Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Từ khóa
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Hiệu lực văn bản
Số lượng tìm thấy : 587
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
118/2022/QĐ-UBND20/06/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương​.​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
217/2022/QĐ-UBND20/06/2022

Bãi bỏ toàn bộ quy định mức chi hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp từ năm 2018 đến năm 2020​.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
308/NQ-HĐND09/06/2022

Về Đồ án Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore III tại phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên

và xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
416/2022/QĐ-UBND20/05/2022

​Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bình Dương.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
514/2022/QĐ-UBND11/05/2022

​Bãi bỏ Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND​ tỉnh Bình Dương về việc quy định tiêu chí đánh giá, phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
613/2022/QĐ-UBND26/04/2022

​Về việc phân cấp thực hiện thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
712/2022/QĐ-UBND26/04/2022

​Bãi bỏ Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 về việc ủy quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường và hoàn thành phương án cải tạo phục hồi môi trường đối với các dự án nằm ngoài khu công nghiệp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
803/2022/NQ-HĐND25/04/2022

Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương​​

Văn bản đang có hiệu lực
 
902/2022/NQ-HĐND25/04/2022

​Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
1001/2022/NQ-HĐND25/04/2022

Quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương. ​​

Văn bản còn hiệu lực một phần
 
1111/2022/QĐ-UBND18/04/2022

​Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương.​

Văn bản đang có hiệu lực
 
1210/2022/QĐ-UBND23/03/2022

​Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh về hỗ trợ sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng . ​

Văn bản đang có hiệu lực