Tin tức sự kiện
Thứ 4, Ngày 13/09/2023, 09:00
Lấy ý kiến về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/09/2023 | Thảo Lam

TTĐT - ​UBND tỉnh xây dựng dự thảo đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương, thay thế Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của HĐND tỉnh.

Đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố hiện đang công tác tại tỉnh; người được thu hút về tỉnh công tác.

Dự thảo quy định đầy đủ các chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng trên cơ sở điều chỉnh, bổ sung các chế độ hiện hành để giải quyết đầy đủ, kịp thời cho cán bộ, công chức, viên chức khi được cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo, bồi dưỡng.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung đối tượng áp dụng chế độ hỗ trợ để các đơn vị sự nghiệp công lập ở các lĩnh vực khi chuyển sang thực hiện cơ chế tự chủ tài chính nhưng nguồn thu không đảm bảo được ngân sách hỗ trợ kinh phí khi cử viên chức, người lao động đi đào tạo, bồi dưỡng. Sửa đổi, bổ sung chế độ hỗ trợ đào tạo đối với viên chức các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở khi được cơ quan có thẩm quyền cử đi học sau đại học. Bổ sung Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh vào danh sách các trường để cử công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo đi đào tạo sau đại học. Bổ sung chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng khi cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học theo hình thức học trực tuyến; chế độ hỗ trợ đi nghiên cứu thực tế khi đi học các lớp mà trong chương trình học có quy định đi nghiên cứu thực tế. Sửa đổi, bổ sung chế độ khuyến khích tự đào tạo.

Chính sách thu hút nguồn nhân lực nhằm thu hút được người có trình độ, năng lực trong các ngành, lĩnh vực mà nhân lực hiện có của tỉnh chưa đáp ứng được, qua đó bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng để thực hiện nhiệm vụ quản lý, cung cấp các dịch vụ công trên địa bàn tỉnh.

Nội dung của chính sách: Sửa đổi, bổ sung phạm vi thu hút để thực hiện thu hút nhân lực cho các ngành, lĩnh vực. Bổ sung thu hút theo hình thức hợp đồng lao động đối với người có trình độ chuyên môn y tế (bác sĩ đa khoa, bác sĩ răng hàm mặt hệ chính quy, bác sĩ nội trú, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, tiến sĩ) tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương khi đã chuyển sang thực hiện cơ chế tự chủ. Kinh phí thực hiện thu hút do ngân sách Nhà nước cấp (Điều 11 và Điều 16).

Bổ sung thu hút người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, tiến sĩ - giảng viên chính, tiến sĩ - giảng viên cao cấp về công tác tại Trường Chính trị tỉnh để thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/11/2021 của Ban Bí thư về Trường Chính trị chuẩn. Cụ thể: Thu hút đối với hình thức tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức ngoài tỉnh; tuyển dụng viên chức theo yêu cầu vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế của trường với định mức thu hút dự kiến: Tiến sĩ - Giảng viên cao cấp 300.000.000 đồng; Tiến sĩ - Giảng viên chính 200.000.000 đồng; Tiến sĩ 150.000.000 đồng; Thạc sĩ 70.000.000 đồng.

Bổ sung thu hút người có trình độ Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ về công tác trong lĩnh vực Xây dựng, Giao thông, Khoa học Công nghệ, Công nghệ thông tin để phục vụ yêu cầu xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử, đô thị thông minh, thành phố thông minh. Mức thu hút dự kiến: Giáo sư 500.000.000 đồng; Phó Giáo sư 450.000.000 đồng; Tiến sĩ 400.000.000 đồng.

Ngoài ra Nghị quyết còn quy định cụ thể các chế độ hỗ trợ, ưu đãi các ngành lĩnh vực.

Thời gian đóng góp ý kiến từ 11/9 đến 10/10/2023.​

Để xem nội dung của dự thảo Nghị quyết và đóng góp ý kiến, vui lòng nhấn vào địa chỉ: https://www.binhduong.gov.vn/chinhquyen/Pages/Chi-tiet-Van-ban-Du-thao.aspx?ItemID=503&InitialTabId=Ribbon.Read​​

Lượt người xem:  Views:   1203
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tin nổi bật( time )

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Email

Từ khóa

LuongCoSo

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

Tiền nhuận bút

Tin mới nhất

AverageRating0

RatingCount0

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức sự kiện