Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 23/03/2023, 17:00
Thu thập, nhập thông tin quản lý hội viên Hội Nông dân trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/03/2023 | Đoan Trang

TTĐT - ​Tổ Công tác Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác thu thập, nhập thông tin quản lý hội viên Hội Nông dân trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Kế hoạch triển khai đến Hội Nông dân tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Công an tỉnh, cấp huyện, cấp xã; UBND các xã, phường, thị trấn; Hội viên  Hội Nông dân trên toàn địa bàn tỉnh và phấn đấu hoàn thành vào ngày 05/4/2023.

Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo Hội Nông dân cấp huyện, xã thu thập danh sách thông tin, hồ sơ hội viên, hoàn thành và chuyển cho Công an cấp xã thực hiện triển khai nhập vào phần mềm trên hệ thống Cơ sở liệu quốc gia về dân cư; chỉ đạo Hội Nông dân cấp xã kịp thời cung cấp các thông tin thay đổi hoặc bổ sung Hội viên chưa có thông tin cho Công an cấp xã cập nhật vào phần mềm trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thường xuyên phối hợp, trao đổi với Công an cấp xã thống kê, quản lý tình hình biến động của Hội viên phục vụ công tác báo cáo khi có yêu cầu.

Đồng thời, bố trí 01 cán bộ Hội cơ sở hỗ trợ, kiểm tra thông tin hội viên trong thời gian nhập liệu cùng Công an cấp xã lên hệ thống Cơ sở liệu quốc gia về dân cư từ ngày 22/3/2023 đến ngày 05/4/2023.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an cấp xã tiếp nhận danh sách, triển khai nhập dữ liệu vào phần mềm DC01 mở rộng trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; phối hợp Hội Nông dân tỉnh tổng hợp kết quả triển khai Kế hoạch để báo cáo Thường trực Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh từ ngày 22/3/2023 đến 05/4/2023.

UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị huy động các nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ và bảo đảm phải hoàn thành đúng thời gian kế hoạch, chất lượng và hiệu quả.

Công an cấp huyện phối hợp với Hội Nông dân cấp huyện tổng hợp, thống kê báo cáo số liệu và những khó khăn vướng mắc về cơ quan Thường trực Đề án 06 tỉnh - Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) để tổng hợp báo cáo về Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh vào lúc 15 giờ hàng ngày.

Kế hoạch 

Lượt người xem:  Views:   1051
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tin nổi bật( time )

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Email

Từ khóa

LuongCoSo

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

Tiền nhuận bút

Tin mới nhất

AverageRating0

RatingCount0

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức sự kiện