Tin chỉ đạo điều hành
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban​ hành Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp phòng chống hạn, nhiễm mặn và cháy rừng trong mùa khô năm 2019.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Thông báo số 411/TB-VPCP ngày 25/10/2018 của Văn phòng Chính phủ.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức Triển lãm Ảnh và Phim Phóng sự - Tài liệu trong cộng đồng ASEAN tại tnh Bình Dương năm 2018.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin sởi - rubella cho trẻ 1-5 tuổi tỉnh Bình Dương năm 2018-2019 (gọi tắt là Kế hoạch​​​).

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2018 (lần 2). Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06/11/2018 và thay thế Quyết định số 2081/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2018.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP, ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Kế hoạch).

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khoá IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc tuyên truyền, quán triệt không tổ chức quay phim, ghi hình, chụp ảnh trong quá trình luyện tập thực binh A2.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc triển khai thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc Triển khai Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" năm 2019 (gọi tắt là Phong trào).

 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Chi trả trợ giúp xã hội qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Bình DươngChi trả trợ giúp xã hội qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định​ về việc phê duyệt Đề án chi trả trợ giúp xã hội qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, đối tượng của Đề án là cá nhân, hộ gia đình có người hưởng chế độ trợ cấp, trợ giúp xã hội thường xuyên hàng tháng tại cộng đồng và đối tượng bảo trợ xã hội khi từ trần.

Thời gian thực hiện Đề án chia thành 03 giai đoạn. Giai đoạn 1 (9/2017 – 12/2017): Thực hiện chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội qua hệ thống Bưu điện đối với 04 huyện là Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Bàu Bàng, Dầu Tiếng. Giai đoạn 2 (01/2018 – 12/2018): Thực hiện chi trả trợ cấp đối với 07 huyện, thị xã, thành phố là huyện Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Bàu Bàng, Dầu Tiếng, thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát, Tân Uyên. Giai đoạn 3 (01/2019 - 12/2019): Thực hiện chi trả trợ cấp đối với 09 huyện, thị xã, thành phố là huyện Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Bàu Bàng, Dầu Tiếng, thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát, Tân Uyên, Thuận An, Dĩ An.

Chi trả trợ cấp xã hội tại các điểm bưu cục hoặc điểm bưu điện văn hóa xã hoặc tại nơi cư trú của đối tượng. Thời gian chi trả từ ngày 05 đến ngày 10 hàng tháng.

Mức phí dịch vụ chi trả trợ giúp xã hội trong giai đoạn 1 (9/2017 – 12/2017) là 4.154 đồng/01 người, giai đoạn 2 (01/2018 – 12/2018) là 3.905 đồng/01 người, giai đoạn 3 (01/2019 – 12/2019) là 3.823 đồng/01 người.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Bưu điện tỉnh Bình Dương thực hiện Đề án này.

9/7/2017 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếttrợ giúp xã hội,  bưu điện,  bảo trợ xã hội,  trợ cấp,  trợ giúp,  chi trả6-chi-tra-tro-giup-xa-hoi-qua-he-thong-buu-dien-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
316.00
121,000
0.50
121000
38,296,500
Nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luậtNâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật

TTĐT - Thực hiện văn bản số 751/BTP-PBGDPL ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn về việc nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân về vai trò của tủ sách pháp luật trong công tác thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Phối hợp với ngành Tư pháp xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật, gắn với hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4. Thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý, bảo quản, khai thác tủ sách pháp luật tại Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg. Định kỳ luân chuyển, trao đổi sách, tài liệu pháp luật giữa tủ sách pháp luật cấp xã với các thiết chế văn hóa, thông tin cơ sở (thư viện, điểm bưu điện văn hóa xã, nhà văn hóa, trung tâm học tập cộng đồng...). Khuyến khích đa dạng hóa các loại hình tủ sách pháp luật.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trong cơ quan, đơn vị, coi đây là một nhiệm vụ thường xuyên. Đánh giá thực trạng thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg và đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể gửi về UBND tỉnh thông qua Sở Tư pháp trước ngày 20/11/2017.

4/14/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Công văn, nâng cao hiệu quả, xây dựng, quản lý, khai thác, tủ sách pháp luật539-nang-cao-hieu-qua-xay-dung-quan-ly-khai-thac-tu-sach-phap-luaThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.25
121000
30,250
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CPKế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP
  TTĐT - Ngày 27-01, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 235/KH-UBND về việc "Triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về các nhiêm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành nhằm hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2015".
  
Theo đó, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch gồm: tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại tố cáo; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; tăng cường công tác thông tin truyền thông.
 
Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một và các đơn vị liên quan tổ chức quán triệt Kế hoạch. Đồng thời, xây dựng Kế hoạch điều hành kinh tế - xã hội năm 2015 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, ngành quản lý.
  
Hoài Hương
2/5/2015 9:19 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1727-Ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-Nghi-quyet-01NQ-CPThông tin chỉ đạo, điều hành
Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình DươngPhê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh Bình Dương, phiên bản 1.0.

Theo đó, Kiến trúc CQĐT tỉnh Bình Dương được mô hình hóa dựa trên thiết kế kiến trúc phân lớp với nguyên tắc lớp sau cung cấp dịch vụ cho lớp trước, nhằm phân tích kiến trúc phức tạp của chính quyền điện tử thành các lớp với chức năng, nhiệm vụ xác định, từ đó đưa ra thông tin đơn giản và dễ hiểu hơn, bao gồm: Người dùng/ Hệ thống ngoài (Actors); Kênh truy cập; Nhóm dịch vụ; Ứng dụng; Dữ liệu; Ứng dụng nền tảng; Hạ tầng; Cơ sở vật chất; Quản lý chỉ đạo.

1.jpg

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Dương

​​Kiến trúc CQĐT được xây dựng nhằm đẩy mạnh phát triển CQĐT, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân, doanh  nghiệp ngày càng tốt hơn; công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, phù hợp với tầm nhìn định hướng của quốc gia về Chính phủ điện tử. Kiến trúc CQĐT tỉnh Bình Dương phát triển theo hướng đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; bảo đảm tích hợp dữ liệu, liên thông quy trình giữa các cơ quan, rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Qua đó, từng bước số hóa các số liệu về dân cư, tài nguyên, doanh nghiệp, thủ tục hành chính, chỉ số kinh tế xã hội… của tỉnh để phục vụ cho việc tổng hợp, báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giúp lãnh đạo tỉnh đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời, hiệu quả; nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong việc thu hút đầu tư, phát triển kinh tế và cải cách hành chính của tỉnh.

Kiến trúc CQĐT tỉnh Bình Dương được thực hiện theo 02 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2019 – 2020): Hoàn thành mục tiêu xây dựng nền tảng CQĐT tỉnh Bình Dương. Giai đoạn 2 (từ năm 2021): Hoàn thành  mục tiêu phát triển toàn diện CQĐT tỉnh Bình Dương.

Các sở, ban, ngành phối hợp với các đơn vị cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; các tổ chức đoàn thể, hiệp hội tập trung thực hiện nghiêm túc các giải pháp về tài chính; tổ chức triển khai; nguồn nhân lực; cơ chế, chính sách theo lộ trình cụ thể. Cùng với đó, định kỳ thực hiện rà soát Kiến trúc CQĐT về các nội dung: Tầm nhìn, mục tiêu và chiến lược của tỉnh đã được triển khai trong Kiến trúc CQĐT tỉnh Bình Dương phiên bản 1.0 để phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và định hướng phát triển chính quyền điện tử của Trung ương từng giai đoạn.

Quyết định​ ​

10/30/2018 8:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKiến trúc, Chính quyền điện tử38-phe-duyet-kien-truc-chinh-quyen-dien-tu-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
538.00
121,000
0.00
121000
65,098,000
/PublishingImages/2018-11/Tin 2.mp3
Tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á Horasis 2018Tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á Horasis 2018

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á Horasis 2018 (gọi tắt là Diễn đàn Horasis Châu Á 2018).

Theo đó, Diễn đàn Horasis Châu Á 2018 được tổ chức từ ngày 25/11/2018 đến ngày 27/11/2018 tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh Bình Dương.

Thành phần tham dự gồm khoảng 100 khách mời trong nước là lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố và lãnh đạo cấp cao một số doanh nghiệp lớn của Việt Nam; khoảng 400 khách mời từ 60 quốc gia trên thế giới là lãnh đạo cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng của một số quốc gia, lãnh đạo các địa phương nước ngoài và các tổ chức quốc tế…Về phía tỉnh Bình Dương, thành phần tham dự khoảng 250 người là lãnh đạo tỉnh Bình Dương, các sở, ban, ngành…

Các sự kiện chính của Diễn đàn Horasis Châu Á 2018 được tổ chức trong 02 ngày (25- 26/11/2018) theo hình thức diễn đàn kinh tế thế giới với: 04 Phiên họp toàn thể và 35 Phiên đối thoại diễn ra song song với khoảng 100 người/01 phiên họp. Các Phiên đối thoại sẽ diễn ra tại các hội trường nhỏ hơn theo từng chuyên đề, với các bài tham luận và phát biểu của các diễn giả hàng đầu thế giới.

Các Tiểu ban (Tiểu ban hậu cần, lễ tân; Tiểu ban tuyên truyền, quảng bá; Tiểu ban an ninh, trật tự; Tiểu ban nội dung) chủ động phân công nhiệm vụ các thành viên để làm cơ sở triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các sở, ngành thành viên phải chủ động trao đổi, cung cấp thông tin đến các Tiểu ban liên quan, thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện công việc và kịp thời báo cáo đề xuất, kiến nghị Ban Tổ chức, Ban Chỉ đạo Diễn đàn và UBND tỉnh xem xét giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của việc đăng cai tổ chức Diễn đàn Horasis Châu Á 2018; xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ nhằm phục vụ nhân dân nhân dịp tổ chức sự kiện; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới với tinh thần "trọng thị, chu đáo, mến khách", nhất là các cơ sở kinh doanh, các khu, điểm du lịch thường xuyên có du khách đến tham quan, giải trí.​

Kế hoạch ​​

11/6/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết Diễn đàn, Hợp tác kinh tế, Châu Á, Horasis 582-to-chuc-dien-dan-hop-tac-kinh-te-chau-a-horasis-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
492.00
121,000
0.00
121000
59,532,000
Chương trình làm việc tháng 11/2018 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 11/2018 của UBND tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo về chương trình làm việc tháng 11/2018 của UBND tỉnh.

Theo đó, trong tuần thứ II (05-09/11/2018), UBND tỉnh sẽ thông qua một số nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2018 gồm có 06 báo cáo; 08 tờ trình và dự thảo Nghị quyết.

Trong tuần thứ III (12-16/11/2018), UBND tỉnh sẽ tiếp tục thông qua một số nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2018 gồm có 06 báo cáo; 04 tờ trình và 05 dự thảo Nghị quyết.​

Thông báo​​​​

11/6/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChương trình, tháng 11/2018, UBND tỉnh134-chuong-trinh-lam-viec-thang-11-2018-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
105.00
121,000
0.00
121000
12,705,000
Mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình DươngMức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc triển khai triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:

1. Phụ cấp lưu trú (trừ trường hợp được cử đi công tác làm nhiệm vụ trên biển, đảo)

a. Trường hợp đi công tác trong ngày (đi và về trong ngày)

- Từ 11km đến dưới 20km, mức chi không quá 70.000 đồng/ngày;

- Từ 20 km trở lên, mức chi không quá 120.000 đồng/ngày.

b. Trường hợp đi công tác (ở lại nơi công tác)

- Từ 1lkm đến dưới 20km, mức chi không quá 120.000 đồng/ngày;

- Từ 20 km trở lên, mức chi không quá 170.000 đồng/ngày.

c. Trường hợp đi công tác ở quận thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ, thành phố Đà Nẵng và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh, mức chi tối đa không quá 200.000 đồng/ngày.

2. Các mức chi công tác phí, chi hội nghị khác: Thực hiện bằng với mức quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Ngoài ra, đối với các cơ quan, đơn vị chưa được giao quyền tự chủ tài chính; các cơ quan, đơn vị sử dụng từ nguồn kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ và nguồn kinh phí không thường xuyên, khi thực hiện thanh toán công tác phí gồm: Chi phí đi lại (kể cả vé máy bay); phụ cấp lưu trú; tiền thuê phòng nghỉ; đi công tác theo đoàn phối hợp liên ngành, liên cơ quan thì phải được phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

Về tiêu chuẩn mua vé máy bay đi công tác trong nước:

1. Đối với hạng ghế thương gia (có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,3 trở lên)

2. Đối với hạng ghế thường (có hệ số phụ cấp chức vụ dưới 1,3): Cán bộ lãnh đạo cấp Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh (ngoài điểm 2.1), Giám đốc, Phó Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh và tương đương trở lên; cán bộ lãnh đạo cấp Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; lãnh đạo HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố và tương đương trở lên.

Ngoài các đối tượng nêu trên và các cán bộ, công chức được cử đi công tác bằng phương tiện máy bay từ nguồn kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ và kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên thì phải có ý kiến chấp thuận của UBND tỉnh. Riêng trường hợp phát sinh ở huyện, thị xã, thành phố do UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định.

Trường hợp không được duyệt, nếu đi công tác bằng phương tiện máy bay thì chỉ được thanh toán tiền tàu xe tương đương với giá cước vận tải ô tô hành khách công cộng thông thường hoặc theo giá cước vận tải đường sắt (vé nằm).

Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND​​ 

Văn bản​8/30/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtcông tác phí227-muc-chi-cong-tac-phi-chi-hoi-nghi-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
566.00
121,000
0.00
121000
68,486,000
Để trở thành đô thị loại I vào năm 2020, Bình Dương đạt được các chi tiêu về dịch vụĐể trở thành đô thị loại I vào năm 2020, Bình Dương đạt được các chi tiêu về dịch vụ
   TTĐT - Ngày 01 - 7, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương thông báo kết luận của Chủ tịch tỉnh Lê Thanh Cung về hai năm thực hiện chương trình phát triển dịch vụ chất lượng cao giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020.
Chủ tịch kết luận, việc tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình số 21/CT-TU ngày 20/7/2011 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 10/02/2012 của UBND tỉnh về Chương trình phát triển dịch vụ chất lượng cao giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020 nhằm đánh giá các mặt làm được, những hạn chế cần khắc phục để bổ sung các giải pháp, nhiệm vụ trong thời gian tới để thực hiện đạt hiệu quả Chương trình số 21/CT-TU của Tỉnh ủy, trong đó, trọng tâm là đạt được các chỉ tiêu về dịch vụ để tỉnh Bình Dương trở thành đô thị loại I vào năm 2020.
 
 
 
Xây dựng cụm cảng, trung tâm logistics góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của Bình Dương (Trong ảnh: IDC Sóng Thần 2)
 
  
Giai đoạn 2011-2013, nhịp độ tăng khu vực dịch vụ giai đoạn 2011-2013 ước đạt 21,5% (kế hoạch là 22 - 23%), tỷ trọng GDP lĩnh vực dịch vụ đến năm 2013 ước đạt 33,5% (kế hoạch đến năm 2015 là 3 8%). Thương mại dịch vụ được phát triển theo hướng chất lượng cao. Công tác chỉ đạo điều hành và các chính sách thu hút đầu tư, xã hội hóa trong giai đoạn 2011-2013 là phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa - đô thị hóa của tỉnh. Chất lượng của các dịch vụ như bưu chính viễn thông, ngân hàng, xuất nhập khấu phát triển đồng bộ, phục vụ tốt cho các ngành dịch vụ khác; các trung tâm thương mại, siêu thị lớn, có thương hiệu đã đến đầu tư và hoạt động có hiệu quả tại tỉnh Bình Dương.
   
Dịch vụ hạ tầng, uy là mới khởi đầu nhưng dịch vụ Logistics (là một loại hình dịch vụ tổng hợp - giao - nhận - kho - vận) phát triển rất hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, cần mở rộng theo hướng hiện đại. Lĩnh vực cấp nước, thoát nước, giao thông, cấp điện, nhà ở phát triển khá mạnh và đồng bộ. Lĩnh vực y tế, giáo dục tiếp tục phát triển. Dịch vụ tư vấn trên các lĩnh vực pháp lý, khoa học kỹ thuật bắt đầu phát triển, cần định hướng đế mở rộng và đi vào chiều sâu.
 
 
 
Y tế là một trong những định hướng trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (Mô hình bệnh viện đa khoa tỉnh 1500 giường bệnh- Ảnh: Hoàng Phạm)
 
 
Nhiệm vụ trong thời gian tới, cần khai thác hiệu quả kinh tế Vùng trọng điểm phía Nam và tỉnh Bình Dương để phát triển dịch vụ theo hướng công nghiệp hóa - đô thị hóa và bền vững.
 
Phát triển đô thị của tỉnh theo hướng hiện đại, kết nối với Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, kết nối Trung tâm Chính trị Hành chính của tỉnh với các trung tâm, đô thị hiện hữu và các đô thị mới thành lập. Phát triển thương mại ở nông thôn theo hướng xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa.
   
 
  
Doanh nghiệp Bình Dương và doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh đồng hành kết nối giao thương (Ảnh : Hoàng Phạm)
 
 
Đồng thời, phát triển dịch vụ hạ tầng, bao gồm, dịch vụ cảng thủy nội địa gắn với đường sông (sông Sài Gòn, sông Đồng Nai,...) để đẩy mạnh kinh doanh hàng hóa nội địa, kể cả mở rộng các cảng thủy nội địa hiện có; xúc tiến việc thành lập Chi cục hải quan cửa khẩu cảng tổng hợp Bình Dương để khắc phục những bất cập, hạn chế trong công tác quản lý hải quan, góp phần thúc đẩy phát triến kinh tể xã hội của tỉnh Bình Dương, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và trong vùng.
 
Dịch vụ vận tải đường bộ. Tiếp tục nghiên cứu để sớm xây dựng hệ thống metro theo quy hoạch từ nguồn vốn nước ngoài, vốn ODA. Nâng công suất, chất lượng phục vụ và mở rộng các cảng khô ICD hiện hữu, cải tiến thời gian, thủ tục thông qua Hải quan điện tử để hỗ trợ đắc lực cho việc xuất nhập khấu hàng hóa trên địa bàn tỉnh và khu vực lân cận. Đưa dịch vụ Logistics phát triển theo hướng chuỗi Logistics kết nối trong vùng, khu vực để dịch vụ này ngày càng phát triến rộng, đồng bộ và hiện đại. 
  
Về dịch vụ du lịch ven sông (trọng tâm là sông Sài Gòn), phát triển gắn với dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa, lịch sử,... Nâng cao chất lượng và mở rộng dịch vụ tư vấn – kể cả tư vấn trong nước và nước ngoài như tư vấn pháp lý, tư vấn khoa học kỹ thuật,...
  
Hoài Hương
7/11/2013 3:40 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1619-De-tro-thanh-do-thi-loai-I-vao-nam-2020-Binh-Duong-dat-duoc-cac-chi-tieu-ve-dich-vuThông tin chỉ đạo, điều hành
Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2017Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2017

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản​ triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2017.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền đối với các văn bản do UBND tỉnh ban hành liên quan đến ngành, lĩnh vực mình phụ trách đã không còn phù hp (gồm: Quyết định s 49/2011/QĐ-UBND, Quyết định 45/2009/QĐ-UBND, Quyết định 14/2013/QĐ-UBND). Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tiến hành kiểm tra, rà soát, kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với các văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành không đảm bảo tính thng nhất, đồng bộ, khả thi.

Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện khẩn trương ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 của ngành, đơn vị mình và tập trung nguồn lực triển khai quyết liệt, toàn diện các nội dung Kế hoạch số 408/KH-UBND của UBND tỉnh và Kế hoạch do đơn vị đề ra. Mỗi sở, ban, ngành có ít nhất 01 công chức pháp chế chuyên trách để làm công tác pháp chế nói chung và công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật nói riêng.

Các đơn vị, địa phương kịp thời bố trí đủ kinh phí hàng năm phục vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật trên cơ sở hướng dẫn tại Thông tư số 338/2016/TT-BTP ngày 28/12/2016.

4/2/2018 7:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttheo dõi, thi hành pháp luật634-trien-khai-thuc-hien-y-kien-chi-dao-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-cong-tac-theo-doi-thi-hanh-phap-luat-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
307.00
121,000
0.40
121000
37,195,400
Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng tụ tập, đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh Bình DươngTăng cường chỉ đạo, kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng tụ tập, đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT -  UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 341/UBND-NC về việc tăng cường chỉ đạo, kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng tụ tập, đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn đua xe trái phép và tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân, nhất là trong thanh thiếu niên, sinh viên, học sinh, không tham gia cổ vũ, tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân, phát động thành phong trào phê phán hành vi tụ tập, cổ vũ, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Rà soát, lập danh sách đối tượng đã có hành vi hoặc dấu hiệu nghi vấn; phối hợp với gia đình, nhà trường quản lý, cảm hóa, giáo dục, không tham gia tụ tập, cổ vũ hoặc đua xe, lạng lách, biểu diễn trên đường; cần thiết đưa ra kiểm điểm, giáo dục tại nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác. Vận động nhân dân cảnh giác, phát hiện và báo cáo kịp thời cho cơ quan chức năng về các hành vi tụ tập, cổ vũ, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng an toàn giao thông trên các tuyến đường. 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo lực lượng công an, quân sự phối hợp tăng cường công tác tuần tra, chốt chặn, nắm bắt kịp thời phương thức, thủ đoạn, địa điểm hoạt động của các đối tượng tụ tập, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, khiêu khích, chống người thi hành công vụ, nhất là số đối tượng cầm đầu, kích động, tổ chức cá cược, đua xe trái phép. Chỉ đạo rà soát, thống kê các địa điểm, hàng quán kinh doanh hoạt động quá thời gian quy định.

Công an tỉnh chủ trì, khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện các biện pháp, phương án để giải quyết dứt điểm tình trạng tụ tập chạy xe gây mất trật tự trên các tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh. Nắm tình hình đối tượng, thời gian, địa điểm tụ tập nhằm chủ động phòng ngừa, giải tán có hiệu quả ngay từ khi mới nhen nhóm tụ tập chuẩn bị; có biện pháp kịp thời ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng tụ tập cổ vũ, đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh, nhất là vào những đêm cuối tuần, các ngày nghỉ và các ngày lễ, Tết trong năm.

Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể rà soát số đối tượng là thanh thiếu niên, sinh viên, học sinh cư trú tại địa bàn quản lý đã có hành vi hoặc nghi vấn sử dụng xe gắn máy tụ tập, đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng để theo dõi, quản lý giáo dục, cảm hóa, buộc làm cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông hoặc tham gia cổ vũ, đua xe trái phép.

Chủ động phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác phòng, chống tụ tập, đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng trong phạm vi ngành, địa phương mình quản lý; định kỳ hàng tháng tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ban An toàn Giao thông tỉnh và các ngành chức năng theo quy định.

2/7/2017 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, công văn, tăng cường, chỉ đạo, kiểm tra, xử lý nghiêm, tình trạng, tụ tập, đua xe trái phép, trên địa bàn tỉnh Bình Dương956-tang-cuong-chi-dao-kiem-tra-va-xu-ly-nghiem-tinh-trang-tu-tap-dua-xe-trai-phep-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.30
121000
36,300
Tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sôngTăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn​ về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông. Cùng với đó, duy trì, củng cố các đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh và cấp huyện, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc khai thác cát, bến bãi tập kết kinh doanh mua bán; ngăn chặn tình trạng khai thác cát, sỏi không phép. Thực hiện nghiêm các quy chế về kiểm tra hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, sạn, sỏi trên sông Đồng Nai đoạn giáp ranh giữa tỉnh Đồng Nai và Bình Dương; kiểm tra hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển tập kết cát trên sông Sài Gòn và lòng Hồ Dầu Tiếng đoạn giáp ranh giữa tỉnh Bình Dương và Tây Ninh. Kịp thời tổ chức kiểm tra thông tin báo chí nêu và xử lý nghiêm những sai phạm theo qui định của pháp luật. Dừng cấp mới các dự án xã hội hoá nạo vét luồng đường thuỷ nội địa, kết hợp với tận thu sản phẩm và tạm dừng thực hiện đối với các sản phẩm, các dự án xã hội hoá nạo vét đã phê duyệt, cấp phép nhưng chưa thi công. Tăng cường công tác quản lý các hoạt động bảo vệ hệ thống thuỷ lợi Dầu Tiếng – Phước Hoà; tạm dừng khai thác cát, kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm pháp luật về khai thác cát xây dựng trong lòng hồ Dầu Tiếng.

Sở Tài Nguyên và Môi trường phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao, định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.​

5/31/2017 2:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếthoạt động khai thác  cát, sỏi  lòng sông  Bình Dương807-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-hoat-dong-khai-thac-cat-soi-long-sonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình DươngTriển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020.

Kế hoạch nhằm tạo bước chuyển biến trong nhận thức của cộng đồng về các quyền của người khuyết tật (NKT); đẩy mạnh hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý (TGPL) cho NKT; đồng thời tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động TGPL cho đối tượng là NKT, tập trung thực hiện vụ việc TGPL (trong đó chú trọng thực hiện vụ việc tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và tư vấn pháp luật tiền tố tụng) cho NKT khi họ có yêu cầu.

Cụ thể, quý I hàng năm, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các tổ chức Hội của NKT, UBND cấp xã khảo sát nhu cầu TGPL của NKT với cách thức phù hợp với các dạng tật (khiếm thị, khiếm thính, vận động,...) tại các Cơ sở bảo trợ xã hội trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của NKT trên địa bàn tỉnh.  Trên cơ sở đó, hàng năm, Sở Tư pháp phối hợp thực hiện TGPL với hình thức phù hợp cho các dạng tật; TGPL lưu động tại các xã, phường, thị trấn nơi có nhiều NKT; tại các tổ chức Hội, cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác.

Trong năm 2018, Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan liên quan biên soạn chương trình, tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ TGPL cho NKT đối với đội ngũ người thực hiện TGPL.

Hàng năm, đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin về TGPL cho người khuyết tật thông qua việc xây dựng các nội dung truyền thông, thông tin về TGPL cho NKT trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; in ấn tờ rơi, tờ gấp và tài liệu pháp luật phù hợp với các dạng khuyết tật (tờ gấp chữ nổi cho người khiếm thị, băng đĩa…) để cấp phát miễn phí cho NKT. 

Sở Tư pháp chủ trì theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách TGPL cho NKT; sơ kết đánh giá kết quả thực hiện vào năm 2018 và tổng kết vào năm 2020.

4/19/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Kế hoạch, triển khai thực hiện, chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2017-2020899-trien-khai-thuc-hien-chinh-sach-tro-giup-phap-ly-cho-nguoi-khuyet-tat-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Báo cáo tổng kết công tác năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và đăng ký Chương trình làm việc năm 2019 của UBND tỉnhBáo cáo tổng kết công tác năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và đăng ký Chương trình làm việc năm 2019 của UBND tỉnh

TTĐT- ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc báo cáo tổng kết công tác năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và đăng ký Chương trình làm việc năm 2019 của UBND tỉnh. 

Theo đó, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát, tổng hp kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2018; đánh giá những việc làm được, chưa làm được và phân tích rõ các nguyên nhân, hạn chế cần khắc phục theo phạm vi nhiệm vụ và thẩm quyền đã được phân công; đề ra phương hướng nhiệm vụ thực hiện trong năm 2019 và đề xuất, kiến nghị (nếu có); tập trung vào các nội dung chính sau: Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018 và báo cáo công tác chỉ đạo điều hành năm 2018.

Báo cáo tổng kết năm 2018 gửi về Văn phòng UBND tỉnh, Cục Thống kê, Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chậm nhất đến ngày 01/11/2018; đồng thời gửi tập tin điện tử về các địa chỉ sau: tonghopvpub@binhduong.gov.vn; binhduong@gso.gov.vn; tonghopskh@binhduong.gov.vn.

Báo cáo Chỉ đạo điều hành của các đơn vị gửi về Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất đến n​gày 01/11/2018; đồng thời gửi tập tin về địa chỉ: tonghopvpub@binhduong.gov.vn.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các nội dung được phân công theo Chương trình làm việc năm 2018 của UBND tỉnh. Đối với các nội dung không hoàn thành hoặc hoàn thành không đúng thời gian quy định, Thủ trưởng các đơn vị được phân công thực hiện kiểm điểm, giải trình rõ lý do không hoàn thành và đề xuất hướng xử lý cụ thể.

Căn cứ vào các văn bản của Quốc hội, Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và tình hình thực tế của tỉnh, các đơn vị tích cực, chủ động phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan thống nhất nội dung dự kiến, tiến độ chuẩn bị để đăng ký vào chương trình công tác năm 2019 của UBND tỉnh. Các đơn vị gửi nội dung đăng ký về Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 04/11/2018, đồng thời gửi tập tin điện tử về địa chỉ: tonghopvpub@binhduong.gov.vn.

Văn bản​ ​

10/18/2018 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttổng kết, công tác, năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ, năm 2019, chương trình làm việc, UBND tỉnh987-bao-cao-tong-ket-cong-tac-nam-2018-phuong-huong-nhiem-vu-nam-2019-va-dang-ky-chuong-trinh-lam-viec-nam-2019-cua-ubnd-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
427.00
121,000
0.00
121000
51,667,000
Đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện WTA Bình Dương 2018Đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện WTA Bình Dương 2018

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa b​​an hành văn bản về việc đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện WTA Bình Dương 2018.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương trong tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sự kiện trên để thu hút sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, quảng bá hình ảnh của Bình Dương, trong đó chú trọng tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc Bình Dương chính thức gia nhập WTA và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập WTA, qua đó nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong tỉnh đối với sự kiện quan trọng này, tạo sự đồng thuận, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền Website quảng bá các sự kiện WTA Bình Dương 2018: http://binhduong.wtanet.org để cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết truy cập.

UBND các huyện, thị xã tham gia phát động nếp sống văn minh đô thị trước, trong và sau sự kiện trên.

Văn bản ​

10/9/2018 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtwTA721-day-manh-tuyen-truyen-cac-su-kien-wta-binh-duong-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
206.00
121,000
0.00
121000
24,926,000
Tổ chức Lễ Mít tinh Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 và Ngày hội Công nhân với pháp luật, lần II tỉnh Bình Dương năm 2018Tổ chức Lễ Mít tinh Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 và Ngày hội Công nhân với pháp luật, lần II tỉnh Bình Dương năm 2018

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ Mít tinh Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 và Ngày hội Công nhân với pháp luật, lần II tỉnh Bình Dương năm 2018.

Theo đó, Ngày hội diễn ra trong 02 ngày, ngày 10 và 11/11/2018 tại Trung tâm Văn hóa Lao động (địa chỉ: Khu dân cư Việt – Sing, phường An Phú, thị xã Thuận An).

Phần Diễu hành diễn ra vào 17 giờ 00 phút, thứ bảy, ngày 10/11/2018.

Phần Lễ Mít tinh diễn ra vào 18 giờ 00 phút, thứ bảy, ngày 10/11/2018. Tại buổi lễ, sẽ tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2013 – 2018, triển khai thực hiện Ngày Pháp luật hàng tháng, Ngày Pháp luật 9/11, các mô hình phổ biến giáo dục hiệu quả hoặc có nhiều đóng góp cho hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật và trao giải thưởng Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên Internet.

Ngày hội Công nhân với pháp luật lần II diễn ra từ 15 giờ 00 phút ngày 10/11 và kết thúc vào 22 giờ 00 phút ngày 11/11/2018 với các nội dung chính: Hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí; khám và tư vấn sức khỏe miễn phí; khu vực giới thiệu việc làm; khu vực bán hàng giảm giá; khu vực cắt tóc miễn phí; giao lưu văn nghệ, diễn tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật và đố vui pháp luật có thưởng.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND thị xã Thuận An và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai Kế hoạch này.

Kế hoạch ​

10/10/2018 7:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtLễ Mít tinh, Ngày Pháp luật, 9/11, Ngày hội Công nhân,với pháp luật, lần II 648-to-chuc-le-mit-tinh-ngay-phap-luat-viet-nam-9-11-va-ngay-hoi-cong-nhan-voi-phap-luat-lan-ii-tinh-binh-duong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
325.00
121,000
0.00
121000
39,325,000
/PublishingImages/2018-10/TIN 5.mp3
Ban hành Danh sách mã định danh các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình DươngBan hành Danh sách mã định danh các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Danh sách mã định danh các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​​

Theo đó, các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai Danh sách mã định danh đến các đơn vị trực thuộc. Trong trường hợp có sự tăng, giảm số lượng, thay đổi về cơ cấu tổ chức (đổi tên, tách, nhập, giải thể), các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thông báo đến Sở Thông tin và Truyền thông để tiến hành cập nhật, chỉnh sửa, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh Danh sách này.

Các cơ quan, đơn vị thuộc ngành dọc, các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương liên hệ cơ quan chủ quản để được cấp mã định danh và thông báo cho Sở Thông tin và Truyền thông biết, cập nhật; trong trường hợp chưa có mã định danh của ngành, đề nghị liên hệ với Sở Thông tin và Truyền thông để được cấp mã định danh tạm thời của tỉnh.

Quyết định​

10/5/2018 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtmã định danh,  cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 621-ban-hanh-danh-sach-ma-dinh-danh-cac-co-quan-hanh-chinh-va-don-vi-su-nghiep-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
201.00
121,000
0.00
121000
24,321,000
/PublishingImages/2018-10/TIN 4.mp3
Triển khai thực hiện quy định về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký sốTriển khai thực hiện quy định về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/09/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số (gọi tắt là Nghị định số 130).

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Nghị định số 130 trên địa bàn tỉnh; trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Nghị định số 130 đã bổ sung các điều kiện cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng; quy định tạm đình chỉ doanh nghiệp không nộp đầy đủ phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số trong 06 tháng và sẽ thu hồi giấy phép nếu nộp không đủ phí trong 12 tháng. Ngoài ra, Nghị định quy định chữ ký số và chứng thư số nước ngoài được cấp giấy phép sử dụng tại Việt Nam có giá trị pháp lý và hiệu lực như chữ ký số và chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng của Việt Nam cấp. Các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số đang hoạt động hợp pháp, trong vòng 02 năm kể từ ngày 15/11/2018, phải đáp ứng các điều kiện cung cấp dịch vụ theo quy định tại Nghị định này. Đặc biệt, Nghị định bổ sung thêm nội dung về dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ tại Chương VII.

Nghị định số 130 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2018, thay thế Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007, Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011, Nghị định 170/2013/NĐ-CP  ngày 13/11/2013 của Chính phủ.

 Nghị định 130/201​8/NĐ-CP​ 

10/24/2018 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchữ ký số, chứng thực, chữ ký số338-trien-khai-thuc-hien-quy-dinh-ve-chu-ky-so-va-dich-vu-chung-thuc-chu-ky-sThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
346.00
121,000
0.00
121000
41,866,000
Tham dự và tuyên truyền các sự kiện WTA Bình Dương 2018Tham dự và tuyên truyền các sự kiện WTA Bình Dương 2018

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc tham dự và tuyên truyền các sự kiện WTA Bình Dương 2018.

Theo đó, do tính chất và tầm quan trọng của sự kiện, đồng thời để góp phần cho Hội nghị được thành công tốt đẹp, yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương trong tỉnh sắp tham dự đầy đủ, đúng thời gian của các Phiên Hội nghị, Phiên họp theo thư mời đã được UBND tỉnh phát hành, đặc biệt là Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc và Phiên họp toàn thể diễn ra trong hai ngày 11-12/10/2018.

Trong thời gian diễn ra Hội nghị có nhiều sự kiện như Hội chợ Công nghệ, hội thảo khoa học, cuộc thi sáng tạo,… đề nghị các cơ quan tuyên truyền, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức biết, tham gia các sự kiện này.

Các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt việc tuyên truyền và tham gia đầy đủ các Phiên, sự kiện theo thư mời của tỉnh.

Văn bản ​

10/9/2018 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtWTA, tuyên truyền, tham dự329-tham-du-va-tuyen-truyen-cac-su-kien-wta-binh-duong-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
199.00
121,000
0.00
121000
24,079,000
Triển khai, thực hiện Đề án đảm bảo an toàn giao thông tuyến Quốc lộ 13 giai đoạn 2018 - 2022Triển khai, thực hiện Đề án đảm bảo an toàn giao thông tuyến Quốc lộ 13 giai đoạn 2018 - 2022

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án đảm bảo an toàn giao thông tuyến Quốc lộ 13 giai đoạn 2018 - 2022 (đoạn từ Kml+248 thị xã Thuận An đến Km65+355 huyện Bàu Bàng) (gọi tắt là Kế hoạch).

Theo đó, nhằm cải thiện tốt và tiến tới xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên tuyến Quc lộ 13 giai đoạn 2018 - 2022 (đoạn từ Kml+248 thị xã Thuận An đến Km65+355 huyện Bàu Bàng), Công an tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, Tỉnh Đoàn, Tổng Công ty Becamex IDC, UBND thị xã Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát và huyện Bàu Bàng tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đặc biệt tuyên truyền cá biệt và cưỡng chế thi hành pháp luật v trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; xây dựng kế hoạch tổ chức điều tiết giao thông, phòng, chống ùn tắc giao thông với các giải pháp mang tính đột phá, tạo chuyển biến tích cực về tình hình giao thông; bố trí lực lượng t​hường xuyên ứng trực phòng ngừa ùn tc giao thông; thực hiện khám nghiệm hiện trường khẩn trương, nhanh chóng di dời các phương tiện hỏng hóc gây cản trở hoặc phương tiện có liên quan trong vụ tai nạn giao thông; thực hiện xử phạt vi phạm hành chính kết hp đồng bộ với các biện pháp khác, kết hp giữa xử lý và tuyên truyền, đồng thời thông báo v gia đình, địa phương, nhà trường, cơ quan, đoàn thể mà người vi phạm đang sinh sống, công tác theo quy định của pháp luật

Kế hoạch được thực hiện qua 03 giai đoạn. Giai đoạn 1: Từ nay đến hết năm 2018; giai đoạn 2: Từ đầu năm 2019 đến hết năm 2021; giai đoạn 3: Từ cuối năm 2021 hết năm 2022. Định kỳ hàng năm, từ năm 2018 đến năm 2022, các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Công an tỉnh) trước ngày 01/11 để tập hợp báo cáo UBND theo quy định.

​ Kế hoạch​ 

10/10/2018 8:00 AMĐã ban hànhXem chi tiếtan toàn giao thông, Quốc lộ 13 298-trien-khai-thuc-hien-de-an-dam-bao-an-toan-giao-thong-tuyen-quoc-lo-13-giai-doan-2018-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
417.00
121,000
0.00
121000
50,457,000
/PublishingImages/2018-10/TIN 2.mp3
Kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019Kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019

TTĐT - ​Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở vừa ban hành Kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019.​​

Theo đó, đối tượng điều tra bao gồm: Tất cả người Việt Nam thường xuyên cư trú trên lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tính đến thời điểm điều tra; người Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép xuất cảnh ra nước ngoài trong thời hạn quy định; các trường hợp chết của hộ dân cư (viết gọn là hộ) đã xảy ra từ ngày mùng một Tết Âm lịch Mậu Tuất năm 2018 (tức ngày 16/02/2018 theo dương lịch) đến hết ngày 31/3/2019; nhà ở của hộ.

Đơn vị điều tra là hộ. Hộ bao gồm một người ăn riêng, ở riêng hoặc một nhóm người ăn chung và ở chung. Đối với hộ có từ 02 người trở lên, các thành viên trong hộ có thể có hay không có quỹ thu chi chung; có hoặc không có mối quan hệ ruột thịt, hôn nhân hay nuôi dưỡng; hoặc kết hợp cả hai.

Tổng điều tra được thực hiện toàn bộ trên phạm vi toàn tỉnh đối với tất cả các đơn vị điều tra.

Thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/4/2019. Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn trong 25 ngày, bắt đầu từ 07 giờ sáng ngày 01/4/2019 và kết thúc chậm nhất vào ngày 25/4/2019.

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tại xã, phường, thị trấn tổ chức lực lượng để điều tra những người lang thang, cơ nhỡ và những người sống bằng nghề trên mặt nước không có nhà trên bờ, không có bến gốc đang có mặt trong phạm vi xã, phường, thị trấn quản lý vào ngày điều tra đầu tiên (ngày 01/4/2019).

Kế hoạch

10/10/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtđiều tra, dân số, nhà ở187-ke-hoach-tong-dieu-tra-dan-so-va-nha-o-thoi-diem-0-gio-ngay-01-4-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
330.00
121,000
0.00
121000
39,930,000
/PublishingImages/2018-10/TIN 3.mp3
Tăng cường công tác quản lý và phát huy giá trị các công trình văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Bình DươngTăng cường công tác quản lý và phát huy giá trị các công trình văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị​ về việc tăng cường công tác quản lý và phát huy giá trị các công trình tượng đài, tranh hoành tráng, đền, bia tưởng niệm sự kiện lịch sử, biểu tượng văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về di sản văn hóa; quảng bá giá trị nổi bật của các di sản văn hóa trên các phương tiện truyền thông nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài tỉnh; nâng cao nhận thức, thái độ ứng xử văn hóa, văn minh và ý thức giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa của người dân và khách du lịch; phối hợp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, thống kê, đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và khai thác các công trình này; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của công tác tôn tạo bảo dưỡng, chống xuống cấp, bảo vệ cảnh quan, môi trường, tránh sự xâm phạm, lấn chiếm đến công trình văn hóa, đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi, hội diễn, các giải thể thao… gắn với ý nghĩa các di tích nhằm thu hút người dân đến tham quan và tìm hiểu về giá trị nhân văn của các công trình này; định kỳ tôn tạo, bảo dưỡng, chống xuống cấp các Đài liệt sĩ, Nghĩa trang liệt sĩ hiện có và thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ. Song song đó, thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền giá trị lịch sử - văn hóa để nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức giữ gìn, phát huy giá trị di tích trong cộng đồng gắn với việc tổ chức các hoạt động như: "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", "Tìm về địa chỉ đỏ"

Nhân kỷ niệm các ngày lễ, Tết, sự kiện lịch sử, chính trị của đất nước cần thực hiện tốt việc tiếp đón và hướng dẫn thân nhân, đồng đội các liệt sĩ và nhân dân đến thăm viếng tại tượng đài, đền, bia lưu niệm, ghi danh, ghi công liệt sĩ, bia chiến tích… làm tốt công tác tổ chức lễ viếng, dâng hoa, dâng hương, thắp nến tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người dân yêu nước đã ngã xuống vì độc lập, tự do cho dân tộc…

9/12/2018 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtcông trình, văn hóa, lịch sử539-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-va-phat-huy-gia-tri-cac-cong-trinh-van-hoa-lich-su-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
496.00
121,000
0.00
121000
60,016,000
/PublishingImages/2018-09/TIN 01.mp3
Tổ chức xét chọn, tôn vinh 100 Doanh nhân xuất sắc tỉnh Bình Dương năm 2018 Tổ chức xét chọn, tôn vinh 100 Doanh nhân xuất sắc tỉnh Bình Dương năm 2018

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức xét chọn, tôn vinh Doanh nhân xuất sắc tỉnh Bình Dương năm 2018 tại Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Theo đó, Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam dự kiến tổ chức vào ngày 12/10/2018 tại Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh Bình Dương.

Đối tượng tham gia là doanh nhân lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ổn định trên địa bàn tỉnh Bình Dương 05 năm trở lên kể từ khi thành lập. Doanh nghiệp do doanh nhân lãnh đạo, quản lý, điều hành đạt hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mang lại lợi nhuận cao, góp phần vào sự phát triển kinh tế của tỉnh; chấp hành và thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước về thuế, chế độ tiền lương, Bảo hiểm, bảo vệ môi trường…; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động tại doanh nghiệp; có giải pháp quản lý, điều hành hoặc có sáng kiến cải tiến, ứng dụng công nghệ mới góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp và cá nhân tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, các phong trào thi đua của địa phương phát động.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ tặng Bằng khen cho 100 doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc.

Các sở, ban, ngành thông báo, đôn đốc, lựa chọn và đề cử các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý để tham gia bình xét danh hiệu Doanh nhân xuất sắc tỉnh Bình Dương năm 2018. Hồ sơ đề nghị xét chọn gửi về Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng) trước ngày 15/​9/2018, để tổng hợp và thông qua Hội đồng xét chọn.​

Kế hoạch​

9/13/2018 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtxét chọn, tôn vinh, xuất sắc, doanh nhân284-to-chuc-xet-chon-ton-vinh-100-doanh-nhan-xuat-sac-tinh-binh-duong-nam-2018Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
335.00
121,000
0.00
121000
40,535,000
/PublishingImages/2018-09/TIN 02.mp3
Thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình DươngThực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị​ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​Theo đó, các sở, ban, ngành phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí quỹ đất để hình thành, phát triển các cụm công nghiệp, khu chế biến nông sản tập trung cho DNNVV trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; xem xét, quyết định hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho DNNVV tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh các giải pháp kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả của đơn vị đầu mối thực hiện công tác hỗ trợ DNNVV; triển khai tuyên truyền, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; xây dựng và triển khai kế hoạch, chương trình hỗ trợ DNNVV tham gia chuỗi phân phối sản phẩm trên địa bàn tỉnh… Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng với các cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức thực hiện hỗ trợ cho các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp chủ động, tích cực triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV theo Kế hoạch của Trung ương và của tỉnh…

8/10/2018 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtLuật Hỗ trợ doanh nghiệp, Luật doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, DNNVV 823-thuc-hien-hieu-qua-luat-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
298.00
121,000
0.00
121000
36,058,000
/PublishingImages/2018-08/File 1.mp3
Hệ thống đường dây nóng tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Hệ thống đường dây nóng tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Đề án thí điểm thành lập Hệ thống đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 – 2020. 

Theo đó, khi người dân, doanh nghiệp cần giải đáp thắc mắc, phản ánh, kiến nghị chỉ cần thực hiện liên lạc một trong các cách sau: Gọi đến đầu số (0274)1022, cước phí gọi là mức cước dịch vụ công ích theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông; thư điện tử (Email), tin nhắn SMS; sử dụng các ứng dụng trên Internet (Zalo, Viber, Skype…); các hình thức liên lạc khác.

Các hình thức liên lạc trên sẽ được Hệ thống đường dây nóng tiếp nhận, xử lý. Nhân viên trực Trung tâm liên lạc của Hệ thống đường dây nóng là người đầu tiên nhận thông tin, trả lời thắc mắc, phản ánh, kiến nghị trong phạm vi khả năng và quy định, sau đó chuyển cuộc gọi đến đầu mối các cơ quan, đơn vị; hoặc ghi nhận lại (trường hợp không thể kết nối ngay được với đầu mối các cơ quan, đơn vị), điều phối thông tin ghi nhận được và phản hồi của các cơ quan, đơn vị.

Ngôn ngữ tiếp nhận: Tiếng Việt.

Thời gian tiếp nhận: 24 giờ trong ngày, 7 ngày/tuần (kể cả ngày nghỉ, lễ, Tết).

Việc xây dựng Hệ thống đường dây nóng là cầu nối hữu hiệu giữa chính quyền và người dân, doanh nghiệp thông qua việc nâng cao hiệu quả, tính chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức trong việc tiếp nhận, hướng dẫn, xử lý và trả lời các nhu cầu chính đáng của người dân, doanh nghiệp, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp có liên quan đến: Lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công các cấp tỉnh – huyện – xã; lĩnh vực xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bình Dương; lĩnh vực môi trường, đất đai; lĩnh vực an toàn thực phẩm và chất lượng vật tư nông nghiệp; lĩnh vực giao thông; lĩnh vực hạ tầng cáp viễn thông; tiếp nhận cuộc gọi khẩn cấp cứu thương (115) và chuyển cuộc gọi đến các số khẩn cấp của ngành y tế; các lĩnh vực khác theo yêu cầu thực tế và khả năng của Hệ thống đường dây nóng.​

Đề án​​

8/30/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtđường dây nóng, phản ánh, kiến nghị729-he-thong-duong-day-nong-tiep-nhan-xu-ly-va-tra-loi-phan-anh-kien-nghi-cua-nguoi-dan-doanh-nghiep-tren-dia-ban-tinh-binh-duongThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
469.00
121,000
2.00
121000
56,991,000
/PublishingImages/2018-08/đuongaynong.mp3
Chương trình làm việc tháng 8/2018 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 8/2018 của UBND tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo​ về Chương trình làm việc tháng 8/2018 của UBND tỉnh.

Theo đó, trong tuần thứ III (13 – 17/8/2018), UBND tỉnh sẽ thông qua tình hình chuẩn bị khai giảng năm học mới.

Trong tuần thứ IV (20 – 24/8/2018), UBND tỉnh sẽ thông qua báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 năm 2018; quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương; báo cáo đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh về lĩnh vực kinh tế  - xã hội và quốc ​phòng - an ninh.​

8/2/2018 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchương trình làm việc,  UBND tỉnh, tháng 8/2018612-chuong-trinh-lam-viec-thang-8-2018-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
146.00
121,000
0.00
121000
17,666,000
Số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình DươngSố liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 (áp dụng bộ công cụ đo lường nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 – 2020).

​Theo đó, số hộ nghèo trên toàn tỉnh là 4.707 hộ trên tổng số 290.652 hộ nhân dân của tỉnh (chiếm tỷ lệ 1,62%). Trong đó, số hộ nghèo thuộc chỉ tiêu giảm nghèo là 2.818 hộ trên tổng số 290.652 hộ nhân dân của tỉnh (chiếm tỷ lệ 0,97%); số hộ nghèo thuộc chín​h sách bảo trợ xã hội là 1.888 hộ trên tổng số 290.652 hộ nhân dân của tỉnh (chiếm tỷ lệ 0,65%); số hộ cận nghèo là 2.883 hộ trên tổng số 290.652 hộ nhân dân của tỉnh (chiếm tỷ lệ 0,99%).

8/15/2018 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtnghèo, cận nghèo, hộ nghèo611-so-lieu-ho-ngheo-ho-can-ngheo-nam-2018-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
155.00
121,000
0.00
121000
18,755,000
/PublishingImages/2018-08/sohongheo.mp3
Nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Bình DươngNâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị ​về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại trong hoạt động của các cơ qua​n nhà nước tỉnh Bình Dương.

​Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh thường xuyên tổ chức, tham gia tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý về các mối nguy hại của mã độc và phương thức phòng, chống; tăng cường sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử tại các cơ quan, đơn vị khi thực hiện giao dịch điện tử, ký số trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng; phối hợp, hỗ trợ Sở Thông tin và Truyền thông khảo sát và triển khai giải pháp phòng, chống mã độc bảo vệ cho 100% máy chủ, máy trạm, các thiết bị đầu cuối liên quan thuộc phạm vi quản lý. Trong các dự án đầu tư, các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phải có cấu phần phù hợp cho giải pháp đảm bảo an toàn thông tin, giải pháp phòng, chống mã độc. Khi mua sắm các thiết bị công nghệ thông tin, điện tử có kết nối Internet (như camera giám sát, thiết bị phát sóng, switch, router, modem,…), cần thực hiện rà soát, kiểm tra, đánh giá về an toàn thông tin; trước khi đưa vào sử dụng, cần thiết lập cấu hình an toàn thông tin cho thiết bị phù hợp với quy định, tuyệt đối không sử dụng cấu hình mặc định của thiết bị. Dự trù kinh phí thích hợp để ngăn ngừa, đánh giá và khắc phục các sự cố an toàn thông tin. Khi thuê dịch vụ an toàn thông tin, cần lựa chọn đơn vị thực hiện dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc doanh nghiệp có đủ năng lực và giấy phép hoạt động theo quy định tại Khoản 2, Điều 40 của Luật An toàn thông tin mạng…​

8/21/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtphần mềm độc hại, mã độc55-nang-cao-nang-luc-phong-chong-phan-mem-doc-hai-trong-hoat-dong-cua-cac-co-quan-nha-nuoc-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
382.00
121,000
0.00
121000
46,222,000
/PublishingImages/2018-08/phanmedochai.mp3
Đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bình DươngĐo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Kế hoạch).

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là phấn đấu thực hiện mục tiêu đổi mới phương thức làm việc phù hợp, hiệu quả, thống nhất và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tập trung các cấp; bảo đảm sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương đạt mức trên 80% vào năm 2020; duy trì và phát triển ổn định những năm tiếp theo.

Đối tượng đo lường sự hài lòng là cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh cung cấp dịch vụ hành chính công cho cá nhân, tổ chức. Phạm vi đo lường sự hài lòng là cá nhân, tổ chức đã thực hiện và nhận kết quả giải quyết của các dịch vụ hành chính công đối với các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh (18 sở, ban, ngành), cấp huyện (9 huyện, thị xã, thành phố), cấp xã (91 xã, phường, thị trấn) trên địa bàn tỉnh.

Các yếu tố của phiếu điều tra, khảo sát theo quy định hiện hành tại Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 10/10/2017 của Bộ Nội vụ, bao gồm 5 yếu tố như sau: Tiếp cận dịch vụ hành chính công; thủ tục hành chính; công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công; tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị. Ngoài nhóm câu hỏi về mức độ hài lòng của các yếu tố điều tra, khảo sát, phiếu điều tra xã hội học còn phần nội dung về thông tin chung của người dân, tổ chức, các nội dung về quá trình giao dịch và kết quả cung cấp dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước và câu hỏi về sự mong đợi của người dân, tổ chức đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước. Căn cứ vào thực tiễn và yêu cầu quản lý hàng năm, có thể bổ sung thêm những tiêu chí đánh giá, câu hỏi để triển khai điều tra, khảo sát phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế của tỉnh. 

8/2/2018 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtđo lường, hài lòng, cải cách hành chính, khảo sát, mức độ 303-do-luong-su-hai-long-cua-ca-nhan-to-chuc-doi-voi-su-phuc-vu-cua-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-cac-cap-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
462.00
121,000
0.50
121000
55,962,500
Chương trình làm việc tháng 7/2018 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 7/2018 của UBND tỉnh Bình Dương

​UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo về Chương trình làm việc tháng 7/2018 của UBND tỉnh.

Theo đó, trong tuần thứ III (16 – 20/7/2018), Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh sẽ làm việc với UBND các huyện, thị xã, thành phố về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2018.

Trong tuần thứ IV (23 – 27/7/2018), UBND tỉnh sẽ thông qua báo cáo công tác chỉ đạo điều hành và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7/2018.

7/2/2018 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchương trình làm việc,  UBND tỉnh, tháng 7/2018976-chuong-trinh-lam-viec-thang-7-2018-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
106.00
121,000
0.00
121000
12,826,000
Chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh Bình DươngChấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị​ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, đánh giá đầy đủ tình hình triển khai thi hành pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó tham mưu UBND tỉnh có kế hoạch, biện pháp cụ thể để chấn chỉnh, xử lý, khắc phục kịp thời những tồn tại, bất cập, hạn chế trong việc thực hiện từng nội dung nhiệm vụ quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra đã ban hành để phát hiện, xử lý kiên quyết, dứt điểm các vi phạm, không để tồn tại kéo dài; tập trung giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện đông người, kéo dài, gây mất trật tự xã hội, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và môi trường đầu tư; rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc giới, đo đạc lập bản đồ địa chính, giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với các Công ty nông, lâm nghiệp; phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố rà soát, kiện toàn, tăng cường năng lực cho các cán bộ quản lý đất đai các cấp…

UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020, bảo đảm chất lượng, đồng bộ và nâng cao tính khả thi; tăng cường việc kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở cấp xã và các đối tượng sử dụng đất trên địa bàn; rà soát, kiến nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh hoặc hủy bỏ các dự án, công trình có trong kế hoạch hàng năm đã quá 03 năm nhưng chưa thực hiện theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất. Định kỳ ngày 15/10 hàng năm đăng ký danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và gửi hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hàng năm về Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định theo đúng quy định; rà soát, đánh giá đầy đủ tình hình triển khai thi hành pháp luật về đất đai tại địa phương, trên cơ sở đó có kế hoạch, biện pháp cụ thể để chấn chỉnh, xử lý và khắc phục kịp thời những tồn tại, bất cập, hạn chế trong việc thực hiện từng nội dung nhiệm vụ quản lý đất đai ở địa phương…

7/18/2018 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtđất đai, quản lý nhà nước về đất đai, hệ thống thông tin đất đai, đất đai Bình Dương963-chan-chinh-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-dat-dai-va-xay-dung-he-thong-thong-tin-dat-dai-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
536.00
121,000
121,000.00
121000
64,856,000
1 - 30Next
Thư mời họp của UBND