Tin chỉ đạo điều hành - Thông tin chỉ đạo, điều hành
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tổ chức các hoạt động lễ kỷ niệm, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2020.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học trong dịp Tết Nguyên đán.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công Thương.

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020​.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc lập, công bố danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019​.

 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa có Chỉ thị về tăng cường công tác tấn công trấn áp tội phạm; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

​Theo đó, nhằm đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả Công văn số 3566/BCĐ138/CP ngày 22/11/2019 của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ và Điện số 882/ĐK-HT ngày 14/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là trên các lĩnh vực dễ xảy ra tội phạm và vi phạm pháp luật. Thời gian thực hiện cao điểm từ 15/12/2019 đến hết ngày 14/02/2020. 

Các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tổ chức rà soát các nhiệm vụ đã được phân công và chương trình công tác đã đề ra trong năm 2019; xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm thuộc lĩnh vực của ngành, địa phương mình quản lý, thực hiện đồng bộ giải pháp tham gia phối hợp phòng ngừa, đấu tranh chống các loại, tội phạm, nhất là các loại tội phạm, vi phạm pháp luật thường xảy ra trong dịp lễ, Tết và trong dịp Lễ hội Rằm tháng Giêng; tích cực phối hợp, tham gia cùng lực lượng Công an thực hiện các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện đợt cao điểm đấu tranh trấp áp các loại tội phạm, đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; tập trung đẩy mạnh phòng ngừa xã hội, thực hiện công tác tuyên truyền đến mỗi cán bộ, hội viên, đoàn viên, nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm; phối hợp tuyên truyền, quản lý giáo dục cải tạo người phạm tội, đối tượng tù tha trở về địa phương, đối tượng vi phạm pháp luật phải cảm hóa, giáo dục tại gia đình và cộng đồng dân cư.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai quyết liệt công tác tấn công trấn áp tội phạm đến các xã, phường, thị trấn; củng cố lực lượng chính trị ở cơ sở vững mạnh, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy...

Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương, Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh phối hợp với Công an tỉnh tăng cường thời lượng phát sóng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn tỉnh với những nội dung phong phú, phù hợp và sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân; tạo khí thế liên hoàn vừa tấn công, trấn áp vừa gắn với công tác vận động tuyên truyền để phát huy sức mạnh của toàn hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tội phạm.

​Chỉ thị 

1/2/2020 1:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtan ninh, trật tự, Tết Nguyên Đán, Canh Tý, 2020827-dam-bao-an-ninh-trat-tu-tren-dia-ban-tinh-truoc-trong-va-sau-tet-nguyen-dan-canh-ty-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
636.00
121,000
0.00
121000
0
Hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020Hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

​Theo đó, hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 từ nguồn ngân sách địa phương cho 22 nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh. Giữ nguyên đối tượng hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán như năm 2019. Tuy nhiên, tăng số phần quà Tết cho đối tượng là công nhân lao động nghèo xa quê có hoàn cảnh khó khăn không về quê ăn Tết năm 2020, trong đó, khối huyện là 7.250 suất tăng 800 suất so với năm 2019. Tăng số suất quà thăm Trung tâm, Trạm, Trại xã hội do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện thêm 01 suất của đơn vị Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Hoa sen Nhật Bản. Đối với mức chi cho các đối tượng, tăng mức chi cho 06 nhóm đối tượng, các đối tượng khác giữ nguyên như năm 2019.

Các đơn vị cấp phát tiền Tết có trách nhiệm thực hiện kiểm tra, xem xét và thẩm định đúng theo đối tượng và trình tự thủ tục quy định hiện hành, trường hợp cần thiết sẽ tổ chức kiểm tra xác minh để đảm bảo tiền Tết được cấp đúng đối tượng và mức chi được hưởng. Việc cấp phát tiền Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 cho tất cả các đối tượng được hưởng phải thực hiện xong trước ngày 09/01/2020 (ngày 15/12 âm lịch).

Quyết định ​​​​​1/6/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttiền, Tết Nguyên đán, Canh Tý430-ho-tro-tien-tet-nguyen-dan-canh-ty-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
306.00
121,000
0.00
121000
0
Kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bình DươngKế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương.

​Theo đó, số lượng chức danh Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương cần tuyển là 01 người. 

Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Thanh tra tỉnh Bình Dương, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch được duyệt hàng năm của chức danh Phó Chánh Thanh tra tỉnh. Cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại Thanh tra tỉnh, có nguyện vọng tham gia dự tuyển, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và được quy hoạch các chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn thì được đăng ký tham gia dự tuyển.

Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển: Bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ theo quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII) và tiêu chuẩn cụ thể chức danh Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

Thời gian tổ chức thi tuyển: Dự kiến trong quý I năm 2020.

Nội dung thi: Thi viết và thi trình bày đề án. Trong đó thi viết kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực Thanh tra; nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển… Thi trình bày đề án đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của vị trí chức danh cần tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự buổi thi trình bày đề án…

Thanh tra tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng thi tuyển thực hiện công tác tổ chức thi tuyển theo quy định.

Kế hoạch ​


1/9/2020 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết thi tuyển, chức danh, Phó Chánh Thanh tra284-ke-hoach-thi-tuyen-chuc-danh-pho-chanh-thanh-tra-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
339.00
121,000
0.00
121000
0
Các quy định về Giấy bảo vệ đặc biệtCác quy định về Giấy bảo vệ đặc biệt
 TTĐT - Ngày 29/03/2012, UBND tỉnh đã ra công văn số 798/UBND-NC về việc phổ biến, quán triệt Thông tư số 08/2012/TT-BCA ngày 06/02/2012 của Bộ Công an về quy định Giấy bảo vệ đặc biệt.
 
Theo Thông tư số 08/2012/TT-BCA  thì Giấy bảo vệ đặc biệt được cấp cho sỹ quan Cảnh vệ trong Công an nhân dân để thực hiện công tác cảnh vệ. Sỹ quan Cảnh vệ là Tư lệnh và các Phó Tư lệnh Cảnh vệ; sỹ quan bảo vệ tiếp cận các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế (theo quy định tại Pháp lệnh Cảnh vệ); Chỉ huy Phòng Tổng hợp, Phòng Tham mưu, Phòng Bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phòng Bảo vệ Mít-tinh, hội nghị và khách quốc tế, Phòng Kỹ thuật bảo vệ, Phòng Bảo vệ 180 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.
 
Hình thức của Giấy bảo vệ đặc biệt có chiều dài 10cm, chiều rộng 7cm; mặt trước có nền đỏ tươi, xung quanh có viền vàng và các chi tiết khác theo quy định của điều 6, Chương II. Thời hạn sử dụng là 05 năm kể từ ngày ký.
 
 
 
Mẫu Giấy bảo vệ đặc biệt
 
 
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 22/03/2012.
 
 
Hải Sư
4/4/2012 9:16 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1502-Cac-quy-dinh-ve-Giay-bao-ve-dac-bietThông tin chỉ đạo, điều hành
Kế hoạch hoạt động và kinh phí năm 2018  của dự án "Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2018 - 2020" Kế hoạch hoạt động và kinh phí năm 2018  của dự án "Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2018 - 2020"

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định​ về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động và kinh phí năm 2018 của dự án "Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2018 – 2020" do Quỹ toàn cầu phòng, chống AIDS, lao và sốt rét tài trợ (gọi tắt là Kế hoạch).

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là phấn đấu giảm 25% số trường hợp nhiễm HIV do tiêm chích ma túy và 20% số người nhiễm HIV do quan hệ tình dục so với năm 2015; đạt 90% số người còn sống nhiễm HIV biết được tình trạng HIV của mình; đạt 90% người nhiễm HIV được điều trị ARV và 90% số người điều trị ARV có tải lượng vi rút HIV thấp dưới ngưỡng ức chế, đồng thời đảm bảo quá trình chuyển sang cơ chế hỗ trợ tài chính trong nước thông qua Bảo hiểm y tế được thuận lợi nhất; củng cố hệ thống thông tin để có chiến lược, giải pháp hiệu quả ứng phó với dịch HIV/AIDS.

Tổng số vốn thực hiện Kế hoạch là 81.434 đô la Mỹ (tương đương 1.841.255.004 đồng), trong đó, vốn từ nguồn Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS là 78.964 đô la Mỹ (tương đương 1.785.455.004 đồng) và vốn từ nguồn kinh phí địa phương là 2.470 đô la Mỹ (tương đương 55.800.000 đồng).

Sở Y tế tổ chức và triển khai các hoạt động như nội dung đã phê duyệt; thực hiện đúng các chế độ chi tiêu theo các quy định quản lý tài chính của Việt Nam và được Quỹ toàn cầu phòng, chống AIDS, lao và sốt rét phê duyệt; báo cáo định kỳ và đột xuất lên Bộ Y tế, các cơ quan quản lý viện trợ của Chính phủ và Quỹ toàn cầu. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

7/3/2018 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtQuỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS, Quỹ toàn cầu, phòng chống HIV/AIDS399-ke-hoach-hoat-dong-va-kinh-phi-nam-2018-cua-du-an-quy-toan-cau-phong-chong-hiv-aids-giai-doan-2018-2020Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
355.00
121,000
0.00
121000
42,955,000
Nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020Nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định​ về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020" (gọi tắt là Đề án).

Theo đó, mục tiêu của Đề án là phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo quan điểm "tiện dụng cho hành khách, chất lượng tốt, văn minh và thân thiện với môi trường"; phát triển hợp lý về số lượng và chủng loại phương tiện vận tải hành khách công cộng nói chung và xe buýt nói riêng trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo hướng hiện đại, tiện nghi, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường và nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động xe buýt góp phần nâng cao chất lượng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt nhằm khuyến khích người dân sử dụng xe buýt góp phần giảm mật độ giao thông trên đường, hạn chế ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường đạt được tiêu chí 15% đến 20% người dân tham gia vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt...

Thực hiện miễn tiền vé cho trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng và Mẹ Việt Nam anh hùng. Hỗ trợ 50% giá vé đi suốt tuyến cho đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người cao tuổi, học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên các cơ quan, đơn vị với tổng số tiền là 4,531 tỷ đồng (thực hiện thông qua hình thức cấp vé tháng).

Song song đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% lãi suất vay vốn đối với phương án đầu tư phương tiện mới sử dụng năng lượng sạch (CNG, LNG) và hỗ trợ lãi suất ưu đãi bằng 70% lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đối với phương án đầu tư phương tiện mới sử dụng nhiên liệu Diesel.Tổng nguồn vốn hỗ trợ lãi suất vay vốn để doanh nghiệp, hợp tác xã mua 130 phương tiện trong thời gian 7 năm là 42,061 tỷ đồng. Ngân sách tỉnh hỗ trợ 80% vốn vay để đổi mới 111 phương tiện xe buýt cũ hiện nay và 19 phương tiện cho 3 tuyến mở mới với tổng số tiền 197,420 tỷ; hỗ trợ 50% giá dịch vụ lưu đậu cho các tuyến xe buýt nội tỉnh khi chờ đón, trả khách tại các bến xe khách trên địa bàn tỉnh 2,039 tỷ đồng; trợ giá 30% chi phí chuyến trong thời gian 03 năm đầu tiên cho các tuyến xe buýt mở mới thiết yếu như: Mỹ Phước - Cây Trường, Thành phố mới - Bàu Bàng, Thành phố mới – Bến xe Miền Đông mới…

7/17/2018 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtvận tải công cộng,  xe buýt138-nang-cao-chat-luong-van-tai-hanh-khach-cong-cong-bang-xe-buyt-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-giai-doan-2018-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
546.00
121,000
0.00
121000
66,066,000
Mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình DươngMức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc triển khai triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:

1. Phụ cấp lưu trú (trừ trường hợp được cử đi công tác làm nhiệm vụ trên biển, đảo)

a. Trường hợp đi công tác trong ngày (đi và về trong ngày)

- Từ 11km đến dưới 20km, mức chi không quá 70.000 đồng/ngày;

- Từ 20 km trở lên, mức chi không quá 120.000 đồng/ngày.

b. Trường hợp đi công tác (ở lại nơi công tác)

- Từ 1lkm đến dưới 20km, mức chi không quá 120.000 đồng/ngày;

- Từ 20 km trở lên, mức chi không quá 170.000 đồng/ngày.

c. Trường hợp đi công tác ở quận thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ, thành phố Đà Nẵng và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh, mức chi tối đa không quá 200.000 đồng/ngày.

2. Các mức chi công tác phí, chi hội nghị khác: Thực hiện bằng với mức quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Ngoài ra, đối với các cơ quan, đơn vị chưa được giao quyền tự chủ tài chính; các cơ quan, đơn vị sử dụng từ nguồn kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ và nguồn kinh phí không thường xuyên, khi thực hiện thanh toán công tác phí gồm: Chi phí đi lại (kể cả vé máy bay); phụ cấp lưu trú; tiền thuê phòng nghỉ; đi công tác theo đoàn phối hợp liên ngành, liên cơ quan thì phải được phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

Về tiêu chuẩn mua vé máy bay đi công tác trong nước:

1. Đối với hạng ghế thương gia (có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,3 trở lên)

2. Đối với hạng ghế thường (có hệ số phụ cấp chức vụ dưới 1,3): Cán bộ lãnh đạo cấp Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh (ngoài điểm 2.1), Giám đốc, Phó Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh và tương đương trở lên; cán bộ lãnh đạo cấp Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; lãnh đạo HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố và tương đương trở lên.

Ngoài các đối tượng nêu trên và các cán bộ, công chức được cử đi công tác bằng phương tiện máy bay từ nguồn kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ và kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên thì phải có ý kiến chấp thuận của UBND tỉnh. Riêng trường hợp phát sinh ở huyện, thị xã, thành phố do UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định.

Trường hợp không được duyệt, nếu đi công tác bằng phương tiện máy bay thì chỉ được thanh toán tiền tàu xe tương đương với giá cước vận tải ô tô hành khách công cộng thông thường hoặc theo giá cước vận tải đường sắt (vé nằm).

Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND​​ 

Văn bản​8/30/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtcông tác phí227-muc-chi-cong-tac-phi-chi-hoi-nghi-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
566.00
121,000
0.00
121000
68,486,000
Tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tỉnh Bình DươngTổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019 tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Kỳ thi).


​Theo đó, Kỳ thi được diễn ra từ ngày 24/6/2019 đến 27/6/2019.​

Thời gian đăng ký dự thi: Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 20/4/2019 tại các đơn vị đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định.
Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 10.925. Trong đó: Số thí sinh chỉ đăng ký xét tốt nghiệp là 582; số thí sinh đăng ký xét tốt nghiệp và thi tuyển sinh là 9.916; số thí sinh đăng ký chỉ thi tuyển sinh là 427.
Sở GDĐT tỉnh Bình Dương (Hội đồng thi số 47) chủ trì phối hợp với Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Lạc Hồng, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh tổ chức 21 điểm thi. Trong đó, 16 điểm thi đặt tại các trường THPT ở các huyện, thị xã, thành phố, 04 điểm thi đặt tại các trường trung học cơ sở và 01 điểm thi đặt tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Dầu Tiếng.
Hội đồng thi công bố kết quả thi chậm nhất ngày 15/7/2019 và công bố kết quả chấm phúc khảo chậm nhất ngày 03/8/2019. Hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 19/7/2019, hoàn thành việc xét và công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo chậm nhất ngày 04/8/2019. Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh; in và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh chậm nhất ngày 22/7/2019. Gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT chính thức về Văn phòng Bộ GDĐT chậm nhất ngày 09/8/2019.
​Sở GDĐT tổ chức và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phổ biến mục đích, yêu cầu, hướng dẫn thực hiện Quy chế thi và các văn bản hướng dẫn của Kỳ thi nhằm nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh đảm bảo sự thống nhất và đồng thuận của xã hội. Tiếp tục tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh, động viên học sinh tự tin, trung thực trong quá trình tham gia dự thi. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan truyền thông, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung liên quan đến Kỳ thi để học sinh và cha, mẹ học sinh được rõ. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, cụ thể, trách nhiệm giữa Sở GDĐT và Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Lạc Hồng, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh tham gia tổ chức Kỳ thi; các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND huyện, thị xã, thành phố đảm bảo các điều kiện cần thiết để phục vụ cho các hoạt động tại các điểm thi…
Kế hoạch ​​​​​​​


6/7/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKỳ thi, trung học phổ thông, quốc gia 4-to-chuc-ky-thi-trung-hoc-pho-thong-quoc-gia-nam-2019-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
539.00
121,000
0.00
121000
65,219,000
Viếng Nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và nghỉ Tết Dương lịch 01/01/2020Viếng Nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và nghỉ Tết Dương lịch 01/01/2020

TTĐT - ​UBND tỉnh thông báo viếng Nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và nghỉ Tết Dương lịch 01/01/2020.

​Theo đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 20/12/2019.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh phối hợp cùng các ngành có liên quan tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh thật chu đáo, trang nghiêm và an toàn.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể trong tỉnh, UBND thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Thuận An tổ chức cho cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia Lễ viếng cùng thời gian và địa điểm nêu trên.

Tại các huyện, thị xã khác, thời gian viếng Nghĩa trang liệt sĩ do UBND huyện, thị xã bố trí.

Các công sở, trụ sở các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và các hộ nhân dân phải treo Quốc kỳ trong ngày 01/01/2020.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Tết Dương lịch 01 ngày, ngày 01/01/2020 (thứ Tư).

Các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp phải bố trí lực lượng trực gác bảo vệ cơ quan đơn vị và khu phố, ấp; chủ động xử lý mọi diễn biến bất thường xảy ra trong dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Tết Dương lịch năm 2020, đồng thời báo cáo tình hình kịp thời cho UBND tỉnh.

Trước ngày Tết Dương lịch, yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp tổ chức cho các công chức, viên chức, chiến sĩ, công nhân và nhân dân làm vệ sinh sạch, gọn ở khu vực cơ quan, đơn vị mình, các tuyến đường giao thông, nơi công cộng và các khu phố, ấp.​

Thông báo ​
12/18/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtNghĩa trang, liệt sĩ, 75 năm, Quân đội, nhân dân, Tết dương lịch435-vieng-nghia-trang-liet-si-nhan-dip-ky-niem-75-nam-ngay-thanh-lap-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-va-nghi-tet-duong-lich-01-01-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
404.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2019-12/Tin 5 - Vieng nghia trang.mp3
Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5, năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình DươngKế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5, năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​​​ tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5, năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 bắt đu từ tháng 3 đến hết tháng 4/2018. Các hoạt động chính của Ngày Sách Việt Nam được t chức trọng tâm từ ngày 16 - 22/4/2018 nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về Ngày Sách Việt Nam, xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng; triển lãm sách, giới thiệu, bán sách giá ưu đãi, trưng bày sách hay, sách đẹp, phục vụ đọc sách miễn phí...

 ​​Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện; các cơ quan báo chí, hệ thống Đài Truyền thanh trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động giao lưu tác giả, tọa đàm, giới thiệu sách, họp mặt kỷ niệm Ngày Sách Việt Nam 21/4; tổ chức Tuần lễ Sách từ ngày 16/4 - 22/4/2018; tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam 21/4 từ ngày 16-22/4/2018; tổ chức "Ngày hội đọc sách" trong hệ thống trường học trong tháng 4/2018; tổ chức Ngày Sách Việt Nam trong hệ thống thư viện.

3/28/2018 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtNgày sách Việt Nam lần 5691-ke-hoach-to-chuc-ngay-sach-viet-nam-lan-thu-5-nam-2018-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
227.00
121,000
0.40
121000
27,515,400
Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019.

UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương căn cứ nội dung đề nghị của Ủy ban Quốc gia và tình hình, điều kiện thực tế của địa phương để triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS; đồng thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo gửi Bộ Y tế trước ngày 20/12/2019.

Nhằm thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm (Ủy ban Quốc gia) và hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS năm 2019, Ủy ban Quốc gia phát động trong cả nước Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 từ ngày 10/11 đến ngày 10/12/2019. Năm 2019, Bộ Y tế lựa chọn chủ đề Tháng hành động là "Cùng hành động để kết thúc dịch AIDS!"

Văn bản ​​​

11/18/2019 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết544-trien-khai-thang-hanh-dong-quoc-gia-phong-chong-hiv-aids-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
93.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2019-11/tin 8- trien khai thanh hanh dong quoc gia PC HIV-AIDS.mp3
Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình DươngHoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​​​ hoạ​​t động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

Kế hoạch nhằm mục đích đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC theo chỉ đạo của Chính phủ; nâng cao chất lượng quy định TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; rà soát, phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định v TTHC không cn thiết, không phù hợp, không đáp ứng nguyên tắc về quy định, thực hiện TTHC

Nội dung kiểm soát TTHC năm 2018 gồm công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC; hoàn thiện thể chế, xây dựng năng lực nghiệp vụ về công tác kiểm soát TTHC; kiểm soát TTHC (kiểm soát quy định TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát việc thực hiện TTHC và tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; rà soát, đánh giá TTHC; công tác truyền thông; kiểm tra, giám sát) và chế độ thông tin báo cáo.

1/8/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTTHC,  thủ tục hành chính679-hoat-dong-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-nam-2018-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
242.00
121,000
0.00
121000
29,282,000
Bổ sung 02 tuyến đường kết nối vùng vào Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Bình DươngBổ sung 02 tuyến đường kết nối vùng vào Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Theo đó, điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch ngành giao thông vận tải tỉnh Bình Dương 02 tuyến đường: Đường Tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng; đường và cầu kết nối tỉnh Bình Dương và tỉnh Tây Ninh.

Cụ thể, đường Tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng: Tuyến kết nối các huyện Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Bàu Bàng; điểm đầu tuyến tại ngã 3 Tân Thành, đường ĐT.746 (cách trụ sở UBND xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên khoảng 100m), điểm cuối tuyến tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng. Đoạn qua huyện Bắc Tân Uyên dài 9,32km, đoạn qua huyện Phú Giáo dài 29,38km, đoạn qua huyện Bàu Bàng dài 8,648km, tổng chiều dài tuyến 47,35km. Quy mô quy hoạch 06 làn xe.

Đường và cầu kết nối tỉnh Bình Dương và tỉnh Tây Ninh: Tuyến kết nối 02 tỉnh Bình Dương và Tây Ninh, điểm đầu tuyến giao với ĐT.744 đoạn qua thị trấn Dầu Tiếng, điểm cuối tuyến tại sông Sài Gòn để kết nối với đường Đất Sét - Bến Củi phía tỉnh Tây Ninh. Tổng chiều dài tuyến 800,39m, trong đó phần cầu dài 330,8m, phần đường đầu cầu phía Bình Dương dài 377,565m và đường đầu cầu phía Tây Ninh dài 92,025m. Quy mô quy hoạch phần đường 06 làn xe, quy mô quy hoạch phần cầu 06 làn xe.

Quyết định

11/27/2019 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết693-bo-sung-02-tuyen-duong-ket-noi-vung-vao-quy-hoach-tong-the-giao-thong-van-tai-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhTrueMai Xuân
300.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2019-12/Tin 9 - Bo sung 2 tuyen duong.mp3
Tiếp tục tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thảiTiếp tục tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải.

UBND giao ​Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường tần suất quan trắc môi trường không khí trong chương trình quan trắc định kỳ trên địa bàn tỉnh. Công bố kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh; đồng thời phối hợp với Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương cung cấp thông tin và cảnh báo kịp thời về chất lượng môi trường không khí cho cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh được biết, đặc biệt trong các trường hợp xảy ra ô nhiễm môi trường không khí có ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng dân cư; phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố tăng cường công tác thanh, kiểm tra các nguồn phát sinh khí thải, trong đó tập trung vào các nguồn có phát sinh lượng khí thải hoặc có các thành phần ô nhiễm có khả năng gây nguy hại đến sức khỏe cộng đồng, dân cư; tổ chức công bố, công khai thông tin về các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí, các cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định pháp luật bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng; rà soát và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường không khí, tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch quản lý chất lượng không khí trên địa bàn và các nội dung được giao tại Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 01/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án thành phố thông minh, trong đó đặc biệt các dự án liên quan đến việc trang bị hệ thống quan trắc không khí tự động; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân không đốt chất thải rắn sinh hoạt và các phụ phẩm, chất thải sau thu hoạch trong nông nghiệp.

Văn bản ​

12/23/2019 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết tăng cường, kiểm soát, ô nhiễm, không khí, xử lý, triệt để, ô nhiễm, bụi, khí thảiThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
392.00
0
0.00
0
Tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức và nhân sự làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Bình DươngTiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức và nhân sự làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và nhân sự làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, đối tượng áp dụngTrưởng, Phó Trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa); CBCCVC, nhân viên Bưu điện và nhân sự làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

CBCCVC và nhân sự làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương phải đủ tiêu chuẩn chung về phẩm chất theo quy định của pháp luật về CBCCVC; có phẩm chất, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao trong thi hành nhiệm vụ được giao; có tác phong, thái độ giao tiếp, cư xử lịch sự, hòa nhã, cởi mở, thân thiện, chuẩn mực, đúng quy chế văn hóa công sở; được qua tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả và văn hóa công sở trước khi thực hiện nhiệm vụ; đáp ứng các tiêu chí cụ thể đối với từng vị trí, chức vụ đảm nhận. Tại cấp tỉnh, Trưởng Bộ phận một cửa các sở, ban, ngành là Lãnh đạo Văn phòng hoặc lãnh đạo Phòng Hành chính - Tổ chức của sở, ban, ngành.

CCVC thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của các sở, ban, ngành tương ứng với số quầy giao dịch được cử từ các phòng chuyên môn. Mỗi sở, ban, ngành cử ít nhất 01 nhân sự dự phòng và nhân sự hỗ trợ, phục vụ hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công (trả kết quả; thu phí, lệ phí; tư vấn thủ tục hành chính…)

Tại cấp huyện, Trưởng Bộ phận một cửa là Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thị xã. Phó Trưởng Bộ phận một cửa là 01-02 công chức phụ trách quản lý, vận hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc, phần mềm ứng dụng, hệ thống mạng của Bộ phận một cửa. Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được cử từ phòng ban chuyên môn hoặc công chức thuộc Văn phòng HĐND và UBND; cử tối thiểu 50% số lượng nhân sự thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và nhân sự phục vụ, hỗ trợ hoạt động của Bộ phận một cửa…

Tại cấp xã, Trưởng Bộ phận một cửa là Chủ tịch UBND cấp xã; Phó Trưởng Bộ phận một cửa là Phó Chủ tịch UBND cấp xã hoặc công chức làm việc tại Bộ phận một cửa; công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả là các chức danh công chức cấp xã quy định tại Luật cán bộ, công chức; phân công tối thiểu 01 nhân sự dự phòng.

CBCCVC và nhân sự được cử, phân công đến làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp phải đảm bảo thời gian tối thiểu 12 tháng và tối đa không quá 24 tháng mỗi đợt. Việc cử nhân sự dự phòng để kịp thời thay thế CCVC làm việc tại Bộ phận một cửa trong các trường họp nghỉ phép, nghỉ bù, nghỉ ốm, nghỉ việc riêng, đi học, đi công tác, để không làm gián đoạn việc tiếp nhận và trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.​

Quyết định​ ​

4/12/2019 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTiêu chuẩn, cán bộ, công chức, viên chức, nhân sự, Bộ phận, tiếp nhận, trả kết quả, các cấp 322-tieu-chuan-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-va-nhan-su-lam-viec-tai-bo-phan-tiep-nhan-va-tra-ket-qua-cac-cap-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
630.00
121,000
0.00
121000
76,230,000
/PublishingImages/2019-04/tin 4- tieu chuan CBCCVC lam viec tai bo phan 1 cua.mp3
Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

​TTĐT - UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

​Theo đó, giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương năm 2020 cụ thể như sau: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 8,6-8,8%; GRDP bình quân đầu người là 154,2 triệu đồng; cơ cấu kinh tế Công nghiệp chiếm 66,6%, dịch vụ chiếm 23,1%, nông – lâm nghiệp – thủy sản chiếm  2,5%, thuế sản phẩm trừ nợ cấp sản phẩm chiếm 7,8%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 15,5%; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn hơn 1,4 tỷ đô la Mỹ; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 15%; tổng kim ngạch nhập khẩu tăng 15,5%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 62.200 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương đạt 22.400 tỷ đồng.

Đối với các chỉ tiêu xã hội, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 80%; tạo việc làm mới cho 45.000 lao động; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (thể cân nặng) là 7,7%; tỷ lệ bác sĩ trên 1 vạn dân là 7,5 người; số giường bệnh trên 1 vạn dân (không tính giường bệnh Trạm y tế/ Phòng khám đa khoa/Phòng khám đa khoa khu vục) là 21,3 giường; diện tích nhà ở bình quân đầu người là 30m2/người; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia là 74,4%; tỷ lệ dân số tham gia Bảo hiểm y tế là 90%; tỷ lệ xã phường có thiết chế văn hóa là 60,4%; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện là 99,99%.

Đối với các chỉ tiêu môi trường, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý là 98%; tỷ lệ chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý là 100%; tỷ lệ các khu công nghiệp đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường 100%; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý là 100%; tỷ lệ che phủ cây công nghiệp, cây lâu năm là 57,5%; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh là 100%; tỷ lệ dân cư đô thị sử dụng nước sạch là 100%.​

Quyết định ​​

1/13/2020 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchỉ tiêu, kinh tế - xã hội 193-giao-chi-tieu-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
479.00
121,000
0.00
121000
0
Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bảnvề việc  báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Theo đó, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là các đơn vị) tổ chức đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng đầu năm và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của đơn vị; trong đó, đánh giá kết quả của ngành, địa phương mình trong việc triển khai Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 10/01/2018 về triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; kết quả thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, đánh giá những việc làm được và chưa làm được, làm rõ nguyên nhân, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của đơn vị. Rà soát, tham mưu UBND tỉnh các vấn đề, nội dung cần kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Song song đó, các đơn vị được giao nhiệm vụ làm đầu mối, phối hợp các ngành liên quan đánh giá và chịu trách nhiệm báo cáo những nhiệm vụ mang tính chất liên sở, ngành.

Các đơn vị gửi báo cáo về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê chậm nhất vào ngày 11/6/2018; đồng thời gửi mail báo cáo về các địa chỉ: tonghopvpub@binhduong.gov.vn; binhduong@gso.gov.vn; tonghopshk@binhduong.gov.vn.

5/15/2018 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết213-bao-cao-cong-tac-6-thang-dau-nam-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
300.00
121,000
0.00
121000
36,300,000
Tăng cường công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2020Tăng cường công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2020

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2020.

​Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện; vận động ít nhất 20% cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, đoàn viên, sinh viên hiến máu tình nguyện và phấn đấu đạt chỉ tiêu trên 19.600 đơn vị máu trong năm 2020 an toàn, chất lượng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức, phối hợp thực hiện, đề xuất việc giao chỉ tiêu cho các đơn vị; đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác tuyên truyền, vận động và tiếp nhận máu; tích cực tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc; tổ chức sơ kết, tổng kết và đề xuất tôn vinh, khen thưởng kịp thời; tổng hợp, báo cáo kêt quả về UBND tỉnh.

Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo tổ chức Đoàn, Hội, Công đoàn các cấp vận động đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, công nhân sẵn sàng tham gia hiến máu tình nguyện và phối hợp với Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện các cấp vận động mọi người tham gia hiến máu trong các đợt cao điểm, đột xuất…

Chỉ thị ​​​

1/9/2020 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtVận động, hiến máu, tình nguyện 468-tang-cuong-cong-tac-van-dong-hien-mau-tinh-nguyen-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
288.00
121,000
0.00
121000
0
Tổ chức các hoạt động lễ kỷ niệm, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020Tổ chức các hoạt động lễ kỷ niệm, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tổ chức các hoạt động lễ kỷ niệm, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

​Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; đảm bảo ổn định thị trường hàng hóa, cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu trước, trong và sau Tết; tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ sức khỏe nhân dân; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, thông tin truyền thông; đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ trước, trong và sau Tết.

Các đơn vị nâng cao trách nhiệm, phối hợp thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị; báo cáo tình hình Tết cho UBND tỉnh, đồng thời gửi tập tin điện tử vào địa chỉ: tonghopvpub@binhduong.gov.vn. Cụ thể, Lịch trực cơ quan và báo cáo tình hình trước Tết, gửi vào sáng ngày 21/01/2020; báo cáo đánh giá tình hình Tết trước, trong và sau Tết. Đối với các vấn đề phát sinh đột xuất, các đơn vị khẩn trương báo cáo hỏa tốc qua Fax: 3822174, Email: tonghopvpub@binhduong.gov.vn hoặc điện thoại: 0274.3822200, 3827894.​

Chỉ thị ​​​​

1/10/2020 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtkỷ niệm, Tết Nguyên đán, Canh Tý686-to-chuc-cac-hoat-dong-le-ky-niem-tet-nguyen-dan-canh-ty-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
230.00
121,000
0.00
121000
0
Tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình DươngTổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công Thương.

​Theo đó, số lượng Phó Giám đốc Sở Công Thương cần tuyển là 01 người. 

Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Sở Công Thương, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch được duyệt hàng năm của chức danh Phó Giám đốc Sở Công Thương. Cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại Sở Công Thương, có nguyện vọng tham gia dự tuyển, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và được quy hoạch các chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn thì được đăng ký tham gia dự tuyển.

Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển: Bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ theo quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII) và tiêu chuẩn cụ thể các chức danh Phó Giám đốc Sở Công Thương.

Thời gian tổ chức thi tuyển: Dự kiến trong quý I năm 2020.

Nội dung thi: Thi viết và thi trình bày đề án. Trong đó thi viết kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực Công Thương; nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển… Thi trình bày đề án đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của vị trí chức danh cần tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự buổi thi trình bày đề án…

Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng thi tuyển thực hiện công tác tổ chức thi tuyển theo quy định.​​

Qu​yết định ​​

1/3/2020 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết thi tuyển, chức danh, Phó Giám đốc, Sở Công thương482-to-chuc-thi-tuyen-chuc-danh-pho-giam-doc-so-cong-thuong-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
340.00
121,000
0.00
121000
0
Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020​.

​Theo đó, giao dự toán tổng thu ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn là 62.200 tỷ đồng, bao gồm: Thu nội địa là 45.100 tỷ đồng; thu từ lĩnh vực xuất, nhập khẩu 17.100 tỷ đồng. 

T​ổng chi ngân sách địa phương là 28.423 tỷ đồng, bao gồm: ​Chi cân đối ngân sách địa phương là 24.483 tỷ đồng; chi các chương trình mục tiêu là 674 tỷ đồng; chi đầu tư công từ nguồn khác để bố trí cho đầu tư là​​​ 2.650 tỷ đồng; chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương là 616 tỷ đồng.​

Quyết định ​


1/3/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtdự toán, thu, chi, ngân sách, nhà nướcThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
142.00
0
0.00
0
Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình DươngQuy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​Theo đó, Sở Công Thương quản lý hoạt động hóa chất sử dụng trong công nghiệp, hóa chất là tiền chất sử dụng trong công nghiệp và hóa chất sử dụng trong các sản phẩm công nghiệp tiêu dùng.

Sở Y tế quản lý hoạt động hóa chất bào chế dược, hóa chất sử dụng trong chất diệt khuẩn, diệt côn trùng trong gia dụng và y tế, dược phẩm, mỹ phẩm, hóa chất sử dụng trong trang thiết bị y tế, hóa chất dùng làm phụ gia thực phẩm.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý hoạt động hóa chất trong sản xuất, kinh doanh, buôn bán và sử dụng trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, thú y, bảo vệ thực vật, bảo quản, thu mua, sơ chế, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản và thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp; các chất ma túy và tiền chất sử dụng trong lĩnh vực thú y.

Sở Công Thương tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất ngành Công nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Công Thương, trong đó trực tiếp quản lý các hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; hóa chất độc phải xây dựng Phiếu kiểm soát mua bán hóa chất độc; hóa chất phải xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp. 

Sở Y tế tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất ngành Y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trong đó trực tiếp quản lý danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng, y tế, dược phẩm, hóa chất phụ gia thực phẩm; danh mục tiền chất trong lĩnh vực Y tế. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất ngành thủy sản, thú y, bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó quản lý trực tiếp các danh mục: Thuốc thú y; thuốc bảo vệ thực vật; hóa chất, chế phẩm dùng trong thú y, thủy sản. 

Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành liên quan thống kê, cập nhật tình hình hoạt động hóa chất; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn về an toàn hóa chất; kiểm tra, kiểm soát hoạt động hóa chất; kết nối, chia sẻ thông tin quản lý về hóa chất; rà soát, hệ thống văn bản, quy định pháp luật về lĩnh vực hóa chất; phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; thẩm định điều kiện sản xuất kinh doanh hóa chất.

Quyết định ​


1/14/2020 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtQuy chế, quản lý, nhà nước, hóa chất Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
549.00
0
0.00
0
Danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019Danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc lập, công bố danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019​.

​Theo đó, có 02 tổ chức giám định tư pháp công lập là: Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Dương; Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bình Dương​. Có 95 giám định viên tư pháp và 27 người giám định tư pháp theo vụ việc. 

Quyết định ​

1/3/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtLập, công bố, danh sách, cá nhân, giám định, tư pháp 981-danh-sach-ca-nhan-to-chuc-giam-dinh-tu-phap-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
98.00
0
0.00
0
Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình DươngĐề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, mục tiêu Đề án đến năm 2020, có 80% học sinh, sinh viên và người học khác tại các cơ sở giáo dục được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện công cộng, thư viện của các cơ sở giáo dục, văn hóa; 20 - 25% người dân ở khu vực nông thôn, 15 - 20% người dân ở vùng có điu kiện kinh tế - xã hội khó khăn được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức và các dịch vụ liên quan tại các thư viện công cộng, trung tâm học tập cộng đng…; 40 - 50% người dân có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc và học tập suốt đời; đạt mức hưởng thụ bình quân sách là 05 bản/người dân và đạt 01 bản sách/người dân trong hệ thống thư viện công cộng; mỗi người dân trung bình đọc 04 cuốn sách/năm; số lượng người truy cập và sử dụng thông tin tại các thư viện đạt 5.000.000 lượt/năm… Đến năm 2030, người dân có thói quen đọc và kỹ năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại nơi sinh sng, học tập, công tác; các chỉ tiêu vvăn hóa đọc được duy trì và phát triển; môi trường đọc tiếp tục cải thiện, hoạt động thư viện và xuất bản đáp ứng nhu cu đọc của người dân.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức chính trị xã hội thực hiện các giải pháp về phát triển hệ thống thư viện công cộng; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; xây dựng thói quen, trang bị kỹ năng và phương pháp đọc; hoàn thiện cơ chế, chính sách và đẩy mạnh xã hội hóa; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công cộng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng nội dung và hình thức xuất bản phẩm; mở rộng hợp tác quốc tế.

1/5/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtvăn hoá đọc, đọc, thư viện66-de-an-phat-trien-van-hoa-doc-trong-cong-dong-den-nam-2020-dinh-huong-den-nam-2030-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
357.00
121,000
0.40
121000
43,245,400
Bình Dương cho học sinh, sinh viên nghỉ học tránh Bão số 16Bình Dương cho học sinh, sinh viên nghỉ học tránh Bão số 16

TTĐT - Trước diễn biến của cơn bão số 16 (Tembin), ngày 25/12/2017, UBND tỉnh Bình Dương có công văn hỏa tốc về việc cho học sinh, sinh viên tỉnh Bình Dương nghỉ học.

Theo đó, tất cả học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh được phép nghỉ học 01 ngày 26/12/2017 để đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong công tác phòng, tránh, ứng phó với bão trên địa bàn tỉnh.

Theo tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 04 giờ ngày 24/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,2 độ Vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 340km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20-25km/h) và có khả năng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 25/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông quần đảo Trường Sa, cách Côn Đảo 380km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20-25km/h). Đến 16 giờ ngày 25/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,8 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh từ Bà Rịa – Vũng Tàu đến Cà Mau. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20-25km/h), đi vào đất liền các tỉnh từ Bà Rịa – Vũng Tàu đến Cà Mau với sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 13 và yếu dần. Đến 04 giờ ngày 26/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,0 độ Vĩ Bắc; 104,8 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh từ Cà Mau và Kiên Giang. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11, sóng biển cao 7-9m. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20-25km/h).


12/25/2017 10:30 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtbão số 16582-binh-duong-cho-hoc-sinh-sinh-vien-nghi-hoc-tranh-bao-so-1Thông tin chỉ đạo, điều hànhTrueMai Xuân
0.00
121,000
0.00
121000
Thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP về kiểm soát thủ tục hành chínhThực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP về kiểm soát thủ tục hành chính

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản​ về việc thực hiện hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP.

Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) cho hệ thống cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC của đơn vị, địa phương; tham mưu UBND tỉnh triển khai đến các đơn vị, địa phương cải tiến hình thức báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC từ hình thức báo cáo bằng văn bản sang báo cáo điện tử tại Phân hệ Quản lý báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC trên Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát TTHC theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Chủ tịch UBND cấp huyện tập trung hoàn thành các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC.

1/12/2018 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTTHC,  thủ tục hành chính280-thuc-hien-nghi-dinh-so-92-2017-nd-cp-va-thong-tu-so-02-2017-tt-vpcp-ve-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
182.00
121,000
0.30
121000
22,058,300
Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và nghỉ Tết Dương lịch 2018Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và nghỉ Tết Dương lịch 2018

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo về việc viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017) và nghỉ Tết Dương lịch 2018

Theo đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 22/12/2017.

Tại các huyện, thị xã, thời gian viếng Nghĩa trang Liệt sĩ do UBND huyện, thị xã bố trí.

Các công sở, trụ sở các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và các hộ nhân dân phải treo Quốc kỳ trong ngày 01/01/2018.

Cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và người lao động được nghỉ Tết Dương lịch 01 ngày 01/01/2018.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh phối hợp cùng các ngành có liên quan tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh thật chu đáo, trang nghiêm và an toàn.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các doanh nghiệp…phải bố trí lực lượng trực gác bảo vệ cơ quan, đơn vị và khu phố, ấp; tổ chức làm vệ sinh sạch, gọn ở khu vực cơ quan, đơn vị mình, các tuyến đường giao thông, nơi công cộng và các khu phố, ấp.

12/16/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtviếng nghĩa trang liệt sĩ 372-vieng-nghia-trang-liet-si-nhan-dip-ky-niem-73-nam-ngay-thanh-lap-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-va-nghi-tet-duong-lich-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
205.00
121,000
0.40
121000
24,853,400
Kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn năm 2016 Kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn năm 2016
​TTĐT - Ngày 23-11, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4175/KH-UBND về việc “Tổ chức các hoạt động phục vụ tết Dương lịch 2016, tết Nguyên đán Bính Thân và chào mừng các ngày lễ lớn năm 2016”.
Theo đó, Bình Dương sẽ tổ chức nhiều hoạt động phong phú, vui tươi chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2016.
   
Cụ thể, chào mừng kỷ niệm 19 năm ngày tái lập tỉnh và đón tết Dương lịch 2016 gồm các hoạt động: văn nghệ, giải chạy việt dã; hoạt động văn hóa, nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân 2016 gồm: Hội Hoa xuân, Hội Báo xuân, Triển lãm nhiếp ảnh và mỹ thuật, Chương trình văn nghệ chào năm mới, đêm hội giao thừa… Ngoài ra, tổ chức  các cuộc họp mặt Ngoại giao đoàn, chức sắc Tôn giáo và đồng bào dân tộc, kiều bào, báo chí, văn nghệ sĩ…
   
Các hoạt động kỷ niệm trong năm 2016 gồm: kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2016); tổ chức lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); kỷ niệm 41 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2016) và kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016); kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2016) và quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2016); kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/1945-13/10/2016).
      
 1802201503-IMG_8630.JPG
  
Bình Dương sẽ tổ chức nhiều hoạt động phong phú chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2016 (Ảnh: Mai Xuân)
  
Trên cơ sở nội dung kế hoạch này, các đơn vị chủ trì tổ chức các hoạt động chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện. Riêng các hoạt động do Ban Tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh chủ trì, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm phối hợp xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện.
   
11/27/2015 4:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếttết Nguyên đán, kỷ niệm, kế hoạch1718-Ke-hoach-to-chuc-hoat-dong-chao-mung-cac-ngay-le-lon-nam-2016Thông tin chỉ đạo, điều hành
Sôi nổi các hoạt động VHVN mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Sửu 2009Sôi nổi các hoạt động VHVN mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Sửu 2009
Trong không khí hân hoan mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 khắp nơi trong tỉnh tưng bừng tổ chức nhiều hoạt động VHVN phục vụ các tầng lớp nhân dân.
Báo Bình Dương số Tất niên xin giới thiệu một vài chương trình vui tươi, bổ ích tại các điểm vui chơi ở thị xã và các huyện trong tỉnh để bạn đọc lựa chọn cho mình có được những phút giây thư giãn cùng người thân trong những ngày du xuân, đón tết dân tộc:
Sân vận động tỉnh: Đêm 30 tết UBND tỉnh tổ chức lễ hội đón giao thừa mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Sửu năm 2009 với các nghi thức truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc cầu cho quốc thái dân an cùng các chương trình văn nghệ do dàn Quân nhạc Quân đoàn 4, Đoàn Văn công tỉnh và các ca sĩ, diễn viên đến từ TP.HCM biểu diễn. Bắn pháo hoa sau lễ đón giao thừa. Hàng đêm từ mùng 1 đến mùng 3 tết sẽ tổ chức chương trình văn nghệ do Công ty Ngôi Sao Mới TP.HCM thực hiện phục vụ miễn phí cho nhân dân.
Trung tâm VHTT tỉnh: Từ ngày 26-12 đến 6-1 âm lịch sẽ tổ chức Hội hoa xuân Kỷ Sửu 2009, thu hút khoảng 1.000 - 1.500 hiện vật gồm có kiểng cổ, bonsai, hoa các loại... của các nghệ nhân trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt trong 3 ngày (từ mùng 1 đến mùng 3 tết), hàng đêm sẽ có chương trình văn nghệ do các đội nhóm của trung tâm và TP.HCM tham gia biểu diễn phục vụ nhân dân. Liên hoan lân sư rồng ngày mùng 5 tết. Đội TTLĐ tổ chức 10 buổi biểu diễn trên địa bàn các huyện, thị.
Thư viện: Từ ngày 16-1 đến ngày 10-2-2009 tổ chức Hội báo Xuân 2009. Toàn cảnh khu trưng bày giới thiệu trên 430 ấn phẩm xuân các báo địa phương và của các tỉnh, thành trên cả nước. Trưng bày 250 bản sách chuyên đề, tài liệu điện tử, đĩa CD - Rom, băng video chủ đề Xuân và khai trương Phòng đọc sách địa chí về Bình Dương với hơn 1.000 bản sách và 10.000 tài liệu.
Đoàn Văn công tỉnh: Từ 17 đến 22-1 (tức 22-12 đến 27-12 âm lịch) tổ chức 9 buổi biểu diễn văn nghệ phục vụ tại KCN Sóng Thần, KCN Bình Đường, Cụm công nghiệp Thuận Giao - An Phú, Công ty Shyang Hung Cheng, Công ty Thép Pomina và huyện Dĩ An. Công nhân tại các Khu công nghiệp Mỹ Phước, Đồng An, Nam Tân Uyên sẽ được phục vụ vào các ngày mùng 8, 9, 10 sau tết.
Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng: Tổ chức 30 buổi chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân huyện Bến Cát, Dĩ An, Thuận An và Tân Uyên với các phim truyện Việt Nam như Hồ Chí Minh niềm tin thế kỷ, Lấy vợ Sài Gòn, Nữ tướng cướp, Dấu ấn Điện Biên Phủ...
Từ ngày 15-1 đến 30-3 Bảo tàng tỉnh tổ chức trưng bày, triển lãm 80 ảnh giới thiệu một số thành tựu về VH-XH, an ninh - quốc phòng dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đảng CSVN.
Tại các huyện, thị: TX.TDM: Biểu diễn văn nghệ quần chúng, Liên hoan võ thuật, lân sư rồng, Lễ hội chùa Bà Thiên Hậu... Thuận An: Hội thi hoa quả tạo hình, Hội thi Chim chích chòe hót, biểu diễn VNQC, liên hoan lân sư rồng. Dĩ An: Biểu diễn văn nghệ đón giao thừa mừng xuân Kỷ Sửu, Hội Hoa Xuân, Hội thi Chim chích chòe tại Trung tâm VHTT huyện. Phú Giáo: Biểu diễn VNQC, liên hoan lân sư rồng, liên hoan trò chơi dân gian, bắn pháo hoa vào đêm giao thừa. Dầu Tiếng: Đêm 30 tết chung kết Hội thi Nét đẹp tuổi thơ lần I, biểu diễn văn nghệ, lân sư rồng, trò chơi dân gian, Đêm mùng 2 và mùng 3 tết biểu diễn văn nghệ tại tượng đài Chiến thắng Dầu Tiếng, đêm mùng 5 khai mạc Liên hoan ĐCTT huyện Dầu Tiếng lần thứ I. Bến Cát: Biểu diễn VNQC, liên hoan lân sư rồng, giao lưu ĐCTT, liên hoan các trò chơi dân gian, triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội của địa phương. Tân Uyên: Đêm 30 tết tổ chức lễ hội đón giao thừa tại Trung tâm VH-TT với các tiết mục: lễ dâng hương, đánh trống hội, biểu diễn lân sư rồng, văn nghệ tổng hợp. Đêm mùng 5 tết Giao lưu ĐCTT giữa các CLB trên địa bàn huyện tại xã Tân Lập.
 Công Luận
(Theo báo Bình Dương)
1/23/2009 8:01 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1850-Soi-noi-cac-hoat-dong-VHVN-mung-Dang-mung-Xuan-Ky-Suu-2009Thông tin chỉ đạo, điều hành
Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong kỳ 2014-2018Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong kỳ 2014-2018

TTĐT - Ngày 01/3/2019, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018.

Theo đó, có 466 văn bản của HĐND, UBND tỉnh ban hành còn hiệu lực gồm 114 Nghị quyết, 342 Quyết định, 10 Chỉ thị; có 496 văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ gồm 81 Nghị quyết, 315 Quyết định, 100 Chỉ thị; có 43 văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần gồm 05 Nghị quyết, 29 Quyết định; có 90 văn bản cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới gồm 17 Nghị quyết, 72 Quyết định, 01 Chỉ thị.

Quyết địnhDanh mục văn bản quy phạm pháp luật của từng cơ quan, đơn vị.

3/1/2019 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết615-cong-bo-ket-qua-he-thong-hoa-van-ban-quy-pham-phap-luat-trong-ky-2014-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseMai Xuân
205.00
121,000
0.00
121000
24,805,000
1 - 30Next