Thông tin tuyên truyền - Chế độ - Chính sách mới
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND về việc phân cấp thực hiện thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5/2022.

 
 

TTĐT - HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.​​

 
 

TTĐT - ​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - HĐND tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, hội thi trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.​​

 
 

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường.​​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2022.​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/02/2022. ​

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND quy định khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/03/2022.

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND về việc hỗ trợ viên chức và nhân viên y tế cơ sở thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 29/01/2022.

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về quy chế làm việc của UBND tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02 /2022 và thay thế Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.