Tìm kiếm báo cáo chuyên đề

Từ khóa
Năm ban hành
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy : 60
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuTải về
1 136/BC-UBND27/11/2019

​Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020 và Phương hướng thực hiện chỉ tiêu chương trình đến năm 2020

 
25949/UBND-KT20/11/2019

​Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán NSNN năm 2017 và dự toán NSNN năm 2019 của tỉnh Bình Dương

 
3311/BC-UBND15/11/2019

​Tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2019 Dự toán thu, chi ngân sách năm 2020

 
4302/BC-UBND13/11/2019

​Đánh giá tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có vốn nhà nước Quý III năm 2019

 
5277/BC-UBND16/10/2019

​Đánh giá tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III năm 2019 của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

 
6240/BC-UBND09/09/2019

​Tình hình triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Công văn số 5733/VPCP-ĐMDN ngày 28/6/2019

 
7236/BC-UBND29/08/2019

​Giám sát tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2019 của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh đại diện chủ sở hữu

 
8171/BC-UBND24/06/2019

​Tình hình và kết quả thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp trọng tâm thực hiện 6 tháng cuối năm 2019

 
9164/BC-UBND20/06/2019

​Tình hình bệnh Dịch tả heo Châu Phi  trên địa bàn tỉnh Bình Dương (đến ngày 19/06/2019)

 
10158/BC-UBND14/06/2019

​Tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
11154/BC-UBND12/06/2019

​Tình hình và công tác triển khai phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
1283/BC-UBND27/03/2019

​Báo cáo kết quả thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018