Tin tức sự kiện
Thứ 2, Ngày 01/04/2019, 19:00
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 9 (bất thường) - HĐND tỉnh khoá IX
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/04/2019 | Đoan Trang

TTĐT - ​Chiều 01 - 4, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã họp thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 9 (bất thường) - HĐND tỉnh khoá IX. Ông Nguyễn Tầm Dương - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi họp.

​Tại buổi họp, các thành viên của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã thẩm tra 04 nội dung gồm: Bãi bỏ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND9 ngày 12/8/2016 của HĐND tỉnh về việc ủy quyền cho Thường trực HĐND tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh về đầu tư công; điều chỉnh Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 30/11/2018 của HĐND tỉnh Bình Dương về Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; quyết định, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 13 theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Theo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 28/NQ-HĐNĐ ngày 12/8/2016 của HĐND tỉnh về việc ủy quyền cho Thường trực HĐND tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh về đầu tư công là cần thiết và đúng thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 120/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, phê chuẩn điều chỉnh số liệu tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 theo văn bản số 1741/BTC-NSNN ngày 12/02/2019 của Bộ Tài chính yêu cầu điều chỉnh lại số liệu quyết toán ngân sách địa phương, tăng quyết toán thu, quyết toán chi năm 2017 là 8.000 triệu đồng.

Việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 13 theo hình thức đối tác công tư (PPP) được tách ra để trình HĐND dự thảo Nghị quyết riêng nên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị điều chỉnh tên dự thảo Nghị quyết thành dự thảo Nghị quyết về việc quyết định, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công.

Quốc lộ 13 là tuyến giao thông quan trọng. Việc cải tạo, mở rộng Quốc lộ 13 nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải tăng cao trên tuyến, giải tỏa áp lực giao thông, đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ mục tiêu phát triển đô thị Bình Dương. Hiện nay, trong điều kiện ngân sách nhà nước có hạn và nguồn vốn ODA ngày càng giảm, hình thức đầu tư đối tác công tư trong nước có vai trò quan trọng trong việc huy động vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng của tỉnh. Do đó, việc UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 13 theo hình thức đối tác công tư (PPP) là cần thiết và đúng thẩm quyền. Ban Kinh tế - Ngân sách kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cho phù hợp; chỉ đạo việc xây dựng và triển khai thực hiện Dự án giải phóng mặt bằng kịp thời, đáp ứng cho việc thực hiện dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 13.

Phát biểu tại buổi họp, ông Nguyễn Tầm Dương - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã thống nhất các nội dung thẩm tra, đồng thời tiếp thu các ý kiến của các thành viên để hoàn chỉnh các báo cáo thẩm tra trình Kỳ họp thứ 9 (bất thường) - HĐND tỉnh khoá IX.

Lượt người xem:  Views:   1414
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tin nổi bật( time )

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Email

Từ khóa

LuongCoSo

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

Tiền nhuận bút

Tin mới nhất

AverageRating0

RatingCount0

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức sự kiện