Văn Bản Hết Hạn Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
Chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết21/05/2020  20/06/2020  
Quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025 Nghị quyết20/05/2020  19/06/2020  
Danh sách tổng hợp đề nghị Khen thưởng 13/05/2020  19/05/2020  
Ban hành Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến nông sử dụng ngân sách nhà nước cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết06/05/2020  05/06/2020  
Ban hành quy định định mức vật tư kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định06/05/2020  05/06/2020  
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử - văn hóa và danh thắng, Bảo tàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết29/04/2020  28/05/2020  
Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết29/04/2020  28/05/2020  
Quy định mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội tại cộng đồng; trong các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng và chính sách trợ giúp xã hội khác đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết24/04/2020  23/05/2020  
Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương Quyết định17/04/2020  16/05/2020  
Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Đội Dân phòng ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định13/04/2020  13/05/2020  
Ban hành Quy định Mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định07/04/2020  06/05/2020  
Quy định mức hỗ trợ và số lượng cán bộ xã, phường, thị trấn theo dõi, quản lý người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định25/03/2020  24/04/2020  
Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định16/03/2020  15/04/2020  
Quy định chính sách hỗ trợ đối với những người tham gia trực tiếp công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm; điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nghị quyết16/03/2020  16/04/2020  
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương Quyết định12/03/2020  11/04/2020  
Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định10/03/2020  09/04/2020  
Ban hành quy định bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020 Quyết định06/03/2020  05/04/2020  
Ban hành quy định bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định04/03/2020  03/04/2020  
Quy định mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội tại cộng đồng; trong các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng và chính sách trợ giúp xã hội khác đối với đối tượng bảo trợ xã hội Nghị quyết03/03/2020  03/04/2020  
Ban hành Quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Dương  Nghị quyết21/02/2020  21/03/2020  
Quy định phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định05/02/2020  04/03/2020  
Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Quy định đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét công nhận danh hiệu “nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “người có công đưa nghề mới về địa phương” Quyết định31/01/2020  29/02/2020  
Lấy ý kiến đề nghị công nhận huyện Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng đạt chuẩn nông thôn mới 09/01/2020  08/02/2020  
Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động vận hành hệ thống giám sát các nguồn thải trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định02/01/2020  01/02/2020  
Ban hành Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định24/12/2019  23/01/2020  
Quy định về tuần đường, tuần kiểm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định08/11/2019  07/12/2019  
Quy chế Phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định31/10/2019  30/11/2019  
Sửa đổi quyết định số 20/2011/QĐ-UBND về việc hỗ trợ đối với sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng  Quyết định29/10/2019  28/11/2019  
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017-2020  Nghị quyết25/10/2019  23/11/2019  
Ban hành Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định22/10/2019  21/11/2019