Tìm kiếm báo cáo chuyên đề

Từ khóa
Năm ban hành
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy : 92
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuTải về
1120/BC-UBND18/05/2022

​Tình hình đầu tư ra nước ngoài và một số chỉ tiêu ngoại bảng năm 2021 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đại diện chủ sở hữu

 
2111/BC-UBND10/05/2022

​Tình hình đầu tư ra nước ngoài và một số chỉ tiêu ngoại bảng năm 2021 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu.​

 
391/BC-UBND13/04/2022

​Tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp Quý I/2022 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu.​

 
483/BC-UBND07/04/2022

​Đánh giá tác động của Đề án thành lập thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương

 
581/BC-UBND07/04/2022

​Tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương

 
61597/BC-UBND07/04/2022

​Tóm tắt Đ​ề án thành lập thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương

 
758/BC-UBND18/03/2022

​Một số chỉ tiêu ngoại bảng và tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2021 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh Bình Dương đại diện chủ sở hữu​

 
809/BC-UBND17/01/2022

​Tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp Quý IV năm 2021 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu​

 
9317/BC-UBND01/12/2021

Tình hình thực hiện chuyển đổi các ĐVSNCL thành công ty CP hoạt động trong 04 ngành lĩnh vực theo yêu cầu tại QĐ số 26/2021/QĐ-TTg

 
10269/BC-UBND16/11/2021

​Tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp, một số chỉ tiêu ngoại bảng và tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III/2021 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước ​do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu​

 
11247/BC-UBND11/10/2021

Kế hoạch tài chính năm 2022 và 3 năm 2022-2024 của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu​

 
12245/BC-UBND11/10/2021

​Giám sát tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2021 của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu​