Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo tại Bình Dương giai đoạn 2013-2016Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo tại Bình Dương giai đoạn 2013-2016

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản​​ về việc báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo tại Bình Dương giai đoạn 2013-2016.

​Theo đó, các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị được kiểm tra (Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Trường Đại học Thủ Dầu Một, UBND thành phố Thủ Dầu Một, UBND thị xã Dĩ An, UBND thị xã Bến Cát) nghiêm túc thực hiện các nội dung, yêu  cầu của UBND tỉnh về việc thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo tại Bình Dương giai đoạn 2013-2016; đồng thời báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 28/02/2018.​

2/1/2018 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết19-bao-cao-ket-qua-thuc-hien-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-giao-duc-va-dao-tao-tai-binh-duong-giai-doan-2013-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
110.00
121,000
0.20
121000
13,334,200
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2019.

​Theo đó, THTK, CLP được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực trong đó tập trun​​g vào một số lĩnh vực với chỉ tiêu cụ thể: Trong năm 2019, thực hiện siết chặt kỷ luật tài chính – ngân sách nhà nước; bảo đảm chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả và theo đúng dự toán HĐND thông qua; thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên; giảm tần suất và thắt chặt các khoản kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, công tác phí, chi tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, phấn đấu tiết kiệm 12% so với dự toán được cấp thẩm quyền phê duyệt; hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; phấn đấu tiết kiệm 15% chi đoàn ra, đoàn vào so với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiếp tục cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản trừ các công trình quan trọng quốc gia, công trình dự án nhóm A, công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của địa phương; thực hiện triệt để tiết kiệm năng lượng, vật tư, chi phí đầu vào; ứng dụng công nghệ mới để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh hàng xuất khẩu, tiết kiệm chi phí quản lý kinh doanh, đối với các doanh nghiệp nhà nước đăng ký và thực hiện tiết giảm chi phí quản lý (từ 5%) trở lên… Song song đó, phấn đấu giảm tối thiểu 2,5% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015, đảm bảo mục tiêu đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015, có 10% đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011-2015; thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đảm bảo đến năm 2021 giảm được 10% so với biên chế giao 2015; giảm tối thiểu 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với số giao năm 2015…

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp nhà nước và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo quán triệt về việc tăng cường công tác chỉ đạo việc THTK, CLP; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu trong THTK, CLP; tăng cường công tác tổ chức THTK, CLP trên các lĩnh vực; đẩy mạnh thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát THTK, CLP; kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP; đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý, gắn THTK, CLP với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong THTK, CLP.

Chương trình ​​​​

4/12/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChương trình, thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí242-chuong-trinh-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
563.00
121,000
0.00
121000
68,123,000
/PublishingImages/2019-04/tin 5- chuong trinh thuc hanh TK,, chong LP nam 2019.mp3
Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình DươngQuy chế quản lý, vận hành, sử dụng Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế​ quản lý, vận hành, sử dụng Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Quy chế).

Theo đó, Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Mục đích của Hệ thống hội nghị truyền hình của tỉnh là chuyển tiếp các cuộc họp trực tuyến từ cấp Trung ương với cấp tỉnh khi có nhu cầu xuống cấp huyện, cấp xã để theo dõi, nắm bắt thông tin. Tổ chức các cuộc họp trực tuyến giữa Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cơ quan Đảng trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội với cấp huyện, cấp xã; giữa cơ quan cấp tỉnh với cơ quan cấp huyện, cấp xã; giữa các cơ quan cấp huyện với nhau và giữa cơ quan cấp huyện với cơ quan cấp xã…

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương) là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc quản l‎ý, vận hành, hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị cơ sở (điểm cầu cuối) trong việc quản l‎ý, vận hành Hệ thống hội nghị truyền hình của tỉnh. Các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý trang thiết bị Hệ thống hội nghị truyền hình của tỉnh được đặt tại phòng họp, hội trường của cơ quan, đơn vị và phân công, bố trí nhân viên quản lý phòng họp, cán bộ phụ trách kỹ thuật tại các điểm cầu chịu trách nhiệm vận hành thiết bị tại các điểm cầu.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện Quy chế này.​

7/8/2018 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttrực tuyến, hệ thống trưc tuyến, 732-quy-che-quan-ly-van-hanh-su-dung-he-thong-hoi-nghi-truyen-hinh-truc-tuyen-trong-cac-co-quan-nha-nuoc-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
389.00
121,000
0.00
121000
47,069,000
Kế hoạch xét tuyển viên chức tỉnh Bình Dương năm 2019Kế hoạch xét tuyển viên chức tỉnh Bình Dương năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức tỉnh Bình Dương năm 2019 (gọi tắt là Kế hoạch).​

Theo đó, đối tượng xét tuyển là người từ đủ 18 tuổi trở lên không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo; có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; có đơn đăng ký dự tuyển, lý lịch rõ ràng, văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm; đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ và đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Thời gian tổ chức xét tuyển dự kiến trong quý II năm 2019.

Nhu cầu tuyển dụng được thực hiện xét tuyển theo chỉ tiêu cần tuyển dụng tại các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh. Số lượng, vị trí các chức danh cần tuyển dụng do Sở Nội vụ tổng hợp và thông báo theo quy định.

Nội dung và hình thức xét tuyển thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ. Cụ thể, xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2. Vòng 2: Thực hiện phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển; điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100; thời gian phỏng vấn 30 phút; không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên; có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Các đối tượng là Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B thuộc diện đối tượng ưu tiên được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm tại vòng 2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động thuộc diện đối tượng ưu tiên được cộng 5 điểm vào kết quả điểm tại vòng 2. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ thuộc diện đối tượng ưu tiên được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm tại vòng 2. Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên tại các điểm trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.

Sở Nội vụ tổ chức triển khai Kế hoạch đến các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức; rà soát, thống kê, thẩm định và tổng hợp nhu cầu của các cơ quan, đơn vị…

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này và chỉ tiêu, lộ trình thực hiện tinh giản biên chế theo quy định để đăng ký nhu cầu, chỉ tiêu xét tuyển viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kế hoạch ​​​

4/19/2019 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtxét tuyền, viên chức175-ke-hoach-xet-tuyen-vien-chuc-tinh-binh-duong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
752.00
121,000
0.00
121000
90,992,000
Kế hoạch tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 tỉnh Bình DươngKế hoạch tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2017 tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Hội đồng thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương phối hợp với trường Đại học Thủ Dầu Một và Đại học Bình Dương tổ chức tại 17 điểm thi.Trong đó, 16 điểm thi đặt tại các trường THPT, THCS ở các huyện, thị xã, thành phố và 01 điểm thi tại trường Đại học Thủ Dầu Một.

Hội đồng thi công bố kết quả thi chậm nhất ngày 07/7/2017 và kết quả chấm phúc khảo chậm nhất 25/7/2017; hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 12/7/2017, hoàn thành xét tốt nghiệp sau phúc khảo chậm nhất ngày 26/7/2017; cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ… chậm nhất ngày 17/7/2017; gửi danh sách thí sinh được công nhận THPT chính thức về văn phòng Bộ GDĐT chậm nhất ngày 30/7/2017.

Kỳ thi THPT quốc gia sẽ diễn ra từ ngày 21/06/2017 đến ngày 24/06/2017 với các môn thi Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Năm 2017, Bình Dương có tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 10.143, trong đó, số thí sinh chỉ đăng ký xét tốt nghiệp là 747 người, số thí sinh đăng ký xét tốt nghiệp và thi tuyển sinh là 8.517 người, số thí sinh đăng ký thi tuyển sinh là 879 người.

6/6/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtthi trung học phổ thông  2017  Bình Dương127-ke-hoach-to-chuc-ky-thi-trung-hoc-pho-thong-quoc-gia-nam-2017-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Công khai kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh (đợt 1)Công khai kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh (đợt 1)

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc công khai kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh (đợt 1).

​Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông công khai kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của​ Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 6279/STNMT-CCQLĐĐ​ ngày 26/12/2018 trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định của pháp luật. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin có liên quan cho Sở Thông tin và Truyên thông theo quy định.

Văn bản​


1/28/2019 9:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếthiện trạng, công trình, chuyển nhượng, đất ,nhà ở, của chủ đầu tư, đợt 1522-cong-khai-ket-qua-kiem-tra-hien-trang-su-dung-dat-nha-o-va-cong-trinh-da-xay-dung-va-dieu-kien-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-ban-nha-o-cua-chu-dau-tu-du-an-tren-dia-ban-tinh-dot-1Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
200.00
121,000
0.00
121000
24,200,000
Các tuyến đường triển khai hạ tầng ngầm cáp viễn thông giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bình DươngCác tuyến đường triển khai hạ tầng ngầm cáp viễn thông giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa bổ sung danh mục các tuyến đường triển khai hạ tầng ngầm cáp viễn thông giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​Theo đó, có 15 tuyến đường thuộc thành phố Thủ Dầu Một, 02 tuyến đường thuộc thị xã Bến Cát, 07 tuyến đường thuộc thị xã Thuận An được triển khai hạ tầng ngầm cáp viễn thông giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Quyết định ​​

5/15/2019 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttuyến đường, hạ tầng, ngầm, cáp, viễn thông 992-cac-tuyen-duong-trien-khai-ha-tang-ngam-cap-vien-thong-giai-doan-2019-2020-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
97.00
121,000
0.00
121000
11,737,000
Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030 Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

Theo đó, nhằm nâng cao chất lượng GDNN, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và đảm bảo xu thế hội nhập quốc tế, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác GDNN trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ nay đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ban, ngành, Hiệp hội, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực GDNN theo Kế hoạch số 4651/KH-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh; tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh sắp xếp tinh gọn hệ thống cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh theo nhu cầu thị trường lao động, phù hợp cơ cấu ngành nghề, đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các giải pháp nâng cao số lượng đào tạo trình độ từ trung cấp trở lên; phối hợp với Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội về GDNN; khuyến khích doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp; hình thành mối quan hệ chặt chẽ giữa cơ sở GDNN với doanh nghiệp, các hiệp hội và trung tâm dịch vụ việc làm, sàn giao dịch việc làm, hội chợ việc làm; khuyến khích các cơ sở GDNN trong tỉnh mở rộng hợp tác, liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia vào quá trình đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp; phối hợp các cơ sở GDNN công lập đủ điều kiện xây dựng phương án, chuyển đổi sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hạch toán như doanh nghiệp theo lộ trình, phù hợp với điều kiện phát triển của đơn vị…

Các cơ sở GDNN cập nhật, điều chỉnh, đổi mới phương thức, chương trình, giáo trình giảng dạy đáp ứng nhu cầu thực tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao; liên kết, quan hệ với doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và đội ngũ chuyên gia tham gia vào quá trình xây dựng chương trình đào tạo, ngân hàng đề thi, đánh giá người học, gắn đào tạo với giải quyết việc làm; tổ chức kiểm định, tự kiểm định chất lượng cơ sở, chương trình đào tạo theo qui định; có kế hoạch tổ chức, bồi dưỡng, giải pháp nhằm nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn theo qui định, đặc biệt là giáo viên các nghề trọng điểm cấp độ quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế…​

Chỉ thị ​

5/15/2019 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐổi mới, nâng cao, chất lượng, giáo dục nghề nghiệp 7-doi-moi-va-nang-cao-chat-luong-giao-duc-nghe-nghiep-den-nam-2021-va-dinh-huong-den-nam-2030Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
574.00
121,000
0.00
121000
69,454,000
Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong kỳ 2014-2018Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong kỳ 2014-2018

TTĐT - Ngày 01/3/2019, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018.

Theo đó, có 466 văn bản của HĐND, UBND tỉnh ban hành còn hiệu lực gồm 114 Nghị quyết, 342 Quyết định, 10 Chỉ thị; có 496 văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ gồm 81 Nghị quyết, 315 Quyết định, 100 Chỉ thị; có 43 văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần gồm 05 Nghị quyết, 29 Quyết định; có 90 văn bản cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới gồm 17 Nghị quyết, 72 Quyết định, 01 Chỉ thị.

Quyết địnhDanh mục văn bản quy phạm pháp luật của từng cơ quan, đơn vị.

3/1/2019 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết615-cong-bo-ket-qua-he-thong-hoa-van-ban-quy-pham-phap-luat-trong-ky-2014-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseMai Xuân
205.00
121,000
0.00
121000
24,805,000
Thực hiện quy chế phối hợp lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộcThực hiện quy chế phối hợp lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
  TTĐT - Ngày 12-5, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1447/UBND-VX về việc “Thực hiện quy chế phối hợp lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc”.
  
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, trên cơ sở tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong việc phối hợp thực hiện lập hồ sơ "Đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong quí I/2015", giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu, đề xuất UBDN tỉnh sửa đổi, bổ sung các Điều, khoản trong "Quy chế phối hợp giữa các ngành trong việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc" cho phù với tình hình thực tế của địa phương.
 
    
Học viên học nghề điện công nghiệp tại Trung tâm Giáo dục - Lao động - Tạo việc làm tỉnh
     
 
Yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh chủ động triển khai ngay nhiệm vụ thuộc chức năng của mình để đảm bảo việc tiếp nhận đối tượng được thuận lợi (tổ chức tập huấn và cấp chứng chỉ về điều trị cắt cơn nghiện ma túy; sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị Trung tâm Giáo dục lao động Tạo việc làm,…). Kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các kiến nghị, giải pháp để công tác phát hiện, lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc được thực hiện đồng bộ và thống nhất.
 
 Hoài Hương
5/15/2015 4:21 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1997-Thuc-hien-quy-che-phoi-hop-lap-ho-so-de-nghi-ap-dung-bien-phap-dua-vao-co-so-cai-nghien-bat-buocThông tin chỉ đạo, điều hành
Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp năm 2019 Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp năm 2019 (gọi tắt là Kế hoạch).

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là phấn đấu để tất cả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; đăng tin, bài biểu dương những điển hình, tấm gương, mô hình đào tạo nghề thành công từ giáo dục nghề nghiệp; thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp; gắn kết doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong hoạt động đào tạo nghề, tuyển dụng và sử dụng người học giáo dục nghề nghiệp nhằm duy trì và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội trước yêu cầu của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Đối tượng truyền thông gồm học sinh THCS, THPT và gia đình; lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã; bộ đội xuất ngũ; sinh viên chưa có việc làm…; học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục đại học...; doanh nghiệp, người sử dụng lao động; cơ quan quản lý; người dân và các đối tượng khác.

Công tác truyền thông với thông điệp "Giáo dục nghề nghiệp thực học, thực hành - vững khởi nghiệp, sáng tương lai", tập trung truyền tải về vai trò, vị trí, sự cần thiết của giáo dục nghề nghiệp trong cơ cấu nhân lực quốc gia; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền, cơ quan chủ quản của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp, các cơ quan, đơn vị khác có liên quan tổ chức đưa các tin, bài, ảnh, phóng sự; xây dựng các chuyên mục, chương trình, phóng sự, tọa đàm; mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về giáo dục nghề nghiệp; tập trung đẩy mạnh tuyên truyền qua trang thông tin điện tử của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; tăng cường tuyên truyền/tương tác qua mạng xã hội (Facebook), kênh truyền hình trực tuyến (YouTube)…; xây dựng các cổng/trang thông tin, các ứng dụng hỗ trợ công tác tuyển sinh và định hướng nghề nghiệp; biên soạn, xây dựng, phát hành các ấn phẩm, tờ rơi...; xây dựng các video clip giới thiệu, mô tả, định hướng nghề nghiệp...; tổ chức các hội nghị, hội thảo tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp…

Kế hoạch​ ​​

4/2/2019 9:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, truyền thông, giáo dục, nghề nghiệp 218-ke-hoach-truyen-thong-ve-giao-duc-nghe-nghiep-nam-2019Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
496.00
121,000
0.00
121000
60,016,000
/PublishingImages/2019-04/tin 7- KH truyen thong ve GD nghe nghiep.mp3
Thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông “Năm an toàn giao thông 2012”Thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông “Năm an toàn giao thông 2012”
 TTĐT - Năm 2012 là năm được Chính phủ chọn là “Năm an toàn giao thông”, năm thiết lập lại trật tự kỷ cương giao thông trong phạm vi cả nước. Để phát huy kết quả đạt được đồng thời khắc phục những hạn chế trong năm 2011, phấn đấu năm 2012 đạt được mục tiêu giảm từ 5% - 10% số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông gây ra, ngày 11/01/2012, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số...
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên tuyền Luật An toàn giao thông tới tất cả mọi tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức chấp hành luật khi tham gia giao thông; xây dựng văn hóa trong giao thông; hướng tới một xã hội trật tự, kỷ cương và an toàn trong giao thông; đẩy mạnh tuyên truyền từ cơ sở, phát huy hiệu quả tuyên truyền qua hệ thống thông tin, truyền thông; tăng cường tuyên truyền trực quan, sử dụng pano, áp phích, tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu, triển lãm tranh ảnh và các hội thi…
 
Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị, Ban An toàn giao thông tỉnh tập trung phối hợp kiểm tra tìm nguyên nhân và xử lý dứt điểm các “điểm đen” đã được xác định; phấn đấu trong năm 2012 sẽ xử lý dứt điểm các “điểm đen” về tai nạn giao thông đã được xác định.
 
Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các lỗi trực tiếp gây tai nạn giao thông, vi phạm quy định về nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, xe mô tô, gắn máy chạy lạng lách, đánh võng, chạy xe tốc độ cao, đua xe trái phép…Kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy; kiểm tra phương tiện chở khách ngang sông, tàu chở khách du lịch, các bến thủy nội địa.
 
Đồng thời trang bị các phương tiện, thiết bị cho lực lượng tuần tra kiểm soát; tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng cầu đường bộ, bổ sung hệ thống tín hiệu giao thông kịp thời, bảo dưỡng cầu dự phòng nhằm đáp ứng kịp thời các trường hợp cần thiết và đảm bảo lưu thông luôn thông suốt.
 
Các Mặt trận, tổ chức, đoàn thể triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền giáo dục văn hóa giao thông, quy tắc giao thông, tác hại của việc sử dụng rượu, bia đối với người điều khiển phương tiện giao thông…
 
Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện công tác tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả.
 
 
Mai Xuân
 
 
2/14/2012 7:22 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1983-Tin-chi-dao-dieu-hanhThông tin chỉ đạo, điều hành
Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phòng, chống  thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các biện pháp phi công trình, cụ thể: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg, ngày 03/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 17/3/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016 - 2020, Chỉ thị số 111/CT-BTL, Kế hoạch số 112/KH-BTL ngày 15/01/2019 của Bộ Tư lệnh Quân khu về nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và điều hành thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn năm 2019; kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp theo quy định; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban phòng, chống thiên tai theo quy định, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến thời tiết mưa, bão, tình hình thủy văn, mực nước các sông chính và các hồ chứa quốc gia; cảnh giác đề phòng trong những tháng cuối năm xảy ra lũ, bão ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Bình Dương, cùng với triều cường các sông dâng cao kết hợp các hồ chứa quốc gia xả lũ; chủ động ứng phó, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống thiên tai xảy ra…

Song song đó, thực hiện các biện pháp công trình, cụ thể: Thi công hoàn thành đưa vào sử dụng công trình Trục thoát nước Chòm Sao - Suối Đờn, công trình sửa chữa Kênh dẫn thượng lưu và đuôi tràn Hồ Từ Vân 1. Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án tiêu thoát nước như Trục thoát nước Suối Giữa, Bưng Biệp - Suối Cát, Hệ thống thoát nước Dĩ An và khu công nghiệp Tân Đông Hiệp,…Thực hiện gia cố, sửa chữa, nâng cấp, duy tu bảo đảm an toàn cho các công trình, hệ thống đê bao, bờ bao khi mực nước dâng cao do triều cường, xả lũ, mưa lớn; lưu ý các khu vực xung yếu, trọng điểm có nguy cơ xảy ra bể bờ, tràn bờ…

Kế hoạch ​​

5/15/2019 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn779-ke-hoach-phong-chong-thien-tai-va-tim-kiem-cuu-nan-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
418.00
121,000
0.00
121000
50,578,000
Hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019Hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019.

​Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đoàn thể tổ chức lồng ghép các hoạt động truyền​ thông trong các hoạt động của các tổ chức, cơ quan nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, doanh nhân về giá trị và vai trò của đa dạng sinh học đối với việc đảm bảo lương thực thực phẩm, cung cấp dinh dưỡng và đảm bảo sức khỏe con người, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; tuyên truyền thực hiện các quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, chú trọng các nội dung về bảo tồn và phát triển các giống vật nuôi, cây trồng bản địa, cây, con dược liệu và các tri thức truyền thông liên quan; khai thác bền vững tài nguyên sinh học; phát động các phong trào bảo tồn đa dạng sinh học như sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, thực hiện tiêu dùng xanh, thân thiện với môi trường và chế độ ăn uống lành mạnh, không buôn bán và sử dụng các loài động, thực vật nguy cấp, quý hiếm, ưu tiên bảo vệ…; căn cứ vào kế hoạch hoạt động đã được phê duyệt tổ chức riêng hoặc lồng ghép các hoạt động truyền thông thích hợp; tổng hợp kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019, báo cáo theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Văn bản ​​​​​

5/14/2019 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtHưởng ứng, Quốc tế, Đa dạng, sinh học 113-huong-ung-ngay-quoc-te-da-dang-sinh-hoc-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
316.00
121,000
0.00
121000
38,236,000
Bình Dương sẽ có quy định về khu vực không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm và vùng nuôi chim yến Bình Dương sẽ có quy định về khu vực không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm và vùng nuôi chim yến

TTĐT - ​Đó là nội dung chính của dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật sẽ được HĐND tỉnh thông qua trong năm 2020 theo Quyết định vừa được Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương ban hành danh mục Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh quy định chi tiết các nội dung được giao trong các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6.​

​Theo đó, có 01 dự thảo Nghị quyết được giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương chủ trì soạn thảo là Nghị quyết về việc ban hành quy định khu vực nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm; vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi khỏi khu vực không được phép chăn nuôi. 

Căn cứ Quyết định này, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành được phân công chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh đảm bảo chất lượng, tiến độ soạn thảo, thời gian trình HĐND tỉnh thông qua vào quý IV năm 2020.      

Quyết định.​

3/27/2019 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtquy định, không được phép chăn nuôi, gia súc, gia cầm, chim yến252-binh-duong-se-co-quy-dinh-ve-khu-vuc-khong-duoc-phep-chan-nuoi-gia-suc-gia-cam-va-vung-nuoi-chim-yenThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
252.00
121,000
0.00
121000
30,492,000
Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình DươngPhê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh Bình Dương, phiên bản 1.0.

Theo đó, Kiến trúc CQĐT tỉnh Bình Dương được mô hình hóa dựa trên thiết kế kiến trúc phân lớp với nguyên tắc lớp sau cung cấp dịch vụ cho lớp trước, nhằm phân tích kiến trúc phức tạp của chính quyền điện tử thành các lớp với chức năng, nhiệm vụ xác định, từ đó đưa ra thông tin đơn giản và dễ hiểu hơn, bao gồm: Người dùng/ Hệ thống ngoài (Actors); Kênh truy cập; Nhóm dịch vụ; Ứng dụng; Dữ liệu; Ứng dụng nền tảng; Hạ tầng; Cơ sở vật chất; Quản lý chỉ đạo.

1.jpg

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Dương

​​Kiến trúc CQĐT được xây dựng nhằm đẩy mạnh phát triển CQĐT, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân, doanh  nghiệp ngày càng tốt hơn; công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, phù hợp với tầm nhìn định hướng của quốc gia về Chính phủ điện tử. Kiến trúc CQĐT tỉnh Bình Dương phát triển theo hướng đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; bảo đảm tích hợp dữ liệu, liên thông quy trình giữa các cơ quan, rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Qua đó, từng bước số hóa các số liệu về dân cư, tài nguyên, doanh nghiệp, thủ tục hành chính, chỉ số kinh tế xã hội… của tỉnh để phục vụ cho việc tổng hợp, báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giúp lãnh đạo tỉnh đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời, hiệu quả; nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong việc thu hút đầu tư, phát triển kinh tế và cải cách hành chính của tỉnh.

Kiến trúc CQĐT tỉnh Bình Dương được thực hiện theo 02 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2019 – 2020): Hoàn thành mục tiêu xây dựng nền tảng CQĐT tỉnh Bình Dương. Giai đoạn 2 (từ năm 2021): Hoàn thành  mục tiêu phát triển toàn diện CQĐT tỉnh Bình Dương.

Các sở, ban, ngành phối hợp với các đơn vị cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; các tổ chức đoàn thể, hiệp hội tập trung thực hiện nghiêm túc các giải pháp về tài chính; tổ chức triển khai; nguồn nhân lực; cơ chế, chính sách theo lộ trình cụ thể. Cùng với đó, định kỳ thực hiện rà soát Kiến trúc CQĐT về các nội dung: Tầm nhìn, mục tiêu và chiến lược của tỉnh đã được triển khai trong Kiến trúc CQĐT tỉnh Bình Dương phiên bản 1.0 để phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và định hướng phát triển chính quyền điện tử của Trung ương từng giai đoạn.

Quyết định​ ​

10/30/2018 8:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKiến trúc, Chính quyền điện tử38-phe-duyet-kien-truc-chinh-quyen-dien-tu-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
538.00
121,000
0.00
121000
65,098,000
/PublishingImages/2018-11/Tin 2.mp3
Giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2019Giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2019. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.

Theo đó, giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2019 là 8.177 tỷ 970 triệu. Trong đó: Vốn ngân sách Trung ương là 677 tỷ 970 triệu đồng, bao gồm vốn ODA là 643 tỷ 80 triệu đồng và vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu là 34 tỷ 890 triệu đồng; vốn trong cân đối ngân sách địa phương là 7.500 tỷ đồng bao gồm vốn đầu tư theo tiêu chí định mức là 4.713 tỷ 912 triệu đồng, vốn từ nguồn thu sử dụng đất là 1.381 tỷ 88 triệu đồng, vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết là 1.405 tỷ đồng. 

Quyết định ​​

12/19/2018 1:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchỉ tiêu, đầu tư công, năm 2019322-giao-chi-tieu-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
150.00
121,000
0.00
121000
18,150,000
Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018-2027 Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018-2027

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018-2027" (gọi tắt là Đề án).​

Theo đó, mục tiêu của Đề án là phấn đấu đến năm 2027, sẽ có 400.000 hội viên, 120.000 phụ nữ, cha mẹ có con dưới 16 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức về giữ gìn, rèn luyện phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật, về giáo dục làm cha mẹ, khả năng, vai trò của phụ nữ trong bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; 95% cán bộ chuyên trách của các cơ quan tham gia triển khai đề án được bồi dưỡng nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội…

Đối tượng của Đề án là phụ nữ; cha mẹ có con dưới 16 tuổi; cán bộ Hội Phụ nữ và các cơ quan triển khai Đề án các cấp. Trong đó, chú trọng nữ công nhân lao động nhập cư, phụ nữ các xã còn nhiều khó khăn, phụ nữ tiểu thương.

Kế hoạch thực hiện Đề án tập trung vào các vấn đ: Phòng, chống bạo lực gia đình và bạo lực trên cơ sở giới (bao gồm cả mất cân bằng giới tính khi sinh); an toàn vệ sinh thực phẩm; giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em (bao gồm cả phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em); tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức và pháp luật, đặc biệt là Luật Hôn nhân và gia đình.

Dự kiến nội dung thực hiện trong năm 2018: An toàn vệ sinh thực phẩm; năm 2019 và 2020: Giáo dục cha mẹ; năm 2021 và 2022: Phòng, chống bạo lực gia đình và bạo lực trên cơ sở giới.

Kế hoạch thực hiện Đề án được triển khai trong 10 năm, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2018-2022): Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng truyền thông, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về các nội dung thuộc phạm vi Đề án; xây dựng mô hình, điển hình… Giai đoạn 2 (2023-2027): Tập trung hỗ trợ phụ nữ chuyển đổi hành vi thông qua các mô hình, điển hình đã được xây dựng; phát huy tính chủ động của phụ nữ trong giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này và định kỳ 6 tháng báo cáo UBND tỉnh và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam theo đúng thời gian quy định.

5/11/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtphụ nữ, bình đẳng giới577-tuyen-truyen-giao-duc-van-dong-ho-tro-phu-nu-tham-gia-giai-quyet-mot-so-van-de-xa-hoi-lien-quan-den-phu-nu-giai-doan-2018-2027Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
540.00
121,000
0.00
121000
65,340,000
Tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ emTăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

​Theo đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Trẻ em năm 2016, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em, đặc biệt là việc phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em và kịp thời can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em khi bị bạo lực, xâm hại; thực hiện tốt quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; tăng cường truyền thông về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để mọi trẻ em, cá nhân, cơ quan, tổ chức liên hệ khi có nhu cầu tìm kiếm thông tin, thông báo, tố giác tội phạm về bạo lực, xâm hại trẻ em; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Công an tỉnh rà soát hồ sơ, xử lý dứt điểm các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em đang tồn đọng, chưa xử lý kịp thời; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi bao che, chậm trễ, cố tình kéo dài hoặc không xử lý vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em…

6/28/2018 11:00 PMĐã ban hànhTài liệuXem chi tiếtbạo lực trẻ em, xâm hại trẻ em, bảo vệ trẻ em, Luật trẻ em970-tang-cuong-giai-phap-phong-chong-bao-luc-xam-hai-tre-eThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
282.00
121,000
0.00
121000
34,122,000
Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấpTăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp.

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về cung cấp, quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn để nâng cao nhận thức và năng lực chuyên môn của cán bộ, công chức trong việc tham mưu, triển khai và sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ. Quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các loại hình giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; ưu tiên nguồn lực để triển khai công tác này. Trường hợp cơ quan, đơn vị đang sử dụng chữ ký số công cộng phải có kế hoạch chuyển sang sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Thủ trưởng, cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước các cấp gương mẫu, quyết liệt chỉ đạo, triển khai và sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg trên địa bàn tỉnh; trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.​

Văn bản ​​

2/15/2019 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchữ ký số, chuyên dùng, nhà nước, các cấp112-tang-cuong-su-dung-chu-ky-so-chuyen-dung-chinh-phu-trong-hoat-dong-cua-co-quan-nha-nuoc-cac-caThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
360.00
121,000
0.00
121000
43,560,000
Tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019Tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019.

Theo đó, để góp phần tích cực vào thành công của Chiến dịch Giờ Trái đất 2019 thực hiện tắt điện chiếu sáng từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 30/3/2019 tại một số khu vực công cộng và hộ sử dụng điện, UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố đăng ký khu vực tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất 2019; tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương về thời gian thực hiện và ý nghĩa của Chiến dịch Giờ Trái đất; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đăng ký và tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất.

Các sở, ban, ngành và các đơn vị trực thuộc tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất, cụ thể: Tắt các đèn chiếu sáng không cần thiết tại trụ sở đơn vị, các khu vực công cộng; vận động cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị và các thành viên trong gia đình tích cực hưởng ứng, đăng ký tham gia thực hiện tắt đèn chiếu sáng không cần thiết trong gia đình vào thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất. 

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương tích cực tuyên truyền, kịp thời đưa thông tin trước và trong thời điểm diễn ra sự kiện.

Công ty Điện lực Bình Dương chuẩn bị các phương thức vận hành của hệ thống điện trong thời gian diễn ra hoạt động Giờ Trái đất 2019, đánh giá hiệu quả điện năng tiết kiệm; phối hợp với Sở Công Thương tổ chức tuyên truyền nhằm thu hút được sự quan tâm đông đảo của các cơ quan, tổ chức, người dân tham gia vào chiến dịch và tắt đèn tự nguyện.

Danh sách đăng ký tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019 của các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố gửi về Công ty Điện lực Bình Dương trước ngày 18/3/2019 để Công ty Điện lực Bình Dương tổng hợp báo cáo Sở Công Thương.​

Văn bản.​

2/19/2019 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChiến dịch Giờ Trái đất, Giờ Trái đất 201910-tham-gia-chien-dich-gio-trai-dat-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.00
121000
/PublishingImages/2019-02/Tin 5 - Tham gia chien dich gio trai dat 019.mp3
Tăng cường công tác quản lý cán bộ công chức, viên chức đi nước ngoàiTăng cường công tác quản lý cán bộ công chức, viên chức đi nước ngoài
TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về tăng cường công tác quản lý cán bộ công chức, viên chức đi nước ngoài.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu triển khai thực hiện nghiêm Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Tỉnh ủy, những quy định của Trung ương và của tỉnh về công tác xuất, nhập cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh có yêu cầu, nhiệm vụ đi công tác nước ngoài hoặc cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia đoàn đi công tác nước ngoài phải xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí hoạt động đối ngoại hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Nghiêm cấm tự ý ký kết, gợi ý, đề xuất giao lưu, kết nghĩa... khi chưa có chủ trương cụ thể của tỉnh hoặc chưa xin ý kiến của các cấp có thẩm quyền.

Đối với đoàn cán bộ, công chức được cử đi công tác nước ngoài phải đảm bảo đúng quy trình, đối tượng, thành phần và không quá 10 người; thực hiện đúng quy định về cử cán bộ, công chức đi công tác nước ngoài không quá 02 lần/năm và không bố trí cùng lúc 02 lãnh đạo chủ chốt của một cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia; không cử cán bộ, công chức tham gia các đoàn đi nước ngoài do các doanh nghiệp tổ chức đài thọ hoặc do các doanh nghiệp nước ngoài mời đích danh. Tuỳ theo từng thời điểm, cần xem xét, bố trí cho phép cán bộ, công chức đi nước ngoài hợp lý, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan nhất là những nhiệm vụ cấp bách và tổng thời gian không được vượt quá số ngày nghỉ phép trong năm theo quy định; hạn chế việc cử người đi nước ngoài vào thời điểm đầu năm và cuối năm và đi với số lượng lớn; tuyệt đối không cử hoặc cho phép đi nước ngoài đối với cán bộ, công chức đang trong thời gian xem xét kỷ luật Đảng, kỷ luật về hành chính… Cán bộ, công chức sau khi đi công tác nước ngoài trở về, trong vòng 7 ngày làm việc, phải báo cáo kết quả chuyến đi gửi về Sở Nội vụ và các cấp có thẩm quyền. Tăng cường công tác quản lý hộ chiếu của cán bộ, công chức thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng quy định. 

6/9/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtcán bộ công chức viên chức đi nước ngoài821-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-di-nuoc-ngoaThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnhTạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

TTĐT - Để tập trung thực hiện có hiệu quả cam kết đã ký với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) theo Nghị quyết 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ, ngày 21/3/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nội dung cam kết tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, tỉnh sẽ tăng cường đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn; nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước, tạo đột phá trong cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông nâng cấp dịch vụ công trực tuyến nhằm tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp; nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn, thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo đảm mục tiêu ngăn chặn, phát hiện và xử lý vi phạm, đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật.

Kế hoạch cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành. Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện đầy đủ các quy định tại Luật Doanh nghiệp và các nghị định hướng dẫn thi hành về Khởi sự kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp giảm còn tối đa 02 ngày làm việc (Luật Doanh nghiệp quy định 03 ngày làm việc). Giảm 50% thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cụ thể, thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản chấp thuận địa điểm thực hiện dự án (Luật Đầu tư quy định 05 ngày làm việc). Giảm 50% thời gian trình lấy ý kiến, thẩm định trình quyết định chủ trương, cụ thể, thời gian Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển lấy ý kiến các cơ quan nhà nước liên quan tối đa trong 02 ngày làm việc (Luật Đầu tư quy định 03 ngày làm việc); thời gian lập báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh kể từ ngày nhận hồ sơ còn tối đa 18 ngày làm việc (Luật Đầu tư quy định 25 ngày làm việc). Đồng thời, thành lập tổ công tác nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, hàng quý tổ báo cáo tình hình và tham mưu lãnh đạo giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3/24/2017 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, kế hoạch, cam kết, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, trên địa bàn tỉnh Bình Dương536-tao-lap-moi-truong-kinh-doanh-thuan-loi-cho-cac-doanh-nghiep-tren-dia-ban-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình DươngMức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc triển khai triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:

1. Phụ cấp lưu trú (trừ trường hợp được cử đi công tác làm nhiệm vụ trên biển, đảo)

a. Trường hợp đi công tác trong ngày (đi và về trong ngày)

- Từ 11km đến dưới 20km, mức chi không quá 70.000 đồng/ngày;

- Từ 20 km trở lên, mức chi không quá 120.000 đồng/ngày.

b. Trường hợp đi công tác (ở lại nơi công tác)

- Từ 1lkm đến dưới 20km, mức chi không quá 120.000 đồng/ngày;

- Từ 20 km trở lên, mức chi không quá 170.000 đồng/ngày.

c. Trường hợp đi công tác ở quận thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ, thành phố Đà Nẵng và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh, mức chi tối đa không quá 200.000 đồng/ngày.

2. Các mức chi công tác phí, chi hội nghị khác: Thực hiện bằng với mức quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Ngoài ra, đối với các cơ quan, đơn vị chưa được giao quyền tự chủ tài chính; các cơ quan, đơn vị sử dụng từ nguồn kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ và nguồn kinh phí không thường xuyên, khi thực hiện thanh toán công tác phí gồm: Chi phí đi lại (kể cả vé máy bay); phụ cấp lưu trú; tiền thuê phòng nghỉ; đi công tác theo đoàn phối hợp liên ngành, liên cơ quan thì phải được phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

Về tiêu chuẩn mua vé máy bay đi công tác trong nước:

1. Đối với hạng ghế thương gia (có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,3 trở lên)

2. Đối với hạng ghế thường (có hệ số phụ cấp chức vụ dưới 1,3): Cán bộ lãnh đạo cấp Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh (ngoài điểm 2.1), Giám đốc, Phó Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh và tương đương trở lên; cán bộ lãnh đạo cấp Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; lãnh đạo HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố và tương đương trở lên.

Ngoài các đối tượng nêu trên và các cán bộ, công chức được cử đi công tác bằng phương tiện máy bay từ nguồn kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ và kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên thì phải có ý kiến chấp thuận của UBND tỉnh. Riêng trường hợp phát sinh ở huyện, thị xã, thành phố do UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định.

Trường hợp không được duyệt, nếu đi công tác bằng phương tiện máy bay thì chỉ được thanh toán tiền tàu xe tương đương với giá cước vận tải ô tô hành khách công cộng thông thường hoặc theo giá cước vận tải đường sắt (vé nằm).

Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND​​ 

Văn bản​8/30/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtcông tác phí227-muc-chi-cong-tac-phi-chi-hoi-nghi-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
566.00
121,000
0.00
121000
68,486,000
Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình DươngKế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 bắt đầu từ tháng 3 đến hết tháng 4/2019. Các hoạt động chính của Ngày Sách Việt Nam được tổ chức trọng tâm từ ngày 16-26/4/2019.

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các hoạt động giao lưu tác giả, tọa đàm, giới thiệu sách, họp mặt kỷ niệm Ngày Sách Việt Nam trong tháng 4/2019.

Các đơn vị phát hành sách trên địa bàn tỉnh tổ chức Tuần lễ Sách từ ngày 16-26/4/2019 trong khuôn viên các đơn vị phát hành sách trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan báo chí, hệ thống Đài Truyền thanh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam từ ngày 16-26/4/2019.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Ngày Sách Việt Nam trong hệ thống trường học thông qua việc tổ chức Ngày hội đọc sách theo chủ đề; tổ chức hội thi kể chuyện theo sách phù hợp với từng lứa tuôi, cấp học; phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường; tổ chức các câu lạc bộ về sách trong các hoạt động ngoại khóa như giới thiệu sách, vẽ tranh theo sách, kể chuyện theo sách, bài cảm nhận vê tác phẩm... trong tháng 4/2019.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Ngày sách Việt Nam tại Thư viện tỉnh và trong toàn bộ hệ thống thư viện công cộng.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức đoàn thể tùy theo đặc thù của cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức Ngày sách Việt Nam với các hình thức sau: Tổ chức giao lưu, nói chuyện chuyên đề gắn với sinh hoạt chính trị và các hoạt động văn hóa; tổ chức phát động phong trào đọc sách gắn với các hoạt động đoàn thể, sinh hoạt hội…​

Kế hoạch ​​

4/3/2019 10:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, Ngày Sách, Việt Nam, năm 2019586-ke-hoach-to-chuc-ngay-sach-viet-nam-nam-2019-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
387.00
121,000
0.00
121000
46,827,000
/PublishingImages/2019-04/tin 5- KH to chuc Ngay sach VN.mp3
Các quy định về Giấy bảo vệ đặc biệtCác quy định về Giấy bảo vệ đặc biệt
 
TTĐT - Ngày 29/03/2012, UBND tỉnh đã ra công văn số 798/UBND-NC về việc phổ biến, quán triệt Thông tư số 08/2012/TT-BCA ngày 06/02/2012 của Bộ Công an về quy định Giấy bảo vệ đặc biệt.
 
Theo Thông tư số 08/2012/TT-BCA  thì Giấy bảo vệ đặc biệt được cấp cho sỹ quan Cảnh vệ trong Công an nhân dân để thực hiện công tác cảnh vệ. Sỹ quan Cảnh vệ là Tư lệnh và các Phó Tư lệnh Cảnh vệ; sỹ quan bảo vệ tiếp cận các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế (theo quy định tại Pháp lệnh Cảnh vệ); Chỉ huy Phòng Tổng hợp, Phòng Tham mưu, Phòng Bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phòng Bảo vệ Mít-tinh, hội nghị và khách quốc tế, Phòng Kỹ thuật bảo vệ, Phòng Bảo vệ 180 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.
 
Hình thức của Giấy bảo vệ đặc biệt có chiều dài 10cm, chiều rộng 7cm; mặt trước có nền đỏ tươi, xung quanh có viền vàng và các chi tiết khác theo quy định của điều 6, Chương II. Thời hạn sử dụng là 05 năm kể từ ngày ký.
 
 
 
Mẫu Giấy bảo vệ đặc biệt
 
 
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 22/03/2012.
 
 
Hải Sư
4/4/2012 9:16 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết928-Cac-quy-dinh-ve-Giay-bao-ve-dac-bietThông tin chỉ đạo, điều hành
Bình Dương cho học sinh, sinh viên nghỉ học tránh Bão số 16Bình Dương cho học sinh, sinh viên nghỉ học tránh Bão số 16

TTĐT - Trước diễn biến của cơn bão số 16 (Tembin), ngày 25/12/2017, UBND tỉnh Bình Dương có công văn hỏa tốc về việc cho học sinh, sinh viên tỉnh Bình Dương nghỉ học.

Theo đó, tất cả học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh được phép nghỉ học 01 ngày 26/12/2017 để đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong công tác phòng, tránh, ứng phó với bão trên địa bàn tỉnh.

Theo tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 04 giờ ngày 24/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,2 độ Vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 340km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20-25km/h) và có khả năng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 25/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông quần đảo Trường Sa, cách Côn Đảo 380km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20-25km/h). Đến 16 giờ ngày 25/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,8 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh từ Bà Rịa – Vũng Tàu đến Cà Mau. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20-25km/h), đi vào đất liền các tỉnh từ Bà Rịa – Vũng Tàu đến Cà Mau với sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 13 và yếu dần. Đến 04 giờ ngày 26/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,0 độ Vĩ Bắc; 104,8 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh từ Cà Mau và Kiên Giang. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11, sóng biển cao 7-9m. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20-25km/h).


12/25/2017 10:30 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtbão số 16582-binh-duong-cho-hoc-sinh-sinh-vien-nghi-hoc-tranh-bao-so-1Thông tin chỉ đạo, điều hànhTrueMai Xuân
0.00
121,000
0.00
121000
Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và nghỉ Tết Dương lịch 2018Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và nghỉ Tết Dương lịch 2018

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo về việc viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017) và nghỉ Tết Dương lịch 2018

Theo đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 22/12/2017.

Tại các huyện, thị xã, thời gian viếng Nghĩa trang Liệt sĩ do UBND huyện, thị xã bố trí.

Các công sở, trụ sở các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và các hộ nhân dân phải treo Quốc kỳ trong ngày 01/01/2018.

Cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và người lao động được nghỉ Tết Dương lịch 01 ngày 01/01/2018.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh phối hợp cùng các ngành có liên quan tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh thật chu đáo, trang nghiêm và an toàn.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các doanh nghiệp…phải bố trí lực lượng trực gác bảo vệ cơ quan, đơn vị và khu phố, ấp; tổ chức làm vệ sinh sạch, gọn ở khu vực cơ quan, đơn vị mình, các tuyến đường giao thông, nơi công cộng và các khu phố, ấp.

12/16/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtviếng nghĩa trang liệt sĩ 372-vieng-nghia-trang-liet-si-nhan-dip-ky-niem-73-nam-ngay-thanh-lap-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-va-nghi-tet-duong-lich-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
205.00
121,000
0.40
121000
24,853,400
Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.​

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 160/CĐ-TTg ngày 11/02/2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một đề cao trách nhiệm, nêu cao quyết tâm, phấn đấu ngay từ những ngày đầu năm mới về những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; quán triệt chủ đề hành động năm 2019 của Chính phủ "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả" trong ngành mình, cấp mình; tập trung cao độ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo mục tiêu, chương trình, kế hoạch đã đề ra, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, khắc phục tình trạng trì trệ trong thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc sau Tết, đặc biệt là những công việc và thủ tục trực tiếp liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhân dân.

Không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính. Không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2019.

Sở Công Thương chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất công nghiệp ngay sau kỳ nghỉ, khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường năng lực sản xuất, mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh sản xuất; chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi...

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Sở Tài chính chủ động hướng dẫn thực hiện dự toán thu, chi ngân sách tỉnh năm 2019; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phối hợp các các ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ biến động giá cả, thị trường.

Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải, an toàn kỹ thuật các phương tiện, bảo đảm trật tự và an toàn giao thông sau Tết và mùa lễ hội.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương tăng cường kiểm soát các lễ hội, nhất là Lễ hội Rằm tháng Giêng với tinh thần tiết kiệm, văn minh, lành mạnh, giữ gìn giá trị, bản sắc dân tộc.

Sở Y tế bảo đảm thuốc, trang thiết bị, trực cấp cứu, điều trị, chăm sóc người bệnh; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành chủ động nắm tình hình lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết của doanh nghiệp.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo triển khai công tác quân sự, quốc phòng; chủ động các biện pháp xử lý tình huống liên quan đến quốc phòng, an ninh, quan hệ đối ngoại; thực hiện tốt công tác giao quân năm 2019.

Công an tỉnh triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong lao động, sản xuất, công tác và học tập.

Thanh tra tỉnh chủ trì tham mưu UBND tỉnh rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh.

Các Hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng, cộng đồng doanh nghiệp, các doanh nhân và toàn thể nhân dân lao động tranh thủ thời cơ, khắc phục khó khăn, thách thức, tổ chức lao động sản xuất, đầu tư kinh doanh hiệu quả, vươn lên làm giàu cho mình và cho xã hội từ những tháng đầu năm 2019.​

Văn bản.​

2/19/2019 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtthực hiện nhiệm vụ, sau kỳ nghỉ tết369-don-doc-thuc-hien-nhiem-vu-sau-ky-nghi-tet-nguyen-dan-ky-hoi-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.00
121000
/PublishingImages/2019-02/Tin 4 - Don doc thuc hien nhiem vu sau tet.mp3
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bình DươngTăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 24/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, để góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, đổi mới mạnh mẽ lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung của Chỉ thị số 26/CT-TTg.

Xây dựng kế hoạch thực hiện và phối hợp với các ngành chức năng tổ chức triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg và Kế hoạch số 4760/KH-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền, xây dựng “Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân” và “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ” trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2016-2020” trên địa bàn, phạm vi quản lý.

Thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước. Thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; có trách nhiệm nghiên cứu, trả lời các nội dung được lấy ý kiến; hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phải đầy đủ thủ tục, nội dung; không chuyển công việc thuộc nhiệm vụ của mình lên cấp trên. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền. Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công. Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức, viên chức. Nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không đánh bạc dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính phải bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

10/21/2016 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTăng cường, kỷ luật, kỷ cương, cơ quan hành chính nhà nước, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ929-tang-cuong-ky-luat-ky-cuong-trong-cac-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-cac-cap-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
1 - 30Next