Tin chỉ đạo điều hành - Thông tin chỉ đạo, điều hành
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa bổ sung danh mục các tuyến đường triển khai hạ tầng ngầm cáp viễn thông giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phòng, chống  thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP  ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) (gọi tắt là Thông tư số 03).

 

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình làm việc tháng 5/2019 của UBND tỉnh.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tăng cường quản lý nhà nước về đo lường đối với công tơ điện và đồng hồ nước lạnh tại các cơ sở kinh doanh, mua bán và tại các nhà trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn năm 2019 – 2020.

 

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch đảm bảo kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) cho người nhiễm HIV/AIDS và hỗ trợ phần cùng chi trả thuốc kháng HIV (ARV) cho bệnh nhân có thẻ BHYT giai đoạn 2019-2020.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/2/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn năm 2019-2021.

 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Kế hoạch triển khai hạ tầng ngầm cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020Kế hoạch triển khai hạ tầng ngầm cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ triển khai hạ tầng ngầm cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam (VNTT) có trách nhiệm triển khai đầu tư hạ tầng ngầm tại các khu đô thị, khu công nghiệp,... do Becamex IDC đầu tư; Viễn thông Bình Dương có trách nhiệm triển khai đầu tư hạ tầng ngầm tại thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát, huyện Bàu Bàng, huyện Bắc Tân Uyên và huyện Dầu Tiếng (trừ các khu vực giao cho VNTT); Viettel Bình Dương triển khai đầu tư tại thị xã Dĩ An, thị xã Tân Uyên và huyện Phú Giáo (trừ các khu vực giao cho VNTT); Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT Miền Nam - Chi nhánh Bình Dương triển khai đầu tư tại thị xã Thuận An (trừ các khu vực giao cho VNTT). Bên cạnh đó, chủ đầu tư các khu đô thị, khu dân cư mới, khu công nghiệp,... phải đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật dùng chung và tạo điều kiện để tất cả doanh nghiệp viễn thông triển khai hạ tầng viễn thông và cung cấp dịch vụ. Đối với các hạ tầng ngầm đã được đầu tư trước đây nhưng không thuộc các tuyến đường, khu vực được phân công, doanh nghiệp phải tiếp tục duy tu, khai thác hoặc có thể chuyển giao, chuyển nhượng cho doanh nghiệp được phân công phụ trách tuyến đường, khu vực tiếp tục đầu tư, khai thác.

Các tuyến đường, khu vực triển khai hạ tầng ngầm giai đoạn 2017 – 2020 là các tuyến đường trong Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Bình Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; các tuyến đường, khu vực nằm trong kế hoạch chỉnh trang đô thị hoặc tuyến đường mở mới của địa phương; các tuyến đường nằm trong kế hoạch hạ ngầm cáp điện lực. Trong đó, 25 tuyến đường ở thành phố Thủ Dầu Một, 05 tuyến đường thị xã Bến Cát, 01 tuyến đường ở huyện Bắc Tân Uyên, 01 tuyến đường ở huyện Bàu Bàng, 06 tuyến đường ở huyện Dầu Tiếng do VNTT triển khai đầu tư; 07 tuyến đường ở thị xã Dĩ An, 04 tuyến đường thị xã Tân Uyên, 07 tuyến đường ở huyện Phú Giáo do Viettel triển khai đầu tư; 10 tuyến đường ở thị xã Thuận An do FPT triển khai đầu tư.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ngành liên quan, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư, đơn vị quản lý, vận hành hạ tầng ngầm cáp viễn thông, đơn vị tham gia sử dụng chung hạ tầng ngầm cáp viễn thông, Công ty Điện lực tỉnh Bình Dương cùng thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.

10/10/2017 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtcáp viễn thông , hạ tầng ngầm,  VNTT,  Viettel Bình Dương,  FPT Bình Dương787-ke-hoach-trien-khai-ha-tang-ngam-cap-vien-thong-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-giai-doan-2017-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
500.00
121,000
0.50
121000
60,560,500
Bình Dương công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựngBình Dương công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng
  
TTĐT - Ngày 09/7/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 1627/QĐ-UBND về việc “Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng”.
   
Theo đó, Sở Xây dựng sẽ giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến 31 vấn đề về lĩnh vực xây dựng (cấp Giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến, cấp Giấy phép xây dựng công trình tôn giáo, tín ngưỡng, cấp Giấy phép xây dựng theo giai đoạn, điều chỉnh Giấy phép xây dựng, gia hạn Giấy phép xây dựng,...), 04 vấn đề thuộc lĩnh vực phát triển đô thị (thẩm định hồ sơ Chấp thuận đầu tư và thẩm định hồ sơ điều chỉnh đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án tái thiết khu đô thị...; thẩm định chấp thuận đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt; lấy ý kiến về các dự án bảo tồn, tôn tạo các công trình đi tích cấp tỉnh).
 
03 vấn đề thuộc lĩnh vực nhà ở và công sở (thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại theo hình thức chỉ định chủ đầu tư, thủ tục chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước, có số lượng nhà ở từ 500 - dưới 2.500 căn...), 04 vấn đề thuộc lĩnh vực kinh doanh bất động sản (cấp mới, cấp lại Chứng chỉ định giá, môi giới bất động sản, chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng khu công nghiệp), 05 vấn đề thuộc lĩnh vực quy hoạch xây dựng (thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình, cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị,...).
    
 
Sở Xây dựng còn cấp Giấy phép xây dựng các công trình tượng đài, tranh hoành tráng, công trình quảng cáo...
    
02 vấn đề thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị (tham gia ý kiến thiết kế cơ sở Dự án công trình giao thông đô thị, dự án cấp - thoát nước đô thị), 02 vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế - vật liệu xây dựng (tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng, tham gia ý kiến thiết kế cơ sở công trình mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng), 02 vấn đề thuộc lĩnh vực thanh tra (giải quyết khiếu nại, tố cáo).
     
Hoàng Phạm
7/24/2014 2:13 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1057-Binh-Duong-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-So-Xay-dungThông tin chỉ đạo, điều hành
Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong kỳ 2014-2018Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong kỳ 2014-2018

TTĐT - Ngày 01/3/2019, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018.

Theo đó, có 466 văn bản của HĐND, UBND tỉnh ban hành còn hiệu lực gồm 114 Nghị quyết, 342 Quyết định, 10 Chỉ thị; có 496 văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ gồm 81 Nghị quyết, 315 Quyết định, 100 Chỉ thị; có 43 văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần gồm 05 Nghị quyết, 29 Quyết định; có 90 văn bản cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới gồm 17 Nghị quyết, 72 Quyết định, 01 Chỉ thị.

Quyết địnhDanh mục văn bản quy phạm pháp luật của từng cơ quan, đơn vị.

3/1/2019 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết615-cong-bo-ket-qua-he-thong-hoa-van-ban-quy-pham-phap-luat-trong-ky-2014-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseMai Xuân
205.00
121,000
0.00
121000
24,805,000
Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030 Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

Theo đó, nhằm nâng cao chất lượng GDNN, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và đảm bảo xu thế hội nhập quốc tế, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác GDNN trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ nay đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ban, ngành, Hiệp hội, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực GDNN theo Kế hoạch số 4651/KH-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh; tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh sắp xếp tinh gọn hệ thống cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh theo nhu cầu thị trường lao động, phù hợp cơ cấu ngành nghề, đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các giải pháp nâng cao số lượng đào tạo trình độ từ trung cấp trở lên; phối hợp với Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội về GDNN; khuyến khích doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp; hình thành mối quan hệ chặt chẽ giữa cơ sở GDNN với doanh nghiệp, các hiệp hội và trung tâm dịch vụ việc làm, sàn giao dịch việc làm, hội chợ việc làm; khuyến khích các cơ sở GDNN trong tỉnh mở rộng hợp tác, liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia vào quá trình đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp; phối hợp các cơ sở GDNN công lập đủ điều kiện xây dựng phương án, chuyển đổi sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hạch toán như doanh nghiệp theo lộ trình, phù hợp với điều kiện phát triển của đơn vị…

Các cơ sở GDNN cập nhật, điều chỉnh, đổi mới phương thức, chương trình, giáo trình giảng dạy đáp ứng nhu cầu thực tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao; liên kết, quan hệ với doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và đội ngũ chuyên gia tham gia vào quá trình xây dựng chương trình đào tạo, ngân hàng đề thi, đánh giá người học, gắn đào tạo với giải quyết việc làm; tổ chức kiểm định, tự kiểm định chất lượng cơ sở, chương trình đào tạo theo qui định; có kế hoạch tổ chức, bồi dưỡng, giải pháp nhằm nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn theo qui định, đặc biệt là giáo viên các nghề trọng điểm cấp độ quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế…​

Chỉ thị ​

5/15/2019 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐổi mới, nâng cao, chất lượng, giáo dục nghề nghiệp 7-doi-moi-va-nang-cao-chat-luong-giao-duc-nghe-nghiep-den-nam-2021-va-dinh-huong-den-nam-2030Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
574.00
121,000
0.00
121000
69,454,000
Các tuyến đường triển khai hạ tầng ngầm cáp viễn thông giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bình DươngCác tuyến đường triển khai hạ tầng ngầm cáp viễn thông giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa bổ sung danh mục các tuyến đường triển khai hạ tầng ngầm cáp viễn thông giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​Theo đó, có 15 tuyến đường thuộc thành phố Thủ Dầu Một, 02 tuyến đường thuộc thị xã Bến Cát, 07 tuyến đường thuộc thị xã Thuận An được triển khai hạ tầng ngầm cáp viễn thông giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Quyết định ​​

5/15/2019 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttuyến đường, hạ tầng, ngầm, cáp, viễn thông 992-cac-tuyen-duong-trien-khai-ha-tang-ngam-cap-vien-thong-giai-doan-2019-2020-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
97.00
121,000
0.00
121000
11,737,000
Hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019Hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019.

​Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đoàn thể tổ chức lồng ghép các hoạt động truyền​ thông trong các hoạt động của các tổ chức, cơ quan nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, doanh nhân về giá trị và vai trò của đa dạng sinh học đối với việc đảm bảo lương thực thực phẩm, cung cấp dinh dưỡng và đảm bảo sức khỏe con người, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; tuyên truyền thực hiện các quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, chú trọng các nội dung về bảo tồn và phát triển các giống vật nuôi, cây trồng bản địa, cây, con dược liệu và các tri thức truyền thông liên quan; khai thác bền vững tài nguyên sinh học; phát động các phong trào bảo tồn đa dạng sinh học như sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, thực hiện tiêu dùng xanh, thân thiện với môi trường và chế độ ăn uống lành mạnh, không buôn bán và sử dụng các loài động, thực vật nguy cấp, quý hiếm, ưu tiên bảo vệ…; căn cứ vào kế hoạch hoạt động đã được phê duyệt tổ chức riêng hoặc lồng ghép các hoạt động truyền thông thích hợp; tổng hợp kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019, báo cáo theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Văn bản ​​​​​

5/14/2019 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtHưởng ứng, Quốc tế, Đa dạng, sinh học 113-huong-ung-ngay-quoc-te-da-dang-sinh-hoc-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
316.00
121,000
0.00
121000
38,236,000
Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phòng, chống  thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các biện pháp phi công trình, cụ thể: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg, ngày 03/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 17/3/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016 - 2020, Chỉ thị số 111/CT-BTL, Kế hoạch số 112/KH-BTL ngày 15/01/2019 của Bộ Tư lệnh Quân khu về nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và điều hành thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn năm 2019; kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp theo quy định; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban phòng, chống thiên tai theo quy định, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến thời tiết mưa, bão, tình hình thủy văn, mực nước các sông chính và các hồ chứa quốc gia; cảnh giác đề phòng trong những tháng cuối năm xảy ra lũ, bão ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Bình Dương, cùng với triều cường các sông dâng cao kết hợp các hồ chứa quốc gia xả lũ; chủ động ứng phó, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống thiên tai xảy ra…

Song song đó, thực hiện các biện pháp công trình, cụ thể: Thi công hoàn thành đưa vào sử dụng công trình Trục thoát nước Chòm Sao - Suối Đờn, công trình sửa chữa Kênh dẫn thượng lưu và đuôi tràn Hồ Từ Vân 1. Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án tiêu thoát nước như Trục thoát nước Suối Giữa, Bưng Biệp - Suối Cát, Hệ thống thoát nước Dĩ An và khu công nghiệp Tân Đông Hiệp,…Thực hiện gia cố, sửa chữa, nâng cấp, duy tu bảo đảm an toàn cho các công trình, hệ thống đê bao, bờ bao khi mực nước dâng cao do triều cường, xả lũ, mưa lớn; lưu ý các khu vực xung yếu, trọng điểm có nguy cơ xảy ra bể bờ, tràn bờ…

Kế hoạch ​​

5/15/2019 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn779-ke-hoach-phong-chong-thien-tai-va-tim-kiem-cuu-nan-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
418.00
121,000
0.00
121000
50,578,000
Triển khai thực hiện dự án Nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháyTriển khai thực hiện dự án Nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc triển khai thực hiện dự án Nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy (PCCC).

 

Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị địa điểm (hội trường, sân tập thực hành) và gửi thư mời đại diện lãnh đạo UBND cấp xã, Công an cấp xã, trưởng ấp, khu phố, đội trưởng đội dân phòng, chủ hộ kinh doanh nhỏ lẻ,… đến tham gia tập huấn. Mỗi địa phương tổ chức 01 lớp, riêng thành phố Thủ Dầu Một tổ chức 02 lớp tập huấn.

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore chuẩn bị địa điểm và gửi thư mời cán bộ, đội viên đội PCCC cơ sở trong các khu công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý tổ chức 01 lớp tập huấn.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh chuẩn bị địa điểm; phối hợp với Công an tỉnh gửi thư mời cán bộ, đội viên đội PCCC cơ sở và chuyên ngành trong và ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến tham gia tập huấn (tổng số 02 lớp).

Công an tỉnh chủ động phối hợp với Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ - Bộ Công an để chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu, phương tiện, dụng cụ và bố trí cán bộ tập huấn; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh thống nhất thời gian tập huấn đảm bảo đúng tiến độ.

Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình​ Dương chủ động phối hợp với Công an tỉnh đưa tin tuyên truyền về các nội dung liên quan đến công tác tập huấn trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tổ chức tập huấn là từ ngày 01/12/2018 đến ngày 31/12/2018. Mỗi lớp tập huấn tối thiểu 100 người.​

Văn bản​ ​​​

11/29/2018 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtnăng lực, lực lượng, Cảnh sát, Phòng cháy chữa cháy726-trien-khai-thuc-hien-du-an-nang-cao-nang-luc-cho-luc-luong-canh-sat-phong-chay-va-chua-chaThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
361.00
121,000
0.00
121000
43,681,000
/PublishingImages/2018-12/PCCC.mp3
Tăng cường công tác quản lý hạ tầng cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Binh DươngTăng cường công tác quản lý hạ tầng cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Binh Dương
  
TTĐT - Để tăng cường công tác quản lý hệ thống cáp viễn thông theo đúng các quy định, đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị 12/CT-UBND về việc “Tăng cường công tác quản hạ tầng cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Binh Dương”.
 
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông cùng các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện việc xây dựng Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo hướng dẫn tại Thông tư số 14/2013/TT-BTTTT ngày 21/6/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về "Hướng dẫn lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương", gắn với quy hoạch phát triển chung của các ngành liên quan (giao thông, xây dựng, điện lực, cấp thoát nước,...) trình UBND tỉnh phê duyệt đúng thời gian quy định, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông triển khai xây dựng quy hoạch chi tiết, đồng bộ với quy hoạch chung của tỉnh. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc xây dựng và sử dụng chung các công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động (bao gồm nhà, trạm viễn thông, cột ăng ten, cột treo cáp,...). Triển khai kế hoạch chỉnh trang, bó gọn hệ thống cáp viễn thông treo trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt.
 
 
Triển khai kế hoạch chỉnh trang, bó gọn hệ thống cáp viễn thông treo trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt
   
 
Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương hoàn thành. Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý hạ tầng cáp viễn thông; thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các đơn vị, doanh nghiệp viễn thông khi xây dựng, lắp đặt công trình viễn thông, đặc biệt là mạng cáp viễn thông không thực hiện đúng các quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, gây mất an toàn và mỹ quan đô thị theo các quy định hiện hành và tổng hợp kết quả kiểm tra, xử lý để báo cáo UBND tỉnh. Thường xuyên tổ chức triển khai, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị và tổng hợp kết quả thực hiện để báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về UBND tỉnh theo quy định.
 
Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương chủ động, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị liên quan xây dựng nội dung, ý nghĩa, mục đích kinh tế, chính trị, an ninh đối với việc quản lý hạ tầng cáp viễn thông để đưa tin, tuyên truyên hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp và toàn thể xã hội.
   
 
 
Việc bó gọn hệ thống cáp viễn thông phải bảo đảm mỹ quan đô thị
  
  
 
CÁC DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG THỰC HIỆN
 
1. Chủ động nắm bắt các quy hoạch, kế hoạch xây dựng các khu công nghiệp, tuyến đường giao thông, khu đô thị, khu dân cư... Trên cơ sở đó, tiến hành đồng bộ, hợp lý kế hoạch xây dựng, lắp đặt, di dời các công trình cáp viễn thông của doanh nghiệp mình gắn với việc triển khai quy hoạch, kế hoạch xây dựng các công trình khác của địa phương;
 
2. Tăng cường phối hợp, hợp tác trong việc sử dụng chung các cơ sở hạ tầng cáp viễn thông treo, khi sử dụng chung cột treo cáp, trụ điện phải có dấu hiệu nhận biết rõ ràng đối với từng mạng cáp của doanh nghiệp;
 
3. Tiếp tục thực hiện bảo dưỡng, buộc, căng gọn gàng các sợi cáp hiện hữu, đảm bảo tuân thủ đúng quy chuẩn quốc gia QCVN 33:2011/BTTTT;
 
4. Tiến hành khảo sát, xử lý hệ thống dây cáp viễn thông bị chùng, võng, dây cáp viễn thông đứt rơi xuống đường gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi tham gia giao thông; thu hồi cáp không sử dụng, căng lại độ võng cáp theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông;
 
5. Tiến hành gắn thẻ nhận biết trên các tuyến cáp viễn thông (bao gồm sổ điện thoại liên lạc, tên chủ sở hữu hoặc đơn vị được ủy quyền quản lý) theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT ngày 27/12/2013 của Bộ Xây dựng - Bộ Công Thương - Bộ Thông tin và Truyền thông quy định dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.   
 
6. Chấp hành nghiêm việc thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.       
 

 Hoài Hương

6/4/2015 2:49 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1281-Tang-cuong-cong-tac-quan-ly-ha-tang-cap-vien-thong-tren-dia-ban-tinh-Binh-DuongThông tin chỉ đạo, điều hành
Các quy định về Giấy bảo vệ đặc biệtCác quy định về Giấy bảo vệ đặc biệt
 
TTĐT - Ngày 29/03/2012, UBND tỉnh đã ra công văn số 798/UBND-NC về việc phổ biến, quán triệt Thông tư số 08/2012/TT-BCA ngày 06/02/2012 của Bộ Công an về quy định Giấy bảo vệ đặc biệt.
 
Theo Thông tư số 08/2012/TT-BCA  thì Giấy bảo vệ đặc biệt được cấp cho sỹ quan Cảnh vệ trong Công an nhân dân để thực hiện công tác cảnh vệ. Sỹ quan Cảnh vệ là Tư lệnh và các Phó Tư lệnh Cảnh vệ; sỹ quan bảo vệ tiếp cận các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế (theo quy định tại Pháp lệnh Cảnh vệ); Chỉ huy Phòng Tổng hợp, Phòng Tham mưu, Phòng Bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phòng Bảo vệ Mít-tinh, hội nghị và khách quốc tế, Phòng Kỹ thuật bảo vệ, Phòng Bảo vệ 180 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.
 
Hình thức của Giấy bảo vệ đặc biệt có chiều dài 10cm, chiều rộng 7cm; mặt trước có nền đỏ tươi, xung quanh có viền vàng và các chi tiết khác theo quy định của điều 6, Chương II. Thời hạn sử dụng là 05 năm kể từ ngày ký.
 
 
 
Mẫu Giấy bảo vệ đặc biệt
 
 
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 22/03/2012.
 
 
Hải Sư
4/4/2012 9:16 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết928-Cac-quy-dinh-ve-Giay-bao-ve-dac-bietThông tin chỉ đạo, điều hành
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Bình DươngTăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị ​về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bình Dương, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Cảnh sát PCCC tỉnh tăng cường tuyên truyền pháp luật, phổ biến kiến thức về PCCC và cứu nạn, cứu hộ đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tự phòng ngừa, hạn chế xảy ra cháy, nổ; tiếp tục xây dựng phong trào "Toàn dân tham gia PCCC" gắn với phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" với phương châm "bốn tại chỗ" (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ), nòng cốt là lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở và chuyên ngành; xây dựng, nhân rộng các mô hình bảo đảm an toàn PCCC theo hướng tự nguyện, tự phòng, tự quản tại các cụm dân cư, cụm doanh nghiệp; nâng cao vai trò, trách nhiệm của UBND xã, phường, thị trấn trong việc bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC đối với khu dân cư; đảm bảo an toàn kho vũ khí, vật liệu nổ, bảo quản chất dễ cháy, nổ; có phương án phòng, chống cháy, nổ, cháy rừng, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chỉ đạo, hướng dẫn các chủ đầu tư triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC trong xây dựng cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện nghiêm quy định về an toàn PCCC; phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra an toàn PCCC các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trong các khu, cụm công nghiệp…

1/10/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtphòng cháy,  chữa cháy, PCCC, cứu nạn,  cứu hộ36-tang-cuong-cong-tac-phong-chay-chua-chay-va-cuu-nan-cuu-ho-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
382.00
121,000
0.40
121000
46,270,400
Hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” năm 2017Hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” năm 2017

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tổ chức hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” năm 2017.

Theo đó, để tiếp tục thực hiện tốt “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” (từ ngày 29/4 đến ngày 06/5) do Thủ tướng Chính phủ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ năm nay với chủ đề: “Nước sạch và vệ sinh môi trường vì sự phát triển toàn diện của trẻ em”.

Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng từ ngày 15/4/2017 đến ngày 15/5/2017, có thể kéo dài đến Ngày môi trường thế giới 05/6/2017 và lồng ghép với các hoạt động của các ngày lễ lớn 30/4 và 01/5 hoặc các ngày lễ hội của địa phương.

Nội dung hưởng ứng gồm: Tổ chức tốt các hoạt động thông tin - giáo dục - truyền thông; tổ chức Lễ mít tinh cấp tỉnh hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” năm 2017 tại huyện Dầu Tiếng; bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp công trình cấp nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh các trạm y tế vùng nông thôn; đầu tư các phương tiện nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh thân thiện với trẻ em cho các nhà trẻ và trường học; tăng cường kiểm tra, xử lý các tổ chức, cơ sở kinh doanh, làng nghề, hộ gia đình và cá nhân gây ô nhiễm môi trường…

Các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị này, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 20/5/2017 theo địa chỉ: Chi cục Thủy lợi, số 89 đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh sau khi kết thúc “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường”.

4/19/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Chỉ thị, hưởng ứng, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, năm 201765-huong-ung-tuan-le-quoc-gia-nuoc-sach-va-ve-sinh-moi-truong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình DươngCông tác văn thư, lưu trữ năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

Theo đó, các sở, ban, ngành, các tổ chức, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, tổ chức; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự theo hướng tinh gọn, bố trí biên chế văn thư, lưu trữ đảm bảo đúng tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức văn thư, lưu trữ; tổ chức tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã; hiện đại hóa công tác văn thư, lưu trữ; báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư; quản lý tài liệu tại Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử tỉnh; xây dựng Trung tâm Lưu trữ lịch sử của tỉnh, Lưu trữ cơ quan; bố trí kinh phí để thực hiện công tác văn thư, hoạt động lưu trữ.

Các sở, ban, ngành, các tổ chức, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ; báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 30/11/2019.​​

Kế hoạch ​​

5/2/2019 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtvăn thư, lưu trữ 153-cong-tac-van-thu-luu-tru-nam-2019-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
309.00
121,000
0.00
121000
37,389,000
/PublishingImages/2019-05/tin 11- cong tac van thu luu tru nam 2019.mp3
Đề xuất nhu cầu, thời gian triển khai sử dụng chứng thư số và giải pháp ký sốĐề xuất nhu cầu, thời gian triển khai sử dụng chứng thư số và giải pháp ký số

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc đề xuất nhu cầu, thời gian triển khai sử dụng chứng thư số và giải pháp ký số phục vụ triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

​Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu nội dung yêu cầu, hướng dẫn của Ban Cơ yếu Chính phủ tại Công văn số 372/BCY-CTSBMTT ngày 16/11/2018 để đề xuất nhu cầu, thời gian triển khai chứng thư số và giải pháp ký số, xác thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trên địa bàn tỉnh và khẩn trương triển khai sử dụng giải pháp chữ ký số, xác thực chữ ký số trên thiết bị di động và tích hợp vào hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh.

Văn bản ​​​

12/12/2018 8:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐề xuất, nhu cầu, thời gian, sử dụng, chứng thư số, ký số159-de-xuat-nhu-cau-thoi-gian-trien-khai-su-dung-chung-thu-so-va-giai-phap-ky-sThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
184.00
121,000
0.00
121000
22,264,000
Thực hiện "Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017-2021"Thực hiện "Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017-2021"

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện "Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017-2021" (gọi tắt là Chương trình).​​

Theo đó, mục tiêu của Chương trình là trên 95% số xã, phường, thị trấn thống kê được tổng đàn chó nuôi và lập được danh sách hộ nuôi chó; tỷ lệ tiêm phòng vắc xin dại đạt trên 85% đối với tổng đàn chó nuôi đã được thống kê thực tế tại các xã, phường, thị trấn; xây dựng thành phố Thủ Dầu Một và ít nhất một thị xã, huyện được công nhận là vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức điều tra, thống kê số lượng chó nuôi và tổ chức quản lý chó nuôi trên địa bàn toàn tỉnh vào năm 2018; tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó; kiện toàn và mở rộng số lượng các điểm điều trị dự phòng sau phơi nhiễm đảm bảo kịp thời và hiệu quả; tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, chính sách của Nhà nước về phòng, chống bệnh dại, các quy định về quản lý chó nuôi và trách nhiệm của người nuôi chó; thông tin về chiến dịch tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó; tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về sự nguy hiểm của bệnh dại và các biện pháp phòng, chống bệnh dại, xử lý ban đầu khi bị chó cắn; tăng cường giám sát phát hiện bệnh dại với sự hỗ trợ và tham gia của cộng đồng dân cư; điều tra và xử lý dịch bệnh kịp thời; xây dựng vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại tại địa phương theo quy định.

Các tổ chức, cá nhân nuôi chó phải khai báo theo quy định về việc nuôi chó với trưởng ấp, trưởng khu phố hoặc UBND cấp xã nơi cư trú để thống kê, giám sát; thường xuyên xích, nhốt chó trong khuôn viên gia đình để hạn chế chó cắn người; trong quá trình nuôi chó phải đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường; tiêm phòng vắc xin phòng bệnh dại cho chó và phải thanh toán các khoản chi phí liên quan đến tiêm phòng theo quy định của pháp luật…

1/17/2018 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtbệnh Dại468-thuc-hien-chuong-trinh-quoc-gia-khong-che-va-tien-toi-loai-tru-benh-dai-giai-doan-2017-2021Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
436.00
121,000
0.50
121000
52,816,500
Khẩn trương triển khai các phương án, biện pháp phòng, tránh, ứng phó với Bão số 9Khẩn trương triển khai các phương án, biện pháp phòng, tránh, ứng phó với Bão số 9

​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc Khẩn trương triển khai các phương án, biện pháp phòng, tránh, ứng phó với Bão số 9.​

Theo đó, để chủ động trong công tác phòng, tránh, ứng phó với mọi tình huống, giảm thiểu tối đa các thiệt hại do ảnh hưởng Bão số 9, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai ngay phương án​ phòng, tránh, ứng phó với bão tại mỗi đơn vị, địa phương nhằm chủ động ứng phó với bão đổ bộ vào địa bàn tỉnh; khẩn trương thực hiện các biện pháp theo phương án phòng, tránh, ứng phó khi áp thấp nhiệt đới, bão, bão mạnh đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Bình Dương; tổ chức trực ban lãnh đạo và cơ quan tham mưu 24/24 giờ để nắm chắc diễn biến tình hình, dự kiến các tình huống xấu nhất có thể xảy ra; phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng ứng phó tại chỗ với lực lượng chi viện của cấp trên để khẩn trương bố trí cán bộ trực tiếp đến các địa bàn xung yếu cùng với cấp ủy - chính quyền địa phương chỉ đạo công tác ứng phó kịp thời và có hiệu quả.

Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo dõi chặt chẽ tình hình dự báo khí tượng thuỷ văn, thiên tai trên địa bàn tỉnh; báo cáo, thông báo nhanh tình hình diễn biến của bão, mưa lũ, xả lũ các hồ chứa Quốc gia, triều cường; đề xuất công tác ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra; xác định các khu vực xung yếu để tập trung huy động lực lượng, phương tiện, vật tư chi viện đúng mức cho các xã, phường, thị trấn thực hiện việc phòng, tránh và tổ chức sơ tán, di dời dân kịp thời, an toàn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị quản lý công trình thủy lợi kiểm tra các công trình hồ, đập, bờ rạch, cản dâng nước, đê bao... để phát hiện kịp thời các sự cố, có biện pháp thực hiện sửa chữa ngay, đảm bảo ngăn lũ và triều cường; triển khai các phương án bảo đảm an toàn đập, phương án phòng, chống lũ lụt cho vùng hạ du các hồ chứa, phương án bảo vệ công trình thủy lợi.

Bao so 9.jpg

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 9 lúc 04 giờ ngày 23/11/2018

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Sở Giao thông vận tải, Tỉnh Đoàn chuẩn bị lực lượng, bố trí cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng huy động các phương tiện, trang thiết bị như ca nô, xe tải, ô tô, thiết bị thông tin liên lạc, nhà bạt, phao cứu hộ, áo phao cứu sinh, nệm hơi cứu hộ và các trang thiết bị chuyên dụng, thông dụng khác để tham gia sơ tán, di dời dân, tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ, đặc biệt là tại các khu vực xung yếu.

Sở Giao thông Vận tải phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai chặt tỉa cây xanh dễ đổ ngã, đảm bảo giao thông huyết mạch thông suốt tại các tuyến đường quan trọng; bố trí lực lượng hướng dẫn điều tiết giao thông tại các bến phà, đò ngang để nhân dân chuyển hướng di chuyển, không tập trung đi lại tại các bến phà, đò ngang trong thời gian bão có khả năng đổ bộ hoặc theo cảnh báo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương…

Các sở, ban ngành, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện, báo cáo kịp thời về Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh thông qua Văn phòng thường trực theo địa chỉ: Chi cục Thủy lợi, số 89 đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; điện thoại: 0274.3829.389; Fax: 0274.3829.955; Email: vpttbchpclb@binhduong.gov.vn.

Văn bản ​

​ 

11/23/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKhẩn trương, phương án, biện pháp, ứng phó, Bão số 9166-khan-truong-trien-khai-cac-phuong-an-bien-phap-phong-tranh-ung-pho-voi-bao-so-Thông tin chỉ đạo, điều hànhTrueĐoan Trang
714.00
121,000
0.00
121000
86,394,000
Triển khai thi hành hệ thống luật pháp về thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình DươngTriển khai thi hành hệ thống luật pháp về thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành hệ thống luật pháp về thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã, các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật hàng năm từ 2019-2021. Thực hiện kiện toàn tổ chức và phương thức khai thác công trình thủy lợi, quy định về giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi; tổng hợp dự toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi của các tổ chức khai thác công trình thủy lợi trình HĐND cùng cấp xem xét quyết định, gửi Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lập, phê duyệt và triển khai thực hiện phương án ứng phó thiên tai, phương án bảo vệ công trình thủy lợi từ 2019-2020. Triển khai thi hành Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ về phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng; Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; Thông tư số 05/2018/NTT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi từ 2019-2021.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã, các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi và các đơn vị liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị triển khai các nhiệm vụ theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 05/12. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện Kế hoạch. Định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/12.

Kế hoạch ​​​

3/27/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtthủy lợi, luật pháp371-trien-khai-thi-hanh-he-thong-luat-phap-ve-thuy-loi-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
418.00
121,000
0.00
121000
50,578,000
/PublishingImages/2019-04/Tin 6 -. Trien khai thi hanh luat phap thuy loi.mp3
Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tháng 8/2015Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tháng 8/2015
  
TTĐT - Trong tháng 8/2015, UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo các ngành, địa phương tổ chức triển khai, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ.
Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành 05/07 Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh; chỉ đạo tu bổ, sửa chữa trường lớp, chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất cơ bản chuẩn bị năm học mới 2015-2016; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7); khẩn trương thực hiện các hoạt động chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 02/9.
    
UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thông qua tình hình ước thu ngân sách năm 2015 và dự toán thu ngân sách năm 2016; Đề án Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp tỉnh đến năm 2020; Phương án đầu tư, cải tạo, khai thác Cảng Bà Lụa; tình hình chuẩn bị khai giảng năm học 2015-2016; thông qua Quy hoạch quảng cáo ngoài trời tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
   
Họp Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến 2020"; BCĐ công nghệ thông tin về kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, về tiến độ thực hiện việc xây dựng Cổng thông tin điện tử tỉnh, hoạt động của Website tỉnh, Phần mềm điện tử cấp tỉnh, Phần mềm điện tử liên thông đến cấp huyện, cấp xã, tình hình hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh; BCĐ Thi hành án dân sự tỉnh về tình hình công tác những tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2015; Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bình Dương lần thứ 4; Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh năm học 2015-2016.
     
Ngoài ra, làm việc với Thanh tra tỉnh; UBND thị xã Dĩ An về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm 2015; UBND huyện Phú Giáo, Dầu Tiếng về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2015, tham quan một số mô hình sản xuất nông nghiệp kỹ thuật cao; Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể thị xã Tân Uyên và huyện Bàu Bàng.
         
    
Chỉ đạo tu bổ, sửa chữa trường lớp, chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới 2015-2016
  
     
Văn bản quan trọng UBND tỉnh đã ban hành trong tháng 3/2015
1. Văn bản gửi Trung ương:
- Trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh đến năm 2020.
- Báo cáo về việc: thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường giai đoạn 2004-2014; tình hình thực hiện chính sách và pháp luật về phân bổ, sử dụng ngân sách cho phát triển một số sự nghiệp kinh tế giai đoạn 2011-2015; tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ; về thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; số tạm giữ 10% dự toán chi thường xuyên 8 tháng cuối năm 2015 của tỉnh; về tình hình tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh; đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 10/2004/NĐ-CP ngày 07/01/2004 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh; đề xuất quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2025 trên địa bàn tỉnh; kết quả triển khai Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) giai đoạn 2011-2015.
- Công văn đề nghị: chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khảo sát, đánh giá tình hình sạt lở và có giải pháp khắc phục tình trạng sạt lở phía hạ lưu đập Phước Hòa và có chính sách hỗ trợ đối với các hộ dân có diện tích đất sản xuất bị mất do tình trạng sạt lở gây ra; phân bổ thêm cho Trường Đại học Y dược Cần Thơ 20 chỉ tiêu bác sĩ đa khoa hệ liên thông niên khóa 2015-2019 và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 20 bác sĩ đa khoa hệ chính quy niên khóa 2015-2021.
2. Văn bản khác:
- Quyết định ban hành các Quy định, Quy chế: Đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; Quy định hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh; Quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh; Quy định quản lý cáp viễn thông treo trên địa bàn tỉnh; Quy chế thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội trên địa bàn tỉnh; Phê duyệt xếp loại doanh nghiệp Nhà nước năm 2014; danh sách 19 doanh nghiệp giảm tiền thuê đất đợt 1 năm 2015 trên địa bàn tỉnh; ủy quyền cho các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký các quyết định xử lý vi phạm hành chính, giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai; ban hành Chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Danh mục các biểu mẫu sử dụng trong quá trình lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh; công nhận kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh năm học 2015-2016;
- Ban hành Kế hoạch: Khảo sát công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên tuyến đường sông Sài Gòn, sông Đồng Nai năm 2015; Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện và sơ kết đào tạo cán bộ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã theo Quyết định số 799/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
- Công văn chỉ đạo thực hiện các nội dung sau kỳ họp lần thứ 16 – HĐND tỉnh khóa VIII; thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước tại các tổ chức tín dụng cổ phần; thoái vốn liên quan đến giá trị thương hiệu của các doanh nghiệp cổ phần hóa; thực hiện hỗ trợ tiền lương, chi phí y tế, giao thông, ăn ở cho các doanh nghiệp bị thiệt hại do ảnh hưởng sự cố ngày 13/5/2014; xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ; lựa chọn dự án PPP theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; rà soát, xử lý các điểm ngập trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa lũ năm 2015; tiếp tục thực hiện dự án Trục thoát nước Bưng Biệp-Suối Cát; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí” giai đoạn 2012-2016; triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2015.
  
Phương Chi
8/27/2015 12:32 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết1342-Cong-tac-chi-dao-dieu-hanh-cua-UBND-tinh-thang-82015Thông tin chỉ đạo, điều hành
Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.​

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 160/CĐ-TTg ngày 11/02/2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một đề cao trách nhiệm, nêu cao quyết tâm, phấn đấu ngay từ những ngày đầu năm mới về những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; quán triệt chủ đề hành động năm 2019 của Chính phủ "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả" trong ngành mình, cấp mình; tập trung cao độ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo mục tiêu, chương trình, kế hoạch đã đề ra, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, khắc phục tình trạng trì trệ trong thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc sau Tết, đặc biệt là những công việc và thủ tục trực tiếp liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhân dân.

Không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính. Không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2019.

Sở Công Thương chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất công nghiệp ngay sau kỳ nghỉ, khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường năng lực sản xuất, mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh sản xuất; chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi...

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Sở Tài chính chủ động hướng dẫn thực hiện dự toán thu, chi ngân sách tỉnh năm 2019; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phối hợp các các ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ biến động giá cả, thị trường.

Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải, an toàn kỹ thuật các phương tiện, bảo đảm trật tự và an toàn giao thông sau Tết và mùa lễ hội.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương tăng cường kiểm soát các lễ hội, nhất là Lễ hội Rằm tháng Giêng với tinh thần tiết kiệm, văn minh, lành mạnh, giữ gìn giá trị, bản sắc dân tộc.

Sở Y tế bảo đảm thuốc, trang thiết bị, trực cấp cứu, điều trị, chăm sóc người bệnh; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành chủ động nắm tình hình lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết của doanh nghiệp.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo triển khai công tác quân sự, quốc phòng; chủ động các biện pháp xử lý tình huống liên quan đến quốc phòng, an ninh, quan hệ đối ngoại; thực hiện tốt công tác giao quân năm 2019.

Công an tỉnh triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong lao động, sản xuất, công tác và học tập.

Thanh tra tỉnh chủ trì tham mưu UBND tỉnh rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh.

Các Hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng, cộng đồng doanh nghiệp, các doanh nhân và toàn thể nhân dân lao động tranh thủ thời cơ, khắc phục khó khăn, thách thức, tổ chức lao động sản xuất, đầu tư kinh doanh hiệu quả, vươn lên làm giàu cho mình và cho xã hội từ những tháng đầu năm 2019.​

Văn bản.​

2/19/2019 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtthực hiện nhiệm vụ, sau kỳ nghỉ tết369-don-doc-thuc-hien-nhiem-vu-sau-ky-nghi-tet-nguyen-dan-ky-hoi-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.00
121000
/PublishingImages/2019-02/Tin 4 - Don doc thuc hien nhiem vu sau tet.mp3
Tăng cường công tác Vận động hiến máu tình nguyện năm 2019Tăng cường công tác Vận động hiến máu tình nguyện năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác Vận động hiến máu tình nguyện năm 2019.

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang, UBND các huyện, thị xã, thành ph, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện; vận động ít nhất 20% cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, đoàn viên, sinh viên hiến máu tình nguyện và phấn đấu đạt ch tiêu trên 19.200 đơn vị máu trong năm 2019 an toàn, chất lượng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức, phối hợp thực hiện, đề xuất việc giao chỉ tiêu cho các đơn vị; đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác tuyên truyền, vận động và tiếp nhận máu; tích cực tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc; tổ chức sơ kết, tổng kết và đề xuất tôn vinh, khen thưởng kịp thời; tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện trên địa bàn và các cơ sở y t​​​ế phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Trung tâm truyền máu Chợ Rẫy tổ chức tiếp nhận, hỗ trợ nhân lực chuyên môn, cấp cứu trường hợp có tai biến, chuyển giao máu, đảm bảo an toàn trong truyền máu. Đồng thời chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức trong ngành tích cực tham gia tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện…

Chỉ thị​​

1/29/2019 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếthiến máu, tình nguyện556-tang-cuong-cong-tac-van-dong-hien-mau-tinh-nguyen-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
298.00
121,000
0.00
121000
36,058,000
Thực hiện cộng điểm tốt nghiệp nghề phổ thông cho thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020Thực hiện cộng điểm tốt nghiệp nghề phổ thông cho thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc thực hiện cộng điểm tốt nghiệp nghề phổ thông cho thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2019-2020.

​Theo đó, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh theo đúng hướng dẫn tại Điều 2, Điều 3 của Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 ​​và Công văn số 5789/UBND-VX ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh; đồng thời hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc tổ chức triên khai các nội dung nêu trên theo đúng các quy định hiện hành.

Văn bản ​

1/9/2019 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết cộng điểm, tốt nghiệp, nghề phổ thông, thí sinh, tuyển sinh, lớp 10, THPT, năm học 2019-2020876-thuc-hien-cong-diem-tot-nghiep-nghe-pho-thong-cho-thi-sinh-du-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-thpt-nam-hoc-2019-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
142.00
121,000
0.00
121000
17,182,000
Tổng kết việc thi hành Luật phòng, chống ma túy năm 2000 Tổng kết việc thi hành Luật phòng, chống ma túy năm 2000

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổng kết việc thi hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008).

Phạm vi Kế hoạch là tổng kết việc thi hành Luật Phòng, chống ma túy từ khi Luật sửa đổi, bổ sung năm 2008 có hiệu lực đến ngày 30/6/2017. Qua đó, phân tích rõ kết quả, đánh giá những thành công, hạn chế trong quy định và tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống ma túy; chỉ ra những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của những hạn chế, bất cập trong quy định và thực tiễn tổ chức của Luật Phòng, chống ma túy, từ đó đưa ra đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung phù hợp; rà soát, đánh giá những mối quan hệ giữa các quy định của Luật Phòng, chống ma túy đối với Luật Xử lý vi phạm hành chính, Chương XX của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động thực hiện việc tổng kết và xây dựng báo cáo theo đề cương hướng dẫn gửi về Công an tỉnh trước ngày 31/10/2017 để tổng kết, báo cáo.

10/19/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtphòng, chống ma tuý610-tong-ket-viec-thi-hanh-luat-phong-chong-ma-tuy-nam-2000Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
223.00
121,000
0.40
121000
27,031,400
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủTriển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 598/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, các sở, ban ngành xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của đơn vị nhằm tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức về tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp. Qua đó, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện, đơn vị chủ trì thực hiện và kế hoạch chi tiết sửa đổi các văn bản pháp luật hiện hành. Chủ động tìm hiểu rõ phương pháp, cách tính và ý nghĩa của các chỉ tiêu xếp hạng; tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết. Có giải pháp xử lý phù hợp, kịp thời, linh hoạt đối với những vấn đề mới phát sinh; kiến nghị, đề xuất những giải pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp, hiệu quả. Niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên website của sở, ngành và Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và tại trụ sở cơ quan, đơn vị. Đồng thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát, đề xuất qui trình và nội dung dữ liệu nhận qua mạng cho phù hợp với thực tế.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện nghiêm quy định về giải trình và giải quyết các kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua mạng hoặc dịch vụ bưu điện. Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO vào hoạt động của các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP. Xử lý nghiêm cán bộ, công chức và người đứng đầu thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Định kỳ hàng quý (trước ngày 10 của tháng cuối quý) và báo cáo năm trước ngày 10 tháng 12, tổng hợp báo cáo, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện quý và cả năm gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ theo quy định.

Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tích cực tham gia phản biện, góp ý và mở diễn đàn tiếp nhận các ý kiến phản biện chính sách của doanh nghiệp và người dân.

3/21/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, kế hoạch, Nghị quyết của Chính phủ, nhiệm vụ, giải pháp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia201-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-19-2017-nq-cp-ngay-06-02-2017-cua-chinh-phThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.45
121000
54,450
Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy và thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy và thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phối hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy và thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Theo đó, Lễ phát động ra quân tuyên truyền phòng, chống ma túy và thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được tổ chức vào ngày 09/3/2019 tại Công viên trước Trường Tiểu học Nguyễn Du, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một.

Công an tỉnh cùng với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh Đoàn tham mưu phối hợp với Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an tổ chức thực hiện.

Kế hoạch ​

3/4/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTuyên truyền, phổ biến, kiến thức, pháp luật, ma túy, phong trào, đoàn kết, xây dựng, đời sống, văn hóa90-tuyen-truyen-pho-bien-kien-thuc-phap-luat-ve-phong-chong-ma-tuy-va-thuc-hien-phong-trao-toan-dan-doan-ket-xay-dung-doi-song-van-hoaThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
175.00
121,000
0.00
121000
21,175,000
Tháng hành động Vì trẻ em tỉnh Bình Dương năm 2019Tháng hành động Vì trẻ em tỉnh Bình Dương năm 2019
TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Tháng hành động Vì trẻ em tỉnh Bình Dương năm 2019. 

Theo đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động trong Tháng hành động Vì trẻ em năm 2019: Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động trong thời gian từ ngày 25/5/2019 đến ngày 01/6/2019 tại cấp tỉnh và 09 huyện, thị xã, thành phố với chủ đề"Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số"; tồ chức các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của mọi người dân về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tạo cơ hội cho trẻ em được tham gia vào các vấn đề có liên quan đến trẻ em thông qua các hình thức, các kênh thông tin đa dạng. Bên cạnh đó, phổ biến rộng rãi về chủ đề, các hoạt động, công trình, sáng kiến trong Tháng hành động Vì trẻ em, lồng ghép trong các hoạt động như: Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019; Học kỳ quân đội; Quốc tế thiếu nhi 01/6; Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; vận động, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ nguồn lực cho Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp để xây dựng các công trình phúc lợi cho trẻ em như: Trang bị sân chơi cho trẻ em; tặng quà, trao học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em khuyết tật... Song song đó, tổ chức thăm tặng 1.500 phần quà cho trẻ em nhân Quốc tế thiếu nhi 01/6, mỗi phần quà trị giá 150.000 đồng/em (chi tiền mặt) từ nguồn ngân sách nhà nước (đối tượng là trẻ em tham gia Câu lạc bộ "Trẻ em với phòng chống HIV/AIDS", trẻ em tham dự Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại cộng đồng); tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi và kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh…

Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả Tháng hành động Vì trẻ em năm 2019 gửi về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trước ngày 28/6/2019 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội theo quy định.​

Kế hoạch ​​​

4/26/2019 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTháng hành động, trẻ em206-thang-hanh-dong-vi-tre-em-tinh-binh-duong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
441.00
121,000
0.00
121000
53,361,000
/PublishingImages/2019-05/tin 3- thang hanhdong vi tre em binh duong.mp3
Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình DươngPhê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh Bình Dương, phiên bản 1.0.

Theo đó, Kiến trúc CQĐT tỉnh Bình Dương được mô hình hóa dựa trên thiết kế kiến trúc phân lớp với nguyên tắc lớp sau cung cấp dịch vụ cho lớp trước, nhằm phân tích kiến trúc phức tạp của chính quyền điện tử thành các lớp với chức năng, nhiệm vụ xác định, từ đó đưa ra thông tin đơn giản và dễ hiểu hơn, bao gồm: Người dùng/ Hệ thống ngoài (Actors); Kênh truy cập; Nhóm dịch vụ; Ứng dụng; Dữ liệu; Ứng dụng nền tảng; Hạ tầng; Cơ sở vật chất; Quản lý chỉ đạo.

1.jpg

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Dương

​​Kiến trúc CQĐT được xây dựng nhằm đẩy mạnh phát triển CQĐT, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân, doanh  nghiệp ngày càng tốt hơn; công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, phù hợp với tầm nhìn định hướng của quốc gia về Chính phủ điện tử. Kiến trúc CQĐT tỉnh Bình Dương phát triển theo hướng đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; bảo đảm tích hợp dữ liệu, liên thông quy trình giữa các cơ quan, rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Qua đó, từng bước số hóa các số liệu về dân cư, tài nguyên, doanh nghiệp, thủ tục hành chính, chỉ số kinh tế xã hội… của tỉnh để phục vụ cho việc tổng hợp, báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giúp lãnh đạo tỉnh đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời, hiệu quả; nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong việc thu hút đầu tư, phát triển kinh tế và cải cách hành chính của tỉnh.

Kiến trúc CQĐT tỉnh Bình Dương được thực hiện theo 02 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2019 – 2020): Hoàn thành mục tiêu xây dựng nền tảng CQĐT tỉnh Bình Dương. Giai đoạn 2 (từ năm 2021): Hoàn thành  mục tiêu phát triển toàn diện CQĐT tỉnh Bình Dương.

Các sở, ban, ngành phối hợp với các đơn vị cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; các tổ chức đoàn thể, hiệp hội tập trung thực hiện nghiêm túc các giải pháp về tài chính; tổ chức triển khai; nguồn nhân lực; cơ chế, chính sách theo lộ trình cụ thể. Cùng với đó, định kỳ thực hiện rà soát Kiến trúc CQĐT về các nội dung: Tầm nhìn, mục tiêu và chiến lược của tỉnh đã được triển khai trong Kiến trúc CQĐT tỉnh Bình Dương phiên bản 1.0 để phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và định hướng phát triển chính quyền điện tử của Trung ương từng giai đoạn.

Quyết định​ ​

10/30/2018 8:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKiến trúc, Chính quyền điện tử38-phe-duyet-kien-truc-chinh-quyen-dien-tu-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
538.00
121,000
0.00
121000
65,098,000
/PublishingImages/2018-11/Tin 2.mp3
Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin trong dịp Tết Dương lịch và Tết Kỷ Hợi 2019Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin trong dịp Tết Dương lịch và Tết Kỷ Hợi 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản thực hiện Công văn số 4327/BTTTT-CATTT ngày 21/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đôn đốc tăng cường đảm bảo an toàn thông tin (ATTT) trong dịp Tết Dương lịch và Tết Kỷ Hợi 2019.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động rà soát các điểm yếu, lỗ hổng trên hệ thống; tăng cường triển khai các giải pháp bảo đảm ATTT cho các hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức mình. Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp chỉ đạo đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát, kiểm tra, thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định về bảo đảm ATTT, đặc biệt là trong công tác phòng, chống, gỡ bỏ phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp (APT); tăng cường theo dõi, giám sát, chủ động phát hiện sớm các nguy cơ, dấu hiệu tấn công mạng, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh; cử cán bộ kỹ thuật trực theo dõi, giám sát liên tục hệ thống trong kỳ nghỉ.

Khi phát hiện dấu hiệu của các chiến dịch tấn công mạng, đề nghị thông báo về cơ quan chức năng liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục ATTT, VNCERT) để có biện pháp xử lý kịp thời, giảm thiểu thiệt hại; thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo, khuyến nghị về ATTT được Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Cục ATTT chia sẻ; trong trường hợp cần thiết, có thể liên hệ với Cục ATTT, số điện thoại: 0243.3943.6684, thư điện tử ais@mic.gov.vn để được phối hợp, hỗ trợ.

Văn bản ​​

1/22/2019 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtan toàn thông tin, Tết Dương lịch, Tết Kỷ Hợi 753-tang-cuong-dam-bao-an-toan-thong-tin-trong-dip-tet-duong-lich-va-tet-ky-hoi-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
318.00
121,000
0.00
121000
38,478,000
/PublishingImages/2019-01/ANTOANTT.mp3
Tổ chức sơ kết 03 năm Chương trình số 1122/CTPH-UBND-BDV ngày 14/4/2016 và tổng kết "Năm dân vận chính quyền" 2018Tổ chức sơ kết 03 năm Chương trình số 1122/CTPH-UBND-BDV ngày 14/4/2016 và tổng kết "Năm dân vận chính quyền" 2018

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc tổ chức sơ kết 03 năm Chương trình số 1122/CTPH-UBND-BDV ngày 14/4/2016 và tổng kết "Năm dân vận chính quyền" 2018.

Theo đó, để đánh giá kết quả đạt được qua 03 năm thực hiện Chương trình số 1122/CTPH-UBND-BDV, tổng kết Kế hoạch số 28-KHPH/DV-UBND, qua đó, rút kinh nghiệm để phát huy những mặt làm được, khắc phục những mặt hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện chương trình, đề ra các giải pháp để thực hiện trong thời gian tới, đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành xây dựng báo cáo tổng kết Kế hoạch số 28-KHPH/DV-UBND; UBND cấp huyện xây dựng báo cáo tổng kết Kế hoạch số 28-KHPH/DV-UBND và phối hợp với Ban Dân vận cùng cấp xây dựng báo cáo 03 năm thực hiện Chương trình số 1122/CTPH-UBND-BDV.

UBND tỉnh dự kiến tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình số 1122/CTPH-UBND-BDV và tổng kết Kế hoạch số 28-KHPH/DV-UBND trong Quý I năm 2019. Sở Nội vụ chủ động phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy thống nhất thời gian và thông báo cụ thể đến các đơn vị, địa phương. Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện tùy theo tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương có thể tổ chức hội nghị riêng hoặc lồng ghép chung với các nội dung khác tương tự, liên quan. Thời gian tổ chức hội nghị do cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét, quyết định nhưng đảm bảo trước ngày 28/02/2019.

UBND cấp huyện quyết định tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, số lượng cụ thể do UBND cấp huyện xem xét, quyết định.

UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 51 tập thể và 61 cá nhân thuộc các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi danh sách, báo cáo thành tích (02 bản) đối với các tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng về Sở Nội vụ chậm nhất trước ngày 31/01/2019.

Văn bản ​​​

1/4/2019 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtsơ kết, 3 năm, Chương trình, 1122/CTPH-UBND-BDV, dân vận chính quyền567-to-chuc-so-ket-03-nam-chuong-trinh-so-1122-ctph-ubnd-bdv-ngay-14-4-2016-va-tong-ket-nam-dan-van-chinh-quyen-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
406.00
121,000
0.00
121000
49,126,000
Kế hoạch xét tuyển viên chức tỉnh Bình Dương năm 2019Kế hoạch xét tuyển viên chức tỉnh Bình Dương năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức tỉnh Bình Dương năm 2019 (gọi tắt là Kế hoạch).​

Theo đó, đối tượng xét tuyển là người từ đủ 18 tuổi trở lên không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo; có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; có đơn đăng ký dự tuyển, lý lịch rõ ràng, văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm; đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ và đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Thời gian tổ chức xét tuyển dự kiến trong quý II năm 2019.

Nhu cầu tuyển dụng được thực hiện xét tuyển theo chỉ tiêu cần tuyển dụng tại các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh. Số lượng, vị trí các chức danh cần tuyển dụng do Sở Nội vụ tổng hợp và thông báo theo quy định.

Nội dung và hình thức xét tuyển thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ. Cụ thể, xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2. Vòng 2: Thực hiện phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển; điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100; thời gian phỏng vấn 30 phút; không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên; có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Các đối tượng là Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B thuộc diện đối tượng ưu tiên được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm tại vòng 2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động thuộc diện đối tượng ưu tiên được cộng 5 điểm vào kết quả điểm tại vòng 2. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ thuộc diện đối tượng ưu tiên được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm tại vòng 2. Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên tại các điểm trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.

Sở Nội vụ tổ chức triển khai Kế hoạch đến các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức; rà soát, thống kê, thẩm định và tổng hợp nhu cầu của các cơ quan, đơn vị…

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này và chỉ tiêu, lộ trình thực hiện tinh giản biên chế theo quy định để đăng ký nhu cầu, chỉ tiêu xét tuyển viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kế hoạch ​​​

4/19/2019 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtxét tuyền, viên chức175-ke-hoach-xet-tuyen-vien-chuc-tinh-binh-duong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
752.00
121,000
0.00
121000
90,992,000
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấpTăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản​ về việc tăng cường quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (gọi tắt là Chỉ thị số 26).

Theo đó, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; UBND các các xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tăng cường tuyên truyền, phổ biến và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 26 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương; tập trung nâng cao ý thức trách nhiệm trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị, đồng thời xây dựng kế hoạch và tổ chức tự kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Báo Bình Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tăng cường xây dựng chuyên trang, chuyên mục để đăng tải, đưa tin phản ánh kịp thời tình hình kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 26, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền các cấp đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp; bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật.

Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và định kỳ báo cáo về UBND tỉnh.​

6/4/2018 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtkỷ luật, kỷ cương481-tang-cuong-ky-luat-ky-cuong-trong-cac-co-quan-hanh-chinh-cac-caThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
424.00
121,000
0.00
121000
51,304,000
1 - 30Next