh thời gian Chương trình "Tết Nhân ái - Xuân Quý Mão" và Lễ hội Xuân hồng năm 2023Điều chỉnh thời gian Chương trình "Tết Nhân ái - Xuân Quý Mão" và Lễ hội Xuân hồng năm 2023

TTĐT - ​​UBND tỉnh thông báo điều chỉnh thời gian Chương trình "Tết Nhân ái - Xuân Quý Mão" và Lễ hội Xuân hồng năm 2023.

​ 

Theo đó, Chương trình truyền hình trực tiếp “Tết Nhân ái - Xuân Quý Mão” và Lễ hội Xuân hồng năm 2023 sẽ diễn ra vào 7 giờ 30 phút, ngày 12/01/​2022  tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương​.

Thông báo​

1/5/2023 7:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐiều chỉnh, thời gian, Chương trình, Tết Nhân ái, Xuân Quý Mão, Lễ hội, Xuân hồng, năm 2023354-dieu-chinh-thoi-gian-chuong-trinh-tet-nhan-ai-xuan-quy-mao-va-le-hoi-xuan-hong-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Tạo mọi điều kiện thuận lợi để thân nhân người chết vì Covid-19 hưởng ngay các chính sách hỗ trợTạo mọi điều kiện thuận lợi để thân nhân người chết vì Covid-19 hưởng ngay các chính sách hỗ trợ

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các chính sá​ch hỗ trợ chi phí mai táng tử thi nhiễm Covid-19. Theo đó, Bình Dương hỗ trợ chi phí mai táng cho hộ gia đình có người tử vong vì Covid-19 với mức 20 triệu đồng/người.


Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố; các ban, ngành, đoàn thể có liên quan khẩn trương, tập trung tuyên truyền sâu, rộng, đầy đủ, chính xác các nội dung Điều 14 của Nghị định 20/2021/NĐ-CP bằng nhiều hình thức theo phương châm 5D "dễ nghe, dễ thấy, dễ hiểu, dễ biết, dễ làm" cho tt cả người dân đang sinh sống và làm việc trên tỉnh Bình Dương nm rõ để thực hiện gm: đối tượng thụ hưởng, trình tự, thủ tục, mức chi cho hộ gia đình có người chết do dịch bệnh Covid-19; tạo mọi điều kiện thuận lợi, nhanh chóng, thủ tục đơn giản nhất để thân nhân người chết vì Covid-19 hưởng ngay chính sách hỗ trợ.

Đồng thời theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các địa phương hướng dẫn thật cụ thể, chi tiết cho 91 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh Bình Dương nắm bắt, thực hiện. 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các bệnh viện dã chiến trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Y tế các địa phương, các bệnh viện ngoài công lập, các đơn vị sự nghiệp y tế,... phối hợp chặt chẽ với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa, Công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ công cộng Bình Dương lập các hồ sơ, thủ tục trong việc giao, nhận thi hài, xét nghiệm SARS-COV-2 và các tài liệu có liên quan theo phương thức đơn giản, nhanh chóng, thuận lợi để đưa đến Đài hỏa táng xử lý ngay (tuyệt đối không để tồn đọng các tử thi tại cơ sở y tế và Đài hỏa táng).

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa, Công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ công cộng Bình Dương công khai giá dịch vụ của từng khâu, công đoạn từ tiếp nhận tử thi từ Nhà Đại thể đến trả hài cốt với giá cả phải thấp hơn hoặc bằng giá các cơ sở dịch vụ mai táng trong tỉnh để người dân biết, chọn lựa; phải ổn định, nhất quán giữa 02 Công ty đã nêu trong thời gian từ nay đến hết dịch Covid-19 hoặc đến ngày 31/12/2021.

Đối với các trường hợp người chết vì Covid-19 không có thân nhân, các cơ sở y tế liên hệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa chủ động thực hiện các công đoạn. Định kỳ hoặc đến trước ngày 15/12/2021, Công ty lập hồ sơ thanh toán, quyết toán với các địa phương có liên quan và chi trả cho các cơ sở y tế.

Trường hợp người chết vì Covid-19 có thân nhân nhưng không có kinh phí mai táng, các cơ sở y tế liên hệ và giao Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa chủ động thực hiện các công đoạn. Sau khi thân nhân người chết vì Covid-19 nhận được khoản hỗ trợ chính sách nêu trên sẽ thanh toán lại cho Công ty ngay lúc bàn giao hài cốt.

Trường hợp thân nhân của người chết vì Covid-19 tự trang trải kinh phí mai táng, việc chọn đơn vị mai táng, Đài hỏa táng, kinh phí do thân nhân người chết vì Covid-19 tự chi trả và hưởng chính sách hỗ trợ mai táng theo quy định; tạo mọi điều kiện thuận lợi, nhanh chóng, thủ tục đơn giản nhất để thân nhân người chết vì Covid-19 hưởng ngay chính sách hỗ trợ.

Thông báo ​​

8/12/2021 8:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtđiều kiện, thuận lợi, nhanh chóng, thân nhân, người chết, Covid-19, hưởng ngay, chính sách, hỗ trợ361-tao-moi-dieu-kien-thuan-loi-de-than-nhan-nguoi-chet-vi-covid-19-huong-ngay-cac-chinh-sach-ho-trThông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
650.00
121,000
0.00
121000
0
Bình Dương triển khai chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19Bình Dương triển khai chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19

TTĐT - ​Nhằm cụ thể hóa các nội dung, chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, đảm bảo đời sống, an sinh xã hội và an toàn cho người lao động trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung hỗ trợ.

Theo đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện 12 nội dung hỗ trợ người lao động.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, chặt chẽ, đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy định, đúng đối tượng, không để lợi dụng chính sách, trục lợi chính sách. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn hoặc tổng hợp báo cáo cấp thẩm quyền.

Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệpNgười sử dụng lao động được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng (thời gian từ 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022) cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động phòng chống đại dịch Covid-19.

Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: Người sử dụng lao động đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4/2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 15% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 4/2021 thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 06 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị. Đối với trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, nếu đủ điều kiện thì vẫn được giải quyết nhưng tổng thời gian tạm dừng đóng không quá 12 tháng.

Chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động: Người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp khi đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ; thay đổi cơ cấu công nghệ theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Bộ luật Lao động; có doanh thu của quý liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ giảm từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2019 hoặc năm 2020; có phương án hoặc phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo quy định. Mức hỗ trợ tối đa là 1.500.000 đồng/người lao động/tháng và thời gian hỗ trợ tối đa 06 tháng. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ được nộp trong thời gian từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022. 

Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lươngNgười lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 có thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021; đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được hỗ trợ một lần như sau: Từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 01 tháng mức 1.855.000 đồng/người; từ 01 tháng trở lên mức 3.710.000 đồng/người. 

Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021; đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi ngừng việc được hỗ trợ một lần 1.000.000 đồng/người.

Chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động: Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động do phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01 /5/2021 đến hết ngày 31/12/2021; đang tham gia BHXH bắt buộc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người.

Chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em: Người lao động tại điểm 4, 5, 6 Mục II của Nghị quyết số 68/NQ-CPđang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; đang nuôi con hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha.

Trẻ em phải điều trị do nhiễm Covid-19 hoặc cách ly y tế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được ngân sách nhà nước đảm bảo các chi phí điều trị và tiền ăn theo quy định tại điểm 8 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP; được ngân sách nhà nước hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em trong thời gian điều trị, cách ly từ ngày 27/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021. 

Chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em: Người lao động tại điểm 4, 5, 6 Mục II của Nghị quyết số 68/NQ-CP đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; đang nuôi con hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha.

Trẻ em phải điều trị do nhiễm Covid-19 hoặc cách ly y tế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được ngân sách nhà nước đảm bảo các chi phí điều trị và tiền ăn theo quy định tại điểm 8 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP; được ngân sách nhà nước hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em trong thời gian điều trị, cách ly từ ngày 27/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021. ​

Chính sách hỗ trợ đối với người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế: Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với người phải điều trị nhiễm Covid-19 (F0), từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày.

Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với người phải thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày.

Chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch: Hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người đối với đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) phải dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người đối với hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn du lịch bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh: Hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có đăng ký thuế và phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 được ngân sách nhà nước hỗ trợ một lần 3.000.000 đồng/hộ

Chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất: Cho vay trả lương ngừng việc: Người sử dụng lao động được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương ngừng việc đối với người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động, trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022. Người sử dụng lao động không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 03 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

Cho vay trả lương phục hồi sản xuất: Người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022 khi quay trở lại sản xuất kinh doanh và người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022 được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và đang tham gia BHXH bắt buộc. Người sử dụng lao động không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động theo thời gian trả lương thực tế tối đa 03 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng. 

Đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác: Đây là chính sách hỗ trợ riêng của tỉnh, sẽ có văn bản hướng dẫn thực hiện sau khi ban hành.

Văn bản ​

7/15/2021 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChính sách, hỗ trợ, người lao động, sử dụng, lao động. khó khăn, dịch Covid-1928-binh-duong-trien-khai-chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-gap-kho-khan-do-dich-covid-1Thông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
1,989.00
121,000
0.00
121000
0
Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháoQuản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

TTĐT - ​​UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh.​

​Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo.

Các cơ quan, đơn vị được trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phải thường xuyên kiểm tra và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra việc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ không đúng mục đích làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền cơ sở thực hiện có hiệu quả công tác vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo; cam kết không sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tích cực tham gia phát hiện, tố giác các trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về các hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tổ chức kiểm tra, tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo góp phần bảo đảm an ninh trật tự, nhất là thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các địa bàn, tuyến trọng điểm, nhà ga, bến xe, cảng và các phương tiện giao thông để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc vi phạm về sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo để phòng ngừa, giáo dục chung.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức kiểm tra, rà soát, tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo theo thẩm quyền; nhất là các kho chứa vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ phục vụ công tác huấn luyện chiến đấu, bảo đảm quản lý chặt chẽ, an toàn. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo…

Văn bản ​​​​

1/12/2023 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtQuản lý, sử dụng, vũ khí, vật liệu, nổ, công cụ, hỗ trợ, pháo435-quan-ly-su-dung-vu-khi-vat-lieu-no-cong-cu-ho-tro-va-phaThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
604.00
121,000
0.00
121000
0
Công nhận làng nghề Sơn mài Tương Bình Hiệp là làng nghề truyền thốngCông nhận làng nghề Sơn mài Tương Bình Hiệp là làng nghề truyền thống
UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3855/QĐ-UBND công nhận làng nghề Sơn mài Tương Bình Hiệp (TX.TDM) đạt tiêu chuẩn làng nghề truyền thống.
Nghề sơn mài ở Tương Bình Hiệp có nguồn gốc xuất phát từ những năm đầu của thế kỷ 19. Sau đó phát triển đỉnh cao với sự ra đời của các xưởng sản xuất sơn mài lớn ở địa phương như xưởng sản xuất sơn mài Thành Lễ, Trần Hà làm nên những sản phẩm nổi tiếng có giá trị lớn được xuất khẩu sang châu Âu, châu Á tạo động lực và nền tảng phát triển rất lớn cho làng nghề... Do chạy theo lợi nhuận, trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm kém chất lượng gây mất lòng tin đối với khách hàng, thị trường thu hẹp, sản xuất bị sút giảm. Tuy nhiên những người có tâm với nghề đã liên kết hợp tác cùng khôi phục lại nghề và phát triển đến ngày nay.
Làng nghề Sơn mài Tương Bình Hiệp được công nhận là làng nghề truyền thống sẽ tạo điều kiện thuận lợi để làng nghề được hưởng các chính sách khuyến khích phát triển theo quy định.
 Ngọc Trinh
(Theo báo Bình Dương)
1/23/2009 7:38 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết708-Cong-nhan-lang-nghe-Son-mai-Tuong-Binh-Hiep-la-lang-nghe-truyen-thongThông tin chỉ đạo, điều hành
Tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tỉnh Bình DươngTổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2018 vừa ban hành Kế hoạch​​ tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Kỳ thi).

Theo đó, Kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày 25/6/2018-27/6/2018.

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 11.396 thí sinh. Trong đó có 554 thí sinh chỉ đăng ký xét tốt nghiệp; 9.995 thí sinh đăng ký xét tốt nghiệp và thi tuyển sinh; 847 thí sinh đăng ký chỉ thi tuyển sinh.

Hội đồng thi tỉnh Bình Dương là Hội đồng thi số 47 do Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Bình Dương phối hợp với trường Đại học Thủ Dầu Một và trường Đại học Bình Dương tổ chức 21 điểm thi. Trong đó, 14 điểm thi đặt tại các trường THPT ở các huyện, thị xã, thành phố và 07 điểm thi đặt tại các trường trung học cơ sở.

Cán bộ coi thi được điều động từ đội ngũ giáo viên các trường THPT, cán bộ, giảng viên trường Đại học Thủ Dầu Một và trường Đại học Bình Dương từ ngày 23/6/2018 đến hết ngày 27/6/2018.

Chấm thi từ ngày 27/6/2018 đến hết ngày 10/7/2018; chấm phúc khảo (nếu có) từ 21/7/2018 đến hết ngày 28/7/2018. Sở GDĐT sẽ điều động giám khảo từ các trường THPT tham gia chấm thi môn Ngữ văn và nhân sự tham gia Ban chấm bài thi trắc nghiệm theo quy định. Ban chấm thi và Ban chấm phúc khảo đặt tại trường THPT chuyên Hùng Vương, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.​

Hội đồng thi công bố kết quả thi chậm nhất ngày 11/7/2018 và công bố kết quả chấm phúc khảo chậm nhất ngày 28/7/2018. Hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 15/7/2018, hoàn thành việc xét và công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo chậm nhất ngày 30/7/2018. Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh; in và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh chậm nhất ngày 20/7/2018. Gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT chính thức về Văn phòng Bộ GDĐT chậm nhất ngày 05/8/2018.

 

6/4/2018 11:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtthi THPT, THPT, thi THPT quốc gia237-to-chuc-ky-thi-trung-hoc-pho-thong-quoc-gia-nam-2018-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
402.00
121,000
0.00
121000
48,642,000
1 - 30Next