Tin chỉ đạo điều hành - Thông tin chỉ đạo, điều hành
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định​ về việc ban hành Đề án Thành lập Đội Công nhân xung kích (CNXK) tự quản về an ninh trật tự trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2022.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bảnvề việc liên kết, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin một cửa điện tử. 

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bảnvề việc thực hiện ​Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về an toàn thực phẩm.

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạchtriển khai Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường và truyền thông phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, Zika và tay chân miệng tỉnh Bình Dương năm 2018 (gọi tắt là Chiến dịch).

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết địnhvề việc ban hành định mức hỗ trợ xây mới công trình xử lý chất thải chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo ​về chương trình làm việc tháng 3/2018 của UBND tỉnh.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phổ biên nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (Công ước ICCPR) và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân" năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2018.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Bình Dương năm 2018 (gọi tắt là Hội đồng).

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ triển khai áp dụng hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Kế hoạch).

 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tai nạn thương tích tỉnh Bình DươngKiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tai nạn thương tích tỉnh Bình Dương
 
TTĐT - Ngày 22-6, UBND tỉnh ban hành Quyết đinh số 1538/QĐ-UBND về việc "Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tai nạn thương tích tỉnh Bình Dương (Ban chỉ đạo)". Quyết định này thay thế Quyết định số 2763/QĐ-UBND ngày 26/9/2011 của UBND tỉnh.
 
Theo đó, Ban Chỉ đạo có 01 Trưởng ban, 02 Phó trưởng ban và 17 thành viên. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh bổ sung, sửa đổi chủ trương, chính sách về phòng, chống tai nạn thương tích (TNTT) trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện có hiệu quả các hoạt động phòng, chống TNTT.
 
Sở Y tế - cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hoạt động và dự trù kinh phí phòng, chống TNTT hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt; tổng hợp kết quả hoạt động phòng, chống TNTT, xây dựng cộng đồng an toàn trên địa bàn tỉnh và định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo về UBND tỉnh và Bộ Y tế.
 
 
DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG TNTT TỈNH BÌNH DƯƠNG
 
I. Trưởng, phó ban
 
1. Ông Trần Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban; 
2. Ông Huỳnh Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban thường trực;
3. Ông Vương Thế Hùng - Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải, Phó Trưởng ban.
 
II. Thành viên
 
1. Bà Huỳnh Thị Hồng Thu - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
2. Bà Nguyễn Thị Minh Nghĩa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
3. Ông Hà Văn Út - Phó Giám đốc Sở Tài chính;
4. Ông Trịnh Thanh Long - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;
5. Ông Trần Văn Rạng - Phó Giám đốc Sở Công Thương;
6. Ông Đoàn Văn Tràng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh;
7.Ông Lê Nhật Nam - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
8. Ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Giám đốc Công an tỉnh;
9. Ông Nguyễn Quốc Cường - Phó Giám đốc Sở Tư pháp;
10. Ông Nguyễn Văn Thấm - Phó Chi Cục trưởng, Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tỉnh;
11. Ông Bùi Thiện Khải - Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
12. Ông Trần Tấn Tài - Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ, Sở Y tế.
13. Bà Trần Thị Kim Lan - Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
14. Bà Hồ Thị Hiền - Phó Tổng biên tập Báo Bình Dương;
15. Bà Trương Thanh Nga - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh;
16. Ông Nguyễn Thiện Phước - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh;
17. Ông Tống Xuân Giang - Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn Thanh niên;
21. Ông Lê Minh Sơn - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, Hội Nông dân tỉnh.
  

 Hoài Hương

6/23/2015 10:52 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1300-Kien-toan-Ban-Chi-dao-phong-chong-tai-nan-thuong-tich-tinh-Binh-DuongThông tin chỉ đạo, điều hành
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về Lý lịch tư pháp và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2018Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về Lý lịch tư pháp và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2018

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch ​theo dõi tình hình thi hành pháp luật về Lý lịch tư pháp và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2018.

​Theo đó, Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật; tiếp nhận, thu thập thông tin từ văn bản, báo cáo của các cơ quan nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp, thông tin do tổ chức, cá nhân phản ánh, cung cấp; tổ chức điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thông qua phiếu điều tra, khảo sát, hội thảo, tọa đàm và các hình thức phù hợp khác; kịp thời xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những hạn chế, bất cập, vướng mắc trong thi hành pháp luật về Lý lịch tư pháp và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được phát hiện qua rà soát văn bản, thu thập thông tin, kiểm tra, điều tra khảo sát.

2/2/2018 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết972-theo-doi-tinh-hinh-thi-hanh-phap-luat-ve-ly-lich-tu-phap-va-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
256.00
121,000
0.50
121000
31,036,500
Báo cáo tổng kết công tác năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và đăng ký Chương trình làm việc năm 2018 của UBND tỉnhBáo cáo tổng kết công tác năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và đăng ký Chương trình làm việc năm 2018 của UBND tỉnh

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản​ về việc báo cáo tổng kết công tác năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và đăng ký Chương trình làm việc năm 2018 của UBND tỉnh.

Đối với báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức rà soát tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2017; đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu được giao năm 2017; đánh giá những việc làm được, chưa làm được và phân tích rõ các nguyên nhân, hạn chế cần khắc phục theo phạm vi nhiệm vụ và thẩm quyền đã được phân công; đánh giá, kiểm điểm công tác điều hành thực hiện các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý theo các Nghị quyết của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; công tác tham mưu, triển khai các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh…Từ đó đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị cần triển khai để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch được giao trong năm 2018.

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Cục Thống kê, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện chỉ đạo trên.

Đối với báo cáo tình hình thực hiện Chương trình làm việc của UBND năm 2017 và đăng ký Chương trình làm việc năm 2018 của UBND tỉnh, các đơn vị tổ chức rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các nội dung được phân công theo Chương trình làm việc năm 2017 của UBND tỉnh; các nội dung không hoàn thành hoặc hoàn thành không đúng thời gian quy định, Thủ trưởng các đơn vị được phân công tổ chức thực hiện kiểm điểm, giải trình rõ lý do không hoàn thành và đề xuất hướng xử lý cụ thể.

Các đơn vị thực hiện đăng ký chương trình công tác UBND tỉnh năm 2018, chương trình xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2018 và chương trình thông qua Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2018 chậm nhất vào ngày 04/11/2017.

10/24/2017 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBáo cáo tổng kết,  phương hướng, nhiệm vụ, Chương trình làm việc521-bao-cao-tong-ket-cong-tac-nam-2017-phuong-huong-nhiem-vu-nam-2018-va-dang-ky-chuong-trinh-lam-viec-nam-2018-cua-ubnd-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2016-2020Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2016-2020

TTĐT -  UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3584/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020 và Chương trình số 22-CTr/TU ngày 15/8/2016 của Tỉnh ủy về “Phát triển đô thị theo hướng văn minh, giàu đẹp và nâng cao chất lượng sống của nhân dân”.

Theo đó, về phát triển đô thị, tỉnh tiếp tục thu hút đầu tư các dự án thương mại dịch vụ tại Khu đô thị mới, tạo điều kiện sống tốt nhằm thu hút người dân đến sinh sống và làm việc. Đồng thời xác định một số khu vực ưu tiên cải tạo, chỉnh trang gắn với phát triển các dự án đô thị tại các đô thị cũ trên địa bàn toàn tỉnh để có kế hoạch đầu tư, thu hút đầu tư; từng bước xây dựng đô thị Bình Dương gắn với đề án “Thành phố thông minh - mô hình Ba Nhà”.

Về phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, đầu tư các dự án giao thông mang tính liên kết vùng nhằm kết nối Bình Dương với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điêm phía Nam; tiếp tục đầu tư đường Mỹ Phước - Tân Vạn đến Bàu Bàng để tạo sự kết nối các đô thị phía Bắc và triển khai dự án tuyến xe buýt nhanh đi vào hoạt động; phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng đồng thời với việc đầu tư phương tiện vận chuyển. Đảm bảo cung ứng điện, dịch vụ viễn thông đầy đủ, chỉnh trang hệ thống cáp viễn thông, từng bước ngầm hóa mạng cáp điện lực, viễn thông tại khu vực nội thị. Phấn đấu phủ sóng wifi đến từng đô thị trọng điểm. Đảm bảo nhu cầu sử dụng nước đúng định hướng và nhu cầu thực tiễn, từng bước xây dựng hệ thống thoát nước kết hợp xử lý nước thải. Xây dựng nhà tang lễ tại thành phố Thủ Dầu Một và các thị xã đảm bảo đạt tiêu chí nâng cấp đô thị.


Xây dựng đô thị Bình Dương gắn với đề án “Thành phố thông minh - mô hình Ba Nhà”

Về phát triển kết cấu hạ tầng xã hội, cập nhật, bổ sung các thiết chế văn hóa trên địa bàn; tiếp tục thu hút đầu tư đối với các dự án công trình văn hóa tầm cỡ quốc gia và quốc tế; khuyến khích, đẩy mạnh xã hội hóa để tăng thêm nguồn đầu tư; đầu tư xây dựng các không gian công cộng, đa chức năng để thực hiện tốt việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; đầu tư nhà vệ sinh thông minh ở các nơi công cộng, trường học và bệnh viện bằng nguồn vốn ngân sách và xã hội hóa.

Về nâng cao chất lượng sống người dân, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động; huy động các nguồn lực để thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công cách mạng và hộ nghèo. Nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng kịp thời về số lượng và chất lượng lao động cho nền kinh tế phát triển. Xây dựng phát triển ngành y tế từng bước hiện đại, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng nền hành chính công đảm bảo tính công khai, minh bạch, tinh gọn, phục vụ nhanh chóng yêu cầu của xã hội. Quy hoạch, khôi phục và duy trì các lễ hội văn hóa có giá trị, trùng tu các di sản văn hóa đã được công nhận trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang, lễ hội. Tuyên truyền, vận động nhân dân góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn hóa và văn minh đô thị, phát huy dân chủ gắn với nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Trên cơ sở những nhiệm vụ chủ yếu trong Kế hoạch này, Giám đốc các sở, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo xây dựng, thực hiện kế hoạch có liên quan đến sở, ngành, địa phương mình quản lý. Đồng thời xây dựng nhiệm vụ cụ thể trong kế hoạch hằng năm để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và hiệu quả.

1/4/2017 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, Chương trình phát triển đô thị, tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2016-2020, Phát triển đô thị, văn minh, giàu đẹp, nâng cao chất lượng sống, nhân dân901-ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-phat-trien-do-thi-giai-doan-2016-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
1.00
121,000
0.50
121000
181,500
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình DươngChương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - Nhằm khắc phục và đẩy lùi lãng phí đang diễn ra trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội hiện nay, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, thời gian lao động, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 527/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Thực hiện CLP trong sử dụng nguồn lực, tài nguyên thiên nhiên để góp phần đưa tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng bình quân 8,3%/năm; quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách nhà nước, đảm bảo thu đúng, thu đủ, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế; CLP trong mua sắm tài sản nhà nước; phấn đấu tinh giản biên chế hành chính ở mức tối đa trên cơ sở nâng cao hiệu suất, hiệu quả làm việc trong các cơ quan nhà nước…

Căn cứ Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2016-2020 của tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp nhà nước, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo xây dựng Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2016-2020 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình và của các cấp, các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Theo đó, bên cạnh việc triển khai thực hiện tốt Chương trình THTK, CLP của UBND tỉnh, cần xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, tiêu chí đánh giá tiết kiệm và đề ra những giải pháp, biện pháp cần thực hiện để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí đề ra. Riêng đối với doanh nghiệp nhà nước phải cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước.

Giao Sở Tài chính theo dõi, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình này, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định.

3/21/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Chương trình, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giai đoạn 2016-2020 13-chuong-trinh-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-giai-doan-2016-2020-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.35
121000
42,350
Định mức hỗ trợ xây mới công trình xử lý chất thải chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình DươngĐịnh mức hỗ trợ xây mới công trình xử lý chất thải chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết địnhvề việc ban hành định mức hỗ trợ xây mới công trình xử lý chất thải chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, định mức hỗ trợ một lần đến 50% giá trị xây dựng công trình khí sinh học-Biogas. Mức hỗ trợ không quá 5.000.000 đồng (năm triệu đồng/1 công trình/1 hộ).​

Đối tượng áp dụng là các hộ gia đình trực tiếp chăn nuôi lợn, trâu, bò, trừ các hộ chăn nuôi gia công cho các doanh nghiệp được quy định tại Điều 1, Thông tư số 205/2015/TT-BTC, đáp ứng điều kiện quy mô thường xuyên không ít hơn 05 con lợn nái hoặc 10 con lợn thịt hoặc 03 con bò và tương đương.

Cơ chế tài chính và phương thức hỗ trợ được quy định tại Khoản 3, Điều 2, Thông tư số 205/2015/TT-BTC.

3/2/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtđịnh mức hỗ trợ,  công trình xử lý chất thải chăn nuôi, công trình khí sinh học-Biogas487-dinh-muc-ho-tro-xay-moi-cong-trinh-xu-ly-chat-thai-chan-nuoi-nong-ho-giai-doan-2017-2020-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
210.00
121,000
0.40
121000
25,458,400
Trao Giải thưởng Môi trường tỉnh Bình Dương năm 2017Trao Giải thưởng Môi trường tỉnh Bình Dương năm 2017

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức trao Giải thưởng Môi trường tỉnh Bình Dương năm 2017.

Giải thưởng Môi trường tỉnh Bình Dương được xét tặng và công bố 2 năm một lần, có giá trị trong thời gian 4 năm. Đối tượng xét tặng là các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Không xét tặng cho tổ chức, cá nhân đã được trao tặng giải thưởng ở lần trước liền kề trên cùng một lĩnh vực hoặc đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam ở năm trước đó.

Lĩnh vực tham gia xét tặng giải thưởng gồm: Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; giáo dục, đào tạo, truyền thông, tham vấn, tư vấn, phản biện, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu tới môi trường, khắc phục sự cố, xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường; bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học; thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ của các cá nhân và tổ chức, cộng đồng đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng: từ ngày phát động Giải thưởng đến hết ngày 15/4/2017 (tính theo dấu Bưu điện đối với các hồ sơ gửi qua đường bưu điện). Địa điểm tiếp nhận: Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương; địa chỉ: tầng 7, tháp B, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương; điện thoại: 0650.3834765, Fax: 0650.3838556.

3/31/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Kế hoạch, trao Giải thưởng Môi trường, Giải thưởng Môi trường tỉnh Bình Dương năm 2017, tổ chức, cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp, bảo vệ môi trường781-trao-giai-thuong-moi-truong-tinh-binh-duong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Chương trình làm việc tháng 4/2017 của UBND tỉnhChương trình làm việc tháng 4/2017 của UBND tỉnh

TTĐT - Ngày 30/3/2017, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo về Chương trình làm việc tháng 4/2017 của UBND tỉnh.

Theo đó, từ ngày 24 đến 28/4/2017, UBND tỉnh sẽ thông qua: Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 năm 2017; Đề án đề nghị công nhận thành phố Thủ Dầu Một đạt tiêu chuẩn đô thị loại I (dự kiến trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2017 của HĐND tỉnh); Quy định về việc xem xét, tôn vinh chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình Dương. 


3/31/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Thông báo, chương trình làm việc tháng 4/2017, chương trình làm việc của UBND tỉnh Bình Dương915-chuong-trinh-lam-viec-thang-4-2017-cua-ubnd-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.20
121000
24,200
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2016-2020Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2016-2020

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020”.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin (CNTT) trong tất cả lĩnh vực quản lý của các cấp chính quyền, bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động của cơ quan N​hà nước các cấp, nhằm tăng tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động, xây dựng Chính quyền điện tử, góp phần xây dựng tỉnh Bình Dương trở thành đô thị thông minh theo hướng bền vững, văn minh, hiện đại và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đáp ứng nhu cầu thực tế, công khai, minh bạch, phục vụ mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau nhằm làm giảm số lần và thời gian thực hiện thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp. Tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trọng điểm của tỉnh với nhau và với các hệ thống cấp quốc gia, tạo lập môi trường chia sẻ thông tin qua mạng rộng khắp giữa các cơ quan trên cơ sở khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Dương.

Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT hiện đại, đồng bộ, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, hình thành môi trường làm việc điện tử liên thông, rộng khắp, phát triển các cơ sở dữ liệu trọng điểm của tỉnh. Đẩy mạnh việc đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu ứng dụng và phát triển CNTT. Thực hiện thành công các mục tiêu hàng năm của Chính phủ về Chính phủ điện tử.


Nhân viên kỹ thuật Sở Thông tin và Truyền thông quản lý các sever tại Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, UBND cấp huyện, các doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét phê duyệt điều chỉnh các nội dung của Kế hoạch đảm bảo phù hợp với tiến độ và tình hình thực tế. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tham mưu điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 theo quy định để đảm bảo cân vốn thực hiện Kế hoạch. Hướng dẫn các đơn vị nội dung ứng dụng CNTT, nội dung, thủ tục đầu tư, định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật, cấu hình trang thiết bị tin học, đảm bảo đầu tư mua sắm, trang bị đồng bộ, thống nhất.

Sở Nội vụ chủ trì xây dựng quy định về thi đua khen thưởng, đưa kết quả triển khai ứng dụng CNTT của cơ quan Nhà nước là một trong những tiêu chí xét thi đua hàng năm. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức xây dựng và thực hiện các giải pháp nhằm kết hợp chặt chẽ việc triển khai Kế hoạch này với Chương trình cải cách hành chính.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, trình UBND tỉnh quyết định việc bố trí vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách tỉnh cho các dự án, nhiệm vụ trong dự toán ngân sách hàng năm cho ứng dụng CNTT của các cơ quan Nhà nước, đảm bảo cân đối, bố trí vốn thực hiện Kế hoạch theo đúng tiến độ.

Sở Tài chính cân đối, bố trí ngân sách hàng năm cho các dự án, nhiệm vụ ứng dụng CNTT của các cơ quan Nhà nước, bố trí kinh phí đảm bảo hoạt động thường xuyên cho CNTT đối với các cơ quan, đơn vị.


5/17/2016 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtứng dụng công nghệ thông tin, quản lý, cơ quan nhà nước, chính quyền điện tử, giai đoạn 2016-2020211-ke-hoach-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-hoat-dong-cua-co-quan-nha-nuoc-giai-doan-2016-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sốngTăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chương trình hành động xác định các nhiệm vụ chủ yếu để UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các ngành tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết số 04-NQ/TW đã đề ra. Cụ thể: Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW; đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu của Nghị quyết số 04-NQ/TW; đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế và thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 5-NQ/TW ngày 01/11/2016 và Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; xây dựng chính quyền thân thiện, công sở thân thiện; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tinh giản biên chế gắn với cải cách công vụ, công chức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh xã hội hóa, cung ứng dịch vụ công, quản lý sản xuất phục vụ người dân và phát triển xã hội; xây dựng quy định tăng thẩm quyền và đề cao trách nhiệm người đứng đầu; hoàn thiện thể chế về quản lý cán bộ, công chức, viên chức; khắc phục những bất cập trong công tác cán bộ; đẩy mạnh thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính; phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chương trình hành động này; chỉ đạo xây dựng, ban hành Chương trình hành động của cơ quan, đơn vị, địa phương và cụ thể hóa các nhiệm vụ hàng năm; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 31/10 hàng năm.

4/12/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Quyết định, Chương trình hành động, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn suy thoái đạo đức chính trị, tự chuyển biến, tự chuyển hóa493-tang-cuong-xay-dung-chinh-don-dang-ngan-chan-day-lui-suy-thoai-ve-tu-tuong-chinh-tri-dao-duc-loi-sonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luậtNâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật

TTĐT - Thực hiện văn bản số 751/BTP-PBGDPL ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn về việc nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân về vai trò của tủ sách pháp luật trong công tác thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Phối hợp với ngành Tư pháp xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật, gắn với hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4. Thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý, bảo quản, khai thác tủ sách pháp luật tại Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg. Định kỳ luân chuyển, trao đổi sách, tài liệu pháp luật giữa tủ sách pháp luật cấp xã với các thiết chế văn hóa, thông tin cơ sở (thư viện, điểm bưu điện văn hóa xã, nhà văn hóa, trung tâm học tập cộng đồng...). Khuyến khích đa dạng hóa các loại hình tủ sách pháp luật.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trong cơ quan, đơn vị, coi đây là một nhiệm vụ thường xuyên. Đánh giá thực trạng thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg và đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể gửi về UBND tỉnh thông qua Sở Tư pháp trước ngày 20/11/2017.

4/14/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Công văn, nâng cao hiệu quả, xây dựng, quản lý, khai thác, tủ sách pháp luật539-nang-cao-hieu-qua-xay-dung-quan-ly-khai-thac-tu-sach-phap-luaThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.25
121000
30,250
Tiêu chí xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính phức tạp trên địa bàn tỉnh Bình DươngTiêu chí xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính phức tạp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết địnhvề việc quy định tiêu chí xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính phức tạp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2017.

Theo đó, các hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) được coi là phức tạp phải đáp ứng một trong các tiêu chí: Phạm vi rộng, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực; ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức; nhiều tình tiết phức tạp mà không thuộc trường hp giải trình hoặc thuộc trường hp giải trình theo quy định tại Điều 61 Luật Xử lý VPHC; có nhiều văn bản, tài liệu mâu thuẫn cần thời gian xác minh; đối tượng vi phạm là cá nhân, tổ chức nước ngoài.

Việc chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt VPHC phức tạp chỉ áp dụng trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý VPHC theo quy định.

Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, địa phương khi được giao nhiệm vụ trưởng đoàn hoặc chủ trì thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý VPHC có trách nhiệm xác định các hồ sơ xử phạt VPHC phức tạp.

9/1/2017 4:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtvi phạm hành chính,  phức tạp908-tieu-chi-xac-dinh-ho-so-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-phuc-tap-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
237.00
121,000
0.40
121000
28,725,400
Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ emTăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em

TTĐT - Ngày 12/4,/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ; truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống đuối nước trẻ em.

Bên cạnh đó, kiểm tra, rà soát phát hiện kịp thời các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em trong dịp nghỉ hè, mùa mưa bão. Hỗ trợ việc dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em tại cộng đồng, trường học. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông đường thủy, phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em tại cơ sở; xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm. Bố trí ngân sách, vận động sự tham gia của cộng đồng trong phòng, chống đuối nước trẻ em, dạy bơi và dạy các kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em; xây dựng, tổ chức các điểm vui chơi an toàn cho trẻ em, đặc biệt vào dịp học sinh nghỉ hè. Đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành về phòng, chống đuối nước trẻ em tại địa phương.

Hàng năm, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan đôn đốc và kiểm tra các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện các chỉ đạo trên; đồng thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trước ngày 20/11/2017.

4/14/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Công văn, tăng cường, phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em39-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-tai-nan-duoi-nuoc-tre-eThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình DươngTruyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạchtruyền thông hoạt động kiểm soát soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương, Liên đo​​​àn Lao động tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã giám sát việc tiếp nhận, thực hiện TTHC, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính; lồng ghép việc tuyên truyền các nội dung hoạt động kiểm soát TTHC với việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; làm phóng sự, viết tin, bài đăng tải lên các phương tiện thông tin đại chúng về thực tế cách làm hay, điểm sáng trong cải cách, kiểm soát TTHC; mở chuyên mục "Chung tay cải cách TTHC" trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương; tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng chuyên mục "Chung tay cải cách TTHC" trên Báo Bình Dương; tổ chức đoàn báo chí đi thực tế về công tác cải cách, kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết TTHC trong và ngoài tỉnh; tổ chức các hoạt động triển lãm, cuộc thi, hội thi liên quan đến cải cách hành chính, kiểm soát TTHC với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng; tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan công tác kiểm soát TTHC đến tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính tại trụ sở tiếp nhận và giải quyết TTHC của các đơn vị, địa phương…​

12/27/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTTHC,  thủ tục hành chính745-truyen-thong-hoat-dong-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-nam-2018-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
364.00
121,000
0.50
121000
44,104,500
Chương trình làm việc tháng 01/2018 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 01/2018 của UBND tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo​ về Chương trình làm việc tháng 01/2018 của UBND tỉnh.

​Theo đó, trong tuần thứ II của tháng 01 (08 – 12/01/2018), UBND tỉnh sẽ họp thông qua chế độ hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; trong tuần thứ IV của tháng 01 (22 - 26/01/2018), UBND tỉnh sẽ họp báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 01/2018.

1/5/2018 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchương trình làm việc,  UBND tỉnh602-chuong-trinh-lam-viec-thang-01-2018-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
102.00
121,000
0.00
121000
12,342,000
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, y tế, lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2018Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, y tế, lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2018

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2018.

Theo đó, Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, các chính sách do địa phương ban hành liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội để đề xuất sửa đi, b sung, bãi bỏ trong Quý II năm 2018 Tổ chức tiếp nhận, thu thập, xử lý thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh. Tổ chức kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội trong tháng 9 năm 2018. Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong Quý III năm 2018.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả gửi về Sở Tư pháp trước ngày 07/10/2018. Sở Tư pháp tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp trước ngày 15/10/2018.

2/2/2018 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết313-theo-doi-tinh-hinh-thi-hanh-phap-luat-ve-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-trong-linh-vuc-tai-nguyen-va-moi-truong-y-te-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
300.00
121,000
0.50
121000
36,360,500
Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị ​Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị ​

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phổ biên nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (Công ước ICCPR) và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân" năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


​Theo đó, Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương, UBND huyện, thị xã, thành phố biên soạn và phát hành tờ gấp pháp luật, tài liệu tóm tắt, đề cương với nội dung cơ bản của Công ước ICCPR và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị phù hợp với các đối tượng trong Quý III/2018; lồng ghép trong các đợt tập huấn kiến thức pháp luật để tổ chức quán triệt, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật và lồng ghép tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị, các văn bản quy phạm pháp luật khác cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong các buổi sinh hoạt "Ngày pháp luật" hàng tháng và trong dịp tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2018; tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung cơ bản của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Dân sự; kiểm tra, sơ kết thực hiện Đề án trong Quý IV/2018.

3/2/2018 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtCông ước ICCPR814-day-manh-pho-bien-noi-dung-co-ban-cua-cong-uoc-quoc-te-va-phap-luat-viet-nam-ve-cac-quyen-dan-su-chinh-tri-Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
357.00
121,000
0.50
121000
43,257,500
Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Bình Dương năm 2017-2018Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Bình Dương năm 2017-2018

TTĐT - Ngày 12/01/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) các cấp tỉnh Bình Dương năm 2017-2018.

Theo đó, đối với cấp xã, tổ chức thi đấu từ 06 môn thể thao trở lên, thời gian tổ chức trước 31/5/2017. Đối với cấp huyện, tổ chức thi đấu từ 12 môn thể thao trở lên, thời gian tổ chức trước ngày 30/11/2017. Chọn thị xã Tân Uyên làm điểm để tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện.

Cấp xã, cấp huyện tùy điều kiện cụ thể lựa chọn tổ chức các môn thể thao được nhân dân yêu thích, các môn thể thao thế mạnh, môn thể thao dân tộc, truyền thống địa phương. Phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn và huyện, thị xã, thành phố tổ chức Đại hội TDTT.

Đại hội TDTT cấp tỉnh thi đấu 25 môn, bao gồm 18 môn chính thức (điền kinh, bơi lội, bóng bàn, cầu lông, bi sắt, bi da, thể dục dưỡng sinh, việt dã, cờ tướng, cờ vua, quần vợt, karatedo, taekwondo, võ cổ truyền, vovinam, thể dục thể hình, bóng đá, bóng chuyền) và 7 môn hưởng ứng (đua thuyền, bóng rổ, kéo co, đẩy gậy, aerobic, xe đạp, bóng đá nữ). Thời gian tổ chức trước ngày 31/7/2018; địa điểm do Ban tổ chức Đại hội TDTT cấp tỉnh quyết định.


Đại hội TDTT cấp tỉnh có 25 môn thi đấu gồm 18 môn chính thức và 7 môn hưởng ứng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT cấp tỉnh. Chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp ở địa phương và các ngành, đơn vị. Lập dự toán trình UBND tỉnh xem xét cân đối kinh phí tố chức Đại hội TDTT cấp tỉnh và tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII trong kế hoạch ngân sách hàng năm. Tham mưu thành lập Ban chỉ đạo Đại hội TDTT các cấp và Ban tổ chức Đại hội TDTT cấp tỉnh lần thứ V năm 2018.

Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, bố trí nguồn kinh phí tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Bình Dương năm 2017-2018 và tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII, năm 2018.

Các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT; kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy trong quá trình tổ chức Đại hội thể dục, thể thao các cấp tỉnh Bình Dương năm 2017-2018.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Phòng Giáo dục, các trường học và các đơn vị giáo dục trên địa bàn tham gia và hỗ trợ tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh năm 2017-2018.

Sở Y tế xây dựng kế hoạch triển khai đảm bảo công tác y tế cho tổ chức Đại hội TDTT các cấp.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình và Báo Bình Dương xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp xã hội, nhằm tích cực vận động người dân tham gia tập luyện TDTT, thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp.

UBND cấp huyện xây dựng, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch và bố trí kinh phí tổ chức Đại hội TDTT các cấp đảm bảo mục tiêu, yêu cầu và thời gian quy định trong Kế hoạch này, phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện kinh tế-xã hội của địa phương.

1/18/2017 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, tổ chức, Đại hội Thể dục thể thao, các cấp, tỉnh Bình Dương, năm 2017-2018964-ke-hoach-to-chuc-dai-hoi-the-duc-the-thao-cac-cap-tinh-binh-duong-nam-2017-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.30
121,000
0.50
121000
96,800
Phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình DươngPhòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - Nhằm chủ động thực hiện công tác phòng tránh, ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh cho động vật thuỷ sản nuôi trên địa bàn tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch gia súc, gia cầm tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch số 93/KH-BCĐ về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017.


Theo đó, Kế hoạch xây dựng các giải pháp phòng bệnh gồm: Công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn; kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật thủy sản; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y thủy sản; quan trắc môi trường; giám sát dịch bệnh thủy sản. Các biện pháp chống dịch gồm: Thu thập thông tin dịch bệnh; biện pháp xử lý; công bố dịch; công bố hết dịch.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan thực hiện các nội dung của Kế hoạch; tổ chức thực hiện vùng nuôi thủy sản an toàn tại địa phương; quản lý cơ sở, vùng nuôi thủy sản an toàn theo chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời tham mưu UBND tỉnh kế hoạch dự trù về vật tư, hóa chất, kinh phí để triển khai các biện pháp phòng, chống bao gồm cả hỗ trợ cho người nuôi có thủy sản mắc bệnh buộc phải tiêu hủy, cả khi dịch bệnh xảy ra nhưng chưa đủ điều kiện công bố dịch và khi công bố dịch. Chỉ đạo, giám sát việc xử lý, tiêu hủy thủy sản nhiễm bệnh, nghi nhiễm bệnh và huy động lực lượng tham gia chống dịch ở địa phương theo đề nghị của cơ quan thú y. Kiểm tra hướng dẫn việc sử dụng hóa chất từ Quỹ dự phòng của địa phương theo quy định. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn người nuôi các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh thủy sản nuôi ở địa phương. Thông báo công khai, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, đến từng người nuôi về mùa vụ thả nuôi thủy sản.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực tham mưu cho UBND tỉnh trong việc xây dựng chương trình phòng, chống dịch bệnh thủy sản của tỉnh và kế hoạch hàng năm; phối hợp với các sở, ngành và địa phương trong tỉnh tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản; tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật và mùa vụ nuôi theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thực hiện đúng quy định của Nhà nước về kiểm dịch, kiểm soát dịch bệnh; chỉ được phép sử dụng thức ăn, chế phẩm sinh học, kháng sinh, hóa chất nằm trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.

1/18/2017 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, phòng chống dịch bệnh, động vật thủy sản, trên địa bàn tỉnh Bình Dương, năm 2017185-phong-chong-dich-benh-dong-vat-thuy-san-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình DươngPhòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch gia súc, gia cầm tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch số 94/KH-BCĐ về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017.


Theo đó, Kế hoạch xây dựng các giải pháp về tổ chức, chỉ đạo điều hành; thanh tra, kiểm tra; thông tin tuyên truyền và các giải pháp kỹ thuật nhằm tập trung sự chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp, ngành, đoàn thể và nhân dân trong phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Qua đó, chủ động phát hiện sớm và không để lây lan dịch bệnh, góp phần đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và sức khỏe con người.

Về tổ chức thực hiện, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; thống kê, đánh giá, hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi sau dịch bệnh động vật theo quy định. Chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp cơ quan quản lý chuyên ngành thú y thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và điều tra xử lý ổ dịch, chống dịch; công tác xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.     

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản thực hiện các giải pháp kỹ thuật, thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh. Kịp thời báo cáo định kỳ và đột xuất cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban ngành, đoàn thể liên quan phối hợp thực hiện hiệu quả Kế hoạch này.

1/18/2017 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, phòng chống, dịch bệnh, gia súc, gia cầm, trên địa bàn tỉnh Bình Dương, năm 2017121-phong-chong-dich-benh-gia-suc-gia-cam-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.30
121000
36,300
Kế hoạch truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017Kế hoạch truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

TTĐT -  UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3707/QĐ-UBND về Kế hoạch truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Kế hoạch xây dựng nội dung, phân công nhiệm vụ và thời gian cụ thể cho các sở, ban, ngành, đoàn thể trong công tác truyền thông hoạt động kiểm soát TTHC. Sở Tư pháp là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở ngành, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tuyên truyền về nội dung, vai trò, ý nghĩa của hoạt động kiểm soát TTHC. Đồng thời, tăng cường truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC, công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương tăng cường thời lượng để tuyên truyền, đưa tin về hoạt động cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, cập nhật, đưa tin, bài giới thiệu sáng kiến, kinh nghiệm, gương cá nhân, tập thể tiêu biểu, điển hình trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Mục đích Kế hoạch

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC;

- Tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sự quyết tâm của các cấp, các ngành khắc phục khó khăn, thách thức để thực hiện có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020, từ đó góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại.

- Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông trong việc phản ánh chính xác, kịp thời mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC.

- Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


1/18/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, truyền thông, hoạt động, kiểm soát thủ tục hành chính, tỉnh Bình Dương, năm 2017291-ke-hoach-truyen-thong-hoat-dong-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.30
121000
36,300
Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình DươngKế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3717/KH-UBND về Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


Kế hoạch gồm các nội dung về: Công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC; hoàn thiện thể chế, xây dựng năng lực nghiệp vụ về công tác kiểm soát TTHC; các hoạt động kiểm soát TTHC (quy định TTHC và kiểm soát thực hiện TTHC; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; rà soát, đánh giá TTHC; công tác truyền thông; công tác kiểm tra, giám sát); chế độ thông tin báo cáo.

Kế hoạch yêu cầu người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp tăng cường trách nhiệm trong công tác cải cách TTHC và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xác định công tác kiểm soát TTHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục trong chỉ đạo điều hành của đơn vị, địa phương; đề cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện giải quyết TTHC, góp phần giảm tối thiểu chi phí tuân thủ TTHC cho cả cơ quan nhà nước và người dân, doanh nghiệp. Từ đó thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; tạo được sự hài lòng và niềm tin của tổ chức, cá nhân khi tham gia giải quyết TTHC.

Trên cơ sở Kế hoạch này, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát TTHC năm 2017 tại đơn vị, địa phương.

Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai Kế hoạch này tại các đơn vị, địa phương và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện. Đồng thời phối hợp với Sở Tài chính để cân đối, đảm bảo kinh phí phục vụ cho hoạt động kiểm soát TTHC theo quy định.

1/18/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, kiểm soát, thủ tục hành chính, năm 2017, trên địa bàn tỉnh Bình Dương726-ke-hoach-hoat-dong-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-nam-2017-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnhTạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

TTĐT - Để tập trung thực hiện có hiệu quả cam kết đã ký với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) theo Nghị quyết 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ, ngày 21/3/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nội dung cam kết tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, tỉnh sẽ tăng cường đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn; nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước, tạo đột phá trong cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông nâng cấp dịch vụ công trực tuyến nhằm tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp; nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn, thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo đảm mục tiêu ngăn chặn, phát hiện và xử lý vi phạm, đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật.

Kế hoạch cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành. Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện đầy đủ các quy định tại Luật Doanh nghiệp và các nghị định hướng dẫn thi hành về Khởi sự kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp giảm còn tối đa 02 ngày làm việc (Luật Doanh nghiệp quy định 03 ngày làm việc). Giảm 50% thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cụ thể, thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản chấp thuận địa điểm thực hiện dự án (Luật Đầu tư quy định 05 ngày làm việc). Giảm 50% thời gian trình lấy ý kiến, thẩm định trình quyết định chủ trương, cụ thể, thời gian Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển lấy ý kiến các cơ quan nhà nước liên quan tối đa trong 02 ngày làm việc (Luật Đầu tư quy định 03 ngày làm việc); thời gian lập báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh kể từ ngày nhận hồ sơ còn tối đa 18 ngày làm việc (Luật Đầu tư quy định 25 ngày làm việc). Đồng thời, thành lập tổ công tác nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, hàng quý tổ báo cáo tình hình và tham mưu lãnh đạo giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3/24/2017 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, kế hoạch, cam kết, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, trên địa bàn tỉnh Bình Dương536-tao-lap-moi-truong-kinh-doanh-thuan-loi-cho-cac-doanh-nghiep-tren-dia-ban-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Kế hoạch đầu tư công năm 2018Kế hoạch đầu tư công năm 2018

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định​ về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Theo đó, chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2018 là 7.478 tỷ 578 triệu đồng, gồm: Vốn ngân sách Trung ương và vốn cân đối ngân sách địa phương.

Vốn ngân sách Trung ương là 978 tỷ 578 triệu đồng, chiếm 13,1% tổng vốn đầu tư công năm 2018. Trong đó: Vốn nước ngoài (ODA) là 931 tỷ 594 triệu đồng, bố trí cho 02 dự án vay lại từ Trung ương; vốn chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng là 41 tỷ đồng; hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở là 05 tỷ 984 triệu đồng.

Vốn trong cân đối ngân sách địa phương là 6.500 tỷ đồng, chiếm 86,9% tổng vốn đầu tư công năm 2018. Trong đó: Vốn ngân sách tỉnh tập trung là 3.323 tỷ đồng, bố trí cho 59 danh mục chuẩn bị đầu tư và 128 danh mục thực hiện dự án; vốn xổ số kiến thiết là 1.300 tỷ đồng, bố trí cho 17 danh mục chuẩn bị đầu tư và 58 danh mục thực hiện dự án; vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ cấp huyện là 617 tỷ đồng, bố trí cho 13 mục chuẩn bị đầu tư và 45 danh mục thực hiện dự án.

Vốn ngân sách cấp huyện theo phân cấp là 1.260 tỷ đồng chiếm 19,4% vốn ngân sách địa phương.​

2/2/2018 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết82-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
261.00
121,000
0.50
121000
31,641,500
Tổng vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, Zika và tay chân miệngTổng vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, Zika và tay chân miệng

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường và truyền thông phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, Zika và tay chân miệng trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017.

Điểm chính yếu của Chiến dịch là hoạt động đến tận hộ gia đình, tuyên truyền vận động người dân chủ động tự thực hiện các biện pháp diệt muỗi, loại trừ lăng quăng và hướng dẫn về vệ sinh khi chăm sóc trẻ em trong phòng, chống bệnh tay chân miệng.

Chiến dịch gồm 01 đợt, được chia làm 2 vòng, mỗi vòng cách nhau 1 tuần.  Trong đó, vòng 1 diễn ra từ ngày 22 đến 23/4/2017, vòng 2 từ ngày 29 đến 30/4/2017. Các đợt tiếp theo tùy tình hình dịch bệnh của từng địa phương, Trung tâm Y tế tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại Quyết định 3711/QĐ-BYT ngày 19/9/2014.

Về địa bàn, lấy tuyến xã làm đơn vị triển khai Chiến dịch; lấy thôn, ấp, khu phố, tổ tự quản, tổ dân phố là địa bàn trực tiếp thực hiện Chiến dịch. Tổ chức Lễ phát động ra quân Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường tuyến tỉnh tại thị xã Thuận An.

Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh phân công các thành viên trong Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tham gia chỉ đạo, giám sát Chiến dịch; chỉ đạo hệ thống y tế công lập từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện, xã chuẩn bị tốt các nội dung tham mưu cho Ban chỉ đạo các cấp, làm nòng cốt trong hướng dẫn, thực hiện chuyên môn kỹ thuật; phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện Chiến dịch.

3/31/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Kế hoạch, triển khai chiến dịch, tổng vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, sốt xuất huyết, Zika, tay chân miệng năm 2017981-tong-ve-sinh-moi-truong-phong-chong-dich-benh-sot-xuat-huyet-zika-va-tay-chan-mienThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Triển khai thực hiện Công văn 3758/VPCP-KTTH của Chính phủ: Một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục thiệt hạiTriển khai thực hiện Công văn 3758/VPCP-KTTH của Chính phủ: Một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục thiệt hại
  
TTĐT - Ngày 03-6, UBND tỉnh Bình Dương ban hành văn bản số 1747/UBND-KTTH về việc “Triển khai thực hiện Công văn 3758/VPCP-KTTH ngày 26/5/2014 của Văn phòng Chính phủ về “Một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục thiệt hại”.
 
  
Theo đó, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bình Dương, Bảo hiểm Xã hội Bình Dương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh,Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải quan, Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố phối hợp các đơn vị có liên quan quán triệt và thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3758/VPCP- KTTH ngày 26/5/2014 để bổ sung "Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, tổn thất" do hành vi vi phạm pháp luật gây ra tại tỉnh Bình Dương thời gian qua.
 
Ban Thống kê (được UBND tỉnh Bình Dương thành lập để thẩm định, phân tích và đề xuất các giải pháp về khắc phục thiệt hại tài sản của các doạnh nghiệp tại Quyết định số 1127QĐ-UBND ngày 16/5/2014) có trách nhiệm phân công, đôn đốc các thành viên nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tổ công tác hỗ trợ tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện ngay các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại trên địa bàn - nhất là những doanh nghiệp phải ngừng sản xuất kinh doanh; kịp thời xử lý, kiến nghị tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn phát sinh theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
 
Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo cho các công ty kinh doanh hạ tầng, doanh nghiệp trong khu công nghiệp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo cho doanh nghiệp bên ngoài các khu công nghiệp nắm thông tin về "Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục thiệt hại của Chính phủ, của tỉnh" để doanh nghiệp bị thiệt hại nắm rõ, thực hiện.
  
   
Tích cực triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sản xuất (Ảnh: Hoàng Phạm)
 
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, phát sinh, các đơn vị phải chủ động tham mưu đề xuất UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị UBND tỉnh trình Chính phủ, các bộ ngành (nếu vượt thẩm quyền) xem xét, giải quyết theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp khắc phục hư hại ổn định sản xuất, giúp người lao động bị nghỉ việc, mất việc làm (do doanh nghiệp bị thiệt hại, nhất là các doanh nghiệp bị cháy, thiệt hại nặng,)... sớm làm việc trở lại.
 
Hoài Hương
6/4/2014 10:49 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1043-Trien-khai-thuc-hien-Cong-van-3758VPCP-KTTH-cua-Chinh-phu-Mot-so-giai-phap-ho-tro-doanh-nghiep-khac-phuc-thiet-haiThông tin chỉ đạo, điều hành
Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và nghỉ Tết Dương lịch 2018Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và nghỉ Tết Dương lịch 2018

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo về việc viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017) và nghỉ Tết Dương lịch 2018

Theo đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 22/12/2017.

Tại các huyện, thị xã, thời gian viếng Nghĩa trang Liệt sĩ do UBND huyện, thị xã bố trí.

Các công sở, trụ sở các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và các hộ nhân dân phải treo Quốc kỳ trong ngày 01/01/2018.

Cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và người lao động được nghỉ Tết Dương lịch 01 ngày 01/01/2018.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh phối hợp cùng các ngành có liên quan tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh thật chu đáo, trang nghiêm và an toàn.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các doanh nghiệp…phải bố trí lực lượng trực gác bảo vệ cơ quan, đơn vị và khu phố, ấp; tổ chức làm vệ sinh sạch, gọn ở khu vực cơ quan, đơn vị mình, các tuyến đường giao thông, nơi công cộng và các khu phố, ấp.

12/16/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtviếng nghĩa trang liệt sĩ 372-vieng-nghia-trang-liet-si-nhan-dip-ky-niem-73-nam-ngay-thanh-lap-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-va-nghi-tet-duong-lich-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
205.00
121,000
0.40
121000
24,853,400
Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường và truyền thông phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, Zika và tay chân miệng tỉnh Bình Dương năm 2018Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường và truyền thông phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, Zika và tay chân miệng tỉnh Bình Dương năm 2018

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạchtriển khai Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường và truyền thông phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, Zika và tay chân miệng tỉnh Bình Dương năm 2018 (gọi tắt là Chiến dịch).

Theo đó, mục tiêu của Chiến dịch là 100% phương tiện thông tin đại chúng tuyến tỉnh, huyện, xã đồng loạt tuyên truyền trước và trong Chiến dịch; 100% UBND huyện, thị, thành phố ký cam kết cùng Sở Y tế tỉnh Bình Dương thực hiện Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường; 100% xã, phường, thị trấn đồng loạt tổ chức lễ phát động Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường; sau Chiến dịch, các chỉ số về côn trùng, số ca bệnh sốt xuất huyết, bệnh do vi rút Zika, bệnh tay chân miệng giảm rõ rệt so với trước Chiến dịch…

 Chiến dịch được tổ chức làm 01 đợt, chia thành 02 vòng. Vòng 1: Ngày 14-15/4/2018; vòng 2: Ngày 21-22/4/2018.

 Chiến dịch lấy tuyến xã làm đơn vị triển khai; lấy ấp, khu phố (gọi chung là ấp), tổ tự quản, tổ dân phố (gọi chung là tổ) là địa bàn trực tiếp thực hiện Chiến dịch.

 UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Tỉnh Đoàn, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các cơ quan truyền thông đại chúng và các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội  liên quan trên địa bàn tỉnh thực hiện Kế hoạch này.

3/5/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết sốt xuất huyết Bình Dương 2018, Zika Bình Dương 2018, tay chân miệng Bình Dương 2018, Bình Dương phòng bệnh 2018666-chien-dich-tong-ve-sinh-moi-truong-va-truyen-thong-phong-chong-dich-benh-sot-xuat-huyet-zika-va-tay-chan-mieng-tinh-binh-duong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
282.00
121,000
0.40
121000
34,170,400
Kế hoạch hành động về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020Kế hoạch hành động về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ hành động về chăm sóc sức khỏe (CSSK) bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, Sở Y tế phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc các giải pháp về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc thiết yếu, khoa học, công nghệ, cụ thể là xây dựng cơ sở vật chất cho các tuyến, bổ sung đy đủ các dụng cụ, trang thiết bị cho các Trung tâm Y tế theo đúng quy định; cung cấp các thuốc cần thiết cho phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh, đồng bộ các trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế cho các Trạm Y tế xã vùng khó khăn… Bên cạnh đó, đảm bảo tài chính, đổi mới phương thức chi trả nhằm tăng khả năng tiếp cận và chất lượng dịch vụ CSSK bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em; bổ sung nguồn nhân lực chuyên ngành và nâng cao năng lực chuyên môn phụ sản, nhi sơ sinh cho y tế các tuyến; tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý, hoàn thiện cơ chế chính sách có liên quan đến sức khỏe bà mẹ, trẻ em; tăng cường truyền thông và tuyên truyền vận động; ứng dụng công nghệ thông tin và cải thiện chất lượng thống kê báo cáo y tế; nâng cao tính sẵn có và chất lượng dịch vụ CSSK bà mẹ trẻ em, chú trọng phát triển các dịch vụ chăm sóc sản khoa, chăm sóc sơ sinh, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ nhỏ.

Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể là tăng cường tiếp cận và nâng cao chất lượng CSSK bà mẹ trước, trong và sau sinh và chất lượng chăm sóc trẻ sơ sinh, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ nhỏ, ưu tiên những khu vực, vùng khó khăn nhằm thu hẹp sự chênh lệch về tình trạng sức khỏe và tử vong mẹ, trẻ sơ sinh, trẻ em giữa các khu vực vùng.

9/15/2017 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchăm sóc sức khoẻ,  bà mẹ,  trẻ sơ sinh,  trẻ em,  khám sức khoẻ,  phụ nữ mang thai582-ke-hoach-hanh-dong-ve-cham-soc-suc-khoe-ba-me-tre-so-sinh-va-tre-em-tinh-binh-duong-giai-doan-2017-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
360.00
121,000
0.40
121000
43,608,400
Thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình DươngThực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch​ triển khai thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hoá – Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​Theo đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các hoạt động xây dựng cộng đồng gắn kết, tiến bộ, hòa nhập, bình đẳng và mang lại lợi ích cho người dân; xây dựng xã hội học tập hướng đến người dân; triển khai các dịch vụ về chăm sóc sức khỏe, các hoạt động về văn hóa, nâng cao thể lực tinh thần cho người dân, hướng đến một cộng đồng tự lực, tự cường; mở rộng các hình thức quảng bá, thu hút các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh hướng đến quá trình hội nhập; triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng bền vững, các hoạt động hướng người dân vào ứng dụng khoa học công nghệ trong quá trình hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp đạt hiệu quả cao; tổ chức theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, ngoại giao văn hóa; phối hợp vận động, điều phối viện trợ của các tổ chức phi Chính phủ và các cá nhân nước ngoài nhằm góp phần vào công cuộc phát triến kinh tế - xã hi. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể phi hợp thực hiện chính sách xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về xây dựng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN.

Định kỳ 06 tháng, hàng năm các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch về UBND tỉnh (đồng thời gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổng hợp).​

9/7/2017 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtASEAN,  cộng đồng văn hoá - xã hội589-thuc-hien-cac-muc-tieu-cua-cong-dong-van-hoa-xa-hoi-asean-den-nam-2025-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
384.00
121,000
0.50
121000
46,524,500
1 - 30Next