Tìm kiếm báo cáo chuyên đề

Từ khóa
Năm ban hành
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy : 63
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuTải về
139/BC-UBND03/03/2020

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
231/BC-UBND21/02/2020

​Đánh giá tình hình tài chính ​và kết quả ​hoạt động ​sản xuất kinh doanh ​​của doanh nghiệp ​có vốn ​​nhà nước ​Quý IV năm 2019.

 
3259/UBND-KT20/01/2020

​Báo cáo đánh giá tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV năm 2019.

 
4 136/BC-UBND27/11/2019

​Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020 và Phương hướng thực hiện chỉ tiêu chương trình đến năm 2020

 
55949/UBND-KT20/11/2019

​Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán NSNN năm 2017 và dự toán NSNN năm 2019 của tỉnh Bình Dương

 
6311/BC-UBND15/11/2019

​Tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2019 Dự toán thu, chi ngân sách năm 2020

 
7302/BC-UBND13/11/2019

​Đánh giá tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có vốn nhà nước Quý III năm 2019

 
8277/BC-UBND16/10/2019

​Đánh giá tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III năm 2019 của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

 
9240/BC-UBND09/09/2019

​Tình hình triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Công văn số 5733/VPCP-ĐMDN ngày 28/6/2019

 
10236/BC-UBND29/08/2019

​Giám sát tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2019 của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh đại diện chủ sở hữu

 
11171/BC-UBND24/06/2019

​Tình hình và kết quả thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp trọng tâm thực hiện 6 tháng cuối năm 2019

 
12164/BC-UBND20/06/2019

​Tình hình bệnh Dịch tả heo Châu Phi  trên địa bàn tỉnh Bình Dương (đến ngày 19/06/2019)