Tìm kiếm báo cáo chuyên đề

Từ khóa
Năm ban hành
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy : 95
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuTải về
1141/BC-UBND03/06/2022

​Giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tình hình tài chính năm 2021 của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh đại diện chủ sở hữu​

 
2140/BC-UBND03/06/2022

​​Một số chỉ tiêu ngoại bảng và tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2022 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu.​​​

 
3120/BC-UBND18/05/2022

​Tình hình đầu tư ra nước ngoài và một số chỉ tiêu ngoại bảng năm 2021 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đại diện chủ sở hữu

 
4111/BC-UBND10/05/2022

​Tình hình đầu tư ra nước ngoài và một số chỉ tiêu ngoại bảng năm 2021 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu.​

 
591/BC-UBND13/04/2022

​Tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp Quý I/2022 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu.​

 
683/BC-UBND07/04/2022

​Đánh giá tác động của Đề án thành lập thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương

 
781/BC-UBND07/04/2022

​Tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương

 
81597/BC-UBND07/04/2022

​Tóm tắt Đ​ề án thành lập thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương

 
958/BC-UBND18/03/2022

​Một số chỉ tiêu ngoại bảng và tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2021 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh Bình Dương đại diện chủ sở hữu​

 
1013/BC-UBND24/01/2022

​Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản QPPL năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
1109/BC-UBND17/01/2022

​Tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp Quý IV năm 2021 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu​

 
12317/BC-UBND01/12/2021

Tình hình thực hiện chuyển đổi các ĐVSNCL thành công ty CP hoạt động trong 04 ngành lĩnh vực theo yêu cầu tại QĐ số 26/2021/QĐ-TTg