Văn Bản Hết Hạn Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
Quy định về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Dương được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực từ ngày 04/10/2001 Nghị quyết16/10/2019  14/11/2019  
Chế độ, chính sách đối với Đại đội Dân quân thường trực cấp tỉnh của tỉnh Bình Dương Nghị quyết15/10/2019  14/11/2019  
Quy định mức trợ cấp đặc thù và chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy Nghị quyết11/10/2019  10/11/2019  
Số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách, mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách Nghị quyết11/10/2019  10/11/2019  
Ban hành chế độ hỗ trợ, chi tiêu tài chính và định mức chi đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao tỉnh Bình Dương Nghị quyết10/10/2019  09/11/2019  
Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết10/10/2019  09/11/2019  
Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020 Nghị quyết09/10/2019  08/11/2019  
Chính sách, mức hỗ trợ và kinh phí hoạt động đối với Đội Dân phòng cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương  Nghị quyết04/10/2019  03/11/2019  
Thu tiền dịch vụ xử lý nước thải sinh hoạt đối với hộ thoát nước đấu nối vào hệ thống thoát nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định03/10/2019  02/11/2019  
Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương Quyết định02/10/2019  30/10/2019  
Ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Nghị quyết30/09/2019  29/10/2019  
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ Quyết định30/09/2019  09/10/2019  
Ban hành đơn giá bổ sung cho các chương trình quan trắc 27/09/2019  26/10/2019  
Ban hành Quy chế cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định27/09/2019  26/10/2019  
Đề nghị xây dựng Nghị quyết Ban hành quy định chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025  Nghị quyết26/09/2019  25/10/2019