Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Định mức hỗ trợ xây mới công trình xử lý chất thải chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình DươngĐịnh mức hỗ trợ xây mới công trình xử lý chất thải chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết địnhvề việc ban hành định mức hỗ trợ xây mới công trình xử lý chất thải chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, định mức hỗ trợ một lần đến 50% giá trị xây dựng công trình khí sinh học-Biogas. Mức hỗ trợ không quá 5.000.000 đồng (năm triệu đồng/1 công trình/1 hộ).​

Đối tượng áp dụng là các hộ gia đình trực tiếp chăn nuôi lợn, trâu, bò, trừ các hộ chăn nuôi gia công cho các doanh nghiệp được quy định tại Điều 1, Thông tư số 205/2015/TT-BTC, đáp ứng điều kiện quy mô thường xuyên không ít hơn 05 con lợn nái hoặc 10 con lợn thịt hoặc 03 con bò và tương đương.

Cơ chế tài chính và phương thức hỗ trợ được quy định tại Khoản 3, Điều 2, Thông tư số 205/2015/TT-BTC.

3/2/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtđịnh mức hỗ trợ,  công trình xử lý chất thải chăn nuôi, công trình khí sinh học-Biogas487-dinh-muc-ho-tro-xay-moi-cong-trinh-xu-ly-chat-thai-chan-nuoi-nong-ho-giai-doan-2017-2020-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
210.00
121,000
0.40
121000
25,458,400
Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2019Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2019.

​Theo đó, Cục Thuế, Cục Hải quan phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan ở địa phương, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu triển khai đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp được Bộ Tài chính chỉ đạo tại Chỉ thị số 01/CT-BTC. Cụ thể, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả. Tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ, phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động của doanh nghiệp, góp phần quan trọng để ổn định và tăng trưởng nguồn thu; tăng cường công tác kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm sở hữu trí tuệ có trọng tâm, trọng điểm; tổ chức đôn đốc thu đầy đủ, kịp thời các khoản thu theo kết quả sau thanh tra, kiểm tra vào ngân sách nhà nước; kiên quyết xử phạt đối với các trường hợp vi phạm quy định về kê khai thuế, thực hiện các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định, phấn đấu tổng nợ thuế đến thời điểm 31/12/2019 không vượt quá 5% tổng thu ngân sách năm 2019; phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, đôn đốc thu nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thu từ đất vào ngân sách nhà nước; phấn đấu thực hiện đạt và vượt mức dự toán năm 2019 đối với các khoản thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất,...​

Sở Tài chính chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện quản lý điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, đúng quy định; tăng cường kỷ cương, kỷ luật ngân sách gắn với công tác thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường công tác kiểm soát chi qua hệ thống Kho bạc nhà nước góp phần nâng cao hiệu quả trong sử dụng ngân sách nhà nước...

Văn bản ​​10/29/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếttài chính, ngân sách, địa phương 137-day-manh-thuc-hien-nhiem-vu-tai-chinh-ngan-sach-dia-phuong-nhung-thang-cuoi-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
450.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2019-11/Tin 8 - Nhiem vu tai chinh.mp3
Thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia đến năm 2030Thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia đến năm 2030

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững.

Theo đó, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung được giao trong Kế hoạch 1477/KH-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; xây dựng lộ trình và lồng ghép hiệu quả, hợp lý các mục tiêu phát triển bền vững vào xây dựng và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và cho giai đoạn 2021 – 2025. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng các ngành có liên quan tăng cường phối hợp vớỦy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội để tham mưu UBND tỉnh trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và tổ chức các diễn đàn, đối thoại về phát triển bền vững.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp các đơn vị có liên quan triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách xã hội khác.

Chậm nhất ngày 15/12 hàng năm, các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch 1477/KH-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chỉ thị ​​

7/29/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết thành công, mục tiêu, phát triển, bền vững, quốc gia, năm 2030364-thuc-hien-thanh-cong-cac-muc-tieu-phat-trien-ben-vung-cua-quoc-gia-den-nam-203Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
296.00
121,000
0.00
121000
35,816,000
/PublishingImages/2019-08/Tin 9 - Muc tieu phat trien ben vung.mp3
Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2015Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2015
   TTĐT - Ngày 30-3, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 913/KH-UBND Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường hưỏng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2015 (Kế hoạch).
  
Theo đó, sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan trước và trong Ngày môi trường thế giới; tổ chức hoạt động hưởng ứng trong Ngày Môi trường thế giới (gồm: trao giải thưởng môi trường tỉnh Bình Dương năm 2015; hoạt động “Đi bộ đồng hành vì môi trường” với quy mô 2000-2.500 người; tổ chức phiên chợ tái chế, tái sử dụng; hoạt động hưởng ứng nhân rộng: “Ngày chủ nhật xanh ”, phát tờ rơi tuyên truyền về bảo vệ môi trừong, không xả rác bừa bãi tại các chợ, khu dân cư, đô thị..., tổng vệ sinh, khuyến khích các tổ chức xã hội, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh hoạt động hưởng ứng bảo vệ môi trường; sở, ban ngành, đoàn thể phổ biến việc hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, thành viên trực thuộc).
  
 
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công thực hiện và triển khai thực hiện Kế hoạch.
 
Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo, cung cấp thông tin về chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới trên đài truyên hình, báo giấy và báo điện tử, trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. 
    
 
Ngày Môi trường thế giới (05 tháng 6) hàng năm là sự kiện môi trường quốc tế quan trọng. Việt Nam tham gia tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới từ năm 1982. Hoạt động này thiết thực góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Hàng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường đều chủ trì, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội lựa chọn một địa phương phù hợp với chủ đề để tổ chức Lễ Mít tinh quốc gia và các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới.
 
Bình Dương hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và tổ chức thường niên các hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường. Thông qua đó, hướng sự quan tâm của cộng đồng đến các vấn đề môi trường và giúp mọi người nhận ra trách nhiệm, quyền lợi của mình trong việc thúc đẩy các hành động bảo vệ môi trường, duy trì hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường.
  
Mục đích Kế hoạch nhằm giảm thiểu lãng phí thực phẩm, tiêu thụ bền vững, nâng cao hiệu quả của quy trình sản xuất thực phẩm; sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường; sử dụng công nghệ cao, ít tiêu hao năng lượng, hạn chế sử dụng các nguồn nguyên liệu có phát sinh chât thải, gây ô nhiễm môi trường,...; kêu gọi các tổ chức, tầng lớp nhân dân tích cực nâng cao nhận thức và hành động bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.
  

 Hoài Hương

3/31/2015 3:49 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết2126-Tuyen-truyen-huong-ung-Ngay-Moi-truong-the-gioi-nam-2015Thông tin chỉ đạo, điều hành
Chương trình phòng, chống mua, bán người năm 2018Chương trình phòng, chống mua, bán người năm 2018

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua, bán người năm 2018.

Theo đó, chỉ tiêu của Kế hoạch là phấn đấu đạt 75% xã, phường, thị trấn nhận và triển khai tài liệu hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật, tài liệu truyền thông v phòng, chng mua bán người; 100% địa bàn trọng đim có thông tin về tội phạm mua bán người được các quan chức năng áp dụng biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn; 100% thông tin liên quan đến tội phạm mua bán người được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền phân loại, xử lýnhng trường hp có du hiệu tội phạm đu được xác minh theo quy định của pháp luật…

Các sở, ban, ngành, Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai toàn tỉnh thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2018, duy trì chế độ giao ban, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 130/CP hàng quý, 6 tháng và năm 2018; triển khai hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua, bán người - 30/7" theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường các hoạt động phòng, chống mua, bán người bảo đảm thiết thực, hiệu quả; tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo chuyên đề để bàn các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua, bán người; đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống mua, bán người vào định hướng tuyên truyền tại hội nghị giao ban báo chí; xây dựng, duy trì các chuyên trang, chuyên mục và tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thiết chế cơ sở về phòng, chống tệ nạn mua bán người; nâng cao hiệu quả công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, chủ động nắm tình hình, tập trung điều tra, thu thập, kịp thời bổ sung, điều chỉnh thông tin về địa bàn, tuyến trọng điểm, các đường dây, tổ chức, cá nhân có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán người; điều tra, khám phá vụ án, đường dây tội phạm mua bán người, truy bắt đối tượng, giải cứu và bảo vệ nạn nhân. Bên cạnh đó, thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán và công tác hợp tác quốc tế…

5/29/2018 9:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtmua bán người, tội phạm mua bán người512-chuong-trinh-phong-chong-mua-ban-nguoi-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
432.00
121,000
0.00
121000
52,272,000
Các quy định về Giấy bảo vệ đặc biệtCác quy định về Giấy bảo vệ đặc biệt
 
TTĐT - Ngày 29/03/2012, UBND tỉnh đã ra công văn số 798/UBND-NC về việc phổ biến, quán triệt Thông tư số 08/2012/TT-BCA ngày 06/02/2012 của Bộ Công an về quy định Giấy bảo vệ đặc biệt.
 
Theo Thông tư số 08/2012/TT-BCA  thì Giấy bảo vệ đặc biệt được cấp cho sỹ quan Cảnh vệ trong Công an nhân dân để thực hiện công tác cảnh vệ. Sỹ quan Cảnh vệ là Tư lệnh và các Phó Tư lệnh Cảnh vệ; sỹ quan bảo vệ tiếp cận các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế (theo quy định tại Pháp lệnh Cảnh vệ); Chỉ huy Phòng Tổng hợp, Phòng Tham mưu, Phòng Bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phòng Bảo vệ Mít-tinh, hội nghị và khách quốc tế, Phòng Kỹ thuật bảo vệ, Phòng Bảo vệ 180 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.
 
Hình thức của Giấy bảo vệ đặc biệt có chiều dài 10cm, chiều rộng 7cm; mặt trước có nền đỏ tươi, xung quanh có viền vàng và các chi tiết khác theo quy định của điều 6, Chương II. Thời hạn sử dụng là 05 năm kể từ ngày ký.
 
 
 
Mẫu Giấy bảo vệ đặc biệt
 
 
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 22/03/2012.
 
 
Hải Sư
4/4/2012 9:16 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết928-Cac-quy-dinh-ve-Giay-bao-ve-dac-bietThông tin chỉ đạo, điều hành
Tăng cường sự lãnh đạo đối với việc thực hiện chính sách BHXH, BHYTTăng cường sự lãnh đạo đối với việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo đối với việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

​Theo đó, BHXH tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan căn cứ chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại công văn số 2645-CV/TU​ ngày 25/10/2019 và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Chương trình số 93-CTr/TU ngày 23/11/2018, Kế hoạch số 2239/KH-UBND ngày 16/5/2019, Kế hoạch số 5195/KH-UBND ngày 11/10/2019 của UBND tỉnh... liên quan đến việc thực hiện chính sách bảo hiểm trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua để tổ chức triển khai thực hiện các chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới nhằm đạt được các yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại văn bản nêu trên; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đúng quy định.​

Văn bản ​

11/18/2019 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchính sách, BHXH, BHYT889-tang-cuong-su-lanh-dao-doi-voi-viec-thuc-hien-chinh-sach-bhxh-bhyThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
166.00
121,000
0.00
121000
0
Tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình DươngTổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Theo đó, số lượng Phó Giám đốc Sở Nội vụ cần tuyển là 01 người. 

Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Sở Nội vụ, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch được duyệt hàng năm của chức danh Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại Sở Nội vụ, có nguyện vọng tham gia dự tuyển, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và được quy hoạch các chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn thì được đăng ký tham gia dự tuyển.

Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển: Bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ theo quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII) và tiêu chuẩn cụ thể các chức danh Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Thời gian tổ chức thi tuyển: Dự kiến trong quý IV năm 2019.

Nội dung thi: Thi viết và thi trình bày đề án. Trong đó thi viết kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực Nội vụ; nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển… Thi trình bày đề án đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của vị trí chức danh cần tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự buổi thi trình bày đề án…

Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng thi tuyển thực hiện công tác tổ chức thi tuyển theo quy định.​

Kế hoạch ​​​

9/19/2019 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtSở Nội vụ, thi tuyển, chức danh266-to-chuc-thi-tuyen-chuc-danh-pho-giam-doc-so-noi-vu-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
349.00
121,000
0.00
121000
42,229,000
/PublishingImages/2019-09/tin 9-to chuc thi tuyen chc danh PGD So Noi Vu.mp3
Triển khai cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thônTriển khai cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị đinh số 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

​Theo đó, các sở, ban, UBND huyện, thị, thành phố quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy nhà nước trách nhiệm, nghĩa vụ và nghiêm túc thực hiện theo tinh thần hỗ trợ, ủng hộ doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn theo quy định hiện hành.

Sở chuyên ngành căn cứ quy hoạch ngành được duyệt; UBND huyện, thị, thành phố căn cứ các quy hoạch tại địa phương, nhu cầu phát triển thực tế tại địa phương xây dựng các dự án phù hợp danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp và nông thôn quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trước ngày 15/11/2018, đồng gửi dự án đến Sở chuyên ngành để được hỗ trợ, góp ý. Sở chuyên ngành và UBND​ cấp huyện liệt kê danh mục dự án theo mẫu tại Phụ lục đính kèm.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính và đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện cụ thể chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ; hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn khi đăng ký các thủ tục liên quan đầu tư, đăng ký thành lập doanh nghiệp. Định kỳ 6 tháng có báo cáo về tình hình đăng ký, giải thể các doanh nghiệp nêu trên về UBND tỉnh.

Văn bản 


9/13/2019 12:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtcơ chế, chính sách, khuyến khíc,h doanh nghiệp, đầu tư, nông nghiệp, nông thôn254-trien-khai-co-che-chinh-sach-khuyen-khich-doanh-nghiep-dau-tu-vao-nong-nghiep-nong-thoThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
356.00
121,000
0.00
121000
43,076,000
Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị ​Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị ​

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phổ biên nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (Công ước ICCPR) và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân" năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


​Theo đó, Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương, UBND huyện, thị xã, thành phố biên soạn và phát hành tờ gấp pháp luật, tài liệu tóm tắt, đề cương với nội dung cơ bản của Công ước ICCPR và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị phù hợp với các đối tượng trong Quý III/2018; lồng ghép trong các đợt tập huấn kiến thức pháp luật để tổ chức quán triệt, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật và lồng ghép tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị, các văn bản quy phạm pháp luật khác cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong các buổi sinh hoạt "Ngày pháp luật" hàng tháng và trong dịp tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2018; tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung cơ bản của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Dân sự; kiểm tra, sơ kết thực hiện Đề án trong Quý IV/2018.

3/2/2018 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtCông ước ICCPR814-day-manh-pho-bien-noi-dung-co-ban-cua-cong-uoc-quoc-te-va-phap-luat-viet-nam-ve-cac-quyen-dan-su-chinh-tri-Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
357.00
121,000
0.50
121000
43,257,500
Trao Giải thưởng Môi trường tỉnh Bình Dương năm 2017Trao Giải thưởng Môi trường tỉnh Bình Dương năm 2017

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức trao Giải thưởng Môi trường tỉnh Bình Dương năm 2017.

Giải thưởng Môi trường tỉnh Bình Dương được xét tặng và công bố 2 năm một lần, có giá trị trong thời gian 4 năm. Đối tượng xét tặng là các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Không xét tặng cho tổ chức, cá nhân đã được trao tặng giải thưởng ở lần trước liền kề trên cùng một lĩnh vực hoặc đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam ở năm trước đó.

Lĩnh vực tham gia xét tặng giải thưởng gồm: Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; giáo dục, đào tạo, truyền thông, tham vấn, tư vấn, phản biện, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu tới môi trường, khắc phục sự cố, xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường; bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học; thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ của các cá nhân và tổ chức, cộng đồng đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng: từ ngày phát động Giải thưởng đến hết ngày 15/4/2017 (tính theo dấu Bưu điện đối với các hồ sơ gửi qua đường bưu điện). Địa điểm tiếp nhận: Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương; địa chỉ: tầng 7, tháp B, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương; điện thoại: 0650.3834765, Fax: 0650.3838556.

3/31/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, Kế hoạch, trao Giải thưởng Môi trường, Giải thưởng Môi trường tỉnh Bình Dương năm 2017, tổ chức, cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp, bảo vệ môi trường781-trao-giai-thuong-moi-truong-tinh-binh-duong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Chuyển đổi tổ chức bộ máy xã Tân Thành thành tổ chức bộ máy thị trấn Tân Thành thuộc huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình DươngChuyển đổi tổ chức bộ máy xã Tân Thành thành tổ chức bộ máy thị trấn Tân Thành thuộc huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết ​định ​về việc chuyển đổi tổ chức bộ máy xã Tân Thành thành tổ chức bộ máy th trấn Tân Thành thuộc huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

​Theo đó, chuyển đổi tổ chức bộ máy xã Tân Thành thành tổ chức bộ máy thị trấn Tân Thành thuộc huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương được thành lập theo Nghị quyết số 535/NQ-UBTVQH14 ngày 11/7/2018 của y ban Thường vụ Quốc hội. Tổ chức bộ máy mới chính thức hoạt động từ ngày 01/9/2018.

UBND huyện Bắc Tân Uyên căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn thị trấn Tân Thành thực hiện công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự và hoạt động cho phù hợp, đảm bảo theo quy định.​

 Quyết định​

8/29/2018 8:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchuyển đổi, bộ máy, Tân Thành985-chuyen-doi-to-chuc-bo-may-xa-tan-thanh-thanh-to-chuc-bo-may-thi-tran-tan-thanh-thuoc-huyen-bac-tan-uyen-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
174.00
121,000
0.00
121000
21,054,000
Tổng vệ sinh môi trường và truyền thông phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, Zika và tay chân miệngTổng vệ sinh môi trường và truyền thông phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, Zika và tay chân miệng

TTĐT - ​Trước tình hình diễn biến phức tạp của bệnh sốt xuất huyết, Zika và tay chân miệng, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch triển khai Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường và truyền thông phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, Zika và tay chân miệng tỉnh Bình Dương năm 2019 (gọi tắt là Kế hoạch).

Theo đó, Chiến dịch mang tên "Cộng đồng chung tay phòng bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và Zika" là hoạt động đến tận hộ gia đình, tuyên truyền vận động người dân chủ động tự thực hiện các biện pháp diệt muỗi, loại trừ lăng quăng và hướng dẫn về vệ sinh khi chăm sóc trẻ em trong phòng, chống bệnh tay chân miệng. Song song đó, triển khai thí điểm thực hiện Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế tại 01-02 phường tại thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Dĩ An.

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là phấn đấu đạt 100% phương tiện thông tin đại chúng tỉnh, huyện, xã đồng loạt tuyên truyền về Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế trước và trong Chiến dịch; 100% xã, phường, thị trấn đồng loạt tổ chức Lễ phát động Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường; sau Chiến dịch, chỉ số dụng cụ chứa nước có lăng quăng tại hộ gia đình giảm (BI < 20 hay giảm 90% so với trước Chiến dịch), ca bệnh sốt xuất huyết, bệnh do vi rút Zika, bệnh tay chân miệng giảm từ 10-50% so với trước Chiến dịch...

Phát động Chiến dịch từ ngày 19-20/4/2019 và từ ngày 26-27/4/2019. Sau khi phát động Chiến dịch, các địa phương tiếp tục các hoạt động duy trì Chiến dịch định kỳ hàng tháng.

Các đợt Chiến dịch tiếp theo tùy tình hình dịch bệnh của từng địa phương, Trung tâm Y tế tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định 3711/QĐ-BYT ngày 19/9/2014. Lấy tuyến xã làm đơn vị triển khai Chiến dịch; lấy thôn, ấp, khu phố, tổ tự quản, tổ dân phố là địa bàn trực tiếp thực hiện Chiến dịch.​​

Kế hoạch ​​

3/29/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTổng vệ sinh, môi trường, truyền thông, dịch bệnh, sốt xuất huyết, Zika, tay chân miệng536-tong-ve-sinh-moi-truong-va-truyen-thong-phong-chong-dich-benh-sot-xuat-huyet-zika-va-tay-chan-mienThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
420.00
121,000
0.00
121000
50,820,000
/PublishingImages/2019-04/Tin 7 - Tong ve sinh moi truong.mp3
Thông báo giám sát kết quả giải quyết, thực hiện kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền cấp tỉnhThông báo giám sát kết quả giải quyết, thực hiện kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền cấp tỉnh
    
TTĐT - Ngày 12-9, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Thông báo số 52/TB-HĐND tỉnh về việc giám sát kết quả giải quyết, thực hiện kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền cấp tỉnh.
 
Theo đó, nội dung giám sát bao gồm kết quả giải quyết, thực hiện kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường về tình trạng gây ô nhiễm môi trường của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, của Sở Xây dựng về việc triển khai các dự án khu dân cư (Khu dân cư Vũ Kiều, Tân Vũ Minh, Thủ Dầu Một thế kỷ 21, khu dân cư cầu Đò và một số dự án khác), của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Dự án Trục thoát nước Chòm Sao - Suối Đờn và của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

Các đơn vị chịu giám sát báo cáo nội dung liên quan bằng văn bản và gửi về Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 25/9/2014.

  

Giám sát lần này nhằm đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị cử tri của các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh; những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần tập trung khắc phục, tháo gỡ; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân. Trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị những giải pháp phù hợp để khắc phục những tồn tại, hạn chế, giải quyết cơ bản kiến nghị của cử tri.

 Hoài Hương

9/18/2014 9:39 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1077-Thong-bao-giam-sat-ket-qua-giai-quyet-thuc-hien-kien-nghi-cua-cu-tri-thuoc-tham-quyen-cap-tinhThông tin chỉ đạo, điều hành
Bình Dương triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh tay – chân – miệngBình Dương triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh tay – chân – miệng
TTĐT - Ngày 22/8/2011, UBND tỉnh đã có Công văn số 2510/UBND – VX  yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh tay – chân – miệng.
Theo đó, UBND các huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế triển khai kế hoạch hoạt động phòng, chống bệnh dịch tay – chân – miệng (TCM); tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh TCM ngay tại hộ gia đình, tại cộng đồng, đặc biệt là tại các nhà trẻ, mẫu giáo.
 
Đồng thời, trực tiếp chỉ đạo và kiểm tra việc triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh dịch TCM trên địa bàn mình quản lý. Khi phát hiện các ổ dịch phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động lực lượng của cả hệ thống chính trị và áp dụng đồng bộ các biện pháp theo hướng dẫn của ngành Y tế để phòng, chống dịch bệnh. Hướng dẫn các hộ gia đình tự thực hiện làm vệ sinh môi trường, làm sạch nền nhà, bề mặt bàn ghế, đồ chơi của trẻ em. Hướng dẫn việc thường xuyên rửa tay bằng xà phòng trong các nhà trẻ, mẫu giáo, nhóm trẻ và trong các hộ gia đình có trẻ dưới 6 tuổi bằng nước xà phòng, hóa chất khử khuẩn thông thường hoặc Chloramin B.
 
Giao Sở Y tế tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo điều hành công tác phòng, chống dịch bệnh TCM từ nay đến cuối năm 2011. Chủ trì phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể tập trung làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch bệnh TCM và các bệnh truyền nhiễm khác để người dân chủ động thực hiện; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh TCM, triển khai các hoạt động phòng, chống dịch, không để dịch bùng phát, lan rộng và kéo dài. Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuẩn bị đầy đủ số thuốc, phương tiện điều trị và giường bệnh, tổ chức tốt phân loại bệnh nhân để kịp thời tiếp nhận, điều trị sớm bệnh, hạn chế tối đa biến chứng và tử vong.
 
Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với ngành Y tế và UBND các huyện, thị chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các trường mẫu giáo, mầm non, nhóm trẻ gia đình triển khai các biện pháp thiết thực để phòng bệnh TCM trong mùa tựu trường năm học 2011-2012.
 
Các cơ quan thông tấn báo chí phối hợp với các ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị tăng cường công tác giáo dục truyền thông về phòng, chống dịch bệnh TCM để mọi người dân hiểu biết và nâng cao nhận thức về nguy cơ, tác hại của dịch bệnh và chủ động, tự giác thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh có hiệu quả. 
 
UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể nhân dân triển khai vận động các hội viên, đoàn viên tích cực và chủ động tham gia cùng chính quyền các cấp và ngành Y tế thực hiên có hiệu quả các hoạt động phòng, chống bệnh TCM, bảo vệ sức khỏe và tính mạng nhân dân.
 
Mai Xuân
8/23/2011 3:35 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1466-Tin-chi-dao-dieu-hanhThông tin chỉ đạo, điều hành
Tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở Tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch về việc tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 (gọi tắt là Kế hoạch).

Theo đó, UBND cấp huyện chủ động tổ chức tổng kết bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả và gửi báo cáo kết quả tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở (tính từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018) về Sở Tư pháp trước ngày 20/3/2019 để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp. Trong đó tập trung vào những nội dung chính sau đây: Công tác chỉ đạo, hướng dẫn thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở (ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở); công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; tình hình, kết quả thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; công tác kiểm tra, đánh giá việc triển khai, thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở; kiến nghị, đề xuất.

Sở Tư pháp theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc kịp thời việc tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở ở các huyện, thị xã, thành phố; tham mưu tổng kết 05 năm thi hành Luật trên địa bàn tỉnh bằng hình thức phù hợp; tham mưu UBND tỉnh xây dựng báo cáo tổng kết báo cáo Bộ Tư pháp, Chính phủ; phối hợp Sở Nội vụ trình cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong 05 năm thi hành Luật.

Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

Kế hoạch ​​

3/4/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTổng kết, 05 năm, thi hành, Luật Hòa giải, cơ sở 415-tong-ket-05-nam-thi-hanh-luat-hoa-giai-o-co-soThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
345.00
121,000
0.00
121000
41,745,000
/PublishingImages/2019-03/tin 9- TK 5 nam thi hanh luat hoa gia co so.mp3
Triển khai thực hiện Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam Triển khai thực hiện Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Quyết định 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030.

 

​Theo đó, các sở, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố, các đơn vị, tổ chức có liên quan tập trung thực hiện phát triển hệ thống hạ tầng đô thị thông minh; trong đó ưu tiên cho các dự án phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật dùng chung, định hướng đầu tư xây dựng và phát triển các trung tâm quản lý, điều hành thông minh cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật (chiếu sáng, cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông,…); các dự án thuộc lĩnh vực giao thông, lĩnh vực cấp điện, chiếu sáng, lĩnh vực cấp nước, thoát nước. Cùng với đó, đẩy mạnh thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị thông minh.

Các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về các nội dung được nêu trong Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/08/2018 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai các nội dung được nêu trong Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 21/11/2006 của UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt Đề án Thành phố thông minh Bình Dương; Kế hoạch số 13/KH-BĐH ngày 20/02/2019 của Ban điều hành Thành phố thông minh về Kế hoạch triển khai công tác của Ban điều hành Thành phố thông minh năm 2019 tại cuộc họp ngày 03/12/2018.

Các cơ quan báo chí, hệ thống đài tuyền thanh trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tổ chức tuyên tuyền theo các nội dung được nêu và các văn bản khác có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả, mục tiêu phát triển Thành phố thông minh Bình Dương trong các giai đoạn tiếp theo.

Chỉ thị 

 

7/23/2019 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết38-trien-khai-thuc-hien-de-an-phat-trien-do-thi-thong-minh-ben-vung-viet-namThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
352.00
121,000
0.00
121000
42,592,000
/PublishingImages/2019-07/tin 12- trien khai thuc hien de an do thi thong minh.mp3
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, y tế, lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2018Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, y tế, lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2018

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2018.

Theo đó, Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, các chính sách do địa phương ban hành liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội để đề xuất sửa đi, b sung, bãi bỏ trong Quý II năm 2018 Tổ chức tiếp nhận, thu thập, xử lý thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh. Tổ chức kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội trong tháng 9 năm 2018. Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong Quý III năm 2018.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả gửi về Sở Tư pháp trước ngày 07/10/2018. Sở Tư pháp tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp trước ngày 15/10/2018.

2/2/2018 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết313-theo-doi-tinh-hinh-thi-hanh-phap-luat-ve-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-trong-linh-vuc-tai-nguyen-va-moi-truong-y-te-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
300.00
121,000
0.50
121000
36,360,500
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung: Bình Dương sẽ vận dụng mọi chính sách để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phục hồi sản xuấtChủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung: Bình Dương sẽ vận dụng mọi chính sách để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phục hồi sản xuất
    TTĐT - Phát biểu tại buổi Trao tạm ứng tiền bồi thường bảo hiểm cho các doanh nghiệp bị thiệt hại tại tỉnh Bình Dương vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung khẳng định, tỉnh Bình Dương sẽ vận dụng mọi chính sách theo chỉ đạo của Chính phủ và thẩm quyền của tỉnh để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất.
     
 
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung
   
Chủ tịch cho biết, tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng, nhất là Tổ Công tác làm việc tích cực, kịp thời, trách nhiệm với từng doanh nghiệp để có hướng đề xuất giải quyết cụ thể về việc “Giải quyết bảo hiểm thất nghiệp và các chính sách” theo chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ Tài chính với thời gian sớm nhất. Hiện tại, các cơ quan chức năng đang thực hiện triển khai chính sách hỗ trợ của Chính phủ và theo thẩm quyền của UBND tỉnh đối với các vấn đề về thuế, giãn thuế, miễn thuế, khấu trừ, hoàn thuế. Tỉnh sẽ xem xét tuỳ theo tính chất, mức độ thiệt hại của từng doanh nghiệp mà đưa ra mức hỗ trợ phù hợp. Chủ tịch đề nghị các doanh nghiệp hợp tác để các cơ quan của tỉnh triển khai nhanh nhất có thể, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sớm ổn định, đi vào sản xuất và vượt qua khó khăn.
 
Về việc xác định nguyên nhân thiệt hại, đến nay, công tác khám nghiệm hiện trường, xác định mức độ thiệt hại và chuẩn bị kết luận nguyên nhân thiệt hại cơ bản đã hoàn thành. Sau khi có kết luận, sẽ gửi đến các doanh nghiệp bảo hiểm làm cơ sở đền bù bảo hiểm theo phạm vi đối tượng Chính phủ đã chỉ đạo. Chủ tịch đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh xem xét kết quả điều tra khám nghiệm hiện trường, xác định mức độ và nguyên nhân thiệt hại của từng doanh nghiệp, nhằm hoàn thành thẩm định và thông báo mức bồi thường thiệt hại cho các doanh nghiệp để các doanh nghiệp có điều kiện ổn định sản xuất, chăm lo đời sống cho người lao động.
 
Ngoài ra, Chủ tịch cũng đề nghị các Tổng lãnh sự, lãnh đạo các hiệp hội thương gia cùng với tỉnh có thông báo, giải thích, hợp tác kịp thời để giải quyết các bước tiếp theo, làm cơ sở cho việc giải quyết bảo hiểm thiệt hại của các khách hàng với các doanh nghiệp bảo hiểm đã ký.
    
Chiều 06 - 6, tại Trung tâm Hội nghị LuckySquare, Bộ Tài Chính phối hợp với UBND tỉnh Bình Dương, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức chương trình trao tạm ứng tiền bồi thường bảo hiểm cho các doanh nghiệp bị thiệt hại tại tỉnh Bình Dương. Trong đợt này, có 113 doanh nghiệp bị thiệt hại được tạm ứng với số tiền 114,7 tỷ đồng, trong đó có 87 doanh nghiệp Đài Loan với số tiền 59,5 tỷ đồng, 03 doanh nghiệp Singapore với 28,3 tỷ đồng, 04 doanh nghiệp HongKong với số tiền 21,8 tỷ đồng, 03 doanh nghiệp Hàn Quốc với số tiền 3,3 tỷ đồng... Các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện chi tạm ứng bồi thường bảo hiểm lần này gồm Fu Bon, Bảo Việt, Bảo Minh, Pijico, Ca Thay, MSIG, Samsung Vina...
 
 
 
 
Hoàng Phạm
6/11/2014 1:59 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1533-Chu-tich-UBND-tinh-Le-Thanh-Cung-Binh-Duong-se-van-dung-moi-chinh-sach-de-tao-dieu-kien-cho-cac-doanh-nghiep-phuc-hoi-san-xuatThông tin chỉ đạo, điều hành
Áp dụng Hệ thống quản trị chất lượng trong các cơ quan hành chínhÁp dụng Hệ thống quản trị chất lượng trong các cơ quan hành chính

TTĐT - Ngày 09/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4733/UBND-VX về việc thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg về áp dụng Hệ thống quản trị chất lượng trong các cơ quan hành chính.

Theo đó, thực hiện Công văn số 9907/VPCP-TCCV ngày 17/11/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan theo quy định hiện hành.

Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh kết hợp việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng với Chính phủ điện tử để đảm bảo hiệu quả của các hoạt động.

12/12/2016 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBình Dương, áp dụng, Hệ thống quản trị chất lượng, trong các cơ quan hành chính227-ap-dung-he-thong-quan-tri-chat-luong-trong-cac-co-quan-hanh-chinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.30
121000
36,300
Quy hoạch và triển khai cấu hình hệ thống mạng tại Trung tâm hành chính tỉnhQuy hoạch và triển khai cấu hình hệ thống mạng tại Trung tâm hành chính tỉnh
 
TTĐT - Nhằm đảm bảo triển khai hiệu quả, tối ưu hệ thống Wifi trong Toà nhà Trung tâm hành chính tỉnh (Tòa nhà) và các ứng dụng liên thông trong thời gian tới, ngày 02-02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 321/UBND-VX về việc “Quy hoạch và triển khai cấu hình hệ thống mạng tại Tòa nhà".
 
Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành tích cực chủ động phối hợp, hỗ trợ Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thành việc quy hoạch mạng trong Toà nhà để tổ chức triển khai. Tổng Công ty Becamex IDC, Công ty VNTT thực hiện cấu hình, điều chỉnh các thiết bị mạng trung tâm của Toà nhà theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông.
 
Sau khi hoàn thiện Quy hoạch mạng, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng quy chế quản lý, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.
    
 Hoài Hương
2/5/2015 9:23 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1147-Quy-hoach-va-trien-khai-cau-hinh-he-thong-mang-tai-Trung-tam-hanh-chinh-tinhThông tin chỉ đạo, điều hành
Chương trình làm việc năm 2019 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc năm 2019 của UBND tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định về Chương trình làm việc năm 2019 của UBND tỉnh.

Theo đó, trong Quý I/2019, UBND tỉnh sẽ thông qua 04 báo cáo, 04 quy định, 02 quy chế và sửa đổi, bổ sung Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của UBND tỉnh về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Trong Quý II/2019, UBND tỉnh sẽ thông qua 04 báo cáo, 03 quy định, 01 đề án, 01 chương trình, 28 nội dung trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp giữa năm 2019 và thay thế Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh về tổ chức hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Trong Quý III/2019, UBND tỉnh sẽ thông qua 04 báo cáo, 01 quy định, 01 quy chế; sửa đổi chế độ hỗ trợ sinh viên y dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng tỉnh Bình Dương; điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện; định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bình Dương; điều chỉnh Quy định Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương; thay thế Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 và Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 của UBND tỉnh về tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ngành, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương chi cục, ban thuộc sở, UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương; nghiệm thu Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính"; Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với UBND các huyện, thị xã, thành phố về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2019.

Trong Quý IV/2019, UBND tỉnh sẽ thông qua 05 đề án , 04 báo cáo, 02 kế hoạch, 01 chương trình, 15 nội dung trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp cuối năm 2019; Quy hoạch chi tiết Bến xe Bình Dương mới; sửa đổi, bổ sung Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của UBND tỉnh về ban hành quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Hệ số điều chỉnh giá đất (K) để áp dụng trong năm 2020; tiêu chuẩn công chức, viên chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh và phê duyệt danh sách công chức, viên chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp tỉnh; Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện một cửa, một cửa liên thông; Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với UBND các huyện, thị xã, thành phố về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm 2019.​

Quyết định ​​​

1/5/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChương trình, năm 2019, UBND tỉnh Bình Dương457-chuong-trinh-lam-viec-nam-2019-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
514.00
121,000
0.00
121000
62,194,000
/PublishingImages/2019-01/Tin 05 09.01.19.mp3
Đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và bảo hiểm y tếĐẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế
    TTĐT - Ngày 11-2, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1411/UBND-VX về việc “Đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế” 
 
Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Giao Sở Y tế căn cứ chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 2348/BYT-BH ngày 10/4/2015 chỉ đạo và đôn đốc các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế; kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để báo cáo về Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế xem xét, giải quyết.
 
   
Hoài Hương
5/12/2015 2:35 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1616-Day-nhanh-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-kham-chua-benh-va-bao-hiem-y-teThông tin chỉ đạo, điều hành
Chương trình làm việc tháng 7/2019 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 7/2019 của UBND tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình làm việc tháng 7/2019 của UBND tỉnh.

​Theo đó, trong tuần thứ IV (22 – 27/7/2019), UBND tỉnh sẽ thông qua báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7 năm 2019; quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Bình Dương; quy định mức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương; quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương; quyết định phê duyệt Danh sách công chức, viên chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp tỉnh.​

Thông báo ​​

7/3/2019 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết88-chuong-trinh-lam-viec-thang-7-2019-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
139.00
121,000
0.00
121000
16,819,000
Tiếp tục triển khai thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnhTiếp tục triển khai thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục triển khai thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh.

​Theo đó, UBND tỉnh thống nhất tiếp tục thực hiện thí điểm việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đến cuối năm 2020 với phạm vi, quy mô như Kế hoạch số 458/KH-UBND ngày 28/2/2017 của UBND tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An và ​thị xã Bến Cát xây dựng chương trình, kế hoạch và bố trí kinh phí để tiếp tục thực hiện thí điểm phân loại chất thải rắn tại nguồn và trong quá trình thực hiện, tuỳ tình hình thực tế các địa phương có thể kiến nghị mở rộng phạm vi, quy mô thực hiện; trong đó cần lưu ý tập trung xác định mô hình phù hợp cho địa phương và các vấn đề khó khăn, vướng mắc cần giải quyết; định kỳ 6 tháng tổ chức sơ kết, báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND​ tỉnh và tổng kết, đánh giá việc triến khai thực hiện kế hoạch thí điểm vào tháng 11/2020.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các hội, đoàn thể và các cá nhân không hưởng lương từ ngân sách tham gia tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phân loại chất thải tại nguồn; trước mắt xem xét hỗ trợ kinh phí xăng xe, bồi dưỡng cho đội ngũ thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác phân loại, thu gom nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện của kế hoạch; phối hợp với UBND cấp huyện tham gia Kế hoạch và Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương nghiên cứu, xây dựng chính sách miễn hoặc giảm đơn giá phí vệ sinh cho các hộ dân tích cực và thực hiện tốt việc phân loại rác thải tại nguồn; đồng thời vẫn đảm bảo chi trả chi phí này cho các đơn vị, thu gom rác dân lập tham gia quá trình thí điểm phân loại rác tại nguồn để từ đó khuyến khích sự tham gia tích cực trong nhân dân; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương xây dựng các nội dung chương trình phát thanh, truyền hình, tổ chức phát thanh, truyền hình hàng ngày trên hệ thống phát thanh từ cấp tỉnh đến cấp xã và chương trình truyền hình của tỉnh để từng bước hình thành nhận thức, thói quen trong phân loại chất thải rắn sinh hoạt trong cộng đồng dân cư.​..

Văn bản​ ​​11/20/2019 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtthí điểm, phân loại, chất thải rắn, sinh hoạt Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
485.00
0
0.00
0
Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong kỳ 2014-2018Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong kỳ 2014-2018

TTĐT - Ngày 01/3/2019, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018.

Theo đó, có 466 văn bản của HĐND, UBND tỉnh ban hành còn hiệu lực gồm 114 Nghị quyết, 342 Quyết định, 10 Chỉ thị; có 496 văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ gồm 81 Nghị quyết, 315 Quyết định, 100 Chỉ thị; có 43 văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần gồm 05 Nghị quyết, 29 Quyết định; có 90 văn bản cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới gồm 17 Nghị quyết, 72 Quyết định, 01 Chỉ thị.

Quyết địnhDanh mục văn bản quy phạm pháp luật của từng cơ quan, đơn vị.

3/1/2019 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết615-cong-bo-ket-qua-he-thong-hoa-van-ban-quy-pham-phap-luat-trong-ky-2014-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseMai Xuân
205.00
121,000
0.00
121000
24,805,000
Phê duyệt mức hỗ trợ công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi Phê duyệt mức hỗ trợ công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định Phê duyệt mức hỗ trợ công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi (DTHCP) trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, hỗ trợ trực tiếp cho chủ vật nuôi có heo mắc bệnh DTHCP, heo chết do bnh DTHCP, heo nghi mc bệnh DTHCP buộc phải tiêu hủy để phòng, chng dịch bệnh DTHCP với các mức cụ thể sau: Heo con theo mẹ (dưới 07 kg): 300.000 đồng/con; heo con cai sữa đến dưới 02 tháng tuổi (từ 08 - 20 kg): 500.000 đồng/con; heo thịt từ 02 đến dưới 03 tháng tuổi (từ 21 - 35 kg): 1.000.000 đồng/con; heo thịt từ 02 đến dưới 03 tháng tuổi (từ 36 - 50 kg): 1.400.000 đồng/con; heo thịt từ 03 đến dưới 04 tháng tuổi (từ 51 - 79 kg): 2.000.000 đồng/con; heo thịt, heo giống hậu bị từ 04 tháng tuổi (từ 80 kg trở lên): 3.000.000 đồng/con; heo nái, heo đực giống đang khai thác: 4.500.000 đồng/con.

Hỗ trợ cho những người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tiêu hủy heo: 380.000 đồng/người/ngày (190.000 đồng/người/buổi); những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước hưởng lương làm thêm giờ theo quy định hiện hành.​

​Quyết định ​

6/7/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtmức hỗ trợ, dịch tả heo châu phi717-phe-duyet-muc-ho-tro-cong-tac-phong-chong-benh-dich-ta-heo-chau-phiThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
0.00
121,000
0.00
121000
Chương trình làm việc tháng 11/2019 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 11/2019 của UBND tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình làm việc tháng 11/2019.

​Theo đó, trong tuần thứ II (04 – 08/11/2019), UBND tỉnh sẽ thông qua ​23 nội dung trình HĐND tỉnh tại K​ỳ họp cuối năm 2019. 
Trong tuần III (11 – 15/11/2019), UBND tỉnh sẽ thông qua chương trình làm việc năm 2020 của UBND tỉnh; Quyết định ban hành quy chế khai thác, sử dụng, quản lý cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương; 11 nội dung còn lại trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp cuối năm 2019.
Trong tuần V (28 – 31/11/2019), UBND tỉnh sẽ thông qua Đề án phát triển kinh doanh xăng dầu.​

Thông báo​ 


11/11/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChương trình, UBND tỉnh, tháng 11/2019666-chuong-trinh-lam-viec-thang-11-2019-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalse
125.00
0
0.00
0
Bình Dương chọn xã điểm thực hiện mô hình xây dựng, sửa đổi quy ước cộng đồng nhằm đảm bảo bình đẳng giớinăm 2013Bình Dương chọn xã điểm thực hiện mô hình xây dựng, sửa đổi quy ước cộng đồng nhằm đảm bảo bình đẳng giớinăm 2013
     TTĐT - Căn cứ Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020, ngày 01 - 7, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1590/QĐ-UBND về việc chọn xã, phường điểm để thực hiện mô hình xây dựng, sửa đổi quy ước cộng đồng năm 2013.
  
Theo đó, Bình Dương chọn 02 đơn vị điểm (xã Phước Hòa - huyện Phú Giáo và phường An Bình - thị xã Dĩ An) để thực hiện mô hình xây dựng, sửa đổi quy ước cộng đồng nhằm đảm bảo bình đẳng giới trong năm 2013.
     
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai, hướng dẫn xã, phường đã được chọn về các nội dung trong việc xây dựng, sửa đổi quy ước cộng đồng. Hoạt động này nhằm thực hiện hiệu quả, phù hợp các mục tiêu của kế hoạch và chương trình hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Binh Dương.
  
Hoài Hương
7/10/2013 3:46 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1428-Binh-Duong-chon-xa-diem-thuc-hien-mo-hinh-xay-dung-sua-doi-quy-uoc-cong-dong-nham-dam-bao-binh-dang-gioinam-2013Thông tin chỉ đạo, điều hành
Điều chỉnh, cập nhật danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 (đợt 1) Điều chỉnh, cập nhật danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 (đợt 1)

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố điều chỉnh, cập nhật danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020 (đợt 1). Quyết định này thay thế Quyết định số 2529/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của UBND tỉnh Bình Dương.

​Theo đó, có 13 dự án thuộc lĩnh vực Hạ tầng Giao thông, 02 dự án thuộc lĩnh vực Môi trường - Cấp thoát nước, 01 dự án thuộc lĩnh vực Hạ tầng Giáo dục, 01 dự án thuộc lĩnh vực Hạ tầng Y tế, 01 dự án thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường là các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020 (đợt 1).​

Tải về Quyết định​

8/27/2018 9:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtkêu gọi đầu tư, ưu tiên237-dieu-chinh-cap-nhat-danh-muc-du-an-uu-tien-keu-goi-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-giai-doan-2017-2020-dot-1Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
149.00
121,000
0.00
121000
18,029,000
1 - 30Next