Tin tức sự kiện
Thứ 2, Ngày 07/06/2021, 16:00
Kéo dài thời hạn áp dụng Quy định mức thu học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/06/2021 | Yến Nhi

TTĐT - UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND9 ngày 12/8/2016 Quy định mức thu học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 và Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 theo trình tự thủ tục rút gọn.​

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 sẽ hết hiệu lực sau khi kết thúc năm học 2020-2021. Tuy nhiên đến nay, Chính phủ chưa ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 86/2015/NĐ-CP.

Ngày 16/4/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 1505/BGDĐT-KHTC về việc đề nghị chỉ đạo và quán triệt thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2020-2021; 2021-2022 và công tác chỉ đạo điều hành giá năm 2021. Trong đó có nêu: "Để chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh, học sinh và người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và các đợt thiên tai bão lũ ở nhiều địa phương trong thời gian vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lấy ý kiến các Bộ ngành, các địa phương về dự thảo Nghị định và báo cáo Chính phủ xem xét cho phép giữ nguyên mức học phí của năm học 2021-2022 ổn định không tăng so với năm học 2020-2021.

Từ năm học 2022-2023, mức học phí được điều chỉnh tăng theo lộ trình phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế để từng bước thực hiện lộ trình tính đủ chi phí theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giá và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan, các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý giữ ổn định mức học phí của năm học 2021-2022 như năm học 2020–2021 được quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ....".

Xuất phát từ tình hình thực tế của địa phương và căn cứ pháp lý nêu trên, việc đề xuất xây dựng Nghị quyết kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 38 và Nghị quyết số 01 theo trình tự thủ tục rút gọn là thật sự cần thiết, kịp thời triển khai mức thu học phí năm học 2021-2022 đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 38/2016/NQ–HĐND9 ngày 12/8/2016  và Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 của HĐND tỉnh cho đến hết năm học 2021 – 2022.

UBND tỉnh sẽ trình thông qua dự thảo Nghị quyết này tại kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2021.

Tờ trình 

Lượt người xem:  Views:   177
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tin nổi bật( time )

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Email

Từ khóa

LuongCoSo

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

Tiền nhuận bút

Tin mới nhất

AverageRating0

RatingCount0

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức sự kiện