Tìm kiếm báo cáo chuyên đề

Từ khóa
Năm ban hành
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy : 71
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuTải về
1278/BC-UBND13/11/2020

​Tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2020. Dự toán thu, chi ngân sách năm 2021.

 
2220/BC-UBND25/08/2020

​Báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược Văn hóa đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 2015-2020 và phương hướng triển khai giai đoạn 2021-2025.

 
33722/UBND-NC04/08/2020

​Tổng kết thực hiện Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ​.

 
4180/BC-UBND17/07/2020

​Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước​.

 
5111/BC-UBND29/05/2020

​Giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tình hình tài chính năm 2019 của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước do tỉnh đại diện chủ sở hữu​.

 
6438-BC/TU22/05/2020

Tổng kết Chương trình số 22-CTr/TU, ngày 15/8/2016 về phát triển đô thị theo hướng văn minh, giàu đẹp và nâng cao chất lượng sống của nhân dân gắn với sơ kết Đề án xây dựng thành phố thông minh Bình Dương đến năm 2020​.

 
769/BC-BCĐ13/04/2020

​Tình hình thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

 
839/BC-UBND03/03/2020

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
931/BC-UBND21/02/2020

​Đánh giá tình hình tài chính ​và kết quả ​hoạt động ​sản xuất kinh doanh ​​của doanh nghiệp ​có vốn ​​nhà nước ​Quý IV năm 2019.

 
10259/UBND-KT20/01/2020

​Báo cáo đánh giá tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV năm 2019.

 
1163/BC-UBND04/01/2020

​Đánh giá mức độ ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương 2020.

 
12 136/BC-UBND27/11/2019

​Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020 và Phương hướng thực hiện chỉ tiêu chương trình đến năm 2020