Tìm kiếm báo cáo chuyên đề

Từ khóa
Năm ban hành
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy : 84
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuTải về
109/BC-UBND17/01/2022

​Tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp Quý IV năm 2021 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu​

 
2317/BC-UBND01/12/2021

Tình hình thực hiện chuyển đổi các ĐVSNCL thành công ty CP hoạt động trong 04 ngành lĩnh vực theo yêu cầu tại QĐ số 26/2021/QĐ-TTg

 
3269/BC-UBND16/11/2021

​Tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp, một số chỉ tiêu ngoại bảng và tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III/2021 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước ​do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu​

 
4247/BC-UBND11/10/2021

Kế hoạch tài chính năm 2022 và 3 năm 2022-2024 của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu​

 
5245/BC-UBND11/10/2021

​Giám sát tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2021 của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu​

 
6235/BC-UBND18/09/2021

​Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kỉnh doanh quý II năm 2021 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu​

 
7230/BC-UBND13/09/2021

​Tổng hợp, phân tích Báo cáo tài chính năm 2020 của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

 
8225/BC-UBND10/09/2021

​Báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và giai đoạn 2016-2020 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

 
9117/BC-UBND31/05/2021

​Báo cáo giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tình hình tài chính năm 2020 của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước (DNNN) do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu.

 
10111/BC-UBND26/05/2021

​Đánh giá tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có vốn nhà nước Quý I năm 2021​.

 
11106/BC-UBND25/05/2021

​Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công năm 2021​.

 
1214/BC-UBND22/01/2021

​Đánh giá tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.