Tin chỉ đạo điều hành - Thông tin xử phạt
 
TTĐT - Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương vừa phối hợp với Công an tỉnh tiến hành xử phạt đối tượng giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác.
 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Bình Dương năm 2022Phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Bình Dương năm 2022

TTĐT - ​​​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2022

​Theo đó, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 2022 với mục tiêu trọng tâm: Tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; nhanh chóng khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội; tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động, không để suy giảm các động lực tăng trưởng trong dài hạn. Chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng trên nền tảng chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn. Huy động tối đa các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông làm tiền đề để xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại; góp phần hoàn thành mục tiêu cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng thành phố thông minh Bình Dương…

Cụ thể, phấn đấu tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 16%; huy động tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm 33,3% GRDP của tỉnh năm 2022 và tăng 10% so với năm 2021. Thu hút đầu tư có chọn lọc theo hướng chủ động tiếp cận, tìm hiểu, hỗ trợ đối tác, tập đoàn lớn có trình độ tiên tiến, công nghệ cao, đứng đầu ngành hoặc chuỗi giá trị.

Song song đó, tiếp tục giữ vững, ổn định và bảo đảm các cân đối chủ yếu của tỉnh, phấn đấu tăng trưởng GRDP của tỉnh trong năm 2022 đạt 8 - 8,3%, cơ cấu kinh tế tiếp tục lấy công nghiệp - dịch vụ làm chủ đạo với tỷ trọng tương ứng các ngành công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp - thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm lần lượt là 67,41% - 21,87% - 3,05% - 7,67%; GRDP bình quân đầu người đạt 169,8 triệu đồng/năm. Chú trọng phát huy hiệu quả các nguồn vốn trong nước, đồng thời thu hút có chọn lọc các nguồn lực đầu tư từ nước ngoài, dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 10% so với năm 2021, chiếm 33,3% GRDP năm 2022; phấn đấu thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 1,8 tỷ đô la Mỹ. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số; phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 8,9% so với năm 2021.

Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; chăm lo sức khỏe nhân dân. Trong năm 2022, tạo việc làm tăng thêm cho 35.000 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 82% (trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 32%). Thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là nhân lực ngành Y tế. Nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng và y tế cơ sở ngay trong năm 2022, phấn đấu có 8,5 bác sỹ và 23,4 giường bệnh trên 10.000 dân…

Cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp mới thành lập, phấn đấu số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong năm 2022 đạt trên 6.500 doanh nghiệp; giảm tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động; giảm chi phí đầu vào, chi phí cơ hội và chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân. Đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19; kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, thích ứng linh hoạt, hiệu quả với dịch bệnh. Nâng cao vị trí của tỉnh trong bảng xếp hạng Chỉ số PCI và các chỉ số khác như PAPI, PAR INDEX, SIPAS. Nghiên cứu triển khai xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh.​

Kế hoạch ​​

2/28/2022 11:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtPhát triển, kinh tế-xã hội, cải thiện, môi trường, kinh doanh, nâng cao, năng lực, cạnh tranh, tỉnh Bình Dương, năm 2022655-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-cai-thien-moi-truong-kinh-doanh-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-tinh-binh-duong-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
850.00
121,000
0.00
121000
0
Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong kỳ 2014-2018Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong kỳ 2014-2018

TTĐT - Ngày 01/3/2019, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018.

Theo đó, có 466 văn bản của HĐND, UBND tỉnh ban hành còn hiệu lực gồm 114 Nghị quyết, 342 Quyết định, 10 Chỉ thị; có 496 văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ gồm 81 Nghị quyết, 315 Quyết định, 100 Chỉ thị; có 43 văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần gồm 05 Nghị quyết, 29 Quyết định; có 90 văn bản cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới gồm 17 Nghị quyết, 72 Quyết định, 01 Chỉ thị.

Quyết địnhDanh mục văn bản quy phạm pháp luật của từng cơ quan, đơn vị.

3/1/2019 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết615-cong-bo-ket-qua-he-thong-hoa-van-ban-quy-pham-phap-luat-trong-ky-2014-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseMai Xuân
205.00
121,000
0.00
121000
24,805,000
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mớiTăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong tình hình mới.

​Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phổ biến, triển khai, quán triệt các kế hoạch, chỉ thị về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới, nhất là Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá tình hình, tiến độ và kết quả thực hiện; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/4/2023 để theo dõi, chỉ đạo và tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ triển khai thực hiện thường xuyên theo quy định. 

Song song đó, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm được giao trong quản lý nhà nước về công tác PCCC theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật nếu để xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi quản lý của mình đối với công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH).

Trên cơ sở kết quả tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 5424/UBND-NC ngày 14/10/2022 của UBND tỉnh tiếp tục đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với các loại hình cơ sở, địa bàn trọng điểm; nghiên cứu, tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách, pháp luật về công PCCC và CNCH đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội. Chú trọng nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, phương án về công tác PCCC và CNCH, nhất là tại các công trình, địa bàn trọng điểm, khu đô thị, khu dân cư, chung cư, các khu, cụm công nghiệp, các cơ sở thương mại có nguy cơ cháy, nổ cao, rừng phòng hộ, rừng lịch sử. 

Đồng thời, tăng cường, đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với học sinh, sinh viên, đội ngũ lao động trẻ trong xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân  PCCC và CNCH, nhân rộng các mô hình bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại các khu dân cư, hộ gia đình, các địa bàn, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ. 

Đặc biệt, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. Các trường hợp vi phạm về an toàn PCCC và CNCH phải được kịp thời kiến nghị khắc phục và xem xét xử lý nghiêm theo quy định. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở trọng điểm có nguy hiểm cao về cháy, nổ…

Kế hoạch ​​

3/23/2023 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTăng cường, công tác, phòng cháy, chữa cháy, tình hình mới34-tang-cuong-cong-tac-phong-chay-chua-chay-trong-tinh-hinh-moThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
578.00
121,000
0.00
121000
0
Ra mắt Phòng đọc Địa chíRa mắt Phòng đọc Địa chí
Thư viện tỉnh vừa đưa vào phục vụ Phòng đọc Địa chí. Phòng đọc Địa chí đã có 1.214 tài liệu trước năm 1975; 8.186 tài liệu sau năm 1975 và 367 ảnh.
Các tài liệu địa chí đã được xây dựng thành hệ thống thư mục truyền thống bao gồm mục lục chữ cái và mục lục phân loại, mục lục thông tin trực tuyến (OPAC), chọn số hóa trên 10.000 tài liệu, lưu trữ trên CD Rom và trên máy tính. Ngoài ra, Thư viện còn bổ sung phát triển từ 355 bản sách địa chí ban đầu, nâng số bản sách địa chí lên 1.280 bản sách, tăng 260,56% so với trước năm 2005 và đạt tỷ lệ 0,65% so với tổng số sách hiện có tại Thư viện.
 
 Ngọc Trinh(Theo báo Bình Dương)
1/22/2009 8:20 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1842-Ra-mat-Phong-doc-Dia-chiThông tin chỉ đạo, điều hành
Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và nghỉ Tết dương lịch 2023Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và nghỉ Tết dương lịch 2023

TTĐT - ​UBND tỉnh thông báo viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022) và nghỉ Tết dương lịch 01/01/2023.

Theo đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh t chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh vào lúc 6 giờ 30 phút ngày thứ năm 22/12/2022.

Các sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh; UBND TP. Thủ Dầu Một và TP. Thuận An tổ chức cho cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh vào cùng thời gian nêu trên.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh phối hợp cùng các ngành có liên quan tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh thật chu đáo, trang nghiêm và đảm bảo an toàn.

Tại các huyện, thị xã, thành phố khác, thời gian viếng Nghĩa trang Liệt sĩ do UBND huyện, thị xã, thành phố bố trí.

Các công sở, trụ sở các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và các hộ nhân dân phải treo Quốc kỳ trong ngày 01/01/2023.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ 01 ngày 01/01/2023. Do ngày nghỉ Tết Dương lịch trùng vào ngày chủ nhật nên công chức, viên chức được nghỉ bù vào ngày thứ hai 02/01/2023.

Các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang; UBND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các doanh nghiệp phải bố trí lực lượng trực gác bảo vệ cơ quan, đơn vị và khu phố, ấp; chủ động xử lý mọi diễn biến bất thường xảy ra trong dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Tết dương lịch năm 2023, đồng thời báo cáo tình hình kịp thời về UBND tỉnh.

Trước ngày Tết dương lịch, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp tổ chức cho cán bộ, công chức, chiến sĩ, công nhân và nhân dân làm vệ sinh sạch, gọn ở khu vực cơ quan, đơn vị mình (kể cả trụ sở cũ chưa giao đơn vị khác quản lý), các tuyến đường giao thông, nơi công cộng và các khu phố, ấp.

12/9/2022 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtViếng, Nghĩa trang, Liệt sĩ, nhân dịp, kỷ niệm, 78 năm, Ngày thành lập, Quân đội, nhân dân, Việt Nam, nghỉ Tết, dương lịch, 2023488-vieng-nghia-trang-liet-si-nhan-dip-ky-niem-78-nam-ngay-thanh-lap-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-va-nghi-tet-duong-lich-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
449.00
121,000
0.00
121000
0
Bình Dương giám sát công tác phòng, chống bệnh xã hộiBình Dương giám sát công tác phòng, chống bệnh xã hội
   TTĐT - Căn cứ Chương trình hoạt động của HĐND tỉnh Bình Dương năm 2013, Ban Văn hoá - Xã hội tổ chức khảo sát, giám sát công tác phòng, chống bệnh xã hội trên địa bàn tỉnh.
  
Mục đích giám sát nhằm đánh giá công tác chỉ đạo, quản lý, tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bệnh xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nghiên cứu, tìm ra nguyên nhân tồn tại, hạn chế và giải pháp hiệu quả trong công tác phòng, chống bệnh xã hội.
  
Nội dung giám sát bao gồm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện trong năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013; kinh phí hoạt động, biên chế, chế độ chính sách đối với đội ngũ công chức, viên chức công tác tại các đơn vị; đánh giá quy mô họạt động, cơ sở vật chất, trang thiết bị (hiện trạng và định hướng); cơ chế khám, chữa bệnh (đối tượng, điều kiện, thủ tục, chế độ, phương thức điều trị của bệnh nhân); đánh giá công tác phối hợp, thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân và đề xuất kiến nghị trong quá trình thực hiện phòng, chống bệnh xã hội.
        
Đơn vị chịu sự giám sát gồm Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm phòng, chống bệnh xã hội tỉnh, Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố.
      
Thời gian giám sát từ 07 giờ 30 phút ngày 17/9/2013, tại Trung tâm phòng, chống bệnh xã hội tỉnh.
 
Hoài Hương
9/7/2013 10:02 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1443-Binh-Duong-giam-sat-cong-tac-phong-chong-benh-xa-hoiThông tin chỉ đạo, điều hành
Báo cáo Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 và tình hình KTXH, ANQP tháng 02/2015Báo cáo Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 và tình hình KTXH, ANQP tháng 02/2015
  
TTĐT - Ngày 21-01, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 165/UBND-TH về việc chỉ đạo báo cáo Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 và tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh (KTXH-QPAN) tháng 2/2015 .
 
Theo đó, để tăng cường công tác quản lý điều hành trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 và đánh giá tình hình KTXH-QPAN tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai báo cáo.
 
Về tình hình Tết Nguyên đán Ất Mùi
 
Các đơn vị phải chủ động báo cáo cấp thẩm quyền các nội dung vướng mắc, bất thường để kịp thời giải quyết, ổn định tình hình, báo cáo nhanh tình hình từng ngày Tết (từ 27 tháng Chạp đến mùng 05 Tết) trước 09 giờ. Đồng thời, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35/CT-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh về việc "Tổ chức các hoạt động và lễ kỷ niệm chào mừng năm mới 2015 Tết Nguyên đán Ất Mùi"; rà soát, nắm chắc tình hình trước, trong và sau Tết thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; báo cáo lịch trực cơ quan và tình hình trước, trong và sau Tết cho UBND tỉnh -đảm bảo nội dung và thời gian quy đinh.
 
Về tình hình KTXH-QPAN tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2015
 
Đề nghị lãnh đạo các đơn vị chủ động tổ chức xây dựng báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị trong tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 vào ngày 25/02/2015.
 
 
 
GỬI BÁO CÁO VỀ ĐỊA CHỈ
 
Theo đường công văn hỏa tốc;
 
 Qua fax                  : 06503 822174;
 
Qua hộp thư điện tử: tonghopvpub@binhduong.gov.vn;
 
Qua điện thoại        : cơ quan (06503 822200), Chánh Văn phòng UBND tỉnh (0913.951.291), Trưởng phòng Tổng hợp - Văn phòng UBND tỉnh (0913.667.090).
 
 
 
Hoài Hương
2/2/2015 1:38 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1143-Bao-cao-Tet-Nguyen-dan-At-Mui-2015-va-tinh-hinh-KTXH-ANQP-thang-022015Thông tin chỉ đạo, điều hành
Thành lập và đổi tên một số cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn Thành lập và đổi tên một số cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành các Quyết định số 1857, 1858, 1859 về việc thành lập, đổi tên một số đơn vị trực thuộc Chi cục Chăn nuôi, Chi cục Thú y và Thủy sản tỉnh, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh và Trung tâm Khuyến nông tỉnh.


Theo đó, thành lập mới các Trạm: Chăn nuôi và Thú y huyện Bàu Bàng, Chăn nuôi và Thú y huyện Bắc Tân Uyên, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Bàu Bàng, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Bắc Tân Uyên, Khuyến nông huyện Bàu Bàng, Khuyến nông huyện Bắc Tân Uyên.

Đối với các Trạm trực thuộc Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bình Dương: Đổi tên các Trạm Thú y TP. Thủ Dầu Một, TX. Thuận An, Dĩ An, huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo thành Trạm Chăn nuôi và Thú y; Trạm Thú y Tân Uyên - Bắc Tân Uyên đổi tên thành Trạm Chăn nuôi và Thú y thị xã Tân Uyên, Trạm Thú y Bến Cát - Bàu Bàng đổi tên thành Trạm Chăn nuôi và Thú y thị xã Bến Cát; Trạm Chẩn đoán xét nghiệm đổi tên thành Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật; Trạm Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật được đổi tên thành Trạm Kiểm dịch động vật đầu mối giao thông.

Đối với các Trạm trực thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh: Đổi tên các Trạm Bảo vệ thực vật của TP. Thủ Dầu Một, TX. Thuận An, Dĩ An, huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo thành Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Trạm Bảo vệ thực vật Tân Uyên - Bắc Tân Uyên đổi tên thành Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thị xã Tân Uyên; Trạm Bảo vệ thực vật Bến Cát - Bàu Bàng đổi tên thành Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thị xã Bến Cát.

Đối với  các Trạm trực thuộc Trung tâm Khuyến nông tỉnh: Đổi tên Trạm Khuyến nông Tân Uyên - Bắc Tân Uyên thành Trạm Khuyến nông thị xã Tân Uyên, Trạm Khuyến nông Bến Cát - Bàu Bàng được thành Trạm Khuyến nông thị xã Bến Cát.

7/22/2016 7:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTrạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật , Trạm Khuyến nông88-thanh-lap-va-doi-ten-mot-so-co-quan-chuyen-mon-ve-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.25
121000
30,250
Điều chỉnh quy hoạch cục bộ tầng cao xây dựng tại TP. Thủ Dầu MộtĐiều chỉnh quy hoạch cục bộ tầng cao xây dựng tại TP. Thủ Dầu Một

TTĐT - ​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc đồng thuận điều chỉnh quy hoạch cục bộ tầng cao xây dựng tại TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Theo đó, vị trí các khu vực điều chỉnh bao gồm: Khu vực nhà ở xã hội Định Hòa (khu 5); khu vực trung tâm Khu đô thị mới thuộc Khu liên hợp công nghiệp, dịch vụ, đô thị Bình Dương; khu vực Ngã 5 Phước Kiến; khu vực Thành ủy, UBND TP. Thủ Dầu Một (cũ).

Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh tầng cao xây dựng tối đa không quá 150m (nhà ở xã hội tối đa 20 tầng, nhà ở thương mại tối đa 40 tầng).

UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan có liên quan tổ chức rà soát điều chỉnh quy hoạch cục bộ tầng cao xây dựng tại TP. Thủ Dầu Một theo đúng quy định pháp luật hiện hành và cập nhật vào điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung TP. Thủ Dầu Một và Quy hoạch tỉnh đang triển khai, yêu cầu các Dự án tại khu vực nêu trên phải đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và điều kiện sống của người dân.

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND 

8/23/2023 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐiều chỉnh, quy hoạch, cục bộ, tầng cao, xây dựng, TP. Thủ Dầu Một497-dieu-chinh-quy-hoach-cuc-bo-tang-cao-xay-dung-tai-tp-thu-dau-moThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021-2022Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021-2022

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 và điều chỉnh, bổ sung Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2021-2022.

STTTên sáchTên tác giảNhà xuất bản
1

Tiếng Việt 1

(Tập 1, 2)

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Ngân Hoa, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan, Vũ Kim Bảng, Trịnh Cẩm Lan, Chu Thị Phương, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm.Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
2Toán 1Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
3​Đạo đức 1Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Lê Thị Tuyết Mai, Lục Thị Nga.Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
4Tự nhiên và Xã hội 1Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), Đào Thị Hồng, Phương Hà Lan, Hoàng Quý Tỉnh.Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
5Hoạt động trải nghiệm 1Vũ Quang Tuyên (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hữu Tâm (Chủ biên), Nguyễn Thị Hà Liên, Lê Phương Trí.Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
6Âm nhạc 1Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đỗ Thanh Hiên.Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
7Mĩ thuật 1Nguyễn Xuân Tiên (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Nguyễn Hồng Ngọc, Lâm Yến Như.Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
8Giáo dục thể chất 1Đặng Ngọc Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Công Trường.Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
9Tiếng Anh 1Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương Văn Ánh.Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
10

Tiếng Việt 2

(Tập 1, tập 2)

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên) Bùi Mạnh Hùng, Trần Thị Hiền Lương (đồng Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương,  Vũ Thị Thanh Hương, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Chu Thị Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
11

Toán 2

( Tập 1, tập 2)

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường,  Bùi Bá Mạnh.Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
12Đạo đức 2Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung, Lê Thị Tuyết Mai.Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
13Tự nhiên và Xã hội 2Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), Đào Thị Hồng, Phương Hà Lan, Phạm Việt Quỳnh, Hoàng Quý Tỉnh.Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
14Hoạt động trải nghiệm 2Phó Đức Hào, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ biên); Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu Tâm, Đinh Thị Kim Thoa (đồng Chủ biên); Nguyễn Hồng Kiên; Nguyễn Thị Bích Liên; Nguyễn Thị Hà Liên; Vũ Phương Liên; Nguyễn Hà My; Lại Thị Yến Ngọc; Đặng Thị Thanh Nhàn; Nguyễn Huyền Trang; Trần Thị Quỳnh Trang; Lê Phương Trí.Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
15Âm nhạc 2Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên); Tạ Hoàng Mai Anh; Nguyễn Thị Quỳnh Mai. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
16Mĩ thuật 2Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiến (đồng Tổng Chủ biên); Nguyễn Tuấn Cường, Hoàng Minh Phúc (đồng Chủ biên); Lương Thanh Khiết; Vũ Đức Long; Nguyễn Ánh phương Nam; Lâm Yến Như; Phạm Văn Thuận; Đàm Thị Hải Uyên; Trần Thị Vân.Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
17Giáo dục thể chất 2Lưu Quang Hiệp (Tổng chủ biên); Phạm Đông Đức (Chủ biên); Nguyễn Duy Linh; Phạm Tràng Kha Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
18Tiếng Anh 2Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương Văn Ánh.Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
19

Toán 6

(Tập 1, tập 2)

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức QuangNhà xuất bản Đại học Sư phạm
20

Ngữ văn 6

(Tập 1, tập 2)

Nguyễn Thị Hồng Nam (Chủ biên), Trần Lê Duy, Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Thị Ngọc ThúyNhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
21Tiếng Anh 6Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên)Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
22Giáo dục công dân 6Đinh Phương Duy, Đào Thị Ngọc Minh, Huỳnh Văn Sơn ( đồng Chủ biên), Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn Anh, Đào Thị Hà, Lưu Thị Thu Hà, Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị Bích Hồng, Tiêu Thị Mỹ Hồng, Đỗ Công Nam, Vũ Thị Thanh NgaNhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
23Lịch sử và Địa lí 6Nguyễn Kim Hồng (Tổng chủ biên phần Địa lí), Hà Bích Liên (Chủ biên phần Lịch sử), Phạm Thị Bình (Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trà My, Mai Thị Phú Phương, Nguyễn Kim Tường Vy, Hà Văn Thắng, Nguyễn Hữu Bách, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phan Văn Phú, Nguyễn Thị Kim Liên, Vũ Thị Bắc, Phạm Đỗ Văn TrungNhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
24Khoa học tự nhiên 6Cao Cự Giác (Tổng chủ biên, kiêm Chủ biên), Phạm Thị Hương, Trần Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Nhị, Trần Ngọc ThắngNhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
25Tin học 6Nguyễn Chí Công, Hà Đặng Cao Tùng, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị MaiNhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
26Giáo dục thể chất 6Lưu Quang Hiệp (Tổng chủ biên), Đinh Quang Ngọc (chủ biên), Đinh Khánh Thu, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn ThànhNhà xuất bản Đại học Sư phạm
27

Nghệ thuật

(Âm nhạc 6)

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng chủ biên), Vũ Mai Lan (Chủ biên), Bùi Minh Hoa, Trần Bảo Lân, Trịnh Thị Oanh, Cao Sỹ Anh Tùng, Nguyễn Thị Thanh VânNhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
28

Nghệ thuật

(Mĩ thuật 6)

Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (đồng Tổng chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc (đồng Chủ biên), Quách Thị Ngọc An, Nguyễn Dương Hải Đăng, Nguyễn Đức Giang, Phạm Ngọc Mai, Trần Đoàn Thanh Ngọc, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị VânNhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
29Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ biên), Vũ Đình Bảy, Trần Thị Quỳnh Trang (đồng Chủ biên), Trần Minh Hường, Nguyễn Thị Bích Liên, Vũ Phương Liên, Trần Bảo Ngọc, Lại Thị Yến Ngọc, Vũ Thanh Thủy, Phạm Đình VănNhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
30​Công nghệ 6Bùi Văn Hồng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên), Trần Văn SỹNhà xuất bản Giáo dục Việt Nam​
Văn bản
5/12/2021 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtDanh mục, sách giáo khoa, lớp 1, lớp 2, lớp 6, sử dụng, cơ sở, giáo dục phổ thông, năm học 2021-2022873-danh-muc-sach-giao-khoa-lop-1-lop-2-va-lop-6-su-dung-trong-cac-co-so-giao-duc-pho-thong-tu-nam-hoc-2021-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
1,263.00
121,000
0.00
121000
0
Tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyếtTăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết
  TTĐT - Ngày 06-5, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 1369/UBND-VX về việc “Tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết”.
  
Theo đó, căn cứ công văn số 6448/BYT-DP ngày 31/8/2015 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế tăng cường giám sát, nắm chắc các ổ dịch sốt xuất huyết hiện có và mới phát sinh, tổ chức phun hóa chất diệt muỗi trên diện rộng tại các khu vực có nguy cơ cao và phun hóa chất xử lý triệt để khi phát hiện các ổ dịch, đảm bảo 100% các hộ gia đình và 100% các phòng, tầng trong nhà được phun hóa chất diệt muỗi.
   
Các bệnh viện, cơ sở y tế có giường bệnh tổ chức tốt việc thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời. Đặc biệt củng cố công tác phân loại, tư vấn, điều trị tại các đơn vị y tế cơ sở và các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân, tránh tình trạng chuyển tuyến muộn, nguy cơ tử vong cao. Đồng thời, tổ chức các đoàn công tác liên ngành kiểm tra, giám sát chỉ đạo phòng, chống dịch sốt xuất huyết tại các điểm nóng, các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch, hỗ trợ tuyến dưới trong công tác phòng chống dịch.
   
Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với ngành y tế triển khai mạnh mẽ các hoạt động tuyên truyền tới người dân trong cộng đồng về các biện pháp diệt lăng quăng/bọ gậy, nằm màn, chống muỗi đốt và phối hợp với cơ quan y tế trong việc phun hóa chất diệt muỗi tại các hộ gia đình.
      
  
Dọn vệ sinh môi trường để loại bỏ nơi sinh sản của muỗi
  
Sở Tài chính cân đối ngân sách, cấp và bổ sung kinh phí kịp thời nhằm đảm bảo nhu cầu về thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, kinh phí cho mạng lưới cộng tác viên để triển khai các hoạt động phòng, chống dịch chủ động.
   
UBND cấp huyện trực tiếp chỉ đạo triển khai mạnh mẽ hoạt động xử lý dụng cụ phế thải, dụng cụ chứa nước để diệt lăng quăng/bọ gậy trên địa bàn và duy trì hoạt động 1 tuần/1 lần tại các khu vực có nguy cơ cao, 2 tuần/1 lần tại các khu vực có chỉ số muỗi, lăng quăng/bọ gậy cao và 1 tháng/1 lần tại các khu vực còn lại. Huy động các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, chính trị xã hội vận động quần chúng nhân dân, các đoàn viên, hội viên tham gia tích cực thực hiện hoạt động diệt lăng quăng/bọ gậy. Thường xuyên đánh giá hiệu quả, khó khăn vướng mắc để có chỉ đạo kịp thời.
    
Phương Chi
9/10/2015 2:42 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1872-Tang-cuong-cong-tac-phong-chong-benh-sot-xuat-huyetThông tin chỉ đạo, điều hành
Tập trung chỉ đạo tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cửTập trung chỉ đạo tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử
TTĐT - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn số 748/UBND –NC ngày 28/3/2011 chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị tập trung chỉ đạo tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử sắp tới.
 Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Lưu Kim Loan
 và các cán bộ Thanh tra tỉnh tiếp dân định kỳ  
 
Cụ thể, UBND các huyện, thị xã, các sở, ngành tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ hàng tuần cũng như tổ chức tiếp công dân thường xuyên ở cơ quan, đơn vị; kiểm tra, rà soát và nhanh chóng giải quyết những vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài ở cấp mình, đảm bảo khách quan và đúng pháp luật; tổ chức thực hiện dứt điểm các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực thi hành và những vụ việc khiếu nại đã có ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Những đơn, thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp phải tập trung chỉ đạo và nhanh chóng kết luận, giải quyết đảm bảo tính khách quan và đúng luật.
 
Thanh tra tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thị giải quyết kịp thời những vụ việc, tình huống phức tạp phát sinh; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời đối với những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng công dân tập trung khiếu kiện đông người ở UBND tỉnh. Chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xây dựng kế hoạch xử lý các tình huống phức tạp phát sinh, nhanh chóng ổn định tình hình, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại các điểm tiếp công dân, các cơ quan lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp, nhất là các đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.
 
Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo Công an và Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị và các phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các địa bàn trọng điểm, nhất là các đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp sắp tới; có kế hoạch phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả đối với các tình huống có thể xảy ra, nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự trên từng địa bàn…
 
Xuân Mai
3/30/2011 3:52 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết854-Tap-trung-chi-dao-tiep-dan-va-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-phuc-vu-bau-cuThông tin chỉ đạo, điều hành
Thực hiện kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19Thực hiện kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19

​TTĐT - UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Thông báo số 309/TB-VPCP ngày 24/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình thực tế của địa phương thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua để tổ chức triển khai thực hiện cho phù hợp, hiệu quả. Đồng thời tích cực truyền thông và thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng, tại trường học, bệnh viện, nơi đông người, trên phương tiện công cộng; khuyến cáo mạnh mẽ về khai báo y tế điện tử, cài đặt và sử dụng phần mềm truy vết Bluezone; giám sát chặt chẽ, bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch trong việc cách ly phù hợp các chuyên gia, nhà đầu tư, lao động tay nghề cao… nhập cảnh làm việc tại Bình Dương.

Sở Y tế theo dõi, đôn đốc, các đơn vị thực hiện nghiêm Thông báo này; kịp thời báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo đúng quy định.​

​Văn bản ​​

8/31/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtkết luận, Thủ tướng, Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực, Chính phủ, dịch Covid-19892-thuc-hien-ket-luan-cua-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tai-cuoc-hop-thuong-truc-chinh-phu-ve-cong-tac-phong-chong-dich-covid-1Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
248.00
121,000
0.00
121000
0
Thành lập Phòng xét nghiệm dã chiến xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 tại thành phố Thuận AnThành lập Phòng xét nghiệm dã chiến xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 tại thành phố Thuận An

​TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định thành lập Phòng xét nghiệm dã chiến xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 tại thành phố Thuận An.

Theo đó, "Phòng xét nghiệm dã chiến xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 BioCovid" do Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học BIONET Việt Nam tổ chức vận hành, đặt tại đường An Phú 25, khu phố 2, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. 

Phòng xét nghiệm dã chiến thực hiện miễn phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2, trả kết quả bằng file mềm và văn bản giấy có ký xác nhận kết quả cho các đơn vị gửi mẫu, đảm bảo kịp thời theo thời gian quy định; báo cáo kết quả tổng hợp hàng ngày về Trung tâm Y tế thành phố Dĩ An và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Trung tâm Y tế thành phố Dĩ An trực tiếp quản lý về mặt nhà nước, chỉ đạo trong công tác điều hành, điều phối hoạt động của Phòng xét nghiệm, đảm bảo các mẫu do các Trung tâm Y tế tuyến huyện gửi đến được thực hiện xét nghiệm, trả kết quả kịp thời, hiệu quả, đúng quy định; đảm bảo công tác phối hợp, điều phối mẫu của các Trung tâm Y tế tuyến huyện được thực hiện hiệu quả.

Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học BIONET Việt Nam đảm nhận và Sở Y tế sẽ điều động sinh viên, tình nguyện viên hỗ trợ Phòng xét nghiệm dã chiến khi có nhu cầu.

Phòng xét nghiệm phải thực hiện đúng phạm vi hoạt động chuyên môn, không thực hiện các kỹ thuật khác nhằm thu lợi bất chính hoặc làm ảnh hưởng đến tiến độ hay kết quả xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2. Đồng thời, tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát trên địa bàn tỉnh.

Quyết đ​​ịnh ​

8/6/2021 8:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtThành lập, Phòng xét nghiệm, dã chiến, xét nghiệm, sàng lọc, SARS-CoV-2, thành phố Thuận An170-thanh-lap-phong-xet-nghiem-da-chien-xet-nghiem-sang-loc-sars-cov-2-tai-thanh-pho-thuan-aThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
355.00
121,000
0.00
121000
0
Chương trình làm việc tháng 12/2017 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 12/2017 của UBND tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo​ về Chương trình làm việc tháng 12/2017 của UBND tỉnh.

​Theo đó, trong tuần thứ IV của tháng 12 ( từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 12), UBND tỉnh sẽ họp thông qua Chương trình làm việc năm 2018 của UBND tỉnh; Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất (K) để áp dụng trong năm 2018; Kế hoạch điều hòa đầu tư công tỉnh Bình Dương năm 2017; Quy định về việc kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên cạn lưu thông trong tỉnh.

11/28/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchương trình làm việc,  UBND tỉnh251-chuong-trinh-lam-viec-thang-12-2017-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
78.00
121,000
0.00
121000
9,438,000
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Bình Dương 6 tháng đầu năm 2009Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Bình Dương 6 tháng đầu năm 2009
(TTĐT) - Sáu tháng đầu năm 2009, tình hình kinh tế thế giới vẫn còn suy thoái và diễn biến phức tạp đã tác động bất lợi đến kinh tế Việt Nam nói chung và Bình Dương nói riêng. Song, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn có những chuyển biến tích cực, ước tính GDP của tỉnh tăng 7,1% so với cùng kỳ, trong đó khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 3,4%, dịch vụ tăng 17%, nông – lâm – thủy sản tăng 1,3%.
            Hoạt động sản xuất tại công ty P&G – KCN Đồng An.
                                         (Ảnh: H.P)
 
Về kinh tế
 
Sản xuất công nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế toàn cầu, nhiều doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn nhất là đối với các DN vừa và nhỏ. UBND tỉnh đã chủ động tăng cường làm việc với các DN, chủ đầu tư các Khu công nghiệp (KCN) để tháo gỡ khó khăn liên quan đến đất đai, xây dựng cơ bản, bảo vệ môi trường và các vướng mắc khác. Ước tính giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện 38.775 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ; thành lập mới KCN Mapletree với diện tích 75 ha, vốn đầu tư 400 triệu đô la Mỹ (USD).
 
Hoạt động nội thương tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân. Ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 13.562 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ; giá cả thị trường 6 tháng đầu năm tương đối ổn định, tăng 3,02% so với cùng kỳ; hoạt động du lịch phát triển mạnh, số lượng khách đạt gấp 6,9 lần, doanh thu đạt gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2008.
 
Hoạt động bưu chính, viễn thông tính đến ngày 30-4-2009 trên địa bàn tỉnh có 2.747.072 thuê bao điện thoại, 41.106 thuê bao Internet – ADSL; toàn tỉnh có 854 trạm thu phát sóng di động (BTS), 48 điểm Bưu điện văn hóa xã, 968 đại lý bưu điện và điểm giao dịch chuyển phát.
 
Xuất khẩu tiếp tục gặp khó khăn do ảnh hưởng chung, thị trường xuất khẩu thu hẹp, nhu cầu nhập khẩu và khả năng thanh toán các thị trường chủ lực giảm. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2,9 tỷ USD tăng 2,2% so với cùng kỳ; khu vực DN nhà nước giảm 37,6%, ngoài nhà nước tăng 12,7%, DN có vốn đầu tư nước ngoài tăng 1%. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 2,1 tỷ USD, giảm 21,3% so với cùng kỳ, chủ yếu là nhập nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất giấy, bột giấy và sơn.
 
Sản xuất nông – lâm nghiệp, vụ đông xuân diện tích gieo trồng đạt 8.134 ha, giảm 8,7% so với cùng kỳ, năng xuất lúa tăng 6,4%, bắp tăng 8,4%, rau các loại tăng 0,7%. Chăn nuôi tiếp tục phát triển, toàn tỉnh có 349.701 con heo, tổng đàn gia cầm 2.180.954 con tăng 11% so với cùng kỳ. Không xảy ra dịch gia súc, gia cầm, đến ngày 5-6-2009 đã hoàn thành kế hoạch tiêm phòng cúm gia cầm đợt I-2009, tiêm phòng lở mồm, long móng cho đàn heo và trâu bò. Tổ chức trồng 9.880 cây lâm nghiệp các loại, tập trung triển khai phương án phòng chống cháy rừng, bảo đảm trực 24/24, tăng cường quản lý đàn động vật hoang dã…
 
Các ngành, địa phương kiểm tra, xử lý tình huống ô nhiễm môi trường theo kiến nghị của người dân, kiểm tra tình hình xử lý môi trường các dự án dệt nhuộm, thuộc da tại KCN Việt Hương 2, Đất Cuốc; xử lý nghiêm việc khai thác cát lậu và tình hình nuôi cá bè trên sông Đồng Nai; thực hiện nhanh việc di dời, tái định cư cho các hộ có nhà ven sông ở khu vực nguy hiểm có khả năng sạt lở. Ban hành danh mục xác định 79 cơ sở gây ô nhiễm môi trường và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng năm 2008 để tập trung xử lý dứt điểm trước tháng 9-2009.
 
Về đầu tư phát triển, ước vốn đầu tư thực hiện 1.138 tỷ đồng, đạt 50,8% kế hoạch; chỉ đạo triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh năm 2009 – 2010 nhằm phát triển cơ sở hạ tầng như đường Mỹ Phước – Tân Vạn, cổng chào Bình Dương, trung tâm Chính trị - Hành chính tập trung… Sáu tháng đầu năm đã thu hút thêm 4.084 tỷ đồng đầu tư trong nước và 552 triệu USD đầu tư nước ngoài. Lũy kế toàn tỉnh có 7.679 DN trong nước đăng ký kinh doanh với tổng vốn 50.285 tỷ đồng; có 1.797 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư 11,017 tỷ USD.
 
Về Văn hóa – Xã hội
 
Công tác bảo đảm an sinh xã hội được đẩy mạnh nhằm giảm bớt khó khăn về đời sống, tạo việc làm và xóa đói giảm nghèo, công tác đền ơn đáp nghĩa được duy trì thường xuyên và có hiệu quả; tặng quà và trợ cấp cho các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội, hỗ trợ tiền tết cho người nghèo; xây dựng và bàn giao 17 căn nhà tình nghĩa, tặng 102 sổ tiết kiệm cho đối tượng chính sách. Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã cho 4.827 lượt hộ nghèo và học sinh, sinh viên nghèo vay vốn với số tiền 54,5 tỷ đồng; đầu tư Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi tỉnh tại KCN và Dân cư Mỹ Phước 3 từ nguồn vốn ngân sách của tỉnh.
 
Về giáo dục – đào tạo, tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh; tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc trung học năm 2008 – 2009 an toàn, nghiêm túc, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 78,31%, bổ túc trung học 24,1%...
 
Hoạt động phòng chống dịch, bệnh được quan tâm nhất là các bệnh sốt xuất huyết, sốt rét, cúm A/H1N1…Cơ sở, vật chất, trang thiết bị y tế, nhân lực y tế được quan tâm đầu tư; tuy nhiên do nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng gây nên tình trạng quá tải, công suất sử dụng giường bệnh bình quân tuyến tỉnh là 73% riêng Bệnh viện Đa khoa tỉnh là 116,5%.
 
Tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm, nước uống đóng chai, sữa, bếp ăn tập thể. Chấp thuận chủ trương xây dựng các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh, quy hoạch xây dựng Bệnh viện miền Đông với quy mô 1.000 giường bệnh.
 
Văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục phát triển, tổ chức nhiều giải thể thao lớn như giải việt dã chào mừng năm mới, giải đua xe đạp quốc tế BTV…, tập trung tuyên truyền, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa góp phần giáo dục truyền thống, tạo không khí vui tươi, giữ vững môi trường văn hóa xã hội lành mạnh. Hoạt động du lịch có bước phát triển nhanh, hạ tầng một số dự án, khu du lịch lớn được quan tâm đầu tư đưa vào sử dụng bước đầu đã tăng sức hấp dẫn, thu hút du khách đến Bình Dương tham quan, du lịch.
 
Về nội chính
 
Công tác cải cách hành chính được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nhằm rút ngắn thời gian xử lý công việc, hiệu quả trong công tác quản lý hành chính công tại từng cơ quan nhà nước, tăng dần thuận lợi trong mối quan hệ, giao tiếp của các tổ chức, cá nhân, DN.
 
Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được các cấp, các ngành chỉ đạo thực hiện gắn kết với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, bước đầu đã nâng cao nhận thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nêu cao vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
 
Công tác bảo đảm quốc phòng – an ninh trật tự: an toàn xã hội được tăng cường, các lực lượng chức năng đã tổ chức thực hiện tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt các đối tượng; đề xuất giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp, khiếu kiện đông người; triển khai đồng bộ các biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự theo kế hoạch đề ra, không để xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Công tác trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ các địa bàn, mục tiêu trọng yếu được thực hiện nghiêm ngặt; công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ đợt I-2009 đạt yêu cầu số lượng và chất lượng.
 
Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định công nhận 197 danh nhiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, tặng 204 danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 31 cờ thi đua và 1.789 bằng khen cho 630 tập thể, 1.159 cá nhân; trình Thủ tướng Chính phủ tặng 4 cờ thi đua, 27 bằng khen, 17 Huân chương lao động.
 
Nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2009
 
Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra từ đầu năm, ưu tiên các giải pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng cường xuất khẩu, thu hút đầu tư, giải quyết việc làm; thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Chính phủ nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng, bảo đảm an ninh xã hội, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 của tỉnh.
 
Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của Chính phủ về cho vay, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh tín dụng… theo Quyết định số 433/QĐ-TTg ngày 04-4-2009; hỗ trợ lãi suất vay vốn mua sắm máy móc trang thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn theo Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 17-4-2009; tạo điều kiện cho các DN, cá nhân,…tiếp cận được các nguồn vốn kích cầu của Chính phủ trong thời gian tới.
 
Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ các DN vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất và mở rộng thị trường. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu, cụm công nghiệp và cơ sở hạ tầng ngoài KCN để thu hút các nhà đầu tư, hoàn chỉnh thủ tục cho các dự án xây dựng nhà ở cho sinh viên, công nhân và người lao động có thu nhập thấp.
 
Tổ chức công tác kiểm tra, trực ban phòng chống lụt bão; khắc phục và cứu trợ, cứu nạn kịp thời khi có bão lụt xảy ra. Ngăn chặn, giải quyết triệt để việc nuôi cá bè, khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai.
 
Quan tâm, đôn đốc thực hiện các chủ trương, chính sách về y tế, giáo dục và giải quyết việc làm đã ban hành; thực hiện các chính sách ưu tiên cho y tế, giáo dục, giải quyết việc làm.
 
Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, chống lãng phí. Rà soát, củng cố hồ sơ các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân để tập trung chỉ đạo, giải quyết; đặc biệt quan tâm đối với những vụ, việc phức tạp, đông người, kéo dài.
 
Hoàng Phạm
(Nguồn: Báo cáo tại Phiên họp UBND tỉnh lần 76)
 
 
6/23/2009 11:24 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết790-Tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quoc-phong-an-ninh-tinh-Binh-Duong-6-thang-dau-nam-2009Thông tin chỉ đạo, điều hành
Từ ngày 20-21/6/2022 tại Bình Dương diễn ra sự kiện Vinh danh Top 7 Cộng đồng thông minh thế giới năm 2022Từ ngày 20-21/6/2022 tại Bình Dương diễn ra sự kiện Vinh danh Top 7 Cộng đồng thông minh thế giới năm 2022

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức sự k​iện Vinh danh Top 7 Cộng đồng thông minh thế giới năm 2022.

Sự kiện được tổ chức với chủ đề "Phục hồi sau đại dịch, chuyển đối số và Đổi mới sáng tạo thúc đẩy sự tăng trưởng trong cộng đồng". Tên tiếng Anh là "Post-Pandemic Recovery, how digital innovation drives growth in our communities".

Sự kiện diễn ra trong hai ngày 20 và 21/06/2022 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương (BECC), TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Dự kiến sẽ có 100 khách mời trong nước (lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp, cộng đồng...; 100 khách mời nước ngoài (lãnh đạo ICF, lãnh đạo một số quốc gia, địa phương nước ngoài, tổ chức quốc tế, các tập đoàn đa quốc gia; các giáo sư, diễn giả của một số viện nghiên cứu và các trường đại học trên thế giới); 200 khách mời nội bộ tỉnh (lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương và các doanh nghiệp tỉnh Bình Dương, viện - trường đại học, cao đẳng..).

Sự kiện Vinh danh Top 7 Cộng đồng thông minh thế giới năm 2022 là sự kiện quốc tế quan trọng, với mục tiêu mang đến chất lượng quốc tế và đảm bảo nội dung cho địa phương tổ chức. Sự kiện dự kiến bao gồm các chương trình chính: Tiệc tối (Gala dinner) là tiệc Vinh Danh Top 7 Cộng đồng Thông minh thế giới 2022; chương trình hội nghị với khách mời là lãnh đạo cấp cao Chính phủ, Bộ, ngành của nước chủ nhà và các nước được mời; sự kiện bên lề triển lãm sống xanh và bền vững; chương trình tham quan những công trình và dự án của Bình Dương, phục vụ cộng đồng Bình Dương và phát triển Thành phố thông minh.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các ngành, đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động của sự kiện Vinh danh Top 7 Cộng đồng thông minh thế giới 2022 nhằm đạt được mục đích, yêu cầu và các nội dung của kế hoạch đã đề ra. Ban Điều hành chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổng thể sự kiện; phân công nhiệm vụ cho các đơn vị xây dựng kế hoạch và phê duyệt kế hoạch chi tiết tổ chức các hoạt động. Trưởng Ban Điều hành sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và quyết định thành lập các Tiểu ban phục vụ cho Ban Điều hành.

​Kế hoạch 

6/7/2022 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết21/6/2022, Bình Dương, diễn ra, sự kiện, Vinh danh, Top 7, Cộng đồng, thông minh, thế giới, năm 2022915-tu-ngay-20-21-6-2022-tai-binh-duong-dien-ra-su-kien-vinh-danh-top-7-cong-dong-thong-minh-the-gioi-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
492.00
121,000
0.00
121000
0
Bình Dương: Tập trung tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ởBình Dương: Tập trung tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Xây dựng phối hợp các ngành, cơ quan, đơn vị tham mưu UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ và Công văn số 178/TTg-CN ngày 27/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ; tích cực, chủ động triển khai có hiệu quả trách nhiệm của Tổ chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án bất động sản tại Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 13/02/2023.

Từng thành viên của Tổ chỉ đạo rà soát khó khăn, vướng mắc các dự án bất động sản để giải quyết, tháo gỡ ngay các nội dung thuộc thẩm quyền; rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các quy định pháp luật còn chồng chéo, bất cập, gây cản trở trong quá trình triển khai dự án bất động sản thuộc lĩnh vực xây dựng, quy hoạch, phát triển đô thị, nhà ở, kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, phối hợp các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai có kết quả Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030" của Trung ương, Đề án "Phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"; chủ trì xác định các khu vực ưu tiên đầu tư theo Chương trình – Kế hoạch phát triển nhà ở cho các giai đoạn, đảm bảo cân bằng cung – cầu đối với thị trường nhà ở, bất động sản; hướng dẫn các địa phương thực hiện rà soát, điều chỉnh các quy hoạch theo thẩm quyền làm cơ sở thu hút đầu tư; tổng hợp số liệu báo cáo của các địa phương, rà soát các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, bất động sản đang triển khai trên địa bàn tỉnh; đánh giá nguyên nhân, các vướng mắc pháp lý đối với từng dự án cụ thể đã được chấp thuận chủ trương nhưng chưa hoặc chậm triển khai, để chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất tháo gỡ trong trường hợp vượt thẩm quyền.

Đối với những vướng mắc mang tính chất liên ngành, tổng hợp báo cáo Tổ chỉ đạo để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án bất động sản, nhằm giải phóng nguồn lực đất đai, nguồn vốn đầu tư, giảm rủi ro nợ xấu tín dụng.

Đồng thời, tập trung lập quy hoạch các khu vực phát triển đô thị, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương đã được phê duyệt, trong đó, chú trọng kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở thương mại phù hợp với từng đối tượng có nhu cầu nhà ở; phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan báo, đài của tỉnh tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật, giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Các doanh nghiệp bất động sản, doanh nghiệp có liên quan tích cực, chủ động tái cơ cấu lại phân khúc sản phẩm, giá cả, thời hạn và phương thức thanh toán… phù hợp, khả thi, thuận lợi cho khách hàng, người dân, nhất là những đối tượng có nhu cầu thật sự; tích cực, chủ động, tập trung nguồn lực phối hợp, triển khai thực hiện theo các quy định pháp luật và hướng dẫn của các sở, ngành, địa phương đối với dự án bất động sản đang gặp khó khăn, vướng mắc.

Chỉ thị 

5/22/2023 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBình Dương, tập trung, tháo gỡ, khó khăn, thị trường, bất động sản, phát triển, nhà ở368-binh-duong-tap-trung-thao-go-kho-khan-cho-thi-truong-bat-dong-san-va-phat-trien-nha-Thông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
722.00
121,000
0.00
121000
0
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốcTổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) và tuyên dương gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2023.

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai các phong trào thi đua với khẩu hiệu "Người người thi đua, ngành ngành thi đua"; tiếp tục quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 22/02/2023 của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023, chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2023); tập trung triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng ngành, từng cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo.

Song song đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng "Thi đua ái quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về việc "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; tổ chức các hoạt động kỷ niệm, giao lưu, họp mặt, hội nghị, hội thảo, tọa đàm,… nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023); biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, nhân tố mới; bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, tạo sức lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn xã hội.​

Kế hoạch 

5/31/2023 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTổ chức, hoạt động, kỷ niệm, 75 năm, Chủ tịch, Hồ Chí Minh, Lời kêu gọi, thi đua, ái quốcThông tin chỉ đạo, điều hànhFalse
412.00
0
0.00
0
Công bố TTHC sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp xãCông bố TTHC sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp xã

TTĐT - Ngày 11/3/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 535/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung và TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp xã.

​​

TTĐT - Ngày 11/3/2016, UBND tỉnh ban hành ​Quyết định số 535/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sun​​​g và TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp xã.

3/11/2016 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTTHC, cấp xã, Sở Tư pháp, lĩnh vực, sửa đổi, bổ sung, ban hành, bãi bỏ 284-cong-bo-tthc-sua-doi-bo-sung-va-bi-bai-bo-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tu-phap-ubnd-cap-xaThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseMai XuânMai Xuân
Bình Dương tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nướcBình Dương tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Họp mặt kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).

Theo đó, tổ chức Họp mặt kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vào lúc 09 giờ, ngày 29/4/2022 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, với số lượng dự kiến là 1.000 người.

Đồng thời, tổ chức truyền hình trực tiếp Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 20 giờ đến 22 giờ ngày 29/4/2022 tại Sân khấu ngoài trời Công viên Thành phố mới Bình Dương.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao đến tháng 5/2022, cụ thể: Tổ chức công tác tuyên truyền, cổ động trực quan trên các tuyến đường, khu Trung tâm hành chính, khu vực đông dân cư,… Tổ chức trưng bày triển lãm ảnh, sách, thông tin chuyên đề, bản tin điện tử, chương trình văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, chiếu phim… tại địa bàn trung tâm của các đơn vị chủ trì và trụ sở của các xã, phường, thị trấn. Tổ chức Giải đua thuyền và biểu diễn Flyboard chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại khu vực Hoa viên Bạch Đằng, TP. Thủ Dầu Một.

Kế hoạch ​

4/20/2022 7:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTổ chức, hoạt động, kỷ niệm, 47 năm, Giải phóng, miền Nam, thống nhất, đất nước, 132 năm, Ngày sinh, Chủ tịch, Hồ Chí Minh55-binh-duong-to-chuc-nhieu-hoat-dong-ky-niem-47-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
328.00
121,000
0.00
121000
0
Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 5, năm 2015Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 5, năm 2015
  TTĐT - Căn cứ Công văn số 3149/BYT-DP ngày 15/5/2015 của Bộ Y tế về việc "Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 5, năm 2015", ngày 02-6, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 1714/UBND chỉ đạo thực hiện.
  
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai, thực hiện nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 3149/BYT-DP trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Bộ Y tế.
 
Sở Thông tin - Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng triển khai mạnh mẽ hoạt động tuyên truyền tới người dân trong cộng đồng về biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết.
 

Hoài Hương

6/5/2015 9:49 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết2038-To-chuc-hoat-dong-huong-ung-Ngay-ASEAN-phong-chong-sot-xuat-huyet-lan-thu-5-nam-2015Thông tin chỉ đạo, điều hành
Bình Dương phê duyệt đơn giá đất bồi thường thực hiện Dự án đường Vành đai 3Bình Dương phê duyệt đơn giá đất bồi thường thực hiện Dự án đường Vành đai 3

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt đơn giá đất bồi thường thực hiện Dự án thành phần 6: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Và​nh đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bà​n các thành phố: Thuận An, Dĩ An và Thủ Dầu Một.

​Theo đó, phê duyệt Đơn giá đất để bồi thường thực hiện Dự án thành phần 6: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, đoạ​n qua địa bàn thành phố Thuận An:

dat1.png

dat2.png

dat3.png

dat14.png

dat4.png

dat15.png

dat5.png

dat6.png

dat7.png

Đơn giá đất để bồi thưòng thực hiện Dự án thành phần 6: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đưòng Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn thành phố Dĩ An​​​:

dat8.png

dat9.png

dat10.png

dat11.png 

Đơn giá đất để bồi thường đất thực hiện Dự án thành phần 6: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương thuộc Dự án đầu tư xây dựng đườ​​ng Vành đai 3, thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn thành phố Thủ Dầu Một:​​

dat12.png

dat13.png​​

5/23/2023 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBình Dương, phê duyệt, đơn giá, đất, bồi thường, thực hiện, dự án, công trình 7-binh-duong-phe-duyet-don-gia-dat-boi-thuong-thuc-hien-du-an-duong-vanh-dai-Thông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
0.00
0
0.00
Tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo trong việc chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực y tếTăng cường công tác phối hợp chỉ đạo trong việc chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực y tế


TTĐT - Ngày 14-02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 489/UBND-VX về việc “Tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo trong việc chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực y tế”.

    

Theo đó, căn cứ Công văn số 547/BYT-KH-TC ngày 23/01/2015 của Bộ Y tế, UBND tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo 389 tỉnh và Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với Cục Hải quan, Sở Công thương, Sở Y tế và các đơn vị liên quan tập trung, tăng cường công tác đấu tranh phòng chống, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng dưới mọi hình thức trong lĩnh vực y tế nói chung.

     

 

Các ngành chức năng lập biên bản xử lý  đối tượng sản xuất mỹ phẩm giả tại TX. Dĩ An 

Sở Y tế căn cứ vào tình hình thực tế của tỉnh để tập trung tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát liên ngành, đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, mỹ phẩm theo chức năng được giao.

Các đơn vị liên quan cung cấp thông tin kịp thời, công khai các thông tin về phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái và kém chất lượng… trên phương tiện thông tin đại chúng.

   

Phương Chi


2/25/2015 2:33 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1166-Tang-cuong-cong-tac-phoi-hop-chi-dao-trong-viec-chong-buon-lau-gian-lan-thuong-mai-hang-gia-trong-linh-vuc-y-teThông tin chỉ đạo, điều hành
Tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnhTăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh
TTĐT - UBND tỉnh vừa ra Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 21/4/2011 chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tổ chức tiêm phòng các bệnh bắt buộc trên đàn gia súc, vắc xin cúm gia cầm; thường xuyên tổ chức tiêm phòng bổ sung đối với gia súc, gia cầm nuôi mới và chưa đến tuổi nhằm đạt tỷ lệ bảo hộ cao nhất. Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi, không ăn gia cầm, gia súc bị bệnh, không rõ nguồn gốc; tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho nhân dân áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; hỗ trợ các huyện, thị đang có dịch bệnh lở mồm long móng tập trung mọi lực lượng nhanh chóng dập tắt các ổ dịch, tăng cường giám sát dịch tễ trên đàn gia súc, gia cầm nhằm phát hiện sớm, có biện pháp kịp thời không để bùng phát dịch bệnh. Tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc, gia cầm và các sản phẩm gia súc, gia cầm từ các địa phương khác vào tỉnh, xử lý kiên quyết và triệt để các trường hợp vi phạm.
 
UBND các huyện, thị đang có dịch lở mồm long móng tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh; thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; việc tiêu hủy hoặc giết mổ động vật để sử dụng phải được giám sát, kiểm tra chặt chẽ.
 
UBND các huyện, thị chưa có dịch bệnh phải chủ động và kiên quyết chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; khi phát hiện dịch bệnh phải công bố công khai, tập trung mọi lực lượng thực hiện triệt để các biện pháp chống dịch, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm mắc bệnh ra ngoài vùng ổ dịch. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn hỗ trợ ngành thú y địa phương tổ chức tiêm phòng các bệnh bắt buộc trên đàn gia súc, vắc xin cúm gia cầm theo kế hoạch; kiểm soát chặt chẽ việc chăn nuôi, vận chuyển, mua bán, giết mổ gia súc, gia cầm, thịt gia súc, gia cầm, không để xảy ra tình trạng giết mổ trái phép trên địa bàn.
 
Ban chỉ đạo phòng chống gia súc, gia cầm các cấp tăng cường công tác kiểm tra tình hình phòng chống dịch cúm gia cầm ở các địa phương; kiểm tra và xử lý nghiêm các đơn vị, địa phương giấu dịch, phát hiện dịch bệnh chậm, không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch quyết liệt để dịch bệnh phát sinh và lây lan.
 
Theo thông báo của Cục Thú y, từ đầu năm 2011 đến nay, dịch cúm gia cầm, bệnh tai xanh, bệnh lở mồm long móng đã xuất hiện ở nhiều địa phương trong cả nước. Hiện nay, vẫn còn 8 tỉnh có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày; bệnh tai xanh đang xảy ra tại Nghệ An, Quảng Trị và đang có chiều hướng lây lan với tốc độ nhanh; bệnh lở mồm long móng vẫn còn xảy ra ở 24 tỉnh, thành, chưa kiểm soát được. Trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, công tác phòng, chống dịch bệnh đã được chính quyền các cấp và các ngành triển khai thực hiện bằng nhiều biện pháp tích cực. Tuy nhiên nhiều nơi nhân dân và chính quyền cơ sở vẫn lơ là, chủ quan chưa thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nên dịch bệnh lở mồm, long móng đã xảy ra trên địa bàn một số xã, phường của các huyện, thị xã: Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát.
 
Mai Xuân
4/27/2011 4:35 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1878-Tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-cum-gia-cam-tren-dia-ban-tinhThông tin chỉ đạo, điều hành
Phê duyệt đơn giá đất bồi thường thực hiện các công trình, dự ánPhê duyệt đơn giá đất bồi thường thực hiện các công trình, dự án

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt đơn giá đất để bồi thường đất thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, đơn giá đất để bồi thường đất thực hiện công trình Xây dựng đường giao ​​​thông từ ngã 3 Nguyễn Tri Phương – Bùi Quốc Khánh ra sông Sài Gòn, phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một:

Don1.png

​​Đơn giá đất để bồi thường thực hiện dự án Nâng cấp, ​mở rộng đường ĐT.749A đoạn qua trung tâm xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng:

don2.png

​Đơn giá đất để bồi thường thực hiện công trình Xây dựng cầu bắc qua sông Đồng Nai (cầu Bạch Đằng 2) – Dự án 2: Xây dựng cầu vượt sông Đồng Nai:

don3.png

Đơn giá đất để bồi thường thực hiện công trình Đường dây 500kV Đức Hòa – Chơn Thành (đoạn qua huyện Dầu Tiếng):

don4.png

don5.png

don6.png

don7.png

don8.png

don9.png

Đơn giá đất để bồi thường thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT746 đoạn từ ngã ba Tân Thành đến ngã ba Hội Nghĩa (đoạn đi qua thành phố Tân Uyên):

don10.png

Đơn giá đất để bồi thường thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT746 đoạn từ ngã ba Tân Thành đến ngã ba Hội Nghĩa (đoạn đi qua huyện Bắc Tân Uyên):​​

don11.png

Đơn giá đất để bồi thường thực hiện công trình Xây dựng cầu bắc qua sông Đồng Nai (cầu Bạch Đằng 2) - Dự án 1: Xây dựng đường dẫn vào cầu phía Bình Dương:

don12.png

don13.png

4/26/2023 9:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtPhê duyệt, đơn giá, đất, bồi thường, thực hiện, công trình, dự án483-phe-duyet-don-gia-dat-boi-thuong-thuc-hien-cac-cong-trinh-du-aThông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình DươngPhê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh Bình Dương, phiên bản 1.0.

Theo đó, Kiến trúc CQĐT tỉnh Bình Dương được mô hình hóa dựa trên thiết kế kiến trúc phân lớp với nguyên tắc lớp sau cung cấp dịch vụ cho lớp trước, nhằm phân tích kiến trúc phức tạp của chính quyền điện tử thành các lớp với chức năng, nhiệm vụ xác định, từ đó đưa ra thông tin đơn giản và dễ hiểu hơn, bao gồm: Người dùng/ Hệ thống ngoài (Actors); Kênh truy cập; Nhóm dịch vụ; Ứng dụng; Dữ liệu; Ứng dụng nền tảng; Hạ tầng; Cơ sở vật chất; Quản lý chỉ đạo.

1.jpg

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Dương

​​Kiến trúc CQĐT được xây dựng nhằm đẩy mạnh phát triển CQĐT, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân, doanh  nghiệp ngày càng tốt hơn; công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, phù hợp với tầm nhìn định hướng của quốc gia về Chính phủ điện tử. Kiến trúc CQĐT tỉnh Bình Dương phát triển theo hướng đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; bảo đảm tích hợp dữ liệu, liên thông quy trình giữa các cơ quan, rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Qua đó, từng bước số hóa các số liệu về dân cư, tài nguyên, doanh nghiệp, thủ tục hành chính, chỉ số kinh tế xã hội… của tỉnh để phục vụ cho việc tổng hợp, báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giúp lãnh đạo tỉnh đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời, hiệu quả; nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong việc thu hút đầu tư, phát triển kinh tế và cải cách hành chính của tỉnh.

Kiến trúc CQĐT tỉnh Bình Dương được thực hiện theo 02 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2019 – 2020): Hoàn thành mục tiêu xây dựng nền tảng CQĐT tỉnh Bình Dương. Giai đoạn 2 (từ năm 2021): Hoàn thành  mục tiêu phát triển toàn diện CQĐT tỉnh Bình Dương.

Các sở, ban, ngành phối hợp với các đơn vị cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; các tổ chức đoàn thể, hiệp hội tập trung thực hiện nghiêm túc các giải pháp về tài chính; tổ chức triển khai; nguồn nhân lực; cơ chế, chính sách theo lộ trình cụ thể. Cùng với đó, định kỳ thực hiện rà soát Kiến trúc CQĐT về các nội dung: Tầm nhìn, mục tiêu và chiến lược của tỉnh đã được triển khai trong Kiến trúc CQĐT tỉnh Bình Dương phiên bản 1.0 để phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và định hướng phát triển chính quyền điện tử của Trung ương từng giai đoạn.

Quyết định​ ​

10/30/2018 8:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKiến trúc, Chính quyền điện tử38-phe-duyet-kien-truc-chinh-quyen-dien-tu-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
538.00
121,000
0.00
121000
65,098,000
/PublishingImages/2018-11/Tin 2.mp3
Triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tỉnh Bình DươngTriển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số (CĐS) cộng đồng: Tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về CĐS đến các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, người dân; hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; sử dụng các dịch vụ số và tương tác với chính quyền qua các nền tảng số do chính quyền tỉnh triển khai; hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình trên địa bàn đăng ký tham gia các sàn thương mại điện tử như "voso.vn", "postmart.vn",…; mở tài khoản thanh toán điện tử; sử dụng nền tảng số để đăng ảnh, quảng bá sản phẩm, tạo gian hàng, nhận đơn, đóng gói sản phẩm và xác thực cam kết cung cấp sản phẩm đúng chất lượng; hướng dẫn ứng dụng các nền tảng số, dịch vụ số trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng thương hiệu theo các điều kiện kinh tế - xã hội đặc trưng của địa phương và theo nhu cầu của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình,…

Song song đó, thành lập và tổ chức hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng để tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, nâng cao nhận thức của người dân về việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng các nền tảng số, ứng dụng công nghệ số; hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân trên địa bàn đăng ký tham gia các sàn thương mại điện tử; mở tài khoản thanh toán điện tử; hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng số, công nghệ số để đăng ảnh, quảng bá sản phẩm, tạo gian hàng, nhận đơn, đóng gói sản phẩm và quan trọng nhất là cam kết cung cấp sản phẩm đúng chất lượng cho khách hàng; hướng dẫn ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; thông tin, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CĐS đến các hộ gia đình, người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, hỗ trợ, hướng dẫn người dân trong tìm kiếm việc làm trực tuyến; đăng tin và tìm nhà cho thuê; thông tin phương tiện đi lại; cập nhật tin tức đời sống - xã hội; mua bán, rao vặt và nhận các ưu đãi, khuyến mãi mới nhất.

Trên cơ sở chỉ tiêu CĐS cộng đồng do Ban chỉ đạo CĐS tỉnh giao cho địa phương, UBND cấp huyện ban hành quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ CĐS cộng đồng cho UBND cấp xã để làm căn cứ tổ chức thực hiện và quản lý, điều hành hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng.

UBND cấp xã quản lý, điều hành trực tiếp hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng; giải quyết, xử lý những vướng mắc, khó khăn trong quá trình hoạt động của tổ; tham mưu đề xuất các nội dung thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị cấp trên; cần thiết tổ chức sơ kết 6 tháng và tổng kết đánh giá hàng năm về tình hình hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương.

Kế hoạch 

9/21/2022 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTriển khai, Tổ, công nghệ số, cộng đồng, Bình Dương317-trien-khai-to-cong-nghe-so-cong-dong-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
615.00
121,000
0.00
121000
0
Lễ tôn vinh Doanh nhân Bình Dương - Kỷ niệm 78 năm ngày Doanh nhân Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày 12/10/2023NewLễ tôn vinh Doanh nhân Bình Dương - Kỷ niệm 78 năm ngày Doanh nhân Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày 12/10/2023

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ tôn vinh Doanh nhân Bình Dương - Kỷ niệm 78 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/1945 - 13/10/2023).

Theo đó, Lễ tôn vinh Doanh nhân Bình Dương - Kỷ niệm 78 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam được tổ chức từ 14 giờ đến 17 giờ 30, ngày 12/10/2023 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh với khoảng 250 - 300 đại biểu tham dự.

Buổi lễ thông tin đến các đại biểu tham dự về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh. Đồng thời là dịp để lãnh đạo tỉnh nghe đại diện các doanh nghiệp và các hiệp hội doanh nghiệp phản ánh, đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để phục hồi và phát triển sản xuất trong điều kiện bình thường mới;  tôn vinh những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân trong sự phát triển chung của tỉnh.Đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp và doanh nhân lao động sáng tạo, tạo ra các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có uy tín, chất lượng trên thị trường, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp ngày càng vững mạnh và đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương.

Kế hoạch 

9/21/2023 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttôn vinh, Doanh nhân, Bình Dương, Kỷ niệm, 78 năm, Doanh nhân, Việt Nam, tổ chức, 12/10/202383-le-ton-vinh-doanh-nhan-binh-duong-ky-niem-78-nam-ngay-doanh-nhan-viet-nam-se-duoc-to-chuc-vao-ngay-12-10-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
260.00
121,000
0.00
121000
0
Trưng dụng một phần Bệnh viện Quốc tế Becamex làm Bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu điều trị bệnh nhân Covid-19Trưng dụng một phần Bệnh viện Quốc tế Becamex làm Bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu điều trị bệnh nhân Covid-19

TTĐT - ​UBND tỉnh thực hiện trưng dụng một phần Bệnh viện Quốc tế Becamex làm Bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu tỉnh điều trị bệnh nhân Covid-19.

Theo đó, để đáp ứng cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 từ mức độ vừa (tầng 2+) đến mức độ nặng (tầng 3), tỉnh sẽ thực hiện trưng dụng một phần cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và trang thiết bị thuộc Bệnh viện Quốc tế Becamex tại phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An làm Bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu tỉnh với quy mô 437 giường.

Cụ thể, trưng dụng một phần tầng 2, một phần tầng 3, toàn bộ tầng 4,5,6; toàn bộ khoa hồi sức cấp cứu; toàn khu vực 4 phòng mổ; toàn bộ khu điều hành và giường bệnh lầu 4,5,6; khu tiệt trùng chống nhiễm khuẩn; khu nhà giặt; khu MO.

Các máy móc trang thiết bị y tế do Tổng Công ty Becamex IDC tài trợ và toàn bộ thiết bị có sẵn tại các khoa phòng đã trưng dụng. Sử dụng hệ thống xét nghiệm PCR, xét nghiệm mô… hiện có.

Về nhân lực, trưng dụng điều chuyển một số bác sĩ, điều dưỡng từ Bệnh viện Quốc tế Becamex qua Bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu tỉnh và trưng dụng đội ngũ quản lý, vận hành của Bệnh viện Quốc tế Becamex.

Thời gian trưng dụng dự kiến từ ngày 10/8/2021 đến khi tình hình địch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh thuyên giảm và có Quyết định giải thể Bệnh viện của UBND tỉnh.

Văn bản ​

 

8/11/2021 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTrưng dụng, một phần, Bệnh viện, Quốc tế, Becamex,  dã chiến, hồi sức, cấp cứu, điều trị, bệnh nhân, Covid-19406-trung-dung-mot-phan-benh-vien-quoc-te-becamex-lam-benh-vien-da-chien-hoi-suc-cap-cuu-dieu-tri-benh-nhan-covid-1Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
305.00
121,000
0.00
121000
0
1 - 30Next