Thông tin tuyên truyền - Dấu ấn nhiệm kỳ 2015 - 2020
 

TTĐT - ​Thời gian qua, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng tăng giá trị và phát triển bền vững, chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và đầu tư trên quy mô lớn, ngành Nông nghiệp tỉnh Bình Dương đã mang màu sắc mới. Đặc biệt, các mô hình nông ​​nghiệp ứng dụng công nghệ cao mang lại hiệu quả kinh tế và tạo nguồn thu nhập cao cho người nông dân. ​

 
 

TTĐT - Hiện tại, Bình Dương không còn hộ nghèo theo tiêu chí Trung ương, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của tỉnh đến cuối năm 2019 chỉ còn 1,3%. Những thành quả của Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tạo ra bước tiến mới trong công tác giảm nghèo, góp phần vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bài toán về công tác giảm nghèo của Bình Dương đã tìm ra lời giải khi địa phương có quyết tâm, người nghèo có động lực để phấn đấu.​

 
 

TTĐT - Giai đoạn 2015-2020, thực hiện Chương trình số 24-CTr/TU của Tỉnh ủy về tiếp tục phát triển dịch vụ chất lượng cao phục vụ phát triển công nghiệp và đô thị, Bình Dương đã đạt được những thành tựu nổi bật. Hạ tầng dịch vụ ngày càng hoàn thiện và nâng cao chất lượng, góp phần hiệu quả vào việc tăng khả năng cạnh tranh, giảm chi phí dịch vụ, tạo giá trị kim ngạch xuất siêu đạt khá.

 
 

TTĐT - Giai đoạn 2016-2020, Bình Dương tiếp tục thực hiện 04 Chương trình đột phá của Tỉnh ủy, trong đó có đến 03 chương trình tạo đà phát triển​ đô thị, góp phần xây dựng Bình Dương trở thành đô thị văn minh, hiện đại và gắn với thực hiện Đề án xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương. Cùng với sự vươn mình mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, diện mạo đô thị Bình Dương đổi thay từng ngày, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.​

 
 

TTĐT - Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) như một luồng gió mới thổi bùng lên "sức sống" ở những vùng nông thôn. Sự đổi thay từ đời sống vật chất đến tinh thần của người dân cùng với những con số ấn tượng trong giai đoạn 05 năm (2016-2020) là minh chứng cụ thể cho tính thiết thực, hiệu quả của chương trình XDNTM tỉnh Bình Dương.​

 
 

TTĐT - Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là một trong những đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Để phát triển bền vững, tỉnh Bình Dương đã tạo ra bước đột phá từ Chương trình đổi mới thu hút đầu tư trong giai đoạn 2016 – 2020 với mục tiêu thu hút 7 tỷ đô la Mỹ vốn FDI trong cả giai đoạn. Tuy nhiên, đến cuối năm 2019, Bình Dương đã đạt hơn 10,2 tỷ đô la Mỹ, vượt cả về số vốn FDI thu hút được cũng như thời gian hoàn thành trước một năm so với kế hoạch đề ra.