Tin chỉ đạo điều hành - Thông tin chỉ đạo, điều hành
 

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030.

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị báo cáo tổng kết công tác; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và đăng ký Chương trình làm việc năm 2021 của UBND tỉnh.

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Bình Dương năm 2020 (gọi tắt là Tháng hành động).

 
 

​TTĐT - Ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh ban hành Kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện tập luyện, diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng (cấp tỉnh) tại Tòa nhà E - Ký túc xá khu B Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành quy trình giải quyết cho người nước ngoài nhập cảnh vào làm việc ngắn ngày trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

 
 

​TTĐT - Nhân dịp Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, UBND tỉnh phối hợp với Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện thí điểm xây dựng "Làng thông minh" trên địa bàn xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên giai đoạn 2020-2025.

 

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TTTT) tỉnh Bình Dương.

 

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh thông báo Chương trình làm việc tháng 10/2020 của UBND tỉnh.

 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Chương trình làm việc tháng 10/2020 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 10/2020 của UBND tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh thông báo Chương trình làm việc tháng 10/2020 của UBND tỉnh.

​Theo đó, trong tuần thứ V (26 – 30/10/2020), UBND tỉnh sẽ thông qua Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10/2020; Báo cáo hiện trạng môi trường giai đoạn 2016 – 2020; Quy định danh mục tài sản cố định đặc thù và danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định, vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương; Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Quyết định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng.

Thông báo ​

10/6/2020 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChương trình, tháng 10/2020, UBND tỉnh Bình Dương99-chuong-trinh-lam-viec-thang-10-2020-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
142.00
121,000
0.00
121000
0
Thực hiện quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưuThực hiện quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu

​TTĐT - UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

Theo đó, thực hiện quy định về tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ. Theo quy định hiện hành thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức phải ra thông báo nghỉ hưu trước 06 tháng và ra quyết định nghỉ hưu trước 03 tháng tính đến thời điểm công chức, viên chức nghỉ hưu theo quy định.

Để bảo đảm thực hiện thống nhất các quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu, đối với trường hợp có thời điểm nghỉ hưu sau ngày 01/01/2021, khi xem xét ra thông báo nghỉ hưu và quyết định nghỉ hưu được tính trên cơ sở tuổi nghỉ hưu của công chức, viên chức theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019. Trường hợp cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức đã ra thông báo nghỉ hưu thì không phải ra thông báo lại; thời điểm ra quyết định nghỉ hưu thực hiện theo quy định như trên.

Đối với trường hợp có thời điểm nghỉ hưu trước ngày 01/01/2021 mà thuộc trường hợp được áp dụng lùi thời điểm nghỉ hưu theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 46/2010/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 40 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP thì không được áp dụng tăng tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019; thời điểm ra thông báo nghỉ hưu và quyết định nghỉ hưu được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Văn bản​ 

10/7/2020 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttuổi nghỉ hươu523-thuc-hien-quy-dinh-lien-quan-den-tuoi-nghi-huThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
367.00
121,000
0.00
121000
0
Kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình DươngKế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TTTT) tỉnh Bình Dương.

 

Theo đó, số lượng cần tuyển là 01 chức danh Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TTTT).

Thời gian tổ chức thi tuyển: Dự kiến trong quý IV năm 2020

Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch của chức danh Phó Giám đốc Sở TTTT và đang công tác tại Sở TTTT. Cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại Sở TTTT, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh Phó Giám đốc Sở TTTT được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.

Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển: Bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII và tiêu chuẩn cụ thể của chức danh Phó Giám đốc Sở hoặc tương đương. Đảm bảo các yêu cầu về trình độ chuyên môn, quản lý nhà nước, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, thời gian công tác và các yêu cầu khác theo quy định của Bộ, ngành Trung ương và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đáp ứng đầy đủ các điều kiện bổ nhiệm theo quy định chung về công tác cán bộ.

Nội dung thi: Thi viết kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực TTTT; hiểu biết nghiệp vụ quản lý của ngành TTTT; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh Phó Giám đốc Sở TTTT và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định. Thi trình bày đề án về đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế, nguyên nhân, dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển ngành, cơ quan Sở TTTT; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự.

Kế hoạch ​

10/8/2020 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết thi tuyển, chức danh, Phó Giám đốc, Sở Thông tin và Truyền thông580-ke-hoach-to-chuc-thi-tuyen-chuc-danh-pho-giam-doc-so-thong-tin-va-truyen-thong-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
438.00
121,000
0.00
121000
0
Thí điểm xây dựng "Làng thông minh" trên địa bàn xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên giai đoạn 2020-2025Thí điểm xây dựng "Làng thông minh" trên địa bàn xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên giai đoạn 2020-2025

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện thí điểm xây dựng "Làng thông minh" trên địa bàn xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên giai đoạn 2020-2025.

 

Theo đó, xây dựng Làng thông minh với mục tiêu tạo nơi tập trung nhiều sáng kiến về những vấn đề và nhu cầu hiện nay trong cộng đồng như: Công nghệ, nông nghiệp, việc làm, nâng cao năng suất lao động cho người dân nông thôn, sự gắn kết của cộng đồng, y tế, giáo dục, năng lượng, xử lý rác thải, khu vực đáng sống, bảo vệ môi trường, xanh, sạch... Trong tương lai, đây sẽ là nơi đáng sống, thân thiện thiên nhiên môi trường, vừa là nơi phát triển nông nghiệp thông minh, phát triển du lịch sinh thái, trở thành một biểu tượng xanh cho Bình Dương. Từ việc thống nhất được các khái niệm và cách tiếp cận Làng thông minh cho xã Bạch Đằng sẽ tạo tiền đề hướng đến xây dựng xã nông thôn mới thông minh trong thời gian tới, nhằm đảm bảo xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình phát triển công nghiệp, đô thị của tỉnh là quá trình thường xuyên, liên tục hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững, đảm bảo hài hòa các hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường và văn hóa (bản sắc riêng).

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là phấn đấu đến năm 2025, hoàn thành việc thực hiện thí điểm xây dựng làng thông minh, xã Bạch Đng được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu; là mô hình mu đ t chức nhân rộng tại các xã có điều kiện tương tự trên địa bàn tỉnh.

UBND xã Bạch Đng căn cứ các chỉ tiêu, tiêu chí của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu và các nhóm vấn đề trọng tâm về "Xây dựng làng thông minh", tổ chức xây dựng Đề án "Xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu" giai đoạn 2021-2025, trình UBND thị xã Tân Uyên thẩm định, phê duyệt làm cơ sở để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện. Sau khi Đề án được phê duyệt, chỉ đạo các Ban phát triển ấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương, cơ chế chính sách, nội dung xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu và "Làng thông minh"đến từng hộ dân trên địa bàn xã tham gia thực hiện, nhằm phát huy vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện xây dựng nông thôn mới nói chung, làng thông minh nói riêng đê nâng cao đời sng vật chất tinh thần cho chính mình. Tiếp tục huy động các nguồn lực để xây dựng các công trình hạ tầng theo Đề án được duyệt. Huy động sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động của Đ án.

UBND thị xã Tân Uyên chỉ đạo UBND xã Bạch Đằng tổ chức thực hiện hoặc thuê tư vấn hỗ trợ xây dựng Đề án "Xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu" giai đoạn 2021-2025, trong đó lồng ghép các nội dung thí điểm "Làng thông minh". Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành liên quan lồng ghép các chương trình, dự án, hỗ trợ, hướng dẫn UBND xã Bạch Đằng trong quá trình triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu và "Làng thông minh"; thu hút và huy động sự tham gia của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế có tiềm năng tham gia các dự án, các hoạt động xây dựng và triển khai thực hiện làng thông minh trên địa bàn xã Bạch Đằng.​

Quyết định ​​

10/8/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtthí điểm, Làng thông minh, xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên314-thi-diem-xay-dung-lang-thong-minh-tren-dia-ban-xa-bach-dang-thi-xa-tan-uyen-giai-doan-2020-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
669.00
121,000
0.00
121000
0
Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh nhân dịp Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIViếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh nhân dịp Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

​TTĐT - Nhân dịp Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, UBND tỉnh phối hợp với Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

​​Thời gian viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh từ 6 giờ 30 phút, ngày 13/10/2020 (thứ ba).

Thành phần tham dự gồm lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và các đại biểu khách mời.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh cùng các ngành có liên quan tổ chức lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh thật chu đáo, trang nghiêm, an toàn và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan bố trí xe đưa, đón các đại biểu đến Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh đảm bảo chu đáo, an toàn.

Công an tỉnh đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông và bổ trí xe dẫn đường cho các đại biểu dự lễ viếng.

10/12/2020 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtviếng Nghĩa trang Liệt sĩ, Đại hội Đảng bộ tỉnh275-vieng-nghia-trang-liet-si-tinh-nhan-dip-dai-hoi-dang-bo-tinh-lan-thu-xThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.00
121000
Quy trình giải quyết cho người nước ngoài nhập cảnh vào làm việc ngắn ngày trên địa bàn tỉnh Bình DươngQuy trình giải quyết cho người nước ngoài nhập cảnh vào làm việc ngắn ngày trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành quy trình giải quyết cho người nước ngoài nhập cảnh vào làm việc ngắn ngày trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

Theo đó, đối với chuyên gia nhập cảnh vào làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mời đón chuyên gia phải có văn bản xin cho chuyên gia nước ngoài vào làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày) trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Trong văn bản cần nêu rõ mục đích, lý do xây dựng phương án, lịch trình làm việc, cửa khẩu nhập cảnh, địa điểm lưu trú, phương tiện đưa đón, cách ly cụ thể cho các chuyên gia; phương án đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình làm việc của chuyên gia và những người tiêp xúc. UBND tỉnh Bình Dương chỉ xem xét, phê duyệt chấp thuận cho phép chuyên gia nhập cảnh vào làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày) khi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mời đón đăng ký cho chuyên gia làm thủ tục nhập cảnh tại các cửa khẩu quốc tế: Tân Sơn Nhất (thành phố Hồ Chí Minh), Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) và Hoa Lư (tỉnh Bình Phước).

Chuyên gia khi làm thủ tục nhập cảnh cần phải có những giấy tờ sau: (1) Giấy xác nhận không dương tính với Covid-19 (với kết quả xét nghiệm bằng kỹ thuật Real Time - PCR) do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp từ 3 ngày trước ngày nhập cảnh Việt Nam; (2) Xuất trình Bảo hiểm y tế quốc tế theo quy định; (3) Thị thực hợp lệ được cấp bởi Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc xác nhận của Cục Quản lý xuất nhập cảnh-Bộ Công an về việc sẽ cấp thị thưc tại cửa khẩu nhập cảnh.

Yêu cầu chuyên gia nhập cảnh Việt Nam trước thời điểm đăng ký làm việc 01 ngày để thực hiện các thủ tục về khai báo y tế, xét nghiệm.

Tại cửa khẩu nhập cảnh, chuyên gia sẽ được các cơ quan chức năng hướng dẫn thực hiện: khai báo y tế, kiểm tra y tế và xét nghiệm nhanh Covid-19 ngay tại thời điểm nhập cảnh và yêu cầu chuyên gia sử dụng ứng dụng giám sát y tế điện tử Bluezone khi lưu trú và làm việc tại Việt Nam.

Ngay sau khi chuyên gia hoàn tất các thủ tục nhập cảnh, kiểm tra y tế và xét nghiệm nhanh Covid-19, xe y tế chuyên dụng của tỉnh hoặc xe của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mời đón (có giám sát y tế) sẽ tiếp nhận và đưa chuyên gia về địa điếm lưu trú đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Sở Y tế chịu trách nhiệm lấy mẫu xét nghiệm gửi viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi chuyên gia được đưa về địa điểm lưu trú và đảm bảo thực hiện xét nghiệm 2 ngày/lần. Chuyên gia sẽ được bố trí tiếp xúc, làm việc theo lịch trình đã thông báo trước sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 lần thứ 2; hạn chế tối đa việc tiếp xúc; ưu tiên bố trí gặp gỡ, làm việc ngay tại địa điểm lưu trú. Trường hợp thực sự cần thiết phải làm việc bên ngoài, cần thực hiện theo phương án do cơ quan, doanh nghiệp mời đón đã thống nhất với Sở Y tế và các sở, ngành chức năng của tỉnh (bố trí phương tiện đi lại, khử khuẩn, kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, giãn cách 2m, rửa tay thường xuyên...).

Tất cả những người tiếp xúc với chuyên gia phải được cơ quan y tế ghi nhận thông tin, thực hiện đeo khẩu trang, rửa tay, giãn cách, theo dõi sức khoẻ 14 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng. Khuyến cáo tất cả những người này hạn chế tiếp xúc với cộng đồng trong vòng 14 ngày.

Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mời đón chuyên gia vào làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày) phải có kế hoạch, lịch trình thu xếp cho chuyên gia rời khỏi Việt Nam sau khi kết thúc chương trình làm việc. Trong trường hợp chuyên gia chưa hoàn tất công việc và có nhu cầu thực sự cần thiết phải ở lại để tiếp tục hoàn thành công việc thì UBND tỉnh sẽ xem xét gia hạn đối với từng trường hợp cụ thể. Một ngày trước khi xuất cảnh Việt Nam, các chuyên gia phải lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Đối với chuyên gia là khách mời của tỉnh nhập cảnh với mục đích kinh tế đối ngoại và hợp tác quốc tế, cơ bản tương tự như các yêu cầu nêu trên, tuy nhiên không bắt buộc phải có giấy xác nhận không dương tính với Covid-19 và không bắt buộc sử dụng ứng dụng Bluezone đối với khách VIP từ cấp Phó Tỉnh trưởng/Thứ trưởng hoặc tương đương trở lên.     

Để hạn chế tối đa việc tiếp xúc, ưu tiên tổ chức các cuộc gặp, làm việc tại địa điểm lưu trú đã được phê duyệt. Quy trình làm việc, lưu trú được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4674/BYT-MT ngày 31/8/2020 của Bộ Y tế.          ​

Quyết định ​

10/16/2020 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtQuy trình, giải quyết, người nước ngoài, nhập cảnh 623-quy-trinh-giai-quyet-cho-nguoi-nuoc-ngoai-nhap-canh-vao-lam-viec-ngan-ngay-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
918.00
121,000
0.00
121000
0
Huy động lực lượng, phương tiện tập luyện, diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Huy động lực lượng, phương tiện tập luyện, diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

​TTĐT - Ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh ban hành Kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện tập luyện, diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng (cấp tỉnh) tại Tòa nhà E - Ký túc xá khu B Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

​Theo đó, tổ chức tập luyện từ ngày 18/10/2020 đến ngày 27/10/2020 (sáng từ 08 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30), kể cả thứ 7 và chủ nhật. Tổ chức tổng duyệt vào lúc 09 giờ ngày 28/10/2020 và diễn tập chính thức vào lúc 09 giờ ngày 30/10/2020.

Địa điểm tập kết: Đường Trần Đại Nghĩa, khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Địa điểm diễn tập: Tòa nhà E - Ký túc xá khu B Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, đường Mạc Đĩnh Chi - đường Vành đai Đại học Quốc gia, khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Lực lượng tham gia: 450 người từ UBND thành phố Dĩ An, UBND phường Đông Hòa, Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, Công an tỉnh Bình Dương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương, Sở Y tế, Hội Chữ thập đỏ, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Dương, Công ty Điện lực Bình Dương, Công ty cổ phần Nước và Môi trường Bình Dương, Trung tâm Quản lý Ký túc xá, đội viên phòng cháy, chữa cháy cơ sở, sinh viên tham gia làm nạn nhân. 

10/16/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtHuy động, lực lượng,  phương tiện, tập luyện, diễn tập, phương án, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 404-huy-dong-luc-luong-phuong-tien-tap-luyen-dien-tap-phuong-an-chua-chay-va-cuu-nan-cuu-ho-tai-dai-hoc-quoc-gia-tp-ho-chi-minhThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
308.00
121,000
0.00
121000
0
Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Bình Dương năm 2020Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Bình Dương năm 2020

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Bình Dương năm 2020 (gọi tắt là Tháng hành động).

​Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Lễ phát động Tháng hành động cấp tỉnh; Lễ phát động và chiến dịch truyền thông tại 09 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Hình thức và quy mô tổ chức phải phù hợp với tình hình địa phương và diễn biến của dịch bệnh Covid-19.

Nội dung Lễ phát động và chiến dịch truyền thông gắn với chủ đề và các thông điệp tuyên truyền của Tháng hành động nhằm kêu gọi cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức quan tâm đến ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Hình thức tổ chức: Tổ chức lễ mittinh; biểu diễn nghệ thuật; thắp sáng một số địa điểm bằng ánh đèn màu cam (màu biểu tượng của Tháng hành động); diễu hành tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, khu vực trung tâm và đông dân cư. Đồng thời tổ chức hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, tập huấn, hội thi về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, nâng cao năng lực cho cán bộ nữ nhằm tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; giao lưu văn nghệ, thể thao và gặp mặt, biểu dương các mô hình, cá nhân tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới.

Song song đó, tổ chức các hoạt động truyền thông; tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống Đài truyền thanh ở các xã, phường, thị trấn và treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích tuyên truyền về chủ đề, các thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động nhằm thu hút sự quan tâm, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về  việc thực hiện bình đẳng giới, phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Từ đó, nâng cao nhận thức của phụ nữ và trẻ em về quyền bình đẳng trong gia đình và xã hội.

Đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động, tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và xử lý nghiêm khắc các vụ việc vi phạm.

Kế hoạch ​​​

10/22/2020 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTháng hành động, bình đẳng giới, bạo lực848-trien-khai-thang-hanh-dong-vi-binh-dang-gioi-va-phong-chong-bao-luc-tren-co-so-gioi-tinh-binh-duong-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
618.00
121,000
0.00
121000
0
Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và đăng ký Chương trình làm việc năm 2021 Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và đăng ký Chương trình làm việc năm 2021

​TTĐT - UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị báo cáo tổng kết công tác; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và đăng ký Chương trình làm việc năm 2021 của UBND tỉnh.

Theo đó, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị gửi báo cáo tổng kết năm 2020 về Văn phòng UBND tỉnh, Cục Thống kê, Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chậm nhất đến ngày 02/11/2020; đồng thời gửi tập tin điện tử về các địa chỉ sau: tonghopvpub@binhduong.gov.vn; binhduong@gso.gov.vn; tonghopskh@binhduong.gov.vn.

Đối với báo cáo chỉ đạo điều hành của các đơn vị, gửi về Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất đến ngày 02/11/2020; đồng thời gửi tập tin về địa chỉ: tonghopvpub@binhduong.gov.vn.

Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện chỉ đạo trên; phối hợp với Cục Thống kê, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; tổng hợp xây dựng báo cáo Chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2020. Tổ chức rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các nội dung được phân công theo Chương trình làm việc năm 2020 và điều chỉnh Chương trình làm việc 6 tháng cuối năm 2020 của UBND tỉnh. Đối với các nội dung không hoàn thành hoặc hoàn thành không đúng thời gian quy định, thủ trưởng các đơn vị được phân công thực hiện kiểm điểm, giải trình rõ lý do không hoàn thành và đề xuất hướng xử lý cụ thể đối với nội dung chưa hoàn thành hoặc không thực hiện.

Song song đó, căn cứ vào các văn bản của Quốc hội, Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và tình hình thực tế của tỉnh, các đơn vị tích cực, chủ động phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan thống nhất nội dung, dự kiến tiến độ chuẩn bị để đăng ký vào chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh.

Văn bản ​

10/27/2020 11:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBáo cáo, tổng kết, công tác, năm 2020, đăng ký, Chương trình, làm việc, năm 2021 396-bao-cao-tong-ket-cong-tac-nam-2020-va-dang-ky-chuong-trinh-lam-viec-nam-2021Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
370.00
121,000
0.00
121000
0
Thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 NewThực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030.

​​Theo đó, giai đoạn 2021 – 2025, phấn đấu tăng trưởng bình quân khách đến tham quan và lưu trú khoảng 15%/năm trở lên; doanh thu từ du lịch đạt khoảng 20%/năm trở lên. Đến năm 2025, thu hút khách tham quan và lưu trú khoảng 5.250.000 lượt khách (trong đó khách quốc tế khoảng 320.000 lượt). Doanh thu từ du lịch khoảng 2.090 tỷ đồng. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ du lịch và các kỹ năng liên quan đến hoạt động du lịch cho khoảng 400-500 lượt người tham gia. Đề xuất thành lập quỹ phát triển du lịch để hỗ trợ công tác đào tạo, tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch, phát triển sản phẩm du lịch…

Trong giai đoạn 2026 – 2030, phấn đấu để tốc độ tăng trưởng bình quân về lượt khách đến tham quan và lưu trú khoảng 7%/năm; doanh thu từ du lịch tăng khoảng 12%/năm. Đến năm 2030, thu hút khách tham quan và lưu trú khoảng 8.100.000 lượt khách (trong đó khách quốc tế khoảng 480.000 lượt). Doanh thu từ du lịch khoảng 3.700 tỉ đồng. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ du lịch và các kỹ năng liên quan đến hoạt động du lịch cho khoảng 600-700 lượt người tham gia.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp, trong đó đặt trọng tâm vào nhóm nhiệm vụ và giải pháp "Huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch" để du lịch Bình Dương phát triển trở thành ngành kinh tế dịch vụ quan trọng của tỉnh. Chú trọng triển khai một số nhiệm vụ lớn như: Xây dựng và triển khai thực hiện "Đề án Phát triển du lịch tỉnh Bình Dương đến năm 2025 định hướng đến năm 2030"; hoàn thành Quy hoạch Cảng Bà Lụa để mời gọi đầu tư phục vụ phát triển du lịch; xây dựng bến thủy, cảng hành khách phục vụ phát triển tuyến và các sản phẩm du lịch đường sông trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; dự án trồng mới, khoanh nuôi, bảo vệ rừng kết hợp với phát triển tổ hợp du lịch, phát triển vườn thú bán hoang dã tại khu vực rừng phòng hộ Núi Cậu - Dầu Tiếng và bán đảo Tha La; ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch gắn với Đề án xây dựng Thành phố thông minh; liên kết, kết nối sản phẩm du lịch, các tour, tuyến du lịch với các tỉnh vùng Đông Nam bộ.

Kế hoạch ​​

10/28/2020 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtThực hiện, Chiến lược, phát triển, du lịch, Việt Nam, năm 2030 524-thuc-hien-chien-luoc-phat-trien-du-lich-viet-nam-den-nam-2030Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
506.00
121,000
0.00
121000
0
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình DươngQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Dương
 
TTĐT - Ngày 05-3, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 517/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Dương (Ban).
 
Theo đó, Ban sẽ tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (Trụ sở); giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng trình tự, thủ tục, đúng cơ quan, đơn vị, tổ chức, người có thẩm quyền giải quyết; chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại và thông báo giải quyết tố cáo đã được người có thẩm quyền giải quyết đúng chính sách, pháp luật; phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; theo dõi, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tổng hợp tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc phạm vi trách nhiệm của Ban và của cơ quan, đơn vị, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở; báo cáo định kỳ và đột xuất với Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ; chủ trì tiếp hoặc phối hợp với Thanh tra tỉnh và cơ quan, đơn vị, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở hoặc cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp, xử lý trường hợp nhiều người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cùng nội dung; phối hợp với cơ quan công an, UBND-nơi phát sinh vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vận động, thuyết phục hoặc có biện pháp để công dân trở về địa phương xem xét, giải quyết theo quy định; phối hợp với Công an tỉnh, Công an thành phố Thủ Dầu Một và Công an phường Chánh Nghĩa bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho lãnh đạo tỉnh hoặc người chủ trì tiếp công dân tại Trụ sở, xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật tại Trụ sở; phối hợp với Thanh tra tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh (trong việc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tuyên truyền các quy định của pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm nhiệm vụ tiếp công dân; định kỳ 6 tháng một lần, tổ chức họp giao ban; đề xuất khen thưởng, xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân); thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao.
 
Quy định này áp dụng đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Ban và cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, tổ chức trực tiếp tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp.
 
  
Ban Tiếp công dân là tổ chức trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh (Văn phòng), có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước.
 
Ban do UBND tỉnh quyết định thành lập, chịu sự quản lý của Văn phòng về tổ chức và hoạt động, đồng thời chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, xử lý đơn và tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc phạm vi trách nhiệm của Ban.
 
Trụ sở của Ban tại số 1000 đường Cách mạng tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 
  
 
 Hoài Hương
3/10/2015 9:46 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1092-Quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-Ban-Tiep-cong-dan-tinh-Binh-DuongThông tin chỉ đạo, điều hành
Xây dựng đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lậpXây dựng đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

​TTĐT - UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm xây dựng đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc ngành, địa phương; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh xây dựng đề án vị trí việc làm của đơn vị mình, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, tổng hợp việc xây dựng đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành trong toàn tỉnh. Việc xây dựng đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo Hướng dẫn số 196/HD-SNV ngày 18/3/2013 của Sở Nội vụ và các quy định hiện hành có liên quan. Các cơ quan, đơn vị gửi đề án về Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Đối với đề án của các đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế, việc xác định vị trí việc làm, số người làm việc dựa trên các quy định về định mức biên chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế. Đối với đề án của các đơn vị sự nghiệp còn lại, số người làm việc được xác định trên cơ sở số biên chế có mặt của đơn vị tại thời điểm 31/12/2015 giảm 10%.

Việc xây dựng đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập hoàn thành trước ngày 15/10/2020 để làm cơ sở xem xét, trình HĐND tỉnh phê duyệt biên chế năm 2021.

Văn bản ​​​

9/7/2020 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtđề án, vị trí, việc làm, đơn vị, sự nghiệp, công lập483-xay-dung-de-an-vi-tri-viec-lam-trong-don-vi-su-nghiep-cong-laThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
321.00
121,000
0.00
121000
0
Phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế năm học 2020-2021Phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế năm học 2020-2021

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên (BHYT HSSV).

Theo đó, Bảo hiểm xã hi tỉnh phối hp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, các cơ sở giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác BHYT HSSV, phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% HSSV tham gia BHYT ngay trong năm học 2020-2021. Đồng thời, chỉ đạo BHXH cấp huyện phối hợp các phòng, ban, UBND xã, phường, thị trấn, các cơ sở giáo dục và đào tạo, đoàn thể và các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tích cực tuyên truyền vận động HSSV tham gia BHYT bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp, dễ hiểu, thiết thực, thu hút được sự quan tâm của phụ huynh và HSSV, trong đó tập trung truyền thông một số nội dung trọng tâm, trọng điểm về tính nhân văn, cộng đồng chia sẻ của BHYT nói chung và BHYT HSSV nói riêng, nêu gương người tốt việc tốt trong thực hiện BHYT HSSV.

Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các ban, ngành có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHYT đối với HSSV và kịp thời chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực th​​uộc hỗ trợ các trường học thực hiện đạt 100% tỷ lệ HSSV tham gia; tổ chức sơ kết công tác BHYT HSSV hàng năm. Chỉ đạo BHXH cấp huyện phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng cấp, các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn, thường xuyên rà soát số liệu, lập danh sách HSSV chưa tham gia BHYT để phối hợp vận động HSSV tham gia BHYT. Hướng dẫn các trường học thực hiện đúng quy trình, hồ sơ, thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi nhất để HSSV tham gia BHYT; thực hiện in, cấp thẻ BHYT chính xác, kịp thời.

Song song đó, phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh phục vụ tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu và giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh trong quá trình khám chữa bệnh BHYT đối với HSSV.

Chỉ thị​​​

9/9/2020 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtPhấn đấu, chỉ tiêu, 100%, học sinh, sinh viên,Bảo hiểm y tế 574-phan-dau-dat-chi-tieu-100-hoc-sinh-sinh-vien-tham-gia-bao-hiem-y-te-nam-hoc-2020-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
197.00
121,000
0.00
121000
0
Chương trình làm việc tháng 6/2020 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 6/2020 của UBND tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh thông báo Chương trình làm việc tháng 6/2020 của UBND tỉnh.

​Theo đó, trong tuần thứ II (08 – 12/6/2020), UBND tỉnh sẽ thông qua 03 báo cáo, 06 tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp giữa năm 2020 HĐND tỉnh.

Trong tuần thứ III (15 – 19/6/2020), UBND tỉnh sẽ thông qua 04 báo cáo, 03 tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp giữa năm 2020 HĐND tỉnh.

Trong tuần thứ IV (22 – 26/6/2020), UBND tỉnh sẽ tổng kết Chương trình hành động số 43-CTr/TU, ngày 13/7/2012 triển khai Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020"; thông qua Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến nông sử dụng ngân sách nhà nước cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương và 03 báo cáo trình kỳ họp giữa năm 2020 HĐND tỉnh.

Thông báo ​​

6/3/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChương trình, tháng 6/2020 417-chuong-trinh-lam-viec-thang-6-2020-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
201.00
121,000
0.00
121000
0
Phê chuẩn số đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu cử đại biểu HĐND thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An và huyện Dầu TiếngPhê chuẩn số đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu cử đại biểu HĐND thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An và huyện Dầu Tiếng
TTĐT - Ngày 24/3/2011, Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 896/QĐ-UBND phê chuẩn danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu cử của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thị xã Dĩ An nhiệm kỳ 2011-2016.
Theo đó, số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thị xã Dĩ An nhiệm kỳ 2011-2016 gồm 10 đơn vị bầu cử với tổng số đại biểu được bầu là 40 đại biểu.
 
Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh cũng ký Quyết định số 897/QĐ-UBND, Quyết định số 898/QĐ-UBND phê chuẩn danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu cử của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Dầu Tiếng và  thị xã Thuận An. Theo đó, số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Dầu Tiếng nhiệm kỳ 2011-2016 gồm 07 đơn vị bầu cử với tổng số đại biểu được bầu là 33 đại biểu; số đơn vị bầu cử HĐND thị xã Thuận An nhiệm kỳ 2011-2016 gồm 11 đơn vị bầu cử với tổng số đại biểu được bầu là 40 đại biểu.
 
Mai Xuân
4/4/2011 4:44 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1799-Phe-chuan-so-don-vi-bau-cu-va-so-dai-bieu-duoc-bau-cu-dai-bieu-HDND-thi-xa-Di-An-thi-xa-Thuan-An-va-huyen-Dau-TiengThông tin chỉ đạo, điều hành
Công bố giá điện mớiCông bố giá điện mới
Hôm qua 26.2, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 05, quy định chi tiết về mức giá bán điện kể từ ngày 1.3.2009
Điện sinh hoạt có 7 mức giá

Trong Thông tư 05, Bộ Công thương đưa ra 7 bậc tính giá điện lũy tiến cho điện sinh hoạt (hiện hành có 5 mức). Từ ngày 1.3.2009, giá điện của nấc thang đầu tiên (50 kWh đầu tiên) sẽ là 550 đồng/kWh thay vì 500 đồng như hiện nay. Từ 51 - 100 kWh sẽ tính giá 865 đồng/kWh, từ 101 - 150 kWh là 1.135 đồng/kWh, từ 151 - 200 kWh giá 1.495 đồng/kWh, từ 201 - 300 kWh giá 1.620 đồng/kWh, từ 301 - 400 kWh giá 1.740 đồng/kWh, từ 401 kWh trở lên giá 1.790 đồng/kWh.

Thông tư cũng quy định, các hộ gia đình dùng trên 445 kWh điện/tháng sẽ phải trả 683.430 đồng còn những hộ nghèo dùng 50 kWh/tháng chỉ phải trả 30.000 đồng tiền điện. Đối với hộ gia đình dùng chung công-tơ (có hộ khẩu riêng), áp dụng giá điện bậc thang cho các hộ sử dụng theo nguyên tắc định mức bậc thang chung của bên mua điện bằng định mức điện năng của từng bậc thang quy định nhân với số hộ sử dụng điện dùng chung công-tơ.

Với cách tính mới, mức giá bán buôn điện cho sinh hoạt nông thôn cũng được tính bậc thang theo các mức 420 đồng cho 50 kWh đầu tiên, 605 đồng cho kWh từ 51 - 100; 795 đồng cho kWh từ 101 - 150 và 1.120 đồng cho kWh từ 151 - 200. Giá bán cho kWh từ 201 - 300 là 1.215 đồng và 1.305 đồng cho kWh từ 301 - 400. Với kWh từ 401 trở lên sẽ bán theo giá 1.345 đồng.

Điện cho kinh doanh tính theo giờ

Trừ khách hàng mua điện theo giá bán lẻ điện sinh hoạt, các khách hàng sử dụng điện khác sẽ được mua điện theo cấp điện áp và thời điểm sử dụng trong ngày. Đối với các hộ kinh doanh, giá điện áp dụng từ 835 đồng/kWh, 1.540 đồng/kWh và 2.830 đồng/kWh theo múi giờ thấp điểm, giờ bình thường, giờ cao điểm cho cấp điện áp 22 kV trở lên. Ở cấp điện áp từ 6 - 22 kV, giá điện là 960 đồng/kWh, 1.650 đồng/kWh và 2.940 đồng/kWh cho 3 múi giờ sử dụng trên. Dưới 6 kW, áp dụng các mức 995 đồng/kWh, 1.725 đồng/kWh và 3.100 đồng/kWh (cho 3 múi giờ sử dụng). Thông tư quy định, từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần, giờ bình thường là các khoảng thời gian từ 4 - 9 giờ 30, từ 11 giờ 30 - 17 giờ và từ 20 - 22 giờ. Giờ cao điểm là khoảng thời gian từ 9 giờ 30 - 11 giờ 30 và từ 17 - 20 giờ. Trong ngày chủ nhật, giờ bình thường áp dụng từ 4 - 22 giờ, không quy định giờ cao điểm. Giờ thấp điểm áp dụng từ 22 giờ - 4 giờ ngày hôm sau, áp dụng cho tất cả các ngày.

Khu vực các cơ quan hành chính sự nghiệp có 3 nhóm đối tượng, trong đó giá ưu đãi nhất là mức giá từ 950 - 1.000 đồng/kWh được dành cho nhóm đối tượng là khu vực bệnh viện, trường học, nhà trẻ, mẫu giáo; từ 1.060 - 1.110 đồng/kWh tính với chiếu sáng công cộng; từ 1.090 - 1.135 đồng/kWh tính cho các đơn vị hành chính. Hai mức giá điện trên tính tùy theo cấp điện trên hoặc dưới 6 kV.

Ngành sản xuất được ưu đãi với giá thấp nhất. Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất sử dụng điện áp từ 110 kV được áp dụng theo các mức 835 đồng/kWh trong giờ bình thường, 455 đồng/kWh với giờ thấp điểm và 1.690 đồng/kWh với giờ cao điểm. Mức giá áp dụng cho ngành sản xuất sử dụng điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV cũng được điều chỉnh lần lượt theo các mức 870 đồng/kWh, 475 đồng/kWh và 1.755 đồng/kWh.

Xuân Toàn
(Theo Thanh Niên Online)
2/27/2009 8:57 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1564-Cong-bo-gia-dien-moiThông tin chỉ đạo, điều hành
Phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

TTĐT - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm vừa ký ban hành Quyết định số 2450/QĐ-UBND về việc phân công công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh Bình Dương, khoá IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm sẽ lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh. Chịu trách nhiệm quan hệ phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: Quốc phòng, an ninh; phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống tham nhũng; cải cách tư pháp; tổ chức bộ máy, cán bộ công chức; cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; an toàn giao thông; thi đua khen thưởng và kỷ luật; ngoại vụ; giáo dục quốc phòng - an ninh; phòng không nhân dân; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh, các huyện, thị xã và thành phố (trừ các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách); tài chính, ngân sách nhà nước; đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; kinh tế đối ngoại, hợp tác quốc tế; thu hút đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài (FDI); đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp nhà nước.

Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh, Cục Thống kê, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Tổng Công ty Becamex, Tổng Công ty Thương mại và Xuất nhập khẩu Thanh Lễ. Theo dõi và quản lý nhà nước đối với Tổng Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bình Dương.

Trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh, Thành viên Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai; Chủ tịch một số Hội đồng, Trưởng một số Ban Chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách. Theo dõi thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Thuận An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Hùng Dũng làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và điều phối hoạt động chung của UBND tỉnh khi Chủ tịch UBND tỉnh đi vắng hoặc được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền.

Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới; phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường; đấu giá đất, giá đất, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đo đạc, bản đồ; khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; công tác thi hành án dân sự; công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tỉnh; theo dõi quản lý công tác khối thu ngân sách.

Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương.

Trực tiếp làm Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch một số Hội đồng, Trưởng một số Ban Chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Theo dõi thị xã Bến Cát và huyện Bắc Tân Uyên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Công nghiệp, khu công nghiệp và cụm công nghiệp, vật liệu nổ công nghiệp; điện lực; dịch vụ, thương mại - xuất nhập khẩu; quản lý thị trường; quy hoạch xây dựng, xây dựng, quản lý và chỉnh trang đô thị; nhà ở xã hội, nhà ở; giao thông, vận tải; tín dụng, ngân hàng; phát triển các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã.

Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh và các ngân hàng thương mại, Viện Quy hoạch phát triển đô thị tỉnh, Công ty Điện lực Bình Dương.

Kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore. Trực tiếp làm Chủ tịch một số Hội đồng, Trưởng một số Ban Chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Theo dõi huyện Bàu Bàng, huyện Dầu Tiếng và huyện Phú Giáo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Hưng giúp Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, các ban Đảng Tỉnh ủy.

Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giáo dục đào tạo, dạy nghề; phát triển nguồn nhân lực; y tế, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, dân số kế hoạch hóa gia đình; bảo hiểm xã hội; lao động – thương binh và xã hội; văn hóa – nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch, quảng cáo, gia đình; tôn giáo, dân tộc; nhân quyền; dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền; khoa học công nghệ, công nghệ thông tin; thông tin truyền thông, bưu chính, viễn thông, phát thanh truyền hình; báo chí, xuất bản; phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; vốn phi Chính phủ nước ngoài (NGOs).

Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh, các tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề. Theo dõi và quản lý nhà nước đối với Trường Chính trị tỉnh, Bưu điện Bình Dương, Viễn thông Bình Dương.

Trực tiếp làm Chủ tịch một số Hội đồng, Trưởng một số Ban Chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Theo dõi thị xã Dĩ An và thị xã Tân Uyên.

Các Ủy viên UBND tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành thuộc tỉnh theo dõi, tham mưu UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách. Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh và các nội dung có liên quan được quy định tại Quyết định này. Tham dự các cuộc họp, buổi làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh với các sở, ngành, đơn vị và địa phương khi được mời.

9/22/2016 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtPhân công nhiệm vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, sở, ban, ngành tỉnh860-phan-cong-cong-tac-cua-chu-tich-va-cac-pho-chu-tich-ubnd-tinhThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseMai Xuân
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Bình Dương đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại trong năm 2014Bình Dương đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại trong năm 2014
  
TTĐT - Nhằm tăng cường công tác thông tin đối ngoại và thực hiện chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2013 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 05/5/2014, UBND tỉnh đã thông qua kế hoạch công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2014 (Kế hoạch 1338/KH-UBND).
  
Mục đích của kế hoạch nhằm đảm bảo sự thống nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp uỷ và chính quyền, sự phối hợp của các cơ quan Trung ương và địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh về công tác thông tin đối ngoại, góp phần thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động về công tác thông tin đối ngoại, nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại, nhằm phát huy thế mạnh của địa phương, thực hiện tốt cho quá trình hội nhập quốc tế.
   
 
Các buổi họp mặt ngoại giao đoàn là điều kiện cho lãnh đạo tỉnh gặp gỡ các Tổng Lãnh sự, Lãnh sự danh dự, Cơ quan thương vụ và Hiệp hội doanh nghiệp các nước để trao đổi các thông tin về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như các thông tin về chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư của tỉnh Bình Dương
    
Thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chính sách thu hút đầu tư của tỉnh; hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hoá và thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung và Bình Dương nói riêng đến với các nước trên thế giới và kiều bào ta ở nước ngoài, thông tin về tình hình thế giới đến với nhân dân trong tỉnh. Đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước ta, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã họi trong tình hình mới.
 
Nội dung triển khai kế hoạch tập trung việc tổ chức khảo sát, đánh giá và dự báo tình hình trong tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức thông tin đối ngoại cho các bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại của tỉnh. Tổ chức và tham gia các sự kiện xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, giới thiệu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ của tỉnh ra nước ngoài. Tham gia các hội chợ, triển lãm, hội thảo quốc tế, hợp tác kinh tế, đào tạo, giới thiệu lịch sử văn hoá,... nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh về Bình Dương.
 
Tăng cường hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí có uy tính trong khu vực và thế giới; tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên nước ngoài đến thăm và làm phim, viết bài, đưa tin về tỉnh; hỗ trợ kiều bào trong các hoạt động quảng bá hình ảnh của tỉnh. Theo dõi dư luận báo chí nước ngoài nói về Bình Dương.
 
Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh và Cổng thông tin điện tử Bình Dương xây dựng, hoàn thiện các chuyên trang, chuyên mục để thông tin tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, đường lối, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác thông tin đối ngoại. Tăng cường nội dung, tin, bài thông tin hai chiều quảng bá hình ảnh của tỉnh đến các tỉnh và kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài, đồng thời, thông tin thường xuyên về các hoạt động liên quan của các nước và kiều bào ở nước ngoài đến với nhân dân trong tỉnh.
 
 
Hoàng Phạm
5/12/2014 3:29 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1029-Binh-Duong-day-manh-cong-tac-thong-tin-doi-ngoai-trong-nam-2014Thông tin chỉ đạo, điều hành
Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việcTăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiêu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

​Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ và công tác kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào kế hoạch này và tình hình thực tế tại đơn vị, xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Định kỳ quý, 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện (lồng ghép trong báo cáo phòng, chống tham nhũng định kỳ) gửi về UBND​ tỉnh (qua Thanh tra tỉnh).

Kế hoạch ​


10/22/2019 7:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtnhũng nhiễu, phiền hà, xử lý, ngăn chặn854-tang-cuong-xu-ly-ngan-chan-co-hieu-qua-tinh-trang-nhung-nhieu-gay-phien-ha-cho-nguoi-dan-doanh-nghiep-trong-giai-quyet-cong-vieThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
250.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2019-10/Tin 9- Tang cuong xu ly.mp3
Phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấpPhát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020), lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, UBND tỉnh phát động thi đua với những nội dung trọng tâm sau: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương và của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng; tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của ngành, các cấp đối với công tác thi đua, khen thưởng; thi đua thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung trí tuệ, công sức xây dựng hệ thống văn kiện trình Đại hội; thực hiện tốt công tác nhân sự bảo đảm theo đúng quy định, chặt chẽ, đồng bộ, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, an ninh, hậu cần phục vụ cho Đại hội. Căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động thi đua cụ thể, thiết thực, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020.

Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền những kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh trong thời gian qua và những mục tiêu, kế hoạch trong thời gian tới; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và bố trí thời lượng phát sóng phù hợp để biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến và nhân tố mới, góp phần cổ vũ phong trào thi đua yêu nước của tỉnh ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Chỉ thị ​

2/25/2020 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtPhát động, thi đua, thành tích, chào mừng, Đại hội, Đảng bộ, các cấp991-phat-dong-thi-dua-lap-thanh-tich-chao-mung-dai-hoi-dang-bo-cac-caThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
539.00
121,000
0.00
121000
0
Chương trình làm việc tháng 5/2018 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 5/2018 của UBND tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo về Chương trình làm việc tháng 5/2018 của UBND tỉnh.

Theo đó, trong tuần thứ II (07-11/5/2018), UBND tỉnh sẽ thông qua Đề án nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020.

Trong tuần thứ IV (21-25/5/2018), UBND tỉnh sẽ báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5 năm 2018; thông qua một số nội dung trình Kỳ họp thứ 6 (thường lệ giữa năm 2018) – HĐND tỉnh khoá IX.

Trong tuần thứ V (28-31/5/2018), UBND tỉnh sẽ sơ kết việc triển khai thực hiện Chương trình huy động và phát huy các nguồn lực từ các thành phần kinh tế để tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2016-2020; sơ kết việc triển khai thực hiện: Chương trình Tiếp tục phát triển dịch vụ chất lượng cao phục vụ cho phát triển công nghiệp và đô thị, giai đoạn 2016-2020, Chương trình Phát triển đô thị theo hướng văn minh, giàu đẹp và nâng cao chất lượng sống của nhân dân, Chương trình Nâng cao chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học - kỹ thuật và đội ngũ công nhân lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới; thông qua quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương về việc điều tra thu thập thông tin thị trường bất động sản và quy hoạch hệ thống bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

5/11/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchương trình làm việc, tháng 5/2018290-chuong-trinh-lam-viec-thang-5-2018-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
309.00
121,000
0.00
121000
37,389,000
Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2018 (lần 3)Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2018 (lần 3)

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban h​ành Quyết định về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2018 (lần 3). Quyết định này thay thế Quyết định số 3146/QĐ-UBND ngày 06/11/2018 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2018 (lần 2).​​

​Theo đó, giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2018 (lần 3) là 7.989 tỷ 534 triệu đồng. Trong đó: Vốn ngân sách Trung ương là 978 tỷ 578 triệu đồng; vốn trong cân đối ngân sách địa phương là 7.010 tỷ 956 triệu đồng. 

Quyết định​ 

1/22/2019 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtđiều chỉnh, đầu tư công, lần 338-ke-hoach-dieu-chinh-dau-tu-cong-nam-2018-lan-3Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
113.00
121,000
0.00
121000
13,673,000
Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Dự án phòng, chống HIV/AIDS Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Dự án phòng, chống HIV/AIDS

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Dự án phòng, chống HIV/AIDS do Quỹ Toàn cầu phòng, chống AIDS, lao và sốt rét tài trợ (gọi tắt là Kế hoạch).

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là duy trì, cải thiện các gói dịch vụ thiết yếu can thiệp dự phòng tập trung vào các nhóm đối tượng đích và bạn tình của người nhiễm HIV trong cộng đồng, góp phần giảm 25% số trường hợp nhiễm HIV do tiêm chích ma túy và 20% s người nhiễm HIV do quan hệ tình dục so với năm 2015; mở rộng chẩn đoán sớm thông qua các hình thức xét nghiệm HIV tại cơ sở xét nghiệm, xét nghiệm HIV tại cộng đồng cho các nhóm qun th đích và bạn tình của người nhiễm HIV, góp phần đạt mục tiêu 90% s người còn sng nhim HIV biết được tình trạng HIV của mình; mở rộng, cải thiện chất lượng điều trị thuốc kháng vi rút (ARV) đạt mục tiêu 90% người nhiễm HIV được điều trị ARV và 90% số người điu trị ARV có tải lượng vi rút HIV thấp dưới ngưỡng ức chế, đồng thời đảm bảo quá trình chuyn sang cơ chế hỗ trợ tài chính trong nước thông qua Bảo hiểm y tế được thuận lợi nhất; củng cố hệ thống thông tin để có chiến lược, giải pháp hiệu quả ứng phó với dịch HIV/AIDS.

Tổng số vốn được tài trợ là 93.533 đô la Mỹ (tương đương 2 tỷ 114 triệu 871 ngàn 915 đồng).

Sở Y tế tổ chức và triển khai các hoạt động; thực hiện đúng các chế độ chi tiêu theo các quy định quản lý tài chính của Việt Nam và được Quỹ Toàn cầu Phòng, chống AIDS, lao, sốt rét phê duyệt; báo cáo định kỳ và đột xuất lên Bộ Y tế, các cơ quan quản lý viện trợ của Chính phủ và Quỹ Toàn cầu.

Kế hoạch ​

3/4/2020 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết Dự án, HIV/AIDS Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
350.00
0
0.00
0
/PublishingImages/2020-03/Tn 7 - Du an HIV.mp3
Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và điều chỉnh Chương trình làm việc 6 tháng cuối năm 2020 của UBND tỉnhBáo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và điều chỉnh Chương trình làm việc 6 tháng cuối năm 2020 của UBND tỉnh

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và điều chỉnh Chương trình làm việc 6 tháng cuối năm 2020 của UBND tỉnh.

​Theo đó, các đơn vị, tổ chức đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng đầu năm, đề xuất nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của đơn vị; trong đó, đánh giá kết quả của ngành, địa phương mình trong việc triển khai Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 20/01/2020 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Thông báo số 831-TB/TU ngày 29/4/2020 về Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 37 – Khóa X (mở rộng); tác động của dịch bệnh Covid-19 trên từng ngành, lĩnh vực; đánh giá kết quả thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, ước kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và dự kiến kết quả cuối năm 2020 về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu được giao tại Quyết định số 3893/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh, đánh giá những việc làm được và chưa làm được, làm rõ nguyên nhân, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của đơn vị.

Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2020, các đơn vị nghiêm túc đánh giá, kiểm điểm công tác quản lý, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách; nêu rõ những kết quả nổi bật, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Các đơn vị gửi báo cáo về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê chậm nhất vào ngày 11/6/2020; đồng thời gửi file báo cáo về các địa chỉ sau:

tonghopvpub@binhduong.gov.vn; binhduong@gso.gov.vn; tonghopskh@binhduong.gov.vn.

Căn cứ vào Chương trình làm việc năm 2020 của UBND tỉnh, các văn bản của Quốc hội, Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và tình hình thực tế của tỉnh, yêu cầu các đơn vị tích cực, chủ động phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan thống nhất nội dung đăng ký điều chỉnh, bổ sung vào Chương trình làm việc 6 tháng cuối năm 2020 của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và trình các kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2020. Các đơn vị gửi nội dung đăng ký về Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 29/5/2020, đồng thời gửi tập tin điện tử về địa chỉ: tonghopvpub@binhduong.gov.vn.​

Văn bản ​​

5/22/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBáo cáo, sơ kết, 6 tháng, đầu năm, điều chỉnh, Chương trình, cuối năm, UBND tỉnh895-bao-cao-so-ket-cong-tac-6-thang-dau-nam-va-dieu-chinh-chuong-trinh-lam-viec-6-thang-cuoi-nam-2020-cua-ubnd-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
424.00
121,000
0.00
121000
0
Các quy định về Giấy bảo vệ đặc biệtCác quy định về Giấy bảo vệ đặc biệt
 TTĐT - Ngày 29/03/2012, UBND tỉnh đã ra công văn số 798/UBND-NC về việc phổ biến, quán triệt Thông tư số 08/2012/TT-BCA ngày 06/02/2012 của Bộ Công an về quy định Giấy bảo vệ đặc biệt.
 
Theo Thông tư số 08/2012/TT-BCA  thì Giấy bảo vệ đặc biệt được cấp cho sỹ quan Cảnh vệ trong Công an nhân dân để thực hiện công tác cảnh vệ. Sỹ quan Cảnh vệ là Tư lệnh và các Phó Tư lệnh Cảnh vệ; sỹ quan bảo vệ tiếp cận các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế (theo quy định tại Pháp lệnh Cảnh vệ); Chỉ huy Phòng Tổng hợp, Phòng Tham mưu, Phòng Bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phòng Bảo vệ Mít-tinh, hội nghị và khách quốc tế, Phòng Kỹ thuật bảo vệ, Phòng Bảo vệ 180 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.
 
Hình thức của Giấy bảo vệ đặc biệt có chiều dài 10cm, chiều rộng 7cm; mặt trước có nền đỏ tươi, xung quanh có viền vàng và các chi tiết khác theo quy định của điều 6, Chương II. Thời hạn sử dụng là 05 năm kể từ ngày ký.
 
 
 
Mẫu Giấy bảo vệ đặc biệt
 
 
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 22/03/2012.
 
 
Hải Sư
4/4/2012 9:16 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1502-Cac-quy-dinh-ve-Giay-bao-ve-dac-bietThông tin chỉ đạo, điều hành
Điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại cơ sở cai nghiện của tỉnhĐiều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại cơ sở cai nghiện của tỉnh

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại cơ sở cai nghiện của tỉnh.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone từ 200 - 300 người giúp học viên cải thiện sức khoẻ, tâm lý, kỹ năng xã hội,... để tái hòa nhập cộng đồng sau khi hết thời gian học tập tại Cơ sở cai nghiện ma túy.

Đối tượng và điều kiện đối với người đăng ký tham gia điều trị bằng thuốc Methadone tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh là học viên nghiện chất dạng thuốc phiện trước khi được đưa vào quản lý tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, tự nguyện tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone và cam kết tuân thủ điều trị.

Địa bàn triển khai là khu điều trị Methadone đặt tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; dự kiến từ 200 – 300 bệnh nhân tham gia, điều trị trong thời gian lâu dài và phụ thuộc vào từng người bệnh nhưng không dưới 1 năm.

 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở cai nghiện ma tuý triển khai thực hiện các hoạt động thông qua 02 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 sẽ triển khai cơ sở cấp phát thuốc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; giai đoạn 2 sẽ triển khai các cơ sở điều trị Methadone, cụ thể: thành lập khu điều trị Methadone trong khuôn viên của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh trên cơ sở sửa chữa và nâng cp lại Phòng Y tế; đầu tư trang thiết bị thiết yếu phục vụ việc khám, theo dõi và cấp phát thuốc hằng ngày cho người bệnh đảm bảo theo đúng quy định; hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của khu điều trị Methadone; đăng ký tham gia điều trị thay thế nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone theo hướng dẫn tại Chương II Nghị định số 90/2016/NĐ-CP; thực hiện chuyn tiếp điều trị và quy trình điều trị nghiện cht dạng thuc phiện bằng thuốc Methadone. Các cơ sở cai nghiện làm việc 8 giờ/ngày tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ, Tết; mỗi ca làm việc có bác sĩ điều trị, tư vấn viên, điều dưỡng, dược sĩ, nhân viên hành chính và bảo vệ.

10/20/2017 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtcai nghiện,  Methadone,  thuốc phiện55-dieu-tri-thay-the-nghien-cac-chat-dang-thuoc-phien-bang-thuoc-methadone-tai-co-so-cai-nghien-cua-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
459.00
121,000
0.50
121000
55,599,500
Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2020Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2020
  TTĐT - Ngày 24-12, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 4290/QĐ-UBND về việc “Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”.
 
Theo đó, mục tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh năm 2015 là 23,5 m2/người (diện tích nhà ở tối thiểu 8,0 m2/người), trong đó khu vực đô thị 24,7 m2/người, khu vực nông thôn 18,6 m2/người, nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn tỉnh lên 33,0%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố xuống 0,8%; Từ năm 2016 đến năm 2020 là 30,0 m2/người (diện tích nhà ở tối thiểu 8,2 m2/người), trong đó, khu vực đô thị 31,4 m2/người, khu vực nông thôn 24,1 m2/người, nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn tỉnh lên 50,0%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố xuống còn 0,7%; tầm nhìn đến năm 2030 là 33,0 m2/người (diện tích nhà ở tối thiểu 12,8 m2/người), trong đó, khu vực đô thị 34,3 m2/người, khu vực nông thôn 25,8 m2/người; tiếp tục thực hiện cải tạo, chỉnh trang nhà ở đã có, nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn tỉnh lên 80,0%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố xuống còn 0,5%. Bên cạnh đó, còn tổ chức triển khai thực hiện công tác phát triển nhà ở công vụ, nhà ở người có công với cách mạng, nhà ở người thu nhập thấp tại đô thị, nhà ở công nhân, nhà ở sinh viên, nhà xã hội khác và nhà ở tái định cư.
 
Giao Sở Xây dựng làm cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản của tỉnh, tổ chức thực hiện Chương trình phát triển nhà ở; hướng dẫn, đôn đốc và giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện theo thẩm quyền. Đồng thời, chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành liên quan xây dựng Quy chế quản lý sử dụng quỹ nhà ở xã hội, chính sách nhà tái định cư, nhà ở công nhân, nhà ở sinh viên trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt; xây dựng khung giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng giá cho thuê nhà ở công vụ được giao trực tiếp quản lý, trình UBND tỉnh quyết định; nghiên cứu lập quy hoạch hệ thống hạ tầng giao thông đô thị; quy định về quản lý dự án nhà ở sau đầu tư xây dựng; nghiên cứu, ban hành các mẫu nhà ở phù hợp với điều kiện và đặc điểm của địa phương trình UBND tỉnh phê duyệt để các đơn vị và nhân dân tham khảo, áp dụng.
 
Hoài Hương
1/5/2015 1:57 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1557-Chuong-trinh-phat-trien-nha-o-tinh-Binh-Duong-den-nam-2020-va-dinh-huong-den-nam-2020Thông tin chỉ đạo, điều hành
Toàn dân phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Toàn dân phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

TTĐT - ​Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bình Dương (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo) ban hành Kế hoạch tuyên truyền vận động nhân dân phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020.

Theo đó, Công an tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền miệng truyền thống trực tiếp; kết hp phương pháp truyền thống với khoa học công nghệ để tuyên truyn bng hình ảnh, bảng hiệu cảnh báo, phim phóng sự, video clip trực quan, sinh động, thu hút được nhân dân với tổ chức các buổi hội họp kết hp phát tờ rơi tuyên truyền.

Các cơ quan báo chí xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các tin, bài, sản xuất phim phóng sự, tài liệu, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm đăng tải, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng thời lượng, tăng tần suất thông tin về công tác phòng, chống tội phạm nhằm định hướng dư luận, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời kết hợp kiểm soát chặt chẽ thông tin trên các trang mạng xã hội.

Các đơn vị thực hiện tuyên truyền thường xuyên đến hết năm 2020 tại các xã, phường, thị trấn của 09 huyện, thị xã, thành phố.

Kế hoạch​ 

 

3/18/2020 8:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết tội phạm, tệ nạ xã hội,phong trào, bảo vệ, an ninh, Tổ quốc 432-toan-dan-phong-chong-toi-pham-te-nan-xa-hoi-va-xay-dung-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quocThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
314.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2020-03/tin 6- toan dan tham gia pc tnxh.mp3
Ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bình DươngBan hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa có Quyết định ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) nâng cao tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020 được ban hành theo Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 16/07/2018 của UBND tỉnh Bình Dương gồm 5 nhóm tiêu chí (quy hoạch, hạ tầng kinh tế - xã hội, kinh tế và tổ chức sản xuất, văn hóa – xã hội – môi trường, hệ thống chính trị), 19 tiêu chí, 43 chỉ tiêu.

Bộ tiêu chí là căn cứ để thực hiện nội dung Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM nâng cao, chuẩn mực để các xã lập kế hoạch đạt NTM nâng cao, căn cứ để chỉ đạo và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng NTM nâng cao của các xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Bộ tiêu chí nhằm cụ thể hóa nội dung định hướng và đặc trưng của xã nông thôn mới nâng cao; đánh giá công nhận xã đạt NTM nâng cao; đánh giá trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền xã trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã NTM nâng cao trên địa bàn; giúp cho cán bộ và nhân dân các địa phương hiểu rõ nội dung cụ thể để thực hiện đạt xã NTM nâng cao.

Quyết định 
9/16/2019 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtsổ tay, bộ tiêu chí, nông thôn mới155-ban-hanh-so-tay-huong-dan-thuc-hien-bo-tieu-chi-xa-nong-thon-moi-nang-cao-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
254.00
121,000
0.00
121000
30,734,000
Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bình DươngNâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương
      
TTĐT - Ngày 20/7/2015, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Chỉ thị số 02/2015/CT-UBND về việc “Tiếp tục tăng cường phối hợp và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ động tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự theo quy định của Luật Thi hành án dân sự. Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, tích cực xác minh, phân loại và tổ chức thi hành có hiệu quả các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Đồng thời chủ động báo cáo UBND tỉnh các vụ án lớn, phức tạp có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh để có hướng giải quyết kịp thời. Thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án. Không để đơn thư khiếu nại tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc hoặc khiếu kiện đông người làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội tại địa phương.
 
Sở Tư pháp chủ trì, tham mưu giúp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tiếp tục triển khai, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành bằng nhiều hình thức, biện pháp khác nhau. Công an tỉnh phối hợp thực hiện tốt công tác bảo vệ cưỡng chế thi hành án, nhất là đối với những vụ việc phức tạp. Hỗ trợ việc bảo đảm an toàn trụ sở, kho vật chứng của cơ quan thi hành án dân sự trong trường hợp cần thiết hoặc khi có yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự.
 
 
Bảo hiểm xã hội, Kho bạc nhà nước, Ngân hàng Nhà nước tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các Ngân hàng thương mại, Tổ chức tín dụng tăng cường công tác phối hợp thi hành án. Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin số liệu và các tài liệu liên quan về tài khoản, tài sản của người phải thi hành án theo yêu cầu của chấp hành viên, cơ quan thi hành án dân sự và các Văn phòng Thừa phát lại.
 
Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và Ban quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện việc cung cấp thông tin, tài liệu về tình trạng pháp lý, tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, xác nhận tài sản và nguồn thu nhập của người phải thi hành án cho các cơ quan thi hành án khi có yêu cầu.
 
Cục thuế tỉnh Bình Dương chỉ đạo các phòng chuyên môn và Chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố kịp thời cung cấp thông tin về doanh nghiệp tính các loại thuế khi có yêu cầu của Chấp hành viên, Cơ quan Thi hành án dân sự và Văn phòng Thừa phát lại.
 
Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở phối hợp với cơ quan thi hành án, Văn phòng Thừa phát lại trong việc cung cấp thông tin, sao lục hồ sơ về tình hình sử dụng đất. Thực hiện việc đo vẽ, trích lập bản đồ địa chính của tổ chức, cá nhân phải thi hành án; thực hiện việc chuyển dịch, đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật. Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban đền bù giải phóng mặt bằng và các cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm cung cấp thông tin, sao lục hồ sơ và thực hiện quyết định khấu trừ tiền của người phải thi hành án đang do Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban đền bù giải phóng mặt bằng và các cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng đang thực hiện thanh toán tiền đền bù.
 
UBND các huyện, thị xã và thành phố chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể ở địa phương tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án dân sự cho các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao ý thức trong việc chấp hành pháp luật về thi hành án dân sự. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với chấp hành viên; cơ quan thi hành án dân sự; Văn phòng thừa phát lại (đối với các địa phương đang áp dụng thí điểm thừa phát lại) trong việc tống đạt thông báo thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án và các nhiệm vụ khác về thi hành án dân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
 
Các cơ quan thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án dân sự trên các báo, đài, hệ thống truyền thanh cơ sở để các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nói chung và pháp luật về thi hành án dân sự nói riêng. Thường xuyên và kịp thời đưa tin, bài, phóng sự… về công tác thi hành án dân sự ở địa phương để tạo sự tác động, ảnh hưởng tích cực trong xã hội, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác thi hành án dân sự; đồng thời phản ánh những trường hợp vi phạm pháp luật, cản trở, chống đối việc thi hành án nhằm giáo dục, phòng ngừa chung.
 
Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh quan tâm thực hiện và chỉ đạo Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự .
  
Mai Xuân
7/24/2015 3:49 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1320-Nang-cao-hieu-qua-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-tren-dia-ban-tinh-Binh-DuongThông tin chỉ đạo, điều hành
1 - 30Next