Thông tin tuyên truyền - Nông thôn mới
 

TTĐT -​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định​ về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

 
 

TTĐT - Sáng 26-01, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, ông Mai Hùng Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh xét công nhận thị xã Bến Cát hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và thẩm định xét 04 xã đạt chuẩn NTM năm 2017.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3419/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 21/10/2015 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận xã và công bố xã, huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


 
 

TTĐT - Tối ngày 01/01/2017, tại Lễ kỷ niệm Bình Dương 20 năm phát triển (01/01/1997 – 01/01/2017), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Tân Uyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.

 
 

TTĐT - Thời gian qua, với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của người dân, phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung tay xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã đạt được một số kết quả bước đầu đáng khích lệ, góp phần xây dựng, tổ chức cuộc sống của cư dân nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại, giữ gìn bản sắc văn hóa và môi trường sinh thái gắn với phát triển đô thị.

 
 
   
TTĐT - Là một trong những địa phương thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) từ rất sớm. Thời gian qua, Bình Dương tập trung cho công tác xây dựng NTM và đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, trong thời gian tới tỉnh tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để phấn đấu đến năm 2020, 100% xã, huyện đạt chuẩn NTM.

 
 
  
TTĐT- Ngày 21-7, HĐND tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND8 về chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh.

 
 
  
TTĐT - Thời gian qua, với việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã giúp bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống nông dân ngày một nâng lên.

 
 
 
TTĐT - Năm 2014, nhờ sự quyết tâm, tích cực triển khai thực hiện đồng bộ của các cấp ủy, chính quyền cùng sự đồng thuận của người dân trong toàn tỉnh, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Bình Dương đã đạt được một số kết quả bước đầu đáng khích lệ, tạo cơ sở để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình trong thời gian tới.
 
 
 
TTĐT - Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), năm 2014 tỉnh Bình Dương đã đạt một số kết quả khả quan về cơ sở hạ tầng nông thôn. Các sở, ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện đồng bộ chương trình NTM gắn với quy hoạch, kế hoạch ngành và địa phương.

 
 
 
 
Thư mời họp của UBND