Thông tin cần biết - Cơ sở khám, chữa bệnh
Bệnh viện (11/10/2010 11:33:00)
 
 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
Kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệKế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ

TTĐT - ​​Sở Khoa học và Công nghệ thông báo Kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ (KH&CN).

Theo đó, quy trình xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN (gọi tắt là Giải thưởng) được tiến hành độc lập theo ba cấp: Cấp cơ sở; cấp Bộ, ngành, địa phương; cấp Nhà nước. Trong đó, cấp Nhà nước được tiến hành theo hai bước: Bước một tại các Hội đồng xét tặng Giải thưởng chuyên ngành; bước hai tại Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp Nhà nước.

Thời gian xét tặng Giải thưởng tại Hội đồng cấp cơ sở từ ngày 01/12/2025 và hoàn thành trước 31/12/2025; Hội đồng cấp tỉnh tổ chức xét tặng Giải thưởng và hoàn thành trước ngày 15/4/2026.​

Sở KH&CN nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng cấp tỉnh kết thúc vào 17 giờ ngày 15/01/2026.

Địa chỉ nộp qua đường Bưu điện: Sở KH&CN tỉnh Bình Dương, Tầng 11, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Nộp trực tiếp tại: Quầy 11, Tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Ngày chứng thực nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu của Bưu điện (trường hợp gửi qua Bưu điện) hoặc dấu "Văn bản đến" của Sở KH&CN (trường hợp nộp trực tiếp).

Kết quả xét tặng Giải thưởng cấp tỉnh sẽ được thông báo trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh từ ngày 15/4/2026 đến ngày 25/4/2026.

Các thủ tục liên quan đến công tác tổ chức xét tặng Giải thưởng của Hội đồng cấp Nhà nước triển khai từ tháng 6/2026 và hoàn trong tháng 9/2026.

Cụ thể, Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước tổ chức xét tặng Giải thưởng và hoàn thành trước 30/8/2026. Đăng tin trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ KH&CN về danh sách công trình kèm tác giả, báo cáo tóm tắt công trình đề nghị và kết quả xét tặng Giải thưởng theo Quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định.

Hội đồng cấp Nhà nước tổ chức xét tặng Giải thưởng và hoàn thành trong tháng 9/2026. Công bố kết quả xét tặng Giải thưởng trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ KH&CN và đưa tin 03 số liên tiếp trên báo Trung ương theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định.

Dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ kết quả xét tặng Giải thưởng cuối tháng 11/2026 và tổ chức Lễ trao Giải thưởng dịp 02/9/2027.

“Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về KH&CN là giải thưởng tặng hoặc truy tặng cho cá nhân trung thành với Tổ quốc, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tác giả hoặc đồng tác giả của một hoặc nhiều công trình KH&CN đáp ứng tiêu chuẩn quy định và đã được công bố, sử dụng kể từ ngày 02/9/ 1945. Giải thưởng được xét tặng và công bố 05 năm một lần vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tải về Thông báo 

6/24/2024 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtThông báo của sở ngànhThảo Lam
0.00
0
0.00
Hướng dẫn lập, đổi thẻ khám, điều trị bệnh cho cán bộHướng dẫn lập, đổi thẻ khám, điều trị bệnh cho cán bộ

TTĐT - ​Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn việc lập, đổi thẻ khám, điều trị bệnh và thực hiện chế độ chính sách về bảo vệ, chăm sóc sửc khỏe cán bộ​

Theo đó, hồ sơ lập thẻ đối với đối tượng mới gồm: 01 bản photo các loại giấy tờ: Quyết định (QĐ) lương gần nhất, QĐ bổ nhiệm chức vụ cao nhất, Căn cước công dân;  04 tấm hình thẻ 3x4 (khổ chuẩn); địa chỉ chi tiết hiện đang thường trú và địa chỉ đang tạm trú (nếu có) và số điện thoại để liên hệ.

Ngoài ra, cán bộ Trung ương nghỉ hưu, thường trú tại Bình Dương phải có một trong các thẻ khám chữa bệnh của Bệnh viện (BV) tuyến Trung ương: BV Hữu nghị Hà Nội, BV C Đà Nẵng, BV Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh và giấy giới thiệu của Trưởng hoặc Phó Ban chuyên trách Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ (BVCSSKCB ) tỉnh nơi chuyển đi.

Đảng viên 50 tuổi Đảng là cán bộ, công chức, viên chức công tác trong hệ thống chính trị tỉnh hoặc cơ quan ngành dọc đã nghỉ hưu: Cung cấp QĐ tặng Huy hiệu Đảng và QĐ nghỉ hưu.

Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Thầy thuốc nhân dân, Nhà giáo nhân dân, Nghệ sĩ nhân dân, Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang, một số nhân sĩ và trí thức tiêu biểu do Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề xuất để Thường trực Tỉnh ủy xem xét, quyết định: Cung cấp quyết định phong tặng.

Chồng của Mẹ Việt Nam anh hùng là người trực tiếp nuôi dưỡng liệt sĩ cần cung cấp giấy xác nhận của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Các doanh nghiệp có vốn Nhà nước chi phối và công ty cổ phần: Cung cấp QĐ cử đại diện phần vốn.

Hồ sơ đổi thẻ đối với đối tượng đã có thẻ gồm 01 bản photo các giấy tờ sau: Thẻ trung cao đã được cấp trước đây; Căn cước công dân; 04 tấm hình thẻ 3x4 (khổ chuẩn); địa chỉ chi tiết hiện đang thường trú và địa chỉ đang tạm trú (nếu có) và số điện thoại để liên hệ.

Hồ sơ đổi thẻ đối với đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên, đã từng công tác trong các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị của tỉnh hoặc nhóm cán bộ của các cơ quan ngành dọc do Trung ương quyết định công tác trên địa bàn tỉnh: 01 bản photo các giấy tờ gồm QĐ nghỉ hưu hoặc lý lịch đảng viên, lý lịch cán bộ công chức, QĐ trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; Căn cước công dân; 02 tấm hình thẻ 3x4 (khổ chuẩn); địa chỉ chi tiết hiện đang thường trú và địa chỉ đang tạm trú (nếu có) và số điện thoại để liên hệ.

Đối với cán bộ đương chức, từng cơ quan, đơn vị lập danh sách, tập hợp đầy đủ hồ sơ cán bộ đổi thẻ, lập thẻ mới theo tiêu chuẩn quy định và danh sách đề nghị xét đối tượng tương đương (theo mẫu 01 kèm theo) gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đối với cán bộ hưu, đối tượng chính sách: Các cơ quan, đơn vị của cán bộ nơi công tác trước khi nghỉ hưu tập hợp danh sách, hồ sơ kèm văn bản gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Các đối tượng cán bộ hưu còn lại và đối tượng chính sách khác gửi hồ sơ về Ban tổ chức các Huyện, Thành ủy nơi cán bộ đang cư trú để tập hợp danh sách, hồ sơ kèm văn bản gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tùy theo đối tượng, thăm bệnh khi điều trị ngoại trú không quá 02 lần/ năm. Đối tượng đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại nơi nào thì nơi đó thực hiện chế độ thăm bệnh khi điều trị ngoại trú, trừ trường hợp đặc biệt do Phó ban Thường trực Ban BVCSSKCB xem xét, quyết định.

Khi điều trị ngoại trú trong tỉnh, nơi khám ngoại trú thực hiện thanh toán đồng chi trả Bảo hiểm y tế (BHYT). Điều trị ngoại trú ngoài tỉnh, người bệnh sẽ được thanh toán lại chi phí đồng chi trả BHYT tại nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu.

Khi điều trị nội trú tại các BV như: BV Đa khoa tỉnh, BV  Y học cổ truyền tỉnh, BV phục hồi chức năng tỉnh thực hiện chế độ tiền ăn và tiền đồng chi trả BHYT, sau đó các bệnh viện thanh toán lại tại Ban BVCSSKCB tỉnh.

Điều trị nội trú tại các Trung tâm Y tế huyện, thành phố do các Trung tâm y tế huyện, thành phố thực hiện chế độ tiền ăn và tiền đồng chi trả BHYT.

Bệnh nhân điều trị nội trú tại các BV ngoài tỉnh sẽ được thanh toán tiền ăn và thanh toán lại tiền đồng chi trả BHYT tại nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu.​

Hướng dẫn​ 

7/18/2024 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết142-huong-dan-lap-doi-the-kham-dieu-tri-benh-cho-can-bThông báo của sở ngànhThảo Lam
0.00
121,000
0.00
121000
Danh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của Sở Nội vụDanh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của Sở Nội vụ

TTĐT - ​Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 313/QĐ-SNV về danh mục tiêu chuẩn, định mức (chủng loại, số lượng) máy móc, thiết bị chuyên dùng của Sở.

Danh mục gồm các máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác thi đua khen thưởng cho Phòng Thi đua Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ có giá trị dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Quyết định sổ 22/2019/QĐ-UBND.

Cụ thể, chủng loại máy in: In laser đen trắng; khổ giấy tối đa: A3; độ phân giải: 1200 X 1200 dpi; kết nối: USB, Ethernet; In: in đơn năng laser A3 qua mạng Lan; in 2 mặt: không; tốc độ in đen trắng: 35 trang/ phút; mực in: HP 93A; bảo hành: Chính hãng 03 năm.

Thông báo​   

7/4/2024 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết952-danh-muc-tieu-chuan-dinh-muc-may-moc-thiet-bi-chuyen-dung-cua-so-noi-vThông báo của sở ngànhThảo Lam
0.00
121,000
0.00
121000
Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh tháng 7/2024Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh tháng 7/2024

​TTĐT - Văn phòng UBND tỉnh thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh tháng 7/2024.

Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 16/7/2024 (Thứ Ba).

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, địa chỉ số 1000, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Qua xem xét các Phiếu đăng ký tham dự buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2024 và trên cơ sở phối hợp, thống nhất với Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các ngành chức năng tổ chức tiếp công dân đối với 02 vụ việc.

 

STTCÔNG DÂNNỘI DUNG ĐĂNG KÝĐỊA PHƯƠNG
01Ông: Phạm Huy Hiệp, Nguyễn Xuân HữuĐề nghị giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại khu dân cư Việt Sing.Thành phố Thuận An
02Bà: Võ Thị Thanh Tâm, Phạm Thị Thu HàTrình bày một số vấn đề liên quan đến bồi thường, giải tỏa và tái định cư thuộc Dự án Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.Thành phố Dĩ An​

Căn cứ Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh, đối với các trường hợp phát sinh, công dân thực hiện đăng ký và sẽ được bố trí lịch tiếp công dân vào tháng 8/2024 theo Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh, nhằm đảm bảo việc phối hợp, chuẩn bị nội dung tiếp công dân được chặt chẽ, hiệu quả.

Thông báo ​

7/15/2024 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtLịch, công dân, định kỳ, Chủ tịch, UBND tỉnh, tháng 7/2024191-lich-tiep-cong-dan-dinh-ky-cua-chu-tich-ubnd-tinh-thang-7-202Lịch tiếp công dânĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước 06 tháng đầu năm 2024Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước 06 tháng đầu năm 2024

TTĐT - ​Sở Tài chính thông báo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước 06 tháng đầu năm 2024.

Theo đó, trong 06 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh từ kinh tế - xã hội là 35.612 tỷ đồng, đạt 50% dự toán HĐND tỉnh thông qua, bằng 112% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó: Thu nội địa 26.932 tỷ đồng, đạt 56% dự toán HĐND tỉnh thông qua, bằng 112% so với cùng kỳ năm 2023; thu từ lĩnh vực xuất, nhập khẩu 8.679 tỷ đồng, đạt 52% dự toán HĐND tỉnh thông qua, bằng 111% so cùng kỳ năm 2023.

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương thực hiện 7.285 tỷ đồng, đạt 24% so với dự toán HĐND tỉnh thông qua, bằng 97% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó: Chi đầu tư phát triển 2.815 tỷ đồng, đạt 16% dự toán HĐND tỉnh và bằng 80% so với cùng kỳ năm 2023, riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện 2.747 tỷ đồng, đạt 15% dự toán HĐND tỉnh, bằng 79% so với cùng kỳ năm 2023; chi thường xuyên 4.420 tỷ đồng, đạt 40% dự toán HĐND tỉnh, bằng 112% thực hiện so với cùng kỳ năm 2023.

Các nhiệm vụ chi thường xuyên được thực hiện theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách. Trong đó: Chi sự nghiệp kinh tế 286 tỷ đồng, đạt 17% dự toán HĐND tỉnh, bằng 84% so cùng kỳ; chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 1.688 tỷ đồng, đạt 40% dự toán HĐND tỉnh, tăng 14% so cùng kỳ; chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình: 274 tỷ đồng, đạt 35% dự toán HĐND tỉnh, tăng 14% so cùng kỳ; chi sự nghiệp văn hóa thông tin 115 tỷ đồng, đạt 80% dự toán HĐND tỉnh, tăng 7% so cùng kỳ.

Văn bản 

7/17/2024 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTình hình, thực hiện, dự toán, thu, chi, ngân sách, Nhà nước, 06 tháng, đầu năm, 2024531-tinh-hinh-thuc-hien-du-toan-thu-chi-ngan-sach-nha-nuoc-06-thang-dau-nam-202Công khai ngân sách Nhà nướcĐoan Trang
357.00
121,000
0.00
121000
0
Thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Y tế tỉnh Bình DươngThông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Y tế tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​Sở Y tế thông báo thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

1. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Y tế:

a) Người phát ngôn chính thức của Sở Y tế tỉnh Bình Dương:

- Họ và tên: Nguyễn Hồng Chương;

- Chức vụ: Giám đốc Sở Y tế.

b) Người được Giám đốc Sở Y tế giao nhiệm vụ phát ngôn:

- Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đối với lĩnh vực Khám bệnh chữa bệnh:

+ Họ và tên: Đoàn Thị Hồng Thơm;

+ Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Y tế.

- Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đối với lĩnh vực y tế dự phòng:

+ Họ và tên: Huỳnh Minh Chín;

+ Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Y tế.

- Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đối với lĩnh vực Dược phẩm:

+ Họ và tên: Quách Trung Nguyên;

+ Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Y tế.

- Người phát ngôn và cung cấp thông tin ban đầu cho báo chí:

+ Họ và tên: Trần Tấn Tài;

+ Chức vụ: Chánh Văn phòng Sở Y tế;

+ Số điện thoại di động: 0985.395.795.

+ Địa chỉ email: sytbd511@gmail.com.​

2. Địa điểm thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí:

Hội trường A - Sở Y tế tỉnh Bình Dương, Tầng 15, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

10/24/2022 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtThông tin, người phát ngôn, cung cấp, thông tin, báo chí, Sở Y tế, tỉnh Bình Dương525-thong-tin-nguoi-phat-ngon-va-cung-cap-thong-tin-cho-bao-chi-cua-so-y-te-tinh-binh-duonDanh sách người phát ngônĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Các siêu thị tại Bình DươngCác siêu thị tại Bình Dương
1. Siêu thị Vinatex - Thủ Dầu Một
Địa chỉ: Lầu 2, chợ Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại: 0274 3 859 994
Fax: 0274 3 859 993
 
2. Siêu thị Vinatex – Thuận An
Địa chỉ: Tầng 2, chợ Lái Thiêu, Phan Đình Phùng – thị trấn Lái Thiêu, huyện Thuận An – Bình Dương
Điện thoại: 0274 3 786 706
Fax: 0274 3 758 360
 
3. Siêu thị Vinatex – Dĩ An
Địa chỉ: Tầng 1, chợ thị trấn Dĩ An, huyện Dĩ An, Bình Dương
Điện thoại: 0274 3 735 139
Fax: 0274 3 735 137
 
4. Siêu thị Vinatex – Khu Công nghiệp Mỹ Phước 1
Địa chỉ: Chợ Mỹ Phước, đường N5, Khu Công nghiệp Mỹ Phước 1, huyện Bến Cát, Bình Dương
Điện thoại: 0274 3 553 406
Fax: 0274 3 553 407
 
5. Siêu thị Citimart
Địa chỉ: 215 A Yersin, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại: 0274 3 897 868
Fax: 0274 3 897 858
 
6. Siêu thị Fivimart
Địa chỉ: 433 – 435 Đại lộ Bình Dương, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại: 0274 3 848 360
Fax: 0274 3 848 363
 
7. Siêu thị BD Mart
Địa chỉ: Trung tâm thương mại Bình Dương center
Điện thoại:
 
8. Cửa hàng Ok Mart (Cửa hàng Hàn Quốc)
Địa chỉ: Đại lộ Bình Dương, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại:
 
9. BD Mart Mỹ Phước
Địa chỉ: Đường NA 9 KCN Mỹ Phước 2, huyện Bến Cát, Bình Dương
Điện thoại: 0274 3 567 717
 
10. Đại Nam Siêu Thị
Địa chỉ: 1765A, Khu phố 1, Đại lộ Bình Dương, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại: 0274 3 845 809 – 845 800
 
11. Siêu Thị Co.opMart Bình Dương
Địa chỉ: Đường 30 tháng 4, phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0274 3 818 667
Fax: 0274 3 818 669
10/8/2010 5:04 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết569-Cac-sieu-thi-tai-Binh-Duong
0.00
0
0.00
Trung tâm bảo tồn sinh thái Phú An (Làng tre Phú An)Trung tâm bảo tồn sinh thái Phú An (Làng tre Phú An)
Làng tre Phú An là nơi tập trung khoảng 1.500 bụi tre với hơn 300 mẫu tre, trúc, nứa thuộc 17 giống, chiếm gần 90% giống tre ở Việt Nam.

Làng tre Phú An nằm ở số 124 đường ĐT774, xã Phú An, thị xã Bến Cát, được hình thành từ năm 1999 trên ý tưởng khoa học của Tiến sĩ Diệp Thị Mỹ Hạnh,- Giảng viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh với sự hợp tác giữa 4 đơn vị: Vùng Rhône Alpes (Pháp), Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Vườn thiên nhiên Pilat (Pháp) và trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh. Làng tre Phú An bao gồm: Bảo tàng Sinh thái tre và Bảo tồn Thực vật Phú An, là nơi tập trung khoảng 1.500 bụi tre với hơn 300 mẫu tre, trúc, nứa thuộc 17 giống, chiếm gần 90% giống tre ở Việt Nam, trong đó có nhiều giống quý hiếm như Phyllostachys, Bambusa, Teinostachyum, mai ống, vàng sọc, tre ngà…

Khu bảo tàng trồng 200 mẫu tre được thu thập từ nhiều vùng khác nhau từ Bắc đến Nam... Du khách đến đây có thể thấy được sự đa dạng và phong phú của các giống tre, tìm hiểu cách thức trồng tre, xem và mua các sản phẩm được làm từ tre. Khu nghiên cứu là khu vực dành cho sinh viên và các nhà nghiên cứu tìm hiểu về tre, cách thức nuôi trồng, gây giống tre. Du khách đến đây có thể chiêm ngưỡng các sản phẩm thú vị làm từ tre, được tìm hiểu về cây tre thông qua hình ảnh và phim tài liệu.

11/4/2014 3:17 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết642-Trung-tam-bao-ton-sinh-thai-Phu-An-Lang-tre-Phu-AnDu lịch sinh thái miệt vườn
0.00
0
0.00
BD6BD6
12/22/2008 12:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết250-BD6
Trung tâm mua sắm AEON Bình Dương CanaryTrung tâm mua sắm AEON Bình Dương Canary
Trung tâm mua sắm AEON Bình Dương Canary nằm cạnh Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Nằm cách TP. Hồ Chí Minh 15km về phía Bắc, Trung tâm mua sắm AEON Bình Dương Canary được đặt cạnh Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), với dân số gần 800.000 người trong vòng bán kính 20 phút xe máy. Ngoài ra, Trung tâm cũng nằm trong khu dân cư cao cấp “Canary Complex” với các loại hình văn phòng, nhà hàng, trường quốc tế xung quanh, góp phần thu hút thêm nhiều dân cư đến sống trong tương lai.

 

Trung tâm mua sắm AEON Bình Dương Canary gồm có 2 tầng và một tầng trệt, với tổng diện tích sàn 70.000m2, thuộc loại lớn nhất trong khu vực; cùng bãi đậu xe có sức chứa 6.000 xe máy và 1.000 xe ô tô. Bên trong trung tâm có khu Bách hóa tổng hợp AEON (GMS) và khoảng 150 gian hàng cho thuê, sẵn sàng cung cấp cho khách hàng không gian mua sắm, trải nghiệm những dịch vụ, sản phẩm mới, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng sống của khách hàng.

Các đặc trưng tại Trung tâm mua sắm AEON Bình Dương Canary:

- Tổng số gian hàng cho thuê (tenant): 150 gian hàng, với 40 gian hàng đến từ những thương hiệu Nhật Bản, trong đó có 18 gian hàng lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

- Hơn 60 nhà hàng với đầy đủ món ăn của các nước tạo nên khu ẩm thực phức hợp có quy mô lớn nhất Việt Nam.

- Khu “JAPAN ZONE” cung cấp đa dạng nhiều chủng loại mặt hàng có xuất xứ từ Nhật Bản, từ những sản phẩm thời trang thịnh hành, những sản phẩm thiết yếu dùng trong cuộc sống hàng ngày cho đến những không gian ẩm thực đa dạng phục vụ nhiều món ăn bình dân quen thuộc của Nhật Bản.

- Các loại hình dịch vụ chất lượng cao như Viện tóc mang phong cách Nhật Bản, Trung tâm Thể dục thể hình (Fitness Gym), khu giải trí, giặt ủi v.v..

- 3 khu vực tổ chức sự kiện bên trong là nơi thường xuyên tổ chức các sư kiện hằng tuần. Ngoài ra, khu vực bên ngoài Trung tâm mua sắm AEON Bình Dương Canary được trang trí bằng cây thông giáng sinh cao 13m với 5 màu đèn lung linh thay đổi theo tiếng nhạc.

- Khu ẩm thực Aeon “Delica World” với hình thức “Bếp Mở” (open kitchen) đầy sống động và gần gũi, phục vụ cho nhu cầu thưởng thức ẩm thực của khách hàng; cung cấp đủ các món ăn, từ những món ăn mang nét đặc trưng Nhật Bản đến những món ăn Việt Nam được yêu thích

- Khu vưc “Beauty World” với những thương hiệu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, đưa ra gợi ý đầy thú vị cho khách hàng có nhu cầu đối với các sản phẩm thời trang, mỹ phẩm, trang sức phụ kiện.

- Khu vực “Kids Republic” dành cho trẻ em và thiếu nhi, với diện tích 3.000m2, thuộc loại lớn nhất trong khu vực, phối hợp cùng khu vui chơi trong nhà “Molly Fantasy” được vận hành bởi công ty con trong tập đoàn.

- Khu vực hàng khuyến mại: Phối hợp với nhà cung cấp địa phương thường xuyên tổ chức các sự kiện khuyến mại hàng tuần, gắn kết chặt chẽ với các sự kiện xã hội trong năm.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Khu phức hợp Canary, Đại lộ Bình Dương, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0274 6259 111 (Quầy DVKH)
Fax: 0274 6259 230
Thời gian hoạt động:
+ Siêu thị: 8:00 – 22:00h.
+ Trung tâm bách hóa: 10:00 – 22:00h.
+ 9:00 – 22:00h (Thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ).

 

12/15/2014 4:12 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết590-Trung-tam-mua-sam-AEON-Binh-Duong-CanaryMua sắm
0.00
0
0.00
Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND tỉnh trong tháng 11 và 12/2021Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND tỉnh trong tháng 11 và 12/2021

​TTĐT - ​Thường trực HĐND tỉnh thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND tỉnh trong tháng 11 và tháng 12/2021.​

​Cụ thể, Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân từ 7 giờ 30 phút, ngày thứ ba, tuần thứ ba của tháng. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (số 1000, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân từ 7 giờ 30 phút (thời gian cụ thể được sắp xếp theo từng địa bàn ứng cử), tại Trụ sở Tiếp công dân nơi đại biểu HĐND tỉnh ứng cử.

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh

1. Trụ sở tiếp công dân thành phố Thủ Dầu Một

- Ngày 12/11/2021: Ông Nguyễn Quốc Cường.

- Ngày 10/12/2021: Bà Đoàn Ngọc Như Tâm.

2. Trụ sở tiếp công dân thành phố Dĩ An

- Ngày 11/11/2021: Ông Bùi Văn Ra.

- Ngày16/12/2021: Ông Lê Minh Quốc Việt.

3. Trụ sở tiếp công dân thành phố Thuận An

- Ngày 09/11/2021: Bà Huỳnh Thị Tuyết Hạnh.

- Ngày 14/12/2021: Ông Nguyễn Trường Giang.

4. Trụ sở tiếp công dân thị xã Tân Uyên

- Ngày 09/11/2021: Ông Nguyễn Ngọc Văn.

- Ngày 14/12/2021: Ông Nguyễn Hồng Nguyên.

5. Trụ sở tiếp công dân thị xã Bến Cát

- Ngày 11/11/2021: Ông Lê Anh Tuấn.

- Ngày 16/12/2021: Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh. 

6. Trụ sở tiếp công dân huyện Dầu Tiếng

- Ngày 11/11/2021: Ông Nguyễn Chí Trung.

- Ngày 16/12/2021: Ông Đậu Đức Cường.

7. Trụ sở tiếp công dân huyện Phú Giáo

- Ngày 16/11/2021: Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng.

- Ngày 14/12/2021: Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc.

8. Trụ sở tiếp công dân huyện Bàu Bàng

- Ngày 23/11/2021: Ông Võ Thành Giàu.

- Ngày 14/12/2021: Ông Nguyễn Văn Minh.

9. Trụ sở tiếp công dân huyện Bắc Tân Uyên

- Ngày 16/11/2021: Ông Nguyễn Văn Dựt.

- Ngày 14/12/2021: Ông Võ Văn Tính.

Tải về Thông ​​báo​

11/4/2021 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtLịch tiếp công dân, Thường trực HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh561-lich-tiep-cong-dan-cua-thuong-truc-hdnd-dai-bieu-hdnd-tinh-trong-thang-11-va-12-202Lịch tiếp công dânPhương Chi
0.00
121,000
0.00
121000
Thông báo chiêu sinh các khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên năm 2024Thông báo chiêu sinh các khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên năm 2024

​TTĐT - Sở Nội vụ thông báo chiêu sinh các khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên năm 2024.​

​​Theo đó, đối tượng chiêu sinh là công chức đã trúng tuyển ngạch Chuyên viên đang trong thời gian tập sự; cán bộ, công chức đang giữ ngạch Chuyên viên nhưng chưa qua bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên; công chức giữ ngạch cán sự và tương đương đủ điều kiện thi nâng ngạch lên Chuyên viên; cán bộ, công chức cấp xã; viên chức giữ ngạch Chuyên viên hoặc giữ ngạch chức danh nghề nghiệp hạng III đang làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch của đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức đã tốt nghiệp Đại học ngành Hành chính học, Đại học ngành Quản lý Nhà nước, Thạc sỹ Quản lý Hành chính công, Tiến sỹ Quản lý Hành chính công đã được bổ nhiệm vào ngạch Chuyên viên hoặc tương đương trước ngày 30/6/2022 không phải tham gia khóa học này. 

Những trường hợp đã tốt nghiệp các ngành nêu trên nhưng được bổ nhiệm vào ngạch Chuyên viên từ ngày 30/6/2022 trở về sau bắt buộc phải tham gia khóa học bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên theo quy định.

Thời gian học: 04 tuần.

Dự kiến thời gian khai giảng:

Khóa 1: Tháng 3/2024.

Khóa 2: Tháng 5/2024.

Khóa 3: Tháng 9/2024.

Khóa 4: Tháng 10/2024.

Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.

Hình thức học: Vừa học vừa làm (một tuần học, một tuần nghỉ).

Căn cứ đối tượng chiêu sinh nêu trên và kế hoạch mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước năm 2024, đề nghị các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức đăng ký tham dự khóa học gửi về Sở Nội vụ trước ngày 02/02/2024 và gửi file excel đăng ký qua địa chỉ email: voconghau288@gmail.com hoặc qua Zalo số: 0946.206.878 để Sở tổng hợp nhu cầu. 

Các ngành: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố và sở, ngành chủ quản khác có đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm tổng hợp và đăng ký danh sách về Sở Nội vụ. Riêng đối tượng đăng ký tham dự các khóa học thuộc cơ quan Đảng, đoàn thể gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp.

​​Văn bản ​

1/19/2024 2:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtThông báo, chiêu sinh, bồi dưỡng, kiến thức, quản lý, Nhà nước, ngạch, Chuyên viên, năm 2024385-thong-bao-chieu-sinh-cac-khoa-boi-duong-kien-thuc-quan-ly-nha-nuoc-ngach-chuyen-vien-nam-202Thông tin dành cho công chức, viên chứcĐoan Trang
442.00
121,000
0.00
121000
0
Khu du lịch sinh thái Hồ NamKhu du lịch sinh thái Hồ Nam
Khu du lịch sinh thái Hồ Nam nằm ở khu phố Phước Thái, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, cách Trung tâm thành phố mới Bình Dương 10km.

Khu du lịch sinh thái Hồ Nam được xây dựng vào tháng 11/2011 trên khu đất rộng 15ha. Điểm nhấn của khu du lịch là những ngôi nhà bằng gỗ thông cùng với không khí trong lành thoáng mát của thiên nhiên.

Đến với Hồ Nam, du khách sẽ tận hưởng những giây phút thư giãn thoải mái khi tản bộ dưới những tán cây rợp bóng bên bờ hồ cùng các dịch vụ như: Nhà hàng nổi, câu cá giải trí, hồ bơi, xe điện, cà phê sân vườn, trò chơi thiếu nhi, trò chơi nước, cùng nhiều trò chơi thú vị khác. Ngoài ra, Khu du lịch sinh thái Hồ Nam còn là địa điểm để các bạn trẻ họp mặt, liên hoan và tổ chức các buổi cắm trại dã ngoại. Đồng thời, Hồ Nam cũng là nơi những đôi uyên ương đến chụp hình để lưu giữ kỉ niệm trong bộ ảnh cưới của mình. Về ẩm thực, Hồ Nam phục vụ các món ăn mang phong cách Á, Âu, nhưng đặc biệt hơn hết vẫn là ẩm thực Việt Nam.

Khu Du lịch sinh thái Hồ Nam với phong cảnh mộc mạc, bình dị được thiết kế theo phong cách hiện đại chắc chắn sẽ làm hài lòng du khách khi đặt chân đến nơi đây.

11/4/2014 3:14 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết641-Khu-du-lich-sinh-thai-Ho-NamDu lịch sinh thái miệt vườn
0.00
0
0.00
Lịch tiếp công dân của Thường trực và đại biểu HĐND tỉnhLịch tiếp công dân của Thường trực và đại biểu HĐND tỉnh

TTĐT - HĐND tỉnh vừa ban hành Thông báo về lịch tiếp công dân từ tháng 01 đến tháng 6/2018 của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND tỉnh.


Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh (địa chỉ: Số 1000, đường Cách mạng Tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một) từ 7 giờ 30 phút ngày thứ ba, tuần thứ ba của tháng.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của địa phương nơi đại biểu HĐND tỉnh ứng cử. Thời gian cụ thể được sắp xếp theo từng địa bàn ứng cử, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút.

1/4/2018 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtlịch tiếp công dân, HĐND tỉnh387-lich-tiep-cong-dan-cua-thuong-truc-va-dai-bieu-hdnd-tinThông báo của sở ngànhPhương Chi
0.00
121,000
0.00
121000
Nhận hồ sơ báo giá dịch vụ tư vấn các dự án cho Bệnh viện đa khoa 1500 giườngNhận hồ sơ báo giá dịch vụ tư vấn các dự án cho Bệnh viện đa khoa 1500 giường

TTĐT - ​Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thông báo các đơn vị gửi hồ sơ báo giá các dịch vụ tư vấn dự án.

Theo đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dng tỉnh đề nghị các đơn vị quan tâm, có đủ điều kiện và năng lực chuyên môn gửi hồ sơ báo giá các dịch vụ tư vấn về địa chỉ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương, tầng 4 - tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Cách thức tiếp nhận báo giá và thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại địa chỉ tầng 4 - tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 08/11/2023 đến trước 17 giờ ngày 28/11/2023.

Số điện thoại: 02743.855263; cán bộ phụ trách: Lê Hiền Hòa, điện thoại 0917.471742.

Các đơn vị báo giá cung cấp kèm bản mềm hồ sơ báo giá (chép trong USB).

Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày.

Các dự án gồm: Dự án Thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa 1500 giường (tổng mức đầu tư khoảng 798 tỷ đồng); Dự án Công nghệ thông tin y tế Bệnh viện đa khoa 1500 giường (tổng mức đầu tư khoảng 223 tỷ đồng); Dự án Nội thất Bệnh viện đa khoa 1500 giường (tổng mức đầu tư khoảng 72 tỷ đồng).

Các đơn vị quan tâm có thể chào giá một hoặc nhiều dịch vụ thuộc một hoặc ba dự án. Giá báo giá đã bao gồm các thuế và các chi phí liên quan để hoàn thành công việc.

Hồ sơ báo giá gồm: Bảng chào giá dịch vụ tư vấn; hồ sơ pháp lý và năng lực kinh nghiệm của đơn vị tư vấn (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các hợp đồng tương tự đã thực hiện, bằng cấp chứng chỉ của nhân viên thực hiện công tác dịch vụ tư vấn).

Văn bản​ 

11/10/2023 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtNhận, hồ sơ, báo giá, dịch vụ, tư vấn, dự án, Bệnh viện, đa khoa, 1500, giường824-nhan-ho-so-bao-gia-dich-vu-tu-van-cac-du-an-cho-benh-vien-da-khoa-1500-giuonThông báo của sở ngànhĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Di tích Nhà tù Phú LợiDi tích Nhà tù Phú Lợi
Di tích Nhà tù Phú Lợi tọa lạc tại Đường 1 tháng 12, phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một. Đây là di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia được xếp hạng ngày 10/07/1980.


Nơi đây đã từng được mệnh danh là “địa ngục trần gian” với đủ loại cực hình tra tấn dã man, Nhà tù Phú Lợi do chế độ Ngô Đình Diệm và đế quốc Mỹ xây dựng vào năm 1957 để giam cầm các chiến sĩ cách mạng yêu nước Việt Nam. Đỉnh điểm tội ác của bọn đế quốc xâm lược được đánh dấu bằng sự kiện đầu độc hàng ngàn tù nhân chính trị vào ngày 01/12/1958, sự kiện này gây chấn động khắp năm châu, làm lay động hàng triệu trái tim yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Với giá trị lịch sử to lớn và ý nghĩa chính trị quan trọng, ngày nay, Di tích Nhà tù Phú Lợi được xây dựng thành điểm tham quan giáo dục cho du khách và các em học sinh về truyền thống yêu nước, lịch sử đấu tranh giữ nước của quân và dân Việt Nam trong kháng chiến. Đây cũng là địa điểm lý tưởng được đoàn viên thanh niên chọn làm nơi sinh hoạt đoàn, tổ chức các buổi cắm trại, sinh hoạt ngoại khóa.

11/3/2014 9:19 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết694-Di-tich-Nha-tu-Phu-LoiDi tích lịch sử - văn hóa
0.00
0
0.00
Ngân hàng Á Châu – ACBNgân hàng Á Châu – ACB
1.      CN Bình Dương
Địa chỉ: 305 Đại lộ Bình Dương, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương
Tel : (0274) 381 1720
Fax : (0274) 381 1721
2.      PGD Dĩ An
Địa chỉ: 15A/21 Khu phố Bình Minh 1, phường Dĩ An, TP.Dĩ An, Bình Dương
Tel : (0274) 379 6070
Fax : (0274) 379 6069
3.      PGD KCN Sóng Thần
Địa chỉ: 3/31 - 4/31 Đại lộ Độc Lập, KP. Nhị Đồng, P.Dĩ An, TP.Dĩ An, Bình Dương
Tel : (0274) 379 3400
Fax : (0274) 379 3401
4.      PGD Lái Thiêu
Địa chỉ: C175 Khu phố Bình Đức 1, P.Lái Thiêu, TP.Thuận An, Bình Dương
Tel : (0274) 376 2339
Fax : (0274) 376 2340
5.      PGD Thủ Dầu Một
Địa chỉ: 67 Hùng Vương, P. Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương
Tel : (0274) 384 3666
Fax : (0274) 384 3777
 
 
 
Các điểm đặt ATM
 
STT
Chi nhánh
Địa chỉ
Thời gian
1
ACB BÌNH DƯƠNG
305 Đại lộ Bình Dương, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
24/24
2
ACB DĨ AN
15A/21 Khu phố Bình Minh 1, P.Dĩ An, TP.Dĩ An, Bình Dương
24/24
3
ACB KCN SÓNG THẦN
3/31 – 4/31 Khu dân cư thương mại Sóng Thần, Khu phố Nhị Đồng, TP.Dĩ An, Bình Dương
24/24
4
ACB LÁI THIÊU
C175 KP Bình Đức 1, P.Lái Thiêu, TP.Thuận An, Bình Dương
24/24
5
ACB THỦ DẦU MỘT
67 Hùng Vương, P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương
24/24
6
BƯU ĐIỆN BÌNH DƯƠNG
324 Đại lộ Bình Dương, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương
24/24
7
TTTM LUCKY BÌNH DƯƠNG
01 Trần Hưng Đạo, P. Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương
24/24
11/16/2010 3:18 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết680-ngan-hang-ACBNgân hàng và các điểm ATM
0.00
0
0.00
Danh sách cá nhân đảm bảo tiêu chuẩn và thời gian, địa điểm thi tuyển chức danh Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính và Chi cục Phát triển nông thônDanh sách cá nhân đảm bảo tiêu chuẩn và thời gian, địa điểm thi tuyển chức danh Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính và Chi cục Phát triển nông thôn

TTĐT - ​Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công khai danh sách cá nhân đảm bảo tiêu chuẩn và thời gian, địa điểm thi tuyển chức danh Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính và Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn.

Theo đó, đối với chức danh Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, có 02 cá nhân đủ tiêu chuẩn dự thi là Nguyễn Hải Hiệp, sinh năm 1982, chức danh Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính và Bùi Thị Hương Thảo, sinh năm 1982, chức danh Phó Trưởng phòng Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đối với chức danh Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, có 03 cá nhân đủ tiêu chuẩn dự thi là Nguyễn Phong Huy, sinh năm 1965, chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn; Phạm Đỗ Bích Quyên, sinh năm 1974, chức danh Trưởng phòng Tổ chức cán bộĐặng Như Tâm, sinh năm 1984, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn.

Các thí sinh thi viết bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, ngày 28/6/2019 và thi trình bày đề án bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, ngày 17/7/2019 đối với cả 02 chức danh tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tầng 3, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.​

Thông báo ​​

6/24/2019 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết tiêu chuẩn, thời gian, địa điểm, thi tuyển, chức danh, Trưởng phòng, Kế hoạch – Tài chính, Chi cục trưởng, Chi cục, nông thôn845-danh-sach-ca-nhan-dam-bao-tieu-chuan-va-thoi-gian-dia-diem-thi-tuyen-chuc-danh-truong-phong-ke-hoach-tai-chinh-va-chi-cuc-phat-trien-nong-thoThông báo của sở ngànhĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Thông báo tìm người mất tích (bà Ngô Thị Hương)Thông báo tìm người mất tích (bà Ngô Thị Hương)

TTĐT - ​Theo đơn yêu cầu của ông Nguyễn Quang Lâm, sinh năm 1983, trú tại: Số 287/9B khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 02/2018/QĐ-VDS thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích.

Theo đó, Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An thông báo cho bà Ngô Thị Hương, sinh năm 1966, nơi cư trú cuối cùng: Số 287/9B khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương bỏ địa phương đi biệt tích và không có tin tức xác thực về việc bà Hương còn sống hay đã chết.

Nay bà Hương ở đâu hoặc ai biết thông tin về bà Hương đề nghị báo về Toà án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương (địa chỉ: Số 01, đường F, khu phố Nhị Đồng 2, Khu Trung tâm hành chính thị xã Dĩ An, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương; điện thoại: 0274.3795700). Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên, nếu bà Hương không trở về, Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương sẽ giải quyết vụ việc dân sự theo quy định của pháp luật.

7/18/2018 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết727-thong-bao-tim-nguoi-mat-tich-ba-ngo-thi-huongThông báo tìm người mất tíchĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Chùa bà Thiên HậuChùa bà Thiên Hậu
Miếu bà Thiên Hậu “Thiên Hậu Cung” mà người dân quen gọi là Chùa Bà-nơi lễ bái quan trọng tín ngưỡng của đồng bào người Việt gốc Hoa trên đất Thủ Dầu Một, Bình Dương. Miếu Bà hiện nay tọa lạc tại số 4 đường Nguyễn Du,thị xãThủ Dầu Một, Bình Dương. Miếu do các ban ngư...


 Miếu Bà Thiên Hậu (chùa Bà)

Vị nữ thần được sử sách ghi lại có một số nét khác nhau:
           Đầu tiên, giai thoại trong dân gian cho rằng: Bà tên là Lâm Mi Châu, sinh ở Phúc Kiến, đời nhà Tống, là con gái của một ngư phủ, bà vốn có tánh linh, truyền rằng: Một hôm cha và hai người anh bà đi đánh cá ngoài biển, chẳng may gặp biển động, thuyền bị chìm, lúc ấy Bà đang ngồi dệt lụa tại nhà bỗng nhiên nhắm nghiền mắt lại, đưa tay ra trước với dáng điệu như cố níu kéo một vật gì, người mẹ thấy vậy vội lay gọi bà, bà thu tay lại ngước mắt, cho mẹ hay là cha đã chết, chỉ cứu được hai anh thôi. Dân chúng trong vùng hay biết việc này đem lòng tín ngưỡng, từ đó, mỗi khi đi biển, họ thường đến xin bà phù hộ. Đến năm 27 tuổi bà mất, được vua Tống sắc phong là Thiên Hậu Thánh Mẫu. 

           Theo sách Thanh Nhất Thống Chí viết: Thiên Hậu là tên một thần biển, con gái thứ sáu của Lâm Nguyệt tên là Lâm Túc Mặc, người Bồ Điền, tỉnh Phúc Kiến. Khi sinh ra có hương thơm ngào ngạt, hào quang rực rỡ, lớn lên có phép mầu, cưỡi chiếu bay trên biển. Sau khi thăng hoa thường mặc áo đỏ bay lượn trên biển. Các đời Tống, Nguyên, Minh, Thanh thường hiển linh, thời Khang Hy được phong làm Thiên Phi, sau gia phong Thiên Hậu.
 
           Trong sách Thăng Long Cổ Tích Khảo, khi nói về đền thờ Thiên Hậu ở phía ngoài cửa Đông - thành Hà Nội, viết: Thiên Hậu là người Quảng Đông, cha và anh trai thường đi thuyền buôn bán ở Nam Hải. Một lần đang dệt vải, nàng ngủ gật, tỉnh dậy nói với mẹ rằng cha và anh đã bị chết vì sóng gió ngoài biển. Sau nhận được tin quả nhiên như vậy. Khi đến tuổi trưởng thành, nàng cưỡi gió bay đi hóa thành thần biển.
 
           Còn sách Đại Nam Nhất Thống Chí, khi nói về ngôi đền Thiên Hậu ở bên bờ sông, bên ngoài tỉnh thành Bình Thuận, viết: Đền thờ Thiên Hậu, bà người Phúc Kiến, nguyên là con gái nhà họ On, lên tám tuổi đi học phép tiên, 12 tuổi luyện được đan, có tài gọi gió, gọi mưa, từng bay ra biển cứu giúp những ngườì bị nạn. Thần được các triều Tống, Minh, triều Thanh phong là Thiên Hậu Thánh Mẫu (Nguyễn Minh San, Tiếp cận tín ngưõng dân dã Việt Nam, NXB văn hóa dân tộc).
 
Về việc thành lập chùa
           Đầu tiên không biết chùa được xây cất năm nào, chỉ biết lúc đầu chùa tọa lạc tại con rạch Hương Chủ Hiếu (nay đã xây dựng lại ngôi miếu trên vị trí ban đầu của xưa kia). Người xưa đã chịu ảnh hưởng của quan niệm dân gian là địa thế xây cất miếu Bà thường tuân theo nguyên tắc kiến trúc điện mẫu, tức là luôn mang yếu tính nữ trong xây cất, một trong yếu tố nữ là điện thờ nên chọn nơi gần sông, suối, ao, hồ… nghĩa là gần nơi có nước, vì nước mang yếu tố âm, mang tính nữ.  


Điện thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu

            Đến năm 1923, bốn Bang người Hoa (Quảng Đông, Triều Châu, Phúc Kiến và Hẹ) chung sức tái tạo ngôi chùa ở vị trí như ngày nay.
 
            Vài nét về kiến trúc, thờ tự, trang trí nội thất: ở hai cánh cửa chính đề bốn chữ đại tự  "Phong Điều Vũ Thuận" (gió mưa điều hòa). Vào sân chùa, trước cửa điện có đặt một cái đỉnh lớn để những người đến cúng cắm nhang.
 
            Toàn bộ ngôi chùa kiến trúc thành ba dãy nhà, ở giữa là chính điện đề ba chữ "Thiên Hậu Cung", trên hai cánh cửa chính đề bốn chữ Quốc Thái Dân An, hai bên là hai cặp câu đối ca ngợi công đức của bà:
             Cặp câu đối thứ nhất
Thánh đức phối thiên hải đức từ hành phổ tế
Mẫu nghi xưng hậu tang du trở đậu trùng quang.
Tạm dịch:
Công đức của bậc thánh có thể sánh với trời, đức mênh mông như biển thuyền từ cứu vớt khắp cùng.
Cặp câu đối thứ hai:
Thiên thượng từ hành nhân gian thánh mẫu
Hậu nghị cộng ngưỡng khôn đức trường tồn.
Tạm dịch:
Tại thượng giới hiệu là từ hàng, tại nhân gian tồn là thánh mẫu. Bậc hậu oai nghi ai cũng tôn kính, đức dày mãi mãi với thời gian.
 
            Mái trước của chính điện lợp ngói âm dương với những đường chỉ đắp nổi, trang trí Lưỡng Long Tranh Châu, Cá Chép Hóa Rồng. Hai bên đường viền của mái nhà là tượng “Bà Mặt Trăng”, những tượng Quan Văn, Quan Võ… tiêu biểu nhất lí âm dương và cũng là đặc trưng của lối kiến trúc người Hoa.
 
           Hai dãy nhà hai bên chính điện có đề ở cửa cái chữ "Thất phủ, công sở", là nơi làm việc, hội họp và những kho chứa đồ đạc, gọi chung là "Thất phủ công sở". Do vậy, mà bên trong ghi những chữ như: "Hữu Thông" (đi suốt qua bên mặc), sự chi, công lý (mọi việc theo lẽ công) ( bên phải). Bên trái ghi: Dĩ Lễ, Thủ Chánh (hãy theo l64, giữ gìn cái chính), Quảng Nội (rộng rãi bên trong), những chữ vắn tắt ấy như những khẩu hiệu nhắc nhở mọi người.
 
           Trong điện có cặp đối, nội dung các cặp đối là ngợi ca công đức và sự linh diệu của Bà trong việc cứu nhân độ thế, hơn nữa bà là vị nữ thần phò hộ cho người dân đi biển nên hầu hết các cặp đối đều có nhắc đến những hình ảnh có liên quan đến biển khơi và sự mong ước được sóng yên, bể lặng, tất nhiên những hình ảnh ấy cũng được hiểu rộng ra với nghĩa tượng trưng.
           Tại chánh cung, thờ vị chánh thần là Thiên Hậu Thánh Mẫu, tượng có áo mão nghiêm trang và thường được thay mới hàng năm, hoặc hai, ba năm một lần. Bên trái bà là khám thờ Ngũ Hành Nương Nương. Bên phải thờ Bổn, gọi là bổn đầu công công.
 
            Hai bên tường có giá cắm tấm biển đề Túc Tĩnh - Hồi Tị, để kêu gọi mọi người nghiêm trang hoặc tránh ra mỗi khi có rước kiệu Bà đi trên đường. Cặp biển thứ hai đề Thiên Hậu Nguyên Quân ( Vị thần chủ việc tiền tài). Các cặp biển sắp theo thứ tự trong thờ tự cũng như trong diễu hành lễ rước bà.
 
           Hai bên chánh điện được xem như Đông lang, Tây lang, là nơi hội họp, được gọi là thất thủ công sở. Trong điện có trưng bày giá cắm bát biểu là tám món bửu bối của tám vị tiên theo truyền thuyết của người Trung Hoa.
 
          Nhìn chung ngoài những lối kiến trúc, thờ phượng, những chùa miếu người Hoa còn có những nét đặc trưng nữa là những cây nhang vòng, những lồng đèn có viết chữ Hán và những màu sơn vàng đỏ sặc sở được trưng bày trong miếu.
 
Lễ hội ở miếu Bà:
         Ngày lễ thuần túy diễn ra ngày 25 tháng 3, là ngày vía bà. Ngày ấy chỉ có cúng lễ tế, lễ bái mà không có cuộc rước lễ, diễu hành, đặc biệt là ở các cuộc lễ của người Hoa ở miếu bà không có đọc sớ hoặc văn tế thần như các cuộc cúng đình của người việt. Các vật dâng cúng thần cũng không có quy định cụ thể mà hoàn toàn tùy thuộc ở tấm lòng và điều kiện của người cúng lễ. Thông thường là bánh, trái, hoa, hương, cau, thịt… còn loại nào, số lượng bao nhiêu không quy định chắc chẽ.
 
         Hội vừa mang tính chất tín ngưỡng, vừa là dịp dân chúng tụ họp để chiêm ngưỡng thần, hoặc xem những đợt cúng lễ, múa hát, rước xách, diễu hành, nghĩa là dịp vừa tín ngưỡng vừa vui chơi, giải trí. Phải chăng điều đó thể hiện bản chất thích hợp quần chúng của các cuộc lễ hội?
 
          Ngày lễ hội miếu Bà ở Thủ Dầu Một – Bình Dương, được diễn ra ngày Rằm tháng Giêng Âm lịch hàng năm và được chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức, lại được sự bảo vệ của các cơ quan chức năng. Ngày lễ hội được tiến hành theo trình tự sau:
 
          Sáng 14 tháng Giêng (AL) lễ bắt đầu, lễ diễn ra đơn giản trong vòng 15 hay 20 phút, sau đó là bá tánh vào lễ. Trong dịp lễ này thường có tục “Thỉnh Lộc Bà”. Lộc là những cây nhang lớn và những cái đèn lồng phất giấy. Việc thỉnh lộc bằng đèn, nhang có ý nghĩa là mang ánh sáng vào hương thơm, tượng trưng cho sự hanh thông, sáng sủa và danh giá cùng những may mắn cho gia đình.
 
          Trong miếu thường có những lồng đèn phất giấy hình khối tròn như quả dưa hoặc như quả bí do bá tánh cúng. Sau lễ những đèn ấy được đem hỏa thiêu, còn những đèn nhang để bá tánh thỉnh lộc. Phần đèn có khoảng trên dưới 150 cái để người thỉnh lộc, phần nhang thì tùy hoàn cảnh, ít nhiều không hạn định. Ngoài ra, theo lễ hàng năm miếu Bà có sản xuất độ 15 cái đèn lớn để cúng Bà và số đèn này được đưa ra đấu giá, số tiến có được sẽ sung vào công quỹ của miếu.


Rước kiệu Bà trong Lễ hội

Cuộc rước kiệu Bà: Đây là cuộc hội đồng đông đảo và vui nhộn nhất diễn ra hằng năm ở thị xã Thủ Dầu Một.
 
          Đi đầu là tấm biển đề 4 chữ "Thiên Hậu xuất du". Kế tiếp là đoàn múa Hẩu của người Hoa thuộc bang Phúc Kiến. Hẩu là con Kim Mao sư (sư tử rồng vàng), là con thú chúa của loài thú. Hẩu dẫn đầu đoàn rước với ngụ ý là muốn xua đuổi hoặc răn đe những cái xấu, cái ác, đi trước người biểu diễn là người điều khiển hướng dẫn, cách thức, điệu múa Hẩu mạnh bạo, dứt khoát như người diễn võ, dùng nhiều sức nên mệt, do vậy một lúc có diễn viên khác vào thay. Múa Hẩu không có ông địa đi theo như múa Lân, Hẩu không leo trèo như Lân. Sau Hẩu là các xe hoa, rồi đồ binh khí, bát bửu, những tấm bài đề Túc Tĩnh, Hồi Tị.
 
          Sau phần nghi thức cố định này, tùy theo sáng kiến từng năm của ban tổ chức mà có thể có đoàn Bát tiên (gồm 6 tiên ông và 2 tiên bà ), các tiên nữ đoàn múa rồng, múa lân.
 
Sau đoàn múa lân rồi đến cộ bà, cộ bà có tám người khiêng, khiêng cộ bà là điều có nhiều phước lộc nên được phân đều cho cả bốn Bang, mỗi bang phụ trách một góc cộ. Kế sau cộ bà là đoàn lân của người Quảng Đông như để hộ vệ bà cùng với bốn người đại diện của bốn bang người Hoa.
 
Ý nghĩa cuộc rước cộ là để bà thăm viếng dân tình và để bá tánh chiếm bái, cầu phúc. Thật ra những cuộc rước thần thánh nói chung ở các đình, chùa, miếu mạo… là cách đưa sự linh thiêng vào cuộc sống, tạo sự nối kết giữa thánh thần với đời thường, là dịp để mọi người vui chơi, giải trí trong cái không khí tín ngưỡng dân gian như mọi hội hè đình đám của truyền thống văn hóa dân tộc.
 
 
10/4/2010 4:11 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết668-Chua-ba-Thien-Hau
Nhà cổ ông Nguyễn Tri QuanNhà cổ ông Nguyễn Tri Quan
Nhà cổ ông Nguyễn Tri Quan tọa lạc ở khu phố 1, phường Tân An, TP.Thủ Dầu Một. Đây là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh được xếp hạng ngày 02/06/2004.
Ngôi nhà được xây dựng năm 1890, với nét kiến trúc rất đặc biệt, đó là nét kiến trúc chữ Khẩu, gồm có 4 căn: Nhà thờ, nhà khách nằm song song nhau hướng quay về phía Đông Nam cách nhau một khoảng sân nhỏ; nối nhà khách và nhà thờ là hai căn nhà ngang.

Sân nhỏ vừa là nơi đặt hòn non bộ, cây cảnh, đồng thời tạo ánh sáng cho bốn căn nhà xung quanh. Phía trước là bàn thờ chính, giữa là bàn thờ vong có đặt chân dung vua Thành Thái. Các kèo đều có chạm cẩn, trính uốn cong. Phía trước nhà thờ là căn nhà ba gian dùng làm nhà khách. Trên tường dọc theo hành lang trong, chủ nhân treo những khung hình họa chân dung của những danh nhân và các vị vua chúa của một số nước trên thế giới khá nổi bật và rất đặc biệt.

11/3/2014 10:38 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết686-Nha-co-ong-Nguyen-Tri-QuanDi tích lịch sử - văn hóa
0.00
0
0.00
Giá điện bán ra của Hợp tác xã theo Thông tư 05Giá điện bán ra của Hợp tác xã theo Thông tư 05
Nhà tôi hiện tại đang ở nông thôn và mua điện qua Hợp tác xã điện lực với mức giá 700 VNĐ/kWh. Với việc tăng giá điện của chính phủ thì giá điện chúng tôi mua của HTX Điện lực có tăng lên không? nếu tăng thì mức tăng như thế nào?

Câu hỏi trên đã được Ban Biên tập Website EVN (binhduong.pc2.evn.com.vn) trả lời như sau:

Theo Thông tư 05, HTX kinh doanh điện của địa phương phải bán cho các hộ sử dụng điện theo giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang gồm 7 bậc:

Cho 50 kWh đầu tiên: 600 đ/kWh
Cho kWh từ 51 – 100: 865 đ/kWh
Cho kWh từ 101 – 150: 1.135 đ/kWh
Cho kWh từ 151 – 200: 1.495 đ/kWh
Cho kWh từ 201 – 300: 1.620 đ/kWh
Cho kWh từ 301 – 400: 1.740 đ/kWh
Cho kWh từ 401 trở lên: 1.790 đ/kWh

Tuy nhiên đối với trường hợp HTX kinh doanh điện của địa phương bạn chưa đủ điều kiện để thực hiện bán lẻ điện theo biểu giá sinh hoạt bậc thang, cho phép tạm thời áp dụng giá trần 700đ/kWh, chậm nhất vào ngày 01/09/2009, HTX kinh doanh điện phải chuyển sang thực hiện bán lẻ theo biểu giá sinh hoạt bậc thang.

3/12/2009 12:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết323-Gia-dien-ban-ra-cua-Hop-tac-xa-theo-Thong-tu-05
Thông báo tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh Bình DươngThông báo tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

​TTĐT - Văn phòng UBND tỉnh thông báo việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh.

Việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh vào ngày thứ Ba của tuần lễ thứ 3 hàng tháng. Trường hợp ngày tiếp công dân định kỳ trùng vào ngày nghỉ Lễ, ngày Lễ, Tết thì việc tiếp công dân định kỳ sẽ được bố trí vào 01 ngày phù hợp, gần nhất trong tháng đó.

Trong trường hợp do bận việc đột xuất, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giao nhiệm vụ cho 01 Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ trong tháng đó. Việc giao nhiệm vụ được thông báo tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

Địa điểm tiếp công dân: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, số 1000, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tiếp công dân; tham dự có đại diện lãnh đạo: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan đến vụ việc cụ thể của công dân. Mời đại diện lãnh đạo: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy. 

Công dân có nhu cầu dự buổi tiếp công dân định kỳ phải thực hiện đăng ký thông qua Ban Tiếp công dân tỉnh bằng hình thức đăng ký trực tiếp tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh hoặc liên hệ đăng ký qua số điện thoại, hộp mail công vụ của Ban Tiếp công dân tỉnh (gửi kèm hồ sơ, tài liệu có liên quan nội dung đăng ký). Trên cơ sở nội dung trình bày của công dân, cán bộ tiếp công dân sẽ xem xét, hướng dẫn công dân điền thông tin vào phiếu đăng ký và tiếp nhận tài liệu theo quy định.

Văn bản​

3/1/2022 7:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtThông báo, tiếp công dân định kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương817-thong-bao-tiep-cong-dan-dinh-ky-cua-chu-tich-ubnd-tinh-binh-duonLịch tiếp công dânPhương Chi
0.00
121,000
0.00
121000
Thực hiện thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh Bình DươngThực hiện thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​Sở Tài chính đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh Bình Dương khi phát sinh các thủ tục hành chính của Sở Tài chính.

Để nâng cao số lượng hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ toàn trình (mức độ 4) đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, ngày 27/3/2023, Sở Tài chính đã Công văn số 966/STC-QLGCS đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố khi có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính, ngoài việc thực hiện trên Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc, đồng thời truy cập vào địa chỉ https://motcuabinhduong.binhduong.gov.vn để nộp hồ sơ. Tuy nhiên, thời gian qua hầu hết các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố chưa thực hiện thủ tục hành chính trên H thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh Bình Dương (nay là Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương) khi phát sinh các thủ tục hành chính của Sở Tài chính.

Do vậy, trong thời gian tới Sở Tài chính sẽ có văn bản không tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ chuyển trên phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc.

Các thủ tục hành chính của Sở Tài chính:

STT​Tên thủ tục hành chính
1Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh
2Điều chuyển tài sản là hệ thống điện được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước sang ngành điện quản lý
3Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở Xã hội
4Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công (đối với các tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh)
5Thủ tục chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên
6Thủ tục thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi lập, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu
7Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư
8Thủ tục chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách cấp
9Thủ tục chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách hỗ trợ
10Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh
11Mua quyển hóa đơn
12Mua hóa đơn lẻ
13Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước

 ​​Văn bản​ 

11/1/2023 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtThực hiện thủ tục hành chính, Hệ thống thông tin một cửa điện tử 685-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-tren-he-thong-thong-tin-mot-cua-dien-tu-cua-tinh-binh-duonThông báo của sở ngànhYến Nhi
0.00
121,000
0.00
121000
Tham dự tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bình Dương năm 2021 (đợt 2)Tham dự tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bình Dương năm 2021 (đợt 2)

TTĐT - ​​Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tham dự tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bình Dương năm 2021 (đợt 2).

 

Theo đó, hồ sơ tham gia tuyển chọn được gửi qua bưu điện trước 17 giờ, ngày 11/01/2022 đến địa chỉ của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương, Tầng 11, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại liên lạc: Phòng Quản lý khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương; điện thoại: 0274.3825533; FAX: 0274.3824421; Email: quanlykhoahoc.skhcn@binhduong.gov.vn.

Biểu mẫu các đơn vị tải về từ địa chỉ http://www.khcnbinhduong.gov.vn → Văn bản trọng tâm → Hướng dẫn số 05/HD-SKHCN ngày 30/12/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh Bình Dương quy định Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bình Dương năm 2021 (đợt 2):

KHCN 1.png

KHCN 2.png

KHCN 3.png

KHCN 4.png

KHCN 5.png

Thông báo 

Quyết định ​​

11/15/2021 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTham dự, tuyển chọn, thực hiện, nhiệm vụ, nghiên cứu, khoa học, phát triển, công nghệ, tỉnh Bình Dương, năm 2021, đợt 2930-tham-du-tuyen-chon-thuc-hien-nhiem-vu-nghien-cuu-khoa-hoc-va-phat-trien-cong-nghe-tinh-binh-duong-nam-2021-dot-2Thông báo của sở ngànhĐoan Trang
231.00
121,000
0.00
121000
0
Tuyến xe bus Becamex TokyuTuyến xe bus Becamex Tokyu


Các tuyến từ thành phố Thủ Dầu Một đến thành phố Mới Bình Dương:


​Mã số tuyến
​Tuyến
​Lộ trình
51, 52, 53Tòa nhà Becamex – Đại học Quốc tế Miền ĐôngĐường 30/4 - CMT8 - Huỳnh Văn Cù - Phạm Ngọc Thạch - Hùng Vương - Đồng Khởi - Lý Thái Tổ - Lê Lai
55Tòa nhà Becamex – Đại học Quốc tế Miền Đông Đại lộ Bình Dương - Phạm Ngọc Thạch - Hùng Vương - Lý Thái Tổ - Lê Lai
39Tòa nhà Becamex – KCN VSIP 2Đường 30/4 - CMT8 - Lê Hồng Phong - Phú Lợi - Lê Thị Trung - Huỳnh Văn Lũy - Lý Thái Tổ - Lê Hoàn - Thống Nhất


Các tuyến chạy tuần hoàn trong Thành phố mới:

Mã số tuyếnTuyến
66Đại học Quốc tế Miền Đông - Hikari - Đại học Quốc tế Miền Đông
67Hikari - Chợ Phú Chánh - Hikari
68Hikari - Nhà ở xã hội Hòa Lợi - Hikari

Xem chi tiết Sơ đồ tuyến xe buýt Becamex Tokyu tại đây.


3/3/2014 8:20 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết304-tuyen-xe-bus-becamex-tokyTuyến xe Bus
0.00
0
0.00
Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm 2022Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm 2022

TTĐT - ​Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước (NSNN) 9 tháng đầu năm 2022.

Theo đó, tổng thu NSNN từ kinh tế - xã hội là 48.293 tỷ đồng, đạt 80% dự toán HĐND tỉnh thông qua, bằng 98% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó: Thu nội địa 32.970 tỷ đồng, đạt 78% dự toán HĐND tỉnh thông qua, bằng 97% so với cùng kỳ năm 2021; thu từ lĩnh vực xuất, nhập khẩu 15.323 tỷ đồng, đạt 86% dự toán HĐND tỉnh thông qua, bằng 101% so cùng kỳ năm 2021.

Thu NSNN 9 tháng đầu năm chỉ đạt 98% so với cùng kỳ do thay đổi chính sách về tạm nộp 75% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm, các công ty có số nộp lớn cùng kỳ giảm nộp NSNN (Công ty cổ phần Hạ tầng kỹ thuật nộp giảm 100 tỷ đồng, Công ty cổ phần sữa Vinamilk giảm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 109 tỷ đồng và không có khoản thu đột biến từ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP nộp thuế giá trị gia tăng 365 tỷ đồng). 

Một số khoản thu phát sinh từ hoạt động vãng lai trên địa bàn không phát sinh (Công ty cổ phần chăn nuôi Việt Nam chuyển địa phương khác giảm thu so cùng kỳ 250 tỷ đồng, Công ty TNHH CJ ViNa AGRi nộp giảm 437 tỷ đồng).

Ngoài ra năm 2021 có các khoản thu đột biến 130 tỷ đồng như Công ty Hoa net nộp theo Biên bản Kiểm toán nhà nước 93 tỷ đồng, Công ty TNHH sản xuất rượu Golden Spirits  nộp 37 tỷ đồng… đã ảnh hưởng đến số thu nội địa 9 tháng đầu năm 2022 chỉ đạt 97% so với cùng kỳ.

Đối với lĩnh vực xuất, nhập khẩu 9 tháng đầu năm 2022 đạt 101% so với cùng kỳ do sản phẩm nhập khẩu tại chỗ đăng ký tờ khai theo loại hình sản xuất xuất khẩu, phải kê khai, nộp thuế nhập khẩu theo quy định Nghị định số 18/2021/NĐ-CP, hiệu lực từ ngày 25/4/2021 nên tăng số thu tuyệt đối khoảng 460 tỷ đồng từ ngày 01/01/2022 đến 24/4/2022 so cùng kỳ chưa phát sinh; làm tốt công tác tiếp xúc hỗ trợ doanh nghiệp mới đến làm thủ tục dựa trên các danh sách doanh nghiệp do Sở Kế hoach và Đầu tư tỉnh Bình Dương, doanh nghiệp làm thủ tục nơi khác về làm thủ tục... hỗ trợ góp phần tăng thu gần 100 tỷ đồng.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống thất thu trên địa bàn năm 2022; kết quả truy thu và xử phạt vi phạm hành chính khoảng 34 tỷ đồng.

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương: Thực hiện 10.807 tỷ đồng, đạt 53% so với dự toán HĐND tỉnh thông qua, bằng 86% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó: Chi đầu tư phát triển 3.506 tỷ đồng, đạt 40% dự toán HĐND tỉnh, bằng 97% so với cùng kỳ năm 2021, riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện 3.461 tỷ đồng, đạt 40% dự toán HĐND tỉnh, bằng 96% so với cùng kỳ năm 2021.

Chi thường xuyên 7.287 tỷ đồng, đạt 65% dự toán HĐND tỉnh, bằng 82% so với cùng kỳ năm 2021, cơ bản đáp ứng các yêu cầu về chi tiền lương, các khoản phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, hỗ trợ chi các hoạt động y tế, bảo đảm vệ sinh môi trường và các hoạt động hỗ trợ kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện các chính sách an sinh xã hội hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 (theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg).

10/18/2022 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTình hình, thực hiện, dự toán, thu, chi, ngân sách, Nhà nước, 9 tháng, đầu, năm 2022366-tinh-hinh-thuc-hien-du-toan-thu-chi-ngan-sach-nha-nuoc-9-thang-dau-nam-202Công khai ngân sách Nhà nướcĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Thông báo tuyển sinh đi học tại Belarus năm 2022Thông báo tuyển sinh đi học tại Belarus năm 2022

TTĐT - ​Sở Nội vụ thông báo tuyển sinh đi học tại Belarus năm 2022.

Theo đó, Chương trình có 20 học bổng, bao gồm 05 học bổng đào tạo trình độ đại học, 05 học bng đào tạo trình độ thạc sĩ, 05 học bổng đào tạo trình độ tiến sĩ và 05 học bổng thực tập sinh.

Thời gian đào tạo chương trình đại học: 04-05 năm học (không bao gồm 01 năm học dự bị tiếng); chương trình thạc sĩ: 02 năm học (không bao gồm 01 năm học dự bị tiếng); chương trình tiến sĩ: 03-04 năm (không bao gồm 01 năm học dự bị tiếng); chương trình thực tập sinh: từ 03 tháng đến 01 năm.

Các ứng viên phải thông thạo tiếng Belarus hoặc tiếng Nga. Trong trường hợp chưa có ngoại ngữ ứng viên phải tự thu xếp học phí 01 năm học dự bị tiếng.

Chính phủ Belarus miễn học phí, cấp Bảo hiểm y tế, học bổng hàng tháng cho thời gian khóa học chuyên ngành theo mức quy định của Chính phủ Belarus. Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, Visa và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng cho toàn khóa học theo chế độ hiện hành.

Sau khi hoàn thành hồ sơ dự tuyển, ứng viên phải quét (scan) lưu lại toàn bộ hồ sơ sang các files định dạng PDF để đăng ký trực tuyến. Thời hạn đăng ký trực tuyến trên website https://tuyensinh.vied.vn/ đến trước ngày 21/5/2022.

Ứng viên chuyển 02 bộ hồ sơ giấy (01 bằng tiếng Việt và 01 bằng tiếng Nga) chính thức đăng ký dự tuyển bằng thư chuyển phát nhanh bảo đảm tới Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Hồ sơ phải nộp trước ngày 21/5/2022 (tính theo dấu nhận hồ sơ tại Cục hợp tác quốc tế và thời gian hoàn thành đăng ký online).

Đối tượng, điều kiện cụ thể và hồ sơ dự tuyển:

Belarus 1.jpg

Belarus 2.jpg.png

5/12/2022 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtThông báo, tuyển sinh, đi học, Belarus, năm 2022638-thong-bao-tuyen-sinh-di-hoc-tai-belarus-nam-202Thông tin dành cho công chức, viên chứcĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Trường Đại học Thủ Dầu MộtTrường Đại học Thủ Dầu Một

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Địa chỉ: Số 06 Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (0274) 3 822 518/ Fax: (0274) 3 837 150.
 
5/21/2012 2:15 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết365-Truong-Dai-hoc-Thu-Dau-MotTrường ĐH - CĐ - TC
0.00
0
0.00
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệpThu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
Trường hợp nào doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bị xoá tên trong sổ đăng ký kinh doanh?
Tại khoản 2 Điều 165 Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bị xoá tên trong sổ đăng ký kinh doanh trong các trường hợp sau đây:
 - Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký kinh doanh là giả mạo;
- Doanh nghiệp do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp đó là:
+ Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
+ Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;
+ Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;
+ Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
 + Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
 + Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh;
+ Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.
- Không đăng ký mã số thuế trong thời hạn một năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 - Không hoạt động tại trụ sở đăng ký trong thời hạn sáu tháng liên tục, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận thay đổi trụ sở chính;
- Không báo cáo về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh trong mười hai tháng liên tục;
 - Ngừng hoạt động kinh doanh một năm liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh;
 - Doanh nghiệp không gửi báo cáo về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp khi xét thấy cần thiết cho việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005 đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày có yêu cầu bằng văn bản;
 
- Kinh doanh ngành, nghề bị cấm.
(Theo Bộ Tư pháp)
1/16/2009 12:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết295-Thu-hoi-Giay-chung-nhan-dang-ky-kinh-doanh-cua-doanh-nghiep
Dinh Tỉnh trưởng tỉnh Phước ThànhDinh Tỉnh trưởng tỉnh Phước Thành
Dinh Tỉnh trưởng tỉnh Phước Thành nằm ở khu phố 2, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo. Đây là di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh được xếp hạng ngày 09/07/2004.
Dưới thời Ngô Đình Diệm, tỉnh Phước Thành được thành lập nhằm xây dựng nơi này thành một tiểu khu mạnh cùng với Chơn Thành, Bình Long, Đồng Xoài, Lộc Ninh, Phước Long, tạo thành một hệ thống căn cứ điểm quân sự liên hoàn bao vây chia cắt Chiến khu Đ với Chiến khu Dương Minh Châu và Nam Tây Nguyên đồng thời ngăn chặn sự chi viện của hậu phương miền Bắc đối với chiến trường miền Nam.

Ngày 17/9/1961, các chiến sĩ C80 của ta đồng loạt tấn công vào Dinh Tỉnh trưởng và làm tan rã hoàn toàn lực lượng chiếm đóng tại đây, tên Tỉnh trưởng Nguyễn Minh Mẫn bị tiêu diệt tại chỗ. Chiến thắng này mở ra một bước ngoặt mới của cách mạng miền Nam, từ thế bị động trên chiến trường quân và dân ta dần dần chuyển sang thế chủ động, làm thất bại mọi âm mưu của Mỹ - Ngụy, góp phần cùng với quân và dân miền Nam làm nên chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Hiện nay, Dinh Tỉnh trưởng tỉnh Phước Thành được sử dụng làm nhà truyền thống của huyện, nhằm giới thiệu với du khách trong và ngoài nước tinh thần chiến đấu kiên cường của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến cứu nước.


11/3/2014 11:10 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết696-Dinh-Tinh-truong-tinh-Phuoc-ThanhDi tích lịch sử - văn hóa
0.00
0
0.00
Nhà cổ ông Trần Văn HổNhà cổ ông Trần Văn Hổ
Nhà cổ ông Trần Văn Hổ tọa lạc tại số 18, đường Bạch Đằng, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia được xếp hạng ngày 07/01/1993.

Đi dọc ven bờ sông Sài Gòn thơ mộng gần khu vực chợ Thủ Dầu Một, du khách sẽ gặp một công trình kiến trúc nhà cổ trang nghiêm theo lối chữ Đinh mang đậm chất Nam bộ, đó là Nhà cổ ông Trần Văn Hổ.

Ông Trần Văn Hổ (Tự Đẩu) nguyên là Đốc Phủ Sứ thời Pháp thuộc. Công trình nhà cổ của ông được xây dựng vào năm Canh Dần (1890), trên diện tích 1.296m2. Điểm nổi bật đầu tiên của ngôi nhà là chất liệu bên trong được làm toàn gỗ quý như: Cẩm lai, giáng hương, gõ, sến, mật… được bố trí tương xứng trên từng chi tiết, tạo nên sự bề thế trang nghiêm, thể hiện phong cách vương quyền.

Ngày nay, du khách đến với Bình Dương, ngoài tham quan các khu vui chơi, giải trí hiện đại còn dành thời gian để thưởng lãm những công trình kiến trúc cổ mang giá trị kiến trúc lịch sử văn hóa đặc biệt này. 

11/3/2014 10:09 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết690-Nha-co-ong-Tran-Van-HoDi tích lịch sử - văn hóa
0.00
0
0.00
Nghề làm nhangNghề làm nhang
Làng nhang Dĩ An (thị xã Dĩ An) là một trong những làng nghề đã có hơn 100 năm tuổi nay vẫn lặng lẽ tồn tại và phát triển trong lòng một thị xã công nghiệp hóa sôi động.

Trước khi trở thành một thị xã công nghiệp phát triển mạnh, Dĩ An là vùng đất có bề dày lịch sử, giàu văn hóa và có nhiều làng nghề thủ công truyền thống. Nghề chẻ tăm nhang và se nhang là một trong những nghề nổi tiếng một thời nay vẫn đóng góp giá trị kinh tế cho những hộ gia đình ở đây dù không còn hưng thịnh như xưa. 

Nghề se nhang ở Dĩ An không biết có tự bao giờ nhưng đã gắn liền với nhiều thế hệ nơi đây. Các sản phẩm nhang Dĩ An từ xưa đã nổi tiếng không chỉ ở nhiều vùng trong nước mà cả trên thị trường quốc tế. Thời kỳ hưng thịnh, làng nhang này làm việc cả ngày lẫn đêm để có thể giao kịp hàng cho các thương lái. Nguyên liệu dùng chẻ tăm nhang phải là loại tre già được lấy từ rừng Bù Đốp (Phước Long, Bình Phước) hoặc ở Nam Cát Tiên (Lâm Đồng).

Quan sát người thợ chẻ nhang mới thấy khâm phục sự điêu luyện của người làm nghề. Mỗi động tác của người chẻ đều thoăn thoắt, dứt khoát và nhìn qua thanh tre là biết phải chẻ làm ba, làm tư để phù hợp với li, tấc của loại tăm hay chân nhang. Hiện làng nghề nhang Dĩ An có hơn 50 hộ gia đình làm nghề chẻ tăm nhang. Trung bình mỗi tháng, một lao động cũng có thu nhập từ 4 đến 5 triệu đồng từ nghề này.

Do là nghề thủ công truyền thống nên công việc có thể làm quanh năm và thời điểm bận rộn nhất là giai đoạn vài tháng gần tết do nhu cầu của khách hàng. Làm nhang là nghề lắm công phu và đòi hỏi sự khéo léo của người thợ. Nguyên liệu làm nhang chỉ là bột cây keo, mạt cưa, bột áo và bột thơm nhưng phải hòa trộn tỉ lệ sao cho khi thắp nhang chóng bắt lửa, tỏa mùi thơm và lâu tàn. Bởi thế, trong quá trình làm nhang thì trộn bột là khâu khó nhất, nó đòi hỏi người thợ phải đều tay. Sau đó cho nước thấm từ từ vào bột đến khi bột đạt được độ dẻo. Nếu nước nhiều bột sẽ bị nhão và tốn nhiều bột áo, khi se nhang sẽ bị móp. Nếu trộn quá nhiều keo, khi thắp nhang thường bị tắt. Để có những cây nhang dính chắc và tròn đều, người thợ phải thật khéo tay trên bàn se.

Việc phát triển và bảo tồn làng nhang Dĩ An đang được tỉnh Bình Dương quan tâm đầu tư. Các hộ làm tăm nhang và se nhang đang được tỉnh hỗ trợ vốn để sản xuất.  Ngoài ra, tỉnh Bình Dương cũng đang nỗ lực tìm kiếm đầu ra cho làng nhang bằng cách tổ chức các hội chợ triển lãm về làng nghề, giới thiệu sản phẩm của làng nhang…

11/13/2014 3:02 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết652-Nghe-lam-nhangLàng nghề truyền thống
0.00
0
0.00
Thông báo tuyển sinh đào tạo Cao cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng cán bộ năm 2023 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí MinhThông báo tuyển sinh đào tạo Cao cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng cán bộ năm 2023 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

TTĐT - ​Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo tuyển sinh lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, lớp Hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị và các lớp bồi dưỡng cán bộ.

​​Theo đó, đối tượng tuyển sinh bao gồm: Trưởng phòng (các đơn vị tương đương cấp phòng) cấp huyện, cấp tỉnh; cấp ủy viên cấp tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; cấp ủy viên cấp huyện trở lên; cấp ủy viên, ban giám đốc, hội đồng thành viên (quản trị), trưởng ban ở các doanh nghiệp Nhà nước, công ty cổ phần (trong đó Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối trên 50%); phó trưởng phòng quy hoạch trưởng phòng cấp huyện, cấp tỉnh. Quy hoạch các chức vụ cấp ủy viên cấp tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp ủy viên cấp huyện trở lên, cấp ủy viên, ban giám đốc, hội đồng thành viên (quản trị), trưởng ban ở các doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần (trong đó Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối trên 50%); cán bộ có đủ 4 năm giữ ngạch, bậc chuyên viên chính và tương đương; chức danh, vị trí việc làm theo quy định phải có trình độ cao cấp lý luận chính trị và trong dự nguồn ngạch cao cấp (tương đương); giảng viên có đủ 5 năm trực tiếp giảng dạy - lý luận chính trị ở trường có nhiệm vụ đào tạo lý luận chính trị.

Điều kiện tuyển sinh: Là đảng viên chính thức, tốt nghiệp Đại học trở lên, không quy định về độ tuổi. Riêng lớp hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị phải tốt nghiệp trước ngày 09/7/2021 và đáp ứng thêm một trong các tiêu chuẩn: Tốt nghiệp đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; tốt nghiệp đại học văn bằng 2 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền các chuyên ngành: Triết học Mác-Lênin, Chủ nghĩa xã hội, Kinh tế chính trị học Mác-Lênin, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Chính trị học; tốt nghiệp đại học và đã được cấp giấy xác nhận tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị của Học viện Báo chí và Tuyên truyền trước ngày 01/6/2016; đối tượng học hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị của lực lượng vũ trang bao gồm: Cán bộ dân sự; cán bộ chiến sĩ đã chuyển ngành sang cơ quan dân sự; cán bộ lực lượng vũ trang biệt phái sang cơ quan dân sự; cán bộ lực lượng vũ trang.

Chỉ tiêu tuyển sinh: Theo nhu cầu của đơn vị.

Thời gian và địa điểm học: Thời gian khai giảng do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông báo. Thời gian học đối với hệ tập trung là 08 tháng, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, địa chỉ: số 419, đường Hoàng Quốc Việt, quận cầu Giấy, TP. Hà Nội; lớp Hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị thời gian học 6 tháng, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hoặc Học viện Chính trị khu vực II.

Ngoài ra, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức các lớp bồi dưỡng: Bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương; Phó Bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương; cập nhật kiến thức cho chức danh trưởng ban, phó trưởng ban tổ chức cấp ủy cấp tỉnh; cập nhật kiến thức cho chức danh trưởng ban, phó trưởng ban Tuyên giáo cấp ủy cấp tỉnh; cập nhật kiến thức cho chức danh trưởng ban, phó trưởng ban Dân vận cấp ủy cấp tỉnh; cập nhật kiến thức cho chức danh chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị chọn cử cán bộ đi học theo đúng đối tượng và tiêu chuẩn, có văn bản cử cán bộ đi học và danh sách trích ngang (theo mẫu), kèm theo đầy đủ hồ sơ cá nhân gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phòng Tổng hợp - Chính sách - Đào tạo cán bộ để tổng hợp tham mưu Hội đồng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét duyệt chọn cử cán bộ đi học theo quy định.

Riêng đối với các lớp bồi dưỡng, lập danh sách cử cán bộ đi học (theo mẫu gửi kèm) gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy (qua Phòng Tổng hợp - Chính sách - Đào tạo cán bộ) để tổng hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Quyết định cử cán bộ đi học.

Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 15/3/2023.

Các cơ quan, đơn vị cần lưu ý một số quy định chung đối với lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung và lớp hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị như sau: Không cử cán bộ nữ đang mang thai đi học. Cán bộ được xét trúng tuyển nếu không nhập học sẽ không được bảo lưu kết quả trúng tuyển và chỉ được tham gia xét tuyển lại sau ít nhất 03 năm tính từ thời điểm có thông báo nhập học. Học viên không được tham gia học đồng thời hai chương trình đào tạo trong hệ thống các cơ sở đào tạo thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Hồ sơ gửi sau ngày 15/3/2023 không đảm bảo theo yêu cầu sẽ không được xem xét và phản hồi lại cho đơn vị.​

3/2/2023 7:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết473-thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-cao-cap-ly-luan-chinh-tri-va-boi-duong-can-bo-nam-2023-tai-hoc-vien-chinh-tri-quoc-gia-ho-chi-minThông báo của sở ngànhThảo Lam
0.00
121,000
0.00
121000
Công khai quyết toán thu ngân sách Nhà nước và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022Công khai quyết toán thu ngân sách Nhà nước và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022

TTĐT - ​​UBND tỉnh công bố công khai quyết toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022.

Năm 2022, tổng thu NSNN từ kinh tế - xã hội 66.866 tỷ đồng, đạt 113% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao đạt 109% dự toán HĐND tỉnh thông qua, bao gồm: Thu nội địa 47.386 tỷ đồng, đạt 115% dự toán TTCP giao và đạt 109% dự toán HĐND tỉnh thông qua.

Trong đó, 13/17 khoản thu hoàn thành vượt dự toán Thủ tướng Chính phủ và HĐND tỉnh giao. Cụ thể, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý 2.126 tỷ đồng, đạt 101% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 106% dự toán HĐND tỉnh thông qua; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 14.619 tỷ đồng, đạt 106% dự toán TTCP giao và đạt 120% dự toán HĐND tỉnh thông qua; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 9.885 tỷ đồng, đạt 118% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 97% dự toán HĐND tỉnh thông qua; thuế thu nhập cá nhân 6.669 tỷ đồng, đạt 108% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 109% dự toán HĐND tỉnh thông qua ; thu lệ phí trước bạ 1.555 tỷ đồng, đạt 130% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 113% dự toán HĐND tỉnh thông qua; thu tiền sử dụng đất 5.277 tỷ đồng, đạt 211% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 122% dự toán HĐND tỉnh thông qua; thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 3 tỷ đồng, đạt 252% dự toán HĐND tỉnh thông qua…

03/17 khoản thu không đạt dự toán Thủ tướng Chính phủ và HĐND giao. Cụ thể, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý 878 tỷ đồng, đạt 88% dự toán Thủ tướng Chính phủ và đạt 98% dự toán HĐND tỉnh thông qua; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 535 tỷ đồng, đạt 76% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và dự toán HĐND tỉnh thông qua; thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế 725 tỷ đồng, đạt 82% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và dự toán HĐND tỉnh thông qua.

01/17 khoản thu không đạt dự toán Thủ tướng Chính phủ và đạt dự toán HĐND giao: Thu thuế bảo vệ môi trường 1.699 tỷ đồng, đạt 89% dự toán Thủ tướng Chính phủ và đạt 103% dự toán HĐND tỉnh thông qua.

Bên cạnh đó, thu từ lĩnh vực xuất, nhập khẩu 19.480 tỷ đồng, bằng 109% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và dự toán HĐND tỉnh thông qua; thu ngân sách địa phương được hưởng: 23.369 tỷ đồng.

Chi ngân sách địa phương 49.157 tỷ đồng. Trong đó, chi cân đối ngân sách 25.792 tỷ đồng (chi đầu tư phát triển 14.167 tỷ đồng, chi thường xuyên 11.584 tỷ đồng, chi trả nợ lãi vay theo quy định 36 tỷ đồng, chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 5 tỷ đồng); chi chuyển nguồn cải cách tiền lương, chuyển nguồn tăng thu, tiết kiệm chi 23.365 tỷ đồng.

Kết dư ngân sách địa phương 1.840 tỷ đồng.

​​Quyết định

12/21/2023 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtCông khai, quyết toán, thu, ngân sách, Nhà nước, quyết toán, chi, địa phương, năm 2022776-cong-khai-quyet-toan-thu-ngan-sach-nha-nuoc-va-quyet-toan-thu-chi-ngan-sach-dia-phuong-nam-202Công khai ngân sách Nhà nướcĐoan Trang
584.00
121,000
0.00
121000
0
Thi tuyển chức danh Trưởng phòng Tài chính đầu tư thuộc Sở Tài chínhThi tuyển chức danh Trưởng phòng Tài chính đầu tư thuộc Sở Tài chính

TTĐT - ​Sở Tài chính thông báo thi tuyển chức danh Trưởng phòng Tài chính đầu tư.

​Theo đó, cần tuyển 01 vị trí Trưởng phòng Tài chính đầu tư thuộc Sở Tài chính.

Đối tượng thi tuyển là công chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch được phê duyệt của chức danh Trưởng Phòng Tài chính đầu tư. Công chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh thi tuyển, đang công tác tại Sở Tài chính được quyền đăng ký tham gia dự tuyển. Công chức không công tác tại Sở Tài chính tỉnh Bình Dương, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh tương tương với chức danh thi tuyển; đang công tác trong các ngành có liên quan đến chức danh thi tuyển được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.

Nội dung thi gồm có 02 phần: Thi viết và thi trình bày đề án. Trong đó, thi viết kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển, hiểu biết nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh Trưởng phòng và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định. Người dự tuyển phải có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên mới được tham gia phần trình bày đề án.

Đối với thi trình bày đề án, các thí sinh sẽ bốc thăm chọn đề tài, chuẩn bị, bảo vệ và trả lời các câu hỏi của Hội đồng thi tuyển và những người tham gia.

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 14/4 đến hết ngày 29/4/2021, tại Văn phòng Sở Tài chính, tầng 2, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương.

Thông  báo​ 

4/15/2021 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtThi tuyển, chức danh, Trưởng phòng, Tài chính đầu tư, Sở Tài chính796-thi-tuyen-chuc-danh-truong-phong-tai-chinh-dau-tu-thuoc-so-tai-chinThông báo của sở ngànhĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
0
Công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 Công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021

​TTĐT - Sở Tài chính tỉnh Bình Dương công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế - xã hội là 36.716 tỷ đồng, đạt 63% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó: Thu nội địa 26.255 tỷ đồng, đạt 61% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2020; thu từ lĩnh vực xuất, nhập khẩu 10.461 tỷ đồng, đạt 65% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 47% thực hiện so cùng kỳ năm 2020.

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương: Thực hiện 6.103 tỷ đồng, đạt 24% so với dự toán HĐND tỉnh thông qua, bằng 98% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó: Chi đầu tư phát triển là 2.197 tỷ đồng, đạt 19% dự toán HĐND tỉnh, bằng 95% so với cùng kỳ năm 2020, riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện 2.197 tỷ đồng, đạt 19% dự toán HĐND tỉnh, bằng 99% so với cùng kỳ năm 2020. 

Chi thường xuyên 3.892 tỷ đồng, đạt 32% dự toán HĐND tỉnh, bằng 100% so với cùng kỳ năm 2020, đã đáp ứng các yêu cầu chi tiền lương, các khoản phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức, các khoản an sinh xã hội, phòng ngừa dịch bệnh (như dịch bệnh Covid-19...), chi hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Trong đó: Chi sự nghiệp kinh tế là 441 tỷ đồng, đạt 24% dự toán HĐND tỉnh, tăng 13% so cùng kỳ; chi sự nghiệp giáo dục đào tạo là 1.417 tỷ đồng, đạt 32% dự toán HĐND tỉnh, bằng 96% so cùng kỳ; chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình thực hiện là 260 tỷ đồng, đạt 41% dự toán HĐND tỉnh, tăng 2% so cùng kỳ; chi sự nghiệp văn hóa thông tin là 110 tỷ đồng, đạt 50% dự toán HĐND tỉnh, tăng 6% so cùng kỳ.

Tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 ổn định, nhiều doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả nên nhìn chung thu nội địa 6 tháng đầu năm 2021 đạt khá so cùng kỳ năm 2020 trên hầu hết các lĩnh vực. Thu từ lĩnh vực xuất, nhập khẩu tăng nhiều so cùng kỳ năm 2020, mặc dù có chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhất là nguồn cung nguyên phụ liệu từ các nước bị ảnh hưởng, nhưng do tình hình hoạt động của các doanh nghiệp tương đối ổn định, nhiều mặt hàng có số thu tăng so với cùng kỳ như máy điện và thiết bị điện, máy và thiết bị cơ khí, nhôm, giấy, gỗ, thuốc nhuộm,…​

Thông báo

7/15/2021 8:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtCông khai, tình hình, thực hiện, dự toán, thu, chi, ngân sách, nhà nước, 6 tháng, đầu năm, 2021 335-cong-khai-tinh-hinh-thuc-hien-du-toan-thu-chi-ngan-sach-nha-nuoc-6-thang-dau-nam-2021Công khai ngân sách Nhà nướcĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Tuyển sinh chương trình học bổng thạc sĩ Phát triển Nguồn nhân lực JDS tại Nhật Bản khóa học 2023 – 2025Tuyển sinh chương trình học bổng thạc sĩ Phát triển Nguồn nhân lực JDS tại Nhật Bản khóa học 2023 – 2025

​TTĐT - Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo tuyển chọn cán bộ dự tuyển chương trình học bổng thạc sĩ Phát triển Nguồn nhân lực JDS tại Nhật Bản khóa học 2023 – 2025.

Chương trình đào tạo bao gồm: Tăng cường hệ thống kinh tế (Kinh tế công, Quản trị công); Giao thông hoặc Phát triển đô thị; Năng lượng; Phát triển nguồn nhân lực cho phát triển công nghiệp; Chăm sóc sức khỏe hoặc An sinh xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và thảm họa môi trường; Tăng cường hệ thống pháp luật và tăng cường năng lực hành chính công,…

Đối tượng dự tuyển là cán bộ, công chức có thời gian công tác từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) và 02 năm liên tục liền kề trước thời điểm được cử đi đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đối với viên chức, phải có ít nhất 12 tháng làm việc tại cơ quan Nhà nước, hiện tại có đóng Bảo hiểm xã hội .

Điều kiện dự tuyển: Độ tuổi từ 24 đến 39 (tính đến ngày 01/4/2023); có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không bị kỷ luật hoặc đang trong thời gian xem xét kỷ luật; đảm bảo sức khỏe đi học tại nước ngoài; tốt nghiệp đại học (ĐH) chính quy tại các trường ĐH tại Việt Nam hoặc nước ngoài; trình độ tiếng Anh tối thiểu TOEFL ITP 500 (iBT 61) hoặc IELTS 5.5. Các ứng viên chưa có chứng chỉ tiếng Anh sẽ được tham dự kỳ thi TOEFL ITP miễn phí do chương trình JDS tổ chức; có cam kết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, công vụ sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo.

Trong quá trình tuyển sinh ở Việt Nam, ứng viên được miễn phí kiểm tra sức khỏe do chương trình IDS tổ chức; hỗ trợ phí đi lại và lưu trú cho các vòng (dành cho các ứng viên khu vực ngoài Hà Nội) và khóa học định hướng tại Hà Nội (cho tất cả các ứng viên trúng tuyển); miễn phí xin visa.

Sau khi trúng tuyển, ứng viên được hưởng chế độ học bổng bao gồm: Học phí tại các cơ sở giáo dục sau ĐH Nhật Bản; vé máy bay khứ hồi Việt Nam và Nhật Bản; sinh hoạt phí hằng tháng tại Nhật Bản; trợ cấp ban đầu cố định để mua máy tính, học liệu; hỗ trợ tìm nhà ở và miễn phí tiền đặt cọc nhà ở tại Nhật; chi phí tham dự hội thảo trong nước Nhật và quốc tế; chi phí vận chuyển đồ đạc về Việt Nam sau khi học xong; Bảo hiểm y tế trong thời gian ở Nhật.

Đầu tháng 3/2023, chương trình JDS sẽ kiểm tra tiếng Anh (TOEFL ITP) cho các ứng viên chưa có chứng chỉ TOEFL ITP đạt 500 hoặc IELTS 5.5 và tổ chức kiểm tra toán đại số cơ bản cho tất cả các ứng viên (trừ ứng viên dự tuyển các trường ĐH sau: Tokyo (ngành 1-5 Nông nghiệp); Nagasaki (Ngành 2-1 Chăm sóc sức khỏe hoặc An sinh xã hội); Kyoto (Ngành 2-2 Môi trường); Nagoya, Kyushu và Tohoku (Ngành 3-1 Luật); Ritsumcikan (Ngành 3-2 Hành chính công). Các trường ĐH Nhật Bản xét chọn hồ sơ vào giữa tháng 3/2023 và tiến hành phỏng vấn vào đầu tháng 4/2023. Ban Điều hành chương trình học bổng thực hiện phỏng vấn vòng cuối vào đầu tháng 5/2023. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào cuối tháng 5/2023. Các ứng viên trúng tuyển sẽ nhập học vào tháng 8/2023.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn và có nhu cầu đào tạo, cử cán bộ và đăng ký dự tuyển, gửi công văn, trích ngang cán bộ kèm theo hồ sơ gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy (qua phòng Tổng hợp – Chính sách – Đào tạo cán bộ) trước ngày 21/02/2023.​

2/15/2023 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtThông báo của sở ngànhThảo Lam
0.00
121,000
0.00
121000
BD5BD5
12/22/2008 12:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết249-BD5
Tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bình Dương lần 4/2023Tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bình Dương lần 4/2023

TTĐT - ​​Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bình Dương lần 4/2023.

Danh sách các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thông báo tuyển chọn:

khcn1.png

khcn 2.png

khcn 3.png

khcn 4.png

khcn 5.png

khcn 6.png

khcn 7.png

Các đơn vị ​nộp hồ sơ trước 17 giờ ​ngày 30/11/2023. Hồ sơ tham gia tuyển chọn có thể nộp trực tiếp tại Quầy 11, Tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, hoặc gửi qua đường bưu điện tại Sở Khoa học và Công nghệ, tầng 11, tháp A, toà nhà Trung tâm Hành chính tỉnh​​, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.​

Thông báo ​​

10/4/2023 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTuyển chọn, đơn vị, chủ trì, thực hiện, nhiệm vụ, nghiên cứu, khoa học, phát triển, công nghệ, Bình Dương, lần 4/2023529-tuyen-chon-don-vi-chu-tri-thuc-hien-nhiem-vu-nghien-cuu-khoa-hoc-va-phat-trien-cong-nghe-tinh-binh-duong-lan-4-202Thông báo của sở ngànhĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
1 - 40Next