Tin chỉ đạo điều hành
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa bổ sung danh mục các tuyến đường triển khai hạ tầng ngầm cáp viễn thông giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phòng, chống  thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP  ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) (gọi tắt là Thông tư số 03).

 

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình làm việc tháng 5/2019 của UBND tỉnh.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tăng cường quản lý nhà nước về đo lường đối với công tơ điện và đồng hồ nước lạnh tại các cơ sở kinh doanh, mua bán và tại các nhà trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn năm 2019 – 2020.

 

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch đảm bảo kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) cho người nhiễm HIV/AIDS và hỗ trợ phần cùng chi trả thuốc kháng HIV (ARV) cho bệnh nhân có thẻ BHYT giai đoạn 2019-2020.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/2/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn năm 2019-2021.

 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tăng cường công tác tiêm chủng trên địa bàn tỉnh Bình DươngTăng cường công tác tiêm chủng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản​ ​về việc tăng cường công tác tiêm chủng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Sở Y tế phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện lập kế hoạch và tổ chức tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ cao và an toàn, tổ chức tiêm bù ngay trong tháng đối với các trường hợp trì hoãn tiêm chủng mở rộng và có kế hoạch tiêm vét cho tất cả các đối tượng thuộc tiêm chủng mở rộng chưa được tiêm chủng đầy đủ, tránh bỏ sót đối tượng, đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đạt trên 95% theo quy mô xã, phường; tham mưu UBND tỉnh bố trí đủ kinh phí, chủ động về nhân lực để triển khai hiệu quả và giám sát chặt chẽ công tác tiêm chủng tại địa phương, có biện pháp hỗ trợ người dân khi sử dụng một số vắc xin không thuộc tiêm chủng mở rộng; truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về lợi ích của việc tiêm chủng phòng bệnh, những phản ứng có thể gặp sau khi tiêm chủng và cách theo dõi, chăm sóc người được tiêm chủng, khuyến cáo người dân tích cực tham gia tiêm chủng phòng bệnh.​​

UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với ngành y tế trong việc điều tra, thống kê, tổng hợp, quản lý chặt chẽ các đối tượng tiêm chủng dịch vụ. Đảm bảo tất cả các cơ sở tiêm chủng áp dụng Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia kể cả các cơ sở tiêm chủng dịch vụ và cơ sở y tế có phòng sinh, 100% trẻ sinh ra đều được quản lý trên Hệ thống. Định kỳ rà soát, sàng lọc tránh hiện tượng trùng lặp các đối tượng.

7/11/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttiêm chủng, tiêm ngừa, chích ngừa613-tang-cuong-cong-tac-tiem-chung-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
335.00
121,000
0.00
121000
40,535,000
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình DươngChương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Chương trình).​

Theo đó, mục tiêu của Chương trình là tiếp tục đẩy mạnh công tác THTK, CLP; hạn chế và đẩy lùi lãng phí đang diễn ra trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội hiện nay; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách, sử dụng tài sản công, sử dụng thời gian lao động, tiêu dùng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tập trung xây dựng các gải pháp nâng cao hiệu quả THTK, CLP nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống, tiêu dùng của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp nhà nước, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo việc THTK, CLP; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu trong THTK, CLP; tăng cường công tác tổ chức THTK, CLP trên các lĩnh vực; tăng cường thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát THTK, CLP; thường xuyên kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP; đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; gắn kết THTK, CLP với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong THTK, CLP.

4/6/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttiết kiệm, chống lãng phí250-chuong-trinh-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-nam-2018-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
292.00
121,000
0.40
121000
35,380,400
Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai sắp xếp hệ thống các cơ quan báo in gắn với đổi mới mô hình tổ chức, quản lý theo hướng giảm số lượng cơ quan báo in, mỗi cơ quan có thể có nhiều ấn phẩm (trong đó có 01 ấn phẩm chính và có thể có một số ấn phẩm khác). Các cơ quan báo sau khi sắp xếp đều có cơ quan chủ quản trực tiếp là cấp tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác chỉ đạo, quản lý. Các cơ quan báo chí được giao quyền tự chủ tài chính. Nhà nước tập trung đầu tư ngân sách cho một số cơ quan báo chủ lực, thực hiện cơ chế đặt hàng đối với một số báo và tạp chí phục vụ các nhiệm vụ chính trị được xác định. Đổi mới hình thức, nội dung các ấn phẩm đáp ứng yêu cầu thông tin chung và thông tin chuyên biệt của từng nhóm độc giả, vùng miền.

Hệ thống phát thanh, truyền hình đổi mới theo hướng tập trung sản xuất chương trình, bảo đảm thời lượng phát sóng chương trình sản xuất trong nước của kênh phát thanh, kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương đạt tỷ lệ tối thiểu 70% tổng thời lượng phát sóng trong 01 ngày của từng kênh chương trình (trong đó, thời lượng chương trình tự sản xuất mới đạt tối thiểu 30% thời lượng các chương trình sản xuất trong nước); việc khai thác các nội dung từ kênh chương trình nước ngoài tập trung vào tin thời sự quốc tế, khoa học, kỹ thuật, thể thao, giải trí và không vượt quá 30% tổng thời lượng phát sóng trong 01 ngày của kênh đó. Đến năm 2020, các đài phát thanh, truyền hình tự bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên. Nhà nước có cơ chế hỗ trợ, đặt hàng đối với các kênh, chuyên mục, chương trình phục vụ các nhiệm vụ chính trị, thông tin, tuyên truyền thiết yếu và có cơ chế phù hợp để từng bước hình thành và phát triển ngành công nghiệp sản xuất nội dung trong nước.

Đối với hệ thống dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, số lượng kênh chương trình nước ngoài được phép khai thác nguyên kênh trên hệ thống không vượt quá 30% tổng số kênh khai thác.

Phương án sắp xếp đối với báo, tạp chí điện tử tương tự như đối với báo, tạp chí in. Các cơ quan, tổ chức được có cơ quan báo, tạp chí in được phép có báo, tạp chí điện tử. Tạp chí điện tử phải thể hiện đúng tính chất tạp chí, không được sử dụng giấy phép xuất bản tạp chí điện tử để xuất bản báo điện tử. Các báo điện tử hiện có cơ quan chủ quản là các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thì thực hiện chuyển đổi cơ quan chủ quản hoặc chuyển thành tạp chí.

Các báo điện tử tự cân đối tài chính. Nhà nước có cơ chế hỗ trợ phát triển một số báo điện tử chủ lực có kỹ thuật, công nghệ hiện đại, tính tương tác cao, phong phú về nội dung, có khả năng thu hút công chúng, định hướng dư luận xã hội, nhất là trước các sự kiện, vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm để phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền và thông tin đối ngoại (bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài). Sắp xếp hệ thống các báo điện tử gắn với đổi mới công nghệ, quản lý nhằm phát huy tối đa lợi thế về bao phủ thông tin, khả năng tương tác, tìm kiếm thông tin và xâu chuỗi sự kiện, phù hợp với xu hướng hội tụ công nghệ đa phương tiện, trở thành công cụ hữu hiệu định hướng thông tin mạng.​

Văn bản​

Quyết định số 362/QĐ-TTg ​

5/7/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtQuy hoạch, phát triển, báo chí 743-quy-hoach-phat-trien-va-quan-ly-bao-chi-toan-quoc-den-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
752.00
121,000
0.00
121000
90,992,000
/PublishingImages/2019-05/Tin 8- Quy hoach phat trien bao chi.mp3
Hướng dẫn trình tự thực hiện xã hội hóa theo Nghị định 69/2008/NĐ-CP, 59/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bình DươngHướng dẫn trình tự thực hiện xã hội hóa theo Nghị định 69/2008/NĐ-CP, 59/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc hướng dẫn trình tự thực hiện xã hội hóa theo Nghị định 69/2008/NĐ-CP, 59/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, các cơ sở thực hiện xã hội hóa là các cơ sở ngoài công lập được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động trong các lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa; các tổ chức, cá nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có các dự án đầu tư, liên doanh, liên kết thành lập các cơ sở hạch toán độc lập hoạt động trong các lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; các cơ sở sự nghiệp công lập thực hiện góp vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật thành lập các cơ sở hạch toán độc lập hoặc doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cơ sở thực hiện xã hội hóa phải đáp ứng các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại các Quyết định số: 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008, 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013, 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 để được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa.

Trình tự thực hiện xã hội hóa như sau: Nhà đầu tư liên hệ sở quản lý chuyên ngành về dự án xã hội hóa mà nhà đầu tư quan tâm; đồng thời có văn bản nêu rõ nội dung đề nghị đầu tư dự án cụ thể. Sở quản lý chuyên ngành tham mưu UBND tỉnh lựa chọn nhà đầu tư. Sau khi UBND tỉnh quyết định chọn nhà đầu tư thực hiện xã hội hóa, nhà đầu tư liên hệ sở quản lý chuyên ngành thực hiện thủ tục xác nhận cơ sở thực hiện xã hội hóa đạt yêu cầu loại hình, quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quy định; nhà đầu tư liên hệ các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện dự án. Sau khi dự án hoàn thành đưa vào hoạt động, cơ sở thực hiện xã hội hóa gửi văn bản thông báo dự án đã hoàn thành đưa vào hoạt động kèm theo hồ sơ, tài liệu có liên quan để cơ quan thuế xem xét, ra quyết định miễn, giảm tiền thuê đất chính thức và các chính sách thuế khác theo quy định.

Văn bả​n 

3/7/2019 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtxã hội hóa514-huong-dan-trinh-tu-thuc-hien-xa-hoi-hoa-theo-nghi-dinh-69-2008-nd-cp-59-2014-nd-cp-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
450.00
121,000
121,000.00
121000
54,450,000
/PublishingImages/2019-03/Huong dan trinh tu thuc hien XHH.mp3
Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 730/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số: 1387/QĐ-UBND ngày 11/6/2013 và 175/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 của UBND tỉnh.

Bộ tiêu chí là căn cứ để chỉ đạo việc xây dựng, phát triển nông thôn mới và là cơ sở để đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020. Bộ tiêu chí sẽ được xem xét điều chỉnh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong từng thời kỳ.

Bộ tiêu chí gồm 19 tiêu chí, được xây dựng trên cơ sở Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. So với Bộ tiêu chí tại Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 11/6/2013 của UBND tỉnh, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 bổ sung các chỉ tiêu về: xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định; xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn; xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; xã có liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững…

Căn cứ Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bình Dương, các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể để UBND cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện theo quy định. Việc xét công nhận xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới và thị xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện hướng dẫn, phổ biến tuyên truyền và tổ chức thực hiện Quyết định này.

3/28/2017 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Bộ tiêu chí, xã nông thôn mới, tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2017-2020996-bo-tieu-chi-xa-nong-thon-moi-tinh-binh-duong-giai-doan-2017-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.80
121000
96,800
Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tinTriển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản​ về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin.

Theo đó, các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương ban hành và công bố công khai quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm tại cơ quan, tổ chức, địa phương mình, bảo đảm đầy đủ các nội dung của quy chế theo quy định; bố trí đơn vị, bộ phận hoặc người có năng lực, trình độ làm đầu mối cung cấp thông tin; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết cho việc cung cấp thông tin cho công dân; tổ chức rà soát, phân loại, kiểm tra và bảo đảm tính bí mật của các thông tin do cơ quan, đơn vị tạo ra; duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm cung cấp cho công dân, bảo đảm thông tin có hệ thống, đầy đủ, toàn diện, kịp thời, dễ dàng tra cứu; chủ động lập, cập nhật, công khai danh mục thông tin phải được công khai trước khi Luật có hiệu lực 30 ngày và danh mục thông tin được tiếp cận có điều kiện, tổ chức xây dựng chuyên mục về tiếp cận thông tin trên Trang thông tin điện tử, Cổng thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, địa phương mình theo quy định; tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP và các văn bản liên quan nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức trong việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân dưới nhiều hình thức.

Các sở, ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện và báo cáo kết quả tình hình triển khai thi hành Luật gửi về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 15/5/2018 để tổng hợp báo cáo Trung ương.

4/24/2018 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtLuật tiếp cận thông tin, tiếp cận thông tin367-trien-khai-thi-hanh-luat-tiep-can-thong-tiThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
367.00
121,000
0.40
121000
44,455,400
Chương trình làm việc tháng 5/2018 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 5/2018 của UBND tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo về Chương trình làm việc tháng 5/2018 của UBND tỉnh.

Theo đó, trong tuần thứ II (07-11/5/2018), UBND tỉnh sẽ thông qua Đề án nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020.

Trong tuần thứ IV (21-25/5/2018), UBND tỉnh sẽ báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5 năm 2018; thông qua một số nội dung trình Kỳ họp thứ 6 (thường lệ giữa năm 2018) – HĐND tỉnh khoá IX.

Trong tuần thứ V (28-31/5/2018), UBND tỉnh sẽ sơ kết việc triển khai thực hiện Chương trình huy động và phát huy các nguồn lực từ các thành phần kinh tế để tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2016-2020; sơ kết việc triển khai thực hiện: Chương trình Tiếp tục phát triển dịch vụ chất lượng cao phục vụ cho phát triển công nghiệp và đô thị, giai đoạn 2016-2020, Chương trình Phát triển đô thị theo hướng văn minh, giàu đẹp và nâng cao chất lượng sống của nhân dân, Chương trình Nâng cao chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học - kỹ thuật và đội ngũ công nhân lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới; thông qua quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương về việc điều tra thu thập thông tin thị trường bất động sản và quy hoạch hệ thống bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

5/11/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchương trình làm việc, tháng 5/2018290-chuong-trinh-lam-viec-thang-5-2018-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
309.00
121,000
0.00
121000
37,389,000
Định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức Định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức

TTĐT - Ngày 7/9/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2322/QĐ-UBND quy định định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 2892/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 và Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh.

Theo đó, Quyết định quy định về chủng loại, số lượng xe ô tô chuyên dùng được hình thành từ nguồn vốn ngân sách, có nguồn gốc ngân sách (kể cả nguồn vốn vay, viện trợ, quà biếu của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước hoặc được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước theo quy định của pháp luật). Đối với xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác tại các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, quốc phòng - an ninh, công an nhân dân thực hiện theo quy định riêng của Thủ tướng Chính phủ.

Về định mức, trang bị tối đa 02 xe đối với một số cơ quan, đơn vị thuộc khối tỉnh và khối huyện, thị xã, thành phố. Khối xã, phường, thị trấn trang bị 01 xe tải dùng để phục vụ công tác an ninh, trật tự. Cụ thể:

Cơ quan, đơn vị cấp tỉnh
Chủng loạiSố lượng
Văn phòng UBND tỉnhXe ô tô chuyên dùng 02 cầu có gắn còi hú để phục vụ cho công tác chỉ đạo kịp thời và xử lý đảm bảo an ninh trật tự, biểu tình, đình công, phòng, chống lụt bão thiên tai đột xuất01 xe
Ngành y tế
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Xe phục vụ công tác cứu thương120 giường/01 xe cứu thương
Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng Xe phục vụ công tác cứu thươngTối đa 02 xe cứu thương
Bệnh viện Y học cổ truyền Xe phục vụ công tác cứu thươngTối đa 02 xe cứu thương
Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Xe phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnhTối đa 02 xe (bán tải)
Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sảnXe phục vụ công tác cứu thươngTối đa 02 xe cứu thương
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đoàn ca múa nhạc dân tộcXe phục vụ chở diễn viên, xe sân khấu01 xe sân khấu, 01 xe chở diễn viên, 01 xe ô tô bán tải vận chuyển đạo cụ và làm phương tiện quảng cáo, thông tin tuyên truyền
Trung tâm Thể dục Thể thaoXe chở vận động viênTối đa 01 xe
Trung tâm Văn hóa và Điện ảnhXe truyền thông01 xe truyền thông lưu động
Ngành Giao thông - Vận tải

Thanh tra Giao thông

Các đội thanh tra
Xe phục vụ công tác chuyên môn

Tối đa 02 xe

Tối đa 01 xe/Đội

Chi cục Quản lý thị Trường

Đội Quản lý thị trường

Phòng, chống buôn lậu, chống hàng giả.

Tối đa 02 xe

Tối đa 01 xe/Đội

Chi cục Kiểm lâm

Các Hạt Kiểm lâm

Ban Quản lý rừng

Phục vụ quản lý, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng

Tối đa 01 xe

Tối đa 01 xe/Hạt

Tối đa 01 xe
Chi cục Thú yDùng để vận chuyển mẫu và vật tư lấy mẫu phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnhTối đa 01 xe

Thanh tra Xây dựng

Các đội thanh tra

Tối đa 01 xe

Tùy theo nhiệm vụ đặc thù được quy định riêng của ngànhCơ quan, đơn vị khối huyện, thị xã, thành phố:Chủng loạiSố lượng

​Đơn vị chuyên ngành

​ ​ ​ ​ ​ ​
Xe quét rác01 xe
Xe ép rác 600 tấn rác/xe/tháng
Xe cần cẩu01 xe
Xe nâng01 xe
Xe bồn, tưới cây01 xe
Xe xúc01 xe
Xe hút bùn01 xe
Trung tâm Văn hóaXe phục vụ cho công tác văn hóa01 xe
Trung tâm Y tếXe phục vụ công tác cứu thươngTối đa 02 xe cứu thương
Phòng Khám đa khoaXe phục vụ công tác cứu thươngTối đa 01 xe cứu thương


9/7/2016 11:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐịnh mức, ô tô chuyên dùng, trang bị, cơ quan, tổ chức, đơn vị, tỉnh Bình Dương401-dinh-muc-xe-o-to-chuyen-dung-trang-bi-cho-cac-co-quan-to-chucThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong kỳ 2014-2018Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong kỳ 2014-2018

TTĐT - Ngày 01/3/2019, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018.

Theo đó, có 466 văn bản của HĐND, UBND tỉnh ban hành còn hiệu lực gồm 114 Nghị quyết, 342 Quyết định, 10 Chỉ thị; có 496 văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ gồm 81 Nghị quyết, 315 Quyết định, 100 Chỉ thị; có 43 văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần gồm 05 Nghị quyết, 29 Quyết định; có 90 văn bản cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới gồm 17 Nghị quyết, 72 Quyết định, 01 Chỉ thị.

Quyết địnhDanh mục văn bản quy phạm pháp luật của từng cơ quan, đơn vị.

3/1/2019 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết615-cong-bo-ket-qua-he-thong-hoa-van-ban-quy-pham-phap-luat-trong-ky-2014-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseMai Xuân
205.00
121,000
0.00
121000
24,805,000
Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phòng, chống  thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các biện pháp phi công trình, cụ thể: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg, ngày 03/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 17/3/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016 - 2020, Chỉ thị số 111/CT-BTL, Kế hoạch số 112/KH-BTL ngày 15/01/2019 của Bộ Tư lệnh Quân khu về nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và điều hành thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn năm 2019; kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp theo quy định; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban phòng, chống thiên tai theo quy định, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến thời tiết mưa, bão, tình hình thủy văn, mực nước các sông chính và các hồ chứa quốc gia; cảnh giác đề phòng trong những tháng cuối năm xảy ra lũ, bão ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Bình Dương, cùng với triều cường các sông dâng cao kết hợp các hồ chứa quốc gia xả lũ; chủ động ứng phó, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống thiên tai xảy ra…

Song song đó, thực hiện các biện pháp công trình, cụ thể: Thi công hoàn thành đưa vào sử dụng công trình Trục thoát nước Chòm Sao - Suối Đờn, công trình sửa chữa Kênh dẫn thượng lưu và đuôi tràn Hồ Từ Vân 1. Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án tiêu thoát nước như Trục thoát nước Suối Giữa, Bưng Biệp - Suối Cát, Hệ thống thoát nước Dĩ An và khu công nghiệp Tân Đông Hiệp,…Thực hiện gia cố, sửa chữa, nâng cấp, duy tu bảo đảm an toàn cho các công trình, hệ thống đê bao, bờ bao khi mực nước dâng cao do triều cường, xả lũ, mưa lớn; lưu ý các khu vực xung yếu, trọng điểm có nguy cơ xảy ra bể bờ, tràn bờ…

Kế hoạch ​​

5/15/2019 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn779-ke-hoach-phong-chong-thien-tai-va-tim-kiem-cuu-nan-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
418.00
121,000
0.00
121000
50,578,000
Hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019Hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019.

​Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đoàn thể tổ chức lồng ghép các hoạt động truyền​ thông trong các hoạt động của các tổ chức, cơ quan nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, doanh nhân về giá trị và vai trò của đa dạng sinh học đối với việc đảm bảo lương thực thực phẩm, cung cấp dinh dưỡng và đảm bảo sức khỏe con người, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; tuyên truyền thực hiện các quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, chú trọng các nội dung về bảo tồn và phát triển các giống vật nuôi, cây trồng bản địa, cây, con dược liệu và các tri thức truyền thông liên quan; khai thác bền vững tài nguyên sinh học; phát động các phong trào bảo tồn đa dạng sinh học như sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, thực hiện tiêu dùng xanh, thân thiện với môi trường và chế độ ăn uống lành mạnh, không buôn bán và sử dụng các loài động, thực vật nguy cấp, quý hiếm, ưu tiên bảo vệ…; căn cứ vào kế hoạch hoạt động đã được phê duyệt tổ chức riêng hoặc lồng ghép các hoạt động truyền thông thích hợp; tổng hợp kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019, báo cáo theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Văn bản ​​​​​

5/14/2019 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtHưởng ứng, Quốc tế, Đa dạng, sinh học 113-huong-ung-ngay-quoc-te-da-dang-sinh-hoc-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
316.00
121,000
0.00
121000
38,236,000
Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030 Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

Theo đó, nhằm nâng cao chất lượng GDNN, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và đảm bảo xu thế hội nhập quốc tế, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác GDNN trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ nay đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ban, ngành, Hiệp hội, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực GDNN theo Kế hoạch số 4651/KH-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh; tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh sắp xếp tinh gọn hệ thống cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh theo nhu cầu thị trường lao động, phù hợp cơ cấu ngành nghề, đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các giải pháp nâng cao số lượng đào tạo trình độ từ trung cấp trở lên; phối hợp với Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội về GDNN; khuyến khích doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp; hình thành mối quan hệ chặt chẽ giữa cơ sở GDNN với doanh nghiệp, các hiệp hội và trung tâm dịch vụ việc làm, sàn giao dịch việc làm, hội chợ việc làm; khuyến khích các cơ sở GDNN trong tỉnh mở rộng hợp tác, liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia vào quá trình đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp; phối hợp các cơ sở GDNN công lập đủ điều kiện xây dựng phương án, chuyển đổi sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hạch toán như doanh nghiệp theo lộ trình, phù hợp với điều kiện phát triển của đơn vị…

Các cơ sở GDNN cập nhật, điều chỉnh, đổi mới phương thức, chương trình, giáo trình giảng dạy đáp ứng nhu cầu thực tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao; liên kết, quan hệ với doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và đội ngũ chuyên gia tham gia vào quá trình xây dựng chương trình đào tạo, ngân hàng đề thi, đánh giá người học, gắn đào tạo với giải quyết việc làm; tổ chức kiểm định, tự kiểm định chất lượng cơ sở, chương trình đào tạo theo qui định; có kế hoạch tổ chức, bồi dưỡng, giải pháp nhằm nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn theo qui định, đặc biệt là giáo viên các nghề trọng điểm cấp độ quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế…​

Chỉ thị ​

5/15/2019 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐổi mới, nâng cao, chất lượng, giáo dục nghề nghiệp 7-doi-moi-va-nang-cao-chat-luong-giao-duc-nghe-nghiep-den-nam-2021-va-dinh-huong-den-nam-2030Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
574.00
121,000
0.00
121000
69,454,000
Các tuyến đường triển khai hạ tầng ngầm cáp viễn thông giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bình DươngCác tuyến đường triển khai hạ tầng ngầm cáp viễn thông giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa bổ sung danh mục các tuyến đường triển khai hạ tầng ngầm cáp viễn thông giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​Theo đó, có 15 tuyến đường thuộc thành phố Thủ Dầu Một, 02 tuyến đường thuộc thị xã Bến Cát, 07 tuyến đường thuộc thị xã Thuận An được triển khai hạ tầng ngầm cáp viễn thông giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Quyết định ​​

5/15/2019 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttuyến đường, hạ tầng, ngầm, cáp, viễn thông 992-cac-tuyen-duong-trien-khai-ha-tang-ngam-cap-vien-thong-giai-doan-2019-2020-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
97.00
121,000
0.00
121000
11,737,000
Triển khai, tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV và các Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và 7, khóa IXTriển khai, tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV và các Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và 7, khóa IX

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai, tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV và các Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và 7, khóa IX.

Theo đó, đối với triển khai, tuyên truyền, phổ biến các Luật, các cơ quan, đơn vị chủ trì chủ động tổ chức triển khai và thực hiện; trong đó xác định rõ nội dung, hình thức phổ biến cho phù hợp với từng nhóm đối tượng như giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến Luật; tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai cấp tỉnh cho cán bộ chủ chốt; đăng văn bản trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các hình thức khác phù hợp, tập huấn chuyên sâu nội dung văn bản luật, biên soạn tài liệu; tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan và tham mưu xây dựng văn bản quy định chi tiết…Các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến trước ngày 15/11/2018 đối với các Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 và trước ngày 15/6/2019 đối với các Luật có hiệu lực từ 01/7/2019.

Đối với triển khai, tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết của Quốc hội, các cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến, thông tin, truyền thông nội dung các Nghị quyết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý và nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú và phù hợp trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Đối với triển khai, tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết của HĐND tỉnh, các cơ quan, đơn vị tổ chức các hội nghị tập huấn, triển khai cấp tỉnh cho cán bộ chủ chốt; đăng toàn văn Nghị quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức tuyên truyền khác phù hợp; rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và tham mưu xây dựng văn bản quy định chi tiết (trong trường hợp có chỉ đạo và cấp trên giao); chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cho việc triển khai thi hành các Nghị quyết tại cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Kế hoạch ​​

8/31/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtLuật, Nghị quyết, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, HĐND180-trien-khai-tuyen-truyen-pho-bien-cac-luat-nghi-quyet-duoc-thong-qua-tai-ky-hop-thu-5-quoc-hoi-khoa-xiv-va-cac-nghi-quyet-cua-hdnd-tinh-thong-qua-tai-ky-hop-thu-6-va-7-khoa-iThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
441.00
121,000
0.00
121000
53,361,000
Mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình DươngMức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc triển khai triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:

1. Phụ cấp lưu trú (trừ trường hợp được cử đi công tác làm nhiệm vụ trên biển, đảo)

a. Trường hợp đi công tác trong ngày (đi và về trong ngày)

- Từ 11km đến dưới 20km, mức chi không quá 70.000 đồng/ngày;

- Từ 20 km trở lên, mức chi không quá 120.000 đồng/ngày.

b. Trường hợp đi công tác (ở lại nơi công tác)

- Từ 1lkm đến dưới 20km, mức chi không quá 120.000 đồng/ngày;

- Từ 20 km trở lên, mức chi không quá 170.000 đồng/ngày.

c. Trường hợp đi công tác ở quận thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ, thành phố Đà Nẵng và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh, mức chi tối đa không quá 200.000 đồng/ngày.

2. Các mức chi công tác phí, chi hội nghị khác: Thực hiện bằng với mức quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Ngoài ra, đối với các cơ quan, đơn vị chưa được giao quyền tự chủ tài chính; các cơ quan, đơn vị sử dụng từ nguồn kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ và nguồn kinh phí không thường xuyên, khi thực hiện thanh toán công tác phí gồm: Chi phí đi lại (kể cả vé máy bay); phụ cấp lưu trú; tiền thuê phòng nghỉ; đi công tác theo đoàn phối hợp liên ngành, liên cơ quan thì phải được phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

Về tiêu chuẩn mua vé máy bay đi công tác trong nước:

1. Đối với hạng ghế thương gia (có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,3 trở lên)

2. Đối với hạng ghế thường (có hệ số phụ cấp chức vụ dưới 1,3): Cán bộ lãnh đạo cấp Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh (ngoài điểm 2.1), Giám đốc, Phó Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh và tương đương trở lên; cán bộ lãnh đạo cấp Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; lãnh đạo HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố và tương đương trở lên.

Ngoài các đối tượng nêu trên và các cán bộ, công chức được cử đi công tác bằng phương tiện máy bay từ nguồn kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ và kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên thì phải có ý kiến chấp thuận của UBND tỉnh. Riêng trường hợp phát sinh ở huyện, thị xã, thành phố do UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định.

Trường hợp không được duyệt, nếu đi công tác bằng phương tiện máy bay thì chỉ được thanh toán tiền tàu xe tương đương với giá cước vận tải ô tô hành khách công cộng thông thường hoặc theo giá cước vận tải đường sắt (vé nằm).

Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND​​ 

Văn bản​8/30/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtcông tác phí227-muc-chi-cong-tac-phi-chi-hoi-nghi-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
566.00
121,000
0.00
121000
68,486,000
Chương trình làm việc tháng 9/2018 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 9/2018 của UBND tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Thông báo​ về Chương trình làm việc tháng 9/2018 của UBND tỉnh.

Theo đó, trong tuần thứ IV (17 – 21/9/2018), UBND tỉnh sẽ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng và nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2018.

Trong tuần thứ V (24 – 28/9/2018), UBND tỉnh sẽ thông qua một số nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2018 (đề xuất xây dựng 04 Nghị quyết Quy phạm pháp luật).

9/10/2018 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchương trình làm việc,  UBND tỉnh, tháng 9/2018490-chuong-trinh-lam-viec-thang-9-2018-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
101.00
121,000
0.00
121000
12,221,000
Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững năm 2018Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững năm 2018

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản​ về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững năm 2018.

 

​Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố bám sát và thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Kế hoạch số 1477/KH-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh về triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trong năm 2018, rà soát, xây dựng và hoàn thành việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện phát triển bền vững trong ngành, lĩnh vực, địa phương mình, bảo đảm lồng ghép, phát triển bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường. Song song đó, tiếp tục xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, an toàn, minh bạch, giảm chi phí tài chính và thời gian, hướng tới mức trung bình của ASEAN-4 làm nền tảng hướng tới chuẩn mực của OECD; đề cao trách nhiệm giải trình, kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm, các tiêu cực, nhũng nhiễu…

8/16/2018 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtbền vững64-trien-khai-ket-luan-cua-thu-tuong-chinh-phu-tai-hoi-nghi-toan-quoc-ve-phat-trien-ben-vung-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
234.00
121,000
0.00
121000
28,314,000
Đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chứcĐẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).

Theo Chỉ thị này, đến hết năm 2020, 100% CBCCVC lãnh đạo, quản lý dưới 55 tuổi đối với nam, dưới 50 tuổi đối với nữ còn thiếu các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý phải được bồi dưỡng theo quy định; bảo đảm đến hết năm 2021, 100% CBCCVC phải bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBCCVC về vai trò của hoạt động bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý. CBCCVC giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu, nghiêm túc trong việc học tập, bồi dưỡng, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng; rà soát, thống kê các trường hợp còn thiếu các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định và xây dựng kế hoạch cử CBCCVC đi bồi dưỡng; gắn quy hoạch với bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh, chú trọng bồi dưỡng cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội và triển vọng vào vị trí lãnh đạo, quản lý; quan tâm, đầu tư bồi dưỡng, rèn luyện lớp cán bộ kế cận.

Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh hàng năm xây dựng kế hoạch tổ chức các khóa bồi dưỡng chương trình theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện; tập trung tổ chức các khóa bồi dưỡng CBCCVC lãnh đạo, quản lý hiện chưa đáp ứng tiêu chuẩn trong năm 2019 và năm 2020; coi trọng tổ chức các khóa bồi dưỡng trang bị kiến thức về công tác cán bộ cho lãnh đạo các cấp…

Văn bản​ 

11/9/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐẩy mạnh, bồi dưỡng, bổ nhiệm, lãnh đạo, quản lý,  cán bộ, công chức, viên chức179-day-manh-boi-duong-truoc-khi-bo-nhiem-chuc-vu-lanh-dao-quan-ly-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
411.00
121,000
0.00
121000
49,731,000
/PublishingImages/2018-11/BOIDUONGCANBO.mp3
Kế hoạch triển khai Đề án Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030Kế hoạch triển khai Đề án Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ triển khai Đề án "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030".

Theo đó, tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức và người dân về chính sách phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; triển khai chiến dịch truyền thông, tuyên truyền, giáo dục về phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới; nâng cao năng lực và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về việc phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ s giới; triển khai các hoạt động, các dịch vụ, mô hình hỗ trợ, can thiệp để phòng ngừa và giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới. Phấn đấu đến năm 2020, 100% nạn nhân được phát hiện bị bạo lực trên cơ sở giới được can thiệp và hỗ trợ kịp thời, 50% người được phát hiện gây bạo lực được tư vấn hoặc có hình thức xử lý phù hợp. Đến năm 2030, triển khai hiệu quả chính sách phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới nhằm tăng cường thực thi pháp luật, hướng tới xây dựng môi trường an toàn, bình đẳng, không bạo lực.

Hàng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án và gửi về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trước ngày 15/12, hoạt động tổng kết Đề án được tổ chức vào năm 2020.​

7/12/2017 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtPhòng ngừa, bạo lực, cơ sở giới,  Bình Dương, 2017 – 2020505-ke-hoach-trien-khai-de-an-phong-ngua-va-ung-pho-voi-bao-luc-tren-co-so-gioi-tinh-binh-duong-giai-doan-2017-2020-va-tam-nhin-den-nam-203Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Tăng cường công tác quản lý và phát huy giá trị các công trình văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Bình DươngTăng cường công tác quản lý và phát huy giá trị các công trình văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị​ về việc tăng cường công tác quản lý và phát huy giá trị các công trình tượng đài, tranh hoành tráng, đền, bia tưởng niệm sự kiện lịch sử, biểu tượng văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về di sản văn hóa; quảng bá giá trị nổi bật của các di sản văn hóa trên các phương tiện truyền thông nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài tỉnh; nâng cao nhận thức, thái độ ứng xử văn hóa, văn minh và ý thức giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa của người dân và khách du lịch; phối hợp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, thống kê, đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và khai thác các công trình này; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của công tác tôn tạo bảo dưỡng, chống xuống cấp, bảo vệ cảnh quan, môi trường, tránh sự xâm phạm, lấn chiếm đến công trình văn hóa, đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi, hội diễn, các giải thể thao… gắn với ý nghĩa các di tích nhằm thu hút người dân đến tham quan và tìm hiểu về giá trị nhân văn của các công trình này; định kỳ tôn tạo, bảo dưỡng, chống xuống cấp các Đài liệt sĩ, Nghĩa trang liệt sĩ hiện có và thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ. Song song đó, thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền giá trị lịch sử - văn hóa để nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức giữ gìn, phát huy giá trị di tích trong cộng đồng gắn với việc tổ chức các hoạt động như: "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", "Tìm về địa chỉ đỏ"

Nhân kỷ niệm các ngày lễ, Tết, sự kiện lịch sử, chính trị của đất nước cần thực hiện tốt việc tiếp đón và hướng dẫn thân nhân, đồng đội các liệt sĩ và nhân dân đến thăm viếng tại tượng đài, đền, bia lưu niệm, ghi danh, ghi công liệt sĩ, bia chiến tích… làm tốt công tác tổ chức lễ viếng, dâng hoa, dâng hương, thắp nến tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người dân yêu nước đã ngã xuống vì độc lập, tự do cho dân tộc…

9/12/2018 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtcông trình, văn hóa, lịch sử539-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-va-phat-huy-gia-tri-cac-cong-trinh-van-hoa-lich-su-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
496.00
121,000
0.00
121000
60,016,000
/PublishingImages/2018-09/TIN 01.mp3
Khẩn trương triển khai các phương án, biện pháp phòng, tránh, ứng phó với Bão số 9Khẩn trương triển khai các phương án, biện pháp phòng, tránh, ứng phó với Bão số 9

​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc Khẩn trương triển khai các phương án, biện pháp phòng, tránh, ứng phó với Bão số 9.​

Theo đó, để chủ động trong công tác phòng, tránh, ứng phó với mọi tình huống, giảm thiểu tối đa các thiệt hại do ảnh hưởng Bão số 9, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai ngay phương án​ phòng, tránh, ứng phó với bão tại mỗi đơn vị, địa phương nhằm chủ động ứng phó với bão đổ bộ vào địa bàn tỉnh; khẩn trương thực hiện các biện pháp theo phương án phòng, tránh, ứng phó khi áp thấp nhiệt đới, bão, bão mạnh đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Bình Dương; tổ chức trực ban lãnh đạo và cơ quan tham mưu 24/24 giờ để nắm chắc diễn biến tình hình, dự kiến các tình huống xấu nhất có thể xảy ra; phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng ứng phó tại chỗ với lực lượng chi viện của cấp trên để khẩn trương bố trí cán bộ trực tiếp đến các địa bàn xung yếu cùng với cấp ủy - chính quyền địa phương chỉ đạo công tác ứng phó kịp thời và có hiệu quả.

Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo dõi chặt chẽ tình hình dự báo khí tượng thuỷ văn, thiên tai trên địa bàn tỉnh; báo cáo, thông báo nhanh tình hình diễn biến của bão, mưa lũ, xả lũ các hồ chứa Quốc gia, triều cường; đề xuất công tác ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra; xác định các khu vực xung yếu để tập trung huy động lực lượng, phương tiện, vật tư chi viện đúng mức cho các xã, phường, thị trấn thực hiện việc phòng, tránh và tổ chức sơ tán, di dời dân kịp thời, an toàn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị quản lý công trình thủy lợi kiểm tra các công trình hồ, đập, bờ rạch, cản dâng nước, đê bao... để phát hiện kịp thời các sự cố, có biện pháp thực hiện sửa chữa ngay, đảm bảo ngăn lũ và triều cường; triển khai các phương án bảo đảm an toàn đập, phương án phòng, chống lũ lụt cho vùng hạ du các hồ chứa, phương án bảo vệ công trình thủy lợi.

Bao so 9.jpg

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 9 lúc 04 giờ ngày 23/11/2018

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Sở Giao thông vận tải, Tỉnh Đoàn chuẩn bị lực lượng, bố trí cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng huy động các phương tiện, trang thiết bị như ca nô, xe tải, ô tô, thiết bị thông tin liên lạc, nhà bạt, phao cứu hộ, áo phao cứu sinh, nệm hơi cứu hộ và các trang thiết bị chuyên dụng, thông dụng khác để tham gia sơ tán, di dời dân, tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ, đặc biệt là tại các khu vực xung yếu.

Sở Giao thông Vận tải phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai chặt tỉa cây xanh dễ đổ ngã, đảm bảo giao thông huyết mạch thông suốt tại các tuyến đường quan trọng; bố trí lực lượng hướng dẫn điều tiết giao thông tại các bến phà, đò ngang để nhân dân chuyển hướng di chuyển, không tập trung đi lại tại các bến phà, đò ngang trong thời gian bão có khả năng đổ bộ hoặc theo cảnh báo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương…

Các sở, ban ngành, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện, báo cáo kịp thời về Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh thông qua Văn phòng thường trực theo địa chỉ: Chi cục Thủy lợi, số 89 đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; điện thoại: 0274.3829.389; Fax: 0274.3829.955; Email: vpttbchpclb@binhduong.gov.vn.

Văn bản ​

​ 

11/23/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKhẩn trương, phương án, biện pháp, ứng phó, Bão số 9166-khan-truong-trien-khai-cac-phuong-an-bien-phap-phong-tranh-ung-pho-voi-bao-so-Thông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
714.00
121,000
0.00
121000
86,394,000
Kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản và điều hành với Trục liên thông văn bản quốc gia trong giai đoạn thử nghiệmKết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản và điều hành với Trục liên thông văn bản quốc gia trong giai đoạn thử nghiệm

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản và điều hành (QLVB&ĐH) với Trục liên thông văn bản quốc gia ​trong giai đoạn thử nghiệm.

​Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Cục Bưu điện Trung ương - Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ, khẩn trương triển khai thử nghiệm kết nối, liên thông phần mềm QLVB&ĐH của tỉnh với Trục liên thông văn bản quốc gia theo hướng dẫn tại Công văn số 10143/VPCP-KSTT ngày 18/10/2018 của Văn phòng Chính phủ trước ngày 20/12/2018.

Văn bản ​​

12/13/2018 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKết nối, liên thông, phần mềm, văn bản, điều hành, trục, quốc gia, thử nghiệm293-ket-noi-lien-thong-phan-mem-quan-ly-van-ban-va-dieu-hanh-voi-truc-lien-thong-van-ban-quoc-gia-trong-giai-doan-thu-nghieThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
157.00
121,000
0.00
121000
18,997,000
Chỉ số giá trị sản xuất công nghiệp tháng 2Chỉ số giá trị sản xuất công nghiệp tháng 2
Chỉ số giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn của một số tỉnh, thành phố tháng 02 và 2 tháng đầu năm 2009.
 
 
Tháng 02/2009 so với tháng 01/2009 (%)
Tháng 02/2009 so với cùng kỳ năm 2008 (%)
2 tháng đầu năm 2009 so với cùng kỳ năm 2008 (%)
 
Thành phố Hà Nội
104,1
 
120,7
 
108,5
 
 
     Nhà nước
102,6
 
114,2
 
102,8
 
 
     Ngoài Nhà nước
101,1
 
120,7
 
109,5
 
 
     Đầu tư nước ngoài
107,7
 
124,9
 
111,5
 
 
Hải Phòng
101,1
 
120,0
 
110,4
 
 
     Nhà nước
101,4
 
113,5
 
109,2
 
 
     Ngoài Nhà nước
100,6
 
117,7
 
104,6
 
 
     Đầu tư nước ngoài
101,3
 
124,6
 
115,5
 
 
Vĩnh Phúc
112,5
 
98,3
 
82,5
 
 
     Nhà nước
105,6
 
82,4
 
72,4
 
 
     Ngoài Nhà nước
100,5
 
186,9
 
134,0
 
 
     Đầu tư nước ngoài
115,0
 
91,1
 
77,2
 
 
Hải Dương
107,1
 
108,7
 
89,1
 
 
     Nhà nước
95,6
 
113,1
 
95,0
 
 
     Ngoài Nhà nước
115,7
 
115,1
 
88,4
 
 
     Đầu tư nước ngoài
115,0
 
102,4
 
84,5
 
 
Phú Thọ
110,8
 
84,4
 
70,2
 
 
     Nhà nước
109,0
 
72,6
 
62,6
 
 
     Ngoài Nhà nước
109,8
 
95,7
 
77,1
 
 
     Đầu tư nước ngoài
114,1
 
88,1
 
72,4
 
 
Quảng Ninh
113,6
 
114,9
 
98,5
 
 
     Nhà nước
109,2
 
117,0
 
99,4
 
 
     Ngoài Nhà nước
108,5
 
113,0
 
105,0
 
 
     Đầu tư nước ngoài
139,9
 
108,9
 
90,0
 
 
Thanh Hóa
111,7
 
147,6
 
118,4
 
 
     Nhà nước
113,5
 
137,5
 
104,9
 
 
     Ngoài Nhà nước
105,7
 
155,3
 
134,7
 
 
     Đầu tư nước ngoài
123,7
 
144,7
 
106,1
 
 
Đà Nẵng
130,9
 
119,0
 
91,9
 
 
     Nhà nước
153,4
 
118,1
 
86,3
 
 
     Ngoài Nhà nước
104,5
 
104,9
 
94,0
 
 
     Đầu tư nước ngoài
136,0
 
154,8
 
103,1
 
 
Khánh Hòa
92,4
 
110,8
 
105,0
 
 
     Nhà nước
105,1
 
117,6
 
97,6
 
 
     Ngoài Nhà nước
91,7
 
91,6
 
98,3
 
 
     Đầu tư nước ngoài
82,7
 
153,7
 
127,7
 
 
TP. Hồ Chí Minh
104,2
 
119,0
 
102,9
 
 
     Nhà nước
108,0
 
108,5
 
89,3
 
 
     Ngoài Nhà nước
104,1
 
123,7
 
106,6
 
 
     Đầu tư nước ngoài
102,0
 
120,7
 
108,3
 
 
Bình Dương
105,1
 
140,4
 
108,3
 
 
     Nhà nước
103,7
 
149,2
 
108,8
 
 
     Ngoài Nhà nước
105,1
 
142,1
 
110,4
 
 
     Đầu tư nước ngoài
105,1
 
139,4
 
107,3
 
 
Đồng Nai
107,0
 
114,9
 
109,9
 
 
     Nhà nước
112,0
 
111,8
 
95,3
 
 
     Ngoài Nhà nước
113,4
 
115,7
 
108,9
 
 
     Đầu tư nước ngoài
105,2
 
115,3
 
112,7
 
 
Bà Rịa - Vũng Tàu
99,9
 
108,0
 
110,8
 
 
     Nhà nước
98,2
 
108,9
 
108,4
 
 
     Ngoài Nhà nước
98,3
 
102,5
 
101,4
 
 
     Đầu tư nước ngoài
100,7
 
108,5
 
113,3
 
 
Cần Thơ
108,2
 
132,1
 
110,3
 
 
     Nhà nước
102,7
 
110,8
 
98,9
 
 
     Ngoài Nhà nước
109,0
 
137,9
 
113,4
 
 
     Đầu tư nước ngoài
118,1
 
148,3
 
116,3
 

 

(Nguồn: Tổng cục thống kê)

3/4/2009 9:01 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1518-Chi-so-gia-tri-san-xuat-cong-nghiep-thang-2Thông tin chỉ đạo, điều hành
Kế hoạch xét tuyển viên chức tỉnh Bình Dương năm 2019Kế hoạch xét tuyển viên chức tỉnh Bình Dương năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức tỉnh Bình Dương năm 2019 (gọi tắt là Kế hoạch).​

Theo đó, đối tượng xét tuyển là người từ đủ 18 tuổi trở lên không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo; có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; có đơn đăng ký dự tuyển, lý lịch rõ ràng, văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm; đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ và đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Thời gian tổ chức xét tuyển dự kiến trong quý II năm 2019.

Nhu cầu tuyển dụng được thực hiện xét tuyển theo chỉ tiêu cần tuyển dụng tại các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh. Số lượng, vị trí các chức danh cần tuyển dụng do Sở Nội vụ tổng hợp và thông báo theo quy định.

Nội dung và hình thức xét tuyển thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ. Cụ thể, xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2. Vòng 2: Thực hiện phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển; điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100; thời gian phỏng vấn 30 phút; không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên; có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Các đối tượng là Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B thuộc diện đối tượng ưu tiên được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm tại vòng 2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động thuộc diện đối tượng ưu tiên được cộng 5 điểm vào kết quả điểm tại vòng 2. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ thuộc diện đối tượng ưu tiên được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm tại vòng 2. Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên tại các điểm trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.

Sở Nội vụ tổ chức triển khai Kế hoạch đến các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức; rà soát, thống kê, thẩm định và tổng hợp nhu cầu của các cơ quan, đơn vị…

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này và chỉ tiêu, lộ trình thực hiện tinh giản biên chế theo quy định để đăng ký nhu cầu, chỉ tiêu xét tuyển viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kế hoạch ​​​

4/19/2019 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtxét tuyền, viên chức175-ke-hoach-xet-tuyen-vien-chuc-tinh-binh-duong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
752.00
121,000
0.00
121000
90,992,000
Kế hoạch thực hiện chương trình truyền thông về khởi nghiệp năm 2018Kế hoạch thực hiện chương trình truyền thông về khởi nghiệp năm 2018

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện chương trình truyền thông về khởi nghiệp năm 2018

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương thực hiện và phát sóng chương trình truyền hình với tên gọi "Hành trang khởi nghiệp", gồm 26 phóng sự chuyên đề về khởi nghiệp.

Chương trình phát sóng trên kênh BTV1, BTV2 hoặc BTV3 định kỳ 2 phóng sự/ tháng với thời lượng 15 phút/phóng sự. Thời gian thực hiện từ tháng 02 đến tháng 12 năm 2018.

Nội dung của chương trình: Giới thiệu chung về khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, các vấn đề liên quan đến khởi nghiệp bằng cách phỏng vấn hoặc mời chuyên gia trong nước tham gia ghi hình để làm rõ bản chất của hoạt động khởi nghiệp, cách thức để khởi nghiệp; giới thiệu về các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp nổi tiếng trong khu vực và trong nước như Saigon Innovation Hub, Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp TP. HCM (BSSC), ... để giúp các cá nhân, cộng đồng hiểu rõ hơn về hoạt động của các trung tâm này; triển khai các hoạt động nhằm hỗ trợ và phát triển khởi nghiệp của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, tổ chức trong tỉnh như Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, ....; tìm kiếm và thông tin về các dự án khởi nghiệp thành công trong và ngoài tỉnh; xây dựng phóng sự về tấm gương khởi nghiệp ở Bình Dương là các doanh nghiệp hoặc các ý tưởng khởi nghiệp của các bạn trẻ.

Các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan phối hợp thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

 ​

1/31/2018 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết144-ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-truyen-thong-ve-khoi-nghiep-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
340.00
121,000
0.50
121000
41,200,500
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2019.

​Theo đó, THTK, CLP được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực trong đó tập trun​​g vào một số lĩnh vực với chỉ tiêu cụ thể: Trong năm 2019, thực hiện siết chặt kỷ luật tài chính – ngân sách nhà nước; bảo đảm chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả và theo đúng dự toán HĐND thông qua; thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên; giảm tần suất và thắt chặt các khoản kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, công tác phí, chi tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, phấn đấu tiết kiệm 12% so với dự toán được cấp thẩm quyền phê duyệt; hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; phấn đấu tiết kiệm 15% chi đoàn ra, đoàn vào so với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiếp tục cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản trừ các công trình quan trọng quốc gia, công trình dự án nhóm A, công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của địa phương; thực hiện triệt để tiết kiệm năng lượng, vật tư, chi phí đầu vào; ứng dụng công nghệ mới để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh hàng xuất khẩu, tiết kiệm chi phí quản lý kinh doanh, đối với các doanh nghiệp nhà nước đăng ký và thực hiện tiết giảm chi phí quản lý (từ 5%) trở lên… Song song đó, phấn đấu giảm tối thiểu 2,5% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015, đảm bảo mục tiêu đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015, có 10% đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011-2015; thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đảm bảo đến năm 2021 giảm được 10% so với biên chế giao 2015; giảm tối thiểu 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với số giao năm 2015…

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp nhà nước và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo quán triệt về việc tăng cường công tác chỉ đạo việc THTK, CLP; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu trong THTK, CLP; tăng cường công tác tổ chức THTK, CLP trên các lĩnh vực; đẩy mạnh thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát THTK, CLP; kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP; đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý, gắn THTK, CLP với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong THTK, CLP.

Chương trình ​​​​

4/12/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChương trình, thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí242-chuong-trinh-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
563.00
121,000
0.00
121000
68,123,000
/PublishingImages/2019-04/tin 5- chuong trinh thuc hanh TK,, chong LP nam 2019.mp3
Chương trình làm việc tháng 5/2019 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 5/2019 của UBND tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình làm việc tháng 5/2019 của UBND tỉnh.

Theo đó, trong tuần thứ II (06–10/5/2019), UBND tỉnh sẽ thông qua một số nội dung đề nghị xây dựng Nghị quyết quy phạm pháp luật trình Kỳ họp giữa năm 2019 HĐND tỉnh.

Trong tuần thứ IV (20-24/5/2019), UBND tỉnh sẽ thông qua báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5 năm 2019; thay thế Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh về tổ chức hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương; quy định về mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg, ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Dương; sửa đổi, bổ sung Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tổng kết việc triển khai thực hiện Chương trình số 23-CTr/TU ngày 18/6/2016 của Tỉnh ủy về "Huy động và phát huy các nguồn lực từ các thành phần kinh tế để tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2016-2020"; tổng kết việc triển khai thực​​​ hiện Chương trình số 24-CTr/TU ngày 18/6/2016 của Tỉnh ủy về "Tiếp tục phát triển dịch vụ chất lượng cao phục vụ cho phát triển công nghiệp và đô thị giai đoạn 2016-2020".  

Chương trình ​

5/10/2019 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchương trình, UBND tỉnh, 5/2019936-chuong-trinh-lam-viec-thang-5-2019-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
276.00
121,000
0.00
121000
33,396,000
Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, phấn đấu đến giai đoạn trước năm 2020 sẽ xây dựng hệ thống cảng, bến thuỷ nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải với khối lượng vận chuyển hơn 8 triệu tấn hàng hoá và hơn 3 triệu hành khách vào năm 2020; giai đoạn 2021-2025, tiếp tục xây dựng hệ thống cảng, bến thuỷ nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải với khối lượng vận chuyển hơn 20 triệu tấn hàng hoá và gần 6 triệu hành khách vào năm 2025; giai đoạn sau 2025, hoàn thiện hệ thống cảng, bến thuỷ nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải với khối lượng vận chuyển hơn 40 triệu tấn hàng hoá và hơn 8 triệu hành khách vào năm 2030, khối lượng vận chuyển bằng đường thủy chiế​m khoảng 15% tổng nhu cầu vận chuyển hàng hóa cả tỉnh.

Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện quy hoạch cảng thủy nội địa gồm 10 cảng hàng hoá, 01 cảng hành khách và 07 cảng chuyên dùng; xoá bỏ và mở mới một số bến hàng hóa; nâng cấp và mở mới một số bến hành khách; đình chỉ hoạt động các bến khách ngang sông không đảm bảo yêu cầu theo quy định và mở mới một số bến khách ngang sông.

7/5/2018 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtbến cảng, bến thủy nội địa, bến hành khách, bến hàng hóa, hệ thống cảng335-quy-hoach-chi-tiet-he-thong-cang-ben-thuy-noi-dia-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-den-nam-2020-va-tam-nhin-den-nam-203Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
292.00
121,000
0.00
121000
35,332,000
Chuyển đổi tổ chức bộ máy xã Lai Uyên thành tổ chức bộ máy thị trấn Lai Uyên thuộc huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình DươngChuyển đổi tổ chức bộ máy xã Lai Uyên thành tổ chức bộ máy thị trấn Lai Uyên thuộc huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết đị​nh về việc chuyển đổi tổ chức bộ máy xã Lai Uyên thành tổ chức bộ máy thị trấn Lai Uyên thuộc huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Theo đó, chuyển đổi tổ chức bộ máy xã Lai Uyên thành tổ chức bộ máy thị trấn Lai Uyên thuộc huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương được thành lập theo Nghị quyết số 535/NQ-UBTVQH14 ngày 11/7/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc​​ hội. Tổ chức bộ máy mới chính thức hoạt động từ ngày 01/9/2018.

UBND huyện Bàu Bàng căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn thị trấn Lai Uyên thực hiện công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự và hoạt động cho phù hợp, đảm bảo theo quy định.

Quyết định​

8/29/2018 8:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchuyển đổi, bộ máy, Lai Uyên680-chuyen-doi-to-chuc-bo-may-xa-lai-uyen-thanh-to-chuc-bo-may-thi-tran-lai-uyen-thuoc-huyen-bau-bang-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
170.00
121,000
0.00
121000
20,570,000
Điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình DươngĐiều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, chọn mức lương cơ sở đầu vào để xác định đơn giá nhân công xây dựng (Lnc) trên địa bàn tỉnh Bình Dương đối với Vùng I là 2.530.000 đồng/tháng và đi với Vùng II là 2.320.000 đồng/tháng, làm cơ sở xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Việc phân loại vùng tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau: Vùng I gồm thành phố Thủ Dầu Một, các thị xã Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên và các huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên; Vùng II gồm các huyện Phú Giáo, Dầu Tiếng.

Việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương có thể sử dụng một trong hai cách xác định đơn giá nhân công như sau:

- Cách 1: Đối với đơn giá nhân công và máy thi công tại các Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương năm 2017 gồm phần xây dựng, phần sửa chữa, phần lắp đặt, phần khảo sát và Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương (sửa đổi - bổ sung) năm 2018, được nhân với hệ số điều chỉnh số 1:

Bảng 1: Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công đối với Vùng I và Vùng II trên địa bàn tỉnh

1.png

​​Cách 2: Xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016, trên cơ sở mức lương cơ sở đầu vào để xác định đơn giá nhân công xây dựng (Lnc) đã chọn.

Văn bản​ 

10/17/2018 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐiều chỉnh, đơn giá, nhân công, chi phí, đầu tư, xây dựng830-dieu-chinh-don-gia-nhan-cong-trong-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
371.00
121,000
0.00
121000
44,891,000
1 - 30Next