Tin tức sự kiện
Thứ 2, Ngày 29/05/2023, 16:00
Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa X
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/05/2023 | Phương Chi

TTĐT - ​UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của ​cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa X.

Theo đó, UBND tỉnh đã phân công các cơ quan chuyên môn xem xét, giải quyết và trả lời 144/166 kiến nghị gửi đến Kỳ họp thứ 8, đạt 86,74%.

Đối với kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 8, đã giải quyết xong 84/93 kiến nghị (chiếm 90,32%); còn 09 kiến nghị (chiếm 9,68%) đang được nghiên cứu, xử lý theo kế hoạch, lộ trình cụ thể.

Đối với kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 8, đã giải quyết xong 60/73 kiến nghị, chiếm 82,19%; còn 13/73 kiến nghị (chiếm 17,81%) đang được nghiên cứu, xử lý theo kế hoạch, lộ trình cụ thể.

Đối với kiến nghị cử tri được cơ quan chuyên môn xác định giải quyết trong năm 2023, UBND tỉnh đã phân công các cơ quan chuyên môn xem xét, giải quyết 36/94 kiến nghị, đạt 38,29%. Cụ thể: 01/08 kiến nghị trước và sau Kỳ họp thứ 2 đã giải quyết xong, còn 07 kiến nghị (chiếm 87,5%) đang tiếp tục xem xét giải quyết; 03/04 kiến nghị trước và sau Kỳ họp thứ 3 đã giải quyết xong, còn 01 kiến nghị (chiếm 25%) đang tiếp tục xem xét giải quyết; 32/82 kiến nghị trước và sau Kỳ họp thứ 6 đã giải quyết xong, còn 50/82 kiến nghị (chiếm 60,97%) đang tiếp tục xem xét giải quyết. 

Đối với kiến nghị của cử tri đang thực hiện theo Báo cáo số 48/BC-HĐND tỉnh ngày 05/7/2022 của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã phân công các cơ quan chuyên môn xem xét, giải quyết xong 04/06 kiến nghị (đạt 66,66%), còn 02 kiến nghị (chiếm 33,34%) đang tiếp tục xem xét giải quyết.

Đối với kiến nghị của cử tri đang thực hiện theo Báo cáo số 110/BC-HĐND ngày 06/12/2022 của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã phân công các cơ quan chuyên môn xem xét, giải quyết xong 05/14 kiến nghị theo Báo cáo số 110/BC-HĐND ngày 06/12/2022 (đạt 35,71%), còn 09 kiến nghị (chiếm 64,29%) đang tiếp tục xem xét giải quyết.

Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo tại Thông báo số 275-TB/VPTU ngày 04/3/2023 của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 09/5/2023 của UBND tỉnh liên quan đến nội dung nâng cao chất lượng chuẩn bị các kỳ họp HĐND tỉnh, giải quyết kiến nghị của cử tri và phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND tỉnh; tăng cường phối hợp, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc khảo sát và trả lời kiến nghị cử tri, đảm bảo nội dung trả lời kiến nghị cử tri chính xác, đầy đủ, đúng trọng tâm và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Đặc biệt, sẽ chỉ đạo đề ra kế hoạch, biện pháp giải quyết trong thời gian tới, nhất là các nội dung đã được cử tri kiến nghị nhiều lần, nhiều năm; đồng thời, báo cáo kết quả giải quyết trong các đợt giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tiếp theo. Đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh trong việc tiếp thu,  giải quyết kiến nghị của cử tri ngày càng tốt hơn.

Tải về Văn bản​ 

Nội dung trả lời được cập nhật tại mục Trả lời kiến nghị cử tri​.

Lượt người xem:  Views:   1238
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tin nổi bật( time )

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Email

Từ khóa

LuongCoSo

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

Tiền nhuận bút

Tin mới nhất

AverageRating0

RatingCount0

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức sự kiện