Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Phân loại đường để tính giá cước năm 2017Phân loại đường để tính giá cước năm 2017

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định​ về việc phân l​oại đường để tính giá cước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Quyết định kèm theo bảng phân loại đường tính cước đường bộ trên 16 tuyến đường tỉnh, gồm: ĐT741, ĐT742, ĐT743a, ĐT743b, ĐT743c, ĐT744, ĐT746, ĐT747a, ĐT747b, ĐT748, ĐT749a, ĐT749b, ĐT750, ĐT741b, ĐT749c, ĐT749d.

Quyết định cũng phân loại các tuyến đường thuộc địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, thành phố Thủ Dầu Một có 86 tuyến, thị xã Dĩ An có 45 tuyến, thị xã Thuận An có 37 tuyến, thị xã Bến Cát có 11 tuyến, thị xã Tân Uyên có 21 tuyến, huyện Dầu Tiếng có 21 tuyến, huyện Bàu Bàng có 12 tuyến, huyện Bắc Tân Uyên có 10 tuyến, huyện Phú Giáo có 20 tuyến.

Tất cả các tuyến đường đều được lập bảng cụ thể điểm đầu, điểm cuối, chiều dài, loại đường (từ loại 1 đến loại 6).​​

8/3/2017 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtphân loại đường, tuyến đường, giá cước 2017678-phan-loai-duong-de-tinh-gia-cuoc-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
174.00
121,000
0.30
121000
21,090,300
Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (gọi tắt là Kế hoạch).

Theo đó, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập trung thực hiện các chính sách nhằm ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, trong đó UBND tỉnh xác định 30 chỉ tiêu chủ yếu năm 2019, cụ thể: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 8,5-8,7%; tỷ trọng các ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, nông - lâm nghip – thy sản và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm trong cơ cấu kinh tế tương ng63,7% - 25,0% - 3 2% - 8,1%... Song song đó, tập trung thực hiện quyết liệt các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng; phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa, hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; phát huy nguồn lực tài nguyên, tăng cường bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng, hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp; tăng cường quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết hằng quý, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng cuối quý để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tại các phiên họp thường kỳ; tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch này trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và đề xuất các giải pháp chỉ đạo, điều hành báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 10/11/2019.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan thông tấn, báo chí, các sở, ngành và địa phương tổ chức phổ biến tuyên truyền rộng rãi Kế hoạch này.​

Kế hoạch ​

2/15/2019 7:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, phát triển, kinh tế - xã hội, Dự toán, ngân sách, nhà nước 283-thuc-hien-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-va-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
500.00
121,000
0.00
121000
60,500,000
/PublishingImages/2019-02/Tin 3 - Ke hoach phat trien KT-XH 2019.mp3
Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019.

​Theo đó, Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương căn cứ tình hình, điều kiện thực tế của địa phương để triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS. Đồng thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo gửi Bộ Y tế trước ngày 20/12/2019.

Văn bản ​​

11/5/2019 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết315-trien-khai-thang-hanh-dong-quoc-gia-phong-chong-hiv-aids-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
81.00
121,000
0.00
121000
0
Tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á Horasis - Bình Dương 2019Tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á Horasis - Bình Dương 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á Horasis – Bình Dương 2019​​.

​Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Horasis - Bình Dương 2019 (gọi tắt: Horasis – Bình Dương 2019) được tổ chức từ ngày 24/11/2019 đến ngày 26/11/2019 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương.

Thành phần tham dự: Khách mời trong nước (khoảng 100 người) gồm lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp; khách mời nước ngoài (hơn 400 khách từ 60 quốc gia trên toàn thế giới) gồm lãnh đạo Bộ của một số quốc gia, địa phương nước ngoài, tổ chức quốc tế, các Tập đoàn đa quốc gia; các giáo sư, diễn giả của một số viện nghiên cứu ​và các trường đại học trên thế giới và lãnh đạo địa phương (khoảng 300 người).

Diễn đàn Horasis - Bình Dương 2019 là một diễn đàn được tổ chức theo hình thức diễn đàn kinh tế thế giới với 04 phiên họp toàn thể, 35 phiên đối thoại, thảo luận diễn ra song song và sự kiện bên lề Lễ hội Horasis cho mọi người "Horasis for all" Festival.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các ngành, đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động của Diễn đàn Horasis – Bình Dương 2019 nhằm đạt được mục đích, yêu cầu và các nội dung của kế hoạch đã đề ra.

Ban Tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổng thể Diễn đàn Horasis – Bình Dương 2019; phân công nhiệm vụ cho các đơn vị xây dựng kế hoạch và phê duyệt kế hoạch chi tiết tổ chức các hoạt động. Trưởng Ban Tổ chức sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và quyết định thành lập các Tiểu ban phục vụ cho Ban Tổ chức.    ​

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của việc đăng cai tổ chức Diễn đàn Horasis – Bình Dương 2019; xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ nhằm phục vụ nhân dân nhân dịp tổ chức sự kiện; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới với tinh thần "trọng thị, chu đáo, mến khách", nhất là các cơ sở kinh doanh, các khu, điểm du lịch thường xuyên có du khách đến tham quan, giải trí.

Kế hoạch​10/17/2019 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết Diễn đàn, Hợp tác, Châu Á, Horasis324-to-chuc-dien-dan-hop-tac-kinh-te-chau-a-horasis-binh-duong-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalse
490.00
0
0.00
0
/PublishingImages/2019-10/Tin 12 - Horasis 2019.mp3
Chương trình làm việc tháng 11/2019 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 11/2019 của UBND tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình làm việc tháng 11/2019.

​Theo đó, trong tuần thứ II (04 – 08/11/2019), UBND tỉnh sẽ thông qua ​23 nội dung trình HĐND tỉnh tại K​ỳ họp cuối năm 2019. 
Trong tuần III (11 – 15/11/2019), UBND tỉnh sẽ thông qua chương trình làm việc năm 2020 của UBND tỉnh; Quyết định ban hành quy chế khai thác, sử dụng, quản lý cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương; 11 nội dung còn lại trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp cuối năm 2019.
Trong tuần V (28 – 31/11/2019), UBND tỉnh sẽ thông qua Đề án phát triển kinh doanh xăng dầu.​

Thông báo​ 


11/11/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChương trình, UBND tỉnh, tháng 11/2019666-chuong-trinh-lam-viec-thang-11-2019-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalse
125.00
0
0.00
0
Danh mục biểu mẫu đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộcDanh mục biểu mẫu đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
  
TTĐT - Ngày 27-7, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1915/QĐ-UBND về việc “Ban hành Danh mục các biểu mẫu sử dụng trong quá trình lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.
  
Theo đó, ban hành Danh mục các biểu mẫu sử dụng trong quá trình lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Dương, gồm: Bản tóm tắt lý lịch, Biên bản vi phạm hành chính, Bản tường trình, Phiếu trả lời kết quả về việc xác nhận tình trạng nghiện ma túy,… (xem chi tiết).
    
Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện các biểu mẫu trong quá trình áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
      
  
Hội nghị tập huấn đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
          
Phương Chi
7/28/2015 3:33 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1324-Danh-muc-bieu-mau-de-nghi-ap-dung-bien-phap-dua-vao-co-so-cai-nghien-bat-buocThông tin chỉ đạo, điều hành
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Bình DươngĐẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, hoàn thành trong tháng 11/2019; phối hợp Sở Tài chính, rà soát các mức chi cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đảm bảo nguồn kinh phí cho các Trung tâm Phát triển quỹ đất hoạt động có hiệu quả, ​hoàn thành trong tháng 11/2019; kịp thời nắm bắt tình hình, chủ động giải quyết hoặc phối hợp với các sở, ngành có liên quan giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh; rút ngắn thời gian thẩm định mảnh trích đo địa chính...                                        

UBND cấp huyện tập trung củng cố, kiện toàn, sắp xếp đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm Phát triển quỹ đất; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức công vụ, công tác dân vận - động viên, tăng thu nhập và ổn định tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp làm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao...

Các chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm trong công tác đấu thầu, chỉ định thầu lựa chọn tư vấn thiết kế phải chọn được những đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm để đảm bảo hạn chế thấp nhất việc điều chỉnh, bổ sung thiết kế trong quá trình thực hiện dự án làm ảnh hưởng đến tiến độ công tác bồi thường...

Cơ quan Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương xây dựng các chương trình, chuyên đề, chuyên mục về bồi thường, giải phóng mặt bằng; phổ biến đường lối, chính sách, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tăng cường thời lượng phát sóng, tuyên truyền các quy định của pháp luật về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; bám sát địa bàn để nắm đủ, đúng thông tin phản ánh và định hướng dư luận rõ ràng, đúng tình hình, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương...

Định kỳ 06 tháng, các sở, ban, ngành, địa phương tổng hợp kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND  tỉnh.

Chỉ thị ​

11/5/2019 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếttiến độ, bồi thường, giải phóng, mặt bằng, công trình, dự ánThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
509.00
0
0.00
0
Tham gia chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017Tham gia chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017

TTĐT -  UBND tỉnhđã ban hành Công văn số 601/UBND-KTN về việc tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017.

Theo đó, để góp phần tích cực vào thành công của Chiến dịch Giờ Trái đất 2017 theo chỉ đạo của Bộ Công Thương thực hiện tắt điện chiếu sáng từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 25/3/2017 tại một số khu vực công cộng và hộ sử dụng điện, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và các đơn vị trực thuộc tắt các đèn chiếu sáng không cần thiết tại trụ sở đơn vị, các khu vực công cộng; vận động cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị và các thành viên trong gia đình tích cực hưởng ứng, đăng ký tham gia thực hiện tắt đèn chiếu sáng không cần thiết trong gia đình vào thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất 2017.     

UBND các huyện, thị xã, thành phố đăng ký khu vực tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất 2017; tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng về thời gian thực hiện và ý nghĩa của Chiến dịch Giờ Trái đất; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đăng ký và tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất 2017.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương tích cực tuyên truyền trong thời gian trước sự kiện; đồng thời đưa tin kịp thời tại thời điểm diễn ra sự kiện.

Công ty Điện lực Bình Dương chuẩn bị các phương thức vận hành của hệ thống điện trong thời gian diễn ra hoạt động Giờ Trái đất 2017, đánh giá hiệu quả điện năng tiết kiệm; phối hợp với Sở Công Thương tổ chức tuyên truyền nhằm thu hút sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức, người dân tham gia vào chiến dịch và tắt đèn tự nguyện.

Danh sách đăng ký tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017 của các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố gửi về Công ty Điện lực Bình Dương trước ngày 10/3/2017 để Công ty Điện lực Bình Dương tổng hợp báo cáo Sở Công Thương.

3/3/2017 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, công văn, hưởng ứng, tham gia, Giờ Trái đất, Giờ Trái đất năm 2017518-tham-gia-chien-dich-gio-trai-dat-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Tuyên truyền Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Dương lần thứ III, năm 2019Tuyên truyền Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Dương lần thứ III, năm 2019

TTĐT - UBND tỉnh chỉ đạo ​triển khai công tác tuyên truyền Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Dương lần thứ III, năm 2019.

​Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tuyên truyền, cổ động theo nội dung đã được duyệt. Tại huyện Phú Giáo: Treo cờ Đảng, cờ Nước, cờ phướn, cờ chuối, pano, băng rôn tại khu vực tổ chức Đại hội (Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện) và các hoạt động chào mừng Đại hội (Nhà truyền thống huyện), các tuyến đường Trung tâm hành chính huyện Phú Giáo. Tại thành phố Thủ Dầu Một: Treo cờ phướn, pano tại Trung tâm Hành chính tỉnh và các tuyến đường Phạm Ngọc Thạch, Hùng Vương; treo băng rôn, pano tại các tuyến đường nội ô thành phố Thủ Dầu Một.

Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh - truyền hình, truyền thanh căn cứ nội dung, hình thức tuyên truyền tại Kế hoạch số 685/KH-UBND ngày 20/02/2019 của UBND​ tỉnh để tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Đại hội, các gương tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc; các gương sản xuất, kinh doanh giỏi,...

Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Cổng Thông tin điện tử tỉnh căn cứ mục đích, yêu cầu và nội dung tuyên truyền theo Kế hoạch số 685/KH-UBND ngày 20/02/2019 của UBND tỉnh để triển khai công tác truyền thông cho phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

Thời gian tuyên truyền: Trước, tro​ng và sau Đại hội (trong tháng 11/2019).​

Văn bản 

10/22/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtdân tộc thiểu số363-tuyen-truyen-dai-hoi-dai-bieu-cac-dan-toc-thieu-so-tinh-binh-duong-lan-thu-iii-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
319.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2019-10/Tin 11 - Dai hoi cac dan toc.mp3
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2015Đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2015
 
TTĐT - Ngày 11-3, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 677/KH-UBND “Đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2015” (Kế hoạch). Kế hoạch nhằm đổi mới cơ chế quản lý hoạt động khoáng sản, khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản của tỉnh, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, hạn chế lãng phí, thất thoát tài nguyên.
 
Theo đó, sẽ lựa chọn điểm mỏ đấu giá quyền thăm dò, khai thác khoáng sản (KTKS) năm 2015 (gồm đá làm vật liệu xây dựng thông thường, sét gạch ngói); tiến hành tổ chức Phiên đấu giá quyền KTKS (Phiên đấu giá) theo quy định của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ và các quy định liên quan khác.
 
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước và sau Phiên đấu giá để công bố công khai Kế hoạch, công khai thông tin về Phiên đấu giá trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, Cổng Thông tin điện tử của UBND tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. Đồng thời, lập và bán hồ sơ mời đấu giá; trình UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng đấu giá quyền KTKS hoặc thuê tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp của Nhà nước để thực hiện tổ chức đấu giá theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ; chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan, xây dựng quy chế đấu giá, nội quy đấu giá, xây dựng giá khởi điểm, xác định số tiền đặt trước, bước giá và xây dựng kế hoạch tổ chức Phiên đấu giá, trình UBND tỉnh phê duyệt; tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá; chuẩn bị hồ sơ trước, sau Phiên đấu giá theo quy định Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ và phối hợp với tổ chức bán đấu giá thực hiện các nội dung liên quan đến công tác đấu giá quyền KTKS.
 
Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã - nơi có khoáng sản đưa ra đấu giá có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện theo Kế hoạch.
  
 
 
  
 
  
QUYỀN, TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN KTKS
  
1. Lập hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền KTKS theo quy định tại Điều 16, Nghị định số 22/2012/NĐ-CP;
 
2. Tham giá đấu giá quyền KTKS theo quy định của nội quy Phiên đấu giá tại Điều 20, Nghị định số 22/2012/NĐ-CP;
 
3. Nếu trúng đấu giá quyền KTKS tổ chức, cá nhân có các quyền sau:
- Được cấp văn bản xác nhận trúng đấu giá quyền KTKS;
- Được sử dụng thông tin về khoáng sản liên quan đến khu vực trúng đấu giá quyền KTKS theo quy định pháp luật về khoáng sản;
- Được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép KTKS sau khi hoàn thành các thủ tục đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định pháp luật về khoáng sản;
- Được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.
 
4. Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền KTKS có các nghĩa vụ sau:
- Nộp tiền trúng đấu giá theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 22/2012/NĐ-CP, Điều 8 Thông tư số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;
- Trong thời hạn sáu (06) tháng - kể từ ngày kết thúc Phiên đấu giá, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền KTKS ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản theo quy định pháp luật về khoáng sản;
- Trong thời hạn mười hai (12) tháng - kể từ ngày được phê duyệt trữ lượng khoáng sản, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép KTKS theo quy định pháp luật về khoáng sản;
- Không được chuyển nhượng kết quả đấu giá quyền KTKS cho tổ chức, cá nhân khác lập hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản;
- Thực hiện các nghĩa vụ, quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.
 
 
Hoài Hương
3/17/2015 2:45 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1187-Dau-gia-quyen-khai-thac-khoang-san-lam-vat-lieu-xay-dung-thong-thuong-tren-dia-ban-tinh-Binh-Duong-nam-2015Thông tin chỉ đạo, điều hành
Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV và các Nghị quyết của HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX, Kỳ họp thứ 8Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV và các Nghị quyết của HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX, Kỳ họp thứ 8

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV và các Nghị quyết của HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX, Kỳ họp thứ 8.

​Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo, tổ chức thực hiện đăng tải, cập nhật trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị toàn văn nội dung văn bản Luật và Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV; các Nghị quyết của HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX, Kỳ họp thứ 8 có liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý và các hình thức thích hợp khác để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu. Tổ chức phổ biến pháp luật bằng những hình thức phù hợp; kịp thời quán triệt, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nội dung, tinh thần của văn bản luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và báo cáo viên pháp luật của sở, ngành, địa phương. Song song đó, chỉ đạo, hướng dẫn, xác định nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến văn bản luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; biên soạn, đăng tải, phát hành rộng rãi tài liệu giới thiệu, phổ biến nội dung, tinh thần văn bản; tổ chức các chương trình đối thoại chính sách pháp luật; phát huy thế mạnh của các phương tiện thông tin, truyền thông, hệ thống loa truyền thanh cơ sở… Đặc biệt, trong quá trình tổ chức phổ biến, thông tin, truyền thông về nội dung các văn bản, cần nắm bắt và phản ánh kịp thời cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ý kiến của nhân dân, phản ánh dư luận của xã hội đối với tính khả thi, hiệu quả, phù hợp của văn bản trên thực tế; tổ chức phổ biến kịp thời định hướng thông tin về những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận trong thực hiện các văn bản pháp luật mới ban hành…

Văn bản​ 

2/27/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTuyên truyền, phổ biến, Luật, Nghị quyết, Kỳ họp, thứ 6, Quốc hội, khóa XIV, HĐND tỉnh Bình Dương, khóa IX, thứ 8418-tuyen-truyen-pho-bien-cac-luat-nghi-quyet-duoc-thong-qua-tai-ky-hop-thu-6-quoc-hoi-khoa-xiv-va-cac-nghi-quyet-cua-hdnd-tinh-binh-duong-khoa-ix-ky-hop-thu-Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
424.00
121,000
0.00
121000
51,304,000
/PublishingImages/2019-02/Tin 8 - Tuyen truyen cac luat.mp3
Triển lãm thành tựu kinh tế xã hội “Tỉnh Bình Dương 40 năm xây dựng và phát triển”Triển lãm thành tựu kinh tế xã hội “Tỉnh Bình Dương 40 năm xây dựng và phát triển”
  
TTĐT - Ngày 09-4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1076/KH-UBND Tổ chức triển lãm thành tựu kinh tế xã hội “Tỉnh Bình Dương 40 năm xây dựng và phát triển” (Triển lãm).
  
Theo đó, Triển lãm được tổ chức với 300-350 gian hàng của các đơn vị trong và ngoài tỉnh tham gia từ 25/4/2015 đến 02/5/2015 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh và đường Hùng Vương. Nội dung Triển lãm giới thiệu thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 1975 - 2015, định hướng phát triển giai đoạn 2015 -2020 trên các lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp, thương mại - dịch vụ, đầu tư, kinh tế đối ngoại, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông, quy hoạch kiến trúc, giao thông vận tải, xây dựng, tài nguyên môi trường, đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, các phong trào xã hội, quốc phòng, an ninh,…. Đồng thời, giới thiệu các công trình trọng điểm của tỉnh và các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Bình Dương; giới thiệu về quy hoạch khu công nghiệp, du lịch, dân cư, đô thị công trình kiến trúc đô thị...
 
Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm chính phần triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh, bố trí sơ đồ mặt bằng cho các đơn vị tham gia triển lãm, tổ chức chương trình văn nghệ hàng đêm phục vụ nhân dân; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kết hợp tổ chức Tuần lễ Sách Bình Dương năm 2015.
 
Sở Công Thương chịu trách nhiệm chính phần triển lãm thương mại: ký kết hợp đồng với đơn vị tổ chức triển lãm thương mại; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Ban quản lý Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore mời gọi các doanh nghiệp trong và ngoài các khu công nghiệp của tỉnh tham gia Triển lãm.
 
Hoài Hương
4/11/2015 5:19 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1227-Tin-chi-dao-dieu-hanhThông tin chỉ đạo, điều hành
Chương trình làm việc tháng 6/2016 của UBND tỉnhChương trình làm việc tháng 6/2016 của UBND tỉnh

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Thông báo số 76/TB-UBND về “Chương trình làm việc tháng 6/2016 của UBND tỉnh”.


Theo đó, trong tháng 6/2016, UBND tỉnh sẽ thông qua một số nội dung quan trọng, trong đó có một số nội dung trình kỳ họp giữa năm 2016 (lần 2) - HĐND tỉnh. Cụ thể, từ 06 đến 10/6, thông qua các nội dung: Dừng thu phí bảo trì đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Đề án đảm bảo tài chính cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn đến năm 2020; điều chỉnh Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2019-2020; điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ một số chế độ, chính sách ngành Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch biên chế sự nghiệp ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2016-2017; quy định mức chi thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương; mức thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Từ 13 đến 17/6, thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035; Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030; Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 44/NQ-HĐND8 ngày 11/12/2015 về danh mục dự án, công trình thuộc diện thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp, tổ chức, nông dân tham gia Dự án Cánh đồng lớn tỉnh Bình Dương; quy định khung giá các loại rừng và giá cho thuê rừng trên địa bàn rừng phòng hộ tỉnh Bình Dương; chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, viên chức Ban quản lý rừng phòng hộ Núi Cậu - Dầu Tiếng.

Từ 20 đến 24/6, thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trung hạn 05 năm 2016-2020; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2016; HĐND tỉnh ủy quyền cho Thường trực HĐND tỉnh xem xét quyết định hoặc cho ý kiến chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; Kế hoạch Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án tuyến xe buýt nhanh BRT nối Thành phố Mới Bình Dương - Suối Tiên. Ngoài ra, thông qua báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Từ 27 đến 30/6, Chủ tịch, Phó Chủ tịch thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016.

5/27/2016 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChương trình làm việc của UBND tỉnh Bình Dương, chương trình làm việc tháng 6/2016224-chuong-trinh-lam-viec-thang-6-2016-cua-ubnd-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Ủy quyền Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong việc quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sưỦy quyền Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong việc quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư
    TTĐT - Ngày 02/10/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2539/QĐ-UBND về việc ủy quyền Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong việc quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư.
    
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2009 của UBND tỉnh “Về việc ủy quyền Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong việc quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư”.
  
Theo đó, UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong việc quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư theo quy định của Luật Luật sư, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Luật sư và Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư. Cụ thể, kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức, hoạt động của Đoàn luật sư, tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
  
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan, Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương và các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Mai Xuân

10/7/2015 11:02 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết2137-Uy-quyen-Giam-doc-So-Tu-phap-thuc-hien-mot-so-nhiem-vu-quyen-han-trong-viec-quan-ly-nha-nuoc-ve-luat-su-va-hanh-nghe-luat-suThông tin chỉ đạo, điều hành
Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tháng 8/2015Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tháng 8/2015
   TTĐT - Trong tháng 8/2015, UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo các ngành, địa phương tổ chức triển khai, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ.
Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành 05/07 Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh; chỉ đạo tu bổ, sửa chữa trường lớp, chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất cơ bản chuẩn bị năm học mới 2015-2016; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7); khẩn trương thực hiện các hoạt động chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 02/9.
    
UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thông qua tình hình ước thu ngân sách năm 2015 và dự toán thu ngân sách năm 2016; Đề án Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp tỉnh đến năm 2020; Phương án đầu tư, cải tạo, khai thác Cảng Bà Lụa; tình hình chuẩn bị khai giảng năm học 2015-2016; thông qua Quy hoạch quảng cáo ngoài trời tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
   
Họp Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến 2020"; BCĐ công nghệ thông tin về kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, về tiến độ thực hiện việc xây dựng Cổng thông tin điện tử tỉnh, hoạt động của Website tỉnh, Phần mềm điện tử cấp tỉnh, Phần mềm điện tử liên thông đến cấp huyện, cấp xã, tình hình hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh; BCĐ Thi hành án dân sự tỉnh về tình hình công tác những tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2015; Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bình Dương lần thứ 4; Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh năm học 2015-2016.
     
Ngoài ra, làm việc với Thanh tra tỉnh; UBND thị xã Dĩ An về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm 2015; UBND huyện Phú Giáo, Dầu Tiếng về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2015, tham quan một số mô hình sản xuất nông nghiệp kỹ thuật cao; Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể thị xã Tân Uyên và huyện Bàu Bàng.
         
    
Chỉ đạo tu bổ, sửa chữa trường lớp, chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới 2015-2016
  
     
Văn bản quan trọng UBND tỉnh đã ban hành trong tháng 3/2015
1. Văn bản gửi Trung ương:
- Trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh đến năm 2020.
- Báo cáo về việc: thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường giai đoạn 2004-2014; tình hình thực hiện chính sách và pháp luật về phân bổ, sử dụng ngân sách cho phát triển một số sự nghiệp kinh tế giai đoạn 2011-2015; tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ; về thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; số tạm giữ 10% dự toán chi thường xuyên 8 tháng cuối năm 2015 của tỉnh; về tình hình tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh; đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 10/2004/NĐ-CP ngày 07/01/2004 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh; đề xuất quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2025 trên địa bàn tỉnh; kết quả triển khai Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) giai đoạn 2011-2015.
- Công văn đề nghị: chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khảo sát, đánh giá tình hình sạt lở và có giải pháp khắc phục tình trạng sạt lở phía hạ lưu đập Phước Hòa và có chính sách hỗ trợ đối với các hộ dân có diện tích đất sản xuất bị mất do tình trạng sạt lở gây ra; phân bổ thêm cho Trường Đại học Y dược Cần Thơ 20 chỉ tiêu bác sĩ đa khoa hệ liên thông niên khóa 2015-2019 và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 20 bác sĩ đa khoa hệ chính quy niên khóa 2015-2021.
2. Văn bản khác:
- Quyết định ban hành các Quy định, Quy chế: Đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; Quy định hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh; Quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh; Quy định quản lý cáp viễn thông treo trên địa bàn tỉnh; Quy chế thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội trên địa bàn tỉnh; Phê duyệt xếp loại doanh nghiệp Nhà nước năm 2014; danh sách 19 doanh nghiệp giảm tiền thuê đất đợt 1 năm 2015 trên địa bàn tỉnh; ủy quyền cho các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký các quyết định xử lý vi phạm hành chính, giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai; ban hành Chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Danh mục các biểu mẫu sử dụng trong quá trình lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh; công nhận kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh năm học 2015-2016;
- Ban hành Kế hoạch: Khảo sát công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên tuyến đường sông Sài Gòn, sông Đồng Nai năm 2015; Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện và sơ kết đào tạo cán bộ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã theo Quyết định số 799/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
- Công văn chỉ đạo thực hiện các nội dung sau kỳ họp lần thứ 16 – HĐND tỉnh khóa VIII; thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước tại các tổ chức tín dụng cổ phần; thoái vốn liên quan đến giá trị thương hiệu của các doanh nghiệp cổ phần hóa; thực hiện hỗ trợ tiền lương, chi phí y tế, giao thông, ăn ở cho các doanh nghiệp bị thiệt hại do ảnh hưởng sự cố ngày 13/5/2014; xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ; lựa chọn dự án PPP theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; rà soát, xử lý các điểm ngập trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa lũ năm 2015; tiếp tục thực hiện dự án Trục thoát nước Bưng Biệp-Suối Cát; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí” giai đoạn 2012-2016; triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2015.
  
Phương Chi
8/27/2015 12:32 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết1579-Cong-tac-chi-dao-dieu-hanh-cua-UBND-tinh-thang-82015Thông tin chỉ đạo, điều hành
Đẩy mạnh tham gia dịch vụ công trực tuyến Kho bạc nhà nướcĐẩy mạnh tham gia dịch vụ công trực tuyến Kho bạc nhà nước

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh tham gia dịch vụ công trực tuyến Kho bạc nhà nước.

Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đã tham gia dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh việc chuyển chứng từ thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến Kho bạc nhà nước; các đơn vị còn lại chưa tham gia, phải khẩn trương đăng ký và thực hiện ngay trong tháng 10/2019. 

Quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nếu có khó khăn vướng mắc về trang thiết bị, về nghiệp vụ hay kinh phí; đề nghị các đơn vị phản ánh về Kho bạc nhà nước, Sở Tài chính để được hướng dẫn hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý, gửi báo cáo về Sở Tài chính trước ngày 30/10/2019 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh​.

Văn bản ​​


10/18/2019 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết dịch vụ công, trực tuyến, Kho bạc, Nhà nước528-day-manh-tham-gia-dich-vu-cong-truc-tuyen-kho-bac-nha-nuoThông tin chỉ đạo, điều hànhFalse
160.00
0
0.00
0
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2019.

​Theo đó, THTK, CLP được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực trong đó tập trun​​g vào một số lĩnh vực với chỉ tiêu cụ thể: Trong năm 2019, thực hiện siết chặt kỷ luật tài chính – ngân sách nhà nước; bảo đảm chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả và theo đúng dự toán HĐND thông qua; thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên; giảm tần suất và thắt chặt các khoản kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, công tác phí, chi tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, phấn đấu tiết kiệm 12% so với dự toán được cấp thẩm quyền phê duyệt; hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; phấn đấu tiết kiệm 15% chi đoàn ra, đoàn vào so với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiếp tục cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản trừ các công trình quan trọng quốc gia, công trình dự án nhóm A, công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của địa phương; thực hiện triệt để tiết kiệm năng lượng, vật tư, chi phí đầu vào; ứng dụng công nghệ mới để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh hàng xuất khẩu, tiết kiệm chi phí quản lý kinh doanh, đối với các doanh nghiệp nhà nước đăng ký và thực hiện tiết giảm chi phí quản lý (từ 5%) trở lên… Song song đó, phấn đấu giảm tối thiểu 2,5% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015, đảm bảo mục tiêu đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015, có 10% đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011-2015; thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đảm bảo đến năm 2021 giảm được 10% so với biên chế giao 2015; giảm tối thiểu 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với số giao năm 2015…

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp nhà nước và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo quán triệt về việc tăng cường công tác chỉ đạo việc THTK, CLP; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu trong THTK, CLP; tăng cường công tác tổ chức THTK, CLP trên các lĩnh vực; đẩy mạnh thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát THTK, CLP; kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP; đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý, gắn THTK, CLP với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong THTK, CLP.

Chương trình ​​​​

4/12/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChương trình, thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí242-chuong-trinh-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
563.00
121,000
0.00
121000
68,123,000
/PublishingImages/2019-04/tin 5- chuong trinh thuc hanh TK,, chong LP nam 2019.mp3
Thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nướcThuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
  TTĐT - Thực hiện Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 14-01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 82/UBND-VX về việc “Thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước”.
 
Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn tích cực thí điểm triển khai thuê dịch vụ trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ công tác quản lý điều hành, tác nghiệp chuyên môn, cung cấp dịch vụ công trong cơ quan nhà nước; ưu tiên bố trí kinh phí cho nhiệm vụ chi thuê dịch vụ CNTT trong hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị.
 
Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị liên quan tổng hợp nhu cầu thuê dịch vụ công CNTT trong dự toán ngân sách chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển trung hạn 5 năm, hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và báo cáo UBND tỉnh. Đồng thời, công khai rộng rãi trên Trang Thông tin điện tử của tỉnh nội dung thông tin về kế hoạch, dự án thuê dịch vụ CNTT.
   
Hoài Hương
1/22/2015 2:32 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết2003-Thue-dich-vu-cong-nghe-thong-tin-trong-co-quan-nha-nuocThông tin chỉ đạo, điều hành
Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tùTăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 – 2021" trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Đề án).

Theo đó, Công an tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, ban hành kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện Đề án; tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các quy định có liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi của Đề án; tăng cường đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng, bảo đảm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao và đúng định hướng; xây dựng, học tập và nhân rộng các mô hình điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án; cấp phát các tài liệu pháp luật, tài liệu nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi của Đề án; xây dựng, duy trì các chuyên mục về phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án trên các phương tiện thông tin đại chúng, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin…

Các sở, ngành, địa phương chưa thực hiện nhiệm vụ điều tra, khảo sát nhu cầu thông tin pháp luật của đối tượng thuộc Đề án có trách nhiệm điều tra, khảo sát công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và nhu cầu phổ biến, giáo dục pháp luật của các nhóm đối tượng thuộc phạm vi quản lý, giáo dục, cải tạo theo quy định của pháp luật…

UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho chủ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, cán bộ, cá nhân được giao nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và hội viên các đoàn thể trên địa bàn…

Kế hoạch​ 

7/5/2019 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtphổ biến, giáo dục, pháp luật, chấp hành, hình phạt tù441-tang-cuong-pho-bien-giao-duc-phap-luat-cho-nguoi-dang-chap-hanh-hinh-phat-tThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
437.00
121,000
0.00
121000
52,877,000
/PublishingImages/2019-07/Tin 11 - Pho bien GDPL.mp3
Kế hoạch tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 tỉnh Bình DươngKế hoạch tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2017 tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Hội đồng thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương phối hợp với trường Đại học Thủ Dầu Một và Đại học Bình Dương tổ chức tại 17 điểm thi.Trong đó, 16 điểm thi đặt tại các trường THPT, THCS ở các huyện, thị xã, thành phố và 01 điểm thi tại trường Đại học Thủ Dầu Một.

Hội đồng thi công bố kết quả thi chậm nhất ngày 07/7/2017 và kết quả chấm phúc khảo chậm nhất 25/7/2017; hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 12/7/2017, hoàn thành xét tốt nghiệp sau phúc khảo chậm nhất ngày 26/7/2017; cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ… chậm nhất ngày 17/7/2017; gửi danh sách thí sinh được công nhận THPT chính thức về văn phòng Bộ GDĐT chậm nhất ngày 30/7/2017.

Kỳ thi THPT quốc gia sẽ diễn ra từ ngày 21/06/2017 đến ngày 24/06/2017 với các môn thi Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Năm 2017, Bình Dương có tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 10.143, trong đó, số thí sinh chỉ đăng ký xét tốt nghiệp là 747 người, số thí sinh đăng ký xét tốt nghiệp và thi tuyển sinh là 8.517 người, số thí sinh đăng ký thi tuyển sinh là 879 người.

6/6/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtthi trung học phổ thông  2017  Bình Dương127-ke-hoach-to-chuc-ky-thi-trung-hoc-pho-thong-quoc-gia-nam-2017-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình là chống lãng phí (CLP) trong sử dụng nguồn lực, tài nguyên thiên nhiên góp phần đưa tổng sản lượng trong tỉnh (GRDP) tăng 8,3% so với năm 2016; quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN); CLP trong mua sắm tài sản nhà nước; CLP sử dụng nguồn lực lao động, đưa tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị xuống dưới 4%; CLP sử dụng tài nguyên thiên nhiên; triển khai quyết liệt công tác sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm chi ngân sách cho khu vực này…

Bên cạnh đó, Chương trình cũng nêu ra một số giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Trong đó, các sở, ban, ngành, doanh nghiệp nhà nước, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện với tất cả các lĩnh vực thực hành tiết kiệm (THTK), CLP ; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu trong THTK, CLP; tăng cường thực hiện công khai, giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP; đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hoá quản lý; đấu tranh có hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong THTK, CLP.

Căn cứ Chương trình THTK, CLP năm 2017 của tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp nhà nước, Chủ tịch UBND các huyện,thị xã, thành phố chỉ đạo xây dựng Chương trình của cơ quan, đơn vị  địa phương mình và của các cấp, cơ quan, đơn vị trực thuộc. 

5/19/2017 2:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttiết kiệm chống lãng phí 2017 tỉnh Bình Dương604-chuong-trinh-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.25
121000
30,250
Thành lập Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2017Thành lập Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2017

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2017 (BCĐ).

​Theo đó, BCĐ gồm các thành viên sau: Trưởng ban là ông Đặng Minh Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Trưởng ban Thường trực là bà Nguyễn Hồng Sáng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; các Phó Trưởng ban là ông Lê Nhật Nam - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và bà Nguyễn Phương Dung  - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ông Hà Văn Út - Phó Giám đốc Sở Tài chính và ông Phạm Quốc Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh; 20 ủy viên và 03 thư ký.


5/19/2017 2:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia cấp tỉnh 2017 951-thanh-lap-ban-chi-dao-thi-cap-tinh-ky-thi-trung-hoc-pho-thong-quoc-gia-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.25
121000
30,250
Triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủTriển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ

TTĐT -  UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 445/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Theo đó, Kế hoạch phân công trách nhiệm cụ thể cho các ngành, các cấp triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh việc thực hiện 03 đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 là cải cách, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại. Tăng cường công tác thông tin truyền thông.

Trên cơ sở những nhiệm vụ chủ yếu trong Kế hoạch này, Thủ trưởng các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của sở, ngành, địa phương mình, đồng thời xây dựng nhiệm vụ cụ thể trong kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện đảm bảo đạt tiến độ và hiệu quả kế hoạch của tỉnh đã đề ra.

2/21/2017 2:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Kế hoạch, triển khai, Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, chỉ đạo điều hành, phát triển kinh tế xã hội, năm 2017825-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-01-nq-cp-cua-chinh-phThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.30
121000
36,300
Triển khai niêm phong đồng hồ đếm tổng trên các phương tiện đo xăng dầuTriển khai niêm phong đồng hồ đếm tổng trên các phương tiện đo xăng dầu

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 404/KH-UBND về Quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu bằng giải pháp niêm phong đồng hồ đếm tổng trên các phương tiện đo xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Kế hoạch nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, ngăn ngừa hành vi nhập lậu, hàng hoá trôi nổi, không đảm bảo chất lượng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp đối với người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng giữa các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Cục Thuế chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện tổ chức quán triệt thống nhất thực hiện trên phạm vi quản lý từng địa bàn ngay khi Kế hoạch được ban hành; thông qua các phương tiện truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để nhân dân, doanh nghiệp, nhất là các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn biết, hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của Kế hoạch. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chi cục Quản lý thị trường rà soát, thống kê quản lý số lượng cơ sở kinh doanh xăng dầu, số lượng phương tiện đo cột đo xăng dầu trên địa bàn các huyện, thị, thành phố.

Các Chi cục Thuế căn cứ trên số lượng cơ sở kinh doanh, số lượng cột đo, trụ bơm, đồng hồ đếm tổng lượng xăng dầu trên địa bàn quản lý, đề xuất UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định thành lập Đoàn công tác liên ngành thực hiện Kế hoạch trên địa bàn quản lý.

Thời gian thực hiện niêm phong đồng hồ đếm tổng từ ngày 21/02/2017 đến ngày 31/3/2017.

Sau khi thực hiện niêm phong, cơ quan Thuế định kỳ hàng tháng/quý tổ chức phân công kiểm tra ghi chỉ số trên đồng hồ đếm tổng từng cột đo, xác định lượng xăng, dầu bán ra của cơ sở kinh doanh, tiến hành đối chiếu với hồ sơ khai thuế, giúp phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm (nếu có). Quá trình kiểm tra, phát hiện dấu niêm phong bị hỏng, tháo gỡ thì tiến hành lập biên bản ghi nhận, đồng thời thông báo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Chi cục Quản lý thị trường biết có kế hoạch phối hợp xử lý việc niêm phong lại.

2/21/2017 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Kế hoạch, quản lý, hoạt động, kinh doanh xăng dầu, niêm phong, đồng hồ đếm tổng559-trien-khai-niem-phong-dong-ho-dem-tong-tren-cac-phuong-tien-do-xang-daThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Rà soát chính sách, chế độ chi của địa phươngRà soát chính sách, chế độ chi của địa phương

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 366/UBND-KHTH  về việc rà soát chính sách, chế độ chi của địa phương.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan của tỉnh tiến hành rà soát các chính sách, chế độ do sở, ngành mình tham mưu UBND tỉnh ban hành gửi về Sở Nội vụ để Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành có liên quan thực hiện thẩm định lại tính cần thiết của các chính sách, chế độ và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ chính sách, chế độ cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo chi ngân sách cho các chính sách, chế độ đạt được hiệu quả cao nhất.

Thời hạn hoàn thành công tác rà soát và gửi kết quả về Sở Nội vụ chậm nhất đến hết ngày 10/03/2017. Sau thời hạn trên, sở, ngành nào thực hiện không tốt hoặc chậm trễ trong công tác rà soát, giao Sở Nội vụ phối hợp Sở Tài chính tham mưu, đề xuất UBND tỉnh tạm đình chỉ cấp phát dự toán kinh phí cho đến khi đơn vị hoàn thành xong công tác rà soát.

2/21/2017 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Công văn, rà soát, chính sách, chế độ chi115-ra-soat-chinh-sach-che-do-chi-cua-dia-phuonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.25
121000
30,250
Thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2017Thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2017

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 307/KH-UBND về thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2017.

Kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017 theo quy định Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước (Luật TNBTCNN) và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các hoạt động hành chính, được bồi thường khi nhà nước gây thiệt hại, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thi hành công vụ.

Theo đó, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và cơ quan, tổ chức liên quan tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật TNBTCNN năm 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến khi Luật TNBTCNN (sửa đổi) có hiệu lực đến cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao ý thức, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức khi thực hiện nhiệm vụ.

Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật TNBTCNN (sửa đổi).

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và các sở, ngành liên quan kịp thời cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục, hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền được bồi thường. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả bồi thường và trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật khi có vụ việc xảy ra. Rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc yêu cầu bồi thường trong lĩnh vực quản lý hành chính còn tồn đọng từ năm 2016 chuyển sang và các vụ việc mới phát sinh trong năm 2017. Triển khai áp dụng Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính.

Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo theo quy định và tổng hợp, trình UBND tỉnh báo cáo về Bộ Tư pháp theo quy định.

2/21/2017 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, ban hành, Kế hoạch thực hiện, công tác, bồi thường nhà nước, năm 2017427-thuc-hien-cong-tac-boi-thuong-nha-nuoc-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Công bố dịch bệnh do vi rút Zika tại phường Thới Hòa, thị xã Bến CátCông bố dịch bệnh do vi rút Zika tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 274/QĐ-UBND về việc Công bố dịch bệnh do vi rút Zika quy mô xã, phường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, công bố dịch bệnh do vi rút Zika xảy ra tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với các ngành liên quan thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống dịch do vi rút Zika theo đúng quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; tăng cường quản lý, giám sát và theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến dịch bệnh do vi rút Zika trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng tại các khu dân cư, các khu nhà trọ và hộ gia đình, không để phát sinh ổ dịch mới.

Sở Y tế có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế về các biện pháp và kết quả phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika trên địa bàn tỉnh.

2/14/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, công bố, dịch bệnh, do vi rút Zika, quy mô xã phường732-cong-bo-dich-benh-do-vi-rut-zika-tai-phuong-thoi-hoa-thi-xa-ben-caThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.20
121000
24,200
Phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020Phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 304/KH-UBND về phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020.

Kế hoạch xác định các giải pháp, hoạt động hỗ trợ phát triển lĩnh vực thương mại điện tử (TMĐT) của tỉnh, đưa TMĐT trở thành hoạt động phổ biến, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tạo tiền đề cho mục tiêu phát triển chuỗi cung ứng sản phẩm tiềm năng và chủ lực của tỉnh.

Các giải pháp cụ thể gồm: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về TMĐT; tổ chức các lớp bồi duỡng đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực về TMĐT; tư vấn, xây dựng kế hoạch về ứng dụng TMĐT; hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn ứng dụng TMĐT; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về TMĐT.

Sở Công Thương là cơ quan đầu mối, chủ trì thực hiện kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với Cục TMĐT và Công nghệ thông tin (Bộ Công Thương) và các đơn vị liên quan triển khai nội dung kế hoạch này. Tích cực vận động doanh nghiệp tham gia các nội dung của kế hoạch và hỗ trợ doanh nghiệp một cách hiệu quả nhằm đem lại lợi ích kinh tế cho tỉnh.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí ngân sách tỉnh để đảm bảo kinh phí hàng năm thực hiện kế hoạch.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp cân đối, lồng ghép các nguồn lực các chương trình kinh tế - xã hội trong tỉnh với kế hoạch phát triển TMĐT hàng năm. Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn ngân sách đảm bảo kinh phí hàng năm thực hiện kế hoạch.

Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện việc phát triển hạ tầng viễn thông và Internet tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển TMĐT, xây dựng và đẩy mạnh các biện pháp khuyến khích đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ hỗ trợ TMĐT; phối hợp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động TMĐT.

Cục Thuế, Cục Hải quan, Ngân hàng nhà nước chi nhánh Bình Dương và các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào nội dung kế hoạch này phối hợp triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương mình.

Các cơ quan báo, đài tích cực tuyên truyền về việc phát triển TMĐT.

Các doanh nghiệp phối hợp với các sở, ban, ngành tích cực triển khai thực hiện kế hoạch, ứng dụng TMĐT trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh để mang lại hiệu quả cao nhất.

Mục tiêu cụ thể:

- 100% doanh nghiệp lớn, 65% doanh nghiệp vừa và nhỏ có website riêng để quảng bá thương hiệu sản phẩm và thông tin doanh nghiệp;

- 30% doanh nghiệp giao dịch hàng hóa và thanh toán trực tuyến qua các ứng dụng TMĐT và thiết bị di động;

- 50% doanh nghiệp ứng dụng phần mềm chuyên dụng trong quản lý và sản xuất thương mại dịch vụ;

- 75% thanh toán trực tuyến các dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông;

- 40% doanh nghiệp tham gia các website TMĐT để mua bán các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ liên quan đến sản xuất thương mại dịch vụ;

- 90% các thủ tục hành chính được thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4;

- 100% lãnh đạo cơ quan nhà nước sử dụng chứng thực chữ ký số;

- Áp dụng phổ biến đến các doanh nghiệp thực hiện giao dịch chứng thực để đảm bảo an toàn, bảo mật trong giao dịch TMĐT.


2/7/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, kế hoạch, phát triển, thương mại điện tử, giai đoạn 2017-2020, doanh nghiệp326-phat-trien-thuong-mai-dien-tu-tinh-binh-duong-giai-doan-2017-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình DươngPhòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - Nhằm chủ động thực hiện công tác phòng tránh, ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh cho động vật thuỷ sản nuôi trên địa bàn tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch gia súc, gia cầm tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch số 93/KH-BCĐ về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017.


Theo đó, Kế hoạch xây dựng các giải pháp phòng bệnh gồm: Công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn; kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật thủy sản; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y thủy sản; quan trắc môi trường; giám sát dịch bệnh thủy sản. Các biện pháp chống dịch gồm: Thu thập thông tin dịch bệnh; biện pháp xử lý; công bố dịch; công bố hết dịch.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan thực hiện các nội dung của Kế hoạch; tổ chức thực hiện vùng nuôi thủy sản an toàn tại địa phương; quản lý cơ sở, vùng nuôi thủy sản an toàn theo chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời tham mưu UBND tỉnh kế hoạch dự trù về vật tư, hóa chất, kinh phí để triển khai các biện pháp phòng, chống bao gồm cả hỗ trợ cho người nuôi có thủy sản mắc bệnh buộc phải tiêu hủy, cả khi dịch bệnh xảy ra nhưng chưa đủ điều kiện công bố dịch và khi công bố dịch. Chỉ đạo, giám sát việc xử lý, tiêu hủy thủy sản nhiễm bệnh, nghi nhiễm bệnh và huy động lực lượng tham gia chống dịch ở địa phương theo đề nghị của cơ quan thú y. Kiểm tra hướng dẫn việc sử dụng hóa chất từ Quỹ dự phòng của địa phương theo quy định. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn người nuôi các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh thủy sản nuôi ở địa phương. Thông báo công khai, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, đến từng người nuôi về mùa vụ thả nuôi thủy sản.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực tham mưu cho UBND tỉnh trong việc xây dựng chương trình phòng, chống dịch bệnh thủy sản của tỉnh và kế hoạch hàng năm; phối hợp với các sở, ngành và địa phương trong tỉnh tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản; tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật và mùa vụ nuôi theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thực hiện đúng quy định của Nhà nước về kiểm dịch, kiểm soát dịch bệnh; chỉ được phép sử dụng thức ăn, chế phẩm sinh học, kháng sinh, hóa chất nằm trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.

1/18/2017 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, phòng chống dịch bệnh, động vật thủy sản, trên địa bàn tỉnh Bình Dương, năm 2017185-phong-chong-dich-benh-dong-vat-thuy-san-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanhKế hoạch triển khai Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, Kế hoạch gồm các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm cải thiện cả về điểm số và vị trí xếp hạng môi trường kinh doanh; củng cố, duy trì các kết quả đạt được trong khởi sự kinh doanh, tiếp cận điện năng, bảo vệ nhà đầu tư, nộp thuế và bảo hiểm xã hội, đồng thời phấn đấu nâng điểm trên tất cả các chỉ tiêu.

Về nhiệm vụ và giải pháp chung, các sở, ban, ngành xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP của đơn vị nhằm tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức về tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp. Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện, đơn vị chủ trì thực hiện và kế hoạch chi tiết sửa đổi các văn bản pháp luật hiện hành. Chủ động tìm hiểu rõ phương pháp, cách tính và ý nghĩa của các chỉ tiêu xếp hạng. Tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết. Có giải pháp xử lý phù hợp, kịp thời, linh hoạt đối với những vấn đề mới phát sinh; kiến nghị, đề xuất những giải pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp, hiệu quả. Niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên mạng Internet và tại trụ sở cơ quan, đơn vị.


Triển khai các nhằm cải thiện cả về điểm số và vị trí xếp hạng môi trường kinh doanh

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện nghiêm quy định về giải trình và giải quyết các kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua mạng hoặc dịch vụ bưu điện. Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO vào hoạt động của các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP. Xử lý nghiêm cán bộ, công chức và người đứng đầu thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện nghiêm quy định chế độ báo cáo. Định kỳ hàng quý (trước ngày 10 của tháng cuối quý) và báo cáo năm trước ngày 10/12, tổng hợp báo cáo, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện quý và cả năm gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ theo quy định.

Ngành chức năng phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể giám sát thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tích cực tham gia phản biện, góp ý và mở diễn đàn tiếp nhận các ý kiến phản biện chính sách của doanh nghiệp và người dân.

Các chỉ tiêu chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh:

1. Các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh đạt tối thiểu bằng trung bình của nhóm nước ASEAN 4:

- Đạt trung bình của nhóm nước ASEAN 4 về cải cách hành chính thuế trên 03 nhóm chỉ tiêu: Hoàn thuế; quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế; thời gian và kết quả xử lý khiếu nại về thuế;

- Rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan tối đa không quá 77 ngày (bao gồm cả thủ tục phê duyệt thiết kế xây dựng công trình, kết nối cấp thoát nước, nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng, đăng ký tài sản sau hoàn công,...); thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản xuống không quá 14 ngày; thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới tối đa 10 ngày đối với hàng hóa xuất khẩu, 12 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu; chỉ số tiếp cận tín dụng thuộc nhóm 30 nước đứng đầu; thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng từ 400 ngày xuống còn tối đa 200 ngày; thời gian giải quyết phá sản doanh nghiệp từ 5 năm xuống còn 24 tháng;

- Giảm thiểu giấy tờ, rút ngắn thời gian, giảm chi phí thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Thay đổi căn bản phương thức quản lý, kiểm tra chuyên ngành, thực hiện nguyên tắc quản lý trên cơ sở đánh giá rủi ro, áp dụng rộng rãi thông lệ quốc tế, chuyển căn bản sang hậu kiểm; điện tử hóa thủ tục quản lý, kiểm tra chuyên ngành; kết nối chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, tổ chức quản lý, kiểm tra chuyên ngành và với cơ quan hải quan. Đơn giản hóa, bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp, bảo đảm hàng năm cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính;

- Tạo lập hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, ổn định, tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

2. Đến năm 2017 đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN 4 trên một số chỉ tiêu về năng lực cạnh tranh thuộc nhóm chỉ số nâng cao hiệu quả (theo đánh giá của Diễn đàn kinh tế thế giới):

- Chỉ số Hiệu lực chính sách cạnh tranh thuộc nhóm 50 nước đứng đầu; hạn chế rào cản phi thuế quan thuộc nhóm 40 nước đứng đầu; hoàn thiện chính sách cạnh tranh và nâng cao hiệu quả thị trường hàng hóa và cạnh tranh công bằng;

- Chỉ số Bảo đảm mức lương linh hoạt thuộc nhóm 60 nước đứng đầu; năng suất, khả năng giữ chân và thu hút nhân tài thuộc nhóm 40 nước đứng đầu;

- Chỉ số Mức độ sẵn có và đầy đủ về dịch vụ tài chính thuộc nhóm 50 nước đứng đầu;

- Phát triển mạnh thị trường quyền sử dụng đất, bao gồm cả thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp.

3. Một số chỉ tiêu thông lệ quốc tế: Đến năm 2020, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh đạt mức trung bình của các nước ASEAN 3.

Khởi sự kinh doanh thuộc nhóm 40 nước đứng đầu; thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan dưới 70 ngày; thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp dưới 33 ngày; thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản dưới 10 ngày; bảo vệ nhà đầu tư thuộc nhóm 30 nước đứng đầu; thời gian nộp thuế là 110 giờ/năm và bảo hiểm xã hội là 45 giờ/năm; thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới dưới 36 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu, 41 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu; tiếp cận tín dụng thuộc nhóm 30 nước đứng đầu; thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng dưới 200 ngày; thời gian giải quyết phá sản doanh nghiệp tối đa 20 tháng.

7/1/2016 9:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtNghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ, nhiệm vụ giải pháp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, UBND tỉnh Bình Dương305-ke-hoach-trien-khai-nghi-quyet-so-19-2016-nq-cp-cua-chinh-phu-ve-nhiem-vu-giai-phap-cai-thien-moi-truong-kinh-doanThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
1 - 30Next