Tin tức sự kiện
Thứ 3, Ngày 06/07/2021, 11:00
Trao Giấy chứng nhận đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021-2026
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/07/2021 | Yến Nhi - Mai Xuân - Quốc Chiến

TTĐT - ​Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa X đã trao Giấy chứng nhận đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021-2026 cho 70 đại biểu trúng cử.

Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra thành công và an toàn, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, tiết kiệm. Toàn tỉnh có 1.705.031 cử tri tham gia bầu cử tại 1.100 khu vực bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,43%. Tất cả 18 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh đều có số cử tri trong danh sách đi bỏ phiếu đạt quá một nửa tổng số cử tri của đơn vị bầu cử, không có đơn vị bầu cử  nào phải tiến hành bầu cử lại, không có đơn vị bầu cử nào bầu thiếu đại biểu phải bầu thêm.

​​IMG_1650.JPG

Trao Giấy chứng nhận đại biểu HĐND tỉnh khóa X cho 70 đại biểu

Ngày 27/5/2021, sau khi kiểm tra Biên bản xác định kết quả cuộc bầu cử của các Ban bầu cử và tổng hợp kết quả bầu cử tại các đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, Ủy ban bầu cử (UBBC) đã tiến hành lập biên bản tổng kết cuộc bầu cử đạ​i biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. UBBC tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 132/NQ-UBBC ngày 27/5/2021 về công bố kết quả bầu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 và Nghị quyết số 151/NQ-UBBC ngày 25/6/2021 về xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 25/6/2021, UBBC tỉnh đã tổ chức họp các thành viên UBBC tỉnh để biểu quyết xác nhận tư cách đại biểu và ban hành Nghị quyết số 151/NQ-UBBC xác nhận 70 đại biểu trúng cử và đủ tư cách đại biểu  HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh đã tiến hành trao Giấy chứng nhận đại biểu HĐND tỉnh khóa X cho 70 đại biểu.

Lượt người xem:  Views:   622
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tin nổi bật( time )

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Email

Từ khóa

LuongCoSo

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

Tiền nhuận bút

Tin mới nhất

AverageRating0

RatingCount0

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức sự kiện