Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Hiệu lực văn bản
Số lượng tìm thấy : 699
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
133/2023/QĐ-UBND25/09/2023

​Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Bình Dương.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
232/2023/QĐ-UBND21/09/2023

Bãi bỏ Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
331/2023/QĐ-UBND18/09/2023

​Ban hành Bộ đơn giá xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

Văn bản đang có hiệu lực
 
430/2023/QĐ-UBND18/09/2023

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương. ​

Văn bản đang có hiệu lực
 
529/2023/QĐ-UBND18/09/2023

​Ban hành Bộ đơn giá công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương​.

Văn bản đang có hiệu lực
 
628/2023/QĐ-UBND18/09/2023

​Ban hành Đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
727/2023/QĐ-UBND30/08/2023

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
826/2023/QĐ-UBND21/08/2023

Bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh Bình Dương.​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
925/2023/QĐ-UBND21/08/2023

​Ban hành quy định việc báo cáo, cung cấp thông tin và thời gian báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
1024/2023/QĐ-UBND10/08/2023

Sửa đổi điểm a, khoản 1, Điều 11 và các phụ lục kèm theo Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh Bình Dương.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
1112/2023/NQ-HĐND21/07/2023

Ban hành Quy định một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ công tác Y tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
12 11/2023/NQ-HĐND21/07/2023

Quy định nội dung chi, mức chi lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​​

Văn bản đang có hiệu lực