Tin chỉ đạo điều hành
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 
 

TTĐT - ​​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định 826/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 phê duyệt Đề án "Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025".

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo phối hợp triển khai thực hiện các Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

 
 

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ tôn vinh Doanh nhân Bình Dương - Kỷ niệm 78 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/1945 - 13/10/2023).

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1623/QĐ-TTg ngày 27/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050" trên địa bàn tỉnh.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm 04 tháng cuối năm 2023 về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo tập trung nâng cao chất lượng trong công tác thẩm định chủ trương, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định giao Kế hoạch đầu tư năm 2023 vốn ngân sách Trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (đợt 2)​.

 
 

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Danh mục dữ liệu mở tỉnh Bình Dương.

 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Chương trình làm việc tháng 02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
 
TTĐT - Ngày 23-01, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Thông báo số 14/TB-UBND về "Chương trình làm việc tháng 02/2015 của UBND tỉnh".
 
Theo đó, Chương trình làm việc bao gồm các nội dung: thông qua Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02, nhiệm vụ tháng 03 năm 2014; tổng kết việc thực hiện Kế hoạch triển khai Chương trình của Tỉnh ủy về Phát triển dịch vụ chất lượng cao tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2015; Báo cáo một số tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.
 
Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh chuẩn bị các nội dung đảm bảo thời gian thông qua.
 
Hoài Hương
1/29/2015 10:23 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1139-Chuong-trinh-lam-viec-thang-022015-cua-Uy-ban-nhan-dan-tinh-Binh-DuongThông tin chỉ đạo, điều hành
Triển khai tổ chức các hoạt động nhân “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015”Triển khai tổ chức các hoạt động nhân “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015”
    TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2320 về việc triển khai tổ chức các hoạt động nhân “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015”.
     
Theo đó, căn cứ Công văn số 4677/BGĐĐT-GDTX ngày 11/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở GDĐT chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các đơn vị có liên quan căn cứ điều kiện, tình hình thực tế của tỉnh để xây dựng Kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động nhân “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015” cho phù hợp.
    
Sau khi kết thúc Tuần lễ, Sở GDĐT có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ GDĐT theo đúng quy định.
   
Phương Chi
10/2/2015 3:19 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết2107-Tin-chi-dao-dieu-hanhThông tin chỉ đạo, điều hành
Chương trình giám sát di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Bình DươngChương trình giám sát di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương
   TTĐT - Ngày 13 - 9, HĐND tỉnh ban hành Quyết định số 08/QĐ-HĐND8 thành lập Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về "Tình hình và kết quả thực hiện chương trình di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nằm trong các khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh" (Chương trình). 
  
Mục đích giám sát nhằm đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Chương trình đến tháng 9/2013; nêu rõ khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, trách nhiệm, đề xuất giải pháp và kiến nghị nhm đảm bảo đạt mục tiêu của Chương trình đã đề ra.
 
Đoàn giám sát sẽ khảo sát tại các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nằm trong các khu dân cư, đô thị (từ 3 - 5 cơ sở) và có cuộc họp chung với đơn vị chịu sự giám sát là Sở Tài nguyên và Môi trường.
 
Thời gian khảo sát 01 ngày, bắt đầu từ 07giờ30 phút ngày 10 tháng 10 năm 2013. Thời gian họp giám sát 01 ngày, bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút ngày 11 tháng 10 năm 2013.
 
Kết thúc đợt giám sát, Đoàn giám sát hoàn chỉnh báo cáo kết quả giám sát và trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định.
  
Hoài Hương
9/25/2013 2:28 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1541-Chuong-trinh-giam-sat-di-doi-co-so-san-xuat-gay-o-nhiem-moi-truong-tren-dia-ban-tinh-Binh-DuongThông tin chỉ đạo, điều hành
Triển khai phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" năm 2021Triển khai phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" năm 2021

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" năm 2021 (gọi tắt là Phong trào).

Theo đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh căn cứ hướng dẫn triển khai phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" năm 2021 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tình hình thực tế của tỉnh, tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo Phong trào năm 2021 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng kế hoạch triển khai với nội dung, chỉ tiêu, địa bàn, đối tượng cụ thể, kế hoạch huy động, vận động nguồn lực thiết thực, hiệu quả.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã, đoàn thể nhân dân, các tổ chức liên quan phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai Phong trào năm 2021 đảm bảo đồng bộ, thống nhất, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong vận động nguồn lực và trao tặng quà Tết. Đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ nguồn lực và đồng hành với Hội thực hiện Phong trào. Cùng với đó, các cơ quan thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, cổ vũ Phong trào, làm cho phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" Xuân Tân Sửu 2021 được thực hiện có hiệu quả, thực sự là ngày hội toàn dân chăm lo cho người nghèo trên địa bàn tỉnh.

Đại diện cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể tại các địa phương tham gia các đoàn đi thăm và tặng quà Tết với Hội Chữ thập đỏ cùng cấp, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước với người nghèo và cổ vũ, khích lệ các tố chức, cá nhân tham gia Phong trào.

Văn bản ​​​

12/15/2020 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết phong trào, Tết, người nghèo, nạn nhân, chất độc da cam322-trien-khai-phong-trao-tet-vi-nguoi-ngheo-va-nan-nhan-chat-doc-da-cam-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
343.00
121,000
1,989.00
121000
0
/PublishingImages/2020-12/Chatdocdacam.mp3
Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dânTháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân

TTĐT - ​UBND tỉnh yêu cầu triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5205/VPCP-DMDN ngày 12/7/2023 của Văn phòng Chính phủ.

​Theo đó, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, có kế hoạch, thời hạn cụ thể hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân theo Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh, các nghị quyết của Chính phủ đã ban hành, nhất là trong năm 2023 và các văn bản của UBND tỉnh triển khai các công điện, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ một cách thực chất, hiệu quả để người dân, doanh nghiệp được hỗ trợ, thụ hưởng thật sự.

Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh việc phân bổ, triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các Chương trình mục tiêu Quốc gia; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án đầu tư công trọng điểm, quan trọng Quốc gia, công trình trọng điểm, liên vùng, dự án có tác động lan tỏa...; xác định đây là một trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung ưu tiên trong chỉ đạo điều hành, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan và địa phương.

Song song đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về đất đai, tài nguyên...; có chế tài xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đầu tư công.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, rà soát, kiểm tra, đề xuất cơ quan có thẩm quyền cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết làm tăng chi phí, gây phiền hà, ách tắc, tiêu cực cho người dân, doanh nghiệp và tích cực triển khai ứng dụng chuyển đổi số; kiểm tra, xem xét, xử lý những cán bộ sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, không dám thực hiện chức năng, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền và giải quyết các dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, đúng quy định…

Văn bản ​

9/6/2023 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTháo gỡ, khó khăn, vướng mắc, sản xuất, kinh doanh, tạo, thuận lợi, doanh nghiệp, người dân277-thao-go-kho-khan-vuong-mac-cho-san-xuat-kinh-doanh-tao-thuan-loi-cho-doanh-nghiep-va-nguoi-daThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
514.00
121,000
0.00
121000
0
Thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình DươngThực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/08/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Kế hoạch).

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là phấn đấu đáp ứng kịp thời yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong hướng dẫn xác lập quyền các đối tượng sở hữu trí tuệ, ưu tiên cho các sản phẩm của tỉnh thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm; nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về tạo lập, quản lý, khai thác, phát triển và bảo vệ giá trị tài sản trí tuệ cho đối tượng: Quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả; quyền đối với giống cây trồng; nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh. Số lượng đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp của cá nhân, tổ chức trong tỉnh tăng trung bình từ 3 đến 5%/năm. Số lượng đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng của cá nhân, tổ chức trong tỉnh tăng trung bình 3%/năm.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai rà soát, sửa đổi bổ sung chính sách về sở hữu trí tuệ; đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trong các lĩnh vực sở hữu công nghiệp, quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả và quyền đối với giống cây trồng; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời, thúc đẩy các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ; khuyến khích, nâng cao hiệu quả khai thác tài sản trí tuệ; phát triển các hoạt động hỗ trợ về sở hữu trí tuệ, tăng cường nguồn nhân lực cho hoạt động sở hữu trí tuệ. Tích cực hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội, chủ động hợp tác và hội nhập quốc tế về sở hữu trí tuệ.

Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch; tham mưu, tổ chức sơ kết, đánh giá giữa kỳ tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch vào năm 2025 và tổng kết Kế hoạch vào năm 2030; định kỳ hàng năm (trước ngày 20/11), tổng hợp tình hình và kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh.​

Kế hoạch ​

9/10/2020 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChiến lược, sở hữu, trí tuệ 389-thuc-hien-chien-luoc-so-huu-tri-tue-den-nam-2030-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
464.00
121,000
0.00
121000
0
Tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các chung cư, nhà ở nhiều căn hộTổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo phối hợp triển khai thực hiện các Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

​Theo đó, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo về công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện của các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Song song đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC bằng nhiều hình thức phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, trong đó tập trung tuyên truyền trên các kênh truyền thanh, truyền hình của tỉnh, huyện, xã và các Trang Thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương để các cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân biết, tự giác chấp hành.

Công an tỉnh phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC tại các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao để đánh giá thực trạng, đề xuất ngay các giải pháp hạn chế xảy ra cháy, nổ và giảm thiểu tối đa thiệt hại, hậu quả do cháy, nổ gây ra.

Cùng với đó, thường xuyên hướng dẫn người dân các biện pháp, giải pháp xử lý, kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn, đặc biệt đối với loại hình chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, các khu, cụm công nghiệp…; nghiên cứu xây dựng phương án phối hợp ngăn ngừa và xử lý các tình huống cháy, nổ đối với các khu vực, địa điểm, công trình có nguy cơ cháy, nổ cao; nâng cao công tác huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC tại chỗ.

Văn bản ​

9/25/2023 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtrà soát, kiểm tra, an toàn, phòng cháy, chữa cháy,chung cư, nhà ở, căn hộ268-tong-ra-soat-kiem-tra-an-toan-phong-chay-chua-chay-tai-cac-chung-cu-nha-o-nhieu-can-hThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
381.00
121,000
0.00
121000
0
Tăng cường công tác tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTTTăng cường công tác tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT
  TTĐT - Ngày 26-01, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 216/UBND-NC về việc "Tăng cường công tác tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015".
 
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai, phối hợp thực hiện tốt các nội dung: Xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ ANTT trên địa bàn trước trong và sau tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 (từ ngày 06/01 đến 25/03/2015); tổ chức chỉ huy, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt những biện pháp trong từng lĩnh vực, đối tượng và địa bàn; tập trung mọi lực lượng, phương tiện, huy động sức mạnh của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân trong phòng, chống tội phạm (PCTP); kiên quyết không để xảy ra tình huống đột biến, bất ngờ, khủng bố, xung đột, biểu tình; tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đảm bảo trật tự công cộng, phòng, chống đua xe trái phép giữ vững, ổn định tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh.
    
Triển khai thực hiện tốt Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về việc "Phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng".
 
 
  
 Công an Bình Dương tăng cường công tác tuần tra đêm - Ảnh: Bình Tám (Báo Bình Dương online)
  
 
UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan ban ngành trực thuộc, UBND phường, xã, thị trấn chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, kiện toàn và nhân rộng mô hình PCTP, đặc biệt là hoạt động của câu lạc bộ PCTP, câu lạc bộ Chủ nhà trọ tham gia công tác giữ gìn ANTT. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.
 
Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bình Dương, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh tăng cường thời lượng phát sóng tuyên truyền đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn tỉnh.
 
Hoài Hương
1/29/2015 10:35 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1889-Tang-cuong-cong-tac-tan-cong-tran-ap-toi-pham-dam-bao-ANTTThông tin chỉ đạo, điều hành
Bình Dương: Tiêm 02 mũi vắc xin phòng Covid-19 cho toàn dân trong năm 2021Bình Dương: Tiêm 02 mũi vắc xin phòng Covid-19 cho toàn dân trong năm 2021

​TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai tiêm 02 mũi vắc xin phòng Covid-19 cho toàn dân năm 2021.

Theo đó, chiến dịch được triển khai tại tất cả các xã, phường, thị trấn và tiêm lưu động tại các đơn vị sản xuất trong tỉnh; sử dụng đồng thời tất cả các loại vắc xin đủ điều kiện từ Bộ Y tế phân bổ; đảm bảo tiêm hết số lượng vắc xin trước khi hết hạn sử dụngtỷ lệ bao phủ và tỷ lệ sử dụng vắc xin cho người trong độ tuổi tiêm chủng được tiêm vắc xin phòng Covid-19 đạt 100%đảm bảo tối đa an toàn, công bằng trong tiêm chủng.

Triển khai tiêm chủng từ tháng 9-11/2021, cho toàn dân Bình Dương trong độ tuổi có chỉ định sử dụng vắc xin theo khuyến cáo của nhà sản xuất được tiêm 02 mũi vắc xin phòng Covid-19, trong đó ưu tiên tiêm cho người chưa tiêm mũi 1.​

Thời gian cụ thể theo các đợt phân bổ vắc xin phòng Covid-19 của Bộ Y tế và nguồn cung ứng vắc xin (nhập khẩu và sản xuất trong nước) cho tỉnh Bình Dương.

Loại vắc xin Covid-19 đã sử dụng tại Bình Dương: AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Vero Cell.

Tổ chức tiêm tại 282 bàn tiêm chủng công lập và ngoài công lập cố định đã đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn tiêm vắc xin phòng Covid-19. Dự kiến tiêm từ 112.800-250.000 liều/ngày. Số lượng tiêm có thể tăng khi tuyến huyện, tuyến tỉnh tăng số bàn tiêm/mỗi điểm tiêm.

Đồng thời, tổ chức tại các điểm tiêm lưu động để triển khai tiêm chủng với số lượng lớn như thực hiện tiêm cho công nhân tại các khu công nghiệp, các cơ quan, doanh nghiệp, khu chế xuất hoặc ở khu vực thành phố với đối tượng cần tiêm lớn, đông dân cư nhưng các điểm tiêm cố định trên địa bàn không đảm bảo cho giãn cách với số lượng người đông trong cùng một thời điểm. Điểm tiêm chủng lưu động có thể ở các trường học, cơ quan, doanh nghiệp, nhà văn hóa... và có thể thiết lập nhiều bàn tiêm tại điểm tiêm chủng lưu động.

Để triển khai chiến dịch tiêm chủng đảm bảo chất lượng, an toàn, kịp tiến độ, phải đảm bảo số lượng nhân lực cần thiết để triển khai một điểm tiêm chủng, cụ thể cần ít nhất 03 nhân viên y tế và 03 cán bộ hỗ trợ để thực hiện một điểm tiêm chủngít nhất 06 người hỗ trợ vòng ngoài.


Kế hoạch​

9/17/2021 8:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBình Dương, tiêm, mũi, vắc xin, phòng Covid-19, toàn dân, năm 2021946-binh-duong-tiem-02-mui-vac-xin-phong-covid-19-cho-toan-dan-trong-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
508.00
121,000
0.00
121000
0
Không tụ tập xem bóng đá để phòng, chống dịch Covid-19Không tụ tập xem bóng đá để phòng, chống dịch Covid-19

​TTĐT - UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm việc không tụ tập xem bóng đá để phòng, chống dịch Covid-19.​

Thực hiện Công điện số 838/CĐ-BYT ngày 07/6/2021 của Bộ Y tế, UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm việc không tụ tập đông người, không tổ chức xem bóng đá đông người đối với các trận thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 và các trận thi đấu khác; đặc biệt quán triệt việc không được tiếp xúc giữa những người đang được cách ly trong các khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú, những người đang trong khu vực phong tỏa, bệnh nhân và người chăm sóc trong các cơ sở khám, chữa bệnh,... để tránh nguy cơ xảy ra lây nhiễm chéo Covid-19. 

Đồng thời, tuyên truyền mạnh mẽ để người dân thực hiện nghiêm biện pháp 5K trong phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở cách ly, cơ sở khám, chữa bệnh, khu vực trong vùng​ phong tỏa và tại cộng đồng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.​

Văn bản ​​

 

6/15/2021 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttụ tập, xem, bóng đá, dịch Covid-19854-khong-tu-tap-xem-bong-da-de-phong-chong-dich-covid-1Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
239.00
121,000
0.00
121000
0
Tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnhTăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh
 TTĐT - Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung tại cuộc họp với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) sáng 24 – 5 về tình hình thực hiện công trình quy hoạch phục vụ quảng cáo nơi công cộng.
 
Chủ tịch Lê Thanh Cung cũng chỉ đạo các ngành chức năng cần tăng cường việc tuyên truyền, tập huấn phổ biến các quy định của pháp luật về quảng cáo; chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, tháo dỡ và xử lý nghiêm minh các sai phạm trong hoạt động quảng cáo và các hình thức lắp đặt pa nô, treo, gắn băng rôn tuyên truyền cổ động trực quan vi phạm mỹ quan đô thị.
 
Trên các trục đường chính của tỉnh, huyện, thị; trung tâm đô thị cần phải thiết kế riêng các trụ quảng cáo pa nô, băng rôn, cờ phướn phục vụ nhiệm vụ chính trị và quảng cáo không sinh lời; quy hoạch điểm rao vặt cho phù hợp với Quy hoạch chung của đô thị; Sở Xây dựng ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước; nghiên cứu đề xuất mức xử phạt vi phạm ở mức cao nhất trong khung hình phạt được quy định và số tiền xử phạt sẽ dành để chi kinh phí cho các đơn vị xử phạt và khen thưởng các đối tượng phát hiện sai phạm. 
 
 
 
Sẽ xử lý nghiêm các trường hợp quảng cáo sai quy định
 
 
Theo báo cáo của Sở VHTT&DL, trong 6 tháng đầu năm 2012, Thanh tra Sở đã thường xuyên tăng cường công tác thanh kiểm tra trên các phương tiện quảng cáo như pano, băng rôn, quảng cáo rao vặt, phát tờ rơi quảng cáo không đúng nơi quy định. Qua đó phát hiện 8 trường hợp vi phạm, Thanh tra Sở đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 20 triệu đồng, tịch thu 300 tờ rơi quảng cáo. Bên cạnh đó, Sở đã chỉ đạo phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thị xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án quy hoạch quảng cáo ở từng huyện, thị trong đó có nội dung quy hoạch các điểm dành riêng cho quảng cáo rao vặt; xây dựng chương trình phối hợp với các tổ chức đoàn thể vận động, tuyên truyền và tổ chức các đợt phát động trong đoàn viên thanh niên, hội viên định kỳ ra quân tẩy xóa quảng cáo rao vặt sai quy định, đồng thời gắn nội dung vào tiêu chí xây dựng khu phố văn hóa.
 
 
Xuân Mai
 
5/24/2012 2:24 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1915-Tang-cuong-quan-ly-Nha-nuoc-doi-voi-hoat-dong-quang-cao-tren-dia-ban-tinhThông tin chỉ đạo, điều hành
Bình Dương công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựngBình Dương công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng
   TTĐT - Ngày 09/7/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 1627/QĐ-UBND về việc “Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng”.
   
Theo đó, Sở Xây dựng sẽ giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến 31 vấn đề về lĩnh vực xây dựng (cấp Giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến, cấp Giấy phép xây dựng công trình tôn giáo, tín ngưỡng, cấp Giấy phép xây dựng theo giai đoạn, điều chỉnh Giấy phép xây dựng, gia hạn Giấy phép xây dựng,...), 04 vấn đề thuộc lĩnh vực phát triển đô thị (thẩm định hồ sơ Chấp thuận đầu tư và thẩm định hồ sơ điều chỉnh đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án tái thiết khu đô thị...; thẩm định chấp thuận đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt; lấy ý kiến về các dự án bảo tồn, tôn tạo các công trình đi tích cấp tỉnh).
 
03 vấn đề thuộc lĩnh vực nhà ở và công sở (thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại theo hình thức chỉ định chủ đầu tư, thủ tục chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước, có số lượng nhà ở từ 500 - dưới 2.500 căn...), 04 vấn đề thuộc lĩnh vực kinh doanh bất động sản (cấp mới, cấp lại Chứng chỉ định giá, môi giới bất động sản, chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng khu công nghiệp), 05 vấn đề thuộc lĩnh vực quy hoạch xây dựng (thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình, cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị,...).
    
 
Sở Xây dựng còn cấp Giấy phép xây dựng các công trình tượng đài, tranh hoành tráng, công trình quảng cáo...
    
02 vấn đề thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị (tham gia ý kiến thiết kế cơ sở Dự án công trình giao thông đô thị, dự án cấp - thoát nước đô thị), 02 vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế - vật liệu xây dựng (tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng, tham gia ý kiến thiết kế cơ sở công trình mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng), 02 vấn đề thuộc lĩnh vực thanh tra (giải quyết khiếu nại, tố cáo).
     
Hoàng Phạm
7/24/2014 2:13 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1431-Binh-Duong-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-So-Xay-dungThông tin chỉ đạo, điều hành
Chương trình làm việc tháng 7/2017 của UBND tỉnhChương trình làm việc tháng 7/2017 của UBND tỉnh

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ba​n hành Thông báo​ về chương trình làm việc tháng 7/2017.

​Theo đó, trong tuần II (từ ngày 10-14/7/2017), Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh sẽ làm việc với UBND các huyện, thị xã về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2017. Trong tuần IV (từ ngày 24-28/7/2017), UBND tỉnh thông qua báo cáo công tác chỉ đạo điều hành và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 7/2017; Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2017 – 2020.

6/30/2017 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết454-chuong-trinh-lam-viec-thang-7-2017-cua-ubnd-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.25
121000
30,250
Định mức xe ô tô chuyên dùng cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình DươngĐịnh mức xe ô tô chuyên dùng cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2892/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 "Quy định định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.
Theo đó, xe ô tô chuyên dùng bao gồm: xe gắn kèm trang thiết bị chuyên dùng hoặc có cấu tạo theo yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ (xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe chở tiền, xe chở phạm nhân, xe quét đường, xe chở rác, xe ép rác, xe sửa chữa lưu động, xe trang bị phòng thí nghiệm, xe thu phát điện báo, xe sửa chữa điện, xe kéo, xe cần cẩu,…); xe sử dụng cho đặc thù của ngành, lĩnh vực (xe thanh tra giao thông, xe phát thanh truyền hình lưu động, xe hộ đê, xe tập lái, xe chở diễn viên đi biểu diễn, xe chở vận động viên đi luyện tập và thi đấu,… có dấu hiệu riêng được in rõ trên thành xe, ngoài nhiệm vụ quy định không được sử dụng cho việc khác); xe sử dụng cho các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách mà không thực hiện việc thuê xe hoặc thuê xe không có hiệu quả (xe thanh tra chuyên ngành, xe phòng chống dịch, xe kiểm lâm, xe phòng chống lụt bão, xe chống buôn lậu,…).
Cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội chưa được quy định định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng được Nhà nước đảm bảo cân đối kinh phí hoạt động, khi có nhu cầu trang bị xe ô tô chuyên dùng phải có văn bản trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định. Đối với đơn vị sự nghiệp có thu, đơn vị có nguồn thu được trích lại cho đơn vị theo quy định đã được trang bị xe ô tô chuyên dùng theo định mức nhưng không đảm bảo hoạt động, khi có nhu cầu trang bị thêm xe ô tô chuyên dùng, phải căn cứ vào nhiệm vụ đặc thù và nguồn kinh phí hiện có của đơn vị để báo cáo cấp có thầm quyền xem xét, quyết định.
Các đơn vị hiện đang quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng có số lượng vượt quá định mức tại quy định này thì tiếp tục sử dụng, nhưng khi thanh lý, thay thế không được trang bị vượt mức đã quy định.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
 
 
 1. Khối tỉnh    
 
 
 
2. Khối huyện, thị xã, thành phố
    
 
 
    
3. Khối xã, phường, thị trấn
 
01 xe tải dùng để phục vụ công tác an ninh, trật tự
 
                                                                                                          Phan Hằng
12/2/2014 12:38 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết1634-Dinh-muc-xe-o-to-chuyen-dung-cho-co-quan-hanh-chinh-don-vi-su-nghiep-tren-dia-ban-tinh-Binh-DuongThông tin chỉ đạo, điều hành
2587/QĐ-UBND2587/QĐ-UBND

​Về việc tặng Bằng khen cho các doanh nhân xuất sắc và chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình Dương năm 2015

10/8/2015 5:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết2158-2587QD-UBND
Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình DươngQuy chế quản lý, vận hành, sử dụng Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Quy chế).

Theo đó, Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Mục đích của Hệ thống hội nghị truyền hình của tỉnh là chuyển tiếp các cuộc họp trực tuyến từ cấp Trung ương với cấp tỉnh khi có nhu cầu xuống cấp huyện, cấp xã để theo dõi, nắm bắt thông tin. Tổ chức các cuộc họp trực tuyến giữa Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cơ quan Đảng trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội với cấp huyện, cấp xã; giữa cơ quan cấp tỉnh với cơ quan cấp huyện, cấp xã; giữa các cơ quan cấp huyện với nhau và giữa cơ quan cấp huyện với cơ quan cấp xã…

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương) là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc quản l‎ý, vận hành, hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị cơ sở (điểm cầu cuối) trong việc quản l‎ý, vận hành Hệ thống hội nghị truyền hình của tỉnh. Các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý trang thiết bị Hệ thống hội nghị truyền hình của tỉnh được đặt tại phòng họp, hội trường của cơ quan, đơn vị và phân công, bố trí nhân viên quản lý phòng họp, cán bộ phụ trách kỹ thuật tại các điểm cầu chịu trách nhiệm vận hành thiết bị tại các điểm cầu.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện Quy chế này.​

Quyết định 1741/QĐ-UBND

7/8/2018 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttrực tuyến, hệ thống trưc tuyến, 732-quy-che-quan-ly-van-hanh-su-dung-he-thong-hoi-nghi-truyen-hinh-truc-tuyen-trong-cac-co-quan-nha-nuoc-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
389.00
121,000
0.00
121000
47,069,000
Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
  TTĐT - Ngày 17-7, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Chỉ thị 13/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.  
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một và các Tổng công ty tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 với các yêu cầu, nhiệm vụ và nội dung chủ yếu.

 Cụ thể, tổ chức đánh giá nghiêm túc tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2015; trong đó đánh giá rõ kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch đã đề ra; các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và các biện pháp khắc phục trong những tháng cuối năm. Gắn việc cập nhật và đánh giá năm 2015 với kết quả thực hiện kế hoạch nhiệm kỳ 2011-2015.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, căn cứ các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 trình Đại hội Đảng các cấp, dự báo tình hình cơ hội, thách thức của ngành để xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 của ngành, lĩnh vực và địa phương mình phụ trách.


UBND tỉnh Bình Dương vừa yêu cầu các sở, ngành, huyện, thị, Thành phố Thủ Dầu Một xây dựng kế hoạch đầu tư công  năm 2016

Việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2016 phải kết hợp chặt chẽ với việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 để bảo đảm tính khả thi, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực.

Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 phải được triển khai xây dựng đồng bộ, hệ thống, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị. Bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng, hiệu quả và tăng cường trách nhiệm giải trình trong xây dựng kế hoạch và phân bổ các nguồn lực.

Về mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016: (xem file đính kèm).

Phân công thực hiện và tiến độ xây dựng: (xem file đính kèm).

Đình Lý

7/23/2015 10:19 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết2145-Xay-dung-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-va-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2016Thông tin chỉ đạo, điều hành
Chương trình làm việc tháng 02/2020 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 02/2020 của UBND tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh thông báo chương trình làm việc tháng 02/2020 của UBND tỉnh.

​Theo đó, trong tuần thứ V (24-28/02/2020), UBND tỉnh sẽ thông qua Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02 năm 2020.
Thông báo ​
1/21/2020 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết686-chuong-trinh-lam-viec-thang-02-2020-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
62.00
121,000
0.00
121000
0
Mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình DươngMức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc triển khai triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:

1. Phụ cấp lưu trú (trừ trường hợp được cử đi công tác làm nhiệm vụ trên biển, đảo)

a. Trường hợp đi công tác trong ngày (đi và về trong ngày)

- Từ 11km đến dưới 20km, mức chi không quá 70.000 đồng/ngày;

- Từ 20 km trở lên, mức chi không quá 120.000 đồng/ngày.

b. Trường hợp đi công tác (ở lại nơi công tác)

- Từ 1lkm đến dưới 20km, mức chi không quá 120.000 đồng/ngày;

- Từ 20 km trở lên, mức chi không quá 170.000 đồng/ngày.

c. Trường hợp đi công tác ở quận thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ, thành phố Đà Nẵng và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh, mức chi tối đa không quá 200.000 đồng/ngày.

2. Các mức chi công tác phí, chi hội nghị khác: Thực hiện bằng với mức quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Ngoài ra, đối với các cơ quan, đơn vị chưa được giao quyền tự chủ tài chính; các cơ quan, đơn vị sử dụng từ nguồn kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ và nguồn kinh phí không thường xuyên, khi thực hiện thanh toán công tác phí gồm: Chi phí đi lại (kể cả vé máy bay); phụ cấp lưu trú; tiền thuê phòng nghỉ; đi công tác theo đoàn phối hợp liên ngành, liên cơ quan thì phải được phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

Về tiêu chuẩn mua vé máy bay đi công tác trong nước:

1. Đối với hạng ghế thương gia (có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,3 trở lên)

2. Đối với hạng ghế thường (có hệ số phụ cấp chức vụ dưới 1,3): Cán bộ lãnh đạo cấp Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh (ngoài điểm 2.1), Giám đốc, Phó Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh và tương đương trở lên; cán bộ lãnh đạo cấp Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; lãnh đạo HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố và tương đương trở lên.

Ngoài các đối tượng nêu trên và các cán bộ, công chức được cử đi công tác bằng phương tiện máy bay từ nguồn kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ và kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên thì phải có ý kiến chấp thuận của UBND tỉnh. Riêng trường hợp phát sinh ở huyện, thị xã, thành phố do UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định.

Trường hợp không được duyệt, nếu đi công tác bằng phương tiện máy bay thì chỉ được thanh toán tiền tàu xe tương đương với giá cước vận tải ô tô hành khách công cộng thông thường hoặc theo giá cước vận tải đường sắt (vé nằm).

Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND​​ 

Văn bản​8/30/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtcông tác phí227-muc-chi-cong-tac-phi-chi-hoi-nghi-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
566.00
121,000
0.00
121000
68,486,000
Bình Dương: Tập trung tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ởBình Dương: Tập trung tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Xây dựng phối hợp các ngành, cơ quan, đơn vị tham mưu UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ và Công văn số 178/TTg-CN ngày 27/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ; tích cực, chủ động triển khai có hiệu quả trách nhiệm của Tổ chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án bất động sản tại Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 13/02/2023.

Từng thành viên của Tổ chỉ đạo rà soát khó khăn, vướng mắc các dự án bất động sản để giải quyết, tháo gỡ ngay các nội dung thuộc thẩm quyền; rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các quy định pháp luật còn chồng chéo, bất cập, gây cản trở trong quá trình triển khai dự án bất động sản thuộc lĩnh vực xây dựng, quy hoạch, phát triển đô thị, nhà ở, kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, phối hợp các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai có kết quả Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030" của Trung ương, Đề án "Phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"; chủ trì xác định các khu vực ưu tiên đầu tư theo Chương trình – Kế hoạch phát triển nhà ở cho các giai đoạn, đảm bảo cân bằng cung – cầu đối với thị trường nhà ở, bất động sản; hướng dẫn các địa phương thực hiện rà soát, điều chỉnh các quy hoạch theo thẩm quyền làm cơ sở thu hút đầu tư; tổng hợp số liệu báo cáo của các địa phương, rà soát các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, bất động sản đang triển khai trên địa bàn tỉnh; đánh giá nguyên nhân, các vướng mắc pháp lý đối với từng dự án cụ thể đã được chấp thuận chủ trương nhưng chưa hoặc chậm triển khai, để chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất tháo gỡ trong trường hợp vượt thẩm quyền.

Đối với những vướng mắc mang tính chất liên ngành, tổng hợp báo cáo Tổ chỉ đạo để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án bất động sản, nhằm giải phóng nguồn lực đất đai, nguồn vốn đầu tư, giảm rủi ro nợ xấu tín dụng.

Đồng thời, tập trung lập quy hoạch các khu vực phát triển đô thị, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương đã được phê duyệt, trong đó, chú trọng kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở thương mại phù hợp với từng đối tượng có nhu cầu nhà ở; phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan báo, đài của tỉnh tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật, giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Các doanh nghiệp bất động sản, doanh nghiệp có liên quan tích cực, chủ động tái cơ cấu lại phân khúc sản phẩm, giá cả, thời hạn và phương thức thanh toán… phù hợp, khả thi, thuận lợi cho khách hàng, người dân, nhất là những đối tượng có nhu cầu thật sự; tích cực, chủ động, tập trung nguồn lực phối hợp, triển khai thực hiện theo các quy định pháp luật và hướng dẫn của các sở, ngành, địa phương đối với dự án bất động sản đang gặp khó khăn, vướng mắc.

Chỉ thị 

5/22/2023 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBình Dương, tập trung, tháo gỡ, khó khăn, thị trường, bất động sản, phát triển, nhà ở368-binh-duong-tap-trung-thao-go-kho-khan-cho-thi-truong-bat-dong-san-va-phat-trien-nha-Thông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
722.00
121,000
0.00
121000
0
Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Bình Dương giai đoạn 2013-2015Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Bình Dương giai đoạn 2013-2015
  
TTĐT - Ngày 12/8/2013, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch chỉ đạo việc thực hiện "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Bình Dương giai đoạn 2013-2015" (gọi tắt Kế hoạch).
 
Thực hiện Kế hoạch với mục tiêu xây dựng nền công vụ “Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”.
 
Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức phải gắn với "Kế hoạch thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020". Lộ trình thực hiện phải phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương.
   
Nội dung Kế hoạch bao gồm phân cấp quản lý và hoàn thiện việc tổ chức công vụ gọn, nhẹ, xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quan Nhà nước.
 
Đồng thời, xây dựng và hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh công chức và tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp Phòng và tương đương trở lên. Nâng cao chất lượng tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức. Từng bước đổi mới chế độ công vụ, công chức theo hướng năng động, linh hoạt. Triển khai thực hiện kịp thời quy định sửa đối về chế độ công chức.   
   
Chú trọng đề cao trách nhiệm trong hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức, đặc biệt là đề cao trách nhiệm và thẩm quyền của người đứng đầu. Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ, đánh giá công chức.
 
Nghiên cứu đề xuất chính sách đãi ngộ nhân tài gắn với việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thực hiện các quy định đổi mới về phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp Phòng, các quy định của Chính phủ và của các Bộ, ngành có liên quan về chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế gắn với công tác đánh giá để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng dẫn của Trung ương.
 
Ngoài ra, cần đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động thực thi công vụ về quản lý cán bộ, công chức, thống kê tống hợp, quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức
 

Cần đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động thực thi công vụ
      
Thời gian thực hiện Kế hoạch từ tháng 8 năm 2013 đến tháng 10 năm 2015.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
1.Sở Nội vụ
(Thường trực Ban Chỉ đạo)                                                                          
 
- Chịu trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của tỉnh xây dựng Kế hoạch để cụ thể hóa, tổ chức triển khai và hướng dẫn các cơ quan có liên quan tố chức thực hiện;
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nội dung theo Kế hoạch. Báo cáo định kỳ kết quả thực hiện đến Trưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương (Bộ Nội vụ).
 
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính
Cân đối, bố trí nguồn lực và hướng dẫn sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung của Kế hoạch. Đồng thời, khai thác các nguồn lực khác từ các dự án (nếu có), để hỗ trợ cho quá trình tổ chức thực hiện.
 
3. Sở Tư pháp: chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện và xây dựng hệ thống các văn bản về quản lý công vụ, công chức.
  
4. Sở Khoa học và Công nghệ
Hỗ trợ, phối hợp với Sở Nội vụ để triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học vào việc thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch (kể cả các nguồn lực khác, nếu có).
 
5. Sở Thông tin và Truyền thông
- Hỗ trợ, phối hợp với Sở Nội vụ để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch;
- Phối hợp với Sở Nội vụ chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức.
 
6. Các Sờ ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện
 
- Xây dựng kế hoạch cụ thể hóa và triển khai thực hiện Kế hoạch;
- Hàng năm, tổ chức sơ kết việc thực hiện, tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Sở Nội vụ) cùng với thời gian báo cáo năm về công tác cải cách hành chính trước ngày 01 tháng 11 hàng năm;
- Căn cứ hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tỉnh để chỉ đạo và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung Kế hoạch.
 
Nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn lực khác (nếu có) theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

Hoài Hương

8/18/2013 9:22 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết897-Day-manh-cai-cach-che-do-cong-vu-cong-chuc-tinh-Binh-Duong-giai-doan-2013-2015Thông tin chỉ đạo, điều hành
Rà soát, tổng hợp số liệu người dân, công nhân đã tiêm vắc xin phòng Covid-19Rà soát, tổng hợp số liệu người dân, công nhân đã tiêm vắc xin phòng Covid-19

TTĐT - ​UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung chỉ đạo tại Thông báo số 217-TB/TU ngày 20/9/2021 khẩn trương, nghiêm túc thực hiện ngay các nhiệm vụ được giao, đảm bảo kịp thời, hiệu quả và chất lượng.

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý của PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu; chỉ đạo các ngành có liên quan khẩn trương cụ thể hóa thành văn bản hướng dẫn chi tiết, cụ thể để các địa phương tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả.

UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát số liệu người dân, công nhân đã tiêm vắc xin trên địa bàn, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo tỉnh về tính chính xác số liệu tiêm của địa phương mình.

Đồng thời, tiếp tục kiên trì bóc tách F0 tại các địa bàn "vùng đỏ", thường xuyên kiểm tra, giám sát để phát hiện sớm, chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Trên cơ sở kết quả thực hiện xét nghiệm, các địa phương quyết định việc nới lỏng giãn cách theo thực hiện có lộ trình và hạ dần cấp độ nguy cơ từng bước chắc chắn. Tại các địa bàn "vùng vàng", "vùng xanh" thực hiện việc xét nghiệm đối với các nhóm nguy cơ, các địa điểm nguy cơ để kịp thời điều chỉnh phù hợp biện pháp phòng, chống dịch. Nhân lực "vùng xanh" tiếp tục hỗ trợ "vùng đỏ"; "vùng xanh" xét nghiệm theo cụm dân cư luân phiên trong gia đình. Tiếp tục hướng dẫn người dân tự xét nghiệm, giao ngành Y tế phối hợp chính quyền các địa phương đảm bảo cho người dân được mua sinh phẩm xét nghiệm với giá bình ổn; báo cáo cụ thể, chi tiết về nguyên nhân khi xuất hiện các ca, ổ dịch mới; phát huy Tổ Covid-19 cộng đồng, Tổ điều tra dịch tễ để truy vết khi có ca, ổ dịch mới xuất hiện.

Tổ chức lại 3 tầng điều trị; có lộ trình giảm dần khu điều trị tầng 1, chọn khu cách ly tốt để tập trung điều trị tầng 1, số còn lại đưa về các trạm y tế lưu động; có phương án bố trí khu vực phù hợp tại các bệnh viện để đảm bảo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 và bệnh nhân thông thường; tăng cường lực lượng, đảm bảo đủ thuốc, oxy và các điều kiện cần thiết khác cho các tầng điều trị, nhất là tầng 3 để giảm ca tử vong.

Văn bản ​

9/24/2021 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtRà soát, tổng hợp, số liệu, người dân, công nhân, tiêm,vắc xin, Covid-19405-ra-soat-tong-hop-so-lieu-nguoi-dan-cong-nhan-da-tiem-vac-xin-phong-covid-1Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
566.00
121,000
0.00
121000
0
Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 (gọi tắt là Kế hoạch).

Theo đó, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách nhằm phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong cộng đồng; góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc. Khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức; góp phần xây dựng xã hội học tập.

Đồng thời, tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam trong đời sống xã hội tại Bình Dương; giúp bạn đọc tiếp cận sách với hình thức trực tuyến trên không gian mạng; từng bước giúp các đơn vị xuất bản, phát hành xuất bản phẩm chuyển đổi số trong tình hình mới.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm nay có thông điệp "Sách: Nhận thức-Đổi mới-Sáng tạo"; "Sách cho tôi, cho bạn".

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 trên địa bàn tỉnh Bình Dương được tổ chức trong tháng 3/2023 đến hết tháng 4/2023. Các hoạt động trọng tâm diễn ra từ ngày 15/4/2023 đến ngày 01/5/2023.

Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 sẽ dự kiến diễn ra vào 18 giờ, ngày 20/4/2023 tại Chợ đêm và Phố đi bộ Bạch Đằng (trong khuôn viên dự án Trung tâm thương mại Dịch vụ Bạch Đằng, đường Bạch Đằng, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Đồng thời, tổ chức trưng bày, triển lãm Tuần lễ Sách từ ngày 20/4/2023 đến ngày 24/4/2023.

Kế hoạch ​​

4/6/2023 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTổ chức, Ngày Sách, Văn hóa, đọc, Việt Nam, lần thứ 2, năm 202315-to-chuc-ngay-sach-va-van-hoa-doc-viet-nam-lan-thu-2-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
429.00
121,000
0.00
121000
0
Triển khai thực hiện kết luận của Chủ tọa tại Kỳ họp thứ 17-HĐND tỉnh khóa IXTriển khai thực hiện kết luận của Chủ tọa tại Kỳ họp thứ 17-HĐND tỉnh khóa IX

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện kết luận của Chủ tọa tại Kỳ họp thứ 17 – HĐND tỉnh khóa IX.

 

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là đơn vị) tổ chức nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung, công việc theo yêu cầu tại Công văn số 07/HĐND-VP ngày 08/01/2021 của HĐND tỉnh.

Đối với các nội dung giải trình bổ sung của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Thao, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện rà soát, đánh giá, phân tích nguyên nhân, tìm ra điểm nghẽn gây trì trệ cho việc giải ngân đầu tư công đầu tư công, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Sở Công Thương đánh giá tình hình quản lý điện năng lượng mặt trời, việc thực hiện các quy định về chất lượng, an toàn cho công trình khi đưa vào sử dụng gắn với bảo vệ môi trường.

Sở Xây dựng chỉnh trang, khắc phục hạn chế của các khu dân cư tự phát; quản lý các dự án khu nhà ở cao tầng; việc xử lý các điểm ngập úng đô thị.

Sở Giao thông Vận tải báo cáo đánh giá tình hình chống ùn tắc giao thông, đảm bảo an toàn giao thông; đầu tư hạ tầng giao thông.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; có giải pháp nâng cao chất lượng lao động qua đào tạo, nhất là lao động có bằng cấp, chứng chỉ.

Sở Y tế khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế cục bộ tại một số cơ sở khám chữa bệnh; ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, điều trị bệnh và nâng cao tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế.

Các đơn vị tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 07/6/2021 để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh.

Riêng Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện các vấn đề được đề nghị theo Công văn số 07/HĐND-VP ngày 08/01/2021 của HĐND tỉnh, gửi UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 21/6/2021.

Văn bản ​​​​

2/3/2021 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtkết luận, Chủ tọa, Kỳ họp, thứ 17, HĐND tỉnh, khóa IX478-trien-khai-thuc-hien-ket-luan-cua-chu-toa-tai-ky-hop-thu-17-hdnd-tinh-khoa-iThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
435.00
121,000
2,403.00
121000
0
/PublishingImages/2021-02/thuchienykienchutoaHDND.mp3
Tăng cường biện pháp quản lý, giám sát đối với tàu bay không người lái và phương tiện báy siêu nhẹTăng cường biện pháp quản lý, giám sát đối với tàu bay không người lái và phương tiện báy siêu nhẹ

TTĐT - UBND tỉnh chỉ đạo ​tăng cường biện pháp quản lý, giám sát đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ.

​Theo đó, Ban An toàn Giao thông tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai thực hiện Chỉ thị số 2/CT-TTg ​về việc tăng cường biện pháp quản lý, giám sát đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ, cụ thể như sau: Thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại địa phương; chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát trên địa bàn xác định tổ chức, cá nhân tự ý sản xuất, kinh doanh, sở hữu, sử dụng bất hợp pháp tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ, có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật; tăng cường tuyên truyền đến tổ chức, cá nhân và mọi người dân sử dụng tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ hiểu rõ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng loại phương tiện này.

Văn bản​ 


2/6/2020 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết giám sát, tàu bay 383-tang-cuong-bien-phap-quan-ly-giam-sat-doi-voi-tau-bay-khong-nguoi-lai-va-phuong-tien-bay-sieu-nhThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
239.00
121,000
0.00
121000
0
Khởi công tuyến cao tốc rộng nhất Việt NamKhởi công tuyến cao tốc rộng nhất Việt Nam
Ngày 2/2, tuyến đường Hà Nội - Hải Phòng dài 105 km dành cho 8 làn xe chạy đã được khởi công. Đây là đường cao tốc rộng nhất Việt Nam, xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế.
Tuyến đường cao tốc có điểm đầu từ vành đai 3 Hà Nội đến cầu Đình Vũ (Hải Phòng), dài 105 km, đi qua các tỉnh, thành phố như Hà Nội (6 km), Hưng Yên (26 km), Hải Dương (40 km) và Hải Phòng (33 km). Chiều rộng mặt đường khoảng 33 m với 8 làn xe.
Dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng theo hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT). Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc này sẽ góp phần giảm tải lưu lượng phương tiện cho quốc lộ 5 hiện nay, thúc đẩy giao lưu kinh tế tam giác kinh tế phía bắc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.
Ngày 2/2, Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính (VIDIFI) đã đồng loạt khởi công tại 6 địa điểm trên tổng số 10 gói thầu toàn tuyến.
Các đơn vị thi công và chủ đầu tư cam kết hoàn thành con đường quan trọng trong 12 tháng.
Đoàn Loan
(Theo Vnexpress)
2/3/2009 4:05 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1747-Khoi-cong-tuyen-cao-toc-rong-nhat-Viet-NamThông tin chỉ đạo, điều hành
Chương trình làm việc tháng 11/2018 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 11/2018 của UBND tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo về chương trình làm việc tháng 11/2018 của UBND tỉnh.

Theo đó, trong tuần thứ II (05-09/11/2018), UBND tỉnh sẽ thông qua một số nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2018 gồm có 06 báo cáo; 08 tờ trình và dự thảo Nghị quyết.

Trong tuần thứ III (12-16/11/2018), UBND tỉnh sẽ tiếp tục thông qua một số nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2018 gồm có 06 báo cáo; 04 tờ trình và 05 dự thảo Nghị quyết.​

Thông báo​​​​

11/6/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChương trình, tháng 11/2018, UBND tỉnh134-chuong-trinh-lam-viec-thang-11-2018-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
105.00
121,000
0.00
121000
12,705,000
Bình Dương triển khai kết nối liên thông mạng lưới thanh toán qua POS và phát triển thanh toán thẻ qua POSBình Dương triển khai kết nối liên thông mạng lưới thanh toán qua POS và phát triển thanh toán thẻ qua POS
TTĐT - Để góp phần phát triển phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, từng bước đáp ứng nhu cầu dịch vụ và tiện ích ngân hàng cho nhân dân trong tỉnh, ngày 25/7/2011, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc triển khai kết nối liên thông mạng lưới thanh toán qua điểm chấp nhận thẻ (POS) và phát triển thanh toán thẻ qua POS trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Bình Dương tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; chỉ đạo ngành Ngân hàng trên địa bàn thống nhất kế hoạch kết nối, liên thông mạng lưới POS để phát triển mạnh dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh; chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện liên kết theo lộ trình quy định, chủ động liên hệ theo hệ thống, trung tâm chuyển mạch thẻ, cơ sở vật chất thực hiện kết nối liên thông mạng lưới thanh toán qua điểm chấp nhận thẻ và phát triển thanh toán thẻ qua POS cho mạng lưới POS của mình.
 
Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện Bình Dương, Viễn thông Bình Dương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông Vận tải, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Sở Y tế dựa vào chức năng, nhiệm vụ của mình hỗ trợ ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh thực hiện kết nối liên thông, lắp đặt POS và phát triển thanh toán thẻ qua POS; có kế hoạch phối hợp hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất hiện đại, lắp đặt đường truyền theo yêu cầu kết nối thanh toán để đảm bảo sự thông suốt trong thanh toán; tạo điều kiện trong lắp đặt POS và tổ chức vận động, tuyên truyền, khuyến khích khách hàng thanh toán qua POS.
 
Đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện chương trình kết nối và phát triển thanh toán thẻ qua POS trên địa bàn tỉnh theo đúng kế hoạch đề ra.
 
POS là từ viết tắt tiếng Anh (Point of Sale) là các máy chấp nhận thanh toán thẻ. Máy cà thẻ POS và máy rút tiền tự động ATM đều có một điểm chung là giao dịch được qua thẻ ATM. Máy POS có những tính năng như có thể thanh toán tại các cửa hàng trung tâm thương mại, siêu thị, thanh toán các khoản dịch vụ như điện nước, điện thoại, bảo hiểm, thực hiện giao dịch như kiểm tra số dư... Máy có ưu điểm gọn nhẹ chỉ chiếm một diện tích rất nhỏ, có thể dễ dàng lắp đặt nhiều nơi.
 
Qua khảo sát đánh giá, trên địa bàn tỉnh hiện có 233 máy POS và 437 máy ATM của 41 tổ chức tín dụng được lắp đặt nhiều ở khu vực thị xã Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An. Tuy nhiên, thực tế hoạt động thì mạng lưới POS trên địa bàn tỉnh chưa có sự liên doanh, liên kết rộng rãi cho hệ thống POS hoặc có liên kết thanh toán nhưng quy trình thanh toán không thuận tiện làm cho người sử dụng thẻ phát sinh tâm lý e ngại khi thanh toán qua POS. Các điểm chấp nhận thẻ không hỗ trợ trong lắp đặt do phải trả phí thanh toán cho ngân hàng. Việc triển khai kết nối liên thông mạng lưới POS và phát triển thanh toán thẻ qua POS của các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh toán bằng thẻ, đồng thời góp phần làm thay đổi thói quen chi tiêu bằng tiền mặt của người dân.
 
Mai Xuân
8/3/2011 8:37 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1470-Binh-Duong-trien-khai-ket-noi-lien-thong-mang-luoi-thanh-toan-qua-POS-va-phat-trien-thanh-toan-the-qua-POSThông tin chỉ đạo, điều hành
Triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thưTriển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Công văn triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư.

Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan ngành dọc, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức xã hội, doanh nghiệp nhà nước và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, phổ biến và triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý để thực hiện.

Toàn bộ nội dung Nghị định được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương, địa chỉ: http://sonoivu.binhduong.gov.vn, chuyên mục Văn bản pháp quy.

 Ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế công tác văn thư tại cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP.

 Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, hướng dẫn, triển khai và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP; tham mưu UBND tỉnh rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của tỉnh về công tác văn thư theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Công văn​

4/1/2020 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTriển khai, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP 118-trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-30-2020-nd-cp-cua-chinh-phu-ve-cong-tac-van-thThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseYến Nhi
246.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2020-04/Tin 7 - Nghi dinh 30.mp3
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với nhà cao tầngTăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với nhà cao tầng

​TTĐT - UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) đối với nhà cao tầng.​

Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 09/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành và sử dụng nhà chung cư và các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC và CNCH.

Cùng đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC&CNCH; các kiến thức trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt an toàn tại chung cư, nhà cao tầng; các biện pháp, giải pháp, kỹ năng thoát nạn, cứu nạn trong mọi tình huống. Trong đó tập trung tuyên truyền về trách nhiệm, nghĩa vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân trong công tác PCCC; phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lực lượng vũ trang và các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân PCCC.

Đồng thời, tăng cường phối hợp công tác kiểm tra, giám sát trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các biện pháp PCCC, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định về an toàn PCCC và CNCH.

Thủ trưởng các đơn vị trong Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh thực hiện đầy đủ trách nhiệm PCCC và CNCH trong phạm vi quản lý; thường xuyên tổ chức phổ biến, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về PCCC và CNCH và hướng dẫn của Ban Quản lý Tòa nhà về công tác PCCC và CNCH…

Văn bản ​​

7/12/2021 2:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTăng cường, công tác, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, nhà cao tầng71-tang-cuong-cong-tac-phong-chay-chua-chay-va-cuu-nan-cuu-ho-doi-voi-nha-cao-tanThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
388.00
121,000
0.00
121000
0
1 - 30Next