Thành phố thông minh
Thứ 3, Ngày 10/01/2023, 15:00
Bình Dương: Công bố đầu mối tiếp nhận xử lý sự cố an toàn thông tin mạng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/01/2023 | Mai Xuân

TTĐT - Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Bình Dương công bố đầu mối tiếp nhận xử lý sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đầu mối tiếp nhận sự cố: ông Nguyễn Trung Tín, số điện thoại 0918.222.365; ông Nguyễn Đình Cảnh, số điện thoại 0843.337.013; Email tiếp nhận sự cố: tinnt.ict@binhduong.gov.vn, canhnd@binhduong.gov.vn.

Ngày 19/12/2022, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 3455/QĐ-UBND về việc kiện toàn Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Đội ứng cứu). Theo đó, Đội ứng cứu gồm có 44 thành viên là cán bộ, công chức, nhân viên các sở, ban, ngành, doanh nghiệp trong lĩnh vực Viễn thông, Công nghệ thông tin. Nhiệm vụ của Đội ứng cứu là hỗ trợ các cơ quan, đơn vị Nhà nước trong công tác đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và tổ chức hoạt động ứng cứu các sự cố an toàn thông tin mạng trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Thực hiện trách nhiệm thành viên đầu mối của tỉnh để tham gia hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc. Liên kết, phối hợp với các bộ phận ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tại các tỉnh, thành phố khác nhằm ứng phó kịp thời khi xảy ra các sự cố an toàn thông tin mạng dưới sự điều phối, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Lượt người xem:  Views:   2095
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Time)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Audio

Từ khóa

Email

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

FriendlyName

Hệ số ảnh

Hệ số tin

Hệ số lương cơ sở

Nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thành phố thông minh