Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức và nhân sự làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Bình DươngTiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức và nhân sự làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và nhân sự làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, đối tượng áp dụngTrưởng, Phó Trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa); CBCCVC, nhân viên Bưu điện và nhân sự làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

CBCCVC và nhân sự làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương phải đủ tiêu chuẩn chung về phẩm chất theo quy định của pháp luật về CBCCVC; có phẩm chất, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao trong thi hành nhiệm vụ được giao; có tác phong, thái độ giao tiếp, cư xử lịch sự, hòa nhã, cởi mở, thân thiện, chuẩn mực, đúng quy chế văn hóa công sở; được qua tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả và văn hóa công sở trước khi thực hiện nhiệm vụ; đáp ứng các tiêu chí cụ thể đối với từng vị trí, chức vụ đảm nhận. Tại cấp tỉnh, Trưởng Bộ phận một cửa các sở, ban, ngành là Lãnh đạo Văn phòng hoặc lãnh đạo Phòng Hành chính - Tổ chức của sở, ban, ngành.

CCVC thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của các sở, ban, ngành tương ứng với số quầy giao dịch được cử từ các phòng chuyên môn. Mỗi sở, ban, ngành cử ít nhất 01 nhân sự dự phòng và nhân sự hỗ trợ, phục vụ hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công (trả kết quả; thu phí, lệ phí; tư vấn thủ tục hành chính…)

Tại cấp huyện, Trưởng Bộ phận một cửa là Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thị xã. Phó Trưởng Bộ phận một cửa là 01-02 công chức phụ trách quản lý, vận hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc, phần mềm ứng dụng, hệ thống mạng của Bộ phận một cửa. Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được cử từ phòng ban chuyên môn hoặc công chức thuộc Văn phòng HĐND và UBND; cử tối thiểu 50% số lượng nhân sự thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và nhân sự phục vụ, hỗ trợ hoạt động của Bộ phận một cửa…

Tại cấp xã, Trưởng Bộ phận một cửa là Chủ tịch UBND cấp xã; Phó Trưởng Bộ phận một cửa là Phó Chủ tịch UBND cấp xã hoặc công chức làm việc tại Bộ phận một cửa; công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả là các chức danh công chức cấp xã quy định tại Luật cán bộ, công chức; phân công tối thiểu 01 nhân sự dự phòng.

CBCCVC và nhân sự được cử, phân công đến làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp phải đảm bảo thời gian tối thiểu 12 tháng và tối đa không quá 24 tháng mỗi đợt. Việc cử nhân sự dự phòng để kịp thời thay thế CCVC làm việc tại Bộ phận một cửa trong các trường họp nghỉ phép, nghỉ bù, nghỉ ốm, nghỉ việc riêng, đi học, đi công tác, để không làm gián đoạn việc tiếp nhận và trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.​

Quyết định​ ​

4/12/2019 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTiêu chuẩn, cán bộ, công chức, viên chức, nhân sự, Bộ phận, tiếp nhận, trả kết quả, các cấp 322-tieu-chuan-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-va-nhan-su-lam-viec-tai-bo-phan-tiep-nhan-va-tra-ket-qua-cac-cap-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
630.00
121,000
0.00
121000
76,230,000
/PublishingImages/2019-04/tin 4- tieu chuan CBCCVC lam viec tai bo phan 1 cua.mp3
Kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản và điều hành với Trục liên thông văn bản quốc gia trong giai đoạn thử nghiệmKết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản và điều hành với Trục liên thông văn bản quốc gia trong giai đoạn thử nghiệm

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản và điều hành (QLVB&ĐH) với Trục liên thông văn bản quốc gia ​trong giai đoạn thử nghiệm.

​Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Cục Bưu điện Trung ương - Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ, khẩn trương triển khai thử nghiệm kết nối, liên thông phần mềm QLVB&ĐH của tỉnh với Trục liên thông văn bản quốc gia theo hướng dẫn tại Công văn số 10143/VPCP-KSTT ngày 18/10/2018 của Văn phòng Chính phủ trước ngày 20/12/2018.

Văn bản ​​

12/13/2018 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKết nối, liên thông, phần mềm, văn bản, điều hành, trục, quốc gia, thử nghiệm293-ket-noi-lien-thong-phan-mem-quan-ly-van-ban-va-dieu-hanh-voi-truc-lien-thong-van-ban-quoc-gia-trong-giai-doan-thu-nghieThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
157.00
121,000
0.00
121000
18,997,000
Phê duyệt danh sách các cơ quan, đơn vị được câp Công báo tỉnhPhê duyệt danh sách các cơ quan, đơn vị được câp Công báo tỉnh
 
TTĐT - Ngày 19-3, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 627/QĐ-UBND về việc “Phê duyệt danh sách các cơ quan, đơn vị được cấp Công báo tỉnh”. Quyết định này thay thế Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh.
 
Theo đó, danh sách các cơ quan, đơn vị được cấp Công báo tỉnh miễn phí trong mỗi đợt là 333 cuốn.
 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký.
  
   
DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP CÔNG BÁO TỈNH
 
1.       Các sở, ban, ngành;
2.       Văn phòng HĐND - UBND các cấp;
3.       Cục thống kê;
4.       Thư viện tỉnh;
5.       Thư viện huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một;
6.       Chi cục Văn thư - Lưu trữ;
7.       Các xã, phường, thị trấn;
8.       Thư viện Quốc gia Hà Nội (nộp lưu chiểu);
9.       Cục Xuất bản Hà Nội (nộp lưu chiểu);
10.     Phòng Báo chí - Xuất bản (nộp lưu chiểu);
11.     Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (nộp lưu chiểu);
12.     Công báo Chính phủ;
13.     Dự phòng;
14.     Lưu.
 
 
  
Hoài Hương
3/26/2015 2:17 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1206-Phe-duyet-danh-sach-cac-co-quan-don-vi-duoc-cap-Cong-bao-tinhThông tin chỉ đạo, điều hành
Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việcTăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiêu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

​Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ và công tác kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào kế hoạch này và tình hình thực tế tại đơn vị, xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Định kỳ quý, 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện (lồng ghép trong báo cáo phòng, chống tham nhũng định kỳ) gửi về UBND​ tỉnh (qua Thanh tra tỉnh).

Kế hoạch ​


10/22/2019 7:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtnhũng nhiễu, phiền hà, xử lý, ngăn chặn854-tang-cuong-xu-ly-ngan-chan-co-hieu-qua-tinh-trang-nhung-nhieu-gay-phien-ha-cho-nguoi-dan-doanh-nghiep-trong-giai-quyet-cong-vieThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
250.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2019-10/Tin 9- Tang cuong xu ly.mp3
Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2020Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2020
  TTĐT - Ngày 24-12, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 4290/QĐ-UBND về việc “Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”.
 
Theo đó, mục tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh năm 2015 là 23,5 m2/người (diện tích nhà ở tối thiểu 8,0 m2/người), trong đó khu vực đô thị 24,7 m2/người, khu vực nông thôn 18,6 m2/người, nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn tỉnh lên 33,0%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố xuống 0,8%; Từ năm 2016 đến năm 2020 là 30,0 m2/người (diện tích nhà ở tối thiểu 8,2 m2/người), trong đó, khu vực đô thị 31,4 m2/người, khu vực nông thôn 24,1 m2/người, nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn tỉnh lên 50,0%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố xuống còn 0,7%; tầm nhìn đến năm 2030 là 33,0 m2/người (diện tích nhà ở tối thiểu 12,8 m2/người), trong đó, khu vực đô thị 34,3 m2/người, khu vực nông thôn 25,8 m2/người; tiếp tục thực hiện cải tạo, chỉnh trang nhà ở đã có, nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn tỉnh lên 80,0%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố xuống còn 0,5%. Bên cạnh đó, còn tổ chức triển khai thực hiện công tác phát triển nhà ở công vụ, nhà ở người có công với cách mạng, nhà ở người thu nhập thấp tại đô thị, nhà ở công nhân, nhà ở sinh viên, nhà xã hội khác và nhà ở tái định cư.
 
Giao Sở Xây dựng làm cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản của tỉnh, tổ chức thực hiện Chương trình phát triển nhà ở; hướng dẫn, đôn đốc và giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện theo thẩm quyền. Đồng thời, chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành liên quan xây dựng Quy chế quản lý sử dụng quỹ nhà ở xã hội, chính sách nhà tái định cư, nhà ở công nhân, nhà ở sinh viên trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt; xây dựng khung giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng giá cho thuê nhà ở công vụ được giao trực tiếp quản lý, trình UBND tỉnh quyết định; nghiên cứu lập quy hoạch hệ thống hạ tầng giao thông đô thị; quy định về quản lý dự án nhà ở sau đầu tư xây dựng; nghiên cứu, ban hành các mẫu nhà ở phù hợp với điều kiện và đặc điểm của địa phương trình UBND tỉnh phê duyệt để các đơn vị và nhân dân tham khảo, áp dụng.
 
Hoài Hương
1/5/2015 1:57 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1557-Chuong-trinh-phat-trien-nha-o-tinh-Binh-Duong-den-nam-2020-va-dinh-huong-den-nam-2020Thông tin chỉ đạo, điều hành
Bình Dương tạm dừng hoạt động các rạp chiếu phim, quán bar, game online, điểm massage, karaoke, vũ trường kể từ ngày 17/3/2020Bình Dương tạm dừng hoạt động các rạp chiếu phim, quán bar, game online, điểm massage, karaoke, vũ trường kể từ ngày 17/3/2020

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Theo đó, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các cấp tiếp tục  quán triệt sâu sắc và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh; chủ động triển khai các phương án phòng, chống dịch theo các chỉ đạo của Chính phủ; đề cao cảnh giác không được lơi lỏng, lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch và thực hiện các giải pháp quyết liệt phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã ban hành; tạm hoãn các đoàn đi công tác nước ngoài; khuyến cáo người dân không ra nước ngoài, nhất là đến các vùng có dịch; trường hợp có tiếp xúc với những người đi đến từ vùng dịch thì phải tự giác khai báo với cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn phòng dịch một cách phù hợp, hiệu quả. Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đảm bảo nhanh chóng, chính xác, minh bạch, kịp thời và đa dạng trên các phương tiện truyền thông để mọi đơn vị, tổ chức và người dân được biết, hưởng ứng và tự giác phòng dịch cho bản thân, gia đình và cộng đồng; phát động toàn dân nâng cao ý thức và tăng cường các hoạt động tự bảo vệ sức khỏe, tham gia công tác phòng, chống dịch một cách tích cực, hiệu quả; tránh đưa thông tin phiến diện, thiếu chính xác, gây hoang mang lo lắng cho người dân, trường hợp phát hiện đưa thông tin không đúng quy định thì đấu tranh phản bác và kịp thời điều tra, xử lý nghiêm theo pháp luật (kể cả xử lý hình sự)…

Các cấp, các ngành phải tăng cường phối hợp chặt chẽ để chủ động, quyết liệt ngăn chặn, phát hiện nhanh và kiểm soát chặt chẽ nguồn lây bệnh (cả ở trong nước và xâm nhập từ nước ngoài); rà soát người nhập cảnh trong 14 ngày nhưng không thuộc diện cách ly tập trung để theo dõi, quản lý một cách chặt chẽ, phù hợp, tuân thủ phương châm 4 tại chỗ và thực hiện nghiêm 05 nguyên tắc về công tác phòng, chống dịch Covid 19 đã được đề ra. Đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng kịp thời nắm bắt và quản lý chặt chẽ thông tin khai báo và kiểm tra y tế để thực hiện cách ly đối với những trường hợp đến từ hoặc đi qua vùng dịch đã, đang và sẽ lưu trú tại Bình Dương theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh cùng các đơn vị, địa phương thực hiện quản lý, kiểm soát chặt chẽ và dừng các hoạt động du lịch, thể thao, các hoạt động khác có tập trung đông người theo phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền được giao nhằm phát hiện và xử lý kịp thời nguy cơ lây nhiễm bệnh, nhất là qua đường du lịch; chủ động phương án sử dụng một số cơ sở (khách sạn) và công bố công khai danh sách các cơ sở này để phục vụ công tác cách ly tập trung khi cần thiết theo chỉ đạo cấp có thẩm quyền. Bên cạnh đó, yêu cầu tạm dừng hoạt động các rạp chiếu phim, quán bar, game online, điểm massage, karaoke, vũ trường kể từ ngày 17/3/2020 đến hết ngày 31/3/2020.​

Ban Quản lý Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ ngành Trung ương, thường xuyên tổ chức vệ sinh các bề mặt (thang máy, tay vịn cầu thang, tay khóa cửa,…), chuẩn bị nước rửa tay sát khuẩn tại các khu vực tập trung đông người (sảnh chờ thang máy,…), yêu cầu mọi người ra vào Tòa nhà phải đeo khẩu trang, hạn chế tối đa người bên ngoài Tòa nhà đi lên các tầng gặp lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức trong trụ sở làm việc, trừ trường hợp có ý kiến của cấp có thẩm quyền.

Văn bản​ 

3/17/2020 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết Covid-19, tình hình626-binh-duong-tam-dung-hoat-dong-cac-rap-chieu-phim-quan-bar-game-online-diem-massage-karaoke-vu-truong-ke-tu-ngay-17-3-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
609.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2020-03/Tin 6 - Tam dung cac hoat dong.mp3
Thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình DươngThu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện các đề tài, dự án có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước có trách nhiệm giao nộp dữ liệu cho các cơ quan chuyên môn thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu v tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

Đối tượng thu thập dữ liệu: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương; Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương. Đối với cấp huyện: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Nội vụ; UBND các xã, phường, thị trấn.

Danh mục dữ liệu thu thập: Thông tin, dữ liệu về đất đai; thông tin, dữ liệu về tài nguyên nước; thông tin, dữ liệu về địa chất và khoáng sản; thông tin, dữ liệu về môi trường; thông tin, dữ liệu về khí tượng thủy văn; thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ; thông tin, dữ liệu về biến đổi khí hậu; thông tin, dữ liệu về viễn thám; kết quả thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, giải quyết bồi thường thiệt hại về tài nguyên và môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết; văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về tài nguyên và môi trường; hồ sơ, kết quả của các chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ về tài nguyên và môi trường; hồ sơ, dữ liệu về thủy lợi, kiểm lâm; nhóm tài liệu hình thành phổ biến chung trong hoạt động của các đơn vị; thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường khác theo quy định của pháp luật.

Các hình thức cung cấp: Gửi trực tiếp qua mạng thông tin điện tử (đối với dữ liệu số); gửi dữ liệu bằng văn bản (qua đường văn bản hành chính, qua đường bưu điện) và giao nộp dữ liệu trực tiếp.​​

Thời gian giao nộp: Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày công trình được quyết toán đối với hồ sơ, tài liệu xây dựng cơ bản. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày công việc kết thúc đối với hồ sơ, tài liệu thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ. Sau 15 ngày kể từ ngày được phê duyệt đối với báo cáo địa chất. Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày công việc kết thúc đối với các loại hồ sơ, tài liệu còn khác.​

Kế hoạch ​​

3/16/2020 12:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtThu thập, dữ liệu, tài nguyên, môi trường710-thu-thap-du-lieu-tai-nguyen-va-moi-truong-nam-2020-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
561.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2020-03/Tinj 7 - Thu thap du lieu.mp3
Ngăn ngừa, hạn chế các vụ tai nạn đường thủy do các phương tiện nhỏ, thô sơ gây raNgăn ngừa, hạn chế các vụ tai nạn đường thủy do các phương tiện nhỏ, thô sơ gây ra

​TTĐT - UBND tỉnh chỉ đạo tập trung thực hiện ngăn ngừa, hạn chế các vụ tai nạn đường thủy do các phương tiện nhỏ, thô sơ gây ra trên địa bàn tỉnh.

​Theo đó, Ban An toàn Giao thông tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện việc ngăn ngừa, hạn chế các vụ tai nạn đường thủy do các phương tiện nhỏ, thô sơ gây ra, trong đó chú trọng việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông đường thủy nội địa nhằm nâng cao ý thức chấp hành cho người dân khi tham gia giao thông, trang bị đầy đủ dụng cụ an toàn cho các phương tiện thủy nhỏ, thô sơ theo quy định (áo phao, dụng cụ nổi); cảnh báo các nguy cơ tai nạn, đuối nước khi tham gia giao thông bằng phương tiện thủy nhỏ, thô sơ mà không có áo phao, dụng cụ cứu sinh và thiết bị an toàn theo quy định; tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về việc đưa vào sử dụng và tham gia giao thông đối với phương tiện thủy nhỏ, thô sơ.

Văn bản ​​

3/26/2020 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtNgăn ngừa, hạn chế, tai nạn, đường thủy, phương tiện, thô sơ 497-ngan-ngua-han-che-cac-vu-tai-nan-duong-thuy-do-cac-phuong-tien-nho-tho-so-gay-rThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
237.00
121,000
0.00
121000
0
Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ caoTăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao

TTĐT - ​Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh ban hành Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao.

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình tăng cường công tác tuyên truyền cho cho quần chúng nhân dân và công chức, viên chức của ngành mình nắm vững phương thức thủ đoạn của tội phạm, nâng cao cảnh giác và tham gia tố giác tội phạm.

Công an tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, kịp thời phát hiện nguyên nhân, điều kiện, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao; thu thập thông tin, tài liệu và phân tích, đánh giá, dự báo tình hình liên quan đến tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao để có kế hoạch đấu tranh, xử lý hiệu quả; nắm chắc tình hình, tập trung lực lượng chủ động phối hợp với lực lượng chức năng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị trực thuộc Bộ, ngành liên quan trong công tác đấu tranh, trấn áp, điều tra xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác điều tra, xử lý tội phạm và tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm; phối hợp với Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Dương, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh và các đơn vị có liên quan thiết lập đường dây nóng, cơ chế phản ứng nhanh để kịp thời ngăn chặn tội phạm; truy xét dòng tiền, ngăn chặn việc các đối tượng tẩu tán, rút tiền khỏi hệ thống ngân hàng Việt Nam, hạn chế tối đa thiệt hại cho người dân…

Văn bản ​

3/26/2020 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết tội phạm, vi phạm, pháp luật, công nghệ cao814-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-toi-pham-va-vi-pham-phap-luat-khac-co-su-dung-cong-nghe-caThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
424.00
121,000
0.00
121000
0
Triển khai thực hiện việc thành lập tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội tại các doanh nghiệpTriển khai thực hiện việc thành lập tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội tại các doanh nghiệp

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP; phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người lao động tham gia thành lập các tổ chức phù hợp với điều kiện hoạt động và phát triển của doanh nghiệp; bảo đảm tôn trọng các quyền tham gia thành lập, tham gia hoạt động tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội của người lao động tại doanh nghiệp theo quy định pháp luật, Điều lệ của tổ chức; đồng thời phối hợp với tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội đã được thành lập tại doanh nghiệp giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích họp pháp, chính đáng của người lao động.

Các sở, ngành, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị định số 98/2014/NĐ-CP đến các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp; UBND các huyện, thị, thành phố tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị định số 98/2014/NĐ-CP đến các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp trên địa bàn; báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 31/10 hàng năm.

Đề nghị các cơ quan: Đảng ủy khối doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Cựu chiến binh tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều lệ của tổ chức mình, tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP đến các doanh nghiệp trong toàn tỉnh; hướng dẫn, thực hiện các thủ tục, quy trình thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội tại các doanh nghiệp; báo cáo kết quả thành lập, tình hình hoạt động, kết quả triển khai Nghị định số 98/2014/NĐ-CP về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 31/10 hàng năm.


Ra mắt Ban Chấp hành Chi đoàn Lotte Cinema (thị xã Thuận An)

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bình Dương phối hợp với Đảng ủy khối doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Cựu chiến binh tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, tổ chức đưa tin về nội dung, ý nghĩa của Nghị định số 98/2014/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Cục Thuế tỉnh chỉ đạo triển khai, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện khấu trừ các khoản chi hỗ trợ cho tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội để phục vụ hoạt động khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP; hàng năm tổng hợp, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh làm việc với tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp để kiểm điểm, đánh giá tình hình thành lập tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp, qua đó đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền các vấn đề phát sinh.

11/2/2016 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTriển khai, Chỉ thị 22 của UBND tỉnh Bình Dương, Nghị định số 98/2014/NĐ-CP của Chính phủ, thành lập tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp80-trien-khai-thuc-hien-viec-thanh-lap-to-chuc-chinh-tri-to-chuc-chinh-tri-xa-hoi-tai-cac-doanh-nghieThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Toàn dân phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Toàn dân phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

TTĐT - ​Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bình Dương (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo) ban hành Kế hoạch tuyên truyền vận động nhân dân phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020.

Theo đó, Công an tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền miệng truyền thống trực tiếp; kết hp phương pháp truyền thống với khoa học công nghệ để tuyên truyn bng hình ảnh, bảng hiệu cảnh báo, phim phóng sự, video clip trực quan, sinh động, thu hút được nhân dân với tổ chức các buổi hội họp kết hp phát tờ rơi tuyên truyền.

Các cơ quan báo chí xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các tin, bài, sản xuất phim phóng sự, tài liệu, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm đăng tải, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng thời lượng, tăng tần suất thông tin về công tác phòng, chống tội phạm nhằm định hướng dư luận, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời kết hợp kiểm soát chặt chẽ thông tin trên các trang mạng xã hội.

Các đơn vị thực hiện tuyên truyền thường xuyên đến hết năm 2020 tại các xã, phường, thị trấn của 09 huyện, thị xã, thành phố.

Kế hoạch​ 

 

3/18/2020 8:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết tội phạm, tệ nạ xã hội,phong trào, bảo vệ, an ninh, Tổ quốc 432-toan-dan-phong-chong-toi-pham-te-nan-xa-hoi-va-xay-dung-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quocThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
314.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2020-03/tin 6- toan dan tham gia pc tnxh.mp3
Chấn chỉnh hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa các cấpChấn chỉnh hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa các cấp

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc chấn chỉnh hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa các cấp.

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh nghiêm túc tổ chức thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC cho tổ chức, cá nhân đúng theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP. Kịp thời niêm yết công khai và đảm bảo 100% TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương vào thực hiện tại Bộ phận một cửa; không tổ chức tiếp nhận và trả kết quả TTHC ngoài Bộ phận một cửa; không được tự ý đặt ra các quy định khác trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tổ chức sắp xếp, bố trí nhân lực có đủ tiêu chuẩn, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và trang thiết bị để tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân trong ngày làm việc, không để tình trạng quá tải, thiếu nhân lực, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện TTHC.

Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa có trách nhiệm hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng, chính xác cho tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC; trường hợp phải yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ chỉ được yêu cầu sửa đổi, bổ sung một lần bằng Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; không được yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung thành phần hồ sơ ngoài quy định của TTHC đã được công bố.

Trong trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do bằng Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ. Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết hồ sơ phải gửi văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân; việc hẹn lại ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần... Đồng thời, UBND cấp huyện chủ động kiểm tra th​​​ường xuyên, đột xuất đối với việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã trực thuộc để kịp thời chấn chỉnh những hành vi, thái độ chưa đúng mực trong thi hành công vụ, thực hiện văn hóa công sở...

Văn bản 

2/27/2019 8:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết546-chan-chinh-hoat-dong-tiep-nhan-ho-so-va-tra-ket-qua-thu-tuc-hanh-chinh-tai-bo-phan-mot-cua-cac-caThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
463.00
121,000
0.00
121000
56,023,000
/PublishingImages/2019-02/Tin 7 - Chan chinh hoat dong tiep nhan ho so.mp3
Treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm Ngày Giỗ Tổ Hùng VươngTreo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

TTĐT - ​UBND tỉnh thông báo treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

Theo đó, các công sở, trụ sở các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và các hộ nhân dân phải treo Quốc kỳ trong ngày 02/4/2020 (Giỗ tổ Hùng Vương).

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 02/4/2020 (tức mùng 10/3 năm Canh Tý).

Các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, UBND các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các doanh nghiệp phải bố trí lực lượng trực gác, bảo vệ cơ quan, đơn vị và khu phố, ấp; chủ động xử lý mọi diễn biến bất thường xảy ra trước, trong và sau ngày lễ kỷ niệm, đồng thời báo cáo kịp thời các vấn đề đột xuất xảy ra về UBND tỉnh.

Trước ngày lễ kỷ niệm, các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp tổ chức cho cán bộ, công chức, chiến sĩ, công nhân và nhân dân làm vệ sinh sạch, gọn ở khu vực cơ quan, đơn vị mình, các đường giao thông, nơi công cộng và các khu phố, ấp.

Các sở, ban, ngành, đơn vị tổ chức vệ sinh, treo cờ,... tại trụ sở làm việc cũ hiện đơn vị mình đang quản lý để tuyên truyền về kỷ niệm Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

Thông báo ​​

3/27/2020 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtQuốc kỳ, Giỗ Tổ, Hùng Vương412-treo-quoc-ky-va-nghi-le-ky-niem-ngay-gio-to-hung-vuonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
273.00
121,000
0.00
121000
0
Chương trình làm việc tháng 4/2020 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 4/2020 của UBND tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh thông báo Chương trình làm việc tháng 4/2020 của UBND tỉnh.

​Trong tuần thứ V (20/4/2020 – 24/4/2020), UBND tỉnh sẽ thông qua Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 năm 2020; Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà áp dụng tại tỉnh Bình Dương; phương án sắp xếp, xử lý xe ô tô phục vụ công tác các chức danh và phục vụ công tác chung trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Đề án Phát triển ngành chế biến gỗ tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án Phát triển ngành cơ khí tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và 02 nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2020.

Thông báo ​​

3/27/2020 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttháng 4/2020, UBND tỉnh 541-chuong-trinh-lam-viec-thang-4-2020-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
186.00
121,000
0.00
121000
0
Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2019 lần 2 và điều chỉnh nội bộ Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2019 lần 2 và điều chỉnh nội bộ Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020

TTĐT - UBND tỉnh điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2019 lần 2 và điều chỉnh nội bộ Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020.​

​Theo đó, điều chỉnh nội bộ Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 (đã được UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch tại Quyết định số 2531/QĐ-UBND ngày 30/8/2019): Bố trí tăng vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 cho 08 dự án với tổng vốn tăng là 121 tỷ 197 triệu đồng. Giảm vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 của 12 dự án với tổng vôn giảm 121 tỷ 197 triệu đồng. Các nội dung không điều chỉnh tại Khoản 1, Điều 1, Quyết định này tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 2531/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh.​

Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2019 lần 2 là: 12.496.119 triệu đồng (Mười hai ngàn bốn trăm chín mươi sáu tỷ một trăm mười chín triệu đồng), tăng 356 tỷ 657 triệu đồng. Trong đó: Vốn ngân sách Trung ương là 677 tỷ 970 triệu đồng và vốn ngân sách địa phương là 11.818.149 triệu đồng. Nội dung này thay thế Quyết định số 2310/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh.

Quyết định ​


12/27/2019 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtđầu tư công, nội bộ, trung hạn 137-dieu-chinh-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2019-lan-2-va-dieu-chinh-noi-bo-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-2016-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
305.00
0
0.00
0
Bãi bỏ văn bản do UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trườngBãi bỏ văn bản do UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
 
TTĐT - Ngày 01-6, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1338/QĐ-UBND về việc "Bãi bỏ văn bản do UBND tỉnh Bình Dương ban hành thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường". Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
  
Theo đó, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, cụ thể: bãi bỏ Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2009 về việc ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương”; Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2010 ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý Đất đai tỉnh Bình Dương”.
 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  
Hoài Hương
6/3/2015 11:46 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1280-Bai-bo-van-ban-do-UBND-tinh-ban-hanh-thuoc-linh-vuc-tai-nguyen-va-moi-truongThông tin chỉ đạo, điều hành
Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

​Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ban ngành liên quan, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn Luật, Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; cập nhật, bổ sung, hoàn thiện các phương án chủ động phòng, chống, ứng phó với thiên tai; nâng cao chất lượng thông tin, dự báo, cảnh báo thời tiết, thiên tai, đồng thời nâng cao năng lực ứng phó, xử lý khi xảy ra thiên tai; quản lý, đầu tư, duy tu, sửa chữa, nâng cấp đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng xây dựng các dự án, công trình trọng điểm về phòng, chống ngập lụt, ngăn triều, sạt lở… để bảo vệ dân cư và ổn định sản xuất, kinh doanh; quản lý, đầu tư trang bị bổ sung các phương tiện, trang thiết bị hiện đại, đủ công năng, công suất đáp ứng yêu cầu công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh gắn với thực hiện tiêu chí "Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng, chống thiên tai tại chỗ" trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống, ứng phó với thiên tai ở các khu vực xung yếu, đông dân cư; tổ chức huấn luyện, diễn tập cho lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn tỉnh…

Kế hoạch ​

4/12/2019 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtthiên tai, tìm kiếm, cứu nạn189-ke-hoach-phong-chong-thien-tai-va-tim-kiem-cuu-nan-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
357.00
121,000
0.00
121000
43,197,000
/PublishingImages/2019-04/tin 3- KH phong chong thien tai va tim kiem cuu nan 2019.mp3
Giải quyết ô nhiễm môi trường kênh Ba BòGiải quyết ô nhiễm môi trường kênh Ba Bò
  TTĐT - Ngày 16-01, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 114/UBND-KTN về việc “Giải quyết ô nhiễm môi trường kênh Ba Bò”.
 
Theo đó, Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan thường xuyên tiến hành kiểm tra, quan trắc chất lượng nước thải trên kênh Ba Bò nhằm xử lý kịp thời tình trạng ô nhiễm môi trường; rà soát, kiểm tra tổng thể tình hình đấu nối nước thải, xử lý nước thải tại khu công nghiệp Sóng Thần 1 và Sóng Thần 2; xử lý nghiêm các trường hợp không đấu nối, thải lén nước thải vào hệ thống thoát nước mưa, xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép. Đồng thời, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Dĩ An tiếp tục kiểm tra, xử lý doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp xả thải vào kênh Ba Bò.
 
UBND thị xã Thuận An tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân không vứt rác và xả nước thải trực tiếp xuống lòng kênh; có biện pháp xử lý đối với các hộ dân cố tình vi phạm; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thu gom, vớt rác trên kênh Ba Bò nếu tình trạng vứt rác bừa bãi vẫn còn xảy ra.

 
Để xử lý dứt điểm tình trạng dân cư thải nước thải sinh hoạt trực tiếp vào kênh Ba Bò, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến hạ nguồn kênh Ba Bò trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu Công ty TNHH MTV cấp thoát nước và Môi trường Bình Dương ưu tiên triển khai thi công tuyến cống thu gom toàn bộ nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư đang thải vào kênh Ba Bò trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, dẫn dòng thải tạm thời vào kênh tiêu Bình Hòa trên địa bàn thị xã Thuận An để chuẩn bị khi Trạm xử lý nước thải của Tiểu dự án 2 - dự án xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị Nam Bình Dương hoàn thành sẽ đấu nối ngay vào theo thiết kế dự án được phê duyệt.
 

 Hoài Hương
1/23/2015 5:24 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1651-Giai-quyet-o-nhiem-moi-truong-kenh-Ba-BoThông tin chỉ đạo, điều hành
Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

​Theo đó, UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương năm 2019 cho các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố gồm: Một số chỉ tiêu tổng hợp phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch sản​​ xuất công nghiệp – thương mại – xuất nhập khẩu; kế hoạch sản xuất nông – lâm nghiệp – thủy sản; kế hoạch phát triển nhà ở; kế hoạch vận tải; kế hoạch bảo vệ và phát triển diện tích rừng; chỉ tiêu bảo vệ môi trường; kế hoạch dân số; kế hoạch phát triển giáo dục; kế hoạch sự nghiệp y tế; chỉ tiêu giường bệnh; chỉ tiêu ngành văn hóa – thể thao và du lịch; kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh – truyền hình; kế hoạch Chương trình giảm nghèo và Chương trình về việc làm.

Quyết định​

12/25/2018 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchỉ tiêu, phát triển, kinh tế - xã hội, năm 2019141-giao-chi-tieu-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
192.00
121,000
0.00
121000
23,232,000
/PublishingImages/2018-12/Tin 4 ngay 28.12.18.mp3
Điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch đầu tư công năm 2020Điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch đầu tư công năm 2020

TTĐT - ​UBND tỉnh điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 3855/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2020.

​Theo đó, bổ sung 142 tỷ 760 triệu đồng từ nguồn kết dư Kế hoạch đầu tư công năm 2019 cho 25 dự án; cụ thể: Bổ sung vốn cho 17 dự án đã có trong Kế hoạch đầu tư công năm 2020 với tổng vốn bổ sung là 88 tỷ 337 triệu đồng; bổ sung mới 08 dự án vào Kế hoạch đầu tư công năm 2020 với tổng vốn bổ sung là 54 tỷ 423 triệu đồng.

Quyết định ​

3/20/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐiều chỉnh, đầu tư công910-dieu-chinh-mot-so-noi-dung-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
122.00
121,000
0.00
121000
0
Quy trình áp dụng quản lý rủi ro và Bộ tiêu chí đánh giá rủi ro về theo dõi và giám sát hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình DươngQuy trình áp dụng quản lý rủi ro và Bộ tiêu chí đánh giá rủi ro về theo dõi và giám sát hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

​TTĐT- UBND tỉnh vừa ban hành quy trình áp dụng quản lý rủi ro và Bộ tiêu chí đánh giá rủi ro về theo dõi và giám sát hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Quy trình áp dụng quản lý rủi ro về theo dõi và giám sát hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương được thực hiện theo 07 bước, cụ thể: Thu thập thông tin doanh nghiệp từ các nguồn dữ liệu, thông tin; Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối có trách nhiệm tổng hợp Bộ tiêu chí đánh giá rủi ro và các biện pháp xử lý tương ứng với các mức độ rủi ro của các cơ quan, đơn vị xây dựng và ban hành cho cơ quan mình gửi về, trình UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí đánh giá rủi ro đáp ứng yêu cầu quản lý doanh nghiệp trong từng thời kỳ; căn cứ các thông tin thu thập được và tiêu chí quản lý rủi ro, xác định các rủi ro đối chiếu kết quả phân tích với chỉ s tiêu chí quản lý rủi ro đ phân loại mc đ rủi ro theo 4 mức độrất cao, cao, trung bình, thp; xử lý rủi ro theo từng mức độ rủi ro được phân loại; lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp; các cơ quan có liên quan phối hợp xử lý sau thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp không chấp hành kết luận thanh tra, kim tra; điều chỉnh Bộ tiêu chí quản lý rủi ro sau thanh tra, kiểm tra.

Bộ tiêu chí đánh giá rủi ro về theo dõi và giám sát hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện hành có 18 tiêu chí.

Quyết định 295/QĐ-UBND và 18 tiêu chí đánh giá​​

2/13/2019 8:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtQuy trình, áp dụng, quản lý, rủi ro, Bộ tiêu chí, đánh giá, rủi ro, theo dõi, giám sát, doanh nghiệp84-quy-trinh-ap-dung-quan-ly-rui-ro-va-bo-tieu-chi-danh-gia-rui-ro-ve-theo-doi-va-giam-sat-hoat-dong-cua-doanh-nghiep-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
121,000
0.00
121000
0
Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Dự án phòng, chống HIV/AIDS Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Dự án phòng, chống HIV/AIDS

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Dự án phòng, chống HIV/AIDS do Quỹ Toàn cầu phòng, chống AIDS, lao và sốt rét tài trợ (gọi tắt là Kế hoạch).

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là duy trì, cải thiện các gói dịch vụ thiết yếu can thiệp dự phòng tập trung vào các nhóm đối tượng đích và bạn tình của người nhiễm HIV trong cộng đồng, góp phần giảm 25% số trường hợp nhiễm HIV do tiêm chích ma túy và 20% s người nhiễm HIV do quan hệ tình dục so với năm 2015; mở rộng chẩn đoán sớm thông qua các hình thức xét nghiệm HIV tại cơ sở xét nghiệm, xét nghiệm HIV tại cộng đồng cho các nhóm qun th đích và bạn tình của người nhiễm HIV, góp phần đạt mục tiêu 90% s người còn sng nhim HIV biết được tình trạng HIV của mình; mở rộng, cải thiện chất lượng điều trị thuốc kháng vi rút (ARV) đạt mục tiêu 90% người nhiễm HIV được điều trị ARV và 90% số người điu trị ARV có tải lượng vi rút HIV thấp dưới ngưỡng ức chế, đồng thời đảm bảo quá trình chuyn sang cơ chế hỗ trợ tài chính trong nước thông qua Bảo hiểm y tế được thuận lợi nhất; củng cố hệ thống thông tin để có chiến lược, giải pháp hiệu quả ứng phó với dịch HIV/AIDS.

Tổng số vốn được tài trợ là 93.533 đô la Mỹ (tương đương 2 tỷ 114 triệu 871 ngàn 915 đồng).

Sở Y tế tổ chức và triển khai các hoạt động; thực hiện đúng các chế độ chi tiêu theo các quy định quản lý tài chính của Việt Nam và được Quỹ Toàn cầu Phòng, chống AIDS, lao, sốt rét phê duyệt; báo cáo định kỳ và đột xuất lên Bộ Y tế, các cơ quan quản lý viện trợ của Chính phủ và Quỹ Toàn cầu.

Kế hoạch ​

3/4/2020 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết Dự án, HIV/AIDS Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
350.00
0
0.00
0
/PublishingImages/2020-03/Tn 7 - Du an HIV.mp3
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng  (PCTN) giai đoạn 2019-2021" năm 2020. 

​Theo đó, đến hết năm 2020, phấn đấu có khoảng 90% lãnh đạo doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp; có trên 80% người lao động tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; 90% người lao động tại cơ quan nghiên cứu, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; có 60% đến 70% người dân nông thôn, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tiểu thương, lao động tự do được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 100% chương trình đào tạo thuộc các loại hình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có nội dung về chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đạo đức liêm chính.​

Đối tượng thực hiện là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; học sinh, sinh viên và người dân trên các địa bàn dân cư.

Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN gồm: Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp PCTN; ý nghĩa, tầm quan trọng của PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN; quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trọng tâm là các quy định mới về: Hành vi tham nhũng; PCTN trong khu vực ngoài nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong PCTN; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về PCTN; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; kinh nghiệm PCTN trong lịch sử Việt Nam; Công ước của Liên hợp quốc về PCTN; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong PCTN; kinh nghiệm quốc tế về PCTN, tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN, quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong PCTN; mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về PCTN và đạo đức liêm chính; các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý - kinh tế - văn hóa - xã hội có chủ đề, nội dung về PCTN và đạo đức liêm chính.

Kế hoạch ​​

​ 

1/21/2020 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTuyên truyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật, tham nhũng 79-tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-ve-phong-chong-tham-nhung-giai-doan-2019-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
482.00
121,000
0.00
121000
0
Danh sách các doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại Sở Tài chính tỉnh Bình DươngDanh sách các doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại Sở Tài chính tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh thông báo danh sách các doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại Sở Tài chính. Thông báo này thay thế Thông báo số 175/TB-UBND ngày 15/8/2018 của UBND tỉnh Bình Dương.​

Theo đó, có 186 doanh nghiệp thực hiện kê khai giá và 83 doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá.

Mọi thay đổi về thông tin của doanh nghiệp theo Thông báo này như thay đổi tên, loại hình kinh doanh, địa chỉ, ...; doanh nghiệp phải gửi văn bản báo về Sở Tài chính trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi; đồng thời doanh nghiệp tiếp tục thực hiện kê khai giá theo quy định.

Sở Tài chính có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có tên trong các Danh sách thực hiện việc đăng ký giá, kê khai giá theo đúng quy định hiện hành.​

Thông báo ​​

8/26/2019 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtdoanh nghiệp, giá, kê khai, đăng ký, Sở Tài chính647-danh-sach-cac-doanh-nghiep-thuc-hien-dang-ky-gia-ke-khai-gia-tai-so-tai-chinh-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
174.00
121,000
0.00
121000
21,054,000
Chương trình xúc tiến thương mại đối với Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017 - 2020Chương trình xúc tiến thương mại đối với Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017 - 2020

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình ​xúc tiến thương mại (XTTM) đối với Hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017 - 2020.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Chương trình là cung cấp thường xuyên, kịp thời những thông tin dự báo về thị trường và sản phẩm để HTX và các thành viên HTX chủ động lựa chọn sản phẩm sản xuất, quy trình kỹ thuật, bảo đảm chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của từng thị trường; nâng cao nhận thức, kiến thức về thị trường và công nghệ sản xuất mới cho cán bộ, thành viên HTX; từng bước xây dựng và phát triển thương hiệu các mặt hàng nông sản Việt Nam; tạo điều kiện cho thành phần kinh tế tập thể tiếp cận thị trường, quảng bá thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm; nâng cao kiến thức, năng lực XTTM cho các HTX và thành viên HTX đối với hàng nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ.

Chương trình XTTM đối với HTX yêu cầu đổi mới phương thức XTTM như áp dụng phương thức hợp tác công tư và thực hiện hỗ trợ các hoạt động XTTM để tiêu thụ sản phẩm từ gốc một cách bền vững và chủ động.

Liên minh HTX tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bình Dương, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác hỗ trợ giới thiệu, quảng bá sản phẩm của các thành viên Liên minh HTX; hỗ trợ các nguồn lực cần thiết để các HTX có điều kiện thực hiện việc đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, tiếp cận thị trường ổn định, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm cả ở thị trường nội địa và xuất khấu; hỗ trợ, tạo điều kiện cho HTX  tham gia các hội chợ, triển lãm, các đoàn tiếp thị trong nước và ngoài nước​.


 

10/13/2017 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtxúc tiến thương mại, hợp tác xã Bình Dương141-chuong-trinh-xuc-tien-thuong-mai-doi-voi-hop-tac-xa-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-giai-doan-2017-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
350.00
121,000
0.50
121000
42,410,500
Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, phấn đấu đến giai đoạn trước năm 2020 sẽ xây dựng hệ thống cảng, bến thuỷ nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải với khối lượng vận chuyển hơn 8 triệu tấn hàng hoá và hơn 3 triệu hành khách vào năm 2020; giai đoạn 2021-2025, tiếp tục xây dựng hệ thống cảng, bến thuỷ nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải với khối lượng vận chuyển hơn 20 triệu tấn hàng hoá và gần 6 triệu hành khách vào năm 2025; giai đoạn sau 2025, hoàn thiện hệ thống cảng, bến thuỷ nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải với khối lượng vận chuyển hơn 40 triệu tấn hàng hoá và hơn 8 triệu hành khách vào năm 2030, khối lượng vận chuyển bằng đường thủy chiế​m khoảng 15% tổng nhu cầu vận chuyển hàng hóa cả tỉnh.

Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện quy hoạch cảng thủy nội địa gồm 10 cảng hàng hoá, 01 cảng hành khách và 07 cảng chuyên dùng; xoá bỏ và mở mới một số bến hàng hóa; nâng cấp và mở mới một số bến hành khách; đình chỉ hoạt động các bến khách ngang sông không đảm bảo yêu cầu theo quy định và mở mới một số bến khách ngang sông.

7/5/2018 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtbến cảng, bến thủy nội địa, bến hành khách, bến hàng hóa, hệ thống cảng335-quy-hoach-chi-tiet-he-thong-cang-ben-thuy-noi-dia-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-den-nam-2020-va-tam-nhin-den-nam-203Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
292.00
121,000
0.00
121000
35,332,000
Tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020 - 2030 Tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020 - 2030

TTĐT - ​UBND tỉnh tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020 – 2030.

​Theo đó,  tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trong tháng 03 hàng năm tại các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học; huyện, thị xã, thành phố và tỉnh, thuận tiện cho công tác tập trung người dân tham gia các hoạt động thể dục thể thao và Ngày chạy.

Thành phần tham gia: Toàn thể nhân dân cư trú trên địa bàn xã, phường, thị trấn (chú ý vận động đối tượng là cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, nông dân, cán bộ, công nhân viên chức và người lao động, ngư​​ời trung cao tuổi)​​.

Tùy theo tình hình thực tế của các địa phương, đơn vị và phát huy tinh thần chủ động sáng tạo trong việc tổ chức, có thể lồng ghép tổ chức các hoạt động thể dục thể thao hoặc các giải thể thao quần chúng chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 3 với tổ chức Ngày chạy và phát động phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể liên quan tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Các s​ở, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, trường học, các khu công nghiệp và các doanh nghiệp tham gia hoặc tổ chức riêng các hoạt động thể dục, thể thao và Ngày chạy Olympic trong cơ quan, đơn vị. ​Các huyện, thị xã, thành phố vận động tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng và Ngày chạy Olympic tại tất cả các xã, phường, thị trấn theo 02 cấp (cấp xã và cấp huyện), có thể tổ chức theo hình thức liên xã (các đơn vị lân cận liền kề tại các xã, phường, thị trấn); phấn đấu 100% các huyện, thị xã, thành phố và 90% xã, phường, thị trấn tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao trong tháng 3 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân hàng năm.

Kế hoạch ​​2/12/2020 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtthể dục, thể thao, Olympic, sức khỏe, toàn dân400-to-chuc-thang-hoat-dong-the-duc-the-thao-cho-moi-nguoi-va-ngay-chay-olympic-vi-suc-khoe-toan-dan-giai-doan-2020-2030Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
428.00
0
0.00
0
Điều chỉnh, phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Bình Dương đến năm 2030Điều chỉnh, phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Bình Dương đến năm 2030

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Đề án “Điều chỉnh, phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Bình Dương đến năm 2030”. Quyết định này thay thế Quyết định số 3929/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt "Phương án điều chỉnh bổ sung quy hoạch mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2010 - 2020". 

Theo đó, đối tượng của đề án là tất cả các cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu hiện đang hoạt động và định hướng phát triển sau này.

Nội dung đề án tập trung nghiên cứu đánh giá hệ thống các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh; tổng quan về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; các yếu tố chính có ảnh hưởng đến tiêu thụ xăng dầu; điều chỉnh chi tiết hệ thống các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, đề xuất danh mục các cửa hàng kinh doanh xăng dầu cần kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn để dừng hoạt động hoặc cho cải tạo, danh mục các cửa hàng kinh doanh xăng dầu đã đủ điều kiện được tiếp tục họat động và định hướng phát triển mới cửa hàng xăng dầu; đề xuất các giải pháp thực hiện.

Sở Công Thương phối hợp với các sở, ban, ngành, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt các giải pháp về cơ chế, chính sách; bảo vệ môi trường và an toàn phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông trong quá trình phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu; đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với mạng lưới kinh doanh xăng dầu; phát triển thương nhân tham gia mạng lưới; phát triển nguồn nhân lực; phát triển ứng dụng khoa học công nghệ.

Quyết định ​​

1/21/2020 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtmạng lưới, xăng dầu Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
343.00
0
0.00
0
Thực hiện quy trình gửi, nhận văn bản điện tửThực hiện quy trình gửi, nhận văn bản điện tử

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn về việc thực hiện quy trình gửi, nhận văn bản điện tử.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ nội dung hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 4089/VPCP-TTĐT ngày 21/04/2017 và tình hình thực tế để tổ chức triển khai thực hiện quy trình gửi, nhận văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung rà soát, điều chỉnh, cấu hình hệ thống phần mềm quản lý văn bản của tỉnh để đáp ứng các yêu cầu về chức năng, kết nối, liên thông, đảm bảo an toàn thông tin và kết nối thông suốt với hệ thống liên thông của Văn phòng Chính phủ; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản của tỉnh thực hiện quy trình gửi, nhận và xử lý văn bản điện tử phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Văn phòng Chính phủ; thực hiện các biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn thông tin đối với hệ thống phần mềm quản lý văn bản của tỉnh. Bên cạnh đó, khẩn trương triển khai chữ ký số do Ban Cơ yếu Chính phủ phát hành, chuẩn bị các điều kiện cần thiết và tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh các quy định về sử dụng chữ ký số cho phù hợp để đảm bảo đến hết năm 2017, tất cả các văn bản đi, văn bản đến gửi, nhận qua hệ thống liên thông phải được ký số.

5/12/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, công văn, quy trình gửi nhận văn bản điện tử, phần mềm quản lý văn bản, chữ ký số618-thuc-hien-quy-trinh-gui-nhan-van-ban-dien-tThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.20
121,000
0.40
121000
72,600
Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình DươngKế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 bắt đầu từ tháng 3 đến hết tháng 4/2019. Các hoạt động chính của Ngày Sách Việt Nam được tổ chức trọng tâm từ ngày 16-26/4/2019.

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các hoạt động giao lưu tác giả, tọa đàm, giới thiệu sách, họp mặt kỷ niệm Ngày Sách Việt Nam trong tháng 4/2019.

Các đơn vị phát hành sách trên địa bàn tỉnh tổ chức Tuần lễ Sách từ ngày 16-26/4/2019 trong khuôn viên các đơn vị phát hành sách trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan báo chí, hệ thống Đài Truyền thanh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam từ ngày 16-26/4/2019.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Ngày Sách Việt Nam trong hệ thống trường học thông qua việc tổ chức Ngày hội đọc sách theo chủ đề; tổ chức hội thi kể chuyện theo sách phù hợp với từng lứa tuôi, cấp học; phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường; tổ chức các câu lạc bộ về sách trong các hoạt động ngoại khóa như giới thiệu sách, vẽ tranh theo sách, kể chuyện theo sách, bài cảm nhận vê tác phẩm... trong tháng 4/2019.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Ngày sách Việt Nam tại Thư viện tỉnh và trong toàn bộ hệ thống thư viện công cộng.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức đoàn thể tùy theo đặc thù của cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức Ngày sách Việt Nam với các hình thức sau: Tổ chức giao lưu, nói chuyện chuyên đề gắn với sinh hoạt chính trị và các hoạt động văn hóa; tổ chức phát động phong trào đọc sách gắn với các hoạt động đoàn thể, sinh hoạt hội…​

Kế hoạch ​​

4/3/2019 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, Ngày Sách, Việt Nam, năm 2019586-ke-hoach-to-chuc-ngay-sach-viet-nam-nam-2019-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
387.00
121,000
0.00
121000
46,827,000
/PublishingImages/2019-04/tin 5- KH to chuc Ngay sach VN.mp3
1 - 30Next