Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Hiệu lực văn bản
Số lượng tìm thấy : 401
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
116/2019/QĐ-UBND07/08/2019

​Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
2 17/2019/QĐ-UBND07/08/2019

​Sửa đổi Điều 5 Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh về việc Quy định chế độ hỗ trợ công tác giám định pháp y, tâm thần, kỹ thuật hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
315/2019/QĐ-UBND05/08/2019

​Bãi bỏ Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Dương và bãi bỏ một số Điều của Quy chế công nhận các da​nh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Dương.

Văn bản đang có hiệu lực
 
414/2019/QĐ-UBND05/08/2019

​Ban hành Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Văn bản đang có hiệu lực
 
57/2019/NQ-HĐND31/07/2019

​ Quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, nhân viên và học sinh, sinh viên ngành Giáo dục và Đào tạo, Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
609/2019/NQ-HĐND31/07/2019

​Quy định về mức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
708/2019/NQ-HĐND31/07/2019

​Quy định chế độ hỗ trợ đối với cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở các khu, ấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
806/2019/NQ-HĐND31/07/2019

​Quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức được giao nhiệm vụ thẩm tra, xác minh, tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
905/2019/NQ-HĐND31/07/2019

Ban hành Quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương​

Văn bản đang có hiệu lực
 
1004/2019/NQ-HĐND31/07/2019

​Bãi bỏ một số quy định trong các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến các xã còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
1103/2019/NQ-HĐND31/07/2019

Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc, mức chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước tại tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
1201/2019/NQ-HĐND31/07/2019

​Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017-2020

Văn bản đang có hiệu lực