Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Hiệu lực văn bản
Số lượng tìm thấy : 517
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
107/2021/QĐ-UBND04/06/2021

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ​​và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương​

Văn bản đang có hiệu lực
 
206/2021/QĐ-UBND31/05/2021

​Quy định khung giá để bán, cho thuê nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

Văn bản đang có hiệu lực
 
3 05 /2021/QĐ-UBND26/05/2021
Bãi bỏ Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị - nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 – 2020.Văn bản đang có hiệu lực
 
404/2021/QĐ-UBND29/04/2021

Bãi bỏ Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định, trình tự thực hiện việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
503/2021/QĐ-UBND05/04/2021

​Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong cơ quan Nhà nước của tỉnh Bình Dương​

Văn bản đang có hiệu lực
 
602/2021/QĐ-UBND26/03/2021

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương​

Văn bản đang có hiệu lực
 
702/2021/NQ-HĐND18/03/2021

Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 47/2015/NQ-HĐND8 ngày 11/12/2015 của HĐND  tỉnh về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020 và chính sách bảo lưu đối với các hộ mới thoát nghèo.

Văn bản đang có hiệu lực
 
801/2021/NQ-HĐND18/03/2021

Quy định về mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
901/2021/QĐ-UBND22/01/2021

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của ​Đội Dân phòng ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Văn bản đang có hiệu lực
 
10 37/2020/QĐ-UBND31/12/2020

Về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
1133/2020/QĐ-UBND22/12/2020

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021  trên địa bàn tỉnh Bình Dương​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
1231/2020/QĐ-UBND22/12/2020

​Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương ​

Văn bản đang có hiệu lực