Tìm kiếm báo cáo chuyên đề

Từ khóa
Năm ban hành
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy : 79
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuTải về
1235/BC-UBND18/09/2021

​Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kỉnh doanh quý II năm 2021 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu​

 
2230/BC-UBND13/09/2021

​Tổng hợp, phân tích Báo cáo tài chính năm 2020 của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

 
3225/BC-UBND10/09/2021

​Báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và giai đoạn 2016-2020 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

 
4117/BC-UBND31/05/2021

​Báo cáo giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tình hình tài chính năm 2020 của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước (DNNN) do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu.

 
5111/BC-UBND26/05/2021

​Đánh giá tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có vốn nhà nước Quý I năm 2021​.

 
6106/BC-UBND25/05/2021

​Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công năm 2021​.

 
714/BC-UBND22/01/2021

​Đánh giá tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

 
8281/BC-UBND13/11/2020

​Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019.

 
9278/BC-UBND13/11/2020

​Tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2020. Dự toán thu, chi ngân sách năm 2021.

 
10220/BC-UBND25/08/2020

​Báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược Văn hóa đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 2015-2020 và phương hướng triển khai giai đoạn 2021-2025.

 
113722/UBND-NC04/08/2020

​Tổng kết thực hiện Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ​.

 
12180/BC-UBND17/07/2020

​Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước​.