Dự án hạng mục
 

TTĐT - ​​UBND tỉnh giao bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 -  2025.

 
 

TTĐT - ​​​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường phân khu ĐX144, phường Tương Bình Hiệp, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, Kỳ họp thứ tư (chuyên đề) thông qua ngày 25/4/2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

 
 

TTĐT - ​​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thống nhất việc đầu tư và cam kết đảm bảo cân đối nguồn vốn Ngân sách địa phương tham gia thực hiện dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, Kỳ họp thứ tư (chuyên đề) thông qua ngày 25/4/2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.​

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách địa phương.

 
 

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách địa phương.

 
 

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc điều chỉnh nội bộ kế hoạch đầu tư công năm 2021 (lần 2)

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách Trung ương.

 
 

TTĐT - ​​​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025​.

 
 

TTĐT - ​​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, dừng chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công​.

 
 

​TTĐT - ​​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 lần 3​.

 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
  
  
  
  
  
  
Điều chỉnh nội bộ kế hoạch đầu tư công năm 2021 (lần 2)Điều chỉnh nội bộ kế hoạch đầu tư công năm 2021 (lần 2)

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc điều chỉnh nội bộ kế hoạch đầu tư công năm 2021 (lần 2)

1/5/2022 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết763-dieu-chinh-noi-bo-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2021-lan-2Đoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách địa phươngĐiều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách địa phương

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách địa phương.

Theo đó, bổ sung 03 dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 với tổng số vốn là 30 tỷ đồng; điều chỉnh bỏ 01 dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 với tổng số vốn là 30 tỷ đồng.

Đồng thời, bổ sung 02 dự án vào danh mục chuẩn bị đầu tư trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 với tổng số vốn là 6 tỷ đồng; chuyển 01 dự án từ danh mục chuẩn bị đầu tư sang thực hiện dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh giảm vốn 06 dự án với tổng số vốn là 1.074 tỷ 600 triệu đồng; bổ sung vốn cho 04 dự án với tổng số vốn 1.068 tỷ 600 triệu đồng.

Các dự án khác vẫn giữ nguyên theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2904/QĐ-UBND ngày 20/12/2021.

Căn cứ Kế hoạch điều chỉnh được giao, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh tổ chức thực hiện, chủ động tháo gỡ các vướng mắc phát sinh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quyết định 

5/6/2022 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết410-dieu-chinh-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2021-2025-von-ngan-sach-dia-phuonĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

TTĐT - ​​​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025​.

12/20/2021 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết228-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2021-202Đoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Điều chỉnh và dừng chủ trương đầu tư các dự án đầu tư côngĐiều chỉnh và dừng chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công

TTĐT - ​HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư 03 dự án và dừng chủ trương đầu tư 01 dự án trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, Kỳ họp thứ hai thông qua ngày 10/9/2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

Theo đó, điều chỉnh chủ trương đầu tư 03 dự án:  Dự án Giải phóng mặt bằng công trình Đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng, dự án Trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng, huyện Bắc Tân Uyên với  tổng mức đầu tư1.594 tỷ 100 triệu đồng; thời gian thực hiện từ năm 2017 2023. Dự án Đường trục chính Đông Tây đoạn từ Quốc lộ 1A (Bến xe Miền Đông mới) đến giáp đường Quốc lộ 1K với tổng mức đầu tư729 tỷ 543 triệu đồng; thời gian thực hiện dự án là từ năm 2016 – 2023. Dự án Nâng cấp đường ĐT.746 đoạn từ cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm với tổng mức đầu tư298 tỷ 632 triệu đồng; thời gian thực hiện từ 2019 – 2024.

Các nội dung khác thực hiện theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt tại Văn bản số183/HĐND-KTNS, Văn bản số 187/HĐND-KTNS ngày 29/11/2016 của Thường trực HĐND tỉnh và Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của HĐND tỉnh.

Bên cạnh đó, dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh đã được Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Văn bản số 151/HĐND-KTNS ngày 22/6/2016.

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND​ 

9/20/2021 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐiều chỉnh, dừng, chủ trương, đầu tư, dự án, đầu tư công694-dieu-chinh-va-dung-chu-truong-dau-tu-cac-du-an-dau-tu-conĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Giao bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021- 2025Giao bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021- 2025

TTĐT - ​​UBND tỉnh giao bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 -  2025.

Theo đó, giao bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương (vốn trong nước) giai đoạn 2021 – 2025 là 4.266 tỷ đồng cho 02 dự án thành phần thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh, có chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông. Cụ thể: Giao bổ sung cho Dự án thành phần 5 - Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương (bao gồm nút giao Tân Vạn và cầu Bình Gởi) là 1.266 tỷ đồng; giao bổ sung cho Dự án thành phần 6 - Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương là 3.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, giao bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 – 2025 (vốn nước ngoài) là 1.135 tỷ đồng cho dự án Cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương, có chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án chuyên ngành nước thải.

Quyết định 

9/19/2022 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết676-giao-bo-sung-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-von-ngan-sach-trung-uong-giai-doan-2021-202Đoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án nạo vét, gia cố suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng NaiĐiều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án nạo vét, gia cố suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai

TTĐT - ​HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 31/NQ-HĐND về việc điều chỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án nạo vét, gia cố suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, Kỳ họp thứ hai thông qua ngày 10/9/2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

Theo đó, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn, trong đó: Vốn ngân sách Trung ương là 1.967 tỷ 748 triệu đồng; vốn ngân sách tỉnh là 2.974 tỷ 790 triệu đồng.

Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Bình Dương.

9/20/2021 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết934-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-du-an-nao-vet-gia-co-suoi-cai-doan-tu-cau-tho-ut-den-song-dong-naMai Xuân
0.00
121,000
0.00
121000
Kết quả lựa chọn nhà thầu và thỏa thuận khung mua sắm tập trung vắc xin phòng, chống dịch bệnh gia súc năm 2021Kết quả lựa chọn nhà thầu và thỏa thuận khung mua sắm tập trung vắc xin phòng, chống dịch bệnh gia súc năm 2021

TTĐT - ​​Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và thỏa thuận khung mua sắm tập trung vắc xin phòng, chống dịch bệnh gia súc trên địa bàn tỉnh năm 2021.

​Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu đối với 04 gói thầu mua sắm vắc xin.

Cụ thể, Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương Navetco (địa chỉ: 29A Nguyễn Đình Chiểu, p. Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh) đã trúng thầu các gói mua sắm: Vắc xin Dịch tả heo với giá trúng thầu là 163.510.000 đồng; vắc xin Dại cho chó nuôi với giá trúng thầu là 359.509.500 đồng; vắc xin Tai xanh với giá trúng thầu là  773.850.000 đồng.

Công ty cổ phần kinh doanh thuốc thú y Amavet (địa chỉ: AD03-11, đường Anh Đào, Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) đã trúng thầu gói mua sắm vắc xin Lở mồm Long móng với giá trúng thầu là 1.391.250.000 đồng.

 ​Văn bản 

8/13/2021 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKết quả, lựa chọn, nhà thầu, thỏa thuận khung, mua sắm, tập trung, vắc xin, dịch bệnh, gia súc, năm 2021422-ket-qua-lua-chon-nha-thau-va-thoa-thuan-khung-mua-sam-tap-trung-vac-xin-phong-chong-dich-benh-gia-suc-nam-202Đoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách địa phươngĐiều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách địa phương

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách địa phương.

Theo đó, bổ sung vốn cho 01 dự án đã được bố trí vốn trong Kế hoạch đầu tư công năm 2022 với tổng vốn bổ sung là 130 tỷ đồng. Vốn bổ sung từ nguồn chưa giải ngân hết của Kế hoạch đầu tư công năm 2021. Tổng vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách địa phương điều chỉnh là 8.709 tỷ 051 triệu đồng.

Đồng thời, bổ sung 03 dự án vào Kế hoạch đầu tư công năm 2022 với tổng số vốn là 30 tỷ đồng; điều chỉnh bỏ 01 dự án trong Kế hoạch đầu tư công năm 2022 với tổng số vốn là 30 tỷ đồng; chuyển 05 dự án từ danh mục chuẩn bị đầu tư sang thực hiện dự án trong Kế hoạch đầu tư công năm 2022; điều chỉnh giảm vốn 12 dự án với tổng số vốn là 686 tỷ 816 triệu đồng; bố trí bổ sung cho 05 dự án với tổng số vốn là 686 tỷ 816 triệu đồng.

Các dự án khác vẫn giữ nguyên theo Kế hoạch đầu tư công năm 2022 được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2905/QĐ-UBND ngày 20/12/2021.

Căn cứ Kế hoạch điều chỉnh được giao, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh tổ chức thực hiện tốt các giải pháp được nêu tại Thông báo số 92/TB-UBND ngày 19/4/2022 của UBND tỉnh, chủ động tháo gỡ các vướng mắc phát sinh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quyết định 

5/6/2022 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết955-dieu-chinh-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2022-von-ngan-sach-dia-phuonĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Các dự án đã hoàn thành trong năm 2021Các dự án đã hoàn thành trong năm 2021
12/30/2021 4:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết457-cac-du-an-da-hoan-thanh-trong-nam-202Đoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Thông báo mời thầu các gói thầu của Dự án Mua sắm tập trung thiết bị CNTT đợt 1 năm 2019Thông báo mời thầu các gói thầu của Dự án Mua sắm tập trung thiết bị CNTT đợt 1 năm 2019

​TTĐT - Sở Thông tin và Truyền thông thông báo mời thầu các gói thầu của Dự án “Mua sắm tập trung thiết bị công nghệ thông tin (CNTT) đợt 1 năm 2019”.

​​​​Theo đó, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Sao Nam An (địa chỉ: Số 27/4-6 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh) trúng thầu gói thầu "Máy photocopy" của dự án "Mua sắm tập trung thiết bị công nghệ thông tin đợt 1, năm 2019".

Căn cứ vào nội dung của thỏa thuận khung đã được ký kết, nhà thầu sẽ trực tiếp liên hệ với các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã đăng ký mua sắm "Máy photocopy" trong đợt 1, năm 2019 để thực hiện các thủ tục về ký kết hợp đồng mua sắm thiết bị.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào thỏa thuận khung, quyết định giao dự toán của cấp có thẩm quyền và nhu cầu thực tế về sử dụng thiết bị tại từng cơ quan, đơn vị để thống nhất về chủng loại, số lượng từng loại thiết bị, tổng giá trị hợp đồng, phương thức thanh toán, thời gian, địa điểm bàn giao thiết bị, quyền và nghĩa vụ của các bên… để hoàn thiện nội dung và tiến h​ành ký kết hợp đồng mua sắm thiết bị.

Để đảm bảo việc cung cấp thiết bị trong thời gian sớm nhất và đúng tiến độ quy định, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị quý cơ quan, tổ chức, đơn vị phối hợp cùng nhà thầu hoàn thiện các thủ tục ký kết hợp đồng mua sắm thiết bị trước ngày 22/7/2019. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị là đầu mối đăng ký mua sắm tập trung thông báo cho các đơn vị trực thuộc (đã đăng ký mua sắm thiết bị trong đợt 1, năm 2019) thực hiện các thủ tục về ký kết hợp đồng mua sắm thiết bị theo hướng dẫn tại thông báo này và phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện việc triển khai gói thầu theo đúng các quy định và thời hạn đã được ký kết trong thỏa thuận khung.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên hệ với Sở Thông tin và Truyền thông (điện thoại: 0274.3852111, 0274.3842999, Email: muasamtaptrungcntt@binhduong.gov.vn) để được hướng dẫn và phối hợp thực hiện.

Xem chi tiết thông báo và các phụ lục đính kèm tại đây​. ​

7/16/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết706-thong-bao-moi-thau-cac-goi-thau-cua-du-an-mua-sam-tap-trung-thiet-bi-cntt-dot-1-nam-201Đoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Giao bổ sung Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Trung ương (vốn trong nước) giai đoạn 2021-2025Giao bổ sung Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Trung ương (vốn trong nước) giai đoạn 2021-2025

TTĐT - ​​UBND tỉnh giao bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương (vốn trong nước) là 1.639,79 tỷ đồng cho dự án Nạo vét, gia cố Suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai.​

3/15/2022 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết875-giao-bo-sung-ke-hoach-dau-tu-cong-nguon-von-ngan-sach-trung-uong-von-trong-nuoc-giai-doan-2021-202Đoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Các dự án triển khai trong giai đoạn 2016-2020Các dự án triển khai trong giai đoạn 2016-2020
4/24/2017 4:00 PMĐã ban hànhTài liệuXem chi tiết473-cac-du-an-trien-khai-trong-giai-doan-2016-202Ban Biên tập
0.00
121,000
0.00
121000
Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án BOT Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án BOT Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13

TTĐT - ​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án BOT Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, Kỳ họp thứ ba thông qua ngày 08/12/2021 và có hiệu lực kể từ ngày 10/12/2021. Đồng thời, bãi bỏ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 03/4/2019 của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 13 theo hình thức đối tác công tư (PPP).​

Cụ thể, bổ sung mục tiêu đầu tư là cải tạo, mở rộng Quốc lộ 13 sẽ tiếp tục tạo ra "bộ khung kỹ thuật" để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương và nhằm đáp ứng 2 mục tiêu lớn là giải tỏa áp lực giao thông trên tuyến, chuẩn bị cho kế hoạch phát triển đô thị về lâu dài bằng giải pháp nâng tầng, định hình trục giao thông huyết mạch, tiếp tục thu hút đầu tư cho giai đoạn phát triển mới góp phần xây dựng Bình Dương trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, một trong những đô thị phát triển của vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, có sức lan tỏa lớn, có tác động mạnh đến các tỉnh lân cận và vùng xung quanh.

Dự kiến quy mô bổ sung: Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 13 từ cổng chào Vĩnh Phú (Km1+315) đến điểm giao với đường Lê Hồng Phong (Km15+018,28) mở rộng về bên phải 02 làn xe (sau khi mở rộng là 8 làn xe), đầu tư vỉa hè, cây xanh thoát nước đồng bộ; đầu tư cầu vượt qua các giao lộ ngã tư Bình Hòa và Hữu Nghị, quy mô 4 làn xe, các nút giao khác nghiên cứu mở rộng để tăng khả năng thông hành; đầu tư hệ thống thoát nước dọc kết hợp chiếu sáng hai bên đường đoạn từ Bến Cát đến Bàu Bàng (cầu Tham Rớt), gồm các đoạn: Cải tạo mở rộng từ cổng chào Vĩnh Phú đến cầu Ông Bố; cải tạo mở rộng đoạn từ cầu Ông Bố đến nút giao Hữu Nghị (bao gồm cầu vượt qua các giao lộ ngã tư Bình Hòa và Hữu Nghị); cải tạo mở rộng đoạn từ nút Tự Do đến ngã tư Lê Hồng Phong; cầu vượt ngã tư Hòa Lân; hệ thống thoát nước; hệ thống chiếu sáng, cấp nguồn chiếu sáng; bổ sung nút giao thông Phước Kiến và đoạn từ nút Hữu Nghị đến nút Tự Do.

Địa điểm đầu tư: TP. Thuận An, TP. Thủ Dầu Một, TX. Bến Cát, huyện Bàu Bàng.

Dự kiến thời gian thực hiện phần bổ sung: Năm 2021 - 2023 (có thể thay đổi theo tiến độ của dự án giải phóng mặt bằng).

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất khoảng 19,4 ha.

Dự kiến loại hợp đồng dự án PPP: Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT).

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự kiến phần bổ sung là 1.367 tỷ đồng. Chi phí giải phóng mặt bằng được thực hiện ở dự án sử dụng ngân sách tỉnh, không tính vào tổng mức đầu tư. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư phần bổ sung: 20% vốn doanh nghiệp và 80% vốn vay ngân hàng. Không có vốn nhà nước trong dự án.

Dự kiến khung giá thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu thự​c hiện theo các quy định tại Điều 82 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và sẽ được cơ quan chuyên môn về tài chính có ý kiến cụ thể ở các bước. 

Tên nhà đầu tư đề xuất dự án: Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC).

UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết 49/NQ-HĐND


12/21/2021 8:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết793-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-du-an-bot-nang-cap-mo-rong-quoc-lo-1Đoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Kế hoạch đầu tư công năm 2021Kế hoạch đầu tư công năm 2021

TTĐT - ​UBND giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2021.

​Theo đó, giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2021 là 9.156 tỷ 590 triệu đồng. Trong đó vốn ngân sách Trung ương là 452 tỷ 090 triệu đồng, vốn trong cân đối ngân sách địa phương 8.704 tỷ 500 triệu đồng (bao gồm vốn cân đối theo tiêu chí là 3.966 tỷ 160 triệu đồng, vốn từ nguồn thu sử dụng đất 2.913 tỷ 840 triệu đồng, vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết 1.620 tỷ đồng, bội chi ngân sách địa phương là 204 tỷ 500 triệu đồng).

Tải về Quyết định ​​​

1/4/2021 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết856-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-202Đoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2018Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2018

​TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định​ về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2018.

Theo đó, giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2018 là 7.989 tỷ 534 triệu đồng. Trong đó: Vốn ngân sách Trung ương là 978 tỷ 578 triệu đồng; vốn trong cân đối ngân sách địa phương là 7.010 tỷ956 triệu đồng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ 30/7/2018 và thay thế Quyết định số 3609/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2018.

8/10/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết77-ke-hoach-dieu-chinh-dau-tu-cong-nam-201Ban Biên tập
0.00
121,000
0.00
121000
Dự án cải thiện môi trường nước tỉnh Bình DươngDự án cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương

TTĐT - B​an Quản lý dự án chuyên ngành nước thải tỉnh​ Bình Dương công khai các tài liệu về an toàn môi trường và xã hội của Dự án cải thiện môi trường nước tỉnh​ Bình Dương.

​Dự án cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương được UBND tỉnh giao cho Ban Quản lý dự án chuyên ngành nước thải tỉnh làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng ngân sách tỉnh.

Mục tiêu phát triển dự án: Tăng cường khả năng tiếp cận của người dân với các dịch vụ cải thiện chất lượng nước thải; giảm thiểu ô nhiễm môi trường do nước thải đô thị gây ra tại một số khu vực thuộc Nam Bình Dương.

Địa điểm thực hiện dự án: TX. Tân Uyên, TP. Thuận An, TP. Dĩ An.

Nhóm dự án và loại, cấp công trình: Dự án thuộc nhóm A, công trình hạ tầng kỹ thuật cấp 1.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 7.240 tỷ 681 triệu 972 ngàn đồng, tương đương 311 triệu 830 ngàn đô la Mỹ. Trong đó vốn vay Ngân hàng Thế giới là 5.454 tỷ 825 triệu 309 ngàn đồng, chiếm 75,34% tổng mức đầu tư bao gồm các chi phí đầu tư xây lắp, tư vấn giám sát thi công và kiểm toán trước thuế. Vốn đối ứng của tỉnh là 1.785 tỷ 856 triệu 663 ngàn đồng, chiếm 24,66% tổng mức đầu tư bao gồm các chi phí thuế, chi phí ban quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi phí khác, chi phí giải phóng mặt bằng, rà soát bom mìn, phí trả trước, phí cam kết, lãi vay trong quá trình thi công.

Thời gian thực hiện: 

- Chuẩn bị dự án: 2019-2020.

- Thực hiện dự án: Từ tháng 3/2021 đến tháng 3/2027.

Các hoạt động của dự án được chia làm hai hợp phần:

- Hợp phần 1: Phát triển cơ sở hạ tầng thoát nước thải, gồm:

+ Xây dựng mạng lưới thu gom nước thải sinh hoạt và các trạm bơm nâng cho TX. Tân Uyên, TP. Thuận An, TP. Dĩ An để tăng độ bao phủ cho khoảng 54.000 hộ gia đình.

+ Xây dựng nhà máy xử lý nước thải với công suất giai đoạn 1 là 20.000m3/ngày cho TX. Tân Uyên bao gồm cải tạo kênh mở thoát nước cho tuyến hạ lưu Suối Tre bên cạnh nhà máy xử lý nước thải ở TX. Tân Uyên, với chiều dài tuyến khoảng 1.300m để đảm bảo tiếp nhận được nước thải sau xử lý và tiêu thoát nước mưa cho lưu vực hiện hữu; nâng cấp công suất của các nhà máy xử lý nước thải hiện tại của TP. Thuận An và TP. Dĩ An với công suất xử lý bổ sung 20.000 m3/ngày cho TP. Thuận An và công suất xử lý bổ sung 20.000 m3/ngày cho TP. Dĩ An.

- Hợp phần 2: Hỗ trợ triển khai, phát triển năng lực và thể chế

+ Tiểu hợp phần 2A: Lập định hướng quản lý nước thải cho tỉnh Bình Dương; 

+ Tiểu hợp phần 2B: Hỗ trợ triển khai dự án;

+ Tiểu hợp phần 2C: Giải phóng mặt bằng, thu hồi đất và bồi thường.

​Hiện tại, dự án đã được Ngân hàng Thế giới thẩm định, trong đó có các tài liệu về an toàn môi trường và xã hội, theo quy định của Ngân hàng Thế giới cần phải được công khai gồm: Kế hoạch cam kết môi trường và xã hội (ESCP); Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA); Quy chế quản lý lao động (LMP); Kế hoạch tái định cư (RAP); Kế hoạch tham vấn cộng đồng.

Tài liệu​ 

4/2/2021 12:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết413-du-an-cai-thien-moi-truong-nuoc-tinh-binh-duonĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2019Giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2019

​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2019. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.

Theo đó, giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2019 là 8.177 tỷ 970 triệu. Trong đó: Vốn ngân sách Trung ương là 677 tỷ 970 triệu đồng, bao gồm vốn ODA là 643 tỷ 80 triệu đồng và vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu là 34 tỷ 890 triệu đồng; vốn trong cân đối ngân sách địa phương là 7.500 tỷ đồng bao gồm vốn đầu tư theo tiêu chí định mức là 4.713 tỷ 912 triệu đồng, vốn từ nguồn thu sử dụng đất là 1.381 tỷ 88 triệu đồng, vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết là 1.405 tỷ đồng. 

Tải về Quyết định ​​

12/20/2018 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết561-giao-chi-tieu-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-201Đoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Công tác đầu tư công năm 2017Công tác đầu tư công năm 2017
UBND tỉnh vừa ban hành Báo cáo tổng kết công tác đầu tư công năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017​.​
Tải về Báo cáo 51/BC-UBND.
4/10/2017 11:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết709-cong-tac-dau-tu-cong-nam-201Ban Biên tập
0.00
121,000
0.00
121000
Điều chỉnh một số nội dung Quyết định 2531/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 về giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn 2016-2020 (lần 2).   Điều chỉnh một số nội dung Quyết định 2531/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 về giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn 2016-2020 (lần 2).  

​UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh một số nội dung Quyết định 2531/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 về giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn 2016-2020 (lần 2).

 
12/27/2019 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết376-dieu-chinh-mot-so-noi-dung-quyet-dinh-2531-qd-ubnd-ngay-30-8-2019-ve-giao-chi-tieu-ke-hoach-dieu-chinh-dau-tu-cong-trung-han-2016-2020-lan-2Đoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2019 nguồn vốn nước ngoài (ODA) thuộc vốn Ngân sách Trung ương Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2019 nguồn vốn nước ngoài (ODA) thuộc vốn Ngân sách Trung ương

​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc​ điều chỉnh ​Kế hoạch đầu tư công năm 2019 nguồn vốn nước ngoài (ODA) thuộc vốn Ngân sách Trung ương .

3/20/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết482-dieu-chinh-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2019-nguon-von-nuoc-ngoai-oda-thuoc-von-ngan-sach-trung-uongĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Mời thầu gói dịch vụ Thuê hệ thống tiếp nhận và giải đáp thông tin cho người dân, tổ chức và doanh nghiệpNewMời thầu gói dịch vụ Thuê hệ thống tiếp nhận và giải đáp thông tin cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp

TTĐT - ​Sở Thông tin và Truyền thông thông báo các đơn vị chào giá dịch vụ "Thuê hệ thống tiếp nhận và giải đáp thông tin cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022-2025".

Bảng chào giá bao gồm toàn bộ dịch vụ liên quan và các chi phí phát sinh khác (giá chào hàng bằng VNĐ, bao gồm thuế, chi phí triển khai).

Địa điểm nhận hồ sơ: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương, Tầng 14, Tháp A, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một.

Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất: Trước 16 giờ 00 phút ngày 10/10/2022.

Mọi thắc mắc liên hệ ông Võ Tấn Thành – Chánh Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông, số điện thoại 0979301777.

Danh mục hàng hóa và yêu cầu chức năng:

I. Phạm vi yêu cầu

STTHạng mụcĐơn vị tínhSố lượngThời gian thuê
1​Thuê dịch vụ Hệ thống 1022  03 năm
1.1Thuê thiết bị phần cứngGói1
1.2Thuê hệ thống phần mềmGói1
1.3Thuê hệ thống tổng đàiGói1
1.4Thuê kênh gọi đồng thờiGói1
1.5Thuê dịch vụ vận hành Hệ thống 1022, Cổng thông tin 1022Gói1
1.6Thuê bảo trì dịch vụGói1
2Thuê trang thiết bị văn phòngGói1
3Cước phát sinh gọi raGói1
4Chuyển dữ liệu từ hệ thống hiện có sang hệ thống mớiGói1

II. Hạng mục

1. Thuê dịch vụ Hệ thống 1022

1.1. Thuê thiết bị phần cứng

STTHạng mụcĐơn vị tínhSố lượng
Thuê thiết bị phần cứngGói1
1

Thuê máy chủ vật lý thế hệ mới

Cấu hình tối thiểu:

- Processors:  2 x CPU 8 cores, 2,1GHz

- Memory: 8 x 32GB

- Hard Drives: 8 x 2.4TB 10K

- Form Factor: Rack 2U

Bộ2
2

Thuê thiết bị tường lửa

Cấu hình tối thiểu

- Firewall Throughput: 8 Gbps

- VPN Throughput: 6 Gbps

- Antivirus Throughput: 160 Mbps

- IPS Throughput: 800 Mbps

- 10 x 10/100/1000 port

Bộ1

1.2. Thuê hệ thống phần mềm

STTHạng mụcĐơn vị tínhSố lượng
Thuê hệ thống phấn mềmGói1
1Phần mềm quản trị tập trung CMRPhần mềm1
2Cổng thông tin 1022Phần mềm1

1.2.1. Yêu cầu chức năng

STTYêu cầu chức năng của phần mềm Quản trị tập trung CMR
​​1​      Tích hợp với hệ thống tổng đài
Tích hợp với hệ thống tổng đài, cho phép tiếp nhận, xử lý cuộc gọi ngay trên phần mềm
Cấu hình tập trung tất cả kênh tương tác như: thoại, SMS, email, chat, mạng xã hội
Quản lý danh bạ nhân viên tổng đài
​​2​      Quản lý tài khoản người dùng
Quản lý thông tin tài khoản của người dùng
Đăng nhập/đăng xuất
Quản lý phân quyền tài khoản của người dùng
         ​​​​​3​      ​        Quản lý thông tin người dân, doanh nghiệp, tổ chức gọi vào hệ thống
Hiển thị thông tin của người liên hệ gọi vào nếu đã tương tác, nếu chưa có thì sẽ cập nhật thông tin
Hiển thị vị trí người dân, doanh nghiệp trên bản đồ theo địa chỉ
Hiển thị lịch sử các cuộc gọi trước đây (thời điểm gọi, người tiếp nhận cuộc gọi, file ghi âm cuộc gọi)
Hiển thị lịch sử các phiếu yêu cầu đã được tạo cho người dân, doanh nghiệp (xem chi tiết từng phiếu yêu cầu)
Hiển thị lịch sử liên hệ của người dân, doanh nghiệp trên hệ thống
Tìm kiếm thông tin người dân, doanh nghiệp khi số điện thoại gọi vào chưa có trên hệ thống.
Đánh dấu người dân, doanh nghiệp có những thông tin cần lưu ý.
                 ​​​4        Quản lý cuộc gọi tra cứu thông tin
Phân loại phiếu yêu cầu là dạng hỏi thông tin
Phân loại kênh tiếp nhận (điện thoại, email, thư tay, mạng xã hội, …)
Tìm kiếm trên kho dữ liệu những câu hỏi thường gặp
Hỗ trợ đánh dấu các nội dung các nội dung người dân cần hỏi để thống kê, báo cáo sau này
                ​​​​​​​​​​​​5​                          Quản lý cuộc gọi phản ánh khiếu nại, phản ánh
Phân loại khiếu nại, phản ánh
Phân loại kênh tiếp nhận khiếu nại, phản ánh (điện thoại, email, thư tay, mạng xã hội, …)
Chọn cấp độ khiếu nại, phản ánh (tương ứng với thời gian cần xử lý)
Lựa chọn đơn vị liên quan đến quá trình xử lý khiếu nại, phản ánh
Lựa chọn đơn vị liên quan đến khiếu nại, phản ánh (nếu có)
Ghi nhận nội dung khiếu nại, phản ánh
Tự động gửi email cho các đơn vị/cá nhân liên quan khi phiếu yêu cầu được tạo
Tự động gửi email nhắc nhở các đơn vị/cá nhân liên quan khi thời gian xử lý đã quá hạn (có thể nhắc nhở nhiều lần)
Theo dõi trạng thái tất cả những phiếu yêu cầu chưa được xử lý xong (màn hình theo dõi trong thời gian thực, có thể đánh dấu các phiếu yêu cầu bị trễ hạn)
Tự động cập nhật nội dung và trạng thái phiếu yêu cầu khi người xử lý phản hồi
Ghi nhận đầy đủ lịch sử xử lý của phiếu yêu cầu
Ghi nhận đầy đủ nội dung trao đổi qua lại
Xem chi tiết quy trình xử lý phiếu yêu cầu (trạng thái, hoạt động, đối tượng liên quan)
  ​​​​​​6​               Quản lý cuộc gọi cấp cứu 115
Phân loại cuộc gọi cấp cứu 115
Ghi nhận thông tin của người dân
Hiển thị vị trí các xe cấp cứu có thiết bị định vị
Tìm kiếm xe cấp cứu gần khu vực
Chuyển yêu cầu cho xe cấp cứu
Tự động cập nhật nội dung và trạng thái phiếu yêu cầu khi người xử lý phản hồi
Ghi nhận đầy đủ lịch sử xử lý của phiếu yêu cầu
Ghi nhận đầy đủ nội dung trao đổi qua lại
7Quản lý các số điện thoại quấy phá
 Đưa số điện thoại vào danh sách đen
 Ghi chú thông tin quấy phá
 Gỡ số điện thoại khỏi danh sách đen
8Quản lý cuộc gọi nhỡ
 Hiển thị màn hình theo dõi các cuộc gọi nhỡ (thời điểm gọi gần nhất, số lần gọi nhỡ, có ai gọi lại hay chưa)
 Hỗ trợ phím tắt để gọi lại ngay trên hệ thống
 Hệ thống tự động hiển thị thông tin của số gọi nhỡ khi thực hiện gọi lại
9Quản lý hộp thư thoại (voicemail)
 Định tuyến cuộc gọi vào voicemail khi toàn bộ tổng đài viên đều bận
 Quản lý voicemail như: xem lại thông tin cuộc gọi, nghe lại file ghi âm
 Hỗ trợ phím tắt để gọi lại ngay trên hệ thống
 Tự động xóa số điện thoại khỏi danh sách khi đã có người gọi lại
10Kết nối mạng xã hội như Facebook, Zalo
 Truy xuất toàn bộ nội dung chat trên các ứng dụng
 Chat trực tiếp trên phần mềm
11Tích hợp hệ thống chat trên website vào phần mềm
 Tích hợp chat vào website của hệ thống
 Chat trực tiếp với người dân, doanh nghiệp
 Ghi nhận nội dung chat
 Tích hợp nội dung chat vào phiếu yêu cầu
12Nhân viên tạm nghỉ
 Chuyển chế độ DND ngay trên phần mềm (cuộc gọi sẽ không đổ vào line của nhân viên tạm nghỉ)
 Phân loại lý do tạm ngưng (họp, ăn trưa, huấn luyện, …)
13Quản lý các thông tin cơ bản
 Quản lý thông tin, nội dung cho từng Sở Ban Ngành
 Quản lý danh sách các câu hỏi thường gặp (FAQ).
14Khảo sát mức độ hài lòng sau khi đã xử lý phiếu yêu cầu
 Hệ thống tự động gọi ra cho người dân và doanh nghiệp dựa theo thông tin trên kết quả xử lý phiếu yêu cầu và ghi nhận lại kết quả trên phần mềm bằng cách nhấn phím số
 Hệ thống tự động gửi thông báo để tổng đài viên trực tiếp gọi ra cho người dân khi có đánh giá không hài lòng về kết quả xử lý
 Thống kê, báo cáo đánh giá kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp
15Nhắn tin SMS
 Gửi tin nhắn SMS phiếu yêu cầu đã tạo và cập nhật kết quả sau khi xử lý xong
16​Xử lý phiếu yêu cầu trên website, thiết bị di động
 Quản lý và xử lý phiếu yêu cầu trên website, thiết bị di động
 Người xử lý phản hồi kết quả xử lý phiếu yêu cầu cho người liên quan
 Các bên ghi nhận thông tin hình ảnh đồng bộ về hệ thống
 Thông báo khi có cập nhật trên phiếu yêu cầu
 Xem chi tiết quy trình xử lý phiếu yêu cầu (trạng thái, hoạt động, đối tượng liên quan)
17Kết nối với các hệ thống thông tin khác
 Kết nối hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh Bình Dương
 Tìm kiếm thông tin và sử dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp

Tích hợp bản đồ của tỉnh Bình Dương để hiển thị thông tin thống kê phiếu yêu cầu trên bản đồ giám sát của callcenter
18Đánh giá hoạt động của từng nhân viên
 Thống kê, báo cáo thời gian xử lý từng cuộc gọi (thời gian lấy thông tin từ người dân, doanh nghiệp, số lượng cuộc gọi đã trả lời, tốc độ bắt máy, tổng thời gian ngưng nhận cuộc gọi, …)
 Thống kê, báo cáo phiếu yêu cầu đã xử lý (số lượng, thời gian, mức độ nghiêm trọng, số lượng ticket trễ hạn …)

Tìm kiếm, tra cứu
 Tìm kiếm thông tin phiếu yêu cầu bằng thông tin người phản ánh, kiến nghị: số điện thoại, họ tên, địa chỉ, …
 Tìm kiếm thông tin phiếu yêu cầu bằng các thông tin của phiếu như: mã phiếu cầu, trích yếu nội dung phiếu, ngày phản ánh, …
19Thống kê, báo cáo
 Thống kê phiếu yêu cầu theo loại phiếu yêu cầu
 Thống kê phiếu yêu cầu theo lĩnh vực
 Thống kê phiếu yêu cầu theo đơn vị xử lý
 Thống kê phiếu yêu cầu theo thời gian xử lý
 Thống kê phiếu yêu cầu theo tình trạng xử lý
 Thống kê phiếu yêu cầu đúng hẹn, trễ hẹn
 Thống kê phiếu yêu cầu được người dân đánh giá hài lòng/không hài lòng
20​Kết nối với các hệ thống thông tin khác
 Kết nối dữ liệu trung tâm điều hành tỉnh (IOC)
 Liên thông kết nối với trục dữ liệu LGSP (Local Government Service Platform) của Tỉnh
Cổng thông tin 1022
IChức năng dành cho biên tập viên
1Đăng nhập/đăng xuất
2Quản lý thông tin tài khoản
3Dự thảo nội dung tin bài
4Trình duyệt nội dung tin bài
5Duyệt nội dung tin bài
6Quản lý tin bài trong từng chuyên mục
7Quản lý banner của Cổng thông tin
8Đồng bộ nội dung phiếu yêu cầu từ phần mềm quản trị tập trung
IIChức năng dành cho người dân
1Đăng nhập/đăng xuất hệ thống
2Đăng ký tài khoản (xác thực bằng tài khoản dịch vụ công)
3Xem nội dung chi tiết của tin bài
4Gửi yêu cầu, phản ánh, kiến nghị
5Gửi góp ý hiến kế cho chính quyền
6Tìm kiếm các khiếu nại, phản ánh theo nhiều tiêu chí như lĩnh vực, địa bàn, đơn vị xử lý, thời gian, …
7Hiển thị tất cả phiếu yêu cầu của người dân doanh nghiệp lên cổng thông tin, theo số phiếu yêu cầu người dân, doanh nghiệp đã khởi tạo, theo từng lĩnh vực và khu vực
8Hiển thị các phản ánh hiện trường trực tiếp trên bản đồ và cho phép lọc theo lĩnh vực, địa bàn, tình trạng xử lý, …
9Thống kê số lượng người dùng/ tài khoản truy cập, xem bản tin, đăng ký
10Cho phép người dân đánh giá phiếu yêu cầu/bản tin (đánh giá theo số sao, like)
11Hướng dẫn sử dụng, các câu hỏi thường gặp (Hướng dẫn đăng phản ánh, tìm kiếm thông tin, để lại đánh giá, cài đặt ứng dụng …)
13Link tải các ứng dụng cho người dân (1022DB, Bình Dương SmartCity ...)
14Link thông tin liên hệ các kênh khác của trung tâm 1022 (call, chat, zalo, facebook, email …)

1.2.2. Các yêu cầu phi chức năng

a) Yêu cầu về thời gian

Đảm bảo hệ thống có thời gian phản hồi trung bình dưới 2,5 giây (thời gian phản hồi được tính từ khi người dùng gửi yêu cầu đáp ứng tới hệ thống cho đến khi nhận được dữ liệu phản hồi từ hệ thống).

Đảm bảo hệ thống có thời gian phản hồi chậm nhất dưới 30 giây (bao gồm cả các trường hợp thực hiện chức năng báo cáo, thống kê).

b) Yêu cầu tài nguyên sử dụng

Đảm bảo hiệu suất làm việc trung bình của CPU trên máy chủ dữ liệu ≤ 80%

Đảm bảo hiệu suất làm việc trung bình của CPU trên máy chủ ứng dụng ≤ 80%

c) Yêu cầu truy cập đồng thời

Đảm bảo hệ thống có khả năng đáp ứng ít nhất 1000 truy cập đồng thời.

Đảm bảo đáp ứng số người sử dụng hoạt động đồng thời ít nhất 500 người dùng.

d) Yêu cầu về tương thích

Hệ thống phải cung cấp các dữ liệu đặc tả để hỗ trợ tìm kiếm, trao đổi và chia sẻ thông tin, bảo đảm khả năng liên kết, tích hợp với các dịch vụ bên thứ 3.

đ) Yêu cầu về giao diện

Giao diện người sử dụng: Giao diện có khả năng hiển thị tốt trên nhiều loại thiết bị khác nhau (Responsive) như máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng…;

Khả năng truy cập, khai thác:

+ Cổng thông tin 1022 có thể được sử dụng dễ dàng, thân thiện với nhiều loại đối tượng khác nhau không phân biệt độ tuổi, trình độ CNTT…;

+ Phần mềm Quản lý tập trung có thể được sử dụng thành thạo sau tối đa là 08 giờ (yêu cầu người sử dụng có trình độ tin học văn phòng cơ bản trở lên);

Tương thích với các trình duyệt thông dụng hiện nay: Chrome, Internet Explorer, Firefox, Cốc Cốc…

Hỗ trợ hiển thị tiếng Việt theo chuẩn Unicode.

Tuân thủ các quy định về chuẩn nội dung web, các định dạng văn bản, các định dạng hình ảnh theo Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT.

Các nội dung diễn tả thời gian được hiển thị theo định dạng thông dụng (DD/MM/YYYY đối với định dạng thể hiện ngày, tháng, năm và hh:mm:ss đối với định dạng thể hiện giờ, phút, giây)

Có tín hiệu thể hiện trạng thái hệ thống đang xử lý thông tin. Tín hiệu này phải được sử dụng thống nhất trong toàn bộ màn hình xử lý của Hệ thống (tín hiệu có thể là hình quay tròn, đồng hồ cát...)

e) Yêu cầu về tính tin cậy

Sẵn sàng: Khả năng hệ thống hoạt động ở trạng thái bình thường phải đạt mức 99,5% theo năm, trong đó không kể thời gian bảo trì theo kế hoạch định trước; thời gian không sẵn sàng của hệ thống phải nhỏ hơn 1 giờ/1 tháng không tính thời gian bảo trì hệ thống;

Khả năng chịu lỗi:

+Hệ thống phải đảm bảo không có các lỗi lỗi tràn số, vòng lặp vô hạn.

+ Đảm bảo kiểm tra dữ liệu đầu vào trước khi thực hiện tác vụ.

+ Các lỗi hệ thống đều phải được kiểm tra và thông báo cho người dùng, hệ thống vẫn tiếp tục vận hành sau khi thông báo lỗi, đảm bảo không có hiện tượng treo hệ thống khi có lỗi xảy ra.

+ Hệ thống đảm bảo hoạt động bình thường trong trường hợp một trong các máy chủ vật lý/máy chủ ứng dụng bị lỗi.

Khả năng phục hồi: Trong mọi trường hợp xảy ra sự cố (dữ liệu, máy chủ vật lý, máy chủ ứng dụng), thời gian cho phép để hệ thống phục hồi trạng thái hoạt động bình thường là 3 giờ; Thời gian cho phép giữa hai lần liên tiếp xảy ra sự cố tối thiểu là 6 tháng.

g) Yêu cầu về tính sẵn sàng với IPv6

Sẵn sàng hỗ trợ địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6, DNSSEC.

1.3. Thuê hệ thống tổng đài

STTYêu cầu tính năng của hệ thống tổng đài
1License cho tối thiểu 30 người dùng vận hành hệ thống;
2Đăng nhập đồng thời một số điện thoại trên nhiều thiết bị như máy tính, điện thoại, …;
3Có khả năng đáp ứng tối thiểu 50 cuộc gọi đồng thời tại một thời điểm, bao gồm cả cuộc gọi vào và gọi ra;
4Hỗ trợ kết nối tất cả các đầu số qua nhiều giao thức khác nhau (TDM E1/T1, SIP, H323, SS7, …);
5Hệ thống tổng đài có khả năng tự động định tuyến linh hoạt, tự động phân phối cuộc gọi xuống agent với nhiều thuật toán khác nhau. Có hàng đợi khi tất cả tổng đài viên đều bận máy;
6Cấu hình kịch bản theo yêu cầu: lời chào, hướng dẫn người dân, lời chào máy bận, …;
7Ghi âm tất cả cuộc gọi, lưu trữ, sao lưu theo yêu cầu;
8Truy xuất file ghi âm nhanh chóng tiện lợi;
9Cấu hình được hộp thư thoại cho cá nhân và nhóm;
10Có thể chuyển tiếp cuộc gọi trong nội bộ hoặc ra ngoài tổng đài;
11Chặn cuộc gọi quấy phá; Tạo danh sách đen các số điện thoại quấy phá;
12Có thể giám sát theo dõi trực tiếp, có thể tương tác nghe xen giúp cán bộ quản lý hỗ trợ tổng đài viên khi cần thiết;
13Có hệ thống báo cáo cuộc gọi chi tiết đầy đủ;
14Cho phép tìm kiếm, thống kê theo nhiều tiêu chí: Theo số điện thoại gọi đến, theo thời gian, theo ca trực, theo tổng đài viên, …
15​Kết nối với phần mềm quản trị tập trung CRM.

1.4. Thuê kênh gọi đồng thời

Thuê kênh gọi đồng thời cho tổng đài 1022 và tổng đài cấp cứu 115 (bao gồm cả gọi vào và gọi ra). Số kênh gọi đồng thời tối thiểu là 50 kênh.

1.5. Thuê dịch vụ vận hành hệ thống 1022, Cổng thông tin 1022

- Số lượng tối thiểu: 13 nhân sự (12 tổng đài viên và 01 nhân sự quản lý);

- Tổng đài viên: là các nhân sự có trách nhiệm tiếp nhận các yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, tổ chức liên hệ đến hệ thống 1022 qua các kênh kết nối; ghi nhận, phân loại thông tin; giải đáp hoặc chuyển cho các đơn vị phụ trách xử lý. Yêu cầu về năng lực của tổng đài viên:

+ Kinh nghiệm trong công việc tương tự: có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm;

+ Có các kỹ năng cần thiết của tổng đài viên như kỹ năng lắng nghe, khả năng tập trung và nhẫn nại, kỹ năng tìm kiếm thông tin, kỹ năng ứng xử;

+ Giọng nói dễ nghe, thân thiện và sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực.

- Nhân sự quản lý: có trách nhiệm quản lý toàn bộ công tác vận hành hệ thống 1022 như phân công ca trực, tổng hợp số liệu, báo cáo định kỳ và đột xuất cho chủ trì thuê hoặc đơn vị giám sát, đánh giá năng suất của từng tổng đài viên, ... Yêu cầu về kinh nghiệm trong công việc tương tự: Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm đối với vị trí tương tự;

- Thời gian làm việc:

+ Đối với tổng đài viên: làm việc theo phương thức 24/7 (3 ca, 4 kíp) bao gồm cả thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ, Tết;

+ Đối với nhân sự quản lý: Từ 8 giờ 00 đến 17 giờ 00, từ thứ hai đến thứ bảy.

1.6. Thuê bảo trì dịch vụ

Đơn vị cung cấp dịch vụ đảm bảo thực hiện tố​​i thiểu các công việc sau nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, không bị gián đoạn, đạt hiệu suất cao trong thời gian thuê:

STTCông việcYêu cầu về tuần suất thực hiện
1Sao lưu dữ liệu định kỳ hàng tuầnThực hiện định kỳ hàng tuần.
2Kiểm tra hạ tầng vận hành hệ thống định kỳ (bao gồm thiết bị phần cứng và các phần mềm đi kèm như bản quyền tường lửa)Thực hiện định kỳ hàng tháng.
3Kiểm tra, cập nhật các lỗ hỏng của phần mềm nềnThực hiện định kỳ hàng quý.
4Kiểm tra, cập nhật hệ điều hànhThực hiện định kỳ hàng quý.
5Xử lý các lỗi hạ tầng phát sinh trong quá trình vận hànhThực hiện định kỳ hàng tháng hoặc khi phát sinh lỗi.
6Xử lý các lỗi chức năng của hệ thống phần mềm phát sinh trong quá trình vận hànhThực hiện định kỳ hàng tháng hoặc khi phát sinh lỗi.
7Xử lý các lỗi CSDL của của hệ thống phần mềm phát sinh trong quá trình vận hànhThực hiện định kỳ hàng tháng hoặc khi phát sinh lỗi.
8Tinh chỉnh cơ sở dữ liệu để hệ thống các chức năng hoạt động nhanh, ổn địnhThực hiện định kỳ hàng tháng hoặc khi phát sinh lỗi.

2. Thuê trang thiết bị văn phòng

- Trụ sở làm việc sẽ đặt tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

- Trụ sở làm việc phải đảm bảo có diện tích tối thiểu 35 m2 và trang thiết bị phục vụ làm việc:

+ Máy tính làm việc, máy in, máy scan, IP Phone, tai nghe chống ồn…

+ Máy phát điện dự phòng, máy lạnh, hệ thống chiếu sáng, bàn ghế làm việc, ...

+ Hệ thống camera an ninh giám sát hoạt động trụ sở làm việc.

+ Hệ thống mạng LAN và đường truyền kết nối hệ thống mạng LAN của trụ sở làm việc với mạng Internet.

Dự kiến các hạng mục cần thuê:

STTHạng mụcĐơn vị tínhSố lượng
Thuê trang thiết bị văn phòngGói1
1Màn hình giám sát (55 inch)Bộ2
2Bộ máy vi tính (2 màn hình 23.5 inch + UPS)Bộ6
3Tai nghe + điện thoại bàn IPPhoneBộ6
4Bàn ghế cho nhân viênBộ6
5Tủ đựng đồ cá nhân + Tủ hồ sơ Bộ3
6Máy chấm công vân tay Bộ1
7Camera giám sátBộ1
8Máy in Bộ1
9Máy lạnh 2 ngựaBộ1
10Thiết bị PCCCBộ1
11Thiết bị modem WIFIBộ1
12Máy nước nóng lạnhBộ1
13Chi phí thuê trụ sởGói1
14Chi phí sinh hoạt gồm:  
ĐiệnGói1
Nước sinh hoạtGói1
Chi phí vệ sinhGói1
15Chi phí văn phòng phẩm (Giấy mực, dụng cụ …)Gói1
16Chi phí phát sinh văn phòng 03 năm (thay thế hỏng hóc …)Gói1

3. Chi phí cước gọi ra

Dùng để gọi ra liên hệ và khảo sát mức độ hài lòng của người dân trong 03 năm bao gồm cuộc gọi cho trung tâm 1022 và cuộc gọi cho trung tâm điều phối cấp cứu 115.

Dự kiến mỗi tháng thực hiện 2.000 cuộc gọi, mỗi cuộc gọi trung bình 02 phút.

4. Chuyển dữ liệu từ hệ thống hiện có sang hệ thống mới

Đơn vị cung cấp dịch vụ có trách nhiệm phối hợp với chủ trì thuê thực hiện chuyển dữ liệu từ hệ thống 1022 hiện tại sang hệ thống mới. Dữ liệu sau khi chuyển đến hệ thống mới phải đảm bảo tương thích với hệ thống và sử dụng tốt trực tiếp trên hệ thống trong các công tác như tra cứu, báo cáo, thống kê.

Các dữ liệu cần chuyển đổi:

- Cơ sở dữ liệu database xuất ra từ hệ thống vận hành Trung tâm 1022, bao gồm các dữ liệu thông tin về Log cuộc gọi, tin nhắn, chat, phiếu yêu cầu, nội dung tương tác và thông tin người dân đã liên hệ, tương tác với Trung tâm 1022 trong 03 năm thuê dịch vụ

- Dữ liệu file ghi âm tất cả cuộc gọi đã diễn ra trên hệ thống bao gồm cuộc gọi vào và gọi ra của Trung tâm 1022

- Bộ câu hỏi thường gặp và câu trả lời cho từng câu hỏi.

Yêu cầu về khối lượng chuyển đổi: đạt 100% khối lượng dữ liệu chủ trì thuê bàn giao.

Yêu cầu về độ chính xác của dữ liệu chuyển đổi: đạt 100% so với dữ liệu trên hệ thống hiện tại.​

10/6/2022 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtMời thầu, gói dịch vụ, Thuê, hệ thống, tiếp nhận, giải đáp, thông tin, người dân, tổ chức, doanh nghiệp768-moi-thau-goi-dich-vu-thue-he-thong-tiep-nhan-va-giai-dap-thong-tin-cho-nguoi-dan-to-chuc-va-doanh-nghieĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu thi công xây dựng số 3: Cống qua đường Ông Bố tại K2+508  Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu thi công xây dựng số 3: Cống qua đường Ông Bố tại K2+508 

TTĐT - Ban Quản lý dự án ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu thi công xây dựng số 3: Cống qua đường Ông Bố tại K2+508 thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước Bình Hòa.

​Theo đó, phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, gói thầu thi công xây dựng số 3: Cống qua đường Ông Bố tại K2+508 thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước Bình Hòa gồm 01 nhà thầu là Công ty TNHH Xây dựng  và cầu đường Anh Tuấn (đạt 82,80/100 điểm).

Căn cứ Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, Phòng Kỹ thuật – Thẩm định, Công ty TNHH MTV thiết kế xây dựng Hà Đồ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Quyết định​ 

9/14/2021 5:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết232-phe-duyet-danh-sach-nha-thau-dap-ung-yeu-cau-ve-ky-thuat-cua-goi-thau-thi-cong-xay-dung-so-3-cong-qua-duong-ong-bo-tai-k2-508Đoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Kế hoạch đầu tư công năm 2018Kế hoạch đầu tư công năm 2018
2/28/2018 10:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết623-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-201Ban Biên tập
0.00
121,000
0.00
121000
Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2021Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2021

​TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2021.​

Theo đó, bổ sung vốn cho 15 dự án với tổng vốn bổ sung là 3.200 tỷ đồng và điều chuyển vốn 02 dự án; trong đó, có 06 dự án sử dụng vốn bổ sung từ nguồn cải cách tiền lương năm 202009 dự án sử dụng vốn bổ sung từ nguồn chưa giải ngân hết của Kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Đối với dự án sử dụng vốn nước ngoài: Sau khi Quốc hội khóa XV quyết định Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 sẽ phân bổ theo quy định và Hiệp định được ký kết.

Đồng thời, bổ sung vốn ngân sách Trung ương 31 tỷ 240 triệu đồng cho Dự án đường Mỹ Phước – Tân Vạn nối dài.

Tổng vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2021 điều chỉnh là 12.356 tỷ 590 triệu đồng.

Các dự án khác vẫn giữ nguyên theo Kế hoạch đầu tư công năm 2021 được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 3897/QĐ-UBND ngày 22/12/2020.

Quyết định 

Danh mục dự án​ 

4/22/2021 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết25-dieu-chinh-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-202Đoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách Trung ươngKế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách Trung ương

TTĐT - ​UBND tỉnh giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách Trung ương.

Theo đó, phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách Trung ương trong nước (đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại văn bản số 2185/TTg-KTTH ngày 21/12/2020) là 352.090 triệu đồng cho các dự án: Đường Mỹ Phước – Tân Vạn nối dài 31.240 triệu đồng (UBND thành phố Dĩ An làm chủ đầu tư)xây dựng đường Bắc Nam 310.770 triệu đồng (UBND thành phố Dĩ An làm chủ đầu tư); xây dựng đường từ cầu Tam Lập đến Đồng Phú thuộc tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng50.000 triệu đồng (chủ đầu tư là UBND huyện Phú Giáo).

Đối với phần vốn còn lại (260.080 triệu đồng) sẽ được phân bổ sau khi Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương cho dự án Nạo vét, gia cố Suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai.

Căn cứ chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách Trung ương trong nước được giao, UBND thành phố Dĩ An, UBND huyện Phú Giáo tổ chức thực hiện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quyết định 

12/27/2021 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết84-ke-hoach-dieu-chinh-dau-tu-cong-nam-2021-nguon-von-ngan-sach-trung-uonĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường phân khu ĐX144 (phường Tương Bình Hiệp, TP.Thủ Dầu Một)Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường phân khu ĐX144 (phường Tương Bình Hiệp, TP.Thủ Dầu Một)

TTĐT - ​​​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường phân khu ĐX144, phường Tương Bình Hiệp, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, Kỳ họp thứ tư (chuyên đề) thông qua ngày 25/4/2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

Theo đó, bổ sung quy mô đầu tư hạ tầng kỹ thuật phần thu hồi trong vùng phụ cận theo đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 4456/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND TP.Thủ Dầu Một với tổng mức đầu tư dự án 1.040 tỷ 800 triệu đồng.

Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ là 929 tỷ 400 triệu đồng; vốn ngân sách TP.Thủ Dầu Một là 111 tỷ 400 triệu đồng.

Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 30/11/2018 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công.

Nghị quyết 01/NQ-HĐND 

6/28/2022 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết931-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-du-an-nang-cap-mo-rong-duong-phan-khu-dx144-phuong-tuong-binh-hiep-tp-thu-dau-motĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2018 (lần 3)Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2018 (lần 3)

​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2018 (lần 3). Quyết định này thay thế Quyết định số 3146/QĐ-UBND ngày 06/11/2018 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2018 (lần 2).​

​Theo đó, giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2018 (lần 3) là 7.989 tỷ 534 triệu đồng. Trong đó: Vốn ngân sách Trung ương là 978 tỷ 578 triệu đồng; vốn trong cân đối ngân sách địa phương là 7.010 tỷ 956 triệu đồng. 

Quyết định ​​​​​

1/23/2019 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết306-ke-hoach-dieu-chinh-dau-tu-cong-nam-2018-lan-3Đoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Điều chỉnh nội bộ kế hoạch đầu tư công năm 2021Điều chỉnh nội bộ kế hoạch đầu tư công năm 2021

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh nội bộ Kế hoạch đầu tư công năm 2021 đối với 41 dự án.​

Các nội dung khác liên quan đến Kế hoạch đầu tư công năm 2021 tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 3897/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 và Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh.

Căn cứ chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh được giao, các đơn vị chủ đầu tư tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trong Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2021 tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh theo quy định.

Quyết định ​

9/2/2021 1:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết658-dieu-chinh-noi-bo-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-202Đoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Thông báo mời thầu các gói thầu của Dự án Mua sắm tập trung thiết bị CNTT đợt 1 năm 2018Thông báo mời thầu các gói thầu của Dự án Mua sắm tập trung thiết bị CNTT đợt 1 năm 2018
Sở Thông tin và Truyền thông thông báo mời thầu các gói thầu của Dự án “Mua sắm tập trung thiết bị công nghệ thông tin (CNTT) đợt 1 năm 2018”.

1. Gói thầu "Máy photocopy"


 Gói thầu "Máy photocopy" ​ ​
 Tên dự ánMu​a sắm tập trung thiết bị Công nghệ thông tin, đợt 1, năm 2018​​​
 Nguồn vốnKinh phí không thực hiện chế độ  tự chủ trong dự toán được giao năm 2018 của các cơ quan, đơn vị đăng ký mua sắm tập trung​​
 Bên mời thầuZ010964 - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
 Hình thức lựa chọn nhà thầuĐấu thầu rộng rãi ( Chỉ chọn nhà thầu trong nước )
  Thời gian bán HSMT từ25/5/2018 - 08:00Đến ngày 04/6/2018 - 09:00
 Địa điểm
  1. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương, tầng 14, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0274.3842999
  2. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương, số 36, Trịnh Hoài Đức, P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0274.3897558 (ext 119)
 Giá bán2.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu04/06/2018 - 09:30
 Hình thức đảm bảoThư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
 Phương thứcMột giai đoạn một túi hồ sơ
 Số tiền đảm bảo45.000.000 VND
 Số tiền bằng chữBốn mươi lăm triệu đồng
 Thời gian thực hiện hợp đồng
90 ngày

 

2. Gói thầu "Máy in, máy scan"


​ ​Gói thầu "Máy in, máy scan" ​ ​
 Tên dự ánMu​a sắm tập trung thiết bị Công nghệ thông tin, đợt 1, năm 2018
 Nguồn vốnKinh phí không thực hiện chế độ  tự chủ trong dự toán được giao năm 2018 của các cơ quan, đơn vị đăng ký mua sắm tập trung
 Bên mời thầuZ010964 - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
 Hình thức lựa chọn nhà thầuĐấu thầu rộng rãi ( Chỉ chọn nhà thầu trong nước )
  Thời gian bán HSMT từ25/5/2018 - 08:00Đến ngày 04/6/2018 -15:00
 Địa điểm
  1. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương, tầng 14, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0274.3842999
  2. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương, số 36, Trịnh Hoài Đức, P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0274.3897558 (ext 119)
 Giá bán2.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu04/06/2018 - 15:30
 Hình thức đảm bảoThư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
 Phương thứcMột giai đoạn một túi hồ sơ
 Số tiền đảm bảo40.000.000 VND
 Số tiền bằng chữBốn mươi triệu đồng
 Thời gian thực hiện hợp đồng
90 ngày3. Gói thầu "Bộ máy tính để bàn, thiết bị lưu điện, bàn máy tính, máy tính xách tay, máy tính bảng và máy chủ"


​ ​Gói thầu "Máy in, máy scan" ​ ​
 Tên dự ánMu​a sắm tập trung thiết bị Công nghệ thông tin, đợt 1, năm 2018
 Nguồn vốnKinh phí không thực hiện chế độ  tự chủ trong dự toán được giao năm 2018 của các cơ quan, đơn vị đăng ký mua sắm tập trung
 Bên mời thầuZ010964 - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
 Hình thức lựa chọn nhà thầuĐấu thầu rộng rãi ( Chỉ chọn nhà thầu trong nước )
  Thời gian bán HSMT từ24/5/2018 - 15:00Đến ngày 13/6/2018 -15:00
 Địa điểm
  1. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương, tầng 14, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0274.3842999
  2. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương, số 36, Trịnh Hoài Đức, P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0274.3897558 (ext 119)
 Giá bán2.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu13/6/2018 - 15:30
 Hình thức đảm bảoThư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
 Phương thứcMột giai đoạn hai túi hồ sơ
 Số tiền đảm bảo200.000.000 VND
 Số tiền bằng chữHai trăm triệu đồng
 Thời gian thực hiện hợp đồng
120 ngày


5/23/2018 9:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết826-thong-bao-moi-thau-cac-goi-thau-cua-du-an-mua-sam-tap-trung-thiet-bi-cntt-dot-1-nam-201Ban Biên tập
0.00
121,000
0.00
121000
Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 (lần 3)Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 (lần 3)

TTĐT - ​UBND tỉnh giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 (lần 3).​

​Theo đó, giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 (lần 3) là 46.169.854.000.000 đồng (Bốn mươi sáu ngàn một trăm sáu mươi chín tỷ, tám trăm năm mươi bốn triệu đồng). Trong đó: Vốn ngân sách cấp tỉnh là 28.619 tỷ 716 triệu đồng, bố trí cho 672 dự án; vốn bội chi ngân sách địa phương là 2.198 tỷ 600 triệu đồng, bố trí cho 02 dự án theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao; vốn ngân sách cấp huyện là 8.600 tỷ 841 triệu đồng cho 81 dự án; dự phòng chưa phân bổ là 2.519 tỷ 443 triệu đồng. Vốn ngân sách Trung ương là 4.231 tỷ 254 triệu đồng, phân bổ theo Quyết định của Trung ương giao.

Quyết định ​​​

8/14/2020 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết406-ke-hoach-dieu-chinh-dau-tu-cong-trung-han-2016-2020-lan-3Đoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
1 - 30Next