Tin chỉ đạo điều hành - Thông tin chỉ đạo, điều hành
 

TTĐT - ​UBND tỉnh đề nghị tham gia hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023.

 
 

​TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức sự kiện "Bình Dương: Khởi động - Kết nối - Phát triển mới".

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Dương năm 2023.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai, thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp ngày 10/02/2023 về tình hình triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 (Đề án 06).

 
 

TTĐT - UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng ngừa các sự cố, tai nạn cho nhân dân và người lao động trên địa bàn tỉnh.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) kỳ 2019-2023.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh thông báo Chương trình làm việc tháng 3/2023.

 
 

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2023.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Công bố danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2022Công bố danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2022

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc lập, công bố danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2022.​​

​Theo đó, danh sách gồm 122 cá nhân (99 giá​m định viên tư pháp và 23 người giám định tư pháp theo vụ việc) và 02 tổ chức (Trung tâm pháp y tỉnh Bình Dương và Phòng Kỹ thuật hình sự-Công an tỉnh Bình Dương).

Quyết định 

2/22/2023 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtCông bố, danh sách, cá nhân, tổ chức, giám định, tư pháp, địa bàn tỉnh, Bình Dương, năm 202292-cong-bo-danh-sach-ca-nhan-to-chuc-giam-dinh-tu-phap-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023NewGiải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023

TTĐT - ​UBND tỉnh đề nghị tham gia hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023.

Theo đó, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai hưởng ứng Giải báo chí nhằm đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Các bài tham dự Giải có thể thuộc các loại hình báo chí như báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình; các thể loại bài nghiên cứu, phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, phóng sự, phim tài liệu, bản tin, chuyên đề, chuyên mục, tọa đàm, điều tra, ký sự, bình luận, chuyên luận, sản phẩm báo chí đa phương tiện (không nhận các video clip trên báo điện tử).  Tác phẩm được xét trao Giải phải đảm bảo tính chân thực, khách quan, chính xác, có tính thuyết phục, định hướng dư luận cao; có tác động tích cực phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình...) do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép và bảo đảm đúng quy định về thời gian đăng, phát của Ban Tổ chức Giải.

Tác phẩm tham dự Giải cần đáp ứng các nội dung: Phổ biến, tuyên truyền kết quả tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; phát hiện, đấu tranh, lên án những hiện tượng, hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đấu tranh, lên án các biểu hiện bè phái, cục bộ địa phương và "lợi ích nhóm", suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phản ánh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng cả khu vực ngoài Nhà nước; xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; phản ánh vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế giám sát của MTTQ, đoàn thể và nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền những điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay, những thành tựu, kết quả, cách làm có hiệu quả của các cơ quan Trung ương, các địa phương, cơ sở trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; ghi nhận, biểu dương, cổ vũ các gương đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; phản ánh những khó khăn, thách thức và định hướng của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch; phát hiện, phản ánh những chủ trương, chính sách và quy định hiện hành còn chưa đầy đủ, chưa phù hợp, dễ phát sinh các hành vi tham nhũng, tiêu cực, để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật nhằm ngăn chặn hiệu quả hơn nữa các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Thời gian tiếp nhận tác phẩm từ ngày phát động (13/11/2021) đến ngày 31/8/2023 (tính theo dấu bưu điện). 

Các tác giả tham dự gửi tác phẩm về Ban Tuyên giáo cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, số 46 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại liên hệ: 024.39287401 và 098.5802.555 (ông Vũ Đình Long, Phó Trưởng ban) hoặc Ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam, số 59 Lý Thái Tổ, Hà Nội; điện thoại liên hệ: 024.39351071 và 0912995895 (ông Trần Thái Sơn, Phó Trưởng ban). 

Ngoài bì thư ghi rõ: Tác phẩm dự Giải báo chí toàn phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ 4, năm 2022-2023. Tác phẩm cần ghi rõ bút danh (nếu có), địa chỉ, điện thoại, email của tác giả. Ban Tổ chức Giải không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ tham dự giải bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện.

Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về Giải và Thể lệ Giải, tạo sự quan tâm, hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Văn bản 

3/21/2023 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtGiải, báo chí, toàn quốc, phòng, chống, tham nhũng, tiêu cực, lần thứ tư, năm 2022-2023723-giai-bao-chi-toan-quoc-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-lan-thu-tu-nam-2022-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Bình Dương triển khai chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19Bình Dương triển khai chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19

TTĐT - ​Nhằm cụ thể hóa các nội dung, chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, đảm bảo đời sống, an sinh xã hội và an toàn cho người lao động trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung hỗ trợ.

Theo đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện 12 nội dung hỗ trợ người lao động.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, chặt chẽ, đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy định, đúng đối tượng, không để lợi dụng chính sách, trục lợi chính sách. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn hoặc tổng hợp báo cáo cấp thẩm quyền.

Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệpNgười sử dụng lao động được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng (thời gian từ 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022) cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động phòng chống đại dịch Covid-19.

Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: Người sử dụng lao động đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4/2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 15% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 4/2021 thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 06 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị. Đối với trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, nếu đủ điều kiện thì vẫn được giải quyết nhưng tổng thời gian tạm dừng đóng không quá 12 tháng.

Chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động: Người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp khi đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ; thay đổi cơ cấu công nghệ theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Bộ luật Lao động; có doanh thu của quý liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ giảm từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2019 hoặc năm 2020; có phương án hoặc phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo quy định. Mức hỗ trợ tối đa là 1.500.000 đồng/người lao động/tháng và thời gian hỗ trợ tối đa 06 tháng. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ được nộp trong thời gian từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022. 

Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lươngNgười lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 có thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021; đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được hỗ trợ một lần như sau: Từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 01 tháng mức 1.855.000 đồng/người; từ 01 tháng trở lên mức 3.710.000 đồng/người. 

Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021; đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi ngừng việc được hỗ trợ một lần 1.000.000 đồng/người.

Chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động: Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động do phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01 /5/2021 đến hết ngày 31/12/2021; đang tham gia BHXH bắt buộc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người.

Chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em: Người lao động tại điểm 4, 5, 6 Mục II của Nghị quyết số 68/NQ-CPđang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; đang nuôi con hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha.

Trẻ em phải điều trị do nhiễm Covid-19 hoặc cách ly y tế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được ngân sách nhà nước đảm bảo các chi phí điều trị và tiền ăn theo quy định tại điểm 8 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP; được ngân sách nhà nước hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em trong thời gian điều trị, cách ly từ ngày 27/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021. 

Chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em: Người lao động tại điểm 4, 5, 6 Mục II của Nghị quyết số 68/NQ-CP đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; đang nuôi con hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha.

Trẻ em phải điều trị do nhiễm Covid-19 hoặc cách ly y tế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được ngân sách nhà nước đảm bảo các chi phí điều trị và tiền ăn theo quy định tại điểm 8 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP; được ngân sách nhà nước hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em trong thời gian điều trị, cách ly từ ngày 27/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021. ​

Chính sách hỗ trợ đối với người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế: Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với người phải điều trị nhiễm Covid-19 (F0), từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày.

Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với người phải thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày.

Chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch: Hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người đối với đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) phải dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người đối với hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn du lịch bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh: Hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có đăng ký thuế và phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 được ngân sách nhà nước hỗ trợ một lần 3.000.000 đồng/hộ

Chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất: Cho vay trả lương ngừng việc: Người sử dụng lao động được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương ngừng việc đối với người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động, trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022. Người sử dụng lao động không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 03 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

Cho vay trả lương phục hồi sản xuất: Người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022 khi quay trở lại sản xuất kinh doanh và người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022 được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và đang tham gia BHXH bắt buộc. Người sử dụng lao động không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động theo thời gian trả lương thực tế tối đa 03 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng. 

Đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác: Đây là chính sách hỗ trợ riêng của tỉnh, sẽ có văn bản hướng dẫn thực hiện sau khi ban hành.

Văn bản ​

7/15/2021 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChính sách, hỗ trợ, người lao động, sử dụng, lao động. khó khăn, dịch Covid-1928-binh-duong-trien-khai-chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-gap-kho-khan-do-dich-covid-1Thông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
1,989.00
121,000
0.00
121000
0
Khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tửKhai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử

​TTĐT - UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bình Dương và các cơ quan báo chí phối hợp triển khai việc khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử.

Theo đó, Cục Thuế tỉnh tiếp tục triển khai Hệ thống khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử cho các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp trên địa bản tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương phối hợp với Cục Thuế tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp đã được cấp chữ ký số sử dụng chữ ký số để khai và nộp các khoản thuế, phí phát sinh bằng hình thức điện tử.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore phổ biến đến các doanh nghiệp mới thành lập lợi ích của việc thực hiện khai báo thuế qua mạng để đăng ký thực hiện nộp thuế điện tử. Sở Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền, vận động các tổ chức nhận thông báo thuế đối với các khoản thu liên quan đến đất đai thực hiện nộp thuế bằng hình thức điện tử.

Hải quan, Công an, Quản lý thị trường, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp, hỗ trợ cơ quan thuế trong công tác triển khai, chấp nhận chứng từ nộp thuế điện tử đối với các thủ tục hành chính có liên quan đến tiền thuế của doanh nghiệp, liên hệ cơ quan thuế để xác nhận thêm thông tin về chứng từ nộp thuế điện tử và không yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thêm bất cứ giấy tờ xác nhận khác tránh gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Kho bạc nhà nước tỉnh tuyên truyền, vận động các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp đang nộp thuế tại Kho bạc thực hiện nộp thuế bằng hình thức điện tử đối với các khoản nộp không sử dụng vốn ngân sách nhà nước; nhắc nhở Kho bạc nhà nước các huyện, thị xã, và Phòng giao dịch thành phố Thủ Dầu Một hạn chế thấp nhất hạch toán sai mã số thuế, ngày nộp thuế, nội dung kinh tế, cơ quan quản lý thu,… để nâng cao chất lượng dịch vụ nộp thuế điện tử, tạo sự tin tưởng cho doanh nghiệp.

Ngân hàng nhà nước Việt Nam – chi nhánh tỉnh Bình Dương có văn bản chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử, trường hợp doanh nghiệp nộp thuế tại quầy thì vận động, hỗ trợ cho doanh nghiệp nộp ngay khoản thuế phải nộp bằng hình thức điện tử; quán triệt các ngân hàng thương mại không thu thuế bằng tiền mặt (trừ các khoản thu lệ phí trước bạ) theo Công văn số 16133/BTC-TCT ngày 02/11/2015 của Bộ Tài chính).

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một chỉ đạo các ban, ngành cùng cấp hỗ trợ các Chi cục thuế trong công tác triển khai nộp thuế điện tử, chấp nhận chứng từ điện tử đối với các thủ tục hành chính có liên quan đến tiền thuế của doanh nghiệp.

 

9/22/2016 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtnộp thuế điện tử, các sở, ban, ngành, UBND các huyện thị, khai thuế qua mạng, doanh nghiệp, nộp thuế162-khai-thue-qua-mang-va-nop-thue-dien-tThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseMai Xuân
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Sự kiện "Bình Dương:Khởi động - Kết nối - Phát triển mới" sẽ diễn ra từ ngày 24-25/3/2023NewSự kiện "Bình Dương:Khởi động - Kết nối - Phát triển mới" sẽ diễn ra từ ngày 24-25/3/2023

​TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức sự kiện "Bình Dương: Khởi động - Kết nối - Phát triển mới".

Theo đó, sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 24-25/3/2023 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương.

Thành phần tham dự khoảng 500 đại biểu gồm lãnh đạo Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Bình Dương và các tỉnh, thành phố đã có và dự kiến thành lập Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore; các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương trong tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp, viện trường tại Bình Dương; Tổng Lãnh sự, các Hiệp hội, Chi hội doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Căn cứ Kế hoạch này, các đơn vị chủ trì phụ trách chủ động phân công nhiệm vụ các đơn vị thành viên phối hợp để làm cơ sở triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các sở, ngành thành viên phải chủ động trao đổi, cung cấp thông tin đến các thành viên, thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện công việc và kịp thời báo cáo đề xuất, kiến nghị Ban Tổ chức sự kiện và UBND tỉnh xem xét giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của việc đăng cai tổ chức sự kiện "Bình Dương: Khởi động - Kết nối- Phát triển mới"; xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ nhằm phục vụ nhân dân nhân dịp tổ chức sự kiện. Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới với tinh thần "trọng thị, chu đáo, mến khách", nhất là các cơ sở kinh doanh, các khu, điểm du lịch thường xuyên có du khách đến tham quan, giải trí.

Kế hoạch 

3/21/2023 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtSự kiện, Bình Dương, Khởi động, Kết nối, Phát triển mới, diễn ra, ngày 24-25/3/2023839-su-kien-binh-duong-khoi-dong-ket-noi-phat-trien-moi-se-dien-ra-tu-ngay-24-25-3-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
368.00
121,000
0.00
121000
0
Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháoQuản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

TTĐT - ​​UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh.​

​Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo.

Các cơ quan, đơn vị được trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phải thường xuyên kiểm tra và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra việc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ không đúng mục đích làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền cơ sở thực hiện có hiệu quả công tác vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo; cam kết không sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tích cực tham gia phát hiện, tố giác các trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về các hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tổ chức kiểm tra, tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo góp phần bảo đảm an ninh trật tự, nhất là thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các địa bàn, tuyến trọng điểm, nhà ga, bến xe, cảng và các phương tiện giao thông để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc vi phạm về sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo để phòng ngừa, giáo dục chung.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức kiểm tra, rà soát, tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo theo thẩm quyền; nhất là các kho chứa vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ phục vụ công tác huấn luyện chiến đấu, bảo đảm quản lý chặt chẽ, an toàn. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo…

Văn bản ​​​​

1/12/2023 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtQuản lý, sử dụng, vũ khí, vật liệu, nổ, công cụ, hỗ trợ, pháo435-quan-ly-su-dung-vu-khi-vat-lieu-no-cong-cu-ho-tro-va-phaThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
604.00
121,000
0.00
121000
0
Dự toán thu ngân sách Nhà nước và thu, chi, phân bổ ngân sách địa phương năm 2023Dự toán thu ngân sách Nhà nước và thu, chi, phân bổ ngân sách địa phương năm 2023

​TTĐT - ​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, Kỳ họp thứ 8 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023.

​Theo đó, năm 2023, tổng thu từ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh là 74.617 tỷ 46 triệu đồng, trong đó: Thu nội địa 47.700 tỷ đồng; thu từ lĩnh vực xuất, nhập khẩu 20.200 tỷ đồng; thu từ Đề án đấu giá quyền sử dụng đất để chi xây dựng cơ bản 6.717 tỷ 46 triệu đồng.

Tổng thu ngân sách địa phương 33.235 tỷ 484 triệu đồng, bao gồm: Thu cân đối ngân sách địa phương 23.272 tỷ 957 triệu đồng; thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 3.245 tỷ 481 triệu đồng; thu từ Đề án đấu giá quyền sử dụng đất 6.717 tỷ 46 triệu đồng.

Tổng chi ngân sách địa phương 33.235 tỷ 484 triệu đồng, bao gồm: Chi cân đối ngân sách địa phương 23.272 tỷ 957 triệu đồng; chi các chương trình mục tiêu từ ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu 3.245 tỷ 481 triệu đồng; chi xây dựng cơ bản từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất 6.717 tỷ 46 triệu đồng.

Bội chi ngân sách địa phương (thu và chi từ nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ) 306 tỷ 800 triệu đồng.

Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ​​

1/4/2023 7:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtDự toán, thu, ngân sách, Nhà nước, thu, chi, phân bổ, ngân sách, địa phương, năm 2023413-du-toan-thu-ngan-sach-nha-nuoc-va-thu-chi-phan-bo-ngan-sach-dia-phuong-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
279.00
121,000
0.00
121000
0
Bố trí thêm lực lượng tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 để đạt chỉ tiêu 250.000 liều/ngàyBố trí thêm lực lượng tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 để đạt chỉ tiêu 250.000 liều/ngày

TTĐT - ​​UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Thông báo số 202-TB/TU ngày 04/9/2021 để khẩn trương, nghiêm túc thực hiện ngay các nhiệm vụ được giao, đảm bảo kịp thời, hiệu quả và chất lượng.​

Theo đó, ngành Y tế bố trí thêm lực lượng hỗ trợ từ các địa phương, lực lượng quân y, đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng nghỉ hưu tham gia chiến dịch tiêm chủng để đạt chỉ tiêu 250.000 liều/ngày theo kế hoạch đề ra; tổ chức điều phối đủ, kịp thời vắc xin cho các địa phương, không để thiếu và để người dân phải chờ tại điểm tiêm vì thiếu vắcxin; bố trí các kho vắc-xin dự trữ để cung cấp kịp thời, trường hợp cần thiết bố trí xe đông lạnh để trữ vắc-xin. Người dân ở địa phương nào thực hiện tiêm vắc xin ở đó nhằm hạn chế việc di chuyển qua địa phương khác để thực hiện nghiêm Chỉ thị 16.

Phối hợp với Công an tỉnh và các ngành có liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh phương án cho người dân được ra đường đối với trường hợp đã được tiêm 2 mũi và 1 mũi vắc-xin (đã tiêm 20 ngày).

Đồng thời, khẩn trương triển khai thực hiện những chủ trương mà Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh đã thống nhất để đảm bảo có đủ thuốc phục vụ cho công tác điều trị nhằm giảm tối đa ca tử vong.

Các địa phương "vùng đỏ", mỗi địa phương bố trí ít nhất 03 Trạm y tế, các địa phương "vùng xanh" mỗi địa phương bố trí 01 Trạm y tế kết hợp với Trạm y tế truyền thống của xã, phường trang bị đủ về phương tiện, nhân lực, vật tư y tế, bình oxy và các loại thuốc điều trị cần thiết,... đảm bảo phục vụ người dân mọi lúc, mọi nơi một cách nhanh nhất. Ngành Y tế có phương án hợp đồng với đội ngũ, y, bác sỹ về hưu tại các địa phương để bố trí nhân lực hỗ trợ thêm cho các Trạm y tế lưu động; tính toán số lượng điều dưỡng còn thiếu tham mưu Ban Chỉ đạo có phương án sử dụng các trường hợp F0 đã khỏi bệnh làm nhân viên điều dưỡng.

Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương, Trường Y của Tổng Công ty Becamex IDC có kế hoạch triển khai đào tạo, bồi dưỡng đối với lực lượng trên để bố trí vào các đội của Trạm y tế lưu động trên địa bàn tỉnh. 

Sở Y tế tổ chức lại bộ máy lãnh đạ​​o của Trung tâm Y tế thành phố Thuận An để đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch. 

Văn bản ​​

9/6/2021 8:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBố trí, lực lượng, tiêm chủng, vắc xin, Covid-19, chỉ tiêu, 250.000, liều/ngày407-bo-tri-them-luc-luong-tiem-chung-vac-xin-phong-covid-19-de-dat-chi-tieu-250-000-lieu-ngaThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
507.00
121,000
0.00
121000
0
Chỉ thị của UBND tỉnh về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPTChỉ thị của UBND tỉnh về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT
 
TTĐT - Nhằm đảm bảo cho kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, bảo đảm kết quả thi phản ánh đúng chất lượng dạy và học, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND, ngày 9/5/2012 về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2012.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch chỉ đạo các trường THPT và các Trung tâm giáo dục thường xuyên – kỹ thuật – hướng nghiệp trong tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện về ôn tập kiến thức cho học sinh, về cơ sở vật chất và nhân sự làm công tác thi theo đúng quy định của Bộ. Đồng thời quyết định thành lập Hội đồng in sao đề thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012.
 
UBND các huyện, thị quyết định thành lập Ban bảo vệ và phục vụ các kỳ thi theo quy định của Bộ. Chỉ đạo các đơn vị Công an, Y tế, Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Bưu điện, Đài truyền thanh ở địa phương làm nhiệm vụ bảo vệ, trực cấp cứu, giải quyết kinh phí, thông tin liên lạc, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho các Hội đồng coi thi, cho Hội đồng chấm thi; Chủ tịch UBND các huyện, thị, xã, phường, thị trấn và các sở, ngành, đoàn thể liên quan ở địa phương đảm bảo trật tự, an toàn tuyệt đối cho khu vực bên ngoài các hội đồng thi.
 
Công an tỉnh có kế hoạch bảo vệ bộ phận đề thi từ Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định, bảo vệ tất cả các Hội đồng thi trong suốt thời gian thi, kịp thời ngăn chặn các hiện tượng mất an ninh trật tự ở các khu vực thi; cử cán bộ đến bảo vệ Hội đồng in sao đề thi kỳ thi tốt nghiệp THPT, bảo vệ bộ phận phách, giám sát tổ chấm thi trắc nghiệm, bảo vệ tất cả các tuyến giao đề thi đến các Hội đồng coi thi; chỉ đạo cho công an các huyện, thị cử người tham gia các Ban bảo vệ và phục vụ Hội đồng coi thi, chấm thi và bảo vệ các tuyến giao bài thi về Hội đồng chấm thi.
 
Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị, Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn cử đến mỗi Hội đồng thi trong địa phương mình theo yêu cầu của Hội đồng thi một cán bộ y tế mang theo các loại thuốc cấp cứu để trực tại các Hội đồng thi và làm các thủ tục cần thiết theo quy chế thi. Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước giải quyết kinh phí và tiền mặt kịp thời cho Hội đồng thi có kinh phí và phương tiện làm việc theo quy định.
 
Công ty Điện lực Bình Dương và Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước và Môi trường đảm bảo các điều kiện về điện thắp sáng, điện cho các thiết bị và nước đủ phục vụ trong suốt thời gian các Hội đồng thi làm việc. Bưu điện tỉnh bảo quản và chuyển giao các bưu chứa đĩa mềm cùng các tài liệu khác của Bộ gửi cho Sở Giáo dục và Đào tạo qua đường bưu điện một cách nhanh chóng, an toàn, đầy đủ, đảm bảo bí mật. Viễn thông Bình Dương tạo điều kiện cho các Hội đồng thi được ưu tiên dùng điện thoại, điện báo để thông tin, báo cáo kịp thời, nhanh chóng, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt.
 
Sở Giao thông và Vận tải tạo điều kiện, phương tiện vận chuyển giúp các trường THPT tổ chức đưa rước học sinh đến các Hội đồng coi thi trong cụm. Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những thông tin về kỳ thi trong nhân dân và học sinh.
 
Mai Xuân
5/19/2012 4:14 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết935-Chi-thi-cua-UBND-tinh-ve-to-chuc-ky-thi-tot-nghiep-THPTThông tin chỉ đạo, điều hành
Hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng Bình Dương SốHướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng Bình Dương Số

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai cài đặt, sử dụng và tạo lập, xử lý dữ liệu kết nối về hệ thống IOC và ứng dụng Bình Dương Số.

​Theo đó, yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có điện thoại thông minh phải cài đặt ứng dụng Bình Dương Số cho mình và cho người thân.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương phát động phong trào cài đặt và hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài ứng dụng Bình Dương Số; đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp truyền thông, quảng cáo hỗ trợ tuyên truyền cho ứng dụng Bình Dương Số trên các màn hình quảng cáo và phổ biến, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bình Dương Số tại các khu vực công cộng (như nhà ga, bến xe, bến bãi, trường học, bệnh viện…).

UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện và chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố, Tổ công nghệ số cộng đồng thông tin, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng Bình Dương Số.

Trung tâm Hành chính công tỉnh phối hợp với Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp huyện và Bộ phận một cửa cấp xã triển khai hình ảnh tuyên truyền bản in và bản điện tử chiếu trên các màn hình để hướng dẫn người dẫn cài đặt ứng dụng Bình Dương Số khi đến thực hiện các thủ tục hành chính.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Báo Bình Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương, Cổng thông tin điện tử tỉnh, các Đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã và các phương tiện truyền thông khác tại địa phương vận động, hướng dẫn người dân thực hiện cài đặt ứng dụng Bình Dương Số trên điện thoại thông minh; chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hiển thị thông báo đề nghị cài đặt ứng dụng Bình Dương Số; chỉ đạo tuyên truyền đến người dân thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở và định kỳ nhắc lại. 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành cử đầu mối phối hợp cung cấp dữ liệu đảm bảo tính đúng, đủ, sạch, sống, có lộ trình cung cấp dữ liệu thời gian thực kết nối về hệ thống IOC và trên ứng dụng Bình Dương Số; lập kế hoạch nâng cấp, mở rộng chức năng nâng cao trải nghiệm cho người dùng trên ứng dụng Bình Dương Số; phối hợp IOC tỉnh hoàn thiện dashboard số liệu chuyên ngành (OC chuyên ngành) phục vụ công tác điều hành tại đơn vị và sử dụng thay thế báo cáo họp, hội nghị.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục triển khai cung cấp, chia sẻ dữ liệu camera giao thông của ngành Công an về IOC và cung cấp hình ảnh camera công khai trên ứng dụng Bình Dương Số để người dân và doanh nghiệp có thể xem hình ảnh giao thông tại các tuyến đường.

Văn bản ​

2/15/2023 9:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtHướng dẫn, hỗ trợ, người dân, cài đặt, ứng dụng, Bình Dương Số552-huong-dan-ho-tro-nguoi-dan-cai-dat-ung-dung-binh-duong-sThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập, tư thục năm học 2023-2024Tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập, tư thục năm học 2023-2024

TTĐT - ​UBND tỉnh thống nhất Kế hoạch và phương thức tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông (THPT) công lập, tư thục trong tỉnh năm học 2023-2024.

Theo đó, thống nhất phê duyệt các nội dung liên quan đến kế hoạch và phương thức tuyển sinh lớp 10 THPT công lập, tư thục trong tỉnh năm học 2023-2024 theo như đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

Cụ thể, tổng số học sinh đang học lớp 9 trung học cơ sở (THCS) năm học 2022-2023 tính đến ngày 30/11/2022 (kể cả công lập và tư thục) là 28.997 học sinh.

Dự kiến được công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2022-2023 là 27.547 học sinh (95% tổng số học sinh lớp 9).

Dự kiến tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 là 19.283 học sinh (70% số học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2022-2023 và có đăng ký dự thi tuyển sinh năm học 2023-2024).

Thời gian tổ chức Kỳ thi: Học sinh thi tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập trong tỉnh được tổ chức vào các ngày 01 và 02/6/2023 riêng các thí sinh thi tuyển vào Trường THPT chuyên Hùng Vương phải thi thêm các môn chuyên vào các ngày 03 và 04/6/2023.

Các trường THPT tư thục không tổ chức thi tuyển như các trường THPT công lập mà chỉ tổ chức xét tuyển sau khi có kết quả điểm thi tuyển vào các trường THPT công lập trong khoảng thời gian được Sở GDĐT quy định. Các trường THPT tư thục xây dựng kế hoạch và phương thức xét tuyển gửi về Sở GDĐT phê duyệt trước ngày 31/3/2023.

Năm học 2023-2024, dự kiến tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Hùng Vương 08 lớp chuyên (280 học sinh), trong đó, Ngữ văn-Lịch sử-Địa lí (35 học sinh), Tiếng Anh (70 học sinh), Toán-Tin học (70 học sinh), Vật lí (35 học sinh), Hoá học (35 học sinh), Sinh học (35 học sinh).

Thực hiện phân luồng hàng năm, dự kiến tuyển 70% học sinh tốt nghiệp THCS đăng kí thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 vào trường THPT chuyên Hùng Vương và các trường THPT công lập không chuyên trong tỉnh theo các chỉ tiêu sau:

 

Huyện/Thị xã/Thành phố

Chỉ tiêu tuyển sinh

năm học 2023-2024

(70% số học sinh TN THCS)

Thủ Dầu Một3.518
Thuận An3.654
Dĩ An3.947
Tân Uyên2.095
Bắc Tân Uyên588
Phú Giáo1.140
Bến Cát2.300
Bàu Bàng922
Dầu Tiếng1.119
Tổng cộng19.283

 

Tuyển sinh lớp 10 trường THPT công lập năm học 2023-2024 theo phương thức thi tuyển.

Tại thời điểm xét tuyển, Giám đốc Sở GDĐT quyết định về điều kiện xét trúng tuyển đối với những học sinh trong trường hợp không thể tham dự Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 do bị ảnh hưởng bởi những yếu tố khách quan như bệnh nặng phải nhập viện, do dịch bệnh, thiên tai... Những học sinh được xếp vào danh sách xét tuyển phải được đánh giá cuối năm học 2022-2023 (năm học lớp 9) về học lực và hạnh kiểm phải đạt từ loại Khá trở lên.

Tất cả học sinh thi tuyển vào lớp 10 năm học 2023-2024 phải dự thi 03 môn bắt buộc là: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh; thí sinh thi tuyển vào Trường THPT chuyên Hùng Vương ngoài việc dự thi 03 môn bắt buộc như trên thì phải dự thi thêm môn chuyên căn cứ vào số môn chuyên mà thí sinh đã đăng kí dự tuyển (mỗi thí sinh chỉ được đăng kí dự thi tối đa 02 môn chuyên).

Giao Sở GDĐT phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện; hướng dẫn Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố, các trường THPT xây dụng kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024 đảm bảo đúng quy chế và thời gian quy định.

Văn bản 

1/30/2023 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTuyển sinh, lớp 10, trung học phổ thông, công lập, tư thục, năm học, 2023-2024890-tuyen-sinh-lop-10-trung-hoc-pho-thong-cong-lap-tu-thuc-nam-hoc-2023-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
690.00
121,000
0.00
121000
0
Danh mục TTHC đặc thù thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Bình DươngDanh mục TTHC đặc thù thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Bình Dương
  TTĐT - Ngày 13/7/2015, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 1801/QĐ-UBND phê duyệt danh mục thủ tục hành chính (TTHC) đặc thù thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Bình Dương.
 
Theo đó, có 14 TTHC đặc thù của các sở: Ngoại vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài Nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh.
 
Các sở, ban, ngành giải quyết TTHC đặc thù được phê duyệt có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp chuẩn hóa nội dung cụ thể (đối với trường hợp chưa tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố, công khai), dự thảo văn bản thực thi trình Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định công bố.
 
Giao Sở Tư pháp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành thực hiện Quyết định này

Mai Xuân

7/15/2015 4:23 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1593-Danh-muc-TTHC-dac-thu-thuoc-tham-quyen-quan-ly-cua-UBND-tinh-Binh-DuongThông tin chỉ đạo, điều hành
Chấn chỉnh việc thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấyChấn chỉnh việc thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.

Theo đó, yêu cầu các đơn vị địa phương, ngành chức năng tăng cường rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định về triển khai Luật Cư trú năm 2020 và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền; tăng cường khai thác thông tin cư trú của công dân bằng 07 phương thức sử dụng thông tin công dân để không yêu cầu người dân xuất trình hoặc nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự khi đã có dữ liệu về dân cư được kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh báo cáo rõ các trường hợp đang yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy và cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú, đề xuất giải pháp tham mưu UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, hoàn thành trước ngày 10/3/2023.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân, cơ quan có thẩm quyền được giao tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công khai thác thông tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh để thực hiện nghiêm việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, hoàn thành trước ngày 20/3/2023; báo cáo, tham mưu UBND tỉnh về kết quả, tính phù hợp, khả thi, hiệu quả của giải pháp thí điểm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và đề xuất phương án triển khai trên quy mô toàn tỉnh, hoàn thành trước ngày 31/3/2023.

Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh và đoàn thể tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục thông tin, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến cụ thể việc triển khai thực hiện các nội dung trong quá trình thi hành Luật Cư trú; đặc biệt đối với việc sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID và các phương thức sử dụng thông tin công dân thay cho việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự…

Văn bản 

3/8/2023 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChấn chỉnh, thực hiện, quy định, liên quan, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy366-chan-chinh-viec-thuc-hien-quy-dinh-lien-quan-den-bo-so-ho-khau-so-tam-tru-giaThông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
487.00
121,000
0.00
121000
0
Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2020Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2020
  TTĐT - Ngày 24-12, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 4290/QĐ-UBND về việc “Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”.
 
Theo đó, mục tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh năm 2015 là 23,5 m2/người (diện tích nhà ở tối thiểu 8,0 m2/người), trong đó khu vực đô thị 24,7 m2/người, khu vực nông thôn 18,6 m2/người, nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn tỉnh lên 33,0%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố xuống 0,8%; Từ năm 2016 đến năm 2020 là 30,0 m2/người (diện tích nhà ở tối thiểu 8,2 m2/người), trong đó, khu vực đô thị 31,4 m2/người, khu vực nông thôn 24,1 m2/người, nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn tỉnh lên 50,0%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố xuống còn 0,7%; tầm nhìn đến năm 2030 là 33,0 m2/người (diện tích nhà ở tối thiểu 12,8 m2/người), trong đó, khu vực đô thị 34,3 m2/người, khu vực nông thôn 25,8 m2/người; tiếp tục thực hiện cải tạo, chỉnh trang nhà ở đã có, nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn tỉnh lên 80,0%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố xuống còn 0,5%. Bên cạnh đó, còn tổ chức triển khai thực hiện công tác phát triển nhà ở công vụ, nhà ở người có công với cách mạng, nhà ở người thu nhập thấp tại đô thị, nhà ở công nhân, nhà ở sinh viên, nhà xã hội khác và nhà ở tái định cư.
 
Giao Sở Xây dựng làm cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản của tỉnh, tổ chức thực hiện Chương trình phát triển nhà ở; hướng dẫn, đôn đốc và giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện theo thẩm quyền. Đồng thời, chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành liên quan xây dựng Quy chế quản lý sử dụng quỹ nhà ở xã hội, chính sách nhà tái định cư, nhà ở công nhân, nhà ở sinh viên trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt; xây dựng khung giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng giá cho thuê nhà ở công vụ được giao trực tiếp quản lý, trình UBND tỉnh quyết định; nghiên cứu lập quy hoạch hệ thống hạ tầng giao thông đô thị; quy định về quản lý dự án nhà ở sau đầu tư xây dựng; nghiên cứu, ban hành các mẫu nhà ở phù hợp với điều kiện và đặc điểm của địa phương trình UBND tỉnh phê duyệt để các đơn vị và nhân dân tham khảo, áp dụng.
 
Hoài Hương
1/5/2015 1:57 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1557-Chuong-trinh-phat-trien-nha-o-tinh-Binh-Duong-den-nam-2020-va-dinh-huong-den-nam-2020Thông tin chỉ đạo, điều hành
Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên tổ chức hội chợ, triển lãmDanh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên tổ chức hội chợ, triển lãm

TTĐT - ​​UBND tỉnh công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Danh mục lĩnh vực ưu tiên tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023

STTTên lĩnh vực
1Lĩnh vực xúc tiến quảng bá các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP
2Hàng công nghiệp, thủ công mỹ nghệ, hàng may mặc, tiêu dùng
3Thương mại, dịch vụ
4Lĩnh vực thương mại tổng hợp và sản phẩm nông nghiệp địa phương
5Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
6Hàng tiêu dùng, máy móc thiết bị, giống cây trồng, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp

Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023

STT​Nội dungĐịa điểmThời gianGhi chú
I​​Thành phố Thủ Dầu Một​ ​ ​ ​
1Hội chợ, triển lãm thương mạiTrung tâm thương mại Bạch Đằng, đường Bạch Đằng, phường Phú CườngQuý I,II,III/2023Thuộc dự án TTTM của Cty Biconsi
2Hội chợ, triển lãm thương mạiSân bóng Gò Đậu cũ, Giáp đường Đại lộ Bình Dương và đường 30/4, phường Phú Thọ

Quý I,II,III,IV/2023

 
3Hội chợ, triển lãm thương mạiTrung tâm Văn hóa lao động Bình Dương, đường 30/4, phường Phú HòaQuý II,III,IV/2023 
4Hội chợ, triển lãm thương mạiTrung tâm văn hoá thể thao phường Phú Lợi, đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Lợi

Quý I,II,III,IV/2023

 
5Hội chợ, triển lãm thương mạiTrung tâm văn hoá thể thao Thủ Dầu Một, đường Hùng Vương, phường Phú Mỹ

Quý I, II,III,IV/2023

 
6Hội chợ, triển lãm thương mạiĐịa điểm doanh nghiệp được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn phường Hoà Phú

Quý I,II,III,IV/2023

 
II​​Thành phố Thuận An ​ ​ ​
7Hội chợ triển lãm, thương mại

Bờ kè rạch Búng

(Đoạn từ Cầu Bà Hai đến Cầu Ngang), phường Hưng Định

Tết Nguyên Đán và Mùng 5 tháng 5 âm lịchChỉ phục vụ Hội Hoa Xuân Tết Nguyên đán và Lễ hội Lái Thiêu Mùa trái chín (Nếu có)
8Hội chợ triển lãm, thương mạiSiêu thị Lotte Mart Bình Dương – Khu đô thị The Season Bình Dương, phường Lái ThiêuNăm 2023 
9Hội chợ triển lãm, thương mạiTrung tâm thương mại Aeon Bình Dương, số 1 Đại lộ Bình Dương, khu phố Bình Giao, phường Thuận GiaoNăm 2023 
10Hội chợ triển lãm, thương mạiTrung tâm văn hóa thể thao phường Bình HòaNăm 2023 
11Hội chợ triển lãm, thương mạiTrung tâm văn hóa lao động tỉnh Bình Dương, D19 Khu dân cư VietSing, khu phố 4, phường An PhúNăm 2023 
12Hội chợ triển lãm, thương mạiBờ kè rạch Lái Thiêu, đường Châu Văn Tiếp, phường Lái Thiêu (đoạn từ cầu Phan Đình Phùng đến sông Sài Gòn (đoạn gần Chùa Bà Lái Thiêu))Năm 2023 
III​​Thành phố Dĩ An ​ ​ ​
13Hội chợ triển lãm, thương mạiTrong sân vận động thành phố Dĩ An, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông HòaQuý II,III,IV/2023 
14Hội chợ triển lãm, thương mạiSân vườn ngoài trời của Tòa nhà Văn hóa sinh viên- Đại học quốc gia, phường Đông HòaQuý II,III,IV/2023 
15Hội chợ triển lãm, thương mạiCụm trường An Bình, đường Chu Văn An, phường An BìnhQuý II,III,IV/2023 
IV​​Thị xã Bến Cát ​ ​ ​
16Hội chợ, triển lãm thương mạiĐịa bàn UBND phường Mỹ Phước

​Quý I,II,III, IV/2023

 
17Hội chợ, triển lãm thương mạiĐịa bàn UBND phường Chánh Phú HòaQuý II, IV/2023 
18Hội chợ, triển lãm thương mạiĐịa bàn UBND phường Tân ĐịnhQuý IV/2023 
19Hội chợ, triển lãm thương mạiĐịa bàn UBND phường Hòa LợiQuý IV/2023 
20Hội chợ, triển lãm thương mạiĐịa bàn UBND xã An Tây

​Quý II, III, IV/2023

 
21Hội chợ, triển lãm thương mạiĐịa bàn UBND xã An Điền

​Quý II, III, IV/2023

 
VThị xã Tân Uyên
22Thương mại dịch vụ, hội chợ, triển lãm thương mạiTrung tâm Văn hóa thể thao – Học tập cộng đồng phường Tân Phước KhánhQuý I/2023 
23Hội chợ, triển lãm thương mạiTrường tiểu học Thạnh Hội, xã Thạnh HộiQuý II/2023
24Hội chợ, triển lãm thương mạiTrung tâm Văn hóa thể thao – Học tập cộng đồng phường Thái HòaQuý III/2023 
25Thương mại dịch vụ, hội chợ, triển lãm thương mạiKhu đất trống bên cạnh Khu công nghiệp Timberland, phường Khánh BìnhQuý IV/2023 
VI​​Huyện Bắc Tân Uyên ​ ​ ​
26Phiên chợ XTTM (đưa hàng Việt về nông thôn)Khu Công nghiệp Đất CuốcQuý I/2023 
27Hội chợ, triển lãm thương mạiKhu Công nghiệp Đất CuốcQuý II/2023 
28Hội chợ triển lãm, thương mạiTrung tâm Văn hóa thể thao huyện Bắc Tân UyênQuý III/2023 
VII​​Huyện Phú Giáo​ ​ ​ ​
29Hội chợ, triển lãm thương mạiSân Vận động Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Phú GiáoQuý I/2023 
30Hội chợ, triển lãm thương mạiTrung tâm Văn hóa Thể dục thể thao Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa Quý III/2023 
31Hội chợ, triển lãm thương mạiTrung tâm văn hóa cụm xã Tân LongQuý IV/2023

 

 

VIII​​Huyện Bàu Bàng ​ ​ ​
32Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, kết hợp thương mại - dịch vụKhu công nghiệp và đô thị Bàu BàngQuý I/2023Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và phát triển công nghiệp phối hợp cùng Doanh nghiệp
33Lĩnh vực thương mại tổng hợp và sản phẩm nông nghiệp địa phươngKhu công nghiệp và đô thị Bàu BàngQuý II/2023Doanh nghiệp phối hợp cùng Hội nông dân huyện
34Thương mại, dịch vụKhu công nghiệp và đô thị Bàu BàngQuý III/2023Doanh nghiệp
35Hàng công nghiệp, thủ công, mỹ nghệ, hàng may mặc, tiêu dùngKhu công nghiệp và đô thị Bàu BàngQuý IV/2023Doanh nghiệp
IX​​Huyện Dầu Tiếng ​ ​ ​
36Hội chợ, triển lãm thương mạiTrung tâm văn hóa - Thể thao và truyền thanh huyện Dầu Tiếng hoặc khu vườn dầu thị trấn Dầu Tiếng

​Quý I,II,III,IV/2023

 
37Hội chợ, triển lãm thương mạiKhu vực liên xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng (Trung tâm văn hóa –Học tập cộng đồng xã Long Hòa)Quý I, IV/2023 
38Hội chợ, triển lãm thương mạiKhu vực liên xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng (Trung tâm văn hóa - Học tập cộng đồng xã Minh Hòa)Quý I, IV/2023 
39Hội chợ, triển lãm thương mạiKhu vực liên xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng (Trung tâm văn hóa – Học tập cộng đồng xã Thanh Tuyền)Quý I, IV/2023 

Trường hợp có từ 02 thương nhân, tổ chức đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại cùng một địa điểm, cơ quan quản lý nhà nước xem xét chấp thuận theo hướng ưu tiên cho thương nhân thực hiện đăng ký trước. Thời gian tổ chức giữa hai chương trình hội chợ, triển lãm thương mại tại cùng một địa điểm phải cách nhau ít nhất là 30 ngày.

Sở Công Thương căn cứ danh mục địa điểm và lĩnh vực ưu tiên được công bố, chủ trì tiếp nhận hồ sơ và xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Trường hợp thương nhân có nộp hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại ở địa điểm ngoài danh mục địa điểm này thì giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp cùng UBND các huyện, thị xã, thành phố xem xét sự cần thiết và điều kiện địa điểm tổ chức hội chợ triển lãm thương mại để giải quyết hồ sơ đăng ký của thương nhân.

Quyết định 

10/20/2022 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết332-danh-muc-dia-diem-duoc-to-chuc-hoi-cho-trien-lam-thuong-mai-va-linh-vuc-uu-tien-to-chuc-hoi-cho-trien-laThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
1,405.00
121,000
0.00
121000
0
Bình Dương: Đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu kinh tế gắn với thực hiện 06 trụ cột phát triển của tỉnhBình Dương: Đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu kinh tế gắn với thực hiện 06 trụ cột phát triển của tỉnh

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 54/NQ-CP ngày 12/04/2022 của Chính phủ về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.​

Theo đó, Kế hoạch nhằm đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu kinh tế gắn với thực hiện 06 trụ cột phát triển của tỉnh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo ra giá trị mới, giúp gia tăng năng xuất lao động, tạo động lực tăng tưởng mới; đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường; ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Dương ổn định và phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, tạo nền tảng hướng đến mục tiêu năm 2030, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước.

Kế hoạch phấn đấu đạt các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng bình quân 8,5 - 8,7%/năm; cơ cấu kinh tế (GRDP) của tỉnh đến năm 2025 công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp - thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tương ứng đạt 62,3% - 28% - 2,5% - 7,2%; tỷ trọng đóng góp năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đạt khoảng 45% GRDP; tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 33-34% GRDP; tỷ trọng chi cho nghiên cứu khoa học và công nghệ đạt không dưới 0,1% tổng chi ngân sách Nhà nước của tỉnh; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng bình quân trên 8,7%/năm; thu ngân sách tăng 8%/năm; kim ngạch xuất khẩu tăng 9-10%/năm; duy trì tỷ lệ nợ xấu trong hệ thống các tổ chức tín dụng dưới 3%; tất cả các ngân hàng thương mại (không bao gồm các ngân hàng yếu kém) áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn; thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 9 tỷ đô la Mỹ. Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 80.000 doanh nghiệp, trong đó có khoảng 5% doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn; tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế ngoài nhà nước vào tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh khoảng 45%...

Các sở, ban, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung hoàn thành các mục tiêu cơ cấu lại đầu tư công, ngân sách Nhà nước, hệ thống các tổ chức tín dụng và đơn vị sự nghiệp công lập; phát triển các loại thị trường, nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng nguồn lực.

Đồng thời, phát triển lực lượng doanh nghiệp; thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; đổi mới, phát triển kinh tế tập thế, hợp tác xã; phát triển kinh tế đô thị, tăng cường liên kết vùng, liên kết đô thị - nông thôn và phát huy vai trò của các đô thị lớn; cơ cấu lại các ngành theo hướng hiện đại, phát triển kinh tế xanh, bền vững và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế.

Kế hoạch ​​

8/9/2022 11:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBình Dương, đổi mới, mô hình, tăng trưởng, tái cơ cấu, kinh tế, thực hiện, 06, trụ cột, phát triển410-binh-duong-doi-moi-mo-hinh-tang-truong-tai-co-cau-kinh-te-gan-voi-thuc-hien-06-tru-cot-phat-trien-cua-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
590.00
121,000
0.00
121000
0
Thực hiện quy định về luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộThực hiện quy định về luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ

TTĐT - ​​​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện quy định của Tỉnh ủy về luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Quy định số 10-QĐ/TU và Quy định số 11-QĐ/TU của Tỉnh ủy về luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ trong cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý.

Sở Nội vụ chủ trì rà soát, đề xuất tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định của Nhà nước về công tác cán bộ, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức và chế độ, chính sách có liên quan đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ với các quy định của Đảng.

Việc xem xét miễn nhiệm cán bộ được căn cứ vào một trong các trường hợp: Bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách nhưng uy tín giảm sút không thể đảm nhiệm chức vụ được giao; bị kỷ luật khiển trách hai lần trở lên trong cùng một nhiệm kỳ hoặc trong thời hạn bổ nhiệm; có trên 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định; có hai năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ; bị cơ quan có thẩm quyền kết luận suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan, đơn vị nơi đang công tác; bị cơ quan có thẩm quyền kết luận vi phạm tiêu chuẩn chính trị theo quy định về bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng đến mức phải miễn nhiệm.

Việc xem xét đối với cán bộ xin từ chức được căn cứ vào một trong các trường hợp sau: Do hạn chế về năng lực hoặc không còn đủ uy tín để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; để cơ quan, đơn vị mình quản lý, phụ trách xảy ra sai phạm nghiêm trọng; có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định; vì lý do chính đáng khác của cá nhân.

Việc xem xét miễn nhiệm, từ chức liên quan đến trách nhiệm của người đứng đầu khi cấp có thẩm quyền kết luận để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách xảy ra tham nhũng, tiêu cực; căn cứ vào một trong các trường hợp sau: Miễn nhiệm đối với người đứng đầu khi để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, tiêu cực rất nghiêm trọng; người đứng đầu lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực thì tuỳ tính chất, mức độ sai phạm để xem xét cho từ chức; cho từ chức đối với người đứng đầu khi để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng.

Khi có đủ căn cứ miễn nhiệm, từ chức, chậm nhất trong thời gian 10 ngày làm việc thì cp ủy, t chức Đảng, tập thể lãnh đạo, người đng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ hoặc cơ quan tham mưu về công tác cán bộ có trách nhiệm trao đổi với cán bộ và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, cho từ chức trong thời gian 10 ngày làm việc; trường hợp cần thiết vì lý do khách quan thì có thể kéo dài không quá 15 ngày làm việc.

Căn cứ quyết định của cấp có thẩm quyền, các cơ quan có liên quan thực hiện quy trình, thủ tục theo quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, điều lệ, quy chế hoạt động của từng tổ chức.

Văn bản 

2/6/2023 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtThực hiện, quy định, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức, đối với, cán bộ567-thuc-hien-quy-dinh-ve-luan-chuyen-mien-nhiem-tu-chuc-doi-voi-can-bThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
730.00
121,000
0.00
121000
0
Thống nhất chủ trương Bưu điện tỉnh hỗ trợ 100 tấn gạo cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19Thống nhất chủ trương Bưu điện tỉnh hỗ trợ 100 tấn gạo cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

​TTĐT - UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho Bưu điện tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức chương trình phát gạo miễn phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn, không có nguồn thu nhập ổn định do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Bưu điện tỉnh tổ chức chương trình phát 100 tấn gạo miễn phí cho người dân gặp đang khó khăn không có nguồn thu nhập ổn định do dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là người già neo đơn, trẻ em mồ côi tàn tật, lao động mất việc làm, bệnh nhân tại các bệnh viện dã chiến, chiến sỹ công an tại khu cách ly.

Đối với đối tượng bảo trợ xã hội: Thực hiện tặng 89,520 tấn gạo cho 100% đối tượng đang hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội trong kỳ chi trả tháng 8/2021 theo lịch chi trả thường kỳ.

Đối với bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện dã chiến, khu cách ly: Thực hiện tặng 10 tấn gạo, Bưu điện tỉnh phối hợp cùng Hội Phụ nữ tỉnh trao trực tiếp tại Bệnh viện dã chiến Dĩ An và khu cách ly của Công an tỉnh.

Đối với hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mất việc làm: Thực hiện tặng 480 kg gạo tại một số điểm bán hàng bình ổn giá của Bưu điện trung tâm Thuận An, Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 09/8/2021 đến ngày 23/8/2021.

Hình thức: Trao trực tiếp túi gạo 3 kg/đối tượng; riêng khu bệnh viện, khu cách ly trao 5 tấn gạo/đơn vị. 

Trong quá trình thực hiện, Bưu điện phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm Thông điệp 5K của Bộ Y tế và các quy định phòng, chống dịch theo quy định của địa phương.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan hỗtrợ Bưu điện tỉnh thực hiện hiệu quả chương trình trên; đảm bảo các yêu cầu, quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Văn bản ​

 

8/13/2021 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtThống nhất, chủ trương, Bưu điện tỉnh,hỗ trợ, 100 tấn, gạo, người dân, khó khăn, dịch bệnh, Covid-19577-thong-nhat-chu-truong-buu-dien-tinh-ho-tro-100-tan-gao-cho-nguoi-dan-gap-kho-khan-do-dich-benh-covid-1Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
398.00
121,000
0.00
121000
0
Ban hành Danh sách mã định danh các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình DươngBan hành Danh sách mã định danh các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Danh sách mã định danh các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​​

Theo đó, các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai Danh sách mã định danh đến các đơn vị trực thuộc. Trong trường hợp có sự tăng, giảm số lượng, thay đổi về cơ cấu tổ chức (đổi tên, tách, nhập, giải thể), các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thông báo đến Sở Thông tin và Truyền thông để tiến hành cập nhật, chỉnh sửa, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh Danh sách này.

Các cơ quan, đơn vị thuộc ngành dọc, các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương liên hệ cơ quan chủ quản để được cấp mã định danh và thông báo cho Sở Thông tin và Truyền thông biết, cập nhật; trong trường hợp chưa có mã định danh của ngành, đề nghị liên hệ với Sở Thông tin và Truyền thông để được cấp mã định danh tạm thời của tỉnh.

Quyết định​

10/5/2018 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtmã định danh,  cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 621-ban-hanh-danh-sach-ma-dinh-danh-cac-co-quan-hanh-chinh-va-don-vi-su-nghiep-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
201.00
121,000
0.00
121000
24,321,000
/PublishingImages/2018-10/TIN 4.mp3
Phương án chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội tháng 01, 02 năm 2022 qua Bưu điệnPhương án chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội tháng 01, 02 năm 2022 qua Bưu điện

TTĐT - ​UBND tỉnh thống nhất đề xuất của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh về phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01, 02 năm 2022 qua Bưu điện.

Theo đó, thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của tháng 01, tháng 02 năm 2022 vào cùng một kỳ chi trả lương tháng 01 năm 2022.

Đối với người hưởng nhận trợ cấp qua tài khoản cá nhân (ATM), Bưu điện tỉnh Bình Dương thực hiện chuyển tiền lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01, tháng 02 năm 2022 vào tài khoản cá nhân của người hưởng từ ngày 05/01/2022 và hoàn thành trước ngày 08/01/2022.

Đối với người hưởng nhận trợ cấp bằng tiền mặt, Bưu điện thực hiện chi trả trực tiếp tại các điểm chi trả từ ngày 05/01/2022 đến ngày 10/01/2022.

Sau kỳ chi trả tại các điểm chi trả, trường hợp người hưởng chưa đến nhận trợ cấp Bưu điện liên hệ với người hưởng và tiến hành chi trả tại các bưu cục của Bưu điện từ ngày 11/01/2022 đến ngày 18/02/2022.

Để đảm bảo an toàn cho người hưởng, tất cả nhân viên làm công tác chi trả đều được tiêm phòng đầy đủ vắc xin Covid-19 và được test Covid-19 định kỳ. Trong quá trình chi trả phải thực hiện đầy đủ Thông điệp 5K, phân luồng, điều tiết người hưởng tránh tập trung đông người. Đối với người hưởng đang điều trị Covid-19, Bưu điện liên hệ người hưởng và chi trả sau thời gian người hưởng điều trị xong. Đồng thời, tiếp tục tư vấn khuyến khích người hưởng đăng ký nhận chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân để hạn chế đi lại, tiếp xúc và được chi trả kịp thời.

Để công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người hưởng được đầy đủ, kịp thời, và an toàn phòng chống dịch Covid-19, UBND các huyện, thị xã, thành phố tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan BHXH và Bưu điện thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH; hỗ trợ truyền thông thông tin chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01, tháng 02 năm 2022 cùng một kỳ chi trả lương tháng 01 năm 2022 trên Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương.

Văn bản 

1/12/2022 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtPhương án, chi trả, lương hưu, trợ cấp, Bảo hiểm xã hội ,tháng 01, 02, năm 2022, Bưu điện516-phuong-an-chi-tra-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-thang-01-02-nam-2022-qua-buu-dieThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
412.00
121,000
0.00
121000
0
Kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách địa phươngKế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách địa phương

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách địa phương.

​Theo đó, Kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách địa phương là 18.675 tỷ 439 triệu đồng. Trong đó: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước 4.563 tỷ 593 triệu đồng; vốn từ nguồn tiền sử dụng đất 3.500 tỷ đồng; vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết 1.670 tỷ đồng; vốn từ nguồn tiền sử dụng đất năm 2022 là 1.818 tỷ đồng; vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2022 là 100 tỷ đồng; vốn từ nguồn vốn bội chi ngân sách địa phương (vốn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ) 306 tỷ 800 triệu đồng; vốn từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất 6.717 tỷ 46 triệu đồng.

Quyết định 

1/16/2023 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, đầu tư công, năm 2023, vốn ngân sách, địa phương625-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2023-von-ngan-sach-dia-phuonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
155.00
121,000
0.00
121000
0
Bình Dương tạm dừng thêm một số hoạt động không thiết yếuBình Dương tạm dừng thêm một số hoạt động không thiết yếu

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

​Theo đó, tạm dừng một số hoạt động dịch vụ không cần thiết như: Vũ trường, karaoke, quán bar, phòng game, massage, phòng tập thể hình (gym), nhà hàng tiệc cưới, phòng tập yoga, tụ điểm vui chơi, giải trí, hát với nhau, rạp phim, các cơ sở làm đẹp, thẩm mỹ, vật lý trị liệu trên toàn tỉnh.

Các cấp, các ngành, đơn vị phải quán triệt ngay và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành Trung ương, Tỉnh ủy và Công văn số 1804/UBND-VX ngày 04/5/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh thật hiệu quả, phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 đang lây lan diện rộng trong cộng đồng; không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác hay hốt hoảng, mất bình tĩnh trước các diễn biến phức tạp của dịch.

Phải chủ động đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch đến từng tổ chức, từng cá nhân, yêu cầu mọi người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế; nhất là phải đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng. Không tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, dừng tổ chức các sự kiện tập trung đông người như tiệc cưới, lễ hội, các điểm tham quan du lịch.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án phòng, chống dịch và tổ chức tốt các kỳ thi (tuyển sinh các cấp, tốt nghiệp Trung học phổ thông) năm 2021 trên địa bàn tỉnh bảo đảm an toàn. Trường hợp có dịch bệnh xảy ra đề nghị Sở khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh các phương án tổ chức các hoạt động giảng dạy nhằm đảm bảo hiệu quả, an toàn. Đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động tổ chức thực hiện chương trình giảng dạy, công tác phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị cho phù hợp, đảm bảo an toàn cho giảng viên, sinh viên và các đối tượng liên quan.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên tuyên truyền và hướng dẫn các tổ chức tôn giáo tạm dừng các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người; trường hợp thật sự cần thiết tổ chức thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan chức năng (Công văn số 1988/BNV-TGCP ngày 07/5/2021 của Bộ Nội vụ); khuyến cáo 5K của Bộ Y tế: Đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, khử khuẩn, hạn chế tối đa số lượng người tham dự, nghiêm túc khai báo y theo quy định.

Sở Y tế chịu trách nhiệm, chủ động phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện mua sắm các trang thiết bị y tế, thuốc, sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm… đầy đủ nhằm phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 được kịp thời, hiệu quả; chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực theo quy định Bộ Y tế nhằm chủ động xét nghiệm đối với các đối tượng có nguy cơ cao, tiềm ẩn phát sinh dịch bệnh, tiến tới xét nghiệm diện rộng cho các đối tượng trên địa bàn được kịp thời.

Đẩy nhanh việc tiêm vắc xin phòng dịch, đặc biệt cho các đối tượng tuyến đầu, thuộc diện ưu tiên theo đúng chỉ đạo của Chính phủ theo lộ trình kế hoạch của tỉnh đề ra, đồng thời khẩn trương xây dựng Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho tất cả các đối tượng trên địa bàn tỉnh; tiếp tục bổ sung hoàn thiện các kịch bản chi tiết phòng, chống dịch Covd-19 của tỉnh cho từng tình huống cụ thể để đáp ứng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới.

Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh triển khai làm việc theo hướng hạn chế các cuộc họp, hội nghị, giảm số lượng người làm việc, làm việc trực tuyến, hạn chế người ngoài vào trong tòa nhà. Đồng thời chỉ đạo Ban Quản lý Tòa nhà thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ ngành Trung ương.

Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị phải chịu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch bảo đảm hiệu lực, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp trên đối với cấp dưới; kiểm tra các cơ sở cách ly, đơn vị, doanh nghiệp; đến tận hộ gia đình để kiểm tra, phát hiện, khắc phục những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý địa bàn, người nhập cảnh trái phép, người tự cách ly theo đúng quy định; xử phạt nghiêm người không đeo khẩu trang, cá nhân, tổ chức không chấp hành đúng các biện pháp phòng, chống dịch; đồng thời xử lý nghiêm theo đúng quy định, kể cả xem xét xử lý hình sự các trường hợp vi phạm, lơ là, thiếu trách nhiệm dẫn đến hậu quả để bùng phát dịch.​

Văn bản

5/11/2021 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếttạm dừng, hoạt động, không thiết yếu331-binh-duong-tam-dung-them-mot-so-hoat-dong-khong-thiet-yeThông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
950.00
121,000
0.00
121000
0
Thành lập Hệ thống Trung tâm thông tin tác chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19Thành lập Hệ thống Trung tâm thông tin tác chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19

​TTĐT - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh ban hành Kế hoạch thành lập Hệ thống Trung tâm thông tin tác chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bình Dương.

Việc thành lập Hệ thống Trung tâm thông tin tác chiến nhằm tổ chức hoạt động thu thập, quản lý, kết nối, chia sẻ và xử lý thông tin phản ánh của người dân liên quan đến lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe (cấp cứu, chuyển viện, tư vấn sức khỏe,…), hỗ trợ, cứu trợ (lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu,…), đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Trên cơ sở đó, tổ chức rà soát, phân tích và xử lý có hiệu quả các nguồn tin; ra mệnh lệnh chỉ huy thực thi phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thông qua Tổng đài 1022, thông tin báo chí, mạng xã hội, Hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin yêu cầu của người dân về cấp cứu, chuyển viện; các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm, có triệu chứng liên quan như ho, sốt, tiếp xúc người nhiễm, nghi nhiễm; tư vấn chăm sóc sức khỏe đối với các F0, F1;yêu cầu cứu trợ, cung cấp lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội; vấn đề an ninh, trật tự và vi phạm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các yêu cầu khác liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hệ thống các Trung tâm thông tin tác chiến liên thông 03 cấp tỉnh, huyện, xã. Trong đó, Trung tâm thông tin tác chiến tỉnh và các Đội phản ứng nhanh cấp tỉnh trên các lĩnh vực cấp cứu, hỗ trợ y tế; cứu trợ; đảm bảo an ninh trật tự. Trung tâm thông tin tác chiến 09 huyện, thị xã, thành phố và các Đội phản ứng nhanh cấp huyện trên các lĩnh vực cấp cứu, hỗ trợ y tế; cứu trợ; an ninh trật tự. Thành lập tại mỗi UBND cấp xã ít nhất 01 Đội phản ứng nhanh trên các lĩnh vực cấp cứu, hỗ trợ y tế; cứu trợ; đảm bảo an ninh trật tự, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bí thư hoặc Chủ tịch UBND cấp xã để thực thi các nhiệm vụ ứng cứu khẩn cấp theo chỉ đạo của Trung tâm thông tin tác chiến cấp trên và của người dân.

Bên cạnh Tổng đài 1022, mỗi Trung tâm thông tin tác chiến cấp huyện, mỗi Đội phản ứng nhanh cấp xã thiết lập và duy trì một số điện thoại đường dây nóng, phân công người trực 24/7 để tiếp nhận và xử lý ngay các thông tin yêu cầu từ người dân. Các số điện thoại trên phải được công khai rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, đến từng người dân trong vùng phạm vi trách nhiệm của từng Đội phản ứng nhanh, từng UBND cấp huyện để người dân biết, liên hệ.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế, tổ chức hoạt động của các đơn vị trong Hệ thống thông tin tác chiến toàn tỉnh; đôn đốc, theo dõi, tổng hợp, báo cáo hoạt động của Hệ thống. Thiết lập, đưa vào vận hành trong ngày 06/08/2021.

UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thành lập Trung tâm thông tin tác chiến và đưa vào hoạt động trước ngày 09/08/2021.

Kế hoạch ​​

8/6/2021 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtthành lập, trung tâm, thông tin tác chiến, phòng chống dịch bệnh Covid-19122-thanh-lap-he-thong-trung-tam-thong-tin-tac-chien-phong-chong-dich-benh-covid-1Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.00
121000
Kế hoạch phòng, chống thiên tai đến năm 2025Kế hoạch phòng, chống thiên tai đến năm 2025

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai (PCTT) tỉnh Bình Dương đến năm 2025.

Theo đó, các ngành chức năng, địa phương tập trung thực hiện các biện pháp PCTT. Trong đó, tăng cường hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế chính sách. Hàng năm, kiện toàn tổ chức bộ máy Ban Chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) các cấp theo hướng tinh gọn, chuyên môn, đủ năng lực, quyền hạn, hiệu lực, hiệu quảđể chỉ đạo, điều hành kịp thời công tác PCTT; phân công, phân cấp trách nhiệm, quy định cơ chế phối hợp cụ thể giữa các cơ quan, lực lượng đảm bảo công tác chỉ đạo PCTT kịp thời, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

Song song đó, triển khai lập, rà soát và thực hiện các kế hoạch, quy hoạch; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo cấp tỉnh; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cơ chế, chính sách về PCTT; hướng dẫn, phổ biến kỹ năng PCTT, nhất là kỹ năng ứng phó khi xảy ra tình huống thiên tai lớn, phức tạp cho các cấp chính quyền cơ sở, người dân để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống, giảm thiệt hại. Đẩy mạnh thông tin, truyền thông, chia sẻ thông tin, dữ liệu, tổ chức các hoạt động nâng cao hiệu quả truyền thông trong PCTT để thông tin kịp thời về thiên tai, rủi ro thiên tai tới người dân, chú trọng các đối tượng dễ bị tổn thương. Tăng cường quản lý bảo vệ phát triển và sử dụng rừng bền vững diện tích đất được quy hoạch cho lâm nghiệp, nâng độ che phủ của rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao khả năng phòng hộ đầu nguồn, phòng chống và ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ phát triển rừng gắn với bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học góp phần phát triển về kinh tế, xã hội của tỉnh. Tỷ lệ che phủ cây lâm nghiệp và cây lâu năm duy trì ở mức 57,5%.

Đặc biệt, cần đầu tư, nâng cấp công trình PCTT, công trình thủy lợi, công trình giao thông kết hợp PCTT, các công trình hạ tầng cấp thoát nước, phòng cháy, chữa cháy rừng...

Sau thiên tai, UBND các địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ đối với các gia đình bị thiệt hại do thiên tai; phân phát gạo cứu trợ, nhu yếu phẩm, hàng hóa cho nhân dân bị thiệt hại, không để người dân bị đói, bị rét.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện tìm kiếm, cứu nạn người bị nạn, sơ cấp cứu và đưa về cơ sở y tế điều trị; cùng lực lượng xung kích, dân quân tự vệ địa phương giúp nhân dân sửa chữa nhà cửa, làm nhà ở tạm, ổn định đời sống nhân dân.

Sở Y tế triển khai sơ cấp cứu, chữa bệnh cho nhân dân bị nạn; cung cấp thuốc chữa bệnh, thuốc tiêu độc, khử trùng làm sạch nguồn nước, vệ sinh môi trường không để dịch bệnh bùng phát.

UBND cấp huyện tổ chức đánh giá, xác định thiệt hại ở địa phương về con người, nhà cửa, về sản xuất nông nghiệp, thủy lợi, giao thông, thông tin liên lạc, công nghiệp, xây dựng, nước sạch, vệ sinh môi trường và các công trình khác trên địa bàn, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo PCTT và TKCN tỉnh thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

Đồng thời, các đơn vị cần lập kế hoạch tái thiết sau thiên tai gồm tái thiết khẩn cấp và tái thiết trung hạn.

Kế hoạch ​​​

6/16/2022 9:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, thiên tai, đến năm 2025763-ke-hoach-phong-chong-thien-tai-den-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
659.00
121,000
0.00
121000
0
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2023.

​Theo đó, tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, phấn đấu Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng từ 8,5-8,7%.                        

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, thu hồi nợ thuế; kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách; quán triệt nguyên tắc công khai, minh bạch và yêu cầu thực hiện chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ, đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ thống nhất từ khâu lập dự toán đến triển khai phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước (NSNN) điều hành chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết.

Tăng cường quản lý vốn đầu tư công; các cấp, các ngành quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu trong năm 2023; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cả về thể chế, cơ chế, chính sách, trên nguyên tắc cấp nào ban hành, cấp đó phải tháo gỡ, trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo cấp trên trực tiếp; tăng cường phối hợp giữa các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm hiệu quả, thực chất trong xử lý công việc.

Đẩy mạnh triển khai thi hành có hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;  quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai thác có hiệu quả tài sản công, phòng, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng, phát huy nguồn lực nhằm tái tạo tài sản và phát triển kinh tế - xã hội.

Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, khoáng sản. Nguồn lực đất đai được quản lý, khai thác, sử dụng bảo đảm tiết kiệm, bền vững, hiệu quả cao nhất; đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá công bằng và ổn định xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo động lực để tỉnh Bình Dương trở thành tỉnh phát triển nhân dân có mức thu nhập cao đời sống được đảm bảo ấm no, hạnh phúc.

Đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; đẩy mạnh cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn; nâng cao hiệu quả đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các cán bộ, công chức, viên chức trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp về THTK, CLP. Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền cũng như thanh tra, kiểm tra về THTK, CLP gắn với cơ chế khen thưởng, kỷ luật kịp thời nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và tổ chức thực hiện ở các cơ quan, đơn vị.

Quyết định​ 

2/17/2023 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChương trình, thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí, năm 2023579-chuong-trinh-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
570.00
121,000
0.00
121000
0
Kế hoạch thực hiện dự án Điều tra, đánh giá ô nhiễm đấtKế hoạch thực hiện dự án Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện dự án Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất lần đầu trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, mục đích Kế hoạch nhằm đánh giá được chính xác thực trạng đất đai, chất lượng đất đai; điều tra, đánh giá ô nhiễm đất làm cơ sở để đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai và đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các cấp, nhất là việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Công tác điều tra, đánh giá ô nhiễm đất lần đầu cần phải đảm bảo nội dung, phương pháp, chỉ tiêu, biểu mẫu, bản đồ, trình tự thực hiện, kiểm tra, giao nộp, lưu trữ theo quy định tại Thông tư số 35/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 và Thông tư số 60/2015/TT-BTNMT ngày 15/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thời gian lập, tổ chức thực hiện và trình phê duyệt dự án bắt đầu từ quý II/2021 đến quý III/2022.

Báo cáo kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất lần đầu trên địa bàn tỉnh về Bộ Tài nguyên và Môi trường ngay sau khi hoàn thành và trước ngày 30/12/2022.

Nội dung điều tra, đánh giá được thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 35/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể, thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ để xác định các nguồn gây ô nhiễm đất, các khu vực có nguy cơ ô nhiễm đất; lập kế hoạch và điều tra lấy mẫu đất tại thực địa; phân tích mẫu đất, tổng hợp số liệu và cảnh báo các khu vực đất bị ô nhiễm và có nguy cơ ô nhiễm (cận ô nhiễm); xây dựng bản đồ các khu vực đất bị ô nhiễm; đề xuất các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và định hướng quản lý sử dụng đất bền vững; xây dựng báo cáo đánh giá về thực trạng ô nhiễm đất.

Kế hoạch 

6/25/2021 2:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, thực hiện, dự án, Điều tra, đánh giá, ô nhiễm, đất99-ke-hoach-thuc-hien-du-an-dieu-tra-danh-gia-o-nhiem-daThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
377.00
121,000
0.00
121000
0
Thay đổi địa điểm thực hiện thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe vào Trung tâm Hành chính tỉnhThay đổi địa điểm thực hiện thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe vào Trung tâm Hành chính tỉnh

TTĐT - ​UBND tỉnh thống nhất thay đổi địa điểm tiếp nhận thủ tục hành chính (TTHC) cấp, đổi giấy phép lái xe từ Bưu điện TP. Thủ Dầu Một trở lại Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải.

Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm thông báo cụ thể thời gian thực hiện, địa điểm tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp, đổi giấy phép lái xe cho cá nhân, tổ chức; đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với TTHC cấp, đổi giấy phép lái xe.

Trung tâm Hành chính công tỉnh phối hợp, bố trí sắp xếp vị trí quầy tiếp nhận TTHC cấp, đổi giấy phép lái xe tại Trung tâm Hành chính công tỉnh phù hợp tổng thể chung khu vực một cửa, đảm bảo việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo quy định.

Ban quản lý Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện tốt các quy định về ứng xử, trang phục khi đến giải quyết TTHC, liên hệ công tác tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, đảm bảo phù hợp, văn minh, lịch sự.

Văn bản 

9/30/2022 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtThực hiện, thủ tục, cấp, đổi, giấy phép, lái xe, Trung tâm, Hành chính, tỉnh634-thay-doi-dia-diem-thuc-hien-thu-tuc-cap-doi-giay-phep-lai-xe-vao-trung-tam-hanh-chinh-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
251.00
121,000
0.00
121000
0
Tổ chức các hoạt động lễ kỷ niệm, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022Tổ chức các hoạt động lễ kỷ niệm, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tổ chức các hoạt động lễ kỷ niệm, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo đó, những công việc chung, trọng tâm triển khai trước, trong và sau Tết gồm: Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Ngay khi hết thời gian nghỉ Tết, Thủ trưởng các đơn vị nhanh chóng đưa các hoạt động của đơn vị trở lại bình thường, không để ảnh hưởng đến hoạt động của người dân và doanh nghiệp.

Song song đó, triển khai thực hiện Kế hoạch số 5958/KH-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn và phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Phát huy truyền thống đại đoàn kết, tương thân, tương ái, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, thăm hỏi các gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đơn vị lực lượng vũ trang, người có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Đặc biệt, chăm lo, thăm hỏi các gia đình có người thân, trẻ em có cha, mẹ mất do dịch Covid-19…, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón Tết. Việc giải quyết các chế độ, chính sách cho các đối tượng phải thực hiện xong trước ngày 17/01/2022 (15/12 Âm lịch).

Đồng thời, thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường hàng hóa, giá cả các mặt hàng thiết yếu, an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, chủ động triển khai các biện pháp xử lý các tình huống, tránh bị động và diễn biến phức tạp.

Các cơ quan hành chính nhà nước quán triệt không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không đi lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi…

Các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, trong đó Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tập trung triển khai Kế hoạch số 6149/KH-UBND ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh về bình ổn thị trường hàng hóa thiết yếu năm 2022 trên địa bàn tỉnh; theo dõi sát diễn biến cung cầu hàng hóa, chủ động điều tiết các mặt hàng, bình ổn thị trường; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, hàng hóa gian lận, không rõ xuất xứ nguồn gốc; thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân; không cắt điện trong dịp Tết…

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội rà soát, nắm tình hình đời sống, thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người có công, các đối tượng chính sách; tổ chức thăm hỏi đúng đối tượng, đúng chế độ, tránh trùng lặp và bỏ sót; huy động nhiều nguồn lực hợp lý, đúng quy định thực hiện chăm lo cho người có công, đối tượng chính sách và đối tượng bảo trợ xã hội. Theo dõi việc chi trả tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng của doanh nghiệp cho người lao động, nhất là lao động bị giảm sâu thu nhập, mất việc, tạm ngừng việc, thiếu việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19; kịp thời xử lý các trường hợp tranh chấp lao động; có giải pháp đảm bảo duy trì đủ lao động cho doanh nghiệp sau kỳ nghỉ Tết; phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực cho công nhân không có điều kiện về quê đón Tết.

Sở Y tế tập trung các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm. Chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, bố trí y, bác sĩ trực 24/24 để kịp thời cấp cứu, điều trị bệnh trong các ngày Tết.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động lễ hội, vui xuân, Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tạo khí thế vui tươi, lành mạnh, ý nghĩa với tinh thần tiết kiệm, an toàn và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giao thông vận tải giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trước, trong và sau Tết…

Chỉ thị​

1/4/2022 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTổ chức, hoạt động, lễ kỷ niệm, Tết Nguyên đán, Nhâm Dần, 2022978-to-chuc-cac-hoat-dong-le-ky-niem-tet-nguyen-dan-nham-dan-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
939.00
121,000
0.00
121000
0
Thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2023Thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2023

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Kế hoạch áp dụng cho các đối tượng là cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện các đề tài, dự án có sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước có trách nhiệm giao nộp dữ liệu cho các cơ quan chuyên môn thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

Sau khi thu thập sẽ tiến hành hoàn thiện về nghiệp vụ của hoạt động lưu trữ. Số hóa hồ sơ, tài liệu nhằm từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương để tích hợp vào cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường Quốc gia, tiến tới hình thành kho lưu trữ tài liệu điện tử của ngành. Đồng thời, công bố Danh mục dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Internet, trang thông tin điện tử nhằm phục vụ cho cộng đồng và yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội.

Các hình thức cung cấp: Gửi trực tiếp qua mạng thông tin điện tử (đối với dữ liệu số); gửi dữ liệu bằng văn bản (qua đường văn bản hành chính, qua đường bưu điện); giao nộp dữ liệu trực tiếp.

Thời gian giao nộp: Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày công trình được quyết toán đối với hồ sơ, tài liệu xây dựng cơ bản; trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan, tổ chức lưu trữ có trách nhiệm tiếp nhận và lập biên bản bàn giao đối với hồ sơ, tài liệu thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ; sau 15 ngày kể từ ngày được phê duyệt đối với báo cáo địa chất; trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày công việc kết thúc đối với các loại hồ sơ, tài liệu còn khác.

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu giữ lại hồ sơ, tài liệu đã đến hạn giao nộp thì phải được người đứng đầu cơ quan đồng ý và phải lập danh mục hồ sơ, tài liệu giữ lại gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường (đối với cấp tỉnh) và Phòng Tài nguyên và Môi trường (đối với cấp huyện). Thời gian giữ lại hồ sơ, tài liệu không quá 02 năm, kể từ ngày đến hạn giao nộp.

Kế hoạch ​​​

3/8/2023 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtThu thập, dữ liệu, tài nguyên, môi trường, năm 2023701-thu-thap-du-lieu-tai-nguyen-va-moi-truong-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
470.00
121,000
0.00
121000
0
Các quy định về Giấy bảo vệ đặc biệtCác quy định về Giấy bảo vệ đặc biệt
 TTĐT - Ngày 29/03/2012, UBND tỉnh đã ra công văn số 798/UBND-NC về việc phổ biến, quán triệt Thông tư số 08/2012/TT-BCA ngày 06/02/2012 của Bộ Công an về quy định Giấy bảo vệ đặc biệt.
 
Theo Thông tư số 08/2012/TT-BCA  thì Giấy bảo vệ đặc biệt được cấp cho sỹ quan Cảnh vệ trong Công an nhân dân để thực hiện công tác cảnh vệ. Sỹ quan Cảnh vệ là Tư lệnh và các Phó Tư lệnh Cảnh vệ; sỹ quan bảo vệ tiếp cận các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế (theo quy định tại Pháp lệnh Cảnh vệ); Chỉ huy Phòng Tổng hợp, Phòng Tham mưu, Phòng Bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phòng Bảo vệ Mít-tinh, hội nghị và khách quốc tế, Phòng Kỹ thuật bảo vệ, Phòng Bảo vệ 180 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.
 
Hình thức của Giấy bảo vệ đặc biệt có chiều dài 10cm, chiều rộng 7cm; mặt trước có nền đỏ tươi, xung quanh có viền vàng và các chi tiết khác theo quy định của điều 6, Chương II. Thời hạn sử dụng là 05 năm kể từ ngày ký.
 
 
 
Mẫu Giấy bảo vệ đặc biệt
 
 
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 22/03/2012.
 
 
Hải Sư
4/4/2012 9:16 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1502-Cac-quy-dinh-ve-Giay-bao-ve-dac-bietThông tin chỉ đạo, điều hành
1 - 30Next