Tin tức sự kiện
Thứ 6, Ngày 13/01/2023, 17:00
Nghiên cứu rà soát, đánh giá và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách Nhà nước
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/01/2023 | Đoan Trang

TTĐT - ​​Sở Tài chính đề nghị nghiên cứu rà soát, đánh giá và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN).

Theo đó, trên cơ sở quy định hiện hành và từ thực tiễn trong tổ chức thực hiện quản lý ngân sách theo quy định của Luật NSNN, Sở Tài chính đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ phát triển đất, Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ, Quỹ phát triển nhà, Liên minh các hợp tác xã (gọi tắt là các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh) và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, rà soát đánh giá và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật NSNN theo Đề cương kèm theo Công văn số 142/BTC-NSNN của Bộ Tài chính.

Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố gửi ý kiến đánh giá và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật NSNN về Sở Tài chính trước ngày 15/01/2023 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh gửi Bộ Tài chính.

Tải về Văn bản ​​

Lượt người xem:  Views:   380
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tin nổi bật( time )

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Email

Từ khóa

LuongCoSo

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

Tiền nhuận bút

Tin mới nhất

AverageRating0

RatingCount0

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức sự kiện