Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 04/04/2024, 23:00
Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/04/2024 | Yến Nhi

TTĐT - ​Chiều 04-4, tại Trung tâm Hành chính tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến hoàn thiện  Đề án "Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động  của HĐND các cấp tỉnh Bình Dương trong giai đoạn mới". Ông Nguyễn Hoàng Thao – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi Tọa đàm.​

​Tham dự có Nguyễn Văn Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Trường Nhật Phượng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đổi mới để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, ông Nguyễn Văn Lộc - Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, Tọa đàm là diễn đàn để các đại biểu thảo luận, trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo; những vấn đề đặt ra đối với việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp; bàn và thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trong chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện trong thời gian tới nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hoạt động, góp phần đưa hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn trong tỉnh ngày càng chuyên nghiệp và thực hiện thực chất các quy định của pháp luật. Sau Tọa đàm, Thường trực HĐND tỉnh tham mưu Đảng đoàn HĐND trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án.

IMG_ôngNVLpb9728.jpg

Ông Nguyễn Văn Lộc – Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc buổi Tọa đàm

Báo cáo đề dẫn, tóm tắt Đề án, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, mục tiêu chung của Đề án nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp để nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, xây dựng HĐND các cấp vững mạnh toàn diện, thực  sự là cơ quan  quyền  lực Nhà nước  ở  địa phương. Tiếp tục đổi  mới nội dung, phương thức hoạt động của HĐND các cấp, đảm bảo thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, năng lực của đại biểu HĐND các cấp, đảm bảo đại biểu HĐND tham gia thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo luật định, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra…

z5315814723070_55253d397c26fe59fe5916b57b1b44b8.jpg

Toàn cảnh buổi Tọa đàm

Mục tiêu cụ thể của Đề án: Trên 90% kiến nghị giám sát cụ thể, khả thi và được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời, đúng quy định; 100% ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp đầy đủ, chính xác, chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết; 100% ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời theo đúng quy định. 100% đơn khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng quy định của pháp luật…

Đề án xây dựng những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể: Đổi mới, kiện toàn tổ chức HĐND các cấp. Đồng thời tập trung: đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động: Kỳ họp HĐND; hoạt động giám sát; hoạt động tiếp xúc cử tri; công tác tiếp công dân; xử lý, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường công tác phối hợp giữa HĐND các cấp; đổi mới công tác thông tin tuyên truyền và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động HĐND; tăng cường công tác phối hợp giữa HĐND các cấp; đổi mới công tác thông tin tuyên truyền và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động HĐND.

Những giải pháp, kinh nghiệm từ thực tiễn đóng góp cho Đề án

Tại buổi Tọa đàm, nhiều đại biểu đã nêu thực trạng, một số khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong hoạt động của HĐND các cấp; những giải pháp để nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động tổ chức kỳ họp và thực hiện chức năng quyết định giám sát, chất vấn, giải trình, tiếp xúc cử tri, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân… nhằm đóng góp để hoàn thiện cho Đề án.

z5315814814501_e1f11685736b4871492e3babaed49326.jpg

Ông Phan Hồng Sơn - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Bắc Tân Uyên góp ý cho nội dung nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

Góp ý cho nội dung nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; và tiếp xúc cử tri và tiếp công dân trên địa bàn ứng cử của đại biểu HĐND trong thời gian tới, ông Phan Hồng Sơn- Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Bắc Tân Uyên cho rằng, cần tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo và các quy định liên quan để người dân nắm rõ; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, người có uy tín trong cộng đồng dân cư cùng phối hợp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ngoài ra, theo ông Sơn, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ, /Nhóm đại biểu và đại biểu HĐND trên cơ sở nắm rõ, nắm chắc các quy định pháp luật liên quan, cần phải tăng cường công tác giám sát thường xuyên và nhất là giám sát chuyên đề về việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Thường xuyên giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, nhất là việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức nhằm kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót trong quá trình giải quyết hồ sơ cho người dân, tránh dẫn đến bức xúc và công dân phải thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo…

Từ những kinh nghiệm thực tiễn, bà Võ Thị Liên Hương – Phó Chủ tịch HĐND TP. Thuận An chia sẻ giải pháp kinh nghiệm để các kiến nghị sau giám sát được thực hiện nghiêm túc. Theo đó, Thường  trực HĐND, các Ban HĐND thành phố  thường  xuyên  theo  dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, cơ chế, chính sách được HĐND tỉnh, thành phố, thị xã, huyện ban hành; việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri của các cơ quan chức năng; kịp thời phát hiện những nội dung bất cập và kiến nghị với cấp trên chỉ đạo giải quyết.

z5316068281589_685414e80ee5aeed3ac7b09b2db3d063.jpg

Cần thông báo trả lời kiến nghị cho cử tri biết. Ảnh: Cử tri trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một phát biểu kiến nghị gửi tới đại biểu HĐND 2 cấp​ tại buổi tiếp xúc cử tri

Đối  với  hoạt động giám sát chuyên đề: Đoàn  giám  sát  phải đưa ra được những  kết  luận,  kiến  nghị,  yêu  cầu đúng đắn,  chuẩn  xác,  cụ  thể, đúng thẩm quyền, trách nhiệm của đối tượng chịu giám sát; đánh giá đúng ưu điểm và chỉ ra  rõ những  hạn  chế,  tồn  tại, vướng  mắc  cần tháo gỡ thì  cuộc giám  sát  mới  có chất lượng và tạo tiền đề đảm bảo hiệu lực của giám sát. Đồng thời, hoạt động giám sát và kiến nghị sau giám sát phải đảm bảo tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành.

Đối  với  một  số  kết  luận,  kiến  nghị  đòi hỏi  phải  có  biện  pháp  khắc  phục, điều chỉnh ngay thì Thường trực HĐND, các Ban có ý kiến yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực  hiện.  Những  kiến  nghị  đòi hỏi  phải  có  thời  gian,  nguồn  lực hoặc nhiều cơ quan phối hợp thực hiện thì Đoàn giám sát phải tạo điều kiện để cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát có thời gian thực hiện.

"Các đơn vị  được  giám  sát  khi  nhận được  báo  cáo  kết  quả  giám  sát  của Đoàn giám sát cần phải chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể và các giải pháp để thực hiện các kết luận, kiến nghị, yêu cầu của đĐoàn giám sát theo đúng lộ trình; thực  hiện  nghiêm  túc,  có  hiệu  quả  các  kết  luận  giám  sát; báo  cáo  kết  quả  thực hiện cho HĐND theo quy định. Những  nội  dung  chậm được  giải  quyết  hoặc  các  biện  pháp  khắc  phục  sửa  chữa chưa đạt  yêu  cầu  sau giám sát, Thường trực HĐND có thể đưa ra chất vấn tại kỳ họp. Những  nội  dung,  vấn đề  đã được  nhắc  nhở,  kiến  nghị  nhiều  lần nhưng các ngành chuyên môn triển khai thực hiện vẫn còn khó khăn, vướng mắc thì tổ chức tái giám sát để tiếp tục có ý kiến, kiến nghị giải quyết dứt điểm. Tổ  chức  các  phiên  họp,  Thường  trực HĐND yêu  cầu các đơn vị  chịu  sự giám  sát  giải  trình  các  nội  dung  kiến  nghị  của Đoàn giám sát, trong đó nêu rõ những việc đã làm được, những việc chưa làm được, nêu rõ lý do và giải pháp thực hiện trong một thời gian nhất định."  Bà Võ Thị Liên Hương – Phó Chủ tịch HĐND TP. Thuận An  chia sẻ thêm.

z5315814661733_c62522862fddc08f894bc196bce41c91.jpg

Bà Trần Thị Hồng Hạnh – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề xuất các giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri

Bàn về giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri, bà Trần Thị Hồng Hạnh – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề xuất các giải pháp cụ thể như: Đề cao trách nhiệm của mỗi đại biểu HĐND tỉnh trong việc tiếp xúc cử tri; nâng cao chất lượng tổng hợp kiến nghị cử tri, mở rộng các hình thức tiếp xúc cử tri phù hợp, linh hoạt. Thông tin đầy đủ, kịp thời cho cử tri việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri đến cử tri đã có ý kiến, kiến nghị. Tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri. Đồng thi Việc bố trí người điều hành hội nghị tiếp xúc cử tri có năng lực tổ chức, nắm chắc nội dung, trình tự và nhiệm vụ cụ thể hội nghị đặt ra. Xem xét, lựa chọn chuyên đề, lĩnh vực, nhóm đối tượng cử tri, nhóm vấn đề hoặc nội dung cử tri và nhân dân quan tâm, những vấn đề đặt ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở địa phương để tổ chức tiếp xúc cử tri. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào hoạt động tiếp xúc cử tri.

 z5315814959858_4cd5ee393b2965d6fdba5e6c2d36af96.jpg

Ông Nguyễn Hoàng Thao – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi Tọa đàm​

Phát biểu kết luận buổi Tọa đàm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Thao đánh giá cao các ý kiến đề xuất; những giải pháp, cách làm hay, sáng tạo của các đơn vị, địa phương đã chia sẻ tại buổi Tọa đàm. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, Đề án được chuẩn bị công phu, có giá trị, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ hoạt động của HĐND trong tình hình mới. Đồng thời nhấn mạnh đến vai trò, nhiệm vụ của HĐND các cấp trong thời gian tới, cần tập trung đổi mới phương thức hoạt động; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm trên tất cả các mặt công tác của HĐND, theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, thực chất, hiệu quả. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp các ý kiến góp ý tại buổi Tọa đàm để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Đề án trình ​Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án. ​

Lượt người xem:  Views:   351
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tin nổi bật( time )

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Email

Từ khóa

LuongCoSo

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

Tiền nhuận bút

Tin mới nhất

AverageRating0

RatingCount0

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức sự kiện