Tin chỉ đạo điều hành - Thông tin chỉ đạo, điều hành
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo​ về việc viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018). 

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị​ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản​ về việc quy đổi chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định​ về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020" (gọi tắt là Đề án).

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản​ ​về việc tăng cường công tác tiêm chủng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng kiến xây dựng Thành phố thông minh - Bình Dương 2018 (gọi tắt là Kế hoạch).

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị​ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2019 – 2021.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo về việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 cho các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế​ quản lý, vận hành, sử dụng Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Quy chế).

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định​ về việc điều chỉnh Chương trình làm việc 6 tháng cuối năm 2018 của UBND tỉnh.

 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Đẩy mạnh việc thi hành Luật Nhà ở trên địa bàn tỉnhĐẩy mạnh việc thi hành Luật Nhà ở trên địa bàn tỉnh
TTĐT – Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện các Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Chỉ thị số 05/2011/CT-UBND ngày 09/9/2011 về tổ chức thực hiện Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở trên địa bàn tỉnh.
Bố trí dành quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công vụ
 
Chỉ thị yêu cầu, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở ban ngành chức năng của tỉnh tổ chức triển khai hoặc tham mưu UBND tỉnh về các cơ chế, chính sách để triển khai các Chương trình phát triển nhà ở nói chung, kế hoạch phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2011 – 2015 theo chương trình của Tỉnh ủy và các Chương trình mục tiêu của tỉnh về hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng xã hội gặp khó khăn về nhà ở giai đoạn 2011 – 2015; tổ chức triển khai lập chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2015 – 2020 tầm nhìn đến năm 2030. Đồng thời, thực hiện kiểm tra, theo dõi và xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cho UBND tỉnh xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động đầu tư phát triển nhà ở của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân về việc phân chia nhà ở theo hợp đồng huy động vốn, việc mua, bán cho thuê mua nhà ở qua sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh.
 
 
 Mô hình dự án nhà ở an sinh xã hội của khu dân cư Hòa Lợi, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương (Ảnh: Mai Xuân) 
 
 
Sở xây dựng có nhiệm vụ kiểm tra và hướng dẫn các chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh có quy mô sử dụng đất từ 10 ha trở lên có trách nhiệm dành diện tích đất xây dựng nhà ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của các dự án này để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của UBND tỉnh, đồng thời phối hợp với UBND các huyện, thị xã quản lý và đề xuất kế hoạch phát triển quỹ đất này. Từ đó, công bố công khai trên quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, các dự án phát triển nhà ở đang được triển khai thực hiện, các trường hợp chuyển nhượng dự án, thay đổi chủ đầu tư và tiến độ thực hiện các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh.
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở tài chính, các sở ban ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã lập kế hoạch phân bổ vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển quỹ nhà ở xã hội để cho thuê, quỹ nhà ở công vụ hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt.
 
Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các đối tượng mua nhà ở đã thực hiện đúng các quy định tại điều 60 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2011 của Chính phủ, điều 18 Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng và quy định của các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
 
Đối với UBND các huyện, thị xã cần phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan lập cơ sở dữ liệu để tổng hợp thống kê số lượng dự án phát triển nhà ở, số lượng, loại nhà ở được xây dựng trong từng dự án. Đồng thời, chỉ đạo lập và phê duyệt quy hoạch phát triển nhà ở tại huyện thị xã và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phục vụ yêu cầu phát triển nhà ở, trong đó chú trọng bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công vụ.
 
Chủ đầu tư phải công khai các thông tin các dự án 
 
Chỉ thị cũng quy định trách nhiệm của chủ đầu tư các dự án nhà ở. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư các dự án nhà ở tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự án phát triển nhà ở, thực hiện việc xây dựng nhà ở theo đúng quy định của Luật Nhà ở và các văn bản liên quan do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ và nội dung dự án đã được phê duyệt hoặc cho phép thay đổi, bổ sung. Đồng thời, công khai các thông tin liên quan đến dự án tại trụ sở Ban quản lý dự án, địa điểm có dự án và trên phương tiện thông tin đại chúng về quy hoạch chi tiết của dự án, số lượng nhà ở, bán, cho thuê; giá bán, giá cho thuê; phương thức thanh toán; thủ tục đăng ký mua, thuê nhà ở, điều kiện được mua, thuê nhà ở sau khi có phê duyệt dự án.
 
 
 Đề án Nhà ở an sinh xã hội do Becamex IDC làm chủ đầu tư giai đoạn 2011-2015 (Ảnh: Mai Xuân)
 
 
Đối với những dự án phát triển nhà ở tại thị xã hoặc các khu đô thị mới được quy hoạch phát triển thành thị xã thì chủ đầu tư không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức bán nền chưa xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình, cá nhân mà chủ đầu tư phải thực hiện xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình, cá nhân mà chủ đầu tư phải thực hiện xây dựng nhà ở để bán theo quy định của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP của Chính phủ; đối với những trường hợp khác thì thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.
 
Đối với dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn có quy mô sử dụng đất từ 10ha trở lên thì chủ đầu tư dự án có trách nhiệm dành diện tích đất xây dựng nhà ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của các dự án này để dây dựng nhà ở xã hội theo quy định của UBND tỉnh.
 
Ngoài ra, Chỉ thị cũng nêu rõ, trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê theo Giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và theo nội dung dự án phát triển nhà ở đã được phê duyệt thì chủ đầu tư không được bán nhà ở đó. Trường hợp chủ đầu tư được phép xây dựng nhà ở trên đất thuê của Nhà nước để bán cho các đối tượng là tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì phải làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận quyền sử dụng đất ở ổn định lâu dài cho người mua và chủ đầu tư phải nộp tiền sử dụng đất cho nhà nước theo quy định của pháp luật.
 
Chỉ thị này có hiệu lực thi hành từ ngày 19/9/2011.

Lệ Chi

9/14/2011 3:13 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1614-Day-manh-viec-thi-hanh-Luat-Nha-o-tren-dia-ban-tinhThông tin chỉ đạo, điều hành
Tổ chức Cuộc thi sáng kiến xây dựng Thành phố thông minh - Bình Dương 2018Tổ chức Cuộc thi sáng kiến xây dựng Thành phố thông minh - Bình Dương 2018

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng kiến xây dựng Thành phố thông minh - Bình Dương 2018 (gọi tắt là Kế hoạch).

Cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm các sáng kiến thúc đẩy đổi mới và cải thiện chất lượng cuộc sống, mang lại tiện ích cho người dân, không giới hạn nhưng ưu tiên trong các lĩnh vực: Quản lý đô thị thông minh; chăm sóc sức khỏe; văn hóa - du lịch; giáo dục thông minh; dịch vụ công; năng lượng và môi trường; nông nghiệp đô thị; sản xuất thông minh.


Cuộc thi sẽ được tổ chức đồng thời tại Việt Nam và Hàn Quốc, qua 03 vòng gồm: Vòng sơ tuyển, vòng bán kết và vòng chung kết. Trong đó, vòng sơ tuyển, vòng bán kết sẽ diễn ra tại cả Việt Nam và Hàn Quốc. Tỉnh Bình Dương và thành phố Daejeon (Hàn Quốc) sẽ tự tổ chức vòng sơ tuyển, vòng bán kết; riêng vòng chung kết xếp hạng sẽ được tổ chức tại Bình Dương.

Vòng sơ tuyển sẽ tổ chức từ ngày 15/7/2018 đến ngày 31/8/2018. Vòng bán kết sẽ được tổ chức từ ngày 01/9/2018 đến 15/9/2018. Vòng chung kết sẽ được tổ chức vào tháng 10/2018.​

.

7/11/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtsáng kiến, Thành phố thông minh Bình Dương 2018, cuộc thi sáng kiến742-to-chuc-cuoc-thi-sang-kien-xay-dung-thanh-pho-thong-minh-binh-duong-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
231.00
121,000
0.00
121000
27,951,000
Tăng cường quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao độngTăng cường quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động
   
TTĐT - Ngày 12-10, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc “Tăng cường quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ tai nạn lao động (TNLĐ) và an toàn trên công trình xây dựng tiếp giáp với khu dân cư, đường giao thông”.
   
Theo đó, để kịp thời chấn chỉnh công tác ATVSLĐ, bảo đảm quyền được làm việc an toàn của người lao động, quyền được sinh hoạt an toàn của người dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:
    
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp, Ban quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Sở Công Thương, Sở Giao thông - Vận tải và Sở Xây dựng chủ động kiểm tra công tác ATVSLĐ đối với các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý. Thanh tra, kiểm tra các công trình trọng điểm, các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý có nhiều nguy cơ xảy ra TNLĐ, sự cố nghiêm trọng. Xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn lao động của các doanh nghiệp, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổng thầu, nhà thầu thuộc phạm vi quản lý.
   
Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Bình Dương phối hợp với các cơ quan nêu trên tổ chức tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của người sử dụng lao động, người lao động về ATVSLĐ trong những lĩnh vực có nhiều nguy TNLĐ.
  
UBND cấp huyện chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định ATVSLĐ; quản lý chặt chẽ thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ…
   
Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30/11/2015 để tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh.
   
Phương Chi
10/14/2015 3:38 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1381-Tang-cuong-quan-ly-cong-tac-an-toan-ve-sinh-lao-dongThông tin chỉ đạo, điều hành
Thành lập Trung tâm Dịch vụ đối ngoại tỉnh Bình DươngThành lập Trung tâm Dịch vụ đối ngoại tỉnh Bình Dương
  TTĐT - Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 4231/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 về việc "Thành lập Trung tâm Dịch vụ đối ngoại tỉnh Bình Dương".
   
Theo đó, Trung tâm Dịch vụ đối ngoại tỉnh Bình Dương (Trung tâm) được thành lập với tên giao dịch tiếng Anh: Binh Duong Foreign Service Centre, tên viết tắt: BINH DUONG FSC.
  
Trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Ngoại vụ, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; có chức năng tư vấn, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và cung cấp các loại hình dịch vụ hành chính công thuộc lĩnh vực hoạt động đối ngoại phục vụ nhu cầu hợp pháp của các tổ chức, cá nhân người nước ngoài và tổ chức, công dân Việt Nam.
  
Trung tâm thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo loại hình đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ.
  
Hoài Hương
1/5/2015 1:46 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1939-Thanh-lap-Trung-tam-Dich-vu-doi-ngoai-tinh-Binh-DuongThông tin chỉ đạo, điều hành
Tháng hành động Vì trẻ em tỉnh Bình Dương năm 2018Tháng hành động Vì trẻ em tỉnh Bình Dương năm 2018

TTĐT- ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Tháng hành động Vì trẻ em tỉnh Bình Dương năm 2018.

Theo đó, chủ đề Tháng hành động Vì trẻ em tỉnh Bình Dương năm 2018 là ''Vì cuộc sống an toàn, lành mnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số".

Lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em năm 2018 được tổ chức từ ngày 25/5/2018 đến ngày 01/6/2018, tại cấp tỉnh và 9 huyện, thị xã, thành phố. Thành phần tham dự gồm lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền; lãnh đạo các sở ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cấp huyện; Hiệu trưởng trường học; đại diện cha mẹ học sinh.

Nội dung chính của Lễ phát động: Gắn với chủ đề và các khẩu hiệu của Tháng hành động Vì trẻ em nhằm kêu gọi các cấp ủy Đảng, UBND các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, các bậc cha mẹ cam kết thực hiện việc tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em, hạn chế tối đa tình trạng trẻ em bị bạo lực, bóc lột, xâm hại... góp phần thực hiện đầy đủ các quyền của trẻ em theo luật định.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng Chỉ thị 20 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới", Chương trình Hành động Vì trẻ em tỉnh Bình Dương giai đoạn 2013-2020…; vận động kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ nguồn lực cho Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp để xây dựng các công trình phúc lợi cho trẻ em; tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà cấp tỉnh và cấp huyện nhân Quốc tế thiếu nhi 01/6; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi và kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh.

4/27/2018 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttrẻ em, 1/6, quốc tế thiếu nhi646-thang-hanh-dong-vi-tre-em-tinh-binh-duong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
121,000
0.00
121000
0
Đề án đảm bảo nguồn lao động có tay nghề, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 - 2020 và đến 2025 Đề án đảm bảo nguồn lao động có tay nghề, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 - 2020 và đến 2025

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Đề án​ đảm bảo nguồn lao động có tay nghề, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 – 2020 và đến 2025.​

Theo đó, mục tiêu của Đề án là đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%, trong đó có văn bằng chứng chỉ là 30%; đào tạo nghề cho lao động nông thôn với số lượng 4.000 học viên; hàng năm, giải quyết cho số việc làm tăng thêm khoảng 45.000 lao động. Đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 90%, trong đó có văn bằng chứng chỉ là 40%; hàng năm, giải quyết cho số việc làm tăng thêm khoảng 45.000 lao động.

Đối tượng được đào tạo là thanh niên trong độ tuổi lao động ở thành thị, nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc chưa có việc làm; bộ đội xuất ngũ; học sinh, học viên trung cấp, cao đẳng, sinh viên đại học, các chuyên ngành khác đã học xong nhưng chưa có việc làm; người lao động tại doanh nghiệp.

Ngành nghề được đào tạo là các ngành nghề mũi nhọn, sử dụng khoa học – công nghệ tiên tiến đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, như: Công nghệ thông tin, CNC, công nghệ sinh học, điện, điện tử,...

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các trường học và cơ sở giáo dục... thường xuyên thực hiện các giải pháp chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung tham mưu xây dựng từ 02 đến 03 trường cao đẳng có chất lượng tầm khu vực và quốc tế; thường xuyên tổ chức các Hội thảo dạy nghề đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, tìm ra các ngành nghề cần đào tạo, ưu tiên phát triển các nghề trọng điểm; xây dựng quy hoạch mạng lưới giáo dục nghề nghiệp từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo; tăng cường thực hiện các chương trình đào tạo khởi sự, quản trị doanh nghiệp cho học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường cao đẳng, trung cấp; tăng cường hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm…

11/15/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtngười lao động, tay nghề823-de-an-dam-bao-nguon-lao-dong-co-tay-nghe-dap-ung-nhu-cau-doanh-nghiep-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-giai-doan-2018-2020-va-den-2025Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
460.00
121,000
0.50
121000
55,720,500
Triển khai thực hiện công khai ngân sáchTriển khai thực hiện công khai ngân sách

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản​ về việc thực hiện công khai ngân sách.

Theo đó, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh công khai ngân sách địa phương và ngân sách tỉnh 06 tháng đầu năm 2017 trước ngày 15/7/2017 trên Trang thông tin điện tử của Sở để công khai số liệu, báo cáo thuyết minh ngân sách theo quy định. Các Sở, ban ngành, hội, đoàn thể và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện công khai ngân sách 09 tháng đầu năm 2017 trước ngày 15/10/2017.

UBND các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một thực hiện công khai ngân sách 06 tháng đầu năm 2017 trước ngày 15/7/2017 trên Trang thông tin điện tử của UBND, đồng thời chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện lập chuyên mục công khai ngân sách trên Trang thông tin điện tử của Phòng để công khai số liệu, báo cáo thuyết minh ngân sách theo quy định.

 UBND xã, phường, thị trấn thực hiện công khai ngân sách 06 tháng đầu năm 2017 trước ngày 15/07/2017; riêng đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân  sách nhà nước hỗ trợ, thực hiện công khai ngân sách 09 tháng đầu năm 2017 trước ngày 15/10/2017.

8/14/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtngân sách nhà nước,  công khai ,  ngân sách địa phương, ngân sách tỉnh501-trien-khai-thuc-hien-cong-khai-ngan-sacThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
224.00
121,000
0.40
121000
27,152,400
Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ  khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2016-2020 tỉnh Bình DươngPhương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ  khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2016-2020 tỉnh Bình Dương
 
TTĐT - Ngày 09-6, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 96/TB-UBND về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm tại cuộc họp ngày 04/6/2015 thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KHCN) chủ yếu giai đoạn 2016-2020 tỉnh Bình Dương.
 
Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở KHCN chủ động, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tập trung khẩn trương củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy; từng bước chuẩn hóa cán bộ để nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý hoạt động KHCN của các sở, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, xác định được địa chỉ ứng dụng cụ thể trước khi tuyển chọn và giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học - ứng dụng công nghệ; sàng lọc, tuyển chọn các tổ chức, nhà khoa học có uy tín, đáp ứng đủ điều kiện, nguồn lực tham gia thực hiện các đề tài, nhiệm vụ khoa học. Qua đó, nhằm đảm bảo kết quả nghiên cứu được triển khai thực hiện hiệu quả trên thực tế, tránh gây lãng phí về thời gian, công sức nghiên cứu và ngân sách nhà nước. Tập trung nghiên cứu, áp dụng hiệu quả cơ chế đặt hàng thực hiện nhiệm vụ KHCN. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, thụ hưởng, tiếp tục ứng dụng, nhân rộng kết quả nghiên cứu cho phù hợp.
 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của “Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ” đối với quá trình sản xuất, kinh doanh, xác định nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ không thể thiếu đối với hoạt động của từng cơ quan, đơn vị. 
  
Tổ chức học tập kinh nghiệm tại một số địa phương hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
 
Tham mưu UBND tỉnh cụ thể hoá các cơ chế đầu tư, tài chính, sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển KHCN, xem xét, ban hành kế hoạch thực hiện hàng năm, kế hoạch trung hạn hoặc dài hạn.
  
 Hoài Hương
6/9/2015 4:12 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1286-Phuong-huong-muc-tieu-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-chu-yeu-giai-doan-2016-2020-tinh-Binh-DuongThông tin chỉ đạo, điều hành
Thu hồi đất của UBND xã Cây Trường II, giao đất cho Trường Mẫu giáo Cây TrườngThu hồi đất của UBND xã Cây Trường II, giao đất cho Trường Mẫu giáo Cây Trường
  TTĐT - Ngày 19-5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1206/QĐ-UBND về việc “Thu hồi đất của UBND xã Cây Trường II, giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Trường Mẫu giáo Cây Trường tại xã Cây Trường II, huyện Bàu Bàng”. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
 
Theo đó, thu hồi khu đất do UBND xã Cây Trường II quản lý có diện tích 4.435m2 (trong đó có 426,1m2 đất thuộc hành lang an toàn đường bộ) tại thửa đất số 676, tờ bản đồ số 05 thuộc xã Cây Trường II, huyện Bàu Bàng.
 
Giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Trường Mẫu giáo Cây Trường để xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo lâu dài. Tổng diện tích thu hồi gồm 4.435m2 (trong đó, có 426,1m2 đất thuộc hành lang an toàn đường bộ thực hiện theo quy định pháp luật về hành lang an toàn đường bộ). Vị trí và địa điểm khu đất tại thửa đất số 676, tờ bản đồ số 05 thuộc xã Cây Trường II, huyện Bàu Bàng theo Bản trích lục có đo đạc chỉnh lý số 18-2014 (do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Bàu Bàng xác lập ngày 07/11/2014).
 
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thông báo cho người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định; xác định cụ thể mốc giới và giao đất trên thực địa; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý hồ sơ địa chính.

Trường Mẫu giáo Cây Trường có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định của nhà nước; chấp hành đầy đủ các quy định về quản lý, sử dụng đất đúng mục đích và ranh giới; đến UBND xã Cây Trường II để thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định.

Hoài Hương

5/21/2015 3:35 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1967-Thu-hoi-dat-cua-UBND-xa-Cay-Truong-II-giao-dat-cho-Truong-Mau-giao-Cay-TruongThông tin chỉ đạo, điều hành
Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015 đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015 đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015 đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Kế hoạch).

Theo đó, Kế hoạch xác định mục tiêu 100% thanh niên là công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang được tuyên truyền, phổ biến về các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý, về quyền, nghĩa vụ công dân, chính sách, pháp luật về thanh, thiếu niên; đến năm 2020, có từ 60% đến 90% thanh niên, thiếu niên đặc thù (nông thôn, khuyết tật, bạo lực gia đình, công nhân...) được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến quyền, nghĩa vụ và đời sống, công việc của từng đối tượng, từng địa bàn

Sở Tư pháp phối hợp với Tỉnh Đoàn; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các hoạt động quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch và đánh giá kết quả, khó khăn, vướng mắc, chia sẻ kinh nghiệm về công tác PBGDPL cho thanh​, thiếu niên; triển khai thực hiện PBGDPL, tăng cường tiếp cận pháp luật cho thanh, thiếu niên tự do, sinh sống, lao động tại địa bàn cư trú và thanh niên là công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, chương trình đối thoại trao đổi, góp ý dự thảo chính sách, pháp luật để huy động, phát huy trí tuệ của thanh, thiếu niên tham gia ngay từ khâu hoạch định chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu niên; thực hiện chỉ đạo điểm, nhân rộng các mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên…

4/24/2018 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtthanh thiếu niên, PBGDPL172-tang-cuong-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-cho-thanh-thieu-nien-giai-doan-2010-2015-den-nam-2020-tren-dia-ban-tinh-binh-duongThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
363.00
121,000
0.40
121000
43,971,400
Chương trình làm việc năm 2017 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc năm 2017 của UBND tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 3364/QĐ-UBND về “Chương trình làm việc năm 2017 của UBND tỉnh”.

Trong năm 2017, bên cạnh các hoạt động định kỳ hàng năm, UBND tỉnh sẽ thông qua một số nội dung quan trọng trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, trong Quý I, UBND tỉnh sẽ thông qua: Quy định về việc quản lý hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020" và các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2017. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch thông qua: Điều chỉnh Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định về thẩm định chủ trương đầu tư; nhu cầu sử dụng đất và điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất; các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Quý II, UBND tỉnh thông qua: Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020; Đề án đề nghị công nhận thành phố Thủ Dầu Một đạt tiêu chuẩn đô thị loại I; Quy định về việc xem xét, tôn vinh chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình Dương; Điều chỉnh Quy hoạch Nông, Lâm, Ngư nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020, bổ sung đến năm 2025 và thông qua các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2017.

Quý III, thông qua Quy hoạch chi tiết hệ thống bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch chi tiết Bến xe mới Bình Dương; Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020; Điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025; Quy hoạch phát triển Xuất bản, In và Phát hành giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030; sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/2013/ QĐ-UBND ngày 25/9/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định tiêu chuẩn trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, ngành; trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương của chi cục, ban thuộc sở và của UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Quy định về đối tượng, tiêu chí, trình tự thủ tục xét khen thưởng Danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân xuất sắc” trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Quý IV, thông qua Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể ngành giao thông vận tải tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; sơ kết Kế hoạch số 3191/KH-UBND ngày 23/10/2013 thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Nghị quyết của Chính phủ về Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất (K) để áp dụng trong năm 2018; qui định về việc kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên cạn lưu thông trong tỉnh và thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2017.

12/14/2016 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChương trình làm việc, năm 2017, UBND tỉnh Bình Dương629-chuong-trinh-lam-viec-nam-2017-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.60
121000
72,600
Tăng cường thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2018Tăng cường thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2018

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị​ về việc tăng cường thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2018.

​Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện đồng bộ và hiệu quả các biện pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa ngay từ tháng đầu, quý đầu của năm; triển khai kế hoạch tổ chức vận chuyển hành khách phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong các đợt cao điểm lễ, Tết; quản lý chặt chẽ và hiệu quả việc kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện; chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; phấn đấu trong năm 2018 giảm từ 5% - 10% cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2017; tập trung nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là trong đối tượng thanh, thiếu niên; tiếp tục cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông trên các địa bàn trọng điểm như: Thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An…

1/30/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết161-tang-cuong-thuc-hien-cong-tac-dam-bao-trat-tu-an-toan-giao-thong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
295.00
121,000
0.50
121000
35,755,500
Danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình DươngDanh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Danh mục​ tài sản mua sắm tập trung và đơn vị thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

Theo đó, Danh mục tài sản mua sắm tập trung gồm: Máy tính các loại (máy chủ, bộ máy tính để bàn, kể cả bộ lưu điện và bàn ghế để máy vi tính), máy tính xách tay, máy in, máy photocopy, máy scan và các thiết bị tương đương; trang thiết bị thuộc các đề án, dự án sử dụng nguồn vốn thưòng xuyên của ngành giáo dục được cấp có thẩm quyền phê duyệt; bàn, ghế học sinh các cấp học; thiết bị đồ chơi ngoài tri các loại.

Nguồn kinh phí thực hiện mua sắm tập trung được cơ quan, người có thẩm quyền giao trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị; nguồn công trái quốc gia, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương; nguồn vốn thuộc các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA…

Đơn vị mua sắm tập trung tập hợp nhu cầu, lập kế hoạch lựa chọn nhà ​thầu cung cấp tài sản; tiến hành lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu; ký thỏa thuận khung với nhà thầu được lựa chọn cung cấp tài sản, phát hành tài liệu mô tả chi tiết các tài sản được lựa chọn; quy định mẫu hợp đồng mua sắm làm cơ sở cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản ký hợp đồng.

Song song đó, UBND tỉnh đã ban hành danh mục 101 trang thiết bị y tế nhỏ lẻ, thông thường, rẻ tiền, mau hư hỏng không áp dụng mua sắm tập trung.

4/10/2018 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtmua sắm tập trung774-danh-muc-tai-san-mua-sam-tap-trung-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
314.00
121,000
0.30
121000
38,030,300
Công khai giá điện cho công nhân các khu nhà trọCông khai giá điện cho công nhân các khu nhà trọ
(LĐ) - Ngày 2.3, ông Lê Minh Quốc Việt - Phó Giám đốc Điện lực Bình Dương cho biết: Điện lực Bình Dương cùng Sở Công Thương đang tiến hành lập bản hướng dẫn cách tính giá điện đối với các hộ kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà trọ.
Việc làm này được thực hiện sau khi UBND tỉnh có công văn chỉ đạo 2 sở này thực hiện cách tính giá điện trên, thông báo cho UBND các huyện, thị xã, phường, thị trấn để tổ chức thực hiện.

Theo số liệu thống kê từ cuối năm 2008, Điện lực Bình Dương bán điện cho khoảng 5.000 nhà trọ với khoảng 250.000 người thuê trọ toàn tỉnh. Có một nghịch lý là: Trong khi Điện lực vẫn tính giá điện cho các chủ cho thuê nhà trọ theo giá điện sinh hoạt bậc thang, thì rất nhiều chủ nhà trọ tại Bình Dương "áp" giá cho người thuê trọ.

Nhiều người băn khoăn: Với cách tính giá điện mới, trong đó có trợ giá cho người dùng điện ít, thì liệu người ở trọ có được thụ hưởng không, hay vẫn chịu mức giá áp đặt của chủ nhà trọ.

Ông Lê Minh Quốc Việt - Phó Giám đốc Điện lực Bình Dương cho biết: Việc các chủ nhà trọ lắp thêm điện kế cho từng phòng trọ sau điện kế tổng là nằm ngoài chức năng, quyền hạn của ngành điện lực; giá điện người ở trọ phải trả sẽ bằng giá điện tính theo giá điện sinh hoạt bậc thang cộng thêm chi phí tổn thất, hao hụt điện từ đồng hồ chính đến đồng hồ phụ, tổn thất từ đường dây, các mối nối...

Như vậy, giá điện người thuê trọ trả cho chủ nhà trọ sẽ cao hơn một chút so với giá điện theo cách tính sinh hoạt bậc thang, nhưng sẽ thấp hơn nhiều so với giá áp đặt của chủ nhà trọ.
Đoàn Tất Thảo
(Theo Báo Lao Động)
3/3/2009 9:49 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết752-Cong-khai-gia-dien-cho-cong-nhan-cac-khu-nha-troThông tin chỉ đạo, điều hành
Kế hoạch triển khai, thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình DươngKế hoạch triển khai, thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Dương
  
TTĐT - Ngày 10/01/2014, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định 71/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
  
Theo đó, Sở Tư pháp phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các cấp của Đảng, chính quyền thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh.
 
Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chế định Thừa phát lại trong cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân với nội dung và hình thức phù hợp. Giao Đài phát thanh truyền và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương mở các chuyên mục, chuyên trang để thông tin tuyên truyền về chế định Thừa phát lại.
 
Tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệm vụ, kiến thức pháp luật về Thừa phát lại và kỹ năng hành nghề cho Thừa phát lại, thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại. Bổ nhiệm Thừa phát lại, thành lập và đăng ký hoạt động cho các Văn phòng Thừa phát lại.
 
Thường xuyên tổ chức giao ban, trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa các Văn phòng Thừa phát lại, giữa Sở Tư pháp với Toàn án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh để kịp thời nắm bắt, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thí điểm.
 
 
Hoàng Phạm
1/17/2014 1:42 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1005-Ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-thi-diem-che-dinh-Thua-phat-lai-tren-dia-ban-tinh-Binh-DuongThông tin chỉ đạo, điều hành
Quy đổi chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh Bình DươngQuy đổi chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản​ về việc quy đổi chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, trong khi chờ Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và ban hành các văn bản pháp lý để tổ chức, triển khai hoạt động của hệ thống khảo thí ngoại ngữ quốc gia, để phục vụ công tác tuyển dụng công chức, viên chức, thăng hạng viên chức, nâng ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, tiêu chuẩn ngạch công chức tỉnh Bình Dương được thuận lợi, đáp ứng các yêu cầu của Bộ, ngành Trung ương; chấp nhận chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ được quy đổi tương đương như sau:

Tiếng Anh:

Quyết định số 177/QĐ-TCBT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 30/01/1993Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 02/12/2008Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (gồm chứng chỉ của các đơn vị theo giới thiệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chứng chỉ EPT của Trường Đại học Thủ Dầu Một)
Trình độ ATrình độ A1Bậc 1
Trình độ BTrình độ A2Bậc 2
Trình độ CTrình độ B1Bậc 3
 Trình độ B2Bậc 4
 Trình độ C1Bậc 5
 Trình độ C2Bậc 6

 

Cấp độ (CEFR)IELTSTOEFLTOEICCambridge ExamBECBULATS
B14.5450 PBT 133   CBT   45   iBT450Preliminary PETBusiness Preliminary40
B25.5500   BPT 173   CBT   61   iBT600First     FCEBusines Vantage60

Một số ngôn ngữ thông dụng khác:

Cấp độ (CEFR)Tiếng NgaTiếng PhápTiếng ĐứcTiếng TrungTiếng Nhật
A1TEU

DELF A1

TCF niveau 1

A1

HSK

cấp độ 1      

-
A2TBU

DELF A2

TCF niveau 2

A2

HSK

cấp độ 2    

JLPT N5
B1TRKI 1 

DELF B1

 TCF niveau 3

B1

ZD

HSK

cấp độ 3      

JLPT N4
B2TRKI 2 

DELF B2

 TCF niveau 4

B2

TestDaF level 4

HSK

cấp độ 4    

JLPT N3
C1TRKI 3

DELF C1

 TCF niveau 5

C1

TestDaF level 5

HSK

cấp độ 5    

JLPT N2
C2TRKI 4  

HSK

cấp độ 6    

JLPT N1

Đối với các chứng chỉ tin học đề nghị quy đổi tương đương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/9/2016 xác định các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản để tạm thời phục vụ công tác tuyển dụng công chức, viên chức và nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.

Văn bản hướng dẫn quy đổi chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ, tin học này được áp dụng đến khi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và ban hành văn bản pháp lý để tổ chức, đào tạo và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn quy định.​

7/17/2018 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học, chứng nhận ngoại ngữ, chứng nhận tin học, quy đổi609-quy-doi-chung-chi-chung-nhan-ngoai-ngu-tin-hoc-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
535.00
121,000
0.00
121000
64,735,000
Chương trình làm việc tháng 7/2017 của UBND tỉnhChương trình làm việc tháng 7/2017 của UBND tỉnh

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ba​n hành Thông báo​ về chương trình làm việc tháng 7/2017.

​Theo đó, trong tuần II (từ ngày 10-14/7/2017), Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh sẽ làm việc với UBND các huyện, thị xã về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2017. Trong tuần IV (từ ngày 24-28/7/2017), UBND tỉnh thông qua báo cáo công tác chỉ đạo điều hành và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 7/2017; Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2017 – 2020.

6/30/2017 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết454-chuong-trinh-lam-viec-thang-7-2017-cua-ubnd-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.25
121000
30,250
Tuyên truyền, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bình DươngTuyên truyền, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ triển khai tuyên truyền, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố phổ biến, tuyên truyền về những lợi ích khi chuyển sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp đến các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh; cải cách thủ tục hành chính, tạo sự thông thoáng trong các thủ tục để thúc đẩy, hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp; tăng cường quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật; tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhằm tạo sức hút trong việc chuyển đổi mô hình kinh doanh.

6/12/2018 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếthộ kinh doanh, kinh doanh cá thể886-tuyen-truyen-khuyen-khich-va-tao-dieu-kien-thuan-loi-cho-ho-kinh-doanh-ca-the-chuyen-doi-thanh-doanh-nghiep-giai-doan-2018-2020-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
198.00
121,000
0.00
121000
23,958,000
Tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ, TếtTăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ, Tết

TTĐT -  UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4881/UBND-NC về việc tăng cường các biện pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội xuân 2017.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban An toàn giao thông tỉnh công bố số điện thoại đường dây nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh về tai nạn, ùn tắc giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội Xuân 2017; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết, khắc phục kịp thời khi có tình huống xảy ra.

Sở Giao thông vận tải tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch và có biện pháp tổ chức vận tải bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải như chèn ép, sang nhượng hành khách, tăng giá vé trái quy định; không để xảy ra tình trạng hành khách không kịp đón Tết cùng gia đình do thiếu phương tiện vận chuyển. Tổ chức phân luồng giao thông hợp lý trên các tuyến giao thông trọng điểm, có lưu lượng phương tiện lớn; tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn tại các điểm giao cắt giữa đường bộ, các cung đoạn đường nguy hiểm, các điểm đen giao thông thường xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.


Đảm bảo phương tiện phục vụ hành khách trong dịp lễ, Tết năm 2017

Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông và đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự trong dịp lễ, Tết. Chú trọng kiểm tra, xử lý vi phạm của chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải, tập trung xử phạt các vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, đi không đúng làn đường, phần đường, chở quá số người quy định, sử dụng phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật, người điều khiển mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm; xây dựng phương án phòng, chống đua xe trái phép. Bố trí lực lượng ứng trực trên các tuyến giao thông trọng điểm, các khu vực giao thông phức tạp, có nguy cơ ùn tắc cao; có phương án tổ chức, điều tiết giao thông, sẵn sàng giải toả, ứng cứu kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn giao thông; không để phát sinh ùn tắc kéo dài.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương và các cơ quan thông tin trên địa bàn tỉnh có kế hoạch tuyên truyền về an toàn giao thông dịp lễ, Tết với nội dung phong phú, hấp dẫn, cập nhật kịp thời tình hình tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông các ngày Tết.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường, các cơ sở giáo dục tăng cường giáo dục ý thức tham gia giao thông cho học sinh, sinh viên; phối hợp vận động các doanh nghiệp vận tải tổ chức bán vé tàu, xe tại trường cho học sinh, sinh viên về quê nghỉ Tết.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và Công an tỉnh xây dựng phương án tổ chức phân luồng giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong chương trình phục vụ Tết và Lễ hội.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật về giao thông tới mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, hội viên, đoàn viên để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông.

UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhân dân dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội Xuân 2017 để triển khai thực hiện cụ thể; đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ và hiệu quả các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, chú trọng các khu vực vùng xa và các địa điểm diễn ra lễ hội trên địa bàn.

12/24/2016 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Công văn, tăng cường, biện pháp cấp bách, bảo đảm, trật tự, an toàn giao thông, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu, Lễ hội xuân 201740-tang-cuong-cac-bien-phap-dam-bao-trat-tu-an-toan-giao-thong-trong-dip-le-teThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.60
121000
72,600
Triển khai thực hiện Đề án phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2015Triển khai thực hiện Đề án phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2015
 
TTĐT - Ngày 18-5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1517/KH-UBND “Triển khai thực hiện Đề án phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2015”.
 
Theo đó, Kế hoạch được thực hiện với nội dung:  nâng cao năng lực quản lý và hỗ trợ quan hệ lao động của cơ quan nhà nước và các thiết chế quan hệ lao động; tăng cường năng lực các chủ thể quan hệ lao động; hướng dẫn đối thoại, thương lượng và ký thỏa ước lao động tập thể; giải quyết tranh chấp lao động tập thể và đình công.
 
Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành, phố thực hiện đánh giá kết quả thực hiện. Từ đó, phát huy những mặt đã làm được, kịp thời khắc phục hạn chế để áp dụng triển khai các giai đoạn sau của Đề án.
 
Mục đích triển khai Kế hoạch nhằm xác định rõ chức trách, nhiệm vụ đối với từng cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh trong việc triển khai Đế án, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, hiệu quả.
     
Hoài Hương
 
5/20/2015 8:22 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1258-Trien-khai-thuc-hien-De-an-phat-trien-quan-he-lao-dong-tren-dia-ban-tinh-Binh-Duong-nam-2015Thông tin chỉ đạo, điều hành
Kế hoạch thực hiện chương trình truyền thông về khởi nghiệp năm 2018Kế hoạch thực hiện chương trình truyền thông về khởi nghiệp năm 2018

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện chương trình truyền thông về khởi nghiệp năm 2018

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương thực hiện và phát sóng chương trình truyền hình với tên gọi "Hành trang khởi nghiệp", gồm 26 phóng sự chuyên đề về khởi nghiệp.

Chương trình phát sóng trên kênh BTV1, BTV2 hoặc BTV3 định kỳ 2 phóng sự/ tháng với thời lượng 15 phút/phóng sự. Thời gian thực hiện từ tháng 02 đến tháng 12 năm 2018.

Nội dung của chương trình: Giới thiệu chung về khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, các vấn đề liên quan đến khởi nghiệp bằng cách phỏng vấn hoặc mời chuyên gia trong nước tham gia ghi hình để làm rõ bản chất của hoạt động khởi nghiệp, cách thức để khởi nghiệp; giới thiệu về các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp nổi tiếng trong khu vực và trong nước như Saigon Innovation Hub, Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp TP. HCM (BSSC), ... để giúp các cá nhân, cộng đồng hiểu rõ hơn về hoạt động của các trung tâm này; triển khai các hoạt động nhằm hỗ trợ và phát triển khởi nghiệp của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, tổ chức trong tỉnh như Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, ....; tìm kiếm và thông tin về các dự án khởi nghiệp thành công trong và ngoài tỉnh; xây dựng phóng sự về tấm gương khởi nghiệp ở Bình Dương là các doanh nghiệp hoặc các ý tưởng khởi nghiệp của các bạn trẻ.

Các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan phối hợp thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

 ​

1/31/2018 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết144-ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-truyen-thong-ve-khoi-nghiep-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
340.00
121,000
0.50
121000
41,200,500
Đổi tên Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh thành Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Bình DươngĐổi tên Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh thành Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Bình Dương

TTĐT - Ngày 30/11/2016, UBND tỉnh đã ban hànhQuyết định số 3298/QĐ-UBNDvề việc đổi tên Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh thành Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Bình Dương.


Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Bình Dương là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tập hợp các tổ chức võ thuật cổ truyền và những người tự nguyện hoạt động võ thuật trên địa bàn tỉnh với mục đích phát triển phong trào, nâng cao chất lượng hoạt động các bộ môn võ cổ truyền, vì sự phát triển của ngành võ thuật cổ truyền tỉnh Bình Dương. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng.


11/30/2016 9:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtđổi tên, Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh Bình Dương, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Bình Dương, võ thuật cổ truyền645-doi-ten-hoi-vo-thuat-co-truyen-tinh-thanh-lien-doan-vo-thuat-co-truyen-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.20
121000
24,200
Công bố mới, sửa đổi, bổ sung TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương và Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam – SingaporeCông bố mới, sửa đổi, bổ sung TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương và Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam – Singapore

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc công bố mới, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương và Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam – Singapore.  

​Theo đó, có 42 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương và Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam – Singapore.

Quyết định này sửa đổi Quyết định số 3843/QĐ-UBND ngày 26/8/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương; Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 20/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố bổ sung và bãi bỏ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương; Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 10/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam – Singapore.

2/22/2016 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTTHC, Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore 2170-Tin-chi-dao-dieu-hanhThông tin chỉ đạo, điều hànhMai XuânMai Xuân
Thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bình DươngThu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 618/KH-UBND ngày 12/3/2012 của UBND tỉnh về việc triển khai công tác thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Bình Dương.​

​Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan; UBND huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn tổ chức tập huấn cho cán bộ chủ chốt các cấp về nội dung cơ bản của Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tổ chức thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; tổng hợp báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

3/21/2018 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtphòng chống bạo lực Bình Dương, bạo lực gia đình Bình Dương437-thu-thap-bao-cao-thong-tin-ve-gia-dinh-va-phong-chong-bao-luc-gia-dinh-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
197.00
121,000
0.25
121000
23,867,250
Hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” năm 2017Hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” năm 2017

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tổ chức hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” năm 2017.

Theo đó, để tiếp tục thực hiện tốt “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” (từ ngày 29/4 đến ngày 06/5) do Thủ tướng Chính phủ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ năm nay với chủ đề: “Nước sạch và vệ sinh môi trường vì sự phát triển toàn diện của trẻ em”.

Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng từ ngày 15/4/2017 đến ngày 15/5/2017, có thể kéo dài đến Ngày môi trường thế giới 05/6/2017 và lồng ghép với các hoạt động của các ngày lễ lớn 30/4 và 01/5 hoặc các ngày lễ hội của địa phương.

Nội dung hưởng ứng gồm: Tổ chức tốt các hoạt động thông tin - giáo dục - truyền thông; tổ chức Lễ mít tinh cấp tỉnh hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” năm 2017 tại huyện Dầu Tiếng; bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp công trình cấp nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh các trạm y tế vùng nông thôn; đầu tư các phương tiện nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh thân thiện với trẻ em cho các nhà trẻ và trường học; tăng cường kiểm tra, xử lý các tổ chức, cơ sở kinh doanh, làng nghề, hộ gia đình và cá nhân gây ô nhiễm môi trường…

Các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị này, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 20/5/2017 theo địa chỉ: Chi cục Thủy lợi, số 89 đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh sau khi kết thúc “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường”.

4/19/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Chỉ thị, hưởng ứng, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, năm 201765-huong-ung-tuan-le-quoc-gia-nuoc-sach-va-ve-sinh-moi-truong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại Bình DươngTăng cường chỉ đạo công tác tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị​ về việc tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2018 tại Bình Dương.

​Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan, các trường đại học và UBND huyện, thị xã, thành phố tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh; tuyên truyền về mục đích, yêu cầu và những nội dung đổi mới của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 đến học sinh và cha, mẹ học sinh; phổ biến, quán triệt trong cán bộ, giáo viên và học sinh, nhất là học sinh lớp 12 về Quy chế thi THPT quốc gia, Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng và các quy định, hướng dẫn liên quan đến Kỳ thi; tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ, giáo viên tham gia công tác thi nắm vững, thực hiện đúng Quy chế; chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên, đảm bảo thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và ôn tập cho học sinh trong các trường phổ thông thuộc phạm vi quản lý; chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, tài chính đảm bảo tổ chức thi an toàn, nghiêm túc, hiệu quả; phối hợp với Sở Tài chính bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để tổ chức Kỳ thi, chỉ đạo không thu phí dự thi đối với tất cả các đối tượng thí sinh tham dự Kỳ thi tại địa phương; tổng hợp tình hình tổ chức thi, kết quả của Kỳ thi báo cáo kịp thời UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng thời gian quy định.​

5/4/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTHPT, thi THPT, trung học phổ thông60-tang-cuong-chi-dao-cong-tac-to-chuc-ky-thi-trung-hoc-pho-thong-quoc-gia-nam-2018-tai-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
324.00
121,000
0.35
121000
39,246,350
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình DươngHỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​Theo đó, Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp, đảm bảo có năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp cho công chức, viên chức, cán bộ pháp chế doanh nghiệp nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ tư vấn, hỗ trợ, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý cho doanh nghiệp; tổ chức chương trình hội thảo, tọa đàm, đối thoại trực tiếp, hội nghị tham vấn doanh nghiệp, giới thiệu chuyên đề,... để giải đáp những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp; hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho doanh nghiệp thông qua một số hoạt động cụ thể; tổ chức thực hiện các dự án của chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.​

1/24/2018 1:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếthỗ trợ pháp lý,  pháp lý doanh nghiệp21-ho-tro-phap-ly-cho-doanh-nghiep-nam-2018-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
233.00
121,000
0.40
121000
28,241,400
Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2018Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2018

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch ​thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2018 (gọi tắt là Kế hoạch).

Tháng hành đng vì người cao tuổi Việt Nam với chủ đề "Xã hội chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn" được tổ chức từ tháng 10/2018 đến tháng 11/2018 trên địa bàn tỉnh.

Các hoạt động trong Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam gồm: Tổ chức thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; tặng thẻ Bảo hiểm y tế cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn chưa có chế độ Bảo hiểm y tế, tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Tổ chức các hoạt động tuyên tuyền, trao đổi, tọa đàm về truyền thống của người cao tuổi nhân Ngày quốc tế Người cao tuổi 01/10; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Cử người cao tuổi làm kinh tế giỏi tham gia Hội nghị toàn quốc biểu dương người cao tuổi.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ban, ngành,​ đoàn thể tỉnh; Hội Người cao tuổi tỉnh, huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

6/28/2018 11:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtngười cao tuổi504-thang-hanh-dong-vi-nguoi-cao-tuoi-viet-nam-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
276.00
121,000
0.00
121000
33,396,000
Chương trình làm việc những tháng cuối năm 2017 của UBND tỉnhChương trình làm việc những tháng cuối năm 2017 của UBND tỉnh

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về Chương trình làm việc những tháng cuối năm 2017.

​Theo đó, trong Quý III, UBND tỉnh sẽ họp thông qua 03 báo cáo, 03 quy hoạch; thông qua Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2017 – 2020; tình hình chuẩn bị khai giảng năm học 2017 – 2018; làm việc với UBND các huyện, thị xã và thành phố về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2017; sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND.

Trong Quý IV, UBND tỉnh sẽ thông qua 03 báo cáo, 01 chính sách, 11 nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2017; làm việc với UBND các huyện, thị xã và thành phố về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng đầu năm 2017; thông qua Chương trình làm việc năm 2018 của UBND tỉnh, chính sách phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn giai đoạn 2017 – 2020, kế hoạch điều hoà đầu tư công năm 2017, quy định về kiểm soát vận chuyển động vật và sản phẩm động vật trên cạn, xây dựng Hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng năm 2018, Quy hoạch xuất bản, in và phát hành giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2030.

7/1/2017 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchương trình làm việc6-chuong-trinh-lam-viec-nhung-thang-cuoi-nam-2017-cua-ubnd-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018

TTĐT - ​Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch​ triển khai Tháng ATVSLĐ năm 2018.

Theo đó, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018 hướng về doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, người lao động trong khu vực có quan hệ lao động và không có quan hệ lao động, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.

Thời gian triển khai từ ngày 01/5 - 31/5/2018.

Trong tháng 3/2018, Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ triển khai kế hoạch, phân công trách nhiệm các thành viên và các cơ quan liên quan, báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1 năm 2017; triển khai văn bản hướng dẫn cho 3.500 đến 4.000 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; xét chọn những nạn nhân bị tai nạn lao động và gia đình có nạn nhân bị tai nạn lao động để tổ chức thăm và tặng quà…

Trong tháng 4, 5/2018, các cơ quan truyền thông tiến hành thu thập thông tin và tuyên truyền về ATVSLĐ; tổ chức các xe thông tin lưu động để tuyên truyền cổ động… Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore triển khai văn bản hướng dẫn các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động đến các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý…

Sau khi tổ chức xong việc phát động hưởng ứng Tháng hành động, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức các hoạt động hưởng ứng và gửi báo cáo trước ngày 30/6/2018.

Sau Tháng hành động, tiếp tục tổ chức thăm hỏi động viên từ 20 - 25 nạn nhân bị tai nạn lao động nặng và gia đình có nạn nhân bị chết do tai nạn lao động; kiểm tra về Pháp luật lao động, trọng tâm về công tác ATVSLĐ tại 20 doanh nghiệp có nhiều nguy cơ gây tai nạn lao động…

Trong quý III/2018, tổ chức thanh tra công tác an toàn lao động tại 15 công trình xây dựng trọng điểm và 18 doanh nghiệp về an toàn sử dụng vật liệu nổ trong khai thác trên địa bàn tỉnh…

Trong quý IV/2018, tổ chức các hoạt động Ngày Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (04/10); tổ chức huấn luyện về an toàn cho người tham gia vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm…

3/22/2018 8:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtan toàn lao động, vệ sinh lao động, ATVSLĐ327-trien-khai-thang-hanh-dong-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
451.00
121,000
0.50
121000
54,631,500
1 - 30Next