Tin chỉ đạo điều hành - Thông tin xử phạt
 
TTĐT - Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương vừa phối hợp với Công an tỉnh tiến hành xử phạt đối tượng giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác.
 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở để góp phần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền NewHiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở để góp phần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, từng bước chuyển đổi đài truyền thanh cơ sở sử dụng phương thức truyền thanh không dây dùng sóng vô tuyến FM (đài truyền thanh FM) đã hư hỏng, xuống cấp không còn hoạt động sang đài truyền thanh ứng dụng CNTT - viễn thông. Các đài truyền thanh cơ sở khi thiết lập mới phải triển khai hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT - viễn thông theo điều kiện cơ sở hạ tầng viễn thông của địa phương.

Đồng thời, phấn đấu 100% thông tin thiết yếu từ hệ thống thông tin cơ sở được phổ biến đến người dân; 100% ý kiến phản ánh của người dân về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật ở cơ sở được tiếp nhận, xử lý trên hệ thống thông tin cơ sở. Phấn đấu 100% cán bộ làm công tác thông tin cơ sở các cấp được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng CNTT để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý và vận hành thiết bị kỹ thuật phù hợp với vị trí việc làm.

Đến năm 2030, người dân tiếp nhận đầy đủ thông tin thiết yếu và phản ánh thông tin về hiệu quả thực thi các chính sách, pháp luật ở cơ sở trên hệ thống thông tin cơ sở; hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở để góp phần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về thông tin cơ sở. Các cụm dân cư trên địa bàn tỉnh đều có cụm loa ứng dụng CNTT - viễn thông; trụ sở UBND cấp xã, các khu tập trung dân cư (chợ, quảng trường, công viên) trên địa bàn tỉnh đều được trang bị bảng tin điện tử công cộng.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền trên báo, đài và hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã về ứng dụng CNTT trong hoạt động thông tin cơ sở; xây dựng bản tin nội bộ, bản tin thông tin cơ sở đăng tải trên cổng, trang thông tin điện tử làm tài liệu phục vụ tuyên truyền, hướng dẫn người dân trên địa bàn tỉnh sử dụng các ứng dụng CNTT trong việc tiếp nhận thông tin thiết yếu và góp ý, đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách, pháp luật ở cơ sở, trao đổi, tương tác, thông tin hai chiều giữa người dân với cơ quan quản lý nhà nước.

UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, đánh giá hiện trạng và lập Kế hoạch nâng cấp, trang bị hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-viễn thông thay thế đài truyền thanh FM bị xuống cấp, hư hỏng trên địa bàn cấp huyện. 

Kế hoạch

5/23/2022 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtHiện đại hóa, hệ thống, thông tin, cơ sở, góp phần, công tác, thông tin, tuyên truyền 38-hien-dai-hoa-he-thong-thong-tin-co-so-de-gop-phan-lam-tot-cong-tac-thong-tin-tuyen-truyenThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
549.00
121,000
0.00
121000
0
Thực hiện quy hoạch tổng thể các địa điểm nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bình Dương tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050Thực hiện quy hoạch tổng thể các địa điểm nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bình Dương tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện quy hoạch tổng thể các địa điểm nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bình Dương tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050.​

​Theo đó, trong khu vực thành phố Thủ Dầu Một không bố trí thêm nghĩa trang. Người dân tiếp tục chôn cất tại nghĩa trang Truông Bồng Bông và đến năm 2020 tiến hành đóng cửa ngừng chôn cất; đến 2030 di dời các nghĩa trang theo lộ trình. Các n​​ghĩa trang còn lại trên địa bàn đã đóng cửa, tiến hành trồng cây cải tạo thành công viên nghĩa trang; lập kế hoạch di dời về nghĩa trang tập trung của tỉnh khi chuyển đổi chức năng sử dụng đất.

Trong khu vực thị xã Thuận An không bố trí thêm nghĩa trang. Nghĩa trang Lái Thiêu A,B chôn cất lấp đầy và tới năm 2020 đóng cửa ngừng chôn cất. Người dân sử dụng các nghĩa trang cấp tỉnh như Hoa viên nghĩa trang tại thị xã Bến Cát, Nghĩa trang Bình Mỹ tại huyện Bắc Tân Uyên,... Các nghĩa trang còn lại trong khu vực hầu hết không phù hợp quy hoạch, đã đóng cửa ngừng sử dụng từ năm 2015 và cần xây dựng lộ trình di dời khi có nhu cầu chuyển đổi chức năng sử dụng đất. Đến năm 2030 di dời các nghĩa trang theo lộ trình.

Trong khu vực thị xã Dĩ An, đối với nghĩa trang Dĩ An (phường Tân Đông Hiệp) chôn cất đến năm 2020 đóng cửa, ngừng chôn cất; có lộ trình di dời trước năm 2025. Người dân sử dụng các nghĩa trang cấp tỉnh Hoa viên nghĩa trang (tại thị xã Bến Cát) và Nghĩa trang Bình Mỹ (tại huyện Bắc Tân Uyên) theo quy hoạch. Các nghĩa trang còn lại trong khu vực hầu hết đã lấp đầy và không đảm bảo khoảng cách tới khu dân dụng, đã đóng cửa ngừng sử dụng từ năm 2015 và cần xây dựng lộ trình di dời khi có nhu cầu chuyển đổi chức năng sử dụng đất. Đến năm 2030 di dời các nghĩa trang theo lộ trình.

Trong khu vực thị xã Bến Cát, mở rộng quy mô Hoa viên nghĩa trang Bình Dương thêm 100ha tại khu vực Chánh Phú Hòa theo chủ trương của tỉnh. Năm 2020 đầu tư xây dựng nghĩa trang nhân dân cấp IV tại An Điền với quy mô diện tích 26ha. Đối với các nghĩa trang tại khu vực các xã và trong khu vực đô thị không nằm trong danh mục đã đóng cửa, lập kế hoạch di dời vào hệ thống nghĩa trang tập trung của tỉnh đã triển khai xây dựng để tạo quỹ đất xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Còn lại, các nghĩa trang không nằm trong diện di dời giải tỏa, nếu không ảnh hưởng quy hoạch cho phép sử dụng đến khi hết công suất sẽ đóng cửa.

Trong khu vực t​hị xã Tân Uyên, đối với các nghĩa trang tại khu vực các xã và đô thị không nằm trong danh mục, tiến hành đóng cửa, sau giai đoạn này lập kế hoạch di dời vào hệ thống nghĩa trang tập trung của tỉnh đã triển khai xây dựng để tạo quỹ đất xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Giai đoạn sau khi các nghĩa trang hiện có lấp đầy, người dân sử dụng nghĩa trang Bình Mỹ tại huyện Bắc Tân Uyên.

Trong khu vực huyện Bắc Tân Uyên, xây dựng 01 nghĩa trang nhân dân cấp II quy mô 50ha tại khu vực xã Bình Mỹ, trong tương lai có thể nâng lên thành nghĩa trang cấp I với quy mô 100ha phục vụ liên huyện; đầu tư nghĩa trang cấp IV tại Thường Tân với quy mô diện tích khoảng 4ha. Các nghĩa trang hiện có: Tiếp tục chôn cất lấp đầy, không mở rộng đối với các nghĩa trang tại ấp Tân Bình (xã Tân Bình – 8,1ha) tới năm 2050; các nghĩa trang tại xã Thường Tân, Lạc An, Tân Định tiếp tục chôn cất lấp đầy tới năm 2030. Giai đoạn sau năm 2030 đóng cửa, người dân sử dụng nghĩa trang tập trung của huyện tại xã Bình Mỹ; tiến hành di dời có lộ trình đối với các nghĩa trang trên địa bàn xã Bình Mỹ về nghĩa trang tập trung để lấy quỹ đất xây dựng các công trình phúc lợi xã hội.

Trong khu vực huyện Dầu Tiếng, đến năm 2020 tiến hành di dời đối với Nghĩa trang Long Chiểu, xã Long Tân để lấy quỹ đất xây dựng công trình phúc lợi xã hội. Xây dựng nghĩa trang cấp II với quy mô diện tích 50ha tại xã Định An; tới năm 2030 đầu tư xây dựng thêm 01 nghĩa trang quy mô 50ha tại xã Minh Tân-Minh Hòa-Minh Thạnh phục vụ toàn tỉnh. Nghĩa trang cấp III, IV: Giữ lại tiếp tục sử dụng và mở rộng nghĩa trang nhân dân Nông trường Phan Văn Tiến (An Lập) thành nghĩa trang cấp III với quy mô diện tích 10 - 30ha. Hệ thống nghĩa trang cấp IV gồm nghĩa trang nhân dân Thanh An; các nghĩa trang nhân dân Định Hiệp, Long Tân, Thanh Tuyền với quy mô diện tích khoảng 2,0 đến 5,0ha. Thực hiện chôn cất lấp đầy và tiến tới đóng cửa các nghĩa trang hiện hữu vào năm 2030 gồm: Các nghĩa trang tại xã Long Hòa; Nghĩa trang lô 29 nông trường An Lập, xã An Lập; Nghĩa trang Hốc Măng, xã Long Tân; Nghĩa trang ấp Tân Phú, xã Minh Tân; Nghĩa trang Đồng Sơn thuộc xã Minh Thạnh. Đến năm 2030 đóng cửa, ngừng chôn cất đối với các nghĩa trang trên địa bàn xã Định Thành, Thanh Tuyền; Thanh An (trừ nghĩa trang Bến Tranh); các nghĩa trang tại xã Định An; nghĩa địa ấp Tân Phú, xã Minh Tân; nghĩa địa ấp Tân Minh, xã Minh Thạnh.

Trong khu vực huyện Phú Giáo, xây dựng 01 nghĩa trang nhân dân cấp II quy mô 50 ha, dự trữ trong tương lai có thể nâng cấp lên nghĩa trang cấp I quy mô 100ha tại xã Tân Long. Nghĩa trang cấp III, IV, nghĩa trang liên xã, phường: Điều chỉnh vị trí quy hoạch Nghĩa trang nhân dân tại khu vực ấp Sa Dụp, xã Phước Sang theo quy hoạch đã phê duyệt do không đảm bảo về môi trường. Vị trí đề nghị quy hoạch mới tại thửa đất số 132 và 775, tờ bản đồ số 21, ấp Đồng Thồng, xã Phước Sang, huyện Phú Giáo với quy mô diện tích 15ha và nghĩa trang nhân dân ấp Trảng Sắn, xã Vĩnh Hòa với quy mô diện tích 25ha. Tiếp tục chôn cất lấp đầy các nghĩa trang tại ấp Bình Tiến, ấp Cây Cam, ấp Bình Hòa, ấp Cà Na, ấp Đồng Sen tại xã An Bình; nghĩa trang ấp 9, xã An Linh, các nghĩa trang thuộc xã An Long, các nghĩa trang ấp 1A, 2A, Bố Lá thuộc xã Phước Hòa; các nghĩa trang tại ấp Bến Cát, ấp Tân Tiến thuộc xã Phước Sang; các nghĩa trang thuộc thị trấn Phước Vĩnh, xã Tam Lập; các nghĩa trang tại ấp 5 xã Tân Long. Các nghĩa trang còn lại trên địa bàn tới năm 2020 tiến hành đóng cửa ngừng chôn cất.

Trong khu vực huyện Bàu Bàng, xây dựng nghĩa trang cấp IV tại ấp Cây Sắn, xã Lai Uyên với quy mô diện tích khoảng 5ha. Các nghĩa trang cấp III tại ấp Suối Cạn xã Cây Trường II (15ha), ấp Suối Tre xã Long Nguyên (15ha), ấp 3 xã Tân Hưng (20ha). Tiến hành chôn cất lấp đầy đối với các nghĩa trang, nghĩa địa sau: Nghĩa địa ấp Cầu Sắt, ấp Bến Tượng thuộc xã lai Hưng; nghĩa địa xã Cây Trường II tại ấp ông Chài; khu nghĩa trang Hưng Hòa thuộc ấp 1 xã Hưng Hòa; nghĩa trang trên địa bàn xã Trừ Văn Thố; xã Tân Hưng, Long Nguyên. Các nghĩa trang còn lại khoanh ranh giới không mở rộng, tới năm 2020 tiến hành đóng cửa ngưng chôn cất.

Toàn tỉnh Bình Dương dự kiến bố trí 03 cơ sở hỏa táng. Trong đó, 02 cơ sở đã được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng (Đài hỏa táng Hoa Viên nghĩa trang ở thị xã Bến Cát và Phước Lạc Viên ở thị xã Dĩ An), đến năm 2030 đầu tư 01 cơ sở hỏa táng xây dựng trong nghĩa trang cấp tỉnh (Đài hỏa táng tại nghĩa trang Định An, huyện Dầu Tiếng).​

Các đô thị loại V trở lên sẽ được bố trí nhà tang lễ riêng và mỗi nhà tang lễ phục cho tối thiểu 250.000 dân. Mỗi phòng tang lễ có quy mô 300 m2/10.000 dân. Nhà tang lễ có thể kết hợp với nghĩa trang, các bệnh viện, cơ sở tôn giáo, đảm bảo các yêu cầu về quy mô, khoảng cách ly và vệ sinh môi trường theo quy định; tiếp tục sử dụng các nhà tang lễ hiện có trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An, thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên.

Đến năm 2030 xây dựng thêm 01 nhà tang lễ cho thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An để mỗi đô thị có được hai nhà tang lễ. Đến năm 2050 xây dựng mỗi đô thị 01 nhà tang lễ cho thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên, các đô thị thuộc huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo.​

Kế hoạch ​​​​

12/27/2019 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtnghĩa trang, tổng thểThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
1,677.00
0
0.00
0
Tổ chức các hoạt động lễ kỷ niệm, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022Tổ chức các hoạt động lễ kỷ niệm, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tổ chức các hoạt động lễ kỷ niệm, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo đó, những công việc chung, trọng tâm triển khai trước, trong và sau Tết gồm: Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Ngay khi hết thời gian nghỉ Tết, Thủ trưởng các đơn vị nhanh chóng đưa các hoạt động của đơn vị trở lại bình thường, không để ảnh hưởng đến hoạt động của người dân và doanh nghiệp.

Song song đó, triển khai thực hiện Kế hoạch số 5958/KH-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn và phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Phát huy truyền thống đại đoàn kết, tương thân, tương ái, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, thăm hỏi các gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đơn vị lực lượng vũ trang, người có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Đặc biệt, chăm lo, thăm hỏi các gia đình có người thân, trẻ em có cha, mẹ mất do dịch Covid-19…, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón Tết. Việc giải quyết các chế độ, chính sách cho các đối tượng phải thực hiện xong trước ngày 17/01/2022 (15/12 Âm lịch).

Đồng thời, thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường hàng hóa, giá cả các mặt hàng thiết yếu, an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, chủ động triển khai các biện pháp xử lý các tình huống, tránh bị động và diễn biến phức tạp.

Các cơ quan hành chính nhà nước quán triệt không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không đi lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi…

Các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, trong đó Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tập trung triển khai Kế hoạch số 6149/KH-UBND ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh về bình ổn thị trường hàng hóa thiết yếu năm 2022 trên địa bàn tỉnh; theo dõi sát diễn biến cung cầu hàng hóa, chủ động điều tiết các mặt hàng, bình ổn thị trường; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, hàng hóa gian lận, không rõ xuất xứ nguồn gốc; thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân; không cắt điện trong dịp Tết…

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội rà soát, nắm tình hình đời sống, thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người có công, các đối tượng chính sách; tổ chức thăm hỏi đúng đối tượng, đúng chế độ, tránh trùng lặp và bỏ sót; huy động nhiều nguồn lực hợp lý, đúng quy định thực hiện chăm lo cho người có công, đối tượng chính sách và đối tượng bảo trợ xã hội. Theo dõi việc chi trả tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng của doanh nghiệp cho người lao động, nhất là lao động bị giảm sâu thu nhập, mất việc, tạm ngừng việc, thiếu việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19; kịp thời xử lý các trường hợp tranh chấp lao động; có giải pháp đảm bảo duy trì đủ lao động cho doanh nghiệp sau kỳ nghỉ Tết; phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực cho công nhân không có điều kiện về quê đón Tết.

Sở Y tế tập trung các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm. Chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, bố trí y, bác sĩ trực 24/24 để kịp thời cấp cứu, điều trị bệnh trong các ngày Tết.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động lễ hội, vui xuân, Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tạo khí thế vui tươi, lành mạnh, ý nghĩa với tinh thần tiết kiệm, an toàn và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giao thông vận tải giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trước, trong và sau Tết…

Chỉ thị​

1/4/2022 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTổ chức, hoạt động, lễ kỷ niệm, Tết Nguyên đán, Nhâm Dần, 2022978-to-chuc-cac-hoat-dong-le-ky-niem-tet-nguyen-dan-nham-dan-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
939.00
121,000
0.00
121000
0
Từ ngày 12/10/2021, tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách tại Trung tâm Hành chính công tỉnhTừ ngày 12/10/2021, tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

​TTĐT - UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) đặc biệt, cấp bách liên quan đến người dân, doanh nghiệp trong giai đoạn bình thường mới tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Theo đó, từ ngày 12/10/2021, tổ chức tiếp nhận và giải quyết TTHC trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đối với một số TTHC mang tính đặc biệt, cấp bách liên quan đến người dân, doanh nghiệp và các TTHC liên quan việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh. Các TTHC khác tiếp nhận thông qua hình thức trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích. 100% TTHC trả kết quả giải quyết trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính công ích.

Cá nhân, người đại diện doanh nghiệp đến thực hiện TTHC trực tiếp phải có xác nhận tiêm vắc xin phòng Covid-19 đủ 2 mũi hay ít nhất 01 mũi sau 14 ngày hoặc là người mắc Covid-19 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày và đã hoàn thành thời gian tự theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định; đồng thời phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực (trong 72 giờ).

Các sở, ban, ngành rà soát, lập, công khai danh mục TTHC tiếp nhận trực tiếp, số điện thoại hướng dẫn tiếp nhận TTHC. Đồng thời, bố trí nhân sự phối hợp Trung tâm Hành chính công tỉnh tư vấn, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp về cách thức thực hiện TTHC (trực tiếp, trực tuyến, qua bưu chính công ích) và điều kiện để thực hiện TTHC trực tiếp nhằm đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 khi đến thực hiện TTHC ở Trung tâm Hành chính công tỉnh. 

Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh bố trí nhân sự kiểm tra điều kiện thực hiện TTHC của cá nhân, người đại diện doanh nghiệp trước khi vào thực hiện TTHC; đảm bảo việc kiểm soát, phân luồng, điều phối, hướng dẫn người dân di chuyển đảm bảo chỉ đến khu vực một cửa; tổ chức kiểm tra thân nhiệt, khử khuẩn, check in/check out, khai báo y tế và trong cùng một thời điểm có không quá 60 người mỗi khu A, B của Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Hành chính công tỉnh phối hợp các sở, ban, ngành, Ban Quản lý Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh và các đơn vị có liên quan điều phối tổng hợp, xử lý việc tiếp nhận hồ sơ thuận lợi, đúng quy định, đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh.

Văn bản ​​

10/12/2021 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTừ ngày 12/10/2021, tiếp nhận, giải quyết, thủ tục hành chính, đặc biệt, cấp bách, Trung tâm, Hành chính công, tỉnh687-tu-ngay-12-10-2021-tiep-nhan-va-giai-quyet-cac-thu-tuc-hanh-chinh-dac-biet-cap-bach-tai-trung-tam-hanh-chinh-cong-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
471.00
121,000
0.00
121000
0
Bình Dương triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi Bình Dương triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi

TTĐT - ​Để chủ động tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 đảm bảo an toàn, đạt chất lượng và đúng tiến độ, UBND tỉnh Bình D​ương ban hành Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Chiến dịch tiêm chủng được tổ chức đồng loạt vào cuối tháng 10/2021. Vắc xin được cấp và tiêm miễn phí cho trẻ từ 12-17 tuổi trong các trường học công lập và ngoài công lập, cơ sở bảo trợ xã hội và các địa phương.

Tỉnh sẽ sử dụng loại vắc xin được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi 12-17, theo hướng dẫn của nhà sản xuất và Bộ Y tế. Vắc xin sử dụng 02 liều cơ bản/đối tượng và tiêm cùng loại vắc xin.

Qua rà soát, tỉnh dự kiến có khoảng 180.000 trẻ từ 12-17 tuổi được tiêm vắc xin, với 360.000 liều vắc xin.

Tổ chức tiêm theo hình thức tiêm chiến dịch ngắn ngày. Triển khai đồng loạt tại các khu vực phù hợp: Trường học, các cơ sở bảo trợ xã hội, riêng các trẻ không đến trường sẽ tiêm tại Trung tâm Y tế tuyến huyện hoặc Trạm y tế tuyến xã. Các trường học, cơ sở bảo trợ xã hội mời, vận động những  đối tượng (theo danh sách điều tra trước đó) ra tiêm vắc xin Covid-19 theo các khung giờ trong ngày đảm bảo các tiêu chí phòng, chống dịch và hạn chế tối đa sự hao phí vắc xin.

Dự kiến nhu cầu vắc xin Covid-19 tiêm chủng tại các trường, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Dương: 

TTĐịa phương/ Cơ sởSố đối tượng dự kiến (người)Số lượng vắc xin dự kiến (liều)
1Phòng Giáo dục Thủ Dầu Một33.15166.302
2Phòng Giáo dục Thuận An25.24850.496
3Phòng Giáo dục Dĩ An24.22948.458
4Phòng Giáo dục Tân Uyên 18.78937.578
5Phòng Giáo dục  Bắc Tân Uyên3.7307.460
6Phòng Giáo dục Bến Cát15.15030.300
7Phòng Giáo dục Bàu Bàng5.85611.712
8Phòng Giáo dục Phú Giáo 9.92019.840
9Phòng Giáo dục Dầu Tiếng8.31316.626
10Cơ sở Bảo trợ Xã hội - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội252504
11Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội6.70713.414
12Các trẻ không đến trường và đối tượng khác28.65557.310
​Tổng cộng​180.000360.000

Theo Sở Y tế, ngày 31/10 và 01/11/2021, Bình Dương sẽ tổ chức tiêm vắc xin cho trẻ từ 15-17 tuổi trong các trường công lập và ngoài công lập, cơ sở bảo trợ xã hội và các địa phương trên địa bàn tỉnh. Tiêm vét vào ngày 02/11/2021. Loại vắc xin được sử dụng là Pfizer (Comirnaty) đợt 70 nguồn vắc xin mua từ ngân sách nhà nước và dự án tiêm chủng mở rộng. Dự kiến có khoảng 58.500 trẻ từ 15-17 tuổi được tiêm trong đợt này.

Kế hoạch

10/29/2021 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBình Dương, triển khai, tiêm vắc xin phòng Covid-19, trẻ em từ 12-17 tuổi61-binh-duong-trien-khai-tiem-vac-xin-phong-covid-19-cho-tre-tu-12-17-tuoiThông tin chỉ đạo, điều hànhTruePhương Chi
0.00
121,000
0.00
121000
Tổ chức thực hiện làm việc tại tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình DươngTổ chức thực hiện làm việc tại tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo việc tổ chức thực hiện làm việc tại tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh.

​Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành trong Tòa nhà nhưng có trụ sở làm việc bên ngoài Tòa nhà thì tổ chức cho các cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), người lao động làm việc tại trụ sở bên ngoài Tòa nhà. Đối với các sở, ban, ngành không sắp xếp được trụ sở làm việc bên ngoài Tòa nhà đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành sắp xếp cho nhân viên làm việc trực tuyến tại nhà, chỉ bố trí lực lượng tối thiểu CBCCVC, người lao động nhằm đảm bảo các hoạt động thông tin liên lạc, giải quyết công việc tại đơn vị.

Số lượng CBCCVC, người lao động này sẽ trở lại làm việc cố định tại đơn vị từ thứ 2 tuần này đến thứ 2 tuần sau. Mỗi thứ 5 hàng tuần, các cơ quan, đơn vị lập và gửi danh sách nhân viên làm việc vào tuần sau về Ban Quản lý tòa nhà; đồng thời, thông báo cho số nhân viên này vào test PCR vào ngày thứ 6 (từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00) và test nhanh vào thứ 2 tuần sau (bắt đầu từ 06 giờ 30 phút tại khu vực tầng P1). Nếu kết quả test âm tính sẽ lên đơn vị làm việc và thay thế cho các nhân viên làm việc tại đơn vị trong tuần vừa rồi.

Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo đảm bảo công tác phục vụ nhu cầu nhu cầu ăn uống của các CBCCVC, người lao động ở lại làm việc và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý Tòa nhà bố trí lực lượng sinh hoạt tại Tòa nhà nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy và công tác phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo công tác vệ sinh, vận hành Tòa nhà. Đồng thời, phối hợp cùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho CBCCVC, người lao động vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần từ 27/7/2021 đến khi có thông báo mới.

Văn bản ​

7/27/2021 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTổ chức, thực hiện, làm việc, tòa nhà, Trung tâm Hành chính, tỉnh Bình Dương718-to-chuc-thuc-hien-lam-viec-tai-toa-nha-trung-tam-hanh-chinh-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
400.00
121,000
0.00
121000
0
Sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 ba cấp trên địa bàn tỉnhSơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 ba cấp trên địa bàn tỉnh

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 ba cấp trên địa bàn tỉnh (đợt 4).

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương chỉ đạo các cấp, các ngành chuẩn bị kỹ nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 để tổ chức sơ kết, nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác này. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua.

Các cấp, các ngành kịp thời tổng hợp, báo cáo kết quả sơ kết gửi về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo chuẩn bị cho Hội nghị Sơ kết công tác phòng, chống dịch cấp tỉnh.

Thời gian tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 do cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét, quyết định nhưng đảm bảo thực hiện xong trước ngày 31/10/2021.

Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Sở Y tế tổng hợp thành báo cáo chung của Ban Chỉ đạo tỉnh để phục vụ Hội nghị sơ kết của tỉnh. Báo cáo của tỉnh phải khái quát, đánh giá, nhận xét được tình hình công tác phòng, chống dịch thời gian qua, những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm,... và dự báo, phương hướng công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới.

Sở Y tế phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng, giải pháp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới đạt hiệu quả; đồng thời, đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua.

Thời gian tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 cấp tỉnh dự kiến trong khoảng từ ngày 03-06/11/2021.

Văn bản ​

10/21/2021 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtSơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 ba cấp trên địa bàn tỉnh625-so-ket-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-ba-cap-tren-dia-ban-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
411.00
121,000
0.00
121000
0
Trưng dụng nhà xưởng của hai doanh nghiệp làm khu cách ly tập trungTrưng dụng nhà xưởng của hai doanh nghiệp làm khu cách ly tập trung

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc trưng dụng nhà xưởng của Công ty cổ phần Công nghiệp DSVK và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Golden Fortune (Việt Nam) để làm khu cách ly tập trung phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, trưng dụng khoảng 17.562m2 (04 tầng) thuộc nhà xưởng của Công ty Cổ phần Công nghiệp DSVK tại  CN6, đường N4, Khu công nghiệp Sóng Thần 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một và khoảng 17.000m2 thuộc nhà xưởng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Golden Fortune (Việt Nam) tại Khu phố Phước Hải, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên để làm khu cách ly tập trung dưới sự quản lý, sử dụng của UBND thị xã Tân Uyên.

Thời hạn trưng dụng: Bắt đầu từ 19/8/2021 đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

UBND thị xã Tân Uyên chịu trách nhiệm tổ chức bàn giao, tiếp nhận tài sản trưng dụng và quản lý, sử dụng tài sản trưng dụng đúng mục đích, đảm bảo theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để làm khu cách ly tập trung phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.​

Quyết định ​​

8/20/2021 7:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTrưng dụng, nhà xưởng, doanh nghiệp, khu cách ly, tập trung80-trung-dung-nha-xuong-cua-hai-doanh-nghiep-lam-khu-cach-ly-tap-trunThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
233.00
121,000
0.00
121000
0
Triển khai Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình DươngTriển khai Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, đối với Báo Bình Dương, duy trì và tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Báo in và Báo điện t theo giấy phép đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp; xây dựng Đ án đổi mới hoạt động theo chỉ đạo của Tỉnh ủy Bình Dương.

Duy trì nâng cao chất lượng Tạp chí Văn nghệ Bình Dương, có thể xuất bản thêm tạp chí điện tử bảo đảm thể hiện đúng tính chất tạp chí, không được sử dụng giấy phép xuất bản tạp chí điện tử để xuất bản báo điện tử.

Đối với tạp chí của các trường đại học, duy trì nâng cao chất lượng tạp chí chuyên ngành, có thể xuất bản thêm tạp chí điện tử bảo đảm thể hiện đúng tính chất tạp chí, không được sử dụng giấy phép xuất bản tạp chí điện tử để xuất bản báo điện tử.

Đối với Tạp chí Lao động Bình Dương, trước ngày 30/6/2020, Liên đoàn Lao động Bình Dương - cơ quan chủ quản của Tạp chí Lao động Bình Dương xây dựng đề án trình Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép giữ lại Tạp chí Lao động Bình Dương.

Đối với phát thanh, truyền hình, thực hiện đổi mới theo hướng tập trung sản xuất chương trình, đảm bảo thời lượng phát sóng chương trình sản xuất trong nước của kênh phát thanh, kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương đạt tỷ lệ tối thiểu 70% tổng thời lượng phát sóng trong 01 ngày của từng kênh chương trình (trong đó, thời lượng chương trình tự sản xuất mới đạt tối thiểu 30% thời lượng các chương trình sản xuất trong nước); việc khai thác các nội dung từ kênh chương trình truyền hình nước ngoài tập trung vào tin thời sự quốc tế, khoa học kỹ thuật, thể thao, giải trí và không vượt quá 30% tổng thời lượng phát sóng trong 01 ngày của kênh đó.

Giữ nguyên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương - đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh. Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương duy trì, nâng cao chất lượng 01 kênh phát thanh, 01 kênh truyền hình và 01 Trang thông tin điện tử phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của tỉnh.

Kế hoạch ​​​​

5/5/2020 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtQuy hoạch, phát triển, quản lý, báo chí, toàn quốc61-trien-khai-quy-hoach-phat-trien-va-quan-ly-bao-chi-toan-quoc-den-nam-2025-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
476.00
121,000
0.00
121000
0
Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và điều chỉnh Chương trình làm việc 6 tháng cuối năm 2020 của UBND tỉnhBáo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và điều chỉnh Chương trình làm việc 6 tháng cuối năm 2020 của UBND tỉnh

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và điều chỉnh Chương trình làm việc 6 tháng cuối năm 2020 của UBND tỉnh.

​Theo đó, các đơn vị, tổ chức đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng đầu năm, đề xuất nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của đơn vị; trong đó, đánh giá kết quả của ngành, địa phương mình trong việc triển khai Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 20/01/2020 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Thông báo số 831-TB/TU ngày 29/4/2020 về Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 37 – Khóa X (mở rộng); tác động của dịch bệnh Covid-19 trên từng ngành, lĩnh vực; đánh giá kết quả thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, ước kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và dự kiến kết quả cuối năm 2020 về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu được giao tại Quyết định số 3893/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh, đánh giá những việc làm được và chưa làm được, làm rõ nguyên nhân, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của đơn vị.

Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2020, các đơn vị nghiêm túc đánh giá, kiểm điểm công tác quản lý, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách; nêu rõ những kết quả nổi bật, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Các đơn vị gửi báo cáo về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê chậm nhất vào ngày 11/6/2020; đồng thời gửi file báo cáo về các địa chỉ sau:

tonghopvpub@binhduong.gov.vn; binhduong@gso.gov.vn; tonghopskh@binhduong.gov.vn.

Căn cứ vào Chương trình làm việc năm 2020 của UBND tỉnh, các văn bản của Quốc hội, Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và tình hình thực tế của tỉnh, yêu cầu các đơn vị tích cực, chủ động phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan thống nhất nội dung đăng ký điều chỉnh, bổ sung vào Chương trình làm việc 6 tháng cuối năm 2020 của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và trình các kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2020. Các đơn vị gửi nội dung đăng ký về Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 29/5/2020, đồng thời gửi tập tin điện tử về địa chỉ: tonghopvpub@binhduong.gov.vn.​

Văn bản ​​

5/22/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBáo cáo, sơ kết, 6 tháng, đầu năm, điều chỉnh, Chương trình, cuối năm, UBND tỉnh895-bao-cao-so-ket-cong-tac-6-thang-dau-nam-va-dieu-chinh-chuong-trinh-lam-viec-6-thang-cuoi-nam-2020-cua-ubnd-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
424.00
121,000
0.00
121000
0
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2009Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2009

(TTĐT) Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu, các nền kinh tế lớn suy thoái, sản xuất trong nước gặp nhiều khó khăn, thách thức, song nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Đảng, Chính phủ nên những giải pháp và chính sách được Chính phủ đề ra nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, ngăn ngừa lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội đã bước đầu phát huy tác dụng, kinh tế-xã hội nước ta 5 tháng đầu năm 2009 phát triển theo hướng tích cực và có dấu hiệu sớm phục hồi.

Tình hình cụ thể của từng ngành và lĩnh vực như sau:
I. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản
a. Nông nghiệp
Trọng tâm sản xuất nông nghiệp trong tháng5làchăm sóc,thu hoạch lúa đông xuân trên cả nước và xuống giống lúa hè thu ở các địa phương phía Nam. Tính đến trung tuần tháng 5/2009, các địa phương phía Nam đã thu hoạch 1844,1 nghìn ha lúa đông xuân, bằng 100,7% cùng kỳ năm trước, năng suất ước tính đạt 62 tạ/ha, tăng 0,3 tạ/ha; sản l­ượng đạt 11,8 triệu tấn, tăng 214,8 nghìn tấn. Các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long đã cơ bản thu hoạch xong lúa đông xuân, năng suất ước tính đạt 63,6 tạ/ha, giảm 0,8 tạ/ha so với vụ đông xuân trước; sản lượng đạt 9,9 triệu tấn, xấp xỉ vụ đông xuân 2008. Năng suất lúa đông xuân toàn vùng giảm chủ yếu do một số địa phương thay đổi cơ cấu giống lúa theo hướng giảm diện tích trồng lúa năng suất cao nhưng chất lượng gạo thấp, khó xuất khẩu (IR 50404, OM 576.v.v) sang gieo trồng giống lúa năng suất tuy thấp hơn nhưng chất lượng gạo tốt, dễ xuất khẩu (VNĐ 95-20, OM 2717, OM 2517.v.v...). Sản lượng lúa đông xuân vùng Duyên hải Nam Trung Bộ ước tính đạt 1 triệu tấn, tăng 172,6 nghìn tấn so với vụ đông xuân trước, trong đó một số tỉnh đạt sản lượng tăng cao là: Quảng Nam tăng 39 nghìn tấn; Quảng Ngãi tăng 34,9 nghìn tấn; Phú Yên tăng 45,3 nghìn tấn; Khánh Hoà tăng 38,5 nghìn tấn.
Diện tích gieo trồng lúa đông xuân của các tỉnh phía Bắc đạt 1147,9 nghìn ha, tăng 1,6% so với vụ đông xuân 2008. Hiện nay, lúa đang phát triển tốt; theo đánh giá ban đầu của các địa phương, nếu thời tiết thuận lợi và sâu bệnh phát sinh ít thì năng suất lúa đông xuân miền Bắc sẽ đạt xấp xỉ vụ đông xuân 2008.
Cùng với việc thu hoạch lúa đông xuân, các địa phương phía Nam đang tập trung gieo sạ lúa hè thu. Tính đến trung tuần tháng 5/2009, diện tích lúa hè thu gieo sạ đạt 1344,6 nghìn ha, bằng 99,7% cùng kỳ năm trước; trong đó vùng đồng bằng sông Cửu Long 1191,7 nghìn ha, bằng 100,8%.
Ngoài việc tập trung gieo cấy và thu hoạch lúa, các địa phương tiếp tục gieo trồng cây màu vụ hè thu. Tính đến 15/5/2009, diện tích gieo trồng ngô cả nước đạt 715 nghìn ha, bằng 100,7% cùng kỳ năm trước; sắn 250,9 nghìn ha, bằng 98,5%; khoai lang 99,4 nghìn ha, bằng 95,8%; lạc 194,5 nghìn ha, bằng 102,5%; rau đậu 501,2 nghìn ha, bằng 101,1%.
Chăn nuôi 5 tháng đầu năm 2009 phát triển ổn định và có xu hướng tăng, đặc biệt là đàn gia cầm. Đàn bò ước tính tăng 1-2% so với cùng kỳ năm trước; đàn lợn tăng 2-3%; đàn gia cầm tăng 7-8%. Dịch bệnh trên gia súc, gia cầm đã cơ bản được khống chế. Tính đến ngày 21/5/2009, dịch bệnh chưa qua 21 ngày còn ở 4 tỉnh là: Dịch cúm gia cầm ở Vĩnh Long và Đồng Tháp; dịch lở mồm long móng ở Gia Lai; dịch tai xanh ở Bắc Giang. Để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, cùng với việc tiến hành tiêm phòng vacxin cúm gia cầm đợt I năm 2009, các ngành chức năng cần tích trong việc triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.
b. Lâm nghiệp: Diện tích rừng trồng tập trung cả nước 5 tháng đầu năm 2009 ước tính đạt 45,8 nghìn ha, bằng 100,4% cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 89,5 triệu cây, bằng 97,7%; sản lượng gỗ khai thác đạt 920 nghìn m3, bằng 103,4%. Công tác kiểm lâm mặc dù được quan tâm và tăng cường nhưng hiện tượng cháy rừng, chặt phá rừng vẫn diễn ra ở một số nơi. Trong 5 tháng đầu năm 2009, diện tích rừng bị thiệt hại 1134,3 ha, trong đó diện tích rừng bị cháy 523,4 ha. Các địa phương có diện tích rừng bị cháy nhiều là: Lạng Sơn 142,8 ha, Yên Bái 136,8 ha, Bình Thuận 51,8 ha. Một số tỉnh có diện tích rừng bị chặt phá nhiều là: Lâm Đồng 240,7 ha, Bình Phước 188 ha và Đắk Nông 72,8 ha.
c. Thủy sản: Tổng sản lượng thuỷ sản 5 tháng đầu năm 2009 ước tính đạt 1736,6 nghìn tấn, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước; trong đó cá đạt 1334,3 nghìn tấn, tăng 4%; tôm 149,6 nghìn tấn, tăng 3,8%. Sản lượng thủy sản nuôi trồng 5 tháng đầu năm 2009 ước tính đạt 748,2 nghìn tấn, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm 2008 do giá thức ăn thủy sản tăng, người nuôi cá tra gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn vay hỗ trợ lãi suất của Nhà nước nên chưa yên tâm mở rộng diện tích thả nuôi. Sản lượng thủy sản khai thác 5 tháng đầu năm 2009 ước tính đạt 988,4 nghìn tấn, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khai thác biển đạt 911,7 nghìn tấn, tăng 9%. Thời tiết thuận lợi cho khai thác cá ngừ đại dương nên sản lượng tăng khá so với cùng kỳ năm 2008, trong đó Phú Yên đạt 3,7 nghìn tấn, tăng 13,7%; Bình Định 3,2 nghìn tấn, tăng 37%.
2. Sản xuất công nghiệp
Sản xuất công nghiệp đang ổn định và có xu hướng tăng hơn những tháng đầu năm. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 5/2009 theo giá so sánh 1994 ước tính tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn các mức tăng của 4 tháng đầu năm. Một số sản phẩm chủ yếu có sản lượng tăng cao là: Điều hoà nhiệt độ tăng 56,4%; thép tròn tăng 49,5%; máy giặt tăng 31,9%; giày, dép, ủng bằng da giả tăng 29,9%; dầu thô khai thác tăng 22,9%; khí hoá lỏng tăng 18,8%; xi măng tăng 14,9%; khí đốt thiên nhiên dạng khí tăng 10,1%.
 Tính chung 5 tháng đầu năm 2009, giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 1994 tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Khu vực kinh tế Nhà nước giảm 0,1% (Trung ương quản lý tăng 1,3%; địa phương quản lý giảm 4,8%); khu vực ngoài Nhà nước tăng 7,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 3,7% (dầu mỏ và khí đốt tăng 15,8%, các sản phẩm khác tăng 2,1%). Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp quan trọng có dấu hiệu phục hồi và tăng khá trong 5 tháng đầu năm 2009 là: Dầu thô khai thác tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước; xi măng tăng 17,4%; điều hoà nhiệt độ tăng 17,3%; thép tròn tăng 13,2%; tủ lạnh, tủ đá tăng 12,5%; thuốc lá điếu tăng 10,7%; giày, dép, ủng bằng da giả tăng 10,2%; xà phòng giặt tăng 8,7%; khí đốt thiên nhiên dạng khí tăng 8,6%; bia tăng 7,4%; nước máy thương phẩm tăng 7,1%; điện sản xuất tăng 5,7%. Bên cạnh đó, một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm 2008 như: Than đá giảm 6,8%; thuỷ hải sản chế biến giảm 8,2%; phân hoá học giảm 13%; đường kính giảm 18,4%; gạch lát ceramic giảm 23,6%; vải dệt từ sợi bông giảm 26,1%; quần áo người lớn giảm 19,9%; xe chở khách giảm 31,4%.
Giá trị sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm 2009 của một số địa phương có qui mô sản xuất lớn vẫn giữ được ổn định và đạt tốc độ tăng cao hơn nhiều mức tăng chung của cả nước như: Bà Rịa-Vũng Tàu tăng 10,5%; Quảng Ninh tăng 10,3%; Khánh Hoà tăng 7,2%; Đồng Nai và Cần Thơ cùng tăng 6,9%; Hải Phòng tăng 6,7%; Thanh Hoá và Bình Dương cùng tăng 5,1%. Một số địa phương có giá trị sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm nay giảm hoặc tăng thấp so với cùng kỳ năm trước như: Hải Dương giảm 4,9%; Đà Nẵng giảm 4,2%; Phú Thọ giảm 11,3%; Vĩnh Phúc giảm 14,2%; Hà Nội tăng 4,4%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 3,4%.
3. Đầu tư
Vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện tháng 5/2009 ước tính đạt 8,7 nghìn tỷ đồng, bằng 7,7% kế hoạch năm, bao gồm: Vốn trung ương đạt 2,5 nghìn tỷ đồng, bằng 7%; vốn địa phương đạt 6,2 nghìn tỷ đồng, bằng 8%. Tính chung 5 tháng đầu năm 2009, vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện 37,4 nghìn tỷ đồng, bằng 33,2% kế hoạch năm, gồm có:
- Vốn trung ương quản lý đạt 11,4 nghìn tỷ đồng, bằng 32,3% kế hoạch năm, trong đó: Vốn đầu tư thực hiện của Bộ Công Thương đạt 125,1 tỷ đồng, bằng 52,6% kế hoạch năm; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 281,8 tỷ đồng, bằng 52,3%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 324,5 tỷ đồng, bằng 42,3%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 1176,7 tỷ đồng, bằng 39,8%; Bộ Y tế 365 tỷ đồng, bằng 36,1%;  Bộ Xây dựng 129,4 tỷ đồng, bằng 30,4%; Bộ Giao thông Vận tải 1787,6 tỷ đồng, bằng 29,3%.
- Vốn địa phương quản lý đạt 26 nghìn tỷ đồng, bằng 33,6% kế hoạch năm, trong đó một số địa phương có tiến độ thực hiện nhanh là: Hòa Bình đạt 535,2 tỷ đồng, bằng 55,3% kế hoạch năm; An Giang 329,3 tỷ đồng, bằng 55,1%; Bắc Ninh 444,1 tỷ đồng, bằng 52%; Quảng Trị 384,1 tỷ đồng, bằng 50%; Hải Phòng 664 tỷ đồng, bằng 42,5%.
Thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến 20/5/2009 đạt 6,7 tỷ USD, giảm 76,3% so với cùng kỳ năm 2008, bao gồm: Vốn đăng ký 2,7 tỷ USD của 256 dự án được cấp phép mới (giảm 89,2% về vốn và giảm 60,5% về số dự án so với cùng kỳ năm trước); vốn đăng ký bổ sung 4 tỷ USD của 40 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 5 tháng đầu năm 2009 ước tính đạt 2,8 tỷ USD, giảm 29,1% so với cùng kỳ năm 2008.
Nguồn vốn ODA được ký kết 5 tháng đầu năm 2009 thông qua các Hiệp định với nhà tài trợ đạt 1,5 tỷ USD, bao gồm: Vốn vay đạt 1,4 tỷ USD; vốn viện trợ không hoàn lại đạt 19,5 triệu USD. Tổng giá trị giải ngân vốn ODA 5 tháng đầu năm 2009 ước tính đạt 720 triệu USD, bằng 38% kế hoạch năm, bao gồm: Vốn vay đạt 649 triệu US (549 triệu USD vay ưu đãi, 100 triệu USD vay thương mại); vốn viện trợ không hoàn lại đạt 71 triệu USD.
4. Thương mại, dịch vụ
a. Bán lẻ hàng hoá và dịch vụ phục vụ tiêu dùng
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng đầu năm 2009 ước tính đạt 452,3 nghìn tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2008, nếu loại trừ yếu tố giá thì tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng đầu năm 2009 tăng 8,4%. Trong tổng số, kinh doanh thương nghiệp đạt 354,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 78,4% tổng số và tăng 21,9%; khách sạn nhà hàng đạt 51,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,4% và tăng 19%; dịch vụ đạt 41,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 9,2% và tăng 16,5%. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng đầu năm 2009 của hai thành phố lớn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ước tính đạt 160,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 35,4% tổng số cả nước, bao gồm Hà Nội đạt 57 nghìn tỷ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước; thành phố Hồ Chí Minh đạt 103,3 nghìn tỷ đồng, tăng 17,8%.
b. Giá tiêu dùng
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5/2009 tăng 0,44% so với tháng trước, trong đó nhóm phương tiện đi lại và bưu điện tăng cao nhất với 1,8% (Bưu chính viễn thông tăng 1,92%), chủ yếu do ảnh hưởng của giá xăng dầu tăng từ ngày 08/5/2009 và giá cước bưu chính tăng từ ngày 01/5/2009 theo Thông tư số 13/2009/TT-BTTTT ngày 30/3/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về giá cước bưu chính phổ cập, sẽ áp dụng từ 01/5/2009. Các nhóm hàng hoá và dịch vụ khác có chỉ số giá tăng nhẹ ở mức dưới 1%, gồm: Nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,97%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,51%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,31%; may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,26%; hai nhóm dược phẩm, y tế và hàng ăn và dịch vụ ăn uống đều tăng 0,18% (Lương thực giảm 0,37%; thực phẩm tăng 0,36%); giáo dục tăng 0,04%; văn hoá, thể thao, giải trí tăng 0,03%. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5/2009 tăng 5,58% so với cùng kỳ năm 2008 và tăng 2,12% so với tháng 12/2008. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 5 tháng/2009 tăng 11,59% so với 5 tháng/2008.
Chỉ số giá vàng tháng 5/2009 tăng 0,61% so với tháng trước; tăng 13,04% so với cùng kỳ năm 2008 và tăng 17,88% so với tháng 12/2008. Chỉ số giá vàng bình quân 5 tháng/2009 tăng 7,12% so với 5 tháng/2008. Chỉ số giá đô la Mỹ tăng 1,25% so với tháng trước, tăng 11,46% so với cùng kỳ năm 2008 và tăng 5,18% so với tháng 12/2008. Chỉ số giá đô la Mỹ bình quân 5 tháng/2009 tăng 10,22% so với 5 tháng/2008
c. Xuất, nhập khẩu hàng hoá
Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 5/2009 ước tính đạt 4,4 tỷ USD, tăng 2,8% so với tháng trước và giảm 25% so với cùng kỳ năm trước. Một số mặt hàng chủ lực đạt kim ngạch tăng cao so với tháng 4/2009 là: Dầu thô tăng 48 triệu USD; hàng dệt may tăng 37 triệu USD; thủy sản tăng 10 triệu USD; điện tử máy tính và linh kiện tăng 5 triệu USD. Tính chung 5 tháng đầu năm 2009, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 22,9 tỷ USD, giảm 6,8% so với cùng kỳ năm 2008, bao gồm khu vực kinh tế trong nước đạt 12 tỷ USD, tăng 12% (nếu loại trừ vàng tái xuất thì giảm 12%); khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm cả dầu thô) đạt 10,9 tỷ USD, giảm 21,4%.
Trong 5 tháng đầu năm 2009, một số mặt hàng nông sản xuất khẩu giữ được tốc độ tăng cao cả về lượng và kim ngạch như: Gạo tăng 43,3% về lượng và tăng 20,2% về kim ngạch; chè tăng 17,5% và tăng 13,4%; sắn và sản phẩm của sắn tăng mạnh với mức tăng 129,6% về kim ngạch. Một số mặt hàng nông sản khác do ảnh hưởng của giá thế giới giảm nên tuy tăng về lượng nhưng kim ngạch giảm là: Cà phê tăng 21,6% về lượng, giảm 12,1% về kim ngạch; hạt tiêu tăng 43,3% về lượng, giảm 6,2% về kim ngạch. Kim ngạch xuất khẩu của nhiều mặt hàng khác giảm so với cùng kỳ năm trước, trong đó dầu thô tuy lượng tăng 22,5% nhưng kim ngạch chỉ đạt 2,6 tỷ USD, giảm 44% do giá giảm mạnh; hàng dệt may đạt 3,2 tỷ USD, giảm 1,8%; giày dép đạt 1,6 tỷ USD, giảm 10,1%; thủy sản đạt 1,4 tỷ USD, giảm 9,1%; cà phê đạt 963 triệu USD, giảm 12,1%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 939 triệu USD, giảm 19,8%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 909 triệu USD, giảm 8%; than đá đạt 479 triệu USD, giảm 20,7%.
Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Mỹ tháng 4/2009 đạt 879 triệu USD, tăng 3,3% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này 4 tháng đầu năm 2009 lên 3,2 tỷ USD, mức cao nhất trong các thị trường xuất khẩu của Việt Nam.
Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 5/2009 ước tính đạt 5,9 tỷ USD, tăng 8,1% so với tháng trước và giảm 25% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2009, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu đạt 24 tỷ USD, giảm 37% so với cùng kỳ năm 2008, bao gồm khu vực kinh tế trong nước đạt 15,5 tỷ USD, giảm 41,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 8,5 tỷ USD, giảm 26,9%.
Nhìn chung 5 tháng đầu năm 2009, kim ngạch nhập khẩu của hầu hết các mặt hàng đều giảm so với cùng kỳ năm trước, trong đó sắt thép giảm mạnh nhất với 60,8%; xăng dầu giảm 55,3%; ô tô giảm 48,3%; gỗ và nguyên phụ liệu gỗ giảm 44,5%; bông giảm 41,9%; phân bón giảm 31,6%; thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu giảm 30,9%; chất dẻo giảm 28,9%; xe máy giảm 28,3%; thuốc trừ sâu giảm 25%; máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng giảm 23,9%; hóa chất giảm 23,7%; giấy giảm 23,3%; nguyên phụ liệu dệt, may, giày dép giảm 20%; sợi dệt giảm 18,2%; điện tử, máy tính và linh kiện giảm 18,1%; sản phẩm hóa chất giảm 16,2%. Riêng mặt hàng tân dược tăng 25,6% so với 5 tháng đầu năm 2008
Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 4/2009 từ các thị trường lớn đều tăng so với tháng trước, trong đó đứng đầu là Trung Quốc đạt 1,2 tỷ USD, tăng 7%; Nhật Bản 573 triệu USD, tăng 1,9%; Đài Loan 523 triệu USD, tăng 7%. Tính chung 4 tháng đầu năm 2009, kim ngạch nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc đạt mức cao nhất trong các thị trường với 4,1 tỷ USD.
Nhập siêu hàng hóa tháng 5/2009 ước tính 1,5 tỷ USD, bằng 34,1% kim ngạch xuất khẩu. Tính chung 5 tháng đầu năm 2009, nhập siêu hàng hóa 1,1 tỷ USD, bằng 4,9% kim ngạch xuất khẩu.
d. Khách quốc tế đến Việt Nam
Khách quốc tế đến nước ta 5 tháng đầu năm 2009 ước tính đạt 1614,5 nghìn lượt người, giảm 18,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến với mục đích du lịch đạt 986,4 nghìn lượt người, giảm 22%; đến vì công việc 285,4 nghìn lượt người, giảm 23,9%; thăm thân nhân đạt 235,8 nghìn lượt người, tăng 1,1%. Khách quốc tế đến nước ta bằng đường hàng không đạt 1345,8 nghìn lượt người, giảm 11%; đến bằng đường biển 33,3 nghìn lượt người, giảm 61,2%, đến bằng đường bộ 235,4 nghìn lượt người, giảm 39,4%.
Trong 5 tháng đầu năm 2009, một số quốc gia và vùng lãnh thổ có lượng khách đến Việt Nam giảm so với cùng kỳ năm 2008 là: Trung Quốc 189,1 nghìn lượt người, giảm 38,3%; Hoa Kỳ 185,8 nghìn lượt người, giảm 1,2%; Hàn Quốc 171,7 nghìn lượt người, giảm 22%; Nhật Bản 156,9 nghìn lượt người, giảm 8,2%; Đài Loan 117,5 nghìn lượt người, giảm 16,5%; Ôx-trây-li-a 99,6 nghìn lượt người, giảm 4,3%. Bên cạnh đó, một số quốc gia và vùng lãnh thổ có lượng khách đến nước ta cao hơn so với cùng kỳ năm trước là: Ca-na-đa 42,4 nghìn lượt người, tăng 4,2%; Ma-lai-xi-a 72,1 nghìn lượt người, tăng 0,9%. 
e. Vận tải
Vận tải hành khách 5 tháng đầu năm 2009 ước tính đạt 799,6 triệu lượt khách, tăng 6,8% và 34,4 tỷ lượt khách.km, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vận tải trung ương đạt 12 triệu lượt khách, giảm 15,2% và 8,9 tỷ lượt khách.km, giảm 5,1%; vận tải địa phương đạt 787,6 triệu lượt khách, tăng 7,3% và 25,6 tỷ lượt khách.km, tăng 7,1%. Vận tải hành khách đường bộ 5 tháng đầu năm 2009 đạt 720,4 triệu lượt khách, tăng 7,4% và 24,6 tỷ lượt khách.km, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước; vận tải đường sông đạt 67,9 triệu lượt khách, tăng 2,3% và 1,4 tỷ lượt khách.km, tăng 1,7%; vận tải đường biển đạt 2,5 triệu lượt khách, tăng 3,2% và 159,5 triệu lượt khách.km, tăng 5,2%. Riêng vận tải hành khách đường sắt và đường hàng không giảm so với cùng kỳ năm trước, trong đó đường sắt giảm 3,3% về vận chuyển và giảm 13,8% về luân chuyển; đường hàng không giảm 2,4% và giảm 3,2%.
Vận tải hàng hóa 5 tháng đầu năm 2009 ước tính đạt 260,6 triệu tấn, giảm 1,5% và 69,7 tỷ tấn.km, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vận tải đường bộ đạt 187,2 triệu tấn, tăng 0,3% và 9,5 tỷ tấn.km, tăng 1%; đường sông đạt 52,3 triệu tấn, giảm 2,3% và 8,4 tỷ tấn.km, giảm 6,7%; đường biển đạt 17,8 triệu tấn giảm 13,1% và 50,1 tỷ tấn.km, tăng 4,2%; đường sắt đạt 3,2 triệu tấn, giảm 17% và 1,5 tỷ tấn.km, giảm 19,5%.
f. Bưu chính viễn thông
Số thuê bao điện thoại phát triển mới 5 tháng đầu năm 2009 ước tính đạt 10,4 triệu thuê bao, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2008, trong đó thuê bao điện thoại cố định đạt 1,6 triệu thuê bao, tăng 62,4%. Số thuê bao điện thoại của cả nước tính đến cuối tháng 5/2009 đạt 91,8 triệu thuê bao (máy cố định đạt 15,7 triệu thuê bao), trong đó Tập đoàn Bưu chính Viễn thông đạt 54,5 triệu thuê bao. Số thuê bao internet băng thông rộng trên cả nước tính đến cuối tháng 5/2009 ước tính đạt 2,5 triệu thuê bao, trong đó Tập đoàn Bưu chính Viễn thông đạt 1,6 triệu thuê bao. Số người sử dụng internet trên cả nước đạt 22,4 triệu người. Tổng doanh thu thuần bưu chính, viễn thông 5 tháng đầu năm 2009 ước tính đạt 30,7 nghìn tỷ đồng, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông đạt 23 nghìn tỷ đồng, tăng 26,6%.
5. Thu chi ngân sách Nhà nước
Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến ngày 15/5/2009 ước tính bằng 31,8% dự toán năm, trong đó các khoản thu nội địa bằng 33,3%; thu từ dầu thô bằng 26%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu bằng 32,1%. Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước bằng 39,1%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) bằng 27,2%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước bằng 32,2%; thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao bằng 31,3%; thu phí xăng dầu bằng 47,5%; thu phí, lệ phí bằng 25,9%.
Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/5/2009 ước tính bằng 28,2% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển bằng 29,5% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng 28,4%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể bằng 32,1%; chi trả nợ và viện trợ bằng 32,2%.
6. Một số vấn đề xã hội
a. Thiếu đói trong nông dân
Theo báo cáo của các địa phương, từ 20/4 đến 19/5/2009, cả nước có 91,5 nghìn hộ thiếu đói và 416,2 nghìn nhân khẩu thiếu đói, chiếm 0,8% số hộ và chiếm 0,8% nhân khẩu nông nghiệp cả nước. Tình trạng thiếu đói tập trung chủ yếu ở các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, Tây Nguyên; một số địa phương có tỷ lệ nhân khẩu thiếu đói so với nhân khẩu nông nghiệp cao là: Cao Bằng 7,9%, Bắc Kạn 8,3% và Đắk Nông 10,7%. Các cấp, các ngành, các tổ chức đang tích cực triển khai công tác trợ giúp cho các hộ thiếu đói.
b. Tình hình dịch bệnh
Từ 20/4/2009 đến 20/5/2009, trên địa bàn cả nước có 3,4 nghìn trường hợp mắc bệnh sốt rét; 4,9 nghìn trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết; 414 trường hợp mắc bệnh viêm gan virút; 701 trường hợp mắc tiêu chảy cấp, trong đó 56 trường hợp dương tính với phẩy khuẩn tả; 6 vụ ngộ độc thực phẩm với 114 trường hợp bị ngộ độc. Tính chung 5 tháng đầu năm 2009, cả nước có 16 nghìn trường hợp mắc bệnh sốt rét; 16,6 nghìn trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết; 1,8 nghìn trường hợp mắc bệnh viêm gan virút; 28 vụ ngộ độc thực phẩm với 1,9 nghìn trường hợp bị ngộ độc.
Dịch cúm A/H1N1 trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp, theo báo cáo chính thức của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tính đến ngày 21/5/2009, đã có 11034 trường hợp được xác nhận bị lây nhiễm cúm A/H1N1 ở 43 nước và vùng lãnh thổ, trong đó 85 người đã tử vong. Để ứng phó với dịch cúm này tại Việt Nam, Bộ Y tế đã và đang tích cực chỉ đạo các địa phương, các đơn vị liên quan triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa như: Theo dõi thường xuyên diễn biến của dịch trên thế giới; giám sát chặt chẽ các trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu quốc tế; tổ chức diễn tập tình huống; thông tin, tuyên truyền về diễn biến dịch và các biện pháp phòng, chống.
Trong tháng 5/2009 đã phát hiện thêm 1 nghìn trường hợp nhiễm HIV, nâng tổng số người nhiễm HIV của cả nước tính đến 20/5/2009 lên 187,2 nghìn người, trong đó 73,9 nghìn trường hợp đã chuyển sang giai đoạn AIDS và 42,6 nghìn người đã tử vong do AIDS.
c. Tai nạn giao thông
Theo báo cáo của Uỷ ban ATGT quốc gia, trong tháng 4/2009, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 971 vụ tai nạn giao thông, làm chết 915 người và làm bị thương 600 người. So với tháng 3/2009, số vụ tai nạn giao thông giảm 8%, số người chết giảm 7,5% và số người bị thương giảm 12%. So với cùng kỳ năm 2008, số vụ tai nạn giao thông giảm 9,7%, số người chết giảm 4,8% và số người bị thương giảm 15,3%. Riêng trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 01/5 (từ 29/4 đến 03/5/2009), trên địa bàn cả nước đã xảy ra 160 vụ tai nạn giao thông, làm chết 163 người và làm bị thương 139 người.
Tính chung 4 tháng đầu năm 2009, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 4188 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3947 người và làm bị thương 2706 người. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 3,6%, số người chết giảm 1,8% và số người bị thương giảm 1,6%. Bình quân 1 ngày trong 4 tháng đầu năm nay, trên địa bàn cả nước xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông, làm chết 33 người và làm bị thương 23 người.
d. Thiệt hại do thiên tai
Mưa, lũ và bão xảy ra cuối tháng 4 đến giữa tháng 5/2009 đã ảnh hưởng mạnh đến 14 tỉnh trên cả nước (Ninh Bình, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình, Bình Thuận, Đồng Tháp, Trà Vinh). Theo báo cáo sơ bộ của các tỉnh trên, thiên tai đã làm 10,3 nghìn ha lúa và hoa màu bị hư hỏng; 18 người chết và mất tích, trong đó riêng địa bàn huyện Yên Thành (Nghệ An) có 6 người chết trong trận mưa ngày 16/5/2009. Chính quyền địa phương các cấp đã kịp thời chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sau thiên tai, nhằm nhanh chóng ổn định sản xuất và đời sống dân cư.
Khái quát lại, kinh tế-xã hội nước ta 5 tháng đầu năm 2009 đã có dấu hiệu sớm được phục hồi sau thời gian bị ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu. Gói kích cầu đầu tư và tiêu dùng bước đầu đã phát huy tác dụng, nhiều công trình, dự án quan trọng đang được tập trung đầu tư để phát triển sản xuất và giải quyết mục tiêu an sinh xã hội. Sản xuất công nghiệp từng bước ổn định, sản lượng nhiều sản phẩm quan trọng đạt mức tăng khá. Chỉ số giá tiêu dùng ở mức hợp lý. Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực có xu hướng tăng cao. An ninh xã hội được đảm bảo, đời sống dân cư từng bước được cải thiện. Để phát huy kết quả đạt được trong những tháng tiếp theo, tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, ổn định và nâng cao đời sống dân cư, các ngành, các cấp, các địa phương cần tập trung làm tốt một số vấn đề chủ yếu sau đây:
Một là, tiếp tục thực hiện nghiêm và đồng bộ Nghị quyết 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội;
Hai là, theo dõi chặt chẽ biến động giá của thị trường hàng hoá trong quá trình triển khai thực hiện gói kích cầu đầu tư và tiêu dùng, để kịp thời có những giải pháp và chính sách phù hợp nhằm ngăn ngừa tái lạm phát;
Ba là, khẩn trương nghiên cứu và kịp thời đề ra những giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân được tiếp cận với các nguồn vốn vay trung và dài hạn để phát triển sản xuất, đặc biệt là mua sắm máy móc, thiết bị, công cụ vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp, nguyên vật liệu để xây dựng nhà ở khu vực nông thôn; các nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà ở cho các đối tượng chính sách, người có thu nhập thấp, ký túc xá cho sinh viên;
Bốn là, chủ động tháo gỡ khó khăn, hạ giá thành sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ hàng nhập khẩu, đặc biệt hàng tiêu dùng nhằm bảo đảm hàng hoá tiêu thụ trong nước. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất trong những lĩnh vực có thị trường;
Năm là, tiếp tục triển khai mạnh và hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, thực hiện các chế độ, chính sách kịp thời, đúng đối tượng. Xây dựng chương trình kế hoạch tạo thêm việc làm nhằm giải quyết tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm.
Nguồn : Báo cáo Tổng cục Thống kê số: 22/TCTK-TKTH
6/4/2009 4:15 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết787-Tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-5-va-5-thang-dau-nam-2009Thông tin chỉ đạo, điều hành
Từ 1/3, giá bán điện bình quân tăng 8,92%Từ 1/3, giá bán điện bình quân tăng 8,92%
Từ 1/3/2009, giá bán lẻ điện bình quân sẽ tăng lên 8,92% so với giá điện bình quân năm 2008, ở mức 948,5 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế VAT). Mức tăng này đã được quy định tại Quyết định 21/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng phê duyệt Đề án bán điện năm 2009 và các năm 2010-2012 theo cơ chế thị trường ban hành ngày 12/2.
Năm 2009, giá bán lẻ điện cho sinh hoạt vẫn được tính theo bậc thang và áp dụng thống nhất chung trong cả nước, không phân biệt giữa khu vực thành thị và khu vực nông thôn. 
Tuy nhiên, bậc thang đầu tiên là 50 kWh thay vì 100kWh như hiện nay. Mức bù giá cho bậc thang này bằng 35-40% giá bán điện bình quân năm nay. Giá điện cho bậc thang tiếp theo (từ 51-100 kWh) bằng giá thành bình quân, không có lợi nhuận. 
Trường hợp các tổ chức kinh doanh điện nông thôn chưa đủ điều kiện thực hiện bán lẻ điện theo biểu giá điện sinh hoạt bậc thang ngay từ 1/3/2009, Thủ tướng cho phép lùi thời hạn áp dụng phương thức bán lẻ điện này chậm nhất đến ngày 1/9/2009. Trong khoảng thời gian này, tạm thời tiếp tục áp dụng giá trần điện nông thôn hiện hành là 700 đồng/ kWh. 
Giá bán buôn điện nông thôn cho từng bậc thang bằng giá bán lẻ của bậc thang đó giảm trừ từ 25% tới tối đa là 30% cho tổn thất điện năng và chi phí hợp lệ cho quản lý vận hành lưới điện nông thôn. 
Từ năm 2010, từng bước áp dụng giá trần bán lẻ điện cho các khách hàng sản xuất và dịch vụ, cho phép các công ty điện lực dần được bán điện cho khách hàng theo giá thỏa thuận dưới giá trần. 
Đặc biệt, từ năm nay, cơ chế bù giá cho các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp, là những hộ có mức tiêu thụ điện ít hơn hoặc bằng 50 kWh/tháng được áp dụng bằng cách khấu trừ trực tiếp từ hóa đơn tiền điện hàng tháng. 
Từ ngày 1/1/2010, giá bán điện được thực hiện trên cơ sở giá thị trường. Cơ chế điều chỉnh giá điện được thực hiện hàng năm. Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính quyết định việc điều chỉnh tăng hoặc giảm giá điện. Mức điều chỉnh giá điện nếu thấp hơn hoặc bằng 5% so với giá bán điện bình quân của năm trước thì sẽ do Bộ Công Thương phê duyệt, nếu cao hơn 5% so với giá bình quân của năm trước thì Bộ Công Thương xem xét và trình, Bộ Tài chính thẩm định và báo cáo Thủ tướng phê duyệt.

Diệp Anh
(Theo Vietnamnet)

2/16/2009 10:35 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết724-Tu-13-gia-ban-dien-binh-quan-tang-892Thông tin chỉ đạo, điều hành
Triển khai ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại Hội nghị Chính phủ với các địa phươngTriển khai ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương

TTĐT - ​UBND tỉnh yêu cầu triển khai ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương.

​Theo đó, tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương ngày 28 và sáng ngày 29/12/2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và có bài phát biểu chỉ đạo. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu khai mạc và  kết luận Hội nghị.

UBND tỉnh gửi bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và 02 bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố để chủ động nghiên cứu, quán triệt và triển khai.

Xem toàn văn 03 bài phát biểu tại đây​

1/22/2021 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTriển khai, ý kiến, chỉ đạo, lãnh đạo, Đảng, Nhà nước, Hội nghị, Chính phủ, địa phương816-trien-khai-y-kien-chi-dao-cua-lanh-dao-dang-va-nha-nuoc-tai-hoi-nghi-chinh-phu-voi-cac-dia-phuonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
163.00
121,000
1,115.00
121000
0
/PublishingImages/2021-01/TRIENKHAIYKIENLANHDAO.mp3
Áp dụng tiêu chuẩn an toàn thông tin cho các cơ quan nhà nước và hệ thống thông tin quan trọng quốc giaÁp dụng tiêu chuẩn an toàn thông tin cho các cơ quan nhà nước và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia

TTĐT - ​​UBND tỉnh chỉ đạo áp dụng tiêu chuẩn an toàn thông tin cho các cơ quan nhà nước và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia. 

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung hướng dẫn, đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 946/BTTTT-CATTT ngày 16/03/2022 để tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo các quy định hiện hành.

Cụ thể, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan nghiên cứu, triển khai áp dụng các tiêu chuẩn an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin quan trọng quốc gia (CII) và hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý như sau: Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng là Tiêu chuẩn TCVN 11930:2017 về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ quy định.

Để tăng cường an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến nghị các cơ quan nghiên cứu, áp dụng các tiêu chuẩn sau: TCVN ISO/IEC 27001:2019 về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hệ thống quản lý an toàn thông tin - Các yêu cầu; TCVN ISO/IEC 27002:2020 về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quy tắc thực hành Quản lý an toàn thông tin;

TCVN 9801-2:2015 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - An toàn mạng - Phần 2: Hướng dẫn thiết kế và triển khai an toàn mạng (ISO/IEC 27033-2:2012); TCVN 9801-3:2014 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật an toàn - An toàn mạng - Phần 3: Các kịch bản kết nối mạng tham chiếu - Nguy cơ, kỹ thuật thiết kế và các vấn đề kiểm soát (ISO/IEC 27033-3:2010); TCVN 11239:2015 về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quản lý sự cố an toàn thông tin; TCVN 27017:2020 về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quy tắc thực hành cho biện pháp kiểm soát an toàn thông tin dựa trên ISO/IEC 27002 cho các dịch vụ đám mây.

Văn bản 

3/29/2022 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtÁp dụng, tiêu chuẩn, an toàn, thông tin, cơ quan, nhà nước, hệ thống, thông tin, quan trọng, quốc gia633-ap-dung-tieu-chuan-an-toan-thong-tin-cho-cac-co-quan-nha-nuoc-va-he-thong-thong-tin-quan-trong-quoc-giThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
438.00
121,000
0.00
121000
0
Thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnhThúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.

​Theo đó, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp cùng các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, Quyết định số 04/QĐ-TTg ngày 10/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án An ninh kinh tế trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản đảm bảo an sinh xã hội và Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, trong đó xác định việc phát triển nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho công nhân là một nhiệm vụ chính trị, chính quyền địa phương là cấp quyết định sự thành công của chương trình phát triển nhà ở xã hội, nhằm hoàn thành cơ bản các mục tiêu về phát triển nhà ở xã hội đã được đề ra trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Văn bản ​​​​

3/25/2020 7:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtThúc đẩy, thị trường, bất động sản, ổn định, lành mạnh158-thuc-day-thi-truong-bat-dong-san-phat-trien-on-dinh-lanh-manThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
235.00
121,000
0.00
121000
0
Đẩy mạnh thực hiện mô hình "3 xanh" tại các huyện, thị xã vùng xanh phía BắcĐẩy mạnh thực hiện mô hình "3 xanh" tại các huyện, thị xã vùng xanh phía Bắc

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mô hình "3 xanh" tại các huyện, thị xã vùng xanh phía Bắc.​

​Theo đó, Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên và thị xã Bến Cát tập trung chỉ đạo, hướng dẫn doanh nghiệp triển khai mô hình "3 xanh" trên địa bàn phụ trách. Hằng ngày, báo cáo tiến độ, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai về Tổ công tác vùng xanh trước 16 giờ. Việc báo cáo được thực hiện bằng hình thức file điện tử qua địa chỉ email: tanmt@binhduong.gov.vn.

Văn bản ​​

9/9/2021 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐẩy mạnh, thực hiện, mô hình, “3 xanh”, huyện, thị xã, vùng xanh, phía Bắc816-day-manh-thuc-hien-mo-hinh-3-xanh-tai-cac-huyen-thi-xa-vung-xanh-phia-baThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
137.00
121,000
0.00
121000
0
Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân kỷ niệm 76 năm Quốc khánh 02/9 Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân kỷ niệm 76 năm Quốc khánh 02/9

​TTĐT - UBND tỉnh thông báo viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc khánh 02/9 (02/9/1945 – 02/9/2021).

Theo đó, Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 01/9/2021. 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh phối hợp cùng các ngành liên quan tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh thật chu đáo, trang nghiêm và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Đồng thời, phối hợp với Sở Y tế chuẩn bị thiết bị đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang (dự phòng) và bố trí lực lượng để thực hiện phòng, chống dịch cho các đại biểu dự lễ viếng cho phù hợp.

Tại các huyện, thị xã, thành phố khác, thời gian viếng Nghĩa trang Liệt sĩ do UBND huyện, thị xã, thành phố bố trí đảm bảo phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19.

Thông báo ​​

8/24/2021 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtViếng, Nghĩa trang Liệt sĩ, kỷ niệm, 76 năm, Quốc khánh, 02/9 430-vieng-nghia-trang-liet-si-nhan-ky-niem-76-nam-quoc-khanh-02-9Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
196.00
121,000
0.00
121000
0
Kế hoạch xét tuyển viên chức tỉnh Bình Dương năm 2019Kế hoạch xét tuyển viên chức tỉnh Bình Dương năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức tỉnh Bình Dương năm 2019 (gọi tắt là Kế hoạch).​

Theo đó, đối tượng xét tuyển là người từ đủ 18 tuổi trở lên không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo; có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; có đơn đăng ký dự tuyển, lý lịch rõ ràng, văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm; đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ và đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Thời gian tổ chức xét tuyển dự kiến trong quý II năm 2019.

Nhu cầu tuyển dụng được thực hiện xét tuyển theo chỉ tiêu cần tuyển dụng tại các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh. Số lượng, vị trí các chức danh cần tuyển dụng do Sở Nội vụ tổng hợp và thông báo theo quy định.

Nội dung và hình thức xét tuyển thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ. Cụ thể, xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2. Vòng 2: Thực hiện phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển; điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100; thời gian phỏng vấn 30 phút; không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên; có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Các đối tượng là Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B thuộc diện đối tượng ưu tiên được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm tại vòng 2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động thuộc diện đối tượng ưu tiên được cộng 5 điểm vào kết quả điểm tại vòng 2. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ thuộc diện đối tượng ưu tiên được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm tại vòng 2. Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên tại các điểm trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.

Sở Nội vụ tổ chức triển khai Kế hoạch đến các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức; rà soát, thống kê, thẩm định và tổng hợp nhu cầu của các cơ quan, đơn vị…

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này và chỉ tiêu, lộ trình thực hiện tinh giản biên chế theo quy định để đăng ký nhu cầu, chỉ tiêu xét tuyển viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kế hoạch ​​​

4/19/2019 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtxét tuyền, viên chức175-ke-hoach-xet-tuyen-vien-chuc-tinh-binh-duong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
752.00
121,000
0.00
121000
90,992,000
Đôn đốc thực hiện xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008Đôn đốc thực hiện xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008
  
TTĐT - Ngày 10-02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 431/UBND-VX về việc “Đôn đốc thực hiện xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008”.
  
Theo đó, để duy trì, cải tiến, mở rộng phạm vi áp dụng và thực hiện công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo đúng quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 2602/KH-UBND ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên đôn đốc, quan tâm chỉ đạo cán bộ phụ trách của cơ quan mình và các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, trong tháng 3/2015, khẩn trương công bố các đơn vị chưa công bố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.
  
Giao Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) theo dõi, tổ chức kiểm tra và đôn đốc các đơn vị chưa nghiêm túc thực hiện các nội dung, yêu cầu nêu trên. Đề xuất UBND tỉnh biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời những trường hợp không chấp hành theo quy định.

  
Danh sách các đơn vị thực hiện xây dựng và áp dụng hệ thống chất lương theo tiều chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
 
1. Cơ quan đã mở rộng phạm vi và đã công bố áp dụng hệ thống Quản lý chất lượng (24 đơn vị): Sở Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Ngoại vụ, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thanh tra tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thú y, Chi cục Bảo vệ thực vật; UBND huyện Dầu Tiếng, thị xã Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên, thành phố Thủ Dầu Một.
 
2. Các cơ quan đã mở rộng phạm vi nhưng chưa công bố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (10 đơn vị): SởGiáo dục và Đào tạo, Kế hoạch & Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên & Môi trường, Xây dựng; Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore; Chi cục Quản lý Thị trường; UBND thị xã Thuận An.
3. Cơ quan đã công bố nhưng chưa mở rộng pham vi áp dung hệ thống quản lý chất lượng: Sở Tài chính.
4. Các cơ quan chưa mở rộng phạm vi và chưa công bố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (4 đơn vị): Sở Giao Thông - Vận tải, Thông tin và Truyền thông, Y tế, UBND huyện Phú Giáo.
 

 Hoài Hương

2/14/2015 11:14 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1160-Don-doc-thuc-hien-xay-dung-va-ap-dung-he-thong-quan-ly-chat-luong-TCVN-ISO-90012008Thông tin chỉ đạo, điều hành
Kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023Kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023

TTĐT - ​UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2022-2023.

Theo đó, tổng số học sinh đang học lớp 9 trung học cơ sở (THCS) năm học 2021-2022 tính đến ngày 30/11/2021 (kể cả công lập và ngoài công lập) là 26.620 học sinh. Dự kiến được công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022 là 25.289. Dự kiến tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 là 18.635 học sinh  (70% số học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022 và đăng ký dự thi tuyển sinh năm học 2022-2023).

Dự kiến tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Hùng Vương: 08 lớp chuyên (280 học sinh) và 01 lớp không chuyên (40 học sinh): Ngữ văn-Lịch sử- Địa lí (35 học sinh), tiếng Anh (70 học sinh), Toán-Tin học (70 học sinh), Vật lí (35 học sinh), Hoá học (35 học sinh), Sinh học (35 học sinh) và 01 lớp không chuyên học chương trình song ngữ đối với các môn Toán và khoa học tự nhiên.

Dự kiến tuyển 70% học sinh tốt nghiệp THCS có đăng kí dự thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 vào trường THPT chuyên Hùng Vương và các trường THPT công lập không chuyên trong tỉnh theo các chỉ tiêu:

Huyện/Thị xã/Thành phố​Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2022-2023
Thủ Dầu Một3.328
Thuận An3.478
Dĩ An3.824
Tân Uyên2.178
Bắc Tân Uyên549
Phú Giáo1.104
Bến Cát2.197
Bàu Bàng869
Dầu Tiếng1.108

Tuyển sinh lớp 10 trường THPT công lập năm học 2022-2023 theo phương thức thi tuyển.

Học sinh thi tuyển vào lớp 10 Trường THPT chuyên Hùng Vương, Trường THPT Trịnh Hoài Đức, Trường THPT Dĩ An và lớp 10 các trường THPT không chuyên trong tỉnh được tổ chức chung vào các ngày 01 và 02/6/2022, riêng các thí sinh thi tuyển vào Trường THPT chuyên Hùng Vương phải thi thêm các môn chuyên vào các ngày 03 và 04/6/2022.

Tất cả học sinh thi tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023 phải dự thi 03 môn bắt buộcgồm: Ngữ văn, Toán và tiếng Anh. Thí sinh thi tuyển vào Trường THPT chuyên Hùng Vương ngoài việc dự thi 03 môn bắt buộc như trên thì phải dự thi thêm môn chuyên căn cứ vào số môn chuyên mà thí sinh đã đăng kí dự tuyển (mỗi thí sinh được đăng kí dự thi tối đa 02 môn chuyên).

Điểm  bài  thi  là  tổng  điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, điểm bài thi được quy về thang điểm 10; điểm xét tuyển các môn thi Toán, ​Ngữ văn và tiếng Anh được tính theo hệ số 1 (không nhân hệ số).

Đối với các trường THPT không chuyên, thí sinh có tối đa 02 nguyện vọng khi đăng kí dự tuyển. Nguyện vọng 1 thí sinh đăng kí vào một trường THPT công lập không chuyên trong địa bàn cư trú hoặc giáp ranh địa bàn cư trú. Nguyện vọng 2 thí sinh đăng kí vào một trường THPT công lập không chuyên trong địa bàn cư trú hoặc giáp ranh địa bàn cư trú khác với trường THPT không chuyên mà thí sinh đã đăng kí ở nguyện vọng 1.

Thí sinh dự thi tuyển vào Trường THPT chuyên Hùng Vương được đăng kí: 02 nguyện vọng chuyên (nếu đăng ký dự thi 02 môn chuyên); 01 nguyện vọng vào lớp không chuyên và 02 nguyện vọng không chuyên vào các trường THPT công lập trong tỉnh.

Đối với trường THPT chất lượng cao: Trường THPT Trịnh Hoài Đức xét trúng tuyển như các trường THPT công lập không chuyên nhưng phải không có điểm bài thi nào dưới 4,0.

Đối với Trường THPT Dĩ An, Sở Giáo dục và Đào tạo xét trúng tuyển như các trường THPT công lập không chuyên. Các lớp chất lượng cao thí sinh chỉ được xét tuyển khi có điểm bài thi đạt từ 4.0 điểm trở lên. Ngoài ra, những thí sinh có đủ điều ​kiện xét tuyển thẳng vào Trường THPT chuyên Hùng Vương hoặc Trường THPT Trịnh Hoài Đức nếu có nguyện vọng thì được xét vào các lớp chất lượng cao của Trường THPT Dĩ An.

Tuyển thẳng vào các trường THPT không chuyên những học sinh thuộc một trong các trường hợp: Là người dân tộc thiểu số rất ít người gồm 16 dân tộc trong danh mục các dân tộc rất ít người ở Việt Nam; học sinh khuyết tật; học sinh đạt giải cấp quốc gia, cấp quốc tế các môn văn hoá, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học; học sinh đạt giải quốc gia các môn văn nghệ, thể dục thể thao, nhưng phải có xếp loại hạnh kiểm và học lực cuối năm lớp 9 đạt từ loại Khá trở lên. Học sinh đủ điều kiện tuyển thẳng vào Trường THPT chuyên Hùng Vương, Trường THPT Trịnh Hoài Đức hoặc các lớp chất lượng cao của Trường THPT Dĩ An nếu có nguyện vọng học tại các trường THPT công lập không chuyên tại địa phương mà học sinh có hộ khẩu thường trú thì Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét giải quyết cho những học sinh này theo nguyện vọng.

Văn bản 

1/21/2022 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, phương thức, tuyển sinh, lớp 10, trung học phổ thông, năm học 2022-2023340-ke-hoach-va-phuong-thuc-tuyen-sinh-vao-lop-10-trung-hoc-pho-thong-nam-hoc-2022-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
922.00
121,000
0.00
121000
0
Tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnhTiếp tục tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

​TTĐT - UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Công văn số 2905-CV/TU ngày 16/4/2020 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

​Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Công văn số 2905-CV/TU ngày 16/4/2020 và tình hình thực tế của đơn vị khẩn trương triển khai quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, cần chú ý tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh; kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những nơi có biểu hiện lơ là, chủ quan và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; đồng thời thường xuyên động viên, biểu dương, khen thưởng những gương người tốt, việc tốt trong tham gia phòng, chống dịch…

Văn bản ​​

4/23/2020 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết dịch bệnh Covid-19 411-tiep-tuc-tap-trung-chi-dao-cong-tac-phong-chong-dich-benh-covid-19-tren-dia-ban-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
213.00
121,000
0.00
121000
0
Ban hành Danh sách mã định danh các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình DươngBan hành Danh sách mã định danh các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Danh sách mã định danh các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​​

Theo đó, các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai Danh sách mã định danh đến các đơn vị trực thuộc. Trong trường hợp có sự tăng, giảm số lượng, thay đổi về cơ cấu tổ chức (đổi tên, tách, nhập, giải thể), các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thông báo đến Sở Thông tin và Truyền thông để tiến hành cập nhật, chỉnh sửa, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh Danh sách này.

Các cơ quan, đơn vị thuộc ngành dọc, các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương liên hệ cơ quan chủ quản để được cấp mã định danh và thông báo cho Sở Thông tin và Truyền thông biết, cập nhật; trong trường hợp chưa có mã định danh của ngành, đề nghị liên hệ với Sở Thông tin và Truyền thông để được cấp mã định danh tạm thời của tỉnh.

Quyết định​

10/5/2018 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtmã định danh,  cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 621-ban-hanh-danh-sach-ma-dinh-danh-cac-co-quan-hanh-chinh-va-don-vi-su-nghiep-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
201.00
121,000
0.00
121000
24,321,000
/PublishingImages/2018-10/TIN 4.mp3
Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tửThực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung triển khai, ưu tiên nguồn lực để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu về Chính phủ điện tử đặt ra tại Nghị quyết số 17/NQ-CP và Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, đặc biệt là chỉ tiêu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Đồng thời chỉ đạo, triển khai, sử dụng các ứng dụng Chính phủ điện tử, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính; khẩn trương hoàn thiện Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh và thực hiện các giải pháp tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính để tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. Phấn đấu đến hết tháng 6 năm 2020, 100% văn bản điện tử được gửi, nhận ở cả 4 cấp chính quyền đáp ứng yêu cầu về nội dung, thẩm quyền, thể thức, ký số và xác thực theo quy định; đến hết năm 2020, Bình Dương hoàn thành nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; triển khai hoạt động giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng tập trung một cách phù hợp, bảo đảm hiệu quả. Định kỳ báo cáo về Bộ Thông tin và Truyền thông kế hoạch, tiến độ triển khai, về nền tảng và ứng dụng, về kiến trúc và tiêu chuẩn, về các dự án đầu tư, về kinh phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin, kinh phí cho triển khai Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử, đô thị thông minh để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn bản 

​​

4/13/2020 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKết luận của Thủ tướng, xây dựng ,Chính phủ điện tử270-thuc-hien-ket-luan-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-xay-dung-chinh-phu-dien-tThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
369.00
121,000
0.00
121000
0
Đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn tỉnhĐặt tên một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh
TTĐT - ​Ngày 31-12, UBND tỉnhban hành Quyết định số 3558/QĐ-UBND về việc “Đặt tên các tuyến đường trên địabàn thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An và huyện Dầu Tiếng”.

Theo đó, đặt tên mới cho 115 tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An và huyện Dầu Tiếng. Trong đó, thành phố Thủ Dầu Một 26 tuyến đường; thị xã Dĩ An 58 tuyến đường; thị xã Thuận An 22 tuyến đường và huyện Dầu Tiếng 09 tuyến đường.

Giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch hướng dẫn UBND thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An và huyện Dầu Tiếng phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ các thủ tục liên quan đến việc đặt tên, quản lý hành chính, quản lý đô thị đối với các tuyến đường được đặt tên mới theo đúng quy định hiện hành.

1/11/2016 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBình Dương, đặt tên đường1599-Dat-ten-mot-so-tuyen-duong-tren-dia-ban-tinhThông tin chỉ đạo, điều hành
Giải quyết hồ sơ, thủ tục đối với chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại Bình DươngGiải quyết hồ sơ, thủ tục đối với chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp giải quyết hồ sơ, thủ tục đối với chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại Bình Dương.

​Theo đó, Sở Ngoại vụ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để phối hợp chặt chẽ trong việc rà soát, sàng lọc và chọn lựa chuyên gia nước ngoài được phép nhập cảnh theo đúng đối tượng quy định tại Văn bản số 2847/CV-BCĐ ngày 23/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Văn bản số 203/TB-VPCP ngày 10/6/2020 và Văn bản số 238/TB-VPCP ngày 12/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, để trình UBND tỉnh cho chủ trương nhập cảnh; đảm bảo tham mưu chặt chẽ và chính xác hơn cho UBND tỉnh trong việc xem xét, chấp thuận chủ trương cho phép chuyên gia nước ngoài vào làm việc tại các doanh nghiệp của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Sở Y tế hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục liên quan đến y tế và các biện pháp cách ly phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chuyên gia nước ngoài nhập cảnh; tổ chức bố trí các phương án cách ly, giám sát y tế và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương theo đúng quy định. ​

Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Quản lý xuất - nhập cảnh tăng cường phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan kiểm soát, quản lý người nước ngoài nhập cảnh; theo dõi, nắm bắt chặt chẽ tình hình, số lượng người nước ngoài tạm trú, làm việc trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Ngoại vụ giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh liên quan đến người nước ngoài; đặc biệt, cần nâng cao cảnh giác và xử lý kiên quyết đối với các tổ chức, cá nhân lén lút chứa chấp, tạo điều kiện cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép đến địa bàn tỉnh mà không qua việc kiểm soát, cách ly, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Văn bản ​​​

11/12/2020 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtPhối hợp, giải quyết, hồ sơ, thủ tục, chuyên gia, nước ngoài, nhập cảnh399-giai-quyet-ho-so-thu-tuc-doi-voi-chuyen-gia-nuoc-ngoai-nhap-canh-vao-lam-viec-tai-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
394.00
121,000
0.00
121000
0
Hướng dẫn trình tự thực hiện xã hội hóa theo Nghị định 69/2008/NĐ-CP, 59/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bình DươngHướng dẫn trình tự thực hiện xã hội hóa theo Nghị định 69/2008/NĐ-CP, 59/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc hướng dẫn trình tự thực hiện xã hội hóa theo Nghị định 69/2008/NĐ-CP, 59/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, các cơ sở thực hiện xã hội hóa là các cơ sở ngoài công lập được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động trong các lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa; các tổ chức, cá nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có các dự án đầu tư, liên doanh, liên kết thành lập các cơ sở hạch toán độc lập hoạt động trong các lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; các cơ sở sự nghiệp công lập thực hiện góp vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật thành lập các cơ sở hạch toán độc lập hoặc doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cơ sở thực hiện xã hội hóa phải đáp ứng các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại các Quyết định số: 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008, 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013, 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 để được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa.

Trình tự thực hiện xã hội hóa như sau: Nhà đầu tư liên hệ sở quản lý chuyên ngành về dự án xã hội hóa mà nhà đầu tư quan tâm; đồng thời có văn bản nêu rõ nội dung đề nghị đầu tư dự án cụ thể. Sở quản lý chuyên ngành tham mưu UBND tỉnh lựa chọn nhà đầu tư. Sau khi UBND tỉnh quyết định chọn nhà đầu tư thực hiện xã hội hóa, nhà đầu tư liên hệ sở quản lý chuyên ngành thực hiện thủ tục xác nhận cơ sở thực hiện xã hội hóa đạt yêu cầu loại hình, quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quy định; nhà đầu tư liên hệ các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện dự án. Sau khi dự án hoàn thành đưa vào hoạt động, cơ sở thực hiện xã hội hóa gửi văn bản thông báo dự án đã hoàn thành đưa vào hoạt động kèm theo hồ sơ, tài liệu có liên quan để cơ quan thuế xem xét, ra quyết định miễn, giảm tiền thuê đất chính thức và các chính sách thuế khác theo quy định.

Văn bả​n 

3/7/2019 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtxã hội hóa514-huong-dan-trinh-tu-thuc-hien-xa-hoi-hoa-theo-nghi-dinh-69-2008-nd-cp-59-2014-nd-cp-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
450.00
121,000
121,000.00
121000
54,450,000
/PublishingImages/2019-03/Huong dan trinh tu thuc hien XHH.mp3
Bình Dương: 100% cấp huyện, cấp xã đồng loạt tổ chức lễ phát động Chiến dịch diệt lăng quăng, tổng vệ sinh môi trườngNewBình Dương: 100% cấp huyện, cấp xã đồng loạt tổ chức lễ phát động Chiến dịch diệt lăng quăng, tổng vệ sinh môi trường

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chiến dịch diệt lăng quăng, tổng vệ sinh môi trường và truyền thông phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH), tay chân miệng (TCM) trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Theo đó, Kế hoạch nhằm mục tiêu huy động cộng đồng và các lực lượng xã hội tham gia tạo ra một phong trào rầm rộ, triệt để và toàn diện trong phạm vi toàn tỉnh nhằm hạ thấp mật độ muỗi vằn trong thời gian ngắn nhất để giảm nhanh sự lan truyền bệnh SXHồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức cho mọi người, làm chuyển đổi thói quen vệ sinh cá nhân và môi trường sống để hạn chế sự lây truyền bệnh TCM và các bệnh truyền nhiễm khác, hạn chế đến mức thấp nhất tỉ lệ mắc và tử vong do bệnh SXH, bệnh TCM và khống chế không để dịch xảy ra tại địa phương.

Phấn đấu 100% phương tiện thông tin đại chúng tỉnh, huyện, xã đồng loạt tuyên truyền trước và trong Chiến dịch; 100% cấp huyện, cấp xã đồng loạt tổ chức lễ phát động Chiến dịch diệt lăng quăng – tổng vệ sinh môi trường. Sau lễ phát động cấp xã, 91/91 xã tổ chức vãng gia ít nhất 90% hộ gia đình, thực hiện các hoạt động: Kiểm tra lăng quăng trong các vật dụng chứa nước; cấp tờ rơi tuyên truyền; hướng dẫn cách triệt nơi sinh sản của muỗi để phòng bệnh SXH, hướng dẫn vệ sinh khi chăm sóc trẻ em để phòng bệnh TCM. Sau Chiến dịch, các chỉ số về côn trùng, số ca bệnh SXH, bệnh TCM giảm rõ rệt so với trước Chiến dịch.

Lễ phát động chiến dịch diệt lăng quăng – tổng vệ sinh môi trường sẽ tổ chức vào ngày 26/5/2022.

Chiến dịch gồm 01 đợt, được chia làm 2 vòng, cách nhau 1 tuần, mỗi vòng 2 ngày liên tiếp, tùy theo tình hình địa phương có thể kéo dài thêm 1-2 ngày. Cụ thể, vòng 1 từ ngày 26-27/5/2022; vòng 2 từ ngày 03-04/6/2022.

Địa bàn triển khai: Lấy tuyến xã làm đơn vị triển khai Chiến dịch; lấy khu phố, ấp, Tổ tự quản, Tổ dân phố là địa bàn trực tiếp thực hiện Chiến dịch.

Lực lượng chính của Chiến dịch được huy động tại xã gồm có chính quyền giữ vai trò nòng cốt, tổ chức chỉ đạo thực hiện Chiến dịch (lãnh đạo UBND xã, Trưởng ấp, Tổ trưởng Tổ dân phố); lãnh đạo Trạm Y tế, cán bộ chuyên trách vai trò tham mưu về kỹ thuật; các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương (giáo viên, học sinh các trường tiểu học, trung học; Hội Liên hiệp phụ nữ; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Chữ thập đỏ; Hội Nông dân; Hội Cựu chiến binh; Công an xã, Quân sự xã/ Đội dân phòng…); nhân viên y tế khu phố, ấp và cộng tác viên các chương trình y tế, các chương trình xã hội là lực lượng đóng vai trò chủ chốt, hướng dẫn về chuyên môn cho các thành viên tham gia vãng gia tuyên truyền phát tờ rơi phòng chống SXH, TCM và đồng thời diệt lăng quăng tại hộ gia đình.

Sau Chiến dịch, Trung tâm y tế tuyến huyện tổ chức điều tra côn trùng tại các điểm đã điều tra trước Chiến dịch; đồng thời giám sát, thống kê các ca bệnh thời điểm sau Chiến dịch. Ban Chỉ đạo cấp xã báo cáo kết quả từng đợt Chiến dịch cho Ban Chỉ đạo cấp huyện để tổng hợp báo cáo lên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh (cơ quan thường trực là Sở Y tế). 

​Kế hoạch 

5/24/2022 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBình Dương, 100%, cấp huyện, cấp xã, đồng loạt, tổ chức, lễ phát động, Chiến dịch, diệt, lăng quăng, tổng vệ sinh, môi trường948-binh-duong-100-cap-huyen-cap-xa-dong-loat-to-chuc-le-phat-dong-chien-dich-diet-lang-quang-tong-ve-sinh-moi-truonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
655.00
121,000
0.00
121000
0
Tổ chức làm việc và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh trong tình hình mớiTổ chức làm việc và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh trong tình hình mới

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức làm việc và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh trong tình hình mới.

Theo đó, sắp xếp, bố trí các cơ quan, đơn vị đã tạm di dời ra làm việc bên ngoài quay trở lại làm việc tại Tòa nhà, vào ngày 13/9/2021 và ngày 20/9/2021, đưa dần hoạt động tại Tòa nhà về trạng thái "bình thường mới".

Đồng thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp cụ thể: Tổ chức test nhanh Covid-19 định kỳ vào các ngày thứ hai và thứ năm hàng tuần cho những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (gọi tắt là CBCCVC) được đơn vị bố trí, sắp xếp làm việc trong tuần với phương pháp nhanh, gọn, khoa học đảm bảo an toàn cho CBCCVC trước khi vào Tòa nhà. Rà soát, lập danh sách và triển khai tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho 100% CBCCVC làm việc tại Tòa nhà.

Tổ chức mua sắm các trang thiết bị, bố trí cơ sở vật chất, ​địa điểm nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng,chống dịch cho Tòa nhà. Tăng cường đội ngũ cán bộ y tế đảm trách nhiệm vụ chăm sóc y tế.

Tiếp tục sắp xếp, bố trí 70% nhân viên làm việc trực tuyến tại nhà, bố trí 30% nhân viên ổn định trong tuần làm việc trực tiếp tại Tòa nhà theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản 3081/UBND-VX ngày 08/7/2021 (làm việc đi về trong ngày).

Đối với các nhân viên đang cư trú tại các "vùng đỏ", đề nghị cơ quan, đơn vị cân nhắc vào mức độ, tính chất công việc các nhân viên này đảm nhận để sắp xếp, bố trí làm việc trực tuyến tại nhà. Hạn chế tối đa việc bố trí những trường hợp này vào Tòa nhà để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ công việc trên không gian mạng. Tiếp tục tạm ngưng đón tiếp người dân, doanh nghiệp đến nộp hồ sơ trực tiếp tại khu vực tiếp nhận "một cửa" cho đến khi có thông báo mới. Trường hợp tiếp khách, đối tác liên hệ công tác ở ngoài vào Tòa nhà phải có sự đồng ý của Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Lãnh đạo, thủ trưởng các sở, ban, ngành quán triệt và tuyên truyền vận động CBCCVC của cơ quan, đơn vị mình thực hiện nghiêm thông điệp 5K và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong quá trình vào, ra Tòa nhà và làm việc tại Tòa nhà

Đồng thời chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh nếu để xảy ra các trường hợp nhân viên đơn vị ra, vào Tòa nhà không tuân thủ các quy định về an toàn phòng, chống dịch, không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, không thực hiện test định kỳ hay test nhanh khi vào làm việc tại Tòa nhà.

Kế hoạch ​​

9/9/2021 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTổ chức, làm việc, đảm bảo, an toàn, dịch bệnh, Covid-19, Tòa nhà, Trung tâm Hành chính tỉnh, tình hình mới0-to-chuc-lam-viec-va-dam-bao-an-toan-phong-chong-dich-benh-covid-19-tai-toa-nha-trung-tam-hanh-chinh-tinh-trong-tinh-hinh-moThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
557.00
121,000
0.00
121000
0
Triển khai cài đặt ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên điện thoại thông minhTriển khai cài đặt ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên điện thoại thông minh

TTĐT - ​​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai cài đặt ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội (BHXH) số trên điện thoại thông minh.

​Theo đó, thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức doanh nghiệp, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức Hội đoàn thể tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị có sử dụng điện thoại thông minh thực hiện cài đặt ứng dụng VssID.

BHXH tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan theo dõi, đôn đốc, các đơn vị thực hiện các nội dung trên nhằm đảm bảo việc cài đặt ứng dụng VSSID được thực hiện nhanh chóng, đúng tiến độ và phấn đấu đạt kết quả 90% dân số trong năm 2021; kịp thời báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo đúng quy định.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng VssID - BHXH số được đăng tải trên Website của BHXH tỉnh tại địa chỉ https://binhduong.baohiemxahoi.gov.vn.​

Ngày 16/11/2020, BHXH Việt Nam đã tổ chức công bố, triển khai ứng dụng BHXH số -VssID. BHXH số là một sản phẩm thuộc hệ sinh thái chuyển đổi số phục vụ người dân tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) được cung cấp trên Kho ứng dụng App Store - Hệ điều hành IOS và Goolgle Play - hệ điều hành Android. Ứng dụng VssID là kênh truyền thông trực tiếp, cung cấp các thông tin, dịch vụ hữu ích liên quan đến quá trình đóng và hưởng chính sách BHXH, BHTN, BHYT của người tham gia, giúp tra cứu thông tin về mã số BHXH, quá trình tham gia, các cơ sở y tế ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT, các điểm thu, đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, hỗ trợ trực tuyến 24/7 và một số tiện ích khác như: tin tức hoạt động ngành BHXH, thông tin mới về chế độ chính sách, quyền lợi, nghĩa vụ và cách thức tham gia BHXH, BHYT. Đồng thời hướng tới việc tích hợp thay thế sổ, thẻ BHYT giấy, góp phần công khai, minh bạch thông tin, hạn chế tình trạng nợ đóng, trốn đóng, chậm đóng BHXH, BHYT trong thời gian tới. 

Văn bản ​

1/21/2021 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtcài đặt, ứng dụng ,VssID, Bảo hiểm xã hội số, điện thoại thông minh324-trien-khai-cai-dat-ung-dung-vssid-bao-hiem-xa-hoi-so-tren-dien-thoai-thong-minThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
406.00
121,000
2,614.00
121000
0
/PublishingImages/2021-01/TrienkhaiVSSID.mp3
Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021-2022Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021-2022

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 và điều chỉnh, bổ sung Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2021-2022.

STTTên sáchTên tác giảNhà xuất bản
1

Tiếng Việt 1

(Tập 1, 2)

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Ngân Hoa, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan, Vũ Kim Bảng, Trịnh Cẩm Lan, Chu Thị Phương, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm.Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
2Toán 1Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
3​Đạo đức 1Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Lê Thị Tuyết Mai, Lục Thị Nga.Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
4Tự nhiên và Xã hội 1Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), Đào Thị Hồng, Phương Hà Lan, Hoàng Quý Tỉnh.Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
5Hoạt động trải nghiệm 1Vũ Quang Tuyên (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hữu Tâm (Chủ biên), Nguyễn Thị Hà Liên, Lê Phương Trí.Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
6Âm nhạc 1Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đỗ Thanh Hiên.Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
7Mĩ thuật 1Nguyễn Xuân Tiên (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Nguyễn Hồng Ngọc, Lâm Yến Như.Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
8Giáo dục thể chất 1Đặng Ngọc Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Công Trường.Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
9Tiếng Anh 1Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương Văn Ánh.Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
10

Tiếng Việt 2

(Tập 1, tập 2)

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên) Bùi Mạnh Hùng, Trần Thị Hiền Lương (đồng Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương,  Vũ Thị Thanh Hương, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Chu Thị Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
11

Toán 2

( Tập 1, tập 2)

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường,  Bùi Bá Mạnh.Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
12Đạo đức 2Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung, Lê Thị Tuyết Mai.Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
13Tự nhiên và Xã hội 2Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), Đào Thị Hồng, Phương Hà Lan, Phạm Việt Quỳnh, Hoàng Quý Tỉnh.Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
14Hoạt động trải nghiệm 2Phó Đức Hào, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ biên); Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu Tâm, Đinh Thị Kim Thoa (đồng Chủ biên); Nguyễn Hồng Kiên; Nguyễn Thị Bích Liên; Nguyễn Thị Hà Liên; Vũ Phương Liên; Nguyễn Hà My; Lại Thị Yến Ngọc; Đặng Thị Thanh Nhàn; Nguyễn Huyền Trang; Trần Thị Quỳnh Trang; Lê Phương Trí.Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
15Âm nhạc 2Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên); Tạ Hoàng Mai Anh; Nguyễn Thị Quỳnh Mai. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
16Mĩ thuật 2Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiến (đồng Tổng Chủ biên); Nguyễn Tuấn Cường, Hoàng Minh Phúc (đồng Chủ biên); Lương Thanh Khiết; Vũ Đức Long; Nguyễn Ánh phương Nam; Lâm Yến Như; Phạm Văn Thuận; Đàm Thị Hải Uyên; Trần Thị Vân.Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
17Giáo dục thể chất 2Lưu Quang Hiệp (Tổng chủ biên); Phạm Đông Đức (Chủ biên); Nguyễn Duy Linh; Phạm Tràng Kha Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
18Tiếng Anh 2Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương Văn Ánh.Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
19

Toán 6

(Tập 1, tập 2)

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức QuangNhà xuất bản Đại học Sư phạm
20

Ngữ văn 6

(Tập 1, tập 2)

Nguyễn Thị Hồng Nam (Chủ biên), Trần Lê Duy, Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Thị Ngọc ThúyNhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
21Tiếng Anh 6Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên)Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
22Giáo dục công dân 6Đinh Phương Duy, Đào Thị Ngọc Minh, Huỳnh Văn Sơn ( đồng Chủ biên), Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn Anh, Đào Thị Hà, Lưu Thị Thu Hà, Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị Bích Hồng, Tiêu Thị Mỹ Hồng, Đỗ Công Nam, Vũ Thị Thanh NgaNhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
23Lịch sử và Địa lí 6Nguyễn Kim Hồng (Tổng chủ biên phần Địa lí), Hà Bích Liên (Chủ biên phần Lịch sử), Phạm Thị Bình (Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trà My, Mai Thị Phú Phương, Nguyễn Kim Tường Vy, Hà Văn Thắng, Nguyễn Hữu Bách, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phan Văn Phú, Nguyễn Thị Kim Liên, Vũ Thị Bắc, Phạm Đỗ Văn TrungNhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
24Khoa học tự nhiên 6Cao Cự Giác (Tổng chủ biên, kiêm Chủ biên), Phạm Thị Hương, Trần Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Nhị, Trần Ngọc ThắngNhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
25Tin học 6Nguyễn Chí Công, Hà Đặng Cao Tùng, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị MaiNhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
26Giáo dục thể chất 6Lưu Quang Hiệp (Tổng chủ biên), Đinh Quang Ngọc (chủ biên), Đinh Khánh Thu, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn ThànhNhà xuất bản Đại học Sư phạm
27

Nghệ thuật

(Âm nhạc 6)

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng chủ biên), Vũ Mai Lan (Chủ biên), Bùi Minh Hoa, Trần Bảo Lân, Trịnh Thị Oanh, Cao Sỹ Anh Tùng, Nguyễn Thị Thanh VânNhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
28

Nghệ thuật

(Mĩ thuật 6)

Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (đồng Tổng chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc (đồng Chủ biên), Quách Thị Ngọc An, Nguyễn Dương Hải Đăng, Nguyễn Đức Giang, Phạm Ngọc Mai, Trần Đoàn Thanh Ngọc, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị VânNhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
29Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ biên), Vũ Đình Bảy, Trần Thị Quỳnh Trang (đồng Chủ biên), Trần Minh Hường, Nguyễn Thị Bích Liên, Vũ Phương Liên, Trần Bảo Ngọc, Lại Thị Yến Ngọc, Vũ Thanh Thủy, Phạm Đình VănNhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
30​Công nghệ 6Bùi Văn Hồng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên), Trần Văn SỹNhà xuất bản Giáo dục Việt Nam​
Văn bản
5/12/2021 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtDanh mục, sách giáo khoa, lớp 1, lớp 2, lớp 6, sử dụng, cơ sở, giáo dục phổ thông, năm học 2021-2022873-danh-muc-sach-giao-khoa-lop-1-lop-2-va-lop-6-su-dung-trong-cac-co-so-giao-duc-pho-thong-tu-nam-hoc-2021-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
1,263.00
121,000
0.00
121000
0
1 - 30Next