Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Hiệu lực văn bản
Số lượng tìm thấy : 745
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
116/2024/QĐ-UBND05/07/2024

Quyết định ​về việc quy định hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
215/2024/QĐ-UBND03/07/2024

​Sửa đổi khoản 13 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  Và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo  Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2023  của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương​

Văn bản đang có hiệu lực
 
314/2024/QĐ-UBND27/06/2024

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh

Văn bản đang có hiệu lực
 
413/2024/QD9-UBND26/06/2024

Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Bình Dương ban hành​

Văn bản đang có hiệu lực
 
512/2024/QĐ-UBND26/06/2024

​Quyết định Ban hành Quy định chc năng, nhiệm vụ, quyền hvà cơ cấu tổ chc ca Sở Giao thông vận tải tnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
612/2024/QĐ-UBND20/06/2024

Quyết định ban hành Quy định chc năng, nhiệm vụ, quyền hn​và cơ cấu tổ chc ca Sở Giao thông vận tải tnh Bình Dương​

Văn bản đang có hiệu lực
 
711/2024//QĐUBND10/06/2024

​Quyết định ban hành quy định phân cấp, phối hợp quản lý nhà nước về hành nghề Y, Dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
806/2024/NQ-HĐND07/06/2024

​Quyết định số 06/2024/QĐ-HĐND quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên; mức chi cho Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
905/2024/NQ-HĐND07/06/2024
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

Văn bản đang có hiệu lực
 
1003/2024/NQ-HĐND07/06/2024

Nghị quyết Quy định nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường và chính sách hỗ trợ cho người thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Văn bản đang có hiệu lực
 
1110/2024/QĐ-UBND20/05/2024

​Quyết định Quy định ngành đào tạo phù hợp với các chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
1209/2024/QĐ-UBND10/05/2024

​Quyết định Ban hành đơn giá hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

Văn bản đang có hiệu lực