Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Triển khai thực hiện Nghị quyết 92/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủTriển khai thực hiện Nghị quyết 92/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
  
TTĐT - Ngày 15-9, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3179/KH-UBND về việc “Kế hoạch Hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 92/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ”.
   
Theo đó, sẽ thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm tổ chức khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên du lịch (DL) trên địa bàn tỉnh; từng bước nâng cao tỷ trọng DL và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các khu, điểm DL hoạt động. Trong đó, nâng cao nhận thức của xã hội về phát triển DL; tăng cường hỗ trợ của nhà nước cho phát triển DL;  tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm an ninh, an toàn, ứng xử văn minh với khách DL; tăng cường quản lý giá cả, đảm bảo vệ sinh, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp DL; tăng cường quản lý nhà nước về DL; hợp tác, liên kết phát triển DL.
      
Giao Sở Văn hóa, Thể thao và DL đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức kinh doanh du lịch triển khai hiệu quả Kế hoạch này. Đồng thời, chủ động tổng hợp, báo cáo sơ kết theo định kỳ vào cuối năm 2016. 
     
Phương Chi
9/18/2015 4:45 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1361-Trien-khai-thuc-hien-Nghi-quyet-92NQ-CP-cua-Chinh-phu-va-Chi-thi-so-14CT-TTg-cua-Thu-tuong-Chinh-phuThông tin chỉ đạo, điều hành
Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng  góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mầm non đến năm 2020Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng  góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mầm non đến năm 2020

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch ​thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mầm non đến năm 2020.

Theo đó, mục tiêu của Chương trình là phấn đấu 100% trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non được uống sữa theo Chương trình Sữa học đường; trên 90% phụ huynh của trẻ được truyền thông, giáo dục, tư vấn về dinh dưỡng và cách chăm sóc sức khỏe trẻ em tại gia đình, có kiến thức về sữa học đường và hỗ trợ trẻ em được hưởng quyền lợi theo chương trình; 100% giáo viên, nhân viên y tế học đường, cán bộ y tế tham gia Chương trình Sữa học đường được tập huấn về công tác quản lý, tổ chức uống sữa; đáp ứng 90-95% nhu cầu năng lượng của trẻ mầm non; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em  mầm non dưới 2%...

Chương trình áp dụng cho trẻ trên 1 tuổi đang học trong tất cả các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thụ hưởng: Trẻ được uống 9 tháng trong 01 năm học (37 tuần).

Mỗi trẻ được uống 1 lần/ngày,  uống 5 ngày/1 tuần, mỗi lần uống 180ml/hộp sữa tươi. Trẻ thừa cân - béo phì uống sữa không đường; trẻ không bị thừa cân - béo phì uống sữa có đường.

Sở Y tế phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Nông dân tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện các giải pháp để nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về tầm quan trọng trong việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em; phát huy tính chủ động, thực hiện đầy đủ chủ trương, chính sách về giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh đúng hướng, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với thực tế; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu dinh dưỡng, nguồn kinh phí sử dụng phải hiệu quả và đúng mục đích, tránh thất thoát; áp dụng các quy định về sản phẩm sữa tươi và định mức sữa phù hợp với lứa tuổi nhằm đáp ứng các chỉ tiêu phục vụ Chương trình Sữa học đường đến năm 2020; ban hành các chính sách khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp có sản phẩm sữa tham gia chương trình để đảm bảo nguồn lực, sự bền vững của Chương trình Sữa học đường; thực hiện các giải pháp truyền thông vận động đa dạng loại hình, phương thức truyền thông phù hợp với các nhóm đối tượng và vùng miền; đào tạo tập huấn kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng theo dõi, đánh giá tình trạng dinh dưỡng, sức khỏe của trẻ cho đội ngũ cán bộ y tế, giáo viên tham gia Chương trình.

5/7/2018 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttrẻ em, mầm non112-chuong-trinh-sua-hoc-duong-cai-thien-tinh-trang-dinh-duong-gop-phan-nang-cao-tam-voc-tre-em-mam-non-den-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
539.00
121,000
0.50
121000
65,279,500
Kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020Kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020

TTĐT -  UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020 (Kế hoạch).


Theo đó, Kế hoạch xây dựng các giải pháp nhằm đưa hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương tiếp cận mục tiêu chung của “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020”; nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu và năng lượng đầu vào của hoạt động sản xuất công nghiệp, giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm đầu ra; bảo vệ, cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người và bảo đảm phát triển bền vững.

Các giải pháp cụ thể gồm: Tổ chức hội thảo, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu và Trang Thông tin điện tử về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; hỗ trợ kỹ thuật về áp dụng sản xuất sạch hơn; xây dựng, duy trì mạng lưới các tổ chức hỗ trợ sản xuất sạch; rà soát, xây dựng các chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh để thúc đẩy, áp dụng rộng rãi sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

Giao Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, hội thảo, tọa đàm, chương trình giới thiệu, phổ biến rộng rãi về các qui định, chính sách sản xuất sạch hơn trong các ngành công nghiệp. Tổ chức tham quan, khảo sát học tập kinh nghiệm của các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp làm tốt công tác sản xuất sạch hơn để nghiên cứu áp dụng tại địa phương. Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định về sản xuất sạch hơn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tiếp nhận và triển khai thực hiện các Chương trình, Dự án sản xuất sạch hơn theo chỉ đạo của Trung ương. Đề xuất chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh.


Cán bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Sở Công Thương thực hiện đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn tại nhà máy Công ty TNHH Astee Horie Việt Nam (Khu công nghiệp Đồng An 2, TP.Thủ Dầu Một). Ảnh: Báo Bình Dương

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp các doanh nghiệp nghiên cứu các giải pháp sản xuất sạch hơn trên từng lĩnh vực và triển khai ứng dụng trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ từ kinh phí sự nghiệp khoa học cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất thực hiện ứng dụng, đổi mới công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến nhằm nhân rộng việc thực hiện sản xuất sạch hơn trong toàn tỉnh.

Sở Tài chính thẩm định kinh phí thực hiện nhằm tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp và triển khai các hoạt động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đạt hiệu quả. Sở Tài nguyên và Môi trường lồng ghép các nhiệm vụ của kế hoạch sản xuất sạch hơn vào kế hoạch, chương trình bảo vệ môi trường của tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp cận các nguồn đầu tư, tài trợ từ các dự án trong và ngoài nước về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp để triển khai trên địa bàn tỉnh.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore phối hợp với Sở Công Thương tuyên truyền, phổ biến kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch và thực hiện các biện pháp sản xuất sạch hơn.

UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý của mình, có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ trong Kế hoạch này.

Các doanh nghiệp sản xuất triển khai áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Phấn đấu đến năm 2020, các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn tiết kiệm được từ 8-13% mức năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu tiêu thụ trên đơn vị sản phẩm.


7/22/2016 7:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtSản xuất sạch hơn trong công nghiệp, bảo vệ môi trường, kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp331-ke-hoach-san-xuat-sach-hon-trong-cong-nghiep-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-giai-doan-2016-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ emTăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

​Theo đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Trẻ em năm 2016, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em, đặc biệt là việc phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em và kịp thời can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em khi bị bạo lực, xâm hại; thực hiện tốt quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; tăng cường truyền thông về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để mọi trẻ em, cá nhân, cơ quan, tổ chức liên hệ khi có nhu cầu tìm kiếm thông tin, thông báo, tố giác tội phạm về bạo lực, xâm hại trẻ em; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Công an tỉnh rà soát hồ sơ, xử lý dứt điểm các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em đang tồn đọng, chưa xử lý kịp thời; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi bao che, chậm trễ, cố tình kéo dài hoặc không xử lý vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em…

6/28/2018 11:00 PMĐã ban hànhTài liệuXem chi tiếtbạo lực trẻ em, xâm hại trẻ em, bảo vệ trẻ em, Luật trẻ em970-tang-cuong-giai-phap-phong-chong-bao-luc-xam-hai-tre-eThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
282.00
121,000
0.00
121000
34,122,000
Kế hoạch thực hiện công tác dân số trong tình hình mớiKế hoạch thực hiện công tác dân số trong tình hình mới

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 78-CTr/TU ngày 11/5/2018  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân số trong tình hình mới.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là phấn đấu đến năm 2025, duy trì vững chắc mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2 con, kể cả thành thị và nông thôn), quy mô dân số khoảng 2,5 triệu người; mọi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đều được tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại; giảm 1/3 số vị thành niên và thanh niên có thai ngoài ý muốn; đạt và duy trì tỷ số giới tính khi sinh ở mức 103-107 bé trai/100 bé gái; tỷ lệ trẻ em dưới 15 tuổi đạt khoảng 20%; tỷ lệ nguời từ 65 tuổi trở lên đạt khoảng 10%; tỷ lệ phụ thuộc chung đạt khoảng 40%... Đến năm 2030, duy trì vững chắc mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2 con), quy mô dân số khoảng 2,7 triệu người; mọi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đều được tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại; giảm 2/3 số vị thành niên và thanh niên có thai ngoài ý muốn; phấn đấu tỷ số giới tính khi sinh ở mức bình thường 103-107 bé trai/100 bé gái; tỷ lệ trẻ em dưới 15 tuổi đạt khoảng 22%; tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên đạt khoảng 11%; tỷ lệ phụ thuộc chung đạt khoảng 42%...

Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cục Thống kê, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về công tác dân số trong tình hình mới; đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động về công tác dân số; thực hiện tốt cơ chế, chính sách, pháp luật về dân số; phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ về dân số; bảo đảm nguồn lực cho công tác dân số; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ dân số; tăng cường xã hội hóa các dịch vụ nâng cao chất lượng dân số; tập trung nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững về dân số.

 Kế hoạch ​

9/25/2018 9:00 PMĐã ban hànhXem chi tiếttình hình mới, dân số466-ke-hoach-thuc-hien-cong-tac-dan-so-trong-tinh-hinh-moThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
455.00
121,000
0.00
121000
55,055,000
Chỉ đạo thực hiện phát triển văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 - 2015Chỉ đạo thực hiện phát triển văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 - 2015
   TTĐT - Ngày 18 - 9, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Thông báo kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Lê Thanh Cung về thực hiện "Chương trình phát triển văn hóa, thể thao, du lịch, đầu tư, xây dựng và sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 2015" (Chương trình).
   
   
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung kết luận tại phiên họp UBND tỉnh lần thứ 56 về Thông qua dự thảo sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình phát triển văn hóa, thể thao, du lịch; đầu tư, xây dựng và sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 - 2015 (Ảnh: Hoàng Phạm)
 
Theo đó, để hoàn thành dự thảo Báo cáo sơ kết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở VHTT) có trách nhiệm rà soát lại nội dung, tập trung đánh giá kết quả đạt được, các tồn tại hạn chế, s liệu minh chứng cụ th. Đặc biệt, cần bám sát nội dung của Chương trình đđề xuất định hướng cơ bản về các nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới. Chủ động nghiên cứu các vấn đề phát sinh, bức xúc để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành giải quyết hiệu quả, đảm bảo triển khai thực hiện đạt mục đích, yêu cầu đề ra.
   
Đồng thời, phối hp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tập trung kiểm điểm việc thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ Chương trình. Đánh giá thực chất những vấn đề còn tồn tại (việc đầu tư hoàn thiện các thiết chế văn hoá nhưng chưa quản lý, khai thác hiệu quả khi đưa vào sử dụng, sự quyết tâm trong bố trí, tạo quỹ đất phù hợp để phát triển thiết chế văn hoá và các nội dung liên quan đến kinh phí, biên chế, cơ chế và nội dung hoạt động cụ thể của từng thiết chế văn hóa,...). Lưu ý triển khai trọng tâm, trọng điểm, quy hoạch, đầu tư các thiết chế văn hóa nhm phục vụ hiệu quả nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân và công nhân lao động trên địa bàn.
 
Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính tính toán cụ thể về biên chế tại các thiết chế văn hoá với số lượng, tiêu chuẩn phù hợp, nhằm đảm bảo cho các thiết chế văn hoá hoạt động, vận hành hiệu quả.
 
Chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan tiếp tục phát huy vai trò tham mưu Tỉnh ủy và UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành, nhằm tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình. Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo điều hành đối với một số nội dung còn bức xúc trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình để kịp thời tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phù hợp.
 
MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC
 
1. Đối với việc tang
 
- Giao Sở VHTT chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu tham mưu cụ thể cho UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của UBND tỉnh Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn cho phù hợp và đảm bảo tính khả thi. Lưu ý điều chỉnh nội dung về tiêu chuẩn, đối tượng cụ thể được phép tổ chức phúng viếng tràng hoa nhằm tránh tình trạng lãng phí, gây dư luận không tốt trong xã hội; 
 
- Về thời gian tổ chức lễ tang: Sở VHTT phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tính toàn giải pháp cụ thế trong tuyên truyền vận động các Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các cấp, các thầy tụng, các nhà giàn cam kết thực hiện nghiêm việc xem ngày cho các đám tang, không quàn linh cữu quá thời gian quy định. Nghiên cứu đề xuất phương án xử lý nghiêm minh và phù hợp đối với tổ chức, cá nhân không chấp hành theo quy định;
 
- UBND thị xã Thuận An có trách nhiệm phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cùng cấp kiểm tra, rà soát vận động Ban Trị sự Giáo hội thị xã Thuận An tuyên truyền, vận động các tín đồ, phật tử và nhân dân trên địa bàn không được tổ chức và tham gia hoạt động “hộ niệm” gây bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường. Trong trường hợp phát hiện vi phạm, cần chỉ đạo các ngành chức năng của địa phương lập biên bản cụ thể và kiên quyết xử lý. Tuyệt đối không để hoạt động “hộ niệm” diễn ra, trên địa bàn trong thời gian tới.
 
2. Đối với việc cưới
 
Giao Sở VHTT phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền vận động cán bộ, công chức và nhân dân thực hiện việc cưới văn minh, tiết kiệm và tuyệt đối không sử dụng lòng, lề đường để tổ chức tiệc cưới... Phối hợp với Công an xử lý kịp thời đối với các hộ kinh doanh dịch vụ phục vụ tiệc vi phạm, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng việc đi lại của quần chúng, nhân dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội với mức phạt đảm bảo tính răn đe.
 
3. Về xử lý các hoạt động không lành mạnh tại các quán bar, vũ trường, karaoke trá hình
 
Sở VHTT có trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn công tác với thành phần phù hợp để tổ chức ra quân kiểm tra thường xuyên, đột xuất nhằm xử lý hiệu quả các quán bar, vũ trường có các hoạt động không lành mạnh, phản cảm trên địa bàn. Kiên quyết thu hồi giấy phép hoạt động đối với các trường hợp vi phạm, tái phạm nhiều lần. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý cụ thể đối với những vướng mắc trong việc cấp phép và thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.
 
4. Đối với việc sáp nhập Trung tâm Thể thao và Trung tâm Học tập cộng đồng các xã, phường, thị trấn
 
Sở VHTT phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cân nhắc, làm việc thống nhất Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan tính toán cụ thể, toàn diện trong xây dựng Đề án sáp nhập Trung tâm Thể thao và Trung tâm Học tập cộng đồng tại các xã, phường, thị trấn (về mô hình hoạt động, cân nhắc cụ thể yếu tố thuận lợi, khó khăn khi triển khai hoạt động) để báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.
           
5. Về hoạt động và trụ sở của Nhà Văn hoá cấp xã
 
Giao Sở VHTT làm việc, thống nhất cụ thể với UBND các huyện, thị xã, thành phố tính toán cụ thể về nội dung, hình thức hoạt động của Nhà Văn hoá tại các xã, phường, thị trấn, đảm bảo Nhà Văn hoá hoạt động thuận lợi, chất lượng, phục vụ kịp thời sinh hoạt của quần chúng, nhân dân trong khu vực. Đối với các địa phương còn khó khăn, chưa có Nhà Văn hóa, cần rà soát, tận dụng cơ sở vật chất tại địa phương với diện tích, công năng phù hợp hoặc Văn phòng ấp của xã, phường, thị trấn để làm địa điểm sinh hoạt tạm thời của nhân dân. Trên cơ sở đó, tính toán nâng cấp thành Nhà Văn hoá xã, phường, thị trấn khi hội đủ các điều kiện cụ thể, phù hợp.
 
6. Giao Sở VHTT rà soát bộ máy, nhân sự của ngành nhằm chấn chỉnh và tăng cường hoạt động của các phòng ban chức năng của Sở, đảm bảo cán bộ, công chức phát huy năng lực, nâng cao tinh thần trách nhiệm và năng động hơn nữa trong quản lý nhà nước đối với lĩnh vực được giao. Đặc biệt là nhiệm vụ liên quan đến kiểm tra, thanh tra, quản lý đối với hoạt động quảng cáo, một số ngành nghề kinh doanh nhạy cảm như karaoke có tiếp viên và hoạt động của các nhà hàng, quán bar, vũ trường,... trên địa bàn.

Hoài Hương

9/29/2013 8:19 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1513-Chi-dao-thuc-hien-phat-trien-van-hoa-the-thao-du-lich-tinh-Binh-Duong-giai-doan-2011-2015Thông tin chỉ đạo, điều hành
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấpTăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản​ về việc tăng cường quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (gọi tắt là Chỉ thị số 26).

Theo đó, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; UBND các các xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tăng cường tuyên truyền, phổ biến và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 26 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương; tập trung nâng cao ý thức trách nhiệm trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị, đồng thời xây dựng kế hoạch và tổ chức tự kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Báo Bình Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tăng cường xây dựng chuyên trang, chuyên mục để đăng tải, đưa tin phản ánh kịp thời tình hình kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 26, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền các cấp đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp; bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật.

Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và định kỳ báo cáo về UBND tỉnh.​

6/4/2018 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtkỷ luật, kỷ cương481-tang-cuong-ky-luat-ky-cuong-trong-cac-co-quan-hanh-chinh-cac-caThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
424.00
121,000
0.00
121000
51,304,000
Rà soát chính sách, chế độ chi của địa phươngRà soát chính sách, chế độ chi của địa phương

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 366/UBND-KHTH  về việc rà soát chính sách, chế độ chi của địa phương.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan của tỉnh tiến hành rà soát các chính sách, chế độ do sở, ngành mình tham mưu UBND tỉnh ban hành gửi về Sở Nội vụ để Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành có liên quan thực hiện thẩm định lại tính cần thiết của các chính sách, chế độ và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ chính sách, chế độ cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo chi ngân sách cho các chính sách, chế độ đạt được hiệu quả cao nhất.

Thời hạn hoàn thành công tác rà soát và gửi kết quả về Sở Nội vụ chậm nhất đến hết ngày 10/03/2017. Sau thời hạn trên, sở, ngành nào thực hiện không tốt hoặc chậm trễ trong công tác rà soát, giao Sở Nội vụ phối hợp Sở Tài chính tham mưu, đề xuất UBND tỉnh tạm đình chỉ cấp phát dự toán kinh phí cho đến khi đơn vị hoàn thành xong công tác rà soát.

2/21/2017 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Công văn, rà soát, chính sách, chế độ chi115-ra-soat-chinh-sach-che-do-chi-cua-dia-phuonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.25
121000
30,250
Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bảnvề việc  báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Theo đó, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là các đơn vị) tổ chức đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng đầu năm và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của đơn vị; trong đó, đánh giá kết quả của ngành, địa phương mình trong việc triển khai Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 10/01/2018 về triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; kết quả thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, đánh giá những việc làm được và chưa làm được, làm rõ nguyên nhân, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của đơn vị. Rà soát, tham mưu UBND tỉnh các vấn đề, nội dung cần kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Song song đó, các đơn vị được giao nhiệm vụ làm đầu mối, phối hợp các ngành liên quan đánh giá và chịu trách nhiệm báo cáo những nhiệm vụ mang tính chất liên sở, ngành.

Các đơn vị gửi báo cáo về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê chậm nhất vào ngày 11/6/2018; đồng thời gửi mail báo cáo về các địa chỉ: tonghopvpub@binhduong.gov.vn; binhduong@gso.gov.vn; tonghopshk@binhduong.gov.vn.

5/15/2018 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết213-bao-cao-cong-tac-6-thang-dau-nam-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
300.00
121,000
0.00
121000
36,300,000
Chấn chỉnh việc sử dụng đèn chiếu tia laze uy hiếp hoạt động bay hàng không dân dụngChấn chỉnh việc sử dụng đèn chiếu tia laze uy hiếp hoạt động bay hàng không dân dụng

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5084/UBND-NC ngày 30/12/2016 về việc chấn chỉnh việc sử dụng đèn chiếu tia laze hoặc nguồn sáng có cường độ cao uy hiếp hoạt động bay hàng không dân dụng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thực hiện Công điện 1094/CĐ-TTg ngày 24/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 49/UBANHK-VPTT ngày 31/10/2016 của Ủy ban an ninh hàng không dân dụng quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn hoạt động bay; cảnh báo sự nguy hại của việc sử dụng tia laze, nguồn ánh sáng cường độ cao chiếu vào máy bay khi đang trong quy trình cất cánh hoặc hạ cánh; tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tia laze; khuyến cáo người dân không sử dụng đèn chiếu tia laze, ánh sáng có cường độ cao gây nguy hiểm cho hoạt động hàng không.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố (đặc biệt là thị xã Thuận An và Dĩ An) khẩn trương hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân khi tổ chức các sự kiện, các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật gần khu vực Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khi có sử dụng các loại đèn chiếu tia laze, nguồn ánh sáng cường độ cao phải xin phép chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền; đồng thời thông báo cho nhà chức trách hàng không tại cảng hàng không, sân bay đó. Trong trường hợp phát hiện sai phạm; kịp thời phối hợp với Công an tỉnh xử lý nghiêm theo quy định.

Công an tỉnh có trách nhiệm phối hợp Công an thành phố Hồ Chí Minh và các ngành có liên quan chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xác minh, làm rõ khi tiếp nhận thông tin vụ việc xảy ra, xác định vị trí của nguồn sáng laze, nguồn ánh sáng cường độ cao chiếu vào tàu bay khi đang cất, hạ cánh, kịp thời triển khai lực lượng, biện pháp xử lý.

Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Công an các địa phương tổ chức tuyên truyền về ảnh hưởng tiêu cực và tác hại của việc sử dụng tia laze, ánh sáng cường độ cao đến an toàn hàng không dân dụng, gắn nội dung tuyên truyền công tác bảo đảm an ninh hàng không với Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Khi phát hiện các tổ chức, cá nhân sử dụng nguồn sáng laze, nguồn ánh sáng có cường độ cao không đúng quy định, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ngành, đơn vị liên quan kịp thời thông báo đến Công an tỉnh qua số điện thoại: 0693.506.109 để cùng phối hợp xử lý theo quy định và báo cáo kịp thời đến Ủy ban an ninh hàng không dân dụng quốc gia.

1/11/2017 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Công văn, chấn chỉnh, sử dụng đèn chiếu tia laze, uy hiếp, hoạt động bay, hàng không dân dụng868-chan-chinh-viec-su-dung-den-chieu-tia-laze-uy-hiep-hoat-dong-bay-hang-khong-dan-dunThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Ủy quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trườngỦy quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành các Quyết định về việc ủy quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Theo Quyết định số 2324/QĐ-UBND, ủy quyền cho Ban Quản lý Khu công nghiệp (KCN) Việt Nam - Singapore (VSIP) thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư thực hiện tại các KCN: VSIP I, II, II-A Mapletree Bình Dương.

Theo Quyết định số 2325/QĐ-UBND​, ủy quyền cho Ban Quản lý các KCN Bình Dương thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư thực hiện tại các KCN: Quốc tế Protrade (Singapore Ascendas - Protrade cũ), Bàu Bàng, Bình An, Bình Đường, Đại Đăng, Đất Cuốc, Đồng An 1, Đồng An 2, Kim Huy, Mỹ Phước 1, Mỹ Phước 2, Mỹ Phước 3, Nam Tân Uyên, Phú Tân, Rạch Bắp, Sóng Thần, Sóng Thần 2, Sóng Thần 3, Tân Đông Hiệp A, Tân Đông Hiệp B, Việt Hương, Việt Hương 2.

Ban Quản lý các KCN Bình Dương và Ban Quản lý KCN VSIP tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường với các dự án thực hiện tại các KCN nêu trên theo đúng quy định của pháp luật; giám sát công tác bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai các dự án; trả lời ý kiến của tổ chức, cá nhân liên quan đến báo cáo đánh giá tác động môi trường do mình phê duyệt; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về việc thực hiện các nội dung được ủy quyền; tổng hợp số liệu và báo cáo định kỳ đến UBND tỉnh trước 31/12 hàng năm; thông báo rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân để biết và liên hệ công tác.

Các Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; bãi bỏ Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 và Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 4286/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh. ​

9/1/2017 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttác động môi trường,  khu công nghiệp,  Việt Nam - Singapore273-uy-quyen-tham-dinh-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
353.00
121,000
0.50
121000
42,773,500
Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch Sữa học đườngĐiều chỉnh, bổ sung Kế hoạch Sữa học đường

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản​​ ​điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch 1823/KH-UBND​ ngày 03/5/2018 về thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mầm non đến năm 2020.

Theo đó, bổ sung đối tượng là trẻ em khuyết tật vào Diện A. Như vậy, Diện A bao gồm: Trẻ mầm non con thương binh, con liệt sĩ, con của người có công với cách mạng; trẻ thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh Bình Dương; trẻ mầm non, mẫu giáo không có nguồn nuôi dưỡng; trẻ em khuyết tật. Đây là Diện được ngân sách nhà nước và công ty sữa hỗ trợ; được uống sữa miễn phí.

Điều chỉnh kinh phí đầu tư mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp cho việc bảo quản sữa (tại Phần VIII, Mục 2, Điểm b của Kế hoạch) như sau: Tính từ tháng 9/2018 đến hết năm 2020, tổng kinh phí đầu tư là 433,465 tỷ đồng; trong đó: Ngân sách nhà nước cấp là 12,938 tỷ đồng, phụ huynh là 327,979 tỷ đồng, công ty sữa là 92,548 tỷ đồng.

Điều chỉnh kinh phí thực hiện Chương trình Sữa học đường giai đoạn 201​​8-2020 (tại phần Phụ lục) như sau: Giai đoạn 2018-2020, tổng kinh phí thực hiện là 433,465 tỷ đồng; trong đó: Ngân sách nhà nước cấp là 12,938 tỷ đồng, kinh phí xã hội hoá là 420,527 tỷ đồng.

Các nội dung khác thực hiện theo Kế hoạch số 1823/KH-UBND ngày 03/5/2018 của UBND tỉnh.

6/6/2018 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtsữa học đường, trẻ mầm non47-dieu-chinh-bo-sung-ke-hoach-sua-hoc-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
278.00
121,000
0.00
121000
33,638,000
Các quy định về Giấy bảo vệ đặc biệtCác quy định về Giấy bảo vệ đặc biệt
 
TTĐT - Ngày 29/03/2012, UBND tỉnh đã ra công văn số 798/UBND-NC về việc phổ biến, quán triệt Thông tư số 08/2012/TT-BCA ngày 06/02/2012 của Bộ Công an về quy định Giấy bảo vệ đặc biệt.
 
Theo Thông tư số 08/2012/TT-BCA  thì Giấy bảo vệ đặc biệt được cấp cho sỹ quan Cảnh vệ trong Công an nhân dân để thực hiện công tác cảnh vệ. Sỹ quan Cảnh vệ là Tư lệnh và các Phó Tư lệnh Cảnh vệ; sỹ quan bảo vệ tiếp cận các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế (theo quy định tại Pháp lệnh Cảnh vệ); Chỉ huy Phòng Tổng hợp, Phòng Tham mưu, Phòng Bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phòng Bảo vệ Mít-tinh, hội nghị và khách quốc tế, Phòng Kỹ thuật bảo vệ, Phòng Bảo vệ 180 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.
 
Hình thức của Giấy bảo vệ đặc biệt có chiều dài 10cm, chiều rộng 7cm; mặt trước có nền đỏ tươi, xung quanh có viền vàng và các chi tiết khác theo quy định của điều 6, Chương II. Thời hạn sử dụng là 05 năm kể từ ngày ký.
 
 
 
Mẫu Giấy bảo vệ đặc biệt
 
 
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 22/03/2012.
 
 
Hải Sư
4/4/2012 9:16 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết928-Cac-quy-dinh-ve-Giay-bao-ve-dac-bietThông tin chỉ đạo, điều hành
Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018

TTĐT - ​Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch​ triển khai Tháng ATVSLĐ năm 2018.

Theo đó, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018 hướng về doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, người lao động trong khu vực có quan hệ lao động và không có quan hệ lao động, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.

Thời gian triển khai từ ngày 01/5 - 31/5/2018.

Trong tháng 3/2018, Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ triển khai kế hoạch, phân công trách nhiệm các thành viên và các cơ quan liên quan, báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1 năm 2017; triển khai văn bản hướng dẫn cho 3.500 đến 4.000 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; xét chọn những nạn nhân bị tai nạn lao động và gia đình có nạn nhân bị tai nạn lao động để tổ chức thăm và tặng quà…

Trong tháng 4, 5/2018, các cơ quan truyền thông tiến hành thu thập thông tin và tuyên truyền về ATVSLĐ; tổ chức các xe thông tin lưu động để tuyên truyền cổ động… Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore triển khai văn bản hướng dẫn các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động đến các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý…

Sau khi tổ chức xong việc phát động hưởng ứng Tháng hành động, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức các hoạt động hưởng ứng và gửi báo cáo trước ngày 30/6/2018.

Sau Tháng hành động, tiếp tục tổ chức thăm hỏi động viên từ 20 - 25 nạn nhân bị tai nạn lao động nặng và gia đình có nạn nhân bị chết do tai nạn lao động; kiểm tra về Pháp luật lao động, trọng tâm về công tác ATVSLĐ tại 20 doanh nghiệp có nhiều nguy cơ gây tai nạn lao động…

Trong quý III/2018, tổ chức thanh tra công tác an toàn lao động tại 15 công trình xây dựng trọng điểm và 18 doanh nghiệp về an toàn sử dụng vật liệu nổ trong khai thác trên địa bàn tỉnh…

Trong quý IV/2018, tổ chức các hoạt động Ngày Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (04/10); tổ chức huấn luyện về an toàn cho người tham gia vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm…

3/22/2018 8:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtan toàn lao động, vệ sinh lao động, ATVSLĐ327-trien-khai-thang-hanh-dong-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
451.00
121,000
0.50
121000
54,631,500
Triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin sởi - rubella cho trẻ 1-5 tuổi tỉnh Bình Dương năm 2018-2019Triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin sởi - rubella cho trẻ 1-5 tuổi tỉnh Bình Dương năm 2018-2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin sởi - rubella cho trẻ 1-5 tuổi tỉnh Bình Dương năm 2018-2019 (gọi tắt là Kế hoạch​​​).

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là phấn đấu đạt ít nhất 95% trẻ từ 1-5 tuổi toàn tỉnh được tiêm bổ sung 01 mũi vc xin ngừa bệnh sởi - rubella vào tháng 11-12/2018; đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và các quy định của Bộ Y tế về tiêm chủng.

Kế hoạch được triển khai thực hiện từ tháng 11-12/2018.

Đối tượng áp dụng là tất cả trẻ từ 1-5 tuổi đang có mặt tại địa phương không phân biệt hộ khẩu thường trú hay tạm trú (sinh từ 01/01/2014 và đủ 12 tháng tuổi tính đến ngày triển khai chiến dịch tiêm bổ sung) sẽ được tiêm 01 mũi vắc xin sởi - rubella không kể tiền sử được tiêm chủng vắc xin phòng bệnh sởi hoặc vắc xin phòng bệnh rubella trước đó. Ngoại trừ trẻ đã tiêm vắc xin phòng bệnh sởi hoặc vắc xin phòng bệnh rubella trong thời gian dưới 1 tháng trước khi triển khai tiêm bổ sung.

Phạm vi thực hiện: 100% Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thực hiện tiêm bổ sung vắc xin sởi, rubella trong chương trình tiêm chủng mở rộng.

Sở Y tế phối hợp với các sở, ban, ngành; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Tỉnh Đoàn; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Bệnh viện Đa khoa tỉnh; các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố và bệnh viện ngoài công lập; Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh căn cứ nội dung Kế hoạch và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo phân công và báo cáo kết quả theo đúng tiến độ.

Kế hoạch​ 

 

11/16/2018 8:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchiến dịch, tiêm, vắc xin, sởi, rubella 631-trien-khai-chien-dich-tiem-bo-sung-vac-xin-soi-rubella-cho-tre-1-5-tuoi-tinh-binh-duong-nam-2018-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
366.00
121,000
0.00
121000
44,286,000
Tuyên truyền "Đề án Thành phố thông minh - Bình Dương đến năm 2020"Tuyên truyền "Đề án Thành phố thông minh - Bình Dương đến năm 2020"

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền "Đề án Thành phố thông minh - Bình Dương đến năm 2020".

Theo đó, đối tượng tuyên truyền là cán bộ, công chức, viên chức; cộng đồng doanh nghiệp; nhà đầu tư; các tầng lớp nhân dân; người nước ngoài sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh; người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại nước ngoài; người nước ngoài; các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài.

Đề án tuyên truyền thông qua hình thức tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn; tuyên truyền trong các hoạt động thông tin đối ngoại, các chương trình Hội chợ, triển lãm, Hội thảo xúc tiến thương mại - đầu tư trong và ngoài nước; đăng tải thông tin trên Cổng Thông tin điện tử, Bản tin nội bộ, tài liệu tuyên truyền định kỳ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp; thông qua địa chỉ email công vụ…

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan báo chí, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, hệ thống Đài truyền thanh trên địa bàn tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các trường đại học, cao đẳng thực hiện công tác tuyên truyền định hướng phát triển Bình Dương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X (nhiệm kỳ 2015­ - 2020); thông tin 5 điểm chủ đạo trong chương trình đột phá của tỉnh đến năm 2020 là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quy hoạch đô thị văn minh hiện đại, phát triển dịch vụ hàm lượng tri thức cao, huy động các nguồn lực để phát triển, xây dựng thương hiệu và chương tình tiếp thị mang tầm quốc tế cho tỉnh. Thông tin việc triển khai thực hiện chiến lược, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh gắn với việc tuyên truyền phổ biến "Đề án Thành phố thông minh - Bình Dương"; nêu bật quá trình hình thành Đề án, ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của Đề án; giới thiệu lộ trình, chương trình hành động, kế hoạch và các bước triển khai thực hiện Đề án; tuyên truyền thực hiện Chương trình về "Phát triển đô thị theo hướng văn minh, giàu đẹp và nâng cao chất lượng sống của nhân dân" của Bình Dương; vận động nhân dân góp phần xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, nếp sống văn hoá và văn minh đô thị, phát huy dân chủ gắn với nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân…

11/16/2017 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtthành phố thông minh, đô thị thông minh, smart city197-tuyen-truyen-de-an-thanh-pho-thong-minh-binh-duong-den-nam-2020Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
489.00
121,000
0.50
121000
59,229,500
Treo cờ rủ và ngừng hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại QuangTreo cờ rủ và ngừng hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo về việc treo cờ rủ và ngừng hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Theo đó, các cơ quan, công sở trên địa bàn tỉnh treo cờ rủ trong 02 ngày (ngày 26 và 27/9/2018). Cờ rủ là Quốc kỳ, có dải băng tang, có kích thước bằng 01/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay.

Các cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước (cấp tỉnh, huyện, xã); các tổ chức; các cơ sở vui chơi giải trí; các cá nhân… dừng, hoãn tổ chức các sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí khác trong 02 ngày 26 và 27/9/2018.

Thông báo​​​

9/25/2018 11:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtQuốc tang, cờ rủ414-treo-co-ru-va-ngung-hoat-dong-vui-choi-giai-tri-trong-nhung-ngay-le-quoc-tang-chu-tich-nuoc-tran-dai-quanThông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
179.00
121,000
0.00
121000
21,659,000
Thực hiện kinh doanh xăng E5 RON 92 trên địa bàn tỉnh Bình DươngThực hiện kinh doanh xăng E5 RON 92 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị​ về việc thực hiện kinh doanh xăng E5 RON 92 (gọi tắt là xăng E5) trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức vận động, tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách về phát triển nhiên liệu xăng sinh học E5, trong đó làm rõ lợi ích của việc sử dụng xăng sinh học E5, khng định v cht lượng, kỹ thuật để người tiêu dùng yên tâm lựa chọn sử dụng xăng sinh học E5; đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh có bước chuẩn bị tốt để đảm bảo từ ngày 01/01/2018, chỉ kinh doanh xăng sinh học E5 và xăng khoáng RON 95; thực hiện kim tra giám sát chất lượng xăng dầu đảm bảo đúng chủng loại, chất lượng sản phm xăng sinh học E5, tránh gian lận thương mại.

Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở hạ tầng vật chất, kỹ thuật đảm bảo đúng chất lượng theo quy định và đủ số lượng để đáp ứng nhu cầu thị trường; triển khai bán xăng sinh học E5 tại các cửa hàng, đảm bảo kể từ ngày 01/01/2018, không còn tồn tại việc kinh doanh xăng RON 92.

11/29/2017 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtxăng, xăng 92, xăng 95, xăng sinh học105-thuc-hien-kinh-doanh-xang-e5-ron-92-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
206.00
121,000
0.40
121000
24,974,400
Kế hoạch triển khai Chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020Kế hoạch triển khai Chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020

TTĐT - Nhằm tiếp tục đảm bảo cho mọi người khuyết tật được chăm sóc toàn diện về văn hóa, y tế, giáo dục và việc làm, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 953/KH-UBND về việc “Triển khai Chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020”.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Chương trình là trên 95% người khuyết tật (NKT) được mở hồ sơ phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng; trên 50% NKT mở hồ sơ phục hồi được hội nhập; 70% trẻ em khuyết tật ở độ tuổi đi học đến trường; 90% gia đình có NKT mở hồ sơ phục hồi tham gia phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng; trên 95% NKT cần dụng cụ trợ giúp được cấp dụng cụ; trên 80% NKT tham gia sinh hoạt tại cộng đồng.

Ban điều hành Chương trình tuyến tỉnh lập kế hoạch cụ thể gửi các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức thực hiện. Điều phối cấp kinh phí để duy trì hoạt động của Chương trình. Biên soạn, in mới tài liệu, giáo trình, tờ bướm, áp phích, hồ sơ theo dõi NKT, biểu mẫu và sổ quản lý chung về phục hồi chức năng. Phối hợp ngành liên quan tiếp tục phục hồi chức năng, hỗ trợ, giúp đỡ NKT. Đào tạo nhân lực phục vụ chương trình. Từng bước áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý NKT.

Ban điều hành Chương trình tuyến huyện tiếp tục giám sát, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động. Tham mưu cho UBND huyện về hoạt động của Chương trình. Phối hợp thực hiện Chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng với các Chương trình mục tiêu y tế quốc gia.

Cấp xã, phường, thị trấn nâng cao chất lượng, hiệu quả tập luyện cho NKT tại cộng đồng. Củng cố hồ sơ quản lý, cập nhật mới các thông tin về hoạt động của chương trình tại địa phương. Tăng cường vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ NKT.

4/6/2016 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtngười khuyết tật, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, Ban điều hành442-ke-hoach-trien-khai-chuong-trinh-phuc-hoi-chuc-nang-dua-vao-cong-dong-tinh-binh-duong-giai-doan-2016-2020Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Báo cáo tổng kết công tác năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và đăng ký Chương trình làm việc năm 2019 của UBND tỉnhBáo cáo tổng kết công tác năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và đăng ký Chương trình làm việc năm 2019 của UBND tỉnh

TTĐT- ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc báo cáo tổng kết công tác năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và đăng ký Chương trình làm việc năm 2019 của UBND tỉnh. 

Theo đó, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát, tổng hp kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2018; đánh giá những việc làm được, chưa làm được và phân tích rõ các nguyên nhân, hạn chế cần khắc phục theo phạm vi nhiệm vụ và thẩm quyền đã được phân công; đề ra phương hướng nhiệm vụ thực hiện trong năm 2019 và đề xuất, kiến nghị (nếu có); tập trung vào các nội dung chính sau: Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018 và báo cáo công tác chỉ đạo điều hành năm 2018.

Báo cáo tổng kết năm 2018 gửi về Văn phòng UBND tỉnh, Cục Thống kê, Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chậm nhất đến ngày 01/11/2018; đồng thời gửi tập tin điện tử về các địa chỉ sau: tonghopvpub@binhduong.gov.vn; binhduong@gso.gov.vn; tonghopskh@binhduong.gov.vn.

Báo cáo Chỉ đạo điều hành của các đơn vị gửi về Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất đến n​gày 01/11/2018; đồng thời gửi tập tin về địa chỉ: tonghopvpub@binhduong.gov.vn.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các nội dung được phân công theo Chương trình làm việc năm 2018 của UBND tỉnh. Đối với các nội dung không hoàn thành hoặc hoàn thành không đúng thời gian quy định, Thủ trưởng các đơn vị được phân công thực hiện kiểm điểm, giải trình rõ lý do không hoàn thành và đề xuất hướng xử lý cụ thể.

Căn cứ vào các văn bản của Quốc hội, Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và tình hình thực tế của tỉnh, các đơn vị tích cực, chủ động phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan thống nhất nội dung dự kiến, tiến độ chuẩn bị để đăng ký vào chương trình công tác năm 2019 của UBND tỉnh. Các đơn vị gửi nội dung đăng ký về Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 04/11/2018, đồng thời gửi tập tin điện tử về địa chỉ: tonghopvpub@binhduong.gov.vn.

Văn bản​ ​

10/18/2018 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttổng kết, công tác, năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ, năm 2019, chương trình làm việc, UBND tỉnh987-bao-cao-tong-ket-cong-tac-nam-2018-phuong-huong-nhiem-vu-nam-2019-va-dang-ky-chuong-trinh-lam-viec-nam-2019-cua-ubnd-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
427.00
121,000
0.00
121000
51,667,000
Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2018 (lần 2)Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2018 (lần 2)

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2018 (lần 2). Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06/11/2018 và thay thế Quyết định số 2081/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2018.

​Theo đó, giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2018 (lần 2) là 7.989 tỷ 534 triệu đồng. Trong đó: Vốn ngân sách Trung ương là 978 tỷ 578 triệu đồng; vốn trong cân đối ngân sách địa phương là 7.010 tỷ 956 triệu đồng.

Quyết định​ 

11/13/2018 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtđiều chỉnh, đầu tư công, lần 2Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
119.00
0
0.00
14,399,000
Chương trình làm việc tháng 6/2018 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 6/2018 của UBND tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Thông báovề Chương trình làm việc tháng 6/2018 của UBND tỉnh.

Theo đó, trong tuần thứ II (04-08/6/2018), UBND tỉnh sẽ thông qua một số nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2018 gồm: 11 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết, 04 Báo cáo.

Trong tuần thứ III (11-15/6/2018), UBND tỉnh sẽ điều chỉnh Chương trình làm việc 6 tháng cuối năm 2018 của UBND tỉnh; thông qua một số nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2018 gồm: 01 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết, 06 Báo cáo; thông qua báo cáo sơ kết 4 Chương trình đột ​phá của Tỉnh ủy.

6/6/2018 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchương trình làm việc,  UBND tỉnh, tháng 5/2018694-chuong-trinh-lam-viec-thang-6-2018-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
128.00
121,000
0.00
121000
15,488,000
Tham gia chiến dịch Giờ Trái đất năm 2015Tham gia chiến dịch Giờ Trái đất năm 2015
  TTĐT - Ngày 11-3, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 654/UBND-KTN về việc “Tham gia chiến dịch Giờ Trái đất năm 2015”.
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đăng ký khu vực tham gia chiến dịch Giờ Trái đất 2015, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương về thời gian thực hiện và ý nghĩa của chiến dịch Giờ Trái đất; tắt các đèn chiếu sáng không cần thiết tại trụ sở đơn vị, các khu vực công cộng; vận động cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị và thành viên gia đình tích cực hưởng ứng, đăng ký tham gia thực hiện tắt đèn chiếu sáng không cần thiết trong gia đình vào thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất.
 
Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương tích cực tuyên truyền trong thời gian trước sự kiện, đưa tin kịp thời tại thời điểm diễn ra sự kiện.
 
Công ty Điện lực Bình Dương chuẩn bị các phương thức vận hành của hệ thống điện trong thời gian diễn ra hoạt động Giờ Trái đất 2015, đánh giá hiệu quả điện năng tiết kiệm; phối hợp Sở Công Thương tổ chức tuyên truyền thu hút sự quan tâm đông đảo của các cơ quan, tổ chức, người dân tham gia vào chiến dịch và tắt đèn “tự nguyện”.

Danh sách đăng ký tham gia chiến dịch Giờ Trái đất năm 2015 gửi về Công ty Điện lực Bình Dương trước ngày 20/3/2015.

 
Để hưởng ứng Giờ Trái đất 2015 tại Việt Nam, đồng thời khuyến khích nhân dân tham gia chiến dịch Giờ Trái đất 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, với phương châm: tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức của tổ chức, cá nhân thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Tăng cường thực hiện tiết kiệm điện nhằm góp phần tích cực vào thành công của chiến dịch Giờ Trái đất 2015" với chủ đề “Tiết kiệm năng lượng - ứng phó Biến đối khí hậu”, thực hiện tắt điện chiếu sáng từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 28/3/2015 tại một số khu vực công cộng và hộ sử dụng điện.
 

 Hoài Hương

3/16/2015 2:26 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1929-Tham-gia-chien-dich-Gio-Trai-dat-nam-2015Thông tin chỉ đạo, điều hành
Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

TTĐT- Ngày 05-10, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3683/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn tỉnh Bình Dương và hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Theo đó, Bình Dương sẽ tổ chức nhiều hoạt động phong phú, vui tươi chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2017.

Cụ thể, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh và chào năm mới 2017 thực hiện theo Kế hoạch số 1317/KH-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh. Ngoài ra, hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước sẽ phối hợp tổ chức cầu truyền hình nghệ thuật vào tối ngày 28/12/2016, chào mừng kỷ niệm 20 năm tách tỉnh Sông Bé, tái lập hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước.

Các hoạt động kỷ niệm trong năm 2017 gồm: Họp mặt kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2017); kỷ niệm 42 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017) và kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017); kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017); kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017); kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/1945 - 13/10/2017); kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017) và 28 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2017).

Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật mừng Đảng - mừng Xuân như: Chợ hoa xuân, hội hoa xuân, hội báo xuân, đường hoa, triển lãm mỹ thuật nhiếp ảnh; tổ chức họp mặt ngoại giao đoàn, chức sắc tôn giáo, kiều bào, cộng đồng người Hoa, báo chí, văn nghệ sĩ.

Trong năm 2017, Bình Dương đăng cai tổ chức Festival đờn ca tài tử toàn quốc lần thứ II từ ngày 8 đến 12/4/2017 tại trung tâm "thành phố mới Bình Dương".

Theo nội dung Kế hoạch, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai công tác tổ chức các hoạt động. Riêng các hoạt động do Ban Tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh chủ trì, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai công tác tổ chức.

10/11/2016 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, các hoạt động, chào mừng, các ngày lễ lớn, Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, tỉnh Bình Dương496-ke-hoach-to-chuc-cac-hoat-dong-chao-mung-cac-ngay-le-lon-va-tet-nguyen-dan-dinh-dau-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.60
121000
72,600
Nắm tình hình sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Mậu Tuất năm 2018Nắm tình hình sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Mậu Tuất năm 2018

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản​ về nắm tình hình, báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Mậu Tuất năm 2018.​

​Theo đó, các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước các cấp quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ không tổ chức du xuân, đi chúc Tết, không tặng quà lãnh đạo và không về Hà Nội chúc Tết Chính phủ; cán bộ, công chức không sử dụng xe công đi lễ hội và không đi lễ hội trong giờ hành chính.

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm; theo dõi, nắm tình hình, phát hiện, xử lý kịp thời; báo cáo những trường hợp tặng quà, nhận quà, sử dụng tài sản công không đúng quy định báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 21/02/2018.

2/6/2018 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChúc tết, tặng quà, nhận quà550-nam-tinh-hinh-su-dung-tai-san-cong-tang-qua-va-nhan-qua-tang-khong-dung-quy-dinh-trong-dip-tet-mau-tuat-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
186.00
121,000
0.40
121000
22,554,400
Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành liên quan, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 08/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016 – 2020. Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 580/CT-BTL của Tư lệnh Quân khu và Chỉ thị số 06, 07/CT-BCH của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về phòng, chống cháy, nổ, cứu sập, phòng, chống cháy rừng; phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 – 2020. Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp theo quy định. Tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban phòng, chống thiên tai theo quy định, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến thời tiết mưa, bão. Thực hiện thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh thiên tai rộng rãi trong nhân dân, nâng cao nhận thức và trách nhiệm, phát huy ý thức tự giác của cộng đồng dân cư…

Song song đó, thực hiện các biện pháp: Thực hiện gia cố, sửa chữa, nâng cấp, duy tu bảo đảm an toàn cho các công trình, hệ thống đê bao, bờ bao khi mực nước dâng cao do triều cường, xả lũ, mưa lớn; lưu ý các khu vực xung yếu, trọng điểm có nguy cơ xảy ra bể bờ, tràn bờ. Đẩy nhanh tiến độ dự án chống sạt lở đang thực hiện tại vùng có nguy cơ sạt lở cao và nghiêm trọng; thường xuyên rà soát, kiểm tra và có kế hoạch đầu tư bảo vệ, làm kè chống sạt lở bờ sông theo hướng ổn định lâu dài, bền vững. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, xử lý các trường hợp san lấp dòng chảy, lấn chiếm hành lang sông, suối, kênh rạch đảm bảo an toàn công trình và phát huy tối đa hiệu quả công trình thoát lũ trên địa bàn quản lý…


7/5/2018 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtphòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn658-ke-hoach-phong-chong-thien-tai-va-tim-kiem-cuu-nan-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
427.00
121,000
0.00
121000
51,667,000
Kế hoạch xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh lở mồm, long móng và dịch tả heo giai đoạn 2016-2020Kế hoạch xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh lở mồm, long móng và dịch tả heo giai đoạn 2016-2020

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch số 1174/KH-UBND về “Xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh lở mồm, long móng trâu, bò, heo và dịch tả heo tại tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2016-2020”.

Theo đó, nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng vùng an toàn dịch bệnh (ATDB) lở mồm, long móng và dịch tả trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các địa phương tập trung chăn nuôi gồm Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, tỉnh sẽ thực hiện các giải pháp như: Tiếp tục tăng cường thông tin tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh; thực hiện tốt công tác quản lý chăn nuôi, triển khai có hiệu quả chương trình quản lý chăn nuôi, dịch tễ của tỉnh; khuyến khích chuyển đổi phương thức chăn nuôi từ chăn nuôi nông hộ sang chăn nuôi trang trại tập trung. Ngoài ra, tổ chức giám sát dịch bệnh, lập hồ sơ công nhận ATDB và thực hiện các chính sách của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với gia súc, sản phẩm gia súc xuất phát từ cơ sở chăn nuôi gia súc đã được công nhận ATDB.

Giao Ban chỉ đạo phòng, chống dịch gia súc, gia cầm tỉnh tổ chức chỉ đạo thực hiện các nội dung Kế hoạch.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các văn bản hướng dẫn, cơ chế, chính sách hỗ trợ cho việc xây dựng vùng, cơ sở ATDB của tỉnh. Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tổ chức thực hiện các nội dung Kế hoạch.

UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế để triển khai thực hiện việc xây dựng vùng, cơ sở ATDB đối với bệnh lở mồm, long móng trâu, bò, heo và dịch tả heo tại địa phương. Triển khai các chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho các cơ sở, công ty chăn nuôi ở địa phương, chăn nuôi với mục đích xây dựng cơ sở ATDB.

Chủ cơ sở chăn nuôi tập trung, công ty chăn nuôi gia súc, chấp hành qui định pháp luật về xây dựng vùng, cơ sở ATDB; bố trí nguồn lực và kinh phí triển khai thực hiện các yêu cầu đã đặt ra để được công nhận cơ sở ATDB; phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thú y để thực hiện các nội dung liên quan.

Các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh; hưởng ứng các chương trình tiêm phòng đối với các bệnh lở mồm, long móng gia súc và dịch tả heo; khi có động vật chết do bệnh truyền nhiễm phải báo cáo cho cơ quan thú y để tiến hành mổ khám, lấy mẫu xét nghiệm, chẩn đoán nhằm hỗ trợ cho công tác phòng và điều trị bệnh chính xác, không để dịch bệnh xảy ra trên diện rộng.

Mục tiêu cụ thể

Đến 12/2017, có 40% cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại được công nhận ATDB đối với bệnh lở mồm long móng trên trâu, bò, heo và dịch tả heo; 70% số xã xây dựng nông thôn mới có chăn nuôi gia súc không xảy ra dịch (không công bố dịch) lở mồm long móng và dịch tả.

Đến 12/2018, có 60% cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại được công nhận ATDB, 100% số xã xây dựng nông thôn mới không xảy ra dịch (không công bố dịch) lở mồm long móng và dịch tả. Xây dựng và trình Cục Thú y công nhận 4 vùng an toàn dịch tại các địa bàn: Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Phú Giáo và Bắc Tân Uyên.

Đến 12/2019, có 80% cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại được công nhận ATDB.

Đến 12/2020, có 100% cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại được công nhận ATDB và tiếp tục hoàn chỉnh việc xây dựng 4 vùng ATDB.


4/22/2016 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtVùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh, phòng chống dịch bệnh, lở mồm long móng, dịch tả heo169-ke-hoach-xay-dung-vung-co-so-an-toan-dich-benh-lo-mom-long-mong-va-dich-ta-heo-giai-doan-2016-2020Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ emTăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em

TTĐT - Ngày 12/4,/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ; truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống đuối nước trẻ em.

Bên cạnh đó, kiểm tra, rà soát phát hiện kịp thời các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em trong dịp nghỉ hè, mùa mưa bão. Hỗ trợ việc dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em tại cộng đồng, trường học. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông đường thủy, phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em tại cơ sở; xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm. Bố trí ngân sách, vận động sự tham gia của cộng đồng trong phòng, chống đuối nước trẻ em, dạy bơi và dạy các kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em; xây dựng, tổ chức các điểm vui chơi an toàn cho trẻ em, đặc biệt vào dịp học sinh nghỉ hè. Đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành về phòng, chống đuối nước trẻ em tại địa phương.

Hàng năm, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan đôn đốc và kiểm tra các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện các chỉ đạo trên; đồng thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trước ngày 20/11/2017.

4/14/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Công văn, tăng cường, phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em39-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-tai-nan-duoi-nuoc-tre-eThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình DươngQuy chế quản lý, vận hành, sử dụng Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế​ quản lý, vận hành, sử dụng Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Quy chế).

Theo đó, Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Mục đích của Hệ thống hội nghị truyền hình của tỉnh là chuyển tiếp các cuộc họp trực tuyến từ cấp Trung ương với cấp tỉnh khi có nhu cầu xuống cấp huyện, cấp xã để theo dõi, nắm bắt thông tin. Tổ chức các cuộc họp trực tuyến giữa Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cơ quan Đảng trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội với cấp huyện, cấp xã; giữa cơ quan cấp tỉnh với cơ quan cấp huyện, cấp xã; giữa các cơ quan cấp huyện với nhau và giữa cơ quan cấp huyện với cơ quan cấp xã…

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương) là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc quản l‎ý, vận hành, hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị cơ sở (điểm cầu cuối) trong việc quản l‎ý, vận hành Hệ thống hội nghị truyền hình của tỉnh. Các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý trang thiết bị Hệ thống hội nghị truyền hình của tỉnh được đặt tại phòng họp, hội trường của cơ quan, đơn vị và phân công, bố trí nhân viên quản lý phòng họp, cán bộ phụ trách kỹ thuật tại các điểm cầu chịu trách nhiệm vận hành thiết bị tại các điểm cầu.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện Quy chế này.​

7/8/2018 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttrực tuyến, hệ thống trưc tuyến, 732-quy-che-quan-ly-van-hanh-su-dung-he-thong-hoi-nghi-truyen-hinh-truc-tuyen-trong-cac-co-quan-nha-nuoc-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
389.00
121,000
0.00
121000
47,069,000
Công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng UBND tỉnhCông bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng UBND tỉnh

TTĐT - ​Ngày 02/03/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 474/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng UBND tỉnh.

Theo đó, có 01 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng UBND tỉnh là bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

​​
3/5/2016 12:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTTHC, Văn phòng UBND tỉnh, bình chọn, công bố967-cong-bo-tthc-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-van-phong-ubnd-tinhThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseMai XuânMai Xuân
1 - 30Next
Thư mời họp của UBND