Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 09/09/2021, 16:00
Lấy ý kiến dự thảo Quy chế làm việc của UBND tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/09/2021 | Phương Chi

TTĐT - ​​Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Văn phòng UBND tỉnh công khai dự thảo Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 để lấy ý kiến nhân dân. 

Dự thảo được xây dựng trên cơ sở các nội dung quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Quy chế làm việc mẫu của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 53/2006/QĐ-TTg ngày 08/3/2006.

Theo đó, quy định nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, trình tự giải quyết công việc và quan hệ công tác của UBND tỉnh. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có quan hệ làm việc với UBND tỉnh chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.

Thời gian góp ý từ ngày 08/9 đến ngày 30/9/2021.

Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh tại đây.​

Lượt người xem:  Views:   482
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tin nổi bật( time )

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Email

Từ khóa

LuongCoSo

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

Tiền nhuận bút

Tin mới nhất

AverageRating0

RatingCount0

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức sự kiện