Tìm kiếm báo cáo chuyên đề

Từ khóa
Năm ban hành
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy : 105
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuTải về
160/BC-UBND13/03/2023

​Một số chỉ tiêu ngoại bảng và tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV năm 2022 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn Nhà nước do UBND tỉnh Bình Dương đại diện chủ sở hữu

 
209/BC-UBND11/01/2023

​Tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp Quý IV năm 2022 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu​

 
3390/BC-UBND27/12/2022

​Tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững năm 2022

 
4366/BC-UBND06/12/2022

​Một số chỉ tiêu ngoại bảng và tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III năm 2022 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn Nhà nước do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu​

 
5296/BC-UBND07/10/2022

​Tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp Quý III năm 2022 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn Nhà nước do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu​

 
6286/BC-UBND07/10/2022

​Báo cáo đánh giá tác động của chính sách Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ hỗ trợ, chi tiêu tài chính và định mức chi đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Bình Dương

 
7265/BC-UBND03/10/2022

​Báo cáo giám sát tình hình tài chính, báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2022 của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu

 
8240/BC-UBND12/09/2022

​Một số chỉ tiêu ngoại bảng, tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II năm 2022 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu​

 
9198/BC-UBND20/07/2022

Tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp Quý II năm 2022 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh Bình Dương đại diện chủ sở hữu

 
10181/BC-UBND05/07/2022
Tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về việc thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương

 
11141/BC-UBND03/06/2022

​Giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tình hình tài chính năm 2021 của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh đại diện chủ sở hữu​

 
12140/BC-UBND03/06/2022

​​Một số chỉ tiêu ngoại bảng và tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2022 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu.​​​