Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Hiệu lực văn bản
Số lượng tìm thấy : 485
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
129/2020/QĐ-UBND26/11/2020

Ban hành Quy định Danh mục tài sản cố định đặc thù và Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
228/2020/QĐ-UBND11/11/2020

Về việc bãi bỏ Quyết định số 71/2009/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
327/2020/QĐ-UBND05/11/2020

Ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
426/2020/QĐ-UBND21/10/2020

Về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. ​

Văn bản đang có hiệu lực
 
5 25/2020/QĐ-UBND09/10/2020

Về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 03 năm 2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc quản lý, cấp phép khai thác đất san lấp khi cải tạo mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bình Dương​​.

Văn bản đang có hiệu lực
 
624/2020/QĐ-UBND23/09/2020

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
723/2020/QĐ-UBND17/09/2020

Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Dương.​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
804/2020/NQ-HĐND24/08/2020

​Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Văn bản đang có hiệu lực
 
922/2020/QĐ-UBND20/08/2020

Ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, công trình đê điều trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Văn bản đang có hiệu lực
 
1021/2020/QĐ-UBND18/08/2020

Ban hành quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Bình Dương​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
1120/2020/QĐ-UBND17/08/2020

Về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
12 19/2020/QĐ-UBND13/08/2020

Quy định Mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2030​​

Văn bản đang có hiệu lực