Tin tức sự kiện
Thứ 3, Ngày 23/05/2023, 18:00
Xem xét các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2023
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/05/2023 | Yến Nhi

TTĐT - ​Chiều 23-5, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Văn Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh lần thứ 18 xem xét một số nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2023.

Phiên họp đã thông qua các Tờ trình của UBND tỉnh về: Hình  thức  quản    xe  ô    phục  vụ  công  tác  chung  của  các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình  Dương  theo  Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ​ngày 11/01/2019 của Chính phủ; đề nghị xây dựng Nghị quyết về sửa  đổi,  bổ  sung  Điều  3  Nghị  quyết  số 06/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Bình Dương về nguyên  tắc, tiêu chí và định  mức  phân  bổ  vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; đề nghị xây dựng Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công; mua sắm hàng hóa, dịch vụ, sửa chữa tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2021/NQ- HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Bình Dương; quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh  phí ngân sách nhà nước  thực  hiện  nhiệm  vụ  khoa  học  và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương; đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định nội dung, mức chi lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương; đề nghị  xây  dựng Nghị  quyết  quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Bình Dương.

IMG_1976.JPG

Toàn cảnh cuộc họp

Đối với Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định nội dung, mức chi lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương; văn bản số 1671/BTC-HCSN ngày 21/02/2022 của Bộ Tài chính nêu rõ, trường hợp cần thiết, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định các nội dung và mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa phổ thông của địa phương và bố trí nguồn ngân sách địa phương để triển khai theo quy định. Qua thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội thống nhất với UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét chấp thuận việc đề nghị xây dựng Nghị  quyết này để trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023.

IMG_1979.JPG

Ông Nguyễn Văn Lộc – Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận Phiên họp

Kết luận Phiên họp, ông Nguyễn Văn Lộc cho biết, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chủ trương xây dựng Nghị quyết để thông qua HĐND tỉnh tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023. Các Ban HĐND tỉnh hỗ trợ phối hợp với các đơn vị chuyên môn hoàn chỉnh các văn bản đảm bảo chất lượng​ về mặt nội dung, hoàn chỉnh thể thức để sau khi thông qua các Nghị quyết sẽ phát huy được tính hiệu quả, thiết thực.

Lượt người xem:  Views:   1489
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tin nổi bật( time )

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Email

Từ khóa

LuongCoSo

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

Tiền nhuận bút

Tin mới nhất

AverageRating0

RatingCount0

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức sự kiện