Thông tin tuyên truyền - Phòng chống cháy, nổ
 

TTĐT - Từ ngày 10/01/2021, Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC (gọi tắt là Nghị định 136) chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới, phù hợp với thực tiễn.​​

 
 

TTĐT - Chiều 30-12, tại thị xã Tân Uyên, Công an tỉnh đã phối hợp với Công ty TNHH Zeng Hsing Industrial tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH) tại chỗ.​​​​

 
 

TTĐT - ​Chiều 03-12, tại thị xã Tân Uyên, Công an tỉnh đã phối hợp với Công ty TNHH Sure Green Việt Nam tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH) tại Công ty.