Thông tin tuyên truyền - Học và làm theo Bác
 

TTĐT - ​Chiều 19-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. 

 
 

TTĐT - ​​Sáng 26-4, tại TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Đoàn Bình Dương đã tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022 và sinh hoạt chính trị tư tưởng toàn Đoàn: Đại thắng mùa Xuân năm 1975-niềm tin và khát vọng tiến bước. 

 
 

TTĐT - Sáng 07-4, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. ​​

 
 

​TTĐT - Sáng 19-11, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


 
 

TTĐT - Tinh thần phục vụ nhân dân là tư tưởng xuyên suốt trong cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người là tấm gương suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Học ở Người bài học lớn này, các cấp ủy Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã đúc kết và áp dụng vào thực tiễn tạo thành phong trào lớn, có sức lan tỏa sâu rộng. ​

 
 

TTĐT - Sáng 17-12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020”. Ông Bùi Trường Giang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

 
 

TTĐT - Sáng 20-8, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm  thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

 
 

TTĐT - ​Sáng 17-5, tại TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05–CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưở​ng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn tỉnh. ​

 
 

TTĐT - ​Sáng 12-4, tại Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức khai mạc Hội thi tuyên truyền về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,​ phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019. ​

 
 

TTĐT - ​Sáng 2​3-5, tại TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Ông Phạm Văn Cành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. ​