​​BDBD.png​​​​​Atlas Bình Dương.png

banner 1022-01.png

Banner Horasis 2019-x1.jpg

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế

TTĐT - Sáng 12-11, tại Trung tâm Hành chính tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh thực hiện giám sát một số sở, ngành về việc thực hiện Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 30/11/2018 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ các đối tượng khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Video
Ảnh
Audio
lqlq