Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Hiệu lực văn bản
Số lượng tìm thấy : 398
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
16/2019/QĐ-UBND05/04/2019

​Ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
207/2019/QĐ-UBND05/04/2019

​Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
309/NQ-HĐND 03/04/2019

​Điều chỉnh Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

Văn bản đang có hiệu lực
 
408/NQ-HĐND03/04/2019

​Quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 13 theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Văn bản đang có hiệu lực
 
5 07/NQ-HĐND03/04/2019

​Quyết định và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công.

Văn bản đang có hiệu lực
 
6 06/NQ-HĐND03/04/2019

​Bãi bỏ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND9 ngày 12/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh về đầu tư công

Văn bản đang có hiệu lực
 
75/2019/QĐ-UBND18/03/2019

​Ban hành giá nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
84/2019/QĐ-UBND11/03/2019

​Ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
93/2019/QĐ-UBND18/02/2019

​Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
1002/2019/QĐ-UBND18/02/2019

​Quy định thời gian hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; quy mô diện tích và thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
111/2019/QĐ-UBND29/01/2019

​Ban hành Quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
1235/2018/QĐ-UBND21/12/2018

​Sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 

Văn bản đang có hiệu lực