Tin chỉ đạo điều hành - Thông tin xử phạt
 
TTĐT - Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương vừa phối hợp với Công an tỉnh tiến hành xử phạt đối tượng giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác.
 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong kỳ 2014-2018Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong kỳ 2014-2018

TTĐT - Ngày 01/3/2019, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018.

Theo đó, có 466 văn bản của HĐND, UBND tỉnh ban hành còn hiệu lực gồm 114 Nghị quyết, 342 Quyết định, 10 Chỉ thị; có 496 văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ gồm 81 Nghị quyết, 315 Quyết định, 100 Chỉ thị; có 43 văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần gồm 05 Nghị quyết, 29 Quyết định; có 90 văn bản cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới gồm 17 Nghị quyết, 72 Quyết định, 01 Chỉ thị.

Quyết địnhDanh mục văn bản quy phạm pháp luật của từng cơ quan, đơn vị.

3/1/2019 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết615-cong-bo-ket-qua-he-thong-hoa-van-ban-quy-pham-phap-luat-trong-ky-2014-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseMai Xuân
205.00
121,000
0.00
121000
24,805,000
Bình Dương: Phấn đấu đạt chỉ tiêu trên 18.200 đơn vị máu được hiến trong năm 2022 Bình Dương: Phấn đấu đạt chỉ tiêu trên 18.200 đơn vị máu được hiến trong năm 2022

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Chỉ thị tăng cường công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2022.

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện; ít nhất 20% cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, đoàn viên, sinh viên hiến máu tình nguyện và phấn đấu đạt chỉ tiêu trên 18.200 đơn vị máu trong năm 2022 an toàn, chất lượng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức, phối hợp thực hiện, đề xuất việc giao chỉ tiêu cho các đơn vị; đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác tuyên truyền, vận động và tiếp nhận máu; tích cực tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc; tổ chức sơ kết, tổng kết và đề xuất tôn vinh, khen thưởng kịp thời; tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo tổ chức Đoàn, Hội, Công đoàn các cấp vận động đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, công nhân sẵn sàng tham gia hiến máu tình nguyện và phối hợp với Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện các cấp vận động mọi người tham gia hiến máu trong các đợt cao điểm, đột xuất.

Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện trên địa b​àn và các cơ sở y tế phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Trung tâm truyền máu Chợ Rẫy tổ chức tiếp nhận, hỗ trợ nhân lực chuyên môn, cấp cứu trường hợp có tai biến, chuyển giao máu, đảm bảo an toàn trong truyền máu. Đồng thời chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức trong ngành tích cực tham gia tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường trung học phổ thông và tương đương trở lên; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo các trường trung cấp, cao đẳng vận động giáo viên, học sinh, sinh viên tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định, tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh bố trí đầy đủ kinh phí thực hiện kế hoạch tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện và kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện cấp tỉnh trong dự toán ngân sách hàng năm của địa phương.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về hiến máu tình nguyện để mọi người dân biết và hiểu được mục đích, ý nghĩa của hiến máu tình nguyện, từ đó vận động nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện; đặc biệt trong các chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện như "Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân hồng", Chiến dịch những "Giọt máu hồng hè", "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4", "Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu" 14/6. 

Chỉ thị ​

12/21/2021 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBình Dương, Phấn đấu, chỉ tiêu, 18.200, đơn vị máu, hiến, năm 2022 214-binh-duong-phan-dau-dat-chi-tieu-tren-18-200-don-vi-mau-duoc-hien-trong-nam-2022Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
619.00
121,000
0.00
121000
0
Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023NewGiải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023

TTĐT - ​UBND tỉnh đề nghị tham gia hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023.

Theo đó, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai hưởng ứng Giải báo chí nhằm đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Các bài tham dự Giải có thể thuộc các loại hình báo chí như báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình; các thể loại bài nghiên cứu, phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, phóng sự, phim tài liệu, bản tin, chuyên đề, chuyên mục, tọa đàm, điều tra, ký sự, bình luận, chuyên luận, sản phẩm báo chí đa phương tiện (không nhận các video clip trên báo điện tử).  Tác phẩm được xét trao Giải phải đảm bảo tính chân thực, khách quan, chính xác, có tính thuyết phục, định hướng dư luận cao; có tác động tích cực phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình...) do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép và bảo đảm đúng quy định về thời gian đăng, phát của Ban Tổ chức Giải.

Tác phẩm tham dự Giải cần đáp ứng các nội dung: Phổ biến, tuyên truyền kết quả tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; phát hiện, đấu tranh, lên án những hiện tượng, hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đấu tranh, lên án các biểu hiện bè phái, cục bộ địa phương và "lợi ích nhóm", suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phản ánh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng cả khu vực ngoài Nhà nước; xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; phản ánh vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế giám sát của MTTQ, đoàn thể và nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền những điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay, những thành tựu, kết quả, cách làm có hiệu quả của các cơ quan Trung ương, các địa phương, cơ sở trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; ghi nhận, biểu dương, cổ vũ các gương đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; phản ánh những khó khăn, thách thức và định hướng của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch; phát hiện, phản ánh những chủ trương, chính sách và quy định hiện hành còn chưa đầy đủ, chưa phù hợp, dễ phát sinh các hành vi tham nhũng, tiêu cực, để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật nhằm ngăn chặn hiệu quả hơn nữa các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Thời gian tiếp nhận tác phẩm từ ngày phát động (13/11/2021) đến ngày 31/8/2023 (tính theo dấu bưu điện). 

Các tác giả tham dự gửi tác phẩm về Ban Tuyên giáo cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, số 46 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại liên hệ: 024.39287401 và 098.5802.555 (ông Vũ Đình Long, Phó Trưởng ban) hoặc Ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam, số 59 Lý Thái Tổ, Hà Nội; điện thoại liên hệ: 024.39351071 và 0912995895 (ông Trần Thái Sơn, Phó Trưởng ban). 

Ngoài bì thư ghi rõ: Tác phẩm dự Giải báo chí toàn phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ 4, năm 2022-2023. Tác phẩm cần ghi rõ bút danh (nếu có), địa chỉ, điện thoại, email của tác giả. Ban Tổ chức Giải không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ tham dự giải bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện.

Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về Giải và Thể lệ Giải, tạo sự quan tâm, hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Văn bản 

3/21/2023 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtGiải, báo chí, toàn quốc, phòng, chống, tham nhũng, tiêu cực, lần thứ tư, năm 2022-2023723-giai-bao-chi-toan-quoc-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-lan-thu-tu-nam-2022-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp huyệnThành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp huyện

​TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp huyện gắn với đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tại các huyện, thị xã, thành phố để tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, kiểm soát TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; trực tiếp tổ chức, vận hành, quản lý tập trung, thống nhất việc tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận, giám sát, đánh giá, giải quyết TTHC và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; cung cấp thông tin, dịch vụ về TTHC trên địa bàn.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương chuẩn bị các điều kiện về trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự để triển khai việc kiện toàn, thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp huyện. Thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 30/6/2022.

Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương xây dựng Đề án thành lập, tổ chức bộ máy, nhân sự, chuyên môn nghiệp vụ và hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, hạ tầng công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp huyện, đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật liên quan và tình hình thực tế của địa phương.

Văn bản 

3/2/2022 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtThành lập, Trung tâm, Phục vụ, hành chính công, cấp huyện320-thanh-lap-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-cap-huyeThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
318.00
121,000
0.00
121000
0
Sự kiện "Bình Dương:Khởi động - Kết nối - Phát triển mới" sẽ diễn ra từ ngày 24-25/3/2023NewSự kiện "Bình Dương:Khởi động - Kết nối - Phát triển mới" sẽ diễn ra từ ngày 24-25/3/2023

​TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức sự kiện "Bình Dương: Khởi động - Kết nối - Phát triển mới".

Theo đó, sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 24-25/3/2023 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương.

Thành phần tham dự khoảng 500 đại biểu gồm lãnh đạo Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Bình Dương và các tỉnh, thành phố đã có và dự kiến thành lập Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore; các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương trong tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp, viện trường tại Bình Dương; Tổng Lãnh sự, các Hiệp hội, Chi hội doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Căn cứ Kế hoạch này, các đơn vị chủ trì phụ trách chủ động phân công nhiệm vụ các đơn vị thành viên phối hợp để làm cơ sở triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các sở, ngành thành viên phải chủ động trao đổi, cung cấp thông tin đến các thành viên, thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện công việc và kịp thời báo cáo đề xuất, kiến nghị Ban Tổ chức sự kiện và UBND tỉnh xem xét giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của việc đăng cai tổ chức sự kiện "Bình Dương: Khởi động - Kết nối- Phát triển mới"; xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ nhằm phục vụ nhân dân nhân dịp tổ chức sự kiện. Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới với tinh thần "trọng thị, chu đáo, mến khách", nhất là các cơ sở kinh doanh, các khu, điểm du lịch thường xuyên có du khách đến tham quan, giải trí.

Kế hoạch 

3/21/2023 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtSự kiện, Bình Dương, Khởi động, Kết nối, Phát triển mới, diễn ra, ngày 24-25/3/2023839-su-kien-binh-duong-khoi-dong-ket-noi-phat-trien-moi-se-dien-ra-tu-ngay-24-25-3-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
368.00
121,000
0.00
121000
0
Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, lấy ý kiến cho toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), gồm bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Cụ thể, lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, gồm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai: cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; hộ gia đình sử dụng đất.

Lấy ý kiến các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng như sau: Các tầng lớp nhân dân; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác; các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; các chuyên gia, nhà khoa học.

Đối tượng lấy ý kiến: HĐND, UBND các cấp; các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên của Mặt trận, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác; các tầng lớp nhân dân.

Hình thức lấy ý kiến: Góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi đến cơ quan, tổ chức được phân công trách nhiệm; thảo luận tại các hội nghị, hội thảo theo khu vực và theo địa giới hành chính cấp huyện do cơ quan có trách nhiệm tổ chức; thông qua Cổng Thông tin điện tử của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, các hình thức phù hợp khác.

Thời gian lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 16/02/2023 và kết thúc vào ngày 16/3/2023.

Kế hoạch 

2/21/2023 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTổ chức, ý kiến, nhân dân, đối với, dự thảo, Luật Đất đai, sửa đổi672-to-chuc-lay-y-kien-nhan-dan-doi-voi-du-thao-luat-dat-dai-sua-doiThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
466.00
121,000
0.00
121000
0
Đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừaĐẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

TTĐT - ​​UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ nội dung tại Công văn số 1590/TTg-DMDN ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện.

Cụ thể, các địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực để đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các nội dung, chương trình, kế hoạch, đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đã được phê duyệt theo quy định của Luật Hỗ trợ DNNVV; đổi mới mô hình hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV; nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp; tăng cường phối hợp với các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp để hỗ trợ DNNVV phát triển hiệu quả, bền vững. Các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, hiệp hội doanh nghiệp phối hợp triển khai các nội dung hỗ trợ của nhà nước theo quy định tại Luật hỗ trợ DNNVV.

Các DNNVV chủ động tìm hiểu, tiếp cận thông tin về các chương trình, đề án, kế hoạch hỗ trợ DNNVV của các Bộ, ngành Trung ương, các hiệp hội và địa phương để đề xuất nhu cầu hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Tăng cường đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng, trình độ quản trị doanh nghiệp; hoàn thiện quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn tham gia chuỗi cung ứng của các đối tác lớn, đặc biệt là khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng mang tính toàn cầu. Tích cực tham gia các hiệp hội doanh nghiệp để tiếp cận thông tin về các chính sách, chương trình hỗ trợ đối với DNNVV của nhà nước cũng như các tổ chức tín dụng. Đồng thời, tìm hiểu, tham gia các khóa đào tạo, tập huấn để nắm bắt thông tin, tận dụng tối đa lợi thế của các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết để đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và nguồn cung ứng thay thế trong bối cảnh toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh Covid-19.

Văn bản 

11/25/2021 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐẩy mạnh, triển khai, Luật, Hỗ trợ, doanh nghiệp, nhỏ, vừa175-day-manh-trien-khai-luat-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vuThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
413.00
121,000
0.00
121000
0
Bình Dương: 29 xã khó khăn được hưởng chế độ ưu tiên trong các kỳ thi tốt nghiệpBình Dương: 29 xã khó khăn được hưởng chế độ ưu tiên trong các kỳ thi tốt nghiệp
 TTĐT - Ngày 9/5/2012, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1234/QĐ-UBND công nhận các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo tiêu chí của Trung ương và của tỉnh được hưởng chế độ ưu tiên trong các kỳ thi tốt nghiệp.
Theo đó, có 29 xã khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo tiêu chí của Trung ương và của tỉnh được hưởng chế độ ưu tiên trong các kỳ thi tốt nghiệp theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
Đó là các xã: Tân Định, Tân Thành, Lạc An, Hiếu Liêm, Đất Cuốc, Thường Tân, Tân Lập, Tân Mỹ và Thạnh Hội của huyện Tân Uyên. Các xã: Vĩnh Hòa, An Bình, Tân Hiệp, An Linh, An Long, Phước Sang, Tam Lập, An Thái và Tân Long của huyện Phú Giáo. Các xã: Tân Hưng, Hưng Hòa và Cây Trường 2 của huyện Bến Cát. Các xã: Minh Tân, Minh Thạnh, Minh Hòa, Định An, An Lập, Long Hòa, Long Tân và Định Thành của huyện Dầu Tiếng.
 
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/5/2012.
 
Xuân Mai
5/19/2012 4:40 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1475-Binh-Duong-29-xa-kho-khan-duoc-huong-che-do-uu-tien-trong-cac-ky-thi-tot-nghiepThông tin chỉ đạo, điều hành
Đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tửĐẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai, thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp ngày 10/02/2023 về tình hình triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 (Đề án 06).

Theo đó, các sở, ban, ngành; Tổ công tác Đề án 06 tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ các nội dung chỉ đạo trọng tâm của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp ngày 10/02/2023 về tình hình triển khai Đề án 06 để chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện cho phù hợp và đảm bảo theo quy định.

Cụ thể, triển khai số hoá dữ liệu hộ tịch theo quy định của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP của Chính phủ; xây dựng cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành trước 30/6/2023…

Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu đề xuất UBND tỉnh đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao trong Thông báo kết luận đảm bảo chất lượng, hiệu quả và theo đúng yêu cầu, tiến độ đặt ra.

Văn bản 

3/15/2023 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐẩy mạnh, triển khai, Đề án, phát triển, ứng dụng, dữ liệu, dân cư, định danh, xác thực, điện tử551-day-manh-trien-khai-de-an-phat-trien-ung-dung-du-lieu-ve-dan-cu-dinh-danh-va-xac-thuc-dien-tThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
280.00
121,000
0.00
121000
0
Xây dựng nền tảng vững chắc ngay từ cơ sở để bảo vệ thành quả phòng, chống dịch và thực hiện tốt "nhiệm vụ kép"Xây dựng nền tảng vững chắc ngay từ cơ sở để bảo vệ thành quả phòng, chống dịch và thực hiện tốt "nhiệm vụ kép"

​TTĐT - UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Thông báo số 208-TB/TU ngày 07/9/2021 khẩn trương, nghiêm túc thực hiện ngay các nhiệm vụ được giao. 

​Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là lấy xã, phường, thị trấn là "pháo đài", người dân là "chiến sỹ" trong phòng, chống dịch. Từng địa phương phải cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo này thành những giải pháp thật cụ thể, sát với thực tiễn tình hình của địa phương, xây dựng được nền tảng vững chắc ngay từ cơ sở để bảo vệ thành quả phòng, chống dịch trong thời gian qua và tiếp tục thực hiện tốt "nhiệm vụ kép" vừa phòng, chống dịch có hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện "bình thường mới" sắp tới.

Đối với các địa phương "vùng đỏ", phân công Bác sĩ Huỳnh Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở Y tế tiếp tục hỗ trợ, điều phối lực lượng giúp các địa phương thực hiện xét nghiệm thần tốc hơn nữa theo phương án ngày 1,3,5, nhanh chóng phát hiện, tách F0 ra khỏi gia đình, cộng đồng để phân loại, chăm sóc, điều trị kịp thời. Giao Tỉnh Đoàn huy động ít nhất 30 tình nguyện viên tổ chức tập huấn lấy mẫu hỗ trợ ngành Y tế trong việc xét nghiệm tại các khu cách ly, khu điều trị.

Tổ chức thực hiện tốt hơn nữa công tác thu dung, điều trị ca bệnh ngay tại cơ sở, tại các Trạm y tế lưu động để giảm ca bệnh nặng, giảm tử vong; bố trí các Trạm y tế lưu động phù hơp tại các địa phương "vùng đỏ", "vùng xanh", các khu, cụm công nghiệp bảo đảm cho người dân tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh nhất, sớm nhất, nhiều nhất có thể.

Tiểu ban thông tin tuyền truyền tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu đậm hơn nữa về công tác đảm bảo an sinh xã hội, chiến dịch tiêm vắc-xin, kế hoạch hoạt động của tỉnh trong trạng thái "bình thường mới" sau ngày 15/9/2021. Tổ chức đối thoại với nhân dân bằng hình thức phù hợp để nắm tình hình và lắng nghe ý kiến phản ánh, nguyện vọng của nhân dân nhằm kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Văn bản ​​

9/9/2021 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtXây dựng, nền tảng, vững chắc, cơ sở, bảo vệ, thành quả, thực hiện, nhiệm vụ kép650-xay-dung-nen-tang-vung-chac-ngay-tu-co-so-de-bao-ve-thanh-qua-phong-chong-dich-va-thuc-hien-tot-nhiem-vu-kepThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
460.00
121,000
0.00
121000
0
Hướng dẫn quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấpHướng dẫn quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp

​TTĐT - Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo hiệu quả, đúng trình tự, thủ tục theo quy định, UBND tỉnh hướng dẫn quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp. Công văn này thay thế Công văn số 4844/UBND-NC ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh). 

sodoNQ.pngsodoNQ 1.png

sodoNQ 2.png

 

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các sở, ngành, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để được hướng dẫn, thực hiện.

9/20/2022 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtHướng dẫn, quy trình, xây dựng, ban hành, văn bản, quy phạm pháp luật, HĐND, UBND, các cấp852-huong-dan-quy-trinh-xay-dung-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-hdnd-ubnd-cac-caThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Định hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bình Dương năm 2016Định hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bình Dương năm 2016
 
TTĐT - Ngày 30-12, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 4352/QĐ-UBND về việc “Phê duyệt định hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bình Dương năm 2016”.
 
Theo đó, có 7 lĩnh vực được phê duyệt: khoa học xã hội và nhân văn, y tế, nông nghiệp, công nghệ thông tin và truyền thông, bảo vệ môi trường và tài nguyên, an ninh - quốc phòng, công nghệ, công nghiệp.
 
Giao Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, các tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ liên quan để triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2016 đúng định hướng. Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện, phát sinh, vướng mắc về Ủy ban nhân dân tỉnh để được chỉ đạo xử lý, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
    
Hoài Hương
1/19/2015 8:43 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1121-Dinh-huong-nghien-cuu-khoa-hoc-va-phat-trien-cong-nghe-tinh-Binh-Duong-nam-2016Thông tin chỉ đạo, điều hành
Nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn và phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023Nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn và phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn và phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Theo đó, các hoạt động chào mừng năm mới 2023 và chào mừng kỷ niệm Bình Dương 26 năm phát triển gồm: Giải Việt dã "Chào năm mới" BTV - Number One lần thứ XXIV diễn ra vào ngày 01/01/2023; chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Tết Dương lịch 2023 và chào mừng kỷ niệm Bình Dương 26 năm phát triển, diễn ra từ 20 giờ đến 22 giờ ngày 31/12/2022 tại Công viên Khu Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương; hoạt động tuyên truyền, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao tại địa bàn trung tâm của các đơn vị chủ trì và các xã, phường, thị trấn

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tổ chức các hoạt động kỷ niệm và các sự kiện chính trị trong năm 2023: Lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2023) và đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 vào ngày 03/02/2023 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh; Lễ Giỗ tổ Hùng Vương vào ngày 29/4/2023 tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương; kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) và kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023); kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023); tổ chức Lễ tôn vinh doanh nhân Bình Dương nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/1945 – 13/10/2023; kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2023) và 34 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2023); kỷ niệm 65 năm Ngày Phú Lợi căm thù (01/12/1958 - 01/12/2023).

Song song đó, tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật và thể thao đón Tết cổ truyền dân tộc và mừng Đảng – mừng Xuân Quý Mão năm 2023.

Cụ thể, đối với khu vực nội ô TP.Thủ Dầu Một: Tổ chức Chợ Hoa xuân từ ngày 12/01/2023 đến ngày 21/01/2023 tại đường Bạch Đằng (đoạn từ giao lộ Ngô Quyền - Bạch Đằng đến Cầu Ông Kiểm) và Phố đi bộ (đường Bạch Đằng nối dài, phía sau trường Trung cấp Mỹ thuật – Văn hóa Bình Dương); Đường hoa Bạch Đằng từ ngày 20/01/2023 đến ngày 26/01/2023; các hoạt động vui chơi giải trí tại Công viên Thủ Dầu Một và các hoạt động vui chơi giải trí tại Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh từ ngày 20/01/2023 đến ngày 26/01/2023

Tại khu vực Trung tâm Hành chính tỉnh: Tổ chức Đêm hội Giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 từ 22 giờ 00, ngày 21/01/2023 đến 01 giờ 00, ngày 22/01/2023 (đêm Giao thừa) và Chương trình văn nghệ chào mừng năm mới 05 đêm từ ngày 22/01/2023 đến 26/01/2023 tại Công viên khu vực Trung tâm Hành chính tỉnh.

Trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, UBND các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 từ ngày 21/01/2023 đến ngày 25/01/2023.

Đồng thời, tỉnh sẽ tổ chức các buổi họp mặt nhân dịp chào mừng Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023: Họp mặt Ngoại giao đoàn vào ngày 06/01/2023; họp mặt chức sắc các tôn giáo, đồng bào các dân tộc vào ngày 11/01/2023; tiếp cộng đồng người Hoa chúc Tết vào ngày 02/02/2023; họp mặt Báo chí vào ngày 08/2/2023; họp mặt Văn nghệ sỹ vào ngày 13/02//2023.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, phân loại và tổng hợp đối tượng chính sách trong tỉnh để đề xuất UBND tỉnh quyết định; tổ chức thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ, các hộ gia đình chính sách, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn…

Kế hoạch 

11/16/2022 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếthoạt động, chào mừng, ngày lễ, lớn, phục vụ, Tết Nguyên đán, Quý Mão, năm 2023923-nhieu-hoat-dong-chao-mung-cac-ngay-le-lon-va-phuc-vu-tet-nguyen-dan-quy-mao-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
731.00
121,000
0.00
121000
0
Thay đổi thời gian viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt NamThay đổi thời gian viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

TTĐT - ​UBND tỉnh thông báo thay đổi thời gian viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022)​.​​

​Theo đó, Tỉnh ủy, HĐNDUBNDỦy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ t chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh vào lúc 6 giờ 30 phút ngày thứ hai 19/12/2022.

Các nội dung khác của Thông báo số 424/TB-UBND​ ngày 07/12/2022.​

Thông báo 

12/15/2022 11:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtthay đổi, thời gian, viếng, Nghĩa trang, liệt sĩ, nhân dịp, kỷ niệm, 78, năm, ngày thành lập, Quân đội, nhân dân, Việt Nam 330-thay-doi-thoi-gian-vieng-nghia-trang-liet-si-tinh-nhan-dip-ky-niem-78-nam-ngay-thanh-lap-quan-doi-nhan-dan-viet-naThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Dương năm 2023NewĐẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Dương năm 2023

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Dương năm 2023.

Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động điều chỉnh, sửa đổi văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác thông tin đối ngoại phù hợp với tình hình thực tế. Trường hợp có xây dựng các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại dài hạn, trung hạn, hàng năm, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường, thị trấn phải lấy ý kiến thẩm định của Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố trước khi phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định hiện hành.

Đồng thời, phân công 01 lãnh đạo phụ trách chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại và 01 cán bộ kiêm nhiệm thực hiện công tác thông tin đối ngoại tại địa phương.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan báo chí cử cán bộ tham gia thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh.

Bên cạnh đó, tổ chức các hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại, nhân quyền, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí cho cán bộ và các đối tượng tham gia hoạt động thông tin đối ngoại, nhân quyền, người phát ngôn, báo cáo viên, tuyên truyền viên là cán bộ các tổ chức đoàn thể với các nội dung trọng tâm: Triển khai các văn bản quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; nhân quyền; phương pháp và kỹ năng công tác thông tin đối ngoại; kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, xử lý khủng khoảng truyền thông; tình hình quốc tế và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; tình hình hội nhập quốc tế của Việt Nam nói chung và Bình Dương nói riêng; tình hình Biển Đông, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới lãnh thổ quốc gia; tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người của Việt Nam và của tỉnh,...

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá nâng cao hình ảnh Bình Dương cho cộng đồng quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài thông qua các hoạt động đoàn ra, đoàn vào; các sự kiện, hội nghị giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao, hợp tác quốc tế, xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa; tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Lào, Campuchia trong tình hình mới; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, hội chợ triển lãm hàng năm của tỉnh. Tham gia chương trình hội nghị, hội thảo về xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước; kêu gọi đầu tư, giới thiệu và cung cấp các thông tin liên quan đến chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh. Triển khai các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, năm tròn, năm chẵn trong quan hệ ngoại giao song phương và đa phương; tổ chức các hoạt động thể thao chuyên nghiệp và phong trào; tham gia các chương trình xúc tiến du lịch, giao lưu văn hóa, văn nghệ mang đậm dấu ấn địa phương - vùng đất có truyền thống lịch sử với nhiều di tích lịch sử văn hóa… 

Kế hoạch ​

3/20/2023 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐẩy mạnh, công tác, thông tin, đối ngoại, Bình Dương, năm 2023954-day-manh-cong-tac-thong-tin-doi-ngoai-tinh-binh-duong-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
618.00
121,000
0.00
121000
0
Treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam - thống nhất đất nước và Quốc tế Lao độngTreo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam - thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động

TTĐT - UBND tỉnh thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam – thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020) và Ngày Quốc tế Lao động 01/5.​​

Các công sở, trụ sở các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và các hộ nhân dân phải treo Quốc kỳ trong 02 ngày 30/4/2020 và 01/5/2020 (Ngày kỷ niệm 45 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam và Quốc tế Lao động).

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (gọi chung là công chức, viên chức) được nghỉ lễ trong 02 ngày 30/4/2020 (thứ Năm) và 01/5/2020 (thứ Sáu).

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 29/4/2020 (thứ Tư).

Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh phối hợp cùng các ngành có liên quan tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh thật chu đáo, trang nghiêm và an toàn; đồng thời căn cứ số lượng đại biểu dự viếng sẽ sắp xếp, bố trí thực hiện khoảng cách an toàn theo quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các doanh nghiệp phải bố trí lực lượng trực gác, bảo vệ cơ quan đơn vị và khu phố, ấp; chủ động xử lý mọi diễn biến bất thường xảy ra trước, trong và sau các ngày lễ kỷ niệm, đồng thời báo cáo kịp thời các vấn đề đột xuất xảy ra về UBND tỉnh.​

Thông báo​​

 

 

4/20/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTreo Quốc kỳ, nghỉ lễ, Giải phóng hoàn toàn miền Nam 966-treo-quoc-ky-va-nghi-le-ky-niem-45-nam-ngay-giai-phong-hoan-toan-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc-va-quoc-te-lao-donThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseYến Nhi
342.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2020-04/Tin 6 - Treo quoc ky.mp3
Đến năm 2025, sử dụng 100% túi, bao bì thân thiện với môi trường tại các trung tâm thương mại, siêu thịĐến năm 2025, sử dụng 100% túi, bao bì thân thiện với môi trường tại các trung tâm thương mại, siêu thị

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2026.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, sẽ sử dụng 100% túi ni lông, bao bì thân thiện với môi trường tại các trung tâm thương mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh hoạt thay thế cho túi ni lông khó phân hủy; đảm bảo thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý 85% lượng chất thải nhựa phát sinh; 100% các khu du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch, các khách sạn không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần; giảm dần mức sản xuất và sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt. Đồng thời, nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng và người dân trong sản xuất, tiêu thụ, thải bỏ chất thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt.

Ủy ban MTTQ, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội rà soát, đánh giá hiện trạng sản xuất, kinh doanh và sử dụng bao bì nhựa khó phân hủy sinh học và sản phẩm nhựa dùng một lần trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan chức năng đề xuất giải pháp phù hợp, hiệu quả để tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch, lộ trình hạn chế và tiến tới cấm sử dụng túi ni lông khó phân hủy tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh.

Song song đó, tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục nâng cao nhận thức về chất thải nhựa, tác hại của các sản phẩm có nguồn gốc từ nhựa, túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần đối với môi trường. Hạn chế tối đa và tiến tới không sử dụng nước uống đóng chai sử dụng một lần trong công sở và khi tổ chức hội nghị, hội thảo; vận động, đôn đốc các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, chợ, cửa hàng tiện lợi, nhà sách, nhà hàng, khách sạn, khu lưu trú du lịch, điểm tham quan, cơ sở kinh doanh ăn uống... trên địa bàn tỉnh có kế hoạch, lộ trình cắt giảm kinh doanh, phân phối, sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy thay thế kinh doanh, phân phối, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Thực hiện tuyên dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt phong trào "Chống rác thải nhựa" hoặc có sáng kiến, mô hình hay về giảm thiểu rác thải nhựa trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, triển khai các giải pháp quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhựa nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu rác thải nhựa vào môi trường tự nhiên; phát triển sử dụng mô hình 3T (Tiết kiệm – Tái sử dụng – Tái chế) nhằm tăng cường việc giảm thiểu và tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa trong các hoạt động.

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN ƯU TIÊN THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

TTDanh mục các chương trình, nhiệm vụThời gian thực hiệnCơ quan chủ trì thực hiệnCơ quan phối hợp thực hiện
1 Đào tạo, truyền thông nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong giảm thiểu, quản lý chất thải nhựa 2022 - 2​025Sở Tài nguyên và Môi trườngCác ban, ngành, đoàn thể, địa phương
2Điều tra, khảo sát đánh giá hiện trạng sản xuất các sản phẩm nhựa; tình hình phân loại, thu gom, tái chế, xử lý chất thải nhựa; đề xuất giải pháp tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh2022-2025Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Công thương; UBND các huyện, thị xã, thành phốCác ban, ngành, đoàn thể
3Xây dựng, triển khai kế hoạch, lộ trình hạn chế và tiến tới cấm sử dụng túi ni lông khó phân hủy tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh.2022-2025Sở Công ThươngCác ban, ngành, đoàn thể, địa phương
4Xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm bao bì, túi xách thân thiện với môi trường.2022-2023Sở Công ThươngCác ban, ngành, đoàn thể, địa phương
5Xây dựng Đề án giảm thiểu rác thải nhựa, ni lông trong hoạt động kinh doanh, du lịch.2022Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịchCác ban, ngành, đoàn thể, địa phương
6Xây dựng và hỗ trợ hoạt động các mô hình hạn chế sử dụng đồ nhựa sử dụng một lần, túi ni lông khó phân hủy; tiết giảm, tái chế và tái sử dụng chất thải sinh hoạt.2022UBND các huyện, thị xã, thành phốSở Tài nguyên và Môi trường
7 Tập huấn truyền thông môi trường về các mô hình giảm thiểu rác thải nhựa sử dụng một lần cho các mô hình Tổ tự quản về bảo vệ môi trường. 2022-​2025Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trương, Ủy ban nhân dân các huyện thị, thành phố
8Xây dựng danh mục các dự án đầu tư các sản phẩm thân thiện với môi trường như bao bì, túi xách dễ phân hủy sinh học và đưa loại hình dự án đầu tư sản xuất túi ni lông khó phân hủy vào danh mục các dự án hạn chế đầu tư.2022Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các khu công nghiệpSở Công thương, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
9Xây dựng các mô hình lồng ghép nội dung tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức nguy cơ ô nhiễm nhựa và ni lông vào chương trình đào tạo giáo dục học đường.Hàng nămSở Giáo dục và Đào tạoSở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
10Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phóng sự về tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc sử dụng và thải bỏ sản phẩm nhựa; phân loại rác tại nguồnHàng nămSở Thông tin và Truyền thôngĐài phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương.

 

 Kế hoạch 

 

12/23/2021 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐến năm 2025, sử dụng 100% túi, bao bì thân thiện với môi trường tại các trung tâm thương mại, siêu thị94-den-nam-2025-su-dung-100-tui-bao-bi-than-thien-voi-moi-truong-tai-cac-trung-tam-thuong-mai-sieu-thThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
1,171.00
121,000
0.00
121000
0
Thực hiện quy hoạch tổng thể các địa điểm nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bình Dương tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050Thực hiện quy hoạch tổng thể các địa điểm nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bình Dương tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện quy hoạch tổng thể các địa điểm nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bình Dương tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050.​

​Theo đó, trong khu vực thành phố Thủ Dầu Một không bố trí thêm nghĩa trang. Người dân tiếp tục chôn cất tại nghĩa trang Truông Bồng Bông và đến năm 2020 tiến hành đóng cửa ngừng chôn cất; đến 2030 di dời các nghĩa trang theo lộ trình. Các n​​ghĩa trang còn lại trên địa bàn đã đóng cửa, tiến hành trồng cây cải tạo thành công viên nghĩa trang; lập kế hoạch di dời về nghĩa trang tập trung của tỉnh khi chuyển đổi chức năng sử dụng đất.

Trong khu vực thị xã Thuận An không bố trí thêm nghĩa trang. Nghĩa trang Lái Thiêu A,B chôn cất lấp đầy và tới năm 2020 đóng cửa ngừng chôn cất. Người dân sử dụng các nghĩa trang cấp tỉnh như Hoa viên nghĩa trang tại thị xã Bến Cát, Nghĩa trang Bình Mỹ tại huyện Bắc Tân Uyên,... Các nghĩa trang còn lại trong khu vực hầu hết không phù hợp quy hoạch, đã đóng cửa ngừng sử dụng từ năm 2015 và cần xây dựng lộ trình di dời khi có nhu cầu chuyển đổi chức năng sử dụng đất. Đến năm 2030 di dời các nghĩa trang theo lộ trình.

Trong khu vực thị xã Dĩ An, đối với nghĩa trang Dĩ An (phường Tân Đông Hiệp) chôn cất đến năm 2020 đóng cửa, ngừng chôn cất; có lộ trình di dời trước năm 2025. Người dân sử dụng các nghĩa trang cấp tỉnh Hoa viên nghĩa trang (tại thị xã Bến Cát) và Nghĩa trang Bình Mỹ (tại huyện Bắc Tân Uyên) theo quy hoạch. Các nghĩa trang còn lại trong khu vực hầu hết đã lấp đầy và không đảm bảo khoảng cách tới khu dân dụng, đã đóng cửa ngừng sử dụng từ năm 2015 và cần xây dựng lộ trình di dời khi có nhu cầu chuyển đổi chức năng sử dụng đất. Đến năm 2030 di dời các nghĩa trang theo lộ trình.

Trong khu vực thị xã Bến Cát, mở rộng quy mô Hoa viên nghĩa trang Bình Dương thêm 100ha tại khu vực Chánh Phú Hòa theo chủ trương của tỉnh. Năm 2020 đầu tư xây dựng nghĩa trang nhân dân cấp IV tại An Điền với quy mô diện tích 26ha. Đối với các nghĩa trang tại khu vực các xã và trong khu vực đô thị không nằm trong danh mục đã đóng cửa, lập kế hoạch di dời vào hệ thống nghĩa trang tập trung của tỉnh đã triển khai xây dựng để tạo quỹ đất xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Còn lại, các nghĩa trang không nằm trong diện di dời giải tỏa, nếu không ảnh hưởng quy hoạch cho phép sử dụng đến khi hết công suất sẽ đóng cửa.

Trong khu vực t​hị xã Tân Uyên, đối với các nghĩa trang tại khu vực các xã và đô thị không nằm trong danh mục, tiến hành đóng cửa, sau giai đoạn này lập kế hoạch di dời vào hệ thống nghĩa trang tập trung của tỉnh đã triển khai xây dựng để tạo quỹ đất xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Giai đoạn sau khi các nghĩa trang hiện có lấp đầy, người dân sử dụng nghĩa trang Bình Mỹ tại huyện Bắc Tân Uyên.

Trong khu vực huyện Bắc Tân Uyên, xây dựng 01 nghĩa trang nhân dân cấp II quy mô 50ha tại khu vực xã Bình Mỹ, trong tương lai có thể nâng lên thành nghĩa trang cấp I với quy mô 100ha phục vụ liên huyện; đầu tư nghĩa trang cấp IV tại Thường Tân với quy mô diện tích khoảng 4ha. Các nghĩa trang hiện có: Tiếp tục chôn cất lấp đầy, không mở rộng đối với các nghĩa trang tại ấp Tân Bình (xã Tân Bình – 8,1ha) tới năm 2050; các nghĩa trang tại xã Thường Tân, Lạc An, Tân Định tiếp tục chôn cất lấp đầy tới năm 2030. Giai đoạn sau năm 2030 đóng cửa, người dân sử dụng nghĩa trang tập trung của huyện tại xã Bình Mỹ; tiến hành di dời có lộ trình đối với các nghĩa trang trên địa bàn xã Bình Mỹ về nghĩa trang tập trung để lấy quỹ đất xây dựng các công trình phúc lợi xã hội.

Trong khu vực huyện Dầu Tiếng, đến năm 2020 tiến hành di dời đối với Nghĩa trang Long Chiểu, xã Long Tân để lấy quỹ đất xây dựng công trình phúc lợi xã hội. Xây dựng nghĩa trang cấp II với quy mô diện tích 50ha tại xã Định An; tới năm 2030 đầu tư xây dựng thêm 01 nghĩa trang quy mô 50ha tại xã Minh Tân-Minh Hòa-Minh Thạnh phục vụ toàn tỉnh. Nghĩa trang cấp III, IV: Giữ lại tiếp tục sử dụng và mở rộng nghĩa trang nhân dân Nông trường Phan Văn Tiến (An Lập) thành nghĩa trang cấp III với quy mô diện tích 10 - 30ha. Hệ thống nghĩa trang cấp IV gồm nghĩa trang nhân dân Thanh An; các nghĩa trang nhân dân Định Hiệp, Long Tân, Thanh Tuyền với quy mô diện tích khoảng 2,0 đến 5,0ha. Thực hiện chôn cất lấp đầy và tiến tới đóng cửa các nghĩa trang hiện hữu vào năm 2030 gồm: Các nghĩa trang tại xã Long Hòa; Nghĩa trang lô 29 nông trường An Lập, xã An Lập; Nghĩa trang Hốc Măng, xã Long Tân; Nghĩa trang ấp Tân Phú, xã Minh Tân; Nghĩa trang Đồng Sơn thuộc xã Minh Thạnh. Đến năm 2030 đóng cửa, ngừng chôn cất đối với các nghĩa trang trên địa bàn xã Định Thành, Thanh Tuyền; Thanh An (trừ nghĩa trang Bến Tranh); các nghĩa trang tại xã Định An; nghĩa địa ấp Tân Phú, xã Minh Tân; nghĩa địa ấp Tân Minh, xã Minh Thạnh.

Trong khu vực huyện Phú Giáo, xây dựng 01 nghĩa trang nhân dân cấp II quy mô 50 ha, dự trữ trong tương lai có thể nâng cấp lên nghĩa trang cấp I quy mô 100ha tại xã Tân Long. Nghĩa trang cấp III, IV, nghĩa trang liên xã, phường: Điều chỉnh vị trí quy hoạch Nghĩa trang nhân dân tại khu vực ấp Sa Dụp, xã Phước Sang theo quy hoạch đã phê duyệt do không đảm bảo về môi trường. Vị trí đề nghị quy hoạch mới tại thửa đất số 132 và 775, tờ bản đồ số 21, ấp Đồng Thồng, xã Phước Sang, huyện Phú Giáo với quy mô diện tích 15ha và nghĩa trang nhân dân ấp Trảng Sắn, xã Vĩnh Hòa với quy mô diện tích 25ha. Tiếp tục chôn cất lấp đầy các nghĩa trang tại ấp Bình Tiến, ấp Cây Cam, ấp Bình Hòa, ấp Cà Na, ấp Đồng Sen tại xã An Bình; nghĩa trang ấp 9, xã An Linh, các nghĩa trang thuộc xã An Long, các nghĩa trang ấp 1A, 2A, Bố Lá thuộc xã Phước Hòa; các nghĩa trang tại ấp Bến Cát, ấp Tân Tiến thuộc xã Phước Sang; các nghĩa trang thuộc thị trấn Phước Vĩnh, xã Tam Lập; các nghĩa trang tại ấp 5 xã Tân Long. Các nghĩa trang còn lại trên địa bàn tới năm 2020 tiến hành đóng cửa ngừng chôn cất.

Trong khu vực huyện Bàu Bàng, xây dựng nghĩa trang cấp IV tại ấp Cây Sắn, xã Lai Uyên với quy mô diện tích khoảng 5ha. Các nghĩa trang cấp III tại ấp Suối Cạn xã Cây Trường II (15ha), ấp Suối Tre xã Long Nguyên (15ha), ấp 3 xã Tân Hưng (20ha). Tiến hành chôn cất lấp đầy đối với các nghĩa trang, nghĩa địa sau: Nghĩa địa ấp Cầu Sắt, ấp Bến Tượng thuộc xã lai Hưng; nghĩa địa xã Cây Trường II tại ấp ông Chài; khu nghĩa trang Hưng Hòa thuộc ấp 1 xã Hưng Hòa; nghĩa trang trên địa bàn xã Trừ Văn Thố; xã Tân Hưng, Long Nguyên. Các nghĩa trang còn lại khoanh ranh giới không mở rộng, tới năm 2020 tiến hành đóng cửa ngưng chôn cất.

Toàn tỉnh Bình Dương dự kiến bố trí 03 cơ sở hỏa táng. Trong đó, 02 cơ sở đã được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng (Đài hỏa táng Hoa Viên nghĩa trang ở thị xã Bến Cát và Phước Lạc Viên ở thị xã Dĩ An), đến năm 2030 đầu tư 01 cơ sở hỏa táng xây dựng trong nghĩa trang cấp tỉnh (Đài hỏa táng tại nghĩa trang Định An, huyện Dầu Tiếng).​

Các đô thị loại V trở lên sẽ được bố trí nhà tang lễ riêng và mỗi nhà tang lễ phục cho tối thiểu 250.000 dân. Mỗi phòng tang lễ có quy mô 300 m2/10.000 dân. Nhà tang lễ có thể kết hợp với nghĩa trang, các bệnh viện, cơ sở tôn giáo, đảm bảo các yêu cầu về quy mô, khoảng cách ly và vệ sinh môi trường theo quy định; tiếp tục sử dụng các nhà tang lễ hiện có trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An, thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên.

Đến năm 2030 xây dựng thêm 01 nhà tang lễ cho thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An để mỗi đô thị có được hai nhà tang lễ. Đến năm 2050 xây dựng mỗi đô thị 01 nhà tang lễ cho thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên, các đô thị thuộc huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo.​

Kế hoạch ​​​​

12/27/2019 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtnghĩa trang, tổng thểThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
1,677.00
0
0.00
0
Đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023Đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023

​TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác phối hợp, tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố nâng cao trách nhiệm, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phối hợp, đồng thời huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương vào dịp cuối năm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

Song song đó, thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích của lực lượng vũ trang trong bảo đảm an ninh, trật tự, hiệu quả hoạt động của các mô hình tự phòng, tự quản.

Đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm, tham gia cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong xã hội không để phát sinh tội phạm. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối tượng tại địa bàn cơ sở, nhất là số người nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy, đối tượng loạn thần, người bị bệnh tâm thần hoặc có tiền sử bị bệnh tâm thần… có nguy cơ phạm tội.

Công an tỉnh phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn vào dịp cuối năm và trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tổ chức chỉ đạo chặt chẽ, triển khai đồng bộ, quyết liệt và có trọng tâm, trọng điểm các biện pháp công tác trong từng lĩnh vực, địa bàn và đối tượng. Tập trung lực lượng, phương tiện, huy động sức mạnh của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm; không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, khiếu kiện, tập trung đông người, vi phạm pháp luật về liên quan đến cờ bạc, cá độ,… nhất là trong thời gian diễn ra vòng Chung kết World Cup 2022 và các Lễ hội đầu Xuân 2023.

Bên cạnh đó, tăng cường các biện pháp tuần tra, kiểm soát nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự công cộng, phòng chống đua xe trái phép, phòng chống cháy nổ; kiên quyết không để xảy ra tình trạng phức tạp về mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép trong dịp Tết, nhất là thời điểm Giao thừa Xuân Quý Mão 2023 trên địa bàn.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự gắn với triển khai quyết liệt các giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân, nhất là tập trung triển khai hoàn thành Kế hoạch 5941/KH-UBND ngày 10/11/2022 về việc triển khai "Cao điểm 45 ngày đêm" thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến ngày 31/12/2022…

Chỉ thị 

12/2/2022 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐảm bảo, an ninh, trật tự, trước, trong, sau, Tết Nguyên Đán, Quý Mão, năm 2023807-dam-bao-an-ninh-trat-tu-truoc-trong-va-sau-tet-nguyen-dan-quy-mao-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Bình Dương triển khai chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19Bình Dương triển khai chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19

TTĐT - ​Nhằm cụ thể hóa các nội dung, chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, đảm bảo đời sống, an sinh xã hội và an toàn cho người lao động trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung hỗ trợ.

Theo đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện 12 nội dung hỗ trợ người lao động.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, chặt chẽ, đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy định, đúng đối tượng, không để lợi dụng chính sách, trục lợi chính sách. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn hoặc tổng hợp báo cáo cấp thẩm quyền.

Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệpNgười sử dụng lao động được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng (thời gian từ 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022) cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động phòng chống đại dịch Covid-19.

Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: Người sử dụng lao động đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4/2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 15% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 4/2021 thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 06 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị. Đối với trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, nếu đủ điều kiện thì vẫn được giải quyết nhưng tổng thời gian tạm dừng đóng không quá 12 tháng.

Chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động: Người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp khi đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ; thay đổi cơ cấu công nghệ theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Bộ luật Lao động; có doanh thu của quý liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ giảm từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2019 hoặc năm 2020; có phương án hoặc phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo quy định. Mức hỗ trợ tối đa là 1.500.000 đồng/người lao động/tháng và thời gian hỗ trợ tối đa 06 tháng. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ được nộp trong thời gian từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022. 

Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lươngNgười lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 có thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021; đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được hỗ trợ một lần như sau: Từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 01 tháng mức 1.855.000 đồng/người; từ 01 tháng trở lên mức 3.710.000 đồng/người. 

Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021; đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi ngừng việc được hỗ trợ một lần 1.000.000 đồng/người.

Chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động: Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động do phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01 /5/2021 đến hết ngày 31/12/2021; đang tham gia BHXH bắt buộc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người.

Chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em: Người lao động tại điểm 4, 5, 6 Mục II của Nghị quyết số 68/NQ-CPđang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; đang nuôi con hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha.

Trẻ em phải điều trị do nhiễm Covid-19 hoặc cách ly y tế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được ngân sách nhà nước đảm bảo các chi phí điều trị và tiền ăn theo quy định tại điểm 8 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP; được ngân sách nhà nước hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em trong thời gian điều trị, cách ly từ ngày 27/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021. 

Chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em: Người lao động tại điểm 4, 5, 6 Mục II của Nghị quyết số 68/NQ-CP đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; đang nuôi con hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha.

Trẻ em phải điều trị do nhiễm Covid-19 hoặc cách ly y tế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được ngân sách nhà nước đảm bảo các chi phí điều trị và tiền ăn theo quy định tại điểm 8 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP; được ngân sách nhà nước hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em trong thời gian điều trị, cách ly từ ngày 27/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021. ​

Chính sách hỗ trợ đối với người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế: Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với người phải điều trị nhiễm Covid-19 (F0), từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày.

Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với người phải thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày.

Chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch: Hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người đối với đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) phải dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người đối với hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn du lịch bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh: Hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có đăng ký thuế và phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 được ngân sách nhà nước hỗ trợ một lần 3.000.000 đồng/hộ

Chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất: Cho vay trả lương ngừng việc: Người sử dụng lao động được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương ngừng việc đối với người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động, trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022. Người sử dụng lao động không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 03 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

Cho vay trả lương phục hồi sản xuất: Người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022 khi quay trở lại sản xuất kinh doanh và người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022 được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và đang tham gia BHXH bắt buộc. Người sử dụng lao động không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động theo thời gian trả lương thực tế tối đa 03 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng. 

Đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác: Đây là chính sách hỗ trợ riêng của tỉnh, sẽ có văn bản hướng dẫn thực hiện sau khi ban hành.

Văn bản ​

7/15/2021 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChính sách, hỗ trợ, người lao động, sử dụng, lao động. khó khăn, dịch Covid-1928-binh-duong-trien-khai-chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-gap-kho-khan-do-dich-covid-1Thông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
1,989.00
121,000
0.00
121000
0
Đẩy mạnh triển khai quét mã QR phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19Đẩy mạnh triển khai quét mã QR phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, quét mã QR để quản lý thông tin áp dụng cho người dân và các địa điểm kinh doanh, làm việc, giải trí; nơi tập trung đông người bao gồm: Trụ sở làm việc; khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống phục vụ tại chỗ; quán bar; vũ trường; karaoke; cơ sở dịch vụ xoa bóp (massage), làm đẹp; phòng tập thể dục, thể hình; cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn; bệnh viện, các cơ sở y tế; chung cư; trường học; nhà ga, bến xe, bến tàu, nhà chờ và trên phương tiện giao thông công cộng; trung tâm thương mại, siêu thị; chợ đầu mối, chợ dân sinh, cửa hàng cung cấp các dịch vụ thiết yếu; đám tang, đám cưới; địa điểm tham quan, du lịch, vui chơi, giải trí; khu tâm linh...

UBND cấp huyện, cấp xã chỉ đạo quyết liệt việc khai báo y tế điện tử và quét mã QR để kiểm soát thông tin người ra, vào đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở, địa điểm trên địa bàn; có giải pháp hướng dẫn, nhắc nhở, yêu cầu người dân khi ra vào cơ quan, tổ chức, công sở, các địa điểm công cộng cần thực hiện quét mã QR.

Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tăng cường tuyên truyền, yêu cầu tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp triển khai quét mã QR để quản lý thông tin người vào, ra; yêu cầu triệt để toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động của doanh nghiệp tuân thủ thực hiện.

Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở dạy nghề, trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh triển khai quét mã QR để quản lý thông tin người vào, ra.

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải hoạt động trên địa bàn thực hiện nghiêm việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra, vào tại các bến tàu xe, các phương tiện giao thông vận tải công cộng.

Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế triệt để triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra, vào. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan sử dụng triệt để hệ thống công nghệ do Trung tâm công nghệ phòng, chống Covid-19 quốc gia cung cấp để phục vụ trong quản lý, truy vết, tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn, cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin, báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là Đài Phát thanh cấp huyện, cấp xã triển khai các biện pháp tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên. Phối hợp với Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị liên quan của Bộ Y tế sử dụng các hệ thống công nghệ do Trung tâm Công nghệ phòng, chống Covid-19 quốc gia cung cấp phục vụ công tác quản lý và truy vết.

Liên đoàn Lao động tỉnh, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội, các tổ chức Hội phát động phong trào, cử thành viên hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm trên địa bàn thực hiện việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra, vào.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả triển khai và báo cáo về UBND tỉnh trước 15 giờ 00 phút hàng ngày qua hộp thư bluezone@binhduong.gov.vn.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng và triển khai quét mã QR để quản lý người ra, vào có thể tải về tại địa chỉ https://bluezone.gov.vn/tai-lieu.​

Văn bản 

7/7/2021 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐẩy mạnh, triển khai, quét, mã QR, phục vụ, dịch bệnh, Covid-19189-day-manh-trien-khai-quet-ma-qr-phuc-vu-phong-chong-dich-benh-covid-1Thông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
757.00
121,000
0.00
121000
0
Nâng cao chất lượng quản lý và trách nhiệm chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, đơn vị thi công tham gia thực hiện các dự án đầu tư côngNâng cao chất lượng quản lý và trách nhiệm chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, đơn vị thi công tham gia thực hiện các dự án đầu tư công

TTĐT - ​​UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý và trách nhiệm chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, đơn vị thi công tham gia thực hiện các dự án đầu tư công.

Theo đó, các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án tăng cường đánh giá và kiểm soát năng lực của các đơn vị tư vấn nhằm lựa chọn các đơn vị tư vấn có uy tín, kinh nghiệm, đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng được công bố trên trang Thông tin điện tử về năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng để triển khai dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả khai thác sử dụng công trình. Chủ động phối hợp nhà thầu thi công tập trung hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, thanh toán vốn, không để dồn khối lượng vào cuối năm; trình thẩm định phê duyệt quyết toán và thực hiện các thủ tục hoàn trả tạm ứng theo quy định. Tập trung thực hiện và giải ngân vốn các công trình quan trọng, trọng điểm, các dự án đền bù, giải phóng mặt bằng của tỉnh, các công trình có khả năng hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2022 và giai đoạn 2021-2025. Kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, đơn vị liên quan dẫn đến dự án giải ngân thấp.

Bên cạnh đó, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị tư vấn giám sát thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm trong công tác tư vấn giám sát quản lý chất lượng công trình theo quy định. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra, phải kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan; kiên quyết chống trì trệ, tham nhũng, tiêu cực trong đầu tư công…

Đơn vị lựa chọn nhà thầu tư vấn cần quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ; tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các tổ chức tư vấn, đẩy mạnh đấu thầu qua mạng, đảm bảo đúng tỷ lệ theo lộ trình quy định; lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các dự án theo quy mô, tính chất dự án phù hợp theo chủ trương đầu tư, pháp luật về đấu thầu, hạn chế tối đa tình trạng khiếu kiện trong đấu thầu làm kéo dài thời gian triển khai thực hiện dự án, gây dư luận không tốt trong nhà thầu và nhân dân.

Đơn vị tư vấn thiết kế chỉ được nhận thầu thiết kế xây dựng phù hợp với điều kiện năng lực hoạt động, năng lực hành nghề thiết kế xây dựng; tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình; lập hồ sơ thiết kế xây dựng đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ thiết kế, bước thiết kế, quy định của hợp đồng thiết kế xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan. Tăng cường ứng dụng phần mềm, công nghệ mới để nâng cao chất lượng thiết kế; nghiêm cấm các hành vi thông đồng với nhà thầu thi công trong thiết kế công trình gây lãng phí, thất thoát chi phí đầu tư xây dựng công trình…

Đơn vị tư vấn giám sát chỉ được nhận thầu tư vấn giám sát phù hợp với điều kiện năng lực hoạt động, năng lực hành nghề theo quy định. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và bố trí đầy đủ nhân sự, trang thiết bị cho công tác tư vấn giám sát đáp ứng điều kiện năng lực theo quy định và phù hợp với hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất. Phải tổ chức văn phòng tư vấn giám sát ngay tại hiện trường phù hợp với quy mô, yêu cầu của từng dự án; thực hiện quản lý chặt chẽ những yếu tố về chất lượng, tiến độ, chi phí, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Tạm dừng thi công đối với nhà thầu thi công xây dựng khi xét thấy chất lượng thi công xây dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công không đảm bảo an toàn; nghiêm cấm các hành vi thông đồng với nhà thầu thi công trong việc xác định khối lượng thi công, bỏ qua các quy định theo chỉ dẫn kỹ thuật, quy trình thi công làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng…

Nhà thầu thi công chỉ được nhận thầu thi công xây dựng phù hợp với điều kiện năng lực hoạt động, năng lực hành nghề theo quy định. Tổ chức thi công công trình đúng như bản vẽ thiết kế được được duyệt, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo đúng Hợp đồng thi công đã ký kết. Đồng thời, rà soát và báo cáo với các đơn vị có liên quan, chủ đầu tư về những điểm không phù hợp của hồ sơ thiết kế để thực hiện điều chỉnh, phát sinh, giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục điều chỉnh, phát sinh để đảm bảo công trình hoàn thành theo đúng kế hoạch; tuân thủ trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng được quy định cụ thể tại Điều 13 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP…

Sở Xây dựng tăng cường thanh tra, kiểm tra năng lực các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định; tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành, công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Xây dựng theo tinh thần đơn giản thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, thời gian góp ý dự án đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng định mức, đơn giá đảm bảo quy định của Trung ương; kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. Đồng thời, công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh kịp thời phục vụ cho công tác quản lý chi phí đối với các dự án đầu tư công…

Văn bản 

7/12/2022 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtNâng cao, chất lượng, quản lý, trách nhiệm, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, đơn vị thi công, tham gia, thực hiện, dự án, đầu tư công626-nang-cao-chat-luong-quan-ly-va-trach-nhiem-chu-dau-tu-don-vi-tu-van-don-vi-thi-cong-tham-gia-thuc-hien-cac-du-an-dau-tu-conThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
1,051.00
121,000
0.00
121000
0
Phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021- 2025Phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021- 2025

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử (TMĐT) trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn năm 2021 – 2025.

Theo đó, đến năm 2025, Bình Dương phấn đấu đạt được một số mục tiêu về quy mô thị trường TMĐT: Doanh số TMĐT B2C (tính cho cả hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trực tuyến) chiếm 10% so với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; trong đó, tốc độ tăng trưởng hằng năm ổn định ở mức tăng từ 15% - 20%/ nămphấn đấu tỷ lệ dân số tham gia mua sắm trực tuyến đạt 35%.

Về hạ tầng các dịch vụ phụ trợ cho TMĐT: Thanh toán không dùng tiền mặt trong TMĐT đạt 50%; trong đó, thanh toán thực hiện qua các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán chiếm 80%; 70% các giao dịch mua hàng trên website/ứng dụng TMĐT có hóa đơn điện tử…

Về ứng dụng TMĐT trong doanh nghiệp: 80% website TMĐT có tích hợp chức năng đặt hàng trực tuyến; trên 50% doanh nghiệp cung ứng nông sản thực phẩm an toàn tham gia mô hình truy xuất nguồn gốc rau củ quả; hỗ trợ 100% sản phẩm OCOP, hàng hóa truyền thống, làng nghề, hàng đặc sản của tỉnh được trưng bày và bán trên Sàn TMĐT Bình Dương và một số sàn TMĐT phổ biến khác; 50% doanh nghiệp vừa và nhỏ tiến hành hoạt động kinh doanh trên các sàn giao dịch TMĐT, bao gồm mạng xã hội có chức năng sàn giao dịch TMĐT …

Về phát triển nguồn nhân lực cho TMĐT: 50% cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp triển khai đào tạo về TMĐT; phấn đấu có 10.000 lượt cán bộ quản lý nhà nước, thương nhân, học sinh, sinh viên được tham dự các chương trình tuyên truyền phổ biến, hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng về TMĐT và dịch vụ bán hàng trực tuyến…

Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển TMĐT trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0; phát triển nguồn nhân lực phục vụ TMĐT; nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, tăng cường công tác đấu tranh chống các hành vi gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và cạnh tranh không lành mạnh trong TMĐT; tăng cường hợp tác giữa các địa phương và các tổ chức xã hội nghề nghiệp (hội, hiệp hội) trong quản lý và phát triển TMĐT; tổ chức các đoàn khảo sát, nghiên cứu, học tập kinh nghiệm các khu vực, quốc gia, tỉnh, thành phố có thị trường TMĐT phát triển.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, đào tạo kỹ năng kiến thức TMĐT cho tổ chức, cá nhân, người tiêu dùng nhằm khuyến kích, thu hút mọi thành phần kinh tế tham gia và khai thác các ứng dụng TMĐT; hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các giải pháp thanh toán đảm bảo trong giao dịch TMĐT và khuyến khích người dân, doanh nghiệp hưởng ứng sử dụng; nghiên cứu, xem xét áp dụng hệ thống giải quyết tranh chấp trực tuyến (Online Dispute Resolution - ODR) nhằm tăng cường bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong TMĐT, tạo lòng tin của người tiêu dùng, thúc đẩy sự phát triển của TMĐT xuyên biên giới, đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đồng thời, tăng cường năng lực các hệ thống hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ cho TMĐT; đẩy mạnh ứng dụng TMĐT hỗ trợ các ngành hàng xuất khẩu chủ lực, mở rộng tiêu thụ cho hàng hóa nội địa và thúc đẩy phát triển TMĐT tại các địa phương.

Kế hoạch ​

7/19/2021 9:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtPhát triển, thương mại điện tử, địa bàn, tỉnh Bình Dương ,giai đoạn 2021- 2025310-phat-trien-thuong-mai-dien-tu-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-giai-doan-2021-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
676.00
121,000
0.00
121000
0
Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản nuôi tỉnh Bình Dương năm 2015Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản nuôi tỉnh Bình Dương năm 2015
  TTĐT - Nhằm chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các bệnh nguy hiểm trên động vật thủy sản nuôi, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng, ngày 21-5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1556/KH-UBND về “Phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản nuôi tỉnh Bình Dương năm 2015”.
     
Theo đó, Kế hoạch được thực hiện với nội dung sau: công tác truyền thông (gồm tuyên truyền chủ trương, chính sách của nhà nước trong công tác quản lý phòng, chống dịch bệnh thủy sản (PCDB), tác hại của các bệnh nguy hiếm trên động vật thủy sản (TS) nuôi và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tổ chức tập huấn); kiểm tra quản lý vùng nuôi; hoạt động giám sát phát hiện sớm bệnh trong vùng nuôi; chế độ báo cáo bệnh, dịch bệnh TS; công tác PCDB; giám sát dịch bệnh TS.
 
   
   
 Tổ chức thực hiện vùng nuôi thủy sản an toàn tại địa phương
   
Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh, chịu trách nhiệm chủ trì tham mưu UBND tỉnh xây dựng chương trình PCDB của tỉnh và kế hoạch hàng năm; phối hợp với các sở, ngành và địa phương trong tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch PCDB đã được UBND tỉnh phê duyệt; tổ chức thực hiện và kiểm tra công tác PCDB của tỉnh.
 
Tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch dự trù về vật tư, hóa chất, kinh phí để triển khai PCDB; kiểm tra hướng dẫn việc sử dụng hóa chất từ Quỹ dự phòng của địa phương theo quy định; thông báo công khai, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, đến từng người nuôi về mùa vụ thả nuôi TS. Đồng thời, chỉ đạo: đơn vị trực thuộc liên quan thực hiện Kế hoạch; các đơn vị liên quan của địa phương phối hợp với Cục Thú y trong việc tổ chức phòng, chống, giám sát, điều tra dịch bệnh TS tại địa phương; giám sát việc xử lý, tiêu hủy TS nhiễm bệnh, nghi nhiễm bệnh, huy động lực lượng tham gia chống dịch ở địa phương theo đề nghị của cơ quan thú y; các cơ quan chuyên môn hướng dẫn người nuôi các biện pháp PCDB, tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh TS nuôi ở địa phương. Tổ chức thực hiện vùng nuôi thủy sản (VNTS) an toàn tại địa phương; quản lý cơ sở, VNTS an toàn theo chức năng, nhiệm vụ.  
  
 
      
Chủ cơ sở nuôi phải chấp hành các quy định về kiểm dịch, báo cáo dịch bệnh, thiết lập và lưu trữ các loại hồ sơ liên quan tới con giống; cải tạo ao đầm, chăm sóc, quản lý thủy sản, xử lý chất thải   
   
 
Chi cục Thú y, Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trạm Thú y, Phòng Kinh tế huyện, thị xã, thành phố, UBND cấp xã chủ động thực hiện Kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ và sự chỉ đạo nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại kinh tế của người dân.  
   
Nhân viên thú y xã phải giám sát phát hiện bệnh thủy sản trên địa bàn xã, báo cáo kịp thời về UBND cấp xã và Trạm Thú y huyện; trực tiếp tham gia công tác PCDB.
 
 
 
TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ CƠ SỞ NUÔI
 
1. Áp dụng các biện pháp PCDB; chấp hành các quy định về kiểm dịch, báo cáo dịch bệnh, thiết lập và lưu trữ các loại hồ sơ liên quan tới con giống; cải tạo ao đầm; chăm sóc, quản lý thủy sản; xử lý chất thải (nước thải, bùn thải và rác thải) theo hướng dẫn của cơ quan chức năng;
 
2. Hợp tác với các cơ quan chức năng trong việc lấy mẫu kiểm tra các chỉ tiêu môi trường, dịch bệnh;
 
3. Được tham dự các khóa tập huấn về PCDB, kỹ thuật nuôi do các cơ quan quản lý tổ chức;
 
4. Được hưởng các hỗ trợ của Nhà nước về chống dịch theo quy định hiện hành;
 
5. Chấp hành và thực hiện nghiêm các biện pháp PCDB qui định đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống và nuôi thủy sản.
 

 Hoài Hương

5/28/2015 9:26 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1703-Ke-hoach-phong-chong-dich-benh-dong-vat-thuy-san-nuoi-tinh-Binh-Duong-nam-2015Thông tin chỉ đạo, điều hành
Nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, thi hành pháp luật năm 2023Nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, thi hành pháp luật năm 2023

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trên cơ sở Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023 của Chính phủ và thực tiễn thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh xác định lĩnh vực trọng tâm, trọng tâm liên ngành để bổ sung vào Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm.

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã căn cứ quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP, các văn bản hướng dẫn thi hành về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch của Bộ, ngành Trung ương về lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật của ngành mình, chủ động ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và tổ chức thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với các lĩnh vực pháp luật trong hệ thống ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo tiến độ và nội dung theo quy định…

Các nội dung cụ thể cần theo dõi, đánh giá thực hiện theo quy định tại Chương 2 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, được bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 32/2020/NĐ-CP, trong đó chú trọng xem xét đánh giá về tính thống nhất, đồng bộ, tính khả thi của các quy định pháp luật, qua đó kịp thời đề xuất, kiến nghị xử lý những nội dung, quy định chồng chéo, thiếu đồng bộ, không khả thi hoặc những khoảng trống pháp luật; tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã; tình hình tuân thủ, chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân, người có thẩm quyền trong việc tổ chức thi hành pháp luật; tác động tích cực hoặc tiêu cực của việc thi hành các quy định của pháp luật đối với đời sống kinh tế, xã hội.

Kế hoạch​ ​

2/8/2023 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtNâng cao, hiệu quả, công tác, theo dõi, thi hành, pháp luật, năm 2023224-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-theo-doi-thi-hanh-phap-luat-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
406.00
121,000
0.00
121000
0
Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11

TTĐT - ​UBND tỉnh hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11/2021.

Theo đó, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương chủ động lựa chọn hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng một cách linh hoạt, tiết kiệm và có sức lan tỏa sâu rộng.

Cần bám sát các nội dung theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt cần tập trung phổ biến những vấn đề dư luận, xã hội quan tâm hoặc định hướng dư luận xã hội, trọng tâm trên các lĩnh vực lao động; phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính; bảo vệ môi trường; đất đai; biên giới, hải đảo; xử lý vi phạm hành chính…. Kịp thời phản ánh, lan tỏa các nhân tố tích cực, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong toàn xã hội.

Bên cạnh đó, tập trung quán triệt, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, lựa chọn nội dung pháp luật để thông tin, phổ biến thiết thực, phù hợp về  các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành có hiệu lực năm 2020, năm 2021; các dự thảo chính sách, quy định của pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; những vấn đề dư luận người dân, xã hội quan tâm…

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lĩnh vực được giao quản lý và tình hình thực tế, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 (có thể tham khảo và sử dụng một số khẩu hiệu được đăng tải trên website của Sở Tư pháp (https://stp.binhduong.gov.vn-paner Ngày pháp luật Việt Nam 9/11) từ ngày 01/10/2021.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt trong 02 tháng cao điểm là tháng 10 và tháng 11/2021.

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức thực hiện và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện trong Báo cáo công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021 gửi về UBND tỉnh trước ngày 20/11/2021.

Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư hướng dẫn, tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 đến các tổ chức thành viên; tích cực vận động thành viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân nghiêm chỉnh tuân thủ, chấp hành Hiến pháp, pháp luật; tham gia xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân.​

Văn bản ​​

6/16/2021 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtHưởng ứng, Ngày pháp luậ,t Việt Nam, 9/11/202114-huong-ung-ngay-phap-luat-viet-nam-9-1Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
499.00
121,000
0.00
121000
0
Chấn chỉnh việc thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấyChấn chỉnh việc thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.

Theo đó, yêu cầu các đơn vị địa phương, ngành chức năng tăng cường rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định về triển khai Luật Cư trú năm 2020 và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền; tăng cường khai thác thông tin cư trú của công dân bằng 07 phương thức sử dụng thông tin công dân để không yêu cầu người dân xuất trình hoặc nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự khi đã có dữ liệu về dân cư được kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh báo cáo rõ các trường hợp đang yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy và cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú, đề xuất giải pháp tham mưu UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, hoàn thành trước ngày 10/3/2023.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân, cơ quan có thẩm quyền được giao tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công khai thác thông tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh để thực hiện nghiêm việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, hoàn thành trước ngày 20/3/2023; báo cáo, tham mưu UBND tỉnh về kết quả, tính phù hợp, khả thi, hiệu quả của giải pháp thí điểm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và đề xuất phương án triển khai trên quy mô toàn tỉnh, hoàn thành trước ngày 31/3/2023.

Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh và đoàn thể tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục thông tin, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến cụ thể việc triển khai thực hiện các nội dung trong quá trình thi hành Luật Cư trú; đặc biệt đối với việc sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID và các phương thức sử dụng thông tin công dân thay cho việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự…

Văn bản 

3/8/2023 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChấn chỉnh, thực hiện, quy định, liên quan, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy366-chan-chinh-viec-thuc-hien-quy-dinh-lien-quan-den-bo-so-ho-khau-so-tam-tru-giaThông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
487.00
121,000
0.00
121000
0
Kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách địa phươngKế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách địa phương

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách địa phương.

​Theo đó, Kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách địa phương là 18.675 tỷ 439 triệu đồng. Trong đó: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước 4.563 tỷ 593 triệu đồng; vốn từ nguồn tiền sử dụng đất 3.500 tỷ đồng; vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết 1.670 tỷ đồng; vốn từ nguồn tiền sử dụng đất năm 2022 là 1.818 tỷ đồng; vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2022 là 100 tỷ đồng; vốn từ nguồn vốn bội chi ngân sách địa phương (vốn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ) 306 tỷ 800 triệu đồng; vốn từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất 6.717 tỷ 46 triệu đồng.

Quyết định 

1/16/2023 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, đầu tư công, năm 2023, vốn ngân sách, địa phương625-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2023-von-ngan-sach-dia-phuonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
155.00
121,000
0.00
121000
0
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2023.

​Theo đó, tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, phấn đấu Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng từ 8,5-8,7%.                        

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, thu hồi nợ thuế; kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách; quán triệt nguyên tắc công khai, minh bạch và yêu cầu thực hiện chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ, đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ thống nhất từ khâu lập dự toán đến triển khai phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước (NSNN) điều hành chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết.

Tăng cường quản lý vốn đầu tư công; các cấp, các ngành quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu trong năm 2023; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cả về thể chế, cơ chế, chính sách, trên nguyên tắc cấp nào ban hành, cấp đó phải tháo gỡ, trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo cấp trên trực tiếp; tăng cường phối hợp giữa các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm hiệu quả, thực chất trong xử lý công việc.

Đẩy mạnh triển khai thi hành có hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;  quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai thác có hiệu quả tài sản công, phòng, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng, phát huy nguồn lực nhằm tái tạo tài sản và phát triển kinh tế - xã hội.

Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, khoáng sản. Nguồn lực đất đai được quản lý, khai thác, sử dụng bảo đảm tiết kiệm, bền vững, hiệu quả cao nhất; đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá công bằng và ổn định xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo động lực để tỉnh Bình Dương trở thành tỉnh phát triển nhân dân có mức thu nhập cao đời sống được đảm bảo ấm no, hạnh phúc.

Đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; đẩy mạnh cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn; nâng cao hiệu quả đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các cán bộ, công chức, viên chức trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp về THTK, CLP. Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền cũng như thanh tra, kiểm tra về THTK, CLP gắn với cơ chế khen thưởng, kỷ luật kịp thời nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và tổ chức thực hiện ở các cơ quan, đơn vị.

Quyết định​ 

2/17/2023 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChương trình, thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí, năm 2023579-chuong-trinh-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
570.00
121,000
0.00
121000
0
Bình Dương tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội thêm 14 ngày, người dân không được rời khỏi địa bàn cư trúBình Dương tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội thêm 14 ngày, người dân không được rời khỏi địa bàn cư trú

TTĐT - ​Thực hiện Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 5255/VPCP-KGVX ngày 31/07/2021 của Văn phòng Chính phủ và Thông báo số 149/TB-TU ngày 31/7/2021 của Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Chỉ thị 16) và các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên phạm vi toàn tỉnh thêm 14 ngày, kể từ 0 giờ ngày 02/8/2021.

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp tập trung chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, thực chất, hiệu quả các biện pháp cụ thể phòng, chống dịch theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của UBND tỉnh tại Công văn số 3300/UBND-VX ngày 18/7/2021 và Công văn số 3506/UBND-NC ngày 27/7/2021; phải thực hiện nghiêm, nhất quán theo phương châm chỉ có thể thực hiện cao hơn, sớm hơn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Cùng với đó, tuyên truyền rộng rãi, kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân an tâm "ai ở đâu ở đấy". Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi nơi cư trú (địa bàn tỉnh Bình Dương) từ sau ngày 01/8/2021 tới khi hết giãn cách (trừ những người được chính quyền cho phép).

Đồng thời, tổ chức hỗ trợ cung cấp kịp thời, đủ lương thực, thực phẩm cho tất cả những người lao động nghèo, mất thu nhập; không để bất kỳ người dân nào bị thiếu ăn, thiếu mặc; hỗ trợ y tế cần thiết cho mọi người dân, nhất là người dân tại các khu phong tỏa; tăng cường chăm lo động viên tinh thần, đảm bảo phương tiện phòng hộ, hỗ trợ vật chất đối với lực lượng y tế và các lực lượng trực tiếp chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, tổ chức tốt hệ thống, mạng lưới chăm sóc, điều trị người bị nhiễm SARS-CoV-2 theo các tầng điều trị; tập trung và ưu tiên năng lực, nâng cao chất lượng điều trị, đặc biệt là đối với các bệnh nhân diễn tiến nặng, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong. Tổ chức tiêm vắc xin nhanh, đúng đối tượng, an toàn, hiệu quả, không để vắc xin hết hạn; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xin cho, lựa chọn vắc xin, lợi dụng chức trách để tiêm cho người không đúng đối tượng và các tiêu cực khác trong việc tiêm vắc xin. Xử lý nghiêm, kịp thời theo pháp luật các trường hợp vi phạm. Người đứng đầu chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác phòng, chống dịch bệnh, trong đó có việc tiêm vắc xin.

Tiếp tục huy động đội ngũ cán bộ y tế (nhất là lực lượng hồi sức cấp cứu) không phân biệt công, tư tham gia công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Có biện pháp phù hợp để nâng cao chất lượng, số lượng bác sỹ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên. Đồng thời, xây dựng phương án sử dụng hợp lý lực lượng y tế, những nơi không nhất thiết cần nhân viên y tế có thể hướng dẫn các lực lượng khác và nhân dân thực hiện. Chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện mua sắm vật tư, thiết bị y tế; triển khai các phương án đảm bảo sản xuất đời sống, an sinh xã hội, trật tự xã hội theo các kịch bản dịch bệnh; sẵn sàng cho tình huống dịch diễn biến xấu; tuyệt đối không để tiêu cực trong mua sắm.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn, chỉ đạo công khai, minh bạch, kịp thời mọi thông tin về phòng, chống dịch Covid-19 để nhân dân biết, ủng hộ và tích cực tham gia thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Lực lượng Công an, Quân sự tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm trong việc thực hiện Chỉ thị 16, đặc biệt các trường hợp tự ý di chuyển khỏi địa bàn tỉnh Bình Dương.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, nhất là Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh các cấp phối hợp với các đơn vị, địa phương chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chung sức thực hiện chuyển hóa "vùng đỏ", bảo vệ và mở rộng "vùng xanh" trên bản đồ Covid, nghiêm túc chấp hành Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung thực hiện nghiêm quy tắc 5K của Bộ Y tế, "ai ở đâu ở đấy" và "không ra đường khi không thật sự cần thiết".​

Văn bản ​​

8/1/2021 8:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttiếp tục, thực hiện, giãn cách, xã hội, 14 ngày, người dân, rời khỏi, địa bàn, cư trú167-binh-duong-tiep-tuc-thuc-hien-gian-cach-xa-hoi-them-14-ngay-nguoi-dan-khong-duoc-roi-khoi-dia-ban-cu-trThông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
886.00
121,000
0.00
121000
0
1 - 30Next