Tìm kiếm báo cáo chuyên đề

Từ khóa
Năm ban hành
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy : 118
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuTải về
1268/BC-UBND08/09/2023

​Báo cáo giám sát tình hình tài chính, báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2023 của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước do tỉnh đại diện chủ sở hữu

 
275/BC-HĐND24/08/2023

​Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay​

 
3253/BC-UBND24/08/2023

​Một số chỉ tiêu ngoại bảng và tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II năm 2023 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn Nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh đại diện chủ sở hữu​

 
4224/BC-UBND22/08/2023

​Công tác phát triển du lịch gắn với bào tồn và phát huy giá trị văn hóa làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố Tân Uyên

 
573/BC-HĐND18/08/2023

​Triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030​

 
6192/BC-UBND05/07/2023

​Tình hình thực hiện công khai tài chính năm 2022 của cơ quan đại diện chủ sở hữu và các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước​

 
7191/BC-UBND05/07/2023

​Tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp quý II năm 2023 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu

 
8151/BC-UBND06/06/2023

​Báo cáo giám sát tình hình tài chính, báo cáo kết quả giám sát tài chính năm 2022 của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu

 
9145/BC-UBND01/06/2023

​Một số chỉ tiêu ngoại bảng và tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2023 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn Nhà nước do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu

 
10144/BC-UBND31/05/2023

​Tình hình thực hiện công khai dự toán NSNN năm 2023 của tỉnh Bình Dương

 
11121/BC-UBND12/05/2023

​Tình hình đầu tư ra nước ngoài và một số chỉ tiêu ngoại bảng năm 2022 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh Bình Dương đại diện chủ sở hữu

 
12119/BC-UBND11/05/2023

​Tổng kết 05 năm triển khai, thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vụ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ