Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Hiệu lực văn bản
Số lượng tìm thấy : 414
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
130/2019/QĐ-UBND06/12/2019

​Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
229/2019/QĐ-UBND03/12/2019

​Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng và quản lý Cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
328/2019/QĐ-UBND03/12/2019

​Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
427/2019/QĐ-UBND21/11/2019

​Sửa đổi Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 68/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
526/2019/QĐ-UBND21/11/2019

​Bãi bỏ Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quy định hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
625/2019/QĐ-UBND21/11/2019

​Ban hành Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
724/2019/QĐ-UBND14/11/2019

​Ban hành Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
823/2019/QĐ-UBND06/11/2019

​Bãi bỏ Quyết định số 26/2009/QĐ–UBND ngày 24/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác thẩm tra, xác minh, tham mưu giải quyết đơn thư trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
922/2019/QĐ-UBND04/11/2019

​Quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
1021/2019/QĐ-UBND28/10/2019

​Bãi bỏ Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2012 quy định trình tự triển khai công tác bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa sử dụng vốn sự nghiệp giao thông đối với các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2013 về việc sửa đổi Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2012 quy định trình tự triển khai công tác bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa sử dụng vốn sự nghiệp giao thông đối với các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Văn bản đang có hiệu lực
 
1120/2019/QĐ-UBND24/10/2019

​Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
1219/2019/QĐ-UBND18/10/2019

​Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực