Thông tin tuyên truyền - Chế độ - Chính sách mới
 

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2021 và thay thế Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 14/4/2009 của UBND tỉnh.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 22/8/2021 về việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân thuộc 11 phường trên địa bàn TP.Thuận An và TX.Tân Uyên để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND về việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang ở trọ trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/8/2021.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. ​

 
 

TTĐT - HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang ở trọ; hỗ trợ đối với Tổ Covid cộng đồng và hỗ trợ thêm tiền ăn đối với người phải điều trị nhiễm Covid-19 (F0) và cán bộ y tế thường trực 24/24 giờ tại cơ sở điều trị cách ly y tế do Covid-19 trên địa bàn tỉnh.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực môi trường. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/8/2021.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2021.

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng khác bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/7/2021.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 60/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của UBND tỉnh về việc Quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng Dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ, hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tự nguyện đối với cán bộ Chỉ huy phó quân sự cấp xã và phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ khu, ấp đội trưởng. ​

 
 

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương.​