Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Hiệu lực văn bản
Số lượng tìm thấy : 535
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
129/NQ-HĐND14/09/2021

​Giao UVBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh​

Văn bản đang có hiệu lực
 
228/NQ-HĐND14/09/2021

Về ​kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025​

Văn bản đang có hiệu lực
 
311/2021/NQ-HĐND14/09/2021

Về mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội và chính sách bảo trợ xã hội cho một số đối tượng đặc thù trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
409/2021/NQ-HĐND14/09/2021

Quy định về việc hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
508/2021/NQ-HĐND14/09/2021

​Chế độ hỗ trợ công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
607/2021/NQ-HĐND 14/09/2021

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây đầu dòng; giống, vườn giống cây lâm nghiệp.​

Văn bản đang có hiệu lực
706/2021/NQ-HĐND14/09/2021

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
815/2021/QĐ-UBND06/09/2021

​Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương​

Văn bản đang có hiệu lực
 
914/2021/QĐ-UBND06/09/2021

Về việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người nghèo, cận nghèo và người dân đang ở trọ trong khu vực thực hiện tăng cường giãn cách thuộc 15 phường trên địa bàn thành phố Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên để thực hiện phòng chống dịch Covid - 19.​​​​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
1013/2021/QĐ-UBND22/08/2021

​Về việc hễ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân thuộc 11 phường trên địa bàn thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên
để thực hiện phòng chống dịch Covid -19.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
1112/2021/QĐ-UBND14/08/2021

​Về việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang ở trọ​ trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Văn bản đang có hiệu lực
 
1203/2021/NQ-HĐND06/08/2021

Về chế độ hỗ trợ đối với Tổ Covid cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

Văn bản đang có hiệu lực