Thông tin tuyên truyền - Dấu ấn nhiệm kỳ 2015 - 2020
 

TTĐT - Hướng tới một chính quyền hoạt động linh hoạt, hiệu quả và có tính chuyên nghiệp cao, tỉnh Bình Dương đã và đang tập trung nhiều nguồn lực cho việc triển khai xây dựng Chính quyền điện tử (CQĐT) và cải cách hành chính. Đây là “chìa khoá” góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, hướng tới xây dựng đô thị thông minh Bình Dương.

 
 

TTĐT - Trong giai đoạn 2015-2020, Bình Dương xác định phát triển công nghiệp theo hướng bền vững, hiện đại trên cơ sở phát huy tổng hợp các nguồn lực của các thành phần kinh tế tham gia, tạo động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế. Đặc biệt, chính sách đổi mới thu hút đầu tư, ưu tiên thu hút đầu tư vào các ngành, lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ phục vụ sản xuất, thân thiện môi trường, ít thâm dụng lao động, tạo ra giá trị gia tăng cao đã đem lại những kết quả nổi bật trong phát triển ngành công nghiệp tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - ​Với mục tiêu không ngừng nâng cao năng lực khám và điều trị bệnh nhằm phục vụ ngày một tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, trong những năm qua, tỉnh Bình Dương đã triển khai đồng bộ các giải pháp theo hướng đa dạng hóa dịch vụ y tế, để mọi người dân được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và đem lại sự hài lòng cho người bệnh.

 
 

TTĐT - ​Công tác cải cách hành chính (CCHC) được Bình Dương xác định là khâu đột phá có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hướng đến xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp. Trong những năm qua, chất lượng cải cách thủ tục hành chính, một bộ phận quan trọng của CCHC tại các đơn vị, địa phương trong tỉnh không ngừng được cải thiện tạo nền tảng quan trọng thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan Nhà nước.​

 
 

​TTĐT - Một trong những bài học kinh nghiệm quý báu trong quá trình phát triển của tỉnh Bình Dương những năm qua chính là ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây cũng là một trong 04 chương trình đột phá của tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020. Bình Dương xác định nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt cho sự phát triển bền vững của tỉnh trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0. 

 
 

TTĐT - Những thành quả của phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 là minh chứng cho khát vọng, bản lĩnh và ý chí của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương. Trong mỗi phong trào trên từng lĩnh vực đều mang dấu ấn đặc biệt của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. ​

 
 

TTĐT - Thời gian qua, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước (DNNNN) ngày càng phát triển  mạnh mẽ và có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo đó, việc phát triển tổ chức Đảng và Công đoàn (CĐ) trong các DNNNN là nhiệm vụ bức thiết được Tỉnh ủy Bình Dương đặc biệt quan tâm. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhiệm kỳ qua, công tác này đã đạt nhiều kết quả quan trọng.​

 
 

​TTĐT - Năm 2016, Bình Dương tạo bước đột phá thông qua việc ban hành Đề án Thành phố thông minh (TPTM) Bình Dương. Sau 04 năm triển khai Đề án, kinh tế Bình Dương đã có những bước phát triển vượt bậc, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn và dần khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

 
 

​TTĐT - Thời gian qua, cùng với việc quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị, các ngành, các cấp và nhân dân tỉnh Bình Dương đã chung sức, đồng lòng thực hiện tốt cá​c phong trào, cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh đô thị và môi trường sống an toàn, lành mạnh. Diện mạo đô thị Bình Dương ngày càng xanh, sạch đẹp, đời sống văn hóa của người dân có nhiều chuyến biến rõ nét. Qua đó góp phần xây dựng Bình Dương trở thành nơi đáng sống, văn minh, hiện đại và nghĩa tình.​

 
 

​TTĐT - Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" được Tỉnh ủy Bình Dương xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cần thực hiện quyết liệt nhưng có lộ trình, bước đi vững chắc, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài, phù hợ​​p với thực tiễn của địa phương. Qua hơn 02 năm thực hiện bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận. ​