Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp giao ban trực tuyến để phòng dịch bệnh Covid-19

TTĐT - Nhằm đảm bảo quy định phòng, chống dịch bệnh khi tổ chức các hội nghị, cuộc họp và tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước của tỉnh trong thời gian tới, sáng 30-3, Sở Thông tin và Truyền thông đã thí điểm họp giao ban trực tuyến với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở.