Tin chỉ đạo điều hành - Thông tin chỉ đạo, điều hành
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Đề án).

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạchtổ chức Hội nghị lần thứ 11 của Đại hội đồng Hiệp hội Đô thị Khoa học Thế giới (WTA) nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập WTA.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bảnvề việc  báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện lộ trình giảm dần việc sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Kế hoạch).

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo về Chương trình làm việc tháng 5/2018 của UBND tỉnh.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ hành động về tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020.

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018-2027" (gọi tắt là Đề án).​

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 – 2025" trên địa bàn tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Đề án).​​​​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch ​thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mầm non đến năm 2020.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị​ về việc tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2018 tại Bình Dương.

 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về Lý lịch tư pháp và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2018Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về Lý lịch tư pháp và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2018

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch ​theo dõi tình hình thi hành pháp luật về Lý lịch tư pháp và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2018.

​Theo đó, Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật; tiếp nhận, thu thập thông tin từ văn bản, báo cáo của các cơ quan nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp, thông tin do tổ chức, cá nhân phản ánh, cung cấp; tổ chức điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thông qua phiếu điều tra, khảo sát, hội thảo, tọa đàm và các hình thức phù hợp khác; kịp thời xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những hạn chế, bất cập, vướng mắc trong thi hành pháp luật về Lý lịch tư pháp và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được phát hiện qua rà soát văn bản, thu thập thông tin, kiểm tra, điều tra khảo sát.

2/2/2018 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết972-theo-doi-tinh-hinh-thi-hanh-phap-luat-ve-ly-lich-tu-phap-va-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
256.00
121,000
0.50
121000
31,036,500
Truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình DươngTruyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạchtruyền thông hoạt động kiểm soát soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương, Liên đo​​​àn Lao động tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã giám sát việc tiếp nhận, thực hiện TTHC, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính; lồng ghép việc tuyên truyền các nội dung hoạt động kiểm soát TTHC với việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; làm phóng sự, viết tin, bài đăng tải lên các phương tiện thông tin đại chúng về thực tế cách làm hay, điểm sáng trong cải cách, kiểm soát TTHC; mở chuyên mục "Chung tay cải cách TTHC" trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương; tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng chuyên mục "Chung tay cải cách TTHC" trên Báo Bình Dương; tổ chức đoàn báo chí đi thực tế về công tác cải cách, kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết TTHC trong và ngoài tỉnh; tổ chức các hoạt động triển lãm, cuộc thi, hội thi liên quan đến cải cách hành chính, kiểm soát TTHC với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng; tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan công tác kiểm soát TTHC đến tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính tại trụ sở tiếp nhận và giải quyết TTHC của các đơn vị, địa phương…​

12/27/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTTHC,  thủ tục hành chính745-truyen-thong-hoat-dong-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-nam-2018-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
364.00
121,000
0.50
121000
44,104,500
Thực hiện công tác thu, thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tếThực hiện công tác thu, thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
 
TTĐT - Căn cứ Công văn số 1521/BHXH-BT ngày 25/4/2015 của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam về việc "Phối hợp chỉ đạo công tác thu, thu nợ BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT)", ngày 11-5, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 1412/UBND-VX về việc “Thực hiện công tác thu, thu nợ BHXH, BHYT”.
 
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai và đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT tế giai đoạn 2012 - 2020”; phối hợp với BHXH tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật BHXH, BHYT đến các đơn vị sử dụng lao động và nhân dân.
    
 
     
Thực hiện công tác thu, thu nợ BHXH, BHYT nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động
   
Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Thanh tra tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT tại các doanh nghiệp trên địa bàn - nhất là các doanh nghiệp chậm đóng, nợ đọng tiền BHXH, BHYT kéo dài; đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị thanh tra, kiểm tra.
 
Hoài Hương
5/12/2015 2:13 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1250-Thuc-hien-cong-tac-thu-thu-no-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-teThông tin chỉ đạo, điều hành
Thực hiện Kết luận số 11 của Ban Bí thư về an toàn thực phẩmThực hiện Kết luận số 11 của Ban Bí thư về an toàn thực phẩm

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản ​về việc thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về an toàn thực phẩm.


Theo đó, Sở Y tế chủ trì tham mưu UBND tỉnh tổ chức quán triệt về bảo đảm an toàn thực phẩm cho các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức trong quý III/2017; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ;  báo cáo kết quả thực hiện về UBND theo đúng thời gian quy định.

6/26/2017 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtan toàn thực phẩm1-thuc-hien-ket-luan-so-11-cua-ban-bi-thu-ve-an-toan-thuc-phaThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.25
121000
30,250
Kế hoạch thực hiện Chương trình của Tỉnh ủy về tiếp tục phát triển dịch vụ chất lượng cao giai đoạn 2016-2020Kế hoạch thực hiện Chương trình của Tỉnh ủy về tiếp tục phát triển dịch vụ chất lượng cao giai đoạn 2016-2020

TTĐT - Ngày 24-11, UBND tỉnh ban hànhKế hoạch số 3242/QĐ-UBNDthực hiện Chương trình số 24-CTr/TU ngày 16/8/2016 của Tỉnh ủy về tiếp tục phát triển dịch vụ chất lượng cao phục vụ phát triển công nghiệp và đô thị tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2016-2020.

Kế hoạch xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ trách nhiệm của các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thực hiện Chương trình số 24-CTr/TU ngày 16/8/2016 của Tỉnh ủy. Theo đó, giao Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh, Sở Y tế, các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện, xây dựng một số giải pháp, chính sách có tính cấp bách. Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng các đề án, quy định, chính sách trọng điểm.

Căn cứ Chương trình số 24-Ctr/TU ngày 16/08/2016 của Tỉnh ủy và các công việc được UBND tỉnh giao, từng sở, ngành, huyện, thị, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện theo lĩnh vực, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Kế hoạch thực hiện phải được thông qua cấp Ủy và ban hành thực hiện trong nội bộ ngành, địa phương trước 15/12/2016, đồng thời gửi về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê và sở, ngành, đoàn thể liên quan. Đối với những vướng mắc, khó khăn trong phát triển dịch vụ chất lượng cao ngoài thẩm quyền được giao hoặc các đề xuất, kiến nghị (nếu có), các sở, ngành, địa phương có văn bản báo cáo UBND tỉnh trước 31/12/2016.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, huyện, thị xây dựng kế hoạch thực hiện, định kỳ hằng năm tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Chương trình cho UBND tỉnh.

11/24/2016 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, thực hiện, Chương trình số 24-CTr/TU ngày 16/8/2016 của Tỉnh ủy, phát triển, dịch vụ, chất lượng cao, giai đoạn 2016-2020927-ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-cua-tinh-uy-ve-tiep-tuc-phat-trien-dich-vu-chat-luong-cao-giai-doan-2016-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chínhQuy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính
 
TTĐT - Ngày 22-6, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1546/QĐ-UBND về việc “Ban hành Quy chế phối hợp trong việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính (TTHC) về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.
 
Theo đó, quy định về nguyên tắc, hồ sơ, quy trình và trách nhiệm phối hợp của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến việc tiếp nhận, chuyển giao, giải quyết hồ sơ và trả kết quả trong quá trình thực hiện liên thông các TTHC về đăng ký khai sinh (ĐKKS), đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 6 tuổi hoặc ĐKKS, cấp  thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Dương khi việc ĐKKS cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.
    
Đối tượng áp dụng bao gồm các cơ quan quản lý nhà nước về hộ tịch, cư trú, BHYT trên địa bàn tỉnh; UBND cấp xã, cơ quan công an có thẩm quyền đăng ký thường trú và cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện; cá nhân có yêu cầu thực hiện liên thông cácTTHC; các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.
    
Quy trình tiếp nhận, chuyển giao, giải quyết và trả kết quả thực hiện liên thông các TTHC(xem chi tiết).
        
    
Hội nghị triển khai thực hiện liên thông các TTHC về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh
   
Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện Quy chế; tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức về liên thông các TTHC; kiểm tra, xem xét giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.
    
Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế, UBND, Công an cấp huyện, xã và các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện Quy chế nghiêm túc, thống nhất và đồng bộ.
  
Phương Chi
6/25/2015 1:37 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1301-Quy-che-phoi-hop-thuc-hien-lien-thong-cac-thu-tuc-hanh-chinhThông tin chỉ đạo, điều hành
Tuyên truyền, phổ biến Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trên địa bàn tỉnh Bình DươngTuyên truyền, phổ biến Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​Theo đó, Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện biên soạn, phát hành tờ gấp pháp luật và đăng tải tài liệu phổ biến về nội dung Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; tổ chức thi tìm hiểu nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; lồng ghép tuyên truyền nội dung Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trong các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, tuyên truyền trực tiếp cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở, trợ giúp viên pháp lý, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; lồng ghép tuyên truyền, phổ biến trong các buổi sinh hoạt cơ quan, câu lạc bộ, sinh hoạt "Ngày pháp luật" hàng tháng và Ngày pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2018; tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, website, tạp chí, loa truyền thanh cơ sở)…

4/24/2018 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtCông ước chống tra tấn, phòng chống tra tấn505-tuyen-truyen-pho-bien-cong-uoc-chong-tra-tan-va-phap-luat-viet-nam-ve-phong-chong-tra-tan-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
310.00
121,000
0.30
121000
37,546,300
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình DươngKế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, có 24 TTHC/nhóm TTHC thuộc một số lĩnh vực được rà soát, đánh giá năm 2018. Các cơ quan được giao chủ trì tổ chc rà soát, đánh giá TTHC hoặc nhóm TTHC gửi kết quả rà soát, đánh giá; sơ đồ nhóm TTHC trước và sau rà soát đã được Thủ trưởng cơ quan phê duyệt về Văn phòng UBND tỉnh đxem xét, đánh giá chất lượng trước ngày 01/6/2018.

Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận, đánh giá chất lượng, hoàn thành trước ngày 01/8/2018.

Trên cơ sở kết quả đánh giá chất lượng của Văn phòng UBND tỉnh, cơ quan được giao chủ trì rà soát, đánh giá hoàn thiện kết quả rà soát, đánh giá và dự thảo Quyết định thông qua Phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC đối với từng lĩnh vực hoặc theo nội dung được giao chủ trì trước ngày 15/8/2018.

1/5/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtrà soát, đánh giá,  TTHC89-ke-hoach-ra-soat-danh-gia-thu-tuc-hanh-chinh-nam-2018-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
152.00
121,000
0.20
121000
18,416,200
Hoạt động chào mừng năm mới 2015, Tết Nguyên đán Ất MùiHoạt động chào mừng năm mới 2015, Tết Nguyên đán Ất Mùi
  TTĐT - Ngày 30-12, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Chỉ thị số 35/CT-UBND về việc "Tổ chức hoạt động và lễ kỷ niệm chào mừng năm mới 2015, Tết Nguyên đán Ất Mùi".
Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp trực thuộc Tỉnh tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng của ngành được giao. Đảm bảo các hoạt động đón mừng năm mới 2015, kỷ niệm 18 năm ngày tái lập tỉnh, 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930­03/02/2015), phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi - quyết tâm hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và giai đoạn 2011-2015.
 
NỘI DUNG TRỌNG TÂM
 
1. Chấn chỉnh việc treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ, kỷ niệm theo thông báo của Ủy ban nhân dân tỉnh;
 
2. Tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền những thành quả của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh cũng như các hoạt động của Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp trong năm 2014; thông tin đầy đủ, kịp thời về thị trường, giá cả, chương trình nội dung liên quan đến bình ổn thị trường; qui định về lĩnh vực thương mại, quyền lợi người tiêu dùng, an toàn thực phẩm;
 
3. Bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội;
 
4. Triển khai biện pháp phòng, bệnh cho gia súc, gia cầm; đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm;
 
5. Chi trả kịp thời lương, chế độ chính sách cho cán bộ, công chức và đối tượng khác theo quy định trước Tết Nguyên đán; đảm bảo chất lượng dịch vụ rút tiền qua các máy ATM;
 
6. Tăng cường công tác bình ổn giá cả thị trường, tổ chức tốt hệ thống phân phối và thực hiện bán hàng lưu động phục vụ nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, công nhân tại các khu công nghiệp - gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, dự trữ nguồn hàng phục vụ thị trường trong dịp Tết;
 
7. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường, hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng, hành vi gian lận thương mại khác; 
 
8. Đảm bảo giao thông thông suốt, thuận lợi, an toàn, phục vụ tốt nhu cầu nhân dân, doanh nghiệp trong dịp Tết;
 
9. Chăm lo Tết cho người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo kịp thời và đúng đối tượng, triển khai phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Ất Mùi 2015;
 
10. Tăng cường quản lý giá thuốc chữa bệnh và giá các dịch vụ y tế;
 
11. Tổ chức các chương trình, hoạt động văn hóa nghệ thuật.
 
Hoài Hương
1/19/2015 8:41 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1673-Hoat-dong-chao-mung-nam-moi-2015-Tet-Nguyen-dan-At-MuiThông tin chỉ đạo, điều hành
Triển khai Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" năm 2018Triển khai Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" năm 2018

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản​ về việc triển khai Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" (Phong trào) năm 2018 và tổng kết 10 năm thực hiện Phong trào.

Theo đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện Phong trào năm 2018 và tổng kết 10 năm thực hiện Phong trào giai đoạn 2009 - 2018; xây dựng kế hoạch triển khai với nội dung, chỉ tiêu, địa bàn, đối tượng cụ thể, kế hoạch huy động, vận động nguồn lực thiết thực, hiệu quả.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã, đoàn thể nhân dân, các tổ chức liên quan phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai Phong trào; động viên các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tham gia ủng hộ nguồn lực và các cơ quan thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, cổ vũ Phong trào.

Đại diện cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể tại địa phương tham gia các đoàn đi thăm và tặng quà Tết với Hội Chữ thập đỏ cùng cấp, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước với người nghèo và cổ vũ, khích lệ các tổ chức, cá nhân tham gia Phong trào.​

11/20/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchất độc da cam, người nghèo808-trien-khai-phong-trao-tet-vi-nguoi-ngheo-va-nan-nhan-chat-doc-da-cam-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
243.00
121,000
0.40
121000
29,451,400
Quy hoạch Karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015Quy hoạch Karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015
TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2011 về việc phê duyệt Đề án quy hoạch Karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020.
Quy hoạch Karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015 được xây dựng dựa trên thực trạng tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương, thực tiễn nhu cầu vui chơi giải trí tinh thần lành mạnh, hưởng thụ văn hóa của nhân dân và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020.
 
Mục tiêu của Quy hoạch là góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phát triển kinh tế song song với phát triển văn hóa, tạo môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo sự phát triển theo quy hoạch và có định hướng đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa; cạnh tranh bình đẳng, khuyến khích hoạt động kinh doanh lành mạnh; chấn chỉnh các hiện tượng tiêu cực trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa…
 
Cụ thể, giai đoạn 2011-2015, về số lượng cơ sở kinh doanh karaoke được cấp phép không vượt quá số lượng 05 cơ sở/ấp, khu phố (03 cơ sở/ấp, 05 cơ sở/khu phố) và phải đảm bảo các điều kiện: phòng karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kể công trình phụ; đảm bảo các điều kiện về cách âm, phòng, chống cháy nổ; cửa phòng karaoke phải là cửa kính không màu, bên ngoài có thể quan sát toàn bộ hoạt động diễn ra bên trong phòng; không được đặt khóa, chốt cửa bên trong hoặc lắp đặt các thiết bị báo động nhằm đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan chức năng; địa điểm hoạt động karaoke phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước từ 200m trở lên;… Các cơ sở kinh doanh karaoke ở thành phố, thị xã, thị trấn phải ở ngoài khu chung cư và có đường vào rộng từ 4m trở lên để xe chữa cháy có thể ra, vào thuận lợi.
 
Về số lượng cơ sở vũ trường được cấp phép ở thị xã Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An không vượt quá 05 cơ sở, các huyện còn lại không quá 03 cơ sở/trung tâm huyện và phải đảm bảo các điều kiện: phòng khiêu vũ trong vũ trường phải có diện tích từ 80m2 trở lên, cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước từ 200m trở lên, đảm bảo các điều kiện cách âm, phòng, chống cháy nổ; trang thiết bị, phương tiện hoạt động của phòng khiêu vũ đảm bảo tiêu chuẩn âm thanh, ánh sáng theo quy định…
 
Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 21/3/2011 và thay thế Quyết định số 259/2006/QĐ-UBND ngày 30/11/2006 của UBND tỉnh.
Xuân Mai
3/24/2011 9:14 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1833-Quy-hoach-Karaoke-vu-truong-tren-dia-ban-tinh-giai-doan-2011-2015Thông tin chỉ đạo, điều hành
Tăng cường phòng, chống hạn, nhiễm mặn và cháy rừng trong mùa khô năm 2015Tăng cường phòng, chống hạn, nhiễm mặn và cháy rừng trong mùa khô năm 2015
  TTĐT - Nhằm chủ động phòng chống hạn, mặn và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do nắng hạn, thiếu nước gây ra, ngày 15/12/2014, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Chỉ thị số 31/CT-UBND về việc “Tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn, nhiễm mặn và cháy rừng trong mùa khô năm 2015” (HNMCR).
 
Theo đó, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một thực hiện tốt các biện pháp cấp bách phòng, chống HNMCR trong mùa khô năm 2015.
 
 
 Công nhân Nông trường cao su Dầu Tiếng quét lá phòng cháy rừng (Ảnh: Hoàng Mừng)
 
 
Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai hướng dẫn các địa phương, đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi lập kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống hạn.
     
UBND các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một, Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương chủ động lập kế hoạch, phương án phòng, chống hạn, nhiễm mặn cụ thể cho từng vùng, từng công trình, tăng cường các biện pháp bổ sung nguồn nước sinh hoạt, sản xuất. Tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong việc tiết kiệm, giữ vệ sinh nguồn nước; rà soát chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp; thường xuyên thông báo để nhân dân nắm bắt tình hình hạn, nhiễm mặn.
 
Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một lập kế hoạch phương án cụ thể, nhằm tổ chức ứng cứu kịp thời khi có cháy xảy ra.
    
Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương và các cơ quan thông tin địa phương thường xuyên đưa tin phản ánh về công tác phòng, chống HNMCR.
      
Hoài Hương
12/24/2014 2:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1906-Tang-cuong-phong-chong-han-nhiem-man-va-chay-rung-trong-mua-kho-nam-2015Thông tin chỉ đạo, điều hành
Chấn chỉnh việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh Chấn chỉnh việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Công văn yêu cầu chấn chỉnh việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh.

Theo đó, nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, nâng cao trách nhiệm của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tham gia, phối hợp giải quyết công việc và thực hiện Chương trình làm việc của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện một số nội dung.

Đối với phiên họp của UBND tỉnh, cuộc họp của Chủ tịch - Phó Chủ tịch, cuộc họp do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, các thành viên UBND tỉnh tham dự đầy đủ các nội dung theo Chương trình làm việc và chủ động tham gia trao đổi, thảo luận, quyết nghị đối với những vấn đề UBND tỉnh đưa ra; đảm bảo số lượng ít nhất hai phần ba tổng số thành viên UBND tham dự phiên họp theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Trước 02 ngày diễn ra phiên họp của UBND tỉnh, phải xác nhận, đăng ký thành phần dự họp, chỉ vắng mặt trong trường hợp thực sự cần thiết, do yêu cầu công việc và phải báo cáo người chủ trì phiên họp.

Thủ trưởng các đơn vị phải phân công thành viên dự đúng thành phần được mời, không cử người không đủ thẩm quyền dự họp. Khi được yêu cầu, người dự họp phải có ý kiến đề xuất về nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình; nội dung trao đổi phải ngắn gọn, cụ thể, đúng vấn đề, nêu rõ quan điểm thống nhất hay không thống nhất với nội dung thảo luận. Ý kiến của người dự họp là ý kiến chính thức của đơn vị và là cơ sở để người chủ trì xem xét, kết luận cuộc họp.

Các đơn vị được phân công phải khẩn trương chuẩn bị tài liệu đầy đủ và kịp thời để gửi Văn phòng UBND tỉnh trước khi họp ít nhất 04 ngày.

Đối với cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Hội đồng do Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng khi được mời họp phải tham dự đúng thành phần và tham gia có trách nhiệm. Trường hợp không tham dự được phải báo cáo xin ý kiến người chủ trì cuộc họp và ủy quyền cho người có đủ thẩm quyền đi dự thay khi được chấp thuận.

Văn phòng UBND tỉnh giúp người chủ trì cuộc họp theo dõi, kiểm tra chặt chẽ thành phần dự họp; đảm bảo bảo mật thông tin, tài liệu, thực hành tiết kiệm; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các phiên họp, cuộc họp.

Về việc thực hiện Chương trình làm việc của UBND tỉnh, thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm việc chuẩn bị các nội dung đã đăng ký; chủ động thực hiện các quy trình thủ tục, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo quy định. Khi xin rút nội dung khỏi Chương trình công tác hoặc điều chỉnh tiến độ, đăng ký bổ dung thì phải có văn bản giải thích rõ lý do, báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực xem xét, quyết định.

Không trình UBND tỉnh giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng đơn vị, Văn phòng UBND tỉnh chuyển trả các đơn vị các vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo đúng Quy chế.

Về thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, phân công, đôn đốc, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các nhiệm vụ, công việc do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ, công việc do Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các đơn vị, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Về công tác phối hợp, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thủ trưởng đơn vị xác định rõ thẩm quyền và thực hiện đúng trách nhiệm của mình; sắp xếp thời gian để tham gia giải quyết công việc, nhiệm vụ chung của UBND tỉnh và các Ban Chỉ đạo, Hội đồng mà mình là thành viên. Tăng cường trách nhiệm trong hoạt động phối hợp, đặc biệt là trong giải quyết các vấn đề liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực; phải trả lời đầy đủ, rõ ràng, đúng hạn đối với vấn đề do đơn vị khác gửi lấy ý kiến và các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

7/6/2016 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtQuy chế làm việc của UBND tỉnh Bình Dương, phiên họp UBND tỉnh, chương trình làm việc của UBND tỉnh, chỉ đạo điều hành103-chan-chinh-viec-thuc-hien-quy-che-lam-viec-cua-ubnd-tinhThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết  số 51 của Chính phủChương trình hành động thực hiện Nghị quyết  số 51 của Chính phủ

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình​ hành động thực hiện Nghị quyết  số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ về Chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước (NSNN), quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn bền vững.

Theo đó, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một triển khai thực hiện tốt các nội dung về việc tạo môi trường và động lực phát triển kinh tế - xã hội, tạo nguồn thu vững chắc cho NSNN; đẩy mạnh cấu lại nền kinh tế gắn vi đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, tạo thống nhất nhận thức và hành động về chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, pháp luật về NSNN, quản lý nợ công; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đề cao trách nhiệm của ngưòi đứng đầu khi đ xảy ra các vi phạm. Cơ cấu lại thu, chi NSNN; tăng cường quản lý nợ công, bảo đảm an toàn bền vững ngân sách của tnh; thực hiện ng​hiêm nguyên tc vay bù đp bội chi NSNN ch được sử dụng cho chi đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương về tài chính - NSNN và nợ công; kiện toàn bộ máy nhà nưc và nhân sự, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài chính - NSNN và nợ công.


​Mục tiêu thu, chi ngân sách của tỉnh đến năm 2020:

- Tỷ lệ huy động vào NSNN bình quân giai đoạn 2016-2020 khoảng 24% GRDP; tổng thu bằng khoảng 1,59 lần giai đoạn 2011-2015, trong đó: Thu nội địa chiếm khoảng 73%, thu xuất nhập khẩu chiếm khoảng 27%.

- Tỷ lệ chi ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020 khoảng 8-9% GRDP. Trong tổng chi ngân sách tỉnh, chi đầu tư phát triển đạt khoảng 43% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 36%), chi thường xuyên khoảng 52%.​


​ 

8/18/2017 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtngân sách nhà nước (NSNN),  nợ công,  tài chính quốc gia550-chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-nghi-quyet-so-51-cua-chinh-phThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
369.00
121,000
0.40
121000
44,697,400
Tăng cường triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnhTăng cường triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh
  TTĐT - Ngày 15-6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1897/UBND-VX về việc “Tăng cường triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh”.
 
Theo đó, giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ngành liên quan tăng cường thông tin, tuyên truyền về an toàn thực phẩm  (ATTP), phòng, chống ngộ độc thực phẩm; lồng ghép nội dung thông tin, tuyên truyền, giáo dục về các biện pháp phòng, chống hiệu quả đối với cúm gia cầm A/H7N9, A/H5N6 và các loại cúm gia cầm khác.
 
Tăng cường kiểm soát ATTP đối với cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể và kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn; hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn; việc chấp hành các quy định về ATTP trong chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh gia cầm và các sản phẩm gia cầm. Phát hiện, xử lý nghiêm và công khai các hành vi, các cơ sở và sản phẩm vi phạm quy định ATTP trên phương tiện thông tin, truyền thông theo quy định của pháp luật.
 
 
 Không giết mổ và ăn thịt gia cầm ốm bệnh, chết, không rõ nguồn gốc, nhập lậu 
 
Tăng cường công tác giám sát, thông tin về ATTP, ngộ độc thực phẩm và dịch bệnh trên gia cầm tại cộng đồng. Chuẩn bị sẵn sàng phương án, lực lượng thường trực, phương tiện, hóa chất, vật tư để phối hợp tham gia phòng, chống ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh cúm gia cầm khi xảy ra.
 
Ngày 21/5/2015, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND về “Hành động ứng phó khẩn cấp với các chủng vi rút cúm gia cầm có khả năng lây sang người trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2015”.
 
 
CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM
 
1.  Tuyệt đối không giết mổ và ăn thịt gia cầm ốm bệnh, chết, không rõ nguồn gốc, nhập lậu; không ăn tiết canh, thức ăn còn sống, tái, được chế biến từ gia súc, gia cầm;
 
2.  Rửa tay bằng xà phòng khi chế biến thức ăn, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; hạn chế tiếp xúc với gia cầm, đặc biệt không tiếp xúc với gia cầm và người nhiễm bệnh khi không có nhiệm vụ, không cho trẻ em tiếp xúc hoặc chơi ở khu vực chăn nuôi, nhốt giữ gia cầm;
 
3. Thực hiện, duy trì tốt vệ sinh môi trường, vệ sinh chuồng trại và khu vực chăn thả gia súc, gia cầm; sử dụng thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y an toàn theo quy định;
 
4. Bảo đảm vệ sinh trước, trong và sau khi giết mổ; sử dụng thớt riêng để sơ chế, chế biến thịt sống và thịt chín; đeo khẩu trang, găng tay khi phải tiếp xúc với gia cầm nghi ngờ bị bệnh; rửa tay bằng xà phòng và thay sử dụng trang phục bảo hộ lao động sau khi tiếp xúc với gia cầm.
 

Hoài Hương

6/15/2015 4:50 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1923-Tang-cuong-trien-khai-cac-bien-phap-bao-dam-an-toan-thuc-pham-phong-chong-dich-cum-gia-cam-tren-dia-ban-tinhThông tin chỉ đạo, điều hành
FDI đạt 8,7 tỷ USD trong 6 tháng đầu nămFDI đạt 8,7 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm

Theo thông số của Cục Đầu tư Nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 6 tháng đầu năm 2009, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 8, 7 tỷ USD và 4 tỷ USD giải ngân.

Dịch vụ lưu trú và ăn uống vẫn là lĩnh vực thu hút sự quan tâm lớn nhất của các nhà đầu tư nước ngoàiCục trưởng Cục Đầu tư Nước ngoài Phan Hữu Thắng nhận định, trong bối cảnh suy giảm kinh tế toàn cầu, kết quả này cho thấy FDI vẫn diễn ra như dự báo với tiến độ dự kiến.
 
Theo báo cáo từ các địa phương, trong 6 tháng qua, cả nước có 306 dự án mới được cấp giấy phép đầu tư với tổng vốn đăng ký 4,7 tỷ USD và 68 dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 4,1 tỷ USD.
Tuy tổng vốn cấp mới và tăng thêm cộng lại chỉ bằng 22,6% so với cùng kỳ năm 2008, nhưng con số 8,7 tỷ USD này vẫn được Cục Đầu tư Nước ngoài đánh giá là khá cao, thể hiện niềm tin của các nhà đầu tư vào khả năng phục hồi và tiềm năng phát triển của nền kinh tế Việt Nam.
 
Dịch vụ lưu trú và ăn uống vẫn là lĩnh vực thu hút sự quan tâm lớn nhất của các nhà đầu tư nước ngoài với gần 4,5 tỷ USD vốn đăng ký. Tuy nhiên, do không có dự án nào được cấp thêm trong tháng 6 nên tỷ trọng của lĩnh vực này trong tổng vốn đăng ký giảm xuống còn 50% tổng vốn đăng ký so với mức 66% ở các tháng đầu năm 2009.
 
Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, lĩnh vực thế mạnh của các nhà đầu tư nước ngoài đã vượt lĩnh vực kinh doanh bất động sản trở thành lĩnh vực có quy mô vốn đăng ký lớn thứ hai trong 6 tháng với 1,56 tỷ USD vốn đăng ký trong đó có 1,38 tỷ USD đăng ký mới. Cũng do không có dự án mới trong tháng 6, kinh doanh bất động sản đứng thứ 3 với 1,46 tỷ USD vốn đăng ký mới và tăng thêm.
 
Về hoạt động sản xuất kinh doanh, khu vực FDI vẫn thể hiện tính năng động hơn khu vực doanh nghiệp trong nước. Xuất khẩu của khu vực FDI (kể cả dầu khí) trong 6 tháng đầu năm dự kiến đạt 13,6 tỷ USD, bằng 81% so với cùng kỳ và chiếm 49,3% tổng xuất khẩu cả nước; nhập khẩu dự kiến đạt 10,5 tỷ USD, bằng 75,8% so với cùng kỳ và chiếm 35% tổng nhập khẩu cả nước.
 
Điều này cũng cho thấy, dù các nền kinh tế đối tác chịu ảnh hưởng nặng nề của suy thoái kinh tế dẫn tới nhu cầu với hàng hóa của Việt Nam giảm nhưng suy giảm xuất khẩu khu vực FDI thấp hơn mức suy giảm của khu vực trong nước. Trong 6 tháng đầu năm, khu vực FDI xuất siêu 3,1 tỷ USD, trong khi cả nước nhập siêu 2,1 tỷ USD, nếu không tính xuất khẩu dầu thô, khu vực FDI nhập siêu 168 triệu USD, chiếm 8% giá trị nhập siêu cả nước.
 
Ông Thắng cho biết, với lượng hồ sơ dự án đang có trong tay, khả năng đến cuối năm 2009, FDI sẽ đạt 20 tỷ USD thu hút mới và 8 tỷ USD vốn giải ngân. Đây là con số phù hợp với tốc độ tăng trưởng GDP vừa được điều chỉnh xuống 5%.
 
Tuy nhiên so với 2008, lượng vốn FDI đăng ký sụt giảm nhiều; nhất là so với con số chính thức về thực hiện FDI trong năm 2008 vừa được Cục Đầu tư Nước ngoài đưa ra; đó là 71,7 tỷ USD; trong đó cấp mới là 66,4 tỷ USD với 1.557 dự án; tăng vốn là 5,2 tỷ USD với 397 dự án. Con số được công bố trước đó chỉ là trên 64 tỷ USD, trong đó vốn FDI cấp mới là 60,2 tỷ USD, do một số địa phương chưa thống kê đầy đủ.
 
Dựa trên các kết quả trên, Cục Đầu tư Nước ngoài dự báo năm 2010, FDI cấp mới sẽ đạt 22 tỷ USD, tăng 10% so với 2009; vốn thực hiện đạt 9 tỷ USD; giá trị xuất khẩu tăng 24,8% và nhập khẩu tăng 38% so với 2009./.
 
Theo TTXVN/Vietnam+
6/23/2009 8:28 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết789-FDI-dat-87-ty-USD-trong-6-thang-dau-namThông tin chỉ đạo, điều hành
Ban hành Đề án hoạt động chăm sóc người cao tuổi tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017 - 2025Ban hành Đề án hoạt động chăm sóc người cao tuổi tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017 - 2025

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Đề án​ hoạt động chăm​​ sóc người cao tuổi (NCT) tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017  - 2025.

Theo đó, mục tiêu của Đề án nhằm nâng cao nhận thức, tạo môi trường xã hội đồng thuận và phát động phong trào toàn xã hội tham gia chăm sóc sức khỏe NCT; nâng cao sức khỏe của NCT trên cơ sở nâng cao kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe ban đầu của NCT; đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám, chữa bệnh của NCT với chất lượng ngày càng cao, chi phí và hình thức phù hợp; đáp ứng đầy đủ nhu cầu chăm sóc sức khỏe dài hạn của NCT tại gia đình, cộng đồng và trong cơ sở chăm sóc sức khỏe tập trung. Mục tiêu đến năm 2025, 80% NCT có khả năng tự chăm sóc, được cung cấp kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe, 90% NCT khi bị bệnh được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, 100% NCT không có khả năng tự chăm sóc được chăm sóc sức khỏe bởi gia đình và cộng đồng...

Đối tượng thụ hưởng là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên đang sống và làm việc tại Bình Dương và gia đình có NCT.

Đề án thực hiện trong 02 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ năm 2016-2020 (xây dựng kế hoạch kinh phí chi tiết); giai đoạn 2, từ năm 2021-2025.

Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính, các đơn vị thành viên Ban quản lý Đề án thực hiện các hoạt động truyền thông giáo dục thay đổi hành vi về chăm sóc sức khỏe NCT; xây dựng, triển khai phong trào xã, phường, thị trấn phù hợp với NCT; nâng cao năng lực cho y tế cơ sở trong thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho NCT và các khoa Lão khoa của bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh và các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trong hoạt động khám, chữa bệnh cho NCT; xây dựng và duy trì hoạt động của đội ngũ chăm sóc sức khỏe NCT tại gia đình các câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe NCT, câu lạc bộ "NCT giúp NCT", "Liên thế hệ tự giúp nhau"; thực hiện xã hội hóa chăm sóc y tế cho NCT tại các cơ sở chăm sóc tập trung…​

11/15/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtngười cao tuổi599-ban-hanh-de-an-hoat-dong-cham-soc-nguoi-cao-tuoi-tinh-binh-duong-giai-doan-2017-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
420.00
121,000
0.50
121000
50,880,500
Thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình DươngThi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

​TTĐT- Thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Theo đó, số lượng cần tuyển là 01 người.

Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch được duyệt hàng năm của chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương, có nhu cầu, nguyện vọng tham gia dự tuyển, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và được quy hoạch các chức danh tương đương với chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Đối tượng đăng ký dự tuyển phải đang giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Sở hoặc tương đương trở lên.

Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển: Bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ theo quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII) và tiêu chuẩn cụ thể chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian tổ chức thi tuyển: 03 tháng.

Hạn chót nhận hồ sơ dự tuyển vào ngày 24/4/2018.

Dự kiến kỳ thi diễn ra vào ngày 29/5/2018.

Nội dung thi: Thi viết và thi trình bày đề án. Nội dung thi viết: Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo; nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển…; nội dung thi trình bày đề án: Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của vị trí chức danh cần tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự buổi thi trình bày đề án…

Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng thi tuyển thực hiện công tác tổ chức thi tuyển theo quy định.

4/17/2018 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtSở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương147-thi-tuyen-chuc-danh-pho-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
121,000
0.00
121000
0
Tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018Tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản​ về việc tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018.

Theo đó, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018 sẽ thực hiện tắt điện chiếu sáng từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 24/3/2018 tại một số khu vực công cộng và hộ sử dụng điện.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố đăng ký khu vực tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất 2018 và tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương về thời gian thực hiện, ý nghĩa của Chiến dịch Giờ Trái đất; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đăng ký và tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất.

Các sở, ban, ngành và các đơn vị trực thuộc tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất, cụ thể: Tắt các đèn chiếu sáng không cần thiết tại trụ sở đơn vị, các khu vực công cộng; vận động cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị và các thành viên trong gia đình tích cực hưởng ứng Giờ Trái đất.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương tích cực tuyên truyền trong thời gian trước sự kiện; đồng thời đưa tin kịp thời tại thời điểm diễn ra sự kiện.

Công ty Điện lực Bình Dương chuẩn bị các phương thức vận hành của hệ thống điện trong thời gian diễn ra hoạt động Giờ Trái đất 2018.

Các đơn vị đăng ký tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018 gửi danh sách gửi về Công ty Điện lực Bình Dương trước ngày 16/3/2018.​

2/2/2018 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết661-tham-gia-chien-dich-gio-trai-dat-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
289.00
121,000
0.50
121000
35,029,500
Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018).

​Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức, phát động các đợt thi đua cao điểm, thiết thực, gắn với tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua hướng về cơ sở; công tác khen thưởng phải đảm bảo chính xác, kịp thời; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, tạo động lực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2018 và kế hoạch 05 năm (2016 - 2020)…

2/9/2018 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtThi đua ái quốc 201850-phat-dong-phong-trao-thi-dua-thuc-hien-thang-loi-nhiem-vu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-quoc-phong-an-ninh-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Chương trình làm việc tháng 02/2018 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 02/2018 của UBND tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo​ về Chương trình làm việc tháng 02/2018 của UBND tỉnh.

​Theo đó, trong tuần thứ IV của tháng 02 (19 - 23/02/2018), UBND tỉnh sẽ họp báo cáo một số tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Trong tuần thứ V của tháng 02 (26-28/02/2018), UBND tỉnh sẽ họp thông qua báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02 năm 2018; nhiệm vụ Quy hoạch vùng tỉnh Bình Dương.

2/1/2018 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết184-chuong-trinh-lam-viec-thang-02-2018-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
110.00
121,000
0.20
121000
13,334,200
Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ emTăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em

TTĐT - Ngày 12/4,/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ; truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống đuối nước trẻ em.

Bên cạnh đó, kiểm tra, rà soát phát hiện kịp thời các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em trong dịp nghỉ hè, mùa mưa bão. Hỗ trợ việc dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em tại cộng đồng, trường học. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông đường thủy, phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em tại cơ sở; xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm. Bố trí ngân sách, vận động sự tham gia của cộng đồng trong phòng, chống đuối nước trẻ em, dạy bơi và dạy các kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em; xây dựng, tổ chức các điểm vui chơi an toàn cho trẻ em, đặc biệt vào dịp học sinh nghỉ hè. Đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành về phòng, chống đuối nước trẻ em tại địa phương.

Hàng năm, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan đôn đốc và kiểm tra các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện các chỉ đạo trên; đồng thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trước ngày 20/11/2017.

4/14/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Công văn, tăng cường, phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em39-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-tai-nan-duoi-nuoc-tre-eThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2015Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2015
  
TTĐT - Ngày 30-3, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 913/KH-UBND Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường hưỏng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2015 (Kế hoạch).
  
Theo đó, sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan trước và trong Ngày môi trường thế giới; tổ chức hoạt động hưởng ứng trong Ngày Môi trường thế giới (gồm: trao giải thưởng môi trường tỉnh Bình Dương năm 2015; hoạt động “Đi bộ đồng hành vì môi trường” với quy mô 2000-2.500 người; tổ chức phiên chợ tái chế, tái sử dụng; hoạt động hưởng ứng nhân rộng: “Ngày chủ nhật xanh ”, phát tờ rơi tuyên truyền về bảo vệ môi trừong, không xả rác bừa bãi tại các chợ, khu dân cư, đô thị..., tổng vệ sinh, khuyến khích các tổ chức xã hội, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh hoạt động hưởng ứng bảo vệ môi trường; sở, ban ngành, đoàn thể phổ biến việc hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, thành viên trực thuộc).
  
 
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công thực hiện và triển khai thực hiện Kế hoạch.
 
Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo, cung cấp thông tin về chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới trên đài truyên hình, báo giấy và báo điện tử, trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. 
    
 
Ngày Môi trường thế giới (05 tháng 6) hàng năm là sự kiện môi trường quốc tế quan trọng. Việt Nam tham gia tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới từ năm 1982. Hoạt động này thiết thực góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Hàng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường đều chủ trì, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội lựa chọn một địa phương phù hợp với chủ đề để tổ chức Lễ Mít tinh quốc gia và các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới.
 
Bình Dương hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và tổ chức thường niên các hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường. Thông qua đó, hướng sự quan tâm của cộng đồng đến các vấn đề môi trường và giúp mọi người nhận ra trách nhiệm, quyền lợi của mình trong việc thúc đẩy các hành động bảo vệ môi trường, duy trì hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường.
  
Mục đích Kế hoạch nhằm giảm thiểu lãng phí thực phẩm, tiêu thụ bền vững, nâng cao hiệu quả của quy trình sản xuất thực phẩm; sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường; sử dụng công nghệ cao, ít tiêu hao năng lượng, hạn chế sử dụng các nguồn nguyên liệu có phát sinh chât thải, gây ô nhiễm môi trường,...; kêu gọi các tổ chức, tầng lớp nhân dân tích cực nâng cao nhận thức và hành động bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.
  

 Hoài Hương

3/31/2015 3:49 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1214-Tuyen-truyen-huong-ung-Ngay-Moi-truong-the-gioi-nam-2015Thông tin chỉ đạo, điều hành
Tham gia chiến dịch Giờ Trái đất năm 2015Tham gia chiến dịch Giờ Trái đất năm 2015
  TTĐT - Ngày 11-3, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 654/UBND-KTN về việc “Tham gia chiến dịch Giờ Trái đất năm 2015”.
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đăng ký khu vực tham gia chiến dịch Giờ Trái đất 2015, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương về thời gian thực hiện và ý nghĩa của chiến dịch Giờ Trái đất; tắt các đèn chiếu sáng không cần thiết tại trụ sở đơn vị, các khu vực công cộng; vận động cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị và thành viên gia đình tích cực hưởng ứng, đăng ký tham gia thực hiện tắt đèn chiếu sáng không cần thiết trong gia đình vào thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất.
 
Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương tích cực tuyên truyền trong thời gian trước sự kiện, đưa tin kịp thời tại thời điểm diễn ra sự kiện.
 
Công ty Điện lực Bình Dương chuẩn bị các phương thức vận hành của hệ thống điện trong thời gian diễn ra hoạt động Giờ Trái đất 2015, đánh giá hiệu quả điện năng tiết kiệm; phối hợp Sở Công Thương tổ chức tuyên truyền thu hút sự quan tâm đông đảo của các cơ quan, tổ chức, người dân tham gia vào chiến dịch và tắt đèn “tự nguyện”.

Danh sách đăng ký tham gia chiến dịch Giờ Trái đất năm 2015 gửi về Công ty Điện lực Bình Dương trước ngày 20/3/2015.

 
Để hưởng ứng Giờ Trái đất 2015 tại Việt Nam, đồng thời khuyến khích nhân dân tham gia chiến dịch Giờ Trái đất 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, với phương châm: tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức của tổ chức, cá nhân thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Tăng cường thực hiện tiết kiệm điện nhằm góp phần tích cực vào thành công của chiến dịch Giờ Trái đất 2015" với chủ đề “Tiết kiệm năng lượng - ứng phó Biến đối khí hậu”, thực hiện tắt điện chiếu sáng từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 28/3/2015 tại một số khu vực công cộng và hộ sử dụng điện.
 

 Hoài Hương

3/16/2015 2:26 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1929-Tham-gia-chien-dich-Gio-Trai-dat-nam-2015Thông tin chỉ đạo, điều hành
Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018-2027 Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018-2027

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018-2027" (gọi tắt là Đề án).​

Theo đó, mục tiêu của Đề án là phấn đấu đến năm 2027, sẽ có 400.000 hội viên, 120.000 phụ nữ, cha mẹ có con dưới 16 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức về giữ gìn, rèn luyện phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật, về giáo dục làm cha mẹ, khả năng, vai trò của phụ nữ trong bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; 95% cán bộ chuyên trách của các cơ quan tham gia triển khai đề án được bồi dưỡng nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội…

Đối tượng của Đề án là phụ nữ; cha mẹ có con dưới 16 tuổi; cán bộ Hội Phụ nữ và các cơ quan triển khai Đề án các cấp. Trong đó, chú trọng nữ công nhân lao động nhập cư, phụ nữ các xã còn nhiều khó khăn, phụ nữ tiểu thương.

Kế hoạch thực hiện Đề án tập trung vào các vấn đ: Phòng, chống bạo lực gia đình và bạo lực trên cơ sở giới (bao gồm cả mất cân bằng giới tính khi sinh); an toàn vệ sinh thực phẩm; giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em (bao gồm cả phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em); tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức và pháp luật, đặc biệt là Luật Hôn nhân và gia đình.

Dự kiến nội dung thực hiện trong năm 2018: An toàn vệ sinh thực phẩm; năm 2019 và 2020: Giáo dục cha mẹ; năm 2021 và 2022: Phòng, chống bạo lực gia đình và bạo lực trên cơ sở giới.

Kế hoạch thực hiện Đề án được triển khai trong 10 năm, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2018-2022): Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng truyền thông, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về các nội dung thuộc phạm vi Đề án; xây dựng mô hình, điển hình… Giai đoạn 2 (2023-2027): Tập trung hỗ trợ phụ nữ chuyển đổi hành vi thông qua các mô hình, điển hình đã được xây dựng; phát huy tính chủ động của phụ nữ trong giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này và định kỳ 6 tháng báo cáo UBND tỉnh và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam theo đúng thời gian quy định.

5/11/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtphụ nữ, bình đẳng giới577-tuyen-truyen-giao-duc-van-dong-ho-tro-phu-nu-tham-gia-giai-quyet-mot-so-van-de-xa-hoi-lien-quan-den-phu-nu-giai-doan-2018-2027Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
540.00
121,000
0.00
121000
65,340,000
Tuyên truyền "Đề án Thành phố thông minh - Bình Dương đến năm 2020"Tuyên truyền "Đề án Thành phố thông minh - Bình Dương đến năm 2020"

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền "Đề án Thành phố thông minh - Bình Dương đến năm 2020".

Theo đó, đối tượng tuyên truyền là cán bộ, công chức, viên chức; cộng đồng doanh nghiệp; nhà đầu tư; các tầng lớp nhân dân; người nước ngoài sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh; người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại nước ngoài; người nước ngoài; các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài.

Đề án tuyên truyền thông qua hình thức tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn; tuyên truyền trong các hoạt động thông tin đối ngoại, các chương trình Hội chợ, triển lãm, Hội thảo xúc tiến thương mại - đầu tư trong và ngoài nước; đăng tải thông tin trên Cổng Thông tin điện tử, Bản tin nội bộ, tài liệu tuyên truyền định kỳ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp; thông qua địa chỉ email công vụ…

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan báo chí, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, hệ thống Đài truyền thanh trên địa bàn tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các trường đại học, cao đẳng thực hiện công tác tuyên truyền định hướng phát triển Bình Dương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X (nhiệm kỳ 2015­ - 2020); thông tin 5 điểm chủ đạo trong chương trình đột phá của tỉnh đến năm 2020 là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quy hoạch đô thị văn minh hiện đại, phát triển dịch vụ hàm lượng tri thức cao, huy động các nguồn lực để phát triển, xây dựng thương hiệu và chương tình tiếp thị mang tầm quốc tế cho tỉnh. Thông tin việc triển khai thực hiện chiến lược, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh gắn với việc tuyên truyền phổ biến "Đề án Thành phố thông minh - Bình Dương"; nêu bật quá trình hình thành Đề án, ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của Đề án; giới thiệu lộ trình, chương trình hành động, kế hoạch và các bước triển khai thực hiện Đề án; tuyên truyền thực hiện Chương trình về "Phát triển đô thị theo hướng văn minh, giàu đẹp và nâng cao chất lượng sống của nhân dân" của Bình Dương; vận động nhân dân góp phần xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, nếp sống văn hoá và văn minh đô thị, phát huy dân chủ gắn với nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân…

11/16/2017 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtthành phố thông minh, đô thị thông minh, smart city197-tuyen-truyen-de-an-thanh-pho-thong-minh-binh-duong-den-nam-2020Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
489.00
121,000
0.50
121000
59,229,500
Nắm tình hình sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Mậu Tuất năm 2018Nắm tình hình sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Mậu Tuất năm 2018

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản​ về nắm tình hình, báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Mậu Tuất năm 2018.​

​Theo đó, các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước các cấp quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ không tổ chức du xuân, đi chúc Tết, không tặng quà lãnh đạo và không về Hà Nội chúc Tết Chính phủ; cán bộ, công chức không sử dụng xe công đi lễ hội và không đi lễ hội trong giờ hành chính.

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm; theo dõi, nắm tình hình, phát hiện, xử lý kịp thời; báo cáo những trường hợp tặng quà, nhận quà, sử dụng tài sản công không đúng quy định báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 21/02/2018.

2/6/2018 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChúc tết, tặng quà, nhận quà550-nam-tinh-hinh-su-dung-tai-san-cong-tang-qua-va-nhan-qua-tang-khong-dung-quy-dinh-trong-dip-tet-mau-tuat-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
186.00
121,000
0.40
121000
22,554,400
Tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ III - năm 2016Tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ III - năm 2016

TTĐT- Nhằm xây dựng, phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng xã hội học tập và nét đẹp trong đời sống văn hóa, ngày 28/3/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 875/KH-UBND về việc “Tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ III - năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.

Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam bắt đầu từ tháng 3 đến hết tháng 4/2016, các hoạt động chính tổ chức trọng tâm từ này 19 đến 23/4/2016.

Cụ thể, ngày 12/4/2016, tổ chức Họp mặt kỷ niệm Ngày sách Việt Nam (21/4) với nội dung trao đổi và tham luận về ý nghĩa, tầm quan trọng của sách, tôn vinh giá trị của sách và văn hóa đọc. Từ 18 đến 24/4/2016, tổ chức Tuần lễ sách trưng bày sách hay, bán sách giá ưu đãi… tại các cơ sở phát hành sách. Trong tháng 4/2016, tổ chức “Ngày hội đọc sách” trong hệ thống trường học và thư viện trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào các hoạt động giới thiệu sách, vẽ tranh, kể chuyện theo sách, thu gom sách ủng hộ trường học vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; triển lãm, giao lưu tác giả, tác phẩm, tổ chức Hội thi tuyên truyền, giới thiệu sách…


Tặng sách cho học sinh, sinh viên trong Ngày sách Việt Nam năm 2015

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về Ngày sách Việt Nam; các cơ sở in, phát hành, kinh doanh sách in băng rôn hưởng ứng, quảng bá, giới thiệu sách…

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị tuyên truyền cổ động trực quan, treo băng rôn khẩu hiệu, tổ chức các chương trình nghệ thuật lồng ghép nội dung hưởng ứng Ngày sách Việt Nam.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường huy động học sinh, sinh viên tham gia hoạt động hưởng ứng; tổ chức phong trào thu gom sách, vở ủng hộ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp.


4/1/2016 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtNgày sách Việt Nam 21/4, hưởng ứng, triển lãm, giới thiệu sách, tặng sách, họp mặt kỷ niệm Ngày sách135-to-chuc-ngay-sach-viet-nam-lan-thu-iii-nam-2016Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương ChiPhương Chi
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình DươngChương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Chương trình).​

Theo đó, mục tiêu của Chương trình là tiếp tục đẩy mạnh công tác THTK, CLP; hạn chế và đẩy lùi lãng phí đang diễn ra trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội hiện nay; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách, sử dụng tài sản công, sử dụng thời gian lao động, tiêu dùng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tập trung xây dựng các gải pháp nâng cao hiệu quả THTK, CLP nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống, tiêu dùng của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp nhà nước, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo việc THTK, CLP; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu trong THTK, CLP; tăng cường công tác tổ chức THTK, CLP trên các lĩnh vực; tăng cường thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát THTK, CLP; thường xuyên kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP; đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; gắn kết THTK, CLP với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong THTK, CLP.

4/6/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttiết kiệm, chống lãng phí250-chuong-trinh-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-nam-2018-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
292.00
121,000
0.40
121000
35,380,400
Kế hoạch triển khai Đề án Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030Kế hoạch triển khai Đề án Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ triển khai Đề án "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030".

Theo đó, tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức và người dân về chính sách phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; triển khai chiến dịch truyền thông, tuyên truyền, giáo dục về phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới; nâng cao năng lực và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về việc phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ s giới; triển khai các hoạt động, các dịch vụ, mô hình hỗ trợ, can thiệp để phòng ngừa và giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới. Phấn đấu đến năm 2020, 100% nạn nhân được phát hiện bị bạo lực trên cơ sở giới được can thiệp và hỗ trợ kịp thời, 50% người được phát hiện gây bạo lực được tư vấn hoặc có hình thức xử lý phù hợp. Đến năm 2030, triển khai hiệu quả chính sách phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới nhằm tăng cường thực thi pháp luật, hướng tới xây dựng môi trường an toàn, bình đẳng, không bạo lực.

Hàng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án và gửi về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trước ngày 15/12, hoạt động tổng kết Đề án được tổ chức vào năm 2020.​

7/12/2017 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtPhòng ngừa, bạo lực, cơ sở giới,  Bình Dương, 2017 – 2020505-ke-hoach-trien-khai-de-an-phong-ngua-va-ung-pho-voi-bao-luc-tren-co-so-gioi-tinh-binh-duong-giai-doan-2017-2020-va-tam-nhin-den-nam-203Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
1 - 30Next