Văn Bản Hết Hạn Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
Chính sách hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết23/01/2019  23/02/2019  
Ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định11/01/2019  11/02/2019  
Ban hành đơn giá nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định03/01/2019  02/02/2019  
Ban hành Quy định mức chi nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định28/12/2018  27/01/2019  
Quy định mức hỗ trợ về giá thuê mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết27/12/2018  26/01/2019  
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Quyết định17/12/2018  16/01/2019  
Ban hành Quy định bảng giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định23/11/2018  30/11/2018  
Ban hành chế độ hỗ trợ cộng tác viên làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở các khu, ấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết20/11/2018  19/12/2018  
Ban hành quy định về góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; thu hồi đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định20/11/2018  19/12/2018  
Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định16/11/2018  15/12/2018  
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Dương Quyết định15/11/2018  14/12/2018  
Ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định09/11/2018  09/12/2018  
Quản lý điểm truy nhập Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Quyết định22/10/2018  22/11/2018  
Danh sách đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước  12/10/2018  19/10/2018  
Chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết08/10/2018  08/11/2018