Tìm kiếm báo cáo chuyên đề

Từ khóa
Năm ban hành
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy : 98
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuTải về
1240/BC-UBND12/09/2022

​Một số chỉ tiêu ngoại bảng, tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II năm 2022 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu​

 
2198/BC-UBND20/07/2022

Tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp Quý II năm 2022 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh Bình Dương đại diện chủ sở hữu

 
3181/BC-UBND05/07/2022
Tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về việc thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương

 
4141/BC-UBND03/06/2022

​Giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tình hình tài chính năm 2021 của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh đại diện chủ sở hữu​

 
5140/BC-UBND03/06/2022

​​Một số chỉ tiêu ngoại bảng và tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2022 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu.​​​

 
6120/BC-UBND18/05/2022

​Tình hình đầu tư ra nước ngoài và một số chỉ tiêu ngoại bảng năm 2021 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đại diện chủ sở hữu

 
7111/BC-UBND10/05/2022

​Tình hình đầu tư ra nước ngoài và một số chỉ tiêu ngoại bảng năm 2021 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu.​

 
891/BC-UBND13/04/2022

​Tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp Quý I/2022 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu.​

 
983/BC-UBND07/04/2022

​Đánh giá tác động của Đề án thành lập thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương

 
1081/BC-UBND07/04/2022

​Tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương

 
111597/BC-UBND07/04/2022

​Tóm tắt Đ​ề án thành lập thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương

 
1258/BC-UBND18/03/2022

​Một số chỉ tiêu ngoại bảng và tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2021 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh Bình Dương đại diện chủ sở hữu​