Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bảnvề việc  báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Theo đó, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là các đơn vị) tổ chức đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng đầu năm và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của đơn vị; trong đó, đánh giá kết quả của ngành, địa phương mình trong việc triển khai Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 10/01/2018 về triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; kết quả thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, đánh giá những việc làm được và chưa làm được, làm rõ nguyên nhân, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của đơn vị. Rà soát, tham mưu UBND tỉnh các vấn đề, nội dung cần kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Song song đó, các đơn vị được giao nhiệm vụ làm đầu mối, phối hợp các ngành liên quan đánh giá và chịu trách nhiệm báo cáo những nhiệm vụ mang tính chất liên sở, ngành.

Các đơn vị gửi báo cáo về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê chậm nhất vào ngày 11/6/2018; đồng thời gửi mail báo cáo về các địa chỉ: tonghopvpub@binhduong.gov.vn; binhduong@gso.gov.vn; tonghopshk@binhduong.gov.vn.

5/15/2018 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết213-bao-cao-cong-tac-6-thang-dau-nam-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
300.00
121,000
0.00
121000
36,300,000
Hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020Hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

​Theo đó, hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 từ nguồn ngân sách địa phương cho 22 nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh. Giữ nguyên đối tượng hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán như năm 2019. Tuy nhiên, tăng số phần quà Tết cho đối tượng là công nhân lao động nghèo xa quê có hoàn cảnh khó khăn không về quê ăn Tết năm 2020, trong đó, khối huyện là 7.250 suất tăng 800 suất so với năm 2019. Tăng số suất quà thăm Trung tâm, Trạm, Trại xã hội do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện thêm 01 suất của đơn vị Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Hoa sen Nhật Bản. Đối với mức chi cho các đối tượng, tăng mức chi cho 06 nhóm đối tượng, các đối tượng khác giữ nguyên như năm 2019.

Các đơn vị cấp phát tiền Tết có trách nhiệm thực hiện kiểm tra, xem xét và thẩm định đúng theo đối tượng và trình tự thủ tục quy định hiện hành, trường hợp cần thiết sẽ tổ chức kiểm tra xác minh để đảm bảo tiền Tết được cấp đúng đối tượng và mức chi được hưởng. Việc cấp phát tiền Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 cho tất cả các đối tượng được hưởng phải thực hiện xong trước ngày 09/01/2020 (ngày 15/12 âm lịch).

Quyết định ​​​​​1/6/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttiền, Tết Nguyên đán, Canh Tý430-ho-tro-tien-tet-nguyen-dan-canh-ty-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
306.00
121,000
0.00
121000
0
Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa có Chỉ thị về tăng cường công tác tấn công trấn áp tội phạm; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

​Theo đó, nhằm đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả Công văn số 3566/BCĐ138/CP ngày 22/11/2019 của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ và Điện số 882/ĐK-HT ngày 14/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là trên các lĩnh vực dễ xảy ra tội phạm và vi phạm pháp luật. Thời gian thực hiện cao điểm từ 15/12/2019 đến hết ngày 14/02/2020. 

Các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tổ chức rà soát các nhiệm vụ đã được phân công và chương trình công tác đã đề ra trong năm 2019; xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm thuộc lĩnh vực của ngành, địa phương mình quản lý, thực hiện đồng bộ giải pháp tham gia phối hợp phòng ngừa, đấu tranh chống các loại, tội phạm, nhất là các loại tội phạm, vi phạm pháp luật thường xảy ra trong dịp lễ, Tết và trong dịp Lễ hội Rằm tháng Giêng; tích cực phối hợp, tham gia cùng lực lượng Công an thực hiện các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện đợt cao điểm đấu tranh trấp áp các loại tội phạm, đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; tập trung đẩy mạnh phòng ngừa xã hội, thực hiện công tác tuyên truyền đến mỗi cán bộ, hội viên, đoàn viên, nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm; phối hợp tuyên truyền, quản lý giáo dục cải tạo người phạm tội, đối tượng tù tha trở về địa phương, đối tượng vi phạm pháp luật phải cảm hóa, giáo dục tại gia đình và cộng đồng dân cư.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai quyết liệt công tác tấn công trấn áp tội phạm đến các xã, phường, thị trấn; củng cố lực lượng chính trị ở cơ sở vững mạnh, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy...

Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương, Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh phối hợp với Công an tỉnh tăng cường thời lượng phát sóng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn tỉnh với những nội dung phong phú, phù hợp và sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân; tạo khí thế liên hoàn vừa tấn công, trấn áp vừa gắn với công tác vận động tuyên truyền để phát huy sức mạnh của toàn hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tội phạm.

​Chỉ thị 

1/2/2020 1:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtan ninh, trật tự, Tết Nguyên Đán, Canh Tý, 2020827-dam-bao-an-ninh-trat-tu-tren-dia-ban-tinh-truoc-trong-va-sau-tet-nguyen-dan-canh-ty-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
636.00
121,000
0.00
121000
0
Tăng cường công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2020Tăng cường công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2020

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2020.

​Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện; vận động ít nhất 20% cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, đoàn viên, sinh viên hiến máu tình nguyện và phấn đấu đạt chỉ tiêu trên 19.600 đơn vị máu trong năm 2020 an toàn, chất lượng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức, phối hợp thực hiện, đề xuất việc giao chỉ tiêu cho các đơn vị; đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác tuyên truyền, vận động và tiếp nhận máu; tích cực tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc; tổ chức sơ kết, tổng kết và đề xuất tôn vinh, khen thưởng kịp thời; tổng hợp, báo cáo kêt quả về UBND tỉnh.

Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo tổ chức Đoàn, Hội, Công đoàn các cấp vận động đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, công nhân sẵn sàng tham gia hiến máu tình nguyện và phối hợp với Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện các cấp vận động mọi người tham gia hiến máu trong các đợt cao điểm, đột xuất…

Chỉ thị ​​​

1/9/2020 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtVận động, hiến máu, tình nguyện 468-tang-cuong-cong-tac-van-dong-hien-mau-tinh-nguyen-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
288.00
121,000
0.00
121000
0
Tổ chức các hoạt động lễ kỷ niệm, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020Tổ chức các hoạt động lễ kỷ niệm, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tổ chức các hoạt động lễ kỷ niệm, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

​Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; đảm bảo ổn định thị trường hàng hóa, cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu trước, trong và sau Tết; tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ sức khỏe nhân dân; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, thông tin truyền thông; đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ trước, trong và sau Tết.

Các đơn vị nâng cao trách nhiệm, phối hợp thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị; báo cáo tình hình Tết cho UBND tỉnh, đồng thời gửi tập tin điện tử vào địa chỉ: tonghopvpub@binhduong.gov.vn. Cụ thể, Lịch trực cơ quan và báo cáo tình hình trước Tết, gửi vào sáng ngày 21/01/2020; báo cáo đánh giá tình hình Tết trước, trong và sau Tết. Đối với các vấn đề phát sinh đột xuất, các đơn vị khẩn trương báo cáo hỏa tốc qua Fax: 3822174, Email: tonghopvpub@binhduong.gov.vn hoặc điện thoại: 0274.3822200, 3827894.​

Chỉ thị ​​​​

1/10/2020 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtkỷ niệm, Tết Nguyên đán, Canh Tý686-to-chuc-cac-hoat-dong-le-ky-niem-tet-nguyen-dan-canh-ty-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
230.00
121,000
0.00
121000
0
Tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình DươngTổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công Thương.

​Theo đó, số lượng Phó Giám đốc Sở Công Thương cần tuyển là 01 người. 

Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Sở Công Thương, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch được duyệt hàng năm của chức danh Phó Giám đốc Sở Công Thương. Cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại Sở Công Thương, có nguyện vọng tham gia dự tuyển, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và được quy hoạch các chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn thì được đăng ký tham gia dự tuyển.

Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển: Bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ theo quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII) và tiêu chuẩn cụ thể các chức danh Phó Giám đốc Sở Công Thương.

Thời gian tổ chức thi tuyển: Dự kiến trong quý I năm 2020.

Nội dung thi: Thi viết và thi trình bày đề án. Trong đó thi viết kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực Công Thương; nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển… Thi trình bày đề án đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của vị trí chức danh cần tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự buổi thi trình bày đề án…

Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng thi tuyển thực hiện công tác tổ chức thi tuyển theo quy định.​​

Qu​yết định ​​

1/3/2020 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết thi tuyển, chức danh, Phó Giám đốc, Sở Công thương482-to-chuc-thi-tuyen-chuc-danh-pho-giam-doc-so-cong-thuong-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
340.00
121,000
0.00
121000
0
Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020​.

​Theo đó, giao dự toán tổng thu ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn là 62.200 tỷ đồng, bao gồm: Thu nội địa là 45.100 tỷ đồng; thu từ lĩnh vực xuất, nhập khẩu 17.100 tỷ đồng. 

T​ổng chi ngân sách địa phương là 28.423 tỷ đồng, bao gồm: ​Chi cân đối ngân sách địa phương là 24.483 tỷ đồng; chi các chương trình mục tiêu là 674 tỷ đồng; chi đầu tư công từ nguồn khác để bố trí cho đầu tư là​​​ 2.650 tỷ đồng; chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương là 616 tỷ đồng.​

Quyết định ​


1/3/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtdự toán, thu, chi, ngân sách, nhà nướcThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
142.00
0
0.00
0
Kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bình DươngKế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương.

​Theo đó, số lượng chức danh Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương cần tuyển là 01 người. 

Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Thanh tra tỉnh Bình Dương, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch được duyệt hàng năm của chức danh Phó Chánh Thanh tra tỉnh. Cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại Thanh tra tỉnh, có nguyện vọng tham gia dự tuyển, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và được quy hoạch các chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn thì được đăng ký tham gia dự tuyển.

Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển: Bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ theo quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII) và tiêu chuẩn cụ thể chức danh Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

Thời gian tổ chức thi tuyển: Dự kiến trong quý I năm 2020.

Nội dung thi: Thi viết và thi trình bày đề án. Trong đó thi viết kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực Thanh tra; nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển… Thi trình bày đề án đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của vị trí chức danh cần tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự buổi thi trình bày đề án…

Thanh tra tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng thi tuyển thực hiện công tác tổ chức thi tuyển theo quy định.

Kế hoạch ​


1/9/2020 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết thi tuyển, chức danh, Phó Chánh Thanh tra284-ke-hoach-thi-tuyen-chuc-danh-pho-chanh-thanh-tra-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
339.00
121,000
0.00
121000
0
Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình DươngQuy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​Theo đó, Sở Công Thương quản lý hoạt động hóa chất sử dụng trong công nghiệp, hóa chất là tiền chất sử dụng trong công nghiệp và hóa chất sử dụng trong các sản phẩm công nghiệp tiêu dùng.

Sở Y tế quản lý hoạt động hóa chất bào chế dược, hóa chất sử dụng trong chất diệt khuẩn, diệt côn trùng trong gia dụng và y tế, dược phẩm, mỹ phẩm, hóa chất sử dụng trong trang thiết bị y tế, hóa chất dùng làm phụ gia thực phẩm.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý hoạt động hóa chất trong sản xuất, kinh doanh, buôn bán và sử dụng trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, thú y, bảo vệ thực vật, bảo quản, thu mua, sơ chế, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản và thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp; các chất ma túy và tiền chất sử dụng trong lĩnh vực thú y.

Sở Công Thương tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất ngành Công nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Công Thương, trong đó trực tiếp quản lý các hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; hóa chất độc phải xây dựng Phiếu kiểm soát mua bán hóa chất độc; hóa chất phải xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp. 

Sở Y tế tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất ngành Y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trong đó trực tiếp quản lý danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng, y tế, dược phẩm, hóa chất phụ gia thực phẩm; danh mục tiền chất trong lĩnh vực Y tế. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất ngành thủy sản, thú y, bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó quản lý trực tiếp các danh mục: Thuốc thú y; thuốc bảo vệ thực vật; hóa chất, chế phẩm dùng trong thú y, thủy sản. 

Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành liên quan thống kê, cập nhật tình hình hoạt động hóa chất; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn về an toàn hóa chất; kiểm tra, kiểm soát hoạt động hóa chất; kết nối, chia sẻ thông tin quản lý về hóa chất; rà soát, hệ thống văn bản, quy định pháp luật về lĩnh vực hóa chất; phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; thẩm định điều kiện sản xuất kinh doanh hóa chất.

Quyết định ​


1/14/2020 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtQuy chế, quản lý, nhà nước, hóa chất Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
549.00
0
0.00
0
Danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019Danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc lập, công bố danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019​.

​Theo đó, có 02 tổ chức giám định tư pháp công lập là: Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Dương; Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bình Dương​. Có 95 giám định viên tư pháp và 27 người giám định tư pháp theo vụ việc. 

Quyết định ​

1/3/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtLập, công bố, danh sách, cá nhân, giám định, tư pháp 981-danh-sach-ca-nhan-to-chuc-giam-dinh-tu-phap-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
98.00
0
0.00
0
Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình DươngĐề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, mục tiêu Đề án đến năm 2020, có 80% học sinh, sinh viên và người học khác tại các cơ sở giáo dục được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện công cộng, thư viện của các cơ sở giáo dục, văn hóa; 20 - 25% người dân ở khu vực nông thôn, 15 - 20% người dân ở vùng có điu kiện kinh tế - xã hội khó khăn được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức và các dịch vụ liên quan tại các thư viện công cộng, trung tâm học tập cộng đng…; 40 - 50% người dân có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc và học tập suốt đời; đạt mức hưởng thụ bình quân sách là 05 bản/người dân và đạt 01 bản sách/người dân trong hệ thống thư viện công cộng; mỗi người dân trung bình đọc 04 cuốn sách/năm; số lượng người truy cập và sử dụng thông tin tại các thư viện đạt 5.000.000 lượt/năm… Đến năm 2030, người dân có thói quen đọc và kỹ năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại nơi sinh sng, học tập, công tác; các chỉ tiêu vvăn hóa đọc được duy trì và phát triển; môi trường đọc tiếp tục cải thiện, hoạt động thư viện và xuất bản đáp ứng nhu cu đọc của người dân.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức chính trị xã hội thực hiện các giải pháp về phát triển hệ thống thư viện công cộng; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; xây dựng thói quen, trang bị kỹ năng và phương pháp đọc; hoàn thiện cơ chế, chính sách và đẩy mạnh xã hội hóa; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công cộng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng nội dung và hình thức xuất bản phẩm; mở rộng hợp tác quốc tế.

1/5/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtvăn hoá đọc, đọc, thư viện66-de-an-phat-trien-van-hoa-doc-trong-cong-dong-den-nam-2020-dinh-huong-den-nam-2030-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
357.00
121,000
0.40
121000
43,245,400
Bình Dương cho học sinh, sinh viên nghỉ học tránh Bão số 16Bình Dương cho học sinh, sinh viên nghỉ học tránh Bão số 16

TTĐT - Trước diễn biến của cơn bão số 16 (Tembin), ngày 25/12/2017, UBND tỉnh Bình Dương có công văn hỏa tốc về việc cho học sinh, sinh viên tỉnh Bình Dương nghỉ học.

Theo đó, tất cả học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh được phép nghỉ học 01 ngày 26/12/2017 để đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong công tác phòng, tránh, ứng phó với bão trên địa bàn tỉnh.

Theo tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 04 giờ ngày 24/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,2 độ Vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 340km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20-25km/h) và có khả năng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 25/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông quần đảo Trường Sa, cách Côn Đảo 380km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20-25km/h). Đến 16 giờ ngày 25/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,8 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh từ Bà Rịa – Vũng Tàu đến Cà Mau. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20-25km/h), đi vào đất liền các tỉnh từ Bà Rịa – Vũng Tàu đến Cà Mau với sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 13 và yếu dần. Đến 04 giờ ngày 26/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,0 độ Vĩ Bắc; 104,8 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh từ Cà Mau và Kiên Giang. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11, sóng biển cao 7-9m. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20-25km/h).


12/25/2017 10:30 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtbão số 16582-binh-duong-cho-hoc-sinh-sinh-vien-nghi-hoc-tranh-bao-so-1Thông tin chỉ đạo, điều hànhTrueMai Xuân
0.00
121,000
0.00
121000
Thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP về kiểm soát thủ tục hành chínhThực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP về kiểm soát thủ tục hành chính

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản​ về việc thực hiện hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP.

Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) cho hệ thống cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC của đơn vị, địa phương; tham mưu UBND tỉnh triển khai đến các đơn vị, địa phương cải tiến hình thức báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC từ hình thức báo cáo bằng văn bản sang báo cáo điện tử tại Phân hệ Quản lý báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC trên Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát TTHC theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Chủ tịch UBND cấp huyện tập trung hoàn thành các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC.

1/12/2018 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTTHC,  thủ tục hành chính280-thuc-hien-nghi-dinh-so-92-2017-nd-cp-va-thong-tu-so-02-2017-tt-vpcp-ve-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
182.00
121,000
0.30
121000
22,058,300
Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và nghỉ Tết Dương lịch 2018Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và nghỉ Tết Dương lịch 2018

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo về việc viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017) và nghỉ Tết Dương lịch 2018

Theo đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 22/12/2017.

Tại các huyện, thị xã, thời gian viếng Nghĩa trang Liệt sĩ do UBND huyện, thị xã bố trí.

Các công sở, trụ sở các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và các hộ nhân dân phải treo Quốc kỳ trong ngày 01/01/2018.

Cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và người lao động được nghỉ Tết Dương lịch 01 ngày 01/01/2018.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh phối hợp cùng các ngành có liên quan tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh thật chu đáo, trang nghiêm và an toàn.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các doanh nghiệp…phải bố trí lực lượng trực gác bảo vệ cơ quan, đơn vị và khu phố, ấp; tổ chức làm vệ sinh sạch, gọn ở khu vực cơ quan, đơn vị mình, các tuyến đường giao thông, nơi công cộng và các khu phố, ấp.

12/16/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtviếng nghĩa trang liệt sĩ 372-vieng-nghia-trang-liet-si-nhan-dip-ky-niem-73-nam-ngay-thanh-lap-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-va-nghi-tet-duong-lich-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
205.00
121,000
0.40
121000
24,853,400
Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

​TTĐT - UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

​Theo đó, giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương năm 2020 cụ thể như sau: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 8,6-8,8%; GRDP bình quân đầu người là 154,2 triệu đồng; cơ cấu kinh tế Công nghiệp chiếm 66,6%, dịch vụ chiếm 23,1%, nông – lâm nghiệp – thủy sản chiếm  2,5%, thuế sản phẩm trừ nợ cấp sản phẩm chiếm 7,8%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 15,5%; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn hơn 1,4 tỷ đô la Mỹ; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 15%; tổng kim ngạch nhập khẩu tăng 15,5%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 62.200 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương đạt 22.400 tỷ đồng.

Đối với các chỉ tiêu xã hội, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 80%; tạo việc làm mới cho 45.000 lao động; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (thể cân nặng) là 7,7%; tỷ lệ bác sĩ trên 1 vạn dân là 7,5 người; số giường bệnh trên 1 vạn dân (không tính giường bệnh Trạm y tế/ Phòng khám đa khoa/Phòng khám đa khoa khu vục) là 21,3 giường; diện tích nhà ở bình quân đầu người là 30m2/người; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia là 74,4%; tỷ lệ dân số tham gia Bảo hiểm y tế là 90%; tỷ lệ xã phường có thiết chế văn hóa là 60,4%; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện là 99,99%.

Đối với các chỉ tiêu môi trường, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý là 98%; tỷ lệ chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý là 100%; tỷ lệ các khu công nghiệp đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường 100%; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý là 100%; tỷ lệ che phủ cây công nghiệp, cây lâu năm là 57,5%; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh là 100%; tỷ lệ dân cư đô thị sử dụng nước sạch là 100%.​

Quyết định ​​

1/13/2020 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchỉ tiêu, kinh tế - xã hội 193-giao-chi-tieu-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
479.00
121,000
0.00
121000
0
Kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn năm 2016 Kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn năm 2016
​TTĐT - Ngày 23-11, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4175/KH-UBND về việc “Tổ chức các hoạt động phục vụ tết Dương lịch 2016, tết Nguyên đán Bính Thân và chào mừng các ngày lễ lớn năm 2016”.
Theo đó, Bình Dương sẽ tổ chức nhiều hoạt động phong phú, vui tươi chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2016.
   
Cụ thể, chào mừng kỷ niệm 19 năm ngày tái lập tỉnh và đón tết Dương lịch 2016 gồm các hoạt động: văn nghệ, giải chạy việt dã; hoạt động văn hóa, nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân 2016 gồm: Hội Hoa xuân, Hội Báo xuân, Triển lãm nhiếp ảnh và mỹ thuật, Chương trình văn nghệ chào năm mới, đêm hội giao thừa… Ngoài ra, tổ chức  các cuộc họp mặt Ngoại giao đoàn, chức sắc Tôn giáo và đồng bào dân tộc, kiều bào, báo chí, văn nghệ sĩ…
   
Các hoạt động kỷ niệm trong năm 2016 gồm: kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2016); tổ chức lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); kỷ niệm 41 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2016) và kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016); kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2016) và quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2016); kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/1945-13/10/2016).
      
 1802201503-IMG_8630.JPG
  
Bình Dương sẽ tổ chức nhiều hoạt động phong phú chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2016 (Ảnh: Mai Xuân)
  
Trên cơ sở nội dung kế hoạch này, các đơn vị chủ trì tổ chức các hoạt động chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện. Riêng các hoạt động do Ban Tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh chủ trì, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm phối hợp xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện.
   
11/27/2015 4:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếttết Nguyên đán, kỷ niệm, kế hoạch1718-Ke-hoach-to-chuc-hoat-dong-chao-mung-cac-ngay-le-lon-nam-2016Thông tin chỉ đạo, điều hành
Sôi nổi các hoạt động VHVN mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Sửu 2009Sôi nổi các hoạt động VHVN mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Sửu 2009
Trong không khí hân hoan mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 khắp nơi trong tỉnh tưng bừng tổ chức nhiều hoạt động VHVN phục vụ các tầng lớp nhân dân.
Báo Bình Dương số Tất niên xin giới thiệu một vài chương trình vui tươi, bổ ích tại các điểm vui chơi ở thị xã và các huyện trong tỉnh để bạn đọc lựa chọn cho mình có được những phút giây thư giãn cùng người thân trong những ngày du xuân, đón tết dân tộc:
Sân vận động tỉnh: Đêm 30 tết UBND tỉnh tổ chức lễ hội đón giao thừa mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Sửu năm 2009 với các nghi thức truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc cầu cho quốc thái dân an cùng các chương trình văn nghệ do dàn Quân nhạc Quân đoàn 4, Đoàn Văn công tỉnh và các ca sĩ, diễn viên đến từ TP.HCM biểu diễn. Bắn pháo hoa sau lễ đón giao thừa. Hàng đêm từ mùng 1 đến mùng 3 tết sẽ tổ chức chương trình văn nghệ do Công ty Ngôi Sao Mới TP.HCM thực hiện phục vụ miễn phí cho nhân dân.
Trung tâm VHTT tỉnh: Từ ngày 26-12 đến 6-1 âm lịch sẽ tổ chức Hội hoa xuân Kỷ Sửu 2009, thu hút khoảng 1.000 - 1.500 hiện vật gồm có kiểng cổ, bonsai, hoa các loại... của các nghệ nhân trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt trong 3 ngày (từ mùng 1 đến mùng 3 tết), hàng đêm sẽ có chương trình văn nghệ do các đội nhóm của trung tâm và TP.HCM tham gia biểu diễn phục vụ nhân dân. Liên hoan lân sư rồng ngày mùng 5 tết. Đội TTLĐ tổ chức 10 buổi biểu diễn trên địa bàn các huyện, thị.
Thư viện: Từ ngày 16-1 đến ngày 10-2-2009 tổ chức Hội báo Xuân 2009. Toàn cảnh khu trưng bày giới thiệu trên 430 ấn phẩm xuân các báo địa phương và của các tỉnh, thành trên cả nước. Trưng bày 250 bản sách chuyên đề, tài liệu điện tử, đĩa CD - Rom, băng video chủ đề Xuân và khai trương Phòng đọc sách địa chí về Bình Dương với hơn 1.000 bản sách và 10.000 tài liệu.
Đoàn Văn công tỉnh: Từ 17 đến 22-1 (tức 22-12 đến 27-12 âm lịch) tổ chức 9 buổi biểu diễn văn nghệ phục vụ tại KCN Sóng Thần, KCN Bình Đường, Cụm công nghiệp Thuận Giao - An Phú, Công ty Shyang Hung Cheng, Công ty Thép Pomina và huyện Dĩ An. Công nhân tại các Khu công nghiệp Mỹ Phước, Đồng An, Nam Tân Uyên sẽ được phục vụ vào các ngày mùng 8, 9, 10 sau tết.
Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng: Tổ chức 30 buổi chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân huyện Bến Cát, Dĩ An, Thuận An và Tân Uyên với các phim truyện Việt Nam như Hồ Chí Minh niềm tin thế kỷ, Lấy vợ Sài Gòn, Nữ tướng cướp, Dấu ấn Điện Biên Phủ...
Từ ngày 15-1 đến 30-3 Bảo tàng tỉnh tổ chức trưng bày, triển lãm 80 ảnh giới thiệu một số thành tựu về VH-XH, an ninh - quốc phòng dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đảng CSVN.
Tại các huyện, thị: TX.TDM: Biểu diễn văn nghệ quần chúng, Liên hoan võ thuật, lân sư rồng, Lễ hội chùa Bà Thiên Hậu... Thuận An: Hội thi hoa quả tạo hình, Hội thi Chim chích chòe hót, biểu diễn VNQC, liên hoan lân sư rồng. Dĩ An: Biểu diễn văn nghệ đón giao thừa mừng xuân Kỷ Sửu, Hội Hoa Xuân, Hội thi Chim chích chòe tại Trung tâm VHTT huyện. Phú Giáo: Biểu diễn VNQC, liên hoan lân sư rồng, liên hoan trò chơi dân gian, bắn pháo hoa vào đêm giao thừa. Dầu Tiếng: Đêm 30 tết chung kết Hội thi Nét đẹp tuổi thơ lần I, biểu diễn văn nghệ, lân sư rồng, trò chơi dân gian, Đêm mùng 2 và mùng 3 tết biểu diễn văn nghệ tại tượng đài Chiến thắng Dầu Tiếng, đêm mùng 5 khai mạc Liên hoan ĐCTT huyện Dầu Tiếng lần thứ I. Bến Cát: Biểu diễn VNQC, liên hoan lân sư rồng, giao lưu ĐCTT, liên hoan các trò chơi dân gian, triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội của địa phương. Tân Uyên: Đêm 30 tết tổ chức lễ hội đón giao thừa tại Trung tâm VH-TT với các tiết mục: lễ dâng hương, đánh trống hội, biểu diễn lân sư rồng, văn nghệ tổng hợp. Đêm mùng 5 tết Giao lưu ĐCTT giữa các CLB trên địa bàn huyện tại xã Tân Lập.
 Công Luận
(Theo báo Bình Dương)
1/23/2009 8:01 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1850-Soi-noi-cac-hoat-dong-VHVN-mung-Dang-mung-Xuan-Ky-Suu-2009Thông tin chỉ đạo, điều hành
Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong kỳ 2014-2018Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong kỳ 2014-2018

TTĐT - Ngày 01/3/2019, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018.

Theo đó, có 466 văn bản của HĐND, UBND tỉnh ban hành còn hiệu lực gồm 114 Nghị quyết, 342 Quyết định, 10 Chỉ thị; có 496 văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ gồm 81 Nghị quyết, 315 Quyết định, 100 Chỉ thị; có 43 văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần gồm 05 Nghị quyết, 29 Quyết định; có 90 văn bản cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới gồm 17 Nghị quyết, 72 Quyết định, 01 Chỉ thị.

Quyết địnhDanh mục văn bản quy phạm pháp luật của từng cơ quan, đơn vị.

3/1/2019 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết615-cong-bo-ket-qua-he-thong-hoa-van-ban-quy-pham-phap-luat-trong-ky-2014-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseMai Xuân
205.00
121,000
0.00
121000
24,805,000
​Tổ chức các ​đoàn đi thăm các đối tượng chính sách, các đơn vị trong và ngoài tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020​​Tổ chức các ​đoàn đi thăm các đối tượng chính sách, các đơn vị trong và ngoài tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020​

TTĐT - UBND tỉnh thông báo về việc t​ổ chức các đoàn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đi thăm các đối tượng chính sách, các đơn vị trong và ngoài tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.


Theo đó, trong ngày 10/01/2020, Đoàn đi thăm các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một do ông Trần Văn Nam - Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn; Đoàn đi thăm tại thị xã Dĩ An do ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn; Đoàn đi thăm tại thị xã Thuận An do ông Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn; Đoàn đi thăm tại thị xã Tân Uyên do ông Nguyễn Văn Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm Trưởng đoàn; Đoàn đi thăm tại thị xã Bấn Cát do ông Mai Hùng Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn; Đoàn đi thăm tại huyện Bàu Bàng do bà Nguyễn Minh Thủy -  Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn; Đoàn đi thăm huyện Phú Giáo do ông Nguyễn Hoàng Châu - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, Đoàn đi thăm huyện Dầu Tiếng do ông Võ Văn Bá - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn; Đoàn đi thăm huyện Bắc Tân Uyên do ông Lê Hữu Phước - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn; Đoàn đi thăm Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện do ông Đặng Minh Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn.

Trong ngày 24/01/2020, Đoàn đi thăm và chúc Tết Đài Phát thanh vàTruyền hình Bình Dương và Báo Bình Dương do ông Lê Hữu Phước - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh đi thăm Bộ Chỉ huy biên phòng Bình Phước và Đồn biên phòng Thanh Hoà.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thay mặt lãnh đao tỉnh đi thăm các đơn vị: ​Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Trạm xá Tỉnh đội, Kho K84 - Hiệp Thành, Sư Đoàn 9 - Quân đoàn 4, Đoàn 94 - Tổng cục 2, Trường Quân sự địa phương, Kho A - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

​Công an tỉnh thay mặt lãnh đao tỉnh đi thăm và tặng quà Trung đoàn Cảnh sát cơ động E25 (Miền Đông Nam bộ) - K20 đóng tại Đồng Nai và lực lượng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh.

Lãnh đao Sở Y tế làm Trưởng đoàn đi thăm các đơn vị: Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Trường đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ...

 Lãnh đao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội làm Trưởng đoàn đi thăm các đơn vị: Trung tâm Nhân đạo Quê Hương, Cơ sở bảo trợ xã hội nhà tình thương đoàn kết Thuận An, Tỉnh Hội người mù, Ban Quản lý Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh (cơ sở 1, 2), Trung tâm Dạy nghề Người Khuyêt tật tỉnh, Trung tâm Tâm thần Tân Định, Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh, Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật (câm điếc Lái Thiêu - Thuận An)...

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức thăm, tặng q​uà cho công nhân lao động, có hoàn cảnh khó khăn.

Tỉnh Đ​oàn tổ chức đi thăm, tặng quà cho thanh niên công nhân và con em thanh niên công nhân xa quê, có hoàn cảnh khó khăn; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; bệnh nhi tại các bệnh viện; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn..

Ngoài các đ​​oàn trên, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức đi thăm các gia đình chính sách, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng do cơ quan, đơn vị mình nhận đỡ đầu. Ngoài các xã, phường, thị trấn có Đoàn của lãnh đạo tỉnh đến thăm, Huyện ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố cần kiểm tra lại những địa phương còn khó khăn để phối hợp và hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, doanh nghiệp, đơn vị của tỉnh trực tiếp đến tặng quà cho hộ nghèo và đối tượng chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời có kế hoạch vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức từ thiện, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố cùng phối hợp thăm, tặng quà cho gia đình chính sách và đồng bào nghèo vui Tết.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội giúp UBND tỉnh kiểm tra kế hoạch của các huyện, thị xã, thành phố chăm lo cho gia đình chính sách và đồng bào nghèo vui Tết, đồng thời báo cáo kết quả về Tỉnh ủy, UBND tỉnh.​

Thông báo ​​

12/26/2019 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết đối tượng,chính sách,Tết Nguyên đán,Canh Tý Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
922.00
0
0.00
0
Hệ thống đường dây nóng tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Hệ thống đường dây nóng tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Đề án thí điểm thành lập Hệ thống đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 – 2020. 

Theo đó, khi người dân, doanh nghiệp cần giải đáp thắc mắc, phản ánh, kiến nghị chỉ cần thực hiện liên lạc một trong các cách sau: Gọi đến đầu số (0274)1022, cước phí gọi là mức cước dịch vụ công ích theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông; thư điện tử (Email), tin nhắn SMS; sử dụng các ứng dụng trên Internet (Zalo, Viber, Skype…); các hình thức liên lạc khác.

Các hình thức liên lạc trên sẽ được Hệ thống đường dây nóng tiếp nhận, xử lý. Nhân viên trực Trung tâm liên lạc của Hệ thống đường dây nóng là người đầu tiên nhận thông tin, trả lời thắc mắc, phản ánh, kiến nghị trong phạm vi khả năng và quy định, sau đó chuyển cuộc gọi đến đầu mối các cơ quan, đơn vị; hoặc ghi nhận lại (trường hợp không thể kết nối ngay được với đầu mối các cơ quan, đơn vị), điều phối thông tin ghi nhận được và phản hồi của các cơ quan, đơn vị.

Ngôn ngữ tiếp nhận: Tiếng Việt.

Thời gian tiếp nhận: 24 giờ trong ngày, 7 ngày/tuần (kể cả ngày nghỉ, lễ, Tết).

Việc xây dựng Hệ thống đường dây nóng là cầu nối hữu hiệu giữa chính quyền và người dân, doanh nghiệp thông qua việc nâng cao hiệu quả, tính chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức trong việc tiếp nhận, hướng dẫn, xử lý và trả lời các nhu cầu chính đáng của người dân, doanh nghiệp, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp có liên quan đến: Lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công các cấp tỉnh – huyện – xã; lĩnh vực xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bình Dương; lĩnh vực môi trường, đất đai; lĩnh vực an toàn thực phẩm và chất lượng vật tư nông nghiệp; lĩnh vực giao thông; lĩnh vực hạ tầng cáp viễn thông; tiếp nhận cuộc gọi khẩn cấp cứu thương (115) và chuyển cuộc gọi đến các số khẩn cấp của ngành y tế; các lĩnh vực khác theo yêu cầu thực tế và khả năng của Hệ thống đường dây nóng.​

Đề án​​

8/30/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtđường dây nóng, phản ánh, kiến nghị729-he-thong-duong-day-nong-tiep-nhan-xu-ly-va-tra-loi-phan-anh-kien-nghi-cua-nguoi-dan-doanh-nghiep-tren-dia-ban-tinh-binh-duongThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
469.00
121,000
2.00
121000
56,991,000
/PublishingImages/2018-08/đuongaynong.mp3
Chương trình làm việc tháng 11/2019 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 11/2019 của UBND tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình làm việc tháng 11/2019.

​Theo đó, trong tuần thứ II (04 – 08/11/2019), UBND tỉnh sẽ thông qua ​23 nội dung trình HĐND tỉnh tại K​ỳ họp cuối năm 2019. 
Trong tuần III (11 – 15/11/2019), UBND tỉnh sẽ thông qua chương trình làm việc năm 2020 của UBND tỉnh; Quyết định ban hành quy chế khai thác, sử dụng, quản lý cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương; 11 nội dung còn lại trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp cuối năm 2019.
Trong tuần V (28 – 31/11/2019), UBND tỉnh sẽ thông qua Đề án phát triển kinh doanh xăng dầu.​

Thông báo​ 


11/11/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChương trình, UBND tỉnh, tháng 11/2019666-chuong-trinh-lam-viec-thang-11-2019-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalse
125.00
0
0.00
0
Nắm tình hình sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Mậu Tuất năm 2018Nắm tình hình sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Mậu Tuất năm 2018

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản​ về nắm tình hình, báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Mậu Tuất năm 2018.​

​Theo đó, các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước các cấp quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ không tổ chức du xuân, đi chúc Tết, không tặng quà lãnh đạo và không về Hà Nội chúc Tết Chính phủ; cán bộ, công chức không sử dụng xe công đi lễ hội và không đi lễ hội trong giờ hành chính.

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm; theo dõi, nắm tình hình, phát hiện, xử lý kịp thời; báo cáo những trường hợp tặng quà, nhận quà, sử dụng tài sản công không đúng quy định báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 21/02/2018.

2/6/2018 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChúc tết, tặng quà, nhận quà550-nam-tinh-hinh-su-dung-tai-san-cong-tang-qua-va-nhan-qua-tang-khong-dung-quy-dinh-trong-dip-tet-mau-tuat-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
186.00
121,000
0.40
121000
22,554,400
Danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình DươngDanh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Danh mục​ tài sản mua sắm tập trung và đơn vị thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

Theo đó, Danh mục tài sản mua sắm tập trung gồm: Máy tính các loại (máy chủ, bộ máy tính để bàn, kể cả bộ lưu điện và bàn ghế để máy vi tính), máy tính xách tay, máy in, máy photocopy, máy scan và các thiết bị tương đương; trang thiết bị thuộc các đề án, dự án sử dụng nguồn vốn thưòng xuyên của ngành giáo dục được cấp có thẩm quyền phê duyệt; bàn, ghế học sinh các cấp học; thiết bị đồ chơi ngoài tri các loại.

Nguồn kinh phí thực hiện mua sắm tập trung được cơ quan, người có thẩm quyền giao trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị; nguồn công trái quốc gia, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương; nguồn vốn thuộc các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA…

Đơn vị mua sắm tập trung tập hợp nhu cầu, lập kế hoạch lựa chọn nhà ​thầu cung cấp tài sản; tiến hành lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu; ký thỏa thuận khung với nhà thầu được lựa chọn cung cấp tài sản, phát hành tài liệu mô tả chi tiết các tài sản được lựa chọn; quy định mẫu hợp đồng mua sắm làm cơ sở cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản ký hợp đồng.

Song song đó, UBND tỉnh đã ban hành danh mục 101 trang thiết bị y tế nhỏ lẻ, thông thường, rẻ tiền, mau hư hỏng không áp dụng mua sắm tập trung.

4/10/2018 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtmua sắm tập trung774-danh-muc-tai-san-mua-sam-tap-trung-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
314.00
121,000
0.30
121000
38,030,300
Tổ chức các hoạt động chào mừng năm mới 2016 và tết Nguyên đán Bính ThânTổ chức các hoạt động chào mừng năm mới 2016 và tết Nguyên đán Bính Thân
​TTĐT - Ngày 10-12, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc “Tổ chức các hoạt động và lễ kỷ niệm chào mừng năm mới 2016, tết Nguyên đán Bính Thân”.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các doanh nghiệp trực thuộc tỉnh tập trung tổ chức thực hiện tốt nội dung sau:
   
Sở Công Thương chủ trì, phối hợp thực hiện tốt Kế hoạch số 4057/KH-UBND ngày 18/11/2015 của UBND tỉnh về dự trự hàng hóa bình ổn thị trường năm 2016 trên địa bàn tỉnh; nắm chắc tình hình cung cầu, giá cả hàng hóa, lượng hàng hóa dự trữ, tiến độ cung cấp hàng hóa phục vụ Tết.
  
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hướng dẫn nông dân chăm sóc tốt các loại sinh vật cảnh, rau màu. Tăng cường kiểm tra hoạt động giết mổ, vận chuyển, tàng trữ thịt gia súc, gia cầm và các sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, động vật hoang dã; chú trọng kiểm soát tại các chợ đầu mối, chợ buôn bán các mặt hàng nông sản thực phẩm, đảm bảo cung cấp nguồn thực phẩm an toàn, chất lượng.
    
DSC_1205(2).jpg 
  
Tăng cường kiểm tra hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm, đảm bảo cung cấp nguồn thực phẩm an toàn
  
Sở Tài chính chủ trì, phối hợp kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường; theo dõi tình hình thực hiện chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng. Khẩn trương hoàn thành các thủ tục để chi trả kịp thời các khoản lương, chế độ chính sách cho cán bộ, công chức và các đối tượng thụ hưởng ngân sách nhà nước theo quy định trước tết Nguyên đán.
   
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, găm giữ, kinh doanh ngoại tệ, vàng trái pháp luật gây mất ổn định thị trường. Phối hợp chỉ đạo các ngân hàng thương mại đảm bảo cung ứng đầy đủ phương tiện thanh toán, phục vụ kịp thời nhu cầu của các tổ chức và nhân dân trên địa bàn.
   
Sở Giao thông - Vận tải điều hành tốt dịch vụ vận chuyển hàng hóa, hành khách tại các bến xe, không để xảy ra tình trạng tăng giá trái phép trong những ngày cao điểm; giữ gìn trật tự, an toàn giao thông tại các trạm, bến xe, bến đỗ; đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu xe cho vận chuyển hàng hóa và hành khách thuận lợi, an toàn; xây dựng kế hoạch tăng chuyến -đảm bảo xe buýt phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của nhân dân.
   
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tốt chế độ, chính sách cho đối tượng chính sách và đối tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo kịp thời và đúng người thụ hưởng. Xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, lực lượng vũ trang.
   
Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn chuẩn bị đầy đủ thuốc, bố trí y, bác sĩ trực 24/24 để kịp thời cấp cứu, điều trị bệnh nhân. Tăng cường kiểm tra về an toàn thực phẩm, chống sản xuất, buôn bán hàng kém chất lượng, quá hạn sử dụng, không đảm bảo an toàn thực phẩm.
   
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 4175/KH-UBND ngày 23/11/2015 về tổ chức các hoạt động phục vụ Tết Dương lịch 2016, tết Nguyên đán Bính Thân và chào mừng các ngày lễ lớn năm 2016 nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, phù hợp với tập quán của địa phương và đáp ứng nhu cầu giải trí, hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân.
      
lam 4.JPG 

Tổ chức các hoạt động văn hóa đáp ứng nhu cầu giải trí của nhân dân (Trong ảnh: Tham quan đường hoa nghệ thuật chào xuân Ất Mùi 2015. Ảnh: Quách Lắm)
  
Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền thành quả của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh cũng như các hoạt động của Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp trong năm 2015 và cả nhiệm kỳ 2010-2015; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trên các mạng điện thoại cố định, điện thoại di động và Internet.
   
Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tại các địa bàn giáp ranh, vùng trọng yếu; đảm bảo giao thông thông suốt trước, trong và sau tết Nguyên đán, đặc biệt là dịp lễ Rằm tháng Giêng. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp tổ chức bắn pháo hoa vào đêm giao thừa; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.
  
UBND cấp huyện chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động và lễ kỷ niệm chào mừng năm mới 2016, tết Nguyên đán.
   
Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đoàn thể các cấp vận động đoàn viên, hội viên tham gia hưởng ứng các hoạt động chào mừng một cách chủ động, tích cực, phối hợp thực hiện tốt phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”.

12/14/2015 5:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtnăm mới, tết Nguyên đán, tỉnh Bình Dương2030-To-chuc-cac-hoat-dong-chao-mung-nam-moi-2016-va-tet-Nguyen-dan-Binh-ThanThông tin chỉ đạo, điều hành
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nạiTăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại
 
TTĐT - Ngày 13-3, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 699/UBND-TD về việc thực hiện Kế hoạch số 4015/KH-UBND ngày 19/11/2014 về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại”.
 
UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong năm 2015 tổ chức thực hiện tốt việc chỉ đạo các đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý bám sát mục đích, yêu cầu, nội dung Kế hoạch số 4015/KH-UBND ngày 19/11/2014 của UBND tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả. Tập trung kiểm tra, rà soát và giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài theo đúng quy định pháp luật, không để phát sinh “điểm nóng”; củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, điều kiện làm việc, bố trí cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao; sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế để đảm bảo việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng theo quy định của pháp luật, tránh gây thiệt hại đến quyền lợi chính đáng và hợp pháp của công dân. Tổ chức thanh tra, kiểm tra trách nhiệm định kỳ 06 tháng, 01 năm đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 
 
Hoài Hương
3/16/2015 3:30 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1186-Tang-cuong-su-lanh-dao-cua-Dang-doi-voi-cong-tac-tiep-cong-dan-va-giai-quyet-khieu-naiThông tin chỉ đạo, điều hành
Hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019Hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ba​n hành Quyết định về việc hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.​

​Việc cấp phát tiền Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 cho tất cả các đối tượng được hưởng phải thực hiện xong trước ngày 20/01/2019 (ngày 15/12 Âm lịch).

Cụ thể, hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 từ nguồn ngân sách địa phương cho cán bộ, công chức (CBCC), viên chức, lực lượng vũ trang và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh theo mức hỗ trợ sau:

1. Bà mẹ Việt Nam anh hùng, chồng bà mẹ Việt Nam anh hùng: Mức chi 4.000.000 đồng/định suất, gồm: 3.500.000 đồng tiền mặt và phần quà trị giá 500.000 đồng.

2. Anh hùng lực lượng vũ trang: Mức chi 3.000.000 đồng/định suất, gồm: 2.500.000 đồng tiền mặt và phần quà trị giá 500.000 đồng.

3. Gia đình có 2 liệt sĩ trở lên: Mức chi 2.500.000 đồng/định suất.

4. Gia đình liệt sĩ anh hùng; gia đình có 1 liệt sĩ; gia đình liệt sĩ hưởng mất người nuôi dưỡng; cán bộ cách mạng lão thành, tiền khởi nghĩa; thương binh 1/4, 2/4: Mức chi 2.000.000 đồng/định suất.

5. Thương binh 3/4 và 4/4: Mức chi 1.800.000 đồng/định suất.

6. Bệnh binh 1/3, 2/3: Mức chi 1.700.000 đồng/định suất.

7. Gia đình có công cách mạng; bệnh binh 3/3; thân nhân chủ yếu của gia đình liệt sĩ (chưa đến tuổi trưởng thành hoặc hết tuổi lao động); thân nhân không chủ yếu của liệt sĩ (người đang giữ bằng và thờ cúng liệt sĩ) tính theo liệt sĩ; người thờ cúng anh hùng lực lượng vũ trang từ trần; người hưởng trợ cấp chất độc hóa học (có từ 1 con trở lên nhiễm chất độc hóa học thì hưởng thêm 1 định suất); người nhiễm chất độc da cam /Dioxin (gia đình có hoàn cảnh khó khăn); cán bộ tham gia hoạt động kháng chiến (không hưu), cán bộ bị địch bắt tù đày, đối tượng hưởng chính sách theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg, Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thanh niên xung phong (hưởng trợ cấp một lần ngoài ra không hưởng chế độ nào khác); tuất từ trần thương bệnh binh; cán bộ hưu trí; hưu trí xã; trợ cấp hàng tháng cán bộ xã (cán bộ hưu trí xã có đóng bảo hiểm xã hội): Mức chi 1.500.000 đồng/định suất.

8. CBCC, viên chức thuộc khu vực hành chính sự nghiệp do tỉnh, huyện (gồm huyện, thị xã, thành phố) quản lý và cơ quan Đảng đóng trên địa bàn tỉnh, huyện (kể cả nhân viên hợp đồng được Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các huyện phê duyệt, có thời hạn hợp đồng từ 6 tháng trở lên và có tên trong danh sách lương tháng 01/2019); CBCC thuộc các cơ quan hành chính do trung ương quản lý đóng trên địa bàn  (kể cả nhân viên hợp đồng có tên trong danh sách lương tháng 01/2019); lực lượng vũ trang thuộc tỉnh quản lý (kể cả cán bộ, chiến sĩ đi học); CBCC và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã  hưởng lương, phụ cấp: Mức chi 2.000.000 đồng/người.

9. Người thờ cúng mẹ Việt Nam anh hùng: Mức chi 1.200.000 đồng/định suất.

10. Người có công cách mạng hưởng trợ cấp một lần (huy chương); đối tượng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg, thanh niên xung phong, Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg; Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg và Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ ); cán bộ mất sức lao động; tuất từ trần CBCC, viên chức; cán bộ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Mức chi 1.000.000 đồng/định suất.

11. Công nhân trực tiếp làm công tác vệ sinh, thu gom rác trong những ngày nghỉ Tết (thuộc các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập về công trình đô thị): Mức chi 4.000.000 đồng/người.

12. Các hộ nghèo: Mức chi 1.500.000 đồng/hộ.

13. Cán bộ ấp, khu phố (gọi chung là ấp) hưởng phụ cấp (Bí thư Chi bộ ấp, Trưởng ấp, Trưởng ban công tác Mặt trận ấp, Phó trưởng ấp, Công an ấp, Ấp đội trưởng, Y tế ấp) và Dân quân thường trực, Dân quân tự vệ, Bảo vệ dân phố (theo Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 12/6/2009 của UBND tỉnh Bình Dương), Đội dân phòng tại các xã: Mức chi 500.000 đồng/người.

14. Viên chức thuộc ngành giáo dục, y tế làm việc xa nhà, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không đủ điều kiện về quê ăn Tết: Mức chi 500.000 đồng/người.

15. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo Luật trẻ em; đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng: Mức chi 700.000 đồng/người.

16. Hỗ trợ công nhân lao động nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không đủ điều kiện về quê ăn Tết (trong đó: Khối tỉnh 3.900 suất; khối huyện 6.450 suất): Mức chi 500.000 đồng/suất. Số lượng suất quà nêu trên là mức tối đa đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với các huyện rà soát phân bổ cho đúng đối tượng.Trường hợp các huyện thực hiện cao hơn định mức thì sẽ không được chấp nhận quyết toán.

17. Đối tượng xã hội:

- Trại viên xã hội : Mức chi 400.000 đồng/người (100.000 đồng/người/ngày).

- Bệnh nhân nghèo nội trú tại các bệnh viện công lập: Mức chi 100.000 đồng/người/ngày được hưởng tối đa 04 (bốn) ngày tính theo số ngày thực tế có mặt điều trị nội trú (từ ngày 04/02/2019 đến ngày 07/02/2019) .

18. Hỗ trợ Bí thư Chi đoàn Thanh niên công nhân, Chi hội trưởng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên công nhân nhà trọ, Câu lạc bộ nữ nhà trọ, cán bộ làm công tác đoàn kết tập hợp thanh niên cấp xã: Mức chi 500.000 đồng/suất.

19. Quà tỉnh đi thăm các gia đình chính sách tiêu biểu ở các huyện (mỗi huyện 5 gia đình): Mức chi 2.000.000 đồng/gia đình, gồm 1.500.000 đồng tiền mặt và 01 phần quà trị giá 500.000 đồng.

20. Quà tỉnh đi thăm lực lượng vũ trang, các đơn vị : 1.851 triệu đồng.

21. Quà tỉnh đi thăm các Trung tâm, Trạm, Trại xã hội: 195 triệu đồng.

22. Chi họp mặt, tổ chức Tết gồm: Họp mặt ngoại giao đoàn, họp mặt Việt kiều, triển lãm Mừng Đảng Mừng Xuân, họp mặt chức sắc tôn giáo, họp mặt văn nghệ sĩ: 1.651 triệu đồng.

Quyết định.​

12/29/2018 8:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBình Dương, hỗ trợ tiền Tết, Tết Kỷ Hợi 2019672-ho-tro-tien-tet-nguyen-dan-ky-hoi-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhTruePhương Chi
0.00
121,000
0.00
121000
/PublishingImages/2019-01/03.01.19 ho tro tet.mp3
Hướng dẫn trình tự thực hiện xã hội hóa theo Nghị định 69/2008/NĐ-CP, 59/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bình DươngHướng dẫn trình tự thực hiện xã hội hóa theo Nghị định 69/2008/NĐ-CP, 59/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc hướng dẫn trình tự thực hiện xã hội hóa theo Nghị định 69/2008/NĐ-CP, 59/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, các cơ sở thực hiện xã hội hóa là các cơ sở ngoài công lập được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động trong các lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa; các tổ chức, cá nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có các dự án đầu tư, liên doanh, liên kết thành lập các cơ sở hạch toán độc lập hoạt động trong các lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; các cơ sở sự nghiệp công lập thực hiện góp vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật thành lập các cơ sở hạch toán độc lập hoặc doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cơ sở thực hiện xã hội hóa phải đáp ứng các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại các Quyết định số: 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008, 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013, 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 để được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa.

Trình tự thực hiện xã hội hóa như sau: Nhà đầu tư liên hệ sở quản lý chuyên ngành về dự án xã hội hóa mà nhà đầu tư quan tâm; đồng thời có văn bản nêu rõ nội dung đề nghị đầu tư dự án cụ thể. Sở quản lý chuyên ngành tham mưu UBND tỉnh lựa chọn nhà đầu tư. Sau khi UBND tỉnh quyết định chọn nhà đầu tư thực hiện xã hội hóa, nhà đầu tư liên hệ sở quản lý chuyên ngành thực hiện thủ tục xác nhận cơ sở thực hiện xã hội hóa đạt yêu cầu loại hình, quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quy định; nhà đầu tư liên hệ các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện dự án. Sau khi dự án hoàn thành đưa vào hoạt động, cơ sở thực hiện xã hội hóa gửi văn bản thông báo dự án đã hoàn thành đưa vào hoạt động kèm theo hồ sơ, tài liệu có liên quan để cơ quan thuế xem xét, ra quyết định miễn, giảm tiền thuê đất chính thức và các chính sách thuế khác theo quy định.

Văn bả​n 

3/7/2019 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtxã hội hóa514-huong-dan-trinh-tu-thuc-hien-xa-hoi-hoa-theo-nghi-dinh-69-2008-nd-cp-59-2014-nd-cp-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
450.00
121,000
121,000.00
121000
54,450,000
/PublishingImages/2019-03/Huong dan trinh tu thuc hien XHH.mp3
Kế hoạch triển khai hạ tầng ngầm cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020Kế hoạch triển khai hạ tầng ngầm cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ triển khai hạ tầng ngầm cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam (VNTT) có trách nhiệm triển khai đầu tư hạ tầng ngầm tại các khu đô thị, khu công nghiệp,... do Becamex IDC đầu tư; Viễn thông Bình Dương có trách nhiệm triển khai đầu tư hạ tầng ngầm tại thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát, huyện Bàu Bàng, huyện Bắc Tân Uyên và huyện Dầu Tiếng (trừ các khu vực giao cho VNTT); Viettel Bình Dương triển khai đầu tư tại thị xã Dĩ An, thị xã Tân Uyên và huyện Phú Giáo (trừ các khu vực giao cho VNTT); Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT Miền Nam - Chi nhánh Bình Dương triển khai đầu tư tại thị xã Thuận An (trừ các khu vực giao cho VNTT). Bên cạnh đó, chủ đầu tư các khu đô thị, khu dân cư mới, khu công nghiệp,... phải đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật dùng chung và tạo điều kiện để tất cả doanh nghiệp viễn thông triển khai hạ tầng viễn thông và cung cấp dịch vụ. Đối với các hạ tầng ngầm đã được đầu tư trước đây nhưng không thuộc các tuyến đường, khu vực được phân công, doanh nghiệp phải tiếp tục duy tu, khai thác hoặc có thể chuyển giao, chuyển nhượng cho doanh nghiệp được phân công phụ trách tuyến đường, khu vực tiếp tục đầu tư, khai thác.

Các tuyến đường, khu vực triển khai hạ tầng ngầm giai đoạn 2017 – 2020 là các tuyến đường trong Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Bình Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; các tuyến đường, khu vực nằm trong kế hoạch chỉnh trang đô thị hoặc tuyến đường mở mới của địa phương; các tuyến đường nằm trong kế hoạch hạ ngầm cáp điện lực. Trong đó, 25 tuyến đường ở thành phố Thủ Dầu Một, 05 tuyến đường thị xã Bến Cát, 01 tuyến đường ở huyện Bắc Tân Uyên, 01 tuyến đường ở huyện Bàu Bàng, 06 tuyến đường ở huyện Dầu Tiếng do VNTT triển khai đầu tư; 07 tuyến đường ở thị xã Dĩ An, 04 tuyến đường thị xã Tân Uyên, 07 tuyến đường ở huyện Phú Giáo do Viettel triển khai đầu tư; 10 tuyến đường ở thị xã Thuận An do FPT triển khai đầu tư.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ngành liên quan, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư, đơn vị quản lý, vận hành hạ tầng ngầm cáp viễn thông, đơn vị tham gia sử dụng chung hạ tầng ngầm cáp viễn thông, Công ty Điện lực tỉnh Bình Dương cùng thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.

10/10/2017 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtcáp viễn thông , hạ tầng ngầm,  VNTT,  Viettel Bình Dương,  FPT Bình Dương787-ke-hoach-trien-khai-ha-tang-ngam-cap-vien-thong-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-giai-doan-2017-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
500.00
121,000
0.50
121000
60,560,500
Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2018 (lần 2)Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2018 (lần 2)

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2018 (lần 2). Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06/11/2018 và thay thế Quyết định số 2081/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2018.

​Theo đó, giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2018 (lần 2) là 7.989 tỷ 534 triệu đồng. Trong đó: Vốn ngân sách Trung ương là 978 tỷ 578 triệu đồng; vốn trong cân đối ngân sách địa phương là 7.010 tỷ 956 triệu đồng.

Quyết định​ 

11/13/2018 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtđiều chỉnh, đầu tư công, lần 2Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
119.00
0
0.00
14,399,000
Triển khai thực hiện dự án Nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháyTriển khai thực hiện dự án Nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc triển khai thực hiện dự án Nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy (PCCC).

 

Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị địa điểm (hội trường, sân tập thực hành) và gửi thư mời đại diện lãnh đạo UBND cấp xã, Công an cấp xã, trưởng ấp, khu phố, đội trưởng đội dân phòng, chủ hộ kinh doanh nhỏ lẻ,… đến tham gia tập huấn. Mỗi địa phương tổ chức 01 lớp, riêng thành phố Thủ Dầu Một tổ chức 02 lớp tập huấn.

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore chuẩn bị địa điểm và gửi thư mời cán bộ, đội viên đội PCCC cơ sở trong các khu công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý tổ chức 01 lớp tập huấn.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh chuẩn bị địa điểm; phối hợp với Công an tỉnh gửi thư mời cán bộ, đội viên đội PCCC cơ sở và chuyên ngành trong và ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến tham gia tập huấn (tổng số 02 lớp).

Công an tỉnh chủ động phối hợp với Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ - Bộ Công an để chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu, phương tiện, dụng cụ và bố trí cán bộ tập huấn; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh thống nhất thời gian tập huấn đảm bảo đúng tiến độ.

Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình​ Dương chủ động phối hợp với Công an tỉnh đưa tin tuyên truyền về các nội dung liên quan đến công tác tập huấn trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tổ chức tập huấn là từ ngày 01/12/2018 đến ngày 31/12/2018. Mỗi lớp tập huấn tối thiểu 100 người.​

Văn bản​ ​​​

11/29/2018 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtnăng lực, lực lượng, Cảnh sát, Phòng cháy chữa cháy726-trien-khai-thuc-hien-du-an-nang-cao-nang-luc-cho-luc-luong-canh-sat-phong-chay-va-chua-chaThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
361.00
121,000
0.00
121000
43,681,000
/PublishingImages/2018-12/PCCC.mp3
1 - 30Next