Thông tin tuyên truyền - Học và làm theo Bác
 

TTĐT - ​Sáng 2​3-5, tại TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Ông Phạm Văn Cành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. ​

 
 

TTĐT - ​Sáng 16-5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Ch​ính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 05). ​

 
 

TTĐT - ​Sáng 15-5, tại Trường Chính trị tỉnh, Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X). ​

 
 

TTĐT - ​Thiết thực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948 – ​​11/3/2018) và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018), từ ngày 04 - 06/4/2018, Công an tỉnh phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Hội thi "Thanh niên Công an Bình Dương học tập thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy" với sự tham gia của 13 đội đến từ Đoàn Thanh niên Công an 09 huyện, thị, thành phố và 04 Cụm thi đua Đoàn Thanh niên Công an tỉnh.​

 
 

TTĐT - Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, phong trào học tập và làm theo Bác tại tỉnh Bình Dương đã có sức lan tỏa sâu rộng, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Đây là tiền đề, nền tảng vững chắc để tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

 
 
   
TTĐT - Qua 04 năm triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Chỉ thị 03) đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tại các đơn vị, địa phương thời gian qua.
 
 
 
TTĐT - Sáng 18-5, tại Trường Chính trị tỉnh, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Chỉ thị).
 
 
 
TTĐT - Tỉnh ủy Bình Dương sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong 3 năm qua, toàn tỉnh đã đạt kết quả tốt đẹp trong việc xây dựng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống nhân dân theo gương Bác, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh và trong khối cơ quan hành chính, quản lý nhà nước.
 
 

TTĐT - Thực hiện Hướng dẫn số 96-HD/BTGTW ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” trên địa bàn tỉnh.

 
 

 

TTĐT - Thực hiện Hướng dẫn số 71-HD/BTGTW ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” trên địa bàn tỉnh.

 
 
 
 
Thư mời họp của UBND