Tin chỉ đạo điều hành - Thông tin chỉ đạo, điều hành
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Công văn triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Nghị định số 16/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở" năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tỉnh Bình Dương. Quyết định có hiệu lực từ ngày 16/3/2020 và thay thế Quyết định 2614/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh thông báo Chương trình làm việc tháng 4/2020 của UBND tỉnh.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh thông báo treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Dương năm 2020.​

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh chỉ đạo tập trung thực hiện ngăn ngừa, hạn chế các vụ tai nạn đường thủy do các phương tiện nhỏ, thô sơ gây ra trên địa bàn tỉnh.

 
 

TTĐT - ​Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh ban hành Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao.

 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.​

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 160/CĐ-TTg ngày 11/02/2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một đề cao trách nhiệm, nêu cao quyết tâm, phấn đấu ngay từ những ngày đầu năm mới về những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; quán triệt chủ đề hành động năm 2019 của Chính phủ "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả" trong ngành mình, cấp mình; tập trung cao độ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo mục tiêu, chương trình, kế hoạch đã đề ra, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, khắc phục tình trạng trì trệ trong thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc sau Tết, đặc biệt là những công việc và thủ tục trực tiếp liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhân dân.

Không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính. Không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2019.

Sở Công Thương chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất công nghiệp ngay sau kỳ nghỉ, khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường năng lực sản xuất, mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh sản xuất; chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi...

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Sở Tài chính chủ động hướng dẫn thực hiện dự toán thu, chi ngân sách tỉnh năm 2019; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phối hợp các các ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ biến động giá cả, thị trường.

Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải, an toàn kỹ thuật các phương tiện, bảo đảm trật tự và an toàn giao thông sau Tết và mùa lễ hội.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương tăng cường kiểm soát các lễ hội, nhất là Lễ hội Rằm tháng Giêng với tinh thần tiết kiệm, văn minh, lành mạnh, giữ gìn giá trị, bản sắc dân tộc.

Sở Y tế bảo đảm thuốc, trang thiết bị, trực cấp cứu, điều trị, chăm sóc người bệnh; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành chủ động nắm tình hình lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết của doanh nghiệp.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo triển khai công tác quân sự, quốc phòng; chủ động các biện pháp xử lý tình huống liên quan đến quốc phòng, an ninh, quan hệ đối ngoại; thực hiện tốt công tác giao quân năm 2019.

Công an tỉnh triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong lao động, sản xuất, công tác và học tập.

Thanh tra tỉnh chủ trì tham mưu UBND tỉnh rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh.

Các Hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng, cộng đồng doanh nghiệp, các doanh nhân và toàn thể nhân dân lao động tranh thủ thời cơ, khắc phục khó khăn, thách thức, tổ chức lao động sản xuất, đầu tư kinh doanh hiệu quả, vươn lên làm giàu cho mình và cho xã hội từ những tháng đầu năm 2019.​

Văn bản.​

2/19/2019 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtthực hiện nhiệm vụ, sau kỳ nghỉ tết369-don-doc-thuc-hien-nhiem-vu-sau-ky-nghi-tet-nguyen-dan-ky-hoi-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.00
121000
/PublishingImages/2019-02/Tin 4 - Don doc thuc hien nhiem vu sau tet.mp3
Triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thưNewTriển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Công văn triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư.

Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan ngành dọc, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức xã hội, doanh nghiệp nhà nước và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, phổ biến và triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý để thực hiện.

Toàn bộ nội dung Nghị định được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương, địa chỉ: http://sonoivu.binhduong.gov.vn, chuyên mục Văn bản pháp quy.

 Ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế công tác văn thư tại cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP.

 Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, hướng dẫn, triển khai và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP; tham mưu UBND tỉnh rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của tỉnh về công tác văn thư theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Công văn​

4/1/2020 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTriển khai, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP 118-trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-30-2020-nd-cp-cua-chinh-phu-ve-cong-tac-van-thThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseYến Nhi
246.00
121,000
0.00
121000
0
Thành lập 02 chốt kiểm dịch động vật liên ngành tạm thời trên địa bàn tỉnh Bình DươngThành lập 02 chốt kiểm dịch động vật liên ngành tạm thời trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc thành lập 02 chốt kiểm dịch động vật liên ngành tạm thời thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thành lập Chốt kiểm dịch động vật Cầu Tham Rớt trên tuyến đường Quốc lộ 13 tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu BàngChốt kiểm dịch động vật Cầu Thủ Biên trên tuyến đường ĐT746 tại xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên.

Thành phần trực mỗi chốt gồm 04 người, bao gồm: Cơ quan Thú y (01 người), Cảnh sát giao thông (01 người), Lực lượng Dân quân tự vệ (02 người). Trưởng chốt kiểm dịch động vật liên ngành do lực lượng Thú y phụ trách.

Thời gian hoạt động của các chốt: Trực 24/24 giờ trong ngày (kể cả thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ và ngày nghỉ).

Các chốt kiểm dịch tổ chức tạm dừng phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật để kiểm tra hồ sơ, giấy tờ có liên quan; kiểm tra tình trạng vệ sinh thú y theo quy định của pháp luật; thực hiện khử trùng, vệ sinh tiêu độc các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật đi qua chốt kiểm dịch; chấp hành nghiêm quy trình, trình tự kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển động vật và các sản phẩm từ động vật trên các phương tiện tham gia giao thông; nghiêm cấm việc lợi dụng để dừng, kiểm tra các phương tiện không vận chuyển động vật và các sản phẩm từ động vật theo quy định; xử lý, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý những vi phạm về kiểm dịch, phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn, vệ sinh thú y theo quy định. 

Các chốt kiểm dịch dừng hoạt động khi tình hình dịch bệnh động vật ổn định, không còn nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quyết định ​​

3/21/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtThành lập, 02, chốt kiểm dịch, động vật, liên ngành, tạm thời 510-thanh-lap-02-chot-kiem-dich-dong-vat-lien-nganh-tam-thoi-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
365.00
121,000
0.00
121000
44,165,000
/PublishingImages/2019-03/Tin 5- thanh lap 2 chot kiem dicj dong vat tam thoi.mp3
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại 04 điểm trên địa bàn tỉnh Bình DươngĐấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại 04 điểm trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Kế hoạch).

Theo đó, trong những năm còn lại của kỳ quy hoạch 2018, 2019 và 2020, dự kiến sẽ đưa ra đấu giá 04 điểm với tổng diện tích đấu giá là 145 ha, cụ thể như sau:

Đá xây dựng Tam Lập, Phú Giáo: 02 điểm, diện tích 80 ha.

Sét gạch ngói Long Nguyên, huyện Bàu Bàng: 02 điểm, diện tích 65 ha.

Phiên đấu giá được tổ chức theo quy định của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ và các quy định liên quan khác.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành liên quan; UBND cấp huyện nơi có khoáng sản thực hiện công bố, công khai Kế hoạch; thông báo thông tin về phiên đấu giá trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định; lập và bán hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản; xây dựng quy chế đấu giá, nội quy đấu giá, xây dựng giá khởi điểm, xác định số tiền đặt trước, bước giá và xây dựng kế hoạch tổ chức phiên đấu giá, trình UBND tỉnh phê duyệt; tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản; chuẩn bị hồ sơ trước, sau phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ và phối hợp với tổ chức bán đấu giá thực hiện các nội dung liên quan đến công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản…

Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản có các nghĩa vụ sau: Nộp tiền trúng đấu giá theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 22/2012/NĐ-CP, Điều 8 Thông tư số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ Tài Chính và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản theo quy định pháp luật về khoáng sản; trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được phê duyệt trữ lượng khoáng sản phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định pháp luật về khoáng sản; không được chuyển nhượng kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho tổ chức, cá nhân khác lập hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản; thực hiện các nghĩa vụ, quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

Quyết định​ 

12/5/2018 7:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐấu giá, khai thác, khoáng sản, vật liệu xây dựng580-dau-gia-quyen-khai-thac-khoang-san-lam-vat-lieu-xay-dung-thong-thuong-tai-04-diem-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
524.00
121,000
0.00
121000
63,404,000
Kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản và điều hành với Trục liên thông văn bản quốc gia trong giai đoạn thử nghiệmKết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản và điều hành với Trục liên thông văn bản quốc gia trong giai đoạn thử nghiệm

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản và điều hành (QLVB&ĐH) với Trục liên thông văn bản quốc gia ​trong giai đoạn thử nghiệm.

​Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Cục Bưu điện Trung ương - Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ, khẩn trương triển khai thử nghiệm kết nối, liên thông phần mềm QLVB&ĐH của tỉnh với Trục liên thông văn bản quốc gia theo hướng dẫn tại Công văn số 10143/VPCP-KSTT ngày 18/10/2018 của Văn phòng Chính phủ trước ngày 20/12/2018.

Văn bản ​​

12/13/2018 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKết nối, liên thông, phần mềm, văn bản, điều hành, trục, quốc gia, thử nghiệm293-ket-noi-lien-thong-phan-mem-quan-ly-van-ban-va-dieu-hanh-voi-truc-lien-thong-van-ban-quoc-gia-trong-giai-doan-thu-nghieThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
157.00
121,000
0.00
121000
18,997,000
Tăng cường giải pháp nâng cao Chỉ số đánh giá phòng, chống tham nhũng (PACA INDEX)Tăng cường giải pháp nâng cao Chỉ số đánh giá phòng, chống tham nhũng (PACA INDEX)

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc tăng cường giải pháp nâng cao Chỉ số đánh giá phòng, chống tham nhũng (PACA INDEX).

Theo đó, để nâng cao chất lượng và hiệu quả Chỉ số PACA 2019 và những năm tiếp theo, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, tổ chức và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp vcông tác phòng, chống tham nhũng; tiếp tục khc phục những hạn chế, yếu kém, từng bước ngăn chặn, đy lùi tham nhũng, lãng phí góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, chủ động xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng của cơ quan, đơn vị phải bám sát hướng dẫn của Trung ương tỉnh, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, đ ra các giải pháp và thời gian thực hiện cụ th; tăng cường hướng dn, đôn đc các đơn vị trực thuộc thực hiện nội dung công tác phòng, chống tham nhũng; thường xuyên t chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình nhằm kịp thời phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng theo quy định.

Định kỳ hàng năm, sau khi UBND tỉnh triển khai Kế hoạch đánh giá Bộ Chỉ số phòng, chống tham nhũng, các đơn vị chủ động tiến hành đánh giá, thu thập số liệu, tài liệu chứng minh đầy đủ, tổng hợp báo cáo kết quả đánh giá về tổ đánh giá theo thời hạn quy định.

Văn bản ​

6/25/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtgiải pháp, nâng cao, Chỉ số, tham nhũng, PACA INDEX772-tang-cuong-giai-phap-nang-cao-chi-so-danh-gia-phong-chong-tham-nhung-paca-indexThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
331.00
121,000
0.00
121000
40,051,000
/PublishingImages/2019-07/tin 5- tang cung cac giai phap danh gia pctn.mp3
Kế hoạch hành động Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2016Kế hoạch hành động Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2016

TTĐT - Nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm và dứt điểm việc sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, giảm thiểu rõ nét vi phạm về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh, phụ gia, chất bảo quản trong sản xuất, sơ chế, chế biến sản phẩm nông, lâm, thủy sản, tạo niềm tin cho người tiêu dùng, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch hành động Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2016.

Theo đó, tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật, cơ chế phối hợp quản lý an toàn thực phẩm (ATTP). Thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh trong việc thực hiện, chấp hành các qui định về đảm bảo ATTP, xây dựng, củng cố niềm tin của người tiêu dùng. Tổ chức giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, hỗ trợ kết nối sản xuất và kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn thông qua việc phối hợp xây dựng vùng sản xuất nguyên liệu rau, thịt cung cấp sản phẩm theo chuỗi thực phẩm an toàn; mở rộng vùng sản xuất được chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP trong trồng trọt, chăn nuôi.


Thu hoạch rau tại Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên. Ảnh: Quỳnh Nhiên

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Công Thương, các sở, ngành liên quan và các địa phương tổ chức thực hiện theo những nội dung trên. Sở Tài chính bố trí kinh phí ngân sách để các đơn vị đảm bảo thực hiện kế hoạch trong năm 2016.

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương tăng cường thông tin, tuyên truyền về ATTP nông, lâm, thủy sản, kịp thời giới thiệu những mô hình sản xuất tốt và phản á​nh những cơ sở sản xuất kinh doanh chưa bảo đảm ATTP.

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch:

- Ngăn chặn, xử lý dứt điểm việc lưu thông, buôn bán, sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi và chất cấm, kháng sinh trong nuôi trồng, bảo quản, chế biến thủy sản;

- Kiểm soát việc giết mổ, vận chuyển, bán buôn, bán lẻ thịt gia súc, gia cầm;

- Tỷ lệ mẫu giám sát ô nhiễm vi sinh trong thịt gia súc, gia cầm vượt ngưỡng giảm 10% so với năm 2015;

- Tỷ lệ mẫu giám sát tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau, quả vượt ngưỡng tiếp tục giữ mức dưới 4%  như năm 2015 và không có mẫu tồn dư thuốc bảo vệ thực vật cấm;

- Tỷ lệ mẫu giám sát tồn dư hóa chất, kháng sinh trong sản phẩm thịt gia súc, gia cầm và thủy sản ở mức dưới 8%;

- Kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện ATTP đạt trên 90% số cơ sở thuộc đối tượng phải kiểm tra theo qui định. 9/9 huyện, thị, thành phố triển khai thống kê, kiểm tra, đánh giá, chứng nhận trên 80% cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản theo phân cấp đủ điều kiện đảm bảo ATTP;

- Thống kê, ký cam kết bảo đảm ATTP trên 90% số cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ và tổ chức kiểm tra việc chấp hành cam kết ít nhất 10% số cơ sở cam kết theo quy định.

- Xây dựng và nhân rộng mô hình chuỗi kiểm soát ATTP. Có ít nhất 15 cơ sở sản xuất trên địa bàn được chứng nhận VietGAP năm 2016.​4/11/2016 12:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtan toàn thực phẩm, an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp, chất cấm trong chăn nuôi, hóa chất, kháng sinh, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật291-ke-hoach-hanh-dong-nam-cao-diem-ve-sinh-an-toan-thuc-pham-trong-linh-vuc-nong-nghiep-2016Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Tăng cường quản lý tàu bay không người lái, các phương tiện bay siêu nhẹTăng cường quản lý tàu bay không người lái, các phương tiện bay siêu nhẹ

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc tăng cường quản lý tàu bay không người lái, các phương tiện bay siêu nhẹ.

​Theo đó, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương tổ chức tuyên truyền để mọi cá nhân, tổ chức hiểu và thực hiện đúng theo quy định về quản lý, khai thác và các hành vi nghiêm cấm khi khai thác, sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động bay bằng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật. UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, khai thác sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ để có biện pháp quản lý phù hợp.

10/27/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết699-tang-cuong-quan-ly-tau-bay-khong-nguoi-lai-cac-phuong-tien-bay-sieu-nhThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
205.00
121,000
0.40
121000
24,853,400
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương năm 2018Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương năm 2018

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương năm 2018.

​Theo đó, năm 2018, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, các sở, ban, ngành, các cơ sở đào tạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức 50-52 lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định 1956/QĐ-TTg; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ; bồi dưỡng quản lý nhà nước; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; các chương trình tập huấn.​

1/17/2018 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttập huấn, bồi dưỡng347-ke-hoach-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-tinh-binh-duong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
120.00
121,000
0.20
121000
14,544,200
Phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấpPhát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020), lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, UBND tỉnh phát động thi đua với những nội dung trọng tâm sau: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương và của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng; tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của ngành, các cấp đối với công tác thi đua, khen thưởng; thi đua thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung trí tuệ, công sức xây dựng hệ thống văn kiện trình Đại hội; thực hiện tốt công tác nhân sự bảo đảm theo đúng quy định, chặt chẽ, đồng bộ, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, an ninh, hậu cần phục vụ cho Đại hội. Căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động thi đua cụ thể, thiết thực, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020.

Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền những kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh trong thời gian qua và những mục tiêu, kế hoạch trong thời gian tới; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và bố trí thời lượng phát sóng phù hợp để biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến và nhân tố mới, góp phần cổ vũ phong trào thi đua yêu nước của tỉnh ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Chỉ thị ​

2/25/2020 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtPhát động, thi đua, thành tích, chào mừng, Đại hội, Đảng bộ, các cấp991-phat-dong-thi-dua-lap-thanh-tich-chao-mung-dai-hoi-dang-bo-cac-caThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
539.00
121,000
0.00
121000
0
Bình Dương tạm dừng hoạt động các rạp chiếu phim, quán bar, game online, điểm massage, karaoke, vũ trường kể từ ngày 17/3/2020Bình Dương tạm dừng hoạt động các rạp chiếu phim, quán bar, game online, điểm massage, karaoke, vũ trường kể từ ngày 17/3/2020

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Theo đó, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các cấp tiếp tục  quán triệt sâu sắc và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh; chủ động triển khai các phương án phòng, chống dịch theo các chỉ đạo của Chính phủ; đề cao cảnh giác không được lơi lỏng, lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch và thực hiện các giải pháp quyết liệt phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã ban hành; tạm hoãn các đoàn đi công tác nước ngoài; khuyến cáo người dân không ra nước ngoài, nhất là đến các vùng có dịch; trường hợp có tiếp xúc với những người đi đến từ vùng dịch thì phải tự giác khai báo với cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn phòng dịch một cách phù hợp, hiệu quả. Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đảm bảo nhanh chóng, chính xác, minh bạch, kịp thời và đa dạng trên các phương tiện truyền thông để mọi đơn vị, tổ chức và người dân được biết, hưởng ứng và tự giác phòng dịch cho bản thân, gia đình và cộng đồng; phát động toàn dân nâng cao ý thức và tăng cường các hoạt động tự bảo vệ sức khỏe, tham gia công tác phòng, chống dịch một cách tích cực, hiệu quả; tránh đưa thông tin phiến diện, thiếu chính xác, gây hoang mang lo lắng cho người dân, trường hợp phát hiện đưa thông tin không đúng quy định thì đấu tranh phản bác và kịp thời điều tra, xử lý nghiêm theo pháp luật (kể cả xử lý hình sự)…

Các cấp, các ngành phải tăng cường phối hợp chặt chẽ để chủ động, quyết liệt ngăn chặn, phát hiện nhanh và kiểm soát chặt chẽ nguồn lây bệnh (cả ở trong nước và xâm nhập từ nước ngoài); rà soát người nhập cảnh trong 14 ngày nhưng không thuộc diện cách ly tập trung để theo dõi, quản lý một cách chặt chẽ, phù hợp, tuân thủ phương châm 4 tại chỗ và thực hiện nghiêm 05 nguyên tắc về công tác phòng, chống dịch Covid 19 đã được đề ra. Đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng kịp thời nắm bắt và quản lý chặt chẽ thông tin khai báo và kiểm tra y tế để thực hiện cách ly đối với những trường hợp đến từ hoặc đi qua vùng dịch đã, đang và sẽ lưu trú tại Bình Dương theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh cùng các đơn vị, địa phương thực hiện quản lý, kiểm soát chặt chẽ và dừng các hoạt động du lịch, thể thao, các hoạt động khác có tập trung đông người theo phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền được giao nhằm phát hiện và xử lý kịp thời nguy cơ lây nhiễm bệnh, nhất là qua đường du lịch; chủ động phương án sử dụng một số cơ sở (khách sạn) và công bố công khai danh sách các cơ sở này để phục vụ công tác cách ly tập trung khi cần thiết theo chỉ đạo cấp có thẩm quyền. Bên cạnh đó, yêu cầu tạm dừng hoạt động các rạp chiếu phim, quán bar, game online, điểm massage, karaoke, vũ trường kể từ ngày 17/3/2020 đến hết ngày 31/3/2020.​

Ban Quản lý Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ ngành Trung ương, thường xuyên tổ chức vệ sinh các bề mặt (thang máy, tay vịn cầu thang, tay khóa cửa,…), chuẩn bị nước rửa tay sát khuẩn tại các khu vực tập trung đông người (sảnh chờ thang máy,…), yêu cầu mọi người ra vào Tòa nhà phải đeo khẩu trang, hạn chế tối đa người bên ngoài Tòa nhà đi lên các tầng gặp lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức trong trụ sở làm việc, trừ trường hợp có ý kiến của cấp có thẩm quyền.

Văn bản​ 

3/17/2020 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết Covid-19, tình hình626-binh-duong-tam-dung-hoat-dong-cac-rap-chieu-phim-quan-bar-game-online-diem-massage-karaoke-vu-truong-ke-tu-ngay-17-3-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
609.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2020-03/Tin 6 - Tam dung cac hoat dong.mp3
Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và nghỉ Tết Dương lịch 01/01/2019Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và nghỉ Tết Dương lịch 01/01/2019

TTĐT - ​​UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo về việc viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018) và nghỉ Tết Dương lịch 01/01/2019.

Theo đó, Tỉnh ủy, HĐNDUBNDỦy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 21/12/2018. Sở Lao độngThương binh và Xã hội, Sở Văn hóaThể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh phối hợp cùng các ngành có liên quan tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh thật chu đáo, trang nghiêm và an toàn.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể trong tỉnh, UBND thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Thuận An tổ chức cho cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia Lễ viếng cùng thời gian và địa điểm nêu trên.​

Tại các huyện, thị xã khác, thời gian viếng Nghĩa trang Liệt sĩ do UBND huyện, thị xã bố trí.

Các công sở, trụ sở các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và các hộ nhân dân phải treo Quốc kỳ trong ngày 01/01/2019.

Căn cứ Thông báo số 3238/TB-LĐTBXH ngày 06/8/2018 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, dịp Tết Dương lịch, cán bộ, công chức, viên chức nghỉ liền 04 ngày, từ ngày 29/12/2018 (thứ bảy) đến hết ngày 01/01/2019 (thứ ba), đi làm bù vào thứ bảy (ngày 05/01/2019). Các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghỉ cố định thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.​

Thông báo​ ​

12/17/2018 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtNghĩa trang Liệt sĩ, kỷ niệm, 74 năm, Quân đội nhân dân, Việt Nam,Tết Dương lịch, 01/01/2019778-vieng-nghia-trang-liet-si-nhan-dip-ky-niem-74-nam-ngay-thanh-lap-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-va-nghi-tet-duong-lich-01-01-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
330.00
121,000
0.00
121000
39,930,000
Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Dự án phòng, chống HIV/AIDS Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Dự án phòng, chống HIV/AIDS

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Dự án phòng, chống HIV/AIDS do Quỹ Toàn cầu phòng, chống AIDS, lao và sốt rét tài trợ (gọi tắt là Kế hoạch).

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là duy trì, cải thiện các gói dịch vụ thiết yếu can thiệp dự phòng tập trung vào các nhóm đối tượng đích và bạn tình của người nhiễm HIV trong cộng đồng, góp phần giảm 25% số trường hợp nhiễm HIV do tiêm chích ma túy và 20% s người nhiễm HIV do quan hệ tình dục so với năm 2015; mở rộng chẩn đoán sớm thông qua các hình thức xét nghiệm HIV tại cơ sở xét nghiệm, xét nghiệm HIV tại cộng đồng cho các nhóm qun th đích và bạn tình của người nhiễm HIV, góp phần đạt mục tiêu 90% s người còn sng nhim HIV biết được tình trạng HIV của mình; mở rộng, cải thiện chất lượng điều trị thuốc kháng vi rút (ARV) đạt mục tiêu 90% người nhiễm HIV được điều trị ARV và 90% số người điu trị ARV có tải lượng vi rút HIV thấp dưới ngưỡng ức chế, đồng thời đảm bảo quá trình chuyn sang cơ chế hỗ trợ tài chính trong nước thông qua Bảo hiểm y tế được thuận lợi nhất; củng cố hệ thống thông tin để có chiến lược, giải pháp hiệu quả ứng phó với dịch HIV/AIDS.

Tổng số vốn được tài trợ là 93.533 đô la Mỹ (tương đương 2 tỷ 114 triệu 871 ngàn 915 đồng).

Sở Y tế tổ chức và triển khai các hoạt động; thực hiện đúng các chế độ chi tiêu theo các quy định quản lý tài chính của Việt Nam và được Quỹ Toàn cầu Phòng, chống AIDS, lao, sốt rét phê duyệt; báo cáo định kỳ và đột xuất lên Bộ Y tế, các cơ quan quản lý viện trợ của Chính phủ và Quỹ Toàn cầu.

Kế hoạch ​

3/4/2020 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết Dự án, HIV/AIDS Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
350.00
0
0.00
0
/PublishingImages/2020-03/Tn 7 - Du an HIV.mp3
Công bố dịch bệnh do vi rút Zika đối với xã, phường thứ hai trên địa bàn tỉnh Bình DươngCông bố dịch bệnh do vi rút Zika đối với xã, phường thứ hai trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - Ngày 02/11/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3009/QĐ-UBND về việc công bố dịch bệnh do vi rút Zika quy mô xã, phường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


Theo đó, Phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An là xã, phường thứ hai của tỉnh Bình Dương được công bố bệnh dịch do vi rút Zika. 

Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với các ngành liên quan thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống dịch do vi rút Zika theo đúng quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; tăng cường quản lý, giám sát và theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến dịch bệnh do vi rút Zika trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng tại các khu dân cư, các khu nhà trọ và hộ gia đình, không để phát sinh ổ dịch mới.

Sở Y tế có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế về các biện pháp và kết quả phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika trên địa bàn tỉnh.

11/2/2016 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtCông bố, dịch bệnh do vi rút Zika, quy mô xã phường, trên địa bàn tỉnh Bình Dương313-cong-bo-dich-benh-do-vi-rut-zika-doi-voi-xa-phuong-thu-hai-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.25
121000
30,250
Đề xuất danh mục TTHC với Thủ tướng Chính phủĐề xuất danh mục TTHC với Thủ tướng Chính phủ

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc đề xuất danh mục thủ tục hành chính (TTHC) với Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, các sở, ban, ngành đề xuất các nội dung như sau: Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện; những TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ, cơ quan ngang Bộ có thể phân cấp cho địa phương quyết định; những TTHC thuộc thẩm quyền của Bộ, ngành có thể giao cho địa phương tiếp nhận; những TTHC thực hiện liên thông tại địa phương; giữa các Bộ, ngành và địa phương.

Để đảm bảo nội dung, tiến độ báo cáo về Văn phòng Chính phủ, yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện theo đúng nội dung yêu cầu, báo cáo kết quả về UBND tỉnh thông qua Văn phòng UBND tỉnh bằng văn bản giấy và file điện tử (Email: kiemsoat.tthc@binhduong.gov.vn) chậm nhất vào ngày 15/12/2018.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị chủ động liên hệ Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Kiểm soát TTHC, điện thoại: 0274 3835 029).

Văn bản​ 

12/11/2018 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐề xuất, danh mục, TTHC, Thủ tướng Chính phủ801-de-xuat-danh-muc-tthc-voi-thu-tuong-chinh-phThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
242.00
121,000
0.00
121000
29,282,000
Đề xuất nhu cầu, thời gian triển khai sử dụng chứng thư số và giải pháp ký sốĐề xuất nhu cầu, thời gian triển khai sử dụng chứng thư số và giải pháp ký số

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc đề xuất nhu cầu, thời gian triển khai sử dụng chứng thư số và giải pháp ký số phục vụ triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

​Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu nội dung yêu cầu, hướng dẫn của Ban Cơ yếu Chính phủ tại Công văn số 372/BCY-CTSBMTT ngày 16/11/2018 để đề xuất nhu cầu, thời gian triển khai chứng thư số và giải pháp ký số, xác thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trên địa bàn tỉnh và khẩn trương triển khai sử dụng giải pháp chữ ký số, xác thực chữ ký số trên thiết bị di động và tích hợp vào hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh.

Văn bản ​​​

12/12/2018 8:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐề xuất, nhu cầu, thời gian, sử dụng, chứng thư số, ký số159-de-xuat-nhu-cau-thoi-gian-trien-khai-su-dung-chung-thu-so-va-giai-phap-ky-sThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
184.00
121,000
0.00
121000
22,264,000
Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình DươngNâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại các bộ, ngành, địa phương.

Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành xây dựng dự thảo quyết định công bố TTHC, quy trình nội bộ đối với việc giải quyết từng TTHC thuộc lĩnh vực được giao quản lý nhà nước; danh mục TTHC tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, TTHC thuộc thẩm quyền giao cho cấp dưới tiếp nhận hồ sơ theo quy định của pháp luật; phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; phối hợp với sở, ban, ngành tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 về việc công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; kịp thời tham mưu ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích khi có thay đổi hoặc bổ sung…

Các sở, ban, ngành phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC, quy trình nội bộ đối với việc giải quyết từng TTHC thuộc lĩnh vực được giao quản lý nhà nước; danh mục TTHC tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, TTHC thuộc thẩm quyền giao cho cấp dưới tiếp nhận hồ sơ để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh theo thời hiệu văn bản quy định liên quan đến TTHC có hiệu lực…

UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động bố trí, kiện toàn, bảo đảm cơ sở vật chất và nhân sự cho hoạt động của Bộ phận một cửa cấp huyện; xây dựng đề án và ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp huyện theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh; chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn bố trí, kiện toàn, bảo đảm cơ sở, vật chất cho hoạt động của Bộ phận một cửa…

Văn bản​ 

12/7/2018 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtNâng cao, chất lượng, giải quyế,t thủ tục hành chính 88-nang-cao-chat-luong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
452.00
121,000
0.00
121000
54,692,000
Tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tỉnh Bình DươngTổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2018 vừa ban hành Kế hoạch​​ tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Kỳ thi).

Theo đó, Kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày 25/6/2018-27/6/2018.

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 11.396 thí sinh. Trong đó có 554 thí sinh chỉ đăng ký xét tốt nghiệp; 9.995 thí sinh đăng ký xét tốt nghiệp và thi tuyển sinh; 847 thí sinh đăng ký chỉ thi tuyển sinh.

Hội đồng thi tỉnh Bình Dương là Hội đồng thi số 47 do Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Bình Dương phối hợp với trường Đại học Thủ Dầu Một và trường Đại học Bình Dương tổ chức 21 điểm thi. Trong đó, 14 điểm thi đặt tại các trường THPT ở các huyện, thị xã, thành phố và 07 điểm thi đặt tại các trường trung học cơ sở.

Cán bộ coi thi được điều động từ đội ngũ giáo viên các trường THPT, cán bộ, giảng viên trường Đại học Thủ Dầu Một và trường Đại học Bình Dương từ ngày 23/6/2018 đến hết ngày 27/6/2018.

Chấm thi từ ngày 27/6/2018 đến hết ngày 10/7/2018; chấm phúc khảo (nếu có) từ 21/7/2018 đến hết ngày 28/7/2018. Sở GDĐT sẽ điều động giám khảo từ các trường THPT tham gia chấm thi môn Ngữ văn và nhân sự tham gia Ban chấm bài thi trắc nghiệm theo quy định. Ban chấm thi và Ban chấm phúc khảo đặt tại trường THPT chuyên Hùng Vương, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.​

Hội đồng thi công bố kết quả thi chậm nhất ngày 11/7/2018 và công bố kết quả chấm phúc khảo chậm nhất ngày 28/7/2018. Hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 15/7/2018, hoàn thành việc xét và công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo chậm nhất ngày 30/7/2018. Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh; in và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh chậm nhất ngày 20/7/2018. Gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT chính thức về Văn phòng Bộ GDĐT chậm nhất ngày 05/8/2018.

 

6/4/2018 11:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtthi THPT, THPT, thi THPT quốc gia237-to-chuc-ky-thi-trung-hoc-pho-thong-quoc-gia-nam-2018-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
402.00
121,000
0.00
121000
48,642,000
Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bình DươngNâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương
       TTĐT - Ngày 20/7/2015, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Chỉ thị số 02/2015/CT-UBND về việc “Tiếp tục tăng cường phối hợp và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ động tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự theo quy định của Luật Thi hành án dân sự. Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, tích cực xác minh, phân loại và tổ chức thi hành có hiệu quả các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Đồng thời chủ động báo cáo UBND tỉnh các vụ án lớn, phức tạp có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh để có hướng giải quyết kịp thời. Thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án. Không để đơn thư khiếu nại tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc hoặc khiếu kiện đông người làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội tại địa phương.
 
Sở Tư pháp chủ trì, tham mưu giúp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tiếp tục triển khai, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành bằng nhiều hình thức, biện pháp khác nhau. Công an tỉnh phối hợp thực hiện tốt công tác bảo vệ cưỡng chế thi hành án, nhất là đối với những vụ việc phức tạp. Hỗ trợ việc bảo đảm an toàn trụ sở, kho vật chứng của cơ quan thi hành án dân sự trong trường hợp cần thiết hoặc khi có yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự.
 
 
Bảo hiểm xã hội, Kho bạc nhà nước, Ngân hàng Nhà nước tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các Ngân hàng thương mại, Tổ chức tín dụng tăng cường công tác phối hợp thi hành án. Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin số liệu và các tài liệu liên quan về tài khoản, tài sản của người phải thi hành án theo yêu cầu của chấp hành viên, cơ quan thi hành án dân sự và các Văn phòng Thừa phát lại.
 
Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và Ban quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện việc cung cấp thông tin, tài liệu về tình trạng pháp lý, tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, xác nhận tài sản và nguồn thu nhập của người phải thi hành án cho các cơ quan thi hành án khi có yêu cầu.
 
Cục thuế tỉnh Bình Dương chỉ đạo các phòng chuyên môn và Chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố kịp thời cung cấp thông tin về doanh nghiệp tính các loại thuế khi có yêu cầu của Chấp hành viên, Cơ quan Thi hành án dân sự và Văn phòng Thừa phát lại.
 
Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở phối hợp với cơ quan thi hành án, Văn phòng Thừa phát lại trong việc cung cấp thông tin, sao lục hồ sơ về tình hình sử dụng đất. Thực hiện việc đo vẽ, trích lập bản đồ địa chính của tổ chức, cá nhân phải thi hành án; thực hiện việc chuyển dịch, đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật. Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban đền bù giải phóng mặt bằng và các cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm cung cấp thông tin, sao lục hồ sơ và thực hiện quyết định khấu trừ tiền của người phải thi hành án đang do Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban đền bù giải phóng mặt bằng và các cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng đang thực hiện thanh toán tiền đền bù.
 
UBND các huyện, thị xã và thành phố chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể ở địa phương tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án dân sự cho các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao ý thức trong việc chấp hành pháp luật về thi hành án dân sự. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với chấp hành viên; cơ quan thi hành án dân sự; Văn phòng thừa phát lại (đối với các địa phương đang áp dụng thí điểm thừa phát lại) trong việc tống đạt thông báo thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án và các nhiệm vụ khác về thi hành án dân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
 
Các cơ quan thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án dân sự trên các báo, đài, hệ thống truyền thanh cơ sở để các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nói chung và pháp luật về thi hành án dân sự nói riêng. Thường xuyên và kịp thời đưa tin, bài, phóng sự… về công tác thi hành án dân sự ở địa phương để tạo sự tác động, ảnh hưởng tích cực trong xã hội, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác thi hành án dân sự; đồng thời phản ánh những trường hợp vi phạm pháp luật, cản trở, chống đối việc thi hành án nhằm giáo dục, phòng ngừa chung.
 
Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh quan tâm thực hiện và chỉ đạo Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự .
  
Mai Xuân
7/24/2015 3:49 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1770-Nang-cao-hieu-qua-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-tren-dia-ban-tinh-Binh-DuongThông tin chỉ đạo, điều hành
Hành động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch Covid-19 Hành động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch Covid-19

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​Theo đó, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung quán triệt, khẩn trương có chương trình, kế hoạch hành động cụ thể tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế, thương mại, thanh toán điện tử cho khách hàng; rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất, nhập khẩu; khẩn trương phục hồi và phát triển ngành du lịch; tập trung xử lý vướng mắc về lao động; đẩy mạnh thông tin truyền thông, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, công khai, minh bạch, khách quan về kết quả công tác phòng, chống dịch Covid 19 của Việt Nam để ổn định tâm lý, củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ trong tháng 4 năm 2020. Định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện, đề xuất giải pháp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Kế hoạch ​​

3/31/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttháo gỡ, khó khăn, kinh doanh, bảo đảm, an sinh, xã hội, ứng phó, dịch Covid-19 910-hanh-dong-thao-go-kho-khan-cho-san-xuat-kinh-doanh-bao-dam-an-sinh-xa-hoi-ung-pho-dich-covid-19Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
269.00
121,000
0.00
121000
0
Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
 
TTĐT - Ngày 17-7, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Chỉ thị 13/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

 
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một và các Tổng công ty tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 với các yêu cầu, nhiệm vụ và nội dung chủ yếu.

 Cụ thể, tổ chức đánh giá nghiêm túc tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2015; trong đó đánh giá rõ kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch đã đề ra; các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và các biện pháp khắc phục trong những tháng cuối năm. Gắn việc cập nhật và đánh giá năm 2015 với kết quả thực hiện kế hoạch nhiệm kỳ 2011-2015.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, căn cứ các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 trình Đại hội Đảng các cấp, dự báo tình hình cơ hội, thách thức của ngành để xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 của ngành, lĩnh vực và địa phương mình phụ trách.


UBND tỉnh Bình Dương vừa yêu cầu các sở, ngành, huyện, thị, Thành phố Thủ Dầu Một xây dựng kế hoạch đầu tư công  năm 2016

Việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2016 phải kết hợp chặt chẽ với việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 để bảo đảm tính khả thi, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực.

Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 phải được triển khai xây dựng đồng bộ, hệ thống, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị. Bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng, hiệu quả và tăng cường trách nhiệm giải trình trong xây dựng kế hoạch và phân bổ các nguồn lực.

Về mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016: (xem file đính kèm).

Phân công thực hiện và tiến độ xây dựng: (xem file đính kèm).

Đình Lý

7/23/2015 10:19 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1319-Xay-dung-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-va-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2016Thông tin chỉ đạo, điều hành
Thực hiện các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2015Thực hiện các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2015
TTĐT - Ngày 06-02, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 410/UBND-VX về việc “Thực hiện các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2015”.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chấp thun cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức, thực hiện các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2015. Cụ thể:

 Đối với Chương trình Bảo vệ trẻ em: sẽ tổ chức tập huấn tại 9 huyện, thị xã, thành ph về quy trình can thiệp và trợ giúp, kết nối dịch vụ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hỗ trợ tổ chức giao ban công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo quý đối với cấp tỉnh, cấp huyện và giao ban hàng tháng đối với cấp xã; hỗ trợ hoạt động thường xuyên cho Ban điều hành và nhóm công tác liên ngành cấp huyện, Ban bảo vệ trẻ em kết nối dịch vụ cấp xã tại 18 xã điểm thuộc thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Thuận An, thị xã Dĩ An và thị xã Bến Cát; duy trì hoạt động của 58 Câu lạc bộ “Bảo vệ, trợ giúp ừẻ em dựa vào cộng đồng” tại thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Thuận An và thị xã Tân Uyên; trang bị phương tiện truyền thông, in ấn, nhân bản tài liệu, tờ rơi, sách mỏng và các sản phẩm truyền thông về bảo vệ trẻ em; tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình Bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011­2015, triển khai chương trình mới giai đoạn 2016-2020.
Đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc trẻ em: cung cấp Tạp chí Gia đình và Trẻ em cho hệ thống cán bộ làm công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp tỉnh, huyện, xã theo thường kỳ; xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; chương trình hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích; phòng, chống đuối nước trẻ em Chương trình hành động Vì trẻ em tỉnh Bình Dương giai đoạn 2013 - 2020; Tháng hành động Vì trẻ em và quốc tế thiếu nhi 1/6; Tổ chức Tết Trung thu.
Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2015 đảm bảo thiết thực và hiệu quả.
 Hoài Hương
2/8/2015 12:12 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết1155-Thuc-hien-cac-hoat-dong-bao-ve-cham-soc-tre-em-nam-2015Thông tin chỉ đạo, điều hành
Tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc  Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình DươngTổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc  Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Theo đó, số lượng Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh​ cần tuyển gồm 02 người gồm: ​01 vị trí Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình phụ trách Hành chính - Kinh doanh; 01 vị trí Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình phụ trách Kỹ thuật.​

Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển là viên chức đang công tác tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch được duyệt hàng năm của chức danh Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, có nguyện vọng tham gia dự tuyển, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và được quy hoạch các chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn thì được đăng ký tham gia dự tuyển.

Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển: Bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ theo quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII) và tiêu chuẩn cụ thể các chức danh Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh​.​

Thời gian tổ chức thi tuyển: Dự kiến trong quý IV năm 2019.

Nội dung thi: Thi viết và thi trình bày đề án. Trong đó thi viết kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực Phát thanh - Truyền hình; nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển… Thi trình bày đề án đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của vị trí chức danh cần tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự buổi thi trình bày đề án…

Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng thi tuyển thực hiện công tác tổ chức thi tuyển theo quy định.​

Kế hoạch ​​​​


10/10/2019 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtthi tuyển, chức danh, Phó Giám đốc, Phát thanh, Truyền hìnhThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
360.00
0
0.00
0
Chương trình làm việc tháng 7/2018 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 7/2018 của UBND tỉnh Bình Dương

​UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo về Chương trình làm việc tháng 7/2018 của UBND tỉnh.

Theo đó, trong tuần thứ III (16 – 20/7/2018), Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh sẽ làm việc với UBND các huyện, thị xã, thành phố về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2018.

Trong tuần thứ IV (23 – 27/7/2018), UBND tỉnh sẽ thông qua báo cáo công tác chỉ đạo điều hành và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7/2018.

7/2/2018 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchương trình làm việc,  UBND tỉnh, tháng 7/2018976-chuong-trinh-lam-viec-thang-7-2018-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
106.00
121,000
0.00
121000
12,826,000
Bình Dương đẩy mạnh thực hiện công tác Quốc phòng địa phương năm 2014Bình Dương đẩy mạnh thực hiện công tác Quốc phòng địa phương năm 2014
     
TTĐT - Ngày 25/01/2014, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị 02/2014/CT-UBND về việc thực hiện công tác Quốc phòng địa phương năm 2014.
  
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 94-CTr/TU ngày 28/9/2009 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.
 
Tập trung chỉ đạo sở, ngành, các huyện Bến Cát, Tân Uyên, thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Thuận An triển khai Nghị quyết 136/NQ-CP ngày 29/12/2013 của Chính phủ, đảm bảo đến tháng 04/2014 phải chuẩn bị xong cơ sở vật chất hạ tầng, bộ máy hành chính Nhà nước đi vào hoạt động.
 
Tổ chức lực lượng dân quân tự vệ cấp tỉnh đạt 1,2%, cấp huyện đạt 1-1,7% so với dân số; tự vệ đạt 10 - 20% so với cán bộ, công chức, người lao động; chất lượng đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 20% trở lên, đảng viên trong dân quân đạt 16,5%, đảng viên tự vệ đạt 20%, đảng viên trong lực lượng dự bị động viên đạt 12% trở lên. Thực hiện đúng quy trình tuyển chọn, đảm bảo dân chủ công bằng, đúng luật trong việc tuyển chọn công dân nhập ngũ.
 
 
Năm 2014, Bình Dương đề ra chỉ tiêu tuyển gọi công dân nhập ngũ trong 02 đợt là 1.500 chỉ tiêu
 
Thực hiện tốt các Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và các đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ Quốc phòng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lực lượng dân quân thường trực cấp huyện, cấp xã và chốt dân quân thường trực trên địa bàn khu công nghiệp Việt Nam - Singapore 1(VSIP 1), Sóng Thần 1, 2 và Mỹ phước 1.
 
Thực hiện việc mua sắm trang phục dân quân tự vệ, công cụ hỗ trợ theo quy định, đảm bảo lực lượng dân quân tự vệ hoạt động có hiệu quả. Bảo đảm các chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ và dân quân thường trực cấp huyện, cấp xã theo quy định của Luật Dân quân tự vệ, Quyết định 31/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh.
 
Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và bãi bỏ Chỉ thị 01/2013/CT-UBND ngày 23/02/2013 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác Quốc phòng, quân sự địa phương năm 2013.
 
 
Hoàng Phạm
2/11/2014 8:45 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1010-Binh-Duong-day-manh-thuc-hien-cong-tac-Quoc-phong-dia-phuong-nam-2014Thông tin chỉ đạo, điều hành
Công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình DươngCông tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
  TTĐT - Nhằm thực hiện các giải pháp cấp bách ngăn chặn tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, phấn đấu giảm tiêu chí số vụ, số người chết, số người bị thương từ 5 - 10% so với năm 2013, ngày 17/01/2014, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị 02/CT-UBND về việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2014 với chủ đề "Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng ...
  
Theo đó, các địa phương thực hiện các giải pháp trọng tâm, hiệu quả, tập trung chỉ đạo kiềm chế và giảm tai nạn giao thông ở địa phương. Kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, địa phương để tai nạn giao thông gia tăng, trật tự đô thị phức tạp, đặc biệt là để xảy ra tái lấn chiếm hành lang, vỉa hè sau khi lực lượng chức năng đã ra quân thiết lập trật tự đô thị tại các khu vực do địa phương quản lý.
 
Tiếp tục siết chặt điều kiện kinh doanh vận tải đối với xe khách, xe container, xe tải nặng; tích hợp dữ liệu thông tin từ thiết bị giám sát hành trình vào hoạt động vận tải để quản lý, ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến loại phương tiện này. Thường xuyên kiểm tra các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch để năng cao chất lượng trong đào tạo sát hạch lái xe.
 
 
Năm 2014 sẽ kiểm tra, xử lý các xe khách, xe container, xe tải nặng vi phạm ATGT đường bộ
 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan, sử dụng pa-nô, áp-phích, tờ rơi, băng-rôn, khẩu hiệu..., tuyên truyền, nêu gương những gương điển hình tiên tiến người tốt, việc tốt, tận tụy, dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ, liêm khiết, không nhận tiền mãi lộ, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực. Chú trọng tuyên truyền việc truy tố, xét xử các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng và các vụ chống người thi hành công vụ để tăng tính răn đe, giáo dục.
 
Đối với tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, triển khai kế hoạch tổ chức vận chuyển hành khách phục vụ trước, trong và sau Tết an toàn, thuận lợi và đảm bảo mọi hành khách có xe về quê ăn Tết. Kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị quản lý bến xe thực hiện nghiêm túc các quy định về thành lập, quản lý bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng chân và các dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.
 
 
Hoàng Phạm
1/21/2014 8:36 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1581-Cong-tac-dam-bao-trat-tu-an-toan-giao-thong-nam-2014-tren-dia-ban-tinh-Binh-DuongThông tin chỉ đạo, điều hành
Công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình DươngCông tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 
TTĐT - Nhằm thực hiện các giải pháp cấp bách ngăn chặn tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, phấn đấu giảm tiêu chí số vụ, số người chết, số người bị thương từ 5 - 10% so với năm 2013, ngày 17/01/2014, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị 02/CT-UBND về việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2014 với chủ đề "Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện".
  
Theo đó, các địa phương thực hiện các giải pháp trọng tâm, hiệu quả, tập trung chỉ đạo kiềm chế và giảm tai nạn giao thông ở địa phương. Kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, địa phương để tai nạn giao thông gia tăng, trật tự đô thị phức tạp, đặc biệt là để xảy ra tái lấn chiếm hành lang, vỉa hè sau khi lực lượng chức năng đã ra quân thiết lập trật tự đô thị tại các khu vực do địa phương quản lý.
 
Tiếp tục siết chặt điều kiện kinh doanh vận tải đối với xe khách, xe container, xe tải nặng; tích hợp dữ liệu thông tin từ thiết bị giám sát hành trình vào hoạt động vận tải để quản lý, ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến loại phương tiện này. Thường xuyên kiểm tra các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch để năng cao chất lượng trong đào tạo sát hạch lái xe.
 
 
Năm 2014 sẽ kiểm tra, xử lý các xe khách, xe container, xe tải nặng vi phạm ATGT đường bộ
 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan, sử dụng pa-nô, áp-phích, tờ rơi, băng-rôn, khẩu hiệu..., tuyên truyền, nêu gương những gương điển hình tiên tiến người tốt, việc tốt, tận tụy, dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ, liêm khiết, không nhận tiền mãi lộ, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực. Chú trọng tuyên truyền việc truy tố, xét xử các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng và các vụ chống người thi hành công vụ để tăng tính răn đe, giáo dục.
 
Đối với tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, triển khai kế hoạch tổ chức vận chuyển hành khách phục vụ trước, trong và sau Tết an toàn, thuận lợi và đảm bảo mọi hành khách có xe về quê ăn Tết. Kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị quản lý bến xe thực hiện nghiêm túc các quy định về thành lập, quản lý bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng chân và các dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.
 
 
Hoàng Phạm
1/21/2014 8:36 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1009-Cong-tac-dam-bao-trat-tu-an-toan-giao-thong-nam-2014-tren-dia-ban-tinh-Binh-DuongThông tin chỉ đạo, điều hành
Chương trình Lễ Khởi động xây dựng, phát triển thành phố mới Bình Dương và khánh thành Trung tâm Chính trị - Hành chính tập trung tỉnh Bình DươngChương trình Lễ Khởi động xây dựng, phát triển thành phố mới Bình Dương và khánh thành Trung tâm Chính trị - Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương
  
TTĐT - Theo đó, ngày 20/02/2014, tỉnh Bình Dương tổ chức Chương trình Lễ "Khởi động xây dựng, phát triển thành phố mới Bình Dương và khánh thành Trung tâm Chính trị - Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương. Chương trình gồm phần lễ và phần hội (Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 10/01/2014).
   
Phần Lễ diễn ra từ 16 giờ 00 - 19 giờ 00 với sự chứng kiến của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành kết nghĩa thuộc các quốc gia trong nước và quốc tế; lãnh đạo các tỉnh, thành khu vực Đông Nam bộ và các tỉnh, thành là đối tác của tỉnh; các doanh nghiệp trong và ngoài nước,... Kết thúc phần Lễ là chương trình bắn pháo hoa chào mừng.
 
Phần Hội gồm lệ hội ẩm thực và chương trình biểu diễn văn nghệ diễn ra từ 19 giờ 00 đến 23 giờ 00.
 
UBND tỉnh giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai công tác chuẩn bị; chủ động phối hợp với Tổng Công ty Becamex theo dõi, báo cáo tiến độ thực hiện và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch để UBND tỉnh xem xét, giải quyết cụ thể.
 
 
Hoàng Phạm
1/21/2014 8:20 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1008-Chuong-trinh-Le-Khoi-dong-xay-dung-phat-trien-thanh-pho-moi-Binh-Duong-va-khanh-thanh-Trung-tam-Chinh-tri-Hanh-chinh-tap-trung-tinh-Binh-DuongThông tin chỉ đạo, điều hành
Bình Dương bổ sung các nhiệm vụ và giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2014Bình Dương bổ sung các nhiệm vụ và giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2014
     
TTĐT - Thực hiện Kết luận số 74/KL-TW ngày 17/10/2013 của Ban chấp hành Trung ương tại hội nghị lần thứ 8 - Ban chấp hành Trung ương khóa XI và Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ, UBND tỉnh Bình Dương đã bổ sung các nhiệm vụ và giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2014 (Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 24/01/2014).
    
Theo đó, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014 sẽ tập trung vào việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ ổn định tăng trưởng kinh tế địa phương và kiềm chế lạm phát, gồm: thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả, thực hiện có hiệu quả công tác thu chi ngân sách Nhà nước, phát triển thị trường, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, tăng cường kiểm soát thị trường, giá cả, đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu.
 
Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh như tạo thuận lợi trong tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất; rà soát, sửa đổi bổ sung, triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách ưu đãi, khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh.
 
 
Việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn sẽ giúp doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất
 
Đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược (cải cách thể chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng) gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đổi mới mô hình tăng trưởng tập trung vào tái cơ cấu đầu tư (trọng tâm đầu tư công), tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng và thị trường tài chính, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu công nghiệp, tái cơ cấu dịch vụ.
 
Đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Sử dụng hợp lý và có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội và tăng cường công tác thông tin tuyên truyền - tạo đồng thuận trong xã hội.
   
Hoàng Phạm
2/11/2014 8:50 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1011-Binh-Duong-bo-sung-cac-nhiem-vu-va-giai-phap-nham-hoan-thanh-cac-muc-tieu-kinh-te-xa-hoi-nam-2014Thông tin chỉ đạo, điều hành
Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tùTăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 – 2021" trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Đề án).

Theo đó, Công an tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, ban hành kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện Đề án; tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các quy định có liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi của Đề án; tăng cường đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng, bảo đảm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao và đúng định hướng; xây dựng, học tập và nhân rộng các mô hình điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án; cấp phát các tài liệu pháp luật, tài liệu nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi của Đề án; xây dựng, duy trì các chuyên mục về phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án trên các phương tiện thông tin đại chúng, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin…

Các sở, ngành, địa phương chưa thực hiện nhiệm vụ điều tra, khảo sát nhu cầu thông tin pháp luật của đối tượng thuộc Đề án có trách nhiệm điều tra, khảo sát công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và nhu cầu phổ biến, giáo dục pháp luật của các nhóm đối tượng thuộc phạm vi quản lý, giáo dục, cải tạo theo quy định của pháp luật…

UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho chủ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, cán bộ, cá nhân được giao nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và hội viên các đoàn thể trên địa bàn…

Kế hoạch​ 

7/5/2019 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtphổ biến, giáo dục, pháp luật, chấp hành, hình phạt tù441-tang-cuong-pho-bien-giao-duc-phap-luat-cho-nguoi-dang-chap-hanh-hinh-phat-tThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
437.00
121,000
0.00
121000
52,877,000
/PublishingImages/2019-07/Tin 11 - Pho bien GDPL.mp3
1 - 30Next