Tin tức sự kiện
Thứ 4, Ngày 11/10/2023, 23:00
Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/10/2023 | Đoan Trang

TTĐT - Chiều 11-10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại chủ trì hội nghị. 

​Tại điểm cầu Bình Dương, tham dự có bà Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Ngày 15/6/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 57-KL/TW về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Trong đó, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại. Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị nêu rõ, qua 10 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/2/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn​ 2011-2020, công tác thông tin đối ngoại đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, luận điệu xuyên tạc, làm thất bại âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội nghị đã quán triệt, triển khai Kết luận số 57-KL/TW, trong đó, khẳng định quan điểm: Công tác thông tin đối ngoại là bộ phận quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng và công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nnhà nước, đối ngoại nhân dân; là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Gắn kết chặt chẽ, triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội, giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đồng thời động viên sự tham gia tích cực của nhân dân, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Thông tin đối ngoại cần đi trước, có tính dự báo cáo; kết hợp hài hòa giữa "xây" và "chống". Không ngừng đổi mới nội dung, đa dạng hóa phương thức thông tin đối ngoại theo phương châm "Chủ động, đồng bộ, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả", phù hợp với nhu cầu của các đối tượng, khu vực, địa bàn trong và ngoài nước, trọng tâm là các quốc gia, vùng lãnh thổ có ảnh hưởng lớn đến phát triển đất nước.

ketluan54 2.png

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội

Mục tiêu của Kết luận số 57-KL/TW là đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về đất nước Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và Đảng Cộng sản Việt Nam trên trường quốc tế; khơi dậy tinh thần yêu nước, củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, tạo thuận lợi cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045.

ketluan54 3.jpg

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bình Dương

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt dự thảo chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 57-KL/TW. Đồng thời, được nghe các chuyên đề liên quan đến công tác thông tin đối ngoại như: Hiệu quả công tác thông tin đối ngoại Đảng và thông tin đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; cục diện thế giới, khu vực và những vấn đề đặt ra đối với công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; công tác thông tin đối ngoại trong lĩnh vực quốc phòng; các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại của các cơ quan đại diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngày 12/9/2023, Tỉnh ủy Bình Dương đã ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị nhằm quán triệt, triển khai kịp thời, có hiệu quả Kết luận số 57-KL/TW, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên, nhân dân về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Qua đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của tỉnh, tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế, văn hóa, con người, những thành tựu và định hướng phát triển của tỉnh Bình Dương, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của tỉnh trên trường quốc tế. 

Lượt người xem:  Views:   470
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tin nổi bật( time )

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Email

Từ khóa

LuongCoSo

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

Tiền nhuận bút

Tin mới nhất

AverageRating0

RatingCount0

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức sự kiện