Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáoTăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản​ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tốt quy trình tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo; kiểm soát chặt chẽ nội dung thông báo sản phẩm quảng cáo theo quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nội dung quảng cáo. Sở Xây dựng thực hiện cấp giấy phép xây dựng công trình bảng quảng cáo theo quy định; tăng cường thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp lắp đặt, xây dựng công trình bảng quảng cáo không giấy phép, không phù hợp với Quy hoạch quảng cáo ngoài trời tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác quản lý phương tiện quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông quản lý hoạt động quảng cáo đúng theo quy định, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên báo chí, xuất bản phẩm, mạng Internet và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện các hoạt động quảng cáo phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai. Đài Phát thanh và Truyền hình kiểm soát chặt chẽ nội dung quảng cáo trước khi phát sóng, kiểm tra chặt chẽ khi tiếp nhận hồ sơ quảng cáo và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quảng cáo. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo quản lý chặt chẽ hoạt động quảng cáo trên địa bàn, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhất là ở các địa bàn thị trấn, đô thị thị xã, thành phố; xử lý nghiêm các trường hợp lắp đặt, xây dựng công trình bảng quảng cáo không giấy phép; quy hoạch và đầu tư xây dựng các cụm pa nô, cột chuyên dùng treo băng rôn tuyên truyền cổ động chính trị theo quy cách thống nhất, thiết kế thẩm mỹ, an toàn. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể chấp hành nghiêm các quy định về quảng cáo.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.​​

6/21/2017 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếthoạt động quảng cáo365-tang-cuong-hieu-luc-hieu-qua-quan-ly-nha-nuoc-chan-chinh-hoat-dong-quang-caThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
474.00
121,000
0.00
121000
57,354,000
Tổ chức các hoạt động lễ kỷ niệm, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019Tổ chức các hoạt động lễ kỷ niệm, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về việc tổ chức các hoạt động lễ kỷ niệm, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.​

Theo đó, các sở, ban, ngành phối hợp với các Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh¸ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh tỉnh Bình Dương, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Văn phòng UBND tỉnh đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ trước, trong và sau Tết; tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; bảo vệ sức khỏe nhân dân; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, thông tin truyền thông; đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; đảm bảo ổn định thị trường hàng hóa, cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu trước, trong và sau Tết.

Các đơn vị nâng cao trách nhiệm, phối hợp thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị; báo cáo tình hình Tết cho UBND tỉnh (riêng đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một báo cáo đầy đủ tình hình các nội dung liên quan đến việc chuẩn bị đón Tết trên địa bàn), đồng thời gửi tập tin điện tử vào địa chỉ: tonghopvpub@binhduong.gov.vn; cụ thể như sau: Gửi lịch trực cơ quan và báo cáo tình hình trước Tết vào sáng ngày 01/02/2019; gửi đánh giá những việc làm được, chưa làm được và phân tích rõ các nguyên nhân hạn chế theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Đối với các vấn đề phát sinh đột xuất, các đơn vị khẩn trương báo cáo nhanh qua đường hỏa tốc (fax: 3822174, email: tonghopvpub@binhduong.gov.vn) hoặc điện thoại liên lạc (cơ quan: 3822200, 3827894, Chánh Văn phòng UBND tỉnh: 0913.951.042, Trưởng phòng Tổng hợp – Văn phòng UBND tỉnh: 0913.667.090).​

​Chỉ thị​

1/9/2019 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết lễ kỷ niệm, Tết Nguyên đán, Kỷ Hợi 870-to-chuc-cac-hoat-dong-le-ky-niem-tet-nguyen-dan-ky-hoi-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
334.00
121,000
0.00
121000
40,414,000
Tổng kết việc thi hành Luật phòng, chống ma túy năm 2000 Tổng kết việc thi hành Luật phòng, chống ma túy năm 2000

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổng kết việc thi hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008).

Phạm vi Kế hoạch là tổng kết việc thi hành Luật Phòng, chống ma túy từ khi Luật sửa đổi, bổ sung năm 2008 có hiệu lực đến ngày 30/6/2017. Qua đó, phân tích rõ kết quả, đánh giá những thành công, hạn chế trong quy định và tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống ma túy; chỉ ra những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của những hạn chế, bất cập trong quy định và thực tiễn tổ chức của Luật Phòng, chống ma túy, từ đó đưa ra đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung phù hợp; rà soát, đánh giá những mối quan hệ giữa các quy định của Luật Phòng, chống ma túy đối với Luật Xử lý vi phạm hành chính, Chương XX của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động thực hiện việc tổng kết và xây dựng báo cáo theo đề cương hướng dẫn gửi về Công an tỉnh trước ngày 31/10/2017 để tổng kết, báo cáo.

10/19/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtphòng, chống ma tuý610-tong-ket-viec-thi-hanh-luat-phong-chong-ma-tuy-nam-2000Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
223.00
121,000
0.40
121000
27,031,400
Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Bình DươngThí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​Nhằm từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, phát hiện, trọng dụng những người có đức, có tài đóng góp công sức, trí tuệ vào sự phát triển của tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Bình Dương sẽ thực hiện thí điểm thi tuyển trong cơ quan hành chính đối với các chc danh lãnh đạo cấp sở, cấp phòng các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố là: Phó Giám đốc Sở và tương đương; Chi cục trưởng và tương đương;Phó Chi cục trưởng và tương đương; Trưởng phòng Sở và tương đương;Phó Trưởng phòng Sở và tương đương; Trưởng phòng và tương đương thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố;Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố.

Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn và đang công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn; cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn, đang công tác trong cùng sở, ban, ngành, lĩnh vực, địa phương được quyền đăng ký tham gia dự tuyển. Đối tượng được đề cử tham gia dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn hoặc chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn được tập thể lãnh đạo của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn đề cử và được cấp ủy của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh đó đồng ý bằng văn bản.

Nội dung thi gồm: Thi viết và thi trình bày đề án. Trong đó, nội dung thi viết là kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển…; nội dung thi trình bày đề án là đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn và nguyên nhân, dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn…

10/6/2017 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtbổ nhiệm cán bộ ,  tuyển chọn lãnh đạo,  tuyển chọn quản lý 33-thi-diem-doi-moi-cach-tuyen-chon-lanh-dao-quan-ly-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
446.00
121,000
0.50
121000
54,026,500
Danh mục các ngành nghề, vùng, địa điểm có nguy cơ xảy ra ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh và các giải pháp phòng ngừa, xử lýDanh mục các ngành nghề, vùng, địa điểm có nguy cơ xảy ra ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh và các giải pháp phòng ngừa, xử lý

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Danh mục​ các ngành nghề, vùng, địa điểm có nguy cơ xảy ra ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh và các giải pháp phòng ngừa, xử lý.

​​Theo đó, có 12 ngành nghề có nguy cơ xảy ra ô nhiễm môi trường, sự cố ô nhiễm môi trường; 07 vùng, địa điểm có nguy cơ ô nhiễm môi trường nước mặt thuộc huyện Bàu Bàng, thị xã Bến Cát, Dĩ An, Tân Uyên, Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một; 03 vùng, địa điểm có nguy cơ ô nhiễm môi trường nước dưới đất thuộc thị xã Tân Uyên, Bến Cát, Thuận An; 02 vùng, địa điểm có nguy cơ ô nhiễm môi trường không khí thuộc huyện Bắc Tân Uyên, Phú Giáo; 13 vùng, địa điểm có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường thuộc huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, thị xã Dĩ An, Bến Cát, Thuận An và thành phố Thủ Dầu Một.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện các giải pháp phòng ngừa và hạn chế gia tăng các vùng, địa điểm có nguy cơ xảy ra ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường. Cụ thể, tăng cường kết hợp thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong khi lập phê duyệt và triển khai thực hiện các quy hoạch phát triển, các dự án đầu tư; ưu tiên phát triển công nghiệp có hàm lượng giá trị gia tăng cao, sạch, thân thiện với môi trường, tiết kiệm nguyên liệu; khuyến khích các dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp có hạ tầng thu gom, xử lý nước thải hoàn chỉnh…Thực hiện các giải pháp hạn chế gia tăng ô nhiễm, khắc phục và cải thiện chất lượng môi trường các vùng, địa điểm có nguy cơ ô nhiễm môi trường gồm: Tập trung và đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện 23 nhiệm vụ, đề án trọng tâm và 14 dự án ưu tiên đầu tư trong Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020; tập trung nguồn lực đầu tư công xây dựng hệ thống thoát nước chính tại các khu vực có nhiều doanh nghiệp và đông dân cư nhưng chưa có hạ tầng thoát nước…Các giải pháp phòng ngừa, xử lý đối với các vùng, địa điểm có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường gồm: Tổ chức thực hiện Kế hoạch tổng thể ứng cứu sự cố môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 – 2020; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện xây dựng phương án phòng ngừa, ứng cứu sự cố môi trường; tăng cường trang thiết bị, nhân lực và thường xuyên thực hiện diễn tập công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh…

10/2/2017 10:05 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtô nhiễm môi trường, sự cố môi trường, chất thải, nước thải813-danh-muc-cac-nganh-nghe-vung-dia-diem-co-nguy-co-xay-ra-o-nhiem-moi-truong-su-co-moi-truong-tren-dia-ban-tinh-va-cac-giai-phap-phong-ngua-xu-lThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
492.00
121,000
0.50
121000
59,592,500
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 70 của Chính phủTriển khai thực hiện Nghị quyết số 70 của Chính phủ

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản​ về thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầ​​​​u tư công năm 2017.

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 07/CT-UBND về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2017; bố trí kế hoạch năm 2017 cho các dự án khởi công mới, các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia đã hoàn thiện thủ tục đầu tư; khẩn trương triển khai thực hiện dự án, giải ngân sau khi nhận chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2017; hoàn thiện hồvà làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước; đề xuất các giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm; tăng cường công tác đấu thầu qua mạng; rà soát, cập nhật thông tin của từng dự án lên Hệ thống thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, tổng hợp các vướng mắc trong triển khai Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi các quy định chưa phù hợp; báo cáo UBND tỉnh về tình hình giao kế hoạch trong tháng 8/2017; báo cáo đánh giá dự kiến khả năng giải ngân các nguồn vốn đầu tư công; rà soát các dự án đến ngày 30/9/2017 giải ngân đạt dưới 30% kế hoạch vốn năm 2017 thì xem xét không bố trí kế hoạch năm 2018.

Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh rà soát các thủ tục giải ngân nhằm tạo thuận lợi cho chủ đầu tư thanh, quyết toán vốn đầu tư công năm 2017; thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời hạn 04 ngày làm việc; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi.

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện các giải pháp trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; đề xuất giải pháp xử lý phù hợp nhằm đơn giản hóa các thủ tục rút ngắn thời gian thực hiện dự án.

8/17/2017 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtđầu tư công,  giải ngân,  đầu tư,  đền bù,  thủ tục451-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-70-cua-chinh-phThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
447.00
121,000
0.40
121000
54,135,400
Triển khai sử dụng dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình DươngTriển khai sử dụng dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc triển khai sử dụng dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​​Theo đó, các cơ quan, tổ chức được sử dụng dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (gọi tắt là dịch vụ bưu chính KT1) trên địa bàn tỉnh phải sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 khi gửi tài liệu, vật mang bí mật nhà nước và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; lựa chọn sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 khi gửi thư, gói, kiện tài liệu tùy theo tính chất của bưu gửi và khả năng tài chính của cơ quan, đơn vị; thanh toán cước dịch vụ cho Bưu điện tỉnh theo giá cước tạm thời do Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn.

Các cơ quan, tổ chức cấp Trung ương sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 gồm: Các cơ quan Đảng; các cơ quan Nhà nước; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội khác.

Các cơ quan, tổ chức sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 trên địa bàn tỉnh gồm: Tỉnh ủy và các Ban của Tỉnh ủy; HĐND, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội; UBND và các cơ quan chuyên môn trực thuộc; Tòa án nhân dân; Viện Kiểm sát nhân dân; Bộ Chỉ huy Quân sự; Ngân hàng Nhà nước; Công an; Mặt trận Tổ quốc; Hội Liên hiệp Phụ nữ; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Liên đoàn Lao động.​

7/26/2017 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtdịch vụ bưu chính,  Đảng, Nhà nước, tỉnh Bình Dương, KT1 662-trien-khai-su-dung-dich-vu-buu-chinh-phuc-vu-co-quan-dang-nha-nuoc-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
294.00
121,000
0.00
121000
35,574,000
Chương trình làm việc tháng 8/2017 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 8/2017 của UBND tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Thông báo​ Chương trình làm việc tháng 8/2017 của UBND tỉnh.

​Theo đó, tuần II (07-11/8/2017), Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương sẽ thông qua tình hình chuẩn bị khai giảng năm học mới 2017-2018; tuần IV (21-25/8/2017), UBND tỉnh sẽ báo cáo công tác chỉ đạo điều hành và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8/2017, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông qua Quy hoạch chi tiết Bến xe mới Bình Dương.​

7/25/2017 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChương trình làm việc, tháng 8/2017, UBND tỉnh732-chuong-trinh-lam-viec-thang-8-2017-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
87.00
121,000
0.00
121000
10,527,000
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2017Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2017

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường thu thập, xử lý thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền s dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh thông qua báo cáo của Văn phòng đăng ký đất đai trong 06 tháng đầu năm và cả năm 2017; thu thập thông tin qua việc kiểm tra trực tiếp tại một số Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại địa phươngthông tin phản ánh từ các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân; báo cáo kết quả thu thập và xử lý thông tin về Sở Tư pháp trước ngày 01/11/2017.

Sở Tư pháp tiếp nhận thông tin qua chuyên mục "Địa chỉ tiếp nhận phán ánh về tình hình thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính" trên website Sở Tư pháp, qua số điện thoại 0274.3855.220 và hộp thư phongxlvphc@binhduong.gov.vn).

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Thuận An, huyện Bắc Tân Uyên và các đơn vị khác theo đề xuất của Sở Tư pháp sẽ được kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Giám đốc Sở Tư pháp quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra và thông báo Kết luận kiểm tra trong Quý III/2017.

Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh xem xét, kịp thời xử lý những hạn chế, bất cập, vướng mắc; công bố công khai kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (trừ những nội dung thuộc bí mật công tác, bí mật nhà nước) trước ngày 15/11/2017.

7/6/2017 2:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtđăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2017, Bình Dương914-ke-hoach-theo-doi-tinh-hinh-thi-hanh-phap-luat-ve-dang-ky-the-chap-quyen-su-dung-dat-tai-san-gan-lien-voi-dat-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Tăng cường triển khai thực hiện và theo dõi kết quả các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giaoTăng cường triển khai thực hiện và theo dõi kết quả các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

TTĐT - ​UBND vừa ban hành văn bản​ về việc tăng cường triển khai thực hiện và theo dõi kết quả các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo đó, tiếp tục thực hiện ý kến của Thủ tướng Chính phủ và Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải đảm bảo tất cả các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao phải được triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời bằng văn bn; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, rà soát báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện các nhiệm vụ về UBND tỉnh trước ngày 22 hàng tháng; khẩn trương tổng hợp, báo cáo kết qu thực hiện trong 6 tháng đầu năm trước ngày 10/7/2017.

Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; thường xuyên rà soát, tổng hợp, phân loại và đánh giá các nhiệm vụ, báo cáo kịp thời cho UBND tỉnh và Văn phòng Chính phủ; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị cùa người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

7/4/2017 2:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtnhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao850-tang-cuong-trien-khai-thuc-hien-va-theo-doi-ket-qua-cac-nhiem-vu-do-chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu-giaThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.30
121000
36,300
Chương trình làm việc những tháng cuối năm 2017 của UBND tỉnhChương trình làm việc những tháng cuối năm 2017 của UBND tỉnh

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về Chương trình làm việc những tháng cuối năm 2017.

​Theo đó, trong Quý III, UBND tỉnh sẽ họp thông qua 03 báo cáo, 03 quy hoạch; thông qua Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2017 – 2020; tình hình chuẩn bị khai giảng năm học 2017 – 2018; làm việc với UBND các huyện, thị xã và thành phố về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2017; sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND.

Trong Quý IV, UBND tỉnh sẽ thông qua 03 báo cáo, 01 chính sách, 11 nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2017; làm việc với UBND các huyện, thị xã và thành phố về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng đầu năm 2017; thông qua Chương trình làm việc năm 2018 của UBND tỉnh, chính sách phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn giai đoạn 2017 – 2020, kế hoạch điều hoà đầu tư công năm 2017, quy định về kiểm soát vận chuyển động vật và sản phẩm động vật trên cạn, xây dựng Hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng năm 2018, Quy hoạch xuất bản, in và phát hành giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2030.

7/1/2017 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchương trình làm việc6-chuong-trinh-lam-viec-nhung-thang-cuoi-nam-2017-cua-ubnd-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạTăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thịvề việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KHCN) phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố và các cơ quan thông tin truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức và nâng cao nhận thức về bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh; thẩm định các dự án đầu tư có nội dung liên quan về bức xạ; chủ trì, phối hợp với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, các đơn vị có liên quan thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ; phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí dự toán kinh phí để mua sắm các trang thiết bị phục vụ quản lý và ứng phó sự cố bức xạ; thực hiện báo cáo công tác quản lý an toàn bức xạ của tỉnh gửi Bộ KHCN và UBND tỉnh.

Công an tỉnh tham gia, phối hợp kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về vận chuyển, lưu giữ, sử dụng chất phóng xạ trên địa bàn tỉnh; tổ chức điều tra, xử lý các vi phạm; điều tra nguyên nhân sự cố bức xạ để xử lý, khắc phục và bảo đảm an ninh tại địa phương.

Sở Y tế chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh có sử dụng X-quang thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ; phối hợp thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các cơ sở vận hành thiết bị X-quang.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghiệp  Việt Nam – Singapore trong quá trình xem xét cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải lấy ý kiến của Sở KHCN và phối hợp thanh tra, kiểm tra về việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn và an ninh nguồn phóng xạ.

Cục Hải quan Bình Dương chỉ đạo Chi cục Hải quan ưu tiên làm thủ tục thông quan vật liệu phóng xạ và thiết bị hạt nhân theo quy định; kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, xuất, nhập khẩu chất phóng xạ.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phổ biến, tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật.

Các tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ thực hiện quy định của pháp luật trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, chịu trách nhiệm trực tiếp về mọi hành vi vi phạm; kịp thời thông báo tới các cơ quan có thẩm quyền về sự cố mất an toàn, an ninh nguồn phóng xạ thuộc trách nhiệm quản lý; định kỳ hoặc khi có yêu cầu phải gửi báo cáo thực trạng an toàn theo quy định đến Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Sở KHCN.

​​ 

6/30/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtan toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ446-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-an-toan-buc-xa-va-an-ninh-nguon-phong-xThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Chương trình làm việc tháng 7/2017 của UBND tỉnhChương trình làm việc tháng 7/2017 của UBND tỉnh

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ba​n hành Thông báo​ về chương trình làm việc tháng 7/2017.

​Theo đó, trong tuần II (từ ngày 10-14/7/2017), Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh sẽ làm việc với UBND các huyện, thị xã về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2017. Trong tuần IV (từ ngày 24-28/7/2017), UBND tỉnh thông qua báo cáo công tác chỉ đạo điều hành và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 7/2017; Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2017 – 2020.

6/30/2017 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết454-chuong-trinh-lam-viec-thang-7-2017-cua-ubnd-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.25
121000
30,250
Duy trì Mô hình tư vấn khám sức khoẻ tiền hôn nhân giai đoạn 2017-2020.Duy trì Mô hình tư vấn khám sức khoẻ tiền hôn nhân giai đoạn 2017-2020.

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ duy trì Mô hình tư vấn khám sức khoẻ tiền hôn nhân tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020.

Mục tiêu của Mô hình tư vấn khám sức khoẻ tiền hôn nhân giai đoạn 2017-2020 là cung cấp thông tin và tư vấn về nội dung chăm sóc SKSS, kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ), các nguy cơ sinh con bị dị tật, khuyết tật bẩm sinh cho thanh niên nam, nữ chuẩn bị kết hôn; cải thiện, cung cấp dịch vụ tư vấn chăm sóc SKSS thân thiện cho thanh niên nam, nữ chuẩn bị kết hôn; nâng cao nhận thức về khám sức khỏe tiền hôn nhân, giúp cho thanh niên nam, nữ chuẩn bị kết hôn tự ý thức và chủ động khám sức khỏe trước khi kết hôn.

Trong giai đoạn này, tỉnh tiếp tục duy trì các hoạt động và mở rộng các câu lạc bộ tiền hôn nhân hàng năm cho các thanh niên nam, nữ chuẩn bị kết hôn từ 18 tuổi trở lên; tập huấn bồi dưỡng kỹ thuật chuyên môn, kỹ năng tư vấn cung cấp dịch vụ cho cán bộ y tế kỹ năng truyền thông và kỹ năng tư vấn cho mạng lưới tuyên truyền viên, cộng tác viên mới 01 ngày/năm; tổ chức tư vấn cộng đồng, tuyên truyền vận động và giáo dục về SKSS, KHHGD cho thanh niên nam, nữ tại cộng đồng và các khu công nghiệp; xây dựng chuyên mục cung cấp thông tin cho thanh niên và các đối tượng chuẩn bị kết hôn trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh cấp huyện, xã; xây dựng các pano, áp phích tuyên truyền; tư vấn và truyền thông trực tiếp tại nhà, qua tổng đài điện thoại…; tư vấn khám sức khoẻ tiền hôn nhân cho thanh niên nam, nữ chuẩn bị kết hôn thuộc đối tượng nghèo theo tiêu chí của tỉnh.

6/7/2017 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtkhám sức khoẻ  tiền hôn nhân  thanh niên  Bình Dương  2017-2020Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
0
0.40
0
Công bố thủ tục hành chính mới và bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế, Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xãCông bố thủ tục hành chính mới và bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế, Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định​​ công bố thủ tục hành chính mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế và thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​Theo đó, 15 thủ tục hành chính mới được ban hành, gồm 12 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Y tế dự phòng, 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hoá gia đình, 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Giám định y khoa. Đồng thời, bãi bỏ 16 thủ tục hành chính được ban hành tại Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 5/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh gồm 14 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Y tế Dự phòng, 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Giám định Y khoa.

5/19/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtThủ tục hành chính  Sở Y tế  bãi bỏ  thủ tục hành chính  Y tế  Dân số  Kế hoạch hoá gia đình650-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-moi-va-bai-bo-thu-tuc-hanh-chinh-trong-linh-vuc-y-te-dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh-giam-dinh-y-khoa-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-cap-xThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.25
121000
30,250
Tổ chức Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình DươngTổ chức Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ngày Sách Việt Nam được tổ chức với các hoạt động phong phú, đa dạng gắn với các hoạt động tuyên truyền, quảng bá Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II- Bình Dương năm 2017. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam bắt đầu từ tháng 3 đến hết tháng 4/2017. Các hoạt động chính của Ngày Sách Việt Nam được tổ chức trọng tâm từ ngày 8-23/4/2017.

Các hoạt động cụ thể gồm: Tổ chức triển lãm, trưng bày sách hưởng ứng Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II - Bình Dương năm 2017 từ ngày 8-12/4/2017 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh; Họp mặt kỷ niệm Ngày Sách Việt Nam 21/4 vào ngày 18/4/2017; tổ chức Tuần lễ Sách từ ngày 17/4 đến 22/4/2017; tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam từ 8-23/4/2017; tổ chức Ngày hội đọc sách trong hệ thống trường học trong tháng 4/2017; tổ chức Ngày Sách Việt Nam trong hệ thống thư viện.  

3/21/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtNgày Sách Việt Nam, tổ chức ngày sách, kế hoạch, trưng bày, triển lãm, họp mặt155-to-chuc-ngay-sach-viet-nam-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseMai Xuân
0.00
121,000
0.30
121000
36,300
Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 707/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

Kế hoạch nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới; phấn đấu đến năm 2020 có 100% số xã, 100% huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí nông thôn mới của tỉnh Bình Dương; góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn nông thôn của tỉnh.

Về nội dung thi đua, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, các doanh nghiệp nhà nước và các cụm, khối thi đua căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hướng dẫn kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”; tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Huy động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia, đóng góp về vật chất, chú trọng phát huy nội lực với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”, tăng cường hoạt động xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới; lắng nghe, tập họp ý kiến nhân dân, tuyên truyền, vận động củng cố, tăng cường sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để chung sức xây dựng nông thôn mới.

Từng cấp, từng ngành phấn đấu hoàn thành sớm, có chất lượng các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí sau khi đạt chuẩn.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên tham gia hưởng ứng tích cực Phong trào thi đua, lồng ghép và gắn với các phong trào thi đua của ngành, đơn vị như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”...

Năm 2018, các huyện, thị xã, các ngành liên quan tiến hành sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện Phong trào thi đua; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình, cách làm mới, sáng tạo trong Phong trào thi đua. Đến năm 2020, tiến hành tổng kết và khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào.

3/10/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Kế hoạch, tổ chức thực hiện, phong trào thi đua, toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020842-to-chuc-thuc-hien-phong-trao-thi-dua-toan-tinh-chung-suc-xay-dung-nong-thon-moi-giai-doan-2016-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Báo cáo công tác quý I, nhiệm vụ quý II năm 2017Báo cáo công tác quý I, nhiệm vụ quý II năm 2017

TTĐT - Nhằm phục vụ cho công tác xây dựng Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Bình Dương quý I, xây dựng nhiệm vụ quý II năm 2017 đảm bảo chất lượng nội dung và thời gian quy định, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 659/UBND-TH về việc báo cáo công tác quý I, nhiệm vụ quý II năm 2017.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố Thủ Dầu Một (gọi tắt là các đơn vị) tổ chức đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch quý I và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2017 của đơn vị. Trong đó, đánh giá kết quả của ngành, địa phương mình trong việc triển khai Kế hoạch số 445/KH-UBND ngày 15/2/2017 về triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; kết quả thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, đánh giá những việc làm được và chưa làm được, làm rõ nguyên nhân, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong quý II năm 2017.

Đối với những nhiệm vụ mang tính chất liên sở, ngành, giao một số đơn vị làm đầu mối, phối hợp các ngành liên quan đánh giá và chịu trách nhiệm báo cáo.

Thời gian các đơn vị gửi báo cáo về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê chậm nhất vào ngày 15/3/2017; đồng thời gửi file báo cáo về các địa chỉ Email sau: tonghopvpub@binhduong.gov.vn; binhduong@gso.gov.vn; tonghopskh@binhduong.gov.vn.

3/10/2017 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, công văn, báo cáo, công tác quý I, nhiệm vụ quý II, năm 2017925-bao-cao-cong-tac-quy-i-nhiem-vu-quy-ii-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.35
121000
42,350
Triển khai các giải pháp cấp bách về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộTriển khai các giải pháp cấp bách về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 636/UBND-NC triển khai các giải pháp cấp bách về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 378/CĐ-TTg ngày 27/02/2017 về việc khắc phục hậu quả vụ cháy ngày 26/02/2017 tại khu dân cư trên đường 30/4, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và Công điện số 50/CĐ-TTg ngày 18/01/2017; đồng thời để kiềm chế các vụ cháy, nổ, bảo vệ tính mạng con người và tài sản, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện một số giải pháp cấp bách về an toàn PCCC-CNCH.

Cụ thể, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đơn vị liên quan chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, báo chí tăng thời lượng đưa tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về PCCC-CNCH, các điều kiện an toàn PCCC và các biện pháp chữa cháy, thoát nạn, CNCH đối với hộ gia đình, khu dân cư, trụ sở cơ quan, cơ sở kinh doanh sản xuất, chợ, trung tâm thương mại, trường học, cơ sở tập trung đông người, nhà dạng ống….

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã và ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, cơ sở tại địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia công tác PCCC. Rà soát toàn bộ khu dân cư, khu phố thương mại, các nhà chung cư cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, khu công nghiệp, cơ sở dịch vụ, rừng phòng hộ, cơ sở sản xuất và các công trình trọng điểm khác có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn. Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật, điều kiện an toàn về PCCC.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong tỉnh xác định công tác PCCC là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của mình; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào quần chúng tham gia công tác PCCC; chỉ đạo tăng cường việc tự kiểm tra và khắc phục ngay các sơ hở, thiếu sót, vi phạm về an toàn PCCC; duy trì và bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC trong cơ quan, đơn vị.

Người đứng đầu hộ gia đình cần nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật về PCCC, tuyên truyền cho các thành viên trong gia đình chấp hành thực hiện; đảm bảo các yêu cầu, điều kiện an toàn PCCC như: Nơi đun nấu, nơi thờ cúng, nơi có sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện phải bảo đảm an toàn về PCCC, tài sản, vật tư, chất cháy phải được bố trí, sắp xếp, bảo quản và sử dụng đúng quy định an toàn về PCCC, có phương tiện chữa cháy phù hợp với đặc điểm hoạt động và điều kiện của từng hộ gia đình.


Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn về an toàn PCCC. Ảnh: Duy Chí

Cảnh sát PCCC tỉnh phối hợp với các ngành chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân, phối hợp với UBND thành phố Thủ Dầu Một tổ chức rút kinh nghiệm toàn diện vụ cháy ngày 26/02/2017; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương và cơ sở thành lập và duy trì hoạt động của đội PCCC, trang bị phương tiện chữa cháy theo quy định, chú trọng diễn tập phương án chữa cháy, CNCH phối hợp nhiều lực lượng; phối hợp với Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy xảy ra trên địa bàn; tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh triển khai có hiệu quả Đề án Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở PCCC-CNCH đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và các đề án khác nhằm thu hẹp bán kính hoạt động của đội PCCC, nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy và CNCH.

3/10/2017 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, công văn, triển khai, giải pháp cấp bách, an toàn, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ218-trien-khai-cac-giai-phap-cap-bach-ve-an-toan-phong-chay-chua-chay-va-cuu-nan-cuu-hThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Phê duyệt chương trình phát triển đô thị Thủ Dầu Một giai đoạn 2016-2020Phê duyệt chương trình phát triển đô thị Thủ Dầu Một giai đoạn 2016-2020

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 419/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Thủ Dầu Một giai đoạn 2016-2020.

Chương trình nhằm huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển, đáp ứng mục tiêu nâng cấp đô thị Thủ Dầu Một từ loại II lên loại I vào năm 2017; đồng thời hoàn thiện các tiêu chuẩn đô thị loại I và nâng cao chất lượng đô thị trong giai đoạn 2018-2020. Qua đó đảm bảo nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư, diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững.

Chương trình xác định danh mục lộ trình triển khai xây dựng các khu vực phát triển đô thị, bao gồm các khu vực phát triển đô thị mới, khu đô thị mới, mở rộng, cải tạo, bảo tồn tái thiết hoặc đô thị có chức năng chuyên biệt cho từng giai đoạn 05 năm và ưu tiên giai đoạn đầu (05 năm và hàng năm) phù hợp với các giai đoạn của quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt. Cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển đô thị cần đạt được cho từng giai đoạn 05 năm và hàng năm phù hợp quy hoạch chung đô thị và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng danh mục dự án hạ tầng kỹ thuật khung, công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ưu tiên đầu tư nhằm kết nối các khu vực phát triển đô thị với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của đô thị. Xác định kế hoạch vốn cho các công trình hạ tầng kỹ thuật khung và công trình đầu mối ưu tiên phù hợp với điều kiện phát triển trên địa bàn Thủ Dầu Một. Xây dựng các giải pháp về cơ chế, chính sách huy động các nguồn vốn hợp pháp trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển đô thị.

Chương trình cũng phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành và UBND TP.Thủ Dầu Một. Trong đó, Sở Xây dựng là cơ quan tham mưu thường trực cho UBND tỉnh theo dõi, đánh giá việc thực hiện chương trình của TP.Thủ Dầu Một hàng năm. UBND TP.Thủ Dầu Một xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình sau khi được phê duyệt, đồng thời tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện cho Sở Xây dựng và UBND tỉnh hàng năm; điều chỉnh, sơ kết, tổng kết Chương trình hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND thành phố triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch được duyệt.

3/10/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, phê duyệt, chương trình, phát triển đô thị, thành phố Thủ Dầu Một, giai đoạn 2016-2020, đô thị loại I565-phe-duyet-chuong-trinh-phat-trien-do-thi-thu-dau-mot-giai-doan-2016-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Rà soát chính sách, chế độ chi của địa phươngRà soát chính sách, chế độ chi của địa phương

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 366/UBND-KHTH  về việc rà soát chính sách, chế độ chi của địa phương.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan của tỉnh tiến hành rà soát các chính sách, chế độ do sở, ngành mình tham mưu UBND tỉnh ban hành gửi về Sở Nội vụ để Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành có liên quan thực hiện thẩm định lại tính cần thiết của các chính sách, chế độ và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ chính sách, chế độ cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo chi ngân sách cho các chính sách, chế độ đạt được hiệu quả cao nhất.

Thời hạn hoàn thành công tác rà soát và gửi kết quả về Sở Nội vụ chậm nhất đến hết ngày 10/03/2017. Sau thời hạn trên, sở, ngành nào thực hiện không tốt hoặc chậm trễ trong công tác rà soát, giao Sở Nội vụ phối hợp Sở Tài chính tham mưu, đề xuất UBND tỉnh tạm đình chỉ cấp phát dự toán kinh phí cho đến khi đơn vị hoàn thành xong công tác rà soát.

2/21/2017 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Công văn, rà soát, chính sách, chế độ chi115-ra-soat-chinh-sach-che-do-chi-cua-dia-phuonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.25
121000
30,250
Triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn tỉnh Bình DươngTriển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 324/KH-UBND thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả việc tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 và Quyết định số 1461/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó đổi mới nhận thức, phương pháp, biện pháp thi hành án phạt tù góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án phạt tù.

Kế hoạch xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tập trung tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quy định pháp luật về tha tù trước thời hạn đến cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, cấp, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và người chấp hành án phạt tù. Tổ chức đào tạo, tập huấn cho công chức, viên chức thực hiện công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Thực hiện việc xét, đề nghị, quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đúng đối tượng, trình tự, thủ tục. Nắm chắc số lượng người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về địa phương và hoàn cảnh của họ để có kế hoạch quản lý, giám sát, giáo dục; tạo điều kiện giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ổn định cuộc sống trở thành người có ích cho xã hội. Tiến hành xây dựng, nhân rộng các mô hình thực hiện có hiệu quả trong công tác quản lý, giáo dục và giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Đảm bảo kinh phí thực hiện hiệu quả biện pháp tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định. Nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các cơ sở, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh tham gia thực hiện các hoạt động tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm, giúp đỡ những người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng.

Qua thực tiễn thực hiện công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện, các cơ quan chức năng kiến nghị, đề xuất, góp ý xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về tha tù trước thời hạn có điều kiện; tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, tiến hành tổng kết việc thực hiện Đề án.

Kế hoạch cũng phân công cụ thể trách nhiệm của từng sở, ban, ngành và tổ chức có liên quan trong triển khai thực hiện Đề án.

2/21/2017 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, ban hành, Kế hoạch, thực hiện, Đề án, tha tù, trước thời hạn, có điều kiện293-trien-khai-thuc-hien-tha-tu-truoc-thoi-han-co-dieu-kien-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2017Thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2017

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 307/KH-UBND về thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2017.

Kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017 theo quy định Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước (Luật TNBTCNN) và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các hoạt động hành chính, được bồi thường khi nhà nước gây thiệt hại, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thi hành công vụ.

Theo đó, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và cơ quan, tổ chức liên quan tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật TNBTCNN năm 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến khi Luật TNBTCNN (sửa đổi) có hiệu lực đến cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao ý thức, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức khi thực hiện nhiệm vụ.

Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật TNBTCNN (sửa đổi).

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và các sở, ngành liên quan kịp thời cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục, hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền được bồi thường. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả bồi thường và trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật khi có vụ việc xảy ra. Rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc yêu cầu bồi thường trong lĩnh vực quản lý hành chính còn tồn đọng từ năm 2016 chuyển sang và các vụ việc mới phát sinh trong năm 2017. Triển khai áp dụng Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính.

Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo theo quy định và tổng hợp, trình UBND tỉnh báo cáo về Bộ Tư pháp theo quy định.

2/21/2017 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, ban hành, Kế hoạch thực hiện, công tác, bồi thường nhà nước, năm 2017427-thuc-hien-cong-tac-boi-thuong-nha-nuoc-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Công bố dịch bệnh do vi rút Zika tại phường Thới Hòa, thị xã Bến CátCông bố dịch bệnh do vi rút Zika tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 274/QĐ-UBND về việc Công bố dịch bệnh do vi rút Zika quy mô xã, phường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, công bố dịch bệnh do vi rút Zika xảy ra tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với các ngành liên quan thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống dịch do vi rút Zika theo đúng quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; tăng cường quản lý, giám sát và theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến dịch bệnh do vi rút Zika trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng tại các khu dân cư, các khu nhà trọ và hộ gia đình, không để phát sinh ổ dịch mới.

Sở Y tế có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế về các biện pháp và kết quả phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika trên địa bàn tỉnh.

2/14/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, công bố, dịch bệnh, do vi rút Zika, quy mô xã phường732-cong-bo-dich-benh-do-vi-rut-zika-tai-phuong-thoi-hoa-thi-xa-ben-caThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.20
121000
24,200
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình DươngKế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 3757/QĐ-UBND về Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo Kế hoạch, công tác tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 nhằm nâng cao sự hiểu biết và nhận thức về cải cách hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đối tượng tuyên truyền là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Nội dung tuyên truyền gồm: chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc thực hiện công cuộc phát triển đất nước, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm sự đồng bộ giữa cải cách kinh tế, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội đối với nhiệm vụ triển khai công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng; các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP; Quyết định số 225/QĐ-TTg; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 và Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch hàng năm; các văn bản của Trung ương và của tỉnh có liên quan đến công tác cải cách hành chính.

Hình thức tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương, các Đài Truyền thanh cấp huyện, tạp chí, tập san chuyên ngành). Bên cạnh đó, củng cố, phát triển, mở rộng lực lượng tuyên truyền, trong đó đội ngũ công chức làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến cải cách hành chính. Thường xuyên đăng tải các tin, bài, các văn bản về cải cách hành chính trên Cổng Thông tin điện tử, đồng thời, cập nhật thủ tục hành chính mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung lên Trang thông tin hành chính công, website/trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tuyên truyền thông qua các tài liệu, tờ gấp, tập huấn, bồi dưỡng, đưa vào nội dung thi tuyển công chức, viên chức và chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; các cuộc thi tìm hiểu chính sách, pháp luật.

Căn cứ Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính hàng năm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý và yêu cầu thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện.

2/14/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, tuyên truyền, cải cách hành chính, giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn, tỉnh Bình Dương963-ke-hoach-tuyen-truyen-cai-cach-hanh-chinh-giai-doan-2016-2020-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

TTĐT - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2017, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 353/UBND-TH về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một và lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước đề cao trách nhiệm, nêu cao quyết tâm, phấn đấu ngay từ những ngày đầu năm mới về những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017; quán triệt chủ đề hành động năm 2017 của Chính phủ là “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững”, tập trung cao độ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo mục tiêu, chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 24/CT- UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh; tập trung giải quyết công việc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của người dân và doanh nghiệp. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ, không tổ chức liên hoan ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc.

Sở Công Thương chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất công nghiệp ngay sau kỳ nghỉ, khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường năng lực sản xuất, mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu. Các ngành, các cấp nêu cao tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp và nhân dân sáng tạo đổi mới; khởi nghiệp kinh doanh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh sản xuất; chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; bảo đảm an toàn và điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; tăng cường công tác phòng, chống cháy rừng; chuẩn bị kế hoạch trồng cây năm 2017. 

Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải, an toàn kỹ thuật các phương tiện, bảo đảm trật tự và an toàn giao thông.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương tăng cường kiểm soát các lễ hội, nhất là Lễ hội Rằm tháng Giêng với tinh thần tiết kiệm, văn minh, lành mạnh. Chuẩn bị tốt công tác tổ chức Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II - Bình Dương năm 2017.

Sở Y tế bảo đảm thuốc, trang thiết bị, trực cấp cứu, điều trị, chăm sóc người bệnh; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm và tiếp tục triển khai các giải pháp phòng, chống tác hại của rượu bia.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tinh, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore nắm tình hình lao động trở lại làm việc sau Tết, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt lao động.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo triển khai công tác quân sự, quốc phòng; thực hiện tốt công tác giao quân năm 2017.  

Công an tỉnh xây dựng triển khai các phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm an toàn giao thông, đua xe trái phép; không để xảy ra ùn tắc giao thông.   

Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh đẩy mạnh phòng, chống cháy, nổ và sẵn sàng ứng cứu các tình huống xảy ra.

Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đẩy mạnh tuyên truyền, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, động viên toàn xã hội tin tưởng, quyết tâm chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 ngay từ những ngày đầu năm mới.

2/10/2017 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtCông điện, Thủ tướng Chính phủ, Công văn, UBND tỉnh Bình Dương, đôn đốc, thực hiện, nhiệm vụ, sau Tết Đinh Dậu 2017831-don-doc-thuc-hien-nhiem-vu-sau-ky-nghi-tet-nguyen-dan-dinh-dau-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng tụ tập, đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh Bình DươngTăng cường chỉ đạo, kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng tụ tập, đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT -  UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 341/UBND-NC về việc tăng cường chỉ đạo, kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng tụ tập, đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn đua xe trái phép và tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân, nhất là trong thanh thiếu niên, sinh viên, học sinh, không tham gia cổ vũ, tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân, phát động thành phong trào phê phán hành vi tụ tập, cổ vũ, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Rà soát, lập danh sách đối tượng đã có hành vi hoặc dấu hiệu nghi vấn; phối hợp với gia đình, nhà trường quản lý, cảm hóa, giáo dục, không tham gia tụ tập, cổ vũ hoặc đua xe, lạng lách, biểu diễn trên đường; cần thiết đưa ra kiểm điểm, giáo dục tại nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác. Vận động nhân dân cảnh giác, phát hiện và báo cáo kịp thời cho cơ quan chức năng về các hành vi tụ tập, cổ vũ, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng an toàn giao thông trên các tuyến đường. 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo lực lượng công an, quân sự phối hợp tăng cường công tác tuần tra, chốt chặn, nắm bắt kịp thời phương thức, thủ đoạn, địa điểm hoạt động của các đối tượng tụ tập, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, khiêu khích, chống người thi hành công vụ, nhất là số đối tượng cầm đầu, kích động, tổ chức cá cược, đua xe trái phép. Chỉ đạo rà soát, thống kê các địa điểm, hàng quán kinh doanh hoạt động quá thời gian quy định.

Công an tỉnh chủ trì, khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện các biện pháp, phương án để giải quyết dứt điểm tình trạng tụ tập chạy xe gây mất trật tự trên các tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh. Nắm tình hình đối tượng, thời gian, địa điểm tụ tập nhằm chủ động phòng ngừa, giải tán có hiệu quả ngay từ khi mới nhen nhóm tụ tập chuẩn bị; có biện pháp kịp thời ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng tụ tập cổ vũ, đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh, nhất là vào những đêm cuối tuần, các ngày nghỉ và các ngày lễ, Tết trong năm.

Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể rà soát số đối tượng là thanh thiếu niên, sinh viên, học sinh cư trú tại địa bàn quản lý đã có hành vi hoặc nghi vấn sử dụng xe gắn máy tụ tập, đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng để theo dõi, quản lý giáo dục, cảm hóa, buộc làm cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông hoặc tham gia cổ vũ, đua xe trái phép.

Chủ động phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác phòng, chống tụ tập, đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng trong phạm vi ngành, địa phương mình quản lý; định kỳ hàng tháng tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ban An toàn Giao thông tỉnh và các ngành chức năng theo quy định.

2/7/2017 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, công văn, tăng cường, chỉ đạo, kiểm tra, xử lý nghiêm, tình trạng, tụ tập, đua xe trái phép, trên địa bàn tỉnh Bình Dương956-tang-cuong-chi-dao-kiem-tra-va-xu-ly-nghiem-tinh-trang-tu-tap-dua-xe-trai-phep-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.30
121000
36,300
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-CP của Chính phủChương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-CP của Chính phủ

TTĐT -  UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 212/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Kế hoạch đã cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết 100/NQ-CP của Chính phủ đến các ngành, các cấp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng quy mô nền kinh tế, đảm bảo phát triển bền vững và tăng trưởng hợp lý; giải quyết tốt các vấn đề xã hội; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của người dân. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Bình Dương trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp, “Thành phố thông minh” nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, giảm chi phí xã hội và sử dụng tài nguyên hợp lý, đồng thời cải thiện sự giao tiếp, tương tác giữa người dân và chính quyền.

Kế hoạch xây dựng các giải pháp cụ thể thực hiện cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đổi mới mô hình và nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng năng suất lao động và nâng cao năng lực cạnh tranh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ những nhiệm vụ và nội dung chủ yếu trong Chương trình hành động này và chức năng, nhiệm vụ được phân công, tổ chức quán triệt và chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động này, đồng thời cụ thể hóa thành các nhiệm vụ của kế hoạch hàng năm nhằm đề ra các giải pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết 100/NQ-CP.

Ngoài những nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động này, các sở, ban, ngành căn cứ các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 100/NQ-CP do các Bộ, ngành Trung ương ban hành để chủ động xây dựng các kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các cơ quan truyền thông đại chúng có chuyên mục tuyên truyên về nội dung Nghị quyết 100/NQ-CP và Chương trình hành động này.

2/7/2017 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Chương trình hành động, thực hiện, Nghị quyết số 100/NQ-CP, Chính phủ, nhiệm kỳ 2016-2021371-chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-nghi-quyet-so-100-nq-cp-cua-chinh-phThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.45
121000
54,450
Phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020Phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 304/KH-UBND về phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020.

Kế hoạch xác định các giải pháp, hoạt động hỗ trợ phát triển lĩnh vực thương mại điện tử (TMĐT) của tỉnh, đưa TMĐT trở thành hoạt động phổ biến, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tạo tiền đề cho mục tiêu phát triển chuỗi cung ứng sản phẩm tiềm năng và chủ lực của tỉnh.

Các giải pháp cụ thể gồm: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về TMĐT; tổ chức các lớp bồi duỡng đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực về TMĐT; tư vấn, xây dựng kế hoạch về ứng dụng TMĐT; hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn ứng dụng TMĐT; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về TMĐT.

Sở Công Thương là cơ quan đầu mối, chủ trì thực hiện kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với Cục TMĐT và Công nghệ thông tin (Bộ Công Thương) và các đơn vị liên quan triển khai nội dung kế hoạch này. Tích cực vận động doanh nghiệp tham gia các nội dung của kế hoạch và hỗ trợ doanh nghiệp một cách hiệu quả nhằm đem lại lợi ích kinh tế cho tỉnh.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí ngân sách tỉnh để đảm bảo kinh phí hàng năm thực hiện kế hoạch.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp cân đối, lồng ghép các nguồn lực các chương trình kinh tế - xã hội trong tỉnh với kế hoạch phát triển TMĐT hàng năm. Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn ngân sách đảm bảo kinh phí hàng năm thực hiện kế hoạch.

Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện việc phát triển hạ tầng viễn thông và Internet tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển TMĐT, xây dựng và đẩy mạnh các biện pháp khuyến khích đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ hỗ trợ TMĐT; phối hợp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động TMĐT.

Cục Thuế, Cục Hải quan, Ngân hàng nhà nước chi nhánh Bình Dương và các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào nội dung kế hoạch này phối hợp triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương mình.

Các cơ quan báo, đài tích cực tuyên truyền về việc phát triển TMĐT.

Các doanh nghiệp phối hợp với các sở, ban, ngành tích cực triển khai thực hiện kế hoạch, ứng dụng TMĐT trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh để mang lại hiệu quả cao nhất.

Mục tiêu cụ thể:

- 100% doanh nghiệp lớn, 65% doanh nghiệp vừa và nhỏ có website riêng để quảng bá thương hiệu sản phẩm và thông tin doanh nghiệp;

- 30% doanh nghiệp giao dịch hàng hóa và thanh toán trực tuyến qua các ứng dụng TMĐT và thiết bị di động;

- 50% doanh nghiệp ứng dụng phần mềm chuyên dụng trong quản lý và sản xuất thương mại dịch vụ;

- 75% thanh toán trực tuyến các dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông;

- 40% doanh nghiệp tham gia các website TMĐT để mua bán các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ liên quan đến sản xuất thương mại dịch vụ;

- 90% các thủ tục hành chính được thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4;

- 100% lãnh đạo cơ quan nhà nước sử dụng chứng thực chữ ký số;

- Áp dụng phổ biến đến các doanh nghiệp thực hiện giao dịch chứng thực để đảm bảo an toàn, bảo mật trong giao dịch TMĐT.


2/7/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, kế hoạch, phát triển, thương mại điện tử, giai đoạn 2017-2020, doanh nghiệp326-phat-trien-thuong-mai-dien-tu-tinh-binh-duong-giai-doan-2017-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Huy động các nguồn lực từ các thành phần kinh tế để phát triển hạ tầng kinh tế-xã hộiHuy động các nguồn lực từ các thành phần kinh tế để phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 150/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình số 23-CTr/TU của Tỉnh ủy về huy động và phát huy các nguồn lực từ các thành phần kinh tế để tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội của tỉnh, giai đoạn 2016-2020.

Kế hoạch đã nêu rõ những giải pháp quan trọng để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020; phù hợp với mục tiêu Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 16/08/2016 của Tỉnh ủy. Qua đó huy động tối đa mọi nguồn lực để tiếp tục đầu tư đồng bộ, hiện đại hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội theo hướng hạ tầng giao thông vận tải phải đi trước một bước nhằm gắn kết các đầu mối giao thông trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tập trung triển khai đầu tư các dự án trọng điểm tạo sự đột phá và có sức lan tỏa lớn để đầu tư, bảo đảm sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước và gắn với lộ trình nâng cấp đô thị tạo điều kiện đưa Bình Dương trở thành đô thị loại I trước năm 2020 theo hướng văn minh, giàu đẹp.

Dựa trên dự kiến nhu cầu đầu tư giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch xây dựng các giải pháp huy động các nguồn lực từ các thành phần kinh tế để phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội. Theo đó, để nâng cao hiệu quả đầu tư từ ngân sách nhà nước, các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố phải chấp hành nghiêm Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đấu thầu; chủ động rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phối hợp thực hiện các giải pháp thu hút các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước.

Về quy hoạch và phát triển quỹ đất, các ngành, các cấp tiếp tục tham mưu UBND tỉnh rà soát, điều chỉnh các quy hoạch ngành, lĩnh vực trọng yếu như xây dựng, giao thông, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ, nông nghiệp, công nghiệp... để sắp xếp lại thứ tự ưu tiên các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách nhà nước. Xem xét, quyết định dừng thực hiện các dự án đã có chủ trương đầu tư, các dự án đã phê duyệt nhưng hiệu quả thấp, chưa bức xúc nhằm giảm dư nợ, hạn chế quy hoạch treo đồng thời giảm áp lực đầu tư công…

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này, hàng năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh; đồng thời tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời những vấn đề phát sinh. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện công bố, niêm yết minh bạch các thủ tục và khả năng tiếp cận thông tin trong đầu tư gắn với quản lý chặt chẽ công tác đầu tư xây dựng, đấu thầu, giám sát đầu tư theo quy định.

2/7/2017 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, UBND tỉnh Bình Dương, huy động, nguồn lực, kinh tế, nhà nước, ngoài nhà nước, phát triển, hạ tầng, kinh tế xã hội, 2016-2020383-huy-dong-cac-nguon-luc-tu-cac-thanh-phan-kinh-te-de-phat-trien-ha-tang-kinh-te-xa-hoThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.50
121000
60,500
1 - 30Next