Tin chỉ đạo điều hành - Thông tin chỉ đạo, điều hành
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc thành lập 02 chốt kiểm dịch động vật liên ngành tạm thời thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh.

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 (gọi tắt là Chỉ thị).

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc thực hiện chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019 (gọi tắt là Kế hoạch).

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự và phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội năm 2019.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức trao Giải thưởng Môi trường tỉnh Bình Dương năm 2019.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc phối hợp xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hoạt động và kinh phí năm 2019 của Dự án "Quỹ toàn cầu Phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2018 – 2020" do Quỹ toàn cầu Phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ (gọi tắt là Kế hoạch).

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Kế hoạch).

 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Kế hoạch hành động ứng phó với bệnh dịch tả heo Châu PhiKế hoạch hành động ứng phó với bệnh dịch tả heo Châu Phi

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với bệnh dịch tả heo Châu Phi (gọi tắt là Kế hoạch).

Theo đó, đối với tình huống chưa phát hiện bệnh dịch tả heo Châu Phi, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ứng phó dịch bệnh như: Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó của địa phương; chuẩn bị vật tư, hóa chất, phương tiện, nhân lực và các phương án cụ thể trong mỗi tình huống ứng phó dịch; chủ động dự trù nơi tiêu hủy, chôn, đốt heo và sản phẩm heo khi cần thiết, đặc biệt trong các trường hợp phải tiêu hủy số lượng lớn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn có liên quan khi cần thiết; chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tuyên truyền việc thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi heo; tham mưu triển khai các giải pháp kỹ thuật tương ứng với các tình huống ứng phó của kế hoạch; rà soát, thống kê tổng đàn heo cụ thể theo số trại, số hộ chăn nuôi của từng địa phương (ở cấp huyện); chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu và nhân lực​​ cần thiết cho việc tổ chức giám sát, điều tra ổ dịch, lấy mẫu xét nghiệm và chống dịch khi dịch bệnh xảy ra.

Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương tăng cường công tác truyền thông về nguy cơ bệnh dịch tả heo Châu Phi xâm nhiễm từ nước ngoài vào Việt Nam thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán heo không rõ nguồn gốc, không hợp pháp; phổ biến các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học để nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật…

Đối với tình huống phát hiện ổ dịch tả heo Châu Phi, đề nghị UBND các cấp và các cơ quan chức năng tích cực, khẩn trương phối hợp và tổ chức xử lý ổ dịch, chống dịch theo các quy định của Luật Thú y, Công điện số 1194/CĐ-TTg ngày 12/09/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện khẩn số 6741/CĐ-BNN-TY và Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp v​à Phát triển nông thôn và các quy định, hướng dẫn có liên quan khác.

Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thú y phối hợp với UBND các cấp tại địa phương có phát hiện bệnh dịch tả heo Châu Phi tổ chức tiêu hủy toàn bộ đàn heo bị bệnh trong vòng 24 giờ, áp dụng kỹ thuật, phương pháp tiêu hủy theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thú y.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản thực hiện các giải pháp kỹ thuật, thông tin tuyên truyền để kịp thời ứng phó với dịch bệnh; phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh quyết định phê duyệt chính sách, kinh phí thực hiện các hành động ứng phó với dịch bệnh; kịp thời báo cáo định kỳ và đột xuất cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cũng như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về diễn biến tình hình dịch bệnh, kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ, khắc phục hậu quả do dịch bệnh gây ra và khôi phục chăn nuôi sau dịch bệnh…

Kế hoạch ​​​​

12/20/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtứng phó, dịch tả heo, Châu Phi37-ke-hoach-hanh-dong-ung-pho-voi-benh-dich-ta-heo-chau-phThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
641.00
121,000
0.00
121000
77,561,000
/PublishingImages/2018-12/Tin 7 ngay 28.12.18.mp3
Tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở Tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch về việc tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 (gọi tắt là Kế hoạch).

Theo đó, UBND cấp huyện chủ động tổ chức tổng kết bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả và gửi báo cáo kết quả tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở (tính từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018) về Sở Tư pháp trước ngày 20/3/2019 để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp. Trong đó tập trung vào những nội dung chính sau đây: Công tác chỉ đạo, hướng dẫn thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở (ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở); công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; tình hình, kết quả thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; công tác kiểm tra, đánh giá việc triển khai, thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở; kiến nghị, đề xuất.

Sở Tư pháp theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc kịp thời việc tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở ở các huyện, thị xã, thành phố; tham mưu tổng kết 05 năm thi hành Luật trên địa bàn tỉnh bằng hình thức phù hợp; tham mưu UBND tỉnh xây dựng báo cáo tổng kết báo cáo Bộ Tư pháp, Chính phủ; phối hợp Sở Nội vụ trình cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong 05 năm thi hành Luật.

Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

Kế hoạch ​​

3/4/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTổng kết, 05 năm, thi hành, Luật Hòa giải, cơ sở 415-tong-ket-05-nam-thi-hanh-luat-hoa-giai-o-co-soThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
345.00
121,000
0.00
121000
41,745,000
/PublishingImages/2019-03/tin 9- TK 5 nam thi hanh luat hoa gia co so.mp3
Tiêu chí xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính phức tạp trên địa bàn tỉnh Bình DươngTiêu chí xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính phức tạp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết địnhvề việc quy định tiêu chí xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính phức tạp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2017.

Theo đó, các hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) được coi là phức tạp phải đáp ứng một trong các tiêu chí: Phạm vi rộng, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực; ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức; nhiều tình tiết phức tạp mà không thuộc trường hp giải trình hoặc thuộc trường hp giải trình theo quy định tại Điều 61 Luật Xử lý VPHC; có nhiều văn bản, tài liệu mâu thuẫn cần thời gian xác minh; đối tượng vi phạm là cá nhân, tổ chức nước ngoài.

Việc chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt VPHC phức tạp chỉ áp dụng trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý VPHC theo quy định.

Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, địa phương khi được giao nhiệm vụ trưởng đoàn hoặc chủ trì thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý VPHC có trách nhiệm xác định các hồ sơ xử phạt VPHC phức tạp.

9/1/2017 4:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtvi phạm hành chính,  phức tạp908-tieu-chi-xac-dinh-ho-so-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-phuc-tap-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
237.00
121,000
0.40
121000
28,725,400
Phối hợp xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủPhối hợp xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc phối hợp xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ.

​Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Công văn số 1587/VPCP-TCCB ngày 26/02/2019 của Văn phòng Chính phủ , Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ triển khai hiệu quả Đề án xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet).

Văn bản​ 

3/11/2019 2:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtPhối hợp, xây dựng, Hệ thống, thông tin, phục vụ, họp, xử lý, công việc, Chính phủ308-phoi-hop-xay-dung-he-thong-thong-tin-phuc-vu-hop-va-xu-ly-cong-viec-cua-chinh-phThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
130.00
121,000
0.00
121000
15,730,000
Thực hiện chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lậpThực hiện chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc thực hiện chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện các quy định về hợp đồng lao động tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, trong đó không thực hiện việc ký hợp đồng lao động đối với những người làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là công chức trong các cơ quan hành chính hoặc là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên; tiến hành rà soát, giải quyết dứt điểm các trường hợp hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ, thời gian hoàn thành chậm nhất đến ngày 30/6/2019.

Riêng đối với ngành Giáo dục và Đào tạo, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ của ngành, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ để trình UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết.

Đối với nhu cầu hợp đồng lao động phục vụ hoạt động thu phí hàng năm của các cơ quan, đơn vị theo Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ, Sở Nội vụ xác định số lượng người cần thiết phục vụ hoạt động thu phí hàng năm trên cơ sở yêu cầu, khối lượng công việc, bảng mô tả vị trí việc làm do cơ quan, đơn vị xây dựng, phối hợp với Sở Tài chính thông báo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện.

Kể từ tháng 3/2019, tất cả các trường hợp hợp đồng lao động phải chuyển sang ký kết hợp đồng theo Bộ luật Lao động, không được áp dụng bảng lương theo ngạch, bậc của công chức, viên chức để trả tiền công, tiền lương.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện biên chế và chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý.

Văn bản ​​​​​​

3/18/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtThực hiện, chế độ, hợp đồng, lao động, cơ quan, hành chính, nhà nước, đơn vị, sự nghiệp, công lập642-thuc-hien-che-do-hop-dong-lao-dong-trong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-don-vi-su-nghiep-cong-laThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
410.00
121,000
0.00
121000
49,610,000
/PublishingImages/2019-03/tin 2- thuc hien che do hop dong lao dong trong cquan.mp3
 Tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 Tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-BTC ngày 24/12/2018 của Bộ Tài chính về tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Theo đó, Sở Tài chính theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả thị trường trước, trong và sau Tết và gửi báo cáo thực hiện cho Bộ Tài chính, Tỉnh ủy và UBND tỉnh; tập trung quản lý chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm, đúng chế độ; rà soát, ngừng các khoản chi chưa thực sự cấp bách, nội dung chi không thiết thực, không chấp hành đúng quy định về thủ tục hồ sơ, chế độ…

Sở Công Thương phối hợp cùng Ban Chỉ đạo 389 Bình Dương, Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Quản lý thị trường và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, thuế, phí, lệ phí trên địa bàn, đặc biệt đối với những hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu, hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục kê khai giá; có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định; công bố công khai tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm và hình thức xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng. Không để xảy ra hiện tượng lợi dụng thời điểm Tết để tăng giá dây chuyền, tác động ảnh hưởng đến đời sống xã hội. Thực hiện nghiêm, triệt để, có hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, nhất là các mặt hàng vũ khí, chất nổ, pháo, hàng hóa vi phạm môi trường, các mặt hàng có nhu cầu tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán như thuốc lá, rượu bia, gia cầm, thực phẩm; kiểm soát chặt chẽ chất lượng thực phẩm tươi sống nhập khẩu; đặc biệt là ở những khu vực địa bàn trọng yếu…

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm túc quy định về kê khai giá cước và niêm yết giá cước, nhất là đối với xe buýt, taxi và xe khách theo tuyến cố định; đảm bảo mọi hành khách đi xe đều có vé theo đúng giá đã kê khai, niêm yết đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm; công bố công khai tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm và hình thức xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Cục Thuế tăng cường đẩy mạnh các biện pháp kiểm tra, thanh tra chống thất thu, gian lận thuế, giảm nợ đọng thuế và chuyển giá, chấn chỉnh công tác hoàn thuế.

Sở Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn thông tin đầy đủ và kịp thời về các giải pháp điều hành của nhà nước, về tình hình cung, cầu, giá cả thị trường cả nước, các tỉnh lân cận trước, trong và sau Tết; Chương trình bình ổn thị trường của tỉnh gắn với tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin thất thiệt gây bất ổn thị trường, giá cả.

Các sở, ngành chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao và có báo cáo tiến độ thực hiện gửi về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính.

Văn bản ​​​​

1/25/2019 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết bình ổn giá, Tết Nguyên đán, Kỷ Hợi 532--tang-cuong-cong-tac-quan-ly-dieu-hanh-va-binh-on-gia-trong-dip-tet-nguyen-dan-ky-hoi-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
640.00
121,000
0.00
121000
77,440,000
/PublishingImages/2019-01/BINHONGIA.mp3
Danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình DươngDanh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Danh mục​ tài sản mua sắm tập trung và đơn vị thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

Theo đó, Danh mục tài sản mua sắm tập trung gồm: Máy tính các loại (máy chủ, bộ máy tính để bàn, kể cả bộ lưu điện và bàn ghế để máy vi tính), máy tính xách tay, máy in, máy photocopy, máy scan và các thiết bị tương đương; trang thiết bị thuộc các đề án, dự án sử dụng nguồn vốn thưòng xuyên của ngành giáo dục được cấp có thẩm quyền phê duyệt; bàn, ghế học sinh các cấp học; thiết bị đồ chơi ngoài tri các loại.

Nguồn kinh phí thực hiện mua sắm tập trung được cơ quan, người có thẩm quyền giao trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị; nguồn công trái quốc gia, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương; nguồn vốn thuộc các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA…

Đơn vị mua sắm tập trung tập hợp nhu cầu, lập kế hoạch lựa chọn nhà ​thầu cung cấp tài sản; tiến hành lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu; ký thỏa thuận khung với nhà thầu được lựa chọn cung cấp tài sản, phát hành tài liệu mô tả chi tiết các tài sản được lựa chọn; quy định mẫu hợp đồng mua sắm làm cơ sở cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản ký hợp đồng.

Song song đó, UBND tỉnh đã ban hành danh mục 101 trang thiết bị y tế nhỏ lẻ, thông thường, rẻ tiền, mau hư hỏng không áp dụng mua sắm tập trung.

4/10/2018 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtmua sắm tập trung774-danh-muc-tai-san-mua-sam-tap-trung-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
314.00
121,000
0.30
121000
38,030,300
Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Thủ Dầu MộtThành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Thủ Dầu Một

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định ​về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Thủ Dầu Một.

Theo đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Thủ Dầu Một (Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công trực thuộc Văn phòng HĐND UBND thành phố Thủ Dầu Một. Trung tâm có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; có Giám đốc, 01 Phó Giám đốc và các viên chức thuộc biên chế sự nghiệp của UBND thành phố Thủ Dầu Một.

Trung tâm có chức năng là đầu mối tập trung để thực hiện công tác tiếp nhận, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính; cung cấp thông tin, dịch vụ về thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân (theo thẩm quyền của UBND thành phố Thủ Dầu Một).

1/5/2018 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTrung tâm hành chính công, Thủ Dầu Một313-thanh-lap-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-thanh-pho-thu-dau-moThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
172.00
121,000
0.00
121000
20,812,000
Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2019Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2019

TTĐT- UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2019.

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, chủ động xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng của cơ quan, đơn vị phải bám sát hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, đề ra các giải pháp và thời gian thực hiện cụ thể; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện nội dung công tác phòng, chống tham nhũng; thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình nhằm kịp thời phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng theo quy định. Xác định nhiệm vụ tuyên truyền và triển khai, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức, biện pháp thiết thực, hiệu quả, phù hợp với các đối tượng và được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục, đồng bộ làm cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân hiểu và chấp hành nghiêm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, cụ thể: Công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; xây dựng và thực hiện Quy tắc ứng xử, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm khách quan, hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, làm tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính…

Kế hoạch 

2/12/2019 7:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttham nhũng834-thuc-hien-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
121,000
0.00
121000
0
Hệ thống đường dây nóng tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Hệ thống đường dây nóng tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Đề án thí điểm thành lập Hệ thống đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 – 2020. 

Theo đó, khi người dân, doanh nghiệp cần giải đáp thắc mắc, phản ánh, kiến nghị chỉ cần thực hiện liên lạc một trong các cách sau: Gọi đến đầu số (0274)1022, cước phí gọi là mức cước dịch vụ công ích theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông; thư điện tử (Email), tin nhắn SMS; sử dụng các ứng dụng trên Internet (Zalo, Viber, Skype…); các hình thức liên lạc khác.

Các hình thức liên lạc trên sẽ được Hệ thống đường dây nóng tiếp nhận, xử lý. Nhân viên trực Trung tâm liên lạc của Hệ thống đường dây nóng là người đầu tiên nhận thông tin, trả lời thắc mắc, phản ánh, kiến nghị trong phạm vi khả năng và quy định, sau đó chuyển cuộc gọi đến đầu mối các cơ quan, đơn vị; hoặc ghi nhận lại (trường hợp không thể kết nối ngay được với đầu mối các cơ quan, đơn vị), điều phối thông tin ghi nhận được và phản hồi của các cơ quan, đơn vị.

Ngôn ngữ tiếp nhận: Tiếng Việt.

Thời gian tiếp nhận: 24 giờ trong ngày, 7 ngày/tuần (kể cả ngày nghỉ, lễ, Tết).

Việc xây dựng Hệ thống đường dây nóng là cầu nối hữu hiệu giữa chính quyền và người dân, doanh nghiệp thông qua việc nâng cao hiệu quả, tính chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức trong việc tiếp nhận, hướng dẫn, xử lý và trả lời các nhu cầu chính đáng của người dân, doanh nghiệp, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp có liên quan đến: Lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công các cấp tỉnh – huyện – xã; lĩnh vực xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bình Dương; lĩnh vực môi trường, đất đai; lĩnh vực an toàn thực phẩm và chất lượng vật tư nông nghiệp; lĩnh vực giao thông; lĩnh vực hạ tầng cáp viễn thông; tiếp nhận cuộc gọi khẩn cấp cứu thương (115) và chuyển cuộc gọi đến các số khẩn cấp của ngành y tế; các lĩnh vực khác theo yêu cầu thực tế và khả năng của Hệ thống đường dây nóng.​

Đề án​​

8/30/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtđường dây nóng, phản ánh, kiến nghị729-he-thong-duong-day-nong-tiep-nhan-xu-ly-va-tra-loi-phan-anh-kien-nghi-cua-nguoi-dan-doanh-nghiep-tren-dia-ban-tinh-binh-duongThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
469.00
121,000
2.00
121000
56,991,000
/PublishingImages/2018-08/đuongaynong.mp3
Chương trình làm việc tháng 02/2019 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 02/2019 của UBND tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo về Chương trình làm việc tháng 02/2019 của UBND tỉnh.

Theo đó, trong tuần thứ III (11-15/02/2019), UBND tỉnh sẽ báo cáo một số tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Trong tuần thứ V (25/02 – 01/3/2019), UBND tỉnh sẽ báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02 năm 2019.

Thông báo ​​

1/28/2019 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchương trình, UBND tỉnh, 02/2019389-chuong-trinh-lam-viec-thang-02-2019-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
89.00
121,000
0.00
121000
10,769,000
Đăng ký nghĩa vụ quân sự và phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội năm 2019Đăng ký nghĩa vụ quân sự và phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự và phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội năm 2019.

Theo đó, tất cả công dân nam, nữ ở độ tuổi theo quy định đều phải đến trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2019.

Cụ thể, công dân nam đủ 17 tuổi; độ tuổi gọi nhập ngũ là từ đủ 18 tuổi đến 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Công dân nữ đăng ký nghĩa vụ quân sự có độ tuổi từ 18 đến 40 tuổi (sinh năm 2001 đến năm 1979) có ngành nghề chuyên môn kỹ thuật cần cho quân đội theo Nghị định số 14/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về Quy định ngành, chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.​

Các loại phương tiện sau đây thuộc sở hữu của các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và của cá nhân (trừ phương tiện kỹ thuật thuộc sở hữu của các tổ chức, cá nhân nước ngoài và của các doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài) đều phải có trách nhiệm đăng ký lần đầu hoặc đăng ký bổ sung tại Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã nơi cư trú: Phương tiện vận tải cơ giới đường bộ và phương tiện chuyên dùng đường bộ; phương tiện vận tải cơ giới đường thuỷ và phương tiện chuyên dùng đường thuỷ; phương tiện vận tải đường không và phương tiện chuyên dùng hàng không dân dụng; phương tiện xây dựng cầu đường, xây dựng công trình; phương tiện xếp dỡ hàng hoá; phương tiện thông tin liên lạc; phương tiện, thiết bị, vật tư y tế; phương tiện, máy, thiết bị khác.

Cấp xã tiến hành đăng ký nghĩa vụ quân sự và phương tiện kỹ thuật tổ chức từ ngày 01-29/4/2019.

Cơ quan quân sự các cấp phối hợp với thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, ban ngành, đoàn thể, báo, đài để tuyên truyền vận động thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự và phương tiện kỹ thuật theo quy định, đúng thời gian.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cho cơ quan quân sự tổng hợp kết quả đăng ký báo cáo về UBND tỉnh từ ngày 10-20/5/2019.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này và tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh.

Quyết định ​

3/14/2019 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtnghĩa vụ, quân sự, phương tiện, kỹ thuật 230-dang-ky-nghia-vu-quan-su-va-phuong-tien-ky-thuat-thuoc-dien-huy-dong-bo-sung-cho-luc-luong-thuong-truc-cua-quan-doi-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
511.00
121,000
0.00
121000
61,831,000
/PublishingImages/2019-03/tin 4- dang ky NVQS va phuong tien KT nam 2019 (1).mp3
Hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019 Hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019.

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ tiêu tại Quyết định số 3875/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 của UBND tỉnh ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2020 và Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 23/6/2015 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2016-2020; tiếp tục xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên năm 2019 trên cơ sở thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của ngành và địa phương; chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên đối với các ngành và địa phương.

UBND cấp huyện tập trung chỉ đạo UBND cấp xã rà soát các đối tượng thanh niên xung phong cơ sở miền Nam theo Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ, thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến tại Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 29/8/2012, gửi về tỉnh giải quyết theo thẩm quyền; chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu thực hiện chính sách, pháp luật dành cho thanh niên trên địa bàn.

Đoàn Thanh niên các cấp, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội Sinh viên tiếp tục tổ chức tuyên truyền các quy định về thực hiện chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên theo Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 2156/UBND-VX ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tình nguyện dành cho thanh niên được biết.

Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND cấp huyện báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ trước ngày 10/11/2019 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ theo quy định.

3/21/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtHướng dẫn, nhiệm vụ, trọng tâm, thanh niên701-huong-dan-thuc-hien-mot-so-nhiem-vu-trong-tam-trong-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-thanh-nien-nam-2019Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
449.00
121,000
0.00
121000
54,329,000
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa họcTăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.

​Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ngành sử dụng hệ thống CNTT theo hướng hiện đại, thiết thực, hiệu quả tại các cơ sở giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong toàn ngành giáo dục và đào tạo; triển khai hệ thống quản lý hành chính điện tử và liên thông toàn ngành; bổ sung, cập nhật các dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3, đẩy mạnh ứng dụng CNTT tuyển sinh đầu cấp học; tích hợp với trang tin điện tử của nhà trường trên môi trường mạng ở tất cả các cấp học mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên; ứng dụng dạy - học thông minh ở các cơ sở giáo dục và đào tạo; xây dựng và cập nhật kho học liệu số dùng chung phục vụ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Bên cạnh đó, thường xuyên cập nhật hệ thống ngân hàng câu hỏi trực tuyến của các môn học và phần mềm kiểm tra; nâng cao năng lực, tổ chức các khóa bồi dưỡng về ứng dụng CNTT cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức và hiệp hội CNTT; thường xuyên kiểm tra, giám sát, tổ chức đánh giá, công bố chỉ số xếp hạng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu đồng thời nhắc nhở, kiểm điểm các tổ chức, cá nhân chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong dạy - học, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học.

7/17/2017 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtứng dụng công nghệ thông tin, hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học751-tang-cuong-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-quan-ly-va-ho-tro-cac-hoat-dong-day-hoc-nghien-cuu-khoa-hoThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chínhQuy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính
 
TTĐT - Ngày 22-6, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1546/QĐ-UBND về việc “Ban hành Quy chế phối hợp trong việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính (TTHC) về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.
 
Theo đó, quy định về nguyên tắc, hồ sơ, quy trình và trách nhiệm phối hợp của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến việc tiếp nhận, chuyển giao, giải quyết hồ sơ và trả kết quả trong quá trình thực hiện liên thông các TTHC về đăng ký khai sinh (ĐKKS), đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 6 tuổi hoặc ĐKKS, cấp  thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Dương khi việc ĐKKS cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.
    
Đối tượng áp dụng bao gồm các cơ quan quản lý nhà nước về hộ tịch, cư trú, BHYT trên địa bàn tỉnh; UBND cấp xã, cơ quan công an có thẩm quyền đăng ký thường trú và cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện; cá nhân có yêu cầu thực hiện liên thông cácTTHC; các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.
    
Quy trình tiếp nhận, chuyển giao, giải quyết và trả kết quả thực hiện liên thông các TTHC(xem chi tiết).
        
    
Hội nghị triển khai thực hiện liên thông các TTHC về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh
   
Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện Quy chế; tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức về liên thông các TTHC; kiểm tra, xem xét giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.
    
Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế, UBND, Công an cấp huyện, xã và các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện Quy chế nghiêm túc, thống nhất và đồng bộ.
  
Phương Chi
6/25/2015 1:37 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1301-Quy-che-phoi-hop-thuc-hien-lien-thong-cac-thu-tuc-hanh-chinhThông tin chỉ đạo, điều hành
Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững năm 2018Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững năm 2018

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản​ về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững năm 2018.

 

​Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố bám sát và thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Kế hoạch số 1477/KH-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh về triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trong năm 2018, rà soát, xây dựng và hoàn thành việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện phát triển bền vững trong ngành, lĩnh vực, địa phương mình, bảo đảm lồng ghép, phát triển bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường. Song song đó, tiếp tục xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, an toàn, minh bạch, giảm chi phí tài chính và thời gian, hướng tới mức trung bình của ASEAN-4 làm nền tảng hướng tới chuẩn mực của OECD; đề cao trách nhiệm giải trình, kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm, các tiêu cực, nhũng nhiễu…

8/16/2018 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtbền vững64-trien-khai-ket-luan-cua-thu-tuong-chinh-phu-tai-hoi-nghi-toan-quoc-ve-phat-trien-ben-vung-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
234.00
121,000
0.00
121000
28,314,000
Triển khai, thực hiện Đề án đảm bảo an toàn giao thông tuyến Quốc lộ 13 giai đoạn 2018 - 2022Triển khai, thực hiện Đề án đảm bảo an toàn giao thông tuyến Quốc lộ 13 giai đoạn 2018 - 2022

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án đảm bảo an toàn giao thông tuyến Quốc lộ 13 giai đoạn 2018 - 2022 (đoạn từ Kml+248 thị xã Thuận An đến Km65+355 huyện Bàu Bàng) (gọi tắt là Kế hoạch).

Theo đó, nhằm cải thiện tốt và tiến tới xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên tuyến Quc lộ 13 giai đoạn 2018 - 2022 (đoạn từ Kml+248 thị xã Thuận An đến Km65+355 huyện Bàu Bàng), Công an tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, Tỉnh Đoàn, Tổng Công ty Becamex IDC, UBND thị xã Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát và huyện Bàu Bàng tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đặc biệt tuyên truyền cá biệt và cưỡng chế thi hành pháp luật v trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; xây dựng kế hoạch tổ chức điều tiết giao thông, phòng, chống ùn tắc giao thông với các giải pháp mang tính đột phá, tạo chuyển biến tích cực về tình hình giao thông; bố trí lực lượng t​hường xuyên ứng trực phòng ngừa ùn tc giao thông; thực hiện khám nghiệm hiện trường khẩn trương, nhanh chóng di dời các phương tiện hỏng hóc gây cản trở hoặc phương tiện có liên quan trong vụ tai nạn giao thông; thực hiện xử phạt vi phạm hành chính kết hp đồng bộ với các biện pháp khác, kết hp giữa xử lý và tuyên truyền, đồng thời thông báo v gia đình, địa phương, nhà trường, cơ quan, đoàn thể mà người vi phạm đang sinh sống, công tác theo quy định của pháp luật

Kế hoạch được thực hiện qua 03 giai đoạn. Giai đoạn 1: Từ nay đến hết năm 2018; giai đoạn 2: Từ đầu năm 2019 đến hết năm 2021; giai đoạn 3: Từ cuối năm 2021 hết năm 2022. Định kỳ hàng năm, từ năm 2018 đến năm 2022, các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Công an tỉnh) trước ngày 01/11 để tập hợp báo cáo UBND theo quy định.

​ Kế hoạch​ 

10/10/2018 8:00 AMĐã ban hànhXem chi tiếtan toàn giao thông, Quốc lộ 13 298-trien-khai-thuc-hien-de-an-dam-bao-an-toan-giao-thong-tuyen-quoc-lo-13-giai-doan-2018-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
417.00
121,000
0.00
121000
50,457,000
/PublishingImages/2018-10/TIN 2.mp3
Triển khai, tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV và các Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và 7, khóa IXTriển khai, tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV và các Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và 7, khóa IX

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai, tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV và các Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và 7, khóa IX.

Theo đó, đối với triển khai, tuyên truyền, phổ biến các Luật, các cơ quan, đơn vị chủ trì chủ động tổ chức triển khai và thực hiện; trong đó xác định rõ nội dung, hình thức phổ biến cho phù hợp với từng nhóm đối tượng như giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến Luật; tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai cấp tỉnh cho cán bộ chủ chốt; đăng văn bản trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các hình thức khác phù hợp, tập huấn chuyên sâu nội dung văn bản luật, biên soạn tài liệu; tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan và tham mưu xây dựng văn bản quy định chi tiết…Các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến trước ngày 15/11/2018 đối với các Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 và trước ngày 15/6/2019 đối với các Luật có hiệu lực từ 01/7/2019.

Đối với triển khai, tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết của Quốc hội, các cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến, thông tin, truyền thông nội dung các Nghị quyết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý và nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú và phù hợp trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Đối với triển khai, tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết của HĐND tỉnh, các cơ quan, đơn vị tổ chức các hội nghị tập huấn, triển khai cấp tỉnh cho cán bộ chủ chốt; đăng toàn văn Nghị quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức tuyên truyền khác phù hợp; rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và tham mưu xây dựng văn bản quy định chi tiết (trong trường hợp có chỉ đạo và cấp trên giao); chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cho việc triển khai thi hành các Nghị quyết tại cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Kế hoạch ​​

8/31/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtLuật, Nghị quyết, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, HĐND180-trien-khai-tuyen-truyen-pho-bien-cac-luat-nghi-quyet-duoc-thong-qua-tai-ky-hop-thu-5-quoc-hoi-khoa-xiv-va-cac-nghi-quyet-cua-hdnd-tinh-thong-qua-tai-ky-hop-thu-6-va-7-khoa-iThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
441.00
121,000
0.00
121000
53,361,000
Báo cáo công tác Quý I, nhiệm vụ Quý II năm 2019Báo cáo công tác Quý I, nhiệm vụ Quý II năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc báo cáo công tác Quý I, nhiệm vụ Quý II năm 2019.

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch Quý I/2019 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ Quý II/2019 của đơn vị. Trong đó, đánh giá kết quả của ngành, địa phương mình trong việc triển khai Kế hoạch số 296/KH-UBND ngày 18/01/2019 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; kết quả thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, đánh giá những việc làm được và chưa làm được, làm rõ nguyên nhân, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong Quý II năm 2019. Song song đó, các đơn vị làm đầu mối phối hợp các ngành liên quan đánh giá và chịu trách nhiệm báo cáo những nhiệm vụ mang tính chất liên sở, ngành.

Các đơn vị gửi báo cáo về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê chậm nhất vào ngày 15/3/2019; đồng thời gửi file báo cáo về các địa chỉ sau: tonghopvpub@binhduong.gov.vn;binhduong@gso.gov.vn; tonghopskh@binhduong.gov.vn.

Văn bản ​​

2/28/2019 7:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBáo cáo, công tác, Quý I, nhiệm vụ, Quý II466-bao-cao-cong-tac-quy-i-nhiem-vu-quy-ii-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
238.00
121,000
0.00
121000
28,798,000
/PublishingImages/2019-03/tin 10- bao cao cong tac quy 1, thuc hien quy 2 nam 2019.mp3
Triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Bình DươngTriển khai thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bảnvề việc triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Đề án).

Theo đó, các sở, ngành; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện Đ án đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo đúng định hướng và lộ trình Đ án đã đề ra.

Sở Nội vụ phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ tình hình, điều kiện thực tế của địa phương và Đề án của Tỉnh ủy để tham mưu UBND tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh theo Đề án; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

6/27/2018 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtsắp xếp bộ máy, tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị, tinh giản biên chế 962-trien-khai-thuc-hien-de-an-sap-xep-to-chuc-bo-may-cua-he-thong-chinh-tri-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
178.00
121,000
0.00
121000
21,538,000
Phát động phong trào thi đua năm 2019Phát động phong trào thi đua năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 (gọi tắt là Chỉ thị).

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị được giao, tổ chức phát động phong trào thi đua, lập thành tích để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao; triển khai thực hiện có hiệu quả phương châm hành động năm 2019 là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả" gắn với 03 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: Phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020; phong trào "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển" và phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau". Cùng với đó, triển khai hiệu quả Đề án xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương; tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế…; huy động các nguồn lực để phát triển cơ sở hạ tầng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên lĩnh vực văn hóa - xã hội; triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Dương năm 2019 và giai đoạn 2016-2020; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; nghiêm túc thực hiện tinh giản biên chế và sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; nâng cao hiệu quả hoạt động, phục vụ của cơ quan hành chín​h nhà nước gắn với công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp…

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua do tỉnh phát động đạt hiệu quả thiết thực.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này; định kỳ 6 tháng, năm báo cáo kết quả về UBND tỉnh (thông qua Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổng hợp).​​

Chỉ thị​

3/19/2019 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtphong trào, thi đua898-phat-dong-phong-trao-thi-dua-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
493.00
121,000
0.00
121000
59,653,000
/PublishingImages/2019-03/tin 6- phat dong thi dua nam 2019.mp3
Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và nghỉ Tết Dương lịch 2018Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và nghỉ Tết Dương lịch 2018

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo về việc viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017) và nghỉ Tết Dương lịch 2018

Theo đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 22/12/2017.

Tại các huyện, thị xã, thời gian viếng Nghĩa trang Liệt sĩ do UBND huyện, thị xã bố trí.

Các công sở, trụ sở các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và các hộ nhân dân phải treo Quốc kỳ trong ngày 01/01/2018.

Cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và người lao động được nghỉ Tết Dương lịch 01 ngày 01/01/2018.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh phối hợp cùng các ngành có liên quan tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh thật chu đáo, trang nghiêm và an toàn.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các doanh nghiệp…phải bố trí lực lượng trực gác bảo vệ cơ quan, đơn vị và khu phố, ấp; tổ chức làm vệ sinh sạch, gọn ở khu vực cơ quan, đơn vị mình, các tuyến đường giao thông, nơi công cộng và các khu phố, ấp.

12/16/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtviếng nghĩa trang liệt sĩ 372-vieng-nghia-trang-liet-si-nhan-dip-ky-niem-73-nam-ngay-thanh-lap-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-va-nghi-tet-duong-lich-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
205.00
121,000
0.40
121000
24,853,400
Hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019Hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ba​n hành Quyết định về việc hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.​

​Việc cấp phát tiền Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 cho tất cả các đối tượng được hưởng phải thực hiện xong trước ngày 20/01/2019 (ngày 15/12 Âm lịch).

Cụ thể, hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 từ nguồn ngân sách địa phương cho cán bộ, công chức (CBCC), viên chức, lực lượng vũ trang và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh theo mức hỗ trợ sau:

1. Bà mẹ Việt Nam anh hùng, chồng bà mẹ Việt Nam anh hùng: Mức chi 4.000.000 đồng/định suất, gồm: 3.500.000 đồng tiền mặt và phần quà trị giá 500.000 đồng.

2. Anh hùng lực lượng vũ trang: Mức chi 3.000.000 đồng/định suất, gồm: 2.500.000 đồng tiền mặt và phần quà trị giá 500.000 đồng.

3. Gia đình có 2 liệt sĩ trở lên: Mức chi 2.500.000 đồng/định suất.

4. Gia đình liệt sĩ anh hùng; gia đình có 1 liệt sĩ; gia đình liệt sĩ hưởng mất người nuôi dưỡng; cán bộ cách mạng lão thành, tiền khởi nghĩa; thương binh 1/4, 2/4: Mức chi 2.000.000 đồng/định suất.

5. Thương binh 3/4 và 4/4: Mức chi 1.800.000 đồng/định suất.

6. Bệnh binh 1/3, 2/3: Mức chi 1.700.000 đồng/định suất.

7. Gia đình có công cách mạng; bệnh binh 3/3; thân nhân chủ yếu của gia đình liệt sĩ (chưa đến tuổi trưởng thành hoặc hết tuổi lao động); thân nhân không chủ yếu của liệt sĩ (người đang giữ bằng và thờ cúng liệt sĩ) tính theo liệt sĩ; người thờ cúng anh hùng lực lượng vũ trang từ trần; người hưởng trợ cấp chất độc hóa học (có từ 1 con trở lên nhiễm chất độc hóa học thì hưởng thêm 1 định suất); người nhiễm chất độc da cam /Dioxin (gia đình có hoàn cảnh khó khăn); cán bộ tham gia hoạt động kháng chiến (không hưu), cán bộ bị địch bắt tù đày, đối tượng hưởng chính sách theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg, Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thanh niên xung phong (hưởng trợ cấp một lần ngoài ra không hưởng chế độ nào khác); tuất từ trần thương bệnh binh; cán bộ hưu trí; hưu trí xã; trợ cấp hàng tháng cán bộ xã (cán bộ hưu trí xã có đóng bảo hiểm xã hội): Mức chi 1.500.000 đồng/định suất.

8. CBCC, viên chức thuộc khu vực hành chính sự nghiệp do tỉnh, huyện (gồm huyện, thị xã, thành phố) quản lý và cơ quan Đảng đóng trên địa bàn tỉnh, huyện (kể cả nhân viên hợp đồng được Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các huyện phê duyệt, có thời hạn hợp đồng từ 6 tháng trở lên và có tên trong danh sách lương tháng 01/2019); CBCC thuộc các cơ quan hành chính do trung ương quản lý đóng trên địa bàn  (kể cả nhân viên hợp đồng có tên trong danh sách lương tháng 01/2019); lực lượng vũ trang thuộc tỉnh quản lý (kể cả cán bộ, chiến sĩ đi học); CBCC và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã  hưởng lương, phụ cấp: Mức chi 2.000.000 đồng/người.

9. Người thờ cúng mẹ Việt Nam anh hùng: Mức chi 1.200.000 đồng/định suất.

10. Người có công cách mạng hưởng trợ cấp một lần (huy chương); đối tượng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg, thanh niên xung phong, Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg; Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg và Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ ); cán bộ mất sức lao động; tuất từ trần CBCC, viên chức; cán bộ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Mức chi 1.000.000 đồng/định suất.

11. Công nhân trực tiếp làm công tác vệ sinh, thu gom rác trong những ngày nghỉ Tết (thuộc các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập về công trình đô thị): Mức chi 4.000.000 đồng/người.

12. Các hộ nghèo: Mức chi 1.500.000 đồng/hộ.

13. Cán bộ ấp, khu phố (gọi chung là ấp) hưởng phụ cấp (Bí thư Chi bộ ấp, Trưởng ấp, Trưởng ban công tác Mặt trận ấp, Phó trưởng ấp, Công an ấp, Ấp đội trưởng, Y tế ấp) và Dân quân thường trực, Dân quân tự vệ, Bảo vệ dân phố (theo Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 12/6/2009 của UBND tỉnh Bình Dương), Đội dân phòng tại các xã: Mức chi 500.000 đồng/người.

14. Viên chức thuộc ngành giáo dục, y tế làm việc xa nhà, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không đủ điều kiện về quê ăn Tết: Mức chi 500.000 đồng/người.

15. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo Luật trẻ em; đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng: Mức chi 700.000 đồng/người.

16. Hỗ trợ công nhân lao động nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không đủ điều kiện về quê ăn Tết (trong đó: Khối tỉnh 3.900 suất; khối huyện 6.450 suất): Mức chi 500.000 đồng/suất. Số lượng suất quà nêu trên là mức tối đa đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với các huyện rà soát phân bổ cho đúng đối tượng.Trường hợp các huyện thực hiện cao hơn định mức thì sẽ không được chấp nhận quyết toán.

17. Đối tượng xã hội:

- Trại viên xã hội : Mức chi 400.000 đồng/người (100.000 đồng/người/ngày).

- Bệnh nhân nghèo nội trú tại các bệnh viện công lập: Mức chi 100.000 đồng/người/ngày được hưởng tối đa 04 (bốn) ngày tính theo số ngày thực tế có mặt điều trị nội trú (từ ngày 04/02/2019 đến ngày 07/02/2019) .

18. Hỗ trợ Bí thư Chi đoàn Thanh niên công nhân, Chi hội trưởng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên công nhân nhà trọ, Câu lạc bộ nữ nhà trọ, cán bộ làm công tác đoàn kết tập hợp thanh niên cấp xã: Mức chi 500.000 đồng/suất.

19. Quà tỉnh đi thăm các gia đình chính sách tiêu biểu ở các huyện (mỗi huyện 5 gia đình): Mức chi 2.000.000 đồng/gia đình, gồm 1.500.000 đồng tiền mặt và 01 phần quà trị giá 500.000 đồng.

20. Quà tỉnh đi thăm lực lượng vũ trang, các đơn vị : 1.851 triệu đồng.

21. Quà tỉnh đi thăm các Trung tâm, Trạm, Trại xã hội: 195 triệu đồng.

22. Chi họp mặt, tổ chức Tết gồm: Họp mặt ngoại giao đoàn, họp mặt Việt kiều, triển lãm Mừng Đảng Mừng Xuân, họp mặt chức sắc tôn giáo, họp mặt văn nghệ sĩ: 1.651 triệu đồng.

Quyết định.​

12/29/2018 8:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBình Dương, hỗ trợ tiền Tết, Tết Kỷ Hợi 2019672-ho-tro-tien-tet-nguyen-dan-ky-hoi-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhTruePhương Chi
0.00
121,000
0.00
121000
/PublishingImages/2019-01/03.01.19 ho tro tet.mp3
Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019.​

​Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương; Công an tỉnh và các tổ chức đoàn thể thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thú y; nâng cao tỷ lệ tiêm phòng, tỷ lệ bảo hộ sau tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng, Tai xanh, Dịch tả heo và Cúm gia cầm; chủ động giám sát tình hình dịch bệnh động vật và kiểm soát, xử lý kịp thời các trường hợp dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, hạn chế thấp nhất thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi trong trường hợp xảy ra dịch bệnh; tổ chức vệ sinh, tiêu độc khử trùng định kỳ hoặc đột xuất theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các khu vực chăn nuôi, cơ sở giết mổ tập trung và khu vực có nguy cơ cao; thường xuyên thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Lở mồm long móng, Tai xanh, Dịch tả heo cổ điển, Dịch tả heo Châu Phi và Cúm gia cầm thông qua các phương tiện truyền thông, các tổ chức đoàn thể và các hình thức khác như tờ rơi, băng rôn và pa-nô, áp phích...

Kế hoạch​ ​

11/29/2018 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtPhòng chống, dịch bệnh, gia súc, gia cầm, 2019208-phong-chong-dich-benh-gia-suc-gia-cam-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
292.00
121,000
0.00
121000
35,332,000
/PublishingImages/2018-12/Benhgiasuc.mp3
Tham gia chiến dịch Giờ Trái đất năm 2015Tham gia chiến dịch Giờ Trái đất năm 2015
  TTĐT - Ngày 11-3, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 654/UBND-KTN về việc “Tham gia chiến dịch Giờ Trái đất năm 2015”.
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đăng ký khu vực tham gia chiến dịch Giờ Trái đất 2015, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương về thời gian thực hiện và ý nghĩa của chiến dịch Giờ Trái đất; tắt các đèn chiếu sáng không cần thiết tại trụ sở đơn vị, các khu vực công cộng; vận động cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị và thành viên gia đình tích cực hưởng ứng, đăng ký tham gia thực hiện tắt đèn chiếu sáng không cần thiết trong gia đình vào thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất.
 
Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương tích cực tuyên truyền trong thời gian trước sự kiện, đưa tin kịp thời tại thời điểm diễn ra sự kiện.
 
Công ty Điện lực Bình Dương chuẩn bị các phương thức vận hành của hệ thống điện trong thời gian diễn ra hoạt động Giờ Trái đất 2015, đánh giá hiệu quả điện năng tiết kiệm; phối hợp Sở Công Thương tổ chức tuyên truyền thu hút sự quan tâm đông đảo của các cơ quan, tổ chức, người dân tham gia vào chiến dịch và tắt đèn “tự nguyện”.

Danh sách đăng ký tham gia chiến dịch Giờ Trái đất năm 2015 gửi về Công ty Điện lực Bình Dương trước ngày 20/3/2015.

 
Để hưởng ứng Giờ Trái đất 2015 tại Việt Nam, đồng thời khuyến khích nhân dân tham gia chiến dịch Giờ Trái đất 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, với phương châm: tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức của tổ chức, cá nhân thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Tăng cường thực hiện tiết kiệm điện nhằm góp phần tích cực vào thành công của chiến dịch Giờ Trái đất 2015" với chủ đề “Tiết kiệm năng lượng - ứng phó Biến đối khí hậu”, thực hiện tắt điện chiếu sáng từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 28/3/2015 tại một số khu vực công cộng và hộ sử dụng điện.
 

 Hoài Hương

3/16/2015 2:26 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1929-Tham-gia-chien-dich-Gio-Trai-dat-nam-2015Thông tin chỉ đạo, điều hành
Hướng dẫn trình tự thực hiện xã hội hóa theo Nghị định 69/2008/NĐ-CP, 59/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bình DươngHướng dẫn trình tự thực hiện xã hội hóa theo Nghị định 69/2008/NĐ-CP, 59/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc hướng dẫn trình tự thực hiện xã hội hóa theo Nghị định 69/2008/NĐ-CP, 59/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, các cơ sở thực hiện xã hội hóa là các cơ sở ngoài công lập được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động trong các lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa; các tổ chức, cá nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có các dự án đầu tư, liên doanh, liên kết thành lập các cơ sở hạch toán độc lập hoạt động trong các lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; các cơ sở sự nghiệp công lập thực hiện góp vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật thành lập các cơ sở hạch toán độc lập hoặc doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cơ sở thực hiện xã hội hóa phải đáp ứng các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại các Quyết định số: 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008, 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013, 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 để được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa.

Trình tự thực hiện xã hội hóa như sau: Nhà đầu tư liên hệ sở quản lý chuyên ngành về dự án xã hội hóa mà nhà đầu tư quan tâm; đồng thời có văn bản nêu rõ nội dung đề nghị đầu tư dự án cụ thể. Sở quản lý chuyên ngành tham mưu UBND tỉnh lựa chọn nhà đầu tư. Sau khi UBND tỉnh quyết định chọn nhà đầu tư thực hiện xã hội hóa, nhà đầu tư liên hệ sở quản lý chuyên ngành thực hiện thủ tục xác nhận cơ sở thực hiện xã hội hóa đạt yêu cầu loại hình, quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quy định; nhà đầu tư liên hệ các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện dự án. Sau khi dự án hoàn thành đưa vào hoạt động, cơ sở thực hiện xã hội hóa gửi văn bản thông báo dự án đã hoàn thành đưa vào hoạt động kèm theo hồ sơ, tài liệu có liên quan để cơ quan thuế xem xét, ra quyết định miễn, giảm tiền thuê đất chính thức và các chính sách thuế khác theo quy định.

Văn bả​n 

3/7/2019 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtxã hội hóa514-huong-dan-trinh-tu-thuc-hien-xa-hoi-hoa-theo-nghi-dinh-69-2008-nd-cp-59-2014-nd-cp-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
450.00
121,000
121,000.00
121000
54,450,000
/PublishingImages/2019-03/Huong dan trinh tu thuc hien XHH.mp3
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại các trường học trên địa bàn tỉnhTăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại các trường học trên địa bàn tỉnh
 
TTĐT - Để chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy và thiệt hại do cháy nổ gây ra tại các trường học, ngày 6/12/2011, UBND tỉnh đã có Văn bản số 3691/UBND – NC yêu cầu các ngành, các cấp tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại các trường học.
 
Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường đại học trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch tự kiểm tra tại các cơ sở trường học, tập trung kiểm tra tất cả các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt chú ý đến hệ thống điện, việc sử dụng nguồn nhiệt, chất đốt trong đun nấu phục vụ học sinh, các giải pháp chống cháy lan, các điều kiện thoát nạn khi có cháy xảy ra.
 
UBND các huyện, thị phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát việc thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy đối với các trường học, trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn quản lý; xử lý nghiêm các cơ sở hoạt động không có giấy phép, không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị quản lý chặt chẽ việc cấp các loại giấy phép kinh doanh cho các cơ sở thuộc các ngành nghề có nguy cơ cháy, nổ cao tại các điểm gần trường học.
 
Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra công tác cấp giấy phép xây dựng đối với các cơ sở trường học và các cơ sở sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ gần các cơ sở trường học theo thẩm quyền quản lý.
 
Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, thực tập phương án chữa cháy cho các cơ sở, trường học trên địa bàn tỉnh.
 
Các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, các biện pháp, giải pháp thoát nạn, cứu người để các cơ sở, đơn vị, đoàn thể và mọi người biết, thực hiện.
 
 
Phan Anh
12/20/2011 10:27 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết915-Tang-cuong-cong-tac-phong-chay-chua-chay-tai-cac-truong-hoc-tren-dia-ban-tinhThông tin chỉ đạo, điều hành
Kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình DươngKế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - Nhằm giải quyết cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh đối với môi trường và con người trên địa bàn tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, Kế hoạch xác định nhiệm vụ: Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội trong việc tham gia nghiên cứu và khắc phục hậu quả chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh Bình Dương; tăng cường năng lực hỗ trợ, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học; tăng cường công tác chăm lo đời sống cho nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học; điều tra khảo sát và xử lý chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên cần triển khai các giải pháp cụ thể như: Thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền; tăng cường năng lực, cơ sở vật chất cho các cơ sở bảo trợ xã hội để đảm bảo việc tiếp nhận, nuôi dưỡng nạn nhân nhiễm chất độc hóa học; tăng cường năng lực và cơ sở vật chất cho các cơ sở khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, tư vấn di truyền, chẩn đoán dị tật, dị dạng bẩm sinh trước khi sinh... cho nạn nhân nhiễm, phơi nhiễm chất độc hóa học; kiện toàn hệ thống tổ chức Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin từ tỉnh tới cơ sở; tổng điều tra số lượng nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn toàn tỉnh để thực hiện chính sách trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi giáo dục, y tế, thăm và tặng quà vào các dịp lễ, tết; vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia đóng góp, ủng hộ cho nạn nhân nhiễm chất độc hóa học về vật chất, tinh thần.

Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, Hội đồng giám định y khoa, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ của người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học có đủ điều kiện theo quy định của Nhà nước được xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp.

Sở Y tế triển khai thực hiện đầy đủ các quy định ưu tiên cho người có công và người bị nhiễm chất độc hóa học. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu cho HĐND và UBND tỉnh bố trí ngân sách hỗ trợ chế độ bảo hiểm y tế, các hoạt động kiểm tra, khám, chăm sóc sức khoẻ, truyền thông và tư vấn... cho các nạn nhân chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh.

10/10/2016 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch,khắc phục hậu quả, chất độc, hóa học, chất độc da cam, dioxin, tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2016-2020, 843-ke-hoach-hanh-dong-khac-phuc-hau-qua-chat-doc-hoa-hoc-do-my-su-dung-trong-chien-tranh-o-viet-nam-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Tham dự và tuyên truyền các sự kiện WTA Bình Dương 2018Tham dự và tuyên truyền các sự kiện WTA Bình Dương 2018

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc tham dự và tuyên truyền các sự kiện WTA Bình Dương 2018.

Theo đó, do tính chất và tầm quan trọng của sự kiện, đồng thời để góp phần cho Hội nghị được thành công tốt đẹp, yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương trong tỉnh sắp tham dự đầy đủ, đúng thời gian của các Phiên Hội nghị, Phiên họp theo thư mời đã được UBND tỉnh phát hành, đặc biệt là Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc và Phiên họp toàn thể diễn ra trong hai ngày 11-12/10/2018.

Trong thời gian diễn ra Hội nghị có nhiều sự kiện như Hội chợ Công nghệ, hội thảo khoa học, cuộc thi sáng tạo,… đề nghị các cơ quan tuyên truyền, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức biết, tham gia các sự kiện này.

Các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt việc tuyên truyền và tham gia đầy đủ các Phiên, sự kiện theo thư mời của tỉnh.

Văn bản ​

10/9/2018 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtWTA, tuyên truyền, tham dự329-tham-du-va-tuyen-truyen-cac-su-kien-wta-binh-duong-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
199.00
121,000
0.00
121000
24,079,000
Thành lập 02 chốt kiểm dịch động vật liên ngành tạm thời trên địa bàn tỉnh Bình DươngThành lập 02 chốt kiểm dịch động vật liên ngành tạm thời trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc thành lập 02 chốt kiểm dịch động vật liên ngành tạm thời thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thành lập Chốt kiểm dịch động vật Cầu Tham Rớt trên tuyến đường Quốc lộ 13 tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu BàngChốt kiểm dịch động vật Cầu Thủ Biên trên tuyến đường ĐT746 tại xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên.

Thành phần trực mỗi chốt gồm 04 người, bao gồm: Cơ quan Thú y (01 người), Cảnh sát giao thông (01 người), Lực lượng Dân quân tự vệ (02 người). Trưởng chốt kiểm dịch động vật liên ngành do lực lượng Thú y phụ trách.

Thời gian hoạt động của các chốt: Trực 24/24 giờ trong ngày (kể cả thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ và ngày nghỉ).

Các chốt kiểm dịch tổ chức tạm dừng phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật để kiểm tra hồ sơ, giấy tờ có liên quan; kiểm tra tình trạng vệ sinh thú y theo quy định của pháp luật; thực hiện khử trùng, vệ sinh tiêu độc các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật đi qua chốt kiểm dịch; chấp hành nghiêm quy trình, trình tự kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển động vật và các sản phẩm từ động vật trên các phương tiện tham gia giao thông; nghiêm cấm việc lợi dụng để dừng, kiểm tra các phương tiện không vận chuyển động vật và các sản phẩm từ động vật theo quy định; xử lý, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý những vi phạm về kiểm dịch, phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn, vệ sinh thú y theo quy định. 

Các chốt kiểm dịch dừng hoạt động khi tình hình dịch bệnh động vật ổn định, không còn nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quyết định ​​

3/21/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtThành lập, 02, chốt kiểm dịch, động vật, liên ngành, tạm thời 510-thanh-lap-02-chot-kiem-dich-dong-vat-lien-nganh-tam-thoi-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
365.00
121,000
0.00
121000
44,165,000
1 - 30Next