Văn Bản Hết Hạn Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Quyết định14/12/2021  20/12/2021  
Ban hành Quy chế tổ chức, bộ máy và quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Dương Quyết định13/12/2021  12/01/2022  
Sửa đổi một số điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Quyết định22/11/2021  22/12/2021  
Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất do Nhà nước quản lý thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định22/11/2021  21/12/2021  
Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công, mua sắm hàng hóa, dịch vụ, sửa chữa tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương Nghị quyết12/11/2021  11/12/2021  
Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020  Nghị quyết22/10/2021  21/11/2021  
Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất do Nhà nước quản lý thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định20/10/2021  19/11/2021  
Quy định chi tiết việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương Quyết định20/10/2021  19/11/2021  
Ban hành Quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định19/10/2021  18/11/2021  
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương Quyết định18/10/2021  17/11/2021  
Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết16/10/2021  16/11/2021  
Ban hành quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định12/10/2021  12/11/2021  
Quy định chế độ hỗ trợ đối với lực lượng cơ động xử lý sự cố giao thông và lực lượng 113 bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết08/10/2021  08/11/2021  
Quy định số lượng và chế độ hỗ trợ đối với Công an viên bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết08/10/2021  08/11/2021  
Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết28/09/2021  27/10/2021  
Thông báo Kết quả xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghê sĩ ưu tú", tỉnh Bình Dương năm 2021  28/09/2021  01/10/2021  
Phê duyệt các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định24/09/2021  24/10/2021  
​Ban hành quy định phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, chất lượng, thi công xây dựng, bảo trì công trình xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định23/09/2021  28/09/2021  
Bãi bỏ Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc xác định số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt phải nộp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định20/09/2021  20/10/2021  
​Quy định mức đóng góp, chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nguyện ma túy công lập; mức đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nghị quyết09/09/2021  08/10/2021  
Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Quyết định08/09/2021  30/09/2021  
​Ban hành quy định phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, chất lượng, thi công xây dựng, bảo trì công trình xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương​ Quyết định16/08/2021  26/08/2021  
Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định11/08/2021  20/09/2021  
Quy định chính sách bảo lưu đối với hộ mới thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2022-2025 Nghị quyết10/08/2021  10/09/2021  
Ban hành Tiêu chí đảm bảo yêu cầu về phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định05/08/2021  04/09/2021  
Quy định chi tiết các nội dung chi và mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng  Quyết định03/08/2021  02/09/2021  
Danh sách đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước 02/08/2021  08/08/2021  
Ban hành Quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định23/07/2021  22/08/2021  
Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” năm 2021 23/07/2021  02/08/2021  
Ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định24/06/2021  23/07/2021