Tin chỉ đạo điều hành - Thông tin xử phạt
 
TTĐT - Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương vừa phối hợp với Công an tỉnh tiến hành xử phạt đối tượng giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác.
 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Ủy quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trườngỦy quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành các Quyết định về việc ủy quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Theo Quyết định số 2324/QĐ-UBND, ủy quyền cho Ban Quản lý Khu công nghiệp (KCN) Việt Nam - Singapore (VSIP) thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư thực hiện tại các KCN: VSIP I, II, II-A Mapletree Bình Dương.

Theo Quyết định số 2325/QĐ-UBND​, ủy quyền cho Ban Quản lý các KCN Bình Dương thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư thực hiện tại các KCN: Quốc tế Protrade (Singapore Ascendas - Protrade cũ), Bàu Bàng, Bình An, Bình Đường, Đại Đăng, Đất Cuốc, Đồng An 1, Đồng An 2, Kim Huy, Mỹ Phước 1, Mỹ Phước 2, Mỹ Phước 3, Nam Tân Uyên, Phú Tân, Rạch Bắp, Sóng Thần, Sóng Thần 2, Sóng Thần 3, Tân Đông Hiệp A, Tân Đông Hiệp B, Việt Hương, Việt Hương 2.

Ban Quản lý các KCN Bình Dương và Ban Quản lý KCN VSIP tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường với các dự án thực hiện tại các KCN nêu trên theo đúng quy định của pháp luật; giám sát công tác bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai các dự án; trả lời ý kiến của tổ chức, cá nhân liên quan đến báo cáo đánh giá tác động môi trường do mình phê duyệt; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về việc thực hiện các nội dung được ủy quyền; tổng hợp số liệu và báo cáo định kỳ đến UBND tỉnh trước 31/12 hàng năm; thông báo rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân để biết và liên hệ công tác.

Các Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; bãi bỏ Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 và Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 4286/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh. ​

9/1/2017 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttác động môi trường,  khu công nghiệp,  Việt Nam - Singapore273-uy-quyen-tham-dinh-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
353.00
121,000
0.50
121000
42,773,500
Thẩm định các dự án, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin nguồn vốn ngân sách nhà nướcThẩm định các dự án, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin nguồn vốn ngân sách nhà nước

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo việc thẩm định các dự án, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nguồn vốn ngân sách nhà nước.

​Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện thẩm định đối với các dự án ứng dụng CNTT sử dụng kinh phí chi đầu tư phát triển và các hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng kinh phí chi thường xuyên sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết (trường hợp thiết kế một bước) đối với các dự án ứng dụng CNTT sử dụng kinh phí chi đầu tư phát triển do Chủ tịch UBND các cấp quyết định đầu tư theo quy định tại Điều 20, Điều 22 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.  

Sở là đầu mối thẩm định các hoạt động đầu tư ứng dụng, thuê dịch vụ CNTT sử dụng kinh phí chi thường xuyên theo quy định của Điều 51, Điều 52 Nghị định 73/2019/NĐ-CP; thẩm định về phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ đối với các đề cương và dự toán chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND các cấp hoặc theo phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại địa phương.

Đối với các hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng kinh phí chi thường xuyên để thiết lập mới, mở rộng hoặc nâng cấp cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu có mức kinh phí dưới 200 triệu đồng, các đơn vị sử dụng ngân sách lấy ý kiến thống nhất của Sở Thông tin và Truyền thông về phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ trước khi phê duyệt theo phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ theo quy định.

Văn bản ​

7/9/2020 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtThẩm định, dự án,  ứng dụng, công nghệ, thông tin, nguồn vốn, ngân sách, nhà nước927-tham-dinh-cac-du-an-hoat-dong-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-nguon-von-ngan-sach-nha-nuoThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
359.00
121,000
0.00
121000
0
Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2019Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2019.

​Theo đó, Cục Thuế, Cục Hải quan phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan ở địa phương, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu triển khai đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp được Bộ Tài chính chỉ đạo tại Chỉ thị số 01/CT-BTC. Cụ thể, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả. Tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ, phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động của doanh nghiệp, góp phần quan trọng để ổn định và tăng trưởng nguồn thu; tăng cường công tác kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm sở hữu trí tuệ có trọng tâm, trọng điểm; tổ chức đôn đốc thu đầy đủ, kịp thời các khoản thu theo kết quả sau thanh tra, kiểm tra vào ngân sách nhà nước; kiên quyết xử phạt đối với các trường hợp vi phạm quy định về kê khai thuế, thực hiện các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định, phấn đấu tổng nợ thuế đến thời điểm 31/12/2019 không vượt quá 5% tổng thu ngân sách năm 2019; phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, đôn đốc thu nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thu từ đất vào ngân sách nhà nước; phấn đấu thực hiện đạt và vượt mức dự toán năm 2019 đối với các khoản thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất,...​

Sở Tài chính chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện quản lý điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, đúng quy định; tăng cường kỷ cương, kỷ luật ngân sách gắn với công tác thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường công tác kiểm soát chi qua hệ thống Kho bạc nhà nước góp phần nâng cao hiệu quả trong sử dụng ngân sách nhà nước...

Văn bản ​​10/29/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttài chính, ngân sách, địa phương 137-day-manh-thuc-hien-nhiem-vu-tai-chinh-ngan-sach-dia-phuong-nhung-thang-cuoi-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
450.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2019-11/Tin 8 - Nhiem vu tai chinh.mp3
Phát động Phong trào giảm thiểu chất thải nhựa trong cơ quan hành chính, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệpPhát động Phong trào giảm thiểu chất thải nhựa trong cơ quan hành chính, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp

TTĐT - ​UBND tỉnh phát động Phong trào giảm thiểu chất thải nhựa trong cơ quan hành chính, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp.

​Theo đó, từ ngày 01/10/2019, các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện cắt giảm và tiến tới không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác cụ thể như sau: Không sử dụng nước uống đóng chai nhựa; ly, dĩa nhựa sử dụng 01 lần; ống hút nhựa trong công sở và khi tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác; giảm thiểu tối đa việc sử dụng túi nylon khó phân hủy trong các hoạt động mua sắm, vận chuyển tại cơ quan, nơi làm việc; phát động và thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa", "Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần" trong cơ quan, đơn vị.​​

Văn bản ​

9/25/2019 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtPhát động, Phong trào, chất thải nhựa, cơ quan,  hành chính, chính trị, xã hội, đơn vị sự nghiệpThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
198.00
0
0.00
23,958,000
Tổ chức các hoạt động lễ kỷ niệm, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019Tổ chức các hoạt động lễ kỷ niệm, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về việc tổ chức các hoạt động lễ kỷ niệm, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.​

Theo đó, các sở, ban, ngành phối hợp với các Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh¸ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh tỉnh Bình Dương, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Văn phòng UBND tỉnh đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ trước, trong và sau Tết; tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; bảo vệ sức khỏe nhân dân; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, thông tin truyền thông; đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; đảm bảo ổn định thị trường hàng hóa, cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu trước, trong và sau Tết.

Các đơn vị nâng cao trách nhiệm, phối hợp thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị; báo cáo tình hình Tết cho UBND tỉnh (riêng đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một báo cáo đầy đủ tình hình các nội dung liên quan đến việc chuẩn bị đón Tết trên địa bàn), đồng thời gửi tập tin điện tử vào địa chỉ: tonghopvpub@binhduong.gov.vn; cụ thể như sau: Gửi lịch trực cơ quan và báo cáo tình hình trước Tết vào sáng ngày 01/02/2019; gửi đánh giá những việc làm được, chưa làm được và phân tích rõ các nguyên nhân hạn chế theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Đối với các vấn đề phát sinh đột xuất, các đơn vị khẩn trương báo cáo nhanh qua đường hỏa tốc (fax: 3822174, email: tonghopvpub@binhduong.gov.vn) hoặc điện thoại liên lạc (cơ quan: 3822200, 3827894, Chánh Văn phòng UBND tỉnh: 0913.951.042, Trưởng phòng Tổng hợp – Văn phòng UBND tỉnh: 0913.667.090).​

​Chỉ thị​

1/9/2019 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết lễ kỷ niệm, Tết Nguyên đán, Kỷ Hợi 870-to-chuc-cac-hoat-dong-le-ky-niem-tet-nguyen-dan-ky-hoi-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
334.00
121,000
0.00
121000
40,414,000
/PublishingImages/2019-01/TOCHUCTET.mp3
Tổ chức các Đoàn đi thăm các đối tượng chính sách, các đơn vị nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019Tổ chức các Đoàn đi thăm các đối tượng chính sách, các đơn vị nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo về việc tổ chức các Đoàn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đi thăm các đối tượng chính sách, các đơn vị trong và ngoài tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Theo đó, các Đoàn lãnh đạo tỉnh sẽ đi thăm các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh vào ngày 16/01/2019 (11 tháng Chạp âm lịch).

Đoàn sẽ đi thăm Bệnh viện Đa khoa tỉnh và bệnh nhân nghèo điều trị tại bệnh viện vào ngày 25/01/2019 (20 tháng Chạp âm lịch).

Đoàn sẽ đi thăm và chúc Tết Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương vào ngày 04/02/2019 (30 tháng Chạp âm lịch).

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thay mặt lãnh đạo​ tỉnh đi thăm Bộ Chỉ huy biên phòng Bình Phước và Đồn biên phòng Thanh Hoà.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh đi thăm các đơn vị: Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Trạm xá Tỉnh đội, Kho K84 - Hiệp Thành, Sư Đoàn 9 - QĐ4, Đoàn 94 - Tổng Cục 2, Trường Quân sự địa phương, Kho A - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Công an tỉnh thay mặt lãnh đao tỉnh đi thăm và tặng quà: Trung đoàn Cảnh sát cơ động E25 (Miền Đông Nam bộ) - K20 đóng tại Đồng Nai và lực lượng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh.

Lãnh đạo Sở Y tế làm Trưởng đoàn đi thăm các đơn vị: Bệnh viện Quân đoàn 4, Viện Quân y (cơ sở 2), Viện Quân y 7A, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (Đồng Nai), Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Y học Dân tộc tỉnh, Trại phong Bến Sắn, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh.

Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội làm Trưởng đoàn đi thăm các đơn vị: Trung tâm Nhân đạo Quê Hương, Cơ sở bảo trợ nhà tình thương đoàn kết Thuận An, Tỉnh Hội người mù…

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và Tỉnh Đoàn tổ chức đi thăm, tặng quà cho công nhân lao động và thanh niên công nhân xa quê, có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài các Đoàn trên, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức đi thăm các gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng do cơ quan, đơn vị mình nhận đỡ đầu.

Ngoài các xã, phường, thị trấn có Đoàn của lãnh đạo tỉnh đến thăm; các huyện, thị xã, thành phố cần kiểm tra lại những địa phương còn khó khăn để phối hợp và hướng dẫn MTTQ, các đoàn thể, doanh nghiệp, đơn vị của tỉnh trực tiếp đến tặng quà cho hộ nghèo và đối tượng chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời có kế hoạch vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức từ thiện, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố cùng phối hợp thăm, tặng quà cho gia đình chính sách và đồng bào nghèo vui Tết.

Thời gian đi thăm của các Đoàn do Trưởng đoàn quy định cụ thể và kết thúc trước ngày 20/01/2019 (15 tháng chạp âm lịch).

Thông báo ​​

12/28/2018 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtđối tượng chính sách, Tết Nguyên đán, Kỷ Hợi, 2019120-to-chuc-cac-doan-di-tham-cac-doi-tuong-chinh-sach-cac-don-vi-nhan-dip-tet-nguyen-dan-ky-hoi-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
597.00
121,000
0.00
121000
72,237,000
/PublishingImages/2019-01/Tin 4 ngay 03.01.19.mp3
Chương trình làm việc tháng 8/2019 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 8/2019 của UBND tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh thông báo chương trình làm việc tháng 8/2019 của UBND tỉnh.

​Theo đó, trong tuần V (26 – 30/8/2019), UBND tỉnh sẽ thông qua báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 năm 2019; giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Nghị quyết QPPL); đề án xây dựng Đại đội Dân quân Thường trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Nghị quyết QPPL); quy chế phối hợp trong thực hiện một cửa, một cửa liên thông.

Thông báo​ ​

8/6/2019 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếttháng 8/2019, UBND tỉnh692-chuong-trinh-lam-viec-thang-8-2019-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
201.00
121,000
0.00
121000
24,321,000
Triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin sởi - rubella cho trẻ 1-5 tuổi tỉnh Bình Dương năm 2018-2019Triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin sởi - rubella cho trẻ 1-5 tuổi tỉnh Bình Dương năm 2018-2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin sởi - rubella cho trẻ 1-5 tuổi tỉnh Bình Dương năm 2018-2019 (gọi tắt là Kế hoạch​​​).

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là phấn đấu đạt ít nhất 95% trẻ từ 1-5 tuổi toàn tỉnh được tiêm bổ sung 01 mũi vc xin ngừa bệnh sởi - rubella vào tháng 11-12/2018; đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và các quy định của Bộ Y tế về tiêm chủng.

Kế hoạch được triển khai thực hiện từ tháng 11-12/2018.

Đối tượng áp dụng là tất cả trẻ từ 1-5 tuổi đang có mặt tại địa phương không phân biệt hộ khẩu thường trú hay tạm trú (sinh từ 01/01/2014 và đủ 12 tháng tuổi tính đến ngày triển khai chiến dịch tiêm bổ sung) sẽ được tiêm 01 mũi vắc xin sởi - rubella không kể tiền sử được tiêm chủng vắc xin phòng bệnh sởi hoặc vắc xin phòng bệnh rubella trước đó. Ngoại trừ trẻ đã tiêm vắc xin phòng bệnh sởi hoặc vắc xin phòng bệnh rubella trong thời gian dưới 1 tháng trước khi triển khai tiêm bổ sung.

Phạm vi thực hiện: 100% Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thực hiện tiêm bổ sung vắc xin sởi, rubella trong chương trình tiêm chủng mở rộng.

Sở Y tế phối hợp với các sở, ban, ngành; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Tỉnh Đoàn; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Bệnh viện Đa khoa tỉnh; các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố và bệnh viện ngoài công lập; Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh căn cứ nội dung Kế hoạch và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo phân công và báo cáo kết quả theo đúng tiến độ.

Kế hoạch​ 

 

11/16/2018 8:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchiến dịch, tiêm, vắc xin, sởi, rubella 631-trien-khai-chien-dich-tiem-bo-sung-vac-xin-soi-rubella-cho-tre-1-5-tuoi-tinh-binh-duong-nam-2018-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
366.00
121,000
0.00
121000
44,286,000
/PublishingImages/2018-11/SỞI RUBELLA.mp3
Khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nướcKhắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước

TTĐT - UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 và Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 200/TB-VPCP ngày 08/6/2020.

Theo đó, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đề cao trách nhiệm trong phối hợp phát triển kinh tế, ổn định đời sống xã hội, có biện pháp phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 đã được giao, bảo đảm giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2020.

Song song đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tập trung giải quyết các điểm nghẽn, bất cập, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, cho nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân. Nghiên cứu, đề xuất các chính sách ưu đãi hỗ trợ về tín dụng, điện, nước, kết cấu hạ tầng giao thông, logistics, bảo đảm nguồn nhân lực… để phục vụ nhu cầu của các dự án lớn, công nghệ cao và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, phát triển kết cấu hạ tầng phải gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Kế hoạch số 1648/KH-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/2/2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020.​

Văn bản ​​​

7/23/2020 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKhắc phục, tác động, đại dịch Covid-19, phục hồi, nền kinh tế, đất nước463-khac-phuc-tac-dong-cua-dai-dich-covid-19-de-phuc-hoi-va-phat-trien-nen-kinh-te-dat-nuoThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
360.00
121,000
0.00
121000
0
Ủy quyền thực hiện trách nhiệm quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình DươngỦy quyền thực hiện trách nhiệm quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh ủy quyền thực hiện trách nhiệm quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Dương. ​Quyết định này thay thế Quyết định số 2354/QĐ-UBND ngày 01/9/2017.​

Theo đó, ủy quyền cho Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai thực hiện trách nhiệm quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, cụ thể: Tham mưu xây dựng, ban hành quy chế, quy định về quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Dương.

Hàng năm, tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong năm và xây dựng kế hoạch, nhu cầu sử dụng của năm kế tiếp cho thuê bao thuộc quyền quản lý của UBND tỉnh theo hướng dẫn của Ban Cơ yếu Chính phủ; quản lý, hướng dẫn, kiểm tra các thuê bao trong quá trình triển khai, quản lý và sử dụng chứng thư số, thiết bị lưu khóa bí mật, dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh.

Đồng thời, phối hợp với Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin tổ chức tập huấn, huấn luyện triển khai, sử dụng chứng thư số, thiết bị lưu khóa bí mật, quyết định dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Quyết định ​

7/6/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtỦy quyền, quản lý, sử dụng, dịch vụ, chứng thực, chữ ký số, chuyên dùng, Chính phủ, nhà nước 281-uy-quyen-thuc-hien-trach-nhiem-quan-ly-su-dung-dich-vu-chung-thuc-chu-ky-so-chuyen-dung-chinh-phu-trong-cac-co-quan-nha-nuoc-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
325.00
121,000
0.00
121000
0
Điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021Điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

​TTĐT - UBND tỉnh thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giáo dục và đào tạo, dạy nghề; phát triển nguồn nhân lực; y tế, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, dân số kế hoạch hóa gia đình.

Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, các trường đại học; theo dõi và quản lý nhà nước đối với Trường Chính trị tỉnh. Trực tiếp làm Chủ tịch một số Hội đồng, Trưởng một số Ban Chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Theo dõi thành phố Dĩ An.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Hùng Dũng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Khoa học công nghệ, công nghệ thông tin; thông tin truyền thông, bưu chính, viễn thông, phát thanh truyền hình; báo chí, xuất bản; phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; vốn phi Chính phủ nước ngoài (NGOs).

Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh, các tổ chức hội, tổ chức phi Chính phủ; theo dõi và quản lý nhà nước đối với Bưu điện tỉnh, Viễn thông Bình Dương. Trực tiếp làm Chủ tịch một số Hội đồng, Trưởng một số Ban Chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Theo dõi thị xã Tân Uyên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Trúc giúp Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, các Ban Đảng Tỉnh ủy.

Theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Bảo hiểm xã hội; lao động, thương binh và xã hội; văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch, quảng cáo, gia đình; tôn giáo, dân tộc; dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền.

Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề. Trực tiếp làm Chủ tịch một số Hội đồng, Trưởng một số Ban Chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.​

Thông báo​

7/6/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐiều chỉnh, bổ sung, nhiệm vụ, công tác, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UBND tỉnh Bình Dương, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021126-dieu-chinh-bo-sung-nhiem-vu-cong-tac-cua-chu-tich-pho-chu-tich-ubnd-tinh-binh-duong-khoa-ix-nhiem-ky-2016-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
510.00
121,000
0.00
121000
0
Triển khai Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Bình DươngTriển khai Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ban, ngành, Hiệp hội Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp dịch vụ du lịch tổ chức phát động Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" trên các kênh thông tin truyền thông. Đẩy mạnh công tác truyền thông du lịch trên các phương tiện truyền thông, thông tin rộng rãi về mức độ an toàn, sn sàng thu hút khách du lịch; đồng thời hướng dẫn các quy định về đảm bảo an toàn cho hoạt động du lịch, khách du lịch, người lao động và cộng đồng người dân địa phương. Thông báo về việc miễn lệ phí tham quan tại các điểm đến di tích và danh thắng của tỉnh đến với doanh nghiệp lữ hành, du khách trong và ngoài tỉnh. Vận động, khuyến khích các doanh nghiệp liên quan du lịch ​​trên địa bàn tỉnh tham gia; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện các cam kết khuyến mại khi tham gia Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" đảm bảo môi trường du lịch an toàn, thân thiện và chất lượng. Cùng với đó, thực hiện chương trình kích cầu du lịch, tập trung khai thác thị trường nội địa gồm khách du lịch nội tỉnh và các tỉnh thành khác (Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam bộ, Đồng bằng sông Cửu Long) từ tháng 6 đến hết tháng 12/2020 trên toàn tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, làng nghề truyền thống trong tỉnh tổ chức tham gia quảng bá du lịch Bình Dương nhân các sự kiện diễn ra trong và ngoài tỉnh trong thời gian tới như: Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2020), Liên hoan ẩm thực Bình Dương lần thứ III/2020, Hội chợ Du lịch Quốc tế ITE- HCM 2020, Festival Đờn ca tài tử Quốc gia cần Thơ 2020 và một số sự kiện khác.

Kế hoạch ​​

7/6/2020 5:05 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtViệt Nam, du lịch 515-trien-khai-chuong-trinh-nguoi-viet-nam-di-du-lich-viet-nam-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
405.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2020-07/tin 7- Chương trình du lich Viet Nam.mp3
Phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Bình DươngPhương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này thay thế Quyết định số 3285/QĐ-UBND ngày 15/5 /2015 về việc ban hành Phương án phòng, tránh, ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

​Theo đó, tất cả các ngành, các cấp quán triệt và thực hiện nghiêm túc Phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm "bốn tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và "ba sẵn sàng" (chủ động phòng tránh; đối phó kịp thời; khắc phục khẩn trương và có hiệu quả). Huy động các nguồn lực để chủ động ứng phó hiệu quả trước mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra trong phạm vi quản lý, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, tài nguyên thiên nhiên, môi trường, di sản văn hóa, cơ sở hạ tầng và các công trình trọng yếu do thiên tai có thể gây ra, góp phần quan trọng phát triển bền vững kinh tế - xã hội của ngành và địa phương.

Các đơn vị, địa phương trên địa bàn được phân công, chủ động xây dựng phương án ứng phó để làm cơ sở xây dựng phương án ứng phó thiên tai ở cấp cao hơn nhằm ứng phó kịp thời, đạt hiệu quả với từng tình huống cụ thể do thiên tai gây ra. Đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân, chủ động sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, hạn chế thấp nhất mọi rủi ro gây ra. Bảo vệ các công trình quan trọng về an ninh Quốc gia, phòng, chống thiên tai, công trình trọng điểm trên địa bàn được phân công, đảm bảo các công trình giao thông, thông tin liên lạc hoạt động thông suốt. Bảo đảm an ninh trật tự vùng bị thiên tai.

Quyết định​ 

 

7/9/2020 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtPhương án, ứng phó, thiên tai, cấp độ, rủi ro, thiên tai995-phuong-an-ung-pho-thien-tai-theo-cac-cap-do-rui-ro-thien-tai-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
371.00
121,000
0.00
121000
0
Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Bình Dương Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc" trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là phấn đấu giai đoạn năm 2020 – 2025, triển khai áp dụng 100% các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quốc tế về truy xuất nguồn gốc và tài liệu hướng dẫn áp dụng đến các tổ chức, cá nhân có liên quan; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh, dịch vụ triển khai, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với nhóm sản phẩm, hàng hóa như nông lâm thủy sản, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, các sản phẩm, hàng hóa ưu tiên phát triển của tỉnh, triển khai thí điểm xây dựng, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc tại 05 đơn vị; ít nhất 30% các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sử dụng mã số, mã vạch tại tỉnh Bình Dương có hệ thống truy xuất nguồn gốc áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, đảm bảo khả năng tương tác, trao đổi dữ liệu với các hệ thống truy xuất nguồn gốc của doanh nghiệp trong nước và quốc tế…

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các sở quản lý chuyên ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định, tài liệu hướng dẫn về truy xuất nguồn gốc; quảng bá và nâng cao nhận thức về sự cấp thiết, lợi ích của truy xuất nguồn gốc, nội dung của Đề án, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, thông tư quản lý mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc thông qua các hội nghị, hội thảo, Trang thông tin điện tử, Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương và các phương tiện truyền thông trên địa bàn tỉnh. Phối hợp Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, các đơn vị có liên quan tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về hoạt động truy xuất nguồn gốc cho các cơ quan quản lý, các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh có nhu cầu xây dựng, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh; giúp các các tổ chức, cá nhân nhận thức rõ về lợi ích của việc minh bạch thông tin, truy xuất nguồn gốc để đảm bảo các giải pháp truy xuất nguồn gốc kết nối với cổng truy xuất nguồn gốc quốc gia và được chấp nhận ở các thị trường xuất khẩu mục tiêu.

Bên cạnh đó, xây dựng chính sách hỗ trợ phù hợp nhằm khuyến khích, thu hút các tổ chức, cá nhân áp dụng, cung ứng dịch vụ, tham gia sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh có thể đầu tư xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc; vận động, hướng dẫn các các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sử dụng mã số, mã vạch trên địa bàn tỉnh triên khai, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc; nghiên cứu và xây dựng hạ tầng kỹ thuật cần thiết cho hệ thống truy xuất nguồn gốc của tỉnh; tăng cường xã hội hóa và tận dụng các nguồn lực trong việc triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc.​

Kế hoạch ​​

7/16/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTriển khai, áp dụng, quản lý, hệ thống, truy xuất, nguồn gốc 273-trien-khai-ap-dung-va-quan-ly-he-thong-truy-xuat-nguon-goc-tren-dia-ban-tinh-binh-duongThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
616.00
121,000
0.00
121000
0
Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020)Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020)

TTĐT - ​UBND tỉnh thông báo viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân kỷ niệm 73 năm N​gày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020).

Theo đó, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - y ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 27/7/2020.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh phối hợp cùng các ngành có liên quan tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh thật chu đáo, trang nghiêm và an toàn.

Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND thành phố Thủ Dầu Một và thành phố Thuận An tổ chức cho cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia lễ viếng cùng thời gian và địa điểm nêu trên.

Tại các huyện, thị xã, thành phố khác, thời gian viếng Nghĩa trang liệt sĩ do UBND huyện, thị xã bố trí.

Thông báo ​​​​

7/16/2020 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtNghĩa trang, Liệt sĩ, kỷ niệm, 73 năm, Thương binh, Liệt sĩ 851-vieng-nghia-trang-liet-si-nhan-ky-niem-73-nam-ngay-thuong-binh-liet-si-27-7-1947-27-7-2020Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
185.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2020-07/tin 7- vieng nghia trang ls.mp3
Triển khai thi hành Luật Kiến trúc Triển khai thi hành Luật Kiến trúc

​TTĐT - UBND tỉnh chỉ đ​ạo triển khai thi hành Luật Kiến trúc theo Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 16/8/2019.

Theo đó, Sở Xây dựng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội duncủa Luật bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đi tượng, địa bàn (thông qua lng ghép chuyên đề trong các hội nghị, lớp tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật).

Sở Xây dựng phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Kiến trúc; đề xuất hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp, thống nhất với Luật Kiến trúc; đồng thời, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật và hướng dẫn thi hành Luật. Tổng hợp tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao, báo cáo Bộ Xây dựng trước ngày 20/7/2020.

Văn bản ​​​​

7/28/2020 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết Luật Kiến trúc 767-trien-khai-thi-hanh-luat-kien-trucThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
228.00
121,000
0.00
121000
0
Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại tỉnh Bình DươngKế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại tỉnh Bình Dương

​TTĐT - Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ t​​​hông (THPT) năm 2020 ban hành Kế hoạch tổ chức Kỳ THPT năm 2020 tại tỉnh Bình Dương.

 

Kỳ thi THPT năm 2020 sẽ diễn ra từ ngày 09/8/2020 đến 10/8/2020.

Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GDĐT) tỉnh Bình Dương chủ trì Cụm thi số 44 với tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 11.416 thí sinh. Trong đó có 1.230 thí sinh chỉ đăng ký xét tốt nghiệp là 1230; 9.753 thí sinh đăng ký xét tốt nghiệp và thi tuyển sinh và  433 thí sinh đăng ký chỉ thi tuyển sinh.

Sở GDĐT tỉnh Bình Dương tổ chức 21 Điểm thi. Trong đó, 17 Điểm thi đặt tại các trường THPT ở các huyện, thị xã, thành phố, 03 Điểm thi đặt tại các trường trung học cơ sở và 01 Điểm thi đặt tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Dầu Tiếng.

Sở GDĐT tổ chức và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phổ biến mục đích, yêu cầu, hướng dẫn thực hiện Quy chế thi và các văn bản hướng dẫn của Kỳ thi nhằm nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh đảm bảo sự thống nhất và đồng thuận của xã hội. Tiếp tục tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh, động viên học sinh tự tin, trung thực trong quá trình tham gia dự thi. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan truyền thông, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung liên quan đến Kỳ thi THPT quốc gia để học sinh và cha, mẹ học sinh được rõ.

Sở GDĐT, các sở ban, ngành, đoàn thể có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn được giao xây dựng kế hoạch cụ thể; có phương án xử lý kịp thời khắc phục những tình huống có thể xảy ra; lập dự trù kinh phí thực hiện; ban hành các văn bản hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai các công việc; cơ sở vật chất, trang thiết bị, chuẩn bị về con người tham gia tổ chức Hội đồng thi; tổ chức thanh tra, kiểm tra theo quy định; đảm bảo có đủ nguồn điện và có phương án dự phòng đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng thi nhất là tại địa điểm in sao đề thi, Điểm thi, nơi tổ chức chấm thi; chống ùn tắc giao thông; các Điểm thi phải có tường rào bao quanh; có phương án đề phòng thiên tai, hỏa hoạn; hỗ trợ nơi nghỉ cho thí sinh ở xa, đường đến địa điểm thi, làm thủ tục đăng ký dự thi; đồng thời đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, phù hợp với quy định và thực tiễn của địa phương​​.

Kế hoạch ​​

7/30/2020 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKỳ thi, tốt nghiệp, trung học, phổ thông461-ke-hoach-to-chuc-ky-thi-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-nam-2020-tai-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
514.00
121,000
0.00
121000
0
Triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thưTriển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Công văn triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư.

Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan ngành dọc, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức xã hội, doanh nghiệp nhà nước và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, phổ biến và triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý để thực hiện.

Toàn bộ nội dung Nghị định được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương, địa chỉ: http://sonoivu.binhduong.gov.vn, chuyên mục Văn bản pháp quy.

 Ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế công tác văn thư tại cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP.

 Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, hướng dẫn, triển khai và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP; tham mưu UBND tỉnh rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của tỉnh về công tác văn thư theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Công văn​

4/1/2020 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTriển khai, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP 118-trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-30-2020-nd-cp-cua-chinh-phu-ve-cong-tac-van-thThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseYến Nhi
246.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2020-04/Tin 7 - Nghi dinh 30.mp3
Bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019Bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 (gọi tắt là Kế hoạch).

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là tuyên truyền, phổ biến kịp thi, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP, quy chun kỹ thuật v cht lượng vật tư nông nghiệp, ATTP cho các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm; thông tin về vệ sinh ATTP và truyền thông, quảng bá nông sản thực phẩm được tăng cường; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của UBND tỉnh, đặc biệt là chính sách hỗ trợ áp dụng theo tiêu chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP, VietGAHP), phấn đấu trong năm có ít nhất 15 cơ sở được chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP); tỷ lệ mẫu giám sát vi phạm quy định về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật rau, củ, quảtồn dư hóa chất, kháng sinh trong các loại sản phẩm thịt, thủy sản, ô nhiễm vi sinh trong thịt, thủy sản giảm 10% so với năm 2018; tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đáp ứng quy định đảm bảo an toàn thực phẩm tăng 10% so với năm ​2018

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan chỉ đạo tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn; kiểm soát chặt chẽ ATTP; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATTP, tập trung vào các quy định, quy chuẩn kỹ thuật về sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn cũng như các quy định về xử phạt hành chính, xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm quy định về ATTP theo quy định của pháp luật, hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với đối tượng tuyên truyền; tổ chức giám sát ATTP nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo và thanh tra, truy xuất, xử lý tận gốc các trường hợp vi phạm ATTP; triển khai kế hoạch thanh tra chuyên ngành; trọng tâm thanh tra đột xuất cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, cơ sở giết mổ, cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm nhỏ lẻ, cơ sở có dấu hiệu vi phạm nhằm kịp thời phát hiện, truy xuất nguồn gốc và xử lý triệt để các đối tượng vi phạm; tổ chức đào tạo, đào tạo nâng cao cho cán bộ quản lý chất lượng ATTP đặc biệt là cán bộ quản lý, thanh tra tại các tuyến huyện, xã…

Kế hoạch ​​

​ 

4/12/2019 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBảo đảm, an toàn, thực phẩm, lĩnh vực, nông nghiệp907-bao-dam-an-toan-thuc-pham-trong-linh-vuc-nong-nghiep-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
501.00
121,000
0.00
121000
60,621,000
/PublishingImages/2019-04/tin 2- Bao dam ATTP trong lvuc nong nghiep 2019.mp3
Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Dương lần thứ V Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Dương lần thứ V

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Dương lần thứ V. ​

Mục tiêu Kế hoạch là tổng kết 05 năm (2015-2020) triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh, đánh giá những kết quả nổi bật đã đạt được của phong trào thi đua yêu nước và những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đề ra phương hướng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tiếp theo. Kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân là anh hùng, chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các ngành, các cấp, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế và mọi tầng lớp nhân dân.

Dự kiến tổ chức Đại hội trong quý III/2020 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau), tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương. Số lượng đại biểu khoảng 600 người.

Chủ đề Đại hội: "Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương đoàn kết, thi đua lao động sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc".

Nội dung chương trình Đại hội: Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025; báo cáo tham luận và giao lưu với các điển hình tiên tiến; biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến; phát động phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020 - 2025.

Kế hoạch​

 

 

 

 

​ 

4/15/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, Đại hội ,Thi đua yêu nước,  Bình Dương, lần thứ V 361-ke-hoach-to-chuc-dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-tinh-binh-duong-lan-thu-vThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseYến Nhi
316.00
121,000
0.00
121000
0
Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong kỳ 2014-2018Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong kỳ 2014-2018

TTĐT - Ngày 01/3/2019, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018.

Theo đó, có 466 văn bản của HĐND, UBND tỉnh ban hành còn hiệu lực gồm 114 Nghị quyết, 342 Quyết định, 10 Chỉ thị; có 496 văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ gồm 81 Nghị quyết, 315 Quyết định, 100 Chỉ thị; có 43 văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần gồm 05 Nghị quyết, 29 Quyết định; có 90 văn bản cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới gồm 17 Nghị quyết, 72 Quyết định, 01 Chỉ thị.

Quyết địnhDanh mục văn bản quy phạm pháp luật của từng cơ quan, đơn vị.

3/1/2019 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết615-cong-bo-ket-qua-he-thong-hoa-van-ban-quy-pham-phap-luat-trong-ky-2014-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseMai Xuân
205.00
121,000
0.00
121000
24,805,000
Bình Dương phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011Bình Dương phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011
TTĐT - Ngày 27/4/2011, UBND tỉnh Bình Dương đã ra Chỉ thị số 09/CT-UBND phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2011 và kế hoạch 05 năm (2011-2015).
Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong kế hoạch 5 năm (2011-2015) để đề ra các mục tiêu thi đua cụ thể từng năm, từng đợt để có kế hoạch, biện pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương. Trước mắt thực hiện tốt và có hiệu quả các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 21/2/2011 của Chính phủ.
 
Tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời gắn phong trào thi đua với tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, khó khăn, bức xúc, thiết thực như: duy trì ổn định sản xuất-kinh doanh, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân và người lao động trong các doanh nghiệp, giảm tai nạn giao thông, thực hành tiết kiệm chống lãng phí…
 
Phát động các phong trào thi đua yêu nước có tác dụng trực tiếp đến việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân vững mạnh. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chú trọng công tác xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tấm gương người tốt, việc tốt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
 
Mai Xuân
5/9/2011 7:59 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1450-Binh-Duong-phat-dong-phong-trao-thi-dua-thuc-hien-thang-loi-nhiem-vu-kinh-te-xa-hoi-nam-2011Thông tin chỉ đạo, điều hành
Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Bình DươngDanh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định​ về việc phê duyệt Danh mục​ các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, tổng số đoạn sông, suối và hồ phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương là 125 đoạn; trong đó, TP. Thủ Dầu Một: 13 đoạn, TX. Thuận An: 14 đoạn, TX.Dĩ An: 10 đoạn, TX. Bến Cát: 12 đoạn, huyện Bàu Bàng: 14 đoạn, TX. Tân Uyên: 16 đoạn, huyện Bắc Tân Uyên: 13 đoạn, huyện Phú Giáo: 12 đoạn, huyện Dầu Tiếng: 21 đoạn.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành liên quan; UBND cấp huyện, xã; tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành hồ chứa thuỷ lợi, thuỷ điện thi hành Quyết định này.

1/10/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếthành lang bảo vệ,  nguồn nước12-danh-muc-cac-nguon-nuoc-phai-lap-hanh-lang-bao-ve-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
154.00
121,000
0.25
121000
18,664,250
Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình DươngRà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào nội dung thực hiện rà soát, đánh giá của 94 TTHC/ nhóm TTHC, tổng hợp kết quả gồm: Nội dung phương án đơn giản hóa TTHC và các sáng kiến cải cách TTHC; lý do; chi phí cắt giảm khi đơn giản hóa; kiến nghị thực thi. Sau đó, gửi kết quả rà soát, đánh giá; sơ đồ nhóm TTHC trước và sau rà soát đã được Thủ trưởng cơ quan phê duyệt về Văn phòng UBND tỉnh để xem xét, đánh giá chất lượng trước ngày 03/6/2019.

Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận, đánh giá chất lượng trước ngày 02/8/2019. Trong trường hợp cần thiết, có thể tổ chức lấy ý kiến của đối tượng chịu tác động và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác để thu thập thông tin trong quá trình rà soát, đánh giá, cho ý kiến, tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá. Việc tổ chức lấy ý kiến các bên có liên quan có thể thông qua hình thức hội thảo, hội nghị, tham vấn hoặc các biểu mẫu lấy ý kiến.

Trên cơ sở kết quả đánh giá chất lượng của Văn phòng UBND tỉnh, cơ quan được giao chủ trì rà soát, đánh giá hoàn thiện kết quả rà soát, đánh giá và dự thảo Quyết định thông qua Phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC đối với từng lĩnh vực hoặc theo nội dung được giao chủ trì, theo mẫu tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 16/8/2019.

Kế hoạch ​

1/28/2019 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtRà soát, đánh giá, thủ tục hành chính321-ra-soat-danh-gia-thu-tuc-hanh-chinh-nam-2019-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
331.00
121,000
0.00
121000
40,051,000
Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN năm 2018Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN năm 2018

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản​ về việc thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN năm 2018.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN năm 2018 tại Quyết định số 01/QĐ-BCĐASEAN​ ngày 07/5/2018 của Ban Chỉ đạo thông tin tuyên truyền ASEAN (Bộ Thông tin và Truyền thông).

Chủ đề của ASEAN năm 2018 là "Tự cường và Sáng tạo".

Nội dung tuyên truyền không chỉ tập trung vào các nội dung về văn hóa, thông tin mà cần xem xét mở rộng sang các lĩnh vực quan trọng như đầu tư, kinh doanh, hội nhập. Bên cạnh đó, tăng cường hơn nữa vai trò thông tin hỗ trợ các lĩnh vực ưu tiên thuộc 3 Trụ cột Cộng đồng; nâng cao kỹ năng cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền về ASEAN; đẩy mạnh công tác tuyên truyền ASEAN trên mạng xã hội và Fanpage; gắn tuyên truyền về ASEAN với các sự kiện lớn được tổ chức tại Việt Nam như: Diễn đàn Nghị viện châu Á- Thái Bình Dương, Hội nghị cấp cao Tiểu vùng Mê Công…

Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò là nước điều phối Quan hệ Đối tác ASEAN - Nhật Bản từ tháng 8/2018 - 8/2021. Trên cơ sở này, ngoài các hoạt động tuyên truyền theo kế hoạch, cần tăng cường tuyên truyền thêm về Quan hệ Đối tác ASEAN-Nhật Bản và các lĩnh vực ưu tiên hợp tác giữa hai bên…

5/29/2018 9:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtASEAN 2018774-ke-hoach-tuyen-truyen-quang-ba-asean-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
277.00
121,000
0.00
121000
33,517,000
Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa có Chỉ thị về tăng cường công tác tấn công trấn áp tội phạm; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

​Theo đó, nhằm đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả Công văn số 3566/BCĐ138/CP ngày 22/11/2019 của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ và Điện số 882/ĐK-HT ngày 14/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là trên các lĩnh vực dễ xảy ra tội phạm và vi phạm pháp luật. Thời gian thực hiện cao điểm từ 15/12/2019 đến hết ngày 14/02/2020. 

Các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tổ chức rà soát các nhiệm vụ đã được phân công và chương trình công tác đã đề ra trong năm 2019; xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm thuộc lĩnh vực của ngành, địa phương mình quản lý, thực hiện đồng bộ giải pháp tham gia phối hợp phòng ngừa, đấu tranh chống các loại, tội phạm, nhất là các loại tội phạm, vi phạm pháp luật thường xảy ra trong dịp lễ, Tết và trong dịp Lễ hội Rằm tháng Giêng; tích cực phối hợp, tham gia cùng lực lượng Công an thực hiện các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện đợt cao điểm đấu tranh trấp áp các loại tội phạm, đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; tập trung đẩy mạnh phòng ngừa xã hội, thực hiện công tác tuyên truyền đến mỗi cán bộ, hội viên, đoàn viên, nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm; phối hợp tuyên truyền, quản lý giáo dục cải tạo người phạm tội, đối tượng tù tha trở về địa phương, đối tượng vi phạm pháp luật phải cảm hóa, giáo dục tại gia đình và cộng đồng dân cư.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai quyết liệt công tác tấn công trấn áp tội phạm đến các xã, phường, thị trấn; củng cố lực lượng chính trị ở cơ sở vững mạnh, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy...

Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương, Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh phối hợp với Công an tỉnh tăng cường thời lượng phát sóng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn tỉnh với những nội dung phong phú, phù hợp và sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân; tạo khí thế liên hoàn vừa tấn công, trấn áp vừa gắn với công tác vận động tuyên truyền để phát huy sức mạnh của toàn hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tội phạm.

​Chỉ thị 

1/2/2020 1:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtan ninh, trật tự, Tết Nguyên Đán, Canh Tý, 2020827-dam-bao-an-ninh-trat-tu-tren-dia-ban-tinh-truoc-trong-va-sau-tet-nguyen-dan-canh-ty-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
636.00
121,000
0.00
121000
0
Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030 Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

Theo đó, nhằm nâng cao chất lượng GDNN, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và đảm bảo xu thế hội nhập quốc tế, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác GDNN trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ nay đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ban, ngành, Hiệp hội, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực GDNN theo Kế hoạch số 4651/KH-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh; tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh sắp xếp tinh gọn hệ thống cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh theo nhu cầu thị trường lao động, phù hợp cơ cấu ngành nghề, đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các giải pháp nâng cao số lượng đào tạo trình độ từ trung cấp trở lên; phối hợp với Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội về GDNN; khuyến khích doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp; hình thành mối quan hệ chặt chẽ giữa cơ sở GDNN với doanh nghiệp, các hiệp hội và trung tâm dịch vụ việc làm, sàn giao dịch việc làm, hội chợ việc làm; khuyến khích các cơ sở GDNN trong tỉnh mở rộng hợp tác, liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia vào quá trình đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp; phối hợp các cơ sở GDNN công lập đủ điều kiện xây dựng phương án, chuyển đổi sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hạch toán như doanh nghiệp theo lộ trình, phù hợp với điều kiện phát triển của đơn vị…

Các cơ sở GDNN cập nhật, điều chỉnh, đổi mới phương thức, chương trình, giáo trình giảng dạy đáp ứng nhu cầu thực tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao; liên kết, quan hệ với doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và đội ngũ chuyên gia tham gia vào quá trình xây dựng chương trình đào tạo, ngân hàng đề thi, đánh giá người học, gắn đào tạo với giải quyết việc làm; tổ chức kiểm định, tự kiểm định chất lượng cơ sở, chương trình đào tạo theo qui định; có kế hoạch tổ chức, bồi dưỡng, giải pháp nhằm nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn theo qui định, đặc biệt là giáo viên các nghề trọng điểm cấp độ quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế…​

Chỉ thị ​

5/15/2019 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐổi mới, nâng cao, chất lượng, giáo dục nghề nghiệp 7-doi-moi-va-nang-cao-chat-luong-giao-duc-nghe-nghiep-den-nam-2021-va-dinh-huong-den-nam-2030Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
574.00
121,000
0.00
121000
69,454,000
/PublishingImages/2019-05/Tin 12 - Giao duc nghe nghiep.mp3
Chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức, cán bộChấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức, cán bộ

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức, cán bộ.

Theo đó, để kịp thời chấn chỉnh, đảm bảo cho công tác tổ chức, cán bộ của các cơ quan, đơn vị, địa phương đi vào nề nếp, đúng quy định, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chấp hành và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ; tiến hành rà soát, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan, đơn vị, địa phương do mình quản lý. Đối với các cơ quan, đơn vị là đối tượng thanh tra của Bộ Nội vụ theo Quyết định số 199/QĐ-TTBNV ngày 21/4/2014 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ phải quán triệt và khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được Đoàn thanh tra nêu ra theo biên bản làm việc với cơ quan, đơn vị.

Sở Nội vụ rà soát các hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh, các ý kiến kết luận thanh tra, kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền trong thời gian qua để bổ sung, hoàn thiện theo quy định; phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện công tác tổ chức, cán bộ đảm bảo theo đúng quy định.​

Văn bản ​​​​

4/2/2019 9:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChấn chỉnh, tồn tại, hạn chế, công tác, tổ chức, cán bộ627-chan-chinh-khac-phuc-nhung-ton-tai-han-che-trong-cong-tac-to-chuc-can-bThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
281.00
121,000
0.00
121000
34,001,000
/PublishingImages/2019-04/Tin 6- chan chinh nhung ton tai trong cong tac to chuc, can bo.mp3
Bổ sung 02 tuyến đường kết nối vùng vào Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Bình DươngBổ sung 02 tuyến đường kết nối vùng vào Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Theo đó, điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch ngành giao thông vận tải tỉnh Bình Dương 02 tuyến đường: Đường Tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng; đường và cầu kết nối tỉnh Bình Dương và tỉnh Tây Ninh.

Cụ thể, đường Tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng: Tuyến kết nối các huyện Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Bàu Bàng; điểm đầu tuyến tại ngã 3 Tân Thành, đường ĐT.746 (cách trụ sở UBND xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên khoảng 100m), điểm cuối tuyến tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng. Đoạn qua huyện Bắc Tân Uyên dài 9,32km, đoạn qua huyện Phú Giáo dài 29,38km, đoạn qua huyện Bàu Bàng dài 8,648km, tổng chiều dài tuyến 47,35km. Quy mô quy hoạch 06 làn xe.

Đường và cầu kết nối tỉnh Bình Dương và tỉnh Tây Ninh: Tuyến kết nối 02 tỉnh Bình Dương và Tây Ninh, điểm đầu tuyến giao với ĐT.744 đoạn qua thị trấn Dầu Tiếng, điểm cuối tuyến tại sông Sài Gòn để kết nối với đường Đất Sét - Bến Củi phía tỉnh Tây Ninh. Tổng chiều dài tuyến 800,39m, trong đó phần cầu dài 330,8m, phần đường đầu cầu phía Bình Dương dài 377,565m và đường đầu cầu phía Tây Ninh dài 92,025m. Quy mô quy hoạch phần đường 06 làn xe, quy mô quy hoạch phần cầu 06 làn xe.

Quyết định

11/27/2019 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết693-bo-sung-02-tuyen-duong-ket-noi-vung-vao-quy-hoach-tong-the-giao-thong-van-tai-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhTrueMai Xuân
300.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2019-12/Tin 9 - Bo sung 2 tuyen duong.mp3
Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Về phát triển kinh tế, phấn đấu tăng trưởng Ttổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2020 đạt trên 8,5%; triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế; nghiên cứu, tuyên truyền, khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp khai thác có hiệu quả Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA) để phát triển sản xuất kinh doanh; quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020, khơi thông các nguồn lực tạo động lực mới cho phát triển; phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; xử lý nghiêm cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng; kiểm soát chặt chẽ cơ sở tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và các nguồn xả thải; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Về dự toán ​ngân sách nhà nước năm 2020, dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 phải được xây dựng theo đúng quy định hiện hành, trên cơ sở đánh giá sát tình hình thu các năm 2016-2018 và ước thực hiện năm 2019; đồng thời phân tích, dự báo tình hình kinh tế, tài chính, đặc biệt là những nhân tố tác động làm thay đổi tình hình sản xuất - kinh doanh, đầu tư, phát triển của doanh nghiệp và hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu năm 2020…; dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 phù hợp với các mục tiêu cơ cấu lại ngân sách giai đoạn 2016-2020, quán triệt yêu cầu công khai, minh bạch và thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ; sắp xếp các khoản chi và thứ tự ưu tiên các nhiệm vụ theo mức độ cấp thiết, quan trọng và khả năng triển khai thực hiện năm 2020…

Về xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020 theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công (sửa đổi) có hiệu lực từ 01/01/2020, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

Chỉ thị​​


7/29/2019 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtXây dựng, kế hoạch, kinh tế - xã hội, dự toán, ngân sách, nhà nước505-xay-dung-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-va-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
557.00
121,000
0.00
121000
67,397,000
/PublishingImages/2019-08/Tin10 - Du toan ngan sach 2020.mp3
1 - 30Next